__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G U T G AV E 4 / 2 0 1 8

ADAPTIVE SKINCARE

WE RECOGNIZE YOUR INDIVIDUALITY.

H

U

D

/

S

K

J

Ø

N

N

H

E

T

/

V

E

L

V

Æ

R

E

U

T

G

A

V

E

4

/

2

0

1

ANNE NORDBY, VINDEREN HUDPLEIE & PERMANENT MAKEUP:

Allsidig spesialist

NFVBS HUDPLEIEKONFERANSE 2018:

Verdifull i n fo r m a s j o n fo r s a l o n g l e d e r e

Réponse Soleil inneholder et bioteknologisk algeekstrakt, Antileukine 6, hvor forskning viser at denne ingrediensen effektivt beskytter hudcellene mot solskader, frie radikaler og hudaldring.

F R E M T I D E N S B E H A N D L I N G E R O G P R O D U K T E R:

U P D AT E : BEVEGELSER I BRANSJEN

matis.no / Finn din forhandler på dermanor.no

www.dermanor.no

H U D & V E LVÆ R E : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Trendene

vi vil se mer av i 2019

8


Trygg hverdag

TRYGGHET PÅV I R K N I N G S K R A F T UTVIKLINGSMULIGHETER

powerful I anti-aging I effective

Vær aldri alene

Prestigious s kin care Som medlem i NFVB og NHO-fellesskapet har du tilgang til en rekke fordeler, slik at du FO R H IM

kan drive en sunn og lønnsom bedrift. Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYGGHET, PÅVIRKNINGSKRAFT og UT VIKLINGSMULIGHETER!

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no Du kan forhandle dine favorittprodukter fra Janssen Cosmetics uten å føre hele serien Ta kontakt på post@esthetica.no

Esthetica AS, Storgt. 64, N-3060 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

Vil du bli vår nye forhandler? Ta kontakt med Esthetica på post@esthetica.no

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE!


powerful I anti-aging I effective

Prestigious s kin care FO R H I M

Du kan forhandle dine favorittprodukter fra Janssen Cosmetics uten å føre hele serien Ta kontakt på post@esthetica.no

Esthetica AS, Storgt. 64, N-3060 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

Vil du bli vår nye forhandler? Ta kontakt med Esthetica på post@esthetica.no


SALG@EASYUPDATE.NO

TELEFON 40 00 40 79

EASYUPDATE.NO


8 30 23

I N NH O L D 4/2018

ARTIKLER 8 F R E M T I D E N S B E H A N D L I N G E R O G P R O D U K T E R : Tren d e ne v i v i l s e m e r a v i 2 0 1 9 14 N F V B H U D P L E I E KO N F E R A N S E N 2 0 18 : Verd i f ull i nfo rm a s j o n fo r s a lo ng le de r e 18 E T K L A S S I S K S A L O N G D I L E M M A: H vo r g å r g re ns e n m e llo m h ud p le i e o g me disin sk b e h a n dl in g? 2 8 A N N E N O R D BY, V I N D E R E N H U D P L E I E & P E R M A N E N T M A K E U P A S: A l l s i d i g s p e s i a li s t 42 N F V B S S T R AT E G I P R O G R A M: Pros j e k t Ko m p e t a ns e byg g i ng fo r m e dl e mme r

FA S T E S I D E R 7 Sig n e r t

2 2

M ix - p ro d uk t e r fo r h ud & ve lvæ re

3 2

Up d a t e - b eve g e ls e r i b ra ns j e n

44 A kt i vi t e t s ka le nd e r/NF VB i nfo

6

S A LO N G

4-2018

22


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER

8 18

j a rl @ nf v b . no

«Jeg brenner for faget…» Jo, jeg har hørt ovenstående sitat rimelig mange ganger fra bransjens fagfolk. Det er vel noe absolutt alle fagfolk mener – de burde i hvert fall det! For hvis du helt frivillig har tatt en fagutdannelse, fått deg jobb i en tilhørende bransje, og fortsatt trives med yrkesvalget – da burde du brenne for jobben. Du skal tross alt bruke store deler av ditt liv der! Likevel forundres jeg stadig av passiviteten til mange fagutøvere. De fleste deltar ikke i fora der bransjeutvikling diskuteres, de bidrar ikke med en stemme til bransjens organisasjoner. Og fagfolk burde vite at jobbhverdagen handler om mer enn fag. Det er lover og regler, skatter og avgifter, kunder og medarbeidere, konkurranse mot både seriøse og useriøse. NFVB har nettopp gjennomført årets landskonferanse, med mange innspill til forbundets pågående prosjekter. Fagbrev Hudpleie er ett av prosjektene, og NFVB er i posisjon til å drive frem det bransjen ønsker – men da må også noen fortelle oss nettopp det! Før landskonferansen avholdt NFVB en hudpleiekonferanse i NHO-bygget i Oslo. Der ble det tatt opp temaer som direkte berører salongdriften, fra GDPR-forordninger og netthandel til hvor grensen går mellom tradisjonell og medisinsk hudpleie. Dette kan du lese mer om i dette magasinet. Tilbake til innledningen: Brenner du for faget? Hva gjør du for at bransjen skal være en attraktiv arbeidsplass i hele din karrierefremtid? NFVB og NHO er et treffpunkt for engasjerte bedriftsledere. Bruk din faglige yrkesstolthet til å ta ansvar for at dette også i fremtiden skal være en bransje man kan brenne for. Det var oppropet og oppfordringen til å sette handling til ordene. Nå kan du gå over til magasinlesningen, som også byr på hyggelig lesning om behandlingstrender, nye produkter og litt av hvert om det som skjer i bransjen. God fornøyelse!

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

S A LO N G

4-2018

7


TEMA: BRANSJETRENDER

F R E M T I D E N S O G

B E H A N D L I N G E R

P R O D U K T E R:

Trendene vi vil se mer av i 2019

Hudpleiebransjen er i endring. Det er ikke lenger slik at alt passer til alle. Skreddersydde tilbud, ny teknologi, miljøhensyn og hudpleie innenfra er noen av de trendene vi garantert kommer til å se mer til i 2019. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

8

S A LO N G

4-2018

FOTO: SHUTTERSTOCK/LEVERANDØRENE


TEMA: BRANSJETRENDER

1

SKREDDERSYDDE BEHANDLINGER OG PRODUKTER

Det er i ferd med å bli mye mindre fokus på merkevarer og mer fokus på skreddersydde behandlinger og produkter. Nå benyttes både DNA-analyse og avanserte 3D-hudanalyser for å kunne tilby optimale behandlingsprogrammer. Og det med god grunn. Hud er så individuelt. Det finnes ikke én løsning som er riktig for alle. Det som gir fantastiske resultater på en person, kan gi hudproblemer hos en annen. Dessuten er kundene mer bevisste. De krever behandlinger og produkter som gir resultater – helst uten nedetid. Mulighetene er mange for å lage skreddersydde behandlingsopplegg. Ved å bruke klinikkbehandlinger som lettere kjemiske peelinger, mikroneedling, mikrostrøm-behandlinger, LED-lys, ultralyd og radiofrekvens kan du designe individuelle behandlingskurer. Og sammen med spesialtilpassede hjemmeprodukter vil du kunne gi optimale resultater på dine kunders hud. Sk r e d de rs ydd p e e l i n g ute n n e d e ti d

I løpet av de siste to-tre årene har det dukket opp flere kjemiske peelinger som gir minimalt med nedetid. Nå lanserer Dermalogica et helt nytt system med kjemisk peeling til profesjonell bruk som kan skreddersys hver enkeltes hud sin toleranse og hudproblemer. I tillegg lanserer de Rapid Reveal Peel, som er et profesjonelt peel-kit til hjemmebruk som komplementerer de profesjonelle behandlingene. - Den profesjonelle Pro Power Peel er aktiv og gir veldig gode resultater, men uten å gi unødvendig traume og nedetid, forteller fagsjef i Dermalogica Ann Kristin Stokke. Hun forklarer at syrene kan blandes eller brukes alene for å tilpasses hver enkelt kundes behov. - Vi kan for eksempel jobbe med bare én syre for et spesifikt behov, eller legge på tre syrer samtidig. Syrene kan også legges lagvis dersom det er en kombinasjon av flere behov. Vi kan også punktbehandle til slutt, hvis det for eksempel er et lokalområde med kviser som trenger spesiell behandling, sier hun. I Pro Power Peel benyttes ulike typer syrer som virker på forskjellig vis i huden. UltraBright Peel inneholder 30 prosent melkesyre som gir masse glød og spenst. AdvancedRenewal Peel består av 30 prosent glykolsyre og virker veldig bra på hud med aldringstegn i form av fine linjer og rynker. PowerClear Peel består av en egen syreblanding til aknehud som inneholder salisylsyre, mandelsyre, eplesyre og et eget patentert kompleks som dreper aknebakterier. - Hver enkelt av peelingene er effektive nok til å brukes alene, men kan også implementeres i Dermalogicas profesjonelle hudbehandlinger, sier hun.

Y p p er l i g m e rs a l g s b e h a n dl i n g t i l h j e m m e bruk I tillegg til den profesjonelle peelen, kan kundene kjøpe med seg et eget Rapid Reveal Peel hjemmekit. Det består av ti peel-doser som skal brukes ukentlig for å opprettholde resultatet og forbedre huden ytter­ ligere. Rapid Reveal Peel kan også selges uavhengig av om kunden har tatt Pro Power Peel i klinikken. Leverandør: Skintific as.

S A LO N G

4-2018

9


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

TEMA: BRANSJETRENDER

2

M I L J Ø V E N N L I G E PA K N I N G E R O G V E G A N S K E P R O D U K T E R

Miljøet er i fokus som aldri før. Forbrukerne har for alvor blitt oppmerksomme på den skaden plasten forårsaker når den ikke kastes trygt eller resirkuleres. Dette har bidratt til at stadig flere produsenter nå sørger for å lage miljøvennlig og nedbrytbar emballasje. Fokus på dyrevelferd har også bidratt til en økende etterspørsel etter veganske produkter, noe det vil komme mer og mer av fremover.

Ve g a n s k k ropps pl e i e s e ri e m e d s tor t m i l j øfok us

Helt nytt i Norge er en naturlig, hudpleiende og trendy spa- og kroppsserie som vil appellere til flere enn bare de miljøbevisste. IKOU kommer fra Blue Mountain i Australia og benytter kun økologiske og villhøstede ingredienser. Aromaterapi er en stor del av IKOU, både i de profesjonelle luksusbehandlingene og i hjemmeproduktene. Behandlingene skreddersys ved at kunden selv lukter seg frem til det kroppen trenger - om det er anti-stress, anti-age eller oppkvikkende og oppstrammende behandling. Serien består av ulike proffprodukter og salgsprodukter. Blant annet deilige skrubber, kroppskremer, lotions og bodysuffleer, samt dusjsåper, duftpinner, duftlys, sjampo, balsam og ruletter med eteriske oljer. Merket har også et sterkt miljøfokus. Alle pakningene er resirkulerbare. Det benyttes ingen plast, ingen palmeolje og i produksjonen benyttes kun sol- og vindkraft. Leverandør: Skintific as.

3

TEKNISKE HJELPEMIDLER TIL HJEMMEBRUK.

Bærbar skjønnhetsteknologi gjør avanserte anti-aldringsbehandlinger mer tilgjengelig som hjemmerutine. I løpet av 2018 poppet det opp en rekke verktøy som skal effektivisere hjemmepleien. På nett har interessen for dermaruller til hjemmebruk steget med 345 prosent, ifølge tall fra nettstedet Pinterest. Stadig flere LED-lys, LED-masker og håndholdte ultralydapparater dukker opp, og flere hudpleieleverandører leverer egne massasjeapparater med sonisk høyfrekvent vibrasjon til bruk rundt øyne og på rynker. Slike tekniske hjelpemidler blir det bare mer av fremover, og for at kundene skal få optimalt ut av hjemmepleien, er en proff rensebørste til hjemmebruk noe du med god samvittighet kan selge. B ørs te m e d ul tral yd te k n ol o g i

Rensebørsten fra bt-sonicÒ er en innovativ rensebørste som fjerner urenheter og tilstopninger ved hjelp av ultralydteknologi. Den er batteridrevet, vannresistent, lett og fleksibel. Den kan benyttes i profesjonell behandling for en dypere rens, men anbefales også til hjemmebruk. Selve børsten er laget av azulsilikon som sørger for at rensehodet er hygienisk i bruk. Den inneholder også sølvioner som gjør den antibakteriell. Den unike teknologien bidrar til at rensebørsten kan benyttes i ethvert miljø - selv i dusjen. Den er laget for bruk to ganger daglig i kombinasjon med et renseprodukt og/eller eksfoliant, og vil gjøre renserutinen mer effektiv. Resultatet er en glatt, jevn og sunn hud, som er klar for påføring og nyttegjøring av de skreddersydde hudpleieproduktene du har anbefalt kunden å bruke. Leverandør: Skintific as.

10

S A LO N G

4-2018


TEMA: BRANSJETRENDER

4

HUDPLEIENDE KOSTTILSKUDD

En annen trend som kom for fullt i 2018 er hudpleie i form av kollagentilskudd. Oslo SkinLab har hatt stor suksess med sitt kollagenpulver, ”The Solution”, og Thalgos kollagenshot Collagen 5000 har allerede vært på markedet noen år. Begge inneholder den type 1 kollagen som finnes i hud, muskler, bein, hår og negler, og som har god effekt på rynker og hudaldring. Stadig flere hudpleieprodusenter lager nå egne kosttilskudd som skal bremse hudens aldringsprosess. Og kundene har for alvor fått øynene opp for hvor viktig kosthold er for hudhelsen. Hudpleiende kosttilskudd er lett å selge og har kommet for å bli - også i 2019. A k ti ve re r c e l l e n e

Nytt av året er Beauty Nectar som er designet for den travle kvinnen. Inn-­ hold­et er et kompleks av ingredienser som blant annet hydrolisert kollagen (type 1 kollagen), koenzym Q10, C-vitamin, E-vitamin og sink. Drikken akti­verer cellene og bidrar til å bekjempe aldringstegn. Leverandør: Young Skin as.

5

ANTI-AGE KROPPSPLEIE

Antialdringspleie til kroppshuden er i ferd med å bli like viktig som hudpleie til ansiktet. Kundene ønsker noe som kan forebygge og reparere skrukkete og saggete hud. Hudpleieprodusentene har skjønt at det er et stort marked for kroppsprodukter med aktive ingredienser som også reparerer og fornyer huden. ZO Skin Health lanserte for noen år siden Oraser Body Emulsion - en bodylotion med cosmeceutical-effekt. Etter hvert har det kommet til flere kroppskremer med blant annet Retinol og AHA-syrer. Om ikke lenge vil det sannsynligvis også dukke opp spesialserum og kjemiske peelinger beregnet på kropp. Det er bare å følge med. Pro fe sjo n e l l e p r o d u k t er t i l h j emmeb r uk

Foreløpig kan vi vise til et lite utvalg av kroppskremer som gjør mer enn bare å tilføre fukt. Disse inneholder ingredienser som både beskytter, styrker og fornyer cellene. Helt klart gode mersalgsvarer!

Esse Prob io tic Sk inca re Rich B o dy Moisturiser

Gu in o t A ge lo g i c C el l u l a i re

Babor Shaping Li ft i n g B o d y C rea m

T h a l go Pro d i ge - Th e B o d y C rea m

S A LO N G

4-2018

11


TEMA: MERSALG

H OT

akkurat nå:

- alle typer masker og pads

Sheet-masker fikk for alvor suksess i 2018. Og de har absolutt kommet for å bli. Det finnes masker for ansikt og øyne, lepper, bryst, hender og føtter, og det forventes at det i 2019 vil komme mer kroppsspesifikke masker også til brystene og armene. Det er bare å følge med, for engangsmasker er lettsolgte produkter du faktisk kan tjene mye på. H E R E R E T U T VA L G F R A L E V E R A N D Ø R E N E : Ko ll a g e n h a n s ke r f ra Vo e s h

Dette er en genial oppfinnelse. Ikke bare kan denne smarte hansken brukes som en ekstra-service når kunden kommer inn for å fikse neglene. Hansketuppene kan nemlig rives av og hanskene virker mens neglene blir lekre. Men de kan også selges over disk til hjemmebruk. Håndmasken kommer fra New York og ble oppdaget på Professional Beauty-messen i London i februar. Hanskene er dynket i marint kollagen og gir masse fukt og næring til huden. Voesh New York har også kollagensokker og hjemmeprodukter til fotbad. Leverandør: Skinthal as.

SOS fo r h ovn e øy n e

Effektive øyemasker kan gjøre underverker på slitne partyøyne og er lettsolgte diskprodukter nå i julebordssesongen. Her er tre masker fra leverandøren Beautyproducts as:

D ek ker a l l e b eh ov

Nimue - Collagen Eye Film er en kollagenberiket øyemaske for trette og hovne øyne. Masken reduserer fine linjer, gir masse fukt og har forfriskende effekt. Inneholder blant annet hydrolysert marint kollagen, aloe-vera og alger.

Kalahari - Hydration Collagen Eye patch er en oppfriskende øyemaske som umiddelbart plumper og gir økt fasthet til øyeområdet. Inneholder en blanding av kollodialt gull, hydrolisert kollagen og hydrogel, som gir intensiv fuktighet, minimerer linjer og rynker og demper hevelse.

Intraceuticals - Collagen Eye Mask Virker umiddelbart oppstrammende, kjølende og forbedrer hevelse, mørke ringer og linjer.

Doctor Babor har kommet med Hydro Cellular Face mask, Eye pads og Lip pad. Her får både ansiktshuden, hovne øyne og tørre lepper et skikkelig fuktighetsboost. Masken og padsene er laget av en spesiell gelmatrise som inneholder hyaluronsyre og som har en kjølende og forfriskende effekt på huden. Disse vil absolutt falle i smak hos de fleste som ønsker total masketerapi! Leverandør: Tjøstolvsen as.

12

S A LO N G

4-2018


CAVIAR LUXU RY CAR E

Black gold for your s kin Du kan forhandle dine favorittprodukter fra Janssen Cosmetics uten å føre hele serien Ta kontakt på post@esthetica.no

Esthetica AS, Storgt. 64, N-3060 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

Vil du bli vår nye forhandler? Ta kontakt med Esthetica på post@esthetica.no


TEMA: HUDPLEIEKONFERANSEN

N F V B

H U D P L E I E KO N F E R A N S E N

2018:

Verdifull informasjon for salongledere

14

S A LO N G

4-2018


TEMA: HUDPLEIEKONFERANSEN

Hvordan skal du forholde deg til de nye personvernreglene? Er det egentlig nødvendig med nettsalg? Og hva skal til for å lykkes i vår bransje? Dette, og enda mer, ble tatt opp da NFVB inviterte til en nyttig og tankevekkende høstkonferanse for hudpleiebedrifter. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

F OTO : R A N D I S O L S TA D , N F V B O G S H U T T E R S T O C K

Deltagere fra hele landet hadde tatt turen til Oslo 1.oktober og til NFVBs første konferanse av dette slaget. Og stemningen var udelt positiv. Flere interessante foredragsholdere, både fra NHO og hudpleiebransjen, holdt engasjerende og lærerike innlegg. W H AT ’ S I N I T F O R M E ?

Administrerende direktør i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn innledet dagen med å fortelle litt om hvordan NHO jobber og hva det egentlig innebærer å være medlem i Norges største bedriftsorganisasjon. - NHO er et støtteapparat for næringslivet i Norge, og vårt mål er å jobbe med næringsliv som skal gi gode arbeidsplasser. Som medlem i NHO/NFVB vil du alltid ha en samarbeidspartner i ryggen, poengterte Kaltenborn. - Vi tilbyr kurs, møteplasser og juridisk bistand. Hvis du driver en liten bedrift, har du nødvendigvis ikke alt «inhouse», sånn som et stort konsern har. Da trenger du kanskje en advokat du kan ringe til. Du trenger kanskje et sted hvor du kan spørre om ting og få råd. Og ikke minst; et sted hvor du får tak i håndbøker og kontrakter som du måtte trenge i ulike arbeidssituasjoner. I tillegg kjører vi kurs i stor bredde. TIL STEDE FOR NÆRINGSLIVET

Kaltenborn presiserte at NHO har regionskontorer over hele landet, noe som gjør det enkelt for alle medlemsbedriftene å nå dem. - NHO er den største arbeidsgiverforeningen i Norge, og våre regionskontorer sørger for at det ikke er så langt til noen å snakke med. Vi er til stede for næringslivet for å gi politisk gjennomslag når vi ser at det kommer lovendringer, for eksempel i arbeidsmiljøloven, eller skatteregler som gjør at vi trenger politisk gjennomslag for å bli hørt. Der er vi sterke, avsluttet hun. K O M P E TA N S E B Y G G I N G O G U T V I K L I N G AV F A G E T

Vibeke Scheele Moe, som er ansvarlig for det strategiske utviklingsprogrammet til NFVB, snakket om hvordan NFVB jobber med kompetansebygging og synliggjøring

av hudpleiefaget. Det ble i 2017 laget en strategiplan frem mot 2025, og deretter ble det satt ned 11 utviklingsprosjekter. Til disse har NFVB dannet prosjektgrupper hvor man har knyttet til seg nøkkelpersoner fra bransjen og fra medlemsbedriftene for å sikre god kompetanse inn i prosjektene. - De tre strategiske hovedpilarene vi følger er 1) utdanning og kompetanse, 2) verving og medlemspleie og 3) omdømmebygging. Når det gjelder utdanning og kompetanse jobber vi med skoler og utdanningsinstitusjoner for å sikre det som bransjen har behov for i fremtiden. Vi jobber blant annet mot skoler og utdanningssteder for å få til fagbrev innen hudpleie. Vi jobber også tett sammen med utdanningsdepartementet. - Vi ser det skjer mye i markedet, og det er viktig at vi også utvikler oss og er tilpasset det som skjer i fremtiden. Å få de rette talentene inn i faget er en viktig del av vårt arbeid. Scheele Moe kom også inn på konkurranse som rekrutteringsarena. - Frisører og negledesignere har konkurranser som en viktig rekrutterings- og utviklingsarena. Sånn kan det også bli innen hudpleie. I år arrangerte vi NM i hudpleie for første gang. Da hadde vi åtte deltagere. Vi håper enda flere melder seg på til neste år. Konkurranser er en måte å synliggjøre faget på. Og ikke minst; en måte å rekruttere flinke folk på og beholde dem i bransjen, sa hun. PERSONVERN OG MARKEDSFØRING

- Du kan ikke drive en bedrift uten å ta personvern på alvor, sa advokat Kirsti Stokland. Hun forklarte at det er du som bedriftseier som er ansvarlig for at databehandlingssystemet du bruker er trygt, og at opplysninger oppbevares riktig. - Hvis ikke databehandlingsleverandøren kan sikre at alt er riktig i forhold til lovverket, bør dere bytte leverandør, sa hun og kom også inn på markedsføring og samtykke. - Det er ikke bare kunder som skal samtykke dersom opplysninger eller bilder skal brukes i markedsføring på nett. Det gjelder også ansatte. De har også rett til å beskyttes, og arbeidsgiver må ha samtykke dersom bilder av ansatte skal legges ut på nett.

S A LO N G

4-2018

15


TEMA: HUDPLEIEKONFERANSEN

PROFESJONALISERER BRANSJEN. NFVB jobber sammen med NHO for å løfte bransjens omdømme. Blant annet jobbes det med fagbrev og autorisasjon, og man tilbyr medlemsbedriftene advokatbistand og lederkurs.

Avslutningsvis viste hun til NHOs nettportal for medlemsbedrifter, Arbinn.no, som er et nyttig verktøy hvor arbeidsgivere blant annet kan laste ned skjemaer og ansettelseskontrakter som de har bruk for i sitt daglige virke. NETTHANDEL KONTRA GODT HÅNDVERK

Ann Kristin Hellerslien i Skinthal as påpekte at konkurransen blant hudpleiesalonger i fremtiden kommer til å bli hardere. Derfor er kompetanse så viktig. - En av dine viktigste oppgaver som hudpleiebedrift er å ha solid kunnskap om det du driver med, og om produktene du selger. Og den viktigste oppgaven leverandørene har er hele tiden å gi nødvendig opplæring. - Vi leverandører må sørge for å ha tilgjengelig materiale i form av kampanjer og tilbud, slik at mesteparten av produktsalget foregår i klinikken. - Netthandel har kommet for å bli. Vi er alle på nett, noe som er en utfordring for vår bransje. Men vi må ikke glemme at vi er håndverkere. Det er ingen som kan erstatte hendene våre, så selve velvære- og behandlingsbiten kommer til å bli hudpleiebedriftenes viktigste konkurransefortrinn. Hellerslien roste NFVB for det arbeidet de gjør for bransjen.

- Som leverandør synes jeg at hudpleiebedriftene absolutt bør organisere seg. Det å ha en organisasjon som NHO i ryggen, som ønsker å styrke utdanningen og kvalitetssikre bransjen, må vi hegne om. Hvis ikke, så skjer det ingenting i bransjen vår. Hvis NFVB/NHO skal jobbe for oss, må de ha noen å jobbe for. Derfor bør alle melde seg inn, oppfordret hun. SINK OR SWIM – BRUK FORDELENE DINE!

NHOs Leif Backe-Mathiesen holdt et knakende godt foredrag om hvordan man skal drive lønnsomt og overleve i bransjen. - Netthandel kan aldri konkurrere med berøring, fagkompetanse, service, oppfølging, og det aller viktigste; at kundens hud forandrer seg, og derfor ikke skal ha samme produkt hele tiden. Han vektla hvor viktig det er å ta på alvor den fordelen en hudpleiebedrift har når det gjelder kundekontakt. - Hele kundereisen, fra de kommer inn i salongen, det første møtet med dere, deres kompetanse, behandlingen, oppfølgingen – alt dette må være bra. Husk at opplevelsen skal være lik eller helst bedre enn forventningene. Når kunden kommer til dere har de forventninger til noe de skal oppleve. Hvis forventningene ikke innfris, trekkes kundens opplevelse ned og vedkommende kommer ikke

Vi e r a l l e b ra nsj e kol l e ge r Sist ut under årets hudpleiekonferanse var hudterapeut og kosmetisk dermatologisk sykepleier Anne Line Leonthin. Hun har stor breddekunnskap innen både tradisjonell og kosmetisk hudpleie, og er opptatt av hvordan alle må samarbeide tverrfaglig for å gi den beste kundebehandlingen. Foredraget til Leonthin var både en oppfordring og en innbydelse til dette. Les mer i egen sak på de kommende sider.

16

S A LO N G

4-2018


TEMA: HUDPLEIEKONFERANSEN

Fo r n øyd d el t a g er Renate Blondin, som driver hud- og fotklinikken Renates i Moss, hadde meldt seg på konferansen selv om hun ikke er en medlemsbedrift. - Dette var virkelig interessant og lærerikt. Jeg har drevet i denne bransjen i 20 år og har tidligere vært medlem av NFVB, men jeg meldte meg ut for å melde meg inn i fotpleierforbundet, fordi jeg også er autorisert fotterapeut. Men etter det jeg har lært her i dag, ser jeg virkelig nytteverdien av å være medlem i NFVB, og kommer helt klart til å melde meg inn igjen.

Øn s ke r br an s j ek un n s ka p Susana Lopez fra Deluxe Spa Clinic var en av mange som hadde satt av første dag i høstferien til NFVBs hudpleiekonferanse. - Vi er med på hudpleiekonferansen fordi vi ønsker å vite hva som rører seg i bransjen generelt, og jeg ønsker å vite hvordan man kan få hudpleiebransjen sertifisert. Netthandel er noe jeg også interesserer meg for, da det er noe vi vet det blir mer og mer av, sa Susana Lopez.

tilbake. Klarer dere å innfri kundens forventninger, har dere garantert en fast kunde som kommer tilbake.

Tine Spillberg og Tone Lise Forbergskog fra Tone Lise Akademiet AS ga skryt til NFVB.

R ose r N FVB o g konfe ra nse n - Så bra at forbundet drar i gang noe som dette. Det er både nyttig, aktuelt og interessant, sa Tone Lise Forbergskog. Hun kom sammen med Tine Spillberg, tidligere rektor på Hudpleieakademiet og nå i utdanningsavdelingen på Tone Lise Akademiet. Med 20 ansatte og 120 studenter er de en stor bransjeaktør. Tone Lise Forbergskog gir sterk støtte til NFVB. - Det er utrolig viktig det arbeidet NFVB gjør med å profesjonalisere bransjen og løfte den til neste nivå. Og det er jo uten tvil veldig nyttig å være medlem i NFVB. Det er jo hjelp å få når man trenger det. - Medlemskap i NFVB blir bare viktigere og viktigere for bedrifter nå fremover, fortsatte Tine Spillberg. - Særlig med tanke på at det blir et helt annet system på både utdanningen og i bransjen når det gjelder kvalitetssikring og kompetanseheving. Og ikke minst med tanke på alle nye reglementer som vi må følge i forbindelse med netthandel, ivaretakelse av kunder, ansatte og utdanningen. - Arrangementet i dag var veldig bra, og jeg håper enda flere i bransjen vil prioritere å delta til neste år!

Vi l ha f l e re hud p l e i e konfe ra nse r Prosjektleder for hudpleiekonferansen og konsulent for hudpleie og velvære i NFVB, Adrienne Hughes brenner for bransjen og ønsket med konferansen å synliggjøre NFVBs arbeid og hva forbundet faktisk kan tilby hudpleiebedrifter. Hun var strålende fornøyd med oppmøtet. - Vi hadde 25 deltagere og mange av dem er ikke medlemmer. Det er et godt tegn at interessen for NFVB er økende, og at flere er i en prosess hvor de vurderer medlemskap, sa hun. Adrienne Hughes håper at dette arrangementet er kommet for å bli. - Vi har hatt en veldig bra dag. Alle deltakerne var veldig fornøyde med programmet, og vi hadde mange interessante temaer som de i salongene snakker om. Jeg håper dette bare er den første av mange hudpleiekonferanser, legger hun til.

VÆ R E T O P P L E V E L S E S S E N T E R !

Backe-Mathiesen mener at en bedrift med trofaste kunder ikke nødvendigvis behøver en nettbutikk. Som et godt eksempel viste han til Louis Vuitton, som ikke er på nett. Deres konsept er å være et opplevelsessenter. Det samme kan også en hudpleiebedrift være. - En av hovedårsakene til at folk handler på nett er at de vil spare tid. Hos dere har kundene lyst til å bruke tid. Jeg tror at kundene er villige til å betale for det dere tilbyr. Dere driver med rådgivende salg. Dere tar på kundene, og ut i fra deres fagkompetanse kan dere anbefale riktige produkter. Dette er kunder ofte ganske lydhøre for, sa han og la til at det er viktig å skaffe seg gode innkjøpsordninger fordi bransjen er leverandørstyrt. - Vær også tøffere i forhandlinger med leverandørene. Da er du på god vei til å drive en lønnsom bedrift.

Strålende fornøyd initiativtaker, Adrienne Hughes (i midten), sammen med foredragsholder Ann Kristin Hellerslien og deltager Kay Thune på NFVBs første konferanse for hudpleiere. Tematikk som ble tatt opp var blant annet GDPR, netthandel og tradisjonell versus medisinsk hudpleie.

S A LO N G

4-2018

17


TEMA: HUDPLEIEKONFERANSEN

18

S A LO N G

4-2018


TEMA: HUDPLEIEKONFERANSEN

E T

K L A S S I S K

S A L O N G D I L E M M A:

H vo r g å r g r e n s e n m e l l o m hudpleie og medisinsk behandling? Hvor går grensen for hva en hudterapeut kan utføre av behandlinger? Hva er egentlig medisinsk hudpleie? Og hvor viktig er egentlig et tverrfaglig samarbeid? Det var blant spørsmålene som ble tatt opp på NFVBs hudpleiekonferanse. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO: JARL GARDER OG SHUTTERSTOCK

Hudterapeut og kosmetisk dermatologisk sykepleier Anne Line Leonthin holdt et veldig nyttig foredrag for deltagerne på hudpleiekonferansen. Hun har satt seg inn i regelverket og snakket blant annet om hva som klassifiseres som medisinske behandlinger, hvilke regler en hudterapeut må forholde seg til, og om hvor viktig et tverrfaglig samarbeid mellom hudterapeuter, sykepleiere og leger vil være for bransjen vår, og ikke minst kundene. TRADISJONELL VERSUS MEDISINSK

Regelverket er uklart og mange hudterapeuter jobber i gråsonen. Leonthin anbefaler at hudterapeuter og spesielt klinikkeiere bør sette seg nøye inn i regelverket og vite hva som er lovlig. - Mange hudterapeuter utfører behandlinger som mikroneedling, mesoterapi og kjemiske peelinger. Dette er medisinske behandlinger som kan gi store komplikasjoner og skader som blant annet pigmenteringer, arrdannelser og alvorlige infeksjoner. Som hudterapeut har du, ifølge regelverket, ikke lov til å jobbe dypere enn epidermis. Du kan utføre mikroneedling, og du kan bruke overfladiske kjemisk peelinger, men med en gang du ser blod, jobber du for dypt, sier hun.

Hun forklarer at den største forskjellen på profesjonell/ tradisjonell hudpleie og kosmetisk/medisinsk hudpleie er komplikasjoner. - Med en gang vi begynner å jobbe dypere enn epidermis, er faren for å skade pasienten stor. Når vi jobber med medisinsk hudpleie, så jobber vi med utstyr som vil kreve medisinsk behandling dersom noe går galt. Og slike behandlinger er det kun autorisert helsepersonell som kan utføre, forteller hun. Leonthin understreker at selv om hudterapeuter bare har lov til å jobbe epidermalt, betyr ikke det at de ikke får gode resultater. Det er mange effektive behandlinger som foregår i epidermis. Men skal man jobbe med hudoppstramming, arr og volum, må du ned i dermis. Hun mener at et tverrfaglig samarbeid mellom hudterapeuter, sykepleiere og leger som jobber med estetisk medisin er absolutt den beste kombinasjonen for å oppnå de resultatene som kunden ønsker. T R O R PÅ T V E R R FA G L I G S A M A R B E I D

Leonthin tror det kommer til å bli mer og mer vanlig fremover at sykepleiere, hudterapeuter og leger jobber tettere sammen med kombinasjonsbehandlinger. - Et slikt tverrfaglig samarbeid vil for det første gi kun-

S A LO N G

4-2018

19


T E M A : M E D L E M S I N T E R VJ U E T

B eh ov fo r d eb a t t

Hudpleiere har mer kunnskap om hud, og minst like god kunnskap om hudbehandling som sykepleiere. Likevel har sykepleiere «rettigheter» som hudpleiere ikke har. Grensene for hva man har lov til eller ikke av behandlinger, som blant annet mikroneedling og injeksjoner, er derfor noe mange ønsker redefinert. Men skal man endre på noe, må man bruke kunnskap og gode argumenter i de rette fora. NFVB er en arena for debatt, der medlem­ menes stemme kan påvirke myndighetene.

D e tte e r k l a s s i f i s e r t s om m e dis in s k h udpl e i e , i føl g e h udte rap e ut o g kos m e ti s k de rm atol o g i s k s y ke pleier A n n e L i n e L e on th i n :

Anne Line Leonthin er kosmetisk dermatologisk sykepleier. Hun er også utdannet hudterapeut. Leonthin jobber på Beths Medispa i Oslo og er fagansvarlig i Beauty Technology, hvor hun holder kurs for sykepleiere, leger og hudterapeuter, både nasjonalt og internasjonalt. Du kan følge profilen hennes på Instagram: skinfo_by_anneline. Der har hun nærmere 6000 følgere.

dene et bedre behandlingstilbud, men også være en trygghet for behandlerne og kundene fordi man har en lege som kan bistå ved komplikasjoner. Og med så mye kompetanse samlet under samme tak, kan du henvise kunden til hudterapeuten eller sykepleieren med visshet om vedkommende blir godt ivaretatt. - Vi må tenke: Hva jobber jeg med? Hva jobber de med? Og hvor får vi best resultater for kundene våre? Dette mener jeg vil heve standarden i hele bransjen, sier hun. D E L PÅ K U N N S K A P E N – O G B L I F L I N K E R E S E LV

Det vil også gagne klinikken at de ulike behandlerne deler sin kunnskap med hverandre. Kunnskap er ferskvare og det kommer stadig nye behandlinger og merker, så det er viktig å hele tiden oppdatere seg. - Det å sitte og knuge på kunnskapen sin er det dummeste du kan gjøre dersom du ønsker å være en god terapeut. De som gjør det best er de som deler. De blir flinkere selv og de sørger også for at andre blir flinkere – noe som er til kundens beste og som gjør bransjen mer trygg og profesjonell, avslutter hun.

20

S A LO N G

4-2018

• Hudprogrammer (Medisinske og sterke kosmesøytiske) • Legemidler • Epidermal og dermal behandling ut i fra indikasjon • Kjemiske peelinger • Mikroneedling • Mesoterapi • Alle typer injeksjoner med filler og botox • Laser • Plasma-behandlinger • Ulike medisinsk klassifiserte apparater

S l i k e r re g e l ve rke t e tte r E urop eis k s tan d a rd p r. 1. 1. 2 0 18 .

• Kun leger, tannleger og sykepleiere får injisere re-absorberbare injeksjoner og botox etter godkjente kurs. • Kun helsepersonell får jobbe dypere enn epidermis. • Kun autorisert helsepersonell får bruke medisinsk klassifisert utstyr. • Ved bruk av radiofrekvent strøm, skal ikke temperaturer overstige 42 grader for hud t erapeuter. • Ved mikroneedling skal det kun needles epidermalt (ikke blodsvar), og kun 1 mm på kropp for ikke-autorisert helsepersonell.


GOODN IGHT LI P MAS K

S moothing overnight mas k for full supple lips Du kan forhandle dine favorittprodukter fra Janssen Cosmetics uten å føre hele serien Ta kontakt på post@esthetica.no

Esthetica AS, Storgt. 64, N-3060 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

Vil du bli vår nye forhandler? Ta kontakt med Esthetica på post@esthetica.no


Klar for julerushet? Se leverandørenes produktlanseringer og favoritter

22

S A LO N G

4-2018


mix

produkter for hud & velvære

For l i p g l os s o g l e pp e s ti f t e n tus i a s te r

bareMinerals Gen Nude Lip Vault, Gen Nude leppestifter og glosser pakket i en lekker gaveeske er et suverent salgsprodukt. I settet finnes et utvalg av bareMinerals bestselgende leppestifter og glosser fra Gen Nude serien. Veil. pris kr 1800 - verdi kr 5980. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 67 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

L uc k y l i p s

Henné Organics lip serum byr på en herlig miks av nærende, pleiende og antioksidantrike oljer. Fra Nordens arktiske flora av multer og tyttebærfrø, til oljer med nype, kamille og argan. Øker kollagenproduksjonen, nærer og pleier leppene, samt styrker leppenes beskyttende barriere. Den lekre flasken med påføringskule i 24 k gull gir en eksklusiv opplevelse. Mer info, kontakt Hexa as på tlf.: 73 83 37 60, eller mail@hexa.no

Re d u ser er rø d h e t

Elixir Hydractil Normalizer passer til alle hudtilstander, reduserer rødhet, beskytter mot UV-stråler og styrker immunforsvaret i huden. Produktet er en klinisk dokumentert, oljefri lett krem som inneholder fire antioksidanter. Den normaliserer sensitiv hud og vil også forbedre hudtonen. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

J ul e n s b es t s elg ere

St i l i g

Heliabrine Christmas Beauty Cracker er en superstilig gaveeske med plass til 50 ml krem + 75 ml tube. Størrelse 27 x 13 cm. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as på tlf.: 64 97 40 60.

bareMinerals Galactic Glow er et gavesett med utvalgte reisestørrelser av de bestselgende hudpleieproduktene for en normal til kombinert hudtype. Settet inneholder Pure Plush Cleansing Foam, SkinLongevity Serum, Bare Haven Moisturizing Soft Cream og Dirty Detox Mud mask. Veil. pris kr 599 verdi kr 1040. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 67 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

L e tt p e e l in g

Ir r i t a sj o n sfr i t t

Esse probiotic skincare sensitive eye cream behandler følsom hud rundt øynene, uten å trigge irritasjon eller inflammasjon. Kremen er sertifisert organisk av COSMOS og formulert for å proaktivt roe og beskytte reaktiv hud. Mer info, kontakt Beauty Selection as på tlf.: 91 90 45 23.

ELIXIR Cosmeceuticals Niactil Advanced Pro er videreutviklet med aktive formuleringer med flere nye virkestoffer. Snill på huden og reduserer rødhet, tørr hud, fine linjer, ujevn pigmentering og urenheter. Kremen inneholder fruktsyren PHA som gir lett peeling, fremmer en bedre fuktighet og gir en mer finsporet og glattere hudtone. Mer info, kontakt Cosmedica as på tlf.: 45 49 28 48.

S A LO N G

4-2018

23


mix

produkter for hud & velvære

Fore byg g e n d e

Janssen Cosmetics Fair Skin program for pigmentert hud er fornyet med nye, aktive ingredienser. Produktene forbedrer skadet hud, forebygger mot ny pigmentering og beskytter mot skadelig lyspåvirkning med Spf 20. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

12 J ul e g le der

Dermalogica presenterer en supereksklusiv julekalender med goodies i 12 reisestørrelser - en komplett hudpleieserie som varer hele julen. Kalenderen inkluderer BioLumin-C serum og Sound sleep cocoon, samt helt nye Rapid reveal peel. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00.

Eplefint

Heliabrine Fruity Mask with Apple er en ansiktsmaske som inneholder naturlige stamceller fra sveitsiske epler. Masken virker utjevnende, regenererende og har anti-aging egenskaper. Mer info, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60.

Nat urlig brun

Bli festklar med HFL naturlige bruningsprodukter. Tanning-linjen byr på kosmetiske produkter som ikke er skadelige på huden. Aktiverer et pigment som gir en naturlig farge, uten å gulne. Her kan du tilby kundene profesjonelt utviklede, allergivennlige og skånsomme brun-uten-sol produkter til en rimelig penge. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as på tlf.: 64 97 40 60.

M inilø sn i n g

RefectoCil Styling Kit Mini er et ideelt kit for nybegynnere. Den inneholder de to standardfargene Blue Black og Natural Brown, inkludert Application sticks, Oxidant liquid, 4 x RefectoCil Brow Styling Strips, Mini cosmetic skåler og silicon pads. Mer info, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60.

24

S A LO N G

4-2018

S O S h e l e dø g n e t

Janssen Cosmetics Lip Mask kan gjerne brukes dag og natt. Den er full av viktige ingredienser, som hyaluronsyre, phyto-ekstrakter, nærende oljer og mykgjørende sheasmør. Masken virker beskyttende og reparerende og gir et hint av sensuelt volum. Perfekt SOSbehandling hele døgnet for høst- og vintertørre lepper. Du kan selge Janssen Cosmetics favoritter uten å føre hele serien. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

V


get

glowing

pHe nomenal mousse VERDENS LENGSTE GLØD

KATHRINES FAVORITT


mix

produkter for hud & velvære

S up e r t for g utta

Janssen Cosmetics Man er en serie herreprodukter med en luksuriøs formulering som styrker, gir en booster og aktiverer hudens beskyttelse døgnet rundt. Fine linjer glattes ut og fremmer en flott maskulin hud og et friskt, dynamisk utseende 24/7. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

Vipp e r & b r y n

RefectoCil Lash & Brow Bar er et praktisk display med produkter for farging av vipper og bryn. Displayet gjør det lett å frakte produkter fra den ene arbeidsstasjonen til den andre. Mer info, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60.

B s

ad pr

J ulefin

Decrusto har hudpleierutiner for alle hudtyper. Produktene virker umiddelbart oppstrammende og fuktighetsgivende, og tilfører næring til huden. Etterlater huden med en klar utstråling. Mer info, kontakt Nesco International as på tlf.: 33 04 51 00.

Le kke r t u n d er j u l et r e et

bareMinerals Moonlit Magic Limited Edition er basert på den prisvinnende Original Powder Foundation, ferdig innpakket i en lekker gaveeske hvor kunden får en ekstra stor størrelse av foundation samt en foundationbørste. Veil. pris kr 499 - verdi kr 1147. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 67 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

26

S A LO N G

4-2018

U l ti m ate re n s e ruti n e r

Denne julen byr Dermalogica på et prisgunstig julegavesett med tre renseprodukter: Precleanse 15 ml, Special cleansing gel 250 ml og Daily microfoliant 74 g. Veil pris kr 975 - verdi kr 1505. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00.


O p p f ri s ke n de

Janssen Cosmetics Brilliance Shine Elixir er en ampulle for en litt trett og sliten hud. Den høykonsentrerte ampullen inneholder persisk silketre ekstrakt, matrixyl og hyaluronsyre. Dette er en prinsesseampulle som gir en umiddelbar frisk og ungdommelig hud. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

S ma kfu l l t

Janssen Cosmetics Caviar Luxury Cream presenteres som “det sorte gull» for huden. Den rike Caviarkremen vil sammen med dine foretrukne ampuller gi huden alt den trenger av beskyttelse mot vær og vind inn mot den kalde årstiden. Janssen Cosmetics favoritter kan selges uten at du behøver å føre hele serien. Mer info, kontakt Esthetica as på tlf.: 33 77 52 44, eller post@esthetica.no

En si kker sa l gssu k se s s

Babors adventskalender er en superpopulær volumselger. Den er satt sammen av 24 ampuller, som gradvis bringer huden i balanse og gir den gløden dine kunder ønsker seg i julestria. Babors adventskalender er velkjent for sin bruk av originale produkter, ikke produktprøver, og gir forbrukeren en perfekt introduksjon til ampuller hun ellers ikke ville kjøpe. Mer info, kontakt Tjøstolvsen as på tlf.: 51 95 93 00, eller sjekk www.tjostolvsen.no

M an n a for m a ke - up jun k ies

bareMinerals Out of This World Advent Calendar byr på 24 bareMinerals favoritter bak lukene. Veil. pris kr 999 - verdi kr 5650. Mer info, kontakt Dermanor as på tlf.: 67 77 55 55, eller sjekk www.dermanor.no

J ul e g l e d e r Fre sh e ga veset t

Årets gavesett fra Vita Liberata gir en naturlig brunfarge med fantastisk glød. Settet inneholder bestselgerne pHenomenal mousse 100 ml, Body blur latte 50 ml, Gold tanning mitt påføringshanske og Luxury make-up bag i en flott gaveeske. Finnes i nyansene medium og dark. Mer info, kontakt Hexa as på tlf.: 73 83 37 60, eller mail@hexa.no

Julen nærmer seg og gavekjøpe(r)ne står i kø. Spa Find byr på fire aktuelle produkter: BALANCE og NOURISH ansiktsprodukter, INDULGE fuktighetsgivende produkter til kroppen og HYDRATE, en perfekt duo for hendene. Mer info, kontakt Thorsen Biovital as på tlf.: 64 97 40 60.

Fo r yo u r eyes o n l y

Heliabrine Eye Contour Kit byr på alt du trenger for å utføre en profesjonell behandling av øye-området. Bruken av spesielle massasjeskjeer designet i en kjølende gull-legering, virker mildt revitaliserende på øyeområdet og gir en beroligende følelse gjennom behandlingen. Mer info, kontakt Thorsen Biovital AS på tlf.: 64 97 40 60.

G l ø d e n d e h ud h e l e j ule n

Dermalogica Smoother Skin byr på tre favoritter i praktiske reisestørrelser: Special Cleansing gel, 150 ml, Daily microfoliant 13 g og Skin smoothing cream 15 ml. Mer info, kontakt Skintific as på tlf.: 22 57 88 00.

S A LO N G

4-2018

27


- Det skjer mye spennende i hud-, skjønnhets- og velværebransjen, så man må hele tiden søke ny kunnskap, sier Elite linergist/hudog kroppsterapeut Anne Nordby, Vinderen Hudpleie & Permanent makeup AS.

J e g tror b ra n s j e n s tår foran øk t s p e s i al i s e ri n g . Kun d e n e e r k reve n d e o g ori e n te r te , o g m an m å være p rofe s j on e l l i al t m a n g j ør.

28

S A LO N G

4-2018


T E M A : M E D L E M S I N T E R VJ U E T

T E M A : M E D L E M S I N T E R VJ U E T

NFVB

A N N E

N O R D B Y,

V I N D E R E N

P E R M A N E N T

H U D P L E I E

M A K E U P

&

A S:

Allsidig spesialist - Jeg stortrives i jobben, og det er interessen for faglig utvikling som driver meg fremover. Jeg trives også med å undervise andre. Det gir ekstra energi, smiler Elite linergist/hud- og kroppsterapeut Anne Nordby, Vinderen Hudpleie & Permanent makeup AS. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Velkommen, smiler bransjeveteran Anne Nordby, i det vi møter henne i lokalene til NeglAkademiet på Skøyen i Oslo. Det er et lite stykke fra Vinderen til travle Skøyen, men Anne Nordby gir en logisk forklaring på hvorfor hun har valgt å beholde navnet Vinderen Hudpleie & Permanent makeup, selv om lokaliseringen av salongen er endret. - Vinderen er et flott sted, og jeg har mange kunder i dette nærområdet. Flesteparten av disse har fulgt meg videre til de nåværende lokalene. Derfor har jeg beholdt navnet på klinikken. Grunnen til flyttingen, er at jeg i tillegg til driften av egen klinikk, holder Grunnkurs og Masterkurs i microblading og permanent makeup i regi av NeglAkademiet. Det er rett og slett praktisk å holde til her. KUNDENE KREVER SPESIALISTER

Regelen om at man ikke kan gjøre alt for alle, er definitivt gyldig i hudpleie- og velværebransjen. Anne Nordby har valgt sin nisje. - Jeg har 18 års fartstid i bransjen og har jobbet over et bredt felt. I tillegg til utdanningen på Hudpleieakademiet med CIDESCO-godkjenning som hud- og kroppsterapeut, har jeg utdannet meg som negletekniker. Jeg har også utdanning som vippeløft-teknikker og Elite linergist. Det er interessant å ha erfaring fra mange områder, men jeg følte etter hvert behovet for å spesialisere meg innen hudpleie og permanent makeup. I tillegg til å praktisere på egne kunder, jobber jeg med å utdanne nye fagpersoner innen microblading og permanent makeup, basert på konseptet Nouveau Contour. Jeg er også fagansvarlig og instruktør i Norge og Sverige for det unike vippeløft systemet G.E.L. Lashes. - Jeg tror bransjen står foran økt spesialisering. Kun-

dene er krevende og orienterte, og man må være profesjonell i alt man gjør. Det å tilby kundene for eksempel microblading og permanent makeup, krever at du praktiserer dette kontinuerlig for å holde deg på topp. For egen del har jeg gjennom årene opparbeidet meg en solid kundeportefølje. Det er viktig med tanke på at kundene som ønsker å få utført disse tjenestene, kommer sjeldnere til klinikken enn det som er vanlig ved kropps- og ansiktsbehandlinger. Når det gjelder påfylling av pigment med permanent makeup er gjerne besøksfrekvensen på 1-2 år, for microblading er frekvensen gjerne fra 6 måneder til 12 måneder, og det er veldig lojale kunder når man først har opparbeidet deg tillit. Mange av kundene har fulgt meg gjennom mange år. EN BRANSJE I ENDRING

Bransjen har endret seg i takt med kundenes ønske om raske og synlige resultater, mener Anne Nordby. - Bransjen her i Norge preges mye av utviklingen internasjonalt. Tradisjonelle hudpleiebehandlinger har blitt utfordret. Nå er det mer bruk av medisinske kosmetiske behandlinger. Kundene vil ha resultater, og det må vi gi dem. Selv tilbyr jeg ikke injeksjoner til mine kunder, det får andre ta seg av. Jeg anbefaler bare videre. Det er liten tvil om at medispa-sektoren er i vekst og dagens hudterapeuter møter konkurranse fra medisinsk utdannet personell, men en nydelig resultatorientert ansiktsbehandling med massasje er det også fortsatt mange kunder som foretrekker. Jeg konsentrerer meg om mine spesialiteter. S M ÅT T E R G O D T

Anne Nordby trives med å veksle mellom behandlinger

S A LO N G

4-2018

29


Stø hånd. Anne Nordby har en trofast kundeportefølje på permanent makeup og microblading. - Arbeidet krever presisjon og rutine, men det er lønnsomme tjenester med et hyggelig inntektspotensial når man har jobbet seg opp en kundeportefølje, sier hun.

B r a n sj en h er i N o r ge p r e ge s mye av utv i k l i n g e n i n t er n a sj o n a l t . Tr a d i sj on e l l e h udpl e i e b e h a n dl i n ger h a r b l i t t u t fo r d r et . N å e r de t m e r bruk a v me d i si n ske ko smet i ske b e h an d l i n g e r.

og opplæring, men det er tidkrevende og hun vegrer seg for å utvide virksomheten med flere ansatte. - Det er krevende å ha personalansvar, og jeg kan ikke si det er veldig forlokkende. Jeg vil helst vie meg til faget og formidling av kunnskap. Men jeg har en veldig dyktig trainee som heter Helen, som jeg trener og lærer opp i microblading, permanent makeup og G.E.L. Lashes, smiler Anne.

Bransjeveteran Anne Nordby trives med kombinasjonen av fagutøvelse og kunnskapsformidling. Hun har jobbet med opplæring i flere leverandørbedrifter, og er nå tilknyttet Negl­ Akademiet med Nouveau Contour Microblading og Permanent makeup som spesialitet.

B u t i kkd a t a i l o mmen

Når man driver egen virksomhet, er logistikk, regnskap, og ikke minst bookinger og timepåminnelser til eksisterende kunder, avgjørende for å drive en sunn virksomhet. Anne Nordby har en mobil løsning hun er fornøyd med. - Jeg har et system fra Hano, som jeg kan bruke på min portable Mac eller via IPhone. Det gir meg full oversikt. Med andre ord har jeg kontoret med meg i vesken. Det eneste jeg trenger i tillegg er en betalingsterminal. Hano gjør det veldig enkelt og effektivt å jobbe med administrative ting og regnskap.

V i k t i g me d en b r a n sj e org an i s as j on

- Jeg er veldig glad for at det finnes en bransjeorganisasjon som NFVB i vår bransje. Vi som ønsker å stå for kvalitet trenger NFVB i ryggen. Det er også nyttig å vite at man har et støtteapparat, hvis man trenger det. Jeg har for eksempel fått gode råd og hjelp for å håndtere kravene i den nye personvernforordningen, GDPR. Forbundets advokat Kirsti Stokland har hjulpet meg i den prosessen. - Av praktiske årsaker hadde jeg ikke anledning til å bli med på landskonferansen i år, men jeg skal absolutt forsøke å få det til neste gang. Hvis jeg kunne ønske meg noe NFVB skulle tatt tak i, er det å arbeide for å kvalitetssikre behandlinger og jobbe med kunnskapsheving, sier Anne Nordby.

30

S A LO N G

4-2018


HÅR: SOPHIE CHANDLER, RUSH HAIR & BEAUTY M A K E - U P: K E L LY S A D L E R FOTO : TO N Y L E - B R I T TO N

TERSKAP HOW

Bli en vinner!

NGE

SE RANSER

HÅR & SKJØNNHET 2019

NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW SEMINARER LEVERANDØRLOUNGE PRISFESTEN

NORGESMESTERSKAPENE 2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

PRISFESTEN 2019

FOTOKONKURRANSE BEDRIFTSKONKURRANSER HEDERSPRIS NORGESMESTERE

Reglem ent og det du treng er å v i te fin n er du på w w w.n fvb . n o A R R A N G Ø R :


update

Bevegelser i bransjen

S K I N T I F I C

M E D

S P E N N E N D E

N Y H E T:

Satser på vegansk og økologisk velvære Med lanseringen av det veganske hudpleiemerket iKOU tar Skintific skrittet inn i velvære­ markedet med full tyngde. Den offisielle lanseringen gikk av stabelen 9. oktober, med en pressefrokost preget av sjelelig ro og sterke sanseopplevelser. Teamet i iKOU presenterte her det australske konseptet, som har vært testet ut gjennom ett år i utvalgte hudpleie­ klinikker. - Vi liker å gjøre ting grundig, og vi har brukt ett år på å perfeksjonere oss på iKOU i samarbeid med utvalgte salonger, som The Thief Spa, Cocoon, Friske Fjes og Beths Beauty. Mottagelsen har vært veldig positiv, og vi velger nå å gå selektivt ut, skritt for skritt, forteller daglig leder i Skintific, Kirsten Tveit. HELHETLIG TILNÆRMING TIL HUDPLEIE

Skintific har alltid levert det du trenger for profesjonell kvalitetspleie til ansikt, gjennom for eksempel hudpleieserien Dermalogica og mineralmakeupen i jane iredale. Nå har de valgt å supplere bærebjelken i sin virksomhet ved å gå inn i det voksende markedet for økologiske og veganske varer, en naturlig utvikling for selskapet sies det. På denne måten tilbyr Skintific pleie for hele deg, fra sanselige opplevelser som nærer sinnet, til profesjonell hudpleie med aktive ingredienser for både kropp og ansikt. E N PA U S E I H V E R D A G E N

iKOU er skapt og utviklet av Paul og Naomi Whitfeldt, som er bosatt i verdensarvlistede Blue Mountains i Australia. Historien startet imidlertid et helt annet sted, nemlig på Bali. Paret hadde nettopp opplevd en fantastisk utendørs spabehandling som ble avsluttet i et blomsterbad med utsikt over vakre Campuhan Gorge. I et slikt øyeblikk av hvile, avslapning og restitusjon stilte de seg selv spørsmålet; Hvorfor er

32

S A LO N G

4-2018

det slik at vi kun opplever disse fantastiske følelsene av luksus og velvære på ferie, mens vi aldri har tid når vi kommer hjem? Det var slik paret bestemte seg for å sette av tid til å skape bevisste øyeblikk av ro og luksus i en hektisk hverdag, enten i form av å tenne et vakkert duftlys, ta et varmt bad, eller bare unne seg en kopp med urtete. De fikk ideen til å inspirere andre til å gjøre det samme, og dette var starten på utviklingen av velværeserien iKOU. Den skulle oppmuntre andre til daglige ritualer for å stimulere sansene. Paret brukte seks måneder på å leve og puste konseptet iKOU før de bestemte seg for å dele dette med resten av verden. EKSKLUSIVT I NORGE

I dag finnes iKOU i hundrevis av virksomheter i Australia, fra hudpleieklinikker til luksushoteller og spa. Kirsten Tveit og Skintific er stolte over å være det første landet utenfor Australia som får bringe iKOU-konseptet videre. - Det er ekstra hyggelig at vi er en foregangsbedrift i Europa. Men for oss handlet mye om å finne det riktige konseptet som kunne supplere Dermalogica på en god måte. Dermalogica jobber mye med å utvikle profesjonelle og aktive ansiktsbehandlinger, og vi følte et behov for noe til hele kroppen som bygger på en holistisk filosofi. Et konsept som tar vare på hele mennesket og selvsagt er basert på bærekraft for miljøet. iKOU er basert på ingredienser fra naturlige, villhøstede

- iKOU har produkter til profesjonelle behandlinger og til salg. Legg også merke til at duftlysene er uten parafin og andre ingredienser som avgir skadelige stoffer når de brennes, smiler Kirsten Tveit.

planter og etisk produksjon. For oss er dette et riktig konsept til rett tid. - Vi har nå over 20 salonger som jobber med iKOU og vil jobbe med å utvide nedslagsfeltet suksessivt, legger hun til.


update

S T Y R E M E D L E M L I N DA

Bevegelser i bransjen

N F V B ,

J Ø R G E N S E N : Styremedlem Linda Jørgensen er «prosjekteier» for Fagbrev Hudpleie i NFVB. Hun roser NOKUT for å åpne for godkjenning av fagutdanningen for utenlandske hudpleiere.

NOKUT setter fagutdanningen under lupen: - Fra oktober 2018 er det mulig for hudpleiere med utdanning fra utlandet å søke NOKUT om å få godkjent utdanningen i henhold til den norske læreplanen. Jeg vil oppfordre alle hudpleiere med utenlandsk utdanning på vgs-nivå og arbeidsgivere til å benytte seg av denne muligheten. Det bidrar til å gi aksept for utenlandsk utdanning i den norske hudpleiebransjen, poengterer styremedlem Linda Jørgensen i NFVB. - Det finnes mange solide utdanninger innen vårt fag i andre land. Utfordringen er at vi i Norge ikke vet hvordan den er sammenlignet mot norsk læreplan, og innholdet i utdanningen kan variere fra land til land. - Som sakkyndige vurderer vi om den utenlandske utdanningen kan sidestilles med den norske utdanningen. Vi sammenligner den norske Vgs-3 læreplanen opp mot søkers læreplan. Det at NOKUT nå åpner for å godkjenne utenlandske utdanninger, er et positivt skritt i retning av å kvalitetssikre utdanningsnivået på yrkesutøvere innen hudpleie. På sikt vil det også gi anerkjennelse til andre lands yrkesfag, fastslår Linda Jørgensen. V I L VÆ R E D Ø R Å P N E R

For å sikre at utdanningen er i samsvar med norske læreplaner, har NOKUT oppnevnt sakkyndige innen ulike fagområder som jobber med faglige vurderinger av kvalifikasjonene som inngår i godkjenningsordningen. Som sakkyndig sitter re­­pre­sentanter fra arbeidstager- og ar­beids­giversiden. De 5 sakkyndige for hudpleieutdanningen er; Ann Louise Brurås fra Frisør- og Hudpleieinstituttet i Bergen, Anne Grete Tjåland fra Jåttå Vgs, Line

34

S A LO N G

Halvorsrud Bergersen fra Nannestad Vgs, Laila E. Fure fra NKHF, samt Linda Jørgensen, styremedlem i NFVB. - Det er kun hudpleiere fra utenlandske offentlige skoler vi kan vurdere. Det vi ser på er de godkjente læreplanene fra de respektive land fra den perioden hudpleieren ble utdannet, og sammenligner disse med norske læreplaner Vgs-3. NOKUT innhenter all nødvendig dokumentasjon fra søkers hjemland og læreplaner. Vi som sakkyndige vet ikke med hensyn til personvernregler hvem søker er eller hvor søker arbeider. Alt blir behandlet konfidensielt, fremholder Linda Jørgensen. - Vi har gjort noen prøvecase og har sett at det er mye bra. Jeg vil påpeke at de som søker og blir godkjent også er en døråpner for andre. Har vi godkjent utdanningen for én hudpleier fra ett land, vil andre automatisk bli godkjent hvis de har samme læreplan som tidligere søkere. Jeg vil derfor oppfordre hudpleiere med utenlandsk

utdanning til å bidra til å søke om godkjenning. Det kan man gjøre ved å gå inn på NOKUTs hjemmesider, der får man også opplysninger om hvordan man skal gå frem. E T T S K R I T T PÅ V E I E N M O T FA G B R E V

- Vi jobber nå for et fagbrev for hudpleiere på linje med andre yrkesfag. Nå settes det også i gang et arbeid med å utarbeide nye læreplaner for hudpleielinjen Vgs-3. Når vi får etablert fagbrev for hudpleiere kan arbeidet med å se på videreutdanning eller fordypningsfag starte, og mulig vi kan se på nye utdanningstitler som mesterbrev, off.godkjent helsepersonell, osv. Vi tenker stort og setter ingen begrensninger i det arbeidet vi holder på med nå, men må være tålmodige og langsiktige. Derfor er det viktig at hudpleiebransjen støtter opp om NFVBs arbeid for å få dette på plass, avrunder Linda.

N O K U T - N a s j on a l t org a n for k va l i te t i utdan n i n g e n - er et stat-

lig direktorat underlagt Kunnskapsdepartementet som gjennom evaluering, akkreditering og godkjenning av kvalitetssystemer, institusjoner og studietilbud har ansvar for å kontrollere kvaliteten på norske høyere utdanningsinstitusjoner. Seksjon for utenlandsk utdanning i NOKUT har ansvar for å godkjenne utdanning fra utenlandske læresteder. NOKUT ble opprettet av Stortinget i 2002. Bakgrunnen var i behandlingen av Kvalitetsreform for høyere utdanning. Myndighetene mente det var behov for å kunne kontrollere om institusjonene holdt det nivået de skulle. NOKUT reguleres blant annet av universitets- og høgskoleloven av 2005. (Kilde: Wikipedia)

4-2018

thorsen hu


r ø d n a r e v e l l a t o t r ø s i Din r f g o a p s , d u h , t o f til

tlf. 64 97 40 60 l 64 97 40 70 I www.biovital.no

thorsen hud.indd 3

28.08.2018 17:14


mix

for hud & velvære

update E U R O S K I L L S E M

I

Bevegelser i bransjen

Y R K E S FAG

2 0 1 8:

Flott innsats av hudpleier Carina Larsen - Det var utrolig morsomt å konkurrere med utøvere fra 15 europeiske land, og jeg følte jeg var godt forberedt etter å ha deltatt i WorldSkills fjor, smiler Carina Larsen (21) etter EuroSkills i Budapest 26. 28. september. Nå sikter hun seg inn mot NM i hudpleie i Oslo til mars neste år. B R AT T L Æ R I N G S K U R V E

- Det var en stor opplevelse å konkurrere i WorldSkills i Abu Dhabi i fjor. Det var første gang noen fra Norge deltok i WorldSkills i hudpleie, så jeg hadde begrensede formeninger om hva det vil si å konkurrere i disiplinene som inngikk i arrangementet. Det var en bratt læringskurve, men jeg lærte veldig mye av hvordan det er å prestere under press og takle ting som ikke går helt som det skal. For eksempel gjelder det å ikke henge seg opp i ting man ikke er fornøyd med, men gå videre uten å la dette prege arbeidet med de kommende behandlingene. Det krever mental mobilisering, spesielt med tanke på at konkurransene inkluderer mange ulike behandlinger og strekker seg over tre dager med totalt 13 timers innsats. Men jeg hadde bestemt meg for å ta en dag av gangen og holde fokus, og det fungerte bra, forteller Carina. Under WorldSkills og EuroSkills trenger man modeller. Disse skaffes til veie av arrangøren. - Konkurransen er delt i to deler per dag. Vi fikk utlevert to modeller per dag, en før lunsj og en etter. Når man jobber med ulike behandlinger er det nødvendig å bytte modeller. Men jeg var veldig fornøyd. Jeg fikk god kontakt med modellene og jeg fikk realisert det jeg ønsket å gjøre. NM NESTE STOPP

Det ble ikke en plass på pallen for Carina under EuroSkills og WorldSkills, men hun er veldig klar på nytten av å delta i slike konkurranser. - Jeg liker å konkurrere og setter pris på å kunne måle meg mot flinke yrkesutøvere i

36

S A LO N G

4-2018

vårt fag. Det er få arenaer som hudpleiere kan delta på, så det var spennende å delta i det aller første NM i hudpleie under Hår & Skjønnhet i Oslo Spektrum tidligere. Der sikret jeg meg en bronsemedalje. - WorldSkills og EuroSkills er yrkesfagkonkurranser for yngre utøvere, og det settes begrensninger på muligheten for å delta flere ganger. Jeg kan ikke delta en gang til på arrangementene, men har planene klare for å konkurrere under NM i hudpleie i Oslo 16. mars til neste år. Det blir et mål å jobbe mot. - Til andre som lurer på å konkurrere i hudpleiefaget, vil jeg bare oppfordre dem til å satse. Du lærer utrolig mye og utvikler deg faglig ved å konkurrere mot andre, ikke minst å disiplinere deg til å jobbe på tid. Det er verdifullt i ditt daglige arbeide med kunder, poengterer Carina. GODT FORBEREDT

EuroSkills 2018 i hudpleie hadde deltagere fra 15 land, en fra hvert land. I tillegg følges konkurranseutøverne av en «Expert». De fungerer som coach før konkurransen og som uavhengige dommere under konkurransen, med bedømming i sine respektive fagfelt. Norge var representert av Ann Louise Brurås fra Eracura Hud- og Kroppspleieklinikk. Hun jobber også som faglærer på Frisør- og Hudpleieinstituttet i Bergen. - Vi forbereder konkurranseutøverne og jobber med dem i forkant av arrangementet. Det skal konkurreres i fem konkurranser som er kjent på forhånd, pluss to «Mystery Box» konkurranser som ikke presenteres før samme dag som konkurransene skal gå av stabelen. - De to ukjente behandlingene må bygge på behandlinger som går igjen i læreplanene for alle de 15 landene som er representert i konkurransen. Det legger litt av premissene for det som trekkes frem, at det er gjerne behandlinger som er vanlige i salonger, selv om dette kan variere noe fra land til land. Eksempelvis blir ikke vippe-

extension valgt, fordi dette er en behandling som ikke går igjen i alle land. Derimot inneholder Mystery Box manikyr, dyprens og ulike ryggbehandlinger, forklarer Ann Louise Brurås. Når det gjelder modellene, ble disse kvalitetssikret. - Modellen som ble brukt ble vurdert på forhånd, så ingen skulle føle at disse ikke kunne yte det utførte arbeidet rettferdighet. Vi var enige om at ingen av de brukte modellene kunne trekke ned vurderingen fra dommerkollegiet. TØFF KONKURRANSE

Ann Louise, som er medlem av dommerkollegiet, mener at avstemmingen er fair og at bedømmingen skjer på kvalitetssikrede premisser. - Utøverne fikk en seriøs vurdering og det er ingen grunn til å stille spørsmål ved bedømmingen. Det er 15 dommere, som alle gjør sin individuelle vurdering etter fastsatte premisser. De 15 dommerne dømmer heller ikke utøvere fra sine egne land. Poenggivningen blir avgitt synkront, ved at dommeren holder opp sine poengskilt samtidig. Carina nådde ikke helt opp, men hun konkurrerte også med dyktige utøvere som er de beste fra hvert enkelt land. Det å være i selskap med disse er i seg selv en privilegert attestering. For øvrig viste poenggivningen at nivået gjennomgående var ganske jevnt blant utøverne.

WorldSkills/EuroSkills er en prestisjefylt konkurranse for unge yrkesutøvere i en rekke yrkesfag. I EuroSkills i Budapest ble det norske landslaget samlet sett det femte beste laget i Europa og best i Norden.


Oppdag avansert høyteknologisk hudpleie fra Exuviance RESULTAT

Exuviance er en hudpleieserie som virkelig gjør underverker for huden og hjelper mot mange vanlige hudproblemer. Fine linjer og uønskede aldringstegn reduseres. Huden holder seg fin og frisk.

UNIK

Forskningsresultater og produkter er patentbeskyttet. Ingen har gjort det samme tidligere. Exuviance har over 120 patenter.

SIKKERHET

ATTRAKTIV PRIS

Du får fantastiske resultater til en attraktiv pris.

Exuviance bygger på mer enn 50 års medisinsk forskning på hudpleie.

BAKGRUNN

TRYGGHET

Bak utviklingen av Exuviance står to av verdens fremste hudpleieforskere, professorene dr. Eugene Van Scott og dr. Rue Yu, fra Princeton, USA.

Produktet selges av utdannede hudterapeuter. Personlig, profesjonell rådgivning og originalprodukter er avgjørende for best mulig resultat og for at du skal oppnå sukess. L QU

AL

TE

U

V IA

INA

UA Y G RAN

ED BY EX

THE DERMATOLOGY FOUNDATION

IG

IT

Professorene bak Exuviance har mottatt utmerkelsen Discovery Honorary Award fra Dermatology Foundation for sin fremstående forskning. Dette er en av de mest prestisjefylte prisene hudpleieforskere kan få.

NCE O R

PRISBELØNNET

1 998

20 1 8

EKSPERTER PÅ HUDPLEIE Ca. 1200 klinikker, hudpleiere, dermatologer og plastikkirurger rundt om i Skandinavia arbeider ytterst fremgangsrikt med høyteknologisk hudpleie fra Exuviance. Kontakt oss på telefon 22 42 77 77 for mer informasjon. www.exuviance.no Instagram @exuviance_nordic | facebook.com/ExuvianceNordic


update

Bevegelser i bransjen

De 85 fremmøtte deltagerne fikk oppleve et fullspekket program. - Vi valgte denne gangen å avholde konferansen i ærverdige Bristol Hotel i Oslo, og jeg må fullrose den servicen og oppmerksomheten vi ble møtt med. Det ble en fin ramme, også for lørdagens sosiale kveldsprogram, forteller salgsansvarlig Katrine Birkelid i Esthetica as.

Hovedtrekkplasteret Dr. Eiselen fra Environ stod for hoveddelen av det faglige seminarprogrammet.

E N V I R O N S

F O R H A N D L E R KO N F E R A N S E:

Om A-vitaminets velsignelser Det største trekkplasteret på Environs årlige forhandlerkonferanse var uten tvil Dr. Ernst Eiselen, som hadde tatt turen fra Australia for å belyse A-vitaminets betydning i et hudpleieregime. Ellers var det et bredspektret program som Esthetica/ Environ kunne by på i Oslo lørdag 22. september. - Det var et særdeles vellykket arrangement, med 85 deltagere fra hele landet, forteller salgsansvarlig Katrine Birkelid i Esthetica as, som er Environs norske representant. B R E D T F E LT

Konferansen «tjuvstartet» allerede på fredagen, med et seminar om medisinsk mikroneedling beregnet på leger. - De inviterte legene er våre samarbeidspartnere og kursledere, og vi ville gjerne presentere ny, spennende forskning, og ikke minst resultatene man kan oppnå ved bruk av medisinsk og kirurgisk microneedling. Medisinsk needling utføres av terapeuter og sykepleiere, mens kirurgisk needling utføres av anestesileger. Det siste er spesielt egnet for arr og brannskader. Målgruppen er fagpesoner som utfører behandlinger med bedøvelse i medisinske klinikker og private sykehus, oppsummerer Katrine Birkelid.

38

S A LO N G

4-2018

HUDFOREBYGGENDE BEHANDLINGER

Lørdag morgen var det duket for et tettpakket program, som ble innledet med at fagansvarlig i Esthetica Yvonne Palacios presenterte Environs produktlinjer og nyheter. Det meste var kanskje kjent for forhandlerne, men noen nyheter og ny kunnskap hadde man selvsagt å by på. Det inkluderte fem nye eller endrede linjer i serien. Dagen var lagt opp i programblokker, med Dr. Ernst Eiselen som hovedforedragsholder. Han har for øvrig samarbeidet med grunnleggeren av Environ, Dr. Des Fernandes i mange år, både på utvikling av Environ og som forfatter av bøker om vitamin A. - Hovedtemaet var kontraindikasjoner og sykdomsforebygging, og Dr. Eiselen kom med mange innspill om viktigheten av antioksidanter og A-vitamin for å jobbe forebyggende med huden, og ikke minst hvordan man kan beskytte cellenes DNA, oppsummerer Katrine Birkelid. Hun legger til at de forskjellige A-vitaminene og deres rolle i hudens forskjellige lag ble grundig belyst. Deltagerne benyttet seg også av mulighetene til å stille spørsmål underveis.

BUSINESS & PLEASURE

Det var ikke bare medisinsk orienterte problemstillinger som stod på dagorden. Markedsføring via Facebook var også et tema, og Thomas Moen, rådgiver i digital markedsføring holdt et friskt foredrag. Det ble også satt av tid til en presentasjon fra Lasse Knutsen i Hud1-kjeden, som ga praktiske tips for hvordan man kan lære av hverandre for å øke omsetningen og oppnå gode resultater på bunnlinjen. Arrangement ble avrundet med en festmiddag under Bristols funklende lysekroner.


Č U VG E T

S E R

LY S E T :

Banebrytende ny, norsk hudpleieserie I tett samarbeid med forskere fra universitetet i Tromsø har gründer Geir Håvard Kvalheim utviklet en banebrytende hudpleieserie som har blitt lagt merke til i utlandet. Du stusser kanskje over navnet, men Čuvget er samisk og betyr ”å se lyset”. Og det er nettopp det gründer Geir Håvard Kvalheim gjorde da han fikk innsikt i den arktiske naturens utrolige motstandskraft. Han valgte å teste ut noen av artene til bruk i hudpleieprodukter. - Den arktiske naturen er en av de mest utsatte stedene på planeten vår i forhold til kulde, mørke, lange lyse somre med midnattssol, UV-stråling døgnet rundt og tynnere ozonlag. De enorme kontrastene og påkjenningene disse artene lever under viser at de har ekstreme overlevelsesmekanismer, sier Kvalheim. S VÆ R T P O T E N T E INGREDIENSER

Čuvget har utnyttet de mest potente egenskapene til arktiske arter, og rett og slett skapt en hudpleierevolusjon. En av artene, chagasoppen, har urbefolkningen kalt «udødelighetens sopp» eller «skogens diamant». Čaga har tradisjonelt blitt brukt til å behandle sykdommer og har i århundrer fungert som samenes ”paracet”. Dette er også grunnen til at moderne vitenskap har sett nærmere på soppens helsemessige fordeler. Arbeidet med å undersøke hvordan chaga kan brukes i sykdomsbehandling har allerede pågått en stund. Men ingen andre har avdekket chagas store potensiale i hudpleie - før nå. Kvalheim forteller at hovedingrediensen i hudpleieserien er Arctic Čaga-ekstrakt som utvinnes fra den sjeldne soppen som vokser på barken til bjørketrær i de nordlige delene av verden. - Siden soppen vokser utenpå trærne, er den utsatt for ekstreme vær- og miljøforhold. For å beskytte seg selv har den

utviklet en rik sammensetning av biologisk aktive ingredienser. Noen av hovedkomponentene i ekstraktet er polysakkarider, betaglukaner og polyfenoler, som sammen bidrar til å redusere aldringstegn. For å beskytte huden ytterligere mot daglig påvirkning fra sol og miljø, inneholder ekstraktet også en enestående sammensetning av antioksidanter, forteller han. BANEBRYTENDE FORSKNING

Siden 2010 er det brukt 10 millioner kroner på forskning og utvikling av de naturlige arktiske ingrediensene i Čuvget. All forskning er foretatt ved universitetet i Tromsø. Prosjektet har fått støtte fra både Innovasjon Norge og Forskningsrådet. I følge Kvalheim gjorde de sine første funn rundt Arctic Čagas virkning på huden under et forskningsprosjekt for noen år siden. - Ideen var å teste 50 potente planteekstrakter fra arktiske områder for å se hvilken evne de hadde til å redusere oksidativ skade på hudceller. Resultatene fra Arctic Čaga var overveldende: Chagaekstraktet reduserte skaden med 80 prosent innen én time - et resultat som var mange ganger bedre enn noe annet man tidligere har sett, sier han. K J E N D I S F AV O R I T T

Etter at Čuvget kom på markedet i USA har flere kjendiser valgt å la produktene bli en del av sitt daglige hudpleieregime. Ronaldo, Carice van Houten fra Game of Thrones, den svenske Hollywood-fruen Elena Belle, og vår egen It-girl Hege Badendyck er noen av de som har lagt sin elsk på den norske hudpleieserien. Nå er altså serien endelig tilgjengelig på det norske markedet. Leverandør er ScandiDerma as. Serien består av disse fem produktene:

E X F O L I AT I N G F O A M I N G CLEANSER

Et gelbasert renseskum med peelende effekt. Rensegelen er bygget opp av smarte, effektive enzymer som skånsomt, men sikkert fjerner døde hudceller. Like frisk som det rene arktiske vannet. Den pH-vennlige formelen etterlater en jevn og frisk hud, hvor alle levende celler er intakte. Veil. pris kr 649. S T I M U L AT I N G S E R U M

Stimulerer hudens kollagenproduksjon, og hjelper til med å opprettholde hudens helse. Serumet består blant annet av stamceller fra arktiske bær, marine ekstrakter med potente peptider og ikke minst betaglukaner. I kombinasjon har disse ingrediensene vist en bemerkelsesverdig evne til å redusere tegn på aldring. Gir huden et glattere, mer ungdomme­lig og glødende utseende. Veil. pris kr 1669. P R O T E C T I V E D AY C R E A M

Det optimale produktet for å motvirke tidlig aldring og påvirkning fra frie radikaler i løpet av dagen. Det er fremstilt med bruk av de fineste ekstraktene fra arktisk natur. Den glatte og raskt absorberende kremen består av aktive ingredienser som styrker hudens eget forsvarssystem. Veil. pris kr 999. R E N E WA L N I G H T C R E A M

En unik sammensetning av ekstrakter fra arktiske planter, som har en bevist evne til å motvirke tegn på aldring. Kremens potente ingredienser, inkludert det unike, patentsøkte Arctic Čaga™-ekstraktet, stimulerer hudens reparasjon av celler og barrierefunksjoner. Kremen forbedrer hudens fuktighetsnivå og elastisitet, samtidig som den reduserer fine linjer og rynker. Veil. pris 999. I N S TA N T V I TA M I N A M P U L L E R

En kraftig cocktail som reduserer tidlige aldringstegn, og etterlater huden jevn og glød­ende. Hver ampulle inneholder en maksimal konsentrasjon av det patentsøkte ekstraktet Arctic Čaga™ i kombinasjon med et potent vitaminkompleks som umiddelbart begynner å stimulere cellene til å reparere seg selv. Veil. pris kr 1579.

S A LO N G

4-2018

39


Butikkdata

Ledelsesverktøy

Vi tilbyr salongen en komplett utstyrs- og programvarepakke. Du får topp moderne utstyr som digital timebok, touchskjerm, betalingsterminal og mye mer.

Du har tilgang til salongens data via internett med gode verktøy for budsjettog økonomistyring, rapporter, intranett for salongens medarbeidere, markedsføring ol.

Digital Timebestilling

Lagerstyring

Med digital timebestilling i appen Fixit Timebestilling, på salongens hjemmeside og på Fixit.no er din salong tilgjengelig for nye og eksisterende kunder 24 timer i døgnet.

Markedsføring Lag egne kampanjer og vis annonser til nye og eksisterende kunder på Facebook og Instagram. Send SMS-kampanjer, og vis tilbud i Fixit-appen og på salongens hjemmeside.

Hjemmesider Et genialt verktøy hvor du raskt og enkelt kan lage, endre og vedlikeholde hjemmeside for salongen. Designet er tilpasset salongens profil og du velger selv hvilket innhold du vil vise.

Få full oversikt over lagerbeholdning, varsel ved behov for etterfylling og korrekte inn- og utpriser på alle varene til enhver tid. Ved å sette min/ max på lager kan du forenkle varebestillingen slik at du får korrekt varelager etter ditt salg og forbruk. Slik unngår du krisebestillinger.

Varebestilling Hos oss kan du bestille varer digitalt rett fra din leverandør – når og hvor du vil. Dette frigir tid for deg og din leverandør til å rette fokus mot produktopplæring og økt varesalg.

Gavekort – NY I 2018! Med vår gavekortløsning kan du tilby kundene dine digitale og fysiske gavekort i salongen, i app og på salongens hjemmeside.


Fixit gir deg mer for pengene Et butikkdatasystem er ikke nok til å gjøre salongen din synlig, få flere kunder eller øke produktsalget. I tillegg trenger du gode kommunikasjonsløsninger som bidrar til at du kan møte kundene dine på ulike behov og gi dem gode kundeopplevelser. Gjennom Fixit får du alt dette.

Journal En elektronisk pasientjournal som oppfyller kravene til Fotjournal. Den gir deg mulighet til raskt og enkelt laste opp egne bilder eller velge blant standardbilder, og du kan benytte profesjonelle medisinske ikoner og symboler når du registrere opplysninger om pasienten.

Fordelsprogram Tilby kundene dine et fordelsprogram med flotte medlemstilbud og opptjening av bonuspoeng ved kjøp av behandlinger og produkter. Det gir din salong flere lojale kunder.

Vi får salonger til å lykkes. FIXIT LEVERES AV ODIN SYSTEMER AS

SALG@ ODINSYSTEMER.NO

TELEFON 55 70 70 60

VERDI.FIXIT .NO


N F V B S

S T R AT E G I P R O G R A M :

Prosjekt Kompetansebygging for medlemmer Utdanning og kompetanse er en av tre strategiske hovedpilarer for NFVB. Kompetanseutvikling innen forretningsdrift og ledelse er viktig for å utvikle konkurransedyktige bedrifter. PROSJEKTER I S T R AT E G I P R O G R A M M E T •

Fagbrev hudpleie

Svennebrev med fordypning

Konkurranser som rekrutteringsarena

Fremtidens medlemstilbud og kontingent

Autorisasjon og sertifisering av bedrifter og frisører

«Integrering starter i bedriften»

• Organisasjonsstruktur og organisasjonsutvikling •

Høyere yrkesfaglig utdanning

Medlemsverving og medlemsservice

Kompetansebygging for medlemmer

Rekruttering til fagene

Gruppearbeid på NFVBs landskonferanse.

I siste nummer av SALONG fortalte vi litt om oppstart av Prosjekt Fagbrev Hudpleie. Det er godt i gang og har som mål å etablere fagbrev for fagpersonen. I september startet vi opp ytterligere et kompetanseprosjekt som har som mål å utvikle program for kompetansebygging for medlemmene, med hovedvekt på forretningsdrift og ledelse. Prosjekt Kompetansebygging for medlemmer har startet planleggingsfasen med en liten arbeidsgruppe. Hensikten med de første møtene er å sikre felles forståelse for oppdraget vi skal løse, konkretisere mandat og fremdriftsplan. Videre har vi nå startet med å identifisere hvilke behov som bør dekkes. Dette gjør vi gjennom workshops og innspill fra velværebransjen, med fokus på hudpleie og frisør. Vi vil også se på ulike former for gjennomføring. Det kan være ordinære kurs, nettbasert undervisning og modulbasert høyere utdanning som kan tilbys i fagskole eller høyskoler. NHO sentralt og landsforeningen NHO Service og Handel har allerede i dag kurs i flere viktige tema, og vi ser på disse for en helhetlig løsning tilpasset medlemmenes behov. B E G E I S T R I N G PÅ L A N D S K O N F E R A N S E N

Vi kommer nå fra en konferansehelg i Trondheim med Begeistring! som bærende element. Vi diskuterte og fikk innspill på de spennende temaene i strategiprogrammet. Det var stort engasjement og vi fikk nyttige innspill på hvilke behov og hvilke områder medlemmene mener det er viktig å få oppdatere og utvikle sin kompetanse. Medlemmer fra hudpleiebransjen var representert og fikk gitt sin input på de ulike strategiområdene. Vi skulle imidlertid gjerne sett flere medlemmer fra hudpleiebedriftene, og håper at flere støtter opp om det viktige arbeidet og gir innspill til prosjektene. Har du spørsmål eller innspill, så ta gjerne kontakt med programansvarlig – vibeke.scheele.moe@nfvb.no P R O S J E K T K O M P E TA N S E B Y G G I N G F O R M E D L E M M E R

Styrets prosjekteier: Maj Hovde Krogdahl På Håret Program/prosjektleder: Vibeke Scheele Moe NFVB Prosjektdeltagere: Merethe Kjellnes Zikk Zakk Guri Elisabeth Andreassen 7. Himmel Tara Lycke Lucky Frisør Tore Herseth Barlo NHO SH N F V B S T R AT E G I P R O G R A M M E T Består av elleve utvik­lings­prosjekt. Syv av pro­sjektene ble igangsatt i våres med arbeidsgrupper for å kon­ kretisere nåsituasjon og planlegge av fremdrift. I september startet vi opp med arbeidsgruppe for prosjekt: Kompetansebygging for medlemmer. De resterende prosjektene vil bli planlagt videre utover høsten. Styremedlemmene i NFVB er prosjekteier for hvert prosjekt og følger utviklingen i prosjektene tett.

42

S A LO N G

4-2018

S tra te g i pro g ra m m e t byg g e r p å tre s tra te g i s ke h ove d p i l a re r: •

Utdanning og kompetanse

Verving og medlemspleie

Omdømmebygging

Prosjektgruppen. Foran fra venstre: Maj, Tara og Merethe. Bak: Vibeke og Tore. Guri var ikke tilstede da bildet ble tatt.


TRYGGHET PÅV I R K N I N G S K R A F T UTVIKLINGSMULIGHETER

Vi er med deg!

Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYG G H E T, PÅV IR K NINGS K R AF T og U T V IK L INGS M U L IGH ET ER!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! AD RIE NNE G. H UGH ES Medlemskontakt i NFVB – hudpleie E-post: adrienne@nfvb.no Mobil:911 27 288


HÅ MA FO

Aktivitetskalender 2019 07.02 - 08.02 08.02 – 10.02 16.02 – 17.02 10.03 – 11.03 10.03 – 12.03 10.03 – 12.03 15.03 – 18.03

Intercharm Professional Sted: St. Petersburg, Russland Info: www.intercharmspb.ru/en/ Health & Beauty Scandinavia Sted: Telenor Arena, Fornebu Info: health-beauty.no/ Akzente Sindelfingen Sted: Sindelfingen, Tyskland Info: www.cosmetica.de Irish Beauty Show Sted: Dublin, Irland Info: www.irishbeauty.ie/ International Beauty Show, IBS New York International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: New York, USA Info: www.ibsnewyork.com + www.iecsc.com/ Cosmoprof Worldwide Sted: Bologna, Italia Info: www.cosmoprof.com

16.03

Hår & Skjønnhet ∙ Seminarer og møteplasser ∙ Visninger og demonstrasjoner ∙ NM i frisering ∙ NM i hudpleie ∙ NM i negledesign ∙ NM i make-up ∙ Prisfesten Sted: Clarion Hotel THE HUB Info: www.nfvb.no

JURIDISK VAKTTELEFON gratis for NFVB-medlemmer

Vi gir deg råd og veiledning i arbeidsgiverspørsmål

VELK

• Al i ce Alta AS, Alta • Rena tes H ud & Fottera p i , M oss • Ski n AS, Svo lvæ r • Ski nd eep AS, D rammen • Velværet unet AS , Sto rd • WSKons ult i ng Wa leri a Ol i veira S antos, Ottersøy

SALONGBØKER

B e st i l le s p å w w w. n f v b . n o

KASSAOPPGJØRSBOK

Pris NFVB-medlem: kr 199,Pris ikke-medlem: kr 400,-

47 68 73 84

Verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

44

S A LO N G

4-2018

TIMEBESTILLINGSBOK

Pris NFVB-medlem: kr 300,Pris ikke-medlem: kr 500,-

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

BEST Trygg hverdag PRIS! D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

F Ø L G O S S P Å I N S TA G R A M : n f v b _ i n s t a

EN!

Vi ønsker våre nye NFVB-medlemmer velkommen i fellesskapet!

advokat@nhoservice.no

MAGASINET SALONG KAN O G S Å L E S E S PÅ NETT!

OMM

Tlf. 23 08 79 60 ww w.nfvb.no

N


HÅR: SOPHIE CHANDLER, RUSH HAIR & BEAUTY M A K E - U P: K E L LY S A D L E R FOTO : TO N Y L E - B R I T TO N

HÅR & Kr yss a v i JØNNHET kale n d e re n 2019 NÅ ! NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW SEMINARER LEVERANDØRLOUNGE PRISFESTEN

HÅR & SKJØNNHET 2019

GESMESTERSKAPENE 2019

FESTEN 2019

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN HUDPLEIE

FOTOKONKURRANSE BEDRIFTSKONKURRANSER HEDERSPRIS NORGESMESTERE

NORGESMESTERSKAP VISNINGER/SHOW S1 E6M. I NMA AR ER RS L CE VL EARRA NI OD ØN R LHOOU TN EG EL TP HR IES FHE SU TBE N

Mer info kommer p å w w w. n f v b . n o A R R A N G Ø R :

NORGESMESTERSKAPENE

FRISERING MAKE-UP NEGLEDESIGN

S A LO N G

4-2018

45


MS

FORD EL ME

L

D

S EM

MEDLEMSF O RD E L LE

FORDEL ME D

FORDE L ME D LE

L

S EM

MS

FORDEL ME

FORDE L ME D

MS

FORD EL ME

D

L

D

S EM

MEDLEMSFORDEL

LE

FORDEL ME D

LE

Trygg hverdag L

S EM

MS

FORDEL ME

D

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

BEST PRIS!

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

Ring Tonje

Tl f. 2 3 0 8 7 9 60 w w w. n fv b. n o

- S PA R P E N G E R ! Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .n o


Trygg hverdag

TRYGGHET PÅV I R K N I N G S K R A F T UTVIKLINGSMULIGHETER

powerful I anti-aging I effective

Vær aldri alene

Prestigious s kin care Som medlem i NFVB og NHO-fellesskapet har du tilgang til en rekke fordeler, slik at du FO R H IM

kan drive en sunn og lønnsom bedrift. Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYGGHET, PÅVIRKNINGSKRAFT og UT VIKLINGSMULIGHETER!

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no Du kan forhandle dine favorittprodukter fra Janssen Cosmetics uten å føre hele serien Ta kontakt på post@esthetica.no

Esthetica AS, Storgt. 64, N-3060 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

Vil du bli vår nye forhandler? Ta kontakt med Esthetica på post@esthetica.no

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE!


S A L O N G U T G AV E 4 / 2 0 1 8

ADAPTIVE SKINCARE

WE RECOGNIZE YOUR INDIVIDUALITY.

H

U

D

/

S

K

J

Ø

N

N

H

E

T

/

V

E

L

V

Æ

R

E

U

T

G

A

V

E

4

/

2

0

1

ANNE NORDBY, VINDEREN HUDPLEIE & PERMANENT MAKEUP:

Allsidig spesialist

NFVBS HUDPLEIEKONFERANSE 2018:

Verdifull i n fo r m a s j o n fo r s a l o n g l e d e r e

Réponse Soleil inneholder et bioteknologisk algeekstrakt, Antileukine 6, hvor forskning viser at denne ingrediensen effektivt beskytter hudcellene mot solskader, frie radikaler og hudaldring.

F R E M T I D E N S B E H A N D L I N G E R O G P R O D U K T E R:

U P D AT E : BEVEGELSER I BRANSJEN

matis.no / Finn din forhandler på dermanor.no

www.dermanor.no

H U D & V E LVÆ R E : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Trendene

vi vil se mer av i 2019

8

Profile for 07 Interaktiv

Salong 4, 2018  

Salong 4, 2018

Salong 4, 2018  

Salong 4, 2018

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded

Recommendations could not be loaded