__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR

2 / 2019 117. ÅRGANG

2 / 2019 / 117. ÅRGANG

HÅR & SKJØNNHET-SPESIAL S H O W E N E ,

K O N K U R R A N S E N E

O G

V I N N E R N E


QUEEN OF THE SCENE LONG LIVE GOOD HAIR DAYS

O

RT PPO PRIDE SU

EP D AR ROUD GH T

EX YOUPRESS RSEL Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, F WITH pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer.

EP D AR ROUD T GH

p ride Det gir deg TRYGGHET, PÅVIRKNINGSKRAFT og UT VIKLINGSMULIGHETER! O

RT PPO PRIDE SU

N F V B S T R AT E G I P R O G R A M

Vi er med deg! Bli bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i NFVB/NHO. Sjekk www.nfvb.no

Inspired by the vibrant energy of global music and Pride festivals – ghd proudly presents the NEW Festival Collection.

S O M ghd M EPlatinum+ D L E M| ghdI Gold N F| VghdBAirShairdryer T Å R | Dwww.wellastore.no U ALDRI ALENE!


EX YOUPRESS RSEL F WITH RT PPO PRIDE SU

Inspired by the vibrant energy of global music and Pride festivals – ghd proudly presents the NEW Festival Collection. ghd Platinum+ | ghd Gold | ghd Air hairdryer | www.wellastore.no

O

pride

EP D AR ROUD T GH

EP D AR ROUD GH T

O

RT PPO PRIDE SU


Brukervennlig betalingsløsning. Vi leverer et effektivt betalingssystem og et brukervennlig program som gjør at du kan bruke mer tid på kunder og mindre tid ved datamaskinen.

ENKEL OVERGANG FRA ALLE SYSTEMER

Vi henter ut data fra ditt tidligere system.

SALG@EASYUPDATE.NO

Oppsett av nytt system.

Levering og opplæring i nytt program.

TELEFON 40 00 40 79

Gratis support

EASYUPDATE.NO


LITEN LISENS

STOR LISENS

UTSTYRSPAKKE

1-3 ansatte

4-ubgr ansatte

Komplett utstyr

747,-

1347,-

999,-

• • •

• • • •

• • •

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

kasseprogram Timebok Nettbestilling

/mnd

PC med touchskjerm Strekkodeleser Kvitteringsskriver Elektronisk kasseskuff


Affordable

LUXURY


ET NYTT KONSEPT FOR FRISØRSALONGER • • • •

Eksklusive salongprodukter Ingen oppsøkende selgere på salongdøra Gratis online-kurs God rabatt – høy fortjeneste

Bestill varene dine online og hold kontakt med våre kunderådgivere via internett, Skype, Facetime eller mobil.

MARKEDETS BESTE FORTJENESTE Vi mener at salonger skal slippe å måtte konkurrere på pris med internettbutikker som ofte kan tilby svært lave priser på hårprodukter. Derfor har vi i våre veiledende priser allerede beregnet 20 % rabatt til alle våre kunder – uavhengig av om du er en stor eller liten salong. Vi gir også alle kunder minimum 50 % fortjeneste ved salg av våre produkter. I tillegg får salongen din en bonus på det totale varekjøpet gjennom et år.

BESKYTTET MOT INTERNETT-SALG For oss er det viktig å beholde eksklusiviteten til produktet, derfor beskytter vi Gorgeous mot internettsalg. Våre produkter er kun tilgjengelig hos profesjonelle frisørsalonger eller gjennom Gorgeous` offisielle nettbutikk. I nettbutikken vår skal prisene reflektere salongprisene, og i tillegg kommer frakt. Det betyr at produktene alltid vil være billigere i din salong enn hos oss.

EKSKLUSIVE INTRODUKSJONSPAKKER FOR FRISØRSALONGER Ta kontakt med oss og få et fantastisk tilbud på en testpakke eller en intropakke til salongen din. Små og store salonger har forskjellige behov, og vi har tilpasset oss slik at vi skal være tilgjengelig for alle. For oss er ingen for liten og ingen for stor. Vi ønsker seriøse og profesjonelle frisørsalonger velkommen til å bli en del av Gorgeousfamilien.

GRATIS ONLINE-KURS

KUNDESERVICE 24/7

Alle våre kunder vil ha tilgang til Gorgeous Academy der vi blant annet livestreamer kurs gjennom Facebook og YouTube. Du og dine ansatte kan streame kursene våre direkte slik at dere også får mulighet til å stille spørsmål til kursholderne underveis. Alle kurs blir også tilgjengelig i opptak. Slik sparer du tid og reisekostnader, samtidig som du sikrer at du og dine ansatte får tilgang til det siste av det siste – enten du bor i Oslo, Bergen eller Kirkenes.

Bestill varer direkte på www.gorgeouslondon.no! Der kan du holde deg oppdatert på våre produkter, nyheter, kampanjer, lager- og ordrestatus.

FAMILIEEID SELSKAP MED KJÆRLIGHET TIL FRISØRER Gorgeous Londons grunnleggere og eiere har jobbet i frisørbransjen gjennom tre generasjoner i over 60 år. Våre produkter er utviklet av engasjerte frisører med en kjærlighet til bransjen, og som forstår profesjonelle salongbehov – også internasjonalt. Gorgeous London er luksuriøse hårprodukter med stilren og moderne design. Serien er utviklet av kreative og nyskapende frisører og stylister og laget for maks ytelse med kun de beste ingrediensene. Uten parabener, ikke testet på dyr!

Har du noen spørsmål? Kontakt vår norske kundeservice på 960 06 770 eller post@gorgeouslondon.no Vi holder åpent 24/7!

#me&gorgeous


12

Innhold: UTGAVE 2-2019 117. ÅRGANG

ARTIKLER

1 4

F E S T I VA L E N H Å R & S K J Ø N N H E T 2 0 1 9 / Fa rg e r i kt o g f re m t i d s re ttet

2 0

N M I F I R E FA G / N o rg e s m e ste r n e v i s e r ve i

2 4

ÅRETS NORGESMESTERE

5 4 P R I S F E S T E N 2 0 1 9 / S to r sta s i sto rst u a 6 4 Å R E T S F R I S Ø R 2 01 9 , T H O M A S M Ø R K / Fu ll kla f f - e n d e li g 7 2

D I G I TA L KO M M U N I K A S J O N / S li k få r d u f le re ku n d e r o g m e rs alg

7 6 B U T I K K D ATA / B li m e r e f fe kt i v, b r u k b u t i kkd a ta b e d re 7 8 D I G I TA L E H Å N D B Ø K E R / E n ve n n i h ve rd a g e n 9 4

N F V B S T R AT E G I P R O G R A M / In te g re r i n g sta r te r i B e d r i f t

IMPULSER

2 6

N M / Te kn i s k ko m b i n a s j o n o g p ro g re ss i v kli p p

3 0 N M / B r u d e f r i s e r i n g

FASTE SPALTER

9 S i gne rt 1 0 L e de ren 8 0 P rodu ktm ix

3 2 N M / L a n g t h å rs o p p s e tt i n g

86

3 4 N M / Fu ll Fa s h i o n L o o k - d a m e

8 8 In sid e

3 6 N M / Ma ke - u p 3 8

N M / L ow s ki n fa d e cu t

4 0

N M / S kj e g g

4 2

N M / Fu ll Fa s h i o n L o o k - h e r re

4 4

S H O W G L I M T / Ve rd a n t

4 6

S H O W G L I M T / L’ O ré a l

Hv is j eg f ik k velg e. . .

9 2 N F VBinfo 93

P å ka lenderen /

Re daktørens lille inns pill

4 8 S H O W G L I M T / Fre n d s 5 0

S H O W G L I M T / M o te m e d M e n i n g

5 8 S H O W G L I M T / Co m a

8

FRISØR

2 / 2019

6 0

S H O W G L I M T / E s ca p e

6 8

Å R E T S F R I S Ø R 2 0 1 9 / V i n n e r b i ld e r

7 0

Å R E T S AVA N T G A R D E 2 0 1 9 / V i n n e r b i ld e r

F O R S I D E / Hår: Årets Frisør 2 019 , Tho mas Mørk Fo t o : M agnus Nordstrand


25

Ve

NFVB leverer! Denne utgaven av Magasinet FRISØR gir et godt tilbakeblikk på bransjebegivenheten Hår & Skjønnhet, med NM i fire fag og ikke minst den fantastiske Prisfesten. Selv om det er gått et lite stykke tid siden bransjen var samlet i Oslos nye storstue, The Hub, så er det mange, gode grunner til å bruke god tid på å reflektere over begivenheten. For det var en faglig orgie av inspirasjon, som vi her i magasinet bare får vist noen glimt av. Hver frisyre hadde fortjent en helside, men det har vi dessverre ikke mulighet til. Hår & Skjønnhet kunne også by på tidenes seminarpakke, med alt fra det frisørfaglige til det forretningsmessige. Alt for at bransjens fagfolk skal være best mulig rustet og mest mulig inspirert til å møte en utfordrende salonghverdag. De som ikke var der at gikk virkelig glipp av noe. Det vil forhåpentligvis bli flere bransjefestivaler med dette konseptet, og da gjelder det å være våken for å få med seg det særdeles rikholdige programmet.

signert: REDAKTØR JARL GARDER

DE TRE PILARER

NFVB har en satsningsstrategi som bygger på tre hovedpilarer: 1) Utdanning og kompetanse 2) Verving og medlemspleie 3) Omdømmebygging. Hår & Skjønnhet er et slags utstillingsvindu for det arbeidet NFVB gjør for bransjen. For eksempel ble skolene invitert til en egen rekruttarena, før de fikk anledning til å se på NM og showene, møte leverandørene, treffe fagfolk og bli ekstra motivert for å bli fremtidens fagarbeidere. Og det elevene fikk se var nettopp noe av det ypperste bransjen kan by på. Sånt kommer ikke av seg selv. Noen må jobbe i kulissene for å legge til rette for kunnskapsbygging. «Noen» er NFVB, som med sitt nettverk samler den kraften som må til. Deltakere i NM og Årets Frisør har fått mange oppslag i lokalaviser rundt om i hele landet. Det er omdømmebygging i praksis. Medlemsbedriftene får ekstra mange fordeler, men NFVB er rause til å dele kunnskap og inspirasjon. Vi tar vårt bransjeansvar på alvor, og ønsker å inkludere alle i en stor «VI-følelse». E T U N I K T FA G B L A D

Magasinet FRISØR utgis av NFVB, frisør- og velværebedriftenes egen interesseorganisasjon. Du kan derfor si at hver medlemsbedrift er «deleier» i magasinet. I godt over 100 år har magasinet vært formidler av informasjon og inspirasjon til faglig utvikling og bedriftsutvikling. Engasjerte medlemmer har vært og er kjernen i forbundets og magasinets virksomhet. Også i vår stadig mer digitaliserte hverdag formidler Magasinet FRISØR et sterkt visuelt uttrykk, og gjør at du stopper opp og leser på en helt annen måte enn på en nettside du skroller fort forbi. Men den store styrken ligger nettopp i samspillet i NFVBs kommunikasjonskanaler: våre arrangement, der Hår & Skjønnhet troner, våre to magasiner FRISØR og SALONG Hud & velvære, og våre digitale flater som nfvb.no, Facebook og Instagram. Alt som skjedde under Hår & Skjønnhet, og det var MYE, vil også være kilde til mange kommende artikler i magasiner og på nett, og mange postinger i de sosiale medier. Jeg håper dette magasinet gir deg et forfriskende tilbakeblikk på Norges største bransjebegivenhet. Vi trenger alle inspirasjon som energi til vår kreative hverdag.

RKET TRY K ME

79

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

PR

IN

03

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

TM

4

1

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

MIL JØ

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

E DIA – 20

FRISØR

2 / 2019

9


Et s k ik k e lig b ran sje løf t KJÆRE ALLE VENNER, KOLLEGAER.

Vi har nettopp lagt bak oss tidenes bransjehelg. Det er en stolt, glad og takknemlig forbundspresident som sitter her. Møteplassen Hår & Skjønnhet er et meget viktig treffpunkt for alle oss frisører, et sted for faglig utvikling og inspirasjon. Arrangementet Norgesmesterskapet i frisering har levd i mange år, helt tilbake fra 1963. Første gang vi arrangerte prisfesten Årets Frisør var 5. februar i 2000. Det har vært en kjempesuksess fra dag en. Som dere vet så var årets arrangement i ny form, som Festival på The Hub - med kjempesuksess. Det var stinn brakke, og jeg har aldri opplevd så mye godord og skryt fra fornøyde bransjefolk. BYGGER OMD ØMME – SKAPER REKRUTTERING

Denne helgen er utrolig viktig for bransjen vår. Hvert år vi arrangerer dette styrker vi kunnskap og kompetanse, bygger et godt bransjeomdømme, som igjen betyr alt for rekruttering til faget. Vi i NFVBs styre og administrasjon sitter på god kunnskap om viktigheten av å bygge denne møteplassen, og utvikle den videre. Vi har hatt et tett og godt samarbeid med bransjens leverandører. Engasjerte representanter har vært med i en styringsgruppe, og vi er så glad for det samarbeidet. Dette var avgjørende for at arrangementet denne helgen lot seg gjennomføre. Resultatet har dere nå sett, en dag stappfull av aktivitet og faglig utvikling. Det er fantastisk. En takk til alle leverandører som var med oss, og bygger møteplassen vår til noe helt unikt. V I TA R A N S VA R F O R B R A N S J E N S F R E M T I D

leder: PRESIDENT EDEL KRISTIN TEIGE

Lurer dere på hvem som jobber med å få flere av dagens ungdom til å velge frisør- og velvære­ fagene? Lurer dere på hvem som er med og lager nye læreplaner til frisørutdanningen vår? Lurer dere på hvem som arrangerer faglige mesterskap og konkurranser? Lurer dere på hvorfor lærlingtilskuddet har økt? Lurer dere på hvorfor importgrensen blir tatt vekk i stedet for å økes? Lurer dere på hvem som tar ansvar for og forhandler frem tariffen til frisørbransjen? Hadde det vært bra for hudpleiebransjen at den fikk et læreløp som gir fagbrev? Ønsker dere at kontroller fra det offentlige skal treffe der det trengs mest i bransjen? Vil dere være en kvalitetsbedrift som er NFVB-autorisert og har ansatte som er kvalifiserte, NFVB-sertifiserte frisører? Det er bransjeorganisasjonen NFVB som står på og gjør alt dette. Dette er bare noen av sakene NFVB har vært og er pådriver for. Uten organisasjonen NFVB er dette ikke mulig å få til. Det er viktig å påpeke at det ikke er greit at noen er gratispassasjerer og nyter godt av det andre jobber hardt for. Det er ukult å stå utenfor og la andre i bransjen bruke tid, krefter og penger som en hel bransje nyter godt av. Det kan du gjerne fortelle til alle bransjekollegaer. PRAKTISK ARBEID

Sertifisering og autorisasjon er fremtiden, og dette er begreper som kommer til å bli brukt mye tid på i bransjen vår fremover. Vi trenger en endring der bransjen vår blir enda sterkere og et godt sted å være hele arbeidslivet. Vi må også få slutt på at det offentlige bygger opp under useriøsitet/økonomisk kriminalitet med

10

FRISØR

2 / 2019


SAMMEN er vi sterke trygdeordninger og urettferdige rammebetingelser til enkeltpersoner eller grupper. Vi skal heie frem de seriøse bedriftene og kvitte oss med de useriøse. Vi må også få større forståelse for at en lærebedrift som tar samfunnsansvar må ha gode forutsigbare regler og rammebetingelser. NFVB reder bransjen vår for fremtiden, og ikke minst at bransjen vår får den anerkjennelse og det omdømmet som vi fortjener.

Væ r E N G A S J E R T o g l a v e l v æ r e b r a n s j e n bli en vinner av bærekraftighet på alle nivåer for fremtiden. Vi har ikke en dag å miste. Er du med?

EN NASJONAL DUGNAD

Alle grupperinger i bransjen må samarbeide hvis vi skal lykkes. Vi lykkes ikke hvis ikke salongene samler seg om det store løftet vi som bransje må gjennomføre. Vi trenger derfor at det blir gjort en dugnad for å få flere medlemmer i NFVB. Vi må ha et forrykende engasjement fra grasrota i NFVB. Jeg håper på et rungende JA, helt i fra nord til sør, øst til vest.

NFVB vedtok en ny strategi i 2017, og flere prosjektgrupper jobber nå på spreng med oppgaver som kommer til å endre og modernisere hele frisørbransjen. Bedre omdømme og økt rekruttering er målet. Hvis vi skal klare å gjennomføre dette, er det veldig viktig at alle i bransjen er med på spleiselaget og organiserer seg i NFVB. Det er dette fellesskapet som sørger for at bransjen vår drives fremover med levelige rammevilkår. EDEL KRISTIN TEIGE, PRESIDENT NFVB.

M E D L I D E N S K A P T I L FA G E T O G B R A N S J E N

SERIØS DYKTIG ENGASJERT FRISØR

2 / 2019

11


Med Fixit i din salong får du mer tid til det du elsker Et butikkdatasystem alene er ikke nok til å gjøre salongen din synlig, få flere kunder eller øke produktsalget. I tillegg trenger du gode kommunikasjonsløsninger som bidrar til at du kan møte kundene dine på ulike behov og gi dem gode kundeopplevelser. Gjennom Fixit får du alt dette.

Butikkdata

Lagerstyring Få full oversikt over lagerbeholdning, varsel ved behov for etterfylling og korrekte inn- og utpriser på alle varene til enhver tid. Ved å sette min/max på lager kan du forenkle varebestillingen slik at du får korrekt varelager etter ditt salg og forbruk. Slik unngår du krisebestillinger.

Varebestilling Hos oss kan du bestille varer digitalt rett fra din leverandør – når og hvor du vil. Dette frigir tid for deg og din leverandør til å rette fokus mot produktopplæring og økt varesalg.

Vi tilbyr salongen en komplett utstyrs- og programvarepakke. Du får topp moderne utstyr som digital timebok, touchskjerm, betalingsterminal og mye mer.

Ledelsesverktøy Du har tilgang til salongens data via internett med gode verktøy for budsjettog økonomistyring, rapporter, intranett for salongens medarbeidere, markedsføring ol.

Digital timebestilling Med digital timebestilling i appen Fixit Timebestilling, på salongens hjemmeside og på Fixit.no er din salong tilgjengelig for nye og eksisterende kunder 24 timer i døgnet.


Markedsføring

Fordelsprogram

Lag egne kampanjer og vis annonser til nye og eksisterende kunder på Facebook og Instagram. Send SMSkampanjer, og vis tilbud i Fixit-appen og på salongens hjemmeside.

Tilby kundene dine et fordelsprogram med flotte medlemstilbud og opptjening av bonuspoeng ved kjøp av behandlinger og produkter. Det gir din salong flere lojale kunder.

Hjemmesider

Regnskap – NY I 2019!

Et genialt verktøy hvor du raskt og enkelt kan lage, endre og vedlikeholde hjemmeside for salongen. Designet er tilpasset salongens profil og du velger selv hvilket innhold du vil vise.

Med Front Regnskap får du en regnskapsløsning som er fullintegrert både med vår butikkdata og banken din. En fullstendig regnskapspakke som er trygg, enkel og forståelig, og med tilgang til oppdaterte tall for salongen hele døgnet.

Gavekort Med vår gavekortløsning kan du tilby kundene dine digitale og fysiske gavekort i salongen, i app og på salongens hjemmeside.

Spar tid og reduser kostnader med Fixit Vårt mål er å sørge for at din salong tjener mer og reduserer kostnader med Fixit sine smarte løsninger. Vår butikkdata er ikke bare komplett – den er den smarteste i bransjen. Er du nysgjerrig på hvilken verdi Fixit kan gi din salong? Prøv verdikalkulatoren på verdi.fixit.no og få en gratis rapport på hva din salong kan spare og tjene.

Vi får salonger til å lykkes. FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60


Far geri kt o g fremti dsr ettet

B e a u t y

HÅR & SKJØNNHET 2019:

Lørdag 16. mars inntok et par tusen frisører Petter Stordalens nye storstue, The Hub, for å få med seg Hår & Skjønnhet, årets abso-

lutt største begivenhet for frisør- og velværebransjen. Det var stinn brakke, med et svært tettpakket program hele dagen. Så ble det

hele rundet av med den fantastiske Prisfesten. NFVB kan konkludere med at dette ble en stor suksess. T E K S T : J A R L G A R D E R F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

Ordet «fantastisk» kan bli brukt i mange sammenhenger når man skal oppsummere Hår & Skjønnhet 2019. Nyåpnede The Hub satte en fantastisk fin ramme rundt arrangementet, programmet for dagen var fantastisk innholdsrikt, og alle deltakerne fikk fantastisk mye for pengene. Og skal man beskrive den avsluttende prisfesten kan man bruke ordet med STORE bokstaver. Alle de fremste leverandørene i bransjen var godt tilstede, med både stands, seminarer, demonstrasjoner og show. NFVB har sluttet å bruke ordet messe om Hår & Skjønnhet, fordi man ønsker å fokusere på at arrangementet er langt mer enn det folk vanligvis legger i messebegrepet. NFVB ønsker å fokusere på at dette er et sted for faglig utvikling og inspirasjon. Det skal handle om hvordan man kan bli en bedre fagutøver og hvordan man kan drive en bedrift bedre. Noen vil nok savne messen med masse salgsboder og vareprøver, men ingen kan si at det var mangel på faglig inspirasjon! FA R G E R I K T

The Hub er langt fra å være en messehall, og det publikum fikk oppleve innenfor dørene var i en stor fargeskala. I den store salen fikk man med seg både foredrag om begeistring på jobben, show der leverandørene benyttet noen av landets beste kreative team og ikke minst Mote med Mening, som for første gang var integrert i Hår & Skjønnhet. Norgesmesterskapene er et fargerikt skue, og alle med en

14

FRISØR

2 / 2019

liten fagnerd i seg må bli imponert over det man ser. På standene var det en god miks av bransjens leverandører, fra de rene frisørleverandørene til de som retter seg mer mot hudpleie og velvære. Dataleverandørene retter seg mot alle profesjonelle, og har blitt en stadig viktigere del av forretningshverdagen. Seminarrommene i etasjen over kunne by på fordypning av mange ulike temaer, fra leverandørenes produkter og tjenester til det som gikk mer på forretningsdrift. NFVB hentet inn krefter fra NHO, og det var definitivt gode råd og nyttig informasjon de kunne by på. FREMTIDSRETTET

NFVB inviterte i år også skoleelever til Hår & Skjønnhet. Før de slapp inn på selve Hår & Skjønnhet fikk de noen timer med bransjeinformasjon. Det er morgendagens fagutøvere og ledere, så NFVB mener det er svært bra om de stiller godt forberedt og motivert i starten av karriereveien. Hår & Skjønnhet som arena for bransjeutvikling ble godt befestet under årets arrangement. Det er et enormt krafttak som NFVB står for, men alt avhenger av at både leverandører og publikum slutter opp om arrangementet. Årets arrangement hadde god oppslutning, og det er å håpe på at alle ser nytteverdien i dette. Dette magasinet gir bare et glimt av begivenheten, men burde være en god huskelapp om betydningen av å samle så mange til en eneste stor begeistringspakke for bransjen.

is Business


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

FESTIVALEN

Hår & Skjønnhet 2019

s

F E S T I VA L E N HÅR & SKJØNNHET A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

FRISØR

2 / 2019

15


Landets ledende leverandører var godt tilstede på stands, scene og seminarer. Det bidro til en fullpakket inspirasjonsdag.

FLERE BILDER FRA FESTIVALEN HÅR & SKJØNNHET 2019 FINNER DU PÅ NFVB FACEBOOK. DEL GJERNE OPPLEVELSENE!

F E S T I VA L E N H Å R & S K J Ø N N H E T 20 19 A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

16

FRISØR

2 / 2019

thorsen ti


French Designer Manufacturer since 1960

• KVALITET

T

• FAGKUNNSKAP • FAGLIG BRUKERVEILEDNING

I

• RASK SERVICE T

G

Y

GGHE

S

TR

Cindarella Paris baserer sin produksjon på over 50 års kompetanse av høykvalitets frisørmøbler designet og produsert i sin helhet i Frankrike. Med sin fullintegrerte produksjonskjede gir dette muligheter for å ivareta kundenes spesifikke behov og sikre leveringsfrister. Selskapet har sterke kvalitetsreferanser fra leveranser til ledende frisørsalonger over hele verden.

A R A N

• EGET SERVICEVERKSTED • MINIMUM 2 ÅRS GARANTI

Thorsen Bovital AS er en totalleverandør av produkter og utstyr til frisør, fotterapi, hudpleie og spa markedet. Selskapet er blant Norges ledende profesjonelle faghandelsleverandører med høy fokus på fag- og yrkeskompetanse og representerer en rekke anerkjente internasjonale leverandører. Thorsen Biovital har også eget showroom ved sitt hovedkontor i Ås, ca. 20 minutter fra Oslo

Besøk vår nettside www.biovital.no eller kontakt oss på telefon for mer informasjon

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no

thorsen til frisør 2-19.indd 1

02.04.2019 17:12


NM I FIRE FAG:

Norgesmesterne

viser vei

Perfeksjon og kreativitet, utført under sterkt tidspress foran et bransjepublikum som følger nøye med på alt du gjør. NM i frisør- og velværefagene krever at du holder hodet kaldt under et intenst stress. F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

Årets norgesmestere og samtlige konkurransedeltakere fortjen­er stor applaus for innsatsen under Hår & Skjønnhet i Clarion Hotel The Hub. Når NFVB inviterer til NM i fire fag, som igjen har en rekke konkurransekategorier, så er det mange folk og mye godt håndverk man kan følge med på. Norgesmesterskapene er et «Kinderegg». Det stimulerer godt til faglig utvikling for deltakerne, det gir god omtale og bygger godt omdømme for faget, og ikke minst kan det stimulere unge til å satse på en spennende karrierevei. Vi formidler her i magasinet en liten stemningsrapport, og et glimt av alle de fantastiske arbeider man kunne se under NM i fire fag. Samtidig oppfordrer vi til å besøke NFVBs Facebook og Instagram. Se bildene, lik og del, så flest mulig blir oppmerksom på faglig konkurransekraft av ypperste klasse.

NM A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

18

FRISØR

2 / 2019


NM i frisering er en fremvisning av faglig lidenskap. Det er utrolig intenst, krever gode forbredelser og dyp konsentrasjon.

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

FLERE BILDER FRA NORGESMESTERSKAPENE FINNER DU PÅ NFVB FACEBOOK. DEL GJERNE OPPLEVELSENE!

FRISØR

2 / 2019

19


NFVB TAR BRANSJEANSVAR

Det er en stor jobb å arrangere NM i fire skjønnhets- og velværefag. Det tar tid og penger å tilrettelegge for et så stort arrangement, men det er bred enighet om at dette er viktig for bransjen på mange plan. Medlemmene i NFVB tar også her et kollektivt bransjeansvar. Alle kan føle stolthet over å være med på å inspirere mange fagutøvere, og ikke minst vite at dette er viktig for de som vurderer å satse på en karriere i frisør- og velværebransjen. Her synliggjør vi en bransje med mange muligheter.

20

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

NM A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

FRISØR

2 / 2019

21


FLERE BILDER FRA NORGESMESTERSKAPENE FINNER DU PÅ NFVB FACEBOOK. DEL GJERNE OPPLEVELSENE!

22

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

NORGESMESTERSKAPENE I HUDPLEIE OG NEGLEDESIGN

MAKE-UP 2. PLASS: SYLWIA GOLKO, SALONG: STUDIO-KA SKJØNNHETSSALONG

Vi vier NM-reportasjen i FRISØR først og fremst til NM i frisering, samt vinnerbilder fra NM i make-up. NFVBs andre utgivelse SALONG Hud og velvære vil vise flere bilder fra NM i hudpleie og NM i negledesign. Det var andre gang NFVB arrangerte NM i hudpleie, med økende interesse og deltakelse. NM i negledesign hadde i år lavere deltakelse enn vanlig, men man kåret vinnere i fire kategorier. Mer om dette i kommende SALONG…

NM A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

FRISØR

2 / 2019

23


År ets norgesmestere N O R G E S M E S T E R E I F R I S E R I N G 2 0 1 9 DAME – TEKNISK KOMBINASJON (kre at i v f ri s y re + a f t e nf ri s y re ):

∙ Marthe Blystad, PåHåret Bogstadveien AS (Oslo)

DAME – TEKNISK LANGT HÅR (d ag l i g f r i s y re + a f t e nf ri s y re ):

∙ Leif Anders Øverland, Mozart Dame & Herrefrisør (Trondheim) DAME – BRUDEFRISYRE:

∙ Joakim Sumstad, Can Cam Moa Nord (Ålesund) DAME – LANGTHÅRSOPPSET TING:

∙ Joakim Sumstad, Can Cam Moa Nord (Ålesund)

VINNERE I ELEVMESTERSKAPET PIVOT POINT CUP 2019 M OT E F R I S Y R E PÅ DA M E :

∙ Ronja Ørnsdotter Hoyvik, Årstad videregående skole.

M OT E F R I S Y R E PÅ H E R R E :

∙ Ida Christine Moberg Renanger, Charlottenlund videregående skole. M OT E F R I S Y R E PÅ DA M E O G H E R R E - LAGKONKURRANSE

∙ Charlottenlund videregående skole, lag 1

NORGESMESTER I HUDPLEIE 2019:

∙ Charlotte Kvamsdal, Frisør- og Hudpleieinstituttet Bergen AS (Bergen).

DAME – PROGRESSIV KLIPP:

∙ Kamilla Janecka-Skalska, Kamilla Frisør Janecka-Skalska (Asker)

NORGESMESTER I MAKE-UP 2019:

∙ Erica Poppe, Makeup By Erica Koyama Poppe (Oslo).

DA M E – F U L L FA S H I O N LO O K (LAGKONKURRANSE):

∙ Loud Hair/Mørk AS (Oslo) Jenny Guilbert og Thomas Mørk

H E R R E – L O W S K I N FA D E C U T:

∙ Silje Kvamsdal, Visit Oasen AS (Bergen) HERRE – SKJEGG:

NORGESMESTERE I NEGLEDESIGN 2019: PROFF GELE:

Jekaterina Rjazanova, Vermont Jekaterina Rjazanova (Moss) ELEV AKRYL /GELE:

Silje Myre, Tone-Lise Akademiet AS (Oslo) STILE T TO:

∙ Maroine Lafsahi, Tom Wolf Arkaden (Porsgrunn).

Jekaterina Rjazanova, Vermont Jekaterina Rjazanova (Moss)

H E R R E – F U L L FA S H I O N LO O K (LAGKONKURRANSE):

Jekaterina Rjazanova, Vermont Jekaterina Rjazanova (Moss)

SOAK OFF GEL :

∙ Brødrene Fevangs Barberstue AS (Stavanger) Anders Fevang og Kjetil Fevang

TAKK TIL SPONSORENE:

FOR RESULTATLISTER FRA NM, SE B e a u t y C h a m p i o n s . c o m

NM A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

24

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

FLERE BILDER FRA NORGESMESTERSKAPENE FINNER DU PÅ NFVB FACEBOOK. DEL GJERNE OPPLEVELSENE!

FRISØR

2 / 2019

25


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

DAME PROGRESSIV KLIPP 1. PLASS: KAMILLA JANECKA SKALSKA, SALONG: CAMILLA FRISØR JANECKA - SKALSKA

DAME TEKNISK KREATIV FRISYRE 1. PLASS: MARTHE BLYSTAD S A LO N G : PÅ H Å R E T B O G S TA D V E I E N A S

NM A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

26

FRISØR

2 / 2019

DAME TEKNISK LANGT HÅR DAGLIGFRISYRE 1. PLASS: TRINE HO SALONG: LEANGEN HÅRSENTER AS


DAME TEKNISK LANGT HÅR AFTENFRISYRE 1. PLASS: LEIF ANDERS ØVERLAND SALONG: MOZART DAME & HERREFRISØR


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

PIVOT POINT CUP MOTEFRISYRE HERRE 1. PLASS: IDA CHRISTINE MOBERG SKOLE: CHARLOTTENLUND VGS.

PIVOT POINT CUP MOTEFRISYRE DAME 1. PLASS: RONJA ØRNSDOTTER HOYVIK SKOLE: ÅRSTAD VGS.

FLERE BILDER FRA NORGESMESTERSKAPENE FINNER DU PÅ NFVB FACEBOOK. DEL GJERNE OPPLEVELSENE!

28

FRISØR

2 / 2019

NM A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB


Bli Hårolog du også! √ Fornøyde kunder. √ Økt salg. √ Bedre lønnsomhet.

Alle hår er unike

Øk din fortjeneste med skreddersydde produkter. Hårologi kan som eneste leverandør tilby produkter som blir personlig tilpasset kundens hår og hodebunn. Vårt digitale hårtest apparat gir deg svaret du behøver for å skreddersy produkter til dine kunder. Resultatet er produkter som sikrer bedre hårkvalitet og en sunnere hodebunn. Hårologi selges kun via frisører. Vi bruker ecosertifiserte råvarer, og produksjonen foregår i vår egen miljøvennlige fabrikk i Sverige.

Kontakt oss på: Marit Kristine Kjønstad +47 903 62 677 • info@harologi.se • www.harologi.se • Følg oss på:


BRUDEFRISYRE 1. PLASS: JOAKIM SUMSTAD SALONG: CAN CAM MOA NORD

30

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

BRUDEFRISYRE 2. PLASS: VI VAN VU SALONG: STUDIO S. STYLE

BRUDEFRISYRE 3. PLASS: MARTHE FYLLING S A LO N G : H Å R KO M PA N I E T A S

FRISØR

2 / 2019

31


LANGTHÅRSOPPSETTING 1. PLASS: JOAKIM SUMSTAD SALONG: CAN CAM MOA NORD

32

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

LANGTHÅRSOPPSETTING 2. PLASS: YUSTINA SKIBA SALONG: LOUD HAIR

LANGTHÅRSOPPSETTING 3. PLASS: MARTINE STAURSET SØNDERLAND SALONG: SALONG LØV FRISØR

2 / 2019

33


DAME LAG FULL FASHION LOOK 2. PLASS: THINK HAIR WEAR AS LAG: KRISTIN KARLSEN HOLE OG SUNNIVA IREN MOLDE OPPEDAL

34

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

DAME LAG FULL FASHION LOOK 3. PLASS: CAN CAM MOA AS LAG: ANNE SIRI LORENTZEN OG ELINA KONONOVA

FRISØR

2 / 2019

35


PROFIL: ÅRETS FRISØRBEDRIFT

MAKE-UP 1. PLASS: ERICA POPPE SALONG: MAKEUP BY ERICA KOYAMA POPPE

36

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

MAKE-UP 3. PLASS: MOA EVELINA LARSSON S A LO N G : PÅ H Å R E T F R I S Ø R AV D . E LV E G A N G E N

FRISØR

2 / 2019

37


HERRE LOW SKIN FADE CUT 1. PLASS: SILJE KVAMSDAL SALONG: VISIT OASEN AS

38

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

HERRE LOW SKIN FADE CUT 2. PLASS: MAROINE LAFSAHI SALONG: TOM WOLF ARKADEN

HERRE LOW SKIN FADE CUT 3. PLASS: ASIER TESFAZGHI SALONG: CAN CAM MOA AS

FRISØR

2 / 2019

39


HERRE SKJEGG 1. PLASS: MAROINE LAFSAHI SALONG: TOM WOLF ARKADEN

40

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

HERRE SKJEGG 2. PLASS: CHRISTOPHER ROBIN THORSEN SALONG: BRØDRENE FEVANGS BARBERSTUE AS

HERRE SKJEGG 3. PLASS: KJETIL FEVANG SALONG: BRØDRENE FEVANGS BARBERSTUE AS

FRISØR

2 / 2019

41


HERRE LAG FULL FASHION LOOK 1. PLASS: BRØDRENE FEVANGS BARBERSTUE AS LAG: ANDERS FEVANG OG KJETIL FEVANG

42

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

HERRE LAG FULL FASHION LOOK 2. PLASS: HÅRKOMPANIET AS LAG: LISE KRISTINE FISKERGÅRD OG JOHANNA AASEN

HERRE LAG FULL FASHION LOOK 3. PLASS: PETITE FRISØRENE AS L AG: SAMIRA ATA OG JAQUELIN OKOMO

FRISØR

2 / 2019

43


IMPULSER

Showglimt fra

VERDANT 44

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A O G J A R L G A R D E R

45

2 / 2019

FRISØR


IMPULSER

Showglimt fra

L’ O R É A L

46

FRISØR

2 / 2019


JARL GARDER

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A O G

47

2 / 2019

FRISØR


IMPULSER

Showglimt fra

FRENDS

48

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

49

2 / 2019

FRISØR


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

2 / 2019

FRISØR

50


IMPULSER

Showglimt fra

MOTE MED MENING

FRISØR

2 / 2019

51


FOTO: JARL GARDER Foto: Werner Anderson

MOTE MED MENING: Det handler om å gi noe tilbake Mote med Mening er en non-profit satsing som genererer midler til gode formål. I år går pengene til Sykehusklovnene. Det er en ideell organisasjon som i 2017 sto for over 18 500 møter med barn innlagt på sykehus. 40 sykehusklovner er trent for arbeid med barn. NFVBs medlemsbedrift Olimb & Co Frisører har siden 2007 stått for arrangementet Mote med Mening, til inntekt for gode formål. Man har siden starten samlet inn over 1,5 million kroner til ulike formål, som blant annet Rosa sløyfe aksjonen Barneavdelingen på Ullevål Sykehus og Mental Helse Ungdom. D U K A N F O R T S AT T B I D R A

Sykehusklovnene har fått veldig mye positiv oppmerksomhet, og du kan være med å holde denne ordningen i full virksomhet. Mote med Mening oppfordrer både salonger, leverandører og enkeltpersoner til å bidra. Gi d i tt b i d rag t i l V i p p s ko n to 507274.

52

FRISØR

Foruten en rekke flotte show med ulike tema kunne Mote med Mening by på musikalsk innslag med Chris Medina. Primus motor Berit Olimb og Doan Tran, kreativ leder i Olimb & Co, kunne puste ut etter nok en kraftinnsats for en god sak.

2 / 2019

HAIR0020


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Følg oss på

13

facebook, Bli #hårdonor

14 15

Foto: Werner Anderson

16 17 24

rammes av hårtap …

23

Vi skal nemlig ikke lenger kaste bort sjansen til å hjelpe de som

22

NFVB, som vi håper både du og dine kunder blir med på!

21

BLI #HÅRDONOR er en opplysningskampanje i samarbeid med

20

som har mistet det. Derfor starter vi Norges største hårdugnad.

19

Vi vet hvor viktig flott hår er for deg, for dine kunder – og for de

18

Bli #Hårdonorsalong du også!

Slik blir du hårdonor-salong: 25

Les mer og bestill materiell på hårdonor.no

26 27 28 29

HAIR0020_Apollo_Hårdonor_A4.indd 1

04.04.2019 09:15


PRISVINNERE:

St or s tas i s tor s tua

Årets Frisør: • Thomas Mørk, Loud Hair

Prisfesten var den store finalen på en stor dag.

Årets Frisør - region 4 - Oslo: • Thomas Mørk, Loud Hair

Med så mange aktiviteter under hele dagen, med blant annet norgesmesterskap i fire fag, så føles det både godt og riktig at det hele rundes av med en Prisfest i Oslos nye storstue på The Hub. Og endelig kunne Thomas Mørk fra Loud Hair motta troféet som «Årets Frisør». Han har vært norgesmester mange ganger og vunnet flere kategorier innen Årets Frisørkon-

Årets Frisør - region 2 - Vest- og Sør-Norge: • Morten Jensen, Monarchy Studio Årets Frisør - region 3 - Øst-Norge: • Svetlana Jouini, Studio S. Style

Årets Herrefrisør: • Eirik Thorsen, Adam og Eva Grensen Årets Avant Garde: • Thomas Mørk, Loud Hair Årets Lærling: • Silje Markussen, Adam og Eva, avd. Steen og Strøm Årets Hårstylist: • Jens Johan Wiker, Escape Hairdressing Årets Frisørbedrift: • STAS Hår og bryn AS

kurransen, men nå står han med den kanskje

Årets Frisørkonsern: • Adam og Eva Gruppen AS

gjeveste tittelen.

Årets Hudpleiebedrift: • Syvende Himmel AS

«Hår & Skjønnhet» arrangeres av Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB), en bransjeforening som vil inspirere til rekrutteringen til fagene, styrke omdømmet, bygge yrkesfaglig stolthet og gi motivasjon til videre utvikling. Enten man deltar i norgesmesterskapene, i Årets Frisør eller i bedriftskategoriene så setter dette fokus på konkurransekraft i både direkte og overført betydning. - Jeg ønsker å gratulere alle konkurransedeltakerne. Norges frisørbransje er virkelig i verdensklasse, sier NFVBs administrerende direktør Anne Mari Halsan.

Årets Influencer: • Lotte Myrseth

F A N TA S T I S K F E S T

Thomas Mørk fra  Loud Hair  i Oslo er særdeles beæret og begeistret med tittelen Årets Frisør og anerkjennelsen det medfører. Han mottok prisen av den engelske stjernefrisøren Darren Ambrose, som var et av jurymedlemmene sammen med Alan Edwards og Johan Hellström.  - Det er helt fantastisk. Dette er en anerkjennelse for det man jobber med til daglig. I Norge er dette en av de største prisene man kan få. Det er helt utrolig, sier Mørk. Det var også en helt spesiell stemning i storsalen på The Hub. Med nesten 900 personer tilstede var det smekk fullt, og med konferansierduoen Harm & Hegseth i fri dressur og de fantastiske musikerne i Need Music ble det skikkelig liv i leieren. Gjesteartist Bjarne Brøndbo løftet stemningen ytter­ligere. Det er lett å konkludere med at Prisfesten var og er årets høydepunkt.

54

Årets Frisør - region 1 - Nord- og Midt-Norge: • Diana Helen Jakobsen, Kry Frisør

FRISØR

2 / 2019

Hedersprisen: • Aud Schjødt Fredriksen

N O R G E S M E S T E R E :

De fleste NM-vinnerne fikk sine pokaler og medaljer rett etter konkurransene, men i kombinasjonskategoriene ble vinnerne kåret under Prisfesten. Se også side 24. Dame – teknisk kombinasjon (kreativ + aftenfrisyre): • Marthe Blystad, På Håret Bogstadveien AS. Dame – teknisk langt hår (dagligfrisyre + aftenfrisyre): • Leif Anders Øverland, Mozart Dame & Herrefrisør.


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

55

2 / 2019

FRISØR


FLERE BILDER FRA PRISFESTEN FINNER DU PÅ NFVB FACEBOOK. DEL GJERNE OPPLEVELSENE!

56

FRISØR

2 / 2019


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

PRISFESTEN A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

FRISØR

2 / 2019

57


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

FLERE BILDER FRA PRISFESTEN FINNER DU PÅ NFVB FACEBOOK. DEL GJERNE OPPLEVELSENE!

PRISFESTEN A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

58

FRISØR

2 / 2019


JARL GARDER

FOR FESTEN!

SPONSORER: ARRANGØR:

F O T O : N ATA L I A P I P K I N A O G

TA K K


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A O G J A R L G A R D E R

PRISFESTEN A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

60

FRISØR

2 / 2019


IMPULSER

Showglimt fra

COMA

FRISØR

2 / 2019

61


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

IMPULSER

Showglimt fra

ESCAPE

P R I S F E S T E N 2019 A R R A N G E R E S AV N O R S K E F R I S Ø R- O G V E LVÆ R E B E D R I F T E R - NFVB

62

FRISØR

2 / 2019


- et fordelaktig medlemskap Som medlem i HeadQuarter får du innkjøpsrabatt hos alle våre frisør- og velværeleverandører, i tillegg til mange andre gode rabatterte medlemsfordeler som: •

Komplett kassasystem med online timebok fra Com2gether

Moderne og skybasert regnskap hos Accountor

Elavon Kortinnløsningsavtale

Ice telefonabonnement

Salongforsikringer

Bladkongenabonnement

Nespresso kaffemaskiner

Garantert lønnsomt!

Årlig medlemspris på 3000,- trekkes fra oppsamlet bonus dersom den overstiger medlemsprisen

Når du kan få alt på ett sted! Din totalleverandør av kasse og butikkdata, IT-tjenester og telecom Com2gether tilbyr: •

Totalleverandør

Komplett kasseløsning

Bredbånd

Telecomtjenester

25-års erfaring

Driftssikkert

Fremtidsrettet

Overlegen support

Grundig opplæring

Gratis utlån av maskiner om noe skulle gå galt

Support alle dager 08-22

Vil du vite mer? Kontakt oss på

Salong med 1-3 ansatte fra 490,- pr mnd. eks. mva

32 73 07 00, eller les mer på com2gether.no


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

2 / 2019

FRISØR

64


TEMA: PRODUKTSALG

TEMA: ÅRETS FRISØR

ÅRETS FRISØR 2019, THOMAS MØRK:

F ul l kl a f f - en d el i g - Det var veldig tilfredsstillende å vinne Årets Frisør 2019. Etter så mange nominasjoner gjennom årene, ble det full uttelling. Nå kan jeg endelig legge opp, hvis jeg vil, smilte Thomas da vi besøkte ham i salongen Loud Hair i Vika etter prisfesten. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Vil du ha sjokolade til kaffen, spør en smørblid Thomas Mørk etter å ha møtt opp presis på minuttet til intervjuavtalen med Magasinet FRISØR. Og det er noe som kjennetegner Thomas Mørk. Her er det punktlighet, presisjon og nøyaktighet som gjelder. Tidspunkter skal holdes, det vet han som en av bransjens mest premierte konkurransefrisører. Han ser overraskende fresh ut etter helgens strabaser, men det ble et tett program på lørdag medgir han. Det var ikke bare Prisfesten som stod på programmet. Thomas og resten av teamet i Loud Hair var i sving på NM-arenaen gjennom hele dagen. AMBISIØST OG STRABASIØST

- Jeg liker å jobbe under press, og synes for min del at det fungerte veldig godt med et komprimert program der Hår & Skjønnhet og Prisfesten gjennomføres på én dag. Sammen med resten av Loud Hair teamet var jeg i sving på konkurransearenaen under NM på dagtid, der vi deltok i flere disipliner. Det ble full klaff i lagkonkurransen Dame Full Fashion Look, og jeg må rose Jenny Guilbert. Vi var en duo som jobbet sammen på det vi kunne best, og det holdt til gull. Jeg må også trekke frem at resten av teamet hevdet seg godt innen andre disipliner, blant annet ble det sølv til Yustina Skiba i kategorien Langthårsoppsetting. - Det ble en inspirerende dag og fullt trykk, med Årets Frisør kåringen som et høydepunkt. Men jeg må innrømme at det røynet på sent på kvelden, etter

prisutdelingen. Jeg hadde nådd metningen, for å si det sånn, så påfølgende nachspiel ble det ikke noe av. Det var definitivt på tide å legge inn årene for min del, humrer han. K R E AT I V I T E T V E R S U S D I S I P L I N

Thomas Mørk har en livslang dedikasjon til faget og bransjen. Han har alltid gått sine egne veier og motbeviser tesen om at man enten er en kreativ person eller en «bokholdertype». Thomas mestrer både struktur, kreativitet, håndverksmessige kvaliteter og forretningsdrift med en sjelden sikker hånd. Han har klare meninger og en retning på det han gjør. Stayerevnen er det heller ikke noe å si på. Gjennom årene har han deltatt på de fleste arenaer innen det faglige feltet. Han har blitt europamester i frisering, kan skilte med sølv i VM, og han er en av de mestvinnende deltagerne i Årets Frisør. Favoritten er kategorien Avant Garde, som han vant i 2006, 2007, 2008, 2013 og nå i 2019. Men han er også opptatt av å utvikle nye talenter, og var synlig stolt da medarbeideren Marianne Storkjørren slo «sjefen» og ble regionsvinner i Årets Frisør i 2013. - Jeg var kanskje mer en solospiller tidlig i karrieren, men etter så mange år i bransjen føler jeg et ansvar for å dyrke frem nye talenter internt i Loud Hair. Kanskje kan jeg vie meg mer til dette, etter å ha vunnet hovedprisen Årets Frisør 2019. Ringen er sluttet, for å si det sånn, men jeg vil ikke love at jeg ikke satser neste år…

FRISØR

2 / 2019

65


TEMA: ÅRETS FRISØR

Jeg tar bedriftslederjobben veldig alvorlig. Ikke minst ansvaret for å utvikle egne medarbeidere. Loud Hair skal være et godt sted å utvikle seg faglig.

e rolduksjon omas n 2002. d til an-

FULL KONTROLL

Det smakte ekstra godt å vinne Årets Frisør denne gangen, medgir Thomas, som følte det var nå - eller aldri. - Jeg har vært nominert flere ganger til Årets Frisør, og ble regionsvinner allerede i 2004. Men jeg har faktisk ikke vunnet landsfinalen i denne priskategorien. Så denne gangen bestemte meg for å ta noen grep. Det var ikke noe poeng å fortsette i sporet fra i fjor, det gikk ikke an. Jeg vil ikke ende opp som sløv, gammel og utdatert, så det var på tide å tenke nytt. Skulle jeg vinne, visste jeg at jeg måtte ha en ny approach både til design og presisjon for å heve listen opp til et nytt nivå. Jeg må innrømme at jeg var selvkritisk til det absurde. Det ble mye arbeid, fordi jeg gjør alt selv: hår, make-up, styling og valg av klær og accesoires. Jeg liker å ha full kontroll. - Jeg tok et fotoshoot, som jeg ikke ble fornøyd med, så ble det en ny runde med en ny fotograf, Magnus Nordstrand. Han var fantastisk og greide å løfte detaljene opp ett hakk. Resultatet ble eksakt som jeg ønsket. - Samtidig valgte jeg å lage en kolleksjon til Årets Avant Garde, en priskategori som ligger mitt hjerte nær. I år var det også for første gang på 10 år en herrekategori, og det ble for fristende, så jeg lagde også en kolleksjon til denne priskategorien. Selv om jeg ikke ble nominert i herrekategorien, var det en interessant utfordring å kjøre et så bredt volum på innsendelsene, forteller Thomas.

ke minst å utvikle

eks re og n jeg

slo

an fordet hele ransen

OG VINNEREN ER…

Thomas er ikke en person med store fakter og høyt stemmevolum, men en lavmelt «hårnerd». Det preger også betraktningen etter å ha vunnet prisen Årets Frisør 2019. - Jeg hadde kanskje blitt litt mer emosjonelt opprømt og sjelelig berørt hvis jeg hadde vunnet prisen tidlig i karrieren. Nå føler rett og slett en tilfredsstillelse. Jeg greide å realisere det jeg hadde bestemt meg for å gjøre. Det har ligget noe uforløst, som endelig har blitt forløst.

66

FRISØR

2 / 2019

SUPERMODELLEN

Juryens råd har alltid vært: Sørg for å ha riktig modell, en som bidrar til å løfte frem uttrykkene. For Thomas Mørks del har modellen vært svært tilgjengelig. Marianne Storkjørren, som jobber i Loud Hair, har vært modell på alle tre bildene i fotokolleksjonen til Årets Frisør 2019. - Hun er min muse, en fantastisk modell som jeg har brukt på alle tre bildene. Jeg jobber tett på henne og får lov til å gjøre det jeg vil. Hun sier aldri nei til alle mine sprelske påfunn. Vi er utrolig samkjørte, og det er et stort aktivum å ha en så flott modell i min nære sirkel, roser Thomas Mørk.

KUNDENE APPLAUDERER

Thomas viser villig frem pokaler og utmerkelser som en del av salongens dekorasjon. Det uttrykker faglige kvaliteter, som han er opptatt av å rendyrke. - I dagens konkurransesituasjon med etablering av lavpriskjeder, mener jeg det er viktigere enn noen gang å fremheve kvalitet, hvis man skal ta seg riktig betalt. Priser og premier understreker håndverksmessige kvaliteter, som bevisste kunder vil finne attraktive. Så jeg er veldig opptatt av at vi holder et høyt faglig nivå og posisjonerer oss i toppsjiktet, faglig sett. Det setter kundene pris på. Jeg har fulle lister og kunder som har fulgt meg gjennom 20 år, så personlig har jeg fått uttelling. Nå blir fokuset å løfte frem nye talenter og bygge et team som profilerer Loud Hair på en positiv måte, oppsummerer Thomas Mørk.


FOTO: BJØRN KOLLERUD

N AV N : T homas Mørk S A LO N G : Loud Hair Vika og L o ud Hair Grünerløkka/Mørk A S S T I L L I N G : Daglig leder/kreat iv le der A K T U E L L S O M : Å rets Frisør 2019 og Å rets Avant Garde 2019, samt vinner av NM lagkonkurransen Dame Full Fashion Look sammen med Jenny Guilbert.

FRISØR

2 / 2019

67


VINNER

ÅRETS FRISØR 2019 T H O M A S M Ø R K LO U D H A I R / M Ø R K FOTO: MAGNUS NORDSTRAND

Juryen uttaler: Prisvinneren byr på eksepsjonelle farge­arbeid­er og et sterkt, interessant, sømløst uttrykk. Arbeidene er perfekt gjennomført, og viser utsøkte håndverksmessige kvaliteter. Alt stemmer ned til hver minste detalj. Outstanding. Juryen bestod av Johan Hellström fra Sverige, Alan Edwards fra Skottland og Darren Ambrose fra England.

68

FRISØR

2 / 2019

A S


VINNER

ÅRETS AVANT GARDE 2019 T H O M A S M Ø R K LO U D H A I R / M Ø R K FOTO: JENS ED GARD HAUGEN

Juryen uttaler: Prisvinneren byr på håndverksmessige kvaliteter av ypperste klasse. Arbeidene viser en delikat harmoni ned til hver minste detalj. Alt er perfekt utført og sitter som et skudd. Juryen bestod av Johan Hellström fra Sverige, Alan Edwards fra Skottland og Darren Ambrose fra England.

70

FRISØR

2 / 2019

A S


FRISØR

2 / 2019

71


T E M A : D I G I TA L K O M M U N I K A S J O N

D I G I TA L KOMMUNIKSJON

DIGITAL RÅDGIVER BJØRNAR EIDSMO, NHO:

- S l i k få r d u fl e re ku n d e r o g me rs a lg - Det gjøres tusenvis av søk hver måned på Google relatert til det frisørbransjen tilbyr. Jeg ser at motemagasinene tar mye av trafikken, og at frisørbedriftene i liten grad er synlige. Det kan du gjøre noe med. Om du blir synlig på topp fem eller ti i et søkeresultat, har det stor verdi, og effekten kan vare i mange år, poengterer digital rådgiver Bjørnar Eidsmo. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D O G S H U T T E R S T O C K

- Min analyse viser at verdien av synlighet i søk er undervurdert i frisørbransjen. De fleste frisørsalonger presenterer hva de selger i en prisliste på nettsiden. Det er verdifullt for de som allerede er inne på nettsiden, men for å bli synlig på søk og få andre til å finne frem til din nettside, kreves det mer, fastslår Bjørnar Eidsmo. L A G E N D I G I TA L S T R AT E G I

For å komme i gang, kan det være nyttig å bruke litt tid på å lage en plan for hvordan digitale kanaler skal hjelpe deg til å nå dine forretningsmål. Mange overser dette, og bruker tid på kommunikasjonstiltak som ikke virker, og ikke bidrar til salg, mener Bjørnar. - Det kan gjøres enkelt. For eksempel kan man definere at innhold som publiseres på Instagram skal synliggjøre kompetansen til de ansatte, og

72

FRISØR

2 / 2019

man kan beskrive hvordan kundene kan få glede av dette. På salongens nettside kan man bestemme at salongens viktigste tjenester skal ha sider optimalisert for søk, og at alle sider skal ha korte kundereiser til bestilling. - Du kan stille deg følgende spørsmål; Hvilke søk bør min bedrift være synlig på? Hvordan kan min bedrift bli synlig i disse søkene? - I svaret på det første spørsmålet bør du tenke igjennom hva som er det viktigste du tilbyr, hvilke ord bruker folk ved søk relatert til dette, hvor mange søker etter dette og hvilke søk er det smartest for deg å jobbe med å bli synlig i. Løsningen er å lage sider som omtaler én tjeneste, ett produkt, én problemstilling eller ett svar om gangen. Du kan starte med å optimalisere for ett enkelt søk du gjerne vil ha synlighet på, anbefaler Bjørnar. Han legger til følgende;


T E M A : D I G I TA L K O M M U N I K A S J O N

TIPS:

BRUK ANALYSEVERKTØY

På din facebookside velger velger du fanen «Innsikt». Bli kjent med hvordan siden din fungerer, finn mønster for innhold som engasjerer og gir klikk til din nettside. Analysér trafikken på nettsiden din gjennom verktøy som Google Analytics og Google Search Console. Tilpass «Google min bedrift». - Husk, vi liker best innhold fra personer vi kjenner, eller personer som inspirerer oss, påpeker Bjørnar Eidsmo.

VISSTE DU AT…

- I snitt søkes det etter «hårklipp» 1.300 ganger i måneden i Norge. Om du søker etter dette, vil du få treff på frisører gjennom Google Maps. Du ser derimot ingen lenker i søkeresultatet som handler om hårklipp og som leder til frisører. For å få til dette, er en god start å lage en side på din nettside med ordet hårklipp i tittelen. I en slik artikkel kan du gi en oversikt over hvilke klipp du tilbyr. - «Hårfrisyre» er noe det søkes etter 5.400 ganger i måneden, og her tar motemagasinene mesteparten av trafikken. - Hver måned gjøres det nesten 10.000 søk som inkluderer ordet «pannelugg».

- Å få hjelp til å optimalisere nettsiden din basert på etterspørsel i søk vil høyst sannsynlig være en verdifull investering som gir effekt i mange år. Det finnes også verktøy som du med litt trening kan bruke selv.

Fullsatt møterom på seminaret om digitalmarkedsføring på Hår & Skjønnhet 2019 i The Hub.

Frisør Evy Vigdal fra salongen Luster Fryd i Luster synes det var mange nyttige inputs å ta med seg fra seminaret til Bjørnar Eidsmo under Hår & Skjønnhet.

SNAKK MED KUNDENE DINE FOR Å LÆRE

Frisører tilbringer mye tid med sine kunder. Det kan brukes til å undersøke hva som er viktig å ta hensyn til når man skal optimalisere søkeresultatene, mener Bjørnar. - Man snakker om kundereiser fra sosiale medier. En bildepost på Instagram, med en relevant tag, kan være grunnen til at en kunde kommer til deg. Samtidig er det viktig å tenke på at en post du legger ut i sosiale medier, kun vil gi deg oppmerksomhet i en kort tid. Mitt råd er at du benytter anledningen til å spørre om hva som gjør at kunden kommer til deg? Har hun eller han sett hva du har publisert på sosiale medier? Starter kunden med et søk i Google? Er det personer kunden følger på Instagram, noe/ noen som ga dem inspirasjon? Fikk de anbefalinger fra en venn? Hvor får de ideer fra? Er kunden nysgjerrig på å prøve noe vedkommende har lest om? - Bruk litt av tiden til å snakke litt om dette når kunden sitter i klippestolen. Informasjon direkte fra kunden er gull verdt, og gir grunnlag for å lage et godt og relevant innhold.

VIL DU LÆRE MER? B j ø r n a r E i d s m o er digital rådgiver i NHO, og holder kurs på følgende datoer frem til sommeren: • Sarpsborg 9. mai • Oslo 10. mai • Skien 6. juni Se mer om kursene på http://arbinn.no/digitalkurs Bjørnar er innstilt på å gjennomføre egne kurs for laug og andre grupper/bedrifter i frisør- og velværebransjen, hvis det er interesse for det. - Jeg har fått nyttige innspill om frisørbransjen fra min søster Randi Eidsmo Flesjø, som er frisør og jobber for Balanzera Grønn Frisør i Oslo, smiler han.

FRISØR

2 / 2019

73


T E M A : D I G I TA L K O M M U N I K A S J O N

NFVB_INSTA I RASK VEKST NFVBs grafiske designer, Kirsti Auke, fikk i fjor høst oppdraget med å vitalisere NFVBs instagramkonto. Det har vært en spennende og lærerik reise, sier hun. - NFVBs målgruppe er norske frisører, hudpleiere, negledesignere og make-up artister. Det har vært utgangspunktet mitt for å utvikle NFVBs instagramprofil, nfvb_insta. Det har vært et inspirerende prosjekt, og jeg synes tilbakemeldingene fra følgerne har vært veldig hyggelige, smiler Kirsti. - De mest populære postene, målt i antall visninger, er bilder fra Årets Frisør, NM og andre inspirasjonsbilder fra norske frisører, som «Drømmesalongen» og norske kolleksjonsbilder. Vi har fått nesten 1.000 nye følgere i løpet av de siste seks månedene. Så vi er på vei oppover. Det kommer nye følgere hver eneste dag, forteller Kirsti, og legger til følgende; - Det vi vet om følgerne, er at 95 % er norske. De utenlandske følgere er fortrinnsvis fra Danmark og Sverige. Den største aldersgruppen er kvinner, hele 87 %, og 33 % befinner seg i aldersgruppen 25-34 år. Jeg jobber med å bygge nfvb_insta videre, med en blanding av inspirasjon og nærhet, som bidrar positivt til å bygge NFVBs omdømme hos eksisterende og nye medlemmer. - Ellers må jeg si at jeg som grafisk designer kjenner meg igjen i den skapergleden og det visuelle fokuset bidragsyterne legger for dagen. Vi jobber tross alt i en kreativ og visuell bransje.

Frisør Lotte Myrseth fikk velfortjent pris for sin instagramprofil.

EN VINNER PÅ INSTAGRAM:

Lotte Myrseth

kåret til «Årets Influencer»

- DET HANDLER OM POSITIV RELASJONSBYGGING Instagram er helt essensiell for presentasjonen av Hairtalk Extension, forteller Dag Fredrik Ramberg i Ruhs as. - Det billedmaterialet vi kan dele med både sluttbrukere og frisører, blir noe helt annet på Instagram enn Facebook. Den sfæren Instagram byr på, blir en motvekt til trykket fra kommersielle salgskanaler. De visuelle presentasjonsmulighetene passer også som hånd i hanske til frisørbransjen, som lever av visuelle opplevelser. For oss handler det om å gi inspirasjon og bevege folk, sier Dag Fredrik. - I dag forholder folk seg mer til personer enn bedrifter, og jeg synes Årets Influenser Lotte Myrseth er et strålende eksempel på en fagperson som bruker Instagram på en forbilledlig måte. Hun byr på seg selv faglig og personlig, og har gjort en jobb som det står stor respekt av. - Ellers må jeg rose NFVBs instagramsatsning. Jeg synes grafisk designer Kirsti Auke har gjort en fin jobb. Man må starte et sted. Trinn 1 dreier seg om å bygge en visuell ramme, og den er på plass. Så kommer driftingen, og jeg synes det ble gjort en fin jobb under Hår & Skjønnhet. Fremover blir det å jobbe opp kontoen steg for steg, få likes, svare på henvendelser, bygge relasjoner og nettverk viktig. Ting må driftes, og det krever innsats. Vi har selv holdt på med å bygge opp instagramkontoen til Hairtalk Extension gjennom de tre siste årene, så jeg mener å vite hva som kreves. I dag har vi 42.700 følgere i Norge, Sverige og Danmark, som er våre markeder, avrunder dag Fredrik Ramberg.

74

FRISØR

2 / 2019

Juryens begrunnelse: «En influencer som følges av mange og som virkelig engasjerer sitt publikum. Utpreget bruk av flere av Instagrams «nye» funksjoner gjør kontoen svært spennende. Førsteinntrykket av kontoen er fargerikt og moderne, med lekne innlegg og et svært spennende blikk på omverdenen. Årets vinner har en svært personlig stil på arbeidene som publiseres, og bruker seg selv som både fagperson og modell. Det oser av en lettere «undergrunnsstemning» med vågale frisyrer og ganske ville farger, som Årets Influencer klarer å presentere på en meget smakfull måte. Årets Influencer har svært gode tutorials på kontoen og viser høy faglighet i disse, en utmerket måte å engasjere og inspirere sitt publikum». Lotte Myrseth (24) tok svennebrevet hos Bech frisør i Bodø, før hun satte kursen mot Oslo og Bel-Etage, som er hennes nåværende arbeidssted. Hun er kursholder for Frends og ambassadør for Guy Tang Mydentity. Lotte kurser i fargeteknikker over hele landet, både teori og praksis, og lager alle kursene selv. Jeg har mange idéer om nye kurs fremover, smiler hun.


GRATIS KURS

RUHS + HAIRTALK NO MORE BAD HAIRDAYS • FINN NYE MULIGHETER MED OSS! Ta kontakt med oss idag for å tilrettelegge kurs for deg og dine kollegaer Vi har kurser i vårt studio på Skøyen i Oslo og kan skreddersy kurs For kostnadsfrie kurs i salong kreves kun 4 frisører og 4 modeller! Kontakt oss idag på: marked@ruhs.no • 90 08 45 62 Alle bildene er tatt med vår populære lysring - Ring oss på 23 28 38 78 for å sikre deg din ! DI STR I BU TØ R

N O R GE

:

R U HS

AS

THOM AS

H E F T Y E S G AT E

56

02 56

OSLO

WWW. RUHS. NO


T E M A : B U T I K K D ATA

- B li mer effek ti v, b ruk but i k kd a ta b e d r e

- Det er i prinsippet det samme om du driver en salongkjede eller en salong med fire ansatte. Vi må bli mer effektive, og datasystemene må bidra positivt til dette, sier Lars Terje Skjæveland, eier av Modern Design. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Datasystemet må bidra til å forenkle rutiner. Kan du spare regnskapsfører og revisor for jobb, og samtidig holde deg oppdatert med sanntidsdata, er du på god vei til å kutte unødvendige kostnader, mener Lars Terje Skjæveland.

76

FRISØR

2 / 2019

- Markedet skifter hurtig og kundenes preferanser endrer seg. Det går ikke lenger å støtte seg til historiske data. I dag må vi ha rutiner som gjør det mulig å følge med på driften kontinuerlig. Det gjelder ikke bare for salongeiere. Jeg mener hver enkelt medarbeider selv må ha tilgang til verktøy som gjør det mulig for dem å følge med på hvordan de ligger an budjettmessig fra dag til dag. Er alle oppdatert, styrer man salongen bedre. Da kommer man ikke unna et godt kassesystem. Det må kunne produserer de dataene du ønsker deg, poengterer Lars

Terje. Han legger til følgende eksempel: - Nøyaktige systemer som gjør det mulig å importere lønnsgrunnlag løpende, og sørger for at lønnen kommer rett inn på lønnskontoen, er effektivt. Og ikke minst bidrar det til til å hindre feilbetalinger. I systemet kan det for eksempel ligge korrigeringer for medarbeidere som blir tatt ut av produksjon og satt til annet arbeid. Vi har også et ansvar for at medarbeidere blir registrert med gyldig sykefravær og når de er på jobb. Det krever Skatteetaten.


T E M A : B U T I K K D ATA

ONLINE BOOKING

- Kundene krever online booking, og det må vi gi dem tilgang til. Det er viktig at det fungerer som vi ønsker, enten man kobler dette opp mot egen nettside eller andre løsninger. Vi tror at kunder er lojale, men det er de faktisk ikke. Så vi må gjøre det enkelt for dem å booke time, og ikke minst må vi vite frekvens og hva de kjøper. Her er datasystemet mye bedre enn hukommelsen. Dette gjør det også mulig å forberede seg litt før kundene kommer og øke servicegraden. Hva er det de liker? Hva har de brukt av produkter? Det og andre opplysninger må selvsagt legges inn etter hvert besøk.

FIXIT/ODIN SYSTEMER: Stor trafikk på standen. Salgssjef Ole Magnus Taule løftet frem FixIT produktkatalog for effektiv og alltid oppdatert lagerstyring.

A U T O M AT I S E R T L A G E R S T Y R I N G

- Det er bortkastet tid å drive med en tradisjonell varebestilling når man kan ha systemer som gjør det mulig å fastette minimum- og maksimumlager med automatisk varebestilling. En kjedelig rutine forsvinner og man sikrer at man ikke går tom for produkter. Ikke minst er dette forebyggende for å hindre svinn, hvis dette kobles opp mot varesalg i kassesystemet. Da har man et verktøy for å ta fatt i svinnproblematikken, istedenfor å oppdage varesvinnet ved årsoppgjøret. - Selv mener jeg også at systemet bør gi mulighet til å registrere vareforbruket ned til hver enkelt medarbeider, basert på definerte behandlinger. Da kan man korrigere varesvinn, og man kan også legge på en fortjeneste på forbruksproduktene og gi en eventuell provisjonsberegning i forbindelse med forbruket i behandlingene. Alle bekker små bidrar posistivt i vår bransje, med små marginer på bunnlinjen. Husk, et godt datasystem gjør deg til en bedre leder, poengterer Lars Terje.

E A S Y U P D AT E : Velkommen til Hår & Skjønnhet. Daglig leder Jan Idar Vikse og avdelingsleder Roger Hansen møtte besøkende i inngangspartiet. Her ble det svart på stort og smått, for eksempel at regnskapsførere med Easysky kan logge seg inn og hente tall selv, noe som er effektivt og tidsbesparende.

H A I RTO O L S A S : Sales manager Ellen Beatrice Nøstvik var på plass for å presentere Danmarks mest solgte butikkdatasystem.

HÅR & SKJØNNHET 2019: Dataleverandørene var på plass

Med mer enn 2.000 personer tilstede på én dag var Hår & Skjønnhet definitivt bransjens viktigste møteplass i 2019. Arrangementet bød på en kjærkommen mulighet til å få ny kunnskap, møte kolleger og oppleve inspirende aktiviteter. Hår & Skjønnhet er også en møteplass som samler de fleste toneangivende dataleverandørene, og årets arrangement var intet unntak. De kunne gi eksisterende og potensielle kunder gode råd for å oppnå best mulig nytteverdi av systemene. Spesielt interesserte kunne også få en dybdeforståelse ved å delta på seminarer.

H E A D Q A RT E R / C O M 2 G E T H E R : Adm. direktør Knut Bjerkelund slo to fluer i en smekk. Her var det rom for å promotere både medlemskap i HeadQuarter og det helintegrerte kasse- og bookingsystemet fra BestValue/Com2gether.

IZETTLE: iZettle er kanskje ikke så godt kjent i frisør- og velværebransjen, men leverandøren byr på enkle løsninger som gjør det mulig å styre salongen fra smarttelefon eller tablet.

FRISØR

2 / 2019

77


T E M A : D I G I TA L E H Å N D B Ø K E R

DIGITALE HÅNDBØKER FRA NHO:

En ve nn i hverd a gen En bedriftsleder har mange oppgaver, og det å ha oversikt og kontroll kan være en utfordring. NHOs digitale håndbøker gir ledere en mer effektiv hverdag og sikrer at bedriften er oppdatert på regler, plikter og retningslinjer. Nå kan du som NFVB/NHO-medlem helt uforpliktende prøve håndbøkene gratis. Kostnadsfritt i 30 dager! Det gir deg god tid til å prøve den digitale håndboken i praksis. Du får teste ut funksjoner og kan legge inn egen informasjon, som vil gi deg innblikk i fullversjonen, kun med noen restriksjoner i forhold til publisering. Testen er uforpliktende, og ønsker du å fortsette å bruke håndbøkene etter endt prøveperiode, bestiller du den eller de håndbøkene du ønsker, og får da med deg all informasjon og tilpasninger du har gjort i prøveperioden. Håndboken vil være tilgjengelig umiddelbart, med mulighet for publisering og distribusjon til dine ansatte.

som redigerer håndboken. Husk da å sende ut nytt brukernavn og passord til de som skal ha tilgang. Du kan redigere i håndboken uten at lenken endrer seg. Ved ny publisering vil informasjonen i håndboken automatisk oppdateres i ansattevisningen. Det er alltid siste publiserte versjon som vises. Når håndboken er publisert er det mulig å lage en lenke som ikke krever pålogging for de ansatte. Denne kan brukes til å lenke til håndboken på eksisterende intranett eller andre interne web-løsninger.

O V E R S I K T L I G O G O P P D AT E R T

Digitale håndbøker tegnes som et årsabonnement, med forhåndsfakturering én gang i året og minimum løpetid gjeldende år. Prisene fastsettes ut fra antall årsverk i bedriften. I en prøveperiode på 30 dager kan du teste ut NHOs digitale håndbøker gratis. Ønsker du å fortsette etter prøveperioden, betaler du fra kr. 99,- per måned ekskl. mva. Håndbøkene tilbys foreløpig kun til bedrifter som er medlemmer i NHO-felleskapet. For mer informasjon, gå inn på arbinn.nho.no/

Med digitale håndbøker får du en samlet oversikt over rettigheter og plikter med beskrivelse av rutiner og retningslinjer i din bedrift. Håndbøkene oppdateres regelmessig av NHOs jurister på arbeidsrett når det skjer endringer i lovverket. De fleste temaer i håndbøkene er forankret i ett eller flere lovkrav. NHO har derfor laget en fast tekst som viser hva loven krever, hvor du også kan følge lenker direkte til lovteksten. I tillegg har avsnittene en redigerbar del hvor bedriften selv må beskrive sin praksis innenfor det aktuelle temaet. For å gjøre det enkelt å opprette og redigere i håndboken har man laget et forslag til tekst for deg. På den måten slipper du å skrive all tekst selv, men har samtidig full frihet til å tilpasse avsnittene til forholdene i din bedrift. DEL INFORMASJON MED D E A N S AT T E

Ved bruk av digitale håndbøker får du en skytjeneste med lik informasjon til alle ansatte. Dette kan deles på alle digitale flater som desktop, mobil og nettbrett i tillegg til egen app. På den måten vil de ansatte ha relevant informasjon tilgjengelig når de har behov for det. I håndbøkene er for eksempel bedriftens tariffavtale tilgjengeliggjort, slik at det enkelt kan deles med de ansatte. Lenke, brukernavn og passord sendes til de som skal ha tilgang. Det er samme brukernavn og passord for alle ansatte. Dette kan enkelt byttes ut av den

78

FRISØR

2 / 2019

B E D R I F T S T I L PA S S E T ÅRSABONNEMENT

HMS-håndbok

Få oversikt over roller og ansvar i bedriftens HMSarbeid, risikoforhold, bedriftens mål og rutiner, samt hvilket regelverk bedriften er omfattet av. Pris fra kr 399,- pr måned Kr 4788,- pr år (eks. moms)

Personalhåndbok

Gi dine ansatte enkel tilgang til informasjon om sitt arbeidsforhold. La NHOs advokater oppdatere bedriftens håndbok ved lovendringer. Pris fra kr 399,- pr måned Kr 4788,- pr år (eks. moms)

Lederhåndbok

Ledere og mellomledere får enkel tilgang til informasjon og rutiner for å utøve sine lederoppgaver. Slik får du en enhetlig ledelse. Pris fra kr 99,- pr måned kr 1188,- pr år (eks. moms) Personal og HMS-håndboken kan også fås på engelsk.

Prø

Tlf

E-p


NORGES MEST BRUKTE nettbaserte booking- og kassasystem

Benyttes av mer enn 750 salonger og kjeder

Online booking for kunder Integrasjon mot regnskap Fri support og backup

Tilfredsstiller nye kassaloven

HANO

timebok og kasse

200,- mnd/ansatt Online Booking

200,- mnd/salong

*Etablering 4900,-

Prøv gratis demo www.hano.no Tlf: 66 77 66 73

E-post: salg@hano.no


FOTO: CUTRIN NORGE AS

VÅRLIGE VIBBER

80

FRISØR

2 / 2019


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Skjønnheten i det enkle

Paul Mitchell Invisiblewear er en kompakt linje med seks pleie- og stylingsprodukter, som fokuserer på «skjønnheten i det uperfekte» og det elegant enkle. Invisiblewear byr på frihet fra en krevende rutine, og har ingredienser fra blomster for å gi mykt hår, tekstur og volum for en avslappet, kul frisyre. Tynger ikke håret. Mer info, kontakt Cutrin Norge as på tlf.: 61 26 85 00, eller sjekk www.cutrin.no

Inspirert av nordisk natur

Cutrin Aurora Color Reflections direktefarger er designet for å gi skarpe farger, pastellfarger og fargeeffekter for blondt hår. Etterlater håret med glans og en myk følelse. Spesielt egnet for bleket hår og naturlig, blondt hår. Den nærende formelen inkluderer nordisk tranebærfrøolje, som bidrar til å beskytte håret mot ekstern slitasje. Byr også på UVAog UVB-beskyttelse. Mer info, kontakt Cutrin Norge as på tlf.: 61 26 85 00, eller sjekk www.cutrin.no

Forandring fryder Styrker & reparerer

Olaplex NO.6 er en leave-in reparativ stylingkrem som passer til alle hårtyper, inkludert farget og kjemisk behandlet hår. Den styrker, hydrerer, gir fuktighet, mykgjør og korter ned føntiden. Bond Smoother eliminerer frizz og flyvehår i opptil 72 timer, samt retter ut bølger og krøller. Fri for sulfater, phtalates, parabener og gluten. Vegansk og color safe. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

Gå sommeren i møte

Schwarzkopf Professional BC Sun Protect byr på UVA- og UVBfilter, buritiolje og algeekstrakter for å pleie, gi fuktighet, beskytte og gjøre et solstresset hår vakkert. Serien består av fire produkter og et travel kit. Mer informasjon, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

KMS Stylecolor tar kunsten til gata. Fargesprayen er designet for å øke den kreative friheten og presse grenser. Ni fargetoner inviterer til å endre hårfarge like enkelt som kundene skifter klær. Dette er en fleksibel måte å fremheve en individuell stil, enten man ønsker en trendy vintage blush, lage bayalage for en kveld, eller bare ønsker å teste en ny, naturlig frisyre. Mer info, kontakt Tendenz Hårpleie as på tlf.: 61 26 85 00, eller sjekk www.tendenz.net

FRISØR

2 / 2019

81


mi x

Skadeforebyggende

Joico Defy Damage ProSeries er en pleiende og skadeforebyggende to-trinns hårserie for salongbehandlinger i forbindelse med kjemiske behandlinger. Hårpleieserien gir nytt liv til håret og etterlater det sunt og glansfullt med en jevnere opplysning. Serien inkluderer også Defy Damage Home Care System for hjemmebehandlinger. Mer info, kontakt Tendenz Hårpleie as på tlf.: 22 92 50 00, eller sjekk www.tendenz.net

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Hjemmebruk

Schwarzkopf Professional Igora Vibrance kit er en demi-permanent farge til hjemmebruk, som inneholder alt man trenger. Perfekt å selge til kunder for en fargeoppfriskning hjemme, eller kamuflering av grå hår. Skånsom, ammoniakkfri og pleiende. Fyll i nyanser kunden ønsker, eller plukk et av de ferdigfylte kitene. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

H

f

s

fl

Full frihet

v

Paul Mitchell Skylighter er perfekt for bleking med frihåndsteknikker. Den er ideell for presisjon, nøyaktig påføring og til bruk med bayalage. Lysner opp til syv toner. Ingrediensene rismel og kaolinleire danner raskt et «skall» gjennom virketiden. Blekemassen glir ikke ut eller smitter over i løpet av virketiden, noe som gjør bruk av folier unødvendig. Mer info, kontakt Cutrin Norge as på tlf.: 61 26 85 00, eller sjekk www.cutrin.no

Effektivt

Fuktighet

Schwarzkopf Professional Igora Vibrance er en fuktighetsgivende demipermanent farge i flaske, kommer i flytende form og kan gjøres til gelé eller krem. Byr på 68 flotte nyanser, inkludert booster og en clear tone. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

82

FRISØR

2 / 2019

Schwarzkopf Professional Color Remover er en mild, men effektiv avfarging som lysner opp til tre tonehøyder på kunstige pigmenter. Baseres på Bond-teknologien. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

F M T W


Et it-system som virkelig fungerer for oss i en kombinert velvære salong

*

Powered by

Hairtools håndterer online bookinger super bra, og med mange smarte løsninger som er lette å forstå for kundene. Hairtools er kjempe oversiktlig og skaper en rask betjening for oss ved kassen, før og etter behandling. Med alt fra budsjetter for hver enkelt medarbeider, statistikker og flere digitale løsninger for oppfølging av kundene etter besøket, er dette et system som gjør at vi vinner hver dag. Kim Nordbø – TROPICOS – Nesbru

Hairtools Light

pr. måned

295,-

Hairtools

pr. måned

495,-

For deg som ønsker bestillingssystem og kalender.

For deg som ønsker full oversikt og kassasystem samlet ett sted.

SMS påminnelser 1,- pr SMS

SMS påminnelser 1,- pr SMS

For mere informasjon eller bestilling av Hairtools kontakt oss på Mail: ht-salg@eg.no Tlf.: 980 57 280 Web: www.vierhairtools.no

*Lik Hairtools - Norge på facebook og delta i trekkning om en iPhone X.

En vinner trekkes blandt alle likes gitt innen den 31. mai 2019. Vinneren får direkte beskjed.


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Effektiv og skånsom

Four Reasons Optima er en effektiv, men skånsom permanent og semipermanent farge. Fargen er MEA-basert og fri for ammoniakk, har en kremet konsistens, er 100 % vegansk, uten parfyme, PPD og resorcinol. Fargen er beriket med næringsgivende, naturlige oljer. Coverfargene dekker grått hår med opptil 100 %. Mixfargene kan blandes med andre nyanser for økt intensitet, eller brukes alene for intensive resultater. Mer info, kontakt Headbrands Norge as på tlf.: 800 84 944, eller sjekk www.headbrands.no

Bærekraftig

Finn & Gunnar Hårpleieserie fornyes med nytt produktdesign, nye råvarer og nye produkter. Leverandøren Frisørgrossisten satser på bruk av nordiske råvarer, bærekraft, resirkulering. Det vil bli tre serier i Finn & Gunnar-konseptet: Nordic Professionals for salongbruk, Nordic Organics, en unisex pleie- og stylingserie, samt Nordic Masculinity for menn. Mer info, konatk Frisørgrossisten as på tlf.: 63 98 22 60, eller sjekk www.frisorgrossisten.no

Rask og energibesparende

Paralux Hårføner byr på ny teknologi for lengre levetid. Keramisk og ionisk teknologi som sikrer en rask, skånsom og energibesparende tørking av håret. Den har en innebygd lyddemper som er laget av resirkulerbare materialer. Veier kun 465 gram, byr på 2250 w og fire temperaturstyrker, samt tre meter ledning. Leveres i ulike farger. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

Superrask

Nye Indola Xpress Color byr ifølge leverandøren på en rask virketid, mer nøyaktig 50 % kutt i behandlingstiden med normal applikasjon. Hemmeligheten er keratinbærere som akselererer mikropigment penetrasjonen og en farge som prosesserer og utvikler seg nesten tre ganger raskere. Opptil 100 % dekning på kun 20 minutter. Mer info, kontakt Hair Collection AS på tlf.: 33 37 85 70, eller sjekk www.haircollection.no, Instagram #xpresscolor

Sensuelle blikk

RefectoCil Lash & Brow Booster 6 ml er et 2-1 vippe- og brynserum. Gir opptil 56 % lengre vipper, samt tykkere og bredere bryn med tettere vekst. Produktet kan brukes både til vipper og bryn. Brukes daglig etter å ha renset ansiktet om kvelden. Mer info om RefectoCil og kurs, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60, eller sjekk www.biovital.no

84

FRISØR

2 / 2019

Fremhever krøllene

Amika Curl Cops Enhancing Gel fremhever krøllene og gir dem elastisitet og en fin glans med langvarig hold. Beskytter mot fuktighet og krus. Geleen er vegansk og fri for sulfater, parabener og silikoner. Mer info, kontakt Headbrands Norge as på tlf.: 800 84 944, eller sjekk www.headbrands.no


Lett & ledig

Schwarzkopf Professional OSIS Texture byr på usynlig tekstur som ikke tynger. De lette sammensetningene med nyskapende friksjonsteknologi gir muligheten til å skape tekstur, volum og root lift med naturlig look. Serien inkluderer fire produkter. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

Sunfl wer • Myk gange og ekstrem skarphet • Ergonomisk, vinklet grep som sikrer avspent klipping • Håndtakene redesignet visuelt og ergonomisk. • Fast fingerfeste i japansk stil • Slankere og lenger skjær

Lett styling

Amika Vandal Volume Powder Spray er et lett stylingpudder som gir volum og tekstur med en matt finish. Inneholder tinved, som gir håret næring, fuktabsorberende middel som absorberer olje fra hår og hodebunn, samt ekstrakt fra aloe vera. Stylingpudderet har et munnstykke som bidrar til en presis påføring. Det passer alle hårtyper, er vegansk, uten sulfater og parabener. Mer info, kontakt Headbrands Norge as på tlf.: 800 84 944, eller sjekk www.headbrands.no

t nyhe

• Japansk kvalitetsstål • Med sekskantet skrue • Blomsterornamentering i finger-ringområdet • frisørsaks 5.5“ eller tynnersaks 5.5“ (40 tenner)

frisørsaks 5,5“

tynnersaks 5,5“

Stylingdryss

TIGI Care New Styling 8 SKUS byr på et knippe nye produkter: Split End Repair, Firm Hold Curl Creme, Multi Tasking Styling Creme, Multi Tasking Styling Foam, Texture Putty, Creamy Finishing Wax, Texturising Salt Spray og Revitalising Dry Shampoo. Mer info, kontakt Headbrands Norge as på tlf.: 800 84 944, eller sjekk www.headbrands.no

Gratis

til alle e-kwip Sunflower saksesett Herreavdelingen

Graham Hills Men’s Grooming products er en komplett serie som totalt inkluderer 17 produkter dedikert til herrer. Graham Hill byr på mer en produkter tilpasset dagens barbertrend. Serien er basert på nøye utvalgte ingredienser, flere av produkten er også veganske. Mer info, kontakt Frends as på tlf.: 69 22 15 99, eller sjekk www.frends.no

Thorsen Trading post@thorsen-trading.dk tlf: +(45)21230059

Anzeige_e-kwip_Sunflower_Frisor_Norwegen.indd 1

04.04.2019 10:20:46 FRISØR

2 / 2019

85


Mine favorittprodukter - Fargeutstyret fra FRAMAR. Folien, fargekostene og skålene jeg bruker på jobb er mine favorittprodukter. Jeg elsker også å jobbe med Mydentity fargeserie og blekeprodukter. Det sier jeg ikke fordi jeg er ambassadør for Mydentity. Jeg mener oppriktig at disse fargene og blekingene genuint gjør min hverdag og jobb lettere. Sist, men ikke minst: jeg MÅ ha Olaplex tilgjengelig, fordi jeg gjør ganske mange blekeprosjekter hver dag.

HVIS JEG F IK K VELGE... LOTTE MYRSETH L e d e r /A r t d ire c to r Te am M o d e r n D es ign Fr i s ø r h os B el - E tage i Os lo , k u r s ho l d er fo r Fr e n d s o g a k t iv kr e atø r p å s o s ia l e m e d ier. Ak tuel l s o m: Kå r e t t il År e t s I n f l u en s er 2 0 1 9 . Insta g ra m: l o t t e my rs eth

Mine spesielle favoritter - Jeg eeeelsker rundbørsten Spike fra evo! Sakser fra American Crew er også favorittverktøy! Må-ha. - Jeg er stor fan av å ha to ringlights, sånn at jeg får lys fra to sider og kan ta kule bilder også når det ikke er så lyst ute. Med to ringlights blir resultatet heeelt amazing…

Mine inspirasjonskilder - Jeg henter inspirasjon fra mine kolleger. Vi brenner like mye for faget og har spisskompetanse på det meste. Jeg henter også inspirasjon fra å se på hva andre frisører holder på med, der Instagram og YouTube er viktige kilder. Men jeg synes også det er veldig inspirerende å shoppe kule og fargerike klær!

86

FRISØR

2 / 2019


KUN HOS FRISØREN!

D IS T R I B U TØ R C U T R IN N O R G E // W W W.C U T RI N.NO


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

Kaja Johansen, Lise Holm-Glad og Isabell Delmann slår dørene opp for Norges første Define-salong. - Vi ville lage en fresh salong med et naturlig, nordisk preg. Det er lagt mye omtanke ned i designet av salongen, smiler Lise Holm-Glad.

DEFINE ÅPNER FRISØRSALONG Norges største hårmerke har nå tatt veien fra butikkhyllene og inn i frisørsalong. Orkla-eide Define har nå åpnet egen salong. - Med Defines kvalitetsprodukter og frisørenes kunnskap, byr vi på en rekke behandlinger som får deg til å føle deg fin på håret hver eneste dag, smilte daglig leder Lise Holm-Glad under åpningen av den første Define-salongen på Skøyen i Oslo. - Bakgrunnen for at vi valgte å lage en egen Define flaggskipsalong, er at Orkla skulle bygge et nytt hovedkontor her på Skøyen i Oslo. Det vil jobbe 900 personer i bygget, og da dukket ideen opp. Hva med å lage en Define-salong? Her får vi vist frem produkter, og vi kan også gi råd om og ha fokus på hvilke behov og trender som passer til den skandinaviske kvinnens livsstil, forteller salongsjef Lise Holm-Glad. Hun legger til at salongen, som ligger på gateplan, er åpen for alle kunder. F U L L PA K K E

Ett spørsmål melder seg. Det er kanskje nytt å ta Defines dagligvareprodukter for

å bruke og selge disse i en frisørsalong, men hva med fargetjenester? Kunder trenger mer enn sjampo og balsam? - Ja, det gjør de, og Define har ikke fargeserier. Vi bruker derfor Wellas profesjonelle fargesystemer, som vi alle tre er glade i. Koleston er helt perfekt, og Illumina er fantastisk. Så vi tilbyr en full behandlingsmeny, sier Lise Holm-Glad. FA G K U N N S K A P E N PÅ P L A S S

- For meg er dette en drøm som har gått i oppfyllelse. Jeg har jobbet med Define siden 2002, og er stolt over at vi nå har åpnet den første Define-salongen, som for øvrig følger Orklas miljøprofil. Fra start av har vi to frisører ansatt. Selv vil jeg være engasjert i Defines produkt-

utvikling og markedsføring, og skal i utgangspunktet ikke jobbe i produksjon, forteller Lise. - Men det spennende med å ha Definesalongen i umiddelbar nærhet, er at det er kort vei fra forskning og utviklingsavdelingen, til praktisk bruk av produktene. Det tror jeg kan være bra begge veier. Rådgivning til sluttkundene er også godt ivaretatt. Alle vi tre som er engasjert i salongen, har gode fag- og produktkunnskaper. Selv driver jeg en nettbasert rådgivningstjeneste for Define og mener å vite hva forbrukerne er opptatt av. Define er Norges største hårmerke, så vi får mange tilbakemeldinger, for å si det sånn.

PÅ E N L I T E N V I S I T T H O S SA L LY… Sally Brooks ble for andre år på rad kåret til British Hairdresser of the Year. Hun var også jurymedlem for vår egen Årets Frisør konkurranse i fjor, og FRISØRs redaktør benyttet siste London-tur til å avlegge henne en liten gjenvisitt. Der var hun i gang med å forberede sin neste visning, og viste oss et glimt av tøyet og fargene som hun fokuserer på. Vi sier bare stikkord pastell.

88

FRISØR

2 / 2019

Sally Brooks fra Brooks & Brooks i London er regjerende British Hairdresser of the Year, og bilde fra vinnerkolleksjonen var på forsiden av forrige FRISØR.


1 2

Drømmer du om nytt utstyr eller oppgradering av din salong?

3 4 5 6 7

Vi forhandler nå hele sortimentet fra Engelske REM. Velg farger og kombinasjoner selv.

8 9 10

Håndlaget Engelsk kvalitet – 3 års garanti

11 12

Følg oss på

13

facebook, Bli #hårdonor

14 15

Foto: Werner Anderson

16 18 19 20 21

Vi vet hvor viktig flott hår er for deg, for dine kunder – og for de

17

D Bli U #HårdonorKAN GJØRE EN F salong O R SduKogså! JELL

22

som har mistet det. Derfor starter vi Norges største hårdugnad. Kampanjen BLI #HÅRDONOR ble lansert under Hår & SkjønnBLI #HÅRDONOR er en opplysningskampanje i samarbeid med vi håper både du og dine kunder blir med på! het,NFVB, ogsomhar fått behørig oppmerksomhet. Primus motor Olav Vi skal nemlig ikke lenger kaste bort sjansen til å hjelpe de som rammes av hårtap … Midtgarden forteller at kampanjen er utviklet med trygghet i Slik blir du hårdonor-salong: støtten fra NFVB sentralt, og NFVBs medlemmer lokalt. Den Les mer og bestill materiell på hårdonor.no har som mål å kunne hjelpe, samtidig som den skal bidra positivt for bransjen. Anne Mari Halsan, administrerende direktør i NFVB, uttaler følgende: - Bli #hårdonor en kampanje vi oppmuntrer våre medlemmer til å ta del i. Ved å øke oppmerksomheten og kunnskapen rundt hårtap både innad i bransjen og ute blant befolkningen, kan våre frisører gjøre en betydelig forskjell for flere medmennesker. At flott hår er viktig, vet vi jo. Ved at vi kan klippe, for så å gi håret videre fremfor å kaste det, får vi en vinn-vinn situasjon! Det er laget en nettside for kampanjen, www.hårdonor.no, og materiell til salongene. NFVBs medlemmer får også litt materiell som bilag til denne utgaven av FRISØR: Brosjyre, linjalklistremerker og diplomer. Et fullt sett med materiell selges ellers til kostpris på 100 kr + porto. Dette kan dere bestille på post@apollohair.no 23 24 25 26 27 28 29

HAIR0020_Apollo_Hårdonor_A4.indd 1

04.04.2019 09:15

Kontakt Jan-Erik hos oss, for å få tegnet og tilpasset ønsket utstyr fra REM i din salong. Vi er her for å hjelpe deg.

RETTELSE I reportasjen fra Bergensmesterskapet i forrige FRISØR, var det en feil i resultatlisten. Det var Paulina Kucinska fra Voss Gymnas som vant Street Fashion Herre. Langthårsoppsetting elev ble vunnet av Martine Lorentzen Hanssen, Årstad vgs.

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

FRISØR

2 / 2019

89


inside

Kunstneren Cathrine Knudsen og Ellen Marie Johansen var godt fornøyd med fremmøtet under eventet Catwalk for Water. - Rent vann en grunnleggende menneskerett, er mantraet.

FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

CAT WALK FOR WATER - Inntekten fra denne catwalken går i sin helhet til organiasjonen Charity:water, som jobber med å skaffe rent drikkevann i områder der dette ikke er en selvfølge. Målet i Norge er å skaffe 160.000 kroner, noe som vil endre livet til 600 personer gjennom å få tilgang til rent vann for første gang i sitt liv. Denne visningen er en god start til å nå dette målet, introduserte Brand Manager Ellen Marie Johansen, AVEDA/We are One. - Det er hyggelig at så mange har møtt opp for å delta på visningen, ikke minst må jeg rette en stor takk til de involverte. Catwalk for Water i år er et samarbeid mellom Aveda salongene DUGG, Hope, Inch, Petite Frisørene, Billys Bumble & bumble og ikke minst kunstneren Cathrine Knudsen, som er en nær venn av meg. Hele 70 personer har vært involvert i kveldens visning, som inkluderer 33 modeller, oppsummerte Ellen Marie Johansen. S M A K F U L LT

Selve rammen for eventet var Galleri

Fineart på Tjuvholmen i Oslo, med blant annet utstillingen «Vindstille toner», som inkluderte 20 oljemalerier og 20 grafiske arbeider utført av kunstneren Cathrine Knudsen. I god Aveda ånd er naturen hovedmotivet for Cathrine Knudsen, et visuelt dikt til lyden av løv som slipper taket, faller og virvles opp igjen. NESTE STEG

Kveldens visning innebar startskuddet for en videre innsamling gjennom Aveda/ We are One i april. - I kveld ser det ut som om det ble vippset inn rundt 20.000 kroner, noe som vil endre livet til 75 personer som vil få rent drikkevann. Vi fortsetter utover i april. Salg av Eco drikkeflasker og handlenett for rent vann i Aveda salonger bidrar med minst 85.000 kroner. Mange av salongene har egne innsamlingsprosjekter, som å selge secondhandklær, yoga for vann og andre aktiviteter. Det går fremover. DUGG har allerede samlet inn 25.000 kroner på eget initiativ, forteller Ellen Marie Johansen.

Dugg/Hope visningen bød på 12 modeller. Styling: Pauline Nærholm. Designer: Kanya Aranguren.

MATRIX INSURANCE / NFVB FORSIKRING:

TRYGGE VINNERBEDRIFTER Matrix Insurance / NFVB Forsikring gir NFVBs medlemsbedrifter en trygg hverdag. Alle bedriftene som vant pris på årets prisfest, har yrkesskadeforsikring via Matrix Insurance / NFVB Forsikring. Årets Frisørbedrift: STAS Hår og bryn AS (Trondheim) Årets Frisørkonsern: Adam og Eva Gruppen AS Årets Hudpleiebedrift: Syvende Himmel AS (Bodø)

90

FRISØR

2 / 2019

I tillegg er det flere prisvinnere i Årets Frisør og NM som arbeider i en salong som har forsikring via NFVB Forsikring. Vi gratulerer alle sammen! Matrix Insurance AS har som mål å være best i klassen på kundeservice. Vi ønsker å tilby rask, og unik saksbehandling. Derfor er det bare å ta kontakt med oss om forsikringer, garantier eller andre forespørsler.

DIN FORSIKRINGSRÅDGIVER Tonje Presthagen Telefon: +47 95 11 28 96 tonje@matrixinsurance.no


HEALTHY AND ORGANIC SUNCARE

Hurray for SPRAY! Solbeskyttelse blir ikke enklere enn dette! Solbeskyttelse på spray til både ansikt og kropp. Den rene, vann- og svetteresistente økologiske formelen er proppfull av antioksidanter og nærende ingredienser som absorberes hurtig uten at den virker fet eller klissete. Ingen smøring er nødvendig. Kommer både med og uten duft. COOLA SUNCARE er en eksklusiv økologisk solserie som tilbyr et bredt spekter av solprodukter. Produktene inneholder 70-97 % sertifiserte økologiske ingredienser for den optimale solbeskyttelsen for hele kroppen til både voksne og barn.

LEVERANDØR AV COOLA: HEXA AS | TLF 73 83 37 60 www.coola-suncare.no


nfvbinfo AKTUELT AKKURAT NÅ

O M Å R E T S O P P GJ Ø R I F R I S Ø R B R A N SJ E N

En vellykket forhandling skal resultere i at begge parter er passe misfornøyde, sies det. Årets forhandlinger resulterte i et dyrt oppgjør for bedriftene, men mange frisører mener også at lønnen deres er for lav og tariffen er feil. Det er derfor viktig å vite hvordan tariffen fremforhandles, og at det nettopp er noe begge parter i arbeidslivet har blitt enige om. Grunnlaget er gjennomsnittslønn basert på hele stillinger, og dette er en vel etablert beregningsmetodikk som både LO og NHO er lojale til. Mye av argumentasjonen ute går på at mange frisører ikke har 100 % stilling. Det er riktig, men for å kunne sammenligne må man bruke lønn for hele stillinger. Lønn for ledere og eiere er for øvrig ikke en del av beregningsgrunnlaget. GOD LØNN ER ET LAGSPILL

De fleste frisører har en form for provisjonslønn i tillegg til fastlønn, med en unik mulighet for den enkelte til å påvirke egen lommebok. Det kan være krevende å bygge opp og vedlikeholde et godt kundegrunnlag, og arbeidsgivere må bidra med gode rammer og legge til rette for at ansatte skal oppnå fulle lister med fornøyde kunder. Dette er et lagspill og et felles ansvar! Frisører er blant de som trives aller best på jobb! Det viser gjentakende undersøkelser. Med eiere, ledere og ansatte som brenner for faget og som er lidenskapelig opptatt av å utvikle seg selv, bedriftene og bransjen ligger alt til rette for at alle fortsatt skal stortrives i jobbhverdagen. Det er viktig å formidle til alle lag i samfunnet, for at vi skal få ungdommen til å velge frisør som karrierevei.

F R I S Ø R E R H A R N O RG E S M E S T F O R N Ø Y D E K U N D E R !

Vi vet det jo allerede: frisørbransjen er et fantastisk sted å jobbe! Men at kundene våre er de aller mest fornøyde, uansett bransje i Norge, er jo fint å få fastslått gjennom profesjonelle målinger! EPSI har gjennomført kundeundersøkelser i Norge helt siden 2003, og målingene fra 2018 viser at det er frisørene som samlet sett får den beste tilbakemeldingen fra kundene! Tannlegene og optikerne presterer også godt, og en tydelig fellesnevner for disse tjenestene er at de er velfungerende og at tjenesteleverandørene er tett på sine kunder. Det er gjennomført ca. 12.000 intervjuer per telefon av privatkunder i alderen 16 - 79 år. Alle resultater presenteres på en skala fra 0 til 100. Et resultat over 75 er meget bra, mens tall under 60 er å anse som dårlig. Se resultatet på nfvb.no

TRE GODE GRUNNER FO R Å VÆ R E N F V B - M E D L E M :

1 2 3

T RYG G H E T Våre advokater og andre eksperter hjelper deg. Du får også bransjens beste forsikringsordninger. PÅV I R K N I N G S K R A F T Vi har nettverket som når frem til myndigheter på alle plan UTVIKLINGSMULIGHETER Som medlem kan du bl.a. delta i NM og Årets Frisør og på ulike kurs

JURIDISK VAKTTELEFON

gratis for NFVB-medlemmer

n

V i gi r d e g rå d o g veiledning i a r b e i d sgi ve rsp ørsm ål

47 68 73 84

a d vo ka t @ n h os h . n o

F Ø LG O S S PÅ I N S TA G R A M : nfvb_insta NFVB er STOLTE av sine medlemmer! På Instagram løfter vi frem våre dyktige medlemmer og formidler lidenskap til faget og bransjen vår. Her finner du inspirasjon og nyttig informasjon. FØLG OSS!

N Å E R A L L E V I R K S O M H E T E R E N D E L AV I A - AV TA L E N !

Den nye IA-avtalen for perioden 2019-2022 gjelder for hele arbeidslivet. Det betyr at alle virksomheter i Norge nå er en del av avtalen, og at det ikke lenger er nødvendig med en lokal avtale for å få tilgang til de virkemidlene IA-avtalen tilbyr. Den nye IA-avtalen tilbyr også en rekke virkemidler som ikke tidligere har vært en del av avtalen. Blant disse er etableringen av såkalte bransjeprogrammer som skal iverksette målrettede tiltak mot enkelte bransjer/sektorer som partene i IA-avtalen har vurdert at trenger ekstra prioritet i arbeidet med å nå IA-avtalens mål. Hvilke bransjer som vil omfattes av denne ordningen blir avgjort i disse dager. NFVB og NHO Service og Handel jobber med saken!

D U B E S T E M M E R ! B RU K S T E M M E N PÅ N F V B S L A N D S M ØT E !

NFVB har sitt landsmøte 19. og 20. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Landsmøtet er NFVBs øverste politiske organ, der man drøfter bransjepolitiske saker og fastsetter overordnede mål for NFVBs virksomhet. Der kan NFVBs medlemmer gi sin stemme til hvordan forbundet skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser. Ingen andre foreninger, grupperinger, enkeltbedrifter eller personer i bransjen har så stor påvirkningskraft som NFVB. Medlemsbedriftenes stemme er derfor svært viktig for bransjeutviklingen, enten det gjelder næringslivspolitikk, fagutdanning eller andre rammebetingelser for bransjen. Mange har meninger om alt som skjer i bransjen, men på landsmøtet kan meningene få kraft og betydning. Ta ansvar for bransjens utvikling, og sett av 19. og 20. oktober til å være en beslutningstaker. 92

FRISØR

2 / 2019

MAGASINET FRISØR KAN OGSÅ LESES D I G I TA LT Visuelle opplevelser, verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no


AKTIVITETSKALENDER 2019

R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

Arctic Hår og Skjønnhet

To m m e b a t t e r i e r 25.05 09.06 10.06 15.06 – 17.06 29.06 – 30.06 28.07 - 30.07 31.08 – 01.09 14.09 - 16.09 20.09 – 21.09 06.10 – 07.10 05.10 - 07.10 06.10 13.10 – 14.10 18.10 – 20.10 19.10 – 20.10

Arctic Hår og Skjønnhet Sted: Scandic Havet, Bodø Info: Bodø & omegn frisør- og velværebedrifter Nordic Hair Awards and Expo København, Danmark Info: nordichairawards.com Professional Beauty Belfast Sted: Belfast, Nord-Irland Info: www.professionalbeauty.co.uk International Beauty Show, IBS Las Vegas International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Las Vegas, USA Info: www.ibslasvegas.com + www.iecsc.com/ Cosmetica Frankfurt Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de Cosmoprof North America Sted: Las Vegas, USA Info: www.cosmoprofnorthamerica.com/ Cosmetica Hannover Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de OMC Hair world/OMC World Cup MCB by Beauté Selection Paris Sted: Paris, Frankrike Info: www.salonmcb.com og www.omchair world.com/ Highlights Hair Fashion Experience Sted: Stockholm, Sverige Info: https://highlights.frisor.se/ International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Fort Lauderdale, USA Info: www.iecsc.com/ Salon International Sted: London, England Info: www.salonexhibitions.co.uk Alternative Hair Show Sted: London, England Info: www.alternativehair.org Professional Beauty North Sted: Manchester, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Salon Look Internacional Sted: Madrid, Spania Info: www.ifema.es/salonlook_01 NFVB Landsmøtet 2019 Sted: Clarion The Hub, Oslo Info: www.nfvb.no

Da vinteren gikk over i vår fikk jeg en for meg underlig følelse av å gå helt tom. Det føltes som armene var tunge som bly, og det måtte mobiliseres krefter bare for å gjøre det helt alminnelige og rutinemessige. Jeg kom i gang med saker og ting, men etter kort tid koblet både hode og kropp ut. Samtidig føltes det som jeg var om bord i en båt som gynget sakte, og jeg ønsket bare å legge meg i påvente av å komme i land. Jeg har tidligere hatt en del perioder hvor jeg av ulike grunner har vært svært sliten, men det begynner å bli en del år siden. Da har det også vært lett å forstå årsaker til at kreftene har blitt borte. Nå som jeg føler at jeg ikke lever like hektisk som før, forsto jeg ikke hvorfor jeg skulle gå tom. Men så slo det meg at alt ikke bare handler om tempo. Det handler også om mentalt stress. Det er ikke lenge siden min mor ble syk og gikk bort. Det ligger nok mer tanker i underbevisstheten om dette enn hva man tror. Samtidig skjer det mye i jobbsammenheng som jeg skulle ønske jeg hadde mer kontroll over. Legg til at det også på annet hold har vært nok av saker å bekymre seg over, så er det kanskje ikke så rart at både kropp og hode sender noen signaler. En rask legesjekk konkluderte med at det ikke er noe i veien med det fysiske, men at det nok helt klart var tydelige tegn på at det kunne være på plass med en ferie. Nå er det normalt en god del reisevirksomhet hele året, både på jobb og privat, uten særlig mulighet til å innta horisontalen så mye. Men som legen sa, så lenge reisene er lystbetonte, så er det nærmest for legens resept å regne å komme på avstand fra en del av det som genererer mentalt stress. Så da satser jeg på at det å komme seg litt vekk, kombinert med at dagene blir lengre og lysere, kan tilføre ny og tiltrengt energi. Jeg vet at det står utfordringer i kø utover i året, så litt bevisste oppladinger er nok lurt. Jeg er svært mottakelig for tips om hvor man finner noen gode ladestasjoner…

NFVBS LANDSMØTE 2019 19.- 20. OKTOBER 2019, CL ARION THE HUB, OSLO jarl@nfvb.no FRISØR

2 / 2019

93


PROSJEKT INTEGRERING STARTER I BEDRIFT:

V i e r me d p å e n in t e g re rin g s d u g n ad T E K S T: P R O G R A M S J E F V I B E K E S C H E E L E M O E

10. april ble det arrangert et internasjonalt karrieretorg i Grieghallen i Bergen. Det var Bergen næringsråd i samarbeid med Bergen kommune, Nav og Keolis Norge som sto bak. Gjennom arbeidet i prosjekt «Integrering starter i Bedrift» ble NFVB invitert til å delta med stand og gjennomføre speedintervju med aktuelle kandidater som ønsker seg en karriere innenfor frisørfaget. VIL UTVIKLE GODE INTEGRERINGSPROSESSER

PROSJEKT INTEGRERING STARTER I BEDRIFT

Mandat: Utarbeide beste prosess for integrering i bedriften. Definerer kriterier og innhold for integreringsbedriften som mottar flyktninger. Forankre og samarbeide med fylkeskommune, introduksjonssenter og Nav for utvikling og gjennomføring av pilot i 2 - 5 fylker. Pilot oppstart vår og høst 2019.

Styrets prosjekteier: Edel Kristin Teige, E.T. Hårstudio AS

H E K T I S K E T T E R M I D D A G M E D S P E E D I N T E R VJ U E R

På karrieretorget deltok fire bedrifter i aktiviteten med speedintervjuer. Hver bedrift gjennomførte 12 speedintervjuer à cirka 5 minutter. Det var en intens og hektisk time med god stemning. Etter en rask oppsummering etter intervjuene er hovedinntrykket at kandidatene har varierende erfaring og språkkunnskap. Det betyr at flere har en vei å gå før de kan starte i bedrift. Vi vil i løpet av kort tid gjøre en grundigere evaluering og vurdere aktuelle kandidater for eventuelle praksisplasser. OPPSUMMERING – OG VEIEN VIDERE

Gjennom speedintervjuene har vi fått erfaring og innsikt i nivået på kandidatene. Denne kunnskap er nyttig å ta med seg når vi skal jobbe videre med å utarbeide gode prosesser. Det er samtidig viktig med konkrete tilbakemeldinger til kandidatene som er motivert og ønsker å gå veien mot et fagbrev. Krav og forventninger må konkretiseres, og innspill på hvordan eller hva som skal til for å komme dit. Målet er å få til løsninger som gir både kandidat og bedrift en forutsigbarhet og klare retningslinjer. Vi mener det er viktig at bedriften og introduksjonssenteret samarbeider slik at aktuelle kandidater kan jobbe målrettet og raskere komme ut i arbeid. Vi har stor tro på at det gjennom aktivt samarbeide med blant annet introduksjonssenter, fylkeskommune og Nav kan utarbeides gode løsninger og prosesser for godt og bærekraftig integreringsarbeid. Vi har som mål å starte opp 2 piloter i løpet av høsten. Vi er allerede godt i gang i Bergen og Kristiansand med forankring av arbeidet hos interessentene. Innspill kan sendes til vibeke.scheele.moe@nfvb.no

Leder Strategiprogram: Vibeke Scheele Moe , NFVB Prosjektdeltagere: Anita Nymark, Salong Cosmo AS Eva K. Moi Skøie, Majas Salong AS Vibeke Toft Larsen, Think Hair Wear AS NFVB Prosjekt Integrering starter i Bedrift deltok på Internasjonalt Karrieretorg 2019 i Bergen.

94

FRISØR

2 / 2019

N F V B S T R AT E G I P R O G R A M

Bakgrunn: ∙ Rekruttering til bransjen ∙ For lett å starte egen bedrift ∙ Useriøse aktører ∙ Prisdumping ∙ Ansatte slutter ∙ Måloppnåelse i bedrift Rekruttering til bransjen er en utfordring. Det blir gitt offentlig støtte til oppstart av salonger. Dette fører til dumping av priser og salonger med ufaglærte. Ved å bruke de offentlige midler til godkjente opplæringsbedrifter for å utvikle den enkelte til å bestå svenneprøve, samt forstå norsk arbeidsliv/ kultur, vil vi få en mer bærekraftig løsning.

I prosjekt «Integrering starter i Bedrift» har vi nå fått innsikt om hvordan integreringsarbeidet gjennom Introduksjonsprogrammet fungerer. Det står fortsatt litt arbeid igjen for å se helheten for å finne de rette løsninger, men vi er godt på vei. I det videre arbeidet har vi som mål å samarbeide med fylkeskommune, introduksjonssenter og Nav for å utarbeide gode prosesser og løsninger for integrering i bedrift. Det er stor støtte fra samarbeidspartnere om viktigheten av å bruke allerede etablerte opplæringsbedrifter i integreringsarbeidet. Det vil trygge god opplæring frem mot et fagbrev, samt at kandidaten får god innføring i norsk arbeidsliv. Den nye ordningen med fagbrev på jobb vil kunne være et godt alternativ for flyktninger som har erfaring fra frisøryrket fra sitt hjemland.


QUEEN OF THE SCENE LONG LIVE GOOD HAIR DAYS

O

RT PPO PRIDE SU

EP D AR ROUD GH T

EX YOUPRESS RSEL Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, F WITH pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer.

EP D AR ROUD T GH

p ride Det gir deg TRYGGHET, PÅVIRKNINGSKRAFT og UT VIKLINGSMULIGHETER! O

RT PPO PRIDE SU

N F V B S T R AT E G I P R O G R A M

Vi er med deg! Bli bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i NFVB/NHO. Sjekk www.nfvb.no

Inspired by the vibrant energy of global music and Pride festivals – ghd proudly presents the NEW Festival Collection.

S O M ghd M EPlatinum+ D L E M| ghdI Gold N F| VghdBAirShairdryer T Å R | Dwww.wellastore.no U ALDRI ALENE!


MAGASINET

MAGASINET FRISØR

2 / 2019 117. ÅRGANG

2 / 2019 / 117. ÅRGANG

HÅR & SKJØNNHET-SPESIAL S H O W E N E ,

K O N K U R R A N S E N E

O G

V I N N E R N E

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 2 - 2019  

Frisør 2 - 2019  

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded