Page 1

Zibro ontvochtigers, bevochtigers en luchtreinigers

ALLES VOOR HET JUISTE KLIMAAT IN HUIS

DOE DE 30 DAGEN TEST


ZIBRO INNOVATIES 1983 De eerste verplaatsbare petroleumkachel, de RSA 10-G

1989 Introductie ontvochtigers

AL MEER DAN 25 JAAR UW SPECIALIST IN KLIMAATBEHEERSING Zibro richt zich al ruim 25 jaar op kli-

Bovendien zijn onze producten een-

maatbeheersing in huis. Als specialist

voudig te bedienen en kiest u met

bieden wij u een compleet assortiment

Zibro voor de zekerheid van een gunstige

en werken wij voortdurend aan inno-

prijs/kwaliteit-verhouding, betrouwbare

vaties op het gebied van techniek en

­service en minimaal twee jaar garantie.

design. Zo hebben we in de loop der

Zo zijn we uitgegroeid tot Europees

jaren waardevolle kennis en een goede

marktleider op het gebied van mobiele

naam opgebouwd, vooral ook door on-

airco’s en verplaatsbare kachels. Voor

voorwaardelijk te kiezen voor duurzame,

een aangenaam binnen­klimaat hoeft u

kwalitatieve oplossingen.

dus maar één naam te onthouden. Kort en krachtig: Zibro. Daar kunt u op ver-

2000

trouwen, al meer dan 25 jaar.

Start verkoop eerste mobiele airco’s

2003 Nieuwe produkt­ groep: Zibro airconditioners, met warmtepomp

INHOUD Alles voor de juiste luchtvochtigheid: ontvochtigers en bevochtigers

2005 Introductie bevochtigers en luchtreinigers

3

Zowel een te hoge als een te lage luchtvochtigheid kan problemen geven in huis. Niet alleen voor uw gezondheid maar ook voor het behoud van uw waardevolle spullen. Zibro heeft altijd de juiste oplossing voor u. Zuiver de lucht waarin u leeft: luchtreinigers

8

De luchtreinigers van Zibro halen o.a. rook, pollen, fijn stof en andere hinderlijke

2005 Ionisator voor een verbeterde luchtkwaliteit

deeltjes en geuren uit de lucht. De in­gebouwde ionisator herstelt de natuurlijke ionenbalans voor een extra vitaliserend effect.

2008 DD 108: nieuwe ontvochtiger zonder compressor

2009 Zibro introduceert een kachel met verwisselbaar frontpaneel

2


HET BELANG VAN DE JUISTE LUCHTVOCHTIGHEID De luchtvochtigheid in huis wordt bepaald door een com-

beter in een vochtige omgeving en geven dan meer overlast.

binatie van factoren. In de eerste plaats natuurlijk door het

Anderzijds kan droge lucht irritatie teweeg brengen aan ogen,

weer en de manier waarop uw woning is gebouwd en ge-

huid en luchtwegen. Bovendien is een goede luchtvochtigheid

ïsoleerd. Maar ook de temperatuur in huis is van invloed.

beter voor het behoud van uw schilder- en stucwerk, behang

Verder verhogen wasdrogen en douchen de luchtvochtig-

en waardevolle meubels en apparatuur.

heid, terwijl een CV of open haard juist zorgen voor droge Ontvochtigers en bevochtigers

lucht in huis.

Ventileren is vaak het begin van de oplossing. Waar dat niet Beter voor uw gezondheid en bezittingen

goed mogelijk is of door de weersomstandigheden de vocht-

Duidelijk is in elk geval dat te veel of te weinig vocht in de

problemen juist vergroot, kan Zibro u helpen uw binnen-

lucht kan leiden tot gezondheidsklachten en materiële schade.

klimaat te verbeteren. Onze ontvochtigers en bevochtigers

Door de relatieve luchtvochtigheid op een aangenaam niveau

zijn allemaal eenvoudig te bedienen en te verplaatsen. Ze

te houden (rond 50%), creëert u een hygiënisch en gezond

hebben een hygrostaat om de luchtvochtigheid te regelen.

binnenklimaat. Dat kan verlichting geven bij astmatische en

Het enige dat u nodig heeft is een stopcontact. Zibro, alles

reuma­tische aandoeningen en is prettig voor mensen met een

voor de juiste luchtvochtigheid!

allergie. Huisstofmijt, schimmels en bacteriën gedijen namelijk

VOCHT EEN SERIEUS PROBLEEM De consument is zich vaak wel bewust van het vochtpro-

temperaturen boven de 20° en een luchtvochtigheid hoger

bleem en koopt impulsief een chemische vochtvreter. Echt

dan 60 à 65%.

helpen doet zo’n vochtvreter echter nauwelijks. De absorptiecapaciteit is te laag om langdurig effect te hebben. Zibro

Geschikt voor veel ruimtes

luchtontvochtigers bieden wel uitkomst om het vochtpro-

De luchtontvochtigers van Zibro worden onder andere ge-

bleem daadkrachtig aan te pakken. Een luchtontvochtiger

bruikt in woonkamers, kelders, washokken, slaapkamers,

onttrekt dagelijks vele liters water aan de lucht, door deze

garages, bergingen en hobbyruimtes.

in het apparaat te condenseren. Hoe werkt een luchtontvochtiger? In een ruimte is altijd vocht aanwezig. De relatieve luchtvochtigheid ligt bij voorkeur rond de 50 à 60%. Afhankelijk van de Drogen

temperatuur en het vochtgehalte in de ruimte slaat vocht in de lucht neer op koude oppervlakken. Met uitzondering van de DD 108 werken de Zibro ontvochtigers op dezelfde manier.

Leven

Slapen (1L vocht per persoon per nacht)

De lucht stroomt langs een koude verdamper, het water slaat neer en wordt opgevangen in het waterreservoir. Bij een hoge

Douchen en wassen

omgevingstemperatuur en hoge relatieve vochtigheid onttrekt

Koken

het apparaat meer vocht. De DD 108 bevat een vochtonttrekkende (hygroscopische) laag, welke zich continue oplaadt. Het voordeel is een betere en meer constante prestatie bij lagere

Spouwmuur isolatie

temperaturen. De DD 108 werkt optimaal bij temperaturen

Optrekkend vocht

van 5 tot 19°C. De traditionele modellen werken optimaal bij 3


DE KRACHTIGE ONTVOCHTIGERS VAN ZIBRO Met een Zibro ontvochtiger kunt u dagelijks liters overtollig

lijk stof. Een actief koolfilter houdt onaangename geurtjes

vocht uit de lucht halen. Het gecondenseerde water wordt

vast. Om het rendement van de filters op peil te houden,

opgevangen in een royaal, uitneembaar reservoir, dat is voor-

dient u deze na elk seizoen te vervangen.

zien van een overloopbeveiliging. Een permanente waterafvoer is eenvoudig te realiseren. Alle uitvoeringen hebben een

Zibro DD 108 presteert onder alle omstandigheden

een timer en een hygrostaat. De meeste modellen hebben

Omdat de capaciteit van traditionele ontvochtigers sterk af-

ook een hygrometer om de luchtvochtigheid te meten. Met

hankelijk is van de omgevingstemperatuur, ontwikkelde Zibro

de Zibro DX 118 kunt u zelfs de lucht verwarmen.

speciaal voor u de DD 108. In tegenstelling tot onze andere modellen werkt dit toestel niet op basis van een koudemid-

Verfijnd filtersysteem tegen allergenen

del om vocht aan de lucht te onttrekken. Het maakt gebruik

Al onze ontvochtigers bevatten een screenfilter dat de gro-

van hygroscopische (vochtabsorberende) eigenschappen die

tere deeltjes uit de lucht haalt. De Zibro D 112,

ongeacht de omgevingstemperatuur nagenoeg constant blij-

D 116 en DX 118 hebben daarbij nog

ven. Dankzij deze nieuwe absorptie-technologie werkt de

een elektrostatisch 3M™ HAF fil-

Zibro DD 108 juist bij lage temperaturen optimaal en weegt

ter. Dit filter trekt ook de hele

het apparaat maar 6,5 kg. In de ‘silent mode’ is de ontvochti-

kleine deeltjes aan, die vaak

ger fluisterstil. Maar u kunt ook de ‘powerfull mode’ inscha-

een allergische reacties

kelen voor extra kracht, bijvoorbeeld om de was te drogen.

veroorzaken. Denk aan

In de ‘auto mode’ kiest het apparaat zelf de juiste stand.

pollen, dierlijke huid-

Bovendien is de Zibro DD 108 uitgerust met een ionisator,

schilfers en huishoude-

wat de luchtvitaliteit in huis ten goede komt.

DOE DE 30 DAGEN TEST KIJK OP WWW.ZIBRO.NL

ZIBRO DD 108

ONTVOCHTIGT OOK BIJ LAGE TEMPERATUREN

4


ONTVOCHTIGERS Assortiment en specificaties ONTVOCHTIGERS Ontvochtigingscap. in L/24 uur

DD 108

D 112

D 116

8*

12**

16*

Verwarmingscapaciteit in W

DX 118 18** 600-950

Energieverbruik in kW

0,37 - 0,60

0,26

0,32

0,35

Energieverbruik verwarmen in kW

0,90

Voor ruimtes tot m3 (indicatief)

50-75

50-75

70-105

80-120

Maximale luchtstroom in m3/uur

150

120

130

120

Waterreservoir in liter

3,5

3,5

3,5

3,5

geen

R134A

R410A

R410A

B

300

345

345

345

D

195

240

240

240

H

500

575

575

575

Gewicht in kg

6,5

13

14

15

Geluidsniveau in dB

48

40

42

45

CE-gekeurd

Prijs in € 

289,-

229,-

299,-

381,-

Verwijderingsbijdrage in €

17,-

17,-

17,-

17,-

DD 108

D 112

D 116

DX 118

Uitneembaar reservoir

Permanente waterafvoer mogelijk

Hygrostaat

Koudemiddel Afmetingen in mm

Extra comfort

Verwarmingsfunctie

Ontdooifunctie

3M™ HAF filter

Actieve koolfilter

Timer

Hygrometer Screen filter

Elektronische bediening (LCD) Indicator legen waterreservoir

* bij 20°C, 80% RV, indicatief

** bij 32°C, 80% RV, indicatief

ONTVOCHTIGER

ONTVOCHTIGER

ONTVOCHTIGER

met verwarming

ONTVOCHTIGT OOK BIJ LAGE TEMPERATUREN

DD 108 (8 liter)

ONTVOCHTIGER

D 112 (12 liter)

D 116 (16 liter) 5

DX 118 (18 liter)


DOE DE 30 DAGEN TEST KIJK OP WWW.ZIBRO.NL

DE UITDAGING VAN DROGE LUCHT Door het verwarmen van ruimtes kan de lucht in de leefom-

Zibro H 610, een unieke hybride bevochtiger

geving te droog worden met bijvoorbeeld als gevolg droge

De Zibro H 610 heeft als extra een timer, tiptoetsbediening

lippen, geïrriteerde ogen, stofvorming of statische elektrici-

en oververhittingsbeveiliging. Het belangrijkste is echter dat

teit. Droge lucht heeft ook allerlei negatieve gevolgen voor

deze het water voor verneveling ‘desinfecteert’, door het

uw interieur. Denk daarbij aan het uitdrogen van houten

tot ongeveer 70°C te verwarmen. Om het energieverbruik

meubelen, het ontstemmen van muziekinstrumenten of het

te beperken, wordt het water daarna weer afgekoeld tot

uitdrogen van een houten vloer of parket vloer. Met als

zo’n 30°C. Zo voorkomen we bacteriegroei, zonder dat u

gevolg naden en scheuren in de vloer.

een filter nodig heeft. Dat maakt de H 610 tot een unieke, hybride oplossing, die de voordelen van een warmwaterbe-

Hoe werkt een bevochtiger?

vochtiger en een ultrasoonbevochtiger op een slimme wijze

De relatieve luchtvochtigheid wordt aangeduid in een

combineert.

percentage en ligt bij voorkeur rond de 50% tot 60%. In stookseizoen echter tot ongeveer 30%. Deze waarde is veel

ONTVOCHTIGERS EN BEVOCHTIGERS MET TEVREDENHEIDSGARANTIE

te laag waardoor extra vocht in de ruimte gebracht moet

Ventileren is vaak het begin van de oplossing. Waar dat

worden. Zibro bevochtigers brengen microfijne nevel ge-

niet goed mogelijk is kan Zibro u helpen om uw binnen-

ruisloos in de ruimte. Deze zogenaamde ‘cool mist’ wordt

klimaat te verbeteren. Neem vandaag nog de proef op de

onmiddellijk opgenomen door de lucht waardoor de lucht-

som met onze 30 dagen tevredenheidgarantie.

vochtigheid stijgt.

Kijk voor de voorwaarden op www.zibro.nl.

veel situaties daalt de relatieve luchtvochtigheid tijdens het

6


BEVOCHTIGERS Assortiment en specificaties BEVOCHTIGERS

H 208

H 509

H 610

8

9

10

Bevochtigingssysteem

Ultrasonic (cool mist)

Ultrasonic (cool mist)

Ultrasonic (cool mist)

Energieverbruik in kW

0,045

0,045

0,100

Waterreservoir in liter

4,5

6,0

3,0

Voor ruimtes tot m3 (indicatief)

35

40

45

1000

1.000.000

1000

B

300

190

331

D

160

283

185

H

307

342

296

Gewicht in kg

2,5

3,5

3,5

Geluidsniveau in dB

< 30

< 30

33

79,-

149,-

219,-

H 208

H 509

H 610

Uitneembaar reservoir

Hygrostaat

Instelbare bevochtiging

Timer

Bevochtigingscapaciteit L/24 uur

Gegenereerde negatieve ionen/cc

Afmetingen in mm

CE-gekeurd Prijs in €

Extra comfort

Hygrometer Watersterilisatie functie Indicator vullen waterreservoir

✓ ✓

BEVOCHTIGER

BEVOCHTIGER

BEVOCHTIGER

H 208 (8 liter)

H 509 (9 liter)

H 610 zilver (10 liter)

7


GEZONDE LUCHT IS BETER VOOR IEDEREEN Verontreinigde lucht in huis is tegenwoordig een serieus

Huisklimaat vaak een bron van klachten

probleem. Ook al omdat veel woningen dermate goed ge-

In elke ruimte bevinden zich huisstofmijten, stofdeeltjes, bac-

ïsoleerd zijn, dat er nauwelijks nog sprake is van natuurlijke

teriën en andere allergenen. Maar ook pollen en rook kun-

ventilatie. Het advies luidt om actief te ventileren, maar in

nen aanwezig zijn. Dat zie je niet met het blote oog, maar

gebieden met veel verkeer of industrie is dat lang niet altijd

je voelt het wel. Zeker als je last hebt van benauwdheid of

goed mogelijk. Zeker bij mist en een hoge luchtvochtigheid

astma of wanneer je allergisch bent voor bepaalde elemen-

dringen dan juist fijn stof en andere ongewenste deeltjes

ten in de lucht. Een verontreinigd binnenklimaat is ook vaak

binnen. Ook in de pollentijd komt het probleem juist van

de oorzaak van stress, hoofdpijn, chronische verkoudheid en

buiten.

algemene klachten van onbehagen. Dat vraagt om frisse, gezonde lucht in huis. Zibro, zuivert de lucht in huis!

Probleem

Hoe vaak komt het voor in Nederland

Te weinig ventilatie

17% van de woningen

Vochtplekken

18% van de woningen

Zichtbare schimmel

17% van de woningen

Tabaksrook

Circa 60% van de woningen

Koolmonoxide

Circa 5% van de niet-rokers*

Huisdieren

Circa 60% van de woningen

Huisstofmijt

Schadelijke concentratie** in 80% van de woningen

Vluchtige organische stoffen

Schadelijke concentratie *** in 50% van de woningen (gegevens Duitsland)

Formaldehyde (giftig materiaal wat o.a. in spaanplaten gebruikt wordt)

10% van de slaapkamers van niet-rokers****

Radon (radioactief edelgas dat vrijkomt uit bouwmaterialen en uit de bodem)

Alle woningen

* Concentratie boven 10 mg per m3 per dag ** Meer dan 100 beestjes per gram stof *** Boven Nederlandse grenswaarde van 200 microgram per m3 **** Boven Nederlandse grenswaarde van 120 microgram per m3 per half uur Bron: RIVM, 2006

deeltjes in microns

0.001

zwevende organismen

rook

0.01

0.1

1.0

10

100

bacteriën pollen virussen

sporen haard- en tabaksrook atmosferisch en huishoudelijk stof

stof en deeltjes

smog

pluksel insecticiden

dierlijke cellen

haren en huidschilfers van huisdieren

Hier ziet u wat er zoal door uw huis zweeft

8


ZO ZUIVERT ZIBRO DE LUCHT IN HUIS Een verplaatsbare luchtreiniger van Zibro heeft alleen een

heeft direct te maken met het aantal negatieve luchtionen

stopcontact nodig. Het gevolg is direct resultaat waar ú

die belangrijk zijn voor de mens. In de vrije natuur zijn deze

schone lucht belangrijk vindt.

over het algemeen voldoende aanwezig, maar binnenshuis is vaak sprake van een nijpend tekort. In veel gevallen de

Met HEPA-filter tegen de kleinste deeltjes

oorzaak van hoofdpijn, duizeligheid en concentratieverlies.

De lucht in de ruimte passeert zo’n drie maal per uur het zeer

Onze luchtreinigers helpen de natuurlijke ionenbalans te her-

verfijnde filtersysteem van Zibro. De kern hiervan is het HEPA-

stellen, waardoor de lucht vitaliteit toeneemt en u zich weer

filter, een vinding uit de professionele ‘clean room’ techno-

prettiger gaat voelen. Zibro, zuivert de lucht in huis!

logie. Dit superfilter vangt (fijn)stof, pollen, rook, schimmels en bacteriën uit de lucht, nadat het screenfilter al het grovere

Zibro A 40: sterk in rook en pollen

werk heeft gedaan. Een actief koolfilter houdt onaangename

Zibro biedt u de keuze uit drie modellen. De A 20 is uitgerust

geurtjes vast. Onze A 40 heeft daarnaast nog een enzymen-

met alle basisfuncties en vooral geschikt voor wat kleinere

actief filter, dat de micro- organismen neutraliseert die zich

ruimtes. De A 40 (in wit en zilverkleur) heeft naast meer ca-

op het filter verzamelen. Om de effectiviteit van het filtersys-

paciteit ook een afstandsbediening en een uitgebreid display.

teem op peil te houden (tot 99,97%), dient u het screenfilter

Daarop geven twee indicatoren aan hoe het gesteld is met

regelmatig te reinigen en de rest van het filterpakket op tijd te

de stof- en geurverontreiniging in de ruimte: het resultaat

vervangen. De A 40 is voorzien van een indicator die aangeeft

van gevoelige sensoren. Door een speciaal programma in te

wanneer filters vervangen moeten worden.

schakelen, kunt u de reinigingskracht van de A 40 versterkt inzetten tegen pollen of tabaksrook. Onze luchtreinigers

Het positieve effect van negatieve ionen

gebruiken nauwelijks energie. De filters zijn eenvoudig te

De luchtreinigers van Zibro halen niet alleen ongezonde

reinigen, respectievelijk te vervangen en natuurlijk verkrijg-

zaken uit de lucht. Ze voegen er zelfs positieve elementen

baar bij uw Zibro dealer. U kunt uw Zibro luchtreiniger 30

aan toe. Het klinkt tegenstrijdig, maar we hebben het dan

dagen zonder risico testen.

over de negatieve ionen die het apparaat genereert. Vaak voelen we ons in de bergen of het bos beter dan in huis. Dit

DOE DE 30 DAGEN TEST

LUCHTREINIGERS MET TEVREDENHEIDSGARANTIE

Als ventileren het probleem niet oplost maar juist binnen brengt kan Zibro u helpen om uw binnenklimaat te verbeteren. Neem vandaag nog de proef op de som met onze 30 dagen tevredenheidgarantie. Kijk voor de voorwaarden op www.zibro.nl.


ZIBRO VERPLAATSBARE LUCHTREINIGERS Assortiment en specificaties A 20

A 40

A 40

40

100

100

60-120

60-300

60-300

2

4

4

30.000-50.000/cc

30.000-50.000/cc

30.000-50.000/cc

30

80

80

B

430

402

402

D

131

215

215

H

366

592

592

4

7

7

24-38

24-38

24-38

Screenfilter

HEPA-filter

Actief koolfilter

Voor ruimtes tot ... m³ (indicatief) Luchtstroom in m³/uur Ventilatorstanden Gegenereerde negatieve ionen Energieverbruik in W Afmetingen in mm

Gewicht in kg Geluidsniveau in dB

Enzymen-actief filter CE-gekeurd

Kleur

wit

wit

zilver

Prijs in €

149,-

349,-

van 379,- voor 354,-

Extra comfort

A 20

A 40

A 40

Sensorgestuurd programma

Pollen- en rookprogramma

Stof- en geursensor

Timer

Afstandsbediening

Indicator vervangen filter

A 20

A 40 wit

A 40 zilver


ZIBRO BRENGT COMFORT IN HUIS, HET HELE JAAR DOOR We voelen ons over het alge-

40°C

het in huis fors warmer is, voelt

meen het prettigst bij een tem-

35°C

u zich meteen minder aange-

peratuur van 18-22 °C en een

30°C

naam en fit. Ook een te hoge

relatieve luchtvochtigheid rond

25°C

of te lage luchtvochtigheid kan

de 50%. Als de lucht dan ook nog zuiver is, spreken we van de ‘comfort zone’: omstandigheden waarin lichaam en geest optimaal presteren. Die ideale

leiden tot gezondheidsklachten,

20°C

evenals rook, pollen of andere

15°C

deeltjes in de lucht. Voldoende

10°C

ventileren kan veel problemen

5°C 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

al voorkomen. Waar dat geen

omstandigheden zijn in ons kli-

goede oplossing is, brengt

maat echter vrij zeldzaam. Als

­Zibro u in de ‘comfort zone’.

kachels

mobiele airco’s

ontvochtigers

bevochtigers

luchtreinigers

Zibro is een merk van PVG International B.V. Postbus 96, 5340 AB Oss, Nederland. Tel. 0412 694699, E-mail: sales@pvg.eu, www.zibro.nl

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijzen in deze catalogus zijn inclusief BTW.

UW ZIBRO DEALER

Zibro combibrochure  

Zibro biedt al ruim 25 jaar een breed assortiment kachels, airconditioners, luchtontvochtigers, luchtbevochtigers en luchtreinigers aan. Zib...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you