Frisør 4 - 2019

Page 26

TEMA: NFVB LEDERPROGRAM

NFVB LEDERPROGRAM:

L ø nn s o m t l e de r s ka p

– garantert

Alf Inge Cleve-Stiansen er mannen som kan gi deg en ny giv som leder. I oktober er det oppstart for NFVB lederprogram, og Alf Inge lover deltakerne ikke bare metoder og verktøy, men et program som er designet opp av forskning på det som virker. TEKST O G FOTO: JA R L G A R D E R

- Vet du egentlig hvor viktig jobb du har som leder? Som leder er du premissgiver for hele miljøet i bedriften. Din påvirkningskraft er ekstra stor i et lite salongmiljø. Hvordan jobber du med å skape engasjement blant dine medarbeidere? Coach Alf Inge Cleve-Stiansen er tydelig på hva som er en leders rolle og hvordan den rollen må utføres for å skape optimale resultater. - En ting er å sette mål for virksomheten, men du må også forankre dette hos hver enkelt ansatt og skape et aktivt kommunikasjonsmiljø. Hele veien har du som leder et aktivt ansvar, men pass deg for å bli ensidig instruerende. Du må gi deg selv rom for å lytte og lære. Alf Inge har jobbet mye med bedrifter innen frisørog velværebransjen. Nå gleder han seg til å sette i gang et nyutviklet program for NFVBs medlemsbedrifter. ET KEVLARSKJOLD

- Mange ledere har bygget seg et skjold av kevlar for å ikke avsløre svakhet. Instruerende, autoritære ledere har i seg en utrygghet som skjules ved å ikke være spørrende og lyttende. En trygg leder bygger sitt lederskap rundt en filosofi om å være åpen og nysgjerrig. Man lærer ved både å lære av og lære bort. «Trygg leder» er også stikkord for måloppnåelse for NFVBs lederprogram. En leder som skaper resul-

26

FRISØR

4 / 2019

tater gjennom motiverte medarbeidere. SYMBOLEFFEKTER

- En trygg leder er også nysgjerrig på hvordan han/ hun er som leder. Lærevillighet hos lederen vil skape lærevillige medarbeidere, som er proaktive på å gi og be om feedback. Alt du gjør som en leder vil ha symboleffekt. - Det er et kontinuerlig arbeid med å holde fokus på mål, følge opp og gi tilbakemelding. Det krever at du har et godt «mindset», en grunnleggende forståelse av sammenhenger, sier Alf Inge. B R A N S J E T I L PA S S E T

Det finnes en verden av ulike lederutdanninger, kurs og opplæring. Man retter seg mot ulike kunnskapsmål og tiden setter naturlige premisser for hvor langt man fordyper seg i emnene. Men resultatet av tilegnet kunnskap og kompetanse kommer også an på hvor og hvordan man utvikler seg, i hvilke miljøer man er i. NFVBs lederprogram med Alf Inge Cleve-Stiansen tar utgangspunkt i din egen bransje, din egen bedrift og ikke minst: deg selv. MEDLEMSFORDEL

Det er kun ledere i NFVBs medlemsbedrifter som får tilbud om dette unike lederprogrammet. Det er tilpasset din konkrete jobbsituasjon, og er en investering der Cleve-Stiansen garanterer for resultatet.