Frisør 1, 2022

Page 1

NET M AM GA S IANSEI T AG

2 0/. 1Å2 R0 G . Å M A GM AA SG I NAESTI NF ERTI SFØRRI S Ø 1 /R 2 01 2/ 22 /0 21 2 AR NG GA N G

S TO LT M E D L E M AV N F V B O G N H O

1 / 2022 120. ÅRGANG 11 // 22002222 112200.. ÅÅRRGGAANNGG

E n stor TAKK til våre dyktige fagfolk som h ar t a t t smittever n EK STRA SERI Ø S T gje nn om h ele pan dem ien . Å R E T S

F R I S Ø R

2 0 22 :

Å R E T S F R I S Ø R 2 02 2 :

DE NOMINERTE ER... DE NOMINERTE ER... RAMSVIK FRISØR OG HUDPLEIE / FLAGGSKIPET I SOLHEIMSVIKEN N RR AA M OO GHG EHHTUU/DD PDP ELLTEE IIEEER // DFFI LNL AABGGEGGDSSRKKIIIFPPTEE TTV III JSSOOOBLLBHHEEERII MMFSSOVVRII KK EE NN M SFSVVVBII KKS FFVRRI RII SSKØØSRRO M T SHHPEE RTT I //S EDDNEE TET EE/ RRN DOD IM NN FF VV BB SS VVBIIERRDKKRSSIOOFM M I NNI NBBEEERDDTRREII FFVTTI NVVNII EJJROOEBB BB EE RR FF OO RR BB EE DD RR II FF TT SS PP RR II SS EE NN EE // NN OO MM II NN EE RR TT EE VV II NN NN EE RR EE

# T RYG G SALO NG


NYHET The Maria Nila DERIVED Bleach Collection FREE OF

ANIMAL INGREDIENTS

The Maria Nila Bleach Collection is a revolutionary concept for professional bleach. Including two diff erens bleach powders, specially designed to meet your needs when working with diff erent bleaching techniques, five diff erent developers, as well as a nourishing finishing treatment to use both in your salon and to off er to your customer. Join us in our mission towards a friendlier beauty industry and explore the world of 100% vegan and cruelty-free professional haircare.

Silver Bleach A professional bleach treatment with added violet pigments for a cooler result.

color glaze Balayage Bleach A professional bleach treatment developed for balayage and free-hand techniques.

Silver Shot A nourishing finishing treatment that lowers the pH level in the hair, closing the cuticles after bleaching. Boosted with violet pigments it also neutralize yellow tones. Available in a 750 ml back bar version and a 60 ml version, suitable for at-home usage.

GLANS DU KAN FØLE

HÅRFARGEN SOM TAR BEGREPET GLANS TIL NYE HØYDER OG SOM GIR DEG EN LANGVARIG COLORmar GLAZE EN MODERNE HÅRFARGE MED EN DRYPPFRI FORMULA OG OPPTIL 6 UKERS ianil•a.com | contact@m ar ianil a.com | @mar ianil astockholm | #ichoosefr iendly HOLDBARHET* • DEN FADER TRUE TO TONE, ETTERLATER INGEN ETTERVEKST ELLER SKADE PÅ HÅRET • NULL LYSNING, NULL SKADE, NULL AMMONIAKK, NULL SILIKONER, NULL DIREKTE FARGESTOFFER

*

Hår som vaskes 3 ganger i uken


FREE OF

ANIMAL DERIVED INGREDIENTS

color glaze

GLANS DU KAN FØLE

HÅRFARGEN SOM TAR BEGREPET GLANS TIL NYE HØYDER OG SOM GIR DEG EN LANGVARIG COLOR GLAZE • EN MODERNE HÅRFARGE MED EN DRYPPFRI FORMULA OG OPPTIL 6 UKERS HOLDBARHET* • DEN FADER TRUE TO TONE, ETTERLATER INGEN ETTERVEKST ELLER SKADE PÅ HÅRET • NULL LYSNING, NULL SKADE, NULL AMMONIAKK, NULL SILIKONER, NULL DIREKTE FARGESTOFFER

*

Hår som vaskes 3 ganger i uken


C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Styling hår: Masa Honda


NYE Aveda Full Spectrum pleiende vegansk hårfarge. Ny unik teknologi. 100% gråhårsdekk på 30 min. Strålende glans og lang holdbarhet selv på intense rødfarger. Kreativ frihet med utvidet fargepalett. 96% naturlig ingredienser med sertifiserte økologiske planteoljer. 100% resirkulert emballasje. Produsert med 100% sol- og vindenergi.

For the love of limitless color

weareone.no


4


Email; post @gre

atlengthsn

NATURALS 43 nyanser

FASHION

21 nyanser

ROOTED

10 nyanser

ordic.no


Innhold: UTGAVE 1-2022 120. ÅRGANG

ARTIKLER 14

R A M S V I K F R I S Ø R O G H U D P L E I E / F la gg s k ipe t i So lh eim sviken

22

B E D R I F T S P R I S E N E 2 0 2 2 / N o m i n e r te v inn ere

26

Å R E T S F R I S Ø R 2 0 2 2 / D e n o m i n e r te e r. . .

52

N F V B M E D L E M S F O R D E L E R / Ce li n a s t re lø nn s om me tip s !

54

N M I F R I S E R I N G / In s p i ra s j o n , g le d e o g ad ren alin rus h

58

FA G L Æ R E R C A M I L L A H Å K E G Å R D / L æ rer e leven e å j o bb e riktig f ra d ag 1

62

E F F E K T I V S A LO N G D R I F T / S ka p ro m for b ed re kun de op plevel s er

88

N F V B S V I R K S O M H E T / D e t e r d i n b e d r if t vi j ob be r fo r

92

N F V B R E G I O N A P PA R AT / N ø kke lre ss u rse r i hvert fyl ke

94

R E G I O N I N N L A N D E T / S a m a r b e i d s o m v irker

IMPULSER 28 36 38 40 42 44

ÅRETS ÅRETS ÅRETS ÅRETS ÅRETS ÅRETS

FRISØR HERREFRISØR AVA N T G A R D E KO LO R I S T LÆRLING K R E AT I V E T E A M

FASTE SPALTER

8

FRISØR

1 / 2022

9

Signert

10

L e d e re n

64

In s i d e

74

Hv i s j e g f i kk ve lg e . . .

78

P ro d u kt m i x

96

N F V B i n fo

97

Re d a ktø re n s li lle i n n s p i ll

Forside: Hår: Rodrigo Araneda Foto: Martin Tremblay Innholdsside: Hår: Hairdotcom ArtTeam Foto: Barry Jeffery


Magasinet FRISØR tar deg med på en liten opplevelsesreise der du møter interessante folk, blir fortalt spennende historier og ikke minst ser noe som legger seg på netthinnen. Denne reisen gjør noe med deg. Det påvirker lysten til å selv bli en «historieforteller». Det gjør noe med skapertrangen, kreativiteten og ønsket om å gjøre noe som andre blir inspirert av.

signert: REDAKTØR JARL GARDER

Denne utgaven av FRISØR presenterer de nominerte i fotokonkurransen Årets Frisør. Disse kreative hårkunstnerne uttrykker historier i hvert eneste bilde. Og for å lage disse historiene trenger du kunnskap, lidenskap og god formidlingsevne. Dette kommer ikke helt av seg selv. Du må åpne opp for læring, dyrke impulsene og være uredd for hva og hvordan du presenterer det du gjør. Konkurranser utfordrer, skjerper og motiverer. Du får frem det beste i deg selv. Som profesjonell yrkesutøver er du hver dag i en konkurranse. Selv trofaste kunder vurderer alternativer. Du må i det minste innfri en viss minstestandard, men det er ikke akkurat det folk snakker om. Det er når du overgår forventninger at du blir en «snakkis». Det er langt mer verdifullt enn betalt reklame. Årets Frisørbedrift og Årets Frisørkonsern presenterer i år nominerte bedrifter som det virkelig er grunn til å lære av. Dette er bedrifter med høye ambisjoner og som jobber målbevisst med alle detaljer som skaper en vinnerbedrift. Det er aldri flaks at noen bedrifter har motiverte og dedikerte medarbeidere, kunder som kommer igjen og igjen og en økonomi som er solid nok til å skape trygghet i krisetider. Alle kan bli bedre på alt. Det handler om å ha en plan... Samfunnet er i ferd med å riste koronagrepet av seg. Viruset er ikke borte, men for de fleste er den «snille» varianten noe man bokstavelig talt kan leve med. Det føles befriende å kunne være blant folk uten å føle frykt for man får eller sprer covidfaenskapet. Det betyr enormt mye for bransjen vår. Ikke bare i den daglige salongdriften, men også for alle de arrangementer som våre utadvendte fagfolk elsker å delta på. Straks står bransjehelgen i Oslo får døren, med konferanse, NM, seminarer og ikke minst den store prisfesten. Senere i år er det grunn til å reise til arrangementene i Bodø, Ålesund, Sandnes og Trondheim. Jeg har tidligere vært på dem alle, og kan bare anbefale de på det varmeste. Det blir aldri, aldri, aldri feil med å få ny inspirasjon. Med ønske om inspirerende lesning

RKET TRY K ME

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

79

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

PR

IN

03

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

TM

4

1

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

MIL JØ

a da g 1

Se – lære – gjøre

E DIA – 20

FRISØR

1 / 2022

9


leder: DIREKTØR ANNE MARI HALSAN

Det er nesten surrealistisk… Å ta en t-bane tur ned til byen, uten å måtte ikle seg munnbind. Å rusle gatelangs i et mylder av mennesker, stikke innom butikker helt uten plan, å ta en pause på en kaffebar der masse folk koser seg sammen, å - omsider og endelig - dra ned til operaen og nyte høykultur igjen, for så å ta en pub-til-pub-runde i etterkant for å balansere det hele med litt «lavkultur». Det hele føles bare så 2019… Jeg har fått noen nye vaner disse to pandemiårene: Jeg har sluttet å gå på treningssenter, men jeg har lagt inn tre faste turer ut i marka hver dag. En på morgenen, en etter lunsj og en til kvelds. Hver tur tar ca. 30 minutter, det betyr 1,5 time i frisk luft hver dag. Ifølge mine nye bestevenner på FHI er dette en bedre investering i helse enn all verdens gruppetreninger på Sats. Morgen- og lunsjturen tas ofte med et møte på øret. Den digitale jobbhverdagen er helt uproblematisk å ta med ut i frisk luft. I en hverdag der langt mer tid skal tilbringes på kontoret blir det utfordrende å beholde disse gode vanene, men jeg tror at arbeidsdagen for kontorister kommer til å se ganske annerledes ut enn før mars 2020, også etter at støvet helt har lagt seg etter pandemien. En annen vane jeg har som har blitt forsterket gjennom disse to årene, er «mystery window shopping» i frisør- og velværebransjen. Jeg tar gjerne for meg bydel for bydel her i Oslo, og passer også på å få med meg bransjen når jeg er utenbys. Jeg ser om det er folk i salongene, markedsføring rundt salongen, estetisk inntrykk, publiserte priser, #TryggSalong-merking, x-faktor… Jeg ser rett og slett etter hva slags inntrykk salongen gir meg som forbipasserende. Det har til tider vært en nedslående aktivitet, men jeg har også sett at kreativiteten og løsningsorienteringen fra gode salonger har blitt enormt tydelig gjennom denne tøffe tiden! Pandemien er riktignok ikke helt over, men her i NHO-fellesskapet er vi i gang med en omfattende «exit-korona» evaluering. Her bistår vi også myndighetene, for det er mange initiativ fra politisk hold som ber om innspill fra NHO. Vår erfaring gjennom det hele er vitalt for å kunne lage gode planer for neste krise, det være seg kommunikasjon, tiltak eller støtteordninger. Igjen er det et faktum at frisør- og velværebransjen har klart seg «uventet godt» gjennom det hele, og vår måte å jobbe med politikere, embetsverk og aktører i og rundt bransjen er et eksempel til etterfølgelse. Vi har også mye vi må bli langt bedre på til neste gang, men ingen hadde trodd at vi skulle klare oss

10

FRISØR

1 / 2022


«DET HELE FØLES BARE SÅ 2019… »

«Igjen er det et faktum at frisør- og velværebransjen har klart seg «uventet godt» gjennom det hele, og vår måte å jobbe med politikere, embetsverk og aktører i og rundt bransjen er et eksempel til etterfølgelse» så bra som vi tross alt har gjort, gjennom den enorme mobiliseringen av samhold, kraft og vilje som vi har hatt i bransjen. Gjenåpningen av landet betyr også at frisør- og velværebransjens «Oscars» vil gå av stabelen, fysisk og uten «meteren»! Vi gleder oss enormt til helgen 18. – 19. mars, der vi starter med landskonferanse for medlemmer fredag, og fortsetter med NM i frisering og hudpleie, seminarer og leverandørmøter på lørdag. Og så avslutter vi med Prisfesten, der nye norgesmestere og vinnere i foto- og bedriftskonkurransene skal kåres og feires! De nominerte til Årets Frisør er publisert på nett og i dette magasinet, og vi kan med sikkerhet slå fast at pandemien IKKE har gått på bekostning av kvalitet og faglighet. Det er utrolig høyt nivå på disse arbeidene! Vil du være med på bransjehelgen, med NM og Prisfest? Vi selger billetter til det er helt fullt. Se våre nettsider for mer informasjon! Velkommen til å møte verdens beste bransjekolleger! #sterkeresammen


Everyhair fyller 20 år og Maletti gratulerer! Maletti ønsker å være med på feiringen og gir norske frisører et unikt og supert tilbud på noen utvalgte møbler. Fantastisk italiensk design og kvalitet! Ta kontakt med Knut på knut@everyhair.no eller 47 20 30 20 for mer info.

ALU WASH VASKESTOL

Med massasje og elektrisk fothviler.

KUN 45 000,- + mva

VIP BEHANDLING FOR DINE KUNDER

VAPOMIST 2 + IGLOO

Kald og varm damp. Dokumentert god effekt på hår og hodebunn. Passer til alle vaskestoler fra Maletti.

KUN 28 000,- + mva

GONDOLA AIR VASKESTOL

Gjelder kun sort skay. Be om tilbud på andre farger.

KUN 26 000,- + mva


GRIMHILDE STYLINGSTASJON Grimhilde Slim Wall (for vegg)

KUN 13 000,- + mva

Grimhilde Plus (for gulv)

KUN 42 000,- + mva

GREEN HUG STYLINGSTOL

Med «Base for Hug». Finnes i flere typer treverk.

KUN 8 900,- + mva GREEN HUG BRUKER BÆREKRAFTIG TREVERK

MUSETTE STYLINGSTOL

Med “Opera” fot.

KUN 9 000,- + mva

20ÅR Everyhair Norge AS er offisiell importør av Maletti til Norge. Sammen står vi for design, kvalitet og god service. EVERYHAIR NORGE AS | 32 81 33 00 | POST@EVERYHAIR.NO | WWW.EVERYHAIR.NO


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

RAMSVIK FRISØR OG HUDPLEIE

F l a ggsk ip et i S olheimsviken - Det har vært utrolig morsomt å utvikle vårt nye flaggskipkonsept i eiendomsutvikleren GC Riebers prestisjebygg «Skipet» i Solheimsviken. Vi er stolte av å tilby våre kunder alt innen frisering, hudpleie og skjønnhetsbehandlinger i spektakulære omgivelser, forteller adm. direktør Kristin Blytt Davidsen i Ramsvik-konsernet.

T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

14

FRISØR

1 / 2022

F O T O : T O V E L I S E M O S S E S TA D ,


Solheimsviken preges av både kontorer, boliger og utdanningsinstitusjoner. - Bare i en liten radius rundt oss er det lokalisert 8.000 arbeidsplasser. Vi har lagt vekt på at våre kunder, både herre og dame, skal få alle tjenester under samme tak, det være seg frisering, hudpleie, make-up, manikyr, og pedikyr. For kontormedarbeidere med fleksitid betyr dette at de ikke behøver å shoppe tjenester rundt om i byen. Så langt ser det ut som om vi har lykkes med konseptet. Kundebasen øker måned for måned, oppsummerer adm. dir. Kristin Blytt Davidsen. FRISØR

1 / 2022

15


Tre generasjoner.

TEMA: MEDLEMSPROFILEN

- Det er klart det har vært et løft for oss å utvikle et så stort konsept i et område som de siste årene har vært under transformering fra litt slitne industribedrifter til kontor- og boligprosjekter, samt utdanning og innovasjonsclustre. Men det er nettopp dette som gjør området interessant. Her foregår det en dynamisk utvikling. Området er Bergens Silikon Valley, og det vil skje mye positivt i årene som kommer. Beliggenheten mot Puddefjorden, kollektivknutepunkt og gåavstanden til Bergen sentrum er også utrolig bra, oppsummerer Kristin Blytt Davidsen. BÆREKRAFTIG BYGG

«Skipet» er et markant, prisbelønt signalbygg på fem etasjer og totalt 14.270 kvm. Det er Bergens første og største kontorbygg oppført i massivtre. Bærekraft er et stikkord for utviklingen av bygget, som også er BREEAM-sertifisert. Blant annet har det solcellepaneler på taket, og i kjelleren batterilagring laget av gjenbrukte Nissan Leaf-bilbatterier. Bygget kjøles om sommeren med vann fra Puddefjordens dyp og varmes med fjernvarme på vinteren. Bærekraft-fokuset og massivtre kon-

16

FRISØR

1 / 2022

struksjonen har vært retningsgivende for utviklingen og designen av vår salong her, forteller Kristin Blytt Davidsen. - Vi har hatt et nært samarbeid med eieren GC Rieber Eiendom under utviklingen av salongkonseptet. Vi ligger på gateplan, og det har vært viktig å speile byggets kvaliteter i salongen for forbipasserende. Vi er ganske synlige, for å si det sånn. - I Ramsvik har vi gjennom årene utviklet et nært samarbeid med prosjektleder Truls Indrearne i arkitekt- designfirmaet Vill, og ikke minst med Sætrevik Interiørsnekkeri AS. Begge har vært dypt involvert i design og innredningen av de fleste av våre øvrige salonger. Vi bruker forresten bare lokale håndverksbedrifter i prosjektene hos oss. S M A K F U L LT V E LVÆ R E K O N S E P T

- Vi vet etter hvert godt hva som skal til for å skape et vellykket konsept. Men det var klart at utfordringene stod i kø når det gjaldt å lage smakfulle løsninger, som også skulle fungere optimalt for våre medarbeidere og gi våre kunder en ekstraordinært god opplevelse. De bærende tresøylene og takhøyden på fem meter krevde sitt. Det at vi har samlet


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

Pur velvære. Kun det beste er godt nok for kundene. Frisør Trond Oppedal byr på varme håndklær og drikke etter ønske.

Vasker, klippestoler og møbler i ventesonen er levert av italienske Maletti.

Avdelingsleder Hudpleie, Birte Helen Mittet, styrer velværeavdelingen. Den inkluderer tre hudpleie­kabinetter og en egen salgsavdeling.

– Jeg vil takke gründer og eier Sigmund Ramsvik, som har vært villig til å satse skikkelig og være med å utvikle vårt nye, unike velværekonsept, smiler Adm. direktør Kristin Blytt Davidsen i Ramsvik Gruppen

FRISØR

1 / 2022

17


TEMA: MEDLEMSPROFILEN Fagutdannet negledesigner og fotpleier Daiva Antonenko i aksjon.

flere fagdisipliner under samme tak, krevde også nøye planlegging. Vi falt ned på å løfte frem frisørdelen mot gaten, og skjerme hudpleiedelen og kabinettene bak en bølget trevegg i bakkant. Veg-

RAMSVIK FRISØR OG HUDPLEIE, SOLHEIMSVIKEN:

Lokalisering: Skipet, et monumentalt nybygg i Solheimsviken i Bergen. Etablert: November 2021 Antall kvadratmetere: 322 Antall medarbeidere ved oppstart: 13 Tjenester: Frisør, hudpleie og skjønnhetspleie Arkitekt: Truls Indrearne/Vill.no Innredning: Sætrevik Interiørsnekkeri AS. Møbler: Maletti

18

FRISØR

gen som er på 16 x 5 meter var utrolig krevende å få til. Spennvidden i seg selv var en utfordring. Vill og Sætrevik Interiørsnekkeri løste oppgaven på en forbilledlig måte.

FA K TA O M R A M S V I K G R U P P E N :

Etablert av Sigmund Ramsvik i 1971 og er i dag Vestland Fylkes største frisør- og velværekonsern, med til sammen 11 avdelinger og rundt 115 ansatte. Konsernet inkluderer Ramsvik Frisør, tre avdelinger Ramsvik Frisør og Hudpleie, samt 2 avdelinger Ramm av Ramsvik. Konsernet har et eget opplæringssenter, og har til enhver tid mellom 20 og 30 lærlinger under utdanning. Hovedkontoret er lokalisert i Bergen.

•V me men ho

1 / 2022

grønn salo


Velkommen inn i - fellesskapet! Frisører i Grønn Salong gjør det samme som andre frisører men uten farlige kjemikalier. • De som er sertifisert som Grønn Salong jobber like kreativt som andre i frisør faget. • Det er enkelt å bli Grønn Salong med et bærekraftig miljø og helse i fokus.

• Grønn Salong gir en bedre helse og miljø for deg og dine kunder.

• Alle ønsker en grønnere hverdag, men Grønn Salong har lang erfaring innen frisøryrket for å gi nettopp det.

• Å bli sertifisert salong er ikke komplisert og vi støtter frisører hele veien.

• Grønne Salonger blir kontrollert hvert år. • Vi har verdens meste kjente merker godkjent i Grønn Salong, Salong men kun hvis de ikke inneholder hormon forstyrrende, allergifremkallende og kreft fremkallende stoffer.

Copyright Ingredien/ Hair Team Company

• Hvis du som frisør ønsker bedre helse og miljø, så ta kontakt med oss for råd/ veiledning. Og kun et steg unna for å bli en Grønn Salong. Salong

Les mer om Grønn Salong og Grønn Klinikk på www.groensalon.com Kontakt: Yvonne. N. Sørensen • Mobil: 91900503 • Mail: yvonne@groensalon.com

grønn salong febr-22.indd 1

02.02.2022 10:01Kol eston t c e f r e P VÅR RENESTE PERMANENTE HÅRFARGE NOENSINNE MED ME+ TEKNOLOGI

KOLESTON PERFECT ER DEN FØRSTE PROFESJONELLE HÅRFARGEN MED BANEBRYTENDE TEKNOLOGI SOM: • Rene, balanserte fargeresultater med naturlig dybde og glans • ME+ reduserer risikoen for å utvikle en ny allergi mot hårfarge* • Reduserer mengden frie radikaler for uimotståelig hårkvalitet** • Opptil 100 % grå dekning med rike og sunne resultater • Kan lysne opptil 5 steg • Fri for animalske ingredienser *** • Ultra-precision color • +160 nyanser med individuell karakteristisk tonalitet

*For

personer som ikke er allegiske mot hårfarge. Selv om risikioen for å utvikle en ny allergi mot hårfarge er redusert, kan allergiske reaksjoner forekomme. **Kun gyldig for Koleston Perfect med Pure Balance Technology. ***Bortsett fra Koleston Perfect Perfect Blondes.


2 2

HE DE RSPRIS E N

ÅRETS INFLUENCER 2022

ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT 2022 ÅRETS FRISØRBEDRIFT 2022 ÅRETS FRISØRKONSERN 2022

BEDRIFTSPRISENE 2022:

Nominer te vinnere Å R E TS H U D P L E I E B E Dbransjen RIFT 2022 NFVB ønsker å motivere til utvikling. Gjennom kåringen

av Årets Frisørbedrift og -konsern setter man fokus på en rekke kriterier som hver bidrar til gode, trygge og fremtidsrettede arbeidsplasser. Dette bygger også opp om bransjens gode omdømme. Alle de nominerte fremstår som vinnere i bransjen, men vinneren blant vinnere kåres på NFVBs prisfest på The Hub 19. mars. VURDERINGSKRITERIER:

→ Arbeidsmiljø Redegjørelse for en rekke personalspørsmål. Det inkluderer blant annet muligheter til videreutvikling/utdanning og kompetansepåfyll, arbeid med HMS/internkontroll og sykefravær, samt intern kultur- og teambygging. Spørsmål om bedriften har en strategi for å bidra til at de ansatte både blir i bedriften og i faget. → Markeds- og kommunikasjonsplan Bedriften må beskrive de viktigste målene for dens markedsførings- og salgsplan, og hvordan denne planen bidrar til merkevarebyggingen av bedriften.

→ Økonomi Informasjon om diverse økonomiske opplysninger. Kort redegjørelse for bedriftens budsjettarbeid og planer, samt redegjørelse/analyse for hvordan årsresultatet for 2020 ble i forhold til planen/budsjettet. → Totalvurdering Samlet vurdering av bedriftens presentasjon og prestasjoner, sett i lys av blant annet marked og muligheter.

→ Omdømme Spørsmål om bedriften har en strategi for å bidra til å opprettholde og heve faget og bransjens omdømme, og hvordan den jobber med dette. Juryen er satt sammen av representanter fra Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB), Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO), Frisørleverandørenes forening (FL) og en ekstern forretningsutvikler.

→ Bedriftens samfunnsansvar Spørsmål om bedriften i sitt daglige virke bidrar utover eksisterende lover og regler til å ta sosiale og miljømessige hensyn.

Anne Mari Halsan, NFVB

Jarl Martin Garder, NFVB

Anders Christian Enger, NHO

Pål Graham, FL

Stein Ove Høgdahl, Prospera

→ Erfaringer og lærdom gjennom pandemien Redegjørelse for de erfaringene de har gjort i forhold til driften av selskapet og hvordan de per nå ser for seg å bruke dette til framtidig utvikling og styrking av bedriften.

22

FRISØR

1 / 2022

JURYEN

→ Bærekraft og samfunnsbidrag Bedriften velger tre bærekraftsmål hvor man kan utgjøre et viktig bidrag, og hvordan man vil jobbe med utvikling og implementering av dette i bedriften.


NOMINERTE

ÅRETS FRISØRBEDRIFT 2022 COMA Tr o n d h e i m

PÅ H Å R E T H U S E B Y

Comas visjon er å være en grønn oase med fokus på velvære og bærekraft. Siden oppstart har bedriften også hatt fokus på videreutvikling av frisører, og syv av åtte lærlinger utgjør en del av Coma-teamet i dag. Gjennom deltagelser i konkurranser som NM og Årets Frisør har medarbeiderne hatt god læringskurve og sett viktigheten ved godt sam­ arbeid. Planlegging, gjennomføring og sluttresultat får alle frisører ta del i. Etter sju år har Coma hatt 8 nominasjoner til Årets Frisør, 5 i Årets Lærling og 1 i 2021 til Årets Team. Flere ganger har resultatet vært å bli kategorivinner. Bedriften er aktive i sosiale medier og deltar i mange konkurranser for å vise at frisører er håndverkere med verdens beste jobb. De mener at dette er veien for å rekruttere flere unge til frisørfaget, og ønsker å vise at man kan skape seg en utrolig spennende karriere som frisør. Coma fremstår som nyskapende, nytenkende og bærekraftig. De ansatte er gode ambassadører for faget med stor yrkesstolthet.

Lokalt forankret vest i Oslo ligger PÅHÅRET Huseby. Salongen legger til rette for absolutt alle kunder i sitt nærmiljø. Interiøret er lunt og uttrykker en trygg og tillitsfull atmosfære, som skaper trivsel for kunder og ansatte. Et faglig høyt nivå er solid forankret i kulturen, der viktigste mål er å utdanne trygge, gode frisører. Trene, feile og prøve på nytt er den høyeste selvfølgelighet. Gjennom å skape medmenneskelige relasjoner og et miljø hvor alle strekker seg langt for hverandre, har salongen skapt en vinnerkultur. Det gir også tydelige resultater. Tre av salongens ansatte er topp 5 i total omsetning i hele PÅHÅRET kjeden av 170 ansatte, og salongen var i 2021 den salongen i kjeden med høyest total omsetning. Salongen har også høyest grad av gjenbesøk i året i PÅHÅRET kjeden. Det gode arbeidsmiljøet har også ført til svært høy ansiennitetsgrad, og den med høyest omsetning har vært ansatt i salongen i 17 år. Salongen er en sentral del av konkurransefriser­ ingen i Norge, en av de mestvinnende salongene innen teknisk konkurransefrisering.

MODERN DESIGN TØNSBERG

S TA S Tr o n d h e i m

Modern Design Tønsberg kombinerer ryggraden til konsernet med personlig og tilstedeværende lokalt eierskap. Resultatet er en salong som driver med både brennende engasjement og tyngde. Bedriften bygger sin hverdag rundt Modern Designs visjon og konsept «Den gode følelsen». Modern Design Tønsberg er en moderne og lun salong midt i Tønsberg sentrum som skiller seg ut fra de andre salongene i byen. Ved å basere seg på faste kunder og jobbe aktivt med rebooking og gjenbesøk har salongen opparbeidet en lojal kunde­masse. De rapporterer om en særdeles stabil bemanning med null turnover siden 2018. Det vises også til særdeles gode økonomiske resultater, med blant annet en gjennomsnittlig resultatgrad de siste fem årene på 17 %. Fokuset er, og har hele veien vært, å bygge en sterk grunnmur som tåler vanskelige tider. Et fokus som virkelig betydde mye da verden ble snudd på hodet i mars 2020. Modern Design Tønsberg har klart å skape en salong som leverer fantastiske resultater år etter år.

Stas har mål om å ikke bare være en frisørsalong, men en OPPLEVELSE! Salongen er inspirert av London og bruker mye tid og penger på eksteriør og interiør. Salongen er fordelt på tre etasjer, og har 12 medarbeidere som er ut til fingerspissene profesjonelle og oppdaterte i sitt fag. Salongen har en stor shop med produkter i stor bredde, og har også egenproduksjon av hårpynt og accessories med god fortjeneste. Det jobbes nå med utviklingen av et eget brand. Via sterkt engasjement i sosiale medier når bedriften ut til fjern og nær, og kundene kommer gjerne langveis fra for vårt konsept og vår kompetanse. Stas har bygget en sterk merkevare, blitt et kjent navn i frisør-Norge og er en IT-salong i Trondheim. De har utviklet et solid konsept, en egendesignet og spennende salong med en pulserende atmosfære. Stas har satt hårete mål, og jobber dedikert for å nå dem.

h å r

&

b r y n

FRISØR

1 / 2022

23


NOMINERTE

ÅRETS FRISØRKONSERN 2022 A D A M O G E VA GRUPPEN

24

FRISØR

1 / 2022

MODERN DESIGN

Hjertet i Adam og Eva Gruppen ligger i Oslo sentrum, der de har hovedkontor og frisørskole. Der har de samlet kultur, kompetanse og passion for håndverket og faget frisør. Adam og Eva Gruppen består i dag av 4 merkevarer: Adam og Eva, Spaghetti Frisør, Kutt og Nalu Nalu. Dette er både egeneide, deleide og franchise salonger. Adam og Eva Skolen utdanner opp til 100 elever årlig. Konsernet har i dag 247 ansatte og av disse er 65 lærlinger. Et eget opplæringskontor følger opp alle lærlinger i konsernet. Det siste året har man startet opp et samarbeide med Kabinett AS med tjenester med hårerstatning for menn. Dette er et nytt satsingsfelt i fremtiden. Adam og Eva Gruppen AS er også hovedaksjonær i Headquarter, som er en innkjøpsgruppe med ca. 500 salong medlemmer. Frisørkonsernet er fremoverlent og investerer tungt i rehabilitering av eksisterende salonger, samt etablering av nye. Man oppgraderer nye salonger til et «luxury» nivå med nye elementer som løfter salongene til et nytt nivå, som gjør kundereisen til en ny opplevelse. I tillegg investeres det mye i utvikling av konsernet, og i kompetanse til ledere og medarbeidere.

Modern Design har hovedkontor lokalisert i Sandnes og har salonger i Stavanger, Sandnes, Bryne, Sandvika, Bekkestua, Fornebu og Tønsberg. I 2019 kjøpte de KAN frisør, med tre salonger i Oslo. Helt siden oppstarten for over 40 år siden har Modern Design hatt som mål å være en trendskapende og toneangivende aktør i faget. Dette har resultert i en rekke priser og utmerkelser, både nasjonalt og internasjonalt. Konsernets visjon er «Den gode følelsen», med verdier som respekt, modig, faglig sterk og stolt. Dette er styrende for strukturen og systemene i konsernet. I Modern Design er målet at den enkelte skal ta ut mest mulig av sitt potensiale. I dette inkluderes ikke-faglige forhold som nysgjerrighet, å bli hørt, opplevelse av personlig utvikling og vekst, selvbestemmelse og trivsel sammen med kollegaer og kunder. Deres læringsarena har fokus på å skape en trygg plattform for lærlinger og fremtidens fagarbeidere. Modern Design jobbet med utvikling for hele bransjen, som økonomikurs, motivasjonskurs og utviklingskurs. Gjennom nytenkning og kontinuerlig forbedring bidrar konsernet til å sette nye standarder i bransjen.

HAIRPORT

TA N G O N O R G E

Hairport Frisør er en kjede med 19 salonger. Den første salongen åpnet i 1979, og med tiden har man bygget en solid bedrift som er i kontinuerlig utvikling. Frisørkonsernet har hovedkontor på Lørenskog, og to studioer som benyttes blant annet til opplæring av lærlinger, svenneprøver, fotoshoots og eventer. Visjonen er at Hairport skal være den foretrukne frisørsalongen i nærområdet. Gode kundeopplevelser skapes gjennom å formidle faglig kompetanse. Utvikling og utdanning av ledere, satsing på lærlinger og «nærme deg» faktoren vektlegges sammen med kvalitet og personlig service for kundene. Hjerte for faget . Hairport legger vekt på et godt miljø, bærekraftig satsing, sunn økonomisk drift og heving av bransjens anseelse. Bedriften vil være en attraktiv arbeidsgiver som tiltrekker seg de beste frisørene og fremstå som en god ambassadør for faget. Hairport har opprettet et eget fond med mål om å gi årlig støtte til flere gode formål i salongenes nærmiljø.

Frisørkjeden Tango Norge AS består i dag av 40 frisørsalonger, hovedsakelig lokalisert på Sør-Østlandet. I løpet av 2021 har tilveksten vært 10 nye salonger. Virksomheten har sin administrasjon og hovedkontor i Porsgrunn, hvor det også er etablert egen frisørskole, Tango Akademiet. Gjennom tre egne konsepter i konsernet har man flere ben å stå på. Tango kan vise til sterke resultater gjennom mange år. Gjennom stor økning i antall salonger har omsetningsveksten vært fra 90 millioner i 2016 til rundt 220 millioner i 2021. I kjedens nye 5 års strategiplan er ett av hovedmålene ytterligere planer om vekst. Konsernet har hatt stort fokus på å utvikle og gjennomføre innovative driftsløsninger. Det har gitt gode tidsbesparende, økonomiske og miljømessige effekter. Kjeden legger vekt på at frisørene skal holde et høyt faglig nivå. Dette skjer gjennom målrettet kursing og opplæring. Tango har gjennom årene hevdet seg sterkt i nasjonale og internasjonale frisørkonkurranser, noe som underbygger kjedens faglige kvaliteter.


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

Kjøp r på e t t e l bil o nfvb.n

LØRDAG 19. MARS CLARION HOTEL THE HUB I OSLO PRISFESTEN 2022 ARRANGERES I SAMARBEID MED FRISØRLEVERANDØRENES FORENING

Crafted by

FRISØR

1 / 2022

25


NOMINERTE

ÅRETS FRISØR 2022

ÅRETS FRISØR 2022:

Og de nominer te er… Norges fremste fotokonkurranse for frisører kan presentere fantastiske finalister fra hele Norge. Den internasjonale juryen har funnet sine favoritter i mange kategorier, og de nominerte skinner til inspirasjon for hele frisør-Norge. Det er alltid stor forventning til hvem som blir årets nominerte. Selv om juryen er helt ny hvert eneste år så blir det mange kjente navn på listen. Så er det alltid noen mer ubeskrevne blad, selv om kanskje salongen er kjent. Det forteller også mye om lidenskapen for faget og konkurransen i salongene. Blant de mer ukjente navnene er selvfølgelig lærlingene, men det er all grunn til å legge merke til dem. Vi vet at dette er folk vi vil se mere til i kommende år. N Y K AT E G O R I – Å R E T S K O L O R I S T

Sist gang introduserte vi prisen for Årets Kreative Team. Den videreføres nå, med mange flotte arbeider. Nytt av året er prisen for Årets Kolorist. Det er nok en pris som har kommet for å bli, for her er det virkelig arbeider man blir glad av. STERK JURY

Årets jury i fotokategoriene har bestått av Tina Farey (England), Cos Sakkas (England) og Huub Eysink (Nederland). Bruk gjerne litt tid på å google dem og se hvem de er og hva de står for. NFVB er stolte av å også i år ha en så sterk jury. Det gir ekstra tyngde til de nominerte. Gjennom årene har vi hatt mange av de aller største navnene i juryen, og den tradisjonen vil fortsette – fordi konkurransedeltakerne fortjener det.

26

FRISØR

1 / 2022

ÅRETS INFLUENCER

Prisen som Årets Influencer peker på bransjefolk som gjør seg gjeldende på digitale flater. Her er det mange som har stor innflytelse og mange følgere. Men her vurderer juryen ikke bare antall poster og følgere. Juryen vurderer også innholdskvalitet og om det skaper engasjement. Bygger innholdet opp fag/bransje, og er det relevant for faget? Blir vi kjent med personen bak kontoen? Hva er det visuelle inntrykket? O g å rets n omin er te er…

→ Lars Eriksen Eitran @larserikseneitran

→ Maiken Leonardsen Jensen @maiken.leonardsen

→ Natalie Beckford @beckfordhair

→ Sølvi Bjørnevoll @hairstylistnorway


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

ÅRETS FRISØR 2022: Nominerte i fotokategoriene

ÅRETS FRISØR → Elisabeth Rendall → Ellen-Kristine Helmersen → Kenneth Solbakken → Monica Berge

R E G I O N 1 Coma AS Coma AS Blow AS Coma AS

Å R E T S F R I S Ø R - R E G I O N 2 → Ingrid Figved Adam og Eva Nygata AS → Karoline Malene Fotland Adam og Eva Lagunen /

Lekven Nilsen AS

→ Kristine Ytredal → Nina Strid

Floke Frisør AS Hair Fashion AS

Å R E T S F R I S Ø R - R E G I O N 3 → Anita Wæraas Tiur Frisør AS → Iris Jamne Hairport Frisør AS → Peter Vonkunz Brun PÅHÅRET Kjeden AS → Sara Marie Markovic Hairport Frisør AS

Avd. Kløfta

Å R E T S F R I S Ø R - R E G I O N 4 → Eirik Thorsen Adam og Eva Grensen /

Grenseløse AS

→ Natalie Inkinen

Adam og Eva Frisør AS Avd. Aker Brygge

→ Thomas Mørk → Tonje Dahlen

Novoo / Mørk AS

Adam og Eva Strøget AS

Å R E T S L Æ R L I N G → Andreas Trondsen Coma AS → Cecilie Vangen Steinsvik Adam Og Eva Jessheim AS → Karen Gjervan Rise Meldal Frisørsalong ANS → Marte Larsen Adam og Eva Grensen /

Grenseløse AS

Å R E T S A V A N T G A R D E → Carina Montén Hairport Frisør AS

Avd. Sandaker

→ Daniel Steien

Adam og Eva Grensen / Grenseløse AS

→ Eirik Thorsen

Adam og Eva Grensen / Grenseløse AS

→ Thomas Mørk

Novoo / Mørk AS

ÅRETS KOLORIST → Eirik Thorsen Adam og Eva Grensen /

Grenseløse AS

→ Ina Hakestad → Ingrid Fossum → Kristine Ytredal

Floke Ulvik / Fimum AS Coma AS Floke Frisør AS

Å R E T S K R E A T I V E T E A M → Coma AS → Adam og Eva Lagunen / Lekven Nilsen AS → Adam og Eva Gruppen AS → PÅHÅRET Kjeden AS

Å R E T S H E R R E F R I S Ø R → Daniel Steien Adam og Eva Grensen /

Grenseløse AS

→ Jørgen Bech Klemmetsen Syvogtyve AS → Jørgen Lilleløkken Syvogtyve AS → Thomas Mørk Novoo / Mørk AS

FRISØR

1 / 2022

27


NOMINERTE

ÅRETS FRISØR - REGION 1

ELISABETH RENDALL COMA AS FOTO: SILJE ASBJØRNSEN

ELLEN-KRISTINE HELMERSEN COMA AS FOTO: SILJE ASBJØRNSEN

28

FRISØR

1 / 2022


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

KENNETH SOLBAKKEN BLOW AS FOTO: STIAN FOSS

MONICA BERGE COMA AS FOTO: SILJE ASBJØRNSEN

FRISØR

1 / 2022

29


NOMINERTE

ÅRETS FRISØR - REGION 2

INGRID FIGVED A D A M O G E VA N Y G ATA A S F O T O : H E L L E N AV R AT I L

KAROLINE MALENE FOTLAND A D A M O G E VA L A G U N E N / L E K V E N N I L S E N A S FOTO: HENRY TORSVIK

30

FRISØR

1 / 2022


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

KRISTINE YTREDAL FLOKE FRISØR AS FOTO: LARS SVENKERUD

NINA STRID H A I R FA S H I O N A S F OTO: K R I ST I N STØY L E N

FRISØR

1 / 2022

31


NOMINERTE

ÅRETS FRISØR - REGION 3

A N I TA WÆ R A A S TIUR FRISØR AS F O T O : H ÅVA R D S C H E I

IRIS JAMNE HAIRPORT FRISØR AS FOTO: ANINE DESIRE

32

FRISØR

1 / 2022


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

PETER VONKUNZ BRUN P Å H Å R E T K J E D E N A S FOTO: PE TER VONKUNZ BRUN

S A R A M A R I E M A R KOV I C H A I R P O R T F R I S Ø R A S AV D K L Ø F TA FOTO: ANINE DESIRE

FRISØR

1 / 2022

33


NOMINERTE

ÅRETS FRISØR - REGION 4

EIRIK THORSEN A D A M O G E VA G R E N S E N / G R E N S E L Ø S E A S FOTO: KRISTOFFER MYHRE

N ATA L I E I N K I N E N A D A M O G E VA F R I S Ø R A S AV D A K E R B R Y G G E F O T O : O L E M A R T I N H A LV O R S E N

34

FRISØR

1 / 2022


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

THOMAS MØRK NOVOO / MØRK AS FOTO: MAGNUS NORDSTRAND

TONJE DAHLEN A D A M O G E VA F R I S Ø R A S AV D S T R Ø G E T FOTO: KRISTOFFER MYHRE

FRISØR

1 / 2022

35


NOMINERTE

ÅRETS HERREFRISØR

DANIEL STEIEN A D A M O G E VA G R E N S E N / G R E N S E L Ø S E A S F O T O : O L E M A R T I N H A LV O R S E N

JØRGEN BECH KLEMMETSEN SYVOGTYVE AS F O T O : M A R T I N H O LT E

36

FRISØR

1 / 2022


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

JØRGEN LILLELØKKEN S Y V O G T Y V E A S F O T O : M A R T I N H O LT E

THOMAS MØRK NOVOO / MØRK AS FOTO: MAGNUS NORDSTRAND

FRISØR

1 / 2022

37


NOMINERTE

ÅRETS AVANT GARDE

CARINA MONTÉN H A I R P O R T F R I S Ø R A S AV D S A N D A K E R FOTO: ANINE DESIRE

DANIEL STEIEN A D A M O G E VA G R E N S E N / G R E N S E L Ø S E A S F O T O : M O R T E N S K A L S TA D

38

FRISØR

1 / 2022


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

EIRIK THORSEN A D A M O G E VA G R E N S E N / G R E N S E L Ø S E A S F O T O : E I N A R S TA B E N F E L D T

THOMAS MØRK NOVOO / MØRK AS T E K S T: M A G N U S N O R D S T R A N D

FRISØR

1 / 2022

39


NOMINERTE

ÅRETS KOLORIST

EIRIK THORSEN A D A M O G E VA G R E N S E N / GRENSELØSE AS FOTO: KRISTOFFER MYHRE

I N A H A K E S TA D F L O K E A V D . U LV I K / FIMUM AS FOTO: PERNILLE SOMMER

40

FRISØR

1 / 2022

FØR

FØR

FØR

FØR

FØR

FØR


R

ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

INGRID FOSSUM COMA AS

FØR

FØR

FØR

FOTO: JULIE MAI WISE TH

KRISTINE YTREDAL FLOKE FRISØR AS

FØR

FØR

FØR

FOTO: LARS SVENKERUD

FRISØR

1 / 2022

41


NOMINERTE

ÅRETS LÆRLING

ANDREAS TRONDSEN COMA AS FOTO: HANNE HASSELBERG

C E C I L I E VA N G E N S T E I N S V I K A D A M O G E VA J E S S H E I M A S F O T O : O L E M A R T I N H A LV O R S E N

42

FRISØR

1 / 2022


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

K A R E N G J E R VA N R I S E MELDAL FRISØRSALONG ANS FOTO: ARNHILD MYKLEGARD

MARTE LARSEN A D A M O G E VA G R E N S E N / G R E N S E L Ø S E A S FOTO: KRISTOFFER MYHRE

FRISØR

1 / 2022

43


NOMINERTE

ÅRETS KREATIVE TEAM

T E A M A D A M O G E VA G R U P P E N A S FOTO: CHAI SAEIDI

44

FRISØR

1 / 2022


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

T E A M A D A M O G E VA L A G U N E N / L E K V E N N I L S E N A S FOTO: HENRY TORSVIK

FRISØR

1 / 2022

45


NOMINERTE

ÅRETS KREATIVE TEAM

TEAM COMA AS FOTO: SILJE ASBJØRNSEN

46

FRISØR

1 / 2022


ÅRETS FRIS ØR 2 0 2 2

H ED ER S PR IS EN

ÅRETS INFLUENCER 2022

T E A M PÅ H Å R E T K J E D E N A S FOTO: PE TER VONKUNZ BRUN

FRISØR

1 / 2022

47EVERLASTING.COLOUR Et nytt nivå innen fargebevaring Fargebevarende, fargepleiende & fargebeskyttende

HUDPLEIE FOR HÅRET

DISTRIBUTØR: VERDANT AS 56 15 68 00 - POST@VERDANT.NO - VERDANT.NO


Vegansk og Norsk Vær så god. Ein serie hårpleieprodukt frå Noreg. Fyrsteklasses kvalitet, vegansk og ikkje testa på dyr.

PRØV LYNG I SALONGEN! Skann QR-koden!

lyngihaaret.no


ANNONSØRINNHOLD

Kundane dine ynskjer å kjøpa vegansk og kortreist. Økt miljøfokus gjer at folk ynskjer korteiste, bærekraftige alternativ. LYNG er noko så sjeldan som ein norsk serie veganske hårpleieprodukt av topp kvalitet. DET BLES EIN KORTREIST, MILJØVENLEG VIND Dei siste åra har global oppvarming, ekstremvær, plast og forureining i havet prega nyheitsbilete. Folk ynskjer i større grad å ta ein aktiv del i miljøspørsmålet, og ynskjer fleire kortreiste og miljøvenlege produkt, varer og tenester. Koronapandemien har i tillegg opna gluggane til folk når det kjem til kortreiste og lokale leverandørar. Også fleire frisørar og kundane deira, ynskjer noko som er unikt og annleis – som i tillegg har eit miljøforteikn. LYNG er akkurat det.

Alle LYNG-produkt er nøye samansett av ingrediensar som er allergi- og miljøvenlege. Dei er meir skånsame for håret enn vanlege hårprodukt, og håret blir glansfullt og fint. Styling-produkta er lette å jobba med, gjev godt hald samtidig som dei ikkje tyngjer håret ned. Dei har ein delikat duft som ikkje dominerer, men gir deg følelsen av å vera midt i norsk natur. LYNG-produkta held høg kvalitet, bygger opp skada hår, tilfører fukt og glans, og er lette å jobba med. Produkta har også beskrivande innhald.

PROFESJONELLE HÅRPRODUKT SOM ER LETTE Å JOBBA MED LYNG er utvikla av frisørar. Med LYNG får frisørar jobba med profesjonelle frisørprodukt som ikkje er skadelege for helse og miljø, noko som også kundane er oppteken av. Forsking viser at det å velje miljøvenleg hud- og hårpleie, er betre både for frisør og kunde.

VEGANSK, OG MED GOD AVANSE LYNG-serien er sertifiserte gjennom PETA, noko som betyr at dei er 100% veganske og ikkje testa på dyr. Dei er attpå til merka med Grøn salong sitt kvalitetsstempel for sunne, gode produkt til bruk i salong og heime.

Avansen på LYNG-produkta er god. Vil du prøva LYNG i salongen? lyngihaaret.no/forhandlar Følg oss på

lyngihaaret.no


NFVBs administrasjonskoordinator Celina Kjøniksen hjelper deg med å bruke medlemsfordelene. Ta kontakt med henne for å komme i gang på telefon 482 28 165 eller e-post celina@nfvb.no

MEDLEMSFORDELER I NFVB:

C el i n as t r e l ø n n s o m m e ti ps Ved å benytte deg av NFVBs medlemsfordeler vil du kunne redusere mange av bedriftens kostnader. Det kan også spare deg for mange timer du heller kan bruke på kundene dine. Ikke vent – sjekk ut medlemsfordelene nå!

52

FRISØR

1 / 2022


TEMA: MEDLEMSFORDELER

Som medlem i en aktiv bransje- og arbeidsgiverorganisasjon tilknyttet NHO-fellesskapet, har du stor bransjepolitisk påvirkning og mange attraktive medlemsfordeler. NFVB informerer om fordelene i mange kanaler, på nett og på trykk, og i direkte kommunikasjon til bedriftene. Likevel er det mange som er forbausende trege med å ta medlemsfordelene i bruk.

2.

BETYDELIGE GEVINSTER

Flere av medlemsfordelene kan gi mange tusener i besparelser, penger du kan reinvestere eller ta ut på bunnlinjen. Uansett er den samlede verdien av medlemsfordelene betydelig, uansett hvordan du regner på det. Start gjerne med følgende fordeler:

1.

B R A N S J E T I L PA S S E T F O R S I K R I N G G J E N N O M M AT R I X I N S U R A N C E

NFVB har avtale med en forsikringsmegler som sikrer deg svært gode forsikringstilbud. Yrkesskadeforsikringen har markedets kanskje beste betingelser, og salongforsikringen har dekning tilpasset vår bransje. Se mer informasjon på matrixinsurance.no Bruk medlemsfordelen: kontakt Tonje på telefon 951 12 896 eller e-post tonje@matrixinsurance.no

3.

I N N K J Ø P S F O R D E L E R / R A B AT T E R GJENNOM NHO REISELIVS INNKJØPSKJEDE

Alle NFVBs medlemmer har rett til kostnadsfritt å bli med i denne kjeden. Dette kan bli en av bedriftens mest lønnsomme medlemsfordeler. Blant annet kan du spare mye på salongens transaksjonskostnader (ved kundenes kortbruk). Se mer informasjon på nfvb.no Bruk medlemsfordelen: kontakt Celina på telefon 482 28 165 eller e-post celina@nfvb.no

A R B E I D S G I V E R P O R TA L E N ARBINN.NO

NHO har samlet mange tjenester som forenkler din lederhverdag, og som kan spare deg for mye tid og penger. Her finner dere blant annet digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal, veiledere, sjekklister, maler, kontrakter, spørsmål og svar, nettkurs m.m. Bruk medlemsfordelen: Se nettsiden Arbinn.nho.no og opprett brukerprofil.

Spørsmål: Nøl ikke med å ta kontakt med oss hvis du lurer på noe eller har innspill til det vi jobber med. Se kontaktinformasjonen på vår nettside.

SE FLERE MEDLEMSFORDELER PÅ

nfvb.no FRISØR

1 / 2022

53


TEMA: KONKURRANSEFRISERING

NM I FRISERING:

In spirasj o n, g l e de o g

a dr e n a l i n r u s h 19. mars er det endelig igjen tid for NM i frisering – live på Clarion Hotel The Hub. Spenning, nerver og oppvisning i fantastisk fagkunnskap er stikkord for norgesmesterskapene. Fjorårets digitale, koronatilpassede arrangement «snøt» publikum for en stor opplevelse. Men vinnerne stråler fortsatt, og vi har spurt to av dem om deres forhold til konkurransefrisering. 1. 2. 3. 4. 5.

Hvorfor driver du med konkurransefrisering? Hvor henter du inspirasjon fra? Hvordan bruker du kunnskapen i salongen? Hvordan opplevde du å vinne din kategori i 2021? Hvorfor bør publikum komme og se på NM live?

K L A S S I S K FA D E K L I P P Frisør: Bjørn Roar Larsen, På Håret Dale AS 54

FRISØR

1 / 2022

F U L L FA S H I O N H E R R E Frisør: Mailinda Rexhbogaj, Studio S. Style


TEMA: KONKURRANSEFRISERING

BJØRN ROAR LARSEN, PÅHÅRET, Dale NM-vinner kategori Klassisk fadeklipp

MAILINDA REXBOGAJ, Studio S Style, Lillestrøm: NM-vinner kategori Full Fashion Herre

1. Jeg konkurrerer fordi jeg er et konkurransemenneske, kombinert med at jeg liker å vise frem mine arbeid, og dermed få en bedømmelse/kritikk på hvor bra/dårlig det er. Det er spenningen og gleden over å delta i et mesterskap, der man møter andre med samme interesse.

1. Jeg driver med konkurransefrisering fordi jeg tenker det er en gyllen mulighet til å kunne utvikle meg og lære seg masse nye ting innenfor faget. Man får et innblikk i hvordan andre gjør ting, teknikker de bruker, og ikke minst får du et stort adrenalinrush!

2. Inspirasjon henter jeg fra mange steder. Bilder som legges ut på nettet, andres arbeid og iveren etter å vinne pokaler er en drivkraft . 3. Jeg synes jeg har igjen for å ha konkurrert når det kommer til kundene mine. Det gir meg mer respekt og troverdighet, pluss at jeg kan bruke det jeg trener på til å lage gode klipper på kundene. Jeg trener mest på levende modeller, som oftest er de mine mannlige kunder. Når jeg klipper en med perfekt hårfeste og godt hår å frisere - og han ser bra ut - ja, da MÅ jeg bare lage noe Supert som gjør ham enda bedre! Det gir meg mye glede og inspirasjon. Tenk så moro å kunne gjøre en person til den beste utgaven av seg selv! 4. Å vinne var VELDIG moro! Jeg har bodd i UK i 8 år, og der lærte jeg mye om herrefrisering. Jeg deltok i to mesterskap der, og fikk bronse i 2018, da i full fashion (total look, som det heter der) pluss 2 femteplasser i classic fade. Så det å komme hjem og delta her og vinne med 3x30 poeng i klassisk herreklipp fade var veldig gøy. Derfor stiller jeg igjen nå i år, og skal gjøre alt jeg kan for å vinne igjen. Modellen min har dessverre flyttet, så jeg har funnet to nye gode modeller. Spent på hvordan de takler modellrollen. Man blir faktisk ganske god kamerat med modellen sin etter timevis med trening. Vi blir liksom et team: Jeg gjør jobben, og modellen «selger» mitt arbeid i speilet, til dommere . Vi trener riktig positur osv. 5. Jeg oppfordrer ALLE vanlige frisører til å komme og se på NM 19. mars. Det er veldig lærerikt, og ikke minst: kanskje DU blir fremtidens norgesmester i faget ditt! Bare det å delta er en seier. Så for alle som har lyst, men ikke tør, meld deg på konkurransefrisering!

2. For det meste fra Instagram. Det er stadig nye ting som kommer, og da må man jo nesten prøve seg frem. Trender kommer jo alltid tilbake med en annen vri. 3. Jeg er så heldig som får jobbe med et så godt team som Studio S Style er. Alle er fylt med masse kule ideer, og vi er kjempeflinke på å hjelpe hverandre til å bli best mulig! Alle er flinke på forskjellige ting, og sammen er vi da et dreamteam! 4. Jeg ble så glad! Det var jo virkelig under en rar koronaomstendighet. Men selv om vi brukte Zoom, følte jeg at jeg var på scenen. Det gjør jobben verdt det, vite at man gjør noe riktig! Overlykkelig var jeg! 5. Det er en opplevelse i seg selv. Det er mye morsomt og fint folk finner på å lage. Du får et helt annet syn på hva man faktisk kan gjøre med litt hår på hodet. Det er så å si nesten ingen begrensninger! Masse nye inntrykk og et show i seg selv!

Brenner ditt hjerte for faget? Opplev våre dyktige deltakere konkurrere i norgesmesterskapet i frisering!

NM FRISYRER

Se flere bilder fra NM i magasinet FRISØR utgave 2 alle årganger.. Digitale utgaver finner du på nfvb.no/magasiner.

NM 2022 FRISERING/HUDPLEIE

LØ R D A G 19. M A R S C L A R I O N H OT E L T H E H U B Arrangeres av

FRISØR

1 / 2022

55


ANNONSØRINNHOLD

Light up your dark side. French Balayage Shadow byr på muligheten til å skape sømløse, smakfulle resultater, perfekt nøytralisert med litt mer edgy uttrykk.

J e a n e t t e H o r d v i k , Te c h n i c a l E d u c a t o r L ´ O r é a l P r o f e s s i o n e l l :

Oppdag L’Oréal Professionnel French Balayage Shadow E K S K L U S I V, E D G Y O G S Ø M L Ø S T - Med French Balayage Shadow kan du skape din ultimate signaturbehandling med en unik look. Konseptets effektfulle 2-trinns behandling løfter definitivt Balayage til et nytt nivå, lover Jeanette Hordvik, Technical Educator L´Oréal Professionell. - French Balayage Shadow er en totrinns teknikk for å skape mer dramatiske kontraster sømløst fra rot til spiss, perfekt nøytralisert. Med French Balayage Shadow kan du by dine kunder på en ny, inspirerende tjeneste på menyen. Blond Studio 9 Tones Bonder Inside, er et helt nytt konsept, som kan ta din lysning til mer ekstreme, blonde nyanser og samtidig ta hånd om kvaliteten på håret, forklarer Jeanette Hordvik. - Det dreier seg om en profesjonell salongbehandling, som også bidrar til at du kan øke frekvensen på kundebesøket for å vedlikeholde resultatet fresht med en næringsrik glossing mellom behandlingene, legger hun til. LY S N E R O G P L E I E R Teknologien byr på innovative formuleringer. -Trinn 1 byr på en perfekt formulert lysning. Med Blond Studio 9 Bonder Inside teknologi basert på Citric acid og Glyscine Complex, gir det mulighet til å lysne håret opp til 9 nivåer, samtidig som det pleies og styrkes. Du kan skape per-

fekte, mer dramatiske kontraster, skreddersydd til hver enkelt kunde. Vi snakker om personifiserte uttrykk i særklasse, sier Jeanette Hordvik. -Trinn 2 Gloss med vår Acidic pH formel Dia light, for å nøytralisere undertonene etter lysning. For å skape kontrast mellom bunn og lengde velger man to forskjellige nyanser. Den bidrar også til å tilføre næring og revitalisere bleket hår med et vakkert resultat, samtidig som det etterlates 30% mer velpleiet. S TA RT M E D M E TA L DX Det er viktig å starte behandlingen med et godt utgangspunkt, påpeker Jeanette Hordvik. - Jeg anbefaler alltid at man bruker MetalDX før man skal gjøre en kjemisk behandling for en tryggere behandling for deg og dine kunder. MetalDX nøytraliserer metalliske partikler inne i hårkjernen og reduserer brekkasje med opptil 87%. Samtidig blir fargeresultatet mer forutsigbart, det beste er at det tar bare 2-3 minutter og vil gi stor forskjell på håret, sier Jeanette.

Technical Educator

@jeanette_hordvik_pro


Spesialdesignede verktøy. L’Oréal Professionnel har sammen med frisører skapt en spesialdesignet børste for French Balayage teknikker. Børstene er produsert i Paris og laget av 100% resirkulert materiale fra egne produkter.

French Balayage Shadow → Forbehandling: MetalIDX → Blond Studio 9 Bonder Inside løfter og beskytter → Dia Light, nøytraliserer undertoner etter lysning


- Vi er bevisst på å jobbe helhetlig med ergonomi og HMS. Vi jobber med alt fra miljøtilpassede produkter, hansker, punktavsug og arbeidsstillinger, til kostholdsråd og hygiene. Ikke minst er vi opptatt av det psykososiale miljøet. Teamwork er viktig for at elevene trives på skolen, sier Camilla Håkegård. - Jeg tror også at vårt engasjement vil øke søkningen til skolen. Vi har nå 50 - 60 elever, men kapasitet til 80 elever, så vi har noe å gå på, legger hun til.

58

FRISØR

1 / 2022


TEMA: ERGONOMI

FAGLÆRER CAMILLA HÅKEGÅRD:

Lærer elevene å jobb e ri k tig fra dag 1 - Vi mener det er viktig å lære elevene gode arbeidsstillinger og teknikker fra første dag, så vi gir vårt bidrag til å forebygge belastningsskader senere i yrkeskarrieren. Alt vi driver med er forskningsbasert, og bruk av den norskutviklede føneren Dual Air er et viktig verktøy i undervisningen, sier Camilla Håkegård, faglærer frisørfag ved Studio E /Edvard Munch Vgs. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Det er vanskelig å «avlære» innarbeidede teknikker, og vi er derfor opptatt av å bevisstgjøre elevene på å jobbe riktig fra dag 1. Jeg synes det er veldig inspirerende å følge med på resultatene fra den nylig publiserte forskningsrapporten utført av SINTEF. Den bekrefter at føneren Dual Air reduserer risikoen for belastningsplager i skuldre, arm og håndledd. Ved bruk av sensorer og video har forskere ved SINTEF målt hvordan frisører i utvalgte salonger jobber med armvinkel når de føner. Det har vi tatt på alvor, og anskaffet fulle klassesett med Dual Air fønere, sier Camilla Håkegård. - Vi har 50-60 elever, så vi får god erfaring med bruk av føneren. Vi tvinger ingen til å bruke Dual Air, men tilbakemeldingene fra elevene er positive. Vi har derfor satset fullt og helt på bruk av denne føneren, legger hun til. BANEBRYTENDE

Dual Air er basert på en banebrytende ergonomisk løsning, som innebærer at frisørene føner med armene fremover og mer inntil kroppen, istedenfor at man holder armene ut til siden fra kroppen, og ofte opp i en 90 graders vinkel. Det utgjør et viktig element i forebyggelsen av belastningsskader. Gründer Vigdis M. P. Marthinsen i Dual Air har selv lang fartstid som frisør, og har jobbet utrettelig gjennom årene for å promotere fønerkonseptet. Noe av utfordringen for å oppnå et bredt gjennomslag har vært at det krever at man jobber litt annerledes når man føner. Det igjen krever opplæring og tilvenning. Med et økende antall frisørskoler på referanselisten skulle det ligge til rette for at flere

ferdigutdannede frisører velger Dual Air som førstevalg når de kommer ut i salongene. S I N T E F - D O K U M E N TA S J O N

Men skal man overbevise erfarne frisører til å skifte ut pistolføneren, må man ha gode argumenter. Forskningsbasert kunnskap er derfor et viktig verktøy for å overbevise skeptikerne. Med SINTEF-rapporten, som er finansiert av Distriktsforsk Trøndelag, har man gode kort på hånden. Ved å feste sensorer på kroppen til frisøren og på Dual Air viste det seg at det er mulig å gjenkjenne feil og riktig bruk av føneren. Denne kunnskapen kan brukes i korrigering på opplæring, og eventuell avlæring i bruken av Dual Air. Dernest viste prosjektet at frisørene som bruker Dual Air jobber med betydelig lavere arm enn med tradisjonell føner. Det siste er viktig, fordi lav armstilling er kjernen i forebygging av belastningsplager. V I N K E L E N - I K K E V E K T E N - AV G J Ø R

Et ankepunkt ved Dual Air er at føneren er fysisk større enn de letteste pistolfønerne som finnes på markedet. Det interessante var at forskerne i et teamsmøte poengterte at det ikke er vekt eller størrelse som avgjør risikoen for belastningsskader, men selve armvinkelen. Her kommer Dual Air godt ut. Gründer Vigdis M.P. Martinsen ønsker nå å gå videre med å dokumentere de positive effektene ved bruk av Dual Air. Planen er å søke Norges Forskningsråd om midler til å gjennomføre et hovedprosjekt.

FRISØR

1 / 2022

59


TEMA: ERGONOMI Ventilert miljø. Elevene ved Edvard Munch Vgs. jobber med fargebehandlinger i et tilpasset og ventilert miljø. Punktavsug er noe som bidrar til dette, og Camilla passer på at elevene har gode arbeidsstillinger når de jobber.

- Vi har fulle klassesett Dual Air fønere tilgjengelig for våre elever. Som et ledd i vårt HMS-arbeid synes vi at det er viktig å lære elevene i å bruke skadeforebyggende verktøy, så de kan stå lenge i yrket, sier faglærer Camilla Håkegård. Her flankert av elever fra Edvard Munch vgs.

Hanskene på! - Våtarbeider krever hanskebruk for å forebygge uttørking av hender og eksponering for allergier, påpeker Camilla Håkegård.

SETTER BÆREKRAFT PÅ AGENDAEN

BEDRE ERGONOMI BEDRER SYKESTATISTIKKEN

Faglærer Camilla Håkegård vil utfordre bransjen til å tenke mer på HMS. - Hvis vi alle jobber mer forskningsbasert, er det mer bærekraftig og vil garantert være med på å påvirke gjennomsnittsalderen i bransjen positivt. La oss sammen starte en HMS-kampanje i frisørfaget. Elevene ved vg. 2 på Studio E ved Edvard Munch Vgs. starter nå, og alle som tar faget på alvor oppfordres til å bli med, oppfordrer Camilla Håkegård.

Dual Air brukes ikke bare i skoler, men også av frisører rundt om i landet. - Jeg vil oppfordre bedriftene til å etterspørre Dual Air sertifikat når elevene kommer ut i lære. Uten at bedriftene fortsetter den bærekraftige utviklingen skolene investerer i, vil det ikke føre bransjen inn i en bedre statistikk med musculoskeletal disorder, MSD, poengterer Vigdis M.P. Marthinsen.

A D M . D I R E K TØ R A N N E M A R I H A L S A N , N F V B :

- INSPIRERENDE - NFVB jobber kontinuerlig med løsninger som kan bidra til bedre helse i frisøryrket. Mange svært viktige forbedringer er gjort, og vi har kommet vesentlig lengre enn vi var for bare ti år siden. Men arbeidsstillinger og belastning på skuldre og armer er fremdeles en utfordring for mange. - NFVB har støttet forskningen rundt Dual Air, og vi er glade for at resultatene viser god og ønsket effekt av føneren. Ekstra hyggelig er det at er en av «våre egne» som står bak. Norsk gründervirksomhet i frisørbransjen er ekstremt nyttig, morsomt og svært inspirerende! Vi gratulerer Vigdis Marthinsen med denne viktige milepælen, og ønsker Dual Air all mulig lykke til fremover.

60

FRISØR

1 / 2022

Opplæring og riktig teknikk er viktig ved bruk av Dual Air. Elevene lærer det helt fra starten av, og står bedre rustet til å unngå belastningsplager. (Foto: Dual Air)

Ved bruk av Dual Air, blå graf, hadde frisørene armen hevet ut fra kroppen i gjennomsnitt ca. 45 grader og sjelden over 60 grader. Med tradisjonelle pistolfønere, rød graf, har frisørene ofte armen hevet over 90 grader ut fra kroppen, og sjelden under 60 grader.T E M A : B U T I K K D ATA

EFFEKTIV SALONGDRIFT:

Skap rom for b e dre kunde opplevelser - Digital varebestilling er et bidrag til å effektivisere salongdriften så medarbeiderne heller kan bruke tiden på å skape gode handelsopplevelser for kundene, mener daglig leder Tom Arne Furnes i Vitec Fixit Systemer og Country Manager Hanne Hamre i Wella. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Digitalisering handler om å videreutvikle og legge til rette for vekst. Det å bruke tiden til å fornye, forbedre og forenkle rutiner er viktig. Ikke minst er det avgjørende at salongene har teknologiske løsninger som gjør det enda enklere å kommunisere med kundene. Vi er opptatt av å sikre en god vareflyt, helt frem til sluttbrukerne. Det har vært en tungtveiende grunn for at vi nå har inngått en avtale med Vitec Fixit Systemer, som gjør at alle våre produkter og brands nå er tilgjengelig i Fixit Produktkatalog, sier Country Manager Hanne Hamre i Wella Norge. ØKER SALONGENS KONKURRANSEKRAFT

For en frittstående salong er det vanskelig å bygge egne løsninger for å konkurrere med internasjonale nettbutikker. Men det finnes ferdigutviklede løsninger som gjør at man ikke må finne opp kruttet på egenhånd. - Siden oppstarten av Fixit Produktkatalog i 2016 har vi jobbet dedikert for å bidra til en mer effektiv salongdrift, økt datakvalitet og teknologiske løsninger for en tettere digital kommunikasjon med salongenes kunder. Vi har fått et økende antall firmaer med på produktkatalog konseptet, og mener nå at vi med Wella på laget har en tyngde i markedet som gjør oss attraktive som en samarbeidspartner for enda flere salonger, fremholder daglig leder Tom Furnes i Vitec Fixit Systemer.

Daglig leder Tom Arne Furnes i Vitec Fixit Systemer er svært fornøyd med å ha fått på plass avtalen med Wella. - Dette er en stor og viktig satsning i det digitale landskapet for å skape økt handel mellom leverandør, salong og sluttbruker, fastslår han.

62

FRISØR

1 / 2022

Country Manager Hanne Hamre i Wella ønsker å være en aktiv pådriver for digitalisering av bransjen, og har nå gjort Wella produktene tilgjengelig gjennom Fixit Produktkatalog. - Vi vil bruke nye teknologiske løsninger som Fixit Produktkatalog for å gjøre varemottaket superenkelt, så de ansatte kan bruke mer tid til å fokusere på læring, faglig oppdatering og kundepleie.

- Vi ønsker selvsagt enda flere leverandører velkommen til å bruke vår digitale plattform Fixit Produktkatalog. Sammen med de andre verktøyene i Fixit-løsningene, mener vi salongene er godt rustet til å ta opp konkurransen med internasjonale nettbutikker. Man øker salongens konkurransekraft når man har effektive systemer for varebestilling, digitale markedsføringsaktiviteter og en profesjonell dialog med salongens kunder, der man tilbyr en unik fagekspertise, legger han til.

KUTT TIDSFORBRUKET

Tradisjonell ordrehåndtering er tidskrevende, og er for lengst erstattet av digitale ordresystemer i de fleste andre handelsbransjer. En effektiv vareflyt, gjennom eksempelvis Fixit Produktkatalog, gir ikke bare en teknologirabatt som kommer salongen til gode. Automatiske bestillingsrutiner og datakvalitet gjør også at man kan holde fokus på økt kommunikasjon med kundene om produktnyheter, samt personifiserte behandlingsrutiner for hjemmepleie med tilhørende produktanbefalinger.


HAR DU LYST TIL Å UTVIKLE DEG SOM LEDER, LØFTE BEDRIFTEN DIN OG ØKE LØNNSOMHETEN?

MEDLEM F O R D E L S!

NYTT PROGRAM - KULL 6 - har oppstart i august. Mer info: NFVB.NO FRISØR

1 / 2022

63


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

EDEL TEIGE FØRSTE NORDISKE PRESIDENT I COIFFURE EU - Det er selvsagt hyggelig at jeg som representant for NFVB og de nordiske landene ble valgt til president i Coiffure EU. Det gjør at NFVB er hands-on når det gjelder å følge med på og påvirke politiske beslutninger i EU som berører vår sektor, sier Edel Teige. NFVBs forhenværende president har nå altså samme tittel i Coiffure EU. - Det skjer utrolig mye i EU-systemet som vil påvirke hverdagen i norske frisørsalonger. Som et ledd i NFVBs internasjonale arbeid har vi derfor gjennom mange år engasjert oss i Coiffure EU. Organisasjonen har først og fremst en politisk agenda, og er en viktig høringsinstans i saker som berører vårt felt skal diskuteres, besluttes og settes ut i live. Det dreier seg om alt fra rammebetingelser til produkter, arbeidsmiljø, hygienekrav, allergier og ergonomi. Sånn sett er dette et viktig forum, poengterer Edel Teige. FØRSTE KVINNE

- Både jeg og min forgjenger, tidligere NFVB-president John Petter Aambakk, har vært engasjert i Coiffure EU og EUs sosiale dialog i en årrekke, begge som styremedlemmer, et verv jeg for min del har hatt i seks år. Men det er første gang et av de nordiske landene har hatt presidentvervet. Ikke minst er det første gang en kvinne har blitt valgt til denne posisjonen. Det er jeg litt stolt av, smiler Edel. Hun legger til at man nok er mer tradisjonsbundne i EU-sammenheng, og representasjonen av menn er tung i fremskutte posisjoner. - Sånn sett er det bra at jeg har knust glasstaket, humrer hun. PA N D E M I E N H E M M E R

Edel legger ikke skjul på at det har vært vanskelig å drive påvirkningsarbeid under pandemien. - Vi har ikke truffet hverandre fysisk gjennom de to siste årene, og det preger arbeidet i Coiffure EU. Men vi jobber nå for å plukke opp trådene fra før pan-

64

FRISØR

1 / 2022

NFVBs internasjonale kontakt, tidligere NFVB-president Edel Teige, er første kvinnelige president i Coiffure EU.

demien. Det jeg kan si, i etterpåklokskapens tid, er at vi ikke var godt nok forberedt på å håndtere alle utfordringer som har oppstått under en pandemi. Men vi har lært mye underveis, og erfaringene er noe vi vil ta med oss videre. Det være seg smittevernregler og forhold rundt

nedstengning, herunder økonomiske kompensasjonsordninger. Vi skal være salongeiernes vaktbikkje og jobbe for gode løsninger for vår sektor, sier Edel Teige. Hun lover å formidle nyttig informasjon fra Coiffure EU til NFVBs medlemmer fra sitt ståsted i Brüssel.

Dette er Coiffure EUs styre:

President: Edel Teige, Norge Visepresident: Mark Coray, England Økonomiansvarlig/regnskap: Damieno Ojetti, Sveits Styremedlem: Ramon Vella, Malta Styremedlem: Arien van Pelt, Nederland Styremedlem: Gerrard Hynes, Irland Styremedlem: Wolfgang Eder, Østerrike


Therese Kjellvik fra salongene Amok og Glød har skapt en egen kultur i sine salonger ved å være åpen og inkluderende rundt salongens økonomi. Les det inspirerende intervjuet med Therese på salongdrift.fixit.no.

Gratis guide til effektiv salongdrift! Ønsker du en mer lønnsom salong? Vi gir deg nyttige råd innen økonomi, markedsføring og drift av din salong:

Les mer her:

• Øk produktsalget med egen nettbutikk • 14 tips til kostnadskutt • Involver ansatte i salongens nøkkeltall Meld deg på nyhetsbrevet vårt og få tips og råd rett i innboksen.

salongdrift.fixit.no

Med Fixit i din salong får du mer tid til det du elsker. Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS og er ledende innen butikkdata, kommunikasjons- og handelsløsninger for norske frisør- og velværesalonger.

fixit.no/bedrift


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

BEDRE SMITTEVERN MED SAFEZONE Safezone Global AS tilbyr et norskprodusert produkt for effektiv bekjempelse av virus og bakterier i luften og på overflater. Den takmonterte renseren er svært effektiv, forteller daglig leder Ronny Sørensen. - Det UV-C baserte LED-lyset dreper alt av virus med 99,9 % effektivitet og er enkelt å montere. Vi tar oss av dette, og beregner plasseringen og kapasiteten ut fra lokalenes volum. Safezone krever ikke vedlikehold, kun strøm. Men det er viktig å tenke på at man kan bruke den 24/7. Da må den gå på en egen kurs, så man ikke slår den av når lyset slukkes. - Safezone er ypperlig til bruk i lokaler der det stilles spesielle hygienekrav, så som frisørsalonger, hudpleieklinikker og tannlegekontor. Det gir kundene en trygghet om at man tar smittevern på alvor, poengterer Ronny Sørensen. TA R S M I T T E V E R N P Å A LV O R

En av de som har tatt i bruk Safezone er Master barberer Isaac Boadi, Edge Barbershop i Lillestrøm. - Vi byr våre kunder på trygge rammer, og desinfiserer alt utstyr etter strenge rutiner. Da jeg ble oppmerksom på den UV-C baserte luftrenseren fra Safezone Global tenkte jeg at jeg også ville installere denne som et ytterligere, preventivt tiltak. Vi tar smittevern på alvor. I dette inngår det at vi ikke bare desinfiserer utstyr, men nå også desinfiserer luften med Safezone. IT’S A MAN’S WORLD

Hos Edge på Lillestrøm er omgivelsene preget av amerikansk barbertradisjon. Det er klassiske barberstoler, interiørdetaljer og dedikerte barberere som kan sitt fag. - Vi brenner for barberfaget og tilhørende tjenester. Det har vært en fornøyelse å være en del av barbermiljøet, og å være med å utvikle våre spesialiserte tjenester, som har blitt så godt mottatt hos våre kunder. Vi har truffet en nerve, og jeg gleder meg over utviklingen, sier Isaac Boadi. - Jeg er stolt av medarbeiderne. Det er de som er grunnlaget for suksessen. Men jeg er også opptatt av å bringe faget videre, og vi er godkjent lærebedrift. Lærlinger er nøkkelen for å rekruttere og videreutvikle barberfaget, som vi er veldig glade i. Jeg betrakter oss som kulturbærere, sier Isaac.

66

FRISØR

1 / 2022

Daglig leder og Master barberer Isaac Boadi byr på det beste fra klassiske barbertradisjoner. Her sammen med lærling Felipe Armijo.

TRYGG

Det finnes flere verktøy for sterilisering av virus og bakterier til salongbruk. Manhattan UV-C Trolley er et trillebord med UV-C skuff som steriliserer verktøyene. Rene, sakser og kammer Block UV-C byr på rask desinfisering av børster, kammer og sakser. Den kan også brukes til å desinfisere briller, penner og nøkler. Eliminerer virus og bakterier Giovannoni Design 100 % safe serien renser luften 24/7. Kapasiteten er opptil 120 kubikkmeter per time. Leverandør: Everyhair Norge AS.


FRISØR

1 / 2022

67


inside

Startskuddet har gått for appen HairTV. – Vi vil jobbe aktivt for å bygge den digitale inspirasjons- og lærlingsplattformen til å bli et samlende punkt i bransjen, forteller Anette Lislerud i Frends AS. Innholdet kan også sees på www.hairtv.no.

FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

FRENDS AS LANSERER HAIRTV - Vi har gleden av å lansere appen HairTV, en ny, digital læringsplattform. Her vil vi by på inspirasjon, kurs og opplæring. Alle nivåer er inkludert, fra lærling til avansert. Man kan lære om alt fra fargesirkel til balayage-teknikker, klipping, farging og mye, mye mer. Vi vil kort sagt ta bransjen på pulsen, forteller markedsansvarlig Anette Lislerud i Frends AS. Kick-off var 1. februar. - Det har tatt tid å realisere et så stort prosjekt, men nå er alt på plass. Appen HairTV vil ikke bli promotert som en Frends-app, men en kanal som er åpen for alt som skjer, uavhengig av leverandørene. Appen kan for øvrig lastes ned både fra Google play og AppStore, så man kan følge med, uansett om man har

iOS eller Android-telefon. Kanalen kan også castes over alle smartTVer, forklarer hun. NETFLIX FOR HÅR

I tiden frem mot lanseringen har Frends tilknyttet seg et nettverk av bidragsytere, som også publiserer ting på andre plattformer. Men HairTV skal være en plattform der man kan finne alt på ett sted, forklarer Anette Lislerud - Det blir ikke en plattform man kan publisere på direkte. Vi har en administrator som kvalitetssikrer materialet før det legges ut. Dette fordi vi vil ha kontroll på det publiserte innholdet. For øvrig vil noe av innholdet, som enkelte kurs, bli tilgjengelig bak en betalingsmur. For kr.

199 per måned kan man delta med inntil tre lisenser og dermed utnytte dødtiden i salongen til noe nyttig - eller selvfølgelig se på dette hjemme. HÅR ER GØY

- Dessuten håper vi ved å vise alt som er gøy, også kan inspirere konsumentene som besøker HairTV til å tenke på frisøryrket som en interessant karriere. Det er vårt bidrag til å øke rekrutteringen til yrket, smiler Anette.

Klar til dyst. Education Manager Nordic, Camilla Andreassen, Chief Excecutive Officer Nordic, Ulf Andreassen og Nordic Administration Manager Tilde Lauritzen er på plass i Great Lengths Nordics kontorer på Karihaugen i Oslo.

NY DISTRIBUTØR AV GREAT LENGTHS - Vi gleder oss over alle de positive tilbakemeldingene vi har fått så langt, etter at vi kjørte kick-off fra nyttår, smiler Ulf Andreassen, Chief Excecutive Offiser for Great Lengths Nordic AS. - Vi opplever at Great Lengths er et innarbeidet extension brand, og jeg nølte ikke da jeg fikk forespørsel om å bygge opp en nordisk plattform for det italienske merket. Vi går løs på oppgaven med tre medarbeidere i starten, og kundeservice, support, opplæring, logistikk

68

FRISØR

1 / 2022

og salg skal styres fra hovedkontoret i Norge. Vi har faglig tyngde og et apparat som skal til for å løfte Great Lengths, sier Ulf Andreassen, som også er inne på eiersiden i det nordiske distributørselskapet. HELHETLIG NORDISK S T R AT E G I

Bakgrunnen for etableringen av Great Lengths Nordic AS, oppgis å være at den

italienske produsenten ønsket å styre virksomheten selv på det nordiske markedet. - Great Lengths er en premium leverandør av extension og de ønsket å ta et grep om egen virksomhet i Norden som en del av en helhetlig strategi. De har aksjemajoriteten med 51 % av aksjene i Great Lengths Nordic AS, resten eies av tidligere Wella-sjef Runar Andersen og undertegnede, forteller Ulf Andreassen.

Ju A A


Foto: Getty

STRAIGHT, SERIOUSLY STRAIGHT.

Just for stylists. And professionals. And everyone. Qiqi er en ny avansert teknologi som retter og endrer hårets struktur, samt pleier og gjør håret silkemykt.

Distributør:

www.cutrin.no Ta kontakt med din salgsrepresentant fra Cutrin for bestilling og informasjon. FRISØR

1 / 2022

69


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

NY KOMPETANSEPAKKE FOR LÆREBEDRIFTER Nye læreplaner i vg3 opplæring i bedrift er fastsatt og skal tas i bruk fra høsten 2022. Det er nå utviklet en kompetansepakke som hjelper deg til å ta godt imot lærlingene. Alle lærebedrifter har ansvar for å sette seg inn i de nye læreplanene, og ikke minst et ansvar for å gi lærlingene en god start i bedriftsopplæringen. Utdanningsdirektoratet (Udir) har laget en kompetansepakke som gir deg faglig påfyll og god støtte i arbeidet med å bruke, tolke og forstå de nye læreplanene med utgangspunkt i lærebedriftens arbeidsoppgaver. V I K T I G , N Y T T I G O G G R AT I S

Kompetansepakken vil være gratis og

følge lærlingeløpet. Den består av seks moduler, og du vil anslagsvis bruke 1-2 timer på å gå gjennom hver av disse. I tillegg er det ulike oppgaver og aktiviteter som du kan gjøre selv eller sammen med lærlinger, kollegaer eller andre. Kompetansepakken kan også brukes som et oppslagsverk eller for å få en kort innføring i fagfornyelsen og de nye læreplanene. Les mer om kompetansepakken på Udirs nettside. A N B E FA L E R V E R K T Ø Y E T

- Jeg har vært så heldig at jeg har fått blitt med på piloteringen av kompetansepakkene til lærebedrift og prøvenemnd. I dette arbeidet har jeg fått et godt innblikk i hva kompetansepakkene

inneholder. Jeg vil påstå at det er et unikt verktøy som nå blir tatt i bruk, sier Gro Rosland i Modern Design. - Du finner informasjon om den nye læreplanen. Du kan hente inspirasjon til hva du kan gjøre for å best mulig ivareta lærlingen gjennom læretiden. Prøvenemnder kan bedre sikre seg at prøvene oppfyller lovkravene. Jeg håper at alle fag med lærlinger og prøvenemnder vil bruke plattformen. - Vi i Modern Design gleder oss til den er tilgjengelig for alle og kommer til å bruke den for å få mer kunnskap om den nye læreplanen. Vi vil og bruke den jevnlig i alle delene av opplæringen som et oppslagsverk, slår Gro Rosland fast.

SOME-KAMPANJEN «BLI FRISØR DU OGSÅ!» Det er ingen tvil om at det er veldig lurt å bli frisør, hvis du spør oss. Som frisør har man en trygg jobb i et yrke som aldri forsvinner. Man har mange muligheter for videreutvikling, og ikke minst viser mange undersøkelser at frisørene er blant de med høyest trivsel sammenliknet med andre yrker. 1. mars var det frist for skolevalg, og NFVB lagde i den forbindelse noen video­er som ble lagt ut på Instagram Reels og TikTok. Vi besøkte frisør­linjen på Lørenskog videregående skole, og elevene stilte med entusiasme og glød opp og fortalte hvorfor de valgte å bli frisør. Deres melding til alle som skal velge studieretning er klar: «Bli frisør du også!» Du kan fortsatt se filmene på NFVB_Insta og NFVB_TikTok. Spre gjerne budskapet videre og vær selv en ambassadør for faget. Vi trenger å fylle frisørskolene med dedikerte og motiverte elever. Det er bransjens fremtid vi snakker om.

70

FRISØR

1 / 2022


FRISØR

1 / 2022

71


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

FRITT FREM FOR FAGLIGE FESTLIGHETER IGJEN! Endelig kan vi møtes til bransjens fantastiske arrangement igjen! Det er bare å krysse av i kalenderen. 19. mars:

Norgesmesterskapene og prisfesten Sted: C lar ion H otel T he Hub, Oslo

11. juni:

Arct ic Hår og Skjøn nhet Sted: Q ualit y H otel Ramsalt, Bodø

29. oktobe r:

Hår 2022 Sted: Scandic Parken, Ålesund

4. - 6. no vember: Hår 2022 Sted: C lar ion H otel Air, Sola 26.no vemb er:

72

FRISØR

1 / 2022

Trondh eim Hair Open Sted: Scandic Lerkendal , Trondheim


Lørdag 19. mars kan du… ->

Se fantastiske fagfolk i aksjon under NM i frisering

->

Møte leverandører og bransjekolleger til en god fagprat

->

Gå på seminar og få ny kunnskap og nyttig informasjon

->

Være med på Prisfesten - årets desidert største bransjetreff

Se nfvb.no for mer informasjon

FRISØR

1 / 2022

73


HVIS JEG F IKK VELGE... NINA STRID

Fr is ø r o g k re at i v led er i H a ir Fash i o n , Å le su n d Nina har jobbet i Hair Fashion siden 2009 og vært medeier siden 2014. - Salongen holder til i Norges vakreste by, Ålesund, smiler Nina, og oppsummerer følgende høydepunkter i sin karriere: - Konkurransefrisering har vært en stor interesse fra starten av karrieren, og jeg har deltatt på Hår i Ålesund hvert år siden jeg var skoleelev. Det har gått med haugevis av timer til trening, men det har resultert i mange flotte pokaler gjennom årene. Konkurranser gjør deg god. - Jeg har også vært vinner av fotokonkurransen Årets Frisør 2021, region 2, og jeg har vunnet konkurransen Aveda Norwegian Fashionista, som gjorde at jeg fikk representere Norge i Milano. - Jeg elsker hverdagen min i salongen, men har alltid hatt behov for prosjekter på siden, som fotojobb­ ing og visninger, legger hun til. Nina er medlem av Intercoiffure, og er nylig valgt som leder av Intercoiffures Fondation Guillaume team. - Jeg er veldig heldig som er medlem av en så flott organisasjon som Intercoiffure. Det har gitt meg muligheten til å stå på scenen og gjøre visninger i inn- og utland. Det har vært inspirerende å bygge nettverk og bli kjent med så mange, flinke mennesker.

74

FRISØR

1 / 2022

Mine favorittprodukter - Aveda Style Prep. Et must i min hverdag. Byr på naturlig hold og en varmebeskyttende base. Den er fin alene eller kan bygges videre med for eksempel Phomillient, hvis man ønsker mer grip. - Aveda Shampure Dry Shampoo. Den er mye mer enn bare en tørrsjampo. Super på dag 1-2. Bonus er nydelig duft. - Shu Uemura Essence Absolue. En vektløs og fuktighetsgivende olje som gir fin glans.

Mine spesielle favoritter - ghd Platinium +. Jeg elsker alle mulighetene dette verktøyet gir meg til å bruke kreativiteten min i stylingen. Fra å gå under navnet glattetang til å bli et stylingjern. Jeg tilbyr alltid gjestene mine en rask styling før de er ferdige i stolen. - BaByliss Pro fønbørste. Superfin når du trenger en rask finish og vil ha et luftig og naturlig resultat. Tror de fleste frisører og gjester har fått øynene opp for dette hjelpemiddelet.

Mine inspirasjonskilder - Jeg har nylig blitt leder for Intercoiffures ungdomsorganisasjon Fondation Guillaume. Dette er et team bestående av unge talenter, og det å jobbe med disse kommer til å inspirere meg mye i tiden fremover. - Ellers er jeg er glad i å lage moodboards på Pinterest. Instagram og kunst er også en inspirasjonskilde. Ikke minst vil jeg trekke frem kollegaene mine!


Med 24 karat gull

Superbrush – den ultimate flokeløseren! Superbrush er et fantastisk verktøy som både frisør og kunde blir forelsket i. Veldig gode omtaler! Siden vi feirer Everyhair 20 år, så får du 30% rabatt på alle børster og kammer fra Jäneke ut april. Se www.everyhair.no for hele utvalget med Jäneke.

JUBILEUMS RABATT UT APRIL

20ÅR Jäneke – børstenes Rolls Royce. Everyhair Norge AS er offisiell importør av Jäneke til Norge. EVERYHAIR NORGE AS | 32 81 33 00 | POST@EVERYHAIR.NO | WWW.EVERYHAIR.NO


Reduser risikoen for

SMITTE! Bekjemp COVID 19

76

FRISØR

safezone2.indd 2-3

1 / 2022


EFFEKTIV BEKJEMPELSE AV VIRUS OG BAKTERIER - I LUFTEN OG PÅ OVERFLATER Enkel montering i alle typer tak

Leie kr 585,-/mnd 585 x 60mnd (innskudd 0,-)

Besøk vår hjemmeside www.safezoneglobal.no for mer informasjon Se vår informative video og les mer om produktet Norskprodusert Safezone Global AS Bjertnestangen 12, 1482 Nittedal Tlf: 67050500 hello@safezoneglobal.no

www.safezoneglobal.no FRISØR

1 / 2022

77

12.09.2021 19:23


HÅR: HAIRDOTCOM ART TEAM

FOTO: BARRY JEFFERY

Våren er vakker Gi kundene dine en fantastisk og unik salongopplevelse. Med profesjonelle produkter som kundene kan ta med hjem forlenges behandlingsresultatet.

78

FRISØR

1 / 2022


mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Oppfriskende

KMS Conscious Style Cleansing Mist byr på en oppfriskning for hår og hodebunn. Sprayen absorberer olje, fjerne stylingsrester og nøytraliserer lukt. Passer for normalt til fint hår. Fri for sulfater, silikoner, mikroplast, mineral olje, farge og animalske produkter. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Straight…

Qiqi Vega en komplett serie produkter for salongbehandling av rett hår, uansett hårtype. Håret vil oppleves sunnere, sterkere og utrolig glansfullt. Kan brukes på tidligere kjemisk behandlet hår. Mer info: Cutrin Norge AS / 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Rene produkter

Paul Mitchell Clean Beauty har blitt en suksesshistorie på det norske markedet. Stylingproduktene leverer det ypperste innen miljøtilpasset teknologi og bærekraft. Mer info: Cutrin Norge AS / 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Superfood for håret

Nye Aveda Nutriplenish Treatment Masques tilfører håret en kraftig fuktighetsboost basert på 96 % naturlige, veganske ekstrakter, inkludert en omega-5-rik superfoodblanding. Håret blir synlig i en sunn tilstand. Mer info: We are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Pleie & reparasjon

Cutrin Ainoa byr på en bred produktfamilie for innovativ pleie av farget hår og byr også på en rekke produkter for intensiv pleie. Produktene er basert på nordiske ingredienser hentet i naturen. Mer info: Cutrin Norge AS / 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Barnlig fryd

Elhair Kid er en barberstol for barn med fotskammel og sele. Et lekkert smykke av en stol, og veldig populær blant barna. Mer info: Hairstore AS / 33 14 04 80 / www.hairstore.no

Nattlig pleie

Aveda Botanical Repair Strengthening Overnight Intensive Bond-Building Serum er et 99 % vegansk, botanisk serum som transformerer og reparerer håret og forebygger skade. Mer info: We Are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Komplett pleie

Kérastase Chroma Absolu er en komplett fargepleieserie som kan tilpasses enhver forbruker, og som støtter hårfibrene fra innsiden og ut. Serien inkluderer seks produkter. Mer info: L’Oréal Norge AS / PPD Kérastase

FRISØR

1 / 2022

79


mi x

MO

Unik

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Motvirker fet hud

Gnistrende fargeresultat

Redken Amino Mint Shampoo renser, balanserer og pleier fet hodebunn. En perfekt rutine som ikke tynger håret eller etterlater tuppene tørre. Mer info: L’Oréal Norge AS / PPD Redken

COLOR.ME fra KEVIN.MURPHY lanserer COLOUR.XELERATE, brukervennlige dråper som legges inn i fargeblandingen til frisører som farger. Dette sparer tid bak stolen, samtidig som frisøren forbedrer kundens fargeresultat med jevnere fargestruktur og glans. Mer info: Verdant AS: 56 15 68 00 / www.verdant.no

Regenererende

Shu Uemura art of hair Ashita Supreme byr på ekstra kraft fra japansk ashitaba og regenererer hår og hodebunn i løpet av 24 timer, fra rot til spiss. Serien inkluderer fire produkter: conditioner, mask, serum og scrub. Mer info: L’Oréal Norge AS / PPD Shu Uemura

Fritt for gultoner

idHAIR VioCool sikrer flott blondt hår uten gultoner. Trykk på toppen, tilføy et par lilla dråper i din lysningsblanding, deretter kan du nyte et flott, blondt resultat. Mer info: Hairconsept AS / 416 28 500 / www.idhair.no

Barberstol Elhair Lagos er en stilfull retrostol i god kvalitet. Justerbare nakkestøtter, ben, rygg og fotskammel. Dette er en stødig stol for god arbeidskomfort. Mer info: Hairstore AS / 33 14 04 80 / www.hairstore.no

80

FRISØR

1 / 2022

HÅR: HAIRDOTCOM ART TEAM

FOTO: BARRY JEFFERY

Retro


NISIM MOT HÅRTAP & FOR GJENVEKST AV HÅR Unik hårpleieserie med klinisk dokumentert effekt. Vegan & sulfatfri!

FAST RASKERE HÅRVEKST Aminosyreberiket hodebunnssjampo og balsam. Klinisk dokumentert at produktene gir raskere hårvekst og sterkere hår! Vegan & sulfatfri! DERMANOR AS Billingstadsletta 19A, 1396 Billingstad mail: kundeservice@dermanor.no

FRISØR

1 / 2022

81


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Ikonisk

Takai Linea er en ikonisk modell som nå lanseres i en ny utgave. På disse saksene vil du finne detaljkunst, hvor følelsen kjennes ultranaturlig, takket være designet som er skulptert på det øvre håndtaket. Saksene er basert på SUS 440C japansk stål, beriket med vanadium og molybden. Kjøp av sakene inkluderer to gratis slipinger. Frakt kommer utenom. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Ta s o m m e r e n på forskudd

The Shag fra Evo er en stylingpaste som gir beachy tekstur med tørr og matt finish. Mer info: Frends AS / www.frends.no

Stilig

HÅR: HAIRDOTCOM ART TEAM

FOTO: BARRY JEFFERY

Barberstol Elhair Victory leveres i lekkert, nytt design og materialer i matt, imitert skinn og blank fornikling. Sammensetningen av materialer gjør stolen pompøs i sin egen retrostil. Stolen har stillbar rygg, nakkestøtte og fotskammel. Pris: 12.990,- Mer info: Hairstore AS / 33 14 04 80 / www.hairstore.no

Nøytraliserende

L’Oréal Professionnel Chroma Crème er en fargekorrigerende, pleiende trio nøytraliserende sjampoer som bidrar til å nøytralisere uønskede, varme reflekser i en pleiende formulering. Mer info: L’Oréal Norge AS / PPD

82

FRISØR

1 / 2022


mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Relansert

Schwarzkopf Professional Session Label er relansert og byr på allsidige stylingprodukter for kreative fagutøvere som ønsker en høy standard på hvordan produktene leverer. Mer info: Frends AS / www.frends.no

Dyprensende

idHAIR Color Lock er en dypt rensende sjampo som effektivt fjerner overskytende rester fra farging, bleking eller permanent. Fargekuren avslutter fargebehandlingen. Med en pH-verdi på 2,2 lukker den effektivt skjellaget i håret. Mer info: Hairconsept AS / 416 28 500 / www.idhair.no

Presisjon

Davines Foaming Transparent Shaving Gel virker beroligende og har en gjennomsiktig tekstur. Gjør det mulig å ha perfekt synlighet for å barbere presisjonslinjer med barberhøvel i skjegget, konturbart og flippskjegg. Den kan også brukes til barbering av helskjegg. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Allsidig

Davines Medium Hold Styling paste gir en teksturert effekt og medium hold. Ideell for en kontrollert look med naturlig finish. Opprettholder hårets naturlige glans og bevegelse, uten at håret virker stivt eller klissete. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Herreavdelingen

Sterke saker

Davines Strong Hold Matte Clay er en leire som gir tekstur og definisjon med sterkt hold. Tilfører fylde, dybde, stabilitet, tykkelse og struktur til tørt hår. Passer godt til å skape en rufsete, matt look på medium og kort hår. Etterlater ingen følelse av produktrester, og er tørr å ta på etter styling. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Maskulinitet, funksjon og kvalitet danner rammene for idHAIRs herreserie Black Xclusive, en kompakt serie med produkter som dekker alle behov innen mannens hårstell. Serien anvender vulkanekstrakt som virker regenererende og beroligende. Ypperlig for den travle mann til hverdag og fest. Produktene er godkjent av Grøn Salon. Mer info: Hairconsept AS / 416 28 500 / www.idhair.no

Friskt & glansfullt

Keune lanserer to nyheter i Care Derma serien. Sensitive Mask er en intensiv hårkur for sensitiv hodebunn basert på en Scalp-Soothing Complex teknologi, som beroliger tørr hodebunn og lindrer kløe. Derma Sensitive Conditioner beroliger og hydrerer kløende og irritert hodebunn mens håret pleies. Produktene er formulert uten sulfater, alkohol og fargestoffer og har en lavallergisk parfyme. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

FRISØR

1 / 2022

83


ANNONSØRINNHOLD

En SKALLET MANN

TRENGER INGEN FRISØR Frisører liker selvsagt menn med hår. For hver mann som velger barbering for et skallet liv, forsvinner en lojal kunde fra frisøren. Hårtransplantasjon er en anerkjent, sikker og velkjent metode for de som ønsker å få sitt eget hår tilbake. Og for frisører som vil beholde sine kunder.

KAI YTREDAL

Om hårtap, lojale kunder og egen hårtransplantasjon Kai Ytredal har tatt hårtransplantasjon hos Masterklinikken. Kai er frisør og eier og driver frisørkjeden Tango i tillegg til herresalongene Tom Wolf. SNAKKER KUNDENE MED SIN FRISØR OM HÅRTAP?

Ja, det er stadig folk som spør hvordan de kan få håret tilbake. Det er viktig at vi i bransjen vet hva vi kan gjøre for menn med hårtap. For oss er det viktig at våre frisører har den kunnskapen å kunne formidle til kunder som lurer. Jeg ville vite mer om dette, og etter en prat med Sten Ture

H H

Eriksen hos Masterklinikken bestemte jeg meg for å teste behandlingen selv. Det ga meg både håret tilbake og et kvalifisert grunnlag for å fortelle om mulighetene for kundene. Jeg er veldig fornøyd med resultatet for egen del, og jeg har en trygg klinikk jeg kan anbefale. Jeg vet hva jeg snakker om og har tatt behandlingen selv.

H j h f e

m a h

NÅ VELGER KVINNER HÅRTRANSPLANTASJON

F

De siste årene har også kvinner oppdaget hva hårtransplantasjon kan gjøre for dem. For kvinner skjer hårtap på andre måter enn for menn. Mange kvinner opplever at hårtap kommer med overgangsalderen og hormonelle forandringer. Andre har hele livet ønsket seg en annen hårlinje enn den de møter i speilbildet. Hårtap hos kvinner skjer vanligvis på toppen av hodet og over et stort område, ikke i form av en måne, som hos menn. Gener er en avgjørende faktor for sannsynlig hårtap. Masterklinikken opplever økt pågang fra kvinner som ønsker å gjøre noe med hårtap, og vi får stadig flere henvendelser fra kvinner som hele livet har ønsket seg en annen hårlinje enn den de ble tildelt fra naturens side. Vi har hjulpet mange kvinner med å senke hårlinjen, med svært gode resultater.

D d g i m s

masterklinikken 2022a.indd 2

13.02.2022 17:45

masterklin


2022 17:45

75 % av menn som opplever hårtap kan få hjelp og behandling for dette. Noen har det helt fint med å miste håret, barbere seg og leve livet uten hår. Men, mange ønsker seg sitt eget hår tilbake.

HVORDAN OPPLEVDE DU BEHANDLINGEN HOS MASTERKLINIKKEN?

Hårtransplantasjon er et fantastisk alternativ, og jeg var ekstremt imponert over profesjonaliteten hos klinikken, fra første møte til behandlingen var ferdig. Jeg følte meg godt ivaretatt, og det var en kjempeopplevelse for meg, med veldig bra resultat. I herresalongene våre hos Tom Wolf får vi mange spørsmål om hår fra menn. Det er utrolig at du kan behandle hårtap så enkelt og raskt. Og helt uten ubehag.

HVA SIER FOLK I BRANSJEN OM DIN ERFARING?

Jeg ser at en del skuler på meg og ser om de kan se at jeg har gjort noe. De lurer kanskje med tanke på at de første hårtransplantasjonene som ble utført i Norge for veldig mange år siden ga behandlingsformen et dårlig rykte. Men det er umulig å se at jeg har tatt behandling. Noen spør meg direkte også, og da er det lett å vise og fortelle. I dag er hårtransplantasjon trygt og naturlig når det utføres av dyktig erfarne leger som på Masterklinikken.

FELLES FOR MENN SOM VIL GJØRE NOE MED SITT HÅRTAP De som kommer til Masterklinikken har gjerne et ønske om å gjenvinne speilbildet av den «looken» og det håret de hadde før. Først tynnes det i vikene eller på toppen. Da kommer den første tanken om å gjøre noe med det. Kanskje. Det er ofte en modningsprosess. For ti, femten år siden satt det lenger inne for mange å gjøre noe med hårtapet. I dag er hårtransplantasjon en ettertraktet, vanlig og anerkjent metode for alle som vil ha håret sitt tilbake. Menn har omfavnet mulighetene med hårtransplantasjon, og stadig fler velger behandling.

masterklinikken 2022a.indd 3

13.02.2022 17:45


ANNONSØRINNHOLD

HÅR-

TRANSPLANTASJON Slik foregår behandlingen STEG 1 ØNSKET OM Å FÅ HÅRET TILBAKE

Hos oss starter prosessen alltid med konsultasjon og en faglig vurdering av mulighetene. Kunden stiller alle spørsmålene de har om hårtransplantasjon. Vi forteller hva de kan forvente av resultatet.

STEG 2 VI TEGNER DIN HÅRLINJE

Å tegne en naturlig hårlinje er en kunst som krever lang erfaring. Hårlinjen tilpasses alder og hodeform. Legens erfaring med å gjenskape symmetri og ivareta det estetiske er avgjørende for resultatet. Og den nye hårlinjen skal naturlig gjenspeile den hårlinjen kunden hadde før hårtapet.

Hårete fakta • • •

Omtrent halvparten av 50 år gamle menn er helt eller delvis skallet.

Rundt halvparten av kvinner vil på et tidspunkt i livet oppleve merkbart hårtap. Hårtap kan inntreffe så tidlig som fra 15-årsalderen for menn, men oftest ikke før i 40-årene for kvinner. Ca. 75 % av de som opplever hårtap kan få hjelp, men 25 % vil ikke få effekt av behandling. Det er normalt å miste 80–100 hårstrå per dag. Håret gror i faser, og hver vekstfase kan vare fra to til så lenge som åtte år. Deretter faller håret av, og et nytt begynner å vokse ut. Underskudd av riboflavin, biotin, folat og vitamin B12 kan forårsake hårtap. C-vitamin er et viktig tilskudd for å beholde et sunt hår gjennom menopausen.

• • • • • 86

FRISØR

1 / 2022

masterklinikken 2022a.indd 4

13.02.2022 17:45

masterklin


2022 17:45

STEG 3 VI ANBEFALER, DU GODKJENNER

Vi vil tegne og vise vår beste anbefaling, basert på legens erfaring. Men det er alltid kunden som har det siste ordet.

STEG 4 UTHENTING AV HÅRSEKKER

I første del av behandlingen henter vi ut hårsekker. Vi løsner en og en hårsekk i det øverste hudlaget. Behandlingen er skånsom og smertefri. Det vil ikke være synlig for andre at vi har hentet ut hårsekker, og naturlig fylde i dette området opprettholdes.

STEG 5 PAUSE OG LUNSJ

I pausen serverer vi lunsj til kundens eget, private rom. Da er det tid for å spise, slappe av, se TV, bruke nett og lese ferske aviser.

VELKOMMEN TIL GRATIS KONSULTASJON HOS OSS I konsultasjonen gjør vi de faglige vurderingene av dine individuelle forutsetninger for å få ditt eget hår tilbake. Jeg har gjennomført rundt 15 000 konsultasjoner i løpet av de årene jeg har jobbet med faget. Jeg kan derfor gi deg en grundig beskrivelse av hva vi kan gjøre for deg, og hvilket resultat du kan forvente av behandlingen. Jeg har bakgrunn som frisør og har selv tatt behandlingen, og jeg kan gi deg svar på alt du lurer på om dine forutsetninger og vår behandling.

STEG 6 HÅRSEKKENE SETTES TILBAKE

I andre og siste del av behandlingen setter vi hårsekkene inn igjen i samme retning og vinkel som før hårtapet. Huden er elastisk og behandlingen gir ikke arr. Vi omplasserer hårsekkene skånsomt og uten kirurgi og det vil ikke synes for omverdenen at vi har omplassert hårsekker.

STEG 7 ETTER BEHANDLING

De som går ut døren hos oss etter behandling, vil se ut som da de ankom. Det er ikke mulig for andre å se at vi har hentet ut hårsekker. Dette er kun mulig fordi vi behandler uten å barbere. Det siste vi gjør er å style håret og dekke over det området som kan være litt rødt. Kundene våre reiser hjem med en følelse av velvære og kan se frem til å få håret sitt tilbake. Vi gir all informasjon om hårpleie i tiden etter behandlingen, som sikrer topp resultat.

masterklinikken 2022a.indd 5

I 2009 var jeg og mine kolleger i Masterklinikken med på å introdusere metoden for hårtransplantasjon i Norge. Metoden er sikker, presis og har vist svært gode resultater. Ring meg gjerne på 400 76 700 eller send meg en epost på sten@masterklinikken.no Sten Thure Eriksen, daglig leder

www.masterklinikken.no

13.02.2022 17:46


TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

NFVBS VIRKSOMHET:

Det e r d i n b e d r i ft v i jo b b er for Den 18. mars er det tid for NFVBs landskonferanse i Oslo. På agendaen er temaer som går rett inn i din bedrifts virksomhet. Kompetansekrav, standarder og konkurransedyktighet skal diskuteres. NFVBs medlemmer har gode muligheter til å påvirke bransjens fremtid.

Det er tid for handling, og vi trenger deg!

88

FRISØR

1 / 2022


TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

Fjorårets landsmøte bekreftet den strategien og handlingsplanen NFVB har jobbet etter siden 2017, og valgte et nytt styre som fremste ansvarlige for å gjennomføre og prioritere dette arbeidet. For det er et krevende arbeid å fordele ressurser på små og store oppgaver. Medlemsmassen har stor bredde og opplever hverdagen ganske forskjellig, og alle skal føle at NFVB er deres interesseorganisasjon. Derfor er det viktig at NFVB også er en møteplass for bedriftsledere i alle kategorier.

§ 1–2 d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å opp­ nå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene.

D E V I K T I G E S A M TA L E N E

For å tydeliggjøre og visualisere hovedområdene NFVB jobber etter har man definert tre pilarer. Innen hver av disse pilarene jobbes det med konkrete mål og oppgaver.

NFVB som organisasjon har en struktur som gjør at alle medlemmer har alle muligheter til å fremme sine saker, og samle ressurser som kan møte ønsker og behov. Det øverste organet i NFVB er Landsmøtet. Det er der de viktigste beslutningene og prioriteringene fattes. «I de år det ikke er landsmøte avholdes en landskonferanse. Landskonferansen drøfter aktuelle bransjesaker, og er en rådgivende forsamling for NFVBs organisasjon.» Dette er nedfelt i NFVBs vedtekter. Landskonferansen som arena har lange tradisjoner som et sted bransjepraten virkelig står i høysetet, både i og utenfor konferansesalen. Mange oppfatter det som veldig givende å treffe kolleger som er mer enn middels interessert i eget fag, bransje og bedrift. NFVBS FORMÅL

NFVB samler mange bedrifter som representerer bransjen, og viktigheten av å stå samlet ble for alle tydeliggjort da koronapandemien traff oss med full styrke. Når noen lurer på hvorfor man som bedriftseier skal være medlem av NFVB er det grunn til å vise til forbundets formålsparagraf. Det er ingen andre som med samme kraft jobber for bedriftenes interesser. § 1–2 a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteresser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. § 1–2 b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. § 1–2 c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse.

§ 1–2 e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og fornyelse i bransjen. DET PRAKTISKE ARBEIDET

Pilar 1 er Kompetanse / utdanning. Her ligger kanskje den viktigste og mest fremtidsrettede målsettingen, nemlig at medlemmene får tilført kvalifiserte, motiverte og riktig antall arbeidstakere. Vi må jobbe for god rekruttering til skolene, og for at de som lærlinger opplever en fantastisk og fremtidsrettet bransje.​NFVB jobber også for at hudpleiebransjen skal få fagbrev, og at bedriftene da er klare til å ta imot lærlinger​. Alle skal oppleve at faget og bransjen gir gode muligheter for utvikling gjennom hele karriereløpet, både innenfor faget og som leder. Pilar 2 er Medlemsservice / verving. Vi trenger medlemmer som har god energi. NFVB utgjør et stort apparat, som i tett tilknytning til NHO skal bistå medlemmene med mange, gode medlemsfordeler. Profesjonalitet og seriøsitet i alt arbeid skal gi bedriftene trygghet i hverdagen. Våre medlemmer skal oppleve å være stolte og fornøyde. Et klart mål er å ha nærhet til medlemmene, og at vi har et unikt nettverk. Alle målsettinger trenger ressurser, og det jobbes også for å øke medlemsmassen blant frisør-, hudpleie- og andre velværebedrifter. ​ Pilar 3 er Omdømme / rammebetingelser. Denne pilaren er ganske sammensatt. Et omdømme er resultatet av hvordan samfunnet oppfatter oss, mens rammebetingelsene definerer mange av våre muligheter til å skape de arbeidsplassene ønsker. NFVB har definert noen politiske prioriteringer, som vi må jobbe for at får fotfeste regionalt og​nasjonalt. Vi må bruke vårt eget bransjenettverk og samarbeid​med NHO sentralt og i alle regioner i påvirkning av politikere og andre​viktige interessenter. ​​

FRISØR

1 / 2022

89


TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

NFVBs styre landsmøteperioden 2021 – 2023, her fra styremøte sist sommer. Kai Ytredal, Linn Veronica Hansen, Karin Krigsvoll Stenersen, Gunn Hege S. Sirevåg, Guri Elisabeth Andreassen, Carina Dahl Aspeli, Lisa Fosseli Bjorvand, Perly Kopperstad, Maj Hovde Krogdahl og Espen Sævold.

ENGASJERTE MEDLEMMER

Både nåværende og forrige styre har utarbeidet en rekke prosjekter som svar på noen av de mål som ligger i NFVBs strategi, som igjen er et svar på forbundets formålsparagraf. Hvert prosjekt har vært satt opp med en egen prosjektgruppe som har jobbet frem både råd og konkrete tiltak. Vi beskriver her kort noe av dette arbeidet: → Svennebrev med fordypning. Områder er definert, samarbeid med fagforeningen og frisørlærerforbundet. Arbeid med fornyelser av svenneprøver til eksempelsamling starter opp i mars 2022.

→ Høyere yrkesfaglig utdanning.​ Gjennom Bransjeprogrammet utvikles det tre nye moduler tilpasset frisørbransjen for oppstart høsten 2022 i samarbeid med​ Fagskolen Viken.​

→ Autorisasjon for bedrifter. Konsept med kvalitetsområder er definert og under utarbeidelse. Trygg Salong etablert med stor suksess, og vil være viktig del av erfaringsmaterialet.

→ Konkurranse som rekruttering. Nytt konkurranseutvalg er opprettet med nytt mandat. Nytt samarbeid med skoler under utvikling. ​

1 / 2022

→ Medlemsservice og verving. ​ Utvikling av samarbeid med NHO, NHO Service og Handel og NHO Regionkontor, og ikke minst NFVBs regionapparat.​ → Organisasjonsutvikling. Ny regionstruktur med nytt mandat utviklet, med ansvarlige for hver pilar. Oppstart og videreutvikling 2022 – 2025.​

→ Rekruttering til faget. Nytt prosjekt vil startes sammen med blant annet Frisørleverandørenes forening. ​

FRISØR

→ Medlemsfordeler/kontingent.​ Kontinuerlig gjennomgang, vurdering og videreutvikling. ​

→ Fagbrev Hudpleie​. Søknad er sendt UDIR. Arbeid med bransje-­ aksept og tilrettelegging.​

→ Kompetansebygging for medlemmer. Et konkret resultat av dette er NFVB Lederprogram. Kull 6 starter opp i august. ​

90

→ Integrering starter i bedrift. Pilotprosjekt starter i Agder 2022-2024. Det tilrettelegges for å få ytterligere to fylker med i pilotprosjektet i løpet av 2022. ​

PRIORITERINGER 2022

Det vil jobbes parallelt med alle oppgaver, men i NFVBs strategiske arbeid må det prioriteres, og for inneværende år er det noen prosjekter som vil være i fokus: → Rekruttering til faget​ → Fagbrev for hudpleie​ → Svennebrev med fordypning → Autorisasjon av bedrifter​ Alt arbeid i NFVB skjer som resultat av samspillet mellom organisasjonen og administrasjonen. NFVB har et aktivt og engasjert styre som har god


TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

SAMMEN ER VI STERKE

kontakt med øvrige tillitsvalgte, laugene og engasjerte medlemmer. Det jobbes nå med å aktivisere et regionapparat som vil være en ekstra ressurs ut i hvert fylke. R E G I O N A P P A R AT E T

De nyoppnevnte regionansvarlige skal utføre aktiviteter som bidrar til ​å nå NFVBs mål om økt medlemsmasse, økt rekruttering til faget, økt kompetanse og positiv omdømmebygging for bransjen. ​​ Regionene inndeles etter samme fylkesvise struktur som NHO. NFVBs regionsansvarlige skal også etablere god relasjon og et tett samarbeid med NHO regionskontor og regionens laug. De vil også ha samhandling med opplæringskontor, yrkesopplæringsnemnder, skoler, medlemsbedrifter og relevante nøkkelpersoner. ​ NFVBs regionansvarlige utpekes av styret for to år av gangen. Nyoppnevning gjøres i første styremøte etter landsmøtet. De utpekes blant eiere eller ledere av salong/klinikk, og må ha kompetanse og et ekstra engasjement innenfor området man ansvaret for. Hver region jobber selvstendig, men i tett samarbeid med NFVB sentralt. 2022 har startet veldig godt. Mange av regionene er allerede godt i gang med koordineringsmøter og samhandlingsmøter med NHO regionalt. Landskonferansen vil også være en fin og viktig møte­ arena for regionansvarlige og øvrige delegater.

TID FOR HANDLING

Som medlem i NFVB har du en unik mulighet til å påvirke, både gjennom innspill til organisasjonens tillitsvalgte og ikke minst hvordan du og din bedrift jobber i hverdagen. Alt hva NFVB har på agendaen har betydning for bransjens fremtid – og din bedrift. NFVB jobber etter en langsiktig plan, men nå er det tid for gjennomføring av mange aktiviteter. Det er tid for handling, og vi trenger deg!

FRISØR

1 / 2022

91


TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

NFVB REGIONANSVARLIGE:

Nøkkel r essur ser i hver t fy l ke NFVB er så heldige at vi har mange engasjerte personer som jobber regionalt med våre oppgaver. De regionansvarlige vil også jobbe i samarbeid med NHOs regionkontor. Se kontaktoversikten på nfvb.no for oppdatert oversikt.

AGDER

ARKTIS

Kompetanse/utdanning Omdømme/ rammebetingelser

Medlemsservice/ verving Omdømme/ rammebetingelser

Eva Moi Skøie Majas Salong AS Kristiansand Tlf. 920 42 175

AGDER Medlemsservice/ verving Thora Margrethe Hagen Klinikk Matis Kristiansand Tlf. 380 33 370

92

FRISØR

4 1 // 22002221

Martine Langseth Mortens Dame og Herrefrisør AS Hammerfest Tlf. 486 74 045

INNLANDET Medlemsservice/ verving Trine Nygård Zik Zak Frisører AS Ridabu Tlf. 482 81 506


TEMA: NFVB ORGANISASJONSUTVIKLING

INNLANDET

T R Ø N D E L A G

Omdømme/ rammebetingelser

Kompetanse/ utdanning

MØRE OG ROMSDAL

TRØNDELAG

Kompetanse/ utdanning

Medlemsservice/ verving

MØRE OG ROMSDAL

TRØNDELAG

Medlemsservice/ verving

Omdømme/ rammebetingelser

MØRE OG ROMSDAL

VESTFOLD OG TELEMARK

Omdømme/ rammebetingelser

Kompetanse/ utdanning

NORDLAND

VESTFOLD OG TELEMARK

Kompetanse/ utdanning

Medlemsservice/ verving

OSLO/VIKEN

VESTFOLD OG TELEMARK

Omdømme/ rammebetingelser

Omdømme/ rammebetingelser

ROGALAND

VESTLAND

Kompetanse/ utdanning

Kompetanse/ utdanning

ROGALAND

VESTLAND

Medlemsservice/ verving

Omdømme/ rammebetingelser

Øystein Kleppe Kleppe Frisør AS Gjøvik Tlf. 926 40 051

Merete Mikkelsen Hårlokken AS Aukra Tlf. 986 82 281

Merethe Kjellnes Zikk Zakk Frisør AS Kristiansund Tlf. 915 13 154

Monica Aambakk Engeset Pitings Frisør AS Stranda Tlf. 413 12 211

Janine Esperø Arroub Cous Cous Frisør Bodø Tlf. 950 70 238

Julie Rismoen Hairport frisør AS Oslo Tlf. 905 26 059

Odd Andre Rossebø Rossebø Hårdesign AS Haugesund Tlf. 906 31 465

Gro Ravndal Bruarøy Topp til tå velvære AS Bryne Tlf. 404 90 479

Gunn Mari Sørløkk Meldal Frisørsalong Meldal Tlf. 481 71 790

Silje Jonassen PÅHÅRET Solsiden/Verftet Frisør AS Trondheim Tlf. 924 50 555

Siv Oldervik Stas Hår og Bryn AS Trondheim Tlf. 917 11 082

Tine Jeanett Engø Bibbis Frisør Tønsberg Tlf. 988 61 874

Mette Sørli Tango Frisør Porsgrunn Tlf. 412 68 195

Jørn Inge Næss Næss Frisør AS Skien Tlf. 917 12 182

Birgitte Haugland Idol Frisør AS Kleppestø Tlf. 951 41 624

Arne Kjelsnes Arnes Frisørhjørne/Arnes Dame og Herrefrisør AS Førde Tlf. 906 14 737

FRISØR

1 / 2022

93


REGION INNLANDET:

Samarb eid som virker NFVBs regionapparat har som en første oppgave å knytte tett kontakt med NHOs regionkontorer. Noen som allerede har funnet en god samarbeidstone er region Innlandet. En rask opptelling viser at det er 110 medlems­ bedrifter i NFVB i regionen. Minst 55 ikke-medlemmer har omsetning over 1 million, og utgjør en prioritert vervemasse. Medlemspleie og verving er noe som er prioritert arbeid for NFVB og NHO. Henriette Klougart Jevnesveen er rådgiver i NHO Innlandet og gleder seg til et sterkere samarbeid med NFVB. - En av mine oppgaver er å få flere til å velge organisert arbeidsliv, samt å sørge for at medlemmene kjenner til de gode medlemsfordelene man har tilgang til. For å nå dette målet, så er vi helt avhengig av å samarbeide med bransjeforeningen som kjenner faget aller best, og hvilke behov som eksisterer. Derfor er jeg superglad for at NFVB har fått Trine fra Zik Zak frisører og Øystein fra Kleppe Frisør med på laget. Sammen har vi utarbeidet en god vei videre for å nå målet om flere fornøyde medlemmer, konstaterer hun. UTFORDRINGER

NFVBs regionansvarlige Trine Nygård og Øystein Kleppe uttrykker også stor glede over oppstartsmøtene med NHO Innlandet. Foruten samarbeid om verving av medlemmer, så er rekruttering av elever til våre fag en viktig oppgave. Antall svenneprøver i Innlandet er kraftig redusert i senere tid, og det må jobbes lokalt for å få elever inn på regionens frisørskoler.

Lotte Myrseth har over 50.000 følgere på Instagram og over 30.000 på Snapchat. Hun er en betydningsfull influenser for frisørfaget.

Henriette Klougart Jevnesveen i NHO Innlandet er superglad for møtet med NFVBs nye regionansvarlige.

UNGE INFLUENSERE

Øystein Kleppe er en av NFVBs regionansvarlige i Innlandet, men også en primus motor i Gjøvik og Omland Frisør- og velværelaug.

94

FRISØR

1 / 2022

Det gjelder å skape ringer i vannet med oppmerksomhet hos den yngre målgruppe. Gjøvik Videregående Skole og Gjøvik og Omland Frisør- og velværelaug inviterte i februar til en kveld med faglig påfyll og inspirasjon med influenser og hårstylist Lotte Myrseth. Både frisørelever og lærlinger kan selv være de beste influensere for de som er yngre, så når de kan være med en seanse med Lotte Myrseth vil spre god oppmerksomhet rundt faget.


Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 911 06 2 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Administrasjonskoordinator

JARL MARTIN GARDER

CELINA KJØNIKSEN

jarl@nfvb.no

celina@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

Tlf: 482 28 165

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Svært god innkjøpsavtale 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

www.nfvb.no

FRISØR

1 / 2022

95


ST LT

M EDL EM 2021 - 2022

ST LT

MEDL EM 2021 - 2022

V E L KO MMEN! ST LT

M EDLE M nye Vi ønsker våre 2021 - 2022 medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

Amok AS Kråkerøy

Barber Meistad AS

Harstad

Calvin Studio AS

Lundamo

Cutters AS

Hele landet

Fager Frisør AS

Kristiansand S

Frisør Annie Johansen AS

Lakselv

Frisør Mietinen Vardø

Frisørpikene AS

Oslo

Front Hairdesign Harstad AS

Harstad

Glød AS Kråkerøy

Gro og Kristin’s Frisør AS

Lillestrøm

Lotte og Leon AS

Lunde

Pryd Frisør AS

Kristiansund N

Raise Norway AS

Hele landet

Raj The Barbershop AS

Oslo

Ramsvik Frisør Solheimsviken AS Bergen

Les artikkelen om Ramsvik Frisør Solheimsviken AS på side 14.

ST LT

MED LEM 2021 - 2022

PRISFESTEN 2022 Endelig er bransjens største festaften tilbake. Lørdag 19. mars 2022. Mer informasjon på nfvb.no og NFVBs sosiale medier.

NFVB.NO

→ Bransjeaktuelt → Ledige stillinger → Impulser → Medlemsfordeler

Sally Nord Beauty Ink

Sortland

Salong Chic Tove Larsen

Ski

Syvogtyve AS Oslo

Tango Kongsberg

Kongsberg

Warvans Barbershop Shukri

Tønsberg

Cutters og Raise Norway meldte på tampen av fjoråret overgang fra Virke og er tilbake hos NFVB/NHO. Vi kunne fylt siden her med alle avdelingene det innebærer. Raise er «mor» til Nikita Hair og Sayso Hair & Style, så skjønner man litt av omfanget. Cutters har også hatt en formidabel vekst med sitt konsept, og du finner en salong «over alt» i Norge. Cutters ble for øvrig NHO-medlem nummer 30.000, og i dag har NHO-felleskapet 30.270 medlemmer med totalt 599.378 årsverk. Dette fellesskapet betyr noe når man skal snakke om alt fra næringspolitikk til medlemsfordeler. Over 1500 salonger er NFVB-medlemmer, som igjen er betydningsfullt for «vår stemme».

96

FRISØR

1 / 2022

→ Kurs og utvikling → Leverandørinfo

Følg oss... NFVB SOME:

→ Facebook: www.facebook.com/NFVBNHO → Instagram: nfvb_insta → TikTok: nfvb_tiktok


PÅ J A K T E T T E R NYE MEDARBEIDERE? Benytt deg av tjenesten Ledig Stilling på nfvb.no Tjenesten leveres i samarbeid med Karriere.no Annonseringen er gratis for alle NFVBs medlemmer.

R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

En rekke smarte tilleggstjenester kan kjøpes for økt effekt. Ledig Stilling finner du øverst i menyfeltet på nettsiden. Du kan også gå rett til Karriere.no/bedrift/nfvb For hjelp/veiledning, ring 76 07 07 08 (man-fre kl 9-15) Lykke til!

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M !

Pusen Jeg er en hundemann! Opplest og vedtatt. Store deler av livet har hverdagen vært preget av en firbent følgesvenn i form av en schæfer og en svart buhund. De har gitt ufattelig mye glede, og det er vanskelig å forestille seg hvordan egen oppvekst eller mine barns oppvekst hadde vært uten disse fantastiske bikkjene. Det har da også blitt sånn at andre dyrealternativer aldri har vært seriøst vurdert. Men så er jo livet sånn at rare ting skjer… Nå har jeg bokstavelig talt fått en katt i fanget. I fjor sommer fikk jeg en ny kjæreste, og hun har en velvoksen kar av en katt. Allerede på første date var den nesten mer inviterende enn eieren. Det var nærmest et «her er du hjertelig velkommen til bo». Og den oppfordringen tok jeg jo selvfølgelig på alvor. Hver gang jeg kommer til kjæresten i Larvik er kattevelkomsten veldig varm. Så varm at den har smeltet mitt hjerte. Men det er jo en liten tvist i dette. Når jeg får mer oppmerksomhet og kos enn hun som gir den mat, så blir det jo noen litt sure «sviker» kommentarer fra henne til katten. Pusen bryr seg selvfølgelig lite om sånne meldinger, og maler høylytt videre i fanget mitt. Sånn er det altså at jeg ikke lenger er en reinspikka hunde­mann. Det hjelper kanskje at Pusen er en omplasseringskatt oppvokst blant hunder. Kanskje den tror den er en hund? I hvert fall er den svært sosial med mye personlighet. Rart med hvordan man tar seg selv i å prate med den, og synes at den gir meningsfulle svar. Pusen har blitt en del av mitt liv, som man må tenke på når man planlegger for alle aktiviteter. Sånn er det jo bare. Men det føles veldig godt å bare tenke på kattedyret – og smile.

GLEM IKKE Å BRUKE DINE MEDLEMSFORDELER! Innkjøpsavtaler, advokattjenester, forsikringsfordeler, kompetansegivende kurs, Årets Frisør-deltakelse etc. Det lønner seg å være medlem.

Les mer om medlemsfordelene dine på

nfvb.no jarl@nfvb.no FRISØR

1 / 2022

97NYHET The Maria Nila DERIVED Bleach Collection FREE OF

ANIMAL INGREDIENTS

The Maria Nila Bleach Collection is a revolutionary concept for professional bleach. Including two diff erens bleach powders, specially designed to meet your needs when working with diff erent bleaching techniques, five diff erent developers, as well as a nourishing finishing treatment to use both in your salon and to off er to your customer. Join us in our mission towards a friendlier beauty industry and explore the world of 100% vegan and cruelty-free professional haircare.

Silver Bleach A professional bleach treatment with added violet pigments for a cooler result.

color glaze Balayage Bleach A professional bleach treatment developed for balayage and free-hand techniques.

Silver Shot A nourishing finishing treatment that lowers the pH level in the hair, closing the cuticles after bleaching. Boosted with violet pigments it also neutralize yellow tones. Available in a 750 ml back bar version and a 60 ml version, suitable for at-home usage.

GLANS DU KAN FØLE

HÅRFARGEN SOM TAR BEGREPET GLANS TIL NYE HØYDER OG SOM GIR DEG EN LANGVARIG COLORmar GLAZE EN MODERNE HÅRFARGE MED EN DRYPPFRI FORMULA OG OPPTIL 6 UKERS ianil•a.com | contact@m ar ianil a.com | @mar ianil astockholm | #ichoosefr iendly HOLDBARHET* • DEN FADER TRUE TO TONE, ETTERLATER INGEN ETTERVEKST ELLER SKADE PÅ HÅRET • NULL LYSNING, NULL SKADE, NULL AMMONIAKK, NULL SILIKONER, NULL DIREKTE FARGESTOFFER

*

Hår som vaskes 3 ganger i uken


NET M AM GA S IANSEI T AG

2 0/. 1Å2 R0 G . Å M A GM AA SG I NAESTI NF ERTI SFØRRI S Ø 1 /R 2 01 2/ 22 /0 21 2 AR NG GA N G

S TO LT M E D L E M AV N F V B O G N H O

1 / 2022 120. ÅRGANG 11 // 22002222 112200.. ÅÅRRGGAANNGG

E n stor TAKK til våre dyktige fagfolk som h ar t a t t smittever n EK STRA SERI Ø S T gje nn om h ele pan dem ien . Å R E T S

F R I S Ø R

2 0 22 :

Å R E T S F R I S Ø R 2 02 2 :

DE NOMINERTE ER... DE NOMINERTE ER... RAMSVIK FRISØR OG HUDPLEIE / FLAGGSKIPET I SOLHEIMSVIKEN N RR AA M OO GHG EHHTUU/DD PDP ELLTEE IIEEER // DFFI LNL AABGGEGGDSSRKKIIIFPPTEE TTV III JSSOOOBLLBHHEEERII MMFSSOVVRII KK EE NN M SFSVVVBII KKS FFVRRI RII SSKØØSRRO M T SHHPEE RTT I //S EDDNEE TET EE/ RRN DOD IM NN FF VV BB SS VVBIIERRDKKRSSIOOFM M I NNI NBBEEERDDTRREII FFVTTI NVVNII EJJROOEBB BB EE RR FF OO RR BB EE DD RR II FF TT SS PP RR II SS EE NN EE // NN OO MM II NN EE RR TT EE VV II NN NN EE RR EE

# T RYG G SALO NG