Page 1

SENK DE MÅNEDLIGE UTGIFTENE og øk komforten i huset med Zibro

• SRE 346 E med bevegelsessensor • Energisparende varmepumper • Alltid den riktige luftfuktighet i huset

www.zibro.no

ASETA ESITTEEN KIELEKSI SUOMI


SPESIALIST I KLIMAKONTROLL Hvordan du føler deg henger i stor grad sammen

Som spesialist i klimakontroll tilbyr vi deg et

med klimaet i huset. Det er ikke alltid optimalt.

komplett utvalg og jobber kontinuerlig med

Det blir ofte for varmt, for kaldt, for fuktig eller

å fornye oss på det tekniske og designmes-

for tørt inne, avhengig av hvordan været er.

sige området. Dermed har vi i årenes løp

Også forurensing av luften inne i huset fører i

bygd opp verdifull kunnskap og et godt

økende grad til problemer. Derfor sørger Zibro,

rykte. Spesielt også fordi vi

over 25 år, for at du hele året kan skape ditt eget

betingelsesløst velger varige

klima ved å påvirke luften rundt deg, slik at du

og kvalitative løsninger. Våre

føler deg komfortabel hjemme.

produkter er også lette å betjene, og Zibro sikrer deg alltid et gunstig forhold mellom pris og kvalitet, pålitelig service og to års garanti.

1983

1986

Innhold Varme der hvor du ønsker den sider 4 - 5 Parafinovner sider 6 - 15 Zibro brensel sider 14 Utvalg og detaljer parafinovner sider 14 - 15

2

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

2000

2005

2008

Gassovner + elektriske varmeovner sider 16 - 19 Varmepumper sider 20 - 21 Avfuktere og luftfuktere sider 22 - 23 Luftrensere sider 24 www.zibro.no For mer informasjon om våre løsninger og betydningen av et godt indendørsklima gå til vår webside.


ZIBRO GIR DEG ‘KOMFORTSONEN’ Man føler seg som regel best ved en tem-

Klimaendring

peratur på 18-22 °C og en relativ luftfuktig-

De siste årene har det vært mye snakk i nyhe-

het på ca. 50 %. Hvis det er mye varmere

tene om klimaforandringen. Man er ikke enige

i huset, føler man seg straks mindre god

om fenomenets presise omfang, men det er klart

tilpass og mindre i form. For høy eller for

at oppvarmingen av jorden fortsetter. En av de

lav luftfuktighet kan også forårsake helse-

viktigste konsekvensene vil være at været blir mer

problemer, så som røyk, pollen eller andre

ekstremt. Problemet er selvfølgelig at husene våre

partikler i luften.

vanligvis ikke er bygd for dette. Men heldigvis kan du væpne deg utmerket godt mot det for-

Tilstrekkelig ventilering kan allerede forebygge mange problemer. Men der dette ikke er noen

andrende klimaet med Zibro. 40°C

god løsning, kan Zibro bringe deg inn i ’kom-

35°C

fortsonen’: omstendigheter der både legeme

30°C

og sjel fungerer optimalt.

25°C 20°C 15°C 10°C 5°C 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

WWW.ZIBRO.NO

90%

3


ZIBRO SPARER ENERGI

VARME DER HVOR DU Varm opp det området du ønsker komfortabelt - dette er styrken til Zibros transportable varmeapparater. Uten noen kompliserte instalasjoner er Zibro apparater klare til bruk. Den perfekte måten for energiøkonomisering. Zibros flyttbare kaminer er en ideell løsning til suppleringsvarme i fyringssesongen. De krever ingen installasjon eller bruk av skorstein*. Nettopp fordi våre kaminer kan anvendes så bekvemt og målrettet, er de en ideell oppvarmningskilde i stua, kjøkkenet, oppholdsrommet og på hytta. Overalt hvor du trenger varme. Da kan sentralvarmen settes mye lavere og om våren og høsten kan den slås helt av.

Laser FF 55

Hyggelig og energibesparende

Fastmonterte kaminer Når du ønsker en permanent løsning til et bestemt rom, er vår fastmonterte Laser aktuell. Denne modellen krever heller ikke avtrekk eller skorstein. Bare et lite rør

Zibro kaminer er enkle å betjene og varmer bare det rommet hvor du vil ha en behagelig varme. Dessuten omsetter de nesten alt brenselet til varme, slik at det ikke går kostbar energi til spille. Med den behagelige sirkulasjonsvarmen får du en hyggeligere atmosfære i huset og sparer samtidig på varmeutgiftene.

gjennom yttermuren. Det følger med et lite avtrekksrør som skal gjennom yttermuren. Dette geniale rør-i-rørsystemet leder alle restgasser ut og trekker inn ny luft til forbrenningen, slik at det ikke oppstår varmetap. Laser FF 55 er dessuten helt luktfri, og den ekstra kapasiteten gjør den spesielt egnet til større rom.

Sikkerhet fremfor alt Alle våre kaminer er testet av anerkjente kontrollinstanser og har CE-merke. De har nødstopp og veltesikring og slås automatisk av når det er for lite ventilasjon. Dessuten er Zibros produkter av meget høy kvalitet slik at de holder i mange år. Du får opp til 4 års garanti på alle modeller, men erfaringen viser at du kan ha glede av din Zibro i 15-20 år. Du kan velge mellom forskjellige stiler, kapasiteter og brennersystemer.

4

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

* Gjelder ikke Zibro FF 55


DU ØNSKER DEN FORDELER MED ZIBRO Produktfordelene er modellavhengige: Fuzzy logic ”Selvtenkende” elektronisk styringssystem. Ved bruk av timeren beregner Laseren selv når den skal tenne for å oppnå temperaturen i tide. Den velger også automatisk det mest rasjonelle forbrenningsnivået. Med den Zibro Weektimeren kan du forprogrammere opptil en uke i forveien når kaminen skal tenne og slukke. Den kan for eksempel sørge for at det er godt og varmt når du står opp eller kommer hjem fra jobben.

Timer Med hjälp av timerfunktionen kan du förhandsinställa när kaminen ska sättas på automatiskt.

Sparestilling Med sparefunksjonen kan du holde kontroll med temperaturen. Når funksjonen er aktivert, slår varmeovnen seg av automatisk når temperaturen i rommet blir mer enn 3 °C mer enn innstilt temperatur. Og når temperaturen igjen har falt til innstilt verdi, slår varmeovnen seg på igjen automatisk. Sparefunksjonen er en økonomisk innstilling som kan brukes for eksempel når du ikke er til stede i rommet og kan holde det frostfritt. Med forbedret sparestilling kan du spare hele 8% ekstra energi.

E-Guard Kontrollsystem for luftkvalitet. Hvis rommet ikke luftes godt nok under fyringen, lyser en varsellampe og det kommer et akustisk varselsignal. Det betyr at rommet må luftes bedre (for eksempel ved å åpne en dør eller et vindu litt til). Av hensyn til sikkerheten slår varmeapparatet seg automatisk av hvis tilførselen av frisk luft ikke er tilstrekkelig.

Uketimer Med den Zibro uke-timeren kan du forprogrammere opptil en uke i forveien når kaminen skal tenne og slukke. Den kan for eksempel sørge for at det er godt og varmt når du står opp eller kommer hjem fra jobben. 7

1

Boosterstarter (ekstra varme) Denne funksjonen gir 10 % ekstra varmeeffekt i 5 minutter, i tillegg til maksimal varmeeffekt ved kaldstart (romtemperatur under 10 ºC og innstilt temperatur over 15 °C).

Bevægelsessensor Sensor som sørger for at ovnen ikke fortsetter å varme opp rommet når ingen er til stede. Når denne smarte sensoren ikke registrerer noen bevegelser i løpet av en 10-minutters periode, går den automatisk over på et lavere forbrenningsnivå. Dette reduserer brenselforbruket kraftig (12%). Når du ønsker å varme opp et rom, for eksempel ved hjelp av timerfunksjonen, kan du simpelthen slå av bevegelsessensoren. WWW.ZIBRO.NO

5


En flyttbar kamin fra Zibro får den rette temperaturen på et blunk. Den har en behagelig glød og avgir en behagelig varme, nøyaktig der hvor du ønsker det.

ZIBRO R 24 C ZIBRO R 421 E

EN KILDE TIL VELVÆRE Våre kaminer er svært lette og derfor lette å flytte, samtidig som de er enkle å betjene. Du slår på kaminen ved å trykke på startknappen og trenger ikke en stikkontakt. Enkelhetens styrke Zibro R 24 C har et kompakt ett-trinns forbrenningssystem. Denne kaminen er en utmerket løsning til verksteder og hobbyrom og andre steder hvor det holder med en enkel varmekilde. Den unike Turbo fra Zibro Zibro er det eneste merket med flyttbare kaminer som har et dobbelt forbrenningssystem. Zibro R 421 E med patentbeskyttede Turbo forbrenningssystemet gir en nesten luktfri forbrenning med en brenselutnyttelse på nesten 100 %. Etter en første forbrenning på 800 °C blir det tilføyd ekstra oksygen i det øverste brennkammeret for å optimere forbrenningen ved 1200 °C. Særlig hvis du bruker det rene brenselet fra Zibro.

Varmekapasitet i W Turbo forbrenningssystemet1

Veltesikring

Sikkerhets topp1

E-Guard¹

6

Overopphetings- Sikkerhetsstopp sikring

Beskyttelses hette2

Uttakbar beholder

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

For rom på (m³) Brennstofforbruk liter / time

R 24 C

R 421 E

2200

2160 - 2700

35 - 80

45 - 95

0,229

0,225 - 0,281

Tankinnhold i liter

4,0

4,0

Farge

Sort

Rustfritt stål-sort

¹ eksklusiv for R 421 E ² eksklusiv for R 24 C


RE

WWW.ZIBRO.NO

7


Laserkaminene fra Zibro har et avansert, elektronisk styrt brennersystem. Temperaturen kan reguleres helt nøyaktig til ønsket nivå.

ZIBRO SRE 25 TC ZIBRO SRE 153 TC ZIBRO SRE 228 TC

LASERE MED TEKNISK To flammesensorer garanterer en ren, sikker og korrekt forbrenning. Hvis du bruker det riktige brenselet er det svært liten risiko for at det oppstår driftsfeil. Selve brennersystemet er selvrensende og krever derfor stort sett ikke vedlikehold. Dessuten betyr Laser ekstra komfort og varmeytelse. Ekstra brukskomfort Alle Zibro Lasere er utstyret med en timer og en innebygd ventilator, slik at varmen hurtig spres jevnt over hele rommet. Kaminens kabinett blir ikke varmt og utover våre vanlige sikkerhetsanordninger har den også barnesikring. Dessuten har alle Lasere en antifrostinnstilling. En boosterstart gir ekstra ytelse i oppstartsfasen hvis det er svært kaldt. Fordelen ved Fuzzy Logic Våre Lasere fungerer på basis av Fuzzy Logic, et “selvtenkende” elektronisk styringssystem. Ved bruk av timeren beregner Laseren selv når den skal tenne for å oppnå temperaturen i tide. Den velger også automatisk det mest rasjonelle forbrenningsnivået. Varmekapasitet i W Veltesikring

Barnesikring

Sikkerhetsstopp

Fuzzy Logic

For rom på (m³) Brennstofforbruk liter / time

1 Spareinnstilling 8

24 timers timer

Tankinnhold i liter Boosterstarter

Frostsikring

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Farge

SRE 25 TC

SRE 153 TC

830 - 2700

800 - 3000

40 - 105

40 - 120

0,086 - 0,281

0,083 - 0,313

4,0

4,0

Rustfritt stål-sort

Rustfritt stål-sort


K FORNUFT

SRE 228 TC 800 - 3100 40 - 120 0,083 - 0,323 5,4 Mørk grå WWW.ZIBRO.NO

9


Varm opp bare det området du ønsker – det er fordelen med Zibros transportable varmeovner. Krever heller ingen komplisert montering, da en Zibro-ovn er klar til bruk med det samme.

ZIBRO SRE 158 E ZIBRO SRE 230 E

OPTIMAL SIKKERHET Med Zibro Laser får du et teknologisk vidunder innenfor husets fire vegger. Disse moderne kaminene oppfyller alle ønsker. I tillegg til de vanlige sikkerhetsfunksjonene har kaminen en barnesikring som hindrer at barn tenner eller programmerer kaminen. Utsiden av kaminen blir heller ikke varm. Videre har kaminen en innstilling for frostsikring og sparefunksjo. Men en Laser har enda mer å by på… Zibro Laser SRE 158 E og SRE 230 E er utstyret med den såkalte E-Guard. Hvis rommet ikke luftes godt nok under fyringen, lyser en varsellampe og det kommer et akustisk varselsignal. Det betyr at rommet må luftes bedre. Av hensyn til sikkerheten slår varmeapparatet seg automatisk av hvis tilførselen av frisk luft ikke er tilstrekkelig. Selvsagt er Zibro Laser gjennomtenkt ned til siste detalj. Det kommer blant annet til uttrykk gjennom det betjeningspanelet med stor LCD-skjerm. En annen praktisk løsning er det boosterstarter. Dessuten har disse nye ovnene selvsagt alt som gjør Zibro Laserkaminer til et fremragende valg, slik som Fuzzy Logic og frostsikring. Varmekapasitet i W E-Guard

Barnesikring

Overopphetingssikring

Fuzzy Logic

Boosterstarter¹

Frostsikring

Brennstofforbruk liter / time

1 Spareinnstilling

24 timers timer

For rom på (m³)

Tankinnhold i liter Farge

SRE 158 E

SRE 230 E

800 - 3000

800 - 3000

40 - 120

40 - 120

0,083 - 0,313

0,083 - 0,313

5,4

5,4

Rustfritt stål-sort

Rustfritt stål-sort

¹ eksklusiv for SRE 230 E 10

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


OG KOMFORT

WWW.ZIBRO.NO

11


Når du fyrer målrettet med Zibro, bruker du minimalt med energi. Ved hjelp av vår nyutviklede Laserkaminer med forbedret sparestilling kan du redusere brenselforbruket ytterligere!

ZIBRO SRE 179 E ZIBRO SRE 234 E ZIBRO SRE 346 E

REDUSERE 19% BRENS SRE 346 E: med bevegelsessensor Zibros siste nyvinning er en bevegelsessensor som sørger for at ovnen ikke fortsetter å varme opp rommet når ingen er til stede. Når denne smarte sensoren ikke registrerer noen bevegelser i løpet av en 10-minutters periode, går den automatisk over på et lavere forbrenningsnivå. Dette reduserer brenselforbruket ditt kraftig. Når du ønsker å varme opp et rom, for eksempel ved hjelp av timerfunksjonen, kan du simpelthen slå av bevegelsessensoren. Forbedret sparestilling En annen nyvinning fra Zibro som gir deg energibesparelser er en forbedret sparestilling. Denne opprettholder den innstilte temperaturen på en nøyaktig måte. Når sparestillingen er aktivert, går ovnen automatisk over til et tilpasset forbrenningsnivå når temperaturen avviker fra den innstilte temperaturen. Brenselet benyttes dermed optimalt. Dessuten unngås at ovnen slår seg av og på for ofte. Det sparer også en god del energi. I kombinasjon med den nye bevegelsessensoren kan du spare hele 19% ekstra energi. Varmekapasitet i W Bevegelses­ sensor1

E-Guard

Frostsikring

Innebygget uke-timer1

Fuzzy Logic

Spareinnstilling

Brennstofforbruk liter / time

7

12

For rom på (m³)

Tankinnhold i liter Boosterstarter²

Komfortknapp

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Farge

SRE 179 E

SRE 234 E

1050 - 3900

1050 - 3500

65 - 170

50 - 130

0,109 - 0,406

0,105 - 0,365

7,6

7,6

Rustfritt stål-sort

Rustfritt stål-sort

¹ Eksklusiv for SRE 346 E ² Gjelder ikke SRE 346 E


NSELFORBRUK

SRE 346 E 1450 - 4650 75 - 190 0,151 - 0,484 7,6 Rustfritt st책l-sort WWW.ZIBRO.NO

13


ZIBRO BRENSEL For å unngå driftsforstyrrelser er det viktig at du bruker brensel av den riktige kvali-

ZIBRO KONTROLL, TURBO OG LASERKAMINER Sortiment og spesifikasjoner

teten. Zibro gir deg valget mellom to varianter.

Varmekapasitet i W (min.–maks.) For rum på opptil m³ (m²)

Zibro Extra er et luktsvakt brensel med 80 % mindre svovel enn vanlig petroleum. Høykvalitets brensel Zibro Kristal, som er helt lukt-

Brennstofforbruk liter / time

min.

Tankinnhold i liter

ut og fylles i en håndvenning med den hevertpumpen du får med kaminen. Sørg alltid for tilstrekkelig ventilasjon. Frisk luft er nødvendig både for deg selv og for å oppnå en god forbrenning.

35 - 80 (14 - 32)

45 - 95 (18 - 38)

0,229

0,225 0,281 4,0

B

422

428

D

281

295

H

446

513

7,5

9,0

Garanti i års

4

4

Sikkerhed

R 24 C

R 421 E

Mål i mm

Vekt i kg (netto)

i praktiske dunker pa 20L. Brennstoff tanken kan tas

2160 - 2700

4,0

spesielt utviklet til kaminer. Zibro brensel kann kjøpes hos alle Zibro forhandlere,

R 421 E

2200

max.

fritt. Det er det beste for deg selv og mindre belastende for miljøet å bruke vårt rene brensel, som er

R 24 C

E-Guard To flammesensorer Veltesikring

✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

R 24 C

R 421 E

Beholder med anti-lekkasjesystem Sikkerhetsstopp Barnesikring Overopphetingssikring Sikkerhets topp

Ekstra komfort Minne (10 min) Spareinnstilling Forbedret sparestilling Bevegelsessensor 24 timers timer Selvrensende brenner Beskyttelse/gripekopp Vifte Frostsikring Selvtenkende elektronisk styringssystem Boosterstarter Komfortknapp Med tilslutningsmulighet for uke-timer Innebygget uke timer Rør gjennom yttermuren (luktfri) 14

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


SRE 25 TC

SRE 153 TC

SRE 158 E

SRE 179 E

SRE 228 TC

SRE 230 E

SRE 234 E

SRE 346 E

Laser FF 55

830 - 2700

800 - 3000

800 - 3000

1050 - 3900

800 - 3100

800 - 3000

1050 - 3500

1450 - 4650

1480 - 5500

40 - 105 (16 - 42)

40 - 120 (16 - 48)

40 - 120 (16 - 48)

65 - 170 (22 - 70)

40 - 120 (16 - 48)

40 - 120 (16 - 48)

50 - 130 (20 - 52)

75 - 190 (30 - 76)

82 - 230 (32 - 92)

0,086

0,083

0,083

0,109

0,083

0,083

0,105

0,151

0,180

0,281

0,313

0,313

0,406

0,323

0,313

0,365

0,484

0,623

4,0

4,0

5,4

7,6

5,4

5,4

7,6

7,6

7,6

334

374

405

550

376

404

435

550

496

300

280

295

328

296

295

315

328

418

415

430

435

445

428

435

437

445

600

9,0

9,5

10,0

12,0

8,0

10,0

11,5

13,5

20,0

4

4

4

4

4

4

4

4

4

SRE 25 TC

SRE 153 TC

SRE 158 E

SRE 179 E

SRE 228 TC

SRE 230 E

SRE 234 E

SRE 346 E

Laser FF 55

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

SRE 25 TC

SRE 153 TC

SRE 158 E

SRE 179 E

SRE 228 TC

SRE 230 E

SRE 234 E

SRE 346 E

✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓ Laser FF 55

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓

✓ ✓ ✓

✓ ✓ ✓ WWW.ZIBRO.NO

15


GUNSTIG ALTERNATIV

FLERE MULIGHETER M Zibro har siden 1983 tilbudt ulike typer mobile parafinovner som gjør at du kan varme opp nøyaktig det rommet du måtte ønske. Fra denne sesongen av har vi utvidet produktsortimentet av varmekilder med flere nye varmesystemer. Hvert system har sine karakteristiske egenskaper og fordeler. Gassovner De nye gassovnene fra Zibro er meget effektive, og er utstyrt med tre varmeinnstillinger. De er dessuten meget allsidige, svært mobile og gir behagelig varme bare ved å vri på en enkelt knapp. Alle gassovner har et utkoblingssystem og en atmosfærisk analysator (ODSsikring) som bryter gasstilførselen hvis CO2-nivået i luften blir høyere enn minste godkjente sikkerhetsgrense. Zibro GH 1062 RF omfatter en elektrisk vifteovn som avgir en ekstra varm luftstrøm (2000 W) som når lengre og spres fortere i rommet, og som dermed gir en behagelig temperatur. For en mer konstant og jevnere omgivelsestemperatur og en umiddelbar varmefølelse anbefaler vi en gassovn med en katalytisk brenner som GH 2028 C eller den blå flammeovnen GH 3042 B. Disse ovnene produserer en kombinasjon av konveksjonsvarme og strålevarme. Varmestrømmen fra den blå flammeovnen og de katalytiske ovnene varmer opp hele rommet effektivt, uten at området rett foran flammen blir overopphetet. Den blå flammeovnen viser en åpen flamme. Den katalytiske ovnen viser ingen flammer.

16

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Elektriske ovner Hvis du er ute etter en fordelaktig løsning når det gjelder øyeblikkelig tilleggsvarme, kan en elektrisk ovn fra Zibro være tingen for deg. Zibro tilbyr et bredt utvalg, fra vifteovner til oljefylte radiatorer. Ypperlig egnet til arbeidsværelset, hobbyrommet eller for å hindre at rørene fryser. Ta en titt på spesifikasjonene på neste side for å finne ut hvilken modell som kan være interessant for deg. Oljefylte radiatorer Sett støpselet i stikkontakten. Slå på radiatoren med bryteren. Drei termostaten til høyeste nivå i ca. 30 minutter eller til temperaturen i rommet er passende, og drei deretter termostaten tilbake. Radiatoren har nå ønsket temperatur, og termostaten regulerer varmen automatisk så rommet holder konstant riktig temperatur. Radiatoren er utstyrt med automatisk overopphetingsvern. Den starter automatisk på nytt når strømmen slås av.

Konvektorovner/varmevifter Temperaturen kan stilles inn trinnløst ved hjelp av termostaten. Drei termostaten med klokken til den ikke kommer lengre. La termostaten stå i denne stillingen til rommet når ønsket temperatur, og drei deretter


MED HURTIGVARME termostaten mot klokken til apparatet slås av. Dette er den riktige innstillingen av termostaten. Apparatet slås automatisk på når temperaturen kommer under det innstilte nivået, og slås automatisk av igjen når temperaturen er nådd. Aktiverer den innebygde viften for bedre fordeling av varmen (avhengig av modell).

Varmepumper: økonomisk ytelses-koeffisient Splittklimaanleggene fra Zibro er utstyrt med en varmepumpefunksjon som varmer opp rommet i kuldeperiodene. Varmepumpen drives av strøm og har en gunstig ytelseskoeffisient: 1 kW gir minst 3,5 kW varme. Du finner flere opplysninger om Zibros varmepumper på side 20 og 21. Gå inn på vårt nettsted Zibro driver en kontinuerlig produktutvikling. Gå inn på vårt nettsted www.zibro.com og les mer om våre mobile og veggmonterte varmesystemer.

El-varmepaneler Vår fastmonterte varmekilde er en integrert del av rommet: den monteres på veggen, er særdeles driftssikker, tar ikke stor plass og gjør rommet maksimalt møbleringsvennlig – i tillegg er den pen å se på. Designen er både elegant og svært enkel. Temperaturen kan stilles inn trinnløst ved hjelp av termostaten. Med veggbeslag.

Du finner flere opplysninger om Zibros elektriske ovner på side 18 og 19. WWW.ZIBRO.NO

17


ZIBRO GASSOVNER OG ELEKTRISKE OVNER Sortiment og spesifikasjoner

Varmekapasitet i W (min.–maks.) Egnet areal m³

GH 1042 R

GH 1062 RF

GH 2028 C

GH 3042 B

EOR 1200

EOR 1500 LCD

EOR 1010

EOR 1015

EOR 1124 Turbo

1400 4200

1400 - 4200 (gas) 2000 (elektricitet)

2800

4200

1200

1500

1000

1500

2400

80

80

85

85

45

60

40

60

95

1,20

1,50

1,00

1,50

2,40

0,139 0,300

0,139 0,300 gas / elektrisitet

0,140 0,224

0,197 0,355

gas

gas

Strømstyrke kW Forbruk (kg/t) Drivstoff

gas

Tankinnhold kg

15,0

15,0

15,0

15,0

50 - 107

50 - 107

67 - 107

42 - 76

B

415

415

415

410

250

400

300

340

400

D

370

370

315

350

170

250

250

250

250

H

710

710

710

710

340

630

630

630

630

9,2

13,8

9,2

9,2

7,2

12,0

6,5

8,5

12,0

2

2

2

2

2

2

2

2

2

GH 1042 R

GH 1062 RF

GH 2028 C

GH 3042 B

EOR 1200

EOR 1500 LCD

EOR 1010

EOR 1015

EOR 1124 Turbo

3

4

1

1

3

3

3

3

3

Regulerbar termostat

Digital termostat med tidsur

Forbrenningstid per beholder Mål (b x d x h) mm

Vekt (kg) Garanti i års

Ekstra komfort Antall varmeinnstillinger

elektrisitet elektrisitet elektrisitet elektrisitet elektrisitet

Svingefunksjon

LCD-display

Fjernkontroll Overopphetingsbeskyttelse

Automatisk oppstart Frostbeskyttelse Turbo vifte

Sikkerhetssystem for oksygentøm-

Piezoelektrisk tenner

Veltesikring

Inkludert elektrisk varmevifte 18

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


ECH 3015

ECH 3020

1500

2000

1800

2000

2000

2000

2000

3000

650

750

1200

1800

60

80

70

80

80

80

75

110

24

28

45

67

1,50

2,00

1,80

2,00

2,00

2,00

2,00

3,00

0,65

0,75

1,20

1,80

elektrisitet

elektrisitet

elektrisitet

elektrisitet

elektrisitet

elektrisitet

elektrisitet

elektrisitet

elektrisitet

elektrisitet

elektrisitet

elektrisitet

485

510

180

225

205

240

198

292

450

750

660

870

180

200

150

255

235

115

213

303

70

70

70

70

333

380

285

110

560

245

315

410

440

200

400

400

2,0

3,0

2,0

1,5

3,5

1,5

4,5

5,5

3,0

3,0

4,5

5,5

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

ECH 3015

ECH 3020

3

3

EFH 1800 EFH 2000

EFH 1800 EFH 2000 2

2

✓ ✓

EFH 2000 EPH 650 EPH 750 EPH 1200 EPH 1800 EFH 2010 EFH 5020 EFH 5030 LCD LCD LCD LCD LCD

EFH 2000 EPH 650 EPH 750 EPH 1200 EPH 1800 EFH 2010 EFH 5020 EFH 5030 LCD LCD LCD LCD LCD 2

2

3

3

1

1

1

1

✓ ✓ ✓ ✓ ✓

WWW.ZIBRO.NO

19


Den energibesparende varmepumpefunksjonen kan settes inn for å få varme inn i huset på en fordelaktig måte. Særlig om våren og høsten kan du spare på energiregningen, spesielt når du bruker avfuktingsfunksjonen.

ZIBRO VARMEPUMPER

AVKJØLING OG VARM Et splittklimaanlegg blir den beste formen for klimastyring: varme, avkjøling, avfukting og luftfiltrering i ett. Varmepumpen som disse klimaanleggene benytter for å avkjøle inneluften, kan også brukes til å hente inn varme utenfra. Denne måten å varme opp et rom på krever like lite energi som kjøling, og du vil mye oftere kunne slå av for eksempel fjernvarmen og spare oppvarmingskostnader, særlig vår og høst. Dette er også grunnen til at veggmonterte klimaanlegg er en ideell løsning for oppholdsrom, soverom eller konsultasjonsrom, mindre kontorer og så videre. Disse klimaanleggene fra typen splittanlegg er den mest stillegående løsningen til innendørs bruk. Innenfor henger det en kompakt enhet med termostatfunksjon, mens kompressorenheten monteres utenfor. Med Zibro SC-serien bringer vi veggmonterte klimaanlegg innenfor alles rekkevidde. Ved hjelp av en tydelig installasjonsveiledning, kan en behendig amatør raskt spare hundrevis av kroner på installasjonsomkostninger. Gå til www.zibro.no for mer informasjon om våre veggmonterte klimaanlegg.

Avfukter

Miljøvennlig kjølemiddel

Fjernkontroll med LCD-skjerm

S(C) 1326

filterpakke

2,60

3,20

Kjølekapasitet i W

2,80

3,20

For rum på opptil m³ Energiemerking Energiforbruk i kW

Timer 20

Parker™ hurtigkobling1

Inverter­ teknologi2

Ekstra frostbeskyttelse ned til –15°C

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

S(C) 1332

Varmekapasitet i W

EER / COP W/W 1 Eksklusiv for SC-serie 2 Gjelder ikke S(C)13-serie * SC 3050

90

100

A3 / A4

A3 / A4

0,813 / 0,774

0,993 / 0,894

3,23 / 3,64

3,23 / 3,64

3 Kjølemodus 4 Varmemodus


ME I ETT FORDELER INVERTER-TEKNOLOGI Begrenser temperatursvingninger til et minimum Forbruker opptil 35% mindre strøm Høye effektivitet (for 1 kW strøm får du 4 kW varme) Arbeider betydelig mer stillegående Mer komfort Store svingninger, høye forbruk, mindre komfort Rom­ temperatur Programmert temperatur

For mye oppvarmning

For mye oppvarmning Tid

kompressor

Omdreining

Omdreining

Stopp

Omdreining

Stopp

Tradisjonell type (slås på og av) Små svingninger (sparer opptil 35 % energi), mindre forbruik, mer komfort

S 3025

S(C) 3032

S(C) 3050

2,50

3,60

5,0

2,70

3,20

5,0

Rom­ temperatur

85

100

150

Programmert temperatur

A3 / A4

A3 / A4

A3 / A4

0,773 / 0,754

0,993 / 0,974

1,553 / 1,384 1,553 / 1,464 *

3,23 / 3,64

3,23 / 3,74

3,23 / 3,64

Tid kompressor

Omdreining

Invertertype (kontinuerlig funksjon/modulasjon) WWW.ZIBRO.NO

21


Ved å holde den luftfuktigheten i huset på rundt 50 % skaper du et hygienisk og sunt inneklima. Zibro avfuktere og luftfuktere kan raskt bidra til forbedring av inneklima.

AVFUKTERE OG LUFTFUKTERE

ALLTID DEN RIKTIGE LU Avfuktere Våre avfuktere kan daglig trekke litervis av overskytende fukt ut av luften. Vannet fanges opp i en romslig, uttakbar vanntank som er utstyrt med frostog overløpssikring. Det er enkelt å koble en slange til permanent vannutslipp. Alle typer er utstyrt med en hygrostat for å regulere luftfuktigheten. Nye DD 108 grøres ved hjelp av absorpsjonsteknologi. Rotoren i apparatet er utstyrt med et silicalag som sørger for at apparatets fuktabsorberende egenskaper holdes på et tilnærmet jevnt nivå, uansett omgivelsestemperaturen. Takket være denne nye teknologien fungerer Zibro DD 108 optimalt nettopp ved lave temperaturer.

Permanent avløp mulig

Varme*

Frostsikring

Timer Avfuktere

Hygrometer**

D 112 black

Filterpakke**

Luftfuktere

DD 108

Kapasitet l / 24 time

12*

8**

Energiforbruk i kW

0,26

0,37 - 0,60

50 - 75

50 - 75

Luftfuktere fra Zibro fungerer på basis av et ultra-

For rom på opptil m³

lydelement som anvender høyfrekvenssvigninger

Maksimal luftsirkulasjon i m³ / timen

150

150

for diminutive luftpartikler. Det er også en fordel

Vannbeholder i liter

3,50

3,50

at denne prosessen produserer negative ioner

Hygrostat

som binder støvet og dermed forbedrer luften.

Permanent avløp mulig

Luftfilter og aktivt kullfilter

3M™ HAF filter

Ultralyd 22

Timer

Hygrometer

Ionisator

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Ionisator

* DX 118 / ** Gjelder ikke DD 108 1- Ved 32ºC, 80% relativ luftfuktighet / 2- Ved 20ºC, 80% relativ luftfuktighet


UFTFUKTIGHET

Luftfuktere

D 116

DX 118

H 208

H 509

16*

18*

8

9

0,32

0,32

0,045

0,045

70 - 105

80 - 120

35

40

150

150

3,50

3,50

4,50

6,00

✓ ✓

WWW.ZIBRO.NO

23


Zibro luftrensere A 20 og A 40

FRISK OG SUNN LUFT INN I HUSET En mobil Zibro luftrensere trenger bare en stikkontakt. Den renser luften med den samme uansett hvor du tror det er viktig å ha ren luft. Våre luftrensere er utstyrt med et foredlet filtersystem, der luften i rommet kommer igjennom godt og vel tre ganger i timen. Zibro luftrensere hjelper med å gjenopprette ionbalansen is huset, slik at luftkvaliteten tiltar og du føler deg bedre når du er innendørs. ZIBRO A 20 Luftsirkulasjon 60 - 120 m³ / timer For rom på 40 m³ Energiforbruk 30 W / time Luftfilter, HEPA filter, aktivt kolfilter ZIBRO A 40 Luftsirkulasjon 60 - 300 m³ / timer For rom på 100 m³ Energiforbruk 80 W / time Luftfilter, HEPA filter, aktivt kullfilter, enzym aktivt filter

Hvordan du føler deg henger i stor grad sammen

Med Zibro ’home-made climates’ kan du skape ditt

med klimaet i huset. Det er ikke alltid optimalt. Det

eget innendørsklima hele året, ved å påvirke luften

blir ofte for varmt, for kaldt, for fuktig eller for tørt

rundt deg slik at du føler deg godt tilpass. Du fin-

inne, avhengig av hvordan været er. Også

ner en detaljert beskrivelse av våre kaminer,

forurensing av luften inne i huset

avfuktere og luftfuktere i denne

fører i økende grad til proble-

katalogen. I tillegg har vi forskjel-

mer. Derfor sørger Zibro for

lige løsninger når det gjelder

at du hele året kan skape ditt

klimaanlegg. Du finner mer

eget klima ved å påvirke luften rundt deg, slik at du føler deg komfortabel hjemme.

home made climates Feiyue Group Europe APS Sundsholmen 14 9220 Aalborg Tel: + 45 9677 9728 Fax: + 45 9831 1668 www.zibro.no

informasjon om våre løsninger og betydningen av et godt inneklima på www.zibro.no

Angivelserne i tabellen skal bruges som indikation. ©2010

ALT TIL ET BEHAGELIG INNEKLIMA

Zibro winter brochure 2010_NO  

Zibro har i over 25 år spesialisert seg på innendørs klimakontroll: varme, kjøling, avfukting, luftfukting og luftrensing.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you