Page 1

DBU Bulletin Aktuelle nyheder hele døgnet på www.dbu.dk

Indhold Indhold

3

3

UEFAs eksekutivkomité 5 Farvel til to bestyrelsesmedlemmer 5 Fodbolden indtog Rådhuspladsen 7 Ny formand for Appeludvalget 5 Stig Tøfting i Old Boys-udvalget Tema-aften om ... fodbold

7

Trænerene må Lone Smidt Nielsen i FIFA-komité blive ude i ’teknisk område’

7

Vi vil være kvinder Repræsentantskabsmøde 2009

9

9

9 10

A-licens trænere efteruddannet 10 Moderniserer og harmoniserer amatørbestemmelser 19 Trænerseminar for kvindetrænere 10 Genvalg af næstform.og kasserer 19 Årets træner og leder 11 Nye udvalgsmedlemmer Nye tiltag skal sikre fremtidens dommere DBU implementerer ’good governance’ Astronauter søges

13

Slutrunde-organisation PersonaleNyt er ved at tage form

15

Husk Arla Familiedag 2006 Tips til træningsbanen

16

Nt fodboldsite i luften

Nyhedsbrev udgivet af Dansk Boldspil-Union

I

Nr. 3

I Marts 2009

Kom ud af busken, kvinder!

Årets børneklub 2008 DBU til VM

I

19

13

21

23 23

24

DBU var i midten af marts sammen med 3F og DIF vært for konferencen ’Kvinder vil lede’ i Kolding. Her opfordrede DBUs formand Allan Hansen kvinder i de danske fodboldklubber til at spille med i det politiske arbejde – såvel som i ledelses og trænerarbejdet. »Vi ved, at kvinderne er derude i klubberne, vi skal bare have dem til at melde sig – og deltage i ledelsesarbejdet!« Sådan lød opfordringen fra DBUs formand, Allan Hansen, da han bød velkommen på den to dages fodboldkonference ’Kvinder vil lede’. En konference arrangeret af DBU, Danmarks Idrætsforbund og 3F, og som er det første trin i en ny udviklingsplan, der skal skaffe flere kvindelige trænere og ledere ind i fodboldverdenen: »Kvindefodbold er i en rivende udvikling. Medlemstallene boomer, og vi vil gerne i DBU have den udvikling på ledelsesplan også,« sagde Allan Hansen, der på konferencen kom

med sit bud på, hvorfor der i dag er så kvindelige leder i fodboldverdenen: »For det første er det ikke let at begå sig i en mandeverden. For det andet, så går kvinder mere forsigtig til værks. Mænd vil naturligt lede – kvinder maser ikke frem, men skal spørges, før de melder sig. Derfor håber jeg, at I vil hjælpe mig med at prikke nogle talentfulde kvindelige lederaspiranter på skulderen,« sagde Allan Hansen til de 102 deltagere på konferencen. Formanden glædede sig over, at der for nylig er kommet en kvinde ind i DBUs bestyrelse, nemlig Mette Bach Kjær, og han har en mission for fremtiden:

»Når jeg går af som formand, så håber jeg, at der sidder 3-4 kvinder i DBUs bestyrelse. Det er min helt klare målsætning,« sagde Allan Hansen, der understregede at netværk er alt afgørende. Netværk betyder alt Det bakkede DBUs nye kvindelige medlem, Mette Bach Kjær op om: »Uden mine kollegaer, mine venner min familie var jeg intet. Netværk betyder alt. Både på mit arbejde, i klubarbejdet og i DBU,« sagde Mette Bach, der gav hendes forklaring på, hvorfor hun i dag er leder. Både civilt og i fodboldverdenen: »Min opvækst har været vigtig, fortsættes side 3  >>


X2M Danmark

En sund generation En sund livsstil består af både sund kost og motion. Arla ønsker at bidrage til en sundere livsstil for Danmarks børn. Landsholdsspillerne kan begejstre hele Danmark og dermed være vigtige forbilleder, som motiverer børn til at dyrke sport. Derfor støtter Arla både landsholdet og de mange aktiviteter for børn i DBU regi: Fodboldskoler, Microfodboldskoler, Fodbold Camps og Pigeraketten.

Arla er hovedsponsor for DBUs landshold og DBUs fodboldskoler.

www.arla.dk


Bulletin nr. 3 > Marts 2009 >> fortsat fra forsiden

og jeg tror, det har betydet noget for mig, at jeg har spillet med drengene. Det har styrket mig, og så har jeg nok altid ville bestemme,« sagde Mette Bach, der kom med et bud på, hvorfor fordelingen i dag på lederplan er kønsmæssigt skæv i fodboldverdenen – såvel som udenfor: »Mænd vælger mænd. De vælger en af gutterne. Mænd er mere handlestærke. Kvinder er langt mere afventende. De overvejer og vender og drejer tingene. Mænd har en mere naturlig tilgang til det at have magt, men vi må ikke fravælge kvinder på ledelsesposterne. Hvis vi gør det, så mister vi alt for mange kompetencer,« sagde Mette Bach Kjær og kom med en pointe: »Vi har over 60.000 spillere på kvindesiden. Det er 20 procent af det samlede antal fodboldspillere herhjemme. Det kunne jo være skønt, hvis det tal også afspejlede sig i bestyrelserne – og på lederposterne!« Ud over Allan Hansen og Mette Bach Kjær talte formand for DIF, Niels Nygaard og Hege Leirfall, der er medlem af norsk fodboldforbund på konferencen. Tips fra det norske Hvordan får man flere kvindelige ledere ind i dansk fodbold? Det var det brændende spørgsmål, som konferencen ’Kvinder vil lede’, forsøgte at give svar på. Konferencens 102 deltagere fik inspiration fra vores norske naboland. Her er mere end en fjerdedel af landets fodboldspillere kvinder, og i forbundets bestyrelse er 3 ud af 8 medlemmer kvinder. En af dem, 32-årige Hege Leifall, gav flere råd og bud på, hvordan vi i Danmark får flere kvindelige ledere og skaber optimale vilkår for sporten. »Når man har med piger at gøre, er

det vigtigt, at give dem anerkendelse, og vise interesse i dem. Derfor bliver man nødt til at prikke talentfulde ledertyper på skulderen, og spørge dem direkte: Vil du være leder. Få kvinder kommer og spørger af sig selv, sagde Hege Leifall, der fortalte om de mange tiltag, som nordmændene har afprøvet igennem flere år. I Norge har man blandt andet indført trænerkurser kun for kvinder. Og de er gratis at deltage på: »Mange kvinder, der godt vil i gang med trænerjobbet, er bange for at blive ydmyget, hvis de skal på trænerhold sammen med mænd. De føler sig ganske enkelt ikke fagligt dygtige nok, og derfor har vi lavet særlige »jente-kurser«, forklarede Hege Leifall,« der fortalte, at man tilsvarende på dommersiden har lavet rene pigehold for at få flere kvinder ud med fodboldfløjten. Den norske fodbold-ildsjæl pointerede, at man i Norge allerede i skolefritidsordningerne har særlige fodboldaktiviteter for piger, ligesom alle pigehold har mindst en kvindelig leder: »Det er vigtigt, at der er mindst en kvinde inde omkring alle pigehold. Kvinder er med til at skabe tryghed og stabilitet omkring et hold. De kan fastholde spillere, som ellers ville være hoppet fra. På samme måde bruger vi fra forbundets side også tid på at få klubbernes kvindelige topspillere til at træne yngre hold. Det skaber rollemodeller og kvindelige forbilleder. For hvorfor skal pigespillere drømme om at spille som Ronaldinho og Ronaldo – når nu der er masser af kvindelige forbilleder at tage af.

Helle Møller Riis, 3F

DBU og 3F lancerer til august en hel ny lederuddannelse målrettet kvindefodbolden. 16 kvinder og 8 mænd får muligheden for at deltage i et kursusforløb, der løber frem til februar 2010.

Sagt på konferencen »Jeg synes det har været rigtig spændende, også spændende på den måde, at jeg som tidligere spiller, og træner også nu begynder at tænke ledelse. Jeg kunne helt sikkert godt være interesseret i at deltage i dette, da det jo på mange måde også hænger sammen med eksempelvis at være træner. Så for mig har konferencen her været rigtig givende – både fordi det var nogle spændende foredragsholdere, men også at høre eksempelvis Mette Bach – jeg tror hun er et godt forbillede for andre, der tænker i ledelse. Jeg tror det er vigtigt at vi kommer hurtigt i gang, mens fokus er der!« Janne Rasmussen, deltager

»Jeg arbejder både som mentaltræner i 3F Ligaen, men er samtidig bestyrelsesmedlem i en klub, derfor er jeg her lidt med to kasketter. Men i klubbestyrelsen står vi i den situation, at efter vores generalforsamling i slutningen af måneden er jeg eneste kvinde tilbage. Så jeg vil helt sikkert tage udfordringen op, og gå ud og prikke nogen på skulderen, for at få flere kvinder ind i fodboldledelserne. Jeg har ikke rigtig tænkt over før her ved konferencen, men kan godt se, at vi kvinder måske skal prikkes før vi kommer i gang. Jeg har fået en masse motivation for også selv at fortsætte i ledelse, så det har været rigtig godt!« Christina Aros, deltager

»Selv om jeg er en mand, er jeg stadig blevet meget inspireret her på konferencen, der jo handler om ledelse for begge køn. Jeg vil uden tvivl nu gå ud og finde nogle af de kvindelige leder, som vi mangler. Det er vigtigt, at vi får fokus på den problematik, fordi vi MANGLER virkeligt kvinderne, der er jo med til at give en anden dimension i lederarbejdet, som jo også er en af de ting, der blevet fremhævet her på konferencen. Det var jo derfor også interessant at høre, hvordan de eksempelvis gør i Norge.«

Pia Schou-Nielsen/pias@dbu.dk

Henning Jensen, deltager

Frederiksberg Boldklub Årets Børneklub 2008 Frederiksberg Børneklub blev i 2008 kåret som Årets Børneklub i 2008. I februar fik de så overrakt Dimplom og banner til klubben. Det er kun anden gang, at DBU kårer Årets Børneklub. Formålet med at kåre Årets

Børneklub er at markere arbejdet med at implementere DBUs ’Holdninger & handlinger’ i den enkelte klubs arbejde med børnene. Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

3


Bulletin nr. 3 > Marts 2009

vær mED OG VIND

kONkurrENcE

Spil bOlDEN Op MED LANDsHOLDEt! Nu giver DONG Energy din fodboldklub chancen for at spille bolden op med landsholdet.

Vi trækker lod blandt alle rigtige besvarelser, og vinderne får direkte besked.

Vi har sat 10 bordfodboldspil på højkant til klublokalet, og hvis jeres klub er blandt de tre mest heldige vindere, får I lov til at dyste med landsholdet.

Deadline for deltagelse: den 1. maj 2009.

Når vi har fundet vinderne af de 10 bordfodboldspil, trækker vi lod blandt alle øvrige konkurrencedeltagere om 3 x 20 billetter til LEGOLAND®. Her kan I blandt andet lære mere om ”Energien i Danmark” i Miniland.

Hovedpræmie 3 fodboldklubber vinder et fodboldbord, og 15 børn fra klubben i aldersgruppen 10-12 år samt 3 ledere bliver inviteret til at spille bordfodbold med fodboldlandsholdet i Helsingør den 1. juni 2009 om eftermiddagen. I får også mulighed for at se landsholdet træne. Vi sørger for transport og forplejning.

Det eneste I skal gøre for at være med i konkurrencen er at svare på spørgsmålet: Hvor får DONG Energy’s vindmøller energi fra? A: Vind B: Vand C: Kryptonit Formanden i din klub skal sende svaret til: bordfodbold@dongenergy.dk med oplysning om navn, adresse og telefonnummer samt hvilken fodboldklub, I repræsenterer. Bemærk, at der kun kan sendes ét svar pr. klub.

DONG Energy trækker lod om følgende præmier:

Andenpræmie 7 fodboldklubber får fodboldbordet tilsendt. Tredjepræmie 3 fodboldklubber vinder 20 billetter til LEGOLAND, hvor I bl.a. kan opleve ”Energien i Danmark” i Miniland.

DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger omkring 5.500 medarbejdere og omsatte for over 60 mia. kr. (ca. EUR 8,2 mia.) i 2008. For yderligere information, se www.dongenergy.com.


UEFAs eksekutivkomité Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Allan Hansen kandiderer til UEFAs bestyrelse DBUs formand stiller op til bestyrelsespost i det europæiske fodboldforbund, UEFA, på kongressen i København sidst i marts. Kan blive første danske medlem af UEFAs bestyrelse, siden DBUs daværende formand, Ebbe Schwartz, var formand for forbundet i perioden 1954-1962. DBUs formand Allan Hansen stiller op til valg til UEFAs bestyrelse, eksekutivkomitéen. »Europæisk fodbold har gennemgået en enorm udvikling i en årrække, og er omgivet af et enormt potentiale, som vi fra dansk fodbolds side gerne vil være med til at påvirke udviklingen af. Jeg oplever en stor tillid og respekt for arbej-

det i dansk fodbold fra vores internationale kolleger,« forklarer Allan Hansen om DBUs strategiske beslutning om at opstille forbundets formand til tillidsposten i UEFA. »Jeg blev allerede i mit første år som formand for DBU involveret i det internationale samarbejde, og det er en stor udfordring for mig at deltage i dette arbejde,« slutter Allan Hansen om sit kandidatur. Allan Hansen, netop fyldt 60 år, blev valgt til formand for DBU i februar 2002, hvor han afløste Poul Hyldgaard. Han repræsenterer blandt andet DBU i bestyrelserne i Danske Spil og Danmarks Idræts-forbund, ligesom han siden sit valg til formand for det danske fodboldforbund har påtaget sig tillidshverv for såvel

UEFA som det internationale fodboldforbund, FIFA. Allan Hansen var i perioden 2002 til 2004 medlem af UEFAs Youth and Amateur Football Panel og fra 2004 medlem af National Teams Committee til dette udvalg blev nedlagt i 2007. Siden har han været næstformand i Referees Committee fra udvalgets oprettelse i 2007. Han har desuden været medlem af FIFAs National Associations Committee siden 2005 og af Internal Audit Committee siden 2007, hvor han blandt andet har været benyttet til konfliktløsning og som observatør hos fodboldforbund i tredjeverdenslande. Hvis Allan Hansen opnår valg bliver det første gang siden 1964,

DBU bliver repræsenteret i UEFAs bestyrelse. DBUs formand i perioden 19501964, fabrikant Ebbe Swartz, var således UEFAs første formand i perioden fra juni 1954 til april 1962. Siden var DBU i en 12-årig periode fra 1984 til 1996 repræsenteret i FIFAs bestyrelse af DBUs formand fra 1991 til 2002, Poul Hyldgaard, der efter sin udtrædelse blev udnævnt til æresmedlem af det internationale fodboldforbund, FIFA. Lars Berendt/lber@dbu.dk

Læs mere om DBUs formand Allan Hansen i fødselsdagsportrættet i februar-udgaven af DBUs nyhedsbrev, Bulletin.

UEFAs eksekutivkomité Bestyrelsen for det europæiske fodboldforbund, der blandt andet står bag EM-turneringerne, de europæiske klubturneringer og en række udvik­ lingsprogrammer, udvides fra 14 til 16 medlemmer med 12 kandidater til 9 ledige pladser. Det europæiske fodboldforbund, Union des Associations Européennes de Football (UEFA), blev stiftet i Basel i Schweiz den 15. juni 1954. UEFAs bestyrelse består for nærværende af præsidenten og 13 medlemmer samt to associerede medlemmer, hvis status ved den kommende kongres bliver som fuldgyldige medlemmer af bestyrelsen. Forbundets præsident – eller formand på dansk - vælges ligesom de kommende i alt 15 medlemmer af kongressen, der består af repræsentanter fra hver af UEFAs 53 medlemsforbund. Valgperioden er fire-årig fordelt med valgbarhed i to-årige terminer. Hvert fodboldforbund kan maksimalt have ét medlem af bestyrelsen, og for at opnå valgbarhed skal kandidaterne have en aktiv tillidspost i sit nationale fodboldforbund og må ikke være fyldt 70 år. Bestyrelsen skal blandt sine medlemmer selv vælge en første, anden, tredje, fjerde og femte vicepræsi-

dent, hvoraf den ene skal være medlem af forbundets finanskomité. Bestyrelsen er således beslutningsdygtig ved deltagelse af halvdelen af medlemmerne plus ét medlem inklusiv formanden eller én af de fem næstformænd. Bestyrelsen består frem til kongressen af 14 medlemmer, der hver især sidder i en fire-årig periode, hvoraf valgperioden for syv af dem udløber ved kongressen i København. De syv medlemmer, hvis valgperiode udløber i forbindelse med kongressen i København, er Geoffrey Thompson, England, Marios N. Lef-

karitis, Cypern, Gerhard Mayer-Vorvelder, Tyskland, Franco Carraro, Italien, Viacheslav Koloskov, Rusland, og Per Ravn Omdal, Norge, samt den tidligere formand for det hollandske fodboldforbund, Mathieu Sprengers, der døde midt i sin valgperiode. Kun de af de nuværende medlemmer, Geoffrey Thompson og Marios Lefkaritis, genopstiller sammen med 10 nye kandidater, der udover Allan Hansen tæller hans kolleger Tomás Gea, Andorra, Nodar Akhalkatsi, Georgien, Theo Zwanziger, Tyskland, Abraham Luzon, Israel, Giancarlo Abete, Italien, Michael van Praag, Holland, Frantisek Laurinec, Slova-

kiet, Liutauras Varanavicius, Litauen, og Peter Rees, Wales. Idet UEFAs bestyrelse ved samme lejlighed udvides til at omfatte i alt 16 personer, er der 12 kandidater til de ni bestyrelsespladser, hvoraf de otte af dem har en valgperiode på fire år, mens én af dem har en valgperiode på to år. Valget til bestyrelsen finder sted på UEFAs kongres i København i dagene tirsdag den 24. og onsdag den 25. marts med valghandlingerne på selve kongressen onsdag eftermiddag. Lars Berendt/lber@dbu.dk

UEFAs bestyrelse og kandidater: Associerede:

Giangiogio Spiess, Schweiz (opstiller ikke)

Næstformænd: Senes Erzik, Tyrkiet

Friedrich Stickler, Østrig (opstiller ikke)

Geoffrey Thompson, England (udløber, genopstiller)

Kandidater:

Tomás Gea, Andorra

Angel Maria Villar Llona, Spanien

(Marios Lefkaritis, Cypern)

Gerhard Mayer-Vorvelder, Tyskland (udløber)

Allan Hansen, Danmark

Marios N. Lefkaritis, Cypern (udløber, genopstiller)

(Geoffrey Thompson, England)

Medlemmer:

Franco Carraro, Italien (udløber)

Nodar Akhalkatsi, Georgien

Viacheslav Koloskov, Rusland (udløber)

Michael van Praag, Holland

Gilberto Madail, Portugal

Abraham Luzon, Israel

Joseph Mifsud, Malta

Giancarlo Abete, Italien

Per Ravn Omdal, Norge (udløber)

Liutauras Varanavicius, Litauen

Mircea Sandu, Rumænien

Frantisek Laurinec, Slovakiet

Mathieu Sprengers, Holland (død)

Theo Zwanziger, Tyskland

Grigoriy Surkis, Ukraine

Peter Rees, Wales

Formand:

Michel Platini, Frankrig

5


The brand new, fully modular F50 TUNiT. Change the uppers and the stud set-up and you can be as creative with your boots as you are with the ball. ‘EVERY TEAM NEEDS AN ARTIST’ LIONEL MESSI, ARGENTINA & BARCELONA

adidas.com/f ootball

© 2008 adidas AG. adidas, the 3-Bars logo and the 3-stripes mark are registered trademarks of the adidas Group.


Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Fodbolden indtog Rådhuspladsen Der var masser af bolde i spil, masser af aktiviteter og ikke mindst masser af mennesker, da DBU og DBUs sponsorer lørdag bød danskerne velkommen til ’Store Fodboldoplevelser’ på Rådhuspladsen i København. Og rigtig mange tog imod tilbuddet! Panna, Streetsoccer, Freestyler, Scoreball - for mange helt nye ord i den danske fodboldordbog - og helt sikkert også nye ord for mange af de tusindvis af danskere, der i dag var en tur forbi på Rådhuspladsen i København, hvor pladsen var omdannet til en plads fyldt af fodbold- og sponsoraktiviteter. Der var således dømt fodbold for alle - og fodbold på alle måder! Overskriften for dagens store fodboldevent var ’Store Fodboldoplevelser’ og bød på en introduktion til de mange former for alternativ fodbold, der eksisterer, samt skulle sætte fokus på, at billetsalget til DBUs Fodboldskoler starter tirsdag den 10. marts klokken 10.  På Rådhuspladsen kunne nysgerrige idag altså se fodbold spillet på en såkaldt panna-bane, en ottekantet bane med to spillere. Et andet sted blev der freestylet på imponerende vis med bolde på mere eller mindre utænkelige måder, og et tredje sted kunne et skud afgøre

om, du vandt eller tabte konkurrencen. Stjernerne kæmpede om håneretten På streetsoccer-banen konkurrerede ’Stjerneholdene’ til stor begejstring for publikummet - FC Voice bestod således af spillere fra the Voice, Go’Morgen Danmark og Paradise Hotel, mens Team X Factor og Nicolai bestod af Mads og Louise fra bandet Tårnhøj, Marcel fra Alien Beat Club og Nicolai, der er kendt fra blandt andet MGP. Og der blev kæmpet om både ære og især håneret, da de to hold indtog streetsoccerbanen, der havde Brøndby-spiller Anders Randrup som med-dommer. Senere på dagen besøgte også ’Asian Sensation’, der fredag måtte forlade X Factor, konkurrencerne og fodboldbanen til stor glæde for de mange besøgende på pladsen.

Sagt på Rådhuspladsen: »Jeg synes det er rigtig fedt at være herinde. Jeg har indtil nu prøvet at spille Panna. Det gik ok, men ellers jeg helt sikkert også prøve streetsoccer, ved ikke helt om jeg er god til det, men glæder mig til at prøve det” Morten Hjulmand, 9 år »Jeg har prøvet at spille det der Panna, det var rigtig sjovt. Også har jeg prøvet at spille Wii, men det var jeg vist ikke så god til. Selv om jeg ikke selv spiller fodbold synes jeg, det var rigtig sjovt at prøve. Min veninde vil gerne prøve at spille streetsoccer, så det også godt være vi vil prøve det – men det har været sjovt«

Ida Marx Jørgensen, 9 år

»Det var supersjovt, men også lidt hårdt – kan godt mærke det lidt i baglåret nu. Det gik lidt hurtigt og vi havde ikke rigtig lagt noget taktik fra start, så det blev lidt kravlegård i starten – men det gik jo ok! Vigtigt, at vi vandt over spillerne fra the Voice her til sidst. Jeg synes selv fodbold er super fedt, og så er det jo også sundt. Det har været et spændende arrangement med rigtig mange mennesker, så det har været sjovt!«Nicolai Kielstrup, sanger og spiller på stjerneholdet »Jeg synes, det har været rigtig sjovt at være med i dag. Nu var jeg den eneste på vores hold, der rent faktisk spiller fodbold, så jeg gav en masse vindermentalitet til holdet – og rigtig fedt, at vi fik revanche over Team X Factor og Nicolai her til sidst. En super kamp, som man jo også kunne høre på tilskuerne. Streetsoccer er rigtig sjovt, og det var jo nogle vildt gode hold vi mødte, især pigerne – de havde rigtig god teknik. Jeg synes, det har været super skægt at være med til!« 

Mikkel Kryger, The Voice-vært og spiller på Stjerneholdet

Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

7


Mod. ST6344 Z42V


Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Stig Tøfting i Old Boys-udvalget Landsholdets tidligere ’plæneklipper’ og nuværende assistenttræner i Randers FC går aktivt ind i arbejdet med udviklingen af fodbold for drenge over 33 år. DBUs bestyrelse satte forrige lørdag navne på medlemmerne af DBUs forskellige udvalg for det kommende år. Men lod samtidig én plads stå åben i Old Boys-udvalget. Den bliver nu besat af den tidligere landsholdsspiller, Stig Tøfting. Han nåede i perioden 1993 til 2002 41 landskampe, og scorede to mål i rødt og hvidt.

Han ville egentlig allerede have stoppet på landsholdet i vinterpausen 2000. En kontrakt med Hamburger SV med familien hjemme i Århus var ikke optimalt for Stig Tøfting, men landstræner Morten Olsen fik ham overbevist om, at der var store opgaver foran ham på landsholdet efter Bo Johanssons regeringstid. Han fik sin debut under Richard Møller Nielsen i en venskabskamp mod USA i januar 1993. Landstræneren havde haft chancen for at se ham an blandt andet under OL-slutrunden i Barcelona året inden, hvor han sammen med Thomas Helveg var blandt de mest positive overra-

skelser i en talentfuld trup, der som hold floppede under slutrunden Med undtagelse af nogle optrædener på reservebænken gled han imidlertid ud af landsholdssammenhængen de kommende tre år, indtil landstræneren inkluderede ham blandt de 22 spillere i truppen til EM-slutrunden i England i sommeren 1996. Til VM-slutrunden i Frankrig i 1998 havde Bo Johansson bud efter Stig Tøfting, der fik i alt 19 landskampe under Bo Johansson. I den sammenhæng er der i øvrigt den pudsighed omkring Stig Tøfting, at han havde deltaget ved OL-slutrunden i 1992, EM-slutrunden i 1996 og VM-slutrunden i 1998 uden at have deltaget i én eneste af holdenes kvalifikationskampe. Det var først i kvalifikationen til EM-slutrunden i Holland/Belgien i 2000, at han opnåede et så tilstrækkeligt stabilt niveau, at landstræner

Bo Johansson havde ham med i syv af kvalifikationskampen i 1998 og 1999. Til gengæld var han også med i alle tre nederlag under slutrunden. Stig Tøfting fik sit senere så velkendte kælenavn, ’den århusianske plæneklipper’, af daværende landstræner, Richard Møller Nielsen, hvis begejstring for midtbanespillerens evner på banen ikke stod mål med det beskedne antal gange, træneren rent faktisk brugte ham. »Stig er kendt for at vise stort engagement i det arbejde, han involverer sig i. Han har idéer og energi, og vi vil meget drage nytte af hans store erfaring og passion for fodbold i vores lille udvalg,« udtaler formanden for DBUs Old Boys-udvalg, bestyrelsesmedlem Thomas Bytoft. Stig Tøfting, 39 år, er stadig aktiv i rødt og hvidt, idet han indgår i bruttotruppen på DBUs Old Boyslandshold. Lars Berendt/lber@dbu.dk

Trænerne må blive ude i ’teknisk område’ DBUs Elitedommergruppe indfører to mindre fortolkninger og præciseringer fra UEFA fra starten af forårsturneringen. Trænerne tildeles bedre arbejdsvilkår i det tekniske område, og spillerne skal benytte tape i samme farver som sokkerne. Efteråret og vinteren har bragt to nye, mindre fortolkninger og præciseringer fra UEFA. DBUs Elitedommergruppe lægger sig traditionelt så tæt som muligt op ad det europæiske fodboldforbund, UEFA, og det internationale fodboldforbund, FIFA, når det gælder fortolkninger og retningslinjer i relation til fodboldloven. Det sker ikke mindst for at sikre, at de danske hold i UEFAs klubturneringer ikke får ubehagelige overraskelser, når de spiller internationale kampe. Derfor indfører Elitedommergruppen allerede fra starten af forårsturneringen (de såkaldte § 3-turneringerne under DBU) de to nye justeringer, idet gruppen understreger, at der ikke er tale om deciderede regelændringer. Den første præcisering gælder i princippet trænerne i alle rækker, men dele af bestemmelsen er mest

relevant for trænerne i kampe med fjerdedommer, og handler om arbejdsmulighederne i det tekniske område: »Dommerne skal tillade, at personer i det tekniske område udfører deres arbejdsopgaver. En træner, som opfører sig sportsligt og ansvarligt, skal kunne udføre sin funktion uden unødig indblanding. Hvis en person i det tekniske område opfører sig usportsligt / uansvarligt, skal 4. dommeren informere dommeren, som tydeligt vil påtale det over den pågældende person. Fortsætter denne opførsel herefter, skal 4. dommeren informere

dommeren, som vil bortvise personen fra det tekniske område.« I denne formulering ligger en præcisering af, at træneren ikke behøver forlade det tekniske område for at sætte sig tilbage på bænken, når han har coachet spillerne under første og anden halvleg, men han kan blive stående ude i det tekniske område, så længe der er grund til det. Det tillades dog fortsat kun, at højst én person ad gangen fra hvert hold må give vejledning og forblive ude i området. Det betyder også, at der med mere frihed selvfølgelig også følger mere ansvar for, hvorledes man fremstår som træner. Den anden ændring har at gøre

med den trend, at spillere supplerer deres strømper med rigeligt meget tape, bind eller endda et ekstra par sokker uden på deres officielle strømpefarve. Det kan ofte give forvirring, især når der bliver sammenfald med det andet holds strømpefarver: »Derfor skal tape osv. fremover have samme farve som strømpefarven – eller bæres under strømperne.« Denne opstramning indføres for at undgå episoder, hvor der på grund af uhensigtsmæssigt sammenfald i farverne mellem spillere på de to hold ikke kan skelnes mellem, hvilken af spillerne der eksempelvis sidst havde foden på bolden før en dødboldsituation eller en spilsituation med benkontakt. »Det er vigtigt at understrege, at opstramningen ikke sker for at genere klubberne og spillerne med flere regler, men tværtimod for at minimere risikoen for at genere dem med fejlkendelser ved indkast, målspark, hjørnespark eller almindelige spilsituationer. Jeg tror ikke, nogen kan være uenig i intentionerne med disse opstramninger,« forklarer Jan Carlsen, der fungerer som lovfortolker i DBUs Elitedommergruppe. Lars Berendt/lber@dbu.dk

9


ReprÌsentantskabsmøde Bulletin nr. 3 > Marts 2009

10

Bulletin nr. 3 > Marts 2009


Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Repræsentantskabsmøde Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Repæsentantskabsmøde lørdag den 21. februar 2009 Formanden, Allan Hansen, startede med at byde repræsentantskabet, udvalgsmedlemmer og gæster velkommen.

Lolland-Falster

1. Valg af dirigent

Ove Jensen, Mogens Nielsen (substitut for Torben Kolters), Kaj D. Larsen og Gert Lundgård.

På bestyrelsens vegne foreslog Allan Hansen Thorkild Rydahl. Der var ingen andre forslag, og Thorkild Rydahl overtog herefter ledelsen af mødet, og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet og beslutningsdygtigt jf. DBUs love. Herefter gik han over til navneopråb af DBUs repræsentantskab: Formand, næstformand og kasserer Allan Hansen, Jesper Møller og Torben Mogensen. Bornholm

sen, Yery Ibarra-Hansen, Tom Jensen og Morten Høgsdal Nielsen.

Sjælland Kurt Bagge-Hansen, Allan Dinesen, Jørn Hedengran, John Ipsen, Ole Jacobsen, Bent Jørgensen, Jakob Koed, Jens Larsen, Knud Erik Lauridsen, Hans Munch, Poul Erik Thomsen (substitut for Eva Olsen), Flemming Pedersen, Flemming Steen Pedersen, Frank Petersen, Klaus Larsen (substitut for Preben Rasmussen), Peter Roslev, Bjørn Strange og Anette Søndergård. SAS-Ligaen

Thomas Bytoft, Poul Henning Andersen, Louise Bøjden, Niels Damsbo (substitut for Bjarne Christensen), Bent Hansen, Kim Johansen, PaulEjner Hauge, Hans Martin Møller og Gitte Pedersen.

AaB: Lynge Jacobsen; AGF: Jørgen Noes (substitut for Lars Windfeld); Brøndby: Per Bjerregaard og Kim Vilfort; Esbjerg: Palle Kristensen; AC Horsens: Jesper Hansen; FC København: Dan Hammer og Benny Olsen; FC Midtjylland: Torben Kolbæk; OB: Tue Kempf (substitut for Kim Brink) og Thomas Christensen; Randers FC: Lars Knudsen; Sønderjyske: Teddy Pedersen og Vejle: Hans Lauge.

Jylland

Viasat Divisionen

Bent Clausen, Anne Andersen, Torben Baunbæk, Jens Christensen, Kent Falkenvig, Klaus Fanø, Christian Fynsk, Jacob Drachmann Haag, Egon O. Hansen, Frede Hansen, Jan Jakobsen, Søren Juul Jensen, Thomas Jensen, Torben Jensen, Hans Peter Johansen, Holger Jørgensen, Hans Kragelund, Knud Erik Kristensen, Ole Ladefoged, Henry Matthiesen, Hans Mogensen, Kai Nielsen, Preben Skou Nielsen, Kurt Nørbalk, Lars Olesen, Poul Overgaard, Hans Peder Pedersen, Preben Rechnagel, Morten Frøkjær Smed, Jørgen Snog, Steen Sparvath, Jørgen Staun, René Svendsen, Kristian Nørgaard Thomsen, Peter Tornbo og Bent Villumsen.

AB: Torben Oldenborg; FC Fredericia: Niels Kruse; Frem: Steen Ryborg (substitut for Hans Hermansen); Herfølge: Villy Ebbesen; Hvidovre: Mogens Krogh; Kolding FC: Kurt B. Frederiksen; Lolland-Falster Alliancen: John Hansen; Lyngby: Thomas Olsen; FC Roskilde: Kim Milton; Silkeborg: Claus Christensen; Skive: Hans Kurt Jensen; Thisted FC: Poul Erik Christensen og Viborg FF: Morten Jensen.

Kim Bjelstrand, Per Dybdal, Henning Jensen. Fyn

København Henrik Ravnild, Diana Andersen, Steen Christensen, Vagn Christen-

2. division Eigil Gammelgaard, Ove Hallager, Hans-Henning Jacobsen, Søren Jensen, Poul Jørgensen, Jørn Kønig, Jan Larsen, Jørgen Marthedal, Jan Marstrand Nielsen, Jens Jørgen Møller Nielsen, Kim Nykvist, Jørgen Ritnagel, Finn Ryberg, René Sundstrøm, Per Thomsen og Per Vingaard.

Klubberne i Herre-DS Tyge Dinsen, Poul Eriksen, Spiros Antivakis (substitut for Flemming Humble), Lars Schaumburg Johannesen, Søren Lund, Ole Mikkelsen, Ove Mortensen, Henrik Petersen, Benny Sørensen, Mikkel Sørensen og Tommy Vestergaard. Klubberne i Kvinde-DM Karl Brynningsen og Michael Gatten. Klubberne i Kvinde-DS Mette Bach Kjær og Torben Povlsen. Følgende var ikke fremmødt ved mødestart: Allan K. Petersen, FC Nordsjælland, Peter Poulsen, Køge Boldklub, Lars Jensen, Næstved og Todi Jönsson, FC Amager. Følgende havde på forhånd meldt afbud: Christian Kofoed, KBU, Jens Ørgaard, FC Midtjylland og Charly Dahlsen, Herre-DS. Formanden overtog ordet, og startede med at mindes dem, som var gået bort i årets løb: Kjeld Hjorth, KBU, og Per Thune, AGF. 10-års nålen blev uddelt til Poul Henning Andersen, FBU, Ove Jensen, LFBU, Bjørn Strange, SBU, John Hansen, Lolland Falster Alliancen og Jan Larsen, FC Fyn. Leo Dannins Rejselegat på 6.000 kroner blev uddelt til Martin Krag, Sdr. Rind/Vinkel IF (JBU) og Klaus Larsen, Tuse IF (SBU) Allan Hansen beskrev Martin Kragh som en idrætsleder enhver klub drømmer om at have mange af. En leder der altid er hjælpsom, engageret og ihærdig, som altid har tid til at hjælpe. I mere end 20 år har han været frivillig leder i Sdr. Rind/Vinkel IF på mange poster og er i dag en engageret træner for klubbens pige- og drengejunior hold. For tre år var Martin Kragh en af hovedkræfterne, da man startede pigefodbold i klubben, og han har sideløbende mange andre opgaver, og er det man kan kalde en supergod motivator.

Klaus Larsen, Tuse IF, har været frivillig leder siden 1975, hvor han blev valgt ind i Tuses bestyrelse, og han har bortset fra et kort afbræk været klubbens formand siden 1981. Han er en ildsjæl i lokalområdet og er med til at skabe sammenhængskraft med de øvrige foreninger i Tuse-området. Han har været idemand og fundraiser i forbindelse etableringen af klubhuset, idrætslegepladsen og multihallen, som er noget enestående for lokalområdet. Han er fortsat primus motor ved diverse SBU-arrangementer og er en blæksprutte og højt respekteret leder, som klubben værdsætter højt. Erik Hansen ungdomslederpris på 10.000 kroner gik til Henning Jørgensen, Brenderup IF (FBU), der har været frivillige leder i klubben siden 1991 og klubbens ungdomsformand siden 1992. I mere end 20 år har han trænet diverse børne- og ungdomshold og er i dag træner for klubbens U/6-drenge og –piger og været en sikker styrmand for klubbens årlige indendørsstævner. Han har også taget del i arbejdet med fodboldrådet i Middelfart Kommune. Han er en ildsjæl i fynsk fodbold og har vist at have det overskud, der gør hverdagen anderledes, begejstrende og inspirerende for fodboldungdommen i Brenderup.

2. Aflæggelse af beretninger Formandens beretning Som en start på min mundtlige beretning vil jeg indledningsvis henvise til den trykte årsberetning, der giver et godt billede af alle daglige forhold i vores organisation, da jeg af gode grunde ikke har mulighed for at berøre alt, hvad der er sket i årets løb her i min mundtlige beretning. Men jeg vil forsøge at give jer et indtryk af de mange aktiviteter og tiltag, som vi arbejder med, og afslutningsvis vil jeg give en orientering om det vigtige arbejde med hele organisationen.

11


Repræsentantskabsmøde Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Bulletin nr. 3 > Marts 2009

GENEREL TILSTANDSRAPPORT

• Vi har fået en lovende start på kvalifikationsturneringen til VM i Sydafrika • Vores kvindelandshold kvalificerede sig til årets EM slutrunde i Finland. • Vores pige U-17 landshold deltog i VM slutrunden i New Zealand. • Vores klubber har ydet en fantastisk indsats i Champions League og UEFA Cup’en, og vi har fortsat både AAB og FC København blandt de sidste 32 hold i UEFA Cup’en. • Vi fik her lige før jul en julegave af de store, da UEFA tildelte os værtskabet for U21 slutrunden 2011.

Dansk fodbold trives og har det godt. Vi er en både sund og en såvel økonomisk som menneskelig ressourcestærk organisation. En organisation, der selv om vi befinder os i gode tider alligevel har valgt med kritiske øjne at vende blikket indad for at geare organisationen og dansk fodbold til at kunne håndtere de udfordringer, vi ved, vi vil komme til at stå overfor i de kommende år. Som i enhver anden organisation af vores størrelse er der selvfølgelig altid ting, som er forløbet mindre godt og ting, som vi gerne havde været foruden. Og selvfølgelig er der områder, hvor vi kan og skal blive bedre, hvis vi vil fastholde fodbold som en attraktiv sport. Men de, skal vi kalde dem negative oplevelser, vi har haft i årets løb, kan ikke rykke ved det samlede billede af et godt dansk fodbold år. Lad mig her opsummere nogle af de positive oplevelser, vi har haft i årets løb: • Vi har endnu en gang haft medlemsfremgang, og på pigesiden er fodbold nu i lighed med drengesiden den største idrætsgren herhjemme. • Vi havde for andet år i træk en stigning i antallet af fodboldspillende drenge mellem 13- og 18 år, og dermed er det lykkedes at knække frafaldkurven i denne aldersgruppe. • Vi kom godt fra start med vores nye talentudviklingsprogrammer, og vi fik vedtaget og implementeret de licenssystemer for piger og drenge, der skal gøre en god talentudvikling endnu bedre. • Vi fik søsat aldersrelateret træning, som sammen med holdninger og handlinger skal medvirke til, at træningen af børn og unge bliver bedre og sjovere. • Vi har via diverse kampagner fået sat fokus på og startet en dialog i klubberne om acceptabel opførsel på og udenfor banen under en fodboldkamp. • Vi har fået udarbejdet og kickstarter her den 12. – 13. marts projekt ledelsestalent med fokus på uddannelse af kvindelige ledere. • Vi fik vedtaget og gennemført en vending af DBUs turneringer og dermed afskaffet den bufferrække, der gennem årene har været rettet så megen kritik imod. 12

SPORTSLIGE RESULTATER DBUs landshold Desværre blev EM-slutrunden i Østrig/Schweiz uden dansk deltagelse, men vi har fået en lovende start på kvalifikationsturneringen til VM 2010. Med pragtpræstationen i Portugal kan vi nu drømme og måske endda begynde at tro på dansk deltagelse i Sydafrika 2010. Efter længere tids hård kritik af landsholdet og Morten Olsen valgte spillerne at udtrykke deres utilfredshed med dele af mediernes dækning af landsholdet i perioden op til de to første kvalifikationskampe mod Ungarn og Portugal ved ikke at stille sig til rådighed for medierne i den såkaldte ‘mixed-zone’ efter kampen i Portugal. Vi må leve med kritik, når vi ikke præsterer, men uanset man kan have forståelse for den menneskelige reaktion, så var den kollektive beslutning om ikke at stille sig til rådighed for pressen naturligvis uacceptabel. Det er væsentligt for DBU, at spillerne som ambassadører for det danske fodboldforbund efterlever vores strategier og værdigrundlag. Vi tager de tæsk, vi skal have, men jeg vil samtidig godt appellere til, at I journalister også internt forholder jer til brugen af anonyme kilder og kilder tæt på. Disse udtryk er blevet for almindeligt i dansk sportsjournalistik i de senere år, og det bør vi i en stille stund tage en fornuftig snak om. Vi har jo brug for hinanden. Kvindelandsholdet kvalificerede sig til årets EM-slutrunde i Finland. Holdet præsterede godt i kvalifikationskampene, og vi har store forventninger til, at holdet i Finland

skaber den succesoplevelse, der skal til for at løfte kvindefodbolden herhjemme endnu et skridt videre. Pige U/17-landsholdet kvalificerede sig til VM i New Zealand og vandt deres indledende pulje, men måtte se sig besejret i kvartfinalen af de senere VM-vindere, Nordkorea. Og såvel U/17 som U/19 landsholdene på både pige- og drengesiden kvalificerede sig alle til 2. EM-kvalifikationsrunde her i 2009. En kærkommen opmuntring for dansk talentudvikling og generelt lovende fremtidsudsigter for dansk landsholdsfodbold. Landsholdsmæssigt var 2008 en slags milepæl. Den 19. oktober var det præcis 100 år siden vores landshold spillede sin første officielle landskamp. Via en række forskellige aktiviteter i årets løb fejrede vi landsholdet og dets betydning for dansk fodbold med kampen mod Wales den 19. november som den symbolske jubilæumskamp. En kamp hvortil vi havde inviteret alle spillere, der gennem tiderne havde deltaget i en A-landskamp. 134 tidligere landsholdsspillere mødte op og havde en rigtig god aften. Jeg er overbevist om, at vi i disse tidligere landsholdsspillere nu har 134 gode ambassadører for dansk fodbold, og det viste mig, hvor vigtig den sociale dimension og fællesskabet i fodbold er, og at det er en dimension, vi skal og vil gøre mere ved i fremtiden. Klubfodbold Lad mig derpå vende blikket mod klubfodbolden. Tillykke til de klubber, som i 2008 vandt et dansk mesterskab eller en pokaltitel. Og et særligt tillykke til Brøndby og Fortuna Hjørring med deres sjette pokaltitel. En fantastisk bedrift og en stor triumf for de to klubber. På europæisk plan var 2008 et lyspunkt for dansk klubfodbold. AaBs kvalifikation til Champions Leagues gruppespil og efterfølgende fantastiske indsats i gruppespillet var en positiv oplevelse. At AaB sammen med FC København samtidig sikrede, at dansk fodbold stadig er repræsenteret blandt de sidste 32 hold i UEFA Cup’en har løftet dansk fodbold på europæisk niveau. På kvindesiden var Danmark igen i 2008 repræsenteret af Brøndby i UEFA’s Women’s Cup. For andet år i træk blev det desværre til nederlag i kvartfinalen, men Brøndby var med sin indsats med til atter at promo-

vere dansk kvindefodbold på bedste vis på europæisk plan. Men også herhjemme har dansk klubfodbold det godt. Det sportslige niveau er steget, og med den nye attraktive TV-aftale og flere sponsorpenge ser det alt i alt ganske fornuftigt ud for de danske fodboldklubber og den danske fodboldbranche. DANSK FODBOLD Turneringsstruktur Alle har en mening om, hvordan turneringen skal se ud, og det er positivt. For menigmands interesse for fodbold er jo en af forudsætningerne for, at klubberne kan drive deres fodboldforretning. Uden denne interesse – ingen tilskuere, ingen sponsor- og TV-indtægter, og dermed ikke økonomisk grundlag for at skabe den udvikling vi alle gerne vil. DBU tager gerne et medansvar for klubfodboldens udvikling, og derfor har vi sammen med divisionsforeningen besluttet at anskue turneringsstrukturspørgsmålet på en ny og anderledes måde og iværksat en analyse af grundlaget og forudsætningerne for udvikling af den danske turnering og dermed klubfodbolden i Danmark. Turneringsstruktur er i dag en kompliceret størrelse, hvor mange ting spiller ind. Sportslig udvikling, kommerciel udvikling, tilskuerudvikling og talentudvikling er elementer vi må analysere og forholde os til. Vi er også nødt til at indtænke kontraktlige og lovgivningsmæssige bindinger og muligheder, at nationale turneringer ifølge FIFA’s regler skal være baseret på sportslige resultater, og hvilke muligheder og forudsætninger er der for at mindske gabet mellem de professionelle klubber inden for og mellem divisionerne. Vi fik her sidst i januar måned en foreløbig afrapportering af konsulentfirmaet Capacent indeholdende en række spændende data og foreløbige konklusioner, som der arbejdes videre med. Det er mit håb, at vi kan ende op i en helhedsløsning, en slags national handlingsplan for, hvordan vi gerne ser, at fodbolden herhjemme samlet skal udvikle sig i de kommende år. Talentudviklingen Det er nu lidt over et år siden, vi foretog en gennemgribende omstrukturering af talentudviklingen,


Bulletin nr. 3 > Marts 2009

og vi har udnyttet den bemyndigelse, som repræsentantskabet gav bestyrelsen sidste år til på rekordtid at etablere et licenssystem, som alle involverede har bakket op om. Alle ønsker har selvfølgelig ikke kunnet opfyldes, men alle har taget udfordringen op og har fået beskrevet talentudviklingsstrategier, som under alle omstændigheder vil højne niveauet. En kort men flot proces, hvor allerede indvundne erfaringer er blevet evalueret og har afstedkommet et sæt tilpassede licensregler for den kommende sæson. Det fortjener klubberne og licensudvalgene stor ros for. Det er et visionært program og en massiv satsning, hvor vi alene i det kommende år investerer 41 millioner kroner. Men vi gør det, fordi landsholdenes og deres præstationer og deres muligheder hænger uløseligt sammen med de vilkår, der gives for at uddanne og videreuddanne vores dygtigste spillere. Det er stadig et ungt projekt, og vi skal være forsigtig med at konkludere for voldsomt på projektet, men der kan allerede nu ses en række tendenser, og der er ingen tvivl om, at talentudviklingsprogrammerne og licenssystemerne har flyttet mange ting i den rigtige retning. Breddefodbolden Vi har i øjeblikket gang i en god udvikling i dansk fodbold. Medlemstallet stiger, frafaldskurven er knækket, fodbold er nu også størst blandt pigerne, og for første gang i flere år kunne vi i år også konstatere en stigning i antallet af herre-seniorspillere. Der er mange årsager til denne positive udvikling. Holdninger og handlinger, aldersrelateret træning, projekt børne- og ungdomskonsulent, projekt formandsklub suppleret af en unik palet af uddannelsestilbud for blot at nævne nogle få af de mange aktiviteter og projekter, som er grundlaget for udviklingen og fremgangen. Men der er for mig ingen tvivl om, at æren for den udvikling og fremgang, vi har haft, tilfalder vores klubber og mange tusinde frivillige. Uden dem var vi ikke i stand til at have et så højt aktivitetsniveau, som vi har, og fremvise en udvikling og en fremgang, som vi kan i dag. Det er vigtigt, vi som forbund har en stor og velfungerende bredde og derigennem et stort rekrutterings-

grundlag og fødekæde for vores talentarbejde. Men set i lyset af, at nyeste forskning viser, at fodboldtræning på motionsplan er både sundere og mere effektivt end motionsløb, at fodbold har vist sig at være et unikt og brugbart ‘værktøj’ til at løse etniske og sociale problemer, og at fodbold via sin foreningskultur er med til at udvikle og befæste demokrati, tolerance og sameksistens, er det lige så vigtigt, hvis ikke vigtigere, at vi til stadighed udvikler vores breddearbejde på alle niveauer. Derfor skal vi i de kommende år have fokus på: kommunerne og deres idrætspolitikker; på vores klubbers faciliteter og ikke mindst deres banefaciliteter; på vores frivillige ledere, deres uddannelse og deres arbejdsforhold; og på vores klubber og deres muligheder for at udvikle sig og for at få dagligdagen til at fungere. Derfor er den organisationsudvikling vi pt. er i gang med vigtig. Det er nu vi har chancen for at skabe fremtidens rammer for breddefodbolden og for at skabe større sammenhængskraft i dansk fodbold. Futsal og alternative former for fodbold Stort set enhver pige og dreng er omkring en af vores fodboldklubber, og vi har godt fat i de unge, men med henblik på at blive endnu bedre til at fastholde de unge i fodbolden og med øje for, at de unge af i dag søger alternativer til de traditionelle fodboldaktiviteter, skal vi have fokus på at udvikle og igangsætte nye variationer af fodboldspillet, som alternativer til vores eksisterende aktiviteter, og med henblik på via sådanne tilbud at løfte vores sociale ansvar. Futsal er ét nyt tilbud og en spændende fornyelse. Et andet spil vi nu igangsætter og vil promovere sammen med streetfodbold er panna. Et spil som falder godt i tråd med street kulturen, som er vokset hastigt især i de store byer, og som kan spilles overalt – på græs, på kunststof og på asfalt. Et spil, 1 mod 1, på en lille lukket bane, som ligeledes er med til at udvikle spillerens tekniske færdigheder og fremragende, fordi det er et spil, hvor de unge er i centrum. Og derfor et tilbud til bl.a. de unge, der søger alternativer til de traditionelle fodboldaktiviteter og det traditionelle klubmedlemskab.

Kvindelige ledere og fremtidens ledere Dansk kvindefodbold er inde i en rivende udvikling med hastigt voksende medlemstal. Den stærke fremgang har sat ekstra fokus på, at fodbold – i lighed med andre sportsgrene – mangler kvindelige ledere. Det gælder både i toppen af dansk fodbold og ude i klubberne. Derfor satte vi os, som jeg omtalte på sidste års repræsentantskabsmøde, sammen med vores sponsor på kvindesiden, 3F, med henblik på at udarbejde et lederudviklingsforløb for kvinder. Projektet har med input fra bl.a. 3F, DIF og eksperter på området udviklet sig fra at være et projekt målrettet kvinder til et visionært projekt, der har sigte på at uddanne fremtidens ledere i dansk fodbold, men med fokus på kvindelige ledere i en opstartsfase. Tanken er at give deltagerne en uddannelse og nogle værktøjer, så de er bedre forberedte på at varetage deres ledelsesfunktioner i vores klubber og i lokalunionernes og DBUs organer end tidligere generationer. Projektet har fået navnet ‘Projekt ledelsestalent’ og målet er at sikre en kontinuerlig tilgang af kvalificerede ledere til dansk fodbold, og at dansk fodbolds ledelser på sigt afspejler de medlemmer, vi har i vores medlemskreds på køn. Her den 12. – 13. marts kickstarter vi vores målrettede forsøg på at lederuddanne flere kvinder. Det sker på en konference i Kolding, hvor vi sammen med DIF og 3F vil sætte fokus på at få flere kvinder i ledelserne i dansk fodbold fra klubberne til DBUs bestyrelse. Uddannelsen startes op i august måned og vil løbe over halvandet år, og deltagerne vil få tilknyttet en mentor, som skal vejlede og sparre med deltageren under uddannelsen. Det er mit håb, at vi får et antal kvinder til at gennemgå uddannelsen med henblik på, at de kan fungere som rollemodeller for øvrige kvinder i dansk fodbold og dernæst, at også mænd tilmelder sig og gennemgår uddannelsen. Det gør jeg, fordi jeg grundlæggende tror på, at kvinder og mænd på en arbejdsplads, i en bestyrelse, i et udvalg, supplerer hinanden godt, giver et bredere syn og styrker beslutningerne. Men projektet kan efter min opfattelse ikke stå alene. På den lange

Repræsentantskabsmøde Bulletin nr. 3 > Marts 2009

bane skal vi også have igangsat et landsdækkende rekrutteringsprojekt med det sigte generelt at få flere kvindelige ledere, trænere og dommere ude i klubberne. INTERNATIONAL FODBOLD Nyt EM format I september måned vedtog UEFA’s eksekutivkomite et nyt format for EM slutrunden, som indebærer at fra og med 2016 deltager 24 hold i slutrunden. Der er både plusser og minusser ved udvidelsen, men plusserne er i overtal, især for små og mellemstore lande som os. En analyse foretaget af UEFA viser, at 24 hold vil generere 50 % flere tilskuere, at medierettighedernes værdi vil forøges med 21 %, at de kommercielle rettigheders værdi vil forøges med 36 %, og at en forøgelse af antallet af hold måske i nogens øjne vil decimere den sportslige værdi, men sammenholdt med at 16 ud af de 24 øverst placerede og 26 ud af de 50 øverst placerede lande på FIFA’s verdensrangliste er europæiske, er konklusionen, at en EM-slutrunde med deltagelse af 24 lande fortsat vil have et højt sportsligt niveau. Udveksling af viden og erfaringer Med henblik på at støtte udviklingen i de nationale fodboldforbund og gøre os i stand til at matche og håndtere de trusler og udfordringer vi som forbund stilles overfor, har såvel FIFA som UEFA i de seneste år etableret en række uddannelses- og støtteprogrammer med sigte på at professionalisere og kommercialisere vores aktiviteter og daglige drift. Seneste skud på stammen af tilbud fra UEFA er et uddannelsesprogram, baseret på udveksling af viden og erfaringer, hvor vi som medlemslande har mulighed for tre gange årligt at sende folk på udvekslingsbesøg i andre lande, og for tre gange årligt at agere vært for sådanne udvekslingsbesøg. Vi vil over de næste fire år fra UEFA modtage 250.000 euro til deltagelse i sådanne aktiviteter. Det er en god chance for nogen af jer og vores mange udvalgsmedlemmer rundt om i landet til at komme ud og suge ny viden og nye erfaringer til sig, som efterfølgende kan bruges til gavn for udviklingen af fodbolden herhjemme. Temaerne er op til os selv at fastlægge, og vi vil i nær fremtid udsen13


Repræsentantskabsmøde Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Bulletin nr. 3 > Marts 2009

de information om muligheder, og hvem der skal rettes henvendelse til, hvis man er interesseret.

Düsseldorf sommeren 2007 skal der foretages valg til UEFA’s eksekutivkomite, og derfor vil der være øget fokus på netop denne kongres. Et valg vi denne gang selv er direkte involveret i, idet vi fra dansk side forsøger at få undertegnede indvalgt i UEFA’s eksekutivkomite. Som led i vores bestræbelser på at styrke vores positioner med henblik på at øge dansk fodbolds indflydelse internationalt har vi gennem nogle år arbejdet på denne opgave. Den 25. marts ved vi, om missionen lykkedes. Vi glæder os til på vegne af dansk fodbold at byde repræsentanter fra UEFA’s øvrige 52 medlemslande, UEFA’s præsident og eksekutivkomite samt FIFA’s præsident og en række andre internationale gæster velkommen til Danmark, og vi håber på bedste vis at kunne promovere dansk fodbold.

Store internationale opgaver for dansk fodbold i 2009 Blot seks dage før juleaften fik vi en af de helt store julegaver, da UEFA udpegede dansk fodbold som vært for EM-slutrunden for U21 landshold i sommeren 2011. Det var et års intensivt og målrettet arbejde, og et forbilledligt samarbejde med vores fire værtsbyer, der den dag blev belønnet. Med det koncept, den medieopmærksomhed og den status U21 slutrunden i dag har fået i international fodbold er slutrunden en unik platform og mulighed for at skabe opmærksomhed om dansk fodbold og Danmark. Dette er et af de projekter, som vi i DBU vil løse i tæt samarbejde med lokalunionerne og de mange frivillige, og vi vil bestræbe os på at sætte en ny standard for, hvordan en U21 slutrunde kan organiseres til glæde for alle fodboldelskere i Europa. Her i dagene 4. – 5. februar tog vi hul på opgaven, da vi i Aarhus var vært for lodtrækningen til kvalifikationsturneringen. Vi ser nu frem til 2011 og glæder os til opgaven. Og allerede i næste måned er vi i dansk fodbold vært for endnu en stor international begivenhed, UEFA’s ordinære kongres 2009. For første gang efter at UEFA’s nye organisatoriske struktur blev vedtaget i

UDFORDRINGER En række af de udfordringer relateret til afviklingen af fodboldkampe, som jeg omtalte i min beretning sidste år er fortsat aktuelle, nogen er blevet mere synlige, andre er kommet til og nye vil komme til. Sikkerheden ved afviklingen af fodboldkampe Uagtet der de seneste år har været udført et gedigent stykke arbejde i klubberne for at optimere sikkerheden ved afviklingen af vores fodboldkampe, ser vi fra tid til anden fortsat

eksempler på uroligheder og ødelæggelser, som oftest udenfor stadions og på vej til og fra stadions, forårsaget af grupperinger uden for de eksisterende fanklubbers regi. To arbejdsgrupper har i årets løb haft til opgave at analysere mulighederne for en yderligere og koordineret indsats på området, og de fremlagde så sent som i går deres fælles rapport med en række anbefalinger for bestyrelsen. Vi skal nu sammen med klubberne og divisionsforeningen vurdere, hvilke tiltag og foranstaltninger vi kan bringe i spil for at sikre, at det er en festlig, tryg og sikker oplevelse at gå til fodbold. Økonomisk fair play Vi har gennem de seneste år set en stigende tendens til, at rigmænd køber fodboldklubber og samtidig pumper enorme pengesummer ind i klubberne med transfersummer og lønninger, som er hinsides al fornuft til følge. Nogle har flere penge end andre og dermed bedre forudsætninger end ‘andre’ for at drive deres klub. Sådan har det altid været, og sådan vil det altid være, men det, der finder sted i øjeblikket, er ikke fair konkurrence. Disse milliardærer forstyrrer markedet med deres mange milliarder, og vi bør fra fodboldens side gøre noget for at komme denne usunde udvikling til livs, inden fodbolden har lidt ubodelig skade. UEFA’s præsident har heldigvis spottet truslen og iværksat undersøgelser med sigte på at implementere fælles regler, der har sigte på at sikre, at konkurrencen mellem klubberne bliver mere fair. Eksempelvis i form af finansielle reguleringsmuligheder i klublicenssystemet, etablering af et ‘cost control’ system etc. Men sådanne tiltag kan ikke stå alene. Hvis det skal have en effekt, må der følges op med sanktioner. Sanktioner som i yderste konsekvens nødvendigvis må være udelukkelse fra at deltage i turneringerne. Matchfixing En tiltagende udfordring for fodbolden kommer fra betting og mulighederne for at manipulere med en kamps resultat, især som en følge af væksten i ‘live betting’ på kampe. Den om sig gribende betting industri er en latent risiko for fodbolden, og det kræver, at vi til stadighed har øje for udviklingen på området

14

og træffer foranstaltninger, der kan medvirke til at forhindre, at manipulation med kampene kan finde sted. Det handler om vedvarende holdningsbearbejdning og om at have øjne og ører åbne og opfange de faresignaler, vi kan få i eget miljø via Danske Spils og UEFA’s overvågningssystemer og via den hotline, som vi i samarbejde med Danske Spil og sikkerhedsfirmaet SAG først på året etablerede herhjemme. Vi har med vores hotline og vores etiske kodeks sendt nogle klare holdninger til snyd og spil, og vi hilser UEFA’s nye tiltag på området mere end velkommen. Et overvågningssystem baseret på en systematisk kollektiv indsamling af officielle data fra UEFA kampe samt ansættelse af et korps af personer med erfaring i kriminel efterforskning. Vi er overbeviste om, at jo flere bump vi lægger ud på vejen, desto mere minimerer vi forudsætningerne for at snyd kan lade sig gøre, og vi bør i fodboldens verden stå sammen om ‘Nul-tolerance’ overfor enhver, der forsøger at snyde eller manipulere med vores fodboldkampe. Acceptabel opførsel på og udenfor banen Fra tid til anden harceleres der fra forskellig side, når der rejses sager mod spillere, trænere og ledere for dårlig opførsel på og udenfor banen. Det være sig i form af det, vi kalder voldelig optræden overfor en dommer eller modspiller eller for nedsættende, ringeagtsytrende eller mistænkeliggørende omtale af en dommer, modspiller, træner, leder eller selve fodboldspillet. Ofte ledsaget af en hånlig kommentar om, at vi går for meget op i den etiske dimension og fair play, at det bliver for kedeligt at gå til fodbold, at mange penge står på spil etc. Fodbold er en kontaktsport, og mange følelser er involveret, så selvfølgelig er det som i så mange andre af livets forhold en balancegang. Men fakta er, at det er en glidebane at lade stå til. Det er som med børneopdragelse. Grænserne afprøves hele tiden, og hvis man viser svaghed og ikke er konsekvente, så eskalerer tingene. Og argumenterne om, at det bliver kedeligt at gå til fodbold, hvis vi på den måde vil lægge en dæmper på spilleres, træneres og lederes muligheder for at vise ‘følelser’, holder ikke. Lad mig blot henvise til en


Bulletin nr. 3 > Marts 2009

DBUs formand Allan Hansen ved overrækkelsen af 10-årsnålen til Poul Henning Andersen, FBU, John Hansen, LFA, Jan Larsen, FC Fyn, Ove Jensen, LFBU og Bjørn Strange, Farum BK

anden kontakt holdsport som rugby og amerikansk fodbold. Her ser vi aldrig spillere der stimler sammen om en dommer eller spillere, trænere og ledere der under eller efter en kamp i følelsesladede vendinger kritiserer en dommer. Og kom ikke og sig, at der ikke er stemning og følelser involveret, når der afvikles VM i rugby, eller når vi ser kampe fra NFL Ligaen. Vi ved alle, at der er stor fokus på internationale kampe og kampe i den hjemlige SAS Liga, og uanset om vi synes om det eller ej, så har den adfærd, der i disse kampe lægges for dagen, en afsmittende virkning på den adfærd spillerne i alle vores serie og ungdomskampe lægger for dagen. Vi har i årets løb via dvd’en ‘Har du en holdning’, diverse radiospots, og forskellige lokale fair play tiltag sat fokus på at forbedre tonen og adfærden på og udenfor banen. Vi har i år haft en udvikling i retning af det bedre, men jeg vil fortsat appellere til, at I derude i klubberne internt tager emnet op på spiller-, træner- og forældremøder i det kommende år. Vi har alle i fællesskab ansvaret for, at vi behandler vores dommere som respekterede medlemmer af fodboldfamilien og for, at vi får afviklet vores fodboldkampe på en ordentlig måde og for, at alle får en god oplevelse, når der spilles fodboldkampe.

Beskyttelse af mindreårige Beskyttelse af mindreårige bliver et hovedtema i såvel FIFA som UEFA i det kommende år. Det er paradoksalt, at forholdsregler truffet på nationalt plan med henblik på at beskytte unge spillere ikke har nogen værdi på europæisk eller verdensplan, men i stedet ansporer klubberne til at fiske spillere i klubber udenfor deres egne landegrænser. Vi klager fra dansk side vores nød over, at hollandske og engelske klubber henter unge spillere under 18 i vores klubber. Hollandske klubber klager over, at italienske og spanske klubber henter unge spillere under 18 i deres klubber. Og dertil kommer så den ulovlige trafficking, hvor europæiske klubber henter unge spillere under 18 i klubber i andre kontinenter som Afrika og Sydamerika. Jeg deler opfattelsen af, at en ung spiller udvikler sig bedst både som spiller og som helt menneske ved at forblive i sit eget land, i egne vante omgivelser, indtil han eller hun er 17-18 år. Derfor ser jeg med tilfredshed på, at det i øjeblikket på internationalt plan seriøst drøftes at indføre et forbud mod internationale transfers af unge spillere under en vis alder. Om grænsen fastsættes til 17 eller 18 år er ikke afgørende. Det afgørende er, at der fastsættes en fast og ens aldersgrænse med klare og entydige retningslinjer og sanktioner for overtrædelse.

Et generelt forbud vil efter min opfattelse gavne udviklingen af fodbolden i de enkelte lande - også herhjemme. Integration og rollemodeller Integration er en svær størrelse, hvor modsatrettede synspunkter og intentioner ofte lægger unødige hindringer i vejen for en succesfuld integration af indvandrere i det danske samfund. Ingen vil vel bestride, at fodbold er et unikt og brugbart ‘værktøj’ til at kunne løse etniske og sociale problemer og ej heller, at der rundt om i vores klubber udføres et godt stykke arbejde med at integrere børn og unge af anden etnisk oprindelse. Et arbejde, der har medført, at vi i dag har flere unge talentfulde indvandrere af begge køn, som indgår i vores talentudviklingsprogrammer. Men som vi tidligere har gjort opmærksom på, er vi afskåret fra at give dem de internationale udfordringer med vores ungdomslandshold, der er nødvendige for, at de og dansk fodbold får mest ud af deres enorme potentiale, og for at udnytte den mulighed en landsholdsdeltagelse kunne give for at bruge disse unge som rollemodeller. Problemet er vores restriktive regler for dansk statsborgerskab, hvor det kun i ganske særlige tilfælde er muligt at få dansk statsborgerskab før det fyldte 18. år. Det danske samfund og vi anvender mange

Repræsentantskabsmøde Bulletin nr. 3 > Marts 2009

ressourcer på integration, men vi mangler synlige rollemodeller, der kan fortælle historien og samtidig bidrage til at styrke den demokratiske integration baseret på tolerance og sameksistens. Det handler ikke om, at vi ønsker at nationalisere unge spillere for at styrke vores landshold, og de unge indvandrere skal heller ikke have dispensation, blot fordi de spiller godt fodbold. De skal have det, fordi de og deres familier har gjort det, vi fra det danske samfunds side gerne vil have dem til. Fuldt og helt at have integreret sig i det danske samfund, lært dansk, er i gang med at uddanne sig, Og fordi regeringen her har en oplagt mulighed for at skabe succesfulde integrationshistorier. Jeg kritiserer ikke regeringens udlændingepolitik, påpeger kun, at når vi som nationalt fodboldforbund fra tid til anden kritiseres af politikere og eksperter i relation til enkeltsager, så er kritikken og debatten for unuanceret. Senest i relation til Nadia Nadim sagen, hvor den danske EU politiker, Ole Christensen, samt eksperter enøjet beskyldte DBU for at diskriminere uden overhovedet at forholde sig til, at når FIFA reglen fik denne utilsigtede virkning for danske indvandrere, er en del af problemstillingen, at vi herhjemme har nogle meget restriktive regler for, hvornår indvandrere og flygtninge kan søge og opnå dansk statsborgerskab i forhold til de fleste andre FIFA medlemslande. Vi var og er fortsat helt enig med FIFA i de sportslige intentioner bag reglen om nationalisering. En regel som har sigte på at forhindre lynhurtige nationaliseringer af udenlandske statsborgere uden reel tilknytning til et land, således som vi har set det i en række lande. Vi ved, at intentionen aldrig har været at ramme en spiller med en baggrund som Nadia Nadims. Vi er derfor tilfredse med, at FIFA har forholdt sig til problematikken og har meddelt Nadia Nadim dispensation og samtidig tilkendegivet, at sager af lignende karakter vil blive behandlet fra sag til sag med henblik på bevilling af dispensation. Men de skitserede problemstillinger viser, at de danske regler om statsborgerskab er en udfordring. Ikke kun for fodbolden, men generelt for at idrætten herhjemme kan skabe de rollemodeller, der kan være 15


Repræsentantskabsmøde Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Bulletin nr. 3 > Marts 2009

med til at styrke integrationen. Vi er bekendt med, at der er mulighed for at søge folketingets indfødsretsudvalg om dispensation, men hidtil har ingen ansøgere fået dispensation af sportslige grunde. Jeg appellerer til, at regeringen åbner op for at gøre brug af dispensationsmuligheden af sportslige grunde, og derigennem giver nogle af vores unge talentfulde spillere af anden etnisk oprindelse chancen for at agere rollemodeller.

arbejdere i de enkelte landsdelsforeninger ville være placeret hos den administrative chef for den enkelte landsdelsforening, og derfor var vi og jeg forundrede over DGI formand, Søren Møllers, aggressive angreb på DBU og i særdeleshed min person. Menigmand blev efterladt med den opfattelse, at det var DBU og nogle få store forbund, der var imod fusionen. Sandheden er, at DIF tog konsekvensen og meddelte DGI, at den planlagte fusion ikke kunne gennemføres som følge af, at 20 specialforbund på DIFs budgetmøde den 4. oktober i Rebild tilkendegav, at de i lighed med fodbolden havde svært ved at se sig selv i den fremlagte model. Ingen havde forventet, at vi som specialforbund ville blive præsenteret for en model, der ikke var til forhandling, men det var tilfældet, da Søren Møller tidligt i processen tilkendegav, at netop regionalforeningerne og det ekstra politiske led ikke var til forhandling. Når man bygger et nyt hus i et område, hvor jordbundsforholdene er ukendte, vil en god håndværker som udgangspunkt få foretaget en jordbundsundersøgelse, inden han går i gang med at støbe fundamentet. Det forsømte DIFs og DGIs såkaldte 6-mandsudvalg, og derfor tabte man beklageligvis chancen for at få gennemarbejdet perspektiverne ved en fusion på gulvet. Med udgangspunkt i DGIs ufravigelige krav omkring regionalforeningerne er det min personlige opfattelse, at en fusion mellem DIF og DGI er utænkelig, og jeg tror, at tankerne om en fusion er stoppet for meget lang tid fremover. Set i det perspektiv vil DIFs bestyrelse på DIFs årsmøde i maj måned fremlægge sine tanker og ideer til ‘DIF i fremtiden’.

Situationen på spilleområdet Situationen og usikkerheden på det danske spillemarked er uholdbar for os som modtagere af overskud fra Danske Spil, og vi er enige med de øvrige overskudsmodtagere om, at tiden er kommet til, at den danske spillelovgivning bør undergå en ansvarlig delvis liberalisering, som sikrer, at afgifter på spil bliver her i landet. Det afgørende er, at en kommende lovgivning håndhæves effektivt og konsekvent af hensyn til licenshaverne, og at der indføres en blokering af betalingsoverførsler til ikke-licenshavere for at sikre, at disse ikke kan smyge sig uden om den danske spillelovgivning. På de betingelser og under de forudsætninger kan vi skabe et dansk spillesystem, der sikrer, at spilafgifter forbliver i landet, og at de mange gode formål, som i dag nyder godt af Danske Spils overskud, også fremover vil kunne modtage tilskud fra overskud på spil i minimum samme størrelsesorden. Idrætsfusion Fusionstankerne mellem DIF og DGI var genstand for en intens debat og fyldte meget i mediebilledet i årets sidste halvdel. I dansk fodbold er vi principielt positive overfor en fusion i dansk idræt, for der er ikke tvivl om, at dansk idræt bør samarbejde. Men den fremlagte fusionsmodel var langt hen ad vejen en kopi af DGIs nuværende struktur. En organisationsopbygning som alt andet lige ville medvirke til at reducere sammenhængskraften mellem bredde og elite, som er et essentielt element i såvel vores nuværende som forventede, kommende organisationsstruktur. Vi tilkendegav tidligt i processen, at vi var af den opfattelse, at fodbolden ikke ville kunne fungere effektivt i en model, hvor det personalemæssige ansvar for alle med16

ORGANISATIONSTILTAG Som led i vores drøftelser om en fremtidig politisk og administrativ struktur orienterede jeg jer sidste år om, at vi med afsæt i Rambøll rapporten var i gang med at udarbejde en visions- og strategiplan, og at vi som led i dette arbejde havde iværksat en markedsanalyse for at få belyst de markedsmæssige opgaver og udfordringer fremtiden byder på med henblik på at kunne optimere DBUs position og samlede kommercielle muligheder.

Efter et omfattende analysearbejde præsenterede vores eksterne rådgiver på et møde i marts måned markedsanalysen for DBUs bestyrelse, herunder hans konklusioner og anbefalinger af kommercielle løsningsscenarier. Som det var fremme i Jyllandsposten i december måned indeholdt markedsanalysen også en kritik af DBU, men det var uundgåeligt, idet vi selv havde bedt om en analyse af på hvilke områder, vi kunne gøre tingene bedre, og på hvilke områder vores organisation skulle styrkes og eventuelt ændres for at kunne løse kommende udfordringer og for at kunne udnytte det uudnyttede potentiale fodbolden angiveligt har. Hvis jeg kort skal sammenfatte, hvad rapporten siger, vil jeg sige det på den måde, at DBU på den ene side skal holde fast i de mange gode ting, som DBU allerede gør i dag, men på den anden side også skal moderniseres på flere områder for bedre at kunne udnytte det store potentiale i fodbolden. I bestyrelsen fandt vi markedsanalysen interessant. Vi har lyttet til kritikken og har taget berettiget kritik samt rapportens konklusioner og anbefalinger til os og i øvrigt besluttet, da vi jo var undervejs i en overordnet strategiproces, at udarbejde en køreplan for en samlet og samlende overordnet og kommerciel strategi for hele organisationen DBU. Vi besluttede samtidig at tilknytte den eksterne rådgiver til at styre den videre proces og for at drive processen, så den ikke gik i stå. Og hvor er vi så i dag? På bestyrelsesmødet i november måned opnåede vi enighed om en overordnet strategi for DBU, fundamentet for den forventede, kommende organisationsopbygning, og hermed for første gang i dansk fodbolds historie skabt et fælles afsæt for hele organisationen DBU i form af en fælles mission, en fælles vision, fælles værdier samt fælles strategiske hovedindsatsområder – sportsligt, organisatorisk, kommercielt og imagemæssigt. Med sigte på en efterfølgende vedtagelse og forankring af en kommerciel strategi for DBU traf vi endvidere tre principbeslutninger: 1. Implementering af en fælles identitet under DBU som den bærende identitet.

2. Etablering af en ny kommerciel funktion i en ny organisationsstruktur i DBU. 3. Insourcing af DBU Sponsorships opgaver og personale i DBU. Og med henblik på at bane vejen for at disse tre principbeslutninger kan gennemføres og implementeres i DBUs organisation, gennemføres der i perioden frem til 1. juni i år forhandlinger mellem DBUs og Lokalunionernes samt DBU Sponsorships administrationer og mellem DBUs forretningsudvalg og Divisionsforeningen om en fremtidig fordeling af ansvar, kompetencer og opgaver. Vi forventer, at resultatet af forhandlingerne kan forelægges DBUs bestyrelse til endelig vedtagelse inden sommer, og med baggrund i forhandlingsresultaterne har vi anmodet vores administrationer om at udarbejde et oplæg til en ny samlet organisationsplan for DBU, som vi derefter vil få lejlighed til at forholde os til. Hele processen er således nøje planlagt i detaljer og er i fuldt sving, men det er endnu for tidligt at udtale sig om og eller give et bud på, hvilken indflydelse de igangværende drøftelser og siden hen beslutningerne vil få for de forskellige parter i DBU og dansk fodbold, men målet er: • at styrke DBUs brand og omdømme i forhold til såvel interne som eksterne interessenter • at stille DBU stærkere i konkurrencen på de kommercialiserede aktivitetsområder – det vil sige vores egentlige produkter • at optimere DBUs ledelse, organisering og salg af de forskellige kommercielle rettigheder, kompetencer og produktområder, og overordnet • at bidrage til at realisere DBUs mission, vision og værdier samt skabe et fundament for øget indtjening og dermed øgede muligheder for at investere i en styrkelse og udvikling af dansk fodbold bredt. Hvad er så i øvrigt planen? Det er min personlige opfattelse, at vi skal gøre, hvad vi kan for at have noget klart til næste års repræsentantskabsmøde. Helst i form af konkrete forslag. Alternativt i det mindste i form af en konkret plan, som I som repræsentanter kan forholde jer til.


Mette Bach Kjær ved DBUs repræsentantskabsmøde i Odense.

Det er mit håb, at vi her i løbet af de kommende måneder kan nå frem til en afklaring af den fremtidige fordeling af ansvar, kompetencer og opgaver, og at vi henover sommeren kan have nogle bearbejdede konkrete planer og forslag klar. Herefter kan vi involvere alle fodboldens interessenter i en høringsog dialogproces med henblik på, inden den i lovene fastsatte tidsfrist, at have nogle endelige forslag klar, som kan præsenteres forud for repræsentantskabsmødet 2010. I organisationstiltagene indgår også udarbejdelse og implementering af et nyt tvistløsningssystem. I medfør af minimumskrav fra FIFA/UEFA til nationale fodboldforbunds vedtægter og med afsæt i erfaringer fra egne sager, har vi besluttet at nedsætte en lovgruppe, som får til opgave at lave et serviceeftersyn og en opdatering af DBUs love med henblik på, dels at implementere FIFA’s og UEFA’s krav, dels at få udarbejdet og implementeret et lov- og regelsæt, der lever op til retssikkerhedsprincipperne i dagens Danmark, herunder i relation til tvistløsningssystemer. AFSLUTNING Det var min status for dansk fodbold og nogle af de tanker, vi har gjort os omkring fremtiden. Lad mig afslutningsvis benytte lejligheden til at takke vores samarbejdspartnere og sponsorer, Dansk Fodbolddommer-Union og vores mange dommere samt alle jer, der tjener dansk fodbold enten på frivillig eller betalt basis. Tak til Danmarks Idræts-forbund,

Team Danmark, Wonderful Copenhagen og Sport Event Danmark samt vores fire værtsbyer, Aarhus, Aalborg, Viborg og Herning, for et godt og konstruktivt samarbejde i årets løb. Tak til pressen for jeres interesse for og dækning af dansk fodbold. Tak til mine kolleger i bestyrelsen for et konstruktivt og inspirerende samarbejde. Sidst men ikke mindst tak til hele vores administrative personale under ledelse af vores generalsekretær Jim Stjerne Hansen for en stor indsats i 2008. Tak for indsatsen i 2008 og tak for jeres opmærksomhed. Dirigenten satte herefter formandens beretning til debat. Thomas Christensen, Divisionsforeningen, takkede for det gode samarbejde man havde haft i det forgangne år mellem DBU og Divisionsforeningen. Thomas Christensen konstaterede, at man i de sidste 3-4 år havde set en positiv udvikling i dansk fodbold, hvor man økonomisk og sportsligt havde forbedret den internationale ranking. Han mente, at økonomien i det danske fodboldklubber trods finanskrisen var ganske solid, men erkendte at nogle klubber står foran nogle økonomiske udfordringer, der er vanskeligere end tidligere og som kræver, at DBU udviser fleksibilitet i arbejdet med divisionsklubberne i det kommende år. Han pointerede at Royal League, som nu hed Royal Cup, havde opfyldt ambitionen om at mindske gabet mellem den danske og de internationale ligaer, og han un-

Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Repræsentantskabsmøde Bulletin nr. 3 > Marts 2009

derstregede, at man fortsat i samarbejde med de øvrige aktionærer arbejdede på at finde et økonomisk grundlag for at kunne drive turneringen videre. Han kommenterede de store beløb, der blev givet af UEFA, hvilket han mente understregede, hvor vigtigt det var, at DBU og klubberne fik indflydelse i de internationale organer. Efter Thomas Christensens vurdering er talentudvikling afgørende for dansk fodbolds fremtid, og han mente derfor ikke, at det kun er et anliggende for DBU og landsholdet. Han understregede, at Divisionsforeningen havde støttet omstruktureringen af talentarbejdet, og at størstedelen af talentaktiviteterne foregik ude i klubberne, hvor der var blevet investeret massivt. Han pointerede vigtigheden af en tættere dialog mellem DBU og klubberne i forsøget på at forbedre talentudviklingen – eventuelt via udarbejdelse af en samlet national handlingsplan. Han mente, at man var på vej med en historisk analyse af professionel fodbold i Danmark, og at resultaterne af undersøgelserne ville give et solidt grundlag for drøftelserne af, hvor dansk eliteklubfodbold skal hen – herunder hvordan en fremtidig struktur skal være for Herre-DM rækkerne, for derigennem bedst muligt at kunne understøtte talentudviklingen. Thomas Christensen mente ikke, at samarbejdet med Danske Spil var, som man kunne ønske. Han var af den opfattelse, at Danske Spil sammen med DIF var på bagkant, og derfor ikke fik lagt det nødvendige politiske pres, der kan skabe den rigtige løsning. På europæisk niveau fortalte Thomas Christensen, at Divisionsforeningen aktivt deltog i det arbejde, som European Professional Football League Association (EPFL) stod i spidsen for med henblik på at tilvejebringe det lovgivningsmæssige grundlag, der kunne sikre, at klubberne fik en fair andel af de spillemæssige indtægter, der bygger på de resultater, som klubberne skaber, så pengene dermed blev givet tilbage til sporten. Thomas Christensen oplyste efterfølgende, at samarbejdet mellem klubberne i SAS Ligaen, Viasat Divisionen og 2. Division Øst og Vest aldrig havde været bedre. Han orienterede om, at SAS Liga-klubber-

ne i februar havde skrevet under på en fælles brancheaftale, som satte rammerne for det sportslige-, branchemæssige og kommercielle samarbejde. Det mente Thomas Christensen var et stærkt udgangspunkt i den videre dialog vedrørende udviklingen af organisationen DBU for så vidt angår ansvar og kompetence, og Thomas Christensen erklærede, at man havde påtænkt at etablere en tilsvarende brancheaftale for Viasat Divisionen. Thomas Christensen sluttede med at rose DBU for at have taget initiativ til Ramböll-rapporten og markedsundersøgelsen. Han mente, de to rapporter gav et godt grundlag for de kommende diskussioner, og det var et arbejde man fra Divisionsforeningen så meget frem til. Bent Clausen, JBU, udtrykte sin fulde opbakning til den organisationsudviklingsproces, Allan Hansen stod i spidsen for. Han mente, der var tale om godt lederskab, når processen var forankret i topledelsen i DBU, og bød det velkomment, at græsrødderne også skulle involveres i processen. Bent Clausen mente på vegne af JBU, at der er en lang række områder, hvor man kan gøre det bedre, og han understregede behovet for at udvikle DBU for at kunne fastholde fodboldens position som den mest populære idrætsgren i Danmark, men at det krævede, at alle rykker endnu tættere sammen og i fællesskab arbejder for fodboldens bedste, hvilket han mente krævede sammenhængskraft mellem elite og bredde på tværs af traditioner, strukturer geografi og alle andre tænkelige og utænkelige forhindringer. Bent Clausen understregede, at JBU står bag Allan Hansens tre principbeslutninger som nævnt i formandens beretning, men pointerede, at der er tale om en samlet pakke, og at man skulle turde udvikle dansk uden skelen til egne interesser. Han erklærede, at JBU troede på den positive konkurrence med et stærkt nationalt forbund i spidsen, der kan rumme både forening og forretning i en særlig dansk model. Modsat mente Bent Clausen også, at man fremadrettet skulle være bedre til at indrømme egne fejl, hvilket, han ikke mente, var tilfældet i øjeblikket, og han konstaterede, at man havde det omdømme, man havde fortjent.

17


Repræsentantskabsmøde Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Der var ingen bemærkninger til forslaget, som blev enstemmigt godkendt.

5. Valg af formand, næstformand og kasserer Dirigenten oplyste, at næstformand Jesper Møller og kasserer Torben Mogensen var på valg og at begge var villige til genvalg. Dirigenten noterede, at der ikke rettidigt var modtaget andre forslag, og konstaterede derfor at begge var genvalgt.

6. Valg af medlemmer og suppleanter til appeludvalget Jesper Møller, DBUs næstformand og Torben Mogensen, kasserer blev genvalgt

Ole Ladefoged, JBU, udtrykte skuffelse over, hvordan DGI forsøgte at udstille DBU som den største forhindring for fusionen mellem DIF og DGI. Han mente, det bekræftede, at DGIs indgangsvinkel var politisk og ikke udtryk for et behov for at skabe en model, hvor idrætsforeningens behov var i centrum. I den sammenhæng glædede han sig dog over Divisionsforeningens udmelding om, at man ønskede at holde sammen på fodbolden fra elite til bredde, hvilket JBU støttede. Han udtrykte glæde over det høje niveau dansk klubfodbold havde nået på eliteniveau, og mente at bredden og elitefodbold kunne udnytte hinanden på mange flere områder, eksempelvis indenfor sundhed, rekruttering og uddannelse af træner og ledere. Der var ikke yderligere, der ønskede at tage ordet, og dirigenten konstaterede, at beretningen var taget til efterretning.

3. Aflæggelse af regnskab DBUs kasserer, Torben Mogensen, fremlagde regnskabet og konstaterede, at regnskabet udviste et underskud på 14,1 millioner kroner, hvilket dog var i god overensstemmelse med budgettet på trods af lavere rente- og A-landsholdsindtægter, der i en vist omfang blev opvejet af, at man havde brugt færre penge på en række områder, eksempelvis indenfor herreeliteungdom. 18

Han konstaterede, at man over en fireårig periode havde udvist en god balance mellem udgifter og indtægter, og at man siden 1990 havde realiseret et samlet overskud på godt 104 millioner kroner. Han sluttede med at konstatere, at budgettet for indeværende år rummede et budgetteret underskud på to millioner kroner. Der var ingen kommentarer til regnskabet, som blev enstemmigt godkendt. Dirigenten oplyste, at 138 repræsentanter var til stede i salen.

4. Indkomne forslag. A. Forslag til ændring af lovene Forslag A1 Thomas Christensen motiverede forslaget omhandlende funktionsperioden for suppleanterne for klubrepræsentanterne i bestyrelsen. Der var ingen bemærkninger til forslaget, som blev enstemmigt godkendt. Forslag A2 Der var ingen bemærkninger til forslag A2 om harmonisering af ankefrist med DIFs love. Forslaget blev enstemmigt godkendt. Forslag A3 Henrik Ravnild, motiverede forslaget om konsekvensændring ved tidligere års vedtagelse om afholdelse

af udgifterne ved nedsættelse af voldgiftsret. Der var ingen bemærkninger til forslaget, som blev enstemmigt godkendt.

Dirigenten oplyste at Jens Otto Johansen samt suppleanterne Ken Christoffersen og Kjeld Ranum var villige til genvalg. Der var ingen andre kandidater, og de forslåede tre personer var dermed genvalgt.

7. Valg af indtil 3 revisorer

Dirigenten nævnte, at forslag A4 var en konsekvensændring ved vedtagelse af forslag B1, hvorfor forslaget ville blive behandlet efter B1.

Dirigenten oplyste at Thomas Jensen og Revisionsfirmaet Erik Christensen var villige til genvalg. Dirigenten noterede, at der ikke var andre forslag, og at de dermed var genvalgt.

B. Forslag til ændring af amatørbestemmelserne for fodbold

8. Eventuelt

Forslag A4

Forslag B1 Allan Hansen, DBU, motiverede forslaget om modificering af de samlede amatørbestemmelser med en konstatering af, at repræsentantskabet havde udtrykt ønske om at opretholde et moderniseret amatørregulativ med tilpassede beløbsgrænser. Der var ingen bemærkninger til forslaget, som blev enstemmigt godkendt. Dirigenten kunne dermed også konstatere at A4 i forlængelse heraf på tilsvarende vis var enstemmigt godkendt. C. Forslag til ændring af propositionerne for Herre-LP Forslag C1 Benny Olsen, bestyrelsen, motiverede forslaget om at alle efterårets hold i Superligaen indtræder senere end alle efterårets hold fra 1. division i de afsluttende runder.

Der var ingen, der ønskede at tage ordet under punktet eventuelt. Allan Hansen fik derfor ordet for nogle afrundende bemærkninger. Han bød de to nye medlemmer af bestyrelsen Mette Bach Kjær og Ole Ladefoged velkommen og takkede på samme tid de afgående bestyrelsesmedlemmer Torben Povlsen og Benny Hansen for deres henholdsvis tre og 19 år i bestyrelsen. Afslutningsvis takkede Allan Hansen dirigenten og repræsentantskabet for et godt møde, og sluttede af med at bede repræsentantskabet om at udråbe et trefoldigt leve for DBU. Referent: Jacob Wadland

DBUs næste årlige ordinære repræsentantskabsmøde afholdes i 2010 lørdag den 6. marts i Odense.


Repræsentantskabsmøde Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Moderniserer og harmoniserer amatørbestemmelser

Genvalg af næstformand og kasserer

DBU gør livet lettere for spillerne og trænerne på amatørniveau gennem modernisering af amatørbestemmelserne. Professionelle trænere gives muligheder for at spille amatørfodbold.

Næstformand Jesper Møller og kasserer Torben Mogensen genvalgt til posterne for de kommende to år, der bliver kassererens sidste periode. Benny Hansen takkede af efter 19 år i DBUs bestyrelse.

DBU tog lørdag formiddag et væsentligt skridt i retningen af at gøre livet lettere for det helt store flertal af spillere og trænere på amatørniveau. Og dermed også for de ansvarlige administratorer – lederne - ude i amatørklubberne. Det skete, da DBUs repræsentantskab tilsluttede sig et oplæg fra bestyrelsen med en række justeringer i amatørbestemmelserne for spillere og trænere. I de tidligere amatørbestemmelser blev der henvist til en række skattemæssige muligheder og begrænsninger, som spillerne, trænerne og klubberne løbende skulle forhold sig til, og som DBU løbende skulle opdatere i henhold til de til enhver til gældende skatteregler. I det nye regelsæt skelnes derimod alene mellem skattepligtige og skattefrie beløb, og der bliver nu generelt henvist til de aktuelle skatteregler. Således er paragrafferne 4, 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 7.1, 7.2, 7.3, 10.1, 10.2, 11 og 12 helt udgået, mens en række af de andre paragraffer er blevet konsekvensrettet.

De skattepligtige beløb, spillerne og trænerne kan modtages, er således alle hævet med 50%. Det betyder, at en amatørspiller nu maksimalt kan tjene 36.000 kroner årligt (tidligere 24.000 kroner), mens en træner som udgangspunkt kan tjene fra det samme beløb og afhængig af trænerens uddannelsesniveau helt op til 225.000 kroner om året (tidligere 150.000 kroner). Reglerne for professionelle trænere er også justeret således, at professionelle trænere godt må spille amatørfodbold, dog ikke på 1. seniorholdet i den klub, de er ansat i, men derimod på alle klubbens øvrige seniorhold eller andre klubbers 1. seniorhold. Klubledere og dommerne er holdt ude af det nye regulativ, idet det er fodboldforbundets erfaring, at mange ledere i en eller anden form har indtægter fra deres klubarbejde, og man ikke vil forhindre disse mennesker i at spille amatørfodbold. For dommerne gælder, at deres honorarer i forvejen er forhandlet og må ikke overstige skattereglerne. Det har været vurderet, hvorvidt amatørreglerne helt skulle ophæves, men der har ikke været opbakning til en så markant ændring i Repræsentantskabet.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

Jesper Møller, 45 år, blev lørdag formiddag genvalgt som næstformand i Dansk Boldspil-Union. Han blev første gang valgt for fem år siden, da posten ekstraordinært og for første gang i 14 år skulle besættes efter Henning R. Jensens beslutning om at forlade næstformandsposten, bestyrelsen, repræsentantskabet og sine udvalgsposter midt i sin to-årige valgperiode. Jesper Møller blev i 1998 valgt til DBUs bestyrelse som repræsentant for SAS Liga-klubberne, og dermed blev han den første repræsentant for eliteklubberne på næstformandsposten siden Hans Bjerg Pedersen trådte tilbage i 1991. Jesper Møller var fra 1998 til 2002 formand for DBUs Fair Play, og har siden 2002 været formand for DBU Eliteudvikling. Kasserer Torben Mogensen, 69 år, blev ligeledes genvalgt. Han blev første gang valgt i 1991, og er siden blevet genvalgt nu otte gange i træk. Det bliver til gengæld også kassererens sidste periode, idet han

falder for aldersgrænsen på 70 år inden udløbet af den aktuelle toårige periode. Møller og Mogensen blev begge enstemmigt genvalgt. Næstformanden og kassereren vælges ordinært hvert andet ulige år. De to poster vælges sammen med formanden direkte fra og blandt repræsentantskabets op til 145 medlemmer. Repræsentantskabsmødet blev den sidste, officielle optræden for Benny Hansen, der har været medlem af DBUs bestyrelse i 19 år. Han er faldet for aldersgrænsen, og den ledige plads i DBUs bestyrelse til JBU går i stedet til lokalunionens nye næstformand, Ole Ladefoged. Der var stående ovation til Benny Hansen. Torben Povlsen, der har været kvinde-eliteklubbernes repræsentant gennem de sidste tre år, bliver afløst af Mette Bach Kjær. Medlem af Appeludvalget Jens Otto Johansen samt suppleanterne Ken Christoffersen og Kjeld Ranum blev alle tre genvalgt. Lars Berendt/lber@dbu.dk

Se også nyheden ’nye udvalgsmedlemmer’.

Nye udvalgsmedlemmer DBUs bestyrelse har budt velkommen til to nye medlemmer, og har skiftet ud på 13 pladser i organisationens 19 udvalg samt seks nye medlemmer af DBUs øvrige udvalg, arbejdsgrupper og fonde samt eksterne bestyrelser. DBUs bestyrelse bød på sit møde lørdag velkommen til to nye medlemmer. Mette Bach Kjær, 42 år, bliver den kun anden kvinde i DBUs bestyrelse gennem tiden, idet hun overtager pladsen som repræsentant for kvinde-eliteklubberne fra Torben Povlsen, der i stedet stiller sig til rå-

dighed som suppleant. Gyrithe Kjær var i midten af 1990’erne kvindeklubbernes første repræsentant i bestyrelsen, og hun blev senere erstattet af Jørgen Nielsen og Gert Andersen og senest Torben Povlsen. Mere traditionelt blev JBUs anden plads blandt bestyrelsens i alt 16 medlemmer overtaget af lokalunio-

nens nye næstformand, Ole Ladefoged, 42 år, der rykker ind i stedet for JBUs tidligere formand, Benny Hansen, der i februar takkede af efter 19 år i DBUs bestyrelse. Ole Ladefoged får Kent Falkenvig som suppleant i stedet for Lars Olesen, mens Tyge Dinesen erstattes som suppleant for Niels Kruse af Hans Kurt Jensen fra Skive. DBUs forretningsudvalg består fast af DBUs formand, næstformand og kasserer samt to bestyrelsesvalgte medlemmer, og her blev Bent

Clausen valgt ind i stedet for Benny Hansen, mens Thomas Christensen blev genvalgt som eliteklubbernes repræsentant på lørdagens møde. Benny Hansen blev i 1992 det dengang nynedsatte Børne- og Ungdomsudvalgs første formand, og han har siden stået bag udviklingen og implementeringen af blandt andet succesrige tiltag som DBUs Fodboldskole, DBUs Mikrofodboldskole og DBUs Pigeraket. fortsættes side 21   19


Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Ekstra Bladet

er med fra marken til Parken og dĂŚkker dansk fodbold bedre end nogen andre!

God kamp!

20


Bulletin nr. 3 > Marts 2009 >> fortsat fra side 19

Med hans afgang fra bestyrelsen i februar stod denne plads åben, og den blev på lørdagens bestyrelsesmøde besat med Kurt Bagge-Hansen, formand for SBU og indtil lørdag formand for Dommerudvalget. Denne plads overtages i stedet af det nye bestyrelsesmedlem, Ole Ladefoged, idet udvalget samtidig udvides med et ekstra medlem i form af Allan Madsen, BBU. DBUs formand Allan Hansen, der er medlem af bestyrelsen i Danmarks Idræts-Forbund (DIF), trækker sig som medlem af DIF-udvalget for at give plads til yderligere et medlem

af DBUs bestyrelse. Allan Hansen har således som bestyrelsesmedlem i forvejen afgang til DIF’s budgetog årsmøder, og hans plads i det otte mands store udvalg overtages af Ole Ladefoged, JBU, mens Bent Clausen, JBU, rykker ind i stedet for Benny Hansen med Ove Jensen, LFBU, som ny formand for udvalget. I Udvalg for Professionel Fodbold er Claus Christensen, Silkeborg, blevet valgt af klubberne i stedet for Niels-Christian Holmstrøm, FC København, og i dette udvalg erstattes Benny Hansen også af Bent Clausen.

Kontraktfodboldudvalget får ligeledes to nye medlemmer i skikkelse af advokat Lars Halgreen, der overtager formandsposten fra advokat og bestyrelsesmedlem Henrik Ravnild (se også nyheden ”DBU implementerer good governance”), mens Ole Hansen, Silkeborg, udgår til fordel for Carsten V. Jensen, FC København, som er nyvalgt af divisionsklubberne. Kvindeeliteungdomsudvalget får Søren Juul, JBU, som nyt medlem, mens Torben Povlsen forlader Licensudvalget for pige-ungdom til fordel for Birgit Schrøder. Tom Jen-

sen bliver nyt medlem af Uddannelsesudvalget. Old Boys-udvalget arbejder desuden med muligheden for at udvide udvalget med et enkelt medlem. Det 19. af DBUs faste udvalg, Appeludvalget, nedsættes i modsætning til alle øvrige udvalg ikke af bestyrelsen men vælges af repræsentantskabet. Den aktuelle sammensætning af DBUs udvalg og arbejdsgrupper fremgår på dbu.dk.

Lars Berendt/lber@dbu.dk

DBU implementerer ’good governance’ Det danske fodboldforbund på vej til at gennemføre internationale managementstandarder, der skal sikre retssikkerhedsprincipper og sportens særlige karakteristika, som anerkendt i EU’s hvidbog om idræt. Tilknytter internationalt anerkendt advokat. DBUs bestyrelse fortsætter serviceeftersynet af organisationen. Værdibaseret ledelse, gennemskuelighed, habilitet, demokratisk udgangspunkt og retssikkerhed er blandt de principper, der skal vurderes og evalueres det kommende halve års tid. Det sker med henblik på en implementering af nye standarder på en række områder gennem

en forventet tilpasning af DBUs love og vedtægter i løbet af det kommende års tid. Det europæiske fodboldforbund, UEFA, har således allerede formuleret nye minimumsvedtægter for de 53 nationale fodboldforbund i Europa, og det internationale fodboldforbund, FIFA, er på vej med tilsvarende vedtægter på verdensplan. De to forbund vil blandt andet kræve, at de nationale fodboldforbund implementerer de nye standarder i deres love for derigennem at bidrage til, at der er gennemskuelighed i de nationale fodboldforbunds vedtægter. Således at der i fodboldens verden generelt administreres i overensstemmelse med principperne om demokrati

DBUs næstformand, advokat Jesper Møller, bliver formand for den lovgruppe, der det næste halve år får til opgave at gennemføre serviceeftersyn og opdatering af DBUs love og øvrige regelsæt.

og ”good governance” og med udgangspunkt i almindelig anerkendte retssikkerhedsprincipper. Lovgruppe som tovholder på proces

boldudvalget, Appeludvalget og Etisk Udvalg med henblik på at sikre konsensus om arbejdet og den fremtidige, nye lovgivning.   Ekstern ekspert

FIFAs og UEFAs minimumsvedtægter berører eksempelvis tvistløsningsområdet, som DBUs eget Appeludvalg netop har peget på som strukturelt problematisk i dets nuværende opbygning, og som kræver etableringen af et nyt tvistløsningssystem med en adskillelse af den lovgivende, udøvende og dømmende myndighed. Derfor nedsætter DBU en lovgruppe, som får til opgave at gennemføre dette serviceeftersyn og den følgende opdatering af DBUs love og øvrige regelsæt. Dels med henblik på at implementere FIFAs og UEFAs minimumskrav, dels for at få udarbejdet og implementeret et lov- og regelsæt, der lever op til de generelle retssikkerhedsprincipper, ikke mindst i forhold til fodboldens egne tvistløsningssystemer. Serviceeftersynet og opdateringen af lovene skal respektere sportens autonomi og anerkendelsen af sportens særlige karakteristika, som anerkendt i EU’s hvidbog om idræt, ligesom det skal sikres, at lægfolk med indsigt i fodboldens verden får majoritet i retsinstanserne. Arbejdsgruppen forventes i forløbet at føre dialog med fodboldens interessenter. Herunder relevante DBU-instanser som for eksempel Disciplinærudvalget, Kontraktfod-

Med henblik på at forberede overgangen til et nyt, uafhængigt tvistløsningssystem og med henblik på allerede nu at tage hul på adskillelsen af den lovgivende, udøvende og dømmende myndighed, tilknytter bestyrelsen allerede nu en ekstern person med juridisk baggrund. Til dels at indgå i udvalgsarbejdet, dels til at overtage ledelsen af DBUs Kontraktfodboldudvalg, indtil i første omgang et nyt tvistløsningssystem er på plads. Bestyrelsen har til den opgave udset sig advokat Lars Halgreen til medlem af arbejdsgruppen, der får DBUs næstformand, advokat Jesper Møller som formand samt Jørn Bonnesen og jurist i DBU, Thomas Jønsson, som de øvrige medlemmer, ligesom Lars Halgreen påtager sig opgaven som ny formand for Kontraktfodboldudvalget. Lars Halgreen, der er partner i advokatfirmaet Johan Schlüter, sidder i forvejen som dommer i den internationale sportsdomstol, CAS, og er forfatter til bøger indenfor sportsret. Arbejdsgruppen, der refererer til DBUs bestyrelse, skal fremlægge et endeligt udkast til ny lovgivning til DBUs bestyrelse med udgangen af august måned. Lars Berendt/lber@dbu.dk

21


Bulletin nr. 3 > Marts 2009

WWW.DBU.DK

NYHEDER, RESULTATER, ALT OM LANDSHOLDET, OG MEGET MERE...

FODBOLD HELE DØGNET 22


Bulletin nr. 3 > Marts 2009

Slutrunde-organisation er ved at tage form DBU er i fuld gang med opbygningen af den turneringsorganisation, som skal sikre gennemførelsen af EM-slutrunden for U/21-landshold i Danmark i 2011. Med ansættelsen af Henriette K. Jensen som projektkoordinator er en vigtig brik faldet på plads. Turneringsdirektør Christian Bordinggaard har udpeget sin nærmeste medarbejder i den særlige del af DBUs organisation, som skal sikre gennemførelsen af EM-slutrunden for U/21-landshold i Danmark i 2011. Valget er faldet på Henriette K. Jensen, som formelt får titel af projektkoordinator. »Funktionen som projektkoordinator er en helt central post i slutrunde-organisationen, og da forberedelserne allerede er i fuld gang, har det haft høj prioritet for mig at få besat denne post så hurtigt som muligt med den helt rigtige menneskelige og faglige profil«, forklarer Christian

Bordinggaard, der ledelsesmæssigt og økonomisk er ansvarlig for opbygningen af DBUs turneringsorganisation. Organisator med stort overblik »Jeg har brug for en stærk sparringspartner, en dygtig organisator med et stort overblik og en person, som er i stand til at kommunikere på alle niveauer. Og alle disse tre ønsker har jeg til fulde fået opfyldt med ansættelsen af Henriette«, uddyber Christian Bordinggaard. Henriette K. Jensen er 49 år og har gennem de seneste 20 år været ansat i Jydsk Boldspil-Union (JBU). De seneste tre år som leder af JBU Udvikling. Hun har en tung ledelsesmæssig og organisatorisk ballast med i rygsækken. Bl.a. med særlige kompetencer inden for projektledelse. »Det var en udfordring, som jeg ikke kunne sige nej til. Både for mig personligt, men i høj grad også fordi jeg ser det som en fantastisk mulig-

hed for dansk fodbold at skulle arrangere denne slutrunde. Jeg glæder mig meget til at skulle arbejde tæt sammen med en masse spændende og kompetente folk fra værtsbyerne, klubberne og de involverede organisationer«, siger Henriette K. Jensen. Optrapning af arbejdsopgaver I første omgang vil Henriette K. Jensen være tilknyttet slutrundeopgaverne på halv tid og vil derfor sideløbende varetage en række ledelsesmæssige funktioner for JBU. Mængden af opgaver i forbindelse med slutrunden vil dog successivt stige i løbet af det kommende år, og fra 1. juni 2010 vil hun udelukkende skulle udfylde rollen som projektkoordinator. »Projektkoordinatoren skal arbejde meget tæt sammen med turneringsdirektøren og skal i princippet kunne tage over, hvis det bliver nødvendigt. Samtidig har projektkoordinatoren en meget vigtig funktion som bindeled mellem DBU og

værtsbyerne og mellem UEFA og værtsbyerne«, forklarer Christian Bordinggaard. Endelig organisation snart på plads Ansættelsen af en projektkoordinator er imidlertid kun første skridt i opbygningen af DBUs slutrunde-organisation. DBU forventer at offentliggøre den overordnede organisationsplan inden udgangen af april måned, men forventer ikke yderligere ansættelser før det nye år. Slutrunde-organisationen vil blive opbygget efter en særlig dansk model, som vil blive suppleret af lokale organisationskomitéer i de fire værtsbyer samt og involvere imod 1000 frivillige i perioden op til og under slutrunden. Selve EM slutrunden for U/21 landshold vil blive spillet fra 12. til 25. juni i Århus, Aalborg, Viborg og Herning. Jacob Wadland/jwad@dbu.dk Mads D. Larsen/mdla@dbu.dk

Tips til træningsbanen Mangler du øvelser til træningen af dit fodboldhold, er der godt nyt fra DBU og lokal-unionerne, som nu lancerer en fælles øvelsesdatabase. Databasen er frit tilgængelig for alle interesserede – der er øvelser for både børn, unge og seniorspillere. Hvad skal vi lave på tirsdag? Det er et spørgsmål, der går gennem hovedet på mange fodboldtrænere forud for træningsdagen. Det har DBU og lokalunionerne råd for i den nye øvelsesdatabase.

I øvelsesdatabasen kan du finde relevante øvelser for børn og unge. Der er tale om én samlet database, som alle unioner kan oprette øvelser i. Øvelserne vil være vist som både videoklip og andre illustrationer.

I samlingen af øvelser kan du allerede nu finde en lang række øvelser delt op i aldersgrupper og træningstemaer. Fra de alleryngste nybegyndere og til seniortræningen er der beskrevet øvelser med fokus på kvalitet og målrettet træning.

Som træner kan du søge i hele øvelsesdatabasen ud fra aldersgruppen eller ud fra nøgleord eller træningstema. Databasen vil blive løbende opdateret af DBU og lokalunionerne, som også er ansvarlig for kvalitet og indhold.

Aston Villa, kongeløber og pasningsspil

Find øvelserne på hjemmesiden

Du kan både finde de klassiske træningsøvelser og de mere moderne og alternative – nogle øvelsestitler vil være bekendte som f.eks. ’Pasningsspil’, mens andre er lidt mere eksotiske som ’Kongeløber’ og ’Aston Villa’. For de alleryngste er øvelserne primært beskrevet i form af fantasi og lege, mens legen bliver mere målrettet, jo ældre aldersgruppen bliver. Det er vigtigt, at man som træner for de yngste kan stille en spændende fodboldverden op, som indbyder til legen med den lille runde, mens de lidt ældre spillere sætter pris på konkret teknisk træning og mere specifikke øvelser.

Øvelsesdatabasen befinder sig på DBUs og lokalunionernes respektive hjemmesider og er frit tilgængelig for enhver: • • • • • • •

DBU: JBU: SBU: FBU:  KBU:  LFBU:   BBU:  

www.dbu.dk/exercise www.jbu.dbu.dk/exercise www.sbu.dbu.dk/exercise www.fbu.dbu.dk/exercise www.kbu.dbu.dk/exercise www.lfbu.dbu.dk/exercise www.bbu.dbu.dk/exercise Ina Tofterup Andersen, JBU

Se også meget mere om børnefodbold på www.dbu.dk/bornefodbold

23


DBU Bulletin ISSN 1601-7919 Udgiver Dansk Boldspil-Union Fodboldens Hus DBU Allé 1 2605 Brøndby

Nyt fodboldsite i luften DBU har lanceret det nye fodboldsite - www.dbufodboldskole.dk. Her findes masser af inspiration og oplysninger til dig, som gerne vil vide mere om DBUs fodboldskoler, og få en lille forsmag på fodboldskolen, der afholdes over hele Danmark. Det handler både om fodbold og om vennerne, når DBU for 17. år sparker sommerens fodboldskoler i gang landet over. I år holdes der 237 fodboldskoler rundt om i det danske sommerland og det er rekord. Siden de første 84 fodboldskoler i sommeren 1993 har over end en kvart million børn og unge haft store fodboldoplevelser på DBUs Fodboldskole. I sommeren 2008 deltog 25.435 glade børn og unge på de i alt 235 Fodboldskoler. Kan du ikke vente til sommerferien starter, kan du både se og opleve DBUs Fodboldskoler på tætte24

ste hold på DBUs nye fodboldsite – www.dbufodboldskole.dk. Her kan du høre fra dem, der allerede har været på en fodboldskole, se mere om, hvordan det foregår til træningen og læse om årets tema – SPIL! Og vil du allerede nu øve dig, kan du finde masser af tricks og finter som du kan afprøve hjemme i baghaven eller på fodboldbanen. Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk

Se det nye site på www.dbufodboldskole.dk

Redaktion DBU Kommunikation Lars Berendt/lber@dbu.dk (ansv.) Jacob Wadland/jwad@dbu.dk Pia Schou Nielsen/pias@dbu.dk Layout/dtp DBU Grafisk Bettina Emcken/bete@dbu.dk Nethe Ellinge Nielsen/nethe@dbu.dk Carl Herup Høgnesen/carl@dbu.dk Foto Per og Anders Kjærbye, Kenn Hansen, Niels Hartmann m.fl.

»Denne udgave af DBU Bulletin udkommer i elektronisk version inden UEFAs møder og kongres i København i dagen mandag den 23. til og med onsdag den 25. marts, og indeholder derfor artikler som optakt til kongressen. Nyheder fra kongressen vil derfor først blive bragt i den elektroniske og trykte udgave af Bulletin for april måned. Redaktionern«

Oplag 3.100 Tryk Kailow Graphic A/S Udgives 11 gange årligt – næste nummer april 2009

DBU Bulletin marts 2009  

Nyhedsbrev fra Dansk Boldspil-Union

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you