Marek Krajewski "W otchłani mroku"  

Wrocław, którego przeraziłby się nawet Eberhard Mock Do czego może doprowadzić na pozór niewinny spór profesorów? Co pewien filozof z roku...

Marek Krajewski "W otchłani mroku"  

Wrocław, którego przeraziłby się nawet Eberhard Mock Do czego może doprowadzić na pozór niewinny spór profesorów? Co pewien filozof z roku...