Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR

3/ 2021 119. ÅRGANG

3/ 2021 / 119. ÅRGANG

LUKSURIØS COUTURE KOLLEKSJON MED BÆREKRAF TIGE PRODUKTER AV HØYESTE KVALITET.

REMEDY SUSTAINABLE LUXURY

En velværeopplevelse utenom det vanlige

@RANDCOBLEUNORDIC FOR MER INFORMASJON:

ÅRETS AVANT GARDE 2021 VINNER, THOMAS MØRK / TIDLØS PERFEKSJONIST SALONGPROFILERING / SLIK BYGGER DU EN STERK MERKEVARE MEDLEMSFORDELER I NFVB /TRE LØNNSOMME TIPS


Velkommen inn i - fellesskapet!

Vi jobber for deg!

Grønn Salong og Grønn Klinikk er en frivillig ordning og arbeider for et sikkert og godt arbeidsmiljø for frisører og kosmetikere.

Co

py

rig

ht :

Zen

I Grønn Salong og Grønn Klinikk har vi fravalgt en rekke stoffer, som er lovlige å bruke i kosmetikk, blant annet stoffer som EU vurderer er sterkt eller ekstremt allergifremkallende.

z O r g an i c

NYHET

C op y

rig ht: Z en z O rg an i c

www.nfvb.no

Medlemmene av Grønn Salong og Grønn Klinikk har dermed oppnådd et arbeidsmiljø, som er trygt for både frisører og kundene deres.

SALONG SILVER TREATMENT SOM REVITALISERER NATURLIG GRÅTT HÅR. C op

Uten parfyme og alkalier som ammoniakk og MEA (ethanolamine). Består av oksidative grå pigmenter som gradvis vaskes ut, og som i likhet med vann har True Grey en pH på 7. yrig h

Frisør: Ina Hakestad Floke Ulvik Fotograf: Halat Sophie Askari

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Svært god innkjøpsavtale 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

C o p y r i ght: Ze nz

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

ic gan r O

Få mer ut av medlemskapet!

t : Z e n z O rg an i c

Les mer om Grønn Salong og Grønn Klinikk på www.groensalon.com Kontakt: Yvonne. N. Sørensen • Mobil: 91900503 • Mail: yvonne@groensalon.com

grønn salong sept-21.indd 1

02.09.2021 14:56


NYHET

SALONG SILVER TREATMENT SOM REVITALISERER NATURLIG GRÅTT HÅR. Uten parfyme og alkalier som ammoniakk og MEA (ethanolamine). Består av oksidative grå pigmenter som gradvis vaskes ut, og som i likhet med vann har True Grey en pH på 7.


*Fra planter, ikke-petroliummineraler eller vann. Lær mer på Aveda.com.

Avedanordic

Avedanordic


Vegan care for instantly thicker hair. Get fuller, more voluminous hair immediately with invati advanced™. 94% naturally derived* with turmeric, amla, ginseng and vanilla. Cruelty free. 100% Vegan. It’s as if you added 6,100 strands of hair.**

VEGAN

*From plants, non-petroleum minerals or water. Invati advanced™ is 94% naturally derived on average per ISO standards. ** Invati advanced™ envelops each hair, increasing the diameter by 6.1%. Ex vivo testing conducted by Aveda Corporation. On average, people have 100,000 strands of hair on the head.


Foto: Carine Nylander

WWW.DAVINES.NO FACEBOOK @DAVINESNORWAY


VI STØTTER NORDIC OCEAN WATCH

Foto: Carine Nylander

...i deres kamp for å ta vare på havet. Bli med du også!

DISTRIBUTØR: VERDANT AS 56 15 68 00 - POST@VERDANT.NO - VERDANTSHOP.NO

Å VÆRE DEN BESTE FOR VERDEN, SKAPE ET GODT LIV FOR ALLE GJENNOM SKJØNNHET, ETIKK OG BÆREKRAFT.


Innhold: UTGAVE 3-2021 119. ÅRGANG

ARTIKLER

1 2 R E M E D Y, O S LO / E n ve lvæ re o p p leve ls e u te n o m d e t vanlig e 1 8 Å R E T S AVA N T G A R D E 2 0 2 1 V I N N E R , T H O M A S M Ø R K / T i d lø s p e r fe ks j o n i st 4 8 O R G A N I S A S J O N S U T V I K L I N G / Ma n g e m u li g h e te r i e t fa n ta st i s k fe lless kap 5 2 S A LO N G P R O F I L E R I N G / S li k byg g e r d u e n ste r k m e r keva re! 5 6 B R A N SJ E P R O G R A M M E T / Ko m p e ta n s e u t v i kli n g i sto r b re d d e 7 8 M E D L E M S F O R D E L E R I N F V B / Tre lø n n s o m m e t i p s

IMPULSER

2 4

A G E O F B E A U T Y / Te r j e L e i vs e t h

2 8

H A R M O N Y C O L L E C T I O N / Ro b e r t Eaton

3 2

S I LV E R C O L L E C T I O N / Cy r i l B a z in & Sarah Guim ond

4 0

N AT U R A L E C O L L E CT I O N / Alexandre Cruzel & Maggie Pacheco

44

M E D U S A B LO O M C O L L E C T I O N / Cobelle Creative

FASTE SPALTER

9 Signert 1 0 L e d e re n F O R S I D E: H Å R : R O B E RT E ATO N F O T O: R I C H A R D M I L E S

6 6 P ro d u kt m i x 72

Hv i s j e g f i kk ve lg e . . .

6 2 In s i d e I N N H O L D S S I D E: S A L O N G: C O B E L L E C R E AT I V E , @ C O B E L L E C R E AT I V E H Å R : E L L E B R OA D H U R S T, @ E L L E B R OA D H U R S T F O T O: G E O R G I A WA L L AC E , @ G E O R G I AWA L L AC E P I C TO R I A L

8

FRISØR

3 / 2021

8 0 N F V B i n fo 81

Re d a ktø re n s li lle i n n s p i ll


Med h je r t e o g h j e r n e Når dette magasinet signeres ut, så er det med visshet om at det gir leserne noe til både hjerte og hjerne. NFVB kommuniserer i mange kanaler, men magasinet har en stor stoppeffekt og blir lest på en annen måte enn kjappe sveip på nettet. Innholdet er en bevisst fordeling av «business and pleasure», og bygger på NFVBs formål og pilarer.

signert: REDAKTØR JARL GARDER

Inspirerende impulser fra frisyrekolleksjoner i stor bredde hører selvfølgelig alltid med i dette magasinet. Dette er en hjertefaktor som driver fagfolk fremover. Det gir også noe til det kreative kraftfeltet som alle som elsker faget sitt har. Jeg skynder meg å legge til at nfvb_insta er et sted du også bør oppsøke jevnlig for inspirasjon, samt at du aller nederst på nfvb.no finner fantastiske frisyrekolleksjoner. Ren energi og viktig påfyll i hverdagen… Magasinet FRISØR presenterer i denne utgaven den nye salongen Remedy og bransjeprofilen Thomas Mørk. Disse artiklene forteller mye om dedikerte fagfolk, som realiserer drømmer og ikke overlater noe til tilfeldighetene. Det er blikk for detaljer, klare prioriteringer og rendyrking av fag og kundeportefølje. NFVB er bransjens og bedriftsledernes egen interesseorganisasjon. På vårens landsmøte ga medlemmene sin tilslutning til satsning på nytt regionapparat. Det vil styrke både forbund og bransje, og på sikt ha stor betydning for opplevd medlemsfordel. Les artikkelen fra NFVBs prosjektleder Vibeke Scheele Moe. NFVB Lederprogram har gitt mange salongledere en skikkelig boost. Ny kunnskap, gode verktøy, ny motivasjon og coaching gir også resultater som synes på bunnlinjen. Den investeringen man gir i tid og penger svarer seg allerede underveis i lederprogrammet, og får enda større betydning i årene som kommer. Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen gir deg her i magasinet også noen konkrete råd du bør følge. Bransjeprogrammet ble lansert som en del av «koronapakken». Med statlig støtte gis en unik mulighet til gratis kompetanseutvikling. Selv om mye er tilbake til normalen, så gis det fortsatt tilbud om kurs du bør vurdere å bli med på. Sjekk på nfvb.no hva som er aktuelt for deg nå. Bruker du medlemsfordelene dine i NFVB og NHO? Det er mye penger å spare, og ikke minst kan du få hjelp som sparer deg for mye tid. Sjekk artikkelen om tre medlemsfordeler du bør benytte snarest. Som sagt, dette magasinet byr som vanlig på et mangfold av inspirasjon og informasjon. Hver bit kan ha betydning for deg og bedriften din. Les derfor også alle annonsene. Hver eneste side forteller om en ny mulighet. Med ønske om riktig god lesning

RKET TRY K ME

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

79

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

PR

IN

03

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

TM

4

1

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

MIL JØ

co

74

E DIA – 20

FRISØR

3 / 2021

9


leder: DIREKTØR ANNE MARI HALSAN

Control + Alt + Delete I dataalderens tidlige fase gikk jeg på kurs for å lære smarte snarveier i tekst- og databehandling. Blant mange artige triks, lærte jeg at ved å bruke «Ctrl» + «Alt» + «Del» tastene samtidig ble alt du hadde gjort slettet, og du kunne starte på nytt med helt blanke ark. Et godt, men også ganske farlig triks. Det ble noen tilfeller der mer enn det du ønsket ble borte. Men stort sett har trikset vært av det gode, og blitt et uttrykk for en positiv omstart for meg. Denne sommeren har jeg brukt uttrykket flere ganger, i forhold til korona og status i bransjen selvsagt, men også i forhold til utdanningen i fagene våre og i forhold til måten vi i NFVB jobber på. Nye, blanke ark gir oss uendelige muligheter til å gjøre ting bedre, smartere, mer effektivt og mer målrettet. Omsatt til dagens virkelighet i frisør- og velværebransjen kan vi nå, i september 2021, driste oss til å konkludere med at vi er i ferd med å lande trygt fra at tidenes verste sjokkbølge traff oss i mars 2020. Noen skader fikk vi, enormt mye lærdom har vi fått, og for oss i NFVB tar vi også med oss en skikkelig god følelse av å ha vært tettere på medlemmene enn noensinne. Akkurat den godfølelsen skal vi beholde! Vi har lært å være tett på hverdagen og driften i den enkelte medlemssalong gjennom digitale kommunikasjonskanaler, enten det er gjennom medlemspost eller medlemsmøter, sosiale medier eller egne nettsider. I tillegg - og det er der Ctrl+Alt+Del-analogien ikke helt virker på samme måten har vi fått erfare tilfanget av kreativitet og løsningsorientering som oppstår når mennesker endelig møtes! Vi er skrudd sammen slik, vi mennesker; Det er når vi møtes med hele oss at det fulle, kreative potensialet utløses! Som bransjeorganisasjon med store ambisjoner for årene som kommer, er dette viktig lærdom. Vi kan utføre den hverdagslige saksbehandlingen og rådgivningen fra NFVB hver for oss på hjemmekontor, men vi må OGSÅ møtes for å være gode. Og vi må møte dere, menneskene bak mailadressene. Nettopp derfor er vi allerede nå i ferd med å utvikle et forrykende bransjetreff i mars 2022. Følg med, mer info kommer! NFVBs organisasjon bygges nå opp til å omfatte et helt nytt regionapparat, tett på bedriftene og med dedikerte bransjemennesker i rollene. Den 1. januar 2022 skal vi sjøsette den nye organisasjonsstrukturen. Det er ikke rent få sommerfugler som svirrer rundt i magen med tanke på dette. Helt Ctrl+Alt+Del blir det ikke, snarere Ctrl+Shift+Escape (dagens quiz, test det ut!).

10

FRISØR

3 / 2021


Therese Kjellvik fra salongene Amok og Glød har skapt en egen kultur i sine salonger ved å være åpen og inkluderende rundt salongens økonomi. Les det inspirerende intervjuet med Therese på salongdrift.fixit.no.

Gratis guide til effektiv salongdrift! Ønsker du en mer lønnsom salong? Vi gir deg nyttige råd innen økonomi, regnskap og drift av din salong: • • • •

Meld deg på økonomireisen:

Enkle grep for økt lønnsomhet i din salong 14 tips til kostnadskutt Involver ansatte i salongens nøkkeltall Slik får du kontroll på likviditeten!

Meld deg på økonomireisen og få artiklene rett i din innboks.

salongdrift.fixit.no

Økonomireisen er et samarbeid mellom Vitec Fixit Systemer AS og Tveit Regnskap AS. Vitec Fixit Systemer AS har i over 20 år tilbudt dataløsninger for å utvikle sunn salongdrift og økt lønnsomhet for norske frisør- og velværesalonger. Tveit Regnskap AS er spesialist innen frisør- og velværebransjen og tilbyr regnskapstjenester og økonomisk rådgivning for salonger i Norge.


Detaljer som avgjør, og en atmosfære som senker stressnivået. – Jeg har villet skape et univers som speiler hvordan jeg kunne tenkt meg å ha det hjemme. Remedy skal definitivt ikke oppleves som en tradisjonell frisør­ salong, sier Tommy Dølplads.

R E M E D Y En velværeopplevelse utenom det vanlige 12

FRISØR

3 / 2021


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

- Etter å ha jobbet i faget i 15 år følte jeg at tiden var inne for å etablere en egen salong helt etter mine egne ideer. Da lokalene på St. Hanshaugen i Oslo dukket opp midt under koronapandemien, tenkte jeg at dette var innertier. De passet perfekt til å realisere konseptet Remedy, smiler Tommy Dølplads (37) fornøyd. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

FOTO: R E M E DY

- Det har vært veldig gøy å gjøre dette, og jeg må si koronapandemien slo gunstig ut for min del. Det var definitivt leietagers marked, noe som gjorde det lettere å forhandle om leiekontrakten. Tiden var rett og slett inne for å ta steget ut og realisere mine gründeridéer, som jeg har gått svanger med i mange år, sier Tommy Dølplads. EN LITEN LANDSBY I BYEN

Valget av St. Hanshaugen som lokasjon var ikke tilfeldig. Tommy har et nært forhold til området. - Jeg jobbet 10 år som frisør hos Kirstin Arnesen i Inch på St. Hanshaugen og trivdes godt med stedet og klientellet. Jeg lærte også mye av Kirstin. Hun er perfeksjonist til fingerspissene og skapte et flott konsept. Hun har virkelig vært med å løfte bransjen faglig, og ikke minst når det gjelder å tenke konseptuelt rundt salongetablering. - Når jeg nå er tilbake i området, føler jeg at jeg har kommet hjem til en liten landsby i byen. St. Hanshaugen er sentrumsnært, men allikevel har området en distinkt sjel. Her trives jeg godt. Det passer meg også at området er preget av boliger, ikke kontorer. Det gir en lokal forankring, og byr på en mulighet til å bygge opp langsiktige kunderelasjoner.

KJÆRKOMMENT VELVÆREUNIVERS – Det har vært utrolig inspirerende å utvikle konseptet Remedy. Mottagelsen har vært så positiv at jeg allerede går med planer om en utvidelse, smiler Tommy Dølplads hemmelighetsfullt.

nyte salongbesøket. Vi har faktisk laget vår egen Remedy-duft, som setter et velværepreg på salongopplevelsen. - Jeg ville skape et sted basert på opplevelser, blande inn elementer som appellerer arkitektonisk og som også inkluderer salg av spesialprodukter du ikke forventer å finne i en frisørsalong. Blant annet selger vi mye spesialkaffe til kaffenerder, levert av lokale mikrobrennerier. Det er blandinger jeg selv bruker. Kunder som ønsker det, vil også kunne kjøpe kaffebryggeutstyr hos oss. - Vi er også forhandler av det danske merket FRAMA, som inkluderer såpe, oljer og parfyme. Vi har salg av bøker som omhandler arkitektur, kokkekunst, og ikke minst har vi salg av bøker som The Monocle Guide. Vi byr kort sagt på mange remedier, som kan være en inspirasjon i hverdagen, sier Tommy. - Det vi opplever, er at forbipasserende stopper opp. Vi pirrer nok nysgjerrigheten hos urbane, designbevisste kunder. Mange kommer inn i salongen fordi de har lyst til å kjøpe noen utvalgte produkter. For eksisterende frisørkunder representerer også produktene et hyggelig mersalg som ikke nødvendigvis belaster frisørbudsjettet, legger han til. EGEN DESIGN

REAL NORDIC LIVING

Remedy er et navnevalg Tommy er fornøyd med. - Det er litt subtilt, men Remedy er avledet av remedier, og det er noe vi har mye av. Men remedier betyr også middel mot noe, for eksempel stress i hverdagen. Hos oss kan kunden stresse ned og

Det er ikke alltid selvgjort er velgjort, men Tommy Dølplads har flere talenter som har gjort at han tok steget ut og designet interiøret selv. - Jeg driver også med interiørfoto, grafisk design og web-design og følte meg komfortabel med å ta designoppdraget. Remedy-logoen har jeg desig-

FRISØR

3 / 2021

13


VASK TIL BEHAG – Alle våre gjester starter salongbesøket med en håndskrubb med en god såpe før de plasseres i klippestolen. Det øker velværeopplevelsen, forklarer Tommy Dølplads.

Interiøret speiler nordiske verdier, og byr på et lyst, lett, skandinavisk uttrykk produsert i heltre eik.

EGET DESIGN Med unntak av klippevasken og frisørstoler fra Velonda, er nesten alt interiør designet og produsert i egen regi. – Skal man skape noe særegent, kan man ikke gå og kjøpe hyllevare. Det har jeg vært bevisst på, sier Tommy Dølplads.

Salong: Remedy, Oslo Etablert: 2021. Medlem av NFVB Antall kvm. meter: 95 Antall medarbeidere: 3 Eier/gründer: Tommy Dølplads

net, det samme gjelder for hyllesystemer, resepsjon, vasken og «øya» med utstilte produkter. Så jeg har fått det akkurat som jeg ville. Men jeg hadde ikke kunnet gjøre dette uten støtte og bidrag fra min samboer. Han er møbelsnekker og har laget interiøret tilpasset mål og plasseringer. Så jeg har kommet ut med et budsjett som er til å leve med. S AT S E R P Å F A G L I G S T Y R K E

Tommy Dølplads er en dedikert fagutøver. Selv om

14

FRISØR

3 / 2021

han har plass til flere medarbeidere, er han opptatt av å få inn de rette personene, fremfor å utvide staben. - I dag har jeg mangeårige kolleger av meg fra Inch-tiden med på laget. Frida Bakke Olsen og Kristin Nilsson er fagpersoner jeg kjenner godt, og vi har en god kjemi. Vi har det rett og slett hyggelig sammen. Det betyr mye, sier Tommy.


GRØNN JUNGEL – Jeg tenkte litt på hva slags planter som passet, og landet på blant annet store fiolfiken. Plantene tåler tørke og har vist seg å være robuste og er fine blikkfang i rommet.

Sittegruppen inkluderer stoler av dansk design, og kunne like gjerne ha passet i et privat hjem.


Reduser risikoen for

SMITTE! Bekjemp COVID 19

safezone2.indd 2-3


EFFEKTIV BEKJEMPELSE AV VIRUS OG BAKTERIER - I LUFTEN OG PÅ OVERFLATER Enkel montering i alle typer tak

Leie kr 585,-/mnd 585 x 60mnd (innskudd 0,-)

Besøk vår hjemmeside www.safezoneglobal.no for mer informasjon Se vår informative video og les mer om produktet Norskprodusert Safezone Global AS Bjertnestangen 12, 1482 Nittedal Tlf: 67050500 hello@safezoneglobal.no

www.safezoneglobal.no 12.09.2021 19:23


- Jeg driver ikke lenger selv med konkurransefrisering, men jeg er veldig opptatt av å coache og veilede medarbeidere som ønsker å utvikle seg faglig. Konkurranser gjør deg god! Det vet jeg av egen erfaring, fastslår Thomas.

18

FRISØR

3 / 2021


TEMA: MEDLEMSPROFILER

Å R E TS F R I S Ø R 2 0 2 1

ÅRETS AVANT GARDE 2021 VINNER, THOMAS MØRK:

Ti dl øs p erfeks jo nist - Jeg slutter aldri å bli inspirert av å skape tidløse, visuelle uttrykk, og kategorien Avant Garde har alltid appellert til meg. Selv om jeg har ekstremt mye å gjøre for tiden med å bygge opp salongkonseptet Novoo By Thomas Mørk, har jeg ambisjoner om å levere et bidrag til Årets Frisør i 2022, smiler prisvinner Thomas Mørk. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Jeg har fått utløp for mine kreative sider gjennom fotokonkurransen Årets Frisør, og har levert bidrag hvert år siden 2004. Det har blitt en del nominasjoner og priser, og det er selvsagt veldig inspirerende. - Når det gjelder priskategorien Årets Avant Garde synes jeg denne er ekstra gøy å jobbe med, fordi man kan skape interessante uttrykk uten definerte rammer. For hva er egentlig avantgarde? Jeg må gi det innhold som jeg finner interessant, og har gjennomgående levert tidløse uttrykk, som ikke nødvendigvis gjenspeiler dagens trendbilde, men grenser mer mot det kunstneriske, sier Thomas. - Men jeg synes det er ekstra hyggelig at kunder spør om de kan få kjøpt bilder som jeg har produsert for flere år siden. Det viser at bildene lever sitt eget liv, og har aktualitet som står seg over tid, i en ellers flyktig verden, legger han til. KUNDENE APPLAUDERER

- Det har vært inspirerende å drive med både konkurransefrisering og fotokonkurransen Årets Frisør, både for meg personlig og for mine medarbeidere. Men det har også noen positive kommersielle sider å bli kåret til vinner av konkurranser, sier Thomas.

- Jeg opplever at kundene setter pris på og verdsetter å benytte seg av tjenestene i en prisvinnende salong. Det tilfører oss en merverdi å kunne vise kolleksjonsbilder fra Årets Frisør og premier fra NM- og VM-konkurransene i frisering. Vi ønsker å posisjonere oss i toppsjiktet, og da må kundene oppleve at man kommer til en salong der håndverksmessige kvaliteter står i fokus. Premiene er synlige bevis, og jeg har ofte plassert disse lett synlig i vinduet, så de har blitt eksponert for forbipasserende. Jeg opplever at dette har en stoppeffekt, og er noe som skiller oss fra andre salonger. K VA L I T E T S F O R V E N T N I N G E R

Han legger til at kvaliteten må også speile seg i medarbeidernes servicenivå. - Vi jobber mye med tidkrevende behandlinger, og vi ønsker at dette reflekterer prisnivået vi har lagt oss på. Men man må tenke helhetlig rundt kundeopplevelser. Jeg er opptatt av å sikre et høyt nivå på alt som foregår i salongen, fra mottagelse til service og kundebehandling. For min del er det greit at kundene ikke velger oss igjen fordi de synes prisen er høy, men ikke at de velger oss bort fordi vi ikke holder et høyt nivå og en faglig standard som forsvarer prisen. Det gjelder å sikre at medarbei-

derne innfrir kundenes kvalitetsforventninger. Det er avgjørende for meg, sier Thomas Mørk. KREVER BEINHARD JOBBING

Som en av de mestvinnende deltagerne i fotokonkurransen Årets Frisør gjennom tidene, og ikke minst alle toppplasseringene innen konkurransefrisering, har Thomas en forståelse for hvor arbeidskrevende det er å skape vinneruttrykk innen foto. Men man må prioritere i en hektisk hverdag, og liveopptredener innen konkurransefrisering er nå en saga blott for Thomas. - For egen del har jeg nå mer enn nok å gjøre med å utvikle mitt nye salongkonsept, Novoo By Thomas Mørk. Det krever 130 % innsats. Jeg har jobbet seks dagers uke siden gjenåpningen etter korona-nedstengningen, så det å forberede seg til å stå på en scene og prestere på et høyt nivå, blir for krevende. Man kan ikke bare flyte på erfaring. Du må faktisk jobbe med uttrykkene og bygge deg opp til konkurransene. Så jeg har lagt live konkurransefrisering på hylla for egen del. I 2020 ble jeg med på VM i konkurransefrisering, fordi jeg kunne gjøre dette digitalt. Det var hyggelig å bli vinner av VM/ OMC Global Stylist i damekategorien og ekstra morsomt at jeg

FRISØR

3 / 2021

19


TEMA: MEDLEMSPROFILER

VINNER ÅRETS AVANT GARDE 2021 - Jeg får utløp for mine kreative sider i fotokonkurransen Årets Frisør, og kategorien Avant Garde har alltid appellert til meg, sier Thomas Mørk, som nok en gang ble prisvinner i denne kategorien. Juryen uttaler om årets vinnerarbeid: Kolleksjonen viser at frisøren har et mangfold av ferdigheter og har en god historie. Avant Garde kan også være vakkert og elegant.

Vakkert, elegant og sofistikert. Thomas Mørk leverer som alltid perfeksjonerte resultater med en distinkt signatur. Foto: Jens Edgar Haugen.

også ble nummer 5 i herrekategorien. Jeg hadde ikke blitt med hvis jeg skulle konkurrert live. Det koster meg rett og slett for mye. - Men vi trenger fysiske møteplasser etter at koronaen er et tilbakelagt stadium. Selv om jeg ikke kommer til å konkurrere på podiet i NM i frisering til neste år, håper jeg vi kan ha en fysisk prisfest i sammenheng med NM og Årets Frisør 2022. Ellers føler jeg at jeg har gjort mitt i 2021, med prisen Årets Avant Garde, sier han. NYE OG STORE LOKALER

Salongkonseptet Loud Hair med to avdelinger er avviklet. Nå jobber Thomas med å bygge opp en ny flaggskip-salong i lokalene etter klesmerket Marc Jacobs i Hegdehaugsveien på Oslos vestkant. Det er et stort lokale, og det blir et krafttak å få ting på skinner, medgir han. - Det skal ikke legges skjul på at det var krevende å komme seg gjennom første fase av koronapandemien. Det var mange tunge tak. Man får i praksis ikke dekket alle faste kostnader, så det ble veldig mye jobbing. Men det kan også komme noe godt ut av koronapandemien. For min del kom jeg ut av kontrakten på lokalene i begge avdelingene av Loud Hair, og jeg opplevde også å stå sterkere rustet i forhandlinger med gårdeieren når jeg var på jakt etter et egnet lokale til mitt nye konsept Novoo by Thomas Mørk. Lokalene er på 230 kvadratmeter, og det hadde ikke latt seg gjøre å signere opp disse på de leienivåene som var her tidligere.

V I L U T V I K L E N Y E TA L E N T E R

- Nå har vi god plass. Det kan bygges opp en stab på inntil 12 personer, så vi har ekspansjonsmuligheter. Men jeg starter opp med tre medarbeidere. Skal vi utvide staben, er det fordi vi tiltrekker oss de rette medarbeiderne. Vi skal vokse gjennom kvalitet, sier Thomas, og legger til følgende; - Fremover vil jeg ha fokus på å utvikle nye talenter. Det anser jeg som en av mine hovedoppgaver. Det å overføre kunnskap til andre er veldig stimulerende, og jeg mener jeg har erfaring nok til å hjelpe medarbeidere til å utvikle ideer, komme med praktiske råd og tips, som løfter resultatene ut fra hver enkelt medarbeiders forutsetninger og uttrykk. For man må dyrke sin indre stemme. Det nytter ikke å kopiere andre, poengterer Thomas.

FRA LOUD HAIR TIL NOVOO

- Alt har sin tid, og jeg har lenge tenkt på å lage et nytt konsept som kunne avløse Loud Hair. Det ble til slutt litt «støyende» for meg. Jeg ønsket å lage noe mer subtilt, og landet til slutt på Novoo. Det er litt mer nedtonet, som meg selv. Navnet kan også gi assosiasjoner til «det nye», men egentlig betyr navnet ingenting, sier Thomas.

TAKK TIL NFVB

- Jeg synes det var flott at forbundet i år gjennomførte den digitale konkurransen Årets Frisør og den etterfølgende digitale prisfesten. Det viser handlekraft, og var en inspirasjon i en tung tid for bransjen. Så det er virkelig noe jeg satte pris på. Nå får vi krysse fingrene for en fysisk prisfest til neste år, smiler Thomas Mørk. Å R E TS FR I S Ø R 2 0 2 1

20

FRISØR

3 / 2021


Å RETS F RIS ØR 2022

Å R ETS FR I S Ø R 2 0 2 2

BLI EN VINNER! FO T O K AT E G O R I E N E Påmeldingsfrist: 30. november Frist levering av bilder digitalt: 15. desember

Arrangeres av

FRISØR

3 / 2021

21


One of a kind Hårologi tilbyr blandingsbare produkter for hver kundes unike behov. Bli Hårolog og få tilgang til Skandinavias mest innovative hårpleie konsept. Vill du vite hvordan? Ring 903 62 677 www.harologi.seIMPULSER

A ge o f Beau ty - La oss feire Age of Beauty og virkelige kose oss med fremtiden. I denne fotoshooten har vi prøvd å vise litt inspirasjon fra 70, 80 og 90-tallet når det gjelder hår og styling. Vi har blandet litt om og mikset litt på alderen, med kreative og morsomme variasjoner som kan passe til alle aldre. Håper dere liker det, sier Terje Leivseth.

- Jeg liker å tenke på Age of Beauty og de mulighetene som ligger der. Når alle linjene og forskjellene fades ut, så er det viktig at vi holder oss inne med hva kundene våre ønsker. - Min glød og interesse for moten og faget er sterkere enn noen gang. Jeg håper disse bildene kan inspirere til masse flott arbeid, hvor modeller i alle aldre er godt representert, sier Terje Leivseth.

Terje har lang fartstid som frisør, stylist, kursholder og inspirator. Han håper det blir en trend med voksne modeller og lekne frisyrer med inspirasjon fra flere stilretninger. - Hvem er våre kunder, og hva ønsker vi å jobbe med? Etter mange år i bransjen så har jeg merket meg et stort behov for fokus på våre litt voksne kunder. Dette er det alltid etterspørsel etter fra frisørene når vi holder kurs, forteller han.

set er faktisk blitt litt mere på de som vi liker å kalle modne/voksne kunder. Jeg ser også en klar sammenheng med at folk er friskere, sprekere og bruker samme medier som den yngre aldergruppen gjør. Interessen for stil og mote blir ikke noe mindre med årene, og vi ønsker absolutt ikke å stå igjen på perrongen når toget går.

U T AV A L D E R S B O K S E N

- Vi har mye større variasjon blant kundene, og mulighetene for å være kreative er sterkere enn noen gang. Vi blir voksne og modne, men aldri kjedelige. Så jeg oppfordrer alle til å omfavne de mulighetene vi har. Blande nye og gamle trender og stiler - og skape det nye!

- Vi har tidligere vært litt fanget i normer om hvordan man skulle se ut når man nådde forskjellige milepæler i livet. Nå har vi på en måte kommet oss litt bort ifra disse boksene, og kan være mye mere åpen for å jobbe på kryss av gamle normer. - Jeg ser at hele motebildet har skiftet, og foku-

24

FRISØR

3 / 2021

S T Ø R R E VA R I A S J O N , M E R K R E AT I V I T E T


STYLING: TERJE LEIVSETH MAKEUP: ELSE MARIE FORSDAHL FOTO: HELGE KORNELIUSSEN

FRISØR

3 / 2021

25


STYLING: TERJE LEIVSETH MAKEUP: ELSE MARIE FORSDAHL FOTO: HELGE KORNELIUSSEN

26

FRISØR

3 / 2021


AGE OF BEAUTY TERJE LEIVSETH

FRISØR

3 / 2021

27


IMPULSER

HARMONY Collection I turbulente tider omfavner vi skjønnhet i all enkelhet. Det er budskapet og kjernen i kolleksjonen Harmony fra Robert Eaton. Han beskriver den som nedstrippet, med fullt fokus på frisørhåndverket, samtidig som den ivaretar integriteten til hver modell og forsterker hennes autentiske skjønnhet. - Bildene levendegjør merkevaren vår med vakkert, moderne hår og godt håndverk, samtidig som de representerer mangfoldet i frisør­ faget og skjønnheten til hver kvinne, sier Eaton om kolleksjonen.

HARMONY COLLECTION H Å R : R O B E R T E ATO N STYLING: CLARE FIRTH MAKE-UP: LUCY FLOWER FOTO: RICHARD MILES

28

FRISØR

3 / 2021


FRISØR

3 / 2021

29


HARMONY COLLECTION R O B E R T E AT O N

30

FRISØR

3 / 2021IMPULSER

SILV ER Collection SILVER er en kolleksjon som uttrykker et univers av muligheter. En perfekt kombinasjon av det sofistikerte og det enkle, kreert med en monokrom look som gir full oppmerksomhet til frisyren. Cyril Bazin & Sarah Guimond er opptatt av å kreere personlige frisyrer som er brukervennlige og likevel stilige i hverdagen. Kreativitet, enkelhet og autentisitet er deres kjennetegn, og noe de også tar med seg når de står på de store scener som ambassadører for Schwarzkopf Professional France, Ghd og Mizutani.

S I LV E R C O L L E C T I O N H Å R / K R E AT I V L E D E L S E : C Y R I L B A Z I N & S A R A H G U I M O N D STYLING: VÉRONIQUE SUCHET MAKE-UP: MORGANE HILGERS

S I L F O T O : PA S C A L L AT I L

32

FRISØR

3 / 2021


V E R FRISØR

3 / 2021

33


SILVER COLLECTION CYRIL BAZIN & SARAH GUIMOND

34

FRISØR

3 / 2021


FRISØR

3 / 2021

35


COLOUR REFRESH BY

Zara Larsson Be creative, explore the fun.

www.marianila.com · #ichoosefriendly · @marianilastockholm


Mix it like Zara

Poster Girl Pink Be creative and explore the fun with Zara Larsson and Maria Nila’s Colour Refresh line! To achive Zara’s Poster Girl Pink look you simply mix 1 pump of Pink Pop and 3 pumps of White Mix. Follow the steps below to get the look! This look is most suitable to create on medium to dark hair (level 2-7).

Product Mix Guide 1 pump Pink Pop & 3 pump White Mix

Scan to see all Zara’s colourful looks!

Step by Step... 1. Wash your hair with shampoo, rinse and towel-dry to prepare the hair for the treatment.

2. Use gloves and apply the Colour Refresh evenly throughout the hair or in the sections where you want the colour, using fingers or a comb.

3. Leave in for 3–10 minutes depending on the desired intensity. Rinse with water to get rid of any excess colour.

4. Finish off with conditiner to close hair cuticles and lock in moisture. Wash out and style as desired!

Do not bleach on Colour Refresh since it may cause discolouration. w w w.marianila.com | contact@marianila.com | @marianilastockholmLA INSPIRASJON OG PRODUKTER AV DEN HØYESTE KVALITET ØKE DINE FERDIGHETER OG DIN BUSINESS PREMIUM MERKEVARER vil få inntektene dine til å vokse. Med en portefølje på 10+ merker vil vi kunne finne den perfekte kombinasjonen for din virksomhet.

Med en DIGITAL tilnærming, er vi i Wella Company opptatte av å forenkle din hverdag. Med online shopping, education og marketing support er mulighetene uendelige.

Du har kanskje allerede hørt det, men med vårt EDUCATION team får du noe av den beste utdanningen i bransjen. Vi tilbyr kurs online, så vel som ansikt til ansikt, for å passe ditt team og deres behov.

En hel VERDEN AV FARGE og muligheter. Hos oss i Wella Company er farge nøkkelen, og med dette til grunn har vi utviklet unike systemer som skreddersys for å hjelpe deg med å øke lønnsomheten i din salong.

RING OSS PÅ 23 05 30 30 ELLER SEND EN MAIL TIL CHARLOTTE.HALLER@WELLA.COM OM DU VIL HØRE MER.


IMPULSER

NATURALE Collection Enkle og moderne frisyrer, rene og trendy linjer, innslag av sterke farger i kontrast, utført med fransk finesse. Denne kolleksjonen fra Gina Gino er laget for å være kundevennlig, samtidig som den skiller seg ut fra mengden. Fine impulser som forlenger sommerfølelsen inn i høsten. Gino Gena/Eleganzza består til sammen av 51 salonger, med mer enn 300 frisører og 500000 kunder. Det betyr at salongene bokstavelig talt setter sitt preg på det franske gatebildet.

N AT U R A L E C O L L E C T I O N H Å R / K R E AT I V L E D E L S E : A L E X A N D R E CRUZEL & MAGGIE PACHECO ASSISTENT: FABRICE BOURDIN FA R G E R : M AG G I E PAC H E C O STYLING: VÉRONIQUE SUCHET M A K E - U P : M A R I A N A M I T E VA F O T O : PA S C A L L AT I L

40

FRISØR

3 / 2021


FRISØR

3 / 2021

41


NATURALE COLLECTION A L E X A N D R E C R U Z E L & M A G G I E PA C H E C O

42

FRISØR

3 / 2021


FRISØR

3 / 2021

43


IMPULSER

MEDUSA BLOOM Collection Australske Cobelle Creative team, ledet av fargekunstner Kristie Kesic, har hentet inspirasjon fra maneter, en fascinerende og gjennomsiktig skapning med fargerik glød og lysende skjønnhet. Sammen med styling og foto skapes en illusjon av at bildene er i sakte bevegelse, der du driver inn i en spesiell verden som hypnotisk utstråler en følelse av ro og fred. Medusa Bloom ble kåret til Master Cutter of the Year collection under Australian Hair Industry Awards (AHIAs) 2021.

MEDUSA BLOOM COLLECTION S A L O N G : C O B E L L E C R E AT I V E , @ C O B E L L E C R E AT I V E H Å R : E L L E S C H O E M A K E R B R O A D H U R S T, @ E L L E B R O A D H U R S T FA R G E : K R I S T I E K E S I C , @ K R I S T I E K E S I C S T Y L I S T : TA M Z E N H O L L A N D, @ TA M Z E N H O L L A N D MAKE-UP: GEMMA ELAINE, @GEMMAELAINE F O T O : G E O R G I A WA L L AC E , @ G E O R G I AWA L L AC E P I C TO R I A L

44

FRISØR

3 / 2021


FRISØR

3 / 2021

45


46

FRISØR

3 / 2021


MEDUSA BLOOM COLLECTION C O B E L L E C R E AT I V E

FRISØR

3 / 2021

47


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

NFVBS REGIONALE SATSNING:

Mange muligheter i et fantastisk fellesskap Etter vårens landsmøte jobbes det nå med å ta vedtakene ut i praksis. - Vi skal bygge en enda mer kraftfull organisasjon i alle regioner. Arbeidet er godt i gang, forteller NFVBs programsjef Vibeke Scheele Moe. T E K S T: J A R L M . G A R D E R

Når NFVB setter organisasjonsutvikling øverst på agendaen så er det med en tydelig plan, bygget på forbundets grunnmur og stødige pilarer, det vil si formålsparagrafen i vedtektene og strategien medlemmene selv har vedtatt. - Etter landsmøtet har det nye styret oppnevnt bredt sammensatte arbeidsgrupper med engasjerte ressurspersoner fra medlemsbedriftene. Arbeidet med å vitalisere NFVB ut i alle regioner koordineres av administrasjonen, men det er medlemmene selv som er den viktige kraften i organisasjonen, sier Vibeke. F R E M D R I F T S P L A N O G M I L E PÆ L E R

Vibeke kan fortelle at det jobbes etter en ambi-

48

FRISØR

3 / 2021

siøs tidsplan. I en hektisk periode frem mot nyttår skal arbeidsgruppene utarbeide konkrete innspill, direktør og president vil besøke flere av de store laugene, og det vil etableres et nytt regionapparat med dedikerte ansvarspersoner. - Ambisjonen er at hver region vil få en ansvarlig person innen våre tre pilarer, med en hovedansvarlig/koordinator. Fra 1.1. 2022 skal vi være operative, med personer, mandat og oppgaver. Rekrutteringen av regionansvarlige starter i oktober, og vi planlegger for fysisk samling og kunnskapsutveksling i november/desember. S K A L L Æ R E AV H V E R A N D R E

Det er mye kunnskap og kompetanse innenfor


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

NFVBs organisasjon. Utveksling av erfaringer er en viktig del av kunnskapsbyggingen i alle deler av forbundet. - Organisasjonsutvikling er et kontinuerlig arbeid. Vi skal få frem «Best practice» og inspirere hverandre med gode og virkningsfulle resultater. Vi skal knytte tettere bånd, både innenfor NFVBs apparat, og mot NHOs regionkontor. Det sterke fellesskapet skaper mange muligheter. Medlemmene skal oppleve en enda tydeligere nytteverdi, med større påvirkning og nære kommunikasjonslinjer. VERKTØYKASSE FOR PRAKTISK ARBEID

NFVBs regionkontakter og ulike utvalg og arbeidsgrupper vil bruke Teams som felles kommunikasjonsplattform. Der lages det en egen verktøykasse der man enklest mulig skal finne det man trenger for å utføre konkrete oppgaver, regionalt og lokalt. - En forutsetning for å lykkes er at vi er tydelige og oversiktlige i all kommunikasjon. Det skal være lett å finne rett verktøy til rett arbeidsprosess. Viktig er selvfølgelig også at man enkelt «finner hverandre» i organisasjonen. Det er som sagt den samlede kraften som gjør oss til en slagkraftig bransjeforening, poengterer Vibeke. S T E I N PÅ S T E I N

I den strategiperioden (2017-2025) NFVB nå er midt inne i har det vært igangsatt en rekke prosjekter, med arbeid som regionene vil kunne dra nytte av. - Mange har vært involvert på ulike plan, og vi ønsker å forankre alt arbeid dypt ned i organisasjonen. NFVB har omfattende oppgaver, og alt vi gjør må ses i sammenheng og koordineres. Alle skal se og oppleve at dette har betydning for helheten. Strategiprosjektene som har vært iverksatt frem til nå skal være et fundament for fremtidig forbundsarbeid. Dette vil også være en del av verktøykassen til regionapparatet.

NFVBs programsjef Vibeke Scheele Moe leder implementeringsprosjektet og koordinerer arbeidsgruppene som skal gi innspill til NFVBs praktiske arbeid ut i regionene.

Gjennom koronaperioden har vi svært mange eksempler på hvor viktig det er at man bruker kraften som ligger i bransjeorganisasjonen NFVB. Vi mobiliserte politisk, fikk gjennomslag i media og alle ble kjent med bransjen vår på en ny måte. Stolte yrkesutøvere og deres samfunnsbidrag ble satt i fokus.

KOMMUNIKASJON

Medlemmenes stemme skal bli hørt, det er en forutsetning for NFVB som organisasjon. Vi har alt fra overordnede bransjeutfordringer til lokale problemstillinger. - Gjennom koronaperioden har vi svært mange eksempler på hvor viktig det er at man bruker kraften som ligger i bransjeorganisasjonen NFVB.

Vi mobiliserte politisk, fikk gjennomslag i media og alle ble kjent med bransjen vår på en ny måte. Stolte yrkesutøvere og deres samfunnsbidrag ble satt i fokus. Denne lærdommen må vi ta vare på. Vi skal være synlige, og et velfungerende regionsapparat er ekstremt betydningsfullt, fastslår Vibeke.

EN LANGSIKTIG PLAN

NFVBs strategiske plan som ble lagt frem i 2017 strekker seg til 2025. Den definerer langsiktige mål, mens man til hver landsmøteperiode velger et styre som har et overordnet ansvar for prioriteringer og veivalg underveis. Etter landsmøtet i 2021 ble det satt opp flere arbeidsgrupper som skal jobbe med praktisk utforming av landsmøtebeslutningene. Fra 2022 starter NFVB iverksetting av de oppgavebeslutninger som man har gjort i gruppene.

FRISØR

3 / 2021

49


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

ENGASJERTE PROSJEKTDELTAKERE

Som egne delprosjekt har hver strategipilar fått en egen arbeidsgruppe som skal jobbe med innspill for at region­ apparatet skal fungere optimalt og hensiktsmessig. Arbeidsgruppene har representanter fra administrasjonen, styret og ulike medlemsbedrifter.

Omdømme og rammevilkår

STERKT ENGASJEMENT NFVB-president Espen Sævold er opptatt av et levende og vitalt bransjeforbund. I forrige utgave av FRISØR skrev han dette på lederplass: - I denne landsmøteperioden vil dere oppleve at prosjekter begynner å ta form, og bli til møteplasser nær deg. Vi har lagt en plan for å ferdigstille implementeringsprosjektet til nyttår, slik at vi er i drift med mange av regionene fra 2022. Men husk: Planer og prosjekter ikke er noe uten engasjerte og levende mennesker!

LANDSMØTETS VEDTAK L a n d s m ø t e fo r s l a g n r. 1 :

Ny organisasjonsstruktur med regional satsning Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til anbefalt regionstruktur med oppnevnelse av ansvarlige for hver av de 3 strategiske hovedpilarene, hvor en tildeles et koordinerende ansvar for regionen. Organisasjonsstrukturen iverksettes i strategiperioden. L a n d s m ø t e fo r s l a g n r. 2 :

Ny medlemskontingent tilpasset lokal/regional aktivitet Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til trinnvis innføring av medlemskontingent for det gjensidige lokale/regionale og nasjonale medlemskapet fra 2022, med opptrapping i 2023. L a n d s m ø t e fo r s l a g n r. 3 :

Igangsettelse av implementeringsprosjekt Vedtak: Landsmøtet gir sin tilslutning til at styret nedsetter et bredt sammensatt implementeringsprosjekt, med mandat og fremdriftsplan. Sluttevaluering gjøres i 2025.

50

FRISØR

3 / 2021

• • • • • •

Anne Mari Halsan (adm. leder) Linn Veronica Hansen Guri E. Andreassen Karin Krigsvoll Stenersen Eva Moi Skøie Jørn Inge Næss

* skal suppleres med et ekstra medlem Kompetanse og utdanning

• • • • • • • • •

Jan Kristian Pettersen (adm. leder) Maj Hovde Krogdahl Carina Dahl Aspeli Lisa Fosseli Bjorvand Merete Mikkelsen Janine Esperø Arroub Evy Merethe Lunde Øystein Kleppe Silje Gulliksen

Medlemspleie og verving

• • • • • • • • • •

Vibeke Scheele Moe (adm. leder) Kai Håkon Ytredal Perly Kopperstad Gunn Hege Skretting Sirevåg Peter Vonkunz Brun Gunn Mari Sørløkk Lena Staddeland Leif Bache-Mathiesen (NHO SH) Jarl M Garder (NFVB adm) Celina Kjøniksen (NFVB adm)

* skal suppleres med et hudpleiemedlem


En møteplass for arbeidsgivere og arbeidstakere.

nfvb.no

S j e kk b ra ns j en s eg e n j o b b p o r t al

«LEDIG STILLING» p å nf v b . no

ÅRETS T V-AKSJON GÅR TIL PL ANS ARBEID FOR Å BEKJEMPE BARNEEKTESKAP I år går TV-aksjonen av stabelen søndag 24. oktober. Vi oppfordrer salongene til å være med gjennom «Klipp med mening». Mer info:

blimed.no

spleis.no/klippmedmening

FRISØR

3 / 2021

51


TEMA: SALONGPROFILERING

Sl i k byg g er d u en s terk m er keva r e! Den beste måten å bygge merkevaren til bedriften din, er gjennom medarbeiderne. Det er gjennom alle møtene med kundene hver dag det etterlates et inntrykk, og det er alle disse etterlatte inntrykkene som avgjør kvaliteten i merkevaren deres. Det er alle deltakerne på NFVB Lederprogram skjønt enige i. T E K S T: A L F I N G E C L E V E - S T I A N S E N , L E D E R U T V I K L E R PÅ N F V B L E D E R P R O G R A M

52

FRISØR

3 / 2021


TEMA: SALONGPROFILERING

I denne artikkelen deler jeg et praktisk verktøy og noen spørsmål til refleksjon for hvordan dere kan skape en økt bevissthet på hva dere ønsker kundene skal oppleve hver gang de er hos dere. Ja, for det er nettopp denne konsistentheten i opplevelsene som skaper verdi over tid. B R U K L I T T T I D PÅ Å R E F L E K T E R E OVER DISSE SPØRSMÅLENE:

→ Hvem er målgruppen(e) til salongen/klinikken v år? → Hva er den / de opptatt av? → Hva er grunnen til at de velger akkurat oss? → Konkurrerer vi på pris eller kvalitet? → Hva skiller vi oss ut på? → Hvilke forventninger har vi til hva vi gjør med hver enkelt kunde, og hvordan etterlever vi dette? → Når kundene beskriver oss, hva ønsker vi at de skal omtale oss som? Dette er spørsmål dere gjerne kan utforske sammen på et team møte. Til syvende og sist har det en direkte innvirkning på hvordan salongen / klinikken møter kundene, og hva hver enkelt medarbeider sier og gjør med kundene – med hver eneste kunde, hver eneste gang! Derfor er det utrolig viktig at dere definerer opp en service konsept som gjør det forutsigbart både for kundene og for hver enkelt medarbeider. KUNDEREISE FRA A TIL Å

Selv har jeg erfart at frisører og hudterapeuter som får en helt konkret oppskrift på hva som skal inngå i en kundeopplevelse leverer kvalitet på et høyere nivå over tid. Denne «oppskriften» som dere lager vil selvsagt være unik for hver enkelt salong / kjede, men tenk at det er beskrivelse av en kundereise fra A til Å. Her er en rekke spørsmål du bør stille deg: → Hva kommuniserer vi på ulike digitale platt-­ former som understøtter det inntrykket vi vil etterlate oss (hjemmeside, SoMe, nyhetsbrev, S MS) → Hvordan tar vi imot kundene på telefon? Drop-in kunder? Kunder som skal til behandling? → Hvordan kommuniserer vi med kunden før og under selve behandlingen? → Hva skal de oppleve når de går til vasken? Når de blir klippet / behandlet? → Hvordan tar vi med produkter inn i kunde-­ samtalen? → I hvilken grad er det å legge en plan sammen med kunden en del av den definerte kunde-­ reisen? → I hvilken grad er rebooking og ønske kunden velkommen tilbake en naturlig del av vår sam handling med kunden? S K A P E N U N I K M E R K E VA R E

På lederprogrammet arbeider vi med å legge innhold til disse spørsmålene, og det skal selvsagt være rom for at det er unikt fra konsept til konsept.

Det er jo nettopp det som skaper en unik merkevare. Som dere ser av spørsmålene, er de primært rettet inn mot adferd – hva dere gjør. For å komme frem til disse konkrete handlingene vil jeg sterkt anbefale dere å forankre dette på ulike refleksjonsnivåer. På lederprogrammet gjør vi dette gjennom en modell vi kaller for «de logiske nivåer». Den utfordrer oss på ulike bevissthetsnivåer nettopp for å sikre at det vi gjør er godt forankret og blir konsistent. Merkevaren din blir det vi på godt norsk kan kalle for «hel ved». Disse krever litt tid å bearbeide sammen, men når de er godt gjennomarbeidet, diskutert og fulgt opp vil effekten bli at dere også bygger en sterk kultur som leverer på merkevaren. Her er de ulike nivåene for refleksjon med konkrete spørsmål: Vår felles visjon → Hva er det vi vil bidra med utover oss selv som virksomhet? For våre kunder? For hverandre? For vårt nærmiljø? Vår identitet → Hvilken rolle tar vi for våre kunder? Hvordan ønsker vi å se oss selv som? Våre verdier → Hva er viktig for oss? Utarbeid gjerne 3-4 felles verdier som alle medarbeidere kan stå bak. Våre sannheter → Hva tror vi på? Hvilke støttende sannheter har vi som team? Bli gjerne enige om 4-5 setninger som dere sammen tror på og som blir deres «slagord». Våre styrker → Hva skal vi være spesielt gode på? Vår adferd → Hva konkret gjør og sier vi som viser at vi etter lever det det vi ønsker å bidra med utover oss selv som er viktig for oss, den rollen vi vil ta, det som er viktig for oss, det vi tror på, og det som er våre styrker? Våre omgivelser → Hvordan vil vi ha det rundt oss? Hvordan vil vi at salongen / klinikken skal se ut?

En sterk og god merke­v are kommer ikke av seg selv, og må pleies og ved­l ikeholdes kontinuerlig. Det krever godt lederskap og dedikerte og motiverte medarbeidere. ALF INGE CLEVE-STIANSEN, L E D E R U T V I K L E R PÅ NFVB LEDERPROGRAM

M E R K E VA R E N M Å S K A P E S – O G PLEIES

Mitt tips er at dere oppsummerer det dere blir enige om på de ulike nivåene, og har dette som oppfølging på hvert teammøte og gjerne i 1:1 samtaler. En sterk og god merkevare kommer ikke av seg selv, og må pleies og vedlikeholdes kontinuerlig. Det krever godt lederskap og dedikerte og motiverte medarbeidere. Resultatet er mer fornøyde og produktive medarbeidere, mer tilfredse og lojale kunder og bedre økonomiske resultater. Resultatene av dette arbeidet kan dere også gjerne legge ut på hjemmesiden under «om oss». Da blir det enda mer forpliktende å levere på merkevaren. Jeg ser frem til oppstart nytt lederprogram i Oslo 17. november 2021, der vi arbeider med slike konkrete verktøy og gode refleksjoner sammen.

FRISØR

3 / 2021

53


TEMA: SALONGPROFILERING

NFVB LEDERPROGRAM - SKREDDERSYDD FOR FRISØR- OG HUDPLEIEBEDRIFTER Har du lyst til å utvikle deg som leder, løfte bedriften din og øke lønnsomheten? Gjennom fem samlinger, coaching og oppfølging underveis får deltakerne konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder. Det er en investering som vil synes på bunnlinjen! Eiere og ledere i NFVBs medlemsbedrifter deltar her i et utviklingsprogram tilpasset bransjen og hver enkelt deltaker. Programmet passer perfekt for ledere i både frisør- og hudpleie­bedrifter. Vi har mange felles rammer og utfordringer, og kan inspirere og lære av hverandre. PERSONLIG PROGRAM

Programmet ledes av Alf Inge Cleve-Stiansen, som har bred erfaring fra coaching og lederutvikling i frisør- og hudpleiebransjen. Han vil starte med individuell analyse og gjennomgang av hver deltakers bedrift. Fellessamlingene har en praktisk tilnærming og progresjon, med konkrete, individuelle handlingsplaner mellom hver samling. Gjennom hele programmet jobbes det med person- og bedriftscase. Lederutviklingsprogrammet gir en NFVB ledersertifisering. LØFTER

Deltakerne som følger hele programmet og utfører oppgavene vil få stort utbytte av NFVB Lederprogram. → Lederne vil føle seg tryggere i lederrollen. → Lederne vil få konkrete verktøy og metoder for enklere å fylle lederrollen. → Lederne vil sammen med sine medarbeidere skape bedre økonomiske resultater. → Deltakerne vil oppleve mye moro på veien - å utvikle seg skal være gøy og spennende! INKLUDERT I PROGRAMMET:

O P P S TA RT K U L L 6 : 1 7 . n ove m be r 2 0 2 1

→ 9 hele kursdager → 6 seanser à 30 min. med individuell ledercoaching per telefon, fordelt utover i programmet → 1 år med tilgang til portalen mittlederskap.no - med filmer og dokumentasjon → Tilgang til lukket facebookside for kullet for diskusjon, deling av erfaring og kunnskap → Dagpakker, konferansefasiliteter (lunsj, kaffe m.m.) → Avsluttende festmiddag etter siste kursdag F O K U S PÅ D I T T P E R S O N L I G E L E D E R S K A P :

→ Analyse/gjennomgang av din virksomhet før oppstart av program → Praktiske verktøy og teknikker som du kan ta i bruk umiddelbart → Arbeid med din virksomhet fortløpende for å få mest mulig opplevd verdi

For mer informasjon, kontakt kursleder Alf Inge Cleve-Stiansen. Telefon: 456 01 058 E-post: ais@getleadingedge.com Oppstart kull 6: 17. november 2021 Link til påmelding legges ut på nfvb.no

54

FRISØR

3 / 2021


NEW GHD UNPLUGGED NO STRINGS ATTACHED

ghd’s 1st on the go cordless styler. Portable, powerful, top-up tool to transform your life for quick, sleek and smooth hair anywhere. Available in the best salons and on ghdhair.com #ghdunplugged #nostringsattached


Kom p et an s e u t v iklin g i stor bre dde Kurs- og utdanningstilbudene gjennom Bransjeprogrammet har gitt mange et verdifullt kompetanseløft – helt gratis gjennom statlige støtteordninger. Flere nye tilbud er på gang, så ikke gå glipp av denne unike muligheten.

56

FRISØR

3 / 2021


T E M A : K O M P E TA N S E U T V I K L I N G

Som del av støttetilbud til koronarammede bransjer ble Bransjeprogrammet iverksatt som et trepartssamarbeid mellom regjeringen og arbeidslivets parter. Hensikten er å styrke fagarbeideres kompetanse, så også bedriftene kan stå sterkere rustet i krevende tider. VA R I E R T T I L B U D

For frisør- og velværebedriftene har tilbudet vært fra rene fagspesifikke kurs til kurs i Office-programmer og kurs i smittevern. Tilbudene er av ulik lengde og omfang. Fellesnevneren er at de er gratis

og arbeidsrelevante. Du finner oversikt over aktuelle tilbud på nfvb.no under fanen «Kurs og utvikling». Blant tilbud som er igangsatt eller er på gang denne høsten er Veiledningsstudium for instruktører og faglige ledere, kurs i teksturert hår/afro, kurs i barbering og studium innen ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM). NFVB er pådriver for flere tilbud, og vi håper mange benytter seg av en absolutt unik mulighet for gratis kompetanseutvikling.

B R U K E R E G N E E R FA R I N G E R

BLI EN BEDRE VEILEDER «Veiledningsstudium for instruktører og faglige ledere» er et studium som Fagskolen Oslo tilbyr i samarbeid med Fagforbundet Frisørenes fagforening og Norske Frisør- og velværebedrifter. Faglærer Heidi Selvaag har blant annet bakgrunn fra PÅHÅRET og kjenner godt til behovet for god veiledning av lærlinger. Hun er klar på at instruktører og faglige ledere, med ansvar for opplæring i bedrift, vil få et løft gjennom deltakelse på veiledningsstudiet. Det gir ringvirkninger for hele lærlingeordningen. - Skal fag- og yrkesopplæringen få det løftet som både myndigheter, skoler og bedrifter ønsker, må lærlingeordningen styrkes. Mer kompetente veiledere øker bedriftenes evne til å opprette lærlingeplasser, og det øker kvaliteten på opplæringen. - Nylig avsluttet 23 frisører fra hele landet dette studiet. Og kort oppsummert vil jeg si de lærte mye om veiledning, yrkesstolthet og ikke minst det å lede med god kommunikasjon. Veiledning av lærlinger er et givende arbeid og verdifull kompetanse for bedriften du jobber i. STUDÉR HVOR DU VIL

Gjennom nettbaserte forelesninger, gruppearbeid, øvelser og hjemmeoppgaver lærer studentene veiledning som pedagogisk metode i teori og praksis. Nettbasert opplæring gir deg stor fleksibilitet som student i full jobb. - Nettbasert deltidsstudium over ett skoleår kan gjennomføres mens du er i jobb, og du får all kunnskap du trenger for å bli en god veileder. En formalisert veilederopplæring gir deg en mer givende hverdag og nyttig påfyll på CV-en. Studiet egner seg best for deg som har noen år bak deg i faget ditt. Det gir 30 studiepoeng, noe som viser tyngden i studiet, sier Heidi Selvaag.

- En problembasert læringsform tar utgangpunkt i at studenten skal bruke egne erfaringer fra arbeidslivet. Denne læringsformen er godt egnet for å knytte teori og praksis sammen for voksne med yrkes- og livserfaring. Undervisningen legger vekt på erfaringsdeling/ diskusjon og gjennomføring av problemorienterte oppgaver/caser individuelt og i grupper, samt forelesninger og veiledning. Studiet består av tre hovedemner: veileders rolle og oppgave, læreplanverket og veiledning i praksis. I tillegg kommer en avsluttende, faglig fordypningsoppgave. FORNØYDE STUDENTER

Blant de som deltok på veilederstudiets første kull var Leif Igor Micheeff fra Lim AS i Harstad og Tendenz Hårpleie. I forordet til sin fordypningsoppgave skrev han blant annet at hele prosessen med denne oppgaven har vært svært lærerik. Motivet med oppgaven var å sette fokus på kompetansen til veilederne i frisørfaget. - Jeg føler jeg har fått utforsket et veldig interessant tema, og har kun positive tilbakemeldinger og komme med om studiet. Jeg håper også det er et studium som blir og fortsetter, sier han. En annen som fikk svært god uttelling av studiet var Helene Heigre fra Celius i Tromsø og Maze Hair & Skin i Stavanger. - Jeg er en av de frisørene som kastet seg over veiledningsstudiet i fjor. Min fordypningsoppgave har ledet til godkjente midler fra fylkeskommunen for å bygge videre på prosjektet om et større og bedre samarbeid mellom skole og bedrift etter fagfornyelsen, og en utvikling som skaper gode relasjoner, trygge rammer for unge med særskilte behov og større handlingsrom mellom partene. INTERESSERT?

Veilederstudiet 2021/22 har oppstart 28. september, så du er kanskje litt sent ute hvis du ikke allerede har meldt deg på. Men ta gjerne kontakt med faglærer Heidi Selvaag på telefon 908 39 528 eller e-post hesea018@osloskolen.no

FRISØR

3 / 2021

57


ANNONSØRINNHOLD

E l i s a J e r o m i n a S m e s t a d , S e n i o r E d u c a t o r L’ O r é a l P r o f e s s i o n a l :

- Oppdag

French Glossing - Salongbehandlingen byr på en 2 step salongservice som gjør det mulig å øke kundetilfredsheten og sikre gjenkjøp. Med tjenesten French Glossing, kan du skape en look som oser av eleganse, kvalitet, eksklusivitet og blankhet, forteller Senior Educator Elisa Jeromina Smestad.

Senior Educator

Elisa Jeronima Smestad

- Med en 1 step service som bare inkluderer ettervekst-påføring med dekking av hvitt, eller grått hår, føler ofte kundene at de ikke får en total opplevelse. Med 2 step servicen French Glossing skaper du et rikere fargeresultat med sunnere hår, blankere lengder og spisser, kort sagt et resultat som gir mer fornøyde kunder og sikrer at de kommer tilbake til salongen, fremholder Senior Educator Elisa Jeronima Smestad i L’Oreal Professional.

- Utgangspunktet for lanseringen av French Glossing Dia Light er at vi har ønsket å utvikle en tjeneste som bidrar til å få kundene tilbake i salongen ved å tilby dem en smashing look. French Glossing er en eksklusiv 2-trinns service som kombinerer to teknologier og nyanser for en unik glossing-behandling, som gir farge med sømløse overganger og nærer i dybden, sier Elisa Jeronima Smestad. Hun er svært entusiastisk etter å ha prøvd ut teknikken på egne modeller. - Dette er en super service, som gjør det mulig å skape resultater som kunden

ikke kan få til hjemme. French Glossing Dia Light byr på en must-have-teknologi for dekking av grått hår, som er utviklet i tett samarbeid med frisører. Den gir nytt liv til en standard service, med en look frisørene kanskje har glemt litt under pandemien. Nå gjelder det å få kundene tilbake og gi dem nye opplevelser, sier Elisa. Skreddersøm Teknikken gir resultater som kun kan oppnås i salongene. - Gjennom covid-19 pandemien har en del kunder selv brukt produkter som kun

dekker den grå etterveksten. Men med French Glossing kan du tilby en tjeneste og resultater som kunden ikke kan få til på egenhånd. Og fornøyde kunder sikrer gjenkjøp. Hva med å lage en pakkepris på en look som ikke trenger å koste skjorta? Frisøren vil kunne skreddersy fargen på lengder og spisser etter kundens hud- og make-up toner: Med den nye Dia Light applikatorflasken vil ikke behandlingen ta deg noe ekstra tid. Alt i alt byr French Glossing på en rask, enkel og verdiøkende tjeneste som kundene vil sette pris på, fastslår Elisa Jeronima Smestad.


«Våre gjester er som regel alltid ute etter noe ekstra, og vår erfaring er at mange velger oss, fordi vi tilbyr en totalopplevelse skreddersydd hver enkelt gjest»

- Våre gj ter noe e velger os skredder lig leder

Da gli g lede r Lau ra So le n g i A u ra

Smakfullt fra A ura Aura er en trendsettende salong sentralt plassert på Rådhusplassen i Oslo sentrum. Daglig leder Laura Soleng er svært entusiastisk etter å ha prøvd ut French Glossing i salongen. - French Glossing er en meget populær behandling hos oss, fordi denne behandlingen gjør så mye mer enn kun å kamuflere hvite hår. Håret blir totalt fornyet, sier Laura Soleng, og legger til følgende; - Hvite hår er ofte striere, grovere, mattere og tørrere enn et melaninrikt hår. French Glossing gir jevnere og mykere helhet på håret, slående glans og ungdommelig vitalitet. Et resultat mange kvinner er avhengig av å opprettholde. French Glossing gjør det også mulig å justere tonen på håret ved nøytralisering av varme toner etter sommeren, eller tilføre med dybde og kontur til en falmet farge. Ef fe ktiv t og e f fe kt fullt - Behandlingen tar ikke lengre tid enn farging av ettervekst, fordi fargen som påføres lengder har kortere virketid og derfor kan påføres samtidig som fargene i røttene prosesseres. Vi vet at tiden til våre gjester er verdifull, og denne tjenesten gjør at kunden får mer utbytte av sitt frisørbesøk, samtidig som våre medarbeidere kan jobbe mer effektiv, avrunder Laura Soleng.

Fra n s k el eganse fra ro t ti l s pis s French Glossing Dia Light med lav pH verdi er en eksklusiv teknikk for dekking av grått hår. Den kombinerer to teknologier og nyanser for en unik glossing- behandling som gir sømløse overganger. → Trinn 1: Permanent hårfarge for perfekt dekking ved hodebunnen med Majirel eller iNOA. → Trinn 2: Dia Light acidic gloss behandling for å gjenopplive farge på lengder, synlig forbedre hårkvaliteten og nære håret med en lett og glansfull effekt. Den lave pH verdien gir hårfibrene opp til to ganger mer glansfullt utseende, nøytraliserer uønskede reflekser og varer opptil seks uker. Den unike krem-gel-konsistensen er enkel å påføre og har en ekstra pleiende effekt i forhold til flytende formuleringer.


Hvilken Keune Care Derma serie er riktig for din kunde? Dermatologisk godkjent hodebunnpleie ligger i dine hender. For mer info og vareprønver: Everyhair Norge AS | 32 81 33 00 | post@everyhair.no | www.everyhair.no

Nyhet

KEUNE CARE DERMA SENSITIVE

Nyhet

Beroliger tørr hodebunn og lindrer kløe Derma Sensitive mykgjør og tilfører sunn glans til håret. Serien er dermatologisk bevist at virker og gir gode resultater. Produktene er spesielt designet for å bevare hodebunnens naturlige pH verdi (pH 5). De er formulert uten sulfater, alkohol og fargestoffer, og har en lavallergisk parfyme. Derma Sensitive er utviklet for å redusere risikoen for en allergisk reaksjon, og inneholder Scalp-Soothing Complex teknologi.

STEG 1 Diagnosier kundens hodebunn. Påfør så Keune Care Derma Peeling og masser inn i hodebunnen ved bruk av Keune Care Derma Peeling rutinen. Dette sørger for at kundens hodebunn er ren og pleiet.

STEG 2

STEG 3

STEG 4

For å nøye fjerne Keune Påfør så enten Care Derma Etter skylling, påfør Keune Care Derma Peeling, vask Sensitive Conditioner eller Mask Care Sensitive Lotion i hodehåret to ganger med bruk av (avhengig av hva håret trenger). bunnen og la være i. Keune Care Derma Sensitive Shampoo, som er mild for hodebunnen og som fjerner flak.

STEG 5 Avslutt med å style håret med din kunde sine Style favoritter. Forklar hvordan forlenge resultatet hjemme og anbefal de rette Keune produkter til hjemmebruk.


1.

Glykolsyrer Derma penetrerer huden og løsner døde hudceller.

2.

3.

Peeling (Colours):

1.

2.

3. Derma Peeling (Monochrome):

Nyhet Derma Peeling (Monochrome):

1.

2.

3.

Keune Care Derma serien

Derma Peeling (Colours):

1.

2.

Derma Peeling (Colours):

1.

Perlite mikrokorn 2. eksfolierer hodebunnen.

KEUNE CARE DERMA SENSITIVE

3.

1.

2.

Beroliger tørr hodebunn og lindrer kløe

Arginin gir fuktighet 3. og gjør hodebunnen myk og ren.

3.

KEUNE CARE D E R M A AC TI VATE

Fornyer tynt hår og stimulerer hårveksten

KEUNE CARE DERMA EXFOLIATE

Bekjemper flass og lindrer hodebunnen

KEUNE CARE DERMA PEELING

En rens for hodebunnen

KEUNE CARE DERMA REGUL ATE

Regulerer fett hår og fet hodebunn

Den perfekte start på en Keune salongbehandling. Derma Peeling er en skånsom hodebunnseksfoliator. Glykolsyrer

2022 EVERYHAIR 20 ÅR KEUNE 100 ÅR

penetrerer dypt for å løsne døde hudceller, mens naturlige Perlite mikrokorn skånsomt eksfolierer. Arginin pleier og fukter hodebunnen, og kan hjelpe med å fremme hårveksten. Eksklusivt for salongbruk.

KEUNE CARE DERMA PEELING

En rens for hodebunnen


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

BRANSJEOVERL APPENDE SATSNING Nordens største leverandør av profesjonelle hudpleieprodukter har kastet sine øyne på frisørbransjen. Gjennom oppkjøpet av Nisim Scandinavia AS blir Dermanordic en nisjeleverandør av etablerte produkter mot hårtap, samt produkter som fremmer hårvekst. De kanadiske Nisim-produktene har blitt markedsført på det norske markedet av Nisim Scandinavia siden 2003, og skal etter sigende ha rundt 300 frisørsalonger på kundelisten. Nå er selskapet solgt til Dermanordic, som med dette blir en leverandør til både frisør- og hudpleiebransjen. KJENNER BRANSJEN

- Nåværende eiere ønsket å selge seg ut, og henvendte seg til oss. Vi synes det var interessant å få et etablert merke som Nisim i vår produktportefølje, og vil utvikle merkets posisjon både i det norske og skandinaviske markedet, sier konserndirektør Henning Nielsen i Dermanordic. Både han og daglig leder Reidun Wang i Dermanor kjenner også frisørbransjen fra innsiden. Begge har fartstid i Herman Lepsøe/Wella. Det er en god ballast å ha med.

Konserndirektør Henning Nielsen i Dermanordic og daglig leder Reidun Wang i Dermanor er igjen på vei inn i frisørbransjen med overtagelsen av Nisim Scandinavia. Konsernet har for øvrig også kjøpt den norske merkevaren Sprekenhus, men disse produktene vil bli solgt meget selektivt i andre kanaler enn frisørbransjen.

- Nisim er inne i alle apotek-kjedene, og vil inngå i vår nyopprettede apotekdivisjon. Men Nisim er også godt innarbeidet i frisørbransjen og finnes i hyllene på rundt 300 salonger. Dette er noe vi ønsker å ta vare på og utvikle. Vi mener definitivt at Nisim-produktene vil passe inn som et supplement til øvrige produktserier i mange frisørsalonger, sier Henning Nielsen.

FORNØYDE KUNDER = GJENKJØP

Nisim Scandinavia AS har ikke markedsført produktene aktivt mot frisørbransjen, men satset på munn-til-øre metoden. Hårtap er noe kunder er veldig opptatt av å motvirke, og kunder som får en opplevelse av at denne typen produkter har en effekt, vil gjennomgående være lojale og betalingsvillige. Det er takknemlige videresalgsprodukter, for å si det sånn.

EVY LUNDE NY KONKURRANSELEDER I VM Evy Lunde fra Voss har blitt invitert til å være med i OMC Competition Directors & OMC Professional Jury Team. Evy har vært med i konkurransefriseringsmiljøet siden 1999, så hun har vært i gamet en stund. Hun har vært dommer siden 2008. - Etter lang fartstid ble jeg spurt om jeg ville ta denne posisjonen. Gjør vel en grei jobb og har øye for gode frisyrer og er rettferdig, uttaler Evy etter utnevnelsen. Hun synes det er artig å bli invitert inn i varmen hos OMC. - Kjekt å bli spurt og kjekt å kunne være en sterkere stemme hvis en kunne være med å påvirke ting. Gleder meg til denne nye utfordringen. Etter nye regler får juryteamet være ute på podiet mens konkurransen pågår, så vi kan kunne diskutere oss fram til hva som er den beste frisyren. - Jeg er utrolig glad for at jeg begynte med konkurransefrisering, helt siden Espen (Sævold) introduserte meg for dette da jeg jobbet hos ham for en del år tilbake. Han hadde trua på meg, og det har gitt meg mange muligheter som yrkesutøver i frisørfaget. Nå ønsker Evy at det blir mange deltagere under NM i 2022. Det er også en viktig del av veien til VM.

62

FRISØR

3 / 2021


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

LEDERE FOR FREMTIDEN NFVB Lederprogram er nå i mål med sitt fjerde kull. Kull 3 fikk sine vitnemål i juni, mens kull 4 kunne feire endt program nå i september. Fra første stund har deltakerne gitt tilbakemeldinger om høy nytteverdi, både personlig og ikke minst for salongdriften. Lederprogrammet bruker salongens egen virkelighet som utgangspunkt, og personlig coaching gir deltakerne høy motivasjon for å bruke ny kunnskap og nye verktøy i salonghverdagen. NFVB gratulerer deltakerne med godt gjennomført lederprogram, og ønsker lykke til med nye utfordringer.

NFVB Lederprogram Kull 3 ble lagt til Ålesund, og siste samling kunne ikke hatt en bedre ramme.

Etter presentasjon av sine bedriftsoppgaver får deltakerne i lederprogrammet bevis for godt gjennomført.

Kull 4 kom i mål rett etter at magasinet gikk i trykk. Bildet er fra samling nr. 4 i Lillestrøm i august.

Lederutviklere og coacher. Therese og Alf Inge Cleve-Stiansen gir deltakerne en unik kombinasjon av kompetanse og drivkraft.

FRISØR

3 / 2021

63


@adamciaccia

inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

D E L O G FÅ INSPIRA SJON PÅ NFVB_INSTA

Flotte frisyrer fra norske og utenlandske fagartister. Det kan man vel aldri få nok av?

NFVBs instagramside er en åpen møteplass for bransjefolk som ønsker å få og dele inspirasjon. Bredden er stor i hva som legges ut og deles på nfvb_insta. NFVB bruker også siden til å informere om for eksempel aktuelle kurs og medlemsfordeler. nfvb_insta er også en annen måte å bli kjent med NFVB på.

@frisorstuaa

@paharet.marius

@moderndesignfrisor

@k_ram_barber_norway

@feliperomerobarbershop Følg NFVB på Instagram. Da får du mange smakfulle inspirasjonsdrops.

FRISØR

@alexandralee1016

@moderndesignfrisor 64

3 / 2021

Følg oss på Instagram:

@nfvb_insta


S TO LT M E D L E M AV N F V B O G N H O

E n stor TAKK til våre dyktige fagfolk som h ar t a t t smittever n EK STRA SERI Ø S T gje nn om h ele pan demien . Som medlem av N F V B få r d u t il s e n d t ka m p a n je m a te r ie l l t il b r u k på s os i a le medi er s l ik a t d u ka n p ro file re d e g s o m T RYGG S A LO N G.

Det lønner seg å være medlem!

#T RYG G SALO NG

FRISØR

3 / 2021

65


H Å R : T H I E R R Y B O R D E N AV E , LES HOMMES ONT LA CLASSE FOTO: MORGAN SELLES

Høstvibber

66

FRISØR

3 / 2021


mix

Beroligende

Keune Derma Sensitive beroliger hodebunn og lindrer kløe, samtidig som håret tilføres sunn glans. Produktene er formulert uten sulfater, alkohol og fargestoffer, og har en lavallergisk parfyme, utviklet for å redusere risikoen for en allergisk reaksjon. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

En hyllest til blondiner

Olaplex No.4-P Blonde Maintenance Shampoo renser skånsomt, gir fuktighet og reparerer håret. Det nyeste tilskuddet i familien har alle fordeler fra den originale sjampoen, og gir akkurat riktig pigment for å redusere alle uønskede varme farger mellom salongbesøkene. Mer info: Frends AS / www.frends.no

Komplett blond

Shu Uemura Art of Hair Yübi Blond er en komplett hårpleieserie for blondiner. Den bidrar til å bevare den kalde, blonde nyansen som håret har like etter salongbesøket. Flere av produktene inneholder eksklusive, kalde pigmenter. Håret etterlates med et strålende utseende fra rot til spiss. Mer info: L’Oréal PPD Norge AS

Rensende

Keune Care Derma Peeling er en perfekt start på en Keune-salongbehandling. Derma Peeling er en skånsom hodebunnseksfoliator, der glykolsyrer penetrerer dypt for å løsne døde hudceller, mens naturlig Perlite mikrokorn skånsomt eksfolierer. Arginin pleier og fukter hodebunnen, og kan hjelpe til å fremme hårveksten. Eksklusivt til salongbruk. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Ve g a n s k b l e k i n g Motvirker tynnende hår

Vo l u m i n ø s t

Efalock Professional Big Hot Brush er en arbeidsbørste som byr på 1000 w og tre temperaturjusteringer. Den gir mulighet til å kreere ekstremt volum, den reduserer frizz og tørker håret raskere. Mer info: Frends AS / www.frends.no

Aveda invati advanced thickening foam byr på tekniske egenskaper for å skape volum og stylingløsninger for tynnende hår. Produktet gir umiddelbar tykning, og en komplett finish som varer hele dagen. Mer info: We are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Evo Bottle Blonde er en vegansk blekeserie fri for parfyme og mineralolje. Bottle Blonde Lightner lysner opp til 9 tonehøyder, og Bottle Blonde Clay Lightner for frihåndsteknikker lysner opp til 8 tonehøyder. I tillegg lanseres Bottle Blonde Color Remover, som fjerner de mest intense direktefargene. Mer info: Frends AS / www.frends.no

FRISØR

3 / 2021

67


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

H Å R : T H I E R R Y B O R D E N AV E , LES HOMMES ONT LA CLASSE FOTO: MORGAN SELLES

Less is more

KMS Conscious Style byr på fire essensielle produkter fra start til finish, utviklet med få, men svært aktive ingredienser. Serien inkluderer Shampoo, Conditioner, pasten Styling Putty og den varmebeskyttende styling- og finishing sprayen Multi Benefit. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Kraftfull

Keune UB Power Blonde er en kraftig blondering med opptil ni nivåer med lysning. Til bruk for fargenivå fem og mørkere. Passer også for striper og total fargekorrigering. Sammensetningen beskytter eksisterende disulfidbindinger, og skaper nye bindinger som bidrar til å styrke hårets integritet. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Motvirker ubalanse Smakfulle gaver

Aveda har inngått et samarbeid med det globale fashionmerket 3.1 Phillip Lim. Partnerskapet feires gjennom lanseringen av limited edition spesialutgaver av accessories og gavepakninger utviklet med et bærekraftig hjerte. Her bringes botaniske verdier og formuleringer til live. Mer info: We are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

68

FRISØR

3 / 2021

Kérastase Specifique Potentialiste er et beskyttende serum for ubalansert hodebunn. Ingrediensene støtter hodebunnens mikrobiom, og gir en umiddelbar, kjølende komfortfølelse. Prebiotika-ekstrakter beskytter mot daglig, ytre stressfaktorer. Resultatet blir en ren, balansert hodebunn, et solid grunnlag for hår som er styrket og et vakkert utseende. Mer info: L’Oréal PPD Norge AS


mi x

H Å R : T H I E R R Y B O R D E N AV E , LES HOMMES ONT LA CLASSE FOTO: MORGAN SELLES

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Skånsom lysning

Keune UB Cream Blonde med Bond Fuser teknologi er perfekt for skånsom lysning, striper, helblondering og fargekorrigering. Teknologien beskytter eksisterende disulfidbindinger, og skaper nye bindinger. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Silkemyke hender

Henné Organics Han Creams er lette og luksuriøse håndkremer med en hurtigabsorberende formel som ikke etterlater huden fet og klissete. Finnes i to utgaver: Citrus og Blomma, med en nydelig blanding av linneablomst, rose og geranium. Mer info: Hexa AS /73 83 37 60 / www.hexa.no

KENT BRUSHES fra London UK selges nå i Norge!

Keep’em cool

Amika er ute med på blondkolleksjonen Bust Your Brass. Serien inkluderer tre produkter: Cool Blonde Shampoo, Conditioner og Intense Repair Mask, som passer alle typer blondt hår. Samtlige er beriket med Bond Cure teknologi som styrker og pleier blondt hår. Mer info: Headbrands Norge AS / 800 84 944 / info@headbrands.no

For frisørsalonger og leverandører Flotte salgsmuligheter som forhandler av KENT BRUSHES Følg med i neste utgave av magasinet Frisør for en SPENNENDE OPPLEVELSE!

www.kentbrushes.com mail: info@conseptbeauty.com

Distributør CONSEPT HAIRDREAMS A/S Yvonne. N. Sørensen Mob: 919 00 972


mi x

H Å R : T H I E R R Y B O R D E N AV E ,

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

LES HOMMES ONT LA CLASSE FOTO: MORGAN SELLES

Eksklusiv dekning av grått hår

L’Oréal Professionnel lanserer en ny tjeneste for dekning av grått hår. French Glossing Dia Light med lav pH-verdi er en ny, eksklusiv glossingbehandling for å oppnå farge med sømløse overganger, samtidig som håret næres i dybden. Den lave pHverdien gir hårfibrene opptil to ganger mer glansfullt utseende, nøytraliserer uønskede reflekser og varer opptil seks uker. Gel-krem konsistensen gjør den enkel å påføre, og den byr på ekstra pleiende effekt sammenlignet med flytende formler. Mer info: L’Oréal Professional PPD / www.lorealprofessionnel.com

Stay calm and carry on

Full beskyttelse

Keune After Blonde Treatment legger seg som et beskyttende lag og reparerer hårets ytre struktur. Inneholder Bond Fuser teknologi for et sterkere hår. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Sensorisk kraft

Brynspleie

Aveda invati brow er et serum som skaper fyldigere øyenbryn på fire uker. Tykningsserumet er basert på 96 % naturlige, veganske derivater. Mer info: We are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

70

FRISØR

3 / 2021

Shu Uemura Art of Hair introduserer Izumi Tonic, et produkt som drar nytte av kraften til risvann i et brukervennlig og allsidig hårpleieprodukt for både frisører og forbrukere. Konseptet inkluderer en sensorisk opplevelse med en egen seremoni i en Shu Uemura Art of Hair salong. Etter sjampo- og pleiebehandling, påføres produktet med en delikat massasje som hedrer japanske skjønnhetstradisjoner for hår. Mer info: L’Oréal PPD Norge AS


EDEN PLUS FRA MALETTI FORDI DIN KUNDE FORTJENER DET! • • • •

Avslappende for kropp og sjel Reduserer hodebunnsproblemer Gjør kurbehandlinger bedre En VIP behandling utenom det vanlige

VIP BEHANDLING FOR DINE KUNDER

Ta kontakt med Knut for mer info. 47 20 30 20 eller knut@everyhair.no.

Studier utført i samarbeid med Dr. Bianca Maria Piraccini, MD

!

Om du har en Maletti vaskestol fra før, ta kontakt for å sjekke om Vapomist og Igloo passer. Kan brukes på alle eksisterende vaskestoler i Maletti sitt sortiment.

Det er lett å koble til Vapomist og Igloo til din Maletti vaskestol.

EVERYHAIR NORGE AS – OFFISIELL IMPORTØR AV MALETTI TIL NORGE 32 81 33 00 | POST@EVERYHAIR.NO | WWW.EVERYHAIR.NO


HVIS JEG F IKK VELGE... Maren Aasen Frisør i Modern Design og redaktør for nettmagasinet «Hår skaper folk» (haarskaperfolk.no) Aktuell som: Aktiv blogger, innholdsprodusent i markedsføringen av Modern Design, medlem av prøve­nemnda i frisørfaget, der hun også har vært instruktør. Maren har også vært leder i Team Modern Design. Om Maren: - Hvis jeg skal beskrive meg selv, ville jeg sagt jeg er en løsnings­ orientert, aktiv og eventyrlysten person. Jeg elsker å jobbe som frisør. Hver dag møter jeg inspirerende mennesker, som gir meg nye historier og erfaringer. Jeg blir utfordret både mentalt og kreativt. Det er virkelig noe jeg trives med, smiler Maren og legger til følgende; - Jeg har tilbrakt hele min karriere i Modern Design etter at jeg ble utdannet frisør i 2009. Det er en fin arbeidsplass. Jeg stortrives med fantastisk fine kolleger og kunder. Maren har mange jern i ilden, og trives med et høyt tempo. - Å få nye ideer og planlegge bilder med moodboards på ulike lokasjoner er det kjekkeste jeg vet. Det å få sette ideer ut i live og virkelig få brukt kreativitet­en er noe som gjør meg lykkel­ig. Det er noe helt spesielt å få jobbe med andre kreative mennesker og skape noe sammen med andre.

72

FRISØR

3 / 2021

Mine favorittprodukter - Elixir Niactil - Hver dag, morgen og kveld året rundt. Kan ikke leve uten dette vidunderet. - Oribe Signature matte waves texture lotion - Det beste produktet som er laget til hverdag og fest. Føner håret med produktet i bunn, klemmer frem fall eller påføres i et krøllet hår. Jeg bruker det også dersom jeg fletter håret, både for holdbarhet og en kul look når jeg tar ut flettene. - Maria Nila Argan Oil til glatte, shiny hårdager. - Laura Mercier Flawless Lumiere Radiance Perfecting Foundation er fantastisk. - L’Oréal Morning After Dust - Til dager jeg ikke rekker hårvasken, eller før trening. Den lukter så godt og gjør underverker for at håret skal holde seg litt lengre.

Mine spesielle favoritter - Cloud Nine stylingjern og krølltang - Jeg elsker hvordan de fungerer både på meg selv og kundene. - Keller Magic Volumer er også en storfavoritt, som kan brukes til alle typer styling. Elsker at du kan dele inn, gre, tupere, separere og ren-frisere med bare ett verktøy.

Mine inspirasjonskilder - Jeg blir inspirert overalt, men samler spesielt energi og inspirasjon i naturen og i musikk som jeg hører på døgnet rundt. Da kan jeg boble over av inspirasjon og kreative ideer, og jeg elsker å sette dem ut i live. Ellers er Instagram, kollegaer, filmer og reise en stor kilde til inspirasjon. Det å gjøre og oppleve nye ting setter liv i nye tanker. MITT LIVSMOTTO:

Be kind, be true, be humble!


Børstenes Rolls Royce merke Gode åpningstilbud, så nytt sjansen og få testet ut dette fantastiske merket i din salong! Ta kontakt med Everyhair Norge AS for mer info og priser.

OFFISIELL IMPORTØR AV JÄNEKE TIL NORGE EVERYHAIR NORGE AS | 32 81 33 00 | POST@EVERYHAIR.NO | WWW.EVERYHAIR.NO


ANNONSØRINNHOLD

p p

B

Fler og fler KVINNER

tar HÅRTRANSPLANTASJON

J b h a je m d fr

D

E fo s lå b fø h jo fo je J

K

Ellen Castellan

Kjempefornøyd og forventningsfull HØYE VIKER

Jeg har alltid hatt høye viker. Det er ingen andre enn meg som har tenkt på det, og jeg har aldri fått kommentarer på det eller blitt mobbet for det. Men hver gang jeg satte opp håret i hestehale, dro jeg håret ned for å skjule vikene. Jeg har levd med en følelse av å ha veldig lang panne. «Nei, gi deg – det har du ikke», sa vennene mine. Men dette handler kun om mitt eget selvbilde. Det spiller ingen rolle hva andre mener. Så da jeg oppdaget muligheten til å gjøre noe med det bestemte jeg meg for å ta behandling. Jeg googlet hårtransplantasjon og så på et par forskjellige før jeg valgte å møte Masterklinikken.

masterklinikken 2021a.indd 2-3

JEG FIKK SVAR PÅ ALT JEG LURTE PÅ

Før jeg bestemte meg var jeg i gratis konsultasjon på klinikken. Jeg fikk utrolig mye god informasjon der, den første gangen. Legen informerte grundig, og de tegnet for meg hvor de ville sette min nye hårlinje. Jeg fikk se video og kunne stille massevis av «dumme spørsmål» uten å føle meg dum. Og jeg fikk alle de gode svarene jeg trengte og tid til å gå hjem og gruble litt. Da bestemte jeg meg for å gjennomføre behandling. ET TRYGT OG HYGGELIG STED Å KOMME TIL

Malin møtte meg i resepsjonen. Først fikk jeg drikke og deilig frukt. Deretter utførte de tegninger

A fl m J h m s h d s s o

F

D ti te d g k s e m T å


på meg, før jeg ble jeg vist inn på mitt eget private rom for å skifte. BEHANDLINGEN GIKK SUPERSMIDIG

Jeg har halvlangt hår, så de barberte litt på bakhodet fordi de skulle hente ut veldig mye hår på meg, og fordi det ikke ville synes for andre siden håret mitt dekker over det. Så fikk jeg bedøvelse. Jeg kjente litt av bedøvelsen, men det var over på null komma niks. Etter det lå jeg og halvsov mens de hentet ut hår fra bakhodet. DEILIG LUNSJ OG DEL TO AV BEHANDLINGEN

Etter en pause på rommet mitt var det tid for neste og siste runde. Hårsekkene skulle settes inn igjen for å lage min nye hårlinje. Jeg lå bare og slappet av mens de holdt på. Hele behandlingen var en god opplevelse, og jeg følte meg godt tatt imot og ivaretatt gjennom hele behandlingen. Den kvinnelige legen som jobbet med meg var veldig flink til å hele tiden fortelle meg hva hun gjorde. Det bidro til at jeg følte at jeg var med på det hun gjorde. Jeg visste hele tiden hva som skjedde. KJEMPEFORNØYD OG VELDIG SPENT

Alle jeg har møtt på Masterklinikken er veldig flinke til å informere, og jeg har fått med meg masse informasjon for tiden fremover nå. Jeg har nettopp kommet hjem fra behandling, og nå må jeg være forsiktig. Jeg skal holde området fuktig hver halvtime de første tre dagene, men kan heldigvis sove gjennom natten uten å stå opp for å spraye fukt på området. FIN FØR NESTE SOMMER

Det endelige resultatet tar litt tid. Da legen skulle starte behandlingen, tenkte jeg: «er det verdt det, er det verdt det». Men da jeg så meg selv etterpå, var det med en god følelse. Jeg kan allerede se hvor fint det kommer til å bli. Det er faktisk ganske lite som skal til for å endre uttrykket og utseendet. Jeg er veldig fornøyd. Og jeg gleder meg utrolig mye til å se hvordan det blir når tiden er inne. Til sommeren kan jeg gå med hestehale uten å trekke håret ned i pannen.

NÅR KVINNER MISTER HÅR

Hårtap rammer ikke bare menn, men det rammer ulikt for kvinner og menn. Der menn får krone og kan bli helt eller delvis skallet, ser vi andre former for hårtap hos kvinner. Høye viker er den vanligste årsaken til at kvinner ønsker behandling hos oss. Andre opplever flekkvis hårtap eller tynnere hår på utsatte steder. Og mange ønsker seg en annen og ofte senket hårlinje, hvor håret rammer inn ansiktet på en finere og mer harmonisk måte. VANLIG FOR MENN. UVENTET FOR KVINNER

Å oppleve hårtap kan være tøft for både kvinner og menn. Alle kan selvsagt leve helt fint med hårtap; det er ikke farlig, og det endrer deg ikke som person. Men det gir veldig mange kvinner og menn en god følelse å trives bedre med eget speilbilde etter en hårtransplantasjon. En viktig forskjell er at menn er mer fortrolig med å miste håret fordi det skjer med flere menn, og det synes tydeligere når en mann får måne. Kvinner og menn kan være like forfengelige, men for kvinner kan det føles tøffere å miste hår, rett og slett fordi vi ikke er vant til at det skjer. HVORFOR MISTER KVINNER HÅR?

Mange kvinner opplever at hårtap kommer med overgangsalderen og hormonelle forandringer. Andre har hele livet ønsket seg en annen hårlinje enn den de møter i speilbildet. Hårtap hos kvinner skjer vanligvis på toppen av hodet og over et stort område, ikke i form av en måne, som hos menn. Gener er den avgjørende faktoren når det gjelder sannsynligheten for å oppleve hårtap, særlig hos kvinner. Andre faktorer som kan utløse hårtap er graviditet, medisiner og røyking. Det er forskjell på permanent og midlertidig hårtap. Hårtap etter graviditet utløser ikke behov for behandling, for da vil håret komme tilbake. I dag kan vi gjøre noe med hårtap for veldig mange, men ikke alle. En erfaren lege vil vurdere den enkeltes individuelle muligheter for å få håret tilbake. NÅ VELGER KVINNER BEHANDLING MOT HÅRTAP

Masterklinikken opplever økt pågang fra kvinner som ønsker å gjøre noe med hårtap, og vi får stadig flere henvendelser fra kvinner som hele livet har ønsket seg en annen hårlinje enn den de ble tildelt fra naturens side. Vi har hjulpet mange kvinner med å senke hårlinjen. Den 2. september i år gjennomførte vi behandling av Ellen Castellan. Her er første del av hennes historie. Når Ellens nye hårlinje har vokst ut, vil vi presentere resultatet. Men både Ellen og våre leger kan allerede nå se hvor fin hun vil bli om 12 måneder. HVOR MYE HÅR ER DET NORMALT Å MISTE?

Alle mister hår hver eneste dag. Det som kan se mye ut i hårbørsten, kan godt være normalt. Vi mister i gjennomsnitt 80–100 hårstrå hver dag.

08.09.2021 08:48


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTRANSPLANTASJON STEG FOR STEG Trygg, presis og diskret behandling

STEG 1 ØNSKET OM Å FÅ HÅRET TILBAKE

Ellen Castellan ønsket å behandle høye viker og få ny hårlinje. De som kommer til oss har et ønske om å gjenvinne speilbildet av den «looken» og det håret de hadde før. For Ellen var det annerledes, hun har alltid ønsket seg en lavere hårlinje. Hos oss starter ditt mål med en konsultasjon og en faglig vurdering av dine muligheter. Vi forteller hva du kan forvente av resultatet. Og du får anledning til å fortelle oss alt du har på hjertet, og stille alle spørsmålene du har om hårtransplantasjon.

STEG 2 VI TEGNER DIN HÅRLINJE

Å tegne din naturlige hårlinje er en kunst som krever lang erfaring. Hårlinjen tilpasses alder og hodeform. Legens erfaring med å gjenskape symmetri og ivareta det estetiske er avgjørende for resultatet. Det vil ikke synes for omverden at vi har omplassert hårsekker. Og din nye hårlinje skal naturlig gjenspeile den hårlinjen du hadde før du mistet håret.

STEG 3 VI ANBEFALER, DU GODKJENNER

Vi vil tegne og vise deg vår beste anbefaling basert på legens erfaring. Men det er du som har siste ord.

STEG 4 UTHENTING AV HÅRSEKKER

I første del av behandlingen henter vi ut hårsekker. Vi løsner en og en hårsekk i det øverste hudlaget. Du kjenner ingenting, og det vil ikke være synlig i området at dette er gjort – du vil opprettholde naturlig fylde bak.

STEG 5 PAUSE OG LUNSJ

I pausen serverer vi lunsj til ditt rom. Du kan spise, slappe av, se TV, bruke nett og lese ferske aviser.

masterklinikken 2021a.indd 5


STEG 6 HÅRSEKKENE SETTES TILBAKE

I andre og siste del av behandlingen setter vi hårsekkene inn igjen. Hårsekken legges ned med en IMPLANTER-penn i øverste hudlag og i samme retning og vinkel som før du mistet håret. Huden din er elastisk, slik at det ikke etterlates arr i området hårsekkene er satt ned i. Vi omplasser hårsekkene skånsomt og uten kirurgi.

VELKOMMEN TIL GRATIS KONSULTASJON HOS OSS I konsultasjonen gjør vi de faglige vurderingene av dine individuelle forutsetninger for å få ditt eget hår tilbake. Jeg har gjennomført rundt 15 000 konsultasjoner i løpet av de årene jeg har jobbet med faget. Jeg kan derfor gi deg en grundig beskrivelse av hva vi kan gjøre for deg, og hvilket resultat du kan forvente av behandlingen. Jeg har bakgrunn som frisør og har selv tatt behandlingen, og jeg kan gi deg svar på alt du lurer på om dine forutsetninger og vår behandling.

STEG 7 ETTER BEHANDLING

Når du går ut døren etter behandlingen vil du se ut som da du ankom. Det er ikke mulig for andre å se at vi har hentet ut hårsekker. Dette er kun mulig fordi vi behandler uten å barbere. Det siste vi gjør er å style håret ditt og dekke over det området som kan være litt rødt. Våre kunder reiser hjem med en forventningsfull følelse av velvære. Du kan se frem til å få håret ditt tilbake. Og vi gir deg all informasjon du trenger for hårpleie i tiden etter behandlingen, og forteller deg alt du skal gjøre for å sikre topp resultat.

I 2009 var jeg og mine kolleger i Masterklinikken med på å introdusere metoden for hårtransplantasjon i Norge. Metoden er sikker, presis og har vist svært gode resultater. Ring meg gjerne på 400 76 700 eller send meg en epost på sten@masterklinikken.no Sten Thure Eriksen, daglig leder

www.masterklinikken.no

08.09.2021 08:48


MEDLEMSFORDELER I NFVB:

Tre l øn nsom m e ti p s Ved å benytte deg av NFVBs medlemsfordeler vil du kunne redusere mange av bedriftens kostnader. Det kan også spare deg for mange timer du heller kan bruke på kundene dine. Ikke vent – sjekk ut medlemsfordelene nå!

S E F L E R E M E D L E M S F O R D E L E R PÅ

nfvb.no

78

FRISØR

3 / 2021


TEMA: MEDLEMSFORDELER

Som medlem i en aktiv bransje- og arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO-fellesskapet, har du stor bransjepolitisk påvirkning og mange attraktive medlemsfordeler. NFVB informerer om fordelene i mange kanaler, på nett og på trykk, og i direkte kommunikasjon til bedriftene. Likevel er det mange som er forbausende trege med å ta medlemsfordelene i bruk. BETYDELIGE GEVINSTER

Flere av medlemsfordelene kan gi mange tusener i besparelser, penger du kan reinvestere eller ta ut på bunnlinjen. Uansett er den samlede verdien av medlemsfordelene betydelig, uansett hvordan du regner på det. Start gjerne med følgende fordeler:

B R A N S J E T I L PA S S E T F O R S I K R I N G G J E N N O M M AT R I X I N S U R A N C E

NFVB har avtale med en forsikringsmegler som sikrer deg svært gode forsikringstilbud. Yrkesskadeforsikringen har markedets kanskje beste betingelser, og salongforsikringen har dekning tilpasset vår bransje. Se mer informasjon på matrixinsurance.no Bruk medlemsfordelen: kontakt Tonje på telefon 951 12 896 / e-post tonje@matrixinsurance.no

I N N K J Ø P S F O R D E L E R / R A B AT T E R GJENNOM NHO REISELIVS INNKJØPSKJEDE

Alle NFVBs medlemmer har rett til kostnadsfritt å bli med i denne kjeden. Dette kan bli en av bedriftens mest lønnsomme medlemsfordeler. Blant annet kan du spare mye på salongens transaksjonskostnader (ved kundenes kortbruk). Se mer informasjon på nfvb.no Bruk medlemsfordelen: kontakt Celina på telefon 482 28 165 eller e-post celina@nfvb.no

A R B E I D S G I V E R P O R TA L E N ARBINN.NO

NHO har samlet mange tjenester som forenkler din lederhverdag, og som kan spare deg for mye tid og penger. Her finner dere blant annet digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal, veiledere, sjekklister, maler, kontrakter, spørsmål og svar, nettkurs m.m. Bruk medlemsfordelen: Se nettsiden Arbinn.nho.no og opprett brukerprofil.

NFVBs administrasjonskoordinator Celina Kjøniksen hjelper deg med å bruke medlemsfordelene. Ta kontakt med henne for å komme i gang. telefon 482 28 165 eller e-post celina@nfvb.no

Spørsmål: Nøl ikke med å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller har innspill til det vi jobber med. Se kontaktinformasjonen på vår nettside.

FRISØR

3 / 2021

79


V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

FRISØR / HUDPLEIE / KOMBINASJON

∙ Bonnie & Clyde AS

Kongsvinger

∙ Cutshim Frisør og Spa AS

Svelvik

∙ Dalen Hudpleie & Velværesenter

Dalen

∙ Force of Beauty Linn Kristin Røstberg

Porsgrunn

∙ God Massasje Stoyanov

Bodø

∙ Katinka Løken Kristiansen-Bakke

Spydeberg

∙ Maiken Leonardsen AS

Oslo

∙ Martas Beauty Marta Zielinski

Vøyenenga

∙ Selinas Hudpleie AS

Froland

∙ Tittins Touch AS

Tønsberg

I dag har hele NHO-felleskapet 29544 medlemmer med totalt 587926 årsverk.

MEDLEMSBEVIS 2021/22

Alle medlemsbedrifter har fått en e-post med årets medlemsbevis, som i ulike versjoner kan printes ut som salongplakater eller brukes på bedriftens nettside og i sosiale medier. Dette erstatter det oblatet/klistremerket som tidligere ble brukt på bordskiltet. Vis dine kunder at dere er en ansvarlig bedrift og stolt NFVB-medlem.

HANDLEKRAFT + KOMMUNIKASJONSKRAFT

SPØRSMÅL OM KORONA? Koronasituasjonen er svært krevende for alle. For mange bedrifter er det en kamp for å overleve. Alle ønsker en trygg og god arbeidsplass. NFVB/NHO gir deg oppdatert informasjon. Fra NFVBs nettside nfvb.no kan du også følge lenker til aktuelle informasjonssider.

4. november arrangerer vår landsforening NHO Service og Handel en dag med et spennende program. Mange inspirerende foredragsholdere sørger for at du får en dag med godt faglig påfyll. Dagen åpner med delsesjonen Kommunikasjonskraft kl. 9.00, mens hovedsesjonen Handlekraft varer fra 12.30 til 16.30. Arrangementet er «hybrid», det vil si at du kan delta fysisk eller se det streamet. Mer informasjon får du på nhosh.no

SKAFF DEG VERDIFULL KUNNSKAP Gjennom NFVB Lederprogram, Bransjeprogrammet og ulike tilbud fra blant annet NHO kan du skaffe deg ny kunnskap og kompetanse innen mange fagområder. Gå inn på NFVBs nettside og les mer: nfvb.no/kurs-og-utvikling

80

FRISØR

3 / 2021


R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

Der hav og himmel møtes

NFVB I ALLE KANALER Følger du NFVB på Instagram og Facebook? Besøker du nfvb.no jevnlig? Har du registrert deg som mottaker av medlemsinformasjon på e-post? Gå ikke glipp av viktig og nyttig bransjeinformasjon. Bruk NFVB som kilde eller veiviser. Som medlem er du også tilknyttet et nettverk av bransjefolk. Det gir deg mange fordeler.

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M !

Jeg er en grubler. Det vil si at jeg ofte bruker litt for mye tid på å tenke over saker og ting som skjer i livet. Det kan være alt fra de nære ting, som kjæresten, barna og jobben, til pandemier, politikk og ulike verdensbegivenheter. Det er tanker jeg også tar med meg på tur, og noen ganger føles det ekstra godt å lufte alle disse tankene der himmel og hav møtes. I senere tid har jeg «oppdaget» Rakke vest, utenfor Stavern. Tidligere lå det et kystfort der, med full utsikt utover havet mellom Svenner og Tvistein fyr. Med over 90 skytestillinger, kanonplattformer og bunkerser var stedet forberedt på heftige krigshandlinger. Nå er det meste fjernet, og det er utrolig hvordan roen har senket seg over stedet. Der har jeg funnet meg en holme som innbyr til både tankeflukt og bad. Rett og slett et ideelt sted for en grubler som bruker naturopplevelser som terapi for det meste. Nå er det jo ikke jeg som har funnet stedet. Jeg har funnet en kjæreste med lokalkunnskap fra Larvik og utover mot Stavern og de fantastiske kystomgivelsene. Hun har introdusert meg for sitt paradis, som jeg også umiddelbart forelsket meg i. Det forstyrrer ikke møtet med himmel og hav at man deler den magiske opplevelsen med noen. Tvert imot. Magien forsterkes når alle sansene er våkne og svært mottakelige. Nå gleder jeg meg til å ta imot høstens og vinterens mørke og uvær der. Med vindens orkester i full skala, akkompagnert av bølger som slår hardt mot klipper, og regn som vasker svabergene. Det er nesten så jeg vil fylle en ryggsekk full med grublerier, hive de opp mot vinden, og se hvor langt de kan blåse av sted. Jeg fylles virkelig med glede bare med tanken på å stå på berget og se utover havet, horisonten og himmelen. Sommeren er over, men årstiden vi nå går inn i åpner for andre inntrykk. Jeg kan nesten ikke vente…

GLEM IKKE Å BRUKE DINE MEDLEMSFORDELER! Innkjøpsavtaler, advokattjenester, forsikringsfordeler, kompetansegivende kurs, Årets Frisør-deltakelse etc. Det lønner seg å være medlem.

Les mer om medlemsfordelene dine på

nfvb.no jarl@nfvb.no FRISØR

3 / 2021

81


Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 911 06 2 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Administrasjonskoordinator

JARL MARTIN GARDER

CELINA KJØNIKSEN

jarl@nfvb.no

celina@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Tlf: 482 28 165

o

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Svært god innkjøpsavtale 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

www.nfvb.no

82

FRISØR

3 / 2021

grønn salo


Velkommen inn i - fellesskapet!

Vi jobber for deg!

Grønn Salong og Grønn Klinikk er en frivillig ordning og arbeider for et sikkert og godt arbeidsmiljø for frisører og kosmetikere.

Co

py

rig

ht :

Zen

I Grønn Salong og Grønn Klinikk har vi fravalgt en rekke stoffer, som er lovlige å bruke i kosmetikk, blant annet stoffer som EU vurderer er sterkt eller ekstremt allergifremkallende.

z O r g an i c

NYHET

C op y

rig ht: Z en z O rg an i c

www.nfvb.no

Medlemmene av Grønn Salong og Grønn Klinikk har dermed oppnådd et arbeidsmiljø, som er trygt for både frisører og kundene deres.

SALONG SILVER TREATMENT SOM REVITALISERER NATURLIG GRÅTT HÅR. C op

Uten parfyme og alkalier som ammoniakk og MEA (ethanolamine). Består av oksidative grå pigmenter som gradvis vaskes ut, og som i likhet med vann har True Grey en pH på 7. yrig h

Frisør: Ina Hakestad Floke Ulvik Fotograf: Halat Sophie Askari

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Svært god innkjøpsavtale 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

C o p y r i ght: Ze nz

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

ic gan r O

Få mer ut av medlemskapet!

t : Z e n z O rg an i c

Les mer om Grønn Salong og Grønn Klinikk på www.groensalon.com Kontakt: Yvonne. N. Sørensen • Mobil: 91900503 • Mail: yvonne@groensalon.com

grønn salong sept-21.indd 1

02.09.2021 14:56


MAGASINET

MAGASINET FRISØR

3/ 2021 119. ÅRGANG

3/ 2021 / 119. ÅRGANG

LUKSURIØS COUTURE KOLLEKSJON MED BÆREKRAF TIGE PRODUKTER AV HØYESTE KVALITET.

REMEDY SUSTAINABLE LUXURY

En velværeopplevelse utenom det vanlige

@RANDCOBLEUNORDIC FOR MER INFORMASJON:

ÅRETS AVANT GARDE 2021 VINNER, THOMAS MØRK / TIDLØS PERFEKSJONIST SALONGPROFILERING / SLIK BYGGER DU EN STERK MERKEVARE MEDLEMSFORDELER I NFVB /TRE LØNNSOMME TIPS