DAAROM ZING IK

Page 1

DAAROM ZING IK

KRUISPUNT(je) 2020 www.zingenindezomer.nl URK 0


COLOFON Zingen in de Zomer Adres Zingen in de Zomer Postbus 47, 8320 AA Urk Bank IBAN: NL25 SNSB 0854 1735 60 t.n.v. Zingen in de Zomer

Contactpersonen Secretariaat Maria Hoekstra Tel: 0527 684555 Joost Eijkelenboom Tel: 0527 682831 Diny van Klaveren Tel: 0527 615672 Voorzitter Jan de Boer Tel: 06 25128513 Vriendenkring Zingen in de Zomer Voor het ontvangen van Kruispunt, nieuwsbrieven, lid worden van de Vriendenkring Diana Romkes Tel: 0527 688601 vriendenkring@zingenindezomer.nl

Zingen in de Zomer op internet www.zingenindezomer.nl is het adres van onze website. Deze geeft actuele informatie. Onze webbeheerder Lub Ras houdt de inhoud up-to-date. Geef uw reacties en suggestie voor verbeteringen van onze website aan ons door. Dit kan via de mail. webmaster@zingenindezomer.nl Redactie Kruispunt Jan de Boer Edith de Boer Wouter de Boer

Anderhalve meter Wie had ooit kunnen denken dat ‘anderhalve meter’ in 2020 het hele leven zo op zijn kop zou gaan zetten. Dat zo’n onooglijk klein dingetje uit China ons zo in de ban zou krijgen. De hele wereld in zijn greep houdt. Het drijft ons tenminste anderhalve meter uit elkaar. Twee keer een armlengte. Eén arm van jouw. Eén arm van de ander. Ook het samen uit volle borst zingen van liederen kan even niet meer. Het lied ‘Kinderen van één Vader, reik elkaar de hand’ moet voor een jaar zwijgen in woord en daad. Voor mij staat het Coronavirus ook wel een beetje beeld voor het kwaad dat het goede bederft. Beeld van zonde. Zoals in het Genesisverhaal. God had het mooi gemaakt. Maar de duivelse slang gooide roet in het eten en verspreide zijn zondevirus. We zijn er allemaal door besmet en besmettelijk van geraakt. Afstand tussen God en mens. Gelukkig heeft God van Zijn kant die afstand niet gehouden. Hij heeft de anderhalve meter wat anders uitgelegd. Anderhalve meter is twee keer een armlengte. Dat is dus ook de anderhalve meter van de uitgespreide armen van één mens aan een kruis: Jezus. Doordat Hij die afstand voor Zijn rekening nam, is er genezing en redding van het zondevirus. Immuniteit! Wat een zegen en verlossing ontvangen we uit die anderhalve meter! Daar kun je niet stil van blijven. Daar moet je van zingen. Dat kan misschien deze Zingen in de Zomer niet op de manier zoals we gewend zijn. Maar zingen doe je met mond en HART. Laat dus vooral ook het hart spreken als we deze zomer via de diverse digitale media toch onze liederen laten horen. Liederen met een gigantisch perspectief. Liederen over de anderhalve meter van Onze God: Ik wil zingen van mijn Heiland, van Zijn liefde wondergroot die zich zelve gaf aan kruishout en mij redde van de dood! Het is een bijzondere tijd. Coronatijd. Geen fijne en gemakkelijke tijd. We worden beperkt in onze mogelijkheden. We moeten verantwoorde keuzes maken. Wat doen we wel? Wat doen we niet? Gaan we op vakantie? Gaan we op bezoek? Hoe dan? Welke afstand houden we tot elkaar? Ook Zingen in de Zomer houdt even afstand. Maar we gaan wel op aangepaste wijze door. Elke woensdag via Youtube en Facebook. Misschien levert deze bijzondere tijd ook juist ruimte op om stil te staan bij het contact met God. Verantwoorde keuze. Kun je nog zingen? Zing dan maar volop mee met mond en hart “Ik heb geloof en daarom zing ik”! Jan de Boer

1


Zingen in de Zomer in Coronatijd

Daarom zing ik Het is ook voor Zingen in de Zomer een bijzondere tijd. De 45ste editie van het zomerse zangfestijn op Urk krijgt dit jaar door de aanwezigheid van het Coronavirus een bijzonder karakter. De bijeenkomsten met de honderden bezoekers in het Kerkje aan de Zee en de duizenden in Bethelkerk kunnen geen doorgang vinden. Jammer, want Zingen in de Zomer is een evenement waar u elk jaar weer met spanning en verwachting naar uitziet. Toch zullen ook de komende zomermaanden elke woensdagavond muziek en stemmen vanaf het voormalige eiland weerklinken. Onder het thema ‘DAAROM ZING IK’ brengen we dit keer de blijde boodschap van het geloof in muziek en woorden direct bij u thuis. Het thema is afgeleid van het bekende lied: ‘k heb geloofd en daarom zing ik. In acht afleveringen zullen we met u aan de hand van bekende liederen verschillende redenen vinden om toch te zingen. Die redenen liggen vooral in het geloof in God, die door elke omstandigheid heen er is voor de mensen.

uit het verleden uit. Samenzang op verzoek, kooren solozang en kort gesproken woord. Wat u misschien vooral zult missen is de mogelijkheid om lievelingsliederen te roepen die we daarna samen zingen. Toch willen we proberen die mogelijkheid ook dit jaar ook te bieden, maar dan digitaal. Als u een lievelingslied wilt horen of wilt meezingen, dan willen we daar in de laatste week ruimte voor bieden.

Zingen in de Zomer thuis Iedere woensdagavond om half acht zenden we vanuit de Bethelkerk een programma van ruim een uur uit via de digitale media. Urker koren werken in een kleine bezetting aan het programma mee. Ook diverse solisten laten zich zien en horen. Een predikant mediteert kort over een lied met bijzondere betekenis. Elke week een ander lied.

Roep in de komende weken uw lied via ons emailadres of via Facebook en we zullen ons best doen om die verzoeken zoveel als mogelijk is in de laatste uitzendingen te verwerken. De wekelijkse uitzendingen zijn te zien en te horen op Youtube en Facebook. Wie zich daarop nog niet heeft geabonneerd, kan dat doen via: www.youtube.com/zingenindezomer. Meer informatie over het programma van Zingen in de Zomer 2020 is te vinden op de website (www.zingenindezomer.nl).

Het programma bestaat verder uit de mooiste bijpassende samenzang uit de programma’s van de afgelopen jaren. De teksten van de liederen worden tijdens de uitzending in beeld geprojecteerd, zodat u thuis mee kunt zingen. De digitale kanalen van Zingen in de Zomer kennen duizenden vrienden en abonnees, dus dit kan bij elkaar opgeteld elk woensdagavond een grote samenzang worden. Laat van u horen! RUM: Roept u maar Ook op elke werkdag tussen twee en drie zijn we in de lucht’’. Dan zenden we middagbijeenkomsten

ROEPT U MAAR Als u een in deze zomer via onze uitzendingen een bijzonder lied wilt horen, om te luisteren of om thuis mee te zingen: Roept u maar! We willen proberen in de laatste week van Zingen in de Zomer 2020 daar ruimte voor te bieden. U kunt uw verzoeken doorgeven via onze website of via ons emailadres: info@zingenindezomer.nl

2


‘k Heb geloofd en daarom zing ik

Zingen in de Zomer in België Als we de aanduiding in de bundel van Johannes de Heer mogen geloven was een zekere J. Mathijsen de schrijver van het bekende lied met het thema van deze Zingen in de Zomer: DAAROM ZING IK. Het was even zoeken, maar we zijn eruit. We maken kennis met Jan-Baptist MATHYSEN, schilder en dichter. Ik kwam zijn naam uiteindelijk tegen in een oud boekje (1930) over de ‘Inwendige Zending’. Het beschrijft de inspanningen die de kerken vanaf ongeveer 1850 hebben gedaan om het evangelie in Nederland en België meer ‘aan de man’ te brengen. Het boekje geeft volgens het voorwoord ‘een krachtige aansporing om trouw voort te gaan in brede kring met het uitdragen van de banier des Groten Konings, opdat onder Gods zegen steeds meerderen leren verstaan de waarheid van ’s Heeren Woord: Dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen den enigen en waarachtige God en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.’

bescheiden mens. Tijdens zijn verblijf in Brussel ging hij als rooms-katholiek over tot het protestantisme. Hij zette zich in voor de evangelisatie en zending en België en sloot zich aan bij de Zendingskerk in Antwerpen. Eind 1878 ging hij weer terug naar Brussel en stelde hij zich ten dienste van het Silowerk als medewerker van dominee de Jonge. In het boekje wordt Jan-Baptist genoemd als één van de ‘deurwachten’, die tijdens evangelisatie-bijeenkomsten de voorbijgangers binnenriepen, maar de kwajongens en de rustverstoorders wel eens buiten moesten houden: ‘zij worden genomen uit vrijwillige hulpkrachten en hebben een tweeledig doel, namelijk om volk in het lokaal te lokken en om ongure elementen daaruit te houden. De heer J. Mathijsen, kunstschilder en dichter van het bekende lied: ‘k heb geloofd en daarom zing ik - en de heer R. Geerling, architect van vele kazernes en enkele evangelisatielokalen in België, achtten zich niet te voornaam om het eenvoudige en moeilijke werk van deurwachten te verrichten’. ‘Kom vooral binnen en zing mee’ was dus zijn belangrijkste boodschap.

Ik moest wel glimlachen bij het doorlezen ervan, want er is ook wel enige vergelijking te maken met het werk van Zingen in de Zomer. In die tijd werden er onder andere in België veel samenkomsten in de evangelisatielokalen gehouden, waar het Woord werd verteld. Eén van de voormannen van dit werk was de Zeeuwse predikant Nicolaas de Jonge. Hij is de oprichter van het zogenaamde ‘Silo-werk’. Deze dominee de Jonge zag reeds spoedig nadat hij zijn evangelisatiewerk begonnen was dat sommige personen beter luisterden, wanneer gezongen werd dan wanneer gepredikt werd. Daarom liet hij veel zingen, leerde zijn mensen zingen, maakte gebruik van zangverenigingen en liet nu en dan bekende evangelie-zangers optreden. Ook heeft hij, zo spoedig de financiën het toelieten, zijn lokalen van flinke orgels voorzien en het oprichten van muziekgezelschappen bevorderd, opdat hij deze voor zijn arbeid zou kunnen gebruiken. Voor de lokalen liet hij tijdens de samenkomsten traktaatjes uitdelen.

Silo Silo werd opgericht in 1870 ter bevordering van evangelisatiewerk in Vlaanderen en krachtig gestimuleerd door ds. Nicolaas de Jonge, die in mei 1874 predikant werd van de Nederlands-Evangelische Gemeente te Brussel, en door zijn opvolgers uit België en Nederland. Op verschillende plaatsen werden evangelisatieposten opgericht, die sedertdien zijn uitgegroeid tot plaatselijke gemeenten. Ook werden protestantse scholen gesticht, werd een drukkerij opgericht en gaf men twee evangelisatietijdschriften uit.

Eén van medewerkers van dit evangelisatie werk was Jan-Baptist Mathysen (1817-1909). Hij was een Belgisch kunstschilder. Hij woonde in Essen aan de Nederlandse grens. Hij was een ontwikkeld man en

Jan-Baptist Mathijsen was ook geruime tijd bestuurslid van de Vlaamse opleidingsschool voor evangelisten en colporteur-bijbellezers en gaf aan deze school ook enige jaren Latijn. Maar hij was

3


dus ook dichter. Hij schreef een dertigtal lof-en opwekkingsliederen, waaronder het lange tijd in Vlaanderen bekende en veel gezongen Vlaams loflied en dus het ons welbekende ‘Lied des geloofs’ ('k Heb geloofd en daarom zing ik).

Ons themalied is dus geschreven door een voormalige medewerker van ‘Zingen in de Zomer in België’.

ZINGEN JAAGT DE DUIVEL OP DE VLUCHT

Zingen als medicijn Zingen jaagt de duivel op de vlucht. Een gevleugelde uitspraak van Luther. Dit kan hij natuurlijk letterlijk hebben bedoeld. Luther had in zijn leven enkele duivelse ontmoetingen. Zijn overtuiging was dat de kracht die van het gezongen gebed of geloofsbelijdenis uitgaat, het geloof in God ondersteunt. Maar er is ook nog een andere uitleg van dit gezegde mogelijk. Dan gaat het niet om ‘de duivel’ in religieuze zin, maar de momenten dat een mens zich niet goed voelt, verdrietig is, zorg heeft of anderszins narigheid ondergaat. Dan kan zingen al deze narigheid op de vlucht jagen. Muziek als medicijn Er is sinds enige jaren een Stichting MAM: Muziek als Medicijn. Deze stichting ziet muziek en zang als behandelvorm in de zorg. Een behandeling zonder enige bijwerkingen - behalve misschien dat er tranen van ontroering gaan stromen. Zang kan troosten en verheugen. Die behandeling is ook niet kostbaar. Wetenschappelijke onderzoeken tonen aan dat luisteren naar muziek een hoge bloeddruk kan verlagen. Ook is er bewijs dat dat patiënten die tijdens een operatie naar muziek luisteren minder pijn en angst hebben. Pijn, angst en stress nemen onder invloed van muziek af. Muziek en zang brachten allerlei positieve reacties in het lichaam teweeg. Zelfs dieren lijken er lust van te hebben: meer melk en lekkerder vlees als de koeien in de stallen blootgesteld zijn geweest aan muziek.

luidkeels onder de douche zingen, lofzangen in de kerk, treurliederen tijdens een begrafenis, blij gezang bij een huwelijk: zingen doet wat met mensen. Door het zingen van bekende melodieën kom je snel bij je eigen emoties

nog beter dan zelf zingen is samen zingen Zingen maakt blij We worden rustig, gelukkiger en meer ontspannen van zingen. We stellen onszelf open en laten ons bij wijze van spreken in de ziel kijken. Als we zingen zijn we kwetsbaar. We nemen ruimte in met onze persoonlijke stem. Dat voelt lekker. Zingen maakt gelijk blij, want wie zingt, kan niet tobben. En nog beter dan zelf zingen is samen zingen. Samen zingen zorgt voor saamhorigheid, een verbinding van hart tot hart. Dat is uiteindelijk ons grootste verlangen: het maken van verbinding met je hart.

Zang als paardenmiddel Duitse onderzoekers zijn nog dieper in het onderwerp gedoken. Zelf zingen blijkt nog veel meer positieve reacties teweeg te brengen. Tijdens een onderzoek van de universiteit van Frankfurt werd bloed afgenomen bij koorleden. Wat bleek: de stoffen die als afweerstof werken en het stresshormoon nemen toe bij het zingen. Zingen is dus stressverlagend en goed voor de weerstand. De harten van koorzangers kloppen tegelijkertijd én de hartslag wordt tijdens het zingen vertraagd. De hartslag gaat omlaag bij de uitademing, omhoog bij het inademen. Als je zingt, gebruik je de lucht die wordt ingeademd. Je favoriete lied

Verzekeringspakket Zingen heeft zoveel gezonde effecten, dat het eigenlijk in je verzekeringspakket zou moeten zitten. Het RIVM adviseert vanwege het coronavirus om nog even voorzichtig te zijn met uitbundige samenzang. Maar als het even kan, laat dan je stem horen. In je huiskamer, buiten of waar dan ook. Het is echt goed voor je!

4


Pelgrimslied

Superwoorden ‘Voor de koorleider. Op de Gittith. Voor de kinderen van Korach een Psalm. Hoe lieflijk zijn Uw woningen, o HEERE der heerscharen ….’ Iedere zondagmorgen aan de ontbijttafel galmden deze woorden. De gedragen intonatie van mijn vader maakte het tot mijn lied voor de zondagmorgen. Het is echt ons familielied. In een tijd dat samen zingen tot risico is geworden, denk ik regelmatig terug aan die bijzondere zondagochtendmomenten uit mijn jeugd. Ik ken de woorden nog steeds uit mijn hoofd. Van de eerste zin tot de laatste: ‘Heere der heerscharen, welgelukzalig de mens die op U vertrouwt’. Superwoorden Mooi woord trouwens: WELGELUKZALIG. Beter kan het eigenlijk niet: wel, geluk en zalig. Het is echt een superwoord. Zo staan er meer in deze psalm. In de cadans van de stem van mijn vader zag in mijn verbeelding de hele familie Korach op de berg Gittith staan en uit volle borst ‘hoe lieflijk, hoe vol heilgenot’ zingen. Trouwens ook weer zo’n superwoord: heil en genot. Ik was ook heel benieuwd hoe die bomen in dat dal eruit zouden zien. Het zouden vast bomen zijn met grote bladeren, waar in ieder geval lekker in de schaduw kon zitten: ‘als ze door het dal van moebezienbomen doorgaan, stellen ze Hem tot een fontein’. En dan kwam die mooiste zin van allemaal: ‘ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken’. Dat woord ‘gansrijkelijk’ vertegenwoordigde voor mij een onvoorstelbare weelde. Als het leven op z’n heetst is, geeft God koelte en verfrissing. Gans en rijkelijk.

Welzalig hij, die al zijn kracht En hulp alleen van U verwacht, Die kiest de welgebaande wegen; Steekt hen de hete middagzon In 't moerbeidal, Gij zijt hun bron, En stort op hen een milden regen, Een regen, die hen overdekt, Verkwikt, en hun tot zegen strekt.

Welgelukzalig, heilgenot, gansrijkelijk

Ja hoor: Psalm 84 is mijn levenslied. Mijn lied voor onderweg. Samen! Gittith Er is in al die jaren maar één punt aan deze psalm geweest, dat niet klopte met mijn verbeelding. En dat was ‘Gittith’. Dat bleek namelijk helemaal geen berg met een zingende familie. Volgens de uitleggers zou het een muziekinstrument (een soort luit) of een ‘zangwijze’ kunnen zijn. Een melodie. Naar de betekenis van het woord was het mogelijk het ritme dat ook gezongen werd bij het persen van druiven.

Superlatieven Psalm 84 is de psalm van de superlatieven. Een rijke psalm. Zielsverlangen naar het huis van God. Het is de psalm die in moeilijke tijden ons als familie troost geeft. Vooral als je afscheid moet nemen van een reisgenoot. Ons pelgrimslied. Samen op weg naar Gods toekomst. Ons leven met God is de grandioze opmaat voor het eeuwig leven bij God. Daarop mag je vertrouwen. Daarop kun je bouwen.

Toen ik dat wist, werd de psalm eigenlijk nog mooier en zag ik de hele familie Korach uit volle borst dankbaar zingen bij de wijnpers: ‘Hoe lieflijk hoe vol heilgenot’.

De grote weelde van deze psalm komt ook in de berijmde psalm voor mij volledig tot zijn recht. We zingen hem graag met die eeuwenoude zinnen.

5


Persoonlijke noten

Thuiskomen Toen we voor deze Zingen in de Zomer aan diverse predikanten vroegen om een lied wat hun heel persoonlijk aansprak en waar ze een bijzondere betekenis mee hadden, ging ook mijn eigen radar aan het denken. Zingen en muziek is immers emotie. Daar zit gevoel in. De muziek en woorden kunnen je dan diep van binnen raken. Waar zing je van? Wat beleef je in de muziek en de liederen? Hier wat persoonlijke noten. Oma Van Urk Ik moet denken aan oma Van Urk. Een lieve vrouw, altijd toegankelijk, scherp maar betrokken en met beide benen in het leven. 90 jaar werd ze die dag en dat werd in familie en vriendenkring gevierd. Mooie woorden en terugblikken volgden. Als je 90 jaar mag worden is dat natuurlijk een zeer gezegende leeftijd en zijn er vele bijzondere momenten die je leven hebben gevormd. Op jonge leeftijd overleed haar man Geert aan de gevreesde ziekte. En dan krijg je vragen en twijfels. Hoe verder? Waarom toch? Toch overheersten op die bewuste dag de dankbaarheid en was er vreugde voor alles wat God had gegeven.

geen rouw meer en geen klagen. In het nieuw Jeruzalem! Wat was deze samenzang mooi en krachtig. Zelf kon ik deze keer niet zingen. Hoe kan dat. Heb het lied denk ik al duizenden keer gezongen of gehoord. Normaal heb ik daar niet zoveel last van. Maar juist op dit moment haperde mijn stem en sloeg ik dicht. Luisterend en vanuit mijn hart zong ik mee. Wat zal het daar toch mooi zijn, dacht ik in mijzelf. Coming Home Ik moet denken aan een bijzonder en emotioneel moment voor mij persoonlijk, voor ons gezin, voor onze familie en voor onze vrienden en voor de hele familiekring van het Zingen in de Zomer. Een moment wat we in ons hele leven ook zullen meedragen en niet meer uit onze herinnering zullen krijgen.

Zoon Jelle nam het woord en dankte moeder voor de opvoeding en de levenslessen die ze meegegeven had. Als dank zong Jelle samen met kleindochter Corina het lied ‘Groot is Uw trouw’, en terwijl Jelle en Corina dat lied zongen bingelden de tranen over haar wangen. Dat kwam binnen. En dat lied was waarschijnlijk het mooiste cadeau van die dag! Over de trouw van God die je je 90 levensjaren met je meedraagt toegezongen door zoon en kleindochter. Dat je dat zo ervaren mag in de herfst van je leven. Groot is Uw trouw o Heer, al die jaren aan mij betoond! Dan ben je een dankbaar en gelovig mens!

Thuiskomen bij de Vader die op je wacht en die van je houdt en die om je geeft Het is zaterdag 11 januari 2014. Na een emotionele afscheidsdienst wordt onze vader Klaas de Boer de kerk uitgereden om naar zijn laatste rustplaats te worden gebracht. Zijn vrienden van het koor Soli Deo Gloria waar hij al jaren een speciale band mee heeft, zingen tijdens de dienst enkele liederen. Bij het uitrijden van de kist uit de kerk vertolken ze een gedragen uitvoering van ‘Coming Home’. De diepe basstem van Pieter Toon raakt je diep van binnen. Emoties zijn voelbaar bij iedere aanwezige: Lord, I’m coming Home!

Daar zal ik mijn Heer ontmoeten Ik moet denken aan die kerkdienst in de Petrakerk. Het ging over de grote toekomst die op ons wacht. Waar we hopelijk allemaal mogen komen en waar we hopelijk ook allemaal eens naar verlangen. Alle liederen en woorden waren keurig afgestemd en gingen ook over die grote toekomst. Wat een vooruitzicht. En toen kwam het slotlied. De apotheose. We gingen staan. De organist was in zijn voorspel al in hogere sferen en bracht de gemeente tot grote hoogte. We zongen het als gemeente op z’n Urkers, dus uit volle borst spontaan de bovenstem. Lichtstad met uw paarlen poorten. En dan het refrein: Daar zal ik mijn Heer ontmoeten. Luisteren naar zijn Liefdestem. Daar

Is dat niet waar we allemaal naar mogen verlangen. Thuiskomen bij de Vader die op je wacht en die van je houdt en die om je geeft. Velen gingen ons voor en zijn ook werkelijk thuisgekomen.

6


Tijdens die dienst zingen de mannen ook het lied van verlangen.

In 't huis mijns Vaders, door Hem bereid, is Jezus Koning in eeuwigheid. Wijd open staat die poort, die leidt naar 't zalig oord, vreugde is ons bereid in eeuwigheid.

In 't huis mijns Vaders zijn op Gods tijd, voor al zijn kind'ren plaatsen bereid. Wijd open staat de poort, die leidt naar 't zalig oord, vreugde is ons bereid in eeuwigheid.

Wat een trouw en wat een belofte. We mogen weten dat er boven volop meegezongen wordt in het grote koor der engelen. Dat de zang schittert aan de glazen zee. Dat de klanken jubelen en de gouden harpen ruisen! Dan mag je naar huis. Je eeuwig thuis. Als dat geen veilig thuiskomen is!

Naar 't huis mijns Vaders verlangt mijn geest, met al Gods kind'ren op 't bruiloftsfeest! De paarlen poorten noodt, waar zonde is noch dood, hoe heerlijk zal dat zijn, bij Jezus mijn!

Daarom zing ik

Zeven redenen Word vervuld met de Geest en spreek onder elkaar met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zing voor de Heere en loof Hem in uw hart, en dank altijd voor alle dingen God en de Vader in de naam van onze Heere Jezus Christus. (uit Efeze 5)

Spreken is niet genoeg, er moet gezongen worden. Zingen is onze manier om te zeggen: ‘God is groot’. Zingen is een uiting van de Geest Zingen doe je vanuit je hart Zingen doe je “voor de Heere” Zingen doe je uit dankbaarheid Zingen doe je samen Zingen kun je op vele manieren

Uw steun voor het werk van Zingen in de Zomer is nodig Zingen in de Zomer draait volledig op vrijwilligers. We doen het letterlijk en figuurlijk ‘pro Deo’. De jaarlijkse activiteiten en de bijeenkomsten betalen we uit de opbrengsten van de collecten en de giften die we via de bank ontvangen. Daarom doen we ook nu weer een dringend beroep op u. U kunt uw bijdrage aan ons overmaken via

NL25 SNS 0854 1735 60 t.n.v. Zingen in de Zomer

7


Week 1

Startavond

Woensdag 8 juli 2020

Meditatie Sjoerd Bakker Orgel Jaap Kramer Piano Johan Bredewout Muzikale medewerking blazersensemble Solist Jaap Kramer

Nooit meer alleen God is erbij Voor de start van Zingen in de Zomer 2020 koos Sjoerd Bakker het lied: ‘Nooit meer alleen’ als reden om te zingen. Vele liederen en muziekstijlen zijn Sjoerd dierbaar, maar dit lied (Opwekking 698) heeft een speciaal plekje in zijn hart. De tekst refereert aan Jozua 1 vers 9: ‘Wees sterk en moedig, schrik niet en wees niet ontsteld, want de HEERE, uw God, is met u, overal waar u heen gaat’. De tekst die Sjoerd wil leven. Een prachtig lied dat je laat weten dat je nooit alleen bent. Een lied dat spreekt van het geloof in God die erbij wil zijn juist als het leven soms moeilijk is. Als er zorgen zijn over gezondheid. God, die ons hoop geeft voor de toekomst. We zijn met

God dus nooit meer alleen. Het is de combinatie van de muziek met de tekst dat het een lied is dat je blijft zingen. Het is een mooi lied in deze bijzondere tijd.

Jong Gemengd Koor “Immanuël” Zingende mensen zijn blijde mensen. Dat straalt van de leden van dit koor af. Ook hun enthousiaste dirigent Harm Hoeve mag er wat dat betreft zijn. Het koor zingt een breed repertoire aan geestelijke muziek. Van traditionele psalmbewerkingen tot opwekkingsliederen. Van klassiek tot gospel. Dit jaar bestaat ‘Immanuël’ 40 jaar. Het heeft in die jaren een goede reputatie opgebouwd door haar frisse manier van zingen.

Alle koorleden hadden uiteraard graag meegezongen. Helaas: dat is in verband met de richtlijnen niet mogelijk. Immanuël beschikt over een eigen kleinkoor. Met 12 leden zingen ze op deze eerste Zingen in de Zomer liederen van vertrouwen in een God die erbij is.

Het is een koor dat groeit en bloeit en dat zingend tevens een boodschap uitdraagt van vrije genade door het bloed van Christus.

De begeleiding op orgel en piano is in vertrouwde handen van Jaap Kramer en Johan Bredewout.

Een boodschap die het koor ook meedraagt in de naam: IMMANUEL, GOD MET ONS

8


Week 2

Woensdag 15 juli 2020

Meditatie ds. A.C. Kelemen Orgel Jaap Kramer Piano Hendrik van Veen Solist Hendrik de Vries

Zoals ik ben Dominee Csongor Kelemen spreekt over het bekende lied ‘Zoals ik ben’. Het lied is in de hele wereld bekend. De beroemde evangelist Billy Graham gebruikte het als vast lied tijdens zijn evangeliekruistochten als de mensen werden opgeroepen om naar voren te komen. ‘Het is een prachtig lied vol verootmoediging van onze kant en vol ontferming van Gods kant’, zegt dominee Kelemen. Hij kent dit lied vanuit het Hongaars. ‘Het zijn de woorden van het vijfde couplet die mij altijd tot tranen brengen: Zoals ik ben – Uw liefde, Heer’, wierp elke hinderpaal terneer – om slechts te zijn van U, o Heer’, O Lam van God, ik kom, ik kom’.

Haar gezondheid kwelde haar. Ze voelde zich nutteloos, terwijl de cirkel om haar heen vol onrustige dienstbaarheid voor God was. Aan de vooravond van een liefdadigheidsmanifestatie werd het haar allemaal teveel. De hele gemeente was er enthousiast mee bezig, met uitzondering van de zieke Charlotte. Ze was even enthousiast als iedereen, maar fysiek nergens toe in staat.

In een tijd waarin wij des te meer hinderpalen, barrières, muren of dammen om ons heen zien rijzen, verzekerd Hij ons door Zijn woord, dat niets en niemand is opgewassen tegen de kracht van Zijn liefde en genade.

De volgende dag voelde ze dat haat machteloosheid moest worden overwonnen door de genade van God. Ze nam pen en papier en zette 'de formule van haar geloof' in één keer op schrift. Ze beschreef de grote zekerheden van haar redding: haar Heer, zijn kracht, zijn belofte en overtuigde zichzelf van het evangelie van vergeving, vrede en hemel. Het werd één van haar beroemdste liederen. Zoals ik ben, ‘k heb anders niet.

‘Zoals ik ben ‘k heb anders niet’ is een vertaling van ‘Just as I am — without one plea’. Charlotte Elliott (1789-1871) schreef het in 1834 op een moeilijk moment in haar leven. Zij was op heel jonge leeftijd invalide geworden. Ze droeg het geduldig uithoudingsvermogen bij lijden, niet alleen lichamelijk, maar ook emotioneel en spiritueel.

Mannenkoor ‘Op Urk’ Het is een heel nieuw Urker mannenkoor, bestaande uit jonge mannen met goede zangstemmen. Een aanwinst in het Urker korenveld. Onder leiding van hun enthousiaste dirigent Tromp van Goor bouwen ze aan hun repertoire. Het samenklank van deze krachtige stemmen is geweldig. Onder de liederen die ze deze avond ten gehore brengen, is uiteraard het themalied: ‘Zoals ik ben’. We zullen de komende jaren vast nog heel veel van dit koor gaan horen.

9


Week 3

Woensdag 22 juli 2020

Meditatie ds. K.J. van der Sloot Orgel Jaap Kramer Piano Hendrik van Veen Solist

Ruwe stormen mogen woeden Als gewezen Urker én Urker Zanger is het voor dominee Van der Sloot één van de liederen die tot de verbeelding en het hart spreken: de storm op zee. Vorig jaar ontving hij als dank voor zijn inspanningen voor Zingen in de Zomer een reproductie van het bekende schilderij van Rembrandt. Het heeft een ereplaats in zijn woonkamer in Nijkerk. Maar, wat lot, of dood of leven, Smaad of eer, mij ooit verwacht’, Jezus zal mij nooit begeven; Ben ik zwak, bij Hem is kracht: Gunst van menschen, raad van vrinden, Bittre haat van kwaadgezinden, Hoogte, diepte, vreugd of rouw, Niets ontrooft mij aan Gods trouw.

Ahasverus van den Berg vertaalde rond 1800 een Duits lied in het Nederlands: ‘Schweiget bange Zweifel, schweiget’. Hij gaf het de titel meer ‘Geloofsroem’, naar het bekende gedeelte uit Romeinen 8:31-39 over de zekerheid van het geloof: wat kan mijn scheiden van de liefde Jezus. Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de liefde van God. Een Bijbelgedeelte en een lied vol geloofsvertrouwen. Van de oorspronkelijk negen coupletten zingen we er drie nog regelmatig. Het zevende en negende zijn voor ons onvergetelijk.

Ik ben verzekerd dat niets mij kan scheiden van de Liefde van God Ruwe stormen mogen woeden, Alles om mij heen zij nacht, God, mijn God zal mij behoeden, God houdt voor mijn heil de wacht. Moet ik lang zijn hulp verbeiden, Zijne liefde blijft mij leiden: Door een’ nacht, hoe zwart, hoe dicht, Voert Hij mij in ’t eeuwig licht.

Urker Mannenkwartet Zingen tot eer van God. Dat is opdracht van de mannen van het Urker Mannenkwartet. Sinds oktober 2010 bestaat dit ensemble en ze hebben sindsdien hun sporen ruimschoots verdiend. Al eerder zongen ze bij Zingen in de Zomer. Onder leiding van Gerwin van der Plaats uit Kampen wordt elk optreden een waar feest! De zangkwaliteit is opzienbarend. De leden van het kwartet hebben veel ervaring opgedaan als solisten bij onder andere het Urker Mannenkoor “Hallelujah” en het Urker visserskoor “Crescendo”. Inmiddels werden talloze concerten gegeven en werkte het kwartet mee aan diverse Cdopnamen. In hun repertoire hebben ze liederen die prima bij het thema van deze week passen.

10


Week 4

Woensdag 29 juli 2020

Meditatie ds. J. Hoekman Orgel Jaap Kramer Piano Hendrik van Veen Solist

Psalm 42 en 43

Verlangen naar God, gebed om verlossing Twee psalmen die spreken over de onrust van het leven. In deze tijd van crisis is het belangrijk dat we onze ziel toespreken: O, mijn ziel wat buigt ge u neder …. voed het oud vertrouwen weder’. Het zijn twee psalmen die vaak als één geheel beschouwd. Ze hebben hetzelfde refrein: Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal Hem weer loven; Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God.

Deze twee psalmen zijn bij ons heel bekend. Elk jaar komt één van beiden of allebei voor op het programma. In samenzang of uitgevoerd door het koor. Psalm 42 kennen we door die mooie begin zin: ‘Zoals een hert schreeuwt om water, zo verlangt mijn de Heer’. Maar ook vanuit het vijfde couplet: de lofzang in de nacht.

De tekst is geschreven voor de Korachieten. Zij behoorden tot de levieten, die dienst deden in de Tempel. Ze stonden bekend om hun dicht en zangkunst. De melodieën die wij zingen dateren uit de 16e eeuw. Ze worden wel de Geneefse Psalmen genoemd. Ze zijn gecomponeerd onder toezicht van Johannes Calvijn.

Ook het vervolg in Psalm 43 zingen we graag: ‘dan ga ik op tot Gods altaren’. Op het graf van de 18 verzetstrijders (de Geuzen) van Vlaardingen, bekend van het lied ‘de achttien doden’ staat deze zin uit Psalm 43. Dit zongen de geuzen op 13 maart 1941 vlak voor ze op de Waalsdorpervlakte werden gefusilleerd: zelfs in de nacht van de dood mogen we zingen we van verwachting en verlangen.

Christelijk Urker Visserskoor ‘Crescendo’ Het Christelijk Urker Visserskoor Crescendo groeit en bloeit. Als grootste mannenkoor van Urk heeft zij een bijzondere plaats in de Nederlandse koormuziek. Crescendo heeft een bijzonder karakteristieke uitstraling van kracht en bezieling. Natuurlijk had dirigent Louwe Kramer het liefste met zijn voltallige mannenkoor voor in de Bethelkerk gestaan. Maar de twaalf mannen van Crescendo die nu aan deze avond meewerken weerspiegelen de expressie en beleving van het grote koor. De uit het hart gezongen liederen bemoedigen ons in het geloof in God die ons nooit laat vallen, wiens lof we zingen, zelfs in de nacht en naar wie ons hart naar uitgaat, zoals een hert naar het koele water smacht. Met hun liederen bevestigen de zangers de boodschap van de mooie Psalmen die deze week centraal staan.

11


Week 5

Woensdag 5 augustus 2020

Meditatie prop. H.J. van der Wal Orgel Jaap Kramer Piano Hendrik van Veen Solist

Op U mijn Heiland blijf ik hopen Bij de ouders van Henk Jan van der Wal stond de Hervormde Bundel van 1939 steevast op de lessenaar van het orgel. Het lied dat hij als kind het vaakst probeerde te spelen was Gezang 7: Op U mijn Heiland blijf ik hopen. Eigenlijk een lied voor de weken van advent als wij ons in de kerk voorbereiden op de komst van onze Heere Jezus Christus die mens geworden om ons te redden. Hij vindt echter dat je dit lied het hele jaar door kunt zingen of fluiten. Uit dit lied spreekt voor hem het vertrouwen op God en het verlangen dat Hij in ons leven komt wonen. Henk Jan laat dit gezang dan ook regelmatig op een zondag in de kerk zingen. Zijn mooiste herinnering is een zondag in december waarop het zo erg gesneeuwd had dat hij met maximaal 30 km/u over de snelweg kon rijden. Vooraf haalde hij de organist nog van huis op en eenmaal in de kerk speelde de goede man op het orgel dit gezang zo vrolijk dat je er bijna op wilde dansen.

Het lied werd in ons land snel tot een van de meest geliefde liederen van verwachting. Uit het lied spreekt een grote oprechtheid: Christus wordt in ieder van ons steeds geboren en vervult ons leven. Op U mijn Heiland blijf ik hopen, verlos mij van mijn bange pijn. Zie, heel mijn hart staat voor U open en wil, o Heer, Uw tempel zijn. O Gij, wiens aard’ en hemel zingen, verkwik mij met Uw heil’ge gloed. Kom met Uw zachte glans doordringen, o zon van liefde, mijn gemoed.

‘Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen’ is een adventslied, een lied van verwachting. De oorspronkelijke titel is O du mein Trost und süsses Hoffen, een lied van schrijver en natuurliefhebber Carl Wilhelm Osterwald (1820-1887). De natuur was één van zijn grootste inspiratiebronnen. Voor zijn geestelijk repertoire werkte hij samen met David Hermann Engels, organist van de Dom. De melodie van ons adventslied is van Johann Wolfgang Franck (1644-1710). De tekst is in het Nederlands vertaald door dominee Everard Egidius Gewin (1843-1909).

Vervul o Heiland, het verlangen, waarmee mijn hart Uw komst verbeidt. Ik wil in ootmoed U ontvangen, mijn ziel en mijn zinnen zijn bereid. Blijf in Uw liefde mij bewaren, waar om mij heen de wereld woedt. O mocht ik Uwe troost ervaren, doe intocht Heer in mijn gemoed.

Mannenkoor Urker Zangers De Urker Zangers staan bekend om hun enthousiaste gevarieerde en spontane optreden in combinatie met de kenmerkende, frisse en krachtige koorsound. De zangers beheersen de dynamiek van het zingen: van het zachte fluisteren tot een luide volle borst. Dirigent Jacob Schenk heeft de mannen aan zijn vingers. Het is een samenwerking vol plezier. De Urker Zangers zingen dit keer de bekende liederen van hoop en verwachting in een kleine samenstelling. Uiteraard geldt ook voor hen dat ze er graag met alle leden hadden willen staan zingen. Maar die kans komt zeker een volgende keer.

12


Woensdag 12 augustus 2020

Week 6

Meditatie ds. E.P. Emaus Orgel Jaap Kramer Piano Hendrik van Veen Solisten

Blijf bij mij Heer Twee discipelen, waarvan er één (Kleopas) met name genoemd wordt, ontmoeten op weg naar Emmaüs, zonder het te weten, de opgestane Christus. Hij wandelt met hen mee en geeft onderwijl allerlei Schriftuitleg. In Emmaüs vragen zij hun reisgenoot, die ze tot dan toe nog niet hebben herkend, bij hen te blijven: ‘Blijf bij ons, want het is tegen de avond en de dag is gedaald’. En Jezus gaat naar binnen om bij hen te blijven. ‘Blijf bij ons, want het is bijna avond en de dag loopt ten einde’ krijgt door dit bekende lied de betekenis van het persoonlijk gebed aan onze Heer om Zijn kinderen niet in de steek te laten. Om bij ons te blijven wanneer de zon zwakker gaat schijnen.

niet verdragen. Nadat hij die zware taak in zijn ademloos luisterende gemeente had volbracht wandelde hij in de late namiddag van 4 september 1847 het pad af dat van de pastorie naar de kust leidde. Bij het licht van de dalende zon schreef hij zijn laatste en meest bekende gedicht: Blijf bij mij Heer (Abide with me). Die avond gaf hij het manuscript aan zijn dochter. Ruim twee maanden later stierf hij. Als het donker wordt in het leven, mogen we weten dat God ons niet in de steek laat en bij ons blijft.

Het oorspronkelijke Engelse ‘Abide with me’ is geboren op de grens van leven en dood. De auteur was predikant Henry Francis Lyte (1793-1847). In de zomer van 1847 meldden zich de laatste symptomen van een ongeneeslijke ziekte: tuberculose. Hij zou de komende wintermaanden in Zuid-Frankrijk doorbrengen, maar tot verbazing van familie en vrienden stond hij er op de laatste zondag voor zijn vertrek nog eenmaal te preken. Zijn zwakke lichaam kon die inspanning eigenlijk

Volgens de overlevering was het ook één van de liederen die door het scheepsorkest werden gespeeld toen de Titanic in 1912 zonk. Een lied met veel gevoel, dat we regelmatig bij Zingen in de Zomer zingen.

Urker Voices

helder. Een genot om naar te luisteren. Wat dat betreft hebben we er weer een bijzondere parel bij in snoer van Urker koren.

Vorig jaar zongen ze tijdens een middagprogramma voor de eerste keer bij Zingen in de Zomer: de Urker Voices. Onder de bezielende leiding van Bert Moll zingen de acht dames als nachtegalen. Ze hebben uitzonderlijke vocale kwaliteiten. Dat de Urker mannen goed kunnen zingen weet iedereen. Bert Moll vond het vorig jaar tijd worden om ook de vrouwen voor het voetlicht te halen. De Urker Voices hebben inmiddels een breed repertoire opgebouwd. De samenklank is zuiver en

13


Week 7

Woensdag 19 augustus 2020 Meditatie ds. J. Staat Orgel Jaap Kramer Piano Hendrik van Veen Solisten

Psalm 146 Dominee Koos Staat uit Andijk is voor Zingen in de Zomer geen onbekende. Regelmatig is hij al op één van de zangavonden aanwezig geweest. Toen we hem vroegen o ook aan deze bijzondere versie van Zingen in de Zomer mee te werken, noemde al snel Psalm 146 als het lied dat hij ons zou willen aanbieden. Een jubelpsalm, die we graag zingen. Zowel op de oude vertrouwde melodie als in de vlotte zetting uit Johannes de Heer.

De Geest van de Heere is op Mij, omdat Hij Mij gezalfd heeft; Hij heeft Mij gezonden om aan armen het Evangelie te verkondigen, om te genezen wie gebroken van hart zijn, om aan gevangenen vrijlating te prediken en aan blinden het gezichtsvermogen, om verslagenen weg te zenden in vrijheid, om het jaar van het welbehagen van de Heere te prediken. En toen Hij het boek dichtgedaan en aan de dienaar teruggegeven had, ging Hij zitten, en de ogen van allen in de synagoge waren op Hem gevestigd. Hij begon tegen hen te zeggen: Heden is deze Schrift in uw oren in vervulling gegaan.

Psalm 146 is dan ook een echte jubelpsalm. De eerste van vijf laatsten van het Psalmboek. Veel van de thema's in deze Psalm verwijzen naar het zogenaamde Jubeljaar: het jaar waarin gevangenen werden vrijgelaten. Het jaar van de bevrijding. Jezus preekt hierover in de synagoge van Nazareth, het bekende verhaal uit Lucas 4: ‘en aan Hem werd het boek van de profeet Jesaja gegeven, en toen Hij het boek opengedaan had, vond Hij de plaats waar geschreven stond:

Het is een psalm waarin je tot jezelf spreekt en zingt: ‘Gij mijn ziel hebt rijke stof’ Luister dus vooral naar jezelf.

Soli Deo Gloria God alleen de eer. De mannen van Soli Deo Gloria laten zich altijd van hun beste kant horen. Een bijzondere koorklank en inhoudsvolle teksten van hun liederen maken elk optreden tot een onvergetelijke ervaring. De combinatie van woord en melodie geven het zingen van dit koor bijzondere betekenis. Veel liederen zijn eigen producties. Het koor draagt Gods rijke boodschap van liefde en genade muzikaal uit. Hun dirigent Jaap Kramer komt uit een muzikale familie. Zang en muziek zijn hem met de paplepel ingegeven. Zijn bewerkingen van mannenkoormuziek worden ook graag door andere koren gezongen. Dat zegt veel.

14


Week 8

Woensdag 26 augustus 2020 Meditatie ds. J. Zuidhof Orgel Jaap Kramer Piano Hendrik van Veen Solist

Dank, dank nu allen God 'Dank, dank nu allen God', in liedboeken over de hele wereld komt het voor. In alle talen wordt God dank gezongen. Juist op moment dat stem op de lippen door moeite lijkt te verstommen, klinkt dankbaarheid aan God voor Zijn reddende werk. Het is een lied dat dominee Zuidhof graag zingt en hem bijzonder aanspreekt, zowel de inhoud als de ontstaansgeschiedenis. Het lied is een vertaling van het Duitse kerklied ‘Nun danket alle Gott’. De tekst van het lied is geschreven door Martin Rinckart (1586-1649).

aan ons bewijze zijn barmhartigheid, en ons verlosse in onze dagen. De dichter Martin Rinckart schreef het in een belegerde en geplaagde stad in Duitsland, in de grote oorlog van 1618-1648 (de Dertigjarige oorlog). Hij droeg zorg voor armen en gewonden en gaf hen met dit lied troost. Dankbaarheid tilt het hart omhoog.

De tekst is de berijmde vertaling van enkele verzen uit Sirach 50, één van de apocriefe boeken: ‘Dankt nu allen God, die grote dingen doet aan alle einden; die ons, van den moederschoot af levend behoudt en ons alles goeds doet. Hij geve ons een vroolijk hart en verlene altoos vrede in onzen tijd in Israël; en dat zijne genade gestadig bij ons blijve en hij ons verlosse, zolang wij leven. En bidt dat het vrede worde in onze dagen in Israël, gelijk het in de dagen der vorige eeuw geweest is; dat hij getrouw

Het lied werd in het Nederlands vertaald door Jan Wit (1914-1980). De muziek is van Johann Crüger (1598-1662).

Urker Mans Formation De URKER MANS FORMATIE was al eens eerder te gast bij Zingen in de Zomer. Op zo’n zinderende slotavond. De formatie is een unieke groep van 13 schitterende zangstemmen onder leiding van de ervaren dirigent Martin Mans. De tenoren en bassen hebben een jarenlange ervaring op zanggebied en beschikken over een schitterend, stoer stemgeluid. Je hoeft ze niet te vragen waarom ze zingen. Dat is duidelijk te horen! Met veel genoegen treden zij opnieuw voor ons op met een gevarieerd repertoire van het geestelijk lied, klassieke meesterwerken en spirituals.

Graag tot ziens bij de uitzendingen. Hopelijk tot volgend jaar in het Kerkje aan de Zee of in de Bethelkerk bij Zingen in de Zomer 2021 15


PROGRAMMA ZINGEN IN DE ZOMER 2020 DAAROM ZING IK

8 juli 15 juli 22 juli 29 juli 5 augustus 12 augustus 19 augustus 26 augustus

Jong Gemengd Koor Immanuel Mannenkoor ‘Op Urk’ Urker Mannenkwartet Christelijk Urker Visserskoor Crescendo Mannenkoor Urker Zangers Urker Voices Christelijk Mannenkoor Soli Deo Gloria Urker Mans Formatie

16


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.