Advertisement
The "ZIN OŁBIN" user's logo

ZIN OŁBIN

Ołbin / Wrocław, Poland

https://zoltyparasol.org/zin-olbin/

ZIN OŁBIN to osiedlowy magazyn artystyczny wydawany od 2018 roku przez Stowarzyszenie Żółty Parasol jako bezpłatny dla publiczności nieregularnik. Idea zina polega na zbieraniu prac tworzonych przez twórczynie i twórców mieszkających lub pracujących na Ołbinie. Założeniem przedsięwzięcia jest integracja lokalnego środowiska twórczego oraz gromadzenie wizualnych komentarzy dotyczących naszego najbliższego otoczenia. Ważna jest różnorodność perspektyw, postaw i technik. Teksty, fotografie, ilustracje czy cyfrowe kolaże pokazują lokalne obserwacje sąsiadek-artystek i sąsiadów-artystów. Koncepcja i koordynacja: Magdalena Kreis Projekt graficzny i skład: Marcin Rosiński, Jerzy Wypych Organizator: Stowarzyszenie Żółty Parasol Chcesz dołączyć – napisz: zinlbin@gmail.com

Publications

ZIN OŁBIN #5 FLIRT


October 1, 2020

ZIN OŁBIN #4 DUCH


June 8, 2020

ZIN OŁBIN #3 FUTU


July 23, 2019

ZIN OŁBIN #2 BŁOTO


November 29, 2018

ZIN OŁBIN #1


July 5, 2018