__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

S

A

L

O

U T G AV E 1 / 2 0 2 1

U T G AV E 1 / 2 0 2 1

Fagbrev Hudpleie De viktigste trendene i 2021 MEDLEMSBEDRIFTEN R E N AT E S D A G S PA / R E N AT E S H U D & M A K E U P :

Et velværesenter i Kristiansand

DISTRIBUTØR:

ABASKOSMETIKK

ABAS KOSMETIKK

G

Hud & velvære

PROSJEKT:

D E - OX C EVOLUT I O N

N

55 28 28 28 H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


STEP-UP

YOUR ESSENTIAL SKIN CARE

HJELPER MED NORMALISERING AV CELLENE BIDRAR TIL SUNN KOLLAGENOG ELASTINDANNELSE

BIDRAR TIL Å NORMALISERE PIGMENTERING

FREMMER NATURLIG FUKTIGHET

FORDELER med vitamin A

FORBEDRER PROBLEMATISKE HUDTILSTANDER

NORMALISERER MISDANNELSER I HUDEN

SUNN DERMIS OG EPIDERMIS

1

2

3

5

4

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg

AKSELERERER HELBREDELSE

TRYG G HET, PÅVI RKN I N G S KRAFT og UT VI KLI NG SM U LIG HE T ER!

ENVIRONS HJØRNESTEN ER VITAMIN A, C OG E I KOMBINASJON MED ANTIOKSIDANTER. ALLE PRODUKTENE ER SAMMENSATT UT FRA EN TANKE OM Å BESKYTTE, PLEIE OG REPARERE HUDEN PÅ CELLENIVÅ.

1

www.environskincare.no Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

take youthfulness to the

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no 2

3

NEXT LEVEL

4

Les mer på www.environskincare.no S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

43


STEP-UP

YOUR ESSENTIAL SKIN CARE Environ er en serie som utgjør et komplett hudpleieprogram for alle hudtyper i alle aldre. Serien baserer seg på vitamin A, C, E og antioksidanter, og disse viktige ingrediensenes roller i hudens celler. Serien er bygget opp i et ”step-up” system, slik at huden får en sunn tilvenning av optimale doser vitamin A for best resultat. Vitamin A beskytter, styrker og normaliserer hudens egen evne til å motstå solskader, aldring og kan ha en forebyggende effekt mot hudkreft.

Skin EssentiA Skin EssentiA er en serie som utgjør et komplett hudpleieprogram for alle hudtyper i alle aldre. Serien er bygget opp i et ”step-up” system, slik at huden får en sunn tilvenning av optimale doser vitamin A for best resultat.

1 VITA-ANTIOXIDANT AVST MOISTURISER 1 + VITA-ANTIOXIDANT AVST GEL

3

2 VITA-ANTIOXIDANT AVST MOISTURISER 2

VITA-ANTIOXIDANT AVST MOISTURISER 3

5

4 VITA-ANTIOXIDANT AVST MOISTURISER 4

VITA-ANTIOXIDANT AVST MOISTURISER 5

Youth EssentiA Vår premium linje inneholder de høyeste konsentrasjoner av vitamin A, C, E og antioksidanter, samt de beste anti-age peptidene markedet har å by på.

2

1 VITA-PEPTIDE C-QUENCE SERUM 1

take youthfulness to the

VITA-PEPTIDE C-QUENCE SERUM 2

3 VITA-PEPTIDE C-QUENCE SERUM 3

NEXT LEVEL

4 VITA-PEPTIDE C-QUENCE SERUM 4 VITA-PEPTIDE INTENSIVE SERUM 4 PLUS + VITA-ANTIOXIDANT DEFENCE CRÈME PLUS

Les mer på www.environskincare.no


Thalgo er basert på alger og havets fantastiske ingredienser. Produktene inneholder minimalt med fyllstoff og behandler huden din for en umiddelbar, og VARIG effekt.

Havet – vår lidenskap

Thalgo Norge

Thalgo Norge #baresunnhud

Skin


Thalgo; en av verdens mest innovative og ledende aktører innen SPA og Hudpleiebransjen i over 50 år. Skinthal; trygg og stabil leverandør i 20 år på det norske hudpleiemarkedet “Med over 30 års erfaring som salongeier har jeg aldri hatt så fornøyde og trofaste kunder som etter at jeg gikk over til Thalgo”. RUNHILD ØSTREM, SEACRET SPA, TØNSBERG

Produkter og behandlinger DINE kunder vil elske.

Skinthal as Tlf. 476 47 700 post@skinthal.no

Thalgo.no


I N NH O L D 1/2021

ARTIKLER 8 P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E : L æ rli ng e r - e n b e ri ke ls e fo r d i n b e d r if t 10 CARINA DAHL ASPELI, HVIL VINGENE DAGSPA: Fag b rev g j ø r e n s t o r fo rs k j e ll 14

R E N AT E S D A G S PA / R E N AT E S H U D & M A K E U P: Et ve lvæ re s e nt e r i K ri s t i a ns a nd

18 DETTE BØR DU VITE: D e v i k t i g s t e t re nd e ne i 2 0 2 1 2 2 Ø K T F O K U S PÅ B Æ R E K R A F T: H vo r m i lj ø b ev i s s t e r d u? 2 4 B U T I K K D ATA : In te g ra s j o n - nø k ke le n t i l s uk s e s s 2 8 KO S T T I L S K U D D : L et t s o lg t i nnt e k t s k i ld e ? 30 E F F E K T I V F OT P L E I E : P ro b le m lø s e nd e i nnova s j o n m e d pr obiot ika 38 N F V B S D I G I TA L E L A N D S M ØT E 20 21: Bra n s j e ut v i k li ng i fo k us

6

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

FA S T E S I D E R

7 S ign e r t

2 6

U P D AT E : Ti n d o f N o r wa y

32

U P D AT E : Tr e n de r fr a t opp t il tå

3 4

M ix - pr o du kt e r for h u d & vel være

4 2 N FV B in fo


SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

Fagbrev som styrker Det har blitt snakket om i årevis. Bransjen ønsker å være på linje med andre håndverksfag: ha en god og sammenlignbar utdanning, med et tydelig og solid kompetansebevis etter bestått fagprøve. Hvorfor har det ikke blitt innført for lenge siden? Det har også noe med bransjens vilje og evne til å ha en krevende lærlingordning. Et fagbrev skal henge høyt, og krever dedikert innsats fra både lærling og bedrift. Etter at NFVB også ble en bransjeorganisasjon for hudpleiebedrifter for drøye ti år siden har det blitt jobbet mye for å styrke bedriftenes og bransjens profesjonalitet. NFVB er tilknyttet NHO, med et sterkt kom­ petansemiljø og gode kanaler til myndigheter og andre aktører innen forvaltning, næringsliv og organisasjoner. Denne kraften gir hudpleie­ bedrifter muligheter man ikke hadde tidligere. Fagbrev hudpleie er ikke en realitet ennå, men hvis bransjen ønsker det sendes det en søknad nå i år. Du kan lese mer om hva et fagbrev betyr i dette magasinet.

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM! for mer informasjon om medlemsfordeler og innmelding - se

Det har vært et år med store utfordringer for bransjen, og det lig­ ger mange utfordringer foran oss. Aldri før har det vært så viktig å være bevisst økonomi og profesjonalitet i alle deler av forretnings­ virksomheten. NFVB er en bransjeorganisasjon som på mange ulike vis både påvirker, informerer, inspirerer og hjelper. Visjonen er å skape en bedre hverdag for medlemsbedriftene. Gjennom magasinet SALONG Hud & velvære formidles fag- og bransjerelatert innhold som kanskje kan være den lille «dytten» som skal til for å løfte bedriften. Vi håper du leser dette fagbladet med stor interesse, og gjennom medlemskap i NFVB føler både trygghet og stolthet over å være en del av et sterkt fellesskap av ansvarlige bedriftsledere. Med ønske om inspirerende lesning

nfvb.no

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

1-2021

7


T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

Lærlinger - en berikelse for din bedrift! Fagbrev for hudpleiefaget har vært etterlengtet av mange i lang tid. Nå kan dette bli en realitet, hvis bransjen tar ansvar for lærlinger. NFVB etablerte i 2018 et prosjekt for etablering av Fag­ brev Hudpleie. I dette prosjektet samarbeider NFVB med Fagforbundet om å søke om endring av utdanningsmo­ dell fra dagens ordning med hele utdanningsløpet på skole, til ordning med 2 år på skole og 2 år som lærling i bedrift. Søknaden er planlagt sendt inn før sommeren, etter en siste «forankring» i bransjen. Med muligheter følger nemlig også forpliktelser. Bakgrunnen for søknad om fagbrev er et sterkt ønske fra bransjen selv gjennom mange år, for mer praksis under utdanningen, et veldokumentert og anerkjent fagbrev og høyere yrkesstatus. Fordelene og gevinstene med fag­ brev i hudpleie er mange! SKOLE + LÆRETID

Fagbrev utstedes  til den som har fullført et yrkesfag­ lig utdanningsprogram innen hudpleiefaget og vært lær­ ling i godkjent opplæringsbedrift. Studenten går på skole 2 år (1 år helse/oppvekst + 1 år hudpleie) og har der­ etter 2 år opplæring i bedrift for å fullføre sitt lærefag. Etter endt  opplæring i bedrift  avlegges avsluttende praktisk prøve – fagprøven. Når denne er bestått, utste­ des fagbrev og kandidaten er ferdig utdannet fagarbei­ der innen hudpleiefaget. Fagbrevet er enkelt å bygge på med videreutdanning i ulike fagdisipler, samt mester­ brev for de som ønsker det. Overgangsordninger for alle­ rede utdannede hudpleiere som ønsker fagbrev vil også komme på plass etter hvert. L Æ R E B E D R I F T – S TAT U S M E D A N S VA R

Hva vil det si å være en opplæringsbedrift og ha lærlin­

8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

ger? Bedriften din må være godkjent som lærebedrift før du kan få en lærling. Det både krever og gir kompetanse å være lærebedrift. Det er gjensidig utviklende for bedrift og lærling. Lærlingene har samme rettigheter og plikter som andre ansatte i bedriften, og har krav på opplæring etter lære­ planen i faget i perioden ved din bedrift. Du som arbeids­ giver må i perioden sørge for oppfølging og vurdering av lærlingen gjennom læreperioden.  SNART I MÅL…

Foreløpig er fagbrev i hudpleie et utviklingsprosjekt i NFVBs strategi, men forbundet har kommet langt i pro­ sessen. Prosjektgruppen (se faktaboks) har jobbet med forankring i bransjen, og en siste spørreundersøkelse vil bli gjort før søknaden ferdigstilles og går videre til myn­ dighetene. Den er planlagt sendt i juni. Hvis den blir god­ kjent håper vi å starte opp med fagbrevløpet fra skoleåret 2022/23. O G H VA S Å ?

Gjennom medlemskap i et opplæringskontor kan du ta imot hudpleiestudenter / lærlinger. Den enkelte student kan også søke seg til din bedrift direkte. Hvordan bedrifter rekrutterer lærlinger er delvis opp til den enkelte bedrift å bestemme. Bedriften betaler en medlemsavgift til opplæringskonto­ ret man er knyttet til, og får lærlingtilskudd til den enkelte lærling. Lærlingen vil gjennom det toårige opplærings­ løpet samlet få en minstelønn som en fagarbeider – det vil si cirka 40 % av minstelønn det første året og 60 % det andre året.


T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

Et etterlengtet fagbrev o g verdip apir Hvo rdan b l i go d k j en t so m l æ r eb e d r i ft

→ Faglig leder må ha minst 6 års relevant praksis i f aget.  → Faglig leder gjennomfører nettkurs for instruktører. → Bedriften må utarbeide en intern opplæringsplan for bedriftens opplæring i faget. → Utdanningsetaten gjennomfører godkjenningsmøte der de går gjennom intern opplæringsplan og god- kjenningen av bedriften. Utdanningsetaten tilbyr  også gratis kurs for instruktører og faglig ledere. Lærlings b e d r i ft en vs. o p p l æ r i n gsko n to re t

Et fagbrev er et godt dokument for god fagkunnskap. Dersom departementet, utdanningsdirektoratet og faglig råd godkjen­ ner søknaden fører det med seg en rekke positive endringer for den enkelte student, utøver, arbeidstaker og arbeidsgiver og alle berørte i vår bransje.

H vorfor Fa g b rev h udpl e i e

• Styrke rekruttering til faget • Omdømme og status for yrket • Tydelig kompetansekrav – rolledeling

Opplæringskontorene er et bindeledd mellom fylkes­ kommunene, lærlingen og bedriften. De jobber hoved­ sakelig med å: → rekruttere lærlinger → tegne lærekontrakt med lærlingen → være juridisk ansvarlig gjennom læretiden → sørge for lærlingens dokumentasjonsverktøy og sikrer at dette brukes → påse at læreplanen følges → etterse at virksomheten og lærlingen følger fastsatte mål og retningslinjer → melde lærlingen opp til fagprøve → omplassere lærlinger ved behov → tilby kurs til faglig leder og følger opp faglig leder → være støttespiller for både lærling og virksomhet i saker rundt fagopplæringen → markedsføre yrket og bransjen – sikrer ny rekrutter-­ ing til faget → har kontakt med fylkeskommunen og andre aktuelle i nstanser

PROSJEKTEIER NFVB-STYRET: Guri Andreassen 7. himmel

Re ttighe t er o g a n sva r so m l æ r l i n g

PROSJEKTLEDER: Vibeke Scheele Moe NFVB

Som lærling er du under opplæring samtidig som du er arbeidstaker. Du har derfor rettigheter knyttet til både opplæringsloven og arbeidsmiljøloven (men en lær­ ling har ikke prøvetid). Vær oppmerksom på at det også hviler et ansvar på deg som lærling. Som lærling får du lønn under utdannelsen. Lønnen du får beregnes ut fra begynnerlønnen (minstelønn) hos en arbeider med fag­ brev i yrket du tar utdanning i. Dersom du er lærling og har godkjent lærekontrakt, kan du søke lån og stipend fra Lånekassen.

• Sikre god kvalitet • Praksis i opplæringstiden

S ta tus pros j e k t Fag brev h udpl e i e

• Nye læreplaner • Forankret hos Fagforbundet • Presentert i Faglig råd Helse og oppvekst • Presentert for Stortingets utdannings- og forskningskomité, med positiv tilbakemelding.

NFVB strate giprosjekt: Fagbrev hudpleie

PROSJEKTDELTAGERE: Linda Jørgensen Nordic Formula Ann Louise Brurås Eracura Hud- og kroppsklinikk Ann-Kristin Stokke Skintific Heidi Hafslund Cocoon skin Carina Dahl Aspeli Hvil Vingene Laila E. Fure Fagforbundet Tonje Torbjørnsen Fagforbundet

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

9


OM FAGBREV Hva er forskjellen på dagens utdanningsløp og et utdanningsløp med fagbrev? Elevene har for lite praksis under utdanningen slik den er nå, og det er behov for videre utdanning når de blir ansatt i en bedrift. Det er en stor overgang fra skolehverdagen til den reelle arbeidssituasjonen. Med fagbrev kva­ litetssikres utdanningen og kvalifikasjonene. 2 Å R PÅ S K O L E O G 2 Å R S L Æ R E T I D

Utdanningen avsluttes med en praktisk fagprøve som vurderes av fagpersoner fra bransjen, og ikke eksamen som vurderes av lærere slik det er i dag. Lærlingordningen er opplæring i bedrift som består av opplæring og verdiskapning (praktisk arbeid på kunder). Bedriften starter opplæringen der skolen slutter. Bedriften må planlegge sin opplæring i henhold til vedtatt læreplan for det som vil hete Vg3 opplæring i bedrift, som strekker seg over to år. I for eksempel frisørbransjen er det i dag opplæ­ ringskontor i alle fylker, i tillegg til at flere av de store bedriftene har eget opplæringskontor. Kon­ toret bistår med opplæringen av lærlingen. For å bli lærebedrift må man godkjennes av fag­ opplæringskontoret i fylket. De har egne rutiner og krav for å godkjenne lærebedriftene. 10

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

HVORFOR investere i din egen tid til å følge en lærling frem til et fagbrev? Jo, for det er nettopp en investering som på sikt gir deg mer tilbake – både tid, penger og kompetanse.


T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

C A R I N A

DA H L

A S P E L I ,

H V I L

V I N G E N E

DAG S PA:

Fagbrev hudpleie gjør en stor forskjell Det er nok mange som sier at «fagbrev høres fint ut», uten at de egent­ lig vet så mye om hva det innebærer. Hva betyr det egentlig for bedrifts­ eierne? Carina Dahl Aspeli, eier og leder av Hvil Vingene dagspa AS gir deg svar og forklarer hvorfor hun er klar for å bli lærebedrift. På de foregående sider forklares kort at et fagbrev i hud­ pleie krever at bedriftene må stille med læreplasser. I denne artikkelen er fokuset fra bedriftseierperspekti­ vet. HVORFOR investere i din egen tid til å følge en lær­ ling frem til et fagbrev? Jo, for det er nettopp en investe­ ring som på sikt gir deg mer tilbake – både tid, penger og kompetanse. S P Ø R S M Å L O G S VA R O M F A G B R E V

Carina Dahl Aspeli er deltaker i NFVB prosjektet Fag­ brev Hudpleie. Hun er klar på budskapet om at et fag­ brev vil bety mye for bransjen. Carina svarer her ut en rekke spørsmål som vi tror bransjens bedriftseiere lurer på. Har du spørsmål om fagbrev, send gjerne e-post til post@nfvb.no H VA B E T Y R D E T F O R B E D R I F T E N Å VÆ R E M E D S O M L Æ R E B E D R I F T ?

Svar: Ved å stille som lærebedrift vil du kunne påvirke faget og styrke kvaliteten på våre neste medarbeidere og kollegaer i bransjen. Vi gjør en forskjell, og bygger opp yrkesstoltheten til de nye medarbeiderne våre! Det ligger så mye verdi i erfaring. Dette må vi dele! Lærlingordningen er helt supert for å rekruttere nye medarbeidere i egen bedrift. Da de blir godt kjent med klinikken og dine forventninger som leder. De får også god tid til å bli kjent med de andre ansatte, lærer å sam­ arbeide og blir godt kjent med bedriftens verdier og visjon over tid. H VA E R G O D E N E VÅ R E , E L L E R H VA G O D T K O M M E R D E T U T AV D E T T E ?

Svar: Rekruttering og kvalitetssikring!! Her har du mulighet til å plukke ansatte og forme de slik du ønsker å ha det i din bedrift. Samtidig vil det kunne være et ekstra tilbud til dine kunder, med for eksempel behandlinger hos lærling til redusert pris. Her kan du øve på mersalg! FÅ R V I N O E O P P L Æ R I N G I F O R K A N T ?

Svar: Det vil komme tydelige instruksjoner og informa­ sjon om hvordan dette skal foregå, og hva som forven­

tes av bedriften. Det utarbeides både informasjonsskriv, samt informasjon og videosnutter som vil synes på digi­ tale plattformer. FÅ R V I E N P L A N E L L E R M Å V I L A G E D E N S E LV ?

Svar: Bedriften har ansvar for å lage en generell opplæ­ ringsplan, og en egen plan for hver lærling. HVOR MYE TID MÅ MAN REGNE MED Å BRUKE PR. UKE?

Svar: Bedriften må ha en fagarbeider som har opplæ­ ringsansvaret (dette skal også fylles ut i lærekontrak­ ten) og følger opp lærlingen gjennom hele opplærings­ løpet. De to årene i lære skal bestå av 50% opplæring og 50% verdiskaping (jobber med kunder man tar betalt av). I starten av læretiden er det mest opplæring, men utover i læretiden blir det mer og mer verdiskaping. Det kreves mest arbeid i starten. Som medlem i et opplæringskontor får man støtte og hjelp til dette arbeidet. Med en god plan trenger det ikke være tidkrevende, men jeg tenker det er SMART å sette av litt godt med tid. Du utdanner jo din egen medarbeider. Tenk så bra det blir for bedriften og hva det gjør med yrkesstoltheten til både elever og medarbeidere. H V O R M Y E O P P F Ø L G I N G AV L Æ R L I N G E N B L I R VÅ R T A N S VA R K O N T R A S K O L E N S ?

Svar: Når du har lærling er ansvaret ditt. Du følger opp, men lærlingen har også et eget ansvar for å tilegne seg opplæringen. KAN MAN TILRETTELEGGE FOR EGEN KLINIKK?

Svar: Det er læreplanen som er førende for opplæringen, men det er rom for «lokal tilpasning». Dette betyr at hvis bedriften har en kundegruppe som gjør mye av enkelte behandlinger, vil det være naturlig at lærlinger får mest kompetanse innenfor dette området. Men husk at de skal ha relevante oppgaver i forhold til læreplanen.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

11


T E M A : P R O S J E K T FA G B R E V H U D P L E I E

H VA K R E V E S AV U T S T Y R F O R Å H A L Æ R L I N G E R ? M Å M A N S E T T E AV E T EGET KABINETT?

Svar: Det er vanlig at lærlingen får opplæring og jobber med oppgaver under veiledning, og etter hvert som de til­ egner seg mer kunnskap og erfaring vil de jobbe mer og mer selvstendig. Du må ikke sette av et helt eget kabinett. Vårt fag er stort, og vi kan være både kreative og praktiske. For eksempel skin bar løsninger, med hudanalyser og korte behandlin­ ger som ikke krever et eget rom, men kan gjøres i resep­ sjonsområdet. Sammenleggbar benk og skillevegg kan også brukes! Opplæringen bør uansett legges opp slik at de minimum det siste halvåret jobber selvstendig.

H VA S K J E R H V I S D E T T E I K K E F U N G E R E R F O R VÅ R B E D R I F T ?

Svar: Det er ingen prøvetid for lærlinger. Skulle det bli problemer må man ta dette med fagopplæringskonto­ ret. Er man knyttet til et opplæringskontor er det kontoret som har tegnet lærekontrakten, og da kan de bistå.

Det å ha lærling tror jeg ikke bare er viktig for utvikling, men vil også være et ekstra tilbud til kundene. Det er vinn/vinn, mener Carina.

H VA K O S T E R D E T T E O S S ? E R D E T K O M P E N S A S J O N F O R TA P T ARBEIDSTID?

Svar: Som lærebedrift mottar man i dag et lærlingetil­ skudd på kr 6 975 pr måned. Tilskuddet skal brukes til å drive opplæringen. Knytter man seg til et opplærings­ kontor vil hele eller deler av tilskuddet tilfalle kontoret. ER DET TERMINBASERTE PRØVER SOM S I K R E R K VA L I T E T E N P Å D E N N Y E TERAPEUTEN?

Svar: Det er krav om minimum en halvårlig utviklings­ samtale med lærlingen. I tillegg skal de ha tilbakemel­ ding på oppgaver den gjennomfører. Alt må dokumente­ res skriftlig. Etter endt læretid skal eleven ha nok kompetanse til å gjennomføre og bestå fagprøven.

Elevens erfaringer Carina har selv jobbet med praksiselever hos Hvil Vingene Dagspa i noen år nå, og har veldig gode erfaringer med det. - Jeg ser at kunder i dag gjerne booker time hos praksi­ selever, som igjen vil føre til den mengdetreningen som de trenger. Det å ha lærling tror jeg ikke bare er viktig for utvikling, men vil også være et ekstra tilbud til kundene. Det er vinn/vinn, mener Carina. Caroline Olstad var elev hos Hvil Vingene før hun ble fast ansatt. Vi spurte henne om hva hun tenker om en lærling­ ordning, det å få mer praksistrening før man skal klare seg på egenhånd. S K A P E R T R Y G G H E T I FA G U T Ø V E L S E N

- Ja, jeg tror definitivt lærlingtid hadde vært hensikts­ messig. Jeg følte meg ikke trygg nok på egenhånd i star­ ten, men å ha praksisplass og få lov å prøve seg frem på kunder som vet at man er under utdanning, gjorde jo at jeg på sikt ble trygg og lærte meg de forskjellige behand­ lingene, mener Caroline. - Det hjalp meg veldig å ha en sjef som fulgte opp etter endt utdannelse. Carina fulgte opp med ekstra kurs i for eksempel voksing, som jeg følte jeg ikke hadde fått prak­ tisert nok gjennom utdannelsen.

12

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

Ja, jeg tror definitivt lærlingtid hadde vært hensiktsmessig. Jeg følte meg ikke trygg nok på egenhånd i starten, men å ha praksisplass og få lov å prøve seg frem på kunder som vet at man er under utdanning, gjorde jo at jeg på sikt ble trygg og lærte meg de forskjellige behandlingene, mener Caroline.

- Det tar tid å lære seg hvordan man på best mulig vis skal utføre salg/service samt forskjellige behandlinger på veldig mange ulike mennesker. Det er en «work in progress» situasjon, og den eneste måten å lære på er god mengdetrening. Man må få god tid til å bli trygg, for da blir man en god hudpleier som følger opp, kan selge riktige varer til riktig kunde på en god måte, og utfører behandlinger på best mulig måte, poengterer Caroline.

Be el

Heliabrine


INNOVATION LIFT & GLOW 8H Lifting ampoules + Lift & Illuminate Serum = Øyeblikkelig liftingeffekt

Acmella Oleracea • Amande douce • Algue rouge

Forhandler i Norge: Besøk vår nettside eller kontakt oss på telefon for mer informasjon Heliabrine annonse 2020.indd 1

tlf. 64 97 40 60 I www.biovital.no 13.10.2020 10:58


Trenden i bransjen har gått i retning av resultatorienterte, effektive behandlinger. Jeg tror også alle har behov for et fristed, og ønsker å bli «dullet litt med». Egenpleie er noe stadig flere prioriterer. Vi tilbyr begge deler, bredden i vårt tilbud er definitivt vår styrke, mener Renate Hartvigsen.

Avslappende omgivelser. Renates Dagspa er en velværeoase i Kristiansand sentrum.

14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

R E N AT E S

DAG S PA

/

R E N AT E S

H U D

&

M A K E U P:

Et velværesenter i Kristiansand Kompromissløs satsning på fagkunnskap, en meny som spenner over alt det velværebransjen har å tilby av behandlinger, og et ukuelig pågangs­ mot fra gründer Renate Hartvigsen har posisjonert merkevaren Renates som en spydspiss i bransjen på Sørlandet. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

Renates Dagspa er hovedavdelingen og ligger sentralt plassert i Markensgate 2 i Kristiansand sentrum. Her kan byens innbyggere og kunder fra hele Sørlandet nyte alle typer behandlinger i komfortable omgivelser. Avde­ lingen rommer hele 500 kvadratmeter, som inkluderer 18 behandlingsrom og byr på det meste man kan ønske seg, alt smakfullt innpakket i en varm, inkluderende atmosfære. I tillegg har man avdelingen Renates Hud & Makeup i Amfi Sandens Kjøpesenter et stenkast unna. Totalt teller virksomheten 18 fast ansatte og seks medar­ beidere på freelance basis. Renates Dagspa ble for øvrig kåret til Byens beste hudpleiesalong i 2019. K VA L I T E T I A L L E L E D D

Hvordan har det vært mulig å bygge opp en så stor virk­ somhet i Kristiansand? - Det må sies at jeg har bygget opp virksomheten sten på sten gjennom 32 år, så det har ikke kommet av seg selv. Men jeg har alltid hatt fokus på faglige kvalifikasjoner hos mine medarbeidere. Her kommer ingen ufaglærte inn. Til og med resepsjonisten har en faglig bakgrunn. Det skal være kvalitet i alle ledd. Det forventer kundene, fast­ slår Renate. MÅ INVESTERE I MENNESKER

Renate Hartvigsen er opptatt av å bygge yrkesstolthet hos sine medarbeidere. Det er avgjørende for klinikkens renommé. - Man må investere i både mennesker og våge å investere i teknologiske nyheter. Det skjer så mye i denne bransjen, at man må følge med på det som rører seg. Jeg har aldri vært redd for å satse og følger ofte magefølelsen. Erfa­ ringen viser at det helst går godt. Videre handler det om å være ærlig og redelig overfor seg selv og sine ansatte. Da

kommer resultatene av seg selv, smiler Renate. Og innsatsen har båret frukter. Hun har blitt lagt merke til i nærmiljøet, og var en av tre personer i finalen om å bli kåret til «Årets kvinnelige leder på Sørlandet». Det viser at ledere i hudpleiebransjen kan måles på linje med ledere i næringstunge, tradisjonelle sektorer.

Velkommen til oss. Renate Hartvigsen er hands-on og følger med på alt som skjer i Renates Dagspa. - Man må ha flinke folk rundt seg for å lykkes. Det er ikke noe solospill å drive en virksomhet med totalt 24 medarbeidere, fastslår hun.

PA S J O N F O R FA G E T

- Jeg må også si at det krever en pasjon og en dedikert interesse for det fagområdet man jobber med. Vi har

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

15


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

Seeing is believing. Bruk av hudscanner er et effektivt verktøy for å dokumentere hudtilstanden før og etter behandlinger. Det er også nyttig , rent pedagogisk overfor kundene.

Happy feet. Autoriserte fotterapeuter sørger for freshe og velpleide føtter.

«Vi har en veldig bred behandlingsmeny, og bruker fagutøvere som er spesialister på sine felt, enten det dreier som om medisinske hudpleiebehandlinger, tradisjonelle kroppsbehandlinger, fotpleie eller massasjebehandlinger» en veldig bred behandlingsmeny, og bruker fagutøvere som er spesialister på sine felt, enten det dreier som om medisinske hudpleiebehandlinger, tradisjonelle kropps­ behandlinger, fotpleie eller massasjebehandlinger. Selv er jeg utdannet hudterapeut, men har spesialisert meg innen make-up tatovering og er Elite Linergist. Alle kan ikke gjøre alt. Det er viktig å finne sitt område, og jobbe dedikert med dette. Da blir man god. L I V S S T I L S VA L G

Det var ikke opplagt at Renate Hartvigsen skulle enga­ sjere seg i hudpleiebransjen. Men slik ble det. Etter å ha utdannet seg til kosmetolog i København, satte hun kur­ sen tilbake til hjembyen Kristiansand, og begynte å jobbe i en etablert klinikk. Her ble drømmen om å starte for seg selv født. - Da jeg sto foran mulige yrkesvalg tenkte jeg at jeg kan­ skje kunne bli lærer, politi eller hudterapeut. Selv om jeg den gang ikke var så veldig opptatt av hudpleie, handlet yrkesvalgretningen om at jeg alltid har vært over gjen­ nomsnittlig glad i mennesker. Jeg angrer ikke på at jeg valgte som jeg gjorde. Det har blitt 32 spennende år. Jeg er utrolig heldig som har fått lov til å holde på med noe jeg liker så godt som jeg gjør, smiler Renate. Men det har ikke kommet gratis. Renate har hatt et uopp­ slitelig engasjement, og det har blitt mange arbeidsti­ mer.

16

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

- Jeg vil ikke beskrive meg som arbeidsnarkoman, men det krever sitt å jobbe lange dager med kunder og i tillegg ha ansvar for driften i en såpass stor virksomhet. Jeg har ikke hatt ro til å ta lange ferier. Det har blitt mye jobb ut over normal arbeidstid, for å si det sånn. SELGER LIVSVERKET

Nå har Renate Hartvigsen valgt å selge livsverket til Scan­ dinavian Beauty, men hun holder fortsatt i tømmene som daglig leder og behandlende terapeut. - Jeg er bare 58 år, og har slett ikke tenkt å gi meg. Grun­ nen til at jeg valgte å selge, var at datteren min ikke var interessert i å overta, og at jeg fikk et tilbud om å være med å bygge opp en kjede med flere klinikker gjennom Scandinavian Beauty AS. Jeg følte jeg hadde oppnådd alt jeg ønsket å gjøre, og trengte noen som kunne utvi­ kle virksomheten videre. Så da jeg ble kontaktet av Fred­ rik Solstad i Scandinavian Beauty, fant jeg en person som delte mine verdier og visjoner om videreutvikling. Jeg valgte derfor å selge livsverket. Nå får jeg en aktiv eier, som tar seg av jobben med økonomi, administrasjon og markedsføring. Det har vært en lettelse å overlate dette til profesjonelle krefter, så jeg kan konsentrere meg om den daglige driften, sier Renate Hartvigsen. - Jeg sitter for øvrig i styret i sistnevnte selskap, og har en stor grad av frihet til å utvikle virksomheten videre, leg­ ger hun til.


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

Renates Dagspa ligger sentralt i Kristiansands travleste handlegate, og delen som ligger på gateplan brukes aktivt til å fremme produktsalg.

Presisjonsarbeid i trygge omgivelser. Renates Dagspa tilbyr alle typer peelinger og injeksjonsbehandlinger med ulike fillere utført av medisinsk personell.

Skal bygge landsdekkende kjede Scandinavian Beauty AS satser på å bygge opp en kjede hudpleie- og velværeklinikker, basert på eksisterende, lokalt forankrede bedrifter, forklarer daglig leder Fredrik Solstad. Han har blant annet fartstid som nordisk salgsdirektør for SATS Elixia kjeden, og ser frem til å bidra til utviklingen av hud- og velværebransjen. - Vår strategi er at vi skal gå inn på eiersiden, helt eller delvis, i etablerte klinikker. Vår styrke er å tilføre markedsføringsverktøy, herunder digitalmarkedsføring, administrativ støtte og alle back-office funksjoner og jobbe aktivt for å bygge kunderelasjoner. - Vi har gjort en omfattende research om markedet, trender og kundenes preferanser. Basert på dette vil vi sørge for å bygge klinikkene som en lokal merkevare. De skal beholde sin profil, men vi skal forsterke suksess­ kriteriene og utvikle klinikkene, fremholder Fredrik Solstad. - Første oppkjøp skjedde i 2020, gjennom kjøpet av Renates Dagspa og Renates Hud & Makeup i Kristiansand. Siden har vi kjøpt Colosseum MediSpa i Oslo. Også den er en stor institusjon i sitt lokalmarked. Vi har flere prosesser på gang, og vil vokse i takt med de mulighetene vi ser i markedet, sier Fredrik Solstad. I skrivende stund teller staben i klinikkene rundt 50 hudterapeuter og medisinsk personale. I tillegg til markedsledende, anerkjente produktserier, vil Scandinavian Beauty AS også lansere egne merkevarer.

Medlem i NFVB Renates Dagspa / Renates Hud & Makeup er medlem i NFVB. Hun har fulgt med på NFVBs aktiviteter gjennom Magasinet Salong Hud & velvære. Medlemsfordelene var utslagsgivende for at hun meldte inn bedriften i NFVB. - Jeg hadde lenge tenkt på å melde bedriften inn i NFVB. Men det er klart, når man driver en så stor virksomhet som jeg har gjort, koster medlemskapet en del penger, fordi kontingenten beregnes ut fra antall årsverk. Men da jeg fikk besøk av representanter fra NHO Service og Handel og NFVB, og de gikk igjennom medlemstilbudene, fant jeg i sum at medlemskapet ga så mange økonomiske fordeler, at jeg fant det attraktivt å melde inn bedriften. Dessuten kjennes det trygt å være tilsluttet en bransjeorganisasjon. Ikke minst har vi fått god, løpende informasjon om smitteverntiltak under koronapandemien, fremholder Renate Hartvigsen. SJEKK MEDLEMSFORDELENE

NFVB er tilknyttet NHO, og de samlede medlemsfordeler er ganske omfattende. Renate Hartvigsen foretok en grundig gjennomgang sammen med personer fra NFVB/NHO. Det kan du gjøre også. Start med å sjekke fordelslisten på nfvb.no og ta kontakt med oss på telefon eller post@nfvb.no.

Navn: Renates Dagspa / Renates Hud & Makeup Lokalisering: Kristiansand Antall medarbeidere: 18 + seks på freelance basis Gründer og daglig leder: Renate Hartvigsen Etablert: 1988

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

17


TEMA: TRENDER 2021

D E T T E

B Ø R

D U

V I T E:

De viktigste trendene i 2021 Du må være til stede på digitale flater og holde deg oppdatert på ny­ heter om ingredienser og produkter. I tillegg er det mye fokus på egen­ pleie, så etterspørselen etter skreddersydde produkter til hjemmebruk vil øke.

18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021


Mulighet til vekst ligger i digitale konsultasjoner og skreddersydde hudprogram til hjemmebruk.

KO N S U LTA SJ O N E R

T E K S T: R A N D I S O L S TA D F O T O : S H U T T E R S T O C K

Magasinet SALONG Hud & velvære har snakket med Ann-Kristin Stokke, fagansvarlig i Skintific. Hun har føl­ gende råd til økt vekst: VÆ R S Y N L I G D I G I TA LT !

Ann-Kristin Stokke mener at alle som har en hudpleie­ klikk bør tenke på at de har to butikkvinduer. Det fysiske og det digitale. - Det er viktigere enn noen gang å være til stede digitalt. Hvis ikke det digitale er på plass, har du tapt. Du må være til stede på Google, og du må være synlig i sosiale medier som Instagram og Facebook. Forbrukerne googler etter informasjon når de skal kjøpe hudpleieprodukter eller bestille en behandling. De ønsker å finne den beste hud­ pleieklinikken som kan hjelpe dem med alt de lurer på om hud og hudproblemer. Vi ser at de klinikkene som vir­ kelig satset digitalt under pandemien, har klart seg bra til tross for nedstengningen. Stokke mener at digitale kon­ sultasjoner vil bli mer og mer vanlig, og anbefaler også at klinikkene lager en digital markedsplan. - Bruk noen få timer i uken på å lage innhold og plan­ legge tidspunkt for posting. Man behøver ikke å lage så mye selv. Kanskje 30 prosent. Resten kan være reposting fra leverandørene, sier hun. Ø K T F O K U S PÅ E G E N P L E I E

I følge Stokke har hjemmekontor gitt en del nye hudut­ fordringer. Det samme har bruk av munnbind. Dette gir nye muligheter for bransjen. Folk har mer tid til å se seg selv i kamera fordi de sitter på Teams og Zoom. De blir mer oppmerksomme på sin egen hud, og har dessuten

mer tid til å pleie den med gode produkter og masker i arbeidstiden. - Men med økt fokus på egenpleie, har også etterspørse­ len etter kunnskap og ekspertkompetanse økt. Dette må vi i bransjen dele. Kundene trenger råd og veiledning om hvilke produkter og rutiner de skal ha for å behandle sine individuelle hudutfordringer. Her har klinikkene en stor mulighet til å selge skreddersydde hudprogrammer og pleieprodukter til hjemmebruk. S K Å N S O M H U D P L E I E – E N M O T-T R E N D TIL OVERBEHANDLING

Selv om mange forbrukere her i Norge fortsatt ønsker aktive behandlinger, er det verdt å merke seg at det er i ferd med å komme en ny og mildere hudtrend som en respons på overbehandling. - I Asia ser vi nå en klar mot-trend til aktive hudpleie­ behandlinger og produkter. De kaller det ”Essential Skincare”, som går ut på skånsom hudpleie med milde mikrobiomvennlige produkter. Ann-Kristin Stokke for­ teller også at det er et stort fokus på innovasjon når det gjelder nye behandlinger og ingredienser. De nye produk­ tene som kommer nå i 2021 er såkalt intelligente produk­ ter som tilpasser seg huden din. I tillegg kommer det mye nytt innen ingredienser – særlig innenfor planteteknologi, sier hun og oppfordrer bransjefolk til å følge med. H O L D D E G O P P D AT E R T P Å N Y H E T E R

- Kunder har mye kunnskap og de ønsker å gå i dybden. Det krever at du som hudterapeut holder deg oppdatert. Du mister troverdighet dersom du ikke har hørt om det siste nye som forbrukerne er opptatt av. Stokke opplever at hun faktisk får mer intelligente spørsmål fra sluttbru­

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

19


TEMA: TRENDER 2021

BEHANDLING High-Tech trenden er kommet for å bli. Det samme gjelder få, men effektive produkter til hjemmebehandling.

kere enn fra hudterapeuter når de har livesendinger på Facebook i forbindelse med nyhetslanseringer. - Vi opplever at kundene er genuint interesserte i å vite mer om hudpleie og ingredienser, og vi får mer kom­ plekse spørsmål fra forbrukerne enn fra bransjen. De ønsker å få vite hva ingredienser gjør, hvordan de virker, og hvorfor de virker slik. Trenden kalles «skintelligent», og henger sammen med at man er ute etter resultater. Man ønsker produkter som passer sin hud, og man vil blant annet vite hvorfor man skal bruke produktet, hva man skal bruke sammen med det, og hva som skjer i huden når man bruker det.

Mer fokus på hjemmebehandling og kroppspleie Laila Elisabeth Fure i Innovell Beauty tror at etterspørse­ len etter kroppsbehandlinger og pleiende produkter til kroppen vil øke betraktelig. - Vi ser en trend fra USA der folk ønsker å behandle huden på kroppen med samme profesjonelle kvalitet som ansiktet. I tillegg tror jeg massasje får et oppsving, at gamle manuelle behandlingsmetoder hentes frem igjen fra glemselen, og badekarene fylles opp med rene velgjø­ rende oljer og kanskje edelstener. Dette skyldes beho­ vet for ekte «Selfcare/selflove» – en trend vi så ble trap­ pet opp i 2020, og som nå vil bli enda mer etablert, mener hun. VELGJØRENDE OMSORG

Gratis kompetanseutvikling Gjennom et samarbeid mellom bransjeorganisa­ sjoner og myndighetene, tilbys gratis kompetanse­ utvikling i form av en rekke aktuelle kurs innen hud­ pleie, salongdrift og markedsføring. Sjekk ut tilbudet på vår nettside, nfvb.no. Under menyfanen Kurs og Utvikling finner du Bransjeprogrammet og oversikt over kurs du kan melde deg på.

20

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

Ifølge Fure vil det også bli økt bevissthet på omsorgsdelen av en profesjonell behandling. - Salongene vil trolig få et større fokus på terapeutisk berøring og ritualer som gir maks komfort i kombinasjon med lindrende og styrkende ingredienser. Hun tror at hjemmespa, basert på coaching fra en per­ sonlig terapeut, kombinert med digitale veiledere og skjermkonsultasjoner vil øke betraktelig i det nye året. H I G H -T E C H H J E M M E P L E I E

Fure mener også at High-Tech Beauty trenden vi har sett de siste årene fortsetter for fullt inn i 2021. - Folk er villige til å investere mer i produkter og utstyr til hjemmebehandling som kan gi gode resultater på huden. Hun legger til at det også er økt fokus på Skinmalisme, hvor kundene velger få, men effektive multitasking-pro­ dukter som gir resultater, og ikke minst vil Clean Skintrenden, der huden fremdeles er den fineste makeupen, holde seg sterk.

T


INTELLIGENT SKINCARE WITH INTEGRITY Aurelia Probiotic Skincare is a multi award-winning, results-driven probiotic skincare brand fusing scientifically proven probiotic ingredients with powerful botanicals. Aurelia’s probiotics act by reducing cellular damage while promoting the production of collagen and hyaluronic acid for plump, dewy skin that glows. Tilgjengelig i parfymeri og salong/spa

Distributør www.dermanor.no


H l Ø K T

F O K U S

B Æ R E K R A F T:

Hvor miljøbevisst er du? Det er ingen tvil om at bransjen vår forsøpler kloden. Blir 2021 året hvor vi vil fokusere mer på bærekraft? T E K S T: R A N D I S O L S TA D

NY GENERASJON FORBRUKERE

I England ble det i 2020 gjort en undersøkelse om mil­ jøvern og bærekraft. Interessant nok viste det seg at 41 prosent av britiske forbrukere følte seg skyldige i miljøpå­ virkningen på grunn av sin bruk av hud- og skjønnhets­ produkter. Det faktum at bransjen hvert år, på verdensbasis, pro­ duserer 120 milliarder plastemballasjer, og at det kan ta 1000 år for naturen å bryte ned én plastkrukke, har vek­ ket en helt ny generasjon miljøbevisste forbrukere. Ifølge en rapport fra British Beauty Counsil viser det seg at hele 91 prosent ønsker mindre emballasje når det kommer til skjønnhetsprodukter, og 88 prosent ønsker muligheten for refill.

NOEN LEVERANDØRER MED M I L J Ø V E N N L I G T I LTA K :

Dermalogica lanserte nylig sin Daily Microfoliant som et refill-produkt, og ved utgangen av 2020 var 90 prosent av all Dermalogica-emballasje resirkulerbar eller biolo­ gisk nedbrytbar. Alt de produserer av papir og kartonger er FSC-sertifisert for ansvarlig skogdrift. I tillegg er deres nye profesjonelle øyemaske laget av bambus. Crystal Clear Skincare tar sikte på å redusere plastem­ ballasje på sine produkter i full størrelse med mer enn 72 prosent innen 2022. Cosmeceutical-merket Medik8 har lovet å sikre at all emballasje vil være 100 prosent resirkulerbar, påfyllbar eller gjenbrukbar innen 2023. I tillegg benytter de kun korallrev-vennlige filtre i sine solkremer. Elemis laget 100 prosent resirkulerbar emballasje til sin julekolleksjon i slutten av 2020, og planlegger nå å gjøre det samme med 80 prosent av all emballasje innen siste del av 2021. Kilde: Professional Beauty, UK

Er 2021 året hvor bærekraftig skjønnhet virkelig tar av? Ja, mener det britiske bransjebladet, Professional Beauty. Ifølge en digital meningsmåling viste det seg at hele 89 prosent av salongene som deltok, ønsket å gjøre virksomheten sin mer bærekraftig i 2021. De skriver også at mange av de største hudpleieprodusentene i ver­ den har kommet med nye, miljøvennlige planer og tiltak. Blant annet gjør bransjens ledende merkevarer nå raske endringer for å redusere mengden plast de bruker. De som er listet opp i avsnittet under ble nevnt i det engel­ ske bransjebladet. Vi antar at flere andre merker på det norske markedet også har gjort miljøtiltak, eller har pla­ ner om det.

1-2021

S

G d f o

S

Å i d p å D h k

P

S l b f

K

I d p n a l a p p

BÆREKRAFTIG SKJØNNHET

S A LO N G H u d & ve lv æ re

S

FOTO: SHUTTERSTOCK

Vår bransje, enten du er en stor produsent eller en liten bedrift, produserer hvert år så mye søppel at det påvir­ ker planeten vår. I tillegg har koronaviruset bidratt til at vi hver dag kaster enorme mengder engangssøppel, som for eksempel munnbind og hansker. Dette har ført til at temaet bærekraft aldri har vært mer aktuelt enn nå.

22

V ø m s

Skjønnhetsbransjen produserer hvert år 120 milliarder ulike plastemballasjer. Store tall som naturen ikke tåler.


Hvordan lykkes i 2021 Vi har lært mye av 2020 og ønsker å dele vår kunnskap med dere. Så...hva skal til for at salongen lykkes i 2021? Skrevet av: Hano AS

Hanos kunder solgte gavekort for over 87 millioner i 2020!

SELG GAVEKORT Gavekortsalg er en sikker inntektskilde, og kan i tillegg gi deg nye kunder. I 2020 solgte Hano sine kunder gavekort for over 87 millioner kroner! Salg av gavekort er gebyrfritt og du får pengene rett inn på din konto.

SERIEAVTALER = LOJALE KUNDER Å skape lojale kunder er en god måte å sikre en stødig inntekt. Det er vanskelige tider og ved å få kundene dine til å komme jevnlig til salongen kan du være trygg på at du kan drifte virksomheten som normalt. En måte å sikre lojale og faste kunder er gjennom serieavtaler. Dette gjøres enkelt ved å sette opp en behandling f.eks. hver måned ett år frem i tid. Det blir enklere å beholde kunden og ikke miste dem til en annen salong.

PRODUKTBESTILLING PÅ NETT Selg produkter for å sikre en ekstra inntekt hvis behandlingsavtaler er lav. Kunden kan bestille produkter via bookingsiden og du får beskjed om bestillingen. Du kan fakturere kunden eller ta imot betalingen i salongen.

KOMMUNIKASJON ER NØKKELEN I vanskelige tider er det viktig å kommunisere med kundene. Dette gjøres automatisk enten det er bekreftelse, påminnelse eller annen kommunikasjon. En av påminnelses funksjonene som er viktig er påminnelse etter x antall uker. Det er ikke alltid en kunde vil booke behandling når de er i salongen. Det er derfor fint å sende en automatisk påminnelse etter 4 uker som minner kunden på å booke en ny avtale. Dette gir deg tid til å fokusere på viktigere ting.

LOJALITETSPROGRAM Hva er en bedre måte å skape lojale kunder enn ved å ha et lojalitetsprogram? Gi kundene dine sjansen til å tjene opp bonuspoeng. De føler en større lojalitet til din salong hvor de har tjent opp poeng og det blir vanskeligere for dem å gå til en annen salong.

COVID-19 SKJEMA = PROFESJONALITET Ingen ønsker en smittet kunde inn i salongen. Det er derfor viktig å informere kunden om regler og være sikker på at de forstår kravene for å komme til salongen. Ved å sende ut et skjema før avtalen kan du være sikker på at kunden har forstått og tenkt gjennom symptomer før de kommer til deg.

GOOGLE TAG MANAGER Ta din markedsføring til nye høyder. Ved å bruke Google Tag Manager kan du koble din Google Analytics og Facebook Pixel slik at du kan annonsere for de som har besøkt bookingsiden din.

HANO JOURNAL OG BOOKINGSYSTEM Hano har levert kassa-, journal- og bookingsystem til hudpleiesalonger siden 1998. Vi er markedsets største leverandør og leverer til store kjeder samt små salonger. Med den beste supporten er vi tilgjengelig for å hjelpe din salong med å lykkes!

Kontakt oss: salg@hano.no 66 77 66 73


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

B U T I K K D ATA :

Integrasjon - nøkkelen til suksess - Kreativitet har blomstret under pandemien, og mange salong- og klinikkeiere har fått øynene opp for en utvidet bruk av datasystemene. Nå kobles systemene opp mot bruken av sosiale medier. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Som alle andre i bransjen fikk vi en brå nedstengings­ periode i fjor. Da var det viktig for alle ansatte og meg selv å holde motet oppe. Vi svingte oss rundt, deltok på mange Facetime-seanser med vår hovedleverandør Skintific, nettverksmøter med bransjekolleger, og vi var i tett dialog med vår dataleverandør Hano. På rekordtid fikk vi lansert vår lenge planlagte nettbutikk, og vi brukte også dataløs­ ningen til å selge gavekort, forteller daglig leder Carina Dahl Aspeli i Hvil Vingene dagspa på Hamar. - Gavekort­ salget tok helt av. Jeg tror kundene ønsket å ha noe å se frem til når vi igjen kunne åpne, legger hun til. AKTIVITET SKAPER LOJALITET

- Vi er vant til å holde et høyt utadrettet aktivitetsnivå med kunde-events og ulike happeninger. Nå ble vi nødt til å

24

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

tenke digitalt. Det ble ikke et fysisk 10-års jubileum med 100 inviterte kunder planlagt i april, men vi hadde en digi­ tal jubileumsfeiring. Det ble også en erfaring, sier Carina. - Etter gjenåpningen i april har det gått slag i slag. Mye av det vi gjorde på sosiale medier, har vi tatt med oss videre. Etter sommeren i fjor har det vært fullt trykk. Jeg har fak­ tisk ansatt to nye medarbeidere, så vi er nå 11 personer totalt i Hvil Vingene dagspa. Jeg tror vi bare får ta med oss lærdommen om å håndtere kriser som dette. Kanskje gir dette oss også anledning til å tenke nytt om det vi hol­ der på med. Vi skal komme oss igjennom dette. Det vik­ tige nå er å gi våre kunder trygghet for at vi tar smittevern på alvor. Vi følger NFVBs smittevernsretningslinjer og er nøye med å bruke munnbind, ha gode desinfiseringsru­ tiner og dokumentere alt vi gjør, sier Carina Dahl Aspeli.


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

Veteraner og utfordrere­ Mange leverandører har prøvd seg i frisør- og velvære­bransjen, men få har lykkes særlig godt. Markedslederen Vitec Fixit har vært med siden de elektroniske kassaapparatene ble innført på 90-tallet og har utviklet løsningene suksessivt gjennom årene. Også Hano kassesystemer og EasyUpdate er solide leverandører av løsninger gjennom mange år. Men nå har de fått konkurranse. Finskeide Timma Business har på rekordtid sikret seg mange nye salongkunder. Ifølge CEO Mats Fei­ gum Johansen passerte selskapet 1000 salonger på kundelisten ved utgangen av fjoråret. Med dette har de plassert seg i førstedivisjon som leverandør av dataløsninger til bransjen og matcher de øvrige med hensyn til antall utplasserte systemer. Og Mats Fei­ gum Johansen og resten av de åtte medarbeiderne i salgsorganisasjonen i Norge girer opp for fortsatt vekst. - Vi har klare vekstambisjoner, også for 2021. Dette er et stort marked, og vi har mye å ta av. Jeg lover at våre konkurrenter vil merke oss, også i år, fastslår han.

Kommunikasjon er det aller viktigste! Vi har fått økt digital kompetanse som en følge av koronastengningen. Det er noe vi tar med oss videre for å styrke Hvil Vingene dagspas posisjon i vårt lokalmarked, sier Carina Dahl Aspeli.

Mer for pengene Prisen på dataløsninger har vært under press gjen­ nom de siste to årene. Aggressiv prising hos nykomme­ ren, dataleverandøren Timma, har skjerpet konkurran­ sen. Som salongkunde kan du nå få bedre systemer til en bedre pris, for å si det enkelt. Det er godt nytt i koronati­ den.

Her er hovedleverandørene til bransjen: → Vitec Fixit Systemer AS → Hano AS → EasyUpdate AS → Timma Business → Come2Gether HIP Frisørdata*

Markedskoordinator Emily Lerseth i Hano AS fortel­ ler at selskapet gjorde en rekke aktiviteter for å bistå kundene under nedstengningen i 2020. - Det viktigste for oss er at våre kunder ikke bare kan bruke Hano som leverandør, men som et sted der de får kunnskap. Det vi og våre kunder har lært mest om i 2020, er hvor viktig det er å kommunisere med salongens kunder. Enten det kun er for å holde kon­ takten eller for å informere, så er kommunikasjon det viktigste. Alt kommer tilbake til dette, og hvordan man kan spre budskapet. Alle vil ha trygghet, og en god, løpende dialog er avgjørende for å oppnå dette. Det handler om å ta praktiske grep, mener Emily Lerseth. VÆ R S Y N L I G !

- Det første vi gjorde under nedstengningen var å informere våre kunder om hvordan de kunne kom­ munisere med sine kunder. For vår del gjorde vi det også mulig for kundene å sende ut et smittevernskjema til alle som hadde avtale. I Hano kan du sende ut skjemaer direkte fra systemet, enten bruke våre maler, eller dine egne. Dette gir kundene et profesjo­ nelt inntrykk av salongen. En annen måte å skaffe seg lojale kunder på er å bruke lojalitesprogrammet vi har i Hano. Premissene bestemmer du selv. Løsnin­ gen med salg av gavekort fra bookingsiden har også vært en suksess, og vårt bidrag er at vi ikke tar gebyr på salg av gavekort. - Lærdommen vi har tatt med oss fra i fjor, er betyd­ ningen av å være synlige på nett . Ved å jobbe med dette, kan man øke antall kunder i 2021.

*Inngår som et medlemstilbud til HeadQuarter medlemmer.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

25


update

Bevegelser i bransjen

Tind of Norway – til topps med tindved Mineral make-up merket Tind of Nor­ way har fått positiv oppmerksomhet gjen­ nom fjoråret, koronaen til tross. Det er det lille, familieeide selskapet CosmoNorth as som står bak Tind of Norway. Gründer og daglig leder Jeanette Hveding Halvor­ sen satser på norske råvarer aktive ingre­ dienser. - Joda, vi greide oss gjennom fjoråret, selv om 2020 var preget av uforutsigbarhet på grunn av koronapandemien. Vi brukte av flere grunner mye ressurser på å annon­ sere på Facebook, fordi vi måtte bygge kjennskap i markedet rundt en helt nyeta­ blert merkevare. Målsettingen har vært å skape gjenkjennelse og etterspørsel hos forbrukerne, men vi har også nådd bran­ sjefolk som har gitt oss mange nye for­ handlere, forteller Jeanette Hveding Halv­ orsen. N O R S K E R ÅVA R E R

Tind of Norway ble lansert i august 2019. Alt startet med et grunnleggende ønske om å ta de beste egenskapene den fantas­ tiske norske naturen har å by på, inn i dag­ lige skjønnhetsrutiner, forklarer Jeanette. - Navnet TIND refererer til en fjelltopp, og oljer fra tindvedbær. Det er et fantas­ tisk bær, som inneholder store mengder næring og er ofte blir brukt i superfood og kosttilskudd. Vi bruker også norsk kavia­ rekstrakt og andre rene aktive ingredien­ ser. - Det spennende for oss under korona­ pandemien, har vært at vi får positive til­ bakemeldinger på at vi utvikler produkter i Norge basert på norske råvarer. Kanskje søker man mot det trygge i en turbulent tid? Uansett er vi veldig stolte over det vi har oppnådd på drøyt halvannet år, smiler Jeanette.

- Det er klart make-up skal inneholde hudpleiende egenskaper, mener Jeanette Hveding Halvorsen.

I januar lanserte Tind of Norway en ny leppestift, som har fått navnet Limosa. - Tilbakemeldingene har vært overveldende, og skapt en god start for 2021, forteller Jeanette Hveding Halvorsen.

- Alle produktene er for øvrig parfymefrie og godkjent av dyrevernalliansen nasjo­ nalt og internasjonalt, legger hun til. HUD & HÅR

Jeanette har bakgrunn som frisør, makeup artist og negledesigner. Det var derfor

hun rettet blikk mot frisørbransjen i første runde. Men nå opplever hun interesse fra hudpleieklinikker. - Jeg vil nok estimere at vi nå har ca. 50/50% av frisørsalonger og hudpleiekli­ nikker på kundelisten.

ANNE KATRINE HANSEN, OSLO BEAUTY EXPO:

Vil gjenta suksessen Koronatider til tross, primus motor Anne Katrine Hansen i REAL PR AS, satser på å gjennomføre Oslo Beauty Expo 15. april, som planlagt. Den fysiske destinasjonen er i skrivende stund ikke fastsatt. - Dette var en knallsuksess i fjor, over all forventning. Vi gleder oss til denne dagen. Messen inviterer journalister og influensere, som «snakker» beauty og målet er å servere faglig høy standard på både foredrag og stander. Utgangspunktet er at vi har som mål at beauty skal formidles som noe annet enn det som det ofte gjøres i dag. Vi vil sette fokus på hva vi kan gjøre for å hjelpe folk som sliter med huden sin, i stedet for hvilken lipgloss som er trendy i vinter. Vi har også planer om å kjøre en tidsriktig panelde­ batt, også i år, forteller Anne Katrine Hansen. - Deltagerne forplikter seg til å holde av hele dagen, fordi vi planlegger både å vise frem nyheter og å utdanne besøkende. Vi vil kort sagt heve kvaliteten på «skjønnhetssnakk» i Norge, avrunder hun.

26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

F fr

M d n l p

1-2021

Norway-pr


Ett kontrollsenter for salongen din Fra

200 kr

La alt-i-ett salong systemet fra Timma gjøre den kjedelige delen av jobben din for deg, så du kan bruke tiden din på det du liker og er best på.

/ måned

12 millioner

9169

bestillinger ble utført i Timma gjennom 2020

hår, skjønnhet og velvære-eksperter bruker Timma

Få flere nye kunder fra markedsplassen

Ny!

Markedsplassen Timma.no er den enkleste måten å møte nye potensielle kunder som leter etter sin favoritt salong på nett.

Prøv 30 dager gratis! pro.timma.no Norway-print_ad_v2.indd 2

5.2.2021 16.17


KO S T T I L S K U D D:

Lettsolgt inntektskilde? Markedet flommer over av kosttilskuddsprodukter solgt gjennom ulike kanaler. Men hvorfor ikke la kundene oppdage disse mersalgsproduktene i din klinikk? Da tar du kundenes helhetlige behov på alvor, og samtidig sikrer deg en ekstra inntektskilde. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D F O T O : S H U T T E R S T O C K

Det er et paradoks at kosttilskuddsprodukter som lover forbrukerne bedre hudhelse, først og fremst selges i nettbutikker, helsekostforretninger og i apotek. Terapeu­ ter i hudklinikker er tross alt eksperter, som represente­ rer «førstelinjetjenesten» når det gjelder å vurdere kun­ denes hudhelse og tilpassede behandlingsrutiner. Ved å inkludere både hudpleieprodukter, behandlinger og kosttilskudd i tjenestetilbudet, vil man kunne få aksept for at man tar et helhetlig ansvar for kundenes indre- og ytre hudhelse. Salg av kosttilskudd burde i utgangspunktet være en naturlig del av klinikkenes produktsalg. Men slik er det bare delvis. Kanskje kan noe av skepsisen mot å selge denne typer produkter tilskrives at markedet flommer over av produkter som lover for mye? Her gjelder det å skille klinten fra hveten på produkt- og leverandørsiden.

28

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

PROFESJONELL TILNÆRMING

De etablerte leverandører i hudpleiebransjen har inten­ sjoner om å levere kosttilskuddprodukter som fungerer og er trygge i bruk. Og det er leverandørenes ansvar å sørge for at kosttilskuddsproduktene tilfredstiller alle for­ skriftsmessige krav til sikkerhet og markedsføringspå­ stander. Det er her viktig å merke seg at kosttilskudd som selges i Norge reguleres av EUs kosttilskuddsdirektiv, som fastsetter minimum- og maksimumgrensene med hensyn til innholdsdeklarering. Faller kosttilskudd-produktet inn under kategorien kost­ tilskudd, er Mattilsynet ansvarlig kontrollinstans. Hvis produktene har innholdsdeklarasjon som gjør at de blir definert som legemidler, er det Statens Legemiddelverk som er ansvarlig, og her stilles det strenge krav. Sånn sett, kan det være på sin plass å gjøre en liten


TEMA: HELHETLIG HUDHELSE

Gi det tid re­search før man eventuelt bestemmer seg for å ta inn slike produkter i sortimentet. En sikkerhetsregel kan være å sjekke om produktene selges gjennom apotek. Da gjennomgår de en seks måneders godkjenningsprosess og må vurderes av helsefaglig og juridisk ekspertise. Det gir en grad av trygghet. K O M P E TA N S E G I R B E TA L I N G S V I L L I G H E T

Spørsmålet er om man vil selge de samme produktene som kundene kjøper på apotek, eller om man vil satse på mer eksklusive produkter som holder en farmasøytisk standard, eller har en spesifikk distribusjon som passer til salg gjennom hudpleieklinikker. Hvis man bare skal konkurrere på pris, krymper marginene. Det gjelder å sikre seg så attraktive betingelser, at man sitter igjen med et tilfredstillende dekningsbidrag. Nøkkelen til aksept og betalingsvillighet ligger i kompetanse. Mange klinikker har personell med ernæringsfaglig kompetanse. Det gjelder å bruke denne kompetansen for det den er verd, for å skape tillit og legge opp et individuelt tilpasset behandlingsregime. Da kan man øke inntjeningen på en faglig forsvarlig måte og øke kundetilfredsheten. OPPLÆRING NØDVENDIG

Hvis man ikke tidligere har fokusert på salg av kosttilskuddsprodukter, men vurderer å ta inn dette i sortimentet, må det legges inn litt ekstra krefter i opplæringen. Selve informasjonen om de viktigste salgsargumentene behøver ikke ta mye plass. Dette kan dreie seg om praktiske ting, som dagsdoser, at noen av produktene ikke må gis til gravide og kunnskap om de viktigste ingediensene. Dette må drilles inn. For en ting kan man nesten være sikker på: Når kundene kommer hjem og skal starte med å bruke produktene, er nettsøk bare et tastetrykk unna. Man må kunne gi riktig og presis informasjon. Når det gjelder mer avanserte kosttilskuddsprogrammer, øker kravene til kunnskap. Man må ha grunnleggende kunnskaper om hva som skal til for å bygge hudhelse i dybden, det være seg A-vitaminers virkning på aldring, effekten av Omega 3 og C-vitaminer. Det vil også være tillitsvekkende om man kan vise til kliniske studier som dokumenterer effekten.

Det er viktig å gi kundene et realistisk bilde av hva som kan oppnås, og hvor lang tid man må regne inn, før man kan oppleve resultater. Fra en til tre måneders bruk er gjerne en tidshorisont man må legge til grunn, men her vil de ulike behandlingsregimene naturlig nok ha variable tidshorisonter. Det positive ved denne tilnærmingen, er at kundene må være villige til å kjøpe produkter for bruk over et lengre tidsrom. Det øker muligheten for gjensalg.

God timing Fokuset på helse og egenpleie har vært en voksende trend internasjonalt og i Norge. Sånn sett er salg av kosttilskudd i vinden. Når treningssentrene stenges ned og kundene mister sine faste treningsrutiner, åpner det seg muligheter til å gi kundene et ekstratilbud, fylle på med noe som gir kundene opplevelsen av at de tar vare på helsen, også i koronatiden. Og kanskje kan man bruke ernæringskunnskapen til å bygge kundelojaliet gjennom å formidle kunnskap om kosttilskudd til sine kunder digitalt?

Kroppen trenger påfyll Vitaminer er organiske forbindelser som kroppen trenger i stoffskifteprosessene. Men kroppen greier ikke å produsere alle vitaminer som man trenger. Det betyr at man må ha tilførsel utenfra. Kostholdet er avgjørene, men kosttilskudd, og særlig produkter som inneholder fettstoffer som Omega 3, jern, folat og vitamin D er noe som kan være nøkkelen til en balansert «vitaminsbase» i kroppen. Dette er kunnskap som i utgangspunktet er lett å formidle til kundene. Det er uansett viktig å merke seg at kosttilskudd ikke kan helbrede eller behandle sykdom. Da beveger man seg over til produkter klassifisert som legemidler.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

29


TEMA: PROBIOTIKA

E F F E K T I V

F O T P L E I E:

Problemløsende innovasjoner med probiotika Produkter med probiotika er på full fart inn i fotpleien. Markedslederen innen profesjonelle fotpleieprodukter, Gehwol, har lansert en innovativ serie basert på denne teknologien T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

Det å ta vare på huden før problemene oppstår, krever til­ passede pleieprodukter. Vår tid med fokus på hyppig des­ infisering av huden aktualiserer dette. Men det er ikke bare hendene som utsettes for påkjenninger. Også føt­ tene krever sitt. Hud i ubalanse resulterer i tørr, sviende og vond hud, enten vi snakker om hender eller føtter. Det er her produkter formulert med probiotika tilfører noe nytt.

Den optimale hudtilstanden er avhengig av de probiotiske mikrobene for å utføre sine grunnleggende funksjoner. Det er disse erkjennelsene som ligger til grunn for lanse­ ringen av tre nye produkter fra Gehwol Probiotic Balance. Kjernen i formuleringen er det aktive stoffet BIOTILYS, som dyrkes ved gjæring av melkesyre, hvit te-ekstrakt og sesamolje.

HUDENS BAKTERIEFLORA UNDER PRESS

I tillegg til bruk ved profesjonelle behandlinger utført av fotterapeuter og fotpleiere, leveres serien i videresalgs­ format. De tre produktene er lette å påføre, trekker raskt inn i huden og klisser ikke. I tråd med Gehwols filosofi, er de vegansk basert, PEG-frie, uten parabener og silikonol­ jer. Produktene er dermatologisk testet og egner seg for diabetikere. To av dem er beregnet for føtter, og ett av pro­ duktene er for hender.

EFFEKTIV PLEIE

Ifølge Gehwol viser funn fra prosjektet Human mirco­ biome i 2009, at det er 360 ganger så mange bakterielle gener som det er menneskelige gener på og i kroppen. Det vises til 23.000 menneskelige gener, kontra 8.280.000 bakterielle gener. Poenget er at vår moderne livsstil er en trussel mot det mikrobiome miljøet. Det er flere årsaker til at vi har færre mikrober på huden enn våre forfedre. Bruk av antibiotika, desinfeksjon, behandling med vann, kosmetikk og såpe, keisersnitt og manipulering av mat og miljøet rundt oss påvirker huden. Her kommer probiotika inn som et effek­ tivt virkemiddel. H VA G J Ø R P R O B I O T I K A ?

Ifølge Gehwol er det tre hovedgrunner til å tilføre probi­ otika på huden. Blant annet produserer probiotika hyal­ uronsyre og melkesyre i huden, noe som er de beste fuktighetsfaktorene vi kan tilføre. Dernest snakker probi­ otiske mikrober med cellene i stratum corneum, slik at de sørger for en tettere struktur i hudbarrieren. Sist, men ikke minst; Menneskecellene har mottagere for mikro­ ber. Hvis disse er okkupert av positive mikrober, kan ikke de negative feste seg til cellen og bryte den ned.

30

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

Tid for pleie. Gehwol Probiotic Balance, effektive produkter i koronatiden.

Th


Thalgo gjør det igjen!

HYALU-PROCOLLAGEN Patentet Hyalu-Procollagen bekjemper dine rynker og forsinker aldringsprosessen. Helt unik formel i krem, serum, maske og i behandling! Suppler med Collagen; helt drikkeklar 10000mg . Thalgo har hatt drikkende Collagen i sin portefølje i over 10 år – nå enda sterkere og forbedret. Med smak av fersken!

Havet – vår lidenskap

Thalgo Norge

Thalgo Norge #baresunnhud

Skinthal as Tlf. 476 47 700 post@skinthal.no

Thalgo.no


update

Bevegelser i bransjen

Trender fra topp til tå Vipper, hud, make-up og negler er skjønnhetsforsterkende områder som mange salonger og klinikker har et bevisst helhetsperspektiv på. PR-ansvarlig Marianne Jemtegård fra NeglAkademiet forteller her om noen av deres populære produkter akkurat nå. S tor ve k s t i v i pp e l øf t

En av fjorårets mest populære salongbehandlinger, vippeløft, fortsetter å gjøre det sterkt i 2021, ifølge Marianne. - Den pågående usikkerheten som følge av pandemien gjør at stadig flere kunder etterspør skjønnhets­ behandlinger med lengre holdbarhet, og som gradvis forsvinner uten å se «uryddig ut». Vi ser en stor økning i antall salonger som ønsker opplæring i vippeløft med LashUS, som gir farge, løft og inntrykk av volum, uten å skade naturvippene. I tillegg øker etterspørselen blant kunder etter effektive hjemmebehandlingsprodukter, som LashUS Lash & Brow Elixir, noe som viser at hjemmepleiemarkedet er i vekst.

Lu n sj i d e t g røn n e

Marianne forteller at gelénegler er i vinden som aldri før, og det amerikanske merket Light Elegance er en av de mest populære aktørene på markedet akkurat nå. - Vårens fargekolleksjon er en hyllest til solskinn, grønt gress og gryende optimisme. Light Elegance presenterer nå tolv farger designet for å gi deg troen på at ting må bli bedre. Kolleksjonen «Afternoon Pic­ nic» består av seks fargegeléer og seks glittergeléer, som alle bærer bud om lysere tider og et varmere klima. - Og klare pasteller og strålende energiske nyanser er akkurat det verden trenger denne våren. Det er lysere tider i vente, avrunder Marianne.

J ev n o g b e h a g e l i g vok s op p l eve l s e

Hvorfor vokse ansiktet? Det gir en jevnere hudflate, du får frem gløden, det er en fantastisk eksfoliering og make-upen sitter bedre, fremholder Marianne. - Det britiske premium-voksmerket wax:one smel­ ter på rekordlav varme, noe som gir en behagelig voksopplevelse, uten unødig rødhet og irritasjon i huden. Det påføres også ekstremt tynt, noe som gjør at selv de fineste og korteste hårene kommer med på første vokserunde.

T h e C ol ours of You

Smittende smil, inspirerende individualisme, strålende selvsik­ kerhet og glødende engasjement. Vårens fargekolleksjon fra CND er en hyllest til det som gjør deg spesiell. The Colours of You er seks energiske pasteller, perfekt for glade, fargerike og sterke personligheter. - Denne kolleksjonen er laget for å løfte humøret ditt, vise frem din gode stilsans og sørge for at din sterke personlighet skinner igjennom. CND Kolleksjonen kommer både som den langtids­ holdbare neglelakken Vinylux, og den profesjonelle salongbe­ handlingen Shellac.

32

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021


trylldesign.no

Takknemlige føtter Fotterapeuter og fotspesialister over hele verden kjenner og verdsetter merkenavnet. Gehwol har løsninger for en mengde fot- og hudproblemer og kan tilpasse produkter individuelt, slik at akkurat du kan få den behandlingen din hud trenger.

For føttenes velvære. Gehwol Norge, Tjøstolvsen AS, post@gehwol.no www.gehwol.no

Følg oss på Facebook og Instagram: Gehwol Norge


mix

produkter for hud & velvære

P ro ff h j em me p e e l in g

Doctor Babor Enzyme Peeling Balm pH 5-6 eksfolierer effektivt og skånsomt. Enzymer i balmen aktiverer en keratolytisk effekt, som virker oppløsende på harde, tørre områder med døde hudpartikler. Sammen med en lipid alfahydroksysyre vil brukeren etter bare seks minutter oppleve en strålende, frisk og raffinert hud. Mer info: Tjøstolvsen as / 51 95 93 00 / www.tjostolvsen.no

Eff

S

H e rre a vde l i n g e n

Skinbetter Science Solo Hydrating Defence MEN er en alt-i-ett krem som er rik på antioksidan­ ter, som demper rødhet/sensitivitet, styrker hudbarrieren og regulerer porer- og talg. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

ge fek

hu hu 67 7

BEAUT Y Vi n te rl i g p l e i e

Esthetica byr på vinterens luksuriøse kabinettbehand­ linger i form av pakker med Golden Glow og Black Gold Caviar. I disse får du alt du trenger til 10 behandlinger. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Pre tty fac e

bareMinerals Original Liquid Mineral Concealer er basert på 90 % natur­ lig fremstilte ingredien­ ser, som dokumentert reduserer synligheten av mørke ringer og fine linjer. Formuleringen er fri for silikon, parabener, talkum og olje. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

34

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Ren s en de

Væ r t r yg g !

I koronatiden er munnbind et «must» i ulike arbeidssituasjoner. Molino munnbind byr på medisinsk tilpassede munnbind og engangsmunnbind. Munnbindene er CE-merket og godkjent for det europeiske markedet. Selges i 10 og 50 pk. Mer info: www.molino.no

1-2021

Skinbetter Science AlphaRet Clearing Serum bygger på en patentert retinoltekno­ logi, AlphaRet, som er formulert med salisyl­ syre og gir en klar, jevn, ungdommelig hud. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no


ce g en ekno­ om er alisyl­ r, jevn, d. Mer S/

no

N y en erg i

Priori QSOD Enlightening peel pads er energigivende anti-age hudfornyende for en umiddelbar, strålende og sunn hud. Klarner hudtonen, jevner og glatter hudtekstu­ ren. Fin på arr. Brukes 2-3 ganger per uke. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Effe ktivt o g skå n so mt

Skinbetter Science Cleansing Gel er en mild, skummende gelérens som skånsomt og ef­ fektivt rengjør huden og fjerner make-up. Kan brukes på alle hudtyper, også en sensitivisert hud. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

S ol b e s k y tte l s e

Bioline Sundefence solprodukter beskytter mot UVA, UVB og IR-stråler. Perfekt for alle hudtyper. Byr på en lett, silkemyk konsistens. Mer info: ABAS Kosmetikk AS / 55 28 28 28 / www.abaskosmetikk.no

R es ult at orien t er t , i kke - ag g res s iv h ud pleie

Fu ktb eva r en d e

Heliabine Smothing and re-plumping Lip Care er en leppekrem som replumper og glatter ut fine linjer. Gir et godt underlag til leppestift. Mer info: Thorsen Biovital AS / 64 97 40 60 / www.biovital.no

Pharmaskincare er et selskap med 30 års fartstid, og har vært en pionér i trenden for å utvikle snillere, men effektive produktserier, basert på natur­ lig essensielle oljer, peptider og botaniske ingredienser. Pharmaskincare lager pro­ dukter som behandler alle utfordringer i huden, og retter seg mot alle hudproblemer. Produktene er fri for para­ bener, sulfater og kommer med «snillhetsgaranti». Mer info: Scandinavian Beauty / 95 07 06 11 / www.scandinavianbeauty.no

Kor ri g e re n de

De-Sence CC Cream Colour Corrector Pentapeptide er et utmerket alternativ til foundation. CC kremen jevner ut hudtonen med en lett dekkevne, samtidig som den har de pleiende effektene til en ansiktskrem. Beskytter og beroliger sensitiv hud, samtidig som den mini­ merer rødhet. Inneholder mineraler og solfaktor 30. Mer info: ABAS Kosmetikk AS / 55 28 28 28 / www.abaskosmetikk.no

Mi l d & en er gi g i ve n de

Janssen Cosmetics Light Tightening Cream stram­ mer opp, bekjemper aldringstegn, tilfører fukt, og etterlater huden silkemyk og glatt. Et ideelt hudpleieprodukt for en hud som foretrekker mindre lipidholdig pleie. Forbedrer hudens vitalitet betydelig etter en måneds bruk. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

L u k su r i ø st

Matis Caviar The Scrub er en sanselig ansiktsskrubb med en luksuriøs tekstur som stimulerer cellefornyelsen og forbedrer hud­ kvaliteten. Formelen kombinerer kraften i fransk kaviar med natur­ lig vulkansk lavapulver, kombinert med et aktivt enzym. Etterlater huden glatt, myk og glødende. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Glødende

Marc Inbane Perle de Soleil byr på 210 selvbrunings­ dråper du kan blande i fuktighetskremer, bodylotion eller solkrem. Gir en solbrun glød i opptil fire dager. Mer info: ABAS Kosmetikk AS / 55 28 28 28 / www.abaskosmetikk.no

N a tta rb e i d

PCA Skin Perfecting Neck & Decolleté er en hals- og brystkrem som har en rik konsistens. Den reparerer og bekjemper linjer, rynker, synlige blodkar og hyperpigmentering. Kan også brukes om natten. Mer info: Happyskin AS / 22 37 19 00 / www.happyskin.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

35


mix

produkter for hud & velvære

Mi n i mer er p o r er

Micro-Pore Mist fra Clear Start er supertoneren som minimerer og virker sammentrekkende på store porer, samtidig som den reduserer produksjonen av overflødig talg. Ideell til bruk om morgenen eller en raskt pickme-up i løpet av dagen. Mer info: Skintific AS / 22 57 88 00 / www.dermalogica.no

E f fe k tf ul l e p ads

Doctor Babor AHA Peel Pads – pH 3.7 er mettet med fruktsyre og gir en strå­ lende glød til matt, gusten hud. Padsene bekjemper ujevnheter, forstørrede porer, fine linjer og rynker. Huden fremstår som jevnere og mer plumpet. Fet, sliten og pigmentert hud vil ha super effekt av disse padsene. Mer info: Tjøstolvsen as / 51 95 93 00 / www.tjostolvsen.no

S up e rf ruk ti g

Superfruit Fluid er årets “whow-produkt” fra Janssen Cosmetics. Denne fruktige, aktive ingrediens ampullen er utviklet for å redu­ sere fine linjer og rynker, få hudtonen til å lyse, gi fukt og stimulere kollagensyntesen. I ampulleform er den behagelig duftende kraft­ formelen spesielt stabil og effektiv. Aktive ingredienser er ascorbyl glucoside, blåbær, kiwi, lime, gojibær, granateple og glyserin. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

BEAUT Y Kr o p p sf i k s e r t

Environ Focus Body inneholder A-vitaminer til hele kroppen. Serien styrker immunforsvaret og gir huden styrke til å reparere skader og problemer forårsaket av forurensing, stress og sol. Serien peeler, styrker og reparerer i dybden. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Ve l være op p l eve l s e i s ærk las s e

Esthetica byr på nye, forbedrede versjoner av de populære ampullene. De aktive ingrediensene er optimalisert og perfeksjonert. Hver av de ni ampulle­ boosterne - Purify, Vitalize, Awake, Flawless, Moistyre, Lifting, Intence, Energy og Sleek - gir ulike effekter etter ønske, og passer til alle hudtyper. Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Ho t tr e n d : C os m e c e uti c a l s ti l k ropp e n

TREND

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Det amerikanske magasinet Vogue publiserte nylig en artikkel om hudtrender i 2021, hvor de skrev at kropps­ pleie er av de viktigste forbrukertrendene i år. Folk bruker gode produkter i ansiktet for at huden skal holde seg glatt og frisk. Nå ønsker de det samme til kroppen. Salg av peeling, serum, kremer og oljer til kroppen vil øke. Det samme vil etterspørselen etter cosmeceutical-produkter. I følge Vogue er et av de mest spennende produktene å se frem til i cosmeceutical-kategorien, Dr. Dennis Gross’ Alpha Beta Exfoliating Body Treatment. Denne kroppsbehandlingen virke på tre måter: Den peeler, tilfører fukt og lysner pigmenteringer. Dr. Gross kaller det ansiktsbehandling for kroppen, med synlige resultater. Kliniske tester viser at forsøkspersonene fikk markant forbedring i hudtekstur, på keratosis pilaris, inngrodde hår og pigment etter bare én ukes bruk. Hjemmebehandlingen består av åtte påføringsservietter som skal brukes to ganger i uken i fire uker som en kur. Dette er helt klart et mersalgsprodukt som det blir lett å selge! Mer info: Innovell Beauty / 22 11 28 88 / www.innovellbeauty.no

1-2021


P re s i s j on s h ud p l e i e

Doctor Babor Lifting Cellular Instant Lift Effect Cream er basert på LFT Smooth Complex, som gir en øyeblikkelig liftingeffekt og frembringer vakker, fast hud. Etter tre applikasjoner bekrefter 81 % av testrespondentene en antirynke-effekt. Gir langvarige resultater. Mer info: Tjøstolvsen as / 51 95 93 00 / www.tjostolvsen.no

P r ob l e m l øs e r

Aurelia Balancing Range er en serie designet for en yngre målgruppe med problemhud. En probiotopisk teknologi, sammen med balanserende, botaniske ingredienser og salisylsyre gir en formu­ lering som er målrettet mot kviser, ujevn hudstruktur og dehydrering. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

D a g l i g b e s k y ttel s e

Environ Anti-Pollution EnviroDefence Spritz gir en kraftig effekt mot frie radikaler, redu­ serer hyper pigmentering og rødhet forårsaket av foruren­ sing. Kan også brukes som «setting spray». Mer info: Esthetica / 33 77 52 44 / post@esthetica.no

S a n s el ig

V E LVÆ R E

Matis Caviar The Mask er en ansiktsmaske som appellerer til sansene. Den særegne, ugjenn­ omsiktige, svarte skrubben absorberer de aktive ingrediensene i formelen. Formelen kombinerer kraften til fransk kaviar med aktive, oppstrammende ingredienser. Huden etterlates remineralisert og glødende. Passer til en voksen, tørr hud. Mer info: Dermanor AS / 67 77 55 55 / www.dermanor.no

99, 9 % re duk s j on

Copper Inside er et selvrensende munnbind som reduserer koronavirus med 99,9 prosent innen ett minutt, lover leverandøren. Hemme­ ligheten er at kobber har potente egenskaper, og dreper viruspartikler mer effektivt enn i vanlige munnbind. Mer info: DUI Clinique AS / 33 33 48 90 / www.duiclinique.com

Le irho ld i g ma ske

Argiletz Trio of Masks er en 100 % naturlig ferdigblandet leirmaske klar til bruk. Velg leiren som passer til hver sone; kinn, panne, nese, hake. Påføres i et tykt lag. Mer info: Thorsen Biovital AS / 64 97 40 60 / www.biovital.no

D ag l i g an s i k ts m a s s a s j e

Med Heliabrine Quarz Facial Massage Roller kan man gi ansikts­ huden fem minutter massasje hver dag med naturlig kvarts. Massasjen starter på nyrenset hud og masseres i hele ansiktet fra midten og ut ved ørene. Bevegelsene gjentas 3-5 ganger og avsluttes på halsen. Mer info: Thorsen Biovital AS / 64 97 40 60 / www.biovital.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

37


DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

nfvb.no

DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no


N F V B S

L A N D S M Ø T E

2 0 2 1 :

Bransjeutvikling i fokus 12. mars avholdes NFVBs første digitale landsmøte. Her trekkes linjer mot fremtidens bransjearbeid. To hudpleiere er nominert til styreplass. Alle medlemmer av NFVB er invitert til forbundets lands­ møte. NFVB er en medlemsstyrt organisasjon, og lands­ møtet er arena for diskusjoner og beslutninger om både enkeltsaker og strategisk retning. I tillegg til de ordinære postene som årsrapport, regnskap, planer for neste peri­ ode med budsjett og valg, skal resultatet av utredningen om ny organisasjonsstruktur legges fram. Som en følge av denne utredningen legges det fram konkrete forslag til vedtak og derigjennom lovendringsforslag. GOD STYRING

På generalforsamlingen skal NFVB-medlemmene også velge forbundets styre. Fra hudspleiebedriftene har valg­ komiteen foreslått gjenvalg av Guri E. Andreassen fra 7. Himmel i Bodø, mens Carina Dahl Aspeli fra Hvil Vingene Dagspa på Hamar er foreslått som 1. varamedlem. NFVB har rundt 130 hudpleiebedrifter, negledesignere og andre velværebedrifter. De øvrige medlemmene er fri­ sørbedrifter eller kombinasjoner. Den samlede kraften fra bransjen er betydningsfull, og NFVBs styre har en vik­ tig oppgave med å få gjennomført medlemsbedriftenes ønsker i næringspolitikk, skole og utdanning og med­ lemsfordeler som gir bedriftene en tryggere hverdag og fremtid.

Valgkomiteens innstilling til styret i NFVB 2021/2022 President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Espen Sævold, Bergen Linn Veronica Hansen, Tromsø Mai Hovde Krogdahl, Bærum Perly Kopperstad, Fosnavåg Guri Elisabeth Andreassen, Bodø Gunn Hege S. Sirevåg, Brusand Kai Håkon Ytredal, Porsgrunn

1. Varamedlem 2. Varamedlem 3. Varamedlem

Carina Dahl Aspeli, Hamar Lisa Fosseli Bjorvand, Kristiansand Karin Krigsvoll Stenersen, Ranheim På valg: Espen Sævold fra Visit frisør og hudpleie er innstilt som forbundspresident (gjenvalg)

Fra NFVBs vedtekter § 1

N AV N O G F O R M Å L

§ 1–1 Navn og organisasjonsmessig tilknytning

Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) er en bransjeforening tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

§ 1– 2

N F VB s form ål

§ 3

N F VB S T I L K N Y T N I N G T I L N H O

a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransje interesser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil repre- sentere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for ø vrig. b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at med- lemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse. d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos med- lemsbedriftene. e) NFVBs organisasjon skal være utformet og inn- rettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanse utvikling og fornyelse i bransjen. a) NFVB er tilsluttet Næringslivets Hovedorganisa- sjon, ref. §1-1. NFVBs medlemmer er gjensidig tilsluttet NHO gjennom en landsforening i NHO. Styret beslutter hva som er aktuell landsforening. b) NFVB og medlemsbedriftene er på samme måte forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter i NHO og den aktuelle landsforeningen. c) Tilknytningen til NHO inkluderer også NHOs regionforeninger. På valg: Guri E. Andreassen fra 7. Himmel i Bodø er innstilt som styremedlem (gjenvalg)

På valg: Carina Dahl Aspeli fra Hvil Vingene Dagspa på Hamar er innstilt som 1. varamedlem til styret (ny).

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

39


ET SAMARBEID MELLOM NFVB, FFF, NHO, LO OG KOMPETANSE NORGE.

V E L KO M M E N !

BRUK MEDLEMSFORDELENE DINE! Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

Se mer info på nfvb.no

Nye, gratis kurs for hudpleiere Bransjeprogrammet har nå inngått avtale med InciDerm om nettbaserte og tidsaktuelle kurs for hudpleiebransjen. Dette er kurs som vil gi faglig påfyll, fordypning og oppdatering i en bransje som stadig er i utvikling. Kurset leveres i en personlig, lukket kursportal, noe som gjør det enkelt å ta de ulike modulene. Portalen er åpen 24/7, så du «går på kurs» når du selv vil og kan. Hver modul avsluttes med en kunnskapstest. Det utstedes kursbevis for gjennomført og bestått kunnskapstest. I FØRSTEOMGANG VIL DET BLI MULIGHET FOR FIRE FORDYPNINGSOMRÅDER:

→ Dermatologi → Hud og ernæring → Kosmetisk kjemi → Hudsykdommer og hudforandringer

E-Læring smittevern fortsatt like aktuelt I forkant av reåpningen av frisør- og velværebransjen ble e-læringsmodul i smittevern lansert.

Påmelding til kursene vil bli lagt ut på nfvb.no og Inciderm.no

Det er et bransjetilpasset kurs for å bygge kompetanse og skape trygghet for ansatte og kunder. Kurset er fortsatt svært relevant og anbefales alle i bransjen. Glem ikke nyansatte eller elev på utplassering.

Påmelding fra nfvb.no

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

NFVB, FFF og Kompetanse Norge har på rekordtid fått på plass gode utviklingstilbud til bransjen. Det jobbes fortløpende og det legges nå frem ytterligere tilbud. Spørsmål/innspill til Bransjeprogrammet? Kontakt vibeke.scheele.moe@nfvb.no


V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

∙ Bergen Hudpleieklinikk AS ∙ Din Hud og Kroppspleie v/Skogvoll-Anfinsen ∙ Ditt V og Vel AS ∙ Grønne Gamborg AS ∙ Haukeland Medispa AS ∙ Maxi Velvære, Lizbeth Kvam ∙ Sparkling AS ∙ The Beauty Hub AS ∙ Vestfold Hudakademi AS

Nesttun Arendal Karmsund Lillestrøm Bergen Sandnes Heggedal Oslo Sandefjord

NFVB LEDERPROGRAM: NYE KULL PÅ G ANG To kull er i mål og to kull er i full sving. Nå planlegges for et kull nr. 5 med oppstart etter sommeren, og et kull nr. 6 med oppstart etter nyttår 2022. Leder­utviklingsprogrammet har fått svært gode tilbakemeldinger fra deltakerne. Følg med på nfvb.no for mer informasjon om kommende klasser.

ÅRSRAPPORTEN: HEKTISK BRANSJEARBEID

ÅRSRAPPORT 2019 - 2021

nfvb.no

Til hvert landsmøte i NFVB frem­ legges en årsrapport fra siste landsmøteperiode. Årsrapport for perioden 2019 – 2021 kan du lese på nfvb.no. Alle medlem­ mer får også tilsendt rapporten digitalt.

BRANSJEPROGRAMMET: MANGE MULIGHETER Fullverdig og verdifull kompetanseheving – gratis! Ja, det er faktisk sant. Sjekk tilbudene på nfvb.no, menyfane Kurs og utvikling.

1 ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT 2019naturlig - 2021 nok landsmøteperioden, men NFVB jobbet også Koronaen preget 12. mars nfvb.no med en rekke prosjekter og bransjepolitiske oppgaver.

NHO ARBINN: MEDLEMSHJELP PÅ MANGE PL AN! Arbeidsrett, arbeidsmiljø, arbeidsliv og forretningsdrift… Det er garantert stunder du trenger informasjon, veiledning og hjelp innenfor dette. Start da med å sjekke alle emnene som ligger på arbinn.nho.no/

S PA R P E N G E R - R I N G T R U D E ! Mange medlemsbedrifter har etter hvert «oppdaget» de gode innkjøpsfordelene man får gjennom medlemskapet i NFVB/NHO. Vi har informert om dette i alle kanaler, og du finner selvfølgelig mer info på nfvb.no Ta gjerne direkte kontakt med Trude B. Gundersen, NHO Service og Handel, tlf.: 958 32 842, e-post: tgu@nhosh.no

42

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021


STEP-UP

YOUR ESSENTIAL SKIN CARE

HJELPER MED NORMALISERING AV CELLENE BIDRAR TIL SUNN KOLLAGENOG ELASTINDANNELSE

BIDRAR TIL Å NORMALISERE PIGMENTERING

FREMMER NATURLIG FUKTIGHET

FORDELER med vitamin A

FORBEDRER PROBLEMATISKE HUDTILSTANDER

NORMALISERER MISDANNELSER I HUDEN

SUNN DERMIS OG EPIDERMIS

1

2

3

5

4

SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg

AKSELERERER HELBREDELSE

TRYG G HET, PÅVI RKN I N G S KRAFT og UT VI KLI NG SM U LIG HE T ER!

ENVIRONS HJØRNESTEN ER VITAMIN A, C OG E I KOMBINASJON MED ANTIOKSIDANTER. ALLE PRODUKTENE ER SAMMENSATT UT FRA EN TANKE OM Å BESKYTTE, PLEIE OG REPARERE HUDEN PÅ CELLENIVÅ.

1

www.environskincare.no Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no

take youthfulness to the

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no 2

3

NEXT LEVEL

4

Les mer på www.environskincare.no S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2021

43


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

S

A

L

O

U T G AV E 1 / 2 0 2 1

U T G AV E 1 / 2 0 2 1

MED 15% C-VITAMIN & ALGINATE MASK Profesjonell behandling tilpasset tørr hud, betent aknehud og alle hudtyper som trenger ny glød. PROSJEKT:

Fagbrev Hudpleie

Forebygger og reduserer pigmenteringer

• •

Øker kollagenproduksjonen

• Styrker sensitiv LYSNERog PIGMENTERINGER rødlig hud • FRISK GLØD • TILFØRER FUKTIGHET

De viktigste trendene i 2021 MEDLEMSBEDRIFTEN R E N AT E S D A G S PA / R E N AT E S H U D & M A K E U P :

Et velværesenter i Kristiansand

D E - OX C EVOLUT I O N

DISTRIBUTØR:

ABASKOSMETIKK

ABAS KOSMETIKK

G

Hud & velvære

GI H U D EN N Y V ITA LITET

N

55 28 28 28 H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Profile for 07 Interaktiv

Salong 1, 2021