Page 1

CEKOΓAШ ΠOBPЗAΗИ Каталог за забава во автомобил 2013

AppRadio

Навигација

Авто AV приемници

CD приемници

Дигитален медиски центар

Аудио


Останете во контакт кога патувате Со Pioneer во вашиот автомобил, Вие не треба да правите било каков компромис во забавата или конектирањето додека патувате. Точните навигациски способности и лесниот пристап до вашите софтверски додатоци за смартфон придонесуваат да имате лесен пристап и убаво поминато време. Супериорната репродукција од преносните уреди е комбинирана со квалитет без компромис за аудио и видео. Нашата широка палета опциски може да се вгради во било кој автомобил, за секој вкус и за секој возач. Каде и да одите ние ќе ви помогнеме да останете конектирани. HOB

SPH-DA110

appradio За iphone 5/4/4S, ipod и android телефОните

Вградлив iPhone и Андроид компатибилен ресивер со 7" капацитивен мулти допирен екран, со вграден блутут за за слободно јавување и пренесување на музика, како и конторола на софтверски додатоци преку екранот за паметните телефони.

Приклучување на паметни телефони За да ја проверите компатибилноста на вашиот паметен телефон со вашата Pioneer опрема, цкенирај те го овој QR код или отворете ја страницата на www.pioneer.eu/connectivity. Оваа страница секојдневно се освежува со најнови податоци за вашите паметни телефони.

Отккријте го MIXTRAX – еден нов возбудлив нашин на слушање на вашата музика со Pioneer. Тој ја користа вашата збирка на музика за да створи мека и континуирана листа за перфектна забава во вашето возење.Вие можжете да го користите MIXTRAX App со AppRadio Mode на вашите компатибилни уреди. За да дознаете повеќе, посетете ја нашата страница www.mixtrax-global.com. 2

Останете поврзани со вашата музика, навигација и smartphone apps со MirrorLink технологијата (достапна само во моделот SPH-DA110). Достапност и користење на вашиот телефон без воопшто да го допирате или гледате. MirrorLink користи стандардна интернет технологија за да се осигура компатибилноста со голем број на телефони.


Навигација

Се користи во сите уреди на оваа страница.

Нашиот нов 2013 NavGate избор е комбиниран со напредно водеше по патиштата, мултимедијална забава и можност за поврзување со паметни телефони. Исто така е компатибилна и со iPhone 5, како и со екран со висока резолуција WVGA со контрола на допир со големини од 6,1-инчи до 7-инчи, ново мапирање со интерфејс како и вграден уред за моментално информирање за сообраќај, информации за сообраќајни несреќи, AppRadio Mode, вградена Bluetooth функција, USB функција, DAB+ технологија и многу друго.

HOB

Pioneer иновативната технологија за AppRadio дозволува да контролирате различен софтвер наменет за вашиот iPhone 5/4/4S или компатибилни Android телефони директно преку екранот чуствителен на допир. Вие може да уживате во музика, слики, видеа, информации за сообраќајот, пронаогач на паркинг, интернет пребарување и интернет радио дирктно преку софтверот на вашиот паметен телефон (проверете на www.pioneer.eu/appradiomode). Софтверските апликации се точно таму каде што ви требаат на светлиот и шитлив екран.

AVIC-F50BT

dVd aV единиЦа За навиГаЦиЈа

HOB

AVIC-F950BT

dVd aV единиЦа За навиГаЦиЈа

3


Се користи во сите уреди на оваа страница.

Авто AV приемници

Pioneer зема чекер со интеграцијата на паметните телефони на сосема ново повисоко ниво. AppRadio Mode ви дозволува да ги контролирате се поголемиот број на апликации за iPhone или Android директно од вашата автомобилска командна табла. Parrot Bluetooth уредот дозволува A2DP аудио пренесување како и едноставно телефонирање. Уживајте дигитално аудио со DAB+ приемникот или високо квалитетно преслушување од повеќе извори, вклучувајќи iPhone/iPod, многу паметни телефони, USB, CD, DVD и видео материјал од (DivX) извори. Командувањето е лесно со големиот WVGA допирен екран, осветлување и мени по ваша желба. HOB

HOB

AVH-X8500BT

7,0" автО ав приеМник сО BLueTooTH, miXTraX, appradio mode и android Hdmi

AVH-X7500BT

7,0" автО ав приеМник сО BLueTooTH, miXTraX eZ и appradio mode

AVH-X5500BT

7,0" автО ав приеМник сО BLueTooTH и miXTraX eZ

AVH-X2500BT

6,1" автО ав приеМник сО BLueTooTH и miXTraX eZ

AVH-X1500DVD

6,1" автО ав приМеник сО miXTraX eZ

4

DVH-340UB

автО ав приеМник сО предна УсБ пОрта


Се користи во сите уреди на оваа страница.

HOB

навигациски системи за камиони и кампери

NAVGATE 75BT-T

NAVGATE 55BT-T

каМиОн/каМпер навиГаЦиЈа сО aVH-X7500BT

каМиОн/каМпер навиГаЦиЈа сО aVH-X5500BT

AVIC-F250

скриена навиГаЦиЈа

Уредот AVIC-F250, кој е скриен навигациски систем може да се приклучи на новите Pioneer AVH уреди кои се прикажани и е сеуште компатибилен со претходната генерација на AVH уреди.

NAVGATE 25BT-T

каМиОн/каМпер навиГаЦиЈа сО aVH-X2500BT

Може да се употреби со сите модели означени.

HOB

DAB+ Со интегриран DAB+ приемник може да уживате во удобноста на дигиталното аудио во вашиот автомобил, вклучувајќи паузирање и враќање наназад со иновативната Pioneer’s time shift функција.

AVH-X3500DAB

6,1" автО ав приеМник сО BLueTooTH, miXTraX eZ и daB+ приеМник

DEH-X8500DAB

cd rdS приеМник сО BLueTooTH, miXTraX eZ и daB+ приеМник

DAB+ антена

(an-daB1/ca-an-daB.001)

Оваа малечка самолеплива антена дозволува д ауживате во дигиталниот пренос со Pioneer приемниците со вграден DAB+ приемник.

NAVGATE 35DAB-T

каМиОн/каМпер навиГаЦиЈа сО aVH-X3500daB

HOB

AVIC-F950DAB

Уред сО навиГаЦиЈа и dVd aV систеМ сО daB+ приеМник

DEH-X6500DAB

cd rdS приеМник сО miXTraX eZ и daB+ приеМник

5


Се однесува за сите уреди на оваа страница (samo za DEH-150). DEH-1500 комапаитубилните Android паметни телефони.

CD приемници

DEH-X9500BT

cd rdS приеМниK сО BLueTooTH и miXTraX eZ

DEH-X8500BT

cd rdS приеМниK сО BLueTooTH и miXTraX eZ

DEH-X5500BT

cd rdS приеМниK сО BLueTooTH и miXTraX eZ

DEH-X3500UI

cd rdS приеМниK сО iphone/ipod кОнтрОла и miXTraX eZ

DEH-1500UB/UBB/UBG

cd rdS приеМниK сО предна УсБ пОрта

6

DEH-X9500SD

cd rdS приеМниK сО miXTraX eZ

DEH-X7500SD

cd rdS приеМниK сО miXTraX eZ

DEH-4500BT

cd rdS приеМниK сО BLueTooTH

DEH-2500UI

cd rdS приеМниK сО iphone/ipod кОнтрОла и предна УсБ пОрта

DEH-150MP/MPG

cd rdS приеМниK сО преден аУкс влеЗ


Се користи во сите уреди на оваа страница.

iPod и iPhone директна контрола* Може да ги пребарувате и селектирате пеачите, албимуте, и листите со песни на вашиот iPod или iPhone директно од вашиот Pioneer медиа центар, како ид аја надополнувате батеријата. *Возможно е секаде каде што е прикажано логото “iPod/iPhone”.

Местење на бојата по желба Сменте ја бојата на вашиот CD приемник, екранот или копчињата за да се совпадне осветлувањето на командната табла од вашиот автомобил. Одберете од 210.000 бои, со можност на подесување на две зони за да креирате ваша комбинација.

FH-X700BT

Android media влез*

cd rdS приеМниK сО BLueTooTH и miXTraX eZ

Сите уреди со USB конекција дозволуваат да се поврзете со СД картичка на меморија од нивнитиот паметен телфон, податоците и музика. Батеријата на вашиот телефон ќе се полни додека вие го користите телефонот за преземање на податоци. *Возмочно ес секаде каде може да го видите Android логото.

Дигитален медиски центар

Компатибилност со паметните телефони Моделите DEH-X8500BT, DEH-X8500DAB и DEH-X9500BT се компатибилни со Pioneer CarMediaPlayer app.

Додатоци MVH-350BT

rdS диГитален Медиа Центар сО BLueTooTH

Додадете камера за гледање назад од нашата понуда на уреди за конектирање. Pioneer уреди за спојување овозможуваат директно да се повзе компатибикен паметен телефон. Додека го полните вашиот уред, вие можетеда активирате различни апликации на вашиот телфон.

Камери и контролери HOB

nd-Bc6

cd-r320

nd-Bc20pa

cd-Sr110

унИВерзАлнА ВИСОКО ОСетлИВА КАмерА зА зАДнО глеДАње тенОК ДАлечИнСКИ упрАВуВАч унИВерзАлнА ВИСОКО ОСетлИВА КАмерА зА зАДнО глеДАње СО ВИзуелнО прИКАжуВАње

ДАлешИнСКИ упрАВуВАч зА ВОлАн СО КОнтрОлА зА BLuETooTH

cd-r33

ДАлечИнСКИ упрАВуВАч зА КОмпАтИБИлнИте AVH уреДИ

MVH-150UI

rdS диГитален Мидиа Центар

Китови за поврзување на паметни телефони* HOB

Bluetooth слобода* Parrot Bluetooth технологијата ви дозволува да имате слободни раце додека телефонирате и аудио пренесување на податоци од вашиот телефон. Надворешен микрофон и гласовна контрола за iPhone е вклучена. *Возможно секаде каде ќе го видите Parrot знакот.

cd-aH200

HOB

cd-iH202

iPhone 5 Сет зА пОВрзуВАње СО APPRADIo MoDE (зА HDMI мОДелИте) HOB

cd-iu52

iPhone 5/iPod TouCH КАБел зА пОВрзуВАње HOB

cd-iV202naVi

iPhone 5 Сет зА пОВрзуВАње СО APPRADIo MoDE (VGA КОнеКтОр СО КОмпАтИБлнИ AVIC мОДелИ)

Bluetooth аудио пренесување на податоци и iPhone гласовна контрола Сите 2013 CD приемници и дигитални медиа центри со Bluetooth, исто така вклучуваат и аудио пренос со Bluetooth, со што вие може да ја слушата вашата музика од вашиот телефон. Гласовната контрола за iPhone е исто така вклучена.надворешен микрофон е вклучен во сетот.

cd-iu201S

ANDRoID Сет зА пОВрзуВАње СО APPRADIo MoDE

HOB

cd-iV202aV

iPhone 5 Сет зА пОВрзуАВње СО APPRADIo MoDE (VGA КОнеКтОр СО AVH мОДелИ) HOB

iPhone 4/4S Сет зА пОВрзуВАње СО APPRADIo MoDE (RGB КОнеКтОрОт е КОмпАтИБИлен СО AVH мОДелИте) HOB

cd-mu200

MirrorLink КАБел зА пОВрзуВАње

cd-iu200V

iPhone/iPod КАБел зА пОВрзуВАње СО AVH мОДелИте

cd-iu51V

iPhone/iPod Сет зА пОВрзуВАње СО ОДреДенИ AVH И AVIC мОДелИ

cd-iu50

КАБел зА пОВрзуВАње iPod - uSB

cd-iu201n

iPhone 4/4S КАБел зА пОВрзуВАње СО APPRADIo MoDE

*Одбрани модели кои се компатибилни со AppRadio Mode.

7


Аудио Надпросечен баланс помегу моќта и перфекцијата. PRS – Референтни Серии на Pioneer Направено од тим на специјализирани инжинери со користење на најдобри материјали, Pioneer Reference Series (PRS) вклучува најнапредна технологија за комплетен природен звук низ целиот опсег на фреквенции. Доколку вие сте љубител на чист, снжен звуккој е најдобар во својата категорија секогаш... оваа серија е за Вас.

TS-c172prS 200 w maX.

17 cm ОдвОени 2-систеМски ЗвУЧниЧки систеМ синУсна МОќ 50 w

deX-p99rS

кОМпОнентен cd rdS приеМник сО 4-систеМски dSp Мрежна скретниЦа

deH-80prS

кОМпОнентен rdS приеМник сО 3-систеМски dSp Мрежна скретниЦа

TS-c132prS 150 w maX.

13 cm ОдвОени 2-систеМски ЗвУЧниЧки систеМ синУсна МОќ 30 w

prS-d800

TS-S062prS 60 w maX.

2-канален класа-d ЗасилУваЧ 2 X 125 w (4 Ω)/2 X 150 w (2 Ω)/ 1 X 300 w (4 Ω вО МОстна врска)

6,6 cm среднОтОнски ЗвУЧник синУсна МОќ 15 w

TS-w252prS 800 w maX.

25 cm и 4 Ω саБвУфер сО единеЧнa наМОтка синУсна МОќ 400 w

Засилувачи Нажата нова класа на засилувачи ќе ги задоволи сите корисници. Класата PRS-D засилувачи се SPL рекордери со ситемот за Multi-Amplifier Synchronisation System (MASS) технологија. GM засилувачите испорачуваат натпреварувачка класа на звук и возможност за било каква слобода при инсталирањето. И доколку ви треба малечок, енергетски ефикасен засливач Кај кого нема компромис во перформансите, нашите дигитални (GM-D) модели се идеални.

Gm-6500F

4-канален преМОстлив ЗасилУваЧ 4 X 190 w (4 Ω)/1 X 760 w (4 Ω вО МОстна врска) maX. 4 X 60 w (4 Ω)/2 X 180 w (4 Ω вО МОстна врска)/ 4 X 85 w (2 Ω) синУсна МОќ

Gm-5500T

2-канален преМОстлив ЗасилУваЧ 2 X 410 w (4 Ω)/1 X 820 w (4 Ω вО МОстна врска) maX. 2 X 125 w (4 Ω)/1 X 400 w (4 Ω вО МОстна врска)/ 2 X 190 w (2 Ω) синУсна МОќ

Gm-3500T

2-канален преМОстлив ЗасилУваЧ 1 X 200 w (4 Ω)/1 X 400 w (4 Ω вО МОстна врска) maX. 2 X 60 w (4 Ω)/1 X 185 w (4 Ω вО МОстна врска)/ 2 X 85 w (2 Ω) синУсна МОќ

Gm-d9601

prS-d2000SpL

еднОканален сУБвУферски ЗасилУваЧ Од класа-d 1 X 500 w (4 Ω)/1 X 800 w (2 Ω)/ 1 X 1.200 w maX. 1 X 500 w (4 Ω)/1 X 800 w (2 Ω) синУсна МОќ

Gm-d8601

еднОканален сУБвУферски ЗасилУваЧ Од класа-d 1 X 300 w (4 Ω)/1 X 500 w (2 Ω)/ 1 X 800 w (1 Ω) maX. 1 X 300 w (4 Ω)/1 X 500 w (2 Ω)/ 1 X 800 w (1 Ω) синУсна МОќ

8

натпреварУваЧка класа SpL класа-d ЗасилУваЧ 1 X 4.000 w (1 Ω)/1 X 3.000 w (2 Ω)/1 X 1.500 w (4 Ω) maX. 1 X 2.000 w (1Ω)/1 X 1.500 w (2Ω)/1 X 750 w (4Ω) синУсна МОќ

Gm-d8604

4-канален класа-d ЗасилУваЧ 4 X 100 w (4 Ω)/4 X 150 w (2 Ω)/ 4 X 125 w (1 Ω) maX. 4 X 100 w (4 Ω)/2 X 300 w (4 Ω вО МОстна врска)/ 4 X 150 w (2 Ω) синУсна МОќ

prS-d1200SpL

натпреварУваЧка класа SpL класа-d ЗасилУваЧ 1 X 2.400 w (1 Ω)/1 X 2.000 w (2 Ω)/1 X 1.000 w (4 Ω) maX. 1 X 1.200 w (1 Ω)/1 X 1.000 w (2 Ω)/1 X 500 w (4 Ω) синУсна МОќ


Сабвуфери Дизајнот е направен со помош на професионалците од SPL класата, овие субвуфери испорачуваат длабок и снажен звук со огромен басовски удар.

TS-w310 1.000 w maX.

30 cm саБвУфер За ширОка УпОтреБа синУсна МОќ 300 w За Free-air (БеЗ кУтиЈа ) или нОрМална УпОтреБа

TS-w310S4/d4 1.400 w maX.

30 cm и 4 Ω саБвУфер сО единеЧна или дУпла наМОтка синУсна МОќ Од 400 w

TS-w304r 1.300 w maX.

30 cm и 4 Ω саБвУфер За ширОка УпОтреБа синУсна МОќ 300 w

TS-w260S4/d4 1.200 w maX.

25 cm и 4 Ω саБвУфер сО единеЧна или дУпла наМОтка синУсна МОќ 350 w

TS-w3002d4 3.500 w maX.

30 cm и 4 Ω натпреварУваЧка класа SpL саБвУфер сО дУпла наМОтка синУсна МОќ 1.000 w

TS-w2502d4 3.000 w maX.

25 cm и 4 Ω натпреварУваЧка класа SpL саБвУфер сО дУпла наМОтка синУсна МОќ 800 w

Плиток сабвуфер Уживајте во сите перформанси на нормалните авто субвуфери а притоа да ви зафати само дел од просторот.

TS-Sw3001S4/S2 1.500 w maX.

Звучни кутии

30 cm плитОк сУБвУфер сО единаЧна наМОтка (вОЗМОжнО вО 2 Ω и 4 Ω верЗиЈа) синУсна МОќ 400 w

TS-Sw2501S4/S2 1.200 w maX.

ud-Sw84S

25 cm плитОк сУБвУфер сО единеЧна наМОтка (вОЗМОжнО вО 2 Ω и 4 Ω верЗиЈа) синУсна МОќ 300 w

Зa 8" плитОк саБвУфер

ud-Sw125S

TS-Sw841d 500 w maX.

20 сМ и 4 Ω плитОк саБвУфер сО единеЧна наМОтка синУсна МОќ Од 120 w

Зa 12" плитОк саБвУфер

ud-w251S

Зa 10" саБвУфер

Сабвуфери со кутија Засилете го вашиот звук на лесен начин со овие стилски субвуфери, кои се комбинација од надпросечен стил и супериорна снага. Тие имаат вграден појачивач за да немора да вградувате посебнен засилувач.

аКтИвнИ СубвуфеРИ HOB

TS-wX110a 150 w maX.

активен саБвУфер вО кОМпресиОна кУтиЈа сО елиптиЧна МеМБрана 12,8 X 20,8 сМ

TS-wX710a

2 х 16 cm активниОт саБвУфер сО ЗвУЧниЦи и рефлексна инка

TS-wX210a 150 w maX.

20 cm активен кОМпресиОнен сУБвУфер

TS-wX206a 150 w maX.

активен саБвУфер сО 20 cm ЗвУЧник и Бандпасс кУтиЈа

TS-wX610a 200 w maX.

активен сУБвУфер вО Бандпасс кУтиЈа За вГрадУвање вО реЗервнО тркалО

ПаСИвнИ СубвуфеРИ

TS-wX303 1.200 w maX.

BaSS reFLeX саБвУфер синУсна МОќ 250 w

TS-wX304T 1.300 w maX.

сУБвУфер вО фОрМа на Цевка синУсна МОќ 300 w

GXT-3504B

сетОт сОдржи 12" сУБвУфер (1.300 w) сО впаренО 2-каналнО БриГУванО пОЈаЧалО вО ОдБрана кОМпресиОна кУтиЈа

9


TS-E звучници Строг и прецизен звук, со мек октава до октава звучен баланс и префектна репродукција на сите фреквенции.

TS-e170ci 260 w maX.

17 cm ОдвОени 2-систеМски ЗвУЧниЧки систеМ синУсна МОќ 60 w

TS-e130ci 180 w maX.

13 cm ОдвОени 2-систеМски ЗвУЧниЧки систеМ синУсна МОќ 35 w

TS-e2002i 360 w maX.

20 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи систеМски МОќ 90 w

TS-e1302i 180 w maX.

TS-e1702iS 280 w maX.

13 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 35 w

17 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 60 w

TS-e6902i 360 w maX.

15 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 80 w

TS-e1002i 110 w maX.

10 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 25 w

TS-e1702i 180 w maX.

17 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 35 w

TS-A звучници Овие стилски звучници произведуваат гласен и снажен звук, целата серија се одликува со ударен бас что не слабее, дури и со континуирана уптреба. Звучниците кои го носат ‘MMM’ логото се одликуваат со повеќеслојна mica matrix басовска мембрана и нова високотнски драјвер. И двете се изработени од извонредни лесни материјали кои ефиксано произведуваат високи фреквенции и брз звук.

TS-a2013i 500 w maX. 20 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 80 w

DESIGN

TS-a2503i 420 w maX.

Pioneer / logo / MMM

25 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 80 w

TS-a6924i 550 w maX.

15 cm X 22,5 cm кОаксиЈални 4-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 100 w

DESIGN

Pioneer / logo / MMM

TS-a6923iS 500 w maX.

DESIGN

15 cm X 22,5 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 90 w Pioneer / logo / MMM

TS-a6923i 400 w maX.

15 cm X 22,5 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 60 w

TS-a6813i 350 w maX.

DESIGN

Pioneer / logo / MMM

15 cm X 20 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 40 w

DESIGN

TS-a172ci 350 w maX.

DESIGN

TS-a4613i 200 w maX.

10 cm X 15 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 20 w

10

17 cm 2-систеМски кОМпОненти сетОви синУсна МОќ 60 w Pioneer / logo / MMM

TS-a132ci 300 w maX.

13 cm 2-систеМски кОМпОненти сетОви синУсна МОќ 50 w

Pioneer / logo / MMM

TS-a1723i 300 w maX. DESIGN

17 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 50 w Pioneer / logo / MMM

TS-a1323i 300 w maX.

13 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 50 w


TS-G звучници Крутата мебрана на басот од IMPP им дава на овие звучници надпросечна толеранција на висока снага, високи темпертури и влажност изобличувањата се ниски и басот е снажен дури и при гласно слушање. Динамични и снажни со призвук на ‘live’ звук од вачиот систем.

TS-G1723i 250 w maX.

17 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 40 w

TS-G1323i 220 w maX.

TS-G1722i 240 w maX.

17 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 40 w

TS-G1322i 210 w maX.

13 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 35 w

13 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 35 w

TS-G1023i 200 w maX.

TS-G1022i 190 w maX.

10 cm кОаксиЈални 3-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 30 w

10 cm ЗвУЧниЦи сО двОен кОнУс синУсна МОќ 30 w

TS-G1721i 230 w maX.

17 cm ЗвУЧниЦи сО двОен кОнУс синУсна МОќ 40 w

TS-G1321i 200 w maX.

13 cm ЗвУЧниЦи сО двОен кОнУс синУсна МОќ 35 w

TS-G1021i 180 w maX.

10 cm ЗвУЧниЦи сО двОен кОнУс синУсна МОќ 30 w

TS-G172ci 280 w maX.

17 cm 2-систеМски кОМпОненти сетОви синУсна МОќ 45 w

TS-G132ci 250 w maX.

13 cm 2-систеМски кОМпОненти сетОви синУсна МОќ 40 w

Звучници по ваш стил Нашите звучници за вградување може да се вградат брзо и лесно на практично било кој автомобил. Q-ниво одделните двосистемски звучници го комбинираат вуферот со влакната KEVLAR со високотонците со мека купола за да се добие мазен и попрецизен звук. Басот дава одлична снага додека додека високотонецот дава приридна чистина.

TS-Q172c 220 w maX.

17 cm ОдвОени 2-систеМски ЗвУЧниЧки систеМ синУсна МОќ 50 w

TS-Q171c 200 w maX.

17 cm ОдвОени 2-систеМски ЗвУЧниЧки систеМ синУсна МОќ 40 w

TS-Q131c 180 w maX.

13 cm ОдвОени 2-систеМски ЗвУЧниЧки систеМ синУсна МОќ 35 w

TS-1702i 170 w maX.

17 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 35 w Easy Connector за: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

TS-1302i 130 w maX.

13 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 25 w Easy Connector за: Opel, Renault, Volkswagen

Easy Connectors се приклучуваат директно на постоечките конектори за звучници.

TS-1002i 120 w maX.

10 cm кОаксиЈални 2-систеМски ЗвУЧниЦи синУсна МОќ 25 w Easy Connector за: Opel, Renault, Volkswagen

TS-170ci 170 w maX.

TS-1701i 170 w maX.

17 cm ОдвОени 2-систеМски ЗвУЧниЧки систеМ синУсна МОќ 35 w Easy Connector за: Opel, Renault, Volkswagen Адаптери за високотонци вклучани за: Ренаулт

17 cm ЗвУЧниЦи сО двОен кОнУс синУсна МОќ 35 w Easy Connector за: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen

TS-130ci 170 w maX.

13 cm ЗвУЧниЦи сО двОен кОнУс синУсна МОќ 25 w Easy Connector за: Opel, Renault, Volkswagen

TS-1301i 130 w maX.

13 cm ОдвОени 2-систеМски ЗвУЧниЧки систеМ синУсна МОќ 25 w Easy Connector за: Chevrolet, Citroën, Daewoo, Fiat, Hyundai, Kia, Opel, Peugeot, Renault, Toyota, Volkswagen Адаптери за високотонци се вклучени за: Citroën, Opel, Peugeot, Volkswagen

TS-1001i 110 w maX.

10 cm ЗвУЧниЦи сО двОен кОнУс синУсна МОќ 20 w Easy Connector за: Opel, Renault, Volkswagen

11


diScoVer more aT www.mK.pioneer.eu За детални информации во врска со еколошката политика на pioneer посетете го следниов сајт www.pioneer.eu/environment macedonia:

ИзДАДенО ОД: PIoNEER EuRoPE N.V. - HAVEN 1087, KEETBERGLAAN 1, B-9120 MELSELE, BELGIuM - TEL.: +32 (0)3 570 05 11 КОпИрАјт 2013 ОД PIoNEER EuRoPE N.V. - СИте прАВА Се зАДржАнИ Apple, iPod и iPhone ce регистрирани трговски марки на Apple Inc., регистрирани во САД и/или во други земји. “Made for iPod/iPhone” означува дека е дизајнирана електронска дополнителна опрема за посебно конектирање на iPod/iPhone и е цертифицирана од пронаоѓачот за да ги задоволи стандардите на перфомансите на Apple. Apple не е одговорен за ракувањето со овој уред или дали истиот е во согласност со безбедносните и регулаторните стандарди. Pioneer не продава iPod и iPhone уреди. Android е регистрирана марка на Google Inc. Ознаката за марката Bluetooth и логоата се сопственост на Bluetooth SIG, Inc. и какво било користење на таквите ознаки од Pioneer е со дозвола. “Dolby”, “Dolby Digital” и “double-D” симболот се регистрирани трговски марки на Dolby Laboratories. “DVD” симбол е трговска марка на DVD Format/Logo Licensing Corporation. DAB е регистрирана марка на Eureka Project 147 и неговите партнери. NAVTEQ Maps е регистрирана марка на NAVTEQ. KEVLAR е регистрирана марка на DuPont Company. Aha е регистрирана марка на Harman International Industries, Inc. Другите трговски марки и трговски имиња се тие на нивните соодветни сопственици.

Опремата за снимање и права за преснимување: Снимањето може да се прави само при законско преснимување, и ви препорачуваме да проверите внимателно дали истото е дозволено со вашите локални закони. Копирањето и правата за копирање на филмови и музика не е законски дозволено, освен кога имате законска дозвола од носителите на правата на материјалот. Карактеристиките и спецификациите за производите опишани или илустрирани во овој каталог се веродостојни во моментот на печатењето, меѓутоа, може да се појават промени како што може да настанат промени во производството. Овој каталог може да содржи печатни грешки и боите на прикажаните производи малку може да се разликуваат од реалните бои. Консултирајте се со Вашиот застапник на Pioneer за да бидете сигурни дека реалните карактеристики и спецификации одговараат на Вашите барања. Овој каталог може да содржи референци за производи што може да не се или нема да бидат достапни во Вашата земја.

Овластен Застапник За вашата држава на pioneer:

www.pioneer.eu

13-C-SPRINGLEAF-MA – Отпечатено во Белгија. Како дел од заложбата на Pioneer за почиста околина и заштита на средината, овој каталог е отпечатен на хартија што не содржи хлор.

ZEC Electronics D.O.O. Vasil Gorgov str. B.B., T.C. Kapistec, 1 floor, loc. 8 1000 Skopje Republic of Macedonia Tel.: +389 23 20 98 60 www.mk.pioneer.eu

Pioneer каталог на Македоснки јазик за Република Македонија ZEC ELCTRONICS www.zec.mk  

Македонски каталог на Пионер авто опреме за Република Македонија

Pioneer каталог на Македоснки јазик за Република Македонија ZEC ELCTRONICS www.zec.mk  

Македонски каталог на Пионер авто опреме за Република Македонија

Advertisement