Page 1

Onafhankelijke wijkkrant voor Enschede-West

maart 2013 20e jaargang nummer 2 Acacia, Boswinkel, Braker, Bruggert, Kotmanpark, Pathmos, Ruwenbos, Stadsveld, Stevenfenne, Tuindorp, Zwering

AUTOBRAND WEIDESTRAAT Aan de Weidestraat in de wijk Stadsveld is vorige maand een auto uitgebrand. De brandweer was snel ter plekke, maar kon het voertuig niet meer redden. De auto was in brand gevlogen door kortsluiting in de motor. Terwijl de brandweermannen de spullen na afloop aan het inpakken waren, kwam een volgende melding binnen, een gaslek aan de Varviksingel.

MAKE-OVER VOOR SCHOLARSHIPPERS RICHARD KRAJICEK FOUNDATION

Foto: Mark Spoelstra – Mark4Foto

ONDERZOEK GRONDWATEROVERLAST Door Peter Dijkstra, teamleider Stadsdeelbeheer West In Enschede-West wordt met name in de wijken Pathmos en Stadsveld veel grondwateroverlast ervaren. Vooral in het voor– en najaar ondervinden bewoners overlast in de vorm van bijvoorbeeld natte kelders en kruipruimten. De gemeente onderzoekt wat de oorzaak van deze grondwateroverlast is en of er mogelijke oplossingen zijn. Tijdens de wijkraadvergadering Stadsveld van 13 maart presenteert de gemeente de eerste uitkomsten. U bent hiervoor vanaf 20.00 van harte welkom bij speeltuin Stadsveld aan de Plataanstraat 50. De afgelopen periode heeft de gemeente Enschede veel informatie verzameld over de grondwaterstanden, de bodemopbouw en grondwaterstromen. Ook is bekeken waar de meeste klachten voorkomen en wat daar de mogelijke oorzaken van zijn. Voor het verzamelen van deze informatie werkt de gemeente samen met de woningbouwcorporaties en Waterschap Regge en Dinkel. Er is niet één duidelijke oorzaak van de grondwateroverlast en vochtoverlast in woningen. Zo blijkt uit de eerste uitkomsten. Er zijn vaak verschillende oorzaken, zoals een hoge grondwaterstand, hevige regenbuien, onvoldoende ventilatie van zowel de kruipruimte als de woning en lekkage van waterleidingen of regenpijpen. Ook de bouwwijze en de huidige staat van het metselwerk van de woningen zijn van invloed. Dit betekent dat één maatregel niet tot een totale oplossing leidt en dat ook niet één partij het totale overlastprobleem kan oplossen. Het is een gezamenlijke opgave.

Door Mannes Verwer, combinatiefunctionaris Sport & Onderwijs Drie Scholarshippers van de Richard Krajicek Foundation en hun begeleiders van de gemeente Enschede hebben vorige maand een haarmake-over gekregen van niemand minder dan sterrenkapper Hanni Hanna. Farouk Systems sponsort deze jongeren en is trots op wat zij doen en heeft ze op deze manier in het zonnetje kunnen zetten. Uiteraard was Richard Krajicek zelf ook aanwezig op het hoofdkantoor van Farouk Systems in Amersfoort.

jongeren de kans om zichzelf en de buurt te ontwikkelen. In ruil hiervoor betaalt de Foundation een gedeelte van hun studiekosten. In 1998 opende Richard Krajicek in Den Haag de eerste playground. Inmiddels zijn er in heel Nederland bijna 100 te vinden en blijkt de methode van de Foundation een gouden formule te zijn. In Enschede zijn inmiddels twee playgrounds waar deze scholarshippers worden opgeleid: Richard Krajicek Plaza Boswinkel en HattelerPlaza.

Farouk Systems is sinds enkele jaren sponsor van de Richard Krajicek Foundation. Deze foundation zorgt ervoor dat jongeren in hun eigen wijk de mogelijkheid hebben om te sporten op openbare sportvelden, de zogenaamde playgrounds. Scholarshippers zetten zich in op één van deze playgrounds in hun buurt om de activiteiten die hier plaatsvinden te begeleiden. Zo krijgen deze

Na een presentatie en rondleiding van General manager Marc van Toren, was het tijd voor kapper Hanni Hanna om de mannen te voorzien van een nieuwe coupe. De metamorfoses varieerden van een klein stukje eraf tot ingeschoren tribals aan de zijkant van het hoofd. De meiden werden door het Studioteam van TrendyHair Company voorzien van een nieuwe kleur.

In het verleden zijn er al grondwaterpompen aangebracht in het gebied om de (grond)wateroverlast te verminderen. In het onderzoek worden deze meegenomen. Daarbij wordt gekeken of deze voldoende effect hebben of dat er toch aanvullende maatregelen nodig zijn. Daarbij valt te denken aan bijvoorbeeld het aanbrengen van extra drainage. Woningeigenaren kunnen ook zelf maatregelen treffen, zoals het verbeteren van de ventilatie, nagaan of sprake is van lekkage in de woning of het treffen van bouwkundige maatregelen. De gemeente is erg benieuwd naar de ervaringen van bewoners die zelf al maatregelen hebben getroffen tegen de vochtoverlast in hun eigen woning. Ook als deze niet hebben gewerkt. Deze informatie wil de gemeente meenemen in het onderzoek, zodat we van elkaar kunnen leren. De gemeente vraagt bewoners met hun ervaringen contact op te nemen met mevrouw Kroezen, via telefoonnummer 053-4815463 of via de mail: d.kroezen@enschede.nl. Meer informatie over de grondwateroverlast en wat u er zelf aan kunt doen, is te vinden op de website www.enschede.nl onder Digitaal Loket en dan zoeken op ‘grondwateroverlast’.

GEWONDE BIJ AANRIJDING ZUIDERVAL

Foto: Mark Spoelstra – Mark4Foto

Bij een aanrijding op de Zuiderval is vorige maand een gewonde gevallen. Het slachtoffer zat in een auto die op de kruising van de Zuiderval met de Getfertsingel tegen een bus botste. De bestuurder van de auto reed volgens de politie door het rode verkeerslicht. De auto kwam tegen de rechtervoorkant van de bus aan. De auto liep grote schade op, de bus was nauwelijks beschadigd. In de auto zaten drie personen, één daarvan raakte gewond en is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.


West informatie BRANDWEER/POLITIE/AMBULANCE ALLEEN IN NOODSITUATIES: 112 POLITIE ServiceCentrum West

Meldlijn (voor niet spoedeisende zaken) B.W. ter Kuilestraat 33

wijkraden Oost Boswinkel

opgeheven

West Boswinkel

frankmanuela@hotmail.com

Stadsveld

www.wijkraadstadsveld.nl info@wijkraadstadsveld.nl

Pathmos

www.wijkraadpathmos.nl janneke.foekens@wijkraadpathmos.nl

0900 8844 mrt

apr

West Boswinkel (Speeltuin Boswinkel)

12

-

16

20

Stadsveld (Speeltuin Stadsveld)

13

-

1

-

Pathmos (de Boei)

20

-

29

-

Stadsdeelcommissie West

12

23

-

4

VERGADERDATA WIJKRADEN WIJKAGENTEN Boswinkel Pathmos Stadsveld

0900-8844 michel.peterinck@twente.politie.nl peter.jochem@twente.politie.nl bram.entjes@twente.politie.nl

Michel Peterinck Peter Jochem Bram Entjes

MILIEUPOLITIE

4815858

CONTROLEUR OPENBARE RUIMTE Jos Hassink

mei juni

de vergaderingen beginnen om 19.30 uur

4815907

HUISARTSEN Tuijnenburg Broekman Hilderink en Walstock Jeeninga De Vey en Schenau Richters Van der Lugt

Bleekhofstraat 331 Zweringweg 211 Zweringweg 211 Zweringweg 211 Zweringweg 211 Wethouder Beverstraat 185 Burg. van Veenlaan 72

4318733 4316491 4315202 4312105 4311900 4318600 4766949

Zweringweg 213 Haaksbergerstraat 229

4322332 4324165

Parkweg 25 Weth. Nijhuisstraat 225a Pathmossingel 139

4317070 4313800 4338538

APOTHEKEN Medsen Apotheek Wooldrik

TANDARTSEN De Bont Degen De Wals

FYSIOTHERAPEUTEN Fysiotherapie Van Haeringen c.s. Praktijk Het Stadsveld Grote Bruine Beer mts Bruggeman

G. Terborghplein 5 Burg. M. van Veenlaan 86 S.L. Louwesstraat 21 Ferdinand Bolstraat 84 B.W. ter Kuilestraat 61

4333360 4773131 4313219 4280420 4314314

VERLOSKUNDIGENPRAKTIJK Enschede Zuid

Bleekhofstraat 351

4762122

ALIFA-WELZIJNSWERK

Pathmossingel 200

4801200

BIBLIOTHEEK STADSVELD

Meindert Hobbemastraat 28

4304344

SERVICECENTRUM WEST

B.W. ter Kuilestraat 33

4817065

STADSDEELBEHEER WEST B.W. ter Kuilestraat 33

4818849

Aanbieding Perfect Tour Vredestein banden Allround toerband voor intensief gebruik V-vormig profiel zorgt voor een lage rolweerstand. Uiterst slijtvast en comfortabel. Optimale grip bij alle weersomstandigheden. Excellent Protection, Lekbestendigheid, Rolweerstand, Comfort, Grip, Duurzaamheid. In maat 28 37-622 28x 1.5/ 8x 1.3/8 Zwart/zwart

Van € 29,95 Voor € 24,95

De ZuidWester verschijnt 10 keer per jaar in geheel Enschede-West Bezorgklachten: Axender verspreidingen, tel. (053) 4803030

ZuidWester online: www.de-zuidwester.nl

ZuidWester maart 2013 Uitgave: Stichting De ZuidWester Postadres: Postbus 669 Hoofd- en eindredactie: Martijn de Lange Redactie: Eef Lamberts, Hilly Olthuizen, Hans Reefman, Bouke Sijtsma Foto’s: Æbel de Vries e.a. Vormgeving: Eef Lamberts

@ZuidWester053

Gemist ? ZuidWester

Druk: Van Barneveld - Denekamp Verspreiding: Axender - Enschede Oplage: 12.400 exemplaren Persberichten en tips: bij voorkeur via e-mail: redactie@de-zuidwester.nl Redactionele bijdragen dienen voor de 20e Van de maand binnen te zijn Advertenties: Aanleveren voor de 20e van de maand via advertentie@de-zuidwester.nl De ZuidWester werkt in haar berichtgeving samen met TV Enschede FM

niet ontvangen? Haal hem gratis bij: AH Stadsveld C1000 Boswinkel Dirk van den Broek Texaco Duyn ESSO tankstation ServiceCentrum West Speeltuinen in West ‘t Ni-jeTerphoes Wijkcentrum De Boei Bibliotheek Stadsveld Reisbureau Westbound Pathmos Schakel Restaria Boswinkel

De volgende ZuidWester wordt bezorgd vanaf zaterdag 6 april


OVERVALLERS VLUCHTEN NA MISLUKTE OVERVAL HELENASTRAAT

WERKZAAMHEDEN WICHER NIJKAMPSTRAAT

Twee mannen met bivakmutsen over het hoofd hebben in de Helenastraat geprobeerd een man op straat te overvallen. Ze zijn gevlucht toen het slachtoffer om hulp riep. Het voorval was op maandag 11 februari. Een bewoner van de Helenastraat kwam ’s nachts thuis rond 00.30 uur. Toen hij uit zijn auto stapte, kwamen de twee mannen met bivakmutsen op hem af. De twee gingen er in een auto vandoor nadat de man luid om hulp had geroepen. Ze reden weg in de richting van de Wethouder Elhorststraat. De politie is op zoek naar getuigen van deze poging tot overval.

Afgelopen najaar zijn in de Wicher Nijkampstraat bomen gekapt. De onderhoudsdienst van de gemeente Enschede heeft samen met leerlingen van de Beatrixschool nieuwe iepen geplant. De komende tijd wordt de straat verder aangepakt. Op een aantal plekken is de verharding in slechte staat. Daarom worden trottoirs, trottoirbanden en parkeerplaatsen aan de oneven kant vanaf de B.W. ter Kuilestraat tot aan de Dr. P. van Hoekstraat herstraat. Aan de even zijde wordt de bestrating waar nodig hersteld. De gemeente Enschede heeft een tweetal ploegen met leerling-stratenmakers die deze werkzaamheden gaan uitvoeren onder toezicht van twee ervaren leermeesters. Deze medewerkers volgen een stratenmakersopleiding via het ROC in Rijsen. De planning is dat op dinsdag 2 april een start wordt gemaakt met het herstellen van de bestrating. Omdat de werkzaamheden in deze straat een behoorlijke grote klus is, vragen wij u begrip te hebben als de werkzaamheden niet zo snel gaan als u misschien zou verwachten. Zoals al aangegeven, het zijn leerling-stratenmakers en ze zijn dus in opleiding. Ook zal er mogelijk gevraagd worden of de bewoners hun medewerking willen verlenen door de auto’s te verplaatsen. De bewoners die in het betreffende gebied wonen, krijgen een brief waarin alles nogmaals duidelijk wordt beschreven.

AANPASSINGEN BIJ EENDENPARKJE Bij het Ainsworthpark in Pathmos worden binnenkort een aantal aanpassingen gedaan. Het park staat beter bekend als het Eendenparkje. Er worden paaltjes geplaatst om te voorkomen dat er met auto’s over het parkje wordt gereden. Er zijn nu veel verwijderbare palen, waarvan de sleuteltjes gemakkelijk te krijgen zijn. Deze palen worden vervangen door permanente palen, de meeste vast. Om er in geval van nood met bijvoorbeeld een brandweerauto door te kunnen, komen er ook een paar beweegbare palen die de grond in kunnen zakken. Verder wordt het gebied direct rond de vijver veiliger gemaakt voor kinderen. Als kinderen achter een bal aanhollen, kunnen ze zomaar in het water terecht komen. Met enkele deskundigen is de situatie rond de vijver bekeken. Als oplossing zal een soort rol met beplanting en bloemen langs de kant in de vijver geplaatst worden. Volgens stadsdeelbeheer levert een hek rond de vijver alleen maar meer gevaar op, omdat kinderen daarover kunnen klimmen. Afgelopen jaar zijn er in het Eendenparkje vernielingen gepleegd door kinderen. Wijkbeheerder Richard Belshof is op de Pathmosschool geweest en heeft met de kinderen gesproken. Dit voorjaar wil hij met hen een soort boomplantdag houden. Bij het parkje stond een langere periode een hoogwerker geparkeerd zonder toestemming en zonder voorzorgsmaatregelen. De aannemer is daarop aangesproken en de schade zal op hem verhaald worden.

BOEKENWEEK IN DE BIEB

Door Richard Belshof, wijkbeheerder stadsdeelbeheer west

DRENTSE TONEELVOORSTELLING Op zaterdag 30 maart wordt in het gebouw van speeltuin Stadsveld, Plataanstraat 50, een toneelstuk opgevoerd. Het blijspel heet ‘Wat ’n smiesterd’ en wordt gespeeld door de Toneelvereniging V&O Holsloot uit Dalerveen. Het stuk speelt zich af in een dorp op het platteland. Er komen veel ontwikkelingen voor waarom gelachen kan worden maar die soms dicht bij de realiteit staan. De avond georganiseerd door de Drentse Vereniging Enschede. Het toneelstuk begint om 20.00 uur, maar de zaal is al om zeven uur open. Voor leden is er vrij toegang, voor niet leden is de entree 5 euro per persoon. De Drentse Vereniging Enschede bestaat bijna zestig jaar en is opgericht door werkzoekende Drenten die uit het veenwerk in de textielindustrie in Enschede kwamen. Het aantal leden bestond destijds uit meer dan vierhonderd leden, maar door de hoge leeftijd van veel oud-Drenten is er een daling van het aantal leden. Bestuurlid Ep Kuipers: “Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leden, het lidmaatschapsgeld is zo laag mogelijk gehouden, namelijk 8,50 euro per persoon per jaar. Daarvoor verschijnt zesmaal per jaar het verenigingsboekje waarin alle activiteiten staan vermeld. De activiteiten bestaan uit twee keer per jaar toneel, een fietstocht en enkele verenigingsbijeenkomsten die plaatsvinden in Speeltuin Stadsveld. Wij hopen veel leden te kunnen begroeten.” Voor informatie of aanmelding kan gebeld worden met (053) 4302760.

Door Wietske Spijkerman, bibliotheek Stadsveld Van 16 tot en met 24 maart is het weer Boekenweek. Het thema dit jaar is ‘Gouden tijden, zwarte bladzadzijden’ en gaat over de Nederlandse geschiedenis. Bibliotheek Stadsveld doet mee met een presentatie van historische romans en non-fictie. Voor volwassenen die in de Boekenweek lid worden ligt een boekenbon klaar plus een voucher voor het Boekenweekgeschenk van de boekhandel. Verder is er een landelijke schrijfwedstrijd over het onderwerp. Schrijf een kort ‘biografisch verhaal’ van 500 tot 700 woorden. Deze wedstrijd loopt van 1 maart tot en met 7 april. Zie voor meer informatie de website www.dewebschrijvers.nu of vraag om informatie in de bibliotheek.

KLIKPROTHESE * Kunstgebit *

FC PATHMOS WINT FAIRPLAY-PRIJS FC TWENTE CUP Door Brigitta Busschers van bewonerscommissie Pathmos De meiden van FC Pathmos hebben de afgelopen maanden meegedaan met de FC Twente Cup. Hiervoor moesten ze punten verzamelen om prijzen mee te sparen. Het meidenteam bestond uit Vanity, Ashana, Anqueliqe, Raveena, Danique, Arzu, Betul, Chantal en Annemiek. Ze hielden onder meer een kinderknutselmiddag, waarvan de opbrengst naar 3FM Serious Request is gegaan. Ook hebben de meiden een rondleiding door de wijk met een kleine high-tea georganiseerd. Dit was speciaal voor de ouderen in de wijk, waarbij de lekkerste koekjes en cakes gebakken zijn door de meiden zelf. Ook moesten ze trainen tegen verschillende andere groepen die meededen met de FC Twente Cup, waar ze ook weer punten voor kregen. Enkele weken geleden kregen de meiden een workshop graffitispuiten bij FC Twente, dit ging met name over respect en fairplay. In de voorjaarsvakantie bereikte de FC Twente Cup de finale. In de Diekmanhal streden maar liefst zestien groepen uit verschillende wijken en buurten tegen elkaar. Onze meiden van FC Pathmos zijn de nummer twee geworden van de meidenteams. Tevens ontvingen de dames van Pathmos de fairplay-prijs! Dat betekent dat ze het meest eerlijk hebben gespeeld, en daar zijn we dan ook hartstikke trots op, want zo kan de jeugd van Pathmos dus ook zijn. Met dank aan de begeleiders Najat, Claudia, Kyra, Sagar en Gabriel. De prijs is te bewonderen bij Buurthuis de Boei. De meiden kregen verder ook een compleet FC Twente-tenue en een set met leren voetballen.

* Implantaten * Vrijblijvende informatie over vergoedingen zorgverzekeraar

Uw kapster aan huis heeft plaats in Enschede Zuid/Stadsveld/Pathmos/ Boswinkel op maandag en dinsdag. Ondanks de moeilijke tijden

**Eigen bijdrage 250 euro** (dus prothese en implantaten!!!)

betaalbare prijzen

Tandartsenpraktijk Stadsveld

053 - 4313800 Wethouder Nijhuisstraat 225A

Enkele prijzen: Knippen Dames/Heren Knippen Kinderen Wassen en föhnen Wassen en watergolven Verven + knippen vanaf Permanenten all incl. Bruidskapsel op

Voor afspraken en informatie: Miep van Diejen Tel.: 06 13871653 Email: miepvandiejen@live.nl

€ 12,00 € 9,50 € 12,50 € 12,50 € 34,00 € 54,00 aanvraag


In deze rubriek maken we kennis met een bewoner van stadsdeel West,met aan het eind de vraag met wie wij de volgende keer kennis moeten maken.

Wie bent u? Ik ben Cees Miltenburg en woon met mijn vrouw Inge aan de Pathmossingel, aan de kant van De Veldkamp. We wonen hier sinds 1997 en nog steeds met veel plezier. Met een uitzicht op het vernieuwde eendenparkje mogen we van een mooie plek spreken.

rie zit hier sinds 1990 maar de verkoop gaat grotendeels via internet. Mensen komen hier vaak alleen om hetgeen ze willen kopen, eerst te zien en te voelen. De meeste tijd gaat zitten in het restaureren, het inlijsten, het repareren van lijsten of het schoonmaken van schilderijen. Mensen vergeten vaak het belang van het schoonmaken, in doeken gaat stof en aanslag zitten. Na een schoonmaakbeurt zien ze er meestal weer als pas Wat voor werk doet u? Ik ben kunstenaar en galeriehouder. Samen geschilderd uit. met mijn vrouw run ik de galerie en hou ik me bezig met kunst. Galerie Rubens bestaat Heeft u hobby’s? sinds 1978 en heeft een grote collectie van Mijn werk is mijn hobby en andersom, dat moderne en klassieke schilderijen, allen met geldt gelukkig voor ons beiden. olieverf geschilderd. Ik ben groot gebracht in een kunstenaarsgezin dus het zit in mijn Hoe is het om een galerie in deze wijk te bloed. Mijn vrouw houdt zich voornamelijk runnen? bezig met de verzameling retro glas en aar- Ik moet zeggen dat ik maar weinig wijkbedewerk uit de jaren 50 tot en met 70. Deze woners in de galerie zie. Dit komt hoofdzastukken zijn echter meer geliefd in het bui- kelijk doordat de verkoop via internet getenland zoals Amerika en Australië. De gale- beurt. Toch denk ik ook wel dat het voor de

bewoners een drempel is om binnen te komen, men denkt snel dat het voor hen toch niet te betalen is. Kunst hoeft echter niet duur te zijn als je bekijkt dat het geen massaproduct is. We horen vaak dat bewoners dit een mooi pand vinden met een aantrekkelijke uitstraling. Bij ons is iedereen welkom een kijkje te nemen in de galerie die groter is dan je zou verwachten. Het gaat daarbij niet om de verkoop, maar om interesses te delen en wellicht ideeën op te doen Net als iedereen voelen wij de recessie ook, mensen moeten keuzes maken waaraan ze hun geld besteden. Daarbij kan alleen kijken ook verrijkend werken. Met wie wilt u nader kennismaken? Bakkerij Heinink, al jaren een ijssalon, ken ik vanaf mijn jeugd. De ijssalon is overgenomen door de dochter van de voormalige bakker, genaamd Fons. Mijn vraag is hoe het nu met hem gaat.

WERKZAAMHEDEN BOUW AH BEGONNEN

PUTS BAZAR SLUIT DE DEUREN

De eerste werkzaamheden voor de bouw van de nieuwe vestiging van de Albert Heijn aan de Wethouder Nijhuisstraat zijn begonnen. Het heeft lang geduurd voordat de bouw van start is gegaan, onder meer doordat lange tijd onzeker was of de Albert Heijn wel wilde verhuizen. Op de plek waar de supermarkt komt, stond voorheen de Michaelkerk, die in 2008 gesloopt werd. De sloop van de kerk werd door de rechter uitgesteld toen er vleermuizen in het gebouw werden ontdekt.

“Met de sluiting van deze winkel gaat ook een lange geschiedenis verloren”, zegt Miranda Leppink, eigenaresse van Puts Bazar. Vier jaar geleden heeft ze de winkel vol goede moed overgenomen, maar de klandizie is zo ver terug gelopen dat de huur van het pand niet meer op te brengen is. “In deze weggooimaatschappij kiezen mensen niet meer voor duurzaam”, laat Leppink spijtig horen. Puts Bazar heeft zo’n tachtig jaar in het pand aan het Pathmosplein gezeten en heeft door de jaren heen minstens drie generaties binnen gehad. De van oorsprong speelgoedwinkel heeft menig Sinterklaas een handje geholpen met het uitzoeken van cadeaus. Voor de scholen blijft ze dat doen evenals het deelnemen aan braderieën en evenementen. Leppink heeft meer dan tien jaar in de winkel gewerkt en ontzettend veel bewoners leren kennen. Ze woont zelf in Duitsland en zal deze gezellige buurt zeker gaan missen. Vooral de kinderen die bijna dagelijks bij haar over de vloer kwamen om snoepjes te kopen. “Maar van snoep kan ik niet leven”, zegt ze nadat ze heeft verteld dat kinderen aan haar vragen waar ze nu hun snoepjes moeten kopen. De winkel gaat per 1 april op slot maar Leppink gaat niet bij de pakken neer zitten en onderneemt verder als webshop onder de naam putsbazarenschede.nl. “Ik ben bang dat dit voor kleine ondernemers nog de enige oplossing is”.

OPROEP POWER ROYAAL Activeringscentrum Power Royael is op zoek naar oude kleding, lappen stof en gordijnen. Deze kunnen ingeleverd worden in het pand van Power Royael aan de Wethouder Gerbertstraat 10. Ook restjes wol en katoen, knopen, lint en kralen zijn welkom. Deze spullen worden gebruikt voor diverse textielactiviteiten. Daarnaast is Power Royael blij met oude boeken.

JEUGDDIENST OVER ‘DOORBREKERS’ Door Marieke Wolters Voor iedereen die jong is en zich jong voelt organiseert de Volle Evangelie Gemeente Enschede een jeugddienst. Het thema is: doorbrekers. De bijeenkomst zal ingevuld worden met zang en een muziekband, een spreker en een korte film. Houdt het geloof jou bezig en wil je er iets meer over weten, kom dan gerust een kijkje nemen. De dienst is op zondag 17 maart om 10.00 uur aan de Gerard ter Borghstraat 1.

INDISCHE MIDDAG Op maandag 4 maart is van 14.30 tot 16.30 uur een bijeenkomst met de Indische naam Kumpulan bij De Cromhoff in Enschede. Tijdens deze middag zal verhalenvertelster Zuleika de bezoekers Indonesische sprookjes vertellen. Tevens zijn er Indische snacks te koop. Ouderen uit Enschede zijn van harte welkom, de entree bedraagt 2,50 euro per persoon en op vertoon van de LivioPlus Servicepas 2 euro. De Cromhoff vindt u aan de Bleekhofstraat 300.

Ook iets te melden? mail: redactie@de-zuidwester.nl


De speeltuinen van West

geopend ma t/m vr 08.30/16.30

maart ‘t Bruggert P.Molijnstraat 20 053 4323066

Ma: Di: Wo: Do: Vrij:

’s Middags 16.30 uur Dynamic Dancers, Showdance for all! Informatie: 06-42673356 Computerlessen senioren: 10 lessen vanaf 1 oktober (19.30 tot 21.30 uur) Opgave bij Martha Beltman, speeltuin ’t Bruggert Eastern Star Country-line dance ’s Middags kindercreatief, 0,50 euro incl. een drankje (13.30 tot 15.00 uur) 's Avonds om en om foto- en videoclub In de even weken: kaarten, inleggeld 2 euro (aanvang 20.00 uur) Kinderdisco laatste vrijdag van de maand, 1 euro Alle werkdagen is er een toezichthouder op de speeltuin aanwezig. In de weekenden is er geen toezicht, maar is het terrein via de poort (staat in sluisstand) te betreden Nieuwe website: www.speeltuinhetbruggerthyves.nl

Boswinkel Beneluxlaan 50 053 4765743

Ma: Di: Wo: Do: Vr:

Inloop (09.00 tot 12 uur) Competitie Darten (aanvang 19.00 uur) Inloop (13.00 tot 16.00 uur) Jeu de boules l'Europa, (aanvang 14.00 uur) Kidsclub (13.00 tot 15.00 uur) – 6 tot 12 jaar Dartavond (19.45 tot 22.30 uur) Inloop (09.00 tot 12.00 uur) Jeu de boules l'Europa (aanvang 14.00 uur) Kaarten, kruisjassen/klaverjassen, nieuwe leden van harte welkom

Krajicek Plaza Boswinkel: (vanaf 15.30 uur) Maandag: voetbal, Dinsdag: basketbal, Woensdag: sport- en spelmiddag Donderdag: tennis

Website www.speeltuinboswinkel.nl

‘t Honk Ferd. Bolstraat 16 053 4318630

Ma: Di: Wo:

Do:

Nieuw: Qi Gong-Tai Chi-Tao een Chinese beweging, ten gunste en ontspanning van lichaam en geest (19.30 tot 20.30 uur) eerste les gratis Bingo vanaf 19.30 uur. Prijzen 30, 50, en 70 euro Samenkomst voor een kopje koffie/ thee en een gezellig praatje (13.30 tot 15.00 uur) Creatief voor kinderen ('s middags) Budoclub: Judo 5 tot ca 7 jaar (16.30 tot 17.30 uur), 8 jaar en ouder (17.30 tot 18.30 uur), ouderen (18.30 tot 19.30 uur) Tai-jitsu 14+ jaar beginners (19.30 20.30 uur), gevorderden (20.30 tot 21.30 uur) Ouderenbingo 's middags (14.00 tot 16.00 uur) ’t Honk heeft dringend vrijwilligers nodig voor dierenverzorging en andere activiteiten! De zaal is te huur voor workshops, vergaderingen en activiteiten (17,50 euro per uur)

Robinia Berkstraat 31a 053 4314710

Ma: Di: Wo: Do: Vr: Za:

Stadsveld Plataanstraat 50 053 4317785

Ma: Di: Wo:

Do: Vr:

www.speeltuinstadsveld.nl

Stevenfenne Boekweitstraat 39a 053 4303924

Ma: Di:

Wo: Do: Za:

Inloop (11.30 tot 16.30 uur) Sporten en dansen voor kinderen olv. sportleraar (vanaf 15.15 tot 16.30 uur) Dinsdag tot en met donderdag: Inloop (09.30 tot 16.30 uur): Instuif jeugd (18.00 tot 19.30 uur) Entree: gratis Lunch (12.30 tot 13.00 uur) 0,20 euro per kind, Knutselmiddag (13.30 tot 15.00 uur) Elke eerste woensdag van de maand: kinderbingo (13.30 tot 15.00 uur) 1,20 euro per kaart Inloop (9.30 tot 16.30) Inloop (9.30 tot 12.30 uur) 's Avonds kinderdisco (18.30 tot 19.15 uur) Instuif en spelletjes (19.15 tot 20.15 uur) Gezelligheidsavond van af 21.00 uur op 9 en 23 maart en op 13 april

Twents mandoline-en gitaar orkest (19.30 uur) Internationaal dansen voor 50 plussers (10.00 tot 11.30 uur) Fris en Fit, beweeg en oefen mee en daarna een gezellige babbel (09.00 tot 10.00 uur); opgave mogelijk: 10 euro per maand incl. koffie/thee Eerste v.d. maand: kinderbingo, 1 euro (13.30 tot 15.00 uur) Andere woensdagen kinderactiviteiten, 0,50 euro (13.30 tot 15.00 uur) ANBO Bingo-middag voor 55 plussers (14.00 tot 16.00 uur) Kookclub “De Gleunige Tuffel”, samen koken, samen eten en samen genieten van een lekkere en gezonde driegangenmaaltijd. Kosten 5 euro Judo voor iedereen vanaf 5 tot 85 jaar (vanaf 17.30 uur ) Elke even weeknummers: “Huiskamer van de Buurt”, een gezellige ochtend met brei-, haak- of andere zelfmeegenomen knutselwerkjes (vanaf 9.30 uur)

Darten (19.30 uur) Er zijn meerdere teams die in competitie spelen, u kunt zich hiervoor opgeven 's Morgens Alifa kruipgroep-inloop, toegang gratis (09.30 tot 11.30 uur) Vrouwen in beweging Bootkamp (20.00 tot 21.00 uur) kosten 10 euro per maand, gratis proefles (info Nergiz Gauri 06-41981349) Kindercreatief voor jeugd t/m 12 jaar (13.30 tot 15.30 uur) Eerste woensdag van de maand: kinderbingo Kids aerobics (16.00 tot 17.00 uur) kosten 2 euro per maand, eerste les gratis 12 mei 4e Jan Veldhoen Memorial Darttoernooi, voor darters uit de 3e en 4e DVO en darters van de VEDC aanvang 14.30, inschrijving 5 euro pp De zaal van Stevenfenne is op dinsdag, woensdag en donderdag de gehele dag te huur. Elke werkdag kunnen kinderen, jong en oud, spelletjes doen op een levensgrote tv en er staan zes computers

Tuindorp/W’brink Hoek Taxisstraat / Vlierstraat

053 4762523

Ma: Di:

Middag: Inloop-huiskamer 55-plus middag met gezelligheid en activiteiten (13.00 tot 16.00 uur) GiGi Crew Dance van 12 +13+ 14 jaar (18.00 tot 19.00 uur), 15 tot 20 jaar (19.00 tot 20.00 uur), dames vanaf 21 jaar (20.00 tot 21.00 uur) Wo: Creatief voor kids entree 0,50 euro (13.00 tot 15.00 uur) Do: GiGi Crew Dance voor kids 6 + 7 jaar ( 15.45 16.45 uur), 8 + 9 jaar (16.45 tot 17.45 uur), 10 + 11 jaar (18.00 tot 19.00 uur), G-groep (19.00 tot 20.00 uur) Darten elke 2 weken aanvang 20.15 uur 2 euro per avond Vrij: 15 maart Disco voor jeugd van 5 tot en met 12 jaar, entree 1 euro, aanvang 19.00 uur Zon: 17 maart Bingo, zaal open 19.00 uur Woensdag 20 maart, 13.30 tot 15.00 uur, kunnen kinderen naar oud-Twents gebruik de paas-stok versieren Zondag 24 maart kunnen de kinderen met deze paasstok meedoen in een optocht Maandag 1 april, tweede paasdag, wordt er een brunch georganiseerd in de speeltuin - opgave vooraf op de speeltuin, de kosten 5 euro pp

Buitenschoolse opvang van Aliva openingstijden dagelijks van 15.00 tot 19.00 uur en ‘s woensdags van 11.30 tot 19.00 uur Info bij Ida Groot: 06-52610993 Er zijn weer

echte scharreleieren (10 stuks voor 1,50 euro)

Zaterdag 9 maart: optreden Firma Nooitgedacht entree 5 euro aanvang 20.00 uur Eerste paasdag, 31 maart, paas-ontbijt en eieren-zoeken opgave voor 23 maart bij Jacqueline aanvang 11.00 uur eigen bijdrage 1 euro

Zaterdag 16 maart: Groot pannenkoekenfeest van 10.30 uur tot 17.00 uur Muziek, sport en spel voor jong en oud Een kleine rommelmarkt waar paas- en voorjaarsartikelen aangeboden worden Een voetbaltoernooi op het nieuwe kunstgrasveld en nog meer Binnen gratis koffie of thee en gratis pannenkoek

Zaterdag 30 maart: Toneelavond, georganiseerd door de Drentse Vereniging

Op woensdag

20 maart wordt vanuit Stevenfenne oud papier opgehaald

Woensdag 27 maart voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar eieren zoeken kosten donateurs 0,50 euro, niet donateurs 1 euro

De zaal is ook te huur voor workshops, vergaderingen, activiteiten en feestjes Voor informatie: bel 4762523 Heb je belang bij breakdancelessen en ben je tussen de 8 en 12 jaar, neem dan contact op met


Welmans Woorden Bent u ook zo aan zon toe zoals ik? Van mij mag snel het zonnetje gaan schijnen. Ik moest de afgelopen dagen vaak denken aan het het volgende gedicht van Toon Hermans. "Het winterbos glimlacht vandaag. De zon is doorgebroken. Zo mooi is 't lang niet meer geweest. De hemel heeft voor 't lentefeest het vuur al aangestoken." Ik kan niet wachten om te genieten van het lentefeest. Heerlijk. Dan is Enschede op zijn paasbest. 'Wat maakt Enschede toch zo'n mooie en fijne stad om in te leven?'. Met deze vraag bent u vast wel eens geconfronteerd. Er zijn natuurlijk wel tig argumenten te bedenken: Enschede bruist, het is een echte sportstad, het heeft een groot en divers cultureel aanbod, er hangt een ongedwongen sfeer, en zo kunnen we nog wel even doorgaan. Toch wordt de leefbaarheid van een stad als Enschede ook voor een belangrijk deel bepaald door de veiligheid. Al jaren geldt onze stad als één van de veiligste grote steden van ons land. En dat is niet alleen de verdienste van politie, brandweer en

INLOOPSOOS IN DE BLEEKHOF Door Hanna Cnossen van Livio Op donderdag 7 maart start de eerste maandelijkse inloopsoos op De Bleekhof, Bleekhofstraat 1. Senioren uit de wijk Boswinkel zijn van harte welkom. De middag begint om 14.30 en eindigt om 16.00, entree is gratis. Leerlingen van de Scholingsboulevard schenken koffie en thee voor u en vrijwilligers staan voor u klaar. Voor 3 euro maken de leerlingen een verse sorbet. Kom gerust eens kijken of het wat voor u is.

SCHONE PLANNEN VOOR BOSWINKEL - DE BRAKER Door Richard Belshof, wijkbeheerder stadsdeelbeheer west In maart ontvangen alle huishoudens in Boswinkel–De Braker een buurtenquête over de kwaliteit van de openbare ruimte in de wijk. Gevolgd door buurtwandelingen in april, waar bewoners hun mening kunnen geven over de eigen woonomgeving. In juni volgt het buurtgesprek, en kunt u prioriteiten aangeven voor verbeteracties. Daarbij kan gedacht worden aan het opfleuren van een straathoek met extra groen. Eindresultaat is een wijkbeheerplan, waarin staat wat er de komende vier jaar gaat gebeuren om de buurt nog schoner, veiliger en aantrekkelijker te maken.

KijK op de opschoondag door

Jolanda Klijnsma

Stadsdeel-wethouder Patrick Welman van Enschede-West schrijft exclusief voor de ZuidWester elke maand een column. gemeente, maar juist ook door een goede afstemming met u als inwoner van Enschede. Immers, u weet het allerbeste hoe u de veiligheid ervaart. Daarom bent u op 12 maart aanstaande van harte uitgenodigd voor de bijeenkomst van de stadsdeelcommissie West in De Cromhoff. Er is een open podium over de veiligheid in ons stadsdeel, mede naar aanleiding van de speerpunten die uit de veiligheidsscan WENS2012 naar voren zijn gekomen. In deze scan zijn feitelijke gegevens gecombineerd met de door u ervaren veiligheidsproblemen. Het geeft daarmee een goed beeld van de daadwerkelijke veiligheid in stadsdeel West. Tijdens het open podium kunt u hierover niet alleen in gesprek gaan met de commissieleden en mij, maar ook met de politie en burgemeester Peter den Oudsten. Reden genoeg dus om te komen. Tot 12 maart! Goodgoan!

Patrick Welman


ZuidWester

Martijn’s SUDOKU

is op zoek naar schrijftalent van ongeachte leeftijd… ZuidWester

prijspuzzel

Zoeken wij jou of u ? Laat het ons weten ! Waar is deze foto in Enschede-West gemaakt?

Ken je wijk Oplossing vorig nummer:

Het antwoord staat in de volgende ZuidWester.

Het torentje van het pand van galerie Rubens aan de Pathmossingel.

Horizontaal 1. Diepgaand – 6. Dwaas mens – 12. Gezang – 13. Stuk goed – 14. Natuurverschijnsel – 17. Papegaai – 19. Boordsel – 20. Gemeenschappelijke weide – 22. Afvoermiddel – 23. Ivoor – 24. Onderzoeksinstelling – 25. Nogmaals – 26. Knol – 28. Gemodder – 30. Durende vijandschap – 31. Gereed – 33. Kloosteroverste – 35. Griekse letter – 36. Biersoort – 38. Driekroon – 40. Kussenvulling – 43. Boomvrucht – 45. Monster – 47. Groente – 49. Beet – 50. Bitter vocht – 51. Grootmoeder – 52. Deel van kachel – 54. Geliefde van Julia – 56. Kluwen – 57. Vazal – 59. Hond – 61. Kinderdoek – 62. Vette vloeistof – 63. Brandstof – 64. Goed bedacht. Verticaal

Hondenvoer Prins Standaardbrok Greenfield H.E. brok Konacorn seniorbrok Canex [Hope farms] Noblesse brok Royal Canin Special croc Fokker adult M Smolke brok Cavom Lam & Rijst brok Proplan Puppy brok Biofood Lam en rijstbrok

15 kg 10 kg 10 kg 15 kg 15 kg 23 kg 15 kg 15 kg 20 kg 10 kg 14 kg 10 kg 12,5 kg

€ 33,50 € 18,95 € 15,50 € 29,95 € 23,95 € 36,95 € 34,95 € 31,95 € 32,95 € 13,95 € 52,95 € 13,95 € 34,95

10 kg 10 kg 10 kg 100 gr

€ 59,95 € 17,75 € 31,95 € 1,25

Kattenvoer Royal Canin Fit 32 Huismerk 3-mix Prins 3-mix Pensstaafjes

Prijswijzigingen voorbehouden

zaadhandel

KOOTSTRA zaadhandel

KOOTSTRA Weth. Elhorststraat 86/88 7543 TG Enschede tel. 431 51 66 http://www.zaadhandelkootstra.nl

1. Guit – 2. Soort regenkleding – 3. Niets – 4. Verlaagde toon – 5. Hetzelfde – 7. Gewoonterecht – 8. Haarkrul – 9. Ongevuld – 10. Maand – 11. Beproever – 15. Kleur – 16. Lengtemaat – 17. Bevestigingsmiddel – 18. In verre toekomst – 21. Takje – 27. Rechtsgeding – 28. Tuin – 29. Boksterm – 30. Ruim voldoende – 32. Absolute atmosfeer – 34. Boom – 37. Hebberig – 38. Zonder bovenstukje – 39. Edel gas – 40. Open koets – 41. Jaarboek – 42. Sportwedstrijd – 44. Vruchtbare plek – 46. Oude wijnmaat – 48. Loopvogel – 53. Drentse plaats – 54. Koolsoort – 55. Grootmoeder – 56. Lichaamsdeel – 58. Dwaas – 60. Vogel.

Stuur de oplossing voor 20 maart per e-mail naar redactie@de-zuidwester.nl Of lever deze in bij C1000 in winkelcentrum Boswinkel (in de doos bij de inpaktafel achter de kassa’s) De winnaar wint boodschappen van C1000 Theo Janssen ter waarde van 25 euro. De oplossing van de puzzel van december is ‘handbagage’. De prijswinnaar is: dhr. of mevr. J. Askes, Annastraat. Van harte gefeliciteerd! De winnaar krijgt bericht.


VERSLAAFD AAN HET BROUWEN VAN BIER Het leven van de 41-jarige Oscar Moerman staat in het teken van bierbrouwen. De inwoner van de wijk Pathmos brouwt het bier in zijn eigen woning en ontwikkelde daarnaast voor andere amateurbrouwers het softwarepakket BrouwVisie. De bierkeurmeester probeert nu om van zijn hobby zijn beroep te maken en werkt nu in deeltijd voor Brouwerij De Drie Ringen in Amersfoort en brouwt af en toe voor de Twentse bierbrouwerij. Moerman begon relatief laat bier lekker te vinden. “Ik kwam een keer op de verjaardag van mijn broer en hij had met wat vrienden bier gebrouwen”, vertelt hij. “Dat moest ik dus proeven. Ik vond het bier erg lekker, dus de interesse om zelf bier te brouwen was gewekt. Ik heb toen wat boeken van mijn broer meegenomen over het brouwen van bier en na het lezen daarvan heb ik de stoute schoenen aangetrokken en spullen gekocht om een eerste bier te brouwen.” Hij verzond zelf een recept, maar Moerman was niet te tevreden over het resultaat. “ Ik heb toen toch maar een tweede poging ondernomen en een recept van internet overgenomen. Dat bier was zeer geslaagd en ik heb toen ook wat vrienden uitgenodigd om dit bier te proeven. Dit was een zeer geslaagde avond. Daarna ben ik doorgegaan met deze hobby en heb sindsdien veel geleerd over bier, het proeven van bier en het brouwen van bier. Uiteindelijk heb ik ook een cursus bierkeurmeester gevold en dit met succes afgerond. Ik mag mezelf nu al zes jaar bierkeurmeester noemen.” “Ik brouw mijn bier simpel in een grote pan op het gasfornuis in mijn keuken”, legt Moerman uit. “Dit heeft vrijwel iedereen in huis. Met nog een filtertje, een platenkoeler en een gistvat ben je al heel ver om een goed bier te kunnen brouwen.” Hij geeft aan dit begrip de volgende definitie: “Een goed bier is in mijn ogen een bier waarbij de smaken en geuren in balans zijn en waar je van kunt genieten. Het bier mag geen (brouw)afwijkingen hebben, zoals nare geurtjes en smaakjes. Dit zou dus elk type bier kunnen zijn. Een goed bier heeft dus niets te maken met een lekker bier, want over smaak valt te twisten.” Aan het einde van vorig jaar kwam Moerman in het nieuws toen hij met zijn hobby een actie bedacht om geld in te zamelen voor 3FM Serious Request. Hij brouwde speciaal hiervoor duizend liter bier. “Deze actie heb ik als zeer positief ervaren”, aldus de bierkeurmeester. “Vrijwel iedereen was zeer enthousiast over mijn actie en ik heb ook vele positieve reacties mogen ontvangen over de smaak van het bier. Ik heb ook van enkele slijterijen gehoord dat ze hun deel netjes op tijd verkocht hadden.” Naast het bierbrouwen is Moerman ook de grondlegger van het softwarepakket BrouwVisie. “Ik heb dit gemaakt om het vele rekenwerk dat je bij het brouwen van bier tegenkomt te vergemakkelijken. Amateurbrouwers kunnen hiermee een recept uitrekenen voor hun brouwinstallatie en hierin ook resultaten vastleggen omdat eenzelfde recept in diverse brouwinstallaties niet altijd hetzelfde resultaat oplevert. Ook krijgen brouwers na verloop van tijd door het gebruik van deze software meer inzicht en visie in hun brouwproces waardoor ze dus betere bieren gaan brouwen.”

ÆBEL IN WEST

DINSDAG 19 FEBRUARI 14.12 UUR PATHMOSSINGEL/HAAKSBERGERSTRAAT


HET scholenplein podium voor de scholen van west GEDICHTENWEDSTRIJD JUNIORCOLLEGE ZWERING Op Valentijnsdag 14 februari was op het Juniorcollege Zwering van Het Stedelijk Lyceum de jaarlijkse gedichtenwedstrijd. Wekenlang zijn de leerlingen tijdens het vak Nederlands druk bezig geweest met het lezen en maken van gedichten. In elke klas is een winnende dichter of dichteres gekozen. Zij hebben hun gedicht voorgedragen aan alle leerlingen en personeel van de school. De jury bestond dit jaar uit leerlingen, locatiedirecteur Reinald Gerbenzon en Karin Wolters van bibliotheek Stadsveld. Er werd met name gelet op woordkeuze, originaliteit, spreektempo en contact met het publiek. De eerste prijs ging naar de 14-jarige Dilon Staal uit klas 2A met een liefdesgedicht die hij heeft geschreven voor zijn vriendin. Het gedicht van de winnaar krijgt een prominente plek in de hal van de school. “‘We vonden het ontzettend stoer van Dilan om zo’n persoonlijk liefdesgedicht voor te dragen een grote groep mensen. Het is een vrolijk gedicht en past erg goed bij de dag van de liefde”, zo liet locatiedirecteur Gerbenzon weten. De 2e plaats was voor Yorick Temmer uit klas 2B, die met zijn gedicht ook meteen de originaliteitsprijs won. Justin Nova uit 1C en Ingeborg Postma uit 1D deelden de derde plaats. Rick Siebum uit klas 1C schreef een gedicht over schelden met kanker. Ondanks dat Rick niet in de prijzen viel, vond de jury zijn gedicht zo indrukwekkend dat het wordt opgehangen in de lokalen op school. Tijdens het juryberaad zijn er rode rozen uitgedeeld die waren besteld door de leerlingen. Bij elke Valentijnsroos zat een kaartje met een, al dan niet anonieme, boodschap voor een geheime liefde of goede vriend of vriendin.

ENSCHEDESE SCHOLIER JEUGDDIJKGRAAF VAN NEDERLAND Thomas Oosterhuis uit Enschede is jeugddijkgraaf van Nederland. De 17-jarige Oosterhuis is vorige maand officieel geünstalleerd door watergraaf Stefan Kuks van het Waterschap Regge en Dinkel. De Enschedese scholier is leerling op het Bonhoeffer College. Zijn technasiumdocent Benno Berendsen heeft hem benaderd voor deelname aan de verkiezing tot jeugddijkgraaf. Het Bonhoeffer College en het Waterschap Regge en Dinkel werken al lange tijd samen.

Mijn moeder Mensen zeggen vaak kanker dit, kanker dat. De hele dag door. Ik word het een beetje zat! Je lacht ze uit, omdat ze kaal zijn. Zij vinden dat ook niet prettig en fijn! Besef je eigenlijk wel dat het mensen pijn doet van binnen? Dat ze er tegen gingen vechten, maar niet konden winnen? De mensen die kanker hebben, kunnen dat woord heel vaak lezen, maar niet genezen. Het woord kanker is een vreselijke ziekte. Het maakt je kapot en de familie voelt zich rot. Rick Siebum De komende maanden zullen nog enkele gedichten van de leerlingen geplaatst worden in De ZuidWester

GESLAAGDE SCHAATSMIDDAG Door Mannes Verwer, combinatiefunctionaris Sport & Onderwijs Woensdag 6 februari zijn we met een bus vol kids en begeleiding wezen schaatsen. Het was een zeer geslaagde middag voor kinderen van Hattelerplaza en Richard Krajicek Plaza Boswinkel, twee playgrounds in Enschede West. De kinderen konden zich inschrijven voor deze middag, omdat ze na schooltijd veel komen sporten op de playgrounds. Voor velen was dit een onvergetelijke eerste kennismaking met de schaatssport.


Simone Korkus Simone Korkus werkt als correspondent in Israël en de Westbank voor de Belgische krant ‘De Tijd’. Zij schrijft daarnaast ook artikelen voor onder meer Opzij en de Groene Amsterdammer. Haar roots liggen in Enschede.

SPRITE We zijn in een Israëlisch verzorgingstehuis waar een dochter haar demente moeder bezoekt. De verpleegster Ricky voert haar dagelijkse taken ongeïnteresseerd uit, want die oude dementen begrijpen toch niet wat je doet7 De deur klikt achter ' Ricky of zoiets' dicht. Jij en ik zitten opgesloten in een soort terrarium met ramen om ons heen. Mannen en vrouwen in het wit kijken van buiten naar ons zonder enige opwinding. “Drinkie, Drinkie!” “Moeder, laat mijn hand los. Doe je mond weer open. Goed zo. Nog een lepel. Nu doorslikken. Toe nou mam. Slikken. Je krijgt geen drinkie als je niet doorslikt.” “Bèh! drinkie.” “Foei. Niet uitspugen, hoor. Nog vier lepeltjes en dan krijg je iets te drinken.Beloofd.” Ik druk op de intercom naast de deur en wacht op de stem van die efficiënte Ricky. “Mag ze een flesje Sprite?” “Sprite, Sprite,” weerkaatst jouw stem het magische woord. Een intermezzo in een witte dag. Jij glimlacht. Ricky komt breed lachend met het groene flesje met een roze rietje naar binnen en zegt: “Kijk eens wat we hier hebben.” Jij graait het flesje uit haar hand en begint met gesloten ogen te zuigenS “Zo, nu moeten we onze luier verschonen”, zegt glimlachende Ricky. De rimpels op haar gezicht zijn met make-up geplamuurd. Jij zei altijd dat je op je vijftigste het gezicht krijgt dat je verdient. “Moet ze echt een luier om?” “Tja, weet u, we zijn nog niet echt incontinent, maar het probleem is dat we niet aankondigen wanneer we naar de WC moeten en dan wor-

den we nat, hè?” (S) “Ga eens liggen.” De woorden ketsten tegen de ruiten. Beverig laat jij je zakken. Je handen grijpen de reling van het bed. “Goed zo. Nu benen omhoog!” Werktuiglijk trekt ze de sluitstrips van de pamper open en trekt hem van jouw heupen.. “Blijven liggen hoor!” (S) Jouw hand zoekt voorzichtig het laken om je billen te bedekken, maar kan het niet vinden. Voorbijgangers kijken terloops door het glas. “Zal ik de gordijnen sluiten?”, vraag ik. De glimlach verkreukelt tot een spleet: “Ach, doe geen moeite, hoor. We voelen het verschil toch niet, hè lieverd?” (S) Dan zie ik jouw rechterhand, die doelgericht naar iets op zoek is. Hij pakt de rand van jouw halflege bord met stamppot, dat ze op jouw kastje heeft achter gelaten. Langzaam veert jouw bovenlichaam omhoog. Jouw ogen gaan nu van het bord naar de muur voor je, naar de rug van Ricky en weer terug naar het bord. Je laat het flesje vallen. Jouw rechterarm met het bord gaat omhoog, terwijl jij je lichaam op je linkerelleboog steunt. Met de kracht van een discuswerper slinger je het bord tegen de muur, waar het in stukken uiteen valt. De stamppot glijdt langzaam in oranje strepen langs de witte muur naar beneden. Ricky draait zich met kracht om en jij staart heel even naar de ruïne op haar gezicht. Dan lach jij bulderend.

Gedeelte van het verhaal Sprite uit de nieuwe verhalenbundel “Alte Sachen”.

NIEUW BOEK SIMONE KORKUS ZuidWester-columniste Simone Korkus heeft een nieuw boek uitgebracht: een verhalenbundel met als titel “Alte Sachen”. “Ieder mens heeft wel een geheim dat hij met niemand kan delen”, zo vertelt Korkus. “Soms wordt hij het slachtoffer van zijn eigen heimelijkheid. In Alte Sachen, Hebreeuwse 'slang' voor vodden, leef je mee met mensen die geheimen verbergen. Je ploft als het ware even een leven binnen, je kijkt rond en vertrekt weer.” Korkus brengt in de bundel verhalen over bijzondere mensen in haar drie vaderlanden: Nederland, België en Israël. Alte Sachen van Simone Korkus kost 15,95 euro en is alleen te bestellen via de website www.boekscout.nl.

FIETSEN MET LIVIO Door Rik Ottink van Livio De Livio Fietsclub zal dit voorjaar weer diverse fietstochten organiseren door prachtige natuurgebieden rondom Enschede. De tochten van zo’n 30 kilometer vertrekken onder begeleiding vanaf de locaties van Livio in Enschede. De gemiddelde fietssnelheid ligt tussen de 12 en 15 kilometer per uur en er wordt regelmatig gestopt om iets te nuttigen, een plaatje te schieten, of gewoon maar even om te genieten van het landschap. Alle fietstochten starten om 10.00 uur en eindigen omstreeks 16.00 uur. De tochten vinden plaats op 27 maart, 18 april, 15 mei, 6 juni en 26 juni. Deelname aan een fietstocht kost 10 euro per persoon. Iedereen die in het bezit is van de LivioPlusServicepas krijgt 4 euro korting. Dit bedrag is inclusief koffie/thee en begeleiding. Opgave bij Livio via telefoonnummer 0900-9200 (lokaal tarief) of via email: fietsclub@livio.nl.

MODEAVOND IN PATHMOSSCHAKEL Op donderdagavond 7 maart wordt in de Pathmosschakel aan de Usselerweg van 19.00 uur tot 21.00 uur een modeavond gehouden. De toegang tot de avond is gratis. Er is een modeshow met mode voor jongeren, maar ook voor 55-plussers is er mode te zien en te koop. Ook zijn er sieraden en tassen aanwezig. Tijdens de avond worden ook spullen verkocht om het huis mee te decoreren en zijn er parfums te koop voor dames en heren. Er een koffiehoek ingericht met onder meer appelgebak met slagroom.

INLOOPSPREEKUUR IN DE HATTELER Door Patricia van Oosterwijk van Livio De klantenadviseur van Livio houdt twee keer per maand een inloopspreekuur voor vragen over zorg of over het wonen in een woonzorgcentrum van Livio. De Klantenadviseur gaat graag met u in gesprek. U krijgt informatie over de verschillende vormen van zorg en u kunt uw vragen stellen over het wonen in een Livio woon- en zorgcentrum. De klantenadviseur is aanwezig in De Hatteler van 10.30 tot 12.00 uur op de woensdagen 6 en 20 maart, 3 en 17 april en 8 en 22 mei.


HONDENPOEP: OVERLAST OF NIET? Ingezonden brief, door onze lezer Cristina Bru Zo’n negen jaar geleden kwam ik wonen in Boswinkel. Ik had geen voorstelling van wat voor een wijk dit was. Er waren tussenwoningen, vrijstaande woningen, appartementen en gallerij-flats. Een wijk met allochtonen en autochtonen, oude mensen en jonge gezinnen, met winkelcentra, speeltuinen en groene ruimtes, scholen en bejaardentehuizen. Toen mijn zoon geboren werd, begon ik de wijk meer te ontdekken. Het was prachtig om hem te zien lopen richting de vijver met een stuk brood om de eendjes te voeren. Dit ritueel ging echter altijd gepaard met ‘pas op’, ‘hondenpoep’!, ‘niet in de poep stappen’! Toen mijn dochter ook begon te lopen, had ik het al lang opgegeven om naar de eendjes te gaan. Te vaak hondenpoep onder de schoenen gehaald. Ik ben trots op de gemoedelijkheid van mijn wijk, de mensen staan klaar voor elkaar, ook wanneer de mensen elkaar niet of niet goed kennen, men groet elkaar op straat, onze kinderen spelen samen op straat. Alles wijst op een goed samenleven in een levendige wijk. Behalve wanneer het onderwerp hondenpoep ter sprake wordt gebracht. Dat voelde ik ook weer een paar maanden geleden toen buurbewoners van de Frederikastraat en ik, samen met de gemeente Enschede, bezig waren om het speeltuintje van onze straat onder meer hondenpoep-vrij te maken. Over rechten en plichten van hondenbezitters zijn veel meningsverschillen. Het was direct duidelijk dat er hier twee partijen zijn, de hondenbezitters en de mensen zonder honden. De ene partij begrijpt niet waarom er hondenbelasting moet worden betaald, de andere partij begrijpt niet waarom hondenpoep respectloos verschijnt buiten de HUP’s (hondenuitlaatplekken). Ik ging mezelf verdiepen in het onderwerp. Ik was benieuwd naar de meningen van de twee verschillende partijen.

poep je toch op de wc en niet door het hele huis...”, “Laat de mensen die katten hebben ook maar betalen”, “Ik kan er niet tegen dat iedereen de hond maar uitlaat waar het hen uitkomt, zonder aan een ander te denken”, “Laat de langdurig werklozen met behoud van uitkering de hondenpoep maar opruimen”, “De mentaliteit achter meningen is fout, men denkt te veel aan zich zelf, zolang het maar niet voor mijn deur gebeurd”. In al deze opmerkingen zit een kern van waarheid. Aan het eind blijkt maar al te vaak dat iedereen meestal alleen aan zichzelf denkt. Ieder strijdt voor zijn eigen belang. Het is een kwestie van naar anderen wijzen, en geen verantwoordelijkheden willen nemen. Meestal ligt het er aan dat men niet goed geïnformeerd is en daardoor ontstaat verwarring. Uiteindelijk zijn er twee behoeften, de hondenbezitter wil ruimte om zijn hond uit te laten en te laten poepen en de niet-hondenbezitter wil geen last van hondenpoep of loslopende honden. In plaats van zeuren tegen elkaar, zoek ik de dialoog en constructieve oplossingen. Het probleem heeft een andere aanpak nodig. Daarom vraag ik de buurtbewoners om te reageren of suggesties naar mij te sturen en op die manier samen oplossingen te vinden voor een fijne, schonere buurt voor hondenbezitters en niet hondenbezitters. Ik wil nog wel even duidelijk maken dat er ook genoeg hondenbezitters zijn die hun honden aangelijnd uitlaten en die altijd de hondenpoep opruimen. Graag ontvang ik uw reacties, suggesties en ideeën via e-mail op samenleven.boswinkel@gmail.com met als onderwerp ‘constructieve aanpak’.

Hierbij een greep uit wat reacties die ik op internet heb gevonden rond het fenomeen hondenpoep in Boswinkel en omgeving: “Mijn hond wil niet op de speciale poepveldjes poepen”, “Ik zie het meer als een plicht van een dierenbezitter dat die geen overlast mag bezorgen aan de medemens”, “Er zijn nog veel te weinig HUP-locaties”, “Thuis

Ik hoop geregeld over dit onderwerp te kunnen berichten in De ZuidWester.

Honden wel of niet los laten lopen in het Zweringbeekpark?

WIJKBEHEERPLAN RUWENBOS VAN START

SAMEN WANDELEN BIJ DE CROMHOFF

Door Richard Belshof, wijkbeheerder stadsdeelbeheer west

Op dinsdag 2 april start Alifa, in samenwerking met Livio, een wandelclub. Wandelen is goed voor uw conditie en u leert nieuwe mensen kennen. Bent u 60 jaar of ouder en vindt u het leuk om mee te wandelen? Geef u dan op! De wandelclub start bij het verpleeghuis de Cromhoff .Van hieruit begint u om 10.00 uur met een wandeling van ongeveer een uur. Na de wandeling kunt u samen met bewoners van de Cromhoff een gratis kop koffie drinken in het Grand Café. Na de koffie wordt er nog ongeveer een half uur gewandeld in de tuin van de Cromhoff met bewoners die afhankelijk zijn van een rolstoel. Dit laatste half uur gaat er iemand van het verpleeghuis mee. Lijkt het u leuk om mee te wandelen? Geef u dan voor 20 maart op bij Alifa, in het ‘t Ni-je Terphoes aan de Noordhollandstraat 4. Bij vragen kunt u contact opnemen met Jessica Kroondijk, 06-42604063 of j.kroondijk@alifa.nl.

Verbeteren van de wadi’s is een van de gerealiseerde acties uit het wijkbeheerplan voor het Ruwenbos van vorig jaar. Dit jaar komen meer verbeteringen in de wijk aan bod. Peter Dijkstra vertelt op 21 maart graag over de projecten waar bewoners en gemeente samen mee aan de slag gaan. De mening van de bewoners van de wijk telt daarin zeker mee! Iedereen is van harte welkom op de wijkraadvergadering WestBoswinkel, donderdag 21 maart, 19.30 uur, speeltuin Boswinkel.

VOLG DE ZUIDWESTER OOK OP TWITTER: @ZUIDWESTER053

Door Jessica Kroondijk van Alifa

In het diepe Op de oppervlakte en een gesloten boek Je hebt je verstopt in een donkere uithoek Je hebt de sleutel naar je hart veilig opgeborgen Wie niets voelt, is beschut en heeft nimmer zorgen

UW SPECIALIST IN VERF, BEHANG EN RC-MODELBOUW

verf behang gordijnen glas vloerbedekking laminaat/vinyl autolakken raamdecoratie radiografisch bestuurbare vliegtuigen, helicopters, auto’s en toebehoren! Van Giessel Poolmansweg 152 7545 LV Enschede 053 4312100 info@vangiessel.nl

Je emoties liggen in een kluis ergens diep verstopt in je brein Ook al zijn je dromen groots Je houdt je timide en heel klein

Pijn van buitenaf Daar heb jij je voor afgesloten Tranen die blinken achter je ogen Heb jij nog nooit gegoten Altijd maar bang voor de pijn Voor het breken van je hart Je wilt het niet beseffen maar niet alles in het leven is zwart De sprong in het diepe is een sprong van gevaren Maar als je gelukkig wilt zijn moet je het eens ervaren

G E D I C H T

Linsey Knol

mijmeringen van Hilly Olthuizen WinterdepressieS niet alleen het weer heeft er last van, ik ook. Er zijn van die dagen dat ik het liefst rechtstreeks mijn graf in wil lopen en vandaag heb ik zo’n dag. Het begon er al mee dat ik me versliep, als ik dat doe komt alles bij mij in het gedrang. Dan heb ik haast, de hele dag door en als ik haast heb dan heb ik voor niets en niemand tijd. Eerst moeten de dingen gedaan worden die nu eenmaal nodig zijn om te kunnen leven. Ik heb ook weleens van die dagen dat ik me afvraag wat voor nut ik de maatschappij nog dien. Die gedachte komt in me op doordat ik tot nu toe nog niets gepresteerd heb. Ik heb alles wel geprobeerd, maar het zit niet in me, presteren. Laat mij maar gewoon dienstbaar zijn, daar ben ik mee opgegroeid. Ach ja, ik heb van die dagen dat ik mezelf de hemel in prijs, zo graag wil ik er dan naar toe. Gelukkig zijn er op die dagen ook altijd momenten die me weer uit de depressie halen. Dan zie ik een film over mensen in een derde wereldland en dan voel ik weer hoe goed ik het hier heb. Of er belt een kind van mij met goed nieuws. Er gebeurt op die dagen altijd wel iets waardoor ik met frisse moed weer opsta. Zal wel een teken zijn dat hier nog genoeg te doen is om me uit een depressie te halen. Deze deprimerende dag sluit ik af met de gedachte dat het alweer maart is, het einde is dus nabij, dag winterdepressie.

De ZuidWester maart 2013  

Wijkkrant De ZuidWester verschijnt 10x per jaar in Enschede-West. Dit is de uitgave van maart 2013.

De ZuidWester maart 2013  

Wijkkrant De ZuidWester verschijnt 10x per jaar in Enschede-West. Dit is de uitgave van maart 2013.

Advertisement