506 933ÁLOM - HEGEDŰS 2

Page 1


HEGEDŰS 2 LÁSZLÓ, 506 933ÁLOM című, 2 tételből álló vizuális költeménye, egy esti kutyasétáltatás egymásba zárt magányát, és egy fel nem vett telefon csörgéseinek exponált időn túli világát, az élet mulandóságát vizionálja belső monológjaiban. Képein észrevétlenül átszivárog az irrealitás. A H2 óra, amelyen csak a másodpercmutatója van, körbe-körbe jár, miközben Esterházy Péter hangján haljuk, - hogy múlik az idő... hogy múlik az idő... hogy múlik az idő... - véget nem érő ismétlődéssel. A második tételben, „ottálltamésvártam”, egy pályaudvar belső terének fix pontja előtt, elő- és eltűnő emberek elmosódó foltjai váltakoznak, amit egy, sejtelmesen homályos, még beazonosítható tárcsás telefonon és egy madár konstellációjának sorozatképei zárnak

le.

csörgést

A

téma

követően

mozgókép a

film

változatában

végén

Esterházy

pedig

az

Péter

ismétlődő

szólal

meg,

halló... halló... halló... halló... HEGEDŰS

2

műveinek

intellektuális

telítettsége,

letisztult

formanyelve, poézise, egyaránt jellemzi a vizuális műfajokban létrehozott alkotásait. A képzőművészet, a film, a fotó, az irodalom, területéről alkotott gondolkodása és eszközhasználata, már a 70-es évektől túlmutat a “ csak fotográfus”, a “csak filmes “, és a “csak képzőművész “ műfajokon. Egy valódi művész, aki nem vagy- vagyokban, hanem is -isekben képes gondolkodni. Egyedüliként tagja

mindhárom

országos

vizuális

művészeti

szervezetnek

Magyar Képző-, Film- és Fotóművészek Szövetségének.

a

Hegedűs 2

László képképző művész a magyarországi kortárs színtér kivételes jelentőségű alkotója. Eltérő technikai médiumokban (fotó, film, festmény, nyomat, installáció...), különféle művészeti eszközökkel létrehozott alkotásai döntően hozzájárultak a jeletésközvetítő eszközök és módszerek megújulásához.

(www.h2l.hu)


Mokka. Nagy volt az öröm, mikor a lábunkat előre rúgva, először eltaláltuk a labdát és az gurulni kezdett. Az öröm nem tart sokáig. Az életben két oszlop között kell berúgni a labdát. A probléma az, hogy a két oszlop mellé, ugyanolyan távolságra van egy harmadik oszlop is, és mikor a labda áthaladt az oszlopok vonalán, mindig mások döntik el, melyik rúgás érvényes, (nevezzük gólnak),

függetlenül

attól,

hogy

a

kapus

melyik

két

oszlop

között áll. 2008. március 22. Mokka, a kutyánk elment. (17 év). Ő már a Világ Isteneinek Páholyából (VIP) nézi az egészet és csóválja a farkát és a fejét.


NAGYEREMร R digitรกlis printek, 75x100cm
OTTÁLLTAMÉSVÁRTAM digitális printek, 75x100cm

HALLร digitรกlis printek, 75x100cmAZ UTOLSÓ OSZTÁLYTALÁLKOZÓ. Valahol a hegyek között vezetett egy út, ahhoz a házhoz, ahol az osztálytalálkozók voltak. Ez a hely napfényes időben, madártávlatból, tisztán látható volt. A kanyargós utat követve, a karjaimat T alakban tartva, egyre lejjebb ereszkedtem. Enyhén előrehajolva, jobbra-balra fordulva, kerestem azt a helyet, ahol földet érhetek. Az egyik kezemben görbebotot, a másikban pedig egy fehér, zománcozott ételhordót tartottam. A bottal a leszállóhely irányába mutatva, lassan leereszkedtem, és az enyhe emelkedőn elindultam a ház terasza felé, ahol egy fehér abrosszal borított, hosszú asztal volt, székekkel körülvéve. Csend volt. A napfény és az enyhe szellő, a falombok leveleinek abroszra vetett árnyékával játszott. A botot az egyik szék háttámlájára akasztottam, miközben az ételhordót az asztalra tettem. Leültem. Tik-tak. Alkonyodni kezdett. Egy lámpa lógott az asztal fölött. Ahogy sötétedett, úgy erősödött a fénye. Az ételhordó árnyéka egyre kontrasztosabbá vált. Közelebb húztam magamhoz, majd kis idő után az edényeket összefogó rögzítő pántot kiakasztottam és leemeltem a tetejét. Lassan deformálódni kezdett a csend. Az iskolai tanórák közötti szünet zsivajgására emlékeztető hangok áradtak szét az ételhordóból, majd újra csend lett. Tik-tak. A széket hátracsúsztatva, felálltam, megfogtam a szék támlájára tett botot és elindultam arra a helyre, ahol leszálltam. Odaérve a karjaimat T alakban kitartva, a bottal felfelé mutatva emelkedni kezdtem. Eközben a székem az asztalnál lassan visszatolódott. Az erdei úton, egy kis busz közeledett a házhoz. Egy fiú az ablakon kihajolva felém mutatott. Tik-tak, tik-tak.

(2008 ősz)


2017 januรกr 31 14:30:18


...hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő, hogy múlik az idő...

A kiállítás támogatói: Zsolnay Kulturális Negyed, Székesfehérvár Városi Önkormányzat, Székesfehérvári művészek Társasága


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.