__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

MAGASINET

MAGASINET FRISØR

3 / 2020 118. ÅRGANG

3 / 2020 / 118. ÅRGANG

Bli Hårolog du også! √ Fornøyde kunder. √ Økt salg. √ Bedre lønnsomhet.

Alle hår er unike

Øk din fortjeneste med skreddersydde produkter. Hårologi kan som eneste leverandør tilby produkter som blir personlig tilpasset kundens hår og hodebunn. Vårt digitale hårtest apparat gir deg svaret du behøver for å skreddersy produkter til dine kunder. Resultatet er produkter som sikrer bedre hårkvalitet og en sunnere hodebunn. Hårologi selges kun via frisører. Vi bruker ecosertifiserte råvarer, og produksjonen foregår i vår egen miljøvennlige fabrikk i Sverige.

0046 - 8 - 795 48 00 • info@harologi.se • www.harologi.se • Følj oss på

Farge impulser B E D R E S A LO N G Ø KO N O M I / T I P S O G R Å D N Å R D E T GJ E L D E R S A LO N G K A M PA N J E R NFVB LEDERPROGRAM / HVA STÅR I VEIEN FOR GODT LEDERSKAP? ADAM OG EVA SKOLEN / REKORDSØKNING TIL PRIVAT FRISØRUTDANNING B R A N S J E P R O G R A M M E T / FÅ N Y KO M P E TA N S E PÅ N E T T - G R AT I S


SCALP.SPA En ren og sunn hodebunn er viktig for hårets helse og vekst. Vår nye Scalp.Spa serie er full av naturlige hudpleiende ingredienser som pleier og balanserer hodebunnen.

Perlite Vulkansk stein som eksfolierer hodebunnen

Micellesvann

Fjerner urenheter og gir en ren og mer hydrert hodebunn

Sellerifrøekstrakt

Har en beroligende effekt og gir fukt til hodebunnen

Rosevann

Har en beroligende og lindrende effekt på huden

www.weareone.no

@Avedanordic

56 15 68 00 - post@verdant.no - verdantshop.no

Wao_ads_september.indd 2-3

02.09.2020 16:01


02.09.2020 16:01


SPESIALUTVIKLET FOR NORDISK HÅR Cutrin er i Norge den desidert største frisørleverandøren av salgs- og kjemiprodukter, som er spesialutviklet for nordisk hår og hodebunn. Nordisk hårkvalitet kjennetegnes av å være fint og tynt, og det spesielle ved denne hårkvaliteten er at den generelt inneholder færre skjellag enn europeisk hår forøvrig. Til sammenligning er det europeiske håret nesten 50% tykkere enn det nordiske håret. Dette tilsier at denne hårkvaliteten krever spesielle hårprodukter for å oppnå optimale resultater.

VELVÆRE FOR HODEBUNNEN

EKSPERTEN PÅ TYNT OG FINT HÅR

PARFYMEFRI SKJØNNHET

VIENO SENSITIVE CARE

PLEIENDE STYLING


the bonvivant way


GODE FORDELER Physalis - Jojoba - Mandelolje Opptil 97,8 % naturlige ingredienser CO2 nøytral Bionedbrytbar Resirkulerbar

56 15 68 00 - post@verdant.no - verdantshop.no


Innhold: UTGAVE 3-2020 118. ÅRGANG

ARTIKLER

1 2 N F V B - P R E S I D E N T E S P E N S Æ V O L D / L ø n n s o p p g j ø re t e r e t la g sp ill 1 6 N F V B L E D E R P R O G R A M / Hva stå r i ve i e n fo r g o d t le d e rs ka p ? 1 8

B E D R E S A LO N G Ø KO N O M I / T i p s o g rå d n å r d e t g j e ld e r s a lo n g kam panj er

2 2 P E R S O N V E R N I KO R O N AT I D E R / G D P R kreve r ku n d e s a m t y kke 5 0

A D A M O G E VA S KO L E N / Re ko rd s ø kn i n g t i l p r i va t f r i s ø r u td a n n i ng

5 3

S KO L E F E L L E S S K A P E T S T U D I O E / S a m le r s p e s i a li s e r te st u d i e tilbud

5 4 5 8 6 0 7 6

H Å R S T Y L I S T PÅ L B E R D A H L / Må p e r fe ks j o n e re fe rd i g h e te n e i af rohår L Æ R E P L A N E R V G 2 O G V G 3 / D u ka n n å p å v i r ke o p p læ r i n g e n i fag et B R A N SJ E P R O G R A M M E T / Få n y ko m p e ta n s e p å n e tt - g ra t i s ! Y R K E S S K A D E F O R S I K R I N G / Tr yg g h e t fo r a n s a tte !

7 7 KO R O N A I N F O R M A SJ O N / Me d le m s h j e lp i a lle ka n a le r

IMPULSER

2 8 T E X A S H O L LY W O O D / J u a n m y M e d i a ld e a @ J u a n Mi g u e l M e d i a ld e a Pe lu q u e ro s 3 4 P O P C O L L E C T I O N / Ke i t h B r yce 4 0

G A L A CT I C A # 1 / A lexa n d re C r u ze l & Ma g g i e Pa ch e co @ G i n a G i n o

FASTE SPALTER

9 Signert 1 0 L e d e ren 6 4 In s i d e 68

Hv i s j eg f ik k velg e. . .

7 0 P ro d u ktm ix 8 0 N F V B i nfo 81

Re d a ktø rens lille inns pill

FORSIDE H Å R : S op h i e Gi bs on a nd J ona th a n Turner, H O O KE R & YO U N G Ar t Te am F O T O : M i c h a el Young

8

FRISØR

3

/ 2020


signert:

Positive meldinger Det å være positiv kan i disse dager virke skremmende. Man tenker fort at man er Covid-19 positiv, det vil si har stiftet nærkontakt med koronaen. Men etter et halvt år med mange dårlige koronameldinger er det nå ekstremt viktig å være positiv, i den forstand at man ikke må miste motet og troen på fremtiden. Når vi nå går inn i den mørke årstid må vi ta med oss de gode erfaringene fra den vanskelige tiden.

REDAKTØR JARL GARDER

I denne utgaven av FRISØR skriver NFVB-direktør Anne Mari Halsan om den nye normalen, og det omdømmeløftet bransjen har fått gjennom koronatiden. President Espen Sævold setter fokus på årets tarifforhandlinger som et viktig lagspill. Lederutvikler Alf Inge Cleve-Stiansen forteller hvordan du kan omgå de barrierer som står i veien for godt lederskap. Markedsdirektør Leif Bache-Mathiesen gir råd om salgskampanjer. Som salongleder er dette artikler som kan gi det inspirasjonsløftet du trenger i disse tider. God bedriftsledelse har kanskje aldri vært viktigere enn nå. Det er svært kostbart å feile, og du må ha stålkontroll på bedriftsøkonomien. Det betyr at du også må ha de rette menneskene med rett kunnskap med på laget. Du kan som leder ikke skylde på andre. Det er ditt ansvar å rekruttere riktig, motivere og inspirere, utvikle hver enkelt ansatt og gi trygghet for selvstendig arbeid med beslutningsansvar. Du må bygge et vinnerteam og skape en vinnerkultur. Dette magasinet setter også fokus på fagets utvikling, og rekruttering til faget. Du kan selv påvirke begge deler. Nå ligger det utkast til nye læreplaner ute til høring, og du kan kommentere disse direkte der det gjelder. Hva skal være grunnleggende ferdigheter, hva skal være fordypning og spesialisering? Hvordan kan vi best mulig tilpasse skolering etter markedets behov? Det er for øvrig interessant å konstatere at den private Adam og Eva Skolen melder om rekordsøkning mens mange offentlige skoler melder om lav søkning til frisørlinjen. En viktig påminnelse: Lag ditt bidrag til konkurransen Årets Frisør 2021. Årets konkurranse måtte dessverre korona-avlyses, men i mars 2021 vil det bli kåret nye vinnere. La kreativiteten blomstre, lag frisyrekolleksjoner som bransjen begeistres av. Det er ikke for konkurransens egen del. Det er for egenutvikling, teambuilding og markedsføring! Deltakelse i Årets Frisør er en vinneroppskrift i seg selv. Les konkurransereglementet på nfvb.no Med ønske om inspirerende lesning

RKET TRY K ME

79

Tilsendt materiale returneres ordinært ikke. Ettertrykk er kun tillatt med full kildeangivelse.

PR

IN

03

LAYOUT Kirsti Auke, Kirell Design E-post: kirsti@kirell.no www.kirell.no

TM

4

1

JOURNALIST Bjørn Kollerud Tlf: 93 00 98 56 E-post: bjornk@bjornk.no

PRODUKSJON 07 Media AS

MIL JØ

ANNONSEANSVARLIG Robin Hasle, Hasle Consult Tlf: 99 33 60 20 E-post: robin@hasleconsult.no

07

REDAKTØR Jarl M. Garder Tlf: 90 98 23 01 E-post: jarl@nfvb.no

RI KE

UTGIVER Norske frisør- og velværebedrifter Postboks 7017 Majorstua 0306 Oslo Tlf: 23 08 79 60 E-post: post@nfvb.no Hjemmeside: www.nfvb.no

E DIA – 20

FRISØR

3 / 2020

9


Den nye normalen Høst... Normalt tiden på året da butikken har «satt seg», og man ganske tydelig er i stand til å se konturene av hvordan året blir. Men ikke helt slik i år. Som fagfolk, bransje og nasjon – ja, som beboere på kloden vår, må vi innse at viruset fremdeles lever blant oss, og at vi er langt fra tilbake til normalen.

leder: DIREKTØR ANNE MARI HALSAN

Unntakstilstanden har nå vart et halvt år. Mine kontakter hos helsemyndighetene mumler forsiktig at det minst kommer til å vare frem til neste sommer. Kanskje lenger. Kanskje for alltid? Når ingen helt ønsker å si dette høyt, er det selvsagt fordi man ikke vet. Ingen vet! Er vi endret for alltid? Vil verdenen aldri bli helt den samme som før? Min påstand er: Ja, vi er nok endret for alltid. Nei, verdenen kommer aldri helt tilbake til der den var før korona. I løpet av seks måneder har vi gjennomgått et aldri så lite paradigmeskifte, både som folk, i institusjonene våre og som næringsliv. Vi har gått fra slutten av en utvikling som har vart i århundrer, til å befinne oss helt i starten av en ny utvikling, der enkelte endringer fra den gamle normalen vil være bærende. Hva betyr dette for oss i frisør- og velværebransjen? Jeg mener det betyr at heller enn å jobbe for å komme tilbake til slik det var før korona, skal vi sette oss fore å utforme den nye normalen. Mange medlemsbedrifter har fortalt at de nye smittevernsrutinene har flere positive sider. Salongene er gullende rene, kundene tar større hensyn til hverandre, håndhygienen gjør at man er mindre syk, produktiviteten er større på grunn av langt bedre planlegging, og den felles fienden Covid19 medfører større fokus på «vi» enn «meg» i salongene. Og ikke minst: Frisør- og velværebransjen har fått et gedigent omdømmeløft! Det må vi ivareta og bygge videre på, slik at vi oppnår at den nye normalen gir oss større tyngde, bedre status, høyere rekruttering og bedre økonomi enn den forrige. Det er det som blir hovedoppgaven nå. I NFVB har vi alltid hatt denne typen ambisjoner, og helt siden 1907 har forbundet på forskjellig vis jobbet for å løfte bransjen. Et litt svulstig ord kanskje, men i 2020 legger vi særlig vekt på kompetanse, omdømmebygging og rekruttering av de rette fagfolkene i ordet «løfte». Kompetanse er viktig! I 2019 lanserte vi «NFVB Lederprogram», en enorm suksess som virkelig gir deltagerne verktøy å bruke for suksess

10

FRISØR

3

/ 2020


i hverdagen. Og i sommer lanserte vi, sammen med Kompetanse Norge, «Bransjeprogrammet». Der kan våre fagfolk delta på en mengde gratis kurser, noen korte, noen lengre med studiepoeng, for å bedre lykkes i jobben. Vi håper på massiv deltagelse! (Les mer om bransjeprogrammet på nfvb.no) Koronatiden har lært oss at mobiliseringsviljen og -evnen i bransjen er enorm. Det skal vi ta med oss når vi nå skal utforme den nye normalen. Og så må vi sette forbundet i stand til å være akkurat det vi må være og bety for medlemmene. Det betyr blant annet at vi må få en langt større tilstedeværelse ute i landet, ikke bare på Majorstuen og i et titalls laug rundt om. Vi må dekke landet med NFVB-kontakter, vi må jobbe både lokalt og nasjonalt og vi må bygge organisasjonen større og sterkere. Dette er temaet for årets Landskonferanse. For første gang gjennomføres denne digitalt, noe vi håper medfører ekstra stor deltagelse. Her skal vi diskutere noen av de store grepene vi må ta før vi på Landsmøtet 2021 skal beslutte hvordan NFVB skal se ut og operere fremover. For å være den aktøren medlemmene behøver, også i den nye normalen. Vi gleder oss, og håper DU stiller på Landskonferansen, enten via PC hjemmefra eller sammen med lauget ditt!

Frisør- og velværebransjen har fått et gedigent omdømmeløft!

For å bruke en analogi fra idrettens verden: Nå er vi på full fart nedover ovarennet, hoppkanten nærmer seg, og vi skal velge hvordan vi best skal finne løft, flyte langt og sette nedslag. I den nye normalen. Der er NFVB viktig. Det er vi som på vegne av bransjen og faget holder hoppbakken i orden, sørger for vedlikehold og modernisering, infrastruktur og økonomiske rammer. Ha en nydelig høst, alle sammen. Vi skal klare dette også - SAMMEN! #NFVB #TryggSalong #Altblirbra #Sterkeresammen #Nyenormalen

FRISØR

3 / 2020

11


I n g e n ka n d e l e u t n o e d e i k ke h a r. Kan man ikke bake en stor kake, så kan man ikke dele ut store stykker til alle. Så enkelt kan og må det visuelt forklares.

12

FRISØR

3

/ 2020


T E M A : TA R I F FAV TA L E N

PRESIDENT ESPEN SÆVOLD:

Lø n n s o p p g j ø r et e r e t la g sp i l l - NFVB og Fagforbundet Frisørenes Fagforening er enige om målet: Vi skal ikke være en lavtlønnsbransje! Gode lønninger er med på å løfte bransjens omdømme. Men vi må tjene pengene først, påpeker NFVB-president Espen Sævold. T E K S T : J A R L G A R D E R F O T O : N ATA L I A P I P K I N A

Årets tariffoppgjør er som så mye annet koronautsatt. Det er uansett frontfagene som forhandler først, og Norsk Industri (NHO) og Fellesforbundet (LO) ble i august til slutt enige om en økonomisk ramme på 1,7 prosent. Rammen består av fjorårets lønnsoverheng, effekter av sentralt oppgjør, samt beregninger for lønnsglidning, det vil si sannsynlig resultat fra lokale forhandlinger. Det er denne rammen nå øvrige forhandlinger skal forholde seg til. KUNNSKAP MÅ DELES

Tariff og lønnsoppgjør kan være komplisert, med mange faktorer å sette seg inn i. Noen trekker en rask konklusjon om at hvis alle er enige om at alle skal tjene bra, kan vi ikke bare legge på fem prosent da? Så enkelt er det naturlig nok ikke. - Vi må bake kaken før den kan deles, konstaterer NFVB-president Espen Sævold. Han er selv eier av en lokal salongkjede i Bergen, og har som de fleste salongeiere fartstid som ansatt i bransjen. Det skiller kanskje frisørene fra mange andre tariffoppgjør; Her er det mange ledere som selv jobber eller har jobbet «på gulvet». - Vi jobber i arbeidsintensive bedrifter, der personalkostnadene ofte står for opp mot 60 % av totalkostnadene. Da forstår man at lønn betyr mye for bedriftens bunnlinje. Det er ekstremt viktig at alle i bedriften forstår sammenhengen mellom inntekter og utgifter, og at i privat, konkurranseutsatt næring kan vi ikke bare bevilge oss lønninger vi synes vi for-

tjener. Vi må tjene inn nok til at bedriften ikke går med tap, påpeker Espen Sævold. Han legger til at det er bedriftsleders ansvar å gi de ansatte kunnskap om bedriftens økonomi. VOKSENOPPLÆRING

- I dag har de fleste bedrifter dataverktøy som enkelt viser hvordan de ulike innsatsfaktorer påvirker bedriftens økonomi. Lærer man seg å bruke verktøyet, så kan man gjøre regnskapsmessige simuleringer på for eksempel salg og lønn. Vi ser at mye av det som kjennetegner vinnerbedriftene, er at de har høy grad av åpenhet, et sterkt teamfokus og at de er gode på kunnskapsdeling. Vet alle ansatte hvor mye man må omsette for selv, for at bedriften skal dekke faste kostnader, så er man et godt stykke på vei til å forstå hvor mye man må tjene inn for å få en hyggelig lønn. ET LAGSPILL

Det er ingen konflikt mellom NFVB/NHO på den ene siden, og FFF/LO på den andre siden når det gjelder overordnede mål – om at vi trenger trygge arbeidsplasser med gode lønnsvilkår. Det er hvordan vi skal oppnå målene som skiller. - Det er arbeidsgivers ansvar å bemanne riktig, gi gode utviklingsmuligheter, gode lønnsmuligheter og sørge for en bærekraftig bedrift. Det å drive frem en vinnerbedrift er et lagspill, der man har en lagleder som inspirerer, motiverer og passer på at alle henter frem sitt potensiale. - Vi ser at vinnerbedriftene har en gjennomsnittslønn på godt over 300 kroner timen, mens andre bedrifter sliter med å kunne betale minstelønnssatsen i tariffen. Snittlønnen i bransjen ligger midt

FRISØR

3 / 2020

13


T E M A : TA R I F FAV TA L E N

mellom dette, rundt 230 kroner. En god lagleder vil hente inspirasjon og kunnskap om hva som er mulig å oppnå, og hvordan man kan oppnå dette, sier Espen, som selv har bakgrunn som konkurransemann innen både idrett og frisørfag.

Fo To be øk sta én

MULIGHETENES BRANSJE

- NFVB heier på lokale forhandlinger, der hver enkelt bedrift legger premissene for lokal konkurransekraft. Det er fire kriterier som legges til grunn for lokale forhandlinger: Økonomi, produktivitet, fremtidsutsikter og konkurranseevne. Dette er områder som bedriftsleder og medarbeidere bør ha meninger om for sin arbeidsplass. Alle må ha en minstelønn som sikrer en anstendig lønn for en faglært, men samtidig ha provisjonsordninger som gir de samme fagpersonene gode muligheter for å ta ut sitt potensiale. - Den som er flink må kunne belønnes. Den som er med og bygger byens beste bedrift bør få lønn som er resultat av sitt bidrag til dette. Vi har i vår bransje muligheter for å påvirke egen lønn i større grad enn mange andre bransjer. Den muligheten bør vi ta vare på, mener Espen. KAKEBAKING

Det er store forskjeller i konkurransesituasjonen og markedet i ulike regioner, bydeler og bygder. Mange steder ligger salongene svært tett, selv om kundegrunnlaget ikke tilsier det. Da kan fristelsen være stor å bruke lavpris som fremste kundelokkemiddel. På toppen av det er det for mange som bemanner etter høysesong, men den følge av det blir mye dødtid i andre perioder. - Ingen kan dele ut noe de ikke har. Kan man ikke bake en stor kake, så kan man ikke dele ut store stykker til alle. Så enkelt kan og må det visuelt forklares. E N B Æ R E K R A F T I G TA R I F F AV TA L E

- Det ligger i forhandlingers natur at partene vil være uenige, men jeg håper på at vi i årets forhandlinger klarer å legge gode rammer for fremtidig vekst, og at vi sammen skal styrke omdømmet til bransjen, sier Espen og legger til: - Hvis forhandlingene har vært gode, skal begge parter være passe fornøyd sies det!

PRESIDENTENS

RÅD

TIL SALONGEIERE

→ Lær deg nok økonomi til å forstå økonomiske sammenhenger → Tilpass arbeidskraften til normal- drift uten mye dødtid → Tjenester og produkter må prises etter kalkulering

5 BE

→ Alle må trenes i god kundebehandling og salg → Salongdrift er et lagspill. Sørg for at alle spiller hverandre gode.

Du

TA R I F F O G L Ø N N - Fra NFVBs strategiplan

Som arbeidsplass skal frisør- og velværebransjen være fleksibel og inkluderende med konkurransedyktig lønnsnivå. Hudpleiere inkluderes i tariffavtalen. NFVB skal tilby råd og opplæring (kursing) i hvordan oppnå tilfredsstillende produktivitet og lønnsomhet. Lønns- og personalkostnader må være tilpasset arbeidsintensive bedrifter for å sikre nødvendig lønnsomhet. Vi skal jobbe for å minske sykefraværet i bransjen, og unngå økte arbeidsgiverkostnader ved sykefravær. Personalkostnader i prosent av omsetning må ikke overstige nivået som muliggjør lønnsomhet i virksomheten. NFVB skal tilby råd og opplæring til medlemmene for å håndtere dette. Vi ønsker AFP allmenngjort eller fjernet. Vi skal tilby juridisk holdbare kontrakter mellom utleiere og leietagere av stoler og kabinetter.

14

FRISØR

3

/ 2020

70% for e I mo i uke


For deg som vil ha: Topp resultat, utvidet behandlingsområde, økt fortjeneste og status som nummer én i ditt felt.

Hva vi bruker GrowCryo til: • Dyprens av hårsekker • Gjenvekst av hår • Tørr hodebunn • Fint/ tynt hår • Fet hodebunn • Seboreisk eksem 5 BEHANDLINGER

7 MÅNEDER GROW KOSTTILSKUDD, SHAMPOO OG TONIC

Dui Clinique AS FØR

ETTER

Dui Clinique AS FØR

ETTER

• • • •

Alopecia Gi håret glans Kløende hodebunn Muskeltretthet - en kjølig massasje av nakke og skuldre trenger både kunder og frisører 4 BEHANDLINGER + GROW SHAMPOO OG TONIC

Dui Clinique AS FØR

ETTER

70% av alle kvinner over 40 år har håravfallsproblemer, hos menn er tallet langt høyere. Potensialet er stort for en salong som kan gjøre noe med dette problemet. I 90% av tilfellene vil du få veldig gode resultater. I motsetning til vanlige hårbehandlinger har du store muligheter til å få kunder til å komme til deg en gang i uken. Selg et 10 ukers program først og dersom han/ hun er fornøyd kan du selge et nytt 10 ukers program.

NYSKJERRIG PÅ OM VI HOLDER SEMINAR I NÆRHETEN AV DEG? KONTAKT OSS: Dui Clinique AS, Farmannsveien 18-22, 3111 Tønsberg, tlf: 33 33 48 90, epost: post@duiclinique.com, www.duiclinique.no /vare-apparater/growcryo/


TEMA: LEDERUTVIKLING

ALF INGE CLEVE-STIANSEN Lederutvikler NFVB Lederprogram

NFVB LEDERPROGRAM:

Hva s tår i veie n for go dt le ders kap? Hva innebærer godt lederskap? Selvinnsikt og utviklingsvilje er to stikkord. Alf Inge Cleve-Stiansen skriver her om lederutvikling – og hva som står i veien for at du skal bli en god leder.

T E K S T: A L F I N G E C L E V E - S T I A N S E N , L E A D I N G E D G E

NFVB Lederprogram planlegger nå for kull fire, med oppstart i januar neste år. Mange frisør- og velværebedrifter har investert tid og ressurser i bedre ledelse. Den investeringen gir god forrentning. Deltakerne i NFVB Lederprogram har vist et genuint ønske om å bli en bedre leder, og du kan lese mer om det lenger ned i artikkelen.

16

FRISØR

3

/ 2020

BARRIERER

For å utøve et godt lederskap er det også viktig å se på hva som typisk kan stå i veien for lederskapet. Det kan være mange slike hindringer, og i denne sammenhengen har jeg lyst til å trekke frem fire barrierer som min kollega på høyskolen Kristiania, professor Tom Karp, trekker frem i sin bok «God ledelse».


TEMA: LEDERUTVIKLING

L E D E R S K A P S TA R T E R M E D E N S E LV E R K J E N N E L S E

Gjennom lederprogrammet i NFVB erfarer vi at utvikling av ditt lederskap starter med en erkjennelse og et ønske om å utvikle deg. Stopp derfor opp og reflekter over spørsmål som: TYPISKE BARRIERER som står i veien for godt lederskap

1

Ledere kobler dårlig med andre mennesker:

Relasjoner krever at ledere også må gi noe av seg selv, gi tillit, tåle avvisninger, få kritikk, få høre at de tar feil, få vite at de ikke er godt likt, og tåle å miste ansikt. Det betyr at lederen må være trygg og modig nok til ikke å bare være sterk, men også sårbar og feilbarlig.

2

Ledere blir beruset av makt:

De kan føle at de kontrollerer mer enn det de reelt gjør, de kan overvurdere seg selv og sine handlinger, samt ha mindre evne til å innta andres perspektiv. Det betyr at ledelse krever selvinnsikt, integritet og gode moralske prinsipper.

3

Ledere gjemmer seg:

De gjemmer seg bak mål, planer, excel og powerpoints med vanskelig lederspråk. Det skaper avstand og gir grobunn for mistillit, og er en kilde til dårlig kommunikasjon og utrygghet i organisasjonen. Det betyr at det er viktig å erkjenne at mennesker ledes av mennesker, ikke av powerpoint og mål. Møt heller folk og snakk med de på et språk de forstår

4

→ hvordan kjenner jeg meg igjen i de 4 punktene nevnt over? → hva kan jeg justere umiddelbart, og hva skal jeg arbeide med over tid? → hvordan har jeg lyst til å utøve mitt lederskap fremover? → hva er viktig for meg som leder og hva vil jeg faktisk bidra med, for mine medarbeidere og virksomheten?

Ledere har ikke tid til å lede:

De har heller ikke ork eller lyst til å lede andre mennesker. De blir spist opp av møter, rapporter, forstyrrelser og tilfeldige hendelser. Det betyr at ledere må eie sin egen tid (så godt som mulig), og jobbe bevisst med å skape seg et mentalt og fysisk overskudd. (Kilde: forskning.no)

NFVB LEDERPROGRAM

I løpet av høsten 2020 har vi gjennomført to kull på lederprogrammet, et tredje har startet opp i Ålesund og påmeldingene begynner å komme til et kull 4, med oppstart i januar 2021. Det betyr at om lag 70 frisør- og velværesalonger får gleden av et enda bedre lederskap fremover. F A N TA S T I S K U T G A N G P U N K T FOR UTVIKLING

Det har vært mange gode og utviklende diskusjoner gjennom programmet, og et av mine hovedinntrykk er at alle lederne har et genuint ønske om å være en god og verdiskapende leder for sine kollegaer. Det er et fantastisk utgangpunkt for vekst og utvikling. Tilbakemeldinger fra medarbeiderne underveis viser at lederne i snitt scorer høyt sammenlignet med endel andre bransjer. Samtidig er det viktige erkjennelser blant deltakerne om at det er krevende å få tid til både nok og godt lederskap i en hektisk hverdag. H Å N D F A S T E R E S U LTAT E R

Jeg gleder meg til å møte nye frisørledere og klinikkledere for at vi sammen kan bidra til å løfte bransjen ytterligere gjennom godt lederskap, med inspirerte medarbeidere, fornøyde kunder og solide økonomiske resultater. Til deg som er leder: Lykke til med ditt lederskap - det er viktig!

N F V B L E D E R P RO G R A M :

For informasjon/påmelding til kull fire: se nfvb.no

FRISØR

3 / 2020

17


Flere og flere kunder starter kjøpet på nettet, og det er nok en majoritet som henter informasjon på nettet før de kommer til salongen og avslutter handelen. Derfor er det viktig at nettsiden din er så bra som mulig. Ikke bare skal kunden finne det man er på jakt etter, du må også ha eller kunne skaffe varen.

Hvordan kan jeg skille min salong fra konkurrentene? Hvordan få de til å kjøpe mine varer og tjenester? Hvordan kan jeg skape kundetilfredshet og lojalitet?

Det er viktigere enn noen gang å ta vare på kundene for fremtiden. Ikke bare få de til å kjøpe der og da, men gjør alt for at de kommer tilbake og blir din faste kunde. Sørg for å skape en verdifull «word of mouth» markedsføringseffekt.

18

FRISØR

3

/ 2020


TEMA: MARKEDSFØRING OG NETTHANDEL

BEDRE SALONGØKONOMI:

TIPS OG RÅD

når det gjelder salgskampanjer Dette året har gitt mange bedrifter en «wake up call». Det har blitt et sterkt fokus på salongøkonomien i den nye hverdagen. Nå er det viktigere enn noen gang å bruke mulighetene du har for å markedsføre salongens varer og tjenester. T E K S T : L E I F B A C H E - M AT H I E S E N , N H O S E R V I C E O G H A N D E L ILLUSTRASJONSFOTO: S H U T T E R S TO C K. CO M

Covid-19 tiden har endret forbrukervaner, noe vi alle må forholde seg til i tiden som kommer. Netthandelen har nå erstattet mye av varesalget over disk, og dette berører også mange serviceyrker. Det stiller nye krav til salongen. Kombinasjonen av en attraktiv salong og attraktiv nettside/netthandel er viktigere enn noen gang. Med høy fagkunnskap og service i verdensklasse ligger forholdene godt til rette for å lykkes. BYGG EN GRUNNMUR

Hva må salongen gjøre for å skape en mer attraktiv kundeopplevelse, og gjennom kampanjer synliggjøre at akkurat denne salongen er et naturlig førstevalg for både klipp og produktkjøp? For å starte med konklusjonen: Før man kjører kampanjer må opplevelsen i «min salong» stå til de forventninger kampanjen lover når den treffer forbruker. Kombinasjonen av en god nettside, god salong og dyktige ansatte vil alltid være grunnmuren for suksess. VÆ R S Ø K B A R O G T I L G J E N G E L I G

Flere og flere kunder starter kjøpet på nettet, og det er nok en majoritet som henter informasjon på nettet før de kommer til salongen og avslutter handelen. Derfor er det viktig at nettsiden din er så bra som mulig. Ikke bare skal kunden finne det man er på jakt etter, du må også ha eller kunne skaffe varen. Altfor ofte opplever man ved nettsøk ikke å finne varen, men etter flere forsøk med litt andre ord så dukker den opp. Det viser at nettsiden ikke er bra nok på søkefunksjonen, den må bedres. Samtidig må/bør salongen når det gjelder produktsalg både kunne tilby netthandel, hente i salong eller at

man alltid har en løsning for å raskt skaffe varen. Tilgjengelighet på varen skaper kundelojalitet, der målet er å få kunden til salongen og gjennom det løse produktbehovet og kanskje få til et mersalg. TENK LOGISTIKK

Lager koster penger. Stort lokale med mye varer koster enda mer. Trenger vi alltid å ha alt i salongen når kunden i større grad bestiller på nettet og senere henter varen i salongen? God logistikk, samarbeid mellom salonger i samme kjede, raskere levering eller tilbud om hjemlevering kan være bedre for salongen og bedre for kunden. Husk også at det er du som gjennom din POS-løsning ser hva som flytter deg av produkter, ikke leverandøren. GÅ KUNDEVEIEN – VIS PRIS!

Når kunden først kommer til salongen, må salongen være klar og «selgende». Er den alltid det? Nei, sier jeg som alltid har «mystery shopper» radaren på når jeg er hos frisøren. Vær «kunde» i egen bedrift og ta en tur rundt i salongen der kunden ferdes. Registrer hvor naturlige stoppunkter er, der «øyet» faller, og bygg opp fristende utstillinger. Dette kan være produktforslag eller kampanjeprodukter. Rundt et hovedprodukt skal det alltid profileres nødvendige tilleggsprodukter som kunden trenger. Samtidig må det være «selgende produktinformasjon» i form av plakatering og merking i øyehøyde, tydelig med korte budskap og profesjonelt laget. Husk priskommunikasjon og hylleforkanter, da studier viser at 40 % av kundene velger å ikke kjøpe produktet når de ikke finner pris! Samtidig må kunden lett kunne ta med seg både hovedproduktet og

FRISØR

3 / 2020

19


TEMA: MARKEDSFØRING OG NETTHANDEL

tilleggsproduktene. Utstillingen må kunne selge seg selv. Å bruke penger på dette er ikke en kostnad, men en investering til fortjeneste. G O D T LY S S E L G E R

Godt lys skaper fokus og selger varer. Altfor ofte er det bare en grunnbelysning i salongen, og det du vil fremheve kommer ikke godt nok frem. Lys i seg selv kan skape en stoppeffekt nettopp der du ønsker at kunden skal ha fokus. Før var lys veldig dyrt, nå er kostnaden langt lavere og billigere i drift. OBS! Skal du investere i lys, så husk at NFVB/NHO har en god innkjøpsavtale på dette. HA AKTIV KUNDESERVICE

Gjennom kundeundersøkelser ser vi en klar sammenheng mellom god kundeservice og lønnsomhet, hvor resultatet er lojale kunder. Mange snakker om å gi god kundeservice, spørsmålet er hva man aktivt gjør kontinuerlig, hele tiden for å nå målet om «best på kundeservice». Dette er ikke noe man gjør nå og da. Det må være en langsiktig plan med blant annet følgende: - Utvikle og oppdatere jevnlig servicestandarder for salongen - Sette tydelige mål for hva man skal oppnå - Gjøre servicestandardene kjent for alle ansatte - Måle jevnlig og gi feedback til de ansatte på kundeopplevelse og salg - Trening med ansatte noen ganger hvert år - Incentiver til de ansatte for måloppnåelse D U M Å T R E N E PÅ S A L G

Ingen salonger har råd til å ha dårlige selgere, heller ikke en frisørsalong. Som i idretten, så er det trening som skal til for å lykkes, men det trengs ikke gjøres for omfattende og ta for lang tid. Når alle ansatte er godt kjent med salongens servicestandarder, bør mest mulig praktisk trening gjøres i salongen. Husk at en frisør blir av kunden sett på som en fagperson, der et fagspørsmål blir sett på som rådgivende salg. Når en frisør tar i kundens hår for å avdekke hva kunden ønsker, kan mange «rådgivende spørsmål» stilles gjennom en kort analyse av kundens hår. Følgende spørsmål kan stilles: - Ser/kjenner at håret ditt er veldig tørt. Bruker du fuktighetsgivende sjampo? Svarer kunden nei, kan du sette noen produkter på bordet foran kunden og snakke om de (ikke selge!) mens du klipper kunden. TILLEGGSTJENESTER – ET EKSTRA FORTRINN

Servicetjenester knytter kunden til salongen. Har du det? Hvis ikke, tenk på hva du kan utvikle for å få den lojale kunden som alltid vil bruke nettopp din salong. Hva kan så dette være - hjemlevering?

20

FRISØR

3

/ 2020

BRUK DET LOKALE POTENSIALET

Mange kjeder har etablert kundeklubber, men ofte er de på overordnet nivå for kjeden. Her kommuniseres nyheter og kampanjer, som er vel og bra, men har du som enkeltsalong utnyttet potensialet overfor dine lokale kunder, de som bor i ditt nærområde? Gjør det! Da kan du kommunisere personlig på produkter, tjenester og kampanjer skreddersydd for dine lokale kunder. Sesongvariasjonene er store, derfor kan mange sentrale budskap ofte ikke passe. Lag en plan, finn en ansvarlig og bygg opp din egen, lojale kundeportefølje. Det samme gjelder sosiale medier: Finn noen som kan (ikke bare bruker) sosiale medier til å legge ut informasjon, bilder, kampanjer til dine følgere. Kompetanse på dette kan nå fås gratis gjennom Kompetanse Norges bransjeprogram for Detalj- og Faghandel, som frisørene også er del av. Sørg for at (minst en av) dine ansatte deltar på disse kursene for å lære mer om digital markedsføring, sosiale medier eller bærekraft. (Se også andre gratiskurs gjennom Bransjeprogrammet på nfvb.no)

HUSKELISTE FOR Å LYKKES:

1 2 3 4 5 6 7 8

Lag en god nettside både for kjeden og salongen Ha riktig vareutvalg i salongen Skaff alltid varen raskt Lag gode produktutstillinger og kommunikasjon på stoppunkter Ha tilleggstjenester for å binde kunden til salongen Definer servicestandarder og lag en treningsplan Tren de ansatte jevnlig og gi feedback Etabler om mulig din lokale kundeklubb


Hårsterk er en kombinasjon av b-vitaminer, aminosyrer, mineraler og naturlige plantestoffer sammen­ satt for å tilføre håret styrke og næring fra innsiden og ut. • Sink og biotin bidrar til å opprettholde normalt hår • Krom bidrar til normal hårpigmentering • Hirse og kjerringrokk er naturlige rike kilder til silisium • L-cystein er en viktig byggekloss i hårets vekstsyklus

Innhold pr. dagsdose liamin Riboflavin Niacin (NE) Pantotensyre Vitamin B 6 Biotin Sink Kobber L-cystein Selen Taurin Kjerringrokkekstrakt Hirseekstrakt

*Referanseverdi ikke fastsatt

2 tab. 5mg 5mg 10mg 10mg 10mg 400µg 6mg 0,6mg 500mg 30µg 40mg 300mg 200mg

Ta kontakt på post@fagerhud.no eller +47 46 51 52 53 for ytterligere informasjon om produkter priser og distribusjonsmuligheter. www.fagerhud.no

RDI 455% 357% 63% 167% 714% 800% 60% 60%

*

55%

* * *


T E M A : B U T I K K D ATA O G G D P R

Koronapandemien har aktualisert digital kundekontakt. Husk at salongen må følge gjeldende GDPR-krav i sin kundekommunikasjon. Det innebærer å ha kundens samtykke.

PERSONVERN I KORONATIDER:

GD PR krever k u ndes amtykke GDPR krever at salongen må ha tillatelse til å ta direkte kontakt

med sine kunder gjennom SMS og e-post. Under nedstengingen i vår ble dette aktualisert, fordi det var et stort behov for å kommunisere digitalt med kundene. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D

Markedssjef Christine Hauge Simonsen i Vitec Fixit Systemer AS forteller at selskapet i ekspressfart utviklet en oppskrift på hvordan salongene kunne få trofaste kunder med flest mulig GDPR-samtykker. - Under nedstengingsperioden og gjenåpnin-

22

FRISØR

3

/ 2020

gen fikk bransjen erfare hvor viktig det var å kunne kommunisere med kundene sine til enhver tid. Det var et stort behov for å sende ut meldinger og SMS om stenging, åpning, produktsalg og annen informasjon. Digitale verktøy gjør det mulig å sende ut


informasjon til mange mottakere eller spesifikke målgrupper på en rask og effektiv måte. Men man må være oppmerksompå at GDPR krever at salongen må ha tillatelse til å ta kontakt med sine kunder gjennom SMS og e-post, fremholder Christine Hauge Simonsen. INFORMASJONSPLIKTEN GJELDER

Selv informasjon som salongen anser som viktig krever GDPR samtykke, når den eksempelvis inneholder informasjon om hvor kunden kan bestille time, eller hvordan man kan kjøpe varer. - Hvis salongen ikke tidligere har informert kunden om at man samler inn personopplysninger, har de informasjonsplikt. Salongen har en plikt til å informere kundene om lagring av data, og gi dem mulighet til å svare ja eller nei på sitt samtykke om datalagring, poengterer Christine Hauge Simonsen. - På den annen side gir informasjonsplikten salongene en gylden mulighet til å samle inn samtykker, legger hun til. SALONGRETTET OPPSKRIFT HER ER CHRISTINES TIPS:

- La dine ansatte samle samtykker. Etter hvert enkelt besøk kan de ansatte sjekke på kassen om kunden har gitt samtykke eller ikke. Hvis ikke kunden har tatt stilling til dette, bør de ansatte spørre om kunden ønsker å svare ja eller nei. Hvis ja, trykker man på «bekreft samtykke». Kunden vil deretter motta en SMS med bekreftelse. - Her er det viktig at salongeiere etablerer en fast rutine hos de ansatte, så man sjekker og spør om dette etter hvert eneste besøk. Dette er erfaringsmessig en veldig effektiv måte å innhente samtykke på, fordi kundene gjennomgående er positive etter salongbesøket. Men det er viktig å huske på at man ikke må spørre kunder som allerede har takket nei, kun de som ikke har tatt stilling til et ja eller nei, legger hun til. SAMLER SAMTYKKER

I Fixit ligger det SMS-verktøy med spesialtilpassede meldinger som salongen kan sende ut. - Vi har automatisert rutinene både med SMSutsendelser og i fordelsprogrammet. Vi har også laget enkle, kunderettede samtykkerutiner i Fixit Timebestillingsappen. Vår rettesnor har vært å utvikle brukervennlige rutiner for salongeiere og ansatte, og ikke minst salongens kunder, avrunder Christine Hauge Simonsen.

Årets Frisør, NM og Prisfesten høsten 2020 er avlyst! Velkommen til arrangementene våren 2021. Koronakrisen skaper mange konsekvenser for bransjen vår. Dette er bakgrunn for at NFVB har bestemt å avlyse Årets Frisør, NM og Prisfesten i 2020. Ny dato for NM og Prisfesten:

13. mars 2021!

Reglement for foto- og bedriftskonkurransene beholdes slik de er med tilpassede frister og datoer.

Arrangør:

FRISØR

3 / 2020

23


ANNONSØRINNHOLD

Ful l stea m a head! Endelig er STEAMPOD 3.0 klar for det norske markedet! Versjon 3.0 er en videreutvikling av det revolusjonerende stylingverktøyet, som ble presentert for første gang i 2011. - Vår nye Steampod er utviklet med fokus på å være neste generasjon stylingverktøy. Lanseringen av teknologien startet i 2011 med Steampod versjon 1, den neste ble lansert i 2015, og den siste nå i 2020. Utviklingen har handlet om design, nye funksjoner, bedre resultater og mindre skade på håret. Utviklingen kan sammenlignes med Apple´s Ipod, som ble til en Iphone og deretter superinnovative Iphones som vi ser nå, oppsummerer PR-sjef Wiveca Lines i L’Oréal PPD.

2

FRISØR

2

/ 2020

VA K R E S I G N AT U R LO O K E R L’Oréal Professional har utviklet et sett med inspirerende looks som gjør det mulig for brukerne å utnytte STEAMPOD 3.0 til det fulle. - Til signaturlookene har vi utarbeidet en «how to», som inkluderer flere sider med klare instruksjoner om hvordan du kan bruke verktøyet, samt videoer med tutorials på Youtube, i tillegg til våre Proshop on-demand videoer, så salonges medarbeidere kan gi sine kunder god og riktig

service, sier Wiveca Lines. Hun legger til, at L’Oréal også stiller opp med demonstrasjoner etter behov. - Vi vil gjerne demonstrere bruken av STEAMPOD 3.0 for ansatte i salongen, så de selv kan oppleve hvordan bruken av Steampod virkelig utgjør en forskjell, legger hun til. SKÅNSOMT OG T I D S B E S PA R E N D E Bruken av STEAMPOD 3.0 er skån-


somt for håret. Det gjør den til et unikt stylingsverktøy. - Fordelen med den nye Steampoden er at den gjør 78% mindre skade på håret, er lett å bruke og ikke minst at man glatter og styler på halve tiden. Man kan også jobbe med 50 grader lavere temperatur sammenlignet med et klassisk jern, oppsummerer Wiveca. TILHØRENDE P L E I E P RO D U K T E R Til hver styling av håret er det behov for pleie, og L’Oréal Professional har utviklet tilhørende produkter, som er spisset mot bruken av STEAMPOD 3.0. - Vi har tilhørende produkter som er skreddersydd til vår Steampod. Produktene baserer seg på plantebaserte proteiner som etterligner Herbal Keratin. Molekylene i keratinen gjør det lettere å trenge dypere inn i håret og resultatet er mindre skade på håret. Produktene er en del av vårt Sharing Beauty With All konsept, der fokuset er på organiske og bærekraftige produkter, forteller Wiveca Lines. KNALLSTERK M E D I E K A M PA N J E Wiveca Lines poengterer at L’Oréal Professional setter et stort trykk på lanseringen av STEAMPOD 3.0. - Vi kjører en fantastisk mediekampanje som vil hjelpe salongene med salget. Vi ønsker å skape en bevissthet og interesse hos forbrukeren når det gjelder bruk av Steampoden. Blant annet jobber vi mot de beste influenserne i Norden. Ved å jobbe med STEAMPOD 3.0 i salongen vil kundene bli oppmerksomme på dette fantastiske verktøyet og kjøpe det på opplevde resultater. - Dette er en mulighet til å skille seg ut fra andre salonger som fortsatt benytter seg av tradisjonelt glattejern, avrunder hun.

- Jeg må si det er to parter som har støttet oss fullt ut gjennom nedstengingsperioden, det er banken vår og L’Oréal PPD. Jeg vil rette en stor takk til begge, sier adm. direktør Lars Terje Skjæveland med et smil.

ADM. DIREKTØR L ARS TERJE SKJÆVEL AND, MODERN DESIGN:

- Fa n ta s t i s k ba c k i n g

- Jeg må oppriktig rose de ansvarlige medarbeiderne i L’Oreal PPD for den innsatsen de har gjort for å støtte oss gjennom koronakrisen. Vi har blitt fulgt opp tett siden den katastrofale nedstengings-perioden, og frem til i dag. Gode samtaler og praktiske løsninger på våre utfordringer, er noe jeg virkelig har satt pris på, fastslår Modern Design sjef Lars Terje Skjæveland. - Riktignok er L’Oréal PPD vår hovedleverandør, men vi har også andre leverandører, så jeg har litt sammenligningsgrunnlag. Jeg opplever at ingen har kommet i nærheten av de grepene L’Oréal har gjort for å backe oss. De har rett og slett spurt hva de kan gjøre for å hjelpe oss gjennom krisen, og fulgt oss tett opp. Det har jeg satt pris på i etterkant, nå som businessen er i gang igjen, sier Lars Terje. ET VEISKILLE - Enten man driver en frittstående salong, eller en kjede som Modern Design, har vi møtt mange av de samme utfordringene. Hva gjør man med bestilte varer, når man med noen timers varsel får beskjed om at salongen må stenge ned? Hvordan skal man ta var på de ansatte i permitteringsperioden, håndtere gårdeiere som krever full husleie? Og hva med smittevernstiltak etter gjenåpningen? Dette har virkelig vært et prøvelsesens år, som jeg tror de fleste i bransjen håper å kunne legge bak seg på en fornuftig måte. - Men vi trenger leverandørene med på laget, skal vi bygge opp igjen solide salonger med tilfredstillende økonomi. Jeg mener koronakrisen representerer et veiskille, der man får testet leverandørenes evne og vilje til å backe sine kundere gjennom en vanskelig tid. Fra mitt ståsted har L’Oréal PPD bestått denne prøven med glans, sier Lars Terje. M OT I V E RT E A N S AT T E Det har vært en krevende situasjon å permittere medarbeidere, og ikke minst holde dem motiverte gjennom nedstengingsperioden, medgir Lars Terje Skjæveland. - For det første var det slik at vi ikke visste hvor lenge nedstengingsperioden ville vare. Det er greit at staten tar regningen for permitterte medarbeidere, men det er en lederoppgave å holde ansatte motiverte og oppdatert på situasjon. Det har vært krevende, når ingen er på jobb. Selv har jeg brukt mye tid på å holde løpende kontakt med avdelingsleder og medarbeidere, men vi har også hatt stor glede av L’Oréals webinarer og kurs, det være seg for å bruke tiden til å perfeksjonere tekniske ferdighet innen klipp- og farge, men også å øke produktkunnskapen. Det har fungert veldig bra, og vi var godt rustet når gjenåpningen var et faktum, sier Lars Terje. - Nå er det bare å brette opp ermene og krysse fingrene for at bransjen ikke opplever tilbakeslag. Men jeg må si til alle som frykter nye, lokale nedstenginger; Vi må ikke lage problemer ut av ting som ikke er oppstått. Nå er det viktig å rette blikket fremover, og løfte bransjen tilbake på sporet, avrunder Lars Terje Skjæveland.

FRISØR

2 / 2020

3


1.

Vi er strømforsynt av solen

Keune Cares For People For Planet

Vårt produksjonsanlegg er helt og holdent strømforsynt av solenergi – med 3682 solpanel på taket vårt. Og innen 2022 vil vår fabrikk i Soest Nederland, være helt karbonnøytral.

For Generations to come

Som et familieeid selskap, har vi sterk tro på at det er vårt ansvar å ta vare på planeten og menneskene som bor på den. Ikke bare for oss, men spesielt for fremtidige generasjoner. Finn ut hvordan vi hver dag sørger for positive endringer og bærekraftig vekst i vår virksomhet.

Ta gjerne kontakt for mer info: Everyhair Norge AS 32 81 33 00 | post@everyhair.no www.everyhair.no

2. Vi behandler alle som familie Alle fortjener like muligheter i livet – og alle er velkomne til vår arbeidsplass. Siden 1995 har mennesker med ulike funksjonshemninger vært en del av vårt Keune team, og jobbet sammen med oss på daglig basis. Mennesker fra flere enn 40 land jobber på vårt hovedkvarter. De er alle høyt verdsatte medlemmer av Keune sin utvidede familie.

3. Vi revurderer, resirkulerer og vi reduserer plast Tilbake i 2017 begynte vi med å erstatte jomfruplast med resirkulerbar plast. Innen 2025 vil vi halvere bruken av jomfruplast ved å bruke mer resirkulerbar og biobasert plast, redusere bruk av plast i forpakningene våre, og lage forpakningene gjenbrukbare og refillbare. Vi kutter også ned mengde plastemballasje med mer enn 2000 kg årlig, bare ved å bruke tynnere plastfolie.


TEMA: MENN

Vi sparer vann aktivt

4.

Selv om forretningen vår vokser, har vi klart å redusere vannavfall med 37%. Vi har redusert bruken av drikkevann på vårt anlegg med 56% takket være vår lokale brønn og et nytt rensesystem.

5.

7.

Vi utdanner mennesker i nød Alle fortjener en god utdannelse. I slummen av Brasil blir mennesker utdannet til å bli frisører, takket være vår støtte til Mangueira prosjektet. Vi sponser disse studentene med Keune produkter og sørger for at de får jobb etter at de er ferdig utdannet.

Vi elsker trær & skog For å hjelpe til med å sikre fremtiden til regnskogene, er 75% av våre palmeoljeingredienser RSPO-sertifisert. Innen utgangen av 2021 vil det øke til 100%. For å promotere bærekraftig skogbruk, er 97% av pappemballasjen og papiremballasjen FSC- eller PEFCsertifisert – som også vil øke til 100% innen utgangen av 2021.

6.

Vi tester aldri på dyr Vi elsker dyr, så vi tester aldri ingredienser eller våre ferdige sluttprodukter på våre pelsvenner. Og vi nekter å selge Keune produkter til land som krever dyretesting.

Vi kjemper mot avfall Avfall er dårlig utnyttelse av gode ressurser. Fra 2016 til 2019 har vi kuttet ned på restavfall med 28% - det er materialet fra fabrikken vår som ikke kan bli resirkulert eller gjenbrukt. Vårt produksjonsanlegg sender absolutt null industrielt avfall til søppeldynga.

9.

8.

Vi tilbyr gode arbeidsforhold Alle Keune produktene er laget i Soest – alle under samme tak som vårt hovedkvarter. Dette gir oss muligheten til å følge med på hvert eneste steg i prosessen, og forsikre oss om at våre kollegaer jobber under gode forhold og mottar rettferdig kompensasjon.


IMPULSER

HOLLYWOOD Tro på fremtiden – det er vel det man bekrefter når man gifter seg. Denne kolleksjonen kan inspirere til et litt uvanlig bryllup – boho style. Her i en fusjon med westerninspirert setting. En vakker, rebelsk brud og en brudgom som tar deg med inn i solnedgangen, bort fra A4-livet i byen. Den bohemske stilen tillater at du har et avslappet forhold til en bryllupsseremoni som ellers står med mange rammer og tradisjoner. Hår, klær og accessoirer kan være ganske løst sammensatt, og hente elementer fra mange kilder. Det er dine egne ideer som gjelder, ikke hva andre mener og definerer. Kolleksjonen til Juanmy Medialdea markerer boho-stilen med luftige, ustrukturerte former, makramé og blonder, mye tekstur og tilbehør, og likevel en naturlig letthet.

T E X A S H O L LY W O O D C O L L E C T I O N HÅR & STYLING: JUANMY MEDIALDEA @ JUAN MIGUEL MEDIALDEA PELUQUEROS P R O D U K T E R : S C H WA R Z K O P F P R O F E S S I O N A L MUA: SERGIO CASTILLO OG D&D F O T O : A L E J A N D R O O N I E VA I N S TA G R A M : @ J U A N M Y _ M E D I A L D E A

28

FRISØR

3

/ 2020


FRISØR

3 / 2020

29


TEXAS HOLLYWOOD COLLECTION JUANMY MEDIALDEA

30

FRISØR

3

/ 2020


FRISØR

3 / 2020

31


TEXAS HOLLYWOOD COLLECTION JUANMY MEDIALDEA

32

FRISØR

3

/ 2020


EDUCATOR

// BERGEN // STAVANGER // TROMSØ // TRONDHEIM // // KRISTIANSAND // LILLEHAMMER //

VI UTVIDER VÅR FAMILIE I NORGE SØKER DU NYE UTFORDRINGER I TILLEGG TIL DIN HVERDAG SOM FRISØR? ØNSKER DU Å TILEGNE DEG STØRRE KOMPETANSE INNEN HÅR- OG HÅRLØSNINGER? HVA KREVES AV DEG ?

Du er en utadvent person, som ønsker å fordype deg enda mer i løsninger og muligheter med hairtalk. Du driver, eller har hovedansvaret for hairtalk i din salong. Dere har eller ønsker å arbeide aktivt med tilgjengelighet i salongen. Du ønsker å kunne lære bort og inspirere andre frisørkollegaer til å kunne arbeide aktivt med hairtalk i sine salonger Du har en aktiv hverdag iforhold til å ta bilder og presentere dine arbeider på sosiale medier VI TILBYR EN SPENNENDE MULIGHET TIL Å KUNNE ARBEIDE MED VERDENS LEDENDE UTVIKLER AV HÅRLØSNINGER FOR DET PROFESJONELLE MARKEDET TA KONTAKT MED OSS FOR MER INFORMASJON

ER DU DEN VI LETER ETTER ? SEND INN DIN CV TIL DF@HAIRTALK.NO + 90084562 • HAIRTALK.NO • @HAIRTALKEXTENSIONS

RUHS + HAIRTALK • THOMAS HEFTYESGATE 56 • 0267 OSLO • 23 28 38 78


IMPULSER

POP C O LLEC TI O N

I disse koronatider har mange satt London-turen på pause. Salon

International kommer sterkere tilbake neste år. Men London vil aldri

slutte å inspirere. Byen har en trendhistorikk som fortsetter å øse på og skaper nye looks inspirert av den kromatiske brusen gatene er kjent for. Det som virker overdrevent andre steder er helt greit i London. PoP-kolleksjonen til Keith Bryce ER London. Det er pop og punk, hemningsløse farger, sterke kontraster, en uærbødig og kreativ miks av stil og uttrykk. Denne rebelske, lekne stilen oser av liv, en fest for øyet og en glede for alle som synes verden kan virke litt mørk noen ganger. Keith Bryce er selv California-basert, og kjent for sterke uttrykk i sine kolleksjoner. Sjekk ut hans avant garde kolleksjoner på Instagram. Det er god inspirasjon til ditt eget Årets Frisør bidrag.

POP COLLECTION HÅR & STYLING: KEITH BRYCE M A K E - U P : T O N I Z I T T I N G & H E AT H E R S H E LT O N FOTO: KEITH BRYCE I N S TA G R A M : @ K E I T H B R Y C E _ W W W. K E I T H B RYC E .C O M

34

FRISØR

3

/ 2020


FRISØR

3 / 2020

35


36

FRISØR

3

/ 2020


POP COLLECTION KEITH BRYCE

FRISØR

3 / 2020

37


POP COLLECTION KEITH BRYCE

38

FRISØR

3

/ 2020


VERDENS LEDENDE LEVERANDØR AV HÅR- OG HÅRERSTATNINGER FOR DET PROFESJONELLE MARKEDET

KURSPLAN // HØST 2020 VI HAR GLEDEN AV Å TILBY FØLGENDE KURS HØSTEN 2020. DETTE ER DAGSKURS MED MODELL SOM VARER FRA 10.00 - 15.00 KURSENE ER KOSTNADSFRIE, HVOR MODELL BETALER FOR EGET HÅR I FORHOLD TIL DEN EKSTRAORDINÆRE SITUASJONEN VI BEFINNER OSS I HAR VI OGSÅ KURS I SALONG FOR 2 DELTAKERE OG 2 MODELLER MED INVESTERING I TILGJENGELIGHET. KONTAKT OSS IDAG FOR EN INNLEDENDE OG UFORPLIKTENDE SAMTALE

OSLO • KURS STUDIO 28. SEPTEMBER // 12.OKTOBER 9. NOVEMBER BERGEN 3. NOVEMBER // + ETTER AVTALE KRISTIANSAND 1. SEPTEMBER // + ETTER AVTALE STAVANGER 8. SEPTEMBER // + ETTER AVTALE TROMSØ 22. SEPTEMBER // + ETTER AVTALE TRONDHEIM 6. OKTOBER // + ETTER AVTALE LILLEHAMMER 20. OKTOBER // + ETTER AVTALE

SEND INN DIN KURSFORESPØRSEL TIL DF@HAIRTALK.NO ELLER HOLD TELEFONKAMERAET OVER QR KODEN FOR MER INFORMASJON OM KURS: RING 934 700 70

RUHS + HAIRTALK • THOMAS HEFTYESGATE 56 • 0267 OSLO • 23 28 38 78


IMPULSER

Collection

GALACTICA #1

Franske frisyrer står gjerne for de klassiske linjene. Det kan virke enkelt og stilrent, utført med raffinert klasse. Men det kan gjerne være innslag av sterke farger i kontrast og alt i finesser. Disse impulsene fra Gina Gino er laget som vår/sommerdelen av deres Galactica-kolleksjon, men fargene og stilen strekker seg mye lengre. Som inspirasjon er den tidløs. Salongkjeden Gina Gino består av over 50 salonger, inkludert Eleganzza-salongene. Mer enn 300 frisører og 500 000 kunder i Paris-regionen og overalt i Frankrike gjør dette til et salongnavn mange snakker om.

GALACTICA # 1 H Å R: ALEXANDRE CRUZEL & MAGGIE PACHECO @ GINA GINO ASSISTENT: JESSICA LUGAND FA R G E : M AG G I E PAC H E C O STYLING: VÉRONIQUE SUCHET M A K E - U P : M A R I A N A M I T E VA F O T O : PA S C A L L AT I L

40

FRISØR

3

/ 2020


GALACTICA #1 ALEXANDRE CRUZEL & M A G G I E PA C H E C O

FRISØR

3 / 2020

43


GALACTICA #1 ALEXANDRE CRUZEL & M A G G I E PA C H E C O


ÅR E TS FR I SØR 2021

BLI ÅRETS FRISØR 2021 Start forberedelsene nå! Bildene på være levert NFVB

innen 30. november 2020.

Arrangør:


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTAP: BEHOLD KUNDEN DIN Mange irriterer seg over voksende viker. Mange misliker månen som vokser og velger derfor å barere hodet.

I dag finnes det løsning for kunden som ønsker å beholde håret. Teknikken innen hårtransplantasjon har utviklet seg, slik at det i dag er mulig å få et naturlig resultat.

Ofte vil du som frisør miste flere av disse kundene og miste produktsalget.

Her følger informasjon som gjør at du kan snakke med din kunde om hårtapet og mulige løsninger på en kvalifisert og kunnskapsbasert måte.


DU KAN TRYGT ANBEFALE DIN KUNDE Å INNLEDE EN DIALOG MED MASTERKLINIKKEN Vi forstår at du kun vil anbefale dine kunder å henvende seg til en seriøs og kompetent aktør.

At vi som jobber her, eier klinikken selv, gjør at vi legger vår stolthet i den og utfører arbeidet vårt med stor entusiasme.

En klinikk er aldri bedre enn de legene som til enhver tid står ansvarlig for behandling og resultat.

Med seks leger, har vi samlet landets største og sterkeste fagmiljø innenfor hårtap og hårtransplantasjon under ett tak. Vi som eier og driver Masterklinikken, representerer det teamet som brakte dagens teknikk for hårtransplantasjon til Norge i 2009. Du kan derfor føle deg trygg når du snakker med din kunde om Masterklinikken.


ANNONSØRINNHOLD

HÅRTRANSPLANTASJON UTEN KIRURGI før

Teamet i Masterklinikken var de som i 2009 introduserte denne metoden i Norge. Masterklinikken er markedsleder innen hårtransplantasjon uten kirurgi i Norge.

etter


METODEN Trygg, presis og diskret behandling

BEHANDLINGEN, STEG FOR STEG

Masterklinikken tilbyr den nyeste og mest avanserte metoden for behandling av hårtap. Metoden er sikker, presis og har bevist svært gode resultater. Behandlingen er smertefri, uten kirurgi og tar ca. 4 timer.

Vi løsner én og én hårsekk i det øverste hudlaget. Kunden kjenner ingenting, og det vil ikke være synlig i området at dette er gjort – det opprettholdes naturlig hårfylde bak. Hver hårsekk legges ned med en IMPLANTER-penn i øverste hudlag i samme retning og vinkel som det opprinnelige håret. Slik omplasserer vi hårsekkene skånsomt uten kirurgi.

før

etter

før

etter

GRATIS OG UFORPLIKTENDE KONSULTASJON Som landets eneste klinikk gjennomfører vi behandling uten å barbere hodet. Enkelt, trygt og diskret! Vår garanti er kundens trygghet Vi gir skriftlig garanti for at 90 % av transplantert hår vokser ut igjen. Tverrfaglig kompetanse Nordens mest erfarne legeteam Faglig stolthet: Vi eier klinikken selv

Hos Masterklinikken får din kunde gratis konsultasjon før de eventuelt bestemmer seg for å gjøre noe med hårtapet. Konsultasjonen gjennomføres av Sten Thure Eriksen som har bakgrunn som frisør og som har arbeidet med hårtransplantasjon i 10 år. Eriksen har selv tatt behandlingen.

Vi holder til i Sørkedalsveien 10C på Majorstuen i Oslo. Tlf: 400 76 700 Epost: Sten@ masterklinikken.no

www.masterklinikken.no


TEMA: FRISØRUTDANNINGEN

Daglig leder i Adam og Eva Gruppen, Kristin Sandum Berre og leder av Adam og Eva Skole og Akademi, Silje Gulliksen, er storfornøyd med søkningen til Adam og Eva Skolen.

ADAM OG EVA SKOLEN:

Rekordsøkning til privat frisørutdannin g - Allerede i mai var alle 65 tilgjengelige skoleplasser fyllt opp for høstkullet, og vi har hatt lengre venteliste enn vanlig. Det er inspirerende at ungdom strømmer til frisørutdanningen. Det lover godt for rekrutteringen til bransjen, smiler Silje Gulliksen, leder av Adam og Eva Skole og Akademi. Søkningen til privatskolen står i kontrast til hva mange offentlige skoler rapporterer. TEKST O G FOTO: BJØRN KOLLERUD

50

FRISØR

3

/ 2020


TEMA: FRISØRUTDANNINGEN

Auditoriet har plass til 280 personer, så teoriundervisningen kan holdes i trygge former og elevene får innføring i smittervernsrutinene fra dag 1.

Vi ønsker å ta vare på elevene og støtte dem gjennom hele karrieren. Noen velger å jobbe i Adam og Eva systemet, og andre velger en annen frisørkarriere. Det er rørende å oppleve at så mange har gode opplevelser fra skoletiden, som igjen er med på å rekruttere nye elever til skolen.

- Det har vært krevende tider for frisørbransjen, men den positive omtalen frisørbransjen fikk i nedstengingsperioden har tydeligvis inspirert ungdom til å søke seg til vår bransje. For vår del er det ekstra hyggelig at så mange søker seg til en privatskole som Adam og Eva Skolen. Det skyldes nok ikke minst at vi har bygget opp en attraktiv profil gjennom snart 40 år. Mange har vært igjennom et utdanningsløp hos oss, og fremsnakker oss på en positiv måte, mener Silje Gulliksen. GODE SMITTEVERNSRUTINER

Koronatiden har satt sitt preg på frisørbransjen. Ikke minst gjelder dette også generelle smitteverntiltak for videregående skole. Dette innebærer blant annet krav om at ingen syke skal møte på skolen,

fokus på god hånd- og hostehygiene, rutiner for forsterket renhold og avstandskrav i form av at ansatte og elever bør holde 1 meters avstand i alle situasjoner utenfor klasserommet. På den annen side så kan hele skoleklasser ha undervisning sammen. På Adam og Eva Skolen har man god plass. Det gjør det enklere å overholde smittevernkrav, mener Silje Gulliksen. - Vi har et auditorium med plass til 280 personer, så teoriundervisningen kan holdes i trygge former. Vi har også god plass, både når det gjelder praksisundervisning og fellesarealer. Ikke minst har det vært viktig å gi elevene en innføring i smittervernsrutinene fra dag 1. Vi jobber med å bevisstgjøre elevene. Det er et viktig smitteforebyggende tiltak, sier Silje Gulliksen.

FRISØR

3 / 2020

51


TEMA: FRISØRUTDANNINGEN

KRØLL OG TEKSTUR PÅ LÆREPLANEN

En av oppgavene elevene fikk ved skolestart, var å skrive ned hvilke drømmer og forventninger de har til egen karriere. - Svarene blir lagt ned i en konvolutt og oppbevart i en safe. På skoleavslutningen åpnes konvolutten, og elevene kan se hva de tenkte seg om eget karriereløp før utdanningsløpet og hva de ønsker å gjøre i ettertid. Det har vært en aha-opplevelse for mange, sier Silje Gulliksen.

R E T T PÅ S A K

Første skoledag bød på litt info, så var det kick off. - Vi kjører på fra dag én. Første uke byr på litt teori, før vi går over på styling, klipp og kjemi. Deretter blir elevene utplassert i salong i to uker, og så er det tilbake. Vekslingsmodellen er spennende og relevant, og byr til slutt på fordypningsfag. Det kan være herre, farge eller styling. Elevene velger selv hva de vil gå inn på i fordypningsfaget, poengterer Silje.

Sommerens debatt om frisørtilbudet innen «afrohår» er plukket opp og integrert i læreplanene på Adam og Eva Skolen. Hos Adam og Eva bruker man ikke «afrohår», men begrepet «krøll og tekstur», forteller Silje Gulliksen. Senior stylist Natalie Beckford, som til daglig jobber i Adam og Eva Grensen i Oslo, er veileder for denne disiplinen. - Dette er et nytt tilbud i Adam og Eva Skolen, og jeg synes av personlig erfaring at det er spennende å jobbe med dette. Krøllete, teksturert hår krever noen grep, og jeg er opptatt av å øke fagkunnskapen om dette hos flere frisører. I tillegg til kurs hos Adam og Eva Skolen, vil kreativ leder Eirik Thorsen og jeg holde kurs internt i Adam og Eva, forteller Natalie Beckford. - I tillegg til å øke fagkunnskapen, vil jeg inspirere frisører til å ta vare på kunder med krøller og teksturert hår og få dem til å føle seg vel og ivaretatt i frisørstolen, sier Natalie Beckford.

KARRIERELØP FRA A TIL Å

Daglig leder Kristin Sandum Berre i Adam og Eva Gruppen er veldig glad for pågangen av elever til Adam og Eva Skolen, og synes det er utrolig spennende med den utviklingen skolen har i form av nytenkning og skaperkraft. - Vi ønsker å ta vare på elevene og støtte dem gjennom hele karrieren. Noen velger å jobbe i Adam og Eva systemet, og andre velger en annen frisørkarriere. Det er rørende å oppleve at så mange har gode opplevelser fra skoletiden, som igjen er med på å rekruttere nye elever til skolen. Det er meget spennende å kunne følge elevene hele veien gjennom sin karriere i form av utdanning eller kurs hos oss, oppsummerer Kristin Sandum Berre. Hun legger til at elevene ved skolen har mulighet til å fullføre hele sin utdanning gjennom Adam og Evas utdanningsløp. Etter skolen knytter de lærekontrakt med salongen som skal følge dem gjennom læretiden mot svenneprøven. TRYGG TILKNYTNING

- Adam og Eva Opplæringskontor følger lærlingene som er knyttet opp gjennom medlemsbedriftene med opplæring frem mot svenneprøven. Dette er en

52

FRISØR

3

/ 2020

trygghet for elevene som starter hos oss, og medlemsbedriftene vi har tilknyttet vår opplæringsplattform. Medlemsbedriftene har selv sin opplæring i salong, men vi hjelper til å kvalitetssikre innhold i henhold til læreplan frem mot svenneprøven, forklarer Silje Gulliksen, og legger til følgende; - Under koronatiden merket vi stor pågang fra salonger som ønsker å knytte seg til oss, nettopp av denne grunnen. Det å være en del av noe større, skaper en trygghet. Det er fint å merke at vi er en aktør bransjen stoler på, og at vi kan bidra til en tryggere frisørhverdag for lærlinger og salongeiere i hele Norge, avrunder hun.


T E M A : FA G U T D A N N I N G

SKOLEFELLESSKAPET STUDIO E:

Sa m l e r s p e s i a l i s e r t e stu di e ti l bud - Dette er et fantastisk flott skoletilbud. Her har vi samlet fagene frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign til et spennende kreativt fellesskap, smilte faglærer Camilla Håkegård under den offisielle åpningen av den offentlige skolen Studio E i Oslo. TEKST O G FOTO: B J Ø R N KO L L E R U D

- Ja, det står litt på hodet akkurat nå under den offisielle åpningen. Vi venter besøk fra politikere og spesielt inviterte, og har nok å henge fingrene i, men det meste er på plass til skolestart. Vi har nå 23 elever på det første kullet, og vi håper å øke til fire klasser med 64 elever når vi har blitt innarbeidet. Vi har markedsført oss som et spennende offentlig utdanningstilbud innen utdanningsprogrammet Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE), fremholder Camilla Håkegård. T R O R PÅ S Y N E R G I E R

Med åpningen av Studio E er FBIE-utdanningsprogrammet samlet under ett tak med til sammen 160 - 170 elever. Men Studio E inngår også i et «cluster» med samarbeidende skoler, som Elvebakken vgs og Edvard Munch vgs. Alle tre skolene ligger i gangavstand fra hverandre. Det er positivt for å bygge et kreativt elevmiljø, mener rektor Stein Kristian Dillevig. - I stedet for å konkurrere om elever, samarbeider vi om å gi estetiske- og håndverksfag et løft. De tre skolene ligger i gangavstand fra hverandre, så vi kan gjøre felles aktiviteter og gi elevene et bredt utdanningstilbud. Det er første gang Oslo-skolene har et så tett samarbeid. Dette er et viktig tiltak for å styrke fagenes posisjon og sikre økt rekruttering til yrkesfag, mener han.

Studio E viser vei. Faglærer Camilla Håkegård og rektor Stein Kristian Dillevig er svært fornøyd med den splitter nye skolen i det gamle, verneverdige bygget i Fredensborgveien i Oslo sentrum. - Vi samler de kreative FBIE-fagutdanningene under samme tak. Det styrker alle fagene, mener Håkegård.

- Det er mye bedre at vi ligger i samme triangel, enn at en av skolene ligger i randsonen. Vi gleder oss over å ha laget et ungdomsrettet tilbud, og den sentrumsnære beliggenheten er definitivt en styrke. Studio E er et signalbygg, legger han til. SUPERMODERNE

Studio E ligger i et verneverdig bygg, men har god plass til de ulike studieretningene. Elevene på frisørlinjen kan glede seg over god boltreplass, og flunkende nytt utstyr og læremateriell. - Jeg har vært med fra starten i byggeprosessen. Det har gitt oss gode løsninger, både når det gjelder teknisk utstyr og arbeidsplasser, men også når det gjelder undevisningsmateriell. Vi har det beste av alt, som digitalt læremateriell fra Pivot Point, og alt av interiør er profesjonelt og levert av Welonda. Det er blitt veldig fint læremiljø i Studio E, fastslår Camilla Håkegård. SAMARBEID GJØR STERK

- Lokalene er organisert slik at hvert enkelt fag har sin egen, separate avdeling der vi jobber ut fra våre fagområder. Men jeg mener vi alle vil ha glede av hverandre på tvers av fagene, fordi vi inngår i en større helhet med flere elever, mener Camilla Håkegård.

FRISØR

3 / 2020

53


HÅRSTYLIST PÅL BERDAHL:

- Må p erfe ks jone re ferdigh e t e ne i afrohår

54

FRISØR

3

/ 2020


TEMA: AFROHÅR/TEKSTURERT HÅR

- Frisører bør se mulighetene som ligger i å perfeksjonere ferdighetene innen «afrohår». Man må tørre å utfordre seg selv, så kunder med denne typen hår føler seg ivaretatt og har lyst til å oppsøke salongen, mener londonbaserte freelance hårstylist Pål Berdahl. T E K S T: B J Ø R N K O L L E R U D F O T O : B J Ø R N K O L L E R U D O G J U L I E E M B L E M A S K I M

Berdahl har satt temaet på kartet gjennom innspill i sommerens mediedebatt. Vi møtte ham under en snarvisitt til Oslo i forbindelse med et internkurs hos Escape Hairdressing. - Jeg mener det ligger et stort, uforløst potensial i kunder med afrohår. Kunder med afro og teksturert hår investerer 5 ganger så mye i produkter, som kunder med rett hår. Er vi flinke faglig, og gir gode råd om pleie- og styling, kan dette by på et interessant inntektspotensial. Men vi må ha de faglige kunnskapene i bunn, så vi kan ivareta kundenes ønsker og forventninger på en god måte. Vi må kort sagt sørge for at kundene føler seg vel og ivaretatt, mener Pål Berdahl. Han legger til følgende; - Frisørene har ikke noen personlig skyld i denne situasjonen, men det kreves opplæring og økt fokus faglig for å bedre situasjonen. Jeg brenner for å få dette inn i læreplanene og har tatt kontakt med Utdanningsdirektoratet og kommet med mine innspill, uten at jeg føler jeg har fått gehør, legger han til. IKKE STORE GREP

Man kan kanskje mene at det kreves mye for å være på høyden teknisk og trendmessig, men Pål Berdahl mener at det ikke nødvendigvis kreves mye opplæring, hvis man har en solid frisørfaglig kunnskap i bunn. - Man kan starte med det grunnleggende, kjenne på håret, få følelsen av hvordan man på en god måte kan ta fingrene gjennom håret, bruke produkter, vaske håret osv. Så kan man gå videre på farge- og klippeteknikker. Man må ikke være spesialist i fletting, eller avanserte klippeteknikker. Det blir opp til

hver enkelt hvor man vil legge seg, mener Pål Berdahl. K J E N N E R T R E N D E N E PÅ P U L S E N

Londonbaserte Pål Berdahl er langt fra et ubeskrevet blad her hjemme, selv om han har vært mye i utlandet gjennom de siste fire-fem årene. Han mener jobbing med moteukene rundt om i Europa, sammen med kjente stylister og motepersonligheter, har gitt ham en god ballast. Han jobber som fast assistent for Cyndia Harvey og Duffy, der de reiser verden rundt med de største motehusene og magasinene, for å produsere kampanjer og moteserier. For øvrig kan interesserte gå inn på instagramkontoen til Pål, for å bli inspirert av eksempler på smakfulle afrohår-frisyrer. - Det har blitt en omflakkende tilværelse. Jeg har jobbet nesten kontinuerlig med moteukene i London, Paris og Milano. Av praktiske årsaker ble det derfor til at jeg i fjor valgte å bosette meg i London, og her holder jeg til. Men jeg har holdt kontakt med David Wyke helt siden han var sjef for Toni&Guy, frem til etableringen av Escape Hairdressing, fordi jeg har stor respekt for ham som fagperson, og ikke minst den innsatsen han har gjort for å bygge opp faglige kvaliteter hos sine medarbeidere. Da jeg før koronakrisen fikk en forespørsel om å holde et kurs i afrohår, takket jeg ja. Det passet inn i tidskjemaet, og jeg har lyst til å ha kontakt med det norske frisørmiljøet, forteller Pål Berdahl, som gjerne kommer på flere norgesvisitter. - Jeg vet at David har lyst til å lage flere kurs i Escape Hairdressing, og jeg kommer gjerne tilbake med kurs på de nivåene frisører og stylister ønsker seg.

FRISØR

3 / 2020

55


TEMA: AFROHÅR/TEKSTURERT HÅR

GLAD FOR Å HA PÅL BERDAHL PÅ LAGET - Pål har masse fagkunnskap innen teksturert hår og afrohår, som jeg mener frisører vil ha glede og nytte og bli inspirert av, enten det er teknikker eller trendmessig inspirasjon rett fra catwalken. Vi må ta vare på alle kundegruppers behov, og jeg ser et potensiale i perfeksjonering av afrohår og teksturert hår. Jeg har ambisjoner om å arrangere eksterne kurs i våre lokaler. Vi har plass nok til det, smiler Escape-sjef David Wyke. Frisør Pål Berdahl, Escape Hairdressing-sjef David Wyke og modell Nathan Nerayo var fornøyd med interessen fra deltagerne på det interne dagskurset i lokalene til Escape Hairdressing i Oslo sentrum. - Hvis vi får nok interessenter til kommende kurs, vil vi arrangere dette hos oss for eksterne frisører. Her kan vi legge oss på ulike nivåer, ut fra det deltagerne ønsker seg, sier Escape-sjef David Wyke.

TAR AFROHÅR PÅ ALVOR «Krølleløftet» er et sertifiseringsprogram for krøller og teksturert hår, utviklet av bransjeveteran Barbro Sørlien og Lalla Coulibaly. Spiren ble sådd da Barbro valgte å spesialisere seg innen teksturert hår på sin eksamen til yrkesfaglærer-utdanningen. Lalla, som i flere år hadde drevet nettstedet krølltopp.no ble interessert i å møte Barbro for å høre om bakgrunnen for hennes studievalg. FA N T T O N E N

Bransjeveteran Barbro Sørlien har et uoppslitelig engasjement for frisørfaget, og satser nå fokusert på krøller og teksturert hår.

øftet», l løfte

56

FRISØR

3

/ 2020

Det viste seg raskt at damene hadde samme interesse og så de samme utfordringene i bransjen. Dermed var det gjort. - Vi var begge enige om at frisørbransjen trengte et krølleløft, og bestemte oss for å gjøre noe med det, fastslår Barbro. Med Barbro som frisør og kursholder og Lalla som gründer, ekspertstemme og foredragsholder, slo de seg sammen og lagde Krølleløftet. - Krølleløftet står for å løfte krøller opp og frem, og for å inngå et løfte om å satse på mangfold. Vi vil henvende oss til frisørsalonger, afrosalonger og videregående skoler med ambisjoner om at sertifiseringsprogrammet skal bidra til å heve kompetansen innen krøller og teksturert hår, forteller Barbro. Hun legger til følgende; - Vi er nå i gang med work-shops og samarbeider med flere frisører og leverandører med kompetanse innen teksturert hår. Jeg vil spesielt trekke frem Oslostylistene, Bobbys og Billys Bumble and bumble.

A N S VA R L I G F O R O M R Å D E KO M P E TA N S E I NFVB, JAN KRISTIAN PETTERSEN:

- Vi kt ig å si kr e kva li tet p å g r u nn ut da nn in g en NFVB har bidratt sterkt i utviklingen av nye læreplaner i frisørfaget. I tillegg til at forbundet har hatt representanter i læreplangruppene på alle tre nivåene - Vg1, Vg2 og Vg3 er Jan Kristian Pettersen leder for Faglig råd frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign (FBIE). Rådet har avgjørende innflytelse på læreplanen på Vg3 nivå, og betydelig innflytelse på Vg2. NFVB vil også gi innspill i den pågående høringen. I en kommentar til sommerens afrohårdebatt og synspunkter på at dette skal bli et eget fagfelt i utdanningsløpet sier han følgende; - For vår del har det vært viktig å sikre kvaliteten på grunnutdanningen i frisørfaget. Det betyr at man med et svennebrev i hånden skal ha grunnleggende ferdigheter til å behandle alle hårtyper. Når det er sagt, er det flott at det lanseres etter- og videreutdanningskurs for å styrke og heve fagutøvernes kompetanse. Det hilser jeg velkommen, og gleder meg over det engasjementet som finnes ute i bransjen.


B li m ed oss på de n digit ale land sko n fe ran s e n 2020 ! FREDAG 9. OKTOBER

NFVBS STYRE I LANDSMØTEPERIODEN 2019-2021:

President: Visepresident: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: 1. Varamedlem: 2. Varamedlem: 3. Varamedlem:

Espen Sævold, Visit AS - Bergen Jørn Inge Næss, Næss Frisør AS - Skien Maj Hovde Krogdahl, PåHåret Frisører AS - Oslo Merethe Kjellnes, ZikkZakk frisør AS - Kristiansund Guri Elisabeth Andreassen, Syvende Himmel AS - Bodø Linn Veronica Hansen, Høst Frisør AS - Tromsø Gunn Hege S. Sirevåg, Frisørhjørnet - Brusand Perly Kopperstad, Perly’s Frisør AS - Fosnavåg Lisa Fosseli Bjorvand, Barberer’n AS - Kristiansand Karin Krigsvoll Stenersen, Jakobsli Hårstudio AS - Trondheim

Mer info finner du på

nfvb.no


LÆREPLANER VG2 OG VG3:

D u kan nå p å v i r ke opplær i ng en i fa g e t !

DETTE HAR LÆREPLANGRUPPEN FOR VG3 F R I S Ø R F O K U S E RT PÅ Vi har jobbet med bredden i faget og med tanke på sluttkompetanse. Fokuset vi har hatt er at læreplanen skal fremme læring gjennom kunnskaper, ferdigheter, kritisk tenkning, refleksjon og praktisk arbeid. Vi har hatt fokus på at læreplanen skal være relevant, og at det er rom for lokale tilpasninger. Vi skal ivareta kjerneelementer som hår, verktøy, teknikker, kommunikasjon, markedsføring, arbeidsliv og yrkesidentitet. Læreplanen skal ivareta hva en frisør møter og må forholde seg til i hverdagen av kommunikasjon, kulturer, ønsker og forutsetninger hos kunder og kollegaer. Den skal ivareta miljø og helse, og kandidatene skal ha grunnlag til å jobbe selvstendig og dekke bransjens behov når sluttkompetansen er oppnådd.

58

FRISØR

3

/ 2020


Utdanningsdirektoratet la i august læreplanene for Vg2 og Vg3 ut på høring. Fram til 15. november kan alle som ønsker legge inn sin støtte eller innspill til endringer i høringsutkastet. For at de endelige læreplanene skal være utformet for en framtidsrettet utdanning, og tilfredsstille næringslivets behov for kompetanse, er det svært viktig at dere benytter denne påvirkningsmuligheten. T E K S T: J A N K R I S T I A N P E T T E R S E N

NFVB har hatt representanter med fra starten av arbeidet med utviklingen av læreplanene, men vi vil også svare på høringen. Det er like viktig å gi sin støtte i høringen, som å gi kommentarer til eventuelle endringer. NÆRINGSLIVETS K O M P E TA N S E B E H O V

Før selve arbeidet med læreplanene tok til, utarbeidet Faglig råd en beskrivelse av blant annet sentralt innhold i fagene. Dette dokumentet var førende for det faglige innholdet som læreplangruppene utviklet. Deler av materiellet var på en åpen innspillrunde på et tidlig tidspunkt i prosessen. Etter dette har læreplangruppene jobbet, både med å få med det som er viktig for å opprettholde og utvikle faget, men også med å sikre at det faglige innholdet ble tatt vare på under blant annet «språkvask» og tilpasning til den nye sjangeren for læreplaner som Udir hadde bestemt. Det har vært en krevende prosess, og alle representantene i læreplangruppene har gjort en formidabel jobb på vegne av bransjene. Det har vært lagt ned et stort stykke arbeid for å få en læreplan som tilfredsstiller næringslivets behov for kompetanse for framtiden. NY STRUKTUR FOR LÆREPLANENE

Alle læreplaner skal ha en overordnet del som inneholder tre tverrfaglige temaer. Dette er ikke egne fag, men samfunnsaktuelle temaer som inngår i læreplanen, der de er en sentral del av kompetansen i faget.

I tillegg til dette har læreplanen fått en ny struktur. Den inneholder nå disse delene: 1. Om faget ∙ Fagets relevans og sentrale verdier ∙ Kjerneelementer ∙ Tverrfaglige tema ∙ Grunnleggende ferdigheter 2. Kompetansemål og vurdering 3. Vurderingsordning Når man leser læreplanen, skal man ikke kun se på kompetansemålene. Alle delene i læreplanen må sees samlet, slik at eleven/lærlingen får en helhetlig opplæring. G I T I L B A K E M E L D I N G PÅ H Ø R I N G E N !

Høringen er lagt opp med spørsmål som skal svares på, men er det noe i teksten som er på høring man ikke får kommentert under ett av spørsmålene, må man finne et passende sted å legge dette inn. Det viktigste er å gi tilbakemeldinger. Er du godt fornøyd med det som ligger i utkastet i høringen, er det også viktig at du gir tilbakemelding på dette. PROSESSEN ETTER HØRINGEN

Når høringen er avsluttet får faglig råd og læreplangruppene innspillene til gjennomgang, og gjør vurderinger av behovet for justeringer. Endelige læreplaner vedtas våren 2021, og får virkning for Vg2 fra høsten 2021, og for Vg3 høsten 2022. Dette vil gi bedriftene god tid til å forberede seg for bruk av de nye læreplanene.

Tverrfaglige temaer: ∙ Demokrati og medborgerskap ∙ Bærekraftig utvikling ∙ Folkehelse og livsmestring

Husk fristen 15. november!

FRISØR

3 / 2020

59


T E M A : K O M P E TA N S E U T V I K L I N G

BRANSJEPROGRAMMET:

Få ny ko m p et an s e p å ne t t - g r ati s ! Benytt en unik mulighet til kompetanseheving med nettbaserte kurs og utdanning. Tilbudene er på ulike utdanningsnivå, av ulik lengde og omfang, og ikke minst: de er gratis og arbeidsrelevante. T E K S T: V I B E K E S C H E E L E M O E ILLUSTRASJONSFOTO: S H U T T E R S TO C K. CO M

Har det hendt at du ved forberedelse av en presentasjon har tenkt at du skulle ønske du var litt bedre på Power Point? Eller hva med å kunne mer om bruk av Excel-regneark når du skal lage budsjett og kalkulasjoner? Lær hvordan du kan få en mer effektiv arbeidsdag ved å bruke dataverktøy på en smartere måte.

60

FRISØR

3

/ 2020

KURS:

Office-pakken og skytjenester

I løpet av 4 og 8 timers kurs kan du forbedre presentasjonene dine og bruke verktøy som Excel. Dette er praktiske kurs. Du får instruksjon og veiledning av lærer, men først og fremst jobber du selv med oppgaver i programmet. Du kan enten melde deg på en eller flere moduler i kurspakken.


T E M A : K O M P E TA N S E U T V I K L I N G

KURS:

Bli bedre på markedsføring gjennom sosiale medier

Mange salonger markedsfører seg gjennom sosiale medier. I perioden med nedstengte salonger ble dette ekstra viktig for å opprettholde aktivitet og sikre at kundene også var der når salongen kunne åpne igjen. Gjennom Bransjeprogrammet er det nå mulighet for å lære mer om markedsføring på digitale plattformer som Facebook og Instagram, samt bildebehandling i Adobe. Kursene gjennomføres som virtuelt klasserom. S T U D I E T I L B U D G J E N N O M FA G S KO L E

Gjennom Bransjeprogrammet har bedriften og den enkelte en unik mulighet til å få kunnskap og kompetanse du har bruk for. I første omgang er det bevilget midler for å benytte eksisterende studietilbud med små tilpasninger for å møte behov i bransjen. Norske frisør- og velværebedrifter og Fagforbundet Frisørenes Fagforening har sammen med Kompetanse Norge tilrettelagt flere studier gjennom fagskole. Studiene vil bidra til viktig kompetanseutvikling i bransjen innenfor områder som helse, miljø og sikkerhet (HMS), spesialisering for veiledere og faglig ledere, samt økonomi, ledelse og markedsføring.

spurt av bransjen. Studiet er et godt utgangspunkt for deg som ønsker å starte opp med en egen virksomhet eller et nødvendig faglig grunnlag for deg som allerede er leder i en frisørbedrift. STUDIUM:

Ve i l e d n i n g a v lærlinger

Mer kompetente veiledere øker bedriftens evne til å opprette lærlingplasser, og øker kvaliteten på opplæringen. Det er en god investering i bransjens fremtidige medarbeidere. NFVB og FFF har gjennom Bransjeprogrammet samarbeidet med Fagskolen Oslo Akershus og etablert dette studiet tilpasset bransjen. Studiet er delt opp i moduler og kan gjennomføres som enkeltemner eller som helhet. Det er lagt opp som et deltidsstudium over ett år, og kan gjennomføres mens man er i jobb. Klassen er etablert og Modul 1 av studiet ble startet 8. september. Målet er å starte opp en ny klasse i 2021.

K O M P E TA N S E U T V I K L I N G I P R A K S I S

Studiene er lagt opp med moduler og vil gi studiepoeng ved fullført studie. Studiene innenfor Helse, Miljø og Sikkerhet samt Spesialisering for veiledere og faglige ledere hadde oppstart første uke av september. Studiet i Økonomi, ledelse og markedsføring har oppstart 1. oktober. Andre korte kurs kan tas «når som helst». Nå jobbes det aktivt for å kunne tilby fagkurs innenfor ulike retninger i faget, som eksempel afrofrisyre og barberer. Dette vil være tilbud som går over 1-3 dager. Vi håper å få på plass flere kurs i løpet av høsten. Vi vil sette opp nye kurs ved behov. S T U D I U M :

Ledelse, økonomi og markedsføring – o ppstar t 1 . o kt o b er 20 20 .

Studiet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen ledelse, økonomistyring og markedsføringsledelse (LØM). Dette er kompetanse og tema som er etter-

Mer informasjon: Se nfvb.no med link til Kompetanse Norge

KOMPETANSEHEVING I FOKUS Tilbudene i Bransjeprogrammet er forankret i arbeidet med strategien. Prosjektet «Kompetansebygging for medlemmer» har gjennom sitt arbeid kartlagt behov gjennom innspill fra blant annet NFVBs landskonferanse i 2018. NFVB Lederprogram er godt i gang med oppstart av kull 3 nå i september, og oppstart Kull 4 i januar 2021. Gjennom Bransjeprogrammet bygges det ytterligere kompetanse innenfor økonomi, ledelse og markedsføring. Det har til nå vært en sterk føring fra myndighetene om å benytte «koronamidler» til eksisterende tilbud med små tilpasninger. NFVB og FFF i samarbeid med NHO og LO jobber nå aktivt for en videre utvikling i Bransjeprogrammet, slik at vi kan få utviklet moduler i Fagskolen direkte rettet mot faget.

Spørsmål/innspill til Bransjeprogrammet: kontakt vibeke.scheele.moe@nfvb.no

PIVOT POINT LAB: Bli en fremtidsrettet og attraktiv opplæringsbedrift Det å være lærebedrift er krevende. Ved å investere i noen «hjelpemidler» vil oppgaven bli enklere, mer oversiktlig, godt dokumentert, og du vil med stor sannsynlighet få lærlingen raskere i produksjon. D I G I TA L K O N T R O L L

Cirka 28 av de offentlige skolene har nå tatt i bruk Pivot Point LAB. Da kan ikke bedriftene som skal ta imot disse elevene som lærlinger om ett år være noe dårligere. Når en lærling som har fått undervisning gjennom et digitalt opplæringssystem - som er tilgjengelig 24/7 på valgfrie digitale flater - starter opplæringen i bedrift, forventer nok vedkommende at også bedriften følger samme system. At skolene er mer upto-date enn næringslivet kan ikke bransjen være bekjent av. Dette vil bidra til blant annet å svekke bransjens omdømme som opplæringsarena, og i verste fall bidra til at søkningen til faget synker enda mer. NFVB anbefaler alle lærebedrifter å inngå avtale om Pivot Point LAB.

FRISØR

3 / 2020

61


MARIA NILA

COLOUR REFRESH

Hotels have through the decades been a destination for people who seeks inspiration and to refresh themselves. This autumn we check-in at The Colour Refresh Hotel, a place were creativity is created and colours are explored. Be creative, refresh yourself! NEW!


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN

FRISØRKJEDEN TANGO OG VOX HAIR CONSEPT SATSER D I G I TA LT - Tango og Vox har som visjon å være «fremst i klassen» på å utvikle systemer for å utnytte ny teknologi for å optimalisere driftsresultatene i våre salonger.

Det har vært utgangspunktet for signeringen av en fem-års teknologiutviklingsavtale med dataleverandøren Vitec Fixit Systemer, fremholder daglig leder Kai H. Ytredal i frisørkjeden Tango. F E L L E S P L AT T F O R M F O R U T VIKLING

Daglig leder i Vox Hair Consept, Tommy H. Hanssen og Kai H. Ytredal, daglig leder i Frisørkjeden Tango ønsker å være fremst i klassen på å utvikle systemer og utnytte teknologi for å optimalisere driftsresultatet for sine salonger. Signeringen av en fem-års avtale med Fixit innebærer at selskapene forsterker innsatsen for å drive teknologiutvikling i bransjen. Med dette blir Tango og Vox Vitec Fixits største kunde i Norge.

Følg oss på Inst agram:

64

FRISØR

3

/ 2020

- Vi har hatt et samarbeid med Fixit tidligere, men valgte å utvikle vårt eget system sammen med Touch Soft, basert på våre spesifikke behov. Men det vi har sett over tid, er at Fixit har utviklet seg i en retning som vi har ønsket oss. De har også den styrken at de er en dedikert leverandør til frisør- og velværebransjen, og har en bransjerettet support. Det har vært viktig for oss. De har også ressurser til å utvikle fremtidsrettede teknologiløsninger. - Vi kom til et punkt, der vi fant en felles plattform for videre utvikling. Dette har resultert i signeringen av en femårs avtale, som vi for vår del mener er en styrke for begge parter, fremholder Kai H. Ytredal i en kommentar til avtalen.

DEN STØRSTE KUNDEN

Frisørkjeden Tango inkluderer 29 salonger. Samarbeidsavtalen inkluderer også Vox Hairconsept, en frittstående medlemskjede med 78 medlemmer, fordelt på 71 salonger. - Vi blir samlet sett Vitec Fixit Systemers største kunde i Norge. Det gir tyngde. Samarbeidsavtalen gjør at Fixit gjør ytterligere forbedringer og utvikler løsninger som kommer hele bransjen til gode. Vi opplever at Fixit har utviklet mange gode løsninger, og har et fremtidsrettet blikk. For vår del er utviklingsarbeidet innen digitale løsninger og integresjon mot vareflyt, regnskap og lønn viktig. Det skal være enkelt og brukervennlig for salonger og salongeiere, sier Kai Ytredal. - For Vox og Tango vil behandling av varebestilling, varebeholdning, pakkseddel og fakturabehandling skje automatisk gjennom en API-løsning. Denne løsningen sikrer Vox og Tango dataflyt mellom leverandør, salong og sluttkunde på en god og nyskapende måte.


N Y T T KO N K U R R A N S E U T VA LG M E D N Y T T M A N DAT NFVBs NYE konkurranseutvalg er nå på plass, og nå med en annen rolle enn tidligere. Det er utarbeidet nytt mandat etter anbefaling fra strategiprosjektet “Konkurranser som rekruttering”. Det nye utvalget skal ha et mer overordnet ansvar for forvaltning og utvikling av NFVBs konkurranseprogram. Dette programmet inkluderer frisør og hudpleie, ulike konkurranseformer og arenaer, fra skolemesterskap og VM, til foto- og bedriftskonkurranser. OMD ØMMEBYGGING

Utvalgets arbeid skal bidra til vedlikehold og utvikling av NFVB konkurranseprogram, slik at det gir god rekruttering til bransjen, muligheter for faglig utvikling og godt omdømme av faget. Utvalget oppnevnes av styret og skal ha en bred sammensetning. Det nye utvalget er satt sammen av deltagere med ulik erfaring og bakgrunn. I tillegg er det utvidet med representanter fra Frisørleverandørenes forening (FL), Det norske Frisørlærerforbundet (DNF) og Fagforbundet frisørenes fagforening (FFF). U T VA L G E T B E S TÅ R AV :

Jørn Inge Næss (leder), Ove Walderhaug, Kristin Sannum Berre, Peter Vonkunz Brun, Merethe Christensen, Finn Rasmussen (FL), Eva Enderud Larsen (DNF) og representant fra FFF, med Jan Kristian Pettersen fra NFVBs administrasjon som sekretær. O G N O E N S K A L TA K K E S …

NFVB vil samtidig rette en stor takk til

På det nye utvalgets første møte: Jan Kristian Pettersen (utvalgssekretær), Merethe Christensen, Ove Walderhaug, Espen Sævold (NFVB-president), Jørn Inge Næss (utvalgsleder), Kristin Sannum Berre og Peter Vonkunz Brun.

Randi A. Eriksen, Stig Eric Teige, Evy M. Lunde, Merete K. Eide, Ann Louise Brurås og Espen Sævold for godt samarbeid og innsats over flere år for NFVBskonkurranseutvalg. - Vi håper fortsatt å kunne trekke på noe av denne kompetansen i arbeid fremover med gjennomføring og dømming av konkurranser, sier Jan Kristian Pettersen, som gjennom en årrekke har vært drivkraft for NFVBs konkurranser og arrangementer.

SJ E K K B R A N SJ E N S N Y E J O B B P O RTA L

NFVBs visepresident Jørn Inge Næss er leder av det nye konkurranseutvalget.

En møteplass for arbeidsgivere og arbeidstakere.

«L EDIG STILLING» på

n fv b .n o G R AT I S A N N O N S E R I N G F O R N F V B - M E D L E M M E R !

FRISØR

3 / 2020

65


inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN NFVB Lederprogram Kull 1 er i mål, men det er nå ny kunnskap og inspirasjon virkelig skal brukes. Deltakere fra både frisør- og hudpleiebedrifter har fått mange verktøy med på veien.

N Kull 1 er første utkvittering av Prosjekt Kompetansebygging for medlemmer, som er en del av NFVBs strategiplan 2017 - 2025. Kull 2 er pågående med avslutning i oktober. Kull 3 startet i Ålesund 15. september, mens Kull 4 har berammet oppstart i Oslo i januar 2021.

eiefabeidsr hatt ypere mære e frem både er forgode

LEDERE FOR FREMTIDEN

ssen: g2 og

NFVB Lederprogram Kull 1 er i mål. Fra første stund har deltakerne fått praktiske oppgaver og brukt ny kunnskap i egen bedrift. NFVB gratulerer deltakerne med godt gjennomført lederprogram, og ønsker lykke til med nye utfordringer. NFVB Lederprogram Kull 1 startet opp i oktober i fjor, og midt i programmet fikk man utfordringer med koronapandemien. Dette har selvfølgelig preget både driften i salongene og deltakelsen på lederprogrammet. Digital kommunikasjon har fått en ny og forsterket rolle. Deltakerne på Kull 1 har gitt svært gode tilbakemeldinger på praktisk nytteverdi på lederprogrammet, og ga sterkt ønske om at kullet måtte møtes igjen neste år for å ta kunnskapen videre til neste nivå. NFVBs direktør Anne Mari Halsan delte ut diplom til alle deltakerne under avslutningen på Hotel Gabelshus i Oslo.

-nye-

mster,

-nyerisorgn/ opp-

-nyeelse-

OBS! NFVB Lederprogram Kull 4 starter i Oslo i januar 2020. NFVB oppfordrer ledere i frisør- og velværebedrifter i hele landet til å benytte en unik mulighet til å investere i ledelse. Mer informasjon kommer på nfvb. no og i NFVBs sosiale kanaler.

66

FRISØR

3

/ 2020

Celine Berge fra Adam og Eva Grensen var en av de som fikk overrakt bevis for godt gjennomført lederprogram av NFVB-direktør Anne Mari Halsan.


Vi fyller opp din timebok! 110 23

ekstra bookinger i august per salong

bookinger fra Fixit.no

+ 87

bookinger fra Fixit-appen

Forvent mer fra din butikkdata. Vi gjør ikke bare bookingen din sømløs, vi gir deg verktøy som øker salget ditt og lar deg drive digital markedsføring enkelt.

BLOGG

Vil du få flere lojale kunder? Ikke gå glipp av gratis kurs og råd for hvordan du kan øke synligheten av din salong, og sikre at kundene kommer igjen og igjen. Send «Ja!» til marked@fixit.no og motta tips rett i innboksen!

Fixit leveres av Vitec Fixit Systemer AS / fixit.no/bedrift Nysgjerrig på hvor mye din salong kan tjene og spare med Fixit? Test selv på verdi.fixit.no.


HVIS JEG F IKK VELGE... Kristine Årsvold Leder for Team Modern Design Om Kristine (26): Jobber til daglig som frisør i Modern Design avd. Vågen. I tillegg til å være leder for Team Modern Design, er hun instruktør for lærlinger på Modern Designs opplæringskontor. Hun jobber også som artist for L’Oréal Professionnel. Kristine har allerede en lang merittliste. Hun har vært ansvarlig for visninger og stylinger på en lang rekke frisørarrangementer, og holdt kurs rundt om i landet innen farge, klipp og styling. Hun har også tilbrakt tid i København, der hun har jobbet med foto- og filmskapere under produksjon av reklamefilmer og flere høstog vinterkolleksjoner. I koronatiden jobber hun nå mest med fotoshoot og digitale kurs. Insta: @kristineaarsvold

Min anbefaling

68

FRISØR

3

/ 2020

Mine favorittprodukter - L’Oréal Professionnel Techni.art Morning After Dust er en fantastisk oljeabsorberende tørrshampo. Den gir løft og «tråhetsfølelse», samt en fresh look til håret. - En annen favoritt, som jeg alltid har med meg uansett oppdrag, er L’Oréal Professionnel Techni.art Pli Shaper. Det er en varmeaktiverende spray, som gir godt rotløft og hold, samtidig som håret får en myk struktur og et naturlig resultat. Det beste er at den passer til alle hårtyper.

Mine spesielle favoritter - Min rosa Y.S.Park 230 mm klippekam. Kammens rygg er lengre og bredere, noe som gir meg bedre grep og mer kontroll ved inndeling og klipp. - Favoritten som jeg alltid har med meg, hvor enn jeg er: børsten Keller Magic Volumer. Det er en liten børste, som er helt fantastisk å bruke når du jobber med styling. Den gir god tupering, og er lett å renfrisere med. Love it!

Mine inspirasjonskilder - Drivstoff og inspirasjon i hverdagen finner jeg uten tvil på SoMe, Instagram og Pinterest. Det er lett tilgjengelig hvor enn jeg befinner meg. Jeg finner også inspirasjon ved å delta på kurs, følge de store motehusene og andre hårog make-up stylister. Men jeg blir også inspirert av å dele kunnskapen jeg har for faget med andre. Det er slik vi gjør hverandre gode.

- Vær ydmyk for at vi er i en bransje som stadig utvikler seg, og at vi er så heldige at vi aldri blir utlært. Si JA til mulighetene som byr seg, og ikke vær redd for å prøve nye ting!


Drømmer du om nytt utstyr eller oppgradering av din salong? Vi forhandler nå hele sortimentet fra Engelske REM. Velg farger og kombinasjoner selv.

Håndlaget Engelsk kvalitet – 3 års garanti

Som medlem står du aldri alene! VI ER MED DEG HELE VEIEN

Ikke medlem ennå? Mer informasjon om medlemsfordelene og innmelding finner du på www.nfvb.no

Kontakt Jan-Erik hos oss, for å få tegnet og tilpasset ønsket utstyr fra REM i din salong. Vi er her for å hjelpe deg.

Hud / SPA / Frisør Grossisten www.solguden.no | post@solguden.no | Tlf: 928 50 888

FRISØR

3 / 2020

69


H Å R : L U D OV I C G E H E N I AU X F O T O : PAW E L W Y L AG

HØSTNYHETER

/ 2020

3

FRISØR

70


mi x

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Få liv i sommerslitt hår

Joicos K-PAK serie er relansert i et nytt design, med en teknologi som reparerer, styrker og beskytter håret der det trengs. Håret gjenoppbygges med hårets egne byggesteiner, Keratin. Mer info: Tendenz Hårpleie / 22 92 50 00 / www.joico.no

Miljøfokusert

Maria Nila lanserer back bar versjonen av Color Refresh i 750 ml forpakning, basert på Ocean Waste Plastic. Formatet er kun til profesjonelt bruk med fokus på salongbehandlinger som pre-pigmentering, fargekorrigering og etterbehandling. Leveres i fargene Pearl Silver, Sand, Bright Copper, Bright Red, Cacao og Cacao Intense. Mer info: Maria Nila Stockholm / marianila.com

Stilrent

Saphira har blitt redesignet, og er nå inndelt i følgende grupperinger; Healing, Hydration, Volume, Curly og Design. Mange av produktene har også fått nye navn. Mer info: Headbrands Norge / 800 84 944 / www.headbrands.no

Superglatt

KMS Therma Shape Strightening Conditioner byr på dyptvirkende pleie og beskyttelse. Etterlater håret oppfrisket og glansfullt. Mer info: Tendenz Hårpleie / 22 92 50 00 / www.joico.no

Styrkende

Keune Bond Fusion styrker håret og gir dyp pleie under farging og annen kjemisk behandling. Mer info: Everyhair Norge / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Tilfeldig look

Bumble and bumble Sumo Liquid Wax + Finishing Spray er en teksturerende spray-voks som byr på muligheter til å skape et utstudert, ugjort utseende, med byggbar separasjon, lett hold og naturlig glans. Dag 2 hår på dag 1… Mer info: We are One / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Hjemmepleie

Rent og raskt

Bumble and bumble PretA-Powder Active er en hurtigtørkende spray, spesielt formulert for å rense og friske opp svette tråder. Mer info: We are One / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Fjerner gulstikk

REF Cool Silver Conditioner med blå og lilla pigmenter fjerner gule nyanser i bleket, blondt og grått hår. Mer info: Cutrin Norge / 61 26 85 00 / www.cutrin.no

Wella Professionals Color Fresh Mask byr på en kombinasjon av midlertidig farge og pleie for å gjenopplive fargene hjemme. Serien inkluderer 12 ferdiglagede midlertidige fargemasker. Color Fresh Mask inkluderer to kategorier, syv naturlige hårfarger og en kategori med fem levende farger for en synlig fargetransformasjon. Mer info: Coty/Wella Professionals / 23 05 30 00 / www.wella.com

FRISØR

3 / 2020

71


HÅR: MARIA NILA

mix

LEVERANDØRENES PRODUKTLANSERINGER

Saltvann på boks

Ocean Spray fra HUFS gir en ekte saltvannsfølelse i håret. Perfekt for å bygge opp crispy volum. Spray i fuktig hår og la det tørke, eller bruk hårføner for ekstra effekt. Gir godt og langvarig hold. Mer info: HUFS / 920 16 524 / www.hufs.no

Brukervennlig

Maria Nila Cool Cream og Dusty Pink byr på en utvidelse av Color Refresh sortimentet. Fargemaskene byr på en kul blond og sofistikert rosa tilnærming, som sørger for et friskt utseende, uten at det går på bekostningen av hårkvaliteten. Inneholder Color Guard Complex for å beskytte og bevare hårfargen. Vegansk, cruelity-free, uten sulfater og parabener. Mer info: Maria Nila Stockholm / www.marianila.com

Bærekraftig

Indola Act Now er en pleie- og stylingserie med fokus på bærekraft. Det nye sortimentet er vegansk, uten allergener, basert på high tech formuleringer. Formuleringene er uten silikoner og sulfat-overflateaktive stoffer, fri for parabener og mineraloljer, kunstige farger og voks. Opp til 97 % resirkulert emballasje. Serien inkluderer seks pleieprodukter og seks stylingprodukter. Mer info: Hair Collection / 920 15 405 / www.haircollection.no

Mykt & lett

Bumble and bumble Hairdresser’s Invisible Oil Soft Texture Spray er en etterbehandling spray infusert med Bumble and bumbles signature 6-Oil Blend, som bidrar til å gi myk struktur med lett hold. Perfekt for tørt eller skadet hår. Mer info: We are One / 22 11 21 11 / www.weareone.no

Ve g a n s k r e p a r a s j o n

Så rent

Keune So Pure er en «grønn» fargeserie fra Keune med god dekkevne. Ammoniakkfri. Mer info: Everyhair Norge / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

72

FRISØR

3

/ 2020

Aveda lanserer den nye kolleksjonen veganske Botanical repair. Produktene er formulert med plantebasert tekstur basert på resultatene av seks års forskning. Gir umiddelbar effekt, styrker og reparerer skadet hår fra innsiden. Kolleksjonen inkluderer; strengthening shampoo, strengthening conditioner, intensive strengthening masque light, intensive strengthening masque rich og strengthening leave-in treatment. Mer info: We are One / 22 11 21 11 / www.weareone.no


Frizzdempende

Fatboy Boss Dog Styling Cream er en kombinasjon av fuktighetskrem og gelé. Denne lett bevegelige stylingkremen tynger ikke håret, demper frizzy hår og er perfekt å føne på, med og uten børste. Mer info: Fatboy Haircare Norway / 92 80 50 50 / www.fatboyhair.no

Sterke saker

Fatboy Moldable Laquer Flakefree Strong Hold Hairspray er fri for sulfater, parabener og gluten. Ikke testet på dyr. Mer info: Fatboy Haircare Norway / 92 80 50 50 / www.fatboyhair.no

For aktive dager

Fatboy Spray Putty gir volum, tekstur og fleksibelt hold. Etterlater håret med en beach look. Mer info: Fatboy Haircare Norway / 92 80 50 50 / www.fatboyhair.no

Naturlig

Fargene fra idHair Botany fremhever det naturlige spillet og skjønnheten i håret, og er basert på forskjellige fargende planter som henna, rabarbrarot, kamilleblomst- og valnøttskallpulver. idHair Botany er veganske og godkjent av Grøn Salon i Danmark. Alle blandingene er dermatologisk testet. Mer info: Hairconsept / 984 19 490 / kundeservice@idhair.no

Skinnende

Joico K-Pak Color Therapy Luster Lock Glossing Oil er en pleiende hårolje, som gir håret en wow-faktor, samtidig som den beskytter. Alt for å sikre at hårfargen varer. Mer info: Tendenz Hårpleie / 22 95 50 00 / www.joico.no

Eksklusivt i herreavdelingen

Keune 1922 er en eksklusiv serie, kun for menn. Fint i salongens produkthyller og på baderomshyllen hos kundene. Mer info: Everyhair Norge / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

HÅR: MARIA NILA

Myyykt

Keune Care Miracle Elixir Keratin Booster i kombinasjon med en personifisert hårkur etterlater håret sunnere, mykere og mer glansfullt. Ifølge leverandøren reduserer behandlingen innvendig hårskade med opptil 80 %, og håret oppleves dobbelt så mykt etter kun en behandling. Mer info: Everyhair Norge / 32 81 33 00 / www.everyhair.no

Oppkvikkende

Arctic Shampoo fra HUFS er en sjampo med mentol, som renser håret for stylingrester og stabiliserer hår og hodebunn. Virker oppfriskende etter en lang dag, eller som starten på en ny dag. Inneholder piroctone olamine som bekjemper flassdannelse. Mer info: HUFS / 920 16 524 / www.hufs.no

FRISØR

3 / 2020

73


HAIRCONCEPT AS

kundeservice@idhair.no • tlf: 416 28 500 www.idhair.no


TEMA: SALONGDRIFT

YRKESSKADEFORSIKRING:

Tr ygghet for de ansatte! Yrkesskadeforsikring gir en økonomisk sikkerhet for de ansatte og deres familie. NFVBmedlemmer kan tegne en svært fordelaktig yrkesskadeforsikring. Forsikringsrådgiver Tonje Presthagen bistår gjerne med viktig informasjon. - Med yrkesskadeforsikring har du dekket lovpålagt krav til forsikring for dine ansatte. Forsikringen dekker skader og sykdommer man får i arbeidstiden og som er knyttet til arbeidet. Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene, og du får fradrag i regnskapet. A S P – H VA E R D E T ?

Som NFVB-medlem har du mulighet til å tegne vår unike yrkesskadeforsikring (ASP). Den er utviklet nettopp for å gi deg litt mindre å bekymre deg for. NFVBs forsikringsrådgiver Tonje Presthagen forklarer: - ASP står for Aktivt Skadereduserende Program, og gir deg en rekke fordeler hvis ulykken skulle være ute. Aktivt Skadereduserende Program (ASP) er automatisk inkludert i alle våre personalforsikringer. ASP sikrer rask bistand og oppfølging av skadelidte etter en ulykke eller sykdom. E K S T R A B I S TA N D N Å R U LY K K E N E R U T E

- Et helseteam ved Crawford har helsepersonell med lang erfaring. De gir råd og veiledning til arbeidsgiver og den skadelidte om hvordan ulykken/sykdommen kan følges opp og behandles, samt veiledning om NAV og andre offentlige og private tilbud. I tillegg gis hensiktsmessig bistand til undersøkelser og/eller behandling uten kostnad for arbeidsgiver eller skadelidte, forteller Tonje. S T O LT P A R T N E R

- I over 20 år har vi vært stolt samarbeidspartner med NFVB. Vårt mål er å gi alle medlemmer den tryggheten og roen en bedrift trenger. Vi jobber kontinuerlig med å finne de beste forsikringsgivere for å tilby den mest gunstige prisen.

76

FRISØR

3

/ 2020

VÆR ØKONOMISK TRYGG! NFVB-medlemmer har gode forsikringsavtaler gjennom Matrix Insurance AS. Forsikringsrådgiver Tonje Presthagen har over 1000 NFVB-medlemmer på kontaktlisten sin.

EN TRYGGERE SALONGHVERDAG NFVB har avtale med forsikringsformidleren Matrix Insurance AS. De finner ulike leverandører til ulike forsikringstilbud. Matrix ble etablert i 1991 og forvalter i dag personforsikrings- og garantiprogram for ca. 60 000 ansatte innen ulike yrkeskategorier, fordelt på over 6 000 bedrifter. Forsikringer

∙ Yrkesskadeforsikring Med markedets kanskje beste betingelser ∙ Salongforsikring Spesialtilpasset bransjen Garantiordninger

∙ Husleiegaranti Du slipper å belaste kredittramme eller blokkere frie midler ∙ Skattetrekksgaranti Utstedes til kemneren, hefter ikke i b alansen Kontakt forsikringsrådgiver Tonje Presthagen for en uforpliktende prat om dine forsikringer! Telefon: 95 11 28 96 E-post: tonje@matrixinsurance.no


T E M A: KO RO N A PA N D E M I E N

KORONAINFORMASJON:

M e dlem shj el p i a l l e kan a l er Det siste halve året har vært svært utfordrende for samtlige bedrifter i bransjen vår, men noen har fått bedre hjelp enn andre. NFVB-medlemmene har fått viktig informasjon og ny kunnskap på mange plan. NFVB har under hele koronakrisen sendt sine medlemmer løpende oppdatering på e-post. Medlemmene har også fått svar på spørsmål direkte fra NFVB, NHO og NHO Service og Handel.  Vår nettside har også vært utgangspunkt for lenker til andre nettsider med relevant informasjon. Fakta og fornuft er alltid godt å bruke som utgangspunkt i enhver dialog, enten det gjelder korona eller andre emner. SIKKER KILDE

Man kan bli litt oppgitt over alt man kan lese i diverse kommentarfelt i sosiale medier. Det viser mange ganger at den som skriver ikke har fått med seg viktig informasjon, og kommer med påstander og gjetninger som andre igjen bruker som «kilde». Det viser også hvem som er NFVB-medlem eller ikke. Vi kan i hvert fall dokumentere den informasjon som blir gitt, og den som lurer på noe vet at man er bare en telefon eller noen tastetrykk unna svar på spørsmål.

Trygg Salong betyr at man har et sterkt fokus på smittevern. NFVB sender smittevernguide og salongplakater til sine medlemmer.

K O R O N AT I LTA K E N E F O R T S E T T E R

Smitteoppblomstringen som kom i august viste med all tydelighet at koronaen ikke ble borte med sol og sommer. Det var en wake-up-call til alle om at man fortsatt må tenke smittevern både til hverdag og fest. Nå går vi inn i en krevende periode, der vanlige høstforkjølelser kan gi mange ny korona­ frykt. Det er ikke nødvendigvis koronasymptomer, men «føre var» tankegangen gjør seg gjeldende. NFVB er nærmest i daglig kontakt med FHI og andre viktige informasjonskilder. Vi ikke bare får direkte informasjon, vi får også gitt innspill om bransjens utfordringer når det gjelder både selve smitten og smitteverntiltakene. H O L D D E G O P P D AT E R T

Alltid ha «fersk» koronakunnskap. Det får du gjennom NFVB. Vi vil fortsette å sende informasjonsmailer direkte til medlemmene hver gang det skjer noe viktig. Gjennom vår NHO-tilknytning har vi et stort apparat i ryggen. Vi blir hørt og sett i de rette fora, og vi sikrer at våre medlemsbedrifter får hjelp, både direkte og indirekte.

SPØRSMÅL OM KORONA?

NFVB forsøker til enhver tid å ha oppdatert e-post til sine medlemmer. Hvis du som salongeier i medlemsbedrift ikke har mottatt e-post med koronainformasjon kan det skyldes at det ikke er registrert rett e-post, eller at mailen har blitt stoppet i spam-filteret. Medlemsbedrift, men ikke fått mail: send henvendelse til post@nfvb.no Ikke medlem? Meld deg inn i NFVB/NHO nå, og få tilgang til informasjon, råd, advokathjelp og mye mer. Mer info på nfvb.no

FRISØR

3 / 2020

77


Vi jobber for deg!

Administrerende direktør

Programsjef - Strategisk utviklingsprogram

Konsulent/Prosjektleder

ANNE MARI HALSAN

VIBEKE SCHEELE MOE

JAN KRISTIAN PETTERSEN

anne.mari.halsan@nfvb.no

vibeke.scheele.moe@nfvb.no

jankristian@nfvb.no

Tlf: 911 06 2 79

Mobil: 975 60 956

Tlf: 990 08 937

Få mer ut av medlemskapet!

Som medlem hos NFVB og NHO har du tilgang til mange fordeler, fra økonomiske til bransjepolitiske. Vi anbefaler at du blir bedre kjent med hva bedriften din kan få ut av medlemskapet i din egen bransjeforening og landets største arbeidsgiverorganisasjon.

Redaktør

Kontorfaglærling

JARL MARTIN GARDER

CELINA KJØNIKSEN

jarl@nfvb.no

celina@nfvb.no

Tlf: 909 82 301

www.nfvb.no

Medlemsfordeler du har tilgang på: 1. Juridisk hjelp i arbeidsrett 2. Eksperthjelp og kurs i HMS, drift, pensjon mm. 3. Digitale håndbøker i HMS, ledelse og personal 4. Lederprogram for frisører og hudpleiere 5. Relevante kurs til medlemspris 6. Svært god pensjonsavtale 7. Gunstige forsikringer 8. Gode garantiordninger 9. Lokale kontakter/nettverk 10. Rabatterte fordeler/innkjøp 11. Nyttige verktøy (veiledere, kontrakter mm.) 12. Politisk gjennomslagskraft 13. Kunnskapsutviklende konkurranser 14. Møteplasser og arrangementer


ng e ed pet ste

.)

HJELP OSS Å HJELPE NORGE TILBAKE TIL NORMALEN SÅ FORT SOM MULIG SAMMEN klarer vi dette om vi forholder oss lojalt til de råd og krav vi får av helsemyndighetene.

FOR DIN OG VÅR TRYGGHET


V E L KO M M E N ! Vi ønsker våre nye medlemmer velkommen til NFVB-fellesskapet!

FRISØRER

∙ Balanzera Bislett AS Oslo ∙ Ecohair AS Horten ∙ Eluce AS Oslo ∙ Frida Lien Pannberg Oslo ∙ Haar Atelier AS Lier ∙ Hårsans AS Raufoss ∙ Jan Thomas Studio Frogner Oslo ∙ KN Salong Nordbyhagen Leira i Valdres ∙ Lailas Frisør AS Fredrikstad ∙ Modern Design Ringnes AS Oslo/Sandnes ∙ Modern Design Vika AS Oslo/Sandnes ∙ OLillys Barbershop & Salong AS Kongsberg ∙ Ramsvik Drift AS Bergen ∙ Salong Han og Henne Ann Kristin Åslid Kongsberg ∙ Studio-A Frisørsalong Anette Tønnesen Kvinesdal

HUDPLEIE OG NEGLEDESIGN

∙ Calma Beauty AS ∙ Claudias Hudpleie v/Claudia Næs ∙ Hansen Willumstad

NFVB LANDSKONFERANSEN 2020 Årets landskonferanse er digital, men regionale grupper kan for eksempel samles fysisk og være på nett sammen. Man må da selvfølgelig ha godt smittevern, men det er vel salongledere ekstra godt drillet i. NFVBs medlemmer og tillitsvalgte har fått forhåndsoppgaver om hvordan man tenker seg fremtidens forbund, med utgangspunkt i de vedtak som ble gjort på fjorårets landsmøte. Mer informasjon og påmelding, se www.nfvb.no

Geithus Lunde Fauske

HANDLEKRAFT 2020 Årets Handlekraft-konferanse handler om den nye normalen, de endringene som skjer og de endringene som må skje. Du møter bl.a. disse: Ole Erik Almlid, adm.dir. NHO, Peder Kjøs, en av Norges mest profilerte psykologer, Trine Eilertsen, sjefredaktør i Aftenposten, Silvija Seres, matematiker og teknologiinvestor, samt Anne Cecilie Kaltenborn, adm.dir. NHO Service og Handel. Konferansier er TV-profil Arne Hjeltnes, som selv er bedriftsleder og eier.

KORONA-SITUASJONEN Smittesituasjonen i salongene er under kontinuerlig vurdering. Man var i sommer i ferd med å lempe på tiltakene, men så blomstret smitten opp mange steder i landet. Rett før dette magasinet gikk i trykken kom meldingen fra FHI om at det nå blant annet var tillatt å servere kaffe igjen. Denne meldingen kom før revidert forskrift var lagt ut, så da kan det bli litt vanskelig å holde rede på hva som gjelder med virkning fra når. NFVB-medlemmer får uansett e-post med rykende ferske meldinger fra myndighetene, så følg med i e-postkassen din! Glem heller ikke at det på nfvb.no i «menyen» er linker til de mest relevante nettstedene for koronainformasjon. Det er lurt å være oppdatert med offisiell informasjon.

80

FRISØR

3

/ 2020

Det er vår landsforening NHO Service og Handel som arrangerer konferansen, som også inneholder generalforsamling og festmiddag. Nytt av året er at våre medlemmer kan velge om de ønsker å delta fysisk eller digitalt, noe som gjelder både generalforsamlingen og konferansen. Uansett loves det en verdifull møteplass og kunnskap som begeistrer, med engasjerende foredragsholdere. Det legges opp til gode «koronapauser», god avstand og tid til den gode samtalen i et ellers komprimert program. Arrangementet holdes på Clarion The Hub, som ivaretar alle smittevernregler, noe som bl.a. fører til at man bare kan ha med 80-90 deltagere på konferansen. Det blir derfor opprettet en venteliste dersom det fysiske arrangementet blir fulltegnet, der det digitale sporet blir alternativet. For mer informasjon og påmelding til både fysisk og digital deltagelse, se www.nhosh.no


R E D A K T Ø R E N S L I L L E I N N S P I L L . . .

Coffee table travelling

KLIPP MED MENING TV-aksjonen NRK 2020 går av stabelen 18. oktober. Det er WWFs arbeid for å bekjempe plast i havet som er i fokus. Åtte millioner tonn plast havner i havet hvert år. Plasten truer ikke bare dyrelivet, men også oss. Med midler fra TV-aksjonen starter man der problemet er størst: En tredjedel av plasten i havet kommer fra Sørøst-Asia. Derfor er TV-aksjonsmidlene øremerket tiltak i Indonesia, Vietnam, Filippinene og Thailand. Oslo og Omegn frisør- og velværelaug (OFVL) er med på innsamlingsaksjonen gjennom «Klipp med Mening». - I fjor fikk vi mye positiv feedback og mange frisører i Norge ble med etter at NFVB promotere Klipp med Mening sammen med oss, forteller Peter Vonkunz Brun i OFVL. Han håper flere salonger vil være med å bidra til aksjonen. - Selvsagt er vi med! En slik sak er det ikke vanskelig å støtte, og vi vil oppmuntre alle laug/medlemmer til å delta, sier NFVB-direktør Anne Mari Halsan. Sammen skal vi redusere plastutslippene og ta vare på verdenshavene!

Det har blitt lite med reising i senere tid. Det samme gjelder kulturlivet. Jeg har ellers vært ganske aktiv på begge områder gjennom årene, inkludert musikk, kunst og kulinariske opplevelser. Av ulike grunner har disse aktivitetene vært svært begrenset siste halvår. Men heldigvis kan man reise langt i tankene. Jeg er glad i kaffe. Det er godt å kunne sette seg i sofaen, sette kaffen på salongbordet, og finne frem litt inspirasjon fra hyllen under bordplaten. Og et godt coffee table skal romme nok av coffee table books. Det er jo et begrep som man må gi innhold til. Mitt kaffebord har glassplate, så jeg kan se alle bøkene under. Jeg trenger nesten ikke bla i bøkene engang. Bare jeg ser forsiden av de så er jeg på tur. Roma, London, Provence, Oslomarka… Bøkene ligger der, noen i store format, andre mindre, men tykke. Proppfulle av bilder som drar deg ut av sofaen og inn i spennende gater, spektakulær natur og nye opplevelser. Her er mat og drikke du ikke nyter til hverdags, mennesker du ikke ser i gata der du bor. Med kaffekoppen i hånden reiser du til en verden av inspirasjon. Mange av årets bestilte reiser har blitt kansellert, konserter har blitt flyttet til neste år. Det har gitt litt mer tid ved kaffebordet hjemme. En dårlig unnskyldning for mer sofabruk, fordi det går veldig fint an å aktivt utforske de mer hjemlige trakter. Det ligger inspirasjonsbøker under bordet for det også. Tanketurer er fint, men ingenting er bedre enn de reelle opplevelser, der du kan bruke sanseapparatet ditt til fulle. Et sted skal man uansett begynne. Jeg begynner nå med en gang – med en kaffe…

GLEM IKKE Å BRUKE DINE MEDLEMSFORDELER! Innkjøpsavtaler, advokattjenester, forsikringsfordeler, kompetansegivende kurs, Årets Frisør-deltakelse etc. Det lønner seg å være medlem.

jarl@nfvb.no

FRISØR

3 / 2020

81


SCALP.SPA


SCALP.SPA En ren og sunn hodebunn er viktig for hårets helse og vekst. Vår nye Scalp.Spa serie er full av naturlige hudpleiende ingredienser som pleier og balanserer hodebunnen.

Perlite Vulkansk stein som eksfolierer hodebunnen

Micellesvann

Fjerner urenheter og gir en ren og mer hydrert hodebunn

Sellerifrøekstrakt

Har en beroligende effekt og gir fukt til hodebunnen

Rosevann

Har en beroligende og lindrende effekt på huden

www.weareone.no

@Avedanordic

56 15 68 00 - post@verdant.no - verdantshop.no

Wao_ads_september.indd 2-3

02.09.2020 16:01


MAGASINET

MAGASINET FRISØR

3 / 2020 118. ÅRGANG

3 / 2020 / 118. ÅRGANG

Bli Hårolog du også! √ Fornøyde kunder. √ Økt salg. √ Bedre lønnsomhet.

Alle hår er unike

Øk din fortjeneste med skreddersydde produkter. Hårologi kan som eneste leverandør tilby produkter som blir personlig tilpasset kundens hår og hodebunn. Vårt digitale hårtest apparat gir deg svaret du behøver for å skreddersy produkter til dine kunder. Resultatet er produkter som sikrer bedre hårkvalitet og en sunnere hodebunn. Hårologi selges kun via frisører. Vi bruker ecosertifiserte råvarer, og produksjonen foregår i vår egen miljøvennlige fabrikk i Sverige.

0046 - 8 - 795 48 00 • info@harologi.se • www.harologi.se • Følj oss på

Farge impulser B E D R E S A LO N G Ø KO N O M I / T I P S O G R Å D N Å R D E T GJ E L D E R S A LO N G K A M PA N J E R NFVB LEDERPROGRAM / HVA STÅR I VEIEN FOR GODT LEDERSKAP? ADAM OG EVA SKOLEN / REKORDSØKNING TIL PRIVAT FRISØRUTDANNING B R A N S J E P R O G R A M M E T / FÅ N Y KO M P E TA N S E PÅ N E T T - G R AT I S

Profile for 07 Interaktiv

Frisør 3 - 2020  

Frisør 3 - 2020