Page 1

NÉMETORSZÁG AUSZTRIA SVÁJC BENELUX ÁLLAMOK FRANCIAORSZÁG ERDÉLY SPANYOLORSZÁG PORTUGÁLIA OLASZORSZÁG SZLOVÉNIA HORVÁTORSZÁG BOSZNIA MONTENEGRÓ ALBÁNIA SZERBIA SZLOVÁKIA LENGYELORSZÁG CSEHORSZÁG TÖRÖKORSZÁG BULGÁRIA KÁRPÁTALJA

H–8200 Veszprém, Rákóczi út 5. Tel.: 88/412-392 Tel./fax: 88/327-125 E-mail: info@annatourist.hu

www.annatourist.hu


KEDVES UTASAINK! Reméljük, hogy örömmel fogadják 2013. évi katalógusunkat, melyet majd' húsz év tapasztalatai alapján, az Önök véleménye és igénye szerint, valamint a szakma iránti töretlen lelkesedéssel készítettünk el. Az Önök kényelme érdekében – a tavalyi év sikereire való tekintettel – idén már több utunknál is bevezettük a rádiós audio készülékkel való idegenvezetést, melynek felmerülõ költségeit irodánk fedezi. Az elmúlt év technikai fejlesztéseinek köszönhetõen kínálatunkat immár megújult honlapunkon követhetik nyomon, jelentkezéseiket és ajánlatkéréseiket már interneten keresztül is megtehetik. Az Anna Tourist legújabb katalógusában néhány új programmal szeretnénk Önöknek kedveskedni. A Ligúr-tenger partjáról a Francia Riviéra elõkelõ és varázslatos vidékeit járjuk be, felfedezzük a természeti kin-

UTAZÁSI IRODA

csekben gazdag Svájc és Észak-Olaszország tájait, az Ibériai-félszigetet a Pireneusoktól a Gibraltárig bebarangoljuk 15 napos körutazásunk során. Az eddigi évek sikeres programjai továbbra is szerepelnek kínálatunkban: a magyarok lakta Erdély és Kárpátalja, a tündöklõ nagyvárosok Párizs, Róma és Berlin, Dalmácia és Montenegro mesés tájai, az Alpok hegyvonulatai, Krakkó és Prága megunhatatlan utcái és terei, Albánia ismeretlen vidékei, Isztambul keleties hangulata... „Mert vannak helyek, amelyeknek már puszta említése vándorkedvvel tölti el szívünket.” Jöjjön, és barangolja be velünk Európa országait! Tisztelettel: Zollerné Varga Anna ügyvezetõ és munkatársai

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ I. AUTÓBUSZOS TÁRSASUTAZÁSOK (buszon alvás nélkül!) Az utazás korszerû, biztonságos, légkondicionált és büfé szolgálattal (kávé, leves, üdítõ, sör, ásványvíz), WC-vel ellátott autóbusszal történik. Az autóbuszban lévõ hûtõszekrény csak az Utasainknak kínált italok hûtésére szolgál. (Saját élelmiszer a hûtõben nem tárolható!) Az ülõhelyfoglalást a jelentkezés és az elõleg befizetésének sorrendje dönti el. Esetenként autóbusz típusmódosítás miatt változhat az ülésrend, ez azonban nem jelent szerzõdés módosítást. Az utolsó ülések nem, vagy kevésbé dönthetõek, ugyanakkor az emelt szint miatt a kilátás sokszor elõnyösebb. Csatlakozási és útvonal menti felszállási helyek a programokban külön megjelölésre kerültek. Az egyéb transzferlehetõségekrõl kérjük, érdeklõdjön irodánkban. Adott esetben az iroda az utazást azonos részvételi díjér t a létszámhoz igazodó kisebb autóbusszal is indíthatja, emiatt kártérítési igényt, illetve útlemondást nem áll módunkban elfogadni.

Az autóbusz csomag- és utasterébe utasonként maximum 20 kg súlyú bõrönd és/vagy táska, felvitele engedélyezett. Kérjük, hogy az utastérbe csak kisebb méretû kézipoggyászt szíveskedjenek felvinni. A közlekedési folyosót minden esetben szabadon kell hagyni, a lépcsõn csomagot tárolni tilos és balesetveszélyes. Biztonsági okokból menet közben csak ülve szabad utazni. Az autóbuszokon a dohányzás tilos! A 2012-es évtõl az utak indulási helye Veszprémben: OMV benzinkút parkolója (Budapesti út, Kossuth Általános Iskolával szemben). A korai indulás miatt kérjük – amennyiben lehetõség van rá – Utasaink mobiltelefonszámát megadni. Amennyiben ezt irodánk részére nem továbbítják, az autóbusz 15 perces várakozás után, az értesítés lehetõsége nélkül indul tovább. Az ebbõl eredõ károkért irodánk felelõsséget nem vállal. A hazaút során a várható érkezési idõpont változhat, amennyiben elõre nem várt esemény (forgalmi dugó, megnehezített határátkelés) következik be. Az autóbuszok a programok szerint rendszeres pihenõt tartanak, illetve folyamatos utazás esetén is max. 3–4 óránként, illetve az EU elõírások szerint megállnak 20–30 perces rövid pihenõidõre. Érdemes ezért némi aprópénzt félretenni az adott ország fizetõeszközébõl. Kérjük, hogy az autóbuszon található WC-t – utastársaikra való tekintettel is – csak a legszükségesebb esetekben használják. II. UTAZÁSI SZERZÕDÉS Utazásainkra történõ jelentkezéskor, utazási feltételeink elfogadásával, az elõleg megfizetésével létrejött megállapodásra kizárólag – mint utazásszervezõ – az Anna Tourist utazási szerzõdésében foglaltak érvényesek abban az esetben is, ha Ön útjainkra más – velünk szerzõdésben álló – utazási irodánál rendelte meg helyét.

2

III. RÉSZVÉTELI DÍJ A részvételi díjak forint/fõ értendõk. A részvételi díj tartalmazza az utazás költségeit, a szállást, a leírás szerinti ellátást, az idegenvezetést és az útlemondási biztosítást. A részvételi díj nem tartalmazza a felárakat, belépõket, a kötelezõ BBP-t (balesetbetegség-poggyász biztosítás) és a fakultatív kirándulások árát. Jelentkezéskor elõlegként a részvételi díj 40%-a fizetendõ. Legkésõbb az indulás elõtt 1 hónappal kell kiegyenlíteni a részvételi díj fennmaradó részét (hátralékot). Foglaláskor kérjük Utasaink adatait (név, lakcím, születési dátum, telefonszám, egyes esetekben útlevélszám) megadni. A hiányos vagy hibás adatközlés miatti esetleges kárért (az utazásra vonatkozó, megváltozott körülmények miatti értesítés) felelõsséget nem vállalunk. Az utazást megelõzõen 6-7 munkanappal korábban részvételi jegyet (vouchert) juttatunk el Utasaink részére. Kérjük, hogy az ebben található utastájékoztatót és részvételi jegyet figyelmesen olvassák át. A részvételi díj a programok nagy részét tartalmazza, de elõfordulnak olyan esetek, amikor az utasra bízzuk annak eldöntését, hogy a programon részt kíván-e venni, vagy inkább a pihenést választja. A fakultatív programok árait az adott programoknál feltüntetjük. IV. BBP BIZTOSÍTÁS A részvételi díj nem tartalmazza a kötelezõ Baleset-, Betegség- és Poggyászbiztosítást, melynek megkötése azonban az utazás feltétele. Amennyiben az utas nem irodánkban kívánja megkötni, köteles maga gondoskodni saját biztosításáról. Amenynyiben nem köt biztosítást, akkor a betegségbõl, balesetbõl adódó összes felelõsség és költség az utast terheli. Ha Önnek OEP kártyás, vagy bankkártyás biztosítása van, az csak korlátozottan nyújt ingyenes szolgáltatásokat. A részletekrõl kérdezze


szolgáltatóját. Bankkártyás biztosítás esetén feltétlenül hozzon magával igazolást és kontakt telefonszámot. A biztosító felé történõ kárigényüket Utasaink csak a káreset helyszínén felvett hivatalos jegyzõkönyv benyújtásával érvényesíthetik. Utólagosan felvett jegyzõkönyv kiállítása nem lehetséges. Irodánk az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel áll szerzõdésben (www.eub.hu). V. ÚTI OKMÁNYOK 2007. december 21-tõl semmilyen ellenõrzés nincs a szárazföldi és vízi határokon, amennyiben a schengeni tagállamok valamelyikébe tör ténik az utazás. A határ t bárhol és bármikor át lehet lépni, nem csak az eddigi, kijelölt határátkelõhelyeken. Az európai uniós államok közül csak azokba a tagállamokba érvényes ellenõrzés nélküli belépés, amelyek teljes körûen alkalmazzák a schengeni szabályokat. Továbbra sem tör ténhet a beutazás ellenõrzés nélkül az Egyesült Királyságba és Írországba, Ciprusra, Romániába és Bulgáriába. Ezen országokba magyar állampolgárok személyi igazolványnyal utazhatnak. Azonban a schengeni térségen belül is általános szabály, hogy érvényes útlevél vagy személyi igazolvány mindig legyen Utasainknál az igazoltatások miatt. A nem EU-s államok közül Svájcba, Horvátországba, Szerbiába az útlevélen kívül új típusú, kártyás személyi igazolvánnyal is be lehet utazni. Az úti okmányok beszerzésérõl és érvényességérõl az utasoknak egyénileg kell gondoskodni. Az Anna Tourist az úti okmányok érvényességének hiánya miatt meghiúsult utazásért felelõsséget nem vállal. VI. TÁRSÍTÁS Irodánk megpróbálja az egyedül utazók társítását. Az egyedül jelentkezõ utasoknak, akik nem vállalják az egyágyas felár kifizetését, vállalniuk kell a csoport más egyedülálló tagjaival az esetleges 2–3 ágyas elhelyezést egy szobában. Amenynyiben az utas az utazás megkezdését követõen mégsem igényelné a társítást, úgy – rendelkezésre álló szabad szoba esetén – az egyágyas felár extra költségét köteles az idegenvezetõnek a helyszínen megfizetni. Az egyágyas felárban nem a jobb minõség, hanem csak és kizárólag az egyszemélyes elszállásolás van benne (az egyágyas szobák általában kisebb méretûek). A társításból eredõ kellemetlenségért felelõsséget nem vállalunk. A 3 ágyas szobák általában nem nagyobbak, mint a 2 ágyasok.

VII. ÚTLEMONDÁSI BIZTOSÍTÁS Az útlemondási biztosítást a részvételi díj tartalmazza. A megadott sztornó határidõkön belül, rendkívüli ok (betegség, haláleset) miatti lemondás esetén az Európai Utazási Biztosító a 20%-os önrész levonása utáni összeget visszatéríti. A részletes sztornó biztosítási szerzõdés weboldalunkon megtekinthetõ. VIII. IDEGENVEZETÉS Esetenként múzeumokban, templomokban, mûemlékekben, ill. annak közvetlen közelében a vezetés nem engedélyezett. Ekkor az ismertetés a buszon vagy a látnivaló megtekintése elõtt történik. A legfontosabb turisztikai városokban helyi idegenvezetõk kalauzolják csoportjainkat. A tavalyi évtõl kezdõdõen irodánk néhány program során az utazás teljes idõtartamára biztosít rádió audio készüléket. Ez – fõleg a kiemelt turisztikai látnivalóknál – jelentõsen megkönnyíti az idegenvezetõ dolgát. Amennyiben egy program részvételi díja tartalmazza a készülék használatát, azt minden esetben az adott programnál tüntetjük fel. IX. ELLÁTÁS Reggeli vagy félpanziós ellátás (reggeli és vacsora). Fakultatív vacsoralehetõség esetén kérjük kedves utasainkat, hogy igényüket az irodában jelezzék. A svédasztalos (büfé) reggeli önkiszolgáló jellegû nagyobb ételkínálattal, a bõvített kontinentális reggeli péksüteményt, felvágottat, sajtot, vajat és lekvárt tartalmaz, a kontinentális reggeli tartalma vaj, jam, péksütemény (croissant, kenyér), kávé és tea. Az ital ára általában külön fizetendõ. Az étterembõl ételt kivinni tilos, köszönjük megértésüket! X. REKLAMÁCIÓ Kérjük utasainkat, hogy amennyiben a szolgáltatás teljesítésével kapcsolatban kifogás merül fel, azt haladéktalanul közöljék az idegenvezetõvel, helyszíni szolgáltatóval. Amennyiben a helyszínen nem orvosolják, kérje panaszának jegyzõkönyvbe vételét, hogy annak megalapozottságát utólag egyértelmûen ki lehessen vizsgálni. Kérjük, ilyen esetben panaszát (mellékelve a külföldi szolgáltató vagy idegenvezetõnk által felvett eredeti jegyzõkönyvet) hazaérkezését követõen 5 napon belül juttassa el irodánkhoz. Ezek elmaradása esetén panaszát nem tudjuk kivizsgálni. Helyi viszonyok miatt (közlekedés, idõjárási viszonyok, helyi ünnepek, konferenciák, templomok esetében esküvõk, temetés) a programmódosítás, illetve a programok sorrendjének esetleges felcserélési jogát az utazásszervezõ fenntartja.

XI. BELÉPÕDÍJAK A részvételi díjban nem szerepelnek belépõdíjak, melyek a helyszínen, az adott ország valutájában fizetendõk. Az idegenvezetõ segít a jegyek megvásárlásában. A belépõjegyes programokon a részvétel nem kötelezõ. A megadott összegek információ jellegûek. A katalógus szerkesztése alatt kapott árak idõközben változhatnak. Az esetleges többletköltségekért irodánkat felelõsség nem terheli! A társasutazásainkhoz kapcsolódó belépõdíj irányárak részletesen megtekinthetõk a honlapunkon. XII. FAKULTATÍV KIRÁNDULÁSOK A fakultatív programokon való részvételt általában 20 fõ jelentkezése esetén biztosítjuk. Kérjük, hogy erre vonatkozó igényét irodánkban jelezze. A fizetés mindig az adott valutanemben történik a helyszínen vagy HUF-ban az irodában (elõre történõ fizetés). Amennyiben megfelelõ számú jelentkezõ hiányában irodánk nem tudja biztosítani az adott szolgáltatást, úgy a befizetett összeget a hazaérkezést követõen irodánk visszatéríti, de kártérítési igényt ezen felül nem fogad el. XIII. ÁRVÁLTOZÁS A részvételi díjakat Ft-ban, 1 személyre számítva adtuk meg. Katalógusunkban meghirdetett részvételi díjak 1 EUR = 300 HUF árfolyamig érvényesek. A bel- vagy külföldi árak növekedése, a valutaárfolyamok jelentõs megváltozása miatt – kivételes esetekben – Az Anna Tourist a részvételi díjat legkésõbb az utazás megkezdése elõtt 20 nappal felemelheti. Ha a részvételi díj emelése a 8%-ot meghaladja, akkor az utas az errõl kapott értesítéstõl számított 3 napon belül írásban elállhat a szerzõdéstõl és a befizetett részvételi díj részére teljes egészében visszafizetésre kerül. XIV. ZÁRT CSOPORTOK A katalógusban szereplõ utazások csoportos igény esetén más idõpontokban is lebonyolíthatóak. Irodánk vállalja az egyéni igény szerint összeállított szakmai és turista utak megszervezését is. Szervezési tevékenységért további kedvezményeket tudunk biztosítani!

XV. TRANSZFER LEHETÕSÉGEK Az adott programoknál a fel- és leszállási lehetõséget feltüntettük, azonban az ettõl eltérõ igény és megfelelõ létszám esetén transzfer lehetõséget tudunk biztosítani utasaink részére. A részletekrõl kérjük érdeklõdjön irodánkban! 3


2013. évi naptár

Autóbusz ülésrend

Az idegenvezetés új korszaka: rádiós audio készülék segítségével minõségi változás az idegenvezetésben. UTAZÁSI IRODA

Keresse a szimbólumot a programok ismertetésénél!

Budapest út. benzinkút mögötti parkoló, indulási hely

ELÕFOGLALÁSI KEDVEZMÉNY 2013. március 14-ig a május 1. és június 30. között induló utakra 2013. április 20-ig a július 1-je után induló utakra 40% elõleg befizetése esetén törzsutasoknak: 6%, max: 14 000 Ft/fõ új utasoknak: 4%, max: 9 000 Ft/fõ Törzsutas kedvezmény 2013. április 20-a után: 40% elõleg befizetése esetén: 4% Törzsutas: aki 2011-ben, vagy 2012-ben irodánk saját szervezésû, többnapos útján részt vett.

ANNA TOURIST UTAZÁSI IRODA H–8200 Veszprém, Rákóczi út 5. Tel: 88/412-392 88/412-992 Tel/Fax: 88/327-125 E-mail: info@annatourist.hu Web oldal: www.annatourist.hu Eng. szám: U-000505 Vagyoni biztosíték: Európai Utazási Biztosító Zrt.

4

NYITVA: május 1. – szeptember 30. H–P: 9.00–18.00, Sz: 9.00–13.00 óráig október 1. – április 30. H–P: 9.00–17.00, Sz: 9.00–13.00 óráig


TARTALOM NÉMETORSZÁG TÁJAI – VÁROSAI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6 AUSZTRIA – BAJORORSZÁG – DÉL-TIROL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7 SVÁJC – AZ ALPOK SZÍVE ÉS A VARÁZSLATOS ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8 KÖRUTAZÁS A BENELUX ÁLLAMOKBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9 PÁRIZS – LOIRE VÖLGYE – VERSAILLES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 VARÁZSLATOS FRANCIA RIVIERA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 HÚSVÉT ERDÉLYBEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 SZÉKELYFÖLD GYÖNGYSZEMEI – PÜNKÖSD ERDÉLYBEN – CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .13 BARANGOLÁS ERDÉLYBEN – A KIRÁLY-HÁGÓTÓL AZ EZERÉVES HATÁRIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 ÉSZAK-ERDÉLY – MÁRAMAROS – MOLDVAI KOLOSTOROK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 KÖRUTAZÁS A BÁNSÁGBAN ÉS AZ AL-DUNÁNÁL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 MAGYAR EMLÉKEK KÁRPÁTALJÁN – UNGVÁRTÓL A TATÁR-HÁGÓIG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17 SPANYOL – PORTUGÁL KÖRUTAZÁS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18–19 ALBÁNIA – AZ ELLENTÉTEK ORSZÁGA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 NAPSÜTÖTTE TOSZKÁNA ÉS CINQUE TERRE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 RÓMA, AZ „ÖRÖK VÁROS” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .22 VELENCE – GARDA-TÓ – DOLOMITOK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 HÉTVÉGE VELENCÉBEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23 ITÁLIA CSODÁI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24–25 SZLOVÉNIA VARÁZSLATOS TÁJAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 NYARALÁS ÉS KIRÁNDULÁSOK AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGETEN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 DALMÁCIA ÉS MONTENEGRO MESÉS TÁJAIN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 ISZTAMBUL – A MISZTIKUS KELET KAPUJA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 DÉLVIDÉKI BARANGOLÁS A VAJDASÁGBAN . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 ZAKOPANE – KRAKKÓ – AUSCHWITZ – WIELICZKA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .30 ÉSZAK-MAGYARORSZÁG KINCSEI – KASSA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 KUTNA HORA – PRÁGA – POZSONY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 PRÁGA – KARLOVY VARY ÉS DÉL-CSEHORSZÁG KINCSEI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 KRAKKÓ – CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ – DUNAJEC – ZAKOPANE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .33 A BUSZOS KÖRUTAZÁSAINKHOZ TARTOZÓ BELÉPÕDÍJAK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 UTAZÁSI SZERZÕDÉS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35

EGYÉB SZOLGÁLTATÁSAINK: Üdülések belföldön gazdag választékban Üdülések külföldön (egyénileg, autóbusszal és repülõvel) Városi szálláshelyek foglalása Társasutak szervezése csoportok részére kedvezõ áron, egyedi igényeknek megfelelõen Szállásfoglalás bel- és külföldön Szakmai programok, rendezvények szervezése Repülõjegy-értékesítés Utasbiztosítás Felkészült, szakszerû idegenvezetés Korszerû, kényelmes, légkondicionált autóbuszok biztosítása Ajándék utazási utalvány készítése Adventi ajánlatok Operabérlet Budapestre 4 elõadás autóbusszal Zarándokutak szervezése

Impresszum: Készült 4000 példányban Tördelés: Skicc Kft., Veszprém Nyomás: Prospektus Nyomda, Veszprém Design: Basticz György Címlapfotó: Bodri-Dézsi Barbara A képek illusztrációk Az esetleges nyomdahibákért az Anna Tourist nem vállal felelõsséget

5


NÉMETORSZÁG TÁJAI – VÁROSAI BERLIN – POTSDAM – DREZDA – SZÁSZ-SVÁJC A program során érintett világörökségi helyszínek: Berlin, Potsdam, Elba völgye

Idõpont:

2013. július 3–6. (4 nap/3 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

NÉMETORSZÁG

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Bécs – Znojmo – Jihlava – Prága – Berlin – Potsdam – Drezda – Pirna – Prága – Szombathely – Sárvár – Devecser – Veszprém Elhelyezés: középkategóriájú szállodákban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 2 éjszaka Berlinben, 1 éjszaka Drezdában Ellátás:

büféreggeli (fakultatív vacsora igényelhetõ)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

65 900 Ft/fõ 9 900 Ft/fõ 13 500 Ft/fõ (3 vacsora)

BBP biztosítás: Belépõdíjak: Berlin – hajókirándulás a Spree-folyón:

1 800 Ft/fõ kb. 55 E/fõ kb. 10 E/fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 3 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat, a fakultatív vacsora és fakultatív hajókirándulás költségeit. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

Az utazás alkalmával az egykori NDK területén található építészeti és kulturális örökség helyszínein sétálhatunk, megérezhetjük Berlinben a sokáig kettéosztott város dinamizmusát és óriási ütemû fejlõdését, mely ezernyi élménnyel nyûgözi le az idelátogatókat. Potsdam: a kastélyok és kertek városa, Drezda fõúri rokokó palotái, a szász választófejedelmek rezidenciái és Szász-Svájc gyönyörû tájai, a természet romlatlan szépsége más-más élményben részesítik a látogatót és az igazi, sokszínû Európából kapunk ízelítõt. Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 4.00 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás a jelzett útvonalon rövid pihenõkkel. A kora esti órákban érkezés az egyesült Németország fõvárosába: Berlinbe. A szobák elfoglalása után fakultatív vacsora és gyalogos belvárosi séta a csoport idegenvezetõjével. 2. nap: Reggeli után egész napos városnézés Berlinben busszal és gyalogosan helyi idegenvezetõvel. A fõvárosnak számtalan látnivalója van és több hídja, mint Velencének, de olyan nagy a város, hogy ez fel sem tûnik. Szélesek az utcák, magasak a házak, hatalmasak a terek, minden olyan nagy, mintha az óriások földjén járnánk. Látjuk az Alexander Platzot a TV toronnyal, a Múzeum szigetet, amelynek leghíresebb múzeuma a Pergamon múzeum, s ahol a világ legszebb hölgye, Nofretete „lakik”, az Unter den Linden gyönyörû épületeit, a Brandenburgi kaput, s a közelében a Reichstagot és az új kormányzati negyedet, a Potsdamer Platzot: Berlin új központját futurisztikus épületeivel, a Kulturfórumot, a híres/hírhedt volt határátkelõhelyet, a Ceckpoint Charlie-t, a berlini falat és az Eastside Galery-t. A hatalmas területen elterülõ város bejárása után fakultatív, 1 órás hajókázás a német fõváros egyik folyóján, a Spreen. Fakultatív vacsora és szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Reggeli után indulás Potsdamba, Brandenburg szövetségi tartomány fõvárosába, a

6

„berlini Versailles”-ba, a porosz királyok és fejedelmek világhírû kastélyegyütteséhez. Németország legnagyobb világöröksége lélegzetelállító dimenziókban kínálja a kultúrát és a történelmet. Itt a Sanssouci kastély (XVIII. századi, a német rokokó gyöngyszeme) és a Cecilienhof (itt volt a világ felosztása, mely Sztálin, Churchill és Truman nevéhez fûzõdik) megtekintése. A déli órákban indulás a gyönyörûen helyreállított szász tartományi székhelyre: Drezdába, mely 700 éven át a királyok, hercegek rezidenciája volt. Ismerkedés az Elba-parti város nevezetességeivel: Theaterplatz, Semperoper (a világ egyik legszebb operaháza), Zwinger, Hofkirche (Szászország legnagyobb temploma), Frauenkirche (Miaszszonyunk temploma). E séta során az álomszerûen szép belvároson keresztül, közepén a szász választófejedelmek és királyok rezidenciájával megmutatkozik a város páratlan bája, melyért méltán nevezik „az Elba Firenzéjének” és látogatóit a hagyomány és modernség lenyûgözõ elegyével varázsolja el Németország kulturális gyöngyszeme. Fakultatív vacsora és szállás Drezdában. 4. nap: Reggeli után utazás Pirnába, Szász-Svájc kapujába (itt rövid séta), majd hazaindulás Szászországon keresztül, az Elba völgyének legszebb szakaszán. Az útvonal természeti szépségei miatt méltán kapta a vidék a SzászSvájc elnevezést: szûk, kanyargós folyóvölgyek, bizarr sziklafalak, különleges formájú táblás hegyek, lenyûgözõ homokkõ sziklaképzõdmények és kastélyok sokasága várja az idelátogatókat. Hazaérkezés rövid pihenõkkel a késõ esti órákban.


SALZKAMMERGUT – TIROL-BAJOR KASTÉLYOK – DÉL-TIROL – ZILLERTAL – GROSSGLOCKNER A program során érintett világörökségi helyszínek: Salzburg, Hallstatt, Salzkammergut Ennek az ötnapos programnak az érdekessége, hogy az útvonalnak egy része nem autópályán, hanem szebbnél szebb magashegyi utakon halad, leghíresebb közülük a Grossglockner, de vadregényes a Gerlos-hágó, vagy a Fernpass és a Brenner-hágó, nem is szólva Berchtesgadenben a Kehlsteinhaushoz felvezetõ útról, melyre csak a hegyi speciális buszokkal lehet ráhajtani. Ezek az útvonalak csodálatos panorámát, friss hegyi levegõt kínálnak utasainknak, feledtetve a lassúbb haladást és a viszonylag sok kilométer megtételét. Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 5 órakor a OMV benzinkút parkolójából, utazás rövid pihenõkkel. Délután ismerkedés a salzkammerguti tóvidék festõi tájaival, kisvárosaival: Bad Ischl (egykori kedvelt császári fürdõhely, Kaiservilla), St. Wolfgang (a Wolfgang See gyöngyszeme). Esti séta Salzburgban, szállás a város közelében lévõ panzióban. 2. nap: Reggeli után indulás a berchtesgadeni üdülõparadicsomba, látogatás Hitler egykori vendégházának helyén álló Kehlsteinhausban (a szerpentinen helyi speciális buszokkal, a hegy belsejében közlekedõ lifttel, a program idõjárásfüggõ). Ezt követõen indulás Kufsteinbe, itt rövid séta, majd városnézés Innsbruckban, Tirol tartományi fõvárosában: Hofkirche, Hofburg, Aranytetõ, Mária Terézia utca. Fatultatív vacsora, szállás Tirolban, Innsbruck környékén. 3. nap: Reggeli után indulás a Fernpass-hágón át a Füssen melletti bajor mesekastélyokhoz: Neuschwanstein („a kastélyok kastélya”, magányos szirtfokon álló csupa torony és bástya épületegyüttes) megtekintése belülrõl. Hochenschwangau, neogótikus bajor királyi vár (kívülrõl). Ezt követõen indulás Linderhofba: II. Lajos egyetlen befejezett neorokokó kastélyának és csodálatos parkjának megtekintése. Ezután séta Oberammergauban, a passiójátékokról és festett házairól híres kisvárosban. Nyitva

tartástól függõen a „Pilátus házban” a fafaragókat akár munka közben is megcsodálhatjuk. Visszautazás a szálláshelyre Garmisch Partenkirchen híres hegyi üdülõ és téli sportközpont érintésével. Fatultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 4. nap: Reggeli után indulás, kellemes üdülõfalukat érintve, 3000 m magas hegyek ölelésében Dél-Tirolba. A délelõtti órákban érkezés az elegáns, szubalpin nyaralóhelyre: Meranba (olaszul: Merano), ahol a sajátos mikroklíma és a gyönyörû környezet vonzza az üdülni vágyók sokaságát. Ezt követõen utazás Bozenbe (olaszul: Bolzano), Dél-Tirol fõvárosába: ismerkedés a város nevezetességeivel, majd rövid pihenõ Brixenben (olaszul: Bressanone), az õsi püspöki székhelyen. A város belsõ képe jellegzetesen középkori és tiroli. A késõ délutáni órákban visszaindulás Ausztriába a Brenner-hágón és a világhírû Európa hídon át. Fatultatív vacsora, szállás egy zillertali üdülõfaluban.

Idõpont:

2013. július 15–19. (5 nap/4 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Bakonygyepes – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Salzkammergut – Salzburg – Berchtesgaden – Kufstein – Innsbruck – Fernpass-hágó – Füssen – Neuschwanstein – Linderhof – Oberammergau – Garmisch Partenkirchen – Meran – Bozen – Brixen – Brennerhágó – Innsbruck – Gerlos-hágó – Krimml-vízesés – Grossglockner-hágó – Klagenfurt – Graz – Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser – Bakonygyepes – Veszprém Elhelyezés: 3*-os panzióban és szállodában, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 1 éjszaka Salzburg közelében, 3 éjszaka Tirolban Ellátás:

reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

75 900 Ft/fõ 9 600 Ft/fõ 9 900 Ft/fõ

AUSZTRIA – NÉMETORSZÁG – OLASZORSZÁG

AUSZTRIA – BAJORORSZÁG – DÉL-TIROL

(3 vacsora)

BBP biztosítás: Belépõdíjak:

2 250 Ft/fõ kb. 60 E/fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 4 éjszakai szállást a megadott ellátással, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat és a fakultatív vacsora költségét. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

5. nap: Korai reggeli után indulás a Gerlos-hágón a Krimml-vízeséshez, az Alpok egyik legbõvebb hozamú, három lépcsõbõl álló, 380 m magas természeti csodájához. Ezt követõen továbbutazás Európa egyik leglátványosabb hegyi útján, a Grossglockner panorámaúton az Alpok festõi csúcsai között: rövid pihenõ a Ferenc József-csúcsnál (a program idõjárásfüggõ). Ezután hazautazás rövid pihenõkkel, érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

7


SVÁJC – AZ ALPOK SZÍVE ÉS A VARÁZSLATOS ÉSZAK-OLASZ TÓVIDÉK (LUGANO–COMO–MAGGIORE–ISEO–GARDA)

Idõpont:

SVÁJC – OLASZORSZÁG

Utazás:

2013. augusztus 9–15. (7 nap/6 éjszaka) légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Graz – Liezen – Zell am See – Innsbruck – Arlberg-hágó – Vaduz – St. Gallen – Schaffhausen – Zürich – Luzern – Interlaken – Lauterbrunnen – St. Gotthard-hágó – Locarno – Lugano – Como – Varese – Milano – Lago Maggiore – Bergamo – Iseo-tó – Garda-tó – Sirmione – Trento – Bolzano – Brixen – Lienz – Klagenfurt – Graz – Szombathely – Sárvár – Veszprém Elhelyezés: 3*-os szállodákban, panziókban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 1 éjszaka Ausztriában, 2 éjszaka Svájcban, 3 éjszaka Olaszországban Ellátás:

büféreggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

109 900 Ft/fõ 21 000 Ft/fõ 23 400 Ft/fõ

BBP biztosítás: Belépõdíjak:

3 150 Ft/fõ kb. 80 CHF/fõ + kb. 32 E/fõ

(6 vacsora)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 6 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a fakultatív vacsora költségét és a belépõdíjakat. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

8

A program során érintett világörökségi helyszínek: St. Gallen kolostora, Jungfrau Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 5 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás Liezen – Zell am See érintésével, rövid pihenõkkel Innsbruckba, Tirol fõvárosába. Ismerkedés a város nevezetességeivel: Hofkirche, Hofburg, Aranytetõ, Mária Terézia utca. A késõ délutáni órákban indulás Voralberg vadregényes tájain és a majd 14 km hosszú Arlberg-alagúton át a Bludenz környéki szállodába (1 éj). 2. nap: Reggeli után utazás Vaduzba, Liechtenstein miniállam fõvárosába. Rövid séta, majd indulás St. Gallenbe és látogatás a barokk katedrálisban. Ezt követõen továbbutazás a schaffhauseni Rajna-vízeséshez, mely Európa legbõvebb hozamú ilyen természeti látványossága. A délutáni órákban érkezés Zürichbe, Svájc legnagyobb városába. Séta a belvárosban, majd utazás a Luzern környéki szálláshelyre (2 éj). 3. nap: Reggeli után egész napos kirándulás: utazás Interlaken érintésével Svájc legszebb természeti látnivalóihoz a Jungfrau régióba. A Trümmelbach gleccservízesés megtekintése után, jó idõ esetén fakultatív lehetõség egy kilátópont elérésére a híres Jungfrau fogaskerekû vasúttal, ahol lélegzetelállító panoráma tárul a látogatók elé. Ezután indulás a „vízesések völgyébe”, a jégkorszaki gleccserek által kivájt Lauterbrunnen-völgybe, amely az Egger-MönchJungfrau csoport 4000 m magas hegyei között fekszik. A délutáni órákban utazás a Vierwaldstätti-tó partján fekvõ, sajátos hangulatú gyönyörû városba, Luzernbe. Ismerkedés a város nevezetességeivel: Kápolna híd, reneszánsz városháza, barokk templom. Ezt követõen visszautazás az elõzõ napi szállodába. 4. nap: Reggeli után indulás a Szent Gotthard-hágón keresztül, vadregényes, alpesi tájakon OlaszSvájcba. Séta Luganóban, a mediterrán tó partján épült elegáns üdülõhelyen és lehetõség a közeli Melidében a „Swissminiatur” megtekintésére, ahol a híres svájci turistahelyek 1:25 arányú makettjei vannak kiállítva. Ezt követõen utazás a Comói-tóhoz, mely a legmélyebb alpesi tó (400 m mély). Séta a festõi szépségû, elegáns tóparti kisvárosban: Comóban,

melynek középkori falain belül egy bájos, nyugodt városközpont ragadja magával az ideérkezõket. Szûk sikátorai mellett történelmi emlékei is figyelemre méltóak: dóm, régi városháza. Ezt követõen indulás a Varese közeli szállodába (2 éj). 5. nap: Reggeli után utazás Milanóba, Lombardia fõvárosába. Gyalogos városnézés keretében ismerkedés a város fõbb nevezetességeivel: Sforza kastély (kívülrõl), dóm, Scala (világhírnevéhez Puccini, Verdi és Rossini munkássága is hozzájárult), Galéria. A városnézés után indulás a legszebbnek tartott olasz alpesi tóhoz, a tavak királynõjéhez, a Lago Maggiorehoz. Fakultatív hajókirándulás a Borromeo-szigetekre: Isola Madre, a legnagyobb sziget, amelynek szinte az egészét egy botanikus kert foglalja el, ahol a virágok és a növények legritkább fajai is megtalálhatók. Isola Bella: a 10 egymás fölé épült teraszból, a rengeteg szoborból és szökõkútból álló kert az olasz kertmûvészet csodálatos példája. A Borromeo hercegi palota Italia egyik legszebb barokk épülete, melynek termei hihetetlen gazdagságról tesznek tanúbizonyságot. A festõi szépségû Isola dei Pescatori, a halászok faluja az egyik legromantikusabb hely a tónál. A kora esti órákban visszautazás az elõzõ napi szállodába. 6. nap: Reggeli után indulás Bergamoba, a mûvészetek és mûemlékek városába, melynek falak által körülvett felsõvárosa nagyszerûen megõrizte középkori jellegét: dísztér, régi városháza, várostorony, dóm. Ezt követõen utazás a bájos, alpesi hegyek által körülzárt Iseo-tóhoz: séta a festõi Iseo városban, majd indulás a Garda-tóhoz, Észak-Olaszország legnagyobb tavához. Séta a tóba benyúló félszigetre épült Sirmione hangulatos utcáin, terein (Scaligeri vár, tópart), majd utazás Trento (az olasz Alpok egyházi és kulturális központja) érintésével a Dolomitok felé. Szállás Trento környékén (1 éj). 7. nap: Reggeli után indulás Bolzanóba, Dél-Tirol fõvárosába: ismerkedés a város nevezetességeivel, majd rövid pihenõ Brixenben (olaszul: Bressanone), az õsi püspöki székhelyen. A kora délutáni órákban hazaindulás Lienz-KlagenfurtGraz útvonalon rövid pihenõkkel, érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.


KÖRUTAZÁS A BENELUX ÁLLAMOKBAN BELGIUM – HOLLANDIA – LUXEMBURG

„Három kis ország Nyugat-Európa szívében. Csatornákkal átszelt ódon városok, forgalmas virágkikötõk és kis halászfalvak, gótikus katedrálisok és kereskedõházak, nyüzsgõ üzletutcák és álmodó kisvárosok, múzeumok, mûemlékek, facipõk és szélmalmok, homokdûnék és bort termõ szõlõhegyek, flamandok és vallonok, szigetlakó frízek és sajátos németet beszélõ luxemburgiak. Érdekes városok, tájak, emberek és szokások. Ennyi minden mást, újat, érdekeset nyújt az utazás a Benelux országokban: Belgiumban, Hollandiában és Luxemburgban.” Program: 1. nap: Indulás 4.00 órakor Veszprémbõl az OMV benzinkút parkolójából. Folyamatos utazás Ausztrián és Németországon keresztül rövid pihenõkkel. Szállás Saarbrücken környékén (1 éj). 2. nap: Reggeli után utazás a 93 hídjáról híres, az „Észak Gibraltárjaként” ismertté vált Luxemburgba. Ismerkedés a gazdag nagyhercegség szép fekvésû fõvárosával: dóm, nagyhercegi palota megtekintése kívülrõl. Ezt követõen indulás az Ardenneken keresztül Brüsszelbe, útközben rövid pihenõ a Waterloo-i csata emlékmûvénél. Városnézés az egyesült Európa fõvárosában: autóbuszból a Királyi palota és Igazságügyi palota megtekintése, fotószünet az Atomiumnál, majd gyalogos séta: Fõ tér (a világ egyik legdíszesebb tere mûvészien kidolgozott aranyozott palotákkal), Városháza, Manneken Pis-szobor, Székesegyház. Érkezés Antwerpenbe az esti órákban, fakultatív vacsora, szállás (3 éj 3 *-os szállodában). 3. nap: Reggeli után utazás Rotterdamba, Hollandia második legnagyobb városába. Rövid autóbuszos városnézés a modern nagyvárosban, ahol Európa legnagyobb tengeri kikötõje található. Ezt követõen indulás Delftbe, a híres fajansz városába, melyet átszõnek a csatornák és a mûemlékek: városháza, gótikus templom a ferde toronnyal, az új templom a királyi síremlékekkel. Ezután a Madurodam, a „miniatûr Hollandia” megtekintése következik, ahol több mint 100 makett kompozíció mutatja be játékos formában Hollandia nevezetességeit és földrajzát egy csodás parkban. Délután Hága – a királyi székhely – nevezetes épületeinek megtekintése kívülrõl (Parlament, Nemzetközi Bíróság, Királyi palota), majd séta Scheveningenben, az elegáns tengerparti üdülõhelyen.

A kora esti órákban visszautazás Antwerpenbe, szállás és étkezés: mint elõzõ nap. 4. nap: Reggeli után indulás Amszterdamba, „Észak Velencéjébe”, Hollandia sajátos hangulatú fõvárosába. Sétahajózás a csatornákon, városnézés (Óváros, Dam) és látogatás egy gyémántcsiszoló mûhelyben. A délutáni órákban utazás Volendamba, a népviseletérõl is ismert egykori halászfaluba, mely zöld faházaival, élõ folklórjával, csatornáival méltán az egyik legnépszerûbb holland turistaközpont. Séta a hangulatos kikötõben és környékén, majd visszautazás az elõzõ napi szállodába. 5. nap: Reggeli után ismerkedés Rubens városával, a gyémántkereskedelembõl meggazdagodott Antwerpen díszes központjával (Scheldepart, városháza, Európa egyik legszebb és legnagyobb katedrálisa), majd indulás Flandria két gyöngyszemébe. Brugge, a „csipkeváros”, – melyet sokan Belgium legszebb városának tartanak – nemcsak csipkeverésérõl, hanem gótikus városképérõl is híres. Ismerkedés a város nevezetességeivel (városháza, Szent Vér-kápolna, Miasszonyunk-templom, Begina-udvar) és séta a reneszánsz paloták, díszes házsorok és csatornák mentén. A délutáni órákban továbbutazás a hatalmas tornyairól ismert másik flamand városba, Gentbe, melyet nem minden ok nélkül neveznek „Észak Firenzéjének”. Városnézés: városháza, posztócsarnok, Szent Bavo-székesegyház – ahol a Van Eyck fivérek különleges alkotását, „A titokzatos bárány imádása” szárnyasoltárt õrzik. A késõ délutáni órákban indulás Németországba, fakultatív vacsora, szállás Heidelberg környékén (1 éj). 6. nap: Reggeli a szállodában, majd hazautazás rövid pihenõkkel Nürnberg – Passau – Linz útvonalon. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

Idõpont:

2013. július 29– augusztus 3. (6 nap/5 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Bakonygyepes – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Linz – Nürnberg – Saarbrücken – Luxemburg – Brüsszel – Antwerpen – Rotterdam – Hága – Scheveningen –Amszterdam – Volendam – Brugge – Gent – Nürnberg – Passau – Linz – Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser – Bakonygyepes – Veszprém Elhelyezés: 3*-os szállodákban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás:

Büfé reggeli fakultatív vacsora igényelhetõ (4 vacsora)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

99 900 Ft/fõ 29 900 Ft/fõ 20 900 Ft/fõ

BELGIUM – HOLLANDIA – LUXEMBURG

A program során érintett világörökségi helyszínek: Luxemburg, Amszterdam, Brugge, Brüsszel – Grand Place és Victor Horta-épületek

(4 vacsora)

BBP biztosítás: Belépõdíjak:

2 700 Ft/fõ kb. 50 E/fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 5 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a fakultatív vacsora költségét és a belépõdíjakat. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

9


PÁRIZS – LOIRE VÖLGYE – VERSAILLES (EURODISNEY) Idõpont:

2013. augusztus 14–20. (7 nap/6 éjszaka)

Utazás:

légkondícionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

FRANCIAORSZÁG

Útvonal: Veszprém – Bakonygyepes – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Graz – Passau – Nürnberg – Saarbrücken – Metz – Reims – Párizs – Loire völgye – Versailles – Strasbourg – Nürnberg – Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser – Veszprém Elhelyezés: 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 1 éjszaka Metz környékén 4 éjszaka Párizsban, 2 *-os belvárosi, metróközeli szállodában 1 éjszaka Strasbourg környékén Ellátás:

reggeli (tranzitszállásokon bõvített kontinentális, Párizsban kontinentális) Párizsban 4 fakultatív vacsora igényelhetõ (3 fogásos menü)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

111 900 Ft/fõ 39 900 Ft/fõ 19 900 Ft/fõ (4 vacsora Párizsban) BBP biztosítás: 3 150 Ft/fõ Belépõdíjak: kb. 130 E/fõ Fakultatív kirándulás (minimum 20 fõ jelentkezése esetén):

Loire-völgyi kastélyok:

6 900 Ft/fõ

(irodánkban fizetendõ, tartalmazza az autóbusz költségét és az idegenvezetést)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 6 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat, hajójegyeket, a fakultatív vacsora és a fakultatív kirándulás költségeit. A programok sorrendje felcserélõdhet. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

10

18 éve er nagy sik

A program során érintett világörökségi helyszínek: Reims/Katedrális, Párizs/Szajna part és Notre Dame katedrális, Versailles-i kastély és parkja, Strasbourg „A Szajna-part, a Montmartre és a Quartier Latin mûvészekrõl mesél: Dumas-ról, Zoláról és Victor Hugoról, akik felejthetetlen írásokban örökítették meg a város hangulatát, és festõkrõl, akik vásznaikon tették ugyanezt. Az utcák és terek a Napkirályra emlékeztetnek, valamint a "vasálarcosra" és Napóleonra. A kávéházak teraszán felcsendülnek a régi sanzonok Edith Piaf és Yves Montand hangján. A Vörös Malom kereke megállíthatatlanul forog, a Louvre csendes termeiben rejtelmesen mosolyog Leonardo Monalisája. A fényárban úszó Diadalív árnyékában sosem csitul a forgalom, és az Eiffel torony vasszerkezete magasodik a Notre Dame és a Sacre Coeur hófehér kõcsipkéi fölé...” Program: 1. nap: Indulás 4.30 órakor Veszprémbõl az OMV benzinkút parkolójából. Egész napos utazás rövid pihenõkkel Steierországon, Felsõ-Ausztrián, Bajorországon és Baden-Württenbergen át Franciaországba. Szállás Metz környékén. 2. nap: Reggeli után indulás Reimsbe, a pezsgõgyártás szülõvárosába. Itt a francia királyok gótikus koronázótemplomának megtekintése. Érkezés Párizsba a délutáni órákban. Autóbuszos városnézés: Eiffel torony, majd a szobák elfoglalása. Fakultatív vacsora után séta a Montmartre-on (Sacre Coeur, Place Pigalle, Festõk tere stb.). 3. nap: Reggeli után egész napos fakultatív kirándulás a Loire-völgybe. Rövid séta Blois-ban, a több évszázadon keresztül épült királyi kastély megtekintése (kívülrõl), amely kis hegyfokon áll. Ezután Amboise következik, mely Leonardo da Vinci életének volt utolsó színhelye és ahol I. Ferenc és VIII. Károly egykori palotája látható (fotószünet). Utazás Chenonceaux-ba, a Cher partján fekvõ gyönyörû vízi kastélyhoz. Látogatás Medici Katalin egykori rezidenciájában. A kastélykörút megkoronázásaként utazás Chambord-ba, Franciaország harmadik legnagyobb kastélyához, az I. Ferenc által építtetett impozáns kastélyépület megtekintése. Visszaérkezés a párizsi szállodába az esti órákban.

4. nap: Reggeli után egész napos városnézés Párizsban: Cité sziget, Notre Dame katedrális, SainteChapelle kápolna, Hotel de Ville, Pompidou központ (szabadidõ), Pantheon, Luxembourg kert, Louvre (helyi idegenvezetéssel). Vacsora után autóbuszos városnézés: Paris by night. 5. nap: Reggeli után fakultatív programlehetõség: egész napos szabad szórakozás Eurodisneyben, a csodálatos játékparkban. A városban maradók a csoport idegenvezetõjével további nevezetességekkel ismerkedhetnek meg: d’ Orsay Múzeum, Rodin Múzeum, Invalidusok dómja (Napóleon síremléke). Este séta a Latin negyedben és sétahajózás a Szajnán. Szállás: mint elõzõ napokon. 6. nap: Reggeli után utazás Párizs ultramodern városrészébe, a Defense negyedbe, majd kirándulás a „Napkirály” palotájába, Versailles-ba. A kastély 1789-ig több, mint száz éven át francia királyok lakhelyéül szolgált. XIV. Lajos rezidenciája, az uralkodó hatalmának szimbóluma: a pompás kastély és kertjének megtekintése. A délutáni órákban indulás Strasbourgba: rövid esti sétán ismerkedés a város nevezetességeivel és fakultatív hajózás a Rajnán. Szállás Strasbourg környékén. 7. nap: Reggeli után folyamatos hazautazás rövid pihenõkkel a fenti útvonalon. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.


MONACO – NIZZA – CANNES – ST TROPEZ – VERDON – ANTIBES – GENOVA – PORTOFINO A program során érintett világörökségi helyszínek: Genova, Verona

Program: 1. nap: Indulás 4 órakor Veszprémbõl az OMV benzinkút parkolójából. Folyamatos utazás rövid pihenõkkel a fenti útvonalon. Fakultatív vacsora, szállás a Ligur-tenger partján, San Remo környékén (4 éjszaka). 2. nap: Reggeli után indulás a csodálatos fekvésû, lenyûgözõ szépségû és gazdagságú Monacoba. Városnézõ séta során ismerkedés a festõi szépségû óváros fölött emelkedõ hercegi palotával (kívülrõl), majd a katedrális, Óceánográfiai Múzeum, Egzotikus kert és a montecarloi Grand Casino megtekintése. Ezt követõen utazás Nizzába: a francia Riviera „fõvárosába”. Nizza „Egy kis Olaszország Franciaországban”, széles tengerparti sétányokkal, pálmafákkal, sok-sok virággal, szökõkutakkal, pompás palotákkal. Séta a városban: Angol sétány, óváros, Massena tér. Majd látogatás Eze Village-ben, a sziklára épült középkori hangulatú faluban, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a Földközi-tenger partjára. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Egész napos fakultatív kirándulás: utazás az „európia Grand Canyonhoz”, a Canyon du Verdonhoz, mely kontinensünk egyik legjelentõsebb természeti kincse. A Verdon-folyó által kivájt szurdokvölgy 25 km hosszú és 700 m mély. A délutáni órákban indulás Antibes-be, a Cote d' Azur legromantikusabb városa, séta a sikátoros, mediterrán óvárosban. Visszautazás a szálláshelyre, fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap.

4. nap: Reggeli után utazás a lenyûgözõ vörös szikláiról ismert Esterel-hegységen keresztül Saint Tropez-ba. Séta a világhírû mûvészek nyaralóhelyeként számon tartott városban: Citadella, Mór ház. Ezt követõen indulás a közeli Port Grimaud-ba, az autók nélküli, csatornákkal átszelt lagúnavárosba. A délutáni órákban viszszaindulás Cannes-ba, a lélegzetelállító panorámájáról nevezetes „Arany párkányúton”, a Corniche d'Oron (több fotószünet). Séta a filmfesztiválok városában, mely halászfaluból kialakult luxus üdülõhely (óváros, vízparti fesztiválpalota, kikötõ). Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap.

Idõpont:

2013. szeptember 18–23. (6 nap/5 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Klagenfurt – Mestre – San Remo – Monte Carlo – Nizza – Eze Village – Canyon du Verdon – Antibes – Saint Tropez – Port Grimaud – Cannes – Genova – Portofino – Verona – Klagenfurt – Szombathely – Sárvár – JánosházaDevecser – Veszprém Elhelyezés:3*-os szállodákban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 4 éjszaka San Remo környékén, 1 éjszaka a Garda-tó környékén Ellátás:

bõvített kontinentális reggeli (fakultatív vacsora)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

97 900 Ft/fõ 29 900 Ft/fõ 19 900 Ft/fõ (5 vacsora)

5. nap: Reggeli után indulás Genovába, Liguria fõvárosába: Kolombusz szülõvárosa, ma Itália legnagyobb kikötõje, itt szállt hajóra Garibaldi legendás ezrede is. Ismerkedés a város legérdekesebb részeivel: kikötõ, Via Garibaldi reneszánsz palotái, Kolombusz háza, San Lorenzo katedrális, középkori sikátoros negyed. Továbbutazás Portofinoba: az olasz Riviera gyöngyszeme, festõi öbölben fekvõ õsi halászfalu, színes, egymáshoz tapadó házaival, melyek szinte a sziklahegyek és a víz közé szorultak. A falut egy közeli településrõl csak hajóval lehet megközelíteni. A késõ délutáni órákban utazás a Garda-tó környéki szálláshelyre: fakultatív vacsora, szállás (1 éj). 6. nap: Reggeli után ismerkedés Veronával. Rövid városnézés Rómeó és Júlia városában, mely különös, középkori hangulatot áraszt: Amfiteatrum, Júlia erkélye. Hazautazás a fenti útvonalon rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

FRANCIAORSZÁG – OLASZORSZÁG

VARÁZSLATOS FRANCIA RIVIERA

BBP Biztosítás: 2 700 Ft/fõ Belépõdíjak: kb. 50 E/fõ Egész napos fakultatív kirándulás: (minimum 20 fõ jelentkezése esetén):

Grand Canyon du Verdon-Antibes 5 900 Ft/fõ (irodánkban fizetendõ, tartalmazza az autóbusz költségét és az idegenvezetést)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 5 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat, a hajójegyet, a fakultatív vacsora és a fakultatív program költségeit. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

A fotókat készítette: Bodri-Dézsi Barbara

11


HÚSVÉT ERDÉLYBEN

Idõpont:

2013. március 30– április 2. (4 nap/3 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

ERDÉLY

Útvonal: Veszprém – Budapest – Ártánd/Bors – Nagyvárad – Bánffyhunyadi-medence (Kalotaszeg) – Torockó – Torda – Kolozsvár – „Cifra Kalotaszeg”– Válaszút – Kolozsvár – Magyarlóna – Nagyvárad – Bors/Ártánd – Budapest – Veszprém Elhelyezés: 3 éjszaka Kolozsvár melletti, kalotaszegi faluban vendégszeretõ magyar családoknál, különbejáratú 2 ágyas szobákban fürdõszoba használattal Ellátás:

félpanzió (bõséges reggeli és vacsora a házaknál)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: BBP biztosítás: Belépõdíjak:

39 4 1 kb. 2

900 500 800 100

Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ

(kb. 30 RON/fõ)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 3 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást és a belépõdíjakat. Csatlakozási lehetõség: Veszprém – Várpalota – Székesfehérvár – Budapest útvonalon.

A fotókat készítette: Mórocz Attila

12

NAGYVÁRAD – „CIFRA KALOTASZEG” – „KINCSES” KOLOZSVÁR – TORDA – TOROCKÓ Kalotaszeg Erdély kisebbik magyarok lakta tömbje, több száz éves népi hagyományok bölcsõje. Bánffyhunyad és Kolozsvár között számos látnivaló várja az utazót: fazsindelyes, festett kazettás mennyezetû mûemléktemplomok szinte minden faluban, fatornácos parasztházak, élõ népviselet, az õsi, hagyományos gazdálkodás és végül, de nem utolsósorban a vendégszeretet, amiben minden idelátogatónak része lehet. Program: 1. nap: Indulás 6 órakor Veszprémbõl az OMV benzinkút parkolójából, utazás rövid pihenõkkel Nagyváradra, itt belvárosi séta keretében ismerkedés a város nevezetességeivel: Szt. László tér, Brémer tér fontosabb épületei, sétáló utca, egykori vármegyeháza stb. Ezt követõen indulás Király-hágó (rövid pihenõ) érintésével Bánffyhunyadra, Kalotaszeg központjába. A fõtér közepén álló, Árpád-kori eredetû, nagy méretû, XIII. században épült, román stílusú református templom megtekintése, melynek berendezése nagyon szép, kék és piros színû írásos varrottasok díszítik. A délutáni órákban utazás Kalotaszentkirály (XIII. századi református templom) – Magyarvalkó (1261-ben épült, kõkerítéssel körülvett, bástyás református templom) – Gyerõmonostor (az egyik legfestõibb, XII. századi, kéttornyos homlokzatú kalotaszegi templom) útvonalon a Kolozsvár melletti Magyarlónára. Ismerkedés a faluval és a háziakkal, tojásfestés a háziasszonyokkal. Vacsora, szállás vendégszeretõ magyar családoknál (3 éj). 2. nap: Reggeli után egész napos kirándulás Magyarvista (Kalotaszeg egyik legrégebbi és egyben legcifrább települése: itt a román stílusú református templom, cifraszobák, népviselet és a faragott kõházak megtekintése) – Méra (látogatás a református templomban és

a híres kalotaszegi népviselettel berendezett tájházban) – Válaszút (Wass Albert szülõhelye, Kallós Zoltán néprajzi gyûjteményének megtekintése) – érintésével. A délutáni órákban érkezés Kolozsvárra és ismerkedés a „kincses” város nevezetességeivel: Szent Mihály-templom, Mátyás király lovasszobra és szülõháza, Farkas utcai református templom, majd séta a Házsongárdi temetõben. Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Reggeli után egész napos kirándulás. Látogatás Torockón, a lenyûgözõ látványt nyújtó Székelykõ lábánál elterülõ magyar faluban, mely még ma is hûen õrzi népszokásait. A fõtéren lévõ patrícius házak büszkén és megérdemelten viselik az Europa Nostra-díjat. A múzeum és vízimalom megtekintése után indulás a Tordai-hasadékhoz, mely Erdély egyik legismertebb természeti látnivalója. Séta a hasadékban, majd a híres tordai sóbánya megtekintése. A délutáni órákban érkezés Kõrösfõre: itt látogatás az egyik leglátványosabb kalotaszegi református templomban és szabadprogram keretében kézimunka, kerámia, szõttes és szõrme vásárlási lehetõség. A kora esti órákban visszautazás Magyarlónára: vacsora, szállás. 4. nap: Reggeli után hazaindulás rövid pihenõkkel. Király-hágón rövid pihenõ majd Nagyváradon a Szt. László székesegyház, püspöki palota és kanonok sor megtekintése. Érkezés Veszprémbe az esti órákban.


SZÉKELYFÖLD GYÖNGYSZEMEI PÜNKÖSD ERDÉLYBEN – CSÍKSOMLYÓI BÚCSÚ SEGESVÁR – GYIMESEK – GYILKOS-TÓ – BÉKÁS-SZOROS – CSÍKSOMLYÓ – MAROSVÁSÁRHELY– KOLOZSVÁR – NAGYVÁRAD

Idõpont:

2013. május 16–20. (5 nap/4 éjszaka) Pünkösd

A program során érintett világörökségi helyszín: Segesvár

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és vagy/DVD, italautomata)

1. nap: Indulás Veszprémbõl 5 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás rövid pihenõkkel Budapest – Ártánd – Nagyvárad – Király-hágó – Marosludas útvonalon Segesvárra. Városnézõ séta az õsi szász településen és a vár ódon hangulatú utcáin: óratorony, kolostorés vártemplom, diáklépcsõ. Rövid pihenõ Fehéregyházán a Petõfi emlékhelynél, majd továbbutazás Zetelakára: vacsora, szállás (3 éjszaka). 2. nap: Reggeli után indulás a Gyimesekbe, útközben Máréfalván fotószünet a híres székelykapunál és rövid pihenõ Homoródfürdõn a borvíz forrásoknál. Gyimesbükkön a Rákóczi vár, Ezeréves határ, 30-as ingóház és Kontumáczi emlékhely megtekintése, majd utazás Mádéfalva (veszedelem emlékmû) – Gyergyószentmiklós – Pongrác-tetõ útvonalon a Gyilkos-tóhoz és a Békás-szoroshoz. Séta a tónál és a szorosban, majd visszautazás a zeteváraljai víztározó érintésével Zetelakára: vacsora, szállás. 3. nap: Reggeli után utazás Csíkszeredára. Fakultatív részvétel a csíksomlyói búcsún, a hálaadó körmeneten és a szabadtéri szentmisén, a

világ magyarságának mára egyik legfontosabbá vált rendezvényén. A késõ délutáni órákban Csíkszeredán a Makovecz Imre által tervezett gyönyörû Milleniumi templom megtekintése, majd visszautazás a szálláshelyre Tolvajos-tetõ (Hármas kereszt emlékmû) – Székelyudvarhely útvonalon. Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 4. nap: Reggeli után indulás Szejkefürdõ (Orbán Balázs síremléke) – Farkaslaka (Tamási Áron sírja, Trianoni emlékmû) – Korond (kirakodóvásár) – Parajd (sóbánya látogatás) útvonalon Marosvásárhelyre. A Kultúrpalota és képtár megtekintése után rövid szabadidõ a legnagyobb székely városban, majd utazás Kolozsvárra. Ismerkedés a „kincses” város nevezetességeivel: Szent Mihály templom, Mátyás király lovasszobra és szülõháza, Farkas utcai református templom. Vacsora, szállás Kolozsvár közeli faluban, Magyarlónán. 5. nap: Reggeli után hazaindulás rövid pihenõkkel: Kõrösfõ (kézimunka vásárlási lehetõség) – Bánffyhunyad (Árpád-kori református templom festett kazettás mennyezettel) – Királyhágó (rövid pihenõ) – Nagyvárad (Szent László székesegyház, püspöki palota, kanonok sor, belváros: Szt. László tér, Bremer tér fontosabb épületei, sétáló utca stb.) útvonalon. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

Útvonal: Veszprém – Budapest – Ártánd/BorsNagyvárad – Ákosfalva – Segesvár – Zetelaka – Gyimesbükk – Békás-szoros – Gyilkos-tó – Zetelaka – Csíksomlyó – Székelyudvarhely – Parajd – Marosvásárhely – Kolozsvár – Nagyvárad – Budapest – Veszprém Elhelyezés: 4 éjszaka vendégszeretõ magyar családoknál, 2 ágyas szobákban fürdõszoba használattal Ellátás:

félpanzió (bõséges reggeli és vacsora)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: BBP biztosítás: Belépõdíjak:

49 6 2 kb. 2

900 000 250 100

ERDÉLY

Program:

Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ

(kb. 30 RON/fõ)

A részvételi díj tar talmazza az utazást, 4 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tar talmazza a kötelezõ utasbiztosítást és a belépõdíjakat. Csatlakozási lehetõség: Veszprém – Várpalota – Székesfehérvár – Budapest útvonalon.

A fotót készítette: Mórocz Attila

13


BARANGOLÁS ERDÉLYBEN A KIRÁLY-HÁGÓTÓL AZ EZERÉVES HATÁRIG Idõpont:

ERDÉLY

Utazás:

A program során érintett világörökségi helyszín: Segesvár

2013. július 23–29. és szeptember 10–16. (7 nap/6 éjszaka)

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Székesfehérvár – Budapest – Makó – Nagylak – Arad – Máriaradna – Déva – Vajdahunyad – Gyulafehérvár – Nagyszeben – Bilea-tó – Fogaras – Szecsele – Sinaia – Brassó – Csíkszereda – Gyimesbükk – Csíkrákos – Madéfalva – Pongrác-tetõ – Békás-szoros – Gyilkos-tó – Zetelaka – Szováta – Parajd – Korond – Farkaslaka – Szejkefürdõ – Bögöz – Székelyudvarhely – Zetelaka – Fehéregyháza – Segesvár – Marosvásárhely – Kolozsvár – Kõrösfõ – Bánffyhunyad – Király-hágó – Nagyvárad – Budapest – Székesfehérvár – Veszprém Elhelyezés: 6 éjszaka vendégszeretõ magyar családoknál, 2 ágyas szobákban fürdõszoba használattal Ellátás:

félpanzió

Részvételi díj: 1 ágyas felár: BBP biztosítás: Belépõdíjak:

69 9 3 kb. 7

900 000 150 000

Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ

(kb. 100 RON/fõ)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 6 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást és a belépõdíjakat. Csatlakozási lehetõség: Veszprém – Várpalota – Székesfehérvár – Budapest útvonalon. I n g y e n e s t r a n sz f e r m i n i m u m 4 f õ j e l e n t k e z é s e esetén: Szombathely – Sárvár – Bakonygyepes – Veszprém és vissza útvonalon.

14

18 éve er nagy sik

Erdély a beszélõ kövek földje, ahol a nemzeti tudat erõsebb, mint bárhol. A magyar történelem szempontjából hosszú évszázadokon keresztül Erdély léte egyet jelentett a megmaradásunkkal. A gyönyörû táj, a lenyûgözõ természeti szépségek, a középkori várkastélyok, történelmi és irodalmi emlékhelyek, a századokra visszanyúló hagyományok, mesebeli falvak és az itt élõ emberek vendégszeretete mind maradandó élményt nyújt az idelátogatók számára. Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 6 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás rövid pihenõkkel Aradra, Erdély déli kapujába. Ismerkedés a város nevezetességeivel: városháza, evangélikus templom, minorita templom, Fehér kereszt szálloda, színház, református templom, Megbékülési park, kultúrpalota, vár, Vértanúk emlékoszlopa. Ezután indulás Máriaradnára: látogatás a XVIII. században épített barokk templomban, Marosillyén a Bethlen várkastély maradványainak megtekintése, majd rövid séta Déván és fakultatív programként látogatás a romos várban (felvonóval). Az esti órákban érkezés a Vajdahunyad környéki szálláshelyre. Vacsora, szállás (1 éj). 2. nap: Reggeli után látogatás a Hunyadiak várkastélyában, majd indulás Gyulafehérvárra. A katolikus érseki székesegyház és palota megtekintése után utazás Nagyszebenbe (séta az ódon szász belvárosban: evangélikus püspöki székesegyház (kívülrõl), várfalak, Nagy- és KisPiac tér épületei stb.), majd utazás csodálatos alpesi úton a 2044 m magasan fekvõ Bilea-tóhoz. Rövid pihenõ a fogarasi várnál, majd vacsora, szállás Brassó közelében (1 éj). 3. nap: Reggeli után utazás Sinaiara, itt Európa egyik legszebb királyi rezidenciájának megtekintése, majd városnézés Brassóban (régi városháza, kereskedõk háza, Fekete templom). Délután utazás a Gyimesek vidékére: Gyimesbükkön látogatás a Rákóczi vár romjainál és az „ezeréves” határnál. Ezt követõen indulás Csíkszereda (Makovecz Imre Milleniumi templomának megtekintése) – Csíksomlyó (látogatás a kegytemplomban) – Madéfalva (emlékmû) útvonalon Csíkrákosra: vacsora, szállás (1 éj). 4. nap: Reggeli után utazás Pongrác-tetõ (rövid pihentõ) érintésével a Békás-szorosba (2,5

km kényelmes gyaloglás a szorosban) és a Gyilkos-tóhoz (séta és szabadprogram a tónál). A délutáni órákban indulás Gyergyószentmiklósra: itt rövid séta és szabadprogram, majd a Nagy-Küküllõ duzzasztógátja mellett utazás Zetelakára. Vacsora, szállás (2 éj). 5. nap: Reggeli után egész napos kirándulás: Farkaslaka (Tamási Áron sírja, Trianon emlékmû, vásárlási lehetõség) – Parajd (látogatás a sóbányában) – Szováta (séta a fürdõhelyen, a Medve-tónál) – Korond (népi kerámia kirakodóvásár) – Szejkefürdõ (Orbán Balázs sírja) – Bögöz (XIV. századi református mûemléktemplom) – Székelyudvarhely (egykori piac tér, Szobor park, ferencesrendi és református templom, vas székely szobor) útvonalon. Vacsora, szállás és zenés est Zetelakán. 6. nap: Reggeli után indulás Fehéregyháza (Ispánkút – Petõfi emlékhely) érintésével Segesvárra. Ismerkedés a város nevezetességeivel: óratorony, kolostor templom, régi megyeháza (fakultatív: diáklépcsõ és vár templom megtekintése), majd utazás Marosvásárhelyre. Városnézés (régi városháza, Kultúrpalota, katolikus templom és kolostor) után indulás Kolozsvárra. Ismerkedés a „kincses” város nevezetességeivel: Szent Mihály templom, Mátyás király szülõháza és szobra, Karolina oszlop, Babes-Bolyai Egyetem, Farkas utcai református templom, Házsongárdi temetõ. Vacsora, szállás Kolozsvár közeli magyar faluban (1 éj). 7. nap: Reggeli után hazaindulás rövid pihenõkkel Kõrösfõ (vásárlási lehetõség) – Bánffyhunyad (Árpád kori református templom festett kazettás mennyezettel) – Király-hágó (rövid pihenõ) – Nagyvárad (Szent László tér, Brémer tér nevezetes mûemlékei, kanonok sor, püspöki székesegyház és palota) útvonalon. Érkezés Veszprémbe az esti órákban.


ÉSZAK–ERDÉLY – MÁRAMAROS MOLDVAI KOLOSTOROK A program során érintett világörökségi helyszínek: moldvai kolostorok, máramarosi fatemplomok

Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 6 órakor az OMV benzinkút parkolójából, utazás rövid pihenõkkel. A kora délutáni órákban érkezés Szatmárnémetibe. Városnézés: Székesegyház, Vécsey-ház (ahol a szatmári békét kötötték), református templom, régi városháza. Ezt követõen utazás Erdõd (kápolna, amelyben Petõfi Sándor és Szendrey Júlia fogadtak egymásnak örök hûséget) – Miszmogyorós (Misztótfalusi Kis Miklós emlékháza) – Koltó (Teleki kastély, ahol Petõfi Sándor és Szendrey Júlia az erdõdi esküvõ után 1847 õszén a mézesheteiket töltötték) – Nagybánya (városnézés a „szelíd gesztenyék városá”-ban: Lendvay-ház, Szilágyi Erzsébet egykori háza, volt minorita templom) útvonalon Aknasugatagra, vacsora, szállás panzióban. 2. nap: Reggeli után indulás Szaploncára, itt a híres román temetõben faragott, színes, tréfás feliratú fejfák megtekintése, majd ismerkedés Máramarossziget nevezetességeivel: református templom, régi piarista kolostor, börtönmúzeum, skanzen. Ezt követõen indulás Iza völgyébe, mely õsi falvaival és különleges faépítészetével elsõrendû látványosság, a XVIIXVIII. századi máramarosi fatemplomok igazi hazája (Barcánfalva, Jód: legrégebbi máramarosi fatemplom megtekintése, Váncsfalva, Nánfalva, Szurdok, Rozália, Sajó, Izakonyha, Dragomérfalva). Vacsora, szállás a radnai és máramarosi havasok között fekvõ gyönyörû hegyvidéki üdülõhelyen: Borsafüreden, panzióban (2 éj). 3. nap: Reggeli után indulás a Borsai-hágó (1416 m) érintésével a lenyûgözõ szépségû Bukovinába, mely Románia legszebb kolostorait vallhatja magáénak. Sucevita: 1586-ban alapították, Moldva legerõsebb fallal körülvett kolostora, a freskók domináló színei a vörös és a

zöld. Moldovita: 1532-ben épült, a freskók zöme (az északi falat kivéve) eredeti állapotukban maradtak meg, domináló színük a sárga. Ezt követõen az Arbore kolostor megtekintése következik, majd látogatás a Voronet-i kolostorban, mely 1488-ban épült külsõ falfestményeinek köszönhetõen kapta a világszerte elismert „Kelet Sixtusi kápolnája” nevet. A freskók domináló színe a „voroneti kék”. Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 4. nap: Reggeli után indulás a Radnai-hágón át Besztercére. Ismerkedés a hajdani szász város középkori hangulatú központjával. Ezt követõen utazás Dés (rövid pihenõ) érintésével Szamosújvárra: itt az örmény katolikus székesegyház, a volt Martinuzzi kastély (ma börtön) megtekintése. Ezután indulás Válaszútra, Wass Albert szülõhelyére: itt Kallós Zoltán néprajzi gyûjteménye és a volt Bánffy-kastély megtekintése. A délutáni órákban érkezés „kincses Kolozsvár”-ra. Városnézõ séta: Farkas utcai református templom, Szt. Mihály plébániatemplom, Mátyás király lovasszobra és szülõháza, Házsongárdi temetõ. Vacsora, szállás Kolozsvár közeli faluban, magyar családoknál. 5. nap: Reggeli után utazás Magyarvista (Kalotaszeg egyik legrégebbi és egyben legcifrább települése: itt a református templom, cifraszobák, népviselet és a faragott kõházak megtekintése) – Zilah (Wesselényi Miklós szobra, református templom, Ady egykori iskolája) – Szõdemeter (Kölcsey Ferenc szülõháza, szobra) érintésével Érmindszentre, amely nagy szülöttérõl az Ady Endre nevet kapta. Látogatás az Ady emlékmúzeumban, ahol a költõ született, majd indulás Nagykárolyba és ismerkedés a város nevezetességeivel. Ezt követõen hazautazás rövid pihenõkkel Nyírbátor – Nagykálló – M3 – Budapest útvonalon. Érkezés Veszprémbe az esti órákban.

2013. augusztus 16–20. (5 nap/4 éjszaka) ünnepi hosszú hétvége

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és vagy/DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Budapest – M3 – Csengersima – Szatmárnémeti – Erdõd – Koltó – Borsafüred – Moldovita – Sucevita – Arbore – Voronet – Borsafüred – Beszterce – Kolozsvár – Zilah – Tasnád – Szõdemeter – Érmindszent – Nagykároly – Csanálos – Vállaj – Nyírbátor – Nagykálló – M3 – Budapest – Veszprém Elhelyezés: 3 éjszaka panziókban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 1 éjszaka vendégszeretõ magyar családoknál, 2 ágyas szobákban Ellátás:

félpanzió

Részvételi díj: 1 ágyas felár: BBP biztosítás: Belépõdíjak:

57 6 2 kb. 5

900 000 250 000

ERDÉLY

Ez a program bemutatja Észak-Erdély kevésbé ismert történelmi magyar városait, a népi építészeti emlékekben, néprajzi különlegességekben gazdag máramarosi falvakat, Moldva festõi vidékeit, sajátos mûvészetét, értékes mûemlékeit. Romániának ezt az országrészét alig ismerjük, felfedezésre vár a táj természeti szépségein kívül a ma is élõ moldvai népmûvészet és a patinás kolostorok.

Idõpont:

Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ

(kb. 70 RON/fõ)

A részvételi díj tar talmazza az utazást, 4 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tar talmazza a kötelezõ utasbiztosítást és a belépõdíjakat. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon. Ingyenes transzfer minimum 4 fõ jelentkezése esetén: Szombathely – Sárvár – Bakonygyepes – Veszprém és vissza útvonalon.

15


KÖRUTAZÁS A BÁNSÁGBAN ÉS AZ AL-DUNÁNÁL Idõpont:

2013. július 10–13. (4 nap/3 éjszaka)

ARAD – VAJDAHUNYAD – HERKULESFÜRDÕ – AL-DUNA – VASKAPU – SZÖRÉNYVÁR – KAZÁN-SZOROS – TEMESVÁR

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Program:

ERDÉLY

Útvonal: Veszprém – Székesfehérvár – Budapest – Szeged – Nagylak – Arad – Máriaradna – Déva – Vajdahunyad – Hátszeg – Õraljaboldogfalva – Petrozsény – Zsilvásárhely – Tismana – Herkulesfürdõ – Orsova – Szörényvár – Karánsebes – Lugos – Buziásfürdõ – Temesvár – Nagyszentmiklós – Kiszombor (határ) – Szeged – Budapest – Veszprém Elhelyezés: 3*-os panziókban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 1 éjszaka Vajdahunyadon, 2 éjszaka Orsova közelében (Dunaorbágyon) Ellátás:

félpanzió (bõvített kontinentális reggeli és három fogásos menüvacsora)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: BBP biztosítás: Belépõdíjak:

47 7 1 kb. 5

900 800 800 000

Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ

(kb. 70 RON/fõ)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 3 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást és a belépõdíjakat. Csatlakozási lehetõség: Veszprém – Várpalota – Székesfehérvár – Budapest – Szeged – Makó útvonalon. Ingyenes transzfer minimum 4 fõ jelentkezése esetén: Szombathely – Sárvár – Bakonygyepes – Veszprém és vissza útvonalon.

1. nap: Indulás Veszprémbõl 6 órakor az OMV benzinkút parkolójából, folyamatos utazás rövid pihenõkkel Aradra. Tisztelgés a Vértanúk emlékmûvénél és a Szabadság szobornál (Zala György allegorikus alkotása, mely hosszú hányattatás után 2004. április 25-én került e helyre). Ezután indulás Máriaradnára, mely a Marosmente és a Bánság legnagyobb Mária kegyhelye: itt az 1767-ben épített, szép barokk templom megtekintése. A kora esti órákban érkezés Dévára, rövid városnézés, majd indulás Vajdahunyadra. Vacsora, szállás (1 éj). 2. nap: Reggeli után látogatás a Hunyadiak õsi gótikus várkaskastélyában. Ezt követõen utazás Hátszeg érintésével Õraljaboldogfalvára, ahol a XIII. századi román stílusú református templom megtekintése következik. Ezután Petrozsény város, a Retyezát és Vulkánhegység mellett elhaladva, a Zsil-folyó völgyében érkezés Zsilvásárhelyre. Rövid városnézés (Constantin Brincusi szobrászmûvész néhány monumentális alkotásának megtekintése: A csók kapuja, A hallgatás asztala), majd indulás Tismanaba, ahol látogatás a XIV. századi ortodox kolostorban. A kora esti órákban herkulesfürdõi séta: a monarchiabeli épületek megtekintése, gyógyforrások kóstolgatása. Vacsora szállás Dunaorbágyon (2 éj). 3. nap: Reggeli után egész napos kirándulás keretében az egykori magyar Al-Duna egyedülálló természeti szépségeit és történelmi emlékeit ismerhetjük meg. Délelõtt hajókirándulás

16

Orsova – Dunatölgyes között a Kis-kazán és Nagy-kazán szorosba, mely a Duna legvadregényesebb szakasza: a folyó két partját szorosan szegélyezõ sziklafalak, csodás hegyoldalak, emléktáblák, várromok teszik felejthetetlenné az utazást Európa egyik legszebb, legromantikusabb útszakaszán. A kora délutáni órákban rövid városnézés Orsován, itt volt elrejtve a magyar Szent Korona 1849-1853 között. A Szt. Anna kolostor megtekintése után (ahonnan gyönyörû rálátás nyílik az orsovai öbölre) indulás az Orsova és Szörényvár között épült Vaskapuhoz, mely a világ legnagyobb vízi erõmûveinek egyike. Az erõmû megtekintése és múzeumlátogatás (ahol egy maketten látható az erõmû mûködése) után ismerkedés Szörényvár nevezetességeivel. Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 4. nap: Reggeli után indulás Karánsebes (itt írta Petõfi Sándor 1849. ápr. 17-én „A székelyek” címû versét) – Lugos (Temes megye második legnagyobb városa) – Buziásfürdõ (rövid séta a valamikori híres fürdõvárosban) útvonalon Temesvárra. Városnézõ séta keretében ismerkedés Bánát központjával, az 1989-es forradalom városával, mely gyönyörû épületekkel, parkokkal is büszkélkedhet. A szépséges, barokk Dóm tér és a szecessziós Opera tér épületeinek megtekintése után látogatás Románia legnagyobb ortodox katedrálisában. Ezt követõen indulás Nagyszentmiklósra: Bartók Béla és Révai Miklós szülõvárosába. A Bartók Emlékmúzeum megtekintése után búcsú Dél-Erdélytõl és hazaindulás rövid pihenõkkel Kiszombor – Szeged – Budapest útvonalon. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.


MAGYAR EMLÉKEK KÁRPÁTALJÁN UNGVÁRTÓL A TATÁR-HÁGÓIG

Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 6 órakor az OMV benzinkút parkolójából Budapest-Nyíregyháza útvonalon Beregszászra. Séta a kárpátaljai magyarság fõvárosában (Bethlen Gábor kastélya, Rákóczi tér), majd utazás Csetfalvára: itt a XV. századi református templom és a teljesen új építésû ökumenikus Szentlélek templom megtekintése. Tiszaújlakon rövid pihenõ a Rákóczi szabadságharc turulos emlékmûvénél, majd továbbutazás a Máramarosi-medence legszebb fekvésû városába: Viskre. Vacsora, szállás (2 éj). 2. nap: Reggeli után egész napos kirándulás a FelsõTisza vidékétõl a Tatár-hágóig, ismerkedés a végeken élõ magyarok és huculok életével. Técsõn a fakazettás mennyezetû református templom, Kossuth Lajos szobra és Hollósy Simon (festõiskolát hozott itt létre) mellszobrának megtekintése. Ezután rövid megálló az Európa közepe emlékoszlopnál Terebesfejérpatakon, a Fehér- és Fekete-Tisza összefolyásánál, Rahónál, majd indulás Kõrösmezõ érintésével Kárpátalja határára, a 921 m magas Tatár-hágóra. Nevét onnan kapta, hogy a tatárok több alkalommal is ezen a hágón keresztül törtek be Magyarország területére és ez a hely volt a régi magyar–lengyel határ is. A késõ délutáni órákban visszautazás Viskre: vacsora, szállás. 3. nap: Reggeli után indulás Mihálkára: itt az 1688ban, Szent Mihály tiszteletére épült görögkatolikus templom és torony megtekintése, mely

jellegzetes példája a máramarosi fatemplomoknak. Majd rövid szabadprogram a vesszõbõl font termékeirõl híres, rutén faluban, Izán. Ezt követõen utazás a Szinevéri-tóhoz, mely Kárpátalja és egyben Ukrajna legnagyobb hegyi tava. Rövid séta a Kárpátok fenyõrengetegeiben, majd pihenõ a 989 m magasan fekvõ tengerszemnél. A délutáni órákban indulás Ökörmezõ (kb. 8000 lakosú ruszin város) – Huszt (rövid fotószünet) – Nagyszõlõs (Árpád-kori római katolikus templom, Perényi kastély) érintésével Bene magyar faluba: vacsora, szállás (2 éj). 4. nap: Reggeli után egész napos kirándulás. Városnézés Munkácson: ahol honfoglaló õseink elsõ Kárpát-medencei pihenõjüket tartották. Látogatás Zrínyi Ilona és II. Rákóczi Ferenc várában, majd séta a belvárosban: Fejér ház, Munkácsy Mihály emléktáblájának és szobrának megtekintése. Ezt követõen utazás a Keleti-Beszkidek lábánál fekvõ Vereckei-hágóhoz: túra a millecentenáriumi emlékmûhöz, majd látogatás Szolyván a sztálini lágerek áldozatainak emlékparkjában. Rövid pihenõ és séta Beregszentmiklóson, a Rákóczi várkastélynál. Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 5. nap: Reggeli után indulás Ungvárra, városnézés: belvárosi séta, vár, skanzen, görög katolikus székesegyház. A kora délutáni órákban hazaindulás Záhony-Nyíregyháza-Budapest útvonalon. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

Idõpont:

2013. június 26–30. (5 nap/4 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Budapest – Nyíregyháza – Beregsurány – Beregszász – Csetfalva – Visk – Técsõ – Aknaszlatina – Rahó – Kõrösmezõ – Tatárhágó – Mihálka – Iza – Alsószinevér – Szinevéri-tó – Ökörmezõ – Huszt – Nagyszõlõs – Tiszaújlak – Bene – Munkács – Vereckei-hágó – Szolyva – Beregszentmiklós – Ungvár – Záhony – Nyíregyháza – Budapest – Veszprém Elhelyezés: 4 éjszaka vendégszeretõ magyar családoknál, különbejáratú 2 ágyas szobákban Ellátás:

félpanzió (bõséges reggeli és vacsora a házaknál)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: BBP biztosítás: Belépõdíjak:

49 6 2 kb. 2

900 000 250 100

Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ Ft/fõ

KÁRPÁTALJA

BEREGSZÁSZ – VISK – TÉCSÕ – RAHÓ – SZINEVÉRI-TÓ – HUSZT – MUNKÁCS – VERECKEI-HÁGÓ – UNGVÁR

(kb. 75 UAH/fõ)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 4 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást és a belépõdíjakat. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon. Ingyenes transzfer minimum 4 fõ jelentkezése esetén: Szombathely – Sárvár – Bakonygyepes – Veszprém és vissza útvonalon. Az utazáshoz érvényes útlevél szükséges!

17


SPANYOL – PORTUGÁL KÖRUTAZÁS

SPANYOLORSZÁG – PORTUGÁLIA

AZ IBÉRIAI-FÉLSZIGET CSODÁI

Idõpont:

2013. október 9–23. (15 nap/14 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Budapest – Székesfehérvár – Veszprém – Bakonygyepes – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Klagenfurt – Padova – San Remo (1 éj) – Nizza – Montpellier – Lourdes (1 éj) – San Sebastian – Santander – Oviedo (1 éj) – Santiago de Compostela – Braga – Porto (1 éj) – Coimbra – Fatima (2 éj) – Batalha – Nazare – Alcobaca – Obidos – Cabo da Roca – Lisszabon (1 éj) – Sevilla (1 éj) – Córdoba – Torremolinos (2 éj) – Gibraltár – Marbella – Granada – Madrid (2 éj) – Toledo – Zaragoza – Barcelona – Costa Brava (1 éj) – San Remo (1 éj) – Padova – Klagenfurt – Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser – Veszprém – Budapest Elhelyezés: 2*–3*-os szállodákban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás:

félpanzió (reggeli és vacsora)

Részvételi díj: 269 900 Ft/fõ 1 ágyas felár: 79 900 Ft/fõ BBP biztosítás: 6 750 Ft/fõ Belépõdíjak: kb. 125 E/fõ Egész napos fakultatív kirándulás (minimum 20 fõ jelentkezése esetén):

Gibraltár:

11 900 Ft/fõ

(irodánkban fizetendõ, tartalmazza a közlekedést autóbusszal, és a közlekedést helyi bérelt buszokkal) + 18 E /fõ Sziklatúra (helyszínen fizetendõ)

Toledo:

8 900 Ft/fõ

(tartalmazza az autóbusz költségét, az idegenvezetést) + belépõdíjak kb. 7 E/fõ (helyszínen fizetendõ)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 14 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat és a fakultatív kirándulások költségeit. Csatlakozási lehetõség: Budapest – Székesfehérvár – Várpalota – Veszprém – Sárvár – Szombathely útvonalon.

18

A program során érintett világörökségi helyszínek: Oviedo, Santiago de Compostela, Porto, Batalha-templom, Alcobaca-templom kolostor, Lisszabon – Belém torony, Granada – Alhambra, Sevilla, Córdoba, Toledo

Program: 1. nap: Indulás Budapestrõl 3.30 órakor a Déli pályaudvarról, 5.00 órakor Veszprémbõl az OMV benzinkút parkolójából. Utazás Ausztrián és Olaszországon keresztül rövid pihenõkkel. Vacsora, szállás az olasz–francia határ közelében (1 éj). 2. nap: Reggeli után utazás rövid pihenõkkel a Pireneusok tövében fekvõ híres zarándokhelyre, Lourdes-ba (1 éj). A szállás elfoglalása és vacsora után ismerkedés a kegyhely nevezetességeivel, fakultatív részvételi lehetõség a gyertyás körmeneten. 3. nap: Reggeli után indulás, majd városnézés az egyik legszebb fekvésû spanyol városban, San Sebastianban: katedrális, városháza, a híres kagyló alakú tengeröbölpart. Ezt követõen utazás a másik szép tengerparti városba, Santanderbe: rövid pihenõ és séta a tengerparton. A kora esti órákban érkezés Oviedóba, séta a belvárosban: II. Alfonz tér és környéke. Vacsora, szállás (1 éj). 4. nap: Korai reggeli után indulás Spanyolország és a keresztény világ egyik legfontosabb városába, Santiago de Compostelába. Városnézés keretében a gyönyörû óváros és a Szt. Jakabkatedrális megtekintése (itt található az apostol sírja). Ezt követõen továbbutazás Bragaba, Portugáliába. Itt rövid séta és ismerkedés a történelmi városrésszel, majd a kora esti órákban továbbutazás Portoba. Vacsora, szállás Portoban vagy környékén (1 éj).

5. nap: Reggeli után ismerkedés Portugália második legnagyobb városával, melynek történelmi központja része a világörökségnek: Szt. Ferenctemplom, katedrális. A program végén kóstoló a híres portóiból, majd indulás Coimbrába, Portugália õsi egyetemi városába. 1139 után ez volt a királyi székhely, az elsõ portugál fõváros. Az egyetem és kápolna megtekintése után utazás Fatimába, a zarándokok városába, ahol 1917-ben fél éven keresztül minden hónap 13-án megjelent a Szûzanya. Vacsora, szállás (2 éj). 6. nap: Reggeli után egész napos kirándulás: Batalha (XIV. századi gyönyörû, gótikus-manuel stílusú Santa Maria da Victoria-templom), Alcobaca (XII. századi monostortemplom, mely lenyûgözõ méretei alapján a ciszterci építészet remekének mondható), Nazare (õsi halászfalu az Atlanti-óceán partján), Obidos (középkori várfalak közé zárt, fehér házikókból álló, több mint 2000 éves kisváros, mely teljes egészében megõrizte középkori jellegét, s melyet Aragóniai Erzsébet 1282-ben kapott nászajándékul) útvonalon. Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 7. nap: Korai reggeli után utazás az európai kontinens legnyugatibb pontjára, „ahol a földrész véget ér”, Cabo da Rocára. A 145 m magas, meredek sziklafalról csodálatos a hullámzó óceán. Ezt követõen indulás Lisszabonba, városnézés a portugál fõvárosban: Belém-torony, Felfedezõk emlékmûve, Szent Jeromos-kolostor, Tejo-part, Alfama negyed. Vacsora, szállás Lisszabonban vagy környékén (1 éj).


9. nap: Reggeli után a városnézés folytatása: gótikus katedrális, Szent Kereszt negyed, majd indulás Córdobába. Itt a világhírû Nagy Mecset megtekintése, séta a zsidó és arab negyedben, majd indulás a Földközi-tenger partján fekvõ üdülõhelyre, Torremolinosba: vacsora, szállás (2 éj). 10. nap: Reggeli után egész napos fakultatív kirándulás Gibraltárba. Bérelt kisbuszokkal látogatás az 1704 óta brit felségterületként számon tartott településen: a híres gibraltári majmok, a cseppkõbarlang, a sziklaszirtrõl nyíló csodálatos panoráma megtekintése. Majd utazás Marbellába: séta és szabadprogram Costa del Sol kedvelt üdülõhelyén. A fakultatív kirándulás ára 11.900 Ft/fõ (tartalmazza az autóbusz költségét, utazást helyi kisbuszokkal, irodánkban fizetendõ). Vacsora, szállás: mint elõzõ nap.

11. nap: Reggeli után indulás Granadába, a mórandalúz kultúra fellegvárába. Egy spanyol közmondás szerint: „aki nem látta Granadát, nem látott semmit”. Az Alhambra, a világhírû Vörös Palota megtekintése, mely a mór palotaépítészet legcsodálatosabb alkotása. Ezt követõen továbbutazás Madridba: vacsora, szállás Madrid külvárosában (2 éj). 12. nap: Reggeli után városnézés Madridban: Királyi palota, Városháza tér, Plaza Mayor. Ezt követõen fakultatív kirándulás a Madrid közeli Toledoba, az õsi királyi székhelyre. A város ékessége a Catedral Primada de España, a prímás székesegyház, Toledo szimbóluma. A toledoi katedrális századokig épült, így szinte a mûvészettörténet kõbe faragott tankönyve: a gótikától a mudéjaron át a barokkig minden stílusirányzat fellelhetõ rajta. A zsinagóga egyszerû külseje pompás belsõ ornamentikát takar. Ez Toledo legcsodálatosabb mudéjar stílusú építménye. A Szent János-templom megtekintése után visszautazás Madridba, vacsora, szállás: mint elõzõ nap.

13. nap: Reggeli után indulás Zaragozába, mely évszázadokon keresztül választóvonal volt a keresztény Európa és a mór-arab világ között. A monumentális Pilar-bazilika megtekintését követõen továbbutazás Barcelonába, rövid esti buszos városnézés a katalán fõvárosban: a híres, befejezetlen Gaudí alkotás, a Sagrada Familia katedrális megtekintése (kívülrõl). Késõi vacsora, szállás Costa Braván (1 éj).

SPANYOLORSZÁG – PORTUGÁLIA

8. nap: Reggeli után elutazás Lisszabonból. Érkezés a délutáni órákban Andalúzia fõvárosába, Sevillába: az Alcazar (királyi palota) megtekintése. Vacsora, szállás Sevillában vagy környékén (1 éj).

14. nap: Reggeli után indulás a francia Riviéra és olasz Ligur-part mentén a San Remo környéki szálláshelyre. Vacsora, szállás (1 éj). 15. nap: Reggeli után hazautazás Padova – Klagenfurt – Rábafüzes – Veszprém útvonalon rövid pihenõkkel. Érkezés Budapestre a késõ esti órákban. A programdús, esetenként fárasztó körút során érintett területeket, nevezetességeket gyakorlott, az adott országokat jól ismerõ idegenvezetõ mutatja be, aki ezekrõl mindenre kiterjedõ, részletes tájékoztatást ad.

19


ALBÁNIA – AZ ELLENTÉTEK ORSZÁGA A program során érintett világörökségi helyszínek: Ohrid, Berat

Útvonal: Veszprém – Dunaföldvár – Tompa – Szabadka – Újvidék – Belgrád – Nis – Skopje – Ohrid – Elbasan – Durres – Berat – Apollónia – Kruja – Tirana – Shkodra – Podgorica – Moraca – Mojkovac – Uzice – Cacak – Újvidék – Szabadka – Tompa – Dunaföldvár – Veszprém ^ ^

^

ALBÁNIA

^

Elhelyezés: 3*-os szállodákban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás:

félpanzió (kontinentális reggeli és 4 menüvacsora)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: BBP biztosítás: Belépõdíjak:

99 900 Ft/fõ 16 500 Ft/fõ 2 700 Ft/fõ kb. 30 E/fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 5 éjszakai szállást félpanzióval (5 reggeli és 4 vacsora), az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást és a belépõdíjakat. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon. Ingyenes transzfer minimum 4 fõ jelentkezése esetén: Szombathely – Sárvár – Bakonygyepes – Veszprém és vissza útvonalon. Az utazáshoz útlevél szükséges!

20

Aki még látni akar egy különleges országot Európában, jöjjön velünk e balkáni felfedezõútra, ahol kincs a hatalmas, érintetlen tengerpart, a meleg vizû tenger, a romantikus várromok, az ókori városok maradványai, a sajátos népi építészet, népviselet, népzene, az érdekes, vendégszeretõ emberek, a kommunista múlt emlékei (ma is állnak az akkori szobrok, emlékmûvek), a lovaskocsik és a szamarak a pálmafás tengerparton. Fõ úticélunk Albánia, a „Balkán szíve”, a „sasok földje”, Európa fehér foltja, de átutazóban betekintést kaphatunk a széthullott Jugoszlávia tagállamai közül Szerbiáról, Macedóniáról és egy csipetnyit Montenegróról. Program: 1. nap: Indulás 4 órakor Veszprémbõl az OMV benzinkút pakolójából. Utazás rövid pihenõkkel Szerbián át, Szabadka – Újvidék – Belgrád – Nis útvonalon Szkopjébe. Útközben a szerb fõváros – Belgrád – fõ nevezetességének, a DunaSzáva torkolatánál fekvõ, híres nándorfehérvári vár (Kalemegdán erõd) megtekintése. A délutáni órákban továbbutazás Szkopjébe, szállás (1 éj). 2. nap: Reggeli után városnézés a Vardar-folyó partján elhelyezkedõ, félmilliós macedón fõvárosban (Teréz Anya szülõvárosában), Szkopjében: Kale erõd várfala és bástyái, öreg híd, óváros. A város melletti Vodno-hegyen található a 66 m magas Milleniumi kereszt, mely a Balkán legmagasabb keresztje. Ezután indulás Macedónia csodálatos hegyvidéki tájain keresztül Ohridba. Az azonos nevû tó partján álló város a Világörökségi listán szerepel és évszázadokon át az ortodox egyház egyik központja volt. A XVII. században Ohridot a „szláv Jeruzsálem”-ként is emlegették, a város jelképe a X. századi fellegvár. A Szt. Szófia székesegyház és Szt. János kápolna megtekintése után az Ohridi-tó partján utazás Albániába. Vacsora szállás Durresben (3 éj). Durres: Albánia legnagyobb kikötõvárosa, legszebben kiépített, legkedveltebb üdülõhelye lassan mélyülõ tengerparttal. Látnivalók: amfiteatrum, régészeti múzeum és tengerparti sétány. 3. nap: Reggeli után kirándulás Beratba, Albánia legszebb városába, mely 2008-ban felkerült a Világörökségek listájára. Lenyûgözõ látvány az „1000 ablakos múzeumváros”-ban, a meredek hegyoldalban egymás fölé épült házak panorámája. Városnézés keretében a vár, az Onufri ikonmúzeum, a középkori városközpont és a festõi Mangalem negyed megtekintése. A délutáni órákban indulás Apollóniába (melyet 588-ban alapítottak), ismerkedés az ókori romváros nevezetességeivel. A ma is látható görög és római emlékek megtekintése után visszautazás Durresbe: vacsora, szállás.

4. nap: Reggeli után utazás Krujába, Szkander bég szülõvárosába. A hegyoldalba épült város és vár méltán viseli az „Adria erkélye” megtisztelõ nevet. Látogatás a várban: Szkander bég múzeum, néprajzi kiállítás, majd séta a kicsiny óvárosban és vásárlási lehetõség a bazárban. Ezt követõen indulás Tiranába, Albánia félmillió lakosú fõvárosába, mely a Dajti-hegy lábánál fekszik, kb. 40 km-re a tengertõl. Autóbuszos és gyalogos városnézés keretében ismerkedés a nevezetességekkel: Szkander bég tér, Hõsök bulvárja, a Piramis (Enver Hodzsa volt múzeuma), Nemzeti Múzeum, Ethem Bey mecsete, Óratorony stb. Visszautazás Durresbe: vacsora, szállás. 5. nap: Reggeli után indulás Leshába, itt Szkander bég mauzóleumának megtekintése. Ezt követõen utazás Shkodrába, melynek neve „szent domb”ot jelent és az albán katolicizmus központja. Nevezetességei: Szt. István székesegyház (Albánia legnagyobb katolikus székesegyháza), Albánia legnagyobb mecsetje, török kori Mesi híd, Shkodrai-tó (Európa egyik legnagyobb természetes tava, melynek 1/3-a Albániához, 2/3-a pedig Montenegróhoz tartozik). Shkodra után búcsú Albániától és utazás Podgorica (rövid séta Montenegró 200 000 lakosú fõvárosában) érintésével Moracaba. Itt a kolostor megtekintése, mely Montenegró talán legszebb középkori építménye (a XIII. századi templom gyönyörû freskókkal és ikonokkal van díszítve). Ezt követõen utazás Mojkovac és a hegyekkel körülvett Uzice érintésével Cacakba: vacsora, szállás Cacak környékén (1 éj). 6. nap: Reggeli után indulás Újvidékre (Novi Sad), rövid városnézés a Vajdaság tartományi székhelyén: városháza, neogót katolikus templom , görögkeleti székesegyház és péterváradi vár, mely a Monarchia egyik legjelentõsebb erõdje volt. Ezt követõen utazás Szabadkára (Subotica), ismerkedés a város nevezetességeivel: szeceszsziós városháza, római katolikus székesegyház, színház stb. A délutáni órákban hazaindulás Tompa-Dunaföldvár útvonalon, érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban. ^

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

^ ^

Utazás:

SZERBIA – MACEDÓNIA – MONTENEGRO ÉRINTÉSÉVEL

^ ^

2013. szeptember 24–29. (6 nap/5 éjszaka)

^

Idõpont:


NAPSÜTÖTTE TOSZKÁNA ÉS CINQUE TERRE

Toszkána nemcsak Észak-Olaszország egyik közigazgatási régiója. Toszkána neve ma már egyet jelent a reneszánsszal, neves mûvészek alkotásaival, kõfallal körülvett elbûvölõ városokkal, olajfaligetekkel, borral és romantikával. A napsütötte és zöldellõ dombok mellett azonban ne feledkezzünk el a Ligur-tenger gyöngyszemérõl, az „öt föld vidékérõl”, ahol a hegyoldalban megbúvó aprócska és színes házak sora mesebeli látványt nyújt az ide látogatók számára. Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 4 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás rövid pihenõkkel Padovába: itt a Szt. Antal-bazilika megtekintése. Ezt követõen továbbutazás Montecatinibe: fakultatív vacsora és szállás (5 éj). 2. nap: Reggeli után utazás Lucca városába: a Piazza dell'Anfiteatro fõtér (szabályos ellipszis alakú tér, mely egy régi amfiteátrum helyén épült), valamint a San Martino katedrális megtekintése a városfallal körülvett, hangulatos városban. Ezt követõen indulás Volterrába, mely szerepel az UNESCO világörökségeinek javaslati listáján. Ebben a régi, etruszk múltra viszszatekintõ városban található a Piazza dei Priori tér, római kori színház, katedrális. Továbbutazás Pisába, ismerkedés a város nevezetességeivel: dóm, keresztelõ kápolna, Ferde torony, a világörökség részeként nyilvántartott Csodák tere. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Korai reggeli után utazás varázslatos toszkán tájakon San Gimignanóba, a „tornyok városá”-ba: rövid séta a kiváló állapotban megmaradt középkori építészeti emlékek között. Ezt követõen Monteriggioni fallal körülvett városa mellett elhaladva továbbutazás Sienába, Európa legnagyszerûbb gótikus városába: katedrális, a fõtéren a városháza és tornya (mely lenyûgözõ méretével uralja a panorámát). Visszautazás Montecatinibe a világhírû Chianti borvidék érintésével, borkóstolási lehetõség egy toszkán pincészetben (kb. 6 EUR/fõ). Érkezés a szálláshelyre az esti órákban.

részeként nyilvántar tott természeti kincs lenyûgözõ látványt nyújt az ide érkezõknek. Utazás Manarola városába – itt rövid pihenõ után fél órás gyalogút következik Riomaggioréba, a Via dell'Amore sziklába vájt ösvényén. Rövid program Riomaggiore bájos kis városában. Ezt követõen néhány perces hajóút után (a hajóút során látható az ötödik város, Corniglia, mely a domb tetejére épült) érkezés Monterossóba, a csodás tengerparti üdülõhelyre: itt rövid szabad program (és az idõjárás függvényében fürdési lehetõség). Továbbindulás vonattal Vernazzába: ismerkedés a Cinque Terre gyöngyszemével, a sziklákon épült aprócska házak és a közöttük kanyargó sikátorok mesébe illõ városképével. Visszaindulás vonattal La Speziába, onnan Montecatinibe. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. (A program idõjárásfüggõ, melynek részei felcserélõdhetnek.) 5. nap: Reggeli után utazás Firenzébe. Egész napos városnézõ séta, ismerkedés a toszkán fõvárossal: Santa Croce templom, a gyönyörû szobrokkal díszített Palazzo Vecchio tér, a város jelképévé vált Ponte Vecchio híd, dóm, Keresztelõ kápolna, Uffizi képtár (megtekintése helyi idegenvezetõvel). A „reneszánsz bölcsõjeként” is ismert Firenze történelmi belvárosa 1982 óta a világörökség része. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 6. nap: Reggeli után indulás Ferrarába, mely a mai napig az itáliai kultúra és mûvészet egyik fellegvára, az Este hercegség egykori székhelye. Az óváros nevezetességeinek megtekintése (Castello Estense, Dóm) után hazaindulás rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

Idõpont:

2013. május 20–25. (6 nap/5 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Klagenfurt – Mestre – Padova – Montecatini – Firenze – La Spezia – Cinque Terre – San Gimignano – Volterra – Siena – Pisa – Lucca – Montecatini – Ferrara – Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser – Veszprém Elhelyezés: 5 éjszaka Montecatiniben 3*-os szállodában 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás:

bõvített kontinentális reggeli (fakultatív vacsora igényelhetõ)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

86 900 Ft/fõ 14 900 Ft/fõ 13 000 Ft/fõ

OLASZORSZÁG

A program során érintett világörökségi helyszínek: Firenze, Pisa, San Gimignano, Siena, Cinque Terre, Ferrara-Castello Estense

(5 vacsora)

BBP biztosítás: 2 700 Ft/fõ Belépõdíjak: kb. 55 Efõ Fakultatív kirándulások: (minimum 20 fõ jelentkezése esetén, a helyszínen fizetendõ)

Cinque Terre

kb. 35 E/fõ

(helyi közlekedés + helyi idegenvezetés)

Uffizi képtár

kb. 25 E/fõ

(belépõdíj + helyi tárlatvezetés)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 5 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat, a fakultatív vacsora és a fakultatív programok költségét. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

A fotót készítette: Molnár László

4. nap: Reggeli után egész napos kirándulás az „öt föld” vidékére, Cinque Terrére: a világörökség

21


RÓMA, AZ „ÖRÖK VÁROS” RAVENNA – SAN MARINO – ASSISI – RÓMA – ORVIETO – FIRENZE – PADOVA Idõpont:

Utazás:

2013. május 1–6. (6 nap/5 éjszaka)

A program során érintett világörökségi helyszínek: Ravenna, Assisi, Róma, Vatikán, Firenze

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

OLASZORSZÁG

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Graz – Mestre – Ravenna – Rimini – San Marino – Assisi – Róma – Orvieto – Firenze – Padova – Klagenfur t – Graz – Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser – Veszprém Elhelyezés: 3 *-os szállodákban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás:

bõvített kontinentális reggeli (fakultatív vacsora igényelhetõ)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

87 900 Ft/fõ 19 900 Ft/fõ 13 000 Ft/fõ (5 vacsora)

BBP biztosítás: 2 700 Ft/fõ Belépõdíjak + helyi közlekedés: kb. 70 E/fõ A részvételi díj tartalmazza az utazást, 5 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a fakultatív vacsora költségét, a belépõdíjakat és a helyi közlekedési költségeket. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

A fotókat készítette: Bodri-Dézsi Barbara

22

Róma, az „örök város” 3000 éves történelmével nem egy a sok közül. Az olasz fõváros a világ fõvárosa, melynek története kicsit a világ története is. Fedezze hát fel Rómát, járja végig ezt a nyüzsgõ, csodálatos várost, nézze meg a vatikáni múzeumok kincseit, s hagyja, hogy ez a gyönyörû metropolisz Önnek is megmutassa minden csodáját, szépségét. Tekintse meg a Colosseumot, üljön le a Spanyol lépcsõ köveire, s dobjon egy érmét a Trevi-kútba! Hisz Róma mindenkit hív, mindenkit vár, s aki már járt itt, újra és újra visszavágyik ide. Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 4 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás rövid pihenõkkel Ravennába. Informatív városnézõ séta a világhírû és épségben megmaradt mozaikokról nevezetes városban. Fakultatív vacsora, szállás Riminiben (1 éj). 2. nap: Reggeli után indulás San Marinóba, a romantikus hegyi köztársaságba, mely máig megõrizte független államiságát. Séta a miniállam fõvárosában: Kormányzói palota, Piazza della Liberta, csodálatos várostornyok, paloták. Ezt követõen továbbutazás az Appennineken át Assisibe, Szent Ferenc városába. Itt a San Francesco templom megtekintése, melynek legfõbb látványossága a Giotto által festett, több mint 20 képbõl álló, Szt. Ferenc legendáját ábrázoló freskósorozat. A délutáni órákban indulás Rómába. Fakultatív vacsora, szállás (3 éj) Róma közelében. A turista buszok közlekedése Rómában a behajtási engedély ellenére is korlátozott, az egész napos városnézésnél a helyi tömegközlekedési eszközöket is igénybe kell venni és hosszabb sétákra kell számítani. 3. nap: Reggeli után egész napos városnézés tömegközlekedési eszközzel és gyalogosan: San Pietro in Vincoli templom (ahol a II. Gyula pápa síremlékét díszítõ gyönyörû Mózes szobor, Michelangelo híres alkotása található), Colosseum (az ókori Róma gladiátorainak küzdõtere), Forum Romanum (a politika egykori köztere, melyet csodás épületek díszítenek), Victor Emmanuel emlékmû, Capitolium (Róma leghíresebb dombja, az ókori vallási élet központja, a téren Marcus Aurelius lovasszobrával), Trevi-kút (a világhírû szökõkút),

Spanyol-lépcsõ (a díszlépcsõ tetejérõl gyönyörû kilátás nyílik a városra), Santa Maria Maggiore bazilika (melynek boltozatát pompás mozaikok borítják). Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 4. nap: Reggeli után ismerkedés Vatikán miniállam látnivalóival: Vatikáni Múzeumok (Raffaello stanzái, antik szoborgyûjtemény, a híres Laokoon szoborcsoport, Sixtus-kápolna – Michelangelo híres mûve, a világ talán legismertebb alkotása és legnagyobb egybefüggõ freskója), Szent Péter-bazilika (az apostol sírjára épített bazilika a világ legnagyobb keresztény temploma, itt található az a gyönyörû Pietá szoborcsoport is, melyen Mária a keresztrõl levett fiát gyászolja), Szent Péter tér (mely közel 100 000 ember befogadására alkalmas, és ahol a különbözõ egyházi szertartások is zajlanak). Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 5. nap: Korai reggeli után indulás Orvietóba: séta a sziklatetõre épült középkori óvárosban, ahova felvonóval és helyi kisbuszokkal juthatunk fel. Az "Itália csodájának" is nevezett dóm megtekintése, mely Olaszország egyik legszebb építménye, belsõ terében lebilincselõ freskóival (Brizzio-kápolna). Érkezés a délutáni órákban a „reneszánsz bölcsõjeként” is ismert Firenzébe, városnézés: dóm, Keresztelõ kápolna, Giotto harangtorony, Palazzo Vecchio. Fakultatív vacsora, szállás Firenze környékén (1 éj). 6. nap: Reggeli után indulás Padovába, itt a Szt. Antal bazilika, Donatello nagyszerû mûve, a reneszánsz plasztika egyik fõ alkotása, a Gattamelata szobor és a Prato della Valle fõtér megtekintése. Ezt követõen hazautazás rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.


VELENCE – GARDA-TÓ – DOLOMITOK Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 5 órakor az OMV benzinkút parkolójából, utazás rövid pihenõkkel. Séta Triesztben, majd látogatás a közelben lévõ romantikus fekvésû Miramare-kastélyban. A kastélyt olasz stílusú kert veszi körül, amelyben az egész világból összegyûjtött növények díszlenek. Fakultatív vacsora, szállás Lido di Jesoloban (4 éj). 2. nap: Reggeli után egész napos kirándulás hajóval Punta Sabbioni kikötõbõl. Velence: ismerkedés a város nevezetességeivel: Szent Márk tér, bazilika, Campanile, Doge palota (kívülrõl), Sóhajok hídja, Rialto. A „Serenissima” az a város, amit mindenki látni szeretne legalább egyszer, mint a világon egyedülálló építészeti csodát. Ezt követõen indulás a két legszebb lagúnaszigetre: Buranón ismerkedés a világhírû csipkemûvészettel, majd továbbutazás Muranóba, ahol Idõpont:

Utazás:

2013. június 15–19. (5 nap/4 éjszaka) légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Rédics – Ljubljana – Trieszt-Miramare – Lido di Jesolo – Velence – Verona – Sirmione – Cortina d' Ampezzo – Villach – Graz – Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Veszprém

bemutató is megtekinthetõ az egyik üvegkészítõ mûhelyben. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás Garda-tó – Verona útvonalon. Séta a Garda-tóba nyúló, félszigetre épült csodás kisvárosban, Sirmionéban, majd ismerkedés Rómeó és Júlia városának nevezetességeivel: Amfiteatrum, Júlia erkélye, Scaligeri-vár. Veronában különös történelmi, középkori hangulat árad. Ezt a X-XII. századi tornyok, bástyák, a rozsdásvörös patinás házak, a sok hangulatos utca és tér teszi. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. (A program minimum 20 fõ jelentkezõ esetén indul). 4. nap: Reggeli után egész napos kirándulás a Dolomitokba. Elõször Pieve di Cadoreban a velencei festészet egyik kiválóságának, Tiziano szülõházának megtekintése, majd utazás a Misurinatóhoz, mely egy kis tengerszem 1750 m magasan, a Dolomitok egyik legszebb kirándulóhe-

Fakultatív kirándulás

Elhelyezés: 4 éjszaka Lido di Jesolóban 3*-os szállodában, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás: bõvített kontinentális reggeli (fakultatív vacsora) Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

(minimum 20 fõ jelentkezése esetén)

Verona – Garda-tó – Sirmione: 5 900 Ft/fõ (irodánkban fizetendõ) + belépõdíjak

Velence + szigetek hajójegy: kb. 25 E/fõ

59 900 Ft/fõ 12 000 Ft/fõ 9 900 Ft/fõ (4 vacsora)

BBP biztosítás: Belépõdíjak:

lye. Csodálatos panoráma tárul elénk innen a Dolomitok leghíresebb ormaira. Ezután továbbutazás egy alpesi panorámaúton a 2320 m magasan fekvõ Auronzo menedékházhoz, majd indulás a Dolomitok fõvárosába, Cortina d'Ampezzoba, az 1956-os téli olimpia helyszínére: séta a híres téli üdülõhelyen. A délutáni órákban visszautazás, fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 5. nap: Reggeli után indulás az „Osztrák Riviera”-nak nevezett Wörthi-tóhoz. Séta a tó legelegánsabb üdülõhelyén, Veldenben és névadó településén, a tóba benyúló félszigeten épült, festõi szépségû Maria Wörth-ben (a késõ gótikus plébániatemplom megtekintése). Ezt követõen látogatás Minimundus-ban, ahol a világ számos turisztikai nevezetességének miniatûr változata csodálható meg. A délutáni órákban hazautazás rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

OLASZORSZÁG – AUSZTRIA

A program során érintett világörökségi helyszínek: Velence, Verona

2 250 Ft/fõ kb. 35 E/fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 4 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat, a fakultatív vacsora, a fakultatív program költségeit és a hajójegyeket.

Csatlakozási lehetõség: a jelzett útvonalon.

HÉTVÉGE VELENCÉBEN TRIESZT – VELENCE – BURANO – MURANO – WÖRTHI-TÓ

Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 5 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás a jelzett útvonalon rövid pihenõkkel. Séta Triesztben, majd látogatás a közelben lévõ romantikus fekvésû Miramare-kastélyban. Fakultatív vacsora, szállás Lido di Jesoloban (2 éj).

Idõpont:

Utazás:

2013. október 11–13. (3 nap/2 éjszaka) légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Rédics – Ljubljana – Trieszt – Miramare – Lido di Jesolo – Velence – Velden – Maria Wörth – Klagenfurt – Szombathely – SárvárJánosháza – Devecser – Veszprém

2. nap: Reggeli után egész napos kirándulás hajóval Punta Sabbioni kikötõbõl. Velence: ismerkedés a város nevezetességeivel: Szent Márk tér, bazilika, Campanile, Doge palota (kívülrõl), Sóhajok hídja, Rialto. Délután indulás a két legszebb lagúnaszigetre: Buranón ismerkedés a világhírû csipkemûvészettel, majd Muranón bemutató is megtekinthetõ az egyik üvegkészítõ mûhelyben. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap.

3. nap: Reggeli után indulás az „Osztrák Riviera”-nak nevezett Wörthi-tóhoz. Séta a tó legelegánsabb üdülõhelyén, Veldenben és a tóba benyúló, festõi szépségû Maria Wörth-ben (a késõ gótikus plébániatemplom megtekintése). Ezt követõen látogatás Minimundus-ban, ahol a világ számos turisztikai nevezetességének miniatûr változata csodálható meg. A délutáni órákban hazautazás. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

Elhelyezés: 2 éjszaka Lido di Jesoloban, 3*-os szállodában 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás: bõvített kontinentális reggeli (fakultatív vacsora) Részvételi díj: 38 900 Ft/fõ 1 ágyas felár: 6 000 Ft/fõ Vacsora felár: 5 600 Ft/fõ

Velence + szigetek hajójegy:

(2 vacsora)

BBP biztosítás: Belépõdíjak:

1 350 Ft/fõ kb. 25 E/fõ

OLASZORSZÁG AUSZTRIA

A program során érintett világörökségi helyszín: Velence

kb. 25 E/fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat, a fakultatív vacsora költségét és a hajójegyeket. Csatlakozási lehetõség: a jelzett útvonalon.

23


ITÁLIA CSODÁI Idõpont:

2013. szeptember 26– október 6. (11 nap/10 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

OLASZORSZÁG

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Graz – Mestre – Ravenna – Rimini-San Marino – Assisi – Róma – Nápoly – Pompei – Sorrento – Capri – Orvieto – Pisa – Firenze – Velence – Padova – Mestre – Klagenfurt – Szombathely – Sárvár – Jánosháza – Devecser – Veszprém Elhelyezés: 3 *-os szállodákban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás:

reggeli (bõvített kontinentális), fakultatív vacsora igényelhetõ

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

139 900 Ft/fõ 29 900 Ft/fõ 19 900 Ft/fõ (10 vacsora)

BBP biztosítás: 4 950 Ft/fõ Belépõdíjak: kb. 130 E/fõ Fakultatív programok: (minimum 20 fõ jelentkezése esetén) Capri: hajójegyek + kisbusz + belépõk (Augustus kert, Axel Munthe villa, Kék barlang):

kb. 70 E/fõ Sorrento – Amalfi – Positano – Ravello: helyi kisbusz + belépõk (Amalfi dóm, Smaragad barlang, Rufolo villa): kb.

Uffizi képtár (belépõdíj + helyi tárlatvezetés)

Velence hajójegy:

35 E/fõ

kb. 25 E/fõ kb. 15 E/fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 10 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat, a hajójegyeket, a városi tömegközlekedés díját, a fakultatív vacsora és a fakultatív programok árát. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon. A programok sorrendje felcserélõdhet!

A fotót készítette: Bodri-Dézsi Barbara

24

10 éve er nagy sik

RAVENNA – SAN MARINO – ASSISI – RÓMA – NÁPOLY – POMPEI – SORRENTO – CAPRI – ORVIETO – FIRENZE – PISA – PADOVA – VELENCE A program során érintett világörökségi helyszínek: Ravenna, Assisi, Róma, Vatikán, Nápoly, Pompei, Amalfi, Firenze, Pisa, Velence Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 4 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás rövid pihenõkkel Ravennába. Informatív városnézõ séta a világhírû és épségben megmaradt mozaikokról nevezetes városban. Fakultatív vacsora, szállás Riminiben (1 éj). 2. nap: Reggeli után indulás San Marinóba, a romantikus hegyi köztársaságba, mely máig megõrizte független államiságát. Séta a miniállam fõvárosában: Kormányzói palota, Piazza della Liberta, csodálatos várostornyok, paloták. Ezt követõen továbbutazás az Appennineken át Assisibe, Szent Ferenc városába. Itt a San Francescotemplom megtekintése, melynek legfõbb látványossága a Giotto által festett, több mint 20 képbõl álló, Szt. Ferenc legendáját ábrázoló freskósorozat. A délutáni órákban indulás Rómába. Fakultatív vacsora, szállás Róma közelében (3 éj). A turista buszok közlekedése Rómában a behajtási engedély ellenére is korlátozott, az egész napos városnézésnél a helyi tömegközlekedési eszközöket is igénybe kell venni és hosszabb sétákra kell számítani. 3. nap: Reggeli után egész napos városnézés tömegközlekedési eszközzel és gyalogosan: San Pietro in Vincoli templom (ahol a II. Gyula pápa síremlékét díszítõ gyönyörû Mózes szobor, Michelangelo híres alkotása található), Colosseum (az ókori Róma gladiátorainak küzdõtere), Forum Romanum (a politika egykori köztere, melyet csodás épületek díszítenek), Victor Emmanuel emlékmû, Capitolium (Róma leghíresebb dombja, az ókori vallási élet központja, a

téren Marcus Aurelius lovasszobrával), Trevikút (a világhírû szökõkút), Spanyol-lépcsõ (a díszlépcsõ tetejérõl gyönyörû kilátás nyílik a városra), Santa Maria Maggiore bazilika (melynek boltozatát pompás mozaikok borítják). Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 4. nap: Reggeli után ismerkedés Vatikán miniállam látnivalóival: Vatikáni Múzeumok (Raffaello stanzái, antik szoborgyûjtemény, a híres Laokoon szoborcsoport, Sixtus-kápolna – Michelangelo híres mûve, a világ talán legismertebb alkotása és legnagyobb egybefüggõ freskója), Szent Péter-bazilika (az apostol sírjára épített bazilika a világ legnagyobb keresztény temploma, itt található az a gyönyörû Pietá szoborcsoport is, melyen Mária a keresztrõl levett fiát gyászolja), Szent Péter tér (mely közel 100 000 ember befogadására alkalmas, és ahol a különbözõ egyházi szertartások is zajlanak). Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 5. nap: Reggeli után indulás Nápolyba, Dél-Olaszország legnagyobb városába, mely két vulkáni terület, a Vezúv és a Campi Flegrei között fekszik. Városnézés: zsúfolt óváros, kikötõ, Castel Nuovo, Umberto Galéria, Királyi Palota (kívülrõl), Anjou emlékek. A Nápoly melletti „holdbéli” tájon utazás tovább a Pozzuoli fölé emelkedõ Solfatara fortyogó kráterei mellett (a szó jelentése „kénes vidék”). Az ókorban a területet Forum Vulcaninak hívták, mivel az istenek kovácsának, Vulcaninak a tüzét látták benne. Ezt követõen látogatás Pompeiben, földünk talán legépebben megmaradt ókori romvárosában, mely a Római Birodalom egyik virágzó központja volt és a Vezúv i. sz. 79-ben bekövetkezett kitörése során pusztult el. Látogatásunk


panoráma nyílik a mediterrán házakkal és rózsalugasokkal tarkított tájra. Továbbutazás szerpentinekkel tûzdelt utakon a Smaragd barlanghoz, ahova liftek segítségével lehet eljutni. Látogatás a barlangban, amennyiben az idõjárás azt lehetõvé teszi. Ezt követõen indulás Amalfiba. Séta az elbûvölõ kisvárosban: a Szent András dóm és múzeumának megtekintése. A délutáni órákban utazás a gyönyörû fekvésû Ravelloba, látogatás a középkorban épült Rufolo villában. Érkezés a szálláshelyre az esti órákban. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 8. nap: Korai reggeli után indulás Orvietóba, séta a sziklatetõre épült, középkori óvárosban, ahova felvonóval és helyi kisbuszokkal juthatunk fel. Az „Italia csodájának” is nevezett dóm megtekintése,mely Olaszország egyik legszebb építménye, belsõ terében lebilincselõ freskóival (Brizzio-kápolna). Ezt követõen utazás Pisába, ismerkedés a város nevezetességeivel: Ferde torony, Dóm, Keresztelõ kápolna. A város jelképének számító, közel 60 m magas torony a talaj gyengesége miatt folyamatosan süllyed. Fakultatív vacsora, szállás Montecatiniben (2 éj). 9. nap: Reggeli után városnézõ séta a reneszánsz kor „Athénjében”, Firenzében: Santa Croce templom,

a gyönyörû szobrokkal díszített Palazzo Vecchio tér, a város jelképévé vált Ponte Vecchio híd, dóm, Keresztelõ kápolna, Uffizi képtár (megtekintése helyi idegenvezetõvel), a délutáni órákban szabadprogram. A „reneszánsz bölcsõjeként” is ismert Firenze történelmi belvárosa 1982 óta a világörökség része. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 10. nap: Reggeli után utazás Padovába, ismerkedés a város látnivalóival: Szt. Antal bazilika, Gattamelata szobor és a Prato della Valle fõtér. A délutáni órákban érkezés Lido di Jesolóba. A szállás elfoglalása és korai fakultatív vacsora után – érkezési idõtõl függõen – fakultatív kirándulás hajóval Punta Sabbioniból Velencébe és esti városnézés keretében a nevezetességek megtekintése: Szt. Márk tér, Doge palota (kívülrõl), Szt. Márk bazilika, Campanile, Sóhajok hídja. Szállás Lido di Jesolóban (1 éj). 11. nap: Reggeli, majd hazaindulás rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

OLASZORSZÁG

során feltárulnak elõttünk a hajdani polgárok házai, pékmûhelyei, fürdõi, melyek hûen tükrözik a korabeli élet mindennapjait. Továbbutazás a szálláshelyre: fakultatív vacsora, szállás a Sorrentoifélszigeten, tengerközeli szállodában (3 éj). 6. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás hajóval Capri szigetére. Ismerkedés a Földközi-tenger gyöngyszemével: hajókirándulás során a Kék barlang megtekintése (amennyiben a vízszint lehetõvé teszi). Ezt követõen bérelt kisbuszokkal látogatás Capri városába: séta a kis utcákon, látogatás Augustus kertjében, ahonnan gyönyörû kilátás nyílik a kikötõre és a Faraglioni-sziklákra. A délutáni órákban továbbutazás az õslakosok városába, Anacapriba: a híres svéd orvos, Axel Munthe villájának megtekintése, melynek kertjébõl szintén csodálatos kilátás nyílik a sziget másik oldalára. Ezt követõen szabadidõ keretében limoncello kóstolási lehetõség vagy libegõzés (szép idõben) a Monte Solaro hegyre. Visszatérés a kikötõbe, és utazás Sorrento városába. Fakultatív vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 7. nap: Reggeli után fakultatív kirándulás autóbusszal az isteni partszakaszként emlegetett kanyargós útvonalon. A Sorrentói-félszigeten haladva fotószünet Positano városánál, ahonnan fantasztikus

25


SZLOVÉNIA VARÁZSLATOS TÁJAIN PTUJ – LJUBLJANA – SKOFJA LOKA – POSTOJNA – SKOCJAN – PIRAN – BOHINJ – BLED – WÖRTHI-TÓ ^

2013. június 28–30. (3 nap/2 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Körmend – Rédics – Ptuj – Ljubljana – Skofja Loka – Postojna – Skocjan – Piran – Bohinj – Bled – Loibl-hágó – Karavankák – Wörthi-tó – Szombathely – Sárvár – Veszprém

SZLOVÉNIA – AUSZTRIA

^

Elhelyezés: 2 éjszaka Ljubljana közelében, középkategóriájú panzióban 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás:

büféreggeli (fakultatív büfévacsora igényelhetõ)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

38 900 Ft/fõ 8 400 Ft/fõ 5 900 Ft/fõ (2 vacsora)

BBP biztosítás: Belépõdíjak:

1 350 Ft/fõ kb. 65 E/fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a fakultatív vacsora költségét, a kötelezõ utasbiztosítást és a belépõdíjakat. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

^

Idõpont:

A program során érintett világörökségi helyszín: Skocjan-barlang

Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 6 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás rövid pihenõkkel Ptujba és ismerkedés a Dráva parti város nevezetességeivel: Szt. György templom, városháza, vár. Ezt követõen indulás Ljubljanába, városnézés a szlovén fõvárosban: belváros, Székesegyház, Hármas-híd, Vár (itt raboskodott Batthyány Lajos is 1849-ben). A város jelképe a sárkány (a település címerében is megtalálható), melyet a monda szerint Laszón görög királyfi gyõzött le. Ljubljana egy több ezer éve lakott település, mocsarainak egyikében találták meg a világ legrégebbi kerékmaradványát is. A délutáni órákban érkezés Skofja Lokába és séta a szép fekvésû, mûemlékekben gazdag, legrégebbi szlovén kisvárosban. A város szerepel a UNESCO kulturális világörökségeinek javaslati listáján. Szállás és fakultatív vacsora a Ljubljana közelében lévõ panzióban (2 éj). 2. nap: Reggeli után egész napos kirándulás. Postojnán a világhírû cseppkõbarlang megtekintése, ahol a „természet legcsodálatosabb galériája” tárul a szemünk elé (közlekedés villanyvasúttal, majd gyalog a meseszerûen megvilágított termekben, a szakadékok, a föld alatti erek és tavak mellett). A híres cseppkõbarlang a szlovén karsztvidék szívében található, és az ország egyik legfontosabb turisztikai látványossága: a látogatók száma évente eléri az egymillió fõt. Ezt követõen indulás a karsztvidék gyöngyszeméhez, a Skocjan-barlanghoz, mely kontinensünk egyik legszebb, legmonumentálisabb üregrendszere és 1986 óta a Világörökség része. A háromszintes, 5,8 km hosszúságban feltárt barlang rabul ejt bennünket és a sötét alagutak alvilági birodalmá^

26

ban elhisszük, hogy Dantét ez a hely ihlette az Isteni színjáték Pokol c. fejezetének megírására. A délutáni órákban érkezés a szlovén tengerpart egyik gyöngyszeméhez, Piranba. Ismerkedés az elbûvölõ, olasz hangulatú kisváros fõbb látnivalóival: fõ tér, Szent György templom és harangtorony, óváros. Az egykor jelentõs kereskedelmi központ hangulatán érzõdik a velencei hatás. A késõ délutáni órákban visszautazás a szálláshelyre, fakultatív vacsora és szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Reggeli után utazás a Júliai Alpok legvadregényesebb tengerszeméhez, a Bohinji-tóhoz. Szlovénia legnagyobb tavát gleccserek formálták és morénák veszik körül, hosszúsága 4 km. Séta a hangulatos kis üdülõfaluban, Ribcev Lazban, majd indulás a Triglav Nemzeti Park területén fekvõ csodálatos üdülõhelyre, Bledbe. A 475 m magasan fekvõ tó nagyszerû klímájának, enyhe éghajlatának köszönhetõen népszerû lett a XIX. századi arisztokraták körében, felvirágzását is ennek a kornak köszönheti. Ismerkedés a tóparti település látnivalóival: fakultatív kirándulás petnával (kb. 20 személyes kishajó) a tó közepén lévõ kis szigetre, itt a Szûz Mária zarándoktemplom megtekintése. A hiedelem szerint a templomban található harangot háromszor kell megkongatni, hogy szerencse érje a látogatót: a szigetrõl így gyakran hallatszik harangszó. A településnek gasztronómiai jelentõsége is van: Szlovénia-szerte ismert és kedvelt sütemény a bledi krémes. A kora délutáni órákban utazás a Karavankák alagútján keresztül az „Osztrák Riviera”-nak nevezett Wörthi-tóhoz. Séta a tóba benyúló félszigeten épült, festõi szépségû Maria Wörth-ben és a késõ gótikus templom megtekintése után hazautazás rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.


NYARALÁS ÉS KIRÁNDULÁSOK AZ ISZTRIAI-FÉLSZIGETEN ^

POSTOJNA – POREC – PULA – ROVINJ – BRIONI-SZIGETEK – BELSÕ-ISZTRIA

Idõpont:

2013. szeptember 7–11. (5 nap/4 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

^

– – – –

Elhelyezés: 4 éjszaka Porec/Zelena Laguna üdülõtelepülésen lévõ tengerközeli, úszómedencés szállodában 2 ágyas zuhanyozó/WC-s, balkonos szobákban Ellátás:

svédasztalos félpanzió

Részvételi díj: 1 ágyas felár: BBP biztosítás: Belépõdíjak:

69 900 Ft/fõ 6 000 Ft/fõ 2 250 Ft/fõ kb. 80 HRK/fõ és kb. 23 E/fõ Fakultatív kirándulások:

(minimum 20 fõ jelentkezése esetén):

Piran-Motovun-Hum:

2 900 Ft/fõ

HORVÁTORSZÁG – SZLOVÉNIA

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza Sárvár – Szombathely – Ljubljana – Postojna Porec – Bale – Rovinj – Pula – Piran – Motovun Hum – Opatija – Rijeka – Zágráb – Szombathely Sárvár – Jánosháza – Devecser – Veszprém

(irodánkban fizetendõ)

+ kb. 15 HRK/fõ (helyi busz)

Brioni-szigetek – Pula

8 700 Ft/fõ

(tartalmazza a közlekedést és belépõdíjat a nemzeti parkba, az irodánkban fizetendõ)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 4 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, az üdülõhelyi díjat, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat és a fakultatív programok árait.

^

1. nap: Indulás Veszprémbõl 5 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás rövid pihenõkkel Postojnára: itt a világhírû cseppkõbarlang megtekintése. (Közlekedés villanyvasúttal, majd gyalog a meseszerûen megvilágított termekben, a szakadékok, a föld alatti erek és tavak mellett.) Érkezés az esti órákban Porec-be, az Isztriai-félsziget egyik leglátogatottabb idegenforgalmi központjába. Vacsora, szállás (4 éj). Zelena Laguna a várostól 5 km-re található üdülõközpont, mely számos sportolási és szórakozási lehetõséget biztosít az itt nyaralók számára. Porec óvárosa könnyen megközelíthetõ az innen induló turistavonattal, busszal és kishajóval. Strandja köves, kavicsos, kiépített napozókkal. 2. nap: Reggeli után egész napos kirándulás. Rövid séta az olajfaligetek és szõlõk között fekvõ Bale városában: városháza, Scardo-Bembopalota, óratorony. Ezt követõen utazás Rovinjba, a félsziget legszebb antik városába, melyet különleges romantikája, hangulatos óvárosa tesz vonzóvá. Városnézõ séta: St. Euphemia templom, Szent Kereszt kapu és templom, városháza. Utána indulás Porec-be, útközben rövid pihenõ, fotószünet a Limski-fjordnál. Porec az Isztriai-félsziget legélénkebb idegenforgalmi központja, a város nevezetessége a VI. századból származó, Euphrasius püspök által építtetett bazilika, melynek mozaikját a bizánci mûvészet legértékesebb emlékei között tartják számon. 3. nap: Félpanziós ellátás a szállodában. Pihenés, fürdés a tengerparton. Fakultatív kirándulás autóbusszal és hajóval a Brioni-szigetekre. A 14 szigetbõl álló szigetcsoport Tito elnök rezidenciája volt az 1980-as évekig, turisták nem látogathatták. Fazana kikötõbõl hajóval, majd a Nagy Brioni-szigeten kisvonattal történik az

utazás, miközben a turisták a legszebb látnivalókban gyönyörködhetnek: mediterrán és egzotikus növényzet, római és bizánc kori emlékek, mini szafari park, Szt. Germana templom, Természettudományi Múzeum, régi kõbánya, 1600 éves olajfa és híres pinea fenyõ fasor. Ezt követõen városnézés Pulában: Amfiteatrum, Sergius diadalív, Herkules és Aranykapuk, Augustus császár szentélye. A fakultatív program ára 8 700 Ft/fõ, mely tartalmazza az autóbusz költségét, hajójegyet, kisvonatos utazást, a belépõdíjat a nemzeti parkba és a helyi idegenvezetõ költségét. 4. nap: Félpanziós ellátás a szállodában. Pihenés, fürdés a tengerparton. Fakultatív kirándulás a szlovén tengerpartra és Belsõ-Isztriába. Elõször ismerkedés az elbûvölõ kisváros, Piran látnivalóival: fõ tér, Szent György templom és harangtorony, óváros. Az egykor jelentõs kereskedelmi központ hangulatán érzõdik a velencei hatás. Ezt követõen indulás Horvátország legtipikusabb belsõ-isztriai településére, Motovunba. Séta a hegytetõre épült, középkori óvárosban, ahova helyi buszokkal lehet feljutni. Továbbutazás a 17 fõt számláló, és ezzel a világ legkisebb városaként számon tartott Hum településre: rövid séta a városkapun át a harangtoronyhoz. A délutáni órákban visszautazás Porec-be. A fakultatív program ára: 2 900 Ft/fõ + kb. 15 HRK/fõ (motovuni kisbusz). 5. nap: Reggeli után hazaindulás. Útközben pihenõ, séta Opatijában (a Monarhia-beli Abbáziában) és Rijekában. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

^

Program:

^

A program során érintett világörökségi helyszín: Porec: Euphrasius-bazilika

Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon. Az utazáshoz útlevél vagy kártyás személyi iga zolvány szükséges!

A napi programok az idõjárás függvényében felcserélõdhetnek. Akik nem vesznek részt a fakultatív programokon, lehetõség van a szállodától induló kishajókkal a környezõ szigetekre és üdülõhelyekre kirándulni, valamint a szálloda programajánlataiból is választani.

27

^

^

^

^

^


DALMÁCIA ÉS MONTENEGRO MESÉS TÁJAIN

BOSZNIA-HERCEGOVINA – MONTENEGRÓ – HORVÁTORSZÁG

BOSZNIA ÉRINTÉSÉVEL Idõpont:

2013. szeptember 14–20. (7 nap/6 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Keszthely – Marcali – Nagyatád – Barcs – Daruvár – Banja Luka – Mostar – Medjugorje – Neum – Dubrovnik – Budva – Sveti Stefan – Kotor – Makarska – Split – Trogir – Krka – Plitvice – Karlovac – Zágráb – Keszthely – Veszprém Elhelyezés: 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 1 éjszaka Medjugorjéban B. kategóriás panzióban, 3 éjszaka Montenegróban, 2 éjszaka Horvátországban 2–3*-os, tengerközeli szállodákban Ellátás:

félpanzió

Részvételi díj: 1 ágyas felár: BBP biztosítás: Belépõdíjak: Fakultatív hajókirándulás:

97 900 Ft/fõ 18 000 Ft/fõ 3 150 Ft/fõ kb. 400 HRK/fõ kb. 22–25 E/fõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 6 éjszakai szállást félpanzióval, az üdülõhelyi díjat, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat és az idegenvezetõ költségét, de nem tar talmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat és a fakultatív hajókirándulás árát. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon. Ingyenes transzfer minimum 4 fõ jelentkezése esetén: Szombathely – Keszthely és vissza útvonalon. Az utazáshoz útlevél szükséges!

28

10 éve er nagy sik

MOSTAR – MEDJUGORJE – DUBROVNIK – KOTOR – BUDVA – SPLIT – TROGIR – PLITVICE A program során érintett világörökségi helyszínek: Mostar, Dubrovnik, Kotor, Split, Sibenik, Trogir, Plitvice Horvátország középsõ-déli vidékén és Montenegro tájain tett körutazásunk immár 10 éve nagy sikernek örvend utasaink körében. Mindez azonban nem véletlen: mindkét ország gyönyörû tengerpartokkal és hangulatos városokkal büszkélkedhet, ahol a kristálytiszta víz, az õszinte vendégszeretet, a természeti és kulturális látnivalók sokasága, a napfényes strandok feledtetik velünk a mindennapok egyhangúságát. Program: 1. nap: Indulás 4 órakor Veszprémbõl az OMV benzinkút parkolójából. Folyamatos utazás rövid pihenõkkel a turisták által kevésbé ismert, de biztonságos boszniai tájakon, a Neretva-folyó vadregényes völgyét követve Mostarba, melynek újjáépített hídja ma a megbékélés szimbóluma. Séta a gyönyörû, törökök alapította városban, a jellegzetes muszlim utcákon. A kora esti órákban érkezés Medjugorjéba. Vacsora, szállás (1 éj). 2. nap: Reggeli után fakultatív programként a kegytemplom megtekintése, majd indulás Dubrovnikba, mely a horvát tengerpart legfestõibb, legvonzóbb mûemlékegyüttese, az Adria „gyöngyszeme”. Városnézés az Óvárosban: Pile-kapu, Szt. Balázs-templom, Minceta-erõd. Szabadprogram, majd továbbutazás Montenegróba. Vacsora, szállás Budván, Montenegro leglátogatottabb turista központjában (3 éj). 3. nap: Reggeli után utazás Sveti Stefanig, a sziklaszigetre települt városkáig, mely egykor csendes halászfalu volt, mostanra azonban a milliomosok luxus lakosztályaiból hotelszigetté vált. Ezt követõen városnézés Budva festõi szépségû óvárosában, séta sikátoros utcáiban. Szabadprogram és strandolási lehetõség a Budvai Riviérán. Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 4. nap: Reggeli után egész napos fakultatív hajókirándulás: Tivat – Herceg Novi – Zanjice – KékBarlang – Perast – Szirti Madonna – Szt. György-sziget – Kotor érintésével. A program

az õsi és szépséges névadó városban, Kotorban fejezõdik be. Ismerkedés a város nevezetességeivel, az óvárosban különbözõ stílusú paloták, házak és templomok csodálatos egyvelege található (XIII. századi Szûz Mária templom, Szt.Trifun katedrális, régi városfalak). Szûk, sikátoros utcácskái, napsütötte terei igazi mediterrán hangulatot árasztanak. Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 5. nap: Reggeli után búcsú Montenegrótól, utazás a Makarskai Riviérán rövid pihenõkkel Splitbe. Városnézés Horvátország második legnagyobb városában: Diocletianus császár impozáns palotájának megtekintése. Vacsora, szállás Trogir környékén (2 éj). 6. nap: Reggeli után egész napos kirándulás. Trogir: séta a kis szigetre épült olaszos mûemlékvárosban (Szt. Lõrinc-székesegyház, városháza, városkapuk, paloták, Riva stb.). Krkavízesés: séta a Krka-folyó vad szépségû, 5 lépcsõs, 17 kisebb-nagyobb zuhatagánál. Fürdési lehetõség a vízesés alatt – amennyiben az idõjárás megfelelõ. Sibenik: ismerkedés az óváros nevezetességeivel: Szt. Jakab székesegyház, városháza, várkapu. Jó idõ esetén fürdési lehetõség, vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 7. nap: Reggeli után indulás a Plitvicei-tavakhoz. Látogatás az Európa-szerte ismert 200 km2 nagyságú természetvédelmi területen, ahol 16 tó és 92 vízesés található. Mindez hidakról, hajókról és fából készült kis utakról csodálható meg. Hazaindulás a délutáni órákban Karlovac – Zágráb érintésével. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.


ISZTAMBUL A program során érintett világörökségi helyszín: Isztambul történelmi negyedei Isztambul több mint 14 milliós lakosságával Törökország legnagyobb városa, annak kulturális, mûvészeti és gazdasági központja. Mesebeli nagyváros Kelet és Nyugat határán Európa és Ázsia találkozásánál. A Márvány-tenger, a Boszporusz és az Aranyszarv-öböl meghatározza a város egyedülállóan gyönyörû fekvését. A hajdani Bizánc és Konstantinápoly története sok szállal kötõdik a magyar történelemhez is. Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 4.00 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás rövid pihenõkkel Belgrádba, Szerbia fõvárosába. Rövid séta keretében a Kalemegdan, a híres nándorfehérvári vár megtekintése, ahol Hunyadi János 1456-ban visszaverte a török ostromot és itt halt hõsi halált Dugovics Titusz is (ennek emléke a déli harangszó). Ezt követõen folyamatos utazás a bolgár határ felé Nis érintésével a Nisava-folyó szurdokvölgyében. Szállás a Vitosa-hegy lábánál elhelyezkedõ bolgár fõvárosban, Szófiában. 2. nap: Reggeli után utazás Bulgárián keresztül Plovdiv érintésével Törökországba és érkezés a délutáni órákban a Márvány-tenger partján fekvõ Rodostóba. Itt élt számûzetésben II. Rákóczi Ferenc 1718-tól egészen 1735. április 8-án bekövetkezett haláláig, bujdosótársaival: Bercsényi Miklóssal, Esterházy Antallal, Csáky Mihállyal és az emigráns élet hû krónikásával, Mikes Kelemennel. 1720-ban III. Ahmed szultán egy teljes utcát megvásárolt e helyen a bujdosók állandó lakhelyéül. A Rákóczi ház és emlékmúzeum meglátogatása után a Márvány-tenger mentén indulás Isztambulba, a szállás elfoglalása (3 éj) és fakultatív vacsora. 3. nap: Reggeli után egész napos gyalogos városnézés Isztambulban, e hatalmas és nyüzsgõ világvárosban, mely különleges varázsával, számtalan szebbnél szebb épületével rabul ejti látogatóit. A legfontosabb látnivalók megtekintése: Aya Sofia templom (Hagia Sofia vagy Isteni bölcsesség temploma, mely 1500 éve a keresztény világ legnagyobb temploma volt, a bizánci építészet remeke), a Szultan Ahmet Mecset (a 6 minaretes híres Kék Mecset, mely a város legnagyobb mecsetje), Hippodrom tér, Yerebatan (Elsüllyedt Palota: egyike a több száz hajdani víztározó közül, melyek ma is ott fekszenek a város alatt), Topkapi szeráj

(a török szultánok egykori palotaegyüttese). Szabadidõ keretében látogatás a Fedett bazárban. 4. nap: Reggeli után egész napos fakultatív kirándulás: a délelõtt folyamán látogatás a pompázatos Dolmabahce palotában, melyet I. Abdul szultán építtetett 1856-ban a Boszporusz európai oldalán, amikor a Topkapi Szeráj már nem tudta a fényûzõ szultánok igényeit kielégíteni. A palota 1923-ig az utolsó 6 szultán lakhelye volt. A 285 szobás palotaegyüttes három fõ részbõl áll: Selamlik (a férfiak területe), Muayede Salonu (dísztermek) és a Hárem (nõi lakosztály), itt található Atatürk szobája és az az ágy is, melyben az államférfi meghalt. Ezt követõen hajókirándulás a Boszporuszon, mely kettéválasztja a két kontinenst, illetve átjárót biztosít a Márvány-és Fekete-tengerek között. A délután folyamán átkelés autóbusszal Ázsiába, rövid szabadidõ és fotószünet a TVtoronynál. Visszatérés a szállodába a kora esti órákban. Fakultatív török est: zenés programok, látványos elõadások hastánccal és tradicionális mûsorokkal. 5. nap: Reggeli után búcsú Isztambultól és utazás Edirnébe (Drinápoly). A város a Tunca-folyó övezte domboldalon fekszik. A vonzó macskaköves utcákat régi faházak szegélyezik. A legérdekesebb látnivaló a Selimiye mecset, melynek négy magas minaretje hívja imára az embereket. Rövid szabadidõ, majd indulás Bulgáriába. Érkezés Szófiába a kora esti órákban, szállás elfoglalása. 6. nap: Reggeli után rövid séta keretében ismerkedés a bolgár fõváros, Szófia legfontosabb látnivalóival. A város leghíresebb nevezetessége az Alexander Nevszkij székesegyház monumentális épülete, melynek képei a legjobb bolgár és orosz festõktõl származnak. Ezt követõen hazaindulás rövid pihenõkkel Nis – Belgrád – Szabadka útvonalon. Érkezés Veszprémbe az éjszakai órákban.

Idõpont:

2013. október 22–27. (6 nap/5 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Dunaföldvár – Szabadka – Belgrád – Nis – Szófia – Plovdiv – Rodostó – Isztambul – Edirne – Szófia – Belgrád – Szabadka – Dunaföldvár – Veszprém Elhelyezés: 3*-os szállodákban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás:

reggeli (fakultatív vacsora igényelhetõ Isztambulban)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

89 900 Ft/fõ 19 900 Ft/fõ 9 900 Ft/fõ

(3 vacsora Isztambulban)

BBP biztosítás: 2 700 Ft/fõ Belépõdíjak: kb. 35 E/fõ Egész napos fakultatív kirándulás: Dolmabahce palota + hajókirándulás a Boszporuszon + autóbuszos látogatás Ázsiába: kb. 38 E/fõ (helyszínen fizetendõ)

Fakultatív török est:

TÖRÖKORSZÁG – BULGÁRIA – SZERBIA

A MISZTIKUS KELET KAPUJA

kb. 25 E/fõ

(helyszínen fizetendõ)

Vízum:

kb. 15 E/fõ (határon fizetendõ)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 5 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat, a fakultatív vacsora költségeit, a fakultatív programok és a török vízum árát. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon. Ingyenes transzfer minimum 4 fõ jelentkezése esetén: Szombathely – Sárvár – Bakonygyepes – Veszprém és vissza útvonalon. Az utazáshoz útlevél szükséges! Az útlevélnek a hazaérkezéstõl számítva még 6 hónapig érvényesnek kell lennie!

29


DÉLVIDÉKI BARANGOLÁS A VAJDASÁGBAN MAGYAR EMLÉKEK NYOMÁBAN ÚJVIDÉK – KARLÓCA – ZIMONY – BELGRÁD – SZENDRÕ – NAGYBECSKEREK – ZENTA – SZABADKA

SZERBIA

Program : 1. nap: Indulás Veszprémbõl 6 órakor az OMV benzinkút parkolójából és utazás rövid pihenõkkel a jelzett útvonalon. A kora délutáni órákban érkezés Újvidékre (Novi Sad), a Vajdaság tartományi székhelyére, Szerbia harmadik legnagyobb városába. Ismerkedés a város nevezetességeivel: városháza, neogót katolikus templom, görögkeleti székesegyház és püspöki palota (kívülrõl), majd a péterváradi vár megtekintése, mely a Monarchia egyik legjelentõsebb erõdje volt, ma múzeum és kedvelt kirándulóhely. A XVIII. századi hazai várépítészet egyik legnagyobb és legépebben megmaradt erõdítményrendszere, a „Duna Gibraltárja”. Ezt követõen indulás Karlócára (1699-ben itt írták alá a török-magyar békeegyezményt). A Békehozó

Miasszonyunk kápolna megtekintése és rövid séta a hangulatos kisvárosban. A késõ délutáni órákban továbbutazás Székelykevére: vacsora, szállás. (Székelykeve Bánát déli részén fekvõ magyar falu az ezeréves határ közelében, melyet a XIX. század végén alapítottak a Bukovinából ide telepített székelyek.) 2. nap: Reggeli után egész napos kirándulás. Indulás Zimonyba (ma Belgrád része) és séta az óvárosban: a hajdani Hunyadi vár romjain épült emlékmû, a Millenium torony megtekintése. (A híres törökverõ itt halt meg 1456-ban, nem sokkal a nándorfehérvári gyõzelem után.) Ezt követõen a szerb fõváros – Belgrád – nevezetességeinek megtekintése következik: a híres nándorfehérvári vár (Kalemegdán erõd) a Duna-Száva torkolatánál, Hunyadi János itt verte vissza a török ostromot és itt halt hõsi halált Dugovics Titusz is. A gyõztes csata emlékére szól minden délben a harangszó. Buszos városnézés keretében a színház épülete, Milos

Idõpont:

2013. június 21–23. (3nap/2 éjszaka)

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Enying – Simontornya – Dunaföldvár – Kiskõrös – Tompa – Újvidék – Pétervárad – Karlóca – Belgrád – Zimony – Székelykeve – Szendrõ – Nagybecskerek – Óbecse – Zenta – Szabadka – Tompa – Kiskõrös – Dunaföldvár – Enying – Veszprém

fejedelem kútja, királyi palota és parlament megtekintése. A délutáni órákban utazás Szendrõre: itt ismerkedés a Duna partján épült hatalmas vízivárral, mely a török idõkben fontos végvári szerepet játszott, Európa egyik legnagyobb vízi erõssége volt és itt töltötte Kinizsi Pál utolsó napjait. Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Reggeli után indulás Pancsova – Nagybecskerek (Zrenjanin, a Vajdaság közép-bánsági központja, Szerbia földrajzi és kulturális egysége Bácska és a történelmi Erdély között) – Újbecse – Óbecse (belvárosi séta) – Zenta (1697. évi csata emlékhelye, Savoyai Jenõ gyõzelme és ezzel a török kiûzése hazánkból) érintésével Szabadkára (Subotica). Ismerkedés a város nevezetességeivel: szecessziós városháza, Kosztolányi Dezsõ gimnáziuma, római katolikus székesegyház, színház stb. A délutáni órákban hazaindulás Tompa – Kiskunhalas – Kiskõrös – Dunaföldvár útvonalon. Érkezés Veszprémbe az esti órákban.

Elhelyezés: 2 éjszaka Székelykevén vendégszeretõ magyar családoknál 2 ágyas szobákban, fürdõszoba használattal

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást és a belépõdíjakat.

Ellátás:

Csatlakozási lehetõség: a jelzett útvonalon.

félpanzió

Részvételi díj: 35 900 Ft/fõ 1 ágyas felár: 3 800 Ft/fõ BBP biztosítás: 1 350 Ft/fõ Belépõdíjak: kb. 1600 RSD/fõ (kb. 15 E/fõ)

Ingyenes transzfer minimum 4 fõ jelentkezése esetén: Szombathely – Sárvár – Bakonygyepes – Veszprém és vissza útvonalon. Az utazáshoz útlevél vagy kártyás személyi igazolvány szükséges!

ZAKOPANE – KRAKKÓ – AUSCHWITZ – WIELICZKA A program során érintett világörökségi helyszínek: Krakkó, Auschwitz, Wieliczka

LENGYELORSZÁG

Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 5 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás a jelzett útvonalon rövid pihenõkkel. Az Alacsony- és Magas-Tátra érintésével a kora délutáni órákban érkezés Zakopanéba, a lengyel Tátra fõvárosába, mely különleges építészete, hangulata révén méltán ismer t és kedvelt üdülõhely. Fakultatív kirándulás fogaskerekûvel a Gubalowka-hegyre (1125 m), ahon-

Idõpont:

Utazás:

2013. május 18–20. (3 nap/ 2 éjszaka) – Pünkösd

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata) Útvonal: Veszprém – Budapest – Besztercebánya – Poprád – Zakopane – Krakkó – Auschwitz – Wieliczka – Rózsahegy – Besztercebánya – Zólyom – Budapest – Veszprém

nan csodálatos kilátás nyílik a városra és a Magas-Tátrára. Rövid szabadprogram után indulás Krakkóba. Vacsora, szállás. 2. nap: Reggeli után városnézés Krakkóban, a lengyel királyok egykori koronázó városában: Wawel (évszázadokig a lengyel királyok rezidenciája volt), katedrális (a lengyel királyok síremlékeivel), Jagello egyetem, Fõ tér, Posztócsarnok, Mária-templom. Délután fakultatív kirándulás Auschwitzba: itt a koncentrációs tábormúzeum megtekintése. Részvételi díj: 3 700 Ft/fõ, mely Elhelyezés: 2 éj Krakkó belvárosában, 2*-os, egyszerû szállodában, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban Ellátás: félpanzió (bõvített kontinentális reggeli és menüvacsora) Részvételi díj: 39 900 Ft/fõ 1 ágyas felár: 4 400 Ft/fõ BBP biztosítás: 1 350 Ft/fõ Belépõdíjak: kb. 90 PLN/fõ Fakultatív kirándulás: (minimum 20 fõ jelentkezése esetén, irodánkban fizetendõ)

30

tartalmazza a közlekedést, idegenvezetést és a belépõdíjat. (A program minimum 20 fõ jelentkezése esetén indul.) Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Reggeli után látogatás a wieliczkai sóbányában. A bányamúzeum legérdekesebb látnivalója a Kinga-kápolna, melynek szinte minden díszítõelemét sóból faragták. A déli órákban hazaindulás a jelzett útvonalon rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban. Auschwitz:

3 700 Ft/fõ

(az ár tartalmazza: közlekedés + idegenvezetés + belépõdíjak)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós audió készülék segítségével), de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat és a fakultatív program árát. Csatlakozási lehetõség: Veszprém – Várpalota – Székesfehérvár – Budapest útvonalon.


ÉSZAK-MAGYARORSZÁG KINCSEI KASSAI KIRÁNDULÁSSAL MÁTRA – EGER – LILLAFÜRED – SÁROSPATAK – TOKAJ – AGGTELEK – HOLLÓKÕ

Program:

lillafüredi vízesés). Fakultatív vacsora Miskolctapolcán a szállodában (3 fogásos menü).

1. nap: Indulás Veszprémbõl 6 órakor az OMV benzinkút parkolójából. Utazás rövid pihenõkkel BudapestGyöngyös útvonalon a Mátrán keresztül Egerbe. A város a XVI. században vált jelentõssé az ország számára, a török megjelenésekor ugyanis fontos végvár szerepét töltötte be. Történelme mellett borvidéke is említésre méltó. Rövid séta és ismerkedés a város nevezetességeivel: Fõszékesegyház, Líceum, Dobó tér, Minorita templom, Minaret, Vár stb., ezt követõen utazás Miskolctapolcára. A szobák elfoglalása után fürdési lehetõség a híres Termál- és Barlangfürdõben vagy fakultatív kirándulás kisvasúttal Lillafüredre: séta a gyönyörû üdülõhelyen (Hámori-tó, a Lux Kálmán tervei alapján épült Palota szálló,

Idõpont:

Utazás:

2013. május 18–20. (3 nap/2 éjszaka) Pünkösd légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Budapest – Gyöngyös – Mátraháza – Parád – Recsk – Eger – Miskolctapolca – Kassa – Boldogkõváralja – Erdõbénye – Tolcsva – Sárospatak – Tokaj – Aggtelek – Hollókõ – Budapest – Veszprém

2. nap: Reggeli után indulás Kassára, Szlovákia második legnagyobb városába, mely 2013-ban Európa kulturális fõvárosa címmel is büszkélkedhet. Városnézés helyi idegenvezetõvel Rákóczi és Márai városában: Szt. Erzsébet dóm (Rákóczi kripta), Orbán torony, Szt. Mihály kápolna, Rodostó ház, majd rövid szabadprogram a gyönyörûen felújított belvárosban. A kora délutáni órákban indulás Vizsoly – Boldogkõváralja (rövid pihenõ és fotószünet a várnál) – Erdõbénye – Tolcsva útvonalon Sárospatakra. A vármúzeum megtekintése után indulás Tokajba. Borkóstolási lehetõség, majd visszautazás a miskolctapolcai szállodába (fakultatív vacsora).

Elhelyezés: 2 éjszaka Miskolctapolcán, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szállodai szobákban Ellátás: büféreggeli (fakultatív vacsora) Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

27 900 Ft/fõ 4 200 Ft/fõ 3 800 Ft/fõ (2 vacsora)

BBP biztosítás: 450 Ft/fõ Belépõdíjak: kb. 7 000 Ft/fõ és 5 E/fõ

3. nap: Reggeli után indulás Aggtelekre, ahol hazánk legnagyobb és leglátványosabb barlangrendszere található: látogatás a Baradla barlangban. A Baradla-Domica barlangrendszer a legismertebb és legrégebben kutatott magyarországi cseppkõbarlang, hosszúsága a szlovák járatokkal együtt majdnem 26 km. Ezt követõen utazás Hollókõre, a palóc föld szívében meghúzódó kis faluba, mely több száz éves múltra tekint vissza. A népi építészet remekeinek megtekintése: postamúzeum, templom, kerámiaház, fazekasmûhely, szövõház, babamúzeum. Hollókõ 1987 óta a Világörökség része, mivel sikerült megõriznie e modern korban is a tradicionális építészet és falusi élet hagyományait. Ezt követõen hazautazás, érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

MAGYARORSZÁG – SZLOVÁKIA

A program során érintett világörökségi helyszínek: Aggtelek, Hollókõ

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést, de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat és a fakultatív vacsora költségét. Csatlakozási lehetõség: a jelzett útvonalon.

KUTNA HORA – PRÁGA – POZSONY Program: 1. nap: Indulás 6 órakor Veszprémbõl az OMV benzinkút parkolójából, utazás a jelzett útvonalon rövid pihenõkkel Kutna Horába, mely az UNESCO világörökség része. Látogatás a gótikus stílusú Szent Borbála katedrálisban, mely a bányászok védõszentjének lett szentelve. Ezt követõen a Csontkápolna megtekintése, ahol fõként a huszita háborúk áldozatainak csontjai láthatók – így emlékeztetve az emberiséget az élet mulan-

Idõpont:

Utazás:

2013. március 15–17. 2013. november 8–10. (3 nap/2 éjszaka)

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Gyõr – Kutna Hora – Prága – Pozsony – Gyõr – Veszprém

dóságára. A délutáni órákban továbbindulás Prágába: szállás elfoglalása és fakultatív vacsora. Az esti órákban fakultatív séta a belvárosban. 2. nap: Reggeli után ismerkedés a prágai várral (Sztrahovi kolostor, Loreto templom, Szt. Vitus székesegyház, Királyi palota, Szt. György bazilika, Arany utcácska). Ezután séta a Kisoldalon (Szt. Miklós templom, Kisoldali fõtér, Kampasziget), majd a város legnevezetesebb hídján, a Károly hídon áthaladva az Óváros (Óváros fõtér,

Elhelyezés: 2 éjszaka Prágában 3*-os szállodában, 2 ágyas zuhanyozó/ WC-s szobákban Ellátás: büféreggeli (fakultatív büfévacsora) Részvételi díj: 32 900 Ft/fõ 1 ágyas felár: 7 600 Ft/fõ Vacsora felár: 6 900 Ft/fõ (2 vacsora)

BBP biztosítás: Belépõdíjak:

1 350 Ft/fõ kb. 500 CZK/fõ + 4 E/fõ

stb.) és Újváros (Vencel tér, Lõportorony, stb.) látnivalói következnek. Szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Reggeli után indulás Pozsonyba, Szlovákia fõvárosába, ahol sok magyar vonatkozású mûemlékkel találkozunk. Városnézõ séta keretében ismerkedés az óváros látnivalóival: Városháza, Fõ tér, Roland kút, Prímás palota, Mihály kapu, Szent Márton dóm, ahol 300 évig koronázták a Habsburg-házi magyar királyokat. A késõ délutáni órákban hazaindulás rövid pihenõkkel, érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

CSEHORSZÁG SZLOVÁKIA

A program során érintett világörökségi helyszínek: Prága, Kutna Hora

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 2 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós audio készülék segítségével), de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat és a fakultatív vacsora költségét. Csatlakozási lehetõség: a jelzett útvonalon.

31


PRÁGA – KARLOVY VARY ÉS DÉL-CSEHORSZÁG KINCSEI

A program során érintett világörökségi helyszínek: Lednice, Prága, Hluboka, Cesky Krumlov, Telc

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és/vagy DVD, italautomata)

^

CSEHORSZÁG

^

Részvételi díj: 1 ágyas felár: Vacsora felár:

59 900 Ft/fõ 17 900 Ft/fõ 14 900 Ft/fõ (4 vacsora)

BBP biztosítás: 2 250 Ft/fõ Belépõdíjak: kb. 1 150 CZK/fõ Fakultatív kirándulás (minimum 20 fõ jelentkezése esetén):

Karlovy Vary:

4 900 Ft/fõ (irodánkban fizetendõ)

+ 100 CZK/fõ (belépõdíj a Becherovka Múzeumba, helyszínen fizetendõ)

A részvételi díj tartalmazza az utazást, 4 éjszakai szállást reggelivel, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós audio készülékkel), de nem tartalmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat, a fakultatív vacsora és a fakultatív kirándulás költségeit. Csatlakozási lehetõség: a fenti útvonalon.

32

na-templom) a szépfekvésû városban, ahol ma is sok pompás épület emlékeztet a Monarchia idõszakára. Látogatás a Becherovka Múzeumban kóstolási lehetõséggel, majd visszautazás Prágába. Szállás: mint elõzõ nap. 4. nap: Reggeli után séta, szabad program Prága belvárosában, majd a déli órákban utazás DélCsehországba. Látogatás a hlubokai kastélyban, melyet egykori tulajdonosai az angol uralkodó rezidenciájának, a windsori kastélynak a mintájára alakítottak át. A Moldva felett, festõi környezetben épült vár egyedülálló fegyvergyûjteménnyel rendelkezik. Ezt követõen séta Ceské Budejovicében, Európa egyik legszebb, pontosan négyzet alakú fõterén. Szállás Cesky Krumlovban, 3*-os szállodában. 5. nap: Reggeli után ismerkedés a cseh városok gyöngyszemével, Cesky Krumlovval. Séta a Moldva kanyarulata által ölelt festõi, ódon hangulatú belvárosban és a Schwarzenberg grófok egykori várának megtekintése. A XVI. századtól medvéket is tartottak a vár területén, mely – a rózsa mellett – a Rosenberg család jelképe volt. A prágai Hradzsin után a krumlovi várkastély Csehország második legnagyobb vára. Ezt követõen továbbutazás Telcbe: séta és szabadidõ az árkádos házakkal övezett fõtéren. Hazautazás Ausztrián keresztül rövid pihenõkkel. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban. ^

^

^

büféreggeli (fakultatív vacsora)

Program: 1. nap: Indulás 5 órakor Veszprémbõl az OMV benzinkút parkolójából. Utazás rövid pihenõkkel Lednicébe: itt látogatás a dúsgazdag Liechtenstein hercegek egykori pazar, angol fõúri kastélyok mintájára építtetett nyári kastélyában. 1945-ben került állami tulajdonba, ekkor hagyta el az épületet a vár utolsó gazdája. Ezt követõen indulás Prágába, séta az Újvárosban (Vigadó, Lõportorony, Vencel tér stb.), majd a szállás elfoglalása. 2. nap: Reggeli után ismerkedés a prágai várral (Sztrahovi kolostor, Loretto-templom, Szt. Vitus-székesegyház, királyi palota, Szt. György-bazilika, Arany utcácska). Ezután séta a Kisoldalon (Szt. Miklós-templom, Kisoldali fõtér, Máltai lovagok tere, Kampa-sziget), majd a város legnevezetesebb hídján, a Károly hídon áthaladva az Óváros látnivalói következnek (Klementinum, Óvárosi fõtér, Zsinagógák, Karolinum, Rudolfinum, Tyl Színház). Szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Reggeli után egész napos fakultatív kirándulás a Tepla-folyó völgyében fekvõ Karlovy Varyba (Karlsbad), Európa egyik leghíresebb fürdõhelyére. 1370-ben IV. Károly alapította a róla elnevezett várost, ahol jelenleg több, mint 300 gyógyvízforrás található. Séta és városnézés (Kollonád, fürdõházak, Mária Magdol-

^

^

Elhelyezés: 3*-os szállodákban, 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban 3 éjszaka Prágában, 1 éjszaka Cesky Krumlovban

^

Útvonal: Veszprém – Devecser – Jánosháza – Sárvár – Szombathely – Mosonmagyaróvár – Rajka – Prága – Karlovy Vary – Hluboká – Ceské Budejovice – Cesky Krumlov – Telc – Bécs – Mosonmagyaróvár – Szombathely – SárvárJánosháza – Devecser – Veszprém

Prága ezeréves történelme során sokféle nevet és díszítõjelzõt kapott csodálóitól. Nevezték Városok Anyjának, Városok Királynõjének, Goethe szerint a világ kõkoronájának drágaköve, s ma is szívesen mondják száztornyú múzeumvárosnak, vagy még találóbban Arany Prágának. Sokszor hasonlították Rómához, Firenzéhez, noha önmagán kívül nem hasonlítható semmihez. A nevek, jelzõk és hasonlatok bámulatra és szeretetre vallanak, s Prága meg is érdemli mindkettõt. Valóban csodálatos és szeretetre méltó város.

^

2013. augusztus 16–20. (5 nap/4 éjszaka) Ünnepi hosszú hétvége

^

Idõpont:

Ellátás:

18 éve er nagy sik


A program során érintett világörökségi helyszínek: Krakkó, Wieliczka, Auschwitz Lengyelország sok értéket tartogat a külföldi látogató számára, többet, mint azt általában gondolják. Mindenki megtalálhatja azt az ember alkotta, vagy természeti szépséget, amely biztosítja, hogy az utazás igazi kulturális élmény legyen. Krakkó, a Visztula két partján fekvõ, korábban lengyel királyi fõváros, méltán vívta ki a „világkultúra kincse, a tudomány és a fiatalok városa” megnevezést. Szépségében kimeríthetetlen, megunhatatlan metropolisz. Program: 1. nap: Indulás Veszprémbõl 6 órakor az OMV benzinkút parkolójából, utazás rövid pihenõkkel. Áthaladva az Alacsony-Tátrán, látogatás az Árva-folyó fölé magasodó várban, Árvaváralján, mely Európa egyik leglátványosabb, XIII. században épült várkastélya. Az egykori tulajdonosok szépen rendben tartották (az 1800. évi tûzvész után is újjáépítették), ezért nagyon értékes bútorai és mûkincsei maradtak fenn. A délutáni órákban továbbindulás, vacsora és szállás a lengyel királyok egykori koronázó városában: Krakkóban. 2. nap: Reggeli után látogatás a wieliczkai sóbányában, mely a világ egyik legrégebbi sóbányájaként ismert. A bányamúzeum legérdekesebb látnivalója a Kinga-kápolna, melynek szinte minden díszítõelemét sóból faragták. A középkorban Lengyelország egyik fõ jövedelemforrását bányászták itt, ma inkább idegenforgalmi és egészségügyi célokat szolgál. Délután városnézés Krakkóban: Wawel (évszázadokig a lengyel királyok rezidenciája volt), katedrális (a lengyel királyok síremlékeivel), Jagello egyetem, Fõ tér, Posztócsarnok, Mária templom. Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 3. nap: Reggeli után egész napos fakultatív kirándulás. Utazás Czestochowába: a Jasna-Gora-i zarándokhely, Pálos-rendi kolostoregyüttes

(kegytemplom, kincstár, múzeum) megtekintése. A kolostorban található a Fekete Madonna szentkép, mely csodával határos módon vészelte át a középkori tûzvészt. Ezt követõen látogatás Auschwitzban a koncentrációs tábormúzeumban. Az 1947-ben létrehozott múzeum maradandó emléket állít a történelem e szörnyû idõszakáról, elrettentõ példaként szolgálva az utókor számára. A fakultatív program ára: 5.900 Ft/fõ, mely tartalmazza az autóbusz költségét és az idegenvezetést (helyszínen fizetendõ: kb. 30 PLN/fõ belépõdíjak). Vacsora, szállás: mint elõzõ nap. 4. nap: Reggeli után indulás Zakopane felé a Dunajec-áttöréshez, fakultatív tutajozás a Dunajecfolyó csodálatos szurdokvölgyében. A délutáni órákban érkezés Zakopanéba, a LengyelTátra fõvárosába, mely különleges építészete, hangulata révén méltán ismert és kedvelt üdülõhely. Fakultatív kirándulás fogaskerekûvel a Gubalowka-hegyre (1125 m), ahonnan csodálatos kilátás nyílik a városra és a MagasTátrára. Vacsora, szállás Zakopanéban, panzióban. 5. nap: Reggeli után hazaindulás, Ótátrafüreden fakultatív kirándulási lehetõség siklóval egy gyönyörû természeti látványossághoz, a Tarpataki vízeséshez, majd rövid séta a Csorba-tónál. Érkezés Veszprémbe a késõ esti órákban.

18 éve er nagy sik

Idõpont:

2013. augusztus 16–20. (5 nap/4 éjszaka) Ünnepi hosszú hétvége

Utazás:

légkondicionált autóbusszal (WC, video és vagy/DVD, italautomata)

Útvonal: Veszprém – Budapest – Besztercebánya – Árvaváralja – Krakkó – Czestochowa – Auschwitz – Dunajec – Zakopane – Ótátrafüred – Csorbató – Zólyom – Budapest – Veszprém Elhelyezés: 2 ágyas zuhanyozó/WC-s szobákban, 3 éjszaka Krakkó belvárosában, 2*-os egyszerû szállodában, 1 éjszaka Zakopanéban középkategóriájú panzióban Ellátás:

félpanzió (bõvített kontinentális reggeli és menüvacsora)

Részvételi díj: 1 ágyas felár: BBP biztosítás: Belépõdíjak:

58 900 Ft/fõ 9 600 Ft/fõ 2 250 Ft/fõ 125 PLN/fõ + kb. 7 E/fõ

Fakultatív kirándulás

LENGYELORSZÁG – SZLOVÁKIA

KRAKKÓ – CZESTOCHOWA – AUSCHWITZ – DUNAJEC – ZAKOPANE

(minimum 20 fõ jelentkezése esetén):

Czestochowa-Auschwitz: 5 900 Ft/fõ (irodánkban fizetendõ) + belépõdíjak: kb. 30 PLN/fõ (helyszínen fizetendõ)

Tutajozás a Dunajecen: kb. 50 PLN/fõ A részvételi díj tar talmazza az utazást, 4 éjszakai szállást félpanzióval, az útlemondási biztosítást, a felsorolt programokat, az idegenvezetést (rádiós audio készülékkel), de nem tar talmazza a kötelezõ utasbiztosítást, a belépõdíjakat, a fakultatív kirándulás és a tutajozás költségeit. Csatlakozási lehetõség: Veszprém – Várpalota – Székesfehérvár – Budapest útvonalon. Ingyenes transzfer minimum 4 fõ jelentkezése esetén: Szombathely – Sárvár – Bakonygyepes – Veszprém és vissza útvonalon.

33


A buszos körutazásainkhoz tartozó belépõdíjak (az árak 1 személyre vonatkoznak) Az árak tájékoztató jellegûek, év közben változhatnak! Németország tájai – városai Drezda – Zwinger képtár helyi vezetõvel Berlin – Tv torony Pergamon Múzeum Potsdam – Sanssouci kastély Cecilienhof

10 E 12 E 14 E 12 E 6E

Ausztria – Bajorország – Dél-Tirol Szt. Wolfgang – templom 1E Berchtesgaden – busz – Kehlsteinhaus 14,5 E Kufstein – vár 10 E Innsbruck – Hofkirche 5E Neuschwanstein – kastély 12 E Linderhof – kastély 8,5 E Krimml – vízesés 2,5 E Grossglockner – Panoráma út 5E Svájc és az észak-olasz tóvidék Szt. Gallen – kolostor könyvtár Schaffhausen – Rajna vízesés Lauterbrunnen – Jungfrau fogaskerekû Trümmelbach – gleccser vízesés Melide – Swissminiatur Innsbruck – Hofkirche Milánó – dóm (lift a tetõre) Hajókirándulás Borromeo-szigetek Isola Bella – Borromeo kastély

8 CHF 3 CHF 44 CHF 10 CHF 13 CHF 5E 8E 10 E 9E

Körutazás a Benelux Államokban Waterloo 8E Brüsszel – Atomium 11 E Delft – katedrálisok 3,5 E Hága – Madurodam 11 E Amszterdam – sétahajózás 10 E Brugge városháza 2E Gent katedrális 3E Párizs – Loire völgye – Versailles – (Eurodisney) Párizs –Eiffel torony lift 2.emeletig 9E lift + csúcs 14 E Notre Dame katedrális+torony 8,5 E Sainte – Chapelle 8,5 E Louvre magyar nyelvû tárlatvezetéssel 20 E Eurodisney felnõtt 55 E / nap gyermek 3–11 év 45 E / nap Orsay Múzeum 9E Rodin Múzeum 7E Invalidusok Dómja – Napóleon sírja 9E Szajna sétahajózás 10 E Versailles kastély 18 E Párizs – 2 napos múzeum kártya 39 E Chenonceaux-kastély 8,5 E Chambord-kastély 9E Strasbourg – Rajna hajó 10 E Varázslatos Francia Riviéra Monaco – Óceánográfiai Múzeum Monaco – Egzotikus kert Eze Village – botanikus kert Portofino – hajó Verona – amfiteátrum Húsvét Erdélyben Belépõdíjak:

14 E 7E 6E 15 E 5E

kb. 30 RON = kb. 2.100 Ft

Székelyföld gyöngyszemei Belépõdíjak: kb. 30 RON = kb. 2.100 Ft

Barangolás Erdélyben Belépõdíjak: kb. 100 RON = kb. 7.000 Ft Észak-Erdély – Máramaros – moldvai kolostorok Belépõdíjak: kb. 70 RON = kb. 5.000 Ft Körutazás a Bánságban és az Al-Dunánál Belépõdíjak: kb. 70 RON = kb. 5.000 Ft Magyar emlékek Kárpátalján Belépõdíjak: kb. 75 UAH = kb. 2.100 Ft Spanyol–Portugál körutazás Oviedo – katedrális Santiago de Compostela – múzeum Porto – Szent Ferenc templom Coimbra – egyetem Coimbra – kápolna Batalha – katedrális Alcobaca – monostor templom Lisszabon – Belém torony Lisszabon – Szent Jeromos kolostor Sevilla – katedrális Sevilla – Alcazar Cordoba – Nagy Mecset Gibraltár – sziklatúra Granada – Alhambra Madrid – királyi palota Madrid – Prado (fakultatív) Toledo katedrális

3E 5E 4E 5E 2,5 E 6E 6E 5E 7E 8E 7,5 E 8E 18 E 17,5 E 8E 12 E 7E

Albánia – az ellentétek országa Belépõdíjak: kb. 30 E Napsütötte Toszkána és Cinque Terre Firenze – Keresztelõ kápolna 5E Uffizi képtár (belépõ+helyi vezetés) 25 E (65 év felett vagy 18 év alatt) kb. 10 E/fõ San Gimignano – bazilika 4E San Gimignano torony 5E Siena – dóm 5E Borkóstoló 6E Pisa-dóm+keresztelõ kápolna 8E Pisa – Ferde torony 15 E Lucca – San Martino katedrális 2E Ferrara – Castello Estense 6E Róma, az örök város Ravenna – Szt. Vital mozaikok 8,5 E San Marino 3E Róma – napijegy 2*4 E Colosseum és Forum Romanum 13,5 E (65 év felett vagy 18 év alatt) 1,5 E/fõ Vatikáni Múzeumok (belépõ+helyi vezetés) 25 E Orvieto-sikló+kisbusz 2E Orvieto Dóm+Brizzio kápolna 3E Firenze – Keresztelõ kápolna 5E Velence – Garda-tó – Dolomitok Trieszt – Miramare kastély Velence – Szt Mark Bazilika Pala d'Oro Campanile Velence + szigetek hajójegy Verona – amfiteátrum Tiziano szülõháza Minimundus

6E 2E 8E 25 E 5E 2E 10 E

Hétvége Velencében Trieszt – Miramare kastély Velence – Szt Mark Bazilika Pala d'Oro Campanile Velence + szigetek hajójegy Minimundus

6E 2E 8E 25 E 10 E

Itália csodái Ravenna – Szt Vital mozaikok 8,5 E San Marino 3E Róma – napijegy 2*4 E Colosseum és Forum Romanum 13,5 E (65 év felett vagy 18 év alatt) 1,5 E/fõ Vatikáni Múzeumok (belépõ + helyi vezetés) 25 E Solfatara 7E Pompei (belépõ+helyi vezetés) 20 E (65 év felett vagy 18 év alatt) kb. 10 E/fõ Capri – libegõ 10 E Orvieto-sikló+kisbusz 2E Orvieto Dóm+Brizzio kápolna 3E Pisa – dóm+keresztelõ kápolna 8E Pisa – Ferde torony 15 E Uffizi képtár (belépõ+helyi vezetés) 25 E (65 év felett vagy 18 év alatt) kb. 10 E/fõ Firenze – Keresztelõ kápolna 5E

34

Szlovénia varázslatos tájain Bled – hajókázás Bled – Vár Bled, Szûz Mária zarándok templom Postojna – cseppkõbarlang Skocjan barlang Ljubljana vár Nyaralás és kirándulások az Isztriai-félszigeten Postojna – cseppkõbarlang Pula – Amfiteátrum Pula Augustus templom Rovinj – Szt. Euphemia torony Porec – Euphrasius Bazilika Koper – Motovun helyi busz

12 E 6,5 E 3E 23 E 15 E 5E

23 E 30 HRK 8 HRK 10 HRK 15 HRK 15 HRK

Dalmácia és Montenegro mesés tájain Dubrovnik – Domonkos kolostor Dubrovnik – séta a várfalakon Libegõ Dubrovnik felett Budva – hajókirándulás Split – Diocletianus Palota, katedrális Krka vízesés Trogir – Szt Lõrinc Székesegyház Plitvicei tavak

20 HRK 70 HRK 70 HRK 22-25 E 25 HRK 90 HRK 20 HRK 110 HRK

Isztambul, a misztikus kelet kapuja Rodostó – Rákóczi ház 2 EUR Isztambul – Aya Sofia 13 EUR Topkapi palota 12 EUR Yerebatan – ciszternák 8 EUR Délvidéki barangolások Belépõdíjak:

kb. 1600 RSD/fõ (kb. 15 E)

Zakopane – Krakkó – Auschwitz – Wieliczka Zakopane – Gubalowka fogaskerekû Wieliczka sóbánya Krakkó – Wawel katedrális Krakkó – Mária templom

16 PLN 50 PLN 18 PLN 6 PLN

Észak-Magyarország kincsei kassai kirándulással Eger vár 700 Ft Lillafüred kisvasút 1 300 Ft Miskolctapolca – barlangfürdõ 1 500 Ft (15.00 óra után 3 órás idõtartamra) Kassa – Rákóczi sírok 5E Sárospatak – Rákóczi vár 1 000 Ft Aggtelek – barlang 2 000 Ft Hollókõ – vár 700 Ft Hollókõ – babamúzeum 250 Ft Hollókõ – Falumúzeum 250 Ft Hollókõ – Szövõház 300 Ft Az aktuális nyugdíjas kedvezményekrõl a helyszínen tájékozódhatnak! Kutna Hora – Prága – Pozsony Prága – Loretto Prága – Vár Kutna Hora – Szt. Borbála katedrális Kutna Hora – Csontkápolna Pozsony – Szent Márton Dóm

130 CZK 250 CZK 60 CZK 60 CZK 4E

Prága – Karlovy Vary és Dél-Csehország kincsei Prága – Loretto Prága – Vár Hluboka – kastély Cesky Krumlov – kastély Lednice – kastély Becherovka Múzeum

130 CZK 250 CZK 240 CZK 250 CZK 170 CZK 100 CZK

Krakkó – Czestochowa – Auschwitz – Dunajec – Zakopane Krakkó – Mária templom 6 PLN Krakkó – Wawel-katedrális 18 PLN Wieliczka sóbánya 50 PLN Czestochowa – Jasna Gora Múzeum 15 PLN Auschwitz 19 PLN Dunajec – tutaj 50 PLN Zakopane – Gubalowka fogaskerekû 16 PLN Ótátrafüred, Sikló – Tarpataki vízesés 7E


UTAZÁSI SZERZÕDÉS az ANNA TOURIST által szervezett utazásokra amely létrejött egyrészrõl az ANNA TOURIST Utazási Iroda 8200 Veszprém, Rákóczi u. 5. Telefon: 88/412-392, tel./fax: 88/327-125 Engedélyszám: U-000505 Adószám: 13287735-2-19 mint utazásszervezõ (a továbbiakban: Anna Tourist) másrészrõl megrendelõ(k) (a továbbiakban: Utas(ok)) között az alábbi feltételekkel. I. Az utazási szerzõdés általános feltételei Ezek az általános szerzõdési feltételek az Anna Tourist által szervezett valamennyi utazásra érvényesek, részét képezik az általunk kötött utazási szerzõdésnek. Az utazási szerzõdésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrõl (a továbbiakban: Ptk) szóló 415-416.§, valamint az utazási szerzõdésekrõl szóló 281/2008.(XI.28.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm.rend.) szerint kell eljárni. Az Anna Tourist által átadott programfüzet, az általános tájékoztató, program ismertetés a jelen szerzõdés mellékletét képezi, amely a szerzõdés elválaszthatatlan része, és a benne foglalt feltételek az irányadóak minden szolgáltatásra.

II. Az utazási szerzõdés tárgya, tartalma 1.

2.

3.

4.

5.

8.

9.

10.

Az Anna Tourist és az Utas(ok) közötti jogviszony, vagyis az utazási szerzõdés megkötése akkor jön létre, amikor az Utas az utazást megrendelte, az Anna Tourist a jelentkezését elfogadta, írásban visszaigazolta, nyilvántartásba vette, valamint az elõleg igazoltan megérkezett a számlájára, vagy készpénzzel befizetésre került. A szerzõdõ felek rögzítik, hogy amennyiben a megrendelõ Utas több személy nevében jár el, úgy a jelen utazási feltételeknek a megrendelõ Utas által történõ aláírása a többi megrendelõ aláírásának tekintendõ. Az aláíró köteles errõl az általa képviselteket tájékoztatni és amennyiben a kötelezettség teljesítését elmulasztotta, úgy kártérítési igény esetén felelõsséggel tartozik. Az Anna Tourist minden általa szervezett utazásról részletes utazási ajánlatot (a továbbiakban: programfüzet) tesz közzé, amely tartalmazza az utazás idõtartamát, az egyes szolgáltatások meghatározását, minõségét, a részvételi díjat és a megfizetésének módját. A megrendelésre szervezett utazások esetében mindezeket az Anna Tourist írásos visszaigazolása, illetve a jelen szerzõdés mellékletei tartalmazzák.

11.

A részvételi díj a programfüzetben meghirdetett szolgáltatások árát, szervezési költségét és az általános forgalmi adó (a továbbiakban: ÁFA) összegét tartalmazza.

2.

A részvételi díjban nem szereplõ külön felszámításra kerülõ díjakat (felárak, biztosítás, üdülõhelyi díj, fakultatív programok, belépõdíjak) az Anna Tourist a jelentkezéskor kitöltendõ adatlapon, utazási szerzõdésen, vagy az utazási tájékoztatóban írásban közli.

3.

Amennyiben az Utas utazását az Anna Touristtal szerzõdésben álló bármely partner utazási irodánál foglalta le, abban az esetben is a szerzõdés létrejöttére, az utazási feltételekre jelen szerzõdésben foglaltak (melyet a szerzõdéses partner utazási irodának megküldtünk) az érvényesek. Ilyen esetben az utas megbízottja alatt az utazásközvetítõ értendõ.

5.

Az általános forgalmi adóról szóló többször módosított 2007. évi CXXVII. törvény 206.§ (2) bekezdése alapján 2011. január 1-jétõl az utazásszervezõ köteles ügyfelét a teljesítést megelõzõen nyilatkozattételre felhívni, és annak keretében nyilatkoztatni arról, hogy a szolgáltatást Utasként, vagy nem Utasként kívánja igénybe venni.

6.

Az Utas jelen szerzõdés aláírásával egyidejûleg elõleget köteles fizetni, amelynek összege, a részvételi díj (egyedi megrendelésnél az irányár) 40%-a.

7.

A részvételi díjhátralék és a díjban nem szereplõ külön szolgáltatások díjának megfizetése az utazás megkezdése elõtt 30 nappal külön értesítés nélkül esedékes. Amennyiben a jelentkezés az utazás elõtt 30 napon belül történik, akkor a teljes részvételi díj, valamint a külön szolgáltatások díja egy összegben fizetendõ.

Az útiokmányok határidõben tör ténõ megérkezésének elmaradását az Utas haladéktalanul köteles az utazási irodába bejelenteni.

15.

16.

V. Lemondási feltételek 1.

2. a) b) c) d) e) 3.

4.

Az utazás megkezdése elõtti 60 napon túli lemondás esetén csak egyszeri 2.000,– Ft/fõ ügyintézési költség kerül felszámításra. Ha az Utas az utazás tervezett megkezdése elõtti 60 napon belül az utazását lemondja: 60–36 napig a teljes részvételi díj 10%-át 35–21 napig a teljes részvételi díj 40%-át 20–11 napig a teljes részvételi díj 60%-át 10–5 napig a teljes részvételi díj 80%-át 4 napon belüli lemondás és az utazáson meg nem jelenés esetén a teljes részvételi díjat kell bánatpénzként megfizetnie. Lemondási idõpontnak kell tekinteni, amikor az Utas elállási szándékát írásban bejelenti és arról az utazási iroda tudomást szerez. Az Utas köteles az indulások dátumát, helyét, óráját, valamint az utazás alatt a helybeli idegenvezetõkkel való találkozás idejét betartani. Várakozási idõ maximum 15 perc.

V. Hibás teljesítés, kifogás Az Utas a szolgáltatásokkal kapcsolatos kifogásait köteles az idegenvezetõvel, ha idegenvezetõ nincs, közvetlenül a helyszíni szolgáltatóval haladéktalanul közölni, jegyzõkönyv felvételével írásba foglalni és azt a szolgáltató felelõs képviselõjével aláíratni. A jegyzõkönyv egy példányát az Utasnak át kell adni.

2.

Az Utas a nem szerzõdésszerû (hibás, hiányos) teljesítésbõl származó igényeit, a hazaérkezését követõen haladéktalanul, de legkésõbb 5 napon belül köteles írásban a jegyzõkönyv csatolásával bejelenteni. A késedelmes bejelentésbõl származó kárért az Utas felelõs.

3.

Amennyiben az Utas kárigényét késve, vagy nem az utazási szerzõdésben foglaltak alapján nyújtja be, akkor az utazási iroda mentesül a kárigény elbírálása alól. A benyújtott kárigény válaszadási határideje 30 nap.

Az Anna Tourist a vele megkötött szerzõdésben vállalt szolgáltatások teljesítéséért akkor is felel, ha azt közremûködõ útján teljesíti. Mentesül az Anna Tourist a kártérítési felelõsség alól, ha a hibátlan teljesítés érdekében bizonyíthatóan úgy járt el, ahogy az adott helyzetben elvárható.

4.

Ha a szerzõdéstõl eltérõ teljesítés az Utasnak felróható okból következik be, az Utas kártérítési igényt nem érvényesíthet.

5.

Az utazás során az Utas által 3. személynek okozott kárért az Utas közvetlenül tartozik felelõsséggel.

Az autóbuszos társasutazáskor a minimális utaslétszám 35 fõ. Ennek hiányában az Anna Tourist az utazás megkezdése elõtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal a szerzõdéstõl elállhat. Ez esetben az Anna Tourist a teljes részvételi díjat, valamint az utazási szerzõdés megkötésétõl számított idõre az érintett naptári félévet megelõzõ utolsó napon érvényes jegybanki alapkamattal megegyezõ mértékû kamat összegét visszafizeti.

6.

Saját poggyászának, kézicsomagjának õrizetérõl az utazás során az Utas maga köteles gondoskodni, kivéve, ha továbbszállítás, vagy megõrzés céljából a szállító, vagy szolgáltató felelõs képviselõje átvette.

7.

Az Anna Tourist a számára elõírt vagyoni biztosítékra az Európai Utazási Biztosító Zrt-vel kötött szerzõdést.

Ha az Utas magatartásával sérti a többi utas nyugalmát, veszélyezteti azok testi és vagyoni biztonságát, életét, egészségét ill. nem elvárt viselkedésével veszélyezteti az utazás és a programok lebonyolítását, az Anna Tourist helyi képviselõjének/idegenvezetõjének jogában áll – figyelmeztetés után – az Utast a programokból ill. az utazásból kizárni. A hazautazásáról az Utas köteles gondoskodni. Ebben az esetben az Anna Tourist jogosult kárainak megtérítését követelni az Utastól.

8.

Az Anna Tourist által szervezett utazásokkal kapcsolatos vitás kérdésekben a felek megegyezésre törekednek. Megegyezés hiányában alávetik magukat a Veszprémi Járásbíróság kizárólagos illetékességének.

9.

A jogszabály(ok) idõközbeni változása miatt általános feltételeink is a jogszabálynak megfelelõen módosulnak.

Ha vis maior (elõre nem látható külsõ körülmények), háború, természeti csapás, járvány, sztrájk az utazást befolyásolják vagy meghiúsítják, ezért és a szolgáltatások elmaradásáért az Anna Tourist felelõsséget nem vállal. A fenti okokból jelentkezõ többletköltségek az utast terhelik, illetve a bekövetkezett változásokért az Anna Tourist kártérítési felelõsséggel nem tartozik, de a befizetett részvételi díj arányos részét visszatéríti. Az Anna Tourist az adott helyzetben a lehetõséghez képest minden segítséget megad az Utasoknak, de a továbbiakra vonatkozóan az illetékes hivatalos szervek által kiadott állásfoglalás az irányadó.

14.

írásban nyilatkozik arról, hogy már rendelkezik érvényes biztosítással. Amennyiben az Utas önhibájából nem rendelkezik érvényes biztosítással, akkor a betegségbõl, balesetbõl, pogygyász elvesztésébõl, illetve eltulajdonításából eredõ minden felelõsség és költség õt terheli.

1.

13.

Ha személyesen nem az Utas, hanem harmadik személy javára foglalja le, és fizeti ki az utat, az Anna Tourist nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerûen képviseli-e az Utast. Az utazási szerzõdés az utazásszervezõ és az utazási szerzõdést aláíró között jön létre, tehát a kötelezettségek az aláírót terhelik, viszont a jogok a harmadik személyt illetik meg.

4.

Az Anna Tourist kötelezettséget vállal arra, hogy az utazás megkezdése elõtt 7 nappal – ha az utazási szerzõdés megkötése és az indulás idõpontja közötti idõtartam ennél rövidebb, az utazási szerzõdés megkötésekor – az Utas rendelkezésére bocsátja az utazással kapcsolatos legfontosabb információkat, útiokmányokat (részvételi jegy vagy voucher, utastájékoztató, ügyeleti telefonszámok, egyéni utazás esetén: képviselõ, szolgáltató neve, címe, telefonszáma ahova az Utas szükség esetén segítségért fordulhat).

Az Anna Tourist fenntartja a jogot, hogy kivételes esetben a szálláshelyet kategórián belül megváltoztassa, a programok sorrendjét felcserélje, illetve azokat más, a meghirdetettel azonos jellegûre, értékûre cserélje.

III. Részvételi díj, fizetési feltételek 1.

Az útlevél beszerzésérõl és érvényességérõl az Utas maga gondoskodik, a vízum beszerzését meghatározott feltételek megléte esetén az Anna Tourist vállalja. Érvényes útlevél, vagy úti okmány hiányából meghiúsult utazásért az Anna Tourist felelõsséget nem vállal.

12.

Az Utas kijelenti, hogy az Anna Tourist utazási szerzõdésében, programfüzetében, tájékoztatójában és bármely más, e szerzõdéshez csatolt mellékletében foglalt, számára átadott utazási feltételeket megismerte, a benne foglaltakat a szerzõdés aláírásával elfogadja. Az Anna Tourist utazásaira történõ jelentkezés feltétele a szerzõdés (jelentkezési lap kitöltése) aláírása és az Utasnak történõ átadása, valamint az elõleg befizetése.

Ha a befizetési határidõt az Utas nem teljesíti, az Anna Tourist az utazási szerzõdést érvénytelennek tekinti, – akkor is ha viszszaigazolta – tehát jogában áll a férõhelyet más utasnak értékesíteni, vagy a megrendelt szolgáltatásokat haladéktalanul visszamondani, és kérheti a lefoglalással kapcsolatos költségeinek visszatérítését. Ez vonatkozik a közvetítõ útján történõ szerzõdéskötésre is.

17.

A szállítási és szolgáltatási költségek, ÁFA változás, valutaárfolyam változás esetén az Anna Tourist az utazás árát annak megkezdése elõtti 20. napig felemelheti, amelyrõl köteles az Utast írásban tájékoztatni . Ha a díjemelés meghaladja a 8%-ot, az Utas az errõl kapott értesítéstõl számított 3 napon belül írásban a szerzõdéstõl elállhat, és a befizetett részvételi díj részére teljes összegben visszafizetésre kerül.

18.

A programfüzetben meghirdetett részvételi díjak forintban egy személyre vonatkozóan (Ft/fõ) kerültek megállapításra, és 1 EUR = 300 HUF árfolyamig érvényesek

IV. Biztosítás 1.

A részvételi díj tar talmazza az útlemondási biztosítást. A megadott sztornó határidõkön belül utazásképtelenség esetén érvényes. Rendkívüli ok (betegség, haláleset) miatt történõ lemondáskor a megfelelõ dokumentumok bemutatását követõen az Európai Utazási Biztosító a 20%-os önrész levonása utáni összeget visszatéríti.

2.

A részvételi díj viszont nem tartalmazza a kötelezõ Baleset-, Betegség-, és Poggyászbiztosítást (a továbbiakban: BBP), amelynek megkötése az utazás feltétele, kivétel, ha az Utas

35


Anna Tourist 2013  
Anna Tourist 2013  

Anna Tourist utazási iroda 2013. évi katalógusa

Advertisement