Page 1

Z!nfo

februari 2014 m a a n d e l i j k s e

u i t g a v e

v a n

H e t

A p o s t o l i s c h

G e n o o t s c h a p

-

g e m e e n s c h a p

A l k m a a r


Van de redactie Ik droom veel. Ook overdag. Ik kijk dan een beetje door mijn oogharen naar het Apgen en naar de gemeenschap Alkmaar. Dat is boeiend omdat je dan vagelijk meent te kunnen zien wat er gebeurt en niet gebeurt. Te zien waarheen de stroom zich wendt. En soms is er gewoon geen stroom, we dobberen maar wat. Windstilte o.i.d. En stilstand is achteruitgang en daar word je niet gelukkig van. Dan kan de gemeenschap van belang zijn. Blijf door je oogharen kijken. Kijk eens naar de voorpagina van deze Z!nfo. Zie al die gezichten van lieve mensen van goede wil en met een ideaal. Tjonge jonge, dat is wat hoor! Daar kikker je van op. En lees wat er gebeurt: plezier, bezinning, verwondering, verdriet, ontroering, dankbaarheid en misschien wel een beetje ergernis. Al die gevoelens leven in de gemeenschap en komen aan bod. Het echte leven. En dat in één Z!nfo... De redactie van de Zinfo heeft besloten om af en toe eens een maand over te slaan om even wat druk van de ketel te halen. De volgende Zinfo komt dus in april, sluitingsdatum 23 maart. Harry Bakker Dankbaar Lieve broeders, zusters en jeugd, ik wil u graag bedanken voor alle blijken van uw liefde. Als u kaarten stuurt en ik heb ze gelezen, dan komen die als zonnestraaltjes bij mij binnen. Er is een wand vol met zonnestraaltjes, kaarten die u allemaal heeft gestuurd. Deze

2

kaarten geven mij steun en kracht in de moeilijke momenten. Hierdoor kom ik weer in evenwicht. U beseft niet wat een simpel kaartje doet. Als ik aan u denk en ik stuur u een kaart dan geeft mij dit een warm gevoel. Ook geven de liederen mij veel kracht en troost. Een lieve groet, zr. H Holzmann-Zwart. De ring Het is alweer een tijdje geleden, maar tijdens het apostelbezoek in mei moet iemand deze ring verloren zijn. Tot nog toe werd hij niet opgehaald, nu is het je laatste kans! Vraag er maar om bij oom Noël van Aarst.

Apostel Schwartz Prijs Eind september 1863 arriveerde apostel F.W. Schwartz per schip vanuit Hamburg in Amsterdam. Hij kwam in Nederland om de apostolische boodschap te verkondigen. In de jaren die volgden wist apostel Schwartz onder moeilijke omstandigheden mensen te interesseren voor het apostolische werk en gemeenschappen te stichten. Vaak was het begin van een gemeenschap heel klein. In 1895 overleed apostel Schwartz. Op dat moment had hij zeven gemeenschappen gesticht met in totaal ongeveer duizend leden. Als je hierover leest, bijvoorbeeld in het boek “Nieuw licht op oude wegen” kom je onder de


indruk van de moed, het vertrouwen en het doorzettingsvermogen van apostel Schwartz. Waarom zouden we in deze tijd niet ergens een nieuwe “ontmoetingsplek” van ons genootschap kunnen stichten? Het bestuur heeft besloten om een prijs uit te loven voor het beste idee om nieuwe ontmoetingsvormen of gemeenschapsvormen te ontwikkelen. De individuele deelnemer, de jeugdkring of de groep, die met het beste idee komt, ontvangt “de Apostel Schwartz Prijs”. De winnaar(s) van deze prijs zullen worden bekendgemaakt op 1e Paasdag, zondag 20 april 2014. Meer informatie betreffende de spelregels e.d. vind je op het internet. Klik daarvoor op de foto of vraag br. H. Bakker.

Bart werd verwend Hij kreeg een kerstboom en was daar reuze blij mee!

De Duizendpoot. Als je naar buiten gaat zie je overal om je heen natuur. Het mooie van natuur is dat als je er goed naar kijkt je steeds meer zult zien en ontdekken. Neem nu bijvoorbeeld de duizendpoot.

De duizendpoot heeft slechts 30 pootjes en toch noemen wij hem duizendpoot. Misschien komt dat omdat hij heel hard kan rennen en die pootjes netjes pootje voor pootje op kan tillen en daardoor lijken het er veel meer. De laatste twee pootjes zijn trouwens langer en steken wat omhoog. Met die twee kan hij ook voelen. Onder een steen of dorre blaadjes kun je er meestal wel eentje vinden. Je vangt hem niet zo makkelijk, want behalve supersnel is hij ook lenig. Hij kan in de kleinste gangetjes draaien en keren. Hoewel hij ogen heeft ziet hij niet veel. Hij ruikt en voelt met de sprieten op zijn kop. Bovendien heeft hij bij zijn kop een soort nijptangachtige poten (gifkaken) zitten. Daar grijpt hij beestjes mee en niets is veilig, want hij eet ook zijn eigen familieleden op als hij daar de kans voor krijgt. Als hij met die gifkaken een worm vastklemt laat hij er wat gif uit komen. Wij voelen dat gif niet, maar de worm

3


wordt er helemaal slap van waardoor de duizendpoot haar in stukjes kan bijten en op kan eten. Het vrouwtje van de duizendpoot legt na het vrijen één voor één eitjes. Voor het mannetje zijn die eitjes een heerlijk taartje, dus daarom rolt het vrouwtje ieder eitje wat ze legt steeds om en om. Door dat omrollen plakt er aarde aan de eitjes en vallen ze niet meer op in de grond. De jonge duizendpoot heeft nog niet al zijn pootjes. Hij begint er met 14. Iedere keer als hij uit zijn jasje knapt zit er een nieuw jasje onder waarin hij verder kan groeien. Steeds wordt hij wat langer en dan krijgt hij er wat pootjes bij. Net zolang tot het er 30 zijn. Tante Troost De liefdesaanbieding Het geeft mij altijd wel een apart gevoel als ik onze liefdesaanbieding breng. Er zit veel dankbaarheid in, het meebouwen aan een betere wereld, het goed hebben in de gemeenschap en nog veel meer gevoelens. Het is dus veel meer dan alleen maar geld. Maar van ons mooie gevoel kan de gasrekening van het gebouw natuurlijk niet worden betaald. Het gaat dus toch ook om geld. Het is sinds vorig jaar mogelijk om de liefdesaanbieding zowel op de traditionele manier als op een meer eigentijdse manier te brengen, zodat

4

ieder het kan doen op een manier die bij hem of haar past. Daarover is in De Stroom nr.4 van 2013 al de nodige informatie gegeven. Klik op de tekening omdat nog eens terug te lezen. Door de liefdesaanbieding over te maken via de bank mag je je gebrachte aanbieding gedeeltelijk als gift van de belasting aftrekken omdat Het Apostolisch Genootschap de zgn. ANBI status heeft. Als je dit doet door de gift voor een periode van 5 jaar vast te leggen (simpel formuliertje) helpt de belasting nog meer mee en krijg je, afhankelijk van je leeftijd en je inkomen, 18.35% tot 52% van de belastingdienst terug. Je kunt je liefdesaanbieding dus zelfs verhogen zonder dat het je geld kost. Voorbeeld 1: Je bent 45 jaar en je inkomen valt voor een flink deel in de 42% belastingschijf. Je hebt vastgelegd dat je per maand een aanbieding brengt van bv. € 100 en je maakt dat bedrag per bank over. Per jaar dus 12 x 100 = € 1200. Van de belasting krijg je daar volgend jaar 42% van 1200 = € 504 van terug. Je netto aanbieding was dus 1200 – 504 = € 696, of € 58 per maand. Voorbeeld 2: Je bent 66 en je inkomen valt voor een flink deel in de 24,1% belastingschijf. Je hebt vastgelegd dat je per maand een aanbieding brengt van ongeveer € 50 en je maakt dat bedrag per bank over. Per jaar dus 12 x 50 = € 600. Van de belasting krijg je daar


volgend jaar 24,1 % van 600 = € 144,60 van terug. Je netto aanbieding was 600 – 144,60 = € 455,40, of € 37,95 per maand. Bijkomend voordeel is dat het brengen van je aanbieding ook gewoon doorgaat als je met vakantie bent of gewoon een beetje vergeetachtig… Let op: de bedragen van de aanbiedingen zijn volstrekt willekeurig en de regelingen van de belastingdienst kunnen wijzigen. Raadpleeg dus altijd eerst de website van het Apgen waar precies staat hoe e.e.a. werkt: klik op de foto (wel even inloggen natuurlijk). Toch nog een vraag? Bel met het Dienstencentrum, tel. 035-5488777. Harry Bakker Een kijkje in de keuken van... de dienende kring! U ziet ze misschien wel eens, die broeders en zusters die op dinsdagavond naar de spreekkamer gaan. Maar wat doen ze daar nou eigenlijk? Elke 1e, 3e en eventueel 5e dinsdag van de maand komt de dienende kring om 20.00 uur samen. Waren dat vroeger de broeders in ‘t zwart, nu is het een kleurrijk geheel van broeders en zusters, jong en (iets) ouder. De vergadering wordt geopend door de voorzitter (wat we om de beurt zijn) en er is een koffiezetter/notulist. Eerst worden de notulen van de vorige vergadering doorgenomen, gevolgd door de mededelingen. De mededelingen kunnen van alles betreffen, bv: ontwikkelingen

op het gebied van de jeugdverzorging, interne en/of externe communicatie, zang, kerst, noem maar op. Daarnaast wordt er lief en leed gedeeld. Er is vreugde en verdriet in de gemeenschap en soms zijn er zorgen. Wat is het mooi om dat samen te mogen delen en mee te genieten of zo nodig te troosten. Dit gebeurt altijd heel zorgvuldig en met behoud van privacy. Verder kijken we naar nieuwe ontwikkelingen en bespreken we waar we de komende tijd aan willen werken. Zo hebben we het aflopen jaar gekeken hoe we de jongerenkring kunnen betrekken bij de zielsverzorging. Dit naar aanleiding van de aanwijzing van de jongerenkring hiervoor door onze apostel. Ook zorgen we voor verdieping om elkaar te inspireren en van elkaar te leren. Hoe denken we over de dingen, wat zijn onze eigen worstelingen, waardoor worden we geraakt en wat zijn waardevolle ervaringen in het leven? Om tot verdieping te komen zijn vele vormen denkbaar. Zo gebruiken we de kaartjes “sleutels tot de ziel” en is onze lieve (vroegere herder) br. Scheeper 3 avonden aanwezig geweest om ons meer over de bijbel te vertellen. Maar ook uit een simpele vraag als: “hoe was uw week?” kan veel verdieping voortkomen! De avond duurt meestal tot een uur of half 10. Voor mij zijn het altijd boeiende avonden en voel ik weer extra de verantwoordelijkheid om er voor u te willen zijn. En samen goed na te denken over wat er nodig is, nu en in de toekomst! Zr. Esther Alders

5


Gebeurtenissen in de gemeenschap

Even corrigeren Per 1 december 2013 is het mailadres van Cees-Jan & Saskia Smit gewijzigd. Het nieuwe adres is: smit.staal@gmail.com Het telefoonnummer van br. de Gruijter is gewijzigd in 072 5318486

We mochten in de achterliggende periode Mirthe Ohler dopen. Een heel intieme en toch een feestelijke gebeurtenis met veel zang, ook van de jongste jeugd en van tante Mirjam: “Mag ik dan bij jou…?” We hebben afscheid genomen van zr. Befort, zij gaat haar plaats voortaan innemen in de gemeenschap Hoorn. Heel begrijpelijk, maar we zullen haar wel gaan missen!

6

15 januari jl. was het 100 jaar geleden dat Etty Hillesum werd geboren. Ongetwijfeld hebt u van deze bijzondere jonge Joodse vrouw gehoord of gelezen. In de media is overigens ruimschoots aandacht geschonken aan haar. Ondanks het feit dat in de achterliggende jaren al vele malen de aandacht op Etty is gevestigd, kan ik het toch niet nalaten nogmaals op haar bijzondere dagboeken en brieven te wijzen. Het dagboek van Anne Frank kennen we allemaal en velen van ons zullen het hebben gelezen. De nagelaten geschriften van Etty Hillesum zijn helaas minder bekend, maar o zo waard om te worden gelezen. Waarom? Omdat ze heeft bewezen, dat het mogelijk is boven jezelf uit te stijgen. Ze bewees daadwerkelijk “een pleister op de wonden van zovelen te zijn”, zoals de laatste woorden van haar dagboeken luiden. Ik wil hier niet meer over zeggen. U moet het zelf gaan lezen. Een waarschuwing: uw ogen zullen niet droog blijven! Geen gemakkelijke lectuur,


maar meer dan de moeite waard. Tot slot nog een paar tips: Hebt u een computer? Via internet kunt u verschenen weekbrieven naar voren halen en lees dan nog eens die voor 7 mei 1995, nr.19, waarin de apostel uitgebreid op het leven van Etty Hillesum ingaat. Wilt u alles lezen dan kunt u wellicht in de bibliotheek het boek “De nagelaten geschriften van Etty Hillesum, 1941-1943” lenen, maar dit standaardwerk omvat wel meer dan 800 blz. en ook veel Duitse teksten. Misschien kunt u het beste beginnen met de pocket “Het verstoorde leven; dagboek van Etty Hillesum”, een compilatie van haar dagboeken en brieven. C.Molenaar

vond piano veel leuker, dus… Wat vind je er zo leuk aan? Je kan er zo leuk melodieën en liedjes op spelen en de klank is zo mooi. Wat speel je het liefst? Muziek met snelle akkoorden. Ik ben pas bij een andere leraar op les gegaan en die geeft meer techniek en gaat ook improvisatie met me doen. Luister je ook wel naar (piano)muziek? Ja en ik ga wel eens naar de concerten van de Alkmaarse muziekschool. Studeer je graag? Ja best wel. Ik moet er wel tijd voor maken nu ik op de middelbare school zit, want mijn pianoleraar vindt het nodig dat ik wel èlke dag speel. Wat wil je er nu of later mee gaan doen? Ik wil het als hobby doen en nu ga ik bv. op school (Daltonschool Alkmaar) aan de talentenjacht meedoen. Met een groepje gaan we een remix maken met piano, drums, zang en dans. We gaan Hey brother doen van Avicii en Read all about it.

Interview met Jitka Wanneer ben je begonnen met pianospelen? Toen ik 9 jaar was (ze is nu 12) Hoe kwam je er toe om piano te gaan leren spelen? Op de muziekschool Alkmaar had ik het oriëntatiejaar gedaan en daar had ik op verschillende instrumenten gespeeld, zoals de xylofoon, een fluit (de pennywhistle) en een keyboard. Maar ik

Tenslotte heeft Jitka een stukje met snelle akkoorden op de piano gespeeld, dat zie je op de foto; helaas kun je het niet horen… En o ja, Jitka kan ook al een liedje van het kinderkoor begeleiden, dat hoor je binnenkort wel. zr. Thea Groot

7


zr. V.H. van Oo

sbree-Posthu

zr. vNoord-Hoda

ma

pp

tphal

n Berg- Wes

zr. M.H. v. de

ann-Zwart

zr. J.A.C. Holzm

zr. Engberts

br. H. Holzmann

a zr. Geersem

zr. A. Brouwer- Mid


Web-radio Iedere zondag begroet de voorganger de broeders en zusters aan de webradio. Soms denk ik dan: “wie zullen dat allemaal zijn”? Een enkele naam schiet me te binnen, maar ik weet dat het er meer moeten zijn en als ik dan een naam heb moet ik erg mijn best doen om daar ook nog een gezicht bij te zoeken. Ben ik ze dan nu al vergeten? Dat mag toch niet! Het zal u niet veel anders gaan dan mij, dus vandaar dat we een fotocollage hebben gemaakt van de broeders en zusters die helemaal afhankelijk zijn van deze verbinding met de gemeenschap. Opdat we niet vergeten… Dat is natuurlijk wederzijds vandaar dat we de collage hebben opgesmukt met foto’s van de gemeenschap, opdat ook zij niet vergeten..! br. Groot

ddelveld

pijn

uwer- Kop

ro zr. C. A. B

br. F. Nagel

r

kuyl-Mulde

os zr. H.A. V


Jongerenconferentie Elk jaar wordt er een jongerendag georganiseerd voor de jongeren van Het Apostolisch Genootschap (en introducés). De volgende jongerenconferentie vindt plaats op 9 maart 2014. Bekijk de introductie van de jongerenconferentie 2014 > Download de animatie > Jeugdkoor en jeugdorkest Tijdens de jongerenconferentie zorgen een groot jeugdkoor en -orkest voor de muzikale  invulling en ondersteuning. Voor 2014 zijn we op zoek naar jeugdkoor- en jeugdorkestleden.  Lees meer > 2013 Naar aanleiding van de jongerenconferentie 2013 is er een Jongerenkrant gemaakt.  Klik op de afbeelding.   En nu verder! Droom, durf, doe en deel > Ook na de jongerenconferentie willen we verder gaan met het verwezenlijken van  onze dromen. Op deze pagina vind je materiaal en inspiratie om hiermee aan  de slag te gaan.

Stichting J.H. van Oosbreelezing Opgelet: Aanmelden voor de extra J.H. van Oosbreelezing is niet meer mogelijk. Het maximum aantal aanmeldingen is bereikt. Wij verzoeken degenen die reeds een plaatsbewijs hebben ontvangen en daarvan geen gebruik zullen maken bericht te sturen aan de stichting. Hier kunt u meer lezen over de van Oosbreelezingen Voor ons bent u een wonder… Dit is wat ik te horen kreeg bij het laatste controlebezoek aan de arts in het AVLziekenhuis in Amsterdam. Wat doet dat met je als dìt tegen je gezegd wordt???? Ik heb, sinds ik de boodschap kreeg in 2008 dat ik longkanker had, zoveel positieve belangstelling vanuit de gemeenschap gekregen dat ik me verplicht voel, om het gevoel dat je krijgt

10

bij deze bijzondere boodschap, met de gemeenschap te delen. Als je verteld wordt dat je longkanker hebt gaan gelijk de gedachten door je heen: hoe lang heb ik nog te leven? zijn dat maanden, is dat 1 jaar of misschien twee jaar? Want longkanker heeft niet zo’n positieve klank. Toch heb ik me snel verzet tegen deze gedachten en deze heel snel achter me gelaten. Mijn doel was alleen: ik wil er nog zo lang mogelijk zijn voor mijn kinderen, voor Jan en voor Bastiaan. Want ook met Bastiaan heb ik een bijzondere band. En wat de toekomst mij brengt dat zie ik dan wel. En of deze positieve instelling mij zo gemaakt heeft dat ik voor artsen een wonder ben? Een antwoord op die vraag zal ik nooit krijgen. Ik ben wel het leven dankbaar. Ik ben ook mijn omgeving dankbaar, dus ook


de gemeenschap. Want ook die heeft eraan bijgedragen dat ik deze positieve instelling mij eigen heb kunnen maken. Jan en ik proberen dan ook om zoveel mogelijk te genieten van de tijd die we hebben. En dat zal, wat mij betreft, nog heel wat jaren duren. En het leven heeft mij, door mijn ervaringen, gemaakt wie ik ben. Een wonder?????? Een lieve groet van Riet Herwarts. Wat kan ik zelf? Het is niet vanzelfsprekend. Een voorganger wiens naam wordt genoemd, en die dan het hele weekend met de weekbrief bezig is om ons te kunnen verzorgen. In de kleur van de gemeenschap, want in tegenstelling tot vroeger heeft iedere gemeenschap zijn eigen kleur. En dat is goed, want als je het in een bepaalde gemeenschap niet kunt vinden, dan zijn er nog andere gemeenschappen genoeg waar je je kunt aansluiten. Kun je nog onbevangen je plaats innemen of ga je in de dienst zitten van: “het zal mij benieuwen”? Vroeger kregen we een weekbrief die amper uitgepakt hoefde te worden. Tegenwoordig staat wel het onderwerp vast, maar moeten verzorgers zelf uitdiepen. En natuurlijk graag met voorbeelden uit hun eigen leven, want dat spreekt aan. Wat is dan je eigen betrokkenheid? Ik weet het wel, vroeger kon je als “gewone” broeder of zuster meer betrokken zijn bij de plaatselijke voorbereiding. Tegenwoordig worden de dienenden meer gevraagd om de eredienst mee te helpen verzorgen. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je in de gemeenschap niets kunt betekenen. Zo is uitzien naar anderen iets waar veel behoefte aan is. Voor bijvoorbeeld broeders en zusters die zich tijdens het koffiedrinken na de dienst eenzaam voelen. Hebben we daar nog aandacht voor? Of beperken we ons tot

ons eigen kringetje of onze eigen familie? Koffie drinken is een activiteit. Frits van Yperen Onze gemeenschapsgeschiedenis op intranet. Misschien heeft u wel eens gekeken bij onze geschiedenis. Het aanvullen heeft een tijdje stilgelegen, maar nu wordt er weer hard aan gewerkt. U kunt (binnenkort) lezen over herder Keizer, herder Scheeper, herder Jacobi en herder Zwart. Met de tekst over herder Barendregt wordt begonnen: we doen een interview, maken daar een tekst van, laten deze controleren en zoeken er een paar foto’s bij. Dan kan een tekst gepubliceerd worden op intranet en kunt u hem lezen. Maar onze gemeenschapsgeschiedenis is meer dan een verhaal over gebouwen en voorgangers. Daarom proberen we de geschiedenis van een aantal gemeenschapsactiviteiten te achterhalen. Als u nog iets bijzonders weet of een leuke foto heeft, kunt u contact zoeken met de volgende broeders of zusters: • zang en muziek: zr. E. Reijngoud, • jeugdverzorging: zr. Th Groot • kerstfeesten: br. R Jacobi • kado vervaardiging: br. E Barendsen en br. P. Hartog • onderhoud gebouw: br. R. Reek • zusterkring: zr. L. Schenk Over de invulling van het hoofdstuk “Instroom van broeders en zusters na ±1960 “ wordt nog nagedacht. In deze verhalen komen veel namen van broeders en zusters voor. We willen proberen, daar veel foto’s aan toe te voegen. Als u een foto beschikbaar stelt, krijgt u de originele foto altijd retour. Br. Gerard Schenk

11


Woordzoeker Onderstaande woorden zijn horizontaal, verticaal en diagonaal in het diagram verborgen. De letters mogen meer dan eenmaal gebruikt worden. De overgebleven letters vormen de oplossing. boek broeder dienschaal ere gedenken geef gemeenschap koor

kring leden leren lezen liefde luisteren ontmoeten oom orgel

piano rondgang tante vertellen voorlezen zangkoor zinfo zingen

De laatste van tante Schreuder

12

b

o

e

k

m

o

o

o

n

a

i

p

p

r

o

o

k

g

n

a

z

n

n

n

l

a

o

f

l

i

e

f

d

e

e

a

a

r

h

e

n

e

l

e

g

t

g

n

a

e

v

c

d

i

z

n

u

e

n

e

h

n

t

o

S

e

z

e

k

o

i

l

c

e

a

o

o

n

r

m

n

m

z

l

s

k

n

t

f

r

e

z

k

t

o

e

n

n

t

l

e

n

l

e

n

n

r

t

e

e

e

e

e

e

e

m

o

s

r

i

d

c

h

g

g

r

z

e

l

e

d

e

n

k

o

o

r

e

e

g

v

i

g

n

a

g

d

n

o

j

n

n

r

r


In het midden der gemeenschap is het waar ik vrede vind. Daar voel ik mij in een tempel waar het hoogste wordt bemind.

Lijkt het leven zonder uitzicht, voel ’k me moedeloos, verward, dan verlicht Gods woord m’n denken, keert de rust weer in m’n hart. Aan die plaats, zo goed, zo heilig, wordt me veel geopenbaard, voel ik mij zo vrij en veilig. Deze plaats is alles waard. ’k Blijf er voor Gods werk bewaard. 13


14


De ARK, De Alkmaarse Raad van Kerken Maandag 13 jan. Het is druk in ons gebouw, er is zang, voorgangers­ vergadering en vergadering van de Alkmaarse Raad van Kerken. De ARK komt 6 maal per jaar samen in een vergadering met leden van verschillende kerken en stromingen. Bijvoorbeeld de Protestantse Gemeente Alkmaar, Rooms Katholieke kerk, Remonstrantse Gemeente, Open Hof, Leger des Heils, Doopsgezinden, Evangelisch Lutherse Gemeente, Oud Katholieken, Christengemeenschap en de Zwaan. Sinds een jaar nemen br. Hans Bokhorst en ik ook zitting in de raad, in het verleden zijn er ook andere vertegenwoordigers namens het Apostolisch Genootschap geweest. We hebben de draad gewoon weer opgepakt. De vergaderingen vinden steeds op wisselende locaties plaats, maar wel met een vaste groep enthousiaste mensen, die openstaan voor nieuwe denkbeelden en daardoor ook leren van elkaar. Een dosis gezonde nieuwsgierigheid naar de ervaring van andere groeperingen met b.v. de vergrijzing, tekort aan vrijwilligers en terugloop van kerkbezoek. Samen zoeken naar mogelijkheden. Elke vergadering komt een “rondje kerken” aan bod; er wordt dan verteld over acties binnen de kerk, priesterwijdingen, vieringen, of 2 nieuwe voorgangers in het Apgen in Alkmaar. Er zijn kerken waar men geen vaste voorganger heeft of een

half jaar of langer moet wachten voor er weer een “herder” beschikbaar is. De kerkennacht op 21 juni is ook een initiatief van de ARK en trok in ons gebouw redelijk wat bezoekers, een leuke gelegenheid om eens te buurten in een ander kerkgebouw en om te horen waar men voor staat. Voor het eerst werd er een adventskaars in de eredienst overhandigd namens de Ark; dit is een symbool van onderlinge betrokkenheid, het licht ontsteken in de donkere tijd in de aanloop naar kerst. Ik vond het wel bijzonder! Er wordt veel werk verzet in de “thuisgemeenten” en wanneer je dat hoort, dan groeit ook de waardering voor elkaar. Mensen die prachtig pastoraal werk verrichten in ouderen- en jongerenwerk, helpen bij armoedebestrijding (schuldhulpmaatje) maar ook nadenken over “religieus gebruik van de Grote Kerk” en een collecte organiseren voor de voedselbank; zomaar enkele voorbeelden van projecten die in gang gezet worden door leden van de ARK. Dit jaar is er een oecumenische week met als thema “spiritueel leven”. Een feestweek met veel activiteiten waaronder bijv. een kunstvesper, lezingen, samen zingen, een stiltewandeling en als afsluiting een gezamenlijke viering op de achtste dag na Pinkster, misschien wel in onze plaats van samenkomst. We zullen u de komende tijd op de hoogte houden. zr. Paula Zonneveld

15


Beeld bij de weekbrief In de hal, op weg naar de grote zaal voor de zangrepetitie, word ik plots staande gehouden door onze broeder Groot. Met vragende ogen kijkt hij me aan en vertelt over zijn idee om in iedere Zinfo één van de afbeeldingen van de weekbrief te plaatsen. Een goed idee zeg ik. Nou, of ik daar dan een stukje tekst bij zou willen schrijven, dan mag ik zelf - uit de periode ervoor - een afbeelding kiezen. Tja, en tijdens mijn aarzeling bedenk ik dat het een uitdaging tot verdieping is - voor mezelf en ik hoop ook een beetje voor u als lezer - dus heb ik beloofd om het te proberen. Bij een goe­ de ontvangst (laat me weten of het u raakt en tot nadenken aanzet) zal het beeld bij de weekbrief in de komende tijd onderdeel zijn van iedere Zinfo.

Groei en ontplooiing Groei en ontplooiing Vanuit een stevige basis jezelf ontvouwen en ontwikkelen Wat een pakkende foto, van zo dichtbij gefotografeerd spat de schoonheid en kracht er vanaf! Meteen een eerste associatie: de bloem is samengesteld uit meerdere bloemen. Alsof het mij wil zeggen dat we sámen zijn met anderen om ons heen om zo te kunnen ontwikkelen. Groot en klein (kijk maar..), uit één blad komend als uit een zelfde oorsprong. De tekst bij de afbeelding zet ook aan tot denken, het besef dat het belang­ rijk is om jezelf eerst te (durven) ontvouwen, dan kom je in het licht en kun je verder groeien. Wat speelt er nu in mijn, in uw leven en wát in ons wordt hierdoor ‘uitge­ nodigd’ tot groei? De bloem strekt zich uit naar het licht, waar wil IK mij naar uitstrekken? Wanneer ik het beeld vertaal naar mezelf als een bloem vol kleine bloemen, wil ik het bloempje ‘waardering uiten’ laten groeien, het bloempje ‘bewust genieten’ en die van de ‘echte aandacht’. Ruim voldoende voor de komende tijd, want de foto leert me ook dat ‘ focus’ kan leiden tot mooie beelden. Ik gun u en jou het ont-plooien van eigen schatten, opdat dat ze zichtbaar prachtig, als deel van leven mogen groeien . Simone Stam mailvoorsimone@planet.nl Even noteren Datum Tijdstip 9-mrt 11:00 11-mrt 20:00 29-mrt 11:00 20-apr 14:00 25-apr 20:00 14-jun 9:00

Activiteit Jongerenconferentie NBC Nieuwegein Extra van Oosbreelezing gemeenschap Hilversum 16de van Oosbreelezing gemeenschap Amersfoort Dag van Verbondsvernieuwing Districtsvergadering met allen uit de kring van dienenden Uitgaansdag 1e kring

E i n d r e d a c t i e :

H . J .

B a k k e r

-

V o r m g e v i n g :

R . M .

B l o m

Z!nfo-2014-01  

Z!nfo is een officiële uitgave van het Apostolisch Genootschap gemeenschap Alkmaar

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you