__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 3 / 2 0 2 0

Power Up Your Routine

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 3 / 2 0 2 0

To nye tilskudd til vår prisbelønte serie er her, og du vil ikke klare å leve uten dem.

Nyhet

BEDRE SALONGØKONOMI

Tips og råd når det gjelder salgskampanjer KORONARÅD:

Slik tilpasser du deg bransjens «nye normal» S K O L E S TA R T H U D P L E I E A K A D E M I E T :

Fulle klasser, fullt trykk

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , NEGLER OG FØTTER: LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


STEP-UP

YOUR ESSENTIAL SKIN CARE

HJELPER MED NORMALISERING AV CELLENE BIDRAR TIL SUNN KOLLAGENOG ELASTINDANNELSE

BIDRAR TIL Å NORMALISERE PIGMENTERING

FREMMER NATURLIG FUKTIGHET

FORDELER med vitamin A

FORBEDRER PROBLEMATISKE HUDTILSTANDER

NORMALISERER MISDANNELSER I HUDEN

SUNN DERMIS OG EPIDERMIS

1

2

3

5

4

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg

AKSELERERER HELBREDELSE

TRYG G HET, PÅVI RKN I N G S KRAFT og UT VI KLI N GSM ULI GH ET E R!

ENVIRONS HJØRNESTEN ER VITAMIN A, C OG E I KOMBINASJON MED ANTIOKSIDANTER. ALLE PRODUKTENE ER SAMMENSATT UT FRA EN TANKE OM Å BESKYTTE, PLEIE OG REPARERE HUDEN PÅ CELLENIVÅ.

1

www.environskincare.no Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

take youthfulness to the

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no 2

3

NEXT LEVEL

4

Les mer på www.environskincare.no


STEP-UP

YOUR ESSENTIAL SKIN CARE Environ er en serie som utgjør et komplett hudpleieprogram for alle hudtyper i alle aldre. Serien baserer seg på vitamin A, C, E og antioksidanter, og disse viktige ingrediensenes roller i hudens celler. Serien er bygget opp i et ”step-up” system, slik at huden får en sunn tilvenning av optimale doser vitamin A for best resultat. Vitamin A beskytter, styrker og normaliserer hudens egen evne til å motstå solskader, aldring og kan ha en forebyggende effekt mot hudkreft.

Skin EssentiA Skin EssentiA er en serie som utgjør et komplett hudpleieprogram for alle hudtyper i alle aldre. Serien er bygget opp i et ”step-up” system, slik at huden får en sunn tilvenning av optimale doser vitamin A for best resultat.

1 VITA-ANTIOXIDANT AVST MOISTURISER 1 + VITA-ANTIOXIDANT AVST GEL

3

2 VITA-ANTIOXIDANT AVST MOISTURISER 2

VITA-ANTIOXIDANT AVST MOISTURISER 3

5

4 VITA-ANTIOXIDANT AVST MOISTURISER 4

VITA-ANTIOXIDANT AVST MOISTURISER 5

Youth EssentiA Vår premium linje inneholder de høyeste konsentrasjoner av vitamin A, C, E og antioksidanter, samt de beste anti-age peptidene markedet har å by på.

2

1 VITA-PEPTIDE C-QUENCE SERUM 1

take youthfulness to the

VITA-PEPTIDE C-QUENCE SERUM 2

3 VITA-PEPTIDE C-QUENCE SERUM 3

NEXT LEVEL

4 VITA-PEPTIDE C-QUENCE SERUM 4 VITA-PEPTIDE INTENSIVE SERUM 4 PLUS + VITA-ANTIOXIDANT DEFENCE CRÈME PLUS

Les mer på www.environskincare.no


Thalgo er basert pĂĽ alger og havets fantastiske ingredienser. Produktene inneholder minimalt med fyllstoff og behandler huden din for en umiddelbar, og VARIG effekt.

Havet – vür lidenskap

Thalgo Norge

Thalgo Norge #baresunnhud

Skin


Thalgo; en av verdens mest innovative og ledende aktører innen SPA og Hudpleiebransjen i over 50 år. Skinthal; trygg og stabil leverandør i 20 år på det norske hudpleiemarkedet “Med over 30 års erfaring som salongeier har jeg aldri hatt så fornøyde og trofaste kunder som etter at jeg gikk over til Thalgo”. RUNHILD ØSTREM, SEACRET SPA, TØNSBERG

Produkter og behandlinger DINE kunder vil elske.

Skinthal as Tlf. 476 47 700 post@skinthal.no

Thalgo.no


I N NH O L D 3/2020

ARTIKLER 8 N F V B- D I R E K TØ R A N N E M A R I H A L S A N: D e n nye no rm a le n 10 M E D L E M S P R O F I L E N K J E R S T I A R O N S E N, C A R I S M A K L I N I K K E N: In s p i re re nd e å re a li s e re e g ne i d é er 14 N F V B L E D E R P R O G R A M: H va s t å r i ve i e n fo r g o d t le d e rs ka p? 16 B E D R E S A L O N G Ø KO N O M I : Ti p s o g rå d nå r d e t g j e ld e r s a lg s ka mp a n je r 7 S ign e r t

FA S T E S I D E R

2 0 KORONARÅD: Sl ik t i lp a s s e r d u d e g b ra ns j e ns « nye n or ma l » 2 2 PERSONVERN I KORONATIDER: G D P R k reve r k und e s a m t y k ke

3 0

M ix - pr o du kt e r for

h u d & ve l vær e

3 8

M ix - pr o du kt e r for

n e gl e r, v ipp e r o g br y n

4 2 N FV B in fo 2 3 N Y E L Æ R E P L A N E R PÅ H Ø R I N G : D u ka n nå p å v i rke o p p læ ri ng e n i fa ge t ! 2 4 S KO L E S TA R T H U D P L E I E A K A D E M I E T: Fu l l e kl a ss e r, fu l l t t r y kk 2 7

6

TO N E L I S E A K A D E M I E T: Po p ulær t å bl i n e gl e t e kn ike r

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

Bedriftsledelse under lupen Koronapandemien har gjort noe med oss. Vi har fått en kraftig vekker om at vi ikke kan regne med at morgendagen blir helt som gårsdagen. Bedriftseiere og ledere i hudpleie- og velværebransjen har måttet legge inn et ekstra gir for å holde farten oppe. De som ikke tilpasser seg nye utfordringer i «den nye normalen» risikerer å sakke langt etter i konkurransen. Denne utgaven av SALONG Hud & velvære har fokus på økonomi og ledelse. Aldri før har det vel vært viktigere å ha skikkelig god kontroll på inntekter og kostnader, og at du som bedriftsleder må ha full oversikt over hva som er kritiske faktorer for at summen av salonghverdagene skal skape en solid og trygg bedrift. En bedrift som er rustet for nye utfordringer. Artiklene i dette magasinet kan gi litt ekstra motivasjon og inspirasjon til de grep som må gjøres for være en bedrift for fremtiden. Her får du mange råd med på veien. Det er også en påminnelse om den styrken som ligger i å gjøre hverandre gode. Det er også noe av kjernen i organisasjonsfellesskapet NFVB/ NHO. Da koronaen raste som verst fikk mange også øynene opp for tryggheten og fordelene som ligger i å være tilknyttet en solid bransjeorganisasjon.

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM! for mer informasjon om medlemsfordeler og innmelding - se

Når vi nå er i gang med «høstsemesteret», er det også godt å registrere at flere sentrale bransjeskoler melder om fulle klasser, det vil si så fulle som koronatiltakene tillater. Det lover godt for rekruttering av kompetent arbeidskraft til fremtidens bedrifter. En liten oppfordring til sist: Hvis du er en smule opptatt av fagets utvikling, så kan du nå gi innspill til nye læreplaner som ligger ute til høring. Les mer om dette på side 23 i dette magasinet. Med ønske om god og inspirerende lesning

nfvb.no

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

3-2020

7


Den nye normalen Høst... Normalt tiden på året da butikken har «satt seg», og man ganske tydelig er i stand til å se konturene av hvordan året blir. Men ikke helt slik i år. Som fagfolk, bransje og nasjon – ja, som beboere på kloden vår, må vi innse at viruset fremdeles lever blant oss, og at vi er langt fra tilbake til normalen. T E K S T: A N N E M A R I H A L S A N , D I R E K T Ø R I N F V B

Unntakstilstanden har nå vart et halvt år. Mine kontakter hos helsemyndighetene mumler forsiktig at det minst kommer til å vare frem til neste sommer. Kanskje lenger. Kanskje for alltid? Når ingen helt ønsker å

si dette høyt, er det selvsagt fordi man ikke vet. Ingen vet! Er vi endret for alltid? Vil verdenen aldri bli helt den samme som før? Min påstand er: Ja, vi er nok endret for alltid. Og Nei, verdenen kommer aldri helt tilbake til der den var før korona. I løpet av seks måneder har vi gjennomgått et aldri så lite paradigmeskifte, både som folk, i institusjonene våre og som næringsliv. Vi har gått fra slutten av en utvikling som har vart i århundrer, til å befinne oss helt i starten av en ny utvikling, der enkelte endringer fra den gamle normalen vil være bærende. Hva betyr dette for oss i frisør- og velværebransjen? Jeg mener det betyr at heller enn å jobbe for å komme tilbake til slik det var før korona, skal vi sette oss fore å utforme den nye normalen. Mange medlemsbedrifter har fortalt at de nye smittevernsrutinene har flere positive sider. Salongene er gullende rene, kundene tar større hensyn til hverandre, håndhygienen gjør at man er mindre syk, produktiviteten er større på grunn av langt bedre planlegging, og den felles fienden Covid-19 medfører større fokus på «vi» enn «meg» i salongene. Og ikke minst: Bransjen har fått et gedigent omdømmeløft! Det må vi ivareta og bygge videre på, slik at vi oppnår at den nye normalen gir oss større tyngde, bedre status, høyere rekruttering og bedre økonomi enn den forrige. Det er det som blir hovedoppgaven nå. I NFVB har vi alltid hatt denne typen ambisjoner, og helt siden 1907 har forbundet på forskjellig vis jobbet for å løfte bransjen. Et litt svulstig ord kanskje, men i 2020 legger vi særlig vekt på kompetanse, omdømmebygging og rekruttering av de rette fagfolkene i ordet «løfte». Kompetanse er viktig! I 2019 lanserte vi «NFVB Lederprogram», en enorm suksess som virkelig gir deltagerne verktøy å bruke for suksess i hverdagen. Og i sommer lanserte vi, sammen med Kompetanse Norge, «Bransjeprogrammet». Der kan våre fagfolk delta på en mengde gratis kurser, noen korte, noen lengre med studiepoeng, for å bedre lykkes i jobben. Vi håper på massiv deltagelse! (Les mer om bransjeprogrammet på nfvb.no)

8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020


Koronatiden har lært oss at mobiliseringsviljen og -evnen i bransjen er enorm. Det skal vi ta med oss når vi nå skal utforme den nye normalen. Og så må vi sette forbundet i stand til å være akkurat det vi må være og bety for medlemmene. Det betyr blant annet at vi må få en langt større tilstedeværelse ute i landet. Vi må dekke landet med NFVB-kontakter, vi må jobbe både lokalt og nasjonalt og vi må bygge organisasjonen større og sterkere. Dette er temaet for årets Landskonferanse. For første gang gjennomføres denne digitalt, noe vi håper medfører ekstra stor deltagelse. Her skal vi diskutere noen av de store grepene vi må ta før vi på Landsmøtet 2021 skal beslutte hvordan NFVB skal se ut og operere fremover. For å være den aktøren medlemmene behøver, også i den nye normalen. Vi gleder oss, og håper DU stiller på Landskonferansen, enten via PC hjemmefra eller sammen med lauget ditt! For å bruke en analogi fra idrettens verden: Nå er vi på full fart nedover ovarennet, hoppkanten nærmer seg, og vi skal velge hvordan vi best skal finne løft, flyte langt og sette nedslag. I den nye normalen. Der er NFVB viktig. Det er vi som på vegne av bransjen og faget holder hoppbakken i orden, sørger for vedlikehold og modernisering, infrastruktur og økonomiske rammer.

Bransjen har fått et ge digent omdømmel øft!

Ha en nydelig høst, alle sammen. Vi skal klare dette også - SAMMEN! #NFVB #TryggSalong #Altblirbra #Sterkeresammen #Nyenormalen

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

9


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

«Jeg liker å drive så naturlig som mulig, og har valgt å bruke de «grønne produktene» fra Dr. Schrammek som min favorittlinje i behandlinger»

Derfor er jeg NFVB medlem - Jeg føler at det er trygt å være innenfor et fellesskap, der noen jobber for mitt yrke. Jeg synes jeg får god informasjon og oppfølging. Det er også interressant å følge med på det som skjer i næringslivet gjennom en bransjeorganisasjon. 10

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

K J E R S T I

A R O N S E N ,

C A R I S M A K L I N I K K E N:

Inspirerende å realisere egne idéer - Jeg er nok en gründertype. Det har vært drivkraften for å starte egen virksomhet, smiler Kjersti Aronsen, daglig leder i Carismaklinikken, Bærum. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

Aronsen geleider oss inn i klinikken på Billingstad i Bærum. Hun deler lokalene med en naprapat, en fysioterapeut og en massør og fotterapeut. - Når man jobber selvstendig som hudterapeut med ernæringsfysiologi som et spesialområde, er det fint å tilhøre et fellesskap med andre tilstøtende fagområder. Vi deler spiserom og utveksler inputs på tvers av fagområdene. Dette fungerer veldig godt, og vi stortrives i hverandres fellesskap, fremholder Kjersti Aronsen. - Ikke minst sender vi kunder til hverandre, etter behov. Så vi er et fellesskap med tjenester som mange kunder kjenner til. Det styrker oss alle, legger hun til. KUNDENE STRØMMER TIL

Koronatiden og nedstengningsperioden har selvsagt preget virksomheten. Men nå er det back-in-business. - Ja, det var et sjokk å oppleve nedstengningen med et varsel på to timer. Jeg hadde aldri trodd det skulle skje. Det er klart jeg bekymret meg for hva som skulle skje videre. Men heldigvis har jeg ikke ansatte å ta vare på. Det var en lettelse, forteller Kjersti, og legger til følgende; - Jeg er vant til å jobbe ganske mye, for det er krevende å drive egen virksomhet. Så på en måte var dette et avbrudd som gjorde at jeg fikk roet meg ned, og jeg fikk tid til å reflektere over det jeg holder på med. Den siden av nedstengningen har vært nyttig. - Men det var også rørende å se at kundene bestilte timer frem i tid under nedstengningen, for å sikre seg behandlinger når jeg fikk anledning til å starte opp virksomheten igjen. Nå er det fullt trykk innen rammen som settes av smittevernstiltak. Men i utgangspunktet har jeg jobbet med gode smittevernsrutiner, og jeg er vant til å jobbe med munnbind, så det var ikke krevende å sette i gang. PLASS TIL EN NY MEDARBEIDER

Kjersti Aronsen jobber over et bredt fagfelt av behandlinger. Hovedlinjen er «grønne» behandlinger basert på

produkter fra Dr. Schrammek, men hun liker også å jobbe med behandlinger som krever detaljfokus. - Jeg liker litt pirkete jobbing. Vippe-extensions er gøy, og jeg har planer om å jobbe med mikroblading. Men alt krever sitt. Det kunne vært OK å fått inn en person til i fellesskapet. Det har vi plass til i et eget kabinett, avrunder hun.

Allsidig Kjersti Aronsen jobber aktivt med å markedsføre Carismaklinikken. Det har inspirert henne til å bli en blogger på et annet felt, nemlig interiør, som også opptar henne sterkt. - Ja, jeg driver også en interiørblogg, carisma_interior, og har faktisk 66.300 følgere på Instagram. Så det har vokst til å bli ganske stort, humrer hun.

Fakta: Carismaklinikken Beliggenhet: Billingstadsletta 22 i Bærum Etablert for ni år siden av Kjersti Aronsen (36). Hun er utdannet hud- og kroppsterapeut i 2007 ved Den franske kosmetologskole, og har studert medisinsk grunnfag ved Universtitetet i Tromsø i 2008. Hun har også en bachelorgrad i ernæring fra Atlantis Medisinske Høyskole i Oslo. I tillegg har hun en rekke faglige kurs.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

11


PROCEUTIC ABOVE AESTHETICS

For mer informasjon om PROCEUTIC: «Trygg Salong». NFVBs

plakater er plassert 55 28 28 28, eller mail til på synlige steder rundt om office@abaskosmetikk.no i lokalene.


URTEPEEL - R ET INOL - PREBIOT IKA

PROCEUTIC ABOVE AESTHETICS

PCFORINT

EN INNOVASJON INNEN HUDPLEIE


TEMA: LEDERUTVIKLING

A L F

I N G E

C L E V E- S T I A N S E N Lederutvikler NFVB Lederprogram

N F V B

L E D E R P R O G R A M:

Hva står i veien for godt lederskap? Hva innebærer godt lederskap? Selvinnsikt og utviklingsvilje er to stikkord. Alf Inge Cleve-Stiansen skriver her om lederutvikling – og hva som står i veien for at du skal bli en god leder. T E K S T: A L F I N G E C L E V E - S T I A N S E N

NFVB Lederprogram planlegger nå for kull fire, med oppstart i januar neste år. Mange frisør- og hudpleiebedrifter har investert tid og ressurser i bedre ledelse. Den investeringen gir god forrentning. Deltakerne i NFVB Lederprogram har vist et genuint ønske om å bli en bedre leder, og du kan lese mer om det lenger ned i artikkelen.

14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

BARRIERER

For å utøve et godt lederskap er det også viktig å se på hva som typisk kan stå i veien for lederskapet. Det kan være mange slike hindringer, og i denne sammenhengen har jeg lyst til å trekke frem fire barrierer som min kollega på høyskolen Kristiania, professor Tom Karp, trekker frem i sin bok «God ledelse».


TEMA: LEDERUTVIKLING

L E D E R S K A P S TA R T E R M E D E N S E LV E R K J E N N E L S E

TYPISKE BARRIERER som står i veien for godt lederskap

1

Le de r e ko b l er d å r l i g me d an dr e men n esker :

Relasjoner krever at ledere også må gi noe av seg selv, gi tillit, tåle avvisninger, få kritikk, få høre at de tar feil, få vite at de ikke er godt likt, og tåle å miste ansikt. Det betyr at lederen må være trygg og modig nok til ikke å bare være sterk, men også sårbar og feilbarlig.

2

Le d er e b l i r b er u set a v ma kt :

De kan føle at de kontrollerer mer enn det de reelt gjør, de kan overvurdere seg selv og sine handlinger, samt ha mindre evne til å innta andres perspektiv. Det betyr at ledelse krever selvinnsikt, integritet og gode moralske prinsipper.

3

Ledere gjemmer seg:

De gjemmer seg bak mål, planer, excel og powerpoints med vanskelig lederspråk. Det skaper avstand og gir grobunn for mistillit, og er en kilde til dårlig kommunikasjon og utrygghet i organisasjonen. Det betyr at det er viktig å erkjenne at mennesker ledes av mennesker, ikke av powerpoint og mål. Møt heller folk og snakk med de på et språk de forstår

4

Gjennom lederprogrammet i NFVB erfarer vi at utvikling av ditt lederskap starter med en erkjennelse og et ønske om å utvikle deg. Stopp derfor opp og reflekter over spørsmål som: → hvordan kjenner jeg meg igjen i de 4 punktene nevnt over? → hva kan jeg justere umiddelbart, og hva skal jeg arbeide med over tid? → hvordan har jeg lyst til å utøve mitt lederskap fremover? → hva er viktig for meg som leder og hva vil jeg faktisk bidra med, for mine medarbeidere og virksomheten?

Le d er e h a r i k ke t i d t i l å l e d e:

De har heller ikke ork eller lyst til å lede andre mennesker. De blir spist opp av møter, rapporter, forstyrrelser og tilfeldige hendelser. Det betyr at ledere må eie sin egen tid (så godt som mulig), og jobbe bevisst med å skape seg et mentalt og fysisk overskudd. (Kilde: forskning.no)

NFVB LEDERPROGRAM

I løpet av høsten 2020 har vi gjennomført to kull på lederprogrammet, et tredje har startet opp i Ålesund og påmeldingene har allerede begynner å komme til et kull 4 med oppstart i januar 2021. Det betyr at om lag 70 hudpleieog frisørbedrifter får gleden av et enda bedre lederskap fremover. F A N TA S T I S K U T G A N G P U N K T FOR UTVIKLING

Det har vært mange gode og utviklende diskusjoner gjennom programmet, og et av mine hovedinntrykk er at alle lederne har et genuint ønske om å være en god og verdiskapende leder for sine kollegaer. Det er et fantastisk utgangpunkt for vekst og utvikling. Tilbakemeldinger fra medarbeiderne underveis viser at lederne i snitt scorer høyt sammenlignet med endel andre bransjer. Samtidig er det viktige erkjennelser blant deltakerne om at det er krevende å få tid til både nok og godt lederskap i en hektisk hverdag. H Å N D F A S T E R E S U LTAT E R

Jeg gleder meg til å møte nye salong- og klinikkledere for at vi sammen kan bidra til å løfte bransjen ytterligere gjennom godt lederskap, med inspirerte medarbeidere, fornøyde kunder og solide økonomiske resultater. Til deg som er leder: Lykke til med ditt lederskap - det er viktig!

N F V B L E D E R P RO G R A M :

For informasjon/påmelding til kull fire: se nfvb.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

15


Hvordan kan jeg skille min salong fra konkurrentene? Hvordan få de til å kjøpe mine varer og tjenester? Hvordan kan jeg skape kundetilfredshet og lojalitet?

Flere og flere kunder starter kjøpet på nettet, og det er nok en majoritet som henter informasjon på nettet før de kommer til salongen og avslutter handelen. Derfor er det viktig at nettsiden din er så bra som mulig. Ikke bare skal kunden finne det man er på jakt etter, du må også ha eller kunne skaffe varen.

Det er viktigere enn noen gang å ta vare på kundene for fremtiden. Ikke bare få de til å kjøpe der og da, men gjør alt for at de kommer tilbake og blir din faste kunde. Sørg for å skape en verdifull «word of mouth» markedsføringseffekt.

16

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

B E D R E

S A L O N G Ø KO N O M I:

TIPS OG RÅD

når det g jelder salgskampanjer Dette året har gitt mange bedrifter en «wake up call». Det har blitt et sterkt fokus på salongøkonomien i den nye hverdagen. Nå er det viktigere enn noen gang å bruke mulighetene du har for å markedsføre salongens varer og tjenester. T E K S T: L E I F B A C H E - M AT H I E S E N , N H O S E R V I C E O G H A N D E L

Covid-19 tiden har endret forbrukervaner, noe vi alle må forholde seg til i tiden som kommer. Netthandelen har nå erstattet mye av varesalget over disk, og dette berører også mange serviceyrker. Det stiller nye krav til salongen. Kombinasjonen av en attraktiv salong og attraktiv nettside/netthandel er viktigere enn noen gang. Med høy fagkunnskap og service i verdensklasse ligger forholdene godt til rette for å lykkes. BYGG EN GRUNNMUR

Hva må salongen gjøre for å skape en mer attraktiv kundeopplevelse, og gjennom kampanjer synliggjøre at akkurat denne salongen er et naturlig førstevalg for både behandling og produktkjøp? For å starte med konklusjonen: Før man kjører kampanjer må opplevelsen i «min salong» stå til de forventninger kampanjen lover når den treffer forbruker. Kombinasjonen av en god nettside, god salong og dyktige ansatte vil alltid være grunnmuren for suksess. VÆ R S Ø K B A R O G T I L G J E N G E L I G

Flere og flere kunder starter kjøpet på nettet, og det er nok en majoritet som henter informasjon på nettet før de kommer til salongen og avslutter handelen. Derfor er det viktig at nettsiden din er så bra som mulig. Ikke bare skal kunden finne det man er på jakt etter, du må også ha eller kunne skaffe varen. Altfor ofte opplever man ved nettsøk ikke å finne varen, men etter flere forsøk med litt andre ord så dukker den opp. Det viser at nettsiden ikke er bra nok på søkefunksjonen, den må bedres. Samtidig må/ bør salongen når det gjelder produktsalg både kunne tilby netthandel, hente i salong eller at man alltid har en løsning for å raskt skaffe varen. Tilgjengelighet på varen skaper kundelojalitet, der målet er å få kunden til salon-

gen og gjennom det løse produktbehovet og kanskje få til et mersalg. TENK LOGISTIKK

Lager koster penger. Stort lokale med mye varer koster enda mer. Trenger vi alltid å ha alt i salongen når kunden i større grad bestiller på nettet og senere henter varen i salongen? God logistikk, samarbeid mellom salonger i samme kjede, raskere levering eller tilbud om hjemlevering kan være bedre for salongen og bedre for kunden. Husk også at det er du som gjennom din POS (Point of sale)-løsning ser hva som flytter deg av produkter, ikke leverandøren. GÅ KUNDEVEIEN – VIS PRIS!

Når kunden først kommer til salongen, må salongen være klar og «selgende». Er den alltid det? Nei, sier jeg som alltid har «mystery shopper» radaren på når jeg er hos frisøren. Vær «kunde» i egen bedrift og ta en tur rundt i salongen der kunden ferdes. Registrer hvor naturlige stoppunkter er, der «øyet» faller, og bygg opp fristende utstillinger. Dette kan være produktforslag eller kampanjeprodukter. Rundt et hovedprodukt skal det alltid profileres nødvendige tilleggsprodukter som kunden trenger. Samtidig må det være «selgende produktinformasjon» i form av plakatering og merking i øyehøyde, tydelig med korte budskap og profesjonelt laget. Husk priskommunikasjon og hylleforkanter, da studier viser at 40 % av kundene velger å ikke kjøpe produktet når de ikke finner pris! Samtidig må kunden lett kunne ta med seg både hovedproduktet og tilleggsproduktene. Utstillingen må kunne selge seg selv. Å bruke penger på dette er ikke en kostnad, men en investering til fortjeneste.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

17


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

G O D T LY S S E L G E R

Godt lys skaper fokus og selger varer. Altfor ofte er det bare en grunnbelysning i salongen, og det du vil fremheve kommer ikke godt nok frem. Lys i seg selv kan skape en stoppeffekt nettopp der du ønsker at kunden skal ha fokus. Før var lys veldig dyrt, nå er kostnaden langt lavere og billigere i drift. OBS! Skal du investere i lys, så husk at NFVB/NHO har en god innkjøpsavtale på dette. HA AKTIV KUNDESERVICE

Gjennom kundeundersøkelser ser vi en klar sammenheng mellom god kundeservice og lønnsomhet, hvor resultatet er lojale kunder. Mange snakker om å gi god kundeservice, spørsmålet er hva man aktivt gjør kontinuerlig, hele tiden for å nå målet om «best på kundeservice». Dette er ikke noe man gjør nå og da. Det må være en langsiktig plan med blant annet følgende: ∙ Utvikle og oppdatere jevnlig servicestandarder for s alongen ∙ Sette tydelige mål for hva man skal oppnå ∙ Gjøre servicestandardene kjent for alle ansatte ∙ Måle jevnlig og gi feedback til de ansatte på kunde opplevelse og salg ∙ Trening med ansatte noen ganger hvert år ∙ Incentiver til de ansatte for måloppnåelse D U M Å T R E N E PÅ S A L G

Ingen salonger har råd til å ha dårlige selgere, heller ikke en hudpleieklinikk. Som i idretten, så er det trening som skal til for å lykkes, men det trengs ikke gjøres for omfattende og ta for lang tid. Når alle ansatte er godt kjent med salongens servicestandarder, bør mest mulig praktisk trening gjøres i salongen. Husk at du blir av kunden sett på som en fagperson, der et fagspørsmål blir sett på som rådgivende salg. Når du jobber med kunden, kan mange «rådgivende spørsmål» stilles gjennom en kort analyse. Følgende spørsmål kan stilles: - Ser/kjenner at huden din er veldig tørr. Bruker du fuktighetsgivende produkter? Svarer kunden nei, kan du snakke om produktene du bruker (ikke selge!) mens du behandler kunden. TILLEGGSTJENESTER – ET EKSTRA FORTRINN

Servicetjenester knytter kunden til salongen. Har du det? Hvis ikke, tenk på hva du kan utvikle for å få den lojale kunden som alltid vil bruke nettopp din salong. Hva kan så dette være - hjemlevering? BRUK DET LOKALE POTENSIALET

Mange kjeder har etablert kundeklubber, men ofte er de på overordnet nivå for kjeden. Her kommuniseres nyheter og kampanjer, som er vel og bra, men har du som enkeltsalong utnyttet potensialet overfor dine lokale kunder, de som bor i ditt nærområde? Gjør det! Da kan du

18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

kommunisere personlig på produkter, tjenester og kampanjer skreddersydd for dine lokale kunder. Sesongvariasjonene er store, derfor kan mange sentrale budskap ofte ikke passe. Lag en plan, finn en ansvarlig og bygg opp din egen, lojale kundeportefølje. Det samme gjelder sosiale medier: Finn noen som kan (ikke bare bruker) sosiale medier til å legge ut informasjon, bilder, kampanjer til dine følgere. (OBS! Kompetanse på dette kan nå fås gratis gjennom Kompetanse Norges bransjeprogram for Detalj- og Faghandel. Sørg for at (minst en av) dine ansatte deltar på disse kursene for å lære mer om digital markedsføring, sosiale medier eller bærekraft. Se også andre gratiskurs gjennom Bransjeprogrammet på nfvb.no)

H U S K E L I S T E F O R

1 2 3 4 5 6 7 8

Å

LY K K E S :

Lag en innbydende og selgende nettside Ha riktig vareutvalg i salongen Skaff alltid varen raskt Lag gode produktutstillinger og kommunikasjon på stoppunkter Ha tilleggstjenester for å binde kunden til salongen Definer servicestandarder og lag en treningsplan Tren de ansatte jevnlig og gi feedback Etabler om mulig din lokale kundeklubb


www.nimue.no


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

Koronaråd

Slik tilpasser du deg bransjens «nye normal»

Koronapandemien har rammet bransjen hardt og ført til at bedrifter og terapeuter er nødt til å tilpasse seg en helt ny tilværelse. Her er noen tips til endring. T E K S T: R A N D I S O L S TA D F O T O : S H U T T E R S T O C K . C O M

20

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

REVURDER BEHANDLINGSMENYEN

Nå, mer enn noen gang, er det på tide å virkelig forstå virksomheten din, slik at den kan utvikle seg og vokse. Et godt sted å starte er å revurdere behandlingsmenyen. Hvilke behandlinger kan du stryke? Hvilke bør du satse på? Kanskje brukes det mye tid og ressurser på behandlinger som ikke genererer særlig inntekt? Skaff deg en oversikt over bedriftens inntjening og utgifter. Sørg for at hver behandling du tilbyr er like lønnsom for virksomheten din som den er resultatorientert for klienten din. S T I L L K R AV T I L L E V E R A N D Ø R E N E

Er du fornøyd med leverandørene dine? Gir behandlingene og produktene de ønskede resultatene? Konkurransen er stor. Kundene er kravstore, og det er viktig å holde seg oppdatert på det beste vår bransje kan tilby. Kanskje er det på tide å revurdere hvilke merker og leverandører du skal ta inn? Vårt tips er å investere i leverandører som også vil investere i din bedrift. Leverandører som har dokumentert gode produkter og som tilbyr gode betalingsordninger. Et ekstra poeng for deg som jobber med hudpleie, spa og negler er at leverandøren også tilbyr salgsfremmende markedskampanjer med ferdig markedsmateriell og opplæring. Det bidrar til at du er trygg på at dine kunder får det beste, og at din bedrift får tilgang til gode markedskampanjer som treffer markedet.

Oppmuntrende fakta om bransjen vår H U D P L E I E P R O D U K T E R VA R M E R ETTERSPURT ENN SMINKE UNDER NEDSTENGNING

I en undersøkelse gjort av det svenske hudpleiemerket Foreo kom det frem at hele 96 prosent av forbrukerne ville investere i hudpleie fremfor sminke, og nesten 40 prosent hamstret sine favoritthudpleieprodukter i frykt for ytterligere nedstengning. Salget av renseprodukter og fuktighetskremer økte med 10 til 20 prosent i løpet av nedstengningen, og etterspørselen etter leppestifter og øyenskygger gikk ned med 40 prosent. Det lover jo godt for bransjen vår! ØKT MARKED FOR TEKNOLOGISKE HJELPEMIDLER

I disse tider, hvor mange kunder kvier seg for å komme inn i behandlingsrommet, er det ditt ansvar som hudterapeut/klinikkeier å sørge for et tilbud med effektive behandlinger og skreddersydde hudprogram. Invester i veldokumentert og innovativ maskinteknologi for å kunne gi kundene dine enda bedre resultater enn det de selv kan få ved hjelp av YouTube-videoer og maskiner til hjemmebruk. Sørg for at din bedrift er i forkant, og bruk tid på å lete etter produkter og behandlinger som gir resultater.

I koronatiden har forbrukerne vært på jakt etter effektive hjelpemidler til hjemmebruk mens de har vært forhindret fra å få ansiktsbehandling i en klinikk. Dette har, ifølge Google Trends, resultert i at etterspørselen på internett etter teknologiske hjelpemidler til hjemmebruk har skutt i været med mer enn 100 prosent de siste månedene. I noen land oppimot 200 prosent. De landene Google Trends har data fra er Storbritannia, Australia, Irland, USA og Canada. Vi tenker at den samme trenden også gjelder for Norge.

T I L B Y D I G I TA L E K O N S U LTA S J O N E R O G BRUK SOSIALE MEDIER

ØKT INTERESSE FOR S K J Ø N N H E T S­B E H A N D L I N G E R

VÆ R I F O R K A N T

At kundene holder seg hjemme betyr ikke nødvendigvis at du tjener mindre penger. Koronatiden har gitt oss færre kunder, men som terapeut eller bedriftseier har du mulighet til å starte på nytt. Hvis du er aktiv på sosiale medier, og satser på nettbutikk, kan du faktisk tjene mer enn du gjør i en åpen klinikk. Gjennom digitale konsultasjoner kan du gi kundene individuelle hudprogrammer og følge dem opp. Mange klinikker har erfart at det å være i kontakt med kundene digitalt kan øke salget av produkter. Bruk også Instagram og Facebook til markedskampanjer og konkurranser. BRUK NYHETSBREV

Send et nyhetsbrev og vis hvem du er. Kundene er der ute og de venter på profesjonell hjelp. Har du nettbutikk, er nyhetsbrev også et unikt middel for å generere produktsalg.

Under nedstengningen gjorde Kantar Media en spørreundersøkelse som er svært oppmuntrende for vår bransje. Gjennom data hentet fra kommentarer og samtaler på sosiale medier fant de at interessen for skjønnhetsbehandlinger, etter Covid-19, har hatt en økning på 257 prosent. Enda mer oppmuntrende er det at nummer tre på listen over hva folk drømte mest om å gjøre når karantenen ble opphevet, var å besøke en skjønnhetssalong. På første plass var en kveld på pub med venner. Nummer to var å delta på et live-arrangement eller en utendørs konsert. Undersøkelsen ble utført med fokus på britiske og globale engelsktalende brukere av sosiale medier. Kilde: professionalbeauty.co.uk

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

21


Koronapandemien har aktualisert digital kundekontakt. Husk at salongen må følge gjeldende GDPR-krav i sin kundekommunikasjon. Det innebærer å ha kundens samtykke.

P E R S O N V E R N

I

KO R O N AT I D E R :

GDPR krever kundesamtykke GDPR krever at salongen må ha tillatelse til å ta direkte kontakt med sine kunder gjennom SMS og e-post. Under nedstengingen i vår ble dette aktualisert, fordi det var et stort behov for å kommunisere digitalt med kundene. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

Markedssjef Christine Hauge Simonsen i Vitec Fixit Systemer AS forteller at selskapet i ekspressfart utviklet en oppskrift på hvordan salongene kunne få trofaste kunder med flest mulig GDPR-samtykker. - Under nedstengingsperioden og gjenåpningen fikk bransjen erfare hvor viktig det var å kunne kommunisere med kundene sine til enhver tid. Det var et stort behov for å sende ut meldinger og SMS om stenging, åpning, produktsalg og annen informasjon. Digitale verktøy gjør det mulig å sende ut informasjon til mange mottakere eller spesifikke målgrupper på en rask og effektiv måte. Men man må være oppmerksompå at GDPR krever at salongen må ha tillatelse til å ta kontakt med sine kunder gjennom SMS og e-post, fremholder Christine Hauge Simonsen. INFORMASJONSPLIKTEN GJELDER

Selv informasjon som salongen anser som viktig krever GDPR samtykke, når den eksempelvis inneholder informasjon

22

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

om hvor kunden kan bestille time, eller hvordan man kan kjøpe varer. - Hvis salongen ikke tidligere har informert kunden om at man samler inn personopplysninger, har de informasjonsplikt. Salongen har en plikt til å informere kundene om lagring av data, og gi dem mulighet til å svare ja eller nei på sitt samtykke om datalagring, poengterer Christine Hauge Simonsen. - På den annen side gir informasjonsplikten salongene en gylden mulighet til å samle inn samtykker, legger hun til. SALONGRETTET OPPSKRIFT

- La dine ansatte samle samtykker. Etter hvert enkelt besøk kan de ansatte sjekke på kassen om kunden har gitt samtykke eller ikke. Hvis ikke kunden har tatt stilling til dette, bør de ansatte spørre om kunden ønsker å svare ja eller nei. Hvis ja, trykker man på «bekreft samtykke». Kunden vil deretter motta en SMS med bekreftelse. - Her er det viktig at salongeiere etablerer en fast rutine hos de ansatte, så man sjekker og spør om dette etter hvert eneste

besøk. Dette er erfaringsmessig en veldig effektiv måte å innhente samtykke på, fordi kundene gjennomgående er positive etter salongbesøket. Men det er viktig å huske på at man ikke må spørre kunder som allerede har takket nei, kun de som ikke har tatt stilling til et ja eller nei. SAMLER SAMTYKKER

I Fixit ligger det SMS-verktøy med spesialtilpassede meldinger som salongen kan sende ut. - Vi har automatisert rutinene både med SMS-utsendelser og i fordelsprogrammet. Vi har også laget enkle, kunderettede samtykkerutiner i Fixit Timebestillingsappen. Vår rettesnor har vært å utvikle brukervennlige rutiner for salongeiere og ansatte, og ikke minst salongens kunder, avrunder Christine Hauge Simonsen.


N Y E

L Æ R E P L A N E R

H Ø R I N G:

Du kan nå påvirke opplæringen i faget! Utdanningsdirektoratet la i august læreplanene for Vg2 og Vg3 ut på høring. Fram til 15. november kan alle som ønsker legge inn sin støtte eller innspill til endringer i høringsutkastet. For at de endelige læreplanene skal være utformet for en framtidsrettet utdanning, og tilfredsstille næringslivets behov for kompetanse, er det svært viktig at dere benytter denne påvirkningsmuligheten. T E K S T: J A N K R I S T I A N P E T T E R S E N

NFVB har hatt representanter med fra starten av arbeidet med utviklingen av læreplanene, men vi vil også svare på høringen. Det er like viktig å gi sin støtte i høringen, som å gi kommentarer til eventuelle endringer.

kommentert under ett av spørsmålene, må man finne et passende sted å legge dette inn. Det viktigste er å gi tilbakemeldinger. Er du godt fornøyd med det som ligger i utkastet i høringen, er det også viktig at du gir tilbakemelding på dette.

N Æ R I N G S L I V E T S K O M P E TA N S E B E H O V

Før selve arbeidet med læreplanene tok til, utarbeidet Faglig råd en beskrivelse av blant annet sentralt innhold i fagene. Dette dokumentet var førende for det faglige innholdet som læreplangruppene utviklet. Det har vært en krevende prosess, og alle representantene i læreplangruppene har gjort en formidabel jobb på vegne av bransjene. Det har vært lagt ned et stort stykke arbeid for å få en læreplan som tilfredsstiller næringslivets behov for kompetanse for framtiden. NY STRUKTUR FOR LÆREPLANENE

Alle læreplaner skal ha en overordnet del som inneholder tre tverrfaglige temaer. Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som inngår i læreplanen, der de er en sentral del av kompetansen i faget. Tverrfaglige temaer: ∙ Demokrati og medborgerskap ∙ Bærekraftig utvikling ∙ Folkehelse og livsmestring I tillegg til dette har læreplanen fått en ny struktur. Den inneholder nå disse delene: 1. Om faget ∙ Fagets relevans og sentrale verdier ∙ Kjerneelementer ∙ Tverrfaglige tema ∙ Grunnleggende ferdigheter 2. Kompetansemål og vurdering 3. Vurderingsordning Når man leser læreplanen, skal man ikke kun se på kompetansemålene. Alle delene i læreplanen må sees samlet, slik at eleven/lærlingen får en helhetlig opplæring.

Husk fristen

15. november!

D e tte h ar l ære pl a n g rupp e n for h udpl e i e fok us e r t p å

Målet med de nye læreplanene i hudpleiefaget er å gjøre de mer relevante for arbeidslivet slik det er nå og i fremtiden. Vi har hatt fokus på at eleven skal få tilegne seg dypere kunnskap i det som vi ser på som det primære i hudpleiefaget, for på denne måten løfte frem hovedekspertisen i faget. Dette gjelder både praksis og teori. Kompetansemålene er forsøkt formulert slik at det skal inkludere gode fremtidige innovative løsninger i faget.

G I T I L B A K E M E L D I N G PÅ H Ø R I N G E N !

Høringen er lagt opp med spørsmål som skal svares på, men er det noe i teksten som er på høring man ikke får

Se link til høringen på nfvb.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

23


TEMA: UTDANNING

S KO L E S TA R T

H U D P L E I E A K A D E M I E T:

Fulle klasser, fullt trykk

- Det er veldig hyggelig å oppleve at elevene strømmer til hudpleieutdanningen hos oss, på tross av koronasituasjonen. Vi har har fyllt opp høstkullet med 80 elever, fordelt på to klasser. Det er maksimalt av det vi har plass til av smittevernhensyn, smiler rektor Veronika Skagen Olsen i Hudpleieakademiet. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Det har vært en krevende situasjon å legge til rette for å innfri smittevernskrav, men vi hadde i utgangspunktet gode smitteverntiltak på plass før koronasituasjonen, så vi har taklet nye krav. Vi er nå på såkalt gult nivå, og forholder oss til smittevernkrav og bransjeveilederen for hudterapeuter fra FHI. Disse regulerer eksempelvis avstandskrav, rengjøringsrutiner og bruk av utstyr. Det har gått ganske smertefritt, oppsummerer Veronika Skagen Olsen. - Den viktigste innskjerpingen ligger i at vi har lagt opp til kontrollerbare rutiner med dokumentasjon på det som er utført av desinfisering og vask. S M I T T E V E R N V E D S K O L E S TA R T

Men det er ikke bare skolens egne smittevernstiltak som gjelder. Like viktig er det at elevene får en innføring i personlige smitteverntiltak som en del av behandlingsrutinene. - Vi har gått igjennom dette med elevene fra skole-

24

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

start, og driller det inn i praksistreningen. Ellers følger vi offentlige retningslinjer for fravær. Er man syk, eller har sykdomstegn, skal man holde seg hjemme. Hittil har vi ikke registrert noen avvik, alle er friske og raske. Det gjelder både elever og våre ni fast ansatte faglærere, fremholder Veronika Skagen Olsen. - Smitteverntiltakene går ikke på bekostning av utdanningsløpet. Elevene får en fullverdig utdanning av høy kvalitet, legger hun til. D I G I TA L I S E R I N G E N S K Y T E R F A R T

En bi-effekt av smitteverntiltakene er at utdanningen ved Hudpleieakademiet har tatt i bruk ny teknologi i undervisningen. - Vi har investert i web-kameraer, storskjerm-prosjektorer og ekstra PCer. Vi kjører online-webinarer, og har utviklet nye måter å gjennomføre undervisningen på. Noe av dette vil vi ta med oss videre, også etter at koronaperioden er over, avrunder Veronika Skagen Olsen.


TEMA: UTDANNING

Før og nå: Utdanningen i fjor bød på tett personlig kontakt i praksisundervisningen. I år er det lengre avstand. Bruk av vidoekamera og storskjermer brukes for å vise frem detaljer.

Inspirerende å undervise Faglærer Emma Modén er en bransjeveteran som ikke har gitt slipp på jobben som faglærer, på tross av at hun driver to hudpleiesalonger. - Jeg synes det er gøy å undervise, og har tenkt å forsette som faglærer på Hudpleieakademiet, selv om min kollega og jeg to hudpleiesalonger; Neroli i Fredensborgveien og den nye avdelingen Neroli i Maridalsveien. Jeg synes vekslingen er givende og gir impulser begge veier.

Emma Modén er medeier i to hudpleiesalonger med til sammen åtte medarbeidere, men trives med å undervise. - Det er flott å se elevenes interesse for faget, og det er inspirerende at så mange unge mennesker ønsker seg en karriere i vår bransje, smiler Emma Modén.

Vil samarbeide om studentaktiviteter Hudpleieakademiet, med til sammen 123 studenter, har fått en nabo. Den offentlige skolen Studio E, med frisørlinje, blomsterdekoratørlinje og en linje for interiør- og eksponeringsdesign startet opp 20. august med til sammen 165 elever. Det er altså blitt et levende stundentmiljø i utdanningsclusteret i Fredensborgveien i Oslo sentrum. Det har initiert tankene om et samarbeid om felles studentaktiviteter på de to skolene. - Det er naturlig at vi ser på om vi kan gjøre felles aktiviteter, med så mange elever samlet på ett område. Foreløpig er ikke dette konkretisert, men vi har en dialog om dette, opplyser rektor Veronika Skagen Olsen.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

25


TEMA: UTDANNING

Daglig leder Reidun Wang i Dermanor og rektor Veronika Skagen Olsen i Hudpleieakademiet gleder seg over Dermanordics oppkjøp av Kosmetologskolen i København. - Dette styrker vår posisjon og vårt strategiske mål om å kunne tilby profesjonell hudpleieutdanning i hele Norden, poengterer Reidun Wang.

Nordisk storsatsning Dermanordic/Dermanor AS har kjøpt Kosmetologskolen i København, og satser stort på hudpleieutdanning i hele Norden. - Totalt har vi nå kapasitet til å utdanne over 250 autoriserte hudterapeuter til sammen hvert år i våre skoler København, Stockholm og Oslo, oppsummerer daglig leder Reidun Wang i Dermanor AS. Også Rektor Veronika Skagen Olsen i Hudpleieakademiet hilser oppkjøpet velkommen. - Dette styrker fagmiljøene i alle tre landene. Vi har nå mulighet til å trekke veksler på hverandres erfaringer og kunnskap, ikke minst opplever jeg det som en styrking av vårt faglige miljø her i Norge å være en del av et større miljø, sier hun. V E L E TA B L E R T E UTDANNINGSINSTITUSJONER

Kosmetologskolen, som ligger i København, er Danmarks eldste hudpleieskole. Den ble grunnlagt i 1974 av Dansk Kosmetolog Forening, med sikte på å etablere en

26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

utdannelse med profesjonelt innhold, som kunne godkjennes både i Danmark og internasjonalt. - Jeg er veldig stolt av den danske Kosmetologskolen og hvordan skolen gjennom årene har vokst til å bli Danmarks ledende hudpleieskole. Det føles trygt å overlevere stafettpinnen til Dermanordic, Nordens ledende konsern innen skjønnhet og profesjonell hudpleie. De har høy kompetanse på å drive hudpleieskoler. Det blir spennende å følge deres reise i fremtiden, sier tidligere eier Pernille Bjarnøe, grunnlegger av Kosmetologskolen CIDESCO. Med dette oppkjøpet inkluderer Dermanordics utdanningsportefølje Hudpleieakademiet i Oslo, Elisabeth­ skolan i Stockholm og Kosmetologskolen i København. Dermanordic/Dermanor har for øvrig aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland og på Island.


Linn Himberg-Larsen ledet det nettbaserte 5th World Nail Championship 1. september.

T O N E

L I S E

A K A D E M I E T:

Populært å bli negletekniker - Det har vært så stor pågang til fagskolestudiet til negletekniker i høst, at vi har måttet operere med venteliste, og gitt elever anledning til å gå over til våropptaket med oppstart i februar, opplyser avdelingsleder for utdanning, Anna-Karin Wahlgren i Tone Lise Akademiet. - Negleteknikerutdanningen er TL Akademiets «hjertebarn», og den store søkningen til dette studiet er veldig inspirerende for oss. Vi ser nå at mange av de yngre studentene har gjort et bevisst valg om en fremtidsrettet karriere innen en bransje som har blitt mer etablert og anerkjent. - Mye av profilen er bygget opp av rektor Linn HimbergLarsen, en prisbelønt fagutøver som sammen med faglærer Sofia Revelj har skapt en faglig forankring som er helt på topp i Norge, påpeker Anna-Karin Wahlgren. - I tillegg til fulltidsstudiet har vi også en deltidsutdanning til negledesigner, som går to kvelder per uke i tre måneder. Det gir deltakerne en trygg plattform med de viktigste elementene i neglutdanning, med alt fra hygiene, ergonomi, kundebehandling og manikyr, til akryl, gelélakk og elektrisk fil.

HUDPLEIESTUDIET OGSÅ POPULÆRT

Tone Lise Akademiet byr på høyere faglig utdanning med 30 studiepoeng innen fagområdet negletekniker, beauty make-up artist og yrkesfaglig utdanning til fotterapeut og hudterapeut. Også lengre kurs for utdanning til vippestylist inngår i utdanningstilbudet. - Vårt nye tilbud, hudpleiestudiet, har blitt veldig populært. Kombinasjonen av deltid, oppmøte på skolen, praksis og lærerstyrt undervisning dagtid eller kveldstid, sammen med nettstudier, er en innovativ utvikling der elevene selv kan disponere læringsutbyttet, poengterer Anna-Karin. - Vårens studier ble selvfølgelig som alt annet preget av Covid 19, men vi greide å finne nye løsninger med mindre klasser, og studentene fikk tatt en vellykket eksamen, legger hun til.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

27


EN VERDENSNYHET

- ENDELIG KAN MAN FJERNE VISCERALT FETT! Visceralt fett = fettet rundt organene

HVA KAN BEHANDLES? • • • • • •

Magefett Fettpukkel Cellulitt Ridebukselår Kompakt fett Overflødig hud

Dui Clinique AS | Tlf: 33 33 48 90 | Sms: 928 68 444 | E-post: post@duiclinique.com | Web: www.duiclinique.no/vare-apparater/waves-21/


ves-21/

EN NORSK VERDENSNYHET! Et komplett kropps- og hudpleiestudio i ett apparat Rynkefylling uten kirurgi/sprøyter Kinesisk ansiktløft™ Permanent fjerning av arr, smerter i arr og strekkmerker Figurforming

TIDLØS SKJØNNHET

Ny avansert teknologi Octagon+ tilbyr et komplett ansiktsbehandlingskonsept med alt fra ansiktsløft til rengjøring av huden, samt kroppsterapi med alt fra slanking til lymfedrenasje.

Dui Clinique AS

Tlf: 33 33 48 90

Epost: post@duiclinique.com

www.duiclinique.no/vare-apparater/octagon/


mix

produkter for hud & velvære

B e s k y tte r o g p l e i e r

RefectoCil Eye Care Pads er det ideelle beskyttelsespapiret ved vippe- og brynstyling. Det forhindrer uønsket farging av huden under fargebehandling, samtidig som huden tilføres hudpleiende egenskaper av hyaluron, aloe vera og allantoin. Mer info: Thorsen Biovital / 64 97 40 60

Re n & e ffek t i v

Doctor Babor Cleanformance serien byr nå på nye produkter, som Clay Multi-Cleanser, en renseleire og maske i ett produkt. Fjerner sminke fra dypt i porene. Inneholder naturlige ingredienser, som lønnebarkekstrakt og et pre- og probiotopisk kompleks. Mer info: Tjøstolvsen / 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

Autumn Beauty

N y form ul e r t

Heliabrine 8H Lifting Ampoules kommer nå i ny formel med forbedret effekt. Formulert med naturlige mineralperler, som virker lysreflekterende og reduserer synlig tegn på tretthet. Ampullene kan påføres alle hudtyper, og har svært gode effektresultater. Mer info: Thorsen Biovital / 64 97 40 60

H udfornye n de

Doctor Babor Cleanformance Renewal Overnight Mask er en fyldig kremmaske, som virker beroligende og gir næring til huden mens du sover. Prebiotika og probiotika og ekstrakt fra lønnetrebark styrker hudbarrieren og forhindrer de første aldringstegnene. Mer info: Tjøstolvsen / 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

Klar fo r j ul eka mp a n j er ?

Janssen Cosmetics adventskalender er fylt med effektive ampuller som gir huden en super, næringsrik tid frem mot jul. I denne kuren får du hyaluron som gir fuktighet, superfruit som gir friskhet og anti-wrinkle som motvirker linjer og rynker. En flott kur for å gi høst- og vinterhud en skikkelig boost. Mer info: Esthetica /33 77 52 44 / post@esthetica.no

30

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

Fore byg g e r g n ag s år

Cicaleine Barrier Film strykes på for å lage et tynt lag «second skin», og på denne måten unngå gnagsår. Barrierefilmen danner en smidig, gjennomsiktig og vanntett beskyttelse. Påføres med pensel på det utsatte området. Mer info: Thorsen Biovital / 64 97 40 60


Vi fyller opp din timebok! 110 23

ekstra bookinger i august per salong

bookinger fra Fixit.no

+ 87

bookinger fra Fixit-appen

Forvent mer fra din butikkdata. Vi gjør ikke bare bookingen din sømløs, vi gir deg verktøy som øker salget ditt og lar deg drive digital markedsføring enkelt.

BLOGG

Vil du få flere lojale kunder? Ikke gå glipp av gratis kurs og råd for hvordan du kan øke synligheten av din salong, og sikre at kundene kommer igjen og igjen. Send «Ja!» til marked@fixit.no og motta tips rett i innboksen!

Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS / fixit.no/bedrift Nysgjerrig på hvor mye din salong kan tjene og spare med Fixit? Test selv på verdi.fixit.no.


erste et og www.

mix

produkter for hud & velvære

O p p s tram m e n de

Guinot Lift Summum Serum byr på ingredienser med oppstrammende effekt. Bidrar til at ansiktskonturene blir mer definerte, og huden eterlates med en fantastisk glød. Serumet forebygger linjer og gir en jevnere hudtone, samtidig som det tilfører masse fukt. Mer info: Beauty Products as / 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

N y, ele g an t drak t

Matis Reponse Delicate Sensibiotic Serum er utviklet for sensitiv hud og gir en øyeblikkelig, beroligende effekt, motvirker irritasjon. Mer info: Dermanor / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Ko r r i ger en d e

Matis Sensi-Age er en ny antiage og korrigerende pleiekrem for sensitiv hud. Korrigerer aldringstegn, linjer og rynker. Reduserer hudens sensitivitet, gir rikelig med fuktighet. Mer info: Dermanor / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Clean skin

Re nse n d e

Dermalogica Active Clay Cleanser er en balanserende og beskyttende dyprens til fet hud. Produktet inneholder aktiv prebiotika, som nærer hudens naturlige bakterier. Etterlater huden dyprenset, myk og revitalisert. Mer info: Skintific / www.dermalogica.no

Re g en e re re n d e

Janssen Cosmetics Retinol Lift er retinolbaserte kapsler for regenerasjon av huden. Fremmer produksjonen av nye hudceller, stimulerer kollagenproduksjonen og regenererer mindre hudskader forårsaket av UV-stråling. Etterlater huden frisk og elastisk med en jevn hudfarge. Mer info: Esthetica /33 77 52 44 / post@esthetica.no

B e s k y tte r h ud i ub al a n s e

Janssen Cosmetics Sensitive Skin Care serien er reformulert, basert på nye vitenskapelige funn om pleie og vedlikehold av sensitiv hud og hud med atopisk eksem og couperose. Produktene er også anbefalt som onkologisk hudpleie under og etter cellegift. Hele serien er utviklet for å beskytte, bevare og roe ned hud som er i ubalanse. Mer info: Esthetica /33 77 52 44 / post@esthetica.no

32

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

Da g lig effek t ivit et

Elemis Superfood AHA Glow Cleansing Butter er en rensebalm som fjerner alle spor av sminke og daglige forurensninger, samt gir en frisk glød. Den unike smørtil-melk formelen kan også brukes som en dyptrensende maske og fuktgivende øyemake-up fjerner. Mer info: Dermanor / 66 77 55 55 / www.dermanor.no


mix

produkter for hud & velvære

G l ø de n de

Doctor Babor Cleanformance Moisture Glow Serum gir øyeblikkelig fuktighet og en delikat glød, takket være lysreflekterende pigmenter fra et glimmermineral. Serumets hyaluronsyre og aloe vera metter huden med fuktighet. Inneholder 98 % ingredienser av naturlig opprinnelse. Sammen med Moisture Glow Cream gjenopprettes balansen i mikrobiomet. Mer info: Tjøstolvsen / 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

Klar fo r dagen

Doctor Babor Cleanformance Awakening Eye Cream er en lett krem som absorberes raskt, gir fuktighet og reduserer hevelse og skjulte, mørke sirkler under øynene. Et kompleks av asketrebarkekstrakt, niacinamider og organisk silisium støtter mikrosirkulasjonen i hudvevet. 95 % ingredienser av naturlig opprinnelse. Mer info: Tjøstolvsen / 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

Natu ral Beauty Ve d m ørke ts f re m brudd…

Dermalogica Retinol Clearing Oil er en aktiv nattolje som kombinerer to aktive ingredienser: retinol og salisylsyre, som begge er veldokumenterte ingredienser mot hudaldring og akneutbrudd. Mer info: Skintific / www.dermalogica.no

Re d u ser er pigmen t fl ek ker

Doctor Babor Refine Cellular Age Spot Duo-settet inneholder et serum og en krem som er designet for å minimere pigmentforstyrrelser som oppstår i huden ved aldring, hovedsakelig som respons på UV-eksponering. Steg 1: Age Spot Corrector, Steg 2: Age Spot Protector SPF 30, en lett dagkrem. Mer info: Tjøstolvsen / 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

34

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Profe s j on e l l l y st erapi

1

Priori Led Skin Therapy Unveiled er en neste generasjons bærbare lysterapimaske. Leverandøren fremholder at dette er den eneste lysterapimasken som er godkjent for det amerikanske og europeiske markedet. Bruk av masken gir ingen nedetid. Mer info: Dermanor / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

3-2020

A4 thorsen


SKIN CARE TO FEEL GOOD ABOUT

WE ARE PROUD TO BE

100% VEGAN

NATURAL INGREDIENTS

t os Besøk vår nettside eller kontak

s p å t elefo

CRUELTY FREE inf or m n for m er

a sjo n .

SKINCARE TO FEEL GOOD ABOUT Forhandler i Norge:

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no A4 thorsen spa find-20.indd 1

26.08.2020 11:03


mix

produkter for hud & velvære

Mo tv i rke r hy p e rp i g m e n te ri n g

Nimue Skin Technology Fader serien byr på produkter proppfulle av pigmentregulerende ingredienser, som vitamin C og E, samt et brigthening complex som er rikt på fukt og bremser aldringsprosessen. Mer info: Beauty Products as / 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

L in d r en d e

pH Formula SOS Gel Mask, lindrer og roer ned tørr og irritert hud. Ingrediensene styrker hudens naturlige hudbarriere, hindrer fuktighetstap og etterlater huden myk og fuktet. Mer info: Beauty Products as / 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

Beauty Boost For ka l de d a g e r

Ko r ea n sk p å s i tt b e s te

Janssen Cosmetics Winter Cream byr på rik pleie for tørr høst- og vinterhud. Den rike kremen med shea butter, macadamia, cupuacu og isis beskytter huden mot uttørking. Super kuldekrem til fornuftig pris. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

OMG! RED er en koreansk hudpleieserie som byr på bredspektrede antioksidanter som reparerer «klimaskadet» hud. Her får du en super boost, med fukt og botaniske råstoffer som bygger opp hudens spenst og elastisitet. Mer info: Beauty Products as / 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

M i l j øb e s k y tte l s e

Aktiv b e h a n d l i n g

Doctor Babor Cleanformance Revival Cream Rich er en fyldig krem som smelter inn i huden, og etterlater den silkemyk. Det sterkt konsentrerte komplekset av prebiotika forsterker hudbarrieren. Ideell som regenererende nattpleie. Mer info: Tjøstolvsen / 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

Priori TTC Natural Soothing Balm er en ren 100 % naturlig og mykgjørende balm fylt med triple tumerix complex og botaniske ekstrakter. For alle hudtyper som trenger beskyttelse og gjenopprettelse av miljøbelastninger og UV-stress. Formulert med Prioris tre patenterte, fargeløse gurkemeie-ekstrakter. Mer info: Dermanor / 66 77 55 55 / www.dermanor.no


trylldesign.no

Takknemlige føtter Fotterapeuter og fotspesialister over hele verden kjenner og verdsetter merkenavnet. Gehwol har løsninger for en mengde fot- og hudproblemer og kan tilpasse produkter individuelt, slik at akkurat du kan få den behandlingen din hud trenger.

For føttenes velvære. Gehwol Norge, Tjøstolvsen AS, post@gehwol.no www.gehwol.no

Følg oss på Facebook og Instagram: Gehwol Norge


mix

produkter for negler, vipper og bryn

a red

dients

Med Care Pen og Vinylux 2-in-1 fra CND er du alltid beredt. CNDs populære SolarOil og Rescue RXx kommer nå i prakstisk reiseformat som paser perfekt i håndvesken. Og skulle neglelakken trenge en touch up i løpet av dagen, er duo-pennen fra Vinylux helt perfekt. Her får du både farge og top coat i en håndvending. Enkelt å sikre velpleide, vakre negler, uansett anledning. Mer info: NeglAkademiet / 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

r ra l de

iv

N e g l e pl e i e i fa r ta

G l a d e fø t t er

Gehwol Fusskraft er markedsledende innen produkter til profesjonelle fotterapi-behandlinger. Merket byr også på et bredt spekter av videresalgsprodukter, solgt gjennom salonger og klinikker som har autoriserte fotterapeuter med på laget. Denne høsten settes fokus på pleie til føtter som er knusktørre og udelikate, med Gehwol Soft Feet Butter. Kremen kommer i en lekker krukke, har fantastisk konsistens og en nydelig duft. Produktet er basert på granatepleekstrakt og moringa olje, som gir næring og gjør huden smidig. Mer info: Tjøstolvsen / 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

K l ar t b l i k k

- For mange er tiden med klumpete, tunge og etter hvert dryssende eyelash extensions forbi. Kvinner ønsker seg noe nytt og naturlig, uten å skade og slite på sine egne vipper. Løsningen er vippeløft med LashUS, en smertefri, rask og effektiv behandling som faktisk styrker dine egne vipper, mener PR-ansvarlig i NeglAkademiet, Marianne Jemtegård. Mange salongkunder ønsker seg voluminøse, mørke og lange vipper. Se bilde fra Beautiful You i Molde: Ikke noe lim. Ikke noe løsvipper. Kun vakre, løftede naturvipper med skikkelig WOW-effekt. Mer info: NeglAkademiet / 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

H øs te n s p a l e tt

Det amerikanske merket CND er blant verdens ledende leverandører til proffmarkedet. Med tette bånd til moteuken i New York og London er CND med på de siste trendene. Høstkolleksjonene er derfor med på å gi en pekepinn på retningen i motebildet. Det designerne bak CND mener at verden trenger akkurat nå, er livlige farger som sprer glede og energi på kalde høstdager. Autumn Addict er en nytolkning av klassiske høstfarger, som vinrødt, beige og den store høstfavoritten «mauve», som med norske ord kan beskrives som blek- eller rødlilla. - Årets farger skiller seg drastisk fra tidligere sesonger på grunn av sin fremtredende og lyse palett. Vinrødt er i år klarere, skarpere, mer bærfarget og juicy. Den obligatoriske grønne fargen har tatt steget fra tidligere tiders mer mosegrønne og khaki dybder, til energisk eplegrønt, en farge som nærmest syder av energi. Og slik fortsetter det. Resultatet er en kolleksjon inspirert av dekadente desserter, sødmefylte frukthager og det gode liv, sier PR-ansvarlig Marianne Jemtegård i NeglAkademiet. Mer info: NeglAkademiet / 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

La ge hu �l ty an ve �l de

ne


tu ra l de r

RA

PA

a red

B E NS

tu ra l de r RA

FREE

B E NS

FREE

B E NS

a red

PA

dients

RA

a red

na

PA

ients red

iv

ing

na

iv

ing

ients red

iv

r ra l de

SELF TAN COLLECTION

FREE

Selvbruningsmousse �l ansikt og kropp som gir en naturlig, jevn og personlig �lpasset brunfarge. Oppnå en fantas�sk solkysset hud med ønsket intensitet ut i fra hudtype, anledning og års�d. Ladyinwhite Sunless Collec�on er veganvennlig med økologiske og naturlige ingredienser.

På samm Update?: niker linje

OPALE

ONICE AMETISTA GIADA

Ladyinwhite selvbruningsmousse er den nyeste generasjonen selvbruningsprodukter som forsterker hudens farge og skaper en personlig brunfarge. De �lgjengelige nyansene reflekterer behovene �l de typiske europeiske hudtypene. De inneholder blant annet an�oksidanter, økologiske planteekstrakter og vegetabilske oljer for hydrering av hud i dybden. I �llegg er noen av selvbruningsmoussene spesielt designet for å gi næring �l meget stresset hud.

AGATA

AMBRA

1 TIME

naturlig farge

2 TIMER

intens farge

3 TIMER mørk farge

neglakademiet.no · 23 25 36 36 · post@neglakademiet.no


mix

produkter for negler, vipper og bryn

Tr ygt o g kj a p t Miracle Mist 75 ml byr på hurtigtørking av neglelakk. Mer info: SkinNordic / 41 76 28 46 / www.skinnordic.no

N e gl efi l en es R ol l s R oyc e ?

By dine kunder på noe eksklusivt. Neglefilene fra negleguru Leighton Denny løfter resultatene, og Crystal Nail File er nominert til førstepris for 16. år på rad av Glamour Magazine. Filene byr på 25 års slipegaranti. Mer info: SkinNordic / 41 76 28 46 / www.skinnordic.no

Tre ndse tt en d e i n sp i r a sj o n

Milan-kolleksjonen fra OPI feirer kulturen, fleksibiliteten og ånden av de kulinariske og trendsettende underverkene i Milano denne høsten, skal vi tro OPI co-grunnlegger og merkevareambassadør Suzi WeissFishmann. - I mer enn to tiår har OPI begeistret kvinner rundt om i verden med sine destinasjonstema-kolleksjoner. Da vi først konseptualiserte denne kolleksjonen, reiste vi til Milano for inspirasjon. Vi vandret timevis i byens gater, mens vi sjekket ut den utrolige gatestilen, forklarer hun. Milanos fasade av industrigrå og skinnende stål kommer sammen for å inspirere gråaktige, metalliske fargetoner, med og uten skimmer. Blomstertoner i mørke, rike varianter av iris, lilla, lyng og morbær avslutter kolleksjonen med 12 forskjellige farger i fire forskjellige formler. De gir moderne varianter av vintageinspirerte nyanser i taupe, brent oransje, terrakotta og mørk blågrønn. Milan-kolleksjonen vil være tilgjengelig i Infinite Shine og Nail Lacquer. Se Instagram:@opi_nordic. Mer info: OPI-Coty / 23 05 30 00 / www.coty.com

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

Ne utv


BLI EN CND

SHELLACER I DAG! NEGLAKADEMIET DIN LEVERANDØR AV KURS

Vil du �lby verdens mest populære neglebehandling i din salong? CND Shellac er den originale gelelakkbehandlingen som legges som en neglelakk og får utseende og holdbarheten �l gele. CND Shellac er en profesjonell behandling som herdes i LED lampe og gir naturneglen besky�else med over 100 nydelige farger som si�er feilfri� i tre uker med en utrolig høy krystallklar glans, uten riper, avskalling og ma�e overflater. Med 30 års erfaring som kursleverandør og grossist for skjønnhetsbransjen �lbyr NeglAkademiet deg grunnkurs i CND Shellac med diplom. Sammen med vårt team av internasjonalt utdannede instruktører i Oslo, Bergen, Sola og Trondheim, vil vi på 2 dager lære deg alt du trenger for å kunne �lby CND Shellac i din salong. Kurset krever ingen forkunnskap. Ta kontakt med oss for kurs, faglig påfyll eller produkter �l den profesjonelle bransjen. Fullstendig oversikt over alle kurs i de ulike utdanningsprogrammene finner du på vår hjemmeside eller be om veiledning og råd fra våre fagansvarlige.

neglakademiet.no · 23 25 36 36 · kurs@neglakademiet.no

NeglAkademiet jobber kun med internasjonalt anerkjente og kvalitetssikrede varemerker som sikrer deg oppdatert undervisning innen de nyeste teknikkene og faglig utvikling. Med spesialisert fagkunnskap, og veiledet praktisk erfaring gir vi deg det beste utgangspunktet til å jobbe med de raskest voksende fagområdene i bransjen.

light

e l e g a nc e W E ’ V E G O T G R E AT C H E M I S T R Y

S A LO N G H u d & ve lv æ re MASTERS IN MICROPIGMENTATION

3-2020

41


V E L KO M M E N !

NORGESMESTERSKAP

Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

H U D P L E I E

O G

I H U D P L E I E 2021

N E G L E D E S I G N

∙ Calma Beauty AS

Geithus

∙ Claudias Hudpleie v/Claudia Næs

Lunde

∙ Hansen Willumstad

Fauske

PRISFEST MED K Å R I N G E N AV ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT

A r ra n g e re s 1 3 . m a r s 2 02 1 Arrangør:

FÅ M E R U T AV M E D L E M S K A P E T ! Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon. Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

42

S A LO N G H u d & ve lv æ re

3-2020

NFVB LANDSKONFERANSEN 2020 Årets landskonferanse er digital, men regionale grupper kan for eksempel samles fysisk og være på nett sammen. Man må da selvfølgelig ha godt smittevern, men det er vel salongledere ekstra godt drillet i. NFVBs medlemmer og tillitsvalgte har fått forhåndsoppgaver om hvordan man tenker seg fremtidens forbund, med utgangspunkt i de vedtak som ble gjort på fjorårets landsmøte. Mer informasjon og påmelding, se www.nfvb.no


STEP-UP

YOUR ESSENTIAL SKIN CARE

HJELPER MED NORMALISERING AV CELLENE BIDRAR TIL SUNN KOLLAGENOG ELASTINDANNELSE

BIDRAR TIL Å NORMALISERE PIGMENTERING

FREMMER NATURLIG FUKTIGHET

FORDELER med vitamin A

FORBEDRER PROBLEMATISKE HUDTILSTANDER

NORMALISERER MISDANNELSER I HUDEN

SUNN DERMIS OG EPIDERMIS

1

2

3

5

4

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg

AKSELERERER HELBREDELSE

TRYG G HET, PÅVI RKN I N G S KRAFT og UT VI KLI N GSM ULI GH ET E R!

ENVIRONS HJØRNESTEN ER VITAMIN A, C OG E I KOMBINASJON MED ANTIOKSIDANTER. ALLE PRODUKTENE ER SAMMENSATT UT FRA EN TANKE OM Å BESKYTTE, PLEIE OG REPARERE HUDEN PÅ CELLENIVÅ.

1

www.environskincare.no Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

take youthfulness to the

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no 2

3

NEXT LEVEL

4

Les mer på www.environskincare.no


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 3 / 2 0 2 0

Power Up Your Routine

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 3 / 2 0 2 0

To nye tilskudd til vår prisbelønte serie er her, og du vil ikke klare å leve uten dem.

Nyhet

BEDRE SALONGØKONOMI

Tips og råd når det gjelder salgskampanjer KORONARÅD:

Slik tilpasser du deg bransjens «nye normal» S K O L E S TA R T H U D P L E I E A K A D E M I E T :

Fulle klasser, fullt trykk

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , NEGLER OG FØTTER: LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Profile for 07 Interaktiv

Salong 3 - 2020