Provläs Boken Skapa & Sälj! av Catrine Tangen:

Page 1Catrine Tangen

Skapa & S채lj!

www.ZiddhartaBooks.se www.1KreativtForlag.se


Utgiven av ZiddhartaBooks och 1Kreativt Förlag Omslag, foto, layout och sättning: Tangen it & media: www.tangen.se Tryckt i Sverige ISBN: 978-91-86-35700-9 Första upplagan Bokens hemsida: www.skapasalj.se Författarens hemsida: www.catrinetangen.se Facebook: www.facebook.com/Ziddharta Maila dina kommentarer, frågor och bokbeställningar: catrine@tangen.se Copyright © 2014 Catrine Tangen All kopiering /återgivning av materialet i denna bok är straffbart i enlighet med gällande copyrightlagar och får endast ske med skriftligt tillstånd av copyrightinnehavaren. Disclamer: Lagar, avtal och regler ändras löpande. Du är själv ansvarig för att ta reda på hur saker och ting ska göras och skötas. Informationen i denna bok är inte heltäckande. De råd och förslag som ges testas på egen risk. Eventuella skador i samband härmed är ditt eget ansvar. KOPIERINGSFÖRBUD Gäller alla. Detta verk är skyddat av upphovsrättslagen. Den som bryter mot lagen om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman /upphovsrättsinnehavare.


Tack!  Till min man och till min son, – till mina vänner. Ni gör mi� liv så värt a� leva!

“Man kan återanvända mycket, men inte sin tid. Använd den därför omsorgsfullt. Vad vill du med di� liv?” Catrine “Ziddis” Tangen


Innehållsförteckning: Inledning

7

Det är ditt liv!

7

Hoppa av ekorrhjulet?

8

Eller arbetslös?

8

Bli din egen boss?

9

Några fördelar

9

Förverkliga din dröm och arbeta åt dig själv!

10

Skapa & Sälj! En idé- och inspirations-bok

11

Exempel på nya livsstilar

20

Bli ekonomiskt oberoende

20

Kapitel 1 Är du i startblocken?

23

Var rädd om din idé

23

Viktigt starttips för att lyckas

26

När intresset blir något mer än en hobby

29

Arbeta hemifrån eller inte?

31

Ditt eget kontor – med gratis programvara!

36

Respektera ditt arbete och din arbetsplats

37

Kapitel 2 Förbereda och planera

40

Skaffa tid, pengar och ekonomi

41

Inventera dina personliga resurser

42

Vikten av mål: Tidplan och delmål

43

Nätverka, people skills och strategier

45

Det är i mötet det magiska, det kreativa sker!

46

Vad kan hända mer än att man får ett nej?

50

Kapitel 3 Lite jävlaranamma

51

Eller som man säger i Finland: SISU!

51

Kapitel 4 Idé - uppstart

55

Affärsidén, omvärldskoll, uppstart

55

Din viktigaste analys!

57

Kapitel 5 Din Målgrupp

58

Hur ser din tänkta kundkrets ut?

58

Vikten av att synas och kunna nås

60

Vikten av kundvård – sammanfattning

62

Storkunder och ÅterFörsäljare, ÅF

65

Kapitel 6 Storytelling

66

Allt har en historia – låt kunden få veta den!

66


Kapitel 7 Prissättning

68

Wholesale – Resale?

75

Kapitel 8 Grafisk profil Kapitel 9 Din Plattform

81 84

Hemsidan – grundstenen i din plattform

84

Bloggen - förlänger och fördjupar

85

Facebook-sidan

85

Twitter

85

Nyhetsbrevet

87

Nätnärvaro

88

Bättre SEO = sökmotoroptimering

89

Content is King - innehåll ska gifta SEO

90

Koda egna hemsidor?

90

Professionell och samtidigt personlig

91

Fler sätt nå ut, utöka din plattform

92

You Tube

92

Pinterest

92

LinkedIn

92

Tumblr

93

Flickr

93

Instagram

93

StumbleUpon

93

Nätarbetet bygger material och varumärke

93

Social marknadsföring och sociala nätverk

93

RSS-flöden

96

Utbilda kunden via din plattform

96

Bli expert på ditt område

97

Tips skapa bra webbmaterial

98

Kapitel 10 Marknadsföra

99

Olika sälj- och marknadsföringskanaler

99

Framgång är en kreativ arbetsseger!

103

Kapitel 11 Traditionell PR

104

Traditionell PR & marknadsföring

104

Kapitel 12 Sälj-kanaler

105

Mässor, Marknader, Utst, Demos, Events

110

Kapitel 13 Gerilla-sälj!

115

Hitta alla potentiella försäljningsställen

115


Kapitel 14 E-Handel

117

Olika typer av butikslösningar

119

Bra produktfoton och unika produkttexter

123

Kundnytta & SEO

123

Leja distributörer eller skolungdom?

128

Inköp och moms, tull

128

Sammanfattning säkerhet inköp nätet

129

Viktiga förutsättningarna för bra bilder

134

Bildbehandling

135

Sätt in bilderna i ett sammanhang

136

Kapitel 15 Företagandet

137

Fördelar ha företag och näringsverksamhet

138

Kulturarbetare har unik fördel!

138

Organisk tillväxt

138

Gå vidare med sin affärsidé

139

Kapitel 16 Företagsformer

140

Samarbeta och samarbetspartners

142

När uppdraget kräver mer än du kan leverera

143

FÄST ALLT PÅ PAPPER!

143

Hjälp utifrån del 2

144

Hitta information och utöka ditt nätverk

145

Kapitel 17 Finansiering

146

Hur hitta pengarna?

146

Hitta sponsorer /delfinansiering

147

Crowdfunding = gräsrotsfinansiering

148

Kapitel 18 Affärsplanen

153

Gör din idé konkret!

153

Affärsplanen hjälper dig

154

Kapitel 19 Inspiration

159

Att lyckas – checklista och affirmationer

159

Om författaren

161

Om den här boken, författarens tankar

162

Böcker, kurser & föreläsningar

163

Den här boken kan vara nyckeln till ditt nya liv!


Inledning Det är ditt liv! “Är du lycklig med det liv du har levt?” frågade Bronnie Ware patienter då hon arbetade som palliativ sköterska, vilket resulterade i boken “The Top Five Regrets of The Dying”. Hon rådfrågade döende personer under deras sista dagar i livet om vilka saker de ångrade i livet. Överst i listan kom: “Jag önskar a� jag haft modet a� leva mi� liv sann mot mig själv och inte för a� leva upp till det som andra förväntade sig av mig.” Då de hade tid a� ti�a tillbaka på sina liv, ångrade många a� deras innersta drömmar inte blivit förverkligade eftersom de hade anpassat sig för mycket efter omgivningens krav. A� respektera si� eget liv och sig själv, medan man har hälsan a� förverkliga sina drömmar under sin livstid – är en chans som vi inte får missa helt enkelt! Det är lä� a� tappa bort sig i livets gro�ekvarn. Vart tog alla drömmarna vägen? Kom vi av vår tänkta kurs, eller är det dags a� ta ut en ny? Våga välja! A� välja betyder ibland a� välja om, ibland a� välja bort. Man kan välja om vid flera tillfällen i livet. Vad längtar du efter? Vilka drömmar bär du på? Vad vill du förverkliga? Skapa. En egen nisch, en egen verksamhet. På heltid, deltid eller som hobby. För a� få utlopp för din kreativitet, bekosta din egen hobby eller kanske bli din egen boss?

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj

9


Hoppa av ekorrhjulet? Det finns många skäl till a� man vill starta en egen verksamhet. Allt från a� finansiera sin hobby (sälja för a� bekosta material, verktyg, lokaler, utbildningar etc.) till a� förverkliga drömmen om a� bli sin egen boss på hel- eller halvtid. Kanske till och med anställa andra eller arbeta i kollektiv, i nätverk med andra, eller samarbeta i olika former med likasinnade? Drömmen a� få arbeta hemifrån, a� skapa förutsä�ningar för a� jobba mer på sina egna villkor. För den som kanske vill något mer än en anställning, a� slippa tvingas in i e�, för oss i längden, livsförminskande liv? Slippa “hänga in hjärnan” och kanske ännu värre – hjärtat – i klädskåpet på jobbet? Bara för a� “stämpla in och stämpla ut” och däremellan konsumera oss “lyckliga”? Slippa oket av det vanliga lönearbetet och tillbringa mera tid i de sammanhang som känns angelägna. Tillsammans med dem som är viktiga för oss. Eller arbetslös? Som e� alternativ då anställning inte är möjlig, eller då du valt a� bosä�a dig på en plats som ger livskvalitet, men med mycket färre arbetstillfällen a� välja mellan. Viljan a� skapa e� alternativt liv! Hur de�a alternativa liv ska se ut kan variera mycket från person till person, från familj till familj. Inte minst beroende på de förutsä�ningar man har, i den livsfas man befinner sig i. A� slippa “lönearbetet” är drömmen för många. Jag sä�er lönearbete med cita�ecken eftersom de allra flesta – trots en alternativ livsstil eller förmånen a� arbeta hemifrån, ändå måste få in pengar. Men hur? Leva för a� jobba - eller jobba för a� leva?

10

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj


Bli din egen boss? Oavse� om din idé handlar om kurser i fysisk form eller via nätet, skapa och sälja nedladdningsbart material, starta e� förlag, olika typer av konstnärlig verksamhet, a� öppna e� kafé eller en gårdsbutik – och allt annat däremellan som en kreativ människa kan komma a� tänka på – så kan den här handboken hjälpa dig på rä� väg! Du kommer a� guidas steg för steg i hur du ger dig själv, di� arbete och dina idéer bästa möjliga förutsä�ningar. Hur du marknadsför och säljer. Allt som du kan tänkas behöva som en kickstart och inspiration för a� förverkliga din dröm och ge livskraft åt dina idéer! Några fördelar: • Du får arbeta med det som du brinner för • Frihet – du styr och planerar själv din arbetstid • En starkare mening med di� liv, självförverkligande • Utmaningar som leder till positiva förändringar • Slippa ekorrhjulet och e� slentrianmässigt liv • Våga ta steget • Passiva inkomster? • Extra inkomster, ny livsstil? • Hi�a styrkan a� välja din egen väg! • En alternativ framtid, på sikt slippa 9-5 Det som förvånar mest: Människan “Hon offrar sin hälsa för a� tjäna pengar. Hon spenderar pengarna för a� återfå hälsan. Och hon är så orolig för framtiden a� hon inte kan njuta av nuet. Konsekvensen är a� hon varken lever i nuet eller i framtiden. Hon lever som om hon aldrig skulle dö. Och sedan dör hon utan a� någonsin ha levat.” Dalai Lama

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj

11


Förverkliga din dröm och arbeta åt dig själv! Tiden man reser till och från arbetet är obetald arbetstid och bränsle kostar, bil kostar. Hur lång blir arbetsdagen egentligen med resor till och från inräknat? Hur meningsfullt känns det vi gör för brödfödan? Tillåter vår karriär eller det arbete vi utför, a� vi får bo där vi helst av allt vill bo, ha det liv vi helst av allt vill leva? “If you want to live a happy life, tie it to a goal, not to people or obejcts.”

Albert Einstein

Det är frågor värda a� ställa. Läs vad som kom överst på listan över vad döende personer mest ångrade i sina liv som inleder denna bok en gång till! Även om du idag inte vill ta steget fullt ut så kan di� skapande och den verksamhet di� skapande kan resultera i, ha e� värde och vara en viktig nyckel till e� mera meningsfullt liv. Hälsa och relationer är det som y�erst formar ens liv, och a� se till a� vara i en hälsosam livssituation med människor som tillför positiv energi och stödjer dig är vitalt. Om man låter livet styras av y�re krafter, blir e� “offer för omständigheter” kommer livet inte a� utvecklas åt det håll det är tänkt, för a� bli kreativt och meningsfullt. Hi�a styrkan a� gå din egen väg och a� hi�a inre kraft a� genomföra det du föresa� dig – trots motgångar och motstånd. A� vara sin egen boss kan spetsa till saker: Du kanske måste välja bort aktiviteter, personer, tidsfördriv och lägga om din kurs för a� hi�a tiden, resurserna och aktivt undvika a� dräneras av personer och omständigheter som bara suger tid och energi utan a� tillföra något. A� stiga ur de invanda bekvämlighetscirklarna, de som är trygga (varför skulle du annars vara kvar i dem?) och kasta av dig “offerkoftan” och di� behov av bekräftelse från omgivningen. “Mod är a� göra det trots rädslan.”

12

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj


Skapa & Sälj! En idé- och inspirations-bok! Få en kick a� verkligen sä�a igång! Du är energisk och kreativ – med en massa idéer! •Smide•Hantverk•Förfa�are•Friskvård•Yogakurser•Bokföring•Eko nomi•Cykelbyggare•Butiksinnehavare•Webb-butik•Gårdsslakteri• •Personlig tränare•Metallkonstnär•Florist•Festfixare•Eldslukare•Tai Chi-instruktör•Gjuteri•Festivalarrangör•Bageri•Massör•Svampodla re•Naprapat•Keramikverkstad•Skönhetsvård•Cigarrprovning•Cho kladtillverkare•Energirådgivare•Designer•Bröllopsarrangör•Hotel l•Ljudtekniker•Grafiskdesign•Webdesign•Spökskrivare•Smyckes tillverkning•Blomsterbinderi•Sömnad•Ljudtekniker•Åkare•Rigga re•Vävning•Kiropraktor•Växtfärgning•Slöjdare•Bokhandlare•Sexr ådgivare•Krönikör•Städ/sanering•Textil•Häs�ränare•Ljusstöperi•B udfirma/åkare•Mönstertillverkning•Konditor•Miljökonsult•Fönster renoverare•Träbåtsbyggare•Veterinär•Målare•Krögare•Tidningsutg ivare•Träslöjdare/spån/binderi/repslagare•Fackboksförfa�are•Konst när•Hemhjälp•Förläggare•Koreograf•Dykare•Låtskrivare•Whisky/ ölprovning•Ull•Läder/Garvning•Örtodlare•Healing•Fotograf•Hårfri ssa•Besöksnäring•Heminredning•Turism/Upplevelser•Kursverksam het•Gårdsbutik•Café•Catering•Konstgallerist•Elkonstruktör•Musi ker•Spelutvecklare•Dejtingfirma•App-utvecklare•It-tekniker•Tandh ygienist•Koreograf•Bilmekaniker•Köksinredare•Avel•Konferensgår d•Bed&Breakfast•Kulturhistoria•Skräddare•Os�illverkare•Fårfarm are•Motorcykelbyggare•Musteri•Äventyrare•Hästridning•Närodlar e•Cykelbud•Laxodling•Biodlare•Teambuilding•Restaurang•Teknisk expert•Handelsträdgård•Recensent•Stenläggare•Ljusanläggare•Supp ort•Stylist•Spa•Kennel•Garnbutik•Guldsmed•Vinprovare•Aktieråd givare•Tobakshandlare•Arkeolog•Regissör•Trädgårdsanläggare•Ark itekt•Timrare•Coach•Personlig rådgivare•Bonde•Tolk•Konservatör• Stuguthyrare•Självförsörjande gård•Inredare•Snickare•Kompositör• Webinar-utvecklare•Videofilmare•KBT-terapeut•Anikvariat•Husreno vering•Antik&Loppis•Seconhandbutik•Hunddagis•Kosmetik•Hovs lagare•Innovatör/Uppfinnare•Fastighetsskötsel•Snöröjare•Konsult•S komakare•Barnkläder•Trafiksäkerhet•Kulturarbetare•Sekreterare•Ö versä�are•Fitnessinstruktör•Kostrådgivare•Dansare•Miljörådgivare• Uppdragsutbildare•Segelflygsinstruktör•Tatuerare•Frilansjournalist• Trädbeskärare•Livsmedelstillverkare•Programmerare•Bo På Lantgård •Parterapeut•Yogainstruktör•Silversmed•pyrotekniker•Reseledare•

Din idé: _____________________________ Denna bok är för dig som inte har säljandet och marknadsförandet som jobb – men ändå behöver kunna det för a� förverkliga dina idéer! Bland annat konkreta råd om säljkanaler, hur du skapar din egen profil och en pla�form för a� nå ut och hur du bedriver E-handel.

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj

13


Kapitel 1 Är du i startblocken? Var rädd om din idé “Startblocken” är en startrubrik med dubbel betydelse! I e� sprinterlopp så ligger man i startblocken, redo för a� göra en blixtrande start – men just i starten kan också den värsta blocken komma... Många har be� om råd och dåd av mig då de har en ny, spirande, spännande idé på något de drömmer om a� förverkliga. Det kan vara e� konstnärligt projekt, start av e� bokbygge eller a� de rä� och slä� har en affärsidé för en nätbutik de vill starta. Mi� första tips brukar alltid vara: Tänk på a� i de första stadierna då du utvecklar din dröm och vill börja planlägga di� projekt – också är de ömtåligaste! Då är risken som allra störst a� någon “välmenande” människa i din närmaste bekantskapskrets kommer a� skjuta all din inspiration, all din drivkraft i sank. Jag kallar dem för “Optimistkonsulter” – men ibland är de mer i form av “Krösa Major”. Ni vet: “Först blir di blåa – sen dör di!”- typen. Innan du inviger någon i dina tankar och planer: Se till a� du och din idé mognat i lugn och ro. Se till a� du har skapat din egna solida grund a� stå på, för a� förhindra a� negativa personer och händelser efter vägen kastar dig av banan. Av rädsla och kontrollbehov vill många a� allt ska vara och förbli som det alltid varit! Det är bekvämast så. Många upplever obehag då de blir utmanade av det de inte vill se i vitögat: Man kan förverkliga sina drömmar. Leva det liv man önskar sig. Vara sann mot sig själv och si� eget liv.

14

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj


Kapitel 2 Förbereda och planera Grundtänk – ekonomi Låga eller inga fasta kostnader: Målet är a� skapa en så robust verksamhet som möjligt – och samtidigt se till a� slippa oro för ekonomin. Liksom i privatekonomin kan det vara smart a� tänka till, gnugga sina grå för a� hålla nere kostnader, speciellt fasta sådana. Ju färre kostnader eller investeringar man tvingas göra till en början ju bä�re chans a� man verkligen kommer igång. Starta hemifrån. Många företag började blygsamt i garaget eller källaren. Man kan göra om gårdshuset, friggeboden, gästrummet eller städa upp i “skräprummet” och använda det till något konstruktivt istället! A� gå samman med andra är e� bra tips i många sammanhang tex. a� dela hyra med någon som också behöver en ateljé /studio, lager, kontor etc. Med list och kunskap kan man undvika många onödiga kostnader. Det som både är utmanande och utvecklande och som gör de första åren lite hektiska då man vill starta sin verksamhet, är förstås a� lära sig en hel del nya “skills”. Ju mer av en mångsysslande universalkonstnär man är, ju mer kan man förstås hålla kostnaderna nere. Fa�a kloka beslut och ta reda på skillnaden mellan vad man kan lära sig tillräckligt bra för a� det ska vara värt a� göra själv och vad man inte gör tillräckligt bra för a� det ska fungera. Obs! I vissa sammanhang finns lagar, föreskrifter, avtal som kräver a� en speciellt auktoriserad eller utbildad person gör jobbet, som tex. inom el och VVS där det är olagligt a� göra själv och /eller försäkringar inte gäller annars.

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj

15


Kapitel 5 Din Målgrupp Hur ser din tänkta kundkrets ut? Barnfamiljer, kvinnor, ensamstående, seniorer, medelålders, unga, män, studenter, hästfolk, hundägare? A� säga a� man vänder sig till “alla” är e� misstag. Det kan verka bekvämt, men hur blir dina marknadsföringsinsatser när du inte vet vilka du vänder dig till? Varför di� budskap ska utformas på e� visst sä�? Hur din produkt ska skräddarsys för a� passa dina kunder, dina målgrupper? Sä� dig med papper och penna. Bena ut för vem din vara eller tjänst lämpar sig och varför. Ta reda på hur din målgrupp ser ut, lever och uppför sig. Då vet du också hur du kan nå ut till dem, hur du ska locka och tilltala dem. Levande exempel: Min bok “Forntida Järn – Ancient Iron” har några tydliga målgrupper: Historiskt- arkeologiskt- kulturellt intresserade, personer intresserade av järnsmide, arkeometallurgi, forntid och hembygdshistoria. Bibliotek, skolor och studieförbund kan vara lämpliga a� marknadsföra mot då det är en faktabok. Dessutom är vikinga-föreningar och sådana som sysslar med lajv intresserade av a� sä�a sig in i denna ålderdomliga teknik osv. Här har jag en hel radda med tänkta kunder. Alla måste bemötas på si� sä�. De har olika egenskaper och intressen, de kan nås i olika forum och med olika budskap. Ju mer jag kan nischa in mig hos dessa, ju större chans a� sälja till just dem. Tips: Omvärldskoll och inspiration, prenumerera gratis: “Du & Co” som utges av Posten, företagartidning www.posten.se/duco “NätSmart” magasin om E-handel av Jetshop: www.natsmart.se

16

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj


Kapitel 7 Prissättning Problem med prissä�ningen? Känns prat om pengar som jobbigast av allt? Det kan vara svårt a� närma sig frågor om prissä�ning och a� ta betalt. Sä�a pris på si� arbete. Vad har du för mål? I siffror och kronor. Målet för din försäljning? Hur stor omsä�ning planerar du för det närmaste året? Finns det begränsningar i hur mycket du hinner /kan /har resurser a� tillverka /leverera? Pengar är en värdemätare, en omvandlare. De kan också liknas vid energi: De nyskapas inte, de omfördelas bara (i bästa fall). Pengar är egentligen e� imaginärt ting. Numera så finns inget faktiskt ekonomiskt värde i e� mynt eller i en sedel, det är bara plu�ig metall och papper. Inte guld eller silver eller något med motsvarande värdemängd som den summa som står på sedeln eller myntet. Nu har det blivit än mer abstrakt och imaginärt: Värde som fly�as runt digitalt via nätet mellan våra datorer och servrar. Pengar är egentligen en överenskommelse vi har, en guldmyntfot, en slags valuta som vi växlar in och mäter (omfördelad) energi i. Materia är också energi och energi och massa kan omvandlas till varandra, ungefär som i Einsteins berömda formel. Vill man säga det på e� annat sä� kan man säga a� pengar översä�er olika värden åt oss, en tolk. Tyvärr har pengar blivit en i många avseenden “totalitär” värdemätare. Allt “värt nåt” ska värderas i pengar. Kan det inte värderas i antal kronor så är det inget värt, enligt det ytliga sä� som mer och mer blir det vanliga. “Men tjänar du några pengar då?” är ju den vanliga frågan för a� pla�a till en människa som inte rä�ar sig i ledet och är löneslav som alla andra. Likhetstecken mellan lycka, framgång och pengar? Kan hälsa värderas? E� meningsfull liv? Är pengar lösningen på allt, eller är alltings verkliga värdemätare?

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj

17


Kapitel 14 E-Handel Egen webbshop: Häng med på en intensivkurs! Du får chansen a� lära allt som kan vara bra a� ha med sig då man startar en egen verksamhet på nätet. Fördelarna med e-handel är många: Inga hyror för lokaler på “dyra gatan”, du kan bedriva din verksamhet oavse� din eller kundernas geografiska placering. Säljer 24:7 där ordrar och pengar ramlar in dygnet runt, även då du sover. Kunden är också fri a� handla vilken tid på dygnet som helst. Du kan välja var du vill bo med tanke på livskvalitet, slippa a� pendla och ha låga boendekostnader. Du drabbas inte lika hårt av lågkonjunkturer eftersom du har låga overheadkostnader och lägre levnadskostnader. Du vill sälja vissa varor i e� givet segment = del av marknad, varor som du köper in eller importerar direkt från fabrik eller grossist. Du kanske är ÅF = återförsäljare eller franchiertagare = egen rörelse men inom en viss kedja eller e� visst märke. Eller så vill du ha egna ÅF eller rentav bygga en egen kedja för andra a� vara franchiertagare för? Du har din idé, du har brainstormat och gjort bakgrundsresearchen. Skapat dig en god bild av möjligheterna med din idé. Sparar massor av tid, pengar och energi genom a� ha en utstakad plan – som kommer a� göra stor ny�a då du startar upp din egen webbshop. Kanske har du redan di� sortiment av produkter /tjänster klart? För mig är det underbart a� ha en egen säljkanal! Trots a� jag säljer genom andra kanaler (böcker via Adlibris, Bokus, BTJ och Bokrondellen tex.) så är det ändå en styrka a� ha sin egen kanal. Dels är det bra a� nå ut i flera sälj- och marknadsföringskanaler samtidigt, dels är man också mer oberoende då man inte helt förlitar sig enbart på andras dyra sälj- och marknadsföringslösningar. En egen säljkanal som man styr helt själv kan bli mycket användbar!

18

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj


Om författaren Catrine Ziddharta Tangen har arbetat stor del av si� yrkesverksamma liv i tung järn- och stålindustri, behörighet till 400 000 Volt. Var Sandviks första kvinnliga elreparatör i Sandviks då 130-åriga historia. Hon har skrivit boken “Forntida Järn – Ancient Iron” som kom ut i juni 2012.

Hon kallar sig järnskalle och tillverkar si� eget järn av rödjord, myrmalm och sjömalm med 3000-årig teknik, smider järn och älskar teknik. Hon driver e� eget företag med kursverksamhet, bokförlag och en nätbutik som hon själv utvecklat och byggt upp: www.Ziddharta.se

Läs mer på: www.helltjern.se och www.forntidajern.se © Catrine Tangen: Skapa & Sälj

19


Om den här boken, författarens tankar: All tid man si�er i bilen till och från arbetet är ju de facto “obetald arbetstid” och bränsle kostar, bil kostar. Det vi kan styra är hur mycket vi ska köra bil och varför. Jag vill av en mängd skäl arbeta hemifrån och har under flera år nu byggt upp www.Ziddharta.se – en butik på nätet. Jag skriver böcker och driver e� bokförlag. Håller kurser och föreläser. Boken är resultatet av mi� arbete, de tankar och problem som jag löst efter vägen – som jag hoppas a� du kan ha ny�a av! Vår verklighet har förändrats radikalt på kort tid. Nu behöver inte en verksamhet ligga på fina affärsgatan i stan (om man inte absolut vill det). Geografiska avstånd spelar inte samma roll. En nätbutik kan tex. finnas i vilken avkrok som helst i landet och leverera varor och tjänster över hela världen. Många kreativa människor arbetar idag från vilken plats de själva vill. Som mig, som valt a� arbeta långt från stadens brus och föroreningar, på mina och min familjs villkor. Ge dig själv chansen a� reflektera, omvärdera. Livet är det som pågår under tiden vi drömmer om framtiden! Det är lä� a� glömma a� vara i nuet, mi� i livet. Det är inte nästa vecka, inte nästa helg, inte nästa semester, eller då vi gå� ner tio kilo i vikt, börjat träna eller slutat röka som det ska ske. Livet pågår här och nu! Jag säger inte a� en idé kan vara vild, omöjlig, vansinnig eller utan chans där ute i världen. Om den är det så kommer det a� visa sig, förr eller senare. Den här boken är tänkt a� du i lugn och ro ska ha en partner och vän, i de�a tysta och ibland ensamma arbete, som det innebär a� mejsla fram en idé, se om den har livskraft och sedan genomföra den. Jag har också en annan tes som jag framhåller så ofta jag kan: Inget kreativt arbete är förgäves! Den vilda idén omvandlas, transformeras, ger avstamp till just den idé som visar sig vara – just den idé du hela tiden gå� och ruvat på!

20

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj


Böcker, kurser & föreläsningar Intresserad av kurser och föreläsningar? Sänd ett mail med din förfrågan: catrine@tangen.se Maila också bokbeställningar, frågor och kommentarer. Du kan också ringa 0703 - 63 09 61. Gör det nu! I utbudet: Webbshop InDesign Kreativt skrivande Publicera din bok! Förfa�arcoach, lektörstjänster Skrivarutbildningar, korrekturläsning Förlag - bokproduktion Marknadsföring Content Bootcamp Layout & typografi Skapa din egen pla�form! Webbdesign /HTML-kodning SEO - sökmotoroptimering Gerillamarknadsföring Lyckas på mässa! Kamera och foto Bildbehandling Photoshop Webbsajter: www.tangen.se www.skapasalj.se www.ziddharta.se www.forntidajern.se

© Catrine Tangen: Skapa & Sälj

21


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.