Page 1

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad 021 500 542 021 300 101 office@zipsoft.rs www.zipsoft.rs 20.01.2014.

Uputstvo – instalacija i konfiguracija docserver web servisa, brisanje RIL izjava sa Docserver baze i prenos RIL izjava sa svih eKarton baza na Docserver bazu Po uspešnom podizanju verzija baza na svim bazama u okviru vaše ustanove na ver. 28, neophodno je izvršiti instalaciju i konfiguraciju docserver web servisa. OBAVEZNO je izvršiti: 1. Proveru parametara za podešavanje docserver servisa 2. Instalaciju i konfiguraciju docserver web servisa Postupak: 1. Provera parametara za podešavanje docserver servisa Pokrenite eKAdministrator aplikaciju, prijavite se na (jednu od) eKarton bazu, pa izaberite eKAdministrator / Osnovna podešavanja sistema / Podaci o server, te prepišite podešavanja u okviru „URL adresa dokumentacionog servera“.

U primeru na slici, prepisana je konfiguracija http://192.168.100.21:8080/DocserverRest/ , uz oduzimanje dela rest/ na kraju url adrese (gde je 192.168.100.21 IP adresa Docservera, a 8080 port. U zavisnosti od porta, docserver web servis će te instalirati na tomcat ili jetty, i to:  Ukoliko je port 8080 na TOMCAT  Ukoliko je port 8090 na JETTY (Ukoliko imate problem sa određivanjem konfiguracije DocserverRest web servisa, pozovite ZipSoft tehničku podršku) 2. Instalacija i konfiguracija docserver web servisa Pokrenite eKSys, prijavite se na Docserver bazu, te izaberite eKSys / Servisi / Instalacija / Novi servis

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


Aplikacija će vas pitati na koji server da instalirate web servis (upišite t ako je u prethodnom koraku port 8080, odnosno j ako je u prethodnom koraku 8090)

Odaberite datoteku DocserverRest.war, preuzetu sa ZipSoft portal, te pritisnite [Open]

*Ukoliko vas se prikaže pitanje “da li je server restartovan?”, pokrenite drugu instancu eKSys aplikacije, prijavite se na Docserver bazu, te zaustavite (tomcat za port 8080, odnosno jetty za port 8090) koristeći eKSys / Servisi / Stop / Tomcat ili Jetty | eKSys / Servisi / Start / Tomcat ili Jetty), te odgovorite sa “Yes” Proverite (po potrebi ispravite) url adresu Docservera i port ( http://IP_ADRESA_DOCSERVER:PORT/ DocserverRest/ )

Proverite, a u slučaju potrebe i ispravite http://IP_ADRESA_DOCSERVER:5432/Docserver )

putanju

do

Docserver

baze

(

Po završetku provere/ispravke putanje do baze, koristeći eKSys aplikaciju, restartujte TOMCAT (ukoliko je port 8080) ili JETTY (ukoliko je port 8090) Po uspešnom podizanju verzija baza na svim bazama u okviru vaše ustanove na ver. 28, te uspešnoj TM instalaciji i konfiguraciji docserver WS, za sve ustanove koje izjave o izabranom lekaru šalju iz e-Karton IS, OBAVEZNO je izvršiti:

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


3. Unos url adrese web servisa za RIL, na svim eKarton bazama, koristeći eKadministrator / Osnovna podešavanja sistema / Podaci o serveru / URL adresa web servisa za RIL ( http://IP_ADRESA_DOCSERVER:PORT/ DocserverRest/ril/ ) 4. Brisanje svih RIL izjava sa Docserver baze 5. Prenos RIL izjava sa svih eKarton baza, na Docserver bazu, Hotfix indeksa u Docserver bazi Postupak: 3. Unos url adrese web servisa za RIL Pokrenite eKadministrator, prijavite se na eKarton bazu, te koristeći opciju eKadministrator / Osnovna podešavanja sistema / Podaci o serveru / URL adresa web servisa za RIL, unesite url adresu u formi http://IP_ADRESA_DOCSERVER:PORT/ DocserverRest/ril/

Postupak ponovite za sve eKarton baze (koristeći stu url adresu http://IP_ADRESA_DOCSERVER:PORT/ DocserverRest/ril/ ) 4. Brisanje svih izjava sa Docserver baze Pokrenite eKSys, prijavite se na Docserver bazu, te izaberite eKSys / Podešavanja / Obriši sve RIL izjave

5. Prenos RIL izjava sa svih eKarton baza, na Docserver bazu Prvo izvršite prenos izjava sa najveće eKarton baze u okviru vaše ustanove, a zatim i sa ostalih eKarton baza, dok izjave sa svih eKarton baza ne budu prebačene na Docserver. Pokrenite Hfix, prijavite se na eKarton bazu sa koje želite da izvršite prenos izjava, te izaberite Hfix / Komande / eKarton / Izjave prenos .

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.


U novom prozoru, odaberite Docserver bazu u padajućem meniju „Odaberite Docserver:“, te pritisnite dugme [Prenesi].

Po uspešno završenom prenosu izjava na Docserver, postupak ponovite za sve eKarton baze u vašoj ustanovi. 6. Hotfix indeksa u Docserver bazi Pokrenite Hfix aplikaciju, prijavite se na Docserver bazu, te izaberite Hfix / Komande / Docserver / Hfix indexa 2

ZipSoft d.o.o. Rakovačka 32, Novi Sad

PIB: 104068722

220-87192-28 ProCredit banka A.D.

Uputstvo – instalacija i konfiguracija DocserverRest web servisa, brisanje RIL izjava sa Docservera  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you