Frisør 2 - 2022

Page 94

TEMA: ORGANISASJONSUTVIKLING

NFVB LANDSKONFERANSE 2022:

Med fokus på utvikling Årets landskonferanse hadde virkelig utvikling på agendaen, med mange innfallsvinkler. Konferansen viste også hvordan nye digitale verktøy påvirker måten vi jobber og utvikler oss på. TEKST O G FOTO: JARL MARTIN GARDER

Konferansen var planlagt til å være hybrid, det vil si både fysisk og digital. Men når koronaen nå endelig var langt mindre skummel, så var ønsket om fysisk deltakelse så overveldende at den digitale versjonen ble lagt til side. Årets konferanse plukket opp tråden fra Landsmøtet 2021. NFVB mangler ikke akkurat på oppgaver, og de er «evigvarende». Kompetanseutvikling vil aldri gå ut på dato, bedriftene vil alltid ha behov for kvalifisert og motivert arbeidskraft. For å få gjennomslag for vår bransjepolitikk trenger vi en sterk bransjeorganisasjon, og for å nå frem på flere beslutningsnivåer må organisasjonen ha regionale og lokale ressurser. O R G A N I S A S J O N E N - S T R AT E G I E N FOLKENE

Mens landsmøtet er besluttende, er landskonferansen rådgivende. Her kan styret sjekke ut med medlemmene om de holder rett kurs og med rett prioritering. I år var det en ganske annerledes gjen-

94

FRISØR

2 / 2022

nomføring, der styret gjennom paneldiskusjoner med intervjuer fortalte om NFVBs arbeid og betydningen for bransjen, bedriftene og alle som jobber i den. Samtidig kunne alle deltakerne både svare på og stille spørsmål gjennom bruk av Mentimeter, en artig og effektiv kommunikasjonsform. K O M P E TA N S E E R K J E R N E N I UTVIKLING

Den første panelseansen omhandlet kompetanse og utdanning, med samtaler med referanse til NFVB-prosjekter som Svennebrev med fordypning, Fagbrev for hudpleie, Høyere yrkesfaglig utdanning (Bransjeprogrammet) og Kompetansebygging for medlemmer (NFVB Lederprogram). President Espen Sævold var med i alle panelseanser, og kunne både presentere, svare på spørsmål og lytte til innspill. BRANSJENS FREMTID = D I T T A N S VA R

Bedriftenes rammebetingelser er sammensatt av