__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR 1/ 2021 / 119. ÅRGANG

S TO LT M E D L E M AV N F V B O G N H O

1 / 2021 119. ÅRGANG

Vå r bra nsje o g våre dyktige fagfolk tar sm itteve r n E K ST R A S E R IØST. Velkomm en til TRYG G SALO NG . Som medlem av N F V B få r d u t il s e n d t ka m p a n je m a te r ie l l t il b r u k på s os i a le medi e r s l ik a t d u ka n p ro file re d e g s o m T RYGG S A LO N G.

Det lønner seg å være medlem!

Å R E T S

F R I S Ø R

2 02 1:

DE NOMINERTE ER... # T RYG G SALO NG

P U L S E N PÅ B R A N S J E N / S T E R K T S A M H O L D ØISTEIN BJØRNDAL / DET ER NÅ DET GJELDER Å SATSE NFVBS LANDSMØTE 2021 / BRANSJEUTVIKLING I FOKUS


The Maria Nila Bleach Collection The Maria Nila Bleach Collection is a revolutionary concept for professional bleach. Including two differens bleach powders, specially designed to meet your needs when working with different bleaching techniques, five different developers, as well as a nourishing finishing treatment to use both in your salon and to offer to your customer. Join us in our mission towards a friendlier beauty industry and explore the world of 100% vegan and cruelty-free professional haircare.

Silver Bleach A professional bleach treatment with added violet pigments for a cooler result.

Resirkulerbar og 100%4 resirkulerte

1 FSC sertifisert, Balayage Bleach85% Aresirkulert professional bleach treatment papp developed for balayage and

2 Wella Professionals unngår free-hand techniques. å bruke over 950 tonn med nylaget papp hvert år3

Silver Shot A nourishing finishing treatment that lowers the pH level in the hair, closing the cuticles after bleaching. Boosted with violet pigments it also neutralize yellow tones. Available in a 750 ml back bar version and a 60 ml version, suitable for at-home usage.

aluminium tuber

Wella Professionals5 unngår å bruke over 700 tonn med nylaget aluminium hvert år6

91-100%7 resirkulerte

plastikk korker

mar ianil a.com | contact@m ar ianil a.com | @mar ianil astockholm | #ichoosefr iendly

Wella Professionals8 unngår å bruke over 180 tonn med nylaget plastikk hvert år9 170% Post-Consumer Recycled cardboard + 15% Post-Industry Recycled cardboard. 2Wella Professionals refers to the whole Wella brand (incl. Koleston Perfect, Illumina, Color Touch and others) and all regions except ASIA. 3vs sourcing virgin cardboard. 495% PostConsumer Recycled alu + 5% Post-Industry Recycled alu. 4Wella Professionals refers to the whole Wella brand (incl. Koleston Perfect, Illumina, Color Touch and others) and all regions except ASIA. 6vs sourcing virgin aluminium. 7e.g. 91% Post-Consumer Recycled PP (polypropylene) + 9% color. 8Wella Professionals refers to the whole Wella brand (incl. Koleston Perfect, Illumina, Color Touch and others) and all regions except ASIA. 9vs sourcing virgin plastic.

EN LITEN ESKE, TUBE OG KORK

EN STOR ENDRING


e

r

0 r

stPP

EN LITEN ESKE, TUBE OG KORK

EN STOR ENDRING


A VEGANSK

Profesjonelt bond-building kursystem med kraften fra planter 5 ganger sterkere hår etter kun 1 behandling*. Reparerer skadet hår, tilfører

nye styrkende bånd, pleier og reduserer brekkasje. Håret blir synlig sunnere, glansfullt - naturlig fullt av liv. 93% naturlig ingredienser.** Cruelty free og Vegansk.

NYE botanical repair™ profesjonelt kursystem til bruk i kombinasjon

med hårfarge, bleking eller alene.

*Based on averaged repeat grooming results of color with botanical repair™ color treatment vs. color with non-conditioning shampoo. **From plants, non-petroleum minerals or water. Learn more at aveda.com.

Wao_ads_november.indd 2

30.10.2020 15:24

Wao_ads_


2020 15:24

“My hair felt stronger straight away – I’m obsessed!” Bridget, St. Paul, Minnesota,

botanical repair ™ campaign model

FØR

ETTER

Uvasket skadet hår

Resultat med botanical repair™ shampoo, conditioner, light masque og leave-in treatment, pluss paddelbørste og føning

For produkter og informasjon kontakt www.weareone.no @AvedaNordic

Wao_ads_november.indd 3

30.10.2020 15:25


Reparerer håret tilbake til sin originale tilstand på kun 4 minutter! K18 er ikke bare en midlertidig løsning, det er det første produktet som benytter biomimetikk til å koble sammen keratinkjedene igjen etter at de har blitt skadet av bleking, farging, varmeverktøy og andre kjemiske behandlinger. Resultatet er et mykt,

glatt og sterkt hår med elastisitet og spenst som føles som nytt igjen. Etter et tiår med forskning ble det oppdaget en unik DNAsekvens som gjør det vitenskapelig mulig å reversere og reparere skadet hår tilbake til sin originale ungdommelige tilstand.

Desto mer skadet håret er, jo mer dramatisk blir resultatet...

VERDANT AS 56 15 68 00 - post@verdant.no - verdantshop.no


Innhold: UTGAVE 1-2021 119. ÅRGANG

Å R E TS F R I S Ø R 2 02 1

ARTIKLER

1 4 S A LO N G E N E S KO R O N A E R FA R I N G E R / S te r kt s a m h o ld 1 8 Ø I S T E I N BJ Ø R N D A L , A D A M O G E VA G R U P P E N / D e t e r n å d e t gj elder å s ats e 2 4 2 6

Å R E T S F R I S Ø R 2 0 2 1 / O g d e n o m i n e r te e r. . . Å R E T S F R I S Ø R J U RY E N / M e d øy n e fo r kre a t i v i te t , i n s p i ra s j o n og varias j on

6 0 KO S T T I L S K U D D / L e tts o lg t i n n te kts ki ld e ? 6 2 B U T I K K D ATA / In te g ra s j o n - n ø kke le n t i l s u ks e ss 7 8 N F V B S L A N D S M ØT E 2 0 2 1 / B ra n s j e u t v i kli n g i fo ku s 8 0 S T R AT E G I P R O G R A M M E T / P r i o r i te r i n g e r fo r f re m t i d e n 8 4 N F V B - P R E S I D E N T E S P E N S Æ V O L D / P re g e t a v p a n d e m i e n 8 6 Å R S R A P P O RT E N 2 0 1 9 - 2 0 2 1 / G li m t f ra la n d s m ø te p e r i o d e n

IMPULSER- ÅRETS FRISØR

Å R E T S F R I S Ø R / re g i o n 1

32

Å R E T S F R I S Ø R / re g i o n 2

34

5 2 R A M S V I K F R I S Ø R F E I R E R 50 Å R / K n a llste rk inns ats

N O M I N E RT E B I L D E R 30

INSIDE

54

E V E RY H A I R / Hyllest s om varm er

Å R E T S F R I S Ø R / re g i o n 3

56

D U A L A I R / B æ rek raf ig føner

36

Å R E T S F R I S Ø R / re g i o n 3

38

ÅRETS HERREFRISØR

58 K18 BIOMIMETIC HAIRSCIENCE / B a n e br ytende hårpleie

40

Å R E T S AVA N T G A R D E

42

ÅRETS LÆRLING

44

Å R E T S K R E AT I V E T E A M

FASTE SPALTER

9 S i g n e rt 1 0 L e d e ren 64

H v i s j eg f ik k velg e. . .

7 0 P ro d u ktm ix FORSIDE OG INNHOLDSSIDE HÅR: KRYSIA WEST FOTO: TONY LE BRITTON

8

FRISØR

1 / 2021

8 4 N F V B i nfo 85

Re d a ktø rens lille inns pill


74

70 signert:

Mot lysere tider Det føles så utrolig godt å kunne presentere de nominerte til Årets Frisør konkurransen 2021. Etter et år med kanselleringer av en mengde bransjearrange­ ment gir det rett og slett en herlig følelse av optimisme og positivitet. Det blir riktig­ nok ikke en bransjefest slik vi er vant med, men la oss nyte de nominerte arbeidene – og ikke minst hylle de nominerte frisørene. Bruk sosiale medier til å heie frem bransjen og alle de fantastiske og flinke folkene som fortsatt holder motet oppe etter et forferdelig strevsomt koronaår.

REDAKTØR JARL GARDER

Også i denne gang har Årets Frisør en jury på aller, aller øverste hylle. Angelo Seminara er en levende legende, Ken Picton har en merittliste som tar pusten fra deg, og Joakim Roos er blant annet trener for verdensmestere i frisering. Når du blir nominert – og kåret til vinner – av en slik jury, da vet du at du kan smile bredt, lenge! At NFVB, i samarbeid med FL, alltid fremskaffer en jury av et slikt for­ mat er med på å gjøre Årets Frisør til en prestisjetung konkurranse. Det motiverer bransjens kreative til den lille ekstra innsatsen, som samlet løfter bransjens kompe­ tanse og omdømme. Denne utgaven av FRISØR forteller også historier fra bransjen. Vi skuer bakover på en ekstraordinær periode, og vi peker fremover – mot bransjens nye utfordringer. NFVBs landsmøte står for døren, det aller første digitale sådan. Det blir spennende på flere sett.

Med ønske om inspirerende lesning (husk å heie frem de nominerte til Årets Frisør)

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

PRODUKSJON 07 Media AS

RKET TRY K ME

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

79

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

PR

IN

03

E/

TM

4

1

er

NFVB er godt til stede på mange kommunikasjonsplattformer. Vi har en innholds­ rik nettside, vi forteller nyheter på Facebook og inspirerer på Instagram. Vi send­er nyhetsbrev på e-post og vi har møter på Teams. Og ikke minst har vi magasinet FRISØR, som har vært utgitt siden 1901. For målgruppen hudpleiere og negle­ designere utgir vi også magasinet SALONG Hud & velvære. De fysiske møteplassene er selvsagt sterkt savnet, men vi har stor tro på at i 2022 vil vi møtes til en mengde arrange­menter. Det er mange som er sulteforet på det nå. Uansett: NFVB er et natur­ lig treffpunkt for landets salongeiere og -ledere.

MIL JØ

R/

E DIA – 20

FRISØR

1 / 2021

9


Det året det var så bratt

…og etter oppoverbakke kommer nedoverbakken! Nyttårsaften 2020/2021 var for meg et veiskille. Det var tidspunktet da koronaåret var historie, vaksineringen var i gang og vi endelig kunne konsentrere oss om andre ting. Det var mange av oss som trakk et lettelsens sukk…

Når det er sagt, er jeg allikevel fornøyd med hvor vi er. Vi har planene klare for å komme oss inn på spo­ ret igjen, og skal sammen med dere klare å skape et enda bedre NFVB, tilpasset dagens behov og skodd for fremtiden. Det er veldig mye å glede seg til!

Så kom 3. januar. Statsminister Solberg gikk på talerstolen og koronaåret var ikke lenger et til­ bakelagt kalenderår, men en tilsynelatende ude­ finerbar periode som peker frem mot sommer og høst igjen. Bransjen må tilpasse seg ukent­ lige endringer. Vi lærer nye begreper som ring 1 og ring 2, tiltaksnivå A, B og C, genom-sekven­ sering og mRNA-vaksineteknologi. Det er tøft, dette her… Men, vi skal klare det - sammen!

V I M Å B R U K E VÅ R E L O K A L E KREFTER

SKODD FOR FREMTIDEN

leder: DIREKTØR ANNE MARI HALSAN

For NFVB har korona medført at noe av det vi hadde planlagt å gjøre i 2020 har måttet utset­ tes. Det gjelder først og fremst tempoplanen i strategiprogrammet vårt, der enkelte løp nå er blitt forsinket. Årsakene til utsettelsene er flere. Ressurser og kapasitet i administrasjonen er helt opplagt en del av det, men også det faktum at en medlemsstyrt organisasjon som NFVB først og fremst må ta hensyn til enkeltmedlem­ mers situasjon. En aktivitet som for eksempel omlegging av NFVBs struktur og organisering har ikke vært riktig å gjennomføre i dette unn­ taksåret.

Strategiplanen fra 2017 varer helt frem til 2025, og landsmøtevedtakene i 2017 ga oss 8 år fylt med inn­ siktsinnhenting, analyser, utvikling, endring og nye oppgaver. På tross av korona har vi fortsatt arbeidet i utviklingsprosjektene i 2020. Mye er allerede på plass, noe er i drift, og svært mye kommer i løpet av de neste 24 månedene. Men forutsetningen for å kunne kapitalisere på den enorme jobben som er gjort i strategiprogrammet, er at vi har en organisasjon som er i stand til å iverk­ sette nye og endrede oppgaver. Det er ute i de lokale markedene denne iverksettelsen må skje. Det er der vi kan bygge nettverk med viktige interessen­ ter, rekruttere de rette talentene til skolene, påvirke politikere og forvaltning lokalt, og vise frem bran­ sjen og NFVB på en omdømmebyggende måte! F J E L L FA S T E P I L A R E R

Derfor er det organisasjonen vår som er hoved­ tema på årets landsmøte. På landsmøtet i 2019 ble NFVB bedt om å levere et forslag til ny organisa­ sjon, basert på en utredning og konsekvensanalyse utført i tiden mellom da og årets landsmøte. Det har vi gjort, og på landsmøtet i mars skal vi legge frem hvordan vi ser for oss at NFVB skal se ut for bedre å kunne ta ut effekten av den nye strategien. Det blir en spennende milepæl i det strategiske arbeidet vårt, og helt avgjørende for at vi skal kunne lykkes med de svært ambisiøse målene vi har satt for bransjen og forbundet. Vi har sett at vi har måt­ tet endre på noe underveis. Konsentrert arbeid i slike prosesser gjør oss mer kunnskapsrike og der­ for mer treffsikre. Men ingen av disse justering­ ene betyr mindre ambisjoner eller lavere innsats. Hovedmålene og hele intensjonen i strategien med de tre pilarene «Omdømmebygging», «Kompe­ tanse» og «Medlemsverving og Medlemspleie» står fremdeles fjellfast. Det er mye vi skal gjennom. Det er spennende, det er krevende og det er helt avgjørende for at vi skal ha en robust bransje med kompetente ledere og ansatte, høy medarbeidertilfredshet og godt omdømme også de neste tiårene. Men, som vi har sagt så mange ganger de siste 11 månedene: Vi skal klare dette også. Sammen!

10

FRISØR

1 / 2021


«V I S E E S PÅ L A N D S M ØT E T 1 2. M A R S 2 0 21. VI GLEDER OSS!»

FRISØR

1 / 2021

11


Nye Semi Color fra Keune gir fantastisk glans og super pleie! Med 75 farger i ny flott forpakning, inkludert 14 nye farger, er mulighetene uendelige. Shine on, beautiful hair! For mer info og vareprøver, ta kontakt med Everhair Norge AS på post@everyhair.no eller 32 81 33 00.


EVERYHAIR NORGE AS | 32 81 33 00 | POST@EVERYHAIR.NO | WWW.EVERYHAIR.NO


TEMA: KORONAKRISEN

SALONGENES KORONAERFARINGER:

Sterkt samhold Nå er det snart ett år siden koronasmellet. Fra full lockdown til tidenes omsetningsopptur for mange, før nye innstramminger utover høsten og vinteren. Da vi i fjor sommer stilte spørsmål om bedriftens koronaerfaringer, var oppsummeringen at man tross alt var optimistiske om bransjens fremtid. Vi stilte de samme spørsmålene nå. Er man like optimistisk etter en tid som virkelig har kostet krefter? 1.

Hvordan har din bedrift opplevd koronakrisen?

2.

Hvilken nytte har du opplevd med medlemskapet i NFVB?

3.

Hva tenker du om bransjens fremtid?

«Vi er et utrolig støttende og sterkt team» 1. Først og fremst kom det jo som et sjokk da bransjen så brått stengte ned. Dette har man ikke vært med på tid­ ligere, så det at det plutselig var bom stopp et par timer etter vi fikk beskjeden, var en veldig rar situasjon å være i. Det tok også litt tid før det gikk opp for oss hva som hadde skjedd. Vi er et utrolig støttende og sterkt team som står sammen gjennom det meste, og det har vi merket spesielt godt i denne situasjonen. Vi er rett og slett evig takknemlige for den fantastiske familien vi er på jobb, og ikke minst for de utrolig gode og forståelsesfulle kundene våre. 2. Det har vært og er fremdeles veldig fint i en tid som denne å ha en så stødig og støttende organisasjon som NFVB med på laget. Det er bare å ta av seg hatten for den gode informasjonsflyten, og ikke minst at de har hatt et hjelpende svar på hver eneste henvendelse vi har sendt deres vei gjennom denne tiden.

CHRISTOPHER MØRCH HUSBY OG JAN THOMAS

Jan Thomas Studio Oslo

14

FRISØR

1 / 2021

3. Vi velger å være utrolig optimistiske til tiden som kom­ mer. Man er allerede smertelig klar over hvor utfordrende det har vært, samt hvor utfordrende det fremdeles er, med alle tiltak, enkelte behandlinger som ikke gjennom­ føres grunnet økt risiko for smitte. Listen går videre. Så vi må tenke positivt, være nøye med smittevern, og innse at dette er den nye normalen i bransjen en god tid fremover.


sjen tid­ mer ære i. adde

men odt i e for r de

som som den tt et endt

om­ ende s er, om­ Så vi se at ver.

TEMA: KORONAKRISEN

  HILDE JELSA

Hair & There Frisørkjede med base i Sandnes «Yrkesstoltheten blomstrer» 1. Nedstengingen 12. mars kom som et sjokk på oss, og vi fikk en følelse av avmakt og usikkerhet. Ledergruppen vår snakket sammen hver dag og ofte mange ganger om dagen. Vi sørget for å infor­ mere og oppdatere alle våre medarbeidere. Alle skulle føle seg trygge og bli «sett». Det var en uvir­ kelig tid! Men det satte også ting i perspektiv, og det er når du «mister» jobben en skjønner hva den betyr. Samholdet inn i kjeden har aldri vært ster­ kere enn nå, og yrkesstoltheten blomstrer. Vi har hatt en veldig god utvikling etter åpningen og kundene våre opplever at vi er dyktige på smittevern og føler seg trygge hos oss. Tiltakene ble betydelig strammet inn 2. januar 2021, og vi opplevde igjen at situasjonen ble usikker. Vi må nok leve med denne frykten frem til pandemien er over, og gjøre det beste ut av situasjonen. Men vi skal komme oss gjennom dette også! 2. NFVB har gitt oss en stor trygghet i hele perio­ den. Den jevne informasjonsflyten og raske tilbake­ meldinger på spørsmål har vært gull verdt. Vi er veldig glade for å være endel av dette felleskapet, og «sammen er vi sterke» har vel aldri hatt større betydning. 3. Måten vi jobber og tenker på er nok endret for all­ tid. Vi har blitt enda flinkere til å styre listene våre og planlegge dagene effektivt. Vi tror bransjen i stor grad vil bli digitalisert. Møter blir holdt på Teams og det vil være hovedfokus på digitale kurs. Selvsagt vil det være en kombinasjon av hands-on og fysiske kurs, som er særdeles viktige. Vi frisører må kjenne og ta på både hår og produkter. Digitale kurs og seminarer kan gjennomføres når det måtte passe oss, og vi kan utnytte arbeids­tiden enda mer effektivt.  Vi tror at de bedrifter som har tatt denne situa­ sjonen på alvor, og har brukt tid og ressurser på å omstille seg til et nytt og annerledes marked, er de som vil klare seg best på «den andre siden».

HILDE H. THORSEN

Grønnestad Hårdesign Sandnes «Bransjen har fått en ny standard» 1. Vi er en veldig godt innarbeidet salong med en stabil kundemasse. Vi var tre ansatte da koronakri­ sen startet, en var i fødselspermisjon. Derfor har nok ikke krisen påvirket oss så mye. Allikevel mer­ ker vi nok at kundene ombooker og avbestiller mer enn før, og at de gjerne drøyer lengre før de kommer til oss. Dette merkes særlig når det er innstram­ minger i vårt område. 2. Medlemskapet i NFVB har vært veldig nyttig gjen­ nom hele perioden. Vi har fått god informasjon, gode retningslinjer, bra kursing i smittevern og har hele tiden følt oss trygge og ivaretatt. NFVB har og gjort en kjempejobb i forhold til støtteordninger for bransjen. 3. Vi tenker at bransjen har fått en ny standard i for­ hold til renhold, og at det er fornuftig å fortsette med desinfisering av kontaktflater og hender. Munn­ bind er og lurt å fortsette med i noen situasjoner/ behandlinger. Vi er fornøyde med utvikling på nett­ kursfronten. Dette blir det nok og enda mer av. Pandemisituasjonen har gjort frisører flinkere på å dele tips og triks med kundene via SoMe. Noen har startet nettbutikker. Kanskje nettbutikk med mer personlig veiledning av frisører er veien å gå?

Medlemskapet i NFVB har vært veldig nyttig gjennom hele perioden.

FRISØR

1 / 2021

15


TEMA: KORONAKRISEN

HANNE FOSS HELLBERG

VISSTE DU DETTE...? Mange har benyttet koronatiden til å ruste seg med ny kompetanse. Gjennom Bransjeprogrammet kan du delta på korte kurs eller endelig starte på opplæring som du lenge har tenkt på. Kursene er gratis. NFVB Lederprogram  starter opp kull 5 etter sommeren. Vil du utvikle deg som leder gir dette programmet garanterte resultater.

GEIR ØYSTEIN PEDERSEN

STRAA Frisørene Oslo og Asker

Hårgalleriet Pedersen AS Egersund

«Jeg er utrolig glad for medlemskapet mitt» 1. STRAA Frisørene som bedrift har klart seg greit gjennom “koronakrisen”. Takket være dyktige med­ arbeidere, som har holdt seg til de smittevernregler som salongen har hatt. Vi har også valgt å dele alle ansatte inn i to kohorter med å jobbe annen hver dag.

«Situasjonen er på ingen måte over» 1. Krisen har ført til en helt annen hverdag. Stabi­ liteten i omsetningen er borte og blir nesten styrt av Ernas pressekonferanser. Usikkerheten råder enda, og situasjonen er på ingen måte over. Men vi skimter vel kanskje et lys langt der fremme…

2. Jeg er utrolig glad for medlemskapet mitt til NFVB i denne tiden. Den fantastiske informasjonen som jeg har fått med en gang det har skjedd end­ ringer, eller oppdateringer om hva som gjelder til enhver tid. Det har gitt meg trygghet med at jeg gjør det som er riktig og best for STRAA og mine medar­ beidere til enhver tid. Og at jeg med sikkerhet kan si at STRAA er en TRYGG arbeidsplass å jobbe i, og for gjester som er hos oss. 3. Jeg tenker all oppmerksomhet bransjen har fått gjennom denne tiden, har satt faget i fokus, som vil gi en økt søknad til faget.

2. Den synlige delen vi har opplevd gjennom med­ lemskapet er jo først og fremt informasjonen vi har fått. Det politiske arbeidet som er lagt ned av NFVB og NHO er likevel det viktigste, selv om ikke alt har vært tipp topp. Jeg mener vel fortsatt at myndighe­ tene «stjal» en uke fra oss den første uka vi ble ned­ stengt i mars. 3. Jeg tror vi har noen krevende år foran oss. Det tapte skal tas igjen, og det er ikke gjort på 1-2-3. Utenom om korona har vi en kjempeutfordring med rekruttering til bransjen.

HELÈNE LINDSJØ

Studio Alf avd. Grensen AS Oslo «Det å stå sammen gjør oss sterkere som bransje» 1. Det har vært en utfordrende tid på mange måter. Vi må navigere driften av salon­ gen i en tid som er veldig uforutsigbar på grunn av Covid-19. Vi må være fleksible og blir utfordret hver eneste dag. Vårt hovedmål er å verne om våre frisører og sørge for at vi har en trygg og god arbeidsplass også når denne krisen er over.   2. Studio Alf Grensen har vært medlemmer av NFVB i mange år. Det å være med­ lem har gitt en trygghet midt oppi krisen. Stor takk til dere som til tider har stått på døgnet rundt. Vi ser tydelig at det å stå sammen gjør oss sterkere som bransje.  Jeg føler NFVB har gjort en fantastisk jobb.   3. Jeg har stor tro på bransjen vår fremover. Det er en tøff tid nå, men det tvinger oss til å tenke nytt og det er gøy. Det vil helt sikkert være endringer i hverdagen vår før og etter Covid-19. De som er tilpasningsdyktige vil vokse. 

16

FRISØR

1 / 2021


DESIGN SOM INSPIRERER TIL FORNYELSE.

E V E R Y H A I R N O R G E A S | 3 2 8 1 3 3 0 0 | P O S T @ E V E R Y H A I R . N O | W W W. E V E R Y H A I R . N O


- Jeg har drevet for meg selv i 50 år. 2. januar i år var markeringsdato. Nå liker jeg å tenke på Adam og Evas videre utvikling. Når vi snart også kan feire bedriftens 50 års jubileum kunne jeg tenkt meg slagordet; «50 nye år». Dette er min baby, faktisk min «familie», og det gleder meg å se at stammekulturen kan leve videre også etter min tid.

Ø I S T E I N B J Ø R N D A L , A D A M O G E VA G R U P P E N :

D ET ER N Å D ET GJE L D ER Å SATS E 18

FRISØR

1 / 2021


T E M A : M E D L E M S P RO F I L E N

- Det er klart koronakrisen preger hele bransjen, men vi må holde hodet kaldt og se fremover. For vår del følger vi oppsatt strategi og investerer både i utvikling av medarbeidere, oppgradering av eksisterende salonger og etableringen av nye salonger. Vi skal fremstå som freshe og spille i toppdivisjon når koronaen slipper taket, sier styreformann Øistein Bjørndal i Adam og Eva Gruppen. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Jeg forstår at bransjekolleger synes det er tungt å holde hjulene i gang, men jeg mener vi må holde motet oppe, og tenke positivt. Gjør vi ting riktig nå, kommer vi som bransje styrket ut av koronakri­ sen. Etter gjenåpningen i april i fjor har bransjens omdømme blitt høynet. Forbrukerne har vist at de setter pris på den jobben frisørene gjør, og etter­ spør våre tjenester, sier Øistein Bjørndal. Han roser også egne medarbeidere for engasjementet og pågangsmotet i en krevende situasjon. A P P L A U D E R E R F O R I N N S AT S E N

- For egen del må jeg si, at våre rundt 250 medar­ beidere har gjort en formidabel innsats. De har stått på, jobbet skift og bidratt til å holde trykket oppe og gitt kundene den servicen de forventer, selv med strenge smittevernstiltak. Eksempelvis har en av våre salonger med 16 klippestoler måttet kutte til åtte klippestoler av smittevernhensyn. En smart skiftordning, med fokus på re-booking har allikevel gjort at salongen har kunnet kjøre for fullt, samti­ dig som kundene har blitt betjent på en måte som gir dem en god opplevelse. Jeg synes alle som har stått på fortjener en skikkelig applaus. Hvis vi job­ ber sammen, og holder fokus, skal vi komme oss gjennom denne krevende perioden, sier Øistein Bjørndal. PÅ B A L L E N

Adam og Eva Gruppen har spilt i frisørbransjens elitedivisjon i tiår etter tiår. Det er en prestasjon i seg selv. Det er vanskelig å holde seg på topp over tid i frisørbransjen. Det krever fokus. Men Øistein Bjørndal og resten av ledergruppen har jobbet målbevisst. Nå sikter man videre for å løfte Adam og Eva til neste nivå. Det er krevende, men inspi­ rerende, fremholder Øistein. - Skal man spille i Champions League, for å bruke en fotballmetafor, må vi være på ballen. D U F T E N AV A D A M O G E VA

- Vi har bygget oss opp og kjemper som om vi er en trestjerners Michelin-restaurant. Men det er vik­ tig å utvikle seg videre. Det er ikke lenger nok å ha

medarbeidere som utfører håndverket på et høyt nivå. Gjennom de to siste årene har vi brukt mye tid på å skape gode kundeopplevelser, holde et hel­ hetlig blikk på kundereisen og jobbe med å utvikle servicenivået. Kundene skal vite, og oppleve, at de kommer til en Adam og Eva salong, uansett hvor de bor. - Skal vi ta oss betalt som man gjør på en Michelinrestaurant, må man tilføre opplevelser som gir kun­ dene merverdi. Det kan være små detaljer som avgjør helhetsinntrykket. Ett eksempel er at vi har utviklet en spesialmikset Adam og Eva duft, som spres i lokalene. Det er et bidrag til at kundene skal få samme opplevelsen. Det skal faktisk lukte Adam og Eva, uansett hvilken salong man besøker, fortel­ ler Øistein Bjørndal. TUNGE INVESTERINGER

Adam og Eva Gruppen har ikke satt investeringer på vent, på tross av koronapandemien. I slutten av mai ble Adam og Eva Stavanger åpnet med Erland Hoholm med på eiersiden. Så startet arbeidet med fornyelse av eksiterende salonger. Først ut med «total make-over» var den etablerte avdelingen Adam og Eva Strøget i Oslo, og deretter fulgte avde­ lingen i GlasMagasinet. 14. januar åpnet premi­ umsalongen Adam og Eva Fornebu, et prosjekt som hadde en prislapp på 4,5 millioner kroner. Dette er bare starten på satsningen i de neste årene, skal vi tro Øistein. - Neste ut er Adam og Eva Steen & Strøm. Her vil vi også gjennomføre en total make-over. Ikke minst vil vi åpne nye salonger. Neste åpning blir Adam og Eva i Galleriet i Bergen sentrum, som eies av Trine Lekven Nilsen. Eirik Thorsen åpner sin andre Adam og Eva salong i løpet av våren. Sammen med våre andre merkevarer, Spaghetti Frisør, KUTT og Nalu Nalu, teller vi nå 30 salonger. - Men jeg må understreke at vekst i seg selv aldri har vært noe mål for meg. Vi åpner salonger basert på fagkunnskap og personer med lang fartstid i Adam og Eva systemet. Skal vi åpne salonger, må vi sikre at Adam og Evas DNA er intakt. Det er helt grunnleggende, fastslår Øistein.

FRISØR

1 / 2021

19


TEMA: MEDLEMSPROFILEN

- Jeg må si Tonje Dahlen har gjort en fantastisk jobb som daglig leder av den nye salongen Adam og Eva Strøget. Hun er supergod, smiler Øistein. - Den nye salongen er blitt utrolig flott. Jeg gleder meg til å møte på jobben hver dag, og kundene kommenterer også at de nye lokalene er flotte. Det er stimulerende for alle oss som jobber her, kvitrer Tonje Dahlen.

Premiumsalongen Adam og Eva Fornebu er det største løftet i år. Her er det investert 4,5 millioner kroner. Salongen er smakfullt designet med utstrakt bruk av skreddersøm og materialer tilpasset senterets miljø­ profil. Her fra åpningen 14. januar: Markedsansvarlig Oddmund Olsen, daglig leder Nina Wølner og prosjektansvarlig Kirstin Arnesen gleder seg over resultatet.

- Adam og Eva Strøget er fornyet. I tillegg til Adam og Eva Fornebu, er dette vår største investering nå, og jeg synes resultatet har blitt skikkelig bra. Jeg vil rette en stor takk til prosjektleder Kirstin Arnesen, som med sedvanlig utsøkt fingerspitzgehfül har utviklet en salong som er et godt sted å jobbe og et flott sted å komme til for våre kunder, sier Øistein.

KLAR FOR SOSIALE AKTIVITETER

Det blir en litt annerledes vår, og Øistein savner Årets Frisør Prisfesten. - Jeg må nok si at vi gleder oss til å kunne gjen­ oppta sosiale aktiviteter, og samle bransjefolk på felles arenaer. Men slik er det nå en gang i korona­ tiden. Over tid er det ikke nok at vi treffes på Teams. Frisører er sosiale, og vi trenger fysisk kontakt med bransjekolleger. Vi er alle lei oss for at det ikke blir noe Hår & Skjønnhet arrangement, og ikke minst at prisfesten Årets Frisør er avlyst. Men vi lar oss ikke stoppe av at fotokonkurransen denne gangen må gjennomføres digitalt. Vi kjører på, og har sendt inn mange bidrag, smiler Øistein. - Vi deltar som sedvanlig med innsendelser både i lærlingklassen og med arbeider fra våre faglige tungvektere. Selv om det ikke blir fest, er vi så hel­ dige at vi disponerer et auditorium med plass til 280 deltagere i tilknytning til hovedkontoret i Oslo sen­ trum. Her er det plass nok til at vi kan ha en for­ svarlig intern samling, så vi kan være med å dele

20

FRISØR

1 / 2021

bedømmingen og glede oss over prestasjonene i trygge omgivelser. - For egen del, kan jeg legge til at vi planlegger et høsttreff i regi av HeadQuarter. Det tror jeg blir et etterlengtet arrangement, og vi kommer til å legge inn mye engasjement for å få dette til å bli årets sosiale samling, avrunder Øistein.

INGEN PERMITTERINGER

Etter gjenåpningen i april i fjor har adminis­ trasjonen i Adam og Eva hatt fokus på å ha alle i jobb. - Vi har ikke permittert noen siden gjenåp­ ningen, og vi har drevet skolen på en måte som er trygg og gir et fullverdig utdannings­ løp. Heldigvis har vi ikke hatt noen tilfeller av koronautbrudd i våre salonger, bank i bor­ det. Vi får håpe det fortsetter sånn. Men det viser også at vi kan holde smitten nede ved å gjøre riktige og gode smitteverntiltak, sier Øistein.


T E M A : M E D L E M S P RO F I L E N

TILBAKEBLIKK: S AT T E S TA N D A R D E N F O R FRISØRSALONGER

Da Øistein Bjørndal startet opp for 50 år siden så frisørbransjen helt annerledes ut enn i dag. Men Øistein fikk opp øynene om muligheten som lå i å utvikle tilbudet etter et opphold hos Vidal Sassoon i London. Det ga støtet til etableringen av Adam og Eva, som så dagens lys i 1973. - 2. januar var dato for at jeg i år har drevet for meg selv i 50 år. Da jeg startet i faget, var det et skarpt skille mellom damefrisører og herrefrisø­ rer. Damene hadde damefrisørsalonger og gikk i rosa frakk, og herrene drev med herrefrisering i hvite frakker. Jeg ble opplært som barberer og herrefrisør. Men så oppdaget vi at motebildet rok­ ket ved den vedtatte normen. Gutta fikk langt hår. Noen herrefrisører rynket på nesen og sa «jeg klip­ per ikke jenter». Da fødtes ideen om å etablere en egen salong. Den første salongen het Waldemar og lå i Tollbugata i Oslo. Her rant det inn med ungdom som ikke hadde noe annet sted å gå. Med Rolling Stones på høyttalerne og fire langhåra ungdommer bak stolene, ble køen i døra lang. Vi var definitivt litt annerledes. R O C K ’ N R O L L AT T I T U D E

- I 1973 startet jeg Adam og Eva i NAF huset i Oslo sentrum, sammen med blant andre Per Kristian Idebøen. Da eksploderte etterspørselen. Vi ble en salong for både damer og herrer, med en fashion orientert profil. Folk likte vår Rock’n Roll attitude og vi hadde fulle lister, selv om vi doblet prisene. Dette var vår kick-off og var med på å forandre bransjen, mener Øistein. - Siden har det gått slag i slag. Det vanskeligste er ikke å holde ut gjennom 50 år, men å holde seg i eli­ teserien. Øystein Rudolfsen minner meg stadig på historien da han spurte om et godt råd da han star­ tet i L’Oréal. Mitt råd var; Du må ha litt noia hver dag når du våkner. Da skal du se at det går bra, humrer Øistein. - For øvrig jobber Per Kristian og jeg fortsatt sammen. Spaghetti Frisør, som Per startet opp, er nå en del av Adam og Eva Gruppen.

BRØT KVINNEFRONTEN!

Øistein er medlem av Intercoiffure, men det ikke alle vet, er at han ble den første herre­ frisøren i denne organisasjonen. - De profilerte bransjepersonlighetene Arild Martinsen og Tom Eriksen ønsket å få meg med i Intercoiffure. Men det var ett stort pro­ blem. Denne verdensomspennende organi­ sasjonen var bare for damefrisører. Siden jeg var utdannet herrefrisør og barberer, måtte de overtale de store herrene i Paris til å gjøre om på statuttene. Det klarte de, og dermed ble jeg den første herrefrisøren i verden (!) som ble med i denne eksklusive organisasjonen. Det synes jeg er kult å tenke på, humrer Øistein.

RESPEKT FOR ORGANISASJONSARBEID

På tross av et uoppslitelig engasjement, har ikke Øistein engasjert seg i organisasjonsar­ beid i bransjeforeningen NFVB. Det er flere grunner til dette. - Jeg har vel i bunn og grunn hatt fokus på å drive forretningsmessig utvikling av egne pro­ sjekter. Det har tatt all min tid og krevet mye. Med unntak av at jeg en periode under direk­ tør Olav Eikemo satt i forbundets tariffutvalg, har jeg ikke hatt tillitsverv. Jeg må derfor si at jeg har den dypeste respekt for bransjefolk som engasjerer seg i organisasjonsarbeid, det være seg Espen Sævold, Edel Teige, Eva Moi Skøie og Lars Terje Skjæveland i nyere tid, eller veteraner som Alf Terje Farstad, Helge Auster, Arild Bjørnstad, Maja Moi, Arild Mar­ tinsen og Randi Eriksen i sin tid. Vi trenger folk som har overskudd til å engasjere seg for å løfte opp viktige bransjespørsmål.

TOMMELEN OPP FOR NFVBS LEDERPROGRAM

Adam og Eva Gruppen driver Norges største private utdanningsinstitusjon, med Adam og Eva Skolen og videreutdanning gjennom Adam og Eva Akademiet. I tillegg kommer interne utdanningsprogrammer. Men man trenger også å se ut over egne rekker, mener Øistein. - Vi har sendt den største kontigenten deltagere til NFVBs lederutdanningsprogram, og tilbakemeldingen fra deltagerne er så postiv, at dette er noe vi har tenkt å fortsette med. Vi trenger å utvikle våre ledertalen­ ter, og jeg vil oppfordre andre til å investere i medarbeidernes utvikling, så vi totalt sett hever nivået i bran­ sjen. Det krever kunnskap for å drive en virksomhet som er så personalavhengig som vår bransje, og vi må erkjenne at ledelse er et fag som må læres.

FRISØR

1 / 2021

21


ANNONSØRINNHOLD

- Interessen for vår nye digitale e-læringsplattform Access har overgått våre forventninger målt i antall brukere, og vi vil holde høyt tykk på å utvikle plattformen videre gjennom 2021, opplyser L’Oréal PPD sjef Øystein Rudolfsen.

L’ O r é a l P P D l a n s e r e r A c c e s s :

- Fantastisk mottagelse - Med lanseringen av Access, vår nye, internasjonale digitale plattform, har vi tatt e-læring til nye høyder. Allerede fra starten kan brukerne få tilgang til 300 ulike seminarer 24/7, og vi har gjort plattformen åpen for hele frisørbransjen, ikke bare våre egne L’Oréal PPD kunder, forteller L’Oreal-sjef Øystein Rudolfsen. - Vi har jobbet lenge med å etablere en e-læringsplattform for å gi våre kunder og bransjen en mulighet til å delta på kurs uten fysisk tilstedeværelse. Men koronakrisen satte fart i dette arbeidet. Resultatet er blitt vår digitale plattform, Access, som har fått en kick-start under koronatiden, der fysiske kurs har blitt satt på vent. - Plattformen ble åpnet mot slutten av fjoråret og allerede ved nyttårstider hadde vi registrert over 1.000 brukere. Det forteller litt om interessen for e-læring, sier Øystein Rudolfen.

FLEKSIBELT Men Access byr på mer enn e-læring. Den digitale plattformen kan brukes til å utveksle erfaringer individuelt, i grupper, eller med venner og bransjekolleger. Det er en interaktiv plattform, skapt for å bygge nærhet. - Man kan følge individuelle program, men det er også mulig for salongeiere å organisere grupper som skal gjennomgå opplæring i spesielle disipliner. Her kan salonglederen sikre at medarbeiderne følger definerte program, helt frem til digitale sertifisieringer. Et

eksempel er vårt Color Master Program, som nå kan gjennomføres digitalt. -Det er også anledning til å lage egne forum med følgere. Muligheten som ligger i Access er mange, plattformen byr på en fleksibilitet og et innhold som gjør den nyttig for alle som driver en virksomhet, eller jobber i frisørbransjen, poengterer Øystein Rudolfsen. Plattformen er internasjonal, men byr på mulighet til å følge med på ulike språk. - Brukerne kan følge seminarer og kurs på sitt eget språk, men plattformen gir også tilgang til internasjonale kurs-


Adm. direktør Kristin Sandum Berre, Adam og Eva Gruppen: holdere og artister. Noen kurs er gratis, andre krever brukerbetaling. Her får hver velge etter sitt behov. IKKE OVER OG UT FOR FYSISKE KURS Et sted der fremme slipper koronapandemien taket. Selv om det satses tungt på utviklingen av Access, vil L’Oréal PPD fortsatt tilby lokale, fysiske kurs. - I 2021 regner vi med at 50% av våre kurs vil skje digitalt, og 50% i form av lokale kurs. I disse dager bygger vi vårt nye digitale studio, en content lab, der vi og våre kunder sammen kan kreere lokalt Access innhold som vil inspirere og skape en «læringsingshub» for bransjen. Men vi vil fortsatt satse på regionale fysiske kurs i flere byer og steder, avrunder Øystein Rudolfsen.

- Supernyttig - Vi har benyttet Access gjennom koronatiden etter lanseringen, og jeg må si dette er et veldig spennende, nytt verktøy. Man kan velge mellom ulike e-læringskurs kurs, som er tilpasset alle våre medarbeideres behov på ulike nivåer. Tilgjengeligheten er god via app, portalen er åpen 24/7, noe som gjør at den kan benyttes når du måtte ønske. Plattformen gjør det mulig å delta individuelt, eller i grupper i din salong. Det er lett å navigere med bruk av appen, og tilbakemeldingene fra våre medarbeidere er positive. Det at plattformen er internasjonal gjør den unik. Dette er jo fremtiden, oppsummerer Kristin Sandum Berre. Hun roser L’Oréal for å holde en åpen linje mot frisørbransjen. - Det at plattformen er åpen for hele frisørbransjen, også for dem som ikke er L’Oréal kunder, synes jeg er veldig bra. Vi satser sterkt på digital kompetanseheving, og dette er en spennende plattform for oss i Adam og Eva Gruppen, som har 250 medarbeidere. Jeg anbefaler Access, som vil gi deg masse inspirasjon og kunnskap, avrunder Kristin Sandum Berre.

D a glig led er Ton e Westa d , In si Frisør, Bergen :

- Bruken av Access er ganske nytt for oss, men det virker kjempenyttig For meg som administrator kan jeg se hva medarbeiderne har sett på og styre inputs etter dette. For eksempel hadde vi nå Color Key på agendaen med en oppfriskning av fargeteknikker. Dette verktøyet blir helt klart viktig for oss i tiden fremover, og vi kommer til å bruke det mye.

Slik logger du deg inn på L’Oréal Access: 1

Last ned appen L’Oréal Access, eller gå inn på www.lorealaccess.com/no

2

Lag en konto ved å registrere deg

3

Nå er den klar til bruk


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 2 1

ÅRETS FRISØR 2021:

Og de nomine r te er … Etter et års koronafravær kan NFVB igjen presentere Norges fremste fotokonkurranse for frisører. Bidragene er vurdert av en svært kompetent internasjonal jury, noe som løfter æren av å være nominert – og enda mer for de som til slutt blir en prisvinner. Tidligere har juryen kommet til Oslo og vurdert hundrevis av foto som har vært satt opp på lange vegger. De har nærstudert og diskutert bilder sammen, og «funnet hverandre» som bransje­ nerder. I år har selvfølgelig alt foregått digitalt. Juryen har fått oversendt bilder, og møttes på Teams for gjennomgang og diskusjoner. Også her savner alle selvfølgelig de fysiske møtene, men dynamikken i de digitale diskusjonene ble svært god. Juryen fant hverandre, og de fleste vil nok nikke anerkjennende til juryens valg av nominerte. N Y K AT E G O R I

Konkurransen er som dere kjenner den fra tidli­

24

FRISØR

1 / 2021

gere, men med ett inspirerende tillegg: Årets Kre­ ative Team! Her snakker vi kreative samarbeids­ prosjekter av beste klasse. Dette er en spennende kategori, med mange fine bidrag. ENERGI SOM VOKSER

Kreativitet trenger impulser, og alle de nominerte arbeidene gir god energi til alle fagutøvere. Selv om man ikke deltar i konkurranser som Årets Frisør, så er det enormt utviklende å jobbe med kolleksjoner. Alle «navn» i bransjen har brukt mye tid på dette. Men først og fremst er det gøy! Planlegg allerede nå for dine nye kolleksjoner.


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

Å R E T S F R I S Ø R - R E G I O N 1 → Anette Savjord

Esperanza Frisører AS

→ Calvin Stene

H2 Nordre AS

→ Diana Jakobsen Wilhelmsen

Kry Frisør AS

→ Elisabeth Rendall

Coma AS

Å R E T S F R I S Ø R - R E G I O N 2 → Kristine Årsvold

Modern Design AS Avd. Amfi Vågen

→ Laila Lorentzen

CanCam Kremmergården

→ Nina Strid

Hair Fashion AS

→ Pia Dietrichson

Bowie AS

Å R E T S F R I S Ø R - R E G I O N 3 → Else-Marie Kasmer

Apples and Diamonds frisør

→ Linda Olufsen

Linda Olufsen Frisør/sminkør

→ Svetlana Jouini

Studio S. Style

→ Ulrika Enochsson

Hairport Frisør AS Avd. 2 Råholt

Å R E T S F R I S Ø R - R E G I O N 4 → Inger Lise Moa

Adam og Eva Grensen

→ Magnus Sigtbakken Holm

Adam og Eva Gamlebyen

→ Natalie Beckford

Adam og Eva Grensen

→ Tonje Dahlen

Adam og Eva Frisør AS Avd. Strøget

Å R E T S H E R R E F R I S Ø R → Kamila Lidia Janecka-Skalska

Camilla Frisør Janecka-Skalska

→ Karam Abdelhadi

Idol The Lord of Hair AS

→ Linda Olufsen

Linda Olufsen Frisør/sminkør

→ Stian Lund Hernes

Adam og Eva Frisør AS Avd. Strøget

Å R E T S L Æ R L I N G → Christer Altenborn

Adam og Eva GlasMagasinet AS

→ Elisabeth Arntsen

Coma AS

→ Marte Larsen

Adam og Eva Grensen

→ Tommy Meistad

Kvass Frisør AS

Å R E T S A V A N T G A R D E → Carina Montén

Hairport Frisør AS Avd. Sandaker

→ Eirik Thorsen

Adam og Eva Grensen

→ Gunn Mari Sørløkk

Meldal Frisørsalong ANS

→ Thomas Mørk

Loud Hair

Å R E T S K R E A T I V E T E A M → Adam og Eva Frisør AS → Coma AS → Finess Hårstudio AS → PÅHÅRET frisør AS FRISØR

1 / 2021

25


«Du må lære at det er ikke hva du skal legge til, men hva du kan ta bort som kan fortelle historien på en sterkere måte»

«Keep it simple» «Ikke kopier andre. V æ r o r i g i n a l ! »

ÅRETS FRISØR 2021 JURYEN:

Me d øy n e for kr e a t i v i t e t , inspira s j on o g va r i a s j on Årets jury består av Angelo Seminara, Ken Picton og Joakim Roos. Hver for seg enestående. Sammen utgjør de et kraftverk. Konkurranse­d eltakerne kan være trygge på at deres innsendte arbeider har fått en god vurdering. Selv med en digital juryering har juryen jobbet omtrent som tidligere år. Hver og en velger ut sine favoritter, og så går man sammen og diskuterer seg fram til de fire nominerte og vinnere i de forskjellige kategoriene. Selv om juryen har litt forskjellig bak­ grunn, er de enige om om hva som er viktige ele­ menter i juryeringen. 

kunne fortelle en historie med bildene eller kollek­ sjonen som blir laget. Jeg tror det er viktig å finne en rød tråd i det du vil kommunisere og jobbe rundt det. Det gjelder å finne et fokus! Du må lære at det er ikke hva du skal legge til, men hva du kan ta bort som kan fortelle historien på en sterkere måte, sier Joakim.

INSPIRERT JURY

RÅD FRA JURYEN

Juryen er samstemte på at Årets Frisør konkur­ ransen viser en høy  grunnkompetanse blant del­ takerne.  De uttrykker at bidragene er mer «beha­ gelige» å se på enn de har erfart i andre liknende konkurranser, selv i Avant Garde kategorien. Spe­ sielt fremhever de at bidragene i lærlingekatego­ rien viser en fantastisk kvalitet. Det lover jo svært godt for fremtiden.   - Generelt har jeg sett mange kreative og inspire­ rende hår og bilder med store variasjoner i utse­ ende og kreativ retning. Det er alltid sterke og min­ dre sterke bilder, og det viser også vekstnivået, forteller Joakim Roos. - For meg er det å jobbe med bildedesign det å

26

FRISØR

1 / 2021

- «Keep it simple» er juryens enkleste råd til alle som sender bilder til slike konkurranser. Det hand­ ler om å formidle et budskap som skal forstås. Det skal vise forståelse for en helhet, der fagkunnskap synliggjøres på flere nivåer. - Det å vinne en slik konkurranse krever  tålmo­ dighet. Det handler om å  ta med seg erfaringer og lære av egne feil, men også om å være villig til å bruke tid og ressurser på å utvikle seg selv som fagperson og i det å arbeide med foto.  - Det er lurt å følge med på hva som skjer i andre liknende konkurranser andre steder i verden, men ikke kopier andre. Vær original! 


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

ANGELO SEMINARA

KEN PICTON

JOAKIM ROOS

Angelo Seminara er en av de fremste og mest originale frisørene i vår tid. Fire ganger (!) vinner av BHA British Hair­ dresser of the Year Award og tre gan­ ger vinner av Grand Trophy AIPP Award. Merittlisten er mildt sagt stor! Seminaras arbeider er kjent for stilska­ pende kreativitet og fantasi utenfor kate­ gorisering. Hans tilnærming er som en kunstner, designer eller oppfinner, som fantasifullt oversetter observasjoner av verden til utrolig originale former og far­ ger. Han følges ivrig av frisører, fotografer, stylister og modeller over hele verden. Moteukene i Paris, New York, London og Milano har vært på reiseruten hans, og han har jobbet med Chanel, Valen­ tino, Hermes, Stella McCartney, Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Vivienne Westwood ... listen fortsetter. Han får regelmessig oppdrag fra mange av ver­ dens ledende mote- og stilmagasiner, inkludert Harpers Bazaar, Vanity Fair, Italian Vogue, French Vogue, The Sunday Times, Mixte og Dazed and Confused. Angelo har også tidligere vært jurymed­ lem for Årets Frisør, og det er en stor glede å kunne ønske ham velkommen tilbake for å vurdere årets konkurranse­ bidrag.

Ken Picton er blant annet fem ganger vinner av Wales and South West Hair­ dresser of the Year, og er den første wali­ seren som er med i BHA Hall of Fame. Ken ble også kåret til årets BHA Colorist i 2013 med Paul Dennison etter å ha skapt sin innovative kolleksjon inspirert av Andy Warhols popkunsttrykk av Marilyn Monroe. En uke senere hentet han pri­ sen Fellowship’s Fashion Focus Image of the Year for sitt Chunky Plaits-bilde fra Automik-kolleksjonen. Listen over priser er lang, både som kreativ frisør og som dedikert salongleder. Vi kan også nevne Most Wanted Businessman of the Year 2009 og Fellowship UK Salon of the Year 2009 & 2010. Salongen ligger nær et BBC TV-studio, og de jobber med en rekke programle­ dere og skuespillere, samt og forskjel­ lige idrettsutøvere innen rugby, fotball og ishockey. Picton jobber også bak kulissene på moteshow som LFW, og han er nåvæ­ rende president for «The Fellowship for British Hairdressing».

Joakim Roos har gjennom det meste av sin yrkeskarriere vært involvert i utdan­ ning på en eller annen måte, og i for­ skjellige nivåer og kapasiteter. Han er en sann frisørglobetrotter, og reiser verden rundt med over 30 land på besøkslisten hvert år. Han er opptatt av å oppleve kul­ turen så vel som det kreative aspektet, og forstå hvordan skjønnhet tolkes i de forskjellige deler av verden. Joakim har vært tilknyttet flere store pro­ duktselskaper, samt vært teknisk direk­ tør for ulike store salongkjeder i Asia. Det har gitt ham en unik erfaring og for­ ståelse for behovet for utdannelse på for­ skjellige nivåer i vår bransje. Vi kan ellers ta med følgende små glimt fra hans lange merittliste: Intercoiffure Mondial Globe Educator Award 2013 og Intercoiffure World Aca­ demy Trainer. OMC European Champion 2003 (3 gull), 2 gull i Americas cup Chi­ cago 2004. Trener for det kinesiske land­ slaget (med gull i mange mesterskap), og trener nå for det medaljevinnende svenske landslaget.

«Every now and again someone comes along who changes the agenda. Angelo has such a passion and a commitment to his work, hairdressing is not his job – it’s his life.»

DIGITAL FOTOKONKURRANSE Koronapandemien har sørget for at vi har måttet tenke nytt og gjennomføre fotokonkurransen på en annen måte. Både NFVB som arrangør og del­ takeren vil ha med seg erfaringer til neste års konkurranse. Det blir i frem­ tidige konkurranser kun innlevering av bidrag digitalt, og juryen vil også gjøre sitt arbeid digitalt. 

TREVOR SORBIE MBE

FRISØR

1 / 2021

27


ÅRE TS FRISØR 2021

Årets Frisør 2021 gjennomføres i samarb eid me d

FL

Frisørleverandørenes Forening Dato/tid for digital prisutdeling annonseres på nfvb.no

fl.no


NORGESMESTERSKAPENE 2021

Tar du utfordringen? Norgesmesterskapene 2021 gjennomføres digitalt.

Reglement og påmelding på

nfvb.no


NOMINERTE

ÅRETS FRISØR - REGION 1

A N E T T E S AVJ O R D ESPERANZA FRISØRER AS F O T O : R AY M O N D E N G M A R K

C A LV I N S T E N E H2 NORDRE AS FOTO: BENGT JOHANSEN

30

FRISØR

1 / 2021


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

D I A N A JA KO B S E N W I L H E L M S E N KRY FRISØR AS FOTO: MARIE HAUGEN

ELISABETH RENDALL COMA AS FOTO: MARKUS NYMO FOSS

FRISØR

1 / 2021

31


NOMINERTE

ÅRETS FRISØR - REGION 2

KRISTINE ÅRSVOLD M O D E R N D E S I G N A S AV D A M F I VÅ G E N FOTO: BÅRD GOLF

LAILA LORENTZEN CANCAM KREMMERGÅRDEN FOTO: ANNE SIRI SKUSE TH LORENTZEN

32

FRISØR

1 / 2021


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

NINA STRID H A I R FA S H I O N A S F OTO: K R I ST I N STØY L E N

PIA DIETRICHSON BOWIE AS FOTO: TORGEIR RØRVIK

FRISØR

1 / 2021

33


NOMINERTE

ÅRETS FRISØR - REGION 3

ELSE - MARIE KASMER APPLES AND DIAMONDS FRISØR FOTO: GLENN KASMER

LINDA OLUFSEN L I N DA O L U F S E N F R I S Ø R / S M I N KØ R FOTO: KENNE TH WILLIAMS

34

FRISØR

1 / 2021


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

SVETLANA JOUINI STUDIO S.STYLE F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

ULRIKA ENOCHSSON H A I R P O R T F R I S Ø R A S A V D 2 R Å H O LT FOTO: ANINE DESIRE

FRISØR

1 / 2021

35


NOMINERTE

ÅRETS FRISØR - REGION 4

INGER LISE MOA A D A M O G E VA G R E N S E N FOTO: KRISTOFFER MYHRE

MAGNUS SIGTBAKKEN HOLM A D A M O G E VA G A M L E B Y E N FOTO: KRISTOFFER MYHRE

36

FRISØR

1 / 2021


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

N ATA L I E B E C K F O R D A D A M O G E VA G R E N S E N FOTO: KRISTOFFER MYHRE

T O N J E D A H L E N A D A M O G E VA F R I S Ø R A S AV D . S T R Ø G E T FOTO: KRISTOFFER MYHRE

FRISØR

1 / 2021

37


NOMINERTE

ÅRETS HERREFRISØR

KAMILA LIDIA JANECKA - SKALSKA CAMILLA FRISØR JANECKA - SKALSKA FOTO: DANIEL ZEGA

KARAM ABDELHADI ID OL THE LORD OF HAIR AS FOTO: KARAM ABDELHADI

38

FRISØR

1 / 2021


TEMA: MENN

Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

LINDA OLUFSEN L I N DA O LU F S E N F R I S Ø R / S M I N KØ R FOTO: DANA COLE

STIAN LUND HERNES A D A M O G E VA F R I S Ø R A S AV D S T R Ø G E T FOTO: KRISTOFFER MYHRE

FRISØR

1 / 2021

39


NOMINERTE

ÅRETS AVANT GARDE

CARINA MONTÈN H A I R P O R T F R I S Ø R A S AV D S A N D A K E R FOTO: ANINE DESIRE

EIRIK THORSEN A D A M O G E VA G R E N S E N FOTO: KRISTOFFER MYHRE

40

FRISØR

1 / 2021


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

GUNN MARI SØRLØKK MELDAL FRISØRSALONG ANS FOTO: STINE AASLØKK

THOMAS MØRK LOUD HAIR FOTO: JENS ED GAR HAUGEN

FRISØR

1 / 2021

41


NOMINERTE

ÅRETS LÆRLING

Å F l ær l i C H R I S T E R A LT E N B O R N A D A M O G E VA G L A S M A G A S I N E T A S F O T O : O L E M A R T I N H A LV O R S E N

ELISABETH ARNTSEN COMA AS FOTO: HANNA WULLUM

42

FRISØR

1 / 2021


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

æ rling MARTE LARSEN A D A M O G E VA G R E N S E N F O T O : M O R T E N S K A L S TA D

T O M M Y M E I S TA D K VA S S F R I S Ø R A S FOTO: HEIDI HALSE TH

FRISØR

1 / 2021

43


NOMINERTE

ÅRETS KREATIVE TEAM

TEAM: A D A M O G E VA F R I S Ø R A S FOTO: DUSAN RELJIN

44

FRISØR

1 / 2021


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

TEAM: COMA AS FOTO: SILJE ASBJØRNSEN

FRISØR

1 / 2021

45


NOMINERTE

ÅRETS KREATIVE TEAM

TEAM: FINESS HÅRSTUDIO AS FOTO: NINA DJÆRFF

46

FRISØR

1 / 2021


Å R E TS F R I S Ø R 2 0 21

TEAM: PÅ H Å R E T F R I S Ø R A S FOTO: PE TER VONKUNZ BRUN

FRISØR

1 / 2021

47


ANNONSØRINNHOLD

E l i s a S m e s t a d , S e n i o r E d u c a t o r L’ O r é a l P P D :

Oppdag Blond Studio - Nye Blond Studio byr på fornyelser, som gjør at du kan jobbe raskere, bedre og med full kontroll over sluttresultatet. Jeg vil spesielt trekke frem Blond Studio Clay 7, det er et fantastisk blekeprodukt og ideelt til frihånds balayage, smiler Senior Educator Elisa Smestad i L’Oréal PPD. - Jeg har nettopp prøvd ut Blond Studio Clay 7 og jeg må si at det er et unikt produkt. Du kan bruke det uten folie, eller med folie hvis du ønsker det, og produktet er også skånsomt ved kontakt med hodebunnen. Det er et produkt som inviterer til kreativitet, på en trygg og effektiv måte, forklarer Elisa Smestad.

Senior Educator

Elisa Smestad

STRECHY I formuleringen av blekeproduktet Blond Studio Clay 7 inngår 19% leire. I tillegg til å gjøre produktet mer miljøvennlig, har det spesifikke egenskaper, som tiltaler Elisa Smestad. - Jeg bruker Blond Studio Clay 7 ved frihåndsteknikker uten bruk av folie. Det jeg virkelig liker ved produktet, er at det gir en strechy tekstur, jeg kan strekke håret, dra det litt lengre ved påføringer. Det gir meg flere kreative muligheter.

SMAKFULL LYSNING Men Blond Studio Clay 7, har også fått mer fleksible lysningsegenskaper. - Jeg kan nå løfte resultatet opp til 7 tonehøyder, mot tidligere 6 tonehøyder. Det gir muligheter til å skape et softere resultat. Blond Studio 7 er en fornøyelse å jobbe med. Gjennom mine 10 år i L’Oréal Professionnel, er dette virkelig et av mine favorittprodukter. Det har tekniske egenskaper som gjør det mulig å kreere smakfulle resultater, samtidig som hårets etterlates sunt og velpleid. Dette er noe både vi frisører og salongens kunder kan glede seg over. Samtidig er det et effektivt lysningsprodukt, som gjør det mulig å tilby en salongservice som er tilpasset kundenes lommebok og samtidig sikre salongene en god inntjening. Det trenger vi i disse tider, avrunder Elisa Smestad.


Produktfamilie Blond Studio

Bærekraftig fornyelse Produktfamilien Blond Studio byr på flere oppgraderinger. L’Oréal Professionnel har som polecy å senke produktenes miljøavtrykk ved hver fornyelse og lansering, som et ledd i ambisjonene om å bli verdens mest bærekraftige selskap. Fornyelsen av produktemballasjen for Blond Studio, innebærer ny design med en tydelig og forenklet produktinformasjon. Men emballasjen har også blitt mer miljøvennlig. Nå brukes 100% resikulert plast i forpakningene, og emballasjen er også produsert på en kompakt og effektiv måte, noe som sparer 53 tonn plast i løpet av et år.

Senior Educator Elisa Smestad har prøvd ut Blond Studio Clay 7, og er vilt begeistret.

«Det er fleksibelt, lett å jobbe med, og gir flotte resulteter med jevne overganger»

Bilde: B (gråbok

Nyhet- Blond Studio Clay 7 Blond Studio Clay 7 er ideéll for bruk ved frihånds fransk balayage. Produktet inneholder ikke ammoniakk, og har en tiltalende duft, noe som øker kundens service-opplevelse. Du trenger ikke å bruke folie og varme, og kan konsentrere deg om kreativ, effektiv jobbing. Blond Studio Clay 7 inneholder 19% leire, noe som gir en stretchy tekstur og gir en behagelig opplevelse å jobbe med.


ANNONSØRINNHOLD

Din portal til e-læring:

Velkommen til

Tendenz Academy - Vi har brukt mye tid på å utvikle vår nye digitale plattform Tendenz Academy. Nå er vi klar til å gi alle frisører spennende nyheter, kurs på ulike nivåer og onlinekurs til inspirasjon og glede, smiler prosjektansvarlig Anette S. Hovland i Tendenz Hårpleie AS.

A n ette: - Vi har valgt å la e-læringsportalen Tendenz Academy være åpen for alle frisører, også dem som ikke er kunder i Tendenz Hårpleie. Så gå inn og kikk på det vi har å tilby, oppfordrer Anette S. Hovland.


.

Ha n n ah: - Bruken av opplæring- og kursplattformen Tendenz Academy er ny for oss alle, men vi har gjort oss noen erfaringer gjennom koronapandemien. Dette tror vi vil fungere veldig bra også etter koronaen slipper taket. Jeg er opptatt av å løfte frem både fargeteori, styling og oppsett. Jeg vil spesielt trekke frem Master of Blonde og det kommer også spennende programmer for Vero-K-Pak Color. For min del, gleder jeg meg til å formidle nyheter fra Joico, sier Hannah Kullgren, kurs- og opplæringsansvarlig for Joico.

Stia n : Stian Holter, Education Manager for KMS er også vilt begeistret. – Dette er et utrolig nyttig verktøy, vi har allerede laget videoer med farge- og stylingtips/Look & Learn, som vi håper vil falle i smak. Vi tilbyr nå kurs på alle ulike nivåer. Nøl ikke, sjekk selv, oppfordrer Stian Holter.

Te n d e n z H å r p elei e A S H o lte g a ta 2 6 , 0 3 5 5 Os lo Tlf.: 2 2 9 2 5 0 0 0 Epost: kundeservice@tendenz.net

- Vi har jobbet med utviklingen av e-læringsplattformen Tendenz Academy over et halvt år, og vi har har gjort det med egne ressurser innad i Tendenz. Så det har blitt en helnorsk plattform, utviklet spesielt for norske frisører. Det er vi stolte av, poengterer prosjektleder Anette S. Hovland. Trekker på faglige krefter landet rundt - Plattformen har et fleksibelt innhold og vi vil fylle på med kurs- og nye programmer løpende. Allerede ved åpningen i januar hadde på plass klart et bredt spekter av kurs tilpasset ulike faglige nivåer. Innholdet er i stor grad kreert av vårt interne opplæringsteam og våre tilknyttede kursholdere rundt om i landet. Vi har lagt vekt på å tilby en miks av spesialiserte kurs med look & learn, step by step, og rene produktkurs. Men vi vil også formidle opplevelser fra visninger og samlinger, når dette lar seg gjennomføre, forteller Anette S. Hovland.

Lær når du vil - E-læring er i skuddet av åpenbare årsaker. Vi har etter hvert blitt vant til å bruke digitale plattformer, og at det ikke skal by på problemer for noen å delta på kurs gjennom Tendenz Academy, mener Anette S. Hovland. - Vi har lagt opp til et brukervennlig grensesnitt, og brukt mye tid og krefter på å formidle opplevelsene på en pedagogisk måte. Her skal alle kunne delta når de vil, og hvor de vil. Man skal kunne følge programmer helt frem til sertifiseringer, om man ønsker det. Læring 24/7 - Det fine med digitale kurs er at man kan delta når man måtte ønske det, enten man sitter i sofaen hjemme, deltar i en gruppe, eller rett og slett søker inspirasjon hvis man har en ledig time i salongen. Tendenz Academy er åpent hele døgnet, velkommen skal du være, sier Anette S. Hovland. - Men vil vil ikke slutte med fysiske kurs på vårt studio i Oslo eller lokale kurs rundt om i landet. Vi tror at miksen av digitale og fysiske kurs vil være optimal. Vårt mål er å gi frisørene det beste når det gjelder faglig påfyll. Nysgjerrig? Skann og test ut!

Ten Ho Tlf Epo

Føl for

ten km joi blo ten

ww ww ww ww


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

RAMSVIK FRISØR FEIRER 50 ÅR:

KNALLSTERK INNSATS Vestland fylkes største frisørkonsern, Ramsvik Frisør, har rundet 50 år. Gründer og eier Sigmund Ramsvik kan glede seg over at 11 avdelinger og 113 medarbeidere har kommet seg trygt igjennom koronapandemien så langt. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D FOTO: R A M S V I K F R I S Ø R

- Vi er stolte og glade over at vi har unn­ gått permitteringer og smitte etter gjen­ åpningen i april i fjor, smiler adm. direk­ tør Kristin Blytt Davidsen. - Ja, det har blitt en litt annerledes jubi­ leumsfeiring enn det vi opprinnelig la opp til, det må vi kunne si. Vi startet opp jubileumsuken 2. januar, men allerede 3. januar kom det ytterligere restriksjoner fra regjeringen. Så vi får rett og slett ha feiringen til gode. Men det er sånn det er i disse tider, sier Kristin Blytt Davidsen. S AT S E R V I D E R E

Sigmund Ramsvik og Kristin Blytt David­ sen nekter å la koronapandemien stoppe planene for vekst og utvikling gjennom 2021. - Akkurat nå oppleves det som om vi har kjørt inn i en busslomme, men vi skal kjøre på videre. Vi har planene klare for å svinge ut av busslommen, og gire opp veksten gjennom 2021. Sigmund er sul­ ten på videre vekst. Han er genuint opp­ tatt av å utvikle Ramsvik Frisør, smiler Kristin. LOJALE KUNDER OG MEDARBEIDERE

I et 50-års perspektiv er det naturlig nok mange ting å se tilbake på. Man kom­ mer ikke unna hovedpersonen Sigmund Ramsviks teft og personlige egenskaper. Han har alltid hatt et stort fokus på triv­ sel for sine medarbeidere, og det er ikke tilfeldig at flere har viet hele sitt arbeids­ liv til bedriften. Det er heller ikke tilfeldig at mange kunder har vært lojale og fulgt Ramsvik Frisør gjennom flere tiår. - Sigmunds optimisme, fantastiske humør og stødige eierskap har gitt trygg­ het, forutsigbarhet og stor arbeidsglede,

52

FRISØR

1 / 2021

Sigmund Ramsvik gleder seg over et livskraftig konsern, som er vel rustet for å takle koronapandemien. - Så langt har vi kommet oss vel igjennom en krevende periode. Det gleder meg å se at vi har greid å drifte konsernet på en sunn økonomisk måte, opprettholde arbeidsplassene, drive utdanning og sørge for å ta vare på medarbeidere og kunder. Det skal vi fortsette med gjennom 2021, smiler jubilant Sigmund Ramsvik.

også når det har stormet som verst, opp­ summerer Kristin Blytt Davidsen. H U N D R E V I S H A R TAT T SVENNEBREV

Opplæring og utdanning har alltid stått sentralt i virksomheten, og hundrevis av dyktige frisører har tatt sitt svennebrev i Ramsvik-systemet. Fokuset på utdan­ ningen av lærlinger er opprettholdt gjen­ nom koronapandemien. - De siste årene har det til enhver tid vært mellom 20 og 30 lærlinger under

utdanning i bedriften. I år har vi 27 lær­ linger i systemet hos oss, og vi har greid å gi dem en fagopplæring på linje med foregående år, selv om formen har vært annerledes. Fordelen for oss, er at vi har ganske store salonger, så vi har greid å opprettholde virksomheten med litt kre­ ativ planlegging, det være seg med skift­ ordninger og smittevernstilpasninger. Det har gått bra så langt, forteller Kristin Blytt Davidsen.


Jubilerer for 50 gode år. Eier og gründer Sigmund Ramsvik og adm. direktør Kristin Blytt Davidsen har bygget opp Ramsvik Frisør/Ramm av Ramsvik til å bli Vestland Fylkes største Frisør­ konsern. - På tross av koronapandmien følger vi opp våre ambisjoner om ytterligere vekst i 2021, samtidig som vi skal skape gode arbeidsplasser og førsteklasses opplevelser for alle våre kunder, fastslår adm. direktør Kristin Blytt Davidsen.

LEVDE UT DRØMMEN

TRYGG SALONG

På spørsmål om hvilke tiltak man har gjort for å unngå koronasmitte, peker Kristin på flere ting. - Salongenes størrelse har bidratt til at vi har stått godt rustet til å gjennom­ føre smitteverntilak i form av avstands­ krav. Her har vi gått ut over anbefalte ret­ ningslinjer. Ved online bookinger oppgir vi karantenekrav på 10 dager for kunder som har vært i utlandet. Nå gjelder også dette for kunder som kommer fra Øst­ landet, slik situasjonen har vært lokalt i den siste tiden (januar/februar). - Samtidig har vi ikke blanding av lær­ linger og ansatte mellom salongene. Vi har heller ikke fysiske ledermøter. Jeg må legge til, at vi også har utviklet bered­ skapsplaner, hvis det skulle dukke opp smitte. Men så langt har det gått bra, oppsummerer Kristin Blytt Davidsen. - Vi følger for øvrig NFVBs smitte­ vernsanbefalinger og bruker materiellet vi har fått fra forbundet. Her må jeg rette en stor takk til den jobben som har vært gjort fra NFVBs side. Det har vært gjort en fantastisk innsats, legger hun til.

Det var ikke opplagt at Ramsvik Frisør skulle blomstre til å bli et konsern med 11 avdelinger og 113 medarbeidere. For Sigmund Ramsvik startet med to tommer hender. Historien om Askøygutten startet i 1971. Da var han nyutdan­ net damefrisør, og kjøpte usett, og for lånte penger, en frisørsalong på Voss etter endt læretid. Men han fikk salongen på skinner med beinhard arbeids­ disiplin og et sikkert blikk for motebildet. Han brakte hårmotene fra den store verden til vossingenes hoder. I starten bodde han på bakrommet og jobbet 80 timers uke. Det var grunnla­ get for suksessen. Siden gikk det slag i slag. I 1977 åpnet han sin første salong i Bergen, og konsernet har vokst jevnt og trutt. I dag teller Ramsvik Frisør og Ramm av Ramsvik 9 avdelinger i Bergen, en avdeling på Stord og en avdeling på Voss.

ENGASJERT I NÆRINGSLIVET

Sigmund Ramsvik har i en årrekke engasjert seg ut over egen næringsvirk­ somhet. Han har vært en aktiv pådriver til utviklingen av bransjen gjennom verv i NHO, Bergen Frisørlaug og NFF/NFVB. Han har også vært en fast gjen­ ganger på NFVBs landsmøter og bransjerettede konferanser, der hjertet har banket for næringslivets rammebetingelser. For innsatsen ble han hono­ rert med Kongens fortjenstmedalje i sølv i forbindelse med bedriftens 40-års jubileum i 2011. Kongens fortjenstmedalje ble stiftet av Kong Haakon VII 1. februar 1908. Den deles ut som belønning for innsats av særlig samfunns­ gagnlig natur på områder som kunst, kultur, vitenskap, næringsliv, sosialt og humanitært arbeid.

FRISØR

1 / 2021

53


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN «We’re hair for you» er en fengende musikalsk hyllest til bransjen, signert av Everyhair.

HYLLEST SOM VARMET Everyhairs morsomme musikalske hyl­ lest til frisørbransjens mange hver­ dagshelter i koronatiden, i form av en musikkvideo spilt inn med gamle band­ medlemmer fra 80-talls bandet Lava, ble en hit på tampen av fjoråret. Nå tar daglig leder Knut Fauskanger videoen videre. - Det var kjempegøy at en video som gir frisørbransjen en klapp på skulderen har gått sin seiersgang gjennom bran­ sjen. Primo februar har mer enn 2000 lastet ned videoen fra YouTube. Det er ganske flott. Jeg må gi en honnør til pri­ mus motor Geir Langslet, som har vært en drivende kraft. Han ble villig med på prosjektet basert på egne, gode opp­

levelser hos sin frisør. I tillegg til å ha vært medlem av bandet Lava i 20 år, har han også vært kapellmester i NRK med musikalsk ansvar for fem Melodi Grand Prix. Teamet fungerte kjempebra, smiler Knut Fauskanger. SIKTER VIDERE

- Vi vil nå legge ut videoen på Spotify, og vi har også fått melding om at vår møbel­ leverandør Moletti synes den var så kul, at de har planer om å dele den med sine distributører rundt om i verden. Jeg vil bare oppfordre alle til å dele videoen gjennom sine nettverk. Sammen skal vi stå koronaen av, avrunder Knut Faus­ kanger i Everyhair as.

SJEKK BRANSJENS N Y E J O B B P O RTA L

Daglig leder Knut Fauskanger i Everyhair sto for fjorårets mest kreative hyllest til en koronapreget bransje.

En møteplass for arbeidsgivere og arbeidstakere.

«LEDIG STILLIN G» på

nf vb .n o G R AT I S A N N O N S E R I N G F O R N F V B - M E D L E M M E R !

54

FRISØR

1 / 2021


Good for hair. Good for the planet. • 78%+ naturlige ingredienser • Vegansk og “Cruelty-free” • Bærekraftig, biobasert emballasje

NYHET


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

BÆREKRAFTIG FØNER I dag er bærekraft noe vi alle må forholde oss til - uansett hvilket yrke vi er i. I EU har frisørbransjen gjennom prosjektet ERGOHAIR.EU etterlyst løsninger på bransjens største helsemessige utfordring, nemlig muskel- og skjelettskader. En av løsningene kan være den norske hårføneren Dual Air. synes rett og slett det er blitt gøy å føne hår igjen! BÆREKRAFT I HELE YRKESLØPET

Bærekraft for unge frisører. - Dual Air gir en naturlig armstilling med lave albuer, hvor vekten av føneren ikke har betydning, og hvor belastningen er betydelig redusert. Absolutt alle tjener på å ha friske og fornøyde ansatte, sier gründer Vigdis Marthinsen. Hun mener det er god økonomi i et bevisst forhold til ergonomi.

- Denne føneren lar frisøren arbeide i en naturlig kroppsstilling, med armstil­ ling som ikke tærer på muskler, sener og ledd, sier gründer Vigdis Marthinsen, som også presenterte føneren for EUprosjektet. - Vi har god dokumentasjon på at Dual Air virker mot belastningsskader, både fra forskning og gjennom tilbakemeldin­ ger fra frisører og frisørlærere. Frisører som har trodd de måtte forlate faget, har takket Dual Air for at de kan stå flere tiår lenger, forteller Marthinsen. FORNYET FRISØRGLEDE

Vigdis Marthinsen har et brennende engasjement for at frisører skal kunne jobbe i faget så lenge de vil uten å pådra seg yrkesrelaterte skader. - Jeg utviklet Dual Air fordi jeg ikke kunne sitte og se på at unge talenter i salongene mine fikk plager av det arbei­ det jeg lot dem utføre. At de måtte forlate yrket de elsket altfor tidlig, på grunn av plager i nakke, skulder eller ledd. Sånn kunne det ikke fortsette, sier Marthin­ sen. Det har vært en utviklingsprosess som

56

FRISØR

1 // 22002210 4

har involvert nitid forskning, med doku­ menterte effekter. Det har også gitt resultater for bruk av føneren. Dual Air brukes i dag i over 10 % av norske fri­ sørsalonger - og i hele 60 % av frisør­ skolene. Nå har også en skole i Sverige bestilt fullt klassesett, og flere frisører både i Sverige og Danmark bruker Dual Air daglig. Marthinsen forteller at flere frisørlærere som har tatt i bruk Dual Air i undervis­ ningen, rapporterer om en helt ny hver­ dag i klasserommet – både når det gjel­ der støy og arbeidsflyt.  - Men kanskje morsomst av alt er det å høre unge frisører fortelle at de har fun­ net tilbake gleden ved hårføning. De

FNs bærekraftsmål blir i dag en stadig viktigere forutsetning for forretnings­ drift. «Er dette lønnsomt?» følges gjerne av «Er det bærekraftig?». Når også sko­ lene setter dette på agendaen handler det også om å bevisstgjøre helse under hele karriereløpet, fra elev til pensjonist. - Dual Air er nå i 60 % av alle skolene i Norge, og det er økende antall som har fulle klassesett. Flere norske frisørlæ­ rere har fortalt meg at dette er bane­ brytende, og en helt ny hverdag. Noen har faktisk gått så langt som å uttrykke et ønske om at dette var et obligatorisk HMS-krav, på samme måte som sikker­ hetsutstyr i andre bransjer, forteller Vig­ dis. FRA SKOLE TIL SALONG

Men hva skjer når eleven kommer ut i salongen? Der er det fortsatt klassiske pistolfønere som regjerer. - Jeg vil si det sånn at hvis en lærling etterspør Dual Air i salongen din, er du heldig! Da har du en fønekspert på huset som kan gjøre den jobben effek­ tivt og med glede. Og absolutt alle tjener på friske og fornøyde ansatte. I tillegg er det jo en føner i toppsjiktet uansett hva slags parametere du måler på, reklame­ rer hun. Når hun nå tar føneren til det svenske markedet, gjør hun det på samme måte som i Norge, med en oppfordring om å bry seg.

«Vi valgte Dual Air fordi vi tenker fremtid og har fokus på HMS og ergonomi. Vi er alltid på jakt etter utstyr og produkter som kan lette frisørenes arbeidsdag med tanke på det å stå lenge i faget og unngå store belastninger» KRISTIN LERBREKK, FRISØRINSTITUTTET AS


One of a kind Hårologi tilbyr blandingsbare produkter for hver kundes unike behov. Bli Hårolog og få tilgang til Skandinavias mest innovative hårpleie konsept. Vill du vite hvordan? Ring 903 62 677 www.harologi.se


inside

H l

FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

K18 BIOMIMETIC HAIRSCIENCE:

BANEBRYTENDE HÅRPLEIE - Vi opplevde i utgangspunktet at vi hadde en optimal produktportefølje med Davines, Kevin Murphy og Eleven Australia, men da vi kommer over K18 Biomimetic Hairscience måtte vi slå til og integrere det i produktporteføljen. Dette er det mest innovative og teknologisk banebrytende produktet jeg har opplevd gjennom mine 25 år i frisørbransjen, fastslår adm. direktør Svein Ove Olsen i Verdant AS.

G d f o

S

Å i d p å D h k

H VA E R H E M M E L I G H E T E N ?

MÅ TENKE NYTT

Svein Ove Olsen har vært med på mange

58

FRISØR

1 / 2021

S

S

- Mottagelsen har vært helt fantastisk. Allerede etter kort tid har vi fått inn pro­ duktet i 400 salonger, og for vår del er det ekstra spennende at vi har åpnet 100 nye dører med K18. Dette har virkelig tatt av, og vi har store ambisjoner. Ikke minst gleder vi oss over at K18 vil bli frontet av internasjonale ambassadører og influ­ ensere. Det vil gi ekstrem forbrukerret­ tet oppmerksomhet, smiler Svein Ove fornøyd. I korthet reparerer K18 håret perma­ nent gjennom bruk av biomimetikk til å rekoble keratinkjeder i skadet hår. Det dreier seg ikke om en midlertidig løs­ ning, men fremholdes å være det første produktet som benytter biomimetikk til å koble sammen keratinkjedene igjen, etter at de har blitt skadet av bleking, far­ ging, varmeverktøy og andre kjemiske behandlinger. Resultatet blir et mykt, glatt og sterkt hår, med elastisitet og spenst som gjøre at det føles nytt igjen, bekrefter profilerte stylister. Jo, mer skadet håret er, desto mer dra­ matisk blir resultatet. Uten å bli for tekniske, er den patenterte teknologien bak K18 resultatet av 10 år med biovitenskapelig forskning. Det inkluderer scanning og analyse av 1242 dekapeptider som dekker hele DNA strukturen til keratiner i menneskehå­ ret. Dette har resultert i oppdagelsen av en unik sekvens, som gjør det mulig å reversere og reparere skadet hår tilbake til sin originale, ungdommelige tilstand. Det spennende er at håret repareres på bare fire minutter, skal vi tro informasjon fra selskapet.

V ø m s

P

- Lanseringen av K18 er bare starten på noe større. Vi gleder oss til å jobbe med dette gjennom 2021, fremholder Svein Ove Olsen i Verdant as.

produktlanseringer, men mener at man nå må sette fokus på verdiøkende tjenes­ ter for å lykkes som leverandør og salon­ geier. - Det er ingen hemmelighet at produkt­ salget i salongen har vist en svak nedad­ gående kurve gjennom de senere årene. Skal vi leverandører, sammen med fri­ sørsalongen tiltrekke oss fremtidens kunder, må vi fortsette å utvikle faglig kompetanse, digitale løsninger og satse på innovative produktkonsepter. - Når det gjelder K18, så er dette en salongbehandling, som gir umiddel­ bare resultater. Det gir kundene en god opplevelse å kunne kjenne at noe fysisk faktisk skjer, mens man sitter i frisør­

stolen. For salongene blir dette en ny tje­ neste, som bidrar til økt kundetilfreds­ het og inntjening. Men det inngår også en hjemmebehandling i konseptet, med akkurat det samme produktet som bru­ kes i salongen. Nå har vi en kampanje med veiledende pris til sluttforbrukere på kr 695, men etter 1. april vil veiledende pris bli kr 895. Sammenlignet med ordi­ nære pleiende produkter, som gjerne lig­ ger i prisleie 200 – 400 kroner, kan dette synes å være høyt. Men man trenger bare en liten mengde mellom hver sjampo­ vask, så et produkt varer ca. 3. måneder ved normal bruk. Det betyr at man kan ha en god fortjeneste på lav salgsfrekvens, fremholder Svein Ove Olsen.

S l b f

K

I d p n a l a p p


Hvordan lykkes i 2021 Vi har lært mye av 2020 og ønsker å dele vår kunnskap med dere. Så...hva skal til for at salongen lykkes i 2021? Skrevet av: Hano AS

Hanos kunder solgte gavekort for over 87 millioner i 2020!

SELG GAVEKORT Gavekortsalg er en sikker inntektskilde, og kan i tillegg gi deg nye kunder. I 2020 solgte Hano sine kunder gavekort for over 87 millioner kroner! Salg av gavekort er gebyrfritt og du får pengene rett inn på din konto.

SERIEAVTALER = LOJALE KUNDER Å skape lojale kunder er en god måte å sikre en stødig inntekt. Det er vanskelige tider og ved å få kundene dine til å komme jevnlig til salongen kan du være trygg på at du kan drifte virksomheten som normalt. En måte å sikre lojale og faste kunder er gjennom serieavtaler. Dette gjøres enkelt ved å sette opp en behandling f.eks. hver måned ett år frem i tid. Det blir enklere å beholde kunden og ikke miste dem til en annen salong.

PRODUKTBESTILLING PÅ NETT Selg produkter for å sikre en ekstra inntekt hvis behandlingsavtaler er lav. Kunden kan bestille produkter via bookingsiden og du får beskjed om bestillingen. Du kan fakturere kunden eller ta imot betalingen i salongen.

KOMMUNIKASJON ER NØKKELEN I vanskelige tider er det viktig å kommunisere med kundene. Dette gjøres automatisk enten det er bekreftelse, påminnelse eller annen kommunikasjon. En av påminnelses funksjonene som er viktig er påminnelse etter x antall uker. Det er ikke alltid en kunde vil booke behandling når de er i salongen. Det er derfor fint å sende en automatisk påminnelse etter 4 uker som minner kunden på å booke en ny avtale. Dette gir deg tid til å fokusere på viktigere ting.

LOJALITETSPROGRAM Hva er en bedre måte å skape lojale kunder enn ved å ha et lojalitetsprogram? Gi kundene dine sjansen til å tjene opp bonuspoeng. De føler en større lojalitet til din salong hvor de har tjent opp poeng og det blir vanskeligere for dem å gå til en annen salong.

COVID-19 SKJEMA = PROFESJONALITET Ingen ønsker en smittet kunde inn i salongen. Det er derfor viktig å informere kunden om regler og være sikker på at de forstår kravene for å komme til salongen. Ved å sende ut et skjema før avtalen kan du være sikker på at kunden har forstått og tenkt gjennom symptomer før de kommer til deg.

GOOGLE TAG MANAGER Ta din markedsføring til nye høyder. Ved å bruke Google Tag Manager kan du koble din Google Analytics og Facebook Pixel slik at du kan annonsere for de som har besøkt bookingsiden din.

HANO KASSA- OG BOOKINGSYSTEM Hano har levert kassa- og bookingsystem til frisørsalonger siden 1998. Vi er markedsets største leverandør og leverer til store kjeder samt små salonger. Med den beste supporten er vi tilgjengelig for å hjelpe din salong med å lykkes!

Kontakt oss: salg@hano.no 66 77 66 73


T E M A : N Y E TJ E N E S T E R

KOSTTILSKUDD:

Le ttsol g t in n t e kts kilde? - Markedet oversvømmes av kosttilskuddsprodukter, solgt gjennom ulike kanaler. Men hvorfor ikke introdusere profesjonelle kosttilskuddsprodukter, som en ekstraservice til frisørkundene? Det kan bli en hyggelig ekstrainntekt. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D FOTO: S H U T T E R S TO C K. CO M

Kanskje skyldes skepsisen til å tilby kosttilskudd som en del av varesor­ timentet i salongen, at det tilbys en mengde produkter som lover mye, uten at man kan vise til den samme, synlige og raske effekten som klipp- og farge­ service og tilhørende sjampo- og pleie­ produkter, som man jobber med til dag­ lig. Men dette er absolutt ikke avgjørende for at man ikke bør se nærmere på dette produktområdet. PROFESJONELL TILNÆRMING

Vitamin- og mineralmangel kan påvirke hårkvaliteten. Produkter som er formu­ lert for å tilføre kroppen mineraler og vitaminer, som øker kroppens evne til å absorbere næringsstoffer, kan bidra til å motvirke uønsket hårtap. Så man er på trygg grunn, når man tilbyr denne typen produkter. Nøkkelen til å lykkes med salg av slike produkter er, som alltid, at man har en grunnleggende kompetanse. Frisører er ikke ernæringsfysiologer, men fagek­ sperter på vurdering av hårkvalitet. Hvis kunden opplever uønsket hårtap, eller mindre fyldig hår, kan det være interes­ sant og motiverende for kundene å prøve ut kosttilskudd for å motvirke dette. H V O R M Y E K O M P E TA N S E KREVES?

Leverandører som retter seg mot salg av kosttilskuddsprodukter gjennom fag­ handel, tilbyr gjerne et opplæringspro­ gram. Det grunnleggende er å kunne vite hva produktene faktisk kan bidra med. Man må kunne gi enkel og prak­ tisk informasjon, det være seg dagsdo­ ser, de viktigste ingrediensene og spe­ sifikk informasjon, som for eksempel om produktene ikke må brukes av gra­ vide eller personer med andre, under­ liggende sykdommer. Dette må drilles inn. Som fagperson må du kunne nok til

60

FRISØR

1 / 2021

å inngi tillit. Når kunden kommer hjem, er all informasjon tilgjengelig på nettet og bare et tastetrykk unna. Ikke minst er det vesentlig å gi kundene realistiske forventninger om hva de kan oppnå av resultater. Kosttilskudd gir kroppen vik­ tige byggesteiner, men man trenger gjerne tid før man kan evaluere effekten. Fra en til tre måneders bruk er gjerne en tidshorisont man må legge inn.

EFFEKTIV PLASSUTNYTTELSE

FORTJENESTEMULIGHETER

Det er ingen grunn til at salg av kosttil­ skuddsprodukter skal ha mindre for­ tjenestemarginer enn salg av profesjo­ nelle hårprodukter. Men her blir det som ellers, salgsvolumet avgjør betingel­ sene. Men kanskje du kan kjøpe dette hos eksisterende leverandører. Flere av frisørleverandørene tilbyr kosttilskudd­ sprodukter. Da handler du på eksiste­ rende avtaler og innkjøpsbetingelser.

I motsetning til brede produktserier med hårpleieprodukter, krever kost­ tilskuddsprodukter gjennomgående lite plass. Kanskje kan du sette av litt plass i resepsjonen, eller en hyllemeter i produkthyllen. Timingen kan være riktig nå som mange treningsinteresserte stengt, og kunder ser etter produkter i andre salgskanaler.


Hårsterk er en kombinasjon av b-vitaminer, aminosyrer, mineraler og naturlige plantestoffer sammen­ satt for å tilføre håret styrke og næring fra innsiden og ut. • Sink og biotin bidrar til å opprettholde normalt hår • Krom bidrar til normal hårpigmentering • Hirse og kjerringrokk er naturlige rike kilder til silisium • L-cystein er en viktig byggekloss i hårets vekstsyklus

Innhold pr. dagsdose liamin Riboflavin Niacin (NE) Pantotensyre Vitamin B 6 Biotin Sink Kobber L-cystein Selen Taurin Kjerringrokkekstrakt Hirseekstrakt

*Referanseverdi ikke fastsatt

2 tab. 5mg 5mg 10mg 10mg 10mg 400µg 6mg 0,6mg 500mg 30µg 40mg 300mg 200mg

Ta kontakt på post@fagerhud.no eller +47 46 51 52 53 for ytterligere informasjon om produkter priser og distribusjonsmuligheter. www.fagerhud.no

RDI 455% 357% 63% 167% 714% 800% 60% 60%

*

55%

* * *


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

BUTIKKDATA:

Inte grasjon - nøkkelen til suksess - Kreativitet har blomstret under pandemien, og mange salongog klinikkeiere har fått øynene opp for en utvidet bruk av data­ systemene. Nå kobles systemene opp mot bruken av sosiale medier. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

- Vi måtte tenke nytt under nedstengningen i fjor. Det viktige var å holde løpende kontakt med våre kunder, og vi brukte sosiale medier aktivt i dialogen. Samtidig lagde vi videoer og ga kundene konkrete tips. Aktivitetene ble ledet inn mot vår hjemmeside. Vi jobbet også aktivt med nettbutikken vår. Det ble mye pakking for å si det sånn, smiler daglig leder Siv Unni Oldervik i trondheimsbedriften Stas Hår og Bryn. A K T I V I T E T E N E G A R E S U LTAT E R

- Det interessante var at vi faktisk opplevde økt kun­ delojalitet da vi gjenåpnet i april. Kundene ble knyt­ tet tettere til oss gjennom nedstengningen. Ikke minst opplevde vi å få nye kunder, som et resultat av det vi hadde gjort. Så vi vil definitivt holde tryk­ ket oppe i sosiale medier også i tiden fremover. Vi er innstilt på å bruke mye ressurser på dette. Hun legger til, at datasystemet er et viktig verktøy i den digitale satsningen.

62

FRISØR

1 / 2021

- Vi har Hano butikkdata, og dette fungerer veldig bra. Fremover vil vi jobbe for å integrere systemene enda sterkere for å øke serviceopplevelsen for våre kunder. KNALLSTERKT

Stas Hår og Bryn har markert seg kraftfullt innad i frisørbransjen. Salongen har blitt nominert til Årets Frisørbedrift flere ganger, og vant prisen i 2017 og 2019. Medarbeiderne har også hevdet seg i flere kategorier i fotokonkurransen Årets Frisør. Så det er et team som virkelig står på. - Det er først og fremst engasjementet som driver oss. Vi er rett og slett stolte over det vi driver med. Da kommer mye av seg selv. Vi hadde lagt opp til et sterkt budsjett i fjor, og greide å overoppfylle dette, på tross av koronastengningen. Det skal gå bra i år også, selv om det kan bli noen humper på veien, sier Siv Unni.


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

VETERANER OG UTFORDRERE

Mange leverandører har prøvd seg i frisør- og velværebransjen, men få har lykkes særlig godt. Markedslederen Vitec Fixit har vært med siden de elektroniske kassaapparatene ble innført på 90-tallet og har utviklet løsningene suksessivt gjennom årene. Også Hano kassesystemer og EasyUpdate er solide leverandø­ rer av løsninger gjennom mange år. Men nå har de fått konkur­ ranse. Finskeide Timma Business har på rekordtid sikret seg mange nye salongkunder. Ifølge CEO Mats Feigum Johansen passerte selskapet 1000 salonger på kundelisten ved utgangen av fjor­ året. Med dette har de plassert seg i førstedivisjon som leve­ randør av dataløsninger til bransjen og matcher de øvrige med hensyn til antall utplasserte systemer. Og Mats Feigum Johan­ sen og resten av de åtte medarbeiderne i salgsorganisasjonen i Norge gearer opp for fortsatt vekst. - Vi har klare vekstambisjoner, også for 2021. Dette et stort marked, og vi har mye å ta av. Jeg lover at våre konkurrenter vil merke oss, også i år, fastslår han.

Stas-eier Siv Unni Oldervik vil integrere datasystemene enda sterkere for å øke kundenes serviceopplevelse. Bedriften er to ganger vinner av Årets Frisørbedrift.

HER ER HOVEDLEVERANDØRENE TIL BRANSJEN: → Vitec Fixit Systemer AS → Hano AS → EasyUpdate AS → Timma Business → Come2Gether HIP Frisørdata* *Inngår som et medlemstilbud til HeadQuarter medlemmer.

MER FOR PENGENE

Prisen på dataløsninger har vært under press gjennom de siste to årene. Aggressiv prising hos nykommeren, dataleverandøren Timma, har skjer­ pet konkurransen. Som salongkunde kan du nå få bedre systemer til en bedre pris, for å si det enkelt. Det er godt nytt i koronatiden.

KOMMUNIKASJON ER DET ALLER VIKTIGSTE!

Markedskoordinator Emily Lerseth i Hano AS forteller at selska­ pet gjorde en rekke aktiviteter for å bistå kundene under ned­ stengningen i 2020. - Det viktigste for oss er at våre kunder ikke bare kan bruke Hano som leverandør, men som et sted der de får kunnskap. Det vi og våre kunder har lært mest om i 2020, er hvor viktig det er å kommunisere med salongens kunder. Enten det kun er for å holde kontakten eller for å informere, så er kommunikasjon det viktigste. Alt kommer tilbake til dette, og hvordan man kan spre budskapet. Alle vil ha trygghet, og en god, løpende dialog er avgjørende for å oppnå dette. Det handler om å ta praktiske grep, mener Emily Lerseth. VÆ R S Y N L I G !

- Det første vi gjorde under nedstengningen var å informere våre kunder om hvordan de kunne kommunisere med sine kun­ der. For vår del gjorde vi det også mulig for kundene å sende ut et smittevern-skjema til alle som hadde avtale. I Hano kan du sende ut skjemaer direkte fra systemet, enten bruke våre maler, eller dine egne. Dette gir kundene et profesjonelt inntrykk av salongen. En annen måte å skaffe seg lojale kunder på er å bruke lojalitetsprogrammet vi har i Hano. Premissene bestem­ mer du selv. Løsningen med salg av gavekort fra bookingsiden har også vært en suksess, og vårt bidrag er at vi ikke tar gebyr på salg av gavekort. - Lærdommen vi har tatt med oss fra i fjor, er betydningen av å være synlige på nett. Ved å jobbe med dette, kan man øke antall kunder i 2021.

FRISØR

1 / 2021

63


Mine favorittprodukter

HVIS JEG F IKK VELGE...

- Jeg elsker Kérastase Ciment Thermique. Dette er et varmebeskyttende produkt med lett hold. Jeg vil kalle den en god dagkrem, som beskytter håret og holder det blankt og sunt. - Jeg jobber mye med krøller. KMS Curl Up Wave foam mousse er et skum som påføres i helt vått hår og lager en perfekt beskyttende hinne rundt krøl­ len mens den tørker. Når håret er 100% tørt, bryter du opp krøllene med hendene. Det resulterer i bouncy, blanke krøller med full bevegelighet, uten frizz.

Iris Jamne Faglig leder for Hairport Frisør Om Iris: Jobber med utviklingen av Hairports opplæringssystem, både for frisører og lærlinger. Hun er lidenskapelig opptatt av fagets utvikling og av å utvikle talenter i alle grener av faget. Iris sitter i prøvenemnden i frisørfag for Viken Fylkeskommune og jobber med foto, film og events i Hairports kreative team. Hun er utdannet colorist og beskriver seg selv som «massiv fargenerd». Hun jobber for øvrig også som freelancer for L’Oréal Professionnel. - Jeg simpelthen elsker å jobbe sammen med mine nærmeste venner og kolleger i det kuleste faget jeg vet om, slår Iris fast.

Mine spesielle favoritter - L’Oréal Blond Studio Post Lightening Shampoo er en fantastisk renseshampoo, som fjerner overflø­ dige blekepartikler fra håret etter lysning. Den er min «bestevenn» når kunden har behov for endring av refleks på lyst hår, og jeg ikke ønsker å fjerne pigmen­ ter før endring. Produktet er også ypperlig for å fjerne pigment ved overpigmentering etter bruk av pigmen­ tert shampoo. Håret forberedes for korrigeringer, uten å ta skade. Den er også effektiv ved build-up av produkter og diverse misfarging, for eksem­ pel ved direktefarger og forurensning. - For kraftigere skyts kan produktet tas i tørt hår, pakkes i plasthette og settes i varme i 15 – 30 minutter. Resultatet fremkommer når du vasker ut i etterkant. Jeg vil rette en stor takk til Anne Mette Andreassen for dette tip­ set, som har gjort min verden til et mye bedre sted!

Mine inspirasjonskilder - Jeg henter inspirasjon absolutt overalt hvor jeg går. Jeg er lidenskape­ lig opptatt av å ta bilder og er spesielt opptatt av farge og form. Vi setter stort fokus på videreutvikling av medarbeidere og deltar på mange kurs gjennom våre samarbeidspartnere. For egen del er det utrolig inspirerende å jobbe som assistent for andre artister. Jeg suger til meg all kunnskap jeg kan i den fantastiske prosessen som foregår back stage. Ellers skjer det mye når jeg tillater meg å leke sammen med andre kreative sjeler, uten noe fast mål. - Som i alle andre kunstformer må man trene og finpusse kompetanse og jeg blir VELDIG inspirert av progresjon, både hos meg selv og hos andre. - Sist, men ikke minst; Å jobbe med lærlinger er utrolig inspirerende, og jeg vil takke hver enkelt lærling som jeg har hatt gleden av å jobbe med opp gjennom årene. Dere har vært fantastiske!

64

FRISØR

1 / 2021

Norway-


Ett kontrollsenter for salongen din Fra

200 kr

La alt-i-ett salong systemet fra Timma gjøre den kjedelige delen av jobben din for deg, så du kan bruke tiden din på det du liker og er best på.

/ måned

12 millioner

9169

bestillinger ble utført i Timma gjennom 2020

hår, skjønnhet og velvære-eksperter bruker Timma

Få flere nye kunder fra markedsplassen

Ny!

Markedsplassen Timma.no er den enkleste måten å møte nye potensielle kunder som leter etter sin favoritt salong på nett.

Prøv 30 dager gratis! pro.timma.no Norway-print_ad_v2.indd 2

5.2.2021 16.17


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTAP: BEHOLD KUNDEN DIN Mange irriterer seg over voksende viker. Mange misliker månen som vokser og velger derfor å barere hodet.

I dag finnes det løsning for kunden som ønsker å beholde håret. Teknikken innen hårtransplantasjon har utviklet seg, slik at det i dag er mulig å få et naturlig resultat.

Ofte vil du som frisør miste flere av disse kundene og miste produktsalget.

Her følger informasjon som gjør at du kan snakke med din kunde om hårtapet og mulige løsninger på en kvalifisert og kunnskapsbasert måte.


DU KAN TRYGT ANBEFALE DIN KUNDE Å INNLEDE EN DIALOG MED MASTERKLINIKKEN Vi forstår at du kun vil anbefale dine kunder å henvende seg til en seriøs og kompetent aktør.

At vi som jobber her, eier klinikken selv, gjør at vi legger vår stolthet i den og utfører arbeidet vårt med stor entusiasme.

En klinikk er aldri bedre enn de legene som til enhver tid står ansvarlig for behandling og resultat.

Med seks leger, har vi samlet landets største og sterkeste fagmiljø innenfor hårtap og hårtransplantasjon under ett tak. Vi som eier og driver Masterklinikken, representerer det teamet som brakte dagens teknikk for hårtransplantasjon til Norge i 2009. Du kan derfor føle deg trygg når du snakker med din kunde om Masterklinikken.


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTRANSPLANTASJON UTEN KIRURGI før

Teamet i Masterklinikken var de som i 2009 introduserte denne metoden i Norge. Masterklinikken er markedsleder innen hårtransplantasjon uten kirurgi i Norge.

etter


METODEN Trygg, presis og diskret behandling

BEHANDLINGEN, STEG FOR STEG

Masterklinikken tilbyr den nyeste og mest avanserte metoden for behandling av hårtap. Metoden er sikker, presis og har bevist svært gode resultater. Behandlingen er smertefri, uten kirurgi og tar ca. 4 timer.

Vi løsner én og én hårsekk i det øverste hudlaget. Kunden kjenner ingenting, og det vil ikke være synlig i området at dette er gjort – det opprettholdes naturlig hårfylde bak. Hver hårsekk legges ned med en IMPLANTER-penn i øverste hudlag i samme retning og vinkel som det opprinnelige håret. Slik omplasserer vi hårsekkene skånsomt uten kirurgi.

før

etter

før

etter

GRATIS OG UFORPLIKTENDE KONSULTASJON Som landets eneste klinikk gjennomfører vi behandling uten å barbere hodet. Enkelt, trygt og diskret! Vår garanti er kundens trygghet Vi gir skriftlig garanti for at 90 % av transplantert hår vokser ut igjen. Tverrfaglig kompetanse Nordens mest erfarne legeteam Faglig stolthet: Vi eier klinikken selv

Hos Masterklinikken får din kunde gratis konsultasjon før de eventuelt bestemmer seg for å gjøre noe med hårtapet. Konsultasjonen gjennomføres av Sten Thure Eriksen som har bakgrunn som frisør og som har arbeidet med hårtransplantasjon i 10 år. Eriksen har selv tatt behandlingen.

Vi holder til i Sørkedalsveien 10C på Majorstuen i Oslo. Tlf: 400 76 700 Epost: Sten@ masterklinikken.no

www.masterklinikken.no


HÅR: KRYSIA WEST

FOTO: TONY LE BRITTON

Be au ty is Bu s i ne ss 70

FRISØR

1 / 2021


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Bransjetilpasset design

Molino har lansert medisinske engangsmunnbind med designtilpasninger til frisørbransjen. Munnbindene er CEmerket og godkjent for det europeiske markedet. De selges i 10 og 50 pk. Mer info: www.molino.no

Funksjonelt & dekorativt

Pietraneras nye varmelamper stimulerer blod­ gjennomstrømningen, øker nivået av oksygen i blodet og bidrar til å eliminere toksiner. Infrarød varmebruk vil også bidra positivt mot stress og muskelspenninger i nakke- og ryggmuskler. Lampen kan brukes til hårpleiebehandlinger, relaxer, voksing, keratinbehandlinger og es­ sensielle oljer. Lampen fungerer også perfekt som håndklevarmer. Matt metallskjerm i kobber, corten, gull, sort og hvit marmor gir i tillegg en dekorativ effekt. Mer info: Tendenz Hårpleie as / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Relansert

Cutrin relanserer Aurora Home hjemme­ farger. Serien leveres i 37 nyanser. Mer info: Cutrin Norge AS / 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Renser luften Pur velvære

FABLE vaskeseng er en eksklusiv og banebrytende nyhet fra Pietranera. Skjem bort kunden med en utsøkt velvære-opplevelse. Sengen byr på tilleggsutstyr som justerbar rygg, varme i sete, massasje, LED-lys, quiltet sidepanel, fargebrett i to størrelser, papirhol­ der, fotkontroll og termostatbatteri. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Totem UV-C luftrenser behandler luften i rommet biologisk for virus og bakterier. Utstyrt med to stk. ozon-frie lamper. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Sterilisering

Maletti UV-C Manhattan steriliserer, og er det nyeste tilskuddet i Manhattan fa­ milien. Leveres med UV-C skuff som steriliserer verktøyene. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

FRISØR

1 / 2021

71


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

HÅR: KRYSIA WEST

FOTO: TONY LE BRITTON

Klimavennlig

Den svenske serien Bjørk byr på kvalitets­ produkter med fokus på miljø. Serien er vegansk, klimavennlig og fargebevarende. Bjørk har for øvrig en samarbeidsavtale med naturvernorganisasjonen VI-skogen og planter ett tre for hvert 10. solgte produkt. Mer info: Frends AS / 69 22 15 99 / www.frends.no

Flokefritt

Framar byr på effektive flokebørster, som grer de vanskeligste flokene ut på en skånsom og effektiv måte. Leveres i fire farger: blå, purpur, champagne og sort. Mer info: Tendenz Hårpleie AS / 22 92 50 00 / www.tendenz.net

Nærende

Aveda Nutriplenish Daily Moisturizing Treatment er en nærende, fuktighetsgi­ vende kur spesielt utviklet for tørt hår. Gir en sunn glød og fuktighet som varer dagen ut. 99 % naturlig fremstilt, vegansk, silikonfri og cruelty free. Produsert med 100 % fornybar energi. Mer info: We are One AS / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Te k n o l o g i - i n n o v a s j o n

Vårens store lansering fra Verdant AS er hårpleieserien K18, basert på biomimetikk, som i korthet bidrar til å koble sammen keratinkjedene igjen, etter at de har blitt skadet av bleking, farging, varmeverktøy og andre kjemiske behandlinger. I tillegg til salongbehandling, leveres K18 som en kur for hjemmebruk. Mer info: Verdant AS / 56 15 68 00 / www.verdant.no

Ve g a n s k

Nå er hele serien fra Design.me kommet til Norge. Det dreier seg om en cruelty-free, vegansk serie som ble skapt av fire venner som alltid hadde drømt om å skape et merke sammen. Målet var å skape en sulfat-, paraben- og glutenfri serie, og nå finnes hele serien tilgjengelig i Norge. Mer info: Gocciani Norge AS / 23 65 44 31 / www.gocciani.no

Effektive kostholdsprodukter

Hairforce Professional er et kosttilskudd for hår, hud og negler, med fokus på effektive resultater. Et fint supplement til hårprodukter mot hodebunns­ problemer og håravfall. Mer info: Gocciani Norge AS / 23 65 44 31 / www.gocciani.no

72

FRISØR

1 / 2021

Fargeklatter

Onfleek Hoops hårstrikker finnes i mange far­ ger. De sitter godt i håret gjennom hele dagen, og leveres i Regular, Shiny, Velvet og Mixed Colours. Alle farger kommer i «4 + 1 deal». Mer info: www.frends.no


e r de t på v rger: ne denz 00 /

y er gi let

arer

onfri rt ergi. S/


LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

HÅR: KRYSIA WEST

FOTO: TONY LE BRITTON

mi x

v

Ekstrem pleie

Kérastase Blond Absolu Cicaex­ treme er Kérastases første post-beach dyptvirkende pleie for ekstremt blondt hår. Produktene er formulert for å gi opp til 94 % sterkere og 85 % mer fukt til håret. En viktig lansering fra Kératase denne våren. Mer info: L’Oréal PPD Norge AS.

Supert for frihånds balayage

L’Oréal Professionnel har relansert blekeserien Blond Studio. Den viktig­ ste nyheten er Blond Studio Clay 7, som gir en strechy tekstur. Produktet inneholder 19 % leire, er fri for ammoniakk og byr på en behagelig duft. Det er ikke nødvendig å bruke folie eller varme, for å bruke produktet. Mer info: L’Oréal PPD Norge AS.

Luksuriøs oppfriskning

Kérastase Fresh Affair er en tørrsjampo som bekjemper fet hodebunn og tar vare på stilen din med et umiddelbart, oppfrisket resultat. I god Kérastase tradisjon byr produktet på en elegant duft med toppnoter av sitrus, formulert av den kjente parfymøren Fabice Pellegrin, som blant annet kan vise til å ha blitt kåret til årets parfymør av Cosmetic Mag. Mer info: L’Oréal PPD Norge AS.

Revitaliserende Konsentrert miljøfokus

KMS viderefører sitt mål om en bærekraftig reduksjon av miljø­ avtrykket. KMS Solid Shampoos serien byr på tre nye barrer, som gir samme gode resultater som KMS vanlige sjampoer i en konsentrert, miljøvennlig form. Alle tre sjampoene er sulfatfrie og veganske. Mer info: Tendenz Hårpleie as / 22 92 50 00 / www.tendenz.net 74

FRISØR

1 / 2021

Keune Care Nutrition Porosity Filler kommer nå i ny og større forpakning. Beriket med ceramider og hveteproteiner som aktivt jobber med å forsterke hårfibrene, samt gjenoppbygge og revitalisere skadet hår. Mer info: Everyhair Norge AS / 32 81 33 00 / www.everyhair.no


FO

RMU A L

v

E

NI

GH

T

N O-RINS

OVE

R


Glem alt annet

OPPLEV FREMTIDEN ALLEREDE NÅ

Et vegansk, nordisk og salongeksklusivt sortiment Et moderne nordisk varemerke som også er salongeksklusivt. Slik kan man beskrive finske Four Reasons, som med fine forpakninger har utviklet produkter for alle hårtyper. Fra tykt til tynt, for hverdagen og festen. Det skal finnes noe for alle hår og tilfeller, og fremfor alt for alle typer salongarbeid.

FR-annons-feb-2021.indd 2-3


»Å få et fargesystem som innfrir på så mange punkter er fantastisk»

U

rban Frisør er en salong på Jørpeland. En salong som ønsker å være med i fagets oppdateringer og utvikling. Har fokus på helhet, målet er å få kunden til å føle seg som den beste varianten av seg selv. Et annet fokus er å gi frisøren og kunden så rene og grønne produkter så mulig å jobbe med. Dette er også grunnene til at vi nå har valgt å jobbe med Optima og Luxima. Vi ønsker å jobbe med farger som gir oss et hav av muligheter, der vi kan være kreative og gi kunden en personlig farge og nydelig glans i håret. Det er fantastisk at de ikke lukter noe, men at vi også kan tilsette duft om det er ønskelig. Etter at vi startet med Optimafargene har vi vært superfornøyd med at de kalde fargen blir kalde, de dekker grått hår og gir en fin glans i håret. Det er også en fin konsistens på fargen som gjør den lett å påføre.

s ason e r 4 oose h c o t

3.

1.

Det har også vært en fin overgang for oss som har jobbet med Fudge før vi begynt med Optima. Det er også en enkel fargeserie å sette seg inn i. Luxima er fantastisk å kombinere med Optima. Mens Optima er den trygge fine fargen som gjør jobben, skaper dybde, dekker grått hår og gir glans, er Luxima den lekne fargen som gir de fineste nyanser. Den gir en fantastisk glans og gir håret ny glød til både lyst livløst og mørkt falmet hår. Og der vi tidligere hadde 4-5 farger å velge blant til lyst hår uten å påvirke naturfargen i bunn, har vi nå en hel perm med farger. Optima og Luxima har gitt oss muligheter til å være mer kreative og kunne tilby flere fargemuligheter til våre kunder når vi skal gi dem den personlige fargen. Det å få et fargesystem som innfrir på så mange punkter er fantastisk, og da er det jo helt topp at også prisen er bra. Linn Anita Larsen, URBAN FRISØR

VEGANSK Ingrediensene i Optima og Professional fra Four Reasons er 100% veganske. På den måten skapes naturlige produkter som er like skånsomme for dine kunder som for verden vi lever i.

SKANDINAVISK Finske Four Reasons vet hva vårt skandinaviske hår krever og produserer produkter på stedet i Finland deretter. Emballasjen er valgt fra et etisk standpunkt og består nesten bare av 100 resirkulerbare materiale.

4.

2.

SALONGEKSLUSIVT Det faktum at Four Reasons bare finnes på salonger gjør det lettere for dine kunder å oppfatte de som profesjonelle og motiverer til salg. Bra varemerke som trekker kunder til salongen og genererer videresalg helt enkelt.

ALLSIDIG Fra tykt til tynt, for hverdagen og festen. Det finnes noe for alle hår og anledninger, og fremfor alt for alle typer salongarbeid. Alle produkter er grundig testet av Four Reasons stylister og teknikere for å møte de høyeste kvalitetskrav.

Four Reasons Professional Four Reasons Professional inneholder alt fra ulike spesialvirkende sjampoer og balsam til mousser, gel, sprayer og en hel del annet. Det er et nytt 100% vegansk og høytpresterende hårpleie- og stylingsortiment som også kommer til å vokse seg større med tiden. Forpakningene er stilrene og stylingproduktene kommer blant annet med tips og nivå på hold for enkel oversikt. Innovative løsninger for individuelle behov, på en økologisk måte.

Four Reasons finner du kun hos HeadBrands Ring oss på 800 84 944 for å komme i kontakt med en selger eller les mer på headbrands.no/four-reasons

2021-02-10 16:06


DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

NFVBS LANDSMØTE 2021:

Br ans jeutv i k l i ng i fokus 78

FRISØR

1 / 2021


TEMA: NFVBS LANDSMØTE 2021

12. mars avholdes NFVBs første digitale landsmøte. Her trekkes linjer mot fremtidens bransjearbeid. NFVBs beslutninger påvirker bransjen i alle ledd, fra rekruttering til faget og innhold i fagplaner til forretningsdrift og kompetanseutvikling. Alle medlemmer av NFVB er invitert til forbun­ dets landsmøte. NFVB er en medlemsstyrt orga­ nisasjon, og landsmøtet er arena for diskusjoner og beslutninger om både enkeltsaker og strate­ gisk retning. I tillegg til de ordinære postene som årsrapport, regnskap,  planer for neste periode med budsjett og valg, skal resultatet av utrednin­ gen om ny organisasjonsstruktur legges fram. Som en følge av denne utredningen legges det fram kon­ krete forslag vedtak og derigjennom lovendrings­ forslag. GOD STYRING

På generalforsamlingen skal NFVB-medlem­ mene også velge forbundets styre. NFVB har totalt rundt 1300 medlemsbedrifter, inkludert avdelin­ ger. Rundt 130 av disse er hudpleiebedrifter, negle­ designere og andre velværebedrifter. NFVBs styre har en viktig oppgave med å få gjennomført med­ lemsbedriftenes ønsker i næringspolitikk, skole og utdanning og medlemsfordeler som gir bedriftene en tryggere hverdag og fremtid. T I L L I T S VA L G T E M E D T Y N G D E

Alle styremedlemmer og varamedlemmer er på valg på landsmøtet annethvert år. Valgkomiteen foreslår etter grundig og samlet vurdering hvem de mener vil representere medlemsbedriftenes inter­ esser på beste måte. Det er også full mulighet til å komme med benkeforslag under generalforsam­ lingen.

VALGKOMITEENS INNSTILLING TIL STYRET I NFVB 2021 - 2023 President Visepresident Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Espen Sævold, Bergen Linn Veronica Hansen, Tromsø Mai Hovde Krogdahl, Bærum Perly Kopperstad, Fosnavåg Guri Elisabeth Andreassen, Bodø Gunn Hege S. Sirevåg, Brusand Kai Håkon Ytredal, Porsgrunn

1. Varamedlem 2. Varamedlem 3. Varamedlem

Carina Dahl Aspeli, Hamar Lisa Fosseli Bjorvand, Kristiansand Karin Krigsvoll Stenersen, Ranheim

FRA NFVBS VEDTEKTER § 1 NAVN OG FORMÅL § 1–1 Navn og organisasjonsmessig tilknytning Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) er en bransjeforening tilsluttet Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO). § 1–2 NFVBs formål a) NFVB skal ivareta og fremme felles bransje interesser for bedrifter innen områdene frisering, hudpleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisasjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. b) NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. c) NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at medlemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig kompetanse. d) NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønnsomhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene. e) NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanse- utvikling og fornyelse i bransjen. § 3 NFVBS TILKNYTNING TIL NHO a) NFVB er tilsluttet Næringslivets Hovedorga- nisasjon, ref. §1-1. NFVBs medlemmer er gjensidig tilsluttet NHO gjennom en lands- forening i NHO. Styret beslutter hva som er aktuell landsforening. b) NFVB og medlemsbedriftene er på samme måte forpliktet til å overholde de til enhver tid gjeldende vedtekter i NHO og den aktuelle landsforeningen. c) Tilknytningen til NHO inkluderer også NHOs regionforeninger.

På valg: Espen Sævold, Bergen, er innstilt som forbundspresident (gjenvalg)

På valg: Linn Veronica Hansen, Tromsø, er innstilt som visepresident (ny)

På valg: Mai Hovde Krogdahl, Bærum

På valg: Perly Kopperstad, Fosnavåg

På valg: Guri Elisabeth Andreassen, Bodø

På valg: Gunn Hege S. Sirevåg, Brusand

LANDSMØTEDOKUMENTER Alle påmeldte til landsmøtet får tilsendt alle saksdokumenter digitalt. Årsrapporten for siste landsmøteperiode vil også legges ut på nett.

På valg: Kai Håkon Ytredal, Porsgrunn

FRISØR

1 / 2021

79


TEMA: NFVBS LANDSMØTE 2021

STRATEGIPROGRAMMET:

Pri or i ter i ng er i f r em ti d en Strategiprogrammet er godt i gang og det kon­ septuelle begynner å formes. Flere av prosjektene har avhengigheter til beslutninger utenfor NFVB og krever både politisk jobbing og forankring hos myndighetene. Det ble gjort en grundig gjennom­ gang av status og ressurssituasjon for prosjektene i styresamling i februar 2020. Etter denne gjennom­ gangen ble det besluttet følgende prioriteringer for videre gjennomføring: UTVIKLINGSPROSJEKT SOM SKAL PRIORITERES I HENHOLD TIL PLAN FOR 2020

• Autorisasjon av bedrifter • Svennebrev m/fordypning • Fagbrev Hudpleie

O P P S TA R T AV P R O S J E K T M E D P L A N F O R F R E M D R I F T U TA R B E I D E S O G FREMLEGGES

• Høyere yrkesfaglig utdanning • Rekruttering til faget Øvrige prosjekt i strategiprogrammet overføres til administrasjonen for implementering og drift hvor medlemsverv­ing vil ha prioritet. Flere av prosjektene som overføres for videre gjennomfør­ing og implementering vil først få full effekt når organisasjonsstrukturen med regionali­ sering er på plass. Prosesser for tilrettelegging er startet og utvikles parallelt med prosjekt for organi­ sasjonsstruktur.

Prosjekt Integrering har definert en anbefalt modell for integreringsarbeid. Prosjektet avventer prosjekt­finansiering for videre fremdrift for en pilo­ tering. Administrasjonen blir samtidig bedt om å vurdere alternative initiativ som løper innenfor inte­ greringsarbeid.

Illustrasjon: Prosjektene i NFVBs strategiplan ligger tegnet inn med ulike tidslinjer. Gjennomføring av de ulike prosjektene henger sammen med en rekke faktorer, blant annet koronautviklingen og beslutninger på årets landsmøte.

80

FRISØR

1 / 2021


DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

Godt samspill ut i alle regioner. Prosjekt Organisasjonsstruktur jobber med å finne optimale løsninger, gitt de ressurser som finnes og de som må skapes.

PROSJEKT ORGANISASJONSSTRUKTUR

De vedtatte prosjektene  i Strategiprogrammet produserer nye oppgaver som NFVB skal levere på. Implementerings- og driftsfasen er helt kritisk for suksess, og implementering og drift skjer i all hovedsak ute, ikke i NFVB-administrasjonens loka­ ler på Majorstuen.   Prosjektet «Organisasjonsstruktur» skal identifi­ sere hva slags ressurser og kompetanse som skal til for å sikre suksess i fremtiden, og gi svar på hvor­ dan vi skal organisere disse ressursene på den mest kostnadseffektive og treffsikre måten.    

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Landsmøtet 2019 gjorde vedtak om obligatorisk lokalt og nasjonalt medlemskap i NFVB, det vil si at alle medlemmene skal ha en tilknytning i sitt nær­ miljø/region i tillegg til NFVB sentralt. I tillegg ga landsmøte sin tilslutning til at forslag til anbefalt ny organisasjonsstruktur legges frem på landsmøte i 2021.

VIBEKE SCHEELE MOE vibeke.scheele.moe@nfvb.no Mobil: 975 60 956

Landskonferansen 2020 hadde hovedfokus på utvikling av organisasjonen med tema samspill. Hvordan bygge et sterkt lokalt apparat som jobber i samspill med NFVB sentralt. Kommunikasjon og samspill er nøkkelord.

FRISØR

1 / 2021

81


HAR DU LYST TIL Å

UT VIKLE DEG SOM LEDER, LØFTE BEDRIFTEN DIN OG ØKE LØNNSOMHETEN?

NFVB Lederprogram er skreddersydd for frisør- og hudpleiebedrifter.   Gjennom fem samlinger, coaching og oppfølging underveis får deltakerne konkrete verktøy og trening som gjør deg til en bedre leder.  Det er en investering som vil synes på bunnlinjen!

COACH ALF INGE CLEVE-STIANSEN

Fo r m e r i n fo r m a s j on o g p å m e ld i n g : n f vb. n o u n d e r fa n en « K U R S OG U T VI K L ING»

82

FRISØR

1 / 2021

BRUK MULIGHETEN! FÅ NY KOMPETANSE! Meld deg på Bransjeprogrammets gratis kurs. Bransjeprogrammet kan tilby kurs og studier av ulik varighet og fordypning. Du finner både fagspesifikke tilbud og mer generelle tilbud man kan ha nytte av i salongdriften.

S e kurs overs ikten p å nfv b. no under fanen «K U RS OG U T VI K LI NG»


Vi samarbeider for deg!

Everyhair + Hårgrossisten = SANT Vi er to firmaer som har mye til felles og produktene våre passer sammen som «hånd i hanske». Høy servicegrad, god kvalitet og god fortjeneste er nøkkelord hos begge firmaer. Samarbeidet oss imellom gir bedre betingelser til salongene, samt felles god kunnskap om våre merkevarer. En styrke for alle parter!

Begge firmaer er leverandører av fantastiske kvalitetsprodukter. De var for meg naturlige samarbeidspartnere da jeg igjen startet opp egen salong. Det var et enkelt valg å presentere de for hverandre, da de utfyller hverandre perfekt. Jeg gleder meg til videre samarbeid og nye muligheter! Ellen Valdal – The Hair, Larvik

E V E RY H A I R N O R G E AS | 32 81 33 0 0 | P O ST @ E V E RY H A I R . N O | W W W. E V E RY H A I R . N O


DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

nfvb.no

DIGITALT LANDSMØTE 2021

12. mars

84

FRISØR

1 / 2021

nfvb.no

Espen Sævold kan oppsummere en veldig spesiell tid i sin første periode som NFVB-president.


NFVB-PRESIDENT ESPEN SÆVOLD:

P r e g et a v p a n dem i e n Da jeg som nyvalgt president i oktober 2019 hadde planer om å «samle frisør og velvære i Norge til ett rike» var det ikke i planene å bruke tid på en pandemi som skulle lamme verden, landet og bransjen. Starten på landsmøteperioden var veldig positiv og engasjerende, med mange prosjekter fra stra­ tegien godt i gang og klar for implementering. Vi brukte også en del av tiden vinteren 2019-20 til å gjøre prioriteringer på prosjektene. Holdningen var at bedre å gjøre noen prosjekter gode, og ikke alle halvveis. Noen prosjekter er også avhengig av hver­ andre slik at avklaringer i ett prosjekt må gjøres før et annet prosjekt kommer videre. Dette var et inspi­ rerende og givende arbeid som vi så at vil gi NFVB et godt fundament og rigge oss for fremtiden. 12. MARS 2019 - EN SURREALISTISK OPPLEVELSE

Det nye styret fikk bare styre i 5 måneder før pande­ mien smalt som en bombe. De neste 12 månedene har det meste av tiden gått med til arbeid i forhold til pandemien. Vedtaket om å stenge frisør- og velvæ­ rebedrifter handlet først og fremst om liv og helse. Det at vi ble plukket ut til frontlinjen i bekjempelsen av koronaviruset tok vi på det største alvor. Det at bransjen stod samlet og agerte på de vedtak som myndighetene satt, var essensielt. Omdømmet vårt kunne styrkes eller falle sammen på kort tid hvis vi ikke tok liv og helse på alvor. TRYGG SALONG – OG STYRKET OMDØMME

Utarbeidelse av konseptet «Trygg Salong» kom raskt i gang, og har vært en stor suksess for bran­ sjen. Arbeidet med egen koronaguide styrket oss som bransje og har gitt oss troverdighet i samfun­ net. Vårt arbeid har vært basert på fakta, og vi har siste året vært referert til gjennom NRK og andre medier. Gjennom intervjuer og reportasjer har vi styrket vårt omdømme og blitt en tydelig sam­ funnsaktør. Bransjeprogrammet har gitt oss en stor mulighet

for kompetanseheving i bransjen. Mange har benyt­ tet seg av de ulike kursene, og vi håper å kunne bygge på med flere kurs i fremtiden. Påmeldings­ mengden til NFVBs lederprogram er også et tyde­ lig tegn på at bransjen ønsker å ruste seg for frem­ tiden. T U N G E VA L G – N Y E M U L I G H E T E R

Det å avlyse så mange av NFVBs arrangement i 2020 og 2021 var en tung avgjørelse. NM, Årets Frisør, bedriftskonkurransene og Prisfesten har sterk betydning for fag- og bransjeutvikling, og ikke minst er det en del av ”limet” i bransjen. Men vi ser at det også gir oss en enestående mulighet til å fornye arrangementene og komme sterkt til­ bake med et nytt konsept når hverdagen er tilbake. B R AT T L Æ R I N G S K U R V E – GODE STØTTESPILLERE

Selv når pandemispørsmål har påvirket mestepar­ ten av hverdagen vår, har vi måtte ta stilling til andre sider av NFVB driften og fremtiden. Det har vært en bratt lærings­kurve for meg, styret og administra­ sjonen. NHO som organisasjon har vært en fantas­ tisk medspiller gjennom pandemien så langt, og vil være det til det hele er over og tiden etter.

ÅRSRAPPORT 2019 - 2021

nfvb.no

1 ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT 2019 - 2021

12. mars

nfvb.no

Last ned

Årsrapporten 2019 - 2021 på nfvb.no

FORNYELSE I HELE ORGANISASJONEN

For meg kjent har dette vært den korteste landsmø­ teperioden i historien, 17 måneder fra valg til valg. Endringer i NFVBs organisering gjør at vi også har endret landsmøtetidspunktet fra høst til vår. Flere prosjektarbeid venter nå på hvilken vei Lands­ møtet ønsker å ta for organisasjonen i forhold til regionsapparatet. Det vil være avgjørende for hvor­ dan mye av arbeidet med rekruttering, sertifisering og integrering skal foregå i fremtiden.

FRISØR

1 / 2021

85


Glimt fr a L a nd smø t e p e rio d e n 20 1 9 - 20 21 Full lockdown! Torsdag 12. mars 2020 ble det på en pressekonferanse kl 14 gitt melding om at alle frisør- og velværebedrifter måtte stenge fra klokken 18. I første omgang skulle det gjelde til 26. mars, men det ble ikke gjenåpning før 27. april.

Gjenåpning med trygge salonger: Da bransjen kunne gjenåpne for ordinær drift 27. april stilte medlemsbedriftene godt forberedt. NFVB holdt medlem­ mene godt informert om nødvendige smittevern-tiltak, og utviklet kurs, smittevernguide, skjemaer og informasjonsplakater.

Koronakunnskap fra NFVB NFVB har utviklet praktiske smittevernverktøy for sine medlemsbedrifter, som e-læringskurs, tiltaksguide, sjekkliste og plakater til salongene. Dette STOLT MEDLEM AV NFVB OG NHO har blitt veldig godt mottatt, og bidratt til en trygg gjenåpning. NFVB har hatt et konstruktivt samarbeid med helsemyndighetene og fagfo­ #TRYGGSALONG reningen i tiden fra lockdown til gjenåpning. Det har vært et viktig arbeid for utarbeidelsen i selve utformingen av helsemyndighetenes forskrift, og for utforming av veiledere med mere for praktisk gjennomføring av forskriften.

STOLT MEDLEM AV NFVB OG NHO #TRYGGSALONG

Tidenes oppmerksomhet: Nettartikkelen på nfvb.no om at det er straffbart å tilby frisørtjenester under lock down hadde nesten 70.000 besøk. Det er ganske spesielt med tanke på at NFVB har rundt 1300 medlemsbedrifter, og at det job­ ber kanskje 13.000 personer totalt i bransjen.

DU ER TRYGG HOS EN NFVB-SALONG

#TRYGGSALONG

DU ER TRYGG HOS EN NFVB-SALONG

#TRYGGSALONG

I landsmøteperioden oktober 2019 – mars 2021 ble det utgitt 12 NFVB-magasiner, seks FRISØR og seks SALONG Hud & velvære.

86

FRISØR

1 / 2021


ær m

NFVB Lederprogram Kull 1 i mål: Høsten 2020 kunne første kull motta bevis for gjennomført lederutvikling.

COACH ALF INGE CLEVE-STIANSEN NFVB Lederprogram Kull 2: I januar 2020 startet andre kull på le­ derprogrammet. Nesten halvparten var avdelingsledere fra Adam og Eva Gruppen, som flere ganger har blitt kåret til Årets Frisørkonsern. Det bekrefter at de beste satser tungt for å bli enda bedre.

te

ÅRSRAPPORT 2019 - 2021

o for

nfvb.no

TEMA: KORONAKRISEN

n.

TEMA: KORONAKRISEN

BRANSJEPROGRAMMET:

Un ik m u l ig h et ti l ko m p eta n s e utv i k l i n g !

BRANSJEPROGRAMMET:

Koronakrisen fikk store konsekvenser for frisørene denne våren. Salongene er i gang igjen, men vi ser at frisørene møter en hverdag med nye krav. For mange er situasjonen fremdeles usikker. Gjennom bransjeprogrammet vil den enkelte og bedriften kunne styrke sin kompetanse. NFVB og Fagforbundet Frisørenes fagforening (FFF) samarbeider med Kompetanse Norge om å få i gang korte og relevante kurs spesielt rettet mot frisør- og velværebransjen.

De som ønsker og har behov for personlig eller faglig påfyll, skal få muligheten til det. Vi ser på disse koronatidene som en mulighet til å ruste oss slik at bransjen best mulig kan møte utfordringene fremover. G R AT I S K U R S

Gjennom bransjeprogrammet kan du finne nye, spennende kurs eller endelig starte på opplæring som du lenge har tenkt på. Det er helt gratis.  Permitterte/dagpengemottakere vil ikke miste dagpengene og arbeidstakere kan kombinere opplæring med jobb. Du vil finne oppdatert oversikt over utdanningstilbudene på NFVBs nettside, klikk deg inn og se. Sidene vil oppdateres fortløpende, så følg med. B E H O V S T I L PA S S E T U T V I K L I N G

Gjennom bransjeprogrammet vil det i første omgang tilrettelegges for nettkurs med kort varighet. Noen av modulene vil bygge på hverandre, mens andre er enkeltstående. Norske frisør- og velværebedrifter (NFVB) og Fagforbundet frisørenes fagforening (FFF) er aktivt med i arbeidet med utvikling av bransjeprogrammet. Bransjeprogrammet er forankret i NFVBs strategiske mål, samt innspill og kartlegging fra NFVBs strategiprogram. Det er et klart uttalt mål om å få på plass en modulbasert høyere yrkesfaglig utdanning. Gjennom bransjeprogram vil vi få en unik mulighet til å tilrettelegge bransjetilpassede moduler innenfor økonomi og ledelse, samt moduler for fagutøvere. Tilrettelegging av kompetansetiltak på lang sikt vil være moduler gjennom fagskole og høyskole med studiepoeng.

Stortinget har i Innst. 197 S (2019–2020) pekt på bransjeprogram som et aktuelt virkemiddel for å gi mennesker som er permittert eller står i fare for å bli permittert tilgang på relevant utdanning og opplæring. Bransjeprogrammet for frisørnæringen ble satt i gang våren 2020 med korte og fleksible tilbud fra fagskolene og høyere utdanning. Tilbudene skal i tillegg til ansatte i bransjen, også treffe de som nå er ledige og permitterte som følge av koronakrisen. Bransjeprogrammet skal i første omgang bidra til at det utvikles kortvarige kompetansetilbud basert på etterspørsel fra bedrifter og ansatte. Tilbudene vil være bransjespesifikke eller av mer generell karakter, som digitalisering og/eller studieteknikk. Frem til 1. september kan permitterte delta uten å miste dagpenger. Kompetanse Norge forvalter bransjeprogrammet på vegne av Kunnskapsdepartementet.

56

FRISØR

2

/ 2020

12. mars

BRUK MULIGHETEN!

Årsrapporten 2019 - 2021

Bransjeprogrammet er en unik mulighet for alle i bransjen. Flere av modulene er godt egnet for både frisør og hudpleie. Vi anbefaler å benytte tilbudene som blir lansert i juni, samt mer utdypende moduler utover høsten for faglig påfyll og utvikling. For mer info: se nfvb.no

NFVB og FFF står sammen om å utvikle målrettede utviklingsprogram for bransjen. Vibeke Scheele Moe i NFVB og Vivian Jacobsen i FFF samarbeider med fag- og høgskoler for å finne bransjetilpassede tilbud.

Kontaktinfo:

Vibeke Scheele Moe Programsjef E-post: vibeke.scheele.moe@nfvb.no Mobil: 975 60 956

FRISØR

nfvb.no

Last ned

PRAKTISK PÅFYLL

Bransjeprogrammet for frisør- og velværebedrifter har som mål å tilby kortvarige og praktiske utviklingsmoduler. Det er lansert eller vil bli lansert tilbud innen: → Grunnleggende smittevernskunnskap (OsloMet) → Grunnleggende digital kompetanse (FU og Microsoft) → Digital markedsføring - i bl.a. sosiale medier. (FU) → Veiledningskurs for instruktører/opplæringsansvarlige (HINN) → Fagskole - økonomi og ledelse (NKI ) → HMS/risikovurdering (AOF)

E-LÆRING I SMITTEVERN

I forkant av reåpningen av frisør- og velværebransjen ble e-læringsmodul i smittevern lansert. Det er et bransjetilpasset kurs for å bygge kompetanse og skape trygghet for ansatte og kunder. Det har vært meget stor pågang på denne e-læringsmodulen, der 5300 frisører og hudpleiere hadde gjennomført og bestått kunnskapstest før reåpning den 27. april. Det er fortsatt mulighet til å få med seg denne modulen. Se mer info på nfvb.no.

1 ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT 2019 - 2021

2 / 2020

57

Bransjeprogrammet – et unikt tilbud til bransjen: Gratis kompe­tanse­hevende kurs gjennom midler fra myndighe­ tene. NFVB melder inn bransjens behov og markedsfører tilbudet.

på nfvb.no

1 / 2021 119. ÅRGANG

S A L O N G H U D & V E LVÆ R E

MAGASINET FRISØR

MAGASINET

T E K S T: V I B E K E S C H E E L E M O E

S

A

L

O

N

G

U T G AV E 1 / 2 0 2 1

1/ 2021 / 119. ÅRGANG

Hud & velvære U T G AV E 1 / 2 0 2 1

PROSJEKT:

Fagbrev Hudpleie De viktigste trendene i 2021 MEDLEMSBEDRIFTEN R E N AT E S D A G S PA / R E N AT E S H U D & M A K E U P :

Å R E T S

F R I S Ø R

2 02 1:

Et velværesenter i Kristiansand

DE NOMINERTE ER... P U L S E N PÅ B R A N S J E N / S T E R K T S A M H O L D ØISTEIN BJØRNDAL / DET ER NÅ DET GJELDER Å SATSE NFVBS LANDSMØTE 2021 / BRANSJEUTVIKLING I FOKUS

H U D , V E LVÆ R E , V I P P E R , B R Y N , N E G L E R O G F Ø T T E R : LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

FRISØR

1 / 2021

87


NFVB LEDERPROGRAM: NYE KULL PÅ G ANG

V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

Nye medlemmer Frisør og velvære

∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙ ∙

Bowie AS Bråta Hårstue Tonje M. Andresen Ditt Hårstudio AS Dyrøy Frisør AS Hair & There Frisør AS Hairstory Sem Frisør AS Hans & Hennes Hårcenter AS Hans og Hennes Frisør Torsvik Hårdesign A-Salong Skippergata AS Kvass Frisør AS Lalashes Lille Dario AS Marlou Stylingbar & Café AS Pikasso Digernes AS Reidun Salongen Drift AS Remedy Frisør AS Salong Tg AS Saras Hårdesign AS Therese Hoff Dame & Herrefrisør AS Tonika Frisør Og Velvære AS Tuppein Frisør AS

Ålesund Mjøndalen Borgenhaugen Brøstadbotn Stavanger Sem Lonevåg Sandnes Kristiansand S Harstad Oslo Lillehammer Oslo Skodje Ålgård Oslo Råholt Raufoss Fredrikstad Skien Lom

Nye medlemmer Hudpleie og velvære

∙ Bergen Hudpleieklinikk AS ∙ Din Hud og Kroppspleie v/Skogvoll-Anfinsen ∙ Ditt V og Vel AS ∙ Grønne Gamborg AS ∙ Haukeland Medispa AS ∙ Maxi Velvære, Lizbeth Kvam ∙ Sparkling AS ∙ The Beauty Hub AS ∙ Vestfold Hudakademi AS

Nesttun

Arendal Karmsund Lillestrøm Bergen Sandnes Heggedal Oslo Sandefjord

To kull er i mål og to kull er i full sving. Nå planlegges det for et kull nr. 5 med oppstart etter som­ meren, og et kull nr. 6 med opp­ start etter nyttår 2022. Leder­utviklingsprogrammet har fått svært gode tilbakemeldin­ ger fra deltakerne. Følg med på nfvb.no for mer informasjon om kommende klasser.

BRANSJEPROGRAMMET: MANGE MULIGHETER Fullverdig og verdifull kompetanseheving – gratis! Ja, det er faktisk sant. Sjekk tilbudene på nfvb.no, menyfane Kurs og utvikling.

ÅRSRAPPORTEN: HEKTISK BRANSJEARBEID

ÅRSRAPPORT 2019 - 2021

nfvb.no

Til hvert landsmøte i NFVB frem­ legges en årsrapport fra siste landsmøteperiode. Årsrapport for perioden 2019 – 2021 kan du lese på nfvb.no. Alle medlem­ mer får også tilsendt rapporten digitalt.

1 ÅRSRAPPORT

ÅRSRAPPORT - 2021 Koronaen preget 2019 naturlig nok landsmøteperioden, men NFVB jobbet også med en 12. mars

nfvb.no

rekke prosjekter og bransjepolitiske oppgaver.

88

FRISØR

1 / 2021

S PA R P E N G E R - R I N G T R U D E ! Mange medlemsbedrifter har etter hvert «oppdaget» de gode innkjøpsfordelene man får gjennom med­ lemskapet i NFVB/NHO. Vi har informert om dette i alle kanaler, og du finner selvfølgelig mer info på nfvb.no Ta gjerne direkte kontakt med Trude B. Gundersen, NHO Service og Handel, tlf.: 958 32 842, e-post: tgu@nhosh.no


NHO ARBINN: MEDLEMSHJELP PÅ MANGE PL AN! Arbeidsrett, arbeidsmiljø, arbeidsliv og forretningsdrift… Det er garantert stunder du trenger informasjon, veiledning og hjelp innenfor dette. Start da med å sjekke alle emnene som ligger på arbinn.nho.no/

R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

Kinderegg i koronatid Jeg er blant de som vanligvis jobber i et kontorbygg fullt av folk. Næringslivets Hus rommer vel 500 - 600 personer, med representanter fra så å si samtlige bransjer i Norge. Et tri­ velig miljø, med mange utadvendte mennesker det er lett å prate med. Men ikke nå. Alle har fått klar beskjed på å være hjemme. Det store bygget er et spøkelseshus. Hvis man av en eller annen grunn må ta en tur innom, er sannsynligheten stor for at man er eneste person i hele etasjen. De eneste du møter er kanskje en resepsjonist og en renholder. På hjemmekontoret er det enda mer stille. Ikke alle er så heldige at hjemmet fylles med andre familiemedlemmer. Dette har vært hverdagen til mange over det som etter hvert føles som en evighet. Det er klart at denne usosiale tilværel­ sen gjør noe med deg.

D E T LØ N N E R S E G Å VÆ R E M E D L E M !

Da er det frisør- og velværebransjen virkelig har muligheten til å løfte sin betydning, være den arenaen man treffer noen, prater med noen – og blir tatt på. Det er jo et kinder­ egg for kropp og sjel. Ikke bare gjør man noen ekstra fine, løfter selvfølelsen og bringer frem smil som i disse dager har større verdi enn noensinne. Den mentale verdien som ligger i å prate med noen – kommunisere – burde man prissette som psykologer/psykiatere. På toppen av dette blir man tatt på. Hvis man nå ikke sier ja takk til hårvask og hodebunns­ massasje så kan man lure på om det er noe alvorlig galt fatt. Dette fantastiske kinderegget av mental velvære er kanskje bransjens gullkort i lang tid fremover. Selv når man har fått bukt med Covid-19 vil mange huske lykkestundene hos frisørog velværebedriftene. Den timen som løftet humøret opp fra dypet og ga det nødvendige pushet gjennom en mørk vinter. FNs bærekraftmål nr. 3 er «God helse og livskvalitet» med oppgaven «Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder». Frisør- og velværebransjen har jammen gjort sitt for å nå dette målet. Jeg gir min uforbeholdne hyl­ lest til alle de fagfolkene som har stått på jobb og gitt uvur­ derlige mentale kinderegg til hele befolkningen. Deres bidrag til folkehelsen burde belønnes med gjeve priser, fan­ farer og festtaler. I det minste et lite klapp på skulderen. På vegne av flere – Takk!

GLEM IKKE Å BRUKE DINE MEDLEMSFORDELER! Innkjøpsavtaler, advokattjenester, forsikringsfordeler, kompetansegivende kurs, Årets Frisør-deltakelse etc. Det lønner seg å være medlem.

Les mer om medlemsfordelene dine på

nfvb.no jarl@nfvb.no FRISØR

1 / 2021

89


The Maria Nila Bleach Collection The Maria Nila Bleach Collection is a revolutionary concept for professional bleach. Including two differens bleach powders, specially designed to meet your needs when working with different bleaching techniques, five different developers, as well as a nourishing finishing treatment to use both in your salon and to offer to your customer. Join us in our mission towards a friendlier beauty industry and explore the world of 100% vegan and cruelty-free professional haircare.

Silver Bleach A professional bleach treatment with added violet pigments for a cooler result.

Balayage Bleach A professional bleach treatment developed for balayage and free-hand techniques.

Silver Shot A nourishing finishing treatment that lowers the pH level in the hair, closing the cuticles after bleaching. Boosted with violet pigments it also neutralize yellow tones. Available in a 750 ml back bar version and a 60 ml version, suitable for at-home usage.

mar ianil a.com | contact@mar ianil a.com | @mar ianil astockholm | #ichoosefr iendly


The Maria Nila Bleach Collection The Maria Nila Bleach Collection is a revolutionary concept for professional bleach. Including two differens bleach powders, specially designed to meet your needs when working with different bleaching techniques, five different developers, as well as a nourishing finishing treatment to use both in your salon and to offer to your customer. Join us in our mission towards a friendlier beauty industry and explore the world of 100% vegan and cruelty-free professional haircare.

Silver Bleach A professional bleach treatment with added violet pigments for a cooler result.

Resirkulerbar og 100%4 resirkulerte

1 FSC sertifisert, Balayage Bleach85% Aresirkulert professional bleach treatment papp developed for balayage and

2 Wella Professionals unngår free-hand techniques. å bruke over 950 tonn med nylaget papp hvert år3

Silver Shot A nourishing finishing treatment that lowers the pH level in the hair, closing the cuticles after bleaching. Boosted with violet pigments it also neutralize yellow tones. Available in a 750 ml back bar version and a 60 ml version, suitable for at-home usage.

aluminium tuber

Wella Professionals5 unngår å bruke over 700 tonn med nylaget aluminium hvert år6

91-100%7 resirkulerte

plastikk korker

mar ianil a.com | contact@m ar ianil a.com | @mar ianil astockholm | #ichoosefr iendly

Wella Professionals8 unngår å bruke over 180 tonn med nylaget plastikk hvert år9 170% Post-Consumer Recycled cardboard + 15% Post-Industry Recycled cardboard. 2Wella Professionals refers to the whole Wella brand (incl. Koleston Perfect, Illumina, Color Touch and others) and all regions except ASIA. 3vs sourcing virgin cardboard. 495% PostConsumer Recycled alu + 5% Post-Industry Recycled alu. 4Wella Professionals refers to the whole Wella brand (incl. Koleston Perfect, Illumina, Color Touch and others) and all regions except ASIA. 6vs sourcing virgin aluminium. 7e.g. 91% Post-Consumer Recycled PP (polypropylene) + 9% color. 8Wella Professionals refers to the whole Wella brand (incl. Koleston Perfect, Illumina, Color Touch and others) and all regions except ASIA. 9vs sourcing virgin plastic.

EN LITEN ESKE, TUBE OG KORK

EN STOR ENDRING


MAGASINET

MAGASINET FRISØR 1/ 2021 / 119. ÅRGANG

S TO LT M E D L E M AV N F V B O G N H O

1 / 2021 119. ÅRGANG

Vå r bra nsje o g våre dyktige fagfolk tar sm itteve r n E K ST R A S E R IØST. Velkomm en til TRYG G SALO NG . Som medlem av N F V B få r d u t il s e n d t ka m p a n je m a te r ie l l t il b r u k på s os i a le medi e r s l ik a t d u ka n p ro file re d e g s o m T RYGG S A LO N G.

Det lønner seg å være medlem!

Å R E T S

F R I S Ø R

2 02 1:

DE NOMINERTE ER... # T RYG G SALO NG

P U L S E N PÅ B R A N S J E N / S T E R K T S A M H O L D ØISTEIN BJØRNDAL / DET ER NÅ DET GJELDER Å SATSE NFVBS LANDSMØTE 2021 / BRANSJEUTVIKLING I FOKUS

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 1 - 2021