Page 1

ZIBRO WIN TER EDIT IE 2 01 2 - 2013

CLIMATE

COACH • Ondersteunt bij de aankoop van Zibro producten • Compleet assortiment met specificaties • Handig stappenplan resulteert in de beste Zibro klimaat-oplossing

Petroleumkachels

Elektrische kachels

Ontvochtigers

Bevochtigers

Luchtreinigers


ZIBRO CLIMATE COACH Met 30 jaar ervaring en miljoenen tevreden klanten in Europa is Zibro dé specialist op het gebied van klimaatbeheersing in huis. Het doordachte ‘home made climates’ concept biedt meer dan alleen een product. Bij Zibro staan kennis, advies, kwaliteit en service centraal. Zo ondersteunt deze

BELANG VAN PERFECTE LUCHTKWALITEIT

STAP

1

De lucht in ruimtes is van grote invloed op ons gevoel van comfort en onze gezondheid. Om lekker te leven wordt over het algemeen uitgegaan van ideale omstandigheden, deze komen zelden natuurlijk tot stand.

Zibro Climate Coach bij de aankoop van Zibro pro-

Temperatuur tussen 18ºC en 22ºC Luchtvochtigheid tussen 40 en 60% Zuivere lucht Verminder gezondheidsklachten

ducten. De wintereditie bevat het complete assortiment en de belangrijkste specificaties. Bewaar deze dus goed! PETROLEUMKACHELS

Te koud vs. te warm

Stappenplan voor beste kachelkeuze Zibro is dé marktleider in Europa op het gebied van verplaatsbare petroleumkachels. Deze slimme mobiele

Een koud huis voelt niet alleen onaangenaam aan, maar is bovendien schadelijk voor de woning. Zo kan een koude ruimte minder vocht bevatten, waardoor overtollig vocht neerslaat op behang, muren en ramen. Warmte en hitte daarentegen zorgen niet alleen voor een

kachels worden ingezet voor het (bij)verwarmen van

onaangenaam plakkerig benauwd gevoel maar kan zelfs leiden tot

b.v. woonkamers, hobbyruimtes en vakantieverblijven.

gezondheidsklachten zoals vermoeidheid, duizeligheid, prikkelbaar-

Een comfortabele en behaaglijke warmte die aanvoelt

heid en hoofdpijn.

als een warme deken. Het handige stappenplan leidt

Te vochtig vs. te droog

tot het beste advies. Volg de stappen en de beste Zibro

Lucht met te veel of te weinig vocht kan leiden tot gezondheids-

oplossing volgt.

klachten en materiële schade. Het verlagen van een te hoge luchtvochtigheid kan verlichting geven bij mensen met astmatische en

Stap 1: Het belang van perfecte luchtkwaliteit Stap 2: Behoefte en capaciteit (W/m³) Stap 3: Belangrijke voordelen van petroleumkachels

reumatische aandoeningen of een allergie. Het verhogen van een te lage luchtvochtigheid kan irritatie aan ogen, huid en luchtwegen verminderen. De juiste luchtvochtigheid is ook beter voor het behoud van schilder- en stucwerk, houten vloeren, behang, meubels en apparatuur.

Stap 4: De verschillende typen branders Stap 5: Veiligheid en selecteer geschikte kachels Indien de keuze valt op een enkelbrander of dubbel-

Perfecte zuivere lucht Bij een juiste temperatuur en luchtvochtigheid kan de lucht nog steeds pollen, rook, huisstofmijt, bacteriën, allergenen, fijnstof of andere ongewenste deeltjes bevatten. Dit kan leiden tot benauwdheid of

brander, bekijk dan de specificaties op pagina 6-7 en

astma als je allergisch bent voor bepaalde elementen. Maar verontrei-

maak een keuze. Wordt de oplossing een elektronische

nigde binnenlucht kan ook de oorzaak zijn van hoofdpijn, chronische

brander, vervolg dan met stap 6 en bekijk de extra functionaliteiten.

verkoudheid en andere onbehaaglijke klachten. 40°C 35°C

Stap 6: Extra bespaar- en comfortopties

30°C

WARM EN DROOG

WARM EN VOCHTIG

25°C PERFECTE LUCHTKWALITEIT

20°C 15°C KOUD EN DROOG

10°C

KOUD EN VOCHTIG

5°C 10%

2

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

RH


STAP

2

BEHOEFTE EN BENODIGDE CAPACITEIT

STAP

3

BELANGRIJKSTE VOORDELEN

Voor de keuze van de juiste kachel is niet alleen de

Petroleumkachels zijn geschikt voor thuis en het

inhoud (m³) van de te verwarmen ruimte belang-

vakantieverblijf. Door de sterk gestegen energie-

rijk. Ook het soort ruimte, het aantal te verwarmen

prijzen is het een goed alternatief voor de dure CV.

ruimtes, de gebruikswijze en de aanwezigheid van

De warmte voelt aan als een warme deken en is

bepaalde voorzieningen zijn belangrijk.

niet te vergelijken met elektrische kachels.

Inventariseer type ruimte(s) Bepaal wijze van gebruik Bereken exacte inhoud ruimte(s) in m³ Bepaal benodigde capaciteit in W Inventariseer type ruimte(s)

Modellen zonder stroom en afvoer Gezellige comfortabele warmte Energiebesparend Eenvoudig verplaatsbaar in ruimtes Comfort

Waar wordt de kachel primair gebruikt?

Direct warmte zonder lange opwarmfase

Wordt de kachel nog in andere ruimtes gebruikt?

Compact en dus eenvoudig verplaatsbaar

Is er stroomvoorziening aanwezig?

Behaaglijk comfortabele warmte

Wordt voldoende natuurlijk geventileerd?

Gezellige gloed met zichtbare vlam (kouskachels) Zibro kachels hoogstwaarschijnlijk de stilste op de markt

Wat is het doel Ruimte verwarmen zonder CV

Veelal geen afvoer en leidingen nodig Enkele modellen zonder stroom die werken bij stroomuitval

Ruimte verwarmen als aanvulling op dure CV Ruimte verwarmen als vervanging van dure CV Gebruiksfrequentie van de kachel (per week, maand of jaar)

Besparing Alternatief voor CV door explosief gestegen gasprijzen Brandstof direct in warmte omgezet, geen energieverlies

Bereken exacte inhoud van de ruimte(s)

CV kan in voor- en najaar langer uitblijven

Inhoud van de ruimte(s): aantal m³ = lengte x breedte x hoogte

CV kan hartje winter een stuk lager

Wat voor soort ruimte (goed geïsoleerd, veel glas etc.)

Verwarmen precies de ruimte waar warmte gewenst is Verwarmen met minimaal verbruik

Aandachtspunten: Eenvoudige kachels hebben geen stroomvoorziening nodig

Veiligheid

Kachels altijd plaatsen op vlakke ondergrond

Standaard 4 jaar garantie (bij gebruik Zibro brandstof)

Natuurlijke ventilatie is altijd nodig (m.u.v. gevelkachels)

Getest door erkende internationale keuringsinstituten

Kachels hebben minimum aantal m³ nodig voor goede werking

Veel standaard veiligheidssystemen (meer in stap 5)

Gevelkachels vereisen een afvoersysteem naar buiten

PRESENTATIE ZIBRO LASERKACHEL

O VE VER RV TU ST OLG IGD AP M ? 4 ET

PRESENTATIE ZIBRO KOUSKACHEL


VERSCHILLENDE TYPEN BRANDERS

STAP

4

STAP

5

VEILIGHEID EN GESCHIKTE KACHELS

Indien meerdere typen kachels de juiste capaciteit

Alle Zibro petroleumkachels zijn standaard uit-

hebben om de ruimte te verwarmen, moet een

gerust met duurzame veiligheidssystemen, zijn

keuze gemaakt worden voor het type verbran-

uitvoerig getest door grote erkende internatio-

dingssysteem. In het kort de voor- en nadelen van

nale keuringsinstituten en behoren tot één van

de verschillende branders.

de veiligste vormen van verwarmen.

Enkelbrander geen stroom Dubbelbrander geen stroom Dubbelbrander hoog rendement Elektronische brander extra opties

800°C

E-Guard en CO2 sensor Omvalbeveiliging Vorstbeveiliging Kinderslot en handwarme bovenplaat

Control kachel (enkelbrander)

Automatische afslag

De brandstof wordt bij een temperatuur van 800ºC

Voor een goede verbranding is de aanvoer van verse lucht belangrijk.

verbrand en omgezet in warmte. De zichtbare vlam en

Vrijwel alle Zibro kachels zijn uitgerust met een CO2-sensor of E-Guard.

behaaglijke gloed bieden warmte en sfeer. Één druk op

Als de ruimte onvoldoende geventileerd wordt, maakt de kachel hier

de knop ontsteekt de kachel. Gas, stroom of afvoer is

melding van. Wanneer er niet adequaat gereageerd wordt, slaat de

niet nodig. Enkel batterijen voor de ontsteking.

kachel automatisch af. Alle kachels zijn voorzien van een oververhittingbeveiliging.

Turbo kachel (dubbelbrander) 1200°C 800°C

De Zibro Turbokachels leveren een vrijwel reukloze ver-

Automatische omvalbeveiliging

branding en een brandstofrendement van 99,9%. Na

Zibro kachels zijn uitgerust met een omvalbeveiliging welke ingescha-

een eerste verbranding bij 800ºC wordt extra zuurstof

keld wordt wanneer de ondergrond van de kachel niet meer stabiel

toegevoegd en bij een temperatuur van 1200°C de

is. De kachel slaat dan automatisch af.

SCAN ME

verbranding geoptimaliseerd. Restgassen behoren tot het verleden. Voor een dubbelbrander is geen stroom,

Automatische vorstbeveiliging

geen gas en geen afvoer nodig.

De vorstbeveiliging op het apparaat zorgt ervoor dat de temperatuur in de ruimte niet daalt onder de 6 graden. Het apparaat slaat automatisch

Laserkachel (elektronisch gestuurde brander)

kort aan wanneer deze temperatuur wordt bereikt.

De geavanceerde elektronisch gestuurde brander

SCAN ME

voorzien van twee vlamsensoren garandeert een

Veilig voor kinderen

schone en veilige verbranding. Via het digitale display

Alle Zibro kachels zijn met één druk op de knop uit te schakelen. Zibro

en de thermostaatfunctie is de temperatuur tot op de

Laserkachels zijn verder voorzien van een kinderslot. Na inschakeling

graad nauwkeurig regelbaar. Stroom is enkel nodig

van deze beveiliging kan de kachel enkel nog uitgeschakeld worden. Bij

voor de opstart (300 W) en het regelen van de timer

de enkel- en dubbelbranders zorgt de handwarme bovenplaat ervoor

en thermostaat. Gas en afvoer zijn niet nodig (uitge-

dat de bovenzijde van de kachel niet te warm wordt (m.u.v. R 26 T).

zonderd gevelkachels).

Bij de Laserkachels wordt de omkapping van de kachel helemaal niet warm.

Hybride en gevelkachel (elektronisch gestuurde brander) Beide typen kachels zijn voorzien van een elektronisch gestuurde brander zoals in de Laserkachels. Echter de hybride kachel kan op basis van 2 energiebronnen verwarmen, zowel elektriciteit als brandstof.

BEKIJK ASSORTIMENT EN SPECIFICATIES OP PAGINA 6.

De gevelkachels zijn vastgemonteerd aan de muur en vereisen een

WORDT DE OPLOSSING EEN LASER, HYBRIDE OF

afvoer naar buiten, als optie kan een vaste tank worden aangesloten.*

GEVELKACHEL VERVOLG DAN MET STAP 6.

* FF95 vereist vaste tank 4

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


STAP

6

EXTRA BESPAAR EN COMFORTOPTIES

Elke Zibro kachel gaat al spaarzaam om met brandstof. De Laser-, hybride- en gevelkachels zijn voorzien van extra functies voor meer comfort en extra energiebesparing.

DE ZEKERHEID VAN ZIBRO PREMIUM QUALITY FUELS Zibro is Europees marktleider in kachelbrandstoffen. Na meer dan 30 jaar innovatie, produceert Zibro vandaag de dag alleen nog Premium Quality Fuels. Ons geheim ligt in de combinatie van het unieke ‘1 stop from ship 2 shop’ productieconcept en ons hoog opgeleide en zeer toegewijde personeel.

Extra besparende bewegingssensor Vooraf instelbare (week)timer Extra boost voor snelle warmte Energiezuinige spaarstand

Zibro Extra en Kristal Door Zibro Premium Quality Fuels te gebruiken, garandeert Zibro de hoogste kwaliteit, de hoogste efficiëntie en het grootste comfort. Zo ben je met beide typen brandstof verzekerd van een unieke warmtebeleving en een lange

Bewegingssensor

levensduur van de Zibro kachel. Voor een absoluut reukloze

De slimme bewegingssensor schakelt de kachel automatisch naar een

verbranding kies je voor Zibro Kristal.

lager verbrandingsniveau als gedurende 10 minuten geen beweging voor de kachel waargenomen wordt. Zodra de sensor weer beweging registreert, brandt deze weer op vol vermogen. Zo kan tot 12% op het energieverbruik bespaard worden. (Kan uitgeschakeld worden).

Spaarprogramma Omdat Zibro uitsluitend Premium Quality Fuels produceert, is er een grote groep vaste afnemers van Zibro brandstof-

(Week)timer

fen. Om deze loyaliteit naar Zibro brandstof te belonen,

Vooraf instellen hoe laat de kachel op temperatuur moet zijn? Geen

bestaat er een speciaal Zibro spaarprogramma. Door Zibro

probleem met de timerfunctie. Met de weektimer kun je de kachel

Points te verzamelen kan gespaard worden voor extra

zelfs een week vooruit programmeren met 3 programma’s per dag.

garantie. Meer informatie op zibro.nl

Boosterstart

fuel tested

Bij extreme kou start de boosterstart, zodat de kamer razendsnel

IQC

op temperatuur is.

INDEPENDENT

Spaarstand Deze ingenieuze technologie registreert wanneer de kamertemperatuur boven de ingestelde waarde komt en reageert direct. Dit bespaart aanzienlijk op het energieverbruik. Hybride Zelfs zonder brandstof werkt een hybride kachel dankzij het inge-

Stel het bijvullen van de brandstoftank nog even uit. Kachel brandt op lager niveau waardoor minder brandstof verbruikt wordt.

EN IM EC SP

ZIBRO

SP

Comforttoets

EC

IM

EN

de elektrische modus of een combinatie voor extra vermogen.

POINTS

bouwde elektrische verwarmelement. Kies voor de brandstofmodus,

ZIBRO PERFORMANCE METER

kristal QUALITY

Intern geheugen (10 minuten)

ODOURLESS

Bij een stroomonderbreking worden instellingen onthouden.

EFFICIENCY

+

COMFORT

ZIBRO.NL

5


VERPLAATSBARE PETROLEUMKACHELS Assortiment en specificaties Control kachels

Specificaties

Brandstofverbruik liters/uur

Laserkac

R 24 TC

R 26 T

R 421 E

R 617 E

SRE 229 TC

SRE 237 E

2,20

3,00

2,16 - 2,70

2,52 - 3,00

0,80 - 3,20

1,05 - 3,70

35 - 80

60 - 110

45 - 95

55 - 110

50 - 120

58 - 150

14 - 32

24 - 44

18 - 38

22 - 44

20 - 48

23 - 60

min.

0,229

0,313

0,225

0,263

0,083

0,109

0,281

0,313

0,333

0,385

Verwarmingscapaciteit in kW Indicatie verwarmingscapaciteit m³ (m²)

Turbo kachels

max.

Verbruik elektrische modus in W Tankinhoud

4,0

4,0

4,0

5,5

5,4

7,6

Brandtijd per tank in uur

17

12

14 - 17

17 - 20

16 - 65

19 - 65

B

422

428

428

562

376

435

D

281

295

295

279

296

315

H

446

453

513

502

428

437

Gewicht in kg (netto)

7,5

8,0

9,0

11,5

8,0

11,5

Prijs in €

199

229

399

449

299

499

R 24 TC

R 26 T

R 421 E

R 617 E

SRE 229 TC

SRE 237 E

Afmetingen in mm

Veiligheid E-Guard Actieve vlamdetectie Omvalbeveiliging

Tank met anti-leksysteem Veiligheidsstop

✓ ✓

✓ ✓

SRE 229 TC

SRE 237 E

Zelfreinigende brander

Fuzzy Logic

Boosterstart

Kinderslot Oververhittingsbeveiliging

Safe top

Extra comfort

R 24 TC

R 26 T

R 421 E

R 617 E

Intern geheugen (10 min.) Spaarstand Bewegingssensor Dagtimer Clean Grip dop

Comforttoets

Weektimer Vorstbeveiliging Afvoer (geurloos) Hybride technologie

6

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


Stil : Zibro petroleumkachels, stilste op de markt. Safe top : Handwarme bovenplaat. Safe stop : Noodknop om kachel uit te schakelen.

chels

Hybridekachel

Vorstbeveiliging : Kamertemperatuur zakt niet onder 6ºC.

Gevelkachels

SRE 340 E

SRE 346 E

Hybrid E

Laser FF 55

Laser FF 95

1,05 - 4,00

1,45 - 4,65

0,80 - 3,90

1,59 - 5,50

3,10 - 9,50

65 - 170

75 - 190

50 - 150

82 - 230

160 - 390

26 - 68

30 - 76

20 - 60

32 - 92

64 - 156

0,109

0,151

0,083

0,180

0,380

0,417

0,484

0,323

0,623

1,080 externe tank

800 7,6

7,6

5,4

7,6

18 - 69

15 - 50

16 - 65

12 - 42

435

550

376

496

760

315

328

296

418

427

437

445

428

600

700

11,5

13,5

9,5

27

40

679

849

499

1.499

1.799

SRE 340 E

SRE 346 E

Hybrid E

Laser FF 55

Laser FF 95

SRE 340 E

SRE 346 E

Hybrid E

Laser FF 55

Laser FF 95

E-Guard : Apparaat waarschuwt wanneer extra ventilatie nodig is. Indien niet gereageerd wordt, slaat het apparaat binnen 10 minuten automatisch af. Kinderslot : Toetsenblokkering. Spaarstand : Ingenieuze technologie die nauwkeurig de ingestelde temperatuur handhaaft. Wanneer de kamertemperatuur boven de ingestelde waarde komt, reageert het apparaat direct. Dagtimer : Functie om de gewenste tijd van in- of uitschakelen in te stellen. Weektimer : Apparaat kan 7 dagen voorgeprogrammeerd worden, maximaal 3 programma’s per dag. Fuzzy Logic : Zelfdenkend besturingssysteem. Selecteert meest efficiënte verbrandingsniveau en berekent met timer wanneer kachel aan moet slaan. Boosterstart : Automatisch extra vermogen tijdens opstartfase voor snelle warmte bij extreme kou. Bewegingssensor : Indien slimme sensor 10 minuten geen beweging voor het apparaat waarneemt, schakelt deze automatisch naar een lager verbrandingsniveau. (Kan uitgeschakeld worden). Comforttoets : Bijvullen van brandstof kan uitgesteld worden doordat kachel op lager niveau brandt. Afvoer : Restgassen worden naar buiten afgevoerd via pijp-in-pijp systeem.

✓ ✓

optie

4 jaar garantie : Voor alle Zibro petroleumkachels geldt een garantieperiode van 4 jaar. (Bij gebruik Zibro brandstof). Hybride technologie : K achel werkt op brandstof, elektriciteit of een combinatie van beide. Warmte verzekerd! ZIBRO.NL

7


MOBIELE EN SPLIT UNIT AIRCO’S Assortiment en specificaties Mobiele airconditioners

Inverter-wandmodel

P 24

P 126

P 129

P 229³

PH 233³

S 3032

S 3050

S 3067

2400

2600

2900

2900

3300

3200

5000

6700

3150

3600

5000

7300

55-80

65-90

70-95

70-95

80-105

80-100

125-150

165-185

EER / COP W/W1

2,61

2,61

2,70

2,70

2,50 / 2,61

3,23 / 3,70

3,21 / 3,61

3,21 / 3,61

Koelrendement in %

261

261

270

270

321

Specificaties Koelcapaciteit in W1 Verwarmingscapaciteit in W

1

Voor ruimtes tot m³

Verwarmrendement in % Energieklasse koelen / verwarmen

250

323

321

261

370

361

361

A

A

A

A

B/C

A/A

A/A

A/A

Jaarlijks verbruik, kWh in koelstand1

460

500

540

540

660

495

775

1050

Ontvochtigingscapaciteit in L/24 uur2

24

30

35

35

40

28

41

60

0,92

1,00

1,08

1,07

1,32

0,99

1,55

2,10

1,20

0,97

1,38

2,03

Energieverbruik koelen in kW1 Energieverbruik verwarmen in kW Max. luchtstroom in m³/uur Afmetingen binnenunit in mm

Afmetingen buitenunit in mm

355

275

300

300

280

580

880

1120

B

305

435

435

440

440

790

940

1030

D

384

420

420

390

390

190

198

221

H

752

760

760

745

745

275

275

313

B

660

760

845

D

250

285

335

H

540

590

695

65

65

65

9

11

16

30

41

50

31-40

37-45

43-48

54

56

56

Afmeting muurdoorvoer in mm Gewicht binnenunit in kg

22

29

29

29

33

Gewicht buitenunit in kg Geluidsdrukniveau binnenunit dB (A)

52

52

52

37-52

37-49

Geluidsdrukniveau buitenunit dB (A) Prijs in € incl. BTW Garantie in jaar

Extra comfort Afstandsbediening

349,-

399,-

449,-

549,-

649,-

849,-

1099,-

1299,-

2

2

2

2

2

46

46

46

P 24

P 126

P 129

P 229³

PH 233³

S 3032

S 3050

S 3067

✓ ✓

Afstandsbediening voor kinderen Verwarmingsfunctie Cooldown-systeem ParkerTM snelkoppeling (4 m leiding) Inverter systeem Gaasfilter 3MTM HAF filter Actief koolfilter

Timer

Sleeptimer

Child sleeptimer SterionizerTM

Auto diagnose systeem

Verticale luchtuitlaat

Extra vorstbeveiliging tot -15ºC

Ontdooifunctie

EVS-systeem 8

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

✓ 1- Conform EN 14511-2007. 2- Bij 32°C, 80% RV (indicatief). 3- Specificaties zonder gebruik EVS-systeem.

✓ 4- D  e SM 13 26 35 bestaat uit 1x buitenunit, 1x binnenunit van 2,6 kW en 1x binnenunit van 3,5 kW.


Afstandsbediening (7 meter) Bediening mogelijk op het apparaat of van afstand. Wandmodel met ParkerTM snelkoppeling INVERTER

SC 3025

SC 3032

SC 3050

SC 3125 Kids

2500

3200

5000

2500

Multisplit ON/OFF

INVERTER

SM 13 26 354

SM 18 1135

6100

11300

2600

3600

5000

2600

7000

11600

60-85

80-100

125-150

60-85

65-90 / 85-110

65-90 / 85-110

3,24 / 3,61

3,23 / 3,70

3,21 / 3,41

3,24 / 3,61

3,06 / 3,51

3,24 / 3,62

324

323

321

324

306

324

361

370

341

361

351

362

A/A

A/A

A/B

A/A

B/B

A/A

385

495

775

385

430 / 575

1235

24

28

41

24

21 / 29

20 / 30

0,77

0,99

1,55

0,77

0,85 / 1,14

nom. 2,47; max. 3,85

0,73

0,97

1,46

0,73

0,83 / 1,17

nom. 2,48; max. 3,97

450

500

840

450

500 / 680

570 / 675

790

790

940

790

750 / 815

750 / 815

190

190

198

190

188 / 215

205 / 215

275

275

275

275

250 / 280

250 / 280

700

780

845

700

895

895

235

250

335

235

345

330

535

540

695

535

655

860

85

85

85

85

65

65

14

14

15

14

8 / 10

8,5 / 10

30

35

53

30

79

80

29-40

32-41

40-46

28-39

32-36 / 28-39

29-40 / 30-41

52

54

59

53

55

57-61

799,-

949,-

1199,-

849,-

1149,-

2149,-

46

46

46

46

2

46

SC 3025

SC 3032

SC 3050

SC 3125 Kids

SM 13 26 354

SM 18 1135

✓ ✓

✓ ✓

5- De SM 18 113 bestaat uit 1x buitenunit, 3x binnenunit van 2,6 kW en 1x binnenunit van 3,5 kW.

Eenvoudig te verplaatsen Apparaat heeft afvoerslang en wielen. Model kan daar geplaatst worden waar koele lucht nodig is. Cooldown-systeem Optimaal koeleffect en lager energieverbruik door gebruik uit de lucht onttrokken vocht. Milieuvriendelijk koudemiddel Zibro kiest bewust voor het milieuvriendelijke koudemiddel R410A. Timer Functie om gewenste tijd van in- of uitschakelen eenvoudig in te stellen. Meervoudig filtersysteem Filtert ongezonde elementen uit de lucht. Sterionizer™ Verrijkt de lucht door toevoeging van ionen en herstellen van ionenbalans. EVS-systeem Optimaliseert koeleffect door installatie van een tweede luchtslang. Parker™ snelkoppeling Voorgemonteerde leidingen (4 m) en voorafgevulde koudemiddel vereenvoudigen installatie. Inverter-technologie Brengt ruimte zeer snel op temperatuur en houdt deze constant. Kan tot wel 35% energie besparen. Extra vorstbeveiliging buitenunit Maakt het mogelijk energiezuinig bij te verwarmen bij buitentemperaturen tot -15ºC. Verwarmingsfunctie Dankzij de warmtepomp verwarmt het apparaat ook efficiënt. Sleeptimer Past vermogen geleidelijk aan van krachtig naar zwakker (koelen) of omgekeerd (verwarmen). Deze functie wordt ook spaarmodus genoemd.

Verticale luchtuitlaat Koele lucht ‘walst’ geleidelijk door de ruimte. Tocht wordt zo vermeden.

✓ ✓

6- 4 jaar garantie op compressor, 2 jaar op overige onderdelen.

ZIBRO.NL

9


ZIBRO ONTVOCHTIGERS EN BEVOCHTIGERS Een optimale luchtvochtigheid ligt tussen 40 en 60%. Wanneer de luchtvochtigheid in huis te hoog of juist

ONT- EN BEVOCHTIGE Assortiment en specificaties

te laag is kunnen serieuze klachten ontstaan. Zowel bij de mens als in de woning. Zo zijn schimmels, Ontvochtigers

huisstofmijt, geïrriteerde luchtwegen en loshangend behang signalen dat de luchtvochtigheid in huis te

Specificaties

DD 108

D 512

D 516

hoog is. Irritatie aan ogen, krakend parket of houten

Ontvochtigingscapaciteit in L/24 uur

12²

16²

0,37/0,62

0,255

0,300

50-75

50-75

70-105

Maximale luchtstroom in m³ / uur

150

100

140

Waterreservoir in liter

3,5

2,0

4,0

silicagel

R134a

R134a

B

300

290

350

D

195

201

242

H

500

476

586

6,5

11

12

Geluidsdrukniveau in dB

34-48

34-38

34-39

Prijs in €

279,-

199,- ³

269,- ³

DD 108

D 512

D 516

Uitneembaar reservoir

Permanente waterafvoer mogelijk

meubilair wijzen op een te lage luchtvochtigheid. Met

Bevochtigingscapaciteit in L/24 uur

een elektrische ontvochtiger of bevochtiger pak je de

Bevochtigingssysteem

vochtproblemen in huis daadkrachtig aan.

Energieverbruik in kW

Permanente waterafvoer mogelijk Een afvoerslang voert continu het condenswater naar de gewenste plaats af. Fluisterstil De apparaten produceren zeer weinig geluid wanneer deze ingeschakeld zijn. Innovatief filterpakket Filtert ongezonde elementen uit de lucht (stof, pollen, geurtjes en micro-organismen). Hygrometer / Hygrostaat De hygrometer meet de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte. Het instellen van de gewenste luchtvochtigheid gaat eenvoudig via de hygrostaat. Spatwaterdicht Beschermingsklasse IPX4 beschermt de binnenzijde van het apparaat tegen vocht/ spatwater. Dit maakt deze modellen geschikt voor het gebruik in bijvoorbeeld badkamers.

10

Voor ruimtes tot m³ (indicatief)

Koudemiddel Afmetingen in mm Gewicht in kg

Extra comfort

Instelbare luchtvochtigheidsgraad Koude en warme nevel Silicagel

Ionisator

Ontdooifunctie

Ionisator Verrijkt de lucht door toevoeging van ionen en herstellen ionenbalans.

Timer

Ontdooifunctie Voorkomt aan- en bevriezing. Resulteert in langere levensduur.

Gaasfilter

Ultrafijne nevel Hoogfrequente trillingen brengen minieme vochtdeeltjes in de lucht. Hierdoor ontstaat zogenaamde ‘cool mist’.

Actief koolfilter

CONSUMENTEN KUNNEN ONTVOCHTIGERS

Spatwaterdicht (IPX4)

GRATIS* 30 DAGEN TESTEN.

Auto restart na stroomuitval

VOOR MEER INFO BEKIJK ZIBRO.NL

Indicator vullen / legen waterreservoir

* exclusief verzend- en administratiekosten

Verwarmingsfunctie

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Hygrometer Afstandsbediening ✓

3MTM HAF filter HEPA filter Enzym filter Rookprogramma Pollenprogramma

1- bij 20ºC, 80% RV, indicatie 2- bij 32ºC, 80% RV, indicatie 3 exclusief verwijderingsbijdrage


ERS

ZIBRO LUCHTREINIGERS Verontreinigde lucht in huis is tegenwoordig een serieus probleem. In elke ruimte bevinden zich huisstofmijten, stofdeeltjes, bacteriën en andere allergenen. Een luchtreiniger brengt verlichting en Bevochtigers

DX 118

D 520

18²

20²

H 208

H 509

8

9

Ultrafijne nevel

Ultrafijne nevel

Luchtreinigers

A 20

A 40

luchtreinigers hebben een gaasfilter voor grove deeltjes, een actief koolfilter voor geurtjes en een

0,400

0,045

0,045

0,030

0,080

80-120

100-130

35

40

40

100

120

140

60-120

60-300

3,5

4,0

R410a

R134a

350

4,5

6,0

350

300

190

430

402

260

242

160

283

131

215

575

586

307

342

366

592

15

13

2,5

3,5

4

7

45

34-39

<30

<30

24-38

24-38

329,- ³

329,- ³

69,-

119,-

99,-

249,-

DX 118

D 520

H 208

H 509

A 20

A 40

een, maar met name als je last hebt van benauwdheid astma of andere luchtwegallergieën. Zibro

0,350

herstelt de luchtkwaliteit. Dat is beter voor ieder-

HEPA filter tegen pollen en bacteriën. Ionisator Verrijkt de lucht door toevoeging van ionen en herstellen ionenbalans. Innovatief filterpakket Filtert ongezonde elementen uit de lucht (stof, pollen, geurtjes en micro-organismen). Pollenprogramma Programma om reinigingskracht actief in te zetten om pollen uit de ruimte te filteren. Rookprogramma Programma om reinigingskracht actief in te zetten om tabaksrook uit de ruimte te filteren. Timer Functie om gewenste tijd van in- of uitschakelen in te stellen.

Afstandsbediening Apparaat is eenvoudig van afstand te bedienen. Indicator vervangen filter Indicator wanneer filters niet meer optimaal werken en vervangen dienen te worden.

✓ ✓

✓ ✓ ✓ ✓

CONSUMENTEN KUNNEN LUCHTREINIGERS GRATIS* 30 DAGEN TESTEN. ✓

VOOR MEER INFO BEKIJK ZIBRO.NL * exclusief verzend- en administratiekosten ZIBRO.NL

11


ELEKTRISCHE KACHELS Op zoek naar een voordelige oplossing om kortston-

strenge winter. In het segment elektrische verwarming

dig bij te verwarmen? Denk dan eens aan een ver-

biedt Zibro een uitgekiend assortiment, uiteenlopend van

plaatsbare elektrische kachel van Zibro. Verkrijgbaar

ventilator¬kachels tot oliegevulde radiatoren. Alle modellen

in vele soorten en capaciteiten.

zijn fraai vormgegeven en beschikken over diverse warmtestanden. Stekker in het stopcontact en de modellen versprei-

Zibro elektrische kachels zijn bijzonder geschikt om een

den direct een aangename stralingswarmte. De modellen

kantoor of werkplaats (bij) te verwarmen of bevriezing van

hebben een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding en worden

leidingen te voorkomen in een berging gedurende een

geleverd met 2 jaar fabrieksgarantie.

Specificaties

Oliegevulde radiator

Warmtepaneel

EFH 1800

EFH 2000

EFH 2000 LCD

EOR 1515 LCD

EPH 1800 LCD

1800

2000

2000

1500

1800

70

80

80

60

70

2 1000 W 1800 W

2

2

1000 W

1200 W

2000 W

2000 W

2,0

1,5

3,5

9,0

5,5

34,95

29,95

59,95

64,95

74,95

EFH 1800

EFH 2000

EFH 2000 LCD

EOR 1515 LCD

EPH 1800 LCD

EFH 1800

EFH 2000

EFH 2000 LCD

EOR 1515 LCD

EPH 1800 LCD

Instelbare thermostaat

Swingfunctie

Verwarmingscapaciteit in W Indicatie verwarmingscapaciteit m³

Verwarmingsstanden

Nettogewicht in kg Prijs in €

Veiligheid

3 600 W 900 W 1500 W

Vorstbeveiliging

Oververhittingsbeveiliging

Extra comfort

Digitale temperatuurinstelling

Timer functie

Digitale LCD-display

Afstandsbediening

Auto-herstart functie

ZIBRO STAAT VOOR JE KLAAR Consumenten site: zibro.nl

Sales support telefonisch: 0412 - 694 694

Uitgebreide productinfo: www.pvg.eu

Sales support e-mail: sales@pvg.eu

home made climates Postbus 96, 5340 AB Oss, Nederland

Technische dienst: zibro.nl

Al 30 jaar zibro.nl

Prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden. Prijzen in deze Zibro Climate Coach zijn inclusief BTW. Aan de verstrekte informatie kunnen geen rechten worden ontleend. ©2012

Ventilatorkachels

Zibro Climate Coach Winter 2012 - 2013  

Handig stappenplan bij de keuze voor de beste klimaatoplossing. Of het nu te koud, te vochtig of te droog is in huis. Kies één van de luchtr...

Zibro Climate Coach Winter 2012 - 2013  

Handig stappenplan bij de keuze voor de beste klimaatoplossing. Of het nu te koud, te vochtig of te droog is in huis. Kies één van de luchtr...

Advertisement