Lépés váltás

Page 1

Lépés-Váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben


„Mi lehet jobb annál, mint szeretni, amit csinálunk, és tudni, hogy annak értéke is van?” (Katherine Graham)

Epilógus Lakóhelyünk, az Észak-Hegyhát, nekünk, akik itt születtünk és élünk, a legszebb hely a világon. A múlt század közepétől a rendszerváltozásig folyamatosan hanyatlott itt a gazdaság. Munkahelyek sokasága szűnt meg, a társadalmi viszonyok átrendeződtek, a lakosság egy része a perifériára sodródott, majd mélyszegénységbe süllyedt. Az első szabad önkormányzati választásokat követően Észak-Hegyhát településeinek – Mágocs, Alsómocsolád, Bikal, Mekényes, Nagyhajmás – polgármesterei egyik legfőbb feladatuknak tartották, hogy településeik a halmozottan hátrányos helyzetből kitörve, a kor követelményeivel lépést tartó, élhető és szerethető lakóhellyé váljanak. Ez azonban soklépcsős és sokszereplős folyamat. Igaz a mondás, miszerint: „Ha gyorsabb akarsz lenni, az úton egyedül indulj el, de ha igazán messzire akarsz jutni, melléd egy társ is kell.” Létrehoztuk tehát az ÉszakHegyháti Mikrotérségi Uniót, hogy együtt, egymás értékeit elismerve, és gyengeségeinket felismerve létrehozzunk egy, az életkörülményein változtatni akaró és tudó közösséget.

2

Ehhez azonban „Lépésváltás” szükséges, mely nem más, mint szemlélet béli fordulat, a települések szerepének átértékelése, a lehetséges kitörési pontok megtalálása. Az EFOP-1.5.3-16-2017-00070 program keretében megvalósult „Lépés-Váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben” projekt legfőbb célja volt a mikrotérség konszenzuson alapuló humán fejlesztési stratégiájának megvalósítása, a közösségi érzés, a helyi identitástudat erősítése; civil szervezetek aktivizálása; az állampolgári motiváltság növelése; a szektorközi együttműködés erősítése, az állampolgárok és az önkormányzat kapcsolatának fejlesztése és partneri együttműködések generálása. A Mikrotérségi Uniót alkotó települések által létrehozott konzorciumhoz csatlakozott a hasonló problémákkal küzdő Kisvaszar és a Nagyhajmási Roma Nemzetiségi Önkormányzat is. A lakossággal való nyitott és kiegyensúlyozott, társadalmi tervezésen alapuló előkészítő munka eredményeként 2018. nyarán indult meg a 240.064.066 HUF értékű pályázat végrehajtása. A projekt keretében közel négyszáz sikeres program megvalósítása által járult hozzá a térségben a magányosság, a szegénység és a társadalmi kirekesztődés mérsékléséhez, egyéni sorsok jobbra fordulásához, a társadalmi kohézió erősítéséhez, az alapvető közösségi értékek felismeréséhez, a közszolgáltatások elérhetővé tételéhez és fejlesztéséhez, a helyben maradási kedv javulásához és az elvándorlás csökkenéséhez. Úgy ítélem meg, hogy a több mint egy éve tartó pandémiás helyzet ellenére sikeres projektet zárunk. Köszönöm kollégáinknak, hogy azonosulva a projekt szellemiségével, az elmúlt két és fél évben töretlen lelkesedéssel, egymást és a programba bevont csoportok tagjait tisztelve, végezték munkájukat. Köszönöm a konzorciumi partnerek együttműködését. Köszönöm a települések lakosságának a programokon való nagyszámú jelenlétet. „A jól elvégzett munka egyetlen jutalma, hogy elvégezhettük,” mondta Mahatma Gandi. Még sok ilyen „jutalmat” kívánunk magunknak. Dicső László Alsómocsolád Község polgármestere, projektvezető


Lépést váltunk az Észak-Hegyháton Mi, a „Lépés-Váltás” konzorcium településein élők a Baranyai Hegyhát kapujában több mint hétszáz éve ragaszkodunk páratlanul gyönyörű környezetünkhöz. Alkalmazkodva a változó társadalmi és gazdasági viszonyokhoz nem egyszerűen a túlélésért küzdünk, hanem folyamatosan megújulva, a kitörési lehetőségeinket megtalálva településeink megőrzésén és továbbfejlesztésén dolgozunk. Az Önkormányzatiság létrejötte óta folyamatosan komplex módon fejlesztjük községeinket. A fejlesztések nem csak a természeti és az épített környezetre koncentrálnak, legalább annyira fontosnak tartjuk a közszolgáltatások-, a kultúra-, a helyi gazdaság és természetesen az itt lakók gondolkodásának, látásmódjának fejlesztését is. Jelen Erőforrás-fejlesztési Terv megalkotásával közel 4000 itt élő ember szándékát fejezzük ki, hogy a településeink ne csak építészeti és kulturális-, hanem gazdasági-, gazdálkodási hagyományainkat is megőrizzék, igazodva a mai kor követelményeihez és lehetőségeihez. Ezekkel a sorokkal kezdődik az a Helyi Emberi Erőforrásfejlesztési Terv (HEEFT), amire alapozva 2018 márciusában elindult az Észak-Hegyháti Mikrotérség öt településének és Kisvaszar Község Önkormányzatának közös pályázata a „Lépés-Váltás az Észak Hegyháti Mikrotérségben” címmel. A program megvalósítására 240 millió forint európai uniós és állami támogatást nyertünk el. A program zárásakor érdemes visszatekinteni az eltelt időszakra és megnézni, hogy tudtunk-e valóban lépést váltani? Könnyű egy fejlesztés eredményét lemérni, ha utakat építünk, vállalkozásokat fejlesztünk, beruházunk, eszközöket szerzünk be, hiszen könnyen látható, mérhető, forintban kifejezhető az elért eredmény. De hogyan tehetjük láthatóvá, mérhetővé, kézzelfoghatóvá azoknak a fejlesztéseknek az eredményét, amelyeket saját magunkba, a közösségünkbe, az emberekbe fektettünk? Elmondhatjuk, hogy eddig 1435 főt vontunk be a megvalósításba, akik 31 féle program 469 eseményén, illetve képzéseken, tréningeken, tanácsadásokon, mentoráláson

vehettek részt. 120 főnek készült egyéni fejlesztési terv, izgalmas előadásokat hallgathattunk arról, hogyan legyünk jó szülők, hogyan óvhatjuk meg egészségünket, hogyan fejleszthetjük közösségünket, hogyan élhetünk aktívan az ezüstkorban is, hogyan építhetünk hidat a generációk, vagy a nemzetiségek között, hogyan tudunk jól együttműködni, hogyan találhatunk munkát, vagy indíthatunk vállalkozást, vagy épp hogyan tudjuk újra megművelni a kertjeinket... Megszólítottuk a kisgyerekes családokat, a kamaszokat nevelő szülőket, az aktív munkavállalókat és a nyugdíjasokat, a munkanélkülieket, az egészségeseket és a betegségekkel küzdőket, a civil szervezeteket és a vállalkozókat, az iskolákat, óvodákat, idősotthonokat, romákat, svábokat, vagy épp a beköltöző külföldieket… Tanulhattunk angol nyelvet, közösségfejlesztést, mediációt, de lángossütést és sajtkészítést is... Elkészült több tanulmány és stratégiai terv, amiket a jövőben is tudunk használni. De talán a legfontosabb, hogy megteremtettük az alapját annak, hogy minden településen folytatódjanak ezek a programok – a helyi igényekhez és lehetőségekhez igazodva. A települési mentorok aktív munkája lehetővé tette, hogy erősödjenek a helyi kisközösségek, az emberi kapcsolatok, az együttműködés. A programelemek hatására emelkedett a térség humán közszolgáltatásainak színvonala, hozzáférhetőbbé, alacsonyabb küszöbűvé vált azok igénybevétele. A térségi szereplőknek lehetősége nyílt különböző szakpolitikai területekkel – például az ifjúságpolitika, a szociális és a foglalkoztatás politika szereplőivel – való együttműködés kialakítására, elmélyítésére. Ezen túl mód adódott a térség lakosságával és a helyi közösségekkel való intenzív kapcsolati és kommunikációs hálózat kialakítására, elmélyítésére is. Együttműködések, élő kapcsolatok szálai szőtték át a térségünket, javítva az itt élők életminőségét, erősítve az összetartozás tudatot, az észak-hegyháti identitást! Balogh Anikó szakmai vezető

Zagyva Gabriella szakmai vezető

3


Angol nyelvi képzés Én sok más program mellett az angol képzésben vettem részt, mely 2018 őszén indult Alsómocsoládon. Több okból is jelentkeztem a képzésre. Elsősorban azért, mert úgy gondolom, hogy sosem késő elkezdeni tanulni, akár nyelveket is. Nagyon sokszor igen jól jött volna nekem, ha tudok más nyelven is beszélni, vagy csak megértetni magam. Másodsorban pedig nagyon tetszett, hogy a képzés helyben volt, munkaidő után. Ez a két tényező már elég volt ahhoz, hogy eléggé motivált legyek. Nagyon jó kis csapat állt össze. Szinte mindenkit ismertem már. A korcsoport is eléggé színes volt, ezért mindig volt valami

téma levezetésnek. Az oktatónkkal is nagyon meg voltam elégedve, mert miután felmérte a tudásunkat (már akinek volt), tudta, hogy hogyan kezeljen minket, hogyan is oktasson. Az alapoktól indulunk és témánként haladtunk. Természetesen a számonkérés sem maradt el. Összességében elmondhatom, hogy nem bántam meg, hogy belevágtam ebbe a nyelvi képzésbe, mert igen sokat adott nekem és így most már, hogy van alapom, tovább tudom folytatni a nyelvtanulást. Köszönet érte! Mihályi Györgyné résztvevő, Alsómocsolád

Mediációs képzés

2019-ben április és december között összesen 12 alkalommal tartottunk mediációs képzést Alsómocsoládon. A 12 alkalom egy összefüggő képzéssorozatot alkotott, bár minden egyes alkalmat igyekeztünk úgy felépíteni, hogy az önmagában is élvezhető, illetve használható legyen. Nem tagadjuk, megunhatatlan az öröm, amit akkor érzünk, amikor felnőtt, nem ritkán magasan képzett és sokszor több évtizedes szakmai múltra visszatekintő hallgatók lelkesednek az éppen tárgyalt témakörök kapcsán. Természetesen itt sem volt mindenki egyformán lelkes. De ez teljesen természetes, általánosnak mondható, hogy a mindenkori hallgatók egy részére akkora nyomást fejtenek ki mindennapi életük problémái, hogy már sem lelkesedni, sem érdeklődni nem tudnak igazán. Ez egyéni tanácsadással, coaching-gal szépen orvosolható, egy ilyen képzés azonban erre nem alkalmas. Itt azokra kell fókuszálni, akik nyitottak, akik képesek érdeklődni. Az pedig az alsómocsoládi csapat minőségét méltatja, hogy itt ők voltak többségben. Ez élménnyé tette a közös munkát, még azzal együtt is, hogy időrőlidőre sikerült éles vitákat produkálnunk. Ezt azonban

4

semmiképp se negatívumként éltük meg, sokkal inkább az egészséges forráskritika megléteként. Amit mindig üdvözlünk és ösztönzünk is, hiszen oktatóként a nyitottság ugyan kívánatos, a szolgai befogadás viszont a legkevésbé sem. Összességében számunkra egyértelműen pozitív élmény volt ez a 12 alkalom és az ott tapasztaltak alapján bízunk benne, hogy sikerült hozzájárulnunk a különböző területekről érkező hallgatók felkészültségéhez. Amit javasolni tudunk az az időnkénti ismétlés lehetősége. Nem feltétlenül a teljes tudásanyagé, de a legfontosabb témaköröké mindenképpen. Egyrészt mindig tudunk olyat hozzátenni, ami korábban nem hangzott el, hiszen mi magunk is folyamatosan tanulunk. Másrészt, a tapasztalatok világosan mutatják, milyen mértékben járul(hat) hozzá az ismétlés az ismeretek elmélyüléséhez. Hogy erre milyen módon, milyen források bevonásával kerülhetne sor, azt nem tudjuk. Mi mindenesetre készek vagyunk folytatni a munkát és örömmel állunk az esetleges újabb lehetőségek elé. Marits István képzésszervező


Közösségfejlesztő képzés

Számomra nagy jelentőségű volt a képzés, olyan szempontból is, hogy a résztvevők közül addig sokakat személyesen még nem ismertem, így alkalmam volt ezt pótolni. Több település aktuális gondjairól, eredményeiről szereztem ismereteket általuk és a tanfolyam végére mi is egy kis közösségé váltunk. A másik pozitív tapasztalat az előadókhoz kapcsolódik. Mindegyikük nagyon lelkesen, életszerűen foglalkozott a témájával, olyan alapokat adva nekünk, melyre építve sikeresen bekapcsolódhatunk helyi közösségeink életének folyamataiba. Hálás vagyok, hogy élhettem ezzel a lehetőséggel! Bódog Antal résztvevő, Alsómocsolád

5


Szülők Akadémiája Néhány éve váltam szülővé, számomra nagyon fontos volt a kezdetektől fogva ez a program. Sokat vártam tőle, főképp leendő problémákra tanácsokat, és megismerni olyan helyzeteket, amik biztosan fognak érinteni a jövőben, ahogy a gyermekeim idősödnek. Sokszor arra gondolok, hogy még csak néhány évesek, de milyen jó lett volna, ha az előttem álló megoldásra váró helyzetekről valaki beszél, vagy csak szól, hogy mi előtt állok egyáltalán. Számomra erre volt tökéletes ez a program, ami olyan nevekkel társult, hogy biztos lehetek abban, a kapott információ hiteles és nem kell megkérdőjeleznem magamban a hallottakat. Gerner Kitti mentor, Mágocs Gyakorló szülőként vettem részt a „Szülők akadémiáján”, az első két alkalom után már nagyon hasznosnak éreztem ezeket az alkalmakat, hiszen gyermekeim jelenleg a tinédzser korukat élik, amit néha nehéz megértenem annak ellenére, hogy biztosan hasonló gondok/problémák gyötörtek engem is fiatalkoromban. A programsorozat keretén belül nagyon sok jó ötletet, néha megoldást is találtam bizonyos problémák kezelésére. Közösen egyszerűbb volt átgondolni, hogy milyen nehézségeken megy keresztül egy tinédzser, hiszen mi szülők hajlamosak vagyunk ezt néha elfelejteni. Azt sem tudjuk mindig igazán, hogy a problémák kezelését jól végezzük-e a négy fal között, de itt nagyon sokat segített, hogy szakemberek véleményére hagyatkozhattam. Volt arra is lehetőségem, hogy az előadások végén kérdezhessek. Minden gyerek más, de

hasonló gondot él meg, amit egymással meg is beszélnek, de én mindig szerettem volna részese lenni az ő mindennapjaiknak. Előfordulhat az is, hogy a szülő tanácstalan, sok forrás áll ma már rendelkezésünkre ahhoz, hogy bárminek utánanézzünk, olvasottakká váljunk a témában, de nem tudhatjuk, hogy az információk közül melyek hitelesek. Nem történik meg online felületen a visszacsatolás. Személyesen jobban át tudtam érezni a témát is, tudtuk mindig a gondolatmeneteket folytatni. Jobban belemélyülni, bátran tudtam mindig kérdezni. Bogyay Gábor résztvevő, Mágocs

Összefogásban az egészséges emberekért, az egészséges Észak-Hegyhátért Az Egészségfejlesztő rendezvények célja az egészség- és környezettudatosság növelése volt. E cél elérése felé az egyéni, közösségi, társadalmi felelősség megismertetésével és elfogadtatásával indultunk. Az egészségmegőrzés kialakulásához helyes egészségi ismeretekre, pozitív attitűdökre, a kívánt magatartás szabályainak betartására és a mások egészségéért végzett öntevékenységre van szükség. A programok segítségével, az egészségkultúra ter-

6

jesztésén, az egészség- és környezettudatos szemlélet kialakulásán túl, a személyes problémák orvoslásával, az életmód tanácsadások biztosításával, az ismeret átadással és a mindennapokba illeszthető módszerek, praktikák feltérképezésével, terjesztésével jelentős lépést tettünk a cél elérése érdekében. Hisszük, hogy a közös munkával sikerült az ÉszakHegyháton élők számára éveket nyerni az élethez, és életet adni az így megnyert évekhez.


Egészségnapok

Az „Egészségnapokat” azért szerettem különösen, mert nagyon összetett programokat kínált a résztvevőknek és egy olyan dolgot is, ami igazán közel áll hozzám, ez pedig az egészséges ételek elkészítése, tálalása, illetve kóstolása. Ehhez a nemes feladathoz természetesen kértem segítséget is. Egy helyi önkéntes, aki több más programon is részt vett, segített nekem ebben a feladatban. Számomra azért volt talán az egyik legkedvesebb rendezvénysorozat az „Egészségnap”, mert úgy érzem, ez mindenkit érint és ezzel a rendezvénnyel minden településen nagyon sok résztvevőhöz tudtunk eljutni és adni nekik abból, ami „nekünk van”, és mutatni nekik olyan dolgokat, ami igenis nagyon fontos az emberek életében. Fontos az egészségük megőrzése érdekében. Igazán hálás vagyok, hogy részese lehettem egy ilyen népszerű és sokszínű programnak. Dicső Brigitta mentor, Alsómocsolád

7


Boldog gyermekekért – Zenekuckó

8

Számomra az egyik legkedvesebb program a „Zenekuckó” volt. Emlékszem az első napra, amikor a babakocsit toló anyukák megérkeztek a kicsikkel és a nagyobbacska gyerekekkel. Volt, aki félve és bizonytalanul lépett a terembe, hogy „nekem nincs is hangom, ha van akkor az is hamis”, vagy azokra a gyerekekre, akik először anyukájuk ölében megbújva csak bátortalanul figyeltek. Úgy gondolom ezért is jó egy olyan közösséghez tartozni, ahol a hasonló korú gyerekek találkozhatnak, megszokhatják mások jelenlétét, könnyebben alkalmazkodhatnak, figyelnek és tanulhatnak egymástól. Az anyukák pedig tapasztalatot cserélhetnek és új barátokat is szerezhetnek. Mindannyiunkra nagyon jó hatással voltak ezek a családias, jó hangulatú foglalkozások, igazi érzelmi feltöltődés volt. Bízom benne, hogy az itt megszerzett rengeteg hasznos tapasztalat megmarad és beépül mindennapjaikba.

Nagyon örültem, hogy a rendezvényekbe bekerült ez a lehetőség is. Sajnos egy ilyen foglalkozásra be kéne utazni Dombóvárra, amit sok ember nem engedhet meg magának. Nagyon barátságos, családias volt a légkör minden foglalkozáson. Nagyon motiváltak voltunk és mindig vártuk a következő alkalmakat. A mindennapi monoton hétköznapokból kicsit kizökkentünk. Énekelgettünk, hangszerekkel ismerkedtünk. Nem volt baj, ha egy kicsit hamisan énekeltünk a babáknak, így is nagyon nagy élmény volt számukra és számunkra is. A legjobban a végén a közös hangszeres zenélés tetszett a babáknak is és nekem is. Nagyon jó volt az is, amikor pár foglalkozás után egy kis iskolai dolog felelevenítésére került sor, kánonban énekeltünk. Egyből felfigyeltek a kicsik, hogy ez valami más dolog. Ez valami új. Ma már a kicsi kéri, hogy énekeljünk együtt. Nagyon lelkesen próbálkozik, ismétel engem. Kedvence a „Csíp-csíp csóka” és a „Fújja a szél a fákat”. Köszönjük a lehetőséget!

Pap Csilla mentor, Bikal

Egy 3 gyermekes anyuka, B-P. Zs., Bikal


Legyen tiéd a tér!

A program a településen még fellelhető értékek átadása generációkon keresztül a fiatalabb korosztály számára éppúgy érdekes és hasznos volt, mint a szépkorúaknak, akik őrzött tudásukat adták át a gyerekeknek. A generációk beszélgetése, gyakorlatias tanítása minden alkalommal vidáman teltek. Közösen tevékenykedtek egy-egy témában a korosztályok, az idősebb korúak örömmel meséltek a régi idők történeteiről, mutatták be az aktuális témák elemeit, melyet a gyerekek kíváncsian hallgattak és próbálták azokat elsajátítani. A játékos és közös feladatmegoldások mindig kellemes hangulatban teltek. Bogyayné Gál Tünde mentor, Mágocs Egyik kedves emlékem, amikor az iskolás gyerekek egy csoportja, valamint a Nyugdíjas Énekkar tagjai és a mekényesi Legediné Erzsi tanárnő összejöttünk Mágocson, a Művelődési Házban. Meséltünk, beszélgettünk a gyerekekkel, hogy régen – a mi gyerekkorunkban – mit szoktunk főzni, miből, és hogyan készítettük el az ételeket. Na meg, hát miből készítettek a gyerekeknek a

finomságokat? Ki is próbáltuk a Művelődési Ház konyhájában. Palacsintát sütöttünk, amit házi lekvárral töltöttünk meg. Aztán bundás almát is készítettünk a gyerekek kuktáskodásával. A végén közösen elfogyasztottuk a finomságokat. Gyorsan elszállt a délután, nemcsak a gyerekek, de mi felnőttek is jól éreztük magunkat. Másik alkalommal a Helytörténeti Múzeumban jöttünk össze ugyanaz a csapat, akkor a régi mesterségekről, helyi népszokásokról beszélgettünk, meséltünk a gyerekeknek. A régiek mennyi mindent megoldottak otthon. pl. tutyi, harisnya, kardigán, stb. kötést, hímzést. Marxné Magdi hozott is mutatóba nagyon szép hímzett tutyikat. Nagyon tetszett a gyerekeknek, főleg a kislányoknak. Érdeklődéssel hallgatták, hogy amikor mi voltunk gyerekek, még nem igen volt TV. Akkor hogyan teltek az esték, főleg télen? Annyi mindenről érdeklődtek a farsangi népszokásoktól, a disznóvágási szokásokról. Szinte észre sem vettük, és elszállt a délután. Úgy gondolom, hogy mindenki jól érezte magát,és a gyerekek is tanultak valamit a múltról ami nincs a tankönyvekben.” Hrotkó Imréné résztvevő, Mágocs

9


Senior Akadémia

Mekényesen sajnos nincs egyesület, civil szervezet, sem iskola, sem óvoda, mely közösségeket kovácsolna össze, így a „Lépés-Váltás az Észak-Hegyháti Mikrotérségben” nevű projekt jelenlétével sok értékes és érdekes programot, képzést biztosított nemcsak a település, hanem a mikrotérség lakói számára is. Településmentorként sokféle feladat, kihívás várt, köztük a programok népszerűsítése, a lakók kíváncsiságának, érdeklődésének felkeltése, valamint a bevontakkal való kapcsolattartás. Hosszasan lehetne írni a programokról, melyek sokszínűsége biztosította minden korosztály számára az érdeklődésének megfelelőt. Számomra egyik legkedvesebb programsorozat a Senior Akadémia volt. Településünk hallgatóinak beszámolóiból tudom, hogy minden utazás alkalmával nagyon jól elbeszélgettek, az előadásokról sok értékes információval tértek haza és mindig nagy várakozással telt az idő a következő alkalomig. Ez egyike azon programoknak, melyet a pályázat végeztével is folytatni szeretnénk, legyen az az egyetemeken meghirdetett előadások, vagy akár a mikrotérségen belül, egymás településeire ellátogatva, helyi előadóval. Bátai Éva mentor, Mekényes Településünk mentorától. Bátai Évától értesültem, hogy a Lépés-Váltás program keretén belül lehetőség van részt venni a Senior Akadémia előadásain Kaposvárott, Pécsett, majd Alsómocsoládon. Izgalmas

10

témák és neves előadók vártak bennünket. Érdekes volt hallgatni Gárdonyi Géza dédunokáját az íróról, valamint Endrei Juditot, hogy hogyan éljünk aktívan idős korban is. Orvosok és gyógytornász is hasznos tanácsokat adtak. Megdöbbenve hallgattuk Bíró Dánielt, egy anyaotthon vezetőjét, a családon belüli erőszakról. Utazást tehettünk, melyben megismertük Kaposvár természeti környezetét, valamint Firenzét és Toscanát. Helyi termékek

napján sajtot, édességet, mézet, dísztárgyakat láthattunk, vásárolhattunk. Számomra a legérdekesebb Endrei Judit előadása volt. Nagyon jó volt, hacsak néhány órára is, együtt lenni, beszélgetni, viccelődni. Remélem, ha a járványnak vége lesz, folytatódik ez a program, mert nagyon érdekes és hasznos volt. Jójárt Endréné résztvevő, Mekényes


Tanácsadás Ezen projektben való részvétel egy nagy tanulási folyamat volt, ahol minden esetben új és új információkhoz jutottam. Élményszintű volt. Amikor látható, hogy eljutunk A-ból B-be, ami akkor az adott pillanatban nehéznek és szinte lehetetlennek látszik, majd szárba szökken. Egy profi módon „előkészített” terep várt, melyben a program dolgozói, szociális munkások, helyi vezetők, helyi lakosok, program iránt érdeklődők vettek részt. A program végére a motiváció mellett elsősorban önismerethez szükséges gyakorlatokat, elméleti anyagokat tudhattak magukénak a résztvevők. Alapvető értékekről beszéltünk, úgy mint: a kommunikációs és a kapcsolatteremtő készség, vagy a kitartás, ami mindenkiben megvan valamilyen szinten, de esetenként szükség lehet a fejlesztésére. Célunk volt, hogy az egyénre vonatkozóan következzen be minőségi javulás a személyes hozzáállás fejlesztésével. Hitelessé vált a segíteni akarás, a közös törekvés arra, hogy egy csapatként jól tudjanak működni a közös programokon a jövőben is.

Kifejezésre juttatták, mind csoportban, mind az egyéni tanácsadások alkalmával, hogy a változásokhoz rugalmasan alkalmazkodni tudó, ötletgazdag emberek. A motiváltságot „életben kell tartani”. A szakmai bázis megléte is fontos (akik bármilyen formában is részt vettek/részt vesznek a programban), hiszen a munkánk is egymásra épülő. Gondolok itt a program különböző szegmenseiben dolgozó kollégákra, szakembereket, a családsegítőkre, szociális munkásokra, s mindenkire, aki a program sikerességéhez hozzájárult emberileg és szakmailag. Ebben a szakmai munkában az egyik legfontosabb kérdés az emberekkel való bánásmód. A siker a legtöbb esetben azon múlik, hogy képesek vagyunk-e megnyerni az embereket a saját elképzeléseinknek, a programnak. S a válasz erre: IGEN, sikerült, hiszen sikerre van „ítélve” az a program, melyben ilyen szakember gárda dolgozik, és ahol megvan a közös nyelv és a cél. Niedermüller Renáta Johanna munkaerőpiaci tanácsadó

11


Kulcsemberek Klubja

Sokan vannak akik nem tudják, hogy az Észak Hegyháti Mikrotérség különleges hely. Persze a természeti környezet is nagyon szép, de elsősorban az emberek teszik különlegessé a térséget. Ebben a térségben sem könnyű az élet, vannak szegények, gazdagok, vannak akik elmennek és akik maradnak, de vannak olyan emberek akik új dolgokat keresnek, nem a múltban élnek, nem a nehezítő körülményekre figyelnek, hanem a lehetőségeket keresik. Fontos, hogy közülük sokan nem magukért gondolkodnak, hanem a közösségért, a faluért, a térségért. Ők a változás ügynökei. A gyorsan változó gazdasági, társadalmi, természeti környezetre sokan sokféleképpen válaszolnak. Vannak akik megpróbálják máshol, hátha ott jobb lesz, vagy könnyebb lesz alkalmazkodni a változásokhoz. Vannak akik bár látják a változásokat, de beletörődnek, mert mindig lesz valahogy, sodorja őket az élet, a környezet. Vannak akik nem vesznek tudomást a változásokról, keresnek egy lyukat és beledugják a fejüket. És vannak az ügynökök, akikben van belső motiváció, akik keresnek és akik másokat is motiválnak a

12

keresésre, akik a problémákat felismerik és megpróbálják megoldani. Persze nem mindig sikerül, de nem is ez a fontos. Az Észak Hegyháti Mikrotérségben mindegyik csoportból élnek emberek, azonban itt van egy valódi helyi specialitás, itt élnek olyan motivált ügynökök is akik képesek az együttműködésre. Ez ritka, igen ritka jelenség. A projektek legfőbb hibája, hogy egyszer véget érnek és a legfőbb sikere, ha a projekt finanszírozása nélkül is tovább működnek a projekt eredményei. Sajnos kevés az ilyen sikeres projekt. Mivel a „Lépés váltás” elsősorban az emberekről szólt, nem csak az ügynököket szólította meg, hanem megmozgatta a beletörődőket és tagadókat is, így van esély a sikerességre. Azt szeretném, illetve kívánom, hogy a helyiek is vegyék észre, milyen különleges helyen laknak, ahol vannak együttműködésre képes, a közösségért tenni akaró motivált emberek, akik észreveszik a problémákat és keresik a megoldásokat. Varga Péter


Magunk Kenyerén Fórum és Klub

A Lépés váltás az Észak Hegyháton projekt egyik kiemelt célja a helyi gazdaság erősítése, az ezzel kapcsolatos erőforrások, lehetőségek feltárása, a hozzá kapcsolódó hasznos ismeretek átadása, a településeken és a térségben az ezzel foglalkozó szereplők megtalálása, aktivizálása. A program két célt is kitűzött: az egyik a helyi erőforrások feltárása, a helyi gazdaságban rejlő lehetőségek számbavétele, kapcsolódási pontok megtalálása. A másik a térségben már működő alsómocsoládi Magunk Kenyerén Helyi Gazdaságfejlesztési Program megismertetése a térségben és a tapasztalatok átadása. Előbbi a Klubok, utóbbi a Fórumok keretében valósult meg. A helyi gazdaság fejlesztésében nagy szerepe van az önkormányzatoknak, de nagyon fontos, hogy az itt élők is megtalálják benne a szerepüket. Amit az önkormányzat tud befolyásolni: a vállalkozóbarát környezet, amelynek többféle eleme is lehet, a helyi ösztönző szabályozástól a természetbeni, vagy anyagi

támogatáson át a vállalkozói infrastruktúra rendelkezésre állásával, vagy lehet ösztönző a helyi pénz is melyet a kistelepülések közül elsőként Alsómocsolád vezetett be a helyi gazdaság élénkítésének egyik eszközeként. Ami nélkül viszont nem működik a helyi gazdaság, azok a kezdeményezők és kezdeményezések, a felhasználható erőforrások és azok ismerete, az innovatív ötletek, az együttműködések és kapcsolódások más helyi, térségi lehetőségekhez. A XXI. században a technológia sok mindenre választ és segítséget ad, ugyanakkor sok régi munkaformát, jövedelemszerzési lehetőséget kiszorít. Érdemes közösen egymásra támaszkodva az igényeket megismerve az erőforrásokat számba véve a hagyományos termelés értékesítés mellett újszerű szolgáltatásokat is elindítva újraformálni és értékké tenni a vidéki életet a magunk és mások számára is. Halmai Gáborné közösségfejlesztő

13


Tudástranszfer tésének kulisszatitkaiba. Készítettek gyógy- és fűszernövényekkel ízesített ordát, parenyicát és Trappista jellegű sajtot. Érdekes volt látni a technológiai folyamatot. Egy új tapasztalattal és élménnyel gazdagodva kellemes, jó hangulatban telt délután, ahol meg is kóstoltuk a már korábban elkészített és friss sajtokat is. Összességében jónak és értékesnek könyvelhetem el a programokat, hiszen a kitűzött célunk a tudásátadás megtörtént és egyben jó hangulatú közösségi programok voltak. Dana Jánosné mentor, Nagyhajmás

Kiváló lehetőséget nyújtott a generációk közti szakadék áthidalására ez a program. Ezek az alkalmak a régi hagyományos, szinte már feledésbe merült finomságok elkészítésére adtak lehetőséget közösségi együttlét keretében. Szerettem volna, hogy a mai fiatalok is megismerjék és velem együtt megtanulják a hagyományos ételek elkészítésüket. Nagyon örültem, hogy mindig voltak vállalkozó szelleműek az idősek körében, akik felvállalták, hogy bemutatják az édességek elkészítését. Jó hangulatban dolgoztak együtt a fiatalok és idősek, a kicsik is szívesen próbálkoztak a lángos elkészítésben, a hájas kalács megtöltésében. Érdeklődéssel hallgattuk az instrukciókat, figyeltük a technikát, a praktikákat az elkészítések során. A közös munka után mindenki számára örömteli pillanat volt az elkészült tésztafélék elfogyasztása. Mivel minden alkalommal rögzítésre kerültek ezek a receptek bízunk abban, hogy minél több otthonban újra és újra elkészítik ezeket a recepteket és fiatalok is továbbadják egymás között. Különleges alkalom volt a „sajtkészítő műhely” is, ahol a házi sajtkészítést tekinthették meg az érdeklődők lépésről-lépésre, két nagyhajmási hobbi sajtkészítő segítségével, akik beavattak minket a kézműves sajtok készí-

14

Szinte a projekt kezdetétől részt vettem a legtöbb programon, mivel érdekesek, színesek voltak és hasznos információval szolgáltak. A legkedvesebb program a Tudástranszfer volt számomra, ami 6 alkalommal valósulhatott meg Kisvaszaron. Nincs annál nagyobb öröm, amikor az

ember saját tudását oszthatja meg másokkal. Ezen a kis rendezvénysorozaton a sütés-főzés, italkészítés volt a fő téma, ami azért is aratott nagy sikert, mert a végeredményt közösen el is fogyasztottuk. A helyi fiataloknak mutattuk meg, hogyan kell például bodzafánkot, palacsintát, egyszerű sajtos-tejfölös lángost, krumplis pogácsát készíteni. Másik alkalommal hagyományos kakaó készítését mutattuk be a vaszari ifjaknak. Szép számmal eljöttek a programra, köztük több fiú is volt, aki érdeklődést mutatott a konyha iránt. Elmondták, hogy otthon is szoktak segíteni szüleiknek a menü elkészítésében. Úgy gondolom, ezen rendezvény nem csak eredményesnek bizonyult, hanem valami pluszt is adott a résztvevőknek, mivel minden alkalommal sok érdeklődő fiatal összejött, nagyon jó volt a hangulat. A jövőben is lehetne hasonló eseménysorozat, ami rendszerességgel lehetne jelen a fiatalok életében. Enni ugyanis mindenki nagyon szeret, főleg, ha a fogára való. Demeter Mónika résztvevő, Kisvaszar


Nagy tervek – kis kertek A 2019-es és 2020-as évben is részesültem a pályázat keretében vetőmagcsomag adományban. A csomag többféle vetőmagot tartalmazott, például, sárgarépa, zeller, retek, kétféle bab, cukorborsó, zöldség, kapor, dughagyma, burgonya, tök. Mindkét év nagyon jól sikerült, szépen kikeltek a magok, bő termést hozott, a családom részére megfelelő mennyiségű alapanyagot biztosított. (A zöldborsó esetében történt, hogy egy alkalommal a vadak bejöttek a kertembe és lelegelték.)

A zöldségeket nyersen is fogyasztottuk, de tartósítottam, fagyasztottam is belőle és savanyításra is jutott. Zöldségekből vegetát is készítettem, szárítottam. A zöldborsóból finom zsenge zöldborsó levest és főzeléket főztem. Cukkiniből pizzakrémet és citromos cukkini lekvárt főztem. Uborkából kovászos uborkát savanyítottam. Örültem a lehetőségnek, hogy kaphattam vetőmagcsomagot, így nem kellett megvásárolnom. Illetve, hogy magam termeltem meg, így tudtam, hogy nem az agyon vegyszerezett zöldségeket fogyasztja családom. Kertészkedni, kertben lenni amúgy is szeretek. F. B. résztvevő, Kisvaszar

15


Tematikus sportnapok

A projekt keretében a településeken felújításra kerültek a sport és közösségi terek, például Nagyhajmáson a sportpálya, Mekényesen a tornaterem és Művelődési Ház nagyterme. Ezekhez a felújított létesítményekhez kapcsolódtak a tömegeket megmozgató sportrendezvények, amelyeken a családok, szülők és gyerekek együtt próbálták ki a sportágakat, közös élményeket szereztek. A programelem elsődleges célja a mozgásformák népszerűsítése, új lehetőségek megismerése volt, mindez hangulatos, szórakoztató együttlét formájában. A szervezők a sportnapra igyekeztek olyan bemutatókat, versenyeket, játékokat szervezni, amelyek már hagyományokkal bírtak az adott településen, de mindig volt valami újdonság, érdekesség is. És hogy mit kaptunk ettől a projektelemtől? Ezeken a napokon is sikerült bizonyítani, hogy a sport az egyik legnagyszerűbb lehetőség a közösségépítésre, s hogy ezzel a programmal is teljesítettük a pályázatban meghirdetett célunkat: a települési identitás erősítését, az erőforrások aktivizálását és fejlesztését, az állampolgári aktivitás növelését. Tartalmas programokat tettünk elérhetővé mind a fiatalok, mind az idősebb korosztály számára, lehetőséget biztosítottunk a települési közösségeink erősödésére. Nem volt véres verseny, nem volt harcias küzdelem, de volt önfeledt szórakozás, jókedv, játék. Volt értékelés, ami nagyon sokat jelentett azoknak, akik a versenysportban esélytelenek, de ezeken a rendezvényeken nekik is jutott arany, vagy ezüstérem. Volt boldogság, dicsekvés, hogy lám nekem is sikerült! Volt ismeretátadás, volt felfedezés és volt sok-sok mosoly!

16

Nekünk, közösségfejlesztőknek, szervezőknek ez volt a jutalom! László-Legedi Jánosné közösségfejlesztő, Mekényes Számomra az egyik legérdekesebb program a 2020 augusztusában megrendezett sportnap volt. Mindenki megtalálta a maga számára legjobb elfoglaltságot. Az idősebb korosztály remekül érezte magát a senior tornán és az ott tanultak alapján otthon is tudták alkalmazni ezeket a gyakorlatokat. Ezután a szépkorúak közül is akadtak olyanok, akik szívesen részt vettek a túrán, amely két útvonalon zajlott, egy hosszabb és egy rövidebb szakaszon, így el tudták dönteni, hogy mennyit szeretnének velünk fiatalokkal sétálni, hiszen mi sem akartunk lemaradni erről a napról. Útközben rengeteget beszélgettünk, sokat nevettünk, de közben figyeltük a csodás zöld tájat, amely kicsiny falunkat öleli körül. A túra végeztével visszamentünk a kultúrházhoz, ahol tudtunk szusszanni egyet és tovább társalogni egy ízletes babgulyás mellett. Másnap rendezték meg az „Öreg fiúk–Fiatalok” focimeccset, ami nagyon jó hangulatban telt. A két fél közül az „Öreg fiúk” lettek a győztesek, de a versenyszellem él és nem adják fel a fiatalok, mert majd a pandémia után egy visszavágóra hívják ellenfeleiket. Öröm volt nézni ahogy ez a két nap összehozta az itt lakó időseket és fiatalokat egyaránt és együtt töltöttük szabadidőnket jó kedvvel, egy újabb emlékkel gazdagítva életünket. Remélem, hogy az elkövetkezendő időkben még sok hasonló programon vehetünk részt településünkön vagy akár a mikrotérségen belül, és erősíti meglévő, valamint leendő közösségeinket. Barta Liliána résztvevő, Mekényes


A résztvevők szemével Bogyayné Gál Tünde előadásai az egészségfejlesztő rendezvények keretében nagyon tanulságosak voltak, különösen Bagdy Emőke videón megtekintett élménydús előadása. Azok a programok voltak számomra a legkedvesebbek, ahol fiatalokkal is találkozhattam és megoszthattam tapasztalataimat, életem egy-egy pillanatát velük. (Legyen tiéd a tér!, Tudástranszfer, Hagyj nyomot!) Az alsómocsoládi Senior akadémia alkalmai nagyon érdekesek és értékesek voltak, a legjobban az tetszett, amikor kint lehettem a természetben és megismerhettem Alsómocsolád szépségeit. A szórakoztató feladatok pl.: a rejtvényfejtés, az idősotthon meglátogatása és az ökokert megtekintése, a finom falatok mindmind felejthetetlen élményt nyújtottak számomra. Köszönöm a nagyszerű lehetőséget, és hogy ennek a projektnek a részese lehettem, számos nagyszerű élménnyel gazdagodtam. Kiss Jánosné résztvevő, Nagyhajmás * * * Jó társaságban, jól felkészült előadókkal, nagyon lényegre törő és érdekes témákat érintő előadásokkal zajlottak a rendezvények. Pl. egyik kedvencem az egészségfejlesztés és környezettudatosságról szóló sorozat, de az Élet-helyzet klubbot is említhetném. A rendezvényeken tájékoztató anyagok, foglalkoztató kiadványok álltak a résztvevők rendelkezésére. Nagyon érdekes rendezvénysorozat volt a „Legyen a tied a tér”, ahol megismerkedhettünk a helyi értékekkel. Tetszett még a Nagy tervek kis kertek program, amiben szintén szívesen vettem részt, mivel nagyon szeretek kertészkedni. Nagyon élvezetes volt a nemzetiségi rendezvény, melynek köszönhetően nemcsak saját,, hanem a szomszédos falu rendezvényét is meglátogattuk, remek programokban volt részünk és megismerkedhettünk más nemzetek kultúrájával. Számomra a legkiemelkedőbb, a közösségfejlesztői képzésen való részvétel volt. Újra „iskolapadban ülni”

ilyen magas színtű, kiváló, elkötelezett előadókat hallgatni. Remek könyveiket, tanulmányaikat olvasni, videóikat nézni. Örömmel töltött el, hogy vannak még ilyen elszánt, tettre kész, a közösségért tenni akaró emberek, akik segítenek és tanítanak. Köszönöm, hogy részese lehettem-e programnak. Sok tapasztalattal, sok új dologgal lettem gazdagabb. Sok jót tenni akaró, okos, lelkes idősebb és fiatalabb embert ismertem meg. Lángi Lajosné résztvevő, Bikal * * * A szépkorú generáció képviseletében már a projekt kezdetétől fogva aktív résztvevő voltam a „A Lépés-váltás projekt minden programjában (pl: Legyen tied a tér!, Hagyj nyomot!, Egészségfejlesztő rendezvények, Nagy tervek-kis kertek, Tudástranszfer, Senior akadémia). Motiváló volt számomra, hogy a meghirdetett programok címei is már figyelemfelhívók voltak, felkeltették az érdeklődésemet, már csak azért is, mert a közösséghez tartozás lehetőségét adta számomra és egyúttal kapcsolódási lehetőség volt a fiatalabb generációhoz. Bár szinte minden programon részt vettem és minden program adott valami pluszt, új információt, lehetőséget, mégis a számomra legkedvesebb program a Senior Akadémia volt, Kaposvár, Pécs és Alsómocsolád helyszíneivel. Az egyes programok által a régi időket elevenítettük fel, tapasztalatainkat, élményeinket átadhattuk, a saját kézimunkáimat bemutathattam. A tudástranszfer keretében a gyerekekkel való együtt sütés és étkezés nagy öröm volt számomra. A Nagy tervek-kis kertek program motivációt adott számomra, hogy a kertem mindig szép és rendezett legyen, öröm volt a terméseket egy záró rendezvény alkalmával bemutatni. Köszönöm, a projekt által nyújtott közösségi programokat és a sok felejthetetlen élményt! Molnár Sándorné résztvevő, Nagyhajmás

17


Szineskék Sportnap. Mozgásában korlátozott gyerek. Verseny. 2 induló. Övé az ezüstérem. „Megcsináltam! Még sosem nyertem semmit! Most ezüstérmet kaptam!” Fülig érő száj! Leírhatatlan boldogság! Ha semmi más nem történt volna ezen a napon, neki akkor is ez volt A LEGSZEBB NAP! Mert ez a projekt ilyen ajándékot is tudott adni! * * * A Nagyhajmáson megrendezésre került Nemzetiségi Nap keretében a „Ki mit tud? – versek gyermekszájból” program során nagyhajmási gyerekek szavalták német és cigány költők verseit. Nagy élmény volt számukra, hogy a helyi közösség előtt megcsillogtathatták tudásukat. Akadt a gyerekek között olyan is, akinek itt nyílt először lehetősége arra, hogy színpadra álljon és bemutathassa tudását, istenáldotta képességét. Bízom abban, hogy erősödött az önbizalma és megjött a bátorsága ahhoz, hogy máskor is szívesen bemutatkozzon. * * * 2018-ban megrendezésre került sportágválasztó rendezvényen különböző sportágakkal ismerkedhettek meg a gyerekek, iskolák, egyesületek és a szülők. A legnagyobb sikert a pentanqe aratta. Volt egy fiú, az akkor 6. osztályos Vajkai Dániel, akit el sem lehetett mozdítani a pálya mellől, elmélyülten hajigálta a fémgolyókat. Nagyon ügyesen játszott, amire felfigyelt Gál Károly, a magyar pentaque válogatott edzője és 2018-ban az olaszországi felnőtt Európa Bajnokságra készülő Kutasi Péter is. Beszélgetésük során Dani elmondta, hogy nagyon élvezi ezt az egyszerű, mégis izgalmas játékot, amivel többen is jól szórakoztak. A sportolók megkérdezték tőle, nem lenne-e kedve a Komlói edzésekre eljárni. Dani szívesen részt venne az edzéseken és szeretne ezzel a sportággal foglalkozni. Reméljük, aktív és lelkes tagja lesz az egyesületnek és talán Ő lehet a jövő új petanque bajnoka.

18


Lépésváltás – ritmusváltás közösségi nézőpontból Az Észak Hegyháton sokféle együttműködés alakult ki az idők során. Voltak közös programok, projektek még a kísérleti LEADER-ben, majd a körjegyzőségben, Natúrparkok témájában és több közös projektben, melyek tapasztalatai alapján a térség meghatározó szereplői az önkormányzatok, civil szervezetek vállalkozók 2014-ben létrehozták és az ötéves évfordulón meg is erősítették a tartós szövetséget, az Észak Hegyháti Mikrotérségi Uniót. Voltak ennek a folyamatnak konkrét tárgyi fejlesztésekben megvalósuló eredményei is, de ami ennél is fontosabb, a valódi egymásra figyelésnek, együttműködéseknek, közös tervezésnek, együttgondolkodásnak legalább ekkora jelentősége van. Hiszen a térség településein megjelenő életfák hosszú távon is szépítik a környezetet, a megújult, kibővült sportpályák hosszú távon is szolgálják az itt élőket, de a közösen megélt események, az egymás számára is élményt nyújtó tartalmas programok alapozzák meg hosszú távra az összekapaszkodást, a közös jövőbe vetett hitet. Sokféle kapcsolódási pont lehet: valamit közösen kipróbálni, kitalálni, megmutatni, megtervezni, közösen tanulni, élményeket gyűjteni, segíteni egymásnak. A legfontosabb mégis az, ha az itt élők felismerik: a településük térségük jövője rajtuk is múlik. Szerepünk van abban, hogy felismerjük, mik a közös értékek, hogy mit mutatunk a világnak kifelé, hogy hiszünk-e abban, hogy itt érdemes vállalkozni, szolgáltatásokat kialakítani az itt élőknek. Mert vannak feladatok, melyeket akár a törvények által, akár a gazdasági lehetőségek, kényszerek miatt delegálni lehet az önkormányzatoknak, vállalkozásoknak, de sokkal színesebb az a paletta, ami a mindennapok életminőségét adja. Egy település, egy térség élhetőségének, vonzásának, megtartó erejének – ha konkrétan számba vesszük – fontos eleme a lakhatás, a jövedelemszerzési lehetőségek, a szolgáltatások széles palettája, a környezet, aminek megvédésében, alakításában már sokkal nagyobb szerepe van a közösségnek. Mint ahogy abban is, hogy alakulnak-e olyan formális és nem formális kisközösségek, melyek hozzájárulnak a szabadidő hasznos eltöltéséhez, a program kínálathoz, az egymásra való figyelés mással nem helyettesíthető fontos feladatához. Kialakulnak-e jó szomszédságok a lakóhely környékén, vigyázzuk óvjuk-e a környezetet, észrevesszük-e , hogy mi mindent tehetnénk közösen egymásért, az bizony a civil társadalom fontos szerepe. A projektben elérhető tanulási, támogatási és program lehetőségek

mind-mind azt szolgálták, hogy létrejöjjenek közös cselekvések, elérhetőek legyenek fontos információk és közös élmények, nyíljanak lehetőségek arra hogy megéljük a múlt és jelen értékeit, erősödjenek a kötődések a lakóhely és egymás felé is. Fontos azt is számba venni, hogy hol, milyen területen lehet alapozni a program tapasztalataira, a közben született új ötletekre, felfedezett értékekre, mit érdemes akkor is továbbvinni, ha éppen nincs pályázati lehetőség. Mert ezek adhatják a tartós eredményeket. Ha létrejönnek olyan csoportok, melyek továbbra is segítenek egymásnak, akik közösen gazdálkodnak, akik továbbadják, hogy hogyan lehet a mozgással is segíteni a ma még kicsiket, vagy továbbvinni egy hobbit, amivel a sportágválasztón ismerkedtek meg a fiatalok. Ha tovább él az a felismerés, hogy a Senioroknak nem is kell 50 km-t utazni ahhoz, hogy izgalmas előadásokat hallgassanak, hiszen helyben is van még sok olyan érték és az azokat bemutatni tudó ember, amivel érdemes megismerkedni. Hogy érdemes továbbvinni és bővíteni a kiskert mozgalmat, vagy hogy a fiatalok számára jó lehetőséget biztosító közösségi közlekedés-megosztó felület használata megkönnyítheti az utazásokat. Mindezek akkor válnak közösségi értékké, ha tudatosítjuk, hogy vannak, ha tovább hasznosulnak, ha további élményeket, és ötleteket is generálnak. Nem érdemes külső támogatásra, megerősítésre várni, fel kell ismerni nemcsak a szép környezetben, hanem az itt élőkben rejlő tartalékokat is. Hiszen ez az itt élőkön múlik. A település marketingben azt tanítják: ha odaérsz egy faluba, vagy városba és megkérdezed az embereket, hogy jó-e itt élni, mit érdemes megnézni, mihez érdemes kezdeni és ők azt mondják, hogy nem jó itt, nincs mit csinálni és nincsenek látnivalók, akkor tovább állnak. Ha azt hallják, hogy jó itt élni, érdekesek az emberek, különleges termékeket lehet kapni a boltban és sok programot kezdeményeznek a helyiek, akkor szívesen maradnak, vagy jönnek vissza ide. El lehet jutni idáig, de csak közös jövőképpel, közös akarattal és sok-sok mindennapi kapcsolódással. Ha már itt születtünk, itt élünk, itt szeretnénk boldogulni tegyünk hozzá egy-egy kis építőkockát a közös várunkhoz. Mert a legnagyobb érték magukban az emberekben van. Ismerjük fel, építsünk rá! Halmai Gáborné közösségfejlesztő

19


A projekt az EFOP-1.5.3-16-2017-00070 számú, „Lépés-Váltás az Észak-Hegyháti Mikrotéréségben” című projekt keretében, az Európai Unió társfinanszírozásával valósult meg. Kiadja Alsómocsolád Község Önkormányzata (7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 21.). Felelős kiadó Dicső László polgármester. Szerekesztők: Balogh Anikó, Mészáros-Taller Marietta, Zagyva Gabriella. Nyomdai munkák: Duplex Rota, Pécs – Tördelés, nyomdai előkészítés: Müller Bt., Müller Nándor


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.