Page 1

Nรกstroj vytvoล™it vzor


obsah Nástroj vytvořit vzor ...........................................................1 Instalace .........................................................................................1 ZAČÍNÁME S NÁSTROJEM..............................................................1 Ovládání..........................................................................................2 Základní ovládací prvky..................................................... 2 Ovládání kamery..................................................................... 2 Úvod...................................................................................................2 Nový projekt..................................................................................3 Uživatelské rozhraní............................................................. 3 Plátno............................................................................................ 4 Panel vrstev................................................................................ 4 Vrstvy............................................................................................. 5 Panel vlastností vrstvy....................................................... 6 Knihovna nálepek.................................................................... 7 Režim zobrazení........................................................................ 8 Možnosti....................................................................................... 9 Ukládání....................................................................................... 9 VYTVOŘIT VZORY......................................................................... 10 VytvoŘit vzor mrazivého králíčka.............................10 VytvoŘení lístkového vzoru na tapetu.....................12 Exportování................................................................................13 Použití vlastních vzorů ve hře.........................................14 Sdílení vzorů.............................................................................14 Rady a tipy....................................................................................15


Instalace Instalace The Sims™ 3 Nástroj vytvořit vzor: 1. Navštivte stránky komunity The Sims 3 na adrese http://cz.thesims3.com. 2. Z rozbalovací nabídky hry v horní části stránky vyberte The Sims 3 Nástroj vytvořit vzor. Váš prohlížeč zobrazí beta stránku The Sims 3 Nástroj vytvořit vzor. 3. Zvolte si verzi pro PC nebo Mac. 4. Klikněte na tlačítko STÁHNOUT a postupujte dle pokynů na obrazovce.

Poznámka: C  hcete-li si nástroj stáhnout, musíte nejprve zaregistrovat svou kopii The Sims 3.

ZAČÍNÁME S NÁSTROJEM Jak spustit nástroj: V systému Windows™ jsou hry umístěny v Start > Programy (nebo Všechny programy).

1


Ovládání Základní ovládací prvky Nový projekt

Ctrl + N

Otevřít projekt

Ctrl + O

Uložit projekt

Ctrl + S

Uložit projekt jako

Ctrl + Shift + S

Zavřít projekt

Ctrl + W

Exportovat

Ctrl + E

Importovat

Ctrl + I

Vybrat všechny polepy

Ctrl + A

Vyjmout

Ctrl + X

Kopírovat

Ctrl + C

Vložit

Ctrl + V

Zpět/opakovat

Ctrl + Y / Ctrl + Z

Nápověda

F1

Zrušit / zavřít / odznačit polep

Esc

Potvrdit / přijmout probíhající dialog

Enter

Ovládání kamery Doprava, doleva, přiblížit, oddálit

Šipky

Naklonit nahoru/dolů

Home/End

Doprava, doleva, naklonit nahoru/dolů

Levé tlačítko myši

Přiblížit/oddálit

Kolečko myši

Úvod The Sims 3 Nástroj vytvořit vzor vám umožní snadno používat ve hře The Sims 3 vlastní vzory a zobrazit je v panelu Vytvořit vzor. Ať už toužíte po nové látce na pyžamo, anebo si přejete novou přepychovou dlažbu, máte nyní na dosah ruky nástroj, který vám to všechno pomůže realizovat! Navrhněte si rychle vlastní vzor za pomoci desítek obrázků, které máte k dispozici v knihovně polepů, anebo přidejte vlastní obrázky (ve formátech BMP, JPEG a PNG) a získejte tak ještě více možností. Pomocí nástroje můžete své obrázky i upravovat.

2


Nový projekt Začít s novým projektem je velice snadné! Stačí otevřít The Sims 3 Nástroj vytvořit vzor.. Automaticky začínáte s nepojmenovaným projektem a zároveň můžete pracovat až na čtyřech projektech. Chcete-li začít nový nepojmenovaný projekt, stačí kliknout na tlačítko Možnosti a zvolit možnost NOVÝ. Až si vzor uložíte, uvidíte na jeho záložce název, který jste mu dali.

Uživatelské rozhraní 13

2

1

4

3

9

5

8

10 11

12

7 6

1

Plátno

2

Panel vrstev – Kliknutím na ikonu oka můžete zobrazit nebo skrýt vrstvy, dále máte možnost vymazat obsah vrstvy, přepnout se mezi režimem polepů a šablon a provádět další akce (str. 4).

3

Přiblížení a oddálení

4

Panel vlastností vrstvy – Zde můžete upravit barvu, průsvitnost a další vlastnosti vybrané vrstvy (str. 6).

5

Režim úprav – V tomto režimu lze vytvářet a upravovat vrstvy (str. 10).

6

Zpět/Opakovat

7

Přidat novou nálepku (str. 8).

8

Nástroj guma – Slouží k mazání nálepek ve vybrané vrstvě.

9

Nástroj výběru – Umožňuje přesouvat, měnit velikost, otáčet a mazat polepy z označené vrstvy.

10

Zobrazit/skrýt mřížku – Zde si můžete prohlédnout, jak bude opakování vašeho vzoru vypadat na větším povrchu.

11

Možnosti – Zde můžete zahájit nový projekt, uložit jej, exportovat vzor a provádět další činnosti (str. 9).

12

Režim zobrazení – Zde si můžete prohlédnout svůj vzor v podobě tapety, čalounění, malby atd. (str. 8).

13

Najdete tu také nápovědu.

3


Plátno

Jak bude opakování vzoru vypadat na větším povrchu, zjistíte tak, že si plátno zobrazíte v plném měřítku. Také si můžete zapnout mřížku, abyste viděli okraje plátna, nebo ji vypnout a prohlédnout si, jak bude váš vzor vypadat bez ní.

Panel vrstev 2

6 1 3 4

5

1

Kliknutím na ikonu oka můžete v rámci plátna zobrazit či skrýt danou vrstvu. Změny lze provádět pouze ve vrstvě, jejíž obsah je viditelný.

2

Zrcadlová vrstva – Tato krycí vrstva vám umožňuje přidat vzoru lesk (str. 5). Tato vrstva není vyžadována.

3

Základní vrstva – Tato vrstva slouží k nastavení barvy pozadí vzoru (str. 5). Barva pozadí se ve Vytvořit styl (ve hře) nezmění.

4

Vymaže z aktuálně vybrané vrstvy všechen obsah (str. 5).

5

Přepíná mezi režimy nálepek a šablony (viz níže).

6

Zobrazí náhled všech nálepek ve vrstvě. Můžete kliknout na panel náhledu a táhnout. Tím přesunete obsah do zrcadlové či kterékoli jiné vrstvy.

Poznámka: Vrstvy můžete na plátně posouvat nahoru a dolů, čímž ovlivníte jejich pořadí v rámci plátna (tj. která překrývá kterou). Sice není možné přesunovat vrstvy na zrcadlovou vrstvu, nicméně obsah do ní přesunout lze – pomocí posunutí panelu vrstvy.

Režim nálepky

Vezměte nálepky (obrázky) a nalepte je na plátno kamkoli a jakýmkoli způsobem, jakým chcete. Režim nálepek je režimem plnobarevným. V tomto režimu můžete změnit barvu (posunout barevný odstín) polepů. Změna barvy vychází z průměrné hodnoty celé vrstvy. Pokud máte například dva různě zbarvené polepy v jedné vrstvě, pozice ukazatele v kole barev bude odpovídat barvě, která je ve vrstvě dominantní. Barvu však můžete posunem ukazatele upravit – dojde tak k relativní změně odstínu obou polepů.

Režim šablony

Tento režim převede nálepky na černé šablony, které je možné vyplnit jednolitou barvou. Vyberete-li na panelu možností vrstvy možnost PŘEVRÁTIT, změny barev se uplatní na všechno kromě vašeho obrázku – jako by vaše šablony byly vyříznuté. Tato funkce je dostupná pouze v režimu šablony.

4


Vrstvy

K dispozici máte čtyři hlavní vrstvy, navíc pak vrstvu zrcadlovou a základní Základní vrstva představuje pozadí vašeho vzoru. V základní vrstvě můžete upravit pouze její barvu. Nemáte možnost v ní přidávat polepy ani šablony. Zrcadlová vrstva je „zářivá“, blýskající se vrstva, která se objevuje na celé řadě předmětů z Tvorby Simíka (trička, kalhoty atd.) a na objektech v režimech výstavby a nákupu. Tato vrstva není povinná, ale pokud ji použijete, pak se veškerý obsah v této vrstvě obsažený bude zrcadlit na všech objektech, které mají ve hře zrcadlovou vrstvu. Pokud objekt zrcadlovou vrstvu ve hře nemá, není reflektivní a tím pádem se ve hře jako zářivý/reflektivní nezobrazí. Zobrazí se samotný vzor, který však nebude zářit. Pokud vytvoříte například vzor hvězdy, přidáte mu zrcadlovou vrstvu a pak vzor aplikujete na předmět, který už ve hře má svoji vlastní zrcadlovou vrstvu, pak budou jeho části zobrazené v zrcadlové vrstvě zářit.

Vymazání obsahu vrstvy

Chcete-li vymazat veškerý obsah vybrané vrstvy, klikněte na tlačítko Smazat obsah vrstvy. Tato akce se nedá vrátit zpět, nicméně před vymazáním vás nástroj varuje. Pokud opravdu chcete obsah vrstvy smazat, potvrďte stisknutím OK.

Přesunování vrstev

Všechny vrstvy, vyjma základní a zrcadlové, můžete přesunout nahoru nebo dolů – relativně vůči zbylým vrstvám. Při pohybu vrstvou nahoru se tato vrstva přesune na vršek plátna a překryje všechny polepy umístěné v nižších vrstvách. Přesunutí vrstvy můžete provést jejím uchopením v panelu a přetažením nahoru nebo dolů. V panelu vrstev můžete také uchopit panel náhledu a přetáhnout ho na nové místo (panel náhledu vrstvy nemůžete přesunout do základní vrstvy).

5


Panel vlastností vrstvy

Každou vrstvu můžete vytvářet samostatně. Máte možnost upravovat barvu, velikost, orientaci a další atributy všech polepů 1

Vyberte si barvu z přednastavené barevné palety, z barevného kola nebo zadáním RGB či hexadecimální číselné hodnoty.

2

Většího jasu docílíte pohybem posuvníku doleva. Posuvník vpravo znamená méně jasu.

3

Vrstvu můžete zprůhlednit pomocí pohybu posuvníku Průsvitnost vlevo či vpravo, případně zadáním nižšího čísla do pole.

4

Je-li toto pole zaškrtnuté, uvidíte, jak momentálně vybraná barva ovlivňuje obsah této vrstvy. V opačném případě vidíte obsah v původní barvě (či barvách).

5

Když je toto pole zaškrtnuté, veškeré barevné výběry se použijí na všechno kromě obsahu. Převrácení funguje pouze v režimu šablony.

2 4

3 5

1

6


Knihovna nálepek

Nálepky jsou obrázky, které můžete nalepit do svého vzoru. Můžete měnit jejich velikost, otáčet s nimi, převracet je a měnit jejich barvu. Také je lze použít jako šablony (viz níže).

Kategorie Nálepek 1

1

2

3

4

Základní tvary – jednoduché tvary, jako jsou hvězdy, kruhy, čtverce, srdce a další.

2

Ozdobné – květy, spirály a další.

3

Zvířata – motýli, králíčci a další.

4

Objekty – zábavné předměty každodenního života.

5

6

7

5

Příroda – listy, květiny a další.

6

Simíky oblíbené – to, co se vám v The Sims líbilo.

7

Ostatní – další zábavné polepy, které se jinam nevešly.

Panel vlastností nálepek se nachází pod panelem vlastností vrstev. Když máte vybraný polep, zobrazují se na tomto místě jeho vlastnosti. Můžete upravit jeho šířku, výšku, umístění na plátně a máte také možnost jej převrátit a podobně.

7


Přidávání nálepek

The Sims 3 Nástroj vytvořit vzor umí pracovat i s obrázky, které do něj importujete. Jakmile import proběhne, můžete nové obrázky používat jako polepy. Nástroj umí pracovat se soubory ve formátech BMP, JPEG a PNG. Přidání nového polepu: 1. Klikněte na tlačítko Přidat novou nálepku a následně vyhledejte soubor, který chcete použít, a klikněte na něj. Pokud je tento soubor příliš velký, bude automaticky zmenšen. 2. Až bude váš soubor přidán, klikněte na nový polep, čímž zobrazíte panel vlastností polepu. Zde můžete upravit sytost jeho barev a zařadit jej do vhodné kategorie.

Mazání vlastních nálepek

Vlastní nálepky můžete také smazat. Pokud to uděláte, budou ze všech uložených projektů vymazány všechny výskyty této nálepky – ve chvíli, kdy je v nástroji opět otevřete. Na tuto skutečnost budete upozorněni výzvou. Smazání polepu: 1. V knihovně nálepek si vyberte vlastní nálepku. 2. V pravé dolní části knihovny klikněte na ikonu Smazat. 3. V okně výzvy potvrďte, že osi opravdu přejete tuto nálepku smazat.

Režim zobrazení

Díky tomuto užitečnému režimu se budete moci podívat, jak bude váš vzor vypadat na různých druzích povrchu a objektech ve hře. Chcete-li použít tento režim, stačí kliknout na tlačítko Režim zobrazení a následně použít vzor. Mezi režimy úprav a zobrazení můžete libovolně přepínat. Změny, které provedete v režimu úprav, se automaticky projeví také v režimu zobrazení – jakmile se k němu vrátíte. Poznámka: Všechny objekty režimu zobrazení byly vytvořeny se zrcadlovou vrstvou, ve hře však tuto vrstvu nutně mít nemusí. Poznámka: V režimu zobrazení si můžete prohlédnout všechny své otevřené projekty. Vyberte záložku, abyste ji v režimu zobrazení učinili aktivní. To se vám bude perfektně hodit třeba v případě, že si chcete prohlédnout, zda bude jeden vzor na pohovce dobře ladit s dalším vzorem na zdech a podobně.

8


Zobrazení vzoru: 1. Klikněte na tlačítko režimu zobrazení a následně si z rozbalovací nabídky vyberte objekty, na něž chcete vzor aplikovat. Některé objekty mají více než jednu součást, na kterou lze vzory použít. 2. Jakmile si vyberete požadovaný předmět, klikněte na možnost POUŽÍT. ♦♦ Chcete-li objektu vrátit jeho původní vzhled, vyberte jej z nabídky a klikněte na možnost SMAZAT. Pokud svůj vzor na objektu ponecháte a vrátíte se do režimu úprav, kde provedete další změny, uvidíte následně v režimu zobrazení všechny provedené změny, aniž byste museli provádět jakoukoli další akci. ♦♦ Pomocí klávesové kombinace Ctrl + /Ctrl +  můžete v režimu zobrazení místnost přiblížit nebo oddálit. Pomocí kláves Ctrl + / je možné zobrazení místnosti naklonit. K úpravě zobrazení můžete rovněž použít myš.

Možnosti

V nabídce možností můžete zapnout a vypnout režim celé obrazovky, nastavit velikost obrazovky, změnit obnovovací frekvenci (pouze v režimu celé obrazovky), anebo se vrátit k původním grafickým nastavením.

Ukládání

Soubor můžete kdykoli uložit. Uložení vzoru: 1. Klikněte na tlačítko Možnosti a poté zvolte možnost ULOŽIT. 2. Vyberte si umístění, kam chcete soubor uložit, a klikněte na zaškrtávátko. Zobrazí se okno, které potvrdí, že váš soubor byl uložen. Potvrďte stisknutím OK.

9


VYTVOŘIT VZORY Tvorba vzorů je s pomocí The Sims 3 Nástroj vytvořit vzor skutečně jednoduchá. Následují dva jednoduché příklady, na kterých si názorně předvedeme, jak se vzory vytváří.

VytvoŘit vzor mrazivého králíčka

Vytvořte si veselý vzor mrazivého králíčka, který se bude báječně hodit na oblečení mladých Simíků.

Vytvoření vzoru mrazivého králíčka: 1. Otevřete nový projekt stisknutím Ctrl + N (nebo pomocí z + N v systému Mac), případně kliknutím na možnost NOVÝ v nabídce Možnosti. 2. Vyberte z kategorie Simíky oblíbený polep mrazivého králíčka a umístěte ho na plátno. (Obr. 1) 3. Přidejte druhou nálepku králíčka a otočte ho kliknutím na kruh umístěný na okraji nálepky. Tahem otáčejte nálepku dokud nebude v takové pozici, jakou chcete (nebo použijte ovládací prvky knihovny polepů). ♦♦ Nálepky, které už na plátně máte, můžete vyjmout a vložit. Stačí je vybrat a následně stisknout Ctrl + C (z + C) a Ctrl + V (z + V). ♦♦ Chcete-li vybrat více než jednu nálepku, klikněte za současného držení klávesy Ctrl (v systému Mac podržte z), případně stačí kliknout a táhnout a vybrat je pomocí obrazce výběru. ♦♦ Nálepky můžete také převracet pomocí tlačítek v panelu vlastností nálepky. (Obr. 2)

10


4. Vyberte další vrstvu a přidejte do ní další nálepky králíčka. 5. Do třetí a čtvrté vrstvy také přidejte nálepky králíčka. ♦♦ Jakmile umístíte všechny nálepky tak, jak vám to vyhovuje, můžete oddálit pohled a podívat se, jak bude vypadat opakování vašeho vzoru. 6. Teď změníme barvu druhé vrstvy králíčků. Klikněte na tuto vrstvu a poté přesuňte ukazatel na kole barev na jiné místo (v našem případě jsme použili světle modrou). Můžete použít tmavší (nebo světlejší) hnědou – pomocí posuvníku jasu. (Obr. 3) 7. Klikněte na třetí a čtvrtou vrstvu a posuňte ukazatel na kole barev, abyste změnili barvu polepů v nich umístěných (my jsme vybrali zelenou a fialovou). 8. Líbí se vám váš vzor? Můžete kliknout na libovolnou vrstvu a upravit umístění, barvu a jas polepů. Jakmile budete se svou prací spokojeni, vyberte v nabídce Možnosti volbu ULOŽIT. Díky tomuto kroku se budete moci ke vzoru vrátit a dále ho upravovat nebo EXPORTOVAT, což soubory převede do formátu, který lze použít k instalaci do hry. 9. Teď přidáme zrcadlovou vrstvu. Překopírujte jednu z vrstev – klikněte v panelu vrstvy na náhled vrstvy a přetáhněte ji do krycí (tj. zrcadlové) vrstvy (v našem případě jsme použili původní růžovou s králíčky). Povšimněte si, že v nástroji se zobrazí šedě, ale jakmile ji použijete ve hře, budou růžoví králíčci zářit. Skvělá práce! (Obr. 4)

11


VytvoŘení lístkového vzoru na tapetu

Pokud vám květinový vzor přijde příliš zženštilý, ale přesto byste chtěli něco přírodního, můžete vyzkoušet pěkný lístkový vzor.

Vytvoření lístkového vzoru: 1. Otevřete nový projekt stisknutím Ctrl + N (nebo pomocí z + N v systému Mac). 2. Nejprve změníme barvu pozadí na nějakou přívětivější. V panelu vrstev klikněte na vrstvu pozadí a následně přesuňte ukazatel na kole barev na pěknou světle žlutou. 3. Vyberte si z kategorie „Příroda“ polep lístku a umístěte jej na plátno. (Obr. 1) 4. Přidejte další lístek, ten můžete otočit a převrátit. 5. Pokračujte v přidávání polepů a umísťujte je, jak se vám zlíbí. (Obr. 2)

6. Teď klikněte na další vrstvu a vyberte jiný nálepku s listem (my jsme vybrali tenkou větvičku s malými bobulemi). Umístěte jej podle svého uvážení na plátno. ♦♦ Jakmile umístíte všechny polepy tak, jak vám to vyhovuje, můžete oddálit pohled a podívat se, jak bude vypadat opakování daného vzoru. (Obr. 3)

12


7. Teď dodáme naší první lístkové vrstvě lehký podzimní nádech. Klikněte na tuto vrstvu a následně posuňte ukazatel na kole barev na místo v žlutohnědé oblasti. Pomocí posuvníku jasu se můžete rozhodnout pro tmavší (či světlejší) hnědou. (Obr. 4) 8. Klikněte na druhou vrstvu a posuňte ukazatel na kole barev do červenohnědé oblasti. 9. Líbí se vám váš vzor? Můžete kliknout na libovolnou vrstvu a upravit umístění, barvu a jas polepů. Jakmile budete se svou prací spokojeni, vyberte v nabídce Možnosti volbu ULOŽIT. Díky tomuto kroku se budete moci ke vzoru vrátit a dále ho upravovat nebo EXPORTOVAT, což soubory převede do formátu, který lze použít k instalaci do hry.

Exportování Jakmile budete se svým vzorem spokojeni, můžete ho exportovat do hry The Sims 3 a používat ho tak přímo ve hře. Exportování vzorů: 1. Klikněte na tlačítko Možnosti a zvolte možnost EXPORTOVAT. Zobrazí se vám dialog pro exportování. 2. Pojmenujte svůj vzor, zařaďte jej do vhodné kategorie Tvorby stylu, přidejte popisek a následně klikněte na zaškrtávátko. Zobrazí se okno, které potvrdí, že váš soubor byl úspěšně exportován. 3. Pokud máte na stejném počítači nainstalovánu hru, zobrazí se vám v panelu nahraných souborů ve spouštěči The Sims 3 soubor s balíčkem. Od této chvíle můžete svůj vzor sdílet i ve Výměně (viz Sdílení vzorů níže).13


Použití vlastních vzorů ve hře Exportované vzory bude nezbytné před použitím ve Vytvořit styl nainstalovat do hry The Sims 3. Chcete-li nahrávat obsah, musíte nejprve zaregistrovat svou kopii hry a být přihlášeni. Instalace vlastních vzorů: 1. Vyhledejte soubory s exportovanými vzory ve složce C:\Documents and Settings\ (jméno uživatele)\Dokumenty\Electronic Arts\The Sims 3\Exports a zkopírujte je do složky C:\Documents and Settings\(jméno uživatele)\Dokumenty\Electronic Arts\ The Sims 3\Downloads. 2. Spusťte spouštěč hry The Sims 3 a poté klikněte na možnost STAŽENÉ SOUBORY. Zobrazí se obrazovka se staženými soubory. 3. Kliknutím do polí vedle položek zvolte ty, které chcete nainstalovat, a následně klikněte na možnost INSTALOVAT. Zobrazí se potvrzení, které vám oznámí, že vaše soubory byly úspěšně nainstalovány. 4. Spusťte The Sims 3 a vyhledejte své nové vzory ve Tvorbě stylu. ♦♦ Nové vzory můžete do hry taktéž nainstalovat ze složky \Dokumenty\Electronic Arts\ The Sims 3\Exports. Zde stačí vyhledat soubor, který chcete nainstalovat, a poklepat na něj.

Sdílení vzorů

Podělte se o své výtvory s ostatními fanoušky na celém světě. Když své vzory nahrajete na stránky komunity, budou dostupné hráčům z celého světa! Poznámka: C  hcete-li své vzory sdílet, musíte se přihlásit a mít hru The Sims 3 nebo The Sims 3 Sběratelská edice. Nahrávání vzorů do komunity: 1. Vyhledejte soubory s exportovanými vzory ve složce C:\Documents and Settings\ (jméno uživatele)\Dokumenty\Electronic Arts\The Sims 3\Exports a zkopírujte je do složky C:\Documents and Settings\(jméno uživatele)\Dokumenty\Electronic Arts\ The Sims 3\Downloads. 2. Spusťte spouštěč hry The Sims 3 a poté klikněte na možnost INSTALOVAT. Zobrazí se obrazovka s nahranými soubory. 3. Kliknutím do polí vedle položek vyberte ty, které chcete nahrát, a následně klikněte na možnost NAHRÁT. Zobrazí se potvrzení, které vám oznámí, že vaše soubory byly úspěšně nahrány.

14


Rady a tipy ♦♦ Pokud navrhujete souvislý vzor, dejte si pozor, aby některé polepy přečnívaly přes okraj. Pokud ponecháte veškerý obsah uvnitř hlavní části plátna, zbude vám více volného místa. ♦♦ Než se pustíte do samotné tvorby, zamyslete se nad tím, jakou tématiku vlastně chcete tvořit. Mělo by to být něco přírodního? Zkuste kombinaci listů a rostlin. ♦♦ Mřížka vám ukazuje, jak bude vzor ve hře rozložen do jednotlivých polí. Kliknutím na tlačítko ji však můžete kdykoli vypnout. ♦♦ Dokonce i fotografie se dají použít k vytváření úžasných vzorů. ♦♦ Zkušenější uživatelé si mohou své polepy před importem do nástroje připravit v externím programu na úpravu grafiky (např. Paint nebo Photoshop). ♦♦ Odvažte se! I zdánlivě nesourodé grafické prvky se dají spojit do úžasného a jedinečného vzoru. ♦♦ Použijte základní tvary a překrývání vrstev k tvorbě písma a jedinečných tvarů. ♦♦ Pro zrcadlové vrstvy platí, že čím světlejší polep (původní obrázek) je, o to zářivěji se bude ve hře zobrazovat. ♦♦ Optimálních výsledků dosáhnete s vlastním polepem o maximální velikosti 256×256 (není to však povinné). ♦♦ Chcete-li rychle získat představu o tom, jak bude váš vzor vypadat ve hře, použijte režim zobrazení.

© 2010 Electronic Arts Inc. EA, logo EA, The Sims a logo The Sims 3 jsou ochrannými známkami společnosti Electronic Arts Inc. Všechny ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.

15


Apache License Version 2.0, January 2004 http://www.apache.org/licenses/ TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION 1. Definitions. „License“ shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document. „Licensor“ shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License. „Legal Entity“ shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, „control“ means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity. „You“ (or „Your“) shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License. „Source“ form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files. „Object“ form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types. „Work“ shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below). „Derivative Works“ shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof. „Contribution“ shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is

16

intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, „submitted“ means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as „Not a Contribution.“ „Contributor“ shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work. 2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form. 3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royaltyfree, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.


4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:

1. You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and 2. You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and  3. You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and  4. If the Work includes a „NOTICE“ text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License. You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License. 5. Submission of Contributions. Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under

the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions. 6. Trademarks. This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file. 7. Disclaimer of Warranty. Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an „AS IS“ BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License. 8. Limitation of Liability. In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages. 9. Accepting Warranty or Additional Liability. While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

17

CAP-manuál-CZ  

Manuál pro nástroj Vytvoř vzor

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you