Hud & velvære 4 – 2023

Page 1

SALONG/KLINIKK

S A L O N G

/

K L I N I K K

HUD & VELVÆRE UTGAVE 4 / 2023

& & V&& VEVE VLLEV VEÆL RÆ LVE VÆ R 4-23 ÆER RE E

YOUR JOURNEY TO GREAT SKIN Hos DMK mener vi at alle fortjener den selvtilliten som kommer fra - å ha en sunn og god hudhelse. Gjennom sine unike kombinasjoner med moderne botanisk vitenskap og innovativ teknologi, har DMK formulert en rekke resultatorienterte behandlinger og produkter designet for å fungere som et økosystem for huden.

REBUILDING SKIN - REBUILDING LIVES @dmknorge

DMK Norge

www.hexa.no

B eau ty B o o st

& & V& EV VLE VEL Æ LV VÆ R ÆER RE E

B A L A N S E S PA / G O D E R E L A SJ O N E R E R V I K T I G I TØ F F E T I D E R B RY N S T Y L I S T M A R L E N E PA U L S E N , C A L M A B E A U T Y / T R E N D E R I FO K U S V I P P E E X T E N S I O N / BYG G E K S P E RT I S E , FÅ F L E R E K U N D E R


it’s time to reveal the

FUTURE of SCINCARE

take youthfulness to the

NEXT LEVEL Sunn hud for alltid!

Dr. Des Fernandes er en sørafrikansk plastikkirurg og grunnlegger av Environ – et medisinsk kosmetisk hudpleiemerke.

ENVIRON® SKIN CARE

ENVIRON® SKIN CARE

I wanted to make something that would make skin actually be better, not merely feel and appear better.

”TOP MEDICAL SKIN CARE” AESTHETIC EVERYTHING AWARDS 2023 SJETTE ÅR PÅ RAD!

2022 LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD IN SKIN CARE

DR. DES FERNANDES

TOP MEDICAL SKIN CARE LINE

Nær sagt alle har for lite A-vitamin i huden. Alle hudtilstander kan reguleres med riktig sammensetning av ditt Environ Skin Care Vitamin STEP-UP SYSTEM™. Da tilvennes huden naturlig og øker din toleranse for Vitamin-A. Løsningen for en livslang sunn frisk hud ligger i Environ Skin Care sin tilnærming med et optimalt hudpleieregime.

9. MARS 2024 - NOVA SPEKTRUM, LILLESTRØM Environ Youth EssentiA®

Denne anerkjente og premierte anti-age linjen bremser hudens aldringstegn, reduserer

Lørdag 9. mars 2024 er det igjen klart for Beauty is Business med satt sammen for å virke i synergi sammen med vitamin A,C og E. norgesmesterskapene, inspirerende og matnyttig seminarprogram, Ta kontakt for kurs og informasjon. «minimesse» og Prisfesten. pigmentering og gjenskaper din beste mulige hudtilstand. Her finner vi markedets beste peptider,

www.environskincare.no EnvironSkinCareNO EnvironSkinCareNorway

ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT

2024

Importør: Esthetica as, Storgt. 64 Svelvik 33 77 52 44 I post@esthetica.no I www.esthetica.no

Environ introduserte Vitamin STEP-UP SYSTEM™ for at huden gradvis skal tilvennes høye nivåer av vitamin A og andre ingredienser som holder den sunn, normalisert og stabil.

Mer info: nfvb.no

Mer info: nfvb.no


take youthfulness to the

NEXT LEVEL Sunn hud for alltid!

ENVIRON® SKIN CARE

ENVIRON® SKIN CARE ”TOP MEDICAL SKIN CARE” AESTHETIC EVERYTHING AWARDS 2023 SJETTE ÅR PÅ RAD!

2022 LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD IN SKIN CARE TOP MEDICAL SKIN CARE LINE

Environ Youth EssentiA® Denne anerkjente og premierte anti-age linjen bremser hudens aldringstegn, reduserer pigmentering og gjenskaper din beste mulige hudtilstand. Her finner vi markedets beste peptider, satt sammen for å virke i synergi sammen med vitamin A,C og E. Ta kontakt for kurs og informasjon.

Environ introduserte Vitamin STEP-UP SYSTEM™ for at huden gradvis skal tilvennes høye nivåer av vitamin A og andre ingredienser som holder den sunn, normalisert og stabil.


Innhold: 4/2023

A RT I K L E R 10 P R O SJ E K T FA G B R E V H U D P L E I E / Opps i kts v ekken de « N ei ti l fa g brev for h ud p le i e » fra Kun ns ka ps depa r tem entet 14

B A L A N S E S PA I T R O M S Ø / Gode rela s j oner e r vi kt i g i t ø f fe t i d e r

18

FA B LO U N G E M E D I S PA / M ed i s i ns k h ud ple i e o g v e lv æ re p å h ø y t n i v å

22 B RY N S T Y L I S T M A R L E N E PA U L S E N , C A L M A B E A U T Y / Tren d er i fok us , da gl i g treni n g og bredt ti lb ud 24

V I P P E E X T E N S I O N / Byg g e ks pe r ti s e, f å f le re k u n d e r

26 M A R K E T I N G D I R E CTO R A N E T T E F R I G S TA D , D E R M A N O R / Vær å pen for ny e tj enester 28 N M I H U D P L E I E O G Å R E T S H U D P L E I E R 20 24 / Fag lig e utfordr i n ger m ed hø y ny ttev erdi 32 34 40

N F V B L E D E R P R O G R A M / B l i t r yg g i le de r ro l le n B R A N SJ E S TAT U S F O R 1. H A LVÅ R 20 23 / Nettbu ti kk og flere beta l i ng slø sn i ng er få r f a r t p å va re s a lg e t A N S VA R L I G S K J Ø N N H E T / S ett fok us på b ære k ra ft

42 FA R M A S ØY T M O N I C A A N D E R S E N / De tte bø r du v i te om si l i konstoffer i h udple i e 44 O R G A N I S E RT A R B E I D S L I V / Tar iff av ta le for h udplei ebedr i fter - hv a be t yr d e t ? H u d & ve lv æ re 4-2023 8

FA S T E S I D E R 9

S i g ne r t

43

U p d a te

46

M I X - p ro d u kte r fo r h u d & velvæ re

48

M I X - p ro d u kte r fo r h e n der & føtter

50

N F V B i n fo


S I G N E RT R E D A K TØ R

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

For mer informasjon om medlemsfordeler og innmelding - se

nfvb.no

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

Det er ikke så lett å planlegge for fremtiden når ukjentfaktorene er mange. Det som uansett er klart er man som bedriftsleder må være mer bevisst enn noen gang, og ha kontroll på alle innsatsfaktorer og være rask med å ta nødvendige grep. Man kan ikke sitte på gjerdet og vente på bedre tider. Kundene er ikke forsvunnet. De ønsker dine tjenester like mye som før, men du må bruke all din fagkunnskap og ekspertise for å tilpasse deg et krevende marked. HUD & velvære nummer 4 2023 viser virkelig bredden i bransjen, og med det alle de muligheter bedriften har for å øke salget av tjenester og tilhørende produkter. Det er dumt å være for snever i bedriftens tilbudsmeny. Om du ikke har mulighet for å tilby alt under eget tak, så tenk om du kan gjøre noen strategiske allianser. Du må tørre å spørre kunden om ønsker, og du må bruke din ekspertise for å tilby de behandling du vet virker – og eventuelt henvise til andre hvis du ikke kan levere på kundens ønsker. Det betyr ikke nødvendigvis tap av kunden, for alle anbefalinger kan skape tillit og lojalitet til din ekspertise. Bryn og vipper er tjenester som gjerne hører naturlig med som en del av «bli vakker menyen». Det er virkelig en viktig visuell del hos alle mennesker, og hvis du kan skape en god velværefølelse hos dine kunder, så er sjansen svært stor for at du bygger god kundelojalitet. Men som alltid: Du må ha nødvendig fagkunnskap… Det er mange veier til økt fagkunnskap, og det handler uansett om å trene og perfeksjonere den før du selger den til dine kunder. Salong/klinikkhverdagen innebærer en daglig kamp om kundene. NFVB arrangerer ulike faglige konkurranser som utfordrer og skjerper. Deltakelse i NM i hudpleie og Årets Hudpleier kan gi deg og dine medarbeidere den ekstra «boosten» som også gjør bedriften til en kundevinner. En investering i folk og fagkunnskap blir sjelden feil. Beauty is Business arrangeres av NFVB som en møteplass der fagkunnskap og forretningsdrift er i fokus. Sett av lørdag 9. mars 2024 for en tur til Nova Spektrum i Lillestrøm, 10 minutter fra Oslo sentrum. NM i hudpleie, seminar­er for bedriftsledere og en minimesse med sentrale leverandører gjør dette til «mulighetenes arena». Jeg håper magasinet HUD & velvære gir alle som jobber i salong og klinikk en god dose ny inspirasjon, og kanskje akkurat den ekstra motivasjonen som skal til for å gjøre noe i morgen som du ikke gjør i dag.

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON Aksell M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

UTFORDRINGER OG MULIGHETER

4

4

NFVBS FORMÅL a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse. d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare ramme­betingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene. e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen.

LO - 241 3

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

H u d & ve lv æ re

4-2023

9


Oppsiktsvekkende «Nei til fagbrev for hudpleie» fra Kunnskapsdepartementet Kunnskapsdepartementet sier nei til å etablere et fagbrev for hudpleie, på tross av at en samlet bransje står bak et særdeles veldokumentert forslag. Vi krever omgjøring av vedtaket! sier administrerende direktør i NFVB, Anne Mari Halsan. Hudpleieutdanningen i videregående opplæring oppleves av bransjen som utilstrekkelig for å kunne praktisere i yrket, selv om mangelen på arbeidskraft er stor. Søkningen går ned og stadig flere skoler må legge ned tilbudene. Dette er en ond sirkel. SER BORT FRA BRANSJENS BEHOV

Bransjen vil ha en solid utdanning med høy kvalitet som gir fremtidige yrkesutøvere den kompetansen det er behov for. Arbeidsgiverorganisasjonen (NFVB/NHO) og Fagforbundet (LO) støtter kravet om fagbrev, og har jobbet aktivt for det løsningsforslaget som nå er avvist. Faglig råd for helse- og oppvekstfag, som består av partene i arbeidslivet, fylkeskommunen og lærernes organisasjoner, har støttet arbeidet. Vi som forslagsstillere aksepterer ikke premissene for avslaget, og er sterkt kritisk til både prosess og begrunnelsene. Vi vil derfor følge opp politisk, og kreve omgjøring av vedtaket! UROVEKKENDE SAKSBEHANDLING

Vi mener avslaget er særdeles svakt begrunnet og ikke i tråd med den etablerte praksisen for hvordan utdanningstilbud utvikles i Norge. Det er arbeidslivets behov for kompetent og relevant arbeidskraft, og kandidatenes behov for å tilegne seg riktig kompetanse og tilhørende tilknytning til arbeidslivet, som skal være avgjørende for utdanningstilbudet.

At utdanningsmyndighetene ved sitt «nei» velger å fravike dette prinsippet når partene er enige, er urovekkende. Begrunnelsen baseres i stor grad på en numerisk oppsummering av høringssvar, der enkeltpersoner og skoler ytrer betenkninger om bransjen er i stand til å levere lærlingplasser, mens bransjen selv sier dette vil de klare. At bransjen selv gis så lite tillit hos utdanningsmyndighetene, er uakseptabelt! N O R G E T R E N G E R FA G P E R S O N E R

Hudpleieyrket er i all hovedsak et kvinneyrke og søkerne til utdanningen er jenter. Vi kan ikke annet enn å undre oss over om det er mindre viktig med kvalitet i disse utdanningene enn de klassiske «guttefagene» i fagopplæringen. Vi minner gjerne våre utdannings­ myndigheter om at Norge treng­er fagpersoner i alle bransjer, og at yrkesfag skal oppgraderes, utvikles og fremheves! Det er stor politisk lyd i dette budskapet. Nå forventer vi at de leverer på løsninger levert på sølvfat. En samlet bransje ønsker seriøsitet og status, også for dette faget og yrket!

Vi minner gjerne våre utdanningsmyndigheter om at Norge trenger fagpersoner i alle bransjer, og at yrkesfag skal oppgraderes, utvikles og fremheves!

10

H u d & ve lv æ re

4-2023


H u d & ve lv æ re

4-2023

11


Å RÅE RT SE THSU DHP UL ED IPE LB E DI ER IRF T

22 0 22 44

Dette er konkurransen for bedriftene i bransjen hvor det settes fokus på en rekke kriterier som hver bidrar til gode, trygge og fremtidsrettede arbeidsplasser.

Drømmer du om anerkjennelse? Bli med i konkurransen! Frist for registrering og innsending til første fase i konkurransen er 5. desember.

Mer info: nfvb.noTEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

B A L A N S E S PA I T R O M S Ø :

Gode relasjoner er viktig i tøffe tider

– Vi er et team som samarbeider godt, og mine medarbeidere er med på å bestemme hvilke behandlinger og produkter vi skal tilby. Fra venstre: Vibeke Wasbotten, Hilde Bangsund og Andrine Solbakken.

14

H u d & ve lv æ re

4-2023


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

Da Balanse Spa åpnet dørene høsten 2008, var det få steder i Tromsø som tilbød hud- og spabehandlinger. Nå, femten år senere, og med økt konkurranse, pandemi og økonomisk utrygghet, er eier og daglig leder Vibeke Wasbotten likevel optimistisk med tanke på fremtiden.

T E K S T: R A N D I S O L S TA D FOTO: SONDRE WASBOTTEN OG ANDRINE SOLBAKKEN

Det har de siste årene vært tøffe tak for hudpleiebransjen, og mange bedrifter har fått kjenne på store konsekvenser av prisstigning og renteøkning. Men medlemsbedriften Balanse Spa har klart seg gjennom de tøffe tidene, takket være fleksibilitet, tålmodighet og is i magen, forteller eier og daglig leder Vibeke Wasbotten. T R O FA S T E K U N D E R B E L Ø N N E S

– Vi har selvfølgelig merket nedgangen. Her i Tromsø har bransjen gått ned med 11 %, og prisstigningen har ført til lavere avkastning. I tillegg er det innført bompenger i byen vår, noe som holder folk igjen fra å oppsøke handelsstedene. Busstilbudet er dårlig, og vi har verken trikk eller tog som alternativ. Men vi klarer oss likevel. I og med at vi har så lang fartstid, har vi mange faste kunder som kommer regelmessig til behandling, så nedgangen hos oss er ikke faretruende, sier hun og legger til at de har vært spesielt opptatt av å skape gode relasjoner til kundene. – Vi har i de tøffeste økonomiske tidene gitt de mest trofaste kundene noen goder som har gjort at de har hatt mulighet til å velge behandlinger de ellers ville ventet med. Hun understreker at det er viktig å ha is i magen og vite at kundene kommer tilbake så snart de har mulighet. – Og det hyggelige er jo at det virker som om at kundene ser frem til å møte oss, like mye som vi setter pris på å møte dem, noe vi ofte fikk tilbakemelding om både under og etter kovid. VA R I E R T B E H A N D L I N G S M E N Y

Vibeke forteller at nå som Balanse Spa feirer 15 år, benytter de sjansen til en skikkelig fornyelse. – Vi satser mer i medisinsk retning og har tatt inn diodelaser, som vi har som mål å bli best på i Tromsø. I tillegg har vi startet et samarbeid med lege Pedro Sait og laserterapeut Fatemeh fra Saits Medisinske i Kristiansand. De vil utføre CO2 laser, og andre medisinske behandlinger. – Vi satser på produktseriene Circadia og Obagi, som har klatret opp som en god kundefavoritt i Norge. I tillegg har vi alt fra Wiqo Prx-T33, som også har tatt av i Norge.

H u d & ve lv æ re

4-2023

15


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

dagskurs til Oslo, med alt som følger med av kostnader til flyreise, overnatting og tapt omsetning. Vibeke forteller også at de ansatte får god opplæring og tilgang til videreutvikling gjennom direkte kontakt med fagansvarlige hos leverandørene, samt opplæring i produkter og behandlinger gjennom online-kurs. V I L D E L E E R FA R I N G E R

Wasbotten legger heller ikke skjul på at de tøffe økonomiske tidene har gjort at de ikke har hatt samme mulighet som tidligere til å delta på konferanser. – Derfor satser vi nå på behandlinger som kan gi økt fortjeneste, og dermed større muligheter til at vi kan ta oss råd til å dra på konferanser for å videreutvikle oss. Det er jo alltid motiverende å møte kolleger fra hele landet og dele erfaringer med, noe vi håper å få gjort mer av fremover, sier Vibeke. M Å U T V I K L E G O D FA G K U N N S K A P

Vibeke Wasbotten er utdannet hud- og spaterapeut, og er dypt engasjert i de helhetlige prinsippene innenfor spa-verdenen. - Dette har gitt meg en dypere innsikt i hudpleiefaget, sier hun.

Hun forteller at et av de viktigste punktene i bedriftens konsept er å tilby individuelt tilpassende behandlinger som gir kundene resultater som varer. – Vi startet opp med microneedling allerede i 2009, og var en av de første i landet som begynte med hydrafacial, som i dag er en av våre mest populære behandlinger. Vi var også tidlig ute med cosmeceuticals og målrettede kjemiske peelinger. Hun legger til at bedriften også lever godt av såkalte «brødvare-behandlinger». – Det går mye i vippeløft og brynslaminering, men hårfjerning med sukkerpaste er desidert vår største «brødvare». Og med så mange faste klienter på hårfjerning, ble det naturlig å tilby permanent hårfjerning med diodelaser, som vi også merker tar seg raskt opp fordi kundene stoler på vårt kvalitetsfokus. SAMARBEIDER TETT MED LEVERANDØRENE

Wasbotten understreker at et godt samarbeid med leverandørene betyr mye for bedriften. – En av våre suksessfaktorer er at vi har leverandører som spiller på lag med oss og som forstår viktigheten av et godt samarbeid. Jeg har erfart flere ganger at leverandører er rause helt til de blir store, og hvor de da svikter oss som har vært med på å bygge dem opp. Disse har vi kvittet oss med, og satser nå på et tett samarbeid med våre hovedleverandører, DAGA Estetisk og Cosmederm. – Disse leverandørene er flinke med produktopplæring og hjelpsomme med salgsstrategier. De tilpasser opplæringen og videreutviklingen ved å komme til oss, og har forståelse for at det ikke er så enkelt for å oss å dra på et

16

H u d & ve lv æ re

4-2023

– Jeg har lenge vært bekymret for fremtiden for hudpleie­ bransjen, og har sett på hvordan den blir presset hardt fra to sider. På den ene siden har det dukket opp ufaglærte tilbydere, med kanskje et kurs eller to, som dumper prisene. På den andre siden er det et sterkt medisinsk miljø som utnytter sin makt til å påvirke politisk for å ta fra oss lønnsomme behandlinger som hudpleiere har utført i årtier. – Som hudterapeut synes jeg at det har vært demotiverende. Men jeg tror at vi endelig er på rett vei nå som NFVB har jobbet en stund for å få til fagutdanning med lærlingeordning. Det er viktig at vi får tilbake kontrollen over yrket og regulert hvem som får lov til å behandle, og at hudpleiefaget, med sin brede og allsidige kunnskap, fortsetter å bestå, sier hun. NFVB-MEDLEMSKAPET GIR TRYGGHET

– Da vi meldte oss inn i NFVB, følte jeg at de hadde mye fokus på frisørbransjen, og lite kunnskap om hudpleie­ bransjen. Men det har endret seg, og jeg tror faktisk at NFVB gjennom sine lederkurs har fått mer kunnskap om hudpleiebransjen. – Selv har jeg benyttet meg av den juridiske avdelingen for å kunne følge opp mine ansatte på best mulig måte. Jeg har ingen utdannelse innen personalledelse, så deltagelsen på NFVBs lederprogram har gjort meg til en tryggere leder. VERKTØY FOR VIDERE UTVIKLING

– Lederkurset ble dessuten enda mer lærerikt enn jeg hadde forventet. Jeg fikk muligheten til å se meg selv som leder på godt og vondt, noe som ga meg oversikt over mine forbedringspotensialer. Jeg satte meg nye mål for hvordan jeg skal følge opp mine ansatte. På grunn av uforutsette hindringer, er jeg ennå ikke helt i mål, men godt i gang. Verktøyene fra lederkurset ligger i «verktøykassa». De blir ikke utdaterte og kan trekkes frem når som helst, poengterer hun.

He


Helt nr. 1

Helt nr. 2

Oppdag PCA Skin – nøkkel til din lønnsomhet! Opplev PCA Skin, den ledende serien for profesjonelle behandlinger i klinikk og hjemmebruk. Produktene gir imponerende resultater til lave behandlingskostnader og med minimal nedetid for din kunde. PCA Skin er anerkjent for sine unike og effektive peelinger for vanskelige hudproblemer, som pigmentering, sensitivitet, anti-age, akne og tørr hud. Vi tilbyr protokoller for kombinasjonsbehandlinger med mikroneedling, injeksjoner og laser. Kom i gang enkelt og raskt, uten krav til minimumsbestillinger. Sammen setter vi hva du behøver til dine kunder, i din klinikk. Vi sørger for opplæring og oppfølgning hele veien. Kontakt oss i Happyskin i dag for en uforpliktende samtale om hvordan PCA Skin kan øke lønnsomheten og kundetilfredsheten i din klinikk!

beate@happyskin.no

www.happyskin.no


TEMA: MEDISINSK HUDPLEIE

Dr. Synne Domert

18

H u d & ve lv æ re

4-2023


TEMA: MEDISINSK HUDPLEIE

FA B LO U N G E M E D I S PA :

Medisinsk hudpleie og velvære på høyt nivå Fab Lounge Medispa har etablert seg som en av de fremste destinasjonene for avanserte medisinske spa-behandlinger. De er kåret til Årets Hudpleiebedrift både i 2022 og 2023, noe som understreker et sterkt engasjement for topp kvalitet og tilfredse kunder. - Vår dedikerte stab, bestående av høyt kvalifiserte leger, sykepleiere, hudpleiere og fotterapeuter sikrer at trygghet og kvalitet alltid er i fokus, sier medeier og leder Mariann Edland. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

FO TO : FA B LO U N G E M E D I S PA

På Fab Lounge Medispa representerer begrepet «MediSpa» en symbiose av medisinsk senter og velværespa, med en egen, dedikert avdeling bestående av sykepleiere og leger. Dette innebærer avanserte, ikkekirurgiske kosmetiske prosedyrer utført av høyt kvalifiserte medisinske fagfolk. - Gjennom kombinasjonen av innovativ teknologi og erfarent personell, går vi grundigere til verks enn tradisjonelle behandlinger, for å levere resultater som imponerer. Våre medisinske eksperter står klare til å veilede kundene gjennom en skreddersydd behandlingsplan

som tilfredsstiller deres spesifikke behov og mål, reklamerer Mariann. BREDT BEHANDLINGSTILBUD

Den medisinske delen av klinikken tilbyr behandlinger som for eksempel laser og IPL lysbehandlinger, muskelavslappende injeksjoner, teoxane & juvederm filler behandlinger, kjemisk peel, microdermabrasjon med mer. Behandlingstilbudet er omfattende, og dekker kundenes ønsker om synlige resultater. - I tillegg bruker vi medisinske hudpleieprodukter fra

Kosmetisk dermatologisk sykepleier Ivana Cervenová , dr. Synne Domert, kosmetisk dermatologisk sykepleier Jane Strand

H u d & ve lv æ re

4-2023

19


TEMA: MEDISINSK HUDPLEIE

Noon, SkinBetter og Environ, både i kombinasjon med de nevnte behandlinger og alene, for en effektiv og dyptvirkende hudforbedring, forteller Mariann.

nyeste forskningen både nasjonalt og internasjonalt, sier Mariann. DEN PERFEKTE KOMBINASJONEN

S O L I D K O M P E TA N S E

- For å være best, må man følge med i utviklingen. Vår lege og sykepleiere er sertifiserte og holdes kontinuerlig oppdatert på de nyeste teknikkene og trender innen medisinske spa-behandlinger. I tillegg har vi dyktige hudpleiere og fotterapeuter med solid erfaring og spesialutdanning. - Vi investerer i toppmoderne utstyr, og benytter kun anerkjente medisinske hudpleieprodukter. Denne kombinasjonen, sammen med vår lidenskap for sunn hudhelse, gjør Fab Lounge Medispa til en unik destinasjon for de som søker ekstraordinære resultater, sier en stolt eier. TRYGGHET O G TILLIT

Trygghet og kvalitet er grunnleggende for salonger og klinikker som jobber med kroppsbehandlinger. Fab Lounge legger stor vekt på kontinuerlig faglig utvikling for å kunne tilby det aller beste innen behandlinger. - Vi forstår viktigheten av å ha full tillit til behandlingsstedet du velger. Derfor legger vi stor vekt på å tilby trygge, dokumenterte og effektive behandlinger. Vårt mål er å gi kundene den best mulig opplevelsen basert på den

20

H u d & ve lv æ re

Dagspa-enheten i klinikken tilbyr mer tradisjonelle hudog kroppspleiebehandlinger, som klassiske ansiktsbehandlinger, massasje, fotbehandling, voksing med mer, i tillegg til figurformende behandlinger som LPG bindevevsmassasje. - Vi har også dyktige fysioterapeuter som jobber med den medisinske siden av LPG, der vi har den nyeste og mest avanserte maskinen fra LPG. - Så enkelt forklart er MediSpa en perfekt kombinasjon av medisinske- og velværebehandlinger, slik at kunden får alt de ønsker under et tak, smiler Mariann Edland.

Vite

PRIOR med d kombi trenge

EFFEK

VI GIR

VEL Hos Fab Lounge Medi­ spa er kundens velvære alltid er vår høyeste prioritet, smiler eier og leder Mariann Edland.

Vår jone lide

4-2023

Priori AD_


Vil DU bli forhandler av PRIORI? Vitenskapelig, resultatdrevet hudpleie PRIORI tilbyr kraftfulle, trygge og kostnadseffektive AHA & BHA peelbehandlinger med direkte og synlige resultater. Unik teknologi, potente og velkjente ingredienser kombineres med egne effektive unike komplekser som gir huden nøyaktig hva den trenger når den trenger det. EFFEKTIVE BEHANDLINGER - UMIDDELBARE RESULTATER - INGEN NEDETID! VI GIR DEG BEHANDLINGSPRODUKTENE HELT UTEN KOSTNAD

EKTE kunder, EKTE resultater Superceutical Peel / 6 uker / 1 gang pr uke

VELG DERMANOR SOM PARTNER ! Vår visjon er å være i front i sjønnhetsindustrien. Med en robust merkevareportefølje som består av håndplukkede profesjonelle merkevarer og profesjonell hudpleieutdanning, streber vi etter å være Nordens ledende selskap. Vi gjør dette med lidenskap, alltid profesjonellt sammen med våre PARTNERE. Voks sammen med oss og PRIORI!

Ønsker du å vite mer om PRIORI og DERMANOR som partner? kontakt oss: kundeservice@dermanor.no eller tlf 66 77 55 55

Priori AD_2023_HUD.indd 1

03.11.2023 14:00:45


TEMA: BRYNSTYLING

Presisjon og teknikk skaper smakfulle resultater.

Faglig oppdateringer og grunnleggende ferdigheter krever kursing for å levere resultater skreddersydd kundenes behov, mener Marlene Paulsen.

BRYNSTYLING

Trening gjør mester.

S I G N AT U R B E H A N D L I N G

Calma Beauty jobber også med egne produkter. – Vi lanserer straks en ny hybrid farge, kalt brow stain. Dette er vårt eget merke, Calma Beauty, og der er også vår nye signaturbehandling i salongen. Behandlingen inngår i vårt brynstyling-kurs, og vi vil også selge disse fargene til profesjonelle aktører og salonger, fremholder Marlene Paulsen, og legger til; - Vi har jobbet lenge med en formulering som sitter godt på hårene, og samtidig gir en fargeeffekt på huden. Det er perfekt for dem som har lite brynshår, eller ønsker veldig definerte bryn. Fargen på hårene sitter opptil seks uker og fargen på huden i 7-10 dager. Vi har jobbet frem fargenyanser for det norske markedet, så det vil være en perfekt farge til alle.

22

H u d & ve lv æ re

4-2023


TEMA: BRYNSTYLING

B RY N S T Y L I S T M A R L E N E PA U L S E N , C A L M A B E A U T Y:

Trender i fokus, daglig trening og bredt tilbud Brynstyling er veldig etterspurt. Synlige resultater gir fornøyde kunder og gode fortjenestemuligheter for bedriften. - Det viktigste for å være en profesjonell utøver innen bryn, er å følge med på trendene og tilby flere behandlinger innen bryn for å ha noe som passer for alle, sier kursholder og fagutøver Marlene Paulsen i Calma Beauty. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

FOTO: CALMA BEAUTY

- For å bli en profesjonell utøver innen bryn er det viktig med regelmessig trening. Det beste er å jobbe med det på daglig basis, men så lenge man har noen brynskunder per uke, får man jevnlig trening. Det er viktig for å kunne lære øyet å se ulike ansikter og ulike typer utgangspunkt hos hver enkelt kunde, så man kan vurdere hva som passer best, sier Marlene Paulsen. MÅ KUNNE ULIKE BRYNSBEHANDLINGER

Marlene påpeker betydningen av kunne ulike teknikker for å dekke kundenes behov. - Det er viktig å kunne tilby ulike behandlinger innen bryn, så man har noe som passer for alle. Eksempler på brynsbehandlinger som kan være på menyen, er Brow Lamination, brynstyling med voks, farge og napping, samt hybrid farge/Brow Stain. Som en dedikert fagutøver og brynsstyling spesialist holder Marlene og teamet i Calma Beauty kurs i de tre nevnte behandlingene.

alist. Men det er viktig å legge fokus på bryn som en selvstendig behandling, ikke bare som en behandling i tillegg til andre tjenester som kunden kommer for. Ved brynsbehandlinger setter man av 30-60 minutter, avhengig av hvilken type behandling man skal utføre. - Kostprisen kan fint ligge fra 500 kroner og oppover. I byene ser man priser på over tusenlappen for eksempelvis på Brow Lamination. Det er gode penger å tjene på bryn, hvis man utvikler denne tjenesten. Man må også huske på at dette er et marked for kunder i alle aldre og for begge kjønn. Men det aller viktigste for å være en profesjonell utøver innen bryn, er å følge med på trendene og tilby flere behandlinger innen bryn. Da har du noe som passer alle, avrunder Marlene Paulsen.

OPPMÅLINGSTEKNIKKER ER VIKTIG

- Vi tilbyr også kurs som gir en grundig innføring i oppmåling. Det er spesielt viktig at man lærer seg minst to ulike teknikker, siden one-size-fits-all ikke er helt praktiserbart i dette yrket. Ved å kunne to ulike teknikker for oppmåling kan man kontrollere egne målepunkt, og deretter finne de rette målene for hver enkelt kunde, sier Marlene. - Vi har inkludert oppmåling i kurset vårt for generell brynsstyling, fordi dette er et kurs man som oftest begynner med når man ønsker å spesialisere seg innen bryn, legger hun til. GODE INNTJENINGSMULIGHETER

For profesjonelle utøvere er det et hyggelig inntjeningspotensial, skal vi tro Marlene. - Fortjenestemulighetene på brynsbehandlinger er veldig gode, og man kan også tjene godt som en brynspesi-

Konkurranser gjør deg god. Marlene Paulsen og resten av teamet synes det er spennende å kunne delta i NM i brynstyling. Marlene tok selv sølv under årets NM og gull i fjor. Neste års NM foregår under Beauty is Business i Lillestrøm 9. mars.

KO N K U R R A N S E R I B RY N : → Norgesmesterskapet 2024 Bryn er en av to disipliner → NYHET! Årets Hudpleier 2024 – fotokonkurranse Bryn er en av to disipliner Reglement og annen konkurranseinformasjon finner du på nfvb.no

H u d & ve lv æ re

4-2023

23


T E M A : P O P U L Æ R E TJ E N E S T E R

FOTO:SHUTTERSTOCK.COM

V I P P E E X T E N S I O N :

Bygg ekspertise, få flere kunder Markedet for vippeextension har hatt en meget sterk vekst gjennom de siste årene. Både kunder og salonger etterspør kvalitetsorienterte, profesjonelle behandlere og profesjonelle produkter. Gode resultater krever ekspertise, en investering som kan tjenes raskt inn. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

NeglAkademiet har et samarbeid med LAVERIA, en norsk totalleverandør innen vippeextension. Gründeren av LAVERIA, Marina Khanam Rasool, holder egne kurs og kurs for NeglAkademiet. Hun har bred erfaring som totalleverandør innen vippeextensions. Hennes oppfordring til fagpersoner som ønsker å jobbe profesjonelt er klar; - For det første må du gå kurs for å lære deg teknikkene med vippeextension. Vi tilbyr grunnkurs som går over tre dager. Det gir deg grunnleggende ferdigheter innen teori og teknikk. Her påføres syntetiske vipper, noe som gir et pent og naturlig resultat. Etter endt kurs må deltagerne sende inn bilder av sitt arbeid for videre coaching og personlig oppfølgning. - For det andre trengs det en god del tålmodighet og mye øving før man mestrer faget, fremholder hun. H VA K R E V E S AV I N V E S T E R I N G E R ?

- I tillegg til behandlingsbenk og vippeprodukter, så trenger du et behandlingsrom og et organisert arbeidsområde. LAVERIA tilbyr en startpakke som en del av kursprisen for å hjelpe deg i gang, opplyser Marina. ER DET PENGER Å TJENE?

- Det vil jeg absolutt si. Ikke bare utvider du behandlings-

24

H u d & ve lv æ re

4-2023

LAVERIA holder til i de samme lokalene som NeglAkademiet på Skøyen i Oslo. Produktene selges også gjennom vår nettbutikk, opplyser kursholder Sofia Peersen i NeglAkademiet.

menyen med noen av de mest populære behandlingene, marginene er også veldig gode. Et nytt sett med klassiske vippeextensions ligger på ca. kr 1500, og har produksjonskostnader som starter så lavt som kr 150. Vippeextensions er derfor en utmerket tilleggstjeneste som øker både kundebasen og inntektene, avrunder Marina.T E M A : TJ E N E S T E U T V I K L I N G

P E R M A N E N T M A K E - U P

Skaffer man seg kunnskap til å lage profesjonelle resultater, kan dette gi gode inntektsmuligheter.

M A K E - U P Profesjonelt utført makeup byr på nye muligheter. Er kunden fornøyd, åpner det seg også muligheter for videresalg av produkt­ ene til hjemmebruk.

M A R K E T I N G D I R E CTO R A N E T T E F R I G S TA D , D E R M A N O R :

Vær åpen for nye tjenester - Selv om vi ser en vekst innen det medisinske feltet, må vi ikke glemme å utvikle egne tjenester som kan utføres av hudterapeuter. Kjemiske peelinger, penslinger og hudforbedrende behandlinger vil alltid være utgangspunktet for å skape en god hudhelse, sier marketing director Anette Frigstad i Dermanor. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Klassiske behandlingsprogrammer må ligge i bunn for alt som utføres av behandlinger i hudpleiesalongene. Det skaper et godt grunnlag for medisinske behandlinger, hvis kundene ønsker dette, poengterer Anette Frigstad. - Mange har injeksjonsbehandlinger på menyen, fordi kundene ønsker dette. Dette er tjenester som må utføres av medisinsk personale, som sykepleiere eller leger. Det viktige er at klinikken ved å tilby slike tjenester beholder kundene og at man kan tilby alt de trenger på ett sted. NYE TJENESTER I VINDEN

Men Anette mener også at klinikkene må rette blikket mot nye tjenester som kan utføres uten medisinsk personale. - For eksempel byr profesjonelt utført make-up på nye muligheter. Her finnes det mineral-make up med hudforbedrende egenskaper. Vi har lansert byTERRY, som er et eksempel på dette. Er kunden fornøyd, åpner det seg også muligheter for videresalg av produktene til hjemmebruk. - En tjeneste som er i kraftig vekst, er brynstyling og farging av bryn. Skaffer man seg kunnskap til å lage profe-

26

H u d & ve lv æ re

4-2023

sjonelle resultater, kan dette gi gode inntektsmuligheter. For eksempel kan permanent make-up behandlinger med microblading koste 5000 – 6000 kroner. Det viser potensialet for de som spesialiserer seg på dette og opparbeider en kundekrets. Men det kreves at man jobber med en frekvens som gjør at man har de håndverksmessige kunnskapene og erfaringen på plass, forteller Anette. - Det er også viktig å ta med seg at brynstyling og vippeextension er tjenester som kan utføres separat utenom hudbehandlinger. Det betyr at du kan øke frekvensen av kundebesøk, så det er også lojalitetsbyggende tjenester, legger hun til. KUNDEVENNLIG EKSTRASALG

Salg av produkter brukt i behandlinger er vanlig, der det legges opp et program for hjemmepleie mellom klinikkbesøkene. Men Anette mener man kan tenke produktsalg utover dette. - Hva med salg av for eksempel hårbøyler og hårpynt? Man kan også tilby ørehulltagning og smykker til ulike anledninger. Det er viktig å prøve seg frem til en miks av tjenester og produkter som gir kundene nye opplevelser.


T E M A : TJ E N E S T E U T V I K L I N G Det er viktig å ta med seg at brynstyling og vippe-extension er tjenester som kan utføres separat utenom hudbehandlinger. Det betyr at du kan øke frekvensen av kundebesøk, så det er også lojalitetsbyggende tjenester

REKTOR VERONIKA SKAGEN OLSEN, HUDPLEIEAKADEMIET:

- Vippeløft og brynslaminering i skuddet

E K S T R A S A LG Hva med salg av for eksempel hårbøyler og hårpynt? Man kan også tilby ørehulltagning og smykker til ulike anledninger.

- Vi får stadig henvendelser fra klinikker som ønsker seg studenter fra Hudpleieakademiet. Det de først og fremst etterspør, er kompetanse og erfaring fra klinikkbehandlinger i skolen. De er også opptatt av at avgangselevene kan gå rett ut i jobb, og da er det viktig at de kjenner produktene og behandlinger som utføres i klinikken, sier Veronika Skagen Olsen. - Når det gjelder populære behandlinger, som vippeløft og brynslaminering, har vi lagt dette inn i pensum. Dette er behandlinger som kan supplere hudbehandlinger og som gir umiddelbare, synlige resultater, som kundene blir fornøyd med når det utføres på en faglig, profesjonell måte, poengterer Veronika Skagen Olsen.

- Vi utvikler det faglige innholdet i takt med klinikkenes behov, sier rektor Veronika Skagen Olsen i Hudpleieakademiet.

Anette Frigstad i Dermanor mener det kreves ekstra innsats for å holde lønnsomheten oppe. Nye produkter og tjenester er et element i dette. – Når vi nå går inn i juletiden, er det smart å bruke litt ekstra krefter og omtanke i å utvikle gavesalget. Lykkes du, er dette et positivt bidrag til å øke lønnsomheten.

H u d & ve lv æ re

4-2023

27


T E M A : FA G L I G E K O N K U R R A N S E R

N M I H U D P L E I E O G Å R E T S H U D P L E I E R :

Faglige utfordringer med høy nytteverdi Da er det snart klart for en ny runde med NM i hudpleie. Nytt i år er også en fotokonkurranse! Du kan bli både norgesmester og Årets Hudpleier. Ta utfordringen. Du har alt å vinne, både faglig, personlig og ved god kundeoppmerksomhet. T E K S T: M E R E T H E A . F. C H R I S T E N S E N

Konkurransene skal vise faglig dyktighet på mange plan, men er lagt opp slik at det skal være enkelt å gjennomføre for alle sammen. Det er bare å sette i gang med forberedelsene! Reglement finner du på nfvb.no FOTOKONKURRANSEN ÅRETS HUDPLEIER

I den nye fotokonkurransen er det én kategori for BRYN – der man sender inn før og etter bilde av form og farging. Og det er én kategori for HUD – der man tar før-bilde av et ansikt med en tilstand man ønsker å forbedre. Etter 6 uker, der man har gjort både behandlinger og modellen har brukt tilpassede produkter i hjemmerutinen, tar man nye bilder. Så sender man inn før og etter bilder samlet. Slik kan man vise til hva man som profesjonell hudterapeut kan få til - på kun kort tid - med rett kunnskap! I fotokonkurransene er RESULTATET hovedfokuset da dommerne vurderer ut ifra før og etter bilder. Frist for påmelding er 20. desember 2023, og innleveringsfrist er 10. januar 2024.

NORGESMESTERSKAP I TO DISIPLINER

Det er to praktiske konkurransedisipliner under NM i Nova Spektrum i Lillestrøm 9. mars 2024, og de er de samme som i fjor: «HUDPLEIE» - en enkel standard behandling med rens, peeling, massasje og maske. «FORM OG FARGING AV BRYN» er også en standardbehandling der man gjennomfører farging, voksing og napp av bryn. I praksiskonkurransene vil dommerne vurdere ut fra flere kriterier, slik som kundens komfort og verdighet gjennom behandlingen. Hvordan terapeuten bruker ferdighetene sine i teknikker og prosedyrer. Hvordan terapeuten framtrer. Og selvfølgelig resultat! Det vil stå mer spesifisert hvilke vurderingskriterier det er i de forskjellige konkurransene i konkurransebeskrivelsene. Påmeldingsfrist er 12. februar 2024

N YH ET! Årets Hudpleier: Fotokonkurranse med dokumenterte resultater.

28

H u d & ve lv æ re

4-2023

NM i hudpleie: Arena for yrkesstolthet og faglig anerkjennelse.


T E M A : FA G L I G E K O N K U R R A N S E R

I praksiskonkurransene vil dommerne vurdere ut fra flere kriterier, slik som kundens komfort og verdighet gjennom behandlingen. Hvordan terapeuten bruker ferdighetene sine i teknikker og prosedyrer. Hvordan terapeuten framtrer. Og selvfølgelig resultat!

NERVEPIRRENDE Spente brynstylister venter på dommeravgjørelsen. PRISFESTEN Tittelen Norgesmester i Hudpleie, prisene Årets Hudpleier og Årets Hudpleiebedrift deles ut på den store prisfesten.

«Jeg håper det er mange som vil melde seg på konkurransene, og tror at spesielt fotokonkurransen kan være fin for de som ennå ikke helt tør å konkurrere foran et publikum» M E R E T H E A . F. C H R I S T E N S E N

H V O R F O R VÆ R E M E D P Å KONKURRANSER?

Personlig utvikling – det å gå ut av komfortsonen og utfordre seg selv! Forbedre teknikker og utførelse! Det er god markedsføring at man er med i konkurranser – og selvfølgelig en super fordel om man kommer på pallen! Tidligere deltakere sier blant annet at det selvfølgelig er litt skummelt og nervepirrende, men at de har vokst og utviklet seg på denne erfaringen. Så er det også gøy å bli kjent med de andre deltakerne! INSPIRERENDE MØTEPLASS

NM i hudpleie er en del av Beauty is Business, som innbefatter konkurranser, seminarer, minimesse, rekrutta-

rena og stor prisfest. Det er veldig givende å møte andre hudterapeuter og dele erfaringer, bli inspirert til å kanskje tenke nytt, og bli kjent med kollegaer fra andre steder i landet. Dette er også en fin arena for de som ikke er utdannet hudterapeut å få et innblikk i faget vårt og kanskje gå den veien selv. Vi trenger rekruttering! Jeg håper det er mange som vil melde seg på konkurransene, og tror at spesielt fotokonkurransen kan være fin for de som ennå ikke helt tør å konkurrere foran et publikum. Vi ses på Beauty is Business i Lillestrøm 9. mars.

H u d & ve lv æ re

4-2023

29


9. MA RS 2024 - N O VA SPE K T RU M, L I L L E ST RØM

Bli med på NM i hudpleie 2024! Påmeldingsfrist: 12. februar 2024

Mer info: nfvb.no 30

H u d & ve lv æ re

4-2023


Hvordan har din salong prestert i forhold til bransjen? Hva har skjedd hittil i år? I bransjerapporten for 1. halvår tar vi et innblikk i trender som inflasjon, forbrukeradferd, strømpriser og nye betalingsløsninger.

Last ned bransjerapporten gratis i dag, og sammenlign nøkkeltallene med din salong.

Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS og er ledende innen butikkdata, kommunikasjons- og handelsløsninger for norske frisør- og velværesalonger.

fixit.no/bedrift


TEMA: SALONGDRIFT OG SALG

Bli trygg i lederrollen! - Lederutvikling gir effekt! Verdien av å møte andre fremoverlente ledere i bransjen, diskutere relevante problemstillinger og få konkrete verktøy og metoder skaper en økt trygghet i rollen. Det er lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansens korte oppsummering etter syv kull med NFVB Lederprogram. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

Man blir aldri utlært som leder. Lederundersøkelsene og tall er to gode indikatorer på at det gir effekt å sette av tid til å utvikle seg selv til å ta lederrollen bedre og smartere. NFVB Lederprogram har fått fantastiske tilbakemeldinger fra deltakerne, og i oktober var det en nettverkssamling – alumni -for deltakerne på de første lederprogrammene. - Alumni er en super arena å opprettholde kontakten med ledere som har hatt den samme opplevelsen gjennom lederprogrammet. Du fortsetter å arbeide med egenutvikling og får et rom til å bli inspirert til å tenke nytt gjennom å bli inspirert av andre «sultne» ledere, sier Alf Inge Cleve-Stiansen. ET ØNSKE OM UTVIKLING

Lederprogrammet gir synlige resultater, men mange ledere nøler likevel med å sette seg selv på «skolebenken». Hvordan erkjenner man at et utviklingsbehov – og hvor begynner «prosessen»? - På programmet jobber vi med nettopp dette gjennom å

32

H u d & ve lv æ re

4-2023

definere tre individuelle utviklingsområder som lederne jobber med gjennom hele programmet. Det handler om hvordan man leder seg selv, hvordan man leder medarbeiderne og hvordan man leder salongen / klinikken totalt sett, med nøkkeltall og økonomiske resultater. I denne prosessen oppdager deltakerne områder som de vil bli bedre på, og gjennom dette er det skapt en erkjennelse og ønske om utvikling på tydelige, definerte områder. VERKTØY SOM VIRKER

På alumni-samlingen ble deltakerne spurt om hva de husket spesielt godt fra lederprogrammet. Blant det som kom først opp var PPSMARTØ-modellen, forventningsavklaring, historiedeling og coaching. Ganske interessant å fastslå at en modell med en rar forkortelse huskes så godt, men den er tydeligvis virkningsfull. - PPSMARTØ er modellen vi bruker for å coache og kommunisere mål på en måte som øker sannsynligheten dramatisk for å nå målene du setter deg. Lederne lærer seg konkrete spørsmålsteknikker for samtale godt på disse 8 ingrediensene. Forkortelsen står altså for:


TEMA: SALONGDRIFT OG SALG

→ Personlig ansvar → Positivt formulert → Spesifikt → Målbart → Attraktivt → Realistisk → Tidsbestemt → «Økologisk» F O R V E N T N I N G S AV K L A R I N G E N

En av de store fallgruvene i all kommunikasjon, drift og utvikling er at man tror og tenker forskjellig om ting. Misforståelser kan lett oppstå, med tilhørende frustrasjon og dårlig stemning. Derfor er det viktig med kartlegging av forventninger, og det starter med forventningen til deg selv. - Et av de viktigste verktøyene lederne lærer seg er å skape gode og trygge forutsetninger for å lykkes. Dette kan blant annet gjøres ved å ha hyppige og presise forventningssamtaler. Hva forventer lederen av seg selv? Hva forventer lederen av medarbeideren? Hva forventer medarbeideren av lederen? Så dette er forventninger som går begge veier. Gjennom dette skapes et godt rom for samhandling og mindre sannsynlighet for misforståelser og uenigheter. A LT K A N E N D R E S

En viktig forutsetning for endring er troen på at alt er ikke sementert og urokkelig. En viktig del av lederprogrammet er «historier fra virkeligheten», reelle eksempler på at endring er mulig – alltid. - Vi bygger opp en holdning gjennom programmet at alt er påvirkbart og kan endres. Om noe ikke fungerer er det bare å prøve noe annet. Du trenger ikke å føle deg mislykket om du prøver noe og det ikke fungerer. Enhver situasjon inneholder flere valgmuligheter, så om du ikke får et ønsket resultat er det bare å teste ut noe annet. - Eksempelvis: Om medarbeideren har en lav rebookingprosent har det fort for å bli en sannhet om at «jeg er ikke noe flink til å booke kundene inn på ny time». Samtidig kan du ha kollegaer som har høy rebookingprosent. Gjennom erfaringsdeling på hva som fungerer kan du få effektfulle endringer på måten du arbeider og kommuniserer på. Men, det krever nysgjerrighet og ydmykhet til å lære av andre.

- Øke omsetningen. Dette gjør du gjennom tre områder: øke hyppigheten på hvor ofte kunden kommer til deg i løpet av et år, produktsalg og behandlingssalg. For de fleste er det å få en «tett kalender» definitivt det viktigste du gjør for å bli lønnsom. Derfor er det viktig å invitere kunden tilbake. De beste anbefaler når kunden bør komme tilbake og er en personlig rådgiver på dette. Sjekk på listene hvor mange unike kunder du har i løpet av et år og antall ganger disse har besøkt deg i denne perioden. Her blir de fleste veldig overrasket! forteller Alf Inge. TA D E G T I D T I L Å L E D E

- Den største hindringen for utvikling er at du som leder ikke setter av tid til å ta lederrollen. Da er sannsynligheten stor for at man går i de samme rutinene og dermed ikke får noen utvikling. Vi vet at av alle faktorer som påvirker en medarbeiders tilfredshet, lojalitet og produktivitet, står lederskap for en betydelig årsaksforklaring. Derfor MÅ du sette av tid til å lede! Det er ikke lett å bryte gamle rutiner og mønstre, verken på jobb eller privat. Alf Inge mener man bør unngå å ta med for mye av jobben hjem. Lag nye og gode rutiner med tanke på livskvalitet. - Det er ikke uvanlig at salonglederne tar frem PC på kveldstid og gjør arbeidet etter at salongen er stengt. De lederne som gjennom programmene har satt av tid til å drive noe administrasjon i arbeidstid, får en betydelig bedre balanse i livet. I tillegg, etabler faste 1:1 møter og faste personalmøter langt frem i tid. Minimum et halvt år. De som gjør det, opplever en bedre balanse. GULLSPØRSMÅLET: H VA K J E N N E T E G N E R E N G O D L E D E R ?

- Hen er målbevisst, flink til å følge opp den enkelte, skaper gode arenaer for samarbeid og læring, støtter medarbeiderne i å utvikle kompetanse og selvstendighet og gir tilbakemelding og anerkjennelse. Dette trener vi på i programmet og måles på med tilbakemeldinger fra medarbeiderne, oppsummerer Alf Inge. - Den største forskjellen på lederprogramdeltak­ erne ved første og siste samling er TRYGGHET. Og så er de fleste blitt glade i og komfortable med å arbeide med tall, forteller lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen. Deltakere fra de syv første kullene i NFVB Lederprogram var nylig samlet til en lederalumni. Kull 8 startet tidligere i høst, og kull 9 settes opp til våren.

COACHING GIR EN UTVIKLINGSBOOST

Deltakerne på lederprogrammet ga tydelig uttrykk for at de følte at «noe skjedde» da de fikk coaching underveis i programmet. Det skapte et betydningsfullt løft i egen utvikling. - Coaching handler om å forløse det potensialet som bor i andre mennesker. Det er et grunnleggende positivt menneskesyn i denne metodikken; alle mennesker har ressurser. Som leder er det ditt ansvar å oppdage disse ressursene sammen med dine medarbeidere. Vi trener på å stille coachende spørsmål som gjør at medarbeiderne opplever tillit til å finne svarene selv. Dette forsterker lysten til å øke sine prestasjoner, sier Alf Inge. DET ER BUNNLINJEN SOM GJELDER

Man kan vanskelig defineres som trygg bedrift hvis man har en økonomi som skaper usikkerhet om fremtiden. Hva er så det mest effektive man gjør for å forbedre bunnlinjen?

N F V B L E D E R P R O G R A M Har du lyst til å utvikle deg som leder, løfte bedriften din og øke lønnsomheten? NFVB Lederprogram er skreddersydd for frisør- og hudpleiebedrifter. NFVB Lederprogram gir deg kompetanse, verktøy og personlig coaching. Nytt kull starter våren 2024. Benytt muligheten til å delta i et utviklingsprogram tilpasset bransjen og hver enkelt deltaker. For mer informasjon, se nfvb.no

H u d & ve lv æ re

4-2023

33


TEMA: SALONGDRIFT

B R A N S J E S TAT U S F O R 1 . H A LVÅ R 2 02 3 :

Nettbutikk og flere betalingsløsninger får fart på varesalget Med flere rentehevinger, kombinert med vedvarende inflasjon, er kundene svært bevisste på hva de bruker penger på. For å beholde kunden i hele kundereisen, er det viktigere enn noen gang å tilby nettbutikk og betalingsløsninger som Vipps og Klarna – noe som igjen vil føre til mersalg og gi salongen/ klinikken et konkurransefortrinn. T E K S T: J A N N E R O S E N B E R G , M A R K E D S S J E F E N E . N O

Linda Tjong, statsautorisert regnskapsfører i Spare­ Bank 1 SR-Bank ForretningsPartner, bekrefter at økonomiske endringer påvirker forbrukernes vaner. – Siden forrige rapportperiode i 2022 har det vært flere rentehevinger, og prisen på mat og husleie har økt betydelig. Vi ser at flere kunder prioriterer annerledes enn før “dyrtida”. Kjøp av tilleggsbehandlinger har gått ned med 5-10 prosent, og de lar det gå lengre mellom hvert kundebesøk, sier hun. ØKTE KOSTNADER O G PRISBEVISSTE KUNDER

Kostnader for lokalene har økt med syv prosent siden i fjor, hvor mye av økningen er knyttet til strømprisene og leiekostnadene. Men til tross for prisøkninger generelt og enda mer prisbevisste kunder, har salongene ifølge bransjetallene klart å opprettholde marginene på salg med sine egne prisøkninger så langt. Å utnytte kapasiteten optimalt er viktig for god inntjening, men pass på at det ikke går på bekostning av de ansatte. – Det er viktig å unngå for stor arbeidsbelastning som videre kan føre til sykefravær. Ta vare på bedriftens ansatte, og ha en plan for hvordan forebygge og følge opp fysiske og psykiske plager. Det er også viktig å la de ansatte ha mulighet til å utvikle seg faglig, understreker hun. V I K T I G M E D D I G I TA L T I L S T E D E VÆ R E L S E

I et konkurranseutsatt marked er det dessuten viktig å være synlig digitalt, både gjennom digital markedsføring og nettbutikk. – Med lavere varesalg og høy konkurranse fra leverandører på nett, kan det være krevende for salongene å være konkurransedyktige på pris. Da er det ekstra viktig å ha et godt «utstillingsvindu» i form av nettbutikk, hvor kun-

34

H u d & ve lv æ re

4-2023

ILLUSTRASJONSFOTO: SHUTTERSTOCK.COM

den kan få varene sendt hjem eller ved klikk og hent. Her er det også viktig å tilby betalingsløsninger som Vipps og Klarna, sier Tjong. TIPS FOR SUNN SALONGDRIFT

For å oppnå sunn salongdrift, anbefaler Tjong først og fremst å ha fokus på prising ut til kundene slik at det samsvarer med prisøkningen ellers i markedet. Deretter kan man gjerne se på om salongen har kostnader som kan kuttes helt eller reforhandles. – Forsøk å forhandle leieavtaler, strømavtaler, forsikringer og pensjonsordninger, og se hva du kan spare ved å kutte unødvendige abonnementer. Ha en plan fremover med ulike mål for bedriften, og ha et budsjett for neste driftsår. Det er et utmerket styringsverktøy, og det kan gi en god oversikt over hva som eventuelt kan endres på for å oppnå bedre lønnsomhet basert på ulike scenarioer og forutsetninger, avslutter Linda Tjong. NÅ ER DET VIPPS OG KLARNA SOM GJELDER

Bransjerapporten for 1. halvår 2023 viser at kundene liker å ta i bruk nye betalingsløsninger, og forventer å kunne betale med de løsningene de selv foretrekker. – Ifølge Nets sin e-handelsrapport 2022, hopper 62 prosent av kundene av et digitalt kjøp dersom de ikke får betalt på den måten de hadde tenkt. Dette er en trend som er viktig å være tidlig ute på, og som kan gi din salong et konkurransefortrinn, sier Ole Magnus Hundvin, omsetningssjef i Vitec Fixit Systemer. Som betalingsløsning foretrekker de kort (80 %), Vipps (58 %) og Klarna (27 %). – Kontanter er helt på vei ut. Forbruker velger kort, Vipps og Klarna fordi de betalingsløsningene er sikre, enkle og hurtige. Det er blitt en del av vanen deres, sier Hundvin. – Ved å tilby flere betalingsløsninger, vil dette føre til at


TEMA: SALONGDRIFT

Øk salget, senk kostnadene. Kanskje enklere sagt en gjort, men noen enkle grep kan gi store gevinster.

flere velger dyrere behandlinger, ettersom de kan utsette betalingene med Klarna. Det blir en salgsfremmende aktivitet, påpeker han. 9 AV 1 0 H A N D L E R O F T E P Å N E T T

Under korona så salongene hvor viktig det var å ha inntekter også ved sykdom og nedstenging. Grunnen til at folk handler på nett er fordi det er praktisk, enkelt, og en er ikke avhengig av åpningstider. De sparer tid, de unngår folkemengder og kø. – Varesalget går ned, og nettbutikk er et flott og enkelt botemiddel for det. Undersøkelser viser at 9 av 10 handler ofte på nettet. Bare i Norge selges det skjønnhetsprodukter for 3-4 milliarder kroner, sier Hundvin. Han påpeker at digital tilstedeværelse er viktigere enn noensinne. Fixit lanserer snart nye løsninger integrert i kassesystemet som gjør at alle salonger og skjønnhetsklinikker kan få en fullverdig nettbutikk med hjemsending og betalingsløsninger som Vipps, Klarna og mobilbetaling med Apple Pay og Google Wallet. – Rigg til en god nettbutikk, så er sjansen stor for at kundene også handler hos deg mellom salongbesøkene. Kunder ønsker å handle lokalt, også på nett. Faktisk oppgir 64 prosent at de ønsker å handle lokalt for å støtte lokale bedrifter, påpeker han.

FA K TA O M B R A N SJ E R A P P O RT E N Bransjerapporten er et samarbeid mellom SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner og Vitec Fixit Systemer, og viser utviklingen i ulike nøkkeltall fra 2019 til 1. halvår 2023 for et representativt utvalg av norske frisør- kombi- og velværesalonger. Analysen er gjort av Linda Tjong, autorisert regnskapsfører i SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS. De hjelper kunder hver dag med regnskap og rådgivning, og har analysert data for å se hvordan markedet endrer seg. Sammen med Vitec Fixit Systemer sin ekspertise, kan de trekke frem trender, og gi verdifull innsikt til kunder gjennom denne bransjerapporten.

KJENN KUNDEN DIN

Digital handel gir ikke minst verdifull informasjon om kunden gjennom å studere kjøpemønster, hyppighet og foretrukne produkter. – Det er viktig å kjenne kunden, og her får vi god hjelp fra AI og digitale løsninger som gir bedre anbefalinger, lagerstyring og digital kundehjelp, samtidig som markedsføring blir mer målrettet for den enkelte salong. Vi kan personifisere kundereisen på en helt annen måte, noe som er fantastisk, sier Hundvin.

Linda Tjong, autorisert regnskapsfører i SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner

Ole Magnus Hundvin, omsetningssjef i Vitec Fixit Systemer

H u d & ve lv æ re

4-2023

35


GLAMOROUS

CHRISTMAS WITH JANSSEN COSMETICS


AWAKE & FIRM

BEAUTY BOX Limited ! Edition

Elegant pakke med to favoritter! Denne eksklusive gaveesken er en herlig julegave til en kjær person. Denne julegaven inneholder Lifting & Recovery Cream, Cream en svært effektiv og rik krem fra Demanding Skinserien, samt 7x 2 ml AWAKE Eye Flash Fluid for et strålende, friskt og klart øyeområde.

Importør: UpNorth SkinCare as, Storgt. 64, 3060 Svelvik

I

Tlf.: 905 42 156

I

katrine@upnorthskincare.no


IT‘S A

MEN‘S MATTER Velg ut de beste gavene for de viktige mennene i livet ditt og pakk dem inn i den tidløse svarte toalettmappen. Garantert glede!

COSMETIC BAG

PURIFYING WASH + SHAVE

CALMING HYDRO GEL

Sort toalettmappe laget av nylonmateriale. Perfekt for din neste reise.

Fint, kremet skum for effektiv dyprensing og skånsom barbering. Renser og oppfrisker, beroliger huden umiddelbart. For en feilfri glatt hudfølelse.

Frisk og beroligende after-shave gel som gir masse fukt. Virker også svært beroligende på en sensitiv hud.

ENERGIZING EYE ROLL-ON

24/7 SKIN ENERGIZER

ACTIVE SHOWER GEL

Fresh opp øyeområdet med umiddelbar kjølende effekt. Reduserer mørke ringer, hevelser og linjer.

Høydepunktet med resk effekt: En fuktighetsbooster og anti-agingkonsentrasjon glatter huden til ungdommelig friskhet.

Den revitaliserende formelen gir deg en fantastisk følelse av friskhet. Den aktive dusjgeleen rengjør skånsomt og er snill mot huden.


HANDS AND LIPS TO FALL IN LOVE WITH

GOODNIGHT RITUALS Goodnight Beauty Heroes er svært spesielle julegaver fordi tiden før sengetid er et ekstremt personlig øyeblikk og en dyrebar tid for seg selv. Skjem bort dine kjære med Goodnight-kolleksjonen for myke hender og lepper.

GOODNIGHT LIP MASK

GOODNIGHT HAND MASK

En rik og beroligende nattmaske for smidige, fyldige lepper. I løpet av natten smelter masken inn i huden og frigjør sin intense fuktighet for uimotståelig smidighet og volum.

Den rike Goodnight Hand Mask etterlater hendene myke og smidige over natten, styrker neglene og fukter intensivt tørr hud. For silkeaktige hender om morgenen.

Kan også brukes om dagen som beskyttelse.

Bruk den gjerne som håndkrem om dagen også. Trekker raskt inn og har behagelig duft.

Importør: UpNorth SkinCare as, Storgt. 64, 3060 Svelvik

I

Tlf.: 905 42 156

I

katrine@upnorthskincare.no


TEMA: FORRETNINGSUTVIKLING

A N S VA R L I G S K J Ø N N H E T:

Sett fokus på bærekraft Hudpleieindustrien har lenge vært kjent for sitt fokus på skjønnhet og velvære, men i dagens verden hvor bærekraft er i sentrum, blir det stadig viktigere å integrere miljøvennlige praksiser i denne sektoren. Å drive en bærekraftig hudpleiesalong handler om å ta vare på planeten samtidig som man tar vare på kundenes skjønnhet og velvære.

T E K S T: M A R I A N N E S L E T T E N G , R Ø A H U D

En av de mest grunnleggende trinnene mot bærekraftig drift er å velge og bruke produkter som er miljøvennlige. Dette innebærer å unngå produkter som inneholder skadelige kjemikalier og å velge merkevarer som er transparente om sin bærekraftige praksis. Økologiske og naturlige ingredienser bør prioriteres, da de ofte er bedre for både kunden og miljøet. R E D U S E R E AV F A L L

Avfallhåndtering er en vesentlig del av bærekraftig drift. Salonger bør fokusere på å redusere avfall ved å bruke gjenbrukbare materialer, resirkulere produktemballasje, og minimere engangsprodukter. Eksempelvis kan bomullspads erstattes med vaskbare alternativer, og håndklær kan være laget av økologisk bomull. OPPLÆRING OG BEVISSTHET

For å oppnå en bærekraftig praksis, må personalet være godt opplært og bevisst på bærekraftige mål. Opplæring i riktig avfallshåndtering, bruk av bærekraftige pro-

40

H u d & ve lv æ re

4-2023

dukter og kundekommunikasjon om bærekraft kan være avgjørende. Det bør være nedskrevne og lett tilgjengelige rutiner slik at ansatte har et oppslagsverk når de er i tvil. Kunder som er klar over salongens bærekraftige innsats, kan også oppmuntres til å delta i bærekraftige valg. KOMMUNIKASJON MED KUNDENE

Kommunikasjon er nøkkelen når det gjelder å opprettholde en bærekraftig hudpleiesalong. Salongen bør være åpen om sin bærekraftige praksis og oppmuntre kunder til å velge bærekraftige alternativer. Dette kan inkludere tilbud om bærekraftige produkter, informasjon om miljøpåvirkning av visse ingredienser, og hvordan kundene kan bidra til bærekraft utenfor salongen. Lær kundene dine å klippe opp tuber med krem slik at ingen ting går til spille, for deretter å resirkulere tuben i plastavfall. TILLIT SKAPER LOJALITET

Opplæring av kunder og personale kan være med på å bygge tillit til salongen. De vil føle at det er trygt å bruke salongen, og de vil gladelig komme tilbake til en hudte-


TEMA: FORRETNINGSUTVIKLING

M I L J Ø AV T RY K K «Ved å ta en helhetlig tilnærming til bærekraftig praksis, kan hudpleiesalonger skape en positiv innvirkning på planeten og samtidig hjelpe kundene med å føle seg vakre og sunne. Dette er en av veiene fremover for ansvarlig skjønnhet»

rapeut som anbefaler å bruke opp produktene før de begynner på en ny tube. Tilbakeholdenhet ved salg, der man anbefaler å bruke opp det man har, og tilføre et produkt ekstra som fungerer godt sammen med det de har, vil være tillitsskapende, samtidig som man tar en bærekraftig tilnærming til salg av produkter.

tig praksis, kan hudpleiesalonger skape en positiv innvirkning på planeten og samtidig hjelpe kundene med å føle seg vakre og sunne. Dette er en av veiene fremover for ansvarlig skjønnhet.

« WA L K T H E TA L K »

Velger man å være en bærekraftig hudpleiesalong bør man kunne stille krav til leverandørene også, slik at de reduserer avfall som plast og skumplast på toppen eller imellom produktene ved levering. Det er vel og bra at leverandørene reduserer avfallet ved å unngå unødvendig innpakning, men det hjelper lite når de pakker produktene inn i plast ved levering til salongen. KONKLUSJON

Å drive en bærekraftig hudpleiesalong er ikke bare en måte å redusere miljøpåvirkningen på, men det kan også tiltrekke seg et økende antall kunder som verdsetter bærekraft. Ved å ta en helhetlig tilnærming til bærekraf-

MARIANNE SLETTENG

Eier/leder Røa Hud i Oslo Varamedlem styret i NFVB

H u d & ve lv æ re

4-2023

41


TEMA: KOSMETISKE PRODUKTER

FA R M A S ØY T M O N I K A A N D E R S E N :

Dette bør du vite om silikonstoffer i hudpleie EU-kommisjonen vedtok i 2020 begrensninger i bruk av silikonforbindelser i kosmetiske produkter. Hvorfor? Er disse stoffene egentlig farlige? Vi har snakket med farmasøyt Monika Andersen. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

Silikonstoffer er populære i hud- og hårprodukter fordi de er fargeløse, luktfrie og gir en silkemyk konsistens. De brukes blant annet i håroljer, bodylotion, anti-age kremer, samt ansiktskremer- og masker for å gi en «luksuriøs» og behagelig tekstur. De siste årene har den økte miljøbevisstheten generelt i samfunnet ført til mer oppmerksomhet rundt bruk av silikonstoffer (siloksaner). Spesielt har det vært søkelys på ingrediensene; D4 og D5. I ingredienslisten vil du finne disse stoffene under: cyclomethicone (D4) og cyclopentasiloxane (D5).

på silikonforbindelser, som Drometrizole trisiloxane, (et godkjent UV-filter som er tillatt opptil 15 % i produktet), Ethyl trisiloxane, Trisiloxane, Disiloxane, og Methicone. Disse stoffene kan også påvirke miljøet og helsen vår. Monika forteller at vi også bør være oppmerksomme på at siloksaner brukes i rengjøringsmidler, maling, bilpleieprodukter og i klær. - Spesielt treningstøy, ull og yttertøy blir behandlet med nanometersmå siloksanpartikler for å gi tøyet impregnerende egenskaper.

HVORFOR ER DET BEGRENSNINGER I B R U K AV D I S S E S T O F F E N E ?

- D4 og D5 er hydrofobe, noe som betyr at de ikke løses opp i vann. De er også persistente, noe som betyr at de ikke brytes ned i naturen. Dette gjør dem potensielt skadelige for vannlevende organismer og for naturen generelt. For å redusere utslipp av disse stoffene i kloakken, gjelder begrensningene foreløpig kun for «rinse-off» produkter. Det betyr at innholdet av D4 og D5 i sjampo, balsam og dusjsåper ikke kan overstige 0,1 %. - Det paradoksale er at EUs vitenskapskomite har funnet D4 og D5 trygge i bruk når de smøres på huden. Dette fordi stoffene har lav giftighet for mennesker, samt at opptaket i huden er svært lavt. Men D4 og D5 har en evne til å fordampe ut i luften, noe som betyr at du kan få i deg stoffene via pusten. I tillegg er det store mengder siloksaner solkrem, noe som ender opp i havet om sommeren, forteller Monika og legger til at det fortsatt er uvisst om stoffene har hormonforstyrrende eller kreftfremkallende effekt. - Det er påvist i noen forsøk, men avkreftet i andre. Likevel kan det i teorien tenkes at flere sykdommer og lidelser skyldes D4 og D5, men at vi ennå ikke forbinder symptomene med bruk av disse. ER DET ANDRE SILIKONFORBINDELSER V I B Ø R VÆ R E O P P M E R K S O M M E P Å ?

- Ja, i tillegg til D4 og D5, bør vi være oppmerksomme

42

H u d & ve lv æ re

4-2023

O M M O N I K A A N D E R S E N Monika er utdannet farmasøyt og har i mange år studert ingrediensteknologi og kosmetisk kjemi. Hun er forfatter av boken «Din kosmetikk- og hudpleieguide», som har blitt et verdifullt verktøy for fagfolk innen hudpleie, estetisk sykepleie, apotek og dermatologi. Hun har også bidratt med flere kapitler i de nye lærebøkene for hudpleiefaget. Monika holder også kurs i en rekke tema knyttet til hudsykdommer, hudtilstander og kosmetiske ingredienser. Les mer om hennes kurs på www.derma-kurs.no


update

Bevegelser i bransjen

UpNorth SkinCare AS

ny distributør av Janssen Cosmetics og Inspira Cosmetics Katrine Birkelid Mitseim har avsluttet sitt formelle eier- og arbeidsforhold hos Esthetica AS. Nå har hun startet et nytt selskap, UpNorth SkinCare AS. Hun tar med seg merkevarene Janssen Cosmetics og Inspira Cosmetics inn i det nye selskapet. Katrine har 20 års fartstid i bransjen, og har for mange vært Estheticas ansikt utad. Fokusområdet har spesielt vært kundetilfredshet og service. Gjennom årene har hun jobbet med mange leverandører som scorer høyt på utviklingen av nye produkter. Hun sier dette om UpNorth SkinCares forretningsfilosofi: - For UpNorth Skincare AS er det særlig viktig at våre kunder skal ha god inntjening på de produktene de kjøper fra oss. Det faglige skal være på topp, og da trenger vi en bransje som vet å verdsette seg selv, slik vi gjør.

Janssen er en familieeid bedrift. Fra venstre: Reinhart Janssen, Katrine Birkelid Mitseim, Hannelore Thoma og Ulrich Janssen.

F O R M I D L E R FA G K U N N S K A P

Katrine peker på konkurransen fra nettbutikker som en utfordring for bransjen. - Etter min mening er klinikkenes største utfordring konkurranse fra nettbutikker og andre aktører uten samme kunnskap og forståelse for riktig pleie av hud og hudproblematikk. UpNorth SkinCare AS skal være en profesjonell aktør i bransjen, og vi jobber fokusert med at våre produktserier skal forbli anerkjente og anbefales av våre kunder. Vi vil selvsagt kjøre kampanjer og tilbud til våre kunder, og kommunisere kvalitet for dere og sluttbrukerne. S AT S E R P Å K U R S O G K O M P E TA N S E

Kursholder Jette Aagard har over 25 års erfaring som hudterapeut, og hatt faglig ansvar for mange ulike serier. Nå er hun med på laget i UpNorth SkinCare AS. - Jette har spesialisert seg på kosmetisk kjemi og fordypning i hudens unike verden. Vi er glade for å ha henne med på laget, og vil tilby våre kunder både «Focuskin by Jette» kurs, samt kurs med henne for våre merkevarer, opplyser Katrine Birkelid Mitseim. VIRKNINGSFULLE PRODUKTSERIER

I over 30 år har familien Janssen satt søkelyset på å bruke aktive ingredienser med dokumentert effekt i samarbeid med Dr. Sacher Kosmetik. - Janssen Cosmetics tilbyr mer enn 250 salgs- og spesialprodukter. Selskapet opererer i 85 land og var det første selskapet i Tyskland som kombinerte og utviklet de mest anerkjente ingrediensene fra den bioteknologiske og den naturlige verden, opplyser Katrine. - Det nyeste fra Janssen Cosmetics er omformulering av Sensitive serien, som nå er en anbefalt serie for bruk under og etter kjemoterapi og strålebehandling. Denne

Kjent kursholder. UpNorthkundene vil blant andre stifte bekjentskap med Jette Aagard.

typen behandlinger stresser huden ekstremt og alle hudpleieklinikker burde ha slike behandlinger på sin meny, mener hun. - Vår andre serie, Inspira Med er en effektiv medisinsk peeling serie med samme opphav som Janssen Cosmetics. Behandlingene gir en perfekt synergi med Janssen Cosmetics. Produktene kan brukes både i kabinett og som salgsprodukter. Salgsproduktene byr på et spennende utvalg i forhold til årstider og trender. BÆREKRAFTIG

- Våre merkevarer har høyt fokus på bærekraft, både for mennesker og miljø. Vi gleder oss til veien videre og ønsker gamle og nye kunder velkommen til å ta kontakt. Dere finner meg på mailadresse katrine@upnorthskincare.no formidler Katrine Birkelid Mitseim.

H u d & ve lv æ re

4-2023

43


O R G A N I S E RT A R B E I D S L I V:

Tariffavtale for hudpleiebedrifter - hva betyr det? I denne artikkelen ønsker vi å gi hudpleiebedriftene en innføring i hva det betyr å bli formelt bundet av tariffavtale. Vi vil si noe om fordelene med å bli en tariffbundet bedrift, men også kostandene forbundet med dette. T E K S T: B E N E D I C T E P R Ø I S , A D V O K AT N H O S E R V I C E O G H A N D E L FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

H VA E R F O R D E L E N E M E D TA R I F F AV TA L E ?

Tariffavtale skaper trygge og forutsigbare rammer om hvilke regler som gjelder for arbeidstid, lønn, samarbeid m.m. Slik forutsigbarhet vil som regel også føre til mer arbeidsro, mindre konflikt og uansatt klare rammer for håndtering av eventuell uenighet. Med en tariffavtale har arbeidsgiver mer fleksibilitet når det gjelder alternative arbeidstidsordninger. Tariffbundethet gir videre en effektiv og arbeidssparende lønnsdannelse for den enkelte bedrift, fordi lønn delvis forhandles sentralt. Deltagelse i det organiserte arbeidsliv kan være positivt for omdømme. En tariffbundet bedrift vil fremstå som en seriøs aktør fra et kundeperspektiv, og en attraktiv arbeidsgiver for nye ansatte. Du kan lese mer om fordelene med tariffavtale i egen artikkel på NFVBs nettside. H V I L K E N TA R I F F AV TA L E G J E L D E R F O R HUDPLEIEBEDRIFTER?

Det finnes foreløpig ingen egen tariffavtale for hudpleie­ bedrifter, men fordi det er en del likhetstrekk med frisør­ bransjen, er løsningen inntil videre at Frisøroverenskomsten gjøres gjeldende for hudpleiebedrifter med noen få tilpasninger. Disse tilpasningene fremgår av en

44

H u d & ve lv æ re

4-2023

egen protokoll. I hovedsak handler tilpasningene om at bestemmelser om hjelpearbeidere og lærlinger i Frisør­ overenskomsten ikke gjelder hudpleiebedrifter. Link til Frisøroverenskomsten finner du på Lovdata eller NHO sine sider. FOR HUDPLEIEBEDRIFTER ER DET V I D E R E K U N T O M I N S T E L Ø N N S S AT S E R Å FORHOLDE SEG TIL:

→ i. Ufaglærte: kr 165,50 per time (fra 21. april 2023) → ii. Ansatte med godkjent yrkeskompetanse: kr 182,50 per time (fra 21. april 2023) Disse følger de til enhver tid gjeldende satsene i Frisør­ overenskomsten for (i) Frisører uten svennebrev og (ii) Frisører med svennebrev 0-2 år. Dersom flere hudpleiebedrifter bindes av tariffavtale vil partene vurdere om det skal nedsettes et utvalg for å se på en felles tariffavtale for frisører og velværeansatte. H V O R D A N O P P R E T T E S TA R I F F AV TA L E ?

For at Frisøroverenskomsten med tilpasninger kan gjøres gjeldende for hudpleiebedrifter, må disse vilkårene være oppfylt etter krav fra Fagforbundet: (i) hudpleiebedriften må være medlem i NFVB/NHO SH, og


T E M A : TA R I F FAV TA L E N

(ii) minst 10 % av ansatte må være organisert i Fagf­ orbundet (men minimum to ansatte). Arbeidsgiver kan ikke fri seg fra tarifforpliktelsen, for eksempel ved å melde seg ut av NFVB/NHO/NHO SH. Begrunnelsen for dette er at dersom vilkårene for tariffopprettelse er til stede, så vil tariffavtalen gjelde fra det tidspunktet kravet er mottatt. Deretter vil tariffavtalen gjelde helt til den utløper. Det er viktig å kjenne til at også ansatte i uorganiserte hudpleiesalonger kan kreve tariffavtale og de vil dessuten ha rett til å streike for å få igjennom sitt krav. Dette vil salongen i så fall måtte håndtere på egen hånd, og uten bistand og støtte fra en arbeidsgiverforening. H VA B E T Y R D E T Å B L I TA R I F F B U N D E T ?

→ Generelle konsekvenser Når vilkårene for tariffopprettelse er til stede og denne er opprettet, gjelder tariffavtalens regler. Det betyr at de ansatte som er omfattet av tariffavtalen skal ha lønns- og arbeidsvilkår etter denne. Tariffavtalen må også praktiseres overfor uorganiserte ansatte. Det betyr at arbeidsgiver må praktiskere alle reglene i Frisøroverenskomsten med tilpasninger likt for alle ansatte i hudpleiebedriften – og uavhengig av om de er organisert eller ikke. → Økonomiske konsekvenser Tariffbinding har noen økonomiske konsekvenser. Hvor store disse konsekvensene er beror på hva slags lønnsmodell arbeidsgiver har. Det er ikke uvanlig i både frisørog hudpleiebransjen at Frisøroverenskomsten følges, selv om bedriften ikke er formelt bundet. I det følgende skal vi liste opp de mest sentrale økonomiske konsekvensene som følger med tariffavtale: → Kostnader til Fellesordningen og særlig AFP (Avtalefestet pensjon): Tariffbinding medfører plikt til å betale premie til (i) AFP-ordningen, (ii) OU-samordningen og (iii) sliteordningen. Det er særlig kostnader til AFP-ordningen som er av betydning. Slike kostnader utgjør 2,7 % (fra 2024) av lønn mellom 1 G og 7,1 G. AFP-premie betales for alle ansatte i bedriften, også de uorganiserte. Du kan lese mer om premie til Fellesordningen www.afp.no/bedrift/premie-og-faktura/premie-ogpremiemodell/

→ Minstelønnssatser: Tariffbinding betyr at bedriften er forpliktet til minimum å lønne ansatte i tråd med minstelønnssatser i tariffen til enhver tid. → Ubekvemstillegg: Ansatte i tariffbundet bedrift har rett på ubekvemstillegg dersom de jobber etter kl. 19.00 på hverdager eller kl. 16.00 på lørdager. Per november 2022 utgjør ubekvemstillegget kr 40 per time. → Helligdagsgodtgjørelse: Tariffbinding gir ansatte rett på helligdagsgodtgjørelse. Denne godtgjørelsen baseres på gjennomsnittslønn de siste 12 månedene. → Høyere overtidstillegg: Overtidstilleggene er høyere i tariffavtalen enn i arbeidsmiljøloven. → Ulike korte velferdspermisjoner: På bestemte vilkår gir tariffavtalen ansatte rett til ulike velferdspermisjoner (lønnet). → Arbeidstid og ferie: Etter tariffavtalen er den ukentlige arbeidstiden i en fulltidsstilling 37,5 timer og ansatte har rett på 5 ukers ferie. → Lønnsforhandlinger Frisøroverenskomsten revideres i sin helhet hvert partallsår og under det vi kaller «Hovedoppgjør». Da forhandler Fagforbundet og NHO SH, med deltagelse av utvalgte medlemsbedrifter, om alle elementer ved overenskomsten – også lønn. Dersom partene ikke kommer til enighet, kan konflikten utløse streik. Det er bare tariffbundne bedrifter som kan tas ut i steik. I oddetallsår forhandles det kun mellom LO og NHO om lønnssatsene i såkalte «Mellomoppgjør». Hvert år skal den enkelte bedrift avholde lokale lønnsforhandlinger med tillitsvalgt og etter at det sentrale oppgjøret er vedtatt. Vi har en egen veileder som forklarer gangen i disse forhandlingene.

HAR DU SPØRSMÅL OM TA R I F F AV TA L E ?

Medlemsbedrifter kan ta kontakt med advokatene i NHO Service og Handel på e-post advokat@nhosh.no eller telefon 47 68 73 84.

H u d & ve lv æ re

4-2023

45


mix

produkter for hud & velvære

Å r et s j u l e ga ve gl e d er

Cuvget er en helnorsk hudpleieserie basert på arktiske ingredienser. Produktserien finnes i 400 medisinske klinikker i USA og vokser raskt i Italia. I Norge finnes produktene i Scandinavian Beauty klinikker og tilhørende nettbutikk. Den minste gaven inkluderer Cuvget Instant Vitamin Ampoules med kraftige antioksidanter og Cuvget Proactive Day Cream, en lett dagkrem. Leverandør: Scandinavian Beauty AS.

Skin inn ingen

BeautyBoost

Pe rl en d e & fo rf ri sken d e

DMK Micro Pearl Cleanser byr på en mild formulering med mikroperler som skånsomt fjerner smuss, olje og urenheter. Etterlater huden myk og glatt. Ingrediensene bidrar til å forbedre hudteksturen ved å eksfoliere og fjerne døde hudceller, samtidig som de gir en klarere hud. Leverandør: Hexa AS / www.hexa.no

Fo r ebyggen d e o g b e s k y tte n de

Matis Réponse Préventive er en proaktiv linje med fuktighetsgivende produkter, men også produkter som kombinerer forebyggende tiltak mot aldringstegn med beskyttelse mot oksidativt stress, spesielt forårsaket av blått lys fra skjermer, nettbrett og smarttelefoner. Leverandør: Dermanor AS / www.dermanor.no

B esky t t er o g fo r b e dre r

ByTerry Hyaluronic Glow Setting Mist gir fuktighet, primer, fikserer sminken, beskytter og forbedrer huden. Inneholder åtte typer hyaluronsyre i tre forskjellige molekylvekter. Produktet er vegansk, alkohol- og parfymefritt. 90 % naturlige ingredienser. Leverandør: Dermanor AS / www.dermanor.no

46

H u d & ve lv æ re

4-2023

O pp g ra d e r t o g forb e d ret

LASHUS har blitt oppgradert med et nytt, forbedret system som gjør vippeløst i to trinn. Systemet har den samme formelen som tidligere, og er en ideell løsning for sensitive øyne. Inkluderer Lift&fix poser som gir 20 % ekstra volum, men som koster 10 % mindre. Leverandør: NeglAkademiet AS / www.neglakademiet.no


mix

produkter for hud & velvære

S tor p a k ke , s tor g le de

Cuvgets store gavepakke inkluderer alt kunden trenger til huden: Exfoliating Cleanser, Stimulation Serum, Protective Day Cream og Renewal Night Cream. Leverandør Scandinavian Beauty AS.

N a t t l i g p l ei e

Skinbetter Science AlphaRet Overnight Cream er en innovasjon innen retinolfornyelse som gir gode resultater, med liten eller ingen irritasjon, noe som ofte oppleves med andre retinolbaserte produkter. Leverandør: Dermanor AS / www.dermanor.no

Le k re j ul e g ave r ti l al l e

I år er Thalgos julegavesortiment inspirert av europeiske julemarkeder og festligheter. Her er noe for enhver smak, ethvert kjønn, ethvert event og enhver lommebok. Med disse gavekonseptene ønsker Thalgo å forsterke sine verdiforpliktelser med en enda grønnere innpakning, samt et årlig samarbeid med organisasjonen; Petits Princes, som hjelper syke barn med å få oppfylt sine drømmer. For en allsidig julegavevariasjon, sjekk oversikten inne på www.skinthal.no

Fornye t b e s ts e l g er

ELEMIS Pro-Collagen Cleansing balm er fornyet. Den kommer nå med en ny, aromatisk duft. Leverandør: Dermanor AS / www.dermanor.no

K raf ti g o g v i rk n i n gs full

Priori The Ultimate Face Oil er en kraftig antioksidant som reduserer rynker og forbedrer fukt, fasthet og hudens elastisitet. Kliniske studier viser at man kan oppnå langsiktige resultater etter kun 28 dagers bruk. Leverandør: Dermanor AS / www.dermanor.no

Virkningsfu l l t fo r sva r

Skinbetter Science Alto Advanced Defence and Repair Serum er et superkraftig serum antioksidant serum som nøytraliserer frie radikaler som genereres fra hudens naturlige aldringsprosess. Vitamin C og E + 17 andre antioksidanter, kombinert med en ny, patentert ingrediens gir et nytt nivå av omfattende forsvar til huden. Leverandør: Dermanor AS / www.dermanor.no

R e dde r v i n te rh ud e n

Thalgo relanserer sin bestselgende linje: Cold Cream Marine. Denne hudpleieserien er et must nå i vinterhalvåret da den effektivt reparerer, roer og etterfyller fettstoffer i en tørr og/eller sensitiv vinterhud. Hovedingrediensene fra alger består av 100 % ren algeolje og algevoks, samt det supereffektive Sevè Bleu mineralvann fra havets dyp. Til sammen blir dette en cocktail av de essensielle fettstoffene omega 3, 6 og 9, som bidrar til å bygge opp og beskytte huden, og som gir langvarig komfort for både hud og sinn. Linjen inneholder to kremer; Nutri-Comfort Cream og Nutri-Comfort Rich Cream, begge med mulighet for refill, og en maske; Nutri Comfort PRO Mask (50ml) med påføringspensel. Av nye produkter i linjen har det nå kommet en etterlengtet og nærende ansiktsolje og en supernærende og mykgjørende leppebalm. NB! Produktene finnes også i størrelser til salonger og klinikker for god behandling av norsk, tørr vinterhud. Leverandør: Skinthal AS / www.skinthal.no H u d & ve lv æ re

4-2023

47


mix

produkter for hender & føtter

BeautyBoost Fo r t r y l l en d e kl a ssi ker e

CND kommer med seks limited edition utgaver som er festlige klassikere med en oppgradert vri. Julekolleksjon Magical Botany er inspirert av høytidens glamour og den fortryllende essensen av naturen. Leverandør: NeglAkademiet AS / www.neglakademiet.no

E f fe k tf ul l n e g l e pl e ie

Nail Repair Station Display fra CND er et nytt bord-display med effektfulle videresalgsprodukter. I displayet finnes produkter som reparerer, pleier og forsterker den naturlige neglen og huden rundt, det som kundene trenger for en effektfull, daglig neglepleie. Pakken inneholder CND SolarOil, CND StrengthenerRXx, CND Cuticle Eraser og CND RescueRXx. Leverandør: NeglAkademiet AS / www.neglakademiet.no

Op p l ø ft en d e i vi n t er ku l d a

Denne vinteren stråler Light Elegance i The Broadway Show. Det er ingenting som er mer festlig og følelsesladet enn en Broadway-forestilling på en kald vinterkveld i New York. De nye fargene har et snev av drama og teater, dype, rike emosjonelle og litt ville farger. Leverandør: NeglAkademiet AS / ww.neglakademiet.no

48

H u d & ve lv æ re

4-2023


Leter du etter et nytt varemerke til salongen din, eller vil du gi kundene dine enda bedre resultater? Ta gjerne kontakt med oss, så forteller vi mer om hvilke fordeler vi kan tilby deg og salongen din. Tlf. 22 42 77 77 eller info@hbsnordic.com

HBS Nordic - nordisk distributør av avansert hudpleie siden 1998. Vi tilbyr markedsledende og velrenommerte varemerker til hudpleiesalonger og skjønnhetsklinikker. Vi skaper langsiktige partnerskap ved å møte kundene på en profesjonell og personlig måte.


Følg oss! NFVB er aktive i sosiale medier, der vi både formidler NFVB-informasjon og deler andre aktuelle bransjesaker. Følg, lik og del… → Facebook: Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) → Facebook: NFVB Forum hudpleiesalonger → Instagram: nfvb_insta → TikTok: nfvb_tiktok

Bli med i fotokonkurransen Årets Hudpleier 2024 Frist for påmelding er 20. desember 2023, og innleveringsfrist er 10. januar 2024. Mer info finner du på nfvb.no

Har du spørsmål om medlemsskap eller medlemsfordeler, kontakt Celina: celina@nfvb.no Mobil: 482 28 165

BRUK MEDLEMSFORDELENE DINE!

Er du Norges beste hudterapeut? Bli med på NM i hudpleie 2024!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

Les mer om medlemsfordelene på

w w w. n f v b . n o

9. M A R S 20 24 - N O VA S P E K T R U M , L I L L E S T RØ M Påmeldingsfrist: 12. februar 2024 Mer info: nfvb.no

Å RÅE RT SE THSU DHP UL ED IPE LB E DI ER IRF T

22 0 22 44

Bli med i konkurransen!

Frist for registrering og innsending til første fase i konkurransen er 5. desember. Mer info: nfvb.no

50

H u d & ve lv æ re

4-2023


it’s time to reveal the

FUTURE of SCINCARE

take youthfulness to the

NEXT LEVEL Sunn hud for alltid!

Dr. Des Fernandes er en sørafrikansk plastikkirurg og grunnlegger av Environ – et medisinsk kosmetisk hudpleiemerke.

ENVIRON® SKIN CARE

ENVIRON® SKIN CARE

I wanted to make something that would make skin actually be better, not merely feel and appear better.

”TOP MEDICAL SKIN CARE” AESTHETIC EVERYTHING AWARDS 2023 SJETTE ÅR PÅ RAD!

2022 LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD IN SKIN CARE

DR. DES FERNANDES

TOP MEDICAL SKIN CARE LINE

Nær sagt alle har for lite A-vitamin i huden. Alle hudtilstander kan reguleres med riktig sammensetning av ditt Environ Skin Care Vitamin STEP-UP SYSTEM™. Da tilvennes huden naturlig og øker din toleranse for Vitamin-A. Løsningen for en livslang sunn frisk hud ligger i Environ Skin Care sin tilnærming med et optimalt hudpleieregime.

9. MARS 2024 - NOVA SPEKTRUM, LILLESTRØM Environ Youth EssentiA®

Denne anerkjente og premierte anti-age linjen bremser hudens aldringstegn, reduserer

Lørdag 9. mars 2024 er det igjen klart for Beauty is Business med satt sammen for å virke i synergi sammen med vitamin A,C og E. norgesmesterskapene, inspirerende og matnyttig seminarprogram, Ta kontakt for kurs og informasjon. «minimesse» og Prisfesten. pigmentering og gjenskaper din beste mulige hudtilstand. Her finner vi markedets beste peptider,

www.environskincare.no EnvironSkinCareNO EnvironSkinCareNorway

ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT

2024

Importør: Esthetica as, Storgt. 64 Svelvik 33 77 52 44 I post@esthetica.no I www.esthetica.no

Environ introduserte Vitamin STEP-UP SYSTEM™ for at huden gradvis skal tilvennes høye nivåer av vitamin A og andre ingredienser som holder den sunn, normalisert og stabil.

Mer info: nfvb.no

Mer info: nfvb.no


SALONG/KLINIKK

S A L O N G

/

K L I N I K K

HUD & VELVÆRE UTGAVE 4 / 2023

& & V&& VEVE VLLEV VEÆL RÆ LVE VÆ R 4-23 ÆER RE E

YOUR JOURNEY TO GREAT SKIN Hos DMK mener vi at alle fortjener den selvtilliten som kommer fra - å ha en sunn og god hudhelse. Gjennom sine unike kombinasjoner med moderne botanisk vitenskap og innovativ teknologi, har DMK formulert en rekke resultatorienterte behandlinger og produkter designet for å fungere som et økosystem for huden.

REBUILDING SKIN - REBUILDING LIVES @dmknorge

DMK Norge

www.hexa.no

B eau ty B o o st

& & V& EV VLE VEL Æ LV VÆ R ÆER RE E

B A L A N S E S PA / G O D E R E L A SJ O N E R E R V I K T I G I TØ F F E T I D E R B RY N S T Y L I S T M A R L E N E PA U L S E N , C A L M A B E A U T Y / T R E N D E R I FO K U S V I P P E E X T E N S I O N / BYG G E K S P E RT I S E , FÅ F L E R E K U N D E R


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.