Frisør 4 - 2019

Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR

4 / 2019 117. ÅRGANG

4 / 2019 / 117. ÅRGANG

Årets Frisørbedrift 2019:

Tre etasjer me d de diker t hygge

Årets Frisørkonsern 2019:

Et kreativt kraftsenter

NFVB Landsmøte 2019:

En organisasjon i endring

INSPIRASJON:

F A R G E R


NEW

Vi jobber for deg!

TRY THE NEW DARK OIL REGIMEN

3x smoother* hair. Lightweight finish.

www.nfvb.no Bestill nå på WELLASTORE.NO

NYHET!

IdHAIR gloss er 17 fantastiske farger demi fargesystem som er lett i bruk.. Med opp til 20 minutters virketid får du raske farge-resultater. Det er ønske om intensitet i fargen som avgjør virketiden din.

IdHAIR Norge : 416 28 500 / kundeservice@idhair.no / www.idhair.no *Shampoo, Mask and Dark Oil vs. non-conditioning Shampoo


TRY THE NEW DARK OIL REGIMEN

3x smoother* hair. Lightweight finish.

*Shampoo, Mask and Dark Oil vs. non-conditioning Shampoo


Brukervennlig betalingsløsning. Vi leverer et effektivt betalingssystem og et brukervennlig program som gjør at du kan bruke mer tid på kunder og mindre tid ved datamaskinen.

ENKEL OVERGANG FRA ALLE SYSTEMER

Vi henter ut data fra ditt tidligere system.

SALG@EASYUPDATE.NO

Oppsett av nytt system.

Levering og opplæring i nytt program.

TELEFON 40 00 40 79

Gratis support

EASYUPDATE.NO


LITEN LISENS

STOR LISENS

UTSTYRSPAKKE

1-3 ansatte

4-ubgr ansatte

Komplett utstyr

747,-

1347,-

999,-

• • •

• • • •

• • •

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

PC med touchskjerm Strekkodeleser Kvitteringsskriver Elektronisk kasseskuff


Affordable

LUXURY


ET NYTT KONSEPT FOR FRISØRSALONGER • • • •

Eksklusive salongprodukter Ingen oppsøkende selgere på salongdøra Gratis online-kurs God rabatt – høy fortjeneste

Bestill varene dine online og hold kontakt med våre kunderådgivere via internett, Skype, Facetime eller mobil.

MARKEDETS BESTE FORTJENESTE Vi mener at salonger skal slippe å måtte konkurrere på pris med internettbutikker som ofte kan tilby svært lave priser på hårprodukter. Derfor har vi i våre veiledende priser allerede beregnet 20 % rabatt til alle våre kunder – uavhengig av om du er en stor eller liten salong. Vi gir også alle kunder minimum 50 % fortjeneste ved salg av våre produkter. I tillegg får salongen din en bonus på det totale varekjøpet gjennom et år.

BESKYTTET MOT INTERNETT-SALG For oss er det viktig å beholde eksklusiviteten til produktet, derfor beskytter vi Gorgeous mot internettsalg. Våre produkter er kun tilgjengelig hos profesjonelle frisørsalonger eller gjennom Gorgeous` offisielle nettbutikk. I nettbutikken vår skal prisene reflektere salongprisene, og i tillegg kommer frakt. Det betyr at produktene alltid vil være billigere i din salong enn hos oss.

EKSKLUSIVE INTRODUKSJONSPAKKER FOR FRISØRSALONGER Ta kontakt med oss og få et fantastisk tilbud på en testpakke eller en intropakke til salongen din. Små og store salonger har forskjellige behov, og vi har tilpasset oss slik at vi skal være tilgjengelig for alle. For oss er ingen for liten og ingen for stor. Vi ønsker seriøse og profesjonelle frisørsalonger velkommen til å bli en del av Gorgeousfamilien.

GRATIS ONLINE-KURS

KUNDESERVICE 24/7

Alle våre kunder vil ha tilgang til Gorgeous Academy der vi blant annet livestreamer kurs gjennom Facebook og YouTube. Du og dine ansatte kan streame kursene våre direkte slik at dere også får mulighet til å stille spørsmål til kursholderne underveis. Alle kurs blir også tilgjengelig i opptak. Slik sparer du tid og reisekostnader, samtidig som du sikrer at du og dine ansatte får tilgang til det siste av det siste – enten du bor i Oslo, Bergen eller Kirkenes.

Bestill varer direkte på www.gorgeouslondon.no! Der kan du holde deg oppdatert på våre produkter, nyheter, kampanjer, lager- og ordrestatus.

FAMILIEEID SELSKAP MED KJÆRLIGHET TIL FRISØRER Gorgeous Londons grunnleggere og eiere har jobbet i frisørbransjen gjennom tre generasjoner i over 60 år. Våre produkter er utviklet av engasjerte frisører med en kjærlighet til bransjen, og som forstår profesjonelle salongbehov – også internasjonalt. Gorgeous London er luksuriøse hårprodukter med stilren og moderne design. Serien er utviklet av kreative og nyskapende frisører og stylister og laget for maks ytelse med kun de beste ingrediensene. Uten parabener, ikke testet på dyr!

Har du noen spørsmål? Kontakt vår norske kundeservice på 960 06 770 eller post@gorgeouslondon.no Vi holder åpent 24/7!

#me&gorgeous


Innhold: UTGAVE 4-2019 117. ÅRGANG

ARTIKLER

2 2

N F V B L A N D S M ØT E 2 0 1 9 / E n o rg a n i s a s j o n i e n d r i n g

2 6 N F V B L E D E R P R O G R A M ∙ L ø n n s o m t le d e rs ka p - g a ra n te r t 2 8 ∙ B l i t r yg g e re s o m le d e r 3 0 ∙ B e h ovs fo ku s e r t m e d le m s fo rd e l 3 2 S TA S H Å R & B RY N , Å R E T S F R I S Ø R B E D R I F T 2 0 1 9 / Tre e ta s j e r m e d dedikert hyg g e 3 6 A D A M O G E VA G R U P P E N , Å R E T S F R I S Ø R KO N S E R N 2 0 1 9 / Et kre ativt k raf ts enter 5 4 PÅ H Å R E T K J E D E N / S a ts e r p å s kre d d e rsyd d ko m m u n i ka s j o n 5 6 N F V B S A R R A N G E M E N T E R / N y tt ko n s e p t i 2 0 2 0

IMPULSER

1 4

FRAGMENTS / Laurie Césari

1 8 C O LO U R P R OJ E C T / T h e Fe llows h i p fo r B r i t i s h H a i rd re ss i n g 5 8 H O U S E O F A D A M O G E VA / A d a m o g E va 6 2 Å R E T S F R I S Ø R 2 0 1 9 , R E G I O N 1 / D i a n a H e le n J a ko b s e n 6 2 Å R E T S F R I S Ø R 2 0 1 9 , R E G I O N 2 / Mo r te n J e n s e n

FASTE SPALTER

9 Signert 1 0 L e d e ren 4 4 In s i d e ∙ Me d yrkes fag s om førstevalg ∙ Hvo rda n lyk kes s om læ rling ? ∙ G o d f ris ør-inns ats i yrkes -VM ∙ N y tt, g rønt - og nynors k ∙ Me ste rlig på håret ∙ K la r t m an m å feire ∙ Hå r po dden - historier f ra brans j en ∙ E n annerledes trendkonferans e ∙ O g de nom inerte er. . . 6 8 P ro d u ktm ix 74

Hv i s j eg f ik k velg e. . .

7 6 N F V B i nfo FORSIDE / H Å R: The Fellowship for British Hairdressing Colour Project 2019 F OTO: Richard Miles

8

FRISØR

4 / 2019

77

P å ka lend eren /

Re d a ktø rens lille inns pill


17

Ve

Bruk mulighetene dine! Landsmøtet til NFVB er bransjens viktigste møteplass – punktum finale. Det er NFVB som jobber med bedriftenes utfordringer, både faglig og forretningsmessig. Det er NFVB som jobber med myndigheter, som er med i råd og utvalg, som gir innspill og tilbakemeldinger der det gjelder. Det er medlemmene selv som på landsmøtet vedtar forbundets veivalg, som i stor grad står for hele bransjens retning. Tro ikke at det ikke har betydning, det arbeidet som NFVB gjør i alle deler av bransjen, i alle regioner, for både medlemmer og til gagn for hele bransjen. Det er et evighetsarbeid, og noen må gjøre jobben... I sommer sendte NFVBs direktør ut et e-brev til alle medlemmer om at vi bør legge om organisasjonsstrukturen etter svensk modell. Spørsmålet er hvordan vi kan optimalisere kraften i Norske frisør-og velværebedrifter. Det er medlemmene som vedtar de overordnede mål sammen med kontingenten, det vil si de ressursene vi har til å nå målene. Det er medlemmene som velger NFVBs styre, som tar de grep de mener er riktige for å treffe på NFVBs formål – som altså har stor betydning for hele bransjen. Derfor bør du være medlem, derfor bør du delta på landsmøtet, derfor bør du bruke stemmeretten din.

signert: REDAKTØR JARL GARDER

BLI EN BEDRE SALONGLEDER

Rett før ferien ble NFVB lederprogram lansert. Det er ikke bare bransjetilpasset, men her går coach Alf Inge Cleve-Stiansen tett på hver eneste kursdeltaker og dennes hverdag. Dette er kanskje den beste investeringen du som salongleder kan gjøre i år. Les mer om lederprogrammet i magasinet og på nett. SKAP DEN BESTE BEDRIFTEN

NFVB kårer Årets Frisørbedrift og Årets Frisørkonsern etter klare forretningsmessige kriterier. Tilbakemeldingene fra alle som bruker evalueringskriteriene i egen bedrift er svært gode. Det handler om å jobbe systematisk mot tydelige mål. Vi har besøkt årets vinnere: Stas Hår & Bryn i Trondheim og frisørkonsernet Adam og Eva, som har over 20 salonger en rekke steder i landet. Bli inspirert av deres spennende hverdag. 20 ÅR GÅR VELDIG FORT

Med ønske om riktig god lesning

RKET TRY K ME

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

79

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

PR

IN

03

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

TM

4

1

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

MIL JØ

jen

1. september rundet jeg 20 år i forbundets tjeneste. Det har vært spennende år, der jeg foruten å være redaktør blant annet har jobbet med bedriftsrådgivning og medlemskontakt, og ikke minst vært involvert i mange av forbundets arrangementer og aktiviteter. Da jeg begynte var barna i barnehage, nå er de voksne. Årene har vært svært travle, og plutselig har man altså rundet en større milepæl. Jeg håper du finner glede i det du kan lese i det magasinet du holder i hånden, og det du kan lese på nfvb.no (blant annet vårt andre magasin, SALONG).

E DIA – 20

FRISØR

4 / 2019

9


Et hjerte som banker for bransjen! Sommeren er over og vi står foran en spennende høst. Kommunevalget gir nye føringer med mange nye ansikter. Selv går jeg inn i den siste tiden som president i NFVB. Det er rart og vemodig, men hjertet mitt er fylt med takknemlighet for at jeg har fått være med å prege bransjens utvikling. Det har også vært strevsomt og mye ansvar til tider, men mest av alt har det vært seks fantastisk lærerike år som president, og tilsammen tolv år i NFVB sitt styre. TA A N S VA R F O R B R A N S J E N S U T F O R D R I N G E R !

Utfordringene bransjen står overfor er enorme. Samfunnsstrukturen og kundeønskene endrer seg fort, og det å drive idag er mye mer krevende enn det var for 10 år siden. Å stå sammen og være organisert har etter min mening aldri vært viktigere. Vi som er organisert i NFVB tar ansvar og gjør et kjempearbeid for bransjen. Hvis ingen gjør den jobben, vil bransjen vår råtne på rot. Det er frustrerende at noen velger å ikke ta del i bransjeansvaret, men nyter godt av alle godene. Kjenner du noen som ikke er medlem? Still spørsmål hvorfor ikke de er med på å ta bransjeansvar. Desto flere som er med, desto mindre blir det å betale på hver. ENDREDE HANDLEMØNSTRE

Digitalisering og endrede handlemønstre treffer også oss. Kostnadene med å være på et kjøpesenter begynner etterhvert å bli for høye, samt at kjøpesentereier ukritisk tar inn flere enn det er behov for innenfor vår bransje for å fylle opp tomme lokaler. Bransjen vår preges av overetablering, spesielt i tettsteder. Vi må alle ta en fot i bakken og styrke bedriftene våre slik at de er lønnsomme og at de som jobber hos oss har godt nok kundegrunnlag til å ha en anstendig lønn. Selv om vi får tilbud om lokaler, så er det viktig å vurdere kostnadene og markedet kritisk. Bare på den måten kan vi få en bransje med bedrifter som er lønnsomme og sterke, tror jeg. ET GODT OG LANGT YRKESLIV

Vi ønsker også at våre medarbeidere skal ha et langt yrkesliv i bransjen, med en jobbhverdag som er tilpasset fysisk og psykisk helse og behov. Rovdrift på medarbeidere er ikke bra, men det er viktig å stimulere til effektivitet, inspirasjon og arbeidsglede. Dette er og skal være verdens beste yrke. Bærekraft og samfunnsansvar vil prege bransjen vår og bevisstheten til de unge som skal velge oss som bransje. Vi må tenke nytt og ligge i forkant organisert, slik at vi får enda bedre rekruttering og

leder: PRESIDENT EDEL KRISTIN TEIGE

omdømme. Regionale møteplasser med dedikerte personer vil være viktig også i fremtiden. NFVB har en fremtidsrettet og god strategi… ET HJERTE SOM BRENNER

Mitt ønske da jeg ble president var å være modig, gjøre endringer og gjøre NFVB slagkraftig og fremtidsrettet ved politiske beslutninger og påvirkning. Med sterk påvirkningskraft vil vi være bærekraftige også i fremtiden. Jeg opplever at vi har en stemme som høres godt, men med alle dere som kommer bak meg og vil gjøre en jobb for NFVB, ser jeg at «the sky is the limit». Jeg fortsetter fremtiden min, som jeg alltid har gjort, med et brennende hjerte for frisør- og velværebransjen. Håper vi sees på Landsmøtet. Godt valg!

10

FRISØR

4 / 2019


«Jeg fortsetter fremtiden min, som jeg alltid har gjort, med et brennende hjerte for frisør- og velværebransjen». EDEL KRISTIN TEIGE

FRISØR

4 / 2019

11


ANNONSE FRA FIXIT

– Vi sparer tid med digitale verktøy, og kan konsentrere oss om gjestene våre Kristin Blytt Davidsen, administrerende direktør for salongene Ramsvik og Ramm, har skapt suksess ved å ta i bruk digitale verktøy for timebestilling. Salongene var blant de aller første som tok i bruk Fixit-appen, da den ble lansert for åtte år siden. Å henge med på den digitale utviklingen har gitt et stort fortrinn. TEKST: AMALIE ESPEDAL

FIXIT / VI FÅR SALONGER TIL Å LYKKES

FOTO: BOB ANDRÉ ENGELSEN OG RAMSVIK


ANNONSE FRA FIXIT

– Hvem har egentlig tid til å sitte i telefonen og bestille timer? Kristin smiler, og det har hun god grunn til. Mellom 60–65% av timebestillingene Ramsvik og Ramm-salongene mottar, kommer gjennom digitale flater som Fixit-appen og Fixit.no. Mens kundene bestiller kjapt og enkelt hjemmefra, sparer Kristins frisører verdifull tid. – Vi skal ha fokus på å levere førsteklasses hårbehandling, for det er derfor kundene kommer til oss. Når vi slipper å løpe for å ta telefonen, kan gjestene få vår fulle oppmerksomhet gjennom hele behandlingen. Vi overlater booking-biten til et system som virkelig fungerer, og får fornøyde kunder som syns det er enkelt å nå oss, forteller Kristin. JOBBER SAMMEN MED KUNDEN Ramsvik og Ramm-salongene har hatt en filosofi om å jobbe sammen med sine kunder for å gjøre timebestilling enklere. – Alle i organisasjonen er godt kjent med de løsningene vi bruker, slik at vi enkelt kan hjelpe gjesten i stolen med å ta appen i bruk, forteller hun. – Ja, vi har det vel litt i ryggmargen, ler Kristin, og forklarer at det er stor verdi i kunder som bestiller digitalt. De er nemlig mer lojal, handler mer produkter og bestiller time hyppigere. – Kunder som er app-medlemmer og medlemmer i kundeklubben vår Sirkel, har større kroneverdi for oss enn kunder som ikke er på digitale flater. Det er veldig gøy, forklarer Kristin. FIXIT-APPEN SIKRER MERSALG OG GJØR PLANLEGGING ENKELT I Fixit-appen får frisører mulighet til å sende kundene forslag til behandlinger og produkter, basert på kunnskap fra forrige salongbesøk. Appen gjør det dermed enkelt for kundene å bestille riktig behandling, og kjøpe produkter anbefalt til sitt hår. – Når kundene automatisk får opp sine favorittbehandlinger og anbefalte produkter fra våre frisører, ser vi at det er kjøpsutløsende. Og fordelen med å bruke verktøyet for våre frisø-

Når vi slipper å løpe for å ta telefonen, kan gjestene få vår fulle oppmerksomhet gjennom hele behandlingen.

rer, er at de kan planlegge besøket på forhånd. Ikke bare innholdsmessig, men også tidsmessig, forteller Kristin. I appen kan man lage målrettede kampanjer for å selge produkter, behandlinger og gavekort. Ramsvik og Ramm har i tillegg implementert sin egen kundeklubb, hvor kundene kan sjekke bonuspoeng i Fixit-appen, og ha full oversikt over sine kjøp. Som et administrativt verktøy er Fixit oversiktlig og enkelt, og lar både ledere og ansatte få tall og statistikk i sanntid. – Det er klart at jeg ikke hadde hatt mulighet til å ha oversikten eller være hands-on, hvis ikke systemet var så bra! Vi bruker veldig mye de funksjonalitetene som ligger i Fixit, og ikke bare når det gjelder digital markedsføring, men også varelagerstyring og turnusstyring som gjør det enklere for oss å planlegge hverdagen, avslutter Kristin.

SPAR TID OG REDUSER KOSTNADER MED FIXIT Vårt mål er å sørge for at din salong tjener mer og reduserer kostnader med Fixit sine smarte løsninger. Vår butikkdata er ikke bare komplett – den er den smarteste i bransjen. Er du nysgjerrig på hvilken verdi Fixit kan gi din salong? Prøv verdikalkulatoren på verdi.fixit.no og få en gratis rapport på hva din salong kan spare og tjene.

FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS / SALG@ODINSYSTEMER.NO / TELEFON 55 70 70 60


IMPULSER

FRAGMENTS Denne kolleksjonen utstråler en spesiell energi, der fargene gir deg impulser som skaper sanselige vibrasjoner. Inspirert av manga og pop spiller denne serien med det skinnende og glansfulle, med sterke farger i en velkomponert og gjennomarbeidet helhet. Laurie Césari er en av Frankrikes stjernefrisører, og har utmerket seg på mange arenaer. Sammen med Latil Pascal har hun med Fragments skapt et fargerikt univers vi kan gjøre en lang inspirasjonsreise i.

KOLLEKSJON: FRAGMENTS A R T I S T I S K L E D E L S E : L A U R I E C É S A R I & L AT I L PA S C A L H Å R & FA R G E : L AU R I E C É S A R I MAKE-UP: STÉPHANIE JOFFROY P R O D U K T E R: L’ORÉAL PROFESSIONNEL F O T O : L AT I L PA S C A L

14

FRISØR

4 / 2019


FRISØR

4 / 2019

15


16

FRISØR

4 / 2019


FRAGMENTS LAURIE CÉSARI

FRISØR

4 / 2019

17


IMPULSER

COLOUR PROJECT 2019 Fellowship for British Hairdressing er en uavhengig organisasjon som fokuserer på å fremme kunst­ nerisk og kreativ kvalitet i bransjen. Deres Colour Project er et nytt, fargespesifikt program der color­ ister kan utfolde seg i et artistisk fellesskap uten å være tilknyttet en spesiell produktleverandør. Denne kolleksjonen representerer moderne og friske fargevalg, til inspirasjon for både forbrukere og bransjefolk. Robert Eaton, mentor for fotosean­ sen, ønsket å vise hvordan man kan leke med far­ ger i et studio og fargelegge for kameraet.

KOLLEKSJON: COLOUR PROJECT 2019 HÅR: THE FELLOWSHIP FOR BRITISH HAIRDRESSING T E A M L E D E R: PAUL DENNISON @ KEN PICTON A R T D I R E C T I O N : R O B E R T E ATO N @ R U S S E L L E ATO N MAKE-UP: LUCY FLOWER S T Y L I N G : S TA C E Y J A N E S H AW @ R U S S E L L E ATO N FOTO: RICHARD MILES

18

FRISØR

4 / 2019


FRISØR

4 / 2019

19


COLOUR PROJECT 2019 THE FELLOWSHIP FOR BRITISH HAIRDRESSING

20

FRISØR

4 / 2019


FRISØR

4 / 2019

21


NFVB LANDSMØTE 2019

En organisasjon i endring! Landsmøtet i oktober vil behandle behovet for en omfattende orga­ nisasjonsendring. Hvordan skal NFVB driftes, sentralt og lokalt, for å få best måloppnåelse på forbundets oppgaver? De lokale laugene, som før gjorde et viktig «grasrotarbeid», er med ganske få unntak lite aktive. Det betyr i praksis at NFVB som organisasjon må tenke og jobbe annerledes for å nå frem lokalt. Hvem skal ut til ungdomsskolene og rekruttere til faget? Hvem skal være i dialog med lokale/regionale myndigheter? Hvem skal drøfte bransjens behov og utfordringer i de ulike distrikter? Hvem skal fortelle om NFVBs arbeid og verve medlemmer landet rundt? EN PROSESS ER I GANG

I sommer sendte NFVBs direktør en e-post til samtlige medlemmer. Der ble det gitt en påminnelse om vedtak fra landsmøtet for to år siden, og hva som har skjedd siden. Styret har jobbet etter en ambisiøs strategi, der det blant annet er utmeislet et program med 10 utviklingsprosjekt. Noen av

22

FRISØR

4 / 2019

prosjektene har kommet godt i gang, mens andre vil man se resultatene av et stykke senere i strategiperioden, som ble satt fra 2017 til 2025. På landsmøtet i oktober vil delegatene få mulighet til å diskutere hvilke mål forbundet skal sette seg, og de ressurser som kreves. Mange styremedlemmer har også sittet i sin maksperiode, og nye krefter skal velges inn. De vil ikke mangle utfordringer og oppgaver. NOEN MÅ GJØRE JOBBEN…

Det nåværende styret vil legge frem forslag til en organisasjonsreform som skal gi NFVB ny virkekraft. Leser man det strategidokumentet som ble utviklet for to år siden, så forstår man at det trengs kraft for å nå målene. Blant annet ble det fremsatt ambisiøse mål om medlemsvekst.


PROFIL: ÅRETS HÅRSTYLIST 2019

Man kan ikke forvente en snarlig inntektsøkning i forbundet, og derfor heller ikke nye ansatte eller midler til å kjøpe tjenester. Mye handler derfor om å bruke ressurser annerledes. VIKTIG BAKGRUNNSKUNNSKAP

I e-posten som ble sendt medlemmene i sommer var det vedlagt et arbeidsdokument som behandlet styrets forslag til ny organisering av NFVB – prosjekt «Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling». Det ga tydelige signaler om hva styret mener må til og hvordan NFVB må organiseres fremover for å nå våre målsettinger. I denne artikkelen repeteres hoveddelen av det tilsendte dokumentet. Oppfordringen er den samme: 1) Diskuter dette med kollegaer i ditt laug 2) Send eventuelle innspill til NFVBs direktør - anne.mari.halsan@nfvb.no I N G E N D E B AT T I 2 0 1 7

På landsmøtet i 2017 presenterte styret et vedtaksforslag om å utrede muligheter for en ny organisasjonsstruktur. Dette gjaldt laug, fylkeskontakter, styret, utvalg og administrasjonen. Målet var å gi alle ledd tydeligere mandater med mål, oppgavefordeling, rapporteringer, evalueringer og ressursallokering. Etter fremleggelsen av forslaget ble det åpnet for debatt, men ingen tok ordet før forslaget gikk til votering. Det var heller ingen stemmer imot, og forslaget ble vedtatt ved akklamasjon. Vedtak fra landsmøteprotokollen: «Landsmøtet gir styret i oppgave å gjennomføre en utredning om muligheter for en endring av organisasjonsstrukturen, ved nedsetting av en bredt sammensatt arbeidsgruppe. Det skal legges fram temaer/ områder til diskusjon under landskonferansen i 2018, som fører til forslag til vedtak i Landsmøtet 2019.» PÅ R E T T V E I ?

På landskonferansen i Trondheim oktober 2018 var det blant annet oppe til diskusjon flere deler av strategidokumentet. Gjennom gruppearbeid og i plenum fikk man gitt gode innspill til strategiarbeidet. Det kan du blant annet lese om i FRISØR nr. 6/18, som ligger på NFVBs nettsider. Etter landskonferansen har NFVBs direktør Anne Mari Halsan jobbet med å kartlegge følgende: ∙ Hvilke nye eller endrede oppgaver resulterer prosjektene i strategiprogrammet i? ∙ Er alle disse nye oppgavene solid ankret i strategien, og er de nødvendige for å nå målene? ∙ Hvilke oppgaver i dagens organisasjon kan effektiviseres, overføres andre, avsluttes? MANGE SPØRSMÅL

I kartleggingsarbeidet kan man stille mange spørsmål som berører alle deler av NFVBs organisasjonsapparat, blant annet følgende: ∙ Hvordan fungerer NFVB-organisasjonen med laug, fylkeskontakter, utvalg/komiteer og styre i forhold til de oppgaver forbundet skal ivareta f remover?

∙ Er man i stand til å sikre at hele NFVB jobber i takt, effektivt og med best mulig resultat for b ransjen? ∙ Hvor befinner opplæringskontorene seg i dette landskapet; Hvordan sikrer vi at NFVBs med lemmer får maksimal effekt av OKs arbeid lokalt, og kan OK utføre/bidra til å utføre andre oppgaver innen utdanning/rekruttering til fagene? ∙ NHO sentralt, NHO Service og Handel og NHO regionalt; Hvordan sikrer vi at NFVBs med- lemmer får maksimal effekt ut av med lemskapet i NHO? Er hovedorganisasjons tilhørigheten riktig for NFVB? Får vi tilbake det vi betaler for? S T Ø T T E A P P A R AT E T

Administrasjonen i Oslo består p.t. av fem ansatte og en kontorlærling. De skal være NFVBs sentrale støtteapparat i alle deler av organisasjonsapparatet. Spørsmålet er også om administrasjonen har rammene og kompetansen til oppgavene fremover. Hva slags kompetanse har vi, hva mangler vi og hvordan får vi ny og nødvendig kompetanse? Er ledelsen av NFVB tilfredsstillende, og er strukturen i organisasjonen slik at den muliggjør maksimal effekt av tiltak og aktiviteter? L A U G O G F Y L K E S K O N TA K T E R

Man har gjennom møter med oldermenn og fylkeskontakter, samt laugvise møter gjennom 2018 og 2019 forsøkt å identifisere status i den eksterne NFVB-organisasjonen, inklusive medlemmer, led­ else, årsplaner/aktiviteter og økonomi. Konklusjonen etter denne kartleggingen er at bare ca. ti av NFVBs laug er aktive, og at det er laugene med større fellesprosjekter i form av årlige/toårlige arrangementer som ser ut til å fungere best lokalt. Kun ca. 30 % av NFVBs medlemmer er også medlem av et lokalt laug. Rollen som fylkeskontakt er uklar og derfor svært forskjellig tolket, men tilhørende variabel aktivitet. Forbindelsen til NFVB i Oslo og gjennomføring av aktiviteter initiert fra NFVB sentralt er svært forskjellig. Det er stor enighet i laugene og hos fylkeskontaktene om at NFVB sentralt skal koordinere og styre oppgaver langt tettere. E R FA R I N G E R F R A S V E R I G E

I Sverige hadde Frisörföretagarna (FF) tidligere tilsvarende organisasjonsstruktur som i Norge, med lokale enheter tilsvarende laug, og med svært varierende grad av aktivitet og koordinasjon mellom de sentrale og lokale leddene i forbundet. Som i Norge har forbundet i Sverige de siste tiårene møtt problemer med både å opprettholde organisasjonsgraden, koordinere aktiviteter på en effektiv måte samt sikre gjennomføringsevnen for nødvendige oppgaver lokalt. Styret mener Sverige viser et godt eksempel på hvordan en omstrukturering kan foretas, og vil foreslå å benytte oss av den samme malen i sitt forslag til omstrukturering for NFVB i Norge.

FRISØR

4 / 2019

23


PROFIL: ÅRETS HÅRSTYLIST 2019

FRA 18 TIL 6

I Sverige jobbet 18 autonome avdelinger (omtrent tilsvarende våre laug, sentrert rundt de store byene) med egne mål og egne medlemspleiende aktiviteter, uten tydelig samhandling med det sentrale forbundet. Mange byer og småsteder sto uten noen lokal organisasjon, og avstanden fra Stockholm til lokale frisørbedrifter syntes stor både geografisk og strategisk. Dette utgjorde en stigende utfordring, og bidro til unødvendig store kostnader for medlemmene og utvanning av resultatene av forbundets arbeide. Man startet så en prosess med en større omlegging av organisasjonen, med nedlegging av avdelingene (laugene), opprettelse av FF-regioner (6 regioner) som det lokale organisasjonsleddet, og med styrking av sentraladministrasjonens og styrets mandat og myndighet. I hver region velges ambassadører, som er forbundets regionale tillitsvalgte, og har klart definerte oppgaver. Blant ambassadørene er det også en ansvarlig kompetansekoordinator, som svarer på spørsmål om fagutdanning og svennebrev. R E G I O N E N S O P P G AV E R

FF-regionen utfører sine aktiviteter med sikte på: ∙ Sikre at alle potensielle medlemmer i regionen blir vervet til FF. ∙ Tilrettelegge og utvikle FFs aktiviteter i regionen. ∙ Gjennomføre oppgaver i samsvar med vedtak på landsmøtet og i styret. ∙ Jobbe for å ivareta medlemmenes felles inte resser og spesifikke behov i sitt geografiske område. ∙ Forberede og tilrettelegge for regionale medlemsmøter med informasjonsutveksling og diskusjoner. ∙ Utføre oppdrag fra forbundet sentralt. ∙ Påvirke politisk regionalt. NORGE ER ANNERLEDES

NFVB er ganske annerledes sammensatt og med en annen kultur og historie. Alt dette må hensyntas for å sikre at vi får den effekt ut av en fremtidig organisasjon som vi ønsker. Eksempler på forskjeller er at vi har hudpleie i tillegg til frisør, vi har en helt annen tilknytning (og eierskap) til opplæringskontor innen faget, og vi er tilknyttet NHO, som selv har regioner. Vi er også kompetanse- og næringspolitisk i en annen – og bedre - posisjon enn FF i Sverige. Konsekvensene av en tilsvarende omlegging i Norge må kartlegges nøye gjennom de neste 12-18 månedene. Når vi snakker om å legge ned laug og erstatte med NFVB regioner, er det en rekke saker som må konsekvensutredes og hensyntas på beste måte: ∙ Større oppgaver og engasjement i laugene, som for eksempel det å arrangere lokale messer, må ivaretas i og av regionene.

24

FRISØR

4 / 2019

∙ NFVB ønsker å arrangere fagkonkurranser i alle regioner som kvalifikasjonsarena til NM. Det betyr at vi i tillegg til dagens regionale messer ønsker å etablere tilsvarende i de regionene som p.t. ikke har det. ∙ NFVB regioner som speiler NHOs regioner ∙ Det velges et antall tillitsvalgte til hver region, og det fordeles roller disse i mellom. Hvor mange tillitsvalgte, hva slags profil og kom- petanse, hva slags honorar/kostnadsdekning de tillitsvalgte skal ha og hvordan valgene skal foretas mm. må utredes før Landsmøtet 2021 og fremlegges der før endelig beslut ning. ∙ Opplæringskontorene (medlemseide) inn går i regionene. Noen opplæringskontor er dedikerte bedriftskontor. Det må foretas en grundig analyse av om, og i tilfellet hvor- dan, disse skal inkluderes i NFVB-regionene. ∙ Etter at utviklingsprosjekt «Fagbrev for Hudpleie» er ferdigstilt, blir det behov for opplæringskontor også for hudpleie. Disse blir en del av regionskontoret fra oppstart. ∙ NFVB oppretter et «Regionskontor» for tillits- valgte i regionen og ansatte ved opplærings kontorene. ∙ Fysisk tilknytning mellom NHOs regionskon- tor, opplæringskontorene og NFVBs regions- kontor er en målsetting. REGIONSKONTORENE SKAL HA F Ø L G E N D E O P P G AV E R :

∙ Medlemsverving og medlemspleie. ∙ Iverksette oppgaver som følge av NFVBs strategi. ∙ Næringsutvikling – være aktiv lokalpolitikken. ∙ Utdanning/skole – være NFVBs bindeledd til skoler og faglærere. ∙ Fag og rekruttering – Koordinere og bistå i aktiviteter. ∙ Være ansvarlig for NFVB-arrangerte konkurranser/arrangementer i regionen. ∙ Fylle NFVBs rolle i faget «Utdanningsvalg» i ungdomsskolen, og jobbe mot rådgiverne. ∙ Sørge for kontakt mellom bedrifter og skoler for at også bedriftene skal stille som lærings arena og «utstillingsvindu» for nye/kommende r ekrutter. ∙ Regionene skal ha egne styrer, som er sam- mensatt av ressurser fra følgende inter- essenter; Medlemmene i regionen, skole- ledelse/faglærere, opplæringskontorene, lærerorganisasjonene, ungdommen (elev organisasjonene etc.), NFVB sentralt, NHO regionalt. LAUGENES ØKONOMI

Omstruktureringen har også noen økonomiske konsekvenser - for laugene, for laugets medlemmer og for øvrige medlemmer i NFVB. Noen laug har midler i banken, og disse skal for-


valtes på en seriøs måte. Laugene kan innen en gitt periode bruke opp midlene slik de selv ønsker, velge å sende midlene til forbundet sentralt for finansiering av omleggingen, eller en kombinasjon av dette. En annen god løsning kan være at oppsparte midler går inn i et utviklingsfond for bransjen, administrert av NFVB sentralt. Laugene har i dag utgifter til bl.a. regnskap/revisjon, styrehonorarerer og andre honorarer. Dette er kostnader som faller bort i den nye strukturen, og «gevinsten» skal komme regionene og medlemmene til gode. O B L I G AT O R I S K G J E N S I D I G H E T I MEDLEMSKAP

Omstruktureringen betyr at alle medlemskap i NFVB er et medlemskap både i regionen og nasjonalt. Vi ser på følgende forslag til vedtektsendring på Landsmøtet 2019, med virkning fra 01.01.2020: Dagens paragraf 2-3 «Laugstilknytning»: «Medlemsbedriftene har rett, men ikke plikt, til å være tilsluttet et lokalt laug. Laugene er lokale nettverk i NFVBs organisasjon, og jobber etter samme formålsparagraf - § 1-2.» Forslag til ny tekst i NFVBs vedtekter om «Regionstilknytning»: «Medlemsbedriftene er tilsluttet NFVB både regionalt og nasjonalt. NFVBs regioner er lokale nettverk i NFVBs organisasjon, og jobber etter samme formålsparagraf - § 1-2.» D I N S T E M M E AV G J Ø R !

Delta i diskusjonen på landsmøtet og bruk din stemme i valget. Les gjerne strategidokumentet (grønt hefte eller på nett) om morgendagens NFVB. Selve saksdokumentene til landsmøtet sendes ut i henhold til vedtektene, dvs. senest to uker før møtet.

NFVBS VEDTEKTER

NFVBs vedtekter definerer organisasjonens formål og hvem som utgjør organisasjonen. Ingen andre bransjegrupperinger tar det samme ansvaret og jobber så dedikert som NFVB gjør. Vi minner om følgende paragrafer i vedtektene: § 1–2 NFVBS FORMÅL

a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og vel- være. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institu sjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse. d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos m edlemsbedriftene. e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for sam arbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen. §1–3 NFVBS ORGANISASJON

NFVB har følgende organisasjon: ∙ Landsmøter (besluttende) ∙ Generalforsamlinger ∙ Landskonferanser (rådgivende) ∙ Styret ∙ Administrasjonen ∙ Komiteer ∙ Medlemsbedrifter ∙ Laug (lokale grupperinger) ∙ Fylkeskontakter Retningslinjer for arbeidet i de ulike delene av organisasjonen følger av gjeldende vedtekter, landsmøtevedtak og beslutninger fattet i styret. §2-3 LAUGSTILKNYTNING

Medlemsbedriftene har rett, men ikke plikt, til å være tilsluttet et lokalt laug. Laugene er lokale nettverk i NFVBs organisasjon, og jobber etter samme formålsparagraf - § 1-2. §5–3 TIDSFRISTER

Påmeldingsfrist er satt til 16. september. Eventuelle stemmefullmakter må være innkommet senest 4. oktober. Landsmøtet avholdes 19. oktober på Clarion Hotel The Hub. På NFVBs nettsider finner du informasjon om påmelding og overnatting.

a) Medlemmene skal varsles om datoen for landsmøtet minst 12 - tolv - uker i forveien. b) Fristen for innsendelse av forslag er 8 – åtte – uker før lands møtet. c) Senest 2 – to - uker før landsmøtet skal innkalling med dagsorden og sakspapirer, herunder årsberetning, regnskaper og budsjett, gjøres tilgjengelig for medlemsbedriftene gjennom elektro- nisk publisering. d) Eventuelle fullmakter skal være innkommet styret i NFVB senest 2 – to - uker før landsmøtet avholdes.

På nfvb.no finner du også: ∙ NFVBs vedtekter ∙ NFVBs strategi 2017 - 2025 ∙ Protokoll Landsmøtet 2017

Medlemsbedrifter og laug har selvstendig rett til å forlange at et forslag behandles på landsmøtet, såfremt kravet fremsettes innen fristen i § 5-3. Forslaget fremsettes til styret, som gir sin innstilling til forslaget.

VIKTIGE DATOER

§ 5–4 FORSLAGSRETT

FRISØR

4 / 2019

25


TEMA: NFVB LEDERPROGRAM

NFVB LEDERPROGRAM:

L ø nn s o m t l e de r s ka p

– garantert

Alf Inge Cleve-Stiansen er mannen som kan gi deg en ny giv som leder. I oktober er det oppstart for NFVB lederprogram, og Alf Inge lover deltakerne ikke bare metoder og verktøy, men et program som er designet opp av forskning på det som virker. TEKST O G FOTO: JA R L G A R D E R

- Vet du egentlig hvor viktig jobb du har som leder? Som leder er du premissgiver for hele miljøet i bedriften. Din påvirkningskraft er ekstra stor i et lite salongmiljø. Hvordan jobber du med å skape engasjement blant dine medarbeidere? Coach Alf Inge Cleve-Stiansen er tydelig på hva som er en leders rolle og hvordan den rollen må utføres for å skape optimale resultater. - En ting er å sette mål for virksomheten, men du må også forankre dette hos hver enkelt ansatt og skape et aktivt kommunikasjonsmiljø. Hele veien har du som leder et aktivt ansvar, men pass deg for å bli ensidig instruerende. Du må gi deg selv rom for å lytte og lære. Alf Inge har jobbet mye med bedrifter innen frisørog velværebransjen. Nå gleder han seg til å sette i gang et nyutviklet program for NFVBs medlemsbedrifter. ET KEVLARSKJOLD

- Mange ledere har bygget seg et skjold av kevlar for å ikke avsløre svakhet. Instruerende, autoritære ledere har i seg en utrygghet som skjules ved å ikke være spørrende og lyttende. En trygg leder bygger sitt lederskap rundt en filosofi om å være åpen og nysgjerrig. Man lærer ved både å lære av og lære bort. «Trygg leder» er også stikkord for måloppnåelse for NFVBs lederprogram. En leder som skaper resul-

26

FRISØR

4 / 2019

tater gjennom motiverte medarbeidere. SYMBOLEFFEKTER

- En trygg leder er også nysgjerrig på hvordan han/ hun er som leder. Lærevillighet hos lederen vil skape lærevillige medarbeidere, som er proaktive på å gi og be om feedback. Alt du gjør som en leder vil ha symboleffekt. - Det er et kontinuerlig arbeid med å holde fokus på mål, følge opp og gi tilbakemelding. Det krever at du har et godt «mindset», en grunnleggende forståelse av sammenhenger, sier Alf Inge. B R A N S J E T I L PA S S E T

Det finnes en verden av ulike lederutdanninger, kurs og opplæring. Man retter seg mot ulike kunnskapsmål og tiden setter naturlige premisser for hvor langt man fordyper seg i emnene. Men resultatet av tilegnet kunnskap og kompetanse kommer også an på hvor og hvordan man utvikler seg, i hvilke miljøer man er i. NFVBs lederprogram med Alf Inge Cleve-Stiansen tar utgangspunkt i din egen bransje, din egen bedrift og ikke minst: deg selv. MEDLEMSFORDEL

Det er kun ledere i NFVBs medlemsbedrifter som får tilbud om dette unike lederprogrammet. Det er tilpasset din konkrete jobbsituasjon, og er en investering der Cleve-Stiansen garanterer for resultatet.


FEM VIKTIGE RÅD TIL LEDERE De beste lederne er lagspillere som vet hvor viktig det er å gjøre hverandre gode. Du har kanskje sett videosnuttene som NFVB la ut på Facebook i sommer? Her er Alf Inges fem punkter for hva de beste lederne gjør: 1) Du må kommunisere tydelige mål – og forankre de i hver enkelt medarbeider. 2) Du må ha evne til å følge opp alle opp gaver – og fokusere på å komme i mål. 3) Du må stimulere til samarbeid og skape et miljø for gjensidig læring. 4) Du må coache medarbeiderne frem til å bli trygge og selvstendige. 5) Du må gi tilbakemeldinger – og be om tilbakemeldinger på deg selv som leder. SUKSESS SOM SAMMENHENGER

Skap produktive medarbeidere som skaper gode kundeopplevelser. Det gir lojale kunder, som er grunnlag for god inntjening. Overraskende enkle grep kan gi store resultater. Men det du må ha tålmodighet til å jobbe bevisst med dette – hele tiden!

FRISØR

4 / 2019

27


TEMA: NFVB LEDERPROGRAM

Bli tr yggere som le der! Det å være leder i en frisør- eller hudpleiesalong er en jobb som inneholder mange roller. Det er en krevende arbeidssituasjon. De aller fleste lederne står i produksjon og jobber med kunder, men skal sam­ tidig lede en bedrift og et team. - Du må være villig til å jobbe med deg selv og din egen utvikling, sier Maj Hovde Krogdahl. Hun er en av pådriverne for NFVBs nye lederutviklingsprogram. man ha kompetanse på flere områder, og da spesielt innenfor ledelse. Har du den rette kompetansen og de riktige verktøyene for å bidra til dine medarbeideres utvikling, slik at de også kan lykkes i jobben sin? LEDEREN

For å bli en dyktig leder er det avgjørende at man er villig til å jobbe med seg selv og sin egen utvikling. Hvis lederen skal få sine medarbeidere til å endre seg, må man også være interessert i, og villig til å jobbe med seg selv. Det er nyttig å kjenne på motstanden som oppstår i en selv, når man skal ut av komfortsonen sin og gjøre noe som er vanskelig, uvant og krevende. Denne motstanden møter også medarbeiderne når lederen utfordrer de på områder som de ikke kan, eller føler seg ukomfortabel med. MARKEDET

Maj Hovde Krogdahl er daglig leder i PÅHÅRET Frisør AS og sitter i NFVBs styre. Her skriver hun om bakgrunnen for NFVBs nye lederprogram.

UTGANGSPUNKTET

Utgangspunktet er som regel at man jobber som frisør/hudpleier, og har etter hvert en drøm om å starte sin egen bedrift. Bedriften er avhengig av lederens omsetning for å bli lønnsom. Hva som er ambisjonene etter hvert er forskjellig fra person til person. Noen vil drive en stor salong med mange ansatte, andre er fornøyd med en mindre salong. Uavhengig av størrelsen på salongen, er det viktig at lederen setter av tid til å være leder og jobbe med medarbeiderne sine. Hvor mye tid dette krever avhenger av størrelsen på bedriften og antall medarbeidere. G R Ü N D E R E N

Gründeren av salongen har alltid en egen drivkraft og motivasjon til å stå på. Ofte er de flinke frisører/ hudpleiere, med en stor kundekrets, og god omsetning. Når man skal lede en bedrift med ansatte må

28

FRISØR

4 / 2019

Markedet, kundene og konkurransesituasjonen er i stadig utvikling, det krever mye av lederen å forstå hvordan man skal manøvrere i dette markedet. Har salongen min en tydelig profil? Ser den attraktiv og innbydende ut? Har jeg de riktige medarbeiderne med den riktige kompetansen og holdningene? Yter alle den kundeservicen som jeg vil at denne salongen skal levere? Kundene har så mange valg, derfor må både lederen og alle som jobber i salongen alltid stille seg spørsmålet, “hvorfor skal akkurat denne kunden komme tilbake til meg neste gang”? V I H J E L P E R D E G

Det er nettopp disse områdene NFVBs lederprogram skal hjelpe deg med å finne svarene på. For å få til en varig endring av ditt lederskap og utvikling av salongen din, krever det at du jobber systematisk og bevisst over tid. Vi har jobbet med å skreddersy dette programmet, til det beste for ledere i frisør og hudpleiebransjen, som er topp motivert til å utvikle seg og bedriften sin. Vårt mål er at du skal lykkes med virksomheten din og øke lønnsomheten!


TEMA: NFVB LEDERPROGRAM

LEDERPROGRAM FOR FRISØRER OG HUDPLEIERE Eiere og ledere i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) inviteres til et utviklingsprogram tilpasset bransjen og hver enkelt deltaker. Gjennom fem samlinger, coaching og oppfølging underveis vil du få konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder. Det er en investering som vil synes på bunnlinjen! Programmet ledes av Alf Inge Cleve-Stiansen, som har bred erfaring fra coaching og lederutvikling i frisør- og hudpleiebransjen. Han vil starte med individuell analyse og gjennomgang av hver deltakers bedrift. Fellessamlingene har en praktisk tilnærming og progresjon, med konkrete, individuelle handlingsplaner mellom hver samling. Gjennom hele programmet jobbes det med person- og bedriftscase. Lederutviklingsprogrammet gir en NFVB ledersertifisering.

LØFTER

Deltakerne som følger hele programmet og utfører oppgavene vil få stort utbytte av NFVB Lederprogram. ∙ Lederne vil føle seg tryggere i lederrollen. ∙ Lederne vil få konkrete verktøy og metode for enklere å fylle lederrollen. ∙ Lederne vil sammen med sine medar beidere skape bedre økonomiske resul tater. ∙ Masse moro på veien - å utvikle seg skal være gøy og spennende!

INKLUDERT I PROGRAMMET:

∙ 9 hele kursdager ∙ 6 seanser à 30 min. med individuell leder coaching per telefon fordelt utover programmet ∙ 1 år med tilgang til portalen mittlederskap.no med filmer og dokumentasjon ∙ Dagpakker konferansefasiliteter (lunsj, kaffe m.m.) ∙ Avsluttende festmiddag etter siste kursdag ∙ Fokus på ditt personlige lederskap ∙ Analyse/gjennomgang av din virksomhet før oppstart av program ∙ Praktiske verktøy og teknikker som du kan ta i bruk umiddelbart ∙ Arbeid med din virksomhet fortløpende for å få mest mulig opplevd verdi PROGRAM:

Samling 1: Meg og mitt lederskap Dato: 10. – 11. oktober 2019 Samling 2: Sammenhengen mellom mitt lederskap og lønnsomhet Dato: 7. – 8. januar 2020 Samling 3: Meg som coachende leder I Dato: 1. – 2. april 2020 Samling 4: Meg som coachende leder II Dato: 24. – 25. juni 2020 Samling 5: Sertifisering Dato: 13. august 2020 Samlingene foregår i helt nye Clarion Hotel Oslo (ved Operaen). Pris per person: 31.900,Pris er eks mva., reise og evt. hotellovernatting.

FRISØR

4 / 2019

29


TEMA: NFVB LEDERPROGRAM

B e h ovs fo k u s e r t me d l e m s for d e l - Livslang læring i arbeids­ livet er gunstig - og lønnsomt på individnivå, bedriftsnivå og samfunnsnivå. Vi i NFVB job­ ber aktivt for å støtte bedrift­ ene i kompetanseheving, sier programsjef Vibeke Scheele Moe. - En viktig milepæl for prosjektet «Kompetansebygging for medlemmer» er nådd. Vi er stolte av å kunne lansere NFVB Lederprogram, og har stor tro på at dette er et riktig og viktig kompetansetiltak for våre medlemmer i frisør- og hudpleiebransjen. Vi håper mange får mulighet til å være med på denne reisen fremover. - Lederprogrammet er første del av prosjektets leveranse. Vi fikk mange innspill og ønsker om tema på landskonferansen i fjor, og vil nå i første omgang prioritere noen områder. Målet er at vi fra 2020 skal ha et kompetansetilbud som dekker bransjens viktigste behov.

KOMPETANSE FOR FREMTIDEN

Utviklingsprosjektet «Kompetansebygging for medlemmer» er ett av de definerte prosjektene fra NFVBs strategi­ plan for perioden 2017 – 2025. Med prosjektdeltakere fra ulike typer medlemsbedrifter har man drøftet mange ønsker og behov. Her er hva prosjektdeltakerne selv oppsummerer.

Maj Hovde Krogdahl D a gl ig l e de r i PÅ H Å R E T Fr is ør A S S t y r e me dl e m i N FV B

Etter mange års erfaring som leder av PÅHÅRET Frisør, som per i dag drifter 14 salonger, har jeg mange tanker om hva ledere har behov for. Jeg har savnet et program der lederne kan få gode verktøy for å utøve lederoppgavene, samtidig som de skal blir tryggere i rollen sin. Det at programmet går over ett år mener jeg er avgjørende for å oppnå den kompetansen og tryggheten som må til for å lykkes. Jeg er også sikker på at Alf Inge Cleve-Stiansen har det som skal til for å lede et slikt program! Ta r a N a t h a l i e L y c h e D a gl ig l e de r L u c ky Fr is ør 7 s a l on ge r i Agde r

Jeg er veldig stolt over å presentere dette lederprogrammet! Det viktigste for oss var å lage et kurs som virkelig treffer ledere i frisør- og hudpleiebransjen. Det tror jeg vi har fått til! Det har vært veldig gøy og lærerikt å være en del av denne prosessen, og jeg gleder meg til å høre om resultatene fra programmet! Merethe Kjellnes E ie r o g l e de r for ZikkZ a kk fr is ør i 24 å r Leder for Kristiansund og omegn frisør- og velværelaug

Jeg driver en liten frisørsalong i Kristiansund med fire frisører og to lærlinger. Som deltaker i denne prosjektgruppen har jeg fått vært med å påvirke innholdet i programmet, som jeg tenker er viktig for ledere i mindre salonger. Tanken bak kurset er at vi sammen skal heve kompetansen for frisør- og hudpleiebransjen. Selv om man må sette av litt tid og ressurser, garanterer kursholder at dette vil betale seg tilbake på bedre drift, og som følge av dette økt lønnsomhet etter endt kurs. Håper å se dere på kurs - kompetanse er gull verdt :) Guri Andreassen D a gl ig l e de r /me de ie r i 7. h imme l A S H a r dr eve t kl in ikke n i 21 å r

Programansvarlig vibeke.scheele.moe@nfvb.no

30

FRISØR

4 / 2019

Dette prosjektet ser på områdene hvor drivere / ledere i våre salonger trenger mer kunnskap. Hva er vi gode på og hvor trengs det mer kompetanse? Salongdrift i dag krever kunnskap på mange flere felt enn kun fag. Hva har vi tid og anledning til å lære oss? Dette har vi fått belyst godt, og kommet frem til et bransjerettet lederprogram som jeg mener treffer behovet skikkelig. Det å utdanne seg i denne retningen bør være kostnadseffektivt, det vil si man må føle at dette vil jeg ha mye igjen for, og at det skal vises på bunnlinja. Det er i alle fall mitt mål. Da kan jeg absolutt anbefale dette lederprogrammet for de som har medarbeidere, avdelinger eller en drift de vil løfte!

P


PERFECTLY NATURAL BEAUTY John Masters Organics tilbyr luksuriøse hårpleieprodukter med en stor andel økologiske ingredienser. Med fokus på naturlige ingredienser og formuleringer framstilt helt uten kjemiske og syntetiske tilsetningsstoffer som effektivt tar vare på både mennesker og miljø.

NYLANSERING

Ta kontakt med oss om du ønsker å bli forhandler av John Masters Organics.

LEVERANDØR AV JOHN MASTERS ORGANICS: HEXA AS | TLF 73 83 37 60 JOHN MASTERS ORGANICS NORGE

@JOHNMASTERSORGANICS_NORGE


Stas Hår & Bryn har en fin plass i Trondheims bybilde. Inngangspartiet ønsker deg velkommen med planter og blomster.

32

FRISØR

4 / 2019


PROFIL: ÅRETS FRISØRBEDRIFT 2019

STAS HÅR & BRYN, ÅRETS FRISØRBEDRIFT 2019:

Tr e e ta s j e r

me d de diker t hygge Stas Hår & Bryn gir deg godfølelse fra du står på gaten utenfor til du sitter i frisørstolen i tredje etasje. Det er ikke bare lokalitetene som sørger for det, men først og fremst de som jobber der. - Vi vil at kunden skal oppleve «Stasstemning», sier eier/leder Siv Unni Oldervik. TEKST O G FOTO: JA R L M A RT I N G A R D E R

Det er for andre gang at Stas nå kan smykke seg med tittelen Årets Frisørbedrift. Det er etter en grundig evaluering av forretningsplan, personalplan, markedsplan, økonomi og en «årets-faktor». Med andre ord; du skal vise at du kan omsette ord til handling, og få resultater som virkelig skinner. Stas Hår & Bryn ligger i en gammel, hvit trebygning i en bilfri gate midt i Trondheim sentrum. Salongen har i senere tid renovert loftet, slik at man nå har fasiliteter over tre etasjer. Og her brukes byggets muligheter fullt ut til å skape Hygge! Blomster, lys og musikk er rammen rundt frisøropplevelsen, og her hilser alle medarbeiderne på alle kundene/ gjestene. Du føler deg velkommen – alltid. - «Stasstemningen» skal ikke være halvveis. Du skal føle god stemning, og du skal føle deg trygg som kunde. Kundene er salongens kunde, så alle sier «Hei!» når det kommer en kunde. De tre etasjene har litt ulike stiler, men du skal uansett føle en lun atmosfære, smiler Siv Unni.

ning, men det er greit. Innenfor er det alltid aktivitet. Vi fyller opp der før vi benytter de andre etasjene. S A L G S S AT S N I N G

Den ene veggen rett innenfor døren er en ren salgshylle for hår- og velværeprodukter. I velkomstområdet er det også montere for diverse accessories. Stas selger også blant annet egenimporterte smykker fra egen nettbutikk. Varesalget utgjør opp mot 20 % av omsetningen, og viktig også for kundens totalopplevelse. - Vi har et lager som også dekker kampanjer. Vi skal ikke gå tom for det kundene ønsker. Kundene er også merkbart mer kvalitetsbevisste enn før. Derfor kjøper vi inn det beste, til best mulig pris. Vi får også produsert egne accessories, uten mellomledd. Det er et fint økonomisk bidrag til driften, forteller Siv Unni, og holder frem håndlagde vesker og egendesignede hårspenner med perler. Flere produkter vil bli lansert i løpet av året. E TA S J E P Å E TA S J E

SALONGDESIGN SOM VIRKER

Det er liten tvil om at salongdesignet betyr noe for de fleste kunder. Det er både et blikkfang og en sterk faktor i velværeopplevelsen. Samtidig skal det være hensiktsmessig og effektivt for de som jobber der, og kostnadseffektivt for eier/leier. - Jeg ønsker at salongen skal poppe opp i gata. Den skal se spennende og innbydende ut, og folk skal bli trukket inn på grunn av stemningen, av lyst. Ved første øyekast kan noen tro det er en blomsterforret-

Duftlys gir en mild og lun stemning på vår vei innover og oppover i huset. Duften er mørk og maskulin nok til ikke å skremme bort herrekunder, og myk nok til å gi velværefølelse. Mens første etasje er ganske «tett», så åpner det seg mer romfølelse i andre etasje. Et stort, lyst rom med store speilflater gir en luftig følelse. Det er også i denne etasjen man utfører behandling av bryn. Her er det også flest vasker og størst kapasitet på alle typer behandlinger. Her kan brud med følge

FRISØR

4 / 2019

33


PROFIL: ÅRETS FRISØRBEDRIFT 2019

Daglig leder Siv Unni Oldervik og Stas Hår & Bryn har for andre gang vunnet pris som Årets Frisørbedrift.

ÅRETS FRISØRBEDRIFT 2019 Juryen uttalte: «Prisvinneren viser stor forståelse for alle faktorer som bygger opp en suksessfull bedrift – og det jobbes virkelig dedikert for å bli enda bedre. Det legges opp til en unik kundeopplevelse i salongen, og det investeres i medarbeidernes arbeidsmiljø og trivsel. Man setter høye mål – som innfris!»

ha det trivelig på den store dagen. I denne etasjen sitter også salongens dedikerte SoMe-medarbeider, som egentlig var en kunde som la ut mange bilder fra salongen og produktene. Det fanget Marte og Siv opp, og plutselig var det en formalisert oppgave. Tredje etasje er engelskinspirert, med duse, rosa farger, synlige bjelker og falske papegøyer. Her er også bad og kjøkken, som gjør arbeidsplassen litt triveligere for salongens medarbeidere. Loftsetasjen er ganske så annerledes enn etasjene under, men danner likevel en helhet med myke overganger. B E V I S S T H E T O V E R A LT

Årets Frisørbedrift tydeliggjør en bevissthet i konsept, stil og drift. Stas setter med all tydelighet alt inn på å gjøre salongbesøket til en opplevelse for kunden. Medarbeiderne kurses for å få spisskompetanse på metoder og teknikker. Salongen juster­er og fornyer jevnlig interiøret, slik at kunden alltid opplever det som fresht. - Når vi er på kurs vil jeg at det skal være mest mulig noe vi kan ta direkte i bruk i salongen. Det er gøy å lære noe nytt, og kunne bruke det til å gi kunden en enda bedre salongopplevelse. Vi begynner alltid med en god kundekonsultasjon, for å «treffe» med oppdraget. Vi er nøye med å følge prislister. Det skaper god bevissthet både hos kunde og med-

NFVB LEDERPROGRAM

arbeidere. Vi har god arbeidsmoral og jobber svært bevisst for å skape et godt resultat for kunden, og et godt resultat for salongens økonomi. INKLUDERENDE LEDERSTIL

Stas Hår & Bryn har i dag 7-8 frisører, en lærling og en markedsmedarbeider. Det er ikke plass til så mange flere i huset. Siv Unni Oldervik ønsker selv å være mest mulig i salongen med kunder. Regnskapet er satt bort, og andre oppgaver og ansvar er mest mulig delegert blant medarbeiderne. - For meg er det viktig å være tilstede i salongen, og synes det er mest artig å jobbe med kunder. Jeg prøver å ha en inkluderende lederstil, og være et godt forbilde for mine medarbeidere. Vi setter tydelige mål, og da er det viktig med jevnlige tilbakemeldinger. Vi har høyt trykk og lite dødtid, og bruker tiden vår bevisst. Vi har én lærling, og skulle gjerne hatt flere, men ser at vi i grunn ikke har nok tid til å følge opp flere. - Selv bruker jeg en personlig coach, og har hatt stor nytte og glede av det. Det har vært tøft å drive salong som småbarnsmor, og jeg har brukt tid på bli kjent med mine egne sider. Med hjelp av coachen har jeg satt noen personlige mål, og funnet hvordan jeg kan nå disse ved å bruke mine beste sider. Man må også gi andre oppgaver, ansvar og tillit. Salongdrift er et teamwork, og vi bruker trøndersk «godfot-teori» på å gjøre hverandre gode!

Eiere og ledere i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) inviteres til et utviklingsprogram tilpasset bransjen og hver enkelt deltaker. Gjennom fem samlinger, coaching og oppfølging underveis vil du få konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder. Det er en investering som vil synes på bunnlinjen! For mer informasjon, se www.nfvb.no

34

FRISØR

4 / 2019


Frisør Trine Eidem i salongens engelskrosa tredjeetasje. Her er det en lun atmosfære, kun forstyrret av stille (falske) papegøyer.

Håndlagde vesker og egenproduserte hårspenner er accessories du kan kjøpe i salongen eller i egen nettbutikk.

Salongens lærling Emilie Sivertsen flankert av daglig leder Siv Unni Oldervik og faglig ansvarlig Marte Fleischer.

Lyse og romslige lokaliteter i salongens andreetasje. FRISØR

4 / 2019

35


- Det er morsomt at Øistein er på ballen. Vi jobber tett sammen og han har mange spennende ideer, som vi nå ser gir oss et løft, sier administrerende direktør i Adam og Eva Gruppen, Kristin Sandum Berre og leder for skole og opplæringskontor, Silje Gulliksen.

- Denne gangen satte vi ekstra pris på å bli kåret til Årets Frisørkonsern, fordi vi har tatt mange grep for å fornye oss. Samtidig satser vi tungt på å bygge opp et enda sterkere faglig miljø, ved å samle skolevirksomheten, akademiet og adminstrasjonen i topp moderne lokaler i Oslo sentrum.

Samkjøring. Adam og Eva skolens administrasjon blir kraftig utvidet når resten av staben ved hovedkontoret rykker inn i lokalene.

36

FRISØR

4 / 2019


PROFIL: ÅRETS FRISØRKONSERN 2019

ADAM OG EVA GRUPPEN, ÅRETS FRISØRKONSERN 2019:

Et kreativt kraftsenter Adam og Eva Gruppen ble nok en gang hedret med prisen Årets Frisørkonsern under prisfesten på The Hub i mars. - Prisen er først og fremst en anerkjennelse av vår unike bedriftskultur og alle våre medarbeideres innsats hver eneste dag. Dette betyr mye for oss internt, fastslår Adam og Eva gründer Øistein Bjørndal. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Denne gangen satte vi ekstra pris på å bli kåret til Årets Frisørkonsern, fordi vi har tatt mange grep for å fornye oss. Samtidig satser vi tungt på å bygge opp et enda sterkere faglig miljø, ved å samle skolevirksomheten, akademiet og adminstrasjonen i topp moderne lokaler i Oslo sentrum. Vi har gjort mange ting på en gang, og surfer definitivt på en medgangsbølge, smiler Øistein Bjørndal. Han legger til følgende; - Det har vært en veldig inspirerende reise for meg personlig, etter at jeg kjøpte tilbake aksjene i Adam og Eva Gruppen fra den eksterne investorgruppen Vami for noen år siden. Det å kunne vie seg til å dyrke stammekulturen, bygge Adam og Eva Gruppen og utvikle konsernet videre, har vært en skikkelig vitamininnsprøytning. Jeg har aldri hatt det så gøy som nå, humrer han fornøyd. INVESTERER I STORE LOKALER

Øistein melder at første halvår i 2019 har vært det beste i Adam og Eva Gruppens historie, økonomisk sett. Samtidig investeres det bokstavelig talt stort i utvikling av frisørskolen. - Vi ser at grepene vi har tatt har effekt, så vi opplever at vi gjør de riktige tingene, sier Øistein, mens han geleider oss rundt i skole- og kontorlokalene, som nå er utvidet fra 1.000 kvm. til 1.700 kvm. Alt er

ikke ferdig oppusset ennå, men håndverkerne jobber på spreng for å bli ferdig. - Vi har investert mye penger i utvikling og oppussing av disse lokalene. Den største økonomiske satsningen i år er uten tvil at vi overtok leiekontrakten på NRKs debattstudio, som nå er blitt auditorium for Adam og Eva Skole og Akademi. Det har 280 sitteplasser og er kanskje i overkant stort for vårt bruk, men vi åpner også for at eksterne bransjebedrifter og leverandører kan leie seg inn ved behov. Uansett jobber vi nå med den siste finpussen av lokalene, som har fått et skikkelig løft. Alt er pusset opp, poengterer Øistein Bjørndal. L Ø F T E R F R E M U N G E TA L E N T E R

Adam og Eva startet i sin tid Norges første private frisørskole, som fortsatt går så det suser. Mens enkelte skoler sliter med rekrutteringen, opplever Adam og Eva Skolen en rekordtilstrømning, forteller leder av skole og opplæringskontor, Silje Gulliksen. - Vi har rundt 60 elever på sommerkullet og rundt 40 på januar-opptaket. I år har vi faktisk venteliste, så det er populært å ta utdanningen hos oss. Vi er stolte over å være en så attraktiv studieplass, smiler hun, og legger til følgende; - Vi er dedikerte til frisørfaget og jobber for å gi elevene all støtte og faglige utviklingsmuligher. Men vi

FRISØR

4 / 2019

37


PROFIL: ÅRETS FRISØRKONSERN 2019

ÅRETS FRISØRKONSERN 2019 Juryen uttalte: «Prisvinneren er dedikert til frisørfaget, og viser dette med stor tydelighet - og stolthet. Konsernet har tatt mange grep for å fornye seg, men selv med en overordnet markedsplan har hver avdeling sin egen identitet og markedstilnærming. Det investeres med og i - glede. Den unike bedriftskulturen vokser videre».

- På tross av at salongene er forskjellige og med fokus på individualitet, så skal kundene kjenne at de kommer til en Adam og Eva salong, uansett hvilken avdeling de går inn. Servicenivået og den faglige kunnskapen skal utgjøre en forskjell og skille oss fra andre salonger, fastslår Øistein Bjørndal.

Stolthetsparaden. Hele 30 nøkkelmedarbeider entret scenen under prisfesten Årets Frisør i mars. Daglig leder Kristin Sandum Berre holdt takketalen, etter 10 nominasjoner og tre priser: Årets Frisørkonsern 2019, Årets Herrefrisør 2019, som gikk til bransjeveteran Eirik Thorsen, og Årets Lærling 2019, som gikk til Silje Markussen fra avdeling Steen og Strøm.

Det å kunne vie seg til å dyrke stammekulturen, bygge Adam og Eva Gruppen og utvikle konsernet videre, har vært en skikkelig vitamininnsprøytning. Jeg har aldri hatt det så gøy som nå!

har også trykk på lærlingdelen. Til enhver tid har vi rundt 70 lærlinger i systemet, og det krever oppfølging. Vi har også et eget opplæringskontor, som vi nå åpner for at også andre bransjebedrifter kan benytte seg av. Vi er blitt et stort miljø, og deler gjerne vår kunnskap med andre, sier Silje. Hun gleder seg til at skolens administrasjon nå blir supplert med resten av administrasjonen, som flytter fra Torggata så snart lokalene er ferdig oppusset. F I R E R I K K E PÅ E G N E V E R D I E R

Mange bransjebedrifter mener prispress og overe-

NFVB LEDERPROGRAM

tablering presser marginene. Men Øistein firer ikke på prisingen av håndverket. - Vi kan gi rabatter og tilbud på produkter, men skal ta oss betalt for tjenestene vi utfører. Folk skal kunne leve av yrket og ha utviklingsmuligheter. Flinke folk skal kunne jobbe hos oss hele livet. Da må vi sørge for at vi har konkurransedyktige lønninger. Vi differensierer ut fra erfaring og stilling. Det skal være forskjell mellom en junior og en senior art director, men vi firer ikke på pris. Vi leverer kvalitet og skal ta oss betalt for det, fastslår han.

Eiere og ledere i Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) inviteres til et utviklingsprogram tilpasset bransjen og hver enkelt deltaker. Gjennom fem samlinger, coaching og oppfølging underveis vil du få konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder. Det er en investering som vil synes på bunnlinjen! For mer informasjon, se www.nfvb.no

38

FRISØR

4 / 2019


PROFIL: ÅRETS FRISØRKONSERN 2019

Fay Skogstad, markeds- og fagansvarlig i Adam og Eva Skole og Akademi, og markedsføringsansvarlig i Adam og Eva Gruppen, Oddmund J.H. Olsen. Duoen holder trykket oppe og har fokus på å løfte frem egne medarbeidere og bygge relasjoner til Adam og Evas kunder. - Vi får mange bestillinger og henvendelser på våre plattformer, så aktivitetene og synligheten på nett og i sosiale medier er blitt veldig viktig for Adam og Eva Gruppen, fastslår Oddmund.

SOSIALE MEDIER AVGJØRENDE FOR SUKSESSEN - Vi har jobbet dedikert med utviklingen av sosiale medier og ansatte en egen person til å jobbe med dette allerede for fem-seks år siden. Det er avgjørende for å oss å lykkes med dette på flere nivåer. Nå har vi to interne personer som jobber med dette, Fay Skogstad og Oddmund Olsen, begge med lang fartstid fra Adam og Eva. De har vårt DNA under huden, og jeg føler meg trygg på at de greier å formidle vårt budskap, sier Øistein Bjørndal. ET STORT MANGFOLD O G HØY SYNLIGHET

- I Adam og Eva dyrkes individualiteten, og hver salong har sin distinkte identitet. Men mangfoldet og identiteten samles av felles verdier på hvem vi er og en tydelig retning på hvor vi skal, oppsummerer Oddmund Olsen. Både Oddmund og Fay synes det er en krevende, men spennende oppgave å utvikle Adam og Eva Gruppens identitet på sosiale medier. - Vi jobber mye med synlighet på sosiale medier og tilgjengelighet på nett. Det er en spennende jobb, fordi vi hele tiden er i bevegelse og lærer nye ting. Jeg vil dele arbeidet i en ekstern og en intern del, sier Oddmund. - Den eksterne delen går på å stimulere følgere og kunder til å bli inspirert og booke timer. Det er et viktig arbeid. Man kan bruke store summer på digitale annonser og sponset synlighet, men det blir en avveining. Til syvende og sist er det viktig å måle effekten av det man driver på med, for eksempel i form av bookinger. Det finnes verktøy som viser

hvor lenge folk er inne på våre nettsider og hvilke handlinger dette utløser. Men det finnes ikke noen fasit, så vi må prøve oss frem og utvikle oss kontinuerlig. De sosiale kanalene er i utvikling og vi må følge med. - Instagram betyr mye internt, og jeg jobber mye med å løfte frem det som gjøres av arbeider internt, skyter Fay Skogstad inn. Hun har ansvaret for Adam og Evas Instagramkonto. - Mye av det vi gjør er teknoligidrevet. Vi er opptatt av å bruke verktøy for å se hva vi gjør riktig og hvilken effekt de ulike aktivitetene har. Men overordnet prøver vi å holde en rød tråd gjennom det vi driver med. KONTINUERLIG JOBBING

Det er ikke alle som føler de har kapasitet til å gjøre en innsats på sosiale medier. Kanskje strekker ikke tiden til. Men Oddmund mener alle salongeiere må gjøre et bevisst valg om de skal jobbe med sosiale medier, for det krever kontinuerlig oppfølgning. - Hvis jeg skal gi et par råd, må det være at man lager en strategi på hva man skal gjøre, når og hvorfor. Jobbe planmessig og løfte frem sine fortrinn. Kanskje skal man ikke være til stede på alle plattformer. Det er også slik at det kan være en lang vei fra klikk til butikk. Prøv ut ting og konsentrer deg om det viktige og det som engasjerer brukerne. Hvis du kontinuerlig fyller på med nyheter, da blir det en historiefortelling, og det kan være bra. Men julen varer ikke helt til påsken, så det må fylles på med nytt stoff.

FRISØR

4 / 2019

39


ANNONSØRINNHOLD

TE ND E N Z

H U S E T:

- Vi b renn er for at du skal lykkes! - Som kunde hos Tendenz Hårpleie AS blir du ivaretatt fra A til Å. Vi gir deg alt du trenger for å starte og drive din frisørsalong, fra prosjektering og innredning, til eksklusive produktserier, profesjonelle kjemiprodukter, ørehulltagning og verktøy. Ikke minst vil du oppleve en partner som bidrar til å utvikle salongen din kreativt og forretningsmessig. Med over 30 år i bransjen har vi gjennom årene utviklet vårt produktsortiment og tjenestetilbud etter markedets og våre kunders behov. Vi er fleksible, raske og serviceinnstilte. Vi har kort leveringstid. Som kunde hos oss betyr det at du kan ha et fornuftig lager, tilpasset salong­ driften. Du vil også oppleve at det er kort vei fra salongen din til vårt hovedkontor og studio i Oslo. Gjennom vårt landsdekkende konsulent- og salgsteam, sikrer vi at du til enhver tid har engasjerte og kunnskapsrike kontaktpersoner, som gir deg tett oppfølgning og støtte. I vår web­ shop kan du ikke bare bestille varer når det passer deg, men også la deg inspirere av blogginnlegg, videoer, eller rett og slett lese deg opp på våre produkter. E K T E H ÅRGLED E Som kunde hos oss blir du en del av et unikt fellesskap. Vår målsetning er å sørge for at du ikke føler du drifter salong­en alene. Vårt salgsteam er erfarne bransje­ folk med lidenskap for faget, som gir deg ærlige svar på det du lurer på. Er du nyetablert eller lurer på å starte egen salong, gir vi deg starthjelp. Vi passer på at du ikke binder opp for mye peng­er i varelager og innredning, men at du har det du trenger til enhver tid. Du kan velge fra kjente merkevarer i ulike pris-

segmenter. Vi respekterer at du har flere leverandører, men hos oss får du alt du trenger på ett sted. V I SK AP E R RO M D E T E R GO DT Å JO BBE I Tendenz Interiørdesign gir deg profesjonell veiledning og skaper funksjonelle, unike og ergonomiske salonger. Vi leverer innovative og trendy design­ møbler som passer godt i Skandinavia. Vi tilbyr designservice med planløsning­er og 3D tegninger tilpasset ditt budsjett. Hos oss får du personlig rådgivning med tett oppfølgning av vårt salgsteam og våre interiørarkitekter. Vi har bred kunnskap innen farger & materialer og hold­er oss oppdatert på trender gjennom profesjonelle trendforskere. Vi byr på skredder­sydde møbler hvor du kan velge det du ønsker helt ned til fargen på sømmen. Våre kjente merkevarer inkluderer Pietranera, Karisma, Olymp, REM og Sally. Hos oss blir du ivaretatt også etter du har investert i interiørløsninger og utstyr. Vi tilbyr også leiefinansiering med lønnsom og rask behandlingstid.

VÅRE MERKEVARER • KMS • Joico • Vero K-Pak Color •

LumiShine

• Structure by Joico • HH Simonsen • Excellent Edges • BaByliss PRO • Hot Tools • Blomdahl • Interiørløsninger fra Italienske Pietranera og Karisma, engelske REM og ikke minst Olymp.

KO M P RO M ISSLØ S Tendenz Hårpleie AS leverer produkt­er eksklusivt til frisørbransjen og tilbyr et variert og spennende produktsortiment. Våre profesjonelle hårpleie­merker inkluderer KMS, Joico, Vero K-Pak Color, LumiShine og Structure by Joico. Vi er også stolt samarbeidspartner med danske HH Simonsen, som har verktøy til bruk i salongen og videresalg. Våre sakser fra Excellent Edges byr på ergonomiske, håndlagde sakser produsert i Australia med kvalitetsstål fra Japan.

Excellent Edges har sakser i alle prisklasser. Vi gir deg opplæring, veiledning og oppfølgning gjennom hele saksens levetid.


Følg oss på Instagram og facebook for masse inspirasjon, sjekk også www.tendenzid.net Vi sender deg også vår flotte katalog med kampanjetilbud.

Leiefinansiering Hvis du ikke vil binde opp kapital i salongens innredning, byr vi på en lønnsom leiefinansiering og rask behandlingstid. En leiefinansiering gir deg muligheten til å skifte ut og fornye interiøret når du måtte ønske.


ANNONSØRINNHOLD

Hos Tendenz Hårpleie får du alt du trenger på ett sted. Vi har et unikt program for slipeservice og en garanti på saksene fra 5 til 10 år. Dersom du behandler saksen din riktig, vil du ha saksen i mange år. K U NNSK A P E R LETT Å B Æ R E Vårt mål med kurs er å begeistre og motivere deg til å bli en enda bedre frisør, i form av kunnskap og inspirasjon gjennom teoretiske og praktiske kurs. Vi satser også digitalt og er en av de første leverandørene i bransjen som gjør det enkelt for deg som kunde å hente produktinformasjon, fargeresepter og hårtrender på nett. ST E R K E ME R K EVAR E R KMS revolusjonerte bransjen for over 40 år siden ved å kombinere det beste fra to verdener, teknologi og natur. De naturlige ingrediensene er fortsatt med oss, og i dag er de fleste produktene veganske og parabenfrie. I tillegg er våre produkter dermatologisk godkjent, for å ta vare på deg og huden din. Med individuell styling i fokus har vi gruppert produktene i Start-Style-Finish, slik at du som frisør kan jobbe kreativt og enkelt veilede kundene dine. Joico er et totalkonsept med innova­t­iv teknologi i alle produkter. Kon­­sept­­e­­t inneholder pleie, stylig og kjemi­ produkt­ er med gjenoppbyggende eg­en­­­­skaper. Ingen andre leverandører har vunnet så mange bransjepriser for sine kurer som det Joico har gjort, stemt frem av frisør­er verden over. Joico har også lønnsomme og kompakte fargeserier. Du kan velge om du vil jobbe med ferdigformulerte farger i LumiShine, eller formulere dine egne fargeresepter med Vero K-Pak Color. Når du velger en av våre farge­ serier, får du tett opplæring og oppfølgning av våre kunnskapsrike konsulenter. For Joico er det viktigste å gi et skinnende, glansfullt og sunt hår til kunden, uansett om det dreier seg om pleie, styling, eller farge.

Add Power er siste nyhet fra KMS. Som resten av serien, inneholder også Add Power naturlige ingredienser; risproteiner og organisk hvit te ekstrakt.


F l e re ku n de r m e d n ye t j e n e ste r Å tilby Blomdahl Medical Beauty i salongen er en unik måte å gi noe ekstra til dine kunder. Det er også et perfekt tillegg til salongens behadlinger og en god måte å øke salongens omsetning på. Ved å markedsføre at dere tar hull med Blomdahl, treffer dere også nye kunder. Blomdahl er et trygt og hygienisk system for hulltagning i øre og nese. Smykkene er utviklet i samråd med hudleger og passer for alle, også allergikere. Produktene designes og produseres i Sverige. Vi gir deg opplæring og sertifiserer alle som har gjennomført Blomdahls kurs hos oss i Tendenz.

Joico har til nå vært nr. 1 på skadet hår. Med det nyeste tilskuddet Defy Damage kan vi forebygge skader på håret før det oppstår.

Alt vi tilbyr av farge utgjør The JoiColor World, sjekk ut Joico.no for inspirasjon og informasjon.

Te nd e nz Hå r p e le i e AS Ho lte ga ta 2 6 , 0 3 5 5 Oslo Tlf.: 2 2 9 2 5 0 0 0 Epost: kundeservice@tendenz.net Fø lg o ss p å so si a le m edier fo r nyh e te r o g i nsp irasjon: In sta gra m: te nd e nz no kmsh a i r no j o i co no r way b lo md a h lno te nd e nz i nte r i o rd esig n Va r m e v e r k t ø y Varemverktøy fra danske HH Simonsen er designet av frisører, for frisører. Våre stylingjern og Rods leveres med 5 års garanti.

www.te nd e nz .ne t www.te nd e nz i d .net www.j o i co .no www.kmsh a i r.no


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

M E D Y R K E S FA G S O M FØ R S T E V A L G ”Førstevalg eller riktig valg” var tittelen på et seminar om yrkesfag i regi av NHO under Arendalsuka. NFVB var medarrangør av seminaret. - Frustrerende å høre at så mange ikke fullfører yrkesfag, sier Tara Lyche, som driver frisørkjeden Lucky på Sørlandet. Debatten fokuserte at på de fleste yrkesområder er det de voksne som bestemmer. Hvorfor skal 16-åringenes førstevalg alene styre dimensjoneringen i videregående skole? NHO-fellesskapet ønsker seg et bedre system for dimensjonering, og beslutningsretten tilbake i Yrkesopplæringsnemndene. REKRUTTERINGEN ER BEINHARD

Minister’n i stolen – igjen. Torbjørn Røe Isaksen har besøkt Lucky frisør før. Her klippes han ute på gaten av frisørlærling Malene Køhler.

Tara Lyche fulgte debatten i Arendal og brenner for å styrke yrkesfag. - Vår største utfordring er å heve statusen til yrkesfag. Størst påvirkningskraft her har nok foreldre. Det er viktig å nå frem til disse med informasjon om karrieremulighetene, og hvor bra yrkesfag faktisk er for mange. Det er frustrerende å høre at så mange ikke fullfører yrkesfag og at mange dropper ut av sitt utdanningsløp, sier Tara Lyche. Hun forteller at det er vanskelig å få tak i dyktige frisører. Uten egne lærlinger hadde rekrutteringen til bedriften vært meget vanskelig. Lucky er en av Sørlandets største frisørkjeder, med syv salonger i Arendal, Grimstad og Tvedestrand. De har 38 ansatte og en fjerdedel av disse er lærlinger. DEN RIKTIGE YRKESVEIEN

- Å velge yrke er et stort valg, og det koster samfunnet store beløp om du velger feil og kanskje havner utenfor arbeidslivet. De som har høyt karaktersnitt

Noreen og Tara Lyche sammen med lærling Malene Køhler satt fokus på yrkesfag under Arendalsuka.

Disse deltok på dialogmøte om fagopplæring under Arendalsuka: Mirell Høyer-Berntsen (SV), Frederick Høyer-Berntsen (SV), Bjørn Ropstad (KrF), Beate Marie Johnsen (V), Birte Simonsen (MDG), Kristin Fabergshaven (Sam Eyde vgs), Trond Madsen (NHO), Arne Thomassen (H), Anders Lyche (Lucky Frisør), Steinar Bergstøl Andersen (Frp), Tara Lyche (Lucky Frisør), Fred Skagestad (NHO), Noreen Lyche (Lucky Frisør).

44

FRISØR

4 / 2019


Drømmer du om nytt utstyr eller oppgradering av din salong? Vi forhandler nå hele sortimentet fra Engelske REM. Velg farger og kombinasjoner selv. får nok ofte høre at de bør velge høyere akademisk utdanning, og det kan være helt feil. - Veiledere i skolen og foreldre bør bli flinkere til å lytte til hva som er ungdommenes interesser. Hvis vi hadde fått opp statusen på yrkesfag, og ungdommene valgt yrket ut fra interesse, så tror jeg vår bransje hadde vunnet mye. - Politikere må legge til rette slik at veiledere i ungdomsskolen får bedre verktøy og blir flinkere til å gi gode råd når yrkesvalg skal tas, mener Tara Lyche.

Håndlaget Engelsk kvalitet – 3 års garanti

E N I G E O M S T Y R K E T FA G O P P L Æ R I N G

Det er bred politisk enighet om at statusen til yrkesfagene må heves, samtidig som lærebedriftene får bedre vilkår. Dette ble også slått fast på et eget dialogmøte om fagopplæring under Arendalsuka. Det var NHO Agder som arrangerte det i samarbeid med Lucky Frisør. NHO Agder står for en rekke dialogmøter med politikere fra ulike partier i hele regionen. Møtene arrangeres i samarbeid med bedrifter som deler sin historie og sin erfaring innenfor viktige samfunnsområder som inkludering, markedsadgang, eierskap og miljø. Det første av disse dialogmøtene ble altså arrangert i samarbeid med Lucky Frisør, som også ble kåret til årets lærebedrift i 2018 i Agder. De satser bevisst på å rekruttere flinke fagfolk gjennom et systematisert opplæringsprogram som gjennomføres i tett samarbeid med Sam Eyde videregående skole. - Lærlinger er viktige for oss, selv om det koster penger og ressurser. Vi er avhengige av å rekruttere nye medarbeidere og gjør dette gjennom lærlingeordningen, men det er også viktig for oss å ta samfunnsansvar knyttet til yrkesopplæringen, fortalte daglig leder Tara Lyche i møte med listetoppene til fylkestingsvalget i Agder denne høsten. FRA ORD TIL HANDLING

Dimensjonering av utdanningstilbudene, frafallet i videregående skole, psykisk helse blant ungdom og bedre samarbeid mellom skole og næringsliv var blant temaene som ble berørt i dialogmøtet. Det var også bred enighet om at yrkesfagene må få økt status, dersom vi også i fremtiden skal lykkes med å få flinke fagfolk som kan bidra til vekst og utvikling i bedriftene. Ett av forslagene som ble nevnt var å innføre en autorisasjonsordning innenfor flere yrkesgrupper. I dag kan man for eksempel etablere en frisørsalong uten fagutdannede frisører. Det kan undergrave fagopplæringen og skape rom for aktører som ikke tar et samfunnsansvar, med alt hva det innebærer.

Kontakt Jan-Erik hos oss, for å få tegnet og tilpasset ønsket utstyr fra REM i din salong. Vi er her for å hjelpe deg.

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

FRISØR

4 / 2019

45


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

H V O R DA N LY K K E S S O M L Æ R L I N G? Noen ganger kan et enkelt hjelpemiddel være veldig lurt. Hedmark ville gi ungdommene som søkte læreplass i 2019 enda bedre muligheter for å lykkes. Derfor kjøpte fylkeskom­ munen inn 700 eksemplarer av «Håndbok for lærlinger». T E K S T : R I TA T V E D E B A R T O L O M E I

oppslagsverk, og skiller seg derfor ut fra vanlige lærebøker. Brosjyrer og foldere blir lett borte, og er ikke så helhetlige. En nettside er heller ikke like håndfast, sier Runeberg, som selv har bakgrunn som faglærer i restaurant- og matfag. I N N B L I K K O G F O R S TÅ E L S E

Runeberg fremhever delen som omhandler «Å arbeide som lærling», om hvordan man oppfører seg som arbeidstaker ved en læreplass, og hva som er smart å gjøre. - Vi håper denne håndboka vil være med å gjøre årets elever enda mer kvalifiserte, sier hun. Hun legger til at boka også kan være et samtaleverktøy for foreldrene til lærlingene, og kan kanskje gi dem et bedre innblikk i og forståelse for barnas hverdag før, under og etter læretida. Nyutgivelsen til Kommuneforlaget ble gitt ut til elevene ved alle de 12 skolene i fylket som har søkere til læreplasser. - Boka har et enkelt og forståelig språk, med aktuelle temaer og problemstillinger. Det er en bok som ikke trenger å leses fra perm til perm, men brukes som et oppslagsverk. Vi valgte å kjøpe inn «Håndbok for lærlinger» i en så stor skala, fordi den passer veldig godt inn i tanken om et helhetlig utdanningsforløp, sier konsulent Marita Runeberg. GUIDE OG OPPSLAGSVERK

Runeberg fikk kjennskap til boka ved en tilfeldighet rett etter nyttår. - Jeg skjønte raskt at «Håndbok for lærlinger» ville være et fint hjelpemiddel for både de som har planer om å bli lærlinger og de som allerede er det. Veiledere og lærere jeg har snakket med har egentlig bare lovord om den, sier hun. - En av fordelene med «Håndbok for lærlinger», er at den passer alle faggrupper. Den fungerer som både guide og

46

FRISØR

4 / 2019

7 problemstillinger «Håndbok for lærlinger» tar opp

∙ Hvordan skaffe læreplass? ∙ Hva forventer lærebedriften av d eg? ∙ Hvordan kan bedriften og du i fellesskap lage en god opplær­i ngsplan? ∙ Hva er et opplæringskontor? ∙ Hvordan unngå konflikter i læretiden? ∙ Hvilke regler gjelder for mobilbruk og PC i arbeidstiden? ∙ Hvilke oppgaver har fylkes kommunen, faglig leder, prøve nemnda eller lærlingombudet?

Håndbok for lærlinger

Boka er en døråpner for unge mennesker til å forstå hvordan arbeidslivet og fagopplæringen fungerer sammen. Den gir tips, råd og enkle forklaringer på arbeidslivets skrevne og uskrevne regler. Lærlingen får vite hvordan man best kan komme i gang med læringsarbeidet, fullføre læretiden og fag- eller svenneprøve. Forfatter: Espen Lynghaug Pris: Kr 250 Antall sider: 150 ISBN: 9788244623292 Ved kjøp av 10 bøker eller flere kr 198,- pr. bok. Om forfatteren

Espen Lynghaug er spesialrådgiver for kompetanse og utdanningspolitikk i NHO Mat og drikke. E-post: el@nhomd.no Telefon: 97586495

Et nyttig verktøy. - «Håndbok for lærlinger» fungerer som et lettlest og forståelig verktøy og oppslagsverk. Brosjyrer blitt lett borte, en lærebok er håndfast, sier konsulent i Hedmark fylkeskommune, Marita Runeberg.


GOD FRISØR-INNSATS I YRKES-VM Det ble dessverre ingen medaljer på de norske deltakerne i WorldSkills/YrkesVM i Kazan, Russland, men Eline Henriksen (22) var bare 8 poeng unna å oppnå Medal of Excellence i frisørfaget. Konkurransen gikk over fire dager, og Eline fikk vist frem et stort talent i mange av disiplinene. WorldSkills/Yrkes-VM er en konkurranse for unge fagutøvere i 56 yrkesfag. 68 land deltok under årets konkurranse. Det norske yrkeslandslaget besto av 18 deltakere som konkurrerte i 16 ulike fag. Seks av de norske deltakerne oppnådde 700 poeng eller mer, og dermed Medal of Excellence. - Det var kjedelig at vi ikke tok noen medaljer i år, men vi er uansett veldig stolte av de norske deltakerne og den innsatsen de har lagt ned. Mange av de andre deltakerne kommer fra land hvor de ikke gjør annet enn å trene både måneder og år i forkant av mesterskap, mens våre deltakere trener ved siden av full jobb, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norway. Vi gratulerer med vel gjennomført Yrkes-VM. Det ble lagt ned en formidabel innsats, både før og under konkurransen!

Eline Henriksen jobber til daglig i Petite Frisørene. Profilnavn på Instagram: @eline.henriksen

25-års jubileum for Hår og Velvære i Ålesund Scandic Parken Hotel - 26.oktober 2019 KONKURRANSE OG MESSE Mange spennende leverandører

FESTMIDDAG KL. 20.00 Program:

Lørdag 26. oktober. Dørene åpner kl.11.30

Terje Sporsem er en av Norges mest drevne og allsidige stand-up-komikere. Hans evne til å blande uventede temaer med det lett gjenkjennelige, og med en politisk og satirisk snert, har gjort Terje til en av de mest populære komikerne vi har i landet i dag.

11.50 Oppsett skoleelever (dukkehoder) 12.00 Oppsetting fristil 13.20 Fristil dame 14.30 Fristil herre 15.30 Brud klassisk

Hårshow Under festmiddagen kommer Team ModernDesign for å vise

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli forandringer i tidsskjemaet. Kr 300,- pr disiplin | kr 100,- for skoleelver

oss de aller siste trendene for vinter og vår

Skoleelever kan delta med levende modell i lærlingeklassen. Festmiddag kr. 1.200,- pr person, påmelding til Møyfrid Påmeldingsfrist 20. oktober (bindende) Påmelding og regler hos Møyfrid: Tlf.: 90 55 65 20 Epost: moyfrid@pikasso.no Inngang: Konkurranse og messe fri entrè

Følg oss på Facebook for siste nytt

moderndesign.no

Partybandet Groove Gerilja Groove Gerilja er et energisk partycoverband som spiller hits fra de aller fleste musikksjangre og årstall. Den viktigste hovedregelen når bandet står på scenen er at du som publikumer skal ha de gøy!

Arrangør: Ålesund og omegn Frisør og velværelaug

FRISØR

4 / 2019

47


inside FLOKE AS

FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

NY TT, GRØNT - OG NYNORSK - Jeg er litt stolt av å presentere vår egenutviklede, miljøtilpassede produktserie, som har fått navnet «Lyng». Foreløpig er hårsprayen «Fønvind» og hårkremen «Inkje anna» først ut i lanseringen. Vi har flere produkter klar for lansering, så Lyng-serien blir breddet ut etter hvert, smiler Irene Stana, adm. direktør i Floke as. IDENTITETSBYGGENDE

Bakgrunnen for utviklingen av Lyng, er at Irene så et behov i markedet, en mulighet til å skape en miljøtilpasset serie etter eget hode. Bruken av nynorsk i produktbeskrivelsen og navnevalg gjør det hele en smule eksotisk, og det er helt bevisst. - Produktene er et svar på at vi så et behov i markedet for grønne, særegne produkter. Hva er mer særegent enn å bruke nynorsk og tilby produkter som bygger på en miljøfilosofi? De er selvfølgelig godkjent av Grønn Frisør i Danmark. - Tilbakemeldingene vi får, er at kundene i vårt kjerneområde på Vestlandet setter pris på vår nynorske tilnærming. Men også i Bergen, Stavanger og Oslo synes kundene det er kult med unike produkter som byr på en noe nytt, fra ingredienser og dufter, til produktemballasje og navnevalg. Ikke minst er våre medarbeidere i salongene stolte over å bruke og selge våre egne produkter, som de selv har vært med å utvikle. Det er identitetsbyggende, og understreker vårt miljøfokus, forklarer Irene Stana, som nylig mottok prisen Årets nynorskbrukar 2019 fra Nynorsk kultursentrum. Prisen delte hun for øvrig med en annen frisør, Trude Lundevall i Balanzera. GRUNDIG FORARBEID

Irene medgir at det har vært en krevende prosess å utvikle Lyng. - Vi har ca. 12.000 kunder registrert i vår kundebase i våre 10 Floke-salonger. Det har vært et viktig utgangspunkt for å utvikle serien. Vi har gjennomført en spørreundersøkelse om hva kundene ønsker seg av produkter, og hva de vektlegger. Dette har vi brukt som et utgangspunkt for utviklingen av serien. Det har vært en brukerbasert utviklingsprosess. - Det har vært et tøft prosjekt å gå løs

48

FRISØR

4 / 2019

på, og en bratt læringskurve for min del. Men det er også givende og inspirerende å gjennomføre konseptet fra a til å, være hands-on. Nå gleder vi oss til å dele produktene med andre. I første omgang vil vi bruke og selge produktene i Flokesalongene, men vi håper andre bransjebedrifter vil finne serien interessant, ikke minst fordi vi har kontroll på distribusjonen. Dette er en salongeksklusiv serie, for å si det sånn. Lyng har forøvrig fått en egen nettbutikk, sjekk selv på www.lyngprodukt.no PÅ PA R T I M E D K U N D E N E

Irene har holdt miljøfanen høyt gjennom de siste 10 årene, kanskje litt for høyt mener enkelte i bransjen. Men hun merker nå at hennes budskap er mindre kontroversielt. - Forbrukene har flyttet seg mye gjennom de siste årene, og jeg mener at bransjen må følge med på miljøreisen. For vår del surfer vi på miljøbølgen og opplever at vi treffer godt i vår nisje. Vi vokser kraftig og ble kåret til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv i 2018.

Nynorsk er kult. Irene kunne motta prisen Årets nynorskbrukar 2019 under en høytidelig seanse i juni. Tilbakemeldingene fra Lyng-lanseringen er så langt udelt positive, ikke minst blir det tatt godt imot at vi bruker nynorsk i produktbeskrivelsene, smiler Floke-sjef Irene Stana.

Vi har utviklet Floke Grønn Frisør med en distinkt identitet. Med lanseringen av produktserien «Lyng» tar vi nå steget videre, smiler adm. direktør Irene Floke. Hun eier selv tre av salongene i kjeden, resten drives på franchisebasis. Bildet er fra avdelingen i Oslo sentrum.


HUFS AS

MESTERLIG PÅ HÅRET Johannes Høsflot Klæbo, trippel OL-gull vinner og trippel VM-gull vinner, er nå ute med sitt eget stylingbrand – HUFS! Han gjør dette i kompaniskap med bransjeringreven Stian Støp, som sist var sjef for Headbrands i Norge. Johannes har gjort mer enn å «låne bort» navnet sitt til et produkt. Han har selv vært med fra idé og produkttesting til design av logo og produktemballasje. OL- og verdensmesteren vil ha full kontroll hele veien. - Dette er et produkt jeg står helt inne for. Jeg har hatt voks i hårets siden jeg var ti år, og har klare meninger om hvordan et stylingprodukt skal fungere. Jeg har siden vi begynte på dette prosjektet drevet med aktiv produkttesting. For meg er det én ting som er et klart krav: Kvalitet! HISTORIEN

Det ligger en litt spesiell historie bak Klæbos stylingserie. Den begynte før det rant inn med medaljer fra bragder i skisporet. Det er også her Stian Støp kommer inn i bildet. Stian er frisør, nabo til Johannes og har barn som er i samme vennegjeng som Johannes. - Vi møttes første gang i 2012, da Johannes var 15 år. Han var mye hjemme hos oss i den perioden, og det ble slik at jeg begynte å klippe ham, og har siden gjort det regelmessig hver 5.-6. uke. Johannes viste stor interesse for det jeg jobbet med, som da var produktutvikling og brandbuilding av frisørprodukter. Min ultimate drøm har, siden jeg begynte i frisørlæra i 1987, vært å utvikle et eget brand fra grunnen av. I 2012 var Johannes en 15-åring som var god, men naturlig nok ikke så kjent som i dag. Jeg sa da til ham: Slå igjennom som skiløper Johannes, så drar vi gang vårt eget stylingbrand, som kun du og jeg bestemmer 100 % over! Så har du også en «avkobling» til treningen! - Avtale! sa Johannes. Så gikk det noen år. Johannes ble superstjerne i sporet, men han glemte ikke avtalen. BLANKE ARK

Da Johannes og Stian begynte med sitt fellesprosjekt, så var det med blanke

HUFS. Det heter faktisk det nye stylingproduktet til skistjernen Johannes Høsflot Klæbo. Han har utviklet produktserien sammen bransjeringreven Stian Støp. Om Johannes fortsetter med sine fantastiske skiløp, så vil nok også merkevaren HUFS få sin del av oppmerksomheten.

ark. Det var ikke snakk om et ferdig produkt som Johannes bare fikk satt en ny etikett på. Som aktiv idrettsutøver ønsket Johannes et produkt som holder i enhver situasjon. Gjennom to år testet han ulike produkter under trening og skirenn. Målsetningen var at håret skulle være bra, også når man tok av skilua. Han visste at han hadde rett produktresept da han i sist VM kastet lua, og sveisen forble perfekt. - Det skal være et produkt som funker, sier Johannes. Han legger til at det er laget spesielt for skandinavisk hår. Det er så langt laget tre typer stylingprodukter: Gull (shaper), sølv (wax) og bronse (cream). Det bedyres at det er unisex-produkter, men der man ser at gutta går for gull og damene velger krem. S AT S E R P Å F R I S Ø R E R

Frisøren Stian Støp har lang fartstid på leverandørsiden, med til sammen 20 år i Wella, Warehouse og Headbrands. Han er godt kjent med salongenes utfordringer med at mange salongprodukter dukker opp på nett og i billigbutikker til lavere pris enn hva salongen kan selge for. Det vil ikke skje med HUFS, sier Stian. - Vi er dedikert frisørrettet og har takket nei til utallige «tilbud» fra gråmarkedet. Vårt fokus er å lage så godt produkt som mulig til sluttforbruker, med salg via frisør. Vi har ikke et salgsteam, så alle ordrer går via hufs.no. Frisøren registrerer seg selv og bestiller det man ønsker. Veiledende utpris på nett til sluttforbruker er kr 200 pluss frakt. De eneste som kan få kjøpt med rabatt og en hyggelig fortjenestemargin, er frisører. Vi sier nei til pallesalg, for HUFS-forhandlere skal være trygge på at produktet ikke blir utsatt for prisdumping!

Kort summert så vil frisører få automatisk avtalerabatt, og kun frisører. Resten betaler full pris pluss frakt! …OG HUFS BETYR?

Navnet skiller seg ut i mengden, men insidere vet hva det står for. Hufs betyr rykk, og det er også en treningsform som heter elghufs, noe alle langrennsløpere vet svært godt hva er. Brandet HUFS består i dag av tre stylingprodukter, men det vil snart komme noen spennende tilleggsprodukter. Firmaet HUFS AS eies 50/50 av Johannes Høsflot Klæbo og Stian Støp. Mer info: HUFS AS, tlf. 4147 7177 / www.hufs.no

JOHANNES HØSFLOT KLÆBO Skistjerne med egen YouTube kanal med 100.000 abonnementer og over 360.000 følgere på Instagram. Aktuell med egen serie hårprodukter.

FRISØR

4 / 2019

49


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

LINE TANGEN

KLART MAN MÅ FEIRE! - Jeg hadde to drømmer om yrkesvalg da jeg var ung: Enten skulle jeg bli politimann eller så skulle jeg bli frisør. I og med at jeg ikke er mann, landet jeg på frisør. Det har jeg aldri angret på. Jobben har vært min pasjon og et livslangt engasjement som har gitt meg utrolig mye, smiler Line Tangen i forbindelse med feiringen av sin 40-års karriere i frisørbransjens elitedivisjon i juni.

Pasjonerte konkurransefrisører. Tidligere verdensmester Andy Uffels fra Nederland og Line Tangen fra Woxx Frisør har fulgt hverandre på konkurransearenaen og holdt kontakten gjennom mer enn 20 år. - Det er derfor hyggelig å kunne stille opp for å promotere lanseringen av merket The Insiders, som Andy har vært med å utvikle sammen med resten av The Insiders-teamet, smilte Line Tangen under presentasjonen i Woxx Frisør i juni.

L I V S L A N G K R E AT I V P A S J O N

Man skal passe på å feire mens man kan. Line slo sammen sitt bransjejubileum med egen bursdag og salongbursdag. Ikke alt med runde tall, men når datoene passer så passer det også med en hyggelig markering. Line har et stort nettverk gjennom mangeårige engasjementer i nasjonal og internasjonal konkurransefrisering, både som modell, frisør og dommer. Hun har også vært aktiv deltager i Intercoiffure, og har hatt et spesielt engasjement for å utvikle nye talenter. Line har definitivt satt spor etter seg. Venner og kolleger fra nær og fjern møtte opp til en uhøytidelig seanse på lørdag 21. juni, der Woxx Frisør var gjort om til et festlokale, med mingling, litt mat og en hyggelig stund for de inviterte. Blant innslagene var en stemningsfull musikalsk live fremføring hentet fra Les Miserables. Det ble en hyggelig opplevelse for de fremmøtte, og ikke minst for jubilanten selv. - Jeg er utrolig ydmyk og takknemlig for alt jeg har fått være med på gjennom alle disse årene. Jeg vil spesielt rette en takk til Alf Johan Fjeld, som ga meg muligheten til å utvikle et spennende karriereløp. Jeg har hatt det utrolig gøy, og truffet mange spennende og flotte mennesker. Dette er verdens beste yrke, fastslo Line Tangen. THE INSIDERS

Jubileet ble også brukt til å promotere en kollega som hadde funnet veien til Oslo. Mandagen etter festen var det derfor duket for en presentasjon av merket The Insiders. Line har kjent konkurransefrisør og VM-vinner Andy Uffels fra tidlig på 80-tallet, og Woxx Frisør var derfor

50

FRISØR

4 / 2019

Hårpodden var på plass for å få noen ord med jubilanten og fikk noen høydepunkter fra Lines lange karriere. Ann Marit Aamodt er selv tidligere norgesmester og jobber til daglig hos Studio Alf Frisører.

en naturlig lokalisering for å introdusere merket The Insiders, som Andy har vært med på å utvikle, under slagordet «Av frisører - for frisører». Selve produktserien inkluderer et bredt spekter av produkter, men med mest fokus på styling. The Insiders byr også på et program med profesjonelle børster. Når dette skrives har man ennå ikke funnet en norsk distributør, men det håper Andy Uffels at man skal få til snart. Selger salongen!

Woxx Frisør bød på en smakfull ramme for en teknisk demonstrasjon i regi av Andy Uffels i forbindelse med lanseringen av The Insiders.

- Jeg er i samtaler med noen aktuelle distributører. For vår del tenker vi ikke stort, men vi vil gjerne jobbe med de riktige salongene, fremfor å tenke bredde og volum, forklarer han. Teamet bak The Insiders jobber tett på bransjen, og har utviklet en co-kreativ plattform, sjekk selv www.insidershair. com.

Jørgen Lilleløkken overtar Woxx-salongen i Bygdøy allé 27 med virkning fra første oktober. Line Tangen skal fortsette å jobbe der. Det blir også et navneskifte, uten at det er helt avklart hva man lander på ennå.

F M T W


Et it-system som virkelig fungerer for oss i en kombinert velvære salong

Powered by

Hairtools håndterer online bookinger super bra, og med mange smarte løsninger som er lette å forstå for kundene. Hairtools er kjempe oversiktlig og skaper en rask betjening for oss ved kassen, før og etter behandling. Med alt fra budsjetter for hver enkelt medarbeider, statistikker og flere digitale løsninger for oppfølging av kundene etter besøket, er dette et system som gjør at vi vinner hver dag. Kim Nordbø – TROPICOS – Nesbru

Hairtools Light

pr. måned

295,-

Hairtools

pr. måned

495,-

For deg som ønsker bestillingssystem og kalender.

For deg som ønsker full oversikt og kassasystem samlet ett sted.

SMS påminnelser 1,- pr SMS

SMS påminnelser 1,- pr SMS

For mere informasjon eller bestilling av Hairtools kontakt oss på Mail: ht-salg@eg.no Tlf.: 980 57 280 Web: www.vierhairtools.no


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

Magasinet FRISØRs redaktør Jarl Garder var gjest hos Ann Marit og Renate i Hårpodden. Episoden kommer senere i høst.

HÅRPODDEN – HISTORIER FRA BRANSJEN Norges første podkast om hår har nå rundet ett år og over 50 episoder. Dette magasins redaktør fikk æren av å være gjest nå i september. Frisørene Ann Marit Aamodt og Renate Forseth er damene bak podden. Begge jobber til daglig hos Studio Alf Frisører. Programlederne snakker om litt av hvert om det som skjer i frisøryrket, fra hår og hårtrender, til produkter og opplevelser. Ikke minst inviteres aktuelle gjester. Det presenteres en strøm av historier fra bransjen. Aamodt og Forseth vil også dele sine beste og verste hårøyeblikk. Lytt til både den siste og alle episodene for et lite avbrekk i hverdagen. Du finner Hårpodden på Itunes Podcast, og på Instagram @haarpodden

EN ANNERLEDES TRENDKONFERANSE Hva slags trender bør service- og handelsbedrifter være spesielt oppmerksom på? Hva kjennetegner neste generasjons konsumenter, og hva betyr digitaliseringen for samfunnet, bedriftene og enkeltmenneskene? Dette var blant det som var på agendaen da NHO Service og Handel inviterte til trendkonferanse. Blant foredragsholderne var Christinah Nicolaisen, direktør i Raise Gruppen. - Vi har tatt et dypdykk i hva hår betyr for folk. Hår er svært personlig og vi er i identitetsbransjen. Det sier noe om hvem du er og hvem du vil være. Når man skjønner dette får det stor betydning for hvordan virksomheten organiseres og utvikler seg. Det preger hva vi gjør for kundene, hva slags behandlinger vi har, hva slags produkter vi har og hva vi gjør med medarbeiderne, sa Christinah Nicolaisen.

- Vi gjør ikke kundene «finere på håret». Vi bygger selvtillit. Christinah Nicolaisen ga tilhørerne et innblikk i frisørbransjen på NHO Service og Handels trendkonferanse.

OG DE NOMINERTE ER…

Alltid interessant å se hvem som er nominert til British Hairdresser of the Year, og alltid interessant å se at det er mange som har besøkt Norge som dommer i Årets Frisør.

52

FRISØR

4 / 2019

Hairdressers Journal har utropt de nominerte til British Hairdresser of the Year 2019. Det ligger ikke så rent liten prestisje i å stå på den listen! Vi synes jo det også er litt stas at de fire første på listen under har alle vært jurymedlemmer i vår egen Årets Frisør konkurranse. Det setter et tydelig kvalitetsstempel og løfter prestisjen i å stå på den norske nominasjonslisten! Sally Brooks: British Hairdresser of the Year siste to år. Darren Ambrose: tidligere British Hairdresser of the Year vinner 2015. Angelo Seminara: fire ganger vinner av BHA! Allerede en legende. Adam Reed: session stylist i særklasse. De andre nominerte er ikke ukjente de heller: • Gary Hooker & Michael Young • Eugene Souleiman • Errol Douglas • Robert Eaton • Cos Sakkas


hano kassasystem

Ă… administrere en salong har aldri vĂŚrt enklere Online timebok / Kunderegister / Automatiske meldinger Varelager / 24/7 online booking / Detaljert statistikk Gavekort og bonuspoeng / Gratis support

Les mer pĂĽ: www.hano.no


PROFIL: ÅRETS FRISØRBEDRIFT

T E M A : B U T I K K D ATA

PÅHÅRET KJEDEN:

Satser p å skre ddersydd kommunikasjon - Vi ønsker å belønne lojale kunder med gode tilbud og sørge for å fylle opp timelistene til våre frisører. Det er bakgrunnen for lanser­ ingen av vår nye app, som skal gi skreddersydde tilbud basert på kundenes preferanser og tidligere kjøp, forteller markedsansvarlig Karin Warset i PÅHÅRET kjeden. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

54

FRISØR

4 / 2019


Effektiv kundekontakt med digitale verktøy. PÅHÅRET har lansert en ny kundeapp, noe markedsansvarlig Karin Warset har fått gode resultater med i sommer.

Vi har lagt ned mye arbeid i å utvikle appen og fordelsprogrammet. D e t e r v i k t i g å t r e f fe p r e s i s t , o g i k ke g i d o b l e r a b a t t e r.

- Utgangspunkt for utviklingen av den nye appen, var at våre lojale kunder til nå har blitt belønnet med bonuspoeng som ble stemplet inn i fysiske fordelskort, som de kunne ha med seg og bruke til rabatter i salongene. Men mange synes det var lett å glemme kortene, og de ga uttrykk for at de var upraktiske å ha i lommeboken. Vi bestemte oss derfor for å utvikle en digital løsning, en app der kundene både kan bestille og avbestille timer, få ulike tilbud og se hvor mange bonuspoeng de har opparbeidet, forteller Karin Warset. - Fra lanseringen i mai til nå har vi totalt 5.277 nye kunder, og 4.471 kunder har meldt seg inn i fordelsprogrammet. Målsettingen er at 50 % av kundene på sikt skal benytte appen og fordelsprogrammet, legger hun til. ALLE ØNSKER EN GOD DEAL

Fordelsprogrammet krever at man bruker kundeopplysninger til å skreddersy relevante tilbud. Men Karin Warset mener det har blitt godt mottatt, og hun presiserer at man drifter dette i henhold til den nye personvernlovgivningen - GDPR. - Vi ber om samtykke til å gi tilbud på sms. Det krever at vi må ha tilgang til brukerdata med kundehistorikk, så kundene ikke skal bli bombardert med tilbud som ikke er relevante. Det skaper bare irritasjon. Er du mann, som erfaringsmessig bestiller en klipp, trenger du ikke å få tilbud på en stor fargebehandling, for å si det sånn. Men det som ligger i bunn, er at alle ønsker en god deal. Når vi gir skreddersydde tilbud, der de kan bruke bonuspoeng, blir dette erfaringsmessig godt mottatt. Dessuten synes vi det er viktig å belønne lojale kunder. Vi har en høy andel kunder som bruker oss jevnlig over tid. Det er bare rett og riktig at vi skal belønne dem.

VINN-VINN

Men man skal også tjene penger. Et spørsmål er om det er lønnsomt å gi rabatter, eller om dette kan betraktes som et markedsføringsverktøy og belaste markedsføringsbudsjettet? - Vi er opptatt av at fordelsprogrammet skal være bedriftsøkonomisk lønnsomt. Vi kan gi tilbud på bestemte tider, bestemte produkter, og vi kan også gi tilbud på rabatterte priser hos frisører som ikke har fylt opp kundelistene sine av forskjellige årsaker. Det kan være i forbindelse med fødselspermisjoner, sykdom og andre ting. For frisører med fulle lister er selvsagt dette ikke en god løsning, men vi har altså digitale verktøy som gjør at vi kan selektere dette. Det at vi kan styre kundene til en viss grad, gjør at vi får en bedre kapasitetsutnyttelse, og det en del av regnestykket. - Vi har lagt ned mye arbeid i å utvikle appen og fordelsprogrammet. Det er viktig å treffe presist, og ikke gi doble rabatter. For eksempel gir vi bonuspoeng til kjøpere av gavekort, ikke de som får dette i gave, poengterer Karin. M E N H VA M E N E R D E A N S AT T E ?

Rabatter og bonuspoeng er sensitivt når det brytes ned til den enkelte frisør. Det er viktig å ha aksept organisasjonen. - Vi har brukt mye tid på å forankre programmet i organisasjonen, fra avdelingsledere og ned til hver enkelt ansatt. Selvsagt vil noen med fulle lister og godt produktsalg spørre seg om hvorfor man skal belønne kundene med bonuspoeng, og det har vi diskutert grundig. Jeg tror alle ser at vi er tjent med å bygge en kundelojalitet. Det er til syvende og sist det som programmet dreier seg om, avrunder Karin Warset.

FRISØR

4 / 2019

55


NFVBS ARRANGEMENTER:

N ytt konsep t i 2 0 20 NFVB vil neste år flytte vårens store arrangement til høsten. NM, fagdag og prisfest vil arrangeres i sammenheng med NFVBs landskonferanse i oktober. T E K S T: J A N K R I S T I A N P E T T E R S E N

Etter årets store Hår & Skjønnhet på The Hub, med norgesmesterskap i fire fag, show, leverandørstands, seminarer og stor prisfest, har NFVBs styre gjennomført en grundig gjennomgang av alle sider ved arrangementet. Styret satte ned en arbeidsgruppe som la frem sin konklusjon og forslag til vedtak som ble behandlet på et styremøte før sommeren. S T Y R E T S V E D TA K

«Nye Hår & Skjønnhet» flyttes til 10. oktober neste år. - Vi ser fram til å presentere det nye konseptet i løpet av høsten. På årets landsmøte 19. oktober vil vi presentere det som er bestemt så langt i prosessen, forteller Jan Kristian Pettersen.

Det ble besluttet at Hår & Skjønnhet i sin nåværende form legges ned, og det utvikles et nytt konsept for dagarrangementet. NFVBs Landsmøte/Landskonferanse skal avholdes fredag, og «dagarrangement» med NM-konkurranser og Prisfest lørdag. Administrasjonen skal sammen med samarbeidsparter jobbe fram konseptet for «nye Hår & Skjønnhet». NYTT TIDSPUNKT

Etter en sjekk på ledig kapasitet hos mulige steder for avvikling av det nye arrangementet, og en helhetlig vurdering av positive og negative konsekvenser for alle delene av arrangementet, falt man ned på å endre dato til en helg i oktober. For 2020 blir det helgen 9. – 11. oktober. Under arbeidet med utviklingen av det nye konseptet vil det jobbes med å finne en «fast» helg i oktober for arrangementene fra og med 2021.

FORNYET KONSEPT

I arbeidet med utviklingen av det nye konseptet står administrasjonen fritt til å utvikle helt nye modeller for både arrangementet og samarbeidsformer. Det nye konseptet skal være mer forutsigbart når det gjelder økonomien. Dette har vært ett av de store problemene gjennom de siste 10 – 15 årene for Hår & Skjønnhet, og en av årsakene til ønsket om et nytt konsept. NFVB skal blant annet tilrettelegge for gode møteplasser for bransjen, og det nye arrangementet skal utvikles for å bygge opp under NFVBs formål og strategi. De tre hovedpilarene i strategien er ∙ Utdanning og kompetanseheving ∙ Omdømmebygging ∙ Medlemspleie og medlemsverving Det vil være faglig kompetansepåfyll som vil være det bærende elementet i dagarrangementet. Rekruttering til fagene må ses i lys av en vital, fremtidsrettet bransje med godt omdømme. 1+1=1

Med det nye konseptet med Landsmøtet/Landskonferanse fredag, vil dette gi økonomiske besparelse både for NFVB og for de som deltar på arrangementene. Det blir bl.a. én reise og ett hotellopphold i stedet for to helger.

NYE FRISTER

Som en følge av endring av tidspunkt for NM og Prisfesten, vil også tidspunkt for publisering av reglement, frister for påmelding og levering av bilder og materiell til konkurransene endres. Vi kommer tilbake utover høsten med informasjon om de nye datoene man må forholde seg til.

Nes Som

56

FRISØR

4 / 2019


Det lønner seg å være medlem! MEDLEMSKAPET GIR DEG: TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

frisering, hudpleie og negledesign samt Årets Frisør med flere kategorier og Årets Hudpleiebedrift.

MEDLEMSFORDELER:

→ Juridisk hjelp i arbeidsrett → Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. → Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal → Lederprogram for frisører og hudpleiere → Relevante NHO kurs til medlemspris → Svært god pensjonsavtale → Gunstige forsikringer → Gode garantiordninger → Lokale kontakter/nettverk → Rabatterte fordeler/innkjøp → Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) → Politisk gjennomslagskraft → Faglige konkurranser som NM → Møteplasser og arrangementer

www.nfvb.no Neste år arrangeres NM, faglige aktiviteter og Prisfesten lørdag 10. oktober. Som alltid mye å glede seg til.

FRISØR

4 / 2019

57


T E M A : D I G I TA L K O M M U N I K A S J O N

IMPULSER

«House of Adam og Eva» Adam og Eva produserer kolleksjoner som har som mål å speile samtiden, samt utfordre frisører og kunder til å se inn i fremtiden. Kolleksjonen House of Adam og Eva representerer et bilde av Adam og Evas identitet og verdier. Dagens kunder ønsker ikke å se på seg selv på kun én måte; identitet og stiluttrykk er sammensatt. Identiteten uttrykkes personlig og individuelt, forteller teamet bak kolleksjonen. - Vi ønsker at kolleksjonen inspirerer, gir nye tanker og ideer til deg som frisør og kreativ artist. Dette er House of Adam og Eva!

K O L L E K S J O N : H O U S E O F A D A M O G E VA HÅR: EIRIK THORSEN, INGER LISE MOA, T O N J E D A H L E N , M AYA S TA R K , M A G N U S S . H O L M , ASSISTENTER: SILJE MARKUSSEN OG ODA PIRMELINE MAKEUP OG STYLING: LINDA WICKMANN A R T D I R E C T O R : H I L D E P E T T E R S E N R E L J I N P R O S J E K T K O O R D I N AT O R : O D D M U N D O L S E N FOTO: DUSAN RELJIN

58

FRISØR

4 / 2019


FRISØR

4 / 2019

59


T E M A : B U T I K K D ATA

HOUSE OF ADAM OG EVA EIRIK THORSEN, INGER LISE MOA, T O N J E D A H L E N , M AYA S TA R K , MAGNUS S. HOLM

60

FRISØR

4 / 2019


T E M A : B U T I K K D ATA

FRISØR

4 / 2019

61


VINNER

ÅRETS FRISØR REGION 1/NORD 2019 Juryen uttaler: Prisvinneren presenterer en kul idé med en enkel, nydelig og fresh gateinspirert følelse med en editorial look. Juryen likte fargene, som understreker og løfter opplevelsen av bildene på en smakfull måte, tilpasset uttrykkene. Flott gjort. Geek Chic på sitt beste. Juryen bestod av: Darren Ambrose, England Alan Edwards, Skottland Johan Hellström, Sverige

62

FRISØR

4 / 2019

D I A N A H E L E N JA KO B S E N KRY FRISØR AS FOTO: MARIE HAUGENVINNER

ÅRETS FRISØR REGION 2/VEST 2019 Juryen uttaler: Prisvinneren presenterer arbeider der nydelige linjer, tekstur og farger understreker en gjennomført look. Alt er avstemt med matematisk presisjon. Fargepalletten er veldig moderne. Hår, styling, make-up og modell utgjør en perfekt helhet. Juryen bestod av: Darren Ambrose, England Alan Edwards, Skottland Johan Hellström, Sverige

64

FRISØR

4 / 2019

MORTEN JENSEN MONARCHY STUDIO AS FOTO: LINE MØLLERHAUG


TEMA: PRODUKTSALG

FRISØR

4 / 2019

65


HAIRBAND

Fyldigere og lengre hår på 5 minutter Hairtalk Hairband tilsvarer mengden av hår ved en full forlengning. Den elastiske strengen gjør ditt Hairband følger din hodeform og er behagelig å bruke. Det er 100% Remi hår og holder samme eksklusive kvalitet som våre exstensions. Hairband kommer i to lengder, 25 cm og 40 cm, og kommer i en praktisk oppbevaringsboks som kan benyttes når du ikke bruker det.

Reguler størrelsen på ditt Hairband Dra i den gjennomsiktinge strengen til du ser at den er festet i et elastisk bånd. Der klipper du av strengen og lager en ny knute i ønsket lengde for å regulere størrelsen på ditt Hairband.

Før

Etter Hairband

HAIRTALK Kostnadsfrie kurs

DETTE ÅRET KAN VÆRE DET SOM TILFØRER DEG NY KUNNSKAP OG NYE MULIGHETER Ta kontakt med oss idag for å vite mer om dine muligheter som autorisert hairtalk stylist, Vi fører fortløpende opp salonger for samkjøring av kurs. For kostnadsfrie kurs i salong kreves kun 4 frisører og 4 modeller! Kontakt oss på: marked@hairtalk.no • 90 08 45 62


Lær oss bedre Å KJENNE

MØT OSS PÅ HÅR & SKJØNNHET 2019 • DEN 16. MARS • CLARION THE HUB Vi er der for å gi mer inspo og påfyll rundt vårt system. Ta gjerne kontakt med oss dersom du ønsker å booke en samtale og introduksjon Kontakt oss på: marked@hairtalk.no • 90 08 45 62

BLI OGSÅ BEDRE KJENT MED OSS GJENNOM VÅRE SOSIALE MEDIER

Hairtalk scandinavia www.hairtalk.NO/SE/DK

hairtalkextensions

HAIRTALK SCANDINAVIA

hairtalk SCANDINAVIA

DD I SI TS RT IR B TØ R RN N OO R G E E: :R U HH S SA S OO MM AS E FE TF YT E A TA ET E5 6 S LS O WW WW . R. U HH S .SN. N OO IU BU TØ R G R U A S• •T H TH A SH H YS EG SG 5 6• •0 2 05 26 5 6O O L O• •W W RU


4 / 2019

FRISØR

68

HÅR: THE FELLOWSHIP FOR BRITISH HAIRDRESSING COLOUR PROJECT 2019 FOTO: RICHARD MILES

HØST

OG FORNYELSER


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Forfriskende

Paul Mitchells Tea Tree serie er utvidet med Special Wave Refresher Spray, som gir naturlig tekstur og spenst til håret. Gjør håret mykt og medgjørlig, gir flott glans og roer frizzy hår. Perfekt til å friske opp frisyren dagen. Mer info: Cutrin Norge as, tlf. 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Fusjonskraft

System Professional Inessence hårpleie blander naturens energi med kraften fra vitenskapen. Serien er utviklet for å fukte og forbedre hårets funksjonalitet. Designet for å brukes alene eller sammen med eksisterende SP-produktserier. Inessence er utformet med acai stamcelle-ekstrakt og inkluderer shampoo, conditioner, maske og spray. Mer info: Coty/System Professional, tlf. 23 05 30 00.

Strålende blikk

Hairpearl Intensive vippe- og brynsfarger er et tyskprodusert PPD-fritt alternativ, som byr på langvarig holdbarhet, opptil åtte uker. Disse organiske, Fairtrade-merkede produktene irriterer ikke huden, og kan derfor brukes av personer med sensitiv hud. Konseptet inkluderer et starterkit, pads, blandeskål for farger, make-up fjerner, renseskum, beroligende øyekrem og diverse pensler og børster. Mer info: Cutrin Norge as, tlf. 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Motvirker irritert hodebunn

Nioxin Scalp Recovery Anti-Dandruff System med ZPTNIODerma teknologi er utviklet for kløende og irritert hodebunn. Systemet beskytter og lindrer symptomer på flass, og bidrar til å opprettholde den naturlige balansen i hodebunnen. Bekjemper flass allerede fra første vask. Mer info: Coty/Nioxin, tlf. 23 05 30 00.

Skreddersøm

Reis lett

Reiseføneren ghd flight er tilbake på markedet. Føneren er liten, håndtaket kan foldes innover for effektiv pakking og den veier bare 422 gram med ledning og dyse. Den har universell spenning og kan brukes over hele verden med riktig adapter. Leveres i beskyttende oppbevaringspose. Føneren er 50% lettere enn ghd profesjonell hårføner, men byr på 70% av kraften. Mer info: ghd Scandinavia as, tlf. 22 44 89 00 / www.ghdhair.com

Den nye System Professional styling kolleksjonen kombinerer styling med pleie. Serien har blitt tilsatt kjente, pleiende ingredienser for å komplettere og forsterke eksisterende EnergyCode Complex, som umiddelbart etterlater håret håndterbart, beskyttet og energisk for å fremheve den individuelle, perfekte stil. Mer info: Coty/System Professional, tlf. 23 05 30 00.

Sterkere, fyldigere

Inspirert av gatebildet i København, der Confident Beauty er en tydelig trend, har KMS utviklet en ny serie for tynt, fint og livløst hår. Serien ADDPOWER inkluderer tre produkter: Shampoo, Strengthening Fluid og Thickening Spray. Mer info: Tendenz Hårpleie as, tlf. 22 92 50 00 / www.tendenz.net

FRISØR

4 / 2019

69


mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Styrke og beskyttelse

Med lanseringen av ColorMotion+ trenger man ikke velge mellom fargebeskyttelse eller hårets styrke. Regelmessig bruk av den nye serien forbedrer kvaliteten på farget hår på tre måter: Ved å gi fargebeskyttelse i opptil åtte uker, gi glans og styrke hårstrukturen. ColorMotion+ forener det beste av Wella Professionals pleieteknologier, Free Radicals Technology innkapsler metaller for å redusere dannelsen av frie radikaler, Hair Surface Polisher glatter ut skjellaget for å gi forbedret glans og holdbarhet, Wellaplex Bonding Agent bidrar til å rekonstruere indre hårbindinger. Mer info: Coty/Wella Professionals, tlf. 23 05 30 00 / www.wella.com

FOTO: CUTRIN

Fuktighetsboost

Aveda relanserer fuktighetsserien Sap Moss Weightless Hydration Shampoo & Conditioner. Produktene gir håret masse fuktighet uten å tynge det. Serien har blitt testet på alle hårtyper og teksturer, og tilfører glans og reduserer frizz. Mer info: We are One AS, tlf. 22 11 21 11.

Med respekt for naturen

John Masters startet med å utvikle hår- og hudpleieprodukter i Soho, New York for 25 år siden. Visjonen var å skape et luksusmerke som behandler naturen med respekt. Serien har utviklet seg fra noen få håndlagde produkter til en komplett serie økologiske hårprodukter, uten kjemiske tilsetningsstoffer. John Masters Organics selges i dag i 40 land, og nå er det klart for norgeslansering. Mer info: Hexa AS, tlf. 73 83 37 60 / www.hexa.no

Maskulin pakke

Paul Mitchell familien er utvidet med en serie herreprodukter, MVRCK, som er utviklet av barberere for barberere. Serien inkluderer foreløpig åtte produkter for hår, skjegg, barter og ansiktspleie; henholdsvis Original Pomade, Dry Paste, Grooming Spray, Grooming Cream, Skin Tonic, Shave Cream, Cooling Aftershave og Beard oil. Konseptet leveres også med en inspirerende Barber Book. Mer info: Cutrin Norge as, tlf. 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Flere fargenyanser

KMS Stylecolor er en fargespray utviklet for å øke kreativ frihet og presse grenser. Serien, som ble lansert i mars, har fått tre nye nyanser, Inked Blue Finish, Nude Peach Finish og Velvet Berry Finish. Mer info: Tendenz Hårpleie as, tlf. 22 92 50 00 / www.tendenz.net

70

FRISØR

4 / 2019

Hudvennlig

Høstens hudvennlige nyheter fra Blomdahl er nå tilgjengelig. Smykkene er dokumentert skånsomme mot hud og helse. De inneholder ikke allergifremkallende eller helsefarlige materialer. Høstens produkter er laget i ren medisinsk plast, med 0 % nikkel og ren medisinsk titan. Mer info: Tendenz Hårpleie AS, tlf. 22 92 50 00 / www.tendenz.net


Bli Hårolog du også! √ Fornøyde kunder. √ Økt salg. √ Bedre lønnsomhet.

Alle hår er unike

Øk din fortjeneste med skreddersydde produkter. Hårologi kan som eneste leverandør tilby produkter som blir personlig tilpasset kundens hår og hodebunn. Vårt digitale hårtest apparat gir deg svaret du behøver for å skreddersy produkter til dine kunder. Resultatet er produkter som sikrer bedre hårkvalitet og en sunnere hodebunn. Hårologi selges kun via frisører. Vi bruker ecosertifiserte råvarer, og produksjonen foregår i vår egen miljøvennlige fabrikk i Sverige.

Kontakt oss på: Marit Kristine Kjønstad +47 903 62 677 • info@harologi.se • www.harologi.se • Følg oss på:


mi x

Styrkende

Solskadet hår fortjener en oppfriskning. Med Joico Defy Damage Protective Shield får håret ny vitalitet og beskyttelse mot daglig eksponering fra UV-stråler, forurensing og varmeverktøy. Produktet bidrar til å bevare hårfargen, gi ekstra glans og følelsen av et sunt og friskt hår. Mer info: Tendenz Hårpleie as, tlf. 22 92 50 00 / www.tendenz.net

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Til Blondie

Paul Mitchell Blonde er en serie pleieprodukter utviklet spesielt for blondiner. Serien er utvidet med to nye produkter denne høsten. I tillegg til Platinium Blonde Shampoo, byr man på Platinium Blonde Conditioner og Platinium Blonde Toning Spray. Mer info: Cutrin Norge as, tlf. 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Strålende glans

CACTUS tilbyr et rikholdig program med børster for ethvert behov. Børstene er belagt med tourmaline, som lukker skjellaget og gir håret strålende glans. Unike, geometriske tenner på børsten gjør at de glir enkelt gjennom flokete hår og etterlater det glatt og flokefritt. Børstene har antistatiske komponenter, og et ergonomisk design gjør børsting enkelt med både høyre og venstre hånd. Mer info: Cutrin Norge as, tlf. 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Tr e n d y R e t r o f r a Te n d e n z I n t e r i ø r

Retrostilen har lenge vært i vinden og ser ikke ut til å stilne med det første. - Møbler skal være minimalistiske og nette i kombinasjon med farger i stoffer og treverk. Naturfarger står nå i fokus. Beige, varme toner trer inn og de kalde gråtonene og fondveggene vil erstattes. Jordfarger og sarte grønntoner er den store fargetrenden, ifølge markedsansvarlig Anne-Grethe Nordvang i Tendenz Interiørdesign. Hun presenterer noen smakebiter på trendy interiørprodukter. Mer info: Tendenz Interiørdesign, tlf 22 92 50 00 / www.tendenzid.net

Karisma Be Axolute

Leveres med og uten elektrisk benstøtte og JET-massasje. En stilren og slank vaskestol med god komfort. Pris fra kr 19.375,-

Pietranera trillebord Chariot B.

Har fem skuffer med lukket løsning. Finnes i hvit, eller sort utførelse. Pris fra kr. 2.369,-

Pietranera Claire

En lekker og moderne retro kundestol med maksimal sittekomfort. Pris fra kr 9.599,-

Pietranerea Stilo Pietranera Prisma

En lekker disk som passer godt inn i alle miljøer. Finnes i forskjellige laminatfarger. Pris fra kr 21.615,-

72

FRISØR

En stilren og slank kundestol med god komfort. Pris fra kr 6.525,-

4 / 2019

thorsen til


French Designer Manufacturer since 1960

• KVALITET

T

• FAGKUNNSKAP • FAGLIG BRUKERVEILEDNING

I

• RASK SERVICE T

G

Y

GGHE

S

TR

Cindarella Paris baserer sin produksjon på over 50 års kompetanse av høykvalitets frisørmøbler designet og produsert i sin helhet i Frankrike. Med sin fullintegrerte produksjonskjede gir dette muligheter for å ivareta kundenes spesifikke behov og sikre leveringsfrister. Selskapet har sterke kvalitetsreferanser fra leveranser til ledende frisørsalonger over hele verden.

A R A N

• EGET SERVICEVERKSTED • MINIMUM 2 ÅRS GARANTI

Thorsen Bovital AS er en totalleverandør av produkter og utstyr til frisør, fotterapi, hudpleie og spa markedet. Selskapet er blant Norges ledende profesjonelle faghandelsleverandører med høy fokus på fag- og yrkeskompetanse og representerer en rekke anerkjente internasjonale leverandører. Thorsen Biovital har også eget showroom ved sitt hovedkontor i Ås, ca. 20 minutter fra Oslo

Besøk vår nettside www.biovital.no eller kontakt oss på telefon for mer informasjon

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no

thorsen til frisør 2-19.indd 1

14.05.2019 08:52


HVIS JEG F IKK VELGE... Eline Henriksen Daglig leder Petite Frisørene, Eiksmarka

Mine favorittprodukter - Aveda Volumizing tonic! Jeg elsker denne, fordi den gir godt med løft og hold, uten at håret blir seigt eller stivt. - Aveda Speed of Light reduserer tørketiden og produktet beskytter mot både varme og børsting. Jeg føner aldri uten! - Ellers har jeg blitt helt forelsket i hele serien med produkter og fargene som Aveda har.

Aktiv konkurransefrisør med flere medaljeplasseringer, sist med bronsemedalje i teknisk kombinasjon NM 2019. Bronse i VM junior 2018. Aktuell som: Eline representerte Norge i WorldSkills 2019.

Mine spesielle favoritter - YS Park T09 Brush klarer jeg meg ikke uten. Dette er den perfekte fønbørsten!

Mine inspirasjonskilder - Mine inspirasjonskilder er spesielt sjefen min, Randi Eriksen, som får meg til å prøve ut nye ting og utfordringer. Jeg henter også inspirasjon fra andre dyktige frisører, som jeg følger på Instagram. Jeg blir også inspirert av alle menneskene jeg møter innenfor faget. - WorldSkills inspirerer meg. Dette er en yrkesfagkonkurranse, som går over fire dager, der jeg skal gjennomføre syv forskjellige oppgaver. Disse får jeg ikke vite spesifikt hva er før jeg skal utføre oppgaven. I kategorien frisør er det 35 deltagere som skal kjempe for å gjøre sitt beste. Vi blir bedømt både på sluttresultat og profesjonalitet mens vi jobber. Det er virkelig en ære at jeg har blitt valgt ut for å representere Norge i dette verdensmesterskapet, sier Eline. Se Inside s. 47 om hvordan det gikk for Eline i World Skills.

74

FRISØR

4 / 2019


KUN HOS FRISØREN!

D I S T R IB U TØ R C U T R I N N O R G E // W W W.C U TR I N.NO


TRE GODE GRUNNER FOR Å VÆRE NFVB-MEDLEM:

nfvbinfo AKTUELT AKKURAT NÅ

Kontorfaglærling Celina Kjøniksen

1 2 3

T RYG G H E T Våre advokater og andre eksperter hjelper deg. Du får også bransjens beste forsikringsordninger. PÅV I R K N I N G S K R A F T Vi har nettverket som når frem til myndigheter på alle plan UTVIKLINGSMULIGHETER Som medlem kan du bl.a. delta i NM og Årets Frisør og på ulike kurs

Du kan lese mer om alle medlemsfordelene på nfvb.no

NY LÆRLING I ADMINISTRASJONEN Celina Kjøniksen har begynt som kontorfaglærling i NFVBs administrasjon. Det vil være spennende og forhåpentligvis utviklende både for lærling og fast ansatte. Med dette blir staben vesentlig «forynget». - Jeg skal være her i to år, og er klar for å lære mye nytt. Jeg kommer fra og bor på Råholt. På fritiden liker jeg å være med vennene mine og utforske Oslo by. Jeg er, selvfølgelig, glad i å shoppe nye klær og ting, forteller Celina om seg selv.

T A FO R S I K R I N G S S J E K K E N Det er viktig å føle seg trygg – og det føles godt å vite at man har den beste forsikringen til den beste prisen. NFVB, med over 1200 medlemsbedrifter i ryggen, benytter en egen forsikringsmegler for å være trygg på at vi alltid har den beste avtalen. Invester litt tid i å ta en telefon til Matrix Insurance. Kontakt Tonje Presthagen på tlf. 23 20 79 20 / 95 11 28 96 i dag!

MAGASINET FRISØR KAN OGSÅ LESES D I G I TA LT Visuelle opplevelser, verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

76

FRISØR

4 / 2019

NFVBS LANDSMØTE 2019

FO R A N L A N D S M ØT E T Har du meldt deg på NFVBs landsmøte? Fristen er NÅ! Om du ikke kan stille, så husk at du kan la laugets representant få din stemme, eller du kan gi fullmakt til en annen deltakerbedrift. NFVB er din egen bransjeorganisasjon, så det viktigste er at du benytter deg av stemmeretten din! NFVBs vedtekter, strategi og protokoll fra forrige landsmøte ligger på vår nettside. Saksdokumenter blir sendt ut senest 14 dager før landsmøtet. Viktigste behandlingssak vil dreie seg om organisasjonsendring. Har du synspunkter på hvordan fremtidens forbund bør organiseres, så ta dette opp i lauget og diskuter det med andre medlemmer. Det er viktig at alle føler seg inkludert, sett og hørt i sitt eget bransjeforbund.

JURIDISK VAKTTELEFON

gratis for NFVB-medlemmer

n

Vi gir deg råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

47 68 73 84

a d vo ka t @ n ho sh.n o


AKTIVITETSKALENDER 2019 20.09 – 21.09 05.10 - 07.10 06.10 06.10 – 07.10 13.10 – 14.10 18.10 – 20.10 19.10 20.10 – 21.10 26.10 08.11 – 10.11 13.11 – 15.11 16.11

Highlights Hair Fashion Experience Sted: Stockholm, Sverige Info: https://highlights.frisor.se/ Salon International Sted: London, England Info: www.salonexhibitions.co.uk Alternative Hair Show Sted: London, England Info: www.alternativehair.org International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Fort Lauderdale, USA Info: www.iecsc.com/ Professional Beauty North Sted: Manchester, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Salon Look Internacional Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 NFVB Landsmøtet 2019 Sted: Clarion The Hub, Oslo Info: www.nfvb.no Professional Beauty Ireland Sted: Dublin, Irland Info: www.professionalbeauty.co.uk Hår & Velvære 2019 - Ålesund Sted: Scandic Parken Hotell, Ålesund Info: Ålesund og omegn Frisør- og velværelaug Baltic Beauty 2019 Sted: Riga, Latvia Info: www.bt1.lv/bb Cosmoprof Asia Sted: Hong Kong, Kina Info: www.cosmoprof-asia.com Trondheim Hair Open (Julecupen) Sted: Clarion Hotel & Congress, Trondheim Info: nina@salong-perfect.no

Flere messer? Sjekk www.tofairs.com/

R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . . For det meste ganske artig…

Det føles mildt sagt ganske underlig at jeg nå har rundet 20 år som ansatt i NFVB. Det har gått så utrolig fort. Organisasjonsarbeid er et forunderlig evighetsarbeid, det tror jeg nesten man må erfare for å forstå fullt ut. Man skal forsøke å innfri manges ønsker, og det er mange meninger om hva som er viktigst. Det har virkelig vært spennende og utfordrende å jobbe i en bransje med så mye energi. Jobben som redaktør har vært der hele tiden, men i en liten organisasjon har man måttet ta på seg mange ulike hatter til ulike anledninger. Det har for eksempel vært mange, tunge løft i forarbeidet til Hår & Skjønnhet og norgesmesterskapene. I en liten administrasjon må alle kunne hjelpe og avlaste hverandre, være sparringpartnere og samtaleterapeuter. Når alle har 110 % dedikerte oppgaver kan man ofte føles seg litt sliten og alene… Det blir til at man må se seg litt tilbake ved slike jobbmilepæler. Det er lett å konkludere med at det har vært en jobb som krever at du kan jobbe langt mer fleksibelt enn «normalarbeidsdagen». Det har vært mange kvelder og helger, som i liten grad har vært avspasert eller betalt. Timelønnen har til tider vært svært lav, men belønningen ligger i høy trivsel med selve arbeidet. Det er noen frisører som har uttalt det samme… Det beste med jobben har utvilsomt vært de menneskene jeg har jobbet med, og de menneskene jeg har møtt underveis. Vidal Sassoon, Trevor Sorbie og Paula Kent Meehan (Redkens gründer) har gitt mye tankegods, selv etter ganske korte møter. Redaksjonens eksterne medarbeidere, Kirsti, Bjørn og Robin, har vært med hele veien, alltid fantastisk positive og løsningsorienterte. Det er også veldig mange herlige fagfolk og bedriftsledere i bransjen. Man virkelig føler energien i deres nærvær. Høydepunkter? Tiden rundt forbundets 100-års markering, med blant annet jubileumsshowet på Konserthuset. Vi lagde tidenes største FRISØR på 160 sider, og alle piler pekte oppover. Jeg fikk også være med på tre Global Salon Business Awards, før finanskrisen ga dødsstøtet til tidenes kanskje beste bransjearrangement. Et årlig høydepunkt er å være med under Årets Frisør-juryeringen, og ikke minst prisfesten. Det er så utrolig mye «passion» som kommer til uttrykk på forskjellige vis. Og så da – hva nå? Man kan lett føle seg litt gammel og sliten i en bransje som er så energisk. Men så lenge den er mer energigivende enn energikrevende, så ser jeg for meg å henge med en stund til. Fortsatt er det gøy å lage et magasin der man starter med helt blanke sider, og jobber det frem til et fargesprakende sluttresultat. Det er også artig å være med på å utvikle NFVBs digitale flater. Og ingen kjenner jo fremtiden. Spenningen ligger i det ukjente. Nye mennesker, ny teknologi. Kjedelig blir det uansett ikke. Takk for 20 spennende år! «Minnebilde». Det var artig å møte Vidal Sassoon.

NFVBS LANDSMØTE 2019 19. OKTOBER 2019, CL ARION THE HUB, OSLO

ALLE MEDLEMSBEDRIFTER OPPFORDRES TIL Å DELTA! jarl@nfvb.no FRISØR

4 / 2019

77


Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 91 10 62 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Sekretær

JARL MARTIN GARDER

ANITRA G. SANDVOLD

jarl@nfvb.no

anitra@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Tlf: 920 32 029

www.nfvb.no

78

FRISØR

4 / 2019

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende i konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer


NEW

Vi jobber for deg!

TRY THE NEW DARK OIL REGIMEN

3x smoother* hair. Lightweight finish.

www.nfvb.no Bestill nå på WELLASTORE.NO

NYHET!

IdHAIR gloss er 17 fantastiske farger demi fargesystem som er lett i bruk.. Med opp til 20 minutters virketid får du raske farge-resultater. Det er ønske om intensitet i fargen som avgjør virketiden din.

IdHAIR Norge : 416 28 500 / kundeservice@idhair.no / www.idhair.no *Shampoo, Mask and Dark Oil vs. non-conditioning Shampoo


MAGASINET

MAGASINET FRISØR

4 / 2019 117. ÅRGANG

4 / 2019 / 117. ÅRGANG

Årets Frisørbedrift 2019:

Tre etasjer me d de diker t hygge

Årets Frisørkonsern 2019:

Et kreativt kraftsenter

NFVB Landsmøte 2019:

En organisasjon i endring

INSPIRASJON:

F A R G E R


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.