__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR 1 / 2020 / 118. ÅRGANG

Fargeimpulser fra kolleksjonen

P U R A J Ø RN IN GE N Æ SS, N F V B: V I M Å TREK K E L A SS ET S A M M E N ØY STEIN RU D O L FS EN, L’O RÉAL P P D: TA ST Y RIN GEN PÅ KUND E NE IN GER L IS E M O A , ADAM OG EVA: H V IS J EG F IK K V E LG E...

1 / 2020 118. ÅRGANG


Vi jobber for deg!

ÅRETS HÅR EVENT Vi er stolte av å presentere internasjonale aktører av ypperste klasse, samt våre nordiske AVEDA og Bumble and bumble team på scenen. En fantastisk mulighet for en heldags inspirasjon og faglig påfyll for alle medarbeidere hvor vi avslutter med middag og party med en spennende visning fra en av våre nordiske partnere.

Nelly Rodi

ANTOINETTE BEENDERS AVEDA Global artistic Director Antoinette var i en årrekke Artistic Director hos Trevor Sorbie, London. Hun har vunnet British Hairdresser of the year og British Avant Garde Hairdresser of the year. Er kjent for sine fantastiske kolleksjoner og er i dag en av verdens mest anerkjente frisører. Stella Mc Cartney`s faste samarbeidspartner og står bak håret på visninger som Miu Miu, Alexander McQueen og Dolce & Gabbana.

CULt.

CULt Education, London Brett McDonald og John Ross var begge hos Vidal Sassoon før de var med og startet Saco Salons and Schools. De har en «edgy» og spennende tilnærming til hår og uttrykk, og gjør tekniske kurs og visninger av meget høy kvalitet.

Nelly Rodi Trend analytics, Paris Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon. Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

Antoinette Beenders

Et av verdens mest kjente trend byråer med beliggenhet i Paris, Tokyo og New York. Nelly Rodi er spesielt anerkjente innenfor beauty segmentet med sine lekre og spennende analyser og presentasjoner. Global Creative Director, Cêcile Rosenstrauch vil presentere beauty trends vår/sommer 2021. Påmelding til eventet er åpent for alle!

VviPE OUT Kontakt oss på post@weareone.no eller på tlf 22 11 21 11 DANDRUFF CONDIT IONER

Mer informasjon www.weareone.no/hairjam

RENATI

::�H AUSTRALIAN TEA !REE Oil A!ilAN EUCAlYPTUS (INEREA Poi/'A RINUS OFFICINALIS lEAFOil

M

�l�'JlAR USE 100% ClEAN H/\lR HEALTHY sCALP

REv1v1NG

HAIR AIID SCA LP lOTIO�

250m1.e s 45 fl oz. .

;tRO(IRCUIAIION STIMULAIEI LP IMPROVES IIAIR GROWIK

I

l

8

O

U

R

N

I

WIPE OUT DANDRUFF

K O N K U SHAMPOO R R A N S E

Vinn billetter til Nordic Hair Jam, til deg og en frisørkollega. Følg @Avedanordic og WITH AUSTRALIAN TEA !REE OIL IASMANIAN EUCAL YPTUS CINEREA @Bumbleandbumblenordic ROSMARIN US OFFICINALIS LEAF OIL tag din kollega som også må REGUlAR UIE 100% ( følge oss og skriv #NordicHairJam Vinner trekkes 30 mars.

www.nfvb.no CHRISTIANIA TEATER, OSLO. APRIL 18–19

Nordic Hair Jam 2020 AD.indd 1

30.01.2020 14:13


ÅRETS HÅR EVENT Vi er stolte av å presentere internasjonale aktører av ypperste klasse, samt våre nordiske AVEDA og Bumble and bumble team på scenen. En fantastisk mulighet for en heldags inspirasjon og faglig påfyll for alle medarbeidere hvor vi avslutter med middag og party med en spennende visning fra en av våre nordiske partnere.

ANTOINETTE BEENDERS AVEDA Global artistic Director Antoinette var i en årrekke Artistic Director hos Trevor Sorbie, London. Hun har vunnet British Hairdresser of the year og British Avant Garde Hairdresser of the year. Er kjent for sine fantastiske kolleksjoner og er i dag en av verdens mest anerkjente frisører. Stella Mc Cartney`s faste samarbeidspartner og står bak håret på visninger som Miu Miu, Alexander McQueen og Dolce & Gabbana.

CULt Education, London Brett McDonald og John Ross var begge hos Vidal Sassoon før de var med og startet Saco Salons and Schools. De har en «edgy» og spennende tilnærming til hår og uttrykk, og gjør tekniske kurs og visninger av meget høy kvalitet.

Nelly Rodi Trend analytics, Paris Et av verdens mest kjente trend byråer med beliggenhet i Paris, Tokyo og New York. Nelly Rodi er spesielt anerkjente innenfor beauty segmentet med sine lekre og spennende analyser og presentasjoner. Global Creative Director, Cêcile Rosenstrauch vil presentere beauty trends vår/sommer 2021. Påmelding til eventet er åpent for alle! Kontakt oss på post@weareone.no eller på tlf 22 11 21 11 Mer informasjon www.weareone.no/hairjam

K O N K U R R A N S E

Vinn billetter til Nordic Hair Jam, til deg og en frisørkollega. Følg @Avedanordic og @Bumbleandbumblenordic tag din kollega som også må følge oss og skriv #NordicHairJam Vinner trekkes 30 mars.

CHRISTIANIA TEATER, OSLO. APRIL 18–19

30.01.2020 14:13


SPESIALUTVIKLET FOR NORDISK HÅR Cutrin er i Norge den desidert største frisørleverandøren av salgs- og kjemiprodukter, som er spesialutviklet for nordisk hår og hodebunn. Nordisk hårkvalitet kjennetegnes av å være fint og tynt, og det spesielle ved denne hårkvaliteten er at den generelt inneholder færre skjellag enn europeisk hår forøvrig. Til sammenligning er det europeiske håret nesten 50% tykkere enn det nordiske håret. Dette tilsier at denne hårkvaliteten krever spesielle hårprodukter for å oppnå optimale resultater.

VELVÆRE FOR HODEBUNNEN

EKSPERTEN PÅ TYNT OG FINT HÅR

PARFYMEFRI SKJØNNHET

VIENO SENSITIVE CARE

PLEIENDE STYLING


ETT VAKKERT SMIL ER EN VIKTIG DEL AV DINE KUNDERS OPPLEVELSE AV SKJØNNHET OG V E LV Æ R E Dentissimo har utviklet en eksklusiv serie kosmetiske tannprodukter som nå introduseres for hud- og velværebransjen i Norge.

TOOTHPASTE-GEL ADVANCED WHITENING GOLD EXCLUSIVE GLOSS WITH EDIBLE GOLD MOUTHWASH ADVANCED WHITENING GOLD

For den rette salongen vil salget av Dentissimo-produktene kunne gi et interessant mersalg til eksisterende kunder. Med minimal innsats kan dette gi salongen en hyggelig tilleggsomsetning. Vi tilbyr utvalgte salonger eksklusivitet og mulighet til å være alene om å tilby Dentissimo i sitt lokale-marked. Ta kontakt for en uforpliktende samtale om det økonomiske potensialet for din salong og om et mulig samarbeid med oss. Best Dental Trading Hans Lehman T: 75 64 44 04 M: bestdental@bestdental.no

www.dentissimo.dental


Innhold: UTGAVE 1-2020 118. ÅRGANG

ARTIKLER

1 2 V I S E P R E S I D E N T J Ø R N I N G E N Æ S S / V i m å t re kke la ss e t s a m m en 1 8 3 8 4 0 4 4 4 6

C O A C H A L F I N G E C L E V E - S T I A N S E N / Ta a n sva r fo r g o d e ku n d e op plevels er N F V B O G N H O / D e t lø n n e r s e g å væ re m e d le m ! LØ N N S O M M E D L E M S F O R D E L / S j e kk h vo r m ye d u ka n s p a re ! B R A N SJ E O M S T I L L I N G / S u r f p å e n d r i n g s b ø lg e n ! L’ O R É A L- S J E F ØY S T E I N R U D O L F S E N / Ta st y r i n g e n p å ku n d e n e!

IMPULSER

2 2

A U R A / S a lly B ro o ks @ B ro o ks & B ro o ks

2 6 P U R A / E m m a S i m m o n s @ S a lo n 5 4

INSIDE

5 2 N y p re s i d e nt i Intercoif f ure N org e:

H a n n e Fo ss Hellberg klar til dyst

5 4 K la r fo r n ye s along tj enester?

3 0 S H A D O W S / Te p Re a d

5 6 A d a m o g E va Gruppen s ats er tung t på

6 4

G O L D / L i n d a O lu fs e n @ G u lls a ks e n Fr i s ø r

le d e r u td a n nin g

6 6

B L A C K & I C E S H O W / Te a m M o d e r n D e s i g n

5 8 B u s i n e ss a s u s ual i Vitec F ix it System er 6 0 S t j e r n e f r i s ør J oak im Roos :

V i ka n s e e n nors k verdens m ester i rom m et

FASTE SPALTER

9 Signert 1 0 L e d e re n 5 2 In s i d e 7 0 P ro d u kt m i x 78

Hv i s j e g f i kk ve lg e . . .

8 0 N F V B i n fo

8

FRISØR

1

/ 2020

81

P å ka le n d e re n /

Re d a ktø re n s li lle i n n s p i ll

FORSIDE HÅR: EMMA SIMMONS @ SALON 54 FOTO: TONY LE-BRITTON


17

Fagets ambassadører Norges barber- & frisørmestres forbund (NB&FF) ble grunnlagt i 1907 med følgende formåls­ paragraf: «Forbundets formaal er at samle alle fagfæller landet rundt til fælles varetagelse av standens faglige og økonomiske interesser.» Drøye 100 år senere er det mest norsken som er endret i den setningen, ellers er essensen gjenkjennelig i dagens vedtekter for NFVB. Forbundets oppgave er å ivareta medlemmenes interesser. Og det er det som er det essensielle: Det er medlemmene selv som gir uttrykk for hva forbundet skal jobbe med. Styret, administrasjonen, laugene og alle i organisasjonsapparatet skal forvalte disse interessene på beste måte.

signert: REDAKTØR JARL GARDER

I denne utgaven av FRISØR skriver Espen Sævold sin første leder som nyvalgt president. Han gir uttrykk for sin yrkesfaglige stolthet, og sin bekymring for at rekrutteringen til frisørfaget er sviktende mange steder i landet. Det er ikke bare i medlemmenes interesse at ungdommen velger vårt fag. Hele bransjen i full bredde er tjent med at skoleklassene fylles med energisk ungdom som virkelig ønsker å bli frisør, fordi det er så utrolig mange og gode grunner til å velge den karriereveien. Nyvalgt visepresident Jørn Inge Næss følger opp med å poengtere at det er et felles ansvar å skape attraktive arbeidsplasser, og være med på det spleiselaget som kreves for å ha ressurser til å jobbe med alt det som legger grunnlaget for at bransjen fremstår som attraktiv. Nå som for hundre år siden, er det mange som «sparer kontingenten» og lar andre trekke lasset. Det er en livsfarlig sparestrategi som setter hele næringen i fare. NFVBS PILARER

mer

omme t

Det ble på landsmøtet i 2017 lagt frem en ny «veibok» for arbeidet med forbundets målsetninger. Strategiplanen utmeislet en tydeliggjøring av hva som skal være våre «sterke bein», hvor vi skal legge tyngden i arbeidet fremover: → Utdanning og kompetanse → Verving og medlemspleie → Omdømmebygging Dette henger selvfølgelig godt sammen med formålsparagrafen, og de står tett sammen i et samtidig arbeid. Vi må jobbe for at bransjen kjennetegnes ved dyktige yrkesutøvere. Vi må jobbe for at forbundet fremstår attraktivt å være medlem i. Vi må jobbe for at alle ser at vår bransje er seriøs, profesjonell og full av flotte mennesker. Magasinet FRISØR er et kommunikasjonsverktøy som når godt frem med NFVBs mål. Pilarene viser også at man må tenke bredt og inkluderende. Legg frem magasinet i salongen, vis kundene at vi er en solid bransje, med stolte fagutøvere. En av grunnene til at frisører scorer svært høyt på trivselsundersøkelser, er den gode kontakten man har med kundene. Forbundspresident Espen Sævold oppfordrer til at du snakker om den fantastiske arbeidsplassen din. Vær en fagambassadør! Det kan gi utrolige effekter. Med ønske om inspirerende lesning…

4

RKET TRY K ME

79

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

PR

IN

03

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

TM

4

1

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

MIL JØ

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

E DIA – 20

FRISØR

1 / 2020

9


Yrkesstolthet

leder: PRESIDENT ESPEN SÆVOLD

KJÆRE FRISØRVENNER!

Nok en gang takk for tilliten ved landsmøtet. Jeg har nå så vidt rukket å komme i gang med presidentgjerningen, har gjennomført mine første styremøter som president og begynner å få oversikt over ansvaret og oppgavene som hviler på en president i NFVB. Jeg har i tiden etter valget kjent på stoltheten jeg har over å være en del av en slik fantastisk bransje, og å ha så mange gode og flinke kollegaer over hele landet. Jeg har også lurt på hvor denne stoltheten kommer fra, hvorfor har jeg slik en stor yrkesstolthet? MED SJELEN I ARBEIDET

Jeg måtte google yrkesstolthet – Yrkesstolthet betyr å legge sjelen sin i det man gjør eller leverer. En slik avklaring bringer meg tilbake til læretiden min. Jeg fikk da i oppgave at hver kunde jeg behandlet, skulle komme tilbake til meg. Det fikk meg til å legge sjelen min i hver kunde, og jeg interesserte meg for kundenes ve og vel. Jeg etterstrebet å gjøre mitt aller beste hver dag, for kunder og kollegaer. Æresfølelsen og gleden over at kunder spurte etter meg, gav meg mestringsfølelse, og en enorm arbeidsglede. Denne gleden har fulgt meg i hele mitt arbeidsliv og alle mine sysler. Når undersøkelser viser at frisører er en av de yrkesgruppene med høyest lykkefølelse og er minst stressede, forstår jeg at mange har hatt en reise lik min. BEKYMRINGSMELDING

Det er derfor bekymringsfullt at det er nedgang i antall søkere til vårt fantastiske yrke. Hva har gått galt når det minker på ungdommer som ønsker å bli med oss i vårt univers? Det kan sikkert utredes i det vide og brede hvorfor og hva som er galt, men jeg er mest opptatt av hva gjør vi nå? NFVB har satt i gang flere prosjekter som skal og vil hjelpe på dette. Dette er prosjekter som trenger ressurser i form av penger og personer, så det å være medlem og engasjere dine nærmeste kolleger til også å være medlem, er et viktig bidrag. INFLUENSERE

Jeg tror likevel at den viktigste innsatsen kan vi bidra med hver dag i salongen. Hver dag har vi foreldre innom salongen. De er av de største influenserne på hva barna deres skal bli når de blir store. Snakk om den fantastiske arbeidsplassen din! Du har stor påvirkningskraft, bruk den!

10

FRISØR

1

/ 2020


Y r kessto l the t b e t y r å le gge sj e le n si n i d et m a n gj ør e lle r leve re r. N å r u n d er s ø ke ls e r v i s e r at fri s øre r e r e n a v d e y r kes gr u pp e ne me d høye st ly k ke fø l el s e o g er mi nst st re ss e d e , forst år j e g a t m a n ge h a r hat t e n re ise lik min.

FRISØR

1 / 2020

11


Tilknytningen til NHO er viktig. Vi greier ikke å fronte våre saker uten å ha en større bransjeorganiasjon som NHO i ryggen. Men jeg håper også at min politiske erfaring kan være et positivt element når vi jobber med næringspolitiske saker som er viktige for oss, sier Jørn Inge.

Jeg gleder meg til å bidra til å utvikle bransjeorganisasjonen, og være med å bygge bransjens omdømme. N Y VA L G T V I S E P R E S I D E N T I N F V B , J Ø R N I N G E N Æ S S

12

FRISØR

1

/ 2020


PROFIL: JØRN INGE NÆSS

JØRN INGE NÆSS, VISEPRESIDENT NFVB:

V i m å t rekke la ss e t s ammen - NFVB jobber nå med mange krevende prosjekter, som blir avgjørende for frisør- og velværebransjens fremtidsutsikter. Det er derfor med en stor grad av ydmykhet jeg har påtatt meg vervet som visepresident i NFVB, sier frisørmester Jørn Inge Næss. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Jeg vet ikke eksakt hvorfor valgkomiteen innstilte meg til vervet som visepresident etter å ha vært 3. vara i to perioder, men jeg regner med at en av grunnene var at man ønsket et balansert styre som representerer små og store bedrifter med en geografisk spredning. Jeg driver en salong med tre og et halvt årsverk i Skien, og representerer kanskje gjennomsnittssalongen i NFVB, sier Jørn Inge Næss med en kledelig beskjedenhet. Svaret på hvorfor han rykket opp fra 3. vara til visepresidentvervet er selvfølgelig litt mer sammensatt. Jørn Inge Næss er en samfunnsengasjert person som har hatt flere tunge styreverv i næringslivet. Han har også en bred politisk erfaring, og et kontaktnett som strekker seg inn i stortingssalen. Ikke minst, han brenner for frisørfaget og bransjen, og er villig til å påta seg samfunnsnyttige verv. TIDLIG KRØKES…

Mens enkelte havner i frisøryrket uten å ha noen familære bånd, eller venner som praktiserer yrket, er Jørn Inge Næss bærer av en tradisjon. Familien drev fem frisørsalonger i Skien, og yrkesvalget var lett, bedyrer han. - Jeg er nærmest født inn i frisøryrket, og elsker faget og bransjen. Det var aldri tvil om at jeg skulle drive en egen salong. Dette er verdens beste yrke. Men jeg kastet meg kanskje ut på dypt vann litt tidlig i karrieren, da jeg startet Næss Frisør AS som 22-åring. Det var en tøff, men spennende oppstart.

POLITISK ENGASJERT

- Politikken tok meg også tidlig. Jeg ble faktisk valgt inn i bystyret i Skien for Frp i 1987, i en alder av 20 år. Det ble en bratt læringskurve for en 20-åring. Men det er spennende å jobbe politisk, og jeg sitter fortstatt i bystyret i Skien som Frp-representant. Det går greit tidsmessig, selv om jeg ikke har fritidsproblemer, for å si det sånn. Jeg har funnet en 50/50 balanse mellom å drive Næss Frisør og jobbe med politikk. Dette har jeg levd med i 33 år. - Men det var en periode hvor det ble litt ekstra spennende. Jeg var fylkesformann i Telemark Frp og rykket opp til 2. plass som kandidat på valg til stortingslisten. Jeg risikerte med dette å kunne bli stand-in for Bård Hoksrud, som da var statssekretær. Da måtte jeg tenke meg om. Var dette noe jeg ville? Jeg gikk meg noen turer i skogen, og kom til at jeg ikke ville legge saksen på hylla og vie meg fullt og helt til politikken. Det har jeg aldri angret på. Jeg har en dedikert pasjon for faget og et sterkt ønske om å jobbe med kunder i salongen. Så jeg er glad for at ting ble landet uten meg, fastslår Jørn Inge, og legger til følgende; - Jeg har et godt nettverk og håper mine politiske kontakter på Stortinget kan være til nytte for NFVB, i den grad vi trenger det. K A M P M O T S VA R T A R B E I D

Jørn Inge har lang fartstid i bransjen, og ser flere utviklingstrekk som uroer ham.

FRISØR

1 / 2020

13


PROFIL: JØRN INGE NÆSS

- Det ble tatt et krafttak mot svart arbeid på 90-tallet, blant annet ble det krav om elektroniske kassa­ apparater i salongene. Det var helt nødvendig. I dag er mye regulert gjennom bruk av datasystemer. Men selv om NFVBs medlemmer og resten av den seriøse delen av bransjen følger lover og regler, har det utviklet seg et marked der folk uten frisørfaglig bakgrunn har startet opp salonger på løpende bånd. Det er en overetablering av salonger, og prisene forteller at det drives svart. Dette må vi stoppe, fastslår Jørn Inge.

president varet for gspoliå jobbe gelsene mitt han.

tarifforhandlinger, utdanningspolitikk og næringspolitiske spørsmål kan bare frontes av en bransjeorganisasjon. Vår tilknytning til NHO gir dette ekstra kraft. - NFVB har som visjon «Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer». Det krever langsiktig jobbing og forutsigbar finansiering. Flere medlemmer gir oss større gjennomføringskraft, og vil også på sikt være et bidrag til at alle får lavere kontingent. Min anbefaling er å gå inn på NFVB.no, der kan du få en løpende oversikt over hva vi jobber med og aktuelle aktiviteter og nyheter fra bransjen.

MÅ LØFTE I FLOKK

- Skal vi tiltrekke oss unge mennesker, og ha lønnsog arbeidsbetingelser som gjør at flere kan stå lenger i yrket, trenger vi å bygge en sunn og seriøs bransje, med et godt omdømme. Da må vi løfte i flokk. Organisasjonsgraden blant salongeiere og ansatte er i dag for lav. Vi trenger flere medlemmer og tillitsvalgte, som tar samfunnsansvar og engasjerer seg i bransjeutviklingen. Uten å løfte en pekefinger, vil jeg si at det er mange «gratispassasjerer» som nyter godt av NFVBs arbeid, som ikke er med på spleiselaget. Min oppfordring til salongeiere er at bransjen nå må samle seg om NFVB og bidra med kontingent, så vi får jobbet skikkelig med saker og utviklingsprosjekter som vi alle nyter godt av.

NY ENERGI

På NFVBs landsmøte i oktober gikk fem styremedlemmer av, som følge av å ha sittet i maksperioden på seks år. Jørn Inge og Merethe Kjellnes «rykket opp» fra sine varaposisjoner, mens tre nye kom direkte inn. - Nå har vi et nytt styre med flere nye, yngre medlemmer. Det lover godt for å utvikle NFVB i kommende periode. Espen er en fantastisk president, og jeg skal støtte ham så godt jeg kan og bidra med det jeg har av erfaring og kunnskap, avrunder Jørn Inge.

S T Ø R R E T R Y K K PÅ V I K T I G E S A K E R

På spørsmål om han kan konkretisere noen prosjekter, svarer han slik; - Jeg kan ikke gå inn på alt, men vil som eksempel trekke frem utviklingen av en autorisasjonsordning for bransjen. Det vil gi et ekstra kvalitetsstempel og bidra til en positiv omdømmebygging. Etter min mening er dette helt nødvendig. Jeg vil også nevne utdanningspolitikk, i form av prosjektet «Svennebrev med fordypning», samt prosjektet «Integrering starter i bedrift». Ikke minst vil jeg trekke frem kompetansebygging gjennom NFVBs nye lederprogram, der to kull nå er fulltegnet og i gang. NFVB ER HJERTET I BRANSJEN

Jørn Inge er selv styreleder i Hår1 Kjeden, men han mener ikke at medlemskap i slike kjeder bør være en unnskyldning for ikke å betale kontingent til NFVB. - Kjedene, det være seg HeadQuarter, Hår1 eller Vox, fokuserer på å gi medlemmene økonomiske innkjøpsfordeler og bidra til forretningsmessig utvikling. Men ingen av dem kan erstatte det arbeidet som gjøres av NFVB. Det politiske arbeidet,

14

FRISØR

1

/ 2020

ALLSIDIG VISEPRESIDENT Jørn Inge Næss (52) driver salongen Næss Frisør AS i Skien med fire ansatte. Han er utdannet frisørmester i herrefaget med utvidelse til damefaget. Han er også utdannet colorist fra L’Oréal. Av lokale tillitsverv, kan nevnes at han er svennebrevkoordinator for frisørfaget i Telemark og medlem av svenneprøvenemnden i frisørfaget i Telemark. Han er også styreleder i Hår 1 kjeden. Jørn Inge Næss er også bystyremedlem i Skien, et verv han har hatt siden 1987. Han er styremedlem i Ibsenhuset, og har vært styreleder i Skagerak Energi og styremedlem i Skiensfjorden Kommunale Kraftverk. I dag er han styremedlem i Skien Fjernvarme.


PROFIL: JØRN INGE NÆSS

Jeg er opptatt av å jobbe for å bedre rammebetingelsene for bransjen. Det ligger mitt hjerte nærmest,

SIKRET MILLIARDAVTALE

FRISØR PÅ BLÅ RESEPT? - Det er en kjent sak at frisører er kontaktskapende og sosiale mennesker. Når vi nå leser at ensomhet er blitt et større samfunnsproblem og at antallet aleneboere øker, har vi som frisører en utvidet funksjon som samfunnsborgere. Vi utgjør en forskjell for folk i hverdagen og bidrar til å skape litt lys og varme. En gang i fremtiden vil kanskje frisørbesøket kunne fås på blå resept? I mellomtiden får vi glede oss over at vi faktisk gjør en positiv forskjell for folk, filosoferer Jørn Inge Næss.

Jørn Inge Næss sitt politiske engasjement har brakt ham inn i ulike offentlige styreverv. Det kan synes å være en lang vei fra frisørfaget til energisektoren, men Jørn Inge har aldri vært redd for å gå inn i krevende sakskomplekser. Det mest spektakulære, var da han som styreleder i et kraftselskap skulle håndtere fusjoneringen av to kommunale kraftverk. - Det var en avtale med verdier i størrelsesorden 7 - 8 milliarder kroner som lå i potten. I forhandlingene ble advokater fra toneangivende advokatfirmaer i Oslo trukket inn. I det første møtet holdt de på å ramle av stolen, da de fikk vite at styrelederen i kraftselskapet var en frisør, riktignok en frisørmester, men dog. Det hadde de ikke regnet med. Men det gikk greit, vi kom i mål. Det var en artig opplevelse, humrer Jørn Inge.

FRISØR

1 / 2020

15


TEMA: MENN

Det lønner seg å være medlem! MEDLEMSKAPET GIR DEG: TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

→ Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. → Lederprogram for frisører og hudpleiere → Relevante NHO kurs til medlemspris → Svært god pensjonsavtale → Gunstige forsikringer

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

→ Juridisk hjelp i arbeidsrett → Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

MEDLEMSFORDELER:

frisering og hudpleie samt Årets Frisør med flere kategorier og Årets Hudpleiebedrift.

→ Gode garantiordninger → Lokale kontakter/nettverk → Rabatterte fordeler/innkjøp → Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) → Politisk gjennomslagskraft → Faglige konkurranser som NM → Møteplasser og arrangementer

www.nfvb.no

16

FRISØR

1

/ 2020


Vi fyller opp din timebok! I januar tilførte Fixit 101 ekstra bookinger i snitt til hver salong.

19

bestillinger fra Fixit.no

+ 82

bestillinger fra Fixit-appen

Forvent mer fra din butikkdata. Vi gjør ikke bare bookingen din sømløs, vi gir deg verktøy som øker salget ditt og lar deg drive digital markedsføring enkelt.

GRATIS KURS

Vil du bli rå i sosiale medier? Motta gratis videokurs direkte til din mobil, og vi gir deg tips og triks du trenger. Send SMS med kodeord «Fixit» til 2229.

Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS / fixit.no/bedrift


TEMA: NFVB LEDERPROGRAM

COACH ALF INGE CLEVE-STIANSEN:

Ta an s va r for go de k un de op p l evel ser ! - God salongledelse er å skape en vinnerkultur, der alle forstår den virkelige verdien i gode kunderelasjoner. Gjør en lønnsomhetsanalyse knyttet til kundelojalitet, råder Alf Inge Cleve-Stiansen. Han leder nå 40 frisører og hudpleiere gjennom NFVB Lederprogram. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

Sammenhengen mellom godt lederskap og god lønnsomhet er soleklar. Salonglederen må ta ansvar for gode kundeopplevelser, som er hva salongen lever av. Oppgaven er å vite hvor potensielt lønnsom hver kunde er, og få alle medarbeiderne til å jobbe mot definerte mål. LEDEREN MÅ LEDE

Alf Inge påpeker at lederen må ta innover seg medarbeidernes vilje, lyst og motivasjon til å skape gode kundeopplevelser.

18

FRISØR

1

/ 2020

- Det er høy kontakt mellom leder og medarbeider i vår bransje. Salongmiljøet er tett, og det skaper en egen betydning av roller – og rollemodeller. Man må se på hvordan man fyller tiden som leder. Ikke skrive fra seg ansvar. Pilene peker alltid tilbake til lederen, og det kan oppleves ubehagelig. F R A P E K E F I N G E R T I L M O T I VAT O R

Det er mange lederstiler, fra den inkluderende og tillitsbaserte til den egenrådige og kommanderende. Alf Inge er veldig klar på at man har god forsk­ning på hva som fungerer best.


5

GODE RÅD TIL BEDRIFTSLEDERE:

1 2 3 4 5

Sørg for at alle medarbeiderne forstår og tar eierskap til sammenhengen mellom kvaliteten på teamets samspill, kundens opplevelse og lønnsomhet. Skap eierskap til måleparameteret «omsetning per arbeidstime», og inviter hver medarbeider til å selv komme med forslag til hvordan dette kan utvikle seg positivt. Forvent av medarbeiderne at de selv er nysgjerrige på å se sin egen utvikling (lær de opp og bruk kassesystemet aktivt!). Sett felles mål og så feire når dere når disse! Redusert antall måleparametere til 1-2 og hold fokus på det i en definert periode. Da slipper dere å bli «lei av» å måles på det samme.

- Medarbeidere må oppleve å være en del av bedriften, og lederstilen vi vet fungerer er å invitere medarbeideren til å del i salongens kultur og utvikling, være del av noe som er større enn seg selv. - Miljøet ofte lite, og man er tett på hverandre. Det er lett å forsure miljøet – men også lett å inspirere. Alt ved bedriften kan forbedres, og man må gi støtte til å gjøre forbedringer. Ledere må stille spørsmål, og vise imøtekommenhet for svarene.

jalitet med lønnsomhetsparametere. En fin måte å se dette på er rebooking. Man glemmer ofte å måle hvor mange faste kunder man har. Hvis man øker med én time per kunde, så blir det mange timer. Hvis man mister en fast kunde, er det viktig å fylle plassen. Med faste kunder kan man legge en plan for gode resultater over tid. Med drop-in blir det mer uforutsigbart.

H V O R S TA R T E R M A N B E D R I F T S A N A LY S E N ?

Oppskriften er enkel og velkjent. Tilfredse kunder kommer tilbake, og er de beste ambassadører for å trekke nye kunder til salongen. Da må man se på hvilke drivere som skaper ambassadørkunder, hvilke enkeltfaktorer som skaper totalresultatet. Man ser da fort at dette er et teamarbeid. - Det er viktig å jobbe som team, med enighet om hva man sammen skal skape. Tydelige, felles ram-

Tall betyr noe. Omsetning per arbeidstime, produktsalg versus behandlingssalg. Resultatgrad og lojalitetsgrad, hvilke parametere er det viktig å fokusere på? - Du må se sammenhengen mellom omsetning og resultat; Hvordan skapes tallene? Koble kundelo-

BRUK VERKTØYENE

FRISØR

1 / 2020

19


TEMA: NFVB LEDERPROGRAM

NFVB LEDERPROGRAM KULL 1:

F ire fø rste inntr ykk

Kull 1 hadde første samling i oktober 2019. Alle deltakere har hatt «hjemmelekser», både som forberedelse til kurset og mellom samlingene. Her er noen tilbakemeldinger fra kullets andre samling. Merethe Kjellnes, Z i k k z a k k Fr i s ø r, K r i s t i a n s u n d

- Jeg har vært salongleder i 25 år, men hadde veldig lyst til å utvikle meg. Dette kurset har gitt meg en bevisstgjøring, med mange nye momenter. Her lærer vi enkle, praktiske coaching-teknikker, for å få alle til å jobbe mot samme mål. - Det er også fint å dele erfaringer. Vi får et nettverk og en unik mulighet til videre utvikling. - Alle ledere, uansett nivå, vil ha utbytte av dette programmet. Guri Andreassen, 7. himmel, Bodø

- Det beste med dette kurset er at det er så konkret, målrettet og spisset mot bransjen. Vi får coaching mellom samlingene, og kunnskap kan tas rett inn i bedriftens daglige drift. Vi har prosjekter underveis i kurset knyttet til egne bransjeerfaringer. - Som leder er det en oppgave å få unge mennesker til å samhandle med kunder, ha forståelse for total bedrift. Man må ha gode, menneskenære relasjoner. - Du lærer også ting om deg selv, som menneske og leder. Det gir en boost. Tr i n e N y g a a r d , Z i k Z a k Fr i s ø r e r, R i d a b u

- Her ser og forstår man viktigheten av god struktur i hverdagen. Det å sette seg mål, og hvilke forventninger ledere og ansatte har til hverandre. Alle må forstå viktigheten av å jobbe for at kunden kommer tilbake. - Man må finne styrken i hver enkelt ansatt, slik at de kan jobbe selvstendig. Det betyr at de ansatte må være trygge. Det er en lederoppgave. - Jeg stortrives i jobben, og gleder meg til å bruke kunnskapen sammen med mine 10 ansatte. Kristin B e er Austvoll, Annes Hårdesign, Sandnes

- Vi er nå i et generasjonsskifte i min salong. Som ny leder har jeg fått gode verktøy fra Alf Inge. Blant annet det å lære å se på tall sammen med de ansatte - skape felles bevisstgjøring. Man blir tryggere i hverdagen. - Jeg har allerede begynt å praktisere inputs fra første samling. Jeg jobber bevisst med å utvikle meg som leder. - Fellesskapet på kurset er også givende. Man står ikke alene. NFVB Lederprogram Kull 2 startet siste uke i januar, og var som Kull 1 fulltegnet. Det er p.t. ikke satt opp dato for Kull 3, men meld gjerne inn interesse på post@nfvb.no

20

FRISØR

1

/ 2020

- Lederen må jobbe bevisst med medarbeiderutvikling. Begynn med lønnsomhetsparametere knyttet til kunden. Vis hva tallene betyr i praksis, og hva endringer betyr for måltallene.

mer, brutt ned på oppgaver og mål tilpasset den enkelte. - Du kan bruke enkle Excel-ark i én til én samtalene. Putt inn tall, bruk salongdata bevisst. Ledere må være flinke til å dyktiggjøre medarbeidere til å hente ut sentrale tall, for medarbeiderne må «eie» tallene selv. - Dagens leverandører har verktøyet. Bestem deg for noen parametere, ikke gap over for mye. Noe av det man jobber med vil gi tidlig effekt, men man må se alle resultat over tid. Det handler om å bygge kultur for dette arbeidet, og kulturbygging tar tid. Det må vedlikeholdes – følges opp. Det blir da også lettere for nye medarbeidere å absorbere kulturen. Det å se og lære, blir kjapt en del av rutinen. DELING GIR STYRKE

Frisør- og velværebransjen kjennetegnes ved at de fleste er relativt små virksomheter. Enkelt og oversiktlig – men også sårbart. - Det er gjerne nære forhold mellom kunder og ansatte, og mange ledere er redde for at medarbeidere forsvinner hvis de «vet for mye». Men ved å involvere får man sterkere tilknytning. Vis hvordan bedriften påvirkes av forskjellige inntekts og kostnadsposter. Bedriftsinnsikt er bra! - Erfaringsdeling er kanskje det viktigste verktøyet du har. Bruk «best praksis», la andre lære av de beste på sine områder. Ros hverandre, og be om «oppskriften». OM NFVB LEDERPROGRAM

Programmet hadde oppstart i oktober for Kull 1, og januar for Kull 2. Alf Inge er godt fornøyd med erfaringene så langt. - Jeg opplever stor grad av engasjement blant deltakerne på Kull 1. Folk er veldig dedikerte. Mange gir allerede nå tilbakemelding om god utvikling i bedrift, både på tall og mellommenneskelig relasjoner i salongen. Gleder meg til å gå i gang med Kull 2, som også er fulltegnet.


B R A N SJ E N S N Y E J O B B - P O RTA L S j e k k « L ED I G ST IL L ING » på n f vb.n o Mø te pla ss fo r a rbeids givere og arbeidstakere.

FRISØR

1 / 2020

21


IMPULSER

A U R A For Sally Brooks handler det alltid om å skape noe vakkert, og skjønnhet uttrykkes på så mange måter… - For denne kolleksjonen ville jeg virkelig ha en samling av frittstående bilder, jobbe med bevegelse og teksturer, og kombinere klær, modell og øyeblikket. Hvert bilde uttrykker noe eget, men alle står for tidløs skjønnhet, sier hun. Sally Brooks ble kåret til British Hairdresser of the Year i 2017 og 2018, og nominert igjen i 2019. Hun har også vært dommer i vår egen Årets Frisør 2018. Salongen Brooks & Brooks er en av de mest respekterte i London, og det artistiske teamet godt plassert for kreative sitater om trender, styling og teknikker.

AURA COLLECTION H Å R : S A L L Y B R O O K S @ B R O O K S & B R O O K S MAKE-UP: VIOLET ZENG STYLING: ANN SHORE FOTO: JENNY HANDS I N S TA G R A M : @ B R O O K S H A I R

22

FRISØR

1

/ 2020


FRISØR

1 / 2020

23


AURA COLLECTION S A L LY B R O O K S

24

FRISØR

1

/ 2020


FRISØR

1 / 2020

25


IMPULSER

PURA

Klassiske teknikker kombinert med futuristiske, rene, isete toner. Kolleksjonen Pura smelter sammen ikoniske linjer og markante former med hvitglødende platinablondiner og gjennomskinnelige pasteller. Resultatet er en visjon om himmelske vesener, født av ren styrke, ren energi og ren skjønnhet… Emma Simmons var med denne kolleksjonen finalist til North Eastern Hairdresser of the Year under British Hairdressing Awards 2019. Salong 54 er også en prisbelønnet salong, spesialisert i couture-farging. Deres eget Color Bar konsept retter seg mot å tilfredsstille kunder som ønsker noe helt spesielt.

PURA COLLECTION HÅR: EMMA SIMMONS @ SALON 54 MAKE-UP: ROSEANNA VELIN S T Y L I N G :   B E R N A R D C O N N O L LY FOTO: TONY LE-BRITTON I N S TA G R A M : @ S A L O N _ 5 4

26

FRISØR

1

/ 2020


FRISØR

1 / 2020

27


28

FRISØR

1

/ 2020


PURA COLLECTION EMMA SIMMONS

FRISØR

1 / 2020

29


IMPULSER

SHADOWS Elegant, men utfordrende. Linjer som brytes, utstuderte nyanser som fremhever modellens vesen. Denne kolleksjonen viser en ungdommelig tilnærming til klassiske frisyrer. Bildene har et fotografisk uttrykk som stopper deg, og får deg til å tenke: Hvem er hun, egentlig? Tep Read er helt i starten av sin frisørkarriere, og var med «Shadows» finalist som Apprentice Hairdresser of the Year under Australian Hair Fashion Awards 2019. Vi kan nok forvente mer fra den kanten i årene som kommer.

SHADOWS COLLECTION HÅR: TEP READ C O L O U R I S T : C H A R M AY N E R O B I N S O N M A K E - U P A R T I S T : H AY L E Y E D G A R STYLIST: SARAH BIRCHLEY FOTO: KARLA MAJNARIC I N S TA G R A M : @ T E P R E A D

30

FRISØR

1

/ 2020


SHADOWS COLLECTION TEP READ

32

FRISØR

1

/ 2020


FRISØR

1 / 2020

33


ANNONSØRINNHOLD

- Bli en «Keunie»! Vårt hovedmerke Keune byr på et bredt spekter av frisøreksklusive produkter med gode fortjeneste-marginer. I tillegg til dette leverer vi tidsriktige og populære interiørløsninger fra Maletti og høykvalitetssakser fra japanske Takai. Vi er en totalleverandør i ordets beste forstand, det vil vi gjerne gjøre bransjen oppmerksomme på, sier daglig leder Knut Fauskanger i Everyhair Norge AS. Som kunde får du oppleve en leverandør som kjenner verdien av service, engasjement og kunnskap. GOD SERVICE - Fordi vi er en norskeid bedrift med hovedkontor i Norge, har vi mulighet til å være tett på våre kunder. Velger du Everyhair som leverandør, vil du oppleve å ha kontakt med et entusiastisk team, og som har raske beslutningsprosesser. Som kunde hos oss vil du oppleve en servicegrad og personlig oppfølgning som du vil sette pris på, fremholder Knut Fauskanger. K JA P P L E V E R I N G Everyhair Norge AS ble etablert i 2002 og har sikret seg et godt fotfeste i det norske markedet, basert på produktlinjene fra det nederlandske prestisjemerket Keune Haircosmetics. Alle produkter finnes på lager i Norge. - Vi har et eget sentrallager i Lierbyen utenfor Drammen, og effektuerer gjerne en bestilling fra en dag til neste dag. Pakkene blir levert av Bring, noe som sikrer en trygg leveranse over hele landet. Produktene kan bestilles i vår nettbutikk døgnet rundt. KEUNE Keune Haircosmetics er grunnsteinen i vårt firma, sier daglig leder Knut. De startet opp i Amsterdam i 1922, så

snart skal det feires 100-års jubileum! De er heleid av familien Keune, og har eget laboratorium og fabrikk der de utvikler og produserer de aller fleste av produktene. Produktene holder høy kvalitet og får også mye skryt for bra design. Keune er et merke for det profesjonelle markedet, og jobber hardt for at dette skal overholdes. Vi i Everyhair følger opp dette i Norge og har så langt klart å stoppe nettbutikker som har fått fatt i produktene. Sammen med Keune jobber vi for at norske frisører skal ha en best

mulig arbeidshverdag, sier markedsansvarlig Lasse Stenberg. NORWEGIAN TREND Norwegian Trend ønsker å levere til konkurransedyktige priser til frisør og hudpleiesalonger over hele Norge. Everyhair Norge AS og Norwegian Trend AS har inngått et samarbeid og som følge av dette får du som «Keunie» 10% rabatt hos Norwegian Trend. NT holder til like utenfor Kristiansand.

K N U T FA U S K A N G E R

Ke u n e s ka l br u ke s i o g s e l g e s f ra f r i s ø rs a l o n g e r ! I Everyhair gjør vi alt for at Keune og resten av våre varer ikke skal selges i nettbutikker i Norge. Vi vil skape utvikling og forretningsmuligheter for våre salongkunder, det er vår misjon, fastslår daglig leder Knut Fauskanger.

34

FRISØR

1

/ 2020


COME TOGETHER 31 oktober og 1 november samler vi et stjernespekket team som skal inspirere dere i hverdagen. George Alderete fra USA, POP Academy fra Romania, Marriët Gakes og Jeroen Struijlaart fra Holland, James Beumont og Tom Chapman fra UK, samt Caroline Sund og Terje Leivseth fra Norge.Topp kvalifiserte frisører som vil gi frisørene en fantastisk og inspirerende opplevelse! Vi har fullt fokus på at dette skal være brukervennlig for salong, påpeker daglig leder Knut. Vi har booket alle rom på det nye hotellet i Drammen, Quality Hotel River Station. Hotellet ligger rett ved togstasjonen, så det er enkelt å komme seg dit. Hele arrangementet vil foregå på hotellet. Flere av våre gode samarbeidspartnere vil ha stand denne weekenden. Der vil de også ha gode tilbud som bare gjelder denne helgen. Vi tar sikte på et arrangement som samler frisørkolleger fra hele landet. Målsetningen er at vi skal samle rundt 400 frisører denne helgen, sier markedsansvarlig Lasse Stenberg. Han legger til, at arrangementet er åpent for alle kreative frisører i bransjen. I tillegg kan man også delta på årets kreative konkurranse der det eneste kriteriet er at man er påmeldt på eventet. Konkurransen går ut på å skape en frisyre basert på klipp, farge og kreativitet. Bidragene blir vurdert av kursholderne og hovedpremien er en tur til Keune sitt 100 års jubileum i 2022 der fly, hotell, inngang og transport til/fra kurs/show og de fleste måltider er inkludert.

Keune YOU

Med Keune YOU kan du tilby en unik og personlig hårpleie for kunden din. Med 10 forskjellige eliksirer kan du blande til over 100 ulike hårpleiekombinasjoner.

Tone brenn identitet, s sjonell arb hetlig desi

KURSING Vi i Everyhair legger stor vekt på opplæring og kursing. En gang pr år tilbyr vi «Keunie» salonger en weekend der vi går igjennom teori med praksis, samt tar opp drift av salong. Kunnskap er noe man aldri kan få nok av, påpeker daglig leder Knut Fauskanger. En «Keunie» er en salong som har valgt Everyhair som sin hovedleverandør. Dette kurset holdes foreløpig bare på vårt hovedstudio i Lierbyen utenfor Drammen. Lager og studio samlet på ett sted er veldig praktisk både for kundene våre og oss som leverandør, sier Knut. Everyhair har inngått agentavtale med Wenche Rædergård (Ørlandet utenfor Trondheim) og Terje Leivseth (Sortland). De har egne salonger som også brukes som kurslokaler. Det vil tilbys forskjellige kurs i løpet av et år, noen spesifikt for Keune salonger, men også noen der alle som er frisør vil ha utbytte av. I 2020 slår vi virkelig på stortrommen og setter opp KURSET DU IKKE MÅ GÅ GLIPP AV, sier markedsansvarlig Lasse Stenberg! Kurset er for alle frisører, uansett merke man bruker i salongen!

FRISØR

1 / 2020

35


ANNONSØRINNHOLD Modern, bold, electric tones that scream confidence. Inspired by The Northern Lights, Electro mimics the ebb and flow of brilliant colors that seamlessly dance in the sky. The Electro collection is an example of an empowered woman that kick ass, is in control of her life, achieves her dreams and knows her worth.

E le c tro Hair Color: George Alderete @georgecolorboygeo Hair: Jill Leitz @jillleitz MUA: Orlando Marin @makeupbyorlando Photography: John Rawson @johnrawson

CO M E TOGE T HE R 2 0 2 0 Kursweekenden koster KUN 5500,- og inkluderer: • 2 dagers kurs med Pop Academy, George Alderete, Marrët Gakes, Tom Chapman, James Beaumont, Jeroen Struylaart, Caroline Sund og Terje Leivseth • 2 overnattinger i dobbeltrom på Quality Hotel River Station i Drammen* • Frokost og lunsj begge dager • Festmiddag lørdag kveld (Øl, vin og brus er inkludert på denne festmiddagen) • Årets kreative konkurranse med gode premier. Hovedpremien er tur til Keune i Holland på 100 års jubileet i 2022. (Må være påmeldt på kurset for å delta i konkurransen) • Årets Halloween fest eller julebord!? Lørdag kveld blir det party! Vi varter opp med DJ og god stemning! Siden det er Halloween, så er det lov å kle seg ut. Det vanker premier for de beste kostymene. • Alle deltakere på kurset er med i trekning av mange flotte premier fra oss og våre samarbeidspartnere. • «Messe» med stands fra våre samarbeidspartnere. Ekstra gode tilbud denne helgen. Norwegian Trend, Timma, Salis, Maletti, Keune, Takai med flere. *NB! Tillegg for enkeltrom 500,- ekstra per natt For påmelding, send epost til post@everyhair.no eller ring oss på tlf: 32 81 33 00

36

FRISØR

1

/ 2020

GEORGE ALDERETE Keune Haircosmetics Creative Ambassador North America George Alderete, er en prisbelønt fargespesialist, og har en lang merittliste innen film- og TV bransjen. Han har blant annet jobbet med TV show som Next Top Model, The Hills og Tyra Banks Show. Han har imponert frisører over hele verden med sin kunstneriske tilnærming til hårfarging og arbeidene er publisert i trendsettende magasiner. Han er omtalt i magasiner som, Vougue, InStyle, People, Marie Clair, Angelino og Beauty Underground.


SO EV →

→ →

Vi e ls ke r h å r o g s k jø n nhe t !

SOM KU N DE H OS E VE RY HAI R N ORGE AS FÅR D U :

→ Tilgang til gode merkevarer som Keune, Maletti, Takai og Antibac → Gode kampanjetilbud → Inspirerende kurs → Rask levering fra eget lager i Norge INTERIØRARKITEKT TO N E TJÆ R B O E L I E Interiørarkitekt Tone Tjærboe Lie har lang erfaring med å utvikle gode, smakfulle salonger og arbeidsplasser i frisør- og velværebransjen. Basert på møbler- og interiørløsninger fra Maletti, kan hun skape en salong som uttrykker din identitet. For mer info om Maletti, ta kontakt med Knut på 47 20 30 20 eller epost knut@everyhair.no

→ Jobber aktivt for at Keune KUN skal være hos frisør S M A K F U L L E LØ S N I N G E R Interiørarkitekt Tone Tjærboe Lie i Studio Inspira Interiørarkitekter er Everyhair Norge AS sin samarbeidspartner på innredning av frisørog velværesalonger. Hun har lang fartstid i bransjen som salongdesigner, og har ved flere anledninger blitt intervjuet i Magasinet Frisør om salongdesign. Et av hennes største prosjekter, Venkes Hårdesign, ble trukket frem i Magasinet Frisør sin artikkelserie Drømmesalongen. Everyhair Norge AS har hatt agenturet på Maletti siden 2008. Maletti er markedsledende og står for kvalitet i kombinasjon med flott design. De startet opp i 1936 og er fortsatt eid av familien Maletti. Vi og Maletti vil gjerne hjelpe norske frisører med å skape sine drømmesalonger, sier Knut Fauskanger. Sammen med Tone eller Maletti sine egne arkitekter kan drømmene realiseres.

→ Ingen selgere på veien, kun frisører → Ikke minst, vi gir deg god fortjeneste på salgsprodukter...

Everyhair Norge AS Hegsbroveien 60 3403 Lier Tlf: 32 81 33 00 Epost: post@everyhair.no

www.everyhair.no

FRISØR

1 / 2020

37


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

NFVB OG NHO:

Det lønner se g å væ re me dlem!

Det er tøft å drive egen virksomhet, og spesielt to elementer er helt essensielle for å lykkes: bedriftens samlede kompetanse og bedriftens rammebetingelser. NFVB og NHO jobber sammen for å øke bedriftens konkurransekraft på begge områder. T E K S T : L E I F B A C K E - M AT H I E S E N , N H O S E R V I C E O G H A N D E L

For å bli en vinnerbedrift må du for det første ha ansatte som både yter godt i sin rolle som arbeidstager, trives på jobb og bidrar til å skape en god prestasjonskultur. Dette krever et lederskap som bygger oppunder den ansattes prestasjoner gjennom motivasjon og kompetansebygging.

38

FRISØR

1

/ 2020

For det andre må virksomheten ha gode rammebetingelser, lave driftskostnader og konkurransedyktige priser. Det er med bakgrunn i dette NFVB og NHO er en god forbindelse.


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

N F V B + N H O = G O D M AT C H

«UKJENTE» INNKJØPSFORDELER

Frisør- og velværebransjen er i dag en bransje i betydelig endring, hvor utvikling og omstilling er vesentlige egenskaper for fortsatt å kunne drive lønnsomt. Bedriftens ledelse opplever økte krav på alle områder. Stadig mer krevende kunder gjør at bedriften må levere skreddersøm av gode opplevelser til en riktig pris. Det samme gjelder produkter, som må tilbys i de kanalene kunden ønsker. NFVB har valgt å være del av Næringslivets Hovedorganisasjon fordi fellesskapet utfyller hverandre på en god måte som gir medlemmene god verdi. NFVB jobber hver dag med bransjens faglige og politiske utfordringer, og NHO støtter NFVBs medlemmer med advokatbistand, tariffarbeid og mange andre medlemsfordeler. Gjennom NHOs 28.000 medlemsbedrifter som representerer over 800.000 ansatte gir dette et hyggelig volum – og «muskler» i mange sammenhenger.

En av NHOs best bevarte hemmeligheter er våre 130 innkjøpsavtaler. Vi ser at de medlemsbedriftene, små eller store, som bruker våre innkjøpsavtaler i stor grad finansierer kostnaden på medlemskapet i NHO. Sammen med NFVBs avtaler reduserer NHO sine medlemmers driftskostnader. Bare gjennom NHOs korttransaksjonsavtale har enkelte frisørbedrifter spart store summer da de får «REMA-betingelser». Nedenfor har vi tatt frem noen av våre mest relevante avtaler for en frisør- eller hudpleie salong:

KJENTE NHO-FORDELER

→ Matte/Logomatter/Arbeidstøy (Berendsen)

Som bedriftsleder har du til enhver tid mye du skal holde styr på. Da er det godt å vite at du ikke står alene. Det er på mange måter som en forsikring. Kanskje får du aldri bruk for den, men det gir en uvurderlig trygghet. Det blir aldri feil å repetere følgende medlemsfordeler, selv om de vel er godt kjente: → Fri juridisk bistand og rådgivning på spørsmål innen personal, HMS, lønn og tariff av NHOs over 100 advokater og jurister. → Fri rådgivning fra ditt nærmeste NHO regions kontor som blant tilbyr juridisk bistand og gode m øteplasser. → Fri tilgang på NHOs digitale arbeidsportal (www.arbinn.no) hvor du kan hente maler, sjekklister, tariffavtaler, arbeidskontrakter mm. → Et fellesskap hvor møteplasser, kurs og konferanser er viktige for å dele erfaringer og bygge nettverk.

→ Salong- og totalforsikring (Matrix) → Pensjon (Storebrand) → Telefoni og bredbånd (Telenor) → Håndklær (Jysk)

→ Vaskeritjenester (Breeze) → Beskyttelsestrekk til madrass og pute (Sleep Scandinavia) → Blomster (Interflora) → Bensin, diesel, fyringsolje (Circle K Norge AS) → Kort-transaksjoner Visa og Mastercard (Nets og Elavon) → Betalingsterminaler (Nets og Elavon) → Kasse og butikkdata – (Casio Kassasystemer) → TV på vegg systemer i salongen (Hoist Group Norway AS) → PC’er, elektronikkutstyr, hvitevarer mm (Komplett.no) → Strøm (Ustekveikja Energi og Ishavskraft)

BRUK MEDLEMSFORDELENE!

Ønsker du mer informasjon om disse fordelene, send mail til trude@nhosh.no

FRISØR

1 / 2020

39


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

LØNNSOM MEDLEMSFORDEL:

Sje k k hvor mye du kan s p ar e! De fleste salongkunder betaler med kort. Det kan koste salongen mye i transaksjonskostnader. Med vår medlemsavtale kan salongen betale mye mindre. - Sjekk hvor mye din salong kan spare, oppfordrer Trude Gundersen, seniorrådgiver i NHO Service og Handel. Som medlem av NFVB har du anledning til å bli med i en av landets beste innkjøpsavtaler; NHO Reiselivs Innkjøpskjede. Tjenesten er GRATIS for deg som medlem. I avtalen ligger det gode sparemuligheter hos mange leverandører, men Trude Gundersen vil spesielt fremheve kortavtalen. Her er det virkelig store penger å spare! - De som oppdager denne fordelen sparer ofte mye, fra 20 – 60% avhengig av avtalen de har i dag. Det er samtidig gode besparelser på selve terminalen. Verdt å sjekke, sier Trude. S PA R T U S E N V I S !

I dag betaler de fleste en ganske høy pris pr korttransaksjon i salong (VISA, Mastercard mm.) Ved å benytte den fremforhandlede avtalen med Nets Branch eller Elavon, vil de fleste spare tusenvis av kroner på et år. - Ta en fot i bakken én gang i året, og sjekk ut alle medlemsfordelene dine! Ha et bevisst forhold til hva det kan bety for salongøkonomien. Via våre system kan du holde deg på de beste betingelsene. Det kan være de daglige, små ting. Håndklær, kaffe, strøm og telefoni – og mye mer. Alle bekker små… Som sagt, det handler om bevisstgjøring.

40

FRISØR

1

/ 2020

K O B L E D E G PÅ !

NHO teller over 28 000 medlemsbedrifter. Det gir god forhandlingsstyrke ikke bare ved bransjepolitiske saker, men også for ulike innkjøpsordninger. NHO Reiseliv Innkjøpskjeden er tilgjengelig for alle NFVB/NHO-medlemmer. Den er inklusiv i medlemskapet, og det er bare å koble seg på. - Vi hjelper deg gjerne med hvordan du registrerer deg i innkjøpskjeden, og hvordan du finner frem til medlemsfordeler som passer din bedrift. Min jobb er å sørge for at våre medlemmer ser og benytter medlemsfordelene – til enhver tid, smiler Trude. Hun jobber i NFVBs landsforening, NHO Service og Handel, avdeling Medlem og Marked. NHO SH er for øvrig nest største landsforening i NHO-systemet. SE REGNEEKSEMPLENE

Vi vender tilbake til en av fordelene i NHOs innkjøpskjede – lave kortbrukskostnader i salongen. - Svært mange kunder betaler med kredittkort, og salongen har en kortprovisjon som gjerne ligger på rundt 1,5 % av beløpet. Med vår avtale betaler du inntil bare en tredjedel av dette! Det kan bety mange tusen i året. Se regneeksemplene under, og sjekk hva din bedrift kan spare. - Husk, jeg hjelper deg gjerne med å koble deg på avtalen, smiler Trude.


«H us k , j e g h j e l p e r d e g g j e r ne m e d å kob l e de g p å avtalen» TRUDE B. GUNDERSEN SENIORRÅDGIVER NHO SERVICE OG HANDEL

EKSEMPEL 1:

Kr. 5.000.000 i årlig kortomsetning 1,5 % gjennomsnittlig kortprovisjon

Dagens kostnad: 5 000 000 x 1,5% = 75 000,-.

Avtale gjennom NFVB og NHO Reiseliv: 5 000 000 x 0,46 % = 23 000,-

Du kan spare kr 50.000 avhengig av kortbruk i salongen E K S E M P L E R PÅ H VA S A LO N G E N K A N S PA R E PÅ KO RT B R U K !

EKSEMPEL 2 :

Kr. 1.000.000 i årlig kortomsetning 1,5 % gjennomsnittlig kortprovisjon

Din avtale! 1 000 000 x 1,5% = 15 000,-.

Avtale gjennom NFVB og NHO Reiseliv: 1 000 000 x 0,46 % = 6.900,-

Du kan spare kr 8.000 avhengig av kortbruk i salongen

FRISØR

1 / 2020

41


TEMA: BEDRIFTSØKONOMI

DE SOM OPPDAGER DENNE FORDELEN S PA R E R M Y E , F R A 2 0 – 6 0 % AV H E N G I G AV AV TA L E N D E H A R I D A G . D E T E R S A M T I D I G G O D E B E S PA R E L S E R PÅ S E LV E T E R M I N A L E N . VERDT Å SJEKKE!

OM LEVERANDØRENE

NHO REISELIVS INNKJØPSKJEDE Medlemskap i innkjøpskjeden er gratis for medlemmer av NFVB/NHO. SLIK MELDER DU INN:

→ Gå inn på Innkjopskjeden.no → Meld deg inn i NHO Reiselivs Innkjøpskjede. Vår Landsforening er NHO Service og Handel. Tr ud e B. G un der sen S e n i or r ådg i ver N H O S e r v i c e o g Han del Tl f. 9 58 32 842 t g u@n h o sh . n o

For benyttelse av kortavtalen: → Klikk deg inn på en av de to tilbyderne av kortinnløsning; Elavon eller Nets. → Husk å oppgi at du er medlem av NHO Reiselivs I nnkjøpskjede! → Finn den som passer deg best, og tegn avtale!

Elavon er en ledende leverandør av betalingsløsninger. Med over 40 år lang erfaring kan de tilby en av verdens beste teknologier for gjennomføring av betalinger. Elavons løsninger kan tilpasses alle kunder – fra store, internasjonale konsern til små, lokale butikker. Betalingsløsningene er trygge ved alle typer betalinger, slik at din bedrift, uansett størrelse, risikofritt kan ta imot betaling med kort fra dine kunder. Nets Branch Norway AS tilbyr betalingsløsninger som inkluderer alt man trenger for å ta betalt med kort. De tilbyr betalingsterminaler og kortinnløsning til ekstra hyggelige priser for medlemmer av Innkjøpskjeden. Om dere allerede er kunde av Nets, vennligst kontakt oss (Trude Gundersen på tgu@nhosh.no) for å komme over på rette avtalen.

BRUK INNKJØPSFORDELENE! Gunstige rabatter på kortinnløsning er kun en av mange svært gode ordninger du har tilgang til som medlem av NFVB/NHO. Trenger du hjelp til innmelding eller har spørsmål om medlemsfordelene, så kontakt seniorrådgiver Trude Gundersen i NHO Service og Handel, avdeling Medlem og Marked.

42

FRISØR

1

/ 2020


TEMA: MENN

Det lønner seg å være medlem! MEDLEMSKAPET GIR DEG: TRYGGHET:

→ Våre advokater og andre eksperter hjelper deg → Gode forsikringsordninger

→ Vi har nettverk som når frem til myndigheter

på alle plan

→ Lederprogram for frisører og hudpleiere → Relevante NHO kurs til medlemspris → Svært god pensjonsavtale → Gunstige forsikringer

UTVIKLINGSMULIGHETER:

→ Tilgang på kurs og arrangement til rabatterte priser → Som medlem kan du delta i konkurranser, bl.a. NM i

→ Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. → Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal

PÅV I R K N I N G S K R A F T:

MEDLEMSFORDELER: → Juridisk hjelp i arbeidsrett

frisering og hudpleie samt Årets Frisør med flere kategorier og Årets Hudpleiebedrift.

→ Gode garantiordninger → Lokale kontakter/nettverk → Rabatterte fordeler/innkjøp → Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) → Politisk gjennomslagskraft → Faglige konkurranser som NM → Møteplasser og arrangementer

www.nfvb.no

FRISØR

1 / 2020

43


TEMA: TRENDER I VAREHANDELEN

Mitt tips denne gangen er å kjøre en idedugnad med de ansatte, der man skal tenke langt utenfor boksen når det gjelder forbedringstiltak og kundeopplevelse.

BRANSJEOMSTILLING:

Su r f p å endr i ng sb øl g en! AS Norge er som kjent i omstilling. Det gjelder alle bransjer, også frisør- og velværebedrifter. Jeg oppsummerer her noen trender fra NRF Retail’s Big Show 2020. AV L E I F B A C H E - M AT H I E S E N , B R A N S J E D I R E K T Ø R HANDEL I NHO SERVICE OG HANDEL

I forbindelse med at jeg var på denne konferansen, hvor det var mye snakk om at Amazon har vunnet krigen, så sa Steven Dennis fra SageBerry Consulting følgende: - Du kan ikke stoppe endringsbølgen, men du kan lære å surfe. Jeg tror dette er et godt utgangspunkt for fremtiden, der det hele tiden handler om å forbedre egen virksomheten. ENDA BEDRE KUNDEOPPLEVELSER

Ett av hovedtemaene i forbindelse med virksomhetsforbedring, er kunde- og medarbeiderdrevet innovasjon. Dette er ikke så vanskelig som det høres ut som, men handler om å sette systemer på hvordan kundene og dine ansatte kan spille inn forslag på tiltak som gjør kundeopplevelsen bedre. En ansatt (frisør) som har en lojal kunde, er den som best kjenner kundens behov, også utover kjerneproduktet. De ansatte bør derfor i langt større grad enn det som er vanlig i norske bedrifter, trekkes inn i virksomhetens planlegging av tiltak som vil gi flere og mer fornøyde kunder. Dette kan være alt fra utforming og belysning av ventesone/kampanjesoner, til kafferutiner, hygiene, mersalg osv. Mange

44

FRISØR

1

/ 2020

gjør nok dette sporadisk, men få har satt dette i system. « T Ø R - Å - P R Ø V E - K U LT U R »

Mange av de store retailerne som delte sine suksesshistorier på konferansen, nevnte også at de hadde klart å få på plass en kultur hvor det å prøve noe nytt, selv om det feilet, ble honorert for forsøket. Flere mente at det var kun på denne måten at medarbeidere ble motivert til faktisk å komme med forbedringstiltak. Når ansatte får dette i blodet, blir man enda mer løsningsorientert og får eierskap til virksomheten. Det igjen skaper god merkevarebygging gjennom det å «be the brand» – man er bedriften. GÅ UTENFOR BOKSEN

Mitt tips denne gangen er å kjøre en idedugnad med de ansatte, der man skal tenke langt utenfor boksen når det gjelder forbedringstiltak og kundeopplevelse. Vet at jeg provoserer mange når jeg sier følgende: Kundene kommer ikke tilbake til deg som frisør fordi du ga dem en perfekt klipp. De kommer tilbake til deg på grunn av totalopplevelsen, hvor alt av salongopplevelser utenom hårklippen faktisk er viktigere.


LA DEG INSPIRERE

Følg oss på Instagram:

nfv b _ i nsta


T E M A : TJ E N E S T E U T V I K L I N G

- Som salongeier er det viktig å skreddersy tjenester som matcher salongens profil. Man kan ikke lenger være alt for alle, fastslår Øystein Rudolfsen i L’Oréal Professional Products Division Norge.

L’ O R É A L- SJ E F ØY S T E I N RU D O L FS E N :

Ta s tyr i n ge n p å k un d ene - I 2020 nytter det ikke lenger å være fornøyd med å yte god service. Vinnerne i bransjen er salongeierne som greier å finne sin nisje, spisse salongens profil og ta et helhetlig ansvar for kundens behov, mener L’Oréal-sjef Øystein Rudolfsen. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Bransjen preges av et hav av salonger. Man kan ikke lenger være alt for alle. Det er viktigere enn noen gang at salongen fremstår med en tydelig profil. Det er nødvendig å definere hvilken kundegruppe man vil ha inn i salongen, og utvikle et tjenestetilbud og en opplevelse som innfrir forventningene til den kundegruppen man retter seg mot, fastslår Øystein Rudolfsen.

46

FRISØR

1

/ 2020

K U N D E R E I S E N S TA R T E R F Ø R SALONGBESØKET

- Det ikke alle tar inn over seg, er at mange kunder allerede har bestemt seg for valg av salong før de avlegger salongen et besøk. Kanskje har de blitt inspirert av det de finner på sosiale medier, eller eksterne aktiviteter som salongen har vært med på. Det er derfor nødvendig at salongeiere har et trykk


M LE

SFORDE L MED LE

MS

L

MS

FORDEL ME

D

ting er i endring. Salongeiere som

LE

S EM

MEDLEMSFORDEL

D

Det eneste som er konstant, er at

FORD EL ME

FORDEL ME D

DET LØNNER SEG Å VÆRE MEDLEM!

vil lykkes må sende medarbeidere på kurs, så de henger med i tiden og er

FORDEL ME

MS

FORDEL ME

L

MEDLEMSFORDEL

TRYGG HVERDAG LE

S EM

MEDLEMSFORDEL

D

D

TENK LANGSIKTIG

De som virkelig vil bygge solide kunderelasjoner, må tenke ut over neste salongbesøk, poengterer Øystein Rudolfsen. - Rebooking er selvsagt viktig. Men de virkelig gode frisørene, er de som greier å ta styringen på kundene og innfri deres totale velvære- og skjønnhetsbehov. Greier du å avdekke behovene, og legge opp et program som dekker dette i sin fulle bredde, har du et veldig godt utgangspunkt til å sikre lojale kunder. Kunder som du beholder år etter år. Lykke til.

FORD EL ME

Oppdatert fagkunnskap er viktigere enn noensinne. Man må være god på de tjenestene man tilbyr. Det ligger i bunn uansett, mener Øystein. - Det eneste som er konstant, er at ting er i endring. Salongeiere som vil lykkes må sende medarbeidere på kurs, så de henger med i tiden og er faglig oppdaterte. Vi ser at salonger som regelmessig sender medarbeidere på fysiske eller nettbaserte kurs hos oss, er de som har mest fremgang. Jeg har ferske, oppdaterte tall fra 2019 som dokumenterer dette. Vi har målt effekten av de 350 nordiske salongene som har gjennomført programmet Salon Emotion. Tallene viser en omsetningsvekst på 11 % for salongene totalt, 14 % vekst på fargebehandlinger og hele 21 % vekst på kurbehandlinger. Det viser at påfyll av kunnskap er en lønnsom investering.

SFORDE L MED MS

F A G K U N N S K A P, F A G K U N N S K A P, FA G K U N N S K A P

M LE

LE

på disse kanalene og formidler ting som appellerer til de kundegruppene man ønsker å henvende seg til. Nettsiden er viktig, og man må legge ned litt jobb for å formidle et budskap på attraktiv måte, mener Øystein. Han legger samtidig til en liten advarsel: - Man kan legge seg på høy eller lav pris, velge å være en drop-in salong eller sikte seg inn mot kunder som ønsker en luksuriøs opplevelse og villige til å betale for det. Men man må være bevisst på å presentere seg digitalt på en måte som matcher kundens faktiske opplevelse under salongbesøket. Det ikke nok å fremstå attraktiv digitalt, hvis man ikke greier å levere på kundens forventninger. Skuffede kunder er flyktige…

D

faglig oppdaterte.

NFVB FORSIKRING GIR DEG RIKTIG DEKNING TIL

BEST PRIS!

Ring Tonje!

- S PA R P E N G E R ! Tlf. 23 20 79 20 www.mat r ixinsurance .no

Tlf. 23 08 79 60

www.nf vb .no

FRISØR

1 / 2020

47


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTAP: BEHOLD KUNDEN DIN Mange irriterer seg over voksende viker. Mange misliker månen som vokser og velger derfor å barere hodet.

I dag finnes det løsning for kunden som ønsker å beholde håret. Teknikken innen hårtransplantasjon har utviklet seg, slik at det i dag er mulig å få et naturlig resultat.

Ofte vil du som frisør miste flere av disse kundene og miste produktsalget.

Her følger informasjon som gjør at du kan snakke med din kunde om hårtapet og mulige løsninger på en kvalifisert og kunnskapsbasert måte.


DU KAN TRYGT ANBEFALE DIN KUNDE Å INNLEDE EN DIALOG MED MASTERKLINIKKEN Vi forstår at du kun vil anbefale dine kunder å henvende seg til en seriøs og kompetent aktør.

At vi som jobber her, eier klinikken selv, gjør at vi legger vår stolthet i den og utfører arbeidet vårt med stor entusiasme.

En klinikk er aldri bedre enn de legene som til enhver tid står ansvarlig for behandling og resultat.

Med seks leger, har vi samlet landets største og sterkeste fagmiljø innenfor hårtap og hårtransplantasjon under ett tak. Vi som eier og driver Masterklinikken, representerer det teamet som brakte dagens teknikk for hårtransplantasjon til Norge i 2009. Du kan derfor føle deg trygg når du snakker med din kunde om Masterklinikken.


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTRANSPLANTASJON UTEN KIRURGI før

Teamet i Masterklinikken var de som i 2009 introduserte denne metoden i Norge. Masterklinikken er markedsleder innen hårtransplantasjon uten kirurgi i Norge.

etter


METODEN Trygg, presis og diskret behandling

BEHANDLINGEN, STEG FOR STEG

Masterklinikken tilbyr den nyeste og mest avanserte metoden for behandling av hårtap. Metoden er sikker, presis og har bevist svært gode resultater. Behandlingen er smertefri, uten kirurgi og tar ca. 4 timer.

Vi løsner én og én hårsekk i det øverste hudlaget. Kunden kjenner ingenting, og det vil ikke være synlig i området at dette er gjort – det opprettholdes naturlig hårfylde bak. Hver hårsekk legges ned med en IMPLANTER-penn i øverste hudlag i samme retning og vinkel som det opprinnelige håret. Slik omplasserer vi hårsekkene skånsomt uten kirurgi.

før

etter

før

etter

GRATIS OG UFORPLIKTENDE KONSULTASJON Som landets eneste klinikk gjennomfører vi behandling uten å barbere hodet. Enkelt, trygt og diskret! Vår garanti er kundens trygghet Vi gir skriftlig garanti for at 90 % av transplantert hår vokser ut igjen. Tverrfaglig kompetanse Nordens mest erfarne legeteam Faglig stolthet: Vi eier klinikken selv

Hos Masterklinikken får din kunde gratis konsultasjon før de eventuelt bestemmer seg for å gjøre noe med hårtapet. Konsultasjonen gjennomføres av Sten Thure Eriksen som har bakgrunn som frisør og som har arbeidet med hårtransplantasjon i 10 år. Eriksen har selv tatt behandlingen.

Vi holder til i Sørkedalsveien 10C på Majorstuen i Oslo. Tlf: 400 76 700 Epost: Sten@ masterklinikken.no

www.masterklinikken.no


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

NY PRESIDENT I INTERCOIFFURE NORGE:

HANNE FOSS HELLBERG KLAR TIL DYST - Det er med stor respekt jeg har påtatt meg presidentvervet etter min forgjenger, Oddbjørn Jakobsen. Han har defintivt satt sitt preg på Intercoiffure gjennom 16 år. Min oppgave blir å fornye og utvikle organisasjonen, og skape engasjement for det som Intercoiffure står for, sier Hanne Foss Hellberg fra STRAA Frisørene. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Intercoiffure Mondial er en verdensomspennende organisasjon. Som president i Intercoiffure Norge blir det en del reisevirksomhet i forbindelse med samlinger i Norden og Europa, samt på verdenskongresser. Jeg er innstilt på å yte mitt beste for å løfte frem det arbeidet vi gjør i Norge, smiler Hanne. ARVELIG BELASTET…

- Jeg har alltid vært interessert i organisasjonsarbeid, og engasjementet i Intercoiffure har jeg fått inn med mormelken. Min mor, Gunnhild Foss, satt i styret i organisasjonen da vi var små, og møtene ble ofte holdt hjemme hos oss. Senere ble hun den første kvinnelige presidenten Intercoiffure Mondial. Selv har jeg vært medlem i ca. 25 år, så jeg må nok si at jeg kjenner Intercoiffure veldig godt. Her har jeg fått et nettverk av flinke bransjekolleger, og hatt mange gode sosiale og faglige opplevelser. Så hjertet har alltid banket for Intercoiffure, forteller Hanne Foss Hellberg. GOD TIMING

Utvilklingen og driftingen av de tre familieeide salongene i STRAA Frisørene, med til sammen 27 medarbeidere, har krevd mye engasjement. Men Hanne brenner for faget og ønsker å bidra til bransjeutvikling. - I de siste årene har tiden vært en knapphetsfaktor. Familiebedriften, som

52

FRISØR

1

/ 2020

jeg overtok etter min mor, har vært gjennom en fornyelse med navnendring og gjennomføringen av en femårs strategiplan. Nå er vi i mål med denne endringsprosessen, og jeg opplever at STRAA Frisørene står støtt i et krevende marked. Vi har bygget en solid organisasjon med dyktige og selvstendige ledere og medarbeidere i tre salonger. Samtidig er barna mine blitt store og greier seg selv, så timingen var god, da valgkomiteen tok kontakt med en forespørsel om jeg var villig til å påta meg presidentvervet i Intercoiffure Norge. Jeg føler nå at jeg har tid og overskudd til å drive organisasjonsarbeid. VIKTIGERE ENN NOEN GANG

Frisørbransjen er inne i en periode med store krav til omstillinger. Hanne Foss

Hellberg vet hvor krevende det er å være salongeier, men er optimistisk på vegne av bransjen. - Intercoiffure bygger på personlige medlemskap, og vi er i dag rundt 90 medlemmer, som alle eier eller er deleiere i frisørsalonger. Vi har også personlige medlemmer fra leverandørsiden. Nettverket gir oss muligheter til å utveksle erfaringer, som gjør oss alle i bedre stand til å drive en seriøs virksomhet. Det er et kvalitetsstempel å være medlem av Intercoiffure, og slik skal det også være fremover. - Det generelle bransjearbeidet er noe vi mener bør skje i regi av NFVB, som de fleste av våre medlemmer er tilknyttet. Jeg må her understreke at Intercoiffure og NFVB står for mye de samme verdiene, poengterer hun.

STYRET I INTERCOIFFURE NORGE President: Hanne Foss Hellberg Visepresident: Janne Vang Styremedlemmer: Audhild Tystad, Berit Olimb Varamedlem: Mette Jørgensen, May Britt Hagen Artistisk leder: Morten Jensen Kasserer: Ove Walderhaug Sekretær: Morten Kofoed Jensen


Drømmer du om nytt utstyr eller oppgradering av din salong? Vi forhandler nå hele sortimentet fra Engelske REM. Velg farger og kombinasjoner selv.

Håndlaget Engelsk kvalitet – 3 års garanti

Hanne Foss Hellberg fra STRAA Frisørene er ny president Intercoiffure Norge. Hun har tidligere vært styremedlem i NFVB og leder av valgkomiteen for NFVB i tre perioder. STRAA Frisørene er selvsagt medlem i NFVB og Oslo frisør- og velværelaug (OFVL).

INTERNASJONALE IMPULSER Intercoiffure Mondial skriver sin historie tilbake til 1930 og inkluderer 3000 salonger i 55 land. Hovedsetet er lokalisert i Paris. Organisasjonen tilstreber at medlemmene skal holde en høy faglig og forretningsmessig standard. Man kan ikke søke om medlemskap, men må bli anbefalt av to medlemmer for å bli vurdert som aktuell kandidat. Medlemskapet er personlig. Organisasjonen inkluderer «junioravdelingen» Foundation Guillaume. - Intercoiffure Norge har i år fire kvartalsmøter, og en avsluttende samling med festmiddag. Jeg gleder meg også til å samle en kontingent som skal dra til Paris i mai, i forbindelse med Intercoiffures internasjonale samling. Det er alltid inspirerende. Her blir det visninger, anledning til å bygge et internasjonalt nettverk, kort sagt et av årets faglige og sosiale høydepunkt, forteller Hanne.

Kontakt Jan-Erik hos oss, for å få tegnet og tilpasset ønsket utstyr fra REM i din salong. Vi er her for å hjelpe deg.

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

FRISØR

1 / 2020

53


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

K L A R FO R N Y E S A L O N G TJ E N E S T E R ? Inntjeningen i salongene er under press, og eierne må være åpne for å se på nye behandlinger og tjenester som kan øke inntjeningen. Nå introduseres en tjeneste som kan by på noen nye muligheter. - GrowCryo-apparatet byr på 10 programmer med behandlinger, som sammen med tilpassede rense- og pleieprodukter kan løse ulike hodebunnsproblemer og problemer med håravfall, forklarer salgssjef Sverre Solberg i DUI Clinique AS.

eller leaser det. Det må brukes løpende, så det ikke blir en investering som støver ned på bakrommet.

Dyprens hårsekk, gjenvekst av hår, tørr hodebunn, fint eller tynt hår, fet hodebunn, seboréisk eksem, alopecia, glansfullt hår, kløende hodebunn og muskeltretthet. Behandlingene strekker seg fra fem minutter til en halv time.

F O R E B Y G G E R H Å R AV F A L L

Apparatet er basert på en kuldebehandling med kontrollert nedkjøling av hodebunn. Det bidrar til å øke blodsirkulasjonen og oksygentilførselen til det behandlede området. - Jeg vil spesielt trekke frem apparats egenskaper ved behandling av hårtap og gjenvekst av hår. Ved å kjøle ned områder i hodebunnen til kontrollerte nivåer, får man blodårene til å trekke seg kontrollert sammen. Ved varme vil de utvide seg. Ingen av programmene går under 6+ grader. På denne måte stimulerer GrowCryo-apparatet til å øke blodtilførselen. Det er viktig i behandlingen og forebygging av håravfall. Apparatet brukes sammen med tilhørende rense- og pleieprodukter, som også skal brukes ved hjemmebehandling mellom salongbehandlingene for et best mulig resultat, forteller Solberg. LANGSIKTIGE KUNDEFORHOLD

For å få effekt av behandlingen kreves det at kunden er innstilt på et skreddersydd behandlingsopplegg, som inkluderer flere behandlinger over tid. Det kan være interessant på den måten at man utvikler langsiktige kundeforhold. Tjenesten kan potensielt også trekke nye kunder inn i salongen. Men det forutsetter at man jobber aktivt med å selge tjenesten. Denne type apparater innebærer en investering som skal betales, uavhengig av om man kjøper det

54

FRISØR

1

/ 2020

10 SKREDDERSYDDE BEHANDLINGER:

Salgssjef Sverre Solberg i DUI Clinique AS forklarer at GrowCryo-apparatet er utviklet for behandling av hodebunnsproblemer og håravfall. - Det kan også benyttes for å motvirke nakke- og skuldersmerter. Frisører som har anspente muskler kan ha nytte av dette som en forebyggende egenbehandling i salongen utenom arbeidstid. Han legger til at Studio Alf salongene nå vil teste ut GrowCryo-apparatet og de tilhørende produktene fra DUI Clinique AS.

OG PRISEN ER… Investeringskostnaden på GrowCryo-apparatet er kr 128.000, eks. mva. - Vi har også som alternativ en leieavtale på kr. 2.200 per måned eks. mva, opplyser salgssjef Sverre Solberg i DUI Clinique. Prising av tjenesten må skje ut fra tidsforbruket. Kjenner man timeprisen salongen må ha, er det enkelt å sette en pris på behandlingene. Mersalget som kommer av produktsalg til hjemmebruk, er også et pluss. Salon Exclusive er eneforhandler for DUI Clinique til frisører i Norge. Mer info: Børre Vestli, tlf. 971 900 30 / borre@salonexclusive.no.


Bli Hårolog du også! √ Fornøyde kunder. √ Økt salg. √ Bedre lønnsomhet.

Alle hår er unike

Øk din fortjeneste med skreddersydde produkter. Hårologi kan som eneste leverandør tilby produkter som blir personlig tilpasset kundens hår og hodebunn. Vårt digitale hårtest apparat gir deg svaret du behøver for å skreddersy produkter til dine kunder. Resultatet er produkter som sikrer bedre hårkvalitet og en sunnere hodebunn. Hårologi selges kun via frisører. Vi bruker ecosertifiserte råvarer, og produksjonen foregår i vår egen miljøvennlige fabrikk i Sverige.

0046 - 8 - 795 48 00 • info@harologi.se • www.harologi.se • Følj oss på


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

ADAM OG EVA GRUPPEN SATSER TUNGT PÅ LEDERUTDANNING Hele 9 av 20 deltagere på NFVB Lederprogram Kull 2 er fra Adam og Eva systemet. - Grunnen til at vi satser så stort, er ganske enkelt at vi må ha gode ledere for å få gjennomført de prosessene vi har i vårt konsern, oppsummerer adm. direktør Kristin Sandum Berre. - Vi ønsker å skape en tydeligere, felles plattform som vi kan bygge videre på. Jeg ser NFVBs lederprogram som en mulighet til at våre ledere kan bygge lederkompetanse, som igjen gjør det mer effektivt for oss å vokse som firma. Ved å gi våre ledere tillit, trygghet, kunnskap og gode rammer, kan vi raskere gjennomføre vår strategi og nå våre mål. Jeg mener man må tørre å investere i økt kompetanse for å fremme driften, sier Kristin Sandum Berre. T R AV E L A R B E I D S D A G

Ledelse er et område som Adam og Eva Gruppen har fokusert på i mange år. For det er en krevende balanse å stå i produksjon, samtidig som man skal utøve ledelse, medgir Kristin. - I vår bransje er våre ledere også frisører som står i produksjon, og utfor-

dringene er store når det gjelder å utøve lederrollen i en travel arbeidshverdag. Som leder skal man forholde seg til administrative oppgaver, personaloppfølgning, og utvikle gode læremiljøer for våre lærlinger og etablerte frisører. Ikke minst må lederen sørge for å opprettholde en høy standard i salongen, inkludert prosedyrer for rydding og renhold. For min del er oppgaven å kartlegge hvor de står i forhold til disse oppgavene gjennom våre driftsmøter, og dette danner grunnlaget for de tiltakene vi gjør. VERKTØY TIL JOBBHVERDAGEN

- Den største utfordringen jeg ser, er ledernes evne til å strukturere sin arbeidsdag og kommununikasjon, det være seg innrapporteringer, strukturering av team, samtaler og oppfølgning av medarbeidere. Hvordan skal man få tid til alt dette, når man også skal klippe hår? Evnen til involvering og delegering til medarbeiderne i teamet i salongen er viktig å lære for våre ledere. Det å få gode

- Mitt mantra er å «lede med letthet». Jeg forstår at en ny leder synes dette høres vel utfordrende ut, men kompetanse er kraften som skal til for å lykkes. For min del finnes det ikke noe bedre enn å følge mennesker i utvikling, smiler adm. direktør Kristin Sandum Berre i Adam og Eva Gruppen.

verktøy her vil gi raske resultater, og det var hovedgrunnen til at vi nå sender så mange ledere på NFVBs lederprogram. VIKTIG Å SKYNDE SEG LANGSOMT

Kristin Sandum Berre vet at det ikke er gjort i en håndvending å utvikle ledere og ledertalenter. Det at NFVB Lederprogram strekker seg over nærmere ett år, ser hun på som positivt. - Det som tente meg i starten, er at dette er et program med sertifisering, og at det går over en periode på ett år. Dette gir oss god tid til å gå inn i de ulike temaene, og jobbe på egenhånd eller i grupper. Lederen får også muligheten til å teste ut ulike teknikker på sitt team. De går igjennom en modningsprosess. Jeg opplever et stort engasjement og tilfredshet hos de av våre ledere som allerede er i gang med lederkurset i Kull 1. Så vi forventer oss mye av dette programmet. - Ikke minst ligger det gode verktøy til grunn i portalen, som kursdeltagerne kan benytte seg av ett år etter at programmet er avsluttet. Dette er ikke en quick fix, og det verdsetter jeg, avrunder Kristin Sandum Berre.

N

7 n

m 9 su ve

*F

NFVB Lederprograms kull 2 ved første samling.

56

FRISØR

1

/ 2020

Nutripleni


A NYHET nutriplenish

72-timers fuktighet og næring for synlig sunnere hår

med økologisk omega-5 granatepleolje. 94% natulige* ingredienser med superfood complex. vegansk, silikon fri, ikke testet på dyr. *Fra planter, ikke-petroliummineraler eller vann. Lær mer på Aveda.com.

Interessert i Aveda? www.weareone.no Kontakt oss gjerne på tlf: 22 11 21 11/post@weareone.no @Avedanordic @Aveda

Nutriplenish_annonse.indd 1

31.01.2020 13:57


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

Daglig leder Tom-Arne Furnes (t.h.) og forretningsutviklingssjef Jan Roger Jensen fortsetter som lederduoen for Vitec Fixit Systemer. - Jeg stortrives i bransjen og har ingen planer en tidlig retrett fra arbeidslivet. Nå retter vi blikket mot vår årlige Fixit-konferanse, som går av stabelen i Dubai, smiler Tom-Arne Furnes.

Vi følte timingen for salget av selskapet vi har bygget opp gjennom de siste ti-årene var riktig, og at Vitec har en forretningsmodell som passer perfekt inn i vår måte å jobbe på.

BUSINESS AS USUAL I VITEC FIXIT SYSTEMER Odin Systemer AS, selskapet bak butikkdataløsningen Fixit, er solgt til Vitec Software Group AB. - Det har ingen konsekvenser for Fixit-kundene i Norge, poengterer daglig leder Tom-Arne Furnes i det «nye» selskapet Vitec Fixit Systemer AS. KONKURRANSEKRAFT

- Det skal ikke legges skjul på at vi har hatt flere «beilere» gjennom årene, både fra inn- og utland. Vi har en pasjon for bransjen og har takket nei til alle henvendelser frem til i fjor. Da vi ble kontaktet av det børsnoterte selskapet Vitec Software Group AB, opplevde vi at dette er et selskap som forstår dybden i det vi holder på med. Det har også ressurser og kraft til å styrke vår satsning i bransjen vi er så glad i. Med blant annet nordisk IT-kunnskap og tilgang til en teknologipool får vi konkurransekraft i årene fremover, sier Tom-Arne Furnes. GOD TIMING

- Vi følte timingen for salget av selskapet vi har bygget opp gjennom de siste ti-

58

FRISØR

1

/ 2020

årene var riktig, og at Vitec har en forretningsmodell som passer perfekt inn i vår måte å jobbe på. - I Vitec Fixit Systemer AS har vi nå ansatt et ti-talls nye medarbeidere, og staben på 40+ medarbeidere teller i skrivende stund 15 utviklere. Så vi er svært godt rustet til å utvikle fremtidsrettede løsninger for bransjen, poengterer Furnes. Vitec eier 100 %, men både Tom-Arne Furnes og forretningsutvikler Jan Roger Jensen blir med på laget i årene fremover, sammen med resten av staben. - Jeg holder på til jeg fyller 60-år minst, humrer Tom-Arne Furnes (52), og legger til at virksomheten fortsatt har hovedkontor i Bergen. SPESIALISERT

Vitec Software Group AB er notert på Nasdaq Børsen i Stockholm, og presenterer seg som den ledende aktøren innen Verticle Market Software i Norden, eller bransjespesifikke løsninger på godt norsk. Konsernet omsatte for over en milliard kroner i 2018 og virksomheten spenner over bransjeløsninger for alt

fra eiendom, finans, energi, utdanning, kirker og bilforretninger, til frisør- og velværebransjen. - Vitec har som strategi å være markedsledende i de bransjene de opererer i. Med oppkjøpet av Odin Systemer AS har de fått et fotfeste og en ledende posisjon i frisør- og velværebransjen her i Norge. Totalt er vi snart 800 medarbeidere i Vitec. Konsernet har hatt et betydelig kursløft gjennom 2019, så markedet tok positivt imot denne meldingen om tilvekst av nye selskaper som Fixit, kommenterer Tom-Arne Furnes. NØYE VURDERT

- Odin Systemer er et velfungerende og lønnsomt selskap med standardiserte løsninger og nisjeprodukter for frisørog skjønnhetssalongenes unike behov. Vi kjøper selskaper for å beholde dem i konsernet, og er derfor alltid nøye med våre oppkjøpskriterier. Odin Systemer passer godt inn i vår business modell og vår bedriftskultur, fastslår Lars Stenlund, VD i Vitec Software Group.


V i jobbe r fo r de g! V i s ka l s ka p e en b ed re hverd ag fo r vå re m ed le m m er NFVBS STYRE I LANDSMØTEPERIODEN 2019-2021: President:

Espen Sævold, Visit AS - Bergen

Visepresident:

Jørn Inge Næss, Næss Frisør AS - Skien

Styremedlem:

Maj Hovde Krogdahl, PåHåret Frisører AS - Oslo

Styremedlem:

Merethe Kjellnes, ZikkZakk frisør AS - Kristiansund

Styremedlem:

Guri Elisabeth Andreassen, Syvende Himmel AS - Bodø

Styremedlem:

Linn Veronica Hansen, Høst Frisør AS - Tromsø

Styremedlem:

Gunn Hege S. Sirevåg, Frisørhjørnet - Brusand

1. Varamedlem:

Perly Kopperstad, Perly’s Frisør AS - Fosnavåg

2. Varamedlem:

Lisa Fosseli Bjorvand, Barberer’n AS - Kristiansand

3. Varamedlem: Karin Krigsvoll Stenersen, Jakobsli Hårstudio AS - Trondheim

www.nfvb.no

FRISØR

1 / 2020

59


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

S TJ E R N E F R I S Ø R J O A K I M R O O S :

VI KAN SE EN NORSK VERDENSMESTER I ROMMET! De beste lærer av de beste. Da NFVB holdt kurs med stjernefrisør Joakim Roos og de kinesiske verdensmestere i frisering, Rose Li og Richard Lou, ble de imponert over de grunnleggende ferdighetene til de norske deltakerne. Det lover godt for neste VM. TEKST O G FOTO: JA R L M A RT I N G A R D E R

Joakim Roos kom med en klar melding etter å ha betraktet de norske deltakerne på kurset: - Vi kan se en verdensmester i rommet! Han fikk bifall fra de kinesiske multiple verdensmesterne Rose Li og Richard Lou. Oppfølgingskommentaren var også klar: - Alt som trengs er ambisjoner og hard trening. Så må man dele kunnskap. VERDENS BESTE FRISØRER

Det var virkelig en unik mulighet da NFVB kunne invitere til et tre-dagers kurs i langthårsarbeider på Wella Studioet i Oslo. Svenske Joakim Roos er en internasjonalt kjent frisør som reiser verden rundt 10-11 måneder i året og underviser, alene eller sammen med for eksempel Rose Li og Richard Lou. - Jeg har kjent Rose i 25 år, og ønsker å ta hennes kunnskaper videre til Skandinavia. Det spesielle med henne er at hun egentlig var en tourguide og tolk, som fikk en sterk lyst til å bli hårkunstner. At hun skulle bli multippel verdensmester i frisering viser hvor langt man kan nå, hvis viljen er til stede. - Richard er en langthårsspesialist. Det å reise rundt på kurs med ham er spesielt. Han kan ikke engelsk, men frisørkunst er et visuelt språk. Med litt tolkehjelp formidles hans kunnskaper uproblematisk. Selv har Joakim stjernestatus, som blant

annet kan illustreres med at han fikk frie tøyler til å bygge ny bedriftskultur i en av Asias største frisørskoler, med 400 skoler og 7000 ansatte. - Det var en tøff prosess, men tre år senere kunne vi si at jobben var gjennomført, sier Joakim. NORSK VERDENSMESTER

Det er med full overbevisning at Joakim mener vi kan få en norsk verdensmester. Han opplevde under NFVB-kurset at basisferdighetene til de norske kursdeltakerne var svært gode. Han mener det er kjernen til alt. Derfra er det ambisjoner og dedikert innsats skal til. - Designkunnskapen er viktig, og det er nordmenn gode på. Resultatet av det man gjør skal jo være vakkert. Man må starte med estetikken før man bruker teknikken. Du må ha en visjon, og så velge teknikk for å nå ønsket resultat! - Du må så bygge ditt eget erfarings­ bibliotek. Prøve-teste-leke-feile-prøve igjen. Det skal være gøy, man må leke med kunnskap. Se hvordan man lærer språk. Det viktigste er ikke å pugge gloser, men tørre å prate. Så lærer man underveis. - Jeg håper dette kurset har gitt en «boost» til frisører som allerede har en god basis, sier Joakim. DET HANDLER OM VILJE

Mange frisører sier at de «brenner for faget». Vi kan vel da si at det er forskjell på flammen. Skal man være på elitenivå,

MER INSPIRASJON: → Søk Joakim Roos på YouTube → Instagramkontoen til Rose: rose_liqiuling

60

FRISØR

1

/ 2020

krever det spesiell innsats. Vi forstår det ofte best når vi ser på toppidrettsfolk. Alle forstår at Warholm og Johaug trener mer dedikert enn de fleste. - Idrettsfolk viser hvor langt man kan nå med å ha «vinnerskalle». Det har så mye med mentalitet å gjøre. Jeg bruker gjerne Carolina Klüft (svensk friidrettsstjerne, OL- og VM-vinner) som eksempel. For å bli best handler det ikke bare om vilje, men også å våge å være best. Se bare på Zlatan Ibrahimovi. Han bryr seg ikke om janteloven, som er for velkjent i Skandinavia. - Du kan komme langt med gode ferdigheter, men du må være mentalt dedikert for å bli best.

JOAKIM ROOS – KING OF HAIR «Händernas språk» er tittelen på en bok om mesteren, artisten og frisøren Joakim Roos, skrevet av Gunilla Andersson Gustafsson, tidligere president i Sveriges Frisörföretagare (tilsv. NFVB). Den handler om hans reise fra liten gutt med interesse for frisørfaget, til å utvikle seg som elitefrisør. Han utviklet også sitt talent for å undervise, og har startet frisørskoler rundt om i verden. Han har dessuten vært trener for frisørlandslag i mange land. «Händernas Språk» er ikke bare historien om hans fantastiske frisørkarriere, men gir også pedagogiske betraktninger om blant annet læringen som sitter i frisørens hender.


- Til tross for at jeg har holdt på med dette i 25 år, er det uvant og krevende. Jeg har hatt masse utbytte av dette kurset. Det er kjempespennende, sier Thomas Mørk, Årets Frisør 2019. - Man bruker mange små detaljer fra det vi jobber med her i det daglig arbeidet. I tillegg bruker jeg det også i frisørkonkurranser og når jeg trener andre utøvere til NM, VM, Årets Frisør og intern opplæring.

Richard Lou, Rose Li og Joakim Roos demonstrerte teknikker som løftet deltakernes ferdigheter til et nytt nivå.

Marthe Blystad i dyp konsentrasjon i innlæringen av nye teknikker.

Lærte av verdens beste! Tilbakemeldingene fra deltakerne på NFVBs langthårskurs var særdeles gode.

FRISØR

1 / 2020

61


ÅR E TS FR I SØR 2020

BLI EN VINNER!

www.nfvb.no


REGLEMENTENE finner du på nfvb.no REGISTRERING fra 29. april på nfvb.no

ÅRETS FRISØR ÅRETS HERREFRISØR ÅRETS LÆRLING Å R E T S AVA N T G A R D E Å R E T S K R E AT I V E T E A M Å R E T S I N F LU E N C E R ÅRETS FRISØRBEDRIFT ÅRETS HUDPLEIEBEDRIFT HEDERSPRISEN


IMPULSER

Gold Gullsaksen Frisør tolker med «Gold» dagens motebilde. Linda Olufsen står bak denne vår/sommerkolleksjonen, salongens første kolleksjon noensinne. Men Linda er ikke et ubeskrevet blad. Hun er tidligere norgesmester i make-up, og var i fjor nominert til Årets Frisør, region 3. Med Gold presenterer hun brukervennlige frisyrer, som fremhever personlighet og stil.

GOLD COLLECTION HÅR OG SMINKE: LINDA OLUFSEN @ GULLSAKSEN FRISØR FOTO: KENNETH WILLLIAMS I N S TA G R A M : @ G U L L S A K S E N S T R O M M E N

64

FRISØR

1

/ 2020


IMPULSER

BLACK & ICE Modern Design ble etablert i 1980, og kan altså feire 40 fremadstormende år. Dette ble selvfølgelig behørig markert, og disse bildene viser glimt fra jubileumsfesten med tema «Black & Ice». Team Modern Design har stått bak mange hårshow, ofte i tett samarbeid med L’Oréal Professionnel. Jubileumsshowet bare befestet deres posisjon som et av landets fremste kreative team. Helt siden oppstarten har Modern Design vært en trendskapende og toneangivende aktør i faget. Det har blant annet resultert i mange priser under Årets Frisør prisfesten, både til bedrift og enkeltpersoner. 40-års jubilanten viser også med all tydelighet en vitalitet som markerer at de blir å regne med de neste 40 årene også.

BLACK & ICE SHOW HÅR OG STYLING: TEAM MODERN DESIGN FOTO: FREIMEN PHOTOGRAPHY I N S TA G R A M : # M O D E R N D E S I G N 4 0 Å R

66

FRISØR

1

/ 2020


FRISØR

1 / 2020

67


ANNONSØRINNHOLD

C o l o r I n Fo c u s w i t h H a i r p o r t F r i s ø r K r e a t i v e Te a m :

I ns pire ren d e fargefe s t

- Mandag 30. Mars kl. 18.00 byr vi på en storslått feiring av L’Oreal Husets kreative fargepaletter, med nye fargeteknikker, vakre linjer og kreative oppskrifter i regi av Hairport Frisørs Kreative Team. Vi byr på smakfull inspirasjon, mens du hygger deg med bobler i glasset og nyter 5 stjernes kanapeér til kul musikk. Dette blir en seanse du ikke vil glemme, lover Senior Educator/Brand Expert Elisa Smedstad i L’Oréal PPD. - Vi har presentert Nye Majirel for våre kunder, og vil holde trykket oppe på denne fargeserien i tiden fremover. Kjernen i fornyelsen er at systemet har fått en forenklet, intuitiv fargekoding, mindre miljøavtrykk i form av redusert emballasje, og vi har lansert seks nye, ekstra kalde- og nøytraliserende fargenyanser, forteller Elisa Smedstad. - Men vi har løftet blikket ut over produktlanseringer på eventet 30. mars. Dette blir en fargefest i ordets bredeste forstand, der vi viser alle L’Oréal husets farger og maler lerretet med en bred pallett. Eventet vil også by på siste inputs om arrangmentet Color Trophy 2020, som er forbeholdt våre egne fargekunder, legger hun til. Kl ar fo r sh owt i m e Elisa Smedstad er storfornøyd over engasjementet og den dedikerte innsatsen Hairport Frisørs Kreative Team har lagt ned i perfeksjoneringen av visningen på L’Oréal Akademiet. - Det er veldig hyggelig å bidra til å løfte frem dette teamet. Hairport Frisørs Kreative Team rommer erfarne colorister og stylister, som har jobbet tett med L’Oréal huset og de ulike fargesystemene gjennom lang tid. Dette kommer til uttrykk gjennom det vi vil vise på L’Oréal Akademiet 30. mars. Det vil bli en bredspektret visning, med både farger og styling. Dette blir gøy, og vi ønsker alle velkommen til en opplevelse utenom det vanlige. - Man behøver slett ikke å være L’Oréal kunde for å ha glede av showet, man kan nyte det uansett hvilke fargesystemer som brukes i salongen. Men pass på, vi har plass til

68

FRISØR

1

/ 2020

Senior Educator/Brand Expert L’Oreal Professionnel Product Division, Elisa Smedstad lover fullt trykk på farger gjennom 2020.

maksimalt 100 personer, og påmelding skjer etter prinsippet først til mølla. Påmelding kan gjøres til Lorealkurs.no@loreal.com Prisen er kr. 799,- eks. mva, og inkluderer musikk med DJ, bar med påfyll av bobler i glasset og 5 stjeners kanapéer.


KL AR FOR ÅRETS FA RG E R I K E H Ø Y D E P U N K T ?

Ve l ko mme n t il C o l o r Tr o phy 2 0 2 0 - Color Trophy har vært et veldig etterspurt arrangement, og vi er derfor kjempe­glade for å gjenoppta denne tradisjonen. Startskuddet for event­et på L’Oréal Akademiet i Oslo er 30. mars, der vi bringer oppdatert informasjon med tid og sted for Color Trophy Norway 2020. Det jeg kan røpe, er at dette vil gå av stabelen i Oslo i august. Rent praktisk oppfordrer jeg alle som har lyst til å delta i konkurransen å merke seg fristen for innsend­else av bilder til fotokon­ kurransen, som er 1. juni. - Basert på de innsendte fotokolleksjonene, vil en bredt sammensatt jury plukke ut fem finalister, som skal representere Norge. Disse vil bli invitert til et fotoshoot i København. Her vil det bli kåret en vinner fra Norge, som reiser sammen med vinnerene fra de øvrige Nordiske landene for å delta i den internasjonale finalen i Paris i oktober. I finalen vil man møte topp-colorister og stylister fra hele verden. Dette blir en unik begivenhet og et minne for livet, fastslår Elisa Smedstad.

Kreativ leder Tina Ris moen, Hairport Frisørs Kreative team:

Gleder oss - Vi er 10 stylister og colorister i teamet, som vil gjøre vårt ytterste for å gi de fremmøtte en uforglemmelig opplevelse. Dette blir en visning, som uttrykker genuin fargeglede. Vi kommer til å vise ulike trendretninger og fargesammensetninger, kort- og langthår, basert på alle L’Oréal-husets fargeserier. Målsettingen er å by på smakebiter som treffer bredt, alle skal finne sine kreative inspirasjonskilder. Vi er topp motivert for å levere et innhold som gjør dette til en to-timers fargefest, og en kveld utenom det vanlige, sier Tina Rismoen.

FRISØR

1 / 2020

69


/ 2020

1

FRISØR

70

H Å R : M E L A N I E M A C H A D O , A D R & L AT I L P A S C A L F O T O : L AT I L P A S C A L

Beauty Boost


mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Gull – full kontroll

Lettere, raskere…

HUFS Shaper er favoritten til Johannes Klæbo og byr på lange og sterke fibre. Holder uansett om du skal gå 5-mila eller bare skal gå på banketten. Et produkt som passer til både menn og kvinner. Holdfaktor 10/10. Mer info: HUFS as, tlf. 41 47 71 77 / www.hufs.no

ghd introduserer nye ghd Helios. Produktene er lettere og raskere for effektiv tørking og best mulig styling kontroll. Den børsteløse motoren med lengre levetid er designet for økt hastighet og høykonsentrert luftmengde. Mer info: HFC Prestige International Norway as, tlf. 23 05 30 00.

Godt hold, matt finish

Vieno Sensitive Styling Wax Strong 100 ml. er en duftfri stylingvoks med godt hold, som også er utviklet for sensitiv hodebunn. Gir tekstur, volum og en matt finish. Mer info: Cutrin Norge, tlf. 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Sølv – passe matt

HUFS Wax er en unisex, matt og tørr paste, som er best egnet for korte frisyrer. Holdfaktor 5/10. Mer info: HUFS as, tlf. 41 47 71 77 / www.hufs.no

Full beskyttelse for varmen

Vieno Sensitive Heat Protection 200 ml. er en mild, duftfri og varmebeskyttende spray, som også er utviklet for sensitiv hodebunn. Brukes før alle typer varmeverktøy. Gir glans og lett hold til både rett og krøllet hår. Mer info: Cutrin Norge as, tlf. 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Lysning me d beskyttelse

idHAIR Power+ blekepulver byr på et lavt innhold av ammoniakk. Lysner opp til ni toner. Inneholder komplekser som beskytter håret under lysningsprosessen. Mer info: Hairconsept AS, tlf. 416 28 500 / www.idhair.no

Familievennlig

Family Professionnal byr på hårpleie for hele familien. Finnes i variantene Color, Hydrate og Volume, alt i 500 ml. emballasje. Mer info: Cutrin Norge as, tlf. 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Bronse – god bevegelse

Supre arbeidsverktøy Keune stylingbørster byr på flott design og god kvalitet. Serien inkluderer Paddle, Oval og Round. Mer info: Everyhair Norge as, tlf. 32 81 33 00 / everyhair.no

HUFS Cream er en unisex, lett fiberkrem med 3/10 i holdfaktor. Perfekt for bevegelse, krøller og når du ønsker kontroll på frisyren, uten at du kjenner du har styling i håret. Mer info: HUFS as, tlf. 41 47 71 77 / www.hufs.no

FRISØR

1 / 2020

71


H Å R : M E L A N I E M A C H A D O , A D R & L AT I L P A S C A L

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

F O T O : L AT I L P A S C A L

mi x

Beroligende

Keune Care Sensitive er en serie som beroliger hodebunnen, lindrer kløe og bekjemper rødhet, samtidig som den mykgjør og tilfører sunn glans til håret. Mer info: Everyhair Norge as, tlf. 32 81 33 00 / everyhair.no

Ve l b a l a n s e r t

HeadBrands er nå offisiell distributør av fønere fra Dyson Supersonic Professional på det skandinaviske markedet. Den prisbelønte Dyson-føneren har solgt bra og er, ifølge produsenten, verdens første hårføner hvor motoren sitter i håndtaket, noe som gjør at vekten konsentreres i hånden. Det gjør føneren velbalansert og lettere å holde over en lengre periode. Produsenten oppgir også at den har en kraftig motor, og produserer en luftstrøm som er dobbelt så kraftig som det som er vanlig. Håret tørker raskere, uten at man trenger å tilføre unødvendig varme. Den byr også på et behagelig lydnivå. Mer info: Headbrands Norge as, tlf. 79 90 04 53 / wwww.headbrands.no

Eksklusivt

1922 by J.M. Keune Eau de Toilette for menn byr på opplevelsen av maskulin duft og et snev av sensualitet, den karakteristiske duften av Keunes herreserie. Mer info: Everyhair Norge as, tlf. 32 81 33 00 / everyhair.no

Stilig på baderomshyllen

Kalde brunetter

Redken Brownlights er et tonende hårpleiesystem med blått pigment for brunetter. Naturlige og stripede brunetter med tonehøyde 1-5 og som ønsker et kaldere sluttresultat, vil finne sin løsning med denne serien. Mer info: L’Oréal Professional Products Division Norge / www.lorealproshops.com

1922 by J.M. Keune er en herreserie med nøye utvalgte styling-, barber- og fargeprodukter, designet av og for menn. Serien inkluderer Tough Texture, Matt Measure og Tinted Dust. Mer info: Everyhair Norge as, tlf. 32 81 33 00 / everyhair.no

Konsentrert pleie

Olaplex no. 7 Bonding Oil er en sterkt konsentrert og vektløs reparativ stylingolje, som gir glans, mykhet og som fremhever fargen. Minimerer flyvehår og frizz, gjenoppretter et sunt utseende og tekstur. Gir varmebeskyttelse opp til 230 grader. Mer info: Frends as, tlf. 69 22 15 99 / www.frends.no

72

FRISØR

1

/ 2020


i om n og t, n er ret. air

EXPLORE OUR E S R E V I N U COLOUR

ne

e og

r lu ure,

orge 0/

HAIRCONCEPT AS / 416 28 500 / kundeservice@idhair.no / www.idhair.no idhair Norway

idhairnorge


mix

Den beste pleien

Nutriplenish er så langt i år Avedas viktigste lansering. Serien inkluderer et pleieprogram basert på Superfoodcomplex, med næringsstoffer og styrkende planteingredienser. Tilfører håret fuktighet som varer opp til 72 timer. Håret etterlates umiddelbart styrket, sunt, mykt og fyldig pleiet… Serien inkluderer seks produkter og er designet for alle hårtyper og teksturer som bevarer hårets fuktighet frem til neste sjamponering. Leveres i to ulike formuleringer: Light Moisture og Deep Moisture. Nutriplenish er formulert med 94 % naturlige ingredienser, er fri for silikoner og sulfat, vegansk og ikke testet på dyr. Aromaene er satt sammen av økologisk sertifiserte ingredienser. Mer info: We are One AS, tlf. 22 11 21 11 / post@weareone.no

Kraftfullt mot håravfall

Kérastase Genesis dekker behovet for et produkt mot håravfall, særlig hos unge kvinner. Produktet byr på dobbeltvirkende kraft og retter seg mot både svekkede hårsekker og svekkede hårfibre. Gir en øyeblikkelig, pleiende effekt for å styrke hårfiberet og motvirke at det knekker, samtidig som det er en effektiv løsning for svekkede røtter. Mer info: L’Oréal Professional Products Division Norge / www.lorealproshops.com

Ny fargedrakt

Det klassiske fargesystemet Majirel fra L’Oréal Professionnel er relansert, og kommer nå i en ny drakt. Gjør det enklere å navigere blant de mange fargenyansene. Mer info: L’Oréal Professional Products Division Norge / www.lorealproshops.com

74

FRISØR

1

/ 2020

H Å R : M E L A N I E M A C H A D O , A D R & L AT I L P A S C A L

F O T O : L AT I L P A S C A L

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER


HVOR ER DU NÅR DIN KUNDE TRENGER DEG SOM MEST?

HÅR - SÅ UENDELIG MYE MER ENN FESTKLIPP OG FORFENGELIGHET. VI I RUHS AS OG HAIRTALK JOBBER DEDIKERT MED HÅR- OG HÅRERSTATNINGER. VI UTFØRER KURSER INNEN PARYKKER, HAIRTALK™ OG HÅR FOR MENN. TA KONTAKT MED OSS FOR MER INFORMASJON OG FOR Å SETTE OPP KURSER FOR DEG OG DINE KOLLEGAER. VI BISTÅR DEG TIL Å KUNNE IVARETA DINE KUNDER NÅR DE TRENGER DEG SOM MEST RUHS AS • 23 28 38 78 • SERVICE@RUHS.NO

KOSTNADSFRIE KURS RUHS PARYKKER • HAIRTALK™ • HÅR FOR MENN

PÅMELDING TIL KURS GJØRES PÅ TELEFON 934 70 700 • 900 84 562 - ELLER PÅ MAIL TIL DF@HAIRTALK.NO

APRIL/BERGEN

• FEBRUAR/ÅLESUND MARS/TRONDHEIM • MARS/KRISTIANSAND FEBRUAR/STAVANGER • HVER MÅNED/OSLO VED FORESPØRSEL/DIN EGEN SALONG BENYTT ANLEDNINGEN NÅ TIL Å MELDE DEG PÅ VÅRE KOSTNADSFRIE KURS.  ER DERE FLERE ENN 4 FRISØRER MED MODELLER, SKREDDERSYR VI  KURS FOR DIN SALONG. 


H Å R : M E L A N I E M A C H A D O , A D R & L AT I L P A S C A L

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

F O T O : L AT I L P A S C A L

mi x

H

- No - Du «g - Go m - HU på - Go - Hy - En - En - De - Tr

Spenstig og voluminøst

Produkttrioen JoiFull er utviklet for å gi luftig volum og fyldigere hår. Serien inkluderer volumizing shampoo, conditioner og styler som etterlater håret i en naturlig kondisjon, uten en seig eller klebrig finish. Håret blir fyldig, luftig og fullt av liv, reklamerer leverandøren. Mer info: Tendenz Hårpleie as, tlf. 22 92 51 94 / www.joico.no

Stia

- Utd - We - Wa som

Joha

Den udefinerbare mannen

Sebastian SEB MAN lanserer tre nye produkter for menn som ønsker å bryte løs fra endimensjonale stereotyper. Målgruppen for The Boss, The Booster og The Joker er «multitalent generasjonen», eller «millenniummannen» som andre kaller ham… Mer info: HCF/Coty, tlf. 23 05 30 00 / sebastianprofessional.com

Myyykt

Håpet er lysegrønt

Organic Color Systems ambassadør Karin Jackson fremstår som en grønn frontfigur i engelske medier. Hun hadde sitt første Sustainability Event i London før jul, der hun ga råd om hvilke grep man kan ta for å skifte til en grønnere og renere salong. Hun er også blitt grønn talskvinne i magasinet Professional Hairdresser, der hun vil skrive om det å være og bli en grønn, etisk, plastfri og bærekraftig salong. Mer info: Frisørgrossisten as, tlf. 63 98 22 60 / www.organiccolorsystems.no

76

FRISØR

1

/ 2020

idHAIR Botany er et naturlig, 100 % vegansk urtebasert pulver som fremhever det naturlige spillet i håret. Kommer i 10 nyanser, og skal kun blandes i vann. Inneholder gjenoppbyggende ingredienser, som pleier håret og gjør det silkemykt og glansfullt. Godkjent av Grønn Salong. Mer info: Hairconsept AS, tlf. 416 28 500 / www.idhair.no

- Oly i - lnf - ln -E ka


s en r

lILI◄S

Med over 200 kunder og mer enn 20.000 solgte produkter på ett halvt år har HUFS tatt frisørbranjsen med storm!

Hvorfor velge HUFS?

- Norsk Brand og KUN for frisører - Du slipper å se dine produkter på «gråmarkedet». - Gode produkter for tøffe forhold med godt langvarig hold - HUFS markedsfører sine forhandlere på sin hjemmeside - God fortjenete - Hyggelig ut pris - Enkelt konsept - Enkel shop/bestilling - Delikat markedsmateriell - Treffer sluttforbruker på SoMe Stian Støp:

- Utdannet Dame- og Herrefrisør - Wella i 12 år - Warehouse/Headbrands i 7 år som produkt sjef og Norsk sjef

Johannes Høsflot Klæbo:

- Olympisk- og verdensmester i langrenn - lnfluencer - lnstagram 400K - Egen YouTube kanal med 106K abonnenter

Har du lyst til å bli en del av HUFS familien? -Sjekk ut www.HUFS.no - Du kan enkelt bli kunde ved å registrere deg selv, bestille en intropakke og så er du i gang Ta gjerne kontakt med oss om du ønsker å vite mer: Telefon: 93020100 Epost: post@hufs.no Eller direkte til vår salgssjef Stian Støp 414 mer informasjon

77177 for

VARE SIGNATURPRODUKTER Testet og utviklet av Norske Frisører

HL'FS

HL'FS

WAX

SHAPER

=ocxx,, .,....,"'""'s,-,o, """"""-w" • ""'',�-�,

'" """' "'- "I ••"' " •" "' ""'"''

HUFS AS I Etablert 2019 I Eies av Johannes H. Klæbo og Stian Støp

CREAM


Mine favorittprodukter

HVIS JEG F IKK VELGE... Ing er L is e M o a ( 29 ) S e n io r A r t D i r e c t or o g faglig l e d er i Ad a m o g Eva Grensen. I n g e r L i s e jo b b er o gs å s o m k ur s h o l d er fo r Ad am o g E va A ka d e m iet o g s o m L’O r é al a r t i s t . H u n er en ga s jer t i h å r s t y lin g o g make - u p fo r uli ke m e d ia, s am t v is n in ger o g fo t o o pptak fo r mo te b r a ns j en . I n g e r L i s e h ar en f in , k re a t i v m er i t tl is te s å l an gt gjen no m f r is ø r kar rieren . S o m lær l i ng va n t h u n fø rs tepl a s s e n i k r e a t iv t b ru d e o pps et t i d e n å rl ige f r is ø rko n k u rr a ns e n i Å l es u n d . Sid en h ar d e t g å t t s l a g i s l ag. H u n har b la nt a n n et væ r t n o m in er t t i l Å r e ts Fr is ø r, o g n o rs k v in ne r a v A mer ic an C r ew A l l S t a r C ha l l en ge, me d d el ta ke l s e i d en in tern a s jo n a l e f i n a le n i R o m a. - J e g liker å ha en var ier t hve r d a g, o g er l ike gl a d i å j o b b e me d b åd e kl ipp, fa r ge o g s t y l in g. J e g b r en n er fo r t r ygghet i faget , gru n d i g o p pl æ rin g o g ro m fo r å k un n e u t tr y kke s e g kr e at iv t o g s ka p e nye u t tr y kk , o pp s um me rer h u n .

- L’Oréal Professionnel Rebel Push-up er et supergodt skum som gir godt med løft og volum i håret. Man kan bygge opp så mye man vil, og tilføre den mengden produkt man vil, uten at håret blir tungt. En annen favoritt er L’Oréal Professionnel Savage Panache, en teksturspray som gir «tråhetsfølelse» i håret. Sprayen setter håret godt på plass, der man vil det, uten at det blir stivt eller klissete, og det beholder luften i håret.

Mine spesielle favoritter - Vi har nettopp fått inn Dyson hårfønere i salongen. Jeg elsker den, fordi den er effektiv, lett i hånden, og at man har mulighet til å gjøre så mye med et godt utvalg av ekstrautstyr. - Et annet verktøy jeg alltid har med meg, er rundbørsten. Jeg er helt avhengig av å kunne gi en skikkelig føn med rundbørsten, eller å polere håret med rundbørste før en annen styling. Det er nok det verktøyet jeg bruker aller mest i min hverdag.

Mine inspirasjonskilder

- Jeg anbefaler å være «på». Si ja til de mulighetene du får, men vær samtidig kritisk til eget arbeid, prøv å lære av alt du gjør. Jeg tror man kommer langt med å være nysgjerrig, ydmyk og søke input, kontra det å være redd for tilbakemeldinger.

FRISØR

1

/ 2020

5 BE

Du

- Helt klart Pinterest, Instagram og alle moteukene rundt om i verden. Jeg følger alltid med på de siste trendene og hva som skjer på de store motehusene. Jeg blir selvfølgelig også inspirert av andre hårstylister og makeupartister i bransjen.

Min anbefaling

78

Fo To be øk sta én

70% for e I mo i uke


For deg som vil ha: Topp resultat, utvidet behandlingsområde, økt fortjeneste og status som nummer én i ditt felt.

Hva vi bruker GrowCryo til: • Dyprens av hårsekker • Gjenvekst av hår • Tørr hodebunn • Fint/ tynt hår • Fet hodebunn • Seboreisk eksem 5 BEHANDLINGER

7 MÅNEDER GROW KOSTTILSKUDD, SHAMPOO OG TONIC

Dui Clinique AS FØR

ETTER

Dui Clinique AS FØR

ETTER

• • • •

Alopecia Gi håret glans Kløende hodebunn Muskeltretthet - en kjølig massasje av nakke og skuldre trenger både kunder og frisører 4 BEHANDLINGER + GROW SHAMPOO OG TONIC

Dui Clinique AS FØR

ETTER

70% av alle kvinner over 40 år har håravfallsproblemer, hos menn er tallet langt høyere. Potensialet er stort for en salong som kan gjøre noe med dette problemet. I 90% av tilfellene vil du få veldig gode resultater. I motsetning til vanlige hårbehandlinger har du store muligheter til å få kunder til å komme til deg en gang i uken. Selg et 10 ukers program først og dersom han/ hun er fornøyd kan du selge et nytt 10 ukers program.

NYSKJERRIG PÅ OM VI HOLDER SEMINAR I NÆRHETEN AV DEG? KONTAKT OSS: Dui Clinique AS, Farmannsveien 18-22, 3111 Tønsberg, tlf: 33 33 48 90, epost: post@duiclinique.com, www.duiclinique.no /vare-apparater/growcryo/


nfvbinfo

V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet! ∙ Apollo Hårsenterdrift AS, avd. Apollo Hårsenter Vika ∙ Apollo Hårsenterdrift AS, avd. Apollo Hårsenter Drammen

NFVB I PUNKTER… FRA VEDTEKTENE

∙ NFVB skal ivareta og fremme felles bransjeinteres ser for bedrifter innen områdene frisering, hud pleie, skjønnhet og velvære. NFVB vil representere bedriftene ovenfor andre institusjoner og organisa sjoner, myndigheter og samfunnet for øvrig. ∙ NFVB skal jobbe for godt omdømme og høy etisk standard i medlemsbedriftene og næringen. ∙ NFVBs kompetansepolitikk skal bidra til at med lemmene får et riktig antall yrkesutøvere med riktig k ompetanse. ∙ NFVBs næringspolitikk skal bidra til å oppnå gode og forutsigbare rammebetingelser som sikrer lønn somhet, vekst og utvikling hos medlemsbedriftene. ∙ NFVBs organisasjon skal være utformet og innrettet slik at den bidrar til å skape lokale fora og faglige nettverk for samarbeid, kompetanseutvikling og for nyelse i bransjen.

∙ Apollo Hårsenterdrift AS, avd. Apollo Hårsenter Lørenskog ∙ Apollo Hårsenterdrift AS, avd. Apollo Hårsenter Hamar ∙ Auster Salon & Academy AS, avd. Vinslottet, Oslo ∙ Din Frisør Syversen, Brumunddal ∙ Flow Frisør AS, Egersund ∙ Good Vibez AS, Sandnes ∙ Linda Olufsen Frisør/sminkør (Gullsaksen frisør), Strømmen ∙ Pepper Hårstudio AS, Stord

K O R T F O R TA LT …

∙ NFVB skal arbeide for medlemmenes interesser, og utføre det medlemsbedriftene ser seg tjent med å få utført i fellesskap. Det vi arbeider for, skal også være i samfunnets interesse. ∙ Styret leder NFVBs virksomhet i samsvar med ved-­ tektene, og iverksetter landsmøtets vedtak. Styret delegerer gjennomføringen av saker til administras jonen. S T R AT E G I S K E H O V E D P I L A R E R

∙ Utdanning og kompetanse ∙ Verving og medlemspleie ∙ Omdømmebygging H VA J O B B E R V I M E D ?

∙ ∙ ∙ ∙

Modige Sjenerøse Engasjerte Endringsvillige

NFVBS VISJON

Vi skal skape en bedre hverdag for våre medlemmer!

80

Visuelle opplevelser, verdifull inspirasjon og nyttig informasjon. Se fagblader.nfvb.no

Nærings- og arbeidslivspolitikk Kompetansepolitikk Medlemstjenester og produkter Organisasjonsutvikling

NFVBS VERDIER

∙ ∙ ∙ ∙

MAGASINET FRISØR KAN OGSÅ LESES D I G I TA LT

FRISØR

1

/ 2020

KO N K U R R A N S E N Å R E T S F R I S Ø R 2020 Som kanskje de fleste har registrert, så er NFVBs arrangementer som NM, Årets Frisør og Prisfesten flyttet til 10. oktober 2020. Reglementet finner du nå på nfvb.no


AKTIVITETSKALENDER 2020

S

06.03 – 08.03 08.03 – 09.03 08.03 – 10.03 13.03 – 16.03 28.03 29.03 – 30.03 03.04 – 04.04 04.04 – 05.04 04.04 – 05.04 18.04 – 19.04 18.04 – 20.04 23.04 – 25.04 16.05 – 17.05 31.05 – 02.06 27.06 – 29.06 30.06 – 02.07

Beauty Düsseldorf + Top Hair International Trend & Fashion Days + Make-up Artist Design Show Sted: Düsseldorf, Tyskland Info: www.beauty-international.com Info: www.top-hair-international.com Info: www.make-up-artist-show.de/ Irish Beauty Show Sted: Dublin, Irland Info: www.irishbeauty.ie/ International Beauty Show/IBS New York + International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: New York, USA Info: www.ibsnewyork.com + www.iecsc.com/ Cosmoprof Worldwide Sted: Bologna, Italia Info: www.cosmoprof.com Bergensmesterskapet Sted: Grand Hotel Terminus Info: bergenfrisorlaug@gmail.com Professional Beauty London + HJ Live Sted: London, England Info: www.professionalbeauty.co.uk Interbeauty Prague - Spring Sted: Praha, Tsjekkia Info: www.interbeautyprague.cz/en.html beautyVISION – Cosmetics Forum Sted: Poznan, Polen Info: www.beautyvision.mtp.pl/en Cosmetica Stuttgart + Gut zu Fuss Sted: Stuttgart, Tyskland Info: www.cosmetica.de Trends of Beauty Sted: Graz, Østerrike Info: www.trendsofbeauty.at America’s Beauty Show + International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Chicago, USA Info: www.AmericasBeautyShow.com Info: www.iecsc.com/ Intercharm Professional Sted: Moskva, Russland Info: www.intercharmspb.ru/en/ Cosmetica Hannover Sted: Hannover, Tyskland Info: www.cosmetica.de Beautyworld Middle East Sted: Dubai, Forente Aribiske Emirater Info: www.beautyworldme.com/ International Beauty Show/IBS Las Vegas + International Esthetics, Cosmetics & Spa Conferences Sted: Las Vegas, USA Info: www.ibslasvegas.com + www.iecsc.com/ Cosmoprof North America Sted: Las Vegas, USA Info: www.cosmoprofnorthamerica.com/

12.09 – 14.09

OMC Hair world/VM i frisering MCB by Beauté Selection Paris Sted: Paris, Frankrike Info: www.salonmcb.com og www.omchair world.com/

R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

G o de m e lding e r Det koster ingenting – og betyr så mye. Det er ufattelig verdifullt – og lett å gi bort. Hva da? Positiv oppmerksomhet! Alle har vel opplevd det, en liten kommentar som gjør deg glad hele dagen. Noen som legger merke til deg, og viser det. Det behøver ikke være mye. Et lite blikk og et nikk kan være nok. Følges det opp av ord, kan det utgjøre magi. Får du det skriftlig, så får du bekreftelsen på at du ikke har drømt. Hvorfor er det likevel så lite benyttet blant folk flest? Alle vil jo gjerne ha det, og alle har muligheten til å gi det. Det kan jo også brukes i enhver sammenheng. På jobben – til kollegaer og kunder. På privaten – til familie og venner. I offentligheten – til serviceytere og folk helt i forbifarten. For noe de gjør, noe de er eller rett og slett for at de har den fineste frisyren du har sett – kanskje… Det spiller mindre rolle hva som er bakgrunnen for å gi en gladmelding. Det viktigste er nettopp å vise positiv oppmerksomhet. Jeg vet at jeg selv kan være elendig på dette. Enda jeg ser på meg selv som ganske oppmerksom, og jeg vet fra teori og praksis hvor viktig dette er. Enda jeg er veldig sugen på å få, så kan jeg være veldig dårlig på å gi. Men en gang imellom så prøver jeg å skjerpe meg – i både ord og gjerning. Kanskje er det jeg som gjør en forskjell på hvordan noens dag oppleves.

Så enkelt: En hyggelig melding sammen med kaffen. Du smiler litt ekstra når du går fra den restauranten. Hvordan gir du den ekstra, lille, gode kundeoppmerksomheten i salongen?

jarl@nfvb.no FRISØR

1 / 2020

81


Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 911 06 2 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Kontorfaglærling

JARL MARTIN GARDER

CELINA KJØNIKSEN

jarl@nfvb.no

celina@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

www.nfvb.no

82

FRISØR

1

/ 2020

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer


Vi jobber for deg!

ÅRETS HÅR EVENT Vi er stolte av å presentere internasjonale aktører av ypperste klasse, samt våre nordiske AVEDA og Bumble and bumble team på scenen. En fantastisk mulighet for en heldags inspirasjon og faglig påfyll for alle medarbeidere hvor vi avslutter med middag og party med en spennende visning fra en av våre nordiske partnere.

Nelly Rodi

ANTOINETTE BEENDERS AVEDA Global artistic Director Antoinette var i en årrekke Artistic Director hos Trevor Sorbie, London. Hun har vunnet British Hairdresser of the year og British Avant Garde Hairdresser of the year. Er kjent for sine fantastiske kolleksjoner og er i dag en av verdens mest anerkjente frisører. Stella Mc Cartney`s faste samarbeidspartner og står bak håret på visninger som Miu Miu, Alexander McQueen og Dolce & Gabbana.

CULt.

CULt Education, London Brett McDonald og John Ross var begge hos Vidal Sassoon før de var med og startet Saco Salons and Schools. De har en «edgy» og spennende tilnærming til hår og uttrykk, og gjør tekniske kurs og visninger av meget høy kvalitet.

Nelly Rodi Trend analytics, Paris Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon. Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer

Antoinette Beenders

Et av verdens mest kjente trend byråer med beliggenhet i Paris, Tokyo og New York. Nelly Rodi er spesielt anerkjente innenfor beauty segmentet med sine lekre og spennende analyser og presentasjoner. Global Creative Director, Cêcile Rosenstrauch vil presentere beauty trends vår/sommer 2021. Påmelding til eventet er åpent for alle!

VviPE OUT Kontakt oss på post@weareone.no eller på tlf 22 11 21 11 DANDRUFF CONDIT IONER

Mer informasjon www.weareone.no/hairjam

RENATI

::�H AUSTRALIAN TEA !REE Oil A!ilAN EUCAlYPTUS (INEREA Poi/'A RINUS OFFICINALIS lEAFOil

M

�l�'JlAR USE 100% ClEAN H/\lR HEALTHY sCALP

REv1v1NG

HAIR AIID SCA LP lOTIO�

250m1.e s 45 fl oz. .

;tRO(IRCUIAIION STIMULAIEI LP IMPROVES IIAIR GROWIK

I

l

8

O

U

R

N

I

WIPE OUT DANDRUFF

K O N K U SHAMPOO R R A N S E

Vinn billetter til Nordic Hair Jam, til deg og en frisørkollega. Følg @Avedanordic og WITH AUSTRALIAN TEA !REE OIL IASMANIAN EUCAL YPTUS CINEREA @Bumbleandbumblenordic ROSMARIN US OFFICINALIS LEAF OIL tag din kollega som også må REGUlAR UIE 100% ( følge oss og skriv #NordicHairJam Vinner trekkes 30 mars.

www.nfvb.no CHRISTIANIA TEATER, OSLO. APRIL 18–19

Nordic Hair Jam 2020 AD.indd 1

30.01.2020 14:13


MAGASINET FRISØR

1 / 2020 118. ÅRGANG

1 / 2020 / 118. ÅRGANG

Fargeimpulser fra kolleksjonen

J Ø RN IN GE N Æ SS, N F V B: V I M Å TREK K E L A SS ET S A M M E N ØY STEIN RU D O L FS EN, L’O RÉAL P P D: TA ST Y RIN GEN PÅ KUND E NE IN GER L IS E M O A , ADAM OG EVA: H V IS J EG F IK K V E LG E...

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 1 - 2020  

Frisør 1 - 2020