__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR

4 / 2020 118. ÅRGANG

4 / 2020 / 118. ÅRGANG

Revolusjonerende verktøy for å lage tekstur!

Waves of North er innovative bærekraftige viklere. De er laget for å skape tekstur i håret på en helt ny unik måte. Viklerne er utformet slik at du som frisør kan jobbe riktig ergonomisk. Oljen berører ikke hodebunnen og er derfor mer skånsom for kunden.

D R Ø M M E S A L O N G E N :

OLIMB & CO MUNCH BRYGGE

Vi i Tendenz er stolte av å være eksklusiv leverandør og samarbeidspartner av Waves of North, som er et innovativt, bærekraftig og fremtidsrettet produkt til bransjen. Bestill på tendenz.net eller kontakt kundeservice på tlf: 22 92 50 00.

LES MER HER!

BRANSJEPROGRAMMET / NYE, UNIKE UTVIKLINGSMULIGHETER N F V B L E D E R P RO G R A M / L E D E R E M Å STÅ STØT T I S E G S E LV SVENNEPRØVEN / DETTE BØR DU VITE PIVOT POINT LAB / FREMTIDENS OPPLÆRINGSVERKTØY


Vi jobber for deg!

WE ARE BETTER TOGETHER

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

I MER ENN 140 ÅR HAR VI MED SUKSESS jankristian@nfvb.no vibeke.scheele.moe@nfvb.noMED DERE! LEDET VIRKSOMHETENE

anne.mari.halsan@nfvb.no Tlf: 911 06 2 79

Tlf: 990 08 937 Mobil: 975 60 956 Siden 1880 har Wella vært en flaggbærer for innovasjon og kvalitet, et symbol på partnerskap og education innen skjønnhetsbransjen. Sammen med deg, vår høyt verdsatte kunde, starter vi nå vårt neste kapittel i vår lange vellykkede historie i Få mer ut av medlemskapet! vår fantastiske bransje, med grunnleggelsen av WELLA COMPANY. Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang Vår portefølge av merker inkluderer ikoniske juveler som til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med Wella Professionals, OPI, ghd, Nioxin, Sebastian Professional, hva bedriften din kan få ut av medlemskapet weDo/, Sassoon m.m. i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

VI VERDSETTER VIRKELIG DITT PARTNERSKAP, du har tilgang på: BÅDE NÅ OG I FREMTIDEN. Medlemsfordeler 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett

VI ER MED DEG HELE VEIEN

Redaktør

Kontorfaglærling

JARL MARTIN GARDER

CELINA KJØNIKSEN

jarl@nfvb.no

celina@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Ikke medlem ennå?

Mer informasjon om medlemsfordelene og innmelding finner du på www.nfvb.no *Å avslutte avtalen er fortsatt bettingen av visse myndighetsgodkjennelser. Det nye selskapet vil kun være operativt under WELLA COMPANY navnet – og logoen når avtalen er avsluttet.

www.nfvb.no

2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Svært god innkjøpsavtale 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer


WE ARE BETTER TOGETHER I MER ENN 140 ÅR HAR VI MED SUKSESS LEDET VIRKSOMHETENE MED DERE! Siden 1880 har Wella vært en flaggbærer for innovasjon og kvalitet, et symbol på partnerskap og education innen skjønnhetsbransjen. Sammen med deg, vår høyt verdsatte kunde, starter vi nå vårt neste kapittel i vår lange vellykkede historie i vår fantastiske bransje, med grunnleggelsen av WELLA COMPANY. Vår portefølge av merker inkluderer ikoniske juveler som Wella Professionals, OPI, ghd, Nioxin, Sebastian Professional, weDo/, Sassoon m.m.

VI VERDSETTER VIRKELIG DITT PARTNERSKAP, BÅDE NÅ OG I FREMTIDEN.


VEGANSK

Profesjonelt bond-building kursystem med kraften fra planter 5 ganger sterkere hår etter kun 1 behandling*. Reparerer skadet hår, tilfører

nye styrkende bånd, pleier og reduserer brekkasje. Håret blir synlig sunnere, glansfullt - naturlig fullt av liv. 93% naturlig ingredienser.** Cruelty free og Vegansk.

NYE botanical repair™ profesjonelt kursystem til bruk i kombinasjon

med hårfarge, bleking eller alene.

*Based on averaged repeat grooming results of color with botanical repair™ color treatment vs. color with non-conditioning shampoo. **From plants, non-petroleum minerals or water. Learn more at aveda.com.

Wao_ads_november.indd 2

30.10.2020 15:24

Wao_ads_


2020 15:24

“My hair felt stronger straight away – I’m obsessed!” Bridget, St. Paul, Minnesota,

botanical repair ™ campaign model

FØR

ETTER

Uvasket skadet hår

Resultat med botanical repair™ shampoo, conditioner, light masque og leave-in treatment, pluss paddelbørste og føning

For produkter og informasjon kontakt www.weareone.no @AvedaNordic

Wao_ads_november.indd 3

30.10.2020 15:25


SPESIALUTVIKLET FOR NORDISK HÅR Cutrin er i Norge den desidert største frisørleverandøren av salgs- og kjemiprodukter, som er spesialutviklet for nordisk hår og hodebunn. Nordisk hårkvalitet kjennetegnes av å være fint og tynt, og det spesielle ved denne hårkvaliteten er at den generelt inneholder færre skjellag enn europeisk hår forøvrig. Til sammenligning er det europeiske håret nesten 50% tykkere enn det nordiske håret. Dette tilsier at denne hårkvaliteten krever spesielle hårprodukter for å oppnå optimale resultater.

VELVÆRE FOR HODEBUNNEN

EKSPERTEN PÅ TYNT OG FINT HÅR

PARFYMEFRI SKJØNNHET

VIENO SENSITIVE CARE

PLEIENDE STYLING


Innhold: UTGAVE 4-2020 118. ÅRGANG

ARTIKLER

1 2 D R Ø M M E S A LO N G E N O L I M B & C O M U N C H B RY G G E / S m a kf u lle op plevels er 1 8 N F V B L A N D S KO N F E R A N S E N 2 0 2 0 / M e d fo ku s p å s a m s p i ll 2 2

P I V OT P O I N T L A B / Fre m t i d e n s o p p læ r i n g sve r ktøy fo r d i n b e d r i f t

2 6

B R A N SJ E P R O G R A M M E T / N ye , u n i ke u t v i kli n g s m u li g h e te r - g ratis !

2 8

S V E N N E P R Ø V E N / D e tte b ø r d u v i te !

5 6 T H E R E S E C L E V E - S T I A N S E N / L e d e re m å stå stø tt i s e g s e lv 6 0 S TA S H Å R O G B RY N / H o ld ku n d e n va r m ! 6 2 F R U B E N T Z E N F R I S Ø R / 4 9 % s a lg s ø kn i n g ! 6 4 V E X F R I S Ø R / N y s a lo n g m e d sto re a m b i s j o n e r 6 6 F R E M T I D S S C E N A R I E R / P la n le g g fo r d e t u fo r u ts i g b a re

IMPULSER

FASTE SPALTER

3 4 Z A R I N A S C O L L E C T I O N / Ma n u e l M o n & G o n z a lo Z a ra u z a

1 0 L e d e ren

3 8 A U R A C O L L E C T I O N / S a lly B ro o ks @ B ro o ks & B ro o ks 4 4

F R E YA C O L L E C T I O N / Ra fa e l B u e n o @ Ra fa e l B u e n o Pe lu q u e ro s

4 8 V I N Y L / E r i c Ma u r i ce i s a m a r b e i d m e d J a cq u e s S e b a n

FORSIDE H Å R : M a nuel M on & G onza lo Z a ra uza F O T O : Pa vel Zverev & Ali na Pa ra ni na

8

FRISØR

4 / 2020

9 Signert 6 8 In s i d e 72

Hv i s j eg f ik k velg e. . .

7 6 P ro d u ktm ix 8 4 N F V B i nfo 85

Re d a ktø rens lille inns pill


Det handler om å være TRYGG Det har lenge vært en slags konklusjon om at «vi glemmer 2020 – og satser på 2021». Det har vært alt for mange mørke meldinger, så man føler lite håp for at man kan kalle året for annet enn begredelig. Men så – varsel om vaksiner som virker. Det forandrer kanskje lite på konklusjonen, men gir mer tro på at 2021 virkelig blir bedre enn 2020. Optimisme er noe vi virkelig trenger som mental balast i det vi nærmer oss årets korteste og mørkeste dager. Denne utgaven av FRISØR gir deg også mye å bli inspirert av. I serien Drømmesalongen presenterer vi den nye salongen til Olimb & Co på Munch Brygge i Oslo. Er du en smule opptatt av design og arkitektur gir området rundt Operaen og det nye Munchmuseet mye for øynene. Her har Berit Olimb også laget en salong som matcher omgivelsene perfekt. En drømmearbeidsplass er realisert. Lenger frem i magasinet presenteres fantastiske frisyreimpulser. Det blir kanskje ikke i år du kreerer de aller festligste julebords- eller nyttårsfestfrisyrene, men la ikke det stoppe din kreative lek med hår. Kanskje tvert imot. Når myndighetene setter festbremsene på, så er det nå vi trenger å ha det ekstra moro i eget lille selskap – foran speilet…

signert: REDAKTØR JARL GARDER

Årets landskonferanse i NFVB ble historisk – den aller første digitale. Alle savner selvsagt å møtes fysisk, men det aller viktigste er likevel å møtes. Den digitale møteplassen fungerte etter omstendighetene veldig bra, og vi fikk satt organisasjonsutvikling på kartet. Med Marco Elsafadi som inspirator fikk vi også formidlet hvor viktig det er med samspill, endring og utvikling. Vi må utvikle den kraften som oppstår i relasjonen mellom mennesker. Vi må møte fremtiden med positivitet og pågangsmot. Positivitet bygger positivitet. Det er også hva coach Therese Cleve-Stiansen formidler. Hun er også delaktig i NFVB Lederprogram, som nå er i gang med kull 3. Svært mye handler om bevisstgjøring av positive krefter. Vi vet jo egentlig mye om rett og galt, hva som fungerer og ikke fungerer, men vi må bruke det bevisst i hverdagen vår. Vi må ha det på agendaen, jobbe med det, sammen med de team vi er satt opp med. Det er mye du kan bli inspirert og motivert av i FRISØR nummer fire 2020. Du blir presentert for utviklingsmuligheter i Bransjeprogrammet, Lederprogrammet og Pivot Point LAB. Du får historier om salonger som satser under koronamørket, og hvordan du kan planlegge for en lysere fremtid. NFVB ønsker å gjøre alt for at våre medlemsbedrifter skal være gode og trygge arbeidsplasser. Vi ønsker å skape bevissthet om alle de små og store tannhjul som griper inn i hverandre, som alle betyr noe. Et lite bilde av en produktnyhet bakerst i bladet kan være kimen til salongens største salgssuksess. Selv om vi er i en mørketid, må vi ikke bli sløve. Vi må være våkne for nye muligheter. Til sist: NFVB har fått utrolig mange gode tilbakemeldinger for medlemshjelp gjennom hele koronaperioden. Takk for det! Vi trenger alle å få en klapp på skulderen. Herved gis klapp tilbake: Dere har vist fantastisk innsats med smittevern helt siden gjenåpningen i april. En Trygg Salong er et fabelaktig godt sted å være.

RKET TRY K ME

79

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

PR

IN

03

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

TM

4

1

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

MIL JØ

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

E DIA – 20

FRISØR

4 / 2020

9


leder: PRESIDENT ESPEN SÆVOLD

Fremti d e n b lir d i gi t a l Jeg har levd over halvparten av livet og er nærmest oppvokst med denne påstanden: Fremtiden blir digital. Da jeg åpnet årets landskonferanse kom det over meg at dette er fremtiden, fremtiden er nå. Årets scene: Stå foran et kamera med kun administrasjonen og styret rundt meg. Ingen andre i salen, ingen høy puls for det å snakke foran mange mennesker. Ingen fjes som nikker bekreftende, eller skremmende blikk fra uenige sjeler. Bare meg og mitt indre. Snakker jeg fort? Er jeg tydelig? Ser jeg nok i kamera? DET VIKTIGSTE ER MØTEPLASSER

At over hundre medlemmer valgte å delta på årets digitale landskonferanse gleder meg. Det betyr at mange engasjerer seg i fremtidens NFVB. Jeg opplevde at den digitale plattformen med gruppearbeid og digitale presentasjoner var vellykket. Det er selvfølgelig mange forbedringspunkter, og det kommer til å bli nok av muligheter til å lage bedre digitale møteplasser fremover. Fremtiden er her når det gjelder upersonlige møteplasser. Det gjør også våre personlige arbeidsplasser enda mer kjærkomne og viktige i den fremtiden som venter oss. LOKALE UTFORDRINGER

Regionale møteplasser vil kanskje bli de viktigste møteplassene vi har i fremtiden. Koronaproblematikken synliggjør dette. Jeg er i Bergen og holder i disse dager på med permitteringsvarsel for andre gang i år for min bedrift. Smitten har blusset opp igjen. Byrådet har lagt lokale innstramminger på hvordan folks ferdsel skal foregå. Med

den effekt at folk skal være hjemme mest mulig – samtidig som bedriftene skal holde åpent! En kollega av meg er i en helt annen del av landet. Han merker ikke noe til dette. Der er det ingen smitte, og folk ferdes nesten som normalt. Han lurer på hvordan han skal skaffe flere medarbeidere! Dette er eksempler fra siste ukes hendelser som gjør at fremtidens NFVB må ha sterk nasjonal styring, men regioner som tar ansvar og kan håndtere lokale utfordringer. Jeg er også glad for at jeg gjennom mitt lokale nettverk har gode kollegaer som jeg kan sparre med i utfordrende tider. S K A F F D E G N Y K O M P E TA N S E

Digitale møter lokalt og nasjonalt, landsmøte, landskonferanse, landsdelskonferanse eller regionkonferanser i den formen som ble avholdt under vår landskonferanse: Jeg ønsker at vi utvikler og forbedrer oss på hvordan dette verktøyet skal brukes og vil virke best for oss. Jeg oppfordrer til at du benytter deg av bransjeprogrammets muligheter til å bli bedre digital – gratis. Du vil få bruk for det! K U N N S K A P T I L V E D TA K

Jeg er forventningsfull med tanke på de vedtakene vi skal ta på landsmøte i mars neste år. Tilbakemeldingene fra gruppearbeidene på landskonferansen har gitt administrasjonen gode, konkrete saker å jobbe frem. Det at vi er blitt digitale gjør at vi kan ha tett oppfølging med medlemmer og ressurser underveis, og avklare eventuell usikkerhet før vedtakene utformes. Summen av dette forutsetter kloke og gode valg for fortsettelsen av NFVB.

«Kjære medlemmer og bransjekolleger! Det er svært utfordrende tider vi lever i, og det er nå det er viktig at vi virkelig står sammen! Ta k k f o r a t d u e r m e d p å å s k a p e e n t r y g g f r e m t i d f o r b r a n s j e n v å r ! »

10

FRISØR

4 / 2020


«Jeg oppfordrer til at du benytter deg av bransjeprogrammets muligheter til å bli bedre digital – gratis.

Du vil få bruk for det!»

FRISØR

4 / 2020

11


T E M A : D RØ M M E S A LO N G E N

Fasade Munch Brygge, med det nye Munchmuseet i bakgrunnen.

OLIMB & CO MUNCH BRYGGE:

SO PPLEVEL M A KSER FULLE Bjørvika i Oslo har blitt et spennende arkitektonisk sted, med blant annet Barcode, Operaen og det nye Munchmuseet. Her har også frisørbedriften Olimb & Co åpnet sin nye «drømmesalong». T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D F O T O : G R O S Æ V I K

- Det har vært utrolig spennende å utvikle konseptet Olimb & Co på Munch Brygge. Kvartalet mottok Oslo Bys Arkitekturpris 2020, og jeg tok utgangspunkt i byggets kvaliteter under utformingen av salongen. Vi har skapt en lun og innbydende atmosfære, som uttrykker våre kjerneverdier. Vi skal være en «premiumsalong», og tilbakemeldingene viser at vi har lykkes med å formidle dette, smiler eier og daglig leder Berit Olimb. I H J E R T E T AV N Y B Y D E L

- Dette er et stort løft, og har kostet mye penger,

12

FRISØR

4 / 2020

men når resultatet har blitt så bra som det har blitt, har det vært verd innsatsen. Vi gleder oss til å gå på jobben hver dag. Jeg synes også området er spennende. Vi befinner oss i hjertet av Oslos nye sentrumsbydel, omgitt av high-end retail-forretninger, prisbelønte spisesteder og kulturinstitusjoner som Operaen, Deichmann Bibliotek, og ikke minst det nye signalbygget til Munchmuseet som åpner til neste år, sier Berit Olimb og legger til følgende: - Det er fascinerende å ha en salong som nesten ligger på bryggekanten til en av Bjørvikas mange kanaler. Det vil bli plass til båtanløp i tilknytning til


JUVELEN I KRONEN Belysningen er levert av Floss i samarbeide med Welonda. - Jeg ville gjerne ha et smakfullt interiørelement ved inngangspartiet og valgte lysekronen fra Floss som et visuelt «smykke». De har også levert den øvrige belysningen.

S I G N AT U R B I L D E Selve prikken over i-en er en flott kunstinstallasjon, som er laget spesielt til salongen og denne langveggen. - Kunstverket er laget av interiørdesigner Aina Sollie Steen. Det ble først malt på lerret, så fotografert og til slutt trykket på fliser. Totalt inngår 300 fliser i kunstverket, og det får være her så lenge bygget står. Jeg kan ikke ta det med meg, men det får stå sin prøve, humrer Berit Olimb.

FRISØR

4 / 2020

13


T E M A : D RØ M M E S A LO N G E N

området, så kundene kan komme til oss både til vanns, til fots eller med offentlig kommunikasjon. SOBERT & LEKENT

Plassen foran inngangspartiet er utformet på en leken måte med en skog av springvann som lyser opp i kveldstimene. - Vi ønsker å ta vare på lekenheten som utformingen av området inviterer til, samtidig som vi byr våre kunder på tjenester av en høy faglig kvalitet og et servicenivå av ypperste klasse. Selvsagt preges området av nærheten til forretningsvirksomheten som skjer i Barcode og det økende antallet sjønære leiligheter, men det er ikke et område som preges av et godt voksent publikum. Om sommeren er det badeliv og det finnes også barnehager i nærområdet. Det yrer av liv her året rundt, og vi gleder oss til å følge den videre utviklingen av området, sier Berit Olimb. FUNKSJONELL FRISONE

Da Olimb & Co overtok lokalene startet de med et «råbygg» og blanke ark. Det ga muligheten til å utvikle et konsept som tok vare på det estetiske uttrykket, og samtidig også ivaretok ønsket om å skape et funksjonelt arbeidsmiljø.

14

FRISØR

4 / 2020

- I prinsippet overtok vi et strippet lokale med betongvegger. Takhøyden gjorde at jeg utnyttet den indre delen av salongen til å bygge en mezzanin over vaskesonen, med trapp opp til velværeavdelingen, som inkluderer tjenester som håndpleie, manikyr og vippeløft med farge. Plassen gir mulighet til å utvide tjenestetilbudet, selv om vi foreløpig har valgt å beholde tjenester som hud- og kroppspleie i tilknytning til salongen vår i Prinsensgate ved Stortinget, forklarer Berit. - Når det gjelder ventilasjon, ble denne tilpasset mine krav i henhold til ventilasjonsnormen utviklet av NFVB. Vi har også lagt opp alt av elektriske installasjoner med tilpassede kontaktpunkter for klippesonen. - Min erfaring er at man ofte ikke legger nok vekt på støydemping, så det har vi tatt hensyn til under utformingen av salongen. Det skal være en rolig atmosfære, uten «romklang». Kundene skal oppleve frisørbesøket som et pustehull i hverdagen i avdempede omgivelser. - Det har vært veldig givende å bruke andre sider av seg selv, og oppleve at man har lykkes med utformingen av lokalene basert på en nøye gjennomtenkt grunnidé, fremholder Berit Olimb.


INTERIØRDESIGN: BERIT OLIMB MØBLER OG INTERIØR: WELONDA NORGE AS LY S D E S I G N : F L O S S MODELLER: R O N J A O G A LT H E A H Å R / FA R G E / S T Y L I N G : MARIUS ANDERSSEN OG BERIT OLIMB MAKE-UP: LÆRLING JULIE MYKSVOLD KLESSTYLING: DOAN TRAN KLÆR: C AV O U R W O M A N , MUNCH BRYGGE. SKO & ACCESSORIES P R I VAT E I D .


T E M A : D RØ M M E S A LO N G E N

F LY T T B A R E K L I P P E P L A S S E R - Jeg ville også at salongen kan brukes til kursvirksomhet. Løsningen ble et konsept med flyttbare klippeplasser, med kontaktpunkter for strøm lagt i gulvet. Klippeplassene og hyllesystemene er designet av meg og produsert og levert av Welonda.

SKJØNNHETSPLEIE Frisør/negledesigner/vippestylist Martine Tufte Radeid råder grunnen på mezzaninen over vaskesonen. Her tilbys negledesign/ manikyr og vippeløft med farge i skjermede omgivelser.

Lederduoen Berit Olimb og Doan Tran er strålende fornøyd med åpningen av Olimb & Co. Munch Brygge. - Dette er et spennende område i utvikling og vekst. Vi gleder oss til å være med på den videre utviklingen av området, smiler Berit Olimb.

Faksimile: lsa.no

FAKTA

Salong: Olimb & Co. Munch Brygge, Oslo sentrum Åpnet: 2020 Daglig leder: Berit Olimb Assisterende daglig leder: Marius Anderssen Antall medarbeidere: 5 (antall medarbeidere Olimb & Co. totalt: 11)

16

FRISØR

4 / 2020

ARKITEKTURPRIS

Munch Brygge representerer et prisbelønt arkitekturprosjekt som «på en intelligent måte tilfører bydelen varme og kvalitet både i sin sammenheng blant de kjøligere bygningene i området, og med taktilitet og detaljering på nært hold» heter det i juryens begrunnelse for hvorfor Munch Brygge er vinner av Oslo Bys Arkitekturpris 2020.


Presidenten og noen av hans gode støttespillere samlet i NHO-bygget, som var base for landskonferansen.

18

FRISĂ˜R

4 / 2020


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

NFVB LANDSKONFERANSEN 2020:

Me d fokus p å

samsp i l l NFVBs første digitale landskonferanse oppsummeres som veldig vellykket. Hovedtema var samspill, og det ble belyst fra mange kanter. Med digital fellesarena, gruppearbeid og inspirasjon fra Marco Elsafadi ble det gitt masse innspill til NFVBs videre arbeid, lokalt og nasjonalt. NFVBs president Espen Sævold ønsket velkommen til en historisk begivenhet: NFVBs aller første digitale landskonferanse. Med koronapandemien som bakteppe har organisasjonen NFVB vist god evne til samspill, endring og utvikling, som også var stikkordene til foredragsholder Marco Elsafadi. BÆRENDE PILARER

Direktør Anne Mari Halsan ga deltakerne en påminnelse om hva som er forbundets tre bærende pilarer i det strategiske arbeidet: Utdanning og kompetanse, medlemsservice og verving, samt omdømmebygging. Bransjen har mange tøffe oppgaver foran seg, og NFVBs arbeid lokalt og nasjonalt var hva landskonferansen diskuterte i sammensatte grupper. G R U P P E O P P G AV E R

NFVB jobber for å skape mer lokalt engasjement. Laugene har svært ulik aktivitet, men ildsjeler finnes over alt. Hvordan kan et nasjonalt forbund nå frem regionalt og lokalt? Første gruppeoppgave gikk ut på å få medlemmenes innspill på hva de oppfatter som de viktigste medlemsfordeler i NFVB, og hvordan dette kan brukes i vervearbeidet nasjonalt og lokalt. Det ble også

spurt om hvordan man kan engasjere både frisørog hudpleiebedriftene i den lokale organisasjonen. Vi trenger en sterk og bransjerepresentativ organisasjon for å nå våre mål i fagutdanningen og bransjens rammebetingelser. Andre gruppeoppgaver satte søkelyset på rekruttering til faget, og hvordan et godt lokalt samarbeid mellom næringsliv og skole kan sikre god søkning til faget fra høsten 2021. Omdømmebygging er en av NFVBs strategiske pilarer, og det er et omfattende arbeid som starter lokalt i hver enkelt salong. Spørsmålet er hvordan NFVB som organisasjon kan bidra lokalt/regionalt. ET VELFUNGERENDE SAMSPILL

NFVB er en stor bransjeorganisasjon med rundt 1300 medlemsbedrifter. Vår tilknytning til NHO gir oss ekstra styrke i mange sammenhenger. Men med så mange medlemmer spredt over hele landet gir det også ekstra utfordringer med å få til det perfekte samspillet. Overordnet fag- og næringspolitikk må brytes ned til lokale aktiviteter som treffer effektfullt. God kommunikasjon er alfa og omega. På landskonferansen var ett av spørsmålene på gruppearbeidet hvordan vi kan sikre godt samspill og kommunikasjon mellom den lokale og sentrale

FRISØR

4 / 2020

19


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

Med koronapandemien som bakteppe har organisasjonen NFVB vist god evne til samspill, endring og utvikling, som også var stikkordene til foredragsholder Marco Elsafadi.

Blide ledere: NFVBs president Espen Sævold og direktør Anne Mari Halsan.

organisasjonen. Hvordan kan også NFVBs lokale grupperinger etablere et tett og godt samarbeid med NHO regionalt? Når rammeverket er etablert er det så spørsmål om hvilke hovedaktiviteter årshjulet for den lokale/ regionale organisasjonen bør inneholde, spesielt med mål om å øke medlemsmassen og utvikle bransjen lokalt. E VA L U E R I N G

Det ble gitt mange gode innspill fra både landskonferansens gruppeoppgaver og fra laugene i forkant av konferansen. Dette tas med videre i den konkretiseringen av tiltak som legges frem på landsmøtet i mars, men også til det arbeidet som administrasjonen utfører til daglig. Rett etter konferansen ble det sendt evalueringsspørsmål til deltakerne, om hvordan de opplevde NFVB første digitale landskonferanse. Tilbakemeldingene var entydig gode på at den digitale konferansen fungerte tilfredsstillende, og at gruppearbeidene var gode, om enn med ønske om mer tid.

Men digital gjennomføring innebærer også sine begrensninger. Det er et sterkt ønske om fysiske konferanser. Dessverre er koronasituasjonen slik at det må planlegges for et digitalt landsmøte i mars. Det ble også gitt gode innspill til gjennomføringen av dette. VEIEN VIDERE

Nå rettes altså blikket mot landsmøtet i mars neste år, og innspillene fra landskonferansen er et svært viktig bidrag til NFVBs arbeid. Det er mye som skal gjøres i tiden før landsmøtet, og både styret, administrasjonen og prosjektgrupper jobber med mange konkrete oppgaver. Vi takker landskonferansedeltakerne for innsatsen med digitale utfordringer. Selv om alle savner å være sammen med gode bransjekollegaer, viste årets landskonferanse at vi er ganske gode på digitalt samspill også! PS! Se infoboks under om digitalt medlemsmøte i desember.

DIGITALT MEDLEMSMØTE Det er satt opp et kort, digitalt medlemsmøte onsdag 9. desember fra 8.30 – 9.15. Følg med på nfvb.no for oppdatert informasjon.

20

FRISØR

4 / 2020


S A MME N e r v i ste r ke! V i s ka l ska p e en b ed re hverd a g fo r vå re m ed le m m er NFVBS STYRE I LANDSMØTEPERIODEN 2019-2021: President:

Espen Sævold, Visit AS - Bergen

Visepresident:

Jørn Inge Næss, Næss Frisør AS - Skien

Styremedlem:

Maj Hovde Krogdahl, PåHåret Frisører AS - Oslo

Styremedlem:

Merethe Kjellnes, ZikkZakk frisør AS - Kristiansund

Styremedlem:

Guri Elisabeth Andreassen, Syvende Himmel AS - Bodø

Styremedlem:

Linn Veronica Hansen, Høst Frisør AS - Tromsø

Styremedlem:

Gunn Hege S. Sirevåg, Frisørhjørnet - Brusand

1. Varamedlem:

Perly Kopperstad, Perly’s Frisør AS - Fosnavåg

2. Varamedlem:

Lisa Fosseli Bjorvand, Barberer’n AS - Kristiansand

3. Varamedlem: Karin Krigsvoll Stenersen, Jakobsli Hårstudio AS - Trondheim

www.nfvb.no


T E M A : K O M P E TA N S E U T V I K L I N G

PIVOT POINT LAB:

Fremti d ens oppl æ r i ng sver k tøy for d i n b e d r i ft - En bransje som benytter de mest oppdaterte og fremtidsrettede opplæringsverktøyene vil kunne oppleves mer attraktiv for ungdom som skal velge utdanning. Det kan også bidra til en heving av bransjens omdømme innenfor dette området. For å tilby lærlingene opplæring på en dagsaktuell måte er Pivot Point LAB det eneste verktøyet du trenger, sier Jan Kristian Pettersen, NFVB. Dagens ungdom er vant til at alt skjer på digitale flater/verktøy, og da kan ikke frisørbransjen være den som sinker denne utviklingen. NFVB er sterkt opptatt av opplæring som er praktisk og motiverende, og som tar utgangspunkt i bedriftenes behov. NFVB har derfor inngått et utviklingssamarbeid med Pivot Point, som vil tilpasse LAB-systemet for frisører, lærlinger og opplæringsansvarlige. P R O F E S J O N E LT V E R K T Ø Y

- Med LAB føler vi at vi har fått et godt og profesjonelt verktøy til både opplæring og oppfølging. Det finnes flere plattformer og løsninger til dette, men her har vi en som er skreddersydd for faget vårt, forteller Lisbeth Thorleifsdatter Gamst og Hilde Renate Myrvang-Talén på Opplæringskontoret for frisørfag i Nord.

22

FRISØR

4 / 2020

Vi har tatt en prat med Lisbeth Thorleifsdatter Gamst på Opplæringskontoret for frisørfag i Nord. Hun og kollegaene har brukt Pivot Point LAB i et drøyt år nå. Vi spurte om hvordan LAB-verktøyet har endret måten opplæringskontoret følger opp lærlingene på og hvordan det har påvirket hverdagen til veileder/instruktør. - Med LAB føler vi at vi har fått et godt og profesjonelt verktøy til både opplæring og oppfølging. Det finnes flere plattformer og løsninger til dette, men her har vi en som er skreddersydd for faget vårt. Innholdet er fremstilt på en salongvennlig måte, og det føles veldig fint å kunne tilby ei opplæringsbok som er så visuell og innovativ til en bransje som er akkurat det. - Opplæringskontoret har tatt et større ansvar med tanke på oppfølging på LAB. Det kommer av at lisensen følger lærlingen alene, og ikke bedriften. Vi definerer hvilke oppgaver som lærlingen skal gjøre, og fyller plattformen med det vi mener er hensiktsmessig utover det materiellet som allerede er tilgjengelig. Biblioteket er uendelig stort, og valgmulighetene når det kommer til læringsstrategier er

absolutt ivaretatt. Fagfornyelsen har noen bærende prinsipper, blant annet dybdelærling. Med LAB kan lærlingene velge å arbeide grundig med stoffet, og selv velge hvordan, mener Lisbeth. STOR KUNNSKAPSBASE

Digitale verktøy gir mange muligheter. Hvordan bruker opplæringskontoret noen av disse mulighetene? - Lett tilgjengelig og oppdatert godt fagstoff i LAB optimaliserer våre fagkonsulenters arbeid. De kan som sagt også supplere ønsket materiell inn i LAB, og også justere og tilrettelegge til ulik tilnærming, noe som bidrar til å fremme den helhetlige yrkeskompetansen. Vi signerer kontrakter for full opplæring i bedrift, i tillegg til fagbrev på jobb-kontrakter. Da er et godt opplæringssystem og et rikholdig bibliotek kjekt å ha. - Vi har også mye geografi her i nord, og vi liker å tenke at LAB hjelper oss til å gi alle våre lærlinger den samme kunnskapen, uansett hvor man bor. Vi skal fortsatt møtes til kurs, men LAB gir en gyllen mulighet for selvstudier. Gode statistikkløsninger gir veilederne hos oss en god oversikt over innleveringer, dokumentasjon og underveisvurderinger, og vi følger nøye med. Vi krever mye av lærlingene våre, og slik må det være når man skal bli god! SIKRER GOD FREMDRIFT

Har dere opplevd noen forskjell i hvordan lærlingene jobber, tiden de bruker på opplæringen, framdrift og sluttresultat av opplæringen? - Lærlingene stiller bedre forberedt når de har stu-


Opplæringskontoret for frisørfag i nord. Foran: fagkonsulent Hilde Myrvang Talèn og Lisbeth T. Gamst, daglig leder. Bak: FOB-lærling Amalie Sivertsen, 2+2-lærling Maria Johansen og FPJ-kandidat Larisa Rodina.

dert et emne før oppmøte til kursene. De liker å få oppgaver digitalt, for eksempel drag´n´drop på kursdagene. LAB gir god oversikt gjennom ukes-, halvårs- eller årsplan, som ligger tilgjengelig på eget skrivebord. LAB har optimalisert læreprogresjon til den enkelte lærling, der man selv kan velge hvilken lærestrategi man lærer best i, auditivt, visuelt og teoretisk.

- Sluttresultatet kan vi ikke si så mye om enda. Vi er kun inne i vårt andre år, der det første var mye prøving og feiling - og på engelsk. Men vi håper og tror at LAB skal bidra til å gi enda et ekstra løft til bransjen vår rent kvalitetsmessig. Vi blir ikke bedre enn det svakeste ledd, og det skal i hvert fall ikke stå på kvaliteten på innholdet i opplæringa. Hvis lærlingene bruker LAB aktivt, så vil det gi en stor gevinst

FRISØR

4 / 2020

23


SOSIAL LÆRINGSARENA

i forhold til økt kompetanse. Det tror vi fullt og helt på! « K O R O N AV E R K T Ø Y »

Koronanedstenging ga spesielle utfordringer for lærlingsituasjonen. Hvordan bidro LAB til en fullverdig oppfølging og framdrift under nedstengingen? - Vi opplevde at vi kunne gi lærlingene både teoretiske og praktiske oppgaver de kunne jobbe med på egen hånd ved hjelp av LAB i denne perioden. Siden alt materiell er i plattformen kan lærlingene logge seg på hvor som helst og finne tak i det de behøver der og da. Vår fagkonsulent innkalte til Teamsmøter med blant annet mer opplæring på plattformen, og de fikk konkrete oppgaver som de skulle løse og levere. - Vi oppfordret alle til å ta med seg utstyr hjem og bruke tida godt. LAB har også lett tilgjengelige kommunikasjonskanaler via chat, forum og tilbakemeldingsfiler. Det var ingen grunn til å føle seg ensom med spørsmålene. Vi var å treffe i alle kanaler, forteller Lisbeth. Fagkonsulent Hilde Renate Myrvang-Talén er LAB-eksperten hos Opplæringskontoret for frisørfag i nord.

INSTRUKTØRUTDANNING

Lisbeth forteller også at opplæringskontorets konsulenter trives med nye muligheter. - Tre av våre fagkonsulenter har deltatt på instruktørutdanningen til Pivot Point. Det har også bidratt til økt forståelse for innholdet i LAB, men kanskje aller mest i forhold til ny begrepsbruk, nye arbeidstegninger og teknikker til bruk på praktiske kurs. Som administrativ leder er jeg mektig stolt over hvordan fagkonsulentene bruker LAB, ser mulighetene plattformen gir og tar ting på strak arm, helt uavhengig av digital kompetanse. GIR BEDRIFTEN INNSIKT

Lisbeth mener også at LAB løser en innsiktsutfordring mange lærebedrifter opplever. - Nå gjenstår det at bedriftene kjøper seg lisens slik at de kan følge med på det som foregår, for slik det er nå så er de koplet helt av. Mange opplever det som frustrerende. De har ikke oversikt over aktivitetsplanen, oppgavene som lærlingene skal jobbe med og innleveringsfristene. Med egen tilgang til LAB vil de oppleve å se alt som lærlingen skal jobbe med og når, i tillegg til å få kunnskapsbanken med på kjøpet. - Bedriften kan som et alternativ bruke lærlingens lisens til å få innsikt i lærlingens arbeid, bruke tilgjengelige temaer til personalmøter eller interne kurs. Her finner man fagstoff og filmer på alt mulig innafor hår og skjønnhet, både for damer og menn. Vi hører ofte at herrefaget ikke blir godt nok ivaretatt. I LAB kan du faktisk velge kjønn og få alt stoffet presentert på en likeverdig måte. Det liker vi godt!

24

FRISØR

4 / 2020

- Læring er sosialt. Læring skjer når det man gjør oppleves som meningsfullt. Hvorfor ikke skape mening for eleven ved å kombinere glede og moro i undervisningen? sier Nancy M. Norheim, Brand Manager i Pivot Point Scandinavia. Hun mener LAB kombinerer teknologisk funksjonalitet som fremmer en sosial læringsarena under en undervisningsmetode/-økt. - Fundamentals er skrevet med tanke på å lære elevene/lærlingene til å være utholdende og å bli i stand til å ikke gi seg, selv om de møter motgang under utdanningen. Det er viktig at elevene forstår og lærer hva som skal til for å lykkes som frisør og bli en dyktig og profesjonell yrkesutøver. - I fremtiden trenger vi mennesker med ferdigheter som gjør at de kan opprettholde yrkeskarrieren sin. Differensiering i undervisningen gjør at det finnes flere løsninger som kan føre til individuelle og kreative tankeprosesser. Med andre ord, det kan tas avgjørelser og valg basert på hva de har lært om hvilke ferdigheter som er nødvendig i arbeidslivet. På den måter bygger elevene også ressurser slik at de finner kreative måter å få ting til på. EN NY GENERASJON FORVENTER MER

- Våre studenter er en del av en ny generasjon, ikke definert av alder. De forventer informasjon raskt og direkte. De vil ha en interaktiv, engasjert digital opplevelse tilpasset til dem og deres personlige behov. LABs innhold kan formidles på en måte som engasjerer elevene og som kan tilpasses til den digitale eleven. - Programmet er laget slik at det kan gjøres personlig og opprettholde en god kvalitet på undervisningen. Det gir elevene et bedre læringsutbytte, poengterer Nancy.

DIGITAL KONTROLL

Fremtidens opplæring i frisørfaget foregår på digitale flater som er tilgjengelig for lærlingene 24/7, uansett hvor de er og hvilket digitale verktøy de bruker. Du som veileder og instruktør vil lettere ha oversikt over lærlingens progresjon og utvikling, som igjen vil gi et bedre sluttresultat. Pivot Point møter de nye endringene gjennom en innovativ digital opplæringsplattform LAB Learn-About-Beauty. LAB koster 1 800 pr lisens pr år. For mer informasjon, se www.pivotpoint.edu/education/lab


Bli Hårolog du også! √ Fornøyde kunder. √ Økt salg. √ Bedre lønnsomhet.

Alle hår er unike

Øk din fortjeneste med skreddersydde produkter. Hårologi kan som eneste leverandør tilby produkter som blir personlig tilpasset kundens hår og hodebunn. Vårt digitale hårtest apparat gir deg svaret du behøver for å skreddersy produkter til dine kunder. Resultatet er produkter som sikrer bedre hårkvalitet og en sunnere hodebunn. Hårologi selges kun via frisører. Vi bruker ecosertifiserte råvarer, og produksjonen foregår i vår egen miljøvennlige fabrikk i Sverige.

0046 - 8 - 795 48 00 • info@harologi.se • www.harologi.se • Følj oss på


T E M A : K O M P E TA N S E U T V I K L I N G

Nye, u nike utviklings muligheter - gratis! Bransjeprogrammet har inngått avtale med Pivot Point om instruktørkurs, barererkurs og kurs i teksturert hår. Dette er en unik mulighet for deg som fagperson til oppdatering innenfor svært relevante områder. Enten du vil spesialisere deg innen noen fagområder, eller kanskje du ønsker å videreutvikle deg faglig som instruktør og veileder, så er tilbudene fra Pivot Point på et høyt nivå.

Hva er Bransjeprogrammet?

G R AT I S P I V O T P O I N T K U R S

Kursene er gratis gjennom Bransjeprogrammet, og påmelding gjøres via påmeldingslink hos Norske frisør- og velværebedrifter (nfvb.no) eller Fagforbundet Frisørenes fagforening.

Bransjeprogrammet er et trepartssamarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter. Programmet skal bidra til å øke deltagelsen i etter- og videreutdanning blant fagarbeidere. Kurs- og utdanningstilbudene er valgt ut og forankret i Norske frisør- og velværebedrifters strategi. NFVB, FFF og Kompetanse Norge har på rekordtid fått på plass gode utviklingstilbud til bransjen. Det jobbes fortløpende og det legges nå frem ytterligere tilbud.

26

FRISØR

4 / 2020


TEMA: MENN

OPPSTART 6. JANUAR

BARBERERKURS

Sted : Os lo og B erg en/Trond hei m

OPPSTART 7. DESEMBER

PIVOT POINT INSTRUKTØRUTDANNELSEN

Ste d : Os lo

Pivot Points instruktørutdanning passer for deg som har et opplærings- eller vurderingsansvar i frisørfaget innenfor opplæringskontor, prøvenemnd eller bedrift. Utdanningen er organisert i fem ulike moduler som har hvert sitt tema og fokusområde. Etter gjennomføring av alle modulene vil du bli sertifisert som instruktør innenfor bruk av Pivot Point system på Basic nivå. Det gir en nødvendig kompetanse og trygghet i Pivot Points opplæringssystem innenfor disiplinene: Klipp, Skjegg, Farge, Hairdesign, Langthårdesign og Tekstur (permanent).

Utdanning og kurs i barbererteknikker er etterspurt i bransjen. NFVB i samarbeid med FFF jobber for å få dette som en fordypning på VG3, samt at det etter hvert også kan utvikles videreutdanning innenfor området. Gjennom Bransjeprogrammet har vi nå fått mulighet til å tilby gratis kurs for frisører som ønsker kunnskap om barbererfaget. Kurset inneholder praktisk teknikktrening som vil utføres på øvelseshoder og på levende modeller. Det vil også være gjennomgang av verktøy og utstyr en barberer bruker, med rutiner for hvordan man kan ta vare på utstyret og hvordan sikre godt HMS-arbeid. Det er planlagt to kurs med oppstart i 2021. Første kurs gjennom­ føres i Oslo 6. og 7. januar. Dato for kurs i Bergen eller Trondheim kommer senere. Påmelding fra nfvb.no

OPPSTART 13. DESEMBER

Fem moduler

Instruktørutdanningen er inndelt i følgende fem moduler: → Langthårdesign - 2 dager → Klipp, farge og styling - 3 dager → Tekstur - 2 dager → Herredesign - 2 dager → Hairdesign - 2 dager Utdanningen starter opp 7. - 9. desember med modul 2 og avsluttes med modul 5 20. - 21. mai 2021. Utdanningen foregår i Oslo. Ved stor interesse vil det vurderes å sette opp nytt tilbud utenfor Oslo i løpet av 2021. Påmelding fra nfvb.no

KURS I TEKSTURERT HÅR/AFRO

Sted : Os lo og Trom s ø.

Her vil du få en gjennomgang av det grunnleggende, som hvordan vaske og pleie et teksturert/afro hår. Videre vet vi det er mange som er usikre og har spørsmål om hvordan prate om teksturert/afro hår. Gjennom kurset vil få nyttige innspill og tips til både behandling og konsultasjon med kunden. Kurset også ta for seg grunnleggende fletteteknikker med og uten tilsetting av løshår. To n y t t i g e d a g e r

Kurset går over to dager med oppstart i Oslo 13. og 14. desember 2020 og i Tromsø 15. og 16. februar 2021. Påmelding fra nfvb.no

B R U K M U L I G H E T E N ! FÅ N Y K O M P E TA N S E ! Meld deg på Bransjeprogrammets gratis kurs. Fø lg m ed p å

nfvb .no for m er i nfo om flere kurs og på melding. FRISØR

4 / 2020

27


TEMA: SVENNEPRØVEN

SVENNEPRØVEN:

De tte b ø r d u v ite! Svenneprøven er en viktig milepæl i fagutdanningen. Det er ikke bare kandidaten som bør forberede seg godt. Vi ser at det stilles spørsmål i forskjellige fora om svenneprøven, hvordan den gjennomføres og om hva man kan gjøre og ikke gjøre. Siden noen er litt usikre skal vi her gå igjennom de grunnleggende rammene, og gi noen tips og råd.

28

FRISØR

4 / 2020


TEMA: SVENNEPRØVEN

T E K S T: J A N K R I S T I A N P E T T E R S E N

U TA R B E I D E L S E AV P R Ø V E N

Det er prøvenemnda som har ansvaret for utformingen av prøven, men de kan gi kandidaten og lærebedriften mulighet til å komme med forslag til oppgaver. Formålet med svenneprøven er å prøve kandidatens kompetanse etter læreplanen for opplæring i bedrift – Vg3 læreplanen. Alle kompetansemål i læreplanen skal kunne prøves, og nemnda skal utforme prøven slik at kandidaten får mulighet til å vise den kompetansen som skal til for å få svennebrev i faget. Kandidaten kan IKKE prøves i noe som er utenfor læreplanen. Prøven skal også være utformet slik at kandidaten har mulighet til å utføre et arbeid av god faglig kvalitet innenfor gjeldende tidsramme. Oppgaven skal prøve kandidaten i: ∙ Planlegging av arbeidet og begrunnelser for valgte løsninger ∙ Gjennomføring av faglig arbeid. ∙ Vurdering av eget prøvearbeid. ∙ Dokumentasjon av eget prøve arbeid. PRØVENS LENGDE

Prøven skal gjennomføres på to sammenhengende dager, og det er ikke rom for at nemnda styrer kandidatens bruk av tid under disse to dagene. Det er kandidaten selv som skal planlegge sin tidsbruk på de fire forskjellige delene av prøven. Årsaken til dette er blant annet at planleggingen av tidsbruk kan være ett av flere vurderingskriterier i prøven. Alle prøvens fire deler skal gjennomføres innenfor tidsrammen på to dager. Overholdes ikke dette er det en formell feil, og ved en klage vil prøven bli annullert. Det samme gjelder om kandidaten har gjort hele eller deler av planleggingen før prøvestart, og nemnda benytter dette materialet i sin vurdering av prøven. GJENNOMFØRINGEN

Under prøven kan kandidaten benytte de hjelpemidlene den har benyttet gjennom læretiden. Det

betyr at den type arbeidsbeskrivelsene og tegningene som er benyttet under læretiden kan benyttes til svenneprøven, men de skal produseres innenfor tidsrammen på to dager. Det som er viktig i dette er at materiellet som benyttes må gi nemnda den informasjonen den trenger for å gjøre sine vurderinger av om kandidaten har utført det den har planlagt, og om sluttresultatet ble i henhold til planen. SLUTTVURDERINGEN

Svenneprøven skal prøve kandidaten i å planlegge, gjennomføre, vurdere og dokumentere eget faglige arbeid. Når prøvenemnda gjør sin sluttvurdering, skal det være en helhetlig vurdering hvor de samlet ser på prøvens fire likeverdige deler. Sagt på en annen måte: ∙ Hva har kandidaten planlagt å gjøre? ∙ Hvilke faglige begrunnelser ligger til grunn for valgt måte å løse oppgaven på? ∙ Har kandidaten utført det den har planlagt? ∙ Hvis ikke, har kandidaten gitt en faglig begrunnelse for at sluttresultatet ikke ble som p lanlagt?

Konsulent/Prosjektleder JAN KRISTIAN PETTERSEN jankristian@nfvb.no Tlf: 990 08 937

K L A G E PÅ S T R Y K

Er kandidaten uenig med nemndas vurdering ved stryk på prøven, er det mulig å klage. Ved en klage er det svært viktig at både kandidatens og prøvenemndas dokumentasjon er så god som mulig. Med mobiltelefoner som alltid er tilgjengelige, er det ikke noe problem å ta nødvendige bilder for å dokumentere utført arbeid. En klageprosess kan ta litt tid å få behandlet, men NFVB mener det er svært viktig at det klages hvis man mener at nemndas vurderinger er feil, eller at det er formelle feil i gjennomføringen av prøven. Enkelte klagesaker ender med annullering av prøven. Dette da nemnda og/eller kandidatens dokumentasjon er for dårlig, slik at det ikke er mulig å gjøre en god nok vurdering av arbeidet som er gjennomført.

FRISØRFAGET NETTSIDE Se frisorfaget.no for mer informasjon om svenneprøven. Der finner du også et godt utvalg av arbeidsbeskrivelser/tegninger som du fritt kan benytte, og et eksempel på en svenneprøveoppgave.

FRISØR

4 / 2020

29


Allergi- og miljøvenlege. Og like norske som huldra. Ver så god, ein bukett grøne, allergi- og miljøvenlege hårprodukt frå Noreg med naturlege ingrediensar – til gleda for salong, frisør, kundane dine og verda vår.

VIL DU FORHA BLI NDLAR AV LYN G? Ring os s

på 986 84 st post@ 615 eller send lyngiha aret.no Skan de nne QR -koden !

ein e-po

#lyngihaaret #grønsalong #crueltyfree #vegan #crueltyfreebeauty

lyngihaaret.no


ANNONSØRINNHOLD

Eineståande norske hårprodukt med naturlege ingrediensar LYNG har utvikla noko så sjeldan som ein fyrsteklasses norsk serie hårprodukt, som verken er skadeleg for frisøren, håret til kundane eller verda vår. Den grøne produktserien passar som hand i hanske med den aukande trenden der folk ynskjer fleire korteiste og miljøvenlege alternativ. DET BLES EIN KORTREIST OG MILJØVENLEG VIND LYNG er ideen om ein grøn og rein serie hårprodukt for frisørbransjen. Dei siste åra har global oppvarming, ekstremvær, plast og forureining i havet prega nyheitsbilete. Folk ynskjer i større grad å ta ein aktiv del i miljøspørsmålet, og ynskjer fleire kortreiste og miljøvenlege produkt, varer og tenester. Koronakrisa har i tillegg opna gluggane til folk når det kjem til kortreiste og lokale leverandørar. Også fleire frisørar og kundane deira, ynskjer noko som er unikt og annleis – som i tillegg har eit miljøforteikn. INNHALDSLISTE OG BESKRIVINGAR PÅ NORSK Folk ynskjer å bidra til eit betre miljø og ta gode val for helsa si, men det er ikkje alltid like enkelt i mylderet av produkt. Som frisør kan dette vera utfordrande. Difor har me i LYNG laga ei innhaldsliste som hjelper deg og kunden din til å forstå kva som er i flaska, og kva det gjer med hud og hår. Baksida på kvart produkt har norske beskrivingar av innhald og eigenskapar. Dette skapar tillit og tryggleik mellom kunde, frisør og produkt. Og me håpar at både kundar og frisørar etterkvart vil læra seg fleire og fleire kjemiske ord og virkemåtar, slik at det vert lettare å velja helse og miljøvenleg, også på andre varer. PROFESJONELLE HÅRPRODUKT SOM ER LETTE Å JOBBA MED Hovudmålet vårt er å vera med på å gje frisørar moglegheit til å jobba med profesjonelle frisørprodukt som ikkje er skadelege for helse og miljø. Forsking viser at det å velje

miljøvenleg hud- og hårpleie, er betre både for frisør og kunde. Me er stolte av å vera eit godt alternativ for både miljøet og helsa di. Alle LYNG-produkt er nøye samansett av ingrediensar som er allergi- og miljøvenlege. Dei er meir skånsame for håret enn vanlege hårprodukt, og håret blir glansfullt og fint. Stylingprodukta er lette å jobba med, gjev godt hald samtidig som dei ikkje tyngjer håret ned. Dei er har ein delikat duft som ikkje dominerer, men gir deg følelsen av å vera midt i norsk natur. LYNG-produkta held høg kvalitet, bygger opp skada hår, tilfører fukt og glans, og er lette å jobba med. VEGANSKE OG IKKJE TESTA PÅ DYR Produkta våre er sertifiserte gjennom PETA, noko som betyr at dei er 100% veganske og ikkje testa på dyr. Dei er attpå til merka med Grøn salong sitt kvalitetsstempel. Dette betyr at dei har vore gjennom ei sertifisering av Grøn Salong og står på lista deira over produkt som er påkravd for Grøne salongar å bruka. Grøn salong kallar lista for «positiv-lista», den skal vera eit verktøy for frisørar slik at det er lett å velja og anbefala sunne og gode produkt til bruk i salong og heime. Samstundes kan det vera kjekt å veta at avansen på LYNG-produkta er betre enn hjå dei fleste andre leverandørar i bransjen. For me i LYNG ynskjer å bidra til ei meir bærekraftig og attraktiv næring for både for kunde og frisør. Me fortener alle ei grøn verd, ikkje sant?

Du og eg fortener ei grøn verd


idhair Norway idhairnorge

HAIRCONCEPT AS

Kundeservice@idgair.no / 416 28 500 www.idhair.no


IMPULSER

ZAR INAS C o l l ect i o n

Det gamle russiske imperiet var eksponenter for makt og overdådig luksus. Spesielt tsarina (keiserinne) Katarina den store har skrevet seg inn i historiebøkene. Hun gjen­ nomførte statskupp mot sin mann, tsar Peter 3, som ble drept under uklare omstendigheter. Katarina ble utropt til keiserinne og var enehersker i Russland i 34 år. Mange av hennes rådgivere var også hennes elskere, og hennes makt vokste i hele hennes regjeringstid. Det er mye man kan bli inspirert av fra historien. Manuel Mon og Gonzalo Zarauza har laget mange fantastiske kolleksjoner, men Zarinas er kanskje den mest ekstra­ vagante. La den inspirere også deg til kreativ lek og ut­ foldelse. Se også forsiden av magasinet.

ZARINAS COLLECTION HÅR: MANUEL MON & GONZALO ZARAUZA M A K E - U P : TAT T Y D YA K O VA STYLIST: VISORI FASHIONART R E T O U C H : J AV I E R V I L L A L A B E I T I A F O T O : PAV E L Z V E R E V & A L I N A PA R A N I N A I N S TA G R A M : @ M A N U E L M O N O F I C I A L O G @GONZALO_ZARAUZA

34

FRISØR

4 / 2020


ZARINAS COLLECTION MANUEL MON & GONZALO ZARAUZA

36

FRISØR

4 / 2020


IMPULSER

AURA C ol l e ct i o n Sally Brooks har som flere ganger vinner av British Hairdresser of the Year befestet sin posisjon som et av de virkelig store navn på frisørkartet. Salongen Brooks & Brooks er også en av de mest respekterte i London. Dette er del to av Aura-kolleksjonen. Vi presen­ terte første del i FRISØR nummer 1 tidligere i år. - For denne kolleksjonen ville jeg virkelig ha en samling av frittstående bilder, jobbe med beveg­ else og teksturer, og kombinere klær, modell og øyeblikket. Hvert bilde uttrykker noe eget, men alle står for tidløs skjønnhet, var Sallys oppsummering. Vi sier «vær så god», her er flere impulser du kan bruke til faglig glede.

AURA COLLECTION H Å R : S A L LY B R O O K S @ B R O O K S & B R O O K S MAKE-UP: VIOLET ZENG STYLING: ANN SHORE FOTO: JENNY HANDS I N S TA G R A M : @ B R O O K S H A I R

38

FRISØR

4 / 2020


FRISØR

4 / 2020

39


AURA COLLECTION S A L LY B R O O K S @ B R O O K S & B R O O K S

40

FRISØR

4 / 2020


FRISØR

4 / 2020

41


BÆREKRAFTIG SKJØNNHET

WWW.DAVINES.COM FACEBOOK.COM/DAVINESOFFICIAL


GODT FOR HÅRET & PLANETEN

DISTRIBUTØR: VERDANT AS 56 15 68 00 - POST@VERDANT.NO - VERDANTSHOP.NO

Å VÆRE DEN BESTE FOR VERDEN, SKAPE ET GODT LIV FOR ALLE GJENNOM SKJØNNHET, ETIKK OG BÆREKRAFT.


IMPULSER

FREYA C olle c ti o n Freya er den forførende og sensuelle kvinnen som uttrykker en sofistikert, fengende og moderne skjønnhet. Rafael Bueno bruker bølger og krøller som visuelt språk på en utforskende reise gjen­ nom det vakre og feminine. Her gir stylistens personlige visjon om trender et resultat du instinktivt stopper opp ved. Rafael Bueno har gjort seg bemerket i både nasjonale og interna­ sjonale konkurranser, magasiner og på scenen. En dedikert fag­ mann som alltid utforsker nye veier til skjønnhet og perfeksjon.

F R E YA C O L L E C T I O N HÅR: RAFAEL BUENO @ RAFAEL BUENO PELUQUEROS ASSISTENT: MOYSES UTRERA MAKE-UP: LULU PÉREZ STYLING: XISCO MORALES PRODUKTER: REVLON PROFESSIONAL F O T O :   J AY D E N FA I N S TA G R A M : R A F A E L B U E N O P E L U Q U E R O S

44

FRISØR

4 / 2020


FRISØR

4 / 2020

45


46

FRISØR

4 / 2020


FREYA COLLECTION R A FA E L B U E N O

FRISØR

4 / 2020

47


IMPULSER

VINYL

Frekt, forførende og fransk. Eric Maurice bruker sterke uttrykk i denne kolleksjonen. Dype farger, masse volum og lengde, og antrekk som ganske ekstremt og ekshibisjonistisk løfter frem kvinnelig kraft. Vinyl er en kolleksjon som du ikke er likegyldig til. Den provoserer frem en mening, litt som kunst skal gjøre. Eric Maurice har ikke bare vært på trykk, men også på forsiden av mange magasiner. Det viser en forståelse for å treffe med et sterkt, helhetlig uttrykk. Har du laget din Årets Frisør vinnerkolleksjon ennå?

VINYL HÅR: ERIC MAURICE I SAMARBEID MED JACQUES SEBAN T E A M E R I C : A M A N D I N E Z A C H A R Y, ELISA BELMONTE, CAROLE AIECH MAKE-UP: AMBRE THOMAS S T Y L I N G : PAT R I C E C ATA N Z A R O M E D ASSISTENT LUCAS DUPONT M E D E K S T R A TA K K T I L K AT S U R A H A I R E X T E N S I O N F O T O : L AT I L PA S C A L I N S TA G R A M : E R I C M A U R I C E 5 7

48

FRISØR

4 / 2020


VINYL ERIC MAURICE I SAMARBEID MED JACQUES SEBAN

50

FRISØR

4 / 2020


FRISØR

4 / 2020

51


SKINCARE FOR YOUR HAIR

DISTRIBUTØR: VERDANT AS 56 15 68 00 - POST@VERDANT.NO - VERDANTSHOP.NO


ANNONSØRINNHOLD

Foto: Linn Kristine Byre Johansen/Codex Advokat

Frisørenes førstehjelp under COVID-19:

- Bli medlem i HeadQuarter! - Vi jobber intenst med utviklingen av nye tjenestetilbud som sikrer våre medlemmer en bedre bunnlinje i koronatiden. Som medlem i HQ får du nå tilgang til rabatterte priser på alt du trenger av varer og tjenester for å drifte salongen. Vi garanterer at det aldri har vært mer lønnsomt å være medlem av HeadQuarter, fastslår adm. direktør Egil Bjerkelund. - Vi er stolte over å være en 100% frisøreid innkjøpskjede, som jobber til beste for medlemssalongene. Men du må ikke være aksjonær for å nyte

godt av medlemsfordelene. Med nærmere 500 medlemssalonger rundt om i landet er vi et fellesskap, som gjør oss til en interressant samarbeidspartner for mange leverandører. Det handler rett og slett om volum og stordriftsfordeler. Som medlem får du tilgang til et bredt spekter av innkjøpsavtaler, som i sum gir deg en bedre salongøkonomi, poengterer adm. direktør Egil Bjerkelund. VELG FRA EN RIKHOLDIG MENY HeadQuarter har et nært samarbeid

med en rekke frisørleverandører. Dette gir deg gode rabatter. Men medlemstilbudet strekker seg langt ut over dette, forteller Egil Bjerkelund. - Vi har avtaler med toneangivende leverandører til frisørbransjen. Men vår størrelse gjør også at vi får henvendelser fra andre aktører som ønsker å samarbeide med oss. Eksempler på dette er Sector Alarm, Phonero, Gjensidige, Stamina Helse, Codex advokat, Noova strøm, Hip Frisørdata fra Com2Gether og et fremforhandlet felles fast vederlag til TONO/


Be dre avans e «Fellesskapet med salongene i HeadQuarter er viktig for oss. Avtalene HQ har fremforhandlet med leverandørene vi benytter, gir oss en bedre avanse på produktsalget. Dette er viktig for å opprettholde en lønnsom drift og en trygg arbeidsplass for alle 45 medarbeidere i Bech-familien» L I S E F YG L E , DA G L I G L E D E R I B E C H F R I S Ø R A S

Be s pare ls e r - vik tige re e nn noe ns inne «Jeg er veldig fornøyd med å være medlem i HeadQuarter. Vi har spart mye penger etter at vi ble medlem i fjor. Under koronaen opplever jeg at medlemsskapet er mer verdifullt enn noensinne. Både når det gjelder varerabatter, forsikringer og telefoni, er det penger å spare» H A N S M A RT I N S T E I N B A K K I K R Ø L L E F R I S Ø R A S

→ HQ- Alltid på jakt etter nye medlemsfordeler.

→ HeadQuarter-sjef Egil Bjerkelund og markedssjef Cathrine Løvmon Holden ønsker nye medlemmer velkommen i HeadQuarterfellesskapet.

GRAMO for bruk av bakgrunnsmusikk i salongen. Som medlem er du ikke forpliktet til å bruke disse leverandørene, det er kun et «ekstratilbud» basert på svært gode avtaler. - Det vi har ønsket med å utvikle en slik totalpakke, er å bidra til at å være en positiv bransjeaktør, som bidrar til en bedre bunnlinje for våre medlemmer. Det er kjernen i det vi driver med, legger han til.

Alt på e t t s te d «Adam og Eva-Gruppen har tidligere benyttet en forsikringsagent for alle forsikringer og pensjoner til våre medarbeidere. Etter en gjennomgang med Gjensidige, basert på HQ-avtalen, oppnådde vi en stor besparelse og en god, samlet løsning der alle forsikringer og pensjoner er samlet på ett sted» A D M . D I R E K TØ R K R I S T I N S A N D U M B E R R E I A D A M O G E VA - G R U P P E N

Sos ialt & faglig fe lle s s kap

- HeadQuarter dreier seg ikke bare om innkjøpsfordeler. Tradisjonen tro inviterer vi alltid til HQ ON Tour, et årlig sosialt og faglig arrangement for våre medlemmer og leverandører. Dette er en flott arena for å knytte kontakter, holde seg oppdatert, og ikke minst lære av de beste aktørene i bransjen. På grunn av koronaen har vi ikke fastsatt noe tidspunkt for neste arrangement, men vi håper å kunne realisere dette i løpet av 2021, sier Markedssjef Cathrine Løvmon Holden.

T: +47 66 85 01 00 E : p ost@ h e a d q u a r te r.n o


«Push grenser og opplev mestring og vekst. Se på motstand som en fantastisk arena for utvikling.»

Therese Cleve-Stiansen har blant annet jobbet som trener av eliteutøvere i 15 år og ser det store bildet og de små detaljene som må justeres underveis frem til målet. Disse kunnskapene bruker hun også som coach på NFVB Lederprogram. 56

FRISØR

4 / 2020


TEMA: LEDERUTVIKLING

THERESE CLEVE-STIANSEN:

Le dere må stå støtt i s e g s elv Ledere skal gjøre sine medarbeidere trygge til å håndtere mange daglige utfordringer. Da må lederne stå støtt i seg selv, og i sin rolle som leder, sier coach Therese Cleve-Stiansen. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

Mange ledere i frisør- og velværebransjen har ingen lederskolering. De er fagutøvere som har fått eller tatt et ansvar som salongleder. Med ansvar for ansatte, økonomi og verdiskaping gjennom god kundekontakt trenger salonglederen å gå gjennom en bevisstgjøringsprosess. Therese CleveStiansen er blant annet coach for deltakere i NFVB Lederprogram, og vet hvordan frisører og hudpleiere kan gjøre en stor personlig reise ved å jobbe aktivt med egenutvikling. B R U K E R B R E D E R FA R I N G

Therese Cleve-Stiansen er kjent for mange gjennom «Skal vi danse» på TV2, der hun i syv sesonger jobbet som profesjonell danser med en rekke kjendiser - som ikke kunne danse. Men hun fikk «kløner» til å danse vakkert på direktesendt tv. Som tidligere toppidrettsutøver, med blant annet 13 NM-gull, vet hun mye om effekten av å jobbe målbevisst, flytte grenser, terpe for å bli bedre og se på motstand som læring. Therese har også jobbet som coach for ledere og utøvere i en rekke bransjer, og møter mange forskjellige mennesker i ulike situasjoner. - Det er et mønster i hva som fungerer godt generelt. Det er ofte lite som skal til for å få stor effekt i egen utvikling. I min jobb som coach handler det mye om en mental bevisstgjøring av de egenskaper og muligheter som hver enkelt har. EN PERSONLIG REISE

- NFVB Lederprogram er etter min mening en unik kombinasjon av læring i klasserom, gruppearbeid og personlig oppfølging mellom samlingene. Man får etablert en kunnskapsplattform, med praktiske «verktøy» til bruk i egen bedrift. Erfaringsutvekslingen deltakerne bringer inn i gruppen er gull, og med coaching underveis blir ikke dette ubrukt kunnskap. Det blir en personlig reise i lederutvikling.

BEVISSTGJØRING

God ledelse er å bygge et team av medarbeidere som er trygge på seg selv, sin fagkunnskap og sin rolle i bedriften. Dette teamet skal jobbe i et utviklende samspill. Lederen må derfor stå støtt i seg selv, og i sin rolle som leder, forklarer Therese. - For det første må lederen bli bevisst på verdigrunnlaget, både eget, medarbeidernes og bedriftens. Hva er det som er viktig? Kjenner alle disse verdiene? Er de situasjonsbetinget? - For det andre må man foreta en forventningsavklaring. Også her må lederen starte med seg selv, før man setter forventninger til andre. Lederen må også avklare andres forventning til lederen. Man må bli kjent med mennesket, ikke bare fagutøveren. - For det tredje må man bli bevisst de styrker som bor i alle. De er ikke nødvendigvis så synlige og opplagte. En god leder finner nye styrker i sine medarbeidere, og får de til å se dette selv og bli trygg på dette. Det handler om noe så enkelt som å rose sterke sider, og ikke hakke på det som ikke er så bra. Positivitet bygger positivitet. S TÅ I K K E A L E N E

Ledere føler alt for ofte at de står alene. De tenker at de har et personlig ansvar, og involverer i alt for liten grad andre i sine beslutningsprosesser. Her kan en coach være en viktig sparringpartner, som kan stille spørsmål og se ting fra utsiden. - En coach er litt som en personlig trener. Du har en som gir deg råd, pusher deg og oppmuntrer deg. Men du må gjøre jobben selv. Jeg vil si at vi gir privattimer. Vi fokuserer på utvikling og mestring, sier Therese, og legger til følgende. - En god leder står aldri alene, fordi hun/han er bevisst på også å bygge et team av støttespillere. Man kjenner verdien av kolleger, både i bedrift og i bransje. En coach kan også bevisstgjøre hvem dette kan være.

FRISØR

4 / 2020

57


TEMA: LEDERUTVIKLING

BRUKER DU FAGKUNNSKAPEN DIN?

- Som i dans så handler det om å tørre å spørre, og om å lære de små finesser som gjør deg til en god dansepartner. HVILKEN LEDER ER DU?

Therese er tilbake til det gjentakende stikkordet «bevisstgjøring», og hvor viktig det er i mange sammenhenger. - Bransjefolk og ledere er ikke en homogen gruppe, men kan være veldig forskjellige. De som har «fått» en lederrolle må jobbe inn tillit og respekt. De som tar mye plass, må lære å gi rom til andre. De som er litt mer forsiktige og redd for å si eller gjøre noe som bidrar til at de ikke blir likt, må våge å bli tydeligere å stå stødigere i sin kommunikasjon. - Og så har du de som ikke har tid til å være leder, fordi du er for opptatt med noe annet. Her kan kanskje en ekstern person være et mer ærlig speil på hvilken type du er, og hva du bør jobbe mer med for å utvikle deg som leder. TA E I E R S K A P T I L E G E N T I L S TA N D

Hvor bevisst er du egentlig på hvordan du fremstår? Therese minner om at vi uttrykker oss med mer enn ord. - Husk at du er en profesjonell fagperson fra det øyeblikk du går inn salongdøren. Hva slags energi ønsker du å gi til dine kunder og dine kolleger? Kropp og kroppsspråk, blikket og holdningen forteller mye. Hva slags inntrykk ønsker du å etterlate? - Du har også et ansvar for at din tilstand påvirker andre. Du må derfor ta eierskap for egen tilstand, og jobbe med «tilstandsstyring». Hvilke små tiltak kan du selv gjøre for å unngå å komme i stress og bidra til å utstråle positiv energi til dine omgivelser?

Therese mener mange misbruker sin rolle som fagperson for kunden. - Det er lett å gli inn i feil spor og snakke om korona, sykdom, reiser etc. Du må ikke glemme å snakke om faget ditt. Selvfølgelig er det bra å bli kjent med kunden og oppdatert på hva de er opptatt av, men de er hos deg for å få en profesjonell tjeneste. Gi kundesamtalen en mening. Etter en innledning, så drei samtalen til «nå vil jeg gjerne snakke litt om håret ditt/huden din». Gi kunden en opplevelse av å bli sett! Gi profesjonelle tips til hjemmebehandling. Ikke vær pushy produktselger, men en faglig rådgiver om hva du anbefaler. G I N O E AV V E R D I

Hvordan bruker du sosiale medier? Under lock down måtte mange gå nye veier i kundekontakten når salongen var stengt. - Bruk sosiale medier til å gi kundene noe av verdi og som bygger tillit og troverdighet til de ansattes fagkompetanse. Gi smarte tips, noe du kan lære bort. Mitt tips til salongledere er at de kartlegger hvilke medarbeidere som kan bruke bedriftens sosiale flater og lage en plan på hva de ønsker å få frem og dele av deres unike kompetanse. Fortell dem hva du synes de er gode i/på, og gi dem tillit til å utvikle sine ferdigheter i digital kundekommunikasjon.

EN PANTER PÅ HØYE HÆLER Therese Cleve-Stiansen er en populær foredragsholder, som gjerne bruker sine mangeårige erfaringer som profesjonell danser. Et av hennes foredrag har tittelen «En panter på høye hæler». Det skal få kvinner til å stå stødigere i seg selv og bli tryggere i sine ulike roller, både gjennom mental trening og fysiske øvelser. Hun gir i dette foredraget også noen konkrete og helt nødvendige tips til hvordan du kan bevege deg som en smidig panter på høye hæler.

NFVB LEDERPROGRAM Skreddersydd for frisør- og hudpleiebedrifter.   Gjennom fem samlinger, coaching og oppfølging underveis får deltakerne konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder.  Det er en investering som vil synes på bunnlinjen! Mer informasjon/påmelding: Se www.nfvb.no

58

FRISØR

4 / 2020

13781 C2


Skann QR­koden med mobilkameraet og les mer

HiP frisørdata er Headquarters førstevalg for sine medlemmer

Salgene går rett fra kassa og inn i regnskapssystemet. Enklere kan det ikke gjøres Med HiP frisørdata og Accountor regnskapsførere slipper du unna mange av de tidkrevende oppgavene du har når du driver frisørsalong.

Bokføring, for eksempel... Når du slår inn salg av klipp eller hårprodukter på kassa, så går tallene automatisk videre til salongens regnskapssystem. I samarbeid med den landsdekkende regnskapsførerkjeden Accountor kan du få enda mer flyt på regnskapsføringen. Sammen med HiP frisørdata sørger Accountor i dag for at mange frisører har bekymringsløs kontroll på regnskapet. Du slipper å bokføre et eneste bilag av utgående salg. Det samme er det med timebestillinger. Det gjør kundene selv på nettet med timebestillingsappen. Enkelt for kunden og tidsbesparende for deg. Og i hjertet av det hele er kasse­ løsningen som er enkel i bruk.

Kasseløsning

Bestilling 24/7

Økonomisk oversikt

Timeplan

accountor.no

13781 C2g ann frisør fagbladet.indd 1

Kundeapp

Personlig kundepleie

c2g.no

03.11.2020 15:01


TEMA: BUSINESS I KORONAPERIODEN

STAS HÅR OG BRYN:

Hold k und en va r m! Stas Hår og Bryn i Trondheim har hatt en formidabel vekst i nett­ salget under koronaperioden. Etter gjenåpningen har de også fått mange nye kunder, og ansatt fire nye medarbeidere. Suksess kom­ mer ikke av seg selv. Man forstår hvorfor bedriften to ganger er kåret til Årets Frisørbedrift. Da hele bransjen ble bråstengt i mars delte salongene seg nærmest i to grupper: De som satt stille og ventet på gjenåpning, og de som brukte sine kreative evner på stedet som aldri stenger – internett. Stas tilhører definitivt den siste kategorien. Eier og daglig leder Siv Unni Oldervik kan fortelle en historie som burde kunne inspirere mange andre salonger.

fin frisyre hjemme, med våre tips til verktøy og produkter. - Da vi kunne åpne opp for produktsalg i salongen, var det helt magisk. Vi hadde åpent noen timer hver lørdag, og solgte for 20.000 i produkter på tre timer! Det var bare jeg som eier som var i arbeid på den tiden, men hadde god tid til de som kom til salongen. Jeg fikk også booket timer frem i tid, og holdt kundene varme.

F O K U S PÅ Å M Ø T E K U N D E N

Alle i bransjen husker sjokket da man på få timers varsel måtte stenge hele virksomheten og alle inntekter stoppet. Etter hvert kom det noen kompensasjonsordninger på plass – og muligheten for å holde salongen åpen for produktsalg. Den salgmuligheten benyttet Siv Unni godt. - Først ble jeg superstressa, men så begynte jeg å fokusere på hva jeg kunne gjøre. Først og fremst treffe kundene digitalt. Vi brukte sosiale medier til å fortelle om hvordan de kunne skape en skape en

60

FRISØR

4 / 2020

« M I N F AV O R I T T »

- De som var hjemme i permittering begynte å lage noen hjemmevideoer, om blant annet sin børsteteknikk. Det ga en voldsom etterspørsel etter for eksempel børster. Det er ikke bare våre gamle kunder som har satt pris på frisørenes råd og tips. Vi har også fått mange nye kunder som har blitt oppmerksomme på oss gjennom sosiale medier, forteller Siv Unni.


TEMA: BUSINESS I KORONAPERIODEN

EGEN NETTBUTIKK

Stas Hår og Bryn har egen nettbutikk. Ikke bare ga også det et godt grunnlag for kundekontakt i nedstengingsperioden, men kombinert med aktiviteten på sosiale medier har det blitt en god butikk i seg selv. - Vi selger produkter til folk langt utenfor vår geografiske kundekrets. Det er helt klart at salget speiler vår aktivitet i sosiale medier, sier Siv Unni og legger til at de nå også møter kunder på FaceTime og bruker fagkunnskap og profesjonell veiledning utenfor salongen.

ved å legge ut videoer på nett, men det har løftet oss både personlig og som fagutøvere, mener Siv Unni. «HAR LÆRT SYKT MYE»

- Nedstengningen medførte et stort tap som det tar tid å jobbe inn igjen, men ga også erfaringer vi tar med oss inn i driften fremover. Spesielt gjelder det hvordan vi bruker sosiale medier, og hvordan vi bruker fagkunnskap i råd og tips. Kundene setter enormt stor pris på det, og vi selger som aldri før, smiler Siv Unni.

Stas Hår og Bryn fikk god respons da de under lock down ble mer aktive på sosiale medier. Tips om børsting, fletting, produkter og tilbehør ga også mange nye kunder. Eier Siv Unni Oldervik tar med masse ny erfaring videre.

WA K E - U P - C A L L

Siv Unni forteller at hun under lockdown uansett sto opp til vanlig tid hver morgen og pyntet seg, som om skulle møte kunder. Men hun «våknet» også med en ny forståelse for hvor viktig det er å være i dialog med kunden når salongen er stengt. - Man er noen ganger nødt til å «spark sæ sjøl i ræva». Man må stille spørsmål om hva kan jeg gjøre nå, og agere. Mange av oss gikk ut av komfortsonen

ÅRETS FRISØRBEDRIFT 2017 OG 2019 Stas Hår og Bryn har to ganger blir kåret til Årets Frisørbedrift. Dette er hva juryen har sagt om bedriften: «Kjærlighet til fag og folk. Du føler det nærmest før du går inn døren til salongen, som er i en gammel bygning midt i hjertet av Trondheim. Høy yrkesstolthet preger de ansatte der alle er spesialister på ulike områder. Her heier man på, lærer av og gjør hverandre gode. Dette er en bedrift i god utvikling. Med nærmest null sykefravær, gode lønnsincentiver og godt læringsmiljø forstår man at dette er en arbeidsplass man blir glad i og blir i. Staserne setter seg høye mål - og innfrir - både økonomisk og menneskelig.»

Vi fyller opp din timebok!

114 22

bookinger fra Fixit.no

ekstra bookinger i oktober per salong

+ 92

bookinger fra Fixit-appen

Nysgjerrig på hvor mye din salong kan tjene og spare med Fixit? Test selv på verdi.fixit.no. Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS / fixit.no/bedrift

FRISØR

4 / 2020

61


FRU BERNTZEN FRISØR:

49 % salgsøkning! - Vi har holdt tett kontakt med våre kunder gjennom koronatiden, og det er oppløftende å se at innsatsen har gitt resultater. Faktisk kunne vi notere oss en økning i produktsalget på 49 % i nedsteng­ ingsperioden. Det er vi faktisk litt stolte av, smiler daglig leder Merete Eyde i Fru Berntzen Frisør, Holmestrand. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

62

FRISØR

4 / 2020

F O T O : P R I VAT


TEMA: BUSINESS I KORONAKRISEN

- Koronatiden har vært krevende for oss alle, men det positive er at vi har blitt tvunget til å tenke nytt om service og kundekontakt. Mens vi holdt stengt, var vi i løpende kontakt med råd og veiledning til kundene. Vi supplerte dem også med produkter levert på døren, så de kunne pleie håret på en best mulig måte mens vi ventet på muligheten til å gjenåpne salongen. - Vi gjorde det vi kunne for å ta vare på relasjonene til våre trofaste kunder, og brukte aktivt Facebook og Instagram både til inspirasjon og varebestillinger. Selv brukte jeg en og en halv dag i uken på dette arbeidet. Resultatet ble at vi faktisk økte produktsalget med nærmere 50 % i nedstengingsperioden, sammenlignet med samme periode i fjor. Det viser hvilken kraft det ligger i å dele vår ekspertise og vår pasjon for hår med våre kunder, sier Merete Eyde.

Fø lg oss på Inst a gra m :

FA G K U N N S K A P G I R M E R V E R D I

- Vår filosofi når det gjelder produktsalg, er at alt handler om vår anerkjennelse og status som fagutøvere. Vi selger ikke produkter på «billigsalg», men gjennom anbefalinger basert på vår ekspertise. Det gir kundene en merverdi, som mange er villige til å betale for. Hverken nettbutikker eller dagligvarehandelen kan yte service på samme måte som vi gjør i direkte møte med kundene. Vi ser produktanbefalinger som en viktig del av servicetilbudet, poengterer Merete. - Det handler ikke om å «pushe» varer, men være ærlige og anbefale det kundene trenger til sitt hår. Vi lever av kundenes tillit og vår integritet. Derfor har vi ikke så ofte produktkampanjer i salongen, men hvis har det, legger vi vekt på at kundene skal oppleve dette som noe eksklusivt. Noe som gir dem en merverdi, legger hun til. F O K U S PÅ K U N D E T I L F R E D S H E T

Merete Eyde bruker et eksempel fra egne kundeopplevelser, for å vise betydningen av kundetilpasset veiledning. - Jeg skulle kjøpe felleski sammen med min mor. Jeg ble målt og veid og veiledet etter alle kunstens regler, og var strålende fornøyd med både skiene og servicen. Min mor var også strålende fornøyd, men hun hadde i tillegg fått anbefalt produkter til vedlikehold av feller og blitt vist hvordan produktene skal brukes. Da følte jeg egentlig at jeg ikke hadde fått så bra service likevel, for jeg ville jo også ta vare på skiene mine og få god gli. - Slik er det også i vår frisørverden. Det er mange som er dyktige teknisk, men er du ikke flink nok til å veilede kundene dine i hvordan de kan vedlikeholde frisyren sin hjemme, er det ikke sikkert at kunden blir helt fornøyd likevel. Derfor er produktsalg en veldig viktig del av kundeservicen for å få fornøyde og lojale kunder. Så får det være opp til kunden om de ønsker å kjøpe varen eller ikke. Det handler ikke først og fremst om salg, men om service. Gjør vi dette riktig, har vi alle forutsetninger for å sikre oss vår del av salget av profesjonelle hårprodukter, avrunder Merete Eyde.

Vi gir deg nye kunder! 5 kunder

+

kr

4 800

i økt omsetning

Dette ga Fixit.no i snitt til hver salong i oktober

Nysgjerrig på hvor mye din salong kan tjene og spare med Fixit? Test selv på verdi.fixit.no. Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS / fixit.no/bedrift

FRISØR

4 / 2020

63


TEMA: GRÜNDERE I FRISØRBRANSJEN

På løpende bånd. Åpningen av salong nr. 2 i Brønnøysund medio oktober ble siste åpning i år, men det foreligger konkrete planer for fem nyåpninger til neste år.

VEX FRISØR:

N y sa long me d s t o r e a mbisjoner Gründerduoen Frode Østebrøt og Matheus Thrana satser høyt med det nye salongkonseptet vEx. De to osteopatene driver også Thrana Klinikken, og trekker veksler på fysioterapi i frisørdriften. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Vi har store ambisjoner med å utvikle vEx til en landsdekkende frisørkjede. Vi har startet to salonger på tampen av året, og vi skal etablere fem salonger til neste år - og i hvert av de kommende årene. Målet er at kjeden skal telle 100 salonger om 10 år, forteller Matheus Thrana, medgründer i vEx. F O K U S PÅ F R I S Ø R H E L S E

- Bakgrunnen for at vi har utviklet vEx-konseptet, er at vi som terapeuter i de åtte Thrana-klinikkene vi driver rundt om i landet, har behandlet frisører som sliter med muskel- og leddplager. Vi ser at flere frisører får korte yrkeskarrierer, til tross for at de liker jobben sin og trives i yrket. Det har vi ambisjoner om å gjøre noe med. - Uten at vi kan påberope oss vitenskapelige studier, har vi gjennom årene registrert fellestrekk som går igjen når det gjelder frisører og arbeidsrelaterte helseplager. Vi ønsker å sette fokus på dette

64

FRISØR

4 / 2020

og forbedre arbeidssituasjonen, så frisørene kan holde seg i arbeid lengre. Da blir vi også en attraktiv arbeidsgiver, sier Matheus Thrana. Konkret trekker han frem følgende elementer: - Vi vil gi frisørene gratis behandling via Thrana Klinikken, ha fokus på individuelt tilpassede arbeidstider og lønnsskalaer, ha fokus på bruk av ergonomisk utstyr, og gi frisørene intern kursing av høy kvalitet. Litt lenger frem vil vi gi frisørene treningsavtaler med online personlig trener, som kan legge opp individuelt tilpassede programmer. Vi vil også lage en skotøyavtale for våre medarbeidere. E R FA R I N G F R A K L I N I K K D R I F T

- Vi er gründertyper som liker å skape noe nytt. Det er en hoveddrivkraft for at vi har etablert Thrana Klinikken, en kjede som inkluderer åtte klinikker rundt om i landet, og at vi nå har gått inn i frisørbransjen gjennom etableringen av vEx, sier Matheus Thrana.


Gründerne Frode Østebrøt og Matheus Thrana har store ambisjoner for utviklingen av vEx. Her fra avdelingen som åpnet 11. september på Carl Berners Plass i Oslo.

SJEKK BRANSJENS N Y E J O B B P O RTA L

«LEDIG STILLING» på

nfvb.no En møteplass for arbeidsgivere og arbeidstakere.

Både Frode Østebrøt og Matheus Thrane har begge utdanning som osteopater. De medgir at det kan vare krevende å bevege seg inn på fagfelt der man ikke har den faglige ballasten. - Vi hadde ikke kunnet gjøre dette hvis vi ikke hadde hatt en mangeårig praksis med frisører som ønsker behandling for muskel- og leddplager. Dette har gitt oss en basis i rekrutteringen av fagutøvere. Vi har faktisk ikke hatt problemer med å rekruttere ansatte. Konseptet har blitt tatt imot overraskende positivt. Vi har allerede en lang liste med aktuelle frisører som ønsker å jobbe i vEx, forteller Matheus Thrana. - Vi er veldig opptatt av kulturbygging og gode verdier. Fornøyde frisører gir fornøyde kunder. Det blir en viktig del av grunnmuren i vEx, legger han til.

G R AT I S A N N O N S E R I N G F O R N F V B - M E D L E M M E R !

F a g l i g a n s v a r l i g Te r j e L e i v s e t h :

- INTERESSANT KONSEPT

vEx står ikke uten frisørfaglig tyngde i bedrifts­ etableringen. De har blant andre med seg frisør og educator Terje Leivseth som faglig ansvarlig. Det kan være verdifullt når man skal vinne tillit i bransjen. - Jeg ble kjent med Matheus i forbindelse med åpningen av Thrana Klinikken på Sortland. Frisørsalongen jeg jobber i ligger i tilknytning til klinikken, og jeg synes umiddelbart det var en interessant kombinasjon å ha en frisørsalong og denne typen virksomhet samlokalisert. I motsetning til andre som kommer inn i frisørbransjen utenifra, er gründerduoen bak vEx genuint opptatt av å ta vare på frisørenes helse. De har også erfaring med behandling av muskel- og skjelettplager gjennom sine klinikker, og kan tilføre noe fra sitt ståsted, fremholder hårstylist og educator Terje Leivseth. - Dessuten er de to hyggelige karer, og jeg liker unge folk med pågangsmot og ambisjoner. Det var derfor ikke vanskelig å takke ja til å tilføre kjeden frisørfaglig tyngde i rollen som faglig ansvarlig med ansvar for kursing, opplæring og salongdrift, sier han.

Vi gjør mersalg enkelt! kr

2 800

i økt omsetning per kunde i oktober

Dette fikk salonger som ga kundene anbefalinger på produkter og behandlinger i Fixit-appen

Nysgjerrig på hvor mye din salong kan tjene og spare med Fixit? Test selv på verdi.fixit.no. Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS / fixit.no/bedrift

FRISØR

4 / 2020

65


TEMA: BEDRIFTSLEDELSE

FREMTIDSSCENARIER:

Planle gg for det uforutsigb are Akkurat som det lønner seg å ha en strategi for dagens situasjon, kan det lønne seg å ha en strategi for uventede hendelser. T E K S T: L I L L I R E N E N O K S E N H O L L A N D E R

Vi vet ikke hvordan fremtiden vil se ut, men ved hjelp av historisk erfaring, økonomisk forståelse og drivkreftene i våre omgivelser kan vi forestille oss eventuelle hendelser som kan ha påvirkning på virksomheten, og være bedre rustet til fremtiden. ET ROM FOR ENGASJEMENT

Per Espen Stoknes er førsteamanuensis på Handelshøyskolen BI og medforfatter av boken «Lær av fremtiden». Ifølge ham kan man omdanne den usikkerheten som ligger i fremtiden til en ressurs. - Den gamle modellen av ledelse, der topplederen skulle drive med strategi og visjon, mellomlederen med administrasjon og fotfolket skulle gjøre jobben, er en misforstått forståelse av hva ledelse handler om. Den moderne ledelsestilnærmingen er at medarbeidere også får være med å tenke strategisk og ideologisk, og ikke bare får en kommando ovenfra, sier Per Espen Stoknes. - Scenarioarbeid er et rom som gjør det mulig å snakke om både ideologiske og strategiske fremtider på en fleksibel og endringsvennlig måte, og som bidrar til at folk kan legge sine egne tanker inn. Du har ikke låst fast hva som er lov å si og ikke lov å si med scenariometodikk, påpeker han. Det må understrekes at verdien av scenarioene kommer ved involvering, både av ledelse og de ansatte i salongen. Ikke nok med det, det kreves vilje til å møte usikkerhet og forstå kreftene som fører an i utviklingen.

66

FRISØR

4 / 2020

SOM LEDER MÅ DU VISE RETNING

La de ansatte i salongen bli med i fremtidstenkningen. Engasjerte medarbeidere er gull verdt. Sammen kan dere med utgangspunkt i konkurransesituasjonen, tenkte tilstander i fremtiden og tilgjengelige fakta om fortiden konstruere et sett med gode fremtidsfortellinger. - For å utfordre den automatikken som går på å reprodusere den gamle tenkningen trenger dere fremtidsbilder som er tankevekkende og troverdige. Dette kan faktisk skje! Det er ikke bare å tenke helt tilfeldige tanker, dere må kunne begrunne hvorfor dette skjer, understreker Stoknes. Derfor er forståelse av hvilke retninger som vil prege samfunnet fremover, nøkkelen til å gjøre gode begrunnelser og kloke tilpasninger. Dette gjelder spesielt endringskompetanse i forhold til å ta i bruk teknologi i hverdagen, og den økende betydningen i forbrukermønster som drivende endringskrefter. FOR LETT Å KOPIERE FJORÅRET

- I denne sammenheng er det ikke uvanlig at det ligger i vår hverdagstenkning å anta at fremtiden blir en modifisert kopi av fortiden. Det er så enkelt å ta tak strategiplanen og regnearket fra i fjor, og bruke det om igjen bare med en liten justering. Da bygger dere et veldig snevert rom for dere selv. Den latskapen som ligger der, den har vi alle og den blir lett forsterket av vår gamle PowerPoint og Excel, poengterer Stoknes.


A N A LY S E R F O R T I D E N P Å N Y E M ÅT E R

Scenarioanalyse som metode setter søkelys på problemer og spørsmål som de involverte er nødt til å være klar over og forholde seg til, og hvilke konsekvenser ulike avgjørelser kan få. Enda viktigere enn å bare finne data på fortiden, er det å analysere fortiden på nye måter, om en tenkt utvikling eller en tilstand i fremtiden. Når du graver i fortiden inntar du et nytt perspektiv, som hjelper til å tenke nye tanker og se muligheter i fremtider som du egentlig ikke kjenner, men som du kan ane og forestille deg. H V O R D A N U T F Ø R E S C E N A R I O A N A LY S E

Første skritt er å identifisere og beskrive trender eller drivende krefter i utviklingen. For eksempel økonomisk utvikling, utdanningsmønster, endring i demografi og som tidligere nevnt teknologiske utviklinger og betydningen av endring i forbrukermønster. Når drivkreftene er identifisert, må scenarioene komponeres ved at kombinasjoner av krefter og forskjellige utviklinger settes sammen. Det som er viktig her, er at hvert scenario henger sammen og er internt konsistent.

Drømmer du om nytt utstyr eller oppgradering av din salong? Vi forhandler nå hele sortimentet fra Engelske REM. Velg farger og kombinasjoner selv.

Håndlaget Engelsk kvalitet – 3 års garanti

FREMTIDSORIENTERING OG LØNNSOMHET

Ettersom verden er dynamisk, er det en svakhet å ha et statisk syn på fremtiden. Derfor er det nødvendig å reflektere over hvordan fremtidige scenarioer kan se ut, og hvilke forretningsmessige tiltak man bør gjennomføre i de respektive scenarioene. Ved å ha gjennomgått denne øvelsen i forkant, er man bedre rustet til å ta raske beslutninger når det gjelder som mest. Prosessen som settes i gang kan gi ny kunnskap om økonomiske og strategiske tiltak som er lønnsomme. Det gjelder også nåværende beslutninger, da disse kan redusere eller øke sannsynligheten for ulike scenarioer i fremtiden. Til sammen betyr dette at scenarioanalyse gir virksomheten et bedre grunnlag av informasjon å ta beslutninger på, hvilket kan øke lønnsomheten.

SCENARIOLÆRING:

Ta fre mt ide n på a lvo r Fordi virkeligheten endrer seg hurtig og uforutsigbart, er langtidstenkning særlig viktig. Fremtiden er uforutsigbar, men ikke u-tenkbar, sier Per Espen Stoknes. Dette er grunntanken i scenariolæring – en disiplin som forsøker å lære av fremtiden. Du må ha handlingsberedskap i salongen til å møte fremtider som i øyeblikket ikke oppleves som reelle, men som likevel er mulige. Per Espen Stoknes er førsteamanuensis ved Institutt for rettsvitenskap og styring på Handelshøyskolen BI. Bok: Lær av fremtiden. Hermansen. F. og Stoknes. P.E. (2007). Gyldendal Akademisk

Kontakt Jan-Erik hos oss, for å få tegnet og tilpasset ønsket utstyr fra REM i din salong. Vi er her for å hjelpe deg.

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

FRISØR

4 / 2020

67


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

AV E D A 2 0 2 0 D I G I TA L FA S H I O N I S TA C O M P E T I T I O N :

DIGITALE FA S H I O N I S T A E R Aveda 2020 Digital Fashionista Competition er en onlinekonkurranse, der Aveda-artister kreerer SoMe-inspirerte «editorial looks». Konkurransen sikter mot å eksponere deres artistiske ferdigheter ved bruk av Aveda-produkter. I år gikk førsteplassen i den europeiske konkurransen til Aveda Artist Linda Schuster fra Salon Etage i Sverige. Det avgjørende, ifølge juryens begrunnelse, var hennes nydelige arbeider skapt gjennom bruk av Avedas profesjonelle Full Spectrum og Full Spectrum Vibrants fargeserier. Hun vant i konkurranse med 200 regionale deltagere, og vil motta et Aveda-sponset fotoshoot og deltagelse i en workshop der temaet er sosiale medier. Seansen og vinnerne ble annonsert i en virtuell pris­seremoni, ledet av Bea Carmichael, Aveda Global Artistic Director for Hair Styling og Joe Hill, Aveda UK Color Specialist. Juryen bestod av Antoinette Beenders, Ian Michael Black, Vladimir Sarbashev og Jo McKay, alle profilerte Aveda-navn.

Døm selv. Linda Schuster fra Sverige er Avedas 2020 Nordic og EMEA regionale vinner.

..og her er noen smakebiter fra resten av vinnerne. Sjekk også #digitalfashionista2020no

Hanna @comafrisor

@elisabethrendallhair @comafrisor

Elisabeth A @comafrisor

68

FRISØR

4 / 2020


NFVB LEDERPROGRAM NFVB Lederprogram har kommet i mål med kull 2. Deltakerne har vært gjennom en kompetansereise, med samlinger og individuell oppfølging, og ikke minst praktiske oppgaver i egen bedrift. Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen er ansvarlig for gjennomføringen. Deltakerne fra frisør- og hudpleiebedriftene hadde siste presentasjon på ærverdige Hotel Gabelshus i Oslo, etterfulgt av diplomoverrekkelse. NFVB gratulerer med fantastisk innsats! OBS! Nå er det påmelding til kull 4, med oppstart i januar. Se nfvb.no for mer info.

Dette er kanskje den råeste og mest edgy stylingserien hentet fra Brooklyn New York. Fatboy får masse presseomtale i amerikanske medier, og Kardashian-søstrene sverger til serien! Tyson Kennedy, en anerkjent frisør, sporadisk rockestjerne og grunnlegger av Cutler Brooklyn, oppfant Fatboy da han prøvde å løse et enkelt problem. Han jobbet med hår hele dagen hver eneste dag, og ble frustrert av mangelen på stylingprodukter som virkelig gjorde jobben. Andre styling-produkter bare «talked the talk», men få leverte.

Den fettfrie stylingserien som du ikke får hos andre nettleverandørere enn fatboyhair.no

Tyson bestemte seg for å forandre dette, og begynte å jobbe med en oppskrift på kjøkkenbenken i hans leilighet på Lower East Side i NY. Resultatet var Fatboy Perfect Putty. Fatboy har siden vokst til et prisbelønt utvalg av produkter, og det har vært starten på en stor reise.

fatboyhair.no I Tlf 928 05 050 I Trond P. Gjestvang, importør Salon Exclusiv I Børre Hansen Vestli I Tlf 971 90 030 FRISØR

4 / 2020

69


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

UNG TUNGVEKTER. Gründerne Alexander Lindbeck og Pål Graham startet Frends AS sammen i 2002. Med begrensede midler klarte de to kameratene å bygge opp Frends til å bli en tungvekter i det norske frisørmarkedet med en omsetning på rundt 150 millioner kroner i 2019. Begge gründerne blir med på reisen videre.

NYE EIERE I FRISØRLEVERANDØREN FRENDS AS Storskogen Group i Stockholm kjøpte i juni aksjemajoriteten i Frends AS, en av Norges største distributører til frisørbransjen. Hva betyr oppkjøpet for norske frisørsalonger? - Ingen av våre samarbeidspartnere vil merke noen forskjell på Frends med nye majoritetseiere. Vi vil kun gjøre små endringer, som å bytte bank, men selskapet vil være det samme. Alle våre ansatte blir med på laget, og Alexander og jeg vil fortsette å styre Frends, slik vi alltid har gjort, sier CEO/daglig leder Pål Graham. - Når det er sagt, synes vi det er utrolig spennende å få være del av et mye større selskap. Vi kan nå også begynne å tenke nordisk, legger han til. V I L VÆ R E E N M A R K E D S LEDER

Storskogen eier fra før også frisørleverandørene Baldacci AB og Lanza Sweden, som er engasjert i frisørmarkedet i Danmark og Sverige. - Med Frends i Norge, Lanza i Sverige

og Baldacci i Sverige og Danmark har vi mer enn 50 selgere på veien hver dag, og omsetter for rett i underkant av 500 millioner NOK. Vi ønsker å skape en gruppe av distributører som skal være markedsledende i hele Norden innenfor Beauty

LANG REISE

Frends AS ble startet i 2002, og i 2015 fusjonerte selskapet med Solis Professional, som var eid av blant andre gründer og investor Ola Mæle. Han hadde også eierinteresser i kosmetikkselskapet Solis Cosmetics og dagligvaregrossisten Bonaventura Sales. Begge disse selskapene har Ola Mæle solgt seg ut av gjennom de fire siste årene, og nå var turen kommet til Frends. Med bakgrunn i denne situasjonen var han, i samarbeid med minoritetsaksjonærene Pål Graham og Alexander Lindbeck, på jakt etter å finne en passende partner som kunne kjøpe aksjeposten til majoritetsaksjonæren. - Det var aldri aktuelt for Pål og meg å selge oss helt ut. Vi elsker denne bransjen og ville derfor finne noen som vi kunne fortsette vår reise med videre, sier Alexander Lindbeck. Valget falt altså på svenske Storskogen Group i Stockholm, et handelsselskap med rundt 50 selskaper i porteføljen.

HAIRPORT:

RELANSERER HAIRPORTFONDET

- Vi vil gi noe tilbake til samfunnet, sier kreativ leder i Hairport Frisør, Tina Rismoen.

70

FRISØR

4 / 2020

Business. Når et nytt brand skal finne sin distribusjonspartner i Norden, har vi som mål å være de som blir spurt først, sier sjefen for Storskogens handelsselskaper og nå styreleder i Frends AS, Christer Hansson.

I desember i år vil frisørkjeden Hairport dele ut 100.000 kroner til flere gode formål. Kreativ leder Tina Rismoen sier dette om Hairportfondet, som nå er kommet i ny drakt. - Helt siden oppstarten har kjærligheten til lokalsamfunnet stått støtt som en av Hairport Frisør sine grunnpilarer. Det å være til stede og bidra er viktig for selskapet. Som takk for mange besøkende gjennom flere tiår, ønsker Hairport å gi noe tilbake. Vi vil avslutte året med noe lystbetont i en tid som har vært tung for mange. Derfor relanseres Hairportfondet. - Hensikten med Hairportfondet er å hjelpe andre med å oppfylle sine drømmer. For å sitere miljødetektiven Blekkulf: Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre litt. Vi vi hjelpe andre til å oppfylle sine drømmer, sier Tina Rismoen. Hun legger til følgende: - Vi ser etter varme og engasjement i søknaden, og etter de som får mest glede av det vi skal sponse. Vi kan støtte lag, foreninger, hverdagshelter, ildsjeler eller andre som har lyst til å gjøre noe fint for mennesker rundt seg. Les mer på www.hairport.no/hairportfondet/


100-ÅRING I F U L L FA RT Hårgalleriet Pedersen i Egersund har rundet 100 år. Tre generasjoner Pedersen har hatt lange og aktive frisørkarrierer, noe de blant annet gir høyden æren for. Mer om det til sist. A L LT I D P Å J O B B

Det er ikke hver dag vi kan gratulere en salong med 100 år. Hårgalleriet Pedersen er en familiebedrift som med stor arbeidsmoral og stolthet over fag og bedrift har holdt åpent kontinuerlig – helt til de ble pålagt koronastengt i år. Selv under krig, bybrann og eget bryllup har salongen vært åpen for kunder. Ferie har det vært lite av i familien Pedersen. Kundene har kommet i første rekke. De anslår at 95 prosent av kundene er faste, så da får man en egen nærhet til dem. Det blir en utvidet familie, der man kjenner hverandre gjennom hele livsløpet. STILLE FEIRING

Hundreåringen hadde selvsagt planlagt en skikkelig fest for jubileumsmarkeringen, men koronaen la en kraftig demper på det. Nå blir det noen mindre markeringer, og noen ekstra jubileumstilbud til kundene. Har man passert 100 kan man jo feire akkurat når og så lenge man selv vil, så festen er ikke helt avskrevet ennå… H Ø Y E K A R E R – L AV E S K U L D R E

Som nevnt innledningsvis så tilskrives høyden på Pedersen-gutta en del av forklaringen på lavt sykefravær. - Vi er såpass lange at vi kan ha lave skuldre når vi jobber, smiler Geir Øystein Pedersen, 3. generasjon. - Men først og fremst liker vi å jobbe med folk. Du må rett og slett like folk, er hans oppskrift på et godt og langt frisørliv, generasjon etter generasjon. Hårgalleriet Pedersen er 100 år. NFVB gratulerer så hjerteligst med jubileet! Foran: Geir Øystein Pedersen og kona Liv Tone. Bak fra venstre: Heddy Mariann Berentsen, Sigrid Omdal, Kristine Domianova, Mari Omdal, Davina Hill og Miriam Skjerpe.

Å RE TS F RI SØ R 2 0 2 1

B L I Å R E T S F R I S Ø R 2021

B e d ø m m i n g e n v i l g j e n no mføres d i g i t a l t , sl i k a t d u i k ke s k a l sen d e i n n b i l d e r p r p o st, m e n ku n m e l d e d e g p å i n n en 3 0 . n ove m b e r 2 0 2 0 I l ø pet av de se m be r v i l v i se n d e u t i nfo r m asj o n o m hvo rdan bi dra ge n e s k a l l eve re s, o g f r i ste n fo r d ette .

Arrangør:


Mine favorittprodukter

HVIS JEG F IK K VELGE... A n n Ma r i t Aa m o d t Kreativ leder for Studio Alf Art Team og podcaster i Hårpodden Ann Marit er en kreativ kraft i Studio Alf, og en dedikert fagutøver med mange jern i ilden. - Som leder av Studio Alf Art Team er jeg ansvarlig for å jobbe frem hårkolleksjoner to ganger i året, internkurs for våre kolleger i Studio Alf, samt visninger og show. - I tillegg driver jeg Hårpodden sammen med min kollega Renate Forseth. Dette er en podcast hvor vi ukentlig har gjester som forteller sin frisørhistorie for å inspirere andre i bransjen, forteller hun. Vi legger til at hun også er tidligere norgesmester i frisering.

Fo To be øk sta én

- O&M Atonic thickening spritz. Et produkt jeg bruker veldig ofte. Det gir lett hold, varmebeskyttelse og lukter veldig godt. Dette multiproduktet kan jeg føne på, ha i tørt hår og bruke sammen med varmeverktøy til å re-style hår. Et «must» for meg til å spraye i tørt hår og føne til perfekte fotoshoot. - Joico Joishape 04. Jeg er veldig glad i styling og håroppsett, og Joishape er en stor favoritt! Den drysser ikke, selv om jeg bruker mye spray, og jeg kan fortsatt forme håret med sprayen.

Mine spesielle favoritter - BaByliss Pro «The Original Grip». Dette er en krølltang med klype, uten fjæring. Jeg liker å bruke den for å unngå klypemerker, og det er et fint verktøy for teknisk styling. - Ys Park kammer. De er veldig gode til å dele inn håret på grunn av den spisse tuppen, og de er myke for kundens hodebunn. De finnes i alle typer og merker, og fjong som jeg er, så har jeg kammer i mange forskjellige farger, alt etter dagsformen. En bonus er at kundene legger merke til fargespekteret som jeg har.

5 BE

Du Mine inspirasjonskilder - Jeg henter mye inspirasjon fra Pinterest, Instagram og steg-for-steg videoer. Og jeg blir veldig inspirert av kolleger og andre frisører i bransjen. Ikke minst inspirerer Hårpodden meg veldig! I tillegg har jeg hentet mye inspirasjon og erfaring gjennom konkurransefrisering. I Studio Alf har vi hatt mange flinke konkurransefrisører, som Kate Stovner, Helene Lindsjø og Alf Johan Fjeld selv. Disse har inspirert meg til å starte som konkurransefrisør. Det har på mange måter definert meg som frisør. - For meg har det vært avgjørende å ha en god leder, som har trodd på meg og som dyrker interessen jeg har som frisør. I Studio Alf har Kate Stovner vært min leder, og hun har alltid støttet og motivert meg på min vei i denne bransjen…

72

FRISØR

4 / 2020

70% for e I mo i uke


For deg som vil ha: Topp resultat, utvidet behandlingsområde, økt fortjeneste og status som nummer én i ditt felt.

Hva vi bruker GrowCryo til: • Dyprens av hårsekker • Gjenvekst av hår • Tørr hodebunn • Fint/ tynt hår • Fet hodebunn • Seboreisk eksem 5 BEHANDLINGER

7 MÅNEDER GROW KOSTTILSKUDD, SHAMPOO OG TONIC

Dui Clinique AS FØR

ETTER

Dui Clinique AS FØR

ETTER

• • • •

Alopecia Gi håret glans Kløende hodebunn Muskeltretthet - en kjølig massasje av nakke og skuldre trenger både kunder og frisører 4 BEHANDLINGER + GROW SHAMPOO OG TONIC

Dui Clinique AS FØR

ETTER

70% av alle kvinner over 40 år har håravfallsproblemer, hos menn er tallet langt høyere. Potensialet er stort for en salong som kan gjøre noe med dette problemet. I 90% av tilfellene vil du få veldig gode resultater. I motsetning til vanlige hårbehandlinger har du store muligheter til å få kunder til å komme til deg en gang i uken. Selg et 10 ukers program først og dersom han/ hun er fornøyd kan du selge et nytt 10 ukers program.

NYSKJERRIG PÅ OM VI HOLDER SEMINAR I NÆRHETEN AV DEG? KONTAKT OSS: Dui Clinique AS, Farmannsveien 18-22, 3111 Tønsberg, tlf: 33 33 48 90, epost: post@duiclinique.com, www.duiclinique.no /vare-apparater/growcryo/


Salong Moha Milano

Maletti er et italiensk firma som lager kvalitetsmøbler med et fantastisk design. Flere kjente designere setter sitt preg på Maletti sine møbler og utstyr, deriblant Sarah Lavoine og Philip Starck. Bli kjent med Maletti sitt designunivers og skap din drømmesalong. Everyhair Norge AS, stolt importør av Maletti siden 2008

We’re hair for you!


EV ERYNEWS INT ERIØR

HØST 2020

NYHETER TILBUD

Ønsker du å få tilsendt Everynews Interiør? Kontakt oss på 32 81 33 00, eller send epost til post@everyhair.no.

Everyhair Norge AS | 32 81 33 00 | post@everyhair.no | www.everyhair.no


HÅR: RAFAEL BUENO @RAFAEL BUENO PELUQUEROS F O T O : J AY D E N FA

B eauty is business

76

FRISØR

4 / 2020


mi x

Aktivt mot tynnende hår

Aveda Invati Advanced line byr på en duo som motvirker tynnende hår. Exfoliating Shampoo reduserer hårtap med en rensende og pleiende effekt, mens Intensive Hair and Scalp Masque jobber på molekylært nivå i hodebunn og på hvert enkelt hårstrå. Produktene er selvsagt veganske og silikonfrie. Mer info: We are One / 22 11 21 11 / post@weareone.no

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Etter en god barbering

Davines Pasta & Love Aftershave & Moisturizing Cream 100 ml er en delikat krem med høyt innhold av ingredienser som tilfører fuktighet. Beroliger huden etter barbering og holder den fuktighetsrik og balansert gjennom dagen. Inneholder 97,3 % naturlige ingredienser, som organisk physalis, babassu- og sheasmør, jojoba, samt mandel- og abessinsk olje. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Vo l u m i n ø s t

ghd rise er en ypperlig varmebørste for volumsøkende frisører. Ifølge ghd skaper den dobbelt så mye volum fra rot til spiss, den løfter forsiktig opp håret fra røttene og glir uanstrengt gjennom lengdene for økt form, liv og fylde. Mer info: ghd/Coty / 23 05 30 00

Formbart og medgjørlig

KMS Thermashape Straightening Conditioner byr på følelsen av en keratinbehandling, uten å behandle håret kjemisk. Den innovative nyheten tilfører pleieegenskapene til en tradisjonell conditioner og varmeaktiverende stoffer, som gjør det enkelt å omforme håret med varmeverktøy. Passer til alle som ønsker et medgjørlig og glansfullt hår. Effekten varer opp til fem vask og bygger videre, dersom man bruker den jevnlig. Mer info: Tendenz Hårpleie / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Ekstrempleie

Olaplex fortsetter å lansere produkter for ekstremt skadet hår med Olaplex No.O. Denne gangen en salonginspirert kur for dypere reparasjon, gjenoppbygging av disulfidbindingene, som styrker og beskytter hårets indre tekstur. Vitenskapelig dokumentert 68 % mer reparert hår og 3 x sterkere hår når produktet brukes i et todelt system med Olaplex No.3. Mer info: Frends / 69 22 15 99 / www.frends.no

Naturlig multitasker

KMS Moistrepair Hydrating Oil er en ultralett olje til hår, skjegg og kropp, basert på 99 % veganske og naturlige ingredienser. Den rike, lette formuleringen har en utvalgt blanding av naturlige oljer for å forsegle og glatte ut skjellaget, og samtidig beskytte mot luftfuktighet. Etterlater håret mykt og glatt. Inneholder antioksidanter som beskytter håret mot ytre påvirkninger. Fri for konserveringsmidler, silikoner og mineraloljer. Mer info: Tendenz Hårpleie / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

FRISØR

4 / 2020

77


mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Lekent

Alterna My Hair My Canvas er en transformativ, allsidig og leken hårpleie, skapt for å styrke dine stylingsferdigheter. Byr på veganske ingredienser, som botanisk kaviar, fantastiske aromaer og teksturer, pluss et uendelig fleksibelt mix-og-match-system som holder tritt med din skiftende livstil. 50 % resirkulert plastemballasje fra forbruker. Mer info: Frends / 69 22 15 99 / www.frends.no

78

FRISØR

4 / 2020

H Å R : I VÁ N R O D R Í G U E Z

Revlon Professional Nutricolor Filters relanseres med nye nyanser og en teknologi som gir fantatiske fargeresultater. Semi-permanent intens farge med unik tekstur. Et flott verktøy for livlige, kreative mennesker som ønsker å friske opp hårfargen og teste ut de siste trendfargene ved hjelp av de nyeste teknikkene. Etterlater håret sunt, glansfullt og forfrisket. Mer info: Frends / 69 22 15 99 / www.frends.no

FOTO: LUIS AZARTE

Intense farger

@EL SALON HAIRDRESSING CLUB

Full kontroll

Kolleksjonen Take Control Now markerer 16 års samarbeid mellom ghd og veldedighetsorganisasjoner for bekjempelse av brystkreft. Totalt har ghd samlet inn over 175 millioner kroner til brystkreftsaken gjennom salg av de rosa limited edition kolleksjonene, og Take Control Now lanseres som en forlengelse av dette. Kolleksjonen inkluderer den prisbelønte ghd Platinum+ Pink Limited Edition styleren, ghd Gold styler Pink Limited Edition og den nye ghd Helios Pink Limited Edition hårføneren. Mer info: ghd/Coty / 23 05 30 00

Krøllsikker serie

Evo Curl er en serie for alle teksturer og krøllmønstre. Serien inneholder en shampoo, co-wash, spray treatment, curl definer og curl balm. Fargesikker, vegansk, fri for gluten, parabener, sulfater, dea, tea og propylen glycol. De fire nye produktene er godkjent for Grønn Salong. Mer info: Frends / 69 22 15 99 / www.frends.no


Skånsom velvære

Davines Pasta & Love Shaving gel 200 ml har et høyt innhold av naturlige ingredienser, er mild og passer alle hudtyper. Det rike skummet mykgjør huden for en komfortabel, tett og skånsom barbering og en følelse av velvære. Inneholder 85,8 % naturlige ingredienser, som physalisekstrakt. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

H Å R : I VÁ N R O D R Í G U E Z

FOTO: LUIS AZARTE

@EL SALON HAIRDRESSING CLUB

De gode øyeblikkene…

Davines Pasta & Love feirer det gode liv for menn som setter pris på de gode øyeblikkene i hverdagen. Pasta & Love Pre Shave & Beard Oil 50 ml inneholder naturlige ingredienser som mykgjør, former og tilfører fuktighet til skjegget og huden. Er også perfekt til å bruke før barbering for å beskytte, gi næring og en mer komfortabel barbering. Gir ekstra beskyttelse til sensitiv hud, tynger ikke skjegget. Inneholder 97,3 % naturlige ingredienser, som organisk physalis, jojoba, mandel og abessinsk olje. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Hodebunnspleie

En ren og sunn hodebunn er noe av det viktigste for å sikre at håret får en god pleie og fremtidig ettervekst får gode helsebetingelser. Scalp.Spa Scrub renser skånsomt, fjerner urenheter, eksfolierer og balanserer irritert hodebunn. Sikker for alle hårtyper, inkludert farget hår. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Pur velvære

Lanza Wellness CBD byr på berikende næringsstoffer, som øker volum og styrke, samt lindrer tørr kløe og fet hodebunn. Forbedrer blodsirkulasjonen, fremmer tykkere, fyldigere hår. Fri for sultfat, parabener og gluten. Leveres også med CBD Soothing serum som beroliger hodebunnen. Mer info: Frends / 69 22 15 99 / www.frends.no

Rent & hydrert

Scalp.Spa Wash er en sjampo designet med micellesvann og ekstrakt fra sellerifrø for en rensende, beroligende effekt på hodebunnen. Lindrer og nærer med rosevann og kokosnøttolje. Sikker for alle hårtyper, inkludert farget hår. Påvirker ikke fargen. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

FRISØR

4 / 2020

79


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTAP: BEHOLD KUNDEN DIN Mange irriterer seg over voksende viker. Mange misliker månen som vokser og velger derfor å barere hodet.

I dag finnes det løsning for kunden som ønsker å beholde håret. Teknikken innen hårtransplantasjon har utviklet seg, slik at det i dag er mulig å få et naturlig resultat.

Ofte vil du som frisør miste flere av disse kundene og miste produktsalget.

Her følger informasjon som gjør at du kan snakke med din kunde om hårtapet og mulige løsninger på en kvalifisert og kunnskapsbasert måte.


DU KAN TRYGT ANBEFALE DIN KUNDE Å INNLEDE EN DIALOG MED MASTERKLINIKKEN Vi forstår at du kun vil anbefale dine kunder å henvende seg til en seriøs og kompetent aktør.

At vi som jobber her, eier klinikken selv, gjør at vi legger vår stolthet i den og utfører arbeidet vårt med stor entusiasme.

En klinikk er aldri bedre enn de legene som til enhver tid står ansvarlig for behandling og resultat.

Med seks leger, har vi samlet landets største og sterkeste fagmiljø innenfor hårtap og hårtransplantasjon under ett tak. Vi som eier og driver Masterklinikken, representerer det teamet som brakte dagens teknikk for hårtransplantasjon til Norge i 2009. Du kan derfor føle deg trygg når du snakker med din kunde om Masterklinikken.


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTRANSPLANTASJON UTEN KIRURGI før

Teamet i Masterklinikken var de som i 2009 introduserte denne metoden i Norge. Masterklinikken er markedsleder innen hårtransplantasjon uten kirurgi i Norge.

etter


METODEN Trygg, presis og diskret behandling

BEHANDLINGEN, STEG FOR STEG

Masterklinikken tilbyr den nyeste og mest avanserte metoden for behandling av hårtap. Metoden er sikker, presis og har bevist svært gode resultater. Behandlingen er smertefri, uten kirurgi og tar ca. 4 timer.

Vi løsner én og én hårsekk i det øverste hudlaget. Kunden kjenner ingenting, og det vil ikke være synlig i området at dette er gjort – det opprettholdes naturlig hårfylde bak. Hver hårsekk legges ned med en IMPLANTER-penn i øverste hudlag i samme retning og vinkel som det opprinnelige håret. Slik omplasserer vi hårsekkene skånsomt uten kirurgi.

før

etter

før

etter

GRATIS OG UFORPLIKTENDE KONSULTASJON Som landets eneste klinikk gjennomfører vi behandling uten å barbere hodet. Enkelt, trygt og diskret! Vår garanti er kundens trygghet Vi gir skriftlig garanti for at 90 % av transplantert hår vokser ut igjen. Tverrfaglig kompetanse Nordens mest erfarne legeteam Faglig stolthet: Vi eier klinikken selv

Hos Masterklinikken får din kunde gratis konsultasjon før de eventuelt bestemmer seg for å gjøre noe med hårtapet. Konsultasjonen gjennomføres av Sten Thure Eriksen som har bakgrunn som frisør og som har arbeidet med hårtransplantasjon i 10 år. Eriksen har selv tatt behandlingen.

Vi holder til i Sørkedalsveien 10C på Majorstuen i Oslo. Tlf: 400 76 700 Epost: Sten@ masterklinikken.no

www.masterklinikken.no


TARIFFREVISJONEN 2020

V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet! Hudpleie og negledesign

∙ Amanda Hudpleie, Amanda Halvorsen Stol Kopervik ∙ Epyo Velvære AS Kristiansand S ∙ Lita Lux Jasiene Skiftun ∙ Molino Monica Lill Normann Brevik ∙ Oslo Beauty Lab AS Stokke ∙ Sør Hudklinikk AS Trondheim ∙ Waxerian AS Oslo Frisører

∙ Adam og Eva Grünerløkka, Grenseløse AS Oslo ∙ Adam og Eva Nygata AS Stavanger ∙ Becher Beauty Oslo ∙ Hårfin Kopervik AS Kopervik ∙ Hårsveisen AS Korgen ∙ Opplæring for Frisører Marianne Høvik Torgnes Brønnøysund ∙ Sees Hårstudio AS Stord ∙ Sunt Hår AS Nesttun …og i det store fellesskapet

Per 1. november hadde NHO-fellesskapet 28.723 medlemmer med totalt 589.719 årsverk. Det gir kraft å stå sammen.

Frisøroverenskomsten er en avtale mellom bedrifter og ansatte som har tariffavtale gjennom LO/Fagforbundet og NHO/NHO Service og Handel. Overenskomsten regulerer ikke bare lønn, men en rekke andre arbeidsforhold. Resultatet av de forbundsvise forhandlinger om revisjon av Frisøroverenskomsten for perioden 2020-2022 er nå klart etter at oppgjøret ble vedtatt av Fagforbundet 20. oktober 2020. Alle de tariffbundne bedrifter har fått direkte informasjon av NHO SH. M I N S T E L Ø N N S S AT S E R

Alle arbeidstakere som er omfattet av overenskomsten skal ha et generelt tillegg på kroner 0,50 per time med virkning fra 1. april 2020. Minstelønnssatsene heves med virkning fra samme dato, og inkluderer det generelle tillegget. Minstelønnssatsene er med virkning fra 1. april 2020 hevet til: • Frisører uten svennebrev: Kr 150 per time • Frisører mer svennebrev 0-2 år: Kr 163 per time • Frisører med svennebrev 2-5 år: Kr 169 per time • Frisører med svennebrev 5-10 år: Kr 178 per time • Frisører med svennebrev 10+ år: Kr 191 per time Minstelønnssatsene for hjelpearbeidere og lærlinger er også hevet med virkning fra 1. april 2020. Minstelønnssatsene beregnes til en gitt prosent av minstelønn for frisører med eller uten svennebrev, nærmere beskrevet i overenskomsten. Her er et utdrag fra overenskomstens satser: Utdanningsløp 1 - Lærling/hovedmodell Lærlinger med godkjent lærekontrakt, dvs. to års læretid etter forutgående to år i videregående skole. 1. og 2. år: Skole 3. år kr 57,05 per time (35% av svennelønn, trinn 1) 4. år kr 105,95 per time (65% av svennelønn, trinn 1) Utdanningsløp 2 - Lærling/4-årsløp Ansatte som har tegnet offentlig godkjent lærekontrakt med diverse fradrag som ikke følger utdanningsløp 1. 1. år kr 65,20 per time (40% av svennelønn, trinn 1) 2. år kr. 73,35 per time (45% av svennelønn, trinn 1) 3. år kr 81,50 per time (50% av svennelønn, trinn 1) 4. år kr 105,95 per time (65% av svennelønn, trinn 1) LOKALE FORHANDLINGER

DIGITALE MEDLEMSMØTER Det er satt dato for to digitale medlemsmøter i desember og januar. Det vil være korte «frokostmøter», der NFVBs direktør og president informerer om aktuelle saker, med mulighet for å stille spørsmål underveis. Følg med på nfvb.no for mer informasjon. DATO/TID ER: Onsdag 9/12 Onsdag 20/1

kl. 08.30 – 09.15 kl. 08.30 – 09.15

Dato for landsmøtet (heldags) er fredag 12/3. Mer informasjon om gjennomføringen kommer.

84

FRISØR

4 / 2020

Det er nå anledning til å gjennomføre lokale forhandlinger etter bestemmelsene i overenskomstens § 13. Forhandlingene skal ta utgangspunkt i bedriftens økonomi, produktivitet, konkurranseevne og fremtidsutsikter. Husk å føre protokoll fra forhandlingene med de tillitsvalgte. OBS! OBS!

Vi gjentar at det ovennevnte bare er et utdrag av Frisøroverenskomsten, og at alle bedrifter med tariffavtale får direkte informasjon av NHO Service og Handel. Eventuelle spørsmål rettes til arbeidslivsavdelingen i NHO Service og Handel: Telefon: 476 87 384 E-post: advokat@nhosh.no - NFVB og Fagforbundet Frisørenes Fagforening er enige om målet: Vi skal ikke være en lavtlønnsbransje! Gode lønninger er med på å løfte bransjens omdømme. Men vi må tjene pengene først, påpeker NFVB-president Espen Sævold.


R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . . H jel p! Jeg t reng er flere veg g er! Min far var en produktiv fyr. Profesjonelt drev han et reklamebyrå, på fritiden hadde han alltid noe på staffeliet. Gjennom årene ble det en ganske anselig produksjon. En god del av det havnet ikke bare i aviser og på vegger, men ble også lagret på loft og i kjeller. Mine foreldre har sagt takk for seg. Nå er mitt barndomshjem solgt, og jeg har ikke i nærheten vegger nok til å henge opp all produksjonen, eller rom til å lagre det hele. Jeg har heller ikke hjerte til å kaste annet enn noen gamle reklamearbeider, selv om det er kanskje noe av det kuleste man kunne hatt på veggen.

#TRYGGSALONG Det har vært en høst preget at stor smittespredning av korona. Våre medlemsbedrifter kan imidlertid vise til at «smitten stoppes i døren». Gjennom aktivt smittevernarbeid viser bedriftene at det er trygt å være kunde i salongen/klinikken. NFVB utformet visueller som medlemsbedriftene kan legge ut i sine sosiale medier. Det ble veldig godt mottatt av medlemmene.

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M !

OK, man må jo være løsningsorientert. Jeg har to sønner som ennå ikke har etablert seg med eget hjem. De har fått klar beskjed om at de behøver ikke kjøpe plakatkunst på IKEA. Det må være noe blant faderens allsidige produksjon de må synes kunne passe inn på en eller annen måte. Gamle reklamer for Helly Hansen, Tandberg og AEG vaskemaskiner, eller kanskje helfigur akttegninger med kullstift, eller oljemalerier av landskap i ulike årstider. Noe for enhver smak kan man si. En annen løsning er selvfølgelig å kjøpe seg flere vegger. Jeg hverken ønsker eller trenger større hus, men kanskje jeg endelig skal kjøpe meg hytte? «Alle andre» har jo det… Har ikke følt det store behovet før. Jeg har heller likt å bruke ferie og fritid til å reise til nye steder. Men nå i disse koronastengte landegrenser, så kanskje det er nettopp nå jeg skulle investere i et hytteprosjekt. Den tanken har nok andre tenkt også, for hyttemarkedet «koker» for tiden. Liten sjanse for å gjøre et kupp i hvert fall. Hytte er vel uansett nesten litt feil å si. Det jeg trenger er altså vegger. En låve hadde jo vært passende. Da kunne endelig alt kommet til sin rett – kanskje. For bilder og annen produksjon trenger jo egentlig litt «luft» rundt seg. Man skal jo ikke tapetsere veggene med bilder heller. Nei, løsningen blir nok heller at jeg må bli litt flinkere til å rullere litt på hva jeg har på veggene. En egentlig billig og fornuftig form for fornyelse av stuen, og alle andre steder det er mulig å henge noe på veggen. Min egen kunstproduksjon er «heldigvis» liten. Har dessverre ikke hatt de rette talenter. Men jeg har gjennom årene tatt en del bilder det hadde vært artig å blåse opp i stort format. Ved nærmere ettertanke så er det kanskje en låve jeg er på jakt etter. Noen som kjenner noen…?

GLEM IKKE Å BRUKE DINE MEDLEMSFORDELER! Innkjøpsavtaler, advokattjenester, forsikringsfordeler, kompetansegivende kurs, Årets Frisør-deltakelse etc. Det lønner seg å være medlem.

Les mer om medlemsfordelene dine på

nfvb.no

Far og bestefedre skulle jo vært på veggen...

jarl@nfvb.no FRISØR

4 / 2020

85


Som medlem står du aldri alene! VI ER MED DEG HELE VEIEN Ikke medlem ennå?

Mer informasjon om medlemsfordelene og innmelding finner du på www.nfvb.no


Vi jobber for deg!

WE ARE BETTER TOGETHER

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

I MER ENN 140 ÅR HAR VI MED SUKSESS jankristian@nfvb.no vibeke.scheele.moe@nfvb.noMED DERE! LEDET VIRKSOMHETENE

anne.mari.halsan@nfvb.no Tlf: 911 06 2 79

Tlf: 990 08 937 Mobil: 975 60 956 Siden 1880 har Wella vært en flaggbærer for innovasjon og kvalitet, et symbol på partnerskap og education innen skjønnhetsbransjen. Sammen med deg, vår høyt verdsatte kunde, starter vi nå vårt neste kapittel i vår lange vellykkede historie i Få mer ut av medlemskapet! vår fantastiske bransje, med grunnleggelsen av WELLA COMPANY. Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang Vår portefølge av merker inkluderer ikoniske juveler som til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med Wella Professionals, OPI, ghd, Nioxin, Sebastian Professional, hva bedriften din kan få ut av medlemskapet weDo/, Sassoon m.m. i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

VI VERDSETTER VIRKELIG DITT PARTNERSKAP, du har tilgang på: BÅDE NÅ OG I FREMTIDEN. Medlemsfordeler 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett

VI ER MED DEG HELE VEIEN

Redaktør

Kontorfaglærling

JARL MARTIN GARDER

CELINA KJØNIKSEN

jarl@nfvb.no

celina@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Ikke medlem ennå?

Mer informasjon om medlemsfordelene og innmelding finner du på www.nfvb.no *Å avslutte avtalen er fortsatt bettingen av visse myndighetsgodkjennelser. Det nye selskapet vil kun være operativt under WELLA COMPANY navnet – og logoen når avtalen er avsluttet.

www.nfvb.no

2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Svært god innkjøpsavtale 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer


MAGASINET

MAGASINET FRISØR

4 / 2020 118. ÅRGANG

4 / 2020 / 118. ÅRGANG

Revolusjonerende verktøy for å lage tekstur!

Waves of North er innovative bærekraftige viklere. De er laget for å skape tekstur i håret på en helt ny unik måte. Viklerne er utformet slik at du som frisør kan jobbe riktig ergonomisk. Oljen berører ikke hodebunnen og er derfor mer skånsom for kunden.

D R Ø M M E S A L O N G E N :

OLIMB & CO MUNCH BRYGGE

Vi i Tendenz er stolte av å være eksklusiv leverandør og samarbeidspartner av Waves of North, som er et innovativt, bærekraftig og fremtidsrettet produkt til bransjen. Bestill på tendenz.net eller kontakt kundeservice på tlf: 22 92 50 00.

LES MER HER!

BRANSJEPROGRAMMET / NYE, UNIKE UTVIKLINGSMULIGHETER N F V B L E D E R P RO G R A M / L E D E R E M Å STÅ STØT T I S E G S E LV SVENNEPRØVEN / DETTE BØR DU VITE PIVOT POINT LAB / FREMTIDENS OPPLÆRINGSVERKTØY

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 4 - 2020  

Frisør 4 - 2020