__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 1 / 2 0 1 9

HUDPLEIE OG VITENSKAP MED SJEL

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 1 / 2 0 1 9

Update

B E V E G E L S E R I B R A N S J E N

M E D L E M S S A L O N G E N:

Senzie Medispa

En ny måte å ta vare på kundens skjønnhet - innvendig og utvendig. Gjennom vår integrerte tilnærming til hudpleie basert på avanserte produkter, ekspertbehandlinger og en bærekraftig livsstil, kan du synlig forbedre kundens hud, kropp og sinn. Med vår løpende tverrfaglige opplæring kan du videreutvikle din kompetanse og nyte en sunn og lønnsom vekst for din salong.

Årets Hudpleiebedrift 2019

OG DE NOMINERTE ER...

F E S T I VA L E N

Hår & Skjønnhet 2019 FRI FOR SILIKONER, PARABENER, MINERALOLJER, FARGETILSETNINGER, IKKE TESTET PÅ DYR

CHECK THIS OUT FÅ

N Y

K U N N S K A P

O G

I N S P I R A S J O N

H U D , V E LVÆ R E , VIPPER,BRYN,NEGLER OG FØTTER: LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


VELK

OMM

EN!

Det lønner seg å være medlem! MEDLEMSKAPET GIR DEG: TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

MEDLEMSFORDELER: → Tilgang til juridisk hjelp → Gunstig og utvidet pensjonsavtale → Gunstige priser på forsikringer

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

→ Gratis eksperthjelp og kurs i HMS → Tilgang på digitale håndbøker innen personal,

HMS og ledelse → Tilgang på digital verktøykasse for ledere

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

→ Rabatterte priser på kurs og arrangementer → Tilgang på rabattavtaler hos eksterne

frisering, hudpleie og negledesign samt Årets Frisør med flere kategorier og Årets Hudpleiebedrift.

www.nfvb.no

Dleverandører E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!


HUDPLEIENDE MAKEUP rene mineraler | bra for huden | bra for deg

Annonse til Salong.indd 1

26.02.2019 12:43:59


Brukervennlig betalingsløsning. Vi leverer et effektivt betalingssystem og et brukervennlig program som gjør at du kan bruke mer tid på kunder og mindre tid ved datamaskinen.

ENKEL OVERGANG FRA ALLE SYSTEMER

Vi henter ut data fra ditt tidligere system.

SALG@EASYUPDATE.NO

Oppsett av nytt system.

Levering og opplæring i nytt program.

TELEFON 40 00 40 79

Gratis support

EASYUPDATE.NO


LITEN LISENS

STOR LISENS

UTSTYRSPAKKE

1-3 ansatte

4-ubgr ansatte

Komplett utstyr

747,-

1347,-

999,-

• • •

• • • •

• • •

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

PC med touchskjerm Strekkodeleser Kvitteringsskriver Elektronisk kasseskuff


44 17 35

I N NH O L D 1/2019

39

ARTIKLER 10 H Å R & S K J Ø N N H E T 20 1 9 : Få ny ku n n ska p o g in spir a sjon ! 16 N F V B - KO N S U L E N T A N I TA S U N D Q U I S T: L e de l s e e r å oppn å r e su l t a t e r gje n n om a n dr e 17 18

Å R E T S H U D P L E I E B E D R I F T 20 1 9 : O g de n omin e r t e e r. . . A D R I E N N E H U G H E S, N F V B: B re nn e r for br a n sje n

2 2 S E N Z I E M E D I S PA , O S L O: Vi l g j ø re k u n de n e gl a de r e 2 6

VA L G AV B U T I K K D ATA : Sj e k k t o ta l p a kke n !

2 8

H U D P L E I E S T U D E N T A L E X A N D E R M . G R Ø G A A R D: - E t fa n t a st isk y r ke

36

T R E N D E R I T I D E N : Hj e m m e b e h a n dl in g me d h øy t e kn ol o gi

36

FA S T E S I D E R 7 Sig n e r t

30

Up d a t e - b eve g e ls e r i b ra ns j e n

38

M ix - p ro d uk t e r fo r h ud & ve lvæ re

46 A kt i vi t e t s ka le nd e r/NF VB i nfo

6

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019


JARL GARDER

8 18

j a rl @ nf v b . no

Profesjonalisering… Alle snakker om viktigheten av «seriøse» bedrifter. Det er ganske forskjellig hva mange legger i det, men de fleste tenker nok at det betyr at de ikke jukser med skatter og avgifter. Så kan man fylle på med saker som ryddige ansettelsesforhold, riktig lønn og sunt arbeidsmiljø, og at bedriften leverer godt håndverk og/eller varemerkede produkter. Men hvis alle mener de driver seriøst etter de beskrivelsene, hvem er det da som er «useriøse»? Man kan drive fullt lovlydig, men likevel ikke akkurat bygge et godt omdømme. Dårlig kvalitet er ikke useriøst, så lenge publikum ikke blir lurt. Er pris en definisjon på seriøs/useriøs? Så hvordan kan bransjen selv jobbe frem det gode omdømmet? Profesjonalisering starter med kunnskap. Enten du er tjenesteleverandør eller produktselger så må du vite hva du driver med! Det sier seg selv at det er forskjell på et enkelt kveldskurs og år med skolegang, men uansett må man alltid tilegne seg viktig og riktig kunnskap til bruk i sin profesjonelle hverdag. Og kunnskapsmulighetene er uuttømmelige. Fag og forretningsdrift, lover og regler, menneskekunnskap og produktkunnskap – du kan fordype deg så mye du måtte ønske og orke. Men skal du drive en forretning, så må du i det minste kunne litt om alt. Og der du ikke kan særlig mye, så må du være ærlig nok til å innrømme det, og skaffe den nødvendige kunnskap – eller arbeidskraft. NFVB er en bransjeorganisasjon som er relativt ny i navnet, men som har lange røtter. Det er i år 10 år siden man åpnet opp for hudpleiebedrifter, etter en start for over 100 år siden som forbund for frisørmestere. Svært mange frisørbedriftsledere har fått kunnskap til å bli bedre bedriftsledere, samtidig som de gjennom forbundet har kunnet påvirke både fagutdanning og lovverk. Det har vært vinn/vinn siden 1907! Nå inviteres både ledere og ansatte i hudpleiebedrifter til bransjebegivenheten Hår & Skjønnhet (som ikke må sammenblandes med messen Health & Beauty). Her vil du møte leverandørene i hyggelige omgivelser, tilrettelagt for en god fagprat. Seminarene er mange, om både fag og forretningsdrift. På de neste sidene får du en oversikt over hva du kan forvente deg av aktiviteter på Clarion Hotel The Hub 16. mars. Det kan gjerne gjentas: Profesjonalisering starter med kunnskap! Hår & Skjønnhet 2019 er en kunnskapskilde. Bruk den for alt den er verd. Til sist: Årets første SALONG Hud & velvære fremstår i ny drakt. Vi ønsker å være tydelige på hvem som er vår målgruppe og hva som er vår misjon. Ta gjerne kontakt med NFVBs administrasjon og/eller tillitsvalgte for mer informasjon. Se Kontakt på nfvb.no

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

4

SIG N ERT R EDA KT ØR

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

1-2019

7


TEMA: HUDPLEIEKONFERANSEN

ARRANGERES AV

CHECK THIS OUT! F E S TIVA L EN

Hår & Skjønnhet 2019 På bransjens viktigeste møteplass får du en fantastisk dag for fag og kompetanse, nettverk og inspirasjon. Bransjens fremste leverandører viser frem det siste innen produkter, teknikker og verktøy. Få med deg visninger og demonstrasjoner av det siste innen frisørfaget, skjønnhetsbehandlinger og hudpleie. Mange seminarer gir deg kunnskap og inspirasjon til bedriftsutvikling. Beauty is Business!

16. MARS CLARION HOTEL THE HUB 8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019


BILLETTER Pris for NFVB-medlemmer Pris for ikke-medlemmer Pris for studenter med gyldig bevis Barn under 12 år er gratis.

kr. 350,- inkl. mva. kr. 500,- inkl. mva. kr. 100,- inkl. mva.

K J Ø P B I L L E T T PÅ F O R H Å N D ! B i l letter k jø p e s p å nf v b. no , u n d er fan en H å r o g skj ø nnhe t.

Føl g m e d p å n f v b. n o for o pp d a t er t pr o gr am o g t idssk j ema !

B e a u t y

Å P N I N G S T I D E R : 9.00 - 17.00

is Business S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

9


ARRANGERES AV

FESTIVALEN

Hår & Skjønnhet 2019

FÅ N Y KUNNSKAP OG INSPIRASJON

Føl energien! På Hår & Skjønnhet får du en unik pakke med inspirasjon og ny kunnskap. Leverandørene er der for å snakke om hvordan de kan løfte din salong til nye høyder. NFVB ønsker alle hudpleiere hjertelig velkommen til festivalen Hår & Skjønnhet 2019. Få med deg faglige seminarer og foredrag, demoer og produktlanseringer fra leverandørene, nervepirrende NM-konkurranser, inspirerende show og visninger. MØTEPLASS FOR UTVIKLING

Hår & Skjønnhet er ingen messe! NFVBs direktør Anne Mari Halsan ønsker å formidle dette til hudpleierbedriftene: - NFVB bygger opp hudpleiesatsningen helt fra null, mest gjennom politisk jobbing, men også blant annet gjennom å inkludere hudpleie i bransjens viktigste møteplass: «Hår & Skjønnhet». I parentes bemerket: Arrangementet må ikke sammenblandes med messen «Health and Beauty», som eies og drives av kommersielle aktører.

10

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

- Hår & Skjønnhet rommer fire forskjellige arrangement; NM – blant annet i hudpleie, studentkonferanse for elever under frisør- og hudpleieutdanning, en tettpakket bransjefestival med visninger, demoer, seminarer, nyhetslanseringer med mere, og til sist Prisfesten på kvelden, med festmiddag, show og prisutdelinger. Dag- og kveldsarrangementene er separate. - Vårt fokus er i høyeste grad også på hudpleie, sier Anne Mari Halsan, og kommer med følgende oppfordring: - Jeg håper dere alle kommer. Skal NFVB lykkes med å levere en tilsvarende tjeneste til hudpleiebransjen som vi gjør til frisørbransjen, trenger vi alles innspill, engasjement og felles driv! Får vi engasjement fra dere, skal NFVB levere!


SEMINAR: Tradisjo n el l h u d p l ei e vs. me d i si n sk h ud pl e i e - D e tte tre n g e r du å v i te

Etter fantastiske tilbakemeldinger fra deltakere på NFVBs hudpleiekonferanse i oktober, har vi gleden av å gjenta suksessen med seminaret til Anne Line Leonthin på bransjefestivalen Hår & Skjønnet 2019. Hvor går grensen mellom hudpleie og medisinsk behandling? Hvor går grensen for hva en hudterapeut kan utføre av behandlinger? Hva er egentlig medisinsk hudpleie? Og hvor viktig er egentlig et tverrfaglig samarbeid? Hudterapeut og kosmetisk dermatologisk sykepleier Anne Line Leonthin har satt seg inn i regelverket og snakker blant annet om hva som klassifiseres som medisinske behandlinger og hvilke regler en hudterapeut må forholde seg til. Hun mener at et tverrfaglig samarbeid mellom hudterapeuter, sykepleiere og leger som jobber med estetisk medisin er absolutt den beste kombinasjonen for å oppnå de resultatene som kunden ønsker. Gå ikke glipp av dette spennende seminaret!

B e a u t y

D E T T E B Ø R D U FÅ M E D D E G :

is Bus in e ss S e ti d sp unkte r fo r se mi na re r på n fvb.n o - Hår og Skjønnhet. S i k re d e g p la ss. Me ld d e g p å semin aren e NÅ!

K J Ø P B I L L E T T PÅ F O R H Å N D ! Billetter kjøpes på n fv b . n o, under fanen Hå r og S k jøn n h et. S A LO N G H u d & ve lv æ re 1-2019 11


S e mina re r p å Hår & Sk j øn n h e t

Under følger kort presentasjon av noen av seminarene på H&S. For full oversikt, se nfvb.no – Hår og Skjønnhet.

SEMINAR: Th o r sen B i ovi t a l fa gp r es e n ta s j on

Thorsen Biovital AS er blant Norges ledende faghandelsleverandører og representerer en rekke anerkjente internasjonale leverandører. Under arrangementet presenteres bl.a. deres kommende RefectoCil Academy kurs. For alle påmeldinger til kurs som foretas under Hår & Skjønnhet ytes et spesialtilbud på -50 % rabatt. NB! Det er begrenset antall kursplasser tilgjengelig.

SEMINAR: E x u vi a n c e – en i n t r o d u k s j on

Exuviance kombinerer sine unike nøkkelteknologier med markedets aller seneste innovasjoner for å tilby en hudpleieserie med best mulige resultater. Exuviance og leverandøren HBS - Health & Beauty of Scandinavia tilbyr et komplett sortiment av behandlingsprodukter, samt produkter til hjemmebruk og kan dermed effektivt ta hånd om alle kundebehov. OBS! Lite seminarrom – begrenset antall plasser.

S E M I N A R: H um or & L øn n s om h e t - Vær e n l ur le der

- Lederens fremste oppgave er å få de ansatte til å mestre jobben sin. De må bli sett, hørt og involvert. De mellommenneskelige faktorer er like viktige som de faglige, sier Jon Morten Melhus. Han driver selskapet Humor & Lønnsomhet, som hjelper virksomheter og ledergrupper å øke begeistring, prestasjon og resultater,  både gjennom enkeltstående workshops/foredrag og  langsiktige prosesser. Han er siviløkonom og har bred ledererfaring, men har også erfaring som standupkomiker og entertainer. Foredragene hans er kjent for å være svært morsomme og inspirerende, i tillegg til å ha et solid faglig  og  seriøst innhold.  Hans bøker om  begeistring og begeistringsledelse har solgt i nærmere 50.000 eksemplarer.  

SEMINAR: Men n s h u d p l ei e

Representanter fra hudpleiemerket Bad Norwegian med Carl-Arne Meyer Melin i spissen kommer for å snakke om hudpleie for menn. Trenden er på full fart inn i Norge. Hudpleie for menn er kommet for å bli. Dette gjelder også make-up og negler. De som velger å inkludere menn i salongene sine, vil kunne øke inntjeningen betraktelig.

S E M I N A R: S l i k få r d u f l e re k un de r g j e n n om b e drift en s n e tts i d e o g s os i al e m e d i e r

Bjørnar Eidsmo, digital rådgiver i NHO, gir deg innsikt i hvordan du kan øke salget gjennom din nettside. Få gode råd om en tydelig digital strategi, landingssider optimalisert for søk, lenkeposter i sosiale medier, korte kundereiser, betalt digital markedsføring, kunder som synliggjør din bedrift og smart bruk av analyse.

S E M I N A R: S ka tt p å f i rm aforde l e r

SEMINAR: Vo k si n g fo r men n

Jack Dunn, som driver London Waxing School, kommer for å demonstrere voksbehandling på menn. Dunn er en av Storbritannias ledende fagutøvere innen male skincare og male waxing - et segment i sterkt vekst og med stort potensiale i Norge!

12

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

Ellen Mulstad, skattejurist/advokat i NHO tar opp et brennhet tema. Hvordan bokfører man behandlinger som foretas på andre ansatte som en del av opplæring/ kompetanseheving og profilering av salongen? Og hvor går grensen for hva som er nødvendig opplæring og hva som er frynsegoder?


LOUNGE / VILLAGE

Møt bransjens leverandører til en god fagprat. Her ser du hvilke leverandører du kan møte på Hår & Skjønnhet 2019. Sjekk nfvb.no / Hår og Skjønnhet for oppdatert oversikt. HUDPLEIELEVERANDØRER

Mote med Mening står i år for et flott show til inntekt for Sykehusklovnene - med blant annet en  Creademic-visning  og  artist Erlend Bratland og Snow  Boyz.  - Vi kommer til å fylle våre 30 minutter med et spektakulært show, i god Mote med Mening stil og ånd. Her blir det alt fra hårvisninger, presentasjoner og appeller, til komiker og artister. Håret skal reise seg, så bra skal det bli, sier primus motor Berit Olimb.  Mote med Mening retter fokus på viktigheten av veldedig arbeid, og ikke minst å kunne gi noe tilbake til samfunnet.  Bidra du også  Du får  ekstremt mye for inngangsbilletten til Hår & Skjønnhet, men vi håper at du gir litt ekstra til dette gode formålet. Sykehusklovnene har fått veldig mye positiv oppmerksomhet, og du kan være med å holde denne ordningen i full virksomhet.  Mote med Mening har vippsinnsamling før, under og etter arrangementet, til konto 507274. 

Abas kosmetikk AS Beauty Selection AS B4K Medicalia/Pevonia Dermanor AS Esse Skincare Estetisk MediTech AS Norwegian Trend AS HBS - Health & Beauty of Scandinavia/Exuviance Hexa AS Skinthal AS Thorsen Biovital AS Tone Lise Akademiet AS

FRISØRLEVERANDØRER

–> –> –> –> –> –> –> –> –> –> –> –> –> –> –> –> –> –>

DualAir AS Cutrin Norge AS Floke frisør AS Frends AS Ghd Gocciani Hairtalk Headbrands Norge AS Hårologi of Sweden AB IDHair Norge AS KAO Norway AS L’Oréal Norge AS NanoKeratin System Tendenz Hårpleie AS Verdant AS We Are One AS Wella Welonda

B U T I K K D ATA L E V E R A N D Ø R E R

HÅRSHOW HOVEDSCENEN: FREN D S

Frends er distributør av varemerker som American Crew, Mr.Smith, Label.m, Olaplex, Renati, Revlon Professional, Schwarzkopf Professional, Sexy Hair og mange flere. Du vil derfor garantert få en topp trendpakke. L’ORÉAL

–> –> –> –> –> –> –>

Easyupdate AS EG Hairtools Front regnskap Headquarter AS Izettle Odin Systemer AS - FixIT Unipos

ANDRE

B e a u t y

S H OW: M o te me d Men i n g  - Sp ekt a ku l æ r t o g g i ve n de 

–> –> –> –> –> –> –> –> –> –> –> –>

L’Oréal Professional Products Division gir deg en inspirasjonspakke utenom det vanlige. Med Adam og Eva + Modern Design på scenen er det garanti for fantastiske visninger.

–> Freeminds Media –> Hair Program Int. AS/Apollo

VERDAN T

NFVB - Norske frisør- og velværebedrifter – bransjens egen interesseorganisasjon og arrangør av Hår & Skjønnhet, Norgesmesterskapene, Prisfesten og ulike bransjekonferanser har egen stand på Hår & Skjønnhet. Der har vi «lyttepost» for dine innspill.

Verdant As distribuerer merkevarene Davines, Kevin. Murphy, Eleven, V76 by Vaughn og Pulp Riot. Sett av tid til denne inspirasjonsopplevelsen. DEMOSCENEN:

TENDENZ, L’ORÉAL og WELLA gir deg mulighetene til å være tett på modellene, og oppleve faglig håndverk av ypperste klasse.

… O G S E LV F Ø L G E L I G :

is Bu sin e ss

K J Ø P B I L L E T T PÅ F O R H Å N D ! Bil letter kjøpes på n fvb.n o, under fanen Hår og Skjønnhet. S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

13


ARRANGERES AV

FESTIVALEN

Hår & Skjønnhet 2019

2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

HVEM BLIR NORGES BESTE? Opplev Norges beste hudpleiere, frisører, make-up artister og negledesignere konkurrere på arenaen under Hår & Skjønnhet 2019. Dette er fagfolk med pasjon for faget sitt. Vi kan love at det blir nervøsitet, spenning, tårer og mye glede.

S Konkurransene starter kl 9.00 og det er premieutdeling kl 16.30.

Me br me

F 14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019


VI HA R

START PAK KER M E D A LT D U TR E N G ER !

S P RAYTAN I VERD ENSKL ASSE Med VITA LIBERATA SPRAYTAN kan du tilby dine kunder en trygg og sunn måte å få en naturlig brunfarge på, som ikke involverer soling eller skadelige UV-stråler. Behandlingen utføres i klinikk med god inntjening, og tar kun ca 15 minutter. Vi tilbyr full opplæring og diplom etter endt kurs.

For mer informasjon om Vita Liberata ta kontakt med Hexa AS Tlf: 73833760 – epost: mail@hexa.no @vitaliberata_norge

Vita Liberata Norge


TEMA: FORRETNINGSUTVIKLING

N F V B - KO N S U L E N T

A N I TA

S U N D Q U I S T:

Ledelse er å oppnå resultater gjennom andre - Godt lederskap handler om tilstedeværelse, det å være bevisst på hvilken rolle man har som leder. Det krever kjennskap til ledelsesverktøy og trening i å utøve ledelse. Dette er avgjørende for å skape en sunn og god klinikk, mener hudterapeut og NLP Coach Anita Sundquist. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Mange som tar hudpleieutdanning drømmer om å starte egen klinikk. Kanskje har man et faglig fokus og er ubevisst på hva som kreves den dagen man skal ansette hudterapeuter. Det er ofte slik at ting utvikler seg litt tilfeldig. Mange har kanskje ingen ledererfaring og tenker at lederskap er noe som automatisk følger med å få flere ansatte. Men ledelse er å oppnå resultater gjennom andre. Det krever at man har et bevisst forhold til hva som kreves av lederoppgaven, poengterer Anita Sundquist.

ulike lederroller i bransjen gjennom 24 år. Jeg er opptatt av å profesjonalisere bransjen, og håper jeg kan gi mitt bidrag til dette, smiler Anita. Hun legger til at NFVB er en viktig aktør for å få til dette. - Vi trenger en sterk bransjeorganisasjon som kan jobbe for våre interesser og være en viktig bidragsyter til å utvikle bransjen. Men da må også hudpleieklinikker være med å støtte opp om organisasjonen. Det er min oppfordring til hudpleieledere, avrunder NFVB-konsulent Anita Sundquist.

L E D E R S T I L E N AV G J Ø R T E A M Å N D E N

Det er en kjent sak i ledelsesteorier, at ledere har en tendens til å ansette medarbeidere som ligner på en selv. Det er i seg selv ikke negativt, men et godt utgangspunkt for å bygge et godt team, mener Anita. - Liker du terapeuten du ansetter, vil du få et bedre resultat enn om du har mye å utsette på vedkommende. Man bør sette sammen et team som fungerer med din lederstil, ellers må du jobbe målrettet for å endre lederstil. Men da må du også være bevisst på hva slags leder du er. Jeg har utviklet et kurs som tar fatt i disse problemstillingene. Kurset heter «Koden for å lykkes i hudpleiebransjen». Her kartlegger jeg forskjellige personlighetstyper og bevisstgjør kursdeltagerne på hvilken personlighetstype de faktisk er. Utgangspunktet er en personlighetsanalyse. Erfaringen viser at de aller fleste kjenner seg igjen i min kategorisering. De lurer av og til på om jeg er «synsk», men det hele dreier seg bare om teknikker for å avdekke personligheten. Derfra kan man bygge en bevissthet rundt utøvelsen som hudterapeut og lederrollen, sier Anita Sundquist. INDIVIDUELLE TILNÆRMINGER

- Når man skal bygge et godt team, er min erfaring at en individuell tilnærming, tilpasset hver enkelt medarbeider, er det beste utgangspunktet for å skape gode resultater. Gode ledere er de som ser hva som bor i hver enkelt medarbeider, og er innstilt på å utvikle disse ferdighetene. Men ledelse er et fag, og det trengs kunnskap. Kurset mitt tar også opp ulike sider ved det å være leder i hudpleiebransjen, og jeg vil gjerne dele mine erfaringer i

16

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

- Gode ledere er de som ser hva som bor i hver enkelt medarbeider, og er innstilt på å utvikle disse ferdighetene. NFVB-konsulent Anita Sundquist ønsker klinikkledere velkommen til Hår & Skjønnhet 16. mars.

Anita Sundquist har bred erfaring fra hudpleie­ bransjen, blant annet som innsalgsleder i Dermanor, salgssjef i L’Oréal Professional/Decléor/ Carita og innleid forretningsutvikler i Beauty Products. Hun har utdanning som hudterapeut og NLP Coach. I dag er hun bl.a NFVB-konsulent og foredrags-/kursholder. - Hvis det er noe du lurer på og har spørsmål, finner du meg på NFVB-standen under Hår & Skjønnhet i Clarion Hotel The Hub lørdag 16. mars, smiler Anita Sundquist.


NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW SEMINARER LEVERANDØRLOUNGE PRISFESTEN

NFVB

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

FOTOKONKURRANSE BEDRIFTSKONKURRANSER HEDERSPRIS NORGESMESTERE

Årets Hudpleiebedrift NFVB ønsker å utvikle og profesjonalisere hudpleiebransjen. Ett av tiltakene er å kåre Årets Hudpleiebedrift, etter vurdering av ulike forretningsmessige kriterier. Planer og praksis skal henge sammen. Godt håndverk skal ikke bare vises i det faglige, men også i ledelse, markedsføring og økonomi. Man skal bygge trygge og gode arbeidsplasser, sørge for at kundene strømmer til, og at økonomien smiler til fremtiden. Her skal det god dokumentasjon til for å komme i betraktning som en av de nominerte. → Forretningsplanen skal være tydelig og lett kommuniserbar. Man skal være klar på hva man vil, hvor man skal gå, hvilke verdier man legger til grunn og ikke minst være en tydelig veiviser. → Personalplanen skal motivere, inspirere og stimulere, og gi trygge og gode rammer for både ansatte og bedriftens fremtid. Måles blant annet ved lavt sykefravær, lav gjennomstrømming og god reell timelønn.  → Markedsplanen skal vise at man forstår markedet man er i, og bygger langsiktig for å vinne kunder som kommer igjen og igjen. Det krever at man er våken for alle sammenhenger i markeds føringsmiksen.  → Økonomien er det viktigste kontrollpunktet. Er ikke deknings graden god, så gjør du antakelig noen feil i noen ledd nevnt ovenfor. Regnskapene skal speile full kontroll, både gjennom investeringer, drift og utbytte. → For å gjøre seg fortjent til Årets Hudpleiebedrift må man også ha «Årets-faktoren». Det er jo bedrifter som vil få stor oppmerksom het og stå som forbilder for andre i bransjen. 

Og de nominerte er… Det er første gang prisen Årets Hudpleiebedrift deles ut. Det er mange kandidater, men følgende bedrifter er nominert til Årets Hudpleiebedrift 2019: → Syvende Himmel AS → Beauty Medical Care AS → Eracura Hud- og Kroppspleieklinikk AS

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

17


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

A D R I E N N E

H U G H E S,

N F V B:

Brenner for bransjen Adrienne Hughes har siden 2015 jobbet aktivt med å informere små og store hudpleiebedrifter om NFVBs arbeid. Hun mener at et medlemskap i organisasjonen er viktigere i dag enn noen gang tidligere. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

NFVBs medlemskontakt Adrienne Hughes gleder seg over medlemsvekst og ikke minst til det som skjer under Hår & Skjønnhet 16. mars.

Det siste året har 25 nye hudpleiebedrifter meldt seg inn bransjeforeningen NFVB, som er tilknyttet landsforeningen NHO Service og Handel. Etter tre års iherdig innsats merker Adrienne at kjennskapen til forbundet og interessen for medlemskap har økt. - Da jeg startet i 2015 var det mange hudpleiebedrifter som ikke helt skjønte hva vi drev med og hva vi kunne tilby. Nå ser jeg definitivt en vekst i medlemsbedrifter. Mange har innsett at det er både nyttig og viktig å ha en samarbeidspartner som NFVB i ryggen. - Medlemsbedrifter kan blant annet gå inn på nettportalen Arbinn.no og laste ned skjemaer og ansettelseskontrakter som de har bruk for i sitt daglige virke. Ikke minst bistår vi med advokathjelp for både forebyggende aktiviteter og dersom noe skulle skje. I tillegg tilbyr vi også ulike kurs og seminarer som er nyttige for god salongledelse. SMÅ BEDRIFTER ER MER SÅRBARE

Adrienne Hughes mener det ikke bare er de store bedriftene med mange ansatte som trenger bistand. De små salongene, med terapeuter som driver sin egen virksomhet, har like mye nytte av å være medlem. - Småbedrifter kan også få problemer. Dagens hudpleie­ kunder er kunnskapsrike og kritiske. Det skal lite til før de klager. Tendensene fra USA og England viser at folk saksøker for den minste ting. Vi ser også her i landet en lavere klageterskel, og med sosiale medier så sprer rykter seg med rekordfart, sier hun og legger til: - For eksempel: Noen kommer inn i salongen din og kjøper et produkt eller en behandling som du anbefaler. Så viser det seg at de får en allergisk reaksjon, og kommer misfornøyd tilbake og klager. Hva gjør du da? Om uhellet skulle være ute, er man ganske sårbar som en liten enkeltmannsbedrift. Som medlem hos oss har du alltid noen å ringe til, og en advokat å snakke med dersom du trenger det, forteller hun.

møte folk i din egen bransje, og utveksle nyttige erfaringer. Vi har også flere svært interessante foredrag det er verdt å få med seg, forteller hun. NYTTIG KUNNSKAP PÅ H Å R & S K J Ø N N H E T

En av foredragsholderne under Hår & Skjønnhet er kosmetisk dermatologisk sykepleier og hudterapeut Anne Line Leonthin. Under hudpleiekonferansen som ble arrangert av NFVB i oktober i fjor, holdt hun et knakende godt foredrag om grensen mellom medisinsk og tradisjonell hudpleie. Hun snakket blant annet om hva som klassifiseres som medisinske behandlinger, og om hvilke regler en hudterapeut må forholde seg til. - Foredraget var veldig oppklarende og ble svært godt mottatt av dem som var til stede. Derfor har vi invitert henne til Hår & Skjønnhet, slik at enda flere får mulighet til å høre på henne, sier Hughes. F O K U S PÅ M E N N

Ellers så blir det mye fokus på menn. Jack Dunn, som driver London Waxing School, kommer for å demonstrere voksbehandling på menn, og representanter fra hudpleiemerket Bad Norwegian kommer for å snakke om hudpleie for menn. - Jeg tror det er et stort potensiale i å satse på menn. Hudpleie for menn er kommet for å bli, og er allerede blitt en stor trend i USA og England. Dette gjelder også makeup og negler. Trenden er på full fart inn i Norge. De som velger å inkludere menn i salongene sine, vil kunne øke inntjeningen betraktelig, sier hun.

A K T I V E M E D L E M M E R FÅ R M E R UTBYTTE

- For at du skal få mest mulig ut av medlemskapet, er det viktig at det fungerer to veier. Vi som organisasjon forplikter oss til å levere, men du som vårt medlem har også et ansvar for å sette deg inn i hva vi kan tilby din bedrift. Du vil få mye mer igjen for pengene du betaler inn hver måned, hvis du er aktiv og deltar på våre årsmøter, kurs og seminarer. For eksempel nå under Hår & Skjønnhet, som arrangeres lørdag 16. mars, har du mulighet til å

18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

ADRIENNE HUGHES

A N I TA SUNDQUIST

Møt oss på FESTIVALEN

Hår & Skjønnhet 2019

Tho fotte prof kom

thorsen til


Introduseres nå eksklusivt i Norge gjennom selskapet

I over 70 år, har RefectoCil vært et verdenskjent ledende merke innenfor farging av bryn og vipper. Gjennom faglig opplæring og kurs kan du nå som frisør, hudterapeut eller negledesigner utvide din fagkompetanse og tilby dine kunder markedets ledende farging av bryn og vipper. Ved å gjennomføre våre spennende diplomkurs vil du tilegne deg unik kunnskap og økt kompetanse innenfor Eyelash og Brow styling. Ved bestått eksamen vil du motta diplom som bryn- og vippekonsulent. Du vil tilegne deg kompetanse til å gi kundens ansikt en perfekt innramming, og med riktig farge på vipper og bryn fremhever du kundens naturlige skjønnhet. Med RefectoCil kan hver stil tilpasses individuelt.

For alle påmeldinger til våre

RefectoCil Academy kurs

som foretas under Hår & Skjønnhet-arrangementet ytes et spesialtilbud

på - 50 % rabatt.

Thorsen Biovital er representert på arrangementet Hår & Skjønnhet 2019 som gjennomføres lørdag 16. mars på Clarion The Hub i Oslo. Besøk vår stand eller delta på fagpresentasjon under arrangementet for mer spennende informasjon om bl.a. våre kommende Refectocil Academy kurs.

NB! Det er begrenset kursplasser tilgjengelig.

Besøk vår nettside eller kontakt oss på telefon for mer informasjon Thorsen Bovital AS er en totalleverandør av produkter og utstyr til frisør, fotterapi, hudpleie og spa markedet. Selskapet er blant Norges ledende profesjonelle faghandelsleverandører med høy fokus på fag- og yrkeskompetanse og representerer en rekke anerkjente internasjonale leverandører.

thorsen til frisør 1-19.indd 1

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no 31.01.2019 09:35


Butikkdata

Ledelsesverktøy

Vi tilbyr salongen en komplett utstyrs- og programvarepakke. Du får topp moderne utstyr som digital timebok, touchskjerm, betalingsterminal og mye mer.

Du har tilgang til salongens data via internett med gode verktøy for budsjettog økonomistyring, rapporter, intranett for salongens medarbeidere, markedsføring ol.

Digital Timebestilling

Lagerstyring

Med digital timebestilling i appen Fixit Timebestilling, på salongens hjemmeside og på Fixit.no er din salong tilgjengelig for nye og eksisterende kunder 24 timer i døgnet.

Markedsføring Lag egne kampanjer og vis annonser til nye og eksisterende kunder på Facebook og Instagram. Send SMS-kampanjer, og vis tilbud i Fixit-appen og på salongens hjemmeside.

Hjemmesider Et genialt verktøy hvor du raskt og enkelt kan lage, endre og vedlikeholde hjemmeside for salongen. Designet er tilpasset salongens profil og du velger selv hvilket innhold du vil vise.

Få full oversikt over lagerbeholdning, varsel ved behov for etterfylling og korrekte inn- og utpriser på alle varene til enhver tid. Ved å sette min/ max på lager kan du forenkle varebestillingen slik at du får korrekt varelager etter ditt salg og forbruk. Slik unngår du krisebestillinger.

Varebestilling Hos oss kan du bestille varer digitalt rett fra din leverandør – når og hvor du vil. Dette frigir tid for deg og din leverandør til å rette fokus mot produktopplæring og økt varesalg.

Gavekort Med vår gavekortløsning kan du tilby kundene dine digitale og fysiske gavekort i salongen, i app og på salongens hjemmeside.


Fixit gir deg mer for pengene Et butikkdatasystem er ikke nok til å gjøre salongen din synlig, få flere kunder eller øke produktsalget. I tillegg trenger du gode kommunikasjonsløsninger som bidrar til at du kan møte kundene dine på ulike behov og gi dem gode kundeopplevelser. Gjennom Fixit får du alt dette.

Journal En elektronisk pasientjournal som oppfyller kravene til Fotjournal. Den gir deg mulighet til raskt og enkelt laste opp egne bilder eller velge blant standardbilder, og du kan benytte profesjonelle medisinske ikoner og symboler når du registrere opplysninger om pasienten.

Fordelsprogram Tilby kundene dine et fordelsprogram med flotte medlemstilbud og opptjening av bonuspoeng ved kjøp av behandlinger og produkter. Det gir din salong flere lojale kunder.

Vi får salonger til å lykkes. FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60

VERDI.FIXIT .NO


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

S E N Z I E

M E D I S PA,

O S L O:

Vil gjøre kundene gladere - Det er fantastisk å få tilbakemeldinger fra kunder som opplever seg freshere og gladere etter behandlinger hos oss. Det driver oss fremover, smiler daglig leder Vibeke Sundene i Senzie Medispa. Bedriften byr på et bredt spekter av tjenester innen det kosmetisk-medisinske feltet. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

Sammen med ansvarlig lege dr. Karim Sayed driver Vibeke Sundene en klinikk i Oslos paradegate. - Beliggenheten er super. Vi er plassert midt på Karl Johans gate, og viser oss frem med Senzie-logoen for alle forbipasserende, kvitrer daglig leder Vibeke Sundene fornøyd i det vi ankommer klinikken. Hun feirer Senzie Medispa sitt ett års jubileum i paradegaten, og fremholder at det har vært en tøff, men givende oppgave å etablere en ny klinikk. K O S M E T I S K - D E R M AT O L O G I S K HUDPLEIE

- I utgangspunktet er mitt hjertebarn utdanning. Vi driver Senzie Akademiet i Drammen, som er Nordens eneste utdanning på masternivå for sykepleiere som ønsker fordypning og videreutdanning innen kosmetisk-dermatologisk hudpleie. Utdanningen gjennomføres i samarbeid med Universitetet i Sørøst-Norge og gir 30 studiepoeng. Vi utdanner rundt 90 studenter per år, og har hatt en jevn økning i søknadsmassen gjennom de siste årene. - Jeg følte for et par år siden at vi var kommet til et punkt, der vi trengte å være hands-on, kjenne på hva kundene etterspør i markedet og de problemstillingene klinikkene opplever i sin hverdag. Hva er da mer naturlig enn å starte en egen klinikk? Det var kimen til at vi ville starte opp Senzie Medispa i Oslo sentrum. Da det åpnet seg en mulighet til å overta lokalene til en eksisterende klinikk, slo vi til og åpnet Senzie Medispa, forteller Vibeke Sundene. K R E V E N D E O P P S TA R T

Det er ikke enkelt å starte en virksomhet fra grunnen av. Det må investeres i utstyr og personell. Mange undervur-

22

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

derer oppstartskostnader og hvor lang tid det tar å jobbe opp en kundeportefølje. Men Vibeke har lang fartstid i bransjen og visste hva hun gikk til. - Jeg var realistisk og vet at det kreves kapital og en realistisk tidshorisont, før man kan regne med å tjene penger. Er man ikke klar for det, må man la være. Men med ansvarlig lege dr. Karim Sayed med på laget, både på eiersiden og i den daglige driften, mente jeg at vi skulle få det til. Vi har nå brukt ett år på etableringen i vårt marked, og går nå i pluss. Det har vært en tøff reise, men desto mer tilfredstillende er det å kunne notere seg at vi har lykkes med det vi la opp til i henhold til våre planer, fremholder Vibeke Sundene. RÅD TIL GRÜNDERE

- Mitt råd til alle flinke fagutøvere er at de stiller seg spørsmålet om de virkelig ønsker å drive en egen virksomhet, eller om de ønsker å utvikle seg som fagutøvere innen sitt felt. Det er stor forskjell på å drive en klinikk, eller utøve faglige ferdigheter. Uansett vil jeg anbefale alle som går med en gründer i magen å skaffe seg arbeidserfaring fra klinikker, før man tenker på å starte egen virksomhet. Det skal mye til for å lykkes i denne bransjen, og man må kunne både drift og fag for å starte opp. SUNNHETENS APOSTEL

Vibeke Sundene har lang farstid i bransjen og forbindes først og fremst som daglig leder i skoler for utdanning av hudpleiere og kosmetisk-dermatologiske sykepleiere, først gjennom Nordisk Hud & Spa Akademi og gjennom de siste seks årene, Senzie Akademiet. Men Vibeke har en yrkeskarriere som er litt annerledes enn de fleste i bransjen. Tilbake på 80-tallet var hun faktisk Norges før-


Daglig leder Vibeke Sundene og klinikkleder Line Thams Bjerved stortrives med å ha en klinikk med Karl Johans gate for sine føtter. - Vi er veldig fornøyd med beliggenheten i annen etasje. Det er litt tilbaketrukket, men Senzie-logoen på flaggstangen er godt synlig i gatebildet og profilerer oss godt, smiler Vibeke.

Ansvarlig lege dr. Karim Sayd er medeier i klinikken. Han veksler mellom å jobbe med medisinskkosmetiske injeksjoner og laserbehandlinger i Senzie Medispa, til å undervise kosmetisk dermatologiske sykepleiere ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). - Jeg er også trainer for Teoxane, og fra høsten for Allergan, samt styreleder i NORFEM, Norsk Forening for kvalitet i Estetisk Medisin, som er i oppstartfasen akkurat nå. Dette er et spennende felt, med mange utviklingsmuligheter, smiler han.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

23


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

ste aerobic instruktør. Hun laget treningsvideoer og hun hadde til og med et eget TV-program. Samtidig var hun med å starte opp Shape-Up magasinet. Hun kan også skilte med en lang karriere innen sprangridning. - Det var egentlig litt tilfeldig at jeg kom inn i denne bransjen, men jeg har hele livet vært opptatt av å utvikle meg. Etter karrieren som personlig trener og frontingen av aerobicbølgen på 80-tallet, hadde jeg lyst til å gå videre. Jeg slo jeg til da jeg ble forespurt om å starte opp SATS i Drammen i 1995, og det var en ny erfaring. Etter en lang karriere som trener ga dette meg verdifull innsikt i drift og personalledelse. Det ble fem givende år, der jeg lærte utrolig mye om kvalitetsledelse. Det var min universitetsutdanning, for å si det sånn, humrer hun. VEIEN INN I HUDPLEIEBRANSJEN

fullt fokus for å holde oss oppdatert på den medisinsktekniske utviklingen, så vi hele tiden er relevante. A L LT I D N Y E U T F O R D R I N G E R

Nå er det golf som gjelder ved siden av jobben. - Jeg har begynt å spille golf, og må bruke tid på å utvikle og perfeksjonere ferdighetene for å ta igjen det jeg har forsaket av tid som dedikert sprangrytter gjennom mange år, smiler hun. - Man skal drive med litt av hvert for å utfordre seg selv, men må alltid ha fokus på å bli god på det man driver med, fastslår Vibeke Sundene. - Tommelen opp for NFVB, smiler daglig leder Vibeke Sundene i Senzie Medispa.

- Min mor og jeg startet et leverandørselskap i 2000 som het Cosmodermica, der vi leverte produkter til hud- og spabransjen. Vi startet opp med utdannelse av hud- og spaterapeuter, og etter noen år begynte sykepleiere å vise interresse for hudpleie. Jeg oppdaget at det var et hull i utdanningen av kosmetisk dermatologisk personell, og det ga støtet til at jeg startet opp Nordisk Hud & Spa Akademi, som rettet seg mot utdanning av sykepleiere. Siden har dette blitt Senzie Akademiet, som i dag er en veletablert institusjon. - Vi har også utvidet virksomheten med et tredje ben, Senzie Konferansen, der vi trekker inn internasjonal ekspertise med inspirerende foredrag. Vi hadde 230 deltagere i 2018, så det var en kjempesuksess. Vi skal gjenta dette i år, og har allerede booket plass i Hotel Clarion The Hub 16. november. Arrangementet er åpent for alle, reklamerer Vibeke.

Derfor er jeg NFVB medlem

F U L LT F O K U S P Å D E T M E D I S I N S K TEKNISKE

Vibeke har foreløpig ingen planer om å utvide virksomheten med å etablere flere klinikker, eller å utvide utdanningstilbudet. - Jeg har hendene fulle. Det krever fokus å drifte tre plattformer, så jeg har ikke behov for å ekspandere videre på det nåværende tidspunktet. Det blir heller å utvikle det man har. Vi får gode ratinger på det vi gjør, og det kreves

S E N Z I E

- Jeg synes det er trygt å ha en bransjeforening som NFVB i ryggen. Jeg kan få hjelp av advokater og råd i forbindelse med den daglige driften. Det er både nyttig og hyggelig å støtte opp om NFVB som bransjeorganisasjon gjennom medlemskapet, sier Vibeke Sundene.

M E D I S PA

Etablert: 2018 Adresse: Karl Johans gate 23, Oslo Eiere: Daglig leder Vibeke Sundene og ansvarlig lege dr. Karim Sayd Antall medarbeidere: Seks, fordelt på to kosmetisk-dermatologisk hudpleiere, tre hudpleiere og en ansvarlig lege. Tjenester: Et bredt spekter innen det kosmetisk-medisinske feltet, som laserbehandlinger av pigment og sprengte blodkar, dermapen, mesoterapi, kjemisk peeling, fillerbehandlinger, samt klassiske hudbehandlinger for ansikt og kropp, hårfjerning, voksing og vippebehandlinger.

24

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019


Original Foundation SPF 15. 30 shades. Find your perfect match in store today. THE POWER OF GOOD


T E M A : B U T I K K D ATA

VA L G

AV

B U T I K K D ATA :

Sjekk totalpakken! Tenker du bare pris når du velger kassesystem? Ikke glem at du også velger en samarbeidspartner som skal sikre deg support og service så systemene virker 24/7, året rundt.

T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

BRANSJENS VIKTIGSTE LEVERANDØRER:

→ EasyUpdate AS → Odin Systemer AS/FixIT → Headquarter AS/Com2Gether → Hano AS → Unipos AS → Hairtools AS

Det er krevende å utvikle funksjonelle systemer som også ivaretar bransjespesifikke behov. Det finnes en rekke leverandører av butikkdatasystemer for hudpleieog velværebransjen. Noen har bevist sin evne til å utvikle og oppdatere systemene og samtidig ivareta sine klinikkog salongkunder gjennom en årrekke, mens døgnfluene kommer og går. Når det virkelig gjelder, er en trygg leverandør som gir deg støtte og support når du trenger det, gull verd. K R I T I S K E FA K T O R E R

Det kan være vanskelig å sammenligne butikkdataløsningene. Leverandørene tilbyr ulike utstyrspakker og finansieringsordninger. Løsningene kan inkludere hardware i form av pakkeløsninger med datautstyr og betalingsterminaler, ulik prising av antallet brukerlisenser og tilleggstjenester, som hjelp til å utvikle nettsider. En månedspris er kort sagt ikke nøvendigvis så lett å sammenligne.

26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

H VA I N K L U D E R E R L E V E R A N S E N ?

Her er noen punkter du kan tenke igjennom, før du velger leverandør og system: • Inkluderer systemet timeplan, kasse, journal og o nline-booking? • Kan det tekniske utstyret leveres gjennom leverandøren? • Kan sluttkundene betale med kort, kontanter, faktura, gavekort og Vipps? • Er det full tilgang til systemet uansett hvor du er, så lenge du har internett-tilkobling? • Support generelt: Er det gratis/inkludert i prisen? • Support ekstra: Er det et ekstratilbud for dem som ønsker det? I så fall hva inkluderer/koster dette? • Er det tidsbegrensning på opplæring? • Er det norsktalende medarbeidere? • Hvor mange jobber med support? • Hvor lang tid er gjennomsnittlig ventetid på telefon?

Pr

Tlf E-


Gratis Demo

NORGES MEST BRUKTE online booking, journal og kassasystem

HANO

Benyttes av mer enn 500 salonger og klinikker

journal, timeplan og kasse

Online booking for kunder

NY la yout

Integrasjon mot regnskap Fri support og backup

Tilfredsstiller nye kassaloven

200,- mnd/ansatt Online Booking

200,- mnd/salong

*Etablering 4900,-

Prøv gratis demo www.hano.no Tlf: 66 77 66 73

E-post: salg@hano.no


T E M A : U T D A N N I N G / K A R R I E R E VA L G

H U D P L E I E S T U D E N T A L E K S A N D E R

M A R T I N

G R Ø G A A R D:

- Et fa nta sti sk y r ke - Jeg har alltid hatt en fascinasjon for hudpleie og hudpleieklinikker. Det å jobbe med mennesker, mulighetene til å hjelpe kunder til å forbedre sitt utseende. Få dem til å føle velvære, fysisk og psykisk, er utrolig tilfredsstillende. Og renheten og duftene, smiler Aleksander Martin Grøgaard (38) mens han geleider oss inn i Hudpleieakademiets kurslokaler. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Jeg må innrømme at det har tatt lang tid å modne tanken om å skifte karrierevei og satse på hudpleieyrket. Den første spiren ble sådd da en venninne av meg utdannet seg til hudpleier på Hudpleieakademiet, jeg tror det var tilbake i 2008. Hun begynte deretter å jobbe i Beths Beauty i Frognerveien, og snakket varmt om både faget og jobben. Etter en lang modningstid tok jeg beslutningen om å satse på en utdanning innen dette feltet, og startet studiene på Hudpleieakademiet i august i fjor, sier Aleksander, som har mangeårig arbeidserfaring fra restaurantbransjen og fra jobben som flyvert. ENESTE HANE I HURVEN

Av de 75 elevene på kullet, er Aleksander den eneste mannen. Det plager ham ikke nevneverdig, men han skulle ønske seg flere gutter og menn inn i faget. - Jeg tror det hadde styrket bransjen hvis man får inn flere menn. Erfaring fra min tidligere yrkeskarriere tilsier at det er bra med litt blanding av kvinner og menn i et yrke. Det styrker arbeidsmiljøet. Men hudpleie er definitivt et kvinnedominert yrke, og jeg var klar over det da jeg søkte om studieplass, uten at det skremte meg, konstaterer Aleksander. - Jeg tror noe av årsaken til manglende rekruttering av gutter og menn, er at de ikke vet hvilke muligheter som ligger i yrket. Du har muligheten til å orientere deg i flere retninger og jobbe mange steder. Her har hudpleiere noe å lære av frisørene: Det gjelder å fremsnakke karrieremulighetene. Jeg tror det hadde vært sunt med en bedre kjønnfordeling, men sånn er nå situasjonen, smiler Aleksander, og legger til følgende. - For min del må jeg si at jeg har blitt veldig godt ivaretatt. Det er flinke lærere som bryr seg om meg, og veldig hyggelige medelever. Så jeg har funnet meg godt til rette. KLAR FOR UTPLASSERING

- Jeg må si fagkretsen og det teoretiske innholdet i hudpleieutdanningen har vært mer omfattende og krevende, enn det jeg i utgangspunktet forestilte meg. Det er veldig

28

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

mye som skal gjennomgås i løpet av ett år. Men nå gleder jeg meg til å teste ut ting ute i autentiske omgivelser. Jeg skal nå ha utplassering en uke i Colosseum Spa på Majorstuen i Oslo. Det gleder jeg meg til. Da får jeg muligheten til å kjenne på de daglige rutinene og atmosfæren i en klinikk. Det blir spennende. - Så er det bare å kjøre på frem til jeg blir ferdig tredje uken i juni. Da er planen å ta en velfortjent ferie, før jeg går i gang med jobbsøking. Jeg er ikke ueffen for å starte opp en klinikk på et eller annet tidspunkt, flere av mine medelever har planer om dette etter endt utdanning. Men jeg føler behov for å lære meg alle sider ved bransjen og behandlinger, før jeg eventuelt vil være klar til å drive egen virksomhet. Tiden vil vise hvor ferden går, sier Aleksander. PROBLEMLØSER

På spørsmål om han har noen favorittbehandlinger, eller noen fokusområder han finner spesielt interessante, svarer Aleksander uten å nøle at «problemhud» er noe han liker å jobbe med. - Jeg synes at det er spesielt interessant å jobbe med akne og problemhudtilstander, fordi du da kan utgjøre en positiv forskjell når man oppnår synlige resultater. Jeg er nok i bunn og grunn resultatorientert. Det å hjelpe kunder til synlige hudforbedringer, som gir velvære og styrker selvtilliten, er en veldig takknemlig jobb. - Foreløpig har jeg en vei å gå når det gjelder kroppsbehandlinger. Det er store overflater og krever en annen tilnærming enn ansiktsbehandlinger. Men jeg lærer hver dag frem til jeg sitter med bestått Cidesco-eksamen i hendene. FAVO R I T T P R O D U K T E R/ B E H A N D L I N G E R

- Skal jeg trekke frem ett produkt, blir det Babors ampuller. De er helt rå. Ellers er jeg glad i cosmeceauticals og Elisabeth Arden Pro i særdeleshet. Men jeg liker også å jobbe med seriene fra Carita, fastslår Aleksander.


Hudpleieutdanningen byr på en bred fagkrets med mange behandlinger, også med bruk av teknisk utstyr.

S U P E R F L I N K

Rektor Veronika Skagen Olsen er full av lovord om Aleksanders prestasjoner. - Han er helt unik, veldig pliktoppfyllende og utrolig dyktig. Aleksander har en omsorgsfullhet og en væremåte overfor kunder og medelever som inkluderer alle de egenskapene som skal til for å være en god terapeut og et inspirerende medlem av et team. Vi ønsker oss flere elever som ham. - Jeg har blitt godt ivaretatt både av lærere og medelever. Det er et godt læringsmiljø her, sier Aleksander. Her med hudpleiestudent Susanne og lærer Tina Syversen.

N Y S G J E R R I G

N M

I

H U D P L E I E

Aleksander har konkurranseinstinktene inntakte, men føler at han er kommer for kort i utdanningsløpet til å delta i årets NM i hudpleie på Hår & Skjønnhet 16. mars. - Jeg har hørt om dette arrangementet, vår rektor har fortalt oss om denne muligheten. Men jeg vil gjøre meg ferdig med studiene og skaffe meg praktisk erfaring før jeg eventuelt er klar for å delta i en slik konkurranse. Når det er sagt, vil jeg prøve å møte opp under årets NM arrangement for å se hvordan dette gjøres i praksis, sier Aleksander.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

29


update

Bevegelser i bransjen

M øt De rma nor p å fe st i va l e n Hå r & Skjø n n h e t 2 01 9

Smakfull innvielsesfest Fingermat, bobler i glasset og underholdning med standupkomiker Dora Thorhallsdottir var noen av ingrediensene Dermanor bød på i forbindelse med innvielsen av de nye lokalene med adresse Billingstadsletta 19A. - Vi gleder oss over å samle alle aktivitetene og alle 45 medarbeidere, inkludert 10 medarbeidere fra DermaBeauty, i ett lokale på ett plan. Vi har blant annet innredet en splitter ny kursavdeling, med alt teknisk utsyr. Vi gleder oss derfor stort til å invitere bransjens medarbeidere til et rikholdig kursprogram gjennom året, forteller daglig leder Reidun Wang.

Dermanor har samlet alle avdelinger og aktiviteter under samme tak, og alle medarbeiderne er fornøyd med å være en fysisk del av fellesskapet.

VIL UTVIKLE BRANSJEN

Kursing har alltid stått sentralt hos Dermanor, og det er imponerende tall man har å skilte med for denne delen av virksomheten. - Vi ønsker å styrke faghandelen og fokuserer på kompetansebygging gjennom ulike fagkurs. I fjor gjennomførte vi nærmere 100 kurs med til sammen 1.270 kursdeltagere. I år legger vi opptil å øke kursaktivitetene og har som målsetting å passere 1.300 deltagere. Men selv om den fysiske tilstedeværelsen er veldig viktig når man skal gjennomføre behandlinger og trening, vil vi også gi et tilbud om kursing for dem som ikke har anledning til å delta på alt de ønsker. I år vil vi derfor arrangere 36 webinarer som et supplement til den øvrige kursvirkomheten, forklarer Reidun Wang.

Konsernsjef Henning Nilsen og daglig leder Reidun Wang smilte om kapp.

H VA E R I V I N D E N T R E N D M E S S I G I 2 0 1 9 ?

- Det er flere retninger som gjør seg gjeldende. Etterspørselen etter cosmeceuticals er økende, men vi ser også at det vokser frem en økende etterspørsel etter grønne, veganske produkter. For vår del har vi noe å tilby innen alle produktkategorier. Bredden er en styrke, og vi har hatt vekst hvert år gjennom de tre siste årene, smiler Reidun Wang. KLAR FOR HÅR & SKJØNNHET 16. MARS

Dermanor vil være til stede som utstiller under Hår & Skjønnhet i Clarion Hotel The Hub lørdag 16. mars. Da får du møte fagpersoner som kan fortelle deg mer om hva man har å by på.

Ny distributør for Pevonia

Cecilia Hjortfors og resten av teamet byr denne våren på nye, effektive ansiktsmasker for profesjonell bruk og til hjemmebruk.

30

S A LO N G H u d & ve lv æ re

- Dette er min favorittdame, smilte Dermanor-eier og eiendomsinvestor Christian Ringnes med et glimt i øyet, villig poserende sammen med daglig leder Reidun Wang under åpningen av Dermanors nye hovedkontor i Bærum.

Mø t B 4 K M e dicalia p å festivalen Hå r & Skjønnhet 2019

I februar 2018 tok Cecilia Hjortfors og teamet B4K over distribusjonen av Medicalia i Sverige og Norge, og på tampen av året ble agenturet og distribusjonen av Pevonia lagt til i porteføljen. - Fordi varene sendes fra vårt kontor i Skara i Sverige har vi full kontroll med fortolling og distribusjon direkte inn til våre kunder. Dette gjør at våre norske kunder ikke opplever noen problemer med at varene kommer fra et ikke-EU land. For øvrig gjennomfører vi opplæring ute hos kundene og vi har regelmessige utdanningkurs i Oslo. Fra høsten av vil vi også gjennomføre kurs i andre deler av landet, forteller Cecilia Hjortfors. Hun legger til at man med Pevinia og Medicalia byr på startpakker for små salonger. - Hos oss får kunden gjerne begynne i en liten skala, og sammen med oss bygge opp sitt lager med alt hva det innebærer.

1-2019


Bioline CC Cream Color Pentapeptide SPF 30

Møt A B A S Kosme tikk AS p å fe st ivalen Hå r & Skjø nnhet 2019

Freshe og blide ABAS Kosmetikk AS blir å finne på en stand under Hår & Skjønnhet i mars. Salgssjef Espen Mathisen forteller at selvbruningsprodukter vil stå i fokus. - Vi presenterer Marc Inbane Natural Selftanning, som er et selvbruningsprodukt som gir en naturlig glød og brunfarge til huden, med ingredienser fra blant annet bringebær. Det vil også bli demonstrert en prisvinnende nyhet: Marc Inbane Tanning Drops. Denne gir en vakker, sunn glød, og kan lett blandes inn i hvilken som helst fuktighetskrem. Bruningsgraden velger du enkelt ved antall dråper du blander inn i kremen. - For øvrig vil vi presentere nyheter fra Bioline. Først og fremst De-Sense Instant Relief, en innovativ kosmetisk linje som beroliger, beskytter og reduserer tegn til hyper-sensitiv hud. Med denne serien ser vi fantastiske resultater. Ellers vil vi fokusere på en av våre bestselgere: CC Cream Color Pentapeptide SPF 30, som har effekten til en krem og korrigeringseffekten til en CC-krem. Den beskytter, beroliger og minimerer rødhet. Den byr også på en universal farge, som tilpasser seg og blandes lett inn i huden og jevner ut hudtoner, forteller Espen.

Bioline De-Sense Instant Relief

og

Møt S ki nt ha l A S p å fe st i va l e n Hå r & Skjø n n h e t 2 01 9

i d Thalgo har sine trofaste terapeuter, og byr på en ny behandlingslinje basert på marine ingredienser.

Marine resultater Litt på overtid får vi trekke frem at Skinthal AS i oktober markerte lanseringen av en ny produktlinje fra Thalgo, Thalgo Exception Marine. Produktene er laget til voksen hud, men kan gjerne brukes til en hud som generelt er sliten, skadet, eller av en grunn har vært utsatt for påkjenninger som gir tidlig hudaldring. Serien inkluderer Intensive Redensifying Serum, Redencyfying Creamsog Eyelid Lifting Cream.

OGSÅ BEHANDLINGER

Med produktene følger behandlinger utenom det vanlige. Dype, rytmiske stimuleringer re-oksygenerer huden, gjenoppretter tone og fasthet, og deretter følger en 20 minutters ansiktstrekning sesjon. I behandlingen inngår en manuell stretchingteknikk utviklet av en plastisk kirurg

og en erfaren massør. Behandlingen avsluttes med en avslappende nakke-, dekolleté- og aromamassasje. - Dette er kanskje ikke den mest behagelige behandlingen du kan tenke deg, men den gir resultater, oppsummerte foredragsholderen.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

31


update

Bevegelser i bransjen

Forvandling i praksis. jane iredale ambassadør Tomas Erdis fikk oppgaven med å forvandle markedssjef Mette Shetelig, fra en hverdags-look for til slutt å ende opp med en strålende partylook. - Men husk: Hvis du ikke har god hudpleie, vil du ikke få god sminke, formante han.

M øt E xuv i a nc e /H BS p å fe st i va le n Hå r & Skjø n n h et 2019

20 innovative år i hudforbedringens tjeneste 25 strålende år Skintific feiret i februar 25 års-jubileet til mineralmakeup-merket jane iredale med et presseevent i de smakfulle lokalene i Karenslyst Allé i Oslo. I tillegg til vårens nyheter, som blant annet bød på et brynskit, en ny øyenskyggepallet, tre nye glosser og nye børster, var jane iredales ambassadør Tomas Erdis til stede for å fronte merket. Profesjonelle tips og personlige erfaringer med merket gjennom en årrekke løftet seansen. Mens andre mineralmakeup-brands har gått bredt ut, velger man å la jane iredale forbli et profesjonelt merke for faghandel og make-up artister. - Vi fortsetter vårt fokus på å levere produkter og kurs rettet mot det profesjonelle markedet. I tillegg til kurs med Tomas Erdis, har vi på kurssiden alliert oss med et nettverk av make-up artister rundt om

i landet. Vi er også fornøyd med at influencere og artister som Astrid S og Maria Mena er trofaste brukere av jane iredale produktene, forklarte markedssjef Mette Shetelig i Skintific.

Exuviance feiret sitt 20-års jubileum på tampen av fjoråret, og selskapet har hele tiden hatt fokus på hudpleie­ produkter som gir dokumenterte resultater. Merket ble utviklet i 1998 av forskere, som med oppdagelsen av alfahydroksysyrer (AHA) har spilt en avgjørende rolle i utviklingen av den kosmetiske dermatologien som har forandret skjønnhetsindustrien. - Exuviance hjelper mange med å oppnå en bedre hud gjennom å utvikle produkter tilknyttet alt fra anti-aging og hyperpigmentering, til tørr og akneutsatt hud. Vi er også glade for å kunne samarbeide med så mange distributører over hele verden, slik at så mange som mulig kan få tilgang til våre klinisk utprøvde hudprodukter og behandlinger, sier Leight Ann Catlin, sjef for Internasjonal Development. Du treffer Exuviance/HBS Sweden AB på en egen stand på Hår & Skjønnhet 16. mars.

Perfekte bryn Thorsen Biovital as har lansert diplomkurset RefectoCil Academy, spisset mot bryn- og vippestyling. - Gjennom faglig opplæring og kurs for frisører, hudterapeuter og negledesignere tilbyr vi nå kurs for å utvide fagkompetansen innen farging av vipper og bryn, forteller fagansvarlig hudterapeut Anne Engdahl Hallsteinsen.

Møt Th o r s e n B i ov i t a l AS p å fe s t iva l en H å r & S k j ønn h e t 20 1 9

B E S Ø K O S S PÅ H Å R & S K J Ø N N H E T

Profesjonell opplæring gir profesjonelle resultater.

32

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

- Vi vil være tilstede på bransjefestivalen Hår & Skjønnhet i Clarion The Hub 16. mars. Her vil interesserte kunne delta på fagpresentasjonen av RefectoCil og få informasjon om kommende kurs. Det kan nevnes at vi gir 50 % rabatt på RefectoCil-kurs som bestilles under Hår & Skjønnhet, legger hun til.


START DIN NYE

KARRIERE I DAG! NEGLAKADEMIET DIN LEVERANDØR AV KURS

Med 30 års erfaring som kursleverandør og grossist for skjønnhetsbransjen gir NeglAkademiet deg en trygg start på din karriere. Sammen med vårt team av internasjonalt utdannede instruktører i Oslo, Bergen, Sola og Trondheim, gir vi deg et stort utvalg av kurs innen fagfeltene:

NEGLEDESIGN, HÅND- OG FOTPLEIE PERMANENT MAKEUP OG MICROBLADING VIPPEEXTENTIONS OG VIPPELØFT HÅRFJERNING VOKS

Vi jobber kun med internasjonalt anerkjente og kvalitetssikrede varemerker som sikrer deg oppdatert undervisning innen de nyeste teknikkene og faglig utvikling. Du får spesialisert fagkunnskap, veiledet praktisk erfaring samt oppfølging som gir deg det beste utgangspunktet til å jobbe med de raskest voksende fagområdene i skjønnhetsbransjen. Ta kontakt med oss for kurs, faglig påfyll eller produkter til den profesjonelle bransjen. Fullstendig oversikt over alle kurs i de ulike utdanningsprogrammene finner du på vår hjemmeside eller be om veiledning og råd fra våre fagansvarlige.

30 1989 - 2019

light

NeglAkademiet AS

e l e g a nc e W E ’ V E G O T G R E AT C H E M I S T R Y

MASTERS IN MICROPIGMENTATION

www.neglakademiet.no

23 25 36 36

kurs@neglakademiet.no


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

update

Bevegelser i bransjen

Klar for Hår & Skjønnhet

Møt Tone Lise Akademiet AS p å fe st i va l e n Hå r & Skjø n n h e t 2 01 9

Adm. direktør Tone Lise Forbergskog og resten av teamet fra Tone Lise Akademiet vil presentere nyheter på rekke og rad under Hår & Skjønnhet i Clarion The Hub 16. mars. Blant det som presenteres er de nyeste kolleksjonene fra Gelish, blant annet Gelish Art Form Gels, som mange negleteknikere har ventet på skal komme til Norge. Ellers vil Tone Lise Akademiet vise sin nye kolleksjon, «The Color of Petals».

Orly Norge satser vegansk - Etter å ha etablert nærmere 30 Lakkbarer i kjøpesentre rundt om i landet, inkludert franchisekonsepter, følte jeg det var på tide å skaffe et eget merke tilpasset vår virksomhet, uten skadelige ingredienser. Valget falt på L.A.-baserte Orly, som byr på alt det vi trenger i Lakkbarene. Konseptet har blitt utvidet med Lakkbar Skolen, og produktene selges nå også til andre neglesalonger og klesforretninger, forklarer daglig leder Fanny Randz. - Jeg har fortsatt en målsetting om å etablere 50 Lakkbarer, selv om det har gått litt tregere enn det jeg opprinnelig tenkte for fire år siden. Men vi skal ikke bare etablere Lakkbarer. Det er et stort behov for profesjonelle negledesignere, og jeg ville sikre den faglige kvaliteten på medarbeiderne. Derfor har vi startet Lakkbar Skolen, der vi tilbyr både dagskurs og kveldskurs for nybegynnere og viderekomne. Kursene

34

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

er basert på Orly og holdes i Sandvika i Bærum, i Bergen og Ålesund, forteller Fanny Randz. VEKSTMARKED

Det profesjonelle neglemarkedet er i vekst, og Fanny Randz ønsker å bygge markedet videre. - Lakkbar er et franchisekonsept der vi kan tilby gode jobbmuligheter, både for franchisedeltagere og medarbeidere, og vi skal knoppskyte over hele Norge. Vi har tilpassede produkter fra Orly, fra Orly GelFX, som påføres som soft gel med en holdbarhet som hard gel, til et bredt spekter av pleie- og fargeprodukter. Orlys lakker har en fargepalett på 70 farger. Vi holder oss unna akryllakker, av miljøhensyn og hensynet til arbeidsmiljøet. Tilbakemeldingene er gode, og vi fortsetter å utvikle vårt kurskonsept med gode lærekref-

- Kompetanse er nøkkelen til suksess. Vi har et stort kurssenter har i Sandvika i Bærum, der vi utdanner 30 - 40 elever per år. For å si det sånn: Vi gir vårt bidrag til å profesjonalisere bransjen, smiler Fanny Randz.

ter og spesialiserte kurs. Kursdeltagerne med bestått eksamen er garantert jobbtilbud og de får også ekstra rabatt på Orlyproduktene. - Gjennom våre diplomkurs vil vi være med å utvikle og profesjonalisere markedet. Jeg elsker å jobbe med det jeg brenner for, og neglebransjen er mitt hjertebarn, smiler Fanny.


30 år i skjønnhetens tjeneste NeglAkademiet fyller 30 år og har for lengst etablert seg som en av Norges fremste skoler innen skjønnhet, for nå står det langt mer enn negler på menyen. - CND har vært bærebjelken i NeglAkademiets virksomhet, og merket har lenge vært markedsledende innen salongbehandlinger av negler. Som norsk CNDdistributør har NeglAkademiet hatt fokus på å utdanne negleteknikere innen både støp, dekor og forming, forteller PRansvarlig Marianne Jemtegård. - Grunnleggende kurs med diplom gjør at du kan gå rett ut i arbeid etter bestått eksamen. Samtidig har NeglAkademiet påbyggende kurs for dem som ønsker å friske opp teknikk og lære noe nytt. Nytt av året er opplæring i neglemerket Light Elegance, som tilbyr geléformeler som gjør det lett å skape spektakulære, instagramvennlige negler. Det har vist seg å være spesielt populært blant den nye generasjonen av norske negleteknikere. NORSKE VIPPER

Vippeextension og vippebøy er, ved siden

av voksing, en av de mest etterspurte salongbehandlinger, noe skolen på Skøyen har tatt på alvor. - Laveria Lashes er et norskutviklet vippemerke, spesielt tilpasset det norske markedet. Gründer Marina Rasool er en ettertraktet kursholder og byr på skreddersydde opplæringsprogram for blivende vippeteknikere. Vippene er laget av silke med fiber fra Sør-Korea og leveres i ulike lengder, tykkelser og bøyer, alle myke, behagelige og ekstra slitesterke. Hos NeglAkademiet kan de få kursing innen klassiske eller volumvipper, 4D eller 5D vipper, poengterer Marianne. N Y S AT S N I N G P Å P M U O G MIKROBLADING

- Markedet for permanent make-up og mikroblading har hatt en nærmest eksplosiv vekst i Norge de siste årene, forteller daglig leder i NeglAkademiet Petra Askengren. - Det har resultert i at det finnes svært mye å velge mellom, både når det gjelder pris og kvalitet. Vi er opptatt av å bygge en

Daglig leder Petra Askengren i NeglAkademiet har bygget et kraftsentrum i bransjen innen utdanning og opplæring.

bransje med dyktige fagfolk i alle ledd, slik at norske kunder er sikret en god opplevelse på behandlingsbenken og de beste resultatene. Vi har den erfarne instruktøren Anne Nordby med på laget, og vi tilbyr et komplett utvalg av utstyr, nåler og pigmenter av høyeste kvalitet til det profesjonelle markedet, avrunder Petra Askengren.

Vårens vakreste eventyr

CNDs vakre vårkolleksjon består av pudrete, pastellmyke toner av rose og syrin og kremet beige. Denne gangen har neglekunstnerne i CND latt seg inspirere av den tradisjonelle, franske broderimetoden Petit Point og portrettbrosjer fra 1700 tallet.

Sweet Escape, CNDs nye vårkolleksjon, er egnet til å vekke sansene til live, inspirert av historisk skjønnhet og eleganse, skal vi tro PR-ansvarlig Marianne Jemtegård. - Lukk opp fortidens smykkeskrin og la historiens skjønnhet sette farge på våren din med sesongens romatiske drømmer og myke fargepalett, er den vakre oppfordringen fra Marianne. - I år ser både motehus og skjønnhetsbransjen bakover for å gå fremover. Fortidens evigvarende, sarte skjønnhet preger alt fra sommerens motetrender til fargepaletten på hud og på negler. Vårens blomstrende løfte om en ny start setter sitt preg på årets nye kolleksjon med neglelakker. I brytningspunktet mellom historiens tradisjoner og fremtidens håp, vekkes sansene til live med den romantiske vårkolleksjonen Sweet Escape. - CNDs vårkolleksjon har farger både for profesjonell salongbehandling og for hjemmemanikyr, med fem vakre farger i CND Shellac, CND Shellac LUXE og VINYLUX.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

35


TEMA: AKTUELLE BEHANDLINGER

T R E N D E R

I

T I D E N:

Hjemmebehandling med høyteknologi Vil du følge med i tiden? Da er det høyteknologiske hjelpemidler til hjemmebruk som gjelder. Mikrostrøm og LED-lys er de heteste trendene akkurat nå! Her er to av markedets siste nyvinninger. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019


TEMA: BRANSJETRENDER

F R A M A N H AT TA N T I L N O R G E

Ny klinisk hudpleieserie fra New York kombinerer LEDlys både i salong- og til hjemmebehandling. Dr. Dennis Gross er en av USAs ledende dermatologer med egen klinikk på Manhattan. Han konsulteres ofte som hudekspert av media og figurerer i store, anerkjente blader som Vogue, Elle, Harpers Bazaar og Allure. Gross er egentlig forsker med hudkreft som spesialfelt og har en tilleggsutdannelse i biokjemi. Han ble først kjent for sin Alpha Beta Peel-behandling, som raskt ble så populær at han utviklet en egen versjon til hjemmebruk. Dr. Gross, som er en pioner og idealist innen estetisk medisin, har de siste årene utviklet flere effektive hudpleieprodukter innen cosmeceuticals-segmentet. Han er opptatt av en sunn hudhelse, og har laget produktserier for moderne mennesker som vil se resultater. På kundelisten har han blant annet kjendiser som Selena Gomez, Zoë Kravitz og Rosie Huntington-Whiteley. LED-MASKE TIL HJEMMEBRUK

Som New Yorker, og aktivt praktiserende dermatolog, er han tett på forbrukertrender og ny forskning. Han har lenge brukt LED-lysterapi i sin egen klinikk. Resultatene har vært så bra at han ønsket å gi pasientene muligheten til å behandle huden sin på en profesjonell måte hjemme. Derfor har han utviklet ansiktsmasken DRx SpectraLiteTM FaceWare Pro med LED lys. Apparatet er det siste nye innen kategorien ”high tech beauty”, og er en effektiv lysbehandling som forsterker effekten av ulike «peelinger» og serum. LED-lys-masken kan brukes av alle hudtyper og aldre. Den fungerer like bra på de første aldringstegn som på en moden hud og akne. Apparatet skal brukes tre minutter daglig og er FDA-godkjent og CE-sertifisert. Gross har også utviklet en egen LED-lys-maske til øyepartiet og et bærbart LED-apparat til bruk på akne. Effe ktiv h j emmeb eh a n d l i n g me d mi kro s trøm

Mikrostrøm har i en årrekke blitt brukt i salongbehandlinger med svært gode resultater. Med det praktiske mikrostrømapparatet fra NuFACE kan kundene behandle seg selv hjemme for ytterligere oppstramming og rynkereduksjon. Trinity Facial Trainer er signaturapparatet til NuFACE. Apparatet gir spenst, reduserer linjer og rynker og forsterker ansiktskonturen. I USA er NuFACE blitt favorittproduktet til en rekke profesjonelle hudpleiere og kjendiser. Jennifer Aniston, Miranda Kerr og den legendariske makeupartisten Bobbi Brown er flittige brukere av apparatet, som finnes både til profesjonell bruk og til hjemmebruk. Det er gründeren Carol Cole som står bak NuFACE. Hun startet sin karriere i 1985 som hudterapeut hos berømte Golden Door Spa i California, der hun spesialiserte seg på ansiktsbehandlinger med mikrostrøm. Carol var imponert over de fantastiske resultatene hun oppnådde ved bruk av mikrostrøm, og hun fikk etter hvert forespørsler fra kunder som ønsket et apparat til hjemmebruk. Carol lanserte det første NuFACE­apparatet i 2005. I dag er NuFACE en verdensledende produsent av høyteknologiske hudpleieapparater, og kommer stadig vekk med nye innovative produkter.

Masken til Dr. Gross har en veil pris på kr 4995 ut til kunden. Leverandør: Innovell Beauty as, www.innovellbeauty.no

før

etter

Betydelig oppstramming. Det er ingen tvil om at mikrostrøm forbedrer ansiktskonturen. Dette er resultatet etter 2 måneders bruk av Trinity Facial Trainer. Kunden har brukt apparatet fem minutter daglig, fem dager i uken. Veiledende pris ut til kunder for Trinity Facial Trainer er kr 3995. For NuFace Mini kr 2298. Leverandør: Innovell Beauty as, www.innovellbeauty.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

37


mix

produkter for hud & velvære

Te k n ol o g i m øte r n at ur

Priori Skincare TTC byr på et eksklusivt, høypotent og naturlig komplex av tre typer fargeløs gurkemeie, grønn te, druefrø og lakris som i sum gir en kraftfull effekt i form av antioksidanter, virker lysnende og anti-inflammatorisk. Passer alle hudtyper og hudtilstander. Serien inkluderer seks produkter. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

Fu k t , fy l d e o g el a st i si t et

Elixir Cosmeceuticals Retinex Advanced Corrective Serum er et aktivt anti-aging produkt mot fine linjer, gir glød, styrker hudbarrieren og fremmer hudfornyelsen. Resultatet blir jevnere og finere hudtone. Brukes som serum under solbeskyttelse på dagtid, eller på kvelden som et nattprodukt. Mer info, kontakt Cosmedica/ Elixir på elixir@cosmedica.no

Tri p p e l S k jold

Matis Réponse Jeunesse City Protect SPF 50 er proppfull av antioksidanter og beskytter mot alle typer lysforurensning. Bremser aldringsprosessen, kan brukes på alle utsatte områder. Leveres i praktisk lomme- eller veskefomat, 30 ml. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

For y n g e n de

Darphin Ideal Resource Youth Retinol Oil Concentrate kombinerer effektiv Retinol i lufttette kapsler med en miks av fuktighetsgivende botaniske oljer, som fremmer cellefornyelsen og forynger hudens utseende. Reduserer linjer og rynker. 98 % av ingrediensene har naturlig opprinnelse. Mer info, kontakt Beauty Products AS på tlf.: 23 19 10 10, eller sjekk www.beautyproducts.no

M otv i rke r ove rg an g s a l de re n

Lysaktiver t b esky t t el se

Dermalogica Prisma Protect spf 30 er en multitasker med en formulering som beskytter mot mer enn solstråler. Den bruker faktisk solstrålene til sin fordel. Lysaktivert droneteknologi omdanner UV-lys til strålende glød i huden. Antioksidantteknologi beskytter mot frie radikaler og forurensning. Resultatet er en myk, strålende og beskyttet hud. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00, eller sjekk www.dermalogica.no

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

Sublime Skin Hormon Aging fra (Comfort Zone) er utvidet med to nye produkter rettet mot effekten av overgangsalderen: Sublime Skin Oil Cream er en ultrarik, nærende krem som reaktiverer de svekkede mekanismene som oppstår på grunn av tap av østrogen. Huden etterlates næret og forynget. Sublime Skin Oil Serum er et nærende, restaurerende oljeserum baset på Cell-Support Technology, designet for å gi fornyelse i løpet av natten. Ved å bruke bærekraftig maracujaolje aktiveres den cellulære syklusrytmen som svekkes på grunn av østrogenproduksjonen. Mer info, kontakt Kokong Skin Care as på tlf.: 55 11 08 60, eller post@kokong.net

S O S - k rem i vin t erk ulda

ZO Skin Hydrating Créme byr på nødhjelp til tørr, sart, kløende og irritert hud. Kremen bidrar til å stimulere produksjonen av hyaluronsyre og fremmer re-epitelialisering av huden, samtidig som den fremmer celleprofilasjonen, slik at huden heles raskere. Brukes etter behov før påføring av en UV-beskyttende krem. Mer info, kontakt Hudhelse as på tlf.: 67 54 03 44, eller sjekk www.hudhelse.com


Høy kon s e n tre r t

The Ordinary Resveratrol 3 % + Ferulic Acid 3 % er et høykonsentrert serum som inneholder to av de mest kraftfulle og viktigste antioksidantene i hudpleie; resveratrol og ferulsyre, som begge finnes i planter. Sammen gir de beskyttelse mot frie radikaler, opprettholder en sunn hud og motvirker hudaldring. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

B o tox e f fek t u te n inje k sj o n

The Ordinary Argireline Solution 10 % er et serum som forbedrer utseendet på ansiktsområder som er utsatt for å utvikle dynamiske linjer. Påføres rundt øynene og i pannen. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

L uc k y L i ps

Pevonia Rapid Restore Lip Balm er en reparerende balm basert på Pevonias naturlige formuleringer og organiske ingredisenser. Mer info, kontakt Pevonia Yrsnö&Yrsnö Akademin, post@yrsno.nu

B o os t

MII Velvet Radiance Face Base er en ny foundation beriket med hudpleieingredienser som beskytter hudbarrieren og gir huden ny glød. Føles lett på huden, minimerer synligheten av fine linjer og ujevnheter. Mer info, kontakt Beauty Products AS på tlf.: 23 19 10 10, eller sjekk www.beautyproducts.no

S kå n so m e ksfo l ie r i n g

The Ordinary Mandelic Acid 10 % + HA er et effektivt serum med 10 % mandelsyre og hyaluronsyre som gir en skånsom overflate-eksfoliering. Produktet fjerner døde hudceller og tilfører fuktighet til huden. Passer alle hudtyper, inkludert den mest sensitive. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

Ans i k t so l j en so m h a r a l t

The Ordinary «B» Oil inneholder en renset form for oppløste mikroalger i en blanding av oljer basert på marula, argan, baobab, pataua, nypefrø og borage. «B» Oil fremmer et sunt hudforsvar, gir glød, tar hånd om frie radikaler og demper irritasjoner. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

me

K raf tf ul l t

av n

Mer as

m

Bre d sp ek t r et so l b esky t t el se

Priori Mineral Skincare Broad Spectrum SPF 25 Pulver Foundation er et ultralett mineralbasert pulver som holder på make-upen hele dagen. Nedrer og motvirker hyperpigmentering og betennelser, reduserer rødhet, fine linjer og rynker. Dette er en forlengelse av hudpleien, ikke bare make-up. Gir flott hudtone og glød. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

Kalahari Alpha Lipoic Complex er en ny generasjon antioksidantkomplex, formulert med ingredienser som alpha lipionic acid, astaxanthin og ferulic acid og viktige vitaminer. Etterlater huden forynget, frisk og sunn. Egnet for alle hudtilstander, unntatt sensitiv og følsom hud. Mer info, kontakt Beauty Products AS på tlf.: 23 19 10 10, eller sjekk www.beautyproducts.no

Full b es k yt t els e

Priori TETRE fx 250 Broad Spectrum SPF 50 er en avansert mineralbasert krem som beskytter mot skader fra miljøet og solen. Kremen byr på DNA-reparerende enzymer som forebygger nedbrytningen av huden og bidrar til at den opprettholder en naturlig og strålende friskhet. Kommer med en fargeguide, slik at man ser hvor man påfører produktet for optimal beskyttelse. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

39


mix

produkter for hud & velvære

S m a k f ul l e l ep p er

Kalahari Collagen Lip Mask er en leppemaske som mykner utseendet på fine linjer og rynker. Plumper, fukter og forynger. Kan brukes i behandlinger og til videresalg. Mer info, kontakt Beauty Products AS på tlf.: 23 19 10 10, eller sjekk www.beautyproducts.no

Fo r fo l k i fa r t a

/skin regimen/ er designet for å møte behovet til dagens multitaskere, som lever omskiftelig, konstant online i hektiske, moderne urbane liv. Nå lanseres to nye produkter: Enzymatic Powder, et transformativt pulver som, når det blandes med vann, blir til et kremaktig, rensende skum. Med eksfolierende virkning mot forurensning og døde hudceller. Tea Tre Oil Booster er basert på Tea Tree-olje med 3 % mandelsyre. Produktet er effektivt mot akne og store porer, og sikrer en ren og jevn hud. Kan påføres over hele ansiktet, og lokalt på problemområder. Mer info, kontakt Kokong Skin Care AS på tlf.: 55 11 08 60, eller post@kokong.net

S trål en de

pHformula CC Cream Waterproof minimerer øyeblikkelig ujevnheter, mens solfilter blokker for skadelige UVA- og UVB-stråler. En krem med lett og behagelig konsistens, som holder hele dagen. Tilgjengelig i fire naturlige farger. Mer info, kontakt Beauty Products as på tlf.: 23 19 10 00, eller sjekk www.beautyproducts.no

Vitamin b o o st

Elemis Superfood Vital Veggie Mask er en pleiende maske som gir næring, virker utglattende og gir ny glød. Låser fuktigheten inne i huden med avokado og chiafrøolje. Er rik på omegafettsyrene 6 og 9. Pasjonsfruktsyrer, naturlig rike på C-vitamin, lysner hudtonen og virker skånsomt eksfolierende. Nærer med hvetegressekstrakt rik på klorofyll, aminosyrer, mineraler, vitaminer og enzymer som gjør huden glatt og myk. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 67 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

M a s ker for al le h udt yp er

O n - th e - g o

Elemis Superfood Kefir Tea Mist er en 4-i-1 pleiende mist, toner, primer, setting-spray og en on-the-go fuktighetsmist. Fermentert kefir, avledet av soya med prebiotisk teknologi, gir glød og friskhet til huden. Inneholder organisk rooibos te-ekstrakt og kokosvann med et høyt innhold av elektrolytter, vitaminer og mineraler. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 66 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

Rensende Re d efi n er t

Thalgo Intensive Redensifying Serum byr på en deilig fluidkonsistens som skal redefinere huden og gi den mer energi og glød. Serumet består av en phosholipidbasert emulsjon fra planter som skal øke cellefornyelsen, fremme mikrosirkulasjonen og jevne hudstrukturen. Mer info, kontakt Skinthal as på tlf.: 47 64 77 00.

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

Pevonia lanserer tre nye ansiktsmasker: Ageless skin collagen mask for moden hud, Bright Skin Green Apple for å minske porer og redusere talgproduksjonen. Passer for kombinert hud. Pure Skin Charcoal Mask renser i dybden, virker detoxifiserende og etterlater huden med en matt overflate. Mer info, kontakt Pevonia – Yrsnö&Yrsnö Akademin, post@yrsno.nu

Guinot Clean Logic Cleansing Cream er en rensende balm som fukter og fjerner make-up. Etterlater huden jevn og glatt. Kan brukes morgen og kveld etterfulgt av Clean logic lotion. Mer info, kontakt Beauty Products AS på tlf.: 23 19 10 10, eller sjekk www.beautyproducts.no


ke ker.

NÅ PÅ DET NORSKE MARKEDET

GELEER FRA LIGHT ELEGANCE Lexy Line Hard Gel er en UV/LED gele fra Light Elegance som gjør det enklere enn noen gang å skape den perfekte formen. Med hele seks ulike konsistenser, hver med sin unike fordel, finner du akkurat det din kunde trenger. De kommer i clear og utvalgte rosatoner helt fra delikat transparente til nydelige heldekkende nyanser for å kunne tilpasse en hver hudtone.

takt r

light

e l e g a nc e W E ’ V E G O T G R E AT C H E M I S T R Y

AVSLUTT MED ET FYRVERKERI AV GLITTER OG FARGER Å lage unike negler med fantastiske farger, utrolig dybde og i øynefallende glitter, har det aldri vært enklere eller sett bedre ut. Light Elegance lar deg velge i et sortiment av Color gel, Paint gel, Glitter gel og ButterCream i hundretalls nyanser for å avslutte med en finish som vil ta pusten fra dine kunder.

30 1989 - 2019

DIN TOTALLEVERANDØR I år feirer NeglAkademiet 30 års jubileum og med lang erfaring har vi bygd kvalitet i alle ledd og setter vår stolthet i at produktene vi presenterer skal være eksepsjonelle, banebrytende og gi deg trygghet. Derfor er vi ekstra stolte av å få med oss Light Elegance som med sin 20 års erfaring er en av de største totalleverandører av geleer i verdensklasse.

NeglAkademiet AS

www.neglakademiet.no

23 25 36 36

post@neglakademiet.no


mix

produkter for hud & velvære

Per fek t fo r u r b a ne m i l j ø e r

Exuviance Detox Mud Treatment inneholder ingredienser av kull, leire og NeoGlukosamin. De virker sammen for å rengjøre i dybden og minimere negative konsekvenser av forurensning. Masken brukes 2-3 ganger i uken og etterlater huden med en frisk følelse og en flott glød. Passer til alle hudtyper, spesielt egnet til fet hud. Mer info, kontakt Exuviance/HBS Sweden AB + 46(0) 706 18 85 35.

Si l kemy k l u k su s

Babors nye ReVersive anti-aging glow body cream byr på ultrafine Glow-Tech pigmenter, som skaper et subtilt skimmer på huden. Teknologien bidrer også til å forlenge livssyklusen til hudceller og gjenopprette hudens naturlige lysstyrke. Signaturduften gjør også kremen til en sanselig opplevelse. Mer info, kontakt Tjøstolvsen as på 51 95 93 00, eller sjekk www. tjostolvsen.no

S u p er r en s

Elemis Superfood Berry Boost Mask er en rensende maske med brasiliansk leire og et omegaberiket superbærkomplek. Bidrar til å holde huden matt. Minimerer porer, absorberer overflødig olje. Svart te-ekstrakt bidrar til en frisk og klar hudtone, frøoljer og nordisk blåbærekstrakt balanserer huden og gir fuktighet. Mer info, kontakt Dermanor AS på tlf.: 67 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

B a l an s e r t

Dermalogica introduserer to nye produkter for alle som sliter med tørr hud, en ny og forbedret Intensive Moisture Balance fuktighetskrem og en ny Intensive Moisture Cleanser, begge basert på det høyteknologiske BioReplenish Complex. Produktene fukter, nærer, reparerer og revitaliserer huden ved å styrke hudens barrierelipider, noe som er essensielt for en sunn og glødende hud. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00, eller sjekk www.dermalogica.no

F l øye l s my k S mo o t h

Dermalogica Skin Smoothing Cream er oppgradert med en ny teknologi. Jobber molekylært for å danne en nettlignende overflate som gjør at huden holder på fuktigheten kontinuerlig i 48 timer og reduserer vanntap. Skin Smoothing Cream kommer i 100, 50 og 15 ml tube. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00, eller sjekk www.dermalogica.no

42

Øko l o gi sk me d h øy sol fak tor

Coola Mineral Sport Sunscreen Stick SPF 50 er et solprodukt som byr på høy UV-beskyttelse og har en nærende effekt på huden. Kan også brukes på leppene. Finnes med og uten farge. Inneholder 70 % økologisk sertifiserte ingredienser i form av fuktighetsgivende kokos- og avokado-olje, vitamin E og gjenoppbyggende ekstrakter fra blant annet sjøgress. Mer info, kontakt Hexa AS på tlf. 73 83 37 60, eller send mail til mail@hexa.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

Thalgo Redensifying Creams byr på to kremer som skal regulere melaninproduksjonen og jevne ut hudfargen, samtidig som ansiktskonturer redefineres. Virker oppstrammende og sammentrekkende, inneholder lakrisekstrakt som jevner ut hudfargen. Byr på en kremet, lett konsistens med en høy andel av reparerende sheasmør. Mer info, kontakt Skinthal as på tlf.: 47 64 77 00.

M ots ta n ds k ra f t

Exuviance Probiotic Lysate Anti-Pollution Essence med probiotika ekstrakt og PHA forbedrer hudens mikroflora, hudbarriere og fuktighetsnivå. Den lette og milde essensen trekker raskt inn i huden uten å virke klissete. Huden etterlates sunn med en naturlig glød. Passer alle hudtyper. Mer info, kontakt Exuviance/HBS Sweden AB + 46 (0) 706 18 85 35.


Vi har et komplett program av kvalitetsprodukter til:

• Hud- og fotpleie • SPA • Helse og velvære • Frisør • Fotterapi

Sjekk ut våre hjemmesider: www.salongutstyr.no .no

til helse og velværeklinikker Salongutstyr AS, Sollistandsveien 12, Tapperiet Kontorsenter NO-3187 Horten Tel: NO +47 33 04 28 24 post@salongutstyr.no, www.salongutstyr.no


mix

produkter for vipper, hender og føtter

Fy l di g e v i pp e r

RefectoCil Eyelash Lift startpakke sikrer at vippene fremstår som mye lengre og fyldigere, samtidig som de får næring. Formelen inneholder kollagen og cystein og virker etter bare 13 minutter. De spesielt utviklede liftingpadsene passer perfekt langs øyelokkets bue. Leveres i tre størrelser og kan brukes opptil 100 ganger. Vippene kan farges umiddelbart etter en liftingbehandling. Mer info, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60.

S ko ti l al l e formål

Thorsen Biovital byr på et spekter av sko til arbeid og fritid. Hva med supre sandaler i ekte skinn, eller arbeidssko med hel tå og hælrem? Mer info, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60.

N a ttl i g p l e i e

Sp r eke fo t p r o d uk te r

SportsAkileine er en serie som hjelper deg å yte maksimalt i ulike situasjoner, enten du er idrettsutøver, eller rett og slett trenger effektive produkter som bidrar til økt komfort og ytelse. Mer info, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60.

44

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

RefectoCil Care Balm fungerer som en innpakning for intensiv pleie av øyevipper og bryn over natten, for å fremme sterkere og friskere vipper og bryn. Produktet inneholder naturlige oljer og aktive ingredienser som styrker hårene, blant annet castorolje (= ricinusolje/ lakserolje), som fremmer den naturlige veksten, samt hvetekornsolje beriket med vitamin E. Påføres med den praktiske applikatoren 3-4 ganger i uken før man legger seg. Mer info, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60.


SESONGENS NYE FARGER Den totale løsningen. Skreddersy ditt tilbud ved å velge kompatible system fra CND.

Oppdag sesongens NYE Sweet Escape Collection med SHELLAC, SHELLAC LUXE og VINYLUX.

30 1989 - 2019

COQUETTE

EXQUISITE

SOULMATE

ANTIQUE

NeglAkademiet AS

POETRY

www.neglakademiet.no

23 25 36 36

post@neglakademiet.no


Aktivitetskalender 2019 10.03 – 11.03 10.03 – 12.03 10.03 – 12.03 15.03 – 16.03 15.03 – 18.03

Irish Beauty Show Sted: Dublin, Irland Info: www.irishbeauty.ie/ International Beauty Show, IBS New York International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: New York, USA Info: www.ibsnewyork.com + www.iecsc.com/ Interbeauty Prague - Spring Sted: Praha, Tsjekkia Info: www.interbeautyprague.cz/en.html Cosmoprof Worldwide Sted: Bologna, Italia Info: www.cosmoprof.com

16.03

Hår & Skjønnhet • Seminarer og møteplasser • Trendvisninger og demonstrasjoner • NM i frisering • NM i hudpleie • NM i negledesign • NM i make-up • Prisfesten Sted: Clarion Hotel THE HUB Info: www.nfvb.no

VELK

OMM

EN!

Vi ønsker våre nye NFVB-medlemmer velkommen i fellesskapet! • Bloomed AS, Tromsø • Deluxe Spa Clinic AS, Fredrikstad • Grønne Gamborg, Lillestrøm • Hvil vingene dagspa AS, Hamar • Lillehammer hud og velvære AS, Lillehammer • Make my day, Varangerbotn • Nærbø spa og velvære, Nærbø • Renates hud & fotterapi, Moss • Waxing Palace AS, Oslo

MAGASINET SALONG H U D & V E LVÆ R E KAN OGSÅ LESES PÅ N E T T ! Verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no 29.03 – 31.03 30.03 – 31.03 30.03 – 31.03 30.03 – 01.04 30.03 – 01.04 13.04 – 14.04

Beauty Düsseldorf Top Hair International Trend & Fashion Days Make-up Artist Design Show Sted: Düsseldorf, Tyskland Info: www.beauty-international.com Info: www.top-hair-international.com Info: www.make-up-artist-show.de/ America’s Beauty Show International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Chicago, USA Info: www.AmericasBeautyShow.com Info: www.iecsc.com/ Cosmetica Stuttgart + Gut zu Fuss Sted: Stuttgart, Tyskland Info: www.cosmetica.de

F Ø L G O S S P Å I N S TA G R A M : nfvb_insta

46

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2019

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

TRYGG HVERDAG

BEST PRIS!

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

Tlf. 23 08 79 60 ww w.nfvb.no


VELK

OMM

EN!

Det lønner seg å være medlem! MEDLEMSKAPET GIR DEG: TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

MEDLEMSFORDELER: → Tilgang til juridisk hjelp → Gunstig og utvidet pensjonsavtale → Gunstige priser på forsikringer

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

→ Gratis eksperthjelp og kurs i HMS → Tilgang på digitale håndbøker innen personal,

HMS og ledelse → Tilgang på digital verktøykasse for ledere

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

→ Rabatterte priser på kurs og arrangementer → Tilgang på rabattavtaler hos eksterne

frisering, hudpleie og negledesign samt Årets Frisør med flere kategorier og Årets Hudpleiebedrift.

www.nfvb.no

Dleverandører E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 1 / 2 0 1 9

HUDPLEIE OG VITENSKAP MED SJEL

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 1 / 2 0 1 9

Update

B E V E G E L S E R I B R A N S J E N

M E D L E M S S A L O N G E N:

Senzie Medispa

En ny måte å ta vare på kundens skjønnhet - innvendig og utvendig. Gjennom vår integrerte tilnærming til hudpleie basert på avanserte produkter, ekspertbehandlinger og en bærekraftig livsstil, kan du synlig forbedre kundens hud, kropp og sinn. Med vår løpende tverrfaglige opplæring kan du videreutvikle din kompetanse og nyte en sunn og lønnsom vekst for din salong.

Årets Hudpleiebedrift 2019

OG DE NOMINERTE ER...

F E S T I VA L E N

Hår & Skjønnhet 2019 FRI FOR SILIKONER, PARABENER, MINERALOLJER, FARGETILSETNINGER, IKKE TESTET PÅ DYR

CHECK THIS OUT FÅ

N Y

K U N N S K A P

O G

I N S P I R A S J O N

H U D , V E LVÆ R E , VIPPER,BRYN,NEGLER OG FØTTER: LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Profile for 07 Interaktiv

Salong 1 - 2019  

Salong 1 - 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded