Salong 2 - 2022

Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

S

A

L

O

N

G

U T G AV E 2 / 2 0 2 2

Tro pi

cal

Coc

onu

t

S

30PF

U T G AV E 2 / 2 0 2 2

Hud & velvære

NFVB LEDERPROGRAM: VÅG Å TA LEDERROLLEN! ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT 2022: FAB.LOUNGE SETTER STANDARDEN MAY-LISS WESTERMANN: NORGESMESTER UT AV KOMFORTSONEN

SUMMER GLOW

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


esthetica.no

N F V B _ T I K TO K - S U K S E S S

VI LEVERER FAGLIG EKSPERTISE OG HØY KVALITET TIL DIN KLINIKK VELKOMMEN TIL ETT TEAM MED HØYT FOKUS PÅ KVALITET, KUNNSKAP OG PRODUKTER!

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYG G HET, PÅVI RKN I N G S KRAFT og UT VI KLI NGSM ULIGHE T E R!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no S E V I D E O F R A S KO L E - N M PÅ N F V B S S O M E .


Våre kursledere og foredragsholdere innehar høy internasjonal kompetanse og underviser ved høyskoler og i inn og utland! Våre konferanser og kurs er ettertraktet og vi har alltid begrenset antall deltakere for optimal læring og trening. De fleste av våre kurs arrangeres som workshops eller onlinekurs. I tillegg til internasjonale kongresser tilbyr vi faste kurs per halvår i Hyaluronfillers, Botulinumtoxin, Sklerosering, Laser, Microneedling, TCA-peeling og avansert hudpleie. HØY FAGLIG KOMPETANSE • KONGRESSER I INN OG UTLAND • DIPLOMKURS

VÅRE FASTE KURS Teoxane Academy Approach

Environ Skin Care Training

Janssen Cosmetics

• Basic Skinbooster

• Brand Story - VitaminA

• Body Line serien

• Basic Lips

• Basic Skin Care - Acne - Moisturisers

• Oily, Combination og Fair Skin seriene

• Basic Mid-Face

• Youth Skin Care - Youth - Radiance

• Demanding og Mature Skin seriene

• Advanced Upper Face

• Body Care- Sun Care - Comfort and Repair

• All Skin og Men seriene

• Advanced Lips and Perioral region

• Professional Peels

• Sensitive og Dry Skin seriene

• Expert Tear Through

Focus Training Skin Care

Quanta System

• Expert Full Face

• Kosmetisk Kjemi og Vitaminlære

• Laser og IPL

• Advanced Lower Face

• Fuktbalanse i huden

Esthetica Medical Approach

• Anti-age Generelt

Inspira

• Combination Perfection BTX + Filler

• Acne og Ubalanse

• Inspira Peels

• Nose Sculpting

• Solskader og Stråling

• Anatomi og Komplikasjoner • Sklerosering og Laserbehandlinger • Botulinumtoksin Basic • Botulinumtoksin Advanced

Esthetica EnvironSkinCareNO Teoxane Distributor Norway Janssen Cosmetics Norge

esthetica_norge EnvironSkinCareNorway teoxane.distributor.norway janssencosmeticsnorge

www.esthetica.no www.environskincare.no www.teoxanedistributor.no

ØNSKER DU KURSINFORMASJON ELLER Å BLI FORHANDLER AV VÅRE MERKEVARER?

Ta kontakt på post@esthetica.no eller telefon 33 77 52 44NY DISTRIBUTØR

VI HAR TO HJEM HUDEN & PLANETEN VÅR

VÅR MISJON ER Å BESKYTTE DEM BEGGE GJENNOM SKJØNNHET, ETIKK & BÆREKRAFT.

Det er vår forpliktelse å minske fotavtrykket vårt ved å

I Davines Village jobber over 40 forskere, inkludert kjemikere,

velge ingredienser av høy kvalitet som respekterer huden og

biologer og hudleger i Scientific Garden, vårt frilufts-

planeten. Våre produkter er laget i Italia med fornybare

laboratorium hvor de studerer levende planter for å oppdage

ressurser. Vi velger resirkulerbar emballasje og har 100%

botaniske molekyler til våre innovasjoner. Produktene våre er

C02-nøytral produksjon. Produktene er uten silikoner, animalske

veganske, og er klinisk og dermatologisk testet.

ingredienser, mineralolje, kunstige fargestoffer og SLS.

Godt for huden og planeten.

Scan QR kode & følg oss

VERDANT 56 15 68 00 - post@comfortzoneskin.no - verdantshop.no


I N NH O L D 2/2022

A RT I K L E R 8

Å R E T S H U D P L E I E B E D R I F T 20 22 : Fa b. L ou n ge s e t t e r st a n da r de n

14

N M I H U D P L E I E 20 22: Fa g li g ut for dr in g o g gl e de

18

M AY- L I S S W E S T E R M A N N , 7 . H I M M E L : N or ge sme st e r u t a v komfor t s on e n

22

N F V B L E D E R P R O G R A M : Vå g å ta l e de r r ol l e n !

26

B R A N S J E P R O G R A M M E T: Po p ulær t , e n ga sje r e n de o g sp e n n e n de

28

N F V B L A N D S KO N F E R A N S E 202 2 : M e d foku s p å u t v ikl in g

29

N F V B REGIONAPPARATET: Ve rd i fu l l t n e t t ve r k

30

CARINA DAHL ASPELI, HVIL VINGENE DAGSPA: E t y r ke me d va r me o g n ær h e t

34

SOMMERKAMPANJER: Høys e s o ng e n st a r t e r n å

46

INTERIØRINSPIRASJON: G i k unde n e nye oppl eve l s e r

48 NFVB PRESIDENT ESPEN SÆVOLD: Po s i t i v e ne rg i o g g j e nno m fø ri ng sk r a f t

6

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

FA S T E S I D E R 7

S ign e r t

36

U P DAT E - B eve ge l s er i bra n sjen

38

M I X - pr o du kt e r for h u d & vel være

44

M I X - pr o du kt e r for h en der & føt ter

50

N FV B in fo


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

Et fag i utvikling NFVB arrangerer konkurranser for både fagutøvere og bedrifter. Det er mange grunner til det. Konkurransekraft er alfa og omega i bedriftshverdagen. Bedriftens konkurransekraft er summen av de som jobber der. For mange handler det om uforløst kraft, om muligheter som ikke tas ut. Absolutt alle kan bli bedre på noe, og de aller beste jobber bevisst med utvikling hele tiden.

NFVBS FORMÅL a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse. d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare ramme­betingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene. e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen.

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

For mer informasjon om medlemsfordeler og innmelding - se

I denne utgaven av SALONG Hud & velvære møter du blant andre Mariann Edland, leder av Årets Hudpleiebedrift Fab.Lounge, og May-Liss Westermann, årets norgesmester i hudpleie. Begge brenner for faglig utvikling, og jobber målbevisst med dette på forskjellig vis. Både Mariann og May-Liss er gode ambassadører for faget, og er opptatt av å gi spirende hudterapeuter en god start på karrieren. NFVB setter utvikling på agendaen i mange sammenhenger. Bransjens eget lederprogram har vært en stor suksess, med særdeles gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen skriver også artikler i dette magasinet, og gir deg mange tips og råd om god ledelse. Bransjeprogrammet har også hatt flere populære kurs i ulike emner. NFVB har jobbet for at myndighetene gir støtte til kurs som vi mener kan være nyttige for bransjen. Anita Anker Eng i inciDerm har driftet kursene i hudpleiefaget, og hun oppsummerer erfaringer i dette magasinet. Har du ennå ikke deltatt i lederprogrammet eller bransjeprogrammet så noter deg at nye tilbud er satt opp rett etter sommeren. Ingen andre bransjeforbund kan tilby så stor bransjepolitisk påvirkningskraft som NFVB. Gjennom tilknytningen til NHO har man en stor og sterk organisasjon i ryggen. Samarbeidet er tett og godt, og medlemmene har unike medlemsfor­ deler. På NFVBs landskonferanse fikk medlemmene en gjennomgang av de prosjekter det jobbes med nå, og mulighet til å gi innspill underveis. Dette arbeidet handler om å sikre bransjens fremtid, og bidra til at alle skal oppleve både trygghet og trivsel i jobbhverdagen. Fagbrev Hudpleie er til behandling hos myndighetene. Det er mange som ønsker seg at hudpleie får fagbrevstatus, men det knytter seg også forplikt­ elser til dette. Det må være nok bedrifter som kan ta imot lærlinger og sikre at de får god og riktig kompetanse til å ta fagbrevet etter endt læretid. Det er en utfordring og en oppgave vi må jobbe godt med i tiden som kommer. Sommeren er her, til stor glede for soltørste nordboere. Dette gir også mange muligheter for salg av tjenester og produkter i salong og klinikk. Dette magasinet gir deg noen tips du kan bruke i din kundekontakt. Med ønske om inspirerende lesning

nfvb.no

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

2-2022

7


TEMA: ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT

Å R E T S

H U D P L E I E B E D R I F T

202 2:

Fa b . L oun ge setter standarden

Fab.Lounge Medispa er et velværeunivers i ordets rette forstand. Behandlingstilbudet er enormt, med gjennomført høy faglig standard. Nå er bedriften kårets til Årets Hudpleiebedrift av NFVB. - Det føltes som en veldig god anerkjennelse etter 13 års hardt og målrettet arbeid for å skape en sunn og god bedrift med trygge og kjekke arbeidsplasser, sier daglig leder og innehaver Mariann Edland. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R FOTO: BILDER HENTET FRA VIDEO AV JAN ALMÅS OG THOMAS AUKE

Norgesmesterskapene og den store prisfesten 19. mars viser bransjekraft. Det er både et showroom og en unik møteplass for hudpleiere, frisører og andre i skjønnhet og velværebransjen. Mariann Edland opplevde naturlig nok at opplevelsen hadde et høydepunkt på Prisfesten. - Prisfesten på The Hub var fantastisk på alle måter. Konkurransene på formiddagen var spennende. Det å se så mange dyktige terapeuter og frisører få utfolde sine kreative evner var en glede å se på, og resultatene de leverte var fantastiske. Show og prisutdeling på kvelden var veldig profesjonelt, og hele kvelden var WOW fra begynnelse til slutt, med alt som skjedde fra scenen til maten og service i salen. - Det å se over 700 festkledde deltagere hylle hverandre slik var en glede og utrolig kjekt for de 12 av våre 37 ansatte som fikk en unik helaften de sent vil glemme. Det at vi så ble utropt som vinnere av Årets Hudpleiebedrift toppet selvfølgelig hele dagen. S T O LT H E T O G G L E D E S O M Å R E T S HUDPLEIEBEDRIFT

Mariann gir uttrykk for at det var en fantastisk glede å ta seieren hjem til Stavanger, og hun retter en stor takk til alle sine fantastiske ansatte og kunder som har vært med på å gjøre dette mulig. - Etter to år med korona føltes denne seieren utrolig godt, etter mange og store utfordringer med nye rutiner som måtte tilpasses det smitteregimet vi har levet med de siste to årene. - Det har vært et samstemt og rungende hurra og glede fra alle sammen på vegne av bedriften. Alle våre ansatte jubler og er stolte over å være en del av vin-

8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

nerlaget, og at all hard og tålmodig jobbing gir belønning til slutt. Kunder, venner og familie melder tilbake at dette var en veldig fortjent anerkjennelse. Det føler vi som eiere også, i all beskjedenhet, etter mange års jobbing for å perfeksjonere oss på alle plan og spre glede hver dag blant ansatte og kunder. KREVENDE KONKURRANSEKRITERIER

Juryens vurdering av bedriftene i konkurransen er ganske omfattende. Det går fra økonomi, kommunikasjon og arbeidsmiljø, til bærekraft, samfunnsbidrag og omdømme. Det ble også spurt om erfaringer og lærdom gjennom pandemien. Gjennom en totalvurdering ser man bedriftens arbeid og resultat. For NFVB er det viktig både at bransjen har bevissthet om kriteriene, og at noen bedrifter kan være «fyrtårn» for andre. - Vi ønsket selvfølgelig å vise oss fra vår beste side og satte sammen en liten arbeidsgruppe på tre personer hvor vi evaluerte alle spørsmål og krav fra NFVB. Alle svar og kriterier som ble avkrevd, som statistikker, regnskap og spørsmål om drift, har hjulpet oss til å få en enda bedre oversikt over hva vi allerede gjør rett og hvor vi fremover kan forbedre oss, forteller Mariann. - Seieren skaper et enda sterkere samhold, mer stolthet og glede i arbeidshverdagen. Det føles jo selvfølgelig utrolig godt for den ansatte å vite at man hver dag står opp og går på jobb til Norges beste hudpleiebedrift. EN LÆRINGSPROSESS

Mariann mener konkurransedeltakelse setter fokus på forbedringsmuligheter. - Det å delta i en slik konkurranse gjør at du må gå igjen-


TEMA: ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT

ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT

ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT 2022

FA B L O U N G E A S STAVANGER

ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT 2022

Juryen uttaler: Bedriften har stein på stein bygget en solid kompetansebedrift innen sitt fagområde. Det er en arbeidsplass bygget for høy trivsel hos både ansatte og kunder. Det jobbes bevisst med bedriftsutvikling, og kundereisen blir bare bedre og bedre. Dette er en gjennomført profesjonell bedrift som løfter fagets og bransjens omdømme.

SE VIDEO FRA PRISFESTEN 2022 PÅ NFVBS SOME.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

9


TEMA: ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT

nom alle små detaljer i din egen bedrift for å finne alt som er bra, og da vil du i samme prosess også oppdage ting som kan forbedres. Det gir deg en ekstra push og giv når du vet at det endelige resultat handler om å vinne bransjens gjeveste og mest seriøse pris. - Det kreves en del arbeid å besvare alle spørsmål og kriterier i besvarelsen, og det må derfor settes av god tid og jobbes systematisk for å kunne presentere en riktig og troverdig besvarelse for at juryen skal kunne kåre den riktige vinneren. - Det gir en egen stolthet og glede over at juryen ser bedriftens profesjonelle ledelse, driftskultur og at den er med på å løfte frem faget og bransjens omdømme, men ikke minst at de ser at trivsel og kultur er alt for å lykkes som et team, sier Mariann. B Y G G E R E N K O M P E TA N S E B E D R I F T

Gjennom snart 14 år med forsiktig og kontinuerlig vekst i omsetning og antall ansatte, har Fab.Lounge fått et godt renomme i bransjen som et kvalitetsbevisst, profesjonelt og veldrevet kompetansesenter for hudpleie og andre fagområder innen skjønnhet og velvære. Det krever ikke minst bevisst arbeid med rekruttering, faglig utvikling og personaltrivsel. - Vårt mål og mantra som eiere har i alle disse årene vært å skape en trygg og kjekk arbeidsplass for våre ansatte der vi selv kunne tenke oss å jobbe! Trygghet for våre ansatte og god kulturbygging er en av nøklene til Fab. Lounges suksess. Vi har alltid vært en rekrutterende bedrift for å få nye medarbeidere inn i vår bransje ved å skape glede og engasjement rundt alle fagfelt i bedriften. Fab.Lounge er en multikulturell bedrift med mange nasjonaliteter som skaper et mangfold, kunnskap og nye ideer fra alle verdens kanter. Vi ønsker å bidra, hjelpe og gi trygge og seriøse arbeidsplasser med god opplæring også for våre nye utenlandske arbeidstakere, sier Mariann og legger til at Fab.Lounge i mange år har hatt et tett samarbeid med NAV for å gi jobbtrening og arbeidserfaring til unge arbeidssøkende. Dette samarbeidet har resultert i utvikling av fantastiske medarbeidere og fast ansettelse, forteller hun. HEMMELIGHETEN BAK EN GOD HVERDAG

Fra første dag av ansettelsen er hovedfokus på at den ansatte skal være en snill og hjelpsom kollega og vite at hemmeligheten for å skape en god hverdag for seg selv ligger hos den enkelte ved alltid å være den beste versjonen av seg selv, forteller Mariann. - God team-mentalitet er bygget opp over lang tid. Vi utvikler en kultur som gir ansatte opplevelsen av at det er

godt å gå på jobb. Vi vil videreutvikle en helsefremmende arbeidsplass ved å øke trivsel og engasjement. Vi skal ha de beste fagfolkene på alle våre tjenester, og være gode på kvalitet og prosedyrehåndtering. Alle skal til enhver tid være topp motiverte, fordi vi ønsker å gi våre kunder den beste opplevelsen og de beste resultatene. - Vi har ofte ulike teambuilding-aktiviteter, som turer, bowling og sosiale sammenkomster. Dette er noe de ansatte setter utrolig stor pris på. De er også utrolig flinke til å ta egne initiativ, som å invitere hverandre med en liten tur på kafe etter jobb eller å ta en lengre tur. Hos oss er vi en stor gjeng med venner. PROFESJONALITET OG KUNNSKAP

Svaret på om en bedrift lykkes ligger i om kundene er så fornøyde at de kommer igjen og igjen. Fab.Lounge har god tilstedeværelse på hele «kundereisen». - Det skal legges vekt på hele kundereisen fra førsteinntrykket til oppfølgingen. Ved ankomst har man gratis parkering rett ved inngangspartiet og møtes med en innbydende og fin fasade. Inn forbi døren har klinikken et stort, lekkert og imøtekommende resepsjons-/butikkområde med wow-faktor. Kunden blir møtt av smilende, imøtekommende og profesjonelle ansatte som vil gi deg en fin start på din kundereise videre i klinikken. Vi vil alltid gjøre det beste vi kan for at kunden vil komme tilbake på en ny reise med oss. Profesjonalitet og kunnskap er nøkkelen til suksess, mener Mariann. FA G L I G U T V I K L I N G

Fab.Lounge ønsker at alle ansatte har best mulig kunnskap om både produkter og behandlinger. - I tillegg til interne gjenoppfriskningskurs, samt kursing i nye produkter og behandlinger, oppfordrer Fab.Lounge også alle ansatte til å søke kompetanseheving på eget initiativ, hvor salongen dekker kostnader for kurs, reise og opphold hvis dette kreves. - Ved introduksjon og vurdering av nye produktserier eller behandlinger er de ansatte alltid spurt og rådført i forkant om deres mening og innspill. De ansatte får også selv bidra med utvikling av hudpleier, spabehandlinger, spesialtilbud etc. på vegne av bedriften. Vi hører alltid på ansattes tips og ønsker hvis nye produkter eller behandlinger ønskes. Da setter vi ned en arbeidsgruppe som sammen med ledelsen evaluerer om dette er noe for oss, forteller Mariann. Fab.Lounge er ofte til stede på messer i inn og utland for å hente ny inspirasjon og plukke opp nyheter blant gode produkter og behandlinger som kan passe klinikkens kunder. - Vi streber alltid etter å kunne tilby det beste til våre kunder i alle våre avdelinger, smiler Mariann.

På andre arenaer For Fab.Lounge er det viktig å vise seg frem på seriøse og sunne arenaer. - Vi prøver å vise oss på litt andre arenaer hvor vi også fremmer sunnhet, så vi er i dag stolt sponsor av Sola Håndball og er Camilla Herrem sin private sponsor. Camilla Herrem er en glede å jobbe sammen med og er et fantastisk ansikt for Fab.Lounge. - Vi er også partnere i Sola Golf, der vi arrangerer årlig Norges største golfturnering for damer. En kjempesuksess med 120 sprudlende damer. Her har vi med våre flotte leverandører som stiller med premier, og sammen lager vi et unikt arrangement.

10

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022


TEMA: ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT

ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT 2022

ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT 2022

FA B L O U N G E A S STAVANGER B I L D E R F R A I N S TA G R A M @ FA B . LO U N G E

Sommerens heteste tips Kundenes favorittbehandlinger - Kundene våre er ekstra glad i våre signaturbehandlinger til ansikt, hvor vi har spesiallaget behandlinger som er best for alle og med høyt fokus på velvære og egentid. - Alt av kosmetiske injeksjoner, laser, negler og fotbehandlinger er veldig populært. Vi har også veldig dyktige massører og spesialister på microblading. Alt av vippe og brynsstyling er alltid populært. - Det finnes ca. 350 forskjellige behandlinger på Fab. Lounge. Det er derfor vanskelig å plukke ut enkelte favorittbehandlinger, men vi ser jo noen sesongbetonte svingninger, der for eksempel noen behandlinger topper seg før sommeren, som fotpleie og kroppsbehandlinger. T R E N D E R M Å E VA L U E R E S

- I dagens marked finnes det utrolig mange flotte merker med nye, banebrytende teknologier både i produkter og behandlinger. Men det er også viktig å være tro mot det vi allerede mener er bra, og ikke ukritisk bare skifter for å hoppe på en ny trend. Vi evaluerer alltid det nye som kommer, men hvis vi har noe som fungerer bra og som kundene elsker, ser vi selvfølgelig ingen grunn til å bytte.

Vi spurte Mariann om hennes personlig tips og råd for sommeren. Solbeskyttelse er selvfølgelig essensielt, men litt endret vitaminfokus er også på hennes liste. - Den største forskjellen er at jeg bytter ut A-vitamin-produktene med vitamin C og andre vitaminserum, pluss at fuktighetskremen har lettere konsistens. - For min daglige rutine sverger jeg til rens, poresammentrekkende serum, fuktserum, serum med høykonsentrert vitamin C, lett fuktighetskrem, lett øyekrem og tyntflytende solkrem spf50 som reduserer pigmentering. I tillegg eksfolierer jeg huden og bruker en god fuktmaske to ganger i uken. —› Bruk minst SPF 50 i ansiktet (hele året) —› Rens huden hver dag, da vi ofte har mer av både svette, talg og solkrem om sommeren. —› Bruk gode fuktighetsprodukter og antioksidanter for å «reparere» huden. —› Bruk en mild peeling et par ganger i uka. —› Drikk ekstra vann. —› Bruk litt selvbruning for å få sommer­gløden fremfor å ligge for lenge i solen. —› Nyt den vakre tiden vi går inn i, men helst under en parasoll for ekstra beskyttelse.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

11


S TO LT M E D L E M AV N F V B O G N H O

E n stor TAKK t il våre dyktige fagfolk som h ar t a t t smit tever n EK STRA SERIØ S T gje nnom h ele pan demien .

Les mer om medlemsfordelene dine på nfvb.no

12

# T RYG G SALO NG #NF V B

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022


YOUR EVERYDAY EXPERT SKINCARE + Alpine rose extract helps to slow down aging + 100% developed for skin improvement & regeneration + 100% vegan & clean* EXPERT SKINCARE. MADE IN GERMANY SKINOVAGE Recommended by leading experts. Find your individual Skinovage routine now. *vegan: no animal-derived ingredients, clean@Babor: FREE OF SILICONES, PARABENS, PEGs, MICROPLASTICS, LACTOSE, GLUTEN and MINERAL OIL

ÅR

TJ Ø S T O L V S E N


NM 2022 GLIMT FRA NM I HUDPLEIE

SE VIDEO FRA NM I HUDPLEIE 2022 PÅ NFVBS SOME. 14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022


TEMA: NM I HUDPLEIE 2022

N M

I

H U D P L E I E:

Faglig utfordring og glede Norgesmesterskapet i hudpleie viste fagkunnskap fra utøvere som brenner for faget. Det var virkelig flinke hender i aksjon på The Hub i Oslo. Konkurransedeltakelse krever noe av deg og gjør noe med deg. Du må bygge kompetanse, trene og praktisere. Når du så står på arenaen, må du være skjerpet og konsentrert. Faget må sitte helt ut i fingerspissene. Under NM skapes det en helt egen energi og nerve når utøverne skal vise faglig dyktighet foran både publikum og jury. De som tar den utfordringen har allerede vunnet en personlig seier. S T O LT H E T O V E R F A G E T

I 2020 og 2021 ble NM koronaavlyst. Det var derfor en stor glede å igjen kunne løfte faget frem i NM-rampelyset. – Det var utrolig spennende å se de dyktige og modige deltakerne i aksjon. Det viser stolthet for faget, sier Thora Margrethe Hagen fra Klinikk Matis. Hun var en av NMdommerne. - Det var gøy å dømme under NM. Rammen var perfekt, med flotte lokaler i The Hub og en arena som var publikumsvennlig. Det var et imponerende opplegg. Jeg synes vi var et godt dommerteam, og vi så virkelig flinke fagutøvere. Det var hender i arbeid, med god flyt og teknikk. Man fikk god forståelse av kunnskapen som ligger bak. Jeg synes også vurderingskriteriene dekker helheten, og at det kåres en verdig vinner, smiler hun. Vi krysser fingrene for at NM nå virkelig er i gang igjen etter koronaen. Vi trenger kontinuitet, for dette er også en arena som synliggjør faget, som igjen er viktig for rekrutteringen. Glede og entusiasme for yrket er hva som virkelig betyr noe. Ø N S K E R FA G B R E V V E L KO M M E N

Thora brenner for å styrke hudpleiefaget. Hun mener grunnutdanningen må styrkes, og at den offentlige fag-

brevmodellen må innføres. Det vil si at etter to år på skole kommer to år som lærling i bedrift. - Det tar tid å bli en god hudterapeut. Man må følge opp kandidaten, bygge opp faglig styrke og øve inn god kunde­ behandling. Men det gir kvalifikasjoner som blir lagt merke til. Det styrker omdømmet, og vil bety mye for rekrutteringen til faget, mener hun. Sammenhengen mellom skolering og bedriftsopplæring er ganske åpenbar. Konkurranser for elever og yrkesutøvere virker motiverende for mange, og synliggjør fagkunnskap. Denne helhetstankegangen er noe NFVB jobber for.

«Det var gøy å dømme under NM. Rammen var perfekt, med flotte lokaler i The Hub og en arena som var publikumsvennlig. Det var et imponerende opplegg» S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

15


NM 2022 GLIMT FRA NM I HUDPLEIE

16

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022


SE VIDEO FRA NM I HUDPLEIE 2022 PÅ NFVBS SOME. S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

17


Fakta: May-Liss Westermann Arbeidssted: 7. Himmel, Bodø Alder: 31 Utdanning: Hudpleier Antall år i faget: 10 år Aktuell som: Norgesmester i hudpleie 2022

May-Liss Westermann er rektor ved 7. Himmel Akademiet og har høye mål for utdanningen til en bransje med store faglige behov.

«Kjenner på en stolthet over kvaliteten som bedriften 7. Himmel har. Dette var det beste med hele konkurransen»

18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022


TEMA: NM I HUDPLEIE 2022

Høy energi og stor konsentrasjon. NM i hudpleie er krevende for alle deltakere.

M AY- L I S S

W E S T E R M A N N ,

7.

H I M M E L:

Norgesmester ut av komfortsonen - NM i hudpleie var en skikkelig boost! Spennende, mye adrenalin og kjenne på det å gå ut av komfortsonen. Gøy og lærerikt, sier May-Liss Westermann fra 7. Himmel i Bodø. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R FOTO: BILDER HENTET FRA VIDEO AV JAN ALMÅS OG THOMAS AUKE / 7. HIMMEL

- Jeg hadde ikke noe mål om å vinne. Mitt mål var å utfordre meg selv, noe som jeg gjorde ved å delta. Å vinne var kjempestas, men også at mine kollegaer Amanda tok 2. plass og Tora tok 3. plass i disiplinen ansiktsbehandling. Kjenner på en stolthet over kvaliteten som bedriften 7. Himmel har. Dette var det beste med hele konkurransen, sier årets norgesmester. NM-DISIPLINER FRA HVERDAGEN

Årets norgesmesterskap i hudpleie besto av to disipliner: Ansiktsbehandling og farge og form av bryn. Deltakerne kunne velge å delta i en av disiplinene eller begge, men norgesmesteren kåres ut fra sammenlagtresultatet. May-Liss mener det er bra at konkurransen har kriterier fra salonghverdagen. - Disiplinene var veldig greie. Dette er jo mye av det hverdagen til hudterapeuten består av, både hudpleie og bryn. På sikt hadde det vært gøy med flere disipliner, som for eksempel vokseteknikk. Konkurransen var ellers veldig bra gjennomført. Godt med info om hva som skulle skje, hva som var kriterier og reglement. - Det ble ikke så mye tid til forberedelse. Jeg valgte ut

produkter ut ifra modellens behov, og laget en sjekkliste på hva jeg skulle ha med meg. Ellers bestemte jeg meg å gjøre akkurat slik jeg gjør i hverdagen min på kabinettet, sier May-Liss. MOTIVERENDE OG BEKREFTENDE

May-Liss Westermann er lærer og rektor ved 7. Himmel Akademiet. Det betyr mindre kundebehandling enn i klinikk, men hun er særdeles engasjert i faget. - NM-gullet ble en stor bekreftelse for meg, spesielt når jeg ikke har jobbet som terapeut på flere år. Jeg startet som ferdig utdannet hudterapeut i 2008, og har jobbet de siste fire årene som faglærer og rektor ved 7. Himmel Akademiet. Da det dessverre ikke ble skole i år på grunn av lavt søkertall jobber jeg som terapeut tre dager i uken. Det å kjenne på kundekontakt igjen og gjøre det jeg elsker, og samtidig få bekreftelse på god jobb, er helt fantastisk! T I D L I G K A R R I E R E VA L G

At May-Liss ble hudterapeut var nærmest selvsagt. Karriereveien ble lagt tidlig. - Fra jeg var lita har jeg hørt at jeg har gode hender, flink

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

19


T E M A : K O M P E TA N S E U T V I K L I N G

TEMA: NM I HUDPLEIE 2022

til å massere og alltid hatt omsorg for mennesker. Jeg var ung da jeg valgte karriere, men det dro meg til hudpleie­ linja i Mosjøen. 16 år gammel flyttet jeg fem timer unna hjemplassen min for å studere. GOD ENERGI

May-Liss føler at jobbhverdagen er svært givende, både som lærer og terapeut. - Akkurat nå jobber jeg to dager i uken med prosjekter og planlegging av neste skoleår ved vårt akademi. Så jobber jeg tre dager som terapeut. Hverdagen består av fantastiske kollegaer, teambuilding, masse kunder og god energi! Hun forteller at god kundebehandling også er god motivasjon og en drivkraft. - Det å kunne få veilede, hjelpe kundene med hudhelse, velvære, et pust i bakken i en ellers så travel og hektisk hverdag, takknemligheten og kundeforholdet! Helt fantastisk! P E R S O N L I G E F AV O R I T T E R

Hudpleiefaget byr på mange muligheter, både innen behandlinger og produkter. Vi spurte selvfølgelig om norgesmesterens favoritter. - Ansiktsbehandling med massasje er min favorittbehandling! Vår signatur 7. Himmel Elemis ansiktsbehandling er helt fantastisk! Jeg gjør en del massasje også, både velvære og fysikalsk. Mine favorittprodukter er Elemis, Skinbetter Science og Dr. Schrammek. - Akkurat nå holder jeg på å sette meg inn i elektrolyse. Jeg vil jobbe med dette siden vi har stor etterspørsel på behandlingene. Har jobbet med dette tidligere, men trenger å friske opp teknikken. N M U T V I K L E R FA G K U N N S K A P

NFVB arrangerer NM i hudpleie med formål om å skape en arena som stimulerer til faglig utvikling. May-Liss har

20

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

en klar oppfordring til andre som vurderer å konkurrere i NM. - Kjør på! Det er fort gjort å havne i den trygge komfortsonen. Mye læring, og bare det å være med er jo en seier i seg selv! Møte andre kollegaer, utveksle fagkunnskap og bygge nettverk er jo en kjempefordel!

Norgesmester er en fin tittel å smykke seg med.

NM HUDPLEIE Disiplin 1: Ansiktsbehandling (60 min.) Disiplin 2: Farge og form av bryn (30 min.) Sammenlagtvinner er Norgesmester. Arrangør: NFVB

SE VIDEO FRA NM I HUDPLEIE 2022 PÅ NFVBS SOME.


Age Beauty Secret The secret of new youth

DISTRIBUTØR:

TLF: 55 28 28 28

BIOLINE_NORGE

BIOLINENORGE


TEMA: LEDERUTVIKLING

N F V B

L E D E R P R O G R A M:

Våg å ta lederrollen! En viktig del av NFVB Lederprogram handler om å våge å ta plass som leder. For mange er dette en viktig modningsprosess som skyter fart gjennom lederutviklingen sammen med andre ledere. I denne artikkelen synliggjør lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen hvordan dere sammen kan utvikle selvledelse, slik at du som leder kan drive lederskap og ikke kun drive administrasjon. T E K S T: A L F I N G E C L E V E - S T I A N S E N , L E D E R U T V I K L E R L E A D I N G E D G E A S O G H O V E D T R E N E R PÅ N F V B L E D E R P R O G R A M

Når du blir leder, faller det naturlig en del ekstra oppgaver ned på dine skuldre. Mange kjenner igjen at dette typisk er mye ekstra administrasjon som tar tid. De fleste fikser dette «...litt innimellom alt annet og gjerne på kveldstid». Hvor blir det av tiden til å coache, motivere, kjøre 1:1 oppfølging og gode personalmøter? Som leder gjør du lurt i å delegere, forvente ansvarlighet og eierskap til utvikling. Da bør du arbeide godt med å utvikle selvledelse hos dine medarbeidere. Dette er veien å gå for å ta lederrollen og få overskudd til å faktisk drive lederskap.

22

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

FEM OMRÅDER FOR LEDERUTVIKLING

Jeg vil her synliggjøre fem områder dere bør jobbe med på salongen/klinikken for å utvikle sterkere grad av selvledelse. Dette er områder vi også går i dybden på i lederprogrammet. OMRÅDE #1: P E R S O N L I G E P R E S TA S J O N E R

Dette området handler om at medarbeidere er i stand til å sette seg egne mål og gjøre den innsatsen som skal til for å nå disse målene. Dette er noe dere kan forvente av hverandre.


TEMA: LEDERUTVIKLING

«Som leder skal du bringe ut det beste i deg selv og dine medarbeidere. Du bør arbeide bevisst med å utvikle selvledelse hos dine medarbeidere» LEDERUTVIKLER ALF INGE CLEVE-STIANSEN.

Mål skaper energi og motivasjon, spesielt når medarbeideren setter sine egne. Du må gjerne utfordre som leder, men det er noe kraftfullt å sette sine egne mål for deretter nå de. Da er din rolle som leder å følge opp, støtte og utfordre på veien frem. Personlige prestasjoner handler også om å være bevisst sine verdier. Vær åpen med hverandre på hva som er viktig i jobbrollen, og forvent av hverandre at man tar personlig ansvar i å få dette innfridd i egen hverdag. Bli enige om noen felles verdier som skaper de riktige forventninger til hverandre. Om personlige verdier står i konflikt med fellesskapets verdier, er det de felles verdiene som bør veie tyngst. OMRÅDE #2: P E R S O N L I G E N D R I N G S K O M P E TA N S E

Hvor flinke er dere til å gi hverandre tilbakemeldinger? Tilbakemeldinger er det viktigste verktøyet du har for å kunne utvikle bevissthet på hva som er bra og hva som er behov å forbedre. I et team kan dere forvente av hverandre at dere både gir og søker tilbakemelding. Dette er en grunnleggende egenskap for å utvikle selvledelse. Skap derfor et godt og trygt miljø for å gi og ta imot tilbakemeldinger. Ta hverandre i å være god og støtt hverandre der dere ser behov for endringer. Da bygger dere kontinuerlig en god endringskompetanse. Tilbakemelding skal ikke bare gå fra leder til medarbeider, men fra medarbeidere til ledere og mellom medarbeidere.

som fagperson, om kunden, om produktets naturlige del av behandlingen osv. OMRÅDE #4: P E R S O N L I G E M O T I VA S J O N S S T R AT E G I E R

Det å være bevisst hvordan du motiverer deg selv er en viktig del av det å utvikle selvledelse. Noen dager kan for enkelte være litt mer krevende enn andre dager. Er det akseptabelt å ta med seg dårlig energi og lite motivasjon inn i jobbhverdagen, i møte med kollegaer og kunder? I min verden så er ikke det akseptabelt, og jeg opplever enkelte ledere kan slite litt med dette. Det tar mye oppmerksomhet, og det virker som at det skal være andres oppgave å motivere gjengangere av dårlig energi! Snakk om hvordan den enkelte klarer å motivere seg selv og ta ansvar for sitt eget følelsesregister. Hva skal vi bringe til bords av følelser til hverandre og kundene når vi kommer på jobb?

« I e t te am kan d e re for ve n te a v hve ran d re at dere b å d e g i r o g s øke r ti l b a ke m e l di n g . D e tte er en g run n l e g g e n de e g e n s ka p for å utv i k l e s e lv le dels e»

OMRÅDE #3: PERSONLIG BENCHMARKING

En fin måte å utvikle selvledelse på er å la seg inspirere av andre som er bedre enn deg. Som leder kan du legge til rette for det ved å trekke frem gode resultater og kunnskap hos hver enkelt medarbeider, og la dette få ta plass på for eksempel personalmøter. Vær nysgjerrig på hva dine kollegaer gjør for å få de gode resultatene. Du kan som leder forvente av dine medarbeidere at de er nysgjerrige og ydmyke for andre måter å gjøre ting på. Lær av beste praksis, og husk at bak enhver handling ligger det en måte å tenke på. Vær derfor nysgjerrig på hva man tenker og tror på om det man gjør for å få frem et godt resultat. Bare ta produktsalg som et eksempel. I enhver salong/ klinikk er det ofte stor variasjon på dette fra medarbeider til medarbeider. Hvorfor er det slik? Noe vil du selvsagt finne i hva de beste konkret gjør og sier, men bak denne adferden har de en bestemt måte å tenke på. Om seg selv

Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen tar hudpleier Carina Dahl Aspeli med på en helt unik utviklingsreise.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

23


T E M A : FA G O P P L Æ R I N G

OMRÅDE #5: PERSONLIG OMDØMME

Hva slags etterlatt inntrykk ønsker du at andre skal sitte igjen med etter å ha møtt deg? Denne bevisstheten er en viktig del av selvledelse. Du må gjerne se på deg selv som en merkevare, om du vil eller ei, fordi du skaper inntrykk. Hva ønsker du å bli assosiert med? På et personalmøte kan dere gjerne dele med hverandre hva man ønsker å skape av inntrykk i sin måte å fremstå på. Og så kan jo teamet rundt bekrefte eller korrigere dette. Min erfaring er at ikke alle er bevisst hva de etterlater seg av inntrykk, og for noen kan de ha en «blindsone» på hva de faktisk blir assosiert med. «Når jeg tenker på deg, så tenker jeg på...» kan både være overraskende positivt og overraskende negativt for enkelte. Våg å snakke om dette slik at den enkelte kan forme sin fagekspertrolle mer og mer i retning av det ønskelige, både for individet selv og salongen/klinikken. Når dere arbeider med disse områdene sammen vil dere oppleve at den enkelte tar mer og mer eierskap til sin egen jobbhverdag, og du som leder trer mer og mer inn i lederrollen på en positiv måte. Lykke til!

NFVB Lederprogram kull 5 sertifisert. Etter et halvår med kursing, coaching, trening og bruk av ny kunnskap i egen bedrift kunne deltakerne i NFVB Lederprogram Kull 5 avslutte med ledersertifisering 12. mai. Alle deltakerne presenterte sin utviklingsreise, fra første målsetting via dedikert jobbing til håndfaste resultat. NFVB gratulerer med fantastiske prestasjoner.

24

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

SKREDDERSYDD LEDERUTVIKLING

Har du lyst til å utvikle deg som leder, løfte bedriften din og øke lønnsomheten? NFVB Lederprogram gir deg kompetanse, verktøy og personlig coaching. Fem kull på NFVBs lederprogram er allerede gjennomført. Til høsten starter kull 6 opp i Oslo/Lillestrøm og påmeldingen pågår nå. Mer informasjon finner du på nfvb.no


New

ELEMIS BIOTEC Technology with CryO2 Therapy 6 clinically proven technologies delivering the complete treatment solution for immediate, visible results.


T E M A : FA G L I G U T V I K L I N G

De lærerike kursene fra inciDerm tar hudpleiebransjen på alvor. Det er maks 50 deltakere per kurs, som har vært fulltegnet.

B R A N S J E P R O G R A M M E T:

Populært, engasjerende og spennende Hudpleiere og hudpleiebransjen har gjennom Bransjeprogrammet fått en unik mulighet til kompetanseutvikling. I samarbeid med inciDerm har det blitt gitt tilbud om mange gratis nettkurs, og nye tilbud kommer. T E K S T: J A R L G A R D E R

Faglig påfyll og oppdatering bør en profesjonell yrkesutøver alltid være åpen for. Når tilbudet er gratis, bør man virkelig sperre opp øynene. Når du kan jobbe på nett og kursportalen er tilgjengelig 24/7 så er terskelen lav for å delta. De tidseffektive og lærerike kursene fra inciDerm har også vært raskt fulltegnet. Vi spurte Anita Anker Eng, gründer og eier av inciDerm, om hennes erfaringer med Bransjeprogrammet. TEMA SOM TREFFER

- Kursene er blitt veldig godt mottatt, og alle kursene er raskt blitt fylt opp. Kursene som er levert til nå har nok hatt et innhold/tema som har truffet godt. Hudbarrieren og fokuset på hud og ernæring er temaer innenfor faget som er veldig aktuelt å kunne mer om. Jeg tror at produkt-/merkenøytrale kurs som dette er etterlengtet i bransjen, og oppslutningen er derfor stor, forteller Anita. - Jeg berømmer lærevillige hudpleiere for deres engasjement for kursene og deres iver etter å lære mer. Til26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

bakemeldingene er bare gode, og mange takker varmt og hjertelig for kunnskapen de har fått tilegnet seg gjennom kursene. Deltakerne er også veldig fornøyde med denne måten å lære på (online) og flere føler at læringen er med på å gi økt motivasjon og arbeidsglede. ØNSKE OG ENGASJEMENT FOR LÆRING

- Jeg jobber med fagkunnskap og formidling av fordypende læring for hudpleiebransjen til daglig, med blant annet «Hudens Verden». Jeg ser og virkelig opplever et stort ønske og engasjement for læring. Det er helt supert å kunne få være med å levere disse kursene i samarbeid med Bransjeprogrammet. Det å kunne tilby gratis kurs for hudpleierne, og mulighet for fordyping i fagkunnskapen, syns jeg er utrolig givende. - Dagens og fremtidens hudpleier er faglig sterk og er stadig ute etter å lære mer, slik at hun/han er kunnskapsrik og kan tilby kundene det beste av veiledning, behandling og produkter. Ved å lære mer kan man som


T E M A : FA G L I G U T V I K L I N G

hudpleier også hjelpe kunden mer helhetlig med større bredde og dybde i behandling og veiledning, noe som jeg tror er et viktig grunnlag for optimale resultater. DE VIKTIGE INGREDIENSENE

- Nye og spennende kurs vil komme til høsten. Da er det andre spennende temaer som står for tur. Flere i bransjen etterspør kurs innenfor kosmetiske ingredienser, så vi kan vel røpe at neste kurs holder seg innenfor dette temaet, smiler Anita. - Mine ønsker er at Bransjeprogrammet for hudpleiere skal kunne fortsette også i tiden fremover, med gode og aktuelle kurs for alle hudpleierne i bransjen, stor som liten aktør, slik at vi som bransje fortsetter å vokse faglig. Så får vi se hva bransjen ønsker seg videre.

Gratis nettkurs Bransjeprogrammet i samarbeid med inciDerm tilbyr nå disse nettkursene (under). Nye kurs settes opp etter sommeren.

Kurset tar for seg den viktige, grunnlegg­en­de og avanserte hudforståelsen. Du vil lære om de ulike fysiologiske systemene i huden som er med på å gi huden dens viktige funksjoner, med tanke på beskyttelse og barriere. En dyktig hudpleier må kjenne godt til disse mekanismene samt vite hvordan vi best legger til rette for en godt fungerende barriere. Vi jobber i dag med meget virkningsfulle ingredienser, produkter og behandlinger. En god forståelse og respekt for hudens fysiologi og anatomi er særdeles viktig, og kan føre til enda bedre resultater i ditt arbeid med hud. Dette er basic-kurset og du bør ha tatt dette kurset for å delta på de kommende kursene.

Unike muligheter til kompetansehevning - gratis! Bransjeprogrammet er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter. Programmet skal bidra til å øke deltagelsen i etterog videreutdanning blant fagarbeidere.Tilbudene vil være bransjespesifikke eller av mer generell karakter. Tilbudene er av ulik lengde og omfang. De er gratis og arbeidsrelevante. Bransjeprogrammet ble satt i gang for frisør- og velværebedrifter våren 2020 med korte, fleksible tilbud fra ulike utdanningsinstitusjoner. Kursog utdanningstilbudene er valgt ut og forankret i Norske frisør- og velværebedrifters strategi.

Foto: Beate Willumsen

D E R M AT O L O G I - M E D F O K U S PÅ H U D B A R R I E R E N

O M B R A N S J E P R O G R A M M E T:

NÆRINGSSTOFFER FOR HUDEN - H E L H E T L I G TA N K E G A N G

Huden er et resultat av flere ulike faktorer. Næringsstoffene er en av disse faktorene som kan være med på å påvirke huden. Vi sier ofte at kosthold ikke er årsaken til en hudutfordring, men det kan absolutt være en del av løsningen. Huden vår består i stor grad av levende celler, og de er alle avhengige av tilførsel av blant annet vann, oksygen og næringsstoffer. Her lærer du om hvilken rolle de ulike næringsstoffene har på hud og kropp. Det mange ikke tenker på, er at det er vel så viktig å ha fokus på hva man ikke får i seg, som hva man faktisk får i seg. I kurset her det fokus på næringsstoffer ut ifra et hudhelse-fokus, og selvsagt ikke et vektrelatert fokus. Du lærer om karbohydrater, proteiner, fett, vitaminer og mineraler og deres effekt på huden. KURSBEVIS

Etter gjennomført kurs avlegges en nettbasert oppgave med 50 spørsmål (MCQ). Ved godkjent test, mottar du et kursbevis.

- Jeg berømmer lærevillige hudpleiere for deres engasjement for kursene og deres iver etter å lære mer, sier Anita Anker Eng, gründer og eier av inciDerm.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

27


TEMA: NFVB LANDSKONFERANSEN 2022

Mentimeter var verktøy til spørsmål og svar.

Presidenten var selv en rød tråd gjennom landskonferansen.

N F V B

L A N D S KO N F E R A N S E

2022:

Med fokus på utvikling Årets landskonferanse hadde virkelig utvikling på agendaen, med mange innfallsvinkler. Konferansen viste også hvordan nye digitale verktøy påvirker måten vi jobber og utvikler oss på. Konferansen var planlagt til å være hybrid, det vil si både fysisk og digital. Men når koronaen nå endelig var langt mindre skummel, så var ønsket om fysisk deltakelse så overveldende at den digitale versjonen ble lagt til side. Årets konferanse plukket opp tråden fra Landsmøtet 2021. NFVB mangler ikke akkurat på oppgaver, og de er «evigvarende». Kompetanseutvikling vil aldri gå ut på dato, bedriftene vil alltid ha behov for kvalifisert og motivert arbeidskraft. For å få gjennomslag for vår bransjepolitikk trenger vi en sterk bransjeorganisasjon, og for å nå frem på flere beslutningsnivåer må organisasjonen ha regionale og lokale ressurser. O R G A N I S A S J O N E N - S T R AT E G I E N FOLKENE

Mens landsmøtet er besluttende, er landskonferansen rådgivende. Her kan styret sjekke ut med medlemmene om de holder rett kurs og med rett prioritering. I år var det en ganske annerledes gjennomføring, der styret gjennom paneldiskusjoner med intervjuer fortalte om NFVBs arbeid og betydningen for bransjen, bedriftene og alle som jobber i den. Samtidig kunne alle deltakerne både svare på og stille spørsmål gjennom bruk av Mentimeter, en artig og effektiv kommunikasjonsform. K O M P E TA N S E E R K J E R N E N I UTVIKLING

Den første panelseansen omhandlet kompetanse og utdanning, med samtaler med referanse til NFVB-prosjekter som Svennebrev med fordypning, Fagbrev for hudpleie, Høyere yrkesfaglig utdanning (Bransjeprogrammet) og Kompetansebygging for medlemmer (NFVB Lederprogram). President Espen Sævold var med i alle panelseanser, og kunne både presentere, svare på spørsmål og lytte til innspill.

28

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

B R A N S J E N S F R E M T I D = D I T T A N S VA R

Bedriftenes rammebetingelser er sammensatt av mange faktorer, og betyr mye for bedriftenes konkurransekraft. Summen av hvert enkelt bedrifts styrker og svakheter er med på å bygge bransjens omdømme. Disse sammenhengene må man jobbe bevisst med, og er alene en veldig god grunn til å være medlem av en bransjeorganisasjon. NFVB-prosjekter som Rekruttering til faget, Konkurranser som rekrutteringsarena, Integrering starter i bedrift og ikke minst Autorisasjon av bedrifter /Trygg Salong ble diskutert i panelet, med fokus på hva prosjektene betyr for bransjen/bedriftene i en totalitet. MEDLEMSORGANISASJON MED GJENNOMFØRINGSKRAFT

I januar gikk startskuddet for NFVBs nye regionapparatet. Konferansedeltakerne fikk nærmere informasjon om bakgrunn, mandatet, oppgavene – og ikke minst folkene. De ulike regionansvarlige vil utvikle et tettere samarbeid med NHOs regionkontor. Det er så mange sterke ressurser i NFVB/NHO regionalt, og utfordringen er å få til et godt og effektivt samspill for å skape gode synergier. I mange av regionene/fylkene er allerede kontakten opprettet, og det fortelles om glød og entusiasme. OPPFØLGING I PRAKSIS

Det er begrenset hva man kan presse ut av en halv dags landskonferanse, men mange av spørsmålene ble fulgt opp og besvart på det digitale medlemsmøtet i mai. De fleste av konferansedeltakerne var også til stede under hele bransjehelgen på The Hub, med norgesmesterskap, seminarer og prisfest. Den sosiale arena er en viktig møteplass for mange diskusjoner, og NFVBs medlemsmasse er veldig inkluderende. Gå ikke glipp av neste mulighet for å treffe dine bransjekolleger.


elv om

TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

N F V B

R E G I O N A P PA R AT E T :

Verdifullt nettverk NFVB har bygget ut organisasjonen med regionansvarlige i hvert fylke. Disse ressurspersonene skal ha godt samspill med blant annet NHOs regionkontor og ulike opplæringskontor. En av våre nye regionansvarlige er Thora Margrethe Hagen i region Agder. Med sterkt engasjement for fag og bransje vil de regionansvarlige være et svært viktig nettverk for NFVB. Thora Margrethe Hagen fra Klinikk Matis i Kristiansand vil sammen med frisør Eva Moi Skøie fra samme by være i god dialog med NHO Agder om felles utfordringer og oppgaver. - Vi er helt i startgropa, men jeg føler allerede at vi har god dynamikk i dette samarbeidet. Jeg ser frem til også å høre erfaringer fra andre i regionapparatet. Det er et stort og godt nettverk i NFVB/NHO, og mye kompetanse og engasjement for å jobbe med bransjeutvikling.

og profesjonell. Vi har de samme utfordringer i hverdagen, og ved å samle krefter i et godt samspill kan vi løfte bransjen på mange vis.

ØNSKER FLERE HUDPLEIERE I NETTVERKET

- Jeg håper at flere hudpleiebedrifter engasjerer seg i bransjeutvikling, og jeg vil jobbe med å få flere bedriftseiere med som medlemmer i NFVB. Vi må samle krefter og stå sammen om de utfordringer bransjen har. Selv er jeg spesielt opptatt av at bransjen får fagbrev i utdanningsløpet. Det krever at vi får opprettet nok lærebedrifter, med den kunnskap og de forpliktelser dette innebærer. Vi må jobbe sammen for å kommunisere betydningen av et fagbrev, og bruke nettverket for å få et godt grunnlag for å bli en god lærebedrift, sier Thora med sterkt engasjement. LEDERUTVIKLING OG BRANSJEKRAFT

Thora har selv vært med på lederutviklingsprogram med Alf Inge Cleve-Stiansen. Hun sier det har gitt henne verdifulle verktøy for utvikling av egen bedrift, men at det også har gitt henne et større nettverk. - Jeg gleder meg til å være en aktiv del av NFVB nettverket. Jeg opplevde årets landskonferanse som utrolig fin

THORA MARGRETHE HAGEN Regionansvarlig Agder: Medlemsservice/verving post@klinikkmatis.no Mobil: 909 35 558 Klinikk Matis AS Kristiansand S NFVB regionansvarlige Du finner oversikten på nfvb.no

Nettverk for utvikling Regionapparatet med regionansvarlige er et tillitsapparat i NFVB, og skal utføre aktiviteter som bidrar til å nå strategimålene om økt medlemsmasse, økt kompetanse, god rekruttering til faget og positiv omdømmebygging for bransjen. De regionansvarlige skal etablere god relasjon og et tett samarbeid med NHO regionskontor og regionens laug. Regionen skal i samarbeid med NFVB sentralt utarbeide en årsplan for arbeidsoppgaver og aktiviteter. Regionansvarlige utpekes av styret for 2 år av gangen. Nyoppnevning gjøres i første styremøte etter Landsmøtet. De utpekes blant eiere eller ledere av salong/klinikk. Den/de må ha kompetanse og et ekstra engasjement innenfor området den/de har ansvaret for.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

29


INNSPILL

C A R I N A

DA H L

A S P E L I,

H V I L

V I N G E N E

DAG S PA:

Et yrke med varme og nærhet

Det jeg merker meg mest nå om dagen, er at vi er i et så takknemlig yrke. Jeg har samtaler daglig som rører meg til tårer, hvor vi får tilbakemelding om hvor mye vi betyr for kundene og hverdagen deres. Det ER mye ensomhet. Det ER mange enslige. Og de finnes i alle aldre. Dette fikk vi tall på under et foredrag på landskonferansen til NFVB. Vi som hudterapeuter og frisører kan bidra med mye mer enn pleie - Vi er også medmennesker. SOL, SOMMER OG PLEIE

Nå skal kundene gjøre seg klar til sommeren! Det vokses mer enn vanlig, det er mye pedikyr og farging av vipper og bryn. Brynslaminering og vippeløft/vippeextentions gjør hverdagen enklere for mange på sommeren. Ellers merker jeg at markedet er opptatt av å beskytte huden, beholde den fin og reparere gamle skader som pigmenteringer og linjer. Solfaktor og c- vitaminprodukter står høyest på lista over prioriteringer, og behandlingene er fuktighetsgivende og oppbyggende. Vi legger allerede nå en plan for høsten hvor vi skal jobbe mer aktivt med for eksempel pigmenteringer.

Sertifisert leder. Carina deltok på NFVB Lederprogram kull 5. Kull 6 starter etter sommeren.

VERKTØY SOM VIRKER

Lederkurset til NFVB har vært en så stor inspirasjon for meg. Målet var å bli en tryggere og tydeligere leder, og med disse verktøyene vi har fått og lært om blir det mye enklere å motivere både mine ansatte og meg selv. Jeg merker stor forskjell alt nå, både på samhold, engasjement og på salg. Jeg tror forventningssamtaler og verdiavklaring er de to verktøyene som gjorde mest utslag hos oss. I hvert fall til nå! Kurset er ferdig - og nå begynner den virkelige jobben! Nemlig å opprettholde gode, nye vaner og huske at dette må vi gjøre sammen. Anbefaler alle som skal lede å melde seg på NFVB Lederprogram. Carina Dahl Aspeli er varamedlem i NFVBs styre. Hvil vingene dagspa AS er medlemsbedrift i NFVB.

30

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

- Jeg opplever nå at bransjen endelig er friskmeldt fra korona. Det er deilig med mer varme og nærhet blant folk. Jeg har savnet å klemme noe voldsomt, sier Carina Dahl Aspeli.


• Heliocare er et av Europas ledende solbeskyttelsesmerker og er utviklet av eksperter i dermatologi. • Utviklet for alle hudtyper, også følsom hud. • Motvirker solskader og aldringstegn i huden. • Prisbelønte og ikkekomedogene sammen setninger som føles behagelige på huden.

Hjelp kundene dine med å beskytte huden i dag for en sunn hud i morgen! Med fantastiske Heliocare.

Nordisk distributør: HBS Nordic AB. Kontakt oss, så forteller vi mer om mulighetene for din salong! Tlf. 22 42 77 77, info@hbsnordic.com

@heliocare_nordic


TEMA: LEDERUTVIKLING

Optimér effekten av hudbehandlinger og produkter – med BioSil® Advanced Collagen Generator™

Behandlinger og produkter gjør jobben utenfra. BioSil komplementerer innenfra. Perfekt match.

ioSil er profesjonell nutrikosmetikk som forhandles av salonger som ser betydningen av å behandle både utenfra og innenifra. Behandlinger og produkter gjør jobben utenfra, BioSil gjør jobben innenifra. Det patenterte virkestoffet i BioSil stimulerer fibroblastenes kollagenproduksjon. I fibroblasten er det enzymene ornitin aminotransferase, prolyl hydroksylase og lysyl oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil. BioSils virkestoff, kolinstabilisert ortokiselsyre, er forsket frem av en professor i medisinsk mikrobiologi ved universitetet i Antwerpen på 90-tallet. BioSil produseres av et farmasøytiske selskap i Belgia. BioSil er vegansk.

Les hva salonger opplever med BioSil Biosil.no/testimonials

FØR

UNDERVEIS

Ikke full effekt – kun brukt BioSil i ca. 16 uker. Kvinne ca. 60 år.

FØR

UNDERVEIS

Ikke full effekt – kun brukt BioSil i 6 mnd. Kvinne 50 år.

FØR (med sminke)

UNDERVEIS (uten sminke)

Ikke full effekt – brukt BioSil i 72 dager. Kvinne ca. 30 år.

Bildene er tatt i salong med iPhone 7, kun med formål å vise kundens hudendringer.

PRODUKTANSVARLIG I NORDEN: Tina Helen Hamelten – Autorisert klinisk ernæringsfysiolog utdannet ved Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo

BioSil, ch-OSA og ch-OSA Advanced Collagen Generator samt logoene ch-OSA og Vegan er registrerte varemerker tilhørende Bio Minerals NV.

B


Ved studiestart, før inntak av BioSil®*

Ved studieslutt, inntak av BioSil® i 20 uker*

* Skin microrelief of a participant in the clinical trial (Barel et al. 2005) at baseline (left) and after 20 weeks supplementation with patented chOSA® (right). A more multi- directional pattern of shallow lines resembling «younger» skin is observed compared to baseline as a result of a dense collagen network in the dermis. (Barel et al. 2005).

BRUKES av profesjonelle SELGES av profesjonelle

BioSil, ch-OSA og ch-OSA Advanced Collagen Generator samt logoene ch-OSA og Vegan er registrerte varemerker tilhørende Bio Minerals NV.

«Fantastiske BioSil. Kundene er kjempefornøyde.» Anne von Malchus, Åros Hårstudio «Huden i ansiktet føler eg har meir spenst og glød. Håret er blitt fyldigere. Er storfornøyd.» Austevoll Hud, Spa og Fotklinikk

«Felles for damene hos oss er at de merker det på friskere og tykkere hår. Mindre røyting. Mer spenst i hud.» Ariadne Klinikken, Hønefoss

«Merker det aller mest på huden på kroppen! Hårtap i vikene som kom etter cellegift for 13 år siden, vokste ut igjen etter at jeg begynte med Biosil.»Jorun Landsvik, Knarvik Hud og Fotpleie Klinikk

«Jeg tok inn fantastiske BioSil for ca. 1 1/2 år siden og får vanvittig gode tilbakemeldinger.» Clinique Marine, Stavanger

«Jeg både ser, og opplever stor forbedring på mine kunders hud!» Sonja Filtvedt, Hudpleieverkstedet, Strømmen «Dette har jeg vært litt skeptisk til, men jeg må innrømme nå at det har jeg måttet bøye meg i støvet for.» Klinikk Mayro, Lørenskog

ARENDAL • Arendal hudklinikk • Klinikk Arendal ASKIM • Fine folk BERGEN • Austevoll Hud, Spa og Fotklinikk • Clinic IT • NatureSQ • Spa365 Paradis • Timeout frisør • Åsane medisinske klinikk BØDALEN • Organics by Line falla DILLING • Bredsand hud og fotterapi DRAMMEN • Clinique Anina • Nimoklinikken • Wennesklinikken DRØBAK • Drøbak Medisinske Hudpleie • Fiin ELVERUM • Novelaklinikken Innlandet FINNSNES • Hudpleier1 FLEKKEFJORD • Zans hud og spaklinikk FREDRIKSTAD • Pro Esthetica HALDEN • 7 små rom HAMAR • Medisinsk hudklinikk • Modesty frisør • NY frisør og velvære HARSTAD • spaSpa by Mikkelsborg HIS • Vital hud HOLMESTRAND • Mivida HOMMERSÅK • Det lille velværehuset HØNEFOSS • Ariadne Klinikken • Godhud • Skincare by Eik ISDALSTØ • Knarvik hud og fotpleieklinikk JESSHEIM • Jessheim hudklinikk • ULLR Hud og Fotklinikk LARVIK • Bortskjemt • Klinikk Adine LIER • Lier hud og fot • Microklinikken NESBRU • Lenes Beauty Box

NØTTERØY • Teie Velvære OSLO • Beths Beauty • Clinique Renaissance • Jan Thomas Studio • Munkerudveien hudpleie • Skin In • Vie Saine • Vinderen parfymeri PORSGRUNN • Helens Beautybasement RÅDE • Art of Beauty clinic RYKKIN • Den lille hudklinikk SANDEFJORD • Sandefjord medisinske hudpleie • Vip Beauty Lounge SANDE I VESTFOLD • Sence hud og hår SANDVIKA • Elite klinikken • Sandvika hud og kroppssenter SARPSBORG • Mobråten Medispa • Østfold Plastikkirurgi SKIEN • Klinikk Derma SOFIEMYR • Akershusklinikken SOLA • Camilla hos Linn SORTLAND • Vill & Vakker Medispa STAVANGER • Clinique Marine • Eliksir hud og kroppsterapi STRAUME • Marianns Hud og Naturterapi STRØMMEN • Hudpleieverkstedet SYLLING • Microklinikken TRONDHEIM • Solsiden Spa og Velværesenter • Øya frisør St. Olavs hospital TVEDESTRAND • Sans for hår TØNSBERG • Beauty Medical Care • Klinikk Estetikk VESTRE VINNESVÅG • Austevoll Hud Spa og Fotklinikk, ØRSTA • Hud- og laserklinikken Ørsta ÅROS • Åros hårstudio

«Denne innvortes kraftfulle behandlingen som komplementerer de produktene...» Laila Elisabeth Fure, Oslo «Det virker ikke bare på ansiktshuden, men på hele kroppen.» Clinique Renaissance, Oslo

«Nesten alle mine pasienter står på BioSil i kombinasjon med de behandlingene de får.» Mojgan Abdeh, Oslo «BioSil er det ultimate fundamentet for hud innenifra.» Beth`s Beauty, Oslo «Mannen min så etterhvert stor forskjell, så han ville også starte med BioSil.» Iren Thorstensen, Fiin, Drøbak

«Vi liker å kombinere det med de medisinske behandlingene vi utfører.» Klinikk Estetikk, Tønsberg

Test BioSil. 20% rabatt på ordinær forhandlerpris

NORDISK DISTRIBUTØR: Fred Hamelten AS, 0263 OSLO | Biosil.no | post@biosil.no | (+47) 21 64 54 47 @biosil_nordic

VÅ R E FO R H A N D LE R E

Endring av kollagen-nettverk etter 20 ukers BioSilbruk


S O M M E R K A M PA N J E R:

Høysesongen starter nå Dette er årstiden hvor kundene strømmer inn i klinikkene. Hud, kropp og føtter er i fokus. Etterspørselen etter voksbehandling og spraytan øker. Mange ønsker seg lekre negler og vipper som ikke trenger maskara. En ekstra innsats med markedsføring og kampanjer gir deg en unik mulighet til å la salget blomstre. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO: SHUTTERSTOCK.COM

– Sommermånedene fra mai til slutten august er uten tvil høysesong i våre klinikker, forteller Thora Margrethe Hagen, eier og daglig leder av Klinikk Matis i Vågsbygd og på Sørlandssenteret. Hagen forteller at det fra mai til august er stor pågang fra kunder som ønsker å stelle seg litt ekstra i forbindelse med sommerferien. – Vår erfaring er at i ferietider velger mange å gjøre «litt ekstra». Det starter i mai med konfirmasjoner og 17. mai, og fortsetter utover sommeren. Etter hvert som det blir varmere i været øker etterspørselen etter fotbehandlinger, hårfjerning med voks og spraytan. Vipper, bryn og negler er også populært. Mange ønsker seg ekstra fine negler i ferien, og de som vanligvis kommer for å fikse brynene sine, velger også å farge vippene, eller ta vippeekstensions for å slippe å bruke maskara i ferien. RÅDGIVENDE SALG OG GODE BEHANDLINGSTILBUD

– Etterspørselen etter hud- og kroppsbehandlinger øker også når sommerferien nærmer seg. Derfor har vi alltid tilbud på peeling og fuktbehandling i juni, noe mange

34

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

av våre kunder benytter seg av for å klargjøre huden før sommeren, sier hun og legger til at de opplever også mer drop-in på negler, vipper, bryn og vippeekstensions. – På Sørlandssenteret har vi dessuten økt pågang fra turister, spesielt i dårlig vær, og mange menn velger å booke seg en massasje mens kona og ungene shopper. Hagen forteller at rådgivende salg er viktig for å få kundene til å prøve flere ting, og ikke minst; få rebookinger. – Vi har blant annet makeupveiledning hvor vi tipser om ny sommermakeup, og hvor vi gir råd til hvordan man sminker sommerbrun hud. Vi veileder også kundene om daglige hudpleierutiner og om hvilke hudpleieprodukter som gir sommerhuden riktig beskyttelse og pleie. Blant annet med å sørge for at de bytter ut retinol- og antiageserum med de som inneholder beskyttende antioksidanter og fuktgivende ingredienser. H V I L K E P R O D U K T E R A N B E FA L E R D U M E R S A L G PÅ ?

I tillegg til å selge solbeskyttelse og aftersun, tipser Thora Margrethe Hagen om mersalg på en rekke andre produkter.


T E M A: S O M M E R K A M PA N J E R

Salgsfremmende tips: Bruk leverandørenes sesongkampanjer for hva de er verdt. Lag egne salongkampanjer, og bruk Facebook, SMS og Instagram aktivt for å nå frem til så mange som mulig av dine kunder og din målgruppe. Her er eksempler på kampanjer som ikke koster deg så mye, men som kundene oppfatter som attraktive, og som kan bidra til økt produktsalg: —› Bestill time til fotpleie innen en viss dato, og vær med i trekningen av profesjonelle fotpleieprodukter til hjemmebruk. —› Spraytan til redusert pris ved kjøp av to kroppsprodukter. —› Tilbud på behandling med dyprens og fukt ved kjøp av for eksempel rens, peeling og fuktighetsmaske. Mulighetene er mange. Bruk fantasien. Kundene blir garantert fornøyde!

– Først og fremst er det mange som kjøper reisestørrelser. Så sørg for å ha et godt utvalg. I tillegg anbefaler vi lettere rensekremer/rensegele og peeling til ansikt og kropp, fuktmasker, gjerne de man kan sove med, dagkrem med faktor og bodylotion. MANGE KLINIKKER SLITER MED Å HA N O K F O L K PÅ J O B B I F E R I E T I D E N , HVORDAN LØSER DERE DETTE?

– Vi har en skiftordning med tidlig og sen ferie, slik at vi alltid har terapeuter på jobb. I tillegg tar vi inn praksiselever fra hudpleieskolene som får sommerjobb hos oss. Vi bruker også ekstern hjelp til resepsjon, renhold og andre praktiske ting, slik at alle terapeutene kan konsentrere seg om jobben sin.

Thora Margrethe Hagen er godt etablert i bransjen med sine to avdelinger av Klinikk Matis. Hun startet opp avdelingen i Vågsbygd for 15 år siden, og åpnet klinikken på Sørlandssenteret for 7 år siden. Hun er nyutnevnt regionsansvarlig i Agder med ansvarsområde medlemsservice/verving.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

35


update O S L O

B E AU T Y

Bevegelser i bransjen

E X P O:

Konsentrert inspirasjon Med 21 «ministands» og inspirerende fagseminarer bød Oslo Beauty Expo på en etterlengtet møteplass for bransjens leverandører, fagutøvere og influensere på hotell Amerikalinjen i Oslo sentrum 31. mars. - Etter mange år i bransjen har vi sett at behovet for informasjon har endret seg. Store messer er ikke lenger nødvendig, fordi vi uansett finner all informasjon i sosiale medier og på nett. Lange pressemøter er det heller ikke mange som har tid til i dag, sier Anki Hansen. Sammen med Tone Skipa har hun utformet konseptet Oslo Beauty Expo. T E K S T: R A N D I S O L S TA D O G B J Ø R N K O L L E R U D FOTO: J E A N E T T E B E K K E VO L D, M AY H E G E PA U L S E N OG BJ Ø R N KO L L E R U D.

Oslo Beauty Expo er en arena der leverandører fra hud-, hår- og skjønnhetsbransjen får treffe Norges skjønnhetsjournalister og beauty-influensere. Hensikten med messen er at de som skriver om produkter, ingredienser og hudpleie får riktig informasjon om hva de skal skrive om, og at leverandørene får mulighet til å bidra med god faglig informasjon.

Spesielt inviterte journalister og beautyinfluensere møtte opp på Amerikalinjen 31. mars for faglig input fra leverandører i hud- og hårpleiebransjen.

EN NY TYPE MØTEPLASS

De to initiativtakerne, Anki Hansen og Tone Skipa, har jobbet i bransjen i en årrekke. De har begge sett at behovet for informasjon har endret seg, og at det er en nødvendighet å øke kunnskapsnivået blant de som skriver om hud, hår og makeup. - Store messer er ikke lenger viktig. Heller ikke lange pressemøter. Vi skjønte at leverandørene trengte en ny arena hvor de kunne møte flest mulig «beautysnakkere» og journalister i løpet av kort tid. Med Oslo Beauty Expo dekker vi et tomrom. Det er nemlig et stort behov for at de som skriver om hudpleieprodukter, hårpleie og makeup får mer faglig informasjon. - Det er mye å sette seg inn i. Alle som skriver om produkter har en viktig oppgave med å formidle riktig informasjon til sluttbrukere. De må vite hva de skriver om når de anbefaler et produkt, eller skriver om ingredienser. B R E N N E R F O R K O M P E TA N S E

- Kombinasjonen av beauty og influensere har for tiden ingen aktet status. Vi er opptatt av å heve kompetansenivået. Det betyr

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

Foto: Jeanette Bekkevold

at alle som skriver og snakker om beauty må håndtere den faglige delen av dette mer profesjonelt. Noen gjør allerede en god jobb. Men det er vanskelig å dypdykke i dokumentasjon, claims og virkelige fakta. For å få aksept som yrkesgruppe er dette viktig. - Vårt utgangspunkt for Oslo Beauty Expo har vært at «beautysnakkerne» skulle få møte kunnskapsrike leverandører av profesjonelle merker, og by på faglige foredrag så besøkende kunne forlate messen

med ny kunnskap til å lage et godt innhold, sier Anki Hansen. PLANLEGGER NESTE MESSE

- Oslo Beauty Expo skulle som normalt gått av stabelen i januar, men grunnet covid har messen vært utsatt flere ganger. Men nå ser vi allerede frem til å planlegge messen for 2023, forteller Anki Hansen. Hun mener Oslo Beauty Expo har et riktig format.

BA hu Arn vis


O S L O B E AU T Y E X P O

Hårpleieleverandøren Headbrands AS var representert ved serien Amika. Country Manager Yngve Øvsthus synes det er interessant å se hårpleie som en forlengelse av hudpleieritualene.

Laila E. Fure i Innovell Beauty AS presenterte de siste nyhetene fra Dr. Dennis Gross. Alfa Beta selvbruningspads var i skuddet.

BABOR var på plass, og hudterapeut Anne Cole Arnesen i Tjøstolvsen AS viste frem nyhetene.

Grønn bølge. Dr. Schrammec Green Peel var til stede, representert ved fag- og opplæringsansvarlig Lone Christensen og Eli Holme Lie.

Foto: May Hege Paulsen

Arrang ø re r me d b r e d b r a n sj eko mp et a n s e

Tone Skipa (til høyre) og Anki Hansen (til venstre) har begge lang fartstid i hud- og skjønnhetsbransjen. Tone har 25 års medieerfaring som makeupartist, stylist og journalist. Hun har blant annet jobbet i ni år som skjønnhetsjournalist for KK, HENNE og Stylemag. Nå jobber hun som innholdsprodusent og prosjektleder for Aller Content Store, i tillegg til at hun har ulike foto- og filmoppdrag. Tone brenner for hverdagsskjønnhet, noe hun daglig viser på sin instagramprofil @beautybytone. Anki har 30 års fartstid i bransjen. Hun har jobbet med markedsføring og PR hos flere leverandører innen hudpleie. Anki er opptatt av kosmetisk kjemi, og hvilke resultater produkter og behandlinger kan gi på ulike hudtyper. Hun brenner for å heve kompetansen i bransjen slik at den får et bedre omdømme. Hun jobber nå for Scandinavian Beauty. Hun har instagramprofilen @skincarenyanki.

Tjøstolvsen AS hadde en egen stand for fotpleieserien Gehwol. Produktansvarlig Torhild Hafnor smilte fra øre-til-øre. Fagansvarlig Sandra Delgado i Skinthal AS viste frem produktlinjene fra Thalgo.

Daglig leder Beate Svendsen og hudterapeut Johanne Kristensen representerte PCA Skin.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

37


mix

produkter for hud & velvære

Fuk ti g h e ts g i ve n de

Coola Mineral Liplux Organic Organic SPF 30 Tinted Lip Balm er relansert. Dette er en farget mineralsk SPF leppe-balm med en lekker, fuktighetsgivende farge. Hver Mineral Liplux har sin egen, unike nyanse og smak, og holder leppene myke og beskyttet. Mer info: Hexa AS / 73 83 37 60 / www.hexa.no

SKIN CARE

He re co mes t h e su n

Environ RAD-Reflect byr på en effektiv solbeskyttelse med fysisk og kjemisk filter. Tilbys i tre varianter, alle med SPF 15. Disse beskytter mot 93,3 % av strålingen fra solen. Alpha Day Lotion SPF 15 har en lett konsistens som trekker raskt inn i huden. Lactic Acid byr på fukt som gjør huden myk. Kombinert titandioksid og zim oksid, samt kjemiske filter Venuceane med vitamin E og Lysopen får celle-membranen effektiv beskyttelse. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Ma t t en d e

Matis Perfect-Peel Mask er en mattende og eksfolierende maske som reduserer porestørrelsen. Masken er formulert med kaolin, en leire som har en rensende effekt på huden og etterlater den frisk og myk. Mer info: Dermanor AS / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

P leien de

Environ Body Care-serien inkluderer Derma-Lac Lotion med Lactic acid «Alpha Hydroxy», som har en peelingeffekt med melkesyre som er oppstrammende og fuktighetsgivende. Body Oil inneholder sterke antioksidanter som beskytter og reparerer huden, og som også kan brukes til ansikt. Tri-Complex Countouring Cream er en effektiv kroppskrem som bekjemper cellulitter og strammer opp ujevnheter. Sammensatt med tre forskjellige koffeiningredienser: Zerumbet Extract + Caffeine, Euglena Gralis Extract + Caffeine og Lecithin + Caffeine, som sammen med vitamin E og B5 gjør huden myk og rik på fuktighet. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

E f fe k ti v b e s k y tte l s e

Janssen Cosmetics SUN byr på solbeskyttelse og aftersun med høy effekt og behagelige dufter. Solkremene kommer både i kremform og i spray, som gjør det enkelt å smøre både barn og voksne. Beskyttelse i form av fotostabile UVA- og UVB-filtre, Ectoin og hyaluronsyre. Produktene gir også IR-beskyttelse. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no


Ve ga n sk kr o p p sgl e d e

Strawberry Rhubarb Hyaluronic Body Lotion er en raskt absorberende fuktighetsbooster. Innholdet av panthenol sørger for å forhindre fukttap og beskytte hudbarrieren. Med en deilig duft og smidig konsistens gir denne veganske fuktighetsboosteren en maksimal følelse av luksus. Huden etterlates fantastisk silkemyk og smidig med ny glød. Passer alle hudtyper, spesielt tørr hud. Mer info: Innovell Beauty AS / 22 11 28 28 / www.innovellbeauty.no

F l y te n d e ve l være

Liquid Aleppo Soap 250 ml er en flytende alepposåpe med oliven- og laurbærolje. Aleppo-såpen regnes å være verdens kanskje eldste såpestykke, og leveres nå i flytende form, noe som for mange oppleves praktisk i bruk. Kan brukes på hele kroppen, også til hår- og hodebunn. Såpen er egnet for alle hudtyper, og spesielt egnet for sensitiv hud. Mer info: Thorsen Biovital AS / 64 97 40 60 / www.thorsenbiovital.no

Pe rfe k t ti l b i ki n is es on g en

Bioline MESO-FIT kroppsbehandling er en cellulittbehandling som jobber mot vann- og fettansamlinger. Her brukes blant annet superfood ingredienser som Spirulina, og effekten vises etter kun to uker. Mer info: ABAS Kosmetikk AS / 55 28 28 28 / www.abaskosmetikk.no

NATURAL BEAUTY K i c k s tar t for f u k tfatti g h ud

Ung do m sk il d en

Matis Age B-Mood er en forebyggende krem mot tidlige aldringstegn og digital forurensing fra skjermer med blått lys. Formuleringen kombinerer forebygging av tidlige aldringstegn med beskyttelse mot oksidativt stress. Den lette konsistensen smelter inn i huden. Passer alle hudtyper. Mer info: Dermanor AS / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Dermalogica Circular Hydration Serum tilfører umiddelbart intens fuktighet til huden, etterfyller fuktighet innenifra og forebygger fremtidig tap av fuktighet. Resultatet blir en jevn, glødende hud og fuktighet som varer. Mer info: Skintific / www.dermalogica.no

L uc k y l i ps

Coola Suncare Classic Liplux Organic SPF 30 Hydrating Lip Oil er en gyllen, økologisk leppeolje som gir leppene bredspektret UVA/UVBbeskyttelse. Samtidig tilfører den masse fukt og etterlater leppene med en nydelig, glossy shine. Den er beriket med næringsrik kamelia, jojobaoljer og vitamin E. Mer info: Hexa AS / 73 83 37 60 / www.hexa.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

39


mix

produkter for hud & velvære

Fre s h g l ø d

Bioline Hyaluronic Self-Tan spray er en vegansk selvbruningsspray beriket med tredjegenerasjons hyaluronsyre. Pleier huden, samtidig som den gir en glødende farge. Mer info: ABAS Kosmetikk AS / 55 28 28 28 / www.abaskosmetikk.no

M i n e ral s k s ol b e s k y tte l s e

Skinbetter Science Sunbetter Tone Smart SPF 50 Sunscreen Compact byr på høy solbeskyttelse i silkemyk, fast form. 100 % mineralbasert, med et hint av farge som tilpasser seg hudtonen. Fungerer som en primer og kan legges lagvis for en kraftigere dekkevne. Mer info: Dermanor AS / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

På fa r t en ?

Skinbetter Science Sunbetter Sheer SPF 50 Sunscreen Stick gir høy solbeskyttelse i en vektløs, transparent stick som er lett å påføre. 100 % mineralbasert. Gir et matt uttrykk, uansett hudtype. Mer info: Dermanor AS / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

SUMMER BEAUTY

O pps tra m m e n de

Dermalogica Awaken Peptide Eye Gel fukter, strammer opp og motvirker fine linjer, samtidig som den reduserer hovenhet rundt øynene umiddelbart og over tid. Mer info: Skintific / www.dermalogica.no

Ultim at b e sk y t t el se

Priori Tetra er neste generasjons beskyttelse mot miljøfaktorer, sol, forurensninger, varme og HEV, blått lys fra hverdagens elektronikk. Tetra-produktene er utformet for å fukte, reparere, beskytte og kombinere fire forsvarsområder, Genetic Protection, Factor TM. Med bredspektrede mineraler, høyintensitet strålingskompleks, antioksidanter og DNA-reparerende enzymer er Tetra den ultimate beskyttelsen året rundt. Finnes som dag/solkrem i SPF50, og som leppebeskyttelse SPF20. Mer info: Dermanor AS / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Parf y m e kon s e pt

N a turl i g g l ø d

Dr. Gross Alpha Beta Glow Pad for Body Intense Glow er en ny brun-uten-sol serviett for kropp, som frembringer naturlig farge, full av glød. Inneholder AHAsyrer som bidrar til en lett eksfoliering, fjerner døde hudceller og sørger for en jevn og fin solbrun farge, uten flekker eller skjolder. Absorberes på kun fem minutter og gir suksessivt effekt etter en time. Mer info: Innovell Beauty AS / 22 11 28 28 / www.innovellbeauty.no

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

Dermanor beveger seg inn på nye produktområder. Sist ut er parfymemerket N.C.P. som ble lansert før jul med Noomi Rapace som en av medgründerne. Konseptet går ut på at alle parfymene både kan brukes alene eller kombineres til en individuell signatur. Parfymene er unisex og veganske. Selges i utvalgte spa og salonger, i tillegg til Fredrik & Louisa. Mer info: Dermanor AS / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Be el

annonse b


Alt du trenger av voks og tilbehør

Din totalleverandør: Besøk vår nettside eller kontakt oss på telefon for mer informasjon annonse blomst voks mai-21.indd 1

tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no 22.04.2021 14:06


mix

produkter for hud & velvære

Problemløs er

Janssen Cosmetics Oily Skin Line fokuserer på å løse problemer for fet hud, akneproblematikk, store porer, eller en kombinasjon av dette. Aktive ingredienser i denne linjen strekker seg fra AHA og BHA syrer, via anti-serum og mikrosølv, som gir rask og synlig forbedring av denne hudtypen Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Fr i sk o g fr u k t i g

Strawberry Rhubarb Hyaluronic Hydrator er en vegansk fuktgiver som med sin lette og friske konsistens raskt får i gang en tørr, trøtt eller gusten hud. Takket være kombinasjonen av Éminence Organics innovative, botaniske hyaluronsyrekompleks med panthenol, jordbær og rabarbra den «låst inn» fuktighet i dybden i huden, og skaper raskt en fornyet spenst og ungdommelig glød. Ideell for alle hudtyper. Mer info: Innovell Beauty AS / 22 11 28 28 / www.innovellbeauty.no

Effek t ivt o g gjen oppbyg g en de

SUMMER GLOW Rei seve n n l i g S up e rk i t

NuFace Supercharged Skincare Routine Kit med prisbelønte NuFACE Mini og hudpleieprodukter produsert for mikrostrømbehandling tar resultatene dine videre. Toalettvesken inneholder alt som trengs for å gi huden et naturlig løft, forsterker ansiktskonturene, samtidig som den hjelper til å gi fukt og minimere linjer og rynker på bare fem minutter per dag. Mer info: Innovell Beauty AS / 22 11 28 28 / www.innovellbeauty.no

Environs nye 3DSynergé Filler Crème byr på en innovativ teknologi som kombinerer HyaCare50 og OptimHyal hyaluronsyre sammen med fem signalpeptider; Adifyline, Reproage, Meiritage, Acetyl Hexapeptide-38 og 8. Inspirert av to forskjellige dermal fillerteknologier. Gir jevnere, naturlig fyldigere hud og gjenoppbygger volumtap. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

E n ke l o g s kå n s om

Hellagreen Cleansing Micellar Gel 3-i-1 rensegel, øyemaske, make-up fjerner og tonic byr på en enkel og skånsom renseprosedyre. Rensegeleen er duftfri og mild, og egner seg for alle hudtyper. Mer info: Thorsen Biovital AS / 64 97 40 60 / www.thorsenbiovital.no

Vi tam i n i n n s prøyt n in g

Jannssen Cosmetics Anti-age Body Line er en serie med effektive kroppsprodukter med mye vitaminer. Hovedingrediensene er Retinol plamitat, Vitamin E acetate og en mengde pleiende oljer. Serien inkluderer dusj, mousse, peeling, kjølende pleie, vitaminrike body-lotioner og effektive spesialprodukter til slanking og oppstramming. Alle produktene er regnet som cosmeceuticals, fordi innholdet av aktive ingredienser og vitaminer er svært høyt. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

42

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022


RELANSERING!

LashLift og Lamination

Fra LashPerfect og HiBrow Fordeler:

Vegansk Raskere virketid Forbeholdt profesjonelle Godt utvalg av salgsvarer

Total virketid 12-18 minutter

Høy kvalitet på kurs og produkter. Produsert i Storbritannia

s! e v ø r Må P

For bestilling av kurs eller produkter: www.calmabeauty.no post@calmabeauty.no


mix

produkter for hender & føtter

Ful l varmekon t roll

WAX:ONE Deluxe Digital Dual Wax Herater og Single Wax Heater er nå tilgjengelig på det norske markedet. De nye voksvarmerne passer for både varmvoks, hvor vokskuler må smeltes, og stripsvoks, som smeltes i boksen de leveres i. Termostaten styres av ett trykk og digitalt display, og tillater temperaturjusteringer med én grad av gangen i intervallet 50 - 90 grader. Leverandør: NeglAkademiet AS

Fre s h t for h ud o g n e g l

SUMMER NAILS

CND har beveget seg inn på pleiende produkter tilknyttet manikyr og pedikyrbehandlinger. Den nye CND PRO SKINCARE kolleksjonen er profesjonelle, hudpleieinspirerte spa-produkter utviklet i samarbeid med hudpleie­ ekspertise og negledesignere. Formuleringen inneholder en blanding av naturlige ingredienser, som fuktighets­ givende avokadoolje, revitaliserende E-vitamin og nærende Shea Butter. Etterlater huden med et friskt utseende under og etter hver manikyr- og pedikyrbehandling. Leverandør: NeglAkademiet AS

Set t fa r ge p å s om m e re n

Light Elegance byr denne sommeren på kolleksjonen Summer by the Sea, en kolleksjon som inkluderer 12 trendy nyanser for å fullføre enhver sommerlook. Fargene spenner fra nøytral og pastell til kraftfulle og dristige farger. Alle de 12 fargene i Summer by the Sea er tilgjengelig både i gel polish og LE Color & Glitter Gel. Leverandør: NeglAkademiet AS

G l i tre n de, s k in n en de s om m e r

Lecentè byr på ni nye Multi Glitz farger som lar sommerens farger skinne litt ekstra med nye sommernyanser som kompletterer trendfargene fra det yndige og sofistikerte, til det speke og fargeglade. Lecentè tilbyr 400 ulike typer glitter og folier spesielt fremstilt til negledesign, fra de fineste glitter til store glitterflak i alle regnbuens farger. Leverandør: NeglAkademiet AS

S om m e rl i g forf ri s ke n de

CNDs nye sommerkolleksjonen Mediterranean Dream Collection er inspirert av Middelhavets sommerparadis. Den lar deg kjenne på essensen av en avslappende ferie hvor naturens skjønnhet, lokalt håndverk og avslappende luksus gjenspeiles i fargene. Kolleksjonen kommer i seks nye farger som leveres i både SHELLAC Gel Polish og VINYLUX Long Wear Polish. Sommerpaletten består av Linen Luxury, en kremet elfenbenshvit farge, Artisan Bazaar, en lys lavendellilla farge, Olive Grove, en dempet, mørkegrønn farge, Terracotta Dreams, en brun leirtone, Boats & Bikinis, en aqua blågrønn farge og Limoncello, som er en varm, gul farge. Leverandør: NeglAkademiet AS

F 44

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022


Nyt turen!

Unike fotkremer å ha med i sekken • forhindrer gnagsår • stimulerer blodsirulasjonen • beskytter mot kalde og fuktige føtter

For føttenes velvære. www.gehwol.no

ÅR

TJ Ø S T O L V S E N


TEMA: SALONGDESIGN

So lo B e a u t y fra Tendenz Interiørdesign gir et smakfullt inntrykk. – Vi tilbyr et bredt utvalg av møbelprodukter for skjønnhetssalonger, det være seg for bruk til manikyr, pedikyr, behandlingsbenker og elektriske produkter. De fleste møblene leveres i et stort utvalg av farger og laminater, forteller Sales Brand Manager & Interior Designer Anne Grethe Nordvang.

N e g le b ordet R e m Con cord

leveres med eller uten skap. Leverandør: Tendenz Interiørdesign.

I N T E R I Ø R I N S P I R A S J O N :

Gi kundene nye opplevelser Du trenger ikke ta en total make-over for å skape opplevelsen av fornyelse. Kanskje kan du bytte ut en resepsjonsdisk eller behandlingsbenk, eller legge inn noen nye interiørdetaljer? Her er noen smakebiter som frisker opp salongen.

Ko mfo r t

Rem Palermo elektrisk er en stilren behandlingsbenk. Leverandør: Tendenz Interiørdesign.

H j or t i s ol n e dg an g

Everyhair Norge byr på et bredspektret interiørtilbud fra italienske Maletti. Men det kan også være rom for litt humor og interessevekkende detaljer. Hva med interiørbelysning fra en kronhjort? Leverandør: Everyhair Norge AS.

46

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022


HAR DU LYST TIL Å UTVIKLE DEG SOM LEDER, LØFTE BEDRIFTEN DIN OG ØKE LØNNSOMHETEN?

MEDLEM F O R D E L S!

NYTT PROGRAM - KULL 6 - har oppstart i august. Mer info: NFVB.NO


N F V B

P R E S I D E N T

E S P E N

S Æ VO L D:

Positiv energi og gjennomføringskraft Det var en spennende bransjehelg NFVB hadde i mars. Landskonferanse, norgesmesterskap, seminarer og ikke minst den store prisfesten, bransjens desidert største sosiale begivenhet. Selv om helgen i mars for lengst er historie er det veldig mye vi tar med oss på veien videre. NFVBs mangesidige arbeid må ses i sammenheng. Vi samler og bygger bransjekraft. Prisfesten har for lengst etablert seg som «legendarisk». Når vi i år igjen kunne dekke på til over 700 personer i festsalen på The Hub, og med jubel og fanfarer hylle de som virkelig viser faglig dedikasjon, får jeg en enorm tro på bransjens fremtid. Fantastiske arbeid blir heiet frem av bransjekolleger, og det er ingen tvil om at dette gjør noe med alle som er til stede. Dette er noe man vil være en del av! Ved nyttår gikk startskuddet for NFVBs nye regionsatsning. Dedikerte og sterkt engasjerte personer i hvert fylke tar ansvar for at NFVBs målsetninger går fra plan til praksis. Styrking av kontakt med NHOs regionkontor er blant oppgavene, og samarbeid med skoler og opplæringskontor for å nå ut til kommende generasjon yrkesutøvere står høyt på agendaen. Mange av våre lokale laug har lang tradisjon for å ha gode møteplasser, og samspillet mellom laug og regionansvarlige kan skape gode synergier for bransjeutvikling. Vi har et godt rammeverk vi kan bygge på.

Først et lite tilbakeblikk på landskonferansen. Det var positivt med så godt oppmøte, og herlig å møte så mange som virkelig engasjerer seg i bransjens utvikling. Årets konferanse hadde en stram regi, og vår hensikt var først og fremst å vise at «Nå skjer det». Noen savnet selvfølgelig gruppearbeidene vi har pleid å ha, men for meg og alle i styret var det nå viktig å vise at NFVB er på rett kurs og gjennomfører etter den vedtatte strategien. Innspill og spørsmål vi ikke rakk å svare ut på landskonferansen ble tatt med videre og blant annet tatt opp på det digitale medlemsmøtet i mai. Årets norgesmesterskap var også en positiv opplevelse. Rart å tenke på at forrige NM i The Hub var i 2019 – for tre år siden! Selv om vi har mistet litt kontinuitet, så var det en veldig god gjennomføring. Arenaen var perfekt rigget, og passe intim så du følte energien på konkurransearenaen. Samtidig kunne du besøke leverandørstands rundt arenaen, og treffe mange bransjekollegaer. Det virket som publikum koste seg. 48

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

NFVB er rigget for fremtiden, men mye innsats må legges inn for å nå de målene vi har satt oss. Vi må bruke erfaringer og være uredde for nytenkning. Vi må også være uredde for å innrømme feil, men heller bruke disse for å sette ny kurs. Bærekraft kommer mer og mer som noe man naturlig bygger inn i alle valg og prioriteringer. Det er snakk om en holdning, en levemåte for å ta ansvar for fremtiden. FNs bærekraftsmål omhandler også å skape gode og trygge arbeidsplasser som folk trives i. Bærekraftsmål er også vurderingskriterium i NFVBs bedriftskonkurranse Årets Hudpleiebedrift. Sommeren er også tid for å samle krefter etter en hektisk og krevende høst/vinter. Selv skal jeg feriere både spartansk og med full komfort, men den største gleden og luksusen er å være med familie og venner. Jeg føler meg heldig og privilegert som kan dette. Gleder meg til å jobbe sammen med deg for å sette fremtidens bransjestandard. Jeg ønsker deg en fantastisk fin sommer!


Bruker du medlemsfordelene dine? Juridisk hjelp i arbeidsrett Rabatterte fordeler/innkjøp Gunstige forsikringer Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) Lederprogram for frisører og hudpleiere Relevante NHO kurs til medlemspris Svært god pensjonsavtale Gode garantiordninger Lokale kontakter/nettverk Politisk gjennomslagskraft Faglige konkurranser som NM i hudpleie og Årets Hudpleiebedrift Møteplasser og arrangementer

Les mer om medlemsfordelene dine på nfvb.no


N F V B _ T I K TO K - S U K S E S S Som en del av prosjektet rekruttering til faget benytter NFVB TikTok til å treffe ungdom og skape interesse for faget. Video fra Skole-NM i hudpleie og NM i frisering har hatt mange visninger på TikTok.

STERKT FELLESSKAP Totalt er det i dag 1448 medlemssalonger i NFVB. Vår landsforening NHO Service og Handel har 8136 medlemmer med totalt 94521 årsverk, mens det i hele NHO-fellesskapet er 30635 medlemmer med totalt 602058 årsverk.

N F V B _ I N S TA V O K S E R NFVBs SoMe-satsning er på full fart fremover. nfvb_insta runder nå 5 000 følgere. nfvb_insta formidler lidenskap til faget og bransjen. Følg oss: nfvb_insta. Tagg oss gjerne - vi deler.

11 200 visninger 18 700 visninger

TA L E N T E R I SÆ R K L A S S E Etter initiativ fra NFVB var det for første gang konkurranse for hudpleie­ faget i skole-NM. Gjennom varamedlem i NFVBs styre Carina Dahl Aspeli fikk vi kontakt med lærerne på hudpleieutdanningen ved Storhamar vgs, som sammen med rektor ved skolen straks tente på ideen. Skole-NM er en konkurranse for elever på Vg2 ved yrkesfaglig utdanning på offentlig skole, og det er organisasjonen WorldSkills Norway som er initiativtaker. Konkurransene gjennomføres med lokale uttak ved skolene, deretter en regional uttakskonkurranse, der det er flere skoler med samme utdanning som er med, og til slutt en finale med alle vinnerne fra de regionale uttakskonkurransene. I år var det 250 elever fra 80 videre­ gående skoler som var kvalifisert for finalene i de 33 yrkesfagene det var konkurranser i. I hudpleiekonkurransen var det totalt 7 deltakere fra 5 skoler. Topp tre ble: 1. plass: Nasrin Whabzad, Jåttå videregående skole, Rogaland 2. plass: Agniezka Durczak, Nannestad videregående skole, Viken 3. plass: Ayla Langli Harila, Storhamar videregående skole, Innlandet I frisørkonkurransen var det totalt 6 deltakere. Topp tre ble: 1. plass: Frøya Holtet Gunhildberget, Hamar Katedralskole, Innlandet 2. plass: Oda Arnestad Kaasa, Porsgrunn videregående skole; Vestfold og Telemark 3. plass: Shaimaa Mourad, Aglo videregående skole; Trøndelag

50

S A LO N G H u d & ve lv æ re

2-2022

TikTok-suksess! NFVBs video fra skole-NM har over 18 000 visninger på nfvb_tiktok

S E V I D E O F R A S KO L E - N M PÅ N F V B S S O M E .


esthetica.no

N F V B _ T I K TO K - S U K S E S S

VI LEVERER FAGLIG EKSPERTISE OG HØY KVALITET TIL DIN KLINIKK VELKOMMEN TIL ETT TEAM MED HØYT FOKUS PÅ KVALITET, KUNNSKAP OG PRODUKTER!

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYG G HET, PÅVI RKN I N G S KRAFT og UT VI KLI NGSM ULIGHE T E R!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no S E V I D E O F R A S KO L E - N M PÅ N F V B S S O M E .


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

S

A

L

O

N

G

U T G AV E 2 / 2 0 2 2

Tro pi

cal

Coc

onu

t

S

30PF

U T G AV E 2 / 2 0 2 2

Hud & velvære

NFVB LEDERPROGRAM: VÅG Å TA LEDERROLLEN! ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT 2022: FAB.LOUNGE SETTER STANDARDEN MAY-LISS WESTERMANN: NORGESMESTER UT AV KOMFORTSONEN

SUMMER GLOW

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.