Page 1

AVKJØLENDE FOR ALLE Zibro mobil og veggmonterte aircondition

Spar

hundrevis av kroner på installasjoner Energibesparende Invertervarmepumpe Alltid den riktige luftfuktighet i huset

ASETA ESITTEEN KIELEKSI SUOMI


SPESIALIST I KLIMAKONTROLL Hvordan du føler deg henger i stor grad sammen

Som spesialist i klimakontroll tilbyr vi deg et

med klimaet i huset. Det er ikke alltid optimalt.

komplett utvalg og jobber kontinuerlig med å

Det blir ofte for varmt, for kaldt, for fuktig eller

fornye oss på det tekniske og designmessige

for tørt inne, avhengig av hvordan været er.

området. Dermed har vi i årenes løp bygd opp

Også forurensing av luften inne i huset fører i

verdifull kunnskap og et godt rykte. Spesielt

økende grad til problemer. Derfor sørger Zibro,

også fordi vi betingelsesløst velger varige og

over 25 år, for at du hele året kan skape ditt eget

kvalitative løsninger. Våre produkter er

klima ved å påvirke luften rundt deg, slik at du

også lette å betjene, og Zibro sikrer deg

føler deg komfortabel hjemme.

alltid et gunstig forhold mellom pris og kvalitet, pålitelig service og opp til 4 års garanti.

Mobile aircondition side 6 - 9

Veggmonterte aircondition og varmepumpe side 10 - 15

Utvalg og detaljer klimaanlegg side 16 - 17

Avfuktere og luftfuktere side 18 - 19

Luftrensere side 20

www.zibro.no For mer informasjon om våre løsninger og betydningen av et godt indendørsklima gå til vår webside. 2

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


ZIBRO GIR DEG ‘KOMFORTSONEN’ Man føler seg som regel best ved en tempe-

Tilstrekkelig ventilering kan allerede forebygge

ratur på 18-22°C og en relativ luftfuktighet

mange problemer. Men der dette ikke er noen

på ca. 50%. Hvis det er mye varmere i huset,

god løsning, kan Zibro bringe deg inn i ’komfort-

føler man seg straks mindre god tilpass og

sonen’: omstendigheter der både legeme og sjel

mindre i form. For høy eller for lav luftfuk-

fungerer optimalt.

tighet kan også forårsake helseproblemer, så som røyk, pollen eller andre partikler i luften.

Klimaendring De siste årene har det vært mye snakk i nyhetene om klimaforandringen. Man er ikke enige om

40°C

fenomenets presise omfang, men det er klart at

35°C VARM OG TØRR

30°C

VARM OG FUKTIG

oppvarmingen av jorden fortsetter. En av de vik-

25°C

tigste konsekvensene vil være at været blir mer

PERFEKT LUFTKVALITET

20°C

ekstremt. Problemet er selvfølgelig at husene våre

15°C KALDT OG TØRR

10°C

KALDT OG FUKTIG

vanligvis ikke er bygd for dette. Men heldigvis kan

5°C 10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

RH

du beskytte deg utmerket godt mot det forandrende klimaet med Zibro. WWW.ZIBRO.NO

3


MOBIL OG VEGGMONTERTE

ZIBRO AIRCONDITIO I fremtiden vil klimaendringer medføre flere

å fjerne varmen fra luften. Alt i alt en ytterst energi-

hetebølger, og lange perioder med varme kre-

effektiv oppfinnelse.

ver utrolig mye energi. Du blir fort slapp og trøtt av å bo i et drivhus, og situasjonen blir

Veggmontert aircondition / varmepumpe

ikke bedre av at det er vanskelig å få sove. Da

Er du på utkikk etter en permanent løsning til et

er et klimaanlegg en ypperlig løsning.

bestemt rom, det veggmonterte klimaanlegget fra Zibro er en ideell løsning. På innerveggen er det

Et sunnere inneklima

montert en kompakt enhet med termostatfunksjon,

Mens en vifte bare setter varm luft i bevegelse, kjøler

mens kompressorenheten er montert på ytterveg-

og fjerner et klimaanlegg den varme luften samti-

gen. Det lukkede luftsystemet og konstruksjonen

dig som det reduserer luftfuktigheten og fjerner

med en utendørs enhet optimerer kjølekapasiteten til

den innestengte følelsen. Hvis temperaturen og/eller

det veggmonterte klimaanlegget (spesielt Invertere).

fuktigheten økes radikalt, vil det ha en umiddelbar

Varmepumpen som disse klimaanleggene benytter

negativ innvirkning på ditt velvære. For å oppnå et

for å avkjøle inneluften, kan også brukes til å hente

sunt inneklima er det også viktig å få renset luften.

inn varme utenfra. Denne måten å varme opp et rom på krever like lite energi som kjøling, og du vil

Mobil aircondition

mye oftere kunne slå av for eksempel fjernvarmen

Et mobilt Zibro klimaanlegg kan brukes på mange

og spare oppvarmingskostnader, særlig vår og høst.

ulike steder, og er derfor en ideell løsning når man vil

Våre veggmonterte klimaanlegg er utstyrt med et

oppnå raske resultater. Sett støpselet i stikkontakten,

filter som fjerner skadelige partikler og lukt fra luften,

før luftavløpsslangen som følger med, ut i friluft, og

og luften avfuktes og renses naturligvis mens den

klimaanlegget er klart til bruk. Ettersom det mobile

avkjøles. Med Zibro SC-serien (med unik Parker™

klimaanlegget kan brukes overalt hvor det er behov

hurtigkobling) kan en hendig amatør raskt spare

for kjøling, merker du virkningen umiddelbart. Det

hundrevis av kroner på installasjonsomkostninger.

unike Cooldown kjølesystemet, som benytter kondensvannet til å avkjøle motoren i klimaanlegget, gjør

Gå til side 10 for mer informasjon om våre

at Zibro klimaanlegget trenger veldig lite strøm for

veggmonterte klimaanlegg.

44

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


ZIBRO INNOVASJONER

ON

Zibro jobber kontinuerlig med å fornye seg på det tekniske og designmessige området. Produktfordelene er modellavhengige. Cooldown-system Det innebærer at den kondenserte fukten brukes til å forsterke klimaanleggets kjøleeffekt. Et meget energibesparende funn. Fornyende filterpakke Hvert filter har sin egen funksjon. Elektrostatiske 3M™ HAF-filteret tiltrekker de små delene, skjermfilter fanger de større delene ut av luften. Et aktivt kullfilter fanger også opp ubehagelig lukt. Lavt energiforbruk Modellene fra Zibro forbruker kun litt energi til å få varmen ut av luften. Det skyldes blant annet vårt unike Cooldown-system og Inverterteknologi.

SLIK VELGER DU RIKTIG KLIMAANLEGG 1

Regne ut størrelsen på et rom i m³ (B x D x H).

2

Har du flatt tak, vinterhage med glass,  store vinduer på solsiden av bygningen til et loft? Da bør du velge en type med 15 25% ekstra kapasitet.

3

Finn ut hvor mye ekstra komfort, design eller energisparing betyr for deg.

4

Gå til www.zibro.no, henvis dem til sin forhandler og les tabellen på side 16 til 17 for mer informasjon.

Inverter-teknologi Kompressoren skifter gradvis til et lavere arbeidsnivå når den innstilte temperaturen er oppnådd, for å opprettholde denne temperaturen med et minimum av energi. Fordeler: opptil 35% mindre strøm i forhold til en konvensjonell kompressor, mer komfort og mindre støy. Parker™ hurtigkobling De fleksible ledningene (4 m) er allerede forhåndsmontert og klimaanleggene er utstyrt med en lekkasjefri, industrielt testet hurtigkobling. En hendig amatør kan raskt spare hundrevis av kroner på installasjonsomkostninger. WWW.ZIBRO.NO

5


Disse mobile klimaanlegg er en utmerket løsning hvis du vil ha et resultat med det samme. Effekten kan merkes med det samme.

ZIBRO P 24 ZIBRO P 1-SERIE

LAVT ENERGIFORBRU Sett støpselet i kontakten, før ut avløpsslangen som fulgte med og klimaanlegget vil være klart til bruk. Effekten kan merkes med det samme. Spesielt fordi du kan plassere apparatet akkurat der du har bruk for avkjøling. Modellene fra vår P 1-serie og P 24 forbruker kun litt energi til å få varmen ut av luften (energiklasse A). Det skyldes blant annet vårt unike avkjølingssystem (Cooldown). Det innebærer at den kondenserte fukten brukes til å forsterke klimaanleggets kjøleeffekt. Et meget energibesparende funn. Disse klimaanlegg virker på grunnlag av det effektive og miljøvennlige kjølemidlet R410A. De faste plusspunktene Disse modellene står for avkjøling, avfukting og luftrensing i ett. De kan styre luftstrømmen med justerbare lamellene. Med de kjente bonusene fra Zibro: et foredlet 2- og 3-lags filter for sunn luft, et tydelig betjeningspanel, en fjernkontroll med digitalt display pluss timerfunksjon. P 24 Kapasitet For rom på opptil Cooldownsystem

Timer 6

Miljøvennlig kjølemiddel

Sovetimer**

Fjernkontroll

3-delt filter*

Lavt energiforbruk

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Energiklasse

P 126

2400 W

2600 W

55 - 80 m³

65 - 90 m³

A

A

EER

2,61

2,61

Støynivå maks

52 dB

52 dB

I henhold til EN 14511-2007 * P 24 2-delt filter ** P 24


K, Hテ郎T UTBYTTE

P 129 2900 W 70 - 95 mツウ A 2,70 52 dB

WWW.ZIBRO.NO

7


P 229 er komplett med sitt helt eget look og forsynt med et antall smarte fornyelser. I automatisk modus velger apparatet selv funksjonen som er nødvendig. Også ventilatorhastigheten tilpasses.

ZIBRO P 229

GJENNOMTENKT OG Behagelig og effektiv avkjøling P 229 er utstyrt med det effektive Ventilasjonssystemet (EVS) som aktiveres automatisk ved installasjon av en luftslange nummer to. Utbyttet er optimalt når du gjør bruk av det effektive ventilasjonssystemet. EVS sørger for at den avkjølte luften avkjøles mer og ikke erstattes med varm luft utenfra, som er tilfelle ved en enkelt kanal. Kjennetegnene er ellers de ergonomisk plasserte håndtakene og den diskret integrerte fjernkontrollen med LCD-display, timer, klokke og Zibros unike Cooldown-system. Luftkvaliteten Sterionizer™ hjelper med å gjenopprette ionbalansen i huset, slik at luftkvaliteten tiltar og du føler deg bedre når du er innendørs. I kombinasjon med vår forbedrede antibakterielle 3M™ HAF-filter sikrer du altså frisk og sunn luft inn i huset.

P 229 Kapasitet Cooldownsystem

Miljøvennlig kjølemiddel

Fjernkontroll

3-delt filter

For rom på opptil Energiklasse EER

Timer 8

Sterionizer™

EVS-system

Lavt energiforbruk

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Støynivå maks I henhold til EN 14511-2007

2900 W 70 - 95 m³ A 2,70 37 - 52 dB


- SMART DESIGN

WWW.ZIBRO.NO

9


VEGGMONTERTE KLIMAANLEGG

EN VARIG LØSNING PÅ Hvordan du føler deg henger i stor grad

Luftkvalitet

sammen med klimaet i huset. Klimaanlegg

Et annet aktuelt problem er luftforurensningen.

er den beste formen for klimastyring: avkjø-

Luftkvaliteten i Europa er ikke bra. Luftforurens-

ling, avfukting, luftrensing og varme i ett.

ning er usundt for alle, men særlig for mennesker

Også dette gjør en veggmodell fra Zibro til

med astmatiske lidelser og karsykdommer. Der-

den ideelle løsningen for hele året.

for har Zibro utviklet avanserte filtersystemer i våre klimaanlegg.

Afkjøling og varme i ett Veggmonterte klimaanlegg holder innemiljøet komfortabelt til sommeren. Takket være denne

FAGKYNDIG INSTALLASJON

konstruksjonen er det lukkede kjølekretsløpet

Installasjonen av veggmonterte klimaanlegg bør

også optimalt. Varmepumpen som disse klimaan-

utføres av en godkjente montør. Zibro har opp-

leggene benytter for å avkjøle inneluften, kan

satt et landsdekkene nettverk til dette. Det er

også brukes til å hente inn varme utenfra. Denne

inngått prisavtaler med disse spesialistene, slik

måten å varme opp et rom på krever like lite

at du på forhånd vet hvor du står. Du kan gjøre

energi som kjøling, og du vil mye oftere kunne

bruk av denne installasjonsservicen gjennom din

slå av for eksempel fjernvarmen og spare opp-

selger, som holder styr på dine spesifikke ønsker

varmingskostnader, særlig vår og høst. Dette er

og beslutter i overensstemmelse med deg hvor

også grunnen til at veggmonterte klimaanlegg er

innendørs- og utendørsenhetene skal plasseres.

en ideell løsning for oppholdsrom, soverom eller

Alle deler og tilbehør til en fagkyndig installasjon

konsultasjonsrom, mindre kontorer og så videre.

kan Zibro levere fra eget lager.

Avfukting Klimaanlegg trekker fukt ut av luften under avkjøling. Ved å holde den relative luftfuktigheten på et behagelig nivå (rundt 50%), skaper du et hygienisk og sunt inneklima. 10

ZIBRO HOME MADE CLIMATES


PÅ VEGGEN

ZIBRO S 1326 ZIBRO S 1332 Et splittklimaanlegg blir den beste formen for klimastyring: avkjøling, avfukting, luftfiltrering og varme i ett. Vår S 13-serie har enda flere tiltalende fordeler: et 3-lags filter til partikler og lukter, og det miljøvennlige og effektive kjølemidlet R410A. Disse modellene er også utstyrt med timerfunksjon og fjernkontroll med digitalt display. Alle Zibro-veggmodeller er standard utstyrt med avrimingsfunksjon. S 13-serien har også en ekstra frostsikring i utendørsenheten. ON-OFF

ON-OFF

FORDELEN VEGGMONTERTE KLIMAANLEGG Høy kjøleeffekt

S 1326

S 1332

2600 W¹ / 2800 W²

3200 W¹ / 3200 W²

For rom på opptil

65 - 90 m³

80 - 100 m³

Energiklasse

Energibesparende varmepumpefunksjonen

Kapasitet

Avfukting og luftrensing Energimerking A

A¹ / A²

A¹ / A²

Arbeider betydelig mer stillegående enn mo-

EER

3,22

3,23

bilt klimaanlegg

COP

3,63

3,60

34 - 40 dB

35 - 51 dB

Støynivå maks

Merknad

I henhold til EN 14511-2007 1 Kjølemodus / 2 Varmemodus

Merk at utendørsenheten lager lyd når den er i bruk, noe som kan være i strid med lokale forskrifter. Det er brukerens ansvar å kontrollere og

Ekstra frostbeskyttelse -15ºC

Varmepumpe

3-delt filter

Fjernkontroll

Miljøvennlig kjølemiddel

Timer / Sovetimer

sørge for at utstyret overholder lokale forskrifter. Kontakt alltid en autorisert installatør for installering av klimaanlegget.

WWW.ZIBRO.NO

11


Disse modellene er utstyrt med en modulerende kompressor som begrenser temperatursvingninger til et minimum. Med en Inverter fra Zibro henter du til enhver årstid den ultimate formen for klimastyring.

INVERTERS FRÅN ZIBRO

ENERGIBESPAREND O Takket være vår fornyende Inverter-teknologi skifter kompressoren gradvis til et lavere arbeidsnivå når den innstilte temperaturen er oppnådd, for å opprettholde denne temperaturen med et minimum av energi. Dette i motsetning til en konvensjonell kompressor, som kun kan kjøre på ett omdreiningsnummer og derfor slås på og av hele tiden. Fordelen er også at våre Invertere arbeider betydelig mer stillegående. Den største grad av effektivitet Da inverterne omgås energi på en så gjennomtenkt måte, belastes ditt elektrisitetsnettverk i mindre grad, og du forbruker opptil 35% mindre strøm. De virker på grunnlag av det miljøvennlige kjølemiddelet R410A, som også bidrar til større effekt. Disse Inverterne har også større kjøleevne enn konvensjonelle veggmodeller med lignende energiforbruk. Denne forskjellen merker du også ved oppvarmingen av et rom: for 1 kW strøm får du 3,7 kW varme.

INVERTER

INVERTER

Zibro SC-serie er også utstyrt med ParkerTM Spanner hurtigkobling.

S 3025 SC 3025

S 3032 SC 3032

2500 W¹ / 2700 W²

3200 W¹ / 3600 W²

60 - 85 m³

80 - 100 m³

A¹ / A²

A¹ / A²

EER

3,24

3,23

COP

3,61

3,70

28 - 34 dB

31 - 40 dB

Kapasitet For rom på opptil Inverter teknologi

Miljøvennlig kjølemiddel 12

ParkerTM hurtigkobling*

Timer / Sovetimer

Ekstra frostbeskyttelse -15ºC

3-delt filter

Varmepumpe

Fjernkontroll

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Energiklasse

Støynivå maks I henhold til EN 14511-2007 * SC 30-serie 1 Kjølemodus / 2 Varmemodus


OG MINDRE STØY

FÖRDELAR INVERTER-TEKNOLOGI Begränser temperatursvängningar Förbrukar upp till 35% mindre ström Högeffektiv Arbetar mycket tystare Mer komfort

Store svingninger, høye forbruk, mindre komfort

Rom­ temperatur

Programmert temperatur

INVERTER

For mye kjøling

For mye kjøling Tid

6,7 kW INVERTER Kompressor

Omdreining

Stopp

Omdreining

Stopp

Omdreining

Tradisjonell type (slås på og av)

S 3050 SC 3050

S 3067

5000 W¹ / 5000 W²

6700 W¹ / 7300 W²

125 - 150 m³

165 - 185 m³

A¹ / A²

A¹ / A²

3,21

3,21

3,61

3,61

37 - 45 dB

43 - 48 dB

Rom­ temperatur

Små svingninger (sparer opptil 35 % energi), mindre forbruik, mer komfort

Programmert temperatur Tid Kompressor

Omdreining

Invertertype (kontinuerlig funksjon/modulasjon)

WWW.ZIBRO.NO

13


Med Zibro SC-serien bringer vi veggmonterte klimaanlegg innenfor alles rekkevidde. Ved hjelp av en tydelig installasjonsveiledning, kan en hendig amatør raskt spare hundrevis av kroner på installasjonsomkostninger.

ZIBRO SC 13-SERIE ZIBRO SC 30-SERIE

SPAR PÅ INSTALLASJ De fleksible ledningene (4 m) er allerede forhåndsmontert til innendørsenheten og klimaanleggene er utstyrt med en lekkasjefri, industrielt testet Spanner hurtigkobling. For å sikre miljøet skal sammenkobling mellom innedel og utedel gjøres av en autorisert møntør. Parker™ best i test Zibro velger bevisst den litt dyrere spannerbaserte Parker™ hurtigkoblingen som den renommerte CEIS-laboratoriet i Madrid har bekreftet er best egnet. I klimaanlegg benyttes kjølegasstyper som pga. drivhuseffekten ikke må komme ut i miljøet. Derfor stilles det meget høye krav til kjølesystemets tetthet. Vår SC-serie har enda flere tiltalende fordeler: en filterpakke til partikler og lukter, og det miljøvennlige og effektive kjølemidlet R410A. Disse modellene er også utstyrt med timerfunksjon, fjernkontroll med digitalt display og avrimings-

ON-OFF

ON-OFF

funksjon. SC-serien har også en ekstra frostsikring i utendørsenheten. SC 1326

SC 1332

2600 W¹ / 2800 W²

3200 W¹ / 3200 W²

65 - 90 m³

80 - 100 m³

A¹ / A²

A¹ / A²

EER

3,22

3,23

COP

3,63

3,60

34 - 40 dB

35 - 51 dB

Kapasitet For rom på opptil ParkerTM hurtigkobling

Miljøvennlig kjølemiddel 14

Inverter teknologi*

Timer / Sovetimer

Ekstra frostbeskyttelse -15ºC

3-delt filter

Varmepumpe

Fjernkontroll

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Energiklasse

Støynivå maks

I henhold til EN 14511-2007 / * SC 30-serie 1 Kjølemodus / 2 Varmemodus


FÖRDELAR PARKER™ SNABBKOPPLING Spara på installationskostnader 100% läckagefri Flexibla slangarna (4 m) inkluderade

INVERTER

INVERTER

INVERTER

SC 3025

SC 3032

SC 3050

2500 W¹ / 2600 W²

3200 W¹ / 3600 W²

5000 W¹ / 5000 W²

60 - 85 m³

80 - 100 m³

125 - 150 m³

A¹ / A²

A¹ / A²

A¹ / B²

3,24

3,23

3,21

3,61

3,70

3,41

29 - 40 dB

32 - 41 dB

40 - 46 dB WWW.ZIBRO.NO

15

Parker is a trademark of Parker Hannifin Corp. All rights reserved.

JONER


ZIBRO PRODUKTFORDELER Produktfordelene er modellavhengige. Cooldown-system Det innebærer at den kondenserte fukten brukes til å forsterke klimaanleggets kjøleeffekt. Et meget energibesparende funn.

MOBILE OG FASTMONTERTE KLIMAANLEGG Utvalg og detaljer

Mobile klimaalegg

Detaljer

P 24

P 126

P 129

Kjølekapasitet i W¹

2400

2600

2900

50-80

65-90

70-95

2,61

2,61

2,70

Timer Du kan bruke tidsurfunksjonen til å forhåndsinnstille når klimaanlegget skal slukkes eller tennes.

Varmekapasitet i W¹

Energieffektivitetsmerking

A

A

A

Sterionizer™ Hjelper med å gjenopprette ionbalansen i huset, slik at luftkvaliteten tiltar og du føler deg bedre når du er innendørs.

Avfuktningskapasitet i l/24 timer²

24

30

35

0,92

1,00

1,08

EVS-system Sørger for at den avkjølte luften avkjøles mer og ikke erstattes med varm luft utenfra, som er tilfelle ved en enkelt kanal. Parker™ spanner hurtigkobling Hurtigkobling hjelper til spare av kroner på installasjonsomkostninger. Inverter-teknologi Kompressoren skifter gradvis til et lavere arbeidsnivå når den innstilte temperaturen er oppnådd, for å opprettholde denne temperaturen med et minimum av energi. Du forbruker opptil 35% mindre strøm Ekstra frostbeskyttelse ned til -15ºC Ekstra frostsikring i utendørsenheden til -15ºC.

For rom på opptil m³ (indikasjon) EER / COP W/W1

Energiforbruk kjøling i kW¹ Energiforbruk oppvarming i kW Maks. luftstrøm i m³/time

Dimensjoner innendørsenhet i mm

275

300

305

435

435

D

384

420

420

H

752

760

760

22

29

29

52

52

52

P 24

P 126

P 129

B Dimensjoner utendørsenhet i mm

D H

Vekt (innendørs)enhet i kg Vekt utendørsenhet i kg Støynivå (innendørs)enhet i dB(A) Støynivå utendørsenhet i dB(A)

Ekstra komfort Fjernkontroll Varmepumpe Cooldown-system Parker™ hurtigkobling Inverter Skjermfilter 3M™ HAF-filter

Opvarmningsfunktion Varmepumpefunksjonen kan settes inn for å få varme inn i huset på en fordelaktig måte.

Aktivt kullfilter

Timer

Sovetimer

Sovetimer Klimaanlegget senker (oppvarming) og øker (avkjøling) temperaturen automatisk med 1°C per time.

Automatisk diagnostikksystem

SterionizerTM Vertikal luftehull Extra frostbeskyttelse ned til –15°C Avsingsfunksjon EVS-system

16

355 B

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

1- Samsvar EN 14511-2007 2- Ved 32 ºC, 80 % RF, Indikasjon 3- Bruk som enkeltrør


Splitt anlegg on-off

Splitt anlegg on - off med hurtigkobling

Splitt anlegg med Inverter

Splitt anlegg Inverter med hurtigkobling

P 229³

S 1326

S 1332

SC 1326

SC 1332

S 3025

S 3032

S 3050

S 3067

SC 3025

SC 3032

SC 3050

2900

2600

3200

2600

3200

2500

3200

5000

6700

2500

3200

5000

2800

3200

2800

3200

2700

3600

5000

7300

2600

3600

5000

70-95

65-90

80-100

65-90

80-100

60-85

80-100

125-150

165-185

60-85

80-100

125-150

2,70

3,22 / 3,63

3,23 / 3,67

3,22 / 3,63

3,23 / 3,60

3,24 / 3,61

3,23 / 3,70

3,21 / 3,61

3,21 / 3,61

3,24 / 3,61

3,23 / 3,70

3,21 / 3,41 A/B

A

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

A/A

35

24

26

24

26

24

28

41

60

24

28

41

1,07

0,81

0,99

0,81

0,99

0,77

0,99

1,55

2,10

0,77

0,99

1,55

0,77

0,90

0,77

0,89

0,75

0,97

1,38

2,03

0,73

0,97

1,46

300

405

580

405

580

470

580

880

1120

450

580

840

440

790

790

790

790

710

790

940

1030

790

790

940

390

190

190

190

190

190

190

198

221

190

190

198

745

275

275

275

275

250

275

275

313

275

275

275

700

780

700

780

660

660

760

845

700

780

845

235

250

235

250

250

250

285

335

235

250

335

535

540

535

540

540

540

590

695

535

540

695

13

9

13

14

7

9

11

16

14

14

15

25

26

25

26

28

30

41

50

30

35

53

37-52

34-40

35-41

34-40

35-41

28-34

31-40

37-45

43-48

29-40

32-41

40-46

53

54

53

54

52

54

56

56

52

54

59

P 229³

S 1326

S 1332

SC 1326

SC 1332

S 3025

S 3032

S 3050

S 3067

SC 3025

SC 3032

SC 3050

29

✓ ✓ ✓

WWW.ZIBRO.NO

17


Ved å holde luftfuktigheten i huset på rundt 50% skaper du et hygienisk og sundt inneklima. Zibro avfuktere og luftfuktere kan raskt bidra til forbedring av inne­klimaet.

AVFUKTERE OG LUFTFUKTERE

ALLTID RIKTIG LUFTF Avfuktere Våre avfuktere kan daglig trekke litervis av overskytende fukt ut av luften. Vannet fanges opp i en romslig, uttakbar vanntank som er utstyrt med frost og overløpssikring. Det er enkelt å koble en slange til permanent vannutslipp. Alle typer er utstyrt med en hygrostat for å regulere luftfuktigheten. DD 108 grøres ved hjelp av absorbsjonsteknologi. Rotoren i apparatet er utstyrt med et silicalag som sørger for at apparatets fuktabsorberende egenskaper holdes på et tilnærmet jevnt nivå, uansett omgivelsestemperaturen. Takket være denne nye teknologien fungerer Zibro DD 108 optimalt nettopp ved lave temperaturer.

Permanent avløp mulig

Varme*

Frostsikring

Timer

Avfuktere Hygrometer**

D 112

Filterpakke**

DD 108

Kapasitet l / 24 time

12¹

Luftfuktere

Energiforbruk i kW

0,26

0,37 - 0,60

Luftfuktere fra Zibro fungerer på basis av et ultra-

For rom på opptil m³

50 - 75

50 - 75

lydelement som anvender høyfrekvenssvigninger

Maksimal luftsirkulasjon i m³ / timen

120

150

for diminutive luftpartikler. Det er også en fordel

Vannbeholder i liter

3,50

3,50

at denne prosessen produserer negative ioner

Hygrostat Permanent avløp mulig

Luftfilter og aktivt kullfilter

3M™ HAF filter

som binder støvet og dermed forbedrer luften.

Ultralyd 18

Timer

Hygrometer

Ionisator

ZIBRO HOME MADE CLIMATES

Ionisator

* DX 118 / ** Gelde ikke DD 108 1- Ved 32ºC, 80% relativ luftfuktighet / 2- Ved 20ºC, 80% relativ luftfuktighet


FUKTIGHET

Luftfuktere

D 116

DX 118

H 208

16¹

18¹

8

H 509 9

0,32

0,32

0,045

0,045

70 - 105

80 - 120

35

40

130

120

3,50

3,50

4,50

6,00

✓ ✓

WWW.ZIBRO.NO

19


Zibro luftrensere A 20 og A 40

FRISK OG SUNN LUFT INN I HUSET En mobil Zibro luftrenser trenger bare en stikkontakt. Den renser luften med det samme uansett hvor du tror det er viktig å ha ren luft. Våre luftrensere er utstyrt med et foredlet filtersystem, der luften i rommet kommer igjennom godt og vel tre ganger i timen. Zibro luftrensere hjelper med å gjenopprette ionbalansen i huset, slik at luftkvaliteten tiltar og du føler deg bedre når du er innendørs.

Luftsirkulasjon i m³ /timen

A 20

A 40

60 - 120

60 - 300

For rom opp til m³

40

100

Energiforbruk i W / timen

30

80

Antall filtre

3

4

Antall viftehastigheter

2

4

Hvordan du føler deg henger i stor grad av kli-

Med Zibro ’home-made climates’ kan du skape

maet i huset. Det er ikke alltid optimalt. Det blir

ditt eget innendørsklima hele året, ved å påvirke

ofte for varmt, for kaldt, for fuktig eller for tørt

luften rundt deg slik at du føler deg godt til-

inne, avhengig av hvordan været er. Også foru-

pass. Du finner en detaljert beskrivelse av våre

rensing av luften inne i huset fører i økende grad

klimaanlegg, avfuktere og luftfuktere i denne

til problemer. Derfor sørger Zibro for at du hele

katalogen. I tillegg har vi forskjellige løsninger når

året kan skape ditt eget klima ved å påvirke luf-

det gjelder kaminer. Du finner mer informasjon

ten rundt deg, slik at du føler deg komfortabel

om våre løsninger og betydningen av et godt

hjemme.

inneklima på www.zibro.no

home made climates Feiyue Group Europe APS Sundsholmen 14, 9220 Aalborg • Tel: + 45 9677 9728 • Fax: + 45 9831 1668 • www.zibro.no

Angivelserne i tabellen skal brukes som indikasjon. ©2011

ALT TIL ET BEHAGELIG INNEKLIMA

Zibro summer brochure 2011 NO  

Zibro summer brochure for 2011 NO