Page 1

VIDEO ‘De activiteiten van Zetes: Goods ID en People ID’

ACTIVITEITEN Van de barcode tot de vandaag gekende supplychain-oplossingen en overheidstoepassingen: het vermogen om te innoveren en te evolueren is bij Zetes steeds de sleutel tot succes geweest. Zetes werkt voor de overheid en particuliere klanten, maar onrechtstreeks varen ook de burgers en consumenten wel bij de ontwikkelingen van de onderneming. Zetes startte haar activiteiten in 1984 met de invoering van de barcode. Dankzij deze technologie hebben tal van ondernemingen hun productiviteit en efficiëntie weten op te drijven. Sindsdien volgt de onderneming de technologische ontwikkelingen op de voet, steeds op zoek naar de meest efficiënte oplossingen voor de uitdagingen van haar klanten. Zetes is vaak een pionier geweest in de implementatie van deze technologieën en heeft in de loop der jaren heel wat geïnvesteerd in onderzoek en ontwikkeling. Parallel hiermee levert Zetes altijd inspanningen om de noden en processen van haar klanten goed te begrijpen en zo de meest geschikte optimaliseringstechnieken te kunnen aanraden. Dankzij de vele investeringen die ze al die jaren realiseerde, heeft Zetes een unieke positie verworven op de markt van de supply chain en die van de authenticatie van personen. Door permanent bruggen te slaan tussen de verschillende aspecten van haar activiteiten, is Zetes er niet alleen in geslaagd om voor elke sector individueel ongeëvenaarde kennis en knowhow op te bouwen, maar ook om convergenties tot stand te brengen. Bij hun investeringsbeslissingen laten onze klanten zich doorgaans leiden door het verlangen om de consumenten en burgers een betere dienstverlening aan te bieden. Zo ervaren deze laatsten dus eveneens de voordelen van de door Zetes ontwikkelde oplossingen.


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN VIDEO ‘Elektronisch stemmen’

PEOPLE ID

2013 heeft tot de ondertekening van een aantal langetermijncontracten geleid (Belgisch paspoort, biometrisch visum in Senegal, Gambiaans paspoort …). Deze zullen in de loop van 2014 inkomsten beginnen genereren.

10 jaar aan de top in veiligheid Sinds 10 jaar is Zetes één van de grote namen in de sector van de identiteits- en reisdocumenten. Met contracten voor sociale zekerheidskaarten, paspoorten of biometrische visa, rijbewijzen en elektronische identiteitskaarten, is de referentieportefeuille van Zetes goed aangegroeid op het Europese en het Afrikaanse continent. Nieuwe initiatieven zoals de campagne “in 1, 2, 3 met je eID” van de Belgische overheid, onderstrepen het grote aantal toepassingen van de elektronische identiteit. Zetes blijft hier niet achter, en lanceert onder meer het platform Zetes eaZySign. Hiermee kunnen documenten op een rechtsgeldige manier elektronisch ondertekend worden en in een beveiligde omgeving bewaard worden. Het potentieel is nog enorm groot, want heel wat landen moeten nog overstappen naar het elektronische tijdperk of de versterkte authenticatie via biometrie invoeren. Innovatie en referenties zijn groeifactoren Zetes heeft enkele innovatieve realisaties op haar actief staan, onder andere :"Heel wat landen moeten nog overstappen naar het elektronische tijdperk of de versterkte authenticatie via biometrie invoeren." Zetes ontwikkelde een volledig aanbod, gaande van ‘live enrolment’ van de burgers tot de aflevering van identiteitsdocumenten. De voorbije jaren kwam daar een vast station voor biometrische registratie bij, alsook een e-gate die de geautomatiseerde controle aan de grenzen mogelijk maakt. Onlangs bracht Zetes ook een update van haar mobiele registratiekit uit, die gebruikt wordt voor de registratie van de kiezers bij lokale verkiezingen. De voornaamste voordelen hiervan zijn de ergonomie (of het gebruiksgemak) en de bijzonder grote autonomie van deze kits. Het elektronisch stemmen wordt ook verder verbeterd. Elektronisch stemmen gaat sneller en is efficiënter en

• Eerste uitgifte op grote schaal van de elektronische identiteitskaart in België vanaf 2005. • Wereldpremière met de biometrische registratie van meer dan 25 miljoen Congolese kiezers in 2006. • Biometrisch paspoort in Ivoorkust, bijzonder veilig dankzij de live registratie van biografische en biometrische gegevens in 2008. • Innovatie voor het Gambiaanse paspoort met de gelijktijdige integratie van de biometrische informatie, namelijk iriskenmerken en vingerafdrukken, in 2013.

34

Secur-eVote


De staten moeten een goed zicht hebben op de

personen die op hun grondgebied wonen of er op doorreis zijn

Registratiestation, Banjul, Gambiabetrouwbaarder dan stemmen op papier. Daarnaast kunnen de vertrouwelijkheid en het stemgeheim beter gewaarborgd worden, en is onmiddellijk een betrouwbare telling mogelijk met waarborgen qua integriteit en controlemiddelen. Bovendien daalt het aantal fouten doordat er niet meer handmatig gelezen en geteld moet worden.

"De meeste aanbestedingen voor identiteits- en reisdocumenten vereisen certificeringen en belangrijke referenties."

Alle oplossingen die aan de klanten voorgesteld worden, of het nu om software, hardware of een combinatie van beide gaat, vergen een grote robuustheid en veiligheidswaarborgen. Daarom is Zetes houder van de meest extreme certificeringen, zoals de ISO27001-norm inzake informatiebeveiliging.

regeringsleiders zijn zich goed bewust van het belang van biometrie om hun burgers op een versterkte manier te kunnen authenticeren.

De projecten die met succes gerealiseerd worden in België, vinden ook elders in de EMEA-zone een positieve weerklank. Zetes ziet dan ook verschillende redenen om zich op deze regio te concentreren. Er worden aanzienlijke middelen geïnvesteerd in Business Development en de verkoopcycli zijn lang en vergen aanhoudende inspanningen. De keuze voor Afrika anderzijds, is eenvoudig te verklaren: heel wat staten willen hun rijksregister verbeteren. De identificatie van de burgers en de bepaling van hun woonplaats zijn cruciale tools in het ontwikkelingsbeleid. De Afrikaanse

Naast de reeds vernoemde landen heeft Zetes ook oplossingen uitgewerkt in Togo, Burundi, Gabon, Kaapverdië, Benin, Tsjaad, Israël, Sierra Leone en Portugal. Het welslagen van al deze projecten draagt bij tot de goede reputatie van Zetes. Deze accumulatie van referenties is essentieel om de groei in People ID veilig te stellen. De meeste aanbestedingen voor identiteits- en reisdocumenten vereisen certificeringen en belangrijke referenties. Zetes is dus goed geplaatst om haar opmars voort te zetten.

Personalisering van het Belgische paspoort Vanaf 2014 zal de Zetes Groep instaan voor de personalisering en distributie van de elektronische paspoorten van de Belgische burgers. Hiervoor zal de Groep een beroep doen op processen die hun kwaliteiten bewezen hebben in gelijkaardige projecten, en op een beveiligde informatica-infrastructuur. Elk jaar zullen ongeveer 400.000 Belgische paspoorten gepersonaliseerd worden. Zetes zal ook instaan voor de distributie van de paspoorten aan de besturen. Door ook deze laatste schakel op zich te nemen, verhoogt Zetes de waterdichtheid van het volledige proces en wordt het risico op diefstal of fraude nog kleiner. Er gaat ook bijzondere aandacht uit naar de kwaliteit van de foto op het nieuwe paspoort. In 80% van de gevallen is dit het element dat vervalst wordt. Daarom wordt deze foto op verschillende plaatsen in het document opgenomen.

35


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN VIDEO ‘Voorbereiding van de verkiezingen in Congo’"Doordat de portefeuille van Zetes zo volledig is, kan de overheid van een land de realisatie van uitermate complexe projecten aan één enkele leverancier overlaten."

• G elijktijdige biometrische en biografische registratie

Identificatie van de burgers: een uitdaging voor elke staat

• Beveiligde gegevensoverdracht

De oplossingen voor de identificatie van personen zijn bedoeld voor staten en overheden die een goed zicht willen hebben op de individuen die op hun grondgebied wonen of er op doorreis zijn, met name voor:

• Centralisatie en creatie van databanken of bevolkingsregisters • Controle van de informatie en eliminatie van de biometrische dubbels • Productie van documenten • Personalisering van documenten • Beveiligd transport van documenten

Controle over de volledige productieketen In de loop der jaren en door gebruik te maken van de meest vernieuwende technologieën, heeft Zetes een portefeuille oplossingen ontwikkeld die de volledige ‘value chain’ of waardeketen bestrijkt, en tot de productie en controle van beveiligde identiteits- en reisdocumenten leidt:

• Lezing van gegevens en controle van de identiteit (administratie, grenscontrole, verkiezingen, enz.) Het succes van de Groep berust eveneens op de volledigheid van zijn aanbod. Zo kan de overheid van een land de realisatie van projecten die voor de staat uitermate complex zijn, aan één enkele leverancier overlaten.

• De organisatie van democratische verkiezingen • De controle van de migratiestromen • Het administratief beheer • Het beheer van de human resources (ambtenaren, politieagenten, militairen, enz.) De bestrijding van identiteitsdiefstal en namaak zijn de voornaamste uitdagingen voor de overheden in dit domein.

Personalisering van het Gambiaanse paspoort en levering van een e-gate-station In oktober 2013 won Zetes het contract voor de personalisering van het Gambiaanse paspoort. Dit project heeft een looptijd van 15 jaar en zal een mooi visitekaartje zijn van alle competenties van Zetes, die instaat voor: • Het opzetten van een beveiligde site, met gebruikmaking van de expertise van haar Belgische site, houder van de ISO 27001-norm • De registratie van de aanvragers aan de hand van vaste stations, die ontwikkeld en geproduceerd worden door Zetes • De creatie van een gecentraliseerde databank die biografische en biometrische gegevens van twee types combineert (iris en vingerafdrukken) • Het beveiligde beheer van de gegevens • De AFIS-ontdubbeling • De personalisering van het paspoort • De beveiligde overhandiging van het document • De geautomatiseerde controle aan de grenzen dankzij een e-gate, ontwikkeld en geproduceerd door Zetes

36


ACTIVITEITEN VIDEO ‘Gebruik van de eID op smartphone en tablet’

In 2014 werden 4

Da authenticatieprojecten gaan dan wel uit van de overheden, de burgers hebben ook voordeel bij een beveiligde identiteit. Hiermee kunnen ze hun identiteit bewijzen en zo hun rechten uitoefenen, toegang krijgen tot de staatsdiensten en de grenzen oversteken.

250 mobiele

kits geleverd aan Oeganda

Nadruk op veiligheid voor de gegevens van burgers De identificatie van personen is gerelateerd aan privacy- en vertrouwelijkheidsaspecten. Het is dan ook van het grootste belang om een maximale veiligheid te waarborgen, zowel wat betreft gegevensbeheer als de documenten zelf. Dit vertaalt zich in meerdere maatregelen: • ‘Live enrolment’: de oplossingen van Zetes zijn gebaseerd op vaste en/of mobiele kits die de uniformiteit van tijd en plaats garanderen bij de afname van biografische en biometrische gegevens

Mobiele registratiekit

Zetes blijft constant in deze materie investeren teneinde de overheden en burgers de hoogst mogelijke mate van gegevensbescherming te bieden.

• Encryptie: zowel voor de gegevensoverdracht als om de toegang tot bepaalde documentgegevens voor te behouden aan de eigenaar ervan.

Heel goede vooruitzichten voor langetermijncontracten

• Het gebruik van geavanceerde materialen en technieken bij de productie van documenten om ervoor te zorgen dat ze niet nagemaakt kunnen worden.

Het bedrijfsmodel van de activiteit People ID steunt op contracten van het type “Build & Operate” (BO) en “Build & Transfer” (BT).

• Zetes is houder van het ISO 27001-certificaat inzake het beveiligde beheer van gevoelige informatie. 

"De Senegalese, Belgische en Gambiaanse contracten die Zetes in 2013 binnenhaalde, zullen vanaf 2014 bijdragen tot de resultaten van de divisie."

De BO-contracten hebben betrekking op projecten voor de productie van beveiligde documenten (bv. identiteitskaarten voor België en Israël, biometrische paspoorten voor Ivoorkust, enz.). Het gaat om concessies die de staten voor perioden van meerdere jaren verlenen. Deze contracten vereisen aanvankelijk grote investeringen, maar vormen een vaste bron van inkomsten tijdens de contractduur en geven de divisie dus goede en voorspelbare vooruitzichten. De Senegalese, Belgische en Gambiaanse contracten die Zetes in 2013 binnenhaalde, zullen dus vanaf 2014 bijdragen tot de resultaten van de divisie.

De projecten van het type BT, momenteel voornamelijk in Afrika, zijn meer beperkt in de tijd. Dit zijn projecten voor biometrische registratie in het kader van verkiezingen, de telling van ambtenaren, enz. In dit geval neemt Zetes de verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling en afwerking van een turnkey infrastructuur die aan de klant wordt overhandigd. Daarna biedt Zetes aanvullende bijstandsdiensten aan. Deze diensten hebben betrekking op het projectbeheer, de technische bijstand of de opleiding. In maart 2014 heeft Zetes een contract gesloten voor de levering van 4.250 mobiele registratiekits aan Oeganda.

37


JAARVERSLAG ZETES 2013 | INVESTEREN IN HET HEDEN, DE TOEKOMST CREËREN

Registratie

AFIS

De biografische en/of biometrische gegevens worden geregistreerd via mobiele of vaste registratiestations.

Dankzij AFIS (Automated Fingerprint Identification System – ABIS indien een ander type biometrische gegevens wordt gebruikt), voert Zetes een ultrasnelle opzoeking naar dubbels. Indien biografische en/of biometrische gegevens meermaals voorkomen, geeft het systeem een alarmsignaal en wordt de identiteit van de betrokken personen nagetrokken door een staatsagent.

Centralisatie

Gegevensdata bank/ bevolkingsregister

De informatie wordt geëncrypteerd overgedragen via satellietcommunicatie, internet of numerieke drager.

38

VIDEO ‘Overzicht van de People IDactiviteiten’

Zodra de informatie gevalideerd is beschikken we over een betrouwbare databank die, indien nodig, gebruikt kan worden om een bevolkingsregister samen te stellen. In de meeste landen blijven die centrale registers in een embryonaal stadium.


PASSEPORT

ACTIVITEITEN

Uitreiking

Controle

Op het moment van de uitreiking van het document controleert de ambtenaar opnieuw de biometrische gegevens van de burger. Als het document versleutelde gegevens bevat, heeft de burger vooraf een pincode ontvangen. Die kan voor extra veiligheid worden gewijzigd op het moment van uitreiking.

De gegevens worden afgetoetst door raadpleging van de bestaande gegevensdatabase. Het gebruik van biometrie en het AFIS-systeem laat toe om personen die zich onder meerdere identiteiten aanbieden op te sporen.

B

Productie/ Personalisatie De gevalideerde gegevens kunnen eveneens gebruikt worden voor de productie en/of personalisatie van beveiligde documenten. Deze omvatten o.a. elektronische identiteitskaarten, elektronische biometrische paspoorten, visums, rijbewijzen, kiezerskaarten, sociale zekerheidskaarten, enz.

Online applicaties De elektronische identiteitskaart maakt identificatie op afstand mogelijk via het internet en biedt zo toegang tot een aantal toepassingen en beveiligde portaalsites. Die kunnen privĂŠ of openbaar zijn, zoals de elektronische ondertekening van documenten of de belastingaangifte in BelgiĂŤ.

39

11425 zetes annual report 2013 nl activities people id  
Advertisement