Salong 1, 2022

Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

S

A

L

O

N

G

U T G AV E 1 / 2 0 2 2

Hud & velvære U T G AV E 1 / 2 0 2 2

REBUILDING LIVES®

REBUILDING SKIN

No.1 in Professional Skin Revision Only Available through DMK Certified Clinics - not sold online! Over 40 Years of Experience in Professional Skin Revision Available in over 30 Countries Worldwide Clinically Proven Results

hexa.no |

@DMKnorge |

DMK norge

Photo credit: DMK Paramedical Skin Therapist Shawna Porter, Renu Skin Spa & Wellness

C A L M A B E AU T Y : E T S Æ R E G E N T B E A U T Y KO N S E P T RAMSVIK FRISØR O G HUDPLEIE: G E N U I N T V E LVÆ R E H U S VERDIBASERT LEDELSE: F O K U S PÅ M E N N E S K E L I G E V E R D I E R S K A P E R B E D R E R E S U LTAT E R

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


INTERNATIONAL Vi liker å kombinere det med de Jeg har kjempegod erfaring med medisinske behandlingene vi BioSil. Nesten alle mine pasienter utfører, så BioSil er et superbra står på BioSil i kombinasjon tilskudd. med de behandlingene de får. TH JUNE 10 Det hjelper mot hårtap, gir bra Siv Ovidie Kaspersen og Kari Anne Eik, Kosmetisk hudkvalitet og ikke minst en dermatologiske sykepleiere – Klinikk Estetikk fantastisk glød. Anbefales på INTERNATIONAL SPEAKERS det sterkeste.

SKINCARE DAY

Mojgan Abdeh, Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Jeg både ser og opplever stor forbedring mine kundersDR. hud.MATTHIAS DR. ROLANDpå SACHER Sonja Filtvedt – Hudpleieverkstedet Dr. Sacher Kosmetik GmbH Doctor of Biology

…denne innvortes kraftfulle behandlingen som komplementerer de produktene vi bruker utenpå. Det er perfect match. Laila Fure, hudterapeut – produktansvarlig Innovell

AUST Beauty AS

Microneedling Expert Plastic Surgeon

MIRIAM VALDIVIESO

International Trainer Janssen Cosmetics Team member Product Development

Kvinne 56 år | Før

Underveis

TOPICS:

MICRONEEDLING, BIO-TECHNOLOGY, DERMATOLOGY & INGREDIENTS

Dette har jeg vært litt skeptisk til, men jeg må innrømme nå at det har jeg måttet bøye meg i støvet for. May Britt Leiro, Klinikk Leiro

Se flere bilder og testimonials på Biosil.no

TEOXANE ACADEMY

EXPERT DAY

Et knippe av BioSils forhandlere rundt om i Norge JUNE 11 TH INTERNATIONAL SPEAKERS

Se fullstendig liste over fornøyde forhandlere på biosil.no/forhandlerliste

ESTHETICA PRESENTS

EXPERT WEEKEND JUNE 10TH - 11TH I HOTEL BRISTOL I OSLO K U R S AV G I F T : International Skincare Day: kr. 4 000,- I Teoxane Academy Expert Day: kr. 5 500,Begge dagene: kr. 8 000,Kontakt katrine@esthetica.no for ytterligere informasjon Tlf. 33 77 52 44 I www.esthetica.no

PRODUKTANSVARLIG I NORDEN: Tina Helen Hamelten – Autorisert klinisk ernæringsfysiolog utdannet ved Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo

NORDISK DISTRIBUTØR: Fred Hamelten AS, 0263 OSLO Biosil.no | post@biosil.no (+47) 21 64 54 47 | @biosil_nordic

DR. BENJI DHILLON

DR. LEE WALKER

Cosmetic Surgeon London, UK

Liverpool, UK

BioSil, ch-OSA og ch-OSA Advanced Collagen Generator samt logoene ch-OSA og Vegan er MBBS, BSc, MRCSregistrerte varemerker tilhørende Bio Minerals NV. Dental Surgeon

LIVE INJECTIONS


INTERNATIONAL

SKINCARE DAY JUNE 10 TH INTERNATIONAL SPEAKERS

DR. ROLAND SACHER

DR. MATTHIAS AUST

MIRIAM VALDIVIESO

Dr. Sacher Kosmetik GmbH Doctor of Biology

Microneedling Expert Plastic Surgeon

International Trainer Janssen Cosmetics Team member Product Development

TOPICS:

MICRONEEDLING, BIO-TECHNOLOGY, DERMATOLOGY & INGREDIENTS

TEOXANE ACADEMY

EXPERT DAY JUNE 11 TH INTERNATIONAL SPEAKERS

DR. BENJI DHILLON

DR. LEE WALKER

MBBS, BSc, MRCS Cosmetic Surgeon London, UK

Dental Surgeon Liverpool, UK

LIVE INJECTIONS Foreløpig avtalte foredragsholdere


Reduser risikoen for

SMITTE! Bekjemp COVID 19

safezone2.indd 2-3


EFFEKTIV BEKJEMPELSE AV VIRUS OG BAKTERIER - I LUFTEN OG PÅ OVERFLATER Enkel montering i alle typer tak

Leie kr 585,-/mnd 585 x 60mnd (innskudd 0,-)

Besøk vår hjemmeside www.safezoneglobal.no for mer informasjon Se vår informative video og les mer om produktet Norskprodusert Safezone Global AS Bjertnestangen 12, 1482 Nittedal Tlf: 67050500 hello@safezoneglobal.no

www.safezoneglobal.no 12.09.2021 19:23


I N NH O L D 1/2022

A RT I K L E R 8 CALMA BEAUTY: Et s æ re g e nt b e a ut y ko ns e p t 14 R A M S V I K F R I S Ø R O G H U D P L E I E : G e nu i nt ve lvæ re h us i S o lh e i m s v i ke n 18

VERDIBASERT LEDELSE: Fo k u s p å m e nne s ke li g e ve rd i e r s ka p e r b e dr e r e su l t a t e r

20 NFVB LEDERPRO GRAM: Sp e n ne nd e le d e rut v i k li ng m e d i ns pir e r e n de r e su l t a t e r 22

O P P L Æ R I N G I B E D R I F T: B e d re fo rb e re d t p å a rb e i d s li ve t

24

Å R E T S H U D P L E I E B E D R I F T: O g d e no m i ne r t e e r...

2 6 MARKEDSFØRINGSVERKTØY: Dig i t a le g a ve ko r t b o o s t e r s a lg e t

FA S T E S I D E R 7

S ign e r t

36 NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING: D e t e r d i n b e d ri f t v i j o b b e r fo r

25

U P DAT E - B eve ge l s e r i bra n sjen

28

M I X - pr o du kt e r for h u d & vel være

34

M I X - pr o du kt e r for h e nder & føt ter

40 N F V B MEDLEMSFORDELER: C el i na s t re lø nns o m m e t i p s

44

N FV B in fo

42 NFVB-DIREKTØR ANNE MARI HALSAN: D e t e r ne s t e n s urre a li s t i s k ... S A LO N G H u d & ve lv æ re 1-2022 6


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

Bli inspirert til utvikling Magasinet SALONG Hud & velvære er en historieforteller som ønsker å inspirere deg til å tenke nye tanker om bedriften din. Det er så mange faktorer som hver for seg kan bidra til at du står sterkere, både i konkurranse om kunder og om å rekruttere de beste fagfolkene, men også når andre krefter, som en pandemi, setter bedriften på prøve.

NFVBS FORMÅL a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse. d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare ramme­betingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene. e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen.

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

For mer informasjon om medlemsfordeler og innmelding - se

Vi bruker gjerne NFVBs egne medlemsbedrifter som inspirasjonskilder. Hver eneste en har en historie som kan gi deg en ny tanke, en kime til utvikling. I denne utgaven presenteres to helt forskjellige bedrifter, med det til felles at de har satset utradisjonelt i sitt lokale marked. En annen fellesnevner er hvordan de bevisst bruker bygg og beliggenhet i sitt konsept. Det handler om å skape en velværearena for kundene, der de velger deg fremfor alle andre konkurrenter. Hvor bevisst er du din markedsstrategi? Hvordan ser du på deg selv som bedriftsleder? I hvilken grad motiverer du deg selv, og ikke minst dine medarbeidere, til den ekstra innsatsen som skaper de beste resultatene? NFVB er opptatt av lederutvikling, for gode ledere skaper en egen dynamikk. De får medarbeidere til å trives, ta ansvar og kontinuerlig utvikle seg som fagperson, kollega og medmenneske. Gode ledere betyr ufattelig mye for bransjens omdømme, som igjen betyr mye for rekruttering til faget. Her i magasinet får du servert noen tanker om ledelse som gjør at du kanskje ser deg selv i et nytt lys. Noen av bedriftene du kan måle deg mot er de som nå er nominert til Årets Hudpleiebedrift. De evalueres etter kriterier du selv burde gjennomgå med jevne mellomrom. Det handler om bevisst arbeid med å utvikle en bedrift som fremstår som best på sitt felt, i sin region, med et tilbud som treffer markedet perfekt. Bedriftene som er nominert i år er alle dedikerte i faget, og har utviklet konsepter som treffer svært godt i sitt marked. Bli inspirert – og kanskje det er du som neste år blir nominert til Årets Hudpleiebedrift 2023. NFVB er en bransjeorganisasjon som jobber for sine medlemmers interesser. Dette gjør vi i tett tilknytning til NHO. Ingen annen organisasjon kan gi deg den tryggheten og de fordelene det gir. Som medlem har du også stor påvirkningsmulighet på bransjens rammebetingelser og utvikling. Magasinet SALONG gir deg et lite innblikk i hva NFVB jobber med og for. Lurer du på mer, så kontakt gjerne en av våre tillitsvalgte eller NFVBs administrasjon. Se info på nfvb.no Med ønske om inspirerende lesning

nfvb.no

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

1-2022

7


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

Sterk troika: Ingrid Amalie Ånerud, Marlene Ranheim Paulsen og Janina Pongratz. Ingrid er autorisert fotterapeut. Marlene er utdannet makeup-artist og hudpleier, negledesigner, vippetekniker, brynstylist og voksterapeut. Janina er negledesigner, vippetekniker, brynstylist og voksterapeut. - Jeg falt ned på navnet Calma Beauty fordi det beskriver kjernen i det vi driver med. Samtidig fungerer det godt som et navn til nettbutikken, forklarer Marlene.

8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

C A L M A

B E AU T Y:

ET SÆREGENT BEAUTYKONSEPT - Det har vært en fantastisk morsomt å utvikle et konsept som Calma Beauty her i de nedlagte industribygningene på Geithus. Det har vært beinhard jobbing, men vi er nå godt etablert i vårt nærmiljø, smiler daglig leder Marlene Ranheim Paulsen. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

FOTO: TONY BAKKENE

- Det var litt tilfeldigheter som gjorde at jeg valgte å gå inn i beautybransjen. Jeg var i sambandsbataljonen i Forsvaret, og under den obligatoriske sanitetsundervisningen var en av oppgavene å trene på å arrangere fiktive ulykker, der vi skulle hjelpe personer som var «skadet». Da trengs det litt blod og gørr, samt litt sminke, for å lage en realistisk situasjon. Jeg likte godt å skape uttrykk, og det ble liggende som en liten spire til en alternativ karrierevei etter utført førstegangstjeneste. Jeg vurderte å søke Politihøyskolen, men hadde lyst til å ta en time-out og meldte meg på Make-up artist skolen i Oslo, og dermed var det gjort. Jeg fant ut at dette var noe jeg ville drive med, og gjøre til en karrierevei, forteller Marlene Ranheim Paulsen. - Samtidig innså jeg at det er fornuftig å ha en bredde i den faglige bakgrunnen, når man har planer om å starte egen virksomhet. Så jeg tok en tilleggsutdanning innen hudpleie på Vestfold Hudpleieakademi. I tillegg har jeg tatt diverse kurs i vippe-extensions og brynstyling. Kunnskap er lett å bære, og gir et handlingsrom for å endre menyen i takt med endringer i etterspørselen etter tjenester. Når man ligger litt i utkanten som vi gjør, uten drop-in, må vi levere kvalitet for å holde på kundene. Det har vært en rettesnor for meg, legger Marlene til.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

9


Negledesigner Janina Pongratz har fulle timelister på manikyr.

Fotpleie er en populær del av behandlingstilbudet.

«Når man ligger litt i utkanten som vi gjør, uten drop-in, må vi levere kvalitet for å holde på kundene. Det har vært en rettesnor for meg» M A R L E N E R A N H E I M PA U L S E N

KUNNSKAPSFORMIDLER

Med base i Calma Beauty har Marlene Ranheim utvidet virksomheten til å omfatte nettbutikk med egne merkevarer innen vippe-extensions, vippeløft og brynslaminering, samt tilhørende kurs. - Nettbutikken har vært en suksess, og vi jobber nå med å videreutvikle denne. Men jeg er også opptatt av kunnskapsformidling. Vi har bygget opp en kursrekke, som vi holder i egen regi og sammen med våre samarbeidspartnere. Når dette leses har vi kjørt kurs i vippe-extensions, vippeløft og brynlaminering i Bergen og Trondheim. Utover i mars, april, mai og juni vil vi kjøre kurs fortløpende i Oslo, Trondheim og Kristiansand. - I Trondheim er det Isabell Madsen som er vår trener på alle kurs der. Hun driver også en egen salong som heter Isabell negler og velvære. Ellers er det Janina og undertegnede som er kursholdere, men vi er også på jakt etter flere kursholdere, hvis det dukker opp personer med den erfaringen som kreves.

10

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

- For øvrig har vi også et samarbeid med Hud & Makeup Akademiet, som eies av Anita Anker Eng. Der er jeg ansvarlig for studiet som heter make-up konsulent, et online-basert kurs, legger Marlene til. T Ø F F E K O R O N ATA K

Pandemien har selvsagt påvirket teamet i Calma Beauty, men det har også stimulert til kreative løsninger. - Vi har fått oss en trøkk når det gjelder avviklingen av fysiske kurs. Men vi har jobbet frem online-kurs som har vist seg å fungere godt. Dette er noe vi vil videreutvikle. Her kan vi kjøre kurs på forespørsel ned til 1-3 deltagere samtidig. Det gir oss en fleksibilitet. For eksempel har vi kunnet drive kunnskapsformidling til deltagere nord i landet, der vi ikke har hatt kapasitet til å gjennomføre fysiske kurs, sier Marlene. - Selv om vi driver mye med kursvirksomhet, er basen i Calma Beauty på Geithus vårt ankerfeste. Her kan vi også prøve ut og perfeksjonere nye teknikker, smiler Marlene.


Brynstyling er en av Marlene Ranheims Paulsens spesialiteter.


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

ST LT MEDLEM

AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER

2021 - 2022

Egen nettbutikk krever god lagerplass.

ST LT

MED LEM 2021 - 2022

DERFOR ER JEG MEDLEM - Selv om koronapandemien har vært en utløsende faktor for at jeg meldte Calma Beauty AS inn i NFVB, har jeg tenkt på dette lenge. Jeg synes det er2021 bra å- 2022 tilhøre en organisasjon som jobber for vår bransje. Det gir oss et seriøst stempel å tilhøre NFVB og NHO. Jeg er veldig opptatt av å bygge bransjens seriøsitet, og setter spesielt pris på at NFVB jobber for å gi bransjen et fagbrev. Vi trenger dette for å høyne det faglige nivået. - Ellers har jeg satt pris på informasjonsflyten vi har fått som medlem gjennom pandemien. Det oppleves som trygt å være løpende oppdatert på smittevernstiltak. Jeg setter også pris på det arbeidet NFVB/NHO gjør for å sikre oss gode ordninger gjennom pandemibølgen, - Dessuten oppfatter kundene plakatene Trygg Salong, som vi har fått fra NFVB, at de er kommet til et sted som tar smittevern på alvor. Det har vært viktig under pandemien. Heldigvis har vi greid oss bra, oppsummerer Marlene Ranheim Paulsen (33).

ST LT

MEDLEM

Konkurranser gjør deg god. Calma Beauty sikret seg 2. plass under NM i vippeextensions 2018, som gikk av stabelen i Telenor Arena.

Fakta:

CALMA BEAUTY AS Etablert 2013 Beliggenhet: Geithus Næringspark, Modum Antall medarbeidere: 3 Antall kvm: 120 Spesialiteter: Make-up, vippe-extensions, negledesign og brynstyling Nettside: calmabeauty.no

12

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

ST LT

MEDLEM 2021 - 2022


S TO LT M E D L E M AV N F V B O G N H O

En stor TAKK til våre dyktige fagfolk som h ar t a t t smittever n EK STRA SERI Ø S T gje nn om h ele pan demien .

Les mer om medlemsfordelene dine på nfvb.no

# TRYG G SALO NG #NF V B

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

13


TEMA: SALONGTRENDER

R A M S V I K

F R I S Ø R

O G

H U D P L E I E:

GENUINT V E LV Æ R E H U S

i S olh eim sv i ken

- Vi er stolte over å tilby våre kunder et komplett velværetilbud som inkluderer frisering, hudpleie og skjønnhetsbehandlinger i smakfulle omgivelser under ett og samme tak. Med store lokaler og egendesignede løsninger byr vår avdeling i Solheimsviken i Bergen på en unik kundeopplevelse, smiler administrerende direktør Kristin Blytt Davidsen i Ramsvik Gruppen. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

F O T O : T O V E L I S E M O S S E S TA D

- Det har vært en spennende prosess å utvikle et så stort konsept i et område som er preget av transformering fra litt slitne industribedrifter til kontor- og boligprosjekter, utdanningsinstitusjoner og innovasjonsclustre. Det er det som gjør området interessant. Her vil det skje mye spennende i årene som kommer. I en snever omkrets finnes det nå allerede 8.000 arbeidsplasser, forteller Kristin Blytt Davidsen.

14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

- Beliggenheten med utsikten over Puddefjorden er også flott. Her er det kollektivknutepunkt, sykkelvei rett inn til Bergen sentrum, og ikke minst er det gode parkeringsmuligheter, legger hun til. SIGNALBYGG

Ramsvik Frisør og Hudpleie i Solheimsviken er det siste tilskuddet av til sammen tre frisør-,


Fagutdannet negledesigner og fotpleier Daiva Antonenko i aksjon.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

15


T E M A : K O M P E TA N S E U T V I K L I N G

TEMA: SALONGTRENDER

- En flott arbeidsplass og et velværekonsept som tilbyr alt innen hår, hud og skjønnhetspleie har truffet markedet godt, mener avdelingsleder Hud og Velvære, Birthe Helen Mittet.

hud og velværeavdelinger i Ramsvik Gruppen, som totalt teller 11 avdelinger i Vestland Fylke. Avdelingen i Solheimsviken 5 er konsernets flaggskip, og inkluderer totalt 322 kvm. på gateplan med god eksponering mot forbipasserende. Bygget er et kapittel for seg. «Skipet» er et prisbelønt signalbygg på fem etasjer og totalt 14.270 kvm. Det er Bergens første og største kontorbygg oppført i massivtre. Bærekraft er et stikkord for utviklingen av bygget. Det har blant annet solcellepaneler på taket, som produserer strøm til batterier hentet fra gamle elbiler. Bygget kjøles av sjøvann fra Puddefjordens dyp om sommeren, og varmes med fjernvarme på vinteren. Bruken av massivtre i bygningskonstruksjonen medførte spesielle utfordringer for designen og innredningen av salongkonseptet, forteller Kristin Blytt Davidsen. - De bærende tresøylene skulle være synlige og ga oss noen utfordringer når det gjaldt utformingen av lokalene. Fem meters takhøyde krevde også spesialtilpasninger. Men vi har hatt et nært samarbeide med eieren av bygget, GC Rieber Eiendom, under utviklingen av konseptet. For dem var det viktig at vi speilet byggets kvaliteter i salongen for forbipasserende, og vi har derfor valgt å bruke massivtre som bærende element i innredningen. KONSEPT I SÆRKLASSE

Ramsvik Gruppen har trukket veksler på profesjonelle samarbeidspartnere under utviklingen av det fysiske konseptet. - Vi har gjennom årene hatt et nært samarbeid med Truls Indrearne i arkitekt- og designfirmaet Vill og Sætrevik Interiørsnekkeri AS. Disse har løst oppgaven med å utforme og innrede lokalet på en flott måte. Vi har løftet frem frisørdelen mot gaten og trukket hudpleiedelen og kabinettene bak i lokalene bak en bølget trevegg. Lokalene har felles resepsjon og hvilerom, ellers ønsker vi at fagmiljøene skal jobbe dedikert med sine respektive fagdisipliner. Men vi opplever at det er positivt for alle, at vi trekker inn kunder som etterspør ulike tjenester. Jeg synes også at medarbeiderne er flinke til å sende kunder til hverandre. Det har vært viktig for oss, for å skape et genuint velværehus, fastslår Kristin Blytt Davidsen.

16

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

- Vi vil være et velværehus som tilbyr alt kundene forventer innen frisering, hudpleie og skjønnhetsbehandlinger. Det er tidsbesparende for kundene å få et komplett tilbud hos oss. Foreløpig er vår flaggskipsalong i Solheimsviken vår tredje avdeling som tilbyr et komplett tjenestespekter innen frisering, hudpleie og skjønnhetsbehandlinger. Erfaringen så langt viser at vi har truffet blink med vårt velværekonsept. Kundebasen øker fra måned til måned, smiler administrerende direktør Kristin Blytt Davidsen i Ramsvik Gruppen.

MED HUD OG HÅR - Jeg er veldig fornøyd, konseptet er helt fantastisk. Det byr på en unik atmosfære, som kundene vet å sette pris på, smiler avdelingsleder Birthe Helen Mittet. Hun har vært med på utformingen av detaljene i hudpleie- og velværeavdelingen. - Det har vært givende å få lov sette mitt avtrykk på utformingen av hudpleie- og velværeavdelingen. Vi har fått et funksjonelt arbeidsmiljø og atmosfæren er fantastisk. Velværeavdelingen inkluderer tre kabinetter, som er diskret tilbaketrukket, samt en stasjon for manikyr og pedikyr, og en salgsavdeling med produkter. Det hele utgjør en fin helhet og en god arbeidsplass, oppsummerer Birthe Helen Mittet. SAMARBEID GIR STYRKE

Ramsvik Frisør og Hudpleie er et velværehus med alle tjenester innen frisering, hudpleie og manikyr/pedikyr samlet under ett tak. Og samarbeidet mellom de ulike fagdisiplinene fungerer godt, mener Birthe. - Vi har en god «korpsånd», og sender gjerne kunder til hverandre. Jeg må skryte av frisørene. De er veldig interessert i det vi driver med og våre menyer, og forteller gjerne frisørkundene om det vi kan tilby av tjenester. Jeg synes det er ekstra givende å jobbe sammen med fagfolk fra ulike disipliner, og det har vært spennende å ta del i oppstarten av Ramsvik Frisør og Hudpleie i Solheimsviken, sier Birthe Helen Mittet.


Age Beauty Secret The secret of new youth

DISTRIBUTØR:

TLF: 55 28 28 28

BIOLINE_NORGE

BIOLINENORGE


TEMA: LEDERUTVIKLING

V E R D I B A S E R T

L E D E L S E:

Fokus på menneskelige verdier skaper bedre resultater Etter å ha jobbet i over 25 år som leder i hudpleiebransjen, har jeg lært at verdibasert kultur gir gode resultater og et godt arbeidsmiljø, sier Anita Sundquist, hudterapeut, NLP Coach og avdelingsleder i Beths Beauty. I denne artikkelen deler hun sitt sterke engasjement for et tema alle bedriftsledere bør være bevisst. T E K S T: A N I TA S U N D Q U I S T

F O T O : C O R I N N E A L I C E N O R D S TA A S K A U

Utgangspunktet til verdibasert ledelse er de menneskelige verdiene – det å bygge et solid fundament på ærlighet, respekt, rettferdighet og ydmykhet. Det å beskrive for seg selv hva verdiene betyr, som at ydmykhet betyr ikke bare omtanke og respekt for medmennesker, men også godhet og sjenerøsitet. Kjenner du dine verdier, og bruker du verdiene bevisst, vil kulturen og verdiene først og fremst fremme et godt arbeidsmiljø, som igjen gir gode resultater for klinikken. Om du gjør verdiene dine om til handlinger, ikke bare ord, vil verdiene dine bli et nyttig verktøy for rett kurs. For de ansatte blir det tydelig hvordan de skal jobbe i butikken. Verdiene blir limet; det gir en retning i hverdagen, og et praktisk fortrinn. VERDIER MED MANGE RINGVIRKNINGER

For meg må kulturen og verdiene være utgangspunkt for hvordan vi opptrer og driver klinikkene våre. Medarbeiderne er de mest verdifulle ressursene som finnes. Jeg har erfart at det gir gode ringvirkninger for behandlingene og salget når vi involverer de ansatte, gir dem medbestemmelsesrett, og gjør at de føler seg inkluderte. Personalledelse er det jeg brenner for, og når jeg ser medarbeidere som har engasjement og er faglig trygge, elsker jeg jobben som leder. Min sannhet er at bevissthet på ledelse gir en god kultur, og det danner grunnlaget for sunn og organisk vekst, og en god arbeidshverdag for alle. V E R D I E R F O R VA N S K E L I G E SITUASJONER

Vi vil alltid komme opp i situasjoner som trigger oss. Når vi klarer å ta med oss verdiene våre i vanskelige situasjoner, handler vi med bevisstheten. Da øver vi oss på å stå i

18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

ubehaget, uten umiddelbart å handle på det vi føler. Sånn får reaksjonsmønsteret vårt positive ringvirkninger på de vi leder. Min erfaring er at når jeg belønner, legger merke til og roser de jeg leder, blir de mer kreative, løsningsorienterte og handlingsorienterte. Som terapeuter gir de bedre behandlinger til kundene, og dermed blir kundene også mer fornøyde. DITT VIKTIGSTE VERKTØY S K A P E R D U S E LV

Ønsker du en god kultur, må du starte med å være en engasjert leder som investerer tid i dine ansatte. Kulturen kan du ikke kjøpe – den må skapes, og god kultur er ditt viktigste verktøy om du ønsker at de ansatte skal trives og at klinikken skal vokse. Vi må lære hverandre å kjenne for å forstå samspillet i gruppen, og vi må forstå gruppemedlemmene for at gruppen skal fungere og en god kultur skal oppstå. I samspillet mellom menneskene bygges relasjoner, og følelser spiller seg ut parallelt med krav om å utføre behandlinger og selge produkter. Først og fremst er vi mennesker her og nå, men som ledere har vi stor innvirkning på medarbeiderne. Det må vi være bevisste og ta på dypeste alvor, for det er da vi skaper en god kultur, fornøyde medarbeidere og gode resultater. VÆ R D E T B E S T E E K S E M P L E T

Om du går foran som et godt eksempel, vil kulturen i klinikken spire og drive frem gode resultater. Dette er det jeg liker best med å være leder – å motivere til indre motivasjon hos den enkelte medarbeider, slik at de blomstrer i jobben de gjør. Som ledere må vi gå foran som gode eksempler. Ingen metode er mer effektiv enn et godt eksempel.


TEMA: LEDERUTVIKLING

«Personalledelse er det jeg brenner for, og når jeg ser medarbeidere som har engasjement og er faglig trygge, elsker jeg jobben som leder»

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

19


TEMA: LEDERUTVIKLING

N F V B

L E D E R P R O G R A M:

Spennende lederutvikling med in spirer e nde r e sul t at e r Vi er her for å utvikle oss, utfordre oss og vokse både som ledere og som mennesker, skriver hudpleier Carina Dahl Aspeli. Hun er deltager på lederutviklingsprogrammet til NFVB, der Alf Inge Cleve-Stiansen fra Leading Edge byr på praktisk kunnskap, smarte verktøy og masse energi. T E K S T: C A R I N A D A H L A S P E L I , H V I L V I N G E N E D A G S PA A S

Jeg har vært på kurs og foredrag med Alf Inge før, og hadde stor nytte av det. Jeg har derfor gledet meg veldig til å være med på dette. Som forventet er det masse positiv energi i rommet. Alf Inge har en helt egen evne til å få med seg folk, og ikke minst til å lage et trygt og inkluderende rom, hvor ingen ting er skummelt hverken å spørre om eller å fortelle om. I tillegg er han fantastisk dyktig og erfaren, og alt høres så enkelt ut når han forteller. Vi er her for å utvikle oss, utfordre oss og vokse både som ledere og som mennesker. Gruppeoppgavene er gode, og vi lærer også så mye av å snakke med hverandre! Verktøyene vi lærer og får tilgang til er så opplysende og lærerike. Og det beste av alt - det FUNGERER!

VERKTØY SOM VIRKER

Vi har nå hatt samling 2, og vi snakket sammen om grepene vi har gjort i vår bedrift og hvordan det har gått så langt. Resultatene er inspirerende! Det synes allerede i min bedrift, og det samme sier de andre jeg har snakket med fra dette kurset. Jeg har startet året på ny frisk og bruker verktøyene både på én til én møter, personalmøter og sammen med en ungdomsbedrift jeg er mentor for. Vi har en god del elever i praksis, og jeg tror dette kan bli nyttig fremover, mens vi venter på fagbrev og på å bli lærebedrift med lærlinger! C O A C H I N G L Ø F T E R M O T I VA S J O N E N

Det er krevende å gå så inn i seg selv og sitt lederskap.

O M N F V B L E D E R P RO G R A M NFVB Lederprogram er skreddersydd for frisør- og hudpleiebedrifter. Gjennom fem samlinger, coach­ ing og oppfølging underveis får du konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder. Det er en investering som vil synes på bedriftens bunnlinje! Programmet ledes av Alf Inge Cleve-Stiansen, som har bred erfaring fra coaching og lederutvikling i frisør- og hudpleiebransjen. Lederutviklingsprogrammet er tilpasset bransjen og hver enkelt deltaker. Det har en praktisk tilnærming og progresjon, med konkrete, individuelle handlingsplaner mellom hver samling. Gjennom hele programmet jobbes det med person- og bedriftscase. Lederutviklingsprogrammet gir en NFVB ledersertifisering. Kull 5 er i gang nå (avsluttes i mai). Kull 6 vil starte opp etter sommeren. Mer informasjon om neste program vil komme blant annet på nfvb.no

20

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022


TEMA: LEDERUTVIKLING

Det er virkelig utfordrende å tørre å dele alt man tenker på, men jammen er det nyttig og ikke minst spennende! Coachingtimene med Therese Cleve-Stiansen er også veldig bra. Det å ha en sparringspartner som man «sjekker inn» med underveis, som hjelper til med å holde fokus, og i mitt tilfelle - ikke miste motet når man føler at man ikke strekker til. Therese hjelper til med det vi måtte ønske, og gir oss egentlig et sammendrag med høydepunkter som det er verdt å ha fokus på til neste gang. Elsker det! HEIAGJENG

Jeg opplever hele opplegget som proft og veldig lærerikt! Alt ifra lokasjon, informasjon, oppfølging og utførelse: Det kjennes virkelig ut som det er verdt både tiden og pengene vi har lagt i det. Vi blir også en sånn fin heiagjeng sammen, og jeg gleder meg allerede til neste samling!

Carina Dahl Aspeli, eier og leder av Hvil vingene dagspa AS, er i gang med NFVB Lederprogram kull 5.

«Jeg opplever hele opplegget som proft og veldig lærerikt! Alt ifra lokasjon, informasjon, oppfølging og utførelse: Det kjennes virkelig ut som det er verdt både tiden og pengene vi har lagt i det.» Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen tar hudpleier Carina Dahl Aspeli med på en helt unik utviklingsreise.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

21


T E M A : FA G O P P L Æ R I N G

O P P L Æ R I N G

I

B E D R I F T:

Bedre forberedt på arbeidslivet Snart blir forhåpentligvis fagbrev i hudpleie en realitet, med tilhørende lærlingordning. Det skaper en god overgang mellom skole og bedrift, slik som det er for frisører, elektrikere og andre etablerte yrkesfag. Noen hudpleiebedrifter tar i dag inn elever fra videregående skoler til en mer kortvarig praksisplass. En av de med erfaring fra dette er Hvil vingene dagspa. Eier Carina Dahl Espeli forteller her litt om sine erfaringer. - På onsdager har vi besøk fra Storhamar videregående som har yff. Det er stor etterspørsel om praksisplass på alle trinn hos oss. Vi ønsker derfor en søknad fra elevene om hvorfor de vil være i vår bedrift. Jeg tror det er viktig å få litt innblikk i arbeidslivet, så da starter vi allerede der. Denne gangen var det altså Lotte og Aurora som fikk plass. INNBLIKK OG ØVELSER

- Aurora har vært hos oss en runde tidligere, og sier hun er nesten sikker på at hun vil bli hudpleier. Lotte var på helsefag sist og ville prøve hudpleie nå. - Vi har avtalt at de skal ha på seg sort tøy, og vi har gått igjennom smittevern og hva som er sånne go-to ting å gjøre hvis de blir ferdig med det som er avtalt av øvelsesoppgaver. Det er for eksempel vaskekjeller og brette håndklær, det er støvtørking og annet forefallende, for det må gjøres det også! - Ellers øver de på hverandre. Litt håndbehandling, litt ryggmassasje, fotbad og fotmassasje for å få litt feelingen på hvordan det er å jobbe som hudpleier. De lager prosedyrer selv på enkle behandlinger de skal tilby til kunder etter hvert. EKSTRA KUNDETJENESTE

Storhamar-elevene Lotte Alexandra Øivindsdotter Luka og Aurora Gran Frankmo har fått innblikk i hverdagen hos Hvil vingene dagspa.

- Akkurat nå er det fokus på kroppsproduktene våre til morsdag og valentines. Da skal de gi håndskrubb og håndmassasje som en ekstra service til kundene som er på salongen denne dagen. Vi legger også ut på SoMe at vi har elever, så kan drop-in kunder komme å få denne tjenesten også. A R B E I D S L I V S E R FA R I N G

- Jeg har snakket litt med de om hva de ville synes om å få fagbrev, noe de virkelig ønsker seg. Det blir litt mer ordentlig da, mer tyngde på utdannelsen. Man er bedre forberedt på arbeidslivet enn nå som det bare er rett fra skole og ut i full jobb. - Jeg som leder av bedrift gleder meg til vi skal ha elever. Det er både givende og bra for rekruttering til bransjen.

22

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022


Therese Kjellvik fra salongene Amok og Glød har skapt en egen kultur i sine salonger ved å være åpen og inkluderende rundt salongens økonomi. Les det inspirerende intervjuet med Therese på salongdrift.fixit.no.

Gratis guide til effektiv salongdrift! Ønsker du en mer lønnsom salong? Vi gir deg nyttige råd innen økonomi, markedsføring og drift av din salong:

Les mer her:

• Øk produktsalget med egen nettbutikk • 14 tips til kostnadskutt • Involver ansatte i salongens nøkkeltall Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få tips og råd rett i innboksen.

salongdrift.fixit.no

Med Fixit i din salong får du mer tid til det du elsker. Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS og er ledende innen butikkdata, kommunikasjons- og handelsløsninger for norske frisør- og velværesalonger.

fixit.no/bedrift


update Å R E T S

Bevegelser i bransjen

H U D P L E I E B E D R I F T

202 2:

Og de nominerte er… NFVB ønsker å motivere bransjen til utvikling. Gjennom kåringen av Årets Hudpleiebedrift setter man fokus på en rekke kriterier som hver bidrar til gode og trygge arbeidsplasser. Dette bygger også opp om bransjens gode omdømme. Vinneren kåres på NFVBs prisfest på The Hub 19. mars. VURDERINGSKRITERIER:

• Arbeidsmiljø Redegjørelse for en rekke personalspørsmål. Det inkluderer blant annet muligheter til videreutvikling/utdanning og kompetansepåfyll, arbeid med HMS/internkontroll og sykefravær, samt intern kultur- og teambygging. Spørsmål om bedriften har en strategi for å bidra til at de ansatte både blir i bedriften og i faget. • Markeds- og kommunikasjonsplan Bedriften må beskrive de viktigste målene for dens markedsførings- og salgsplan, og hvordan denne planen bidrar til merkevarebyggingen av bedriften. • Omdømme Spørsmål om bedriften har en strategi for å bidra til å opprettholde og heve faget og bransjens omdømme, og hvordan den jobber med dette. • Bærekraft og samfunnsbidrag Bedriften velger tre bærekraftsmål hvor man kan utgjøre et viktig bidrag, og hvordan man vil jobbe med utvikling og implementering av dette i bedriften. • Bedriftens samfunnsansvar Spørsmål om bedriften i sitt daglige virke bidrar utover eksisterende lover og regler til å ta sosiale og miljømessige hensyn. • Erfaringer og lærdom gjennom pandemien Redegjørelse for de erfaringene de har gjort i forhold til driften av selskapet og hvordan de per nå ser for seg å bruke dette til framtidig utvikling og styrking av bedriften. • Økonomi Informasjon om diverse økonomiske opplysninger. Kort redegjørelse for bedriftens budsjettarbeid og planer, samt redegjørelse/analyse for hvordan årsresultatet for 2020 ble i forhold til planen/budsjettet. • Totalvurdering Samlet vurdering av bedriftens presentasjon og prestasjoner, sett i lys av blant annet marked og muligheter.

24

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

NOMINERTE TIL ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT 2022:

FA B . L O U N G E M E D I S PA S tavan g e r

Fab.Lounge Medispa tilbyr all hudpleie, kosmetisk hudpleie, dermatologi, injeksjoner og laserbehandlinger, frisør, fotpleie, negler, vipper, massasje og spabehandlinger m.m. Bedriften har offentlig godkjent medisinsk personell fagutdannede folk med spisskompetanse innen sitt felt. I 2016 åpnet Fab.Lounge i nye, store lokaler, der 35 ansatte disponerer 600 m2 med 18 behandlingsrom, 4 neglebord og 7 frisørstoler. Fab.Lounge har som mål å være et ledende kompetansesenter i Norge på sine fagområder. Eiernes mål og mantra er å skape en trygg og kjekk arbeidsplass for sine ansatte der de kunne tenkt seg å jobbe selv. Fab.Lounge er en multikulturell bedrift med mange nasjonaliteter som skaper et mangfold, kunnskap og nye ideer fra alle verdens kanter. Bedriften stiller alltid plasser til disposisjon for utplasseringselever fra hudpleieskoler, der de med god og engasjerende opplæring motiverer elevene til å fortsette i faget.


update

NORDIC FORMULA AS Oslo

Nordic Formula AS inkluderer hudklinikken Blue, nettbutikken finhud.no og det egenutviklede hudpleiemerket Nordic Formula. Blue er en liten, eksklusiv hudklinikk som tilbyr personlige behandlinger med tett oppfølging, og tar kun inn kunder som er anbefalt av andre. Blue markedsfører seg kun gjennom sin kundeportefølje. I klinikken jobber det 2 hudpleiere og 1 lege. Fin Hud (www.finhud.no) er en nettbutikk med mottoet «Din hudspesialist på nett». Gjennom nettbutikken selges et utvalg kvalitetsprodukter, samt at man gir hudkonsultasjoner av hudterapeut eller lege. Nordic Formula er en produktserie som er utviklet og designet av Linda Jørgensen. Produktene skal i tillegg til Norge lanseres i Skandinavia og Asia i 2022. Nordic Formula AS viser at en liten hudklinikk kan nå ambisiøse mål, og utfordrer seg selv til å gå nye veier. Gjennom dette skapes fornøyde kunder og svært god lønnsomhet.

Bevegelser i bransjen

Bæ rekra f t ig Grums hudpleie er et spesielt konsept, utviklet og produsert i Danmark. Fokusert er satt på bærekraft, og det naturlige hudpleiemerket er utviklet med utgangspunkt i resirkulert kaffegrut fra La Cabra Coffee Roasters i Århus. Produktene pakkes i emballasje av plantebasert plast fra sukkerrør. Produktene brukes både til salongbehandlinger og til videresalg, og serien leveres med et eget presentasjonsoppsett for butikk. Mer info: Grums Norge AS / 91721503 / www.grumsaarhus.no

Ny d ist ributør Verdant AS har overtatt distribusjonsrettighetene for [comfort zone] i Norge. Det er et eksklusivt hudpleiemerke tilhørende Davines Gruppen. Produksjonen i Davines Village i Italia er basert på bærekraft, naturlige ingredienser og vitenskapelig baserte innovasjoner. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.comfortzoneskin.no

V E LVÆ R E T U N E T A S Sto rd

Velværetunet Spa og Behandlingssenter er 20 år i 2022, og kan nå tilby 140 m2 med spa, velvære og hudpleie, fire behandlingsrom, to dusjrom, sauna og massasjebad, samt kurslokale, stort resepsjonsområde og en salgsavdeling. Velværetunet tilbyr hudpleie, kosmetisk hudpleie, spa, laserbehandlinger, kroppsbehandlinger, makeup, massasje, voksbehandlinger og hudlege. Bedriften har to ansatte i tillegg til å kunne tilby hudlege 1-2 ganger pr måned. Man har bygd stein på stein og uten lån og kassekreditt, med stadig økende kundetilstrømming og sunn drift. Med fersk, internasjonal sertifisering på IPL og laser satser de stadig videre. Velværetunet har som overordnet mål å være den største klinikken på Stord og i Sunnhordland.

NM 2022 FRISERING/HUDPLEIE

Er du STOLT av faget ditt? Få med deg norgesmesterskapet i hudpleie! Konkurransene avholdes lørdag 19. mars på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Me r i n fo : n fv b.n o

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

25


T E M A : D ATA LØ S N I N G E R

M A R K E D S F Ø R I N G S V E R K T ØY:

Digitale gavekor t

booster salget For en frittstående salong/klinikk er det krevende å lage egne løsninger for å konkurrere med utenlandske nettbutikker. Men det finnes ferdigutviklede løsninger som gjør at man ikke må finne opp kruttet på egenhånd. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

en mulighet for ekstrafortjeneste som bør løftes frem. Ett eksempel på en løsning som har vist seg å fungere godt, ifølge salgstall, er løsningen fra Fixit. Her kan kundene kjøpe og sende digitale gavekort rett fra mobilen. Kortene kan selges i Fixit-appen eller fra salongens hjemmeside. Det kan lages personifiserte gavekort med video-hilsener. D I G I TA L K U N D E K L U B B

- Vi ønsker flere leverandører i hudpleie- og velværebransjen velkomne til å bruke vår digitale plattform Fixit Produktkatalog. Sammen med de andre verktøyene i Fixit-løsningene mener vi det vil styrke hudpleiesalongenes konkurransekraft mot internasjonale nettbutikker. Når man har effektive systemer for varebestilling, digitale markedsføringsaktiviteter og en profesjonell dialog med salongens kunder, øker man salongenes konkurransekraft, mener daglig leder Tom Arne Furnes i Vitec Fixit Systemer.

En annen markedsføringsaktivitet er å verve kundene til kundeklubber gjennom datasystemet. Her kan man premiere gode kunder og bygge lojalitet med bonuspoeng og spesialtilbud. Det er en effektiv måte å bygge langsiktige kunderelasjoner. Det finnes løsninger i datasystemene som ivaretar personvernhensyn, i form av samtykkeskjemaer som tilfredsstiller personvernkravet i GDPR-forordningen. S Ø M L Ø S VA R E F LY T

Pandemien har bidratt til utviklingen av nye, digitale tjenester og løsninger for produktsalg. Men det er ikke bare internasjonale nettbutikker som har fått en salgsboost. Det ligger mange muligheter i tilgjengelige dataløsninger som er skreddersydd for velværebransjen. D I G I TA L E G AV E K O R T E R G U L L V E R D

Ett eksempel er utviklingen av digitale gavekort, som enkelte leverandører introduserte under nedstengingen i 2020. Selv om salongene og klinikkene nå er åpne, er dette noe som ikke må legges i skuffen. Her liggere det

26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

Selv om varehåndteringen i form av bestillinger ikke er veldig tidkrevende, er det bedre å bruke tid på kundepleie enn varetelling. En løsning som ennå har begrenset tilslutning i velværebransjen er automatiske løsninger for varebestilling, styring og oppdatering av salongens varelager. Det finnes imidlertid konsepter som sørger for sømløs vareflyt. Eksempelvis inkluderer Fixit Produktkatalog en mulighet til automatisk bestilling og oppdatering av varelageret. Mens stadig flere frisørleverandører benytter seg av denne plattformen, glimrer de fleste leverandører på hudpleie- og velværesektoren med sitt fravær. Men noen har tatt det i bruk, blant annet finnes Dermanor og Babor-leverandøren Tjøstolvsen AS seg på denne plattformen. Kanskje bør man også som klinikkeier fokusere mer på verdiøkende dataløsninger?


HAR DU LYST TIL Å UTVIKLE DEG SOM LEDER, LØFTE BEDRIFTEN DIN OG ØKE LØNNSOMHETEN?

MEDLEM F O R D E L S!

NYTT PROGRAM - KULL 6 - har oppstart i august. Mer info: NFVB.NO S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

27


mix

produkter for hud & velvære

Fri s k & k l a r

Teoxane Cosmeceutical er en av verdens største produsenter av filler-injeksjoner. Deres RHA Hyaluronsyre brukes i denne svært luksuriøse hudpleieserien, som setter søkelys på oppbygging av fuktighet, samtidig som serien er beriket med vitaminer og ingredienser for anti-age og syrer for gjenoppretting av en frisk, klar og strålende hud. Mer info: Esthetica AS /33 77 52 44 / post@esthetica.no

For p rof fe n e

Camillen Soft Hands leveres nå i en 500 ml størrelse til salongbruk. Praktisk for bruk i manikyrbehandling, og en perfekt pleiende fuktighetskrem til parafinbad-behandlingen. Velg blant fem nydelige dufter av aloe vera, vanilje, fersken, mango eller kokos. Mer info: Thorsen Biovital AS / 64 97 40 60 / www.biovital.no

BEAUTY BOOST R e n s , p e e l i n g o g ton e r

Pro-serien til Doctor Babor er utvidet med BHA Acid Cleansing Gel, et tre-i-ett produkt med pH 4.0. Resultatene kommer fra aktive ingredienser, som salisylsyren med keratolytisk effekt, betennelsesdempende sink og antiinflammatorisk boswellia. En super formulering for en kombinert til fet hud, med utbrudd av inflammasjon. Syv-dagers tester viser at huden etterlates med mindre synlige porer, mindre komedoner og en mer beroliget og jevn hud. Mer info: Tjøstolvsen AS / 51 95 93 00 / www.tjostolvsen.no

E N

N a t t l i g p l ei e

Environ FCY Seriènce Night Serum inneholder peptider som virker beroligende for huden, samtidig som den kan gi en dempende effekt på eksem, psoriasis og perioral dermatitt. Når huden er stresset og blir negativt påvirket av digitale skjermer, reduserer peptidet Neurophroline i serumet hudens kortisol, samtidig som serumet motvirker tidlige aldringstegn. Mer info: Esthetica AS /33 77 52 44 / post@esthetica.no

28

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

V P b v a

F j e l l k l ar!

Bioline Snow&Sun kit byr på de ultimate fjellproduktene for hele familien. Kuldekrem 100 ml og solkrem SPF 50. Mer info: ABAS Kosmetikk AS / 55 28 28 28 / www.abaskosmetikk.no

Ø K l


SCIENCE. IT’S A BEAUTIFUL THING.

Vitenskapelig resultatdrevet hudpleie for strålende hud! PRIORI tilbyr kraftfulle, trygge og kostnadseffektive AHA&BHA peelingbehandlinger med umiddelbare og synlige resultater. Potente og velkjente ingredienser er kombinert i egne komplekser som gir huden akkurat det den trenger, når den trenger det. EFFEKTIVE BEHANDLINGER MED UMIDDELBARE RESULTATER No downtime. Ønsker du å vite mer om PRIORI Adaptive Skincare og oss som partner? Kontakt Lise L. Christiansen, Marketing Manager Skincare, Dermanor, lise.christiansen@dermanor.no www.dermanor.no

Real Clients. Real Results

Superceutical Peel / 6 uker / 1 gang i uken


mix

produkter for hud & velvære

S uk s e s s form ul e ri n g

Dr. Dennis Gross Skincare har oppgradert sine retinolprodukter med en ny og forsterket formulering. Den nye Phyto Retinol blend er fremstilt med to ulike typer retinol, sammen med rambutan, bakuchiol og ferulsyre. En potent cocktail som gjør mye mer enn å fornye og forynge. Siste nykommer i serien er Advanced Retinol og Ferulic Intensiv Wrinkle Cream, som både er nærende og dypt fuktende. Totalt inneholder serien så langt fem nyheter. Mer info: Innovell Beauty AS / 22 11 26 88 / www.innovellbeauty.no

M otv i rke t tørr, de hyd re r t h u d

Kraftfu llt

Skinbetter Science byr på en banebrytende teknologi, designet spesifikt for hals og decollete. Med Techno Neck Perfecting Cream ser huden fastere ut, hudstrukturen forbedres og slapp hud på halsen minimeres. Gir intens fuktighet, som forbedrer hudens smidighet og motstandskraft. Patentert NOw-complex utnytter kraften i kroppens naturlige prosess for å skape nitrogenoksid (NO) for synlig å forbedre aldrende hud på hals og brystparti. Mer info: Dermanor AS / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

BEAUTY BOOST

Doctor Babor Pro Serie AHA Acid Cleansing Lotion er et tre-i-ett produkt for rens, peeling og toner med pH 4.2, tilpasset tørr, dehydrert hud. Aktive ingredienser er blant annet melkesyre og salt av fytinsyre, som er med på å øke avskallingsprosessen av de døde hudcellene og bidrar til å fremme cellefornyelsen. Samtidig bidrar beta glukan og panthenol til å berolige og styrke en irritert og rød hud. Tester gjort etter 30 dagers bruk viser en jevnere hud med mindre tørrhet og mer glød. Mer info: Tjøstolvsen AS / 51 95 93 00 / www.tjostolvsen.no

M otv i rke r fe t h ud

Janssen Cosmetics NY Oily Skin Line byr på en kombinasjon av produkter som settes sammen til å løse spesifikke utfordringer tilknyttet problematikken rundt fet hud og akne. De aktive ingrediensene i denne linjen stekker seg fra AHA og BHA syrer, via anti-sebum og mikrosilver og vil gi en rask og synlig forbedring for denne hudtypen. Mer info: Esthetica AS /33 77 52 44 / post@esthetica.no

S trå l e n de B o o ster p l ei e

Janssen Cosmetics NY Anti-age Body Line er en kropps-serie spekket med vitaminer. Pleieproduktene bygger grunnleggende på Retinol palmitat, vitamin E acetat og en mengde pleiende oljer. I spesialproduktene finnes mentol, guarana og koffein. Produktene inkluderer dusjmousse, peeling, kjølende pleie, vitaminrike body-lotioner og effektive spesialprodukter til slanking og oppstramming. Alle produktene er regnet som cosmeceuticals, fordi innholdet av aktive ingredienser og vitaminer er svært høyt. Mer info: Esthetica AS /33 77 52 44 / post@esthetica.no

30

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

Matis Réponse Éclat er en ny serie profull med C-vitamin, hyaluronsyre og lysnende ingredienser, som gir en strålende hudtone og maksimalt med glød. Serien byr på et enkelt hudpleieprogram, som passer til alle som ønsker en klar og jevn hud hver dag, hele året. Serien inkluderer seks produkter: essens, serum, dagkrem for ung hud og dagkrem for voksen hud, peel-off maske og en syvdagers booster anti-rynkekrem. Mer info: Dermanor AS / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

R I


MORE SKINCARE MAKEUP + Worldwide 1st foundation with ampoule power + 100 % skincare active ingredients + Foundations for all skin types

PERFORMANCE. MADE IN GERMANY.

MAKEUP Recommended by leading experts. Individual solutions for all skin types.

ÅR

TJ Ø S T O L V S E N


mix

produkter for hud & velvære

Fu k t & p l ei e

Camillen Wellness Foam Cream 150 ml er et fuktgivende og raskt absorberende fotpleieskum. Fukter og forhindrer hard hud under føttene, bevarer hudens naturlige elastisitet. Egner seg også godt som et after-wax produkt, takket være lindrende kamilleolje og panthenol. Mer info: Thorsen Biovital AS / 64 97 40 60 / www.biovital.no

BEAUTY BOOST B yg g e r vol um

Environ FCY 3D Synergè Filler Cream inneholder HyaCare50, en lavmolekylær hyaluronsyre, som bedrer viskositeten i huden, og OptimHyal, som trigger fettdepotene til ikke å bryte ned fett, men bygge opp igjen. Sammen gir disse en effektiv dagkrem, som vil redusere og erstatte tap av volum. Mer info: Esthetica AS /33 77 52 44 / post@esthetica.no

Revitalise re n d e

Thalgo Source Marine er en fuktserie for dehydrert og tørr vinterhud, beriket med marint margan, som styrker og revitaliserer hudbarrieren. Serien er relansert, og inneholder nå 95 % naturlige ingredienser. Den har fått et nytt, tiltalende design, og er utstyrt med et eco-vennlig refillsystem. Source Marine etterlater huden med en duft av lette, forfriskende marine noter. Mer info: Skinthal AS / 47 64 77 00 / www.skinthal.no

S kå n s om o g s ti m ul e re n d e

Aurelia Conditioning Eye & Lash Cleanser er en nærende øyesminkefjerner som kombinerer PROTIDA probiotisk teknologi med macarot for effektivt å stimulere veksten av vipper og bryn, mens den skånsomt fjerner alle spor av sminke fra det sarte øye-området. Den vannbaserte formelen er også tilsatt vitaminrik agurk for å hjelpe mot mørke ringer og hevelser. Dette kombineres med ultrarent, anti-inflammatorisk rosevann, som virker kjølende, beroligende og som sikrer en komfortabel, multieffektiv sminkefjerning. Mer info: Dermanor AS / 66 77 55 55 / www.dermanor.no

Avan ser t o g effek t i vt

Janssen Cosmetics Kabinett Tips gir mulighet til å tilby noe nytt og spennende innen avanserte behandlinger. Settene er satt sammen av effektive masker, med tilhørende peeling, serum, massasjekrem eller krem avhengig av type behandling. Settene selges fritt. Velg mellom Caviar Luxury, Detox, Marine Collagen og Retinol Lift. Mer info: Esthetica AS /33 77 52 44 / post@esthetica.no

F 32

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022


Nyt turen!

Unike fotkremer å ha med i sekken • forhindrer gnagsår • stimulerer blodsirulasjonen • beskytter mot kalde og fuktige føtter

For føttenes velvære. www.gehwol.no

ÅR

TJ Ø S T O L V S E N


mix

produkter for hender & føtter

N å o g s å i farg er

CND Plexigel, som ble lansert i oktober 2020, er et banebrytende «brush-in-a-bottle» system, som gjør det enkelt for profesjonelle negledesignere å reparere, styrke, forbedre, forme og bygge vakre negler. Nå følger CND opp suksessen og introduserer Plexigel Builder Color-teknologi, som tilbyr 3+ uker styrke, lengde og form i en rekke nude-nyanser. Som profesjonell fagutøver kan du bygge vakre negler i naturlige nyanser, som matcher kundens hudtoner med fargene Porcelain, Oat Milk, Soft Blush, Spiced Taffy og Milky Mauve. Mer info: NeglAkademiet AS / 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

Klassi sk i n sp i r a sj o n

Vårlige vibber fra Light Elegance. The Artist Spring Collection er en hyllest til kunstneren i oss alle. Den nye kolleksjonen møter vårens trender ved å hente inspirasjon fra klassiske mesterverk. Vårkolleksjonen byr på 12 trendy nyanser, som er perfekte til å fremheve kundenes personlighet og løfte frem kreativiteten til negledesigneren. Fargepaletten inkluderer seks nydelige kremet Color Gel, som utfyller hverandre og kundens stil. Med de seks nye Glitter Gel skaper du dybde og tekstur for de som ønsker det lille ekstra. The Artist Spring Collection er også tilgjengelig som P+Soak Off Gel Polish. Mer info: NeglAkademiet AS / 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

Fo rf ri s ke n d e

CND Scentsations relanserer sin Hand & Body Lotion serie, og kommer også med en ny Hand Wash serie. Absorberes raskt, passer alle hudtyper for den ultimate spa-følelsen i salongen og til hjemmebruk. Velg mellom ulike dufter, fra lavendel og jojoba med en blanding av gardenia, rosentre og hint av vanilje, til sitrus og grønn te med en forførende duft av sitrus og blomsteraroma. Serien er dermatologisk testet og leveres i praktiske pumpeflasker. Mer info: NeglAkademiet AS / 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

A l l ti d b e re d t

Reparasjoner i særklasse. CND Care Pen fra CND er en brukervennlig penn med pensel for enkel påføring. Sammen med Solar Oil og RescueRXx kan kundene ta vare på neglene når de er på farten. SolarOil tilfører næring og fuktighet til negler og neglebånd, mens RescueRXx redder selv de mest slitne og skadde neglene ved å redusere sprekker, flising og deling av negleplater. Mer info: NeglAkademiet AS / 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

-

34

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

gharieni ja


Spa table MO1 Evo series

- en av verdens ledende produsenter av utstyr og møbler til det profesjonelle faghandelmarkedet. De leverer løsninger innen fotterapi, medisinske klinikker, spa og skjønnhetsbransjen. Forhandler i Norge: tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no

gharieni jan-22 210x297.indd 1

31.01.2022 12:42


TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

N F V B S

V I R K S O M H E T:

Det er din bedrift vi jobber for Den 18. mars er det tid for NFVBs landskonferanse i Oslo. På agendaen er temaer som går rett inn i din bedrifts virksomhet. Kompetansekrav, standarder og konkurransedyktighet skal diskuteres. NFVBs medlemmer har gode muligheter til å påvirke bransjens fremtid.

Det er tid for handling, og vi trenger deg!

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022


TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

Fjorårets landsmøte bekreftet den strategien og handlingsplanen NFVB har jobbet etter siden 2017, og valgte et nytt styre som fremste ansvarlige for å gjennomføre og prioritere dette arbeidet. For det er et krevende arbeid å fordele ressurser på små og store oppgaver. Medlemsmassen har stor bredde og opplever hverdagen ganske forskjellig, og alle skal føle at NFVB er deres interesseorganisasjon. Derfor er det viktig at NFVB også er en møteplass for bedriftsledere i alle kategorier. NFVBS FORMÅL

NFVB samler mange bedrifter som representerer bransjen, og viktigheten av å stå samlet ble for alle tydeliggjort da koronapandemien traff oss med full styrke. Når noen lurer på hvorfor man som bedriftseier skal være medlem av NFVB er det grunn til å vise til forbundets formålsparagraf. Det er ingen andre som med samme kraft jobber for bedriftenes interesser. § 1–2 a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. § 1–2 b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. § 1–2 c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse. § 1–2 d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene. § 1–2 e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen. DET PRAKTISKE ARBEIDET

For å tydeliggjøre og visualisere hovedområdene NFVB jobber etter har man definert tre pilarer. Innen hver av disse pilarene jobbes det med konkrete mål og oppgaver. Pilar 1 er Kompetanse / utdanning. Her ligger kanskje den viktigste og mest fremtidsrettede målsettingen, nemlig at medlemmene får tilført kvalifiserte, motiverte og riktig antall arbeidstakere. ​NFVB jobber også for at hudpleiebransjen skal få fagbrev, og at bedriftene da er klare til å ta imot lærlinger​. Alle skal oppleve at faget og

bransjen gir gode muligheter for utvikling gjennom hele karriereløpet, både innenfor faget og som leder. Pilar 2 er Medlemsservice / verving. Vi trenger medlemmer som har god energi. NFVB utgjør et stort apparat, som i tett tilknytning til NHO skal bistå medlemmene med mange, gode medlemsfordeler. Profesjonalitet og seriøsitet i alt arbeid skal gi bedriftene trygghet i hverdagen. Våre medlemmer skal oppleve å være stolte og fornøyde. Et klart mål er å ha nærhet til medlemmene, og at vi har et unikt nettverk. Alle målsettinger trenger ressurser, og det jobbes også for å øke medlemsmassen blant frisør-, hudpleie- og andre velværebedrifter. ​ Pilar 3 er Omdømme / rammebetingelser. Denne pilaren er ganske sammensatt. Et omdømme er resultatet av hvordan samfunnet oppfatter oss, mens rammebetingelsene definerer mange av våre muligheter til å skape de arbeidsplassene ønsker. NFVB har definert noen politiske prioriteringer, som vi må jobbe for at får fotfeste regionalt og​nasjonalt. Vi må bruke vårt eget bransjenettverk og samarbeid​med NHO sentralt og i alle regioner i påvirkning av politikere og andre​viktige interessenter. ​​ ENGASJERTE MEDLEMMER

Både nåværende og forrige styre har utarbeidet en rekke prosjekter som svar på noen av de mål som ligger i NFVBs strategi, som igjen er et svar på forbundets formålsparagraf. Hvert prosjekt har vært satt opp med en egen prosjektgruppe som har jobbet frem både råd og konkrete tiltak. Vi beskriver her kort noe av dette arbeidet: → Fagbrev Hudpleie​. Søknad er sendt UDIR. Arbeid med bransjeaksept og tilrettelegging.​ → Høyere yrkesfaglig utdanning.​Gjennom Bransjeprogrammet etableres det moduler for oppstart i 2023, blant annet i samarbeid med​Fagskolen Viken.​ → Kompetansebygging for medlemmer. Et konkret resultat av dette er NFVB Lederprogram, som nå setter opp kull 6 i august. ​ → Autorisasjon for bedrifter. Konsept med kvalitetsområder er definert og under utarbeidelse. Trygg Salong etablert med stor suksess, og vil være viktig del av erfaringsmaterialet. Alt arbeid i NFVB skjer som resultat av samspillet mellom organisasjonen og administrasjonen. NFVB har et aktivt og engasjert styre som har god kontakt med øvrige tillitsvalgte, laugene og engasjerte medlemmer. Det jobbes nå med å aktivisere et regionapparat som vil være en ekstra ressurs ut i hvert fylke.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

37


TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

SAMMEN ER VI STERKE

TID FOR HANDLING

Som medlem i NFVB har du en unik mulighet til å påvirke, både gjennom innspill til organisasjonens tillitsvalgte og ikke minst hvordan du og din bedrift jobber i hverdagen. Alt hva NFVB har på agendaen har betydning for bransjens fremtid – og din bedrift. NFVB jobber etter en langsiktig plan, men nå er det tid for gjennomføring av mange aktiviteter. Det er tid for handling, og vi trenger deg!

R E G I O N A P P A R AT E T

De nyoppnevnte regionansvarlige skal utføre aktiviteter som bidrar til ​å nå NFVBs mål om økt medlemsmasse, økt rekruttering til faget, økt kompetanse og positiv omdømmebygging for bransjen. ​ Regionene inndeles etter samme fylkesvise struktur som NHO. NFVBs regionsansvarlige skal også etablere god relasjon og et tett samarbeid med NHO regionskontor og regionens laug. De vil også ha samhandling med opplæringskontor, yrkesopplæringsnemnder, skoler, medlemsbedrifter og relevante nøkkelpersoner. ​ NFVBs regionansvarlige utpekes av styret for 2 år av gangen. Nyoppnevning gjøres i første styremøte etter landsmøtet. De utpekes blant eiere eller ledere av salong/ klinikk, og må ha kompetanse og et ekstra engasjement innenfor området man ansvaret for. Hver region jobber selvstendig, men i tett samarbeid med NFVB sentralt. Mange av regionene er allerede godt i gang med koordineringsmøter og samhandlingsmøter med NHO regionalt. 2022 har startet veldig godt, landskonferansen vil være en fin og viktig møtearena for regionansvarlige og øvrige delegater.

NFVBS NØKKELRESSURSER

NFVB er så heldige at vi har mange engasjerte personer som jobber med våre oppgaver, nasjonalt og regionalt. Våre tillitsvalgte er en del av NFVBs unike nettverk. Blant disse er flere hudpleiere, som jobber i tett samarbeid med NFVBs styre og administrasjon, og sammen med andre ressurspersoner i ulike prosjekter. S ty re m e dl e m

GURI E. ANDREASSEN Syvende Himmel AS Bodø 1. va ra m e dl e m

CARINA DAHL ASPELI Hvil vingene dagspa AS Hamar R e g i on an s va rl i g R o g al a n d

Medlemsservice/ verving GRO RAVNDAL BRUARØY Topp til tå velvære AS Bryne R e g i on an s va rl i g A g d e r

Medlemsservice / verving THORA MARGRETHE HAGEN Klinikk Matis AS Kristiansand

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022


Bruker du medlemsfordelene dine? Juridisk hjelp i arbeidsrett Rabatterte fordeler/innkjøp Gunstige forsikringer Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) Lederprogram for frisører og hudpleiere Relevante NHO kurs til medlemspris Svært god pensjonsavtale Gode garantiordninger Lokale kontakter/nettverk Politisk gjennomslagskraft Faglige konkurranser som NM i hudpleie og Årets Hudpleiebedrift Møteplasser og arrangementer

Les mer om medlemsfordelene dine på nfvb.no


TEMA: MEDLEMSFORDELER

NFVBs administrasjonskoordinator Celina Kjøniksen hjelper deg med å bruke medlemsfordelene. Ta kontakt med henne for å komme i gang på telefon 482 28 165 eller e-post celina@nfvb.no

M E D L E M S F O R D E L E R

I

N F V B:

Celinas tre lønnsomme tips Ved å benytte deg av NFVBs medlemsfordeler vil du kunne redusere mange av bedriftens kostnader. Det kan også spare deg for mange timer du heller kan bruke på kundene dine. Ikke vent – sjekk ut medlemsfordelene nå!

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022


TEMA: MEDLEMSFORDELER

TEMA: MEDLEMSFORDELER

2.

Som medlem i en aktiv bransje- og arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO-fellesskapet, har du stor bransjepolitisk påvirkning og mange attraktive medlemsfordeler. NFVB informerer om fordelene i mange kanaler, på nett og på trykk, og i direkte kommunikasjon til bedriftene. Likevel er det mange som er forbausende trege med å ta medlemsfordelene i bruk. BETYDELIGE GEVINSTER

Flere av medlemsfordelene kan gi mange tusener i besparelser, penger du kan reinvestere eller ta ut på bunnlinjen. Uansett er den samlede verdien av medlemsfordelene betydelig, uansett hvordan du regner på det. Start gjerne med følgende fordeler:

1.

B R A N S J E T I L PA S S E T F O R S I K R I N G G J E N N O M M AT R I X I N S U R A N C E

NFVB har avtale med en forsikringsmegler som sikrer deg svært gode forsikringstilbud. Yrkesskadeforsikringen har markedets kanskje beste betingelser, og salongforsikringen har dekning tilpasset vår bransje. Se mer informasjon på matrixinsurance.no Bruk medlemsfordelen: kontakt Tonje på telefon 951 12 896 eller e-post tonje@matrixinsurance.no

3.

I N N K J Ø P S F O R D E L E R / R A B AT T E R GJENNOM NHO REISELIVS INNKJØPSKJEDE

Alle NFVBs medlemmer har rett til kostnadsfritt å bli med i denne kjeden. Dette kan bli en av bedriftens mest lønnsomme medlemsfordeler. Blant annet kan du spare mye på salongens transaksjonskostnader (ved kundenes kortbruk). Se mer informasjon på nfvb.no Bruk medlemsfordelen: kontakt Celina på telefon 482 28 165 eller e-post celina@nfvb.no

A R B E I D S G I V E R P O R TA L E N ARBINN.NO

NHO har samlet mange tjenester som forenkler din lederhverdag, og som kan spare deg for mye tid og penger. Her finner dere blant annet digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal, veiledere, sjekklister, maler, kontrakter, spørsmål og svar, nettkurs m.m. Bruk medlemsfordelen: Se nettsiden Arbinn.nho.no og opprett brukerprofil.

Spørsmål: Nøl ikke med å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller har innspill til det vi jobber med. Se kontaktinformasjonen på vår nettside. S E

F L E R E

M E D L E M S FO R D E L E R

NFVB.NO S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

41


TEMA: KORONAKRISEN

Det er nesten surrealistisk… Å ta en t-bane tur ned til byen, uten å måtte ikle seg munnbind. Å rusle gatelangs i et mylder av mennesker, stikke innom butikker helt uten plan, å ta en pause på en kaffebar der masse folk koser seg sammen, å - omsider og endelig - dra ned til operaen og nyte høykultur igjen, for så å ta en pub-til-pub-runde i etterkant for å balansere det hele med litt «lavkultur». Det hele føles bare så 2019… Jeg har fått noen nye vaner disse to pandemiårene: Jeg har sluttet å gå på treningssenter, men jeg har lagt inn tre faste turer ut i marka hver dag. En på morgenen, en etter lunsj og en til kvelds. Hver tur tar ca. 30 minutter, det betyr 1,5 time i frisk luft hver dag. Ifølge mine nye bestevenner på FHI er dette en bedre investering i helse enn all verdens gruppetreninger på Sats. Morgen- og lunsjturen tas ofte med et møte på øret. Den digitale jobbhverdagen er helt uproblematisk å ta med ut i frisk luft. I en hverdag der langt mer tid skal tilbringes på kontoret blir det utfordrende å beholde disse gode vanene, men jeg tror at arbeidsdagen for kontorister kommer til å se ganske annerledes ut enn før mars 2020, også etter at støvet helt har lagt seg etter pandemien.

En annen vane jeg har som har blitt forsterket gjennom disse to årene, er «mystery window shopping» i frisørog velværebransjen. Jeg tar gjerne for meg bydel for bydel her i Oslo, og passer også på å få med meg bransjen når jeg er utenbys. Jeg ser om det er folk i salongene, markedsføring rundt salongen, estetisk inntrykk, publiserte priser, #TryggSalong-merking, x-faktor… Jeg ser rett og slett etter hva slags inntrykk salongen gir meg som forbipasserende. Det har til tider vært en nedslående aktivitet, men jeg har også sett at kreativiteten og løsningsorienteringen fra gode salonger har blitt enormt tydelig gjennom denne tøffe tiden! Pandemien er riktignok ikke helt over, men her i NHOfellesskapet er vi i gang med en omfattende «exit-korona» evaluering. Her bistår vi også myndighetene, for det er mange initiativ fra politisk hold som ber om innspill fra NHO. Vår erfaring gjennom det hele er vitalt for å kunne lage gode planer for neste krise, det være seg kommunikasjon, tiltak eller støtteordninger. Igjen er det et faktum at frisør- og velværebransjen har klart seg «uventet godt» gjennom det hele, og vår måte å jobbe med politikere, embetsverk og aktører i og rundt bransjen er et eksempel til etterfølgelse. Vi har også mye vi må bli langt bedre på til neste gang, men ingen hadde trodd at vi skulle klare oss så bra som vi tross alt har gjort, gjennom den enorme mobiliseringen av samhold, kraft og vilje som vi har hatt i bransjen. Gjenåpningen av landet betyr også at frisør- og velværebransjens «Oscars» vil gå av stabelen, fysisk og uten «meteren»! Vi gleder oss enormt til helgen 18. – 19. mars, der vi starter med landskonferanse for medlemmer fredag, og fortsetter med NM i frisering og hudpleie, seminarer og leverandørmøter på lørdag. Og så avslutter vi med Prisfesten, der nye norgesmestere og vinnere i foto- og bedriftskonkurransene skal kåres og feires! De nominerte er publisert på nett og i dette magasinet, og vi kan med sikkerhet slå fast at pandemien IKKE har gått på bekostning av kvalitet og faglighet. Det er utrolig høyt nivå på disse fagfolkene og bedriftene!

N F V B - D I R E K TØ R ANNE MARI HALSAN

42

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

Vil du være med på bransjehelgen, med NM og Prisfest? Vi selger billetter til det er helt fullt. Se våre nettsider for mer informasjon! Velkommen til å møte verdens beste bransjekolleger! #sterkeresammen


NM 2022 FRISERING/HUDPLEIE

Er du STOLT av faget ditt? Få med deg norgesmesterskapet i hudpleie! Se våre dyktige deltakere konkurrere i disiplinene: → ANSIKTSBEHANDLING → FARGE OG FORM AV BRYN

Konkurransene avholdes lørdag 19. mars på Clarion Hotel The Hub i Oslo . M er info:

n fv b . n o

Arrangeres av:

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

43


AV NORSKE FRISØR- OG VELVÆREBEDRIFTER

2021 - 2022

ST LT

M E DLE M 2021 - 2022

V E L KO M M E N !

Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen ST LT til NFVB-fellesskapet!

ST LT

M E DLE M

MEDLEM

2021 - 2022 Amok AS Kråkerøy

Barber Meistad AS

Harstad

Calvin Studio AS

Lundamo

Cutters AS

Hele landet

Fager Frisør AS

Kristiansand S

Frisør Annie Johansen AS

Lakselv

Frisør Mietinen Vardø

Frisørpikene AS Oslo

Front Hairdesign Harstad AS

Glød AS Kråkerøy

Gro og Kristin’s Frisør AS

Lillestrøm

Lotte og Leon AS

Lunde

Pryd Frisør AS

Kristiansund N

Raise Norway AS

Hele landet

Raj The Barbershop AS

Oslo

Ramsvik Frisør og Hudpleie

Bergen

2021 - 2022

Harstad

ST LT

MEDLEM 2021 - 2022

Bruker du medlemsfordelene dine? Juridisk hjelp i arbeidsrett Rabatterte fordeler/innkjøp Gunstige forsikringer Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) Lederprogram for frisører og hudpleiere

Les artikkelen om Ramsvik Frisør og Hudpleie på side 14.

Sally Nord Beauty Ink

Sortland

Relevante NHO kurs til medlemspris Svært god pensjonsavtale Gode garantiordninger Lokale kontakter/nettverk Politisk gjennomslagskraft Faglige konkurranser som NM i Hudpleie Møteplasser og arrangementer

Les mer om medlemsfordelene på

w w w. n f v b . n o

44

Salong Chic Tove Larsen

Syvogtyve AS Oslo

Tango Kongsberg

Kongsberg

Warvans Barbershop Shukri

Tønsberg

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2022

Ski

Det lønner seg å være medlem!


SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYG G H E T, PÅV IR K NINGS K R AF T og U T V IK L INGS M U L IGH ET ER!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no


Optimér effekten av hudbehandlinger og produkter – med BioSil® Advanced Collagen Generator™ Hudbehandlingene setter igang kroppens sårhelingsprosess som forteller kroppen å lage mer kollagen, BioSil stimulerer de kollagengenererende enzymene – Perfekt match.

Tilbakemeldinger fra BioSil-brukere:

B

ioSil stimulerer fibroblastenes kollagenproduksjon. I fibroblasten er det enzymene ornitin aminotransferase, prolyl hydroksylase og lysyl oksidase som stimuleres av virkestoffet i BioSil.

Redusert håravfall

elskapet bak BioSil har brukt 15 millioner euro på forskning og utvikling. BioSils effekt er dokumentert via studier som følger gullstandarden i medisinsk forskning, randomiserte placebokontrollerte dobbeltblindede kliniske studier.

Kraftig reduksjon av mørke ringer under øynene

Reduserer pigmentflekker Betydelig redusert porestørrelse

KLINISK DOKUMENTERT

S

89%

30%

13%

!

Økt hudelastisitet*

Reduksjon av fine linjer og rynker*

Sterkere og tykkere hår**

Sterkere negler*

*/** Studiehenvisninger er som følger: Publiserte artikler i Archives of Dermatological Research, Volume 297, 2005* og Archives of Dermatological Research, Volume 299, 2007**. Som vist mot placebo. Resultater kan variere fra person til person. Studieresultater etter 20 ukers bruk (hud, negler) og 36 ukers bruk (hår).


INTERNATIONAL Vi liker å kombinere det med de Jeg har kjempegod erfaring med medisinske behandlingene vi BioSil. Nesten alle mine pasienter utfører, så BioSil er et superbra står på BioSil i kombinasjon tilskudd. med de behandlingene de får. TH JUNE 10 Det hjelper mot hårtap, gir bra Siv Ovidie Kaspersen og Kari Anne Eik, Kosmetisk hudkvalitet og ikke minst en dermatologiske sykepleiere – Klinikk Estetikk fantastisk glød. Anbefales på INTERNATIONAL SPEAKERS det sterkeste.

SKINCARE DAY

Mojgan Abdeh, Kosmetisk dermatologisk sykepleier

Jeg både ser og opplever stor forbedring mine kundersDR. hud.MATTHIAS DR. ROLANDpå SACHER Sonja Filtvedt – Hudpleieverkstedet Dr. Sacher Kosmetik GmbH Doctor of Biology

…denne innvortes kraftfulle behandlingen som komplementerer de produktene vi bruker utenpå. Det er perfect match. Laila Fure, hudterapeut – produktansvarlig Innovell

AUST Beauty AS

Microneedling Expert Plastic Surgeon

MIRIAM VALDIVIESO

International Trainer Janssen Cosmetics Team member Product Development

Kvinne 56 år | Før

Underveis

TOPICS:

MICRONEEDLING, BIO-TECHNOLOGY, DERMATOLOGY & INGREDIENTS

Dette har jeg vært litt skeptisk til, men jeg må innrømme nå at det har jeg måttet bøye meg i støvet for. May Britt Leiro, Klinikk Leiro

Se flere bilder og testimonials på Biosil.no

TEOXANE ACADEMY

EXPERT DAY

Et knippe av BioSils forhandlere rundt om i Norge JUNE 11 TH INTERNATIONAL SPEAKERS

Se fullstendig liste over fornøyde forhandlere på biosil.no/forhandlerliste

ESTHETICA PRESENTS

EXPERT WEEKEND JUNE 10TH - 11TH I HOTEL BRISTOL I OSLO K U R S AV G I F T : International Skincare Day: kr. 4 000,- I Teoxane Academy Expert Day: kr. 5 500,Begge dagene: kr. 8 000,Kontakt katrine@esthetica.no for ytterligere informasjon Tlf. 33 77 52 44 I www.esthetica.no

PRODUKTANSVARLIG I NORDEN: Tina Helen Hamelten – Autorisert klinisk ernæringsfysiolog utdannet ved Det Medisinske Fakultet, Universitetet i Oslo

NORDISK DISTRIBUTØR: Fred Hamelten AS, 0263 OSLO Biosil.no | post@biosil.no (+47) 21 64 54 47 | @biosil_nordic

DR. BENJI DHILLON

DR. LEE WALKER

Cosmetic Surgeon London, UK

Liverpool, UK

BioSil, ch-OSA og ch-OSA Advanced Collagen Generator samt logoene ch-OSA og Vegan er MBBS, BSc, MRCSregistrerte varemerker tilhørende Bio Minerals NV. Dental Surgeon

LIVE INJECTIONS


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

S

A

L

O

N

G

U T G AV E 1 / 2 0 2 2

Hud & velvære U T G AV E 1 / 2 0 2 2

REBUILDING LIVES®

REBUILDING SKIN

No.1 in Professional Skin Revision Only Available through DMK Certified Clinics - not sold online! Over 40 Years of Experience in Professional Skin Revision Available in over 30 Countries Worldwide Clinically Proven Results

hexa.no |

@DMKnorge |

DMK norge

Photo credit: DMK Paramedical Skin Therapist Shawna Porter, Renu Skin Spa & Wellness

C A L M A B E AU T Y : E T S Æ R E G E N T B E A U T Y KO N S E P T RAMSVIK FRISØR O G HUDPLEIE: G E N U I N T V E LVÆ R E H U S VERDIBASERT LEDELSE: F O K U S PÅ M E N N E S K E L I G E V E R D I E R S K A P E R B E D R E R E S U LTAT E R

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER