DOBRONOVINY 1/2022

Page 1

Nepredajné

1/2022

DOBRONOVINY

Naše mesto Rok mládeže 2022 Ukončenie Roka dobrovoľníctva 2021/2022


Príhovor Županky Milé dobrovoľníčky milí dobrovoľníci, je pre mňa veľkou radosťou, sledovať ako sa rozrástlo dobrovoľníctvo v našom kraji v časoch, kedy podmienky neboli príliš priaznivé. Organizácie a jednotlivci, ktorí sa venujú dobrovoľníckej činnosti sú inšpiráciou pre nás všetkých a zároveň sú aj dôkazom, že spoločnou silou dokážeme pomáhať a meniť náš kraj na krajšie miesto. Verím, že aj počas celého roka 2022 budú pribúdať ochotní dobrovoľníci, noví členovia, či už mladší, ale aj starší, ktorí majú chuť venovať kúsok svojho času tam, kde je o pomoc veľká núdza. Práve vďaka dobrovoľníctvu sa budú môcť tešiť z nadobudnutých priateľstiev, skúseností, nezabudnuteľných emócií či z mnoho iných cenností. Buďme otvorení pomoci okolo seba, pýtajme sa, hľadajme a ponúknime svoj čas a ochotu zvlášť v tomto čase krízy. Každá ochotná pomoc, aj skrytá, nech je odmenená vo vašich srdciach.

Naše mesto Urobme z našich miest lepšie miesta pre život! NAŠE MESTO - Najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Pridajte sa k firmám, mimovládkam a tisícom dobrovoľníkov, a pomôžte aj tento rok skrášliť, vyčistiť a zlepšiť naše mestá.

Čo a pre koho je Naše mesto? Akú má toto podujatie históriu? Naše Mesto je najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Už 16 rokov prepája firmy, samosprávy a občiansky sektor s jasným cieľom – vyčistiť, skrášliť a viditeľne zlepšiť mestá na Slovensku. Každoročne si tisíce dobrovoľníkov z firiem obliekajú rovnaké tričká a v júni sa zapájajú do množstva dobrovoľníckych aktivít. Všetko začalo, keď Lenka Surotchak, vtedajšia riaditeľka Nadácie Pontis, s nadšením rozprávala kolegovom o veľkej dobrovoľníckej akcii New York Cares, na ktorej sa zúčastnila spolu s viac ako 10-tisíc dobrovoľníkmi. Spoločne skrášľovali, upratovali a menili New York k lepšiemu. Od nápadu nebolo ďaleko k realizácii, a tak vznikla slovenská verzia tohto podujatia. Na prvom ročníku v roku 2007 sa ešte pod názvom Naša Bratislava zúčastnilo 400 firemných dobrovoľníkov. Spolu sa zapojilo 20 firiem a mimovládok, čo sme považovali za obrovský úspech. Ako to prebieha, ako sa môžu firmy či neziskovky a dobrovoľníci zapojiť?

Katarína Teglassyová pôsobí v Nadácii Pontis ako programová manažérka už piaty rok. Je členkou tímu Komunity, ktorý prepája zodpovedné firmy s občianskym sektorom. Aktuálne sa venuje najmä podujatiu Naše Mesto (najväčšie podujatie firemného dobrovoľníctva na Slovensku), dobrovoľníckym podujatiam pre firmy či organizovaniu tzv. Pro bono tréningov – bezplatných odborných školení pre občianske organizácie.

1

Hoci sa podujatie koná až v júni, s prípravou naň začíname už od začiatku roka. Vo februári spúšťame prihlasovanie pre firmy rovnako ako aj pre organizácie. Firmy sa registrujú cez portál www.nasemesto.sk. V prihláške vyplnia lokality, kde by chceli dobrovoľníčiť a predpokladaný počet účastníkov. Táto registrácia je nezáväzná, ale pre nás veľmi potrebná, aby sme vedeli, kde je aký dopyt. Organizácie sa prihlasujú cez náš systém www. darca.sk, podajú si v ňom projekt, v ktorom navrhnú, s čím im treba pomôcť a takisto počet žiadaných dobrovoľníkov. Samotné prihlasovanie dobrovoľníkov na

DOBRONOVINY 1/2022


konkrétne aktivity potom prebieha v máji, opäť elektronicky na našej stránke www.nasemesto.sk. K akým komunitám sú dobrovoľníci vyslaní? Komu zvyknú pomáhať? Dobrovoľníci si vyberajú sami, na akých aktivitách sa chcú zúčastniť. Zvyčajne býva dôležitým kritériom vzdialenosť, preto preferujú pomáhanie v mieste pôsobenia danej firmy. Aktivity sú veľmi rôznorodé – od čistenia parkov, záhrad, natierania plotov, lavičiek, úpravu areálov, cez trávenie času s klientami rôznych zariadení až po zber odpadu vo vodných tokoch. Podľa čoho si dobrovoľníci z firiem vyberajú kam pôjdu pomáhať a či vôbec sa zapoja? Čo pri rozhodovaní zohráva najväčšiu úlohu? Ako som spomínala, určite je dôležité, kde sa bude aktivita konať, aby za ňou nemuseli dlho cestovať. Dobrovoľníci uprednostňujú najmä exteriérové aktivity. Svoju rolu takisto zohráva aj istá „atraktívnosť“ aktivity, určite sa rýchlejšie naplní úprava parkov, záhrad, prípadne maľovanie, ako umývanie okien. Sú to činnosti, pri ktorých ľudia môžu stráviť spoločne čas ideálne na čerstvom vzduchu a vidieť za sebou kus vykonanej práce. Koľko dobrovoľníkov sa zapája? V akom veku sú dobrovoľníci? Každý rok je to iné, v predkoronových rokoch sme mali celkové počty dobrovoľníkov aj nad 10 000. Za posledné dva roky bola, prirodzene, účasť nižšia, v roku 2020 išlo o 3 500 a vlani až o 5 600 dobrovoľníkov. A keďže dobrovoľníci sú zamestnancami rôznych firiem, aj vekovo je to veľmi pestré – od dvadsiatnikov až po ľudí v dôchodkovom veku. Zapájajú sa povedzme aj samosprávy? (kraj, obce či mestá?) Samosprávy majú záujem, aj sa zapájajú, ale určite by sme chceli rozšíriť podujatie aj do ďalších miest, aby sme ich pokryli čo najviac. Pozývame preto aktívne samosprávy, aby sa k nám pridali :) Stretnú sa na mieste dobrovoľníci z rôznych firiem a organizácií, alebo je vždy pridelená akcia len jednej skupinke alebo konkrétnej firme? Pred koronou bolo zvykom, že sa na jednej aktivite mohli stretnúť ľudia z dvoch, prípadne viacerých firiem a to bolo aj jedným z benefitov tejto akcie. Ľudia mohli nadviazať neforDOBRONOVINY 1/2022

málne vzťahy aj mimo svojej firmy. Samozrejme počas koronakrízy sme túto možnosť zrušili a na jednej aktivite mohla byť len jedna firma. Pomaly sa však vraciame k systému spred dvoch rokov. Ako hodnotia tieto skúsenosti napr. aj zamestnávatelia, či vedúci organizácií, snažia sa vytvoriť priestor pre dobrovoľníctvom svojim zamestnancom? Firmy dnes už chápu, že ak poskytnú zamestnancom takúto možnosť, má to pre nich ako zamestnávateľa rôzne benefity, preto sa na Naše Mesto každoročne tešia. Je to jeden deň v roku, ktorý sa im vráti vyššou motivovanosťou ľudí, lojalitou a proaktivitou aj v iných oblastiach. Bonusom je, že zamestnanci zažijú zmysluplný teambuilding a dobijú si baterky. Čím môže takáto služba obohatiť organizáciu, alebo čo z toho má daná organizácia v ktorej sa služba vykonáva? Svoje aktivity prihlasujú mestá, obce, školy, škôlky, neziskové organizácie a pod., ktoré tradične zápasia s podfinancovaním a mnoho práce vykonávajú dlhodobo nad svoje kapacity. Preto oceňujú najmä samotnú fyzickú

pomoc dobrovoľníkov, to, že k nim v jednom čase zavítajú možno až desiatky ľudí, ktorí chcú manuálne pracovať a urobia tak za pár hodín mnoho viditeľnej práce. Bez takejto nárazovej pomoci by to niektorým organizáciám trvalo omnoho dlhšie. Zároveň majú možnosť sa medzi sebou spoznať, „prepojiť svety“, pomôcť si neskôr aj mimo Nášho Mesta. Takéto spojenia nie sú výnimkou a my sa z nich veľmi tešíme. Čo môže takáto služba dať naopak zamestnancom firiem či organizácií? S akou spätnou väzbou sa stretávate? Pre firmu je podujatie prospešné z mnohých dôvodov. Firma takto podporuje vytváranie vzťahov obyvateľov k mestu, v ktorom žijú a pracujú, a stáva sa súčasťou pozitívnej zmeny svojho okolia. Zamestnancom ponúka netradičný teambuilding a pritom adresne pomáha tým, ktorí to potrebujú. Navyše vieme, že dobrovoľníctvo má aj mnohé zdravotné benefity, zvyšuje mieru šťastia a dokonca aj pracovný výkon a lojálnosť voči zamestnávateľovi. Organizácia, ktorá prihlási svoj pro-

2


jekt, získava aj grant je tak? Na čo môže tento grant využiť? Áno, organizácie okrem pomoci dobrovoľníkov získavajú aj menší grant na pokrytie nákladov spojených s realizáciou aktivity. Môžu ho využiť na nákup potrebného materiálu, pracovných pomôcok či čistiacich prostriedkov. Výšku grantu schvaľujeme individuálne, podľa charakteru navrhovaných aktivít a finálna suma závisí od počtu prihlásených dobrovoľníkov na celý projekt. Ako ovplyvnila pandémia vašu prácu? Mali ste nejaké obmedzenia? Samozrejme, aj nás táto udalosť zasiahla a museli sme sa prispôsobovať za pochodu. V roku 2020 nás prvá vlna dokonca prinútila presunúť celé

3

podujatie na iný termín, prvýkrát sa tak Naše Mesto konalo netradične namiesto júna v septembri. Keďže na podujatí sa ľudia stretávajú, prispôsobovali sme celý priebeh tak, aby sme minimalizovali riziko šírenia vírusu. Pravidelne sme aktualizovali BOZP, samozrejmosťou boli rúška či aktivity prevažne v exteriéri. Napriek sťaženým podmienkam boli veľmi dobré odozvy aj na tento špecifický ročník. Kríza na Ukrajine, je momentálne výzvou alebo príležitosťou? Plánujete aj aktivity v súvislosti s touto krízou? Aktuálne sa, asi tak ako všetci, pozeráme na našu prácu aj z toho uhla pohľadu. Snažíme sa nájsť priestor, kde vieme prinášať pridanú hodnotu a pomáhať nielen aktívne, ale aj efektívne a adresne, keďže táto situácia tu s

nami ešte nejaký čas zostane. O všetkých novinkách budeme informovať na našej stránke www.nasemesto.sk, ako aj na nadačnom webe www.nadaciapontis.sk. Aké plán a výzvy váš čakajú? Aktuálne chceme v rámci Nášho Mesta opäť zorganizovať úspešný ročník, urobiť maximum, aby boli spokojné firmy aj neziskové organizácie. Určite chceme rozširovať pôsobnosť do viacerých regiónov a stále hľadáme aktívne firmy a samosprávy aj z menších slovenských miest, ktoré chcú pomôcť vo svojom okolí.

Ďakujem za rozhovor.

DOBRONOVINY 1/2022


Prvá pomoc s použitím defibrilátora Školenie dobrovoľníkov na obsluhu automatického externého defibrilátora u dobrovoľných hasičov v obci Korňa Dňa 30.12.2021 sa uskutočnilo školenie dobrovoľníkov na obsluhu automatického defibrilátora u dobrovoľných hasičov v obci Korňa. Dobrovoľný hasičský zbor Korňa, nakoľko vlastní tento AED (automatický externý defibrilátor), je zaradený aj ako FIRST RESPONDET, kde na základe výzvy operačného strediska zdravotnej záchrannej služby je schopný vyraziť na miesto udalosti. V rámci podpory Žilinského samosprávneho kraja a Sekcie pre mládež ŽSK, ktorí akciu podporili, sa mohlo konať toto verejnoprospešné školenie. Do akcie sa zapojila aj časť zamestnancov obce na čele s pani starostkou, časť zamestnancov ZŠ Korňa, MŠ Korňa na čele s ich riaditeľkami, dobrovoľní hasiči z obce Stará Bystrica a dobrovoľní hasiči z obce Korňa. Poďakovanie patrí aj certifikovanému inštruktorovi Firesystem s.r.o. za odborné zastrešenie školenia a obci Korňa za poskytnutie priestorov. Udalosť sa konala v 5 členných skupinách + inštruktor, ktorí sa striedali v jednotlivých časových intervaloch. Ďakujeme všetkým za účasť a ich dobrovoľnícke srdce. SYTEV spolu s dobrovoľníkmi už v roku 2020 napísali projektový zámer Náučné chodníky pre všetkých v rámci programu Európsky zbor solidarity. Tento projekt bol schválený a od júla 2020 sa začal realizovať. Prvým náučným chodníkom je Náučný chodník Dubie, ktorý vedie od pamätníka 1. svetovej vojny, pokračuje okolo židovského cintorína a najväčšieho zamestnávateľa Kysúc Schaeffler, ďalej popri kaplnke na dubskom cintoríne, okolo erbu mestskej časti Dubie, komunitného centra, Zvonice a končí nad Dubím pri zákope z 2. svetovej vojny. Druhým náučným chodníkom je Náučný chodník Škorčie, ktorý vedie pozorovateľnou, tabuľami o rastlinách a živočíchoch, včelárstve a končí rozhľadňou Tábor. Tretím, a teda posledným je náučný chodník cez historické centrum mesta Náučný chodník Kysucké Nové Mesto. Chodník začína na ulici Belanského (Klub 75) a pokračuje cez mesto, zahŕňa v sebe historické budovy, meštianske domy, kostoly a iné pamiatky. Tento posledný chodník vznikol aj vďaka podpore Žilinského samosprávneho kraja. Všetky náučné chodníky pozostávajú z náučných tabúľ, na ktorých sú umiestnené QR kódy, vďaka ktorým sa môžu ľudia prostredníctvom ich nasnímania viac dočítať o jednotlivých zastavenia v slovenskom ako aj v anglickom jazyku. Okrem toho sú náučné chodníky Dubie a Škorčie uvedené na stránke SYTEV vo forme virtuálnych prehliadok, ktoré si môžu ľudia prejsť aj v 3D podobe. DOBRONOVINY 1/2022

Z obyčajného chodenia mestom je zážitok V Kysuckom Novom Meste vďaka aktívnym mladým ľuďom v roku 2021 pribudli 3 náučné chodníky. Ako sa to podarilo a kde všade vás môže chodník mestom zaviesť?

4


Ukázali čo sa v nich ukrýva Mladí ľudia v našom kraji objavujú svoje talenty vďaka programu Show your talent Unikátny program Show your talent, ktorý pomáha objavovať stredoškolákom ich špecifické nadanie, pôsobí v Žilinskom kraji už druhý rok. Prvou školou, na ktorej začal svoje pôsobenie, je Gymnázium Hlinská, ktoré je v programe zapojené druhý rok po sebe. V tomto kalendárnom roku odštartoval rozvoj mladých ľudí i na Gymnáziu Varšavská. Samotný program robí unikátnym jeho vízia, ktorou je, aby mladí ľudia objavili to, v čom sú naozaj dobrí a zistili, aké sú ich silné stránky. Okrem vízie prináša program inovatívne prvky vzdelávania, ktoré pomáhajú žiakom objaviť ich potenciál a víziu do budúcnosti už na strednej škole. Medzi prednosti programu patrí jeho dlhodobý zámer s rozsahom až 84 hodín, vďaka čomu môžu žiaci spoznať seba samých, objaviť svoje talenty, schopnosti či prevziať iniciatívu za svoj osobný rozvoj.

zanalyzovať viac ako 10 000 pracovných ponúk na trhu práce, z ktorých následne vybrali TOP kompetencie, ktoré žiadajú firmy od absolventov stredných škôl. Práve vďaka prehľadu pracovných ponúk dokážu realizátori programu inovatívne vyučovať žiakov počas workshopov a rozvíjať ich kľúčové kompetencie, aby mali vyššiu šancu presadiť sa na trhu práce a nájsť si zamestnanie, v ktorom budú môcť naplno využiť svoje talenty a silné stránky. Dôležitá je i samotná práca učiteľov, ktorú si realizátori programu vážia.

Práve preto aj pre učiteľov pripravujú workshopy s odbornými lektormi, ktorí učiteľov povzbudzujú a prinášajú im inšpiráciu pre prácu s mladými. Takýto rozvojový program sa môže v našom kraji realizovať aj vďaka podpore Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja.

Rozvoj praktických zručností Okrem potrebnej teórie realizátori programu pripravujú žiakov aj do praxe. Robia to spolu so spoločnosťou Profesia, ktorá pomohla programu

Čo všetko priniesol Rok dobrovoľníctva do nášho kraja?

Pravidelné stretávanie sa pri DOBRORAŇAJKÁCH

Rok dobrovoľníctva je na konci. Venovali sme 365 dní vytvoreniu nového priestoru pre tých, ktorí chcú pomáhať. Spolu s organizáciami v Žilinskom kraji, ktoré sa venujú dobrovoľníctvu sa nám podarilo vytvoriť sieť aktivít, kde každý dostal možnosť realizovať svoje nápady.

Spoločne sme dokázali, že 5

Podarilo sa nám

Vzdelávanie MANAŽMENTU DOBROVOĽNÍKOV Vyškolenie učiteľov v SERVICE- LEARNINGU MURAL ako symbol vďaky Systematické ČISTENIE kraja Pravidelné STRETNUTIA na podujatiach

#dobrovolnictvonasspaja

PRÍLEŽITOSTI pre nové partnerstvá DOBRONOVINY 1/2022


Mládež dáva kraju srdce Mladí ľudia sa rozhodli šíriť pozornosť, radosť a úctu v komunite, kde žijú či študujú Počas adventného času sa mládež z Obecnej rady mládeže MOS v Zákamennom rozhodla spríjemniť vianočný čas seniorom a zdravotne znevýhodneným obyvateľom obce. Oslovila deti v miestnej škôlke, aby nakreslili pekné obrázky, ktoré použili na vianočné pozdravy. Na každý z pozdravov napísali milé vianočné prianie. Z obecného úradu získali adresy cielených obyvateľov a vypísali obálky, ktoré niekoľko dni pred Vianocami osobne rozniesli po obci.

Touto nevšednou aktivitou potešili 170 rodín, kde žijú seniori a zdravotne znevýhodnení obyvatelia obce. Táto aktivita nadchla aj mladých z Obecnej rady mladých RAMKA, ktorí realizovali s nadšením podobnú aktivitu aj v obci Klin. Na prahu nového roka sa 250 mladých ľudí zo žiackych školských rád z 22 stredných škôl rozhodlo otvoriť nový rok 2022 netradičnou aktivitou s názvom. „Začni písať rok 2022 so žiackou školskou radou“. Na zapojených školách mladí ľudia vytvorili atraktívny a veselý program, do ktorého zapojili všetkých žiakov i personál školy. Súčasťou aktivít bolo aj rôznorodé použitie 9 000 ks pier s motivačnou myšlienkou. Členom rád sa podarilo vytvoriť atmosféru radosti a nadšenia v tomto pandemickom období. Povzbudivým rozmerom tohto podujatia je, že myšlienka vzišla priamo od mladých ľudí a Rada mládeže Žilinského kraja im ju pomohla zabezpečiť po organizačnej a finančnej stránke. Aktivita sa realizovala pod záštitou predsedníčky Žilinského samosprávneho kraja Eriky Jurinovej.

DOBRONOVINY 1/2022

6


Hrad Súľov vďaka dobrovoľníkom ožíva Najväčším úspechom Združenia priateľov Hričovského hradu v roku 2021 bolo spustenie záchrany hradu Súľov a získanie 50% vlastníctva budovy starej školy v obci Hričovské Podhradie. Budova školy pochádza približne zo 40-tych rokov 20. storočia, v ktorej bol neskôr bol zriadený aj obchod Jednota. Budova už takmer 20 rokov chátra a združenie ju od roka 2010 využíva ako sklad náradia. Budova bola v žalostnom stave, cez strechu zatekalo a formou hlasovania sa rozhodovalo v obci o jej osude: mala byť zbúraná alebo zachránená, no na jej opravu obec nevedela už roky získať financie. Riaditeľ združenia Mgr. Jozef Mihálik má s manželkou vyštudovanú muzeológiu a obaja pracujú v múzeách. Riaditeľ chce zameranie združenia posunúť aj iným smerom, ako len konzervácia hradov. V priebehu roku 2021 oslovila obec Hričovské Podhradie združenie so zaujímavou myšlienkou. Ponúkla združeniu polovičný podiel na budovu s tým, že tam združenie zriadi expozičné priestory a budú sa na oprave budovy spoločne finančne podieľať. Výhoda budovy spočíva v tom, že sa nachádza v centre obce a na začiatku náučného chodníka na Hričovský hrad. Aj z tohto dôvodu sa združenie rozhodlo ponuku prijať. Ešte na prelome rokov 2020 a 2021 združenie realizovalo základnú opravu strechy, v rámci čoho sa zakryli diery v streche, cez ktoré pretekala voda. V roku 2021 dala obec Hričovské Podhradie vymeniť celú strešnú krytinu a osadili sa nové ríne. V priebehu mesiaca október, kataster zapísal spoluvlastníctvo a posledná veľká brigáda sa realizovala v mesiaci december v spolupráci so Sekciou pre mládež SK. Počas brigády sa do prác zapojili aj dobrovoľníci z okolitých hradov ako Lietava, Bystrica a Starhrad. Spoločným cieľom brigády bolo upratanie priestorov a prvá etapa opravy starých okien, ktoré boli brúsené od náterov. Oprava okien a dverí je jedným z prvých krokov opravy budovy, ktoré plánuje združenie zrealizovať. Združenie plánuje ponechať budo-

vu v čo najpôvodnejšom stave. Budova nie je pamiatkou, a tak bude získanie dotácii takmer nemožné. Hlavným cieľom je v priestoroch zriadiť zázemie združenia a výstavné priestory zamerané na mlynárstvo. Práve v obci Hričovské Podhradie sa do 50-tych rokov 20. storočia nachádzal vodný mlyn. V mlyne sa narodil pán Milan Rosina, ktorý dodnes žije v Považskej Bystrici. V tomto mlyne pôsobili v minulosti jeho starý otec a otec. Aj p. Milan sa v mlyne priučil mlynárskemu remeslu. Počas života vyrábal funkčné modely zaniknutých mlynov z okolia a v prípade zriadenia výstavy by nám chcel so ženou poskytnúť celú túto zbierku modelov. Dúfame, že sa nám tento cieľ podarí naplniť. Naše aktivity máte možnosť podporiť aktuálne formou 2% z daní. Potrebné tlačivá sú zverejnené na našej oficiálnej stránke www.hradhricov.sk Taktiež je možné podporiť aktivity združenia zamerané na záchranu hradu Hričov, Súľov, mýtnice v obci Dolný Hričov a budovy starej školy v Hričovskom Podhradí ľubovoľnou sumou na číslo bankového účtu: SK88 8330 0000 0029 0109 7013

Rok dobrovoľníctva končí, no dobrovoľníctvo tu zostáva s nami. Stačí odpracovať 100 hodín za rok a potom už iba cestuješ a zabávaš sa. Ak si ešte nevyužil možnosť zapojiť sa a získať dobropoukážky máš možnosť.

Dobropoukážky čakajú na svojich majiteľov 7

DOBRONOVINY 1/2022


Systematický rozvoj a podpora dobrovoľníctva vo firme Firemné dobrovoľníctvo predstavuje angažovanosť firmy prostredníctvom zamestnancov v prospech svojho okolia. Spoločnosť môže darovať svojim zamestnancom na ich dobrovoľnú činnosť presne určený čas, napr. jeden deň v roku alebo jednu hodinu týždenne. Podôb, ako sa firma môže zapájať do dobrovoľníctva je niekoľko. My vám prinášame pohľad do Automobilky KIA, ktorá už niekoľko rokov systematicky rozvíja dobrovoľníctvo vo svojej firme. Viac o fungovaní dobrovoľníctva v tejto firme nám povedala pani Simona Pružinská z Nadácie Kia Slovakia. Ako funguje firemné dobrovoľníctvo v Automobilke KIA? Na začiatok musím upozorniť, že túto agendu majú na starosti kolegovia z automobilky, dovolím si však zhrnúť proces za nich. Firemné dobrovoľníctvo vychádza z princípov korporátnej politiky Kia Corporation, ktorá prostredníctvom iniciatív zodpovedného podnikania, ako je napríklad program „Green light“, podporuje možnosti vzdelávania v rozvojových regiónoch. V rámci spoločnosti Kia Slovakia podporuje firemné dobrovoľníctvo práve Nadácia Kia Slovakia organizáciou zamestnaneckého grantového programu s názvom „Dobrovoľníctvo“. V rámci tejto grantovej schémy sa o finančnú podporu môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti Kia Slovakia. Tento systém je úzko naviazaný na aktivizáciu zamestnancov už od začiatku – spravidla sú to práve oni, ktorí identifikujú potreby svojej komunity a následne oslovia miestnu organizáciu, prípadne organizáciu, v ktorej sú osobne angažovaní, aby sa do programu zapojila. Väčšina projektov vo svojej realizačnej fáze počíta so zapojením dobrovoľníkov. Našou úlohou v Nadácii Kia Slovakia spolu s kolegami z automobilky je následne spojiť dopyt neziskových organizácií a záujem zamestnancov zúčastniť sa takýchto aktivít. Ak je projekt podporený, spravidla sa do jeho realizácie aktívne zapoja aj zamestnanci, ktorým automobilka na tento účel poskytne pracovné voľno. Okrem spomínaného programu sa zamestnanci zapájajú aj do rôznych verejnoprospešných aktivít ako napríklad – Naše mesto, zbierky šatstva, iniciatíva Koľko lásky sa zmestí do krabice od topánok, či darovanie krvi prostredníctvom mobilnej odberovej jednotky. Majú o takéto aktivity zamestnanci záujem ? Aké sú ich reakcie po aktivitách? Záujem vidíme už pri predkladaní projektov, kedy prijímame násobne viac žiadostí o grant, ako sme schopní finančne podporiť. Čo sa však týka samotného výkonu dobrovoľníckej činnosti, medziročný záujem zamestnancov zvykol presiahnuť počet 100. Za minulý rok sa tento počet v dôsledku pandémie mierne znížil. Reakcie sú zväčša pozitívne, od zamestnancov dostávame pozitívnu spätnú väzbu. Čo ma však osobne teší je aj veľké

DOBRONOVINY 1/2022

prijatie a príjemná spolupráca s našimi partnermi, ktorí aktivitu zamestnancov KIA veľmi oceňujú a tešia sa z nej. Zväčša ide o manuálne aktivity ako je revitalizácia verejných priestranstiev, školských dvorov či záchrana kultúrnych pamiatok. Z osobnej skúsenosti môžem potvrdiť, že tieto aktivity sú veľmi príjemným spestrením každodennej práce, kedy má človek možnosť viac vnímať potreby komunity a vlastnou činnosťou pomôcť jej rozvoju. Na ktorú z aktivít radi spomínate? Osobne s radosťou spomínam na minu-

loročný zber odpadkov v okolí Vodného diela v Žiline, kedy sme počas jedného dňa za pomoci dobrovoľníkov z Kia Slovakia a Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline, spolu vyzbierali 51 vriec odpadu a odstránili tak 160 kg predmetov, ktoré do prírody nepatria. Aj na základe tejto skúsenosti v Nadácii Kia Slovakia plánujeme pokračovať v realizácii vlastných aktivít tohto zamerania, pričom máme ambíciu okruh dobrovoľníkov rozšíriť aj o zástupcov občianskej spoločnosti.

Máte nejakú oblasť, ktorú by ste chceli vyskúšať - ponúknuť pre vašich zamestnancov? Radi by sme spopularizovali u zamestnancov aj možnosť expertného dobrovoľníctva, kedy môžu svoje odborné vedomosti a skúsenosti pretaviť do konkrétnej podpory a pomôcť neziskovému sektoru. Ide o činnosti ako napríklad konzultácie, prednášky, mentoring. Čo je motiváciou firmy KIA? Prečo podporuje vaša firma dobrovoľníctvo? Spoločnosť od svojho začiatku chápe, že pri podnikaní je dôležité rešpektovať potreby svojich partnerov – zamestnancov, dodávateľov či lokálnej komunity. Rola zodpovedného partnera v sebe zahŕňa komplexný prístup, pričom podpora firemného dobrovoľníctva je jednou z jeho neoddeliteľných súčastí. Prostredníctvom dlhoročnej tradície firemného dobrovoľníctva spoločnosť podporuje strategické a dôležité témy ochrany a tvorby životného prostredia a rozvoja komunity. Čo by ste chceli odkázať na záver? Mám za to, že výkon dobrovoľníckej činnosti, nech je to v akejkoľvek podobe, je recipročný proces a teda beneficientom môžu byť obe strany. Taktiež si myslím, že podstatou dobrovoľníctva nie je nejaká izolovaná nezištná pomoc pre individuálne problémy. Chápem to ako spôsob aktívneho občianskeho života, v ktorom sa vlastnou činnosťou podieľame na tvorbe hodnôt prospešných pre celú spoločnosť. Rada by som preto povzbudila všetkých poslucháčov a divákov, aby pozorne sledovali potreby okolia a našli si im vyhovujúci spôsob, ako môžu prispieť k pozitívnej zmene. Práca zamestnancov v prospech komunít prináša prínosy okoliu ako aj zamestnancom aj firme samotnej. Ďakujeme pani Simone z Nadácie Kia Slovakia za zdieľanie ich skúsenosti o tom, ako sa to dá.

8


Rok mládeže v Žilinskom Kraji Príležitostí pre mladých ľudí je mnoho a vďaka Roku mládeže ich bude ešte viac.

Európska únia vyhlásila rok 2022 za Rok mládeže. V nadväznosti na to sa rozhodol Žilinský kraj venovať pozornosť rozvoju mládeže. Aj vďaka koncepcii rozvoja práce s mládežou v Žilinskom kraji sme zistili, čo mládež v kraji baví, čo ich láka a kam smerovať pozornosť. Až do marca 2023 budú pripravené rôzne aktivity venované športu, zdraviu, vzdelávaniu a mnohým iným oblastiam rozvoja mládeže. 9

DOBRONOVINY 1/2022


Kde sa zapojiť dlhodobo? Máme pre Vás niekoľko tipov z kraja: MLADIINFO DOLNÝ KUBÍN

Mladí pre mesto (Teens for Town)

organizácia: Mladiinfo

Dolný Kubín

Staň sa súčasťou akčnej skupiny Teens for Town. Sme skupina 15 dobrovoľníkov z rôznych škôl v Dolnom Kubíne vo veku 14 až 18 rokov. Stretávame sa každý pondelok o 15:00 v STREDCO Coworking na Obchodnej akadémii. V roku 2022 chceme organizovať v meste viacero menších a väčších akcií pre mladých. Kontakt: info@mladiinfo.sk +421 907 330 521 UPRACME SLOVENSKO

Content tvorca na sociálne siete

UPRACME SLOVENSKO

Martin

Pomôž nám s tvorbou obsahu pre naše sociálne siete. Máme rôzne kampane a výzvy počas roka, ktoré chceme čo najlepšie odprezentovať verejnosti. Ak máš aspoň 15 rokov, skúsenosti s digitálnym marketingom a tvorbou contentu, neváhaj sa nám ozvať. Kedy? Ideálne čo najskôr. 1-4h/ týždenne, v závislosti od prebiehajúcich aktivít. Do kedy? Program nie je časovo obmedzený. Preferujeme však dobrovoľníkov aspoň na 9-12 mesiacov kvôli zaškoleniu. Kontakt: info@upracme.sk +420 728 060 023 DIECÉZNA CHARITA ŽILINA

Pomoc pri výrobe hlineného dukátu

Diecézna charita Žilina

Žilina

Hľadáme dobrovoľníka so vzťahom k tvorivej ručnej práci, ochotného venovať 2 hodiny týždenne pomoci pri výrobe hlineného dukátu. Je to dukát vyrobený z hliny, symbolické platidlo pre ľudí v núdzi. Môžu si zaň kúpiť jedlo alebo inú službu Diecéznej charity Žilina. Kedy? úvodná hodina vo štvrtok od 15.00 -16.00 hod. Kontakt: farskecharity@charitaza.sk +421 918 990 158 ARCUS

Pomôž iným, pomôž sebe

ARCUS

Rajec

Hľadáme dobrovoľníka (16+) ochotného pomáhať osamelým starším ľuďom pri upratovaní, nakupovaní, cvičení… A tiež navštevovať osamelých ľudí v DSS (ak je to dovolené). Ak to situácia neumožní, tak ich telefonicky kontaktovať priebežne počas celého roka. Kedy? po dohode s koordinátorom 2x týždenne 1 hodinu Kontakt: oz.arcus@gmail.com +421 905 111 603 KERIC

Mentor pre medzinárodného dobrovoľníka

KERIC

Čadca

Hľadáme dobrovoľníka s dobrými komunikačnými zručnosťami v angličtine, ktorý je ochotný byť priateľom a pomocníkom medzinárodnému dobrovoľníkovi na Slovensku, ukázať mu región, zoznámiť ho so svojimi kamarátmi, informovať ho o dianí v regióne a pravidelne sa s ním stretávať. Kedy? aj ihneď, 2 hodiny 1x za 2 týždne Kontakt: keric@keric.sk +421 908 913 995 SYTEV

Buď kamarátom/kamarátkou

SYTEV

Kysucké Nové Mesto

Hľadáme dobrovoľníka na neformálne kamarátstvo s autistickým dieťaťom/mladým, či už formou prechádzky, hraní hier alebo rozprávanie sa. Program existuje už 2 roky. Ak máš aspoň 17 rokov, si komunikatívny, pripravený učiť sa, otvorený inakosti a ochotný absolvovať pohovor s rodičom dieťaťa/mladého človeka s autizmom, od nového mesiaca sa k nám môžeš pridať. Čas: hodinka/hodinka a pol týždenne/raz za 2 týždne Kontakt: office@sytev.com +421 910 489 591 ORAVSKÁ KNIŽNICA ANTONA HABOVŠTIAKA • Psychológ v podkroví • Oravská knižnica Antona Habovštiaka

• Dolný Kubín

Ak si ukončil štúdium Psychológie a chceš darovať svoj čas každú stredu od 16:00 - 18:00 h určite nás kontaktuj. Tvojou úlohou bude pomáhať tým, ktorí to práve potrebujú. V prípade zhoršenia pandemickej situácie pôjde o pomoc cez telefón, prípadne videohovor. Kontakt: podujatia@oravskakniznica.sk +421 948 838 261 DOMKA

Saleziánsky animátor

DOMKA

Žilina

Hľadáme dobrovoľníka, ktorý má aspoň 14 rokov, je veriaci, ide príkladom v živote, má chuť učiť sa aj nové veci, chce spoznávať saleziánsky štýl práce, je mu blízka „práca“ s deťmi, ale zároveň toto všetko sa vie v našom prostredí „naučiť“. Tvojou úlohou bude viesť rovesnícku partiu (stretko) chlapcov/dievčat alebo viesť krúžok futbalový/hokejbalový/pingpongový/volejbalový/vláčikový, alebo pripravovať a uskutočňovať príležitostné jednodňové a viacdňové podujatia ako sú tábory, turnaje, chatovačky, nocovačky... alebo aktivity v mediálnom priestore (fotenie, weby, sociálne siete...). Dá sa povedať, že všetky aktivity sú spojené s výchovou detí a mládeže. Od kedy do kedy? celoročne/každý deň - záleží od aktivity a možnosti dobrovoľníka Kontakt: zilina@domka.sk

DOBRONOVINY 1/2022

10


Kalendárium

JANUÁR

Dobroraňajky Čo je to akreditácia Konferencia vízie Erasmus+ Deň komplimentov Info stretko o dobrovoľníctve Youth group stretnutie Youth group stretnutie SEL víkendovka Don Bosco Show 2022

ŽDC + SpM Iuventa Erasmus+ Mladiinfo Dolný Kubín KERIC KERIC KERIC KERIC Domka (Saleziáni Žilina)

FERBRUÁR Fundraising - práca s malými darcami - online školenie 1. časť Digitálna inklúzia Prezentácia výskumu Prežívanie mladých ľudí a konšpirácie Projekty pre boji s dezinformáciami - podpora digitálnej transformácie Slovenska Digitálna stratégia pre rozvoj organizácie Valentín Neboj sa stať vedúcim tábora

ŽDC Iuventa Iuventa Iuventa Iuventa Mladiinfo Dolný Kubín KŠK (Domka, Žilina)

MAREC Fundraising - práca s malými darcami - online školenie 2. časť Non-Formal education in practise Neformálne o neformálnom vzdelávaní Neformálny kvíz o neformálnom vzdelávaní INšpiruj sa Nočné šifry - jarný beh po celom Dolnom Kubíne, hľadanie šifier Deň šťastia - rozdávanie maličkostí okoloidúcim, 5+ Kalčetový turnaj

ŽDC Erasmus+ Iuventa Iuventa Iuventa Mladiinfo Dolný Kubín Mladiinfo Dolný Kubín Domka (Slaziáni Žilina)

ORGANIZÁTORI

PARTNERI

OSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE

@zilinskykraj

@sekciapremladezzsk

@dczilina

REDAKCIA DOBRONOVÍN: Helena Macušová, Marcel Rypák, Michaela Ondríková, Alžbeta Kučerová


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.