Rompompom spelen met taal

Page 1

4-6 jaar

spelen met taal Sluit 100% aan bij school

rompompom

spelen met taal

• Oefenen van taalvaardigheden • Herkennen en benoemen van letters • Vergroten van de woordenschat

beginnend lezen

4-6 jaar

spelen met taal Met de gevarieerde opdrachten in dit doeblok oefent je kind spelenderwijs met taal. Leerzaam en leuk tegelijk. De opdrachten sluiten bovendien aan bij school.

Sluit 100% aan bij school © Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2017 België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2017/1919/111 Alle rechten voorbehouden Illustraties: Katrien Van Schuylenbergh Ontwerp: Studio Wonderdag ISBN: 978.90.497.3308.8 NUR: 287

Meer Rompompom producten vind je op rompompom.nl.

Haal het leukste van school in huis met een breed assortiment educatieve producten van Zwijsen. www.zwijsen.nl/thuisoefenen

RPP_doeblok taal omslag def.indd 1

11-07-17 14:29


waar hoor je b?

RPP_doeblok taal binnen.indd 1

11-07-17 12:55


welke horen bij elkaar?

RPP_doeblok taal binnen.indd 3

11-07-17 12:55


ik zie, ik zie ...

RPP_doeblok taal binnen.indd 5

waar hoor je ee?

11-07-17 12:55


rijm.

doos

pet

net kip

wip

RPP_doeblok taal binnen.indd 7

roos

11-07-17 12:55


kleur de letter u.

kus

bal

bos mes

bus

mus RPP_doeblok taal binnen.indd 9

11-07-17 12:55


luister ... waar hoor je ui?

waar hoor je oe?

waar hoor je ei?

RPP_doeblok taal binnen.indd 11

11-07-17 13:26


wat eet jij bij het ontbijt?

RPP_doeblok taal binnen.indd 13

11-07-17 12:55


knip en speel. • knip of prik loeloe uit.

• plak op een wc-rolletje. veel plezier!

RPP_doeblok taal binnen.indd 15

11-07-17 12:57


waar hoor je k?

RPP_doeblok taal binnen.indd 17

11-07-17 12:57


zoek de 6 verschillen.

RPP_doeblok taal binnen.indd 19

11-07-17 12:57


4-6 jaar

spelen met taal Sluit 100% aan bij school

rompompom

spelen met taal

• Oefenen van taalvaardigheden • Herkennen en benoemen van letters • Vergroten van de woordenschat

beginnend lezen

4-6 jaar

spelen met taal Met de gevarieerde opdrachten in dit doeblok oefent je kind spelenderwijs met taal. Leerzaam en leuk tegelijk. De opdrachten sluiten bovendien aan bij school.

Sluit 100% aan bij school © Uitgeverij Zwijsen B.V. Tilburg, 2017 België: Uitgeverij Zwijsen.be, Antwerpen D/2017/1919/111 Alle rechten voorbehouden Illustraties: Katrien Van Schuylenbergh Ontwerp: Studio Wonderdag ISBN: 978.90.497.3308.8 NUR: 287

Meer Rompompom producten vind je op rompompom.nl.

RPP_doeblok taal omslag def.indd 1

Haal het leukste van school in huis met een breed assortiment educatieve producten van Zwijsen. www.zwijsen.nl/thuisoefenen

11-07-17 14:29


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.