Page 1

Tavoitteena tasa-arvo Parempi tulevaisuus tytรถille ja naisille

Liity Zonta e-Clubiin!


Zonta International on maailmanlaajuinen palvelujärjestö. Se edistää sukupuolten tasa-arvoa ja ehkäisee naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa. Zontat antavat aikaansa, taitojaan ja taloudellista tukeaan paikallisten ja kansainvälisten palveluohjelmien toteuttamiseen.

Tavoitteena tasa-arvo ja parempi tulevaisuus tytöille ja naisille

Zonta International tavoittelee tulevaisuuden maailmaa, jossa naisten oikeudet on tunnustettu ihmisoikeuksiksi ja jokainen nainen toteuttaa ja hyödyntää kaiken osaamisensa. Sellaisessa maailmassa naisilla on pääsy kaikkiin tehtäviin ja päätöksentekijöiksi tasa-arvoisesti miesten kanssa. Sellaisessa maailmassa naisen ei tarvitse pelätä väkivaltaa.

1. Vaikutamme paikallisesti ja maailmanlaajuisesti

Zonta toimii naisten ja tyttöjen oikeuksien edistämiseksi osallistumalla YK:n ja Eurooppa-neuvoston kautta toimintaan. Se edistää tietoisuutta naisia ja tyttöjä koskevissa asioissa mm. kampanjoilla. Zonta tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita ja erityisesti Tavoitetta 5: sukupuolten tasa-arvon saavuttaminen ja naisten voimaantuminen.

2. Luomme kestävää muutosta

Zonta osallistuu ja vaikuttaa kestävään kehitykseen käynnistämällä palvelu- ja koulutusprojekteja naisille ja tytöille ympäri maailman. Palveluprojekteilla on mm. ehkäisty lapsiavioliittoja ja nuoriin kohdistuvaa sukupuolisyrjintää ja väkivaltaa. Zontat tekevät työtä paikallisissa palveluprojekteissa ja lahjoittavat varoja kansainvälisiin projekteihin. Zonta International jakaa rahastoista stipendejä opinnoissaan menestyville ja yhteiskunnallisesti aktiivisille naisille. Näin järjestö kannustaa heitä kouluttautumaan riittävän pitkälle ja hakeutumaan johtaviin tehtäviin, myös perinteisesti miehisille aloille.

3. Sijoitamme tulevaisuuteen

Zonta investoi naisten tulevaisuuteen missiomme mukaisesti käytännön toiminnalla osallistumalla palvelutoimintaan ja varainkeruuseen. Olemme välittävien ja naisten tasa-arvoon sitoutuneiden naisten ja miesten verkosto. Uskomme, että yhdessä olemme vahvempia. Zonta-organisaatio lahjoittaa Zonta International Foundationin kautta kaksivuotisen toimintakauden aikana yli 5 miljoonaa US-dollaria palveluprojekteihin sekä stipendeinä ja apurahoina. Zonta International Foundationille lahjoitetut varat käytetään kokonaisuudessaan palveluohjelmien toteuttamiseen. Zonta International-järjestön ja säätiön toimintamenot rahoitetaan Zonta Internationalin keräämillä jäsenmaksuilla.

4. Kehitymme johtajina

Zonta edistää eettisen johtajuuden kehittymistä mentoroimalla, kouluttamalla ja auttamalla sinua verkostoitumaan. Kansainvälinen vuorovaikutus ja osallistuminen palveluprojekteihin antavat mahdollisuuksia johtamistaitojen kehittämiseen.


Zonta e-Club of Finland 1

Suomessa perustettiin vuonna 2015 Zonta e-Club of Finland 1. Se on Suomen ja samalla koko Euroopan ensimmäinen e-Club. Zonta International kehoitti vuonna 2012 perustamaan e-Clubeja paikallisten Zonta-kerhojen lisäksi. Muualla maailmassa e-Clubeja on perustettu Pohjois-Amerikkaan, Uruguayhin Etelä-Amerikkaan sekä Filippiineille Aasiaan.

Zonta International

Zonta International on perustettu 1919. Se toimii 67 maassa ja jäseniä on yhteensä n. 30 000. Maailmanlaajuisesti Zonta on jaettu piireihin, ja piiri edelleen alueisiin. Jokainen jäsen kuuluu johonkin Zonta-kerhoon eli klubiin, ja se puolestaan alueeseen ja piiriin. Suomi ja Viro muodostavat Piirin 20, jossa on 6 aluetta ja yhteensä 65 kerhoa. Yksi näistä kerhoista on Zonta e-Club of Finland 1.

Näin toimimme

Zonta e-Club toimii Zontan tavoitteiden mukaisesti vaikuttamis- ja palvelutoiminnassa. e-Club hyödyntää toiminnassaan verkon ja sosiaalisen median mahdollisuuksia. Kerhon kokoukset ovat pääosin verkkokokouksia, ja vaikuttamistoimintaa tehdään myös verkossa. Verkkokokoukset mahdollistavat kerhon jäsenyyden ja osallistumisen kokoukseen riippumatta paikasta. Jäsenemme asuvat eri puolilla Suomea. e-Clubin kuukausikokoukset pidetään Adobe Connect verkkokokoussovelluksella. Tapaamisia meillä on 1-2 kertaa vuodessa mm. vuosikokoukset. Toimimme aktiivisesti sosiaalisessa mediassa. Kokouksissa pidetään esityksiä eri teemoista e-Clubin jäsenten ja vierailijoiden toimesta. Ensimmäisenä toimintavuotena Zonta e-Club of Finland 1 toteutti tutustumisja vaikuttamistapaamisen EU:ssa. Sosiaalisessa mediassa osallistuttiin mm. Zonta Says No -kampanjaan. Palvelutoiminnassa yhteistyössä muiden kerhojen kanssa klubilaiset järjestivät syksyllä 2015 Helvin päivän kahvitilaisuuden Past International President Helvi Sipilän muistoksi ja nimikkorahastonsa kartuttamiseksi. Kerhon jäsenet ovat osallistuneet myös muiden kerhojen tilaisuuksiin. Palvelutoimintaan ja varainhankintaan on suunniteltu myös omia projekteja. Zonta e-Clubin edustaja ja jäseniä on osallistunut Zonta Piiri 20:n piirikokouksiin ja kuusi jäsentä osallistui myös Zonta International kansainväliseen yleiskokoukseen Nizzassa heinäkuussa 2016.


TULE MUKAAN! Toimimalla Zontassa voit vaikuttaa ja edistää tyttöjen ja naisten tasa-arvoa. Osallistumalla toimintaan ja palveluprojekteihin tuet ja autat sekä paikallisesti että kansainvälisesti. Toimit yhdessä ja verkostoidut eri aloilla työskentelevien Zontien kanssa kotimaassa ja ympäri maailman.

Yhteystiedot

Email: zontaeclubfinland@gmail.com e-Club verkkosivut: www.zonta.fi/e-ClubFinland1 e-Club Blogi: https://zontaeclubfin.wordpress.com Facebook: https://www.facebook.com/zontaeclubfinland Twitter: https://twitter.com/zontaeclubfin1 Flickr: www.flickr.com/photos/zontaeclubfinland Facebook suljettu ryhmä jäsenille – MailChimp uutiskirjejärjestelmä viestintään – Dropbox asiakirjahallintaan – Adobe Connect verkkokokousjärjestelmä yhteydenpitoon.

Zonta e-Club of Finland 1 2016  

The first e-Club in Europe. Empowering Women Through Service and Advocacy​

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you