Socialinės atsakomybės ataskaita 2021

Page 1

2021

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA


Ataskaitos turinys Apie įmonę

Vadovo žodis

Svarbiausi faktai

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslai iki 2030 m.

Socialiai atsakingos veiklos prioritetai ir sritys • • • • • •

Darbuotojai Klientai Bendruomenės Stiprios partnerystės Aplinka Skaidrumas

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

3


Apie įmonę Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ veikla – mažmeninė maisto ir plataus vartojimo prekių bei paslaugų prekyba. 2021-ųjų pabaigoje prekybos tinklą sudarė 252 parduotuvės. Per 2021 m. buvo atidarytos keturios naujos parduotuvės: trys Vilniuje ir viena Kaune. Naujų „Maximos“ parduotuvių bendras plotas siekia 12 tūkst. kvadratinių metrų. Taip pat pernai aštuonios parduotuvės buvo atnaujintos, o į esamų parduotuvių atnaujinimą bei naujų įrengimą 2021 m. iš viso investuota virš 19 mln. eurų. Įmonė nuolat analizuoja pirkėjų poreikius ir siekia atsižvelgti į jų lūkesčius, todėl parduotuvių koncepcija orientuota į patogaus apsipirkimo patirtį. Tam tikslui „Maximos“ parduotuvių infrastruktūra yra kruopščiai suplanuota bei reguliariai tobulinama, kad prekės ir paslaugos būtų kuo lengviau prieinamos. 2021 m. pradėtas įgyvendinti parduotuvių formatų vienodinimo projektas, kuriuo siekiama didinti parduotuvių valdymo efektyvumą, o klientams užtikrinti dar geresnį ir patogesnį prekių asortimento pateikimą. Kartu diegiami įvairūs išmanieji sprendimai, pavyzdžiui, savitarnos ar „Scan&Go“ kasos. Tai ne tik paspartina apsipirkimo procesą, bet ir padaro jį saugesnį.

virš

4 mln. eurų

investuota į darbuotojų ir klientų saugumą

4

naujos parduotuvės

8

atnaujintos parduotuvės

Saugumas – įmonės prioritetas kalbant ne tik apie klientus, bet ir darbuotojus. Iš viso saugumui užtikrinti ir COVID-19 prevencijos priemonėms įgyvendinti 2021 m. skirta daugiau nei 4 mln. eurų. Šios lėšos skirtos apsaugos priemonėms įsigyti, išplėstam papildomam darbuotojų sveikatos draudimui, įvairioms ligos išmokoms ir kt. Vykdydama savo veiklą „Maxima“ visada vadovaujasi aukščiausiais prekių kokybės bei plataus asortimento užtikrinimo standartais. Todėl bendrovė palaiko glaudžią partnerystę su stambiaisiais ir smulkiaisiais gamintojais bei tiekėjais, nuolat siekia užmegzti ryšius su naujais partneriais. Iš viso pernai jų skaičius siekė 2536, taip pat užsimezgė 85 naujos partnerystės.

12 tūkst. kv. m.

naujų „Maxima“ parduotuvių bendras plotas

19 mln. eurų

investuota į naujas ir atnaujintas parduotuves

4

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

252

parduotuvės visoje Lietuvoje

virš

12 tūkst.

darbuotojų

pradėtas parduotuvių formatų vienodinimo projektas

4 parduotuvėse

veikia savarankiško pirkinių skenavimo technologija „Scan&Go“

1000

daugiau nei

savitarnos kasų

5


Užsibrėžtų tikslų link – drąsiai ir vieningai Nuo pat „Maximos“ veiklos pradžios jau beveik tris dešimtmečius siekiame išlikti lyderiu mažmeninės prekybos rinkoje, mėgstamu ir palankiai vertinamu prekės ženklu tarp pirkėjų, patikimu ir patraukliu darbdaviu esamiems ir potencialiems darbuotojams. Ir nors pastaraisiais metais gyvenimas nestokojo iššūkių, didžiuojuosi, kad toliau kryptingai judame užsibrėžtų tikslų link.

aplinką. Tai daryti mums padėjo puoselėjama vidinė kultūra, grindžiama SAP principu, akcentuojančiu tris pagrindines vertybes: susivokimą, atsakomybę ir pasitikėjimą savimi. Skatiname darbuotojus turėti savo nuomonę, drąsiai diskutuoti, imtis atsakomybės ne tik konkrečioje srityje, kiekvieną dieną kelti savo kompetenciją ir augti kartu su visa organizacija.

Be abejo, drąsiai žengti pirmyn įmanoma tik su profesionalia, atsidavusia ir iššūkių nebijančia komanda. Esu itin dėkingas kiekvienam mūsų darbuotojui, kuris neslūgstant COVID-19 pandemijai kasdien dėjo maksimalias pastangas pasirūpinti visais į mūsų parduotuves užsukančių pirkėjų poreikiais.

Nuošalyje nepalikome ir fizinės darbuotojų gerovės – patobulinome darbuotojų sveikatos draudimo paketą, suteikdami galimybę gauti dar greitesnes ir platesnes sveikatos priežiūros paslaugas. Tikime, kad šios pastangos atsidėkoti už kasdienį herojiškumą didina darbuotojų motyvaciją ir pasitenkinimą darbu, tvirtina ryšius su darboviete.

Dar daugiau dėmesio skyrėme darbuotojų finansinei ir emocinei gerovei. Suprasdami kiekvieno darbuotojo indėlį bei svarbą ir norėdami už tai pelnytai atsilyginti, 2021 m. dar daugiau dėmesio skyrėme jų finansinei gerovei. Vienas svarbiausių mūsų laimėjimų – galimybė nežinomybės ir neapibrėžtumo dėl ateities akivaizdoje užtikrinti didesnes pajamas kiekvienam komandos nariui. Tai iliustruoja gerokai išaugę „Maximos“ darbo užmokesčio ir premijų fondai. Vis dėlto kaip didžiausias darbdavys Lietuvoje suprantame, kad darbuotojų laimę lemia ne tik finansinės paskatos. 2021 m. ir toliau daug dėmesio kreipėme komandos emocinei gerovei, siekėme kurti atvirą, saugią, įvairią ir įtraukią darbo

6

Žinoma, rūpindamiesi darbuotojų gerove, nuošalyje niekada nepalikome ir savo klientų. Mūsų iniciatyva parduotuvių lankytojai galėjo nemokamai gauti apsauginių veido kaukių, pasirūpinti kitomis saugumo priemonėmis, o norintieji dalies „Maximos“ parduotuvių prieigose turėjo galimybę pasiskiepyti. Be galo džiaugiamės, kad mūsų klientai yra itin sąmoningi bei prisidėjo prie to, kad veikdami išvien pandemiją įveiktume kuo greičiau. Gyvendami besitęsiančios pandemijos sūkuryje taip pat supratome, kad būdami moderniu šių dienų verslu negalime atsiriboti ir nuo kitų globalių problemų. Todėl privalome dėti visas pastangas, kad mūsų veikla atitiktų darnumo, aplinkosaugos, išteklių tausojimo ir tvaraus augimo principus. Tai ne tik leidžia prisidėti prie bendruomenių gerovės, planetos išsaugojimo, bet ir kuria pridėtinę vertę pačiam verslui.

Iš viso 2021 m. paramai skyrėme

908 tūkst. eurų Atsižvelgdami į tai, tradiciškai prioritetą skyrėme bendruomenėms, įvairioms socialinėms iniciatyvoms bei paramos fondams, kitų projektų veiklai. Iš viso 2021 m. paramai skyrėme 908 tūkst. eurų. Rūpindamiesi žmonėmis, kartu siekėme užtikrinti ir gyvūnų gerovę, taip pat peržiūrėjome bei patobulinome savo veiklos procesus, investavome į inovatyvius energijos tausojimo sprendimus, kurie leidžia mažinti poveikį aplinkai. Be abejo, ties tuo neketiname sustoti. Ateityje ir toliau žengsime tvarumo keliu, mažinsime CO2 pėdsaką bei skirsime prioritetą visokeriopai darniai įmonės veiklai, kuri taptų įkvėpimu ir pavyzdžiu kitiems. Juk norėdami keisti situaciją, visada turime pradėti nuo savęs. Nors 2021-ieji buvo kupini iššūkių, kartu jie atnešė ir džiugių laimėjimų. Ir visa tai įveikėme bei pasiekėme tik dirbdami išvien. Išmokome dar geriau vieni kitus išklausyti, suprasti, pajausti, o kai reikia – ištiesti pagalbos ranką. Būtent tai yra tvirtas pagrindas, vedantis naujų pergalių link. AČIŪ, kad padedate jų siekti kartu.

Tomas Rupšys „Maxima LT“ generalinis direktorius

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

7


2021 m.

socialinė atsakomybė: svarbiausi faktai

Nr.1

4 mln. eurų

Virš 908 tūkst. eurų

8 mln. eurų

skirta įvairioms organizacijoms ir bendruomenėms

didėjo darbo užmokesčio fondas

18 mln. eurų

101 moksleivis

2536 partnerystės

Virš 63 tūkst. eurų

594 tūkst. eurų

361 tūkst. tonų

100 tūkst. eurų

20 šeimų vaikai

19 mln. eurų

20 tūkst. eurų

10,5 tūkst. tonų

8 metus

darbdavys prekybos srityje

skirta darbuotojų premijoms

vertės parama skirta „Maisto bankui“

investuota į parduotuves

8

skirta COVID-19 prevencijai

tapo „Lietuvos Maximalistu“

parduota lietuviškos produkcijos

skirta Maltos ordino pagalbos tarnybai

su tiekėjais ir gamintojais

skirta miestų ir miestelių bendruomenėms

perdirbimui atiduota įvairių maisto atliekų

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

skirta Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugijai

sulauks terapijos su delfinais

kartu su partneriais vykdoma „Ankstukų“ iniciatyva

9


Jungtinių Tautų

Darnaus vystymosi tikslai iki 2030 m.

8. DERAMAS DARBAS

9. PRAMONĖ, INOVACIJOS

IR EKONOMINIS AUGIMAS

Darnaus vystymosi tikslai (DVT) – tai septyniolika Jungtinių Tautų 2015 m. priimtų globalių tikslų, apimančių socialinę, ekonominę ir aplinkos sritis, kuriais iki 2030 m. siekiama panaikinti skurdą, užtikrinti taiką, visų pasaulio gyventojų socialinę ir ekonominę gerovę, taip pat skatinti partnerystes bei saugoti planetą ir kovoti su klimato kaita. Mes savo veikla taip pat kasdien siekiame prisidėti prie šių tikslų įgyvendinimo.

IR INFRASTRUKTŪRA

Skatinti tvarų, visa apimantį ir darnų ekonominį augimą, produktyvų įdarbinimą ir tinkamą darbą

10. SUMAŽINTI

Plėtoti atsparią infrastruktūrą, skatinti visa apimančią ir darnią industrializaciją, inovacijas

12. ATSAKINGAS

11. DARNŪS MIESTAI IR

VARTOJIMAS IR GAMYBA

BENDRUOMENĖS

NELYGYBĘ

Sumažinti nelygybę valstybėse ir tarp valstybių

Užtikrinti darnaus vartojimo ir gamybos modelius

Padaryti miestus ir žmonių apgyvendintas vietoves saugias, atsparias ir darnias

1. SUMAŽINTI SKURDĄ

Panaikinti visų formų skurdą

2. SUMAŽINTI

13. SUŠVELNINTI KLIMATO

3. GERA SAVIJAUTA

BADĄ

IR GEROVĖ

Panaikinti badą, užtikrinti apsirūpinimą maistu ir geresnę mitybą, skatinti darnų žemės ūkį

Užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę

6. ŠVARUS VANDUO

4. KOKYBIŠKAS

IŠSILAVINIMAS

Užtikrinti visa apimantį ir lygiavertį kokybišką švietimą ir skatinti visą gyvenimą trunkantį mokymąsi

IR HIGIENA

5. LYČIŲ

14. GYVYBĖ

15. GYVYBĖ

VANDENYSE

ŽEMĖJE

Saugoti, atkurti, skatinti darnų žemės ekosistemų naudojimą, darniai valdyti miškus, kovoti su dykumėjimu, sustabdyti žemės degradaciją, sustabdyti bioįvairovės praradimą

17. PARTNERYSTĖ 16. TAIKA IR TEISINGUMAS, STIPRIOS INSTITUCIJOS

7. PRIEINAMA IR ŠVARI ENERGIJA

Imtis skubių kovos su klimato kaita ir jos padariniais veiksmų

Išsaugoti ir darniam vystymui naudoti vandenynų ir jūrų išteklius

Užtikrinti visiems vandens prieinamumą, darnų valdymą ir sanitariją

LYGYBĖ Pasiekti lyčių lygybę ir įgalinti moteris ir mergaites

KAITOS POVEIKĮ

Skatinti taikias visuomenes darniam vystymuisi, užtikrinti prieigą prie teisingumo visiems ir sukurti efektyvias, atskaitingas visų lygių institucijas

ĮGYVENDINANTI TIKSLUS Stiprinti vystymosi darbotvarkės įgyvendinimo priemones ir pagyvinti globalią partnerystę darniam vystymuisi

Užtikrinti visiems prieigą prie prieinamos, patikimos, darnios ir modernios energijos

10

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

11


Svarbiausi

socialiai atsakingos veiklos prioritetai ir sritys Tvarus ir sėkmingas verslas šiandien neįsivaizduojamas be socialinės atsakomybės veiksnių integracijos į įmonės veiklos strategiją. Tik kompleksiniai ir visa apimantys sprendimai gali suteikti pridėtinę vertę ne tik verslui, bet ir bendruomenėms, šalia kurių jis veikia. Todėl kiekviename žingsnyje siekiame užtikrinti esminių socialinės atsakomybės sričių vystymą ir tobulinimą.

Mums svarbiausios socialinės atsakomybės sritys:

1 #2 #3 #

Darbuotojai

Klientai

Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslai, kurių siekiame:

Bendruomenės

12

4 #5 #6 #

Partnerystės

Aplinka

Skaidrumas

13


1

#

Darbuotojai

2021 m. išmokėta

Esame didžiausias darbdavys Lietuvoje, vienijantis daugiau nei 12 tūkst. darbuotojų komandą. Puikiai suvokiame, kad tik motyvuoti ir finansinį, fizinį bei emocinį saugumą jaučiantys darbuotojai gali atskleisti visą savo potencialą, kartu siekti išsikeltų tikslų. Todėl jaučiame pareigą visuomet užtikrinti saugią ir motyvuojančią darbo aplinką, ją kuriame atsižvelgdami į pačių darbuotojų poreikius bei lūkesčius: investuojame į infrastruktūrą, profesinį tobulėjimą, motyvacinę ir atlygio sistemas, komandos sveikatą ir visokeriopą saugumą. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad visos šios pastangos yra pastebimos ir įvertinamos – tai įrodo 2021 m. pelnytas „TOP darbdavio“ apdovanojimas tarp prekybos įmonių. Dėmesys saugumui ir sveikatos priežiūrai COVID-19 pandemijai neslūgstant, saugi ir sveika darbo aplinka įgijo dar didesnę reikšmę. Matydami tokį darbuotojų atsidavimą ir drąsą globalių iššūkių akivaizdoje, skyrėme prioritetą jų saugumo užtikrinimui bei sveikatos priežiūrai. 2021 m. kruopščiai laikėmės visų reikalavimų ir darbuotojus aprūpinome būtinosiomis saugumo priemonėmis: jiems suteikėme medicinines veido kaukes, vienkartines pirštines, dezinfekcinius rankų skysčius. Visose darbo patalpose buvo padidinta šviežio oro cirkuliacija, paviršiai reguliariai dezinfekuojami, o tarp kasininkų ir pirkėjų paliktos pandemijos pradžioje įrengtos specialios pertvaros. Suprasdami, kad net ir imdamiesi griežtų priemonių susirgimų neišvengsime, visus savo darbuotojus pakartotinai apdraudėme papildomu sveikatos

50 % darbuotojų „Maximoje“ dirba ilgiau nei 5 metus

draudimu, kurį išplėtėme įtraukdami naujas paslaugas. Šis draudimas darbuotojams užtikrina greitesnę šeimos ar gydytojo specialisto konsultaciją, paskirtų diagnostinių tyrimų atlikimą, ambulatorinį gydymą tiek valstybinėse, tiek privačiose gydymo įstaigose. Taip pat „Maximos“ darbuotojams teikiamos odontologijos ir reabilitacijos paslaugos visoje Lietuvoje. Papildomam darbuotojų sveikatos draudimui iš viso per metus skirta apie 1,4 mln. eurų. Darbuotojams susirgus COVID-19 ir gydantis ligoninėje, savo lėšomis skyrėme fiksuotą išmoką ir ligonpinigius. Kad užsikrėtimo rizika būtų mažesnė, o COVID-19 simptomai kuo lengvesni, darbuotojus skatinome savanoriškai vakcinuotis skirdami „Eurovaistinės“ dovanų kuponus. Darbuotojams, kurie jaučia nerimą ar baimę, susiduria su kitomis neigiamomis emocijomis, esame sudarę sąlygas gauti nemokamas psichologų konsultacijas. Taip pat darbo metu numatytos papildomos poilsio pertraukėlės,

18 mln. eurų skatinamųjų premijų

o pageidaujantys dėl fizinio ar emocinio krūvio turi visas galimybes pasiimti tiek apmokamų, tiek neapmokamų atostogų. Be to, visiems „Maximos“ darbuotojams numatytas platus socialinių naudų paketas bei įvairios išmokos, kurios įtvirtintos Kolektyvinėje sutartyje. Pavyzdžiui, darbuotojai, jų vaikai iki 12 metų bei daugiavaikės šeimos kasmet sulaukia šventinių dovanų Kalėdų ir Velykų progomis. Geriausiai besimokančios darbuotojų atžalos gauna stipendijas ir yra kviečiamos į nemokamas vasaros stovyklas. Taip pat daugiavaikės darbuotojų šeimos Rugsėjo 1-osios proga gauna dovanų korteles kanceliarinėms prekėms įsigyti.

Dėmesys sąžiningam uždarbiui Vertiname savo darbuotojų kasdienį darbą, todėl kartu stengiamės sudaryti ir kuo geresnes uždarbio galimybes. Didindami bazinę darbo užmokesčio dalį ir toliau papildomai taikome išplėstas motyvacines atlygio priemones. 2021-aisiais savo darbuotojams iš viso išmokėjome 18 mln. eurų skatinamųjų premijų. Jos, palyginus su 2020-aisiais, paaugo beveik 32 proc. Skatinamosios premijos nėra vienkartinės – vidutiniškai kas mėnesį premijuojama daugiau nei 9000, arba beveik 70 proc. visų darbuotojų. Daugiausiai premijų 2021 m. buvo išmokėta „Maximos“ parduotuvių darbuotojams – virš 12 mln. eurų. Logistikos centrų darbuotojų premijų fondas sudarė 3,1 mln. eurų, maisto gamybos cechų darbuotojams išmokėta beveik 1 mln. eurų, o administracijos darbuotojams – 1,6 mln. eurų. Skatinamosios premijos yra tik dalis augančio „Maximos“ darbuotojų atlygio. 2021-uosius pradėjome padidindami bazinius darbuotojų atlyginimus: visas darbo užmokesčio fondas buvo padidintas 8 mln. eurų ir dešimtadaliu kilstelėjo darbuotojų algas. Be to, 2021-aisiais pradėjome įgyvendinti darbo užmokesčio viešinimo iniciatyvą. Kas mėnesį viešai skelbiami išsamūs duomenys apie darbuotojams mokamą vidutinį atlyginimą.

Klientų įvertinimas ir karjeros galimybės Rūpindamiesi savo darbuotojais, kartu sudarome galimybes ir klientams leisti atsidėkoti už gerą aptarnavimą. Tam tikslui jau ne vienerius metus tęsiama mėnesio herojų iniciatyva. Kas mėnesį, atsižvelgiant į klientų atsiliepimus, išrenkami 6–8 herojai, kuriems suteikiamos papildomos finansinės paskatos. Ši „Maximos“ iniciatyva sumanyta norint sudaryti galimybę prekybos tinklo klientams padėkoti juos aptarnavusiems darbuotojams, kasdien besistengiantiems užtikrinti pačią geriausią apsipirkimo patirtį. Per ne vienerius

14

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

metus besitęsiančią iniciatyvą iš viso jau apdovanota 413 darbuotojų-herojų, 2021 m. jų buvo 112. 2021 m. buvo tęsiama ir „Greičio valdybos“ iniciatyva, kurios metu dar 8 talentai per savo pusmečio trukmės kadenciją turėjo galimybę prisidėti prie įmonės veiklos modelio tobulinimo bei ieškoti novatoriškų sprendimų, kurie pagerintų tiek darbuotojų, tiek klientų patirtį. Po pirmosios kadencijos karjerą Grupės įmonėse pratęsė visi „Greičio valdybos“ nariai, o net šeši iš jų pakilo karjeros laiptais. 2021 m. aktyviai vystėme ir įmonės vidinę kultūrą, kuriai esame suteikę SAP pavadinimą. Tai akronimas, kurį sudaro trys esminės vertybės: susivokimas, atsakomybė ir pasitikėjimas savimi. SAP kultūroje viskas priklauso nuo paties žmogaus. Skatiname darbuotojus turėti savo nuomonę, drąsiai diskutuoti, imtis atsakomybės ne tik savo srityje ir kelti savo kompetenciją kiekvieną dieną.

Įvairovės ir įtraukties užtikrinimas Mūsų gausi komanda – labai įvairialypė. Daugiau nei 12 tūkst. darbuotojų amžiaus vidurkis – 45 metai. Jauniausiam darbuotojui yra 18 metų, o vyriausiam – 76-eri. Atsižvelgdami į tai, siekiame atrasti ir auginti naujus talentus bei aktyviai įtraukti į darbo rinką vyresnius žmones, nepriklausomai nuo jų skirtumų. Vykdydami veiklą vadovaujamės filosofija, kad darbuotojų įvairovė bei įtrauktis kuria pridėtinę vertę. Todėl visiems komandos nariams, nepriklausomai nuo lyties, tautybės, amžiaus, socialinės padėties ar religijos, sudarome vienodas galimybes įsidarbinti, siekti karjeros aukštumų, atskleisti savo potencialą. Kartu tikime, kad fizinis atstumas negali būti trukdis karjerai. Užtikriname, kad darbuotojai, gyvenantys atokesnėse vietovėse, savo darbo vietą mūsų transportu pasiektų patogiai ir nemokamai. O dirbantys Vilniuje ir neturintys čia gyvenamosios vietos patogiai gali įsikurti bendrovei priklausančiame bendrabutyje. Šias pastangas įvertina ir darbuotojai – net 50 proc. darbuotojų su „Maxima“ jau yra ilgiau nei 5 metus, o 17 proc. jų čia dirba daugiau nei 15 metų.

Darbo užmokesčio fondas padidintas

8 mln. eurų 15


2

# Klientai Kasdien savo parduotuvėse visoje Lietuvoje sulaukiame apie 400 tūkst. pirkėjų. Visi jie mums vienodai svarbūs, todėl siekiame užtikrinti, jog kiekviena individuali apsipirkimo patirtis būtų patogi, sklandi, maloni ir saugi. Atsižvelgdami į tai, kasdien stengiamės ir ieškome sprendimų, kad parduotuvių lentynose pirkėjai visada rastų plačią įvairovę geriausiu kainos ir kokybės santykiu pasižyminčių prekių. Žinoma, globalių iššūkių akivaizdoje negalime pamiršti ir COVID-19 grėsmės. Skirdami jai didelį dėmesį, nuolat investuojame į saugumo užtikrinimą ir diegiame išmaniuosius sprendimus. Jais galime garantuoti greitą, patogų ir kartu saugų apsipirkimą. Tęstinis prioritetas – saugumo užtikrinimas Klientų saugumo užtikrinimas nuo pat pandemijos pradžios buvo tarp mūsų prioritetų. Iš viso investicijos į pirkėjų bei darbuotojų saugumo užtikrinimą ir COVID-19 prevenciją 2021 m. sudarė 4 mln. eurų. Bendradarbiaujant su LR Vyriausybe buvo sudarytos patogios sąlygos prie dalies „Maximos“ parduotuvių nemokamai vakcinuotis nuo koronaviruso infekcijos. Parduotuvėse laikomasi visų griežčiausių saugumo reikalavimų ir rekomendacijų, pavyzdžiui, dalyje parduotuvių buvo reguliuojami lankytojų srautai bei tikrinami Galimybių pasai. Daug dėmesio skyrėme ir saugiam apsipirkimui – visi paviršiai parduotuvių patalpose reguliariai dezinfekuoti, padidinta šviežio oro cirkuliacija vėdinimo sistemose. Pirkėjai turėjo galimybę dezinfekuoti rankas, mūvėti vienkartines pirštines.

Bendros investicijos į plėtrą 2021 metais iš viso siekė

19 16

mln. eurų

Nuolatinis inovacijų diegimas Siekiant sumažinti kontaktų riziką, kasose išliko organinio stiklo pertvaros bei specialūs žymėjimai laukiantiems eilėse. Kartu vykdėme aktyvią komunikaciją, pirkėjus ragindami rinktis savitarnos kasas ir už pirkinius atsiskaityti bekontakčiu būdu.

Atsinaujinimas ir plėtra Siekdami suteikti daugiau patogumo pirkėjams, savo plėtrą planuojame taip, kad parduotuvės būtų kuo arčiau jų namų. Nors pandemija pakoregavo planus, 2021 m. ir toliau didžiulį dėmesį skyrėme naujų parduotuvių steigimui bei esamų prekybos centrų atnaujinimui. 2021-ųjų pabaigoje lietuvišką prekybos tinklą „Maxima“ iš viso sudarė 252 įvairaus formato parduotuvės: „Maxima X“ (167 parduotuvės), „Maxima XX“ (70 parduotuvių), „Maxima XXX“ (14 parduotuvių), „Maxima XXXX“ (1 parduotuvė). Per praėjusius metus buvo atidarytos keturios naujos parduotuvės: dvi Vilniuje ir po vieną Riešėje bei Kaune. Naujai atidarytų „Maximos“ parduotuvių bendras plotas siekia 12 tūkst. kvadratinių metrų. Taip pat 2021 m. aštuonios parduotuvės buvo atnaujintos. Iš viso į esamų parduotuvių atnaujinimą ir naujų įrengimą 2021 m. investavome virš 19 mln. eurų. 2021 m. pradėtas įgyvendinti parduotuvių formatų vienodinimo projektas, kuriuo siekiama didinti parduotuvių valdymo efektyvumą, o klientams užtikrinti dar geresnį ir patogesnį prekių asortimento pateikimą. 2021-ųjų pabaigoje atnaujintus formatus atitiko 44 tinklo parduotuvės.

Veikdami mažmeninės prekybos rinkoje neabejojame investicijų į įvairias inovacijas bei išmaniuosius sprendimus nauda – jos gerina apsipirkimo patirtį ir didina žmonių saugumą. Todėl, rūpindamiesi savo klientų gerove, reguliariai investuojame į pažangias technologijas, kurias galima rasti mūsų parduotuvėse. 2021 m. visoje Lietuvoje įdiegėme 88 naujas savitarnos kasas, kurių bendros investicijos siekia 1,1 mln. eurų. Iš viso „Maximos“ parduotuvėse jau veikia daugiau nei 1000 savitarnos kasų. 2021 m. taip pat plėtėme ir prekių savitarnos skenavimo sistemą „Scan&Go“ – naujai įdiegėme 144 savarankiško skenavimo įrenginius. Į šiuos sprendimus 2021 m. investavome 300 tūkst. eurų. Taip pat užtikriname galimybę apsipirkti iš namų – tai pirkėjai gali padaryti pasinaudodami internetinės parduotuvės „Barbora“ arba prekybos centro internete Trobos.lt platformomis.

Geriausias kainos ir kokybės santykis Nuo pat veiklos pradžios vienas pagrindinių mūsų tikslų yra užtikrinti itin platų kokybiškų prekių asortimentą už prieinamą kainą. Nuolat siūlome konkurencingus produktus, rūpinamės jų kokybe bei skiriame ypatingą dėmesį savo pirkėjams. Džiaugiamės, kad tai įvertina tiek patys pirkėjai, tiek kompetentingi užsienio ekspertai. Šveicarijos sertifikavimo agentūra „Icertias“, šalyje atlikusi naujausią vartotojų nuomonės tyrimą, „Maximą“ išrinko geriausią kainos ir kokybės santykį siūlančiu prekybos tinklu Lietuvos rinkoje. Šis bendrovės pasiekimas buvo įvertintas „Best Buy Award“ medaliu. „Icertias“ rinkas analizuoja ir sertifikatus teikia daugiau nei 40 šalių ir daro tai ilgiau nei dešimtmetį. „Best Buy Award“ apklausa atliekama laikantis Tarptautinių prekybos rūmų

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

(ICC) ir Pasaulinės viešosios nuomonės ir rinkos tyrimų asociacijos (ESOMAR) patvirtinto Tarptautinio rinkos ir socialinių tyrimų kodekso nuostatų.

Atnaujinome lojalumo programą –

8 specialūs „Ačiū“ klubai klientams

Lojalumo auginimas Lojalumo programa „Ačiū“ šiuo metu vienija beveik 2 mln. naudotojų bendruomenę, o aktyviai kortelėmis arba išmaniąja programėle naudojasi apie 1,8 mln. pirkėjų. 2021-aisiais mūsų klientų laukė naujovė – jiems atvėrėme specialius „Ačiū“ klubus, vienijančius panašių pomėgių turinčius žmones. Iš viso veikia aštuoni „Ačiū“ klubai: Mažylių, Ant grotelių, Žuvies mėgėjų, Augintinių, Sodo ir daržo, Studentų, Skaitytojų, Sūrių. Taip pat esame „Šeimos kortelės“ partneris, ji skirta gausioms ir neįgalius vaikus auginančioms šeimoms. Prisijungę prie „Ačiū“ klubo pirkėjai gali pasinaudoti specialiais pasiūlymais bei akcijomis ir taip įsigyti savo mėgstamų prekių už dar patrauklesnę kainą. 2021 m. prie „Ačiū“ klubų iš viso prisijungė 155 tūkst. lojalumo programos „Ačiū“ narių. 2021-ųjų rudenį gerų naujienų sulaukė ir „Maximos“ verslo klientai. Patobulinus lojalumo programą, su naująja „Ačiū Verslui“ kortele įmonės ar kitos organizacijos gali ne tik naudotis lanksčia nuolaidų sistema, bet ir ta pačia kortele „Maximos“ parduotuvėse atsiskaityti už pirkinius.

17


Vykdant programą buvo renkami mokslo, muzikos, kūrybos ir meno, sporto, visuomeniškumo, ekologiškumo, inovacijų ir pažangumo sričių „Lietuvos Maximalistai“.

„Maisto bankui“ skyrėme

594 tūkst. eurų

„Mes – bendruomenė“ Veikdami visoje Lietuvoje suprantame bendruomenėms kylančius iššūkius ir problemas, su kuriomis susiduria skirtingų šalies vietovių gyventojai. Siekdami prisidėti prie jų sprendimo, jau septintus metus vykdėme iniciatyvą „Mes – bendruomenė“.

3

#

2021 m. skyrėme paramą 37 ne pelno siekiančioms organizacijoms, įvairioms iniciatyvoms ir bendruomenėms

Bendruomenės Siekdami būti kuo arčiau savo klientų, norime su jais užmegzti ir palaikyti glaudų ryšį. Todėl kasmet tęsiame tradiciją remti įvairias bendruomenių iniciatyvas, skiriame paramą organizacijoms ir fondams, prisidedame prie kylančių problemų sprendimo ar aplinkos gerinimo projektų. Nuoširdžiai džiaugiamės, kad pandemijos akivaizdoje visi kartu sugebėjome susivienyti ir pasiekti išties puikių rezultatų. Tai atspindi ir bendras paramos gavėjų fondas, kuris 2021-aisiais siekė 908 tūkst. eurų.

jaunajam „Lietuvos Maximalistui“ paskirstėme

90 tūkst. eurų

18

2021 m. sulaukėme 200 skirtingų Lietuvos bendruomenių paraiškų, o finansavimas buvo skirtas 14-ai, surinkusių daugiausiai balų komisijos vertinimo ir internetinio balsavimo metu. Joms paskirstytas rekordinis 100 tūkst. eurų fondas. Bendruomenės gautas lėšas panaudojo gerindamos specialiųjų poreikių turinčių žmonių gyvenimo sąlygas, kurdamos kultūros, meno ir sporto erdves bei įgyvendindamos kitas svarbias iniciatyvas.

Meškučių dirbtuvės – kilniam tikslui

252 „Maximos“ parduotuvės veikia visoje Lietuvoje, ir ne tik didmiesčiuose, bet ir pačiuose mažiausiuose miesteliuose.

101

„Mes – bendruomenė“ – tai iniciatyvų konkursas, skirtas prisidėti prie visos Lietuvos bendruomenių, kuriant alternatyvias edukacijos, laisvalaikio ir pramogų erdves, didinant neformaliojo mokymosi ir užimtumo galimybes bei vystant edukacijos, kultūros, sporto infrastruktūrą.

„Lietuvos Maximalistai“ Jau 19-ąjį kartą vykęs projektas „Lietuvos Maximalistai“ – tai ilgametė ir gilias tradicijas turinti socialinė iniciatyva, kasmet džiuginanti ne tik šimtus vaikų ir jų tėvelių, bet ir prisidedanti prie geresnės Lietuvos ateities. 2021 m. „Lietuvos Maximalistais“ pretendavo tapti daugybė moksleivių – gauta daugiau nei 600 paraiškų. Rekordinis buvo ir stipendijoms skirtas fondas, kurį sudarė 90 tūkst. eurų. Stipendijos 2021 m. paskirstytos 101 moksleiviui, jiems visus mokslo metus kiekvieną mėnesį skirtos 180 arba 90 eurų dydžio išmokos savo talentams puoselėti.

Dėmesio bei paramos nepamirštame ir per didžiąsias metų šventes. Todėl 2021 m. prieš pat Kalėdas kilniam tikslui suvienijome jėgas su „SOS vaikų kaimais“ ir „Maltiečiais“ bei visi kartu įkūrėme šventines meškučių dirbtuves.

vertės paramą

2021 m. taip pat vyko tradicinės „Maisto banko“ akcijos, kuriomis siekiama surinkti kuo daugiau paramos ilgo galiojimo maisto produktais socialiai pažeidžiamiems Lietuvos gyventojams. Šių akcijų metu „Maximos“ pirkėjai paaukojo beveik 200 tūkst. vienetų ilgo galiojimo maisto produktų, kurių vertė viršijo 175 tūkst. eurų. Dar 28 tūkst. eurų nepritekliuje gyvenantiems žmonėms pirkėjai paaukojo per paramos skrajutes.

„Maltiečiai“ Nuo 2007-ųjų besitęsianti „Maximos“ ir „Maltiečių“ draugystė 2021 m. dar labiau sutvirtėjo, svariai prisidėdama prie šviesesnio, sotesnio ir labiau aprūpinto Maltos ordino pagalbos tarnybos globotinių gyvenimo. Kartu su „Maltiečiais“ sutikome 2021-ųjų Velykas. Pratęsdami gražią tradiciją, kiaušiniais, jų dažais bei kitomis lauktuvėmis parėmėme 16 Maltos ordino pagalbos tarnybos vaikų dienos centrų. Iš viso parama pasiekė daugiau kaip 400 vaikų ir buvo numargina beveik 1000 dovanotų kiaušinių. „Maltiečių“ globojamoms šeimoms padėjome sklandžiai pasiruošti ir mokslo metams – vaikams padovanojome kuprinių, kanceliarinių priemonių, drabužių ir sporto avalynės.

Vaikai meškučius specialiose dirbtuvėse gamino keletą savaičių, o prieš pat Kalėdas vaikų šedevrai kartu su „Maximos“ suruoštais šventiniais maisto rinkiniais buvo padovanoti vienišiems senoliams ir tapo šilumos, rūpesčio bei dėmesio simboliu.

Taip pat rugsėjį kartu su „Maltiečiais“ atidarėme pirmuosius senelių namus Viekšnaliuose, kuriems skyrėme paramą namų tekstilės, dekoro ir virtuvės prekėmis.

Iš viso senolius šios iniciatyvos metu pasiekė 400 jaukių rankomis pagamintų kalėdinių meškučių. Jie iškeliavo į 11 šalies miestų: Vilnių, Kauną, Šiaulius, Alytų, Marijampolę, Telšius, Tauragę, Viduklę, Kriaunas, Karteną, Užventį.

Nuo pat šio projekto veiklos pradžios esame „Ankstukų“ šeimos dalimi. 2021 m. šiam projektui skyrėme ypatingą dėmesį – kartu vykdytos akcijos metu lietuviai mažyliams iš viso paaukojo 41 tūkst. eurų.

„Maisto bankas“

Surinktos lėšos kasmet skiriamos inovatyviai medicininei technikai, padedančiai ankstukų kovoje už gyvybę, įsigyti, taip pat ankstukų tėvelių emocinei ir psichologinei pagalbai.

„Maximos“ ir „Maisto banko“ partnerystė tęsiasi jau 18 metų. „Maisto banko“ globojamiems žmonėms kiekvieną mėnesį skiriame paramą maisto produktais. 2021 m. bendra šios paramos vertė siekė beveik 600 tūkst. eurų.

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

„Ankstukai“

19


„SOS vaikų kaimai Lietuvoje“

Lietuvos kurčiųjų draugija

Jau antrus metus „Maximos“ parduotuvėse vyksta inovatyvi „SOS vaikų kaimų Lietuvoje“ aukojimo akcija, kuomet paaukoti organizacijai galima bekontakčiais aukojimo aparatais, esančiais prie savitarnos kasų.

2021 m. tęsėme bendradarbiavimą su Lietuvos kurčiųjų draugija, kurios savanoriams per didžiąsias žiemos šventes padovanojome „Maximos“ dovanų čekių. Draugijos nariams, užregistravusiems savo lojalumo korteles „Ačiū“ paskyroje, taip pat taikomas 2 proc. kaupimas nuo pirkinių sumos. Įprastas kaupimas pirkėjams siekia 1 proc.

2021 m. šių bekontakčių terminalų padaugėjo iki 200. Juos galima rasti didžiausiose „Maximos“ parduotuvėse Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Marijampolėje. Per 2021 m. mūsų pirkėjai paaukojo 10 tūkst. eurų, kurie skiriami trauminius išgyvenimus patyrusių vaikų individualiems poreikiams: ugdomajai ir medicininei

Taip pat suteikėme 2400 eurų paramą Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacijos projektui – Tarptautinės kurčiųjų savaitės metu vizualinio vernakulo technika atliktam kūriniui „Judėjimas“.

pagalbai, terapijai, tinkamam laisvalaikiui.

Delfinų terapija vaikams

„Mamų unija“

2021 m. per jau ketvirtą kartą vykusią akciją „Tau ledai, o jiems – delfinų pagalba“ „Maximos“ pirkėjai, vasarą pirkę ledų „Klasika“ vafliniuose puodeliuose, dar 20-iai šalies šeimų, auginančių specialiųjų poreikių turinčius vaikus, padovanojo išskirtinį susitikimą su delfinais.

2021-aisiais sėkmingai tęsėme bendradarbiavimą su „Mamų unija“ ir kartu organizavome veiklas jų globojamoms šeimoms. Vasarą surengėme šeimų savaitgalį, kurio metu onkologinėmis ligomis sergantys vaikai galėjo pasidžiaugti pramogomis, o tėveliai – bendryste. Taip pat rugsėjo 1-ąją Santariškių vaikų ligoninės vaikams kartu organizavome šventę, kurios metu surengėme tikrą burbuliatorių, o negalinčius išeiti į lauką vaikus pro langą sveikino į 10 metrų aukštį pakilęs meškinas. Galiausiai metus vainikavome kurdami kalėdinę nuotaiką „Mamų unijos“ reabilitacijos centre – padovanojome centrui Kalėdų eglę, šventinių kepinių ir jų dekoravimo priemonių.

Kartu su partneriais „Premia KPC“ ir Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumu pasirūpinome, kad vaikų pasimatymas su šiais išskirtiniais jūrų žinduoliais įvyktų ir mažieji galėtų džiaugtis jų draugija bei terapija. Nors 2021 m. pandemija privertė atšaukti iniciatyvos finalinį renginį, projekte nugalėjusios šeimoms dėl to nuliūsti neteko. Šeimoms buvo įteiktos dovanos: dėžės ledų, diplomai, Lietuvos jūrų muziejaus delfinariumo suvenyrai ir 100 eurų vertės „Maximos“ dovanų kortelės.

Svarbiausia – žmoniškumas Siekdami pasirūpinti 2021 m. metų pabaigoje neteisėtai į šalį patekusiais migrantais bei norėdami padėti jų šeimoms su vaikais, Lietuvos Raudonajam Kryžiui perdavėme maisto, higienos reikmenų ir kitų būtiniausių daiktų. Norėdami padėti užtikrinti bent jau bazinius migrantų poreikius, skyrėme sauskelnių, kūdikių pieno mišinukų ir jiems skirtų buteliukų, taip pat aukojome guminių batų, šlepečių ir higienos priemonių. Per Lietuvos Raudonąjį Kryžių buvo išdalinta ir daugiau nei 93 tūkst. vienetų jautienos konservų. Bendra paaukotų prekių vertė siekė beveik 65 tūkst. eurų. Taip pat organizacijai „Žmogaus namas“, kuri rūpinasi migrantų vaikais, 2021 m. padovanojome žieminių drabužių, šventinių dovanėlių ir Kalėdų simbolį – eglutę su visomis reikalingomis dekoracijomis. Ši parama siekė 6000 eurų.

20

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

14-os bendruomenių idėjoms įgyvendinti

išdalijome

100 tūkst. eurų 21 21


#

4

Stiprios partnerystės

Glaudus bendradarbiavimas su strateginiais partneriais – tiekėjais ir gamintojais – yra neatsiejamas nuo mūsų kasdienės veiklos ir verslo sėkmės. Tik veikdami išvien galime pasiūlyti itin platų kokybiškų prekių asortimentą savo parduotuvėse už patrauklią kainą bei sklandžiai tęsti pradėtus darbus šiuo iššūkių kupinu laikotarpiu. Didžiuojamės, kad prie mūsų partnerių prisijungia ir vis daugiau stambiųjų bei smulkiųjų Lietuvos ūkių. Su jų pagalba beveik du trečdaliai visų parduodamų šviežių maisto produktų mūsų parduotuvėse yra lietuviški. Taip pat matome, kad vietiniai produktai kasmet vis labiau vertinami mūsų pirkėjų. Jie noriai renkasi ženklu „Linkėjimai iš kaimo“ pažymėtas prekes, kurios yra natūralios, ekologiškos ir kokybiškos. Toks tautiečių pasirinkimas neabejotinai skatina mus kasmet plėsti partnerių ratą ir pirkėjams pasiūlyti naujovių. Auganti tiekėjų bendruomenė

Kasmet tvirtėjančios partnerystės

Išbandymų kupinus 2021-uosius įveikėme kartu su 2536 tiekėjais. Be to, užmezgėme 85 naujas partnerystes, kurios leido papildyti ir paįvairinti prekių asortimentą.

2021 m. ir toliau pasižymėjo įvairiais iššūkiais bei nežinomybe, sukeldami sunkumų mūsų kasdienybėje. Todėl, vertindami savo strateginius partnerius, su jais palaikėme glaudų ryšį ir ieškojome sprendimų, kaip kylančias problemas įveikti.

Itin didelį dėmesį ir toliau skyrėme Lietuvos ūkininkams, tarp kurių – ir didieji tiekėjai, ir smulkūs šeimos ūkiai. Visiems, nepaisydami jų dydžio, sudarome lygias sąlygas pasiūlyti savo produkciją pirkėjams. Dirbdami išvien su strateginiais partneriais, kartu ieškome geriausių sprendimų, kaip patenkinti pirkėjų poreikius. Vienas pagrindinių mūsų reikalavimų – aukščiausia produkcijos kokybė. Ne veltui itin didelė dalis mūsų parduodamų prekių pelnė įvairius tarptautinius ar vietinius apdovanojimus, pavyzdžiui, „AgroBalt“ medalius.

Dėmesys lietuviškumui Analizuodami pirkėjų krepšelius matome, kad 2021 m. juose vėl dominavo lietuviška produkcija, kuri bendrai sudaro net 59 proc. viso mūsų asortimento. Iš viso 2021 m. pardavėme net 361 tūkst. tonų lietuviškos produkcijos. Tarp lietuviškų prekių galima rasti ir daugelį linijos „Linkėjimai iš kaimo“ produktų, kurių 2021 m. pardavėme beveik 5000 tonų. Šie produktai įprastai gaminami remiantis lietuviškomis tradicijomis ir senoviniais receptais, išlaikant savo autentiškumą. Tai mėsos, duonos, pieno gaminiai, taip pat šviežios daržovės, vaisiai, įvairūs kepiniai, natūralios sultys, valgomos sėklos, medus, kiaušiniai ir kt.

Pardavėme

22

Socialiai atsakingi – kartu 2021 m. pasižymėjo ir ne viena socialinės atsakomybės iniciatyva, kurias vykdėme kartu su tiekėjais. Viena jų – 2021 m. kartu su „National Geographic“ pirkėjams pristatyta speciali tvarių produktų kolekcija, kurios prekės ne tik yra daugkartinės, bet ir sukurtos iš perdirbtų medžiagų. Kolekciją sudarė aplinkai draugiški pirkinių krepšeliai, puodeliai, dubenėliai, gertuvės, hermetiniai indeliai, termosai ir kelioniniai puodeliai. Kartu su „Kietaviškių gausa“ pakvietėme pirkėjus prisidėti prie maisto nešvaistymo, įsigyjant originaliai nuaugusių daržovių. Socialinės iniciatyvos „Gražuolė ir pabaisa“ ženklu pažymėti agurkai ir žaismingai iliustruoti „Bjaurusis ančiukas“ pomidorai pirkėjus maloniai nustebino ne tik kūrybiškai perteiktomis pasakų metaforomis, bet ir trečdaliu mažesne kaina. Skaičiuojama, kad šia iniciatyva išsaugota daugiau nei 100 tonų tinkamo vartoti maisto, o tai atitinka beveik 200 tonų CO2 emisijų, kurios nepateko į aplinką. 2021 m. toliau bendradarbiavome ir su „Gardėsio“ duona – per akciją kiekvienas, „Maximos“ prekybos tinkle įsigijęs „Gardėsio“ „Bočių“ duonos pakuotę, padovanojo riekelę šios duonos tiems, kuriems jos labiausiai reikia. Šia iniciatyva siekiama atkreipti dėmesį į Maltos ordino pagalbos tarnybą ir jų globojamus vienišus bei skurstančius senelius.

Bendradarbiavome su

2536 tiekėjais.

Pasirašėme sutartis su naujais partneriais

85

Atsisakėme baudų tiekėjams už produkcijos pristatymo vėlavimus

Kai dėl COVID-19 pandemijos ėmė strigti prekių tiekimo grandinės procesai, priėmėme sprendimą peržiūrėti sutartinius įsipareigojimus su partneriais ir atsisakėme baudų praktikos už produkcijos pristatymo vėlavimus. Esame įsitikinę, kad tvari partnerystė įmanoma tik atsižvelgiant į abiejų pusių interesus, todėl baudos nėra įrankis, kuris būtų padėjęs reguliuoti santykius. Vien 2021 m. didžiosiose parduotuvėse buvo galima rasti daugiau negu 500 skirtingų produktų iš įvairių Lietuvos ūkių, o čia esantys specializuoti „Linkėjimai iš kaimo“ skyreliai kasdien plečiasi ir augina pardavimus. Ne mažiau svarbu, kad smulkiesiems gamintojams ir šeimos ūkiams tai užtikrina stabilų pajamų srautą ir įkvepia naujoms idėjoms. 2021-ieji išsiskyrė naujomis sutartimis, kurios leido mūsų partneriams lengviau įveikti pandemijos nežinomybę. Štai Kauno rajone, Jonučių kaime, įsikūrusi „Garliavos duonos“ kepykla dėl pandemijos buvo netekusi didelės dalies svarbių užsakymų. Vis dėlto įmonė ir šiuo sudėtingu metu sugebėjo augti, o didžiausią impulsą tam suteikė sutartis su „Maxima“ dėl sausainių tiekimo.

361 tūkst. tonų lietuviškos produkcijos „MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

23


5

# Aplinka Lietuviško prekybos tinklo „Maxima“ veikla neatsiejama nuo darnaus požiūrio į aplinką. Esame įsitikinę, kad veikdami tvariai galime prisidėti prie geresnės aplinkos kūrimo, stabdyti klimato kaitą, užtikrinti gyvūnų gerovę. Galiausiai tai ilgalaikėje perspektyvoje kuria pridėtinę vertę ir pačiai įmonei. Kiekviename strateginiame žingsnyje skiriame didelį dėmesį žaliosioms idėjoms, ieškome tvaresnių alternatyvų savo veikloje naudojamiems sprendimams, o kartu skatiname tai daryti ir savo partnerius. Didžiuojamės 2021 m. priimtu sprendimu atsisakyti narvuose laikomų vištų kiaušinių visoje „Meistro kokybės“ produkcijoje. Taip dar labiau priartėjome prie tvarios ir draugiškos aplinkos kūrimo, o šį žingsnį įvertino ir klientai.

Sprendimai, prisidedantys prie gyvūnų gerovės

Mažinamos vienkartinio plastiko apimtys

Vykdydami veiklą galvojame ne tik apie žmonių, bet ir gyvūnų gerovę, todėl sau keliame aukščiausius etikos ir socialinės atsakomybės reikalavimus.

Iki 2025 m. sunaudojamo plastiko kiekį siekiame sumažinti 30 proc. bei užtikrinti, jog visos prekybos tinklo privačių prekės ženklų gaminių plastiko pakuotės būtų 100 proc. tinkamos perdirbti.

Įgyvendindami šį tikslą 2021-aisiais priėmėme sprendimą atsisakyti narvuose laikomų vištų kiaušinių visoje „Meistro kokybės“ kulinarijos ir konditerijos produkcijoje. Kasdien šiems produktams pagaminti prireikia apie 460–500 kg virtų kiaušinių, o per mėnesį šis skaičius pasiekia net 14 tonų. Tad sprendimas gamyboje nenaudoti narvuose laikomų vištų kiaušinių – nuoseklus žingsnis, siekiant visai atsisakyti narvuose auginamų vištų kiaušinių iki 2025 metų. Ne kartą inicijuoti susitikimai su gamintojais, kitomis prekybos įmonėmis, gyvūnų teises ginančiomis organizacijomis ir valstybės institucijomis, buvo ieškoma geriausių ir visą rinką apimančių sprendimų šiuo klausimu.

Be to, per beveik 30 veiklos metų jau spėjome įsitikinti, kad darnumo puoselėjimas aktualus sprendžiant ne tik įvairias su klimato kaita susijusias problemas, bet netgi ir mūsų visuomenėje kylančius socialinius iššūkius. Pažangių technologijų diegimas

Kova su maisto švaistymu

Kasdienė mūsų veikla parduotuvėse, sandėliuose, logistikos centruose, administraciniuose pastatuose yra reglamentuota nacionalinių ir ES teisės aktų. Taip pat Lietuvoje esame pirmieji iš prekybos tinklų, įsidiegę ISO14001 standartą. Todėl reguliariai peržiūrime procesus ir juos tobuliname, diegdami tvaresnes ir pažangesnes technologijas savo infrastruktūroje.

Savo veiklą grindžiame socialinės atsakomybės strategija, kurios pagrindinis tikslas – iki 2025-ųjų prekybos tinkle susidarančių maisto atliekų kiekį sumažinti 30 proc. Sistemingai judėdami šia kryptimi, nuolat ieškome sprendimų, leidžiančių mažinti maisto švaistymą, o tam talkina ir mūsų partneriai.

Kas penktoje mūsų parduotuvėje įdiegtos pažangios šildymo, vėdinimo ir vėsinimo sistemos. Pusė visų parduotuvių ir beveik visi sandėliai taip pat aprūpinti aplinką tausojančiu LED apšvietimu. Vien 2021 m. į apšvietimo sistemų atnaujinimą investuota beveik 0,9 mln. eurų. Diegdami minėtas technologijas vertiname ir grįžtamąją naudą – esame paskaičiavę, kad toks apšvietimo sprendimas perpus sumažina elektros išlaidas. Siekdami mažinti poveikį aplinkai ir bendrą mūsų prekybos tinklo CO2 emisiją, taip pat naudojame energiją vien tik iš atsinaujinančių išteklių. Iš vėjo, saulės, vandens išgaunama žalioji elektros energija sudaro apie 11,3 mln. kWh, t. y. apie 80 proc. viso mūsų suvartojamo energijos kiekio.

Todėl, vadovaudamiesi 2019 m. birželio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva (ES) 2019/904 „Dėl tam tikrų plastikinių gaminių poveikio aplinkai mažinimo“ ir kitais susijusiais teisės aktais, iki 2021-ųjų palaipsniui visose savo parduotuvėse atsisakėme vienkartinių plastikinių produktų, kuriems rinkoje egzistuoja alternatyva. Taip pat ir toliau intensyviai analizuojame galimybes plastikines pakuotes pakeisti į aplinkai draugiškas medžiagas, pavyzdžiui, biomedžiagas, kanapių pluoštą, krakmolą. Džiaugiamės, kad prie mūsų iniciatyvų noriai jungiasi ir partneriai. Štai 2021 m. keisti pakuotes ėmėsi viena didžiausių Lietuvoje šviežių daržovių ir vaisių tiekėja „Augma“, didelę dalį savo produkcijos „Maximai“ pristatanti tvaresnėse iš perdirbto popieriaus pagamintose pakuotėse, kuriose net 75 proc. mažiau plastiko.

Atsisakėme narvuose laikomų vištų kiaušinių visoje „Meistro kokybės“ produkcijoje

Jau ne vienerius metus bendradarbiaujame su „Maisto banku“, kuriam kasmet atiduodame vartojimui tinkamų maisto produktų už pusę milijono eurų. 2021 m. šis paramos dydis taip pat sudarė beveik 600 tūkst. eurų. Perduodami maisto minėtai organizacijai ne tik kovojame su maisto švaistymu, bet ir prisidedame prie socialinių iššūkių sprendimo, paremdami sunkiau gyvenančius. Vartojimui jau nebetinkamus produktus siekiame grąžinti į žiedinės ekonomikos ciklą ir perdirbti – 2021 m. į perdirbėjų rankas atidavėme net 10,5 tūkst. tonų maisto atliekų. Dar apie 200 tonų maisto atliekų per metus – daržovių, vaisių, duonos – visoje Lietuvoje susirenka ūkininkai, kurie žmonių maistui nebetinkamais produktais šeria gyvūnus, paukščius ar ruošia kompostą.

0,9

Investavome beveik mln. eurų į tvarias LED apšvietimo sistemas

24

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

25


#

6

Skaidrumas

Aukščiausius skaidrumo standartus taikome ne tik sau, bet ir partneriams

Savo veiklai keliame aukščiausius skaidrumo, etikos ir sąžiningo verslo standartus. Juos taikome tiek rūpindamiesi savo darbuotojais, tiek aptarnaudami klientus, bendradarbiaudami su partneriais, valstybinėmis institucijomis, žiniasklaida ar kitomis suinteresuotomis šalimis.

Aukščiausi skaidrumo standartai

Siekdami užtikrinti visapusišką skaidrumą, nuo pat veiklos pradžios vadovaujamės korupcijos prevencijos ir privatumo politikomis, verslo etikos ir tiekėjų elgesio kodeksais, kuriuos sistemingai tobuliname. Siekdami būti dar atviresni, 2021 m. visuomenei pristatėme išsamią informaciją apie darbo užmokestį, ją reguliariai atnaujiname. Metų pabaigoje atnaujinome kokybės ir aplinkosaugos politiką, kurioje nustatėme pagrindinius veiklos reikalavimus ir įsipareigojimus.

Netoleruojame korupcijos, tad, siekdami maksimalaus skaidrumo, savo veiklą grindžiame korupcijos prevencijos politika. Jos tikslas – nustatyti pagrindinius korupcijos prevencijos principus ir reikalavimus bei jų laikymosi užtikrinimo gaires, kurių įgyvendinimas sudaro prielaidas bei sąlygas įmonėje įgyvendinti aukščiausius skaidraus verslo standartus.

Atskaitingi ir atviri visuomenei Būdami didžiausiu darbdaviu šalyje, jaučiame atsakomybę būti atskaitingi ir atviri visuomenei. Kadangi mūsų siekis visuomet buvo užtikrinti skaidrią darbo užmokesčio politiką, 2021 m. priėmėme sprendimą viešai kas mėnesį skelbti išsamius duomenis apie darbuotojams mokamą vidutinį darbo užmokestį pagal skirtingus padalinius ir lytį. Šia iniciatyva prisidedame ir prie naujos Europos Komisijos direktyvos, skatinančios viešinti informaciją apie moterų ir vyrų darbo užmokesčio skirtumą, įgyvendinimo. Apie prekybos tinklo veiklą, planuojamus ir įgyvendinamus pokyčius taip pat operatyviai bei objektyviai informuojame visuomenę, partnerius ir klientus. Atitinkamai teikiame ir nešališką informaciją žiniasklaidai, išsamiai ir tiksliai atsakydami į žurnalistų užklausas. Nuošalyje nepaliekame ir savo klientų – jiems suteikiame galimybę susisiekti su mumis bei sužinoti visą reikalingą informaciją nemokamu informaciniu telefonu, el. paštu ar parašyti mums žinutę socialiniuose tinkluose. Visos naujienos apie įmonės veiklą taip pat skelbiamos interneto svetainėje.

Etika grindžiama veikla Savo veiklą grindžiame etikos kodeksu, kuriame įtvirtinti ir aptarti santykiai su darbuotojais, klientais, verslo partneriais, konkurentais, valstybinėmis institucijomis. Taip pat apibrėžtas santykis su akcininkais ir bendruomenėmis. Toliau sistemingai įgyvendiname ir laikomės su bendrovės profesine sąjunga pasirašytos kolektyvinės sutarties. Joje numatytos įvairios naudos visiems mūsų darbuotojams. Kolektyvinė sutartis apima darbo užmokesčio politiką, socialines, ekonomines ir profesines sąlygas ir garantijas, įvairias papildomas išmokas ligos, nelaimingų atsitikimų, kitų įvykių atveju.

26

Bendradarbiaudami su partneriais vadovaujamės tiekėjų elgesio kodeksu, kuris padeda įtvirtinti aukščiausius etikos standartus prekių tiekimo grandinėje. Šiuo kodeksu siekiame apibrėžti ir gerinti ne tik savo, bet ir tiekėjų bei gamintojų veiklą, taip prisidėti prie visos verslo aplinkos puoselėjimo. Taip pat jaučiame atsakomybę ir prieš visuomenę bei aplinką, kurioje veikiame. Suprasdami, kad į kokybę orientuota, tvari ir aplinkai draugiška veikla yra klientų poreikių ir lūkesčių patenkinimo pagrindas, 2021 m. pabaigoje pradėjome vadovautis nauja kokybės ir aplinkosaugos politika, kurioje nustatėme pagrindinius savo veiklos reikalavimus ir įsipareigojimus.

Atsižvelgdami į tai, savo įmonėje, bendradarbiaudami su viešuoju ir privačiuoju sektoriais, taikome nulinės tolerancijos korupcijai principą. Kartu siekiame, kad analogiško principo laikytųsi ir mūsų partneriai, tiekėjai ar trečiosios šalys, su kuriomis bendradarbiaujame. Įgyvendindami korupcijos prevencijos politiką didelį dėmesį skiriame ir savo darbuotojams. Jie negali imti dovanų, kurios galėtų paveikti jų profesinius sprendimus. Taip pat skatiname kolegas pranešti apie galimus korupcijos atvejus darbo aplinkoje. Už korupcijos prevenciją įmonėje atsakingi įvairių lygių vadovai, kurių viena iš atsakomybių yra aiškiai savo pavaldiniams iškomunikuoti korupcijos prevencijos politikos principus.

Finansinių ataskaitų rengimo ir kontrolės sistema Rengiant įmonės konsoliduotąsias finansines ataskaitas remiamasi griežta vidaus kontrolės sistema. Šie dokumentai kruopščiai peržiūrimi mūsų darbuotojų, taip garantuojant visų apskaitos ir ataskaitų pateikimo klaidų prevenciją. Finansinę apskaitą vykdome ir ataskaitas teikiame naudodami pasaulyje pripažintą sistemą. Taip užtikriname dokumentų pateikimo nuoseklumą, sklandų naudojamų dokumentų tikrinimą ir palyginimą. Mūsų veikla taip pat paremta sistemingu visų Tarptautinių finansinės atskaitomybės standartų (TFAS) pokyčių stebėjimu. Visuomet įvertiname galimą išorinių veiksnių poveikį konsoliduotosioms ir atskiroms finansinėms ataskaitoms, rengiame naujų standartų įgyvendinimo planą ir kontroliuojame jo vykdymą, kad naujieji standartai būtų tinkamai integruoti visoje įmonių grupėje.

2021 m. visuomenei atvėrėme išsamią informaciją apie darbo užmokestį

Pradėjome vadovautis nauja kokybės ir aplinkosaugos politika

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

27


28

Paramos gavėjai 2021 m.

Paramos vertė eurais

Paramos gavėjai 2021 m.

Paramos vertė eurais

Alytaus autizmo asociacija „Lietaus vaikai“ („Mes – bendruomenė“)

4735,00

Sūduvos regiono kultūros ir sporto centras („Mes – bendruomenė“)

10 000,00

Anykščių rajono savivaldybės administracija

2000,00

Šiaulių kultūros centras

3000,00

Asociacija „Mūsų mažieji“

379,18

Širvintų rajono savivaldybės administracija

2000,00

Asociacija „Pilsota“ („Mes – bendruomenė“)

10 000,00

Švenčionių rajono savivaldybės administracija

2500,00

Domeikavos kaimo bendruomenės centras („Mes – bendruomenė“)

10 000,00

Tėviškės namų bendruomenė („Mes – bendruomenė“)

10 000,00

VšĮ Lietuvos laisvosios rinkos institutas

4000,00

Asociacija „Gyvūnų užuovėja“

583,80 VšĮ „SOS gyvūnai“

209,70

Joniškio rajono savivaldybės administracija („Mes – bendruomenė“)

10 000,00 VšĮ Švietimo pagalbos projektai („Mes – bendruomenė“)

5933,00

Labdaros ir paramos fondas „Maisto bankas“

594 432,56

Vilkaviškio vaikų ir jaunimo centras („Mes – bendruomenė“)

4718,24

Labdaros ir paramos fondas „Žmogaus namai“

6047,90

Vilniaus kurčiųjų jaunimo organizacija

2400,00

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius („Mes – bendruomenė“)

7000,00

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

8006,72

Lietuvos Raudonojo Kryžiaus draugija

63 896,99

Visagino miesto neįgaliųjų sporto klubas „Visaggalis“ („Mes – bendruomenė“)

2772,00

Maltos ordino pagalbos tarnyba

19 991,51

Visagino savivaldybės administracija

2000,00

Marijampolės moterų „Lions“ klubas

1063,51

VšĮ Mokyklų tobulinimo centras

199,35

Mažeikių gyvūnų globos draugija

212,94

VšĮ Jaunųjų mokslininkų akademija („Mes – bendruomenė“)

6066,77

Nacionalinis vėžio institutas

285,69

VšĮ Vilkpėdės bendruomenės socialinių paslaugų centras („Mes – bendruomenė“)

10 000,00

Paramos ir labdaros fondas „Mamų unija“

3409,66 „Lietuvos Maximalistų“ stipendijos

90 000,00

Plungės rajono savivaldybės administracija

2000,00

Raudondvariečių bendruomenė („Mes – bendruomenė“)

1300,00

Iš viso:

908 194,02

Rimanto Kaukėno paramos grupė

49,50

Skuodo rajono kultūros centras („Mes – bendruomenė“)

7000,00

„MAXIMOS“ SOCIALINĖS ATSAKOMYBĖS ATASKAITA 2021

29


„Maximos“ socialinės atsakomybės ataskaita 2021


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.