Frisør 2 - 2020

Page 58

TEMA: KORONAKRISEN

ALF INGE CLEVE-STIANSEN, NFVB LEDERPROGRAM: Coach Alf Inge Cleve-Stiansen vektlegger at ledere må bygge teamfølelse i arbeidet med koronakrisen. God oppfølging og hyppig evaluering er viktig for alle i teamet.

Le d e r r å d for kri s e t i d e r NFVB startet opp sitt lederprogram i fjor sommer, og har nå to kull i gang. Coach Alf Inge Cleve-Stiansen trekker erfaringer fra koronakrisen inn i utviklingsprogrammet og over i salonghverdagen. - Det har vært en helt ekstraordinær situasjon for frisør- og velværebedrifter. I krisetider kan vi normalt erfare at denne bransjen kan være ganske upåvirket, men nå har den blitt blant de som ble hardest rammet med nedstengning. Det innebar også at vi måtte flytte på ledersamlingene i NFVB Lederprogram på ubestemt tid. Vi har kompensert med å ha et nettmøte med fokus på hvordan få til en best mulig gjen­åpning. I tillegg har coachingen 1:1 vært et tilbud de fleste har benyttet seg av, og coachene har vært fleksible på gjennomføringstidspunktene, forteller Cleve-Stiansen. NYTTIG LEDERTRENING

- Nå skal vi heldigvis i gang igjen med programmet i løpet av juni, og slik det ser ut nå blir vi ferdig bare cirka halvannen måned etter planen. Jeg har frem mot oppstart tilbudt å sende ut oppfriskning av tidligere gjennomgåtte temaer, slik at vi kommer godt inn i programmet igjen. I tillegg er det viktig for meg å understreke at lederskap er viktig også i slike situasjoner, og det vi har trent og fokusert på har vært fint å anvende også i denne spesielle perioden. Kursdeltakerne har vært flinke til å inspirere hverandre og dele erfaringer på den lukkede facebookgruppen vi har. DET VIKTIGE TEAMARBEIDET

Koronakrisen har boostet masse kunnskap og erfaring. Coach Alf Inge Cleve-Stiansen mener det nå er viktig å ha en offensiv holdning til å få hjulene i gang igjen. Hele salongteamet må jobbe sammen, det er den korte konklusjonen. Her kommer noen konkrete tips Cleve-Stiansen vil si har blitt spesielt fremhevet i denne perioden og i forbindelse med gjenåpning:

58

FRISØR

2

/ 2020

F E M R Å D T I L L E D E L S E I K O R O N AT I D E N

1. Involver og hold kontakt med medarbeiderne dine. Mange ledere har hatt ukentlig/daglige uformelle samtaler for å opprettholde teamfølelsen. 2. Unngå å bli apatisk. Ta initiativ på reduksjon av kostnader. Her er det flere som er blitt mer bevisst på at dette bør de gjøre oftere for å skape bedre resultater på bunnlinjen. Vær offensiv inn mot gjenåpning: aktiv opplæring og trening på retningslinjer fra helsemyndighetene, og legg til rette for å arbeide godt med kundeopplevelsen. La fagpersonen tre frem i kundemøtene. Jeg har understreket viktigheten av å ivareta den profesjonelle rollen med god konsultasjon, råd og legge en plan sammen med kunden. 3. Ha felles mål i starten for å booste teamfølelsen og gled dere over en positiv utvikling på omsetning fra dag til dag. 4. Ha et ekstra fokus på rebookingsprosenten. Sett opp ny tid med kunden før de forlater klinikken/ salongen. De tre første uker etter gjenåpning rapporterer lederne tilbake tall på rebooking som de aldri har hatt før. Det er moro og viser at fokus gir effekt. Det gir en god følelse for fremtidig inntektsgenerering. 5. Jeg har sterkt anbefalt lederne å ha faste teammøter på mandager, med en definert agenda. Følg opp den enkelte minimum en gang i uken og evaluer med teamet på slutten av hver uke. Da fanger du opp viktig informasjon underveis og får alle til å ta medansvar.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.