Frisør 1 - 2020

Page 18

TEMA: NFVB LEDERPROGRAM

COACH ALF INGE CLEVE-STIANSEN:

Ta an s va r for go de k un de op p l evel ser ! - God salongledelse er å skape en vinnerkultur, der alle forstår den virkelige verdien i gode kunderelasjoner. Gjør en lønnsomhetsanalyse knyttet til kundelojalitet, råder Alf Inge Cleve-Stiansen. Han leder nå 40 frisører og hudpleiere gjennom NFVB Lederprogram. T E K S T: J A R L M A R T I N G A R D E R

Sammenhengen mellom godt lederskap og god lønnsomhet er soleklar. Salonglederen må ta ansvar for gode kundeopplevelser, som er hva salongen lever av. Oppgaven er å vite hvor potensielt lønnsom hver kunde er, og få alle medarbeiderne til å jobbe mot definerte mål. LEDEREN MÅ LEDE

Alf Inge påpeker at lederen må ta innover seg medarbeidernes vilje, lyst og motivasjon til å skape gode kundeopplevelser.

18

FRISØR

1

/ 2020

- Det er høy kontakt mellom leder og medarbeider i vår bransje. Salongmiljøet er tett, og det skaper en egen betydning av roller – og rollemodeller. Man må se på hvordan man fyller tiden som leder. Ikke skrive fra seg ansvar. Pilene peker alltid tilbake til lederen, og det kan oppleves ubehagelig. F R A P E K E F I N G E R T I L M O T I VAT O R

Det er mange lederstiler, fra den inkluderende og tillitsbaserte til den egenrådige og kommanderende. Alf Inge er veldig klar på at man har god forsk­ning på hva som fungerer best.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.