Page 1

Zwolle Congresstad

De stad als gastheer


3

‘Zwolle, dat is nou een leuke, stijlvolle stad’

Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Emmastraat 8 8011 AG Zwolle 038–4215720 www.congresstadzwolle.nl info@congresstadzwolle.nl

’Zwolle, that’s a fun, stylish city’ That is what I often hear from people who are visiting us for the first time. More and more these are conference visitors, who get their impressions during a well-organised conference, well catered for, with good food and a good bed. Since last year I’m the ambassador of Congress City Zwolle. With pleasure, because promoting our unique selling points is not all that hard. Those USPs are solid as a rock: the city combines an area of several square kilometres with a number of excellent locations for conferences. Zwolle is also improving its accommodation facilities by the day because more and more hotels are being built. The centre of the city will surprise newcomers with its beauty, and is very compact on top of it. You can organise the complete radius of action a conference visitor has to cover within walking

distance, if you would like to do so. This compact area also provides direct connections to roads and railways. And you can get to business well prepared in Zwolle, because Congress City Zwolle is the professional organisation that is ready with information and advice. These are excellent technical starting points. But there’s more: Zwolle is simply beautiful and its people are friendly and hospitable. The city offers dozens of options for a well-deserved break during a conference. Visit us and find out. You’re most welcome!

Dat hoor ik vaak van mensen die voor het eerst hier komen. Steeds vaker zijn dat congresgangers, die hun indruk opdoen tijdens een goed georganiseerd congres, perfect verzorgd, met lekker eten en goed slapen. Sinds vorig jaar ben ik ambassadeur van Congresstad Zwolle. Met plezier, want het uitdragen van onze unique selling points is niet zo moeilijk. Die USP’s staan als een huis: deze stad combineert binnen een gebied van enkele vierkante kilometers een aantal uitstekende locaties voor een congres. Ook voorziet Zwolle, door de komst van steeds meer hotels, met de dag beter in de overnachtingsbehoefte. Het centrum van de stad zal nieuwkomers verrassen door haar schoonheid en is bovendien erg compact. Je kunt de complete actieradius van een congresganger op loopafstand organiseren, als je zou willen. Ook heeft dat compacte gebied directe aansluitingen op wegen en spoor. En u gaat goed voorbereid aan de slag in Zwolle, want Congresstad Zwolle is de professionele organisatie die klaarstaat met informatie en advies. Dat zijn mooie technische uitgangspunten. Maar er is meer: Zwolle is simpelweg mooi en de Zwollenaren zijn gemoedelijk en gastvrij. De stad biedt tientallen opties om er tijdens een congres even tussenuit te gaan. Kom het ontdekken. U bent van harte welkom! Graag tot ziens!

Hope to see you soon! Henk Jan Meijer Mayor of Zwolle

Henk Jan Meijer Burgemeester van Zwolle


4

5

INHoUD 3

WELKOM door de burgemeester

4

Inhoudsopgave

5 6 7 8 9 10 11 12

Congresstad Zwolle

15

accommodaties

33

Faciliteiten

De Stad als gastheer Zwolle, historische hanzestad Zwolle veelzijdige bestemming smakelijk Zwolle

Heeft u behoefte aan ondersteuning bij de organisatie van uw congres? Wilt u op weg geholpen worden bij het vinden van een passende locatie? Congresstad Zwolle adviseert, informeert en reserveert voor u. Ook bij de verdere organisatie van een congres helpen wij u graag. Wij kennen de stad en onze partners en kunnen dus altijd een gratis advies op maat geven.

Groene stad Kunst & Cultuur ONZE Ambassadeurs

49

Ontspanning en overig

55 64

Index Bereikbaarheid en ligging

Congresstad Zwolle Uw congres een succes Congresstad Zwolle is een professionele organisatie die zich naadloos bedient van de kracht en de inzet van haar partners en de faciliteiten van de stad. Met onze kennis en ervaring en die van de bedrijven die bij ons aangesloten zijn, zorgen wij ervoor dat uw congres in Zwolle een succes wordt.

Onze partners zijn ook uw partners

66

Colofon

Of het nu gaat om locaties, toeleveranciers of organisatoren: onze partners zijn professionals, ieder op hun eigen terrein. Zij staan garant voor goed gastheerschap en aandacht voor een hoge kwaliteit. Samen hebben ze de afgelopen jaren al vele congressen en evenementen met succes verzorgd. En dat doen ze ook graag voor u. In dit boek presenteren al onze partners zich aan u. Wilt u nader met ze kennismaken? Maak dan een afspraak met Congresstad Zwolle voor een site-visit aan Zwolle en ervaar zelf hoe Zwolle zich als gastheer presenteert.

Do you need assistance in organizing your conference? Do you need help in finding a suitable location? Congress City Zwolle advises, informs and reserve on your behalf. We can also be of assistance with the further organisation of a conference. We know the city and our partners and can always give you free, tailor-made advice.

Conference City Zwolle Your conference a success Congress City Zwolle is a professional organisation that seamlessly uses the strength and commitment of its partners and the facilities of the city. With our knowledge and experience and that of the companies affiliated with us, we ensure that your conference in Zwolle will be a success. Our partners are also your partners Whether it is locations, suppliers or organisers: our partners are professionals, each in their own area. They guarantee excellent hospitality and an eye for quality. In recent years they have collectively organised many successful conferences and events. And they are most happy to do it for you as well. In this book all our partners will be presenting themselves. Do you want to get to know them better? Make an appointment with Congress City Zwolle for a site visit to Zwolle, and find how Zwolle is presenting itself as a host.


6

7

de stad als gastheer Zwolle treedt graag op als gastheer voor uw congres of zakelijk evenement. Als geen ander kent Congresstad Zwolle de mogelijkheden bij congreslocaties, hotels en restaurants in de stad. U bespaart zichzelf veel tijd bij de organisatie van uw congres of evenement door gebruik te maken van de gratis diensten van Congresstad Zwolle. Advies op maat Congresstad Zwolle is een intermediair. Wij voorzien u van een advies dat is toegesneden op het evenement dat u wilt organiseren, het aantal deelnemers en uw beschikbare budget. U mag van ons het volgende verwachten: ■ Geven van locatiesuggesties en voorstellen voor overige toeleveranciers en/of congresorganisatoren; ■ Suggesties voor partnerprogramma’s en recreatieve activiteiten (stadswandeling, rondvaart, museum- of theaterbezoek, bedrijfsbezoeken); ■ (Kosteloos) vastleggen van locaties en overige toe leveranciers; ■ Organiseren van site-visits. Hiervoor stellen wij een programma op, dat u in staat stelt kennis te maken met partners die relevant zijn voor uw congres of evenement. Neem voor meer informatie of het maken van een afspraak contact met ons op: 038 – 421 57 20 of mail naar: info@ congresstadzwolle.nl

Zwolle, historische hanzestad Zwolle, historical Hanse town

The city as a host Zwolle would like to be the host for your conference or business event. Like no other, Congress City Zwolle knows the possibilities for conference venues, hotels and restaurants in the city. You save yourself much time in organising your conference or event by using the free services of Congress City Zwolle. Tailor-made advice Congress City Zwolle is an intermediary. We provide you with an advice tailored to the event you want to organise, the number of participants and your budget. You can expect the following from us: ■ Offering location suggestions and proposals for other suppliers and/or conference organisers;

■ Suggestions

for partner programs and recreational activities (city tour, sightseeing by boat, museum or theatre performance, business visits); ■ (Free) arrangement of locations and other suppliers; ■ Organising site visits. For this purpose we will set up a program that allows you to meet with partners who are relevant to your conference or event. For more information or to make an appointment please contact us at: 038 – 421 57 20 or mail to: info@congresstadzwolle.nl

Experience the history Zwolle is a Hanse town full of history. And much of this has been well preserved. The Great Church, the Peperbus (lit. the Pepper Pot), the Sassenpoort, the canals and the typical squares of the city, lend Zwolle its own charm. The city is unforgettable attractive. From the Middle Ages onwards Zwolle has been giving hospitable shelter to merchants and visitors from all over the Netherlands and Europe. And today the charm of the past is combined with the excellent hospitality of today. And our nickname ‘blue fingers’? We owe that to the fact that once upon a time the citizens of Zwolle sold a clock to the city of Kampen and were paid for it in copper coins. Counting these gave them blue fingers.

Ervaar de historie Zwolle is een Hanzestad vol historie. En veel hiervan is goed bewaard gebleven. De Grote Kerk, de Peperbus, de Sassenpoort, de grachten en de karakteristieke pleintjes van de stad, geven Zwolle haar eigen charme. De stad is onvergetelijk sfeervol. Vanaf de Middeleeuwen bood Zwolle al gastvrij onderdak aan handelslieden en bezoekers uit heel Nederland en Europa. En tegenwoordig wordt de charme van toen gecombineerd met uitstekend gastheerschap van nu. En onze bijnaam “blauwvingers’? Die hebben we te danken aan het feit dat Zwollenaren ooit een klok verkochten aan Kampen en hiervoor betaald werden met koperen munten. Het tellen hiervan leverde blauwe vingers op.


8

9

Zwolle Veelzijdige bestemming Zwolle, versatile destination Large-scale or exclusive Zwolle has developed significantly in recent years. The city has not only grown larger, the number of conference and event venues has also increased. Thus for both major events and exclusive conferences you always have a choice of various locations. Located in the heart of the city or outside, with room for a 1000 people or just 10, with a cultural or a sporty character. But whatever location you choose, the accessibility is always excellent. Good accessibility From all directions of the country Zwolle is easily accessible. ■ Car - Via the A28 Zwolle is well accessible from both the North and the South, often congestion-free. The regional road network too will take your guests quickly to Zwolle. ■ Train - Zwolle is the second railway hub of the Netherlands and can be easily reached by train. From Schiphol, The Hague, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Leeuwarden, Groningen, Enschede, Roosendaal, and Kampen direct trains depart hourly for Zwolle. ■ Bus - from all surrounding places, including Lelystad, Apeldoorn, Deventer, Hoogeveen, and Meppel, there are excellent bus connections with Zwolle. ■ Taxi - Are aforementioned possibilities no option for you, our taxi and bus companies will make you an appropriate proposal.

Grootschalig of exclusief Zwolle heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. De stad is niet alleen groter geworden, ook het aantal congresen evenementlocaties is toegenomen. Hierdoor heeft u voor zowel een grootschalig evenement als voor een exclusief congres altijd de keuze uit diverse locaties. Gelegen in het centrum van de stad of daarbuiten, met ruimte voor 1000 personen of voor 10, met een culturele of een sportieve uitstraling. Maar welke locatie u ook kiest, de bereikbaarheid is altijd prima in orde.

Zwolle moet je ervaren, zien en voelen. Maar bovenal: Zwolle moet je proeven!

Smakelijk zwolle

Goede bereikbaarheid

Hoofdstad van de smaak

Vanuit alle richtingen van het land is Zwolle goed bereikbaar. ■ Auto – Via de A28 is Zwolle zowel vanuit het Noorden als het Zuiden goed en veelal filevrij bereikbaar. Ook via het regionale wegennet zijn uw gasten zo in Zwolle. ■ Trein – Zwolle is het tweede spoorwegknooppunt van Nederland en dus goed te bereiken per trein. Vanaf Schiphol, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Leeuwarden, Groningen, Enschede, Roosendaal en Kampen vertrekken er elk uur treinen rechtstreeks naar Zwolle. ■ Bus – Vanuit alle omliggende plaatsen, inclusief o.a. Lelystad, Apeldoorn, Deventer, Meppel en Hoogeveen, zijn er goede busverbindingen met Zwolle. ■ Taxi – Zijn bovenstaande mogelijkheden voor u geen optie, dan doen onze taxi- en busbedrijven u graag een passend voorstel.

Een stad voor fijnproevers, met een landelijke omgeving waar ambachtslieden veel prachtige streekproducten kweken. In 2008 behaalde Zwolle de titel Hoofdstad van de Smaak. Deze titel verkreeg de stad vanwege de bijzondere culinaire kwaliteiten van Zwolle en omgeving.

De Smaak van Zwolle Smaak kan in Zwolle ruim worden opgevat. Zo heeft Zwolle een smaakvol en authentiek centrum, met mooie gevels, een stadsgracht , gezellige pleinen, leuke winkels en nieuwe en moderne architectuur. En op het gebied van smakelijk eten en drinken bent u in Zwolle helemaal aan het goede adres. Exclusieve toprestaurants, restaurants met een internationale keuken, grand cafés, eetcafés, bruine kroegen, er is voor ieder wat wils. Kom dus naar Zwolle en proef zelf van de smaak van Zwolle.

Zwolle has to be experienced, seen and felt. But above all: Zwolle has to be tasted!

Tasty Zwolle Capital of taste A city for gourmets, with a rural environment where artisans grow many wonderful regional products. In 2008 Zwolle obtained the title Capital of Taste. This title was awarded the city because of the special culinary qualities of Zwolle and its surroundings. The Taste of Zwolle Taste can be interpreted widely in Zwolle. For instance, Zwolle has a tasteful and authentic centre, with beautiful facades, a city canal, cosy squares, nice shops and new and modern architecture. And in terms of tasty food and drinks Zwolle is the place to be. Exclusive top restaurants, restaurants with international cuisine, grand cafes, bistros, pubs, there is something for everybody’s taste. So come to Zwolle and try the taste of Zwolle yourself.


10

11

Groene stad Natuurschoon Zwolle telt niet minder dan 33 mooie parken en heeft in de stad veel natuurschoon. Hiermee behoort Zwolle tot een van de groenste steden van Nederland. Bijvoorbeeld in het Engelse Werk, Park Eekhout of de Nooterhof, kunt u tijdens een heerlijke picknick genieten van de natuur, de rust en de ruimte. Zwolle is niet voor niets in 2005 verkozen tot de groenste stad van Nederland en in 2006 tot groenste stad van Europa! Rondom Zwolle vindt u de geweldige natuur van het Overijssels Vechtdal, de landelijke IJsseldelta en het Waterreijk Weerribben Wieden. Ideale bestemmingen voor een partnerprogramma.

Ontspanning Het prachtige rivierenlandschap van Zwolle ademt een sfeer van rust en ontspanning. Het uiterwaardenlandschap van de IJssel, het natuurschoon bij het Zwarte Water en de Overijsselse Vecht nodigen uit tot een boottocht in de omgeving. Ervaar de schoonheid en rust van de natuur in één van de parken en kom wandelend bij van een intensieve congresdag.

Kunst & Cultuur

Green City Scenery Zwolle has no fewer than 33 beautiful parks and a lot of beautiful scenery inside the city. This makes Zwolle one of the greenest cities in the Netherlands. For example in the Engelse Werk, Park Eekhout or the Nooterhof you can have a picnic while enjoying nature, tranquillity and space. Not for nothing Zwolle was voted the greenest city in the Netherlands in 2005 and in 2006 even the greenest city in Europe! Around Zwolle you will find the great scenery of the Overijssel Vechtdal, the rural IJssel delta and the aquatic kingdom Weerribben Wieden. Ideal destinations for a partner program. Relaxation The beautiful river landscape of Zwolle exudes an ambience of tranquillity and relaxation. The floodplain landscape of the IJssel, the scenery of the Zwarte Water and the Overijssel Vechte invite you to a boat trip in the area. Experience the beauty and tranquillity of nature in one of the parks and recover during a walk from for intensive conference day.

Cultuur Het culturele aanbod in Zwolle is groot. De stad heeft diverse musea, een beeldentuin en galerieën die u een overzicht geven van hedendaagse en oude kunst. De historische binnenstad laat u genieten van het rijke verleden van de stad, terwijl ook moderne architectuur, zowel binnen als buiten de grachtengordel, zijn plaats heeft gevonden. Uw congres of evenement kan meerwaarde krijgen door een bezoek aan een van de musea of een stadswandeling onder leiding van een ervaren gids.

Uitgaan Zwolle heeft een groot aanbod aan culturele evenementen. Theater- en muziekfestivals brengen jaarlijks vele bezoekers naar Zwolle. Ook het theateraanbod is groot, met bekende landelijke voorstellingen, maar ook met lokale producties. Wat dacht u van een prachtig concert als afsluiting van uw congres?

Arts & Culture Culture Zwolle, with its charming historic inner city, breathes nothing but culture. Everywhere traces of a rich past can be found. The historic facades, the walls, the Sassenpoort, the Peperbus (lit. the Pepper Pot) and the star-shaped moat are signs of the historical culture of this city. Going out When looking at the contemporary cultural (entertainment) offer Zwolle plays a central function in the region. With several museums, cinemas, theatres, galleries, a sculpture park and cultural events the city invites you to a visit. In Zwolle you can enjoy known national productions, but also local initiatives have their own place in the cultural landscape of Zwolle.


Zwolle ambassadeur Ralph Keuning

12

directeur Museum de Fundatie

Zwolle is een Hanzestad met een prachtige oude kern. Niet doods en verworden tot een openluchtmuseum, maar een levendige plek waar het moderne leven volop bruist in een historische coulisse. Niet bang om met moderne architectuur de historisch skyline te actualiseren. Een handelsstad, leverancier van diensten en producten, een plaats van overslag en transport, en dat al eeuwen lang. Een gastvrije stad, die de laatste jaren bekendheid heeft gekregen als thuis van de grote keuken en het goede leven. Een stad van cultuur ook. Mooie theaters met een rijk geschakeerd aanbod. Topmusea met tentoonstellingen waar heel Nederland over praat met zelfs een Van Gogh. Zwolle is een stad om te bezoeken, zaken te doen en een succes te vieren!    Zwolle Ambassador Ralph Keuning. Director of the Museum de Fundatie Zwolle is a Hanse town with a beautiful old heart. Not dead and degenerated into an open air museum, but a vibrant place where modern life sparkles to its fullest against a historical backdrop. And not afraid to update the historical skyline with modern architecture. A commercial city, a provider of services and products, a place of handling and transport, and it has been so for centuries. A hospitable city, which in recent years gained fame as the home of the grand cuisine and the good life. A city of culture too. Nice theatres with a rich offer. Top museums with exhibitions the whole of the Netherlands is talking about, even with a Van Gogh. Zwolle is a city to visit, do business in and celebrate success!

Zwolle ambassadeur Thérèse Boer eigenaresse en gastvrouw De Librije

Gastvrijheid staat bij ons in Restaurant De Librije en haar Broertjes & Zusjes centraal. De gast moet zich bij ons thuis voelen en zichzelf kunnen zijn. Dit geldt voor het echtpaar dat bij ons komt dineren in Restaurant De Librije, maar ook voor de zakenrelaties die enkele dagen in Librije’s Hotel verblijven voor een congres. De stad Zwolle geeft ook dit warme gevoel. Onze oude Hanzestad is door haar centrale ligging zowel met de auto als met de trein goed bereikbaar. De historische binnenstad met haar grachten, cafés en restaurants doet warm en vriendelijk aan. Je voelt je gauw thuis in Zwolle, de stad waar wij al jaren heerlijk wonen en werken. Zwolle Ambassador Thérèse Boer. Owner and hostess of De Librije Hospitality is at the heart of our restaurant De Librije and its Brothers & Sisters. The guests should feel at home and be themselves. This applies to the couple that comes to dine at The Restaurant De Librije, but also to the business relationships that are staying at the Librije’s hotel for a couple of days during a conference. The city of Zwolle also offers this warm feeling. Because of its central location our old Hanse city is easily accessible, both by car and by train. The historic inner city with its canals, cafes and restaurants gives a warm and kind impression. You soon feel at home in Zwolle, the city where we have been living and working wonderfully for years now.

Zwolle ambassadeur Gerard de Jong Directeur Medisport Groep

Zwolle ambassadeur Wim Kamphuis regiovoorzitter Kamer van Koophandel Oost Nederland

Zwolle behoort in economisch opzicht tot de top van Nederland. Op allerlei ranglijsten scoort de stad al jaren in de top tien. Een sterk regionaal bedrijfsleven en goede vestigingsvoorwaarden vormen het belangrijkste fundament onder deze sterke economische positie. Hierbij hoort ook een aantrekkelijk aanbod voor zakelijke bezoekers. Het aanbod van vergader- en congresaccommodaties is zowel in kwalitatief als in kwantitatief opzicht in Zwolle in ruime mate aanwezig. Zwolle Ambassador Wim Kamphuis. Regional Chairman of the East Netherlands Chamber of Commerce In economical terms Zwolle belongs to the top of the Netherlands. In various rankings the city has been scoring for years in the top ten. A strong regional business life and good establishment conditions are the main foundation of this strong economic position. This also includes an attractive offer for business visitors. Meeting and conference accommodations are widely available in Zwolle, both in a qualitative and quantitative sense.

Veel congressen op medisch en paramedisch gebied worden op dit moment in het midden en westen van het land gehouden. Rekening houdend met de enorme vervoersproblemen, gaan deelnemers uit Noord-Oost Nederland meestal dan zeer vroeg van huis of vaak ook al de vorige dag. In 2009 was ik betrokken bij de organisatie van een 2-daags congres voor Fysiotherapeuten in Zwolle. De deelnemers waren enthousiast over de bereikbaarheid, de stad en de accommodaties. Het initiatief Congresstad Zwolle ondersteun ik van harte, omdat hier enorme kansen voor Zwolle liggen. Dat betekent wel dat er op verschillende terreinen goed moet worden samengewerkt. Met name op het gebied van zalen, hotelaccommodaties en zeker ook parkeren. Maar daarvoor is nu Stichting Congresstad Zwolle in het leven geroepen. Naast culinair en sportief kunnen we Zwolle dan ook als congresstad op de markt zetten... Zwolle Ambassador Gerard de Jong. Director of Medisport Groep Many conferences in the medical and paramedical fields are currently held in the middle and west of the country. Taking into account the huge transport problems, participants from the North-East of the Netherlands have to leave home early, often even on the previous day. In 2009 I was involved in the organisation of a 2-day conference for Physiotherapists in Zwolle. The participants were enthusiastic about the accessibility, the town and the accommodations. I fully support the Congress City Zwolle initiative, because there are enormous opportunities here for Zwolle. That means that proper cooperation is required in several areas. Particularly as far as rooms, hotel accommodation and most certainly parking areas are concerned. But that is why now the Foundation Congress City Zwolle has been created. Besides being a culinary and sporting city, we can now also market Zwolle as a conference city ...

13


14

15

accommodaties Odeon de Spiegel theaters Equipe Meetings & Events IJsselhallen Zwolle De Proosdij Dominicanenklooster Rederij Eureka Hedon

De Agnietenberg Expeditie Ecodrome Zwolle MS Zuiderzee MooiRivier congreshotel Bilderberg Grand hotel Wientjes Hotel Mercure Hotel & restaurant Campanile Sandton Hotel Pillows DE ZON HOTELS & RESTAURANTS Librije’s hotel Hotel Fidder De Koperen Hoogte Regardz event center Nieuwe BuitensociÍteit Zwolle


16

17

Zwolle is een stad met grenzeloze mogelijkheden. Of het nu gaat om een vergadering voor tien personen of een congres voor 500 gasten, u vindt hier altijd een locatie die past bij uw wensen en budget. U heeft de keuze uit moderne en historische accommodaties, locaties met een sportief karakter of varende locaties, grote of kleine locaties, luxe of eenvoudig. Gun uw gasten de gastvrijheid en charme van Zwolle en verzeker ze zo van een succesvol evenement!

“Zwolle is a city with limitless possibilities. Whether it is a meeting for ten people or a conference for 500 guests, you always find a location that suits your needs and budget. You can choose from modern and historic accommodations, sites with a sporty character or floating locations, large or small locations, luxurious or simple. Offer your guests the hospitality and charm of Zwolle and assure them thus of a successful event! “


18

19

Odeon De Spiegel Theaters:

fantastische theaterzalen Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit Zwolle:

multifunctioneel vergaderen congrescentrum Regardz Nieuwe Buitensociëteit is een veelzijdige locatie met een grote diversiteit aan zalen. U kunt hier uw congres, vergadering of training plannen op loopafstand van het station en het centrum van Zwolle. Regardz Nieuwe Buitensociëteit is de perfecte gelegenheid voor congressen, trainingen, vergaderingen, theaterproducties en feesten. Wilt u het groots aanpakken of klein houden? Hier kan het. Er zijn 32 zalen voor gezelschappen van twee tot achthonderd personen. Wilt

u een feest met 1.250 personen, dan kan dat ook. Vertel ons wat u wilt en hoeveel mensen u verwacht. U vindt bij Regardz Nieuwe Buitensociëteit zalen van klein tot groot. Ze zijn van alles voorzien om een event succesvol te maken. En als u toch iets mist, wordt daarvoor gezorgd. Een zaal is in te delen zoals u wilt. Vertel het karakter van de bijeenkomst en wij doen een suggestie. Of heeft u zelf een goed idee? Wij zorgen dat alles aanwezig is om gelijk aan de slag te kunnen.

Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit Zwolle: Multifunctional meeting and conference centre The Regardz Nieuwe Buitensociëteit is a versatile location with a wide variety of rooms. You can plan your conference, meeting or training here within walking distance of the station and the centre of Zwolle. The Regardz Nieuwe Buitensociëteit is the perfect place for conferences, trainings, meetings, theatrical productions and celebrations. Do you want to do it big time or keep it small? Anything goes here. There are 32 rooms for groups of two to eight hundred guests. And if you want a party with 1250 people, it is possible too. Tell us what you want and how many people you are expecting. At Regardz Nieuwe Buitensociëteit you will find rooms ranging from small to large. They are well equipped to make the event a success. And there still is something missing, we will take care of it. A room can be divided just as you want. Tell us the nature of the meeting and we will make a suggestion. Or do you have a good idea yourself? We will provide everything required to be able tot start immediately.

DE SPIEGEL Op een centrale locatie in het centrum van Zwolle staat theater De Spiegel. Dit spectaculaire theater heeft haar deuren voor het eerst in 2006 geopend. Door de royale lichtval en mooie ruimtes ontstaat er een open sfeer. Door een grote diversiteit aan techniek en mogelijkheden voldoet De Spiegel aan al uw wensen. Met een theaterzaal waar 900 personen plaats kunnen nemen is dit theater een unieke accommodatie voor grote congressen.

ODEON Gelegen in hartje centrum van Zwolle ligt het karakteristieke theater Odeon. Met vier theaterzalen waarvan één monumentale bonbonnièrezaal is Odeon een sublieme locatie voor uw congres. Haar rijke historie vindt u terug in de foyers en verschillende zalen. Deze authentieke sfeer kunt u bieden aan maximaal 800 personen.

Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit Zwolle Adres: Stationsplein 1 8011 CW ZWOLLE Telefoon: 038-4260260 Website: www.regardz.nl E-mail: nieuwebuitensociëteit@regardz.nl

1000 1250

32

800

200

ja

400

locatie de Spiegel Adres: Spinhuisplein 14 8011 ZZ ZWOLLE Telefoon: 038-4277380 Website: www.odeondespiegel.nl E-mail: evenementen@odeondespiegel.nl

450

900

2

900

200

ja

500

Odeon De Spiegel Theaters: Great theatre rooms

locatie Odeon

DE SPIEGEL At a central location in the centre of Zwolle you will find the theatre De Spiegel (The Mirror). This spectacular theatre opened its door for the first time in 2006. The generous light and beautiful spaces create a nice and open atmosphere. Because of a wide variety in technology and possibilities De Spiegel meets al your requirements. With an auditorium that can hold 900 people, this theatre is a unique venue for large conferences.

Adres: Blijmarkt 25 8011 ND ZWOLLE Telefoon: 038-4277380 Website: www.odeondespiegel.nl E-mail: evenementen@odeondespiegel.nl

ODEON Located in the centre of Zwolle lies the characteristic Odeon Theatre. With four auditoriums, one of which a monumental bonbonnière hall, the Odeon is a superb venue for your conference. Its rich history is reflected in the foyers and various auditoriums. This authentic atmosphere can accommodate up to 800 people.

400

800

5

450

200

ja


20

21 IjSSELHALLEN ZWOLLE:

multifunctionele congreslocatie IJsselhallen Zwolle is hét multifunctionele platform voor business, entertainment of een combinatie van beiden. Met ruim 20.000 m² is IJsselhallen Zwolle geschikt voor de meest uiteenlopende evenementen. Van een innovatieve vakbeurs of productpresentatie tot een bruisend congres of bedrijfsfeest. Het gebeurt hier in ‘Centraal Nederland’. IJsselhallen Zwolle is onderdeel van Libéma. Met meer dan 20 locaties biedt Libéma talloze mogelijkheden voor de zakelijke markt. Van een bedrijfsuitje naar Expeditie Ecodrome Zwolle tot een grootschalig relatie-event in Brabanthallen ‘s-Hertogenbosch.

*

IjSSELHALLEN ZWOLLE EQUIPE bouwt een Event Center. Vanaf september 2010 kunt u verwachten: - 2 boardrooms - 17 multifunctionele ruimtes - 3500m2 evenementenmeters

EQUIPE Meetings & Events:

Relatiemarketing als topsport Denk aan ruimte. Veel flexibele ruimte. Aan alles wat u nodig hebt voor verschillende (grote én kleine) doelgroepen. Of het nu gaat om business-to-business events als het succesvol introduceren van producten en diensten, het stimuleren van verkoop of het motiveren van medewerkers met de organisatie van een personeelsfeest of het maximaal benutten van jubilea of fusies. Zoals voor Rabobank, DSM, Electrabel en Achmea. Opdrachtgevers en projecten die we koesteren.

IJsselhallen Zwolle: Multi-functional conference location

Adres: Rieteweg 4 8011 AB ZWOLLE Telefoon: 088-9000350 Website: www.ijsselhallen.nl E-mail: info@ijsselhallen.nl

10500 11500

6

6000 4200

IJssel Zwolle is the multi-functional platform for business, entertainment or a combination of both. With over 20,000 m² IJsselhallen Zwolle is suitable for various events. From an innovative trade show or product presentation to an exciting conference or corporate event. It all happens here in the ‘Central Netherlands’. IJssel Zwolle is part of Libéma. With more than 20 locations Libéma offers numerous opportunities for the business market. From a company outing to a Expeditie Ecodrome Zwolle to a large scale relationship event in the Brabanthallen in ‘s-Hertogenbosch

ja

3000

Expeditie Ecodrome Zwolle:

avontuurlijke congresaccommodatie

Onze 5.000m2 totaal nieuwe Meetings & Events-ruimte inspireert u om nieuwe ideeën te ontwikkelen en uw creativiteit aan te scherpen. Wij helpen u van Audiovisueel tot Zwollenaartje. Dat doen we met passie en betrokkenheid. Ons team is enthousiast, professioneel, vindingrijk en hands-on. En heeft maar een doel voor ogen: u helpen bij het realiseren van uw doelstellingen.

Binnen én buiten op expeditie gaan? Bij Expeditie Ecodrome Zwolle wachten u spannende expedities en ijzige pooltochten. Expeditie Ecodrome Zwolle is een educatief park en biedt talloze mogelijkheden voor zakelijke bijeenkomsten in combinatie met avontuurlijke expedities. De multifunctionele ruimtes en cateringfaciliteiten maken deze locatie geschikt voor groepen van 20 tot 450 personen. Expeditie Ecodrome Zwolle is onderdeel van Libéma. Met meer dan 20 locaties biedt Libéma talloze mogelijkheden voor de zakelijke markt. Van een bedrijfsuitje naar Safaripark Beekse Bergen tot een grootschalig relatie-event in IJsselhallen Zwolle.

Voor referenties gaat u naar www.equipezwolle.nl.

EQUIPE Meetings & Events

EQUIPE Meetings & Events: Relationship marketing as top-class sport

Expeditie ECODROME Zwolle

Adres: Stadionplein 1 8025 CP ZWOLLE Telefoon: 038-4559710 Website: www.equipezwolle.nl E-mail: info@equipezwolle.nl

Think space. Lots of flexible space. Of everything you need for different (large and small) target groups. Whether it is for business-to-business events or the successful launching of products and services, boosting sales and motivating employees by organising an office party or maximizing anniversaries or mergers. Such as for Rabobank, DSM, Electrabel and Achmea. Clients and projects we cherish.

Adres: Willemsvaart 19 8019 AB ZWOLLE Telefoon: 038-4237030 Website: www.ecodrome.nl E-mail: info@ecodrome.nl

Our 5.000m2 totally new Meetings & Events-space inspires you to develop new ideas and sharpen your creativity. We will help you from Audiovisual to Zwollenaartje (pastry with caramel and hazelnuts). We do this with passion and commitment. Our team is enthusiastic, professional, resourceful and hands-on. And has but one goal: to help you achieve yours.

*

For references please visit www.equipezwolle.nl.

150

700

10

250

170

ja

1200

150

250

4

300

150

ja

175

Expedition Ecodrome Zwolle: Adventurous conference accommodation To go on both an indoor and outdoor expedition? At Expeditie Ecodrome Zwolle exciting expeditions and icy polar trips await you. Expedition Ecodrome Zwolle is an educational park and offers numerous opportunities for business meetings combined with adventurous expeditions. The multipurpose rooms and catering facilities make this location ideal for groups of 20 to 450 people. Ecodrome Expeditie Zwolle is part of Libéma. With more than 20 locations Libéma offers numerous opportunities for the business market. From an outing to Safaripark Beekse Bergen to a major relationship event in IJsselhallen Zwolle.


22

23 Dominicanenklooster Zwolle:

multifunctioneel poppodium

Een bijzondere locatie in een klooster van nu

HEDON

Een huis, liggend tegen het oude stadscentrum van Zwolle, met een rijke traditie van verkondigen, wonen, bidden, vieren en studeren. Tot op de dag van vandaag een bewoond huis en een vrijplaats voor moderne mensen om te studeren, te bezinnen en te vieren. Rust en ruimte zijn de kenmerken voor de sfeer in het Dominicanenklooster. De ruimtes hebben elk een eigen uitstraling en bieden plaats aan groepen van verschillende grootte. Een bijzondere plek van stilte te midden van een grote stad en uitstekend geschikt voor vergaderingen, cursussen, congressen, symposia en concerten. Kortom: een plek waar u welkom bent! Voor u, voor nu. Dominicanenklooster (Dominican Monastery) Zwolle: An exceptional location in a monastery of today A house, bordering on the old city centre of Zwolle, with a rich tradition of preaching, living, praying, celebrating and studying. To this day, an occupied house and a haven for modern people where they can study, reflect and celebrate. Peace and quiet are the characteristics of the atmosphere in the Dominican Monastery. The rooms all have their own character and can accommodate groups of various sizes. A special place of silence in the midst of a big city and ideal for meetings, courses, conferences, symposiums and concerts. In short: a place where you are welcome! For you, for now.

Podium Hedon is met haar multifunctionele ruimtes voor vele doeleinden beschikbaar. Denk bijvoorbeeld aan recepties, feestavonden, seminars, voorlichtingen en presentaties. Zeker voor de meer informele bijeenkomsten is Hedon een bijzonder prettige locatie. Hedon denkt met u mee over een goede invulling, gebaseerd op een uitgebreide ervaring in de organisatie van evenementen.

Adres: Burgemeester Drijbersingel 7 8021 DA ZWOLLE Telefoon: 038-4527229 Website: www.hedon-zwolle.nl E-mail: info@hedon-zwolle.nl

Dominicanenklooster Adres: Assendorperstraat 29 8012 DE ZWOLLE Telefoon: 038-4254400 Website: www.kloosterzwolle.nl E-mail: zalenverhuur@kloosterzwolle.nl

72

8

450

50

ja

45

De Proosdij:

Feestelijke locatie in oude kapel

300

400

3

100

50

ja

Multipurpose pop stage

120

Stijlvol varen Vide-schip met een ballroomachtige uitstraling! Met haar moderne vloot van dagpassagiersschepen biedt Rederij Eureka uw organisatie bij tal van gelegenheden een bijzondere locatie met een unieke ambiance. Deze schepen hebben ieder een capaciteit voor maximaal 500 gasten. Alle schepen hebben volledige catering aan boord. All-inclusive arrangementen zijn mogelijk. Op diverse locaties in Zwolle is aan te leggen en uit te varen.

Rederij Eureka BV Adres: Waterstraat 26 7411 KW DEVENTER Telefoon: 0570-615914 Website: www.rederij-eureka.nl E-mail: info@rederij-eureka.nl

1500 1800

Stylish sailing Open-spaced ship with a ballroom like atmosphere! With its fleet of modern day passenger ships Eureka Company offers your organization a special location with a unique atmosphere on many occasions. These ships all have a capacity for up to 500 guests. All ships have full catering on board. Allinclusive packages are possible. At various locations in Zwolle you can disembark and embark.

5

De Proosdij is waarschijnlijk de meest bijzondere horecalocatie van Zwolle en omgeving. Gevestigd in de oude kapel van het voormalig Bethlehem klooster in het hart van de Zwolse binnenstad. Vele bruiloften, jubilea of zakelijke evenementen hebben reeds in de Proosdij plaatsgevonden. De Proosdij zorgt ervoor dat er elke keer weer een verrassende wending wordt gegeven aan de wensen die u heeft. Alleen uw eigen fantasie bepaalt de grens.

Sfeervolle locatie in het groen

De Proosdij: Festive location in an old chapel The Proosdij is probably the most exciting catering location of Zwolle and surroundings. Located in the old chapel of the former Bethlehem monastery in the heart of the city of Zwolle. Countless weddings, anniversaries or corporate events have already taken place in the Proosdij. The Proosdij always ensures that a surprising twist is given to your wishes. Only your imagination sets the limit.

Podium Hedon with its multi-purpose rooms is available for many purposes. Think of receptions, parties, seminars, information sessions and presentations. Especially for more informal meetings Hedon is a very pleasant location. Hedon thinks along with you about the proper organisation, based on extensive experience in organising events.

DE PROOSDIJ

De Agnietenberg

Adres: Bethlehemkerkplein 35 8011 PH ZWOLLE Telefoon: 038-3335333 Website: www.deproosdij.nl E-mail: info@deproosdij.nl

Adres: Haersterveerweg 23 8034 PJ ZWOLLE Telefoon: 038-4532872 Website: www.agnietenberg.nl E-mail: info@agnietenberg.nl

200

400

1

200

120

ja

250

300

4

112

69

Met een rijke historie sinds 1385 biedt De Agnietenberg een unieke en sfeervolle locatie in het groene hart van Zwolle. Het theehuis met groot terras, de prachtige wintertuin en de Hoeve met multifunctionele zaal zijn drie prachtige accommodaties voor een diner, vergadering of receptie. Op Camping de Agnietenberg kan overnacht worden in een luxe chalet, blokhut of met eigen caravan of camper. Attractive location in a garden atmosphere

ja

150

With its rich history since 1385, the Agnietenberg offers a unique and attractive location in the green heart of Zwolle. The teahouse with its large terrace, the beautiful winter garden and de Hoeve with its multipurpose hall are three beautiful accommodations for dinner, meeting or reception. On camping site de Agnietenberg you can stay overnight in a luxury chalet or cabin with your own caravan or camper.


24

25 MS Zuiderzee:

unieke congresaccommodatie op prachtig schip Mooirivier congreshotel: Zwolle is omgeven door water. Bespreek, vergader, dineer of feest aan boord van de MS Zuiderzee, een 50 meter lange kruiplijncoaster. Het schip heeft een trendy restaurant met designinrichting en panoramavensters en is in eigendom van de redersfamilie Keur. Staat de familie Keur garant voor een prachtige tocht over het water, Food on Tour, de cateringonderneming van Jonnie en Thérèse Boer van Restaurant De Librije uit

MS Zuiderzee on Tour Adres: Noorderpad 17 8355 AP GIETHOORN Telefoon: 06-29074690 E-mail: info.zuiderzeeontour.nl Website: www.zuiderzeeontour.nl

80

150

1

80

80

nee

Zwolle, zorgt ervoor dat het u op culinair gebied aan niets ontbreekt. MS Zuiderzee biedt dus een unieke combinatie tussen de top van de gastronomie en een negen generaties tellende scheepvaarttraditie. MS Zuiderzee biedt ruimte tot 150 personen, bij mooi weer aan dek, bij minder mooi weer in het voormalige laadruim. Op diverse locaties in Zwolle is aan te leggen en uit te varen.

MS Zuiderzee: Unique conference accommodation on a beautiful ship Zwolle is surrounded by water. Discuss, meet, dine or party aboard the MS Zuiderzee, a 50 meter long coaster. The ship has a trendy restaurant with interior design and panoramic windows and is owned by the Keur family. Where the Keur family guarantees a wonderful trip on the water, Food on Tour, the catering company of Jonnie and Thérèse Boer of Restaurant De Librije in Zwolle, will make sure you will not want for anything culinary speaking. Thus MS Zuiderzee offers a unique combination of the top of gastronomy and a shipping tradition of nine generations. The MS Zuiderzee accommodates up to 150 people, in fine weather on deck, in less agreeable weather in the former cargo hold. At various locations in Zwolle you can disembark and embark.

Congresseren in het vechtdal Mooirivier, op 10 minuten afstand van Zwolle, midden in de natuur en direct aan de rivier de Vecht. Een stijlvol congreshotel op één van de mooiste plekjes van Nederland. Het is met 175 comfortabele hotelkamers, 15 moderne congres- en vergaderzalen, een uitstekend restaurant en 6 ha. privéterrein, een zeer complete accommodatie. Mooirivier is allesbehalve doorsnee: rietgedekte gebouwen in traditionele bouwstijl met een modern interieur, een unieke ligging met een spectacu-

lair uitzicht over het rivierlandschap. Mooirivier is groot genoeg voor een meerdaags congres en besloten genoeg voor een kleinere training of cursus. Persoonlijke service, professionaliteit en een grote dosis enthousiasme kenmerken ons team. In alles zijn wij erop gericht om uw bijeenkomst memorabel te maken. Mooirivier, hét congreshotel waar mensen en organisaties groeien.

Mooirivier Congreshotel Mooirivier conference hotel: Conferencing in the Vechtdal Mooirivier, at 10 minutes distance from Zwolle, in the midst of nature and directly on the Vecht river. A stylish conference hotel in one of the most beautiful spots of The Netherlands. With 175 comfortable rooms, 15 modern meeting and conference rooms, an excellent restaurant and 6 acres of private property, it is a well equipped accommodation. Mooirivier is anything but typical: Thatched buildings in traditional style with a modern interior, a unique location with spectacular views of the river landscape. Mooirivier is big enough for a multi-day conference and private enough for a smaller training or course. Personal service, professionalism and great enthusiasm characterise our team. In everything we aim to make your meeting a memorable one.

Adres: Oude Oever 10 7722 VE DALFSEN Telefoon: 0529-478777 Website: www.mooirivier.nl E-mail: info@mooirivier.nl

Mooirivier, the conference hotel where people and organizations grow.

175

300

1000

15

750

250

ja

300


26

27

Bilderberg Grand Hotel Wientjes:

stijlvolle congreslocatie Bilderberg Grand Hotel Wientjes, een prachtige locatie voor uw congres!

Librije’s hotel:

top luxe in Zwolse gevangenis Ook voor uw congres bent u bij Librije’s Hotel aan het goed adres. Het hotel van Jonnie en Thérèse Boer, met 19 prachtige suites, drie vergaderzalen en een grote te overdekken binnentuin. En dat is niet alles. Librije’s Hotel beschikt over een eigen à la carte restaurant, Librije’s Zusje welke in 2008 bekroond is met een Michelinster. Hier eet u niet alleen de klassiekers van De Librije, ook spraakmakende vernieuwende en vegetarische gerechten. Librije’s Hotel biedt dus verscheidene mogelijkheden voor een bijeenkomst in een stijlvolle en professionele ambiance en dit alles in de voormalige Zwolse vrouwengevangenis. Diverse ruimtes van deze gevangenis hebben dus plaatsgemaakt voor bij-

zondere vertrekken. Zeer geschikt voor onder meer vergaderingen, (product)presentaties en bedrijfsfeesten. Het eigentijdse interieur, in combinatie met de monumentale ornamenten van het eeuwenoude gevangeniscomplex, biedt een unieke setting voor uw bijeenkomst. Voor zowel grote als kleine gezelschappen. Voor een partnerprogramma biedt Librije’s Atelier een breed programma met de meest uiteenlopende kook- en wijncursussen, voor zowel de beginner als de gevorderde. De congresdag wordt afgesloten met een overnachting in een van de suites, stuk voor stuk met een eigen karakter, zowel wat betreft kleur als inrichting. Puur genieten!

Librije’s hotel: Top luxury in a Zwolle prison Also for your conferences Librije’s Hotel is the right address. The hotel of Jonnie and Thérèse Boer, with 19 beautiful suites, three meeting rooms and a large courtyard that can be covered over. And that’s not all. Librije’s Hotel has its own à la carte restaurant, Librije’s Zusje (‘Sister’), which was awarded a Michelin star in 2008. Here you not only eat the classics from De Librije, but also talked-about innovative and vegetarian dishes. Librije’s Hotel therefore offers many possibilities for a meeting in a stylish and professional ambiance and all of this in the former women’s prison of Zwolle. Several areas of this prison have been turned into special rooms. Great for meetings, (product) presentations and company celebrations. The contemporary interior, combined with the monumental ornaments of the ancient prison complex, offers a unique setting for your event. For both large and small companies. For a partner program Librije’s Atelier offers a wide choice of various cooking and wine courses for both beginners and advanced learners. The conference day ends with a stay in one of the suites, each with its own character, both in colour and design. Pure enjoyment!

Op loopafstand van het station gelegen herkent u het hotel aan de opvallende rode markiezen. Grand Hotel Wientjes staat garant voor persoonlijke aandacht en biedt u alle mogelijke service tijdens uw verblijf. Het hotel beschikt over 57 luxe hotelkamers en 12 compleet ingerichte vergaderruimtes. Hier kunnen tot 220 personen ontvangen worden voor een congres. In het moderne Restaurant W kunt u stijlvol dineren, en het sfeervolle Grand Café biedt volop mogelijkheden voor bijvoorbeeld het informeel afsluiten van de dag. Kortom, Bilderberg Grand Hotel Wientjes heeft alles in huis, én meer, om uw congres tot een succes te maken!

Librije’s HoTEL Adres: Spinhuisplein 1 8011 ZZ ZWOLLE Telefoon: 038-8530000 Website: www.librijeshotel.nl E-mail: info@librijeshotel.nl

19

48

250

6

200

Bilderberg Grand Hotel Wientjes: Stylish conference location Located within walking distance of the station, you will recognise the hotel by its striking red awnings. Grand Hotel Wientjes ensures personal attention and offers every possible service during your stay. The hotel offers 57 luxurious rooms and 12 fully equipped meeting rooms. Here you can receive up to 220 people for a conference. In the modern Restaurant W you can dine in style, and the attractive Grand Café for instance offers opportunities for an informal closing of the day. In short, Bilderberg Grand Hotel Wientjes has everything and more to turn your conference into a success!

48 beperkt 500

Bilderberg Grand Hotel Wientjes Adres: Stationsweg 7 8011 CZ ZWOLLE Telefoon: 038-4254254 Website: www.bilderberg.nl E-mail: wientjes@bilderberg.nl

57

200

300

12

220

200

ja

250


28

29

Hotel Mercure:

optimale bereikbaarheid Hotel & restaurant Campanile:

comfortabel overnachten Hotel & Restaurant Campanile Zwolle is de ideale plaats om uw vergadering, receptie, training of evenement tot een succes te maken. De unieke locatie temidden van belangrijke verkeersaders zorgt voor ultieme bereikbaarheid. Bovendien beschikt het hotel over een eigen, beperkt aantal, gratis parkeerterrein en is het centrum van Zwolle op loopafstand. Naast deze voordelen biedt Campanile Zwolle volledig ingerichte vergaderzalen, de beschikking over moderne audiovisuele technieken en didactisch materiaal. Verder heeft het hotel 69 comfortabele kamers en een ruime lobby voor ontvangst of koffiepauzes en een gezellige bar voor informele bijeenkomsten. In het sfeervolle restaurant worden uitste-

Hotel Mercure Zwolle beschikt over 72 mooie comfortabele hotelkamers en zalen met airconditioning voor tal van bijeenkomsten, cursussen en feestelijke gelegenheden tot 400 gasten. De 16 gerenoveerde zalen zijn allen voorzien van moderne apparatuur en daglicht. In restaurant de Hanze is er de gelegenheid voor een uitgebreide lunch of buffet tot maximaal 300 personen. Het hotel heeft voldoende gratis parkeerplaatsen en is vanaf de A28 slechts in 3 minuten bereikbaar.

Hotel Mercure: Optimal accessibility Hotel Mercure Zwolle offers 72 beautiful and comfortable hotel rooms with air conditioning for a variety of meetings, courses and festive occasions.

The Campanile Hotel & Restaurant Zwolle is the ideal place to turn your meeting, receptions, training or event into a success. The unique location, surrounded by major roads, provides ultimate accessibility. Moreover, the hotel has a private, limited free parking space and the centre of Zwolle is within walking distance. Besides these advantages Campanile Zwolle offers fully equipped meeting rooms, modern audiovisual techniques and teaching materials. Furthermore, the hotel has 69 comfortable rooms and a spacious lobby for reception or coffee breaks and a cosy bar for informal meetings. The attractive restaurant serves excellent buffets, daily suggestions and of course a la carte dishes. There is free WIFI in the entire hotel and the reception is open 24 hours a day. A warm welcome and an excellent service by a motivated and flexible staff awaits you here. The available possibilities have been summarised for you. However, it is obvious that there is also room for your personal needs. The employees are most willing to develop a tailor-made program together with you. If you have become curious about the service, you are cordially invited to make an appointment for a personal tour.

Adres: Hertsenbergweg 1 8041 BA ZWOLLE Telefoon: 038-4216031 Website: www.accorhotels.com E-mail: h2109@accor.com

The 16 renovated rooms all have modern equipment and daylight. In restaurant de Hanze you can enjoy an extensive lunch or buffet of up to 300 people. The hotel has ample free parking space and can be reached from the A28 in only 2 minutes.

300

300

16

De mogelijkheden die er zijn, zijn voor u samengevat. Echter, het is vanzelfsprekend dat er voor uw persoonlijke wensen ook ruimte is. De medewerkers zijn graag bereid om samen met u een programma op maat te maken. Indien u nieuwsgierig bent geworden naar de service, bent u van harte uitgenodigd om een afspraak te maken voor een persoonlijke rondleiding.

Campanile hotel & restaurant: Comfortable stays

HOTEL mercure

72

kende buffetten, dagsuggesties en uiteraard Ă la carte gerechten geserveerd. Er is gratis WIFI in het gehele hotel en de receptie is 24 uur per dag geopend. Hier wacht u een warm onthaal en uitstekende service van gemotiveerd en flexibel personeel.

400

100

ja

300

Hotel & Restaurant Campanile Adres: Schuttevaerkade 40 8021 DB ZWOLLE Telefoon: 038-4550444 Website: www.campanile.com E-mail: manager.zwolle@campanile.com

69

62

62

4

40

26

ja

20


30

31

DE ZON HOTELS & RESTAURANTS

Hotel De Zon, Hampshire Hotel Paping & Landgoed het Laer:

Adres: Voorbrug 1 7731 BB OMMEN Telefoon: 0529-455550 Website: www.hoteldezon.nl E-mail: info@hoteldezon.nl

35

150

300

6

150

100

ja

100

3 unieke locaties in het vechtdal

Landgoed Het Laer

200

Sandton Hotel Pillows:

stijlvol hotel in karakteristiek pand

500

5

120

60

ja

150

3

80

60

nee

Hotel Paping

37

80

200

75

Hotel & Restaurant de Zon, Hampshire Hotel Paping en Landgoed het Laer zijn drie unieke locaties, die op loopafstand van elkaar zijn gelegen in het Vechtdal. De locaties bevinden zich in de directe nabijheid van rivier De Vecht en Het Laerbos, en bieden een filevrije omgeving waar u gratis kunt parkeren. Het NS station bevindt zich binnen 800

meter van het hotel en u kunt met een speciale NS regeling voor slechts â‚Ź 9,- vanaf/naar elk station in Nederland! De locaties beschikken over luxe vergaderzalen tot 250 personen. Tevens kan er gebruik gemaakt worden van het prachtige wellnesscenter, gratis en onbeperkt internet, flatscreens met digitale TV, vaste beamerinstallaties en shuttleservice.

Hotel De Zon, Hampshire Hotel Paping & Landgoed het Laer: 3 unique locations in the Vechtdal

Midden in het oude centrum van Zwolle ligt het luxe viersterren Sandton Hotel Pillows. Gehuisvest in een statig, karakteristiek gebouw uit 1850, maakt het moderne hotel meteen een imposante indruk. De vergaderruimtes zijn in prachtig authentieke stijl aangekleed en zorgen voor een bijzondere entourage voor uw training, vergadering of workshop. U kunt reserveren op basis van een compleet vergaderarrangement, maar uiteraard zijn de vergaderruimtes ook per dagdeel te

Sandton hotel Pillows Adres: Stationsweg 9 8011 CZ ZWOLLE Telefoon: 038-4256789 Website: www.hotelpillows.nl E-mail: info@hotelpillows.nl

47

50

40

3

36

reserveren. Pillows is gelegen tegenover het NS station in Zwolle en daardoor uitstekend bereikbaar met openbaar vervoer. Tevens is Zwolle zeer centraal gelegen en dus ook makkelijk bereikbaar per auto. Pillows beschikt over eigen parkeergelegenheid. Het hotelgedeelte beschikt over 46 ruime hotelkamers die van alle denkbare luxe zijn voorzien.

Sandton Hotel Pillows: Stylish hotel in a characteristic building Located in the old centre of Zwolle lies luxurious four-star Sandton Hotel Pillows. Housed in a stately landmark from 1850, the modern hotel immediately makes an imposing impression. The meeting rooms are beautifully decorated in an authentic style and make for a special setting for your training, meeting or workshop. You can book on the basis on a complete meeting package, but of course the conference room can also be booked for daily periods. Pillows is situated opposite the train station in Zwolle and therefore easily accessible by public transport. Zwolle is also very centrally located and therefore easily accessible by car. Pillows has its own parking space. The hotel part offers 46 spacious rooms with every imaginable luxury.

26

nee

32

Hotel & Restaurant de Zon, Hampshire Hotel Paping en Landgoed het Laer are three unique locations located in the Vechtdal within walking distance of each other. The sites are located in the immediate vicinity of the river De Vecht and Het Laerbos forest, and provide a congestionfree environment with free parking. The railway station is within 800 meters from the hotel and you can train there with a special arrangement for only â‚Ź 9, - from/to any station in The Netherlands! The locations feature luxury conference rooms of up to 250 people. The beautiful wellness centre is also at your disposal, as well as free and unlimited internet access, a digital flat screen TV, fixed projector installations and a shuttle service.


32

33

Hotel Fidder:

monumentaal slapen Hotel Restaurant Fidder is een rijksmonument uit het begin van de 20e eeuw gevestigd in vier statige woonhuizen. Het sfeervolle hotel ligt op loopafstand van het centrum van Zwolle, het treinstation en de A28. Hotel Fidder beschikt over een gezellige lounge, serre, intieme besloten stadstuin en stijlvolle, veelal antiek ingerichte hotelkamers. Bij het hotel is gratis parkeergelegenheid.

Hotel Fidder

Hotel Fidder: Monumental sleeping

Adres: Koningin Wilhelminastraat 6 8019 AM ZWOLLE Telefoon: 038-4218395 Website: www.hotelfidder.nl E-mail: info@hotelfidder.nl

21

50

100

3

30

30

Faciliteiten Food on tour en koperen kees Feest & culinair Korbeld verhuur Evenetent Hulskamp Audiovisueel Bwefar, Professional Event Facilities PrĂŠ, professionele relatie evenementen

Hotel Restaurant Fidder is a public monument from the early 20th century, located in four stately residences. The stylish hotel is within walking distance from the centre of Zwolle, the railway station and the A28. Fidder hotel has a cosy lounge, sun room, an intimate private garden, and stylish mostly antiquely furnished rooms. The hotel offers free parking.

nee

21

De Koperen hoogte:

Vergaderen op hoger niveau In De Koperen Hoogte vergadert u letterlijk en figuurlijk op hoog niveau. Op de 13e etage vindt u twee vergaderzalen, beide geschikt voor 14 gasten. De luxe vergaderkamers hebben veel daglicht en een fraai uitzicht. De ruimtes zijn onder andere voorzien van telefoonaansluiting en draadloos internet. Het Serrerestaurant, met deels een glazen dak, geeft u de mogelijkheid een bijeenkomst te organiseren tot maximaal 220 personen in theateropstelling. Vanuit het Serrerestaurant heeft u toegang tot een grote terras, aan het water. De Koperen Hoogte; een perfecte locatie voor uw bijeenkomst!

De Koperen Hoogte

De Koperen Hoogte: Meeting at a higher level

Adres: Lichtmisweg 51 8035 PL ZWOLLE Telefoon: 0529-428428 Website: www.dekoperenhoogte.nl E-mail: info@dekoperenhoogte.nl

18

200

400

8

220

120

In The Copper Height you literally and figuratively meet at a high level. On the 13th floor are two meeting rooms, both suited for 14 guests. The luxurious meeting rooms have natural light and a beautiful view. The rooms are all equipped with a telephone connection and wireless internet. The Serrerestaurant, with a largely glass roof, allows you to organise a meeting of up to 220 people in a theatre setting. From the Serrerestaurant you have access to a large terrace by the waterside. De Koperen Hoogte, a perfect location for your meeting!

ja

200

PBN Music & events Niek van der Sprong culturele producties Con-txt Event & Congres Organisatie Organisatiebureau Plan Effect Ron AV rentals Bloemink security Touringcarbedrijf IJsseltours BV Connexxion Projexx Evenementenvervoer Securitas Nederland Aan de zeven alleetjes, Bloem & Styling HekonValentijn Thieme Mediacenter Zwolle Landstede


34

35

Bij de organisatie van een congres moet u met veel zaken rekening houden. Denk aan licht en geluid, de catering, beveiliging, het vervoer of de aankleding. U kunt de organisatie natuurlijk ook overlaten aan een van de professionele organisatiebureaus die bij Congresstad Zwolle zijn aangesloten. Laat u inspireren door wat Zwolle te bieden heeft en maak gebruik van onze partners om uw congres zo zorgeloos mogelijk te laten verlopen.

“When organizing a conference, you have to consider many things. Think of light and sound, catering, security, transport or decoration. You can also leave the organisation to one of the professional organisational companies affiliated with Congress City Zwolle. Be inspired by what Zwolle has to offer and use our partners to make your conference as stress-free as possible.�


36

37

Feest & Culinair:

creatief en deskundig Food on Tour en Koperen Kees:

catering op topniveau

Food on tour Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Spinhuisplein 14 8011 ZZ ZWOLLE 038-8530003 www.foodontour.com info@librijesfoodontour.nl

Koperen kees Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Spinhuisplein 1 8011 ZZ ZWOLLE 038-8530007 www.koperenkees.nl info@koperenkees.nl

Food on Tour, catering inspired by Jonnie & Thérèse Boer. Verrassende smaaksensaties door de perfecte wijn-spijscombinaties staan bij ons hoog in het vaandel. Food on Tour zoekt of creëert voor u de meest bijzondere locaties voor feestelijke productpresentaties, afscheidsrecepties of stijlvolle diners. In Theater De Spiegel (zie pagina 19) verzorgt Food on Tour regelmatig evenementen. Een diner voor 300 man in de foyers of voor een kleiner gezelschap tussen de coulissen, midden op het toneel. Een evenement in het theater

kan goed gecombineerd worden met een afterparty of een informele naborrel in Club Restaurant Koperen Kees. Met beneden een lounge bar en boven een restaurant voor 52 personen. Wilt u op een locatie naar keuze het interieur van Restaurant De Librije. Met ‘De Librije op Reis’ creëren wij ons restaurant waar ook ter wereld. Food on Tour biedt een fraai palet met culinaire mogelijkheden en altijd met het signatuur van Jonnie en Thérèse Boer.

Feest & Culinair, verrassend veelzijdig! Feest & Culinair is dé partij voor al uw wensen op het gebied van catering, partyservice en events. In de afgelopen jaren heeft Feest & Culinair een groot klantenbestand opgebouwd, variërend van landelijke opererende organisaties tot bedrijven, instellingen en particulieren in Midden- en Noordoost- Nederland. Er zijn tal van evenementen en feesten verzorgd voor bedrijven, instellingen en particulieren. Feest & Culinair stelt daarvoor een voor u op maat gemaakt concept op, waarbij gebruik wordt gemaakt van de ervaringen in de catering- en evenementenbranche. Voor de verdere verzorging van uw evenement wordt, indien nodig gewerkt met andere gespecialiseerde bedrijven. U kunt dan denken aan licht, geluid, decoratie en entertainment. Feest & Culinair is bovendien partner van de “Nederlandse Vereniging van Erkende PartyCateraars”.

Food on Tour and Koperen Kees: Catering at top level

Feest & Culinair (Celebrations & Culinary): Creative and professional

Food on Tour, catering inspired by Jonnie & Thérèse Boer. Surprising taste sensations thanks to the perfect wine and food combinations are our top priority. Food on Tour tracks down or creates the most special locations for festive product presentations, farewell receptions or stylish dinners. In Theater De Spiegel (see page 19) Food on Tour organises regular events. A dinner for 300 people in the foyers or a smaller group in the wings, at the centre of the stage. An event in the theatre can be combined with an after party or an informal late gathering in Club Restaurant Koperen Kees. With a downstairs lounge bar and an upstairs restaurant for 52 people. Would you like to have the interior of Restaurant De Librije on site? With ‘De Librije op Reis’ (The Traveling Librije) we can create our restaurant anywhere in the world. Food on Tour offers a beautiful palette of culinary possibilities and always with the signature of Jonnie and Thérèse Boer.

Feest & Culinair, surprisingly versatile! Feest & Culinair is the ideal partner for all your needs in the areas of catering, party services and events. In recent years, Feest & Culinair has built up a large customer base, ranging from nationally operating organizations to companies, institutions and individuals in the Central and North-eastern Netherlands. Many events and parties have been organised for companies, institutions and individuals. Feest & Culinair will develop a tailor-made concept on your behalf, using its experience in the catering and event industry. If necessary, other specialized companies are used to cater for your event. You can think of light, sound, decorations and entertainment. Feest & Culinair is also partner of the “Nederlandse Vereniging van Erkende PartyCateraars” (Dutch Association of Accredited Party Caterers).

Feest & Culinair Adres: Telfordstraat 13-H 8013 RL ZWOLLE Telefoon: 038-4609300 Website: www.feestenculinair.nl E-mail: info@feestenculinair.nl


38

39

Evenetent:

bijzondere en professionele tentverhuur Evenetent, staat al ruim 14 jaar voor flexibiliteit en kwaliteit op het gebied van partyverhuur. Evenetent verhuurt in combinatie met tenten ook inrichting, versiering en alles wat nodig is om uw evenement onvergetelijk te maken. Evenetent probeert zich te onderscheiden van zijn concurrenten door verzorgde en originele producten te leveren. Ook voor de organisatie van uw feest of bijeenkomst adviseren de medewerkers u graag. Evenetent: Special and professional tent rentals For over 14 years Evenetent has been a synonym for quality and flexibility in party rentals. In combination with the tents Evenetent also rents out interiors, decorations and everything else needed to make your event unforgettable. Evenetent also tries to distinguish itself from its competitors by delivering carefully tended and original products. Its staff will also happily advise you on the organization of your party or meeting.

Evenetent Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Hulskamp Audiovisueel:

Stadslaan 56 8051 NE HATTEM 038-4448650 www.evenetent.nl info@evenetent.nl

audiovisuele expertise Hulskamp Audiovisueel Zwolle: ‘Toonaangevend in totaaloplossingen’

Korbeld verhuur:

DE COMPLETE VERHUURSPECIALIST

Van kleine vergaderingen tot mega-events, van de verhuur van complete videoproductie-faciliteiten tot volledige AV-inrichting: Hulskamp Audiovisueel biedt innovatie, kwaliteit en service. Al meer dan 38 jaar is Hulskamp hét toonaangevende Nederlandse bedrijf op het gebied van beeld en geluid, met een landelijke dekking vanuit verschillende regionale vestigingen. Bij Hulskamp Audiovisueel Zwolle kan de opdracht-

Korbeld Verhuur is de complete verhuurspecialist voor congressen, beurzen, evenementen en feesten. Het ruime assortiment is representatief en uitstekend geschikt voor elke locatie. Of het nu gaat om een complete tent, podium, horecabenodigdheden, verlichting of meubilair. Korbeld Verhuur beschikt over vakmensen die verstand hebben van verhuur artikelen, maar ook van logistiek en een efficiënte opbouw. Korbeld Verhuur: The complete rental specialist Korbeld Verhuur is the complete rental specialist for conferences, exhibitions, events and parties. The extensive range is representative and ideally suited for any location. Whether it’s a complete tent, stage, catering equipment, lighting or furniture. Korbeld Verhuur has professionals who understand rental articles, but also logistics and efficient construction.

Korbeld Verhuur

Hulskamp Audiovisueel

Adres: Zompstraat 27 8102 HX RAALTE Telefoon: 0572-354427 Website: www.korbeld.nl E-mail: info@korbeld.nl

Adres: Paxtonstraat 3b 8013 RP ZWOLLE Telefoon: 038-4254790 Website: www.hulskamp.nl E-mail: info@hulskamp.nl

gever terecht voor het huren of aanschaffen van apparatuur en diensten. De synergie tussen de Hulskamp AV productgroepen Sales, Rental en Content Creation geeft u de mogelijkheid, via één contactpersoon, bij Hulskamp van alle disciplines optimaal gebruik te maken. Het personeel bestaat uit goed getrainde en servicegerichte specialisten, op alle gebieden. Hulskamp doet wat ze belooft!

Hulskamp Audiovisueel: Audiovisual expertise From small meetings to mega-events, from the rental of complete video production facilities to full AV-installations: Hulskamp Audiovisueel offers innovation, quality and service. For over 38 years Hulskamp has been the leading Dutch company in the field of image and sound, with a national coverage from several regional offices. At Hulskamp Audiovisual Zwolle the client can rent or buy equipment and services. The synergy between the Hulskamp AV product groups Sales, Rental and Content Creation gives you the opportunity to make optimal use of all disciplines at Hulskamp’s through a single contact. The staff consists of highly trained and service-oriented specialists in all areas. Hulskamp does what it promises!


40

41

Pré:

Professioneel en persoonlijK Bwefar Professional Event Facilities:

Puur vakmanschap Met de grootste aandacht en uiterste precisie nemen onze professionals u de zorg uit handen voor uw complete evenement. Want ‘het totaalplaatje’ moet goed zijn. Faciliteiten zijn daarbij onmisbaar. Ze vormen het fundament onder uw gebeurtenis. En dan hebben we het over belichting en geluidstechniek, maar ook over podia, catwalks, tribunes en stroomvoorziening. Uw evenement wordt door ons facilitair tot in de puntjes verzorgd.

Pré is een fullservice organisatie- en adviesbureau voor zakelijke evenementen. Met jarenlange ervaring in de horeca, evenementen- en theaterbranche en een netwerk van deskundigen op diverse terreinen geven wij invulling aan kleinschalige en grote evenementen. Afgestemd op de doelgroep en de doelstelling van het evenement maken wij een overzichtelijk voorstel waarbij alle ingrediënten aanwezig zijn voor succes. U krijgt een heldere offerte zodat u weet wat u kunt verwachten. Pré is een klein evenementenbureau, zonder dure overheadkosten.

Bwefar Professional Event Facilities maakt gebruik van de beste professionals en de meest geavanceerde licht- en geluidstechniek voor het realiseren van uw totaalplaatje. Wij zijn niet merkgebonden en prefereren de toepassing boven de merknaam. In het vakgebied is Bwefar één van de weinigen VCA** gecertificeerde bedrijven.

Pré, professioneel & persoonlijk en denkt graag als partner met u mee. Wij nemen graag de zorg uit handen voor de totaalorganisatie maar ook op deelgebieden kunnen wij faciliteren. Hierbij kunt u denken aan: locatiekeuze, catering, entertainment, sprekers en workshops, techniek en aankleding.

Kwaliteit heeft een naam: Bwefar.

Bwefar Professional Event Facilities: Pure craftsmanship

bwefar Professional Event Facilities Adres: Simon Stevinweg 16 8013 NB ZWOLLE Telefoon: 038-4601155 Website: www.bwefar.nl E-mail: info@bwefar.nl

With the greatest care and precision our professionals will take the organisation of the entire event off your mind. Because ‘the big picture’ has to be in order. Facilities are essential. They form the foundation under your event. And by this we mean lighting and acoustics, but also podiums, catwalks, stands and the power supply. Your event will be taken care of to the last detail where facilities are concerned. Bwefar Professional Event Facilities uses the best professionals and the most advanced lighting and sound technology to realise your total picture. We are not proprietary and prefer the application to the brand name. Within our discipline Bwefar is one of the few VCA** certified companies. Quality has a name: Bwefar.

Pré, Professionele relatie evenementen Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Van Ittersumstraat 94 8012 TM ZWOLLE 038-4221958 www.bureaupre.nl info@bureaupre.nl

Pré: Professional and personal Pre is a full service organisation and consultancy agency for business events. With years of experience in the catering, events and theatre industry and a network of experts in various fields, we give meaning to small and large events. Tailored to the audience and the purpose of the event we make a clear proposal with all the ingredients for success. You get a clear quote, so you know what you can expect. Pré is a small event agency, without costly overheads. Pré is professional & personal and likes to think along with you as your partner. We happily take care of the overall organization but we can also facilitate in sub-fields. Think of: choice of location, catering, entertainment, speakers and workshops, technology and decoration.


42

43 Niek van der Sprong:

bijzondere culturele producties

Con-txt Event & Congresorganisatie:

gespecialiseerd in congresorganisatie

Niek van der Sprong is een gerenommeerd artistiek productiebureau waar de medewerkers over ruime ervaring beschikken met de organisatie van tal van projecten zoals kunst-, cultuur- en theaterproducties. Het bureau heeft grote projecten zoals het Bevrijdingsfestival Overijssel op haar naam staan. Voor openingen, jubillea, PR stunts, evenementen of andere activiteiten met een culturele invalshoek kunnen speciale concepten ontworpen en uitgevoerd worden. Net even anders! Niek van der Sprong: Special cultural productions -

Niek van der sprong

Niek van der Sprong is a renowned artistic production agency where the staff has extensive experience in organizing various projects such as art, cultural and theatre productions. The agency has major projects such as the Bevrijdingsfestival Overijssel (Liberation Festival) to its name. For openings, jubilees, PR stunts, events or other activities with a cultural perspective, special concepts can be designed and implemented. Just that tiny bit different!

Adres: Centuurbaan 15 8023 TT ZWOLLE Telefoon: 038-4532660 Website: www.niekvandersprong.nl E-mail: niek@niekvandersprong.nl

Con-txt Event & Congres Organisatie Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Schrevenweg 5 8024 HB ZWOLLE 038-4605601 www.con-txt.nl info@con-txt.nl

Uw congres is in professionele handen bij Con-txt Event & Congres Organisatie, gespecialiseerd in de organisatie van vernieuwende en verfrissende bijeenkomsten voor overheden, medische en wetenschappelijke sectoren en het bedrijfsleven in binnen- en buitenland. U kunt de volledige organisatie van uw meeting, congres of symposium aan Contxt overdragen, maar ook één of meerdere deeltaken, zoals congresmanagement, deelnemersregistratie, uitnodigingen, sponsorwerving, partnerprogramma’s etc. Beschouw Con-txt als onderdeel van uw organisatie; onze doelstelling is uw doel te bereiken! Con-txt Event & Congresorganisatie: Specialising in congress organisation Your conference is in professional hands at Con-txt Congress & Event Organization, specialising in the organisation of innovative and refreshing sessions for governments, medical and scientific sectors and companies at home and abroad. You can turn the fully organisation of your meeting, conference or symposium over to Con-txt, but also one or more sub-tasks, such as conference management, participants registration, invitations, sponsorship canvassing, partner programs, etc. Think of Con-txt as part of your organization, our objective is to attain your goal!

Organisatiebureau Plan Effect:

creatief en kwalitatief hoogwaardig organisatietalent Organisatiebureau Plan Effect is al meer dan 20 jaar gespecialiseerd in de organisatie van beurzen, evenementen en congressen. Een evenement is een momentopname waarbij de voorbereiding en de organisatie perfect moeten zijn. Maatwerk staat hoog in het vaandel. Ook in Zwolle heeft Plan Effect de nodige ervaring. Onder andere het Fashion Gala met Mart Visser en de Wooninfo-dag Zwolle zijn georganiseerd door Plan Effect. De ruime ervaring en professionele aanpak van het organisatieteam van Plan Effect verzekeren u van een kwalitatief hoogstaand evenement. Plan Effect steekt graag de handen voor u uit de mouwen!

PBN music & events:

creatieve evenementenorganisatie PBN Music & Events Adres: Simon van Slingelandtplein 13 8022 BH ZWOLLE Telefoon: 038-4543923 Website: www.pbn-music.com E-mail: wim@pbn-music.com Lid: CLC-VECTA

PBN- music & events is uw alles in één evenementenbureau. De filosofie is eenvoudig: samen met u maakt PBN Music & Events uw evenement tot een groot succes. PBN adviseert en begeleidt, van idee tot uitvoering. Op een perfect evenement worden alle zintuigen geprikkeld en komen alle elementen samen. Als evenementenbureau met dertig jaar ervaring weet PBN- music & events dat als geen ander. Na een oriënterend gesprek wordt er een op maat gemaakt plan gemaakt, bestaande uit een creatief concept en een heldere offerte die inzicht biedt in de kosten. Dit is uiteraard nog volledig aanpasbaar aan uw wensen. PBN music & events: Creative event organisation PBN- music & events is your all-in-one event agency. The philosophy is simple: In collaboration with you PBN Music & Events will turn your event into a big success. PBN advises and guides, from idea to execution. On a perfect event, all senses are stimulated and all elements come together. As an events agency with thirty years experience PBN- music & events knows this like no one else. After a preliminary discussion, a customized plan is set up, consisting of a creative concept and a clear quote that offers insight into the costs. This is of course fully customisable to your needs.

Organisational Agency Plan Effect: Creative and high quality organisational talent

Organisatiebureau plan effect Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Van Reeuwijkstraat 40 7731 EH OMMEN 0529-462332 www.planeffect.com info@planeffect.com

For over 20 years organisational agency Plan Effect has been specialising in organising fairs, events and conferences. An event is a snapshot during which preparation and organisation have to be perfect. They feel very strongly about made-to-measure. Plan Impact also had the necessary experience in Zwolle. Among others, the Fashion Gala with Dutch top designer Mart Visser and the Wooninfo-day (info on housing real estate) in Zwolle have been organised by Plan Effect. The vast experience and professionalism of the organisation team of Plan Effect guarantee you high quality events. Plan Effect happily goes the extra mile for you!


44

45 Ron AV Rentals:

audiovisuele apparatuur op niveau Het Zwolse bedrijf Ron AV Rentals verzorgt het verhuur van geluidssystemen, licht, video en projectie. Ron AV staat voor: vriendelijkheid, kwaliteit en betrouwbaarheid en hanteert een hoge kwaliteit voor een goede prijs. Het bedrijf is al 10 jaar een begrip in en rond Zwolle en heeft veel klanten in de regio. Voor elk evenement, presentatie of congres beschikt Ron AV over een groot assortiment professionele apparatuur. Ter plaatse kan voor vakkundige installatie en bediening gezorgd worden.

landstede Adres: Grote Kerkplein 14 8011 PK ZWOLLE Telefoon: 0800-0245666 Website: www.landstede.nl E-mail: info@landstede.nl

onderwijs en werkervaring Landstede kent binnen de beroepsopleidingen projectteams die volop mogelijkheden bieden aan ondernemingen en organisaties voor de inzet van studenten. Binnen de teams werken studenten namelijk zelfstandig aan opdrachten uit de praktijk. Ook bij evenementen leveren onze studenten een bijdrage, zowel voor als achter de schermen. Dit in het kader van Landstede Ondernemend, waarbij het leer- werkervaring opdoen in de praktijk centraal staat. Heeft u een activiteit of project dat u door studenten wilt laten laten uitvoeren? Neem dan contact op met de Landstede Infoshop, bel gratis 0800 - 0245 666 of bezoek de Infoshop, Grote Kerkplein 14 in Zwolle. Education and work experience Within the professional training Landstede knows project teams that offer plenty of opportunities to companies and organizations for the use of students. Within the teams, students work independently on assignments from practice. Also at events our students contribute, both in front of and behind the scenes. This within the framework of Landstede Ondernemend, in which the learning and work experience in practice is the central issue. Do you have a project or activity you want students to carry out? Please contact the Landsted Infoshop, call +31 (0) 800 - 0245 666 free or visit the Info Shop, Grote Kerkplein 14 in Zwolle.

Ron AV Rentals: Audiovisual equipment at top level The Zwolle company Ron AV Rentals provides rental of sound systems, lighting, video and projection. Ron AV stands for: friendliness, quality and reliability and offers a high quality at a good price. The company has been a household name in and around Zwolle for 10 years and has many customers in the region. For each event, presentation or conference Ron AV is offering a large selection of professional equipment. Expert installation and operation are available on site.

Ron AV Rentals Adres: Telefoon: Website: E-mail:

George Stephensonstraat 17 8013 NL ZWOLLE 038-4227388   www.ronavrentals.nl info@ronavrentals.nl

Touringcarbedrijf IJsseltours BV Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Burgemeester Roelenweg 1 8021 EV ZWOLLE 038-4971702 www.ijsseltours.nl info@ijsseltours.nl

Smash Sound:

Specialist in beeld, licht en geluid Smash Sound is een gespecialiseerd bedrijf in geluid, licht en beeld. Smashsound investeert in nieuwe producten, technieken en vakmanschap. Hierdoor zijn zij altijd up-to-date en kan de juiste oplossing voor u geboden worden. Diensten en producten zijn belangrijk, maar Smash Sound is bovenal een team gemotiveerde en creatieve vakmensen. Of u nu grote of kleine wensen heeft : De medewerkers van Smash Sound gaan elke uitdaging met plezier aan! Smash Sound: Specialist in image, sound and light Smash Sound is a company specialising in sound, light and image. Smash Sound invests in new products, techniques and craftsmanship. This makes them always up to date do they can offered you the right solution. Services and products are important, but Smash Sound is above all a team of motivated and creative professionals. Whether you have big or small wishes: The staff of Smash Sound takes on any challenge with pleasure!

Smash sound Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Montagestraat 1 8263 BP KAMPEN 038-3332973 www.smashsound.nl info@smashsound.nl

UW congresvervoerder rondom de IJssel Touringcarbedrijf IJsseltours verzorgt voor uw organisatie flexibel personenvervoer van en naar uw hotel en/of congreslocatie. U kunt bij ons ook terecht voor vervoer van en naar de luchthaven. Touringcarbedrijf IJsseltours heeft een gevarieerd wagenpark, geschikt voor diverse groepsgroottes. Your congress carrier around the IJssel river Coach Company IJsseltours provides flexible passenger transportation for your organisation to and from your hotel and/or conference location. We can also provide transportation to and from the airport. Coach company IJsseltours has a varied fleet, suitable for various group sizes.

Bloemink security Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Wilhelm Röntgenstraat 6 8013 NE ZWOLLE 038-4540899 www.bloeminksecurity.nl info@bloeminksecurity.nl

professionele congresbeveiliging Beveiligingsbedrijf Bloemink Security is gespecialiseerd in het beveiligen van congressen en andere evenementen. De service kenmerkt zich door professionaliteit, gastgericht handelen en transparantie. Bloemink Services levert diverse ondersteunende diensten zoals registratie, receptie, garderobe en parkeerservice.

Professional conference security Security company Bloemink Security specializes in securing conferences and other events. The service is characterised by professionalism, guest oriented action and transparency. Bloemink Services provides various supporting services such as registration, reception, cloakroom and valet parking.


46

47

bloemstylist, topkwaliteit Bloem & Styling Aan de Zeven Alleetjes is gespecialiseerd in de verzorging van bijzonder bloemwerk voor de aankleding van uw congres. Ook standbouw op beurzen behoort tot de mogelijkheden. Aan de Zeven Alleetjes werkt met dagverse bloemen van de beste kwaliteit en heeft zowel op de zakelijke als de particuliere markt een uitstekende reputatie opgebouwd.

Aan de zeven alleetjes Bloem & Styling Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Zeven Alleetjes 2 8011 CV ZWOLLE 038-4216080 www.aandezevenalleetjes.nl info@aandezevenalleetjes.nl

Floral stylist, top quality Flower & styling shop Aan de Zeven Alleetjes specializes in the care of special flower arrangements for the decoration of your conference. Also stand construction at exhibitions belongs to the possibilities. Aan de Zeven Alleetjes works with fresh flowers of the highest quality and has built an excellent reputation both on the business and private market.

Connexxion projexx evenementenvervoer:

VAN Deur tot deur

professionele veiligheid Bij een evenement zijn professionaliteit en gastvrijheid enerzijds en toezicht en veiligheid anderzijds van groot belang. Securitas kan hierin voor u een totaalpakket op maat verzorgen en biedt niet alleen speciaal getrainde beveiligers, maar ook event hostesses, garderobemedewerkers, parkeerbeheerders, brandwachten, hondenteams en technische systemen.

Connexxion Projexx, uw vervoerspartner bij evenementen en congressen. Connexxion Projexx is gespecialiseerd in efficiënt vervoer van grote groepen mensen naar onder meer evenementen en congressen. Voor gerenommeerde bedrijven en organisaties als NUON, NS, de Koninklijke Luchtmacht en Yacht worden het vervoer en de begelei-

ding van personeel en genodigden naar groot- en kleinschalige evenementen verzorgd. De regie én uitvoering van het vervoer zijn bij ons in goede handen. Uw gasten worden door Connexxion (PROJEXX) veilig en op tijd van ‘deur tot deur’ gebracht. Daarbij kunnen wij diverse vormen van catering leveren. Samen met u wordt een vervoersplan ontwikkeld, waarbij veiligheid en uitvoerbaarheid voorop staan. De chauffeurs van Connexxion zijn gekwalificeerd, representatief en deskundig. Connexxion Projexx; want goed vervoer is onderdeel van een geslaagd evenement!

Connexion projexx event transport: From door to door

Connexxion Projexx Evenementenvervoer Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Postbus 357 8260 AJ KAMPEN 088-3394940 www.connexxionprojexx.nl projexx@connexxion.nl

Connexion Projexx specialises in the efficient transport of large groups of people to, among others, events and conferences. For renowned companies and organizations such as NUON, NS (Dutch railways), the Royal Dutch Air Force and Yacht we provide the transportation and supervision of staff and guests at large and small events. With us the direction and implementation of transport are in good hands. Your guests are taken safely and on time from “door to door” by Connexion (PROJEXX). In addition we can provide various forms of catering. In collaboration with you a transport plan will be developed in which safety and practicality are paramount. The Connexxion drivers are qualified, representative, and knowledgeable. Connexion Projexx; because good transportation is part of a successful event!

Securitas Nederland BV Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Voltastraat 2 8013 PM ZWOLLE 038-4271505 www.securitas.nl staticzwolle@securitas.nl

Professional security During an event professionalism and hospitality on the one hand, and supervision and safety on the other, are of great importance. Securitas can offer you a complete, tailor-made package and supplies not only specially trained security guards, but also event hostesses, cloakroom staff, park managers, firemen, dog teams and technical systems.

bijzondere congresboodschap HekonValentijn helpt u graag bij het versterken van uw boodschap voor uw congres of andere bijeenkomst! Hier bent u aan het juiste adres voor alle denkbare relatiegeschenken en premiums. Dat kan al vanaf 1 tot 100.000 stuks. Kortom; een totaalleverancier die u graag adviseert en meedenkt om het gewenste imago van uw bedrijf neer te zetten!

Special congress message HekonValentijn will gladly help you to reinforce your message for your conference or other gathering! It is the right place for all conceivable business gifts and premiums. It is possible from a mere 1 unit up to 100,000 units. In short; a total supplier who is more than glad to advise you and think along to present the desired image of your company!

hekonvalentijn BV Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Benjamin Franklinstraat 29 8013 NC ZWOLLE 038-4281177 www.hekonvalentijn.nl info@hekonvalentijn.nl


48

49

ontspanning en Overig Thieme mediacenter zwolle:

voor professioneel drukwerk Communicatie is ons vak. Het produceren van communicatie-uitingen is daar een onderdeel van. Maar meer nog beschouwen de medewerkers van Thieme het organiseren van communicatiestromen als de kerntaak. Hoe complex of omvangrijk die ook is. Want door de omvang en veelzijdigheid van de organisatie is er altijd capaciteit beschikbaar. Zodat doelgroepen altijd tijdig en op maat geĂŻnformeerd worden. Met efficiĂŤnt drukwerk in vele verschijningsvormen zoals huisstijlen, periodieken en promotioneel drukwerk. Voor opdrachtgevers die gebruik kunnen maken van de full service dienstverlening. Van geavanceerde lithografie en databasebeheer tot en met print, afwerking en logistieke dienstverlening.

Thieme MediaCenter Zwolle Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Steinfurtstraat 1 8028 PP ZWOLLE 038-4670070 www.thiemezwolle.nl info@thiemezwolle.nl

Thieme mediacenter Zwolle: For professional printing Communication is our business. Producing communication statements is part of it. But even more than that, Thieme employees considers organizing communication flows their core business. However complex or voluminous it is. Because due the size and versatility of the organisation, capacity is always available. So that target groups are always informed in time and tuned to their needs. With efficient printed matter in many different forms such as corporate identity, periodicals, and promotional print. For clients that can take advantage of the full service. From advanced lithography and database management to printing, finishing and logistics services.

Museum de Fundatie Stedelijk museum Vadesto buitensportactiviteiten Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan STICHTING PROMOTIE ZWOLS BEROEPSONDERWIJS Zwolle Marketing


50

51

Zwolle heeft niet alleen op zakelijk gebied veel te bieden. Ook recreatief valt er voldoende te zien en te beleven. Het historische centrum nodigt uit voor een stadswandeling met een ervaren gids, waarbij u meer te weten komt over de geschiedenis van Zwolle. Of u gaat winkelen en ontdekt zo de veelzijdigheid van het winkelaanbod met bekende landelijke en exclusieve lokale winkels. Neem plaats op een van de vele terrassen in de stad en geniet van de smaak van Zwolle. U zoekt een actievere besteding? Ook dat kan, ook op sportief gebied valt er in Zwolle veel te beleven. Wij stellen graag een sportief progamma voor u samen.

“Zwolle not only has much to offer in the field of business. Also in a recreational sense there is a lot to see and do. The historic centre invites for a walk with an experienced guide, where you learn more about the history of Zwolle. Or you go shopping and thus discover the diversity of the shops with both well-known national and exclusive local stores. Sit down in one of the many pavement cafĂŠs in the city and enjoy the taste of Zwolle. You are looking for a more active pastime? That is possible too, in the sporty field there is also lots to do in Zwolle. We are most happy to put together a sporty programme for you.â€?


52

53

kunst en cultuur in monumentaal huis Het Stedelijk Museum Zwolle toont kunsten uit heden en verleden, verbindt en confronteert cultuurhistorie uit Zwolle en omgeving met de actualiteit. Door deze combinatie van heden en verleden in het monumentale Drostenhuis en in de nieuwbouw worden tal van verrassende tentoonstellingen geboden. In de nieuwbouw bevinden zich tevens het museumcafé aan een schitterende binnentuin, het auditorium/filmzaal en andere voorzieningen voor bezoekers.

stedelijk museum Zwolle Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Melkmarkt 41 8011 ML ZWOLLE 038-4214650 www.stedelijkmuseumzwolle.nl muszwol@stedelijkmuseumzwolle.nl

STICHTING PROMOTIE ZWOLS BEROEPSONDERWIJS Adres: Rechterland 1 8024 AH ZWOLLE Website: www.studiestadzwolle.nl

The Stichting Promotie Zwols Beroepsonderwijs (Foundation for the Promotion of the Zwolle Vocational Education) represents the Zwolle higher and intermediate vocational institutes. Among others the foundation organizes the annual Studiebeurs (Study Fair) in Zwolle, the so-called Grass Week and other promotions for the marketing of Zwolle Studiestad (City of Study).

The Stedelijk Museum Zwolle (Municipal Museum) is exhibiting art from past and present and connects and confronts cultural links in Zwolle and surroundings with current affairs. This combination of past and present in the ornate Drostenhuis and the new building offer many exciting exhibitions. The new building also contains the museum café facing a beautiful courtyard, an auditorium/cinema and other facilities for visitors.

Museum de Fundatie toont topkunst van Van Gogh, Mondriaan, Appel, Turner, Picasso en nog veel meer. Verder zijn er regelmatig spectaculaire tentoonstelingen zoals van Jeroen Krabbé en Marte Röling. Beide locaties, Paleis aan de Blijmarkt Zwolle en Kasteel het Nijenhuis Heino/Wijhe zijn rijksmonument en vormen een perfect decor voor uw exclusieve bedrijfsbijeenkomst. Het enthousiaste en deskundige team ontvangt u graag.

Museum de Fundatie

Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan

Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Blijmarkt 20 8011 NE ZWOLLE 0572-388188 www.museumdefundatie.nl info@museumdefundatie.nl

Museum de Fundatie is exhibiting top art by Van Gogh, Mondriaan, Appel, Turner, Picasso and many more. Furthermore, there are often spectacular exhibitions such as the ones by the Dutch artists Jeroen Krabbé and Marte Röling. Both locations, Paleis on the Blijmarkt Zwolle en Kasteel het Nijenhuis Heino/Wijhe are public monuments and form a perfect setting for your exclusive business meeting. The enthusiastic and professional team will welcome you with enthusiasm.

Vadesto biedt veelzijdige, actieve belevenissen voor een complete en goed verzorgde dag met de beste faciliteiten op een unieke locatie. Elk lid van het Vadesto-team staat klaar om uw arrangement, uw congres, zakelijke bijeenkomst of bedrijfsdag tot een succes te maken. Bezoek ook de nieuwe accommodatie aan de IJssel!

Active conference experience! Vadesto offers versatile and active experiences for a complete and well cared for day with the best facilities in a unique location. Each member of the Vadesto team is ready to turn your package, your conference, business meeting or company day into a success. Also visit the new accommodation at the IJssel river!

Postbus 579 8000 AN ZWOLLE 06-34143780 www.pelikaan-zwolle.nl verenigingsmanager@pelikaan-zwolle.nl

het sportieve karakter aan uw congres De Pelikaan biedt tijdens congressen een stukje sportieve ontspanning. Op het bosrijke sportpark treft u prachtige accommodaties aan die zich uitstekend lenen voor bijeenkomsten met een sportief karakter. Verschillende soorten sport als onderdeel van uw bijeenkomst; het is allemaal mogelijk bij de 5 aangesloten verenigingen.

Exclusive art sites

actieve congresbeleving!

De Stichting Promotie Zwols Beroepsonderwijs vertegenwoordigt de Zwolse hbo- en mbo-instellingen. De stichting organiseert onder andere de jaarlijkse Studiebeurs in Zwolle, de Grasweek en andere promotionele acties ten behoeve van de marketing van Zwolle Studiestad. The Zwolle educational institutes

Arts and culture in a historic house

exclusieve kunstlocaties

de zwolse onderwijsinstellingen

The sporty character of your conference During conferences De Pelikaan can offer a bit of sporty entertainment. At the woody sports park you will find beautiful accommodations that are ideal for meetings with a sporty character. Different kinds of sports as part of your event; it’s all possible with the five associated members.

Vadesto Buitensportactiviteiten Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Veenrand 5 8051 DW Hattem 038-4445428 www.vadesto.nl info@vadesto.nl


54

55

index Zwolle Marketing:

Zwolle: historisch, culinair en veelzijdig! Zwolle is een gastvrije stad met vele historische gevels, de prachtige herenhuizen, de vestingwerken en grachten. In de 15e eeuw ontwikkelde Zwolle zich tot machtige Hanzestad. In de historische binnenstad proeft u nog altijd de sfeer van dit rijke verleden. Zwolle is een levendige provinciehoofdstad met meer dan 116.000 inwoners, ook wel blauwvingers genoemd. De stad biedt veel variëteit op het gebied van kunst en cultuur, van een grote stadsschouwburg tot een klein verteltheater, van Museum de Fundatie tot een atelier aan huis. 

Zwolle is in 2008 bekroond met de titel Hoofdstad van de Smaak, komt u Zwolle ook zelf proeven? De horeca in Zwolle staat bekend om het werken met streekproducten uit Zwolle en haar directie omgeving. Bovendien heeft Zwolle met de Librije en Librije’ s Zusje twee door Michelin bekroonde toprestaurants in haar stad. Ook de meest markante horecaondernemer van 2009 komt uit Zwolle. Moderne stadsbeleving met behoud van intimiteit, bezoek Zwolle en ontdek: In Zwolle treedt de hele stad op als gastheer voor uw congres.

Zwolle Marketing: Zwolle: Historical, culinary and versatile! Zwolle is a welcoming city full of historic facades, magnificent mansions, the fortifications and canals. In the 15th century Zwolle developed into a powerful Hanse town. In the historic centre you can still taste the atmosphere of this rich past. Zwolle is a lively provincial capital with more than 116,000 inhabitants, also called blue fingers. The city offers much variety in art and culture, from a large municipal theatre to a small story theatre, from Museum de Fundatie to a house studio. Zwolle was awarded the title Capital of Taste in 2008, so you maybe want to come and taste Zwolle yourself? The hotel and catering industry in Zwolle is renowned for working with local products from Zwolle and its immediate surroundings. Furthermore, Zwolle has, with de Librije en Librije’s Zusje, two Michelin awarded top restaurants within its walls. Also the most catering entrepreneur of 2009 is from Zwolle. Modern urban experience while maintaining intimacy, visit Zwolle and discover: In Zwolle the entire city acts as host for your conference.

Zwolle Marketing Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Postbus 1155 8001 BD ZWOLLE 038- 4213844 www.zwollemarketing.nl info@zwollemarketing.nl


56

57

Postcode

Plaats

Telefoon

Website

Aantal kamers

Maximum diner

Maximum receptie

Aantal zalen

Capaciteit grootste zaal theateropstelling

Capaciteit grootste zaal cabaret opstelling

Toegankelijk voor rolstoelen

Aantal parkeerplaatsen

Aantal zalen met daglicht

Aantal zalen met airco

Grootste zaal m2

Totaal m2

Maximale capaciteit

Centrumkaart p 65

Pagina nummer

Bilderberg Grand Hotel Wientjes

Stationsweg 7

8011 CZ

ZWOLLE

038-4254254

www.bilderberg.nl

wientjes@bilderberg.nl

57

200

300

12

220

200

ja

250

12

5

325

922

220

1

27

De Koperen Hoogte

Lichtmisweg 51

8035 PL

ZWOLLE

0529-428428

www.dekoperenhoogte.nl

info@dekoperenhoogte.nl

18

200

400

8

220

120

ja

200

8

400

Schuttevaerkade 40

8021 DB

ZWOLLE

038-4550444

www.campanile.com

zwolle@campanile.com

69

62

62

4

40

26

ja

20

4

0

55

144

144

De zon Hotels & restaurants

Voorbrug 1

7731 BB

OMMEN

0529-455550

www.hoteldezon.nl

info@hoteldezon.nl

35

150

300

6

150

100

ja

100

6

6

180

400

300

31

De zon Hotels & restaurants

Stationsweg 29

7731 AX

OMMEN

0529-455550

www.hoteldezon.nl

sublocatie hotel Paping

37

80

200

3

80

60

nee

75

3

0

100

155

100

31

De zon Hotels & restaurants

p/a Voorbrug 1

7731 BB

OMMEN

0529-455550

www.laer.nl

sublocatie het Laer

0

200

500

5

120

60

ja

150

5

5

75

207

350

31

Hotel Fidder

Koningin Wilhelminastraat 6 8019 AM

ZWOLLE

038-4218395

www.hotelfidder.nl

info@hotelfidder.nl

21

50

100

3

30

30

nee

21

3

0

40

105

30

32

Hotel Mercure

Hertsenbergweg 1

8041 BA

ZWOLLE

038-4216031

www.accorhotels.com

h2109@accor.com

72

300

300

16

350

100

ja

300

16

16

140

856

400

Librije’s Hotel

Spinhuisplein 1

8011 ZZ

ZWOLLE

038-8530000

www.librijeshotel.nl

info@librijeshotel.nl

19

48

250

6

200

48

beperkt

500

5

1

225

494

Mooirivier Congreshotel

Oude Oever 10

7722 VE

DALFSEN

0529-478777

www.mooirivier.nl

info@mooirivier.nl

175

300

1000

15

750

250

ja

300

15

2

534

2344

1000

Stationsweg 9

8011 CZ

ZWOLLE

038-4256789

www.hotelpillows.nl

info@sandton.eu/zwolle

47

50

40

3

36

26

nee

32

3

0

36

75,5

36

Hotel & Restaurant Campanile

sublocatie hotel Paping

sublocatie Landgoed het Laer

Sandton Hotel Pillows

E-mail

Adres

Hotels

32

2

29

3

28

4

26

25

5

30


58

59

Plaats

Telefoon

Website

E-mail

Maximum diner

Maximum receptie

Aantal zalen

Capaciteit grootste zaal theateropstelling

Capaciteit grootste zaal cabaret opstelling

Toegankelijk voor rolstoelen

Aantal parkeerplaatsen

Aantal zalen met daglicht

Aantal zalen met airco

Grootste zaal m2

Totaal m2

Maximale capaciteit

Haersterveerweg 23

8034 PJ

ZWOLLE

038-4532872

www.agnietenberg.nl

info@agnietenberg.nl

250

300

4

112

69

ja

150

4

2

225

450

300

De Proosdij

Bethlehemkerkplein 35

8011 PH

ZWOLLE

038-3335333

www.deproosdij.nl

info@deproosdij.nl

200

400

1

200

120

ja

0

1

400

Dominicanenklooster

Assendorperstraat 29

8012 DE

ZWOLLE

038-4254400

www.kloosterzwolle.nl

zalenverhuur@kloosterzwolle.nl

72

nvt

8

450

50

ja

45

8

5

450

22

Equipe Meetings & Events

Stadionplein 1

8025 CP

ZWOLLE

038-4559710

www.equipezwolle.nl

info@equipezwolle.nl

150

700

10

250

170

ja

1200

10

10

700

20

Expeditie Ecodrome Zwolle

Willemsvaart 19

8019 AB

ZWOLLE

038-4237030

www.ecodrome.nl

info@ecodrome.nl

150

250

4

300

150

ja

175

2

0

315

800

375

21

Burgmeester Drijbersingel 7 8021 DA

ZWOLLE

038-4527229

www.hedon-zwolle.nl

info@hedon-zwolle.nl

300

400

3

100

50

ja

120

1

1

170

256

400

IJsselhallen Zwolle

Rieteweg 4

8011 AB

ZWOLLE

088-9000350

www.ijsselhallen.nl

info@ijsselhallen.nl

10500

11500

6

6000

4200

ja

3000

0

0

6200

20000

11500

MS Zuiderzee

Noorderpad 17

8355 AP

GIETHOORN 06-29074690

www.zuiderzeeontour.nl

info@zuiderzeeontour.nl

80

150

1

80

80

nee

nvt

1

1

132

142

150

8

24

Odeon de Spiegel Theaters

Spinhuisplein 14

8011 ZZ

ZWOLLE

038-4277380

www.odeondespiegel.nl

evenementen@odeondespiegel.nl

450

900

2

900

200

ja

500

1

1

900

9

19

Odeon de Spiegel Theaters

Blijmarkt 25

8011 ND

ZWOLLE

038-4277380

www.odeondespiegel.nl

evenementen@odeondespiegel.nl

400

800

5

450

200

ja

0

0

0

1000

10

19

Rederij Eureka BV

Waterstraat 26

7411 KW

DEVENTER 0570-615914

www.rederij-eureka.nl

info@rederij-eureka.nl

1500

1800

5

nvt

nvt

nvt

nvt

5

5

600

1650

1800

11

23

Regardz Event Center Nieuwe Buitensociëteit Zwolle

Stationsplein 1

8011 CW

ZWOLLE

www.regardz.nl

nieuwebuitensociëteit@regardz.nl

1000

1250

32

800

200

ja

400

30

18

500

3000

1250

12

18

Hedon

locatie de Spiegel

locatie Odeon

038-4260260

Pagina nummer

Postcode

De Agnietenberg

Centrumkaart p 65

Adres

Congreslocaties

23

6

7

22

23

21


60

61

Postcode

Plaats

Telefoonn

Website

E-mail

Pagina nummer

Adres

Centrumkaart p 65

Faciliteiten

Bwefar, Professional Event Facilities

Simon Stevinweg 16

8013 NB

ZWOLLE

038-4601155

www.bwefar.nl

info@bwefar.nl

40

Hulskamp Audiovisueel

Paxtonstraat 3b

8013 RP

ZWOLLE

038-4254790

www.hulskamp.nl

info@hulskamp.nl

39

Ron AV Rentals

George Stephensonstraat 17

8013 NL

ZWOLLE

038-4227388  

www.ronavrentals.nl

info@ronavrentals.nl

44

Smash Sound

Montagestraat 1

8263 BP

KAMPEN

038-3332973

www.smashsound.nl

info@smashsound.nl

44

Aan de zeven alleetjes, Bloem & Styling

Zeven Alleetjes 2

8011 CV

ZWOLLE

038-4216080

www.aandezevenalleetjes.nl

info@aandezevenalleetjes.nl

47

Evenetent

Stadslaan 56

8051 NE

HATTEM

038-4448650

www.evenetent.nl

info@evenetent.nl

38

Feest & Culinair

Telfordstraat 13-H

8013 RL

ZWOLLE

038-4609300

www.feestenculinair.nl

info@feestenculinair.nl

37

Food on tour

Spinhuisplein 14

8011 ZZ

ZWOLLE

038-8530003

www.foodontour.com

info@foodontour.com

13

36

Koperen Kees

Spinhuisplein 1

8011 ZZ

ZWOLLE

038-8530007

www.koperenkees.nl

info@koperenkees.nl

14

36

Korbeld Verhuur BV

Zompstraat 27

8102 HX

RAALTE

0572-354427

www.korbeld.nl

info@korbeld.nl

38

8013 NE

ZWOLLE

038-4540899

www.bloeminksecurity.nl

info@bloeminksecurity.nl

45

8013 PM

ZWOLLE

038-4271505

www.securitas.nl

staticzwolle@securitas.nl

47

Audiovisueel

Catering en inrichting

Personele diensten Bloemink Security

Wilhelm Röntgenstraat 6

Securitas Nederland BV

Voltastraat 2


Adres

Postcode

Plaats

Telefoon

Website

E-mail

Pagina nummer

63 Centrumkaart p 65

62

Pré, Professionele relatie evenementen

Van Ittersumstraat 94

8012 TM

ZWOLLE

038-4221958

www.bureaupre.nl

info@bureaupre.nl

41

Con-txt Event & Congres Organisatie

Schrevenweg 5

8024 HB

ZWOLLE

038-4605601

www.con-txt.nl

info@con-txt.nl

43

Niek van der Sprong culturele producties

Centuurbaan 15

8023 TT

ZWOLLE

038-4532660

www.niekvandersprong.nl

niek@niekvandersprong.nl

42

Organisatiebureau Plan Effect

Van Reeuwijkstraat 40

7731 EH

OMMEN

0529-462332

www.planeffect.com

info@planeffect.com

43

PBN Music & Events

Simon van Slingelandtplein 13

8022 BH

ZWOLLE

038-4543923

www.pbn-music.com

wim@pbn-music.com

42

Touringcarbedrijf IJsseltours BV

Burgemeester Roelenweg 1

8021 EV

ZWOLLE

038-4971702

www.ijsseltours.nl

info@ijsseltours.nl

45

Connexxion Projexx Evenementenvervoer

Postbus 357

8260 AJ

KAMPEN

088-3394940

www.connexxionprojexx.nl

projexx@connexxion.nl

46

HekonValentijn BV

Benjamin Franklinstraat 29

8013 NC

ZWOLLE

038-4281177

www.hekonvalentijn.nl

info@hekonvalentijn.nl

47

Landstede

Grote Kerkplein 14

8011 PK

ZWOLLE

0800-0245666

www.landstede.nl

info@landstede.nl

45

STICHTING PROMOTIE ZWOLS BEROEPSONDERWIJS

Rechterland 1

8024 AH

ZWOLLE

Thieme MediaCenter Zwolle

Steinfurtstraat 1

8028 PP

ZWOLLE

038-4670070

www.thiemezwolle.nl

info@thiemezwolle.nl

48

Vadesto Buitensportactiviteiten

Veenrand 5

8051 DW

HATTEM

038-4445428

www.vadesto.nl

info@vadesto.nl

52

Museum de Fundatie

Blijmarkt 20

8011 NE

ZWOLLE

0572-388188

www.museumdefundatie.nl

info@museumdefundatie.nl

15

52

Stedelijk Museum Zwolle

Melkmarkt 41

8011 ML

ZWOLLE

038-4214650

www.stedelijkmuseumzwolle.nl

muszwol@stedelijkmuseumzwolle.nl

16

52

Stichting Samenwerkende Sportclubs De Pelikaan

Postbus 579

8000 AN

ZWOLLE

06-34143780

www.pelikaan-zwolle.nl

verenigingsmanager@pelikaan-zwolle.nl

53

Zwolle Marketing

Postbus 1155

8001 BD

ZWOLLE

038- 4213844

www.zwollemarketing.nl

info@zwollemarketing.nl

54

Organisatie- en artiestenbureau’s

Vervoer

Overige dienstverlening en ontspanning

53

Ontspanning


64

65

7

Goede bereikbaarheid Vanuit alle richtingen van het land is Zwolle goed bereikbaar. ■ Auto – Via de A28 is Zwolle zowel vanuit het Noorden als het Zuiden goed en veelal filevrij bereikbaar. Ook via het regionale wegennet zijn uw gasten zo in Zwolle. ■ Trein – Zwolle is het tweede spoorwegknoop punt van Nederland en dus goed te bereiken per trein. Vanaf Schiphol, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Leeuwarden, Groningen, Enschede, Roosendaal en Kampen vertrekken er elk uur treinen rechtstreeks naar Zwolle. ■ Bus – Vanuit alle omliggende plaatsen, inclusief o.a. Lelystad, Apeldoorn, Deventer, Meppel en Hoogeveen, zijn er goede busverbindingen met Zwolle. ■ Taxi – Zijn bovenstaande mogelijkheden voor u geen optie, dan doen onze taxi- en busbedrijven u graag een passend voorstel.

3

8 11

2 4 9 1413

• •••••

16

Good accessibility From all directions of the country Zwolle is easily accessible. ■ Car – Via the A28 Zwolle is well accessible from both the North and the South, often congestion-free. The regional road network too will lead your guests quickly to Zwolle. ■ Train – Zwolle is the second railway hub of the Netherlands and can be easily reached by train. From Schiphol, The Hague, Rotterdam, Utrecht, Amersfoort, Leeuwarden, Groningen, Enschede, Roosendaal, and Kampen direct trains depart hourly for Zwolle. ■ Bus – From all surrounding places, including Lelystad, Apeldoorn, Deventer, Meppel, and Hoogeveen there are excellent bus connections with Zwolle. ■ Taxi – Are above possibilities no option, our taxi and bus companies can make you an appropriate proposal.

6 1510

Zwolle centrum Overzichtskaart van het centrum van Zwolle, u kunt de aangegeven locaties vinden op pagina 56 en 63.

1 • •• ••• • • • • • • • •

12

5

Zwolle city centre Overview map of the centre of Zwolle, you can find the indicated locations on page 56 and 63.


66

Colofon Realisatie en eindredactie: Kitty Onder de Linden, Annet van Limburg en Astrid Vredenberg Opmaak: Business Company Ontwerp: Business Company Fotografie: Zwolle Marketing en partners Teksten: Business Company, Zwolle Marketing Jacquet communicatie en marketingadvies Vertaling: Business Company Drukkerij: Thieme MediaCenter Druk: 2010

Congresstad Zwolle Adres: Telefoon: Website: E-mail:

Emmastraat 8 8011 AG Zwolle 038–4215720 www.congresstadzwolle.nl info@congresstadzwolle.nl


www.congresstadzwolle.nl

Congresstad Zwolle gids  

2. Congreslocaties in Zwolle

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you