Page 1

ZLONČICKÁ DRBNA

ročník 1 | číslo 2 | vychází 21. října 2013 | obecní zpravodaj | www.zloncickadrbna.eu

Volby do PS Parlamentu ČR 25. - 26. října 2013 Letiště Vodochody rekapitulace stávajícího stavu

2 2013 ZDARMA


Úvodník

2 2013

2

Vážení spoluobčané, Zlončičáci! Máme tu již druhé číslo Zlončické drbny, na kterou si již mnoho z vás zvyklo a to mě těší. Jedná se vlastně již o třetí vydání, když započítám také ukázkové nulté číslo. Největším potěšením a zdrojem energie pro přípravu dalšího čísla jsou však pro mě vaše pozitivní reakce, které se ke mě dostávají. Jsem moc rád, že hodnotíte tento můj projekt jako správný a přínosný. Věřím, že již brzy nebudu na celou přípravu a psaní článků sám a najdou se mezi vámi nadšenci, kteří se rádi s ostatními podělí o důležité informace a pomohou mi tak s tvorbou obsahu naší Zlončické drbny. Sám nejsem profesionálním redaktorem, což je samozřejmě na textech a některých textových chybách znát, proto není na místě žádný ostych stát se součástí Drbny. Za každou pomoc budu rád, abychom mohli rozsah a kvalitu informací rozšiřovat a zlepšovat. Je třeba také připomenout, že cílem Drbny není jen informovat občany Zlončic o dění v obci a okolí formou redakčních článků. Součástí zpravodaje by měly být také příspěvky od kohokoliv z vás formou vzkazů, článků, inzerátů a jakýchkoliv dalších informacích, o které je dobré se podělit s ostatními občany. Váš názor zajímá nejen mě osobně, ale zajisté spoustu dalších. Je to nejsnažší cesta, jak předat informaci mnoha lidem najednou. Nulté i první číslo Zlončické drbny obsahovalo velmi silná témata, která zajisté nešlo přejít bez povšimnutí a byla přímo spojená s naší obcí. Toto číslo je vzhledem k aktuálnímu dění věnováno širšímu tématu, které se nedotýká jen naší obce, ale celé republiky. Ano, jedná se o předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, které nás čekají koncem tohoto týdne. Pravdou je, že výsledek voleb bude důležitý pro nás všechny, neboť ovlivní celkový vývoj naší republiky a tím pádem i naší obce, která je součástí veřejné správy.

každého voliče je v tomto případě důležitý a má svou váhu. Proto je důležité využít svůj hlas a jít k volbám. Na začátku listopadu si všichni připomeneme své blízké, příbuzné a známé, kteří již nejsou mezi námi. Památka zesnulích neboli dušičky jsou tradicí, která se v Česku ve velké míře dodržuje a každoročně se 2. listopadu rozsvítí tisíce svíček na hřbitovech i v mnoha domácnostech. Já sám si doma zapálím svíčku za své blízké a to nejen o dušičkách. V tomto podzimním období jsme také zvyklí u nás ve Zlončicích pořádat akce pro děti, které samozřejmě nebudou chybět ani letos. Děti se mohou těšit na drakiádu, kterou letos pořádá Zlončická drbna a kromě pouštění draků budou připraveny také soutěže. Doufám, že i v dnešní uspěchané a moderní době se na drakiádě uvidí draci vyrobené samotnými dětmi, které samozřejmě oceníme. Za nejhezčího vyrobeného draka a úspěch v soutěžích se děti mohou těšit na pěkné knížky od vydavatelství Fragment, které se stalo dalším partnerem Drbny a za to mu patří naše velké dík. V sobotu večer 2. listopadu po drakiádě bude děti čekat ještě lampiónový průvod pořádaný obecním úřadem Zlončice. Kromě hřbitovů se rozzáří i zlončická náves díky lampiónům. Průvod v čele se starostou obce již tradičně vyjde od Staročeské hospody Zlončice a projde návsí a starou částí obce. O prosincových akcích najdete informace v příštím čísle Drbny, které bude posledním letošním vydáním a další bude následovat až v lednu. Právě třetí číslo Zlončické drbny bude jedinečnou příležitostí, jak popřát svým sousedům a známým příjemné svátky a nejen to. Budu se těšit na všechny vaše vzkazy a příspěvky. Přeji Vám příjemný podzim a správnou volbu při nadcházejících volbách. Petr Belica vedoucí projektu www.zloncickadrbna.eu

Volby, a to jakékoliv, jsou v rámci demokracie základní možností, jak ovlivnit dění kolem nás a budoucnost naši i dalších generací. Hlas

ZLONČICKÁ DRBNA 2/2013

strana 3


Aktuální téma - VOLBY do PS Parlamentu ČR 2013 VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR předčasné volby 25. - 26. října 2013 Poslední dobou se z voleb stává téměř každoroční událost. Není to tak dlouho, co jsme šli volit v rámci voleb do krajských zastupitelstev, následně přímá volba prezidenta a už tu máme další, tentokrát předčasné volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Uskuteční se v pátek dne 25. října 2013 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu dne 26. října 2013 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb pro občany Zlončic a místní části Dolánky je volební místnost na OÚ Zlončice, Zlončice 40. Věřím, že někteří považují za zbytečné jít volit a nevěří tomu, že se něco změní. Tak to ale není. Právě volby jsou v rámci demokracie jedinečnou možností, jak změnit dění v našem státě na nadcházející čtyři roky. Pokud se více lidí vzdá své možnosti hlasovat a chtěli by přitom změnu, tak ji tímto způsobem určitě nedocílí. Ani řeči v hospodě a kdekoliv jinde nic nezmění. Jediný smysl má jít k volbám a dát svůj hlas právě tomu, kdo splňuje Vaše představy o budoucím vývoji našeho státu. Pokud i to je pro Vás málo, pak Vám nikdo neupírá možnost kandidovat v rámci voleb a mít tak možnost zkusit prosadit změny osobně. Na to je však v případě voleb do Poslanecké sněmovny pozdě, neboť kandidátky jsou již uzavřené. Nenechte proto propadnout Váš hlas a jděte k volbám a dejte svůj hlas kterémukoliv hnutí nebo straně dle svého nejlepšího svědomí. Pokud v době konání voleb nebudete v místě svého trvalého bydliště, máte možnost volit v jakékoliv jiné volební místnosti na základě voličského průkazu. Hlasovat díky voličskému průkazu lze za podmínek stanovených zákonem č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů v jakémkoliv stálém volebním okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním okrsku v zahraničí. Způsob a podmínky vydání voličského průkazu pro volby do Poslanecké sněmovny jsou uvedeny v § 6a zákona o volbách do Parlamentu. O vydání voličského průkazu lze osobně požádat do okamžiku uzavření stálého seznamu voličů, tj. do 23. října 2013 do 16.00 hodin na obecním úřadě Zlončice. Na základě ustanovení § 6a odst. 3 zákona o volbách do Parlamentu opravňuje voličský průkaz voliče k hlasování ve dnech voleb do Poslanecké sněmovny v jakémkoli volebním okrsku poté, co jej okrsková volební

strana 4

komise zapíše do výpisu ze zvláštního seznamu. Volič, který hlasuje na voličský průkaz, po příchodu do volební místnosti prokáže svou totožnost a státní občanství České republiky platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České republiky anebo cestovním průkazem nebo platným občanským průkazem; zároveň odevzdá okrskové volební komisi voličský průkaz; ta jej přiloží k výpisu ze zvláštního seznamu voličů (§ 19 odst. 5 zákona o volbách do Parlamentu). Po záznamu ve výpisu ze zvláštního seznamu voličů obdrží od okrskové volební komise sadu hlasovacích lístků (pokud volič hlasuje v jiném volebním kraji nebo nemá hlasovací lístky v rámci „svého" volebního kraje k dispozici) a prázdnou úřední obálku. Neprokáže-li volič svou totožnost a státní občanství České republiky, nebude mu hlasování umožněno. Při ztrátě nebo odcizení voličského průkazu nelze vydat duplikát. Hlasovací lístky budou doručovány do vašich poštovních schránek v případně těchto předčasných voleb nejpozději jeden den před konáním voleb. Pokud hlasovací lístky nedostane nebo je nějakým způsobem znehodnotíte, pak si budete moci vyzvednout úplnou sadu hlasovacích lístků přímo ve volební místnosti V našem volebním obvodu, kterým je Středočeský kraj, kandiduje 20 politických stran, politických hnutí a jejich koalic. Průběžné výsledky voleb můžete sledovat na stránkách www.volby.cz. Kompletní volební kandidátky - Středočeský kraj: 1/ Česká strana sociálně demokratická -

1. Jan Hamáček, 2. Milan Urban, 3. Miloš Petera, 4. Richard Dolejš, 5. Václav Zemek, 6. Zdeněk Syblík, 7. Jiří Havlíček, 8. Jaroslav Vandas, 9. Pavel Končel, 10. Petr Petržílek, 11. Kateřina Mandovcová, 12. Stanislav Huml, 13. Lukáš Seidl, 14. Petr Sunkovský, 15. Pavel Schenk, 16. Jan Vosecký, 17. Roman Kolář, 18. Antonín Seidel, 19. Milan Lomoz, 20. Pavel Pikrt, 21. Miroslava Měchurová, 22. Karel Hron, 23. Zuzana Moravčíková, 24. Václava Brabcová, 25. Milan Procházka, 26. Taťána Čížková, 27. Irena Králová, 28. Jaromír Novák, 29. Radek Poláček, 30. Bohumil Taraba, 31. Aleš Kobliha, 32. Vladimír Chlasták, 33. Lenka Šmídová, 34. Šárka Alexa 2/ Strana svobodných občanů - 1. Karel Zvára, 2. Milan Vodička, 3. Andrea Holopová, 4. Philip Prentis, 5. Karel Beneš, 6. Tomáš Pavlis, 7. František Kubelka, 8. Petr Hartl, 9. Jan Matyásko, 10. Jana Urzová, 11. Petr Zavadil, 12. Karel Havelka, 13. Jiří Heincl, 14. Jaroslav Skořepa, 15. Josef Znášik, 16. Ivana Burešová Marková, 17. Pavel Růžička, 18. Karel Vlk, 19. Aleš Vykydal, 20. Václav Kareš, 21. Filip Marvan, 22. Petr Krešňák, 23. František Kettner, 24. Michal Verner, 25. Pavel Pospíšil, 26. Richard Kába, 27. Vlastimil Švarc, 28. Michal Hruška, 29. Jan Rathouský, 30. Petr Havelka, 31. Daniel Šíma, 32. Oldřich Duchoň, 33. Karel Hütter, 34. Tomáš Urbánek 3/ Česká pirátská strana - 1. Dominika Poživilová Michailidu, 2.  Martin Shánil, 3.  Václav Málek, 4.  Daniel Prim, 5.  Jiří Janečka, 6.  Jakub Ferus, 7.  Milan Moravec, 8.  Dominik Benda, 9.  Lenka Kozlová, 10. Lucie Sejkorová, 11. Petr Malínský, 12. Petr Čáp, 13. Petra Němečková, 14. Tomáš Murňák, 15. Vladimír Hamral, 16. Tomáš Dvořák, 17. Petr Koláček, 18. Petr Pohůnek, 19. Pavel Opatřil, 20. Vojtěch Vopařil, 21. Jana Syrovátková, 22. Milan Müller 4/ TOP 09 - 1. Miroslav Kalousek, 2. Helena Langšádlová, 3.  Věra Kovářová, 4.  Nina Nováková, 5.  Jan  Smutný, 6.  Petr Holeček, 7.  Jan Pospíšil, 8.  Patrik Brodan, 9.  Lenka Mrzílková, 10. Petr Digrin, 11. Zdeněk Nováček, 12. Milan Schweigstill, 13. Rudolf Semanský, 14. Marcela Říhová, 15. Petr Vácha, 16. Petr Štěpánek, 17. Petr Soudek, 18.

ZLONČICKÁ DRBNA 2/2013


Aktuální téma - VOLBY do PS Parlamentu ČR 2013 Stanislav Dvořák, 19. Věslav Michalik, 20. Jan Švácha, 21. Jan Jakob, 22. Dita Výborová, 23. Radek Vystyd, 24. Pavel Nechanický, 25. Jan  Korol, 26. Jiří Jelínek, 27. Pavla Hlavsová, 28. Jaroslav Suk, 29. Vojtěch Krauz, 30. Jan  Martínek, 31. Marek Velechovský, 32. Vladimír Vytiska, 33. Martin Doupovec, 34. Iveta Koulová 5/ HLAVU VZHŮRU - volební blok - 1.  J. Bobošíková, 2.  Petr Jančura, 3.  Olga Zubová, 4.  Luděk Kvapil, 5.  Marek Kukrle, 6.  Aleš Temr, 7.  Eduard Patera, 8.  Pavel Havránek, 9.  Ivo Švajner, 10. Václav Chudoba, 11. Ivana Duková, 12. Eva Morávková, 13. Petr Jůza, 14. Alex. Mezei, 15. Miroslav Svoboda, 16. Ronald Hilmar, 17. Peter Ďatko, 18. Ladislav Čepelák, 19. Petr Smetana, 20. Petr Valeš, 21. Monika Smočková, 22. Jaroslav Půbal, 23. Terezie Dvořáková, 24. Blanka Řenčová, 25. Martina Přenosilová, 26. František Červenka, 27. Stanislav Beneš, 28. Lenka Šišková, 29. Petr Nagy, 30. Barbora Veselá, 31. Pavel Veverka, 32. Ondřej Bacovský, 33. Denisa Kolaříková Haklová, 34. Vít Caran 6/ Občanská demokratická strana - 1.  Petr Bendl, 2.  Adolf Beznoska, 3.  Miroslav Bernášek, 4.  Tomáš Hrodek, 5.  Pavel Bohatec, 6.  Jan Skopeček, 7.  Martin Kupka, 8.  Michael Pánek, 9.  Zdeněk Nejdl, 10. Cecilie Pajkrtová, 11. Václav Calta, 12. Martin Smetana, 13. Dana Eklová, 14. Eva Štíbrová, 15. Petr Mach, 16. Jiří Havelka, 17. Jaroslav Král, 18. Andrea Brožková, 19. Petr Fára, 20. Tomáš Havlíček, 21. Libor Lesák, 22. Václav Haifler, 23. Tomáš Vaněk, 24. Petr Paták, 25. Pavel Pavlík, 26. Kateřina Blažková, 27. Karel Šebek, 28. Ladislav Kutík, 29. Josef Vynikal, 30. Petr Lang, 31. Luděk Palek, 32. Kateřina Zusková, 33. Jaromír Šimonek, 34. Jiří Vrana 7/ Romská demokratická strana - 1. Emil Horvát, 2. Dezidér Balog 9/ politické hnutí Změna - 1.  Tomáš Tožička, 2.  Daniela Göttelová, 3.  Jiří Bartoš, 4.  Barbora Seifertová, 5.  Jan Tamáš, 6.  Helena Pejšová, 7.  Jan Kořista, 8.  Táňa Bednářová, 9.  Roman Klein , 10. Daniela Cachová, 11. Jiří Janovský, 12. Lucie Tamášová, 13. Karel Čihák, 14. Hana Konopová, 15. Miloš Kavalír, 16. Jana Klápová, 17. Mojmír Koščo, 18. Markéta Bidlová, 19. Martin Konopm, 20. Iva Barešová, 21. Daniel Kyselka, 22. Ivana Smítková, 23. Růžena Kohoutková, 24. Miloslava Chalupová , 25. Šárka Nová, 26. Jitka Bartošová, 27. Blanka Tauberová, 28. Martina Berdychová, 29. Anita Bayerlová, 30. Jaroslava Bednářová , 31. Petra Duhajská, 32. I. Chaloupková, 33. Jitka Mašková, 34. M. Mikešová 10/ Strana soukromníků České republiky - 1.  Rudolf Baránek, 2.  Jan Staněk, 3.  Michal Kopecký, 4.  Eva Ježek, 5.  Jaroslav Chochole, 6.  Michal Kraus, 7.  Jaroslav Šperl, 8.  Josef Knap, 9.  Tomáš Müller, 10. Josef Krejča, 11. Kristina Valterová, 12. Michal Naimann, 13. Václav Suchý, 14. Karel Janeček, 15. Eva Holečková, 16. Kamil Ondroušek, 17. Michal Kopřiva, 18. František Fišer, 19. Jan  Valášek, 20. Jiří Hemer, 21. Tomáš Bureš , 22. Martin Sedláček, 23. Miroslav Dřevíkovský, 24. Radek Kincl, 25. Šárka Havelková, 26. Václav Valečka, 27. Hana Rezlerová, 28. Petr Cihelka, 29. Vladimír Valdecký, 30. Martin Fišer, 31. Renata Sedláčková, 32. Petr Makrlík, 33. Karel Plocek, 34. R. Dydňanský 11/ KDU-ČSL - 1.  Ivan Gabal, 2.  Miroslav Rovenský, 3.  Karel Kroupa, 4.  Josef Vacek, 5.  Václav Navrátil, 6.  Alexandra Alvarová, 7.  Jan Vojtěch Binder, 8.  Daniel Průša, 9.  Vladimír Dupal, 10. Josef Janeček, 11. Alena Šeligová, 12. František Klabík, 13. Vlasta Roubíková, 14. Jaros. Polák, 15. Karel Koubský, 16. Martin Klementm, 17. Hana Machálková, 18. Marie Hošková, 19. Miroslav Novák, 20. Marie Vacková, 21. René Piták, 22. Marek Drechsler, 23. Karel Sova, 24. Silvia Rovenská, 25. Pavla Vondrášková, 26. Bedřich Pěkný, 27. Jan Růžička, 28. Jiří Jindra, 29. Antonín Brzoň, 30. Marie Kubínová, 31. Lucie Kašparová, 32. Miloslava Čábelková, 33. Miroslava Musilová, 34. David Hlavinka 13/ Suverenita - Strana zdravého rozumu - 1.  Petr Hannig, 2.  Jiří Somberg, 3.  Jiří Janů, 4.  Martin Bartoš, 5.  Jakub Vaněk, 6.  Václav Pomma, 7.  Roman Málek, 8.  Eliška Francová, 9.  Václav Mlejnský, 10. Pavel Borkovec, 11. Jana Vysoká, 12. Václav Pivoňka, 13. Monika Kučerová, 14. Hana Pužmanová, 15. Ivana Tománková, 16. Andrea Čápová, 17. Jindřich Fritsch, 18. Jiří , 19. Jana Nováková, 20. Ivana Jeřábková, 21. Michaela Pařízková, 22. Irena Dočkalová, 23. Jaros. Kozák, 24. Jan Čížek, 25. Lenka Jandová, 26. Jana Špačková, 27. Iveta Ksandrová, 28. Martina Hvězdová, 29. Miroslava Barešová, 30. Jaroslav Burian, 31. Helena Pištěková, 32. Hana Křenková, 33. Jaroslava Kaňková, 34. Karel Axamit 14/ Aktiv nezávislých občanů - 1. Vladimír Stehlík, 2. Jiřina Černá, 3. Dušan Novák, 4. Václav Šíd, 5. Michal Sivák 15/ Strana Práv Občanů ZEMANOVCI - 1.  Miloš Adamec, 2.  František Koníček, 3.  Stanislava Tůmová, 4.  Anna Čurdová, 5.  Alex. Rudyšarová, 6.  Martin Švagr, 7.  Vladimír Války, 8.  František Zeman, 9.  Martin Ludvík, 10. Jiří Seidl, 11. Ladislav Košťák, 12. Jana Čížkovská, 13. Veronika Málková, 14. Radomír Melíšek, 15. Tomáš Kalousek, 16. Ladislav Jaroš, 17. Ilona Motyčková, 18. Miroslav Králík, 19. Jan Chvála,

ZLONČICKÁ DRBNA 2/2013

20. Roman Dušek, 21. Ivan Doležal, 22. Vladimír Stojanovič, 23. Jaromír Lichý, 24. Petr Vaněk, 25. Milan Fiala, 26. Petr Cais, 27. Miroslav Karel, 28. Dušan Andrle, 29. Jiří Morstein, 30. Irena Moudrá, 31. Jana Jelínková, 32. Vladimír Endršt, 33. Jiří Neuwirth, 34. Pavel Jánský 17/ Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury - 1. Tomio Okamura, 2.  Marek Černoch, 3.  Georgi Bidenko, 4.  Roman Škrabánek, 5.  Marta Bělková, 6.  Marta Vávrová, 7.  Milan Press, 8.  Jiří Kobza, 9.  Martina Karlíčková, 10. Petra Miková, 11. Daniela Šmídová, 12. J. Šťáva, 13. Světlana Glaserová, 14. Petr Pikeš, 15. Jana Mandlíková, 16. Jiří Baránek, 17. Eliška Velechovská, 18. Michal Potůček, 19. Eva Javůrková, 20. Lenka Centeková, 21. Martina Šoltysová, 22. Miroslav Svítek, 23. Jiřina Šťastná, 24. Radek Rozvoral, 25. Luděk Stedile, 26. Alena Černochová, 27. Miloslav Moravec, 28. Pavel Mandlík, 29. Miroslav Hulicius, 30. Alena Pařízková, 31. Ivan Závorka, 32. Jiří Řezáč, 33. Robert Chmel, 34. Josef Novák 18/ Dělnická strana sociální spravedlnosti - 1.  Svatopluk Černý, 2.  Milan Soukup, 3.  Rudolf Šmucr, 4.  Alena Poláčková, 5.  Robert Kunc, 6.  Aleš Jánský , 7.  Jaroslav Dupák, 8.  Jiří Korndörfer, 9.  Renáta Geyerová, 10. Josef Kapek, 11. Robert Dostál, 12. Helena Vostrá, 13. Tomáš Franěk, 14. Luboš Hořejš, 15. Martin Malý, 16. Jan Landa, 17. Vladimír Kern, 18. Monika Štanglová, 19. Robert Dvořák, 20. Jan Poláček, 21. Roman Dostál, 22. Jaroslav Kop, 23. Simona Pejsarová, 24. Jiří Kubík, 25. Radim Mlejnek, 26. Tomáš Kotlář, 27. Martin Niesner, 28. Miloslav Kočička, 29. Jaroslav Hloušek, 30. Petr Krček, 31. Petr Kastely, 32. Ivan Svatý, 33. Božena Heřmanová, 34. Petr Stárka 20/ ANO 2011 - 1. Jaroslava Jermanová, 2. Kristýna Zelienková, 3.  Stanislav Berkovec, 4.  Pavel Čihák, 5.  Ivana Dobešová, 6.  František Petrtýl, 7.  Libuše Švábová, 8.  Milan Pour, 9.  Regina Davídková, 10. Jiří Landa, 11. Dana Chmelová, 12. Martin Rubeš, 13. Miloš Babiš, 14. Martin Petr, 15. Ivan Heidler, 16. František Martínek, 17. Canka Zemanová Poledníčková, 18. Bohumil Stibal, 19. Radek Moulis, 20. Věra Kresslová, 21. Zdeněk Helich, 22. Přemysl Mališ, 23. Jiří Haspeklo, 24. Martin Vácha, 25. Josef Bonaventura, 26. Martin Haushalter, 27. Jakub Starý, 28. Jiří Konáš, 29. Jozef Králik, 30. Jiří Flek, 31. Viktor Dlouhý, 32. Jiří Klán, 33. Jaroslav Sýkora 21/ Komunistická strana Čech a Moravy - 1.  Stanislav Grospič, 2.  Miloslava Vostrá, 3.  Jan Klán, 4.  Josef Vondrášek, 5.  Ivan Cinka, 6.  Zdeněk Milata, 7.  Stanislav Hejduk, 8.  Pavel Posolda, 9.  Luboš Kudrna, 10. Šárka Kubelková, 11. Dušan Demko, 12. Pavel Hubený, 13. Josef Hála, 14. Zdeněk Štefek, 15. Lenka Jíchová, 16. Tereza Čechová Humpolcová, 17. Bohumil Franta, 18. Ondřej Kazík, 19. Jaroslav Svoboda, 20. Jana Šedivá Krulišová, 21. Ondřej Hofmann, 22. Dana Kopecká, 23. Kateřina Pavlíková, 24. Rudolf Fidler, 25. Milan Havlíček, 26. Václav Hlinka, 27. Martin Krajdl, 28. David Kváč, 29. Petr Kvíz, 30. Zuzana Nekovářová, 31. Rudolf Peltan, 32. Michaela Růžková, 33. František Švarc, 34. Richard Fakenberg 22/ LEV 21 - Národní socialisté - 1.  Michaela Holinková Popková, 2.  Miroslav Němec, 3.  Ondřej Kosina, 4.  Miroslav Josef Bezecný, 5.  Miloslava Lichterová, 6.  Zdeněk Zachař, 7.  Eva Kozlowská, 8.  Petr Kraus, 9.  Lucie Kunstová, 10. Filip Mareš, 11. Jana Laušmanová, 12. David Rössner, 13. Ondřej Holinka, 14. Michal Tomek, 15. Olga Tovarová, 16. Petr Cajkář, 17. Robert Kudlík, 18. Tomáš Hink, 19. Eva  Vítková, 20. Jan  Parastiuk, 21. Lukáš Bouma, 22. Katarína Pfeiferová, 23. Zdeněk Černohorský, 24. Milada Lhotáková, 25. Zdeněk Čermák, 26. Lukáš Walter, 27. Luboš Pokorný, 28. Andrea Novotná, 29. Zdeněk Havránek, 30. Tomáš Vaverka, 31. Jakub Zimmer, 32. Lada Marešová, 33. Libor Pařízek, 34. Martina Pochopová 23/ Strana zelených - 1.  Václav Láska, 2.  Jana Horáková, 3.  Tomáš Novák, 4.  Jana Zůnová, 5.  Jiří Čejka, 6.  Lukáš Tůma, 7.  Martin Robeš, 8.  Irena Jančaříková, 9.  David Hynek, 10. Eva Češpivová, 11. Vladimír Vedral, 12. David Hradiský, 13. Martin Mach  , 14. Klára Jirásková, 15. Milan Sailer, 16. Jaroslav Staněk, 17. Zuzana Blažková, 18. Peter Sýkora, 19. Petr Tomáš, 20. Jana Krumpholcová, 21. Tomáš Holeček, 22. Michal Karásek, 23. Iva  Kofroňová, 24. Jan  Dytrych, 25. Jan Jirka, 26. Anna Spěváčková, 27. Jiří Filip, 28. Marek Fajfr, 29. Jitka Vlčková, 30. Zdeněk Jobánek, 31. Zdeněk Černovský, 32. Ivana Hrušová, 33. Václav Kadeřávek, 34. Petr Brabec 24/ Koruna Česká - 1.  Jaroslav Konečný, 2.  Svatopluk Novotný, 3.  Jaromír Drvota, 4.  Jiří Loučka, 5.  Eva Krátká, 6.  Miroslav Vaněk, 7.  Jaroslav Kolbek, 8.  Petra Zapadlová, 9.  Petr Nohel, 10. Michal Bašus, 11. Luděk Dvorský, 12. Vít  Drnovec, 13. Slavomír Mácha, 14. Lukáš Pavlík, 15. Jan Kabíček, 16. Pavel Procházka, 17. Jindřich Lipecký, 18. Světlana Rathuská, 19. Jiří Šubrt, 20. Milada Nováková Klokočníková, 21. Monika Šímovám, 22. Petr Žatečka, 23. Petr Smolík, 24. Stanislav Rakouš, 25. Patrik Forman, 26. Jakub Forman, 27. Libor Staněk, 28. Martin Pelant, 29. Miroslav Lír

strana 5


Příspěvky a komentáře LETIŠTĚ VODOCHODY rekapitulace stávajícího stavu

která je pověřena dočasným zastupováním odboru posuzování vlivů na životní prostředí a integrované prevence. Inženýrka Jaroslava Honová je dočasně pověřena zastupováním na pozici náměstka ministra. Tato personální změna pro nás může být pozitivní v tom, že magistra Piekníková snad bude posuzovat materiály s větší objektivností, o čemž nás přesvědčila svým jednáním a přístupem k celé záležitosti právě na veřejném projednání. Mezi tím se však Úřad pro civilní letectví rozhodl nečekat na stanovisko ministerstva životního prostředí k procesu EIA a bezdůvodně vydal dne 28. srpna 2013 návrh opatření obecné povahy, kterým zřizuje ochranné hlukové pásmo letiště Vodochody. Tento návrh byl zveřejněn 9. září 2013 na úřední desce Úřadu pro civilní letectví pod číslem jednacím 4466-13-701 a lhůta pro podání námitek a připomínek byla do 9. října.

V nultém čísle jsem Vás seznámil s průběhem schvalovacích procesů včetně stručného popisu stavu již proběhlých aktivit. Poslední důležitou akcí bylo v tu dobu veřejné projednání, které je součástí procesu EIA při posuzování záměru rozšíření letiště Vodochody a proběhlo v úterý 23. července v pražském veletržním areálu Letňany. Od té doby uplynulo téměř 90 dní a dosud není na stránkách ministerstva životního prostředí umístěn ani zápis z tohoto 1. veřejného projednání. Opět si ministerstvo dává na čas a kdo ví, co za tím je. My máme vždy k podání připomínek a vyjádření se k jakýmkoliv návrhům nebo rozhodnutím pouze třicetidenní lhůtu, kterou musíme striktně dodržet, nebo nebudou naše připomínky a vyjádření akceptovány. Je pravdou, že od té doby také došlo k velké rošádě na naší politické scéně a tím i k výměně osob na důležitých postech na ministerstvu životního prostřední. Vyměněn byl také ministr životního prostředí, který je nyní v demisi a již brzy bude nahrazen opět novým, který vzejde z nové vlády po předčasných volbách. Tato situace zodpovědným zástupcům ministerstva jen nahrává na výmluvu, proč se celý proces protahuje a dosud není zpracován ani zápis z veřejného projednání, natož pak stanovisko k procesu EIA. Můžeme jen doufat, že toto protahování procesu včetně personálních změn pro nás budou pozitivní výhodou a výsledek stanoviska bude zpracován objektivně s přihlédnutím k našim mnohým připomínkám a stížnostem. V tuto chvíli je pro nás již pozitivní zprávou to, že o stanovisku procesu EIA nyní rozhoduje magistra Jana Piekníková,

strana 6

Toto rozhodnutí o návrhu hlukového pásma je však nepřípustné a dle různých posouzení také v rozporu s platnými zákony. Především nejsou splněny podmínky pro vyhlášení ochranného hlukového pásma, které se navrhuje pro vojenská letiště nebo mezinárodní letiště s více než 50.000 starty nebo přistáními ročně. To však letiště Vodochody nebude splňovat ani v případě jeho rozšíření na mezinárodní veřejné letiště. Dalším důvodem proti tomuto návrhu je nemožnost vyhlašovat ochranné hlukové pásmo na budoucí stav letiště, čemuž evidentně popis situace nasvědčuje. Také územně plánovací dokumentace-zásady územního rozvoje Středočeského kraje nepočítá s hlukovým pásmem v lokalitě letiště Vodochody. Ani vyjádření Krajské hygienické stanice neodpovídá požadavkům stanovených zákonem pro možnost vyhlášení hlukového pásma. Z výše uvedeného souhrnu nedostatků lze usoudit, že vydaný návrh není v souladu se zákonem. Proti návrhu bylo za Zlončice podáno přes obecní úřad 14 připomínek ze strany občanů, další 3 byly podány prostřednictvím Drbny, dále byla podána námitka ze strany obce a další připomínka občanského sdružení. O dalších připomínkách podaných přímo občany však nemáme přehled. O nových skutečnostech v procesu EIA nebo ohledně vydaného návrhu opatření obecné povahy Úřadu pro civilní letectví vás bude zajisté Drbna informovat. Neztrácejme naději a bojujme proti záměru rozšíření letiště Vodochody i nadále. autor: Petr Belica

ZLONČICKÁ DRBNA 2/2013


Příspěvky a komentáře PODZIMNÍ AKCE 2013 na co se můžete těšit Máme tu již podzim a to je stále ještě čas na děcké radovánky nebo procházky podzimní přírodou. U nás ve Zlončicích se můžete těšit na dvě akce, které jsou pro děti připraveny. Na podzimní procházku je idální Zlončická rokle nebo stezka u Vltavy v Dolánkách a nemusíte ji nijak plánovat. Na dětské akce si čas určitě naplánujte. V sobotu druhého listopadu pro děti připravila Zlončická drbna drakiádu. Pořiďte svým dětem draky nebo jim ideálně pomožte s výrobou vlastního a doražte za námi v sobotu 2.11. odpoledne po půl druhé na cestu u čističky směrem k Novým Zlončicím. Draci vlastní výroby jsou vítáni a budou samozřejmě ohodnoceny. Společně vybereme tři nejhezčí vyrobené draky a oceníme certifikátem nejlepšího výrobce draků a knihou. Kromě pouštění draků budou děti čekat také další souteže o knihy, abychom si společně podzimní dny řádně užili. Zajímá Vás na jaké souteže se mohou děti těšit a co můžete od drakiády očekávat? Rádi vám to prozradíme. Budeme kreslit draky po slepu a na čas, abychom našli mezi dětmi nejrychlejšího a nejlepšího kreslíře. Vyzkoušíme si také šikovnost a přesnost dětí při hodu na draka. Pro malé i větší děti máme připravené dračí bludiště, které se budou snažit co nejrychleji vyřešit. Uvedené soutěže budou probíhat od druhé do třetí hodiny a po té bude následovat vyhlášení výsledků a předání cen. Hned večer bude následovat další akce pořádaná obecním úřadem, kterou je Lampiónový průvod. Projít si na podzim naší obec společně s dětmi s od svíček rozzářenými lampióny je již u nás tradicí, která samozřejmě nesmí chybět ani letos. Připravte se na to, že na dušičky během jednoho dne vyměníte draky za lampióny a společně s dětmi a ostatními Zlončičáky si užijete příjemnou listopadovou sobotu. Další akce vás budou čekat v prosinci, neboť nás budou čekat opět Vánoce a my o nich přineseme informace ve třetím čísle Drbny. Již koncem listopadu se budete moc jít podívat do sousedních Máslovic, kde se v sobotu 23. listopadu bude tvořit betlém z másla a následně bude také vystaven. Dílnu si budou moci vyzkoušet všichni, kdo si budou chtít vyzkoušet tvoření z másla. To je před začátkem Vánoc dobrý tip pro vás i vaše děti :-) autor: Petr Belica

ZLONČICKÁ DRBNA 2/2013

°

LAMPIÓNOVÝ PRUVOD Zloncice ˇ 2013 VI. ro!ník

sobota 2. 11. 2013 v 18.00 h. Sraz v 17.30 hod. p!ed Staro"eskou hospodou Zlon"ice.

Vycházíme v 18.00 hod. Lampióny a d"ti s sebou :-)

VI.

Na akci vás zve Obecní ú!ad Zlon"ice. ZLONČICKÁ DRBNA

VÁNOCE 2013 jaké možnosti vám Drbna nabízí Zapojte se do příprav na Vánoce společně s ostatními prostřednictvím Drbny. Chceme Vám dát prostor v tomto zpravodaji a jak ho využijete bude jen na Vás. Díky nám budete moc předat svou informaci nebo přání mnoha dalším. Je mnoho způsobů, jak si Vánoce zpříjemnit a pomoci si navzájem. V případě zájmu uveřejníme vaše recepty, o které se budete chtít podělit, včetně případných fotografií. V rámci inzerce můžeme vytvořit “tržnici” vánočního cukroví, kde nabídnete své oblíbené cukroví ostatním za Vámi požadovanou cenu nebo formou výměny za jiný druh cukroví. Možnosti jsou téměř neomezené a záleží jen na vašich nápadech a zájmu. Dáme Vám také prostor pro vánoční a novoroční přání soukromé, ale i komerční. Ano, i místní podnikatelé si budou moci umístít své přání zákazníkům a klientům v našem zpravodaji a to zcela bezplatně. Věříme, že najdete i jiná řešení, jak využít Drbny pro předání informace ostatním Zlončičáků. Proto neváhejte a zesílejte své podklady a náměty co nejdříve na e-mailovou adresu zloncice@belica.eu. Uzávěrka třetího čísla je 20. listopadu.

strana 7


Vzkazy, Inzerce, Volný čas

Inzerce

Chcete zde svůj inzerát? Inzerce na prodej, koupi, výměnu nebo dar. Chcete popřát svému blízkému, sousedovi nebo známému k životnímu jubileu, maturitě nebo jiné významné události? Potřebujete něco vzkázat svým spoluobčanům? Zasílejte své podklady pro inzerci, blahopřání nebo vzkaz k nám do redakce: zloncice@belica.eu Uveřejnění je zdarma. ___________________________________________

Dobrovolník do týmu Zlončické drbny Hledají se dobrovolníci, kteří by se chtěli stát součástí týmu Zlončické drbny. Uvítáme nadšence, kteří budou schopni zajišťovat podklady pro články a také je sami psát. Pokud ovládáte perfektně češtinu a stylizaci textů, pak uvítáme pomoc při korekturách. Kontakt: zloncice@belica.eu, T: 222 769 039 ___________________________________________

Hračky - internetový obchod

Volný čas - sudoku 8

4

7

1 5

9

2

5 2

2 3

3

8

5 6

1

3

6 7

2

9

4 9

7

1 7

6

9

8

5 5

6

3

Chcete vědět, zda jste sudoku vyřešili správně? Výsledek řešení hledejte na www.zloncickadrbna.eu

www.conexa.cz Internetový obchod zabavahracky.cz se zabývá prodejem hraček pro holky a kluky, puzzlí, školních potřeb, povlečení, korkového prostírání a outdoorového zboží. Internetový obchůdek najdete i na stránkách Mimibazaru pod ID 133344. Osobní odběr je možný po předchozí domluvě. Kontakt: Gabriela a Jiří Šebestovi, Zlončice 87/3, 278 01 p. Kralupy nad Vltavou www.zabavahracky.cz

Vzkazy - důležité oznámení Změna času! 27. 10. 2013

Nezapomeňte! Zimní čas začíná v neděli 27. října. Ve 3 hodiny ráno si přeřiďte své hodiny zpět na 2 hodiny. ___________________________________________

Blahopřejeme oslavencům ... Všem oslavencům, kteří oslavili nebo v nejbližší době oslaví své narozeniny blahopřejeme a do dalších let jim přejeme zdraví, pohodu a mnoho úspěchů. Dagmar Skalníková | Jiří Louček |

Internet pro Zlončice a okolí Prioritou je vysoká technologická úroveň, dostupnost služeb a spokojenost klienta. Nabízíme kompletní spektrum služeb od poskytování internetu až po servis výpočetní techniky. Jsme připraveni řešit komplikace v kteroukoliv dobu, servisní linka je dostupná non-stop.

ZLONČICKÁ DRBNA ZLONCICKA

ročník 1, číslo 2, vychází 21. 10. 2013 bezplatná on-line distribuce

Vydavatel a vedoucí projektu: Petr Belica, Zlončice 27 Redakce: Petr Belica Kontakty: 222 769 039, 608 381 378, zloncice@belica.eu P oužité fotografie jsou pořízeny vydavatelem, pokud není uveden jiný zdroj přímo u dané fotografie. Vydavatel neodpovídá za obsah uveřejněných inzerátů. Kopírování a rozšiřování jakékoliv části zpravodaje pouze se souhlasem vydavatele.

www.zloncickadrbna.eu www.facebook.com/Zloncickadrbna

Pavel Němec | Gabriela Němcová |

PODĚKOVÁNÍ:

Kateřina Šubrtová | Michal Šulc |

Děkujeme našemu novému partnerovi za sponzorský dar v podobě knih pro děti, které dárky zajisté ocení. Vážíme si každé podpory.

Olina Studničková | Monika Kukola

strana 8

ZLONČICKÁ DRBNA 2/2013

ZLONČICKÁ DRBNA 2/2013  
ZLONČICKÁ DRBNA 2/2013  

E-zpravodaj pro obec Zlončice. Ročník 1, číslo 2, 21. října 2013.

Advertisement