DOBRONOVINY 1/2020

Page 1

1/2020

Nepredajné

DOBRONOVINY SEKCIA PRE MLÁDEŽ

#dobrovolnictvonasspaja

PRÍHOVOR ŽUPANKY MILÉ DOBROVOĽNÍČKY, MILÍ DOBROVOĽNÍCI Som naozaj veľmi poctená ochotou a energiou, ktorú ste priniesli na mnohé miesta kraja v boji proti koronavírusu. V mene celej Žilinskej župy sa vám chcem veľmi pekne poďakovať za túto vašu službu. Vďaka vám sme mohli jej priebeh zvládnuť omnoho lepšie najmä na najrizikovejších miestach ako sú nemocnice a domovy sociálnych služieb.

Vážim si všetkých zapojených dobrovoľníkov, aj tých, ktorých sme už vo fáze uvoľňovania nemohli zapojiť, ale boli ste neustále pripravení pomôcť. Koronavírus nám pomohol uvedomiť si, čo je dôležité aj v oblasti rozvoja dobrovoľníctva v kraji. Počas pandémie sme spustili mnoho aktivít, ktoré chceme i naďalej rozvíjať. Pozývam vás čo najčastejšie sa zapájať do dobrovoľníctva a pomôcť nám šíriť jeho význam v našom kraji a vo vašich komunitách. S úctou, Erika Jurinová Predsedníčka ŽSK

2. DOBROVOĽNÍCI NA ODBORE ZDRAVOTNÍCTVA

4. ŽILINSKÉ DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM

5. SERVICE LEARNING V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI

6. MLADÍ DOBROVOĽNÍCI NA KYSUCIACH

DOBRO, KTORÉ SPÁJA MILÉ DOBROVOĽNÍČKY A MILÍ DOBROVOĽNÍCI A VŠETCI PRIAZNIVCI DOBROVOĽNÍCTVA. DO RÚK SA VÁM DOSTÁVA PRVÉ VYDANIE DOBRO NOVÍN, KTORÉ SA ROZHODLA PRIPRAVOVAŤ SEKCIA PRE MLÁDEŽ ROZVOJOVEJ AGENTÚRY ŽSK V SPOLUPRÁCI S ORGANIZÁCIAMI, KTORÉ SA VENUJÚ DOBROVOĽNÍKOM V NAŠOM KRAJI. Rozvíjanie dobrovoľníctva v Žilinskom kraji nám nie je ľahostajné. Počas posledných mesiacov pandémie sa spoločnosť veľmi menila. Prihlásilo sa nám viac ako 500 dobrovoľníkov, ktorí boli pripravení pomôcť tam, kde to bolo treba najviac. Aj preto sme sa rozhodli na niekoľkých stranách priblížiť vám tieto príbehy a povzbudiť vás v dobrovoľníctve i naďalej. V prvom čísle DOBRO novín sa dozviete, aké príležitosti priniesla pandémia pre dobrovoľníkov, kto je zodpovedný za rozvíjanie dobrovoľníctva v našom kraji a čo plánujeme najbližšie mesiace. Takisto tu nájdete prehľad aktuálnych možností vzdelávania v oblasti dobrovoľníctva.

Už teraz sme vám veľmi vďační, že spoločne môžeme rozvíjať dobrovoľníctvo a sieťovať dobrovoľnícke príležitosti po celkom kraji. Marcel Rypák Koordinátor práce s mládežou ŽSK #dobrovolnictvonasspaja #dobrovolnictvo #dobrovolnictvoZA #ŽDC

Rozvíjanie dobrovoľníctva v Žilinskom kraji nám nie je ľahostajné. Prihlásilo sa nám viac ako 500 dobrovoľníkov, ktorí boli pripravení pomôcť tam, kde to bolo treba najviac. 1


DOBROVOĽNÍCI NA ODBORE ZDRAVOTNÍCTVA PRINÁŠAME VÁM ROZHOVOR S PANI SILVIOU PEKARČÍKOVOU, RIADITEĽKOU ODBORU ZDRAVOTNÍCTVA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA, KTORÝ MÁ VO SVOJEJ ZRIAĎOVATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI NIEKOĽKO NEMOCNÍC, KDE POČAS KORONAKRÍZY POMÁHALI NAJMÄ DOBROVOĽNÍCI- MEDICI. PANI SILVIA PEKARČÍKOVÁ ROZPRÁVA O SVOJOM VZŤAHU K DOBROVOĽNÍCTVU A AJ O TOM, AKO COVID OVPLYVNIL PRÁCU ODBORU ZDRAVOTNÍCTVA. Popri svojej práci sa venujete mnohým ďalším aktivitám nie len v oblasti zdravotníctva. Aké máte aj skúsenosti s dobrovoľníctvom? Dobrovoľníctvu sa venujem už 19 rokov a sú to nesmierne cenné skúsenosti. Osobne robím dobrovoľníctvo ako svoje hobby a venujem sa aktivitám, ktorú sú priamo spojené s prácou v zdravotníctve a sociálnej oblasti. Byť dobrovoľník, je priamo od slova robiť dobrovoľne, bez nároku na odmenu a nad rámec svojho pracovného času. Snažím sa nezištne pomáhať, stáť pri ľuďoch, ktorí to potrebujú a tvoriť spolu s nimi nové hodnoty pre nich samotných.

Ako sa zmenila vaša práca hlavne v (súvislosti s mladými zdravotníkmi a medikmi) po vypuknutí pandémie koronavírusu? Veľa aktivít počas doby pandémie CO­VID 19 sa začalo kreovať časom a stavom, v akom sme sa ocitli. Potreba ďalších „rúk“ pre pomoc, či už zo strany zdravotníkov alebo iných profesií, bola viac než žiadúca. Zdravotnícki dobrovoľníci z radov medikov alebo sestier sa dostali k nám na základe vyhlásenej výzvy cez média dobrovoľne pomáhať odboru zdravotníctva ŽSK. Potre­ bovali sme zriadiť mobilnú odberovú jed­ notku pre realizáciu testovania prioritne v sociálnych zariadeniach alebo imobilných pacientov. Zároveň pomôcť v nemocniciach a centrách zdravotnej starostlivosti, či už vo filtroch, info linkách, priamo v po­ moci pacientom v mobilných odberových miestach alebo pri lôžku na oddeleniach. Veľmi rada som si „vysúkala rukávy“ a roz­ behla sa spoločne s nimi aj testovať pacien­ tov a byť súčasťou reality a ísť príkladom nielen dobrovoľníkom. Ďalší skvelí ľudia prišli pomôcť deliť ochranné pomôcky pre zdravotníctvo a nezastavili sa ani pred dverami ambulancií a strachom z COVIDu. Sú pre mňa všetci inšpiráciou a utvrdením sa, že robiť dobro v prospech všetkých má 2

nesmierny význam. Niekedy netreba byť viditeľným pred verejnosťou, ale treba byť „viditeľný“ výsledkami, ktoré dotvárajú ten celok pomoci tam, kde je to najpotrebnejšie a tak spoločnosť pocíti ten ich nesmierny význam.

Ako sa vám spolupracovalo s dobrovoľníkmi? Čo bolo najťažšie a naopak najľahšie? Viete si predstaviť, že by sme dobrovoľníkov nemali? Dobrovoľníci sú fantastickí nielen ako ľudia, ale aj ich nasadenie a kvalita služby, ktorú ponúkali, stojí za nesmiernu pochvalu a do­ cenenie. Najťažšie ani nebolo ich získať, lebo snahu pomôcť mali od začiatku vžitú v sebe. Ťaž­ šie bolo skĺbiť ich povinnosti a celkovo udržať si ich čo najdlhšiu dobu. Museli zvládať pripravovať sa na skúšky, nakoľko boli ešte viacerí študenti a tí čo pracovali, zabezpe­ čiť termíny vo svojej práci tak, aby vyhoveli aj našim potrebám. Ale ako sa hovorí, kto chce, hľadá spôsob, kto nechce, hľadá dô­ vod a preto to všetko išlo vcelku úspešne.

Aj po uvoľnení opatrení v spojení s koronakrízou ste sa rozhodli naďalej spolupracovať s dobrovoľníkmi. Ako s nimi plánujete spolupracovať a na akých projektoch? Ich pomoc pre OZ ŽSK je stále nenahraditeľná. Hlavne v projektoch, ktoré si vyžadujú skôr ruky a ochotu zanechať po sebe pekné veci a dobrý pocit, že výsledok bude na dlho slúžiť ľuďom. Znova sme museli spustiť info linku pre ľudí, ktorí sa „trápili“ s koronou a nemali dostatok informácii, čo vytváralo neistotu a strach.

Rovnako tak nemocnice stále udržiavajú filtre pri vstupoch, čo si vyžaduje veľa ľudí. Začali sme na projekte skrášľovania okolia pri centrách zdravotnej starostlivosti, kde začíname a určite dlho neskončíme. Záleží nám na tom, aby sa pacienti liečili v príjemnom prostredí. Mladí dobrovoľníci zo strednej umeleckej školy v Nižnej nám vytvárajú zázemie pre matky s deťmi v našich centrách zdravotnej starostlivosti, krásne vymaľovali. Aj tam ostali ich „ruky“ ako inšpirácia pre ďalších.

Ako sa môže človek stať dobrovoľníkom v rôznych oblastiach? A čo môže dobrovoľník okrem služby a dobrého pocitu získať tým, že takto pomáha? Dobrovoľníkom sa stáva človek vtedy, keď si povie, že chce urobiť niečo viac, ako sa od neho žiada v práci alebo rodine. Dá do toho svoj duševný rozmer a pomáha nielen fyzicky, ale aj psychicky. V nemocniciach uvítame ľudí, ktorí len tak nezištne prídu navštíviť pacientov na lôžkach pre dlhodobo chorých, prečítajú im knihu, zahrajú karty, alebo „len tak“ zájdu na vychádzku do záhrady v areáli nemocnice. Zároveň sa rozhodne, že upraví záhon s ružami alebo skrášli starú a nefunkčnú fontánu. Dobrovoľník nečaká odmenu, ale často za nezištnosť dostáva pochvalné slovo. Oveľa viac ho poteší, keď sa pri záhone s ružami zastavia ľudia, ocenia vôňu a krásu nimi vytvorenú, alebo úsmev na tvárach chorých a často nevládnych ľudí a pocit, že ich príchod v duši druhého rozjasní pochmúrne myšlienky ich samotného bytia v chorobe.


NAMIESTO CHATOVANIA, OBYČAJNÝ LIST PANDÉMIA TEJTO JARI PRINIESLA AJ MNOHO NOVÝCH PRÍLEŽITOSTI PRE DOBROVOĽNÍKOV AKÉHOKOĽVEK VEKU. PODARILO SA NÁM PRIPRAVIŤ A ROZBEHNÚŤ POŠTU SENIOROM AKO NOVÝ DOBROVOĽNÍCKY PROJEKT: NAPÍŠ LIST – POTEŠÍŠ STARKÝCH V ŽILINSKOM KRAJI. Prihlásení dobrovoľníci vo voľnom čase a častokrát na vlastné náklady posielajú pravidelne aspoň raz mesačne list klientom v sociálnych zariadeniach. List je adresovaný poväčšine všeobecne a po doručení do vybraného CSS ho personál odovzdá vybraným klientom. Niektoré listy máme adresované aj na konkrétne krstné mená. Myšlienka vznikla súbežne s telefonickou linkou pre seniorov. Do niektorých zariadení sme sa po diskusii s riaditeľmi dohodli na práve takejto listovej forme komunikácie. Z hľadiska ochrany osobných údajov zdieľame len krstné mená s iniciálkou priezviska.

Pošta seniorov má veľký ohlas u klientov, ale aj u personálu v CSS, ktorý všetkým zapojeným dobrovoľníkom ďakuje a vyzýva ich písať aj naďalej.

Ak sa aj vy túžite zapojiť a vyskúšať si písanie listov, ozvite sa na: mladi.ra@zask.sk.

KORONAKRÍZA AKO ŠANCA NA ZMENU V OZ V.I.A.C. BRANISLAV KOŽUCH, V REGIÓNE ORAVY ZNÁMY SVOJOU DLHODOBOU PRÁCOU S MLÁDEŽOU, PREDSEDA OZ V.I.A.C., ROZPRÁVA O TOM, AKO OVPLYVNILA KORONAKRÍZA PRÁCU V TOMTO OBČIANSKOM ZDRUŽENÍ A V ORAVSKOM CENTRE MLÁDEŽE, KTORÉ OZ V.I.A.C. PREVÁDZKUJE A PRÁCU ICH DOBROVOĽNÍKOV. Za koronakrízovú skúsenosť som veľmi vďačný. A dnes viem s istotou jedno – chcel by som, aby sme už nikdy neboli takí, ako predtým. Či už píšem o mne samom, lebo práve na to mám najväčší vplyv, alebo píšem o našom združení V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže, kde ešte môžem niečo zmeniť, alebo píšem o spoločnosti,

Odpovede zo spätnej väzby dobrovoľníkov: „Neverila by som, že v dnešnej dobe emailov a internetu budem ešte písať listy, je to pre mňa zaujímavá a príjemná skúsenosť a myslím, že aj moje nové kamarátky majú zase o niečo bohatší denný program :) Takže zatiaľ v písaní pokračujeme.“ MVDr. Alexandra Kandriková „Pošta seniorom je pre mňa zaujímavou skúsenosťou. Napísala som všeobecne ladený list pre seniora s prosbami o rady ohľadom pestovania zeleniny, chovu domácich zvierat, pýtala som sa napríklad, či si spomína na pestovanie ľanu, atď, a prišla mi odpoveď od 37-ročnej klientky, ktorej s písaním pomáhala sociálna pracovníčka, zrejme bude nejako zdravotne znevýhodnená. Otca nemá, matka je bezdomovkyňa. Takže sa seniori asi minuli, čo je dobrá správa. :-) V každom prípade, je úplne jedno, komu list urobí radosť. Odpísala som a čakám na ďalšiu odpoveď.“ Lucia Šmigovská

„Ja pochádzam z malej dedinky pod veľkým Chočom, Jasenová. Som už dávno dôchod­ kyňa, takže nepracujem. S dcérou sme za 5 rokov pochovali troch ľudí, ktorých sme opatrovali, bolo to ťažké, ale zvládli sme to. Naraz vám zostane čas a trochu sily, tak som sa rozhodla niekomu pomáhať. Moja najstaršia vnučka to robí už roky, aj ja som bola s ňou na 9 dni na misii vo Švajčiarsku pomáhať v kuchyni. Písanie je pre mňa nič, ak

kde to až tak zásadne ovplyvniť neviem. Čas korony a to, ako sme ho prežívali my, je pre mňa motiváciou. Ak chcete vedieť viac, čítajte ďalej.

Tých dôležitých skúseností posledných týždňov bolo vo V.I.A.C. naozaj „viac“: zaujímavá skúsenosť, aké to je byť takmer dva mesiace celé dni a noci v Oravskom centre mládeže bez toho, aby som niekam odišiel čo len na pol dňa. Presvedčivá skúsenosť, že nám na tom, čo robíme, a na tých, pre ktorých to robíme, naozaj záleží, a preto sa ich len tak ľahko nevzdáme, aj keď to znamená, že veľa vecí musíme robiť po nociach, lebo cez deň je potrebné byť s rodinou či deťmi. Nenahraditeľná skúsenosť komunity či spoločenstva, keď mladí bývajúci a pomáhajúci v Oravskom centre mládeže sa rozhodli neodísť domov k rodine, ale zostať a pomáhať. Skúsenosť viery, že Boh je naozaj dôveryhodným a vie sa dobre postarať, aj keď sa vo svete všetko sype. A nie menej

niekomu spraví radosť. Videla som v cen­tre DSS Lipovec, kde som ich navštívila, ako sa tešili, len škoda, že stále sú opatrenia pre COVID a nemôžu ísť von, ukázali mi ich len cez plot. Píšem si s dvoma mladými pánmi, ale pri písaní im pomáhajú sociálne pracov­níčky. Mne to prináša dobrý pocit, že som niekomu urobila radosť. Mám veľmi veľa kamarátok, keď je pekný čas, rada sa idem kúpať, na turistiku do Ta­tier, v záhrade popracujem. Mám aj choré kamošky, tak spojeniu cez siete sa tiež po­tešia. Aj sestra je sama, každý deň si píše­me, voláme. Nie sú to veľké veci, ale život sa skladá z maličkostí, ktoré potešia. To mi dáva energiu a silu, veď aj ja som člo­vek chorý, idem však ďalej. Kto chce, môže sa stať dobrovoľníkom a kraj vás zapojí. Nech sa obrátia na mesto, v ktorom žijú a otvoria oči, náj­du niekoho, kto potrebuje pomoc, navští­viť v sociálnom zariadení, porozprávať sa alebo napísať pre niekoho list nič nie je, ale pre druhého človeka to môže byť veľa. Bude sa nám lepšie žiť, ani peniaze nie sú všetko.“ Darina Kniežová z Jasenovej

vzácna skúsenosť, ako sa navzájom potrebujeme, a to nielen my v rámci združenia, lebo len spoločne sme to celé mohli a môžeme zvládnuť. Sme tak veľmi vďační za každú pomoc, podporu a partnerstvo. Bolo jej tak veľa. Mimochodom, práve vďaka nej sme sa napríklad mohli takmer 2 mesiace voziť v (požičanom) BMW či (požičanej) Fabii. Krásny čas.

A našich nových služieb, ktoré vzišli z krízy, tiež nie je málo. Niektoré boli len na ten čas, iné v tomto čase len začali a rozvíjajú sa či pokračujú ďalej: šili sme rúška pre samosprávy, organizácie, sociálne zariadenia, rodiny, jednotlivcov, rozvážali sme potraviny od tých, čo ich darovali, tým, čo to potrebovali, doučovali sme online – s doučovateľmi a doučovanými z celého Slovenska, naši EDS dobrovoľníci online konverzovali v cudzích jazykoch, darovali sme niekoľko notebookov do rodín a vďaka Slovak Telekomu aj rozdali takmer 1500 SMS kariet, 3


aby sa deti, čo to v živote nemajú úplne ľahké, mohli aj v tomto čase učiť. Vnímajkovia – naša iniciatíva na podporu rozvoja vnímavosti a odlišností u malých detí – dostali v tomto čase k omaľovánkam aj svoje vlastné rozprávky, ktoré naša Ľubka čítavala na FB, či tričká a vlastný eshop. Spustili sme online poradňu emauzy.online, kde spolu s dobrovoľníkmi ponúkame možnosť podporného rozhovoru a zdieľania, každý deň

sme na našom FB prinášali pozitívnu motiváciu a inšpiráciu, lebo nádej je to, čo sme všetci potrebovali najviac. Pripravili sme niekoľko online prenosov našich svätých omší z centra v Ústí nad Priehradou a tiež diskusií a inšpiratívnych večerov a zistili sme, aké je to zrazu jednoduché mať na podujatí, ktoré je z Oravy, aj hostí z Bratislavy, Košíc či dokonca Talianska. Rozbehli sme web doverujme.si o vzťahoch detí

a rodičov, kde ponúkame jednak priame poradenstvo, ale aj rôzne videá, podcasty a blogy na konkrétne témy a výzvy, ktoré sa týkajú tejto citlivej a zároveň tak podstatnej oblasti života každého človeka. Za túto skúsenosť som veľmi vďačný. A naozaj si prajem, aby som vedel a sme vedeli na nej postaviť to, čo mám a máme pred sebou. Kiež sa mi a nám to podarí, lebo ľahké to nebude. Ale ani nie nemožné.

ŽILINSKÉ DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM

Organizuje oceňovanie dobrovoľníkov v kraji Srdce na dlani, ktoré sa koná tradične v decembri a tento rok bude realizované v spolupráci so sekciou pre mládež Rozvojovej agentúry Žilinského samosprávneho kraja. Počas koronakrízy Žilinské dobrovoľnícke centrum koordinovalo dobrovoľníkov v domovoch alebo centrách sociálnych služieb. Dobrovoľníci nakupovali a rozvážali potraviny, písali listy klientom v domovoch sociálnych služieb a telefonovali s nimi. Študenti medicíny pomáhali v odberových jednotkách alebo pri balení a rozvoze zdravotníckych pomôcok, ale svoje uplatnenie našli aj na vrátniciach pred vstupom do nemocnice pri meraní teploty. Okrem týchto skupín sa našlo aj veľa dobrovoľníkov, ktorí sa venovali vo svojom čase životnému prostrediu v podobe zberu odpadkov. Žilinské dobrovoľnícke centrum sa zapojilo aj do šitia rúšok a ušilo viac ako 2000 rúšok pre obce na Orave a domovy sociálnych služieb. Niektoré putovali aj do sociálne slabších rodín, charít a osád. Jana Števaňáková

Na stránke ŽDC dobrovoľníctvoza.sk sa môžu zaregistrovať dobrovoľníci, ale aj organizácie, ktoré by pomoc dobrovoľníkov potrebovali.

rozvíjaniu ich konkurencieschopnosti. Deti a mladí ľudia sa počas dobrovoľníctva učia novým zručnostiam, rozvíjajú svoje talenty, prípadne v sebe objavujú schopnosti, o ktorých doteraz nevedeli. Jedným z možných modelov výchovy detí a mládeže k dobrovoľníctvu je model Service learning. Service learning je metóda, prostredníctvom ktorej sa mladí ľudia učia a rozvíjajú cez aktívnu participáciu v premyslene organizovanej dobrovoľníckej skúsenosti, ktorá reaguje na aktuálne potreby komunity, je koordinovaná v spolupráci školy a komunity, je integrovaná v rámci akademického kurikula, poskytuje štruktúrovaný čas na premýšľanie, umožňuje mladým ľuďom využiť novonadobudnuté akademické vedomosti a zručnosti v reálnych životných situáciách v ich vlastných komunitách. Dobrovoľnícka skúsenosť v zmysle

tejto koncepcie je začlenená do predmetov, ktoré môžu mať rôzne ciele (môže ísť o matematiku, geografiu, históriu či akýkoľvek iný predmet). Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií pravidelne robí tréning tejto metódy. Cieľom akreditovaného vzdelávacieho programu Service learning vo výchove a vzdelávaní detí a mládeže k dobrovoľníctvu je rozvíjať a rozširovať vedomosti a zručnosti pracovníkov s mládežou a pedagogických a odborných zamestnancov škôl. Sekcia pre mládež Rozvojovej agentúry ŽSK tréning absolvovala a už v budúcom roku pripravuje prvé dobrovoľnícke programy v spolupráci s vybranými školami, ktoré budú spĺňať princípy Service Learning. Katarína Özger Projektová manažérka pre prácu s mládežou ŽSK

AK BY STE SA CHCELI DOZVEDIEŤ VIAC O DOBROVOĽNÍCKYCH MOŽNOSTIACH V ŽILINSKOM KRAJI, NEVÁHAJTE SA OBRÁTIŤ NA ŽILINSKÉ DOBROVOĽNÍCKE CENTRUM. Žilinské dobrovoľnícke centrum plní úlohu organizačnej jednotky dlhoročne pôsobiaceho združenia V.I.A.C. - Inštitútu pre podporu a rozvoj mládeže sídliaceho v Trstenej, ktoré je členskou organizáciou Platformy dobrovoľníckych centier a organizácií. Jeho poslaním je prezentovanie dobrovoľníctva na verejnosti i na školách, informovanie organizácií aj firiem o možnosti zapojiť sa do projektov a aktivít súvisiacich s dobrovoľníctvom a jeho rozvojom, zvyšovanie povedomia a uznania dobrovoľníctva aj medzi zamestnávateľmi. Centrum realizuje prezentácie a workshopy o dobrovoľníctve a koordinuje dobrovoľnícke podujatia. ŽDC tiež hodnotí štandardy kvality manažmentu dobrovoľníčok a dobrovoľníkov pre organizácie.

SERVICE LEARNING UČENIE SA SLUŽBOU INÝM PODPOROVAŤ DOBROVOĽNÍCTVO MLADÝCH ĽUDÍ JE JEDNOU Z PRIORITNÝCH OBLASTÍ ŽSK, KEĎŽE DOBROVOĽNÍCTVO MÁ PRIAMY VPLYV NA FORMOVANIE DETÍ A MLADÝCH ĽUDÍ A ICH HODNÔT, NA ZVYŠOVANIE ICH ZÁUJMU O PROSTREDIE A SPOLOČNOSŤ, V KTOREJ ŽIJÚ. Dobrovoľníctvo je zážitková forma hľadania a objavovania samého seba, toho, čo ma naozaj baví a napĺňa, čomu sa chcem venovať. Je nástrojom na získavanie a rozvíjanie zručností, čím prispieva k zvyšovaniu zamestnateľnosti mladých ľudí a k 4

PODPOROVAŤ DOBROVOĽNÍCTVO MLADÝCH ĽUDÍ JE JEDNOU Z PRIORITNÝCH


SERVICE LEARNING V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI O DOBROVOĽNÍCTVE PODĽA KONCEPCIE SERVICE LEARNING V BANSKOBYSTRICKOM KRAJI ROZPRÁVA SILVIA COCHOVÁ, KTORÁ PÔSOBILA NA FAKULTE EKOLÓGIE A ENVIRONMENTALISTIKY AKO VYSOKOŠKOLSKÁ PEDAGOGIČKA, ALE PO MATERSKEJ DOVOLENKE SA ROZHODLA PÔSOBIŤ MIMO AKADEMICKEJ PÔDY. V SÚČASNOSTI ZASTÁVA POZÍCIU RIADITEĽKY V NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII CENTRUM DOBROVOĽNÍCTVA V BANSKEJ BYSTRICI, KDE ÚROČÍ SVOJE ROKY SKÚSENOSTÍ Z PÔSOBENIA V TREŤOM SEKTORE. S DOBROVOĽNÍCTVOM SA PRIAMO STRETÁVA NIELEN V PRÁCI. SAMA JE UŽ VYŠE 20 ROKOV AKTÍVNOU DOBROVOĽNÍČKOU V SLOVENSKOM SKAUTINGU, PÔSOBILA 6 ROKOV NA NÁRODNEJ ÚROVNI V SPRÁVNEJ RADE, VZDELÁVA LÍDROV A INŠTRUKTOROV. Mohla by si menovať hlavné výhody dobrovoľníctva podľa metódy SL oproti iným dobrovoľníckym aktivitám? Service learning je hlavne vzdelávacia stratégia, ktorá napomáha viesť deti aj mládež k službe iným, a za pomoci tejto služby a mapovaniu potrieb vo svojom okolí sa učiť nielen rôznym mäkkým zručnostiam, ale aj priamo dosahovať tie vzdelávacie ciele, ktoré si učiteľ alebo učiteľka stanovila v rámci svojho predmetu. Naopak, klasické dobrovoľnícke aktivity, ak sú hlavne jednorázového charakteru, ten prvok vzdelávania v sebe zväčša nemajú, resp. je veľmi závislý od individuálnej vyzretosti dobrovoľníkov či dobrovoľníčok. Ich aktivita je reakciou na potrebu, ktorú popísal a zmapoval niekto iný. V SL sa na mapovaní potrieb bezprostredného okolia zúčastňujú samotní žiaci a žiačky.

Od kedy sa dobrovoľníctvo podľa SL rozvíja v BB kraji a aké máte ohlasy na školách? A v komunitách, kde dobrovoľníctvo prebieha? V Banskej Bystrici sa service learningovým aktivitám na školách venujeme od šk.r. 2015/2016 a to hlavne vďaka odbornej garancii Betky Brozmanovej Gregorovej, ktorá pôsobila v Centre ako riaditeľka a na PF UMB ako pedagogička, ktorá túto stratégiu rozvíja v prostredí VŠ. Počas týchto rokov sme mali školy, ktoré urobili 2 – 3 SL projekty, ale aj školy, ktoré vydržali len jeden rok. Treba povedať, že service learning je len jedným zo spôsobov ako sa snažíme do-

stať dobrovoľníctvo do povedomia čo najviac ľudí. Či už sú to deti, mladí ľudia, študenti, dospelí v produktívnom veku alebo seniori a seniorky. Každá cieľová skupina potrebuje iný prístup. Service learning je ideálny pre tzv. výchovu k dobrovoľníctvu a to priamo na školách. Do vzdelávania a service learnigových aktivít sa preto snažíme zapájať ako ZŠ, tak aj SŠ. Nie je to vždy ľahké. Učitelia a pani učiteľky nemajú vždy ideálnu podporu od vedenia školy či kolegov pre tento typ výučby. Preto máme skúsenosti, že boli aktivity, ktoré boli skvelé a deti sa veľa naučili, a boli aj také, ktoré učiteľov vyčerpali, lebo museli „bojovať“ s kolegami v zborovniach. Pritom aktivity, s ktorými deti a mladí ľudia prichádzajú, sú veľmi zaujímavé a inšpiratívne. Uvedomujú si osamelosť seniorov, ťažkú situáciu zvierat v útulkoch. Iných trápilo, že sa ako susedia v obci vôbec nepoznajú. Nehovoriac o tom, že takáto angažovanosť žiakov a žiačok pre blízku komunitu, kde škola pôsobí, vytvára samotnej škole veľmi pozitívne PR. A to mnohé školy dnes chcú. Odlišovať sa v niečom od iných v meste. Toto si ale nie každé vedenie školy uvedomuje.

Opíšeš bližšie aspoň jednu aktivitu SL vlajkovú loď alebo príklad dobrej praxe v BB kraji? Mám dve, ktoré mi prirástli k srdcu. Jednou bola aktivita „Od babky k babke“ Receptár Medzibrodských babičiek, kde deťom z obce pri Banskej Bystrici bolo ľúto, že nepoznajú mnohé staré tety a ujov, ktorých zdravia na ulici. V rámci predmetov ako slovenský jazyk, pracovné vyučovanie, informatika a dejepis sa stretávali a tvorili receptár tradičných pochúťok z Medzibrodu. Ten si sami prepísali v rámci vyučovanie

informatiky a počas návštev tieto recepty so starými ľuďmi varili alebo piekli. Projekt trval celý rok. Dôležité je ale povedať, že nápad neprišiel od pani učiteľky, ale od detí. Ona len vytvorila priestor ako ho uskutočniť. A to bolo veľmi silné. Druhý SL projekt, ktorý sa mi veľmi páčil, ale práve on bol poznačený tými spomínanými bojmi, bol filmový klub na SŠ internáte v Banskej Bystrici. Mládežníci zo SŠ, ktorá sa zaoberala PC grafikou, kamerovaním a strihaním zistili, že sa na internáte nijako nerozvíjajú a že je tam nuda. Vymysleli si teda filmový klub, na ktorý si sami tvorili v rámci predmetov grafické návrhy plagátov. Vždy sa snažili zohnať si aj odborníka alebo odborníčku k diskusii po filme, kde rozoberali ako technické, tak aj umelecké spracovanie, prácu s kamerou, ale aj navrhnuté plagáty. Filmový klub bol určený ale pre všetkých ubytovaných na internáte. Až mi bolo ľúto, že mi nevyšiel čas pozrieť si aspoň jeden film s nimi.

Aké máte plány? Rozširovať už fungujúce programy na iné školy? Alebo nové projekty? Posledné dva roky sme rozhodli venovať energiu hlavne do vzdelávania učiteľov a učiteliek v tejto metóde. Administrácia SL projektíkov sa nám neukázala ako veľmi efektívna. Tú zvládnu po dobrej príprave a podpore učitelia a sami. Aktuálne máme výbornú spoluprácu s Platformou dobro­ voľníckych centier a organizácií, ktorá má trojdňový kurz Service learningu akredito­ vaný a časť tímu Centra dobrovoľníctva sú aj lektorky v tejto téme. Absolvovanie kur­ zu je podmienené záverečnou prácou, kde si účastníci a účastníčky nadizajnujú celý proces implementácie tejto vzdelávacej stratégie do svojho predmetu na škole, kde pôsobia. Ak ich príde na tréning z jednej školy viac, tým lepšie. Vďaka podpore Na­ dácie Slovenskej sporiteľne im vieme dať aj podporu ročného mentoringu. Tento model sa nám zdá teraz najefektívnejší. Tréning je otvorený pre všetkých záujemcov, i keď prioritne sa nám dá najlepšie pracovať so školami z nášho kraja, napr. keby bolo tre­ba vycestovať. 5


Ako sa môžu zapojiť školy v Žilinskom samosprávnom kraji do SL vzdelávania? Čo je nevyhnutné splniť zo strany školy, aby dobrovoľníctvo fungovalo? Najdôležitejšie je absolvovať vzdelávanie o service-learningovej metóde. Momentálne takéto vzdelávanie poskytuje Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá ponúka hneď dve formy– online a klasický trojdňový tréning. Oba sú akreditované. Dozvedia sa o nich cez stránky regionálnych dobrovoľníckych centier alebo priamo cez odber ich newslettra. Ak by sa do toho chcela zapojiť celá škola, je možné o takýto tréning požiadať priamo kontaktnú osobu v organizácii a oni sa už s nimi dohodnú na termíne, cene aj spôsobe.

MLADÍ DOBROVOĽNÍCI NA KYSUCIACH

Čo sa týka fungovania dobrovoľníctva na škole, je dôležité dobrovoľníctvu ako takému rozumieť. Ideálne, ak má aspoň niekto z učiteľského zboru priamu skúsenosť. Druhá podmienka, nemenej dôležitá, je práve pro-dobrovoľnícka atmosféra, vedieť prečo to robíme, čo to prináša nám, škole, čo deťom, študentom, rodičom a komunite, kde škola sídli.

sledovať https://www.dobrovolnickecentra. sk/sk/treningy/aktualne-terminy-treningov. A teda ešte je tu tá možnosť, objednať si kurz ako škola, alebo viacero škôl naraz.

júce aktivity a začali sme plánovať nové aktivity na jún a taktiež pripravovať projekt Farebné sídliská, ktorý budeme realizovať od júna. Počas koronakrízy sme sa v spolupráci s Kysucko-Novo-Mestským mládežníckym parlamentom rozhodli pomôcť ľuďom v prvej línii a začali sme s výrobou ochranných štítov. Od mája sme začali vyrábať tieto štíty na 3D tlačiarni a za ten čas sme ich vyrobili už

viac ako 150 a odovzdali sme ich všetkým, ktorí ich potrebujú, či už sa jedná o lekárov. pracovníkov DSS, zdravotným pracovníkom, dobrovoľníkom a kňazom.

ZÚČASTNENÝCH AKTÉROV. PRÍKLADOM PRE OSTATNÉ ŠKOLY MÔŽE BYŤ GYMNÁZIUM HLINSKÁ V ŽILINE, KDE PANI RIADITEĽKA JARMILA TUROŇOVÁ VYTVÁRA VHODNÉ PODMIENKY NA ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA SVOJICH ŽIAKOV AJ ZAMESTNANCOV.

Gymnázium Hlinská v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja rozvíja niekoľko aktivít, medzi ktoré patrí adaptačný týždeň. Počas prvého septembrového týždňa žiaci vyšších ročníkov, preškolení vedúcou prefektov, pomáhajú zábavnou, ale i edukatívnou formou úspeš-

Kedy bude ďalšie vzdelávanie SL pre učiteľov? Aktuálne je naplánovaný tréning na 23. a 24. september 2020 v Banskej Bystrici. Prihlasovanie je otvorené do 17.9. Ďalšie tréningy predpokladám, že budú avizované až v prvom štvrťroku 2021. Záujemci môžu

MIMOVLÁDNA ORGANIZÁCIA SYTEV SÍDLI V KYSUCKOM NOVOM MESTE. JEJ HLAVNÝM ZAMERANÍM JE PRÁCA NA LOKÁLNEJ ÚROVNI V REGIÓNE KYSÚC V MLÁDEŽNÍCKOM PARLAMENTE, MLÁDEŽNÍCKEJ KLUBOVNI, V OTVORENOM CENTRE DOFE, KYSUCKOM DOBROVOĽNÍCKOM CENTRE. SYTEV-ÁCI POČAS KORONY NEZAHÁĽALI, ALE REALIZOVALI NIEKOĽKO ZAUJÍMAVÝCH AKTIVÍT, DO KTORÝCH ZAPÁJALI MLADÝCH DOBROVOĽNÍKOV. Na Deň Zeme sme spolu s dobrovoľníkmi a členmi Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu upratovali nábrežie rieky Kysuca a spolu s mládežou sme vyzbierali viac ako 150 vriec odpadu. Keďže sme nemohli na Deň Európy organizovať verejné podujatie, v spolupráci s Europe Direct Žilina sme zorganizovali online diskusiu s Patrikom Hyllom, ktorý koordinuje Erasmus+ program v SYTEV-e a podelil sa o svoje skúsenosti z mládežníckych projektov a priblížil zúčastneným možnosti, ktoré im Európska únia ponúka. Na májovom online zasadnutí Kysucko-Novo-Mestského mládežníckeho parlamentu sa zúčastnilo 10 mladých poslancov a spoločne sme tak zhodnotili naše predchádza-

DOBROVOĽNÍCTVO NA HLINSKEJ AJ V ŽILINSKOM KRAJI JE UŽ NIEKOĽKO ŠKÔL, KTORÉ SI UVEDOMUJÚ, ŽE DOBROVOĽNÍCTVO JE PRÍNOSOM PRE VŠETKÝCH

6


ne sa adaptovať na podmienky gymnaziálneho štúdia prvákom. Prefekti vedú svojich prvákov počas celého školského roka a sú nápomocní vedeniu školy pri organizovaní aj ďalších aktivít. Žiaci vyšších ročníkov vedú aj školské kluby alebo kluby záujmovej činnosti, pričom rozvíjajú svoje líderské schopnosti.

Žiaci sa aktívne zúčastňujú na revitalizácii okolia školy a na komunitných projektoch, napríklad revitalizácia Bernoláčky 1 a 2; čistili okolie Rajčianky, Vodné dielo. Žiaci dobrovoľníčia počas zbierok kníh, hračiek a ošatenia pre Centrá pre deti a rodiny, Domovy sociálnych služieb, Krízové centrá a počas finančných zbierok v spolupráci s konkrétnymi organizáciami. Spolupráca s domovmi sociálnych služieb neprebieha len na konkrétnych zbierkach, ale žiaci klientov domovov navštevujú, pripravujú im hudobný večer a predčítavajú knihy. Škola dlhodobo spolupracuje s Nadáciou Krajina Harmónie na organizácii festivalu Internos (predtým Jašidielňa). Gymnázium na Hlinskej sa zapája aj do aktivít s Nadáciou Výskum rakoviny, napríklad vedeckých dielní- edukatívnych prednášok,

medzinárodnej odbornej vedeckej súťaže mladých onkológov a benefičného večera spojeného s vyhlásením výsledkov súťaže a získaním finančnej podpory pre nadáciu. V školskom roku 2020/2021 na gymnáziu Hlinská štartuje nový projekt SHOW YOUR TALENT, ktorý je založený na dobrovoľníckej činnosti a na ochote pomôcť komunite.

ĎAKUJEME Slovensko sa aj tento rok zmenilo na krajinu dobrých skutkov. Od 16. septembra prebiehal Týždeň dobrovoľníctva, do ktorého sa mohol zapojiť každý až do 22. septembra. Dobrovoľníci sa mohli zapojiť do Týždňa dobrovoľníctva so sekciou pre mládež ŽSK a pomôcť rôznym inštitúciám v zriaďovateľskej pôsobnosti ŽSK. Aktivity boli rôzne, od úpravy exteriéru zariadení sociálnych služieb, skrášľovania prostredia maľovaním interiéru v zariade­ niach, cez priamy kontakt s klientmi až po výrobu darčekových predmetov, marketin­ gový workshop a vyhľadávanie informácií v angličtine. Celú ponuku aktivít, ktoré pripravila sekcia pre mládež v spolupráci s organizáciami v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja si môže­te pozrieť na: http://www.razsk.sk/cms/?q=node/269

AKTUÁLNE PONUKY VZDELÁVANIA V OBLASTI DOBROVOĽNÍCTVA SERVICE LEARNING - krátka dvojdňová forma, neakreditovaná Termín konania: 23. a 24. september 2020 (9:00 - 16:30) Miesto konania: Banská Bystrica Prihlasovanie prebieha do 17. septembra 2020. Bližšie informácie k aktuálnym tréningom poskytne Dominika Hradiská, hradiska@ dobrovolnickecentra.sk, 0907 125 177 MANAŽMENT DOBROVOĽNÍKOV Termín konania: 13. až 16. október 2020 Miesto konania: Trstená Prihlasovanie prebieha do 2. októbra.

ONLINE TRÉNING MERANIA A KOMUNIKÁCIE VPLYVU DOBROVOĽNÍCTVA Termín: 01. október 2020 o 15:00 12. októbra 2020 o 15:00 22. októbra 2020 o 15:00 03. novembra 2020 o 15:00. Cena: 50 €/os. Prihlasovanie na https://www.dobrovolnickecentra.sk/sk/treningy/vplyv-dobrovolnictva. SERVICE LEARNING pre pedagogických pracovníkov v Žilinskom kraji - akreditovaná forma Termín: 9.-11.11.2020 Miesto konania: Dolný Kubín Viac info k tomuto kurzu poskytneme na mladi.ra@zask.sk alebo na čísle 0948 348 608

7


SEKCIA PRE MLÁDEŽ ŽSK Kto sme a čo robíme? Sekcia pre mládež ŽSK vznikla začiatkom roka 2020, aby sme zdôraznili záujem župy načúvať mladým ľuďom aj na samosprávnej úrovni kraja. Hlavnou úlohou je prepájať organizácie, ktoré pracujú s mládežou. Snažíme sa rozvíjať spoluprácu v aktivitách a projektoch, ktoré prinášajú osobný,

profesijný a morálny rozvoj mladých ľudí v kraji. Podporujeme neformálne vzdelávanie a záujem o dobrovoľníctvo a to aj vo formálnom vzdelávaní na školách, obciach, alebo v oblastiach, kde nie je dostatok príležitosti pre rozvoj mladých ľudí. Dlhodobo sa usilujeme o vytvorenie koncepcie rozvoja práce s mládežou, ktorá sa bude pravidelne aktualizovať.

ROZVOJ DOBROVOĽNÍCTVA

NEFORMÁLNE VZDELÁVANIE

NOVÉ PRÍLEŽITOSTI PRE MLADÝCH

OSTAŇTE S NAMI V KONTAKTE

www.razsk.sk mladi.ra@zask.sk FACEBOOK: Rozvojová agentúra ŽSK INSTAGRAM: @rozvojova_agenturazsk

REDAKCIA DOBRONOVÍN: Katarína Özger, Marcel Rypák, Michaela Ondríková

Michaela Ondríková, koordinátorka ŽDC dobrovolnictvoza@ozviac.sk +421 903 262 166

#dobrovolnictvonasspaja

8


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.