Page 1

Aan de hand van Maria

Mariavieringen 2014

Sint-Jan, ’s-Hertogenbosch


Bijschrift van foto voorpagina: Detail ‘De Moeder Gods Hodegetria’ Eerste helft 16e eeuw

2

Mariavieringen 2014


MARIAVIERINGEN 2014

AAN DE HAND VAN MARIA Sint-Jan ’s-Hertogenbosch

Aan de hand van Maria

3


Als Birgittenbild verehrte Madonna Midden 15de eeuw

4

Mariavieringen 2014


GOD OP HET SPOOR KOMEN, SAMEN MET MARIA Van dag tot dag gaan we onze levensweg. Hoe dat leven verloopt, heb je niet helemaal zelf in de hand. Er zijn allerlei omstandigheden en invloeden, waar je ongevraagd mee wordt geconfronteerd. Hoe ga je daar dan mee om? Daarnaast zijn er allerlei kansen en mogelijkheden om zelf initiatieven te nemen. Maar wat kies je dan? Zo stelt het leven ons voor allerlei vragen, waarop we zelf niet direct een duidelijk antwoord hebben. Ook Maria had vragen, bijvoorbeeld toen de engel Gabriël haar de boodschap bracht dat God haar riep om Moeder van Christus te worden; of toen ze, na enkele dagen zoeken, haar 12-jarige zoon Jezus terugvond in de tempel en deze zei: “Wist ge dan niet dat Ik in het huis van mijn Vader moest zijn?” Omdat we het leven niet zelf hebben gemaakt of bedacht, blijft het ten diepste een mysterie dat ons te boven gaat. Het leven is een gave, die ons verwijst naar een mysterievolle Gever, die wij God noemen. In dit Godsbesef was Maria van jongsafaan opgegroeid. Aan de ene kant betekende dit voor Maria een houding van nederigheid en beschikbaarheid, om zich af te stemmen op de Wijsheid en het Woord van God. En aan de andere kant betekende dit voor Maria ook een houding van vertrouwen en moed, om op Gods roeping in te gaan en de taak van Moeder van Christus en Moeder van de Kerk op zich te nemen. In onze moderne wereld is de verwondering over de gave van het leven soms verdwenen. En daarmee zijn we soms ook het spoor van God, de Bron en Gever van het leven, wat kwijtgeraakt. Maria kan ons helpen om God op het spoor te komen, ook in ons eigen leven. Juist omdat Ze, net als wij, in alle eenvoud de menselijke levensweg heeft bewandeld, met al zijn vragen en moeilijkheden, kan Ze helpen om meer en meer Gods liefde, wijsheid en kracht te gaan ontdekken en beleven. Maria zal ons daarbij telkens weer verwijzen naar haar Zoon, Jezus, in Wie God ons voorgoed nabij is gekomen. Tot ieder van ons zal Ze zeggen: “Hij is er ook voor jou. Heb vertrouwen en wees moedig.” Plebaan Geertjan van Rossem

Aan de hand van Maria

5


Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch Foto: Vincent Nabbe, ‘s-Hertogenbosch

6

Mariavieringen 2014


AAN DE HAND VAN MARIA Zij die ons de weg wijst, ons leidt, ons bij de hand neemt. De Broederschap liet zich dit jaar bij de voorbereidingen van de meimaand inspireren door de bekende icoon van de Moeder Gods Hodegetria, Zij - die - de - weg - wijst. Deze icoon zou het oudste type icoon van de Moeder Gods of Maria zijn. Zij draagt het Kind op de linkerarm en wijst met Haar rechterhand naar haar Zoon. Het Kindje houdt Zijn rechterhand zegenend op en in Zijn linker omklemt Hij een gesloten schriftrol. De Moeder Gods, Maria wijst naar de weg, de weg door het leven; hoe die weg gevonden wordt in Haar Zoon Jezus Christus. Zij kijken ons door deze positie recht aan. In de stille kapel van de Sint Jan sta ik te kijken, alleen, naar de Zoete Moeder. Ik zie ons beeldje van de Moeder Gods en kijk naar Haar vertrouwde gezichtje. Ook Zij kijkt niet naar Haar kind, zij weet zich zo innig verbonden met Haar kind, dat Zij samen naar mij kijken. Ik voel mij vertrouwd en geborgen en mag aan Haar hand verder gaan. Het vallen en opstaan in het leven vraagt steun en richting. Weet u allen omringd en beschermd door de alomvattende moederenergie van Maria! De Broederschap wenst u een goede meimaand en laat u leiden, gaat u verder aan de hand van Maria. Monique van Dongen-Kok, Proost van de Onze Lieve Vrouw Broederschap van Den Bosch

Aan de hand van Maria

7


Donderdag 1 mei: OPENING 19.00 uur

Schola Cantorum Sint-Jan, ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix, Rector Cantus De Oude Schuts, ’s-Hertogenbosch

Zondag 4 mei: DERDE Eerste lezing: Tweede lezing: Evangelie:

VAN DE MEIMAAND

ZONDAG VAN PASEN

Handelingen 2, 14, 22-32 1 Petrus 1, 17-21 Lucas 24, 13-35

ZATERDAG 3 MEI 19.00 uur

Derplu, Vinkel o.l.v. Maarten Willemsen Sint-Antonius Abtgilde, Vorstenbosch

PROGRAMMA VAN DE MEIMAAND 2014 “AAN DE HAND VAN MARIA”

ZONDAG 4 MEI

8

07.00 uur

volkszang Sint- Catharinagilde, Vught Nulands Gemengd Koor en Lambertuskoor, Maren-Kessel o.l.v. Mathieu van der Burgh Sint-Barbara- Sint-Sebastiaangilde, Vught Schola Cantorum Sint-Jan, ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix, Rector Cantus Sint-Jorisgilde, Berlicum Zangvereniging Laetitia, Afferden o.l.v. Cornelia Burgers Gilde Sint-Catharina en Barbara, Schijndel Sint-Antonius Abtgilde, Liempde

Zondag 11 mei:

VIERDE ZONDAG VAN PASEN

08.30 uur

10.00 uur

11.45 uur

Eerste lezing: Handelingen 2, 14a, 36-41 Tweede lezing: 1 Petrus 2, 20b-25 Evangelie: Johannes 10, 1-10

Mariavieringen 2014


ZATERDAG 10 MEI 19.00 uur

Nuenens Mannenkoor o.l.v. Joep Bröcheler Sint-Antonius-Sint-Sebastiaangilde, Gemonde Sint-Joris-Sint-Catharinagilde, Gemonde

ZONDAG 11 MEI 07.00 uur 08.30 uur

10.00 uur

11.45 uur

19.00 uur

Gemengd koor, Udenhout o.l.v. Anne-Gert Werts Gemengd koor, Udenhout o.l.v. Anne-Gert Werts Sint-Antonius-Sint-Barbaragilde, Sint Michielsgestel Schola Cantorum Sint-Jan, ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix, Rector Cantus Sint-Antonius-Sint-Sebastiaangilde, Udenhout Tilburgs Mannenkoor La Renaissance o.l.v. Carl van Kuijck Sint-Willebrordusgilde, Heeswijk Bidtocht door de straten van ‘s-Hertogenbosch

Zondag 18 mei: VIJFDE

ZONDAG VAN PASEN

Eerste lezing: Handelingen 6, 1-7 Tweede lezing: 1 Petrus 2, 4-9 Evangelie: Johannes 14, 1-12

ZATERDAG 17 MEI 19.00 uur

Vocaal Ensemble Campanella, Tegelen o.l.v. Jan Knaapen Sint-Willebrordusgilde, Esch

ZONDAG 18 MEI 07.00 uur 08.30 uur

10.00 uur

11.45 uur

volkszang volkszang Sint-Hubertusgilde, Drunen Schola Cantorum Sint-Jan, ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix, Rector Cantus O.L. Vrouwe Schuts, Elshout Gemengd Koor Sint Caecilia, Elst en Gemengd Koor Sint Caecilia, Uden o.l.v. Marcus de Haard Sint-Barbaragilde, Sint-Catharinagilde en O.L. Vrouwe Schuts, Vlijmen

Aan de hand van Maria

9


16.00 uur

Mariaconcert Schola Cantorum Sint-Jan, ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix, Rector Cantus Kathedrale Koor, Utrecht o.l.v. Gerard Beemster

Zondag 25 mei: ZESDE

ZONDAG VAN PASEN

Eerste lezing: Handelingen 8, 5-8, 14-17 Tweede lezing: 1 Petrus 3, 15-18 Evangelie: Johannes 14, 15-21

ZATERDAG 24 MEI 19.00 uur

Liempds Gemengd Zangkoor o.l.v. Miriam van den Boer O.L. Vrouw en Catharinagilde, Erp

ZONDAG 25 MEI 07.00 uur 08.30 uur

10.00 uur

11.45 uur

15.00 uur

Gezamenlijke Kerkkoren, Nuland o.l.v. Dorette Jansen Gezamenlijke Kerkkoren, Nuland o.l.v. Dorette Jansen Sint-Antonius Abtgilde, Nuland Schola Cantorum Sint-Jan, ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix, Rector Cantus Sint-Jorisgilde, Geffen en Sint-Sebastiaangilde, Oss Liedertafel Echo der Duinen, Loon-op-Zand o.l.v. Guus Mulder Sint-Catharina-Sint-Jorisgilde, Rosmalen Jongerenbijeenkomst meer informatie: zie onze website www.zoetelievevrouw.nl

ATTENTIE: vanwege de vestingloop is de Sint-Jan vandaag

10

vanaf de zuidkant (Parade) moeilijk bereikbaar

Mariavieringen 2014


Donderdag 29 mei: HEMELVAART

VAN DE HEER

Eerste lezing: Handelingen 1, 1-11 Tweede lezing: Efese 1, 17-23 Evangelie: Matteus 28, 16-20 07.00 uur 08.30 uur

10.00 uur

11.45 uur

Gestels Gemengd Koor o.l.v. Wilma van der Schoot Gestels Gemengd Koor o.l.v. Wilma van der Schoot Sint-Barbaragilde, Dinther Schola Cantorum Sint-Jan, ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix, Rector Cantus Sint-Lambertusgilde, Maren-Kessel Schola Cantorum Sint-Jan, ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix, Rector Cantus Sint-Ambrosiusgilde, Loon-op-Zand

Zaterdag 31 mei: SLUITING

VAN DE MEIMAAND

Eerste lezing: Handelingen 1, 12-14 Tweede lezing: 1 Petrus 4, 13-16 Evangelie: Johannes 17, 1-11a 19.00 uur

Schola Cantorum Sint-Jan, ‘s-Hertogenbosch o.l.v. Jeroen Felix, Rector Cantus Sint-Barbaragilde, Veghel

Aan de hand van Maria

11


OPENINGSRITUS Openingslied P. In de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. A. Amen. P. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God

en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen. A. En met uw geest.

Openingswoord Schuldbelijdenis

VIERING VAN DE EUCHARISTIE

P. Broeders en zusters, belijden wij onze zonden, bekeren wij ons tot God om de heilige eucharistie goed te kunnen vieren. A. Ik belijd voor de almachtige God, en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer, onze God. P. Moge de almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

12

Heer, ontferm U Heer, ontferm U over ons. Christus, ontferm U over ons. Heer, ontferm U over ons.

Mariavieringen 2014


Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.

Aan de hand van Maria

13


Lofzang Eer aan God in den hoge, en vrede op aarde aan de mensen die Hij liefheeft. Wij loven U. Wij prijzen en aanbidden U. Wij verheerlijken U en zeggen U dank voor uw grote heerlijkheid. Heer God, hemelse Koning, God, almachtige Vader; Heer, eniggeboren Zoon, Jezus Christus; Heer God, Lam Gods, Zoon van de Vader; Gij, die wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons; Gij, die wegneemt de zonden der wereld, aanvaard ons gebed; Gij, die zit aan de rechterhand van de Vader, ontferm U over ons. Want Gij alleen zijt de Heilige. Gij alleen de Heer. Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus, met de heilige Geest in de heerlijkheid van God de Vader. Amen.

14

Mariavieringen 2014


Aan de hand van Maria

15


Gloria in excelsis Deo. Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. Laudamus te. Benedicimus te. Adoramus te. Glorificamus te. Gratias agimus tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus, Rex caelestis, Deus Pater omnipotens. Domine Fili unigenite Iesu Christe. Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. Quoniam tu solus sanctus. Tu solus Dominus. Tu solus Altissimus, Iesu Christe. Cum Sancto Spiritu, in gloria Dei Patris. Amen.

Gebed

16

Mariavieringen 2014


DIENST VAN HET WOORD Eerste lezing L. Woord van de Heer. A. Wij danken God.

Antwoordpsalm Tweede lezing L. Woord van de Heer. A. Wij danken God.

Alleluia Evangelie P. De Heer zal bij u zijn. A. De Heer zal u bewaren. P. Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens .... A. Lof zij U, Christus.

‌

P. Woord van de Heer. A. Wij danken God.

Homilie Geloofsbelijdenis Ik geloof in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begra­ven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de almachtige Vader, vandaar zal Hij komen oordelen de levenden en de doden. Aan de hand van Maria

Dienst van het woord

A. U komt de lof toe, U het gezang, U alle glorie, o Vader, o Zoon, o heilige Geest, in alle eeuwen der eeuwen.

17


Detail Heilige Maagd met het Kind Maestro del Tondo Lathrop

18

Mariavieringen 2014


Ik geloof in de heilige Geest; de heilige katholieke kerk; de gemeenschap van de heiligen; de vergeving van de zonden; de ver足rijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invi足sibili足um. Et in unum Dominum, Iesum Christum, Filium Dei unigenitum. Et ex Patre natum ante omnia saecula. Deum de Deo, lumen de lumine, Deum verum de Deo vero. Genitum, non factum, consubstantialem Patri, per quem omnia facta sunt. Qui propter nos homines, et propter nostram salutem descendit de caelis. Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine, et homo factus est. Crucifixus etiam pro nobis, sub Pontio Pilato passus, et sepultus est. Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. Et ascendit in caelum, sedet ad dexteram Patris. Et iterum venturus est cum gloria, iudicare vivos et mortuos, cuius regni non erit finis. Et in Spiritum Sanctum, Dominum et vivificantem, qui ex Patre Filioque procedit. Qui cum Patre et Filio simul adoratur et conglorificatur, qui locutus est per Prophetas. Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. Et expecto resurrectionem mortuorum. Et vitam venturi saeculi. Amen.

Voorbede Heer, onze God, wij bidden U verhoor ons.

Aan de hand van Maria

19


EUCHARISTIE De bereiding van de gaven Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan U dra­gen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze han­den. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven. A. Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen. P.

P. Water en wijn worden één. Gij deelt ons menszijn en neemt ons op in uw goddelijk leven.

Gezegend zijt Gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan U dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven. A. Gezegend zijt Gij, God in alle eeuwen.

P. Bidt, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de almachtige Vader. A. Moge de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot lof en eer van zijn Naam, tot welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.

Gebed over de gaven

Eucharistie

Het eucharistisch gebed

20

P. De Heer zal bij u zijn. A. De Heer zal u bewaren. P. Verheft uw hart. A. Wij zijn met ons hart bij de Heer. P. Brengen wij dank aan de Heer, onze God. A. Hij is onze dankbaarheid waardig.

Prefatie II van de heilige maagd Maria U danken wij, Heer en God, omwille van uw heerlijkheid en om heil en gene­zing te vinden zullen wij uw lof verkondigen Mariavieringen 2014


voor de uitverkiezing van uw heiligen. Op deze feestdag van de heilige maagd Maria eren wij U met de woorden van haar lofzang. Want voor heel de aarde hebt Gij grote daden verricht, aan alle volkeren uw barmhartigheid getoond, toen Gij welwillend hebt neergezien op de kleinheid van uw dienstmaagd en haar hebt verheven tot moeder van onze Verlosser, Jezus Christus, uw Zoon, onze Heer. Door wie de engelen, die eeuwig staan voor uw troon, U vol vreugde aanbid足den, Koning in majesteit. Laat nu ook onze stemmen meeklinken in dit koor, wij smeken U, en dat ook onze hulde wordt gehoord als U ter eer dit lied wordt aangehe足ven:

Sanctus Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten! Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend Hij, die komt in de naam des Heren. Hosanna in den hoge.

Aan de hand van Maria

21


Sanctus, sanctus, sanctus Dominus Deus Sabaoth Pleni sunt caeli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis.

Eucharistisch gebed III B Ja, Heer, Gij zijt werkelijk de heilige; heel uw schep­ping moet U wel prijzen, want door Jezus Christus, uw Zoon onze Heer, maakt Gij alles levend en heilig, in de kracht van de heilige Geest. Altijd blijft Gij bezig U een volk bijeen te brengen uit alle naties en rassen en talen; want van oost tot west moet door een zuivere offergave hulde worden ge­bracht aan uw Naam. Wij hebben deze gaven dan ook hier gebracht om ze aan U toe te wijzen. In alle ootmoed vragen wij U, ze te heili­gen door uw Geest en ze Lichaam en Bloed te doen zijn van Jezus Chris­tus, uw Zoon onze Heer, op wiens woord wij deze geheimen vieren. Want in de nacht dat Hij werd overgeleverd nam Hij brood en sprak daarover het dankgebed om uw Naam te verheerlij­ken. Toen brak Hij het brood, gaf het aan zijn leerlingen en zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. Zo nam Hij ook na de maaltijd de beker en sprak een zegenbede om uw Naam te verheerlij­ken. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en zei: NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN. Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

22

Mariavieringen 2014


A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt. of: A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker, verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Daarom, Heer, gedenken wij het heilzaam lijden en sterven van uw Zoon, zijn glorievolle ver­rijzenis, en zijn ver­heffing aan uw rechter­hand; zo staan wij vol verwachting open voor zijn wederkomst en bieden U vol dankbaarheid dit offer aan, zo levend en heilig. Wij vragen U, Heer: zie welwillend neer op het offer van uw Kerk en wil er uw Zoon in herkennen, door wiens dood Gij ons met U ver­zoend hebt. Geef dat wij mogen worden ver­kwikt door het nuttigen van zijn Lichaam en Bloed. Vervul ons van zijn heilige Geest op­dat men ons in Chris­tus zal zien worden tot één lichaam en één geest. Hij moge ons maken tot een blijvende offerga­ve voor U: dan zullen wij het erfdeel ver­krijgen, dat Gij ons be­loofd hebt, samen met Maria, de heilige maagd en moeder van God; samen met uw apostelen en martelaren en met allen die in uw heerlijk­heid zijn en daar voor ons bidden. Mogen de vrede in de wereld en het heil van alle mensen toenemen door dit offer van uw Zoon dat ons in handen is gegeven opdat wij met U worden verzoend. Maak uw volk onderweg hier op aarde sterk in liefde en geloof: sa­men met uw dienaar Franciscus, onze paus en Antonius, onze bisschop, Robertus, zijn hulpbisschop, en met alle bisschop­pen, de geeste­lijkheid en heel het gelovige volk, dat Gij U hebt verworven. Wij vragen U welwillend te staan tegenover de wensen van deze gemeenschap die hier bij U is en waarvan Gij de Vader zijt. Goede God, breng in uw barmhartigheid al uw kinderen van overal bijeen. Laat onze overleden broeders en zusters, ja laat allen die U lief waren en die van hier zijn heengegaan genadig binnen in uw Rijk. Ook wijzelf hopen daar eens te mogen zijn, om met hen samen voor altijd te mogen genieten van uw heerlijkheid.

Aan de hand van Maria

23


Aankondiging, 2001-2002 Janpeter Muilwijk

24

Mariavieringen 2014


Door Christus onze Heer. In Hem schenkt Gij alles wat goed is aan deze wereld. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Va­der, in de eenheid van de heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. A. Amen.

Eucharistisch gebed VI Heer onze God, Gij zijt heilig en goed - en zo bekend met ons, dat onze namen staan geschre­ven in uw hand. Geen mens zult Gij ver­geten dankzij Jezus Christus, uw Zoon, die Gij hebt voortgebracht en uitgezonden hebt om tranen te drogen van mensen die geslagen zijn, om het hart te helen van mensen die gebroken zijn, om brood te worden voor vandaag en de vrede zelf te zijn. Wij danken U, dat Hij ons ruimte geeft en vrijheid schept. Wij danken U, dat Hij de Naam geworden is voor heel ons leven ten einde toe. Heilig deze gaven met de dauw van uw heilige Geest, dat zij voor ons worden tot Lichaam en Bloed van Jezus Christus onze Heer. Want in de nacht, dat Hij zijn leven gaf, nam Hij brood in zijn handen, Hij zegende U, Hij brak het en gaf het aan zijn leerlin­gen met de woorden: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGEVEN WORDT. Ook nam Hij de beker, zegende U weer, en gaf hem aan zijn leerlin­gen met de woorden: NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJFT DIT DOEN OM MIJ TE GEDENKEN.

Aan de hand van Maria

25


La Virgen de las Cuevas

Francisco de Zurbaran (1598-1664)

26

Mariavieringen 2014


Verkondigen wij het mysterie van het geloof. A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

of: A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Heer onze God, zo gedenken wij Hem die weet wat lijden is en die de dood heeft gezien die Gij hebt opgewekt en naam gegeven hebt hoog boven alle namen. Jezus de Heer is Hij, Die Is En Blijven Zal, - uw rechterhand en tot Hij komt verkondi­gen wij Hem door deze levensbeker en door dit brood dat wordt ge­deeld. Wij bidden U: zend dan uw Geest in ons, die over deze aarde gaat en maak ons tot een volk, dat recht doet om gerechtig­heid; maak leven en welzijn toch groter en sterker dan oorlog en dood; en laat ons mensen zijn die woningen bouwen voor uw stad van vrede; breek het ge­weld in ons en breng ons thuis bij U uit kracht van Hem, de Mensenzoon hier in ons mid­den. Bevestig uw Kerk die in ballingschap is en maak haar één in liefde en geloof, tezamen met uw dienaar Franciscus, onze paus, en met alle bisschoppen. Samen met heel uw volk, met Maria, altijd maagd, de moeder van de Heer, met de apostelen, martelaren en al uw heiligen, vragen wij om uw barmhartigheid voor levenden en doden, erkennen wij uw grootheid en brengen wij U onze dank. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. A. Amen.

Aan de hand van Maria

27


Eucharistisch gebed XII C Wij danken U, barmhartige Vader, getrouwe God, omwille van Jezus, uw Zoon, onze Heer en broeder. Armen en zieken, zondaars en wie uitgestoten waren, heeft Hij van harte liefgehad; deelgenoot was Hij in alle menselijke nood. De boodschap van zijn leven heeft ons doen verstaan dat Gij begaan zijt met uw mensen, en vriendelijk zorg voor hen draagt zoals een vader voor zijn kinderen doet. Daarom loven en prijzen U de hemel en de aarde en verkondigen wij uw goedheid en uw trouw. Met alle engelen en heiligen heffen wij de lofzang aan voor uw grote heerlijkheid: Heilig/Sanctus Hemelse Vader, met eerbied noemen wij uw Naam. Altijd zijt Gij met ons op weg, en dichter dan wij durven dromen, zijt Gij bij ons wanneer uw Zoon ons samenbrengt rond deze tafel, waar wij uw liefde vieren met brood en be足ker. Zoals eens op de weg naar Emma端s ontsluit Hij nu voor ons de Schrift en wij herkennen Hem bij het breken van het brood. Daarom bidden wij, almachtige God: beadem met uw Geest dit brood en deze wijn zodat Jezus Christus in ons midden komt met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed. Want op de avond voor zijn lijden nam Hij onder de maaltijd brood en sprak tot U het dankgebed. Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei: NEEMT EN EET HIERVAN, GIJ ALLEN, WANT DIT IS MIJN LICHAAM, DAT VOOR U GEGE足VEN WORDT. Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed. Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak: NEEMT DEZE BEKER EN DRINKT HIER ALLEN UIT, WANT DIT IS DE BEKER VAN HET NIEUWE ALTIJDDURENDE VERBOND, DIT IS MIJN BLOED DAT VOOR U EN ALLE MENSEN WORDT VERGOTEN TOT VERGEVING VAN DE ZONDEN. BLIJF DIT DOEN OM MIJ TE GEDEN足KEN. 28

Mariavieringen 2014


Verkondigen wij het mysterie van het geloof. A. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot Gij wederkeert, dat Gij verrezen zijt.

of: A. Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,

verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Oneindig goede Vader, wij vieren de gedachtenis van onze verzoening en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont. Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan, en, tot nieuw leven opgewekt, is Hij ingetreden in uw heerlijkheid. Zie met genegenheid neer op dit offer en erken erin uw eigen Zoon die zijn leven heeft gegeven en zijn bloed vergoten opdat voor alle zoekers de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij. Barmhartige God, laat de Geest van Jezus in ons wonen en vervul ons met uw liefde. Sterk ons door de ga­ven van zijn Lichaam en zijn Bloed en laat ons één worden in lie­fde en geloof, verbon­den met onze paus Franciscus, onze bisschop Antonius en onze hulpbisschop Robertus. Maak onze ogen open voor alle nood en leg woorden in onze mond om wie zich eenzaam en verloren voelen, te troosten in uw Naam. Maak ons vindingrijk en moedig om broeder­lijk bij te staan al wie berooid zijn en verdrukt. Maak uw Kerk tot een huis van waarheid die bevrijdt, van gerechtigheid die vrede schept, van hoop die alle angst verdrijft. Erbarm U, Vader, over onze broeders en zusters die in de vrede van Christus naar U zijn teruggekeerd, en over alle gestorvenen waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend. Breng hen tot het licht van de verrijzenis. En als ook onze weg ten einde loopt, neem ons dan op in uw huis, waar plaats is voor velen. Schenk ons de vervulling van onze levenslange hoop: overvloedig leven in uw heerlijkheid. Laat ons toe in de gemeenschap van uw heiligen; dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods, Aan de hand van Maria

29


met uw apostelen en martelaren, en al de anderen die U genegen zijn, dankbaar uw Naam aanbidden en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer. Door Hem en met Hem en in Hem zal uw Naam geprezen zijn, Heer, onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest hier en nu en tot in eeuwigheid. A. Amen.

Onze Vader P. Laten wij bidden tot God, onze Vader, met de woorden die Jezus ons gegeven heeft: A. Onze Vader, die in de hemel zijt; uw naam worde geheiligd;

uw rijk kome; uw wil geschiede op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood; en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven; en leid ons niet in bekoring; maar verlos ons van het kwade.

Pater noster, qui es in caelis, sanctificetur nomen tuum; adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in caelo, et in terra. Panem nostrum cotidianum da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nos­tris; et ne nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.

P. Verlos ons, Heer, van alle kwaad, geef vrede in onze da­gen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, vrij mogen zijn van zonde, en beveiligd tegen alle onrust. Hoopvol wachtend op de komst van Jezus, Messias, uw Zoon. A. Want van U is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen.

Vredewens Heer Jezus Christus, Gij hebt aan uw apostelen gezegd: ‘Vrede laat Ik u; mijn vrede geef Ik u’, let niet op onze zonden maar op het geloof van uw kerk; vervul uw belofte: geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij, die leeft in eeuwigheid. A. Amen. P.

30

Mariavieringen 2014


P. De vrede des Heren zij altijd met u. A. En met uw geest. P.

Wenst elkaar de vrede.

Lam Gods Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, geef ons de vrede.

Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem.

Communie P. Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. A. Heer, ik ben niet waardig, dat Gij tot mij komt, maar sprĂŠĂŠk en ik zal gezond worden.

Gebed Aan de hand van Maria

31


SLOTRITUS P. De Heer zal bij u zijn. A. De Heer zal u bewaren. P. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. A. Amen. P. Gaat nu allen heen in vrede. A. Wij danken God.

Bisschoppelijke zegen B: Dominus vobiscum. A: Et cum spiritu tuo. B: Sit nomen Domini benedictum. A: Ex hoc nunc et usque in saeculum. B: Adiutorium nostrum

Die hemel en aarde gemaakt heeft. Zegene u de almachtige God, Vader, Zoon en heilige Geest. Amen. Gaat dan allen heen in vrede. Wij danken God.

Slotritus

in nomine Domini. A: Qui fecit caelum et terram. B: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. A: Amen. D: Ite missa est. A: Deo gratias.

De Heer zij met U. En met uw geest. De Naam des Heren zij gezegend. Van nu af tot in eeuwigheid. Onze hulp is in de Naam des Heren.

32

Mariavieringen 2014


Virgen con el Nino

Guillon Benson (XVI eeuw)

Aan de hand van Maria

33


Lied van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch Lieve Vrouwe, hoor gunstig onze smekingen aan. O, gij kunt op dit feesttij toch de beden niet versmaen van de honderden kind’ren uit de stad, u zo waard die gij, moeder, vol eerbied om uw troon ziet geschaard. Sla uw ogen, o liefste goedertierenste vrouw op uw kind’ren, zij bleven u, o moeder getrouw. Het geloof hunner vaad’ren hielden z’altoos in eer; voor uw wonderbeeld knielden zij vertrouwvol terneer. O Maria, o zoetste, o beminn’lijkste maagd, o gij moeder, wie nimmer tevergeefs wordt gevraagd. Wees een schutsvrouw den bisschop die uw kind’ren geleidt, die talenten en krachten aan uw eer heeft gewijd. O Maria, o zoete Lieve Vrouw dezer stad, gij waart altoos haar glorie en haar dierbaarste schat. Geef dat z’immer beware het aloude geloof, ach gedoog niet, o moeder, dat men ‘t ooit haar ontroov’.

Wees Gegroet, Maria Refrein:

LIEDEREN

Levend tussen hoop en onmacht, Soms ook met een stille pijn, Komen wij graag bij u bidden, Zomaar even bij u zijn.

34

Onze zorgen, onze vragen Leggen wij hier bij u neer. In uw ogen straalt Gods liefde, Daarom komen wij steeds weer.

Mariavieringen 2014


Sieraad van Den Bosch, Maria, Moeder, trouwe hartsvriendin, Houdt uw schutsmantel wijd open, Veilig schuilen wij daarin. Bloemen en een zee van lichtjes Bieden wij van harte aan. Sterke vrouw, glanzende parel, Moeder blijf met ons begaan. t. L. Nabbe, m. M. Dijker

Magnificat Magnificat, anima mea Dominum, et exsultavit spiritus meus in Deo salutari meo. Quia respexit humilitatem ancillae suae, ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes. Quia fecit mihi magna qui potens est, et sanctum nomen eius. Et misericordia eius a progenie in progenies timentibus eum. Fecit potentiam in brachio suo, dispersit superbos mente cordis sui. Deposuit potentes de sede, et exaltavit humiles. Esurientes implevit bonis, et divites dimisit inanes. Suscepit IsraĂŤl puerum suum, recordatus misericordiae suae. Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc, et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Mijn ziel maakt groot den Heer, mijn geest verheugt zich zeer, want God heeft mij, geringe, die Hem als dienstmaagd dien, goedgunstig aangezien, en deed mij grote dingen. Van nu aan, om wat Hij, de Sterke, deed aan mij, zullen mij zalig prijzen alle geslachten saam, want heilig is zijn Naam, Hij zal zijn trouw bewijzen. Zijn arm verstoot met kracht de groten uit hun macht, de vorsten van hun tronen, maar Hij maakt kleinen groot en zal met overvloed de hongerigen lonen. Hij heeft het lang voorzegd: aan IsraĂŤl, zijn knecht, zal Hij genade schenken, en Hij zal Abraham en al wie na hem kwam, in eeuwigheid gedenken. Aan de hand van Maria

35


Salve regina Salve regina, mater misericordiae, vita, dulcedo, et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii Hevae. Ad te suspiramus, gementes et flentes, in hac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Jesum, benedictum fructum ventris tui, nobis post hoc exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis, virgo Maria. Wees gegroet, Koningin, Moeder van barmhartigheid; ons leven, onze vreugde en onze hoop, wees gegroet. Tot u roepen wij, ballingen, kinderen van Eva; tot u smeken wij, zuchtend en wenend in dit dal van tranen. Daarom dan, onze Voorspreekster, sla op ons uw barmhartige ogen; en toon ons, na deze ballingschap, Jezus, de gezegende vrucht van uw schoot. O goedertieren, o liefdevolle, o zoete Maagd Maria.

Regina caeli Regina caeli laetare, alleluia. Quia quem meruisti portare, alleluia. Resurrexit, sicut dixit, alleluia. Ora pro nobis Deum, alleluia. Koningin des hemels, verheug u, alleluia! Omdat Hij, die gij waardig geweest zijt te dragen, alleluia! Verrezen is, zoals Hij gezegd heeft, alleluia! Bid God voor ons, alleluia!

Ave Maria Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. 36

Mariavieringen 2014


God groet u, zuiv’re bloeme God groet u, zuiv’re bloeme, Maria, maged fijn. Gedoog dat ik u roeme: lof moet u altijd zijn. Als gij niet waart geboren, o reine maged vrij, wij waren allen verloren; aan u beveel ik mij. Maria, lelie reine, gij zijt mijn toeverlaat, gelijk een klaar fonteine, die nimmer stille staat. Zo geeft gij ons genade, uw dienaars staat gij bij. Ach sta mij ook in stade; aan u beveel ik mij. O roze zonder doren, o violette zoet, o bloeme blauw in het koren, neem mij in uw behoed. Vol liefde en gestadig, ootmoedig zo zijt gij, och wees mij toch genadig, aan u beveel ik mij. Met recht zijt gij verheven al boven d’eng’lenschaar. Al ben ik hier gebleven, mijn hart is bij u daar. Och wil mij toch geleiden, sta gij mij altoos bij, en wil van mij niet scheiden, aan u beveel ik mij.

Gebenedijd zijt gij Gebenedijd zijt gij. En onder alle vrouwen, ‘t zij wie of waar dat zij, eerbiedig aan te schouwen, gebenedijd zijt gij. O moedermaagd, die Jezus draagt, eerbiedig aan te schouwen, gebenedijd zijt gij. Gebenedijd zijt gij. Voor eeuwen uitverkoren, gij moeder ook van mij, daar God is uit geboren, gebenedijd zijt gij. O moedermaagd, die Jezus draagt, daar God is uit geboren, gebenedijd zijt gij. Gebenedijd zijt gij. De dood komt aangedreven, o moeder, maak ons blij, na dit in ‘t ander leven, gebenedijd zijt gij. O moedermaagd, die Jezus draagt, na dit in ‘t ander leven, gebenedijd zijt gij.

Aan de hand van Maria

37


Wij groeten U, o Koningin Wij groeten U, o Koningin, o Maria: u Moeder vol van teed’re min, o Maria: Refrein: Groet haar, o cherubijn; prijs haar, o serafijn, prijs met ons uw Koningin: salve, salve, salve, Regina. O Moeder van barmhartigheid, o Maria: en troost in alle bitterheid, o Maria: Refrein Ons leven, zoetheid, hoop en vreugd, o Maria: leid gij ons op de weg der deugd, o Maria: Refrein Toon ons in ‘t uur van onze dood, o Maria: de zoete vrucht van uwe schoot, o Maria: Refrein

Wees gegroet, o Sterre Wees gegroet, o Sterre, wees gegroet van verre. Aan den hemel blinkt uw licht, in het bange vergezicht. Wees gegroet, wees gegroet, Maria. Als de golven stijgen, hoger, hoger dreigen Schijn dan veilig voor ons uit, gun de zee geen droeve buit. Wees gegroet, wees gegroet, Maria. Als in donkere luchten, wij naar u verzuchten. Laat de wolken heind’ en ver, voor u vluchten, morgenster. Wees gegroet, wees gegroet, Maria. Wees gegroet, o Sterre, wees gegroet van verre. Op uw zacht en zalig licht, houden wij het oog gericht. Wees gegroet, wees gegroet, Maria.

38

Mariavieringen 2014


Muttergottes ca. 1500 Maria Laach

Aan de hand van Maria

39


Maria, Dochter van Jeruzalem Maria, dochter van Jeruzalem, kind van de vrede in een stad van vrede, geroepen door de goddelijke stem om ongeschonden aan het licht te treden en over ons te schijnen als de zon die van de nacht het donker overwon. Refrein: Dochter, zuster, moeder, vrouw, die met engelen hebt gesproken en de wereld redden wou, in u is een eeuw van trouw en van vrede aangebroken. Als Mirjam bent u door de zee gegaan en hebt een overwinningslied gezongen, vernederden zijn in u opgestaan, uw gratie heeft de tirannie bedwongen. U bent de vrouw in wie de toekomst gloort, de zuster die aan Mozes toebehoort. Refrein Gij die de volkeren verlossing bood, de Schepper toegewijd hebt gij de ene, de mensenzoon, gedragen in uw schoot. Er is in u een aartsmoeder verschenen. Het kind door u in Bethlehem gebaard heeft ons bij God geborgen en bewaard. Refrein Een sterke vrouw schept moed en geeft ons kracht. Wij weten door u hoe wij kunnen leven. Gij hebt uw dagen in geloof volbracht en bent aan uw belofte trouw gebleven: de wil te doen van Wie ons eeuwig hoedt. Genadige Maria, wees gegroet. Refrein De wijsheid heeft een vrouwelijk gezicht. Zij gaat als dwaze moeder door de straten. Zij brengt verborgen onrecht aan het licht en roept de liefde uit wanneer wij haten. Beschermvrouw, onvolprezen koningin, de morgenster belooft een nieuw begin. Refrein t. M. de Groot, m. J. Valkestijn 40

Mariavieringen 2014


Heilige Maagd met kind (XVI eeuw) Ugolino Lorenzetti

Aan de hand van Maria

41


Psalm 23 Mijn herder is de Heer Refrein: Mijn herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken. Hij brengt mij in een oase van groen, daar strek ik mij uit aan de rand van het water, daar is het goed rusten. Refrein Ik kom weer tot leven, dan trekken wij verder, vertrouwde wegen, Hij voor mij uit, want God is zijn naam. Refrein Al moet ik het duister in van de dood, ik ben niet angstig, U bent toch bij me, onder uw hoede durf ik het aan. Refrein Gij nodigt mij aan uw eigen tafel, en allen die tegen mij zijn moeten het aanzien: dat Gij mij bedient, dat Gij mij zalft, mijn huid en mijn haren, dat Gij mijn beker vult tot de rand. Refrein Overal komen geluk en genade mij tegemoet mijn leven lang, en altijd kom ik terug in het huis van de Heer, tot in lengte van dagen. Refrein t. Vijftig psalmen, m. B. Huijbers

Psalm 33 Uw genade, Heer, zij over ons Refrein: Uw genade, Heer, zij over ons, gelijk wij U hoopvol verbeiden. Volstrekt is het woord van de Heer, heel zijn handelen voltrekt zich in waarheid. Hem behaagt de orde des rechts, zijn genade vervult heel de aarde. Door zijn woord zijn de hemelen gemaakt, door zijn ademtocht heel zijn heir; immers Hij sprak en het was, Hij gebood en het stond. Refrein Gelukzalig ’s Heren volk, het Godsvolk, de stam die als zijn erfdeel Hij koos. De Heer ziet uit de hemelen neder, heeft elk mensenkind in het oog. Refrein Ons hart wacht de komst van de Heer, “onze hulp en ons schild dat is Hij!” Onze diepste vreugd rust in Hem, ons vertrouwen in zijn naam hoog heilig. Refrein t. I. Gerhardt, M. van der Zeyde, m. J. Besselink 42

Mariavieringen 2014


Psalm 47 God stijgt ten troon Refrein: God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Alle volkeren, klapt in de handen, jubelt voor God met blij ge­roep. Want groot is de Heer en alom geducht, een machtige vorst over heel de aarde. Refrein God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Zingt nu voor God, laat klinken uw gezang, voor onze koning een loflied. Refrein Koning is God over heel de aarde, zingt dus een psalm voor Hem. Koning is God over alle naties, zetelend op zijn heilige troon. Refrein t. A. Bronkhorst , m. M. Pirenne

Psalm 47 God voer omhoog Refrein: God voer omhoog bij gejuich als bazuinen. Alle gij volken, klapt in de handen, schalle voor God de klaroen van uw jubel. Waarlijk, geducht is de Heer, de Allerhoogste, koning grootmachtig, het aardrijk beheersend. Refrein God voer omhoog bij gejuich als bazuinen; Hij, Hij de Heer, bij de stoot op de ramshoorn. Zingt God ter ere uw loflied bij harpslag, zingt onze koning bij harpslag uw psalmen. Refrein Hij is de koning beheersend het aardrijk; zingt God ter ere uw welgevoegd harplied. God is gebieder beheersend de volken, God zet zich neder ten zetel hoogheilig. Refrein t. I. Gerhardt en M. van der Zeyde, m. A. Werbrouck

Aan de hand van Maria

43


Verkleinde uitvoering van het geborduurde medaillon voor de nieuwe paramenten Foto: Dhr. J. Schellekens

44

Mariavieringen 2014


Psalm 66 Steek Gods loftrompet Refrein: Steekt Gods loftrompet alom op aarde, zingt tot eer van zijn naam majesteitelijk. Zingt God toe: “Hoe geducht zijn uw werken! U zal alles op aarde aanbidden, zingen U, zingen uw naam ter eer.” Refrein Aanzie dan de daden van God, om de mens in zijn handelen vervaarlijk: Hij heeft vermocht dat de zee droogviel, dat zij droogvoets de stroom overstaken. Refrein Daar droegen wij vreugde in Hem die heerst door zijn sterkte voor eeuwig. Hoort mij dan: want ik wil verhalen aan elk die God waagt te vrezen, wat Hij in mijn leven gedaan heeft. Refrein God heeft mij waarlijk verhoord, mij verstaan toen ik biddend Hem aanriep. Lof zij God, die mijn bede niet afwees, die mij nooit zijn genade ontzegt heeft. Refrein t. I. Gerhardt en M. van der Zeyde, m. M. Stumpel

Psalm 116 Thans wandel ik vrij Refrein: Thans wandel ik vrij voor Gods aanschijn in het land waar de levenden zijn. Ik geloofde; óók toen ik sprak: “Al te diep word ik nedergebogen”. De Heer ziet het niet als gering, het sterven van zijn getrouwen. Refrein O Heer, uw knecht ben ik, zoon van uw dienstmaagd: want Gij hebt mijn boeien ontsloten. Mijn dankoffer wil ik U brengen, aanroepen de naam van de Heer. Refrein Inlossen de Heer mijn geloften ten overstaan van heel zijn volk: in zijn voorhoven, in het huis van de Heer, waar uw hart is, Jeruzalem. Refrein t. I. Gerhardt en M. van der Zeyde, m. A. de Klerk

Aan de hand van Maria

45


Psalm 118 Looft de Heer Refrein: Hallelujah, Hallelujah, Hallelujah. Looft de Heer, goedertieren is Hij; tot in eeuwigheid is zijn genade. Spreke het IsraĂŤl uit: tot in eeuwigheid is zijn genade. Refrein De hand van de Heer toont zijn macht, de hand van de Heer is geheven. Mij wacht niet de dood ik mag leven en verhalen hoe handelt de Heer. Refrein De steen die de bouwers verwierpen, thans is hij tot hoeksteen geworden; door de Heer kreeg dit zijn bestand: het deed zich ons voor als een wonder. Refrein Zie, deze dag schept de Heer, laat ons hem vieren met vreugde. O Heer, geef ons dan uw heil, o Heer, geef dat wij het behalen. Refrein t. I. Gerhardt en M. van der Zeyde, m. N. Wesselingh

Psalm 118 Mijn God zijt Gij Antifoon: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, mijn God, U in de hoogte steken. Ik spreek U uit, ik noem uw Naam, zowaar als ik leef. Refrein: Mijn God zijt Gij, U wil ik danken, zowaar als ik leef. Ik was gevangen en riep: God. En Hij heeft mij geantwoord. Hij heeft mij de ruimte gegeven, Hij komt voor mij op als een vriend. Refrein Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op mensen. Beter te schuilen bij God dan te vertrouwen op macht. Refrein Ik was geslagen, maar God heeft mij overeind geholpen. Ik zal niet sterven, ik zal leven, Hij tilt mij op. Antifoon, refrein t. Vijftig Psalmen m. B. Huijbers

46

Mariavieringen 2014


Psalm 150 Looft God Refrein: Alles wat adem heeft love de Heer. Looft God in zijn heilig domein, looft Hem in zijn groots firmament, looft Hem om zijn daden van macht, looft Hem krachtens zijn mateloze grootheid. Refrein Looft Hem met de stoot op de ramshoorn, looft Hem met harp en met citer, looft Hem met handtrom en reidans, looft Hem met snaren en fluit. Refrein Looft Hem met slaande cymbalen, looft Hem met klinkende cimbels. Alles wat adem heeft love de Heer! God-lof! Refrein t. I. Gerhardt en M. van der Zeyde, m. A. Oomen

Psalm 150 Looft God in zijn heiligdom Refrein: Alleluia, alleluia, alleluia. Looft God in zijn heiligdom, looft Hem heel zijn hemel om! Looft Hem om zijn grote macht, looft Hem naar zijn grote kracht! Refrein Looft Hem met bazuingeschal, looft de Heer van het heelal! Looft Hem! Laat de harpen slaan! Looft Hem! Grijpt de citers aan! Refrein Looft Hem dansend, groot en klein, looft Hem rinkend met de tamboerijn! Looft Hem fluitend met de fluit, looft Hem op cymbaal en luit. Refrein Spant uw snaren Hem ter eer: Alleluia! Looft de Heer! Looft Hem zingend al wat leeft, looft Hem al wat adem heeft. Refrein t. M. Jacobse, m. H. in ’t Veld

Aan de hand van Maria

47


Heilig-Geist-Retabel, N端rnberg Rond 1448/49

48

Mariavieringen 2014


OVERIGE DIENSTEN Overige diensten in de meimaand: Eucharistievieringen: Middaggebed: Rozenkransgebed:

maandag t/m zaterdag om 09.00 en 12.30 uur. maandag t/m vrijdag om 12.00 uur. dagelijks om 15.30 uur.

Mariavieringen door het jaar: Maria, Zoete Moeder van Den Bosch Maria Tenhemelopneming Maria Geboorte Onbevlekte Ontvangenis van de h. maagd Maria H. Maria, Moeder van God Maria Boodschap

Dank aan dr. Chr. L. voor de verzorging van de foto’s. Realisatie: De Winter media groep, Uden

Aan de hand van Maria

overige diensten

7 juli 15 augustus 8 september 8 december 1 januari 25 maart

49


Rozet in het Wiegersmaraam in de Mariakapel Foto: plebaan G. van de Camp +

50

Mariavieringen 2014


Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch Het beeld van de Zoete Lieve Vrouw van Den Bosch wordt sinds circa 1380 vereerd in de Kathedrale Basiliek van St. Jan. De Broederschap stelt zich sindsdien tot doel die verering van Maria te bevorderen. Velen bezoeken door het jaar heen de Mariakapel waar zij door gebed steun en vertrouwen vinden. Deze verering, alsmede de viering van de Mariafeesten door het jaar, de speciale aandacht in de meimaand en de zorg voor Maria en Haar Kapel, worden mede mogelijk gemaakt door de bijdrage van de leden verspreid over het hele land. Wilt u deze traditie met ons in stand houden? Steun ons dan door lid te worden van de Broederschap. U ontvangt in ieder geval jaarlijks het rijk geïllustreerde Meimaandboekje. U kunt gebruik maken van onderstaande antwoordkaart.

ANTWOORDKAART

O  ndergetekende meldt zich aan als begunstiger van het werk van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch

Naam:

m/v

Adres: Postcode:

Woonplaats:

Mijn bijdrage wordt € …… (minimaal € 7,50 per jaar; voor de betaling ontvangt u een uitnodiging).

U kunt bovenstaande gegevens ook mailen naar: leden@zoetelievevrouw.nl

Aan de hand van Maria

51


Postzegel plakken niet nodig

Ledenadministratie van de Broederschap van Onze Lieve Vrouw van Den Bosch Antwoordnummer 10040 5200 VB ’s-Hertogenbosch

Meimaandboekje2014  

Meimaandvieringen in de kathedrale basiliek van Sint Jan Evangelist te 's-Hertogenbosch

Advertisement