Frisør 34 – 2023

Page 1

YO U T H L O C K e r b e r i ke t m e d ko lla g e n , ke r a tin og B u r i t i o i l . H å r e t b lir g la n sfu llt o g fyld ig m e d en u n g d o m m e l i g g l ød o g sp e n st!

4 / 2023 / 121. ÅRGANG

V år ny e i n n o v a t i v e a n t i- a g e s e rie h a r t a t t m a r k e d e t m e d s t o r m!

MAGASINET FRISØR

KOLLAGE N for håret

FRISØR M A G A S I N E T

KARAM ABDELHADI IDOL THE LORD OF HAIR

Les mer om Yo u t h Lo ck h e r

Verdensm ester og utfo rd re r

4-23 121. ÅRGANG


Vi jobber for deg!

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Bruk sjekklisten og kryss av for at du bruker alle medlemsfordelene dine!

www.nfvb.no
PRO - Treatment

A force of nature since 1978.

@AvedaNordic

Bli forhandler av Aveda - post@weareone.no

weareone.noScan meg for video

EFFEKTIV & SKREDDERSYDD KURBEHANDLING TIL SALONG Fremtiden innen naturlig hårpleie med 98.9% naturlige & 96.9% bionedbrytbare ingredienser. 24 ulike kombinasjoner for en skreddersydd behandling


In nhol d : UTGAVE 4-2023 121. ÅRGANG

ARTIKLER 12 KARAM ABDELHADI, IDOL THE LORD OF HAIR / Verdensmester og utfordrer 1 8 PRISVINNER DANIEL STEIEN, ADAM OG EVA GRENSEN / Grenseoverskridende multikunstner 3 6 M A R K U S S Æ L E , A D A M O G E VA / H å r ta p e r e n ve i t i l n ye m u li g h e te r 3 7 ØY S T E I N K L E P P E , K L E P P E F R I S Ø R O G A P O L LO H Å R S E N T E R / H å re rsta t n i n g h a n d le r o m t i lli t 4 0 Å R E T S F R I S Ø R KO N S E R N 2 0 2 3, A D A M O G E VA / K j æ r li g h e t , ra u s h e t o g g a ls ka p 44 STUDIO ALF AS / Ny kraft til stolte tradisjoner 48 NFVB LEDERPROGRAM / B li t r yg g i le d e r ro lle n 5 2 B R A N SJ E S TAT U S F O R 1 . H A LVÅ R 2 0 2 3 / N e tt b u t i kk o g f le re b e ta li n g s lø s n i n g e r få r fart på vares alg et 6 4 B RY N S T Y L I S T M A R L E N E PA U L S E N , C A L M A B E A U T Y / Tre n d e r i fo ku s , d a g li g t re n i n g o g b re d t t ilbud 66

V I P P E E X T E N S I O N / Byg g e ks p e r t i s e , få f lere kunder

80

P R I S V I N N E R D A G G U S TAV S E N / H e d e rs m annen og ins piratoren

IMPULSER 2 2 G U T T E R M E D S T I L / Å re ts Fr i s ø r t i lb a ke b li kk 2 4 C O O L G U Y S / N M- m o d e lle r p å b r yg g e ka n te n 2 6 M A L E F O C U S / Te n d e n z 3 0 B E S T M E N / A r j a n B eve rs 5 4 F R A N S K F I N E S S E / S t u d i o A lf 5 8 C O L L E C T I O N « K » / C h r i sto p h e G a i lle t F O R S I D E : FOTO : M A R I A F U R S A 8

I N N H O L D S S I D E : H Å R : C H R I S TO P H E GA I L L E T, H C F C R E AT I V E T E A M / FOTO : A RT U R B E R E K

FRISØR

4 / 2023

FASTE SPALTER 9

Sig nert

10

L ederen

68

Ins ide

∙ Sebastian 50 år ∙ Hår i Åles und 30 år ∙ Trondheim Hair Open ∙ Maria N ila på tur ∙ Tendenz konferans en ∙ Veterantref f ∙ N HO Handlek raf t 84

P roduktm ix

86

Hvis j eg f ik k velg e. . .

88

N F VB info / kalender

89

Redaktørens lille inns pill


R

HEIA GUTTA! Denne utgaven av FRISØR setter litt ekstra fokus på gutta. Det føles veldig riktig av flere årsaker. For det første blir de ofte litt borte i frisørsammenhenger. Damene dominerer i alle medier, på catwalken og på de fleste arenaer der man viser frem trender og moter i frisyrer. Blant alle de fotokolleksjoner magasinet FRISØR får fra hele verden så er en forsvinnende liten del rene herrekolleksjoner. For det andre så er det god business å gi litt ekstra oppmerksomhet til menns forfengelighet. Da er det veldig bra at herrefrisyrer nå får ekstra god oppmerksomhet med Karam Abdelhadis meritter. Vi trenger en motor som trekker opp og frem den fagkunnskapen som skaper fornøyde kunder, som viser hva en god frisyre virkelig kan bety, som gir faget et godt omdømme – som betyr mye for rekrutteringen til faget. Foruten en artikkel som presenterer vår nye verdensmester, så kan du også lese om Daniel Steien, vinner av Årets Frisør – herrekolleksjon 2023. Han viser en kreativitet og annerledeshet som kan inspirere til å strekke egne grenser. Han lager også avant garde arbeider som leker frem nye uttrykk. Som del av Adam og Evas kreative team er han en multikunstner og et bilde på hva en frisørkarriere kan innebære.

Signert: REDAKTØR JARL GARDER

Apropos Adam og Eva; i sitt store jubileumsår vant Adam og Eva Gruppen også prisen Årets Frisørkonsern 2023. «Kjærlighet, raushet og galskap» er overskriften på artikkelen som viser at den 50 år gamle bedriften har en sterk vitalitet, og kanskje er mer fremtidsrettet enn noensinne. Når de investerer tungt i utvikling, så er det med folk i fokus. Nå inviterer NFVB igjen til konkurranser i stor bredde, både faglig og forretningsmessig. Konkurranser gjør deg våken og skjerpet. Du må ta en vurdering av deg selv og dine konkurrenter, og være veldig bevisst på hvor og hvordan du kan bli bedre enn de du konkurrerer mot. Gjennom mange artikler i magasinet FRISØR og på nfvb.no kan du bli inspirert av bransjens beste, og ikke minst se betydningen av det kontinuerlige arbeidet det er å være på topp i tøff konkurranse. NFVB-medlemmer har også muligheten til å benytte virkningsfulle verktøy, som for eksempel lederprogrammet. Der var det nylig en samling av deltakere fra de syv første kullene. Det er helt utrolig å få deres historier om hva det betyr å sette de viktige lederoppgavene høyt på agendaen. Det har vært en travel høst på mange kanter. Det har vært nasjonale og internasjonale begiven­ heter, leverandørene har hatt sine kurs og konferanser, og salongene har rustet seg for en hektisk førjulstid. Det er en spennende tid vi lever i, og mange føler på usikkerhet om hva fremtiden vil bringe. Uansett gjelder det å stille mest mulig forberedt. Det som er sikkert, er at NFVB arrangerer Beauty is Business og landskonferanse første helgen i mars neste år. Det er noe du absolutt bør krysse av for i kalenderen. Med ønske om inspirerende lesning

n

n

RKET TRY K ME

79

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

PR

IN

03

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

TM

4

1

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON Aksell

MIL JØ

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

RI KE

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

07

pil l

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

E DIA – 20

FRISØR

4 / 2023

9


Leder: PRESIDENT ESPEN SÆVOLD KONKURRANSER GJØR DEG STERK! VM i frisering i Paris denne høsten var en uforglemmelig opplevelse. Å se frisører fra hele verden konkurrere og vise sin kreativitet, er en påminnelse om mangfoldet og talentet i vår bransje. VM-deltakelse er en unik mulighet til å knytte bånd, dele erfaringer og hente inspirasjon. Det er bemerkelsesverdig hvordan vårt yrke bringer folk sammen, uavhengig av nasjonalitet eller kultur. Hver deltaker bringer sitt unike perspektiv og kreativitet inn i konkurransen. Det gjør det utrolig spennende å følge med. Det å få være en del av det norske landslaget, og være med på deres oppkjøring og deltagelse i år har vært en opplevelse av de sjeldne. Det er mange år siden jeg har sett slik entusiasme og inkludering av alle på laget. Når det i tillegg blir kronet med plasseringer helt i toppen for mange, og ikke minst seieren til KaRam som kronen på verket. KaRams seier er en inspirasjon for oss alle, og den viser at talent og dedikasjon virkelig kan føre til suksess i frisørverden. NFVBs satsing på konkurranse som rekruttering til faget kunne vel ikke få en bedre dytt enn dette, når det gjelder å få frisørfaget på agendaen. Ikke for å snakke om hvilken enorm påvirkning dette har på vårt omdømme. Frisør – verdens beste yrke! Jeg håper at mange i hele landet har latt seg inspirere av jubelscenene fra Paris, og deltar i de lokale mesterskapene rundt om i landet denne vinteren. Ikke minst håper jeg skolene kjenner sin besøkelsestid og viser frisørelevene hvilken unik mulighet konkurransedeltakelse er for en karriere i faget vårt. Det å være med å konkurrere, om det så bare er én gang, gir utøveren ferdigheter det er vanskelig å tilegne seg i hverdagen. Det å bruke av fritiden sin på å perfeksjonere jobben sin gir fortrinn og faglig tyngde få kan matche. I mars er det tid for Beauty is Business igjen. Der kommer det til å være mye som skjer, ikke minst blir det spennende å være på en ny arena. Men jeg håper mest av alt at landslagets innsats i Paris har inspirert mange, og at vi vår rekordmange deltakere. Så ta utfordringen min: Meld deg på konkurransen, om det er herre, dame, bilde eller live, betyr lite. Det viktigste er at du er med.

Det å være med å konkurrere, om det så bare er én gang, gir utøveren ferdigheter det er vanskelig å tilegne seg i hverdagen.

10

FRISØR

4 / 2023


9. MARS 2024 - NOVA SPEKTRUM, LILLESTRØM

Lørdag 9. mars 2024 er det igjen klart for Beauty is Business med norgesmesterskapene, inspirerende og matnyttig seminarprogram, «minimesse» og Prisfesten.

Mer info: nfvb.no

FRISØR

4 / 2023

11


- Jeg har en sterk lidenskap for frisørfaget, og blir også inspirert av andre som brenner for frisørfaget og gjør det bra, sier frisørverdensmester Karam Abdelhadi.

KARAM ABDELHADI, IDOL THE LORD OF HAIR:

Verden s mester og u t fordrer


TEMA: KONKURRANSEFRISERING

- Det å vinne VM, være verdens beste frisør 2023, er helt ubeskrivelig. Det er som å ha nådd toppen av verdens høyeste fjell, en følelse av prestasjon og anerkjennelse som gir stolthet. Det har forandret min opplevelse av frisørbransjen, og jeg føler meg inspirert til å fortsette å utvikle mine ferdigheter og bidra til bransjens vekst, sier Karam Abdelhadi, verdensmester og medaljegrossist under VM / OMC HairWorld 2023. TEKST O G FOTO: JARL MARTIN GARDER

Karam Abdelhadi har hatt et særdeles spennende år, som inkluderer å bli både norgesmester og verdensmester. Det ligger utrolig mye hardt og dedikert arbeid bak hans resultater. Det er lett å bruke mange adjektiver når man skal beskrive ham. Ekstremt kunnskapstørst og lærevillig, enorm treningsiver og -kapasitet, og særdeles målrettet og fokusert. - Overgangen fra å være Norges beste til verdens beste har vært en utrolig reise. Det har vært en kombinasjon av hardt arbeid, dedikasjon og å ta imot nye utfordringer. Å konkurrere på verdensnivå har utvilsomt gitt meg en bredere forståelse av faget, og jeg har lært mye fra de beste i bransjen. - De mest minneverdige øyeblikkene inkluderer nok øyeblikkene hvor jeg innså at grensene mine var mye lenger enn jeg trodde. Det har vært en inspirerende opplevelse som har drevet meg til å fortsette å forbedre meg. VINNERHODE – OG LAGSPILLER

For å bli skikkelig god må man være veldig fokusert på egne forbedringer, prioritere egen tid høyt. Men en av Karams sterke sider er at han også jobber for å gjøre andre gode. For VM-landslaget var han også trener og motivator. - Som menneske så er jeg mentalt sterk. Jeg gir aldri opp, og jeg slutter aldri å drømme. Faglig så gjelder det samme egentlig. Jeg utfordrer meg selv hele tiden på nye ting for å bli bedre og bedre. - I VM 2023 klarte jeg å dele alt jeg hadde med mine landslagdeltakere mens vi egentlig konkurrerte sammen. Jeg tror på at «jeg er alle, og alle er meg», og jeg hadde alltid i hodet at om jeg vinner eller andre vinner så vinner uansett landslaget. F R I S Ø R M A R AT O N

Karam konkurrerte i flere herredisipliner i VM,

noen med lange forberedelser og noen nærmest på impuls. Men han fikk også med seg flere andre så det ble et team som hjalp hverandre frem. Også her ga det resultater i verdensklasse. - Jeg konkurrerte i fem disipliner. Jeg hadde egentlig trent mest på fade kombinasjon, som jeg også var i Italia to ganger for å lære mer om. Da jeg så at en av de norske deltakere var alene på mote kombinasjon fikk jeg plutselig lyst til å melde meg på for å motivere henne. Så fikk jeg kontakt med en til som hadde så lyst til å være med på laget. Jeg husker at vi to meldte oss på bare noen uker før VM, og vi hadde aldri øvd på denne disiplinen. Men mange treningstimer og forskjellige meninger utviklet oss raskt, så gjorde vi det som et lag til vi klarte å få til gull – og bronse og sølv på laget. - Så jeg må bare si at det var helt magisk og uventet for min del og mine lagkolleger. Samtidig så vil jeg benytte muligheten til å takke min beste venn og nye kollega Nashwa Bazbouz for den fine fargen og fargeideen for motekonkurransen. For vi fikk virkelig skryt for fargen vår, som var annerledes. Resultatene var basert på den fine formen og ikke minst den fargen som vi fikk til. - Det å melde seg på fem disipliner er som at du konkurrerer i mange løpsdistanser som blir som en maraton. Du må trene, trene og trene – og trene litt til. Jeg angrer ikke på det, men må si at jeg gjør aldri det igjen - eller kanskje igjen. Vet ikke, ler Karam. Innsatsen ga fantastiske resultater, men det kostet krefter. - Jeg begynte allerede fem måneder før VM, og hadde minst 1-3 timers trening hver dag, før og etter arbeidstid. Må innrømme at det var tungt, men det var verdt det. DEN BESTE DAGEN

VM / OMC HairWorld er to tøffe konkurransedager,

FRISØR

4 / 2023

13


TEMA: KONKURRANSEFRISERING Kollegaer, venner og landslagsdeltakere. Nashwa Bazbouz har flyttet fra Bergen til Oslo for å jobbe sammen med Karam. - Vi får se da, om vi klarer å gjøre det enda bedre til VM neste år. Dette jobbes det allerede med, og jeg vil benytte sjansen og be alle flotte frisører som har den lille styrken inni seg og leser dette her, om å bli med til VM 2024. Vi starter forberedelsene tidlig, og vi må ha med de beste allerede nå. Påmelding til NM er første steg.

men Karam startet med gull og bronse i en fotokonkurranse der prisene ble delt ut under en spesiell seremoni dagen før arenakonkurransene. Det ble ikke så mye tid til å utforske Paris akkurat. Men etter konkurransene var stemningen på topp. - Jeg må si at det var typisk meg. Så ikke så mye av Paris bortsett fra hotellet og konkurranselokalet. Rommet mitt var møteplass / treningsplass for alle andre deltakere. Vi trente fra 06 på morgenen til 03 på natta. Det var gøy med gull første dag, men måtte bite tenna sammen og dra rett på rommet for å øve til neste dag uten å feire noe. - Så tok vi helt av siste dagen. Paris hørte oss! En stor og fin gjeng med norske flagg og medaljer. Åh Gud, jeg må si at denne dagen var den beste dagen i mitt liv. UNIKT FELLESSKAP

Norges VM-lag anno 2023 ble en sammensveiset gjeng som gjorde hverandre gode. Resultatene forteller sitt, men miljøet og fellesskapet er hva man bygger fremtiden på. NFVB håper dette er starten på en æra. Selv er Karam klar for VM ’24 – med et enda større landslag. - I 2023 opplevde vi et helt spesielt fellesskap og konkurranseånd i laget – noe virkelig unikt. En hjertelig takk til hver enkelt på vårt lag for den utrolige innsatsen. Jeg ser frem til at 2024-laget blir dobbelt så stort, spesielt med den uvurderlige erfaringen vi delte både i herre- og damelaget. Med denne sterke dynamikken tror jeg Norge vil stå på pallen flere ganger, og jeg gleder meg til fortsettelsen, med samme tempo og dedikasjon som preget 2023, smiler Karam. DEN «NYE» HVERDAGEN

Etter VM kommer hverdagen, med salongdrift, kone

14

FRISØR

4 / 2023

og barn. Karams salong, Idol The Lord of Hair ligger på Holmlia, i utkanten av Oslo. Familien er bosatt i Hobøl i Østfold. Enda et stykke ut fra byen, kan man si. For Karam er dette et bevisst valg. Han har ingen planer om å innta Oslo sentrum. - Jeg tenkte at alt skal roe seg etter VM, men nei, da kom jeg hjem til fulle lister og mange kursreiser. Ikke mist har det vært telefoner og mailer fra den ene og den andre tv-kanalen. Det er jo litt gøy, synes jeg. - Nei, den nye hverdagen er jo minst like krevende. Jeg er kjent for å være opptatt, for det er både fulle dager i salongen, spesielt nå, og så klart mye kurs og kursforespørsler. Jeg må også drive salongen og nettbutikken, og jeg er med på å designe og bestille mitt eget frisørutstyr som selges videre til frisørene. Og så er det å være ektemann og pappa… KaRam/Idol The Lord of Hair har blitt et sterkt varemerke på Holmlia. Alle vet hvem han er og hvor salongen er, det fikk vi selv erfare under vårt besøk der. - Mange har spesielle meninger om stedet, og veldig mange som da mente at vi bør flytte mot sentrum for å få de fineste kundene. Jeg svarer alltid at dette er mitt andre hjem, og stedet har virkelig vært spesielt for meg siden jeg startet salongen her for 12 år siden. Jeg er rett og slett glad i Holmlia, sier Karam med overbevisning. TA K K E R S I N E V I K T I G S T E S T Ø T T E SPILLERE

- Familien og kona har støttet meg utrolig mye, og uten denne støtten så hadde jeg aldri klart å få til det jeg er i dag. Jeg må også si at mine gode venner og kolleger er som min store familie i livet, sier verdensmester Karam Abdelhadi.


TEMA: KONKURRANSEFRISERING

Lokal kjendis. Alle på Holmlia vet hvem han er, og Karam har ingen planer om å flytte til mer sentral beliggenhet.

Karam og kona Maria Fursa. Han takker henne for uvurderlig støtte i et krevende løp for å bli verdens beste frisør. Hun jobber også som hudpleier i Idol The Lord of Hair, så de ses mye selv om han jobber mye utover ordinære arbeidsdager. I 2019 fikk Karam fra Irak og Maria fra Ukraina norsk statsborgerskap ved en høytidelig seremoni i Oslo Konserthus.

KARAM OM VM OG LANDSLAGET

KARAM OM NØKKELEN TIL SUKSESS

- Konkurrere i verdensmesterskapet gir deg: → Faglig prestisje: Bekrefter dine ferdigheter globalt. → Internasjonal anerkjennelse: Åpner dører for internasjonale muligheter. → Personlig stolthet og selvtillit: Bygger selvtillit og personlig prestisje. → Karriereutvikling: Muligheter for samarbeid og karrierevekst. → Nettverksbygging: Sterke bånd med toppfrisører og eksperter. → Salongens prestisje: Øker omdømmet og kan tiltrekke flere kunder. → Inspirasjon for kolleger: Setter standarder og motiverer andre. → Læring og vekst: Gir verdifulle erfaringer for faglig og personlig utvikling.

- For å bli den beste innen ditt felt, enten det er frisørfaget eller noe annet, er det flere viktige prioriteter som kan være avgjørende: → Dedikasjon og hardt arbeid: Å være den beste krever en urokkelig dedikasjon til ditt håndverk. Hardt arbeid og innsats er grunnlaget for suksess. → Kontinuerlig læring: Hold deg oppdatert på de nyeste trendene, teknikkene og bransjens utvikling. Fortsett å lære og forbedre deg selv. → Pasjon: Lidenskap er drivkraften bak suksess. Ha en ekte kjærlighet for det du gjør, og la denne lidenskapen guide deg gjennom utfordringer. → Selvdisiplin: Utvikle gode arbeidsvaner og selvdisiplin. Dette inkluderer å sette realistiske mål og jobbe systematisk mot dem. → Konkurranseinstinkt: Et sunt konkurranseinstinkt kan være en kraftig drivkraft. Sammenlign deg selv med de beste, lær av dem, og utfordre deg selv til stadig å forbedre deg. → Innovasjon: Vær åpen for nye ideer og eksperimenter med kreativitet. Innovasjon skiller ofte de beste fra resten. → Motstandskraft: Vær forberedt på å møte utfordringer og motstand. Motstandskraft er avgjørende for å overvinne hindringer. → Mentorering og nettverk: Bygg relasjoner med andre fagfolk og ha mentor(er) som kan veilede deg. Lær av andres erfaringer. → Balanse: Selv om ambisjon er viktig, er det også viktig å opprettholde en balanse mellom arbeid og liv. En sunn kropp og sinn er avgjørende for langvarig suksess. Ved å kombinere disse prioriteringene, kan du legge grunnlaget for å bli den beste i ditt felt.

FRISØR

4 / 2023

15


TEMA: KONKURRANSEFRISERING

KARAMS REISE Karam Abdelhadi (40) vokste opp i Irak, og kom til Norge som flyktning for 14 år siden. I en vanskelig tid har frisørbakgrunnen hjulpet ham til å komme i kontakt med mennesker, lære språk og bygge en fantastisk karriere.

- Min faglige og personlige reise er ganske unik, da jeg har fått fagopplæring både i Irak og Norge. Denne todelte erfaringen har formet min tilnærming til frisørfaget på en rik og mangfoldig måte. Og som jeg alltid sier: Jeg har klart å mikse begge sammen for å få til denne suksessen jeg virkelig har fått i dag.

- Jeg startet frisørreisen min tidlig, da jeg gikk på videregående skole – på en kunstlinje. I sommerferien tok jeg et frisør/barberkurs for å få lære et yrke som jeg kunne kombinere med skolen. Etter å ha fullført kurset var det bare å gå ut for å finne en salong som tar imot meg som lærling. Det tok ikke så lang tid for meg å bli den mest populære barberen i området i min egen by, Mosul i Irak. Allerede som 19-åring åpnet jeg en salong i nabolaget. Jeg fant ut at dette var det beste valget for meg; en ung mann som ønsker å nyte ungdomslivet og samtidig tjene penger for å fortsette studiet. Jeg hadde ingen behov for å dra noe steder for å henge sammen med andre ungdommer. Det var omvendt: Alle var hos meg for det sosiale og for å klippe seg. KRIGENS REDSLER

Karam hadde et godt liv i Irak, forholdene tatt i betraktning. Men alt fra barndommen var landet preget av ulike kriger og uroligheter. Da IS tok makten ble det riktig ille. Mange har sett bildene fra herjingene i Mosul, men det er vanskelig å forestille seg bomber og henrettelser på nært hold. På slutten av 2007 måtte han flykte etter å ha opplevd krigen på sine verste sider. - I Mosul var det da ingen lyse utsikter eller mulighet for et godt liv lenger. Så startet den lange reisen gjennom flere land som papirløs og hjemløs, og uten penger. Det var frisøryrket som reddet meg hele veien. Jeg kunne klippe folk for mat, røyk eller betaling for å fortsette å leve videre mens jeg var på vei til Norge. E N N O R S K S TA R T

- Da jeg kom til Norge så ble det igjen litt av det samme scenario. Jeg begynte tidlig å klippe folk på asylmottaket på et bitt lite sted som heter Rognan. Husker godt at det var en kø av kunder som kom utenfra mottaket. Da fikk jeg beskjed at jeg måtte stoppe, for en salong må være et registeret firma, ting jeg ikke visste om. Dro så videre til Oslo for å finne lykken i storbyen. Jeg brukte to år på å lære meg norsk, og jeg var rundt over alt for å få skaffe meg jobb - noe jeg ikke fikk fordi jeg var papirløs. Men jeg brukte tiden smart for å lære norsk, og for å kunne studere mer om frisøryrket og salongdrift.

S T O LT M E D L E M AV N F V B

VA L G E T

- Da jeg fikk min oppholdstillatelse i Norge så var jeg utrolig glad for at jeg endelig kunne starte å jobbe på de beste salongene. Men uten norsk/nordisk fagbrev fra en frisørskole ble det avslag og stor skuffelse. Jeg fikk derimot invitasjoner fra mange salonger som ikke er på det nivået jeg har drømt om. Valget var ikke så enkelt. Starte skolering helt på nytt på en norsk frisørskole, eller gi opp drømmen og akseptere å jobbe i noen salonger uten noe som helst fremtid. - Jeg var 26 år, gift og hadde ingen inntekt. Flere år på skole passet dårlig. Jeg kunne også herrefaget mye bedre enn mange andre, og aller helst ville jeg drive med herrefrisering og ikke annet. Jeg valgte derfor å gå for å starte min egen salong. Det var den korteste veien, men også den tøffeste. Så i 2011 startet jeg opp Idol frisør på Holmlia, og i 2015 ble det Idol the Lord of Hair AS. Og etter noen år så fikk jeg mange medarbeidere. K O N S TA N T O P P L Æ R I N G

- I løpet av de årene var jeg jevnlig på kursing både i Norge og utenlands for å bygge opp min kompetanse som frisør. Jeg husker godt i 2016 var jeg innom NM, men jeg kunne ingen ting om konkurranseverdenen. Det eneste jeg så for meg er at jeg kan levere bedre enn det jeg så på herredelen. Hvorfor ikke, tenkte jeg? Jeg må bare sette i gang for å vise at jeg kan det, for det hjelper ikke bare å sitte og si at jeg er best. - Jeg satt i gang med drømmen i 2019. Da hadde jeg begynt å leke litt med kamera og dele mine arbeider med andre, og fikk masse forespørsel om kurs­ ing i fade. Men jeg fikk like mye kritiske meninger, som hvem er du og hvorfor bør jeg gå på kurs med deg. Jeg tenkte derfor at jeg må videre for å bekrefte at jeg var god nok til å ha kallenavnet «fadekongen». Jeg reiste rundt for å delta på alt som finnes av hårkonkurranser, og jeg deltok på alt som finnes av fotokonkurranser. 2023 var det året jeg endelig fikk det til. Norgesmester i fade kombinasjon og verdensmester i skinfade og mote, samt en rekke andre medaljer. En drøm som kom til oppfyllelse. HØR KARAMS HISTORIE

Du kan høre Karams dramatiske flyktninghistorie på podcasten «Frisøren fra Mosul» (podme.com/ no/avhort)

- Jeg er medlem av NFVB fordi jeg tror på styrken i fellesskapet og viktigheten av lederskap. Medlemskapet har ikke bare gitt meg muligheten til å konkurrere i NM og VM, men det har også vært en uvurderlig kilde til nytte og glede. Spesielt under den utfordrende perioden med koronapandemien, har NFVB vist seg som en avgjørende støttespiller. NFVB har tydelig håndtert situasjonen, og hjelpen har vært både rask og fornuftig. Dette har styrket troen min på fellesskapets kraft og viktigheten av ledelsesroller. - Samtidig ønsker jeg å utfordre NFVB til å bli enda bedre på å inkludere så mange seriøse bedrifter som mulig. Dette vil ikke bare forsterke fellesskapet, men også bidra til å gjøre frisøryrket mer lønnsomt og beskyttet, på lik linje med andre håndverksyrker. Jeg ser frem til fortsatt samarbeid og vekst sammen med NFVB. 16

FRISØR

4 / 2023


2024

NORGESMESTERSKAP I HUDPLEIE / FRISERING

2024

NORGESMESTERSKAP I HUDPLEIE / FRISERING

9. MARS 2024 - NOVA SPEKTRUM, LILLESTRØM

Er du en av Norges beste frisører? Lørdag 9. mars 2024 er det igjen klart for Beauty is Business med norgesmesterskapene i frisering og hudpleie. La deg inspirere av VM-kongen Karam Abdelhadi. PÅ M E L D I N G S F R I S T: 1 2 . F E B R U A R 2 0 2 4

Mer info: nfvb.no

NM i frisering og hudpleie arrangeres av:

FRISØR

4 / 2023

17


TEMA: ÅRETS FRISØR 2023

Klær spiller en stor rolle for å skape den riktige følelsen. Jeg liker å jobbe med klesdesign. Det har vært min pasjon. Jeg var i tvil om jeg skulle satse på dette, men valgte å satse på en frisørkarriere isteden. Men nå kan jeg forene dette, og det er veldig tilfredsstillende.

18

FRISØR

4 / 2023


TEMA: ÅRETS FRISØR 2023

PRISVINNER DANIEL STEIEN, ADAM OG EVA GRENSEN:

G renseoversk ri d en d e m ultikunst n er - Jeg ønsket å utfordre meg selv og utforske egne følelser knyttet til maskulinitet. Samtidig ville jeg prøve å utvide rammene for herrefaget. Da ble det viktig å tenke helhetlig, og bruke klær for å skape en stil og å gi følelser i uttrykket jeg ville formidle, sier Daniel Steien, vinner av Årets Frisør Herrekolleksjon 2023. TEKST O G FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Jeg ble faktisk litt overrasket over å vinne prisen, fordi dette først og fremst handlet om å realisere mine egne ideer. For min del er gleden ved å skape noe nytt drivkraften i det jeg gjør. Jeg er egentlig ikke et konkurransemenneske, og føler meg veldig ukomfortabel ved å få mye oppmerksomhet. Så jeg hadde nesten ikke lyst til å gå opp på scenen for å motta prisen, men det var veldig gøy å oppleve applausen fra bransjekolleger under prisfesten. Det er en stor ære, og det varmet, smiler Daniel Steien under vårt besøk på arbeidsplassen Adam og Eva Grensen. UTFORSKE OG REALISERE

Daniel Steien er en ydmyk prisvinner. Adam og Evamiljøet er ganske ekstrovert, men Daniel fremstår som litt beskjeden. - Ja, jeg er nok det. Det viktigste for meg er å utforske uttrykk og realisere ideer. Fotokonkurransen gir meg anledning til å gjøre det, og jeg har deltatt i konkurransen Årets Frisør fra jeg var lærling. For min del er det fotokonkurransen Årets Frisør som gjelder. Men jeg gjør også foto-shoots til reklamekampanjer, Adam og Evas egne kampanjer og motevisninger.

appellerer til mine kreative sider. Jeg har blitt nominert til prisen i fjor og i år, og har planer om å lage en fotokolleksjon til neste år også. Men jeg synes herrekategorien er spennende. Her prøver jeg å utfordre forestillingene om herrefaget. Se hvor langt jeg kan strekke uttrykkene, og krysse grensene mellom frisering og fashion. KLESDESIGNER

- Til hovedbildet i herrekolleksjonen har jeg selv designet og strikket klærne. Det å jobbe med kles­ kolleksjoner er en viktig del av meg, sier Daniel, som kan skilte med en bachelorgrad i klesdesign. Han hadde for øvrig en egen kolleksjonsvisning under Oslo Runway tidligere i år. - Jeg liker å jobbe med klesdesign, og liker spesielt å lage strikkekolleksjoner. Jeg har drevet med klesdesign i hele mitt liv. Det startet med at jeg strikket for Husfliden fra jeg var liten og det har jeg fortsatt med. Strikk er blitt min greie, og jeg bruker dette i mine kolleksjoner, sier Daniel. Her kan det legges til, at han også er en del av Adam og Evas kreative team, som vant kategorien Årets Kreative team 2023. Daniel sto for hårstylingen, og modellene på tre av de fire kolleksjonsbildene viser Daniels design, egenhendig strikket av ham selv.

T O F AV O R I T T K AT E G O R I E R

I år, som i fjor, leverte Daniel Steien fotokolleksjoner til kategoriene Herrekolleksjon og Avant Garde. Dette er priskategorier som appellerer til Daniel. - Avant Garde kategorien gir muligheter til å være grenseløs og utforske nye uttrykk, så det er noe som

VIL SKAPE GODE FØLELSER

Daniel Steien liker å tenke ut-av-boksen, og er et kreativt talent som liker å utfordre oppfatninger av klipp, farge og fashion. Men er herrekundene i salongen klar for dette?

FRISØR

4 / 2023

19


TEMA: ÅRETS FRISØR 2023

ÅRETS FRISØR HERREKOLLEKSJON 2023

Juryen uttaler: Vinnerkolleksjonen viser en veldig god styling, uten at det virker overfrisert. Vi liker også det litt futuristiske uttrykket. En herrekolleksjon som krysser grenser. Det var kjempegøy å vinne pris under Årets Frisør. Jeg ser på det som en stor ære. Jeg prøver bare å ha fokus på å jobbe med noe gøy mens jeg er i prosessen, sier Daniel Steien, Årets Frisør Herrekolleksjon 2023.

Hår/farge/styling: Daniel Steien, Adam og Eva Grensen/Grenseløse AS Foto: Morten Skalstad Modeller: Daniel, Kevin og Sondre

- Jeg må nok si at herrekundene er litt konservative, så jeg oppfyller ønsket om at frisyren skal fungere i hverdagen og at de er komfortable med uttrykket. Det blir gjerne litt klassisk klipp og styling, selv om enkelte går for mer edgy uttrykk. Damene er mer villig til å gi meg frihet når det gjelder klipp, fargedesign og styling. Så for meg er det gøy å jobbe med både dame- og herrekunder. - Men jeg liker å skape gode følelser og en trendy look, uansett hva jeg gjør, legger han til. MODELLER MED PERSONLIGHET

Det er en kjent sak at modellbyråene legger restriksjoner på hva man kan gjøre, ikke minst på fargesiden. Men Daniels tette relasjoner til motebransjen, gjør at han mener å ha muligheten til å jobbe «grenseløst». - Når jeg utvikler ideer, starter jeg gjerne med å ha et bilde av to uttrykk i hodet, og så blir det tredje uttrykket et bindeledd. Det tar litt tid å samle inn-

trykk, så jeg får et tydelig bilde av hva jeg vil gjøre. Valg av modeller er viktig. Daniel fra Team Modellbyrå var perfekt for å skape den følelsen jeg ville på det androgyne uttrykket i hovedbildet. De to øvrige modellene, Sondre og Kevin, var også avgjørende for å skape en helhetlig kolleksjon med stor spennvidde. De var sterke personligheter som løftet uttrykkene jeg ville skape. - Jeg synes i grunnen at jeg får lov til å gjøre det jeg vil, men det er viktig at modellen er med på og engasjert i det jeg vil uttrykke. Sammen med fotografen er dette med på å løfte kvaliteten på uttrykket. SLIPP DEG LØS

Daniel er dedikert i alt han gjør. Men bedyrer at han ikke er en perfeksjonist i ordets snevre forstand. - Jeg er kanskje en perfeksjonist på en litt åpen måte. Teknisk er jeg kanskje litt nerd, men fortsatt på en åpen måte. Hvis jeg skal gi andre et råd, er det å slippe seg litt løs. Jeg fikk det mye bedre når jeg

Navn: Daniel Steien (28) Arbeidssted: Adam og Eva Grensen Stilling: Art director Priser og nominasjoner: 2016: Adam og Eva Internpris Årets Lærling 2017: nominert Årets Frisør region 1 2022: nominert Årets Avant Garde, nominert Årets Herrefrisør og som deltager i Årets Kreative team. 2023: Nominert til Årets Frisør Avant Garde. Vinner av prisen Årets Frisør Herrekolleksjon og som deltaker i Årets Frisør Kreative Team.

20

FRISØR

4 / 2023


Å R E T S K R E AT I V E T E A M 2023 Daniel Steien er en del av Adam og Evas kreative team. Bildet viser modeller med Daniels strikkedesign, som er strikket av ham selv. Han har også gjort hårstylingen. Juryen uttalte: En billedkolleksjon som viser et høyt nivå innen foto. Juryen liker den dystre stemningen og at det er et mangfold i valget av modeller. Stylingen er god. Lyssettingen i bildene er brukt på en måte som gjør at frisyrene fremheves i hvert bilde, og frisyrene er gode.

sluttet å prøve så hardt. Det ble bedre når man er litt åpen og senker skuldrene. Da får man det også mer gøy. « S T O R FA M I L I E N » I N S P I R E R E R

På spørsmål om hva det betyr å være en del av Adam og Eva Kreative team, mener Daniel at alle i teamet spiller hverandre gode. - Vi har alle noe å bidra med når det gjelder ideer og løsninger. Når ting kommer fra ulike perspektiver, får man brynt seg. Det har definitivt gjort meg bedre rent faglig å være en del av et så sterkt team, sier Daniel. Og Daniel har definitivt satt sin signatur på årets vinnerkolleksjon med strikkedesign og hårstyling på modellene. Kolleksjonen er et team-arbeid der alle bidrar med sitt. INSPIRASJONSKILDER

D E S I G N M E D F O K U S PÅ M I L J Ø E T

Daniel blir som mange andre inspirert av opplevelser og prosjekter man er involvert i. Men forut for kreeringen av årets vinnerkolleksjon, var det spesielt én inspirasjonskilde han velger å trekke frem. - Jeg var på Salon International i London og fikk oppleve klipp og farge med Sassoon teamet. Det har vært en viktig inspirasjonskilde. De smakfulle kontrastene mellom lys og mørke, sterke farger uten å flashe, det ga meg inspirasjon, avrunder Daniel Steien.

ÅRETS FRISØR

2 0 2 4

ÅRE TS FRI SØ R

2 0 2 4

TA UTFORDRINGEN! Du kan fortsatt melde deg på til fotokonkurransen Årets Frisør 2024. Gå inn på nfvb.no og les mer om kategorier, kriterier og tidsfrister.

Daniel jobber med veganske materialer for å finne nye miljømessige måter å designe på. Han har en bachelor i mote- og kostymedesign fra Kunsthøgskolen i Oslo (KHIO). Kreativitet er nøkkelen, og med påvirkning fra oppveksten i den nordnorske naturen blander Daniel denne råheten med fargene og mangfoldet i bylivet. Daniel eksperimenterer med strikke- og hekleteknikker i sitt design med fokus på gender fluidity. Hår team: Daniel Steien, Cecilie Ravn / Adam og Eva Grensen Makeup team: Oliwia Paszek, Ioana Teodora Arhiroae / Adam og Eva Modeller: Daniel Jelinski, Biyariq Hassan, Daniel Skjerstad, Henrik Mortensen, Sebastian Santha, Vårin Strand Koreograf: Marianne Haugli Produksjon: Sigrid Hesla Breie / Adam og Eva Gruppen, Hilde P.Reljin / Collective Oslo Productions Foto: Stine Heyerdahl

FRISØR

4 / 2023

21


Impuls er

GUTTER MED STIL Årets Frisør er en stor skattkiste med inspirasjon. Vi henter her frem noen eksempler fra arbeider som tidligere har vært blant de nominerte til Årets Herrefrisør. De viser at en frisør kan skape en stil som gir mannen en «attitude». La det også bli en inspirasjon til å delta i Årets Frisør 2024.

FRISØR: KAMILA LIDIA JANECKA - SKALSKA, CAMILLA FRISØR JANECKA - SKALSKA FOTO: DANIEL ZEGA NOMINERT ÅRETS HERREFRISØR 2021

22

FRISØR

4 / 2023


F R I S Ø R : S Ø LV I B J Ø R N E V O L L , N I K I TA H A I R N O R WAY A S AV D . S T R A N D G AT E N F O T O : H A N N E C AT H R I N O L S E N NOMINERT ÅRETS HERREFRISØR 2019

KA, FRISØR: JØRGEN BECH KLEMMETSEN, SYVOGTYVE AS F O T O : M A R T I N H O LT E NOMINERT ÅRETS HERREFRISØR 2022

FRISØR

4 / 2023

23


Impuls er

C O OL GUYS N M - M O D E L L E R PÅ B R Y G G E K A N T E N

Inspirasjon til salong og konkurranser. NM 2024 foregår 9. mars i Lillestrøm.

24

FRISØR

4 / 2023


Å R ETS FRISØ R

2024

Konkurransen Årets Frisør 2024 er i gang. Bli med på bransjens mest prestisjefylte fotokonkurranse! PÅ M E L D I N G S F R I S T: 1 0 . D E S E M B E R INNLEVERINGSFRIST: 20. DESEMBER

Fotokategoriene, reglementene og påmeldingslink finner du på nfvb.no FRISØR

4 / 2023

25


Impuls er

MALE FOCUS Det handler alltid om å skape uttrykk som definerer. Her har Stian Holter fra Tendenz skapt tre stilretninger med inspirasjon fra ulike miljøer. Ta et øyeblikksbilde fra historien og tolk det inn i dagens setting. Bruk kreativitet og fagkunnskap og ha det skikkelig gøy på jobben.

H Å R : S T I A N H O LT E R , T E N D E N Z MODELLBYRÅ: EB MODELS

26

FRISØR

4 / 2023


FOTO: KIRSTI AUKE

SZ YMO N S K O T S K E R U T E R M E D E N T W I S T.

FRISØR

4 / 2023

27


Her har jeg hentet inspirasjon fra Jim Morrison, litt naturlig 70-talls look, forteller Stian Holter.

28

FRISØR

4 / 2023

FOTO: EMILIE STØLEN

MARTIN

7 0 -TA L L S LO O K


FOTO: EMILIE STØLEN

LY D E R URBAN GRUNCH

Impuls e r H Å R : S T I A N H O LT E R , T E N D E N Z MODELLBYRÅ: EB MODELS FRISØR

4 / 2023

29


Impuls er

BEST MEN Denne kolleksjonen fra Arjan Bevers vant Best Men i AIPP Awards, en global konkurranse der juryen er internasjonale frisørmagasiner. Arjan Bevers var selv i juryen i vår egen Årets Frisør 2023. Hans filosofi er at frisyrene skal forsterke personlig identitet. Disse vinnerbildene viser også hvordan hår kan være et statement.

HÅR OG FOTO: ARJAN BEVERS

30

FRISØR

4 / 2023


FRISØR

4 / 2023

31


32

FRISØR

4 / 2023


Impuls er HÅR OG FOTO: ARJAN BEVERS

FRISØR

4 / 2023

33


TEMA: MENN OG HÅRTAP

MARKUS SÆLE, ADAM OG EVA:

Hårtap er en vei til nye muligheter - Jeg synes det er veldig inspirerende og takknemlig å jobbe med herrekunder. Men det er ikke til å unngå at jeg har kunder i stolen som begynner å bli relativt tynne i håret. Da er det fint å kunne tilby alternative løsninger. Bruk av hårdeler for å skape en kundevennlig look er noe jeg jobber mye med, fremholder Markus Sæle, Adam og Eva Allmenningen, Bergen. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Hårtap er for mange et veldig sårt tema å snakke om. Jeg får mange meldinger på SoMe fra menn som forteller at de sliter med selvtilliten. For min del er dette en inspirasjon til å utgjøre en positiv forskjell. Jeg bruker hårdeler som gjør at mine herrekunder kan kaste capsen med stor trygghet og se ut akkurat som de ønsker seg, sier Markus Sæle. T I L L I T T I L FA G K U N N S K A P

Markus Sæle er en profilert konkurransefrisør. Han var med i VM i Paris i kategorien Senior Gents Barber, der laget fikk en 4. plass.

Markus opplever at kundene setter stor pris på hans fagkunnskap. - Tillit er viktig. Målet med behandlingene er ikke å øse på med behandlinger til dem som egentlig ikke trenger det. Det vil bare være med å skape mer usikkerhet rundt hårtap. Har man litt viker, så er det mange kule frisyrer som vikene er med på å fremheve som noe rått. - For de som ikke har nok hår til å til å gjøre en spesiell frisyre ut av det, er det en veldig spesiell opplevelse både for kunden og meg som frisør å få være med på å tenke alternativt. Vi legger begge kortene på bordet, og det skaper etter min erfaring tillit. Kundene har stort tillit til mine vurderinger av hva som kan gjøres og hvilke resultater man kan oppnå, sier Markus. U FA R L I G G J Ø R B E H A N D L I N G E N

Noen kunder ønsker diskresjon, men Markus er positivt overrasket over at de fleste gjerne velger å sitte i en åpen salong. - Kundene får alltid valget mellom å sitte i en åpen salong foran de andre kundene, eller om de ønsker at vi skal forflytte oss til et rom som ligger mer privat. Hittil har alle valgt å sitte i en åpen salong, og det synes jeg er dødskult. Noen sitter med øynene lukket gjennom hele behandlingen for at de skal få en «wow-opplevelse» når de først ser seg i speilet. Det er ofte et høyt «wow» som følger når resultatet synliggjøres. Det er også alltid gøy å høre alle de positive tilbakemeldingene kunden har fått fra sin

34

FRISØR

4 / 2023

- Mitt mål er å fjerne stigma eller usikkerhet ved bruk av hårdeler. Jeg mener vi som fagutøvere må jobbe for å normalisere dette på samme måte som vi har normalisert extensions, mener Markus Sæle. – Jeg brenner for herrefaget, og det er veldig inspirerende å gjøre herrekundene fornøyde.

omgangskrets. Det gjør meg mer motivert og inspirert til å fortsette å jobbe videre med hårdeler. KUNDEN FØRST

Markus mener man først og fremst må se på løsninger som innfris kundenes forventninger. - Vil du tjene mye penger på hårdeler, så kan du det. Men kunden merker fort om det er dette som er hovedmålet. Det er jo ikke satt noen fastpris på hårdeler heller. Jeg hører om noen som tar 8.000 kroner og en annen 15.000 kroner. Det er ikke stor forskjell på innkjøpsprisen, så man må først og fremst tenke på å gjøre kundene fornøyd. Da kan man ta seg betalt, mener Markus Sæle.


TEMA: MENN OG HÅRTAP

ØYSTEIN KLEPPE, KLEPPE FRISØR OG APOLLO HÅRSENTER

Hårerstatning handler om tillit - Fagkunnskap og gode evner til å bygge kunderelasjoner er noe vi jobber aktivt med i Apollo Hårsenter her på Gjøvik. Gjennom tilknytningen til Apollo-kjeden får vi også tilgang til de beste verktøyene for å utføre behandlinger som kundene setter pris på, sier daglig leder Øystein Kleppe, Kleppe Frisør og Apollo Hårsenter. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Skal du lykkes som fagutøver i denne delen av frisørmarkedet, kreves det profesjonelle fagkunnskaper ut over klipp og farge. Det å skape flotte resultater ved bruk av hårdeler og parykker, krever en grundig konsultasjon og evnen til å vurdere hva som skal til for å innfri kundens forventninger. Man må være ærlig og gi kundene trygghet for at de får noe de klarer å leve med. Det er viktig å kjenne kundene godt, så de har tillit til dine råd, sier Øystein Kleppe. Han legger til, at menn som merker de blir tynnere i håret og gir uttrykk for dette, er noe man bør ta tak i. Da kan man foreslå løsninger som avhjelper dette som en start. - Mange har produkter som bremser håravfall, men jeg vil også trekke frem at det finnes hårdelsystemer i dag som er tynne og naturlige. Delene festes på hodebunnen og fremstår som autentisk hår. Det er helt usynlig at man har brukt hårdeler. Er kundene fornøyd, kan dette også utvides og forandres i takt med fremtidige hårtap.

Daglig leder Øystein Kleppe er opptatt av håndverksmessig kvalitet i arbeidet han gjør.

Gode rutiner og fagkunnskap skaper gode resultater. – Bygger du tillitt og leverer resultater, får du lojale og betalingsvillige kunder.

V I S H VA D U K A N P Å S O S I A L E MEDIER

Øystein ser en klar effekt av at kundene har sett løsninger på sosiale medier. Selv har han lagt ut et eksempel på Apollo Hårsenter Gjøviks hjemmeside, Den viser hva som kan oppnås av resultater. - Det fungerer godt med å bruke sosiale medier. Ofte har tanken på å gjøre noe med håravfall utviklet seg over tid hos kundene. Min erfaring er at de også er godt orientert når de kommer til oss. Så utgangspunktet ligger der, enten man snakker om faste kunder i salongen, eller noen som kommer for første gang for å få informasjon om løsninger for hårtap. H Å R D E L E R V S . H Å R T R A N S P L A N TA S J O N

Hårtransplantasjon har blitt en aktuell løsning for mange. Øystein mener dette kan være en løsning, men den har også sine begrensninger. - Det spørs hvor mye hår kunden har mistet, og hvor mye man kan flytte av eksisterende hår. I og med at kunden kan fortsette å miste hår etter en transplantasjon, er det viktig å gi informasjon om dette. Men vi må hele tiden være ærlige, kanskje kan bruk av hårdeler og parykkløsninger være riktig, eller så kan hårtransplantasjon fungere. Det må vurderes i hvert enkelt tilfelle.

IKKE FOR ALLE

Skal man bli god på noe må man jobbe dedikert. Og Øystein har lang fartstid i feltet og vet hva han snakker om. - Jeg driver en familiebedrift i tredje generasjon, så jeg er nærmest født inn i frisørbransjen. Min far valgte å satse på parykker og hårdeler i tillegg til den tradisjonelle frisørdriften tilbake på 70-tallet. Jeg selv begynte med parykker og hårdeler i 1995, og jeg har fortsatt å utvikle denne delen av virksomheten gjennom tilknytning til Apollo Hårsenter-kjeden. Så vi har erfaring og ekspertise som gjør at vi er trygge på å skape gode resultater for kundene, sier Øystein og legger til at frisører som vurderer å gå inn på dette feltet, må skaffe seg teoretisk og praktisk kompetanse. - Vi har fått inn kunder fra tradisjonelle frisører, der lim ikke er fjernet før ny påsettelse, og resten av arbeidet ikke er av topp kvalitet. Så jeg vil sterkt påpeke, at dette ikke er et venstrehåndsarbeid. Skal du lykkes med hårerstatninger, kreves kunnskap og at du jobber jevnt med dette, avrunder han.

FRISØR

4 / 2023

35


ANNONSØRINNHOLD

En SKALLET MANN

TRENGER INGEN FRISØR Frisører liker selvsagt menn med hår. For hver mann som velger barbering for et skallet liv, forsvinner en lojal kunde fra frisøren. Hårtransplantasjon er en anerkjent, sikker og velkjent metode for de som ønsker å få sitt eget hår tilbake. Og for frisører som vil beholde sine kunder.

KAI YTREDAL

Om hårtap, lojale kunder og egen hårtransplantasjon Kai Ytredal har tatt hårtransplantasjon hos Masterklinikken. Kai er frisør og eier og driver frisørkjeden Tango i tillegg til herresalongene Tom Wolf. SNAKKER KUNDENE MED SIN FRISØR OM HÅRTAP?

Ja, det er stadig folk som spør hvordan de kan få håret tilbake. Det er viktig at vi i bransjen vet hva vi kan gjøre for menn med hårtap. For oss er det viktig at våre frisører har den kunnskapen å kunne formidle til kunder som lurer. Jeg ville vite mer om dette, og etter en prat med Sten Ture

H H

Eriksen hos Masterklinikken bestemte jeg meg for å teste behandlingen selv. Det ga meg både håret tilbake og et kvalifisert grunnlag for å fortelle om mulighetene for kundene. Jeg er veldig fornøyd med resultatet for egen del, og jeg har en trygg klinikk jeg kan anbefale. Jeg vet hva jeg snakker om og har tatt behandlingen selv.

H j h f e

m a h

NÅ VELGER KVINNER HÅRTRANSPLANTASJON

F

De siste årene har også kvinner oppdaget hva hårtransplantasjon kan gjøre for dem. For kvinner skjer hårtap på andre måter enn for menn. Mange kvinner opplever at hårtap kommer med overgangsalderen og hormonelle forandringer. Andre har hele livet ønsket seg en annen hårlinje enn den de møter i speilbildet. Hårtap hos kvinner skjer vanligvis på toppen av hodet og over et stort område, ikke i form av en måne, som hos menn. Gener er en avgjørende faktor for sannsynlig hårtap. Masterklinikken opplever økt pågang fra kvinner som ønsker å gjøre noe med hårtap, og vi får stadig flere henvendelser fra kvinner som hele livet har ønsket seg en annen hårlinje enn den de ble tildelt fra naturens side. Vi har hjulpet mange kvinner med å senke hårlinjen, med svært gode resultater.

D d g i m s

masterklinikken 2022a.indd 2

13.02.2022 17:45

masterklin


2022 17:45

75 % av menn som opplever hårtap kan få hjelp og behandling for dette. Noen har det helt fint med å miste håret, barbere seg og leve livet uten hår. Men, mange ønsker seg sitt eget hår tilbake.

HVORDAN OPPLEVDE DU BEHANDLINGEN HOS MASTERKLINIKKEN?

Hårtransplantasjon er et fantastisk alternativ, og jeg var ekstremt imponert over profesjonaliteten hos klinikken, fra første møte til behandlingen var ferdig. Jeg følte meg godt ivaretatt, og det var en kjempeopplevelse for meg, med veldig bra resultat. I herresalongene våre hos Tom Wolf får vi mange spørsmål om hår fra menn. Det er utrolig at du kan behandle hårtap så enkelt og raskt. Og helt uten ubehag.

HVA SIER FOLK I BRANSJEN OM DIN ERFARING?

Jeg ser at en del skuler på meg og ser om de kan se at jeg har gjort noe. De lurer kanskje med tanke på at de første hårtransplantasjonene som ble utført i Norge for veldig mange år siden ga behandlingsformen et dårlig rykte. Men det er umulig å se at jeg har tatt behandling. Noen spør meg direkte også, og da er det lett å vise og fortelle. I dag er hårtransplantasjon trygt og naturlig når det utføres av dyktig erfarne leger som på Masterklinikken.

FELLES FOR MENN SOM VIL GJØRE NOE MED SITT HÅRTAP De som kommer til Masterklinikken har gjerne et ønske om å gjenvinne speilbildet av den «looken» og det håret de hadde før. Først tynnes det i vikene eller på toppen. Da kommer den første tanken om å gjøre noe med det. Kanskje. Det er ofte en modningsprosess. For ti, femten år siden satt det lenger inne for mange å gjøre noe med hårtapet. I dag er hårtransplantasjon en ettertraktet, vanlig og anerkjent metode for alle som vil ha håret sitt tilbake. Menn har omfavnet mulighetene med hårtransplantasjon, og stadig fler velger behandling.

masterklinikken 2022a.indd 3

13.02.2022 17:45


ANNONSØRINNHOLD

HÅR-

TRANSPLANTASJON Slik foregår behandlingen STEG 1 ØNSKET OM Å FÅ HÅRET TILBAKE

Hos oss starter prosessen alltid med konsultasjon og en faglig vurdering av mulighetene. Kunden stiller alle spørsmålene de har om hårtransplantasjon. Vi forteller hva de kan forvente av resultatet.

STEG 2 VI TEGNER DIN HÅRLINJE

Å tegne en naturlig hårlinje er en kunst som krever lang erfaring. Hårlinjen tilpasses alder og hodeform. Legens erfaring med å gjenskape symmetri og ivareta det estetiske er avgjørende for resultatet. Og den nye hårlinjen skal naturlig gjenspeile den hårlinjen kunden hadde før hårtapet.

Hårete fakta

• Omtrent halvparten av 50 år gamle menn er helt eller delvis skallet. • Rundt halvparten av kvinner vil på et tidspunkt i livet oppleve merkbart hårtap. • Hårtap kan inntreffe så tidlig som fra 15-årsalderen for menn, men oftest ikke før

i 40-årene for kvinner. • Ca. 75 % av de som opplever hårtap kan få hjelp, men 25 % vil ikke få effekt av behandling. • Det er normalt å miste 80–100 hårstrå per dag. • Håret gror i faser, og hver vekstfase kan vare fra to til så lenge som åtte år. Deretter faller håret av, og et nytt begynner å vokse ut. • Underskudd av riboflavin, biotin, folat og vitamin B12 kan forårsake hårtap. • C-vitamin er et viktig tilskudd for å beholde et sunt hår gjennom menopausen.

masterklinikken 2022a.indd 4

13.02.2022 17:45

masterklin


2022 17:45

STEG 3 VI ANBEFALER, DU GODKJENNER

Vi vil tegne og vise vår beste anbefaling, basert på legens erfaring. Men det er alltid kunden som har det siste ordet.

STEG 4 UTHENTING AV HÅRSEKKER

I første del av behandlingen henter vi ut hårsekker. Vi løsner en og en hårsekk i det øverste hudlaget. Behandlingen er skånsom og smertefri. Det vil ikke være synlig for andre at vi har hentet ut hårsekker, og naturlig fylde i dette området opprettholdes.

STEG 5 PAUSE OG LUNSJ

I pausen serverer vi lunsj til kundens eget, private rom. Da er det tid for å spise, slappe av, se TV, bruke nett og lese ferske aviser.

VELKOMMEN TIL GRATIS KONSULTASJON HOS OSS I konsultasjonen gjør vi de faglige vurderingene av dine individuelle forutsetninger for å få ditt eget hår tilbake. Jeg har gjennomført rundt 15 000 konsultasjoner i løpet av de årene jeg har jobbet med faget. Jeg kan derfor gi deg en grundig beskrivelse av hva vi kan gjøre for deg, og hvilket resultat du kan forvente av behandlingen. Jeg har bakgrunn som frisør og har selv tatt behandlingen, og jeg kan gi deg svar på alt du lurer på om dine forutsetninger og vår behandling.

STEG 6 HÅRSEKKENE SETTES TILBAKE

I andre og siste del av behandlingen setter vi hårsekkene inn igjen i samme retning og vinkel som før hårtapet. Huden er elastisk og behandlingen gir ikke arr. Vi omplasserer hårsekkene skånsomt og uten kirurgi og det vil ikke synes for omverdenen at vi har omplassert hårsekker.

STEG 7 ETTER BEHANDLING

De som går ut døren hos oss etter behandling, vil se ut som da de ankom. Det er ikke mulig for andre å se at vi har hentet ut hårsekker. Dette er kun mulig fordi vi behandler uten å barbere. Det siste vi gjør er å style håret og dekke over det området som kan være litt rødt. Kundene våre reiser hjem med en følelse av velvære og kan se frem til å få håret sitt tilbake. Vi gir all informasjon om hårpleie i tiden etter behandlingen, som sikrer topp resultat.

masterklinikken 2022a.indd 5

I 2009 var jeg og mine kolleger i Masterklinikken med på å introdusere metoden for hårtransplantasjon i Norge. Metoden er sikker, presis og har vist svært gode resultater. Ring meg gjerne på 400 76 700 eller send meg en epost på sten@masterklinikken.no Sten Thure Eriksen, daglig leder

www.masterklinikken.no

13.02.2022 17:46


TEMA: ÅRETS FRISØR

40

FRISØR

4 / 2023


TEMA: ÅRETS FRISØRKONSERN 2023

ÅRETS FRISØRKONSERN 2023, ADAM OG EVA:

K jærlig het , ra u sh et o g g alskap Det er nesten ikke til å tro, men Adam og Eva har beholdt posisjonen som en kreativ og faglig spydspiss siden oppstarten i 1973. Det smakte nok derfor ekstra godt å vinne prisen Årets Frisørkonsern i samme år som konsernets 50 års jubileum. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D F O T O : I D A F I S K A A / P U D D E R A G E N C Y

- Vi er både ydmyke og stolte over å ha vunnet prisen Årets Frisørkonsern 2023. Vi ser på dette som en stor anerkjennelse i bransjen, og det har også en stor betydning internt i fellesskapet - og ikke minst overfor våre gjester. Visjonen om å løfte Adam og Eva til ønsket high-end luksus nivå har vært godt forankret i alle våre medarbeidere. Gjennom 2021 og 2022 har vi gjort store investeringer med rehabilitering av våre salonger, og vi har etablert nye. Vi har jobbet målrettet med vårt opplevelsesprogram, for å kvalitetssikre kundereisen. Dette har vi blant annet gjort i samarbeid med konsulent Kirstin Arnesen. Dette har vært en suksess, sier daglig leder Kristin Sandum Berre i Adam og Eva Gruppen. APPELLERER TIL FØLELSER

Konsernet har brukt mye tid og engasjement på å utvikle konseptet som tar Adam og Eva til neste nivå. - Mye handler om å skape en unik kundereise, appellere til alle sanser. Faglig sett står Adam og Eva sterkt, men det å invitere kundene til ekstraordinære opplevelser, krever at salongene byr på en særegen atmosfære, selv om de alle skal speile Adam og Evas unike signatur. Vi har blant annet utviklet en egen Adam og Eva duft, som gir alle salonger den samme sanselige opplevelsen. Vi har lagt mye i interiøret, som eksklusive vaskestoler, VIP-soner, spa-soner, varme håndklær og et behagelig lydbilde, forklarer Kristin Sandum Berre.

D N A PÅ F L A S K E

- Ikke minst har vi utviklet en egen Adam og Eva hårpleieserie. Det har vært gründer Øistein Bjørndals visjon i mange år, og det passet ekstra godt å lansere denne serien, som kun selges i Adam og Eva salonger, i forbindelse med vårt 50 års jubileum. - Produktserien er utviklet i samarbeid med Adam og Evas egne medarbeidere. Det gjelder både kravene til produktegenskaper, dufter og konsistens, men også designet. Hårserien er kort sagt Adam og Evas DNA på flaske, forteller drift- og produktansvarlig Hege Hammersmark Nordhagen. T R E N D S E T T E N D E K A M PA N J E R

Adam og Evas medarbeidere har vunnet utallige priser gjennom årene, ikke minst når det gjelder fotokonkurransen Årets Frisør. Medlemmer av det kreative teamet jobber også med visninger og Adam og Evas egne kolleksjoner. På høsten i fjor lanserte konsernet kolleksjonen Love, som var en hylles til det sanselige, og et budskap om å ta vare på hverandre. Kolleksjonen satte på mange måter et punktum for det man hadde vært igjennom i koronaperioden. For å markere 50 års jubileet i år tok man et nytt grep. Med bruk av kunstig intelligens, ble de foregående ti-årenes kampanjer gjenskapt, nå transformert i en tidsmessig look med nye modeller flettet inn i originaluttrykkene. Kampanjen fikk navnet nUtopia. - Det var en større og mer krevende jobb enn vi fore-

FRISØR

4 / 2023

41


For å markere 50 års jubileet i år tok man et nytt grep. Med bruk av kunstig intelligens, ble de foregående ti-årenes kampanjer gjenskapt, nå transformert i en tidsmessig look med nye modeller flettet inn i originaluttrykkene. Kampanjen fikk navnet nUtopia. F O T O : F R E D J O N N Y. A I - K U N S T: M A R I K A D ´ A U T E U I L / B . A G E N C Y. K R E AT I V L E D E R : E I R I K T H O R S E N

FOTO: IDA FISKAA / PUDDERAGENCY

Adam og Eva gründer Øistein Bjørndal har fortsatt hånden på rattet som arbeidende styreleder i Adam og Eva Gruppen.

stilte oss, men kampanjen nUtopia, med uttrykk fra 1980-tallet og frem til i dag, var vårt statement for å hylle våre 50 år, og samtidig vise våre fremtidsvisjoner. Det var kreativ leder Eirik Thorsen som var ideskaper og prosjektleder for kampanjen, forteller markedsansvarlig Sigrid Hesla Breie. S TÅ L K O N T R O L L

På tross av tunge investeringer i salonger og egne konsepter, presenterer Adam og Eva en omsetningsvekst på 12 % i 2022, og solide tall på bunnlinjen. Dette kan tilskrives at konsernet har en dynamisk oppfølgning på økonomisiden. - Vi har investert i et eget datavarehus som heter Power BI, som raskt analyserer driften og bidrar til at vi kan igangsette hensiktsmessige tiltak, forklarer økonomiansvarlig Sondre Bjørndal.

42

FRISØR

4 / 2023

- Vi har i 2022 startet opp et kompetanseprogram, som kalles Adam og Eva utvikling. Dette er et karriereprogram for å utvikle nye ledere i konsernet. Programmet består av tre linjer, som handler om faglig leder/lærer, avdelingsleder og kreativ linje. I konsernet har vi stort fokus på lederkompetanse, som skaper en bevissthet rundt drift og økonomisk vekst. Det mener vi har vært med på å bygge gode økonomiske resultater, uavhengig av om salongen er hel- eller deleid, eller en franchise-salong, påpeker Kristin Sandum Berre.


TEMA: ÅRETS FRISØRKONSERN 2023

Glade vinnere på scenen under Prisfesten i mars. – Aldri har vi vel hatt så stor begeistring blant våre medarbeidere. Det var fantastisk å stå på scenen og motta bransjens hyllest, sier Kristin Sandum Berre.

Etablert 1973 Antall salonger, hel-, deleid og Franchise: 31 Skoler: Adam og Eva Skolen og Akademi Omsetning 2022: 190.555.000 kroner eks. mva. Det er ny omsetningsrekord. Adam og Eva administrasjonens ledergruppe gleder seg over prisen

Årets Frisørkonsern 2023. Fra venstre: daglig leder Kristin Sandum Berre, drifts- og produktansvarlig Hege Hammersmark Nordhagen, økonomiansvarlig Sondre Bjørndal og markedsansvarlig Sigrid Hesla Breie. - Vi har gjort mange grep for å løfte Adam og Eva til neste nivå. Det er fantastisk at juryen har verdsatt vår innsats og de resultatene vi har oppnådd, sier Kristin Sandum Berre.

BÆREKRAFTIG UTVIKLING Adam og Eva Gruppen har jobbet målrettet for å utvikle konsernet etter spesifiserte mål i FNs bærekraftprogram. - Vi jobber tett med å utvikle rutiner for håndtering av avfall og kjemi. I tillegg ser vi på hva vi konkret kan gjøre for å sikre en bærekraftig virksomhet. Blant annet har vi lagt vekt på å bruke holdbare materialer av høy kvalitet når vi innreder nye salonger. Målsettingen er at interiøret skal vare så lenge som mulig. Det er også en del av bærekrafts-utviklingen, forteller Hege Hammersmark Nordhagen. Men ett spesielt prosjekt har vakt oppsikt. Adam og Eva har laget egne kammer basert på plastavfall fra salongene, plast samlet i havet og rester fra industri. Kammene fikk navnet Clean Wave. Prosjektansvarlig Sigrid Hesla Breie synes dette var spennende å jobbe med. - I samarbeid med selskapet Norwegian Trash har gjenbrukte vannstofflasker og annen plast fra salongene og havet blitt til egendesignede kammer. Det var et viktig symbolsk prosjekt for å gjøre bærekraft til noe håndfast. Dette er kortreiste kammer, som er vårt bidrag til å sette søkelys på plastbruken i vår bransje.

FOTO: BJØRN KOLLERUD

ADAM OG EVA GRUPPEN

ÅRETS FRISØRKONSERN 2023 ADAM OG EVA GRUPPEN Juryens vurderingskriterier: → Arbeidsmiljø og personale → Markeds- og kommunikasjonsplan → Omdømme, bærekraft og samfunnsbidrag → Økonomi → Totalinntrykk / vinnerbegrunnelse Juryen uttaler: Fremoverlente og uredde jobber frisørkonsernet strategisk for å forsterke bedriften i både med- og motgangstider. Det investeres kraftig i både salonger og medarbeidere, med ny omsetningsrekord som ett av resultatene. Konsernet jobber dedikert med utdanning og videreutvikling. Det har artister som står på mange scener, også internasjonalt. Det er en spydspiss i bransjen, som nå også setter enda sterkere fokus på bærekraft. Bedriften ønsker å være en god rollemodell for bransjen – og det er de. Juryen besto av: Pål Graham (FL), Jarl Martin Garder (NFVB), Anne Mari Halsan (NFVB), Lise Strøno Bruusgaard (NHO) og Gunnar Øye (NHO).

FRISØR

4 / 2023

43


Erik Øgreid Hartvigsen er daglig leder av frisørkjeden Studio Alf AS. Han har jobbet strukturert for å revitalisere en sterk merkevare. Studio Alf er kjent for stor fagkunnskap, og Erik er klar på at dette fortsatt er kjernen i virksomheten. – Vi investerer i mennesker som er dedikerte i jobben sin, sier han.

44

FRISØR

4 / 2023


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

STUDIO ALF AS:

Ny kraft t i l stol te t rad isjoner Studio Alf er grunnlagt på sterk kjærlighet til frisørfaget. Siden gründer Alf Johan Fjelds bortgang i 2020 har hans stesønn Erik Hartvigsen jobbet for å skape ny energi i den stolte frisørkjeden. - Vi skal skape muligheter for alle ansatte. Alle skal bli sett, og være med på å utvikle en fremtidsrettet og solid arbeidsplass. Fagkunnskap er vår identitet. Vi skal fremstå med stor troverdighet, sier Erik Hartvigsen engasjert. TEKST O G FOTO: JARL MARTIN GARDER

Alf Johan Fjeld var en legende i frisørverden med utallige priser som konkurransefrisør, men bedriften hans har også fått priser på øverste hylle, fra for eksempel Global Salon Business Awards. Alf Johan brant ikke inne med kunnskapen, men delte den til mange gjennom mange år. - Det er ikke mange norske frisører som har kurset tusenvis av frisører i hele verden. Tenk om vi hadde hatt sosiale medier den gangen. Alf var en svært dyktig frisør, men også en innovativ og god bedriftsleder, sier Erik. - Alf Johan var dessverre mye syk før han gikk bort så alt for tidlig, men gjennom hele livet har vi hatt en sterk og nær kontakt. Jeg følte derfor at jeg hadde et godt grunnlag til å videreføre hans visjoner. Studio Alf er en bedrift med stolte tradisjoner, der mange sentrale personer har vært med oss i veldig mange år. TIDLIG INSPIRERT

Erik Hartvigsen kommer fra en frisørfamilie, der mor Vigdis Fjeld, søster Lene Hartvigsen, tante og søskenbarn jobber som frisører. Vigdis har vært frisør og leder i Studio Alf i Stavanger, hvor også Lene jobber. Selv valgte Erik en teknisk utdannelse, og jobbet seg igjennom læretid til ferdig utlært. Ikke så rart kanskje når man kommer fra oljebyen Stavanger. Har bor fortsatt der med kona Annette og ungene Henrik (12) og Karoline (8). - Alf Johan møtte min mor da jeg var 13 - 14 år, og vi fikk raskt et enormt fint forhold. Som stefar ble han

en veldig viktig person for meg. Jeg satt med stjerner i øynene når han snakket om bedriften sin. Jeg husker at alt jeg ville, var å bli med i møter, enten det handlet om avtaler med vaskebyrå eller med leverandørene. Jeg synes dette var kjempespennende, sier Erik. - Alf så min interesse for frisørbransjen og inviterte meg inn til å bli selger i et selskap han hadde vært med å starte, og var medeier i. Så etter en fin tid i forsvaret ble jeg ble ansatt nummer fire i frisørleverandøren Enkelt & Greit, som selger. Det ble noen tusen kilometer på landeveien, da hele Norge ble mitt «distrikt». GOD BALAST

- Jeg ble etter hvert kontaktet av Pål og Alexander i Frends (nå ByWe), og ble med på rakettveksten deres. Det var supergøy og veldig lærerikt å jobbe med så dedikerte mennesker og mange merkevarer, men etter tre år var jeg tilbake i E&G, som senere ble til Icon Hairspa. - Jeg har møtt enormt mange fine folk på veien, og føler jeg har en god balast og god bransjekunnskap. Jeg tror også det kan være en fordel at jeg ser butikken med andre øyene enn «frisørøyne». OPP OG NEDTURER

Erik var tett på Alf Johan i alle år, både i familien og i jobbsammenheng. De brukte mye tid sammen, og Erik forteller at det lå litt i kortene av han skulle tre inn i en fremtredende stilling i Studio Alf.

FRISØR

4 / 2023

45


TEMA: MEDLEMSBEDRIFTEN

Studio Alf fikk ny logo i 2018, noen som brukes aktivt i all kommunikasjon. - For meg finnes det bare én logo. Det er også noe jeg kommuniserer internt for å vise at det ikke er tvil hva som er mitt fokus, sier Erik Hartvigsen.

Lederduo. Erik Øgreid Hartvigsen er veldig glad for å ha Kate Stovner med som makker. Hun kjenner bedriften fra ulike sider gjennom mange år.

Årets sommerfest viste høy energi med masse ungdommelig vitalitet. På vei mot treffstedet kunne ansatte se logoen rundt i byen.

«Vi investerer i mennesker som er dedikerte i jobben sin» ERIK HARTVIGSEN

- I 2018 gikk jeg inn i selskapet som «operativ leder». Jeg var da mer tilstede i bedriften enn Alf Johan, og så veldig godt hva som var bra og hvor det trengtes fornyelse. Vi begynte å legge gode planer sammen for hvordan vi ønsket at Studio Alf skulle fremstå i fremtiden. - Noen mener jeg ble behandlet ganske røft av Alf Johan, som var Sjefen med stor S. Han hadde selv vært igjennom veldig vanskelige tider som bedriftsleder, og det handlet nok om å ruste meg for det som kunne komme. Jeg vet at jeg hadde hans fulle respekt, selv om han var streng og vi til tider var litt uenige. Jeg tror Alf respekterte tilnærmingen min til «hardt arbeid» da jeg bygget mitt eget hus på kveldstid mellom 2007 og 2010. - Alf Johan hadde en unik evne til å reflektere, og vi var gode sparringpartnere i alt, forteller Erik. STORE UTFORDRINGER

Alf Johan Fjeld gikk bort 25. januar 2020. Ikke lenge etter kom pandemien, med store utfordringer for hele bransjen. - Det var en ekstrem situasjon. Telefonen nærmest eksploderte, og jeg gikk i et slags «stridsmodus». Vi var på det tidspunktet 10 salonger, og det var mye usikkerhet rundt tiden vi stod i. Når vi ikke fikk besøkt salongene, satt jeg hjemme på rommet

46

FRISØR

4 / 2023

til datteren min og spilte inn video til våre ansatte der vi forklarte om hvordan vi jobbet i administrasjonen med håndteringen av pandemien. På den måten kommuniserte vi direkte ut til de som jobbet hos oss og satt hjemme i usikkerhet og var permitterte under nedstengningen. - Vi måtte ta grep, og vi gikk systematisk til verks med alle deler av driften. Vi brukte en vanskelig tid til å være fremoverlente, og bestemte oss for å holde på planene for utviklingen av bedriften. Vi hadde heldigvis mange gode krefter og ressurser i systemet, og kunne tenke langsiktig og strategisk. MEDSPILLERE

- På dette tidspunktet eide Studio Alf også en fjerdedel av selskapet Icon Hairspa, som stod i sine egne utfordringer. Etter at vi i styret fikk snudd økonomien i Icon, besluttet jeg å selge vår eierdel der. Jeg ville fokusere 100 % på Studio Alf og være mer leverandøruavhengig. - Vi tok parallelt en total gjennomgang av produktseriene og leverandørene våre, så alt skulle matche med vår profil og bedriftens utvikling og visjon. Det ble noen endringer blant våre prioriterte leverandører. Vi vil ha en medspiller, en leverandør som spiller oss gode, også på utvikling av fagkompetanse. Etter en skikkelig prosess, som et jobbintervju, er


nå Verdant vår hovedleverandør og kompetansehusene Tendenz, ByWe og Kérastase er med på laget. DET HANDLER OM MENNESKENE

- Men først og fremst handler det om å bygge et godt Studio Alf team. Vi har veldig god kontakt med alle salongene. En stor del av tiden går på å besøke disse og være synlig og ta seg tid til de som jobber hos oss. Vi investerer helt bevisst i fagkompetanse i egen bedrift. Vi har blant annet valgt å sende alle lederne på NFVB Lederprogram, og har fått en helt ny energi i hele bedriften. Dette anbefales til andre som vil øke kompetansen på sine ledere. A K T I V O G V I TA L

Erik og teamet hans har jobbet strukturert, og det har gitt resultater. - Vi er nå syv avdelinger, og alle salongene gikk i pluss i 2022, noe jeg er stolt av. I vanskelige tider må man ta vanskelige, men nødvendige grep. Alle våre salonger fremstår nå godt oppdaterte, og jeg tror at folk der ute kan se at vi er i stor endring. - Det å kunne skape muligheter er viktig for oss. I 2022 dro vi en fin gjeng til London, og det igjen resulterte i enorm skaperlyst. Dette ledet til at vi i år dro med et kreativt team til Metz i Frankrike. Her hadde jeg kommet i kontakt med en salong som var interessert i å gjøre et samarbeidsprosjekt, og sammen lagde vi noen fantastiske bilde- og video­ produksjoner. Jeg er veldig stolt av resultatet, og av alle de dyktige involverte i nettverket vårt, både leverandører og ansatte, smiler Erik. TA K K N E M L I G

Det er aldri en soloprestasjon å drive frem en stor frisørbedrift, og Erik berømmer også sine gode kolleger i Studio Alf. - Jeg er ekstremt takknemlig for å ha så fine og kompetente mennesker i Studio Alf-familien. Spesielt vil jeg nevne Kate Stovner, som er min nærmeste makker, men også Helène, Carl Iver og resten av ledergruppen har vært fantastiske medspillere i å bygge det Studio Alf vi ser i dag. Jobben vår er å gjøre hele laget gode, og jeg synes vi har lykkes, konkluderer Erik.

Bruker du medlemsfordelene dine? Juridisk hjelp i arbeidsrett Rabatterte fordeler/innkjøp Gunstige forsikringer Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) Lederprogram for frisører og hudpleiere Relevante NHO kurs til medlemspris Svært god pensjonsavtale Gode garantiordninger Lokale kontakter/nettverk Politisk gjennomslagskraft Faglige konkurranser som NM og Årets Frisør Møteplasser og arrangementer

Les mer om medlemsfordelene på FAMILIEBEDRIFT

w w w. n f v b . n o

Hovedselskapet i Studio Alf eies i dag av Vigdis Fjeld og barna Lene Hartvigsen og Erik Hartvigsen.

Det lønner seg å være medlem! FRISØR

4 / 2023

47


TEMA: SALONGDRIFT OG SALG

Bli tr ygg i lederrollen! - Lederutvikling gir effekt! Verdien av å møte andre fremoverlente ledere i bransjen, diskutere relevante problemstillinger og få konkrete verktøy og metoder skaper en økt trygghet i rollen. Det er lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansens korte oppsummering etter syv kull med NFVB Lederprogram. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

Man blir aldri utlært som leder. Lederundersøkelsene og tall er to gode indikatorer på at det gir effekt å sette av tid til å utvikle seg selv til å ta lederrollen bedre og smartere. NFVB Lederprogram har fått fantastiske tilbakemeldinger fra deltakerne, og i oktober var det en nettverkssamling – alumni -for deltakerne på de første lederprogrammene. - Alumni er en super arena å opprettholde kontakten med ledere som har hatt den samme opp-

48

FRISØR

4 / 2023

levelsen gjennom lederprogrammet. Du fortsetter å arbeide med egenutvikling og får et rom til å bli inspirert til å tenke nytt gjennom å bli inspirert av andre «sultne» ledere, sier Alf Inge Cleve-Stiansen. ET ØNSKE OM UTVIKLING

Lederprogrammet gir synlige resultater, men mange ledere nøler likevel med å sette seg selv på «skolebenken». Hvordan erkjenner man at et utviklingsbehov – og hvor begynner «prosessen»? - På programmet jobber vi med nettopp dette gjen-


TEMA: SALONGDRIFT OG SALG

deg. Lederne lærer seg konkrete spørsmålsteknikker for samtale godt på disse 8 ingrediensene. Forkortelsen står altså for: → Personlig ansvar → Positivt formulert → Spesifikt → Målbart → Attraktivt → Realistisk → Tidsbestemt → «Økologisk» F O R V E N T N I N G S AV K L A R I N G E N

En av de store fallgruvene i all kommunikasjon, drift og utvikling er at man tror og tenker forskjellig om ting. Misforståelser kan lett oppstå, med tilhørende frustrasjon og dårlig stemning. Derfor er det viktig med kartlegging av forventninger, og det starter med forventningen til deg selv. - Et av de viktigste verktøyene lederne lærer seg er å skape gode og trygge forutsetninger for å lykkes. Dette kan blant annet gjøres ved å ha hyppige og presise forventningssamtaler. Hva forventer lederen av seg selv? Hva forventer lederen av medarbeideren? Hva forventer medarbeideren av lederen? Så dette er forventninger som går begge veier. Gjennom dette skapes et godt rom for samhandling og mindre sannsynlighet for misforståelser og uenigheter. A LT K A N E N D R E S

nom å definere tre individuelle utviklingsområder som lederne jobber med gjennom hele programmet. Det handler om hvordan man leder seg selv, hvordan man leder medarbeiderne og hvordan man leder salongen / klinikken totalt sett, med nøkkeltall og økonomiske resultater. I denne prosessen oppdager deltakerne områder som de vil bli bedre på, og gjennom dette er det skapt en erkjennelse og ønske om utvikling på tydelige, definerte områder. VERKTØY SOM VIRKER

På alumni-samlingen ble deltakerne spurt om hva de husket spesielt godt fra lederprogrammet. Blant det som kom først opp var PPSMARTØ-modellen, forventningsavklaring, historiedeling og coaching. Ganske interessant å fastslå at en modell med en rar forkortelse huskes så godt, men den er tydeligvis virkningsfull. - PPSMARTØ er modellen vi bruker for å coache og kommunisere mål på en måte som øker sannsynligheten dramatisk for å nå målene du setter

En viktig forutsetning for endring er troen på at alt er ikke sementert og urokkelig. En viktig del av lederprogrammet er «historier fra virkeligheten», reelle eksempler på at endring er mulig – alltid. - Vi bygger opp en holdning gjennom programmet at alt er påvirkbart og kan endres. Om noe ikke fungerer er det bare å prøve noe annet. Du trenger ikke å føle deg mislykket om du prøver noe og det ikke fungerer. Enhver situasjon inneholder flere valgmuligheter, så om du ikke får et ønsket resultat er det bare å teste ut noe annet. - Eksempelvis: Om medarbeideren har en lav rebookingprosent har det fort for å bli en sannhet om at «jeg er ikke noe flink til å booke kundene inn på ny time». Samtidig kan du ha kollegaer som har høy rebookingprosent. Gjennom erfaringsdeling på hva som fungerer kan du få effektfulle endringer på måten du arbeider og kommuniserer på. Men, det krever nysgjerrighet og ydmykhet til å lære av andre. COACHING GIR EN UTVIKLINGSBOOST

Deltakerne på lederprogrammet ga tydelig uttrykk for at de følte at «noe skjedde» da de fikk coaching underveis i programmet. Det skapte et betydningsfullt løft i egen utvikling. - Coaching handler om å forløse det potensialet som bor i andre mennesker. Det er et grunnleggende positivt menneskesyn i denne metodikken; alle mennesker har ressurser. Som leder er det ditt ansvar å oppdage disse ressursene sammen med

FRISØR

4 / 2023

49


TEMA: SALONGDRIFT OG SALG

- Den største forskjellen på lederprogramdeltakerne ved første og siste samling er TRYGGHET. Og så er de fleste blitt glade i og komfortable med å arbeide med tall, forteller lederutvikler Alf Inge CleveStiansen. Deltakere fra de syv første kullene i NFVB Lederprogram var nylig samlet til en lederalumni. Kull 8 startet tidligere i høst, og kull 9 settes opp til våren.

dine medarbeidere. Vi trener på å stille coachende spørsmål som gjør at medarbeiderne opplever tillit til å finne svarene selv. Dette forsterker lysten til å øke sine prestasjoner, sier Alf Inge. DET ER BUNNLINJEN SOM GJELDER

Man kan vanskelig defineres som trygg bedrift hvis man har en økonomi som skaper usikkerhet om fremtiden. Hva er så det mest effektive man gjør for å forbedre bunnlinjen? - Øke omsetningen. Dette gjør du gjennom tre områder: øke hyppigheten på hvor ofte kunden kommer til deg i løpet av et år, produktsalg og behandlingssalg. For de fleste er det å få en «tett kalender» definitivt det viktigste du gjør for å bli lønnsom. Derfor er det viktig å invitere kunden tilbake. De beste anbefaler når kunden bør komme tilbake og er en personlig rådgiver på dette. Sjekk på listene hvor mange unike kunder du har i løpet av et år og antall ganger disse har besøkt deg i denne perioden. Her blir de fleste veldig overrasket! forteller Alf Inge. TA D E G T I D T I L Å L E D E

- Den største hindringen for utvikling er at du som leder ikke setter av tid til å ta lederrollen. Da er sannsynligheten stor for at man går i de samme rutinene og dermed ikke får noen utvikling. Vi vet at av alle faktorer som påvirker en medarbeiders til-

50

FRISØR

4 / 2023

fredshet, lojalitet og produktivitet, står lederskap for en betydelig årsaksforklaring. Derfor MÅ du sette av tid til å lede! Det er ikke lett å bryte gamle rutiner og mønstre, verken på jobb eller privat. Alf Inge mener man bør unngå å ta med for mye av jobben hjem. Lag nye og gode rutiner med tanke på livskvalitet. - Det er ikke uvanlig at salonglederne tar frem PC på kveldstid og gjør arbeidet etter at salongen er stengt. De lederne som gjennom programmene har satt av tid til å drive noe administrasjon i arbeidstid, får en betydelig bedre balanse i livet. I tillegg, etabler faste 1:1 møter og faste personalmøter langt frem i tid. Minimum et halvt år. De som gjør det, opplever en bedre balanse. GULLSPØRSMÅLET: H VA K J E N N E T E G N E R E N G O D LEDER?

- Hen er målbevisst, flink til å følge opp den enkelte, skaper gode arenaer for samarbeid og læring, støtter medarbeiderne i å utvikle kompetanse og selvstendighet og gir tilbakemelding og anerkjennelse. Dette trener vi på i programmet og måles på med tilbakemeldinger fra medarbeiderne, oppsummerer Alf Inge.

NFVB LEDERPROGRAM Har du lyst til å utvikle deg som leder, løfte bedriften din og øke lønnsomheten? NFVB Lederprogram er skreddersydd for frisørog hudpleiebedrifter. NFVB Lederprogram gir deg kompetanse, verktøy og personlig coaching. Nytt kull starter våren 2024. Benytt muligheten til å delta i et utviklingsprogram tilpasset bransjen og hver enkelt deltaker. For mer informasjon, se nfvb.no


Hvordan har din salong prestert i forhold til bransjen? Hva har skjedd hittil i år? I bransjerapporten for 1. halvår tar vi et innblikk i trender som inflasjon, forbrukeradferd, strømpriser og nye betalingsløsninger.

Last ned bransjerapporten gratis i dag, og sammenlign nøkkeltallene med din salong.

Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS og er ledende innen butikkdata, kommunikasjons- og handelsløsninger for norske frisør- og velværesalonger.

fixit.no/bedrift


TEMA: SALONGDRIFT

BRANSJESTATUS FOR 1. HALVÅR 2023:

Nettbutikk og flere betalingsløsninger får fart på varesalget Med flere rentehevinger, kombinert med vedvarende inflasjon, er kundene svært bevisste på hva de bruker penger på. For å beholde kunden i hele kundereisen, er det viktigere enn noen gang å tilby nettbutikk og betalingsløsninger som Vipps og Klarna – noe som igjen vil føre til mersalg og gi salongen/klinikken et konkurransefortrinn. T E K S T: J A N N E R O S E N B E R G , M A R K E D S S J E F E N E . N O

Linda Tjong, statsautorisert regnskapsfører i SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner, bekrefter at økonomiske endringer påvirker forbrukernes vaner. – Siden forrige rapportperiode i 2022 har det vært flere rentehevinger, og prisen på mat og husleie har økt betydelig. Vi ser at flere kunder prioriterer annerledes enn før “dyrtida”. Kjøp av tilleggsbehandlinger har gått ned med 5-10 prosent, og de lar det gå lengre mellom hvert frisørbesøk, sier hun. ØKTE KOSTNADER O G PRISBEVISSTE KUNDER

Kostnader for lokalene har økt med syv prosent siden i fjor, hvor mye av økningen er knyttet til strømprisene og leiekostnadene. Men til tross for prisøkninger generelt og enda mer prisbevisste kunder, har salongene ifølge bransjetallene klart å opprettholde marginene på salg med sine egne prisøkninger så langt. Å utnytte kapasiteten optimalt er viktig for god inntjening, men pass på at det ikke går på bekostning av de ansatte. – Det er viktig å unngå for stor arbeidsbelastning som videre kan føre til sykefravær. Ta vare på salongens ansatte, og ha en plan for hvordan forebygge og følge opp fysiske og psykiske plager. Det er også viktig å la de ansatte ha mulighet til å utvikle seg faglig, understreker Tjong. V I K T I G M E D D I G I TA L T I L S T E D E VÆ R E L S E

I et konkurranseutsatt marked er det dessuten viktig å være synlig digitalt, både gjennom digital markedsføring og nettbutikk. – Med lavere varesalg og høy konkurranse fra leverandører på nett, kan det være krevende for salongene å være konkurransedyktige på pris. Da er det ekstra viktig å ha et godt «utstillingsvindu» i form av nettbutikk, hvor kunden kan få varene sendt hjem

52

FRISØR

4 / 2023

eller ved klikk og hent. Her er det også viktig å tilby betalingsløsninger som Vipps og Klarna, sier Tjong. TIPS FOR SUNN SALONGDRIFT

For å oppnå sunn salongdrift, anbefaler Tjong først og fremst å ha fokus på prising ut til kundene slik at det samsvarer med prisøkningen ellers i markedet. Deretter kan man gjerne se på om salongen har kostnader som kan kuttes helt eller reforhandles. – Forsøk å forhandle leieavtaler, strømavtaler, forsikringer og pensjonsordninger, og se hva du kan spare ved å kutte unødvendige abonnementer. Ha en plan fremover med ulike mål for bedriften, og ha et budsjett for neste driftsår. Det er et utmerket styringsverktøy, og det kan gi en god oversikt over hva som eventuelt kan endres på for å oppnå bedre lønnsomhet basert på ulike scenarioer og forutsetninger, avslutter Linda Tjong. NÅ ER DET VIPPS OG KLARNA SOM GJELDER

Bransje­rapporten for 1. halvår 2023 viser at kundene liker å ta i bruk nye betalingsløsninger, og forventer å kunne betale med de løsningene de selv foretrekker. – Ifølge Nets sin e-handelsrapport 2022, hopper 62 prosent av kundene av et digitalt kjøp dersom de ikke får betalt på den måten de hadde tenkt. Dette er en trend som er viktig å være tidlig ute på, og som kan gi din salong et konkurransefortrinn, sier Ole Magnus Hundvin, omsetningssjef i Vitec Fixit Systemer. Som betalingsløsning foretrekker de kort (80 %), Vipps (58 %) og Klarna (27 %). – Kontanter er helt på vei ut. Forbruker velger kort, Vipps og Klarna fordi de betalingsløsningene er sikre, enkle og hurtige. Det er blitt en del av vanen deres, sier Hundvin. – Ved å tilby flere betalingsløsninger, vil dette føre til


at flere velger dyrere behandlinger, ettersom de kan utsette betalingene med Klarna. Det blir en salgsfremmende aktivitet, påpeker han. 9 AV 1 0 H A N D L E R O F T E P Å N E T T

Under koronaen så salongene hvor viktig det var å ha inntekter også ved sykdom og nedstenging. Grunnen til at folk handler på nett er fordi det er praktisk, enkelt, og en er ikke avhengig av åpningstider. De sparer tid, de unngår folkemengder og kø. – Varesalget går ned, og nettbutikk er et flott og enkelt botemiddel for det. Undersøkelser viser at 9 av 10 handler ofte på nettet. Bare i Norge selges det skjønnhetsprodukter for 3-4 milliarder kroner, sier Hundvin. Han påpeker at digital tilstedeværelse er viktigere enn noensinne. Fixit lanserer snart nye løsninger integrert i kassesystemet som gjør at alle salonger og skjønnhetsklinikker kan få en fullverdig nettbutikk med hjemsending og betalingsløsninger som Vipps, Klarna og mobilbetaling med Apple Pay og Google Wallet. – Rigg til en god nettbutikk, så er sjansen stor for at kundene også handler hos deg mellom salongbesøkene. Kunder ønsker å handle lokalt, også på nett. Faktisk oppgir 64 prosent at de ønsker å handle lokalt for å støtte lokale bedrifter, påpeker han.

FAKTA OM BRANSJERAPPORTEN Bransjerapporten er et samarbeid mellom SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner og Vitec Fixit Systemer, og viser utvik­lingen i ulike nøkkeltall fra 2019 til 1. halvår 2023 for et representativt utvalg av norske frisørkombi- og velværesalonger. Analysen er gjort av Linda Tjong, autorisert regnskapsfører i SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner AS. De hjelper kunder hver dag med regnskap og rådgivning, og har analysert data for å se hvordan markedet endrer seg. Sammen med Vitec Fixit Systemer sin ekspertise, kan de trekke frem trender, og gi verdifull innsikt til kunder gjennom denne bransjerapporten.

KJENN KUNDEN DIN

Digital handel gir ikke minst verdifull informasjon om kunden gjennom å studere kjøpemønster, hyppighet og foretrukne produkter. – Det er viktig å kjenne kunden, og her får vi god hjelp fra AI og digitale løsninger som gir bedre anbefalinger, lagerstyring og digital kundehjelp, samtidig som markedsføring blir mer målrettet for den enkelte salong. Vi kan personifisere kundereisen på en helt annen måte, noe som er fantastisk, sier Hundvin.

Linda Tjong, autorisert regnskapsfører i SpareBank 1 SR-Bank ForretningsPartner

Ole Magnus Hundvin, omsetningssjef i Vitec Fixit Systemer

FRISØR

4 / 2023

53


Impuls er

FRANSK FINESSE Studio Alf viser kreative krefter. Et samarbeid med Kevin Murphy International og den franske salongen Les Coiffeurs Créateurs resulterte i en fotoshoot i den idylliske elvebyen Metz. Sofia og Ine fra Studio Alf Grensen, Malin fra Studio Alf Hair Relax Lillestrøm og Kristoffer fra Studio Alf Hegdehaugsveien var de utførende norske frisører. Noen av deres arbeider presenteres her, som bekreftelse på hva et vellykket samarbeidsprosjekt kan medføre, og til inspirasjon for alle salonger som vil få ny kompetanse gjennom å lage kolleksjoner av internasjonal klasse.

HÅR: STUDIO ALF

54

FRISØR

4 / 2023Impuls e r HÅR: STUDIO ALFImpuls er

COLLECTION « «

Frie og ukontrollerte teksturer, merket med svarte karbontrykk som forsterker stilen til en redaksjonell look. «K»-kolleksjonen er et stilbrudd mellom ultra feminin myk linje og grafisk silhuett. Dette er en blondine som ikke blir oversett, men som fremstår tøff og sterk.

HÅR: CHRISTOPHE GAILLET F O T O : M A R O S B E L AV Y MAKE-UP: MARTYNA MOLENDA KLÆR: KASIA JABLONSKA FOR VITKAC.COM PRODUKSJON: MK PRODUCTION

58

FRISØR

4 / 2023


FRISØR

4 / 2023

59


Impuls e r HÅR: CHRISTOPHE GAILLET F O T O : M A R O S B E L AV Y MAKE-UP: MARTYNA MOLENDA KLÆR: KASIA JABLONSKA FOR VITKAC.COM PRODUKSJON: MK PRODUCTION

60

FRISØR

4 / 2023


FRISØR

4 / 2023

61


ANNONSØRINNHOLD

Foto: Geir Dokken

-Krøllene mine har ikke alltid vært så samarbeidsvillig som jeg skulle ønske, forteller Cecilie Skog.

lyngihaaret.no


ANNONSØRINNHOLD

Stylingkrem for krøller utviklet sammen med Cecilie Skog. –I vår sameksistens opplever jeg at jeg har vært svært imøtekommen og tilbudt både det ene og det andre hjelpemiddelet for å oppnå et ryddig reir. Kvistene har svart med å bare bli stadig tørrere, og til tider veldig vanskelige å hamle opp med, fortsetter hun med et smil. –Er det noe jeg aldri har ønsket meg er det brusete fjær. Veien fra å oppnå tilstrekkelig hold gjennom hele dagen til stive panserkrøller er utfordrende. Jeg fant ikke et stylingprodukt som alene klarte å gi meg den rette balansen, sier Cecilie Skog. LYNG fra Voss har sammen med eventyreren og krølltoppen Cecilie Skog utviklet en helt ny stylingkrem for krøllet hår. Eventyrskog er siste familiemedlem i den Norske, miljøvennlige hårpleieserien til LYNG. –Jeg drev og mikset med flere ulike hårprodukter for å temme reiret, men merket at det ikke var bra for håret, forteller Cecilie. – Da jeg kom i snakk med Irene Stana – som er gründer av LYNG og en erfaren frisør – på et foredrag i Sogn, mente hun at miljøvennlige hårprodukt med naturlige ingredienser ville ha en positiv effekt på håret mitt.

En stylingkrem jeg kan gå god for –Irene sendte meg LYNG sin sjampo og balsam, i tillegg til hårskummet Inkje anna, og ba meg teste de og si hva jeg mente om produktene, forteller Cecilie Skog. –Og vet du hva, sammen med mer skånsom og miljøvennlig striping av femti nyanser av grått, gjorde de underverker med de tørre og porøse krøllene mine, sier den lattermilde eventyreren. –Da Irene senere spurte om jeg kunne tenke meg å være med å utvikle et miljøvennlig stylingprodukt for folk med krøller, var det noe jeg hadde lyst til. Jeg er både stolt av, og veldig fornøyd med Eventyrskog. Det er blitt en superstaselig stylingkrem jeg virkelig kan gå god for. Det er helt nydelig å kun måtte bruke ett hjelpemiddel for krøllene, sier Cecilie stolt.

Sheasmør og avokadoolje Eventyreren hadde et sterkt ønske om at produktet skulle gi nok fuktighet til håret hennes, siden krøllete hår ofte er naturlig tørt og uten glans, og har en tendens til å bruse og sprike i alle retninger. Løsningen ble å tilføre

De to driftige damene er enige om at prosessen har vært spennende, men lang. Men resultatet er verdt all testingen og ventingen.

sheasmør i formelen – som tilfører hår og hud naturlig fuktighet og glans, og avokadoolje – som er full av næringsrike og fuktgivende fettsyrer, en haug med mineraler, og vitamin A, E og D. –Det var likevel det å få nok hold i produktet som vart mest utfordrende, sier Irene Stana, som er gründer og daglig leder av LYNG-serien. Men etter lang tid med utvikling og mange testforsøk, så endelig Eventyrskog, stylingkremen for krøllet hår, dagens lys.

Lette å jobbe med –Styling-produktene til LYNG er lette å jobbe med, gir godt hold samtidig som de ikke tynger ned håret, sier Irene. –De dufter godt og gir deg følelsen av frisk, norsk natur. I tillegg har de innholdsbeskrivelse på norsk med forklaring til hva hver ingrediens gjør for produkt og hår. Det er jo en fin historie å fortelle frisørkundene, sier en smilende Irene.


TEMA: BRYNSTYLING

Presisjon og teknikk skaper smakfulle resultater.

Faglig oppdateringer og grunnleggende ferdigheter krever kursing for å levere resultater skreddersydd kundenes behov, mener Marlene Paulsen.

BRYNSTYLING

Trening gjør mester.

SIGNATURBEHANDLING Calma Beauty jobber også med egne produkter. – Vi lanserer straks en ny hybrid farge, kalt brow stain. Dette er vårt eget merke, Calma Beauty, og der er også vår nye signaturbehandling i salongen. Behandlingen inngår i vårt brynstyling-kurs, og vi vil også selge disse fargene til profesjonelle aktører og salonger, fremholder Marlene Paulsen, og legger til; - Vi har jobbet lenge med en formulering som sitter godt på hårene, og samtidig gir en fargeeffekt på huden. Det er perfekt for dem som har lite brynshår, eller ønsker veldig definerte bryn. Fargen på hårene sitter opptil seks uker og fargen på huden i 7-10 dager. Vi har jobbet frem fargenyanser for det norske markedet, så det vil være en perfekt farge til alle.


TEMA: BRYNSTYLING

BRYNST YLIST MARLENE PAULSEN, CALMA BEAUT Y:

Tre nder i fokus, daglig trenin g og bredt tilbud Brynstyling er veldig etterspurt. Synlige resultater gir fornøyde kunder og gode fortjenestemuligheter for bedriften. - Det viktigste for å være en profesjonell utøver innen bryn, er å følge med på trendene og tilby flere behandlinger innen bryn for å ha noe som passer for alle, sier kursholder og fagutøver Marlene Paulsen i Calma Beauty. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

FOTO: CALMA BEAUTY

- For å bli en profesjonell utøver innen bryn er det viktig med regelmessig trening. Det beste er å jobbe med det på daglig basis, men så lenge man har noen brynskunder per uke, får man jevnlig trening. Det er viktig for å kunne lære øyet å se ulike ansikter og ulike typer utgangspunkt hos hver enkelt kunde, så man kan vurdere hva som passer best, sier Marlene Paulsen. MÅ KUNNE ULIKE BRYNSBEHANDLINGER

Marlene påpeker betydningen av kunne ulike teknikker for å dekke kundenes behov. - Det er viktig å kunne tilby ulike behandlinger innen bryn, så man har noe som passer for alle. Eksempler på brynsbehandlinger som kan være på menyen, er Brow Lamination, brynstyling med voks, farge og napping, samt hybrid farge/Brow Stain. Som en dedikert fagutøver og brynsstyling spesialist holder Marlene og teamet i Calma Beauty kurs i de tre nevnte behandlingene.

- Fortjenestemulighetene på brynsbehandlinger er veldig gode, og man kan også tjene godt som en brynspesialist. Men det er viktig å legge fokus på bryn som en selvstendig behandling, ikke bare som en behandling i tillegg til andre tjenester som kunden kommer for. Ved brynsbehandlinger setter man av 30-60 minutter, avhengig av hvilken type behandling man skal utføre. - Kostprisen kan fint ligge fra 500 kroner og oppover. I byene ser man priser på over tusenlappen for eksempelvis på Brow Lamination. Det er gode penger å tjene på bryn, hvis man utvikler denne tjenesten. Man må også huske på at dette er et marked for kunder i alle aldre og for begge kjønn. Men det aller viktigste for å være en profesjonell utøver innen bryn, er å følge med på trendene og tilby flere behandlinger innen bryn. Da har du noe som passer alle, avrunder Marlene Paulsen.

Konkurranser gjør deg god. Marlene Paulsen og resten av teamet synes det er spennende å kunne delta i NM i brynstyling. Marlene tok selv sølv under årets NM og gull i fjor. Neste års NM foregår under Beauty is Business i Lillestrøm 9. mars.

OPPMÅLINGSTEKNIKKER ER VIKTIG

- Vi tilbyr også kurs som gir en grundig innføring i oppmåling. Det er spesielt viktig at man lærer seg minst to ulike teknikker, siden one-size-fits-all ikke er helt praktiserbart i dette yrket. Ved å kunne to ulike teknikker for oppmåling kan man kontrollere egne målepunkt, og deretter finne de rette målene for hver enkelt kunde, sier Marlene. - Vi har inkludert oppmåling i kurset vårt for generell brynsstyling, fordi dette er et kurs man som oftest begynner med når man ønsker å spesialisere seg innen bryn, legger hun til. GODE INNTJENINGSMULIGHETER

For profesjonelle utøvere er det et hyggelig inntjeningspotensial, skal vi tro Marlene.

KONKURRANSER I BRYN: → Norgesmesterskapet 2024 Bryn er en av to disipliner → NYHET! Årets Hudpleier 2024 – fotokonkurranse Bryn er en av to disipliner Reglement og annen konkurranseinformasjon finner du på nfvb.no


T E M A : P O P U L Æ R E TJ E N E S T E R

FOTO: SHUT TERSTO CK.COM

VIPPEEXTENSION:

Bygg ekspertise, få flere kunder Markedet for vippeextension har hatt en meget sterk vekst gjennom de siste årene. Både kunder og salonger etterspør kvalitets­ orienterte, profesjonelle behandlere og profesjonelle produkter. Gode resultater krever ekspertise, en investering som kan tjenes raskt inn. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

NeglAkademiet har et samarbeid med LAVERIA, en norsk totalleverandør innen vippeextension. Gründeren av LAVERIA, Marina Khanam Rasool, holder egne kurs og kurs for NeglAkademiet. Hun har bred erfaring som totalleverandør innen vippeextensions. Hennes oppfordring til fagpersoner som ønsker å jobbe profesjonelt er klar; - For det første må du gå kurs for å lære deg teknikkene med vippeextension. Vi tilbyr grunnkurs som går over tre dager. Det gir deg grunnleggende ferdigheter innen teori og teknikk. Her påføres syntetiske vipper, noe som gir et pent og naturlig resultat. Etter endt kurs må deltagerne sende inn bilder av sitt arbeid for videre coaching og personlig oppfølgning. - For det andre trengs det en god del tålmodighet og mye øving før man mestrer faget, fremholder hun.

LAVERIA holder til i de samme lokalene som NeglAkademiet på Skøyen i Oslo. Produktene selges også gjennom vår nettbutikk, opplyser kursholder Sofia Peersen i NeglAkademiet.

H VA K R E V E S AV I N V E S T E R I N G E R ?

- I tillegg til behandlingsbenk og vippeprodukter, så trenger du et behandlingsrom og et organisert arbeidsområde. LAVERIA tilbyr en startpakke som en del av kursprisen for å hjelpe deg i gang, opplyser Marina. ER DET PENGER Å TJENE?

- Det vil jeg absolutt si. Ikke bare utvider du behand-

66

FRISØR

4 / 2023

lingsmenyen med noen av de mest populære behandlingene, marginene er også veldig gode. Et nytt sett med klassiske vippeextensions ligger på ca. kr 1500, og har produksjonskostnader som starter så lavt som kr 150. Vippeextensions er derfor en utmerket tilleggstjeneste som øker både kundebasen og inntektene, avrunder Marina.


HAIR EXTENSION FRA EASIHAIR PRO TAPE- IN, SLIM WEFT OG CLIP IN EXTENSION. Aller beste hår kvalitet remy hair 100% skjellaget inntakt. Ingen røyting. De sterkeste og letteste festene på markedet. Ren og effektiv repåsetting. Gjenbrukbart. BLI EN SERTIFISERT EASIHAIR PRO FRISØR I DAG. Vi tilbyr online kurs eller salong kurs i alle våre Easihair pro extension systemer. Kursene gir deg kunnskap og trygghet til å bli en EHP hair extension spesialist.

STØRST UTVALG AV FARGER OG FARGEKOMBINASJONER ENN NOE ANNET EXTENSION SYSTEM. Ta kontakt med vårt ekspertteam å meld deg på sertifiseringskurs i dag. Tlf. 940 07 120 post@hargrossisten.no haargrossisten

hårgrossisten HAARGROSSISTEN.NO


Inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

K U LT M E R K E T S E B A ST I A N F E I R E R 50 Å R:

GRENSELØS KREATIVITET Sebastian Professional har rundet sine 50 første år, og inviterte til en spektakulær feiring i fabrikklokalene Sugarfactory i Amsterdam. Sugarfactory har, som navnet tilsier, tidligere vært en fabrikk som raffinerte sukker. Det dannet en ramme som matchet Sebastian Professionals til dels edgy profil. De ga definitivt begrepet industrial punk et innhold. Det ble en markering med innovative visninger og visjonære artister. EN SPENNENDE REISE

– Jeg har brukt mye tid på å uttrykke Sebastian Professionals DNA i det jeg gjør. Det spennende denne gangen var at jeg ikke hadde tenkt ut uttrykkene på forhånd, før jeg fikk se modellene. Jeg laget uttrykkene ut fra modellenes personlighet og uttrykk. Det var en interessant utfordring, men jeg synes det funket. Ellers ville jeg vise hva detaljer betyr, og har strukket dette så langt jeg kunne, sier Shay Dempsey, Global Artistic Director Sebastian Professional.

68

FRISØR

4 / 2023

Og Sebastian-eier Wella hadde slått på stortromma. Ifølge Hanne Hamre, Wellas country manager i Norge, var rundt 100 norske frisører til stede blant de over 800 feststemte deltakerne på eventet. Det ble en spennende reise gjennom Sebastian Professionals spede start, til dagens produkter og artistiske uttrykk, frontet av Sebastianambassadørene Marylle Koken og Shay Dempsey. I K O N I S K K R Ø L LTA N G

Det interessante var å se bredden i Sebastians lanseringer gjennom ti-årene. Det hele startet med LA-stylistduoen Geri og John Cusenza. Geri og Johns bror Tony utviklet en innovativ krølltang, samtidig som ekteparet bestemte seg for å starte sin egen business. Og hva var da mer naturlig enn å gi salongen navnet etter John og Tonys far Sebastino? Krølltangen ble for øvrig et ikonisk produkt som visstnok solgte i millioner. Starten på Sebastian Professional var lagt, siden gikk det opp og frem. Produktene ble vist i en egen utstilling på siden av hovedscenen. Her kunne også interesserte få en quick-fix tatovering, og det ble et stort trykk på de to tatoveringsartistene. Et meget populært innslag, får vi si. Med drinker og vin, mingling og foto-shoots, bød arrangementet på en flott oppvarming til kveldens show.

FORTELLINGER FRA SCENEKANTEN

Det første showet startet med en liten fortelling om Sebastians reise, fremført av Dennis Kil, eier og publiser av The Talents. Han har en forkjærlighet for hatter, og dette ble en visuell markør for kveldens åpning. Fortellingen ble krydret med kreasjoner fra Sebastians ambassadører på catwalken. Det ble plass til et lite intermesso, eller skal vi si nedtonet pauseinnslag, mellom show en og to. Det ble tid for et intervju med ansiktet som speilet 50Y kampanjen, Loiza Lamers. Det svenske pop-ikonet Amanda Winberg fremførte egne låter på scenen, og vi fikk noen bevingede ord fra Angelo Vallilo, som er et medlem av Sebastians globale artistiske team. FREIDIG OG UFORFERDET

Nederlandske Marylle Koken, Sebastian Professionals ambassadør, var definitivt et trekkplaster. Hun fortalte hvordan gatemoten i LA forandrer seg under visningen, der hun briljerte med kun å bruke kniv for å gi sine modeller nye looks. Marylle er tøffere enn toget og er definitivt ikke redd for å utfordre vedtatte måter å jobbe på. Til slutt var det duket for Sebastian Professionals globale artistiske direktør Shay Dempsey. Less is more var temaet for hans looks. Fokus på en eller to deler i håret ble tydeliggjort.


FRISØR

4 / 2023

69


Inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

JUBILEUM FOR HÅR OG VELVÆRE I ÅLESUND 28. oktober sto Ålesund og omegn frisørlaug for sin tradisjonsrike konkurranse, messe og bankett. Det er et populært bransjetreff, og i år kunne man også innby til 30-års jubileum. Begivenheten ble markert på beste vis. - Det var et meget vellykket arrangement, og Jan Thomas var prikken over i’en, forteller oldermann Linda Bakke Ellingsen. - Meget dyktig, morsom og godt forberedt konferansier. Lauget satt som vanlig opp en rekke ulike konkurransekategorier, så her var det en disiplin for noen og enhver. - Vi hadde en del nytt i år, med fotokonkurranse for både team og individuelt. Der var det 7 + 11 påmeldte. Det stilte også 20 skoleelever på Teft skolecup fra tre forskjellige skoler. Vi fikk tildelt 50.000 kroner i Teft-støtte fra Sparebanken Møre til arrangementet, derav navnet. - Leverandørene var også veldig fornøyde i år, og mente det var den beste messen og banketten noensinne. Lauget synes også det var utrolig kjekt at også Anne Mari fra NFVB var sammen med oss både på dag og kveld. Hun holdt en flott tale, som vi satte veldig pris på, sier oldermann Linda Ellingsen på vegne av alle i Ålesund og omegn frisørlaug.

God stemning på jubileumsarrangementet til Hår og Velvære i Ålesund.

NFVB gratulerer med et veldig vel gjennomført jubileumsarrangement, og legger til at vi håper mange av deltakerne også melder seg på til norgesmesterskapet neste år.

OG VINNERNE ER…

1. plass Kreativt team: Coma 1. plass Colorist: Elisabeth Rendall, Coma 1. plass Fristil herre, langt hår: Joakim Sumstad, Bowie 1. plass Fristil herre, kort hår: Monika Alvik, Hair and There 1. plass Fristil dame: Helene Rosenmeyer, Cancam Moa Nord 1. plass Fristil oppsetting, svenn: Joakim Sumstad, Bowie 1. plass Fristil oppsetting, lærling: Kjersti Holen, Cancam Moa 1. plass Dame langthår styling, svenn: Henriette Hatlehol, Pikasso 1. plass Dame langthår styling, lærling: Kine Orvik; Pikasso Sjøholt 1. plass Brud svenn: Nadia Vangen, Pikasso 1. plass Brud lærling: Nikola Wrzesinska, Cancam Kremmergården 1. plass Teft skolecup: Julie Helen Hansen, Borgund vgs

70

FRISØR

4 / 2023


1. PLASS BRUD / LÆRLING

1. PLASS BRUD / SVENN 1. PLASS DAME LANGTHÅR STYLING / SVENN

1. PLASS DAME LANGTHÅR STYLING / LÆRLING

1. PLASS OPPSETTING FRISTIL / SVENN

1. PLASS FRISTIL HERRE LANGT HÅR / SVENN

1. PLASS LANGT HÅR / LÆRLING

1. PLASS OPPSETTING FRISTIL / LÆRLING 71 FRISØR 4 / 2023


Inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

TRONDHEIM HAIR OPEN 2023:

FLOTT OG VIKTIG DAG FOR FRISØRBRANSJEN – Vi hadde en fantastisk dag på Scandic Nidelven med show, konkurransefrisering, leverandørstands og masse publikum. Flere skoler var med på konkurranse og laget show, noe som er meget viktig for rekruttering til faget vårt, forteller oldermann Nina Riber i Trondheim Frisør - og Velværelaug! – Det var også supert med besøk av verdensmester Karam Abdelhadi, der vi hedret ham som han fortjener og feiret 40-årsdagen i Trondheim. Banketten på kvelden samlet mange festglade frisører, med Alex Rosén som konferansier. Vi oppsummerer at Trondheim Hair Open befester seg som en viktig arena for regionens etablerte og kommende frisører. Sjekk også stemningen på NFVBs Instagram og Facebook.

SE OGSÅ VIDEO: N F V B _ I N S TA

72

FRISØR

4 / 2023Inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

PÅ TUR MED MARIA NILA Maria Nila inviterte norske kunder til et globalt event i Helsingborg den 20. - 21. oktober, ilagt besøk på fabrikken deres og inspirerende show. Blant deltakerne var flere frisører fra frisørkjeden Hairport. Silje Sofie, salongleder på Hairport Flisa oppsummerer. - Vi fikk nok Helsingborgs fineste hotell - The Vault. Utrolig koselig hotell, som opprinnelig er et gammelt bankhvelv. Vel fremme på fabrikken var det rett inn på laboratoriet, hvor vi fikk forklart hva de tilsetter i en sjampo. Vi fikk også utdelt en liten flaske med sjampo hver, som vi fikk tilsette virkestoffer og duft, altså skreddersy vår egen sjampo. Så fikk vi en omvisning inne på fabrikken, på lageret og i produksjonsavdelingen. Her fikk vi ikke lov å ta noen bilder, forteller Silje Sofie. KUNNSKAP OG INSPIRASJON

- Simone Holland-Møller / Founder & director So Social snakket om hva vi burde gjøre for å gjøre oss mer synlig på sosiale medier. Deretter hadde vi en fremvisning med Jasmine Kurang / Global educator & salon owner. The Fuzz about curls het hennes foredrag, der hun snakket om ulike typer krøller og hva vi bør bruke her. - Helt til slutt var det tid for The Mane Show med Diego Miranda / International Hair stylist. Han viste to oppsett og hadde en fremvisning av modeller han hadde stylet tidligere på dagen.

74

FRISØR

4 / 2023


Inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

TENDENZ KONFERANSEN 2023:

EN UT-AV-SALONGEN OPPLEVELSE Lørdag 21. oktober var det duket for den årlige Tendenz konferansen. Seansen var som vanlig lagt til Scandic Hotel Fornebu, der over 300 deltakere var på plass for litt høstlig inspirasjon og faglig påfyll. - Vi har ønsket å tilføre salongledere og eiere inspirasjon som strekker seg ut over dagliglivet i salongen. Vår målsetting er at vi skal få deltagerne til å løfte blikket, sier marketing and sales manager Lene Dahl Herud i Tendenz Hårpleie AS R I K E T S T I L S TA N D

Daglig leder Kjell Erik Hansen åpnet konferansen med en oppsummerende status for «rikets tilstand». Mye av fakta­grunnlaget var hentet fra Vitec Fixits statistikk over bransjeutviklingen. Midt oppe i gjennomgangen av kalkyler, lønns­utvikling og vektleggingen av lederansvar og lederutvikling, kom det en liten twist når det gjelder produktsalget i salonger. - Man kan sette fokus på ingredienser og tekniske detaljer, men jeg mener det er mest virkningsfullt å selge på følelser. Istedenfor å fokusere på pris, der kunden kan synes at et produkt er «dyrt», trenger man å snu på dette. Hva kan produktet gjøre for å vedlike holde frisyren, hva trenger du for å se fresh ut mellom salongbesøket, og hvor lenge varer produktet? Dette er viktig å få frem i salgsprosessen, påpeker Kjell Erik Hansen.

Som vanlig startet konferansen med en oppsummering av bransjens status, fremført av daglig leder Kjell Erik Hansen.

Fullsatt sal på Scandic Hotel Fornebu.

«ER DERE KLARE FOR LITT MANNFOLK?»

Kreativ leder og to ganger vinner av Årets Educator i BakStolen Awards, Stian Holter, mottok stående applaus da han entret scenen. Litt spesielt denne gangen var visningen Male Focus, der tre herremodeller ble behørig eksponert. Se bilder lenger foran i magasinert.

Stående applaus. Stian Holter bød på KMS-inspirasjon.

Male Focus.

Ungdommelig vitalitet.

F O R M O G FA R G E

Etter lunsj var det duket for Joico Color & Cut Inspiration med Marc Antoni Group. Mellom slagene fikk vi en sprudlende danse-oppvisning og et foredrag med Abid Raja, med tittelen Min skyld, en historie om frigjøring. Sistemann ut av foredragsholderne var ski-esset Øystein Pettersen. Det ble ikke så mye prat om ski, men han har erfaringer om hvordan man kan være bevisst og jobbe målrettet for å skape gode resultater.

SE OGSÅ VIDEO: N F V B _ I N S TA

FRISØR

4 / 2023

75


Inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

S V E T L A N A J O U I N I PÅ A LT E R N AT I V E H A I R S H O W - S C E N E N

Se video og flere bilder på Svetlanas instagramkonto: @svetlanajouini

I N S TA G R A M I N S P I R A S J O N T I L G U T TA Vi anbefaler en titt på disse instagram­ kontoene for inspirasjon til gutta. @nfvb_insta deler, inspirerer og informerer. Gå ikke glipp av oppdateringene.

sjekk @fmoderndesignm44 sjekk @feliperomerobarbershop

sjekk @jrgnbch

F Ø L G O S S @ N F V B _ I N S T A . N F V B E R T E T T PÅ B R A N S J E N !

76

FRISØR

4 / 2023Inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

FØRSTEKL ASSES VETERANTREFF

– Det var veldig hyggelig å treffe bransjekolleger med lang og god fartstid. Det spennende er at alle fortsatt jobber i yrket eller er salongeiere, smiler Randi Eriksen. Her er verten sammen med Espen Sævold, Øistein Bjørndal og Alf Andersen.

T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D FOTO: HANS PE T TER ERIKSEN

Randi Eriksen i Petite Frisørene har lang fartstid på og rundt konkurransearenaen, og ikke minst i organisasjonslivet. I år er det 60 år siden første NM ble arrangert. Det var et fint bakteppe for å samle NM-veteraner og andre som på ulike vis har bidratt til å sette frisørfaget på kartet. - Det fantastiske med frisøryrket, er at du kan etablere nettverk med gode bransjekolleger som kan vare hele livet ut. Jeg synes derfor at det var hyggelig å samle noen av mine gode venner, som gjennom årene har markert seg faglig gjennom konkurranser og styreverv i NFVB, smiler Randi Eriksen. E V I G PA S J O N

- Jeg har alltid hatt en pasjon for konkurransefrisering, og inspirasjonen til å starte fikk jeg av Arild Martinsen, som vant det første norgesmesterskapet i 1963. Han ble min mentor og jeg har prøvd etter beste evne å være mentor for mine medarbeidere som har vært nysgjerrige på å delta i NM. Det har blitt mange pokaler gjennom tidene og mange gode opplevelser. - Det spennende i kveld var å dele historier og ha det hyggelig sammen. Det som slår meg, er at vi som var samlet er et lag som har bidratt til å utvikle og løfte frem konkurransefriseringen i Norge. Det er vi nok alle litt stolte av, sier Randi Eriksen. - Dette var så vellykket at vi har ambisjoner om å gjøre dette til en årlig samling, legger hun til. LIVSLANG KARRIERE

NFVBs president – og tidligere norgesmester Espen Sævold var også til stede på samlingen. Han mener det å engasjere seg i konkurranser og tillitsverv viser at frisøryrket kan gjøres til en livslang karrierevei. - Det var hyggelig å kunne tar turen hjem til Randi for å treffe gamle bransjekolleger som jeg ikke har sett på en stund. NFVB jobber strategisk med å utvikle konkurransefriseringen, så det gir et ekstra løft å samles med profilerte konkurransefrisører som har markert seg gjennom tidene. - Men det viser også at frisører som deltar i ulike fora, enten det er konkurranser eller tillitsverv, gjennomgående har en lang karriere i faget. Så engasjement er viktig for å gjøre frisøryrket til et livslangt karriereløp, avrunder Espen Sævold.

78

FRISØR

4 / 2023

Norgesmesterne. Arild Martinsen, flankert av Tutti Dybvad og Unni Hellerud, satte pris på et hyggelig gjensynstreff.

Gullrekka. Fra venstre: Tutti Dybvad, Unni Hellerud, June Eriksen, Randi Eriksen, Wenche Søiland, Line Tangen, Ulf Schjerpen, Espen Sævold, Nina Jamessen, Øistein Bjørndal, Mona Hartman, Arild Martinsen og Alf Andersen. Sofagjengen inkluderer åtte NM-vinnere!


Inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

Årets Talsperson 2023. - Dette er sterkt, sa Karam Abdelhadi med tårer i øynene under prisutdeling i regi av NHO Service og Handel under arrangementet Handlekraft i Oslo.

KARAM ABDELHADI HEDRES SOM ÅRETS TALSPERSON 2023 - Jeg opplever dette som en stor ære, sa Karam Abdelhadi da han ble kåret til Årets Talsperson av NHO Service og Handel. Prisen ble delt ut under arrangementet Handlekraft 2023 i Oslo. - Som vinner vil jeg gratulerer alle frisør­ene og frisørbransjen med denne prisen. Dette var den beste 40-årspresangen jeg kunne fått, og den beste gaven jeg kan gi videre til bransjen. Jeg vil takke NHO, NHO Service og Handel og NFVB for denne muligheten og lover å fortsette arbeidet for å løfte frisørfaget i Norge til den status som faget fortjener, sier Karam Abdelhadi. Adm. dir. i NHO Service og Handel, Anne Cecilie Kaltenborn, sier det slik: - Juryen hedrer Abdelhadi for hans for-

midlingsevne og solide medieopptredener etter at han tidligere i år ble verdensmester i frisering i Paris. K J Æ R L I G H E T T I L FA G O G NÆRMILJØ

Juryen løftet frem Abdelhadis enestående evne til å skape begeistring for yrket, både gjennom sin profesjonalitet og sin tilnærming til media. - Abdelhadi, gründer og daglig leder for den populære salongen Idol, The Lord of Hair på Holmlia i Oslo, har imponert bransjen og allmennheten med sin dedikasjon til sitt fag og sitt nærmiljø. Han har demonstrert en unik evne til å kombinere begeistring for sitt yrke med nøkternhet og profesjonalitet i sin tilnær-

89 prosent av alle frisører er kvinner. Hvordan påvirker det arbeidsmiljøet i bransjen? Dette snakket Christopher Mørch Husby om under arrangementet Handlekraft 2023. Christopher er medeier og administrerende direktør for Jan Thomas Studio-merkevaren.

ming til media, uansett om det er på TV, radio, sosiale medier, aviser eller podcast, uttalte juryen. STERK HISTORIE

Karam Abdelhadi kom som en flykning til Norge for 14 år siden, og driver nå frisørsalong på Holmlia i Oslo. Juryen uttaler videre; - I den krevende og konfliktfylte tiden vi står i, har Karam Abdelhadis sterke historie stor aktualitet. Hans eksempel viser verdien av hva man kan skape i arbeidslivet, som fagperson og arbeidsgiver, gjennom å jobbe målrettet slik han har gjort. I priskriteriene står det: «Prisen til­ deles en person som siden forrige general­forsamling gjennom sitt arbeid, sin formidlingsevne, sin mediedeltag­ else, samfunnsnyttige innsats eller sin service­­ innstilling har bidratt i norsk opinion til å løfte bevissthet om og om­dømmet til servicebransjen og/eller næringslivet generelt, eller sin bransje eller bedrift spesielt. « Jury for Årets talsperson har vært ∙ Gjermund Løyning, direktør regioner og samfunn, NHO. ∙ Lene Iren Oen – Adm. direktør, Clas Ohlson, Representant fra styret i NHO SH. ∙ Lars Håkon Grønningen, redaktør i e24, som representant fra media. ∙ NHO Service og Handel er sekretær for juryen, Anne-Cecilie Kaltenborn.

FRISØR

4 / 2023

79


PRISVINNER DAG GUSTAVSEN:

Hed ersm a n n en og insp i ra toren Dag Gustavsen fikk bransjens store anerkjennelse, Hedersprisen 2023, til stående applaus fra nærmere 800 mennesker på den store Prisfesten i Oslo tidligere i år. Han har i mange tiår vært en betydelig inspirator for folk som vil bli skikkelig gode i faget. - Det å få en slik pris er en ære og en tilbakemelding for alt jeg har jobbet for, smiler han. TEKST O G FOTO: JARL MARTIN GARDER

Når man skal beskrive Dag Gustavsens innsats som trener, coach, konsulent og lærer så får mange en stor klump i halsen. Han har et stort hjerte for faget, og ikke minst for fagets utøvere. Det har blitt sagt at dette er tidenes mest velfortjente hederspris, men Dag har slett ikke tenkt å gi seg ennå. - Dette året har vært helt utrolig spennende. Den største overraskelsen var under Prisfesten, hvor jeg fikk Hedersprisen. Da Espen Sævold begynte å lese opp begrunnelsen følte jeg mye stemte på meg. Det å gå på podiet å ta imot prisen var utrolig stort øyeblikk. Normalt pleier jeg ikke å ha problemer med å holde takketaler, men her ble jeg helt satt ut. EN HJERTESAK

Opplæring både i skole og arbeidslivet har vært Dags hjertesak. - Etter at jeg ved tre anledninger fikk hospitere ved Pivot Point skolen i Chicago, så jeg at dette systemet måtte inn i skolen. Sammen med Tone Braanen og Lise Lotte Hvalsbråten fikk vi sammen med forbundet, med generalsekretær Aksel Midstue i spissen, hjelp til å kjøre kurs og påvirke departementet til at dette skulle inn i skolene. Det var et høydepunkt da vi fikk stadfestet at Pivot Point skulle inn i skolen, som det beste system som noen gang har vært utviklet. Jeg er også veldig stolt av å ha fått lært å kjenne Pivot Point gründer Leo Passage privat. - Jeg har blant annet også jobbet som konsulent for Wella, Cutrin, ID Hair og forbundet, legger han til. KONKURRANSER UTVIKLER

- Jeg har selv vært konkurransefrisør. I 1998 begynte jeg som trener, og har vært mye rundt med landslagene, men den gang som trener og motiva-

80

FRISØR

4 / 2023

tor for de som kom fra distriktene. Det begynte med WorldSkills. Mine største høydepunkter har vært to gullmedaljer i WorldSkills, og ikke minst en bronse som burde vært gull. Det har også vært stort med alle medaljene under NM, og ikke minst at vi har plukket medaljer I VM, både individuelt og som lag. - Jeg hadde aldri vært den frisør jeg er, dersom jeg ikke hadde begynt med konkurranser selv. Det er med å forsterke formsans, kreativitet, nøyaktighet, effektivitet og fargedesign. Jeg kan ikke helt forstå bedrifter som ikke satser på det i opplæringen. De bør motivere sine ansatte til å delta på lokale konkurranser, for å gi de selvtillit til å delta i NM. Det er enormt utviklende. Se på Leif Anders Øverland, som jeg har trent i 10 år, og hva han er i dag. Se på jentene fra Bentes Salong, som lærlinger deltok de i NM og VM på seniornivå. Gunn Mari Sørløkk det samme. S AT S E R V I D E R E

Dag Gustavsen elsker faget, og har ingen umiddelbare planer om å nyte en pensjonisttilværelse borte fra frisørmanesjen. - Hverdagen er hektisk. Jeg jobber enda med kunder som 74 åring, og motiverer og trener frisører til lokale konkurranser, samt at jeg får lov å være med å lede og bedømme lokale konkurranser. - Nå ser fram mot NM 2024, og ikke minst til VM i Paris. Det er så bra at NFVB satser på frisørkonkurranser og et landslag. Vi må få frisørbedriftene til å motivere sine ansatte til å komme til NM 2024. Det gir så mye, sider hedersmannen og hedersprisvinneren Dag Gustavsen.


Store ovasjoner. Hele bransjen jublet da Dag Gustavsen mottok Hedersprisen 2023.

DAG GUSTAVSEN

Vinner av Hedersprisen 2023

Jeg er veldig stolt og glad for Hedersprisen. Den tror jeg mine barn og barnebarn alltid vil huske meg for, smiler Dag Gustavsen. - Livet har vært en drøm, så takk og lov for at jeg valgte å bli frisør i 1979.

Juryen uttaler: I kriteriene for prisen står det blant annet at - den/ de som foreslåes må gjennom sitt virke og engasjement ha vært med på å løfte bransjen innenfor faglige områder, sette bransjen på kartet i media, eller på andre måter sørget for at det norske folk har fått et positivt syn på bransjen. Arbeidet kan være gjort lokalt, nasjonalt eller internasjonalt. Uegennyttig arbeid for bransjen vektlegges. Arbeidet kan både ha foregått over et lengre tidsrom, eller at kandidaten har utmerket seg spesielt det siste året. Kandidaten kan sies å være en god ambassadør for både faget og bransjen. Årets prisvinner kan så absolutt sies å ha full dekning for alt dette. Dette er en person som gjennom hele sin karriere har hatt en genuin interesse for faget, alltid opptatt av å søke ny kunnskap - og ikke minst raust dele denne kunnskapen med andre. Noen mener årets hedersprisvinner er selve definisjonen på yrkesglede. Med en smittende lidenskap har vedkommende vært lærer, konsulent, kursholder, dommer, veileder og trener i hele sin karriere. Han har tent en gnist i utallige lærlinger og frisørspirer, samtidig som han har skapt perfeksjon og nøyaktighet til de han har trent og jobbet med. Han har ekstreme evner til å formidle og motivere. Som trener har han vært med på å skape mange store og stolte øyeblikk, ikke bare for utøvere, men for hele bransjen og nasjonen – sterkt medvirkende til skinnende medaljer i gull, sølv og bronse fra både WorldSkills og verdensmesterskap, senest fra VM i Paris i fjor. Han en legende innen frisørfaget. Vinner av Hedersprisen 2023 er… Dag Gustavsen!

FRISØR

4 / 2023

81


+

Kompetanse til fingerspissen Videreutdanning for frisører og hudpleiere Scan QR-koden og les mer om våre frisørstudier.


– Vi vil bidra til å gjøre frisøryrket til en livslang karrierevei, og hjelpe bedriftene til å markedsføre seg som en bærekraftig bedrift som tar samfunnsansvar. Marita Stene Pettersen, Fagskolen i Viken.

STUDIER + Digital kompetanse + Kulturbygging + Bærekraft Oppstart januar 2024 100 % nettbasert studie som varer i 14–16 uker Hvert studie gir 10 studiepoeng SØK HER: fagskolen-viken.no


m ix LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Smakfull favoritt

Maria Nila Shimmer Spray har en formulering som gir delikat glød til håret. Sprayen er ikke bare kjent for sitt skinnende resultat, men også for den omsorgen den gir til håret. Leverandør: Maria Nila.

Tidløs herrepleie

1922 by J.M. Keune er en nøye sammensatt herrekolleksjon med tidløse pleieprodukter. Serien er utviklet i Nederland, og beriket med lokale ingredienser, perfeksjonert gjennom vitenskapen. Hvert eneste produkt, fra hårgele til skjeggpomade fremhever det beste hos herrekundene. Leverandør: Everyhair Norge AS.

Klassisk stilig

Maletti Zerbini er en retro-inspirert frisørstol med førsteklasses finish, hydraulisk pumpe. Justerbar og avtagbar nakke- og fotstøtte. Et smykke i salongen. Leverandør: Everyhair Norge AS.

Vitamin-cocktail

Iles Formula Scalp + Body Exfoliant er en skånsom peeling laget av en cocktail av vitamin E og Alpha Hydroksysyre fra kiwifrukten. Pleier og gjenoppretter hodebunnen, kroppen og håret. Biologisk nedbrytbare partikler fra risskall arbeider for å fjerne blokkering av tilstoppede porer, fjerne død hud og urenheter. Leverandør: E. Sæther AS.

Nærende og naturlig

Maria Nila Styling Cream byr på en rik og nærende formulering. Påføres i fuktig hår for en uanstrengt, bølgede look. Leverandør: Maria Nila.

84

FRISØR

4 / 2023


m ix LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Enkelt og pleiende for gutta

Iles Formula Intensive Hair + Body Balm er en allsidig, botanisk balsam som er perfekt for pleie av herrehår og skjegg. Som leave-in behandling for sterkt teksturert og krøllete hår, og som en rik kropps­ fuktighetskrem. To-i-ett, akkurat så enkelt som gutta liker det. Leverandør: E. Sæther AS.

Tø f t f o r g u t t a

Uppercut Deluxe lanserer Limited Edition Pomade Doom and Groom. Produktet er resultatet av gründeren Steve Purcells kreative visjon, som henter inspirasjon fra ikoniske elementer som Boogie Vans, gamle skateboardvideoer og den legendariske Ozzy Osbourne. Produktet gir sterkt hold, kontroll, definisjon og flott glans. Passer spesielt godt til mellomlangt hår. Leveres i en talende forpakning. Leverandør: Headbrands Norge AS

Kundevennlig

Zeus Easy er en frisørstol med moderne design og med polstring av høyeste kvalitet. Den er utstyrt med hydraulisk pumpe, justerbar nakke- og komfortabel fotstøtte. Leverandør: Everyhair Norge AS.

Komplett styrkebygging

Paul Mitchell Bond Rx er et komplett system for styrking av disulfid-bindingene i håret. Produktene kan brukes med blekepulver og permanent hårfarge, eller som salongbehandling alene. Systemet inkluderer også med en shampoo, conditioner og en reparerende treatment for å hjelpe kundene med å holde bindingene sterke hjemme mellom salongbesøket. Leverandør: Cutrin Norge AS.

Gaver som selger

Maria Nila Beauty Boxes 2023 kommer i år med ny design inspirert av signaturpastellfargene til Care & Style serien. Eskene er fylt med bestselgende hårpleieprodukter i gjenbrukbart designet emballasje. Velg mellom seks ulike gavebokser. Leverandør: Maria Nila, Stockholm.

Dokumentert effekt

NISIM er en problemløser med dokumentert effekt mot hårtap og for gjenvekst av hår. Merket inkluderer også FAST-produktene for raskere hårvekst. Kun ett produkt mot håravfall gir liten lagerbinding. – Produktene gir ekstra god fortjeneste med lite rabattkampanjer og smalt sortiment. De selges eksklusivt i frisørsalonger og apotek, opplyser markedssjef Lise Løvstad Christiansen i Dermanor AS.

Ve l p r ø v d m o t h å r a v f a l l o g s t y r k i n g a v h å r e t

BioSil Advance Collagen Generator fremholdes å ha dokumentert effekt på hårstråenes tykkelse og styrke. – BioSils studieresultater publisert i Archives of Dermatological Reseach viste at 36 ukers bruk av BioSil ga en endring i hårstråenes tykkelse på 12,8 % og en økning i hårstråenes styrke på 13,1 % mot placebogruppen. Så man har klinisk erfaring som viser at BioSil kan være veldig effektivt mot håravfall. Memorial Sloan Kettering Cancer Center i USA anbefaler BioSil etter kreftbehandling for å få hårveksten raskere tilbake, opplyser Tina Hamelten i Fred Hamelten AS.

FRISØR

4 / 2023

85


M I N E FAV O R I T T P R O D U K T E R - Reuzel Concrete Hold Matte Pomade. Min desiderte favorittpomade. Trenger du et lett, luftig hold til midtskillen, eller en pomade med godt hold til en slickback? Den er så allsidig at den funker til alt. Det som er så kult med Reuzel, er at man kan mikse og trikse med alle pomadene deres. - Uppercut Deluxe saltspray. Perfekt for de som trenger noe med godt hold i, men ikke liker voks-følelsen i håret.

H V I S J E G FIKK

ve l ge. . . M A R K U S SÆ L E A da m o g Eva A l m en n i n g en , Berg e n A ktu e ll s om : Lidenskapelig konkurransefrisør. Deltager på landslaget i VM i Paris - Det jeg brenner mest for i faget er herrebiten. 100 %! Jeg leter alltid etter ny kunnskap, som jeg kan dele med kundene mine i stolen og mine kollegaer. - Konkurranser er med på å holde flammen i live. Da får jeg testet meg ut mot kolleger i Norge, men også mot verdens beste konkurransefrisører. Hittil har jeg fått 1. plass på Lowfade konkurransen i Bergensmesterskapet i år. Jeg fikk også 3. plass i NM i Skinfade kategorien. Og jeg var så heldig å få være med til VM i Paris, der laget vårt stakk av med en 4. plass i barber kombinasjonen. Jeg lærte utrolig mange gode teknikker og tips fra laglederen vår, Karam, som jeg kommer til å ta med meg videre til neste år.

M I N E S P E S I E L L E FAV O R I T T E R - Det går ikke en dag uten at motoren i BaBylissPRO LoPROFX maskinen min dirrer! Ingen hår står i dens vei for å si det sånn. Jeg har prøvd ut flere, men det er denne jeg faller tilbake på. - Denman D3 Brush. Den er genial. Beste børsten som er laget, hands down. Bruker den på alle kundene mine. Perfekt til å gi volum.

MINE INSPIRASJONSKILDER - Christopher Robin Thorsen. Jeg kan ikke takke ham nok. Han er hele grunnen til at jeg plukket opp saksen, og han er en av grunnene til at jeg beholdt saksen i hånden. Han viste meg hvor sinnsykt kult dette faget kunne være, og han ga meg en gulrot jeg kunne jage etter. - Robert Rietveld, The Bloody Butcher, fra Schorem i Rotterdam. Han er bare seg selv, og det er det som gjør ham så rå. I mine øyne er han den beste der ute.

@cr.thorsen

@cbarberaren.saele 86

FRISØR

4 / 2023

@the_bloody_butcher


JANUAR 2024


ST LT

M E D LE M 2023 - 2024

ST LT

M E D LEM 2023 - 2024

• • • • • • • •

V I Ø N S K E R V E L KO M M E N T I L VÅ R E N Y E M E D L E M M E R

Comino Frisør, Giardini AS Cutters AS Avd Røa Fix It Frisør AS Indiehair AS Klippoteket AS Mailen Ohrvik Miss Mood Hårstudio Renata Holmøy Prep Haar AS

OSLO OSLO HÅ LARVIK ALTA LØRENSKOG

9. M A R S 2024 - N O VA S P E K T RU M , L I L L E S T RØ M PÅ M E L D I N G S F R I S T: 1 2 . F E B R U A R 2 0 2 4

Mer info: nfvb.no

LILLESTRØM ASKER

STERKT FELLESSKAP NFVB med sine rundt 1400 medlemssalonger er tilknyttet NHO gjennom landsforeningen NHO Service og Handel med ca 7200 medlemmer og 86000 årsverk. NHO-fellesskapet består av over 33000 medlemmer med nesten 700000 årsverk.

Har du spørsmål om medlemsskap eller medlemsfordeler, kontakt Celina: celina@nfvb.no Mobil: 482 28 165

BRUK MEDLEMSFORDELENE DINE! Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske.

Bli med på fotokonkurransen Årets Frisør 2024! PÅMELDINGSFRIST: 10. DESEMBER INNLEVERINGSFRIST: 20. DESEMBER

Kategoriene, reglementene og påmeldingslink finner du på nfvb.no

FØLG OSS!

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

NFVB er aktive i sosiale medier, der vi både formidler NFVB-informasjon og deler andre aktuelle bransjesaker. Følg, lik og del… → Facebook: Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) → Instagram: nfvb_insta → TikTok: nfvb_tiktok

88

FRISØR

4 / 2023

Les mer om medlemsfordelene på

w w w. n f v b . n o


AKTIVITETSKALENDER MESSER, KONKURRANSER OG KONFERANSER 23.01 – 25.01 27.01 03.03 – 04.03 03.03 – 05.03

Cosmoprof North America Sted: Miami, USA Info: www.cosmoprofnorthamerica.com/ Bergensmesterskapet Sted: Bergen Info: bergenfrisorlaug@gmail.com Professional Beauty London Sted: London, England Info: www.professionalbeauty.co.uk International Beauty Show/IBS New York + International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: New York, USA Info: www.ibsnewyork.com + www.iecsc.com/

08.03

NFVB Landskonferanse Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Info: www.nfvb.no

09.03 09.03 09.03

Beauty is Business Sted: Nova Spektrum, Lillestrøm NM i frisering og NM i hudpleie Sted: Nova Spektrum, Lillestrøm Prisfesten Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Info: www.nfvb.no

21.03 – 34.03 21.04 – 22.04 09.06 – 10.06 22.06 – 24.06 23.07 – 25.07 07.09 – 08.09 29.09 – 30.09

Cosmoprof Worldwide Sted: Bologna, Italia Info: www.cosmoprof.com Irish Beauty / Professional Beauty & Hair Ireland Sted: Dublin, Irland Info: www.irishbeauty.ie/ Info: www.professionalbeauty.co.uk Professional Beauty and Hair Glasgow Sted: Glasgow, Skottland Info: www.professionalbeauty.co.uk International Beauty Show / IBS Las Vegas + International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Las Vegas, USA Info: www.ibslasvegas.com + www.iecsc.com/ Cosmoprof North America Sted: Las Vegas, USA Info: www.cosmoprofnorthamerica.com/ Cosmetica Dortmund Sted: Dortmund, Tyskland Info: www.cosmetica.de Professional Beauty North Sted: Manchester, England Info: www.professionalbeauty.co.uk

12.10 - 14.10

OMC Hairworld / VM i frisering MCB by Beauté Selection Paris Sted: Paris, Frankrike Info: www.omchairworld.com og www.salonmcb.com

12.10 – 14.10 13.10 13.10 – 14.10

Salon International Sted: London, England Info: hji.co.uk/salon-international Alternative Hair Show Sted: London, England Info: www.alternativehair.org Olympia Beauty Sted: London, England Info: www.olympiabeauty.co.uk

R E D A K T Ø R E N S L I L L E

in ns pill. . . O m bare seks måneder – og noen år… Jeg rusler langs Torstrand i Larvik, en bystrand med utsikt til både havn, by og rett ut mot havet. Egentlig et ganske perfekt sted å bo, der man kan ta morgenbad rett før jobb eller legge en kveldstur langs vannet inn mot bysentrum. Tenker at det er synd Larvik er litt for langt unna jobben i Oslo. Her får man litt sydenfølelse, der det hadde vært helt naturlig å ta med en flaske vin, litt enkel mat og godt selskap for å nyte livet i strandkanten, to skritt fra leiligheten. Så er det dette med virkelighetsorientering. Mens jeg står der og leker med tanken om det gode liv med sand mellom tærne, så merker brått at jeg er iskald. Det er definitivt høst/vinter. Vinden fra havet er sur som rakker’n, og jeg blir nærmest desperat etter en kaffe med noe godt i. Utsikten er det ingenting å si på. Lyset, fargene, brytningen mellom himmel og hav – jeg bare elsker det. Men det er en årstid som gjør seg best på bilder. På stranden ligger det rekved, som nok får ligge der til strand­ ryddingen gjøres når sommeren nærmer seg igjen. Igjen begynner tankene å drifte. Hvor kommer dette tømmeret fra? Hva er livsreisen til det som nå har en liten pause på bystranden? Jeg er en grubler, og her på Torstrand er det ikke mangel på tanke­ tråder. Joda, tror jeg kunne tilbrakt noen timer her i strand­ kanten, uansett årstid. Om bare seks måneder er det sommer igjen. Bare tanken i seg selv varmer kropp og sjel. Begynner ubevisst å smile, fornemmer lukter, smaker og synsinntrykk. Jeg blir ikke deppa av verken høst eller vinter, men vår og sommer kommer med mer optimisme, og både fysisk og sjelelig varme. Tenker også at jeg faktisk nærmer meg en pensjonisttilværelse, der det heter seg at man kan nyte sitt otium. Måtte slå det opp: «…om et rolig og komfortabelt privatliv etter et vel utført livsverk». Er ikke helt der ennå, men det gjelder jo å forberede seg. Er ganske sikker på at det livet må inneholde elementer som gir tankene vinger og god oppdrift.

Torstrand i Larvik har en spennende historie. Strømmene fører med seg treverk som har sin egen historie. Og om bare seks måneder er badegjestene der igjen…

jarl@nfvb.no FRISØR

4 / 2023

89


Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 911 06 2 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Bruk sjekklisten og kryss av for at du bruker alle medlemsfordelene dine! Redaktør

Administrasjonskoordinator

JARL MARTIN GARDER

CELINA KJØNIKSEN

jarl@nfvb.no

celina@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Tlf: 482 28 165

www.nfvb.no


Vi jobber for deg!

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Bruk sjekklisten og kryss av for at du bruker alle medlemsfordelene dine!

www.nfvb.no


YO U T H L O C K e r b e r i ke t m e d ko lla g e n , ke r a tin og B u r i t i o i l . H å r e t b lir g la n sfu llt o g fyld ig m e d en u n g d o m m e l i g g l ød o g sp e n st!

4 / 2023 / 121. ÅRGANG

V år ny e i n n o v a t i v e a n t i- a g e s e rie h a r t a t t m a r k e d e t m e d s t o r m!

MAGASINET FRISØR

KOLLAGE N for håret

FRISØR M A G A S I N E T

KARAM ABDELHADI IDOL THE LORD OF HAIR

Les mer om Yo u t h Lo ck h e r

Verdensm ester og utfo rd re r

4-23 121. ÅRGANG


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.