Frisør 2 - 2022

Page 1

M MA AG GA AS S II N NE ET T

MA AG GA AS S II N NE ET T F FR R II S SØ ØR R M 2 // 2 20 02 22 2 // 11 2 20 0 .. Å ÅR RG GA AN NG G 2

Sa m men er vi sterkere

22 / / 22002222 112200. . ÅÅRRGGAANNGG

FOR ANDRE ÅR PÅ RAD ØNSKER VI Å HJELPE...

Det har vært en tøff periode for frisørbransjen og alle deres kunder, og dette er bakgrunnen for Wella Companys ønske om å skape en endring. Derfor ble Wella Fund opprettet, hvor frisørsalonger har muligheten til å vinne store premier. I slutten av august velger en jury ut seks salonger med geografisk spredning i Norge til semifinalen. Hovedvinneren får 1 års forbruk av Wella-produkter til en verdi opptil en halv million kroner (avhenger av størrelsen på salongen). De andre fire semifinalistene mottar 10.000 hver i Wella produkter. NOMINER NÅ! ÅÅ RR EE TT SS FF RR II SS Ø Ø RR 22 00 22 22 KK EE NN NN EE TT HH SS O O LL BB AA KK KK EE NN : :

MÅLET ER NÅDD!

nom in ere din favori tt sa long

EEI IRRI IKK TTHHOORRSSEENN, , AADDAAMM OOGG EEVVAA GGRRUUPPPPEENN // DDUU MMÅÅ TTØØRRRREE ÅÅ UUTTFFOORRDDRREE DDEEGG SSEELLVV

NOMINER NÅ! wellafund.com/no

AALLFF I INNGGEE CCLLEEVVEE--SSTTI IAANNSSEENN, , NNFFVVBB LLEEDDEERRPPRROOGGRRAAMM // VVÅÅGG ÅÅ TTAA LLEEDDEERRRROOLLLLEENN I INNTTEERRI IØØRRI INNSSPPI IRRAASSJJOONN // GGI I KKUUNNDDEENNEE NNYYEE OOPPPPLLEEVVEELLSSEERR I IMMPPUULLSSEERR // ÅÅRREETTSS FFRRI ISSØØRR VVI INNNNEERRKKOOLLLLEEKKSSJJOONNEERR


før1

etter

før1

etter

Vi jobber for deg!

før1

etter

GLANS DU KAN FØLE

color glaze

før1

Få mer ut av medlemskapet! Som medlem hos NFVB og NHO haretter du tilgang

til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon. Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Svært god innkjøpsavtale 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

www.nfvb.no

FREE OF

ANIMAL DERIVED INGREDIENTS

HÅRFARGEN SOM TAR BEGREPET GLANS TIL NYE HØYDER OG SOM GIR DEG EN LANGVARIG COLOR GLAZE • EN MODERNE HÅRFARGE MED EN DRYPPFRI FORMULA OG OPPTIL 6 UKERS HOLDBARHET* • DEN FADER TRUE TO TONE, ETTERLATER INGEN ETTERVEKST ELLER SKADE PÅ HÅRET • NULL LYSNING, NULL SKADE, NULL AMMONIAKK, NULL SILIKONER, NULL DIREKTE FARGESTOFFER

*

Hår som vaskes 3 ganger i uken. 1Håret er tidligere lysnet.


GLANS DU KAN FØLE

FREE OF

ANIMAL DERIVED INGREDIENTS

HÅRFARGEN SOM TAR BEGREPET GLANS TIL NYE HØYDER OG SOM GIR DEG EN LANGVARIG COLOR GLAZE • EN MODERNE HÅRFARGE MED EN DRYPPFRI FORMULA OG OPPTIL 6 UKERS HOLDBARHET* • DEN FADER TRUE TO TONE, ETTERLATER INGEN ETTERVEKST ELLER SKADE PÅ HÅRET • NULL LYSNING, NULL SKADE, NULL AMMONIAKK, NULL SILIKONER, NULL DIREKTE FARGESTOFFER

*

Hår som vaskes 3 ganger i uken. 1Håret er tidligere lysnet.


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Styling hår: Masa Honda


NYE Aveda Full Spectrum pleiende vegansk hårfarge. Ny unik teknologi. 100% gråhårsdekk på 30 min. Strålende glans og lang holdbarhet selv på intense rødfarger. Kreativ frihet med utvidet fargepalett. 96% naturlig ingredienser med sertifiserte økologiske planteoljer. 100% resirkulert emballasje. Produsert med 100% sol- og vindenergi.

For the love of limitless color

weareone.no


FOR MER INFO OG VAREPRØVER, TA KONTAKT MED EVERYHAIR NORGE AS: 32 81 33 00 | POST@EVERYHAIR.NO | WWW.EVERYHAIR.NO *Instrumental test etter èn gangs bruk med Blonde Savior 3-steg systemet. (Shampoo + Mask + Leave-in).


Intens gjenoppbyggende serie for porøst, ødelagt og avfarget hår. Det nye 3-steg systemet reparerer skadet hår og gjør håret 7x sterkere og med 96% mindre slitasje.*


Innhold: UTGAVE 2-2022 120. ÅRGANG

ARTIKLER 12

N M I F R I S E R I N G 2 0 2 2 / G le d e o g e n t u sias m e

16

Å R E T S F R I S Ø R 2 0 2 2 / Ma g i s ke øye b li kk

18

ÅRETS VINNERE 2022

40

Å R E T S F R I S Ø R K E N N E T H S O L B A K K E N / Målet er nådd!

44 EIRIK THORSEN, ADAM OG EVA GRUPPEN / - Du må tørre å utfordre deg selv! 48

N M FA D E K L I P P / K la ss i s k re n e ss a n s e

58

N F V B L E D E R P R O G R A M / Vå g å ta le d e rro llen!

64

N F V B P R E S I D E N T E S P E N S Æ V O L D / Fo kus på bæ rek raf t

66 FRISØRLEVERANDØRENE OG NFVB / S a m a r b e i d o m b ra n s j e u t v i kli n g o g re kr u ttering 68 ARBEIDSTILSYNET / Kundekontakt - en givende del av jobben, men også den mest krevende? 70

I N T E R I Ø R I N S P I R A S J O N / G i ku n d e n e nye opplevels er

94

N F V B L A N D S KO N F E R A N S E 2 0 2 2 / Me d fokus på utvikling

96

N F V B R E G I O N A P PA R AT E T / N e tt ve r k fo r utvikling

98

N F V B FA G S E M I N A R E R / S to r i n te re ss e for fag lig e inputs

IMPULSER Forside: Hår: Kenneth Solbakken Foto: Stian Foss Innholdsside: Hår: Thomas Mørk Foto: Magnus Nordstrand

8

FRISØR

2 / 2022

22

ÅRETS FRISØR 2022 - VINNERBILDENE

FASTE SPALTER 9

Sig nert

10

Le deren

74

Ins ide

84

Pro duktm ix

92

Hvis j eg f ik k velg e. . .

100

N F VB info

101

Redaktørens lille inns pill


Denne utgaven av FRISØR er i stor grad en hyllest til bransjens dedikerte fagutøvere. Det er vanskelig å fange energi på trykk, men jeg tror likevel at du merker at bildene fra NM og Årets Frisør gjør noe med deg. Vi har også intervjuet to av bransjens stjerner, Kenneth Solbakken og Eirik Thorsen. De lever faget. Jeg håper alle som leser FRISØR føler en egen glede over å være en del av en bransje som gløder, der både kreativitet og nerdete detaljfokus skaper uttrykk som du bare må elske.

REDAKTØR JARL GARDER

President Espen Sævold oppsummerer i sin leder både bransjehelgen i mars og hva NFVBs arbeid går ut på. Vi skal skape fremtidsrettede arbeidsplasser, der alle stortrives med jobben, kollegaene og kundene. Dette krever bevissthet om de mekanismer som skaper dette. Det krever nemlig planlegging, tilrettelegging og innsats. «Det er itjnå som kjem tå seg sjøl». Magasinet FRISØR leses til inspirasjon og glede. Det er noe av det viktigste vi kan by på. I en stadig mer digital verden øker opplevelsen av å kunne sette seg ned med et magasin, og føle at du stresser litt ned mens du blar deg gjennom store og små bransjesaker. Det synker litt mer inn, og du rekker å gjøre deg noen tanker om det du leser. Når det er sagt, så vil jeg gjerne gjøre oppmerksom på NFVBs digitale flater. Nettsiden, Instagram, Facebook og TikTok leses og brukes ulikt. Vi prøver å ha et godt samspill mel­ lom disse kommunikasjonskanalene, og håper også vi fanger opp ulike «mediebrukere». De levende bildene fra NM og prisfesten gjenforteller magien rundt disse begivenhetene på en helt annen måte enn papirformatet kan formidle. Når du nå sitter med FRISØR i hånden, så hold fast i det mens du løfter blikket og setter deg noen mål for hvordan du skal bli en litt bedre fagutøver, en litt bedre leder/medarbei­ der og hvordan du skal gi kundene en litt bedre salongopplevelse, som inkluderer at de øker gjenbesøket og bestiller mer fra «salongmenyen». I et gammelt kinesisk visdomsord heter det at en reise på tusen mil begynner med ett skritt. Begynn på reisen allerede nå. Ha en riktig god tur! Med ønske om inspirerende lesning

RKET TRY K ME

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

79

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

PR

IN

03

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

TM

4

1

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

MIL JØ

de?

signert:

Magiske øyeblikk fra en fantastisk reise

E DIA – 20

FRISØR

2 / 2022

9


leder: PRESIDENT ESPEN SÆVOLD

Positiv energi og gjennomføringskraft Det var en spennende bransjehelg NFVB hadde i mars. Landskonferanse, norgesmesterskap, seminarer og ikke minst den store prisfesten, bransjens desidert største sosiale begivenhet. Selv om helgen i mars for lengst er historie er det veldig mye vi tar med oss på veien videre. NFVBs mangesidige arbeid må ses i sammenheng. Vi samler og bygger bransjekraft. Først et lite tilbakeblikk på landskonferansen. Det var positivt med så godt oppmøte, og herlig å møte så mange som virkelig engasjerer seg i bransjens utvikling. Årets konferanse hadde en stram regi, og vår hensikt var først og fremst å vise at «Nå skjer det». Noen savnet selvfølgelig gruppearbeidene vi har pleid å ha, men for meg og alle i styret var det nå viktig å vise at NFVB er på rett kurs og gjennomfører etter den vedtatte strategien. Innspill og spørsmål vi ikke rakk å svare ut på landskonferansen ble tatt med videre og blant annet tatt opp på det digitale medlemsmøtet i mai. Årets norgesmesterskap var også en positiv opplevelse. Rart å tenke på at forrige NM i The Hub var i 2019 – for tre år siden! Selv om vi har mistet litt kontinuitet, så var det en veldig god gjennom­ føring. Arenaen var perfekt rigget, og passe intim så du følte energien på konkurransearenaen. Samtidig kunne du besøke leverandørstands rundt arenaen, og treffe mange bransjekollegaer. Det virket som publikum koste seg. NFVB har nå sterkt fokus på rekruttering til faget. Konkurranser skaper positiv oppmerksomhet, og stimulerer til faglig fordypning. Skoledeltakelsen i år lover godt for fortsettelsen. Spennende også med konkurranse mellom opplæringskontor. Vi må kapre ungdommens interesse og energi, og sikre oss at fremtidens arbeidskraft kommer godt i gang i våre fag. Prisfesten har for lengst etablert seg som «legendarisk». Når vi i år igjen kunne dekke på til over 700 personer i festsalen på The Hub, og med jubel og fanfarer hylle de som virkelig viser faglig dedikasjon, får jeg en enorm tro på bransjens fremtid. Fantastiske arbeid blir heiet frem av bran­ sjekolleger, og det er ingen tvil om at dette gjør noe med alle som er til stede. Dette er noe man vil være en del av! Ved nyttår gikk startskuddet for NFVBs nye regionsatsning. Dedikerte og sterkt engasjerte per­ soner i hvert fylke tar ansvar for at NFVBs målsetninger går fra plan til praksis. Styrking av kontakt med NHOs regionkontor er blant oppgavene, og samarbeid med skoler og opplæringskontor for å nå ut til kommende generasjon yrkesutøvere står høyt på agendaen. Mange av våre lokale laug har lang tradisjon for å ha gode møteplasser, og samspillet mellom laug og regionansvarlige kan skape gode synergier for bransjeutvikling. Vi har et godt rammeverk vi kan bygge på. NFVB er rigget for fremtiden, men mye innsats må legges inn for å nå de målene vi har satt oss. Vi må bruke erfaringer og være uredde for nytenkning. Vi må også være uredde for å innrømme feil, men heller bruke disse for å sette ny kurs. Bærekraft kommer mer og mer som noe man naturlig bygger inn i alle valg og prioriteringer. Det er snakk om en holdning, en levemåte for å ta ansvar for fremtiden. FNs bærekraftsmål omhandler også å skape gode og trygge arbeidsplasser som folk trives i. Bærekraftsmål er også vurderingskriterium i NFVBs bedriftskonkurranse. Årets Frisørbedrift/konsern og Årets Hudpleie­ bedrift har satt bærekraftsmål. Jeg viser også til egen artikkel om bærekraft i dette magasinet. Sommeren er også tid for å samle krefter etter en hektisk og krevende høst/vinter. Selv skal jeg feriere både spartansk og med full komfort, men den største gleden og luksusen er å være med familie og venner. Jeg føler meg heldig og privilegert som kan dette. Gleder meg til å jobbe sammen med deg for å sette fremtidens bransjestandard. Jeg ønsker deg en fantastisk fin sommer!

10

FRISØR

2 / 2022

hig


THE BIG BANG of nordic hairdressing craftmanship

DESTINATION

HIGHLIGHTS Untangle Trends. Get intspired. Mingle successfully.

Book now!

DESTINATION HIGHLIGHTS NORDIC XPO 2022

Be inspired by the latest trends, enjoy the biggest stars in the industry and mingle with fun colleagues for 48 hours! ★ Seminars ★ Look & Learn ★ Shows

★ Exhibitions ★ And parties, of course!

★ Price: SEK 600 a day, SEK 1,100 for two

highlights.frisor.se

Arranged by Frisörföretagarna

23-24 SEPTEMBER

ARLANDASTAD SWEDEN


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

NM I FRISERING 2022:

Glede og entusiasme Konkurransefrisering gjør noe med frisørene. Det skapes en helt egen energi og nerve man sjelden opplever i salonghverdagen. NM i frisering er en viktig arena for fagutøvere som vil «leve faget». T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R FOTO: BILDENE ER HENTE T FRA VIDEO VED JAN ALMÅS O G THOMAS AUKE

Fjorårets NM var digital, det vil si en fotokonkurranse på linje med Årets Frisør. I 2020 ble NM helt koronaavlyst. Det var derfor en stor glede å igjen se en livekonkurranse, og oppleve nerven og kon-

sentrasjonen blant deltakerne på konkurransearenaen. Vi krysser fingrene for at NM nå virkelig er i gang igjen etter koronaen. Vi trenger kontinuitet, for dette er også en arena som synliggjør faget, som

SE VIDEO FRA NM I FRISERING 2022 PÅ N F V B S S O M E . 12

FRISØR

2 / 2022

igjen er viktig for rekrutteringen. Glede og entusiasme for yrket er hva som virkelig betyr noe.


NM 2022 GLIMT FRA NM I FRISERING

S E V I D E O F R A N M I F R I S E R I N G 2022 PÅ N F V B S S O M E . FRISØR

2 / 2022

13


Tre generasjoner.

NM 2022 GLIMT FRA NM I FRISERING

14

FRISØR

2 / 2022


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

NM 2022 GLIMT FRA NM I FRISERING

S E V I D E O F R A N M I F R I S E R I N G 2022 PÅ N F V B S S O M E . FRISØR

2 / 2022

15


PR ISF ESTE N

2022

Ma g i ske øyeb l i k k

ÅRETS INFLUENCER: Maiken Leonardsen Jensen

ÅRETS KREATIVE TEAM: Adam og Eva Gruppen

ÅRETS KOLORIST: Ingrid Fossum, Coma Frisør

ÅRETS LÆRLING: Andreas Trondsen, Coma Frisør


ÅRETS FRISØR, REGION 3: Anita Wæraas, Tiur Frisør

ÅRETS FRISØR 2022:

Kenneth Solbakken, Blow Hairdressing

ÅRETS FRISØR, REGION 2: Karoline Malene Fotland, Adam og Eva Lagunen

ÅRETS FRISØRBEDRIFT: Modern Design Tønsberg AS

ÅRETS FRISØR, REGION 4 / ÅRETS HERREFRISØR / ÅRETS AVANT GARDE: Thomas Mørk, Novoo

ÅRETS FRISØRKONSERN: Frisørkjeden Tango Norge AS HEDERSPRISEN: Anne Mari Halsan

S E V I D E O F R A P R I S F E S T E N 2022 PÅ N F V B S S O M E .


ÅRETS VINNERE 2022 FOTOKATEGORIENE

NORGESMESTERSKAPENE

ÅRETS FRISØR 2022:

NORGESMESTER DAMEFRISYRE TEKNISK: → Maria Bak Sørensen, PÅHÅRET Huseby

ÅRETS FRISØR, REGION 1: → Kenneth Solbakken, Blow Hairdressing

NORGESMESTER DAMEFRISYRE MOTE: → Leif Anders Øverland, Mozart dame & herrefrisør

ÅRETS FRISØR, REGION 2: → Karoline Malene Fotland, Adam og Eva Lagunen

NORGESMESTER HERREFRISYRE FADE: → Mohammed Ziad, Tom Wolf

→ Kenneth Solbakken, Blow Hairdressing

ÅRETS FRISØR, REGION 3: → Anita Wæraas, Tiur Frisør ÅRETS FRISØR, REGION 4: → Thomas Mørk, Novoo ÅRETS HERREFRISØR: → Thomas Mørk, Novoo ÅRETS AVANT GARDE: → Thomas Mørk, Novoo

NORGESMESTER HUDPLEIE: → May-Liss Westermann, 7. Himmel VINNER DAMEFRISYRE KREATIV FARGE: → Eline Henriksen, Petite Frisørene VINNER SKOLEKONKURRANSEN PIVOT POINT CUP: → Lørenskog vgs. VINNER NM OPPLÆRINGSKONTOR: → ODH Vestfold og Telemark

ÅRETS KOLORIST: → Ingrid Fossum, Coma Frisør ÅRETS LÆRLING: → Andreas Trondsen, Coma Frisør ÅRETS KREATIVE TEAM: → Adam og Eva Gruppen

BEDRIFTSPRISENE ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT: → Fab Lounge AS ÅRETS FRISØRBEDRIFT: → Modern Design Tønsberg AS ÅRETS FRISØRKONSERN: → Frisørkjeden Tango Norge AS

SPESIALPRISENE ÅRETS INFLUENCER: → Maiken Leonardsen Jensen HEDERSPRISEN: → Anne Mari Halsan S E V I D E O F R A N M O G P R I S F E S T E N 2 02 2 PÅ N F V B S S O M E .

18

FRISØR

2 / 2022


PRISFESTEN ARRANGERES AV NFVB I SAMARBEID MED FRISØRLEVERANDØRENES FORENING

Crafted by

FRISØR

2 / 2022

19


el

ANNONSØRINNHOLD

E l i s a J e r o n i m a S m e s t a d , S e n i o r E d u c a t o r L’ O r é a l P P D :

Metal DX

tar markedet med storm - Erfaringen ett år etter lanseringen av L’Oréal Professionnel Metal DX er enestående. Tusenvis av frisører og kunder over hele verden har testet Metal DX og responsen har vært overveldende positiv, både fra frisører og salongenes kunder, oppsummerer Elisa Jeronima Smestad. - Vi opplever at frisørene føler seg tryggere før- og under en kjemisk behandling, fordi Metal DX reduserer brekkasje med hele 87%. Frisørene merker også stor endring i fargeresultatene ved bruk av Metal DX før en kjemisk behandling. De opplever at fargene blir jevnere og at blekeresultatene blir blanke, klare og at håret styrkes. Hver enkelt frisør opplever seg som mer profesjonell, noe som øker selvtilliten og hever kvaliteten til salongen, sier Elisa Jeronima Smestad. Kundene elsker Metal DX Men det er ikke bare frisørene som lar seg begeistre av Metal DX. - Vår erfaring er at sluttforbrukerne opplever en stor endring i styrke og glans. De nyter salongbesøket, istedenfor å bekymre seg for eventuelle skader under behandlingene, sier Elisa. - Kundene kan vedlikeholde de flotte resultatene hjemme med den rensende kremen og beskyttelsesmasken for å rengjøre og beskytte håret, samt opprettholde fargen.

Banebrytende innovasjon Alle vet at det er metall i håret og at det skaper risiko for skade, samtidig som det påvirker fargeresultatet negativt. Problemet er IKKE metallet som har hopet seg opp på fibrenes overflate, men metallpartiklene INNE i fibrene. Nivået på metall i håret varierer, avhengig av hårets porøsitet og vannkvaliteten der vi bor. For eksempel har 26% av mennesker i New York for høyt metallnivå, 58% i Paris og 48% i Mumbai. Dette er IKKE et problem for folks helse. Imidlertid er det en reell risiko under farging, balayage, eller bleking. Selve hjertet i Metal DX, som inkluderer ni patentsøkte tekniske løsninger, er Glicoamine. Dette molekylet er lite nok til å trenge inn i håret, nøytralisere metall og rense håret. Fordi formelen trenger inn i fibrene er fargeresultatet renere, samtidig som håret blir mer glansfullt. Kompatibel Metal DX er kompatibel med ALLE farge- og blekemerker. Metal DX er den profesjonelle garantien for alle farge-, balayage- og blekebehandlinger.

Senior Educator

Elisa Jeronima Smestad

Senior Educator Elisa Jeronima Smestad, L’Oréal PPD påpeker at Metal DX er veldig enkel å ta i bruk. – Metal DX og rutinene er nå godt implementert i frisørenes hverdag, og erfaringene er så gode at vi håper flere vil la seg friste til å prøve ut konseptet.


Metal DX inkluderer både profesjonelle salongbehandlinger og produkter for hjemmepleie. Det er viktig at man bruker produktene i henhold til Metal DX protokoller for å oppnå best mulige resultater.

Jelena Holen, Senior Technical Director Escape Hairdressing:

Kundene elsker resultatet! - Jeg elsker Metal DX serien, og bruker produktene hver dag i diverse salong-behandlinger, fra enkel farge, til blondering, balayager og striper. Det er en fantastisk teknisk produktserie, som gjør min jobb lettere, tryggere og ikke minst mer profesjonell, sier Jelena Holden, og legger til følgende; - Ikke minst er det avgjørende at kundene elsker håret sitt etter bruk av Metal DX runden i salongen. Fargene blir klarere, håret blir mykere og slitasjen reduseres som følge av at metaller fjernes fra håret. Dette er noe både kunden og jeg som frisør setter veldig pris på.

,

Tre trinn Metal DX inkluderer en tre-trinns behandling

→ Trinn1:

En forbehandling for å nøytralisere metall før hvilken som helst farge-, balayageeller blekebehandling.

→ Trinn2:

En rensende krem for å rengjøre håret etter behandlingen.

→ Trinn 3:

Beskyttende pleie for å unngå at nye partikler kommer tilbake.

Senior Technical Director, Escape Hairdressing

Jelena Holden

Jelena H


VINNER

ÅR E T S F R I S Ø R REGION 1/ ÅR E T S F R I S Ø R 2 0 2 2 Juryens begrunnelse: En velkomponert kolleksjon, der ulike frisyrer fremheves av farger, lyssetting, modeller og et kult uttrykk. Dette er frisørkunst.

KENNETH SOLBAKKEN

BLOW AS

FOTO: STIAN FOSS

22

FRISØR

2 / 2022


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

ÅR E TS F R I S Ø R 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

ÅRETS INFLUENCER 2022

FRISØR

2 / 2022

23


NOMINERTE

ÅRETS FRISØR - REGION 2

VINNER

ÅR E T S F R I S Ø R REGION 2 Juryens begrunnelse: Vi liker kombinasjonen av retro i en ny tolkning. Det kan være litt enten/eller om man liker det, men det er uansett et oppsiktsvekkende innslag i mengden.

24

FRISØR

2 / 2022

KAROLINE MALENE FOTLAND

A D A M O G E VA L A G U N E N / L E K V E N N I L S E N A S FOTO: HENRY TORSVIK


FRISØR

2 / 2022

25


VINNER

ÅR E T S F R I S Ø R REGION 3 Juryens begrunnelse: Vi elsker uttrykket i denne kolleksjonen. Klippen fremhever fargene, eller omvendt. Her er frisøren bevisst sine virkemidler for å løfte frem frisyrearbeidene.

26

FRISØR

2 / 2022

A N I TA WÆ R A A S

TIUR FRISØR AS F O T O : H ÅVA R D S C H E I


FRISØR

2 / 2022

27


VINNER

ÅR E T S F R I S Ø R REGION 4 Juryens begrunnelse:

THOMAS MØRK

NOVOO / MØRK AS

Her leker frisøren, og du får lyst til å være med på leken. Modellen fanger oppmerksomheten din, med et uttrykk som forteller en historie du vil høre.

28

FRISØR

2 / 2022

FOTO: MAGNUS NORDSTRAND


FRISØR

2 / 2022

29


VINNER

ÅRETS HERREFRISØR Juryens begrunnelse: Kult, tøft, frekt. Stylingen skaper mannen, der klippen lager grunnlaget for de kreative muligheter. Enkelt, vanskelig, genialt.

30

FRISØR

2 / 2022

THOMAS MØRK

NOVOO / MØRK AS FOTO: MAGNUS NORDSTRAND


FRISØR

2 / 2022

31


VINNER

ÅR E T S AV A N T G A R D E THOMAS MØRK

Juryens begrunnelse: Avant Garde kategorien handler om å bruke fantasi, leke seg frem til et uventet uttrykk. Det handler om kreativitet der alle frisørfaglige virkemidler er lov. Vi ser at her er det en fagets kunstner i aksjon.

32

FRISØR

2 / 2022

NOVOO / MØRK AS

T E K S T: M A G N U S N O R D S T R A N D


FRISØR

2 / 2022

33


VINNER

ÅR E T S K O LO R I S T INGRID FOSSUM

COMA AS

FOTO: JULIE MAI WISE TH

Juryens begrunnelse: Vi elsker denne kategorien, som er en eksplosjon av fargeglede. Vinneren viser med sine før/etter-bilder hvordan en kolorist utgjør en forskjell for å få frem livets fargepallett.

34

FRISØR

2 / 2022


FRISØR

2 / 2022

35


VINNER

Å R E T S LÆ R L I N G ANDREAS TRONDSEN

COMA AS

FOTO: HANNE HASSELBERG

Juryens begrunnelse: Vi er imponert av at dette er lærlingarbeider. Hele kolleksjonen gjenspeiler et bevisst og gjennomtenkt arbeid, utført med faglig presisjon, formidlet til inspirasjon og glede for både frisører og kunder.

36

FRISØR

2 / 2022


FRISØR

2 / 2022

37


VINNER

ÅR E T S K R E AT I V E T E A M T E A M A D A M O G E VA G R U P P E N A S FOTO: CHAI SAEIDI

Juryens begrunnelse: Bredden i kolleksjonen viser også teamets faglige rammer, eller kanskje vi skal si mangel på dette. Her vises kreativitet og faglig ekspertise gjennom uttrykk som fanger deg fra første øyeblikk.

38

FRISØR

2 / 2022


FRISØR

2 / 2022

39


NOMINERTE

ÅRETS KREATIVE TEAM Å R E TS FR I S ØR 2 0 2 2

ÅRETS INFLUENCER 2022

HEDERS PR ISEN

ÅRETS H ÅRETS ÅRETS

ÅRETS

40

FRISØR

2 / 2022


TEMA: ÅRETS FRISØR 2022

And the winner is… Kenneth Solbakken!

ÅRETS FRISØR KENNETH SOLBAKKEN:

M å l et e r n å d d ! - Det er fantastisk morsomt å vinne prisen Årets Frisør nok en gang. Jeg legger ned mye arbeid i kolleksjonene, og er veldig glad for at juryen forstod og anerkjente denne kolleksjonen, smiler Årets Frisør 2022 Kenneth Solbakken fra Blow Hairdressing i Trondheim. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D F O T O : K L I P P F R A V I D E O AV J A N A L M Å S O G T H O M A S A U K E

- Jeg er fryktelig glad i hår. Det er noe som alltid inspirerer meg, og jeg er genuint opptatt av å utvikle nye uttrykk. Jeg satte meg tidlig i karrieren et mål om å prøve å oppnå 15 priser i Årets Frisør sammenheng. Med de to prisene jeg ble hedret med nå i 2022, har jeg greid å få 16 priser til sammen. Det har vært en artig, lærerik og innholdsrik reise. Jeg er vel å betrakte som en veteran i konkurransen, smiler Kenneth, som denne gangen var spesielt fornøyd med å bli Årets Frisør 2022 i skarp konkurranse med bransjens toppstylister. - Dette er planlagt å bli siste gang jeg deltar, så det ga et ekstra kick å runde av med å vinne Årets Frisør for fjerde gang nå i 2022. NYE PLANER OG EGEN PRODUKTSERIE

Kenneth røper at han akkurat nå jobber med å utvikle en egen hårpleie- og stylingserie. - Planene fremover er å bruke mer krefter på å utvikle Blow Hairdressing i Trondheim, som jeg startet i 2006. Vi er ni dedikerte frisører og hårstylister, så det krever at man er hands-on. Men jeg har også jobbet i cirka tre år med hårpleie- og styling­serien

NUMI, som nå mest sannsynlig blir lansert på senhøsten. Der er reisen og historien min sentral. - Dette har jeg jobbet med sammen med min gode venn Stian Støp i HUFS. Jeg gleder meg til å utvikle dette konseptet videre, sier Kenneth. L O N D O N , PA R I S , M I L A N O, N E W Y O R K

- Det blir nok også å bruke mer tid og energi på å bli en bedre hårstylist. Dette vil jeg jobbe med fremover, så det blir noe reising med visninger og show i inn- og utland. Det er alltid inspirerende å stå på scenen. Jeg har to barn, på henholdsvis 11 og 18 år. Det går lettere å gjøre dette nå, enn da de var mindre. Man må ta vare på familielivet midt oppe i det hele, sier Kenneth, som har vært mye på reisefot som ettertraktet hårstylist. Det har blitt mye jobb gjennom årene, med pendling mellom London, Paris, Milano og New York i forbindelse med Fashion Week, engasjement i TV- og magasinproduksjoner og ikke minst i konkurranser. Han kan for eksempel skilte med 5 NM gull i frisering, i tillegg til alle kolleksjonene som er utviklet for konkurransen Årets Frisør.

FRISØR

2 / 2022

41


TEMA: ÅRETS FRISØR 2022

Gullrekka komplett. Etter å ha blitt kåret til Årets Frisør fire ganger, har Kenneth nådd sitt mål. – Jeg er målbevisst og drev på med konkurransefrisering til jeg sikret meg fem NM-gull. Det var mitt mål, og da satte jeg strek. Nå har jeg blitt kåret til Årets Frisør fire ganger, og da er også dette målet nådd. Så fremover vil jeg jobbe med å utvikle teamet i Blow Hairdressing og gjøre andre aktiviteter.

KONKURRANSEMENNESKE TIL FINGERSPISSENE

Det var slett ikke opplagt at Kenneth Solbakken skulle bli et navn å legge merke til i frisørverdenen. Han er adoptert fra Sør-Korea, og vokste opp med sine fosterforeldre i en liten bygd utenfor Trondheim. Men med Trondheim som base har han nådd ut og etablert et navn langt utover Norges grenser. - I tillegg til at jeg er genuint opptatt av hår, har nok konkurranseinstinktet drevet meg frem og videre i karrieren. Jeg har perfeksjonert tekniske ferdigheter gjennom mange år med konkurransefrisering, og fått utløp for mine kreative sider ved å kreere uttrykk gjennom billedkolleksjoner med min egen signatur. Hvis du leverer med høy kvalitet, og er villig til å jobbe mye, vil du bli lagt merke til. Det er ikke verre enn det. - Det at jeg har fått mulighet til å jobbe internasjonalt med Fashion Week, tror jeg har sammenheng med at jeg har vært i stand til å levere på et høyt nivå med et forutsigbart resultat. På spørsmål om han fra tid til annen har følt at Trondheim har vært for lite, mener Kenneth at det ikke har noen betydning hvor du er bosatt eller lokalisert. - Det hadde ikke betydd noe for meg å flytte fra Trondheim til Oslo, så det har ikke vært et tema.

42

FRISØR

2 / 2022

Delvis av familiære grunner, men jeg ville nok heller flyttet til New York, hvis det hadde fristet å jobbe i et internasjonalt miljø. Men jeg stortrives i Trondheim, med det flinke teamet rundt meg i Blow Hairdressing. Så her har jeg tenkt til å bli, sier Kenneth. S I G N AT U R K O L L E K S J O N

Vinnerkolleksjonen bærer umiskjennelig Kenneth Solbakkens signatur. - Det er mye av meg i kolleksjonen. Jeg hadde lyst til å lage en 1990ish-look. Det var utgangspunktet. Så har jeg jobbet ut fra dette, med sikte på å skape et interessant, kult uttrykk. Valg av modeller, farger, make-up, klipp og styling bygger uttrykket, som jeg er glad falt i smak hos juryen. - Men jeg må trekke frem samarbeidet med fotograf Stian Foss. Vi har jobbet sammen i over 20 år, og han har blitt en veldig god venn. Jeg mener han er Norges beste fashionfotograf, og han jobber over hele verden. Vi har hatt et fint samspill, og man er helt avhengig av å jobbe med en fotograf som greier å løfte resultatet og gi det den følelsen man ønsker å uttrykke og for å realisere ideene på et høyt nivå. - Jeg må også trekke frem make-up artist Sølvi Strifeldt. Hun har vært med på de siste kolleksjonene, og utfyller Stian og meg med både kreativitet og dedikasjon. Med disse to på laget mener jeg


TEMA: ÅRETS FRISØR 2022

BLOW HAIRDRESSING / BLOW AS

Team Blow består av ni personer/frisører/hårstylister. – Det som kjennetegner alle personene i teamet er dedikasjon, perfeksjon og rett og slett personer som er hel ved. Vi må fremme et høyt faglig nivå, og vi har bygget et utrolig godt miljø, der vi alle ønsker det beste for hverandre. Og for noen vil jeg nok fungere som en mentor i forhold til fotokonkurransen Årets Frisør, fremholder Kenneth Solbakken (46). – Jeg har ansatt en daglig leder, Trine Eidem, og selv har jeg tittelen Art Director. Det er uttrykk for at jeg gjerne vil vie meg til det kreative og kunstneriske, og jobbe med kunder. Da er det bra å ha en administrator som tar seg av den daglige driften, sier Kenneth Solbakken.

at jeg har de to beste jeg kunne jobbe med. Vi har en utrolig fin kjemi og deler målsettingen om å lage stadig bedre kolleksjoner. - Stylist i årets kolleksjon er Ingrid Bremseth, som er en talentfull elev på en design og stylistlinje. Vi har alltid plukket nye stylister til hver kolleksjon, fordi vi alltid vil ha nye inputs, avrunder Kenneth.

ÅRETS FRISØR

2004

ÅRETS FRISØR

2011

ÅRETS FRISØR

2014 FRISØRKUNST

Vinnerkolleksjonen kan du se annet sted i magasinet, men juryens uttalelse kan gjentas her: - En velkomponert kolleksjon, der ulike frisyrer fremheves av farger, lyssetting, modeller og et kult uttrykk. Dette er frisørkunst.

Hår/farge: Kenneth Solbakken Styling: Ingrid Bremseth Make-up: Sølvi Strifeldt Foto: Stian Foss

ÅRETS FRISØR

2022

SE VIDEO FRA PRISFESTEN 2022 PÅ N F V B S S O M E .

FRISØR

2 / 2022

43


T E M A : Å R E T S K R E AT I V E T E A M

EIRIK THORSEN, ADAM OG EVA GRUPPEN AS:

- Du må tørre å utfordre deg selv

- Det var selvsagt hyggelig at våre arbeider ble verdsatt av juryen og at akademiteamet i Adam og Eva Gruppen ble kåret til Årets Kreative Team 2022. Jeg vil i denne forbindelse takke alle de involverte, som i sum bidro til å realisere uttrykkene og sikre oss denne prisen, smiler kreativ leder Eirik Thorsen. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D F O T O : B J Ø R N K O L L E R U D , A D A M O G E VA G R U P P E N O G K L I P P F R A V I D E O AV J A N A L M Å S O G T H O M A S A U K E

- Jeg har vært med i så mange år med egne arbeider, så det har vært inspirerende å bygge opp et team med talenter, som kan bidra til å komme med og realisere nye ideer. Det har gitt meg et nytt blikk på hva som er mulig å få til. Jeg er redd for å falle inn i et mønster, og vi gjorde derfor ting på en helt annen måte enn i fjor, da vi også vant denne prisen, sier Eirik. Han legger til at det var et bredt sammensatt team

44

FRISØR

2 / 2022

som sto bak årets vinnerkolleksjon, med akademiartister, assistenter og andre kreative personer som hadde en finger med i spillet. - Totalt var åtte av akademiets artister involvert, i tillegg til Inger Lise Moa på make-up og organisator Oddmund Olsen. Jeg lagde grunnplanen for uttrykkene, og fungerte som kreativ «dirigent», mens det ble opp til teamets medlemmer å falle inn i sin rolle i orkesteret og realisere sin del av helheten.


T E M A : Å R E T S K R E AT I V E T E A M

Prisen for Årets Kreative Team gikk til Team Adam og Eva Gruppen. Glade prisvinnere kunne juble på scenen foran over 700 bransjekolleger.

Artistene jobbet to-og-to på hvert sitt bilde av de til sammen fire bildene i kolleksjonen. Dette var en ny måte å jobbe på for oss i fotokonkurransen, men det fungerte godt, forteller Eirik Thorsen. - Jeg har coachet akademiteamet gjennom prosessen, og håper jeg har gitt mitt bidrag til å inspirere teamets medlemmer til å bryte grenser og finne sin egen stemme. Det er rett og slett gøy å bidra til å utvikle våre sterke faglige talenter, legger han til. PERFEKT U-PERFEKSJON

Denne gangen var Eirik lenge i tenkeboksen for å utvikle en konseptuell idé. - Utgangspunktet for håret i serien var «anti gravity», altså at håret beveger seg mot naturlig fallretning, og for selve bildene ønsket vi et røft og ekte uttrykk. Da jeg, etter å ha gjort en del research på sosiale medier, fant arbeidene til up-and-coming fotograf Chai Saedi, falt brikkene på plass. Chai hadde den følelsen i arbeidene som jeg så etter.

Ikke minst det at hen jobber analogt, var interessant. Jeg har selv tidligere jobbet analogt, og vet hvor høy presisjonsgrad man må ha for å få til en fotoshoot som sitter. Så denne gangen hadde jeg lyst til å lage en kontrast til polerte, digitalt bearbeidede bilder som man ofte ser i fotokonkurranser. What-you-see-is-what-you-get var masterplanen i planleggingen og gjennomføringen av fotoshooten. Eksempelvis holdt vi bare en gjennomsiktig oransje folie foran kamera for å skape uttrykket på det første bildet. Selv synes jeg det ble effektfullt på en interessant måte. Kolleksjonen er dristig i den forstand at man risikerte at juryen ikke ville forstå ideen bak, men Eirik valgte å se bort fra dette. - Det viktigste var å kreere noe jeg selv og teamet var fornøyd med, uavhengig av juryens betraktninger om hva som er «stygt» eller «pent». Jeg har heller ingen problemer med å skjønne at folk ikke forstår bildene, og stiller spørsmål om de synes dette er «vakkert». For vår del er det viktigste at folk får

JURYEN UTTALER: Bredden i kolleksjonen viser også teamets faglige rammer, eller skal vi si mangel på dette. Her vises kreativitet og faglig ekspertise gjennom uttrykk som fargevalg fra første øyeblikk. Juryen bestod av: Tina Farey, England, Cos Sakkas, England og Huub Eysink, Nederland

FRISØR

2 / 2022

45


THE WINNING TEAM

Her er teamet bak vinnerkolleksjonen. Kreativ leder: Eirik Thorsen AD: Oddmund Olsen Frisører: Hårassistent: Maria Skjønberg Sminke: Inger Lise Moa Sminke assistent: Marte Larsen Styling: Maria Fuhre/Pudder Agency Foto: Chai Saedi Natalie Beckford + Daniel Steien

46

FRISØR

2 / 2022

Maya Stark Tonje B. Dahlen Hege Stenseth + Natalie Inkinen + Stian L. Hernes + Anne Lise Dale


T E M A : Å R E T S K R E AT I V E T E A M

Jeg vil absolutt oppfordre alle salonger som har lyst til å gå sammen om å j o b b e f r e m ko l l e k s j o n e r. V i t r e n g e r å v i s e b r e d d e n i d e t s o m f o r e g å r i b r a n s j e n .

følelser, det være seg positive eller negative, når de ser kolleksjonen. Alternativet er likegyldighet, og det vil vi for enhver pris unngå med våre uttrykk. Men det er selvsagt utrolig hyggelig at juryen for­ stod konseptet og valgte å kåre oss til Årets Krea­ tive Team 2022. M O D E L L E R I A L L E F O R M AT E R

Det har vært en interessant utvikling i de siste årene når det gjelder modeller. Variasjon i former og look bryter med den tradisjonelle oppfatningen om at modeller må ha et klassisk beauty-ansikt, være minst 178 cm høye og veie minst mulig. - Ja, her har det skjedd mye i den senere tiden. Vi bruker masse forskjellige modeller på visninger og kampanjer. Det er gøy og tidsriktig å vise mangfol­ det. Det er ikke lenger nødvendigvis størrelse 36 og høyde 180 cm som er idealet, for å si det sånn. På foto-shooten brukte vi både modeller vi har jobbet med på andre oppdrag, og noen nye. Felles for dem var at de passet til å løfte frem våre uttrykk, både i hvert enkelt bilde og som en helhetlig kolleksjon, sier Eirik. SALONGSTØRRELSE IKKE AV G J Ø R E N D E

Adam og Eva Gruppens samlede ressurser er kraftfulle. Det ble hele 13 nominasjoner i fotokon­ kurransens ulike kategorier totalt. Men Eirik mener ingen bør la seg skremme av det, spesielt ikke når det gjelder å delta i kategorien Årets Kreative Team. - Er man en salong med tre kreative personer, så er man et team. Størrelsen på salongen og antall ansatte betyr ikke all verden. Eksempelvis ble også Adam og Eva Lagunen/Lekven Nilsen AS i Bergen nominert til Årets Kreative Team 2022. Så jeg vil absolutt oppfordre alle salonger som har lyst til å gå sammen om å jobbe frem kolleksjoner. Vi tren­ ger å vise bredden i det som foregår i bransjen. Kanskje kan det også være tryggere at flere jobber sammen, enn at man må stå alene og være person­ lig ansvarlig i fotokonkurransens øvrige kategorier, filosoferer han.

SE VIDEO FRA PRISFESTEN 2022 PÅ N F V B S S O M E .

STYLING OG HÅRPLEIE:

Eiriks stylingo g pleietips for sommeren - En av de lookene som er trendy akkurat nå er lufttørket tekstur, og vi ser mye krøl­ ler og bølgebevegelser. Sommeren, med sol og saltvann gir selvsagt utfordringer, og man må bruke produkter som pleier og beskytter. De kan gjerne inneholde protei­ ner og fuktighet, som sørger for at håret blir den beste utgaven av seg selv. Det gjelder å sørge for at kundene passer på at håret er sunt. BEACH LOOK

På spørsmål om det er lov å ha blankt hår om sommeren, svarer Eirik både/og. - Man kan ha en teksturert beach-look som ikke nødvendigvis er blankt visuelt. Men det er også en trend nå med glatt, blankt hår. Da skal det være helt rett og superblankt, med referanser til 90- og 2000-tallet. - Som vanlig er beach-looken til stede i sommer. Det enkleste er kanskje å hoppe i havet og la naturen gå sin gang. Ellers kan man bruke saltvann, teksturspray, og gjerne kombinere med å lage tynne fletter i fronten og innimellom, som gir en 70-talls følelse til looken. - Litt midt imellom finner vi voluminøse fri­ syrer med referanse til 90-tallet. Det skal være rundbørstefønt, krøllet med stor krøll­ tang eller rullet på hårruller. Sluttresultatet er luksuriøst, og tar tankene til 90-tallets supermodeller. - Men husk alltid på at det er viktig å bruke produkter med UV-filter, så fargene ikke falmer, og pleieprodukter som holder håret friskt og sunt. Et tips kan også være å bruke sjal eller skaut. Det gir beskyttelse mot solen og en super look som matcher mote­ bildet akkurat nå. Lykke til!

FRISØR

2 / 2022

47


TEMA: NM I FRISERING

NM FADE KLIPP:

Kla s s i s k renessanse Årets norgesmesterskap i frisering hadde bare en kategori med klipp på levende modeller, men den var det til gjengjeld stor interesse for. TEKST O G FOTO: JARL MARTIN GARDER

Fade-disiplinene klassisk og skin fade er populære både i salong og på konkurransearenaen. Dette er frisyrer som også kan brukes utenfor konkurransearenaen av menn som ikke er redd for å kjøre stilen fullt ut. Når modellene presenteres i en total look stil, så tenker man at dette vil man gjerne se i gatebildet. I fade-kategorien kunne det også noen ganger nes-

ten være vanskelig å skille modell og frisør. Her er det yrkesutøvere med stil. Norgesmester Mohammad Ziad fra Tango Norge/ Tom Wolf ble sammenlagtvinner i fadedisiplinene Klassisk fadeklipp og Skin Fade klipp. Tango har mangeårig tradisjon for konkurransedeltakelse, og med herreavdelingen Tom Wolf har de fått et nytt og blomstrende miljø for å skape herrer med attitude.

SE VIDEO FRA NM I FRISERING 2022 PÅ N F V B S S O M E .

48

FRISØR

2 / 2022


FRISØR

2 / 2022

49


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

KLASSISK FADEKLIPP – GULL NM 2022 ARIEL STEINE RASDAL

CAPILLI FRISØR

50

FRISØR

2 / 2022


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

KLASSISK FADEKLIPP – SØLV NM 2022 STINE HOPE SORTLAND

SPIRIT FRISØR

FRISØR

2 / 2022

51


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

SKIN FADE KLIPP – GULL NM 2022 MOHAMMAD ZIAD

TOM WOLF

52

FRISØR

2 / 2022


F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

SKIN FADE KLIPP – SØLV NM 2022 A R I E L S T E I N E R A S DA L

CAPILLI FRISØR


Maria Nila Beauty Bags Look Book SS22 www.marianila.com · #ichoosefriendly · @marianilastockholm


Create the look

French Girl Ease

En ny og fresh tolkning av en klassisk retrostil Nøkkelen til å skape denne naturlige uanstrengte looken er myke tupper og luftig volum.

Steg for steg For å gjenskape French Girl Ease-looken trenges volum og tekstur – og en rund hårbørste!

1.

Start med en liten mengde Maria Nila Pure Volume Shampoo som jobbes inn i hodebunnen. Skyll lett og påfør deretter en ny omgang sjampo. På denne måten vil du få en mer effektiv rengjøring og riktig voluminøs effekt.

2.

Følg opp med Pure Volume Conditioner for å lukke hårsekkene og gi beskyttelse.

3.

Når håret er fuktig og børstet, tilsett Quick Dry Heat Spray for å beskytte lengdene, og tilsett Ocean spray to get texture. for tekstur. Føn til håret er 80% tørt.

4.

Del håret i to seksjoner, begynn nederst og jobb deg oppover. Bruk en rund børste og form endene av håret. Prøv å holde delene du ikke jobber med ut av veien for å gjøre det mer håndterbart. Hvis du ikke er komfortabel eller vant til å jobbe med en rund børste, kan du alternativt føne håret til det er tørt og deretter benytte en stor krølltang i endene.

5.

Når håret er tørt og har den formen du ønsker, tilsett litt Power Powder til røttene. Dette vil gjøre håret mer luftig, voluminøst og gi hold. Avslutt med noen dråper True Soft Argan Oil i lengdene for et glansfullt og sunt hår.K18 NYHET!

Peptide Prep™ Detox & pH Maintenance Shampoo

Rent hår er ikke bare rent hår. La oss introdusere

noe som gjør at den kan trenge inn i porene og

våre nye tilskudd i K18 Hair familien: PEPTIDE

løse opp i talg og gamle hudceller. Mikrodosering

PREP™ Detox & pH Maintenance Shampoo.

av K18Peptide™ forhindrer proteintap som kan

Vi bruker få ingredienser, inspirert av hudpleie.

oppstå under vask og kjemisk påvirkning for å

Aktivert Kull absorberer giftstoffer, overflødig olje

holde håret mykt, sterkt, sunt og rent.

og andre urenheter. Salisylsyre er fettløselig,

Fjerner produktrester for optimalt opptak av K18Peptide™

VERDANT AS 56 15 68 00 - post@verdant.no - verdantshop.no


TEMA: LEDERUTVIKLING

- Som leder skal du bringe ut det beste i deg selv og dine medarbeidere. Du bør arbeide bevisst med å utvikle selvledelse hos dine medarbeidere, sier lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen.

NFVB LEDERPROGRAM:

Våg å ta lederrollen! En viktig del av NFVB Lederprogram handler om å våge å ta plass som leder. For mange er dette en viktig modningsprosess som skyter fart gjennom lederutviklingen sammen med andre ledere. I denne artikkelen synliggjør lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen hvordan dere sammen kan utvikle selvledelse, slik at du som leder kan drive lederskap og ikke kun drive administrasjon. T E K S T: A L F I N G E C L E V E - S T I A N S E N , L E D E R U T V I K L E R L E A D I N G E D G E A S O G H O V E D T R E N E R PÅ N F V B L E D E R P R O G R A M

Når du blir leder, faller det naturlig en del ekstra oppgaver ned på dine skuldre. Mange kjenner igjen at dette typisk er mye ekstra administrasjon som tar tid. De fleste fikser dette «...litt innimellom alt annet og gjerne på kveldstid». Hvor blir det av tiden

58

FRISØR

2 / 2022

til å coache, motivere, kjøre 1:1 oppfølging og gode personalmøter? Som leder gjør du lurt i å delegere, forvente ansvarlighet og eierskap til utvikling. Da bør du arbeide godt med å utvikle selvledelse hos dine medarbei-


TEMA: LEDERUTVIKLING

dere. Dette er veien å gå for å ta lederrollen og få overskudd til å faktisk drive lederskap. FEM OMRÅDER FOR LEDERUTVIKLING

Jeg vil her synliggjøre fem områder dere bør jobbe med på salongen/klinikken for å utvikle sterkere grad av selvledelse. Dette er områder vi også går i dybden på i lederprogrammet. OMRÅDE #1: P E R S O N L I G E P R E S TA S J O N E R

Dette området handler om at medarbeidere er i stand til å sette seg egne mål og gjøre den innsatsen som skal til for å nå disse målene. Dette er noe dere kan forvente av hverandre. Mål skaper energi og motivasjon, spesielt når medarbeideren setter sine egne. Du må gjerne utfordre som leder, men det er noe kraftfullt å sette sine egne mål for deretter nå de. Da er din rolle som leder å følge opp, støtte og utfordre på veien frem. Personlige prestasjoner handler også om å være bevisst sine verdier. Vær åpen med hverandre på hva som er viktig i jobbrollen, og forvent av hverandre at man tar personlig ansvar i å få dette innfridd i egen hverdag. Bli enige om noen felles verdier som skaper de riktige forventninger til hverandre. Om personlige verdier står i konflikt med fellesskapets verdier, er det de felles verdiene som bør veie tyngst. OMRÅDE #2: P E R S O N L I G E N D R I N G S K O M P E TA N S E

Hvor flinke er dere til å gi hverandre tilbakemeldinger? Tilbakemeldinger er det viktigste verktøyet du har for å kunne utvikle bevissthet på hva som er bra og hva som er behov å forbedre. I et team kan dere forvente av hverandre at dere både gir og søker tilbakemelding. Dette er en grunnleggende egenskap for å utvikle selvledelse. Skap derfor et godt og trygt miljø for å gi og ta imot tilbakemeldinger. Ta hverandre i å være god og støtt hverandre der dere ser behov for endringer. Da bygger dere kontinuerlig en god endringskompetanse. Tilbakemelding skal ikke bare gå fra leder til medarbeider, men fra medarbeidere til ledere og mellom medarbeidere.

handling ligger det en måte å tenke på. Vær derfor nysgjerrig på hva man tenker og tror på om det man gjør for å få frem et godt resultat. Bare ta produktsalg som et eksempel. I enhver salong/klinikk er det ofte stor variasjon på dette fra medarbeider til medarbeider. Hvorfor er det slik? Noe vil du selvsagt finne i hva de beste konkret gjør og sier, men bak denne adferden har de en bestemt måte å tenke på. Om seg selv som fagperson, om kunden, om produktets naturlige del av behandlingen osv. OMRÅDE #4: P E R S O N L I G E M O T I VA S J O N S S T R AT E G I E R

Det å være bevisst hvordan du motiverer deg selv er en viktig del av det å utvikle selvledelse. Noen dager kan for enkelte være litt mer krevende enn andre dager. Er det akseptabelt å ta med seg dårlig energi og lite motivasjon inn i jobbhverdagen, i møte med kollegaer og kunder? I min verden så er ikke det akseptabelt, og jeg opplever enkelte ledere kan slite litt med dette. Det tar mye oppmerksomhet, og det virker som at det skal være andres oppgave å motivere gjengangere av dårlig energi! Snakk om hvordan den enkelte klarer å motivere seg selv og ta ansvar for sitt eget følelsesregister. Hva skal vi bringe til bords av følelser til hverandre og kundene når vi kommer på jobb?

« I e t te a m ka n de re for ve n te av hve ra n dre at dere b åde g i r o g s øke r ti l b ake m e l d i n g . D e tte e r en g run n l e g g e n d e e g e n s kap for å utv i k l e s e l v l e d els e»

OMRÅDE #3: PERSONLIG BENCHMARKING

En fin måte å utvikle selvledelse på er å la seg inspirere av andre som er bedre enn deg. Som leder kan du legge til rette for det ved å trekke frem gode resultater og kunnskap hos hver enkelt medarbeider, og la dette få ta plass på for eksempel personalmøter. Vær nysgjerrig på hva dine kollegaer gjør for å få de gode resultatene. Du kan som leder forvente av dine medarbeidere at de er nysgjerrige og ydmyke for andre måter å gjøre ting på. Lær av beste praksis, og husk at bak enhver

FRISØR

2 / 2022

59


TEMA: LEDERUTVIKLING

OMRÅDE #5: PERSONLIG OMDØMME

Hva slags etterlatt inntrykk ønsker du at andre skal sitte igjen med etter å ha møtt deg? Denne bevisstheten er en viktig del av selvledelse. Du må gjerne se på deg selv som en merkevare, om du vil eller ei, fordi du skaper inntrykk. Hva ønsker du å bli assosiert med? På et personalmøte kan dere gjerne dele med hverandre hva man ønsker å skape av inntrykk i sin måte å fremstå på. Og så kan jo teamet rundt bekrefte eller korrigere dette. Min erfaring er at ikke alle er bevisst hva de etterlater seg av inntrykk, og for noen kan de ha en «blindsone» på hva de faktisk blir assosiert med. «Når jeg tenker på deg, så tenker jeg på...» kan både være overraskende positivt og overraskende negativt for enkelte. Våg å snakke om dette slik at den enkelte kan forme sin fagekspertrolle mer og mer i retning av det ønskelige, både for individet selv og salongen/klinikken. Når dere arbeider med disse områdene sammen vil dere oppleve at den enkelte tar mer og mer eierskap til sin egen jobbhverdag, og du som leder trer mer og mer inn i lederrollen på en positiv måte. Lykke til!

NFVB Lederprogram kull 5 sertifisert. Etter et halvår med kursing, coaching, trening og bruk av ny kunnskap i egen bedrift kunne deltakerne i NFVB Lederprogram Kull 5 avslutte med ledersertifisering 12. mai. Alle deltakerne presenterte sin utviklingsreise, fra første målsetting via dedikert jobbing til håndfaste resultat. NFVB gratulerer med fantastiske prestasjoner.

60

FRISØR

2 / 2022

SKREDDERSYDD LEDERUTVIKLING

Har du lyst til å utvikle deg som leder, løfte bedriften din og øke lønnsomheten? NFVB Lederprogram gir deg kompetanse, verktøy og personlig coaching. Fem kull på NFVBs lederprogram er allerede gjennomført. Til høsten starter kull 6 opp i Oslo/Lillestrøm og påmeldingen pågår nå. Mer informasjon finner du på nfvb.no


BRANSJEPROGRAMMET

- gratis kompetanseutvikling

Bransjeprogrammet kan tilby kurs og studier av ulik varighet og fordypning. Du finner både fagspesifikke tilbud og mer generelle tilbud man kan ha nytte av i salongdriften. Følg med på tilbud om nye kurs/studier i 2022 på

nfvb.no under fanen KURS OG UTVIKLING .

FRISØR

2 / 2022

61


HEIDENSTRØM AS har mer enn 35 års erfaring i frisørbransjen. Som totalleverandør samarbeider vi med anerkjente merker innen hårpleie, rekvisita og salonginnredning. Vi er importør av Nashi og Vision Haircare for det norske markedet. I tillegg er vi distributør av Matrix, Redken og L’Oréal Professionnel. Vårt kontor og lager ligger i Fredrikstad, og våre salgsrepresentanter er på veien fra Farsund i sør, til Otta i nord. I tillegg tilbyr vi også en oversiktlig og lettbetjent nettbutikk (www.plheidenstrom.no), som du får tilgang til ved å registrere deg på nettsiden. Skulle du ikke finne det du leter etter skaffer vi det mest sannsynlig.

Besøk vår nettbutikk: www.plheidenstrom.no


Her kan du se merkene i vår portefølje:

L’ORÉAL PROFESSIONNEL

REDKEN

MATRIX

NASHI ARGAN Hair

Body

VISION HAIRCARE

Sun

Man

REKVISITA

Petter L. Heidenstrøm AS Spinneriveien 1 1632 Gamle Fredrikstad Tlf: 69 30 47 47 Epost: post@plheidenstrom.no

www.plheidenstrom.no


TEMA: BÆREKRAFT

NFVB PRESIDENT ESPEN SÆVOLD:

Fokus p å b ærekraft - Begrepet bærekraft har fått økt betydning etter at FN la frem sine 17 bærekraftmål. På bakgrunn av dette vil NFVBs styre jobbe med å utvikle bærekraftmål som er relevante for vår bransje. Allerede nå har vi plukket ut noen aktuelle målområder, forteller forbundspresident Espen Sævold. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Begrepet bærekraft er et relativt nytt begrep som har fått økt fokus etter at FN definerte 17 mål og 169 delmål for å starte en global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. For NFVB er det der­ for viktig å finne ut og definere områder der vi som bransje kan gi vårt bidrag for at FNs mål skal bli oppfylt innen 2030. Men da må vi også avgrense til­ takene til praktiske tiltak, som er mulig å oppfylle, sier Espen Sævold. HELE BRANSJEN MÅ MED

Espen poengterer at det ikke er nok å støtte seg til det arbeidet som gjøres i regi av leverandørene. - De jobber alle sammen med å gjøre produksjon, gjenvinning og materialhåndtering så bærekraftig som mulig. Her har det skjedd mye positivt gjen­ nom de siste årene. Men det er ikke nok å la leve­ randørene ta hele jobben. Dessuten dekker FNs bærekraftmål et bredt felt av mål og tiltak, fra utryd­ delse av fattigdom, til fred, rettferdighet og velfun­ gerende institusjoner. Vårt fokus må være å peke på målområder der vi som bransje kan gi et bidrag som utgjør en forskjell.

- Mål 8 er noe vi vil jobbe dedikert med. Det inklu­ derer formuleringen; Fremme varig, inkluderende og bærekraftig vekst, full sysselsetting og ansten­ dig arbeid for alle. Her kan vi definitivt gi et bidrag gjennom å jobbe for en seriøs bransje og gode ram­ mebetingelser. VEIEN FREMOVER

- Begrepet bærekraft inngår ikke i strategidoku­ mentet for inneværende periode, som strekker seg frem til 2025. Men styret har som ambisjon å utvi­ kle bærekraftmål som kan implementeres i strate­ gidokumentet for perioden 2025 til 2030. Da skal vi ha på plass tiltak som tar utgangspunkt i FNs bære­ kraftmål, som strekker seg frem mot 2030, avrun­ der Espen Sævold.

S TA R T E T P R O S E S S E N

President Espen Sævold mener NFVB må ta sin del av samfunnsansvaret for å utvikle bransjetilpassede bærekraftmål for frisør- og velværebransjen.

64

FRISØR

2 / 2022

- Når dette er sagt, har styret startet prosessen med å velge ut hvilke av FNs 17 bærekraftmål vi skal jobbe med. Noen områder peker seg ut. Mål 3, som går på god helse og livskvalitet, er ett område. Mål 4 går på god utdanning, og det er noe NFVB job­ ber løpende med. Likeledes mål 5, som går på like­ stilling mellom kjønn og hvordan man kan oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Her har vi på sett og vis en omvendt problemstilling; Hvordan skal vi få flere menn inn i yrket for å skape en bedre kjønnsbalanse? Det er en utfordring, medgir Espen.

FNS BÆREKRAFTMÅL Høsten 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for bærekraftig utvikling frem mot 2030. Det dreier seg om alt fra utryddelse av fat­ tigdom til å bekjempe ulikheter og stoppe klimaendringer. Regjeringen har sluttet seg til disse og lanserte i juni 2021 en nasjonal handlingsplan for å nå målene.TEMA: BÆREKRAFT OG OMDØMME

FRISØRLEVERANDØRENE OG NFVB:

S a marb eid

om bransjeutvikling og rekruttering - Vi trenger å styrke rekrutteringen til faget. Samarbeidet med NFVB har alltid vært robust når det kommer til bransjeutvikling. Der har vi sammenfallende interesser, sier Øystein Rudolfsen, formann i Frisørleverandørenes forening. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

endringer i forbrukernes opplevelse av bransjen nå som koronaperioden ebber ut. - Frisørundersøkelsen er et samarbeidsprosjekt mellom NFVB og Frisørleverandørenes forening. Dette er et styringsverktøy som viser forbrukernes oppfatning av bransjen og forbruksmønstre. Arbeidet med Frisørundersøkelsen 2022 pågår nå med fullt trykk, og det blir interessant å se om det er noen endringer fra starten av koronaperioden og frem til i dag. EU DEFINERER UTVIKLINGEN

Sammen står vi sterkere. - Jeg mener samarbeidet mellom FL og NFVB kan utgjøre en positiv kraft når det gjelder å bygge bransjens omdømme og sikre rekrutteringen til faget, mener FL-formann Øystein Rudolfsen.

- Våre medlemsbedrifter får stadige tilbakemeldinger om at frisørsalonger mangler kvalifisert arbeidskraft. Rekruttering til frisøryrket er avgjørende for utviklingen av bransjen. Sammen med NFVB vil vi derfor jobbe langsiktig med et prosjekt som skal bidra til å heve bransjens omdømme og gjøre det attraktivt å velge frisøryrket som karrierevei. Fra leverandørsiden vil vi bruke ressurser og våre sosiale kanaler for å bygge bransjens omdømme, så rådgivere, foreldre og skoler er motiverte for å anbefale faget til ungdom, sier Øystein Rudolfsen. «ROCKESTJERNER»

- Det har vært spennende å følge bransjeutviklingen gjennom koronaperioden, og desto hyggeligere å se at folk virkelig satte pris på sin frisør. Frisørundersøkelsen fra 2020 viste at forbrukertilliten til frisørene og bransjen steg kraftig. Frisørene ble med ett rockestjerner. Det har vært en hyggelig effekt i en ellers krevende tid for bransjen. Kampanjen #Tryggsalong var en suksess for bransjens omdømme, og jeg må rose NFVBs innsats, sier Øystein Rudolfsen. Han mener det nå blir spennende å følge eventuelle

66

FRISØR

2 / 2022

Som en representant for leverandørene peker Øystein Rudolfsen på betydningen av det arbeidet som skjer i EU, og som leverandørene må forholde seg til og følge opp. - Lovverket som regulerer produktutviklingen i EU er selvsagt høyt opp på FLs dagsorden. Dette er noe som en samlet leverandørbransje må forholde seg til, og som påvirker leveransene til det norske markedet og i siste instans frisørsalongene. Eksempelvis kan det være ingredienser som fases ut, noe som kan skape logistikk-, varelager- og produksjonsutfordringer. Men FLs medlemmer vil til enhver tid sikre at det ikke skal selges eller forekomme ulovlige produkter i hyllene, og salongene skal føle seg trygge på det. - Vi som leverandører må endre produksjonstakten og bli raskere til å tilpasse oss nye krav. Det kan være utfordrende, men vi skal løse dette.

GOD VEKST I FA R G E M A R K E D E T - Fargemarkedet vokser, og vi ser også at videresalgsprosenten holder seg, spesielt for salonger som satser på veiledning og rådgivning. Det lover godt for utviklingen videre i år, oppsummerer styreformann i Frisørleverandørenes forening, Øystein Rudolfsen.


Black Diamond Punktavsug i nytt salongdesign

Ny salongdesign Det nye flotte salongdesign »Black Diamond« i sølv med svarte eller hvite, runde ledd, er designet av ALSIDENT SYSTEM A/S og er kvalitet til den minste detalj.

Punktavsug For nærmere informasjon kontakt:

NeGo Norge as • Stokkamyrveien 20 • 4313 Sandnes • Tlf. 51 96 39 00 • Mob. 950 91 968 reidar@nego.no • www.nego.no


TEMA: ARBEIDSMILJØ

ARBEIDSTILSYNET:

Kundekontakt – en givende del av jobben, men også den mest krevende? Har du opplevd ubehagelige eller krevende møter med kunder, men ikke hatt noen å støtte deg til? Dette kan over tid føre til psykiske helseplager og sykefravær. Arbeidstilsynet gir nyttige tips og råd til hva du kan gjøre med dette på arbeidsplassen. Jobb smart med arbeidsmiljøet slik at dere skaper et miljø hvor dere støtter hverandre. T E K S T: A R B E I D S T I L S Y N E T

Kundekontakt og det å jobbe med mennesker er gjerne en givende del av jobben som frisør. Det å håndtere nærkontakt med kundene er en viktig del av jobben. Dette innebærer at man må håndtere både egne og kundenes følelser, gleder og utfordringer. Mange opplever dette svært meningsfylt, og kanskje også en grunn til at du valgte yrket i utgangspunktet? Men å være mye i kontakt med mennesker kan også være krevende. Du må forholde deg til andre menneskers følelser og kanskje også justere og undertrykke egne følelser i møte med kundene. Du må være blid og imøtekommende utad selv om du kanskje ikke føler deg sånn på innsiden. Over tid kan dette føre til psykiske helseplager og sykefravær. Men det positive er at kollegastøtte og lederstøtte kan motvirke potensielt uheldige konsekvenser av kundekontakt. VA N S K E L I G E K U N D E O P P L E V E L S E R KAN FØRE TIL HELSEPLAGER

21 % av frisørene oppgir at de har psykiske plager og halvparten av disse oppgir at det har sammenheng med jobb. Psykiske plager er en av de viktigste årsakene til sykefravær og frafall fra arbeidslivet. Psykiske plager kan komme til uttrykk som ∙ bekymring ∙ uro ∙ negative tanker og følelser ∙ søvnproblemer I tillegg kan psykiske plager gi fysisk ubehag som ∙ hjertebank ∙ hodepine ∙ magesmerter ∙ muskelspenninger En vond rygg/nakke kan ha utspring i en psykisk plage. Sykefravær er kostbart både for den enkelte

68

FRISØR

2 / 2022

og for virksomheten, derfor lønner det seg å investere i arbeidsmiljøet og forebygge slike plager. KOLLEGASTØTTE O G LEDERSTØTTE KAN BIDRA TIL Å FOREBYGGE

Når opplevde du sist støtte fra en kollega eller en leder etter ubehagelig/krevende opplevelser med en kunde? Det er viktig at du har noen å snakke med for å hindre at ubehagelige kundeopplevelser setter seg i skuldrene. Kollegastøtte og lederstøtte kan være en buffer mot uheldige helseplager. For å føle seg trygg i jobben er det også viktig at man hjelper hverandre både faglig og praktisk på en arbeidsplass. Forskning fra Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) viser at sosial støtte og et godt samarbeidsklima mellom kollegaer er viktige ressurser på en arbeidsplass og har betydning for jobbtilfredshet og jobbprestasjon. En god kultur for å gi hverandre positive tilbakemeldinger bidrar til at flere føler at arbeidet de gjør, blir sett og verdsatt. H VA K A N D U G J Ø R E ?

På arbeidsmiljoportalen.no finner du nyttige tips og råd til hvordan dere kan jobbe med arbeidsmiljøet på deres arbeidsplass. Her finner du fakta om hva som påvirker arbeidsmiljøet i frisørbransjen og hva dere kan gjøre for å forebygge psykiske plager og muskel- og skjelettplager. Du finner også gratis og nyttige verktøy som hjelper dere i å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet. Et godt arbeidsmiljø vil: ∙ øke jobbengasjementet ∙ styrke lønnsomheten ∙ øke kvaliteten på tjenestene som leveres ∙ bidra til at frisører ikke blir syke av jobben sin ∙ forhindre at frisører slutter tidlig i yrket


TEMA: ARBEIDSMILJØ

Arbeidstilsynet var på NFVBs landskonferanse med innlegg om forebyggende arbeidsmiljø­ arbeid i frisørbransjen. Eva Irene Kopperud, Siv Oldervik og Øyfrid Geiring satte fokus på hvordan man kan jobbe med arbeidsmiljø i praksis.

God kundekontakt bidrar til stor jobbtrivsel, mens «vanskelige kunder» kan bidra til det motsatte. Jobb bevisst med hvordan du skaper et arbeidsmiljø som virker oppbyggende i alle situasjoner.

ARBEIDSMILJØHJELPEN

Nettsiden arbeidsmiljoportalen.no gir kunnskap til bedriftens arbeid med temaet.

ARBEIDSMILJØPORTALEN

Arbeidsmiljøportalen er en gratis nettportal hvor dere får hjelp til å jobbe systematisk og kunnskapsbasert med eget arbeidsmiljø. Her er det spesifikk kunnskap om arbeidsmiljøforhold i frisørbransjen som vi vet har sammenheng med sykefravær og frafall. Portalen er et samarbeid mellom Arbeidstilsynet, Statens arbeidsmiljøinstitutt (Stami) og Nav. Ta en titt da vel: www.arbeidsmiljoportalen.no Du kan også skanne QR-koden for å komme direkte til arbeidsmiljøportalen:

Arbeidsmiljøhjelpen er et gratis verktøy som enkelt hjelper dere med å utvikle og forbedre arbeidsmiljøet deres. Faktorene er valgt ut på bakgrunn av forskning. Her finner dere 6 ulike tema som har betydning for helse, sykefravær og frafall: ∙ Arbeidstid ∙ Jobbe med mennesker ∙ Manuelt arbeid ∙ Omstilling ∙ Organisering av arbeidet ∙ Tids- og arbeidspress Ved hjelp av dette verktøyet kan leder sammen med tillitsvalgt, verneombud og øvrige ansatte velge ut og diskutere de temaene dere synes er mest aktuelle for deres arbeidsplass. Man får også forslag til konkrete forbedringer og arbeidet ender ut i en handlingsplan. Eksempler på forbedringspunkter i Arbeidsmiljøhjelpen: ∙ Det kan oppstå krevende situasjoner mellom oss og kundene, og vi er usikre på hvordan vi skal håndtere det. ∙ Selv om vi har en tøff dag, må vi være blide og tålmodige i møte med kundene. Det kan være slitsomt i lengden.

FRISØR

2 / 2022

69


TEMA: SALONGDESIGN

INTERIØRINSPIRASJON:

Everyhair Norge AS byr på inspirasjon fra Maletti. Her kan du bygge din egen profil med interiørløsninger fra Italias ledende produsent.

Gi kundene nye opplevelser Du trenger ikke alltid å gjennomføre en total make-over for å friske opp salongen. Kanskje kan en ny ventestol eller nye interiørdetaljer skape opplevelsen av fornyelse. Vi bringer noen glimt fra leverandørenes kolleksjoner.

Med Contira Hollywood Gold kan du by på sjamponering med gullfargede detaljer. Formet ryggstøtte med støtte for korsryggen. Fotstøtte kan monteres på som tilvalg. Leverandør: Goccianni Norge AS.

70

FRISØR

2 / 2022


TEMA: SALONGDESIGN

Hair Butler er årets store innovasjon fra Welonda. Det dreier seg om et høydejusterbart multifunksjons trille/fargebord. Bordet inneholder en rekke oppbevaringsmuligheter til verktøy og utstyr. Det er feste til nakkespeil. Bordet er produsert i pulverlakkert stål og er meget stabilt.

Hjort i solnedgang. Everyhair Norge byr ikke bare på praktiske interiørdetaljer. Hva med å friske opp salongen med glade innslag, som en hjort med lys?

Stilrent. Contira Venice kundestol med detaljer i krommet stål i gullfarge byr på et stilig, minimalistisk uttrykk. Sittehøyden kan reguleres fra 45-60 cm, bredden er 60 cm og dybden 61 cm. Leverandør: Gocciani Norge AS

FRISØR

2 / 2022

71


TEMA: SALONGDESIGN Contira Everest Barber Chair er en barberstol med fellbar ryggstøtte og medfølgende fot-støtte. Låsbar nakkestøtte og flipp fotstøtte for å hvile leggene. Sittehøyde 55-60 cm, bredde 70 cm, dybde 109 cm inkludert fotstøtte. Leverandør: Gocciani Norge AS.

Contira Colorada veggspeil med gullfargede sider og LEDlys frisker opp. Høyde 160 cm, bredde 70 cm og dybde 5.5 cm. Leverandør: Gocciani Norge AS.

Salonginspirasjon fra Everyhair Norge AS. Smakfullt. Contira Vasto kundestol med mønstret, svart trekk og kromdetaljer er et blikkfang. Sittehøyde, 48-59 cm, bredde 61 cm, dybde 62 cm. Leverandør: Gocciani Norge AS.

72

FRISØR

2 / 2022


ALLE VARE

FRISØRSTOLER

-25% Til og med 31 juli 2022 - Scan QR-koden for å se vårt store utvalg

welonda. no - 40 00 71 30


inside

Full Spectrum Permanent Vegan Treatment Hair Color. Aveda hadde farger i fokus da de inviterte til sin bransjekveld.

FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

FA RG E S P R A K E N D E KVELD MED AVEDA Fredag 18. mars samlet Aveda og leverandøren We are One AS mer enn 200 frisører til en relansering av Avedas veganske, permanente hårfarge på utestedet Ingensteds i Oslo sentrum. Med bobler i glasset ble gjestene med på en fotoshoot «behind-the-scenes» med fotograf Truls Quale i aksjon. - Vi ønsket å samle nettverket vårt og feire både relanseringen av Avedas permanente veganske hårfarger og mulighetene til at vi igjen kunne samles, etter to års begrensninger til å treffes på fysiske møteplasser. Utestedet Ingensteds var omgjort til et fotostudio, og det var veldig gøy å lage «behind-the-scenes» opplevelser for gjestene våre, forteller Aveda Brand Manager Nordic, Ellen Marie Johansen. - Stemningen tok helt av når vi auksjonerte bort klærne stylist Tommy Løland hadde laget til modellene og donert til inntekt for rent vann, legger hun til. FA R G E R I K B L O M S T E R B U K E T T

Totalt ble 13 modeller presentert som en fargerik blomsterbukett av hårfarger og personligheter. Presentasjonen av modellene var interaktiv, der modellene var en del av publikum, presentert på ulike podier rundt om i lokalet. De ble et kunstverk i seg selv. - Hver av modellene hadde sin unike QR-kode, som frisørene scannet og fikk da opp fargeoppskrift, beskrivelse av fargeprosessen og før-bilder. Vi ønsket å vise stor variasjon i farger og former, med utgangspunkt i hele fargesirkelen. Det at frisørene kunne skanne farge-oppskriftene direkte på mobilen ga oss en unik mulighet til å formidle inspirasjonen fra fargene og lære av de fargene som engasjerte dem, forteller Aveda Education Manager Louise Kjær.

74

FRISØR

2 / 2022

HÅRFARGE OG HÅRSTYLING:

Louise Kjær: @louisekjar Hani Ammar: @billys.hani Katarina Ljosdal: @katarina.artistry FOTOGRAF:

Truls Qvale: @trulsqvale FILMFOTOGRAF:

Lars Rolland: @larsrolland STYLING:

Tommy Løland: @tommyloeland MAKEUP:

Linda Wickmann: @lindawickmann @lw_schoolofmakeup


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

Tendenz-konferansen 18. april på Scandic Fornebu var som vanlig innholdsrik. Den trakk også et rekordstort publikum.

ÅRETS TENDENZ-KONFERANSE DEN STØRSTE NOENSINNE - Frisørene er tydelig fornøyde med at vi igjen kan samles fysisk. Årets Tendenzkonferanse på Scandic Hotel Fornebu ble tidenes største, målt i antall deltagere. Drøye 350 frisører var til stede denne helgen. Det er ny rekord, forteller Sales & Consept Manager Lene Dahl Herud i Tendenz Hårpleie AS. Programmet var som vanlig innholdsrikt, både faglig og underholdningsmessig. Tendenz-teamet, med Stian Holter i spissen, presenterte de siste nyhetene og kommende nyheter fra KMS og demonstrerte stylingtips på modeller. Sevda Durukan fra Joicos europeiske team presenterte nye fargetrender på fire modeller. Det ble også vist fargeinspirasjon fra nordlys. U T - AV - H V E R D A G E N

Som vanlig bød man også på foredrag. Denne gangen hadde man hentet inn to svenske foredragsholdere, Christina Stielli og Magnus Helgesson. De bød på tankevekkende refleksjon av hvordan man kan oppleve mestring i hverdagen, med praktiske eksempler og illustrerende historier. N Y H E T E R PÅ L Ø P E N D E B Å N D

Tendenz Hårpleie ga som sedvanlig inputs fra sine respektive brands på egne stands. Her kunne besøkende få oppdateringer fra Blomdahl, BeautyWorks, R+Co, Tendenz Interiørdesign, Hikari, Lützow of Sweden, KMS og Joico. SOSIAL REISE

Om kvelden var det både middag og et variert underholdningsprogram med tryllekunstner og musikk. Temaet var «Granka», og folk syntes tydeligvis det var gøy å bli med på denne uhøytidelige reisen til Gran Canaria.

FRISØR

2 / 2022

75


inside

Revitaliserende. - Vi mister normalt 5 - 100 hår om dagen. Hvis vi mister mer enn 100 hår daglig kan det oppleves å være et håravfallsproblem. Med Genesis Homme Sérum Anti-Chute Fortifiant / Anti Hair-Fall Fortifying Serum har man et kraftfullt serum som motvirker dette og opprettholder hodebunnens sunne helsetilstand, sier educator Hans Erik Sanstad.

FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

KÉRASTASE GENESIS HOMME:

S O F I S T I K E RT KO N S E P T M O T H Å R FA L L Med lanseringen av serien Genesis Homme har Kérastase presentert et smakfullt herrekonsept i luksus-segmentet. Dufter, emballasje, og selve hjertet i konseptet, et spesielt utviklet serum, skal gi raske resultater. Kérastase Genesis Homme følger opp en tilsvarende serie beregnet på kvinner med hårfallproblemer. Den ble lansert i fjor, og nå er det altså herrenes tur. Kérastase Genesis Homme byr på fem produkter som i sum gir en helhetlig bekjempelse av svekket hår og håravfall.

R E S U LTAT O R I E N T E R T

Undersøkelser viser at menn generelt er mer resultatorientert enn kvinner når det kommer til problemløsende produkter. En quick-fix som gir synlige resultater er viktig. Og det har man lagt til grunn ved utviklingen av Kérastase Genesis Homme, skal vi tro Hans Erik Sanstad, Luxury Retail Educator Kérastase. - Hele 70 % av den mannlige befolkningen oppgir å ha opplevd håravfallsproblemer på et eller annet tidspunkt. Det dreier seg ikke bare om genetisk betinget håravfall. Dette kan også ha sam-

menheng med livsstil, stress, miljø, sykdom og andre faktorer. Utfordringen for frisørene er at menn kanskje kvier seg for å snakke om dette. Derfor har Kérastase utviklet et måleapparat som umiddelbart kan vise bilder fra hodebunnen om status på hodebunns- og håravfallsproblemer. Det kan være tillitsbyggende når man skal snakke om løsninger. Da kan man også vise forbedringer i ettertid ved bruk av Kérastase Genesis Homme produktene.

TALENTER I SÆRKL A SSE Skole-NM er en konkurranse for elever på Vg2 ved yrkesfaglig utdanning på offentlig skole, og det er organisasjonen WorldSkills Norway som er initiativtaker. Konkurransene gjennomføres med lokale uttak ved skolene, så en regional uttakskonkurranse, der det er flere skoler med samme utdanning som er med, og til slutt en finale med alle vinnerne fra de regionale uttakskonkurransene. I år var det 250 elever fra 80 videregående skoler som var kvalifisert for finalene i de 33 yrkesfagene det var konkurranser i. I frisørkonkurransen var det totalt 6 deltakere. Topp tre ble: 1. plass: Frøya Holtet Gunhildberget, Hamar Katedralskole, Innlandet 2. plass: Oda Arnestad Kaasa, Porsgrunn videregående skole; Vestfold og Telemark 3. plass: Shaimaa Mourad, Aglo videregående skole; Trøndelag Etter initiativ fra NFVB var det for første gang konkurranse for hudpleiefaget i skole-NM. Gjennom varamedlem i NFVBs styre Carina Dahl Aspeli fikk vi kontakt med lærerne på hudpleieutdanningen ved Storhamar vgs, som sammen med rektor ved skolen straks tente på idéen. I hudpleiekonkurransen var det totalt 7 deltakere fra 5 skoler. Topp tre ble: 1. plass: Nasrin Whabzad, Jåttå videregående skole, Rogaland 2. plass: Agniezka Durczak, Nannestad videregående skole, Viken 3. plass: Ayla Langli Harila, Storhamar videregående skole, Innlandet S E V I D E O F R A S KO L E - N M PÅ N F V B S S O M E . 76

FRISØR

2 / 2022


MINNEORD

MANGOR GRØNNESTAD 29. april fikk vi den triste beskjeden om at Mangor Grønnestad hadde forlatt oss. Han ble 94 år. Mangor var en høyt respektert person, inspirator og en bauta i bransjen. Han har betydd mye for oss alle som var så heldige å kjenne ham. Mangor var unik i møter med andre mennesker. Han var alltid interessert og engasjert. Vi husker gleden og latte­ ren hans på alle laugsmøter i Stavanger Frisørlaug, hvor han var engasjert helt til lauget ble lagt ned i 2019. Humoren satt løst, og han hadde alltid gode historier på lager. Mangor var grunnleggeren av Grønne­ stad Hårdesign. Etter å ha gått i lære i Kopervik, startet han sin første salong i 1954 i Nedre Holmegate i Stavanger sen­ trum. Deretter åpnet han flere salonger både i Stavanger, Haugesund og Sand­ nes. Mangor var en dedikert og opptatt av kvalitet i alle ledd, og det gjenspeiler bedriften Grønnestad Hårdesign. Mangor var en pioner i frisørbransjen i Norge. Han var moderne og nytenkende

i faget, og ikke minst som bedriftsut­ vikler. Han var alltid fremoverlent, og en stor inspirator og god motivator. Om han møtte en lærling eller en leder, så var han alltid like begeistret. Han hadde alltid gode råd og livsvisdom å dele. Han så alltid muligheter uansett, og var en uredd person. Mangor var en person som fikk deg engasjert, og du følte deg sett. Han så bare styrken i andre, og han heiet på hver og en, enten det var sine egne ansatte eller konkurrenter. Et ord som han for øvrig aldri brukte, da det for ham bare var kollegaer. Mangor var opptatt av å bygge trygge arbeidsplasser. Han var ikke bare opp­ tatt av sin egen bedrift og dens suksess, men hele bransjen. Mange frisører rundt om i landet fikk nytte av hans kunnska­ per, og han reiste mye rundt til laugene og snakket om økonomi og salongdrift. Et kurs kalte han «Tjener vi penger, eller jobber vi bare?». Mange av oss frisører her i Stavanger og Rogaland har gått læretiden hos Man­ gor. Hans verdier og holdninger tror jeg

vi alle har tatt med oss. Han inviterte alle han traff til sin 100 årsfei­ ring . Men den ble det dess­ verre ikke noe av. Mangor har hatt ulike tillitsverv i Stavan­ ger Frisørlaug og Norges Frisørmes­ terforbund (nå NFVB). Han ble senere æresmedlem i begge, og ble tildelt Nor­ ges Frisørmesterforbunds hedersmerke i gull. Og vi vet vel alle at bak enhver stor mann står det alltid en sterk kvinne. Stor takk til hans kone Else for at Mangor kunne bruke så mye tid på bransjen vår. Takk for den du var, Mangor. Din livsvisdom følger oss videre. Takk for din glød, glede og galskap! Vi lyser fred over Mangor sitt minne. Lars Terje Skjæveland / Anne Kristin Osen Eide

THE BIG BANG of nordic hairdressing craftmanship

DESTINATION

HIGHLIGHTS ONE STAGE Hans Nilsson - NOIR Stockholm Richard Ashforth - Schwarzkopf Xpresion - Revlon Professionell Linda Schuster & Joakim Roos Dani Abunar - Wella Iman Khalaf - Noberu L´Oréal Marielle Ecklund Pia Tidholm Carstens - Mr Smith Sacha Juan - Saether Tess Niva - Rapunzel of Sweden Urban Academics

DESTINATION HIGHLIGHTS NORDIC XPO 2022

23-24 SEPTEMBER ARLANDASTAD

Untangle Trends. Get intspired. Mingle successfully. Book now!

highlights.frisor.se

FRISØR

2 / 2022

77


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

NFVB LEDERPROGRAM KULL 5 SERTIFISERT Etter et halvår med kursing, coaching, trening og bruk av ny kunnskap i egen bedrift kunne deltakerne i NFVB Lederprogram Kull 5 avslutte med ledersertifisering 12. mai. Alle deltakerne presenterte sin utviklingsreise, fra første målsetting via dedikert jobbing til håndfaste resultat. NFVB gratulerer med fantastiske prestasjoner. NFVB Lederprogram er skreddersydd for ledere i bransjen. Frisører og hudpleiere med lederansvar har også virkelig gitt tilbakemeldinger om særdeles stor nytteverdi. Kull 5 var intet unntak i så måte. Deltakerne hadde stor bredde i bakgrunn, fra kommende ledere til gründere med mange år med egen bedrift. Det var familiebedrifter med dype røtter og tradisjoner, til relativt nye bedrifter i sterk utvikling. Alle kunne presentere en personlig utviklingsreise som alle kunne lære noe av. Til høsten starter lederprogrammets kull 6. Dette er en unik mulighet til å vokse som leder og menneske. Les mer om lederprogrammet på nfvb.no

Sertifiserte ledere fra NFVB Lederprogram Kull 5.

NFVBs programsjef Vibeke Scheele Moe overrekte diplomer til alle deltakerne, her Stine Lang Sommerseth fra Hairport Sørumsand. Pernille Bræin Klette fra Mam’selle Frisør på Lillehammer er en engasjert og inkluderende leder med en sterk historie. Alle deltakerne på NFVB Lederprogram deler erfaringer andre kan lære av.

78

FRISØR

2 / 2022


inside

AIPP AWARDS 2021-2022:

AND THE WINNERS ARE…

FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

Association Internationale Presse Professionnelle Coiffure - AIPP - er foreningen for profesjonelle frisørmagasiner. Det sier seg selv at AIPP-prisene henger høyt i denne globale konkurransen. Grand Trophy-vinneren kåres blant kategorivinnerne, og årets AIPP Grand Trophy gikk til Emma Simmons (Insta: @emmasimmonshair)

B EST COMMERC IAL CANDICE McKAY (South Africa)

B EST MEN CHRISTINE ALVES (France)

B EST AVA N T- GA RD E ANGELO SEMINARA (UK)

B EST V I D E O DANNY PATO (New Zealand)

B EST COLOR – and most Iconic Image EMMA SIMMONS (UK)

FRISØR

2 / 2022

79


ANNONSØRINNHOLD

En SKALLET MANN

TRENGER INGEN FRISØR Frisører liker selvsagt menn med hår. For hver mann som velger barbering for et skallet liv, forsvinner en lojal kunde fra frisøren. Hårtransplantasjon er en anerkjent, sikker og velkjent metode for de som ønsker å få sitt eget hår tilbake. Og for frisører som vil beholde sine kunder.

KAI YTREDAL

Om hårtap, lojale kunder og egen hårtransplantasjon Kai Ytredal har tatt hårtransplantasjon hos Masterklinikken. Kai er frisør og eier og driver frisørkjeden Tango i tillegg til herresalongene Tom Wolf. SNAKKER KUNDENE MED SIN FRISØR OM HÅRTAP?

Ja, det er stadig folk som spør hvordan de kan få håret tilbake. Det er viktig at vi i bransjen vet hva vi kan gjøre for menn med hårtap. For oss er det viktig at våre frisører har den kunnskapen å kunne formidle til kunder som lurer. Jeg ville vite mer om dette, og etter en prat med Sten Ture

H H

Eriksen hos Masterklinikken bestemte jeg meg for å teste behandlingen selv. Det ga meg både håret tilbake og et kvalifisert grunnlag for å fortelle om mulighetene for kundene. Jeg er veldig fornøyd med resultatet for egen del, og jeg har en trygg klinikk jeg kan anbefale. Jeg vet hva jeg snakker om og har tatt behandlingen selv.

H j h f e

m a h

NÅ VELGER KVINNER HÅRTRANSPLANTASJON

F

De siste årene har også kvinner oppdaget hva hårtransplantasjon kan gjøre for dem. For kvinner skjer hårtap på andre måter enn for menn. Mange kvinner opplever at hårtap kommer med overgangsalderen og hormonelle forandringer. Andre har hele livet ønsket seg en annen hårlinje enn den de møter i speilbildet. Hårtap hos kvinner skjer vanligvis på toppen av hodet og over et stort område, ikke i form av en måne, som hos menn. Gener er en avgjørende faktor for sannsynlig hårtap. Masterklinikken opplever økt pågang fra kvinner som ønsker å gjøre noe med hårtap, og vi får stadig flere henvendelser fra kvinner som hele livet har ønsket seg en annen hårlinje enn den de ble tildelt fra naturens side. Vi har hjulpet mange kvinner med å senke hårlinjen, med svært gode resultater.

D d g i m s

masterklinikken 2022a.indd 2

13.02.2022 17:45

masterklin


2022 17:45

75 % av menn som opplever hårtap kan få hjelp og behandling for dette. Noen har det helt fint med å miste håret, barbere seg og leve livet uten hår. Men, mange ønsker seg sitt eget hår tilbake.

HVORDAN OPPLEVDE DU BEHANDLINGEN HOS MASTERKLINIKKEN?

Hårtransplantasjon er et fantastisk alternativ, og jeg var ekstremt imponert over profesjonaliteten hos klinikken, fra første møte til behandlingen var ferdig. Jeg følte meg godt ivaretatt, og det var en kjempeopplevelse for meg, med veldig bra resultat. I herresalongene våre hos Tom Wolf får vi mange spørsmål om hår fra menn. Det er utrolig at du kan behandle hårtap så enkelt og raskt. Og helt uten ubehag.

HVA SIER FOLK I BRANSJEN OM DIN ERFARING?

Jeg ser at en del skuler på meg og ser om de kan se at jeg har gjort noe. De lurer kanskje med tanke på at de første hårtransplantasjonene som ble utført i Norge for veldig mange år siden ga behandlingsformen et dårlig rykte. Men det er umulig å se at jeg har tatt behandling. Noen spør meg direkte også, og da er det lett å vise og fortelle. I dag er hårtransplantasjon trygt og naturlig når det utføres av dyktig erfarne leger som på Masterklinikken.

FELLES FOR MENN SOM VIL GJØRE NOE MED SITT HÅRTAP De som kommer til Masterklinikken har gjerne et ønske om å gjenvinne speilbildet av den «looken» og det håret de hadde før. Først tynnes det i vikene eller på toppen. Da kommer den første tanken om å gjøre noe med det. Kanskje. Det er ofte en modningsprosess. For ti, femten år siden satt det lenger inne for mange å gjøre noe med hårtapet. I dag er hårtransplantasjon en ettertraktet, vanlig og anerkjent metode for alle som vil ha håret sitt tilbake. Menn har omfavnet mulighetene med hårtransplantasjon, og stadig fler velger behandling.

masterklinikken 2022a.indd 3

13.02.2022 17:45


ANNONSØRINNHOLD

HÅR-

TRANSPLANTASJON Slik foregår behandlingen STEG 1 ØNSKET OM Å FÅ HÅRET TILBAKE

Hos oss starter prosessen alltid med konsultasjon og en faglig vurdering av mulighetene. Kunden stiller alle spørsmålene de har om hårtransplantasjon. Vi forteller hva de kan forvente av resultatet.

STEG 2 VI TEGNER DIN HÅRLINJE

Å tegne en naturlig hårlinje er en kunst som krever lang erfaring. Hårlinjen tilpasses alder og hodeform. Legens erfaring med å gjenskape symmetri og ivareta det estetiske er avgjørende for resultatet. Og den nye hårlinjen skal naturlig gjenspeile den hårlinjen kunden hadde før hårtapet.

Hårete fakta • • • • • • • •

Omtrent halvparten av 50 år gamle menn er helt eller delvis skallet.

Rundt halvparten av kvinner vil på et tidspunkt i livet oppleve merkbart hårtap. Hårtap kan inntreffe så tidlig som fra 15-årsalderen for menn, men oftest ikke før i 40-årene for kvinner. Ca. 75 % av de som opplever hårtap kan få hjelp, men 25 % vil ikke få effekt av behandling. Det er normalt å miste 80–100 hårstrå per dag. Håret gror i faser, og hver vekstfase kan vare fra to til så lenge som åtte år. Deretter faller håret av, og et nytt begynner å vokse ut. Underskudd av riboflavin, biotin, folat og vitamin B12 kan forårsake hårtap. C-vitamin er et viktig tilskudd for å beholde et sunt hår gjennom menopausen.

masterklinikken 2022a.indd 4

13.02.2022 17:45

masterklin


2022 17:45

STEG 3 VI ANBEFALER, DU GODKJENNER

Vi vil tegne og vise vår beste anbefaling, basert på legens erfaring. Men det er alltid kunden som har det siste ordet.

STEG 4 UTHENTING AV HÅRSEKKER

I første del av behandlingen henter vi ut hårsekker. Vi løsner en og en hårsekk i det øverste hudlaget. Behandlingen er skånsom og smertefri. Det vil ikke være synlig for andre at vi har hentet ut hårsekker, og naturlig fylde i dette området opprettholdes.

STEG 5 PAUSE OG LUNSJ

I pausen serverer vi lunsj til kundens eget, private rom. Da er det tid for å spise, slappe av, se TV, bruke nett og lese ferske aviser.

VELKOMMEN TIL GRATIS KONSULTASJON HOS OSS I konsultasjonen gjør vi de faglige vurderingene av dine individuelle forutsetninger for å få ditt eget hår tilbake. Jeg har gjennomført rundt 15 000 konsultasjoner i løpet av de årene jeg har jobbet med faget. Jeg kan derfor gi deg en grundig beskrivelse av hva vi kan gjøre for deg, og hvilket resultat du kan forvente av behandlingen. Jeg har bakgrunn som frisør og har selv tatt behandlingen, og jeg kan gi deg svar på alt du lurer på om dine forutsetninger og vår behandling.

STEG 6 HÅRSEKKENE SETTES TILBAKE

I andre og siste del av behandlingen setter vi hårsekkene inn igjen i samme retning og vinkel som før hårtapet. Huden er elastisk og behandlingen gir ikke arr. Vi omplasserer hårsekkene skånsomt og uten kirurgi og det vil ikke synes for omverdenen at vi har omplassert hårsekker.

STEG 7 ETTER BEHANDLING

De som går ut døren hos oss etter behandling, vil se ut som da de ankom. Det er ikke mulig for andre å se at vi har hentet ut hårsekker. Dette er kun mulig fordi vi behandler uten å barbere. Det siste vi gjør er å style håret og dekke over det området som kan være litt rødt. Kundene våre reiser hjem med en følelse av velvære og kan se frem til å få håret sitt tilbake. Vi gir all informasjon om hårpleie i tiden etter behandlingen, som sikrer topp resultat.

masterklinikken 2022a.indd 5

I 2009 var jeg og mine kolleger i Masterklinikken med på å introdusere metoden for hårtransplantasjon i Norge. Metoden er sikker, presis og har vist svært gode resultater. Ring meg gjerne på 400 76 700 eller send meg en epost på sten@masterklinikken.no Sten Thure Eriksen, daglig leder

www.masterklinikken.no

13.02.2022 17:46


HÅR: AIPP 2021-2022 , BEST COLOR FINALISTS, X-PRESION

Sommervibber

2 / 2022

FRISØR

84


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Intelligent føning

Cutrin har lansert UR Unseen Reality MS 3002 Supersonic Hairdryer. Føneren byr på intelligente funksjoner som sikrer at håret ikke skades, trinnvis luftgjennomstrømning på 19/16/13 m/s, lang ledning og et sofistikert temperaturstyringssystem. Den har overheat beskyttelse og et filter som beskytter motoren mot skadelige partikler. Dessuten er designet smakfullt, og føneren kan legges sammen. Det fremholdes at funksjonene gjør at håret tørkes trygt og raskt. Mer info: Kontakt Cutrin Norge AS / 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Silkeføre

Keune Lumi Coat Supreme Cream er en dyptvirkende premium krem, spesielt utviklet for grovt eller brusete hår. Etterlater håret silkemykt og glansfullt. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Intens glans

Davines OI Liquid Luster er et hurtigvirkende produkt som gir ekstra glans på sekunder. Superenkel å bruke både til salong- og hjemmebruk. Passer alle hårtyper. Produktet er produsert med 100 % ren energi fra fornybare kilder. Emballasjen er produsert av resirkulert og resirkulerbar plast. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Godt verktøy for godt resultat

Jäneke Gullbørste Oval Naturnylon er både funksjonell og ergonomisk. Sammen med Jäneke Superbrush Orange Pastell har du gode verktøy for å skape flotte resultater. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Krøller eller ei

Davines LOVE/curl & smoothing shampoo og conditioner er utviklet for å fremheve tekstur, bølger og krøller. Temmer krøller og uregjerlig hår for en mer polert look. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Bekjemper frie radikaler

Olaplex No 9 Bond Protector Nourishing Hair Serum er et beskyttende, anti-oksidant styling serum, som hjelper håret med å holde formen og skyve bort frie radikaler. Serumet er basert på Olaplex Bond Building Technology og fungerer som et skjold mot forurensning, varme fra stylingjern og frie radikaler før de skader håret. Varmebeskyttelse opp til 232 grader. Mer info: Frends AS / 69 22 15 99 / www.frends.no

Pleiende

Aveda Nutriplenish masque deep moisture er en fuktighetsgivende maske som gir dyp, næringsrik pleie til håret. Mer info: We are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Nærende

Aveda Color renewal byr på fire intenst nærende, veganske, fargeforsterkende hårmasker for hjemmebruk. Mer info: We are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

FRISØR

2 / 2022

85


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Innholdsrikt

Icon Hairspa AS har lansert det amerikanske merket It’s a 10 Haircare og serien 10 IN 1. Serien inkluderer blant annet sulfatfri shampoo og conditioner med pleiende ingredienser og vitaminer fra blant annet linfrøolje, aloe vera, solsikkeolje, A-, B-, E- og C-vitamin og keratin. Håret blir blankt, spenstig og fyldig. Mer info: Icon Hairspa AS / 33 13 95 10 / www.iconhairspa.no

HÅR: AIPP 2021-2022 , BEST COLOR FINALISTS, X-PRESION

Effektiv

Framar Paddlebrush passer supert til lange hår, fordi den har ekstra stor pute. Grer floker på en effektiv og skånsom måte. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Te

B

og ut hå ku Nå gl

Reformulert Sitter som støpt

Foliene fra Framar, California Dreaming, kommer i sommerens kuleste design. De sitter som støpt i håret uten å skli, slik at du reduserer sjansen for å få «bomber». De oppgis også å være behagelig for kunden, fordi de ikke lugger og gir lite støy når man tar dem ut. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Revlon Orofluido har nå blitt vegansk, og byr på en ny formulering for bedre pleie. I ingrediensene inngår kaldpresset organisk fairtrade arganolje, som styrker og tilfører fuktighet og glans til håret. Leveres i bære­kraftig forpakning. Mer info: Frends AS / 69 22 15 99 / www.frends.no

Ikk

Ubegrenset klippeglede

Takai Hakama 55 byr på blader med eksepsjonell klippekraft. Håndteringen av saksen er instinktiv, takket være den buede tommelringen. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Ikk

Bil

NO 86

FRISØR

2 / 2022

ern


Kunder som sliter med håravfall og tynt hår? Optimér effekten av behandlinger og produkter med BioSil® Advanced Collagen Generator™ Behandlinger og produkter gjør jobben utenfra. BioSil komplementerer innenfra. Perfekt match.

Test BioSil. 20% rabatt på ordinær forhandlerpris.

«Vi har mange faste kunder på biosil. Felles for menn er at de får tilbake hårvekst på hodet, mindre viker og tykkere hår (…) Felles for damene hos oss er at de merker det på friskere og tykkere hår. Mindre røyting (…)» Linda Heimdal, Ariadne klinikken, Hønefoss «For meg har BioSil vært viktig for hårkvaliteten spesielt, men også for hud. For fire år siden fikk jeg et stort hårtap, og BioSil har vært viktig for å få tilbake håret mitt.» Kjersti Koller, Administrerende direktør, Akademikliniken Norge «Hårtap i vikene som kom etter cellegift for 13 år siden, vokste ut igjen etter at jeg begynte med Biosil.» Jorun Landsvik, gründer og tidligere eier av Knarvik Hud og Fotpleie Klinikk «Nesten alle mine pasienter står på BioSil i kombinasjon med de behandlingene de får. Det hjelper mot hårtap, gir bra hudkvalitet og ikke minst en fantastisk glød. Anbefales på det sterkeste.» Mojgan Abdeh, kosmetisk dermatologisk sykepleier, Oslo

FØR

UNDERVEIS

«Fantastiske Biosil. Som frisør opplever jeg mange kunder som bekymrer seg over håravfall og aldrende hud. Vi har vært forhandlere av Biosil i 4 år nå, og mange av kundene er nå faste brukere av Biosil. Tilbakemeldingene vi får er: veldig lite håravfall, mindre porer i huden, glattere hud (...)» Anne Von Malchus, Åros hårstudio

KLINISK DOKUMENTERT

FØR

UNDERVEIS

Ikke full effekt – kun brukt BioSil i 6 mnd. Mann 59 år.

89% 30%

Økt hudelastisitet*

Reduksjon av fine linjer og rynker*

13%

Sterkere hår**

13%

Tykkere hår**

*/** Studiehenvisninger er som følger: Publiserte artikler i Archives of Dermatological Research, Volume 297, 2005* og Archives of Dermatological Research, Volume 299, 2007**. Som vist mot placebo. Resultater kan variere fra person til person. Studieresultater etter 20 ukers bruk (hud, negler) og 36 ukers bruk (hår).

FØR

UNDERVEIS

Les hva salonger opplever med BioSil Biosil.no/testimonials

Ikke full effekt – kun brukt BioSil i 12 mnd. Kvinne 36 år. Bilder sendt oss fra spaSpa by Mikkelborg, Harstad. NORDISK DISTRIBUTØR: Fred Hamelten AS, 0263 OSLO | Biosil.no | post@biosil.no | (+47) 21 64 54 47 @biosil_nordic | PRODUKTANSVARLIG NORDEN: Tina Helen Hamelten – autorisert klinisk ernæringsfysiolog utdannet fra Det Medisinske Faktultet, Universitetet i Oslo.

BioSil, ch-OSA og ch-OSA Advanced Collagen Generator samt logoene ch-OSA og Vegan er registrerte varemerker tilhørende Bio Minerals NV.

B

ioSil er profesjonell nutrikosmetikk som forhandles av salonger med kosmetiske sykepleiere, hudterapeuter og frisører som ser betydningen av å behandle både utenfra og innenifra. BioSil har dokumentert effekt på hårets tykkelse og styrke, og gjentatte tilbakemeldinger fra kunder viser at det også har meget god effekt på håravfall. Når det gjelder hud har BioSil effekt på linjer og rynker, glød, porer, hudens jevnhet og tone, samt hudens fuktnivå.


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Skjønnhetssøvn

Kreativt fargesystem

Aveda Botanical repair overnight serum er et lett serum som pleier og reparerer håret mens du sover. Reduserer splittede tupper med 84 % etter en natt. Mer info: We are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Kevin.Murphy COLOR.ME COPPER INTENSE 44 Shades er perfekt til å skape varme og strålende glans. Lysner opptil 3 nivåer. Lag en ton-i-ton og mørkere farger, bland med Color.xelerate eller pH.D for å kreere kreative resultater. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

m

Superlett

Niwa One veier bare 285 gram, kanskje verdens letteste føner. Den har også et unikt, selvrensende modus. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Superkrøll

Davines More Inside Curl Gel Oil retter seg mot tykt, grovt krøllete hår. Tilfører fukt, glans og gir en anti-frizz effekt. Etterlater håret naturlig og mykt. Inneholder en høy prosentandel naturlige ingredienser. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Tø r t o g v å t t Revitaliserende

Keune Care Blonde Savior gjør håret sterkt, revitalisert og mer spenstig. Produktet er resultatet av mange års forskning fra Keunes egen forskningsavdeling. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

88

FRISØR

2 / 2022

KMS Conscious Cleansing Mist er en tørrshampoo i våt form, som absorberer overflødig fett, samtidig som den tilfører fuktighet. Et tidsbesparende alternativ som bidrar til å spare vann, og gir med sin miljøvennlige ikke-aerosolflaske et redusert Co2 utslipp. Etterlater ingen hvite rester. Fri for sulfater, silikoner, mikroplast, mineralolje, farger og animalske produkter. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net


NISIM MOT HÅRTAP OG FOR GJENVEKST AV HÅR Nisim shampoo er alene nok til å stoppe og forebygge hårtap. Dersom du ønsker gjenvekst av hår som er mistet inntil 5 år tilbake i tid, må Nisim Extract brukes i kombinasjon med Nisim Shampoo.

FAST FOR RASKERE HÅRVEKST Oppnå raskere hårvekst og sterkere hår ved bruk av FAST Shampoo og balsam! Produktene må brukes sammen for effekt, og begge produktene skal masseres inn i hodebunnen.

DERMANOR AS Billingstadsletta 19A, 1396 Billingstad Mail: Kundeservice@dermanor.no


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Pleiende

Goldwell utvider pleieserien Dualsenses med flere nye pleie- og fargebevarende produkter, fra shampoo og conditioner til en hurtig behandling mot gultoner. Mer info: KAO Norway AS / 22 55 69 91

Silkemykt

IdHAIR Xclusive Elements Anti-Friss shine spray etterlater håret silkemykt, blankt og velpleid uten å tynge. Inneholder også soyaolje, samtidig som håret tilføres antioksidanter. Mer info: Hairconsept AS / 416 28 500 / www.idhair.no

Prisvinnende

Hemp Wax Black Xclusive fra idHAIR vant prisen Årets Herreprodukt i Danmark. Juryen uttalte: Deilig i konsistensen med en fantastisk, formbar tekstur. Frisyren ser perfekt ut, uten å bli for stiv. Et brukervennlig produkt i en vidunderlig herreserie. Mer info: Hairconsept AS / 416 28 500 / www.idhair.no

Beroligende

HUFS Body & Hair Wash vasker hår og hodebunn med en perlemors effekt. Formulert med milde tensider som rengjør skånsomt. Fuktighetsgivende og beroligende ingredienser fukter og pleier både hår og hud. Mer info: ICON Hairspa AS / 33 13 95 10

Beach look

Mirakuløst

Eleven Miracle Spray og Hair Treatment byr på en kur, hårmake-up og booster. Serien henter ingredienser fra frukter og planter fra Australia. Etterlater håret glansfullt, glatt og mykt med frizzkontroll. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

90

FRISØR

2 / 2022

HUFS Ocean Cream gir en ekte saltvannsfølelse i håret og er perfekt til å bygge crispy volum. Påføres i fuktig eller tørt hår. La håret tørke, eller bruk hårføner for ekstra effekt. Mer info: ICON Hairspa AS / 33 13 95 10


Gjør som mange frisører verden over, bruk «børstenes Rolls-Royce» i salongen din! For mer info ta kontakt med Everyhair Norge AS: 32 81 33 00 | post@everyhair.no | www.everyhair.no


HVIS JEG F IKK VELGE... ELINE HENRIKSEN Avde li n gsl e d er Pet i t e Fr i sø r en e, Eiksma r ka Aktu el l so m: N M-vi n n er D amef r i sy r e Kr ea t i v Fa r ge. O m E li n e:

Mine favorittprodukter - Aveda nutriplenish leave-in conditioner er fuktgivende og byr på varmebe­ skyttelse. Jeg bruker den på «alle» gjestene. Den gir nydelig glans og pleie. - Aveda volumizing tonic gir akkurat passe hold og volum, uten for mye «pro­ duktfølelse».

Eline har jobbet i Petite Frisørene siden 2014, og startet karrieren som ryddehjelp mens hun gikk på skolen. Siden den gang har hun gått gradene som frisør og videre til stillingen som avdelingsleder i Petite Frisørene Eiksmarka fra høsten 2018. BRENNER FOR KONKURRANSEFRISERING

Medarbeiderne i Petite Frisørene har all­ tid vært aktive på konkurransefronten, og Eline er intet unntak. - Konkurransefrisering har vært en vel­ dig stor del av min karriere, og jeg vant førsteplassen i kategorien Kreativ Farge i år. Tidligere har jeg fått bronse i tek­ nisk føn og gull som junior i brudefriser­ ing. Jeg har også deltatt på det norske yrkeslands­laget i WorldSkills i 2019. Det var en fantastisk opplevelse å få med seg! Med årets NM lagt bak seg, sikter Eline seg inn mot en fotoshoot i regi av Fonda­ tion Guillaume i København i mai. - Jeg er medlem i Intercoiffures ung­ domsorganisasjon, Fondation Guillaume, og vant nylig en foto­konkurranse i regi av organisasjonen. Det gjør at jeg skal lage en foto-shoot i København sammen med de øvrige nordiske vinnerne.

Mine spesielle favoritter - Nano technology ceramic + ionic rundbørste i størrelse 45. Jeg elsker å føne med denne, fordi den får med alle små-hår og gjør håret blankt og frizzfritt. - Cera Bullet rettetang er helt klart den beste rettetangen jeg har prøvd. Den retter og krøller perfekt hver gang.

L E D E L S E E R E T FA G

Som avdelingsleder har Eline følt behov for å oppgradere seg faglig innen ledelse. - I april har jeg gjennomført eksamen etter å ha studert bedriftsledelse for fri­ sør- og velværebransjen. Det var et nett­ studium som jeg har tatt via fagskolen på kveldstid ved siden av jobb. Dette har jeg gjort for å øke kompetansen min, og for å forstå bedre hva som kreves for å drive en bedrift.

92

FRISØR

2 / 2022

Mine inspirasjonskilder - Mine inspirasjonskilder er mye feeden min på Instagram, med alle frisørene og andre kunstnere jeg følger. Jeg blir veldig inspirert av å jobbe sammen med Randi Eriksen, som har gitt meg alle de gode opplevelsene jeg allerede har fått. Jeg blir også inspirert av å tenke på det jeg kan fortsette å oppleve og erfare videre i karrieren min.

SE VIDEO AV ELINE I NM I FRISERING PÅ NFVB_TIKTOK


www.headquarter.no

Nordens største innkjøpssamarbeid for frisører

2 0 ÅR

SAM M E N E R VI STE R K E Årlig går 190 000 000 varekjøp fra små og store salonger gjennom Headquarter. Vår organisasjon er heleid av frisører og forhandler rabatter og fordeler på vegne av våre 500 medlemmer. H Q - O N TO U R Hvert år arrangerer vi et storslått sosialt og faglig arrangement der våre medlemmer og leverandører møtes for å knytte kontakter og dele erfaringer. Årets feiring finner sted i Bergen 2.-4. september. Les mer og meld deg på på www.headquarter.no.


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

NFVB LANDSKONFERANSE 2022:

Med fokus på utvikling Årets landskonferanse hadde virkelig utvikling på agendaen, med mange innfallsvinkler. Konferansen viste også hvordan nye digitale verktøy påvirker måten vi jobber og utvikler oss på. TEKST O G FOTO: JARL MARTIN GARDER

Konferansen var planlagt til å være hybrid, det vil si både fysisk og digital. Men når koronaen nå endelig var langt mindre skummel, så var ønsket om fysisk deltakelse så overveldende at den digitale versjonen ble lagt til side. Årets konferanse plukket opp tråden fra Landsmøtet 2021. NFVB mangler ikke akkurat på oppgaver, og de er «evigvarende». Kompetanseutvikling vil aldri gå ut på dato, bedriftene vil alltid ha behov for kvalifisert og motivert arbeidskraft. For å få gjennomslag for vår bransjepolitikk trenger vi en sterk bransjeorganisasjon, og for å nå frem på flere beslutningsnivåer må organisasjonen ha regionale og lokale ressurser. O R G A N I S A S J O N E N - S T R AT E G I E N FOLKENE

Mens landsmøtet er besluttende, er landskonferansen rådgivende. Her kan styret sjekke ut med medlemmene om de holder rett kurs og med rett prioritering. I år var det en ganske annerledes gjen-

94

FRISØR

2 / 2022

nomføring, der styret gjennom paneldiskusjoner med intervjuer fortalte om NFVBs arbeid og betydningen for bransjen, bedriftene og alle som jobber i den. Samtidig kunne alle deltakerne både svare på og stille spørsmål gjennom bruk av Mentimeter, en artig og effektiv kommunikasjonsform. K O M P E TA N S E E R K J E R N E N I UTVIKLING

Den første panelseansen omhandlet kompetanse og utdanning, med samtaler med referanse til NFVB-prosjekter som Svennebrev med fordypning, Fagbrev for hudpleie, Høyere yrkesfaglig utdanning (Bransjeprogrammet) og Kompetansebygging for medlemmer (NFVB Lederprogram). President Espen Sævold var med i alle panelseanser, og kunne både presentere, svare på spørsmål og lytte til innspill. BRANSJENS FREMTID = D I T T A N S VA R

Bedriftenes rammebetingelser er sammensatt av


TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

Direktøren innledet landskonferansen og temaene, men ellers var det styret som rådet scenen.

Mentimeter var verktøy til spørsmål og svar.

Presidenten var selv en rød tråd gjennom landskonferansen.

B R A N SJ E N S F R E M T I D = D I T T A N S VA R Hjertelig tilstede. Søstrene Lyche fra Lucky Frisør var blant de 100 deltakerne på landskonferansen.

Forbundets arbeid ble presentert og diskutert gjennom flere panelsamtaler.

mange faktorer, og betyr mye for bedriftenes konkurransekraft. Summen av hver enkelt bedrifts styrker og svakheter er med på å bygge bransjens omdømme. Disse sammenhengene må man jobbe bevisst med, og er alene en veldig god grunn til å være medlem av en bransjeorganisasjon. NFVB-prosjekter som Rekruttering til faget, Konkurranser som rekrutteringsarena, Integrering starter i bedrift og ikke minst Autorisasjon av bedrifter /Trygg Salong ble diskutert i panelet, med fokus på hva prosjektene betyr for bransjen/bedriftene i en totalitet. MEDLEMSORGANISASJON MED GJENNOMFØRINGSKRAFT

I januar gikk startskuddet for NFVBs nye regionapparatet. Konferansedeltakerne fikk nærmere informasjon om bakgrunn, mandatet, oppgavene – og ikke minst folkene. De ulike regionansvarlige vil utvikle et tettere samarbeid med NHOs regionkontor. Det er så mange sterke ressurser i NFVB/NHO regionalt, og utfordringen er å få til et godt og effektivt samspill for å skape gode synergier. I mange av regionene/fylkene er allerede kontakten opprettet, og det fortelles om glød og entusiasme. OPPFØLGING I PRAKSIS

Det er begrenset hva man kan presse ut av en halv dags landskonferanse, men mange av spørsmålene ble fulgt opp og besvart på det digitale medlemsmøtet i mai. De fleste av konferansedeltakerne var også til stede under hele bransjehelgen på The

Hub, med norgesmesterskap, seminarer og prisfest. Den sosiale arena er en viktig møteplass for mange diskusjoner, og NFVBs medlemsmasse er veldig inkluderende. Gå ikke glipp av neste mulighet for å treffe dine bransjekolleger.

EKSTERNE INNSPILL

Til hver av seansene hadde NFVB invitert noen eksterne foredragsholdere for å belyse temaene fra flere vinkler og gi innspill til ettertanke. Pivot Point/LAB, HairTV, Arbeidstilsynet, SINTEF og NHO Service og Handel bidro til å gjøre årets landskonferanse spennende og innholdsrik.

Det ble vist flere videosnutter fra NFVB underveis, som en kavalkade om en aktiv bransjeorganisasjon med utgangspunkt fra Landsmøtet 2021, rekruttering på TikTok og deltakere på lederprogrammet.

FRISØR

2 / 2022

95


TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

Skåler for godt samspill. Etter landskonferansen var det en sosial samling for NFVBs nye regionansvarlige. De har en viktig oppgave med å bygge nettverk og jobbe med NFVBs aktiviteter i hvert fylke.

NFVB REGIONAPPARATET:

Ne t t ve r k fo r u t vi kl i n g NFVB har bygget ut organisasjonen med regionansvarlige i hvert fylke. Disse ressurs­ personene skal ha godt samspill med blant annet NHOs regionkontor og ulike opplær­ ingskontor. Med sterkt engasjement for fag og bransje vil de regionansvarlige være et svært viktig nettverk for NFVB. Regionapparatet med regionansvarlige er et tillitsapparat i NFVB, og skal utføre aktiviteter som bidrar til å nå strategimålene om økt medlemsmasse, økt kompetanse, god rekruttering til faget og positiv omdømmebygging for bransjen. De regionansvarlige skal etablere god

relasjon og et tett samarbeid med NHO regionskontor og regionens laug. Regionen skal i samarbeid med NFVB sentralt utarbeide en årsplan for arbeidsoppgaver og aktiviteter. Regionansvarlige utpekes av styret for 2 år av gangen. Nyoppnevning gjøres i første styremøte etter

Landsmøtet. De utpekes blant eiere eller ledere av salong/klinikk. Den/de må ha kompetanse og et ekstra engasjement innenfor området den/de har ansvaret for.

NFVB REGIONANSVARLIGE: AGDER Kompetanse/utdanning Omdømme/rammebetingelser Eva Moi Skøie Majas Salong AS, Kristiansand Tlf. 920 42 175

AGDER Medlemsservice/verving Thora Margrethe Hagen Klinikk Matis, Kristiansand Tlf. 380 33 370

ARKTIS Medlemsservice/verving Omdømme/rammebetingelser

Martine Langseth Mortens Dame og Herrefrisør AS, Hammerfest Tlf. 486 74 045

INNLANDET Medlemsservice/verving Trine Nygård Zik Zak Frisører AS, Ridabu Tlf. 482 81 506

INNLANDET Omdømme/rammebetingelser Øystein Kleppe Kleppe Frisør AS Gjøvik Tlf. 926 40 051

MØRE OG ROMSDAL Kompetanse/utdanning Merete Mikkelsen Hårlokken AS, Aukra Tlf. 986 82 281

MØRE OG ROMSDAL Medlemsservice/verving

TRØNDELAG Medlemsservice/verving

MØRE OG ROMSDAL Omdømme/rammebetingelser

TRØNDELAG Omdømme/rammebetingelser

NORDLAND Kompetanse/utdanning

VESTFOLD OG TELEMARK Kompetanse/utdanning

OSLO/VIKEN Omdømme/rammebetingelser

VESTFOLD OG TELEMARK Medlemsservice/verving

ROGALAND Kompetanse/utdanning

VESTFOLD OG TELEMARK Omdømme/rammebetingelser

ROGALAND Medlemsservice/verving

VESTLAND Kompetanse/utdanning

T R Ø N D E L A G Kompetanse/utdanning

VESTLAND Kompetanse/utdanning

Merethe Kjellnes Zikk Zakk Frisør AS, Kristiansund Tlf. 915 13 154

Monica Aambakk Engeset Pitings Frisør AS, Stranda Tlf. 413 12 211

Janine Esperø Arroub Cous Cous Frisør, Bodø Tlf. 950 70 238

Julie Rismoen Hairport frisør AS, Oslo Tlf. 905 26 059

Odd Andre Rossebø Rossebø Hårdesign AS, Haugesund Tlf. 906 31 465

Gro Ravndal Bruarøy Topp til tå velvære AS, Bryne Tlf. 404 90 479

Gunn Mari Sørløkk Meldal Frisørsalong, Meldal Tlf. 481 71 790

D u f in ner o gså oversi kten på nfv b .no 96

FRISØR

2 / 2022

Silje Jonassen PÅHÅRET Solsiden/Verftet Frisør AS, Trondheim Tlf. 924 50 555

Siv Oldervik Stas Hår og Bryn AS, Trondheim Tlf. 917 11 082

Tine Jeanett Engø Bibbis Frisør, Tønsberg Tlf. 988 61 874

Mette Sørli Tango Frisør, Porsgrunn Tlf. 412 68 195

Jørn Inge Næss Næss Frisør AS, Skien Tlf. 917 12 182

Birgitte Haugland Idol Frisør AS, Kleppestø Tlf. 951 41 624

Evy Lunde Capilli Frisør AS Tlf. 913 96 709


HAR DU LYST TIL Å UTVIKLE DEG SOM LEDER, LØFTE BEDRIFTEN DIN OG ØKE LØNNSOMHETEN?

MEDLEM F O R D E L S!

NYTT PROGRAM - KULL 6 - har oppstart i august. Mer info: NFVB.NO FRISØR

2 / 2022

97


TEMA: BRANSJEDAGEN THE HUB 19. MARS

Advokatene Kirsti Stokland og Hanna Skjebstad Weigård fra NHO Service og Handel bød på tidsaktuelle inputs om blant annet tariff og lokale forhandlinger. – Mange av de fremmøtte salonglederne var opptatt av temaet styringsrett i krisetider. Det skapte et stort engasjement, forteller Vibeke Scheele Moe.

NFVB FAGSEMINARER:

Stor i nteresse for faglige inputs Parallelt med NM i storsalen på The Hub kunne NFVB tilby et bredt sammensatt seminarprogram i etasjen over. Mange brukte anledningen til å få inputs på ulike fagområder. TEKST O G FOTO: BJØRN KOLLERUD

- Vi tar med oss tilbakemeldingene om at «dette er noe vi må få mer av», og «veldig bra, skulle ønske det varte litt lenger» i vårt videre arbeid, smiler programsjef Vibeke Scheele Moe fornøyd etter at årets store bransjetreff med tilhørende seminarprogram er avviklet. HVOR GÅR GRENSEN?

Temaet tariff, lokale forhandlinger og styringsrett er brede temaområder, men advokatduoen fra NHO Service og Handel leverte en pedagogisk gjennomgang av aktuelle spørsmål. Advokat Kirsti Stokland har lang fartstid som rådgiver rettet mot frisør- og velværebransjen, og kunne gi praktiske råd basert på lang bransjeerfaring. Det ble en del spørsmål, ikke minst tilknyttet tidsaktuelle områder som sommerferieavvikling og arbeidsgivers styringsrett. KRØLLER OG LEDELSE

Det ble en fullsatt sal og behov for flere stoler da

98

FRISØR

2 / 2022

troikaen bak «Krølleløftet» entret podiet. Natalie Beckford, Lalla Coulibaly og Barbro Sørlien har virkelig gjort sitt for å sette dette på sakskartet, med sertifiseringskurs, nettstedet krolltopp.no og foredrag landet rundt. Nå fikk vi et konsentrert bilde av både kulturelle og identitetsskapende aspekter ved krølleløftet. Deretter var det duket for temaet «Sosiale medier» med influenser Lotte Myrseth, som fortalte om sin reise gjennom det digitale landskapet. Hun ga praktiske tips og vink for hvordan man kan lykkes med sosiale medier. Ruhs AS fulgte opp med nyheten Hairtalk Weft, og det hele ble avrundet med «Smart og lønnsomt lederskap», der Alf Inge Cleve-Stiansen delte sin kunnskap og inspirasjon. - Alt i alt gikk det hele på skinner og vi tar med oss erfaringene i planlegging av arbeidet med kommende arrangementer i NFVBs regi, oppsummerer programsjef Vibeke Scheele Moe.


TEMA: BRANSJEDAGEN 19. MARS

NFVB FAGSEMINARER - Du behøver ikke satse stort for å lykkes med å bruke sosiale medier, fremholder influenser Lotte Myrseth.

Lalla Coulibaly er opptatt av de sosiale og identitetsskapende aspektene ved krølleløftet.

Faglig sterkt om hairextensionkonseptet Weft fra Hairtalk.

Folk flokket seg rundt Lotte Myrseth da hun ankom konkurransearenaen under NM.

SE HELE VIDEOINTERVJUET MED LOTTE MYRSETH PÅ NFVB FACEBOOK.

Alf Inge Cleve-Stiansen hadde mye å by på med referanser til NFVB Lederprogram.

FRISØR

2 / 2022

99


ST LT

M EDL EM 2021 - 2022

ST LT

MEDL EM 2021 - 2022

∙ ∙ ∙ ∙

V E L KO MMEN! ST LT

M EDLE M nye Vi ønsker våre 2021 - 2022 medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

Glød Skjetten AS Hair By Bob AS Hårdraum AS Stussn Hårstudio AS

LILLESTRØM HOLMESTRAND ØRSTA EIKANGERVÅG

Ste r kt fe l les skap Totalt er det i dag 1448 medlemssalonger i NFVB. Vår landsforening NHO Service og Handel har 8136 medlemmer med totalt 94521 årsverk, mens det i hele NHO-fellesskapet er 30635 medlemmer med totalt 602058 årsverk.

PÅ J A K T E T T E R NYE MEDARBEIDERE?

ST LT

MED LEM Benytt deg av tjenesten Ledig Stilling på nfvb.no 2021 - 2022

Tjenesten leveres i samarbeid med Karriere.no Annonseringen er gratis for alle NFVBs medlemmer. En rekke smarte tilleggstjenester kan kjøpes for økt effekt. Ledig Stilling finner du øverst i menyfeltet på nettsiden. Du kan også gå rett til Karriere.no/bedrift/nfvb For hjelp/veiledning, ring 76 07 07 08 (man-fre kl 9-15) Lykke til!

N F V B _ I N S TA V O K S E R NFVBs SoMe-satsning er på full fart fremover. nfvb_insta runder nå 5 000 følgere. nfvb_insta formidler lidenskap til faget og bransjen. Følg oss: nfvb_insta. Tagg oss gjerne - vi deler.

Vår edO58

NFVB.NO

→ Bransjeaktuelt

N F V B _ T I K TO K - S U K S E S S Som en del av prosjektet rekruttering til faget benytter NFVB TikTok til å treffe ungdom og skape interesse for faget. Video fra Skole-NM i hudpleie og NM i frisering har hatt mange visninger på TikTok.

→ Ledige stillinger → Impulser → Medlemsfordeler → Kurs og utvikling → Leverandørinfo

Følg oss... 11 200 visninger

NFVB SOME:

→ Facebook: www.facebook.com/NFVBNHO 18 700 visninger

100

FRISØR

2 / 2022

→ Instagram: nfvb_insta → TikTok: nfvb_tiktok


AKTIVITETSKALENDER På grunn av koronatiden er det en stund siden vi hadde dette som fast spalte i magasinet. Det har vært mange arrangement som ble avlyst eller flyttet de siste to årene. Når vi nå kan tro på at små og store begivenheter kan gjen­ nomføres som planlagt, er det bare å finne frem kalenderen igjen. Du kan begynne med fire norske og noen utenlandske begivenheter: 11.06

Arctic hår & skjønnhet med Arctic Cup og Arctic Hud Sted: Quality Hotel Ramsalt, Bodø Info: www.facebook.com/arctichaarogskjonnhet/

10.09 – 12.09 OMC World Cup / VM i frisering + MCB by Beauté Selection Paris Sted: Paris, Frankrike Info: salonmcb.com og omchairworld.com/ 23.09 – 24.09 Destination Highlights Sted: Stockholm, Sverige Info: highlights.frisor.se

HÅR 2022 i Ålesund Sted: Scandic Parken, Ålesund Info: pitingsfrisor@gmail.com

04.11 – 06.11 Hår 2022 i Sandnes Sted: Clarion Hotel Air, Sola Info: larsterje@moderndesign.no 09.11

Handlekraft 2022 Sted: Clarion Hotel The Hub, Oslo Info: NHO Service og Handel

26.11

Trondheim Hair Open Sted: Scandic Hotels Lerkendal, Trondheim Info: nina@salong-perfect.no

E n ti d for alt For litt siden gikk jeg i en av Oslos ganske sentrale gater og la merke til et hus og en gårdsplass der det virket som om tiden hadde stoppet for en stund siden. Med de eiendoms­ priser som råder i byen er det sjelden kost å se at alt tegn på omtanke for verdier var helt borte. Men det som kanskje fikk tankene mest i gang var likevel bilene som sto parkert utenfor. En gang var de noen av våre mest populære og fol­ kekjære bilmodeller, men nå var all kjærlighet som forduftet. Man blir jo litt nysgjerrig på historien. Hvor har bilene reist, hvem har eid de, hva har de betydd for sjåfører og passasje­ rer, hvordan havnet de i en bakgård på Rodeløkka? Alt tyder på at de har stått der ganske lenge. Rustne, møkkete, på flate hjul. Dette var jo «morobiler» som alle likte. OK, det er lenge siden de siste «jernsengene» og «boblene» rullet ut av fabrikken, og de fleste har faktisk for lengst rustet opp. Bilene i bakgården har sånn sett overlevd lengre enn andre, men hvorfor ble de stående der de gjør? Venter de på at noen skal oppdage dem, og gi de ny kjærlighet og et nytt liv på lan­ deveien?

08.10 - 10.10 Salon International Sted: London, England Info: salonshow.co.uk/ 29.10

R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

Jeg tror nok dessverre at deres siste tid i trafikken vil være på et lasteplan på en bergingsbil, på vei til skraphaugen. I mellomtiden står de der, til spott og spe, som ynkelige ver­ sjoner av hva de en gang var. Men vi som går forbi smiler, fordi uansett rust og elendig tilstand, så husker vi dem for hva de var. Vi minnes den beste versjonen av dem, gleden de ga. Det er vel også en liten påminnelse om at det er sånn livet er. Det er en tid for alt, og det gjelder å bruke det godt - og bruke minnene som «smilegull» for å høyne verdien.

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M !

GLEM IKKE Å BRUKE DINE MEDLEMSFORDELER! Innkjøpsavtaler, advokattjenester, forsikringsfordeler, kompetansegivende kurs, Årets Frisør-deltakelse etc. Det lønner seg å være medlem. Citroën 2CV og VW Type 1, «jernsenga» og «bobla», har fått verden til å smile.

Les mer om medlemsfordelene dine på

nfvb.no jarl@nfvb.no FRISØR

2 / 2022

101


Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 911 06 2 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Administrasjonskoordinator

JARL MARTIN GARDER

CELINA KJØNIKSEN

jarl@nfvb.no

celina@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Tlf: 482 28 165

www.nfvb.no

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Svært god innkjøpsavtale 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer


før1

etter

før1

etter

Vi jobber for deg!

før1

etter

color glaze

før1

Få mer ut av medlemskapet! Som medlem hos NFVB og NHO haretter du tilgang

til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon. Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Svært god innkjøpsavtale 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

www.nfvb.no

DU ViGLANS søker forhandlere av vår vellykkede epiic hair care produkter

KAN FØLE

epiic hair care er et nytt og banebrytende dansk hårpleiemerke utviklet av frisører for frisører og stylister. Det nye brand, som allerede har oppnådd stor suksess i bl.a. Danmark, England og Irland, er resultatet av en visjon om å skape en serie profesjonelle, bærekraftige hårpleieprodukter produsert med omsorg for både mennesker og natur: ✓ Emballasje laget i henhold til OWP™ konseptet som jobber for å fjerne plast fra verdens hager og elver 1:1 ✓ Naturlige ingredienser og helt fri for sulfater og parabener ✓ ”Cosmos Organic”-sertifisering av flere produkter ✓ 100% vegansk og naturligvis ikke testet på dyr

årpleie ✔ Eksklusiv h rie med high ✔ Komplett se rodukter p performance

FREE OF

ANIMAL DERIVED INGREDIENTS

HÅRFARGEN SOM TAR BEGREPET GLANS TIL NYE HØYDER OG SOM GIR DEG EN LANGVARIG COLOR GLAZE • EN MODERNE HÅRFARGE MED EN DRYPPFRI FORMULA OG OPPTIL 6 UKERS HOLDBARHET* • DEN FADER TRUE TO TONE, ETTERLATER INGEN ETTERVEKST ELLER SKADE PÅ HÅRET • NULL LYSNING, NULL SKADE, NULL AMMONIAKK, NULL SILIKONER, NULL DIREKTE FARGESTOFFER

Kontakt: Pact Nordic A/S · Tlf: +45 70 22 33 54 · www.epiichaircare.dk *

Hår som vaskes 3 ganger i uken. 1Håret er tidligere lysnet.


M MA AG GA AS S II N NE ET T

MA AG GA AS S II N NE ET T F FR R II S SØ ØR R M 2 // 2 20 02 22 2 // 11 2 20 0 .. Å ÅR RG GA AN NG G 2

Sa m men er vi sterkere

22 / / 22002222 112200. . ÅÅRRGGAANNGG

FOR ANDRE ÅR PÅ RAD ØNSKER VI Å HJELPE...

Det har vært en tøff periode for frisørbransjen og alle deres kunder, og dette er bakgrunnen for Wella Companys ønske om å skape en endring. Derfor ble Wella Fund opprettet, hvor frisørsalonger har muligheten til å vinne store premier. I slutten av august velger en jury ut seks salonger med geografisk spredning i Norge til semifinalen. Hovedvinneren får 1 års forbruk av Wella-produkter til en verdi opptil en halv million kroner (avhenger av størrelsen på salongen). De andre fire semifinalistene mottar 10.000 hver i Wella produkter. NOMINER NÅ! ÅÅ RR EE TT SS FF RR II SS Ø Ø RR 22 00 22 22 KK EE NN NN EE TT HH SS O O LL BB AA KK KK EE NN : :

MÅLET ER NÅDD!

nom in ere din favori tt sa long

EEI IRRI IKK TTHHOORRSSEENN, , AADDAAMM OOGG EEVVAA GGRRUUPPPPEENN // DDUU MMÅÅ TTØØRRRREE ÅÅ UUTTFFOORRDDRREE DDEEGG SSEELLVV

NOMINER NÅ! wellafund.com/no

AALLFF I INNGGEE CCLLEEVVEE--SSTTI IAANNSSEENN, , NNFFVVBB LLEEDDEERRPPRROOGGRRAAMM // VVÅÅGG ÅÅ TTAA LLEEDDEERRRROOLLLLEENN I INNTTEERRI IØØRRI INNSSPPI IRRAASSJJOONN // GGI I KKUUNNDDEENNEE NNYYEE OOPPPPLLEEVVEELLSSEERR I IMMPPUULLSSEERR // ÅÅRREETTSS FFRRI ISSØØRR VVI INNNNEERRKKOOLLLLEEKKSSJJOONNEERR