__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 1 / 2 0 2 0

Trenger du en effektiv, innovativ og anderledes cosmeceutical­ serie i din klinikk?

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 1 / 2 0 2 0

Dr. Dennis Gross er en av USAs mest fremtredende dermatologer med lang karriere innen forsking og biokjemi. Han kalles »Master of peels« og hans serie dekker alle behov innen hudpleie. Dr. Dennis Gross Skincare™ handler om presis eksfoliering, supereffektive leveringssystemer og innovative produktdesign. Egne patent som Alpha Beta® Daily Peel og DRx SpectraLite™ FaceWare Pro er internasjonalt anerkjent.

TRENDER OG TENDENSER:

Klinisk dokumentert, enkelt å jobbe med, anderledes og meget effektivt.

Det kan bli for mye av det gode MEDLEMSBEDRIFTEN:

Vil du bli forhandler av Dr. Dennis Gross Skincare™ eller vite litt mer?

Lillehammer Hud & Velvære

Ta kontakt for mer info, en testbehandling eller et godt tilbud. (Startpakker tilpasses størrelsen på din bedrift.) Innovell Beauty AS – ledende leverandør for Skandinavia med internasjonale merkevarer. Mail info@innovellbeauty.no eller ring på 99417292

Update

B E V E G E L S E R I B R A N S J E N Dr. Dennis Gross MD

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R :

Innovell Beauty | Vibesgate 15 | 0356 Oslo | info@inovellbeauty.no | www.innovellbeauty.no | Tlf 22 11 28 88 innovellbeauty

Dr-Dennis-Gross-Skincare-A4annons-Salongen-2002.indd 1

innovellbeauty

innovellbeauty

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

innovellbeauty

2020-02-12 14:24


V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

MØT VÅREN OG SOMMEREN MED MER KUNNSKAP OG FAGLIG INSPIRASJON

CLARION HOTEL THE HUB, 10. OKTOBER 2020 N O R G E S M E S T E R S K A P I H U D P L E I E 2 020

FØLG OSS P Å I N S TA G R A M : nfvb_insta

ØNSKER DU Å BLI FORHANDLER? Velkommen til ett team med høyt fokus på kvalitet, kunnskap og produkter. Ta kontakt på post@esthetica.no eller tlf 33 77 52 44

P R I S F E S T M E D K Å R I N G E N AV Å R E T S H U D P L E I E B E D R I F T

Sett av d atoen! Mer info kommer p å n f vb . no D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Arrangør:


QUANTA SYSTEM LASER

ANDREA PISTOCCHINI INTERNATIONAL SPEAKER

17.04.20 I A-MEDI, BANKVEIEN 1, ASKER I 10.00-17.00 Laserkurs som tar for seg alle bølgelengder med indikasjoner og behandlingsprotokoller. Dette er en svært lærerik dag med en av de største ekspertene på laser. Begrenset antall deltakere. Foredragene holdes på engelsk

ENVIRON SKIN CARE

ENVIRON TRAINING JOURNEY DAY 1

24.04.20 I AMBASSADEUR HOTEL, DRAMMEN I 10.00-17.00 Vi fokuserer på læren om HUD og virkningene VITAMIN-A har for huden vår. Vår brandmanager Yvonne Palacios guider oss gjennom denne dagen som har fokus på lærdom og ikke produktinformasjon.. Foredragene holdes på norsk

TEOXANE ACADEMY NORWAY

DR. CORY TORGERSON INTERNATIONAL SPEAKER

08.05.20 I CLARION HOTEL, OSLO I 10.00-17.00 Forelesninger med live injeksjoner. Foredragene holdes på engelsk

JANSSEN COSMETICS / INSPIRA: MED+

KRESTYNA BATTY INTERNATIONAL SPEAKER

20.06.20 I AMBASSADEUR HOTEL, DRAMMEN I 10.00-17.00 Krestyna er en svært dyktig og engasjert foreleser innen hudpleie generelt og Janssen Cosmetics og Inspira Cosmetics spesielt. Hennes foredrag går ofte i dybden på kosmetisk kjemi og linker opp mot disse svært effektive seriene og mulighetene de gir din klinikk. Foredragene holdes på engelsk

VI LEVERER FAGLIG EKSPERTISE, KVALITETSPRODUKTER OG INTERNASJONALE FORELESERE TIL DIN KLINIKK

Esthetica, Storgt. 64 Svelvik I 33 77 52 44 I post@esthetica.no I

@EstheticaAS I www.esthetica.no


PROCEUTIC ABOVE AESTHETICS

For mer informasjon om PROCEUTIC:

55 28 28 28, eller mail til office@abaskosmetikk.no


URTEPEEL - RETINOL - PREBIOTIKA

PROCEUTIC ABOVE AESTHETICS

PCFORINT

EN INNOVASJON INNEN HUDPLEIE


37

22

I N NH O L D

45

1/2020

ARTIKLER

8 L I L L E H A M M E R H U D & V E LVÆ R E : M å l b ev isst s a t sn in g h a r git t go de r e su l t a t e r 14 H U DT E R A P E U T A N N L O U I S E B R U R Å S: V il bidr a t il br a n sje u t v ikl in ge n 18 C O A C H A L F I N G E C L E V E- S T I A N S E N: Ta a n sva r for go de ku n de oppl eve l s e r 2 0 L Ø N N S O M M E D L E M S F O R D E L : Sje k k hvor mye du ka n sp a r e ! 2 2

T R E N D E R O G T E N D E N S E R F O R 2 0 20 : D e t ka n bl i for mye a v de t go de

2 4 ØKONOMI OG KUNDEBEHANDLING: B ygg ku n de l oja l it e t me d fa gku n n ska p 2 6

M A R K E T W E L L- A P P E N : Di n d i g i t a le a ssist e n t

37

U P D AT E - b eve gelser i bra n sj en 2 8

L et s i p Fa ce F i t ne s s :

A n s i k t s t re ni ng g i r o p p s i k t s ve k ke nd e r e su l t a t e r

2 9

Ski nt i f i c la ns e re r e t e k s p re s s - h ud pl e ie kon s e pt

30

Nye r e g le r fo r b ruk a v s i li ko ns t o f fe r i

ko s m e t i s ke p ro d uk t e r

30

Euro p e i s ke h ud p le i e b e k y m ri ng e r

FA S T E S I D E R 9 S ign e r t

3 2

In te ns i v k urs i v i p p e r

3 2

Sp e nne nd e k urs re k ke

36

M ix - pr o du kt e r for h u d & vel være

3 3

D et e r i k ke s o m m e r e nnå ...

44

M ix - pr o du kt e r for h e n der & føt ter

3 3

Karri e re a lli a ns e n m e d f le re p a r t ne r e

4 6 A kt iv it e t ska l e n de r / N FV B info

6

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020


44 SIG N ERT R EDA KT ØR

JARL GARDER j a rl @ nf v b . no

36 Målbevisst satsning Det er gøy å se når noen setter høye mål, og når dem etter dedikert innsats. Det er derfor en glede å kunne presentere medlemsbedriften Lillehammer Hud & Velvære i denne utgaven av SALONG. Leder Isabell Renate Ødegården gjorde noen veivalg som blant annet innebar at hun omdefinerte sin rolle i bedriften, og hun satset bokstavelig talt stort i lokalmarkedet. Det kunne slått feil ut, men Isabell Renate jobbet konstruktivt og målbevisst – og har fått berettiget god oppmerksomhet for resultatet av satsningen. NFVB har også satt ambisiøse mål for bransjeutviklingen. Da trenger man folk som bretter opp ermene og gjør en jobb. Ann Louise Brurås er en av de som bruker sin fagkunnskap og sitt engasjement til å gjøre noe som vil få stor betydning for mange. Bransjepolitisk arbeid er tid- og tålmodighetskrevende, men Ann Louise har blikket godt festet mot fagets fremtid. Som medlem i NFVB er du også del av et nettverk med stor påvirkning. Les mer om Ann Louise på side 14. LEDELSE MÅ LÆRES Coach Alf Inge Cleve-Stiansen kjenner hudpleie- og velværebransjen godt. Nå jobber han med lederutvikling gjennom NFVB Lederprogram. Tilbakemeldingene fra deltakerne i dette nye programmet er svært gode, og vi gleder oss til å følge kull 1 og 2 fremover. På side 18 kan du lese hans fem gode råd til bedriftsledere. En god bedriftsleder har også god økonomiforståelse. Det innebærer blant annet å se muligheter – og bruke dem. NHO utgjør et stort fellesskap som jobber med mye mer enn arbeidslivssaker. Organisasjonstyngden gjør at man også har god forhandlingskraft ved innkjøpsavtaler. Det kan NFVBs medlemsbedrifter dra nytte av. Les hva seniorrådgiver Trude Gundersen i NHO Service og Handel kan gjøre for deg. B R A N SJ E B E V E G E L S E R Fagbladet SALONG Hud & velvære følger med på bevegelser i bransjen. Det er store og små hendelser som kan ha betydning for din bedrift, enten det gjelder behandlingstrender eller produktnyheter. Selv en liten notis om et produkt kan kanskje være starten på salongens neste salgssuksess. Gå ikke glipp av mulighetene som ligger i omtalene. Er du en fagnerd? Brenner du for faget? Mange sier det om seg selv, men det kan være lang vei fra ord til handling noen ganger. En måte å vise faglig styrke er å delta i NM i hudpleie, som NFVB begynte å arrangere for to år siden. Neste NM er 10. oktober på Clarion Hotel The Hub i Oslo. Sett av datoen nå. Med ønske om inspirerende lesning…

L AY O U T Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

Randi Solstad Tlf: 93 22 04 72 E-post: randi.solstad@gmail.com

A N N O N S E A N S VA R L I G Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

PRODUKSJON 07 Gruppen AS M

7

Ø M E RK E T ILJ

OS

0

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

JOURNALISTER Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

4

4

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

LO - 241 3

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

1-2020

7


UTMERKELSER Dermalogica Awards 2016 – Mest kreative bidrag Dermalogica Awards 2017 – Beste utvikling Beste Servicebedrift i Lillehammer 2017 Kåret til Gasellebedrift 2018 og 2019 av Dagens Næringsliv 8

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

L I L L E H A M M E R

H U D

&

V E LVÆ R E :

Målbevisst satsning har gitt gode resultater Daglig leder Isabell Renate Ødegården i Lillehammer Hud & Velvære har tatt noen veivalg som har gitt oppsiktsvekkende resultater. - Jeg ønsker å formidle at det er verd å sette av tid på å bygge opp de ansatte istedenfor å ha fulle timelister for egen del. Man må ta ansvar for helheten, sier hun. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

Lillehammer Hud & Velvære har vunnet prisen Årets Servicebedrift i Lillehammer og er kåret til Gasellebedrift av Dagens Næringsliv to år på rad. Hvilke grep har gjort klinikken til et fyrtårn i sitt lokalmarked? - Først og fremst vil jeg trekke frem satsningen på å bygge opp kompetanse. Alle medarbeidere har en faglig tung ballast, og er mer enn gjennomsnittlig faglig interessert. Det er en livsstil for både meg og medarbeiderne å jobbe i hudpleie- og velværebransjen. Det løfter oss samlet sett, mener gründer og daglig leder Isabell Renate Ødegården.

S T E N PÅ S T E N

- Da jeg først tok steget fra ansatt til selvstendig næringsdrivende, startet jeg i det små og bygget opp kundekretsen sten på sten. Det gikk bra, og virksomheten ble gradvis utvidet. I 2017 hadde vi vokst ut av lokalene og flyttet inn i våre nåværende lokaler på 200 kvm. på gateplan, tilbaketrukket fra Storgaten i Lillehammer sentrum. Nå har vi god plass og god kapasitet. Ikke minst er det viktig at vi har parkeringsplasser for våre kunder rett utenfor. Jeg er superfornøyd med lokalene. SYNLIG I MARKEDET

FULGTE HJERTET

- Nå har vi kommet opp på et nivå og en størrelse, som gjør at mange i nærmiljøet er blitt kjent med oss. Våre nye lokaler er også så romslige at vi kan markedsføre oss gjennom events, der vi inviterer til temakvelder og andre aktiviteter i lokalene. Det skaper positive ringvirkninger. Lokalene innbyr også til at vi kan ha faglige kurs her hos oss. Når vi nå er såpass mange, kan vi ikke dra bort alle sammen. Det at vi har blitt en bedrift å regne med, gjør at vi kan kreve at leverandørene kommer til oss for å holde kurs. Det er effektivt, legger hun til.

VERDIFULL BALLAST

Som så mange andre, oppdaget Isabell at det er krevende å ha personalansvar. Man må ta ansvar for helheten. Det innebærer mer enn å sørge for å ha fulle timelister for egen del. - Som så mange andre i bransjen som starter for seg selv, hadde jeg ingen formell utdanning innen ledelse. Man bygger seg opp en erfaring når man ansetter medarbeidere, men jeg følte etter hvert at det var nødvendig å ta grep for å følge opp seks ansatte og være til stede for dem i arbeidsdagen. Jeg kunne ikke kjøre på med fulle

Isabell fulgte hjertet i både yrkesvalg og kjærlighet. Etter en kort karriere som tannhelsesekretær, valgte hun å skifte karrierevei og følge opp sin interesse for hudpleiefaget. Hun utdannet seg til hudterapeut for 11 år siden, og siden har det gått slag i slag. - Jeg traff min ektemann, som var fra Lillehammer, og dermed var det gjort. Vi slo oss ned i hans hjemby, og jeg har etter hvert blitt en svoren Lillehammer-patriot, smiler Isabell på en dialekt som røper at hun er oppvokst i Molde.

L E D E L S E E R E T FA G

Den første tiden jobbet hun i en lokal hudpleieklinikk. Det ga henne en nyttig erfaring videre i karrieren. - Jeg jobbet veldig selvstendig og hadde mye ansvar, både for egne kunder og driften generelt. Det ga meg en god ballast, da jeg etter et par år som ansatt planla å starte egen klinikk. Jeg mener det er en verdifull erfaring å ha jobbet som ansatt og lært seg behandlingsrutiner og hva det vil si å drive en klinikk, før man satser på egenhånd. For det er krevende å drive en egen virksomhet.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

9


TEMA: NFVB LANDSMØTET 2019

timelister fem dager i uken. Det gikk ut over medarbeidere og familielivet. Selv har jeg to små barn og det tredje er på vei.

Ledercoach Anita Sundquist om Isabell Renate Ødegården:

TYDELIG OG STRUKTURERT

- Det siste året har jeg endret måten å jobbe på, fra å være utførende hudterapeut med fulle lister, til å bli en leder. Jeg fikk god hjelp av coach Anita Sundquist, som holdt kurset «Koden for å lykkes i hudpleiebransjen» for oss i 2018. Da ble jeg ble bevisst på at jeg måtte bruke mer tid på å bygge opp hver enkelt ansatt til å bli mer selvstendig, og gi dem fullt innblikk og forståelse av driften og hva som kreves for at vi skal lykkes i denne bransjen. Jeg har også hatt et tett samarbeid med coach Janne Rossebø, som deltar på alle personalmøter og workshops vi har. Hun hjelper meg til å bli en mer tydelig og strukturert leder. Det å ha noen å jobbe sammen med når man er alene i lederrollen, har vært veldig konstruktivt og gitt meg uvurderlige inputs.

- Jeg har lang fartstid i bransjen og har holdt mange kurs for klinikkledere gjennom de senere årene. Jeg må si at Isabell imponerer meg. Hun er åpen og nysgjerrig på å tilegne seg kunnskap og prestere på ledelse. Hun er flink til å se hver enkelt ansatt og deres behov. Samtidig er hun bevisst at teamet må fungere i en helhet for å oppnå klinikkens mål. Det er vel fortjent at hun blir lagt merke til og får priser for oppnådde resultater. Det har vært en fornøyelse å jobbe sammen med henne.

BYGGER HVERANDRE GODE

- I etterkant har jeg brukt mer tid på å bygge opp hver enkelt ansatt og hjelpe dem til å øke sin omsetning. Vi kjører temakvelder og rollespill, der alle deltar for å bygge hverandre gode. Vi har hatt fokus på konkrete mål for hver enkelt ansatt, basert på deres utdanning, erfaring og ønsker. Jeg følger opp med jevnlige tilbakemeldinger og prøver å motivere hver enkelt ansatt til å yte sitt beste. Dette har resultert i at jeg har fått en mye mer engasjert gjeng, som ønsker å nå sine mål, og som virkelig ser verdien av å gjøre sitt beste på jobb. - Resultatene har ikke uteblitt. Omsetningen per ansatt har økt, og vi har en jevn og god vekst. De positive erfaringene vi har gjort oss, er noe jeg vil videreutvikle i 2020. Jeg kunne for øvrig også godt tenkt meg å delta på NFVBs lederprogram, men det må nok vente litt på grunn av svangerskapet jeg er inne i og fødselen som nærmer seg for mitt tredje barn, avrunder Isabell Renate Ødegården med et glimt i øyekroken.

Trykk på sosiale medier - Jeg bruker to dager i uken på kontorarbeid, og mye av tiden går med på å drifte sosiale medier. Jeg er aktiv på Instagram og Facebook, og legger ut ting etter en plan. Kundene må få en følelse av å bli kjent med oss. Da må vi holde løpende kontakt og gi dem inspirasjon, også mellom klinikkbesøkene. - Ellers jobber jeg mye med å drille de ansatte i rebooking, utvikle salgsferdigheter og faglige ferdigheter. Vi har et tett samarbeide med vår hovedleverandør Skintific, som jevnlig holder kurs hos oss både i Dermalogica hudpleiebehandlinger og Jane Iredale make-up kurs. Det er ikke lenge siden vi hadde besøk av Jane Iredale ambassadør, make-up artist Tomas Erdis, som for øvrig nå er dommer for realityprogrammet Glow Up på TV2. Sånt er inspirerende, fremholder Isabell.

10

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

Lillehammer Hud & Velvære AS Etablert: 2011 Gründer/daglig leder: Isabell Renate Ødegården Antall ansatte: 6 fast ansatt, pluss to medarbeidere på innleid basis. Teamet består av fem hudterapeuter, en massør og en fotterapeut. I tillegg kommer en sykepleier og en idrettsmassør som leier kabinett. Lokalisert: Lillehammer sentrum. Utvidet fra 100 kvm til over 200 kvm i 2017. Medlem av NFVB


TEMA: NFVB LANDSMØTET 2019

Teamet i Lillehammer Hud & Velvære: Siv Anita Slåen, Yosita Svarverud, Iselin Bjerke Tapia, Helene Amdal Stenersen, Isabell Renate Ødegården, Natasha Vinding og Marie Larsen.

Derfor er jeg medlem - Jeg har lest bladet SALONG Hud & Velvære i alle år, og sånn sett fulgt med på det NFVB tilbyr av medlemstjenester og medlemsfordeler. Jeg opplever at det gir en trygghet å være en del av en bransjeorganisasjon, som man kan ringe til og få hjelp hvis man trenger det. Men den utløsende faktoren til at jeg meldte inn Lillehammer Hud & Velvære i NFVB, var at jeg fikk besøk av coach Anita Sundquist, som holdt kurset «Koden for å lykkes i velværebransjen». Hun motiverte meg til å ta steget og melde meg inn, forklarer gründer og eier Isabell Renate Ødegården.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

11


SOM MEDLEM I NFVB STÅR DU ALDRI ALENE! Som medlem hos oss har du tilgang til juridisk hjelp, forsikringer, pensjonsordning, rådgiving, nyttige verktøy, kurs og arrangementer. Det gir deg TRYG G H E T, PÅV IR K NINGS K R AF T og U T V IK L INGS M U L IGH ET ER!

Meld deg inn i dag! www.nfvb.no

12

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

Annonse ti


NYHET! Bio-Therapeutic lanserer penn til microneedling!

bt-titan Hvorfor er bt-titan* best på markedet? Mellom 3200 - 9600 nålestikk per sekund Justerbar dybde fra 0,25 til 2,5 mm 3 ulike typer nåler: nano, 36 eller 12 Meget stillegående Stødig og lett å jobbe med *FDA- og CE-godkjent

Ta kontakt med Skintific på 22 57 88 00 | post@skintific.no

Annonse til Salong 2020.indd 1

10.02.2020 14:34:17


TEMA: NFVB LANDSMØTET 2019

- Jeg synes det har vært spennende å engasjere meg i NFVBs utvikling av NM i hudpleie. Ikke minst var det inspirerende å følge Norges kandidat til EuroSkills konkurransen i Budapest, der jeg var en del av Expertteamet, forteller Ann Louise Brurås.

J e g syne s d e t h a r væ r t sp en n en d e å jo bb e m e d å få p å p l a ss en fagbrevo r d n i n g, o g vi er i r u t e me d pr o sessen så l a n gt . Fo r yrke s u t øver n e vi l d et t e gi høy n et st a t u s.

H U D T E R A P E U T

A N N

L O U I S E

B R U R Å S:

Vi l bidr a t il b ra n s je u t viklingen - Vi trenger å utvikle hudpleiebransjen faglig og organisatorisk. Det er grunnen til at jeg har engasjert meg i NFVBs hudpleiesatsning, smiler gründer av Eracura Hud & Kroppspleieklinikk og faglærer på Frisør- og Hudpleieinstituttet i Bergen, Ann Louise Brurås. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

14

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020


TEMA: NFVB LANDSMØTET 2019

Eracura-teamet elsker faglige utfordringer. Fra venstre: Ann Louise Brurås, Veronica Hjortland og Ingvild Brurås.

- Det har blitt litt mer å gjøre i NFVB enn det jeg så for meg i starten, men jeg synes det har vært gøy å engasjere meg i organisasjonsarbeid og gi mitt bidrag til å utvikle bransjen, sier Ann Louise Brurås. - Jeg har vært en del av Expert-teamet i WorldSkills/VM i yrkesfag, og jeg har også vært engasjert i EuroSkills. Under WorldSkills i Abu Dhabi var hudpleie for første gang en konkurransegren, så det var en spennende opplevelse. For min del var det veldig givende å møte dommere og medlemmer av Expert-teamene fra andre land, som Sverige, Finland og England. Man blir kjent med dyktige fagutøvere og bygger et godt nettverk. Dette har gitt nyttige inputs når NFVB startet opp første NM i hudpleie under Hår & Skjønnhet i 2018. Bedømmingen ble i stor grad basert på dommerskjemaene fra Skills. - Vi jobber nå med å oppgradere og videreutvikle NMkonkurransen. Noen endringer vil bli gjort i år, men det vil ikke bli noen vesentlige endringer i fagområdene som inngår i NM i hudpleie på Clarion Hotel The Hub i Oslo 10. oktober, forteller Ann Louise Brurås. LEDER OG LÆRER

I tillegg til å være engasjert i klinikken Eracura Hud & Kroppspleie, som hun startet sammen med sin søster Ingvild Brurås i 2007, jobber Ann Louise som lærer på Frisør- og Hudpleieinstituttet i Bergen. - Jeg har en bred bakgrunn fra hudpleiebransjen. Etter at jeg gikk ut fra Bjørgvin Vgs. fikk jeg jobb i WahWah

Skin Trim Studio i Kløverhuset. Der ble jeg raskt avdelingsleder og jobbet i fem år, samtidig som jeg jobbet i den offentlige skolen. Jeg lærte mye om ledelse og drift i WahWah, og det faglige miljøet var utrolig bra. Det ble min lederutdanning, for å si det sånn. Men da min søster Ingvild hadde lyst til å starte en hudpleiesalong sammen med meg, ble fristelsen for stor. Hun hadde 10 års erfaring med salongdrift, og vi hadde et kundegrunnlag i bunn da vi etablerte Eracura Hud & Kroppspleie i 2007. Det var bare å gå på med krum hals. - Vi ville ikke ligge i et kjøpesenter på grunn av åpningstidene. Vi har tross alt et familieliv å ta hensyn til ved siden av jobben. Det ble derfor et lokale i et selvstendig bygg rett ved Åsane Senter. Vi kan selv bestemme åpningstidene og har stengt hver lørdag, men har kveldsåpent fire dager i uken. LEDELSE MÅ LÆRES

- Det var givende å starte opp og bygge opp kundekretsen, men vi fikk ingenting gratis. Oppstarten krevde at vi jobbet aktivt med å markedsføre oss med utgangspunkt i vår faglige kompetanse. «Jungeltelegrafen» jobbet også for oss, og i dag har vi bygget opp en kundeportefølje med trofaste kunder. Vi er fire medarbeidere og har en solid posisjon i vårt lokalmarked, oppsummerer Ann Louise. - Ballasten jeg fikk fra WahWah når det gjelder ledelse og økonomistyring var viktig å ha med seg. Jeg mener alle som skal starte opp egen virksomhet, bør ha praksis og erfaring. Det kreves mer enn faglig kunnskap for å lykkes i hudpleiebransjen, legger hun til.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

15


TEMA: LEDERUTVIKLING

Ros fra WorldSkills Norge - Ann Louise er en flink og særdeles omgjengelig person, som kan faget sitt til fingerspissene. Hun har gjort en kjempefin innsats i ekspertgruppen i hudpleiefaget under WorldSkills/VM i yrkesfag og EuroSkills. Norge sender ikke en hudpleier til EuroSkills i Østerrike i september, men jeg håper hun har fått inspirasjon og inputs som hun kan ta med seg til NM-konkurransene, sier sekretariatsleder Elisabeth Lange i WorldSkills Norge.

ELSKER Å UNDERVISE

Ann Louise trives i hudpleiefaget, men hun medgir at hun alltid har hatt en dragning mot læreryrket. - Selv om det var inspirerende å bygge opp en egen salong, har jeg alltid hatt lyst til å jobbe som lærer. Det var grunnen til at jeg søkte meg en jobb i skolen etter endt utdanning. Jeg var fast bestemt på å drive med undervisning og tok derfor en pedagogisk utdanning ved Høgskolen Oslo/Akershus ved siden av å jobbe i Eracura Hud & Kroppspleie. Da jeg fikk tilbud om å jobbe i privatskolen Frisør- og Hudpleieinstituttet i Bergen, ble fristelsen for stor, og jeg takket ja til dette tilbudet. I dag bruker jeg mesteparten av tiden min til undervisning på skolen. Det hadde ikke gått uten min søster Ingvild. Vi driver en familiebedrift, og jeg stoler fullt og helt på henne. Hun er utrolig flink faglig, så jeg er komfortabel med å veksle mellom behandlinger og utdanning av hudpleiere, oppsummerer Ann Louise. - Jeg jobber med det faglige dag-til-dag i salongen, mens Ann Louise har hovedfokus på økonomi og salongledelse. Vi samarbeider godt og utfyller hverandre, supplerer søsteren, Ingvild Brurås. FA G B R E V F O R H U D P L E I E R E

Ann Louise har mange jern i ilden, og hun er også medlem av NFVBs arbeidsgruppe som jobber med å utvikle fagbrev for hudpleiere. - Jeg synes det har vært spennende å jobbe med å få på plass en fagbrevordning, og vi er i rute med prosessen så langt. For yrkesutøverne vil dette gi høynet status. Vi vil også få en lærlingordning på plass, med et offentlig lær-

16

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

lingtilskudd for salongeiere som tar opplæringsansvar. Vi må få betalt for den opplæringen vi gjør, og fagbrevordningen vil være et positivt bidrag, mener Ann Louise. Hun er også engasjert i NOKUT, som deltager i NFVBs arbeidsgruppe som skal sammenligne norske og utenlandske hudpleieutdanninger med i læreplangruppen som lager de nye læreplanene til faget i Utdanningsdirektoratet. - Dette er viktige elementer i arbeidet mot fagbrev i hudpleiefaget, fremholder hun.

NM I HUDPLEIE 1 0 . O K TO B E R - Vi har nå fokus på norgesmesterskapene, og jeg kan bekrefte at det blir NM i hudpleie på Clarion Hotel The Hub 10. oktober, sier prosjektleder Jan Kristian Pettersen i NFVB. - Vi jobber nå med det praktiske rundt arrangementet, og inviterer alle hudpleiere til å oppleve konkurransen i hudpleiefaget. Vi lover de fremmøtte en inspirerende opplevelse, så sett av datoen. Du kan følge med på oppdateringer utover våren ved å sjekke nfvb.no


Vi fyller opp din timebok! I januar tilførte Fixit 101 ekstra bookinger i snitt til hver salong.

19

bestillinger fra Fixit.no

+ 82

bestillinger fra Fixit-appen

Forvent mer fra din butikkdata. Vi gjør ikke bare bookingen din sømløs, vi gir deg verktøy som øker salget ditt og lar deg drive digital markedsføring enkelt.

GRATIS KURS

Vil du bli rå i sosiale medier? Motta gratis videokurs direkte til din mobil, og vi gir deg tips og triks du trenger. Send SMS med kodeord «Fixit» til 2229.

Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS / fixit.no/bedrift


C OAC H

A L F

I N G E

C L E V E - S T I A N S E N:

Ta ansvar for gode kundeopplevelser! - God salongledelse er å skape en vinnerkultur, der alle forstår den virkelige verdien i gode kunderelasjoner. Gjør en lønnsomhetsanalyse knyttet til kundelojalitet, råder Alf Inge Cleve-Stiansen. Han leder nå 40 frisører og hudpleiere gjennom NFVB Lederprogram. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

Sammenhengen mellom godt lederskap og god lønnsomhet er soleklar. Salonglederen må ta ansvar for gode kundeopplevelser, som er hva salongen lever av. Oppgaven er å vite hvor potensielt lønnsom hver kunde er, og få alle medarbeiderne til å jobbe mot definerte mål. LEDEREN MÅ LEDE

Alf Inge påpeker at lederen må ta innover seg medarbeidernes vilje, lyst og motivasjon til å skape gode kundeopplevelser. - Det er høy kontakt mellom leder og medarbeider i vår bransje. Salongmiljøet er tett, og det skaper en egen betydning av roller – og rollemodeller. Man må se på hvordan man fyller tiden som leder. Ikke skrive fra seg ansvar. Pilene peker alltid tilbake til lederen, og det kan oppleves ubehagelig. F R A P E K E F I N G E R T I L M O T I VAT O R

Det er mange lederstiler, fra den inkluderende og tillitsbaserte til den egenrådige og kommanderende. Alf Inge er veldig klar på at man har god forskning på hva som fungerer best.

18

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

- Medarbeidere må oppleve å være en del av bedriften, og lederstilen vi vet fungerer er å invitere medarbeideren til å ta del i salongens kultur og utvikling, være del av noe som er større enn seg selv. - Miljøet er ofte lite, og man er tett på hverandre. Det er lett å forsure miljøet – men også lett å inspirere. Alt ved bedriften kan forbedres, og man må gi støtte til å gjøre forbedringer. Ledere må stille spørsmål, og vise imøtekommenhet for svarene. H V O R S TA R T E R M A N B E D R I F T S A N A LY S E N ?

Tall betyr noe. Omsetning per arbeidstime, produktsalg versus behandlingssalg. Resultatgrad og lojalitetsgrad, hvilke parametere er det viktig å fokusere på? - Du må se sammenhengen mellom omsetning og resultat; Hvordan skapes tallene? Koble kundelojalitet med lønnsomhetsparametere. En fin måte å se dette på er rebooking. Man glemmer ofte å måle hvor mange faste kunder man har. Hvis man øker med én time per kunde, så blir det mange timer. Hvis man mister en fast kunde, er det viktig å fylle plassen. Med faste kunder kan man legge en plan for gode resultater over tid. Med dropin blir det mer uforutsigbart.


5

GODE RÅD TIL BEDRIFTSLEDERE:

BRUK VERKTØYENE

Oppskriften er enkel og velkjent. Tilfredse kunder kommer tilbake, og er de beste ambassadører for å trekke nye kunder til salongen. Da må man se på hvilke drivere som skaper ambassadørkunder, hvilke enkeltfaktorer som skaper totalresultatet. Man ser da fort at dette er et teamarbeid. - Det er viktig å jobbe som team, med enighet om hva man sammen skal skape. Tydelige, felles rammer, brutt ned på oppgaver og mål tilpasset den enkelte. - Du kan bruke enkle Excel-ark i én til én samtalene. Putt inn tall, bruk salongdata bevisst. Ledere må være flinke til å dyktiggjøre medarbeidere til å hente ut sentrale tall, for medarbeiderne må «eie» tallene selv. - Dagens leverandører har verktøyet. Bestem deg for noen parametere, ikke gap over for mye. Noe av det man jobber med vil gi tidlig effekt, men man må se alle resultat over tid. Det handler om å bygge kultur for dette arbeidet, og kulturbygging tar tid. Det må vedlikeholdes – følges opp. Det blir da også lettere for nye medarbeidere å absorbere kulturen. Det å se og lære, blir kjapt en del av rutinen.

1 2 3 4 5

Sørg for at alle medarbeiderne forstår og tar eierskap til sammenhengen mellom kvaliteten på teamets samspill, kundens opplevelse og lønnsomhet. Skap eierskap til måleparameteret «omsetning per arbeidstime», og inviter hver medarbeider til å selv komme med forslag til hvordan dette kan utvikle seg positivt. Forvent av medarbeiderne at de selv er nysgjerrige på å se sin egen utvikling (lær de opp og bruk kassesystemet aktivt!). Sett felles mål og så feire når dere oppnår disse! Redusert antall måleparametere til 1-2 og hold fokus på det i en definert periode. Da slipper dere å bli «lei av» å måles på det samme.

DELING GIR STYRKE

Frisør- og velværebransjen kjennetegnes ved at de fleste er relativt små virksomheter. Enkelt og oversiktlig – men også sårbart. - Det er gjerne nære forhold mellom kunder og ansatte, og mange ledere er redde for at medarbeidere forsvinner hvis de «vet for mye». Men ved å involvere får man sterkere tilknytning. Vis hvordan bedriften påvirkes av forskjellige inntekts og kostnadsposter. Bedriftsinnsikt er bra! - Erfaringsdeling er kanskje det viktigste verktøyet du har. Bruk «best praksis», la andre lære av de beste på sine områder. Ros hverandre, og be om «oppskriften». OM NFVB LEDERPROGRAM

Programmet hadde oppstart i oktober for Kull 1, og januar for Kull 2. Alf Inge er godt fornøyd med erfaringene så langt. - Jeg opplever stor grad av engasjement blant deltakerne på Kull 1. Folk er veldig dedikerte. Mange gir allerede nå tilbakemelding om god utvikling i bedrift, både på tall og mellommenneskelig relasjoner i salongen. Gleder meg til å gå i gang med Kull 2, som også er fulltegnet.

Gu r i A n d r e a s s e n , 7. himmel, Bodø

- Det beste med dette kurset er at det er så konkret, målrettet og spisset mot bransjen. Vi får coaching mellom samlingene, og kunnskap kan tas rett inn i bedriftens daglige drift. Vi har prosjekter underveis i kurset knyttet til egne bransjeerfaringer. - Som leder er det en oppgave å få unge mennesker til å samhandle med kunder, ha forståelse for total bedrift. Man må ha gode, menneskenære relasjoner. - Du lærer også ting om deg selv, som menneske og leder. Det gir en boost.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

19


TEMA: MEDLEMSFORDELER

L Ø N N S O M

M E D L E M S F O R D E L:

Sjekk hvor mye du kan spare! De fleste salongkunder betaler med kort. Det kan koste salongen mye i transaksjonskostnader. Med vår medlemsavtale kan salongen betale mye mindre. - Sjekk hvor mye din salong kan spare, oppfordrer Trude Gundersen, seniorrådgiver i NHO Service og Handel. Som medlem av NFVB har du anledning til å bli med i en av landets beste innkjøpsavtaler; NHO Reiselivs Innkjøpskjede. Tjenesten er GRATIS for deg som medlem. I avtalen ligger det gode sparemuligheter hos mange leverandører, men Trude Gundersen vil spesielt fremheve kortavtalen. Her er det virkelig store penger å spare! - De som oppdager denne fordelen sparer ofte mye, fra 20 – 60% avhengig av avtalen de har i dag. Det er samtidig gode besparelser på selve terminalen. Verd å sjekke, sier Trude. S PA R T U S E N V I S !

I dag betaler de fleste en ganske høy pris pr korttransaksjon i salong (VISA, Mastercard mm.) Ved å benytte den fremforhandlede avtalen med Nets Branch eller Elavon, vil de fleste spare tusenvis av kroner på et år. - Ta en fot i bakken én gang i året, og sjekk ut alle medlemsfordelene dine! Ha et bevisst forhold til hva det kan bety for salongøkonomien. Via våre system kan du holde deg på de beste betingelsene. Det kan være de daglige, små ting. Håndklær, kaffe, strøm og telefoni – og mye mer. Alle bekker små… Som sagt, det handler om bevisstgjøring.

20

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

K O B L E D E G PÅ !

NHO teller over 28 000 medlemsbedrifter. Det gir god forhandlingsstyrke ikke bare ved bransjepolitiske saker, men også for ulike innkjøpsordninger. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er tilgjengelig for alle NFVB/NHO-medlemmer. Den er inklusiv i medlemskapet, og det er bare å koble seg på. - Vi hjelper deg gjerne med hvordan du registrerer deg i innkjøpskjeden, og hvordan du finner frem til medlemsfordeler som passer din bedrift. Min jobb er å sørge for at våre medlemmer ser og benytter medlemsfordelene – til enhver tid, smiler Trude. Hun jobber i NFVBs landsforening, NHO Service og Handel, avdeling Medlem og Marked. NHO SH er for øvrig nest største landsforening i NHO-systemet. SE REGNEEKSEMPLENE

Vi vender tilbake til en av fordelene i NHOs innkjøpskjede – lave kortbrukskostnader i salongen. - Svært mange kunder betaler med kredittkort, og salongen må betale en kortprovisjon som gjerne ligger på rundt 1,5 % av beløpet. Med vår avtale betaler du inntil bare en tredjedel av dette! Det kan bety mange tusen i året. Se regneeksemplene, og sjekk hva din bedrift kan spare. - Husk, jeg hjelper deg gjerne med å koble deg på avtalen, smiler Trude.


«H us k , j e g h j e l p e r d e g g j e r ne m e d å kob l e de g p å avtalen» TRUDE B. GUNDERSEN SENIORRÅDGIVER NHO SERVICE OG HANDEL

E K S E M P L E R PÅ H VA S A LO N G E N K A N S PA R E PÅ KO RT B R U K ! EKSEMPEL 1: Kr. 5.000.000 i årlig kortomsetning 1,5 % gjennomsnittlig kortprovisjon Dagens kostnad: 5 000 000 x 1,5% = 75 000,-.

Avtale gjennom NFVB og NHO Reiseliv: 5 000 000 x 0,46 % = 23 000,-

Du kan spare kr 50.000 avhengig av kortbruk i salongen

Tru d e B . G u nd er s en S eni o r r å d gi ver NH O Se r v i ce o g H a nd el T l f. 9 5 8 3 2 8 4 2 t gu @nho s h.no

EKSEMPEL 2 : Kr. 1.000.000 i årlig kortomsetning 1,5 % gjennomsnittlig kortprovisjon Din avtale! 1 000 000 x 1,5% = 15 000,-.

Avtale gjennom NFVB og NHO Reiseliv: 1 000 000 x 0,46 % = 6.900,-

Du kan spare kr 8.000 avhengig av kortbruk i salongen

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

21


TEMA: PRODUKTER OG BEHANDLINGER TEMA: TRENDER OG TENDENSER FOR 2020

T R E N D E R

O G

T E N D E N S E R

F O R

2020:

Det kan bli for mye av det gode Overbehandling og inflammasjonsaldring er et stigende problem. Personifisert hudpleie er kommet for å bli, og etterspørselen etter veganske produkter øker. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

22

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

FOTO: SHUTTERSTOCK


TEMA: TRENDER OG TENDENSER FOR 2020

De siste årene har tradisjonelle ansiktsbehandlinger måttet vike for kjappe og effektive behandlinger som gir umiddelbart synlige resultater. Kundene vil se en forskjell. De bruker ikke penger på velværebehandlinger. Kjemisk peeling, greenpeel, microneedling/skinpen og andre behandlinger der man bruker maskinteknologi, er populære og etterspurte behandlinger blant hudpleie­ kunder. I tillegg har de mulighet til å behandle seg selv hjemme med dermaruller og andre apparater de kjøper på nett eller i salonger. Fagansvarlig i Skintific, Ann Kristin Stokke mener overbehandling er i ferd med å bli et kjempeproblem, og får støtte av flere amerikanske hudleger. OVERBEHANDLINGSTREND

Stokke forteller at hun stadig vekk får besøk av influensere som skal teste behandlinger. - Disse menneskene får jo mulighet til å teste ut alt innen produkter og behandlinger, og flere av dem kommer til meg med svært tørr, sensitiv og overbehandlet hud. Mange har også utviklet akne. - Forbrukerne tenker ofte at hvis litt er bra, så må jo mer være så mye, mye bedre. Men både kunder og ikke minst terapeuter, må tenke på huden på samme måte som trening av kroppen. En PT ville aldri bedt deg løfte 100 kilo i markløft allerede første timen. Slik er det også med huden. Kjører du på med den sterkeste peelingen på første behandling, så oppstår det hudskader, sier hun.

ter setter opp personlige behandlingsprogrammer til sine kunder. Mange kunder er også blitt såpass bevisste at de ønsker en hudanalyse før de bestiller seg behandling eller kjøper produkter, sier Stokke. ORDET MEDISINSK OFTE MISBRUKT

Det har vært en kraftig økning i etterspørselen etter ”medisinsk-orienterte” produkter og behandlinger de siste årene. Forbrukerne ønsker behandlinger av ”medisinsk” karakter som gir effektive resultater. Ann Kristin Stokke mener ordet medisinsk ikke hører hjemme i hudpleiebransjen. - Jeg ser at flere serier som tidligere har definert seg som cosmeceuticals, nå kaller seg for medisinsk. Dette er villedende markedsføring. Hadde seriene vært medisinske, så hadde man fått dem på resept fra legen, mener hun.

INFLAMMASJONSALDRING

I USA har de begynt å snakke om inflammasjonsaldring. Det vil si at når man hele tiden går rundt med en irritert og betent hud, så fremskyndes aldringsprosessen. I følge Stokke er det viktig som hudterapeut å sette ned foten når kunder med overbehandlet hud ber om å få de sterkeste behandlingene. Stokke forteller at Dermalogica tilbyr produkter og klinikkbehandlinger med aktive ingredienser som for eksempel retinol og syrer. Slike ingrediensene gir raske og synlige resultater, men de må brukes med måte. Mange aktive ingredienser i kombinasjon med for hyppige behandlinger vil til slutt virke mot sin hensikt og fremskynde aldring. - Vi jobber i et såpass avansert marked, og vi ser at mange kjører på for hardt. Dette er ikke bare terapeutenes feil. Det kan være kunden som pusher. Som hudterapeut har du et stort ansvar. Det er ikke kunden som skal si hva hun trenger. Det er du som terapeut som skal finne riktig behandling for å oppnå best mulig resultater. SKREDDERSYDD OG PERSONIFISERT

Både innen medisin, kosthold og trening har vi de siste årene sett en personifiserings-trend. Medisiner, kosthold og trening blir tilpasset individuelt. Nå har også hudterapeuter og hudpleiekunder fått øynene opp for persontilpasset hudpleie. - Selv om vi har jobbet med individuelt tilpasset hudpleie i en årrekke, har det endelig blitt mer utbredt at terapeu-

Et grønt skifte En annen trend som har kommet for å bli, og som er i ferd med å bli svært utbredt, er etterspørselen etter vegansk hudpleie. Stadig flere er opptatt av miljø og bærekraft, og vi har en helt ny generasjon av unge mennesker som velger vegansk. For eksempel rapporterte Pinterest i fjor om en økning på 50 prosent i antall søk etter ”vegansk skjønnhet”, og Vegan Society rapporterte at 56 prosent av briter kjøper veganske produkter. Sjefen for National Beauty Federation i England, Hilary Hall, mener at salonger som velger en litt grønnere, mer miljøvennlig profil kan få nye markedsmuligheter. En start kan jo være å ta inn veganske eller økologiske produktserier. Som miljøtiltak kan det være lurt til å bytte til en grønn strømleverandør, bruke energieffektiv belysning, samt slå av utstyr når det ikke er i bruk. Ved å skru ned varmen i salongen – selv om det bare er 1 grad – bruker du mindre energi og kan spare 10 prosent av den årlige strømregningen.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

23


TEMA: FØTTER

Produktsjef Torhild Hafnor og kursleder Lise Burud Smestad i Tjøstolvsen AS mener mange klinikker kan øke kundetilfredsheten ved å utvide behandlingsmenyen.

Happy Feet. Gehwol har et omfangsrikt behandlingsprogram, som inkluderer 40 salgsprodukter for hjemmebehandling. Det tilbys også ett produkt på blå resept, Gehwol fotkrem for diagnosen epidermolysis bullosa, EB blant helsepersonell.

- Gehwols første produkt, som var startgrunnlaget ved oppstarten i 1968 og produseres fortsatt, smiler produktsjef Torhild Hafnor.

Fo To be øk sta én Ø KO N O M I

O G

K U N D E B E H A N D L I N G:

Bygg kundelojalitet med fagkunnskap - Mitt råd for å øke kundetilfredsheten, er å tilby spesifikke behandlinger og individuelt tilpassede hjemmebehandlingsprodukter. Kunder som opplever merkbare forbedringer, blir lojale og betalingsvillige, mener produktsjef for Gehwol, Torhild Hafnor i Tjøstolvsen as. TEKST OG FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Som markedsleder til profesjonelle hud- og fotklinikker, byr Gehwol på et produktsortiment som kan løse alle typer utfordringer, fra produkter som motvirker hornhud, fotsvette og sprø negler til avslappende fotpleie og proaktiv pleie for diabetikere. Gehwol leverer også produkter for trykkbeskyttelse og trykkavlastning. Men produktene er én ting, fotterapeutens fagkunnskap er selvsagt det som til syvende og sist avgjør kundeopplevelsen og resultatene. Her vil jeg utfordre terapeutene litt, sier Torhild Hafnor. SE MULIGHETENE!

- Et eksempel er fotbad. Mange holder seg til én type fotbad. Vi tilbyr tre forskjellige fotbad i klinikk, som inkluderer neglolje, pudder, massasjekrem og fem-seks forskjellige behandlinger med lotion, kremer, salve og peelinger. Kanskje kan man utvide reportoaret litt? Det kan gi kundene en positiv opplevelse. Et annet eksempel er å fokusere på sesongprodukter. Det kreves forskjellige pleieprodukter, avhengig om man vandrer rundt med tykke sokker i vintersko, eller spaserer rundt med bare føtter i sandaler. På vinteren kan man kanskje anbefale en rik krem, mens det kreves en mer kjølende, lettabsorberende krem i sandaleksempelet. Sesongvariasjoner gir mulighet for mersalg av hjemmeprodukter. Den muligheten må man gripe for å øke inntjeningen.

24

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

GI KUNDENE HJEMMELEKSER!

Kursleder Lise Burud Smestad poengterer at fotterapeutene også må tenke helhetlig. - Kundene kommer inn i klinikken i ulike intervaller. Mens noen kommer hver fjerde uke, kan det gå to - tre måneder mellom hvert besøk for andre. Da er det veldig viktig at vi også sørger for å lage et behandlingsopplegg med gode, daglige rutiner mellom klinikkbesøkene. Som terapeut må du lære opp kundene, og gi dem tilpassede produkter til hjemmebruk. Da blir de mer fornøyd. Og skulle behovet endre seg, vil de også være tilbøyelige til å oppsøke klinikken og kanskje kjøpe andre produkter, eller supplere eksisterende produkter. Slik bygger man kundelojalitet.

5 BE

Du

VIL KAPRE UNGDOMMEN

Profesjonell fotpleie retter seg ofte mot voksne og eldre kundegrupper. Det vil Gehwol utfordre. - Vi ser nå at yngre forbrukere er opptatt av å bruke pleieprodukter i forbindelse med ulike aktiviteter, som for eksempel i forbindelse med trening. Menn er også blitt mer opptatt av pleie. Dette er noe vi vil fokuserere på i tiden fremover. Vi vil jobbe aktivt med å markedføre oss mot yngre kundegrupper. Det blir viktig for å utvikle det profesjonelle fotpleiemarkedet i årene fremover, sier produktsjef Torhild Hafnor.

70% for e I mo i uke


rt

ef

For deg som vil ha: Topp resultat, utvidet behandlingsområde, økt fortjeneste og status som nummer én i ditt felt.

Hva vi bruker GrowCryo til: • Dyprens av hårsekker • Gjenvekst av hår • Tørr hodebunn • Fint/ tynt hår • Fet hodebunn • Seboreisk eksem 5 BEHANDLINGER

7 MÅNEDER GROW KOSTTILSKUDD, SHAMPOO OG TONIC

Dui Clinique AS FØR

ETTER

Dui Clinique AS FØR

ETTER

• • • •

Alopecia Gi håret glans Kløende hodebunn Muskeltretthet - en kjølig massasje av nakke og skuldre trenger både kunder og frisører 4 BEHANDLINGER + GROW SHAMPOO OG TONIC

Dui Clinique AS FØR

ETTER

70% av alle kvinner over 40 år har håravfallsproblemer, hos menn er tallet langt høyere. Potensialet er stort for en salong som kan gjøre noe med dette problemet. I 90% av tilfellene vil du få veldig gode resultater. I motsetning til vanlige hårbehandlinger har du store muligheter til å få kunder til å komme til deg en gang i uken. Selg et 10 ukers program først og dersom han/ hun er fornøyd kan du selge et nytt 10 ukers program.

NYSKJERRIG PÅ OM VI HOLDER SEMINAR I NÆRHETEN AV DEG? KONTAKT OSS: Dui Clinique AS, Farmannsveien 18-22, 3111 Tønsberg, tlf: 33 33 48 90, epost: post@duiclinique.com, www.duiclinique.no /vare-apparater/growcryo/


T E M A : B U T I K K D ATA

M A R K E T W E L L- A P P E N:

Din digitale assistent Mangler du varer i klinikken eller vil sjekke leverandørenes produkt­ katalog, kurs og annen leverandørinfo, samtidig som du har «butikken i lomma» på mobiltelefonen? Da kan Marketwell-appen være noe for deg. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Informasjon, inspirasjon, oversikt over kurs og muligheter til å bestille produktene du trenger direkte fra din leverandør rett fra egen mobiltelefon, er grunnleggende tjenester i Marketwell-appen. Ved å koble løsningen til kassasystemet, har du full oversikt, uansett hvor du måtte befinne deg, forklarer gründer og daglig leder i Marketwell, Kerstin Krogh. - Det har vært en krevende utviklingsprosess, men nå er løsningen oppe og går. Løsningen er i første omgang tilgjengelig for det profesjonelle frisør- og velværemarkedet i Skandinavia, legger hun til. V I L H A L E V E R A N D Ø R E N E PÅ B A N E N

Gründer og daglig leder Kerstin Krogh i Marketwell har mange års erfaring fra frisørog velværebransjen, blant annet gjennom en tidligere jobb som daglig leder i innkjøpskjeden HeadQuarter. Det kommer godt med når man skal utvikle en app skreddersydd salongeieres og leverandørenes behov.

Marketwell-appen retter seg mot salongeiere, og konseptet skal bidra til å forenkle hverdagen. Ved å registrere deg og de medarbeiderne du ønsker skal ha tilgang til leverandørinformasjon og bestillinger i appen, er du i gang. Men det er én utfordring. Foreløpig er det kun Dermanor som har en avtale med Marketwell på leverandørsiden innen hudpleie. For å ha nytte av appen må du derfor være Dermanor-kunde. Men det er noe Kerstin Krohg jobber med. - Vi har kontakt med flere av leverandørene. Målsettingen er å få toneangivende leverandører i hudpleie- og velværebransjen med på å tilby bestillinger og informasjon via appen, så salonger med flere brands og produktserier får tilgang til all informasjon og produkter de bruker og selger i salongen. LETT TILGANG

Nåværende løsning er gratis å bruke for salonger og deres medarbeidere. Gjennom Marketwells nettside får du en oppskrift på hvordan du går frem for å registrere deg. Appen kan for øvrig lastes ned gratis på Google Play eller App Store. Nye brukere må gjennom en enkel godkjennelsesprosess for å sikre riktig tilgang. Marketwell bekrefter registreringen med en sms du mottar på telefonen. - Rent praktisk velger du «opprett ny bruker». Følg deretter instruksjonene på skjermen, så blir relevante brukere registrert. Opprett ditt eget personlige passord i tilsendt e-post, deretter er du klar til å logge inn. Godta vilkårene, og du er igang, smiler Kerstin.

26

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

Med appen på tur - Helt genialt. Appen gjør det mulig å holde meg oppdatert og gi meg oversikt hvor enn jeg måtte befinne meg, sier daglig leder Torhild Bowitz i Sortland Hud & Fotterapi i en kort kommentar på telefon under ferieopphold i Spania.

Smart løsning - Som leverandør ønsker vi å tilby smarte og enkle løsninger for våre kunder, og vi ser verdien av et mobilt verktøy for enkel drift. Det gjør at vi til enhver tid får muligheten til å være til stede der kunden er, og våre kunder får en enkel tilgang til bestilling av våre produkter hvor- og når-somhelst med «butikken i lomma», sier Junior Brand Manager for Matis og prosjektansvarlig for Marketwell, Jeanelle Ellingsen Kaste i Dermanor AS. Selskapet har vært gjennom en omfattende uttesting av appen gjennom et spennende pilotprosjekt. Nå skal man gjennomgå erfaringene fra 30 kunder i pilotprosjektet. Dermanor-produktene kan for øvrig bestilles via appen.


Genetic Protection FactorTM Beskytter huden 24/7

GPF

GENETIC PROTECTION FACTORTM

www.dermanor.no


update L E T S I P

FAC E

Bevegelser i bransjen

F I T N E S S:

Ansiktstrening

gir oppsiktsvekkende resultater En norsk logoped har utviklet et treningsverktøy for ansiktsmuskulaturen som gjennom testing har vist seg å ha en foryngende effekt på huden og ansiktskonturen. Nå satser Letsip Face Fitness i hudpleiebransjen. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

FOTO: LETSIP AS/JON GOROSPE

- Å trene ansiktet i seks minutter daglig med Letsip Face Fitness kan i løpet av få uker redusere rynker og gi huden et naturlig løft med mer spenst og glød, sier sykehuslogoped og Letsip-gründer Bjarte Høydal. BETYDELIG REDUKSJON I RYNKEDYBDE

I samarbeid med Oslo Hudpleieklinikk ble treningsverktøyene testet ut på flere testpersoner over en periode på 6 til 10 uker i fjor sommer. Målinger som ble gjort med VISIA 3D Hudanalyse viste betydelig reduksjon i rynkedybde og porestørrelse, samt synlig oppstramming av ansiktskonturen. Resultatene var så gode at Letsip, som i utgangspunktet er utviklet for å

hjelpe pasienter med ansiktslammelser, nå også ønsker å utvide satsningen til å gjelde hudpleiemarkedet. Letsip Face Fitness er et treningsopplegg som består av forskjellige treningsverktøy til musklene i ansiktet. Målgruppen er kvinner og menn mellom 35 og 55 år. SKANNING VISER R E S U LTAT E R

En av testpersonene, Beate Brunstad (45), er nå blitt Letsips ansikt utad og er med på å fronte treningen i opplæringsvideoer og i all markedsføring. De resultatene hun fikk etter ti ukers trening var oppsiktsvekkende. - Før jeg begynte å trene med Letsip treningsprodukter, tok jeg en hudskanning i Oslo Hudpleieklinikk. Dette ville jeg gjøre for å sjekke om treningen ville gi resultater. Jeg tok en ny skanning i etterkant, og det viste seg at ansiktet mitt hadde fått et løft, hudkvaliteten var betydelig bedre med mer glød, og rynkene mine var redusert med over 50 prosent, forteller Beate. N AT U R L I G A N S I K T S L Ø F T

Eier av Oslo Hudpleieklinikk, Anne Berit Eide forteller at hun ser en økende etterspørsel etter naturlige behandlinger, og hun har stor tro på Letsip Face Fitness.

28

Letsip Face Fitness reduserer rynker og strammer opp huden. Her fra Lansering i Oslo Hudpleieklinikk: Daglig leder i Letsip as, Monica Berstad Mæland, gründer og sykehuslogoped Bjarte Høydal og frontkvinne/ modell Beate Brunstad.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

- Når du trener ansiktsmuskulaturen jevnlig skjer det samme som når du trener kroppen. Blod- og lymfesirkulasjonen økes. Oksygen- og cellefornyelsen øker og utdrivelsen av slaggstoffer fremmes. Bruker du Face Fitness-programmet fra Letsip regelmessig, vil du merke at huden får mer spenst og glød. Fine linjer og rynker reduseres og ansiktskonturen løftes, sier Eide, som har mer enn 30 års erfaring fra hudterapifaget. Gjennom årene har hun utviklet klinikken sin til å bli en av landets ledende, og i dag har hun tre klinikker i Oslo med mer enn 30 hudterapeuter, sykepleiere og leger i staben sin. TESTET UT GJENNOM FLERE ÅR

Det begynte med at logopeden ønsket å utvikle treningsprodukter for slagpasienter og andre med lammelser som gjør det vanskelig å snakke og spise uten å sikle. Produktene har vært tilbudt denne målgruppen siden 2016 og er godkjent av NAV og har CE-sertifisering. Det er også gjennomført et forprosjekt sammen med SINTEF Ålesund. Her ble det påvist at musklene i ansiktet kan trenes, og forskningen gir indikasjoner på at treningsprogrammet gir bedre muskelkontroll, bevegelighet og utholdenhet. Selskapet vil nå gå i gang med et enda større forskningsprosjekt for å dokumentere flere resultater og har fått støtte fra Innovasjon Norge, Ålesund Kunnskapspark, Sintef og Norway Health Tech. Er du interessert i å lese mer om Letsip Face Fitness, kan du gå inn på: letsipfacefitness.no/ Det er også lagt ut en artikkel om Letsip på nrk.no


Skintific lanserer et ekspress-hudpleiekonsept Etter å ha identifisert årsakene til hvorfor ikke flere tar profesjonell hudpleie, tar Skintific nå den ledige plassen i markedet og lanserer et ekspress-hudpleiekonsept. Målet er å bevisstgjøre hudpleie og synliggjøre hudpleieklinikkene. T E K S T: R A N D I S O L S TA D

Hvorfor

til ikke folk hudpleie?

Det er en stor potensiell kundegruppe i Norge som ennå ikke har tatt hudpleie. Skintific har gjennomført fokusgrupper for å finne ut hva årsaken til dette er.

→ I K K E E T I D E N T I F I S E RT B E H OV

ØNSKER FLERE KUNDER INN I BRANSJEN

Markedssjef Mette Shetelig i Skintific AS forteller at målet med det nye konseptet er å bygge kunnskap og synliggjøre hudpleiebransjen og de fantastiske behandlingene og resultatene de kan gi. Hun forteller at de over en lengre periode har gjennomført fokusgrupper med menn og kvinner med ulike bakgrunner og aldre for å definere hvorfor de ikke tar profesjonell hudpleie. - Vi identifiserte et behov for korte behandlinger som gir synlige resultater til en rimelig pris, og at man i tillegg lærer noe om huden sin. Plassering og tilgjengelighet der folk ferdes er også en viktig suksessfaktor. EKSPRESS-BEHANDLINGER

Med sitt solide Dermalogica-nettverk ser de at såkalte «Concept stores» er veldig populært. De går nå steget videre og vil tilby behandlinger i åpent landskap på

Skintific åpner et nytt hudpleiekonsept på Ski Storsenter utenfor Oslo. Lignende konsepter har blitt veldig populært i byer som Stockholm, Paris, London og New York. - Som en fremtidsrettet hudpleieleverandør med en brennende lidenskap for den profesjonelle hudterapeuten og bransjen, er Skintific alltid på utkikk etter nye og spennende måter å spre kunnskap om hudpleie på, sier markedssjef Mette Shetelig i Skintific AS.

18 effektive kvadratmetere i hjertet av Ski Storsenter. Shetelig forteller at de har tatt bort vegger og dører for å «ufarliggjøre», samt invitere folk inn til personlige og relevante opplevelser. De skal tilby kjappe og effektive ansiktsbehandlinger med innovative produkter og maskinteknologi til en rimelig pris, enten pre-booking eller drop-in. - Dette er 10-, 20- og 30-minutters behandlinger som har som mål å lære folk hvordan de på best mulig måte kan ta vare på huden sin, samt være en veiviser inn til hudpleieklinikkene, sier Shetelig. - Timingen har vært svært viktig, fordi vi skal ufarliggjøre og tilgjengeliggjøre hudpleie. Nordmenn er nå klare for et slikt konsept, og vi er klare for å ta imot dem!

De føler at de ikke trenger det, eller ikke har tenkt på det. Huden er ikke et tema som opptar dem.

→ T I LG J E N G E L I G H ET

De synes det er veldig vanskelig å få time når de ønsker det. Salongene har ofte fullbooket og man må vente i dagevis, kanskje ukesvis for å få time. Folk er blitt mer impulsive. De ønsker time her og nå.

→ TID

Folk er i tidsklemma og tar veldig godt vare på fritiden sin. De ønsker å kunne være impulsive.

→ PENGER

De oppfatter hudpleie som dyrt og at det er mye penger å bruke på seg selv. Les mer om konseptet på www.skintific.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

29


update

Bevegelser i bransjen

inneholder den parabener?

Det du ikke visste om det du smører på huden

Monika andersen

for bruk av silikonstoffer i kosmetiske produkter

MONIKA ANDERSEN • DIN KOSMEtIKK- Og huDplEIEguIDE

Lurer du på om du er allergisk for den nye kremen? kan du stole på informasjonen som står på krukken? Det står kanskje at produktet ikke er testet på dyr. men hva med ingrediensene? når parabener fjernes fra produkter må de erstattes av andre stoffer. Hvilken garanti har du for at du ikke reagerer på dem? Boken avliver en rekke myter om ingredienser, og er en perfekt håndbok for deg som bruker kosmetiske produkter.

Monika Andersen er dansk, og bosatt i Norge. hun er utdannet cand pharm (1998) fra Danmarks Farmaceutiske højskole. I løpet av sin karriere har hun forsket på hudsykdommen psoriasis og utgitt en vitenskapelig publikasjon(1). Andersen har også undervist legemiddelkonsulenter, sykepleiere og hudpleieelever i legemiddellære og medisinske fag. hun har mange års erfaring fra apotekbransjen både i Danmark og i Norge. De siste seks årene har hun jobbet som rådgiver for kunder/pasienter med hudproblemer og hudsykdommer. hun jobber tett sammen med leger, sykepleiere og hudpleiere. på bakgrunn av intervju, hudanalyse og ultralydscanning av huden, gir hun individuell hudpleieveiledning

T E K S T: R A N D I S O L S TA D

Har du kommentarer eller spørsmål til boken, send mail til hvaertrygt@gmail.com

EU-kommisjonen har fra 1.1. 2020 innført begrensning i bruken av to kosmetiske ingredienser: D4 cyclomethicone og D5 cyclopentasiloxane. Begrensningen gjelder foreløpig kun i bruk av produkter som vaskes av, såkalte «rinse-off» produkter, som sjampo, balsam og dusjsåper, og går ut på at disse produktene maksimalt kan inneholde 0,1%.

smører seg inn med. Silikonstoffene legger seg på huden som et beskyttende lag, og når vi skyller ansiktet eller dusjer, vil silikonrestene havne i kloakken. Andersen forteller at D4 og D5 også har en god evne til å fordampe fra huden og ut i luften hvor stoffet heller ikke løser seg opp, men som vi får inn i kroppen gjennom at vi puster det inn.

L AV G I F T I G H E T

UVISS SILOKSANVIRKNING

Formålet med begrensningen er å unngå at for mye av stoffene slipper ut med kloakken og skader miljøet. Likevel er disse stoffene fortsatt lovlige i kremer, bodylotions, solkremer, deodoranter og rengjøringsmidler. Forklaringen på Mattilsynets hjemmeside er: «EUs vitenskapskomite har funnet D4 og D5 trygge i bruk når de smøres på huden. Dette fordi stoffene har lav giftighet for mennesker, samt at opptaket over huden er svært lavt.». UNDERLIG BEGRENSNING

Farmasøyt Monika Andersen synes det er rart at forbudet kun gjelder rinse-off-produkter. - Tenk for eksempel på solkrem. Man smører seg, bader, smører seg på nytt, bader igjen etc. Det samme gjelder jo også for pleieprodukter og kremer man

Din kosmetikkoG HUDPLeieGUiDe 1300 inGReDienseR DU kAn sLå oPP HVA

tRYGeR t?

DIN_COVER_FLEXI.indd 1

- Det er fortsatt uvisst om stoffene har hormonforstyrrende effekt eller skader arveanlegget på mennesker. Det kan i teorien tenkes at flere sykdommer og lidelser skyldes nettopp D4 og D5, men at vi ikke forbinder symptomene med det enda, sier hun og legger til at det også finnes flere andre typer siloksaner som heller ikke brytes ned og som har effekt på vannlevende organismer og oss mennesker. Dette er blant annet drometrizole trisiloxane (et godkjent UV-filter som er tillatt i opptil 15 % i produktet), ethyl trisiloxane, trisiloxane, disiloxane og methicone. - Og så må vi heller ikke glemme klær som treningstøy, ull og yttertøy som behandles med nanoteknologi for å danne en film av siloksanpartikler for å avstøte vann, avslutter hun.

05.09.12 15.33

Farmasøyt Monika Andersen kom i 2012 ut med boken: «Din kosmetikk- og hudpleieguide», og har vært med på å utarbeide nye lærebøker til hudpleiefaget. Andersen holder også kurs i dermatologi, hudpleie og kosmetiske ingredienser. Se mer på: www.derma-kurs.no

Det har kommet en ny begrensning på silikonstoffer i kosmetiske produkter. Farmasøyt Monika Andersen stusser på at det for eksempel gjelder balsam, men ikke solkrem.

Europeiske

hudpleiebekymringer De største hudbekymringene blant hudpleiekunder i Europa er aldring, ifølge en rapport fra Kline Professional Skincare Stats. Tørr hud ligger som nummer to på listen, etterfulgt av hyperpigmentering/solskader, rosacea, akne og cellulitt. Europeiske forbrukere er stort sett bybeboere og lever travle liv. Klinerapporten viste også at det er en økende bekymring for at aldersprosessen fremskyndes som følge av byforurensning, eksponering for blått lys, luftpartikler og solstråler. Kilde: Kline Professional Skincare Stats, Europe 2019.

30

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

thorsen til


Héliabrine Eye Contour Kit Spesiell omtanke for huden rundt øynene Virker på 3 områder:

• rynker • mørke ringer • poser

Forhandler i Norge: tlf. 64 97 40 70 I www.biovital.no thorsen til salong jan-20.indd 1

17.12.2019 17:40


update

Bevegelser i bransjen

Tone Lise Akademiet med intensivkurs i - Grunnen til at vi har startet opp tremåneders intensivkurs med alt innen vipper, er for å høyne kompetansenivået i bransjen og sikre at kundene skal føle seg trygge når de etterspør slike tjenester, sier hovedfaglærer i vippestylist, Jennifer Lopez Schotes i Tone Lise Akademiet. VIL HØYNE F A G K O M P E TA N S E N

- Vippeextensions er en skjønnhetstrend som har vært populær lenge, og som har etablert seg som en av de mest utbredte skjønnhetsbehandlingene på markedet. Behovet for vippestylister er enormt, men det stiller høye krav til utøvernes faglige kvalifikasjoner. Men vippestylist er ingen beskyttet tittel, og det finnes mange utøvere som ikke har annen faglig ballast enn et tre timers nettkurs, uten praksis. Det har vi tatt tak i. Vi har nå satt opp et tre måneders intensivkurs, som går i dybden på alt innen vipper, forteller Jennifer Lopez Schotes, og legger til følgende; - Kurset går av stabelen onsdag og torsdag fra 09.00 til 15.00 i Tone Lise Akademiets kurslokaler i Oslo, og inkluderer en god blanding av teori og praksis. Teorien er basert på hygiene, øyesykdommer, produktkunnskap, kjemi, herunder produktenes oppbygning og samt styling. Prak-

sisdelen består av studentsalong, der studentene tar imot kunder for å øve på behandlingene. Vi byr på et helhetlig opplegg som gjør at studentene er klare til å jobbe med kunder på egenhånd, når de er ferdig utdannet. MULIG Å KOMBINERE SKOLE OG JOBB

Oppbyggingen av vippestylist utdanningen på deltid, gir muligheter for å kombinere

skole og jobb. For 2020 har TL Akademiet fire nye kurs innen vipper: Klassisk Vippeextensions nivå 1, Volume Vippeextensions nivå 2, Volume Vippestyling nivå 2 og Advanced Volume ’The perfect fan’ nivå 2. For tider og priser, se toneliseakademiet. no - Markedet er i kontinuerlig utvikling og vårt samarbeid med Beauty Products AS sikrer at vi er oppdatert på alle nyheter i bransjen, sier Jennifer.

Spennende kursrekke Esthetica AS byr på opplæring og kurs innen mange felt. Nå er vårens kursrekke klar. - Første halvår har vi følgende forelesninger: Vi starter opp med Skin Science og Vitamin A, der det fokuseres på hud- og A-vitamin i behandlinger. Så følger Quanta System Laser, med fokus på laserbehandlinger. International Training Day med Janssen Cosmetics har spesielt fokus på disse produktene. Kursene er åpne for alle, forteller markedssjef Kathrine Birkelid, og legger til følgende; - Vi vil også avholde kurs i regi av Teoxane Academy Norway, der fokuset er injeksjonsbehandlinger. Kurset er åpent for sykepleiere og leger. For mer informasjon om priser og datoer, kontakt Esthetica AS på tlf.: 33 77 52 44 / post@esthetica.no

32

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020


Det er ikke sommer ennå… Den kalde årstiden byr på utfordringer for huden. Vi går fra fyring og elektrisk varme inne, til kald og skarp luft ute. Men det er ikke nødvendigvis de klimatiske forholdene og temperaturen vi ser på gradestokken som påvirker huden vår mest, fremholder markessjef Katrine Myhre i Beauty Products as. - Det er omgivelsene vi oppholder oss i til enhever tid, som er mest avgjørende. Om vinteren er luftfuktigheten inne, ekstra lav. Overgangene fra varmt til kaldt og tørt til fuktig, kan gjøre huden vår tørr, stresset og irritert. Men man kan gjøre tiltak for å motvirke dette. Ved å tilføre sunt fett gjennom kosten, velge en beskyttende og nærende krem med et fuktighetsserum under, er mye gjort. Om du er mye ute, bør du beskytte deg litt ekstra i tillegg, mener Katrine Myhre. A N B E F A LT E P R O D U K T E R

- Av salongbehandlinger, er syrebehandlinger, intraceuticals, skin pen med fuktighetsserum og gummimasker over andre masker aktuelt, fremholder Katrine. - Har du en ødelagt, skjør hudbarriere, kan det være lurt å ikke rense huden din på morgenen, et råd som ikke gjelder for de som lett får akne eller komedoner, legger hun til.

H E R E R K AT R I N E S A N B E F A L I N G E R :

pH Formula SOS Sheet Mask, lindrer øyeblikkelig sensitiv eller dehydrert hud.

Nimue Element Barrier, beskytter og styrker hudbarrieren.

Karrierealliansen med flere partnere - Det er et enormt behov i bransjen for dyktige fagutdannede, og vi har hatt stor suksess med Karrierealliansen. Mange har registrert seg som medlemmer, og etterspørselen er økende. Også studentene våre er interessert i å benytte seg av Karriereportalen, og de aller fleste har registrert seg, forteller prosjektleder Trude Marie Justad i Tone Lise Akademiet AS. Hun legger til følgende; - Vi har en knallpris for bedrifter, og tilbyr ubegrenset profilering/annonsering i pakken. I tillegg har vi knyttet til oss flere samarbeidspartnere innen bedriftsforsikring og ledelse. Dessuten ønsker NAV å samarbeide med oss, og vi er i gang med å opprette en synkronisering av stillinger. Vi har også vært invitert til ulike NAV-kontorer på Østlandet for å informere om Karrierealliansen. NYE DIPLOMKURS

Guinot Hydra Summum, fukter i alle hudlag, gir beskyttelse.

- Det er for øvrig planlagt to diplomkurs i vår. Anita Sundquist holder kurset «Koden for å lykkes i velværebransjen», med ett kurs for studenter og et annet for klinikkansatte og eiere. Dessuten vil det bli et ledelseskurs med HRM Group ved Per Aakvaag, avrunder Trude Marie Justad.

Darphin Rose Hydra, beskytter mot kulde, vind, varme og tørr luft.

Kalahari Omega + Complex, en næringsrik 24-timers krem.

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

33


ETT VAKKERT SMIL ER EN VIKTIG DEL AV DINE KUNDERS OPPLEVELSE AV SKJØNNHET OG V E LV Æ R E Dentissimo har utviklet en eksklusiv serie kosmetiske tannprodukter som nå introduseres for hud- og velværebransjen i Norge.

TOOTHPASTE-GEL ADVANCED WHITENING GOLD EXCLUSIVE GLOSS WITH EDIBLE GOLD MOUTHWASH ADVANCED WHITENING GOLD

For den rette salongen vil salget av Dentissimo-produktene kunne gi et interessant mersalg til eksisterende kunder. Med minimal innsats kan dette gi salongen en hyggelig tilleggsomsetning. Vi tilbyr utvalgte salonger eksklusivitet og mulighet til å være alene om å tilby Dentissimo i sitt lokale-marked. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om det økonomiske potensialet for din salong og om et mulig samarbeid med oss. Best Dental Trading Hans Lehman T: 75 64 44 04 M: bestdental@bestdental.no

www.dentissimo.dental


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

mix

produkter for hud & velvære

D ag & n a tt

Priori Intense Recovery Creme er en luksuriøs, silkemyk balm. Byr på beskyttelse og reparasjon på cellenivå for en 24-timers pleie og behandling helt ned til DNA-nivå. Ideell for tørr hud og som vinterkrem. Mer info: Dermanor AS, tlf. 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Feeling fabulous Vå ken t b l i kk

Dermalogica BioLumin-C Eye Serum lysner pigmenteringen i øyepartiet, og virker beskyttende mot fine linjer og rynker som oppstår fra musklene rundt øynene. Produktet er basert på Dermalogicas avanserte og stabile C-vitaminkomplex. Påføres på nyrenset ansikt, under øyet og langs brynsbenet både morgen og kveld. Mer info: Skintific AS, tlf. 22 57 88 00 / www.skintific.no

M in e r a l sk b e sk y t t el se

Skinbetter Science Advanced Mineral Protection Tone Smart SPF 50+ Sunscreen Compact byr på aktive, 100 % mineralbaserte ingredienser. Produktet er vannresistent i 80 minutter, og er perfekt til bruk etter behandlinger og til bruk på sensitiv hud. Høyt nivå av UVB- og bredspektret beskyttelse. Passer alle hudtyper. Mer info: Dermanor AS, tlf. 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Ly s n e r m i s fa rg i n g

Nail Balm Special er en mint-duftende balm for negl og neglebånd. Egenskaper fra unshiu peel-ekstrakt lysner misfargede negler. Balmen er også fettbevarende og meget drøy i bruk. Mer info: Thorsen Biovital AS, tlf. 64 97 40 60 / www.biovital.no

M i n e ral s k m ul ti ta s ke r

HD Mineral Foundation Stick er allsidig og innovativ. Inneholder Glo Skin Beautys signaturblend av vitamin A, C, E og grønn te-ekstrakt som beskytter og pleier. Inneholder også hyaluronsyre, som gir fukt. Dessuten er HD Mineral Foundation Stick en 4-i-1 multitasker, som du kan ta med deg på farten. Finnes i 12 forskjellige farger. Mer info: Cosmedic as, tlf. 24 11 29 00.

36

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020


Pak ke l øs n i n g

Janssen Cosmetics har satt sammen en superpakke til kabinett, med enzympeeling, AHA Cleanser og Black Detox Bubble Mask. Pakken inkluderer fem behandlinger for kr 516 eks. mva. I tillegg leveres Detox Cream, en rik krem som forhindrer celleskader. Mer info: Esthetica AS, tlf. 33 77 52 44 / post@esthetica.no

B e r o l i gen d e øyeb eh a n d l i n g

Heliabrine Eye Contour Kit byr på alt du trenger for å utføre en profesjonell behandling av øyeområdet. Bruken av spesielle massasje-skjeer designet i en kjølende gull-legering virker mildt revitaliserende på øyeområdet, og gir en beroligende følelse gjennom behandlingen. - Ta gjerne kontakt for behandlingsprosedyre, oppfordrer fagansvarlig hudterapeut Anne Engdahl Hallsteinsen hos leverandøren. Mer info: Thorsen Biovital AS, tlf. 64 97 40 60 / www.biovital.no

S ilkemyke føt t er

Gehwol Soft Feet Foam er et nytt medlem i Soft Feet serien. Den absorberes lett og oppleves ikke som klissete. Dyptvirkende hyaluronsyre trenger ned i huden og gir langvarig fuktighet. Høykonsentrert aloe vera ekstrakt i kombinasjon med karbamid fyller tomme fuktreservoarer, samtidig som oliven- og avokadolje gjør huden smidig og synlig glattere. Mer info: Tjøstolvsen AS, tlf. 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

Revitalis e r en d e fr a h a vet

Thalgo Peeling Marin cosmeceuticals, basert på en ny generasjon mikroniserte alger, har vært igjennom en naturlig bioteknologisk gjæringsprosess, uten bruk av kjemiske løsningsmidler. The Micronised Algae er en Thalgo-patent for alle som ønsker synlig effekt i form av reduksjon av rynker, strammere hud og mindre synlige porer, jevnere hudtone og at huden plumpes, jevnes ut og får mer spenst. Serien inkluderer produkter for klinikkbehandlinger og for hjemmebruk.Mer info: Skinthal as, tlf. 47 64 77 00 / ww.skinthal.no

M e d s up e rfruk t er

bareMinerals Poreless Collection er en tre-trinns hudpleieserie med prebiotika og superfrukter, utviklet for å redusere synligheten av porer. Det dreier seg om en ukes behandling, som gjør at huden vil se jevnere og glattere ut, fri for forstørrede porer. Serien inneholder rens, essens og fuktighetskrem. Mer info: Dermanor AS, tlf. 67 77 55 55 / www.dermanor.no

E ksk l u si vt

Matis Caviar The Serum byr på anti-age effekt med en utsøkt sanseopplevelse. Serumet har en oppstrammende og utglattende effekt, reparerer huden, booster cellefornyelsen og beskytter hudbarrieren. Mer info: Dermanor AS, tlf. 67 77 55 55 / www.dermanor.no

Su p er fo o d

Elemis byr på to superfood-lanseringer i februar, samtidig som fokuset rettes mot bærekraft. Cica Calm Foam er et renseprodukt som fjerner alle spor av sminke og urenheter, mens Calm Cool and Collected er en prebiotisk fuktighetsgelé formulert for å dynke huden med fuktighet. - Elemis vil minimere de negative miljøeffektene av emballasjen for ytterligere å tilpasse seg etisk tenkende superfood-forbrukere. Produktene vil også skille seg ut med dristige farger, opplyser Junior Brand Manager Emilie Lillian Skjennem. Mer info: Dermanor AS, tlf. 67 77 55 55 / www.dermanor.no

K l ar h ud ton e

Priori LCA Smart Peel Pads AHA fjerner det ytterste laget av døde hudceller, og gir klarere og friskere tone og jevnere tekstur. Tilpasser seg ulike hudtyper og tilstander uten nedetid. Forbedrer effekten av etterfølgende produkter. Mer info: Dermanor AS, tlf. 67 77 55 55 / www.dermanor.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

37


mix

produkter for hud & velvære

S up e rc h arg e d

Elemis Peptide Antioxidant Hydra-Serum gir et boost av anti-oksidanter og fuktighet, samtidig som det forbedrer hudens naturlige forsvar mot de negative effektene av hverdagens mikroforurensninger. Etterlater huden med et friskt og uthvilt utseende. Mer info: Dermanor AS, tlf. 67 77 55 55 / www.dermanor.no

O p p g rader t

Babors hudpleielinje ReVersive er oppgradert med kraftfulle aktive ingredienser. Serien byr på nye stamceller hentet fra rosa alba (hvit rose). Ekstraktet oppgis å senke melaninproduksjonen i huden, og forbedrer cellulær respirasjon. Oppgraderingen bidrar til en jevn hudfarge, fremmer hudens naturlige utstråling og beskytter mot oksidativt stress. Alle ReVersive produktene er veganske, og har en tiltalende roseduft. Mer info: Tjøstolvsen as, tlf. 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

Beauty boost Re ns en d e p ad s

Inspira AHA pads er rensende bomullspads med aha-syrer. Enklere blir det ikke. Prisen er kr 219,- eks. mva for 50 pads. Mer info: Esthetica AS, tlf. 33 77 52 44 / post@esthetica.no

A ldri mer s pruk ken h ud

Gehwol med. Salve for Cracked Skin bidrar ved jevnlig bruk til at huden gjenvinner sin elastisitet og fuktighet. Den vil også reparere beskyttelsesmekanismene i huden, slik at den tåler mer før den sprekker. Dermatologisk testet, egnet for diabetikere. Mer info: Tjøstolvsen AS, tlf. 47 60 11 00 / www.tjostolvsen.no

Styrke n de s e ru m

ZO Skin Health Firming Serum bidrar til å styrke hudstrukturen og forbedre hudens elastisitet. Produktet er spesielt formulert for å stimulere til en fast og stram hud, og en mer definert ansiktskontur. Mer info: Hudhelse as, tlf. 67 54 03 44.

S k j øn n h e te n kom m e r i n n e n i f ra…

S kå n so m fj e rn i n g

Elemis Radiance Restored er en melkelignende multiaktiv AHA nattpeeling som eksfolierer skånsomt for å fjerne hudceller, samtidig som den fyller opp huden med fuktighet. Gir en klar, jevn og glatt hudoverflate. Mer info: Dermanor AS, tlf. 67 77 55 55 / www.dermanor.no

38

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

Advanced Nutrion Programme Skin Moisture Lock er et kosttilskudd for huden, og kombinerer hyaluronsyre med ceramider for en sunn, gjennomfuktet hud. Mer info: Skintific AS, tlf. 22 57 88 00 / www.skintific.no

R a s ke re s ul ta te r

St. Tropez Self Tan Express Gel er en prisvinnende 3-i-1 tan i et nytt, fuktighetsgivende gel-format. Utviklet for å vare enda lenger fra en naturlig glød til en dyp, mørk farge. Glir lett på huden, absorberes raskt og har kort tørketid. Beriket med hyaluronsyre for opptil 72 timer med fukt. Resultatet varer i minst 10 dager. Mer info: Beauty Products Norway AS, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no


trylldesign.no

Takknemlige føtter Fotterapeuter og fotspesialister over hele verden kjenner og verdsetter merkenavnet. Gehwol har løsninger for en mengde fot- og hudproblemer og kan tilpasse produkter individuelt, slik at akkurat du kan få den behandlingen din hud trenger.

For føttenes velvære. Gehwol Norge, Tjøstolvsen AS, post@gehwol.no www.gehwol.no

Følg oss på Facebook og Instagram: Gehwol Norge


mix

produkter for hud & velvære

Fresh look Fre s h lo ok

En go d c om b o

Janssen AHA Cream og Microsilverserum beskytter, renser og desinfiserer hud med akne og betennelser. Kombinasjonen gjør huden ren og begrenser utbrudd. Fin i klinikkbehandlinger. Leverandøren oppgir å gi tilbud i en begrenset periode om kjøp av to-for-en. Mer info: Esthetica AS, tlf. 33 77 52 44 / post@esthetica.no

St. Tropez Self Tan Vitamins Face Serum er beriket med ferskenblomst- og hibiscusekstrakt for beskyttelse mot miljøforurensende faktorer. Kan brukes alene, under sminke eller sammen med favorittansiktskremen for å skreddersy fargen. Dermatologisk testet og egnet for sensitiv hud. Blokkerer ikke porer. Gir en jevn og gyllen farge, med en tropisk duft som løfter humøret. Mer info: Beauty Products Norway AS, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

Su p er fr u k t er

Janssen Cosmetics Vitaforce C Cream kommer i ny forpakning med helt nye ampuller: Fruit Power Fluid. Kremen inneholder C-vitamin fosfat, E-vitamin acetat, hyaluron- og sitronekstrakt, mens ampullene består av C-vitamin, blåbær, kiwi, lime, goji og granatepleekstrakt. Denne Superfruit-boksen gir huden vitalitet og et friskt utseende. Kan gjerne kombineres med detoxkrem i tillegg. Mer info: Esthetica AS, tlf. 33 77 52 44 / post@esthetica.no

40

S A LO N G H u d & ve lv æ re

Fa n ta s ti s k g l ø d

St. Tropez Self Tan Purity Vitamin Mist byr på 96 % rene ingredienser, beriket med vitamin C og D. Gir en fantastisk gyllen og jevn farge. Tropisk duft løfter humøret. Den transparente bodymisten er enkel og rask å påføre, og gir fukt opptil 72 timer. Mer info: Beauty Products Norway AS, tlf. 23 19 10 00 / www.beautyproducts.no

1-2020

Al st m le E k s fol i e ri n g m e d drue o g ka viar

Heliabrine Facial Exfoliating Care 75 ml er en mild eksfolieringskrem til ansikt med ekstrakter fra druer og kaviar. Naturlig rik på vitamin A, B, D og polifenoler. Huden etterlates myk og klargjort til påfølgende behandling. Finnes også i salongstørrelse. Mer info: Thorsen Biovital AS, tlf. 64 97 40 60 / www.biovital.no


    Beauty Forum Readers award

Vinner 2019

Du er unik - det er Phyris ogsĂĽ! KVALITET

RESULTAT

PRISGARANTI

Medical Beauty & Anti-Aging

Phyris er et resultat av samarbeid Phyris sine salonger og SPA skal alltid Alle produktene holder medisinsk mellom flere av verdens ledende vĂŚre konkurransedyktige pĂĽ pris. standard. 100% kvalitet helt ned i forskningsteam. den mĂĽten Kundene skal føle seg trygge pĂĽFORUM at de ĂĽr stemmerPĂĽ bransjen selv frem sine favoritter i BEAUTY minste detalj fra Tysklands Hvert elste ogannet kan de vĂŚre først med det beste. ikke finner samme produkt 20-40% ledende leverandør. READERS‘ CHOICE AWARD. I kategorien “Medical Beauty & Anti Agingâ€? vant billigere nĂĽr de kommer hjem og Phyris Luxesse Silk en av de mest ettertraktede prisene sjekker pĂĽ nett. i bransjen. 45 000

stemte, 135 var nominert i 16 kategorier

       


mix

produkter for hud & velvære

Hindrer fu kt i gh et st a p

Janssen Anti Pollution Cream og Pro-immune Serum er en virkningsfull kombinasjon for en sensitiv hud som trenger beskyttelse. Dagkremen med rød camellia-ekstrakt er en sterk antioksidant som styrker hudbarrieren. Serumet styrker immunforsvaret og hindrer uttørring. Ectoin beskytter cellemembranet mot forurensning, stress og UV-stråler. Leverandøren har tilbud om kjøp av to-for-en i en begrenset periode. Mer info: Esthetica AS, tlf. 33 77 52 44 / post@esthetica.no

Det lønner seg å være medlem! MEDLEMSKAPET GIR DEG: TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

Go d p l ei e

Janssen Cosmetics Be Beautiful Box inkluderer krem og syv ampuller med rik pleie for voksen hud. Lift & Recovery-kremen passer også utmerket som klimakrem, og Anti Wrinkle Booster ampuller kompletterer behandlingen. Mer info: Esthetica AS, tlf. 33 77 52 44 / post@esthetica.no

hudpleie og Årets Hudpleiebedrift.

MEDLEMSFORDELER: → Tilgang til juridisk hjelp → Gunstig og utvidet pensjonsavtale → Gunstige priser på forsikringer → Gratis eksperthjelp og kurs i HMS

O pp fr i sken d e

Phyris Collagen Cream jevner ut huden umiddelbart, og har en positiv effekt på kollagensyntesen. Den frisker opp og plumper huden, samtidig som den øker hudens naturlige elastisitet. Den foryngende og omstrukturerende kremen med maritimt kollagen og vitamin C, har en balanserende effekt på huden. Mer info: Hankon, tlf. 69 67 56 00 / 97 42 68 68

→ Tilgang på digitale håndbøker innen personal,

HMS og ledelse → Tilgang på digital verktøykasse for ledere → Rabatterte priser på kurs og arrangementer → Tilgang på rabattavtaler hos eksterne

leverandører

Vip so En La full

Bl i m e d le m !

Kontakt Trude G undersen, tlf. 958 32 842 / tgu@nhosh.no

RA

Ne

42

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020


fremtidens vippebehandling Vippeløft er skjønnhetsbehandlingen som har tatt verden med storm. Perfekt for alle som ønsker en imponerende WOW-effekt uten skade og slitasje på naturvippene. Enten kunden ønsker seg dramatisk volumeffekt eller en naturlig, klassisk look, så er LashUS vippeløft behandlingen. NeglAkademiet er stolt over å presentere kurs, samt full produktserie fra det anerkjente britiske merket.

RAISE YOUR GAZE og tilby fremtidens vippebehandling i din salong, du også! Lær mer om LashUS vippeløft

NeglAkademiet AS  www.neglakademiet.no  23 25 36 36  post@neglakademiet.no

light

e l e g a nc e W E ’ V E G O T G R E AT C H E M I S T R Y

30 1989 - 2019

MASTERS IN MICROPIGMENTATION

FAMOUS NAMES LLC


mix

produkter for hender og føtter

Pe rfe k t p å re kordti d

Nå trenger kundene dine kun ett produkt for å oppgradere hjemmemanikyren. Den smarte nyheten Vinylux 2-in-1 har alle fordeler som den klassiske neglelakkflasken, men den inneholder også en hurtigtørkende top coat som sikrer brilliant finish. Én ende gir farge med gelélignende glans, den andre forsegler og sikrer holdbarhet opp til syv dager. Vinylux 2-in-1 kommer med langtidsholdbare, glansfulle og høypigmenterte farger i 10 bestselgende nyanser: Lobster Roll, Hot Pop Pink, Negligee, Naked Naivete, Cream Puff, Wildfire, Creekside, Field Fox, Asphalt og Decadence. Mer info: NeglAkademiet, tlf. 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

CNDS IKONISKE FARGER ER TILBAKE. TROFASTE CNDERE OVER HELE VERDEN JUBLER.

I kon i s k

MED CND VINYLUX 2-IN-1 I VESKEN TAR DET KUN MINUTTER Å FIKSE PÅ FARGEN OG SIKRE EN GLANSFULL OG HOLDBAR MANIKYR I OPPTIL SYV DAGER.

I den evige jakten på the next big thing, de nyeste trendene og de heteste stilene, er det lett å glemme klassikere. Dette har CND tatt på alvor, og for en begrenset periode blir derfor fem av de mest etterlengtede og legendariske fargene fra 40 år med CND brakt tilbake i rampelyset. - CND Shellac Iconic Collection representerer de mange, uforglemmelige moteøyeblikkene i vår rike historie, uttaler CND co-founder og Style director Jan Arnold. - Kolleksjonen er en hyllest til de banebrytende og tidløse stilene som CNDs negledesignere har skapt i løpet av 40 år i bransjen, oppsummerer presseansvarlig i NeglAkademiet AS, Marianne Jemtegård. Mer info: NeglAkademiet, tlf. 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

FARGESTERKT FRA ORLY.

Kos m i s k

Kolleksjonen ORLY Breathable Cosmic Shift inkluderer seks dype og sterke farger. Serien er vegansk basert og fri for giftstoffer (13-fri). Den er også 1-step, noe som betyr at du ikke trenger topp- eller basecoat. Mer info: Glamit as, tlf. 485 15 515 el. 456 73 838 / www.orlynorge.no

44

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020


M exican s ke vi b b er

OPI har dratt til Mexico og blitt inspirert til å by på livlige, fyldige nyanser for våren 2020. Med kolleksjonen Mexico City gjør OPI neglene til et personlig lerret. Fargenyansene ligner en kunstners pallett, inspirert av byens pulserende liv. - Med denne kolleksjonen så vi på Mexico Citys kombinasjonen av det tradisjonelle og det nye, urbane, samt lidenskapen og entusiasmen for kunst og design, uttaler Jill Bartoshevich, OPIs globale direktør for Color Collections. - I OPI har reiser alltid vært en av de største inspirasjonskildene, forklarer OPIs medstifter og merkeambassadør Suzi Weiss-Fischmann. - Mer enn noen gang ser vi kvinner, spesielt millennials, sette større verdi i å reise regelmessig og oppleve nye kulturer. Derfor var det bare et spørsmål om tid før vi besøkte Mexico City, som er en av dagens mest ettertraktede, globale destinasjoner. Mer info: kontakt HCF/Coty på tlf. 23 05 30 00.

OPI MEXICO CITY COLLECTION GIR DEG MULIGHET TIL Å UTTRYKKE DIN INDIVIDUELLE IDENTITET GJENNOM 12 NYANSER I KLASSISKE NAIL LAQUER, INFINITE SHINE OG GELCOLOR FORMLER, SAMT SEKS FARGER I POWDER PERFECTION.

CND ENGLISH GARDEN BESTÅR AV SEKS NYANSER, OG LANSERES BÅDE I CND SHELLAC OG I VINYLUX.

Våre ns b lo mst r en d e p a st el l er

CND presenterer vårkolleksjonen English Garden. Den henter inspirasjon fra de legendariske, blomstrende, engelske hagene, ifølge presseansvarlig Marianne Jemtegård i NeglAkademiet AS. - Flowerbed Folly er moderne, mørk og nøytral. Soft Peony er en varm, kremaktig rosafarge, inspirert av den vakre blomsten. Lady Lily er semidekkende, sukkerhvit og klassisk som liljen den har hentet navnet fra. Kiss from a Rose er en umiddelbar klassiker i rik, lykkeboblende tyggegummirosa. Carnation Bliss er som nelliken en sikker vinner som de fleste kan like. Magical Topiary er en myk pastellmint nyanse, perfekt for alle som foretrekker kjølige toner på neglene sine. Mer info: NeglAkademiet, tlf. 23 25 36 36 / www.neglakademiet.no

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

45


Aktivitetskalender 2020 06.03 – 08.03 08.03 – 09.03 08.03 – 10.03 13.03 – 16.03 28.03 29.03 – 30.03 03.04 – 04.04 04.04 – 05.04 04.04 – 05.04 18.04 – 19.04 18.04 – 20.04 23.04 – 25.04 16.05 – 17.05 31.05 – 02.06 27.06 – 29.06 30.06 – 02.07

46

Beauty Düsseldorf + Top Hair International Trend & Fashion Days + Make-up Artist Design Show Sted: Düsseldorf, Tyskland Info: www.beauty-international.com Info: www.top-hair-international.com Info: www.make-up-artist-show.de/ Irish Beauty Show Sted: Dublin, Irland Info: www.irishbeauty.ie/ International Beauty Show/IBS New York + International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: New York, USA Info: www.ibsnewyork.com + www.iecsc.com/ Cosmoprof Worldwide Sted: Bologna, Italia Info: www.cosmoprof.com Bergensmesterskapet i frisering Sted: Grand Hotel Terminus Info: bergenfrisorlaug@gmail.com Professional Beauty London + HJ Live Sted: London, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Interbeauty Prague - Spring Sted: Praha, Tsjekkia Info: www.interbeautyprague.cz/en.html beautyVISION – Cosmetics Forum Sted: Poznan, Polen Info: www.beautyvision.mtp.pl/en Cosmetica Stuttgart + Gut zu Fuss Sted: Stuttgart, Tyskland Info: www.cosmetica.de Trends of Beauty Sted: Graz, Østerrike Info: www.trendsofbeauty.at America’s Beauty Show + International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Chicago, USA Info: www.AmericasBeautyShow.com Info: www.iecsc.com/ Intercharm Professional Sted: Moskva, Russland Info: www.intercharmspb.ru/en/ Cosmetica Hannover Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de Beautyworld Middle East Sted: Dubai, Forente Aribiske Emirater Info: www.beautyworldme.com/ International Beauty Show/IBS Las Vegas + International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Las Vegas, USA Info: www.ibslasvegas.com + www.iecsc.com/ Cosmoprof North America Sted: Las Vegas, USA Info: www.cosmoprofnorthamerica.com/

S A LO N G H u d & ve lv æ re

1-2020

V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

∙ Cafe Investco (Negl- og skjønnhetspleie) ∙ Diamanda Stenberg (CC Vest Hudklinikk) ∙ Friske Fjes AS ∙ Helenes hudpleie Berit Helene Gaino ∙ VIP Beauty Lounge ∙ WahWah Skin Trim Studio AS

FØLG OSS P Å I N S TA G R A M : nfvb_insta

MAGASINET SALONG H U D & V E LVÆ R E KAN OGSÅ LESES PÅ N E T T ! Verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

TRYGG HVERDAG

BEST PRIS!

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

Tlf. 23 08 79 60 ww w.nfvb.no


V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

MØT VÅREN OG SOMMEREN MED MER KUNNSKAP OG FAGLIG INSPIRASJON

CLARION HOTEL THE HUB, 10. OKTOBER 2020 N O R G E S M E S T E R S K A P I H U D P L E I E 2 020

FØLG OSS P Å I N S TA G R A M : nfvb_insta

ØNSKER DU Å BLI FORHANDLER? Velkommen til ett team med høyt fokus på kvalitet, kunnskap og produkter. Ta kontakt på post@esthetica.no eller tlf 33 77 52 44

P R I S F E S T M E D K Å R I N G E N AV Å R E T S H U D P L E I E B E D R I F T

Sett av d atoen! Mer info kommer p å n f vb . no D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M!

Arrangør:


S A L O N G H U D & V E LVÆ R E U T G AV E 1 / 2 0 2 0

Trenger du en effektiv, innovativ og anderledes cosmeceutical­ serie i din klinikk?

S

A

L

O

N

G

Hud & velvære U T G AV E 1 / 2 0 2 0

Dr. Dennis Gross er en av USAs mest fremtredende dermatologer med lang karriere innen forsking og biokjemi. Han kalles »Master of peels« og hans serie dekker alle behov innen hudpleie. Dr. Dennis Gross Skincare™ handler om presis eksfoliering, supereffektive leveringssystemer og innovative produktdesign. Egne patent som Alpha Beta® Daily Peel og DRx SpectraLite™ FaceWare Pro er internasjonalt anerkjent.

TRENDER OG TENDENSER:

Klinisk dokumentert, enkelt å jobbe med, anderledes og meget effektivt.

Det kan bli for mye av det gode MEDLEMSBEDRIFTEN:

Vil du bli forhandler av Dr. Dennis Gross Skincare™ eller vite litt mer?

Lillehammer Hud & Velvære

Ta kontakt for mer info, en testbehandling eller et godt tilbud. (Startpakker tilpasses størrelsen på din bedrift.) Innovell Beauty AS – ledende leverandør for Skandinavia med internasjonale merkevarer. Mail info@innovellbeauty.no eller ring på 99417292

Update

B E V E G E L S E R I B R A N S J E N Dr. Dennis Gross MD

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R :

Innovell Beauty | Vibesgate 15 | 0356 Oslo | info@inovellbeauty.no | www.innovellbeauty.no | Tlf 22 11 28 88 innovellbeauty

Dr-Dennis-Gross-Skincare-A4annons-Salongen-2002.indd 1

innovellbeauty

innovellbeauty

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

innovellbeauty

2020-02-12 14:24

Profile for 07 Interaktiv

Salong 1 - 2020  

Salong 1 - 2020