Frisør 3 - 2020

Page 66

inside FRA INNSIDEN AV BRANSJEN NFVB Lederprogram Kull 1 er i mål, men det er nå ny kunnskap og inspirasjon virkelig skal brukes. Deltakere fra både frisør- og hudpleiebedrifter har fått mange verktøy med på veien.

N Kull 1 er første utkvittering av Prosjekt Kompetansebygging for medlemmer, som er en del av NFVBs strategiplan 2017 - 2025. Kull 2 er pågående med avslutning i oktober. Kull 3 startet i Ålesund 15. september, mens Kull 4 har berammet oppstart i Oslo i januar 2021.

eiefabeidsr hatt ypere mære e frem både er forgode

LEDERE FOR FREMTIDEN

ssen: g2 og

NFVB Lederprogram Kull 1 er i mål. Fra første stund har deltakerne fått praktiske oppgaver og brukt ny kunnskap i egen bedrift. NFVB gratulerer deltakerne med godt gjennomført lederprogram, og ønsker lykke til med nye utfordringer. NFVB Lederprogram Kull 1 startet opp i oktober i fjor, og midt i programmet fikk man utfordringer med koronapandemien. Dette har selvfølgelig preget både driften i salongene og deltakelsen på lederprogrammet. Digital kommunikasjon har fått en ny og forsterket rolle. Deltakerne på Kull 1 har gitt svært gode tilbakemeldinger på praktisk nytteverdi på lederprogrammet, og ga sterkt ønske om at kullet måtte møtes igjen neste år for å ta kunnskapen videre til neste nivå. NFVBs direktør Anne Mari Halsan delte ut diplom til alle deltakerne under avslutningen på Hotel Gabelshus i Oslo.

-nye-

mster,

-nyerisorgn/ opp-

-nyeelse-

OBS! NFVB Lederprogram Kull 4 starter i Oslo i januar 2020. NFVB oppfordrer ledere i frisør- og velværebedrifter i hele landet til å benytte en unik mulighet til å investere i ledelse. Mer informasjon kommer på nfvb. no og i NFVBs sosiale kanaler.

66

FRISØR

3

/ 2020

Celine Berge fra Adam og Eva Grensen var en av de som fikk overrakt bevis for godt gjennomført lederprogram av NFVB-direktør Anne Mari Halsan.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.