Dordt Maggezien | November 2020

Page 1

NOVEMBER 2020

Buiten bijtanken! ONTDEKKEN: MAAK EEN WANDELING, FIETSTOCHT OF SPEURTOCHT WELKE VERVOLGOPLEIDING KIES JE? TIPS VOOR LEKKERE WARME DRANKJES


ADVERTORIAL

ADVERTORIAL ADVERTORIAL

Al twee keer eerder stonden ze voor de keuze, om te verhuizen naar een

Al twee keer eerder stonden ze voor de keuze, om te verhuizen naar een

appartement in Overkamppark. ‘Toen het uiteindelijk toch steeds Al twee keer eerder stonden zeging voor de keuze, om te verhuizen naar een Alappartement twee keer eerder stonden ze voor de het keuze, om te toch in Overkamppark. ‘Toen ging uiteindelijk steeds niet door. Maar dit is de laatste toren hè. Deze kans om aan het appartement in Overkamppark. ‘Toen in ging het uiteindelijk toch steeds verhuizen naar een appartement Overkamppark. ‘Toen niet door. Maar dit is de laatste toren hè. Deze kans aan A Dom V is E de RAhet TDOVREIR A TL O R I A ging hette uiteindelijk niet door. Maar ditaan Dubbelmondepark wonen westeeds niet nog keer lopen’, zegt niet door. Maar dit islaten detoch laatste toren hè.een Deze kans om het Dubbelmondepark te wonen laten we niet nog een keer lopen’, zegt laatste toren hè. te Deze kans om aan het Dubbelmondepark te wonen laten we niet nog een wordt keer lopen’, zegt Joyce vanAlDubbelmondepark Rijn enthousiast. Samen met partner Maarten zij twee keer Al twee eerder keer stonden eerder ze stonden voor de ze keuze, voor om deMaarten keuze, te verhuizen om te zij naar verhuizen een naar een Joyce van Rijn enthousiast. Samen met partner wordt wonen laten we niet nog een keer lopen’, zegt Joyce van Rijn Joyce vanvan Rijneen enthousiast. Samen met partnerin Maarten wordt zij straks deappartement bewoner van de 55 appartementen de derde straks de bewoner van een van de 55 appartementen in de derde appartement in Overkamppark. in Overkamppark. ‘Toen ging ‘Toen het uiteindelijk ging het uiteindelijk toch steeds toch steeds enthousiast. Samen met partner Maarten wordt zij straks straks de bewoner van eenhet vanbordje de 55 appartementen in de derde toren. Daarna komt onherroepelijk ‘uitverkocht’ op het toren. Daarna komt onherroepelijk het bordje ‘uitverkocht’ op het dedoor. bewoner van deis55 appartementen inDeze de niet Maar niet door. dit een isMaar devan laatste dit de toren laatste hè. Deze torenkans hè. omderde aan kans het om aan het toren. Daarna komt onherroepelijk het bordje ‘uitverkocht’ op het weelderige Overkamppark telaten weelderige Overkamppark tetestaan. toren. Daarna komt onherroepelijk bordje ‘uitverkocht’ Dubbelmondepark Dubbelmondepark wonen testaan. wonen wehet niet laten nog weeen niet keer noglopen’, een keer zegt lopen’, zegt weelderige Overkamppark te staan. te staan. op het weelderige Overkamppark Joyce vanJoyce Rijn enthousiast. van Rijn enthousiast. Samen met Samen partner met Maarten partnerwordt Maarten zij wordt zij

‘Deze laatste WonenWonen Deze‘Deze laatste aan het laatste aan het Wonen aan het Dordtwijk park kans laten Dordtwijk park Dordtwijk park kans kans laten laten ‘Deze laatste wezéker zéker niet ‘Deze laatste laatste we niet we‘Deze zéker niet Wonen Wonen aan het aan het kans laten voorbijgaan’ Dordtwijk Dordtwijk park park voorbijgaan’ kans kans laten laten voorbijgaan’ we zéker niet wewe zéker zéker nietniet voorbijgaan’ voorbijgaan’ voorbijgaan’

straks de bewoner straks devan bewoner een van vandeeen 55 van appartementen de 55 appartementen in de derde in de derde toren. Daarna toren. komt Daarna onherroepelijk komt onherroepelijk het bordjehet ‘uitverkocht’ bordje ‘uitverkocht’ op het op het weelderigeweelderige Overkamppark Overkamppark te staan. te staan.

In deze tijd blijven we als ontwikkelaar toch

In deze tijd blijven als ontwikkelaar toch In vooral dezewe tijd blijven we als ontwikkelaar tochvan vooruitkijken. Daarom is de bouw vooral vooruitkijken. Daarom is Daarom de vooral vooruitkijken. isvan de bouwinvan de derde toren aan hetbouw Overkamppark deDordrecht derde toren aanzomer het Overkamppark in de derde toren aan het Overkamppark deze vanin start gegaan. Dordrecht deze zomer van start gegaan. Dordrecht deze zomer van start gegaan. Het is meteen de laatste fase van het

Het meteen de laatste fase van project. Luxe appartementen in het een Het is meteen deislaatste fase van het De eerste twee torens zijn al bewoond. Die ervaring In deze tijd InLuxe blijven deze tijd weblijven als ontwikkelaar weinals toch toch project. appartementen eenontwikkelaar Dehielp eerste twee torens zijn al bewoond. Die ervaring groen decor aan in deeen rand van Dordt: en MaartenDie omervaring deze keer wel project. hun hand-Luxe appartementen eerste twee torens zijnJoyce al bewoond. vooral vooruitkijken. vooral vooruitkijken. Daarom is Daarom de bouw is van de bouw van groen decor aanzich de rand van Dordt: hielp Joyce te en Maarten‘Als omjedeze keer hunziet, handdiede kans doet niet elke dag voor. tekening het in hetwelecht groenkrijg decor aan rand van Dordt: elp Joyce en Maarten om dezezetten. keer wel hun handde derde toren de derde aan toren het Overkamppark aan het Overkamppark in in die kans doet zich niet elke dag voor. tekening zetten. je het in het ziet,verkoopkrijg Alleen al om die reden is het verstandig je toch teweer een ‘Als andere indruk dan echt in een die kans doet zich niet elke dag voor. kening te zetten. je‘Als je het een in het echtindruk ziet, dan krijg in een verkoopAlleen om reden isop het verstandig toch weerAan andere Dordrecht deze zomer deze van zomer start gegaan. vande start gegaan. om ual nú te die oriënteren een van brochure. het modelappartement zie je ook dat Dordrecht Alleen al om die reden is het verstandig toch weer een andere indruk dan in een verkoopom u nú oriënteren op een van de brochure. modelappartement zie hebben je ook straks dat het heelAan grotehetappartementen zijn. Wij nog te te koop zijnde appartementen. om u nú te oriënteren een van ochure. Aan het het modelappartement zie je ook dat Het is meteen Hetop is de meteen laatste de fase laatste van het fase van het heel grotetwee appartementen zijn. WijVoor hebben nog te koop zijnde appartementen. 117 vierkante meter en vier ons tweetjes De eerste torens zijnkamers. al bewoond. Diestraks t heel grote appartementen zijn. Wijen hebben straks nog te koop zijnde appartementen. project. Luxe project. appartementen Luxe appartementen in een in een 117 vierkante meter vier kamers. Voor ons tweetjes De eerste twee De eerste torens twee zijn torens al bewoond. zijn al Die bewoond. ervaring Die ervaring meer dan genoeg’, zegt Maarten. De twee hebben ervaring hielp Joyce en Maarten om deze keer 7 vierkante en vier kamers. Voor ons tweetjes meer dan genoeg’, zegt Maarten. De twee hebben groen decor groen aandecor deOok rand aan van de Dordt: rand van Dordt: hielpmeter Joyce hielp en Maarten Joyce en om Maarten deze keer wel deze hun keer handhun handhun eengezinswoning in Dordrecht al verkocht. Joyce: We hebben een wooncoach die ons vanaf het allereerste Dubbelmondepark.’ vanuit het appartement is er wel hun hand-tekening teom zetten. ‘Als je wel het eengezinswoning in Dordrecht al prijzen verkocht. Joyce: Webegin hebben een wooncoach dieons ons vanaf allereerste Dubbelmondepark.’ Ook vanuit het appartement er eer dan tekening genoeg’,hun hebben die kans die kans zich niet doet elke zich dag niet voor. elke zevenhoog. dagis voor. ‘Momenteel worden ertwee heel goede betaald voor krijg begeleidt. Hij wees op dehetverkoopklaareen mooidoet zicht op de natuur. Joyce: ‘Wij zitten tezegt tekening ‘Als teziet, zetten. jeDe het ‘Als in toch het je het echt in ziet, hetandere krijg echt ziet, inzetten. hetMaarten. echt krijg je weer een ‘Momenteel worden er heel goede prijzen betaald voor begin begeleidt. Hij wees ons op de verkoopklaareen mooi zicht op de natuur. Joyce: ‘Wij zitten zevenhoog. n eengezinswoning in Dordrecht al verkocht. Joyce: We hebben een wooncoach die ons vanaf het allereerste Dubbelmondepark.’ Ook vanuit het appartement is er bestaande woningen. Dat heeft mede de doorslag pakketten. Als we straks verhuizen, dan zijn de vloeren, Tot Rotterdam kun je kijken. Je hebt maar vier Alleen al om Alleen die reden al om die is het reden verstandig is het verstandig je toch weer je toch een dan andere weer een indruk andere dan indruk in een dan verkoopin een indruk in een verkoop-brochure. Aan het verkoopveel werk uit handen neemt. We werken allebei, de locatie. Maarten: ‘Ik mag graag een rondje woningen. Dat mede de doorslag pakketten. Alswees wedestraks verhuizen, dan zijn deDaar vloeren, Totappartementen Rotterdam kun je kijken. Je hebt dus maar vier gegeven om nuprijzen wel naar hetheeft Overkamppark tezie verhuizen. de wanden en raamdecoratie alverkoopklaargeregeld. hoef je per etage. We hebben aan drie omenteelbrochure. wordenbestaande er heel goede betaald voor begin begeleidt. Hij ons op de een mooi zicht op de natuur. Joyce: ‘Wij zitten zevenhoog. om u nú te om oriënteren u nú te oriënteren op een van op de een van de Aan brochure. het modelappartement Aan het modelappartement zie je ook dat je ook dat modelappartement zie je ook dat het heel heten ook privé druk. al geregeld. Daar hoef je joggen. Dat kan hier prima. loopt de gegeven om nu wel naar het een Overkamppark te verhuizen. dedus wanden deachteraan.’ raamdecoratie appartementen per etage. WeJe hebben dusdeur aanuit drie hebben En we zijn sindsdien weer paar jaar ouder. Maarten is niet meer kanten ramen. En ook buiten heb je straks een prachtstaande het woningen. Dat heeft mede de doorslag pakketten. Als we straks verhuizen, dan zijn de vloeren, Tot Rotterdam kun je kijken. Je hebt maar vier heel grote het heel appartementen grote appartementen zijn. Wij hebben zijn. Wij straks hebben straks nog te koop nog zijnde te koop appartementen. zijnde appartementen. grote appartementen zijn. Wijjaar hebben straks We hebben wooncoach die ons vanaf en je bent in het Overkamppark weer grenst En57, we ik zijn sindsdien weer paar ouder. Maarten is niet meereen achteraan.’ kanten ramen. En ook buiten hebwe je dat straks eenterug pracht55. Dit is wat onseen dit isappartementen wat we willen. uitzicht.’ De loungeset, hebben twee jaar nieuw dus geven om nu vierkante wel naar het Overkamppark teaanspreekt, verhuizen. de wanden de raamdecoratie al geregeld. per etage. WeDordwijk hebben dus aan drie 117 117 meter vierkante en vier meter kamers. en vier Voor kamers. ons tweetjes Voor ons ons tweetjes 117 vierkante meter en vier kamers. Voor hetenallereerste begin begeleidt. Hij Daar weeshoef ons je aan Landgoed en het fraaie Dubbel57,Moet ik 55. Dit is wat ons aanspreekt, dit is wat we willen. uitzicht.’ De loungeset, hebben we twee jaar terug nieuw je dan wel het risico nemen of er straks nog wel een aangeschaft, past straks royaal op het balkon, heeft Ideaal bereikbaar we zijn sindsdien weer een paar jaardan ouder. Maarten is Maarten. niet meer achteraan.’ kanten ramen. En ook buitenOok heb vanuit je straks een pracht- isdus meer danMoet meer genoeg’, dan zegt genoeg’, Maarten. zegt De Maarten. twee hebben De twee hebben tweetjes meer genoeg’, zegt De op de verkoopklaar-pakketten. Als we straks mondepark.’ het appartement er dan project wel hetals risico of er straks nog wel een aangeschaft, past straks royaal op het balkon, heeft Ideaal bereikbaar keerje een dit nemen voorbijkomt?’ Maarten al uitgerekend. Over de plek in Dordt zijn beiden unaniem: ‘Schitterend!’ , ik 55. Dit wat keer ons aanspreekt, ditditiseengezinswoning watinwe willen. al uitzicht.’ loungeset, hebben we twee jaarOok terug nieuw hunis eengezinswoning hun Dordrecht alDordrecht verkocht. Joyce: verkocht. Joyce: Weishebben We een hebben wooncoach een wooncoach die vanaf dieen het ons allereerste vanaf het allereerst Dubbelmondepark.’ Ookde vanuit het appartement vanuit het appartement is er verhuizen, twee hebben hun in Dordre-DeDubbelmondepark.’ dan zijn de vloeren, deons wanden de een mooi zicht op natuur. Joyce: ‘Wij zitten eeneengezinswoning projectinals voorbijkomt?’ Maarten al uitgerekend. Over deerplek in Dordt zijn beiden unaniem: Maarten: ‘We wonen nu meer richting het‘Schitterend!’ centrum. Maar oet je dan‘Momenteel wel het risico nemen er straks welgoede een aangeschaft, straks royaal opop het heeftzevenhoog. bereikbaar ‘Momenteel worden erof heel worden goede ernog heel prijzen betaald prijzen voorbetaald voor begin begeleidt. begin Hij begeleidt. weesDaar ons Hij wees op je de ons verkoopklaarop de verkoopklaa eenpast mooi zicht eenop mooi de natuur. zicht Joyce: de balkon, natuur. ‘Wij Joyce: ‘Wij zitten zevenhoog. cht al verkocht. Joyce: ‘Momenteel worden raamdecoratie al geregeld. dus niet Maarten: ‘We wonen nurustiger. meer richting het centrum. Maar zevenhoog. Tot Rotterdam kun je zitten kijken. JeIdeaal hebt van ons mag het wat Dit ishoef ideaal. Winkelcentrum Mooi uitzicht Verkoopklaarpakketten er een project als dit voorbijkomt?’ Maarten uitgerekend. Over de maar plek in Dordt zijn beiden unaniem: ‘Schitterend!’ bestaande bestaande woningen. woningen. Dat heeft Dat mede heeft de bestaande mede doorslag de aldoorslag pakketten. Als pakketten. we straks we dan verhuizen, zijn is destraks dan vloeren, zijn de vloeren Tot Rotterdam Tot appartementen Rotterdam kun je appartementen kijken. kunperje Je kijken. hebt Jeuitgevoerd. hebt vier vier er heel goede prijzen voor van ons mag het wat Dit is straks ideaal. Winkelcentrum Mooi uitzicht Verkoopklaarpakketten meer achteraan.’ maar vier etage. Wemaar hebben Sterrenburg heb jerustiger. om Als deverhuizen, hoek, het centrum Behalve de grootte vanbetaald hun toekomstige appartement Standaard zijn de luxe Maarten: ‘We wonen nu meer richting het centrum. Maar Sterrenburg heb je om de hoek, het centrum is straks Behalve de grootte van hun toekomstige appartement Standaard zijn de appartementen luxe uitgevoerd. woningen. Dat heeft mede de doorslag gegeven gegeven om gegeven nu wel naar om nu het wel Overkamppark naar het Overkamppark te verhuizen. te verhuizen. de wanden de en de wanden raamdecoratie en de raamdecoratie al geregeld. al Daar geregeld. hoef appartementen appartementen per etage. per We etage. hebben We dus hebben aan drie dus aan drie aan drie kanten ramen. En ookMet buiten heb prima te doen met het OV. Met de auto zit je zo op de jeDaar hoef zijn de twee vooral te spreken over de locatie. Maarten: dus Keuken en badkamer zijn inclusief. twee liften is prima te doen met het OV. Met deWinkelcentrum auto je zoeen op eigen de dewe twee vooral tehet spreken over deDat locatie. Maarten: Keuken eneen badkamer zijn Met twee liften is een vanvinden ons mag het wat rustiger. Dit isFijn ideaal. ooi uitzicht Verkoopklaarpakketten om nu wel naar Overkamppark tekan verhuizen. En we zijnzijn sindsdien En zijn weer sindsdien een paar weer jaar een ouder. paar Maarten jaar ouder. is prima. Maarten dus niet meer dus achteraan.’ niet meer achteraan.’ kanten ramen. kanten En ook ramen. En inclusief. ook heb we buiten je heb een je prachtstraks prachtN3, de A15 en de A16. ook dat wezit straks ‘Ik mag graag rondje joggen. hier wachten er niet bij. buiten Joyce: ‘Wat vooral plezierig Ideaal bereikbaar jeis straks pracht-uitzicht.’ Destraks loungeset, N3, de enin A16. Fijn ook dat we straks een eigen mag graag een rondje joggen. Dat kan hier prima. wachten er niet bij.De Joyce: ‘Wat we vooral plezierig vinden Sterrenburg heb jeplek om de hoek, het centrum is straks halve de57, grootte van toekomstige appartement Standaard zijn deDe luxe uitgevoerd. parkeerplek inde de garage hebben.’ Je loopt de deur uit ons en jeaanspreekt, bent in het Overkamppark is datappartementen de makelaar ons veel werk uit handen neemt. En we zijn sindsdien weer een paar jaar ik 55.‘Ik Dit 57, ishun ik wat 55. ons Dit aanspreekt, is wat dit is wat we dit willen. isouder. wat weuitzicht.’ willen. Over deA15 Dordt zijn beiden unaniem: uitzicht.’ loungeset, hebben loungeset, we hebben twee jaar we terug twee nieuw jaar terug nieuw hebben we twee jaar terug nieuw aangeschaft, parkeerplek in de garage hebben.’ Je dat loopt deur uit enLandgoed je bent inDordwijk het Overkamppark is We dat werken dezijn makelaar ons veelhet werk uit handen neemt.te ‘Schitterend!’ weer grenst aan eneen het fraaie allebei, hebben ookliften privé druk. doen metbereikbaar het OV. Met de auto zit jenu zomeer op de n de twee vooral te spreken over de locatie. Maarten: Keuken en badkamer inclusief. Met twee isMaarten Maarten is 57, ik 55. Dit wat ons aanspreekt, Maarten: ‘We wonen Moet je dan Moet wel het jede dan risico wel nemen het risico of eris nemen straks of nog er wel straks nog wel een aangeschaft, aangeschaft, past straks past royaal straks op het royaal balkon, op prima het heeft balkon, heeft Ideaal Ideaal bereikbaar past straks royaal op het balkon, heeft grenst aan Landgoed Dordwijk fraaie hebben ook privé druk. N3, de A15 en de A16. Fijn ook dat we straks een eigen mag graag een dat rondje Dat kan hierjeprima. wachten er nietWe bij. werken Joyce: allebei, ‘Wat we vooralhet plezierig vinden ditweer is joggen. wat we willen. Moet dan wel en hethet risico

richting centrum. Maar van ons het Over dehet plek Over in Dordt de plek zijninbeiden Dordt unaniem: zijnmag beiden ‘Schitterend!’ unaniem: ‘Schitterend parkeerplek inrustiger. de garage hebben.’ wat Ditwonen is ideaal. Winkelcentrum Maarten: ‘We Maarten: ‘We nu meer wonen richting nu meer het richting centrum.het centrum. Maa Modelappartement geopend: Maar Sterrenburg jewat om dehet hoek, het centrum van ons magheb van hetons mag rustiger. wat Dit geopend: rustiger. is ideaal. Dit Winkelcentrum is ideaal. Winkelcentrum Modelappartement Wanneer kuntheb uhoek, terecht? isSterrenburg straks prima te doen OV.het Met de het Standaard appartementen luxe uitgevoSterrenburg heb je ommet de het je om de centrum hoek, is centrum straks is strak Behalve deBehalve grootte de vangrootte hun toekomstige van hun toekomstige appartementappartement Standaard Standaard zijn zijn de deappartementen zijn de appartementen luxe uitgevoerd. luxe uitgevoerd. Wanneer kunt u terecht? Wonen in de 3e toren van Overkamppark Mooi uitzicht zit is je doen zoprima opmet deteN3, de A15 en de A16. erd.en Keuken enen badkamer zijnzijn inclusief. Metliften prima te het doen OV.met Methet de OV. auto Met zitFijn de je zo auto op zit deje zo op d zijn de tweezijn vooral de twee te spreken vooral over te spreken de locatie. over Maarten: de locatie. Maarten: Keuken Keuken badkamer zijn badkamer inclusief. Met inclusief. twee Met twee is auto liften Wonen de 3e toren van Overkamppark Modelappartement geopend: kan alin vanaf €A16. 346.500 vrij opFijn naam. Behalve de grootte van hunjoggen. toekomstige ap-hierwachten ook dat straks eigen parkeerplek in dat deeen tweeerliften is wachten er Joyce: niet bij.‘Wat Joyce: we N3, de we A15 N3, en de deeen A15 en Fijnde ook A16. dat we ook straks we eigen straks een eige ‘Ik mag graag ‘Ik mag een rondje graag een joggen. rondje Dat kan hier Datprima. kan prima. niet wachten bij. Joyce: er niet‘Wat bij. we vooral plezierig we ‘Wat vooral vinden plezierig vinden kan al modelappartement vanaf € 346.500 vrijvindt op naam. Het u in toren 1 partement zijn twee te spreken over is datvooral garage hebben.’ vinden is dat deuit makelaar parkeerplek parkeerplek in deugarage inhebben.’ de garage hebben.’ Wanneer kunt terecht? Je loopt deJe deur looptuitde en deur jedebent uit en invooral het je bent Overkamppark in het Overkamppark de makelaar isplezierig dat deons makelaar veel werk ons veel handen werk ons uit neemt. handen neemt. Het modelappartement vindt u in toren 1 (Overkampweg 465). Openingstijden: dat weer grenst dat weer aan grenst Landgoed aan Dordwijk LandgoedenDordwijk het fraaie en het Wefraaie werken We allebei, werken hebben allebei, het hebben ook privé het druk. ook privé Wonen druk. in de 3e toren van (Overkampweg 465).Overkamppark Openingstijden:

al uitgerekend. keer een project keer een als dit project voorbijkomt?’ als dit voorbijkomt?’ Maarten al uitgerekend. Maarten al uitgerekend. loopt de deur uit nemen en je bent het Overkamppark datprode makelaar ons veel werk uit handen neemt. of erinstraks nog wel een keeriseen ject alsuitzicht dit Dordwijk voorbijkomt?’ t weer grenst Landgoed en het fraaie We werkenVerkoopklaarpakketten allebei, hebben het ook privé druk. Verkoopklaarpakketten Mooi aan uitzicht Mooi Verkoopklaarpakketten

dinsdag en donderdag van 14.00 tot

dinsdag en donderdag van 14.00tot tot kan al vanaf € 346.500 vrij op naam. 16.00 uur, zaterdag van 11.00 16.00 uur, zaterdag vanbinnenlopen. tot 1 Het modelappartement vindt u11.00 in toren 13.00 uur. U kunt vrij Modelappartement geopend: geopend: Modelappartement geopend: 13.00 uur. UModelappartement kunt vrij binnenlopen. Bezichtigingen vinden plaats volgens de (Overkampweg 465). Openingstijden: Wanneer kunt u terecht? vinden plaats volgens de Wanneer Wanneer kunt u een terecht? kunt u terecht? RIVM richtlijnen. Liever persoonlijke dinsdagBezichtigingen en donderdag van 14.00 tot RIVM richtlijnen. Liever een persoonlijke afspraak op een andere tijd? Neem dan Wonen inin deWonen 3e3e toren van 16.00 uur, zaterdag van 11.00 tot Wonen de toren in de van 3e toren Overkamppark van Overkamppark afspraak op een andere tijd? Neem dan contact op met een makelaars. Overkamppark alvan vanaf €op 346.500 13.00 uur. U kunt vrij binnenlopen. kan al vanaf kan €kan al346.500 vanaf €de vrij 346.500 naam. vrij op naam. contact op met een van de makelaars. Prijzen vanaf € 346.500,- v.o.n. Uop bent van harte welkom. vrij naam. Het modelappartement Bezichtigingen vinden plaats volgens de Het modelappartement Het modelappartement vindt u in vindt toren u1 in toren 1 Prijzen vanaf € 346.500,- v.o.n. U bent van harte welkom. vindt u in Liever toren 1een (Overkampweg RIVM richtlijnen. persoonlijke (Overkampweg (Overkampweg 465). Openingstijden: 465). Openingstijden: De gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd. 465). Openingstijden: en van afspraak op een andere tijd? Neem dinsdag en dinsdag donderdag endinsdag donderdag vandan 14.00 tot 14.00 tot De gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd. van tot 16.00 uur, contactdonderdag op metuur, een16.00 van14.00 de 16.00 zaterdag uur,makelaars. van zaterdag 11.00van tot 11.00 tot van totU13.00 uur.binnenlopen. U Prijzen vanaf € 346.500,- v.o.n. U bent zaterdag van harte welkom. 13.00 uur. 13.00 U11.00 kunt uur. vrij binnenlopen. kunt vrij kunt vrij binnenlopen. Bezichtigingen Bezichtigingen Bezichtigingen vinden plaats vinden volgens plaatsde volgens de vinden plaats volgens de RIVM RIVM richtlijnen. RIVM richtlijnen. Liever een Liever persoonlijke een persoonlijke gebruikte namen zijn om privacyredenen gefingeerd. richtlijnen. Liever een persoonlijke afspraak op afspraak een andere op een tijd? andere Neem tijd? danNeem dan afspraak op een andere tijd? Neem contact op contact met een opvan metde een makelaars. van de makelaars. dan contact op met een van de PrijzenPrijzen vanaf €vanaf 346.500,€ 346.500,v.o.n. v.o.n. U bent van U bent welkom. harte welkom. makelaars. U harte bent van van harte welkom.

www.overkamppark.nl www.overkamppark.nl

www.overkamppark.nl

www.overkamppark.nl www.overkamppark.nl

De gebruikte namen zijn om De gebruikte namen zijn om privacyredenen gefi privacyredenen gefi ngeerd. ngeerd.


November: gezellige maand Ondanks het grauwe weer kan november ook gezellig zijn. Lekker bij het haardvuur met een goed boek of een leuke film en opwarmen met chocomelk of een lekker soepje. Maak het binnen extra gezellig met kaarsjes, wij geven je graag wat tips. Of maak een heerlijk gerecht met seizoensgroenten, zoals ons recept voor pasta met pompoen. Ga lekker naar buiten deze herfst en maak een leuke wandeling of fietstocht, bij de VVV Dordrecht kun je genoeg inspiratie opdoen. Wat je zeker moet gaan doen is erop uitgaan in één van de leuke parken, er zijn er genoeg in onze mooie stad! En als je het koud krijgt dan zijn er zat plekken waar je een lekker warm drankje of hapje to-go mee kunt nemen. Ga ook eens langs bij één van de nieuwe zaken die zijn geopend.

NOVEMBER 2020

Buiten bijtanken! ONTDEKKEN: MAAK EEN WANDELING, FIETSTOCHT OF SPEURTOCHT WELKE VERVOLGOPLEIDING KIES JE?

Veel leesplezier! Redactie Dordrecht maggezien

TIPS VOOR LEKKERE WARME DRANKJES

COLOFON Dordrecht maggezien wordt geproduceerd door 078Media B.V. i.s.m. Dordrecht Marketing en Partners Uitgever: 078 Media B.V. Jan Valsterweg 65 3315 LG Dordrecht 078-3030360 info@078media.nl www.078media.nl Eindredactie en coördinatie: Vivian Trebels Vormgeving: 078Media B.V. Kees van der Wilt Traffic manager: Puck de Haan Tekst: Diana Henneken, Eline Lohman, Fleur Hartmeijer en Vivian Trebels Fotografie: Daphne Krijgsman en Fleur Hartmeijer Coverfoto: Daphne Krijgsman Verspreiding: De krant wordt in een oplage van 55.000 exemplaren selectief huis-aan-huis verspreid in Dordrecht. Adverteren: Informatie en prijzen 078Media B.V. 078-3030360 © 078Media B.V.

Dordrecht maggezien

3


ONTDEK DE STIJL, PROEF DE SMAAK.

Klanten beoordelen ons met een

8,0

ERVAAR ONZE VISIE OP UW KEUKEN.

Keukens voor fijnproevers Een keuken die helemaal past bij uw lifestyle, interieur en kookgewoonten. Het lijkt zo vanzelfsprekend. En toch is zo’n inspirerende droomkeuken vaak niet makkelijk te vinden. Wel bij KeukenVision. Wij stemmen uw keuken tot in het kleinste detail af op uw hoogstpersoonlijke ideeën over ruimte, sfeer, smaak en kookstijl. Zo creëren we sámen uw unieke persoonlijke keuken, waarvan u vele jaren plezier zult hebben.

KEUKENVISION DORDRECHT | Mijlweg 83 | 3316 BE Dordrecht | Tel. 078 - 618 38 88 Ma. - Vr. 09.00 tot 17.30 uur | Do. koopavond tot 21.00 uur | Za. 09.30 tot 17.00 uur

KOM VOOR AL ONZE KEUKENS NAAR DE SHOWROOM OF BEKIJK ZE OP WWW.KEUKENVISION. NL


Steun de lokale horeca voor behoud van het aanbod in de stad!

De lokale horeca doet er alles aan om gasten nog steeds te kunnen bedienen. Waar mogelijk worden acties bedacht en zijn er afhaal- en bezorgdiensten op touw gezet en aantrekkelijk geprijsde dagschotels in het leven geroepen. Aan het aanbod ligt het niet. Als zo veel mogelijk mensen de lokale horeca nu ondersteunen, is de kans het grootst dat bij het versoepelen of opheffen van alle coronamaatregelen het aanbod van fijne eettentjes en restaurants in de stad onverminderd groot is. Dat willen we toch allemaal? Natuurlijk wil jij je favoriete restaurant steunen in deze tijden van crisis. Dan kun je thuis genieten van restaurantkwaliteit.

Kom gezellig en veilig winkelen

De winkels in de Dordtse binnenstad zijn gewoon open en de ondernemers ontvangen je graag! Bij deze een aantal tips: • Probeer drukke dagen te vermijden, van maandag t/m donderdag is het rustiger in de stad; • Bel met je favoriete winkel voor een afspraak zodat je zeker weet dat je perfect geholpen wordt; • Houd 1,5 meter afstand van elkaar, je vergeet het snel. In de winkels gaat het ook al (vaak) goed dus dan kan

het op straat toch zeker; • Houd rechts aan in de straten, zie het als op de snelweg met een denkbeeldige middellijn. Let wel een beetje op de eventuele wachtrijen langs de etalages; • Volg de aanwijzingen van het winkelpersoneel bij eventuele wachtrijen, ze willen je graag gastvrij ontvangen maar dat vraagt de medewerking van iedereen; • Bij eventuele lange wachtrijen is het advies om later terug te komen, ga bijvoorbeeld eerst langs een andere winkel of maak een mooie stadswandeling net buiten het centrum en herontdek je eigen binnenstad.

Op de website www.centrumdordrecht.nl staat een overzicht van alle acties. Steun de Dordtse horeca, dan kunnen we ook na de coronamaatregelen blijven genieten van al het moois dat Dordrecht te bieden heeft.

De koopavonden gaan gewoon door, maar nu tot 20h00! Dordrecht maggezien

5


E S A E L E T A V I R P I K KOP STAAT U ’N Z Z P O D L SU E R E W JE S L RA KOSTELOOS OPZEGBAA

10.000 km per jaar. seerd op 60 maanden en

*Geba

Bekijk de voorwaarden

se

op suzuki.nl/privatelea

De hele wereld staat op z’n kop. Ondertussen wil je wel mobiel blijven. Bij Suzuki Private Lease kun je je contract opzeggen als je bijvoorbeeld je baan verliest en je het niet meer kan betalen. Vraag ons naar de mogelijkheden.

RENO DORDRECHT

RENO SLIEDRECHT

Nijverheidstraat 65, 3316 AP Dordrecht Tel. 078 - 6139244, www.renoauto.nl

Lelystraat 24, 3364 AJ Sliedrecht Tel. 0184 - 411662, www.renoauto.nl

Gemiddeld brandstofverbruik volgens de Euro-6-norm, EC 2017/1347AG: 3,9 - 5,6 l/100 km; 25,6 - 17,9 km/l; CO2-uitstoot: 89 - 110 g/km. *Suzuki Financial Services leasetarief per maand o.b.v. Suzuki Private Lease, 60 mnd, 10.000 km/jaar, wegenbelasting in provincie Gelderland, (incl. max. bonus/malus of 12 schadevrije jaren) en BTW, en excl. brandstof • Tarieven kunnen afwijken bij gekozen uitvoering, wijziging van opties, looptijd, kilometrage, schadevrije jaren en gewicht. • meer kilometerprijs varieert tussen € 0,03 en € 0,14 per km, exacte prijs staat vermeld op de offerte • Toetsing en registratie BKR • Onder voorbehoud van acceptatie • Dit actieaanbod geldt zolang de voorraad strekt en tot uiterlijk 1 december 2020 • Wijzigingen en typefouten voorbehouden • directsales@suzukifs.nl

SNELLER DOOR GROEN?

Minder stoppen bij fietsverkeerslichten? Het kan met de Schwung app. Met de Schwung app op je mobiele telefoon laat je een fietsverkeerslicht eerder weten dat je eraan komt. De app ‘drukt’ alvast voor je op het knopje bij het verkeerslicht. Daardoor is de kans groter dat je meteen, sneller of langer groen licht krijgt. Dat maakt doorfietsen een stuk makkelijker.

Download de Schwung app

Meer weten? Kijk op: dordrecht.nl/fiets


Een stapje dichter bij de toekomst…

zelfbeeld op te bouwen. Praat daarom ook met je kind over zijn of haar talenten, drijfveren en ambities.”

Van voortgezet onderwijs naar vervolgonderwijs

Sabine: “Het leuke van een vervolgopleiding is dat je iets hebt gekozen dat echt bij je past. Dus de vakken sluiten aan bij je interesses en in de klas zit je met gelijkgestemden. Het mooie in het beroepsonderwijs is dat je ook snel op stage gaat, vaak op verschillende plekken. Zo kom je er achter wat het beroep in de praktijk inhoudt en in welk type werkomgeving je je thuis. voelt.” Henriette benadrukt dat er ook voor ouders nogal wat verandert bij de overgang naar het vervolgonderwijs: “Vanaf 18 jaar moet een student ons toestemming geven om te communiceren met de ouders, bijvoorbeeld over studieresultaten. Dat is soms best even wennen. Meer loslaten hoort erbij!”

Zet door of switch

En als je dan een opleiding hebt gekozen en het valt toch tegen? Tony: “Juist als het lastig wordt moet je doorgaan. Alleen zo word je beter in je vak. Zie het als puzzelen. Het is fijn als je uiteindelijk de puzzel in elkaar kan leggen.” Maar ook switchen kan een optie zijn. Henriette: “Soms blijkt dat een gekozen opleiding toch niet bij je past. Dat is ook leerzaam; een verkeerde keuze kan je ook dichter bij jezelf brengen. Wij helpen studenten zoeken naar wat wél bij ze past. En ook na je opleiding heb je nog alle keuze: ga je werken, doorleren, op wereldreis? Iedere stap is waardevol en brengt je dichter bij je bestemming.”

Oktober. De tijd voor eindexamenleerlingen gaat dringen. Welke vervolgopleiding kies je? Het kan inspirerend zijn om met je toekomst bezig te zijn, maar wat als je helemaal niet weet wat je later wilt worden? Geen paniek! Er zijn veel mogelijkheden om uit te vinden waar je talenten en interesses liggen en wat een passende vervolgopleiding is. Bovendien is het geen keuze voor het leven. Het is slechts één stap op weg naar de toekomst. Tony Elia Mokhtar droomde er ooit van om piloot te worden. Maar was dat wel echt iets voor hem? Zijn ouders zagen hem vooral bezig met computers. Was iets met ICT niet logischer? Maar wat dan precies? En in wat voor beroep kom je dan terecht? Tony bezocht een beroepenbeurs, waar hij nader kennismaakte met de wereld van de ICT. Inmiddels volgt hij een mbo-opleiding tot software developer. Hij programmeert websites en apps en heeft uitzicht op een goede baan.

Dordrecht maggezien

Ga in gesprek met elkaar

Sabine van de Kaa en Henriette van Dijk, loopbaanadviseurs bij het Da Vinci College, vertellen dat ouders en familie belangrijk zijn bij het keuzeproces. Sabine: “Als ouder kun je je kind helpen met het structureren van informatie, ervaringen delen van jezelf of bekenden en je kind vertrouwen geven. Henriette vult aan: “Doen waar je goed in bent en wat je graag doet, geeft energie. Die helpt om je verder te ontwikkelen, om vol te houden als het wat lastiger gaat, en om een positief

Hulp bij studiekeuze?

• (online) open dagen bezoeken • opleidingen op verschillende scholen vergelijken • (online) meeloopdagen doen/ proefstuderen • Netwerk gebruiken • Iemand met een droombaan interviewen • Kijk op www.kiesmbo.nl

Als ouder helpen bij een studiekeuze?

• Op www.davinci.nl/hulp-bij-studiekeuze vind je allerlei tips en tricks. Heb je nog vragen? Stel deze dan op 5 en 9 november (online) aan loopbaanadviseurs Sabine en Henriette.

7


Leverbaar in diverse uitvoeringen. Kijk op www.dordrechtshop.nl

8

Dordrecht maggezien


Speciaal voor de viering van Dordrecht 800 jaar stad is er een productlijn opgezet met unieke producten in Dordtse stijl. Leuk voor jezelf als collectors item, als bijzonder cadeau of persoonlijk relatiegeschenk. Er is een leuk assortiment beschikbaar, zoals een verjaardagskalender, postcards, kaartenmapje, Fatboy lamp en legpuzzel. De artikelen zijn verkrijgbaar bij het VVV kantoor aan de Spuiboulevard 99 of via www.vvvdordrecht.nl.

incl. 10 kaarten en 10 enveloppen

Dordrecht maggezien

9


Het wachten waard: Het wachten waard: Wilgenhof, de groene Het wachten waard: Het wachten waard: Wilgenhof, dewaard: groene Het wachten fiWilgenhof, nale van Wilgenwende Het wachten waard: de Wilgenhof, degroene groene fi nale van Wilgenwende Wilgenhof, de degroene groene fiWilgenhof, finale nalevan vanWilgenwende Wilgenwende fifinale nalevan vanWilgenwende Wilgenwende

Infocentrum Wilgenwende Iedere zaterdagWilgenwende van 11.00 tot 13.00 uur Infocentrum Laan van Braets 73, Dordrecht aan de Iedere zaterdag van 11.00 tot 13.00 uur Infocentrum Wilgenwende Infocentrum Wilgenwende Laan van Braets 73, Dordrecht aan de Iedere zaterdag van 13.00 Iedere zaterdag van11.00 11.00tot tot 13.00uur uur Infocentrum Wilgenwende Infocentrum Wilgenwende Infocentrum Wilgenwende van Braets 73, Dordrecht aan dedeLaan Laan van Braets 73, Dordrecht aan Iedere Iederezaterdag zaterdagvan van11.00 11.00tot 13.00uur uur Iedere zaterdag van 11.00 tottot13.00 13.00 uur Laan van Braets 73, Dordrecht aan de Laan van Braets 73, Dordrecht aan de aan de Laan van Braets 73, Dordrecht

Is de uitdrukking niet: het lekkerste voor het laatst bewaren? Precies. Met de uitdrukking afronding inniet: Wilgenhof komt Wilgenwende fijnproevers Is de het lekkerste voor het laatstde bewaren? Precies. onder de woningkopers tegemoet. Niet alleen door de aan de afronding in Wilgenhof komt Wilgenwende deligging fijnproevers IsMet de uitdrukking niet: het lekkerste voor het laatst bewaren? Precies. de uitdrukking niet: het lekkerste voor het laatst bewaren? Precies. deIs rand, daar waar Wilgenwende wordt omringd door het groen onder de woningkopers tegemoet. Niet alleen door de ligging aan Met de afronding ininWilgenhof komt Wilgenwende de Met de afronding Wilgenhof komt Wilgenwende defijnproevers fijnproevers Is de uitdrukking niet: het lekkerste voor het laatst bewaren? Precies. van het park. Maar vooral door de afwisselende opzet. Is uitdrukking niet: het lekkerste voor het laatst bewaren? Precies. Is dede uitdrukking niet: het lekkerste voor het laatst bewaren? de rand, daar waar Wilgenwende wordt omringd door het Precies. groen onder de woningkopers tegemoet. Niet alleen door de ligging aan onder de woningkopers tegemoet. Niet alleen door de ligging aan Met de afronding in Wilgenhof komt Wilgenwende de fi jnproevers Met de afronding in Wilgenhof komt Wilgenwende de fi jnproevers Met de afronding in Wilgenhof komt Wilgenwende de fi jnproevers van het park. Maar vooral door de afwisselende opzet. Drie architectenbureaus zijn ingeschakeld voor de vormgeving van de de rand, daar waar Wilgenwende wordt omringd door het groen de rand, daar waar Wilgenwende wordt omringd door het groen onder de woningkopers tegemoet. Niet alleen door de ligging aan onder de woningkopers tegemoet. Niet alleen door de ligging aan onder de77 woningkopers Niet alleen door de ligging aan in totaal woningen. Mettegemoet. Hofwoningen, vrijstaande en halfvrijstaande van het park. Maar vooral door de afwisselende opzet. van het park. Maar vooral door de afwisselende opzet. Drie architectenbureaus zijn ingeschakeld voor de vormgeving van de de rand, daar waar Wilgenwende wordt omringd door het groen de rand, daar waar Wilgenwende wordt omringd door het groen de rand, daar en waar Wilgenwende wordt omringd door het groen Parkwoningen Campagne woningen is de diversiteit in woningtypen in totaal 77 woningen. Met Hofwoningen, vrijstaande en halfvrijstaande van het park. Maar vooral door de afwisselende opzet. Drie architectenbureaus zijn ingeschakeld voor dedevormgeving van dede van het park. Maar vooral door de afwisselende opzet. Drie architectenbureaus zijn ingeschakeld voor vormgeving van van het park. Maar vooral door de afwisselende opzet. groot. En kijk ooken eens naar de woningen plattegrondis van Wilgenhof:in kleine rijtjes Campagne de diversiteit woningtypen inParkwoningen totaal 77 woningen. Met Hofwoningen, vrijstaande en halfvrijstaande in totaal 77 woningen. Met Hofwoningen, vrijstaande halfvrijstaande Drie architectenbureaus zijn ingeschakeld voor de vormgeving van de woningen speels zijn verdeeld over heten plan. Drie architectenbureaus zijn ingeschakeld voor de vormgeving van de Drie architectenbureaus zijn ingeschakeld de vormgeving van de groot. Enaan kijkstraatjes ookCampagne eensdie naar de plattegrond Wilgenhof: kleine rijtjes Parkwoningen en woningen isvoor dedevan diversiteit ininwoningtypen Parkwoningen en Campagne woningen is diversiteit woningtypen in totaal 77 woningen. Met Hofwoningen, vrijstaande en halfvrijstaande in totaal 77 woningen. Met Hofwoningen, vrijstaande en halfvrijstaande in totaalEn 77kijk woningen. Metdie Hofwoningen, vrijstaande halfvrijstaande woningen aan straatjes speels zijn verdeeld overen het plan. groot. eens plattegrond van Wilgenhof: kleine groot. En kijkook ook eensnaar naarde de plattegrond van Wilgenhof: kleinerijtjes rijtjes Parkwoningen en Campagne woningen is de diversiteit in woningtypen Parkwoningen en Campagne woningen is de diversiteit in woningtypen Parkwoningen en Campagne woningen is de diversiteit in woningtypen woningen aan straatjes die speels zijn verdeeld over het plan. woningen aan straatjes die speels zijn verdeeld over het plan. groot. En kijk ook eens naar de plattegrond van Wilgenhof: kleine rijtjes groot. kijk ook eens naar plattegrond van Wilgenhof: kleine rijtjes groot. EnEn kijk ook eens naar dede plattegrond van Wilgenhof: kleine rijtjes woningen aan straatjes die speels zijn verdeeld over het plan. woningen aan straatjes die speels zijn verdeeld over het plan. woningen aan straatjes die speels zijn verdeeld over het plan.

WWW.WILGENWENDE.NL WWW.WILGENWENDE.NL WWW.WILGENWENDE.NL WWW.WILGENWENDE.NL WWW.WILGENWENDE.NL WWW.WILGENWENDE.NL

Vrijstaande woningen Koopsommen € 695.000,- v.o.n. Vrijstaandevanaf woningen Koopsommen vanaf € 695.000,- v.o.n. Vrijstaande Vrijstaandewoningen woningen Koopsommen vanaf € Koopsommen vanaf €695.000,695.000,-v.o.n. v.o.n. Vrijstaande Vrijstaandewoningen woningen Vrijstaande woningen Koopsommen Koopsommenvanaf vanaf€€ €695.000,695.000,-v.o.n. v.o.n. Koopsommen vanaf 695.000,v.o.n. Hofwoningen

Koopsommen vanaf € 319.000,- v.o.n.

Hofwoningen

Koopsommen vanaf € 319.000,- v.o.n.

Half vrijstaande parkwoningen

Koopsommen vanaf € 519.000,- v.o.n.

Half vrijstaande parkwoningen

Koopsommen vanaf € 519.000,- v.o.n.

Hofwoningen Half vrijstaande parkwoningen Koopsommen v.o.n. Koopsommen v.o.n. VERKOOP: MAKELAARS 078vanaf -€ 635 17 Koopsommenvanaf vanaf€OZP €319.000,319.000,v.o.n. Koopsommen vanaf €519.000,519.000,v.o.n.53 Hofwoningen Half vrijstaande parkwoningen Hofwoningen Half vrijstaande parkwoningen Hofwoningen Half vrijstaande parkwoningen Koopsommen vanaf € 319.000,v.o.n. Koopsommen vanaf €519.000,VERKOOP: MAKELAARS 078 635v.o.n. 17 53 Koopsommen vanaf €OZP 319.000,v.o.n. Koopsommen vanaf € 519.000,v.o.n. Koopsommen vanaf € 319.000,v.o.n. Koopsommen vanaf € 519.000,v.o.n. VERKOOP: VERKOOP:OZP OZPMAKELAARS MAKELAARS078 078--635 63517 1753 53 VERKOOP: VERKOOP:OZP OZPMAKELAARS MAKELAARS078 078-- -635 63517 1753 53 VERKOOP: OZP MAKELAARS 078 635 17 53 Hofwoningen

Half vrijstaande parkwoningen

RESERVEER NU JE PASAFSPRAAK IN ONZE

NIEUWE WINKEL!

(direct naast My VINTAGE BOUDOIR | Open vanaf 14 november!)

Nieuwe bruidsjurken maximaal 1099,- euro!

OUTLET

VOORSTRAAT 106 * DORDRECHT * TEL . (06) 5758 8080 * BRIDALNOMADS.NL CO RO N A P RO O F B r u i d s j u r ke n p a s s e n ! - D. I .Y. Pa s s e s s i e s to t 4 p e r s o n e n


Herfstrecepten:

Koken met seizoensgroenten

Als de blaadjes van de bomen vallen krijgen we spontaan trek in knusse herfstgerechten. Van heerlijke pompoenen knolselderijsoep, tot zuurkoolpastei en jachtschotel. Daarnaast is het ook een aanrader om te koken met de groente die nu volop verkrijgbaar zijn. Eten uit het seizoen is niet alleen duurzamer, de groenten zijn ook vaak lekkerder van smaak en veelal in de aanbieding. Groenten die in de herfst volop aanwezig zijn: bietjes, bleekselderij, bloemkool, boerenkool, Chinese kool, courgette, groene kool, knolselderij, paddenstoelen, pastinaak, pompoen, prei, rode kool, spitskool, stoofpeertjes, uien, witlof, wortelen en zuurkool. De herfst typeert zich door de warmere smaken. Lekkere ovenschotels, kruidige stoofpotjes, soepen of hartige taarten. Hierbij alvast twee recepten (uitgaande van 4 personen) met herfstgroenten ter inspiratie.

TIP: De schil van de kleine oranje pompoen wordt door het stoven zacht. De pompoen hoeft dus niet geschild te worden. Gooi er wat geraspte Parmezaanse kaas, pijnboompitten of walnoten over als garnerin

Dordrecht maggezien

Pasta Pompoen • 600 g verse pompoen • 1 grote ui • 1 teen knoflook • 3 el olijfolie • 1 pot pastasaus of tomatenblokjes • 1 pak verse gewassen spinazie • 300 g penne • 150 g zachte geitenkaas

Snijd de pompoen in stukken van ca. 4 cm, verwijder draden en zaden en schil de stukken eventueel. Fruit in een braadpan de ui en knoflook in 2 el olie, schep de stukken pompoen erbij en roerbak ze gaar in ca. 10 minuten. Schenk de pastasaus of tomatenblokjes erbij, voeg eventueel wat water toe als het te dik is en breng de saus al roerend tot tegen de kook aan. Dek de pan af en stoof het gerecht, zonder koken, nog ca. 5 minuten. Voeg de laatste 2 minuten de verse spinazie toe. Kook de penne volgens de aanwijzingen op de verpakking, giet ze af en meng er de rest van de olie door. Verdeel de pasta over 4 borden. Breng de pompoensaus op smaak met zout en peper en schep de saus op de pasta in de borden. Verkruimel de geitenkaas erover.

11


Wie verzorgt uw koffiemachine eigenlijk? Is de koffiemachine op uw werk altijd goed bijgevuld en gereinigd? Dan komt er regelmatig een toegewijde operator langs. Hij of zij zorgt ervoor dat u zorgeloos kunt koffiedrinken. En terecht. U werkt hard, dus dan verdient u een lekker bakkie koffie. De operators van Van den Hout Automaten gaan iedere maand, week of dag bij klanten langs om de koffiemachine(s) te verzorgen. Hoe zien hun werkdagen er eigenlijk uit? Sociaal, sterk, netjes en handig Onze operators rijden op één dag langs meerdere klanten. Dit zijn er soms wel tien of twaalf. Daar vullen ze de ingrediënten bij en reinigen ze de koffiemachine(s). We proberen bij iedere klant dezelfde operator langs te sturen, zodat deze altijd hetzelfde vertrouwde gezicht ziet. Vaak ontstaat er een band tussen de klant en de operator, dat is het mooie van het vak. Operators hebben naast sociaal zijn andere competenties nodig. Zo is het belangrijk dat ze sterk, snel, netjes en handig zijn. Het vak kent namelijk enige uitdaging. Ze moeten vaak sjouwen met zware ingrediënten en soms kleine technische problemen oplossen.

veiligheidsregels. En in enkele gevallen moeten operators een speciale cursus volgen om toegang te krijgen tot het terrein. Op werkplaatsen waar hygiëne belangrijk is dragen onze operators haarnetjes, handschoenen of andere verplichte persoonlijke beschermingsmiddelen. En nu, in tijden van corona, houden onze operators zich strikt aan de RIVM-richtlijnen. Zo dragen ze onder andere bij iedere klant een mondkapje en houden ze netjes anderhalve meter afstand.

LEKKERE KOFFIE OP HET WERK

Bij Van den Hout Automaten bepalen klanten zelf hoe vaak een operator langskomt en in welke mate ze ontzorgd willen worden. Sommige klanten willen dat de operator alleen de ingrediënten langsbrengt. Ze vullen en reinigen de koffiemachine zelf. We bedienen ook klanten die de operator iedere dag langs laten komen om de koffiemachine bij te vullen en schoon te maken. Het is aan u wat u het prettigst vindt. Bent u geïnteresseerd in onze dienstverlening? Neem dan vooral contact met ons op. Onze adviseurs vertellen u graag meer.

Veiligheid en hygiëne Ook houden operators zich aan de richtlijnen bij klanten met betrekking tot veiligheid en hygiëne. Op sommige werkplaatsen gelden er strenge

TRAPPENRENOVATIE KOM NU ONZE NIEUWE COLLECTIE BEKIJKEN

VOOR

FLOORTEC-LAMISTAIRS NU VOOR

€ 1995,UITGEGAAN VAN 12 TREDEN

NA

VLOEREN & TRAPPEN BA MENDAWEG 46 • 3319 GS DORDRECHT • TEL. 078 6227214 • WWW.VLOERSPECIALIST.NL


Knolselderijsoep • 600 g knolselderij • 1 grote ui • 1 teen knoflook • 1 winterwortel • 1 prei • 3 stengels bleekselderij • 100 g bakbacon (pakje) • 3 el olijfolie • 1 liter kippenbouillon van tablet • 1 el verse tijmblaadjes

Snijd de knolselderij in plakken, schil en snijd in blokjes. Snipper de ui, snijd de winterwortel in kleine blokjes, de prei in reepjes en de knoflook fijn. Snijd de bleekselderij in dunne plakjes en snijd de bakbacon in brede repen. Verhit in een soeppan 2/3 van de olie en fruit de ui en knoflook glazig. Schep de knolselderij, wortel, prei en bleekselderij erdoor en bak 5 min. zachtjes. Schenk bouillon erbij, breng al roerend aan de kook en kook de knolselderij in 10-15 min. zachtjes gaar. Verhit intussen in een wok de rest van de olie en bak de bacon al omscheppend bruin en knapperig. Laat op keukenpapier uitlekken. Breng op smaak met

Dordrecht maggezien

peper en zout. Pureer met de staafmixer de soep een aantal keer. Voeg de tijm toe. Laat de soep nog 2-3 min. op laag vuur koken. Breng op smaak met peper en zout. Schep de soep in wijde kommen en schep de bacon in het midden.

TIP: Pureer de soep maar een klein beetje en zorg voor wat grove stukken in de soep. Lekker met volkorenvloerbrood besmeerd met roomboter.

13


o

+/ " % o

+/ " % o */ " RECHTE KEUKEN • 340 CM. MET KLEPKAST EN WANDSCHAPPEN o */ " RECHTE KEUKEN • 340 KLEPKAST EN WANDSCHAPPEN o ZOALS AFGEBEELD OP DE FOTOCM. MET

o

ZOALS AFGEBEELD OP DE FOTO oLEVERBAAR

o IN

+/ " % • 26 KLEUREN ZONDER MEERPRIJS o o

+/ " %

o IN

+/ " % */ " • LEVERBAAR 26 KLEUREN ZONDER MEERPRIJS

E ST BE E T S P BKEOOP KOO

COMPOSIET STEEN IN 16 KLEUREN ZONDER MEERPRIJS o • WERKBLAD */ "

+/ " % o COMPOSIET */ " WERKBLAD STEEN IN 16 KLEUREN ZONDER MEERPRIJS o •• o */ " RVS INLEG SPOELBAK ! .

o

o • RVS INLEG SPOELBAK •o KEUKENMENGKRAAN ! .

-. $ -- *, & o

o o

o o o o o o

•• o INBOUW APPARATUUR MET 5 JAAR GARANTIE -. $ -- *, & oKEUKENMENGKRAAN *)+ +)) o ! .

INBOUW APPARATUUR MET 5 ! .

JAAR GARANTIE •• o COMBIMAGNETRON NIS 45 CM., INHOUD 44 LITER MET 33 KOOKPROGRAMMA’S o -. $ -- *, & *)+ +))

! /) o ! .

! .

-. $ -- *, & •• o COMBIMAGNETRON NIS 45 CM., INHOUD 44 LITER MET 33 KOOKPROGRAMMA’S *)+ +)) 102 CM. HOOG EN 200 LITER INHOUD -. $ -- *, &

! /) oKOELKAST

0/ ! " o /) -. $ -- *, & *)+ +))

! *)+ +)) •• o KOELKAST 102 CM. HOOG EN 200 LITER INHOUD VAATWASSER VOLLEDIG GE�NTEGREERD 60 CM.

0/ ! " o /) *)+ +))

! /)

0/ ! "

! •• VAATWASSER VOLLEDIG CM. INDUCTIEKOOKPLAAT 86GE�NTEGREERD CM. /) BREED MET60 INGEBOUWDE AFZUIGING o

!

0/ ! "

0/ ! " • INDUCTIEKOOKPLAAT 86 CM. BREED MET INGEBOUWDE AFZUIGING o

0/ ! "

COMPLETE KEUKEN â‚Ź 4995.COMPLETE KEUKEN â‚Ź 4995.-

ADRES: ADRES: 22 Kattestaart Kattestaart 22 3355 PP Papendrecht 3355078-6153695 PP Papendrecht 078-6153695 info@dekeukenmaat.nl info@dekeukenmaat.nl www.dekeukenmaat.nl www.dekeukenmaat.nl

TE KOOP

VERKOOPPLANNEN? VERKOOPPLANNEN? * Voorstraat 220 VERKOOPPLANNEN? Uw Uwhuis huissnel snelen enprofessioneel professioneelverkocht! verkocht! * Nieuwstraat 12-24 Uw huis snel en professioneel verkocht! No Cure no pay ! ! No Cure no pay

No Cure no pay !

Schakel Waltmann Makelaars in om te te Schakel Waltmann Makelaars in uw om woning uw woning

wij komen graag bij ubij langs ! ! verkopen, wijuw komen graag u langs Schakel Waltmannverkopen, Makelaars in om woning te verkopen, wij komen graag bij u langs !

Door de gemeente Dordrecht wordt te koop aangeboden een Rijksmonumentaal gebouw ‘De Berckepoort’, aan de Voorstraat 220 en vormt via een corridor een geheel met het gebouw aan de Nieuwstraat 12-24 dat is gebouwd in de 16e eeuw en heeft een rijke historie. Voorstraat 220 is gebouwd in 1850 (bagviewer). Het gebouw is gelegen midden in de historische binnenstad van Dordrecht en is verdeeld over drie bouwlagen. Doordat beide gebouwen Johan de Wittstraat 168 168 Nieuwstraat en Voorstraat eigen kadastrale registratie Johan de Wittstraat 168 Johan de Wittstraat hebben is een aankoop in de combinatie mogelijk en bespreekbaar. 3311 KJ Dordrecht 3311 3311 KJ Dordrecht KJ Dordrecht Tel. 078 614 10 30 Tel. 078 3010 30 Tel.614 07810 614 bedrijfshuisvesting@waltmann.com Informatie op aanvraag. bedrijfshuisvesting@waltmann.com bedrijfshuisvesting@waltmann.com


MAALTIJDSERVICE AAN HUIS!

Maaltijdservice aan huis!

Ouderen kunnen in de huidige tijd moeilijk van huis. in de huidige tijden moeilijk van huis. maaltijden bij u aan de Riederborgh wilOudere metkunnen u meedenken bezorgd Riederborgh wil met u meedenken en bezorgd maaltijden bij u aan de deur in Dordrecht. Volledig volgend richtljnen deur in Dordrecht. Volledig volgensde de richtlijnen van het van RIVM.het RIVM. Al ruim Al ruim 13 jaar bezorgen wij maaltijden aan huis. 13 jaar bezorgen wij maaltijden aan huis. En ook in Dordrecht.

Waarom onze maaltijdservice? • Dagelijks ambachtelijk bereid met verse ingrediënten • Wij werken voornamelijk met lokale producten/leveranciers • Veel keuzemogelijkheden in gerechten • Elke week wordt er een nieuwe menulijst bezorgd

Waarom onze maaltijdservice? • Dagelijks ambachtelijk bereid met verse ingredienten • Wij werken voornamelijk met lokale producten/leveranciers Heeft u vragen? Of wilt u gebruik maken van in onze maaltijdservice? • Veel keuzemogelijkheden gerechten Bel dan: 0180-452550 of stuur een e-mail: • Elke week wordt er een nieuwe menulijst bezorgd maaltijdservice@riederborgh.nl

Ook in dordrecht!

Voor ieder wat wils!

Heeft u vragen? Of wilt u gebruik maken van onze maaltijdservice? Bel dan: 0180 - 452550 of stuur een e-mail: maaltijdservice@riederborgh.nl


SUPPORT ONS HAAL DIT BRUT, DE CRIMP OLYMPIADA IN HUIS! IS &BRUT

DIT IS BRUT DIT IS BRUT

GROENMARKT 121 GROENMARKT 113 3311 BD DORDRECHT 3311 BD DORDRECHT CHEESE/BACON BURGER 100% runderburger (Irish view) - Romeinse - tomaat - augurk GROENMARKT 121 sla - bacon - cheddar GROENMARKT 113 BESTELLEN VIA BESTELLEN VIA rode ui - Brut’s mayo3311 BD DORDRECHT 3311 BD 6DORDRECHT 0 78 6 1 3 1 6 4 8 0 78 13 16 48 GROENMARKT 121 GROENMARKT 113 BRISKET BURGER BESTELLEN VIA BESTELLEN VIA 3311 BD DORDRECHT 3311 BD DORDRECHT Langzaam gegaard rundvlees - Romeinse sla - tomaat - rode ui compote - zoete augurk 78 6 1 3 1 6 4 8 0 78 6 1 3 1 6 4 8 cheddar - smokey BBQ 0 saus BESTELLEN VIA BESTELLEN VIA

15,95

15,95

0 78 6 1 3 1 6 4 8 CHICKEN BURGER 0 78 6 1 3 1 6 4 8 Krokante kippendij - Romeinse sla - tomaat - rode ui - gegrilde paprika - hot chili mayo

15,95

VEGGIE BURGER Burger van kidneybonen, mais, Visstraat 7 paprika, mozzarella en cajun kruiden - Romeine sla - tomaat rode ui - gegrilde paprika - nacho’s - tomaten chutney

14,50

311 KX Dordrecht Visstraat 7 078KX613 16 48 311 Dordrecht Visstraat 7via bestellellen 311 Dordrecht 078KX613 16 48 PATAT STOOF bestellellen via 100% runderstoof -078 krokante uitjes 613 16 48

RESTAURANTDECRIMP WWW.DECRIMP.NL RESTAURANTDECRIMP LEKKER WWW.DECRIMP.NL RESTAURANTDECRIMP BORRELPLANK & FLES WIJN WWW.DECRIMP.NL VOOR 2 PERSONEN

Alle burgers worden geserveerd bestellellen met via friet, mayo en ketchup

OOK 9,50

friet - piccalilly

LOADED FRIES Verse friet - pulled chicken - bacon cheddar - rode ui - Sriracha mayo

10,50

35,00

Assortiment vleeswaren - kaas olijven - gebrande noten - brood met dips - nacho’s. + Fles wijn (keuze tussen rood, wit, of rosé)

Trek in een fles bubbels? +€5,OLYMPIADA dordrecht OLYMPIADA BARENDRECHT

TORPEDO PRAWNS VISBRUG 2, (8 3311st)KW DORDRECHT Chili mayo

Bestellen via: 078 - 631 23 23 OLYMPIADA dordrecht HALVE KIP VISBRUG 2, 3311 KW DORDRECHT OLYMPIADA dordrecht Geroosterde kip uit de oven, afgelakt Bestellen via: 078 - 631 23 23 met een pittige BBQ saus VISBRUG 2, 3311 KW DORDRECHT Geserveerd met friet en coleslaw Bestellen via: 078 - 631 23 23

WilEKje uitpakken? 7,50 27-29, 2993 HAVENHOOFD BARENDRECHT

Vraag naar onze exclusieve wijnen! Bestellen 0180 - 654 960 OLYMPIADAvia:BARENDRECHT CHICKEN TENDERS 15,95 27-29, 2993 HAVENHOOFD EK BARENDRECHT

Krokante kippendijtjes - chili mayo OLYMPIADA BARENDRECHT

Bestellen via: 0180 - 654 960 HAVENHOOFD 27-29, 2993 EK BARENDRECHT OLD AMSTERDAM BITTERBALLEN Bestellen via: 0180 - 654 960 (6 st)

8,50 6,95

SAMEN STAAN WE STERK

DELIVERY & TAKE AWAY

AFHALEN - 10% KORTING HOUD ONZE SOCIALS IN DE GATEN OPEN: Bestelling plaatsen tussen 13.00 en 20.00 uur Bestelling afhalen vanaf 16.00 tot 21.00 uur MAANDAG Thuis bezorgd tussen 16.00 en 21.00 uur MENUKAARTEN, VOOR ACTIES, T/M ZONDAG Locatie: Minimale besteding €25,SPECIALSBESTELLEN & BEZORGTIJDEN BRUT Burgers & Steaks VIA BEZORGEN

Betaling bij bezorgen: Alleen via tikkie (Betaling ontvangen = bestelling maken & leveren)

Bezorgen alleen in Dordrecht (gratis)

078 - 613 16 48

Groenmarkt 113 - Dordrecht

Betaling bij afhaal: Alleen pinnen!


Nieuw in Dordt Een nieuwe onderneming starten middenin de tweede coronagolf? Dan beschik je op zijn minst over een behoorlijke dosis lef, aanpassingsvermogen en vertrouwen in de toekomst. Deze stoere Dordtse ondernemers laten zich niet weerhouden door de roerige coronatijd en doen het gewoon. EMMA SPEELGOED

MOOI SPEELGOED VOOR EEN LEUKE PRIJS

‘Playmobil verkeert in nieuwstaat’. ‘Super service, vriendelijk’ en ‘keurig verpakt’. Dit zijn slechts een paar van de lovende reacties op de site van webshop www.emmaspeelgoed.nl. Goed nieuws, want deze goedlopende webshop voor tweedehands Playmobil, Lego en Duplo breidt binnenkort uit met een fysieke winkel. Eigenaresse Kiki Lijfering (44) heeft er zin in. ‘Wij wonen in Zwijndrecht, maar komen vaak met de Waterbus naar Dordt. We lopen dan altijd over dit gezellige stukje Voorstraat, zo vlakbij de Grote Kerk. Toen het idee ontstond voor een echte winkel, was de keuze voor de locatie daar snel gemaakt. Sinds corona loopt de webshop nog beter dan daarvoor. Mensen zoeken dingen die ze binnen kunnen doen en willen hun kinderen op een leuke manier bezig houden. Door het tweedehands te kopen, blijft het betaalbaar. Toch is een online winkel ook niet ideaal. Ik mis het contact met mensen. Vandaar nu de winkel erbij, die net als de webshop de naam heeft van mijn 7-jarige dochter.’ Emma Speelgoed is open op woensdagmiddag, zaterdag en zondag. Emma Speelgoed, Voorstraat 415 www.emmaspeelgoed.nl

Nieuw in Dordt

HAZEL

Klein, maar fijn koffiezaakje De vergunning is binnen! Begin november opent koffiezaakje Hazel in een knus, klein, maar supergezellig hoekpand op de Voorstraat tegenover Rockin’ Items. Het is net een beetje uit de looproute, maar een mooi onontdekt stukje van de Voorstraat waar bovendien nog geen koffietentjes zijn. Een eigen koffiezaakje was al langere tijd een droom van eigenaar Ruben Brand (32). Jarenlange ervaring heeft hij opgedaan bij verschillende horecazaken waarvan de laatste twee jaar bij Nobel’s Brood. Daar heeft hij meegemaakt dat het ondanks corona toch druk kan zijn door de verkoop van take away coffee. ‘Ik hoop natuurlijk gewoon open te gaan. Behalve verschillende

Nieuw in Dordt

Dordrecht maggezien

soorten koffie- en theesoorten (to go), kunnen mensen ook bij mij terecht voor lekkere broodjes en gebak. Het brood komt van Jordy’s Bakery, maar de rest ga ik zelf bakken. Ik hoop dat Hazel een gezellig vast punt wordt in de straat, waar mensen even tot rust kunnen komen onder het genot van een goede kop koffie met wat lekkers erbij.’ Hazel, Voorstraat 130 Instagram @hazeldordrecht

Nieuw in Dordt The Candy Shop en Nedmar $ 17


uitvaartadviseurs van Dordrecht en omstreken Dé uitvaartadviseurs van Dordrecht en omstreken

Déuitvaartadviseurs uitvaartadviseursvan vanDordrecht Dordrechten enomstreken omstreken Dé Dé uitvaartadviseurs van Dordrecht en omstreken

mogelijkheid. De uitvaartadviseurs Faciliteiten hebben nauw contact met mogelijkheid. De uitvaartadviseurs Het uitvaartcentrum van DenO aan de mogelijkheid. De de uitvaartadviseurs Faciliteiten Faciliteiten mogelijkheid. uitvaartadviseurs mogelijkheid. De uitvaartadviseurs Faciliteiten Faciliteiten hebben nauw contact met deNassauweg mogelijkheid. De uitvaartadviseurs Hetverschillende uitvaartcentrum vanaan DenO nabestaanden. hebben nauw contactDe met de mogelijkheid. De uitvaartadviseurs Faciliteiten heeft ruimtes Faciliteiten Het uitvaartcentrum van DenO deaan de hebben nauw met hebben nauw contact met de Het van DenO aan Het uitvaartcentrum van DenO aan de nabestaanden. hebben nauw contact de Nassauweg heeft verschillende ruimtes hebben nauwcontact contact metde de Het uitvaartcentrum van DenO aan de Hetuitvaartcentrum uitvaartcentrum van DenO aande de Door goed nabestaanden. te luisteren, wensen af te met Nassauweg heeft verschillende ruimtes waar de uitvaart kan plaatsvinden. De nabestaanden. nabestaanden. Nassauweg heeft verschillende ruimtes Nassauweg heeft verschillende ruimtesDe goedwensen te luisteren, wensen af te nabestaanden. waar de uitvaart kan plaatsvinden. nabestaanden. heeft verschillende ruimtes Nassauweg heeft verschillende ruimtes Door goed te Door luisteren, af te waarNassauweg de uitvaart kan plaatsvinden. De wegen en het juiste advies op het juiste Wilhelminazaal telt 194 zitplaatsen. Er is Door goed te luisteren, wensen af te Door goed te luisteren, wensen af te De waarde deuitvaart uitvaartkan kanplaatsvinden. plaatsvinden. De Er is wegen en het juiste adviesafop het juiste waar Door luisteren, wensen Wilhelminazaal telt 194 zitplaatsen. Door goedtete luisteren, wensen aftete waar de uitvaart kan plaatsvinden. De waar de uitvaart kan plaatsvinden. De hetgoed juiste advies op het juiste Wilhelminazaal telttelt 194 zitplaatsen. Er is is moment te wegen geven en wordt een uitvaart wegen en advies op het wegen en het advies op het juiste een optie om deeen unieke bloesemwand Wilhelminazaal zitplaatsen. Er Wilhelminazaal telt 194 zitplaatsen. moment tejuiste geven wordt uitvaart wegen en het juiste advies op het juiste optie om de unieke bloesemwand wegen enhet hetjuiste juiste advies opeen hetjuiste juiste Wilhelminazaal telt 194 zitplaatsen. ErEr isis Wilhelminazaal telt194 194 zitplaatsen. Eris momentmoment te geven wordt een uitvaart een een optie om om de unieke bloesemwand te geven wordt een uitvaart moment te geven wordt een uitvaart optie de unieke bloesemwand een optie om de unieke bloesemwand naar wens vormgegeven. naar wens vormgegeven. te plaatseneen waardoor de zaal wordt moment te plaatsen waardoor de zaal wordt momenttetegeven gevenwordt wordteen eenuitvaart uitvaart optie om de unieke bloesemwand een optie om de unieke bloesemwand naar wens vormgegeven. te plaatsen waardoor de zaal wordt naar wens vormgegeven. naar wens vormgegeven. te plaatsen waardoor de zaal wordt te plaatsen waardoor de zaal wordt De uitvaartadviseurs van DenO zijn naar wens vormgegeven. verkleind tot 128de zitplaatsen. Voor De uitvaartadviseurs van DenO zijn naar wens vormgegeven. tete128 plaatsen waardoor verkleind tot zitplaatsen. Voor plaatsen waardoor dezaal zaalwordt wordt De uitvaartadviseurs DenO zijn De van De uitvaartadviseurs van DenO zijn tot 128 zitplaatsen. Voor verkleind tot 128 zitplaatsen. Voor verkleind tot 128 zitplaatsen. Voor eerlijk envan vanzelfsprekend ook erg liefverkleind De uitvaartadviseurs van DenO zijn een meer intiemere setting is er De Deuitvaartadviseurs uitvaartadviseurs vanDenO DenOzijn zijn verkleind tot 128 zitplaatsen. Voor verkleind tot 128 zitplaatsen. Voor eerlijk en vanzelfsprekend ook erg lief een meer intiemere setting is er De en ook lief eerlijk en vanzelfsprekend ook erg lief eerlijk eneerlijk vanzelfsprekend ook erg lief meer intiemere setting is er De een meer intiemere setting is er De een een meer intiemere setting is er De voor de nabestaanden. Ererg juist dan voor eerlijk en vanzelfsprekend ook erg lief Nassauzaal, met 25 zitplaatsen, eerlijk envanzelfsprekend vanzelfsprekend ook erg lief een meer intiemere setting is er De een meer intiemere setting is er De voor de nabestaanden. Er juist dan juist voor Nassauzaal, met 25 zitplaatsen, voor juist dan voor de nabestaanden. juist dan voor Nassauzaal, met Nassauzaal, met 25zitplaatsen, zitplaatsen, voor de nabestaanden. dan voor hen kunnenErzijn, inEr een moeilijke tijd,Nassauzaal, met 25 25 zitplaatsen, voor de nabestaanden. ErEr juist dan voor waarin twee ovalen zitbanken de voorde denabestaanden. nabestaanden. Er juist danvoor voor Nassauzaal, met 25 zitplaatsen, Nassauzaal, met 25 zitplaatsen, hen kunnenhen zijn, inhen een moeilijke tijd, zijn, in hen kunnen zijn, in een moeilijke tijd, waarin twee ovalen zitbanken debiedt waarin twee ovalen zitbanken waarin twee ovalen zitbanken de familie vinden zij belangrijk en ook tijd, het kunnen zijn, in een moeilijke tijd, hen kunnen zijn, in een moeilijke tijd, kist ‘omringen’. Het de twee ovalen zitbanken dede henkunnen kunnen zijn, ineen eenmoeilijke moeilijke tijd,mooiewaarin waarin twee ovalen zitbanken de waarin twee ovalen zitbanken de vinden zij belangrijk en ook het mooie vinden zij belangrijk en ook het mooie kist biedt de familie kist‘omringen’. ‘omringen’. Het biedt de familie vinden zij belangrijk en ook het mooie aan hun nabestaanden kist ‘omringen’. Het biedt de familie zijzijbelangrijk ook het gelegenheid nog een laatste moment vinden zijvinden belangrijk enberoep. ooken het mooie vinden belangrijk enVoor ook hetmooie mooie kist ‘omringen’. Het biedt de familie kist ‘omringen’. HetHet biedt de familie kist ‘omringen’. Het biedt de familie aan hun beroep. Voor nabestaanden aan hun beroep. Voor nabestaanden gelegenheid nog een laatste moment gelegenheid nog een laatste moment is het eennabestaanden geruststellend gevoel dat zij aan beroep. Voor dicht bijnog de een overledene te zijn. Na aan hun beroep. Voor nabestaanden aanhun hun beroep. Voornabestaanden nabestaanden gelegenheid laatste moment aan hun beroep. Voor gelegenheid nog een laatste moment gelegenheid nog een laatste moment gelegenheid nog een laatste moment Directeur Harry de Jong is het een geruststellend gevoel dat zij is het een geruststellend gevoel dat zij dicht bij de overledene te zijn. Na dicht bij de overledene te zijn. Na worden bijgestaan door een deskundige isishet geruststellend zijzij dichtdicht de uitvaart kan er gecondoleerd heteen een geruststellend gevoel dat bijbijoverledene de Na deoverledene overledene tezijn. zijn. Na en is het een geruststellend gevoel dat zijdat Directeur Harry de Jong Directeur Harry de Jong is het een geruststellend gevoel dat zij gevoel bij de te te zijn. Na dicht bij dededicht overledene teer zijn. Na Directeur Harry de Directeur Harryde de Jong worden bijgestaan door een deskundige worden bijgestaan door een deskundige Directeur Harry deJong Jong kan er de uitvaart kan gecondoleerd en met kennis van zaken oog voor Harry Jong worden bijgestaan door een deskundige bijgepraat in onderen meer (denk aan materiaalkeuze), verjonging worden bijgestaan door eenen deskundige de uitvaart kan erworden gecondoleerd en deuitvaart uitvaart kangecondoleerd ergecondoleerd gecondoleerd en De Directeur worden bijgestaan door een deskundige de uitvaart kan er en worden bijgestaan door een deskundige de uitvaart bijgepraat kan er gecondoleerd en met kennis van zaken en oog voor met kennis van zaken en oog voor worden in onder meer De bijgepraat worden in onder meer De (denk aan materiaalkeuze), verjonging (denk aan materiaalkeuze), verjonging emoties. met kennis van zaken en oog voor Orangerie waar zelfs het serveren van van het team en het aanbieden van met kennis van zaken en oog voor bijgepraat worden in onder meer De (denk verjonging bijgepraat worden in onder meer De (denkaan aanmateriaalkeuze), materiaalkeuze), verjonging met kennis van zaken en oog voor bijgepraat worden in onder meer De (denk aan materiaalkeuze), verjonging met kennis van zaken en oog voor emoties. emoties. bijgepraat worden onder meer De van Orangerie waar zelfs het Orangerie waar zelfs hetserveren serveren van (denk aan materiaalkeuze), verjonging van het team en het aanbieden van van het team en het aanbieden van emoties. eenin buffet tot de mogelijkheden behoort. hedendaagse diensten zoals het emoties. Orangerie waar zelfs het serveren van van het team en het aanbieden van Orangerie waar zelfs het serveren van van het team en het aanbieden van emoties. Orangerie waar zelfs het serveren van van het team en het aanbieden van een tot de eenbuffet buffet tot demogelijkheden mogelijkheden behoort. vanhedendaagse diensten zoals hedendaagse diensten zoalshet hethet emoties. Adviseren Orangerie waar zelfs het serveren vanbehoort. Grensverleggend werken. Het van dienst via internet het bijwonen team en hetdeaanbieden van een buffet tot de mogelijkheden behoort. hedendaagse diensten zoals het een buffet tot de mogelijkheden behoort. hedendaagse diensten zoals het buffet tot de mogelijkheden behoort. hedendaagse diensten zoals het Adviseren Grensverleggend werken. Het Grensverleggend werken. Het bijwonen van dienst het internet bijwonen vande de dienst via het internet ‘Het verdriet kan ik niet wegnemen, ikeen tot De uitvaartbegeleiders van DenO Uitvaartverzorging staan zeven Adviseren karakteriserend voor DenO Adviseren (wereldwijd) en devia optie van het inhuren Adviseren Grensverleggend werken. Het bijwonen van de dienst via het internet Grensverleggend werken. Het een buffet deismogelijkheden behoort. bijwonen van de dienst via het internet hedendaagse diensten zoals het Adviseren ‘Het verdriet kan ik niet wegnemen, ik ‘Het verdriet kan ik niet wegnemen, ik Grensverleggend werken. Het De uitvaartbegeleiders van DenO Uitvaartverzorging staan zeven De uitvaartbegeleiders van DenO Uitvaartverzorging staan zeven bijwonen van de dienst via het internet is karakteriserend voor DenO is karakteriserend voor DenO (wereldwijd) (wereldwijd) ende deoptie optievan vanhet hetinhuren inhuren kan dekan mensen wel met alles bijstaan. Uitvaartverzorging. Een onderneming ‘Het wegnemen, ikik van deen vaste uitvaartfotograaf van ‘Hetverdriet verdriet kanikikniet niet wegnemen, De DenO staan zeven isiskarakteriserend (wereldwijd) en de optie van het inhuren dagen in de week, van 24 uur per Uitvaartverzorging dag klaar om nabestaanden bij te Deuitvaartbegeleiders uitvaartbegeleiders van DenO Uitvaartverzorging staan zeven karakteriserend voorDenO DenO (wereldwijd) en de optie van het inhuren Adviseren Grensverleggend werken.voor Het bijwonen van de dienst via het internet kan mensen kan de mensen wel met alles bijstaan. kan ik niet wegnemen, ik Uitvaartverzorging. Een onderneming Uitvaartverzorging. Een onderneming van vaste van de vaste uitvaartfotograaf van De uitvaartbegeleiders van DenO Uitvaartverzorging staan voorheeft DenO En niets iswel onmogelijk isbijstaan. mijn credo.’ is karakteriserend en de optie vanvan het dagen in week, 24 per dag klaar om bij dagen inde de week, 24uur uur per dag klaar omnabestaanden nabestaanden bijte te ‘Het verdriet die aandacht voor duurzaamheid (wereldwijd) kan de mensen wel met alles bijstaan. DenO. kande de mensen welmet metalles alles bijstaan. Uitvaartverzorging. Een onderneming van de vaste uitvaartfotograaf van Uitvaartverzorging. Een onderneming vande de vasteuitvaartfotograaf uitvaartfotograaf vaninhuren dagen inUitvaartverzorging de week, 24 uur per dag klaar om nabestaanden bij tete staan na het overlijden van een dierbare. Doorzeven hun‘Het jarenlange dagen in de week, 24 uur per dag klaar om nabestaanden bij verdriet kan ikmensen niet wegnemen, ik artbegeleiders van DenO staan zeven is karakteriserend voor DenO (wereldwijd) en de optie van het inhuren En niets is onmogelijk is mijn credo.’ En niets is onmogelijk is mijn credo.’ die aandacht heeft voor duurzaamheid die aandacht heeft voor duurzaamheid DenO. DenO. kan de wel met alles bijstaan. Deze woorden van Esther Vieveen Uitvaartverzorging. Een onderneming En van de vaste uitvaartfotograaf van staan na van een dierbare. Door hun staan nahet hetoverlijden overlijden vante een dierbare. Door hun jarenlange Enniets nietsisisonmogelijk onmogelijkisismijn mijncredo.’ credo.’ die dagen in de week, 24 uur per daggoed klaar om nabestaanden bijjarenlange te DenO. dieaandacht aandachtheeft heeftvoor voorduurzaamheid duurzaamheid DenO. staan na het overlijden van een dierbare. Door hun jarenlange ervaring én door luisteren weten de uitvaartleiders wensen staan na het overlijden van een dierbare. Door hun jarenlange kan de mensen welDeze met alles bijstaan. woorden van Esther woorden Esther Vieveen Uitvaartverzorging. Een onderneming vanDenO. de vaste uitvaartfotograaf van zijn typerend voor deVieveen aanpak van die aandacht heeft n de week, 24na uur per dag klaar om nabestaanden bij En niets isDeze onmogelijk isvan mijn credo.’ Deze woorden van Esther Vieveen voor duurzaamheid Deze woorden van Esther Vieveen ervaring én door goed te luisteren weten de wensen ervaring énvan door goed temooie, luisteren weten de uitvaartleiders wensen staan het overlijden een dierbare. Door hunte jarenlange ervaring én door goed tete luisteren weten de uitvaartleiders wensen te vertalen naar een passende enuitvaartleiders unieke uitvaart. Directeur ervaring én door goed luisteren weten de uitvaartleiders wensen zijn voor aanpak zijntyperend typerend voorde de aanpak van En niets is onmogelijk is mijn credo.’ de uitvaartadviseurs vanvan DenO. Zij zijn typerend voor de aanpak van die aandacht heeft voor duurzaamheid DenO. Deze woorden van Esther Vieveen zijn typerend voor de aanpak van a het overlijden een dierbare. Door hun jarenlange te naar een mooie, passende en uitvaart. Directeur tevertalen vertalen naar een mooie, passende enunieke unieke uitvaart. Directeur ervaring van én door goed te luisteren weten de uitvaartleiders wensen te vertalen naar een mooie, passende en unieke uitvaart. Directeur Harry de Jong spreekt daarom liever over uitvaartadviseurs. te vertalen naar een mooie, passende en unieke uitvaart. Directeur van deuitvaartadviseurs uitvaartadviseurs vanDenO. DenO.Zij Zij en denken mee, adviseren de uitvaartadviseurs van DenO. ZijZij de uitvaartadviseurs van DenO. Deze woorden vande Esther Vieveen zijn typerend voor degraag aanpak van Harry de Jong daarom liever over uitvaartadviseurs. Harry de Jong spreekt daarom liever over uitvaartadviseurs. én door te luisteren weten de uitvaartleiders wensen Harry de Jong spreekt daarom liever over uitvaartadviseurs. denken graag mee, adviseren en denken graag mee, adviseren en Het uitvaartcentrum van uniek gelegen op begraafplaats Harry de Jongspreekt spreekt daarom liever over uitvaartadviseurs. tegoed vertalen naar een mooie, passende enDenO, unieke uitvaart. Directeur staan klaar om de familie te denken graag mee, adviseren denken graag mee, adviseren enontzorgen. devoor uitvaartadviseurs van DenO. Zij en zijn typerend de aanpak van Het uitvaartcentrum van DenO, uniek gelegen op begraafplaats Het uitvaartcentrum van DenO, uniek gelegen op begraafplaats staan klaar om de familie te ontzorgen. staan klaar om de familie te ontzorgen. Het uitvaartcentrum van DenO, uniek gelegen op begraafplaats Essenhof, tal van faciliteiten voor het laatste afscheid. wens van de familie staat altijd Het uitvaartcentrum van DenO, uniek gelegen op begraafplaats staan klaar om de teteontzorgen. en naarHarry een mooie, passende enbiedt unieke uitvaart. Directeur de Jong spreekt daarom liever over uitvaartadviseurs. staanDe klaar om defamilie familie ontzorgen. denken graag mee, adviseren en de uitvaartadviseurs van DenO. Zij Essenhof, biedt tal van faciliteiten voor het Essenhof, biedt tal van faciliteiten voor het laatste afscheid. De van de staat altijd De wens van de familie staat altijd voorop! Nabestaanden Essenhof, biedt tal van faciliteiten voor laatste afscheid. De wens van de familie staat altijd Essenhof, biedt tal van faciliteiten voor hetlaatste laatsteafscheid. afscheid. Dewens wens van defamilie familie staatkunnen altijd kiezen Het uitvaartcentrum van DenO, uniek gelegen op het begraafplaats e Jong spreekt daarom liever over uitvaartadviseurs. staan klaar om de familie te ontzorgen. denken graag mee, adviseren en voorop! Nabestaanden kunnen voorop! Nabestaanden kunnen kiezen uit de vele mogelijkheden die DenO voorop! kiezen voorop!Nabestaanden Nabestaandenkunnen kunnenkiezen kiezen Essenhof, biedt tal van faciliteiten voor het laatste afscheid. De van de familie staat altijd aartcentrum van DenO, uniek gelegen op begraafplaats uit de vele mogelijkheden die DenO de vele mogelijkheden die Uitvaartverzorging.staan Door de diverse Esther Vieveen, Cees Kooiman, Uitvaartverzorging te bieden heeft. klaar omwens de familie te ontzorgen. uituit de vele mogelijkheden die DenO uit de vele mogelijkheden die DenO DenO Uitvaartverzorging. Door de diverse Uitvaartverzorging. Door de diverse Esther Vieveen, Cees Kooiman, Esther Vieveen, Cees Kooiman, Nabestaanden kunnen kiezen Uitvaartverzorging te heeft. Uitvaartverzorging tebieden bieden heeft. samenstellingDoor van het team kan voorop! de Jose vanvoor den Hurk, Mahinder Lalaram, Uitvaartverzorging. de Esther Vieveen, Cees Kooiman, Zoals thuisopbaring of voor Uitvaartverzorging. Door dediverse diverse Esther Vieveen, Cees Kooiman, Uitvaartverzorging tete bieden heeft. Uitvaartverzorging bieden heeft. of, biedt tal van faciliteiten het laatste afscheid. De wens van de familie staateen altijd samenstelling van kan de samenstelling van het team kan de Jose Lalaram, Jose van den Hurk, Mahinder Lalaram, mogelijkheden die DenO Zoals een thuisopbaring of Zoals eenvan thuisopbaring ofvoor voordie zich uitvaartonderneming álle uitvaarten Francien Dam en Raymond Bosman samenstelling van het team kan de Jose van den Hurk, Mahinder Lalaram, een de familiekamers samenstelling vanhet hetteam team kan de uit de vele Josevan vanden denHurk, Hurk,Mahinder Mahinder Lalaram, Zoals een thuisopbaring ofof voor Zoals een thuisopbaring voor voorop! Nabestaanden kunnen kiezen uitvaartonderneming álle uitvaarten uitvaartonderneming álle uitvaarten Dam en Raymond Bosman Francien Dam en Raymond Bosman Uitvaartverzorging. Door de diverse Esther Vieveen, Francien Cees Kooiman, een de familiekamers die zich eenvan van dete familiekamers die zich Ook begeleiden. Vanálle groot tot klein, van zijn Dam diplomeerde uitvaartadviseurs Uitvaartverzorging bieden heeft. uitvaartonderneming uitvaarten Francien Bosman in het uitvaartcentrum bevindt. uitvaartonderneming álle uitvaarten Francien Damen enRaymond Raymond Bosman een van de familiekamers die zich een van de familiekamers die zich uit de van vele mogelijkheden die DenO begeleiden. Van tot begeleiden. Van groot tot klein, van zijn uitvaartadviseurs zijn diplomeerde uitvaartadviseurs in uitvaartcentrum bevindt. Ook het uitvaartcentrum bevindt. Ook vantraditioneel het team kan de Jose van den Hurk, Mahinder Lalaram, tot eigentijds. die hun beroep al vele jarensamenstelling begeleiden. Van groot tot klein, van zijn diplomeerde uitvaartadviseurs met de verzorging begeleiden. Vangroot groot totklein, klein,Ook vaneen zijndiplomeerde diplomeerde uitvaartadviseurs Zoals een thuisopbaring of voor inin het uitvaartcentrum bevindt. Ook inhet hetmeehelpen uitvaartcentrum bevindt. Ook van de DenO Uitvaartverzorging is gevestigd aan de Nassauweg 190. Meer informatie via: Uitvaartverzorging. Door de diverse en, Cees Kooiman, traditioneel tot eigentijds. Ook een traditioneel tot eigentijds. Ook een hun beroep al vele jaren die hun beroep al vele jaren meehelpen met de verzorging van meehelpen met de verzorging van de Uitvaartverzorging te bieden heeft. ‘multiculturele’ uitvaart behoort tot de uitoefenen en werkzaam zijn bij DenO traditioneel tot eigentijds. Ook een die hun beroep al vele jaren uitvaartonderneming álle uitvaarten Francien Dam endie Raymond Bosman overledene is verzorging een optie. van traditioneel tot eigentijds. Ook een een van meehelpen die hun beroep al vele jaren met de de familiekamers die zich meehelpen metde de verzorging vande de DenO Uitvaartverzorging is 190. DenO Uitvaartverzorging gevestigd aan de Nassauweg 190. Meer informatie via: tel. 078-6483483, info@uitvaartdordrecht.nl en www.uitvaartdordrecht.nl. DenO Uitvaartverzorging isis gevestigd aan de Nassauweg 190. Meer informatie via: DenO Uitvaartverzorging isgevestigd gevestigdaan aande deNassauweg Nassauweg 190.Meer Meerinformatie informatievia: via: ‘multiculturele’ uitvaart behoort tot de ‘multiculturele’ uitvaart behoort tot de uitoefenen uitoefenenen enwerkzaam werkzaamzijn zijnbij bijDenO DenO overledene is een optie. overledene is een optie. samenstelling van het teamVan kangroot de tot klein, Hurk, zijn Mahinder Lalaram, ‘multiculturele’ uitvaart behoort tot de uitoefenen en werkzaam zijn bijbij DenO ‘multiculturele’ uitvaart behoort tot de uitoefenen en werkzaam zijn DenO begeleiden. van diplomeerde uitvaartadviseurs Zoals een thuisopbaring of voor overledene isiseen tel. tel.078-6483483, 078-6483483,info@uitvaartdordrecht.nl info@uitvaartdordrecht.nlen enwww.uitvaartdordrecht.nl. www.uitvaartdordrecht.nl. overledene eenoptie. optie.Ook in het uitvaartcentrum bevindt. tel. 078-6483483, info@uitvaartdordrecht.nl en www.uitvaartdordrecht.nl. tel. 078-6483483, info@uitvaartdordrecht.nl en www.uitvaartdordrecht.nl. uitvaartonderneming álle uitvaarten m en Raymond Bosman traditioneel tot eigentijds. Ook een een van demeehelpen die hun beroep al vele jaren familiekamers dieverzorging zich met de van de DenO Uitvaartverzorging is gevestigd aan de Nassauweg 190. Meer informatie via: uitvaart uitoefenen en werkzaam zijn bij DenO begeleiden. Van‘multiculturele’ groot tot klein, van behoort tot de de uitvaartadviseurs overledene is een optie. in het uitvaartcentrum bevindt. Ook tel. 078-6483483, info@uitvaartdordrecht.nl en www.uitvaartdordrecht.nl. traditioneel tot eigentijds. Ook een p al vele jaren meehelpen met de verzorging van de DenO Uitvaartverzorging is gevestigd aan de Nassauweg 190. Meer informatie via: ‘multiculturele’ uitvaart behoort tot de werkzaam zijn bij DenO overledene is een optie. tel. 078-6483483, info@uitvaartdordrecht.nl en www.uitvaartdordrecht.nl.

*i.v.m. Covid-19 beperkt aantal zitplaatsen, afhankelijk van de actuele RIVM maatregelen.

Kom erbij! WIL JE WETEN HOE HET BIJ DA VINCI IS? BELEEF HET OP DAVINCI-OPEN.NL

MBO-OPLEIDINGEN 129741_Advertentie Dort Maggezien.indd 1

15-10-2020 16:37


THE CANDY SHOP

Welkom in het snoepparadijs

Nieuw in Dordt

The Candy Shop is een schot in de roos. Sinds de opening in september loopt het storm in de kleine snoepwinkel op de Voorstraat. De eigenaar, zelf een enorme zoetekauw, was overduidelijk niet de enige die een goede en betaalbare snoepwinkel in de Dordtse binnenstad miste. Trots vertelt hij dat zijn klanten overal vandaan komen en van alle leeftijden zijn. ‘De reacties zijn allemaal positief. Iedereen gaat blij de deur uit.’ Logisch ook wel als je kunt kiezen uit 180 soorten schepsnoep, Amerikaanse chips, chocola, drankjes, slush puppies, heerlijke lolly's, spekkies, koekjes, drop en nog veel meer. Binnenkort start hij ook met de verkoop van Swirl’s softijs. Als de ijsmachine is gearriveerd, kunnen klanten zelf hun ijsje samenstellen, het hele jaar door. Kan het nog mooier? Zeker! Als de verkoop zo goed blijft gaan, denkt de eigenaar eraan om over ongeveer jaar te verhuizen naar een groter pand. Nog meer ruimte voor een nog groter assortiment snoep. Heerlijk! The Candy Shop is zeven dagen per week geopend. The Candy Shop, Voorstraat 350 Facebook @thecandyshopdordrecht

NEDMAR

Nieuw in Dordt

Thuis in de Nederlandse en Marokkaanse keuken “Veel voor weinig, nooit chagrijnig”, is het motto van Zini (54), ondernemer in hart en nieren en eigenaar van het nieuw te openen restaurant Nedmar in de Grote Spuistraat. Al 27 jaar heeft hij verschillende zaken gehad in Dordrecht waaronder Kadoshop Planet precies tegenover Nedmar. In het restaurant met als logo een Marokkaanse tajine met een boerenbontrandje gaat hij Nederlandse en Marokkaanse gerechten serveren. ‘Toeristen vragen me vaak waar ze typical Dutch kunnen eten in Dordrecht. Zo’n restaurant is er niet in de binnenstad en dat geldt ook voor de Marokkaanse keuken. Ik hou zelf erg van beide en ben opgeleid als kok. Al jaren liep ik met het idee voor dit concept. Ik ben blij dat het nu bijna zover is.’ De enthousiaste en sociale ondernemer heeft volop plannen voor zijn ruime en rolstoelvriendelijke restaurant met maar liefst twee keukens. ‘Ik ga thema-avonden organiseren. Iedere woensdagavond wordt Ladies Night, vrouwen met vrouwen gezellig onder elkaar. Daarnaast wil ik één keer per maand een XXL-avond organiseren, voor mensen met een maatje meer. Verder denk ik aan een mababydinner voor zwangere vrouwen en hun partner en diner dansant avonden. Nedmar moet een warme plek zijn waar mensen van alle leeftijden zich thuis voelen. En lekker eten natuurlijk waarbij een mix van Nederlands en Marokkaans juist verrassend is. Alleen alcohol schenk ik niet, maar dan weer wel hele lekkere verse sapjes.’ Nedmar, Grote Spuistraat 41

Dordrecht maggezien

19


Nieuws ‘Gecontroleerde TCA® Peeling voor huidverbetering’

‘Ooglidcorrectie door de plastisch chirurg’

Een peeling zorgt ervoor dat er weer een nieuwe gladde huid ontstaat. Het bevodert de celvernieuwing een verwijdert dode huidcellen. Verder ontstaat er weer een egalere huid, nemen pigmentvlekken af en worden fijne lijntjes weer minder zichtbaar.

Een vermoeide blik door hangende oogleden? Overweeg je wel eens een ooglidcorrectie? Patiënten die geïnteresseerd zijn in een ooglidcorrectie, kunnen éénmalig gebruikmaken van een vrijblijvend consult bij de plastisch chirurg. Bereikbaar via telefoonnummer 078 - 652 32 66.

De plastisch chirurgen van het ASZ kunnen u een vrijblijvend en betrouwbaar en kundig advies geven over medische peelings. Wilt u een vrijblijvend advies over peelings maak dan een afspraak met het telefoonnummer 078 - 652 32 66, afdeling plastische chirurgie / Albert Schweizer ziekenhuis.

‘De maand oktober staat volledig in het teken van borstkanker.’ 1 op 7 vrouwen krijgt borstkanker in Nederland. Dat zijn jaarlijks ongeveer 17.000 vrouwen (inclusief een mogelijk voorstadium). Het is de meest voorkomende soort kanker bij vrouwen. Een borstreconstructie heeft als doel de borst(en) vorm te geven na een borstamputatie of borstsparende operatie. De borstreconstructie bestaat meestal uit verscheidende operaties, die in fasen worden uitgevoerd. De beslissing om na amputatie van de borst al dan niet over te gaan tot een reconstructie is een persoonlijke keuze. Het is echter niet altijd gemakkelijk de volledige en objectieve informatie te krijgen die nodig is om met kennis van zaken te beslissen.

aandacht vestigen op het volledige proces van de patiënt na een gedeeltelijke of volledige amputatie van de borst. Gedurende de maand oktober bent u van harte welkom om een afspraak te maken en de mogelijke opties te bespreken. Ook indien de wens bestaat tot een borst corrigerende ingreep (borstverkleining/lift en borstvergroting) bent u welkom. Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de polikliniek plastische chirurgie via telefoonnummer 078-6523266.

Ter gelegenheid van BRA day, Breast Reconstruction Awareness Day op 21 oktober willen de plastisch chirurgen van het Albert Schweitzer Ziekenhuis de

Geïnteresseerd in een consult? Ga naar www.asz.nl/specialismen/plastische_chirurgie of bel naar 078 - 652 32 66 plastische chirurgie dordrecht.

www.asz.nl


Thuis voor de buis! DE BESTE FILMS DIE JE HELPEN OM VER, VER WEG VAN HUIS TE REIZEN...

Reizen is voorlopig nog niet mogelijk, maar het is niet onmogelijk om in gedachten even weg te dwalen. Daarom zetten we de beste films op een rij die je in staat stellen om van huis te ontsnappen. Dus kruip op de bank, onder een dekentje, met een warm drankje en geniet. 1. The Lord of the Rings: The Return of the King - 2003 “It’s a dangerous business, Frodo, going out your door. You step onto the road, and if you don’t keep your feet, there’s no knowing where you might be swept off to.” Kijk online: beschikbaar via Pathé-thuis vanaf €2,99 of op Amazon Prime en YouTube vanaf €3,98. 2. Titanic - 1997 Jack: “Where to, Miss?” - Rose: “To the stars” Kijk online: beschikbaar via Pathé-thuis vanaf €2,99 of op Amazon Prime, YouTube en Google Play vanaf €3,99.

3. Out of Africa - 1985 “God made the world round so we would never be able to see too far down the road.”

7. Dances with the Wolves – 1990 “Of all the trails in this life, there are some that matter most. It is the trail of a true human being.”

Kijk online: beschikbaar via Pathé-thuis vanaf €2,99 of Amazon Prime, YouTube, Google Play vanaf €3,99.

Kijk online: beschikbaar op Amazon Prime, YouTube en Google Play vanaf €2,99.

4. Slumdog Millionaire - 2008 “I will wait for you, 5pm everyday at the train station.”

8. Inception - 2010 “You musn't be afraid to dream a little bigger darling.”

Kijk online: beschikbaar via Videoland, Pathéthuis vanaf €2,99 of Amazon Prime, YouTube vanaf €3,99.

Kijk online: beschikbaar op Pathé-thuis vanaf €2,99 of via Amazon Prime, YouTube en Google Play vanaf €3,98.

5. Forrest Gump - 1994 “Mama always said life was like a box of chocolates, you never know what you're gonna get.”

9. Doctor Zhivago - 1965 “I don't like people who have never fallen or stumbled. Their virtue is lifeless and of little value. Life hasn't revealed its beauty to them.”

Kijk online: beschikbaar via pathé-thuis vanaf €2,99 of via Amazon Prime, YouTube, Google Play vanaf €3,99. 6. Raiders of the Lost Ark - 1981 “Snakes. Why'd it have to be snakes?’” Kijk online: beschikbaar via Pathé-thuis, Amazon Prime, YouTube and Google Play vanaf €2,99.

Kijk online: beschikbaar op Itunes vanaf €2,99 en via YouTube en Google Play vanaf €3,99. 10. Before Sunrise - 1995 “Everything that's interesting costs a little bit of money. I'm telling you.” Kijk online: beschikbaar via Itunes en Google Play vanaf €2,99 Amazon Prime, YouTube vanaf €3.99

BEKIJK ONS WONINGAANBOD IN DORDRECHT www.damdrecht.nl

HUIS KOPEN OF VERKOPEN IN DORDRECHT?


WÉL ALLEEN A-MERKEN, ÉCHT DE GOEDKOOPSTE!

Bij ons winkel je altijd

veilig en zorgeloos

KOM LANGS VOOR EEN GRATIS EN PROFESSIONEEL 3D ONTWERP SANI-DUMP SLIEDRECHT - LEEGHWATERSTRAAT 63 Koopzondag? Kijk voor alle 41 vestigingen en openingstijden op www.sanidump.nl

Aalsmeer - *Alkmaar - Almere - Amersfoort - Amsterdam - Antwerpen - Apeldoorn - Bergen op Zoom - Breda - Capelle a/d IJssel - Cruquius - Delft - Den Haag Dordrecht - Drachten Elst - Geel (België) - Groningen - Hoeksche Waard - Hoogeveen - Leeuwarden - Leiderdorp - Merksplas (België) Middelburg - Nuenen - *Purmerend - Roosendaal - Rotterdam - Sittard - Sliedrecht - Spijkenisse - Terneuzen - Tilburg - Utrecht - Veghel - Wijchen KIJK VOOR ALLE VESTIGINGEN EN OPENINGSTIJDEN *Nieuw! Woerden - Zaandam - Zaltbommel - Zoetermeer - Zwolle OP WWW.SANIDUMP.NL


Wie:

Dordrecht door de ogen van...

Annemieke Keizer Wat: Annemieke is samen met haar zus Roely eigenaar van Keize r & Keizer aan de Voorstraat. De zuss en zijn inmiddels de derde generatie va n het familiebedrijf . Na de oorlog kocht hun grootvader het pand en begon er m et één van de eerste jeanswinkels van Do rdrecht. Moeder Jans veranderde de naam in Jans’ Boutique en startte met de verkoop va n exclusieve damesm ode. Achttien jaar geleden gaf ze het stokje door aan ha ar dochters en ontsto nd Keizer & Keizer. pencil-alt

Diana Henneken

boven water te houden. Gelukkig lukt dat ook bij veel ondernemers. Wij hebben het geluk dat het pand ons eigendom is. Daar hebben we nu veel profijt van.”

Geboren en getogen in Dordrecht? “Inderdaad! Ik dacht altijd dat ik niet zonder de Grote Kerk kon leven, maar daar is vijf jaar geleden toch verandering in gekomen. Ik woon nu in Rotterdam, maar ben wel vijf dagen per week in mijn winkel in Dordrecht. Echt weg ben ik dus niet!” Heb je altijd al een passie voor mode gehad? “Absoluut! Al op mijn zestiende werkte ik in een modewinkel. Uiteraard was ik ook vaak in Jans’ Boutique te vinden en ben er zodoende ingegroeid. ‘It runs in the family’, zal ik maar zeggen. Nog altijd ga ik met veel plezier naar mijn winkel.” Wat vind je leuk aan je werk? “Ik vind het heerlijk om vrouwen te adviseren en aan te kleden. We hebben door de jaren heen veel een klantenkring van veel vaste klanten opgebouwd. Van sommigen

Dordrecht maggezien

weet ik beter wat ze in de kast hebben hangen, dan zijzelf. Het is een uitdaging om ze ieder nieuw seizoen te prikkelen met iets nieuws en ze op en top volgens de laatste modetrends te kleden.” Wat vind je van online shoppen? “Ik begrijp daar niks van. Shoppen moet een feestje zijn toch? Dat hoor ik gelukkig ook van veel klanten. Ik bespeur een tendens dat vrouwen weer meer persoonlijke aandacht willen in de winkel, gezellig met een kop koffie erbij. Veel leuker dan alleen thuis achter de pc.” Hoe bevalt het in Dordrecht als ondernemer? “Goed, al moet ik wel zeggen dat dit heftige tijden zijn, maar daar hebben veel ondernemers last van. Ondernemers moeten steeds creatiever zijn om het hoofd

Hoe zie je de toekomst van Dordrecht? “Dat vind ik een moeilijke vraag. Ik hoop dat de ondernemers deze coronatijd goed doorkomen. Het zou zonde zijn als hierdoor bedrijven omvallen en er nog meer leegstand komt. Gelukkig werkt de gemeente mee. Ik zie bijvoorbeeld nieuwe terrassen ontstaan waardoor er meer mensen naar de stad komen. Wij hebben daar ook profijt van. We hopen daarnaast snel weer terug te kunnen naar ‘normaal’ en dat er naast Dordtenaren ook weer toeristen onze mooie stad komen bezoeken.” Wat vind je het mooist aan Dordrecht? “De oude kern van de stad, het havengebied met de rivieren er omheen, de Grote Kerk die er bovenuit torent. Prachtig.”

“Kleding kopen moet toch een feestje zijn? Ik begrijp niks van online shoppen!”

23


KEN

l

ELKE 2e BROEK

riete broeken ag 25 oktober ting*

50% KORTING

MAAK KANS OP EEN

gratis R

GARDEU BROEK!

BROEKEN

Festival

ELKE 2e BROEK

Grijp je kans! Kies jouw favoriete broeken en krijg vanaf nu t/m zondag 25 oktober elke 2e broek met 50% korting*

50% KORTING

Festival

Nieuwe look? Nieuwe broek! De komende weken staat de winkel in het teken van onze zeer uitgebreide broekencollectie. Kies jouw favoriete broeken en krijg VANAF NU T/M ZONDAG 25 OKTOBER ELKE 2e BROEK MET 50% KORTING *. Wij hebben broeken in alle pasvormen, maten, kleuren en dessins voor je. De collectie is nu op z’n grootst, dus kom snel je keuze maken. Wij geven je graag vakkundig & eerlijk advies. Leuk je weer te zien!

PERSONAL SHOPPING SERVICE ARTIKELEN BESTELLEN Veilig & onbezorgd shoppen ArtikelenSERVICE gezien die je graag PERSONAL SHOPPING bij bieden ons op ieder eens wiltservice, passenzodat en bestellen? Wij je ookgewenst de Personal Shopping je veilig moment, ook eventueel Neem moment contact met op. & onbezorgd bij onsbuiten op ieder gewenst kanons komen openingstijden. via onze In de regio komen shoppen, ook Maak eventueel buiten openingstijden. Maakwij viade onze website een afspraak besteldecontact artikelen ookons nog website een afspraak of neem telefonisch met op. of neem telefonisch contact gratis bij je brengen en indien met ons op. nodig, ook weer bij je ophalen.

ARTIKELEN BESTELLEN

Heb je artikelen gezien die je graag eens wilt passen en bestellen? Neem dan gerust contact met ons op. In de regio komen wij de bestelde artikelen ook nog eens gratis bij je brengen en mocht het nodig zijn, ook weer bij je ophalen.

SlaapZeker bij Beddenspecialist.nl

weken

Voorstraat 352, Dordrecht Telefoon 078 - 613 72 44 Mobiel / Whatsapp 06 - 27 02 18 62 info@bahlmann-mode.nl www.bahlmann-mode.nl

Extra zekerheid*

/bahlmannmode

@bahlmannmode

SlaapID® thuismeting

[22344422]

Mevrouw J. Janssen Bredeweg 54 1212 XX Woerden

<0000001472329#H=AMF 1

Omruilgarantie op matrassen Matrasreiniging cadeau *Vraag naar de voorwaarden.

Beddenspecialist

HENDRIKSEN

Kies bewust voor je nachtrust

Uniek slaapgedrag inzicht met SlaapID® thuismeting

Op dez aanwez over d aankoo ee do

5KO0RT% IN

* Het goedkoopste artikel voor de halve prijs. Niet geldig op Studio Anneloes, basiscollectie, i.c.m. andere acties en op reeds afgeprijsde artikelen. Niet verrekenbaar met eerder aankopen.

 /bahlmannmode  @bahlmannmode

GA

e ELKE 2 BROE

Kees, Yvonne & Team Bahlmann Mode

Voorstraat 352, Dordrecht Telefoon 078 - 613 72 44 Mobiel / Whatsapp 06 - 27 02 18 62 info@bahlmann-mode.nl www.bahlmann-mode.nl ONTDEK ONZE COLLECTIE BROEKEN MET MERKEN ALS: ANGELS, BIANCO, BRAX, CAMBIO, GARDEUR, GEISHA, MAC, MARC CAIN, MOS MOSH, NUKUS, PENN & INK, RAPHAELA, TONI, YAYA EN VELE ANDERE

BROEKEN

Deskundig en onafhankelijk advies

Jouw persoonlijke slaapoplossing op maat

Uitstekende slaapgarantie en slaapservice

Toulonselaan 67 - 69 3311 LT Dordrecht 078 613 4490 www.beddenspecialist-hendriksen.nl

1


TOP 5 lekkere warme drankjes

Even lekker opwarmen 1. Caramellow

Verwennerij in een glas! De caramellow bestaat uit een shot caramel siroop, opgeschuimde melk, expresso en slagroom. De topping bestaat uit heerlijke caramel sprinkles. Ze hebben nog meer van deze heerlijke koffiespecials bij De Beren Dordrecht, Wijnstraat 241

Als het zo fris is buiten, zit je toch het liefst binnen met een heerlijk warm drankje om jezelf op te warmen. Altijd maar chocolademelk is misschien wat saai, dus we hebben wat lekkere warme drankjes die je in Dordrecht kunt scoren op een rij gezet. Nu je binnen niet meer kunt zitten, kun je ze misschien wel to-go meenemen. Of maak deze drankjes lekker zelf thuis klaar.

3. Detox kruidenthee

Met verse detox thee kun je je lichaam ontgiften. De voordelen zijn; meer energie, een betere spijsvertering, een mooiere huid en een verbeterde mentale alertheid. Bij NO.38 City Bakery hebben ze een detox kruidenthee met verse zoethout en gember en ook afwisselende seizoensthee, Nieuwstraat 38.

2. Chai latte

Een heerlijk warme thee vol geurende specerijen. Chai latte is een kruidige drank die veel gedronken wordt in Zuid AziĂŤ. De blend bestaat vaak uit een sterke theesoort, melk, verse kruiden en specerijen zoals kaneel, anijs, gember en kruidnagel. Geniet ervan bij De Remise, Grotekerksbuurt 31b.

4. White & dark choco Een warme chocolademelk, maar dan anders. Bij Belicio Cheatday maken ze een echt feestje van jouw drankje. Je kunt kiezen uit warme witte of bruine chocolademelk. Met een heerlijke chocoladesaus en topping van marshmallows is dit echt werkelijk onweerstaanbaar, Statenplein 140.

Dordrecht maggezien

5. Flat white

Een flat white is een koffiebereiding gemaakt van expresso met gestoomde, schuimende melk. Het lijkt op een cappucino maar is iets kleiner en sterker. Deze koffiesoort wordt veel gedronken in Australie en Nieuw-Zeeland. Laat je meevoeren door een koffie van Down Under bij de Stadsbranderij, Vriesestraat 75a.

25


Bamendaweg 44 • 3319 GS • Dordrecht

Schoonmaak voor VVE’s in professionele handen.

Uw partner voor een schoon trappenhuis, portiek & wooncomplex

Voor al uw binnnen en buiten schilderwerkzaamheden en wandafwerkingen.

Gerrit Hendrixlaan 20 - Hendrik-Ido-Ambacht T. 06-54345822 - E. jgtverh@gmail.com

SPOONBOUW BOUWRESTAURATIE

Kelderweg 19 3253TC Ouddorp 0181 283145 • info@bouwrestauratie.nl www.bouwrestauratie.nl

Interesse? Maak dan geheel vrijblijvend een afspraak.

(078) 621 23 02

info@schilten.nl

Schoonmaken trappenhuizen

Transparant

Glasbewassing

Altijd een vertrouwd gezicht

Gevelonderhoud

Calamiteitenservice

Vloeronderhoud

Kwaliteitscontrole

www.schilten.nl


Buiten bijtanken

De herfst is bij uitstek het moment om naar buiten te gaan en te genieten van de mooie natuur. Het is het seizoen van kastanjes, eikels en paddenstoelen zoeken. Van blaadjes schoppen in het bos en plassen stampen. Als gevolg van de aangescherpte coronaregels zitten we nog meer thuis en is het des te fijner om even buiten bij te tanken in de frisse buitenlucht. Dus ga lekker naar buiten en geniet van de uitbundige geuren en kleuren van de herfst! Dordrecht maggezien

Buiten bijtanken lees verder op de volgende pagina $

27


In Dordrecht hebben we ruim twintig parken, natuurgebieden en landgoederen. Genoeg plekken waar je de natuur kunt beleven. Nabij het centrum vind je park Merwestein. Hierbij wat feiten, weetjes en mooie beelden van dit gezellige stadspark.

PARK

Merwestein Wist je dat Park Merwestein het oudste park van Dordrecht is? Het park is ontstaan uit een oud landgoed genaamd Merwestein. Het is opgekocht door een Dordts comitĂŠ dat er een openbaar stadspark van heeft gemaakt. In 1884 werd de gemeente Dordrecht de eigenaar van het landgoed. In de villa op het landgoed hebben verschillende burgemeesters gewoond. In de tweede wereldoorlog bezette de Duitse Wehrmacht de villa. Tijdens een bombardement is een groot deel van Park Merwestein verloren gegaan, waaronder de villa met Koetshuis en veel bomen. Op de plek waar vroeger de villa stond staat nu het herdenkingsmonument de Levensboom. Hans Petri heeft dit kunstwerk gemaakt als herinnering aan de kracht van de mensen om de oorlogsherinneringen te overwinnen. In het noorden van het park ligt een slingerend pad van houtsnippers langs bomen en struiken. Otto van der Linden heeft in 1885 op die plek een natuurlijke tuin aangelegd naast zijn villa. Deze ruige groenstrook wordt het Bos van Staring genoemd en is tegenwoordig vrij toegankelijk.

28


WAT IS ER

te doen? Er is een fijn aangelegd wandelpad zodat je rustig een rondje kan lopen om te genieten van het park. Overal staan bankjes om even bij te komen. Je mag de hond meenemen aan de riem (er zijn gratis hondenpoepzakjes bij de ingangen). Er is een leuke speeltuin met klimtoren, schommels, glijbaan, wipkip en zandbak. Maar er zijn ook genoeg plekken om de natuur te ontdekken, op takken te klimmen en naar dieren te kijken. In de dierenweide loopt een groep damherten die worden gevoerd door de medewerkers van de gemeente. Het is niet toegestaan om ze zelf te voeren omdat ze daar ziek van kunnen worden. Verder zie je in het park diverse soorten eenden, zwanen en ganzen die je wel mag voeren. En er staat een volière met zebravinken. Omdat Park Merwestein zo oud is staan er ook veel oude bomen. Stichting Park Merwestein heeft met behulp van nummers op tegels een bomenroute uitgezet. Hiermee kun je per boom zien wat voor soort het is en wat de leeftijd is. Deze route is te verkrijgen via Stichting Park Merwestein, bij VVV Dordrecht en op de website. www.parkmerwestein.nl

Ontdek ook de andere parken en natuurgebieden in Dordrecht. Zoals het Wantijpark, Weizigtpark, Overkamppark, Dubbelmondepark Dubbelsteynpark, Sterrenburgpark, de oude en nieuwe Biesbosch en de Elzen. www.dordrecht.nl/inwoners

Dordrecht maggezien

29


Houd Afstand Koop Lokaal Red Ondernemers

info@vvddordrecht.nl

/DordtseVVD

@VVDDordrecht

dordtsevvd

Harry Peters

Peter Kwaak

Rolin den Heijer

Marc Merx

John van der Net

Indische Buurt

Sterrenburg

Binnenstad

Stadspolders

Dubbeldam

/company/dordtse-vvd

Robin Noldus Alexander Kuhlmann Dubbeldam

19e Eeuwse Schil


Ontdek je plekje in de buitenlucht ‘Ga lekker naar buiten deze herfst’, is het advies van Cecile Zanen, hoofd informatie VVV Dordrecht. ‘Ontdek de mooiste plekjes via een leuke wandeling, fietstocht of speurtocht. Dordrecht is prachtig met al haar monumenten, historische binnenstad en bijzondere winkels. En op de fiets ben je zo in Nationaal Park de Biesbosch of in Kinderdijk.’

Spannende kidsroutes

‘Help, de toren valt om!’ brengt de Dordtse geschiedenis voor kinderen tot leven. Voor slechts € 2,50 heb je twee spannende korte kidsroutes. Ontzettend leuk voor in de herfstvakantie of een keer in het weekend. Ook leuk is de kinderspeurtocht ‘Eilandverhalen met Schaep’. Deze gratis speurtocht is af te halen bij VVV Dordrecht. De schatkaart, met als startpunt de VVV, laat kinderen als echte piraten langs mooie gebouwen speuren om zo ‘t Schaep van Dordrecht te bevrijden. De kidsbeweegroute ‘Roer je Staart’ van twee kilometer is ook een aanrader. Het is een zelfstandige route op de Staart, start bij IKC De Regenboog, ontwikkeld voor en door kinderen. Op de bordjes staan beweegopdrachten en als je een eigen dobbelsteen meeneemt, is de route iedere keer anders. Volg de palen en de vogelafdrukken.

VVV Dordrecht | Spuiboulevard 99, Dordrecht | www.vvvdordrecht.nl Dordrecht maggezien

31


Zoek jij géén nieuwe baan? DÁN KEN JE ONS NOG NIET! Wij zoeken onder andere:

Heb jij het hartstikke naar je zin bij je huidige baas? Super! Tóch denken wij een beter aanbod te hebben. Wij zijn niet zomaar een bouwbedrijf. Bij Welstand staan de

• Timmermannen I

medewerkers op de eerste plaats. Zo krijg je direct een vast dienstverband. Ben je goed? Dan verdien je meer! We kunnen met

• Uitvoerders

zekerheid zeggen dat je meer betaald krijgt dan in je huidige baan. Groei en bouw jij met ons mee binnen onze bedrijven?

• Werkvoorbereiders

Hard werken en mooie dingen maken, daar houden we van.

• Voorman prefabfabriek

Jij ook? Kom dan eens vrijblijvend een bak koffie drinken! Daar word je altijd wijzer van! Vragen of eerst meer weten?

• Werkplaats timmermannen Alle vacatures vind je op werkenbijwelstand.nl!

Whatsapp dan met onze HR adviseur Wietske: 06 - 11 56 96 18.

De komende periode bouwt Goedhuis honderden woningen in de regio.Ben je goed? Dan verdien je meer! Bouw mee aan een Goedhuis bij Welstand Groep.

Grotenoord 22, 3341 LT Hendrik-Ido-Ambacht

078 - 303 68 91 hrm@welstand.org www.welstandbouw.nl

Better by design Join VIKING - And save lives for a living Viking Life-Saving Equipment is marktleider in maritieme veiligheid. Viking Life-Saving Equipment houdt zich o.a. bezig met de verkoop en service van reddingsvlotten, reddingsboten, overlevingspakken, brandweerpakken, zwemvesten en overige reddings- en brandbestrij-dingsmiddelen ten behoeve van zeeschepen, passagiersschepen en off shore installaties. Met het hoofdkantoor in Denemarken, heeft Viking een uniek wereldwijd netwerk in meer dan 30 landen en meer dan 3.000 werknemers.

mee aan een veiligere wereld! Hou je van sleutelen? En vind jij het ook belangrijk om te kunnen bijdragen aan veiligheid op zee? Dan is VIKING Life-Saving Equipment B.V. wellicht het bedrijf waar jij wilt werken!

VIKING zoekt een SERVICE MONTEUR REDDINGSVLOTTEN Kom werken bij een bedrijf dat een verschil maakt en help

Ben jij handig, stressbestendig en nauwkeurig? Dan is de functie SERVICE MONTEUR REDDINGSVLOTTEN echt iets voor jou!

VIKING is toonaangevend in maritieme veiligheid en onze missie is duidelijk: we zijn toegewijd aan het beschermen en redden van levens overal ter wereld. We doen het door continue innovaties op het gebied van veiligheidsapparatuur, service en training. En we brengen geweldige mensen samen om het te laten gebeuren.

Voor meer informatie over VIKING of de vacatures, neem eens een kijkje op onze website: www.viking-life.com


Ontdek je plekje in de buitenlucht # Vervolg

Fluitend op de fiets

In de omgeving van Dordrecht is een uitgebreid fietsroutenetwerk van 325 kilometer. Voor € 3,95 koop je een knooppuntenkaart en kun je naar hartenlust routes uitstippelen langs de mooiste plekken in de regio. Of kies voor één van de losse uitgestippelde routes die je meenemen naar Nationaal Park de Biesbosch of op ontdekkingstocht naar Werelderfgoed Kinderdijk, twee aanraders in de regio! Via het centrum fiets je de polders van de Alblasserwaard in. De Waterbus brengt je naar Alblasserdam en vandaar gaat de route langs de molens van Werelderfgoed Kinderdijk. Vervolgens maak je nog een rondje door Nationaal Park de Biesbosch. Voor wie zich zorgen maakt over tegenwind, het is wel herfst ten slotte, geen nood. De VVV verhuurt elektrische fietsen. Regenpak mee en genieten maar!

Vernieuwd Rondje Dordt

De stadswandeling Rondje Dordt is vernieuwd en opgefrist. De route van vijf kilometer door de Dordtse binnenstad heeft nieuwe bewegwijzering en leidt langs alle highlights. Onderweg kun je één van de musea bezoeken en genieten van het drierivierenpunt. Helemaal leuk wordt het met het boekje op zak. Het boekje van pocketformaat geeft veel achtergrondinformatie over de belangrijkste gebouwen langs de route en bevat prachtige foto’s. Ook leuk om naderhand thuis in terug te bladeren. De route start bij de VVV aan de Spuiboulevard en kun je ook lopen met een GPS-route op je smartphone. Koop het boekje voor €3,-bij de VVV.

VVV Dordrecht | Spuiboulevard 99, Dordrecht | www.vvvdordrecht.nl Dordrecht maggezien

33


Wij zijn op zoek naar zorgprofessionals! Heb je interesse?

Stuur nu een WhatsApp bericht naar Elles de Wal via tel. 06 - 82 37 00 28 De Merwelanden biedt toegewijde zorg die mensen in hun kracht brengt en vitaal houdt. De Merwelanden is een plaats van ontmoeting, een plek waar de mens ertoe doet.

Kijk ook op www.demerwelanden.nl voor alle vacatures.

Mailen kan ook naar solliciteren@demerwelanden.nl

WHERE MAGIC HAPPENS...

GEZOCHT:

Monteur met vleugje magie Where magic happens … niet in Parijs of Californië, maar gewoon om de hoek in Papendrecht. Ben jij een zonweringskunstenaar die technische wonderen kan verrichten? Kom dan bij ons werken en bouw de prachtigste terrasoverkappingen van Renson, Ittalum of Weinor. Digitale snufjes is het helemaal voor jou. Somfy heeft geen geheimen voor je. En anders ga je die ontrafelen. Bij technische hoogstandjes gaan je ogen glimmen.

Ben jij die monteur met een vleugje magie? Dan willen we graag met je kennismaken. Ervaring in montage van zonwering en terrasoverkappingen in het algemeen is een pré. Om een idee te krijgen van ons bedrijf en de producten, kijk eens rond op onze site www.jaleco-havaro.nl. Of neem direct contact met ons op en stuur een mail naar Ellen Bakker: e.bakker@jaleco-havaro.nl. We zijn heel benieuwd naar je verhaal!


NOVEMBER COZY-MAAND

Tips om je kaarsen te stylen In deze donkere tijd maak je het gezellig in huis met behulp van mooie kaarsen en sfeerlichthouders. Zij brengen weer licht in de donkere dagen en zorgen voor warmte in huis. En met een geurkaars zorg je voor een heerlijke ontspannen sfeer in huis. Heb je thuis wel kaarsen, maar weet je niet hoe je deze leuk kan stylen? Of ben je van plan om wat meer kaarsen in huis te brengen? Laat je dan inspireren door deze 5 tips!

2.

Verschil in hoogte Door kaarsen met verschillende hoogte neer te zetten krijg je een veel mooier effect dan wanneer je allemaal kaarsen van dezelfde hoogte bij elkaar zet. Je kunt dit hoogteverschil uiteraard creëren door de ene kaars langer te laten branden dan de andere of je koopt kaarsen in verschillende hoogte. Het is ook erg mooi om dikke en dunne kaarsen te combineren.

Oneven aantallen Probeer oneven aantallen kaarsen te gebruiken. Dit geeft een speelser effect. Een oneven aantal is vooral belangrijk bij lange kaarsen omdat deze kaarsen vaak geen verschil in lengte en dikte hebben. Heb je wel een even aantal kaarsen? Combineer de kaarsen dan met andere leuke accessoires, zoals een plantje zodat je toch nog dat speelse effect krijgt.

Dordrecht maggezien

4.

1.

Hoe meer hoe beter Met veel kaarsen op één plek creëer je een hele stoere maar tegelijkertijd ook gezellige sfeer. Je kunt heerlijk wegdromen in de kaarsen... Elf kaarsen bij elkaar geven een hele andere uitstraling als je het vergelijkt met drie kaarsen. Het is vooral mooi als je de kaarsen bij elkaar op een plateau of dienblad zet, zo maak je de kaarsen meer 'een geheel'.

3.

Combineer met leuke accessoires Zo kun je bijvoorbeeld je geurkaars op een spiegeldienblad neerzetten, voor een luxe en stijlvolle uitstraling. Verder is het natuurlijk ook heel mooi om je lange kaarsen in een mooie kandelaar neer te zetten of een waxinelichtje in een sfeerlicht. Dit zorgt ervoor dat de kaars er extra mooi uitziet.

5.

Mix kleuren door elkaar

Je kaarsen hoeven niet allemaal dezelfde kleur te zijn, sterker nog, het is juist veel leuker als je verschillende kleuren door elkaar mixt! Of dit nou hele vrolijke kleuren zijn, zoals; oranje, roze, geel, groen en paars of juist wat meer neutrale kleuren, zoals; bruin, taupe, grijs zwart en wit, kleuren combineren is juist heel tof!

35


Verkuil & Moree Buitenruimte specialisten

Rapenburg 19 2952 AP Alblasserdam T. 0184-684847 I. www.verkuil-moree.nl E. info@verkuil-moree.nl

Ben jij op zoek naar een carrière in het groen? ! n e o d ie k k a b n e e l e sn n a d Kom Wij zijn Verkuil & Moree, een specialist in de buitenruimte. Onze dienstverlening is uitgebreid en betreft alles op het gebied van de buitenruimte. Denk hierbij aan integraal groenbeheer voor gemeenten, aanleg van damwanden, steigers, (natuur-)speeltuinen en diverse andere werkzaamheden aan terrein en infra in zowel aanleg als onderhoud. Als vakbekwaam voorman groen wordt je verantwoordelijk voor diverse onderhoudsprojecten van (semi-) overheidsinstellingen.

Wij zijn op zoek naar een nieuwe collega: Vakbekwaam Voorman Groen Bel, app of mail Peter den Hollander 06-10254126 of peter@verkuil-moree.nl Past deze of een andere baan in het groen bij jou? Reageer dan vandaag nog! Voor alle vacatures of een uitgebreide functieomschrijving van de Vakbekwaam Voorman Groen: ga naar www.verkuil-moree.nl/vacatures.


VACATURE bij

TEAMLEIDER TUINPLANTEN/ BUITENPOTTERIE (38 UUR)

We zijn op zoek naar een teamleider die commercieel, enthousiast en ambitieus is! • Je wordt werkzaam in een jong, gemotiveerd en gedreven team waarbij plezier en enthousiasme nauw samenhangen. • Onder jouw hoede ziet de afdeling er picobello uit en krijgen de klanten hier een grote glimlach van. • Salaris op basis van capaciteiten met doorgroeimogelijkheden in functie en salaris. • Je bent enthousiast, commercieel, klantvriendelijk en een echte teamspeler.

Enthousiast? Solliciteer dan nu! Bekijk de vacature via: www.tuinwerelddordrecht.nl/vacatures

Lascentrum, internationale marktleider op gebied van las- snij en veiligheidsproducten is op zoek naar jou als gedreven: ASSISTENT RISICOSPECIALIST VERZEKERINGEN MKB

SERVICEMONTEUR WE WILLEN JOU IN ONS TEAM!

Maak jij het verschil door als Assistent Risicospecialist klanten volledig te ontzorgen op het gebied van verzekerbare risico's? Beschik je over relevante WFT- diploma's en enkele jaren werkervaring als assistent risicospecialist?

Je bent verantwoordelijk voor het onderhoud en reparatie van de machines in ons huurpark en van klanten. Dit gebeurt zowel in onze werkplaats als bij de klant.

Wat wordt er van jou verwacht? Je beschikt over een rijbewijs B(E) Je beschikt over een (V)MBO elektrotechniek Beheersing van de Nederlandse en Engelse taal

SOLLICITEER DAN NU! Stuur je CV en motivatie naar hr@tenraede.nl www.tenraede.nl/over-ons/kom-jij-ons-team-versterken/

VCA en lasdiploma of bereidheid dit te willen halen Kennis van elektrotechniek of dit graag willen leren

Meer informatie of direct solliciteren?

Neem dan contact op met Peter van den Berg. T: 078 6429 656 of p.vandenberg@lascentrum.com

vacature servicemonteur.indd 1

14-10-2020 21:15:01


Wil jij graag werken in de montage, onderhoud en revisie van coplexe pomp- en waterinstallaties? Dit kan binnen een bedrijf met gerenommeerde en betrouwbare naam in de markt. Spreekt je dit aan? Dan ben jij degene die wij zoeken!

Xylem is op zoek naar een

WERKPLAATSMONTEUR in Dordrecht

Wij zijn Xylem. Boven én onder de grond werken we aan watertechnologie. Wij zorgen dat je droge voeten houdt en dat je water schoon en veilig is. Internationaal zijn wij een markt leidend bedrijf en we ontwikkelen continu door. Deskundig door innovatie en ervaring, betrouwbaar door te doen wat we zeggen. Bovenal zijn we een plek waar ruim 140 medewerkers met plezier en trots werken in Nederland en vele collega’s ver daar buiten. Neem eens een kijkje op onze Werken bij Website WerkenbijXylem.nl om een betere indruk te krijgen. Interesse? Bel gerust met Robin Kras via 078 654 85 22. Geen Werkplaatsmonteur maar toch nieuwsgierig geworden? Kijk eens op onze Werken bij Website WerkenbijXylem.nl en wellicht staat daar iets voor jou tussen!

werkenbijxylem.nl

Heb jij interesse in techniek? Dan zoeken wij jou! HOOGWERKERMONTEUR

TERREINMEDEWERKER

Wij volgen samen met onze hoogwerkerleveranciers continu de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van veilig en duurzaam werken op hoogte waardoor wij altijd de meest innovatieve producten in ons assortiment kunnen aanbieden. Als technisch hoogstaand bedrijf hecht HWS Verhuur waarde aan veiligheid, kwaliteit en klantgerichtheid. Voor onze vestiging in Moerdijk zijn wij op zoek naar een hoogwerkermonteur en een terreinmedewerker met interesse voor techniek. Wil jij met ons in contact komen voor een vrijblijvend gesprek, bel dan naar 071 5 320 123 of stuur een mail naar vacature@hws.nl om een afspraak te maken. Er kan er maar één de groenste zijn... Amsterdam | Noordwijk | Nunspeet | Moerdijk Oostelijke Randweg 16, Moerdijk | vacature@hws.nl


Conceptstore voor moeder en kind Aan de Vrieseweg zit sinds mei een nieuwe winkel: Mama’s Winkel. Het is een conceptstore voor artikelen voor moeder en kind, puur en natuurlijk. Ongeveer de helft van de producten die in de winkel van Sharon Schotel liggen, is aangeleverd door kleine ondernemers die hoofdzakelijk uit de regio

komen. De rest koopt Sharon zelf in, vertelt zij. ,,Het assortiment is heel uiteenlopend. De artikelen die de kleine ondernemers geleverd hebben, zijn veelal handgemaakt. Bijvoorbeeld baby- en kinderkleding voor een leeftijd van tot en met 4 jaar, textiel voor de babykamer, babynestjes van merinowol, speenkoorden en bijtringen, verschoonmatjes maar ook gehaakte dekentjes, knuffeltjes en rammelaars.” De producten die Sharon zelf inkoopt ondersteunen vooral het natuurlijke en praktische ouderschap, denk hierbij aan draagdoeken en draagzakken, barnsteen sieraden, duurzaam kinderservies, babyverzorgingsproducten op basis van biologische olijfolie en bijenwas en zoutlampen. ” Sharon is blij dat zij de stap heeft gezet om een eigen winkel te beginnen. ,,Het is een heel fijne winkel, die één geheel vormt. De bedoeling is dat het een plek is waar iedereen

gewoon lekker binnen kan lopen. Vier jaar geleden werd ik zelf moeder. En in mijn zoektocht naar fijne natuurlijke artikelen kwam ik tot de conclusie dat veel alleen online te vinden was en dat de zichtbaarheid van kleine ondernemers wegvalt tegenover de grote babyketens. Prachtig dat ik nu een plek heb gerealiseerd waar mensen producten voor moeder en kind kunnen zien, ervaren en voelen. Aangevuld met mijn kennis over het dragen van je kindje in verschillende ergonomische draagsystemen, want ik heb de opleiding tot draagconsulente afgerond.” Mama’s Winkel is geopend van dinsdag tot en met zaterdag, elke dag van 10.00 tot 17.30 uur en op zaterdag tot 17.00 uur. Vrieseweg 26, Dordrecht www.mamaswinkel.nl

Omnia Assist B.V. is een elektrotechnisch installatiebedrijf dat gespecialiseerd is in elektra, data, domotica en duurzaam onderhoud. Door de toename van onze activiteiten zoeken wij op korte termijn ter versterking van ons team een:

ERVAREN ELEKTROMONTEUR (fulltime, m/v) Omnia Assist is op zoek naar een ervaren en allround elektromonteur met vakkennis, die het leuk vindt om te werken. Vanzelfsprekend ben je klantvriendelijk en flexibel en pas je perfect in ons enthousiaste team. Werkzaamheden bestaan uit de aanleg van elektrotechnische installaties zowel voor bedrijven als voor particulieren. Je vindt het een uitdaging om storingen op te lossen en je kunt je vakkennis met enthousiasme overbrengen op collega’s. Je bent werkzaam op verschillende locaties in Nederland.

Uw huis kan wel een beetje Buto gebruiken Uw huis kan wel een beetje Buto gebruiken Bent u op zoek naar een schildersbedrijf in de regio

Hardinxveld-Giessendam? Bent u op zoek naarButo een Schilderwerken schildersbedrijf klimt in de graag regio voor u in de steigers. Benieuwd wat vakbekwame klimt opfrisbeurt vooru Hardinxveld-Giessendam? Butoeen Schilderwerken graag voor uw kan betekenen? Neem gerust contact opopfrisbeurt voor een offerte. in huis de steigers. Benieuwd wat een vakbekwame voor uw huis kan betekenen? Neem gerust contact op voor een offerte.

Koninginwilhelminalaan 164 3372 AH Hardinxveld-Giessendam Sluisweg 70 | 3371 EW Hardinxveld-Giessendam | 06 2541 2654 0184 -77 77 70 | info@butoschilders.nl | www.butoschilders.nl | www.butoschilders.nl info@butoschilders.nl | 3371 EW Hardinxveld-Giessendam | 06 2541 2654 Sluisweg 70 info@butoschilders.nl | www.butoschilders.nl

Dordrecht maggezien

Wij bieden: • Een afwisselende en uitdagende baan bij een gezond bedrijf • Goede arbeidsvoorwaarden volgens de CAO Technisch Installatiebedrijf • 25 vakantiedagen bij een fulltime dienstverband • 8% vakantiegeld • Prettige werksfeer met korte lijnen • Een goed salaris afhankelijk van leeftijd, ervaring en prestaties Functie-eisen: • Elektrotechnische opleiding • VCA-basisveiligheid certificaat • Kennis van de regels en voorschriften voor onderhoud en reparatie (NEN1010/NEN3140) • Minimaal 5 jaar werkervaring in de elektrotechniek • Servicegerichte en klantvriendelijke instelling • In het bezit van een rijbewijs • Secuur werken • Zelfstandig en in teamverband kunnen werken • MBO+ werk- en denkniveau Ben jij degene die wij zoeken? E-mail jouw motivatie + CV naar: m.gelderblom@omnia-assist.nl t.a.v. Mw. M. Gelderblom. Wij kijken uit naar je reactie. Omnia Assist B.V. | Handelsweg 13 | 3161 GD Rhoon | Tel. 0180-435319 www.omnia-assist.nl

39 39


Windex Engineering B.V. is de HVAC specialist in de scheepvaart en offshore. Ook levert Windex Engineering al 20 jaar complete systemen voor woningen, winkels en gebouwen. Windex Engineering beheerst het complete proces van ontwerp, aanleg tot en met de ingebruikname. Naast kwaliteit, staan maatwerk en flexibiliteit bij WindeX hoog in het vaandel. Dankzij onze mensen en voorzieningen kunnen wij aan iedere uitdaging een succesvolle invulling geven. We challenge you to broaden your horizons and meet us! Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar enthousiaste en gemotiveerde kandidaten voor de volgende functies:

Assistent Projectleider / Tekenaar (schoolverlater) Werkzaamheden zullen o.a. bestaan uit het assisteren van de projectleiders met calculeren, voorbereiden/ ontwerpen en begeleiden van de meest uitlopende werktuigbouwkundige installaties in zowel de scheepvaart als de utiliteit. Begeleiden van de uitvoering van het project zowel technisch als financieel.

Wij vragen:

• Minimaal in bezit van MTS diploma installatietechniek of werktuigbouwkunde • Technische kennis • Ervaring met Autocad • Ervaring met installatietechnische berekeningen, schema’s en tekeningen • Kennis van normen en voorschriften • Kennis van materialen, werkinstructies en planningen • Commercieel inzicht en goede communicatieve vaardigheden • Besluitvaardig en zelfstandig functioneren

Koel- (service)monteur Werkzaamheden bestaan o.a. uit monteren en in bedrijf stellen van splitunits, storingen verhelpen aan koelinstallaties o.a. aan boord van schepen en het onderhoud aan AC installaties etc.

Wij vragen:

• Diploma F-gassen (of bereid deze te halen) • VCA Diploma • Rijbewijs • Veel motivatie, flexibele instelling • Ervaring in deze sector is een pré

Wij bieden: • Informele werksfeer • Uitdagend en afwisselend werk • Mogelijkheden om je binnen het bedrijf verder te ontwikkelen • Leuke werksfeer • Marktconform salaris

Spreekt één van bovenstaande functies je aan? Reageer dan snel door je sollicitatie + cv te sturen naar onderstaand adres. Reacties per email zijn ook welkom! WindeX Engineering b.v. • T.a.v. mevrouw J. Duyzer • Houtschelf 5 • 3371 KB Hardinxveld-Giessendam • Tel: 0184-611322 • Email: ad@windex.net • www.windex.net


Teamplayers gezocht

DBR B.V. is specialist in het ontwerpen, assembleren, testen, inbedrijfstellen en onderhouden van generatorsets. Wereldwijd zijn de stroomoplossingen terug vinden in de maritieme en offshore sector. Meer lokaal zijn de noodstroomoplossingen voor datacenters, ziekenhuizen en (drink)watersector. Zoek je een bedrijf met korte lijnen, informele werksfeer en spreekt gevarieerd werk in een multidisciplinaire omgeving je aan? Reageer dan op één van de hiernaast genoemde functies! Bezoek www.dbr-bv.nl/vacatures voor meer informatie, of neem contact op met Kees Kant (personeelszaken): 0184-613200 / vacature@dbr-bv.nl

● Commissioning Engineer testen en inbedrijfstellen van generatorsets

● Maintenance Engineer het onderhouden van (noodstroom)aggregaten

● Mechanical Engineer

tekenen/construeren van fundaties/omkastingen

● Electrical Engineer

ontwerpen van besturingspanelen adv klantspecificaties

● Project Manager begeleiden van projecten

● Test Engineer

het testen van generatorsets in de DBR testruimte

Wij zijn op zoek naar een

SERVICEMONTEUR UTILITEIT De service monteur is één van de belangrijkste schakels bij het realiseren en onderhouden van elektrische installaties van wisselende omvang en wordt aangestuurd door de service coördinator. Wat ga je nog meer doen? • Het aanleggen, onderhouden en uitbreiden van installaties; • Het verrichten van (preventief) controle- en onderhoud aan elektrische installaties; • Het uitvoeren van werkinspecties en keuringen als NEN 3140 en thermografie; • Het op een veilige- en verantwoordelijke manier (volgens Arbo-, VCA-richtlijnen, wettelijk en evt. klant specifieke regels) uitvoeren van de werkzaamheden op de projectlocatie(s); • Het signaleren, registreren, melden en helpen oplossen van risicovolle situaties; • Zelfstandig storingen oplossen bij serviceklussen. Voor een volledige beschrijving van deze functie gaat u naar: verhoefemc.com Interesse? Ben je nieuwsgierig geworden, maar heb je toch een vraag? Neem dan gerust contact op met Service Coördinator Utiliteit, Peter Baartman via: 0184-413073. Schriſtelijke sollicitaties kunnen worden gestuurd naar: vacatures@verhoefemc.com

verhoefemc.com


Hallovoet

Een ware lust voor uw voeten Arkada techniek Uni brace Hand massage Ámbulante behandeling op locatie Voetmassage/onderbeen massage

€ € € € €

60.00 30.00 12.00 36.00 10.00

Hallovoet Pedicuresalon Nijenstein 59Hallovoet Pedicuresalon Nijenstein 59 3328 ZK Dordrecht 3328 ZK Dordrecht Tel: 06-26324816 Tel: 06-26324816 hallovoetpedicuresalon@gmail.com hallovoetpedicuresalon@gmail.com www.hallovoetpedicuresalon.jimdo.com www.hallovoetpedicuresalon.jimdo.com

Draagtuueen eengebitsprothese gebitsprothese? Draagt Laat deze tijdig aanpassen of vernieuwen. Laat deze tijdig aanpassen of vernieuwen.

Maak een afspraak advies. Maak een afspraakvoor vooreen een vrijblijvend vrijblijvend advies. Reparaties enenpijnklachten Reparaties pijnklachtenzonder zonder afspraak afspraak !!

www.harmsmauitvaartverzorging.nl info@harmsmauitvaartverzorging.nl

Wij zijn er vr u..

078-612 42 00

TandProthetischePraktijk TandProthetischePraktijkDurinck Durinck

Dag en nacht bereikbaar, ook als u elders verzekerd bent!

Sterven is Doodnormaal. Het hoort nu eenmaal bij het leven. Toch kijken we er graag van weg en schuiven het door naar later. Maar wat als later eerder komt dan verwacht? Wacht niet af en maak nu je wensen alvast kenbaar. Momentaan helpt je hier graag bij. Bel ons voor een afspraak: 06-18688574 (24/7 bereikbaar) www.momentaan.nl

Doen in Dordrecht Doen in Dordrecht Alles over Dordrecht in één handige app!


Hoe breng jij sfeer in huis? Het is weer herfst. De dagen worden korter en het wordt sneller donker. Tijd om het thuis gezellig te maken. Wij vroegen de mensen hoe zij thuis sfeer in huis brengen. pencil-alt camera

Fleur Hartmeijer

Esmee Lichteveld Ik vind het sowieso leuk om een kamer in te richten en gezellig te maken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan leuke posters, (geur) kaarsen, leuke lichtjes in huis maar ook in de tuin. In mijn kamer heb ik bijvoorbeeld een rek hangen met allemaal kleine spullen erin. Foto’s in huis vind ik ook altijd een leuk effect geven. Verder heb ik niet per se een favoriete woonwinkel in Dordrecht. Wel weet ik dat je goedkoop & leuk kan shoppen bij bijvoorbeeld de Xenos of Action. Bij de Hema vind ik ook altijd leuke spullen. Laatst ben ik in de winkel van Bluebirds in the backyard geweest. Dit is een superleuke winkel met allemaal hebbedingetjes. Sowieso leuk om alleen al doorheen te lopen!

Diana de Vos Als de dagen weer korter worden, probeer ik het vooral met kaarsjes gezelliger te maken in huis, het liefst geurkaarsjes. Planten en bloemen brengen ook altijd vrolijkheid en sfeer in huis. Een echte favoriete winkel heb ik niet, hoewel ze bij Stoerspul, aan de Voorstraat, altijd wel mooie woonartikelen hebben. En vaak vind je in de tweedehandswinkeltjes ook hele leuke spulletjes.

“Planten en bloemen brengen ook altijd vrolijkheid in huis.”

Jochem Smit

Ik breng voornamelijk de sfeer in huis met kaarsen en dekentjes. Mijn vriendin vindt het leuk als het er warm en gezellig uitziet. Ik ben zelf niet heel erg bezig met de gezelligheid van het huis, maar als ik iets nodig heb om dat te realiseren, zou ik zeker naar de Trendhopper gaan. Ze hebben daar hoge kwaliteit spullen die ook lang meegaan en ze zijn net wat anders dan de gebruikelijke woonwinkel.

Dordrecht maggezien

Corine Bergwerff Door ieder seizoen te kiezen voor accessoires met een ander kleurtje, creëer ik een bijpassende sfeer in huis. Nu het herfst is heb ik bijvoorbeeld kussens en kaarsen in rode en bruine tinten. Daarnaast gebruik ik imitatie boomblaadjes in die tinten en dennenappels om op de tafel een echt herfsttafereel te maken. En natuurlijk mogen heerlijk warme dekentjes en een brandende haard ook niet ontbreken! Bij Xenos zijn er altijd wel leuke en redelijk goedkope accessoires te vinden. Maar ook bij Tuinwereld slaag ik vaak als ik op zoek ben naar mooie spulletjes. Ondanks dat ik graag in een echte winkel rondneus, kom ik soms toch op het internet dingen tegen die ik in de winkel niet vind. Voor een enorm assortiment aan leuke kussenhoesjes kan ik bijvoorbeeld een bezoekje aan gekopkussens.nl aanraden.

43


Profiteer ook in de herfst volop van uw zonnepanelen!

Veel mensen vragen zich af of er ook zonne-energie opgewekt kan worden als de zon niet schijnt. Gelukkig is er geen direct zonlicht nodig om energie op te wekken. Zonnepanelen leveren ook gewoon stroom als het bewolkt of regenachtig is. Maar… Op een strakblauwe zonnige dag leveren uw zonnepanelen uiteraard het meeste op! Bij Energiehuis van Buren staat kwaliteit hoog in het vaandel. Doordat wij het gehele productieproces, van advies tot installatie, in eigen beheer hebben, kunnen wij deze kwaliteit te allen tijde waarborgen. Daarnaast hebben wij gekozen voor de beste leveranciers op het gebied van zonnepanelen en omvormers, zodat u als klant zoveel mogelijk zekerheid heeft over uw investering.

Luchtenburg Luchtenburg 88 88 3328 3328 AN AN Dordrecht Dordrecht 078 61 61 777 777 11 11 078 infor@energiehuisvanburen.nl info@energiehuisvanburen.nl www.energiehuisvanburen.nl www.energiehuisvanburen.nl

Zonne-energie ZONNE-ENERGIE Wilt u&geld besparen?

Officieel dealer van:

,

een Wilt beste u geldinvestering besparen?

VRIJBLIJVEND VRIJBLIJVEND ADVIES ADVIES OP OP MAAT MAAT info@energiehuisvanburen.nl info@energiehuisvanburen.nl

OVER OVER ENERGIEHUIS ENERGIEHUIS VAN VAN BUREN BUREN

ZONNEPANELEN ZONNEPANELEN

EEN EEN BESTE BESTE INVESTERING INVESTERING

Wilt u ook overstappen op zonnepanelen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. Wij Wij geven geven advies advies op op het het gebied gebied van van diverse diverse energieoplossingen. energieoplossingen.

Aventurijn 222 3316 LB Dordrecht

Bel Bel ons ons voor voor vragen vragen of of advies advies op op 078 –– 61 078 61 777 777 11 11 of of e-mail e-mail ons ons op op info@energiehuisvanburen.nl. info@energiehuisvanburen.nl.

078 617 77 11

info@energiehuisvanburen.nl

u u

www.energiehuisvanburen.nl